Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému. Rozhovor s Magdalénou Lukášovou. Ohlédnutí za akcí KARAT Konference 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému. Rozhovor s Magdalénou Lukášovou. Ohlédnutí za akcí KARAT Konference 2012"

Transkript

1 Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 02 / 2012 KARAT NEWS PŘÍPADOVÁ STUDIE Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému strana 6 Rozhovor s Magdalénou Lukášovou strana 10 Ohlédnutí za akcí KARAT Konference 2012 strana 4 Stanislav Bernard: Chci, aby z Bernarda byla kultovní značka, Porsche mezi pivy strana 14 KARAT Extreme Heads Beskydská sedmička strana 21 KARAT Software a. s

2 Ze zákulisí vývoje IS KARAT.net Od února 2012 je IS KARAT.net nasazen v ostrém provozu ve společnosti KARAT Software. Jedinou výjimku až donedávna tvořil modul Manažer, který však byl spuštěn do ostrého provozu v průběhu července Další společností, která již aktivně v ostrém provozu využívá IS KARAT.net, je zcela nový zákazník TRIOLA a.s. moderní vzhled a dobrou orientaci v systému. Uživatelé si pochvalují také full-textové vyhledávání v menu, seznamu, detailu i výstupním reportu. Jedná se o známého a tradičního výrobce spodního prádla, který je dnes, více než kdy v minulosti, synonymem pro kvalitní české prádlo. Od října 2012 začne navíc fungovat ve zkušebním režimu významný výrobce tradičního žáruvzdorného zboží a technické keramiky, společnost SEEIF Ceramic a.s. Z dosavadních zkušeností, které vyplývají z prvotního nasazení informačního systému KARAT.net přímo v domovské společnosti KARAT Software, je nutné vyzdvihnout zejména rychlý a bezproblémový přechod z předchozí verze. Klíčoví uživatelé si na nové uživatelské rozhraní zvykají velmi rychle, bezproblémově probíhá také převod veškerých firemních i uživatelských nastavení a funkcionalit. V neposlední řadě dochází také ke zlepšení výkonnosti stávající HW infrastruktury, a to díky virtualizaci serverů. Společnost TRIOLA na základě testování v ostrém provozu oceňuje Na základě získaných zkušeností a podnětů jsme se rozhodli pro změnu vnitřní struktury aplikace tak, aby podporovala tzv. skiny. Tato novinka bude zakomponována ještě před uvedením nové verze na trh. Jedná se o to, abychom jako výrobce mohli v průběhu životního cyklu aplikace vytvářet její nové grafické rozhraní a aby si uživatelé mohli zvolit takový vzhled, který pro ně bude nejpříjemnější. Pokud se tedy prosadí např. nové grafické rozhraní Windows 8, budeme schopni na tuto změnu rychle reagovat a nabídnout uživateli možnost volby. Také řada nových funkčností, které byly do aplikace dopracovány, je na základě připomínek uživatelů dále optimalizována. Samozřejmostí je průběžné řešení chyb a optimalizace rychlosti aplikace. IS KARAT je certifi kován pro Windows 8 Informační systém KARAT prošel náročnými testy společnosti Microsoft a získal certifikaci Compatible with Windows 8. S příchodem nového operačního systému od společnosti Microsoft jsme ani my nezaháleli. Cílem bylo prokázat kompatibilitu aktuálně podporovaných verzí IS KARAT s Windows 8. Vše probíhalo na základě testovacích nástrojů společnosti Microsoft, které podrobily poslední verze IS KARAT zevrubné technologické kontrole. 2 KARAT NEWS 02/2012

3 KARAT Software se zařadila mezi nejstabilnější fi rmy České republiky Velice mě těší, že naše společnost získala nejvyšší možné ratingové hodnocení - AAA Excellent v rámci prestižního ocenění ČEKIA Stability Award. Znamená to, že patříme mezi nejstabilnější společnosti na českém trhu. Je to pozitivní informace pro naše obchodní partnery, zaměstnance a pro management firmy, řekl Branislav Ludva, generální ředitel společnosti KARAT Software. KARAT Software obhajuje status Gold Certifi ed Partner Prokazujeme, že poskytujeme svým zákazníkům špičkovou podporu nejen produktů světa Microsoft. CO JE ČEKIA STABILITY AWARD? Ocenění ČEKIA Stability Award poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy. Vyjadřuje její současný stav, finanční situaci, a to včetně predikce budoucího rizika. Výrazně zvyšuje důvěryhodnost a prestiž firem na trhu. Zároveň deklaruje, že společnost, která toto ocenění používá, praktikuje politiku otevřené komunikace, poskytuje dostatek informací v posledních výsledcích hospodaření nebo vlastnické struktuře. Certifikát udílí Microsoft svým nejvýznamnějším obchodním partnerům a prokazuje tím míru jejich odbornosti a jejich význačné postavení na trhu. STUPNICE RATINGU NÁZEV SKUPINY Audit IS KARAT verze 12 Soulad s Mezinárodními auditorskými standardy potvrdil audit informačního systému KARAT. IS KARAT verze 12 umožňuje plnit požadavky, které jsou účetní jednotce stanoveny jednotlivými obecně závaznými předpisy platnými pro území České a Slovenské republiky. RATINGOVÉ HODNOCENÍ Vynikající AAA AA A Dobré BBB BB B Rizikové CCC CC C Úpadkové DDD DD D Obhajoba Gold Competency ISV je založena na: certifikaci aktuálních verzí IS KARAT podporovaných nástroji Microsoft kompatibilitě řešení IS KARAT s produkty a službami Microsoft nezávislém průzkumu spokojenosti uživatelů produktů a služeb poskytovaných společností KARAT Software referencích stávajících uživatelů IS KARAT Obě auditorské zprávy, pro Českou republiku i Slovenskou republiku, dokládají, že informační systém KARAT verze 12 umožňuje flexibilní přizpůsobení produktu zákonným ekonomickým požadavkům, a to v jejich nynějším stavu i dalším vývoji. Rovněž se konstatuje: Informační systém KARAT verze 12, je přehledně ovladatelný, jeho výstupy jsou průkazné a úplné a obsah účetního záznamu v písemné podobě je shodný s obsahem účetního záznamu v technické (elektronické) formě. Dosažený partnerský statut pro uživatele znamená, že KARAT Software udržuje své produkty a služby na nejvyšší úrovni. Kopírujeme tak dynamický technologický růst našeho oboru. KARAT NEWS 02/2012 3

4 KARAT Konference 2012 V kongresovém centru hotelu Holliday Inn Brno proběhlo ve čtvrtek již tradiční setkání uživatelů informačního systému KARAT. Konference se konala za účasti vybraných expertů z oblasti IT, jejichž cílem bylo představit novou verzi systému KARAT a také směr, kterým se bude ubírat jeho vývoj v nadcházejících letech. Letošního setkání se zúčastnilo více než 200 uživatelů. Jsem velmi potěšen, že tato naše aktivita získává rok od roku na svém významu. V současné tržní situaci si mnozí naši zákazníci uvědomují, že právě informační systém významně napomáhá zajištění konkurenceschopnosti na dnešním trhu., řekl Marcel Herman, service & customer care director. I letos se nám podařilo sestavit velmi kvalitní program. Z osobních rozhovorů s mnohými zákazníky vyplynulo, že účast na konferenci považují za velmi přínosnou a velmi kladně také hodnotí tematický obsah celé konference. Na konferenci byly jako součásti informačního systému KARAT představeny i novinky z oblasti DMS (Document Management System), SMS komunikace a Business Intelligence. Hosté se rovněž dověděli užitečné informace týkající se aplikace informačního systému KARAT, a to přímo z řad našich zákazníků. 4 KARAT NEWS 02/2012

5 Na KARAT Konferenci 2012 bylo prezentováno: Představení nových vlastností IS KARAT verze 12 Document management system (DMS) jako součást IS KARAT Řešení pro SMS komunikaci v IS KARAT Aplikační a správcovská školení - zvyšte efektivitu práce vašich zaměstnanců LINEA NIVNICE, a.s. - obchodní strategie implementovaná v IS KARAT VAPOL CZ s.r.o. - robot jménem KARDEX Prague Casting Services a.s. - plánujeme výrobu v IS KARAT Národní divadlo - v režii IS KARAT aneb I Prodaná nevěsta může býti nomenklaturou Business Intelligence (BI) - nové řešení v IS KARAT IBM Global Financing a IS KARAT - ověřeno praxí IS KARAT verze.net - zkušenosti z ostrého provozu a vše co vás zajímá Videozáznam a podklady z KARAT Konference Pokud jste se letošní KARAT Konference nezúčastnili a zajímá vás její obsah a průběh, kontaktujte nás a rádi vám poskytneme videozáznam z konference včetně podkladů k jednotlivým prezentacím. KARAT partnerem konference HR Mission V úterý 16. října 2012 proběhla v Praze, v konferenčním centru CITY, odborná konference určená zástupcům oblastí řízení lidských zdrojů a finančním manažerům. Cílem konference bylo představit řešení, směřující k efektivní práci s lidským kapitálem a k úsporám nákladů na tuto oblast. S přednáškou na téma Business proces management a jeho význam na personální praxi se konference aktivně zúčastnil Tomáš Prchal, jednatel společnosti KARAT Solution. Procesní řízení je jako jízda s navigací. Vždy bychom měli vědět, odkud jedeme, kam směrujeme a jak tam dojedeme. Je to schopnost znát cestu, vědět kde jsme a měřit její hodnoty. Součástí procesního řízení jsou především sami lidé a firmy by si měly uvědomit, že optimalizací jejich potenciálu dosáhnou stanovených firemních cílů, řekl Tomáš Prchