Usn. RM č. 325/09 3. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s paní Radkou Pospíchalovou k bytu na Hlavní tř. čp. 799/56, Ostrov.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usn. RM č. 325/09 3. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s paní Radkou Pospíchalovou k bytu na Hlavní tř. čp. 799/56, Ostrov."

Transkript

1 Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 12. května 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 319/09 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM, vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2008 pod č. 339/08, 818/08 a 819/08 a z roku 2009 pod č. 106/09, 160/09, 173/09, 221/09, 229/09, 234/09 a 235/09, 287/09, 290/09 až 292/09, 294/09 a 295/09, 302/09 až 305/09, 307/09 a 308/09, 310/09, 314/09, 316/09 až 318/ bez usnesení. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM Usn. RM č. 320/09 Mimořádné přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu p. Janu Pickovi, p. Aladáru Lovašovi, manželům Martině a Martinu Balogovým, manželům Jaroslavě a Arpádu Horváthovým, pí. Blance Němcové. Usn. RM č. 321/09 3. RM souhlasí s přidělením bytu č. 36 o velikosti v původní čp na Jáchymovské ul. v Ostrově p. Ivanu Figurovi. Byt č. 41 pan Figura předá vyklizený RK Ikon Ostrov. Usn. RM č. 322/09 3. RM souhlasí s prodloužením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 15 o velikosti 4 + kk pro manžele Josefa a Lýdii Sauerovi na dobu od do Usn. RM č. 323/09 3. RM souhlasí s prodloužením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 12 o velikosti 1 + kk Základní umělecké škole Ostrov pro p. Patrika Sošku na dobu od do Usn. RM č. 324/09 3. RM souhlasí s přidělením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 10 o velikosti 1 + kk Policii ČR OO Ostrov pro p. Vladimíra Fischera na dobu od do Usn. RM č. 325/09 3. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s paní Radkou Pospíchalovou k bytu na Hlavní tř. čp. 799/56, Ostrov. 4. bez usnesení Směny, převody, přidělení a podnájmy bytů Usn. RM č. 326/09 VZ pečovatelská služba pro občany města Ostrov 5. RM schvaluje pro veřejnou zakázku na služby Pečovatelská služba pro občany města Ostrov, otevřené zadávací řízení a kriteria pro kvalifikaci poskytovatele služby dle předloženého návrhu. Kriteriem pro zadání této veřejné zakázky bude nejnižší nabídková cena. Usn. RM č. 327/09 1

2 5. RM schvaluje složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na poskytovatele služby Pečovatelská služba pro občany města Ostrov. Usn. RM č. 328/09 Plnění rozpočtu města za 1. čtvrtletí RM bere na vědomí plnění rozpočtu města za 1. čtvrtletí roku 2009 v předloženém znění. Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu Usn. RM č. 329/09 Rozpočtové opatření č. 48/2009 OMM výkup garáží Jáchymovská a Lidická ulice 7a) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 48/2009: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2009 o ,-- Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje, zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2009 ve výši ,-- Kč na výkup garáží v území Regulačního plánu Jáchymovská ulice vlečka a výkup garáží pro stavbu komunikace Ostrov, napojení Lidické ulice, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2009 o ,-- Kč na nákupy ostatních služeb prodej pozemků a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2009 o ,-- Kč na zaplacení daně z převodu nemovitosti. Usn. RM č. 330/09 Přesun v rozpisu rozpočtu č. 10/2009 OI přesun prostředků mezi položkami u projektu Rozvoje infrastruktury pro kulturu a volný čas a u služeb souvisejících s přípravou ostatních rozvojových projektů. 7b) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 10/2009: Snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2009 u odboru investic o ,-- Kč na položce nákup ostatních služeb projekt Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas a zvýšení výdajů o ,-- Kč na položce nákupy ostatních služeb souvisejících s přípravou ostatních rozvojových projektů. Usn. RM č. 331/09 Rozpočtové opatření č. 49/2009 OKSVS nákup nového hardwaru dle zákona č. 300/2008 Sb. spisová služba 7c) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 49/2009: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2009 o ,-- Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2009 o ,-- Kč na nákup nové spisové služby dle zákona č. 300/2008 Sb., která bude v rámci budování technologického centra předmětem žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu. Usn. RM č. 332/09 Rozpočtové opatření č. 50/2009 OKSVS nákup nového osobního automobilu 7d) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 50/2009: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2009 o ,-- Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2009 o ,-- Kč na nákup nového automobilu Škoda Octavia Tour 1,6 za nabídkovou cenu ,-- Kč. Usn. RM č. 333/09 Rozpočtové opatření č. 51/2009 OKSVS účelová dotace ze státního rozpočtu na financování voleb do Evropského parlamentu 7e) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 51/2009: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2009 ve výši ,-- Kč z účelové dotace ze státního rozpočtu z všeobecné pokladní správy na přípravu a konání voleb do Evropského parlamentu pod ÚZ a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2009 ve výši ,-- Kč na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu volebních okrsků pod ÚZ a financování kontrolní činnosti pověřených obecních úřadů. Usn. RM č. 334/09 Rozpočtové opatření č. 52/2009 ORÚP přesun prostředků u odvětvového třídění rozpočtové skladby u projektu Rozvoje infrastruktury pro kulturu a volný čas. 2

