Zastupitelstvo města Jilemnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo města Jilemnice"

Transkript

1 Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice Jilemnice za rok 2001 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

2 Obsah výroční zprávy roku 2001 Informace o nemocnici 2 Organizace MMN Jilemnice 3 Vedení MMN Jilemnice 4 Poradní sbor ředitele, lékařské obsazení jednotlivých oddělení 5 Odborné ambulance, LSSP 8 RZP, správa ústavu 9 Rok 2000 v MMN Jilemnice ve zkratce 10 Zajímavost 17 Oddělení (úsek): Gynekologicko-porodnické 18 Dětské 22 Neurologické 24 Interna 25 Rehabilitace 26 Radiodiagnostické 27 Anesteziologicko-resuscitační 29 Rychlá zdravotnická pomoc 32 Hemodialýza 34 Klinická biochemie 36 Imunoanalýza 37 Nukleární medicína 38 Hematologicko-transfúzní 40 Chirurgické 42 Úsek hlavní sestry 44 Hospodářsko-technické 45 Statistické informace: Počet příchozích pacientů 47 Ošetřovací dny dle jedn. oddělení a měsíců 48 Průměrný počet obsazených lůžek 49 Počet cizinců, počet porodů (CŘ), počet úmrtí 50 Náklady na 1 ošetřovací den v letech Náklady na 1 ošetřovací den v letech Srovnávací tabulky grafy 52 Hospodářské výsledky jedn. oddělení 58 Výsledky hospodaření graf 68 Náklady roků 2000 a 2001 graf 60 Personální statistika 61 Neodpracované kalendářní dny roku Průměrné měsíční mzdy v letech Další fotografie MMN Jilemnice 64 Poznámky 65 Příloha: Výkaz zisku a ztráty, rozvaha - příloha 1

3 Informace o nemocnici Název organizace: Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova Jilemnice IČO : DIČ : č. ú. : /0600 Více informací naleznete na našich internetových stránkách na adrese: Případné dotazy či připomínky nám můžete zaslat na ovou adresu: nebo 2

4 Organizace MMN Zřizovatelem je Město Jilemnice. Zastupitelstvo města Jilemnice Starosta: PaedDr. Václav Hartman Jilemnice 265 Místostarostka: Mgr. Jaroslava Kunátová Jilemnice 1047 Členové: Rada: Ing. Jiří Beran Jilemnice 1210 MVDr. František Bradna Jilemnice 470 Jiří Deml Jilemnice 491 Bohumil Flégl Jilemnice 609 RNDr. Jaromír Hanza Jilemnice 922 Milan Honců Jilemnice 1001 Jaroslav Kosáček Jilemnice 935 Roman Kouba Jilemnice 529 Jiří Fišera Jilemnice 605 PaedDr. Jan Luštinec Jilemnice 1 Jiří Odvárko Jilemnice 1115 Dušan Morávek Jilemnice 967 MVDr. Lubomír Šnajdr Jilemnice 194 Mgr. Jindřich Trýzna Jilemnice 1303 Jiří Kaván Jilemnice 1012 PaedDr. Václav Hartman Jilemnice 265 Mgr. Jaroslava Kunátová Jilemnice 1047 RNDr. Jaromír Hanza Jilemnice 922 Dušan Morávek Jilemnice 967 Jaroslav Kosáček Jilemnice 935 3

5 Vedení nemocnice Ředitel: MUDr. Jiří Kalenský Jilemnice 923 Lékařský ředitel: Hlavní sestra: Správní ředitel: MUDr. Pavel Břeský Marie Seifertová Ing. Petr Soudský Jilemnice 987 Vítkovice 369 Turnov 375 Do

6 Poradní sbor ředitele prim. MUDr. Schmoranz Martin Vysoké n. J. 301 prim. MUDr. Vocásek Zdeněk Jilemnice 486 prim. MUDr. Kučera Václav Jilemnice 1153 prim. MUDr. Mlejnek Jiří Lomnice nad Pop prim. MUDr. Smilka Milan Jilemnice 998 MUDr. Jiřičková Michaela Horní Rokytnice 545 Lékařské obsazení ke dni Interní oddělení Primář: Zástupce primáře: Sekundární lékař: MUDr. Schmoranz Martin MUDr. Stach Jan, vedoucí lékař JIP MUDr. Havlová Ivana - MD MUDr. Mečířová Zdeňka - MD MUDr. Kobrlová Jitka MUDr. Kebrlová Markéta - MD MUDr. Novotná Lenka MUDr. Švec Jan MUDr. Vrbová Petr a Chirurgické oddělení Primář: Zástupce primáře: Vedoucí operačních sálů a vedoucí lékař JIP : Sekundární lékař: Samostatně pracující lékař: MUDr. Kalenský Jiří MUDr. Mareš Josef MUDr. Edlman Jaroslav MUDr. Gottwald Jaroslav MUDr. Fišera Patrik MUDr. Berndt Jan MUDr. Wiesner Karel, CSc. Gynekologicko-porodnické oddělení Primář: Zástupce primáře: MUDr. Vocásek Zdeněk MUDr. Břeský Pavel 5

