schválený % ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75."

Transkript

1 obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe PŘÍJMY - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Róz-lil Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY r-1-..t- ~*~~~4- ^,.* -1,-, e. s Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sám. v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zeměd Poplatky za odnětí pozemků pln Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Poplatek za provozovaný výhern Odvod z loterií a podobných he Odvod z výherních hracích přís Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ol..,4-~^«~^4- h a l ' a Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodej e zboží (již na Příjmy z vlastní činnosti j ind Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z úroků (část) Přij até neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky Ostatní nedaňové příjmy jinde Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Otni-ořinřiai-, *-. & g_ 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního hmo Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

2 Obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z vseo Neinv. přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.při jaté tra Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery , Investiční přijaté transfery o Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE , rozpočet rozpočet CELKEM PŘÍJMY skutečnost schválený % upravený rozdíl

3 Obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe VÝDAJE - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Třída: 5 - BĚŽNĚ VÝDAJE m^.t- ^^ 4- h ' 1 S- s Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin. pojistné na soč. žab. a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastni Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzděláváni Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování , Programově vybavení Cestovně (tuzemské i zahraničn Pohoštění Poskytnuté neinvestiční přispě Výdaje na dopravní územní obsl věcně dary Ostatní výdaje související s n Neinvestiční transfery občansk Ost. neinvestiční transfery než Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízený Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Platby daní a poplatků krajům. Nespecifikovaně rezervy Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 Ostatní nákup dlouhodobého něh Budovy, haly a stavby Pozemky

4 Obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe strana : 2 V Ý D A J E - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Třída: - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet rozpočet CELKEM V Ý D A J skutečnost schválený upravený rozdíl

5 Obec Nižbor KEO 8.04 / UclSz Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Krátkodobé přijaté půjčené prostředky {+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč. prostředků (-) ,00 0.,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+/-) , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-pří jmy (+) , ,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity- výdaje (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč. prostředků (-) , F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

6 Obec Nižbor KEO 8.04 / UclSf - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený upravený rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 0, , , PŘIJATÉ DOTACE ,15 0, , ,15 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , ,21

7 Obec Nižbor KEO 8.04 / UclSf - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,94 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,02

8 Obec Nižbor KEO 8.04 / UclSg P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pól : llxx-12xx) , , , ,44 Místní popi. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popi. (Pól: 136X ) ,00 50, , ,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) , , , ,24

9 Obec Nižbor KEO 8.04 / UclSh Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , ,07 CELKEM : ,56

10 Obec Nižbor KEO 8.04 / UC150 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2010 rok 2011 rok 2012 leden , , , 55 únor , , , 94 březen , , , 22 duben , , , 67 květen , , , 74 červen , , , 27 červenec , , , 46 srpen , , , 33 září , , , 52 říjen , , , 28 listopad , , , 51 prosinec , , , 07 CELKEM : , , , 56

11 Obec Nižbor KEO 8.04 / UC15J VÝDAJE - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaj e výdaje výdaje celkem upravený % 10 Zemědělství, lesní hospodářstv Průmysl, stavebnictví, obchod a Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Zdravotnictví Bydleni, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Politika zaměstnanosti Soč. služby a spol. čin. v soč. za Civilní připravenost na krizov Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti Běžné Kapitálové Výdaje výdaje výdaje celkem upravený % CELKEM :

12 Obec Nižbor KEO 8.04 / UC15J VÝDAJE - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaj e výdaje výdaje celkem upravený % 10 Zemědělství, lesní hospodářstv Průmysl, stavebnictví, obchod a Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Zdravotnictví Bydleni, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Politika zaměstnanosti Soč. služby a spol. čin. v soč. za Civilní připravenost na krizov Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti Běžné Kapitálové Výdaje výdaje výdaje celkem upravený % CELKEM :

13 Obec Nižbor KEO 8.04 / UC15C Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Održ.výr.potenc.zeměd, zeměd.pu Vnitřní obchod Pitná voda Odváděni a čištění odpadních v Záležitosti telekomunikací Ostatní záležitosti spojů Sportovní zařízení v majetku o Ost. zdravotnická zařízení a s , Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství , Pohřebnictví , , , Územní plánování , , Sběr a svoz komunálních odpadů Ostatní sociální peče a pomoc , , Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finan 4,

14 Obec Nižbor KEO 8.04 / UclSc strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Paragraf Skutečnost schválený % upravený % 1011 Udrž.výr.potenc. zeměd, zeměd. pů Ozdrav.hosp. zvířat, polních a s Vnitřní obchod Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejně silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy První stupeň základních Skol Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních Pořízení, zachování a obnova ho Rozhlas a televize , Ostatní záležitost kultury, čí , Sportovní zařízeni v majetku o Ostatní tělovýchovná činnost Odborné léčebné ústavy Ost. zdravotnická zařízení a s Pomoc zdravotně postiženým , Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětleni Pohřebnictví Územní plánování Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Veřejně prospěšné práce Ostatní sociální péče a pomoc , Osobni asistence, pečovat. služb Raná péče a sociálně aktivizač Činn. orgánů křiž. říz. na úz.úro Podpora krizového řízeni a nou Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Ostatní finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařaz

15 Obec Nižbor KBO 8.04 / UCÍSk Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaj e Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11 CELKEM : , , 98

16 Obec Nižbor KEO 8.04 / UC151 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Běžné výdaje 5 xxx , , , , , , , , , , , , 11 Kapitálové výdaj e 6xxxx , , 00 0, , 06 o, , , , , , 00 0, , 00 CELKEM : , , 06

17 Obec Nižbor KEO 8.04 / Ucl5m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaj e Saldo provozního přebytku Leden , , , 90 Únor , , , 76 Březen , , , 11 Duben , , , 31 Květen , , , 40 Červen , , , 91 Červenec , , , 07 Srpen , , , 97 Září , , , 27 Říjen , , , 76 Listopad , , , 53 Prosinec , , , 58 CELKEM : , , , 87

18 Obec Nižbor KEO 8.04 / UclSp Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , 04 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

19 Obec Nižbor KEO 8.04 / Ucl4z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak Skutečnost schválený % upravený % UŽ vysílačky SDH Žloukovice 4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý majet Výdaje: už Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič. při jaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin. pojistné na soč. žab. a př Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje: už Neinv. transfery krajům dle Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Nákup materiálu jinde nezařaze výdaje: už Podp. obnovy a roz v. venkova- č.p Gl cl] i_pk T._,,t- - r^. vz -1 a^vr S; p j í Ostatní neinvestič. přijaté tra Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup ostatních služeb Výdaje: už Operační program Infrastruktur ~. ~ nn~f h álenx/ & n vpnv % 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých Příjmy: už Účelové dotace na výdaje spoje 4111 Neinvest.při j. transfery z všeo Příjmy: už Účel. do táce na výdaje spojené f^1 nl4- r X n - 1]r)ra vpttí/ & 4111 Neinvest.při j. transfery z všeo Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Nájemné

20 Obec Nižbor KEO 8.04 / UC14Z strana : 2 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak Skutečnost schválený % upravený % 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Výdaje: už OP VK-oblast 1.4. EU peníze ško 4116 Ostatní neinvestic. přijaté tra Příjmy: Neinvestiční příspěvky zřízený Výdaje: už OP VK-oblast 1.4. EU peníze ško Ro zd.il 4116 Ostatní neinvestic. přijaté tra Příjmy: Neinvestiční příspěvky zřízený Výdaje: už m... i- ~?.~ ~~t h " n % Ostatní nedaňové příjmy jinde Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin.po j istně na soč. žab. a př Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje: už Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestic. přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin.poj istně na soč. žab. a př Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje: už t^l,,, ^ x~ ^t- schválený % upravený % 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin. pojistné na soč. žab. a př Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje: už Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestic. při jaté tra

21 Obec Nižbor KEO 8.04 / UC14Z strana : 3 Příjmy a výdaje dle účelových Účelový znak znaků Skutečnost schválený % upravený % Příjmy: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 5031 Povin.poj istně na soč. žab. a př 5032 Povinně pojistně na veřejně zd výdaje: UŽ Budovy, haly a stavby výdaje:, % R H ' n UŽ , -,, -. - P,,_ 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje: UŽ ROP RS Střední Čechy - NIV - E,. ~ nn qt- - s -, pn^ %...-- ^^ 0 p~ J ' Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: UŽ ROP RS Střední Čechy qt^.í-px nr) q4- - IV - EU nn^-ra vpnv Rn^dil 4223 Investiční přijaté transfery o S Příjmy: rozpočet rozpočet C E L K EM P Ř Í J M Y : skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M V Ý D A J E :

22 Krajsky úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská Praha 5 SpZn: SZ_097290/2012/KUSK Čj.: /2013/KUSK Stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NIŽBOR IČ: za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Nižbor Nižbor Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři: Markéta Polánková Bc. Marcela Bažoutová, DiS. Zástupci obce: Zusková Kateřina - starostka Hana Voříškova - účetní Alena Hlaváčková - administrativní pracovnice Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením 2 žák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r

23 A. Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled na období Návrh rozpočtu na rok 2012, zveřejněn od do Schválený rozpočet a v zastupitelstvu obce schválen v paragrafovém členění dne jako schodkový, schodek kryt z rezerv z minulých let Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím Základní škola Nižbor - dopisem ze dne , Mateřské škole "Sluníčko" - dopisem ze dne , zastupitelstvo obce schválilo dne Schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok Základní škole Nižbor, rada obce schválila dne " Schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok Mateřské škole "Sluníčko", rada obce schválila dne Rozpočtová opatření č. l - rada obce schválila dne , zastupitelstvo obce schválilo dne č. 2 - zastupitelstvo obce schválilo dne č. 3 - rada obce schválila dne , zastupitelstvo obce schválilo dne » č. 4 - rada obce schválila dne , zastupitelstvo obce schválilo dne č. 5 - rada obce schválila dne , zastupitelstvo obce schválilo dne č. 6 - zastupitelstvo obce schválilo dne č. 7 - rada obce schválila dne , zastupitelstvo obce schválilo dne č. 8 - rada obce schválila dne zastupitelstvo obce schválilo dne č. 9 - zastupitelstvo obce schválilo dne č rada obce schválila dne , zastupitelstvo obce schválilo dne č zastupitelstvo obce schválilo dne Závěrečný účet za rok 2011, vyvěšen dne , zastupitelstvo obce schválilo dne , s vyjádřením "bez výhrad" Účtový rozvrh platný pro rok 2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 9/2012, 12/2012 Hlavní kniha 12/2012, dle potřeby Rozvaha 6/2012, 12/2012 Výkaz zisku a ztráty 6/2012, 12/2012 Příloha rozvahy 6/2012, 12/2012 Rozvaha zřízených příspěvkových organizací Základní škola - 3,6,9,12/2012, dle potřeby Mateřská škola - 3,6,9,12/2012, dle potřeby Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací " Základní škola - 3,6,9,12/2012, dle potřeby Mateřská škola - 3,6,9,12/2012, dle potřeby

24 Kniha odeslaných faktur za období od do Kniha došlých faktur za období od do , od do Faktura» vydané faktury č přijaté faktury č Účetní doklad č , č , k bankovnímu účtu č /0100 vedenému u KB, a. s. Bankovní výpis č za období od , č. 190 ze dne , č za období od do , č. 254 ze dne , k bankovnímu účtu č /0100 vedenému u KB, a. s. - základní běžný účet č. 6 ze dne , č. 8 ze dne , k bankovnímu účtu č /0100 vedenému u KB, a. s. - běžný účet - spořící č. 12 ze dne , č /0100 vedenému u KB, a. s. - úvěrový účet na kanalizaci č. 18 ze dne , č. 22, k bankovnímu účtu č /0100 vedenému u KB, a. s. - běžný účet - veřejná sbírka č. 4 ze dne , k bankovnímu účtu č /0710 vedenému u ČNB - dotace Panská louka - účet zrušen " č. 12 ze dne , k bankovnímu účtu č /0100 vedenému u KB, a. s. - cyklostezka půjčka Beroun - účet zrušen Pokladní doklad č , č Pokladní kniha (deník) za období od do , od do , zůstatek pokladní hotovosti ke dni ve výši ,- Kč (k d.č ze dne ve 13,00 hod.) a souhlasil se záznamem v pokladní knize Evidence majetku k , program KEO Inventurní soupis majetku a závazků k výpis z LV 10001, kat. území Nižbor k výpis z LV 10001, kat. území Stradonice u Nižboru k " výpis z LV 10001, kat. území Žloukovice k Evidence poplatků k , vedena v programu KEO - za psy Odměňování členů zastupitelstva mzdové listy 9/2012, pí K. Zusková, uvolněná starosta, p. P. Hučko, neuvolněný místostarosta, p. M. Hladký, člen rady Mzdová agenda výplatní listiny 9/2012, pí H. V., účetní, pí A. H., administrativní pracovnice Dohody o provedení práce ze dne l , p. Z. S. - vedení kroniky Nižbor (20 hod.) ze dne l , p. J. D. - úklid obce (20 hod.) ze dne l , pí D. C. - úklid v ZŠ Nižbor po rekonstrukci (30 hod.)

25 Smlouvy o dílo Smlouva o dílo zajištění pečovatelské služby ze dne , mezi obcí Nižbor (objednatel) a Digitus Mise, o.p.s. (zhotovitel), na zajištění služeb sociální péče ve výši ,- Kč ve čtvrtletních splátkách, doba plnění od do Dodatek č. l ze dne (ke smlouvě o dílo ze dne ), cena se pro rok 2012 navýšila z ,- Kč na ,-Kč, zastupitelstvo obce schválilo dne Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím Smlouva o poskytnutí příspěvku na provoz na rok 2012, na částečnou úhradu provozu Dětského klubu Makovičky ve výši ,- Kč, Rodinné centrum Nižbor, o.s. (příjemce), zastupitelstvo obce schválilo dne Smlouva o poskytnutí příspěvku na provoz na rok 2012, na částečnou úhradu provozu Sokolovny ve výši ,- Kč, TJ Sokol Nižbor, o.s. (příjemce), zastupitelstvo obce schválilo dne Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících podmínek UZSVM/SBE/3407/2011-SBEM ze dne , kdy obec získala p.p.č. 377/1 (134m2), 377/2 (190m2), 525/2 (15m2), id 2/16 p.p.č. 103/7 (23m2), id 2/16 p.p.č. 103/8 (39m2) v k.ú. Žloukovice, zastupitelstvo obce schválilo dne Smlouva o prodeji nemovitosti ze dne , kdy obec prodala část p.p.č. 642/1 (405m2), v k. ú. Stradonice u Nižboru, zastupitelstvo obce schválilo dne Kupní smlouva se zřízením věcného břemene ze dne , kdy obec prodala část p.p.č. 568/1 (186m2), v k. ú. Stradonice u Nižboru, zastupitelstvo obce schválilo dne Smlouva o prodeji nemovitosti ze dne , kdy obec prodala stp.č. 170 (49m2), v k.ú. Stradonice u Nižboru, zastupitelstvo obce schválilo dne Kupní smlouva ze dne , kdy obec koupila p.p.č. 519/9, 519/10, 519/11, 519/12, 519/13, 519/14, 519/15 v k.ú. Nižbor, zastupitelstvo obce schválilo dne Smlouva o prodeji nemovitosti ze dne , kdy obec koupila p.p.č. 120/21 (830m2), v k.ú. Nižbor, zastupitelstvo obce schválilo dne Smlouva o prodeji dopravního prostředku ze dne , kdy obec prodala vozidlo ROBUR LO 3000 Fr 3-M za ,- Kč, zastupitelstvo obce schválilo dne Smlouva o prodeji nemovitosti ze dne , kdy obec prodala p.p.č. 519/12 (27m2), v k. ú. Nižbor, zastupitelstvo obce schválilo dne Smlouva o prodeji nemovitosti ze dne , kdy obec prodala část p.p.č. 514/1 (215m2), p.p.č. 514/4 (36m2), p.p.č. 514/5 (31m2) v k. ú. Žloukovice, zastupitelstvo obce schválilo dne Směnná smlouva ze dne , kdy obec směnila část p.p.č. 296/1 (21m2) a část p.p.č. 480 (29m2), získala p.p.č. 49/2 (50m2), v k.ú. Nižbor, zastupitelstvo schválilo dne Vnitřní předpis a směrnice " Vnitřní směrnice č. 1/2012 o veřejných zakázkách v obci Nižbor, účinnost od Smlouvy nájemní Smlouva o pronájmu pozemku ze dne , kdy obec pronajala část p.p.č. 470/1 (21m2) v k.ú. Nižbor, - uskladnění materiálu ve stávajícím přístřešku, od na dobu jednoho roku, rada obce schválila dne Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne , kdy obec pronajala stavbu čp. 93 na stp.č. 38 v k. ú. Žloukovice - provozování kanceláře, pracovny, skladu a předváděcího místa, od do , rada obce schválila dne

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského krai e.:..... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 04091212012IKUSK Čj.: 000139/2013IKU K Stejnopis č. :2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Vysoké Veselí, IČ: 00272418 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více