3 7f) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 52/2009: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2009 u odboru rozvoje a územního plánování o ,-- Kč na paragrafu 3636 územní rozvoj a zvýšení výdajů o ,-- Kč na paragrafu 3421 využití volného času dětí a mládeže. Jedná se o prostředky na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby v rámci projektu Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas. Usn. RM č. 335/09 Rozpočtové opatření č. 53/2009 OŽP účelová neinvestiční dotace z Ministerstva zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře za IV. čtvrtletí g) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 53/2009: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2009 ve výši ,-- Kč z účelové neinvestiční dotace z Ministerstva zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře pod účelovým znakem a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2009 ve výši ,-- Kč na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za období IV. čtvrtletí 2008 pod účelovým znakem Usn. RM č. 336/09 Rozpočtové opatření č. 54/2009 OKSVS účelová neinvestiční dotace z Karlovarského kraje pro Základní uměleckou školu z grantového projektu nové formy výuky v umění 7h) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 54/2009: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2009 z Karlovarského kraje pro Základní uměleckou školu ve výši ,34 Kč z účelové neinvestiční dotace pro realizaci grantového projektu pod názvem nové formy výuky v umění pod účelovým znakem a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2009 ve výši ,34 Kč pro Základní uměleckou školu jako neinvestiční příspěvek na nové formy výuky v umění pod účelovým znakem Usn. RM č. 337/09 Rozpočtové opatření č. 55/2009 zařazení neinvestiční účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí v roce 2009 záloha na II. čtvrtletí roku i) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 55/2009: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2009 ve výši ,00 Kč z neinvestiční účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně - právní ochrany dětí v roce 2009 záloha na II. čtvrtletí roku 2009 pod účelovým znakem a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2009 ve výši ,00 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykovávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí v roce 2009 pod účelovým znakem Usn. RM č. 338/09 Odpis pohledávky pro nevymahatelnost 8. RM schvaluje odpis pohledávky na nájmu ve výši 1.006,- Kč po zemřelém Jaroslavu Binkovi, posledně bytem Ostrov, Jáchymovská 1377, pro nevymahatelnost. Usn. RM č. 339/09 Stanovení ulice Průmyslová v lokalitě Ostrov průmyslová zóna 9. RM doporučuje ZM schválit název ulice Průmyslová v lokalitě Ostrov průmyslová zóna. Usn. RM č. 340/09 Souhlas s pořízením změny Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. vlečka (Ostrovské rondo) 10. RM doporučuje ZM souhlasit se zahájením pořízení změny Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. vlečka, týkající se zanesení trasy cyklostezky na těleso vlečky dle zpracované studie Ostrovské rondo. 3

