Zastupitelstvo města Jilemnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo města Jilemnice"

Transkript

1 Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice Jilemnice za rok 2001 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

2 Obsah výroční zprávy roku 2001 Informace o nemocnici 2 Organizace MMN Jilemnice 3 Vedení MMN Jilemnice 4 Poradní sbor ředitele, lékařské obsazení jednotlivých oddělení 5 Odborné ambulance, LSSP 8 RZP, správa ústavu 9 Rok 2000 v MMN Jilemnice ve zkratce 10 Zajímavost 17 Oddělení (úsek): Gynekologicko-porodnické 18 Dětské 22 Neurologické 24 Interna 25 Rehabilitace 26 Radiodiagnostické 27 Anesteziologicko-resuscitační 29 Rychlá zdravotnická pomoc 32 Hemodialýza 34 Klinická biochemie 36 Imunoanalýza 37 Nukleární medicína 38 Hematologicko-transfúzní 40 Chirurgické 42 Úsek hlavní sestry 44 Hospodářsko-technické 45 Statistické informace: Počet příchozích pacientů 47 Ošetřovací dny dle jedn. oddělení a měsíců 48 Průměrný počet obsazených lůžek 49 Počet cizinců, počet porodů (CŘ), počet úmrtí 50 Náklady na 1 ošetřovací den v letech Náklady na 1 ošetřovací den v letech Srovnávací tabulky grafy 52 Hospodářské výsledky jedn. oddělení 58 Výsledky hospodaření graf 68 Náklady roků 2000 a 2001 graf 60 Personální statistika 61 Neodpracované kalendářní dny roku Průměrné měsíční mzdy v letech Další fotografie MMN Jilemnice 64 Poznámky 65 Příloha: Výkaz zisku a ztráty, rozvaha - příloha 1

3 Informace o nemocnici Název organizace: Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova Jilemnice IČO : DIČ : č. ú. : /0600 Více informací naleznete na našich internetových stránkách na adrese: Případné dotazy či připomínky nám můžete zaslat na ovou adresu: nebo 2

4 Organizace MMN Zřizovatelem je Město Jilemnice. Zastupitelstvo města Jilemnice Starosta: PaedDr. Václav Hartman Jilemnice 265 Místostarostka: Mgr. Jaroslava Kunátová Jilemnice 1047 Členové: Rada: Ing. Jiří Beran Jilemnice 1210 MVDr. František Bradna Jilemnice 470 Jiří Deml Jilemnice 491 Bohumil Flégl Jilemnice 609 RNDr. Jaromír Hanza Jilemnice 922 Milan Honců Jilemnice 1001 Jaroslav Kosáček Jilemnice 935 Roman Kouba Jilemnice 529 Jiří Fišera Jilemnice 605 PaedDr. Jan Luštinec Jilemnice 1 Jiří Odvárko Jilemnice 1115 Dušan Morávek Jilemnice 967 MVDr. Lubomír Šnajdr Jilemnice 194 Mgr. Jindřich Trýzna Jilemnice 1303 Jiří Kaván Jilemnice 1012 PaedDr. Václav Hartman Jilemnice 265 Mgr. Jaroslava Kunátová Jilemnice 1047 RNDr. Jaromír Hanza Jilemnice 922 Dušan Morávek Jilemnice 967 Jaroslav Kosáček Jilemnice 935 3

5 Vedení nemocnice Ředitel: MUDr. Jiří Kalenský Jilemnice 923 Lékařský ředitel: Hlavní sestra: Správní ředitel: MUDr. Pavel Břeský Marie Seifertová Ing. Petr Soudský Jilemnice 987 Vítkovice 369 Turnov 375 Do

6 Poradní sbor ředitele prim. MUDr. Schmoranz Martin Vysoké n. J. 301 prim. MUDr. Vocásek Zdeněk Jilemnice 486 prim. MUDr. Kučera Václav Jilemnice 1153 prim. MUDr. Mlejnek Jiří Lomnice nad Pop prim. MUDr. Smilka Milan Jilemnice 998 MUDr. Jiřičková Michaela Horní Rokytnice 545 Lékařské obsazení ke dni Interní oddělení Primář: Zástupce primáře: Sekundární lékař: MUDr. Schmoranz Martin MUDr. Stach Jan, vedoucí lékař JIP MUDr. Havlová Ivana - MD MUDr. Mečířová Zdeňka - MD MUDr. Kobrlová Jitka MUDr. Kebrlová Markéta - MD MUDr. Novotná Lenka MUDr. Švec Jan MUDr. Vrbová Petr a Chirurgické oddělení Primář: Zástupce primáře: Vedoucí operačních sálů a vedoucí lékař JIP : Sekundární lékař: Samostatně pracující lékař: MUDr. Kalenský Jiří MUDr. Mareš Josef MUDr. Edlman Jaroslav MUDr. Gottwald Jaroslav MUDr. Fišera Patrik MUDr. Berndt Jan MUDr. Wiesner Karel, CSc. Gynekologicko-porodnické oddělení Primář: Zástupce primáře: MUDr. Vocásek Zdeněk MUDr. Břeský Pavel 5

7 Samostatně pracující lékař: Sekundární lékař: MUDr. Tišer Hynek MUDr. Říhová Nina MUDr. Gazda Štěpán MUDr. Minář Tomáš MUDr. Sisr František Dětské oddělení Pověřena vedením: MUDr. Jiřičková Michaela (od 1.4.) Odborný garant, Kil. nem. Ml. Bol. MUDr. Nechanický Pavel Sekundární lékař: MUDr. Pavelková Martina MUDr. Vrba Václav Neurologické oddělení Primář: Zástupce primáře: Sekundární lékař: MUDr. Mlejnek Jiří MUDr. Matějková Jana MUDr. Malinová Ilona MUDr. Valentová Jitka - MD MUDr. Fišerová Jana Anesteziologicko-resuscitační oddělení Primář: Zástupce primáře: Sekundární lékař: MUDr. Smilka Milan MUDr. Valenta Petr MUDr. Zecková Stanislava MUDr. Palmová Pavlína MUDr. Jirásková Gabriela MUDr. Jarozsová Miroslava Radiodiagnostické oddělení Primář: Zástupce primáře: Sekundární lékař: MUDr. Kučera Václav MUDr. Mašková Ivana - MD MUDr. Janáč Petr MUDr. Štefáček Jiří 6