7 Samostatně pracující lékař: Sekundární lékař: MUDr. Tišer Hynek MUDr. Říhová Nina MUDr. Gazda Štěpán MUDr. Minář Tomáš MUDr. Sisr František Dětské oddělení Pověřena vedením: MUDr. Jiřičková Michaela (od 1.4.) Odborný garant, Kil. nem. Ml. Bol. MUDr. Nechanický Pavel Sekundární lékař: MUDr. Pavelková Martina MUDr. Vrba Václav Neurologické oddělení Primář: Zástupce primáře: Sekundární lékař: MUDr. Mlejnek Jiří MUDr. Matějková Jana MUDr. Malinová Ilona MUDr. Valentová Jitka - MD MUDr. Fišerová Jana Anesteziologicko-resuscitační oddělení Primář: Zástupce primáře: Sekundární lékař: MUDr. Smilka Milan MUDr. Valenta Petr MUDr. Zecková Stanislava MUDr. Palmová Pavlína MUDr. Jirásková Gabriela MUDr. Jarozsová Miroslava Radiodiagnostické oddělení Primář: Zástupce primáře: Sekundární lékař: MUDr. Kučera Václav MUDr. Mašková Ivana - MD MUDr. Janáč Petr MUDr. Štefáček Jiří 6

8 Oddělení nukleární medicíny Vedoucí lékař: MUDr. Tylová Lenka Samostatně pracující farmaceut: RNDr. Hanza Jaromír Imunoanalytická laboratoř Vedoucí: Mgr. Pavlová Věra Odborný garant: : MUDr. Kupka Karel, CSc. Hematologické a transfúzní oddělení Primář: Samostatně pracující lékař: Vedoucí kontroly jakosti: Pracovník jištění jakosti: MUDr. Škarková Jindra MUDr. Rusínová Marie - MD RNDr. Hanza Jaromír RNDr. Jirsa Roman Ing. Malý Milan Oddělení klinické biochemie Samostatně pracující biochemik: Ing. Gottwaldová Barbora Rehabilitační oddělení Primář: MUDr. Jarešová Irena Hemodialyzační středisko - satelit Vedoucí lékař: Sekundární lékař: MUDr. Opluštilová Alexandra MUDr. Kudrnáčová Dana Odborné ambulance Plicní - satelit Urologická - satelit MUDr. Soukupová Renata MUDr. Maloň Michal 7

9 Dětská kardiologie Endokrinologická Neurologická, Lomnice n. P. Logopedie Homeopatická - satelit Funkční diagnostika Gastroenterologická Alergologická Nefrologická - satelit Nefrologická dětská Neurologická dětská Cévní Mammologická Gynekologická vedoucí lékař Gynekologická, Pošepného ul.. Gynekologická dětská Chirurgická vedoucí lékař Interní vedoucí lékař Asistované reprodukce Hematologická Pediatrická vedoucí lékař Psychoterapeutická Sociologická Doc. MUDr. Kokštein Zdeněk, CSc. Doc. MUDr. Karel Kupka, CSc. MUDr. Mlejnek Jiří PaedDr. Šafrová Libuše MUDr. Stach Jan MUDr. Kobrlová Jitka MUDr. Schmoranz Martin MUDr. Vrba Václav MUDr. Opluštilová Alexandra MUDr. Jiřičková Michaela MUDr. Kuncová Milena MUDr. Wiesner Karel, CSc. MUDr. Mareš Josef MUDr. Vocásek Zdeněk MUDr. Vocásek Zdeněk MUDr. Říhová Nina MUDr. Mareš Josef MUDr. Schmoranz Martin MUDr. Břeský Pavel MUDr. Škarková Jindra MUDr. Jiřičková Michaela PaedDr. Šafrová Libuše Mgr. Černá Jana LSPP Jilemnice Rychlá zdravotnická pomoc Vedoucí lékař: MUDr. Zecková Stanislava MUDr. Stach Jan MUDr. Břeský Pavel MUDr. Valenta Petr MUDr. Rutkay Lubomír MUDr. Gottwald Jaroslav MUDr. Kobrlová Jitka MUDr. Fišera Patrik MUDr. Maloň Michal MUDr. Gazda Štěpán MUDr. Palmová Pavlína MUDr. Jirásková Gabriela MUDr. Jaroszová Miroslava MUDr. Berndt Jan 8

10 Správa ústavu Správní ředitel: Vedoucí provozního oddělení: Vedoucí ekonom: Vedoucí technického úseku: Personální oddělení: Evidence OTE: Pokladní: Vedoucí údržby: Vedoucí prádelny: Vedoucí dopravy: Vedoucí stravovacího provozu: Vedoucí kuchyně: Ing. Soudský Petr Honka Jan Ing. Záluská Šrámková Alena Ing. Pavel Simandl Jeriová Eva Havlová Vladimíra Tuláčková Blanka Svoboda Miloš Votočková Hana Honka Jan Kosáčková Hana Moravec Václav 9