4 Usn. RM č. 341/ RM ukládá odboru RÚP předložit materiál týkající se souhlasu s pořízením změny Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. vlečka zastupitelstvu města. Prodeje Usn. RM č. 342/09 Prodej domu čp. 289 včetně st. p. č. 370 a p. p. č. 2090/2 vše v k. ú. Ostrov nad Ohří 11a) RM doporučuje ZM neschválit prodej domu čp. 289 včetně st. p. č. 370 a p. p. č. 2090/2 vše v k. ú. Ostrov nad Ohří nájemcům bytů v domě čp. 289, ul. Nádražní v Ostrově. Usn. RM č. 343/09 Bezúplatný převod p. p. č. 337/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku České republiky ve správě Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Ostrov 11b) RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod p. p. č. 337/1 o výměře m 2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, dle zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů z majetku České republiky ve správě Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Ostrov. 11c) bez usnesení 11d) bez usnesení Prodej části pozemku st. p. č. 206 v k.ú. Ostrov nad Ohří Prodej domu čp.18 na pozemku st. p. č. 82 a pozemku st. p. č. 82 v k. ú. Ostrov nad Ohří Usn. RM č. 344/09 Prodej stavby čp.1340 na pozemku st. č a pozemek st. č v k. ú. Ostrov nad Ohří 11e) RM doporučuje ZM prodej domu čp.1340 na pozemku st.p.č.2734 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku st.p.č.2734 o výměře 267 m 2, vše v k.ú. Ostrov nad Ohří za nabídkovou kupní cenu ve výši ,- Kč plus veškeré náklady spojené s prodejem panu Bui DuyNghia trvalé bydliště Ostrov, Lipová ulice čp Pronájmy Usn. RM č. 345/09 Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 2773/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 12a) RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 2773/1 v k.ú. Ostrov nad Ohří, reg. č ze dne dohodou ke dni , s tím že žádná ze stran nebude požadovat plnění vzniklých nákladů. Usn. RM č. 346/09 Pronájem vývěsní skříňky na p. p. č. 224/35 v k. ú. Ostrov nad Ohří 12b) RM schvaluje pronájem vývěsní plochy o výměře 0,54 m 2, která je ¼ vývěsní skříňky na p. p. č. 224/35 v k. ú. Ostrov nad Ohří za cenu 500,-- Kč/rok Českému zahrádkářskému svazu Ostrov, Masarykova 715, Ostrov, IČ: za účelem prezentace činnosti zahrádkářského svazu. Usn. RM č. 347/09 Žádost o změnu výměry pronájmu na čp v Ostrově 12c) RM schvaluje uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě reg. č s panem Ottou Novákem, Hlavní třída 988/2, Ostrov, IČ: na pronájem nebytových prostor na čp v Ostrově, kterým se sníží výměra pronajatých prostor o 28,47 m 2, tj. na 63,71 m 2. Usn. RM č. 348/09 4

5 12c) RM schvaluje uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě reg. č s Vladěnou a Pavlem Váňovými, Kollárova 1272/15, Ostrov, IČ: na pronájem nebytových prostor na čp v Ostrově, kterým se rozšíří výměra pronajatých prostor o 17,48 m 2, tj. na 56,94 m 2. Usn. RM č. 349/09 Ukončení platnosti nájemní smlouvy na p. p. č.19 v k.ú.dolní Žďár u Ostrova reg. č d) RM schvaluje ukončení platnosti nájemní smlouvy reg. č dohodou ke dni Usn. RM č. 350/09 Prodloužení výpůjční smlouvy na objekt sauny 12e) RM schvaluje uzavřít dodatek č.4 k výpůjční smlouvě reg. č s panem Mgr. Liborem Bílkem, Horská 884/5, Ostrov, IČ: na výpůjčku objektu sauny stojícím na st. p. č v k. ú. Ostrov nad Ohří, kterým se prodlouží doba trvání smlouvy na dobu neurčitou a v rozpočtu Města Ostrov pro roky 2009 a následující vyhradit částku ve výši ,--Kč/saunovací sezónu na potřebné opravy v souvislosti s provozem sauny. 13. bez usnesení Výběrové řízení na pojišťovacího makléře Usn. RM č. 351/09 Provozování lunaparku na p. p. č. 500/16, st. p. č. 779 a části p. p. č. 224/11 ve dnech RM povoluje zvláštní užívání veřejného prostranství pro dočasné umístění provozování lunaparku a jejich souvisejících atrakcí či provozovny na p. p. č. 500/16, st. p. č. 779 a na části p. p. č. 224/111 vše v k. ú. Ostrov nad Ohří v termínu od do pí. Jarmile Schmiedové, IČ: , Třeboňská 29, Karlovy Vary za 500,-- Kč/den bez hudební produkce a za dalších podmínek uvedených v zápise. Usn. RM č. 352/09 Úprava smluvních vztahů s firmou Resur spol. s r. o. (doba trvání platnosti SOD) 15a) RM schvaluje dodatek č. 7 k SOD Svoz a využívání využitelných složek komunálního odpadu plastů na území Města Ostrov reg. č ze dne b) RM schvaluje dodatek č. 5 k SOD Svoz a využívání využitelných složek komunálního odpadu skla a papíru na území Města Ostrov reg.č ze dne bez usnesení Kontrola investičních akcí a velkých oprav za 1. čtvrtletí 2009 Usn. RM č. 353/09 VZ výběr zhotovitele stavby RMP Dopravně bezpečnostní opatření u ZŠ ul. Komenského Myslbekova 17. RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky na stavbu Ostrov, Regenerace městského prostoru, Dopravně bezpečnostní opatření u ZŠ, Komenského Myslbekova ulice firmu Tima-CS, spol. s r. o., Krušnohorská 782, Ostrov za nabídkovou cenu ,60 Kč včetně DPH. Usn. RM č. 354/09 Navýšení nenárokové složky platu ředitelům škol a školských organizací 18. RM schvaluje pro první pololetí roku 2009 odměnu ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení ve výši poloviny částky vyhlášené v I. a II. etapě rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle předloženého návrhu. 5