8 Oddělení nukleární medicíny Vedoucí lékař: MUDr. Tylová Lenka Samostatně pracující farmaceut: RNDr. Hanza Jaromír Imunoanalytická laboratoř Vedoucí: Mgr. Pavlová Věra Odborný garant: : MUDr. Kupka Karel, CSc. Hematologické a transfúzní oddělení Primář: Samostatně pracující lékař: Vedoucí kontroly jakosti: Pracovník jištění jakosti: MUDr. Škarková Jindra MUDr. Rusínová Marie - MD RNDr. Hanza Jaromír RNDr. Jirsa Roman Ing. Malý Milan Oddělení klinické biochemie Samostatně pracující biochemik: Ing. Gottwaldová Barbora Rehabilitační oddělení Primář: MUDr. Jarešová Irena Hemodialyzační středisko - satelit Vedoucí lékař: Sekundární lékař: MUDr. Opluštilová Alexandra MUDr. Kudrnáčová Dana Odborné ambulance Plicní - satelit Urologická - satelit MUDr. Soukupová Renata MUDr. Maloň Michal 7

9 Dětská kardiologie Endokrinologická Neurologická, Lomnice n. P. Logopedie Homeopatická - satelit Funkční diagnostika Gastroenterologická Alergologická Nefrologická - satelit Nefrologická dětská Neurologická dětská Cévní Mammologická Gynekologická vedoucí lékař Gynekologická, Pošepného ul.. Gynekologická dětská Chirurgická vedoucí lékař Interní vedoucí lékař Asistované reprodukce Hematologická Pediatrická vedoucí lékař Psychoterapeutická Sociologická Doc. MUDr. Kokštein Zdeněk, CSc. Doc. MUDr. Karel Kupka, CSc. MUDr. Mlejnek Jiří PaedDr. Šafrová Libuše MUDr. Stach Jan MUDr. Kobrlová Jitka MUDr. Schmoranz Martin MUDr. Vrba Václav MUDr. Opluštilová Alexandra MUDr. Jiřičková Michaela MUDr. Kuncová Milena MUDr. Wiesner Karel, CSc. MUDr. Mareš Josef MUDr. Vocásek Zdeněk MUDr. Vocásek Zdeněk MUDr. Říhová Nina MUDr. Mareš Josef MUDr. Schmoranz Martin MUDr. Břeský Pavel MUDr. Škarková Jindra MUDr. Jiřičková Michaela PaedDr. Šafrová Libuše Mgr. Černá Jana LSPP Jilemnice Rychlá zdravotnická pomoc Vedoucí lékař: MUDr. Zecková Stanislava MUDr. Stach Jan MUDr. Břeský Pavel MUDr. Valenta Petr MUDr. Rutkay Lubomír MUDr. Gottwald Jaroslav MUDr. Kobrlová Jitka MUDr. Fišera Patrik MUDr. Maloň Michal MUDr. Gazda Štěpán MUDr. Palmová Pavlína MUDr. Jirásková Gabriela MUDr. Jaroszová Miroslava MUDr. Berndt Jan 8

10 Správa ústavu Správní ředitel: Vedoucí provozního oddělení: Vedoucí ekonom: Vedoucí technického úseku: Personální oddělení: Evidence OTE: Pokladní: Vedoucí údržby: Vedoucí prádelny: Vedoucí dopravy: Vedoucí stravovacího provozu: Vedoucí kuchyně: Ing. Soudský Petr Honka Jan Ing. Záluská Šrámková Alena Ing. Pavel Simandl Jeriová Eva Havlová Vladimíra Tuláčková Blanka Svoboda Miloš Votočková Hana Honka Jan Kosáčková Hana Moravec Václav 9

11 Rok 2001 v MMN Jilemnice ve zkratce NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE: Přelom a začátek roku 2001 byl provázen velmi intenzivními jednáními a řešením otázky přesčasové práce společně s pohotovostí na pracovišti. Výsledkem byl konsensus a změna všech pracovních smluv s vypracováním nových náplní práce. Pohotovostní služby jsou zajišťovány dohodou o činnosti, která je podložena taktéž novými náplněmi práce. Jejich finanční ohodnocení vychází z pravidel dříve obecně přijatých. Byla sloučena činnost LSPP a RZP. NAŘÍZENÉ ZVÝŠENÍ MEZD: Od 1.ledna 2001 dochází v důsledku nařízení vlády ke zvýšení tarifních mezd u všech pracovníků o 6%, u zdravotnických pracovníků navíc o 10% vypočtených z nejvyššího platového stupně. Vzhledem ke skutečnostem, že nemocnice provedla řadu velmi přísných úsporných opatření již v minulosti a že přetrvávají splátkové kalendáře na pořízení techniky z let 1997 (gamakamera, počítačový tomograf) a 1999 (vybavení ARO), nezbýval žádný manévrovací prostor pro řešení situace. Proto vedení nemocnice opakovaně jednalo se svým zřizovatelem a dozorčí radou o možných řešeních. S cílem najít řešení byl zorganizován tzv. brain storming všech s nemocnicí spjatých osob. Bylo rozhodnuto o odložení splátek vodného a stočného zřizovateli, bylo rozhodnuto o snížení stavu pracovníků o 25 osob, bylo rozhodnuto o stanovení cílových úkolů vedoucím pracovníkům s relativně vysokým ohodnocením při dosažení předepsaných kritérií. Byly požádány okolní obce o příspěvek ve výši 100 Kč na občana, z něhož budou uhrazeny splátky na analyzátory pro laboratoře. Všechny úkoly byly realizovány výsledkem bylo celkové navýšení osobních nákladů o 14,5%. Pozitivem budiž skutečnost, že ostatní náklady i přes doúčtované platby z předchozího roku 2000 nebyly navýšeny. Růst celkových nákladů nemocnice byl tedy dán pouze růstem osobních nákladů. NOVÝ ZPŮSOB ÚHRADY FINANCOVÁNÍ NEMOCNIC: Od 1.ledna byl nařízením vlády změněn způsob úhrady zdravotní péče lůžkovým zařízením (dále LZZ). LZZ byla hrazena platbou za tzv. unikátní rodné číslo, a to v části hospitalizace, dopravy, ambulancí a komplementu. Vlastní zúčtování probíhá v následujících pěti měsících. Za 1.pololetí roku 2001 musela nemocnice vrátit VZP něco přes 100 tis.kč. 2.pololetí bude zúčtováno teprve v květnu roku 2002 a nepromítá se ve výsledku hospodaření nemocnice. Některé jiné nemocnice provedly samy předběžné zúčtování na dohadném účtu, tímto pak není možno validně porovnávat výsledky s jinými nemocnicemi, které jsou členy Asociace českých a moravských nemocnic, jejichž souhrnné výsledky slouží ke sledování zásadních ukazatelů v nemocnici. PERSONÁLNÍ ZMĚNY: V průběhu roku 2001 dali výpověď prim.mudr.burket a MUDr.Rybenský z dětského oddělení, prim.mudr.novohradský a MUDr.Sedláčková z oddělení AR&IP, MUDr.Havel z chirurgického oddělení. Všichni, kromě jmenované MUDr.Sedláčkové, odešli do Krkonošské nemocnice ve Vrchlabí, která jim nabídla výrazně vyšší osobní ohodnocení. Odchod přednostů oddělení nám přinesl řadu starostí se zajištěním odpovídajících náhrad. Navíc, díky podáním vrchlabského vedení, byla soustředěna pozornost zdravotních pojišťoven a státní správy na zajištění našich provozů. V nemocnici proběhla řada kontrol uvedenými institucemi. Díky velmi intenzivním jednáním se nakonec podařilo zajistit odpovídající náhrady, a to ať již přímo nebo prostřednictvím garantů, kteří 10