11 Rok 2001 v MMN Jilemnice ve zkratce NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE: Přelom a začátek roku 2001 byl provázen velmi intenzivními jednáními a řešením otázky přesčasové práce společně s pohotovostí na pracovišti. Výsledkem byl konsensus a změna všech pracovních smluv s vypracováním nových náplní práce. Pohotovostní služby jsou zajišťovány dohodou o činnosti, která je podložena taktéž novými náplněmi práce. Jejich finanční ohodnocení vychází z pravidel dříve obecně přijatých. Byla sloučena činnost LSPP a RZP. NAŘÍZENÉ ZVÝŠENÍ MEZD: Od 1.ledna 2001 dochází v důsledku nařízení vlády ke zvýšení tarifních mezd u všech pracovníků o 6%, u zdravotnických pracovníků navíc o 10% vypočtených z nejvyššího platového stupně. Vzhledem ke skutečnostem, že nemocnice provedla řadu velmi přísných úsporných opatření již v minulosti a že přetrvávají splátkové kalendáře na pořízení techniky z let 1997 (gamakamera, počítačový tomograf) a 1999 (vybavení ARO), nezbýval žádný manévrovací prostor pro řešení situace. Proto vedení nemocnice opakovaně jednalo se svým zřizovatelem a dozorčí radou o možných řešeních. S cílem najít řešení byl zorganizován tzv. brain storming všech s nemocnicí spjatých osob. Bylo rozhodnuto o odložení splátek vodného a stočného zřizovateli, bylo rozhodnuto o snížení stavu pracovníků o 25 osob, bylo rozhodnuto o stanovení cílových úkolů vedoucím pracovníkům s relativně vysokým ohodnocením při dosažení předepsaných kritérií. Byly požádány okolní obce o příspěvek ve výši 100 Kč na občana, z něhož budou uhrazeny splátky na analyzátory pro laboratoře. Všechny úkoly byly realizovány výsledkem bylo celkové navýšení osobních nákladů o 14,5%. Pozitivem budiž skutečnost, že ostatní náklady i přes doúčtované platby z předchozího roku 2000 nebyly navýšeny. Růst celkových nákladů nemocnice byl tedy dán pouze růstem osobních nákladů. NOVÝ ZPŮSOB ÚHRADY FINANCOVÁNÍ NEMOCNIC: Od 1.ledna byl nařízením vlády změněn způsob úhrady zdravotní péče lůžkovým zařízením (dále LZZ). LZZ byla hrazena platbou za tzv. unikátní rodné číslo, a to v části hospitalizace, dopravy, ambulancí a komplementu. Vlastní zúčtování probíhá v následujících pěti měsících. Za 1.pololetí roku 2001 musela nemocnice vrátit VZP něco přes 100 tis.kč. 2.pololetí bude zúčtováno teprve v květnu roku 2002 a nepromítá se ve výsledku hospodaření nemocnice. Některé jiné nemocnice provedly samy předběžné zúčtování na dohadném účtu, tímto pak není možno validně porovnávat výsledky s jinými nemocnicemi, které jsou členy Asociace českých a moravských nemocnic, jejichž souhrnné výsledky slouží ke sledování zásadních ukazatelů v nemocnici. PERSONÁLNÍ ZMĚNY: V průběhu roku 2001 dali výpověď prim.mudr.burket a MUDr.Rybenský z dětského oddělení, prim.mudr.novohradský a MUDr.Sedláčková z oddělení AR&IP, MUDr.Havel z chirurgického oddělení. Všichni, kromě jmenované MUDr.Sedláčkové, odešli do Krkonošské nemocnice ve Vrchlabí, která jim nabídla výrazně vyšší osobní ohodnocení. Odchod přednostů oddělení nám přinesl řadu starostí se zajištěním odpovídajících náhrad. Navíc, díky podáním vrchlabského vedení, byla soustředěna pozornost zdravotních pojišťoven a státní správy na zajištění našich provozů. V nemocnici proběhla řada kontrol uvedenými institucemi. Díky velmi intenzivním jednáním se nakonec podařilo zajistit odpovídající náhrady, a to ať již přímo nebo prostřednictvím garantů, kteří 10