6 Usn. RM č. 355/09 Program 3. zasedání ZM dne RM schvaluje program 4. řádného zasedání ZM konaného dne Program: 1. Kontrola plnění usnesení ZM 2. Rozpočtová opatření 3. Prominutí poplatku z prodlení 4. Výroční zpráva OT, a. s. informace 5. Stanovení ulice v lokalitě Ostrov průmyslová zóna 6. Žádost o převedení finančního příspěvku pro HC Mattoni Ostrov 7. Žádost firmy KV RESTAV s. r. o. Karlovy Vary, o prominutí smluvní pokuty 8. Prodeje: 8a) Bezúplatný převod p. p. č. 337/1 v k.ú. Ostrov nad Ohří z majetku České republiky ve správě Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Ostrov 8b) Prodej domu čp. 289 včetně st. p. č. 370 a p. p. č. 2090/2 vše v k. ú. Ostrov nad Ohří 8c) Prodej stavby čp.1340 na pozemku st. p. č a pozemek st. p. č v k.ú. Ostrov nad Ohří 8d) Prodej domu čp. 290 v Nádražní ulici se st. p. č. 369/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří v Ostrově 9. Souhlas s pořízením změny Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. Vlečka (Ostrovské rondo) 10. Program podpory zvýšení bezpečnosti v Ostrově 11. Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu Informace starosty Usn. RM č. 356/09 2. výzva výběr TDI (technického dozoru investora) na projekt Historický Ostrov II 20a) RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na výkon technického dozoru investora (TDI), stavby Historický Ostrov II., reg. č. CZ.1.09/1.2.00/ ", Kód CPV: , firmu: Ing. ROMAN HAVLAN, Dolní Žďár 31, Ostrov, IČ: , DIČ: CZ , za nejnižší nabídkovou cenu ,-- Kč včetně DPH, při splnění požadovaných zadávacích podmínek. Usn. RM č. 357/09 Borecké rybníky zadávací podmínky pro výběrové řízení na TDO 20b) RM schvaluje pro veřejnou zakázku "TDO na stavbu Lesopark Borecké rybníky" formu zadání veřejná zakázka malého rozsahu a schvaluje výběr uchazečů. Kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena. Usn. RM č. 358/09 20b) RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že posouzení kvalifikace dodavatelů provede hodnotící komise. Usn. RM č. 359/09 Podmínky VŘ Dodání spisové služby pro MěÚ Ostrov 20c) RM schvaluje pro veřejnou zakázku na realizaci dodávky Projekt Egon centrum Ostrov - Spisová služba zadávací řízení a kriteria pro kvalifikaci dodavatelů dle předloženého návrhu, kriteriem pro zadání této veřejné zakázky bude ekonomická výhodnost. Usn. RM č. 360/09 20c) RM schvaluje složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Projekt Egon centrum Ostrov - Spisová služba dle předloženého návrhu. Výroční zpráva OT, a. s. (do ZM) 6