12 zde pracovali a pracují. MMN položila důraz na další vzdělávání svých zaměstnanců a snaží se je v maximální možné míře, pokud to podmínky dovolují, urychlit. ZŘÍZOVACÍ LISTINA: Nemocnice má v souladu s novými zákony o obcích a pravidlech hospodaření s majetkem státu či samospráv novou zřizovací listinu, a to s účinností od 1.července Nová zřizovací listina přinesla velký objem prací spojený především s majetkovými poměry nemocnice. Veškerý majetek nemocnice je nyní majetkem města Jilemnice a nemocnici byl svěřen do správy. PLYNOVÁ KOTELNA NA SATELITU: V roce 2001 byla s finanční podporou státu provedena plynofikace Satelitu a čp.64 objemem více jak 600 tis.kč. Nemocnice má dnes všechny svoje provozy plynofikovány. Plynofikace Satelitu by měla přinést nejen čistotu ovzduší, ale i nižší náklady na vytápění a na výrobu TUV. LÉČBA EMENTÁLSKOU SYROVÁTKOU: S odchodem prim. MUDr. Burketa byly přerušeny dodávky ementálské syrovátky, pomocí níž jsou léčeni dětští pacienti trpící různými ekzematickými onemocněními. Opakovaná jednání s majiteli sýrárny nevedla k cíli. Žádající rodiče jsme proto, bohužel, museli v převážné části roku odmítat. Teprve v závěru roku, kdy došlo k prodeji sýrárny v Kruhu novému majiteli, byla zahájena znova jednání o dodávkách syrovátky za podmínek, které si noví majitelé stanovili. V průběhu března 2002 by měla být obnovena léčba atopického ekzému ementálskou syrovátkou. Patří za to především poděkování novému majiteli, panu MVDr.Poláchovi, který je dané činnosti upřímně nakloněn. 1.PLES ZDRAVOTNÍKŮ: Dne 20.ledna 2001 se v Kulturním domě Jilemnice uskutečnil 1.zdravotnický ples. Je nutné poděkovat nezměrnému úsilí Zdeňka Vohnouta, který na svých bedrech nesl celou organizaci akce. Zajistil neuvěřitelně bohatou tombolu, kde prvními cenami byly zájezdy do Itálie či Chorvatska. Ples se vydařil, byl o něho velký zájem, který i dokládá vyprodaný sál. Věříme tedy, že byl učiněn první krok k vytvoření dlouholeté tradice. MIKROBIOLOGIE SEMILY: Závěrem roku 2000 učinila MMN rozhodnutí, že vybuduje vlastní mikrobiologickou laboratoř. Jejím vybudováním byl pověřen RNDr.Jirsa. V průběhu roku se však ukázalo, že pro vybudování laboratoře chybějí především finanční prostředky. Navíc NsP Semily přišla s velmi zajímavou nabídkou na zajišťování činnosti. Proto došlo k dočasné změně rozhodnutí a mikrobiologická vyšetření jsou od roku 2001 zajišťována NsP v Semilech. V průběhu roku 2001 došlo k opakovaným jednáním na úrovni vedení a zástupců zřizovatelů obou nemocnic. Výsledkem je rozhodnutí o postupném sbližování obou nemocnic formou postupně se zvyšující spolupráce. První výsledky jsou jistě optimistické a považujeme za vhodné v dané dobré spolupráci pokračovat. SPOLUPRÁCE S VRCHLABÍM: V druhé polovině roku byla naše nemocnice společně se zřizovatelem oslovena majiteli nemocnice ve Vrchlabí a jejich novým společníkem Neue Pergamon Krankenhaus Management GmbH. Cílem jednání bylo převzetí jilemnické nemocnice a její zařazení do plánovaných společných struktur nové společnosti. Proběhla řada jednání, v průběhu nichž jsme zaznamenali jisté signály, které přivedly vedení nemocnice společně s radou města k přijetí zásadních podmínek pro pokračování jednání, která měla být završena vytvořením společného podniku. Ačkoli si obě jednající strany byly zřetelně vědomy nutnosti nalezení řešení, které by mělo prospět oběma subjektům, podmínky stanovené Radou města Jilemnice nebyly pro německé partnery přijatelné. Naopak změna podmínek nebyla přijatelná naší nemocnicí. Jednání byla proto v závěru roku dočasně pozastavena. REORGANIZACE ÚKLIDU: V průběhu roku 2001 byla provedena reorganizace úklidu nemocnice. Bylo vytvořeno samostatné nákladové středisko úklidová četa jejímž prostřednictvím byly sledovány úspory v činnosti. Po téměř roční činnosti lze konstatovat, že reorganizace byla vykročením správným směrem. Projevilo se to především v úklidu 11

13 společných prostor a ve větší akceschopnosti střediska. V závěru roku 2001 bylo zorganizováno výběrové řízení na dodavatele úklidu nemocnice. Ačkoli byla přípravě věnována velká pozornost, při vlastním vyhodnocení obchodní veřejné soutěže se ukázalo, že stanovené podmínky nebyly dostačující, plně nepokrývaly veškeré činnosti čety a nezajišťovaly v paušálním finančním hodnocení všechny oblasti. Výběrové řízení bylo proto na základě doporučení komise zrušeno. Předpokládáme vypsání nového výběrového řízení v roce ZAVEDENÍ NIS: Od 1.dubna byl v nemocnici v podstatné míře nasazen nemocniční informační systém firmy HiCOMP. Jeho nasazení předcházela velmi intenzivní příprava a školení personálu. Závěrem roku byly prakticky na všech pracovištích v areálu nemocnice k dispozici pracovní stanice a připojení. Ačkoli se jedná o velmi jednoduchý systém, není ještě na všech pracovištích využíván způsoby, které jsou v něm obsaženy. Pracovníci si navykli na určité stereotypy, jež pak brání ještě lepšímu využívání NIS, které dovoluje. Výhodou systému je skutečnost, že je instalován v okolních nemocnicích, a tudíž při jejich vzájemném propojení v budoucnu umožní podstatně lepší spolupráci. ŘEŠENÍ GYNEKOLOGICKÉ PRAXE: Ve druhé polovině roku 2001 se vyskytla snaha oddělit primární gynekologickou ambulanci z nemocnice. Po řadě jednání nakonec bylo dosaženo dohody a tato praxe zůstává nadále součástí nemocnice. Byly bychom velmi rádi, aby takovýchto snah bylo co nejméně. Pouze stmelená nemocnice nám dává záruky na překlenutí ještě několika náročných let. PŮJČKA OD ZŘIZOVATELE A KONTOKORENTNÍ ÚVĚR: V průběhu roku bylo v důsledku navýšení mezd zřejmé, že nebudou stačit získané finanční prostředky na vyplacení mezd v prvním pololetí roku. Proto zřizovatel poskytl nemocnici půjčku ve výši 4 miliony Kč, která byla ve druhé polovině zřizovateli splacena včetně úrokových sazeb. Na základě těchto skutečností pak byly dojednány podmínky pro poskytnutí kontokorentního úvěru v předmětné výši i pro rok následující. Díky úvěru pak probíhalo financování provozu nemocnice podstatně lépe. PŘEVOD INVESTIČNÍ AGENDY NA MZd: V průběhu roku 2001 byla předána veškerá agenda týkající se investičních podmínek financování akce Nemocnice Jilemnicedostavba z ministerstva financí na ministerstvo zdravotnictví. Převod byl provázen četným doplňováním a aktualizacemi všech podkladů. Na základě předložených dokumentů bylo MF a MZd vydáno Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce Nemocnice Jilemnice-dostavba. Rozhodnutí bylo vydáno v požadovaném finančním objemu a v termínu do konce roku Na základě požadavku pracovníků MZd požádala nemocnice ve druhé polovině roku o rozdělení celkového objemu financí na další rok, do roku Rozdělení a prodloužení akce bylo uvítáno, protože tak lépe dovolí provést rekonstrukci lůžkového pavilonu za současného zachování provozu lůžkových oddělení. STRAVOVACÍ PAVILON: Výstavba stravovacího pavilonu probíhala prakticky podle přijatého plánu a podle smluvně dohodnutých podmínek. Současně byly zahájeny rekonstrukční práce na severním křídle hlavní budovy, které byly podmínkou pro propojení objektů. V průběhu realizace se vyskytly dva okruhy problémů. Prvním z nich byl požadavek odboru životního prostředí na vybudování nové kanalizace. Druhým, po odkrytí základové spáry hlavní budovy, byl požadavek statiků na zesílení základů a jejich podsekání. V důsledku této skutečnosti došlo k prodloužení termínu realizace. V důsledku obou pak došlo ke zvýšení finanční náročnosti stavby. V závěru roku byl stravovací pavilon slavnostně otevřen za účasti významných představitelů veřejného i zdravotnického života a za účasti zástupců všech na realizaci zúčastněných firem. Pacientům i zdravotníkům byl předán provoz, který splňuje všechny náročné požadavky na výrobu, uskladnění a distribuci stravy. Tabletový systém je přirozenou součástí. Zdravotníci dostali novou jídelnu, kterou si jistě po desítkách let stravování na chodbě, vznosně nazvané jídelnou, zasloužili. 12

14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A PODKLADY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ROZHODUJÍCÍ ZÁVĚREČNOU ETAPU DOSTAVBY: V průběhu roku byla obsáhle diskutována a následně připravena projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a k provedení obchodní veřejné soutěže na závěrečnou část investiční akce. Na projektování se podílely dva ateliéry Atelier A4 z Jablonce nad Nisou a IDOP, a.s. z Olomouce. Do procesu příprav byla zapojena i firma Immunotech, která by měla na základě zahraničních zkušeností vybudovat centrální laboratoře, jejichž provoz by měl přinést zefektivnění a ekonomizaci dnes rozdělených provozů. V závěru roku pak byla vypsána obchodní veřejná soutěž na dodavatele stavby. Zatím nejsou zajištěni dodavatelé zdravotnických technologií. Investiční akce Nemocnice Jilemnice-dostavba probíhá za velké podpory a přirozeného zájmu pana Václava Hanuše, poslance PS PČR a člena zdravotního a sociálního výboru, člena ODS. Díky jeho práci může nemocnice postupně dokončovat svoji rekonstrukci a dostavbu, plánovanou již od roku VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZPRACOVATELE KREVNÍ PLAZMY: Hematologickotransfuzní oddělení bylo podrobeno hloubkové kontrole SÚKL. Na základě kontroly oddělení získalo povolení provozovat HTO další dva roky. Zpracování lidské plazmy probíhá pro naši nemocnici zprostředkovaně. Naší snahou bylo v závěru roku najít generálního zpracovatele. Bylo vypsáno výběrové řízení, do něhož se přihlásili dva uchazeči. Žádná z nabízených variant však nemocnici nevyhovovala, a proto bylo výběrové řízení zrušeno. KRÁDEŽ NA ODDĚLENÍ AR&IP: Po odchodu některých pracovníků oddělení ARO bylo zjištěno, že chybí určité součásti vybavení. Událost byla oznámena Policii ČR. Důvodem byla mimo jiné i skutečnost, že některé ze součástí jsou zatím v majetku leasingové společnosti, prostřednictvím níž bylo oddělení vybaveno. Vybavení je v souladu se smlouvami pojištěno. Proběhla mimořádná inventura, která vyčíslila hodnotu ztracených součástí na Kč. Policie událost prošetřila, nenašla viníka a záležitost byla předána k dalšímu řešení. Současně při vyšetřování ztráty bylo zjištěno, že někteří pracovníci oddělení odnášeli z oddělení v taškách spotřební materiály a léky. HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE: V roce 2001 skončilo hospodaření nemocnice s nejhorším hospodářským výsledkem za posledních pět ztrátou ve výši 5,4 milionů Kč. Ztráta byla způsobena především: Novou platovou úpravou od 1. ledna 2001: nárůst činil tis. Kč, včetně odvodů. To představuje celkový nárůst o 14,5 % mzdových prostředků. Mzdový limit uložený zřizovatelem ve výši tis. Kč byl překročen o tis. Kč Hrubě se na tom podílela i složka proplacených náhrad za dovolenou (2,3 mil. Kč vyplácená v souvislosti se snižováním počtu zaměstnanců a nedůsledným dodržováním čerpání dovolené v letech předchozích). Skutečný přepočtený průměrný počet zaměstnanců činil 336 oproti plánovanému počtu 347 osob. Změnou způsobu financování nemocnic podle unikátních rodných čísel (URČ). Neoficiální údaje Asociace českých a moravských nemocnic udávají, že v 51 vyhodnocených nemocnicích (včetně naší) bylo ošetřeno 97,4% URČ proti roku Nastavení vah neodpovídalo skutečné potřebě některých nemocnic a účelové chování jiných nemocnic přesunulo tyto prostředky v jejich prospěch. Definitivní vyúčtování odsouhlasené ZP není zatím k dispozici. Bude v V/2002. Na ztrátě se podílely i nárůsty cen energií, které v průběhu roku 2001 nastávaly. Současně se zprovozněním nových objektů došlo ke zvýšené spotřebě plynu (o 4,3%) a celkových nákladů (o 22,5%), ke zvýšené spotřebě elektrické energie (o 39%) a celkových nákladů (o 37%). Pouze ve spotřebě vody došlo ke snížení (o 5%) a celkových nákladů o 4%. Celkový nárůst cen energií činil 947 tis. Kč. Na zvýšených nákladech se dále podílela úhrada mikrobiologických vyšetření nemocnici v Jičíně za předchozí roky ve výši 800 tis.kč. 13

15 Naopak je třeba pozitivně hodnotit vývoj ve spotřebě zdravotnických materiálů na lůžkových odděleních, který nesleduje 5 % nárůst počtu hospitalizovaných pacientů a zhruba stejný nárůst v počtu ošetřovacích dnů. Zjednodušeně by se dalo říci, že se zvýšila produktivita zdravotníků. Počet hospitalizovaných pacientů byl podstatně vyšší ve 2. pololetí proti 1. pololetí roku Na snížení nákladů se podílela i nižší spotřeba krve, která se však i promítla do nižších tržeb od ZP, a to ve výši 2,7 mil.kč. Dále je třeba pro řádné srovnání upozornit, že v roce 2000 proběhla úhrada-doplatek výkonů ARO z roku 1999 ve výši tis. Kč. V roce 2000 se v tržbách od ZP objevuje v 1. pololetí úhrada za výkony dopravy tis. Kč tato byla předisponována ve prospěch poskytovatele. Skutečný nárůst tržeb od ZP tedy činil 7,5 %. Navíc není provedeno vyúčtování 2. pololetí roku 2001 bude v květnu Celkové náklady v roce 2001 po odečtení mzdových nákladů a s nimi spojených odvodů činily ve srovnání s rokem 2000 toliko 95%. Uvážíme-li inflaci ve výši 4,7 %, je nutné považovat tento vývoj za velmi úspěšný. Za pozitivní je třeba považovat i nastoupený trend ve snižování našich závazků vůči dodavatelům. Jestliže jsme hodnotili rok 2000 jako rok stabilizace nemocnice, dovolím si rok 2001 hodnotit jako rok restrikcí k uchování stability. I přes negativní výsledek hospodaření si dovolím hodnotit uplynulý rok jako rok vcelku úspěšný s ohledem právě na výše uvedené skutečnosti. Bohužel se však nedostávalo prostředků na obnovu přístrojového parku. Dochází tak k jeho zastarávání, což není dobrým výsledkem nemocnice. Stejně tak neprobíhala řádná údržba, kterou areál nemocnice vyžaduje. Zvýšené náklady šly na vrub servisních smluv, které jsou nezbytné pro udržení provozuschopnosti drahých technologií. Jistě pozitivním krokem byla plynofikace Satelitu. Rozbor nákladových středisek lůžková oddělení Interní oddělení Na interním oddělení lze kladně hodnotit snížení celkové ztráty o cca 900 tis. Kč. Velkou měrou se na tom podílela jednotka intenzivní péče. Naopak výnosy oddělení neodpovídají celkovému nárůstu počtu pacientů a ošetřovacích dnů. Dětské oddělení Zde je třeba pozitivně hodnotit celkové udržení výsledku z roku předchozího, což je dáno i zvýšeným objemem tržeb o 600 tis. Kč. Ani zde však není odpovídající příjem na lůžkovém oddělení, který by koreloval s celkovým nárůstem počtu pacientů i ošetřovacích dnů. Gynekologicko-porodnické a novorozenecké oddělení Zde není odpovídající příjem na lůžkovém oddělení, který by koreloval s celkovým nárůstem počtu pacientů i ošetřovacích dnů. Naopak se výrazně posílila ambulantní část, která vychází z finanční zainteresovanosti lékařů. Celkově však došlo k poklesu hospodářského výsledku o 360 tis. Kč. Negativním ukazatelem je výrazný ekonomický propad operačního sálu. Chirurgické oddělení Zde také není odpovídající příjem na lůžkovém oddělení, který by koreloval s celkovým nárůstem počtu pacientů i ošetřovacích dnů. Naopak operační sál zaznamenal zlepšené hospodaření. Zcela negativním výsledkem se podílí JIP, kde se zhoršil hospodářský výsledek o 1,2 mil. Kč. Celkový výsledek hospodaření se snížil o 100 tis. Kč. Neurologické oddělení Oddělení udrželo zcela shodný hospodářský výsledek s rokem předchozím. Zde se však projevuje nedostatek lékařů, který způsobuje i sníženou výkonnost v ambulantním sektoru, který by mohl výsledek zlepšit. 14

16 ARO Oddělení stejně jako chirurgie a gyn.por. zaznamenalo zhoršení hospodářského výsledku. Zhoršení je však ve srovnání s gyn.por. velmi výrazné 2 miliony Kč druhé nejvyšší v nemocnici. Na výsledku se zde především podílel výrazný nárůst platů je dán koncentrací nejvýše hodnocených zaměstnanců. Stejně tak se na výsledku podílí i způsob práce. Odečtení leasingu pak nepřináší pozitivní výsledek, jako je obvyklé v jiných nemocnicích!!! Vývoj na lůžkových odděleních, jejich ambulancích a dalších provozech lze hodnotit z pohledu zdravotnických ukazatelů za pozitivní. Podrobnější hodnocení je uvedeno ve zprávě jednotlivých oddělení Rozdíl ARO Dětské oddělení Neurologie Interní oddělení Gyn.-por.oddělení Chirurgie Rozbor nákladových středisek ostatní oddělení Imunoanalytická laboratoř Zaznamenala pozitivní trend v důsledku velmi kvalitního vedení Mgr. Věrou Pavlovou. RZP a LSPP Hospodářský výsledek je téměř totožný s rokem předchozím. Zvýšené náklady způsobené zvýhodněným platovým hodnocením lékařů byly vykompenzovány i zvýšenými příjmy od ZP a samoplátců. Hemodialýza Oddělení zaznamenalo v této skupině nejvýraznější zlepšení výsledku, což je dáno především podstatně vyšším počtem pacientů a kvalitním vedením ambulance díky MUDr. Alexandře Opluštilové. Oddělení klinické biochemie Oddělení zaznamenalo třetí nejvyšší ztrátu ze všech oddělení v nemocnici. Ztráta je způsobena opatřením ZP zainteresovaností externích lékařů na snížení objemu vyžádaných výkonů. Bylo jich provedeno o 4,5 % méně. Dalším a podstatným důvodem je výrazné snížení hodnocení většiny výkonů od až o 30 %. Toto snížení představuje objem 3,158 mil.bodů proti předchozímu roku. V neposlední míře je výsledek ovlivněn vyššími náklady na mzdy, a z toho plynoucí větší podíl na celkových režijních nákladech nemocnice. Radiodiagnostické oddělení Oddělení bylo přestěhováno do nových odpovídajících prostor, které splňují všechny atributy požadované na provoz tohoto pracoviště. Proto pro porovnání výsledku s předchozím rokem je třeba odečíst náklady spojené se změnou pracoviště. Přesto však došlo ke zvýšení ztráty o 1,7 milionu Kč. Na ztrátě se podílí především zvýšené náklady na léky a SZM o 350 tis.kč, které však nekorespondují se sníženými výkony pracoviště o 0,9%. Snížené výkony jsou způsobeny především opatřením ZP uvedeným v předchozím odstavci. Dalším a podstatným důvodem je výrazné snížení hodnocení některých výkonů od až o 30 %. Toto snížení představuje objem 976 tis. bodů proti předchozímu hodnocení. V neposlední míře je výsledek ovlivněn vyššími náklady na mzdy, a z toho plynoucí větší podíl na celkových režijních nákladech nemocnice. Dramaticky vyhlížející ztráta je způsobena především splátkami 15

17 leasingu a zpětného leasingu použitého k vybavení oddělení ARO a to ve výši 8,5 milionu Kč. Hematologicko-transfuzní oddělení Oddělení pod vedením zkušeného vedoucího pracovníka, prim.mudr. Jindry Škarkové, zaznamenává již dalším rokem rostoucí hospodářský výsledek a v roce 2001 tak předstihlo hospodářsky nejvýnosnější oddělení chirurgii o 190 tis.kč. Oddělení však bude potřebovat v nejbližších měsících nákladné investice, aby se udrželo v síti transfuzních stanic. Rehabilitace + Oddělení nukleární medicíny Obě oddělení prakticky udržela svůj hospodářský výsledek let předchozích Rozdíl Radiodiagnostika RZP + LSPP Nukleární medicína Imuno-analýza Rehabilitace Hemodialýza Klinická biochemie Transfuzní oddělení Z celkového pohledu na zdravotnickou část je třeba konstatovat, že došlo k mírnému navýšení počtu výkonů, a to i přes ztrátu na odděleních klinické biochemie a radiodiagnostiky, která byla způsobena, jak jsme již informovali, především sníženým hodnocením výkonů. I přes navýšení celkového objemu výkonů však nedošlo k výraznějšímu nárůstu nákladů na speciální zdravotní materiály. 16

18 Zajímavost Paní Jana Jiroutová jako poslední rodička ve staré porodnici porodila dceru Valerii Paní Romana Plašilová jako první rodička v nové porodnici porodila syna Rostislava 17

19 Gynekologicko-porodnické oddělení MUDr. Zdeněk Vocásek přednosta oddělení Gynekologicko-porodnické oddělení patří k pilířům Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici. Je vybaveno moderní diagnostickou a operační technikou, která umožňuje poskytovat v celé šíři léčebnou a preventivní péči širokému okolí. K tomu slouží nejen lůžkové oddělení s ultrazvukem, ale i 3 ambulance, z toho jedna na poliklinice a druhá v Pošepného ulici, čímž přicházíme blíž pacientkám a zlepšujeme dostupnost naší péče. Již tradičně je našimi pacientkami výborně hodnocena porodnice, která byla v červenci 2001 přesunuta do nových komfortnějších prostor. Naši porodnici vyhledalo v roce 2001 více jak 190 rodiček ze sousedních okresů. Je to dáno kvalitním personálem s vysokým stupněm vstřícnosti, pochopení a empatie, ale i možností širokého výběru metod a postupů od bezbolestného porodu přes alternativní polohy při porodu až po individualizaci přítomnosti novorozence u matky po porodu dle jejího přání. Samozřejmá dnes už je možnost přítomnosti otce u porodu. Přes celostátně klesající porodnost a rostoucí konkurenci se dám podařilo odvést větší počet porodů než vloni a předloni I další čísla ukazují na výbornou medicínskou úroveň naší porodnice 8.08 % porodů císařským řezem, 1.97 % klešťových porodů, perinatální mortalita 5.4. Stále žádanější je svodná analgezie, kterou si vyžádalo v roce rekordních 31 % rodiček. Naše gynekologické oddělení řeší diagnostickou a léčebnou péči v oblasti klasické gynekologie, urogynekologie, onkogynekologie, dětské gynekologie, reprodukční medicíny, kde spolupracujeme se špičkovými zařízeními - klinikami v Hradci Králové a v Praze. Letos opět přijal naše pozvání a provedl zde několik unikátních operací doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel ÚPMD v Praze a vedoucí Katedry gynekologie a porodnictví, IPVZ Praha. Nadále se dynamicky rozvíjí na našem oddělení klimakterická medicína. Rok 2001 byl rekordní v počtu ambulantně ošetřených žen, kterých prošlo našimi ambulancemi Velkých operací jsme provedli 615. Dalším ukazatelem zkvalitňování péče je další zvýšení procenta operací provedených endoskopickou minim. invazivní technikou. Celkem bylo na gynekologicko-porodnickém oddělení hospitalizováno žen při průměrné ošetřovací době 5.0 dne. Naše oddělení bylo v roce 2001 ziskové, zisk činil ,- Kč. Na oddělení a v ambulancích pracují 3 gynekologové s II. atestací, 3 s I. atestací a 1 bez atestace, dohromady na 5.3 úvazku. V roce 2002 budou atestovat 2 lékaři a doufáme, že k nám nastoupí čerstvý absolvent lékařské fakulty. Všechna tato fakta dokladují trvalou vysokou úroveň našeho gynekologicko-porodnického oddělení. 18

20 Rozbor činnosti gyn. por. oddělení MMN Jilemnice za rok

Ambulance akutní péče. Po Út St Čt Pá So Ne

Ambulance akutní péče. Po Út St Čt Pá So Ne Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance 08.00 12.00 jen sestra 08.00 12.00 jen sestra 07.00

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 07.00-14.00

Více

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková Doporučujeme přítomnost lékaře vždy ověřit telefonicky. tel. č. 481 551 111 - recepce nemocnice. Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Více

Ambulance akutní péče. Po Út St Čt Pá So Ne

Ambulance akutní péče. Po Út St Čt Pá So Ne Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance 08.00 12.00 jen sestra 08.00 12.00 jen sestra 07.00

Více

Ambulance akutní péče. Po Út St Čt Pá So Ne

Ambulance akutní péče. Po Út St Čt Pá So Ne Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance od 11.8.2014 08.00-12.00 jen sestra 12.30-15.00 08.00-12.00

Více

Ordinační hodiny MMN v Jilemnici

Ordinační hodiny MMN v Jilemnici Ordinační hodiny MMN v Jilemnici Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Jen na objednání (tel.481551152). Poslední pacient bude ošetřen 15 min.před koncem ordinační doby. Pacienty přijímáme

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE JILEMNICE ROČNÍ ZPRÁVA 1998

MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE JILEMNICE ROČNÍ ZPRÁVA 1998 MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE JILEMNICE ROČNÍ ZPRÁVA 1998 Jilemnice, duben 99 Stránka 1 OBSAH Organizace MMN str. 3 Lékařské obsazení str. 4-7 Správa ústavu str. 8 Charakteristika jednotlivých oddělení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Masarykova městská nemocnice. Jilemnice

Masarykova městská nemocnice. Jilemnice - 1- Masarykova městská nemocnice Jilemnice Roční zpráva 1997 V Jilemnici 30. 3. 1998. - 2- OBSAH Organizace MMN str. 3 Lékařské obsazení str. 4 7 Správa ústavu str. 7 Charakteristika jednotlivých oddělení

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE JILEMNICE ROČNÍ ZPRÁVA JILEMNICE, KVĚTEN 1996.

MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE JILEMNICE ROČNÍ ZPRÁVA JILEMNICE, KVĚTEN 1996. MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE JILEMNICE ROČNÍ ZPRÁVA 1995 JILEMNICE, KVĚTEN 1996. - 2 OBSAH Organizace MMN str. 3 Lékařské obsazení str. 4-7 Charakteristika lůžkových oddělení str. 8-11 Skladba lůžek str.

Více

MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE JILEMNICE ROČNÍ ZPRÁVA JILEMNICE, KVĚTEN 1997.

MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE JILEMNICE ROČNÍ ZPRÁVA JILEMNICE, KVĚTEN 1997. MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE JILEMNICE ROČNÍ ZPRÁVA 1996 JILEMNICE, KVĚTEN 1997. - 2 OBSAH Organizace MMN str. 3 Lékařské obsazení str. 4-7 Charakteristika jednotlivých oddělení str. 8-12 Skladba lůžek

Více

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Nemocnice Jičín Oddělení Části oddělení Termín Omezení provozu Interní ambulance Kardiologická poradna 4. 7. - 2. 9. 2016 poradna

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Zastupitelstvo města Jilemnice

Zastupitelstvo města Jilemnice Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice v Jilemnici za rok 2003 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2003 Informace o nemocnici... 2 Organizace

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

Kardio IKEM na evropské špičce

Kardio IKEM na evropské špičce Kardio IKEM na evropské špičce Obnova a rozšíření přístrojového a softwarového vybavení Kardiocentra IKEM (IOP) Tisková konference 10. 7. 2012 FOTO: ČPZP Kardiocentrum IKEM kdo jsme? Kardiocentrum IKEM

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ALMEDA... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2015 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, jako každý rok Vám předkládáme výroční zprávu Thomayerovy nemocnice, tentokráte za rok 2015. Nejednalo se o nijak jednoduchý rok.

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku 4. Zdravotní péče Hlavní město Praha je na tom z hlediska zdravotní péče pro mladé lidi velmi dobře. Praha disponuje nadprůměrným počtem lékařů na 1 tisíc mladých lidí ve věku do 18 let, i více než 25

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice...

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Organizační struktura... Kvalita zdravotní péče... Léčebná péče - lůžková oddělení... Ukazatele za

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10. 11. 2014 11 Gynekologická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5 V ý r o č n í z p r á v a 2 5 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 5 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond

Více

Úhradová vyhláška na rok 2010

Úhradová vyhláška na rok 2010 Úhradová vyhláška na rok 2010 Makroekonomické předpoklady výběru pojistného v roce 2010 Promítnutí růstu nezaměstnanosti z 4,9% na 9% Promítnutí zvýšení počtu důchodců cca 40 tis. ročně Očekávaný mzdový

Více

MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE V JILEMNICI Poštovní směrovací číslo 514 15 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1993.

MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE V JILEMNICI Poštovní směrovací číslo 514 15 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1993. MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE V JILEMNICI Poštovní směrovací číslo 514 15 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1993. Jilemnice 1994 - 2 - O b s a h : Organizace MMN str. 3 Lékařské obsazení str. 4 Skladba lůžek str. 6 Skladba

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

STRATEGICKÉ INVESTICE

STRATEGICKÉ INVESTICE STRATEGICKÉ INVESTICE Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Jistota moderní medicíny URGENTNÍ PŘÍJEM Investice MZ ČR Odborný garant MUDr.I.Pavlík, náměstek ředitelky pro LP VFN je klíčovou součástí akutní

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.10.2003 62 Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Struktura sítě zdravotnických zařízení již

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2012

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 8. 213 38 Souhrn Činnost oboru nukleární medicíny v roce 212 Activity of section of nuclear medicine in the year

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Program Strategická koncepce pro řízení a rozvoj zdravotnictví

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

Profesní životopisy lékařů

Profesní životopisy lékařů Profesní životopisy lékařů Prim. MUDr. Peter Kraus Vzdělání 10/2016 Zvláštní odborná způsobilost v oboru Urogynekologie 10/2012 Diplom celoţivotního vzdělávání 07/2008 Specializovaná způsobilost Gynekologie

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 4 21.6.2005 Gynekologická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2004 Gynaecologic Care

Více

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o.

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o. RK-04-2013-35, př. 1 počet stran: 10 OSOBNÍ ÚKOL PRO ŘEDITELE NEMOCNIC Provozní zajištění projektu: Restrukturalizace lůžkové péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina včetně podpisu Rámcových smluv

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Gynekologická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Koncepce zdravotních služeb v lůžkových zařízeních Libereckého kraje vypořádání připomínek

Koncepce zdravotních služeb v lůžkových zařízeních Libereckého kraje vypořádání připomínek Koncepce zdravotních služeb v lůžkových zařízeních Libereckého kraje vypořádání připomínek Autor připomínky Kapitola, strana, odstavec,.. Znění připomínky Vypořádání připomínky (vyplňuje Liberecký kraj)

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Výsledky auditní zprávy Analýzu hospodaření provedla na žádost Olomouckého kraje nezávislá auditorská společnost, kterou si zvolil Olomoucký kraj

Výsledky auditní zprávy Analýzu hospodaření provedla na žádost Olomouckého kraje nezávislá auditorská společnost, kterou si zvolil Olomoucký kraj Výsledky auditní zprávy Analýzu hospodaření provedla na žádost Olomouckého kraje nezávislá auditorská společnost, kterou si zvolil Olomoucký kraj 19.10.2012 Dohody a nestandardní účetní operace vzniklé

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Zastupitelstvo města Jilemnice

Zastupitelstvo města Jilemnice Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice Jilemnice za rok 2000 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2000 Informace o nemocnici 2 Organizace MMN

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2008 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel 1 Obsah výroční zprávy roku 2008 Informace o nemocnici... 3 Organizace

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 3 19.9.2003 Gynekologická péče v roce 2002 Podkladem pro zpracování údajů o činnosti oboru

Více

A. Klasifikace analytických účtů

A. Klasifikace analytických účtů A. Klasifikace analytických účtů Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková Spoluautoři: Ing. Petr Mašek Verze: 0.0 Datum: 17. 06. 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 4 2 3 IČZ smluvního ZZ 5 2 Číslo smlouvy 2 A 5 M 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost smlouvy

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 16.6.2003 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 1 9 0 IČZ smluvního ZZ 0 4 0 0 5 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 4 N 0 0 6 Název IČO Thomayerova nemocnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor Sídlo /dle OR/ Zprávu vypracoval - funkce: Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod Ing. Ferdinand Kubáník - jednatel Telefon/spojovatelka:

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více