Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš"

Transkript

1 Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2 Sb. o obcích, 17 zák. č. 25/2 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání ve FV předkládám zastupitelstvu města závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 23. Součástí závěrečného účtu jsou tabulky o příjmech, výdajích, financování a o úpravách rozpočtu rozpočtovými opatřeními. K závěrečnému účtu za rok 23 je rovněž přiložena i zpráva o přezkoumání hospodaření města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 23 provedena ing. Zdeňkem Jarošem - auditorem, číslo dekretu Ze zprávy vyplývá, že přezkoumáním hospodaření města za rok 23 nebyly zjištěny nedostatky. Ze strany zastupitelstva města i rady města byla hospodaření s rozpočtem věnována zvýšená pozornost. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 23 bez výhrad.

2 Hospodaření města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 23 Hospodaření města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 23 skončilo k nižšími výdaji oproti příjmům. V průběhu celého roku byla věnována ze strany rady města i zastupitelstva města zvýšená pozornost na plnění rozpočtu. Viz tabulka Rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje roku 23." Na základě toho docházelo při příznivém plnění rozpočtu k operativním úpravám. Tato skutečnost měla velký vliv na to, že nedošlo k žádným podstatným rozdílům mezi upraveným rozpočtem a skutečností. Schválený rozpočet města byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními. Podrobnější způsob úprav rozpočtu ukazuje tabulka Úpravy rozpočtu města Hrušovany nad Jevišovkou v roce 23." V roce 23 byla uzavřena smlouva o úvěru číslo s Českou spořitelnou, a. s. na celkovou částku 4..,- Kč. Účel úvěru byl použit na dokončení Domu s pečovatelskou službou. Úvěr bude splacený do a výše úroku je stanovena na 3,51% s platností 5 let. Dále v roce 23 je splácen úvěr u VK, a. s. jehož zůstatek činí k ,22 Kč. Splátky budou ukončeny v červnu roku 26. Rovněž je splácen úvěr ve výši 5 mil. Kč u ČS, zůstatek k činí ,- Kč. V roce 23 byla splácena půjčka ze Státního fondu životního prostředí, zůstatek k činí ,- Kč. Splátky budou ukončeny v roce 26. Město má dále půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 1..,- Kč, která bude vrácena jednorázově v roce 27. Tyto skutečnosti jsou součástí tabulky Plnění rozpočtu v roce 23 - financování." Město vlastní CP Pioneer Trust - otevřený podílový fond, v celkové nominální hodnotě ,3 Kč k Pořizovací cena těchto CP činila 3.,- Kč, ale vlivem události v USA dne tyto cenné papíry ztratily na hodnotě. Po poradě s makléřem si město tyto CP ponechá ve vlastnictví. V roce 23 obdrželo město částku 11.7,- Kč jako dary. Jednalo se o dary místních firem pro městskou knihovnu na zakoupení knih. V roce 23 obdrželo město dotace v celkové výši ,49 Kč. Skutečné čerpání činilo ,79 Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 23 byla v měsíci únoru 24 vrácena nedočerpaná částka ve výši ,7 Kč. Jedná se o nedočerpanou dotaci, která byla přidělena na vyplácení sociálních dávek. Tyto dávky ve výši 287,371,- Kč nebyly vyplaceny z důvodu zmenšení správního obvodu sociálního odboru Městského úřadu v Hrušovanech n. J. Další nevyčerpanou dotací byl příspěvek na úhradu nákladů spojených s konáním referenda o vstupu ČR do EU. Z této dotace nebylo vyčerpáno ,4 Kč.

3 Poslední nedočerpanou dotací byl příspěvek škole na školní pomůcky. Nedočerpáno bylo 2.417,3 Kč. Viz tabulka Čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu v roce 23." Vlasta Chýlová za finanční odbor V roce 23 byla vypočítána dluhová služba na 3,83%. V roce 22 činila dluhová služba 5,16% a v roce 21 to bylo 6,3%.

4 Plnění rozpočtu v roce 23 - FINANCOVANÍ Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , 8125 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech , Celkem , REKAPITULACE Schválený rozpočet Skutečnost PŘIJMY , VÝDAJE , ROZDÍL , FINANCOVÁNÍ , Závěrečný účet za rok 23

5 Čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu v roce 23 UZ 1311 politika zaměstnanosti , UZ 1775 byty a infrastruktura 115 UZ doplnění vodovodní sítě 4 UZ 3315 dotace pro ZŠ a MŠ 1288 UZ 9256 výstavba DPS UZ 9829 referendum 76 čerpáno 4684,6 UZ 9872 sociální dávky 1587 čerpáno , UZ FS EU - povodně ,49 UZ ZŠ pomůcky 66 čerpáno 63582,7 REKAPITULACE DOTACE PŘIJATÉ ,49 SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ ,79 ROZDÍL 31973,7 Závěrečný účet za rok 23

6 Úpravy rozpočtu města Hrušovany nad Jevišovkou v roce 23 Závěrečný účet za rok 23 PŘÍJMY Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozdíl odvody za odnětí půdy ze ZPF poplatky za výherní hrací přístroje nein.přijaté dotace - referendum nein.přijaté dotace - sociální dávky dávky nein.přijaté dotace - politika zaměstanosti dotace - FSEU na povodně neinvestiční dotace - škola + přestupky dotace mzdy MŠ.ZŠ + pomůcky dotace byty a těch.infrastruktura Sever dotace od JmK na projektovou dokumentaci příjmy z pronájmu pozemků prodej dřeva příjem za přeplatky org.složek mateřská škola - školné družina - školné městská knihovna - dary příjmy za zhotovení umových míst příjmy z pronájmu hrobových míst CELKEM

7 Úpravy rozpočtu města Hrušovany nad Jevišovkou v roce 23 VÝDAJE Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozdíl nákup pozemků silnice - opravy silnice - investice vodovod - investice kanalizace - investice kanalizace - projekt.dokumentace MŠ - neinvestiční příspěvky neinvestiční dotace obcím ZŠ - neinvestiční příspěvky městská knihovna - knihy kultura rozhlas - opravy volejbalisté - kabiny byty - investice nebytové prostory pohřebnictví územní plánování svoz nebezpečného odpadu svoz komunálního odpadu sociální dávky Dům pečovatelské služby referendum správa CELKEM Závěrečný účet za rok 23

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města MĚSTO LETOHRAD Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Město Letohrad vznikl jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Řícmanice návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 Název:

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014.

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Zveřejněno na úřední desce dne:

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘIPOMÍNKY

Více

Skutečnost-plnění k 31.12.2014

Skutečnost-plnění k 31.12.2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2014 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Strana č. 1 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více