7 Rada města Ostrova, které je jediným akcionářem obchodní společnosti Ostrovská teplárenská, a. s., IČ: , se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B., vložka 393 (dále jen společnost Ostrovská teplárenská, a. s. ), v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu ustanovení 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, učinila tato r o z h o d n u t í : Usn. RM č. 361/09 21a) Jediný akcionář v působnosti valné hromady b e r e n a v ě d o m í zprávu představenstva společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok Usn. RM č. 362/09 21b) Jediný akcionář v působnosti valné hromady b e r e n a v ě d o m í zprávu dozorčí rady společnosti Ostrovská teplárenská, a. s. za rok 2008 a výrok auditora. Usn. RM č. 363/09 21c) Jediný akcionář v působnosti valné hromady s c h v a l u j e řádnou účetní závěrku společnosti Ostrovská teplárenská, a. s. za rok 2008, a to v tomto rozsahu (v tis. Kč): Pasiva celkem: Aktiva celkem: Výkony a prodej zboží: Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží: Provozní výsledek hospodaření: Finanční výsledek hospodaření: Výsledek hospodaření za běžnou činnost: Výsledek hospodaření před zdaněním: Daň z příjmů splatná: 0 Daň z příjmů odložená: 905 Výsledek hospodaření za účetní období (po zdanění): Usn. RM č. 364/09 21d) Jediný akcionář v působnosti valné hromady s c h v a l u j e návrh představenstva společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. na rozdělení zisku společnosti (výsledku hospodaření za účetní období) za rok 2008 ve výši ,26 Kč takto: a) zákonný příděl do rezervního fondu ve výši ,16 Kč b) příděl do statutárního fondu sociálního fondu společnosti ve výši ,00 Kč c) příděl do statutárního fondu fondu odměn společnosti ve výši ,00 Kč d) tantiémy pro členy orgánů společnosti ve výši ,00 Kč 7

8 e) zbývající část zisku společnosti ve výši ,10 Kč se vyplatí jako dividenda jedinému akcionáři společnosti Ostrovská teplárenská, a. s. Usn. RM č. 365/09 21e) Jediný akcionář v působnosti valné hromady v souvislosti se svým rozhodnutím o výplatě tantiém za rok 2008 u k l á d á představenstvu společnosti Ostrovská teplárenská, a.s., aby zajistilo a provedlo výplatu tantiém jednotlivým členům orgánů společnosti ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady s tím, že výplata tantiém bude provedena stejným způsobem, jakým členové orgánů společnosti pobírají odměnu za výkon svých funkcí ve společnosti. Usn. RM č. 366/09 21f) Jediný akcionář v působnosti valné hromady v souvislosti se svým rozhodnutím o výplatě dividendy v souladu s bodem platných stanov společnosti u k l á d á představenstvu společnosti Ostrovská teplárenská, a. s., aby výplatu dividendy jedinému akcionáři Městu Ostrov po sražení 15 % daně z příjmů (viz ustanovení 36 odst. 2 písm. a) a 38d odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) provedlo bezhotovostním převodem na bankovní účet jediného akcionáře Města Ostrov č. ú /0100 vedený peněžním ústavem Komerční banka, a. s., pobočka Ostrov pod variabilním symbolem Usn. RM č. 367/09 21g) Jediný akcionář v působnosti valné hromady s o u h l a s í s převodem části nerozděleného zisku minulých let (z účtu 428) ve výši ,00 Kč ve prospěch statutárního investičního fondu (viz bod c) platných stanov) a s o u h l a s í s použitím finančních prostředků z tohoto statutárního investičního fondu za účelem úhrady nákladů spojených s plánovanou investiční akcí Pořízení výměníkové stanice a rozvodů Průmyslová zóna Ostrov. Usn. RM č. 368/09 21h) Rada města Ostrova p o v ě ř u j e starostu města Ing. Jana Bureše podpisem písemného vyhotovení výše uvedených rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Ostrovská teplárenská, a. s. ve smyslu ustanovení 190 odst. 1 ObchZ. 22. bez usnesení Zprávy z komisí Milan Matějka v.r. místostarosta Ing. Jitka Samáková v.r. členka rady města 8

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne 17. 12. 2007 (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování

Více

Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 2. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 617/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 2. prosince 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 12. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Změna nájemního vztahu. Karlovarské teplárenské, a.s.

Změna nájemního vztahu. Karlovarské teplárenské, a.s. Změna nájemního vztahu Karlovarské teplárenské, a.s. Stávající stav pronájem akcií V současné době je 51 % akcií společnosti Karlovarská teplárenská, a.s. pronajato společnosti Karel Holoubek Trade Grop,

Více

Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 20. června 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 385/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. června 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Ţelezný, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Ţelezný, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 15. listopadu 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s. se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3)

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 14. zasedání konaného dne 6. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace úplná verze, včetně Dodatku č. 1 Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.07.2007 663/2007 23. RM V a) s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z grantového

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více