12 zde pracovali a pracují. MMN položila důraz na další vzdělávání svých zaměstnanců a snaží se je v maximální možné míře, pokud to podmínky dovolují, urychlit. ZŘÍZOVACÍ LISTINA: Nemocnice má v souladu s novými zákony o obcích a pravidlech hospodaření s majetkem státu či samospráv novou zřizovací listinu, a to s účinností od 1.července Nová zřizovací listina přinesla velký objem prací spojený především s majetkovými poměry nemocnice. Veškerý majetek nemocnice je nyní majetkem města Jilemnice a nemocnici byl svěřen do správy. PLYNOVÁ KOTELNA NA SATELITU: V roce 2001 byla s finanční podporou státu provedena plynofikace Satelitu a čp.64 objemem více jak 600 tis.kč. Nemocnice má dnes všechny svoje provozy plynofikovány. Plynofikace Satelitu by měla přinést nejen čistotu ovzduší, ale i nižší náklady na vytápění a na výrobu TUV. LÉČBA EMENTÁLSKOU SYROVÁTKOU: S odchodem prim. MUDr. Burketa byly přerušeny dodávky ementálské syrovátky, pomocí níž jsou léčeni dětští pacienti trpící různými ekzematickými onemocněními. Opakovaná jednání s majiteli sýrárny nevedla k cíli. Žádající rodiče jsme proto, bohužel, museli v převážné části roku odmítat. Teprve v závěru roku, kdy došlo k prodeji sýrárny v Kruhu novému majiteli, byla zahájena znova jednání o dodávkách syrovátky za podmínek, které si noví majitelé stanovili. V průběhu března 2002 by měla být obnovena léčba atopického ekzému ementálskou syrovátkou. Patří za to především poděkování novému majiteli, panu MVDr.Poláchovi, který je dané činnosti upřímně nakloněn. 1.PLES ZDRAVOTNÍKŮ: Dne 20.ledna 2001 se v Kulturním domě Jilemnice uskutečnil 1.zdravotnický ples. Je nutné poděkovat nezměrnému úsilí Zdeňka Vohnouta, který na svých bedrech nesl celou organizaci akce. Zajistil neuvěřitelně bohatou tombolu, kde prvními cenami byly zájezdy do Itálie či Chorvatska. Ples se vydařil, byl o něho velký zájem, který i dokládá vyprodaný sál. Věříme tedy, že byl učiněn první krok k vytvoření dlouholeté tradice. MIKROBIOLOGIE SEMILY: Závěrem roku 2000 učinila MMN rozhodnutí, že vybuduje vlastní mikrobiologickou laboratoř. Jejím vybudováním byl pověřen RNDr.Jirsa. V průběhu roku se však ukázalo, že pro vybudování laboratoře chybějí především finanční prostředky. Navíc NsP Semily přišla s velmi zajímavou nabídkou na zajišťování činnosti. Proto došlo k dočasné změně rozhodnutí a mikrobiologická vyšetření jsou od roku 2001 zajišťována NsP v Semilech. V průběhu roku 2001 došlo k opakovaným jednáním na úrovni vedení a zástupců zřizovatelů obou nemocnic. Výsledkem je rozhodnutí o postupném sbližování obou nemocnic formou postupně se zvyšující spolupráce. První výsledky jsou jistě optimistické a považujeme za vhodné v dané dobré spolupráci pokračovat. SPOLUPRÁCE S VRCHLABÍM: V druhé polovině roku byla naše nemocnice společně se zřizovatelem oslovena majiteli nemocnice ve Vrchlabí a jejich novým společníkem Neue Pergamon Krankenhaus Management GmbH. Cílem jednání bylo převzetí jilemnické nemocnice a její zařazení do plánovaných společných struktur nové společnosti. Proběhla řada jednání, v průběhu nichž jsme zaznamenali jisté signály, které přivedly vedení nemocnice společně s radou města k přijetí zásadních podmínek pro pokračování jednání, která měla být završena vytvořením společného podniku. Ačkoli si obě jednající strany byly zřetelně vědomy nutnosti nalezení řešení, které by mělo prospět oběma subjektům, podmínky stanovené Radou města Jilemnice nebyly pro německé partnery přijatelné. Naopak změna podmínek nebyla přijatelná naší nemocnicí. Jednání byla proto v závěru roku dočasně pozastavena. REORGANIZACE ÚKLIDU: V průběhu roku 2001 byla provedena reorganizace úklidu nemocnice. Bylo vytvořeno samostatné nákladové středisko úklidová četa jejímž prostřednictvím byly sledovány úspory v činnosti. Po téměř roční činnosti lze konstatovat, že reorganizace byla vykročením správným směrem. Projevilo se to především v úklidu 11

13 společných prostor a ve větší akceschopnosti střediska. V závěru roku 2001 bylo zorganizováno výběrové řízení na dodavatele úklidu nemocnice. Ačkoli byla přípravě věnována velká pozornost, při vlastním vyhodnocení obchodní veřejné soutěže se ukázalo, že stanovené podmínky nebyly dostačující, plně nepokrývaly veškeré činnosti čety a nezajišťovaly v paušálním finančním hodnocení všechny oblasti. Výběrové řízení bylo proto na základě doporučení komise zrušeno. Předpokládáme vypsání nového výběrového řízení v roce ZAVEDENÍ NIS: Od 1.dubna byl v nemocnici v podstatné míře nasazen nemocniční informační systém firmy HiCOMP. Jeho nasazení předcházela velmi intenzivní příprava a školení personálu. Závěrem roku byly prakticky na všech pracovištích v areálu nemocnice k dispozici pracovní stanice a připojení. Ačkoli se jedná o velmi jednoduchý systém, není ještě na všech pracovištích využíván způsoby, které jsou v něm obsaženy. Pracovníci si navykli na určité stereotypy, jež pak brání ještě lepšímu využívání NIS, které dovoluje. Výhodou systému je skutečnost, že je instalován v okolních nemocnicích, a tudíž při jejich vzájemném propojení v budoucnu umožní podstatně lepší spolupráci. ŘEŠENÍ GYNEKOLOGICKÉ PRAXE: Ve druhé polovině roku 2001 se vyskytla snaha oddělit primární gynekologickou ambulanci z nemocnice. Po řadě jednání nakonec bylo dosaženo dohody a tato praxe zůstává nadále součástí nemocnice. Byly bychom velmi rádi, aby takovýchto snah bylo co nejméně. Pouze stmelená nemocnice nám dává záruky na překlenutí ještě několika náročných let. PŮJČKA OD ZŘIZOVATELE A KONTOKORENTNÍ ÚVĚR: V průběhu roku bylo v důsledku navýšení mezd zřejmé, že nebudou stačit získané finanční prostředky na vyplacení mezd v prvním pololetí roku. Proto zřizovatel poskytl nemocnici půjčku ve výši 4 miliony Kč, která byla ve druhé polovině zřizovateli splacena včetně úrokových sazeb. Na základě těchto skutečností pak byly dojednány podmínky pro poskytnutí kontokorentního úvěru v předmětné výši i pro rok následující. Díky úvěru pak probíhalo financování provozu nemocnice podstatně lépe. PŘEVOD INVESTIČNÍ AGENDY NA MZd: V průběhu roku 2001 byla předána veškerá agenda týkající se investičních podmínek financování akce Nemocnice Jilemnicedostavba z ministerstva financí na ministerstvo zdravotnictví. Převod byl provázen četným doplňováním a aktualizacemi všech podkladů. Na základě předložených dokumentů bylo MF a MZd vydáno Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce Nemocnice Jilemnice-dostavba. Rozhodnutí bylo vydáno v požadovaném finančním objemu a v termínu do konce roku Na základě požadavku pracovníků MZd požádala nemocnice ve druhé polovině roku o rozdělení celkového objemu financí na další rok, do roku Rozdělení a prodloužení akce bylo uvítáno, protože tak lépe dovolí provést rekonstrukci lůžkového pavilonu za současného zachování provozu lůžkových oddělení. STRAVOVACÍ PAVILON: Výstavba stravovacího pavilonu probíhala prakticky podle přijatého plánu a podle smluvně dohodnutých podmínek. Současně byly zahájeny rekonstrukční práce na severním křídle hlavní budovy, které byly podmínkou pro propojení objektů. V průběhu realizace se vyskytly dva okruhy problémů. Prvním z nich byl požadavek odboru životního prostředí na vybudování nové kanalizace. Druhým, po odkrytí základové spáry hlavní budovy, byl požadavek statiků na zesílení základů a jejich podsekání. V důsledku této skutečnosti došlo k prodloužení termínu realizace. V důsledku obou pak došlo ke zvýšení finanční náročnosti stavby. V závěru roku byl stravovací pavilon slavnostně otevřen za účasti významných představitelů veřejného i zdravotnického života a za účasti zástupců všech na realizaci zúčastněných firem. Pacientům i zdravotníkům byl předán provoz, který splňuje všechny náročné požadavky na výrobu, uskladnění a distribuci stravy. Tabletový systém je přirozenou součástí. Zdravotníci dostali novou jídelnu, kterou si jistě po desítkách let stravování na chodbě, vznosně nazvané jídelnou, zasloužili. 12

14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A PODKLADY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ROZHODUJÍCÍ ZÁVĚREČNOU ETAPU DOSTAVBY: V průběhu roku byla obsáhle diskutována a následně připravena projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a k provedení obchodní veřejné soutěže na závěrečnou část investiční akce. Na projektování se podílely dva ateliéry Atelier A4 z Jablonce nad Nisou a IDOP, a.s. z Olomouce. Do procesu příprav byla zapojena i firma Immunotech, která by měla na základě zahraničních zkušeností vybudovat centrální laboratoře, jejichž provoz by měl přinést zefektivnění a ekonomizaci dnes rozdělených provozů. V závěru roku pak byla vypsána obchodní veřejná soutěž na dodavatele stavby. Zatím nejsou zajištěni dodavatelé zdravotnických technologií. Investiční akce Nemocnice Jilemnice-dostavba probíhá za velké podpory a přirozeného zájmu pana Václava Hanuše, poslance PS PČR a člena zdravotního a sociálního výboru, člena ODS. Díky jeho práci může nemocnice postupně dokončovat svoji rekonstrukci a dostavbu, plánovanou již od roku VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZPRACOVATELE KREVNÍ PLAZMY: Hematologickotransfuzní oddělení bylo podrobeno hloubkové kontrole SÚKL. Na základě kontroly oddělení získalo povolení provozovat HTO další dva roky. Zpracování lidské plazmy probíhá pro naši nemocnici zprostředkovaně. Naší snahou bylo v závěru roku najít generálního zpracovatele. Bylo vypsáno výběrové řízení, do něhož se přihlásili dva uchazeči. Žádná z nabízených variant však nemocnici nevyhovovala, a proto bylo výběrové řízení zrušeno. KRÁDEŽ NA ODDĚLENÍ AR&IP: Po odchodu některých pracovníků oddělení ARO bylo zjištěno, že chybí určité součásti vybavení. Událost byla oznámena Policii ČR. Důvodem byla mimo jiné i skutečnost, že některé ze součástí jsou zatím v majetku leasingové společnosti, prostřednictvím níž bylo oddělení vybaveno. Vybavení je v souladu se smlouvami pojištěno. Proběhla mimořádná inventura, která vyčíslila hodnotu ztracených součástí na Kč. Policie událost prošetřila, nenašla viníka a záležitost byla předána k dalšímu řešení. Současně při vyšetřování ztráty bylo zjištěno, že někteří pracovníci oddělení odnášeli z oddělení v taškách spotřební materiály a léky. HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE: V roce 2001 skončilo hospodaření nemocnice s nejhorším hospodářským výsledkem za posledních pět ztrátou ve výši 5,4 milionů Kč. Ztráta byla způsobena především: Novou platovou úpravou od 1. ledna 2001: nárůst činil tis. Kč, včetně odvodů. To představuje celkový nárůst o 14,5 % mzdových prostředků. Mzdový limit uložený zřizovatelem ve výši tis. Kč byl překročen o tis. Kč Hrubě se na tom podílela i složka proplacených náhrad za dovolenou (2,3 mil. Kč vyplácená v souvislosti se snižováním počtu zaměstnanců a nedůsledným dodržováním čerpání dovolené v letech předchozích). Skutečný přepočtený průměrný počet zaměstnanců činil 336 oproti plánovanému počtu 347 osob. Změnou způsobu financování nemocnic podle unikátních rodných čísel (URČ). Neoficiální údaje Asociace českých a moravských nemocnic udávají, že v 51 vyhodnocených nemocnicích (včetně naší) bylo ošetřeno 97,4% URČ proti roku Nastavení vah neodpovídalo skutečné potřebě některých nemocnic a účelové chování jiných nemocnic přesunulo tyto prostředky v jejich prospěch. Definitivní vyúčtování odsouhlasené ZP není zatím k dispozici. Bude v V/2002. Na ztrátě se podílely i nárůsty cen energií, které v průběhu roku 2001 nastávaly. Současně se zprovozněním nových objektů došlo ke zvýšené spotřebě plynu (o 4,3%) a celkových nákladů (o 22,5%), ke zvýšené spotřebě elektrické energie (o 39%) a celkových nákladů (o 37%). Pouze ve spotřebě vody došlo ke snížení (o 5%) a celkových nákladů o 4%. Celkový nárůst cen energií činil 947 tis. Kč. Na zvýšených nákladech se dále podílela úhrada mikrobiologických vyšetření nemocnici v Jičíně za předchozí roky ve výši 800 tis.kč. 13

15 Naopak je třeba pozitivně hodnotit vývoj ve spotřebě zdravotnických materiálů na lůžkových odděleních, který nesleduje 5 % nárůst počtu hospitalizovaných pacientů a zhruba stejný nárůst v počtu ošetřovacích dnů. Zjednodušeně by se dalo říci, že se zvýšila produktivita zdravotníků. Počet hospitalizovaných pacientů byl podstatně vyšší ve 2. pololetí proti 1. pololetí roku Na snížení nákladů se podílela i nižší spotřeba krve, která se však i promítla do nižších tržeb od ZP, a to ve výši 2,7 mil.kč. Dále je třeba pro řádné srovnání upozornit, že v roce 2000 proběhla úhrada-doplatek výkonů ARO z roku 1999 ve výši tis. Kč. V roce 2000 se v tržbách od ZP objevuje v 1. pololetí úhrada za výkony dopravy tis. Kč tato byla předisponována ve prospěch poskytovatele. Skutečný nárůst tržeb od ZP tedy činil 7,5 %. Navíc není provedeno vyúčtování 2. pololetí roku 2001 bude v květnu Celkové náklady v roce 2001 po odečtení mzdových nákladů a s nimi spojených odvodů činily ve srovnání s rokem 2000 toliko 95%. Uvážíme-li inflaci ve výši 4,7 %, je nutné považovat tento vývoj za velmi úspěšný. Za pozitivní je třeba považovat i nastoupený trend ve snižování našich závazků vůči dodavatelům. Jestliže jsme hodnotili rok 2000 jako rok stabilizace nemocnice, dovolím si rok 2001 hodnotit jako rok restrikcí k uchování stability. I přes negativní výsledek hospodaření si dovolím hodnotit uplynulý rok jako rok vcelku úspěšný s ohledem právě na výše uvedené skutečnosti. Bohužel se však nedostávalo prostředků na obnovu přístrojového parku. Dochází tak k jeho zastarávání, což není dobrým výsledkem nemocnice. Stejně tak neprobíhala řádná údržba, kterou areál nemocnice vyžaduje. Zvýšené náklady šly na vrub servisních smluv, které jsou nezbytné pro udržení provozuschopnosti drahých technologií. Jistě pozitivním krokem byla plynofikace Satelitu. Rozbor nákladových středisek lůžková oddělení Interní oddělení Na interním oddělení lze kladně hodnotit snížení celkové ztráty o cca 900 tis. Kč. Velkou měrou se na tom podílela jednotka intenzivní péče. Naopak výnosy oddělení neodpovídají celkovému nárůstu počtu pacientů a ošetřovacích dnů. Dětské oddělení Zde je třeba pozitivně hodnotit celkové udržení výsledku z roku předchozího, což je dáno i zvýšeným objemem tržeb o 600 tis. Kč. Ani zde však není odpovídající příjem na lůžkovém oddělení, který by koreloval s celkovým nárůstem počtu pacientů i ošetřovacích dnů. Gynekologicko-porodnické a novorozenecké oddělení Zde není odpovídající příjem na lůžkovém oddělení, který by koreloval s celkovým nárůstem počtu pacientů i ošetřovacích dnů. Naopak se výrazně posílila ambulantní část, která vychází z finanční zainteresovanosti lékařů. Celkově však došlo k poklesu hospodářského výsledku o 360 tis. Kč. Negativním ukazatelem je výrazný ekonomický propad operačního sálu. Chirurgické oddělení Zde také není odpovídající příjem na lůžkovém oddělení, který by koreloval s celkovým nárůstem počtu pacientů i ošetřovacích dnů. Naopak operační sál zaznamenal zlepšené hospodaření. Zcela negativním výsledkem se podílí JIP, kde se zhoršil hospodářský výsledek o 1,2 mil. Kč. Celkový výsledek hospodaření se snížil o 100 tis. Kč. Neurologické oddělení Oddělení udrželo zcela shodný hospodářský výsledek s rokem předchozím. Zde se však projevuje nedostatek lékařů, který způsobuje i sníženou výkonnost v ambulantním sektoru, který by mohl výsledek zlepšit. 14

16 ARO Oddělení stejně jako chirurgie a gyn.por. zaznamenalo zhoršení hospodářského výsledku. Zhoršení je však ve srovnání s gyn.por. velmi výrazné 2 miliony Kč druhé nejvyšší v nemocnici. Na výsledku se zde především podílel výrazný nárůst platů je dán koncentrací nejvýše hodnocených zaměstnanců. Stejně tak se na výsledku podílí i způsob práce. Odečtení leasingu pak nepřináší pozitivní výsledek, jako je obvyklé v jiných nemocnicích!!! Vývoj na lůžkových odděleních, jejich ambulancích a dalších provozech lze hodnotit z pohledu zdravotnických ukazatelů za pozitivní. Podrobnější hodnocení je uvedeno ve zprávě jednotlivých oddělení Rozdíl ARO Dětské oddělení Neurologie Interní oddělení Gyn.-por.oddělení Chirurgie Rozbor nákladových středisek ostatní oddělení Imunoanalytická laboratoř Zaznamenala pozitivní trend v důsledku velmi kvalitního vedení Mgr. Věrou Pavlovou. RZP a LSPP Hospodářský výsledek je téměř totožný s rokem předchozím. Zvýšené náklady způsobené zvýhodněným platovým hodnocením lékařů byly vykompenzovány i zvýšenými příjmy od ZP a samoplátců. Hemodialýza Oddělení zaznamenalo v této skupině nejvýraznější zlepšení výsledku, což je dáno především podstatně vyšším počtem pacientů a kvalitním vedením ambulance díky MUDr. Alexandře Opluštilové. Oddělení klinické biochemie Oddělení zaznamenalo třetí nejvyšší ztrátu ze všech oddělení v nemocnici. Ztráta je způsobena opatřením ZP zainteresovaností externích lékařů na snížení objemu vyžádaných výkonů. Bylo jich provedeno o 4,5 % méně. Dalším a podstatným důvodem je výrazné snížení hodnocení většiny výkonů od až o 30 %. Toto snížení představuje objem 3,158 mil.bodů proti předchozímu roku. V neposlední míře je výsledek ovlivněn vyššími náklady na mzdy, a z toho plynoucí větší podíl na celkových režijních nákladech nemocnice. Radiodiagnostické oddělení Oddělení bylo přestěhováno do nových odpovídajících prostor, které splňují všechny atributy požadované na provoz tohoto pracoviště. Proto pro porovnání výsledku s předchozím rokem je třeba odečíst náklady spojené se změnou pracoviště. Přesto však došlo ke zvýšení ztráty o 1,7 milionu Kč. Na ztrátě se podílí především zvýšené náklady na léky a SZM o 350 tis.kč, které však nekorespondují se sníženými výkony pracoviště o 0,9%. Snížené výkony jsou způsobeny především opatřením ZP uvedeným v předchozím odstavci. Dalším a podstatným důvodem je výrazné snížení hodnocení některých výkonů od až o 30 %. Toto snížení představuje objem 976 tis. bodů proti předchozímu hodnocení. V neposlední míře je výsledek ovlivněn vyššími náklady na mzdy, a z toho plynoucí větší podíl na celkových režijních nákladech nemocnice. Dramaticky vyhlížející ztráta je způsobena především splátkami 15

17 leasingu a zpětného leasingu použitého k vybavení oddělení ARO a to ve výši 8,5 milionu Kč. Hematologicko-transfuzní oddělení Oddělení pod vedením zkušeného vedoucího pracovníka, prim.mudr. Jindry Škarkové, zaznamenává již dalším rokem rostoucí hospodářský výsledek a v roce 2001 tak předstihlo hospodářsky nejvýnosnější oddělení chirurgii o 190 tis.kč. Oddělení však bude potřebovat v nejbližších měsících nákladné investice, aby se udrželo v síti transfuzních stanic. Rehabilitace + Oddělení nukleární medicíny Obě oddělení prakticky udržela svůj hospodářský výsledek let předchozích Rozdíl Radiodiagnostika RZP + LSPP Nukleární medicína Imuno-analýza Rehabilitace Hemodialýza Klinická biochemie Transfuzní oddělení Z celkového pohledu na zdravotnickou část je třeba konstatovat, že došlo k mírnému navýšení počtu výkonů, a to i přes ztrátu na odděleních klinické biochemie a radiodiagnostiky, která byla způsobena, jak jsme již informovali, především sníženým hodnocením výkonů. I přes navýšení celkového objemu výkonů však nedošlo k výraznějšímu nárůstu nákladů na speciální zdravotní materiály. 16

18 Zajímavost Paní Jana Jiroutová jako poslední rodička ve staré porodnici porodila dceru Valerii Paní Romana Plašilová jako první rodička v nové porodnici porodila syna Rostislava 17

19 Gynekologicko-porodnické oddělení MUDr. Zdeněk Vocásek přednosta oddělení Gynekologicko-porodnické oddělení patří k pilířům Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici. Je vybaveno moderní diagnostickou a operační technikou, která umožňuje poskytovat v celé šíři léčebnou a preventivní péči širokému okolí. K tomu slouží nejen lůžkové oddělení s ultrazvukem, ale i 3 ambulance, z toho jedna na poliklinice a druhá v Pošepného ulici, čímž přicházíme blíž pacientkám a zlepšujeme dostupnost naší péče. Již tradičně je našimi pacientkami výborně hodnocena porodnice, která byla v červenci 2001 přesunuta do nových komfortnějších prostor. Naši porodnici vyhledalo v roce 2001 více jak 190 rodiček ze sousedních okresů. Je to dáno kvalitním personálem s vysokým stupněm vstřícnosti, pochopení a empatie, ale i možností širokého výběru metod a postupů od bezbolestného porodu přes alternativní polohy při porodu až po individualizaci přítomnosti novorozence u matky po porodu dle jejího přání. Samozřejmá dnes už je možnost přítomnosti otce u porodu. Přes celostátně klesající porodnost a rostoucí konkurenci se dám podařilo odvést větší počet porodů než vloni a předloni I další čísla ukazují na výbornou medicínskou úroveň naší porodnice 8.08 % porodů císařským řezem, 1.97 % klešťových porodů, perinatální mortalita 5.4. Stále žádanější je svodná analgezie, kterou si vyžádalo v roce rekordních 31 % rodiček. Naše gynekologické oddělení řeší diagnostickou a léčebnou péči v oblasti klasické gynekologie, urogynekologie, onkogynekologie, dětské gynekologie, reprodukční medicíny, kde spolupracujeme se špičkovými zařízeními - klinikami v Hradci Králové a v Praze. Letos opět přijal naše pozvání a provedl zde několik unikátních operací doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel ÚPMD v Praze a vedoucí Katedry gynekologie a porodnictví, IPVZ Praha. Nadále se dynamicky rozvíjí na našem oddělení klimakterická medicína. Rok 2001 byl rekordní v počtu ambulantně ošetřených žen, kterých prošlo našimi ambulancemi Velkých operací jsme provedli 615. Dalším ukazatelem zkvalitňování péče je další zvýšení procenta operací provedených endoskopickou minim. invazivní technikou. Celkem bylo na gynekologicko-porodnickém oddělení hospitalizováno žen při průměrné ošetřovací době 5.0 dne. Naše oddělení bylo v roce 2001 ziskové, zisk činil ,- Kč. Na oddělení a v ambulancích pracují 3 gynekologové s II. atestací, 3 s I. atestací a 1 bez atestace, dohromady na 5.3 úvazku. V roce 2002 budou atestovat 2 lékaři a doufáme, že k nám nastoupí čerstvý absolvent lékařské fakulty. Všechna tato fakta dokladují trvalou vysokou úroveň našeho gynekologicko-porodnického oddělení. 18

20 Rozbor činnosti gyn. por. oddělení MMN Jilemnice za rok

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 EDITORIAL Milé čtenářky a také milí čtenáři, člověka, který by si stýskal, jak se čas vleče, aby mezi vámi jeden pohledal. Ale kvapík, který nás donesl už zase na konec

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Dětské centrum Ostrůvek, U Dětského domova 269, 779 00 Obsah 1 Úvodní slovo ředitelky... 3 2 Základní údaje o organizaci... 4 3 Zdravotní péče... 7 4 Sociální činnost... 10 5

Více

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 EDITORIAL Milé čtenářky, vážení čtenáři, asi už máte po dovolené. Všechny knížky, vršené celý rok na noční stolek, už jste jistě někde na dece u vody přečetli, křížovky vyluštili

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu 2 / 2012 KNTB informuje KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice Vážení pacienti, občané a spolupracovníci, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., má 31 primariátů. Jsou to především

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 Říjen 2010 OBSAH: strana 1. ÚVOD 4 2.

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Výroční zpráva za rok 2007 Obsah Úvodní slovo...3 1. Vstupní údaje...4 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZPŠ v roce 2007...5 3. Vybrané orgány ZPŠ...6 3.1 Správní rada

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK NÁVRH PŘEDKLÁDÁ Schváleno správní radou OZP dne 18. dubna 2013 ING. LADISLAV FRIEDRICH, CSC. PRAHA, DUBEN 2013 1. Vstupní údaje... 3 2. Charakteristika vývoje a hospodaření OZP v

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel Zdravotnípolitika politika Zdravotní aje r k o h é k c k e r o e h é LLib k c ibere 2 0 1 0 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI

Více

Svatoanenské listy 3/11

Svatoanenské listy 3/11 Svatoanenské listy MK ČR E 19677 3/11 II. interní klinika patří k největším klinickým pracovištím ČR Jednobalónková enteroskopie Odborné kurzy výukového centra Oddělení vzdělávání Svatá Anna slaví 225

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST...

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 Schváleno Správní radou OZP dne 25.10.2012 Předkládá Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální

Více

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Zvyšování efektivity v krajských

Více