Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012"

Transkript

1 Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 PŘíJMY ROZPOČET SKUTEČNOST DANĚ Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , ,08 Daň z příjmů FO ze samo výděl. činnosti 69000, ,31 Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů 80000, ,84 Daň z příjmů právnických osob , ,34 Daň z příjmů právnicých osob za obce , ,00 Daň z přidané hodnoty , ,00 Daň z němovitostí , ,36 Odvod z loterií 15000, ,34 CELKEM PLNĚNí 95.77% , ,27 PŘíJMY PODLE MíSTNí VYHLÁŠKY Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.půd. fondu 711,00 711,00 Poplatek ze vstupného 0,00 0,00 Poplatek ze psů 7360, ,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8000, ,00 Poplatek z ubytovací kapacity 8500, ,00 Správní poplatky 7000, ,00 CELKEM PLNĚNí 91,94 % 31571, ,00 DOTACE Neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu -volby 25800, ,00 Neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu - st. správa 95900, ,00 Ostatní neinvest. Transfer ze státního rozpočtu-vvp 10000, ,00 Neinvest. přijaté trans. od krajů-hosp. v lesích 12960, ,00 Invest. Přijaté transfery od krajů - kanalizace KN 90000, ,00 CELKEM PLNĚNí 100 % , ,00 LESNí HOSPODÁŘSTVí Příjmy z poskyt. služeb - těžba a samovýr. dřeva 31500, ,00 CELKEM PLNĚNí 97,59 % 31500, ,00 PITNÁ VODA Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ČOV , ,00 CELKEM PLNĚNí 100% , ,00 ODVÁDĚNí A ČiŠTĚNí ODPADNíCH VOD Přijaté nekap.přísp.a náhrady - výsledek hosp , ,00 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku 1000, ,00 CELKEM PLNĚNí 100% 37133, ,00 KULTURA Přijaté neinvest. Dary - dary od místních podnik. 9000, ,00 CELKEM PLNĚNí 100,00% 9000, ,00

2 PŘíJMY ROZPOČET SKUTEČNOST BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVí Příjmy z pronájmu nemovitostí - byty , ,00 CElKEM PLNĚNí 97,17 % , ,00 KOMUNÁLNí SLUŽBY A ÚZEMNí ROZVOJ Příjmy z poskyt.služ.a výr. - Č. dráhy-údržba poz , ,00 Přijaté nekap. Příspěvky a náhrady - pohřebnictví 5000, ,00 Příjmy z pronájmu pozemků 19115, ,00 Příjmy z prodeje pozemků 28890, ,00 CElKEM PLNĚNí 84,09% 83005, ,00 NAKLÁDÁNí S ODPADY Přijaté nekap. Přísp. a náhr. - odměna EKO COM 18000, ,00 Příjmy z poskyt. Služ. a výrobků-vývoz kom.odp , ,00 CElKEM PLNĚNí 98,21% 98317, ,00 MíSTNí SPRÁVA Příjmy z poskyt. služ. A výrobků - kopírování 200,00 110,00 Příjmy z prodeje zboží - známka pro psa 200,00 60,00 Přijaté pojistné náhrady 71178, ,00 CElKEM PLNĚNí 99,68% 71578, ,00 OBECNÉ PŘíJMY Příjmy z úroků 52500, ,99 Příjmy z podílů na zisku a dividend 15000, ,56 CElKEM PLNĚNí 97,57 % 67500, ,55 OSTATNí ČiNNOSTI Neidentifikované příjmy 30,00 30,00 CElKEM PLNĚNí 100 % 30,00 30,00 PŘíJMY CELKEM PLNENí 96,07% , ,82 VÝDAJE ROZPOČET SKUTEČNOST VETERINÁRNí PÉČE Odchyt zatoulaných psů do útulku 10000, ,00 CElKEM PLNĚNí 62,52% 10000, ,00 LESNí HOSPODÁŘSTVí Nákup materiálu jinde nezařazený-sazenice 76000, ,00 Nákup ostat.služeb - pěstební činnost , ,00 Účelové neinvest. Transfery nepodnikajícím fyz.osobám Správa v lesním hospodářství CElKEM PLNĚNí 99,72% , ,00 POZEMNí KOMUNIKACE Nákup ostatních služeb - zimní údržba 30000, ,00 Opravy a udržování 10000, ,78 Budovy, haly, stavby - chodník pro pěší - nedokončené 50000, ,00 CElKEM PLNĚNí 88,41 % 90000, ,78 SILNiČNí DOPRAVA Opravy a udržování 0,00 0,00 CElKEM PLNĚNí 0% 0,00 0,00

3 VÝDAJE ROZPOČET SKUTEČNOST PITNÁ VODA Opravy a udržování 20000, ,00 CELKEM PLNĚNí 61,29% 20000, ,00 ODVÁDĚNí A ČiŠTĚNí ODPADNíCH VOD Stavby - Splašková kan. KN , ,08 CELKEM PLNĚNí 100 % , ,08 ZAŘíZENí PŘEDŠKOLNí VÝCHOVY A ZÁKLADNíHO ZŠ - neinvestiční dotace obcím - na žáky , ,00 Neinvesttransfery cizím příspěv.organizacím-dar školce 7000, ,00 Investiční transfery obcím 10000, ,00 CELKEM PLNĚNí 97,52 % , ,00 KULTURA Ostatní osobní výdaje - kronikář 3000, ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený-akce dětský den , ,00 Pohoštění - akce dětský den , ,00 Nákup ostatních služeb 15000, ,00 CELKEM PLNĚNí 77,68 % 31000, ,00 OCHRANA PAMÁTEK A PÉČEO KULT. DĚDICTVí Opravy a udržování - křížek v Ravni 25000, ,36 CELKEM PLNĚNí 97,20 % 25000, ,36 OSTATNí ZÁLEŽiTOSTI KULTURY Pohoštění - setkání důchodců 4000, ,00 Věcné dary - dárkové balíčky pro důchdce 31000, ,40 CELKEM PLNĚNí 97,96 % 35000, ,40 TĚLOVÝCHOVA Ostatní nákupy - projekt víceúčelové hřiště 50000, ,00 CELKEM PLNĚNí 79,20 % 50000, ,00 ZÁJMOVÁ ČiNNOST A REKREACE Neinvest. Transfery občan. Sdružením - Budíček 2000, ,00 Neinvest. Transfery obačn. Sdružením - Kynolog.klub 2000, ,00 CELKEM PLNĚNí 100 % 4000, ,00 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVí Ostatní osobní výdaje - domovník 1180, ,00 Nákup materiálu jinde nezařezený 4000, ,00 Nákup ostatních služeb 6500, ,00 Opravy a udržování , ,40 CELKEM PLNĚNí 99,10 % , ,40 KOMUNÁLNí SLUŽBYA ÚZEMNí ROZVOJ Veřejné osvětlení - elektrická energie , ,00 Veřejné osvětlení - opravy , ,20 Poskytnuté neinvest. Příspěvky - pohřebnictví 13113, ,00 Platby zaměstn.v prac. poměru-vpp 8000, ,00 Povin.pojist.na soc.zab. A přísp.na st. Politiku zam. -VPP 2000, ,00 Povin. Pojistné na veř. Zdrav. Pojištění - VPP 720,00 720,00 Platby daní a popl. Stát. rozpočtu - daň z nemovitostí 3000, ,00 CELKEM PLNĚNí 88,93 % , ,20

4 VYDAJE ROZPOČET SKUTEČNOST NAKLÁDÁNí S ODPADY Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20000, ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů , ,00 Sběr a svoz ostatních odpadů - sklo, papír, plast 49000, ,00 Drobný hmotný dlouhod. Majetek- plastové kontejnery 20000, ,00 Opravy a udržování 5000, ,00 CELKEM PLNĚNí 95,90 % , ,00 OCHRANA PŘíRODY A KRAJINY OBCE Pohonné hmoty a maziva 40000, ,40 Nákup ostatních služeb - údržba zeleně 20000, ,00 Opravy a udržování - oprava techniky obce 10000, ,00 Nákup materiálu jinde nazařezený 10000, ,00 Budovy,haly,stavby - přípojka el. Energie-nedokončené 12000, ,40 CELKEM PLNĚNí 77,91 % 92000, ,80 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK Nákup ostatních služeb - alarm 4000, ,00 Kamerový systém 50503, ,99 CELKEM PLNĚNí 98,21% 54503, ,99 POŽÁRNí OCHRANA Neinvest. Transfery obcím-hasiči Netřebice 15000, ,00 CELKEM PLNĚNí 100% 15000, ,00 ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY Odměny členů zatupitelstva obce , ,00 Volby - ostatní osobní výdaje 9393, ,00 Volby - nákup materiálu jinde nezařazený 261,00 261,00 Volby - služby pošt 180,00 180,00 Volby - cestovné 173,00 173,00 Volby - pohoštění 768,00 768,00 CELKEM PLNĚNí 87,35% , ,00 MíSTNí SPRÁVA Plat zaměstnanců v prac. Poměru , ,00 Dohody o provedení práce 60000, ,00 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 73000, ,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 53000, ,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění - Kooperativa 2000, ,00 Knihy,učební pomůcky 1500, ,00 Nákup materiálu - kancelářské a čistíci potřeby 63000, ,00 Studená voda - spotřeba 10000, ,00 Plyn - spotřeba 40000, ,00 Elektrická energie - spotřeba 25000, ,00 Služby pošt 5000, ,00 Telefon, internet,služby telekom.a radiokomunikací , ,78 Školení 5000, ,00 Služby zpracování dat - údržba programu 50000, ,00 Nákup ostatních služeb - revize el.zařízení,hromosvodu 50000, ,40 Opravy a udržování 3000, ,00 Cestovné 10000, ,00 Pohoštění 6000, ,80

5 Neinvestiční transfery obcím - přestupky 10000, ,00 Budovy, haly, stavby, - garážová vrata na budově OÚ 82034, ,76 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 500,00 237,48 Náhrady mezd v době nemoci 871,00 871,00 Osta. Neinvest. Transfery nezisk.org.- příspěvek SMS ČR CElKEM PLNĚNí 94,64 % , ,22 OBECNÉ PŘíJMY A VÝDAJE Z FINANČNíCH OPERAcí Úroky - návratná půjčka ze SFŽP 4000, ,00 Bankovní poplatky 10000, ,66 CElKEM PLNĚNí 70,19% 14000, ,66 POJiŠTĚNí Služby peněžních ústavů 20000, ,00 CElKEM PLNĚNí 68,76% 20000, ,00 OSTATNí FINANČNí OPERACE Platby daní a popl. Státnímu rozpočtu - daň za obec , ,00 CElKEM PLNĚNí 72,96% , ,00 OSTATNí ČiNNOSTI Výdaje z fin.vypoř.min. let mezi krajem a obcemi - vratka nevyčerpané dotace - sčítání lidu 2282, ,00 Neinvestiční transfery veř. Rozpočtům - členství Pomalší 3988, ,00 CElKEM PLNĚNí 100% 6270, ,00 VÝDAJE CELKEM CELKEM PLNENí 92,60% , ,89 Rozdíl mezi příjmy a výdaji ,03KČ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků (FIN 2-12) k je dostupný dálkovým přístupem na v sekci :úřední deska- výroční zprávy- Závěrečný účet obce Střítež K nahlédnutí je na obecním úřadě.

6 ~ Hospodaření dle výkazu zisku a ztráty k Výnosy celkem ,92 Kč Náklady celkem ,03 Kč Výsledek hospodaření - zisk ,89 Kč 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem ,Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracováno v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotací na volby ve výši ,-Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne Název dotace Poskytnuto Vyčerpáno Zůstatek vratky Kč Kč Kč Dotace na volby do zastup. Krajů 25000, , ,00 Dotace na státní správu 95900, ,00 0,00 Dotace od na veřejně prospěš. Práce 10000, ,00 0,00 Příspěvek na hospodaření v lesích 12960, ,00 Dotace na volbu prezidenta v r ,00 0,00 800,00 Dotace na Kanalizaci Kaplice Nádraží O CELKEM , , ,00 ~ Poskytnuté nřísoěvkv a transfery za rok 2012 Příspěvek poskytnut komu Poskytnuto Členský příspěvek - Pomalší 2880,00 Příspěvek - SDH Netřebice 15000,00 Město Kaplice - řešení přestupků 8300,00 Město Kaplice - vyúčt. dojíždějící žáci ,00 Transfer nepod.osob.pěstební činn. 2700,00 Transfer mateř.škole Netřebice-Pec 5000,00 Transfer - rekonstr.kino Kaplice 10000,00 Transrer- centrum Budíček Kaplice 2000,00 Příspěvek na web.stránky Pomalší 1108,00 Členský příspěvek - SMS ČR 1400,00 CELKEM ,00 Kč ~ Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací Inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce byla provedena na základě zákona č. 563/1991 Sb.o účetnictví. Inventurní komise porovnala skutečnosti s účetní evidencí - inventarizace proběhla bez závad, příloha: rozvaha ÚSC k Výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na v sekci: úřední deska-výroční zprávy-závěrečný účet obce Střítež K nahlédnutí jsou na obecním úřadě. Výkazy a Příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku na běžný rok.

7 m Obec netvoří peněžní fondy Zl Obec neprovozuje podnikatelskou činnost ID Obec není plátcem DPH ID Obec nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci!q) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střítež za rok 2012 Přezkum hospodaření byl na základě žádosti obce proveden pracovníkem KÚ - JK, eko.odb. - odd. přezkumu v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních Závěr zprávy: celků Při přezkoumání hospodaření Obce Střítež za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst.3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb. Nebyla zjištěna rizika dle 1O odst. 4 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb. Přílohy a plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Střítež za rok 2012 jsou přílohou k závěrečnému účtu. Vše je dostupné dálkovým přístupem na v sekci: úřední deska-výroční zprávy- Závěřečný účet obce Střítež K nahlédnutí je na obecním úřadě v úředních hodinách. Úřední hodiny: Po 8,00-17,00 úřední den Út 8,00-14,30 St 8,00-17,00 úřední den Čt 8,00-14,30 Pá 8,00-12, hod hod polední přestávka Kaplice - nádraží ,, \7 Zpracovala: Lenka Borovková Schválil: Milan Frišman účetní /j1j6-1 PŘíLOHY: CI Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k Výzak zisku a ztráty k Rozvaha k Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 starosta obce Doklad je v souladu se zákonem č. 320/2001Sb., o finanční kontrole a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: Sejmuto z úřední i elektronické desky dne: OBECNí ÚŘAD STŘíTEŽ se sídlem Kaplice - nádraží PSČ 38242

8 Obec nemá majetek zastavený ve prospěch třetích osob. 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku Věcná břemena zřízena na pozemcích obce obec eviduje na analytickém účtu v celkové hodnotě ,29 Kč. 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem Starosta obce prohlašuje, že v kontrolovaném období obec nehospodařila s majetkem státu; neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob; nezastavila movitý a nemovitý majetek; neuzavřela smlouvy týkající se převodu nemovitého majetku, to znamená smlouvu o koupi, směnnou smlouvu, darovací smlouvu, smlouvu o bezúplatném převodu, neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení; nekoupila cenné papíry, obligace; neuskutečnila majetkové vklady; zadávala pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). C.ZÁVĚR I. PlN~Ní OPATŘENi K ODSTRAN~Ni NEDOSTATKŮ ZJIŠT~NÝCH a) při přezkoumání hospodaření obce za předchozí roky Nebvly zjištěny chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání hospodaření obce Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. II. PŘI PŘEZKOUMÁNi HOSPODAŘENi ZA ROK 2012 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. [ 10 odst. 3 písmo aj zákona č. 420/2004 Sb.] III. NEBYLA ZJIŠT~NA RIZIKA DLE 10 ODST. 4 PiSM. A) ZÁKONA C. 420/2004 Sb. IV. PODil POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOCTU ÚZEMNiHO CELKU A PODil ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNiHO CELKU a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podíl závazků na rozpočtu územního celku c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,28% 2,37% 8,37% U Zimního stadionu 1952/2, Ceské Budějovice, tel.: , fax: e-podatelna: Stránka 6 z 7

9 Strrtež, dne 2. dubna 2013 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ Odbor ekonomický oddělení přczkumu a metodiky hosooda7ení obcí U Zimnlho stadionu 1952/ České Budějovice (20) Ing. Eva Pártlová kontrolor pověfený fízením pfezkoumání č. Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, který obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písmo I) zákona 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu uvedenou v zápatí. S obsahem zprávy z přezkoumání hospodaření o počtu 7 stran byl seznámen dne a jeho stejnopis číslo 2 obdržel dne ~-= ~C. T'-I,O<Q ". _~ ".. ~~' ~ j::" ' (: o;ro~, Milan Frišman starosta Rozdělovník: -... ~..-.:.. v» v ~ I ~../ t O)s", 'tr, /(ep,, ',. /... l >:... --=-../ podpis a razítko Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 x Krajský úřad - Jihočeský kraj Ing. Eva Pártlová kontrolor pověřený řízením pfezkoumání 2 1 x Obec Střítež Milan Frišman starosta U Zimniho stadionu 1952/2, Ceské Budějovice, tel.: , fax: e-podatelna: Stránka 7 z 7

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : 9.5.2012 Vyvěšeno : 9.5.2012 Svěšeno : Vypracovala:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Lažany Údaje o organizaci NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 (vkč) zpracovaný dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění identifikační

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17, odst. 6 předkládám Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 Rozpočet obce Bravantice na rok 2013 byl schválen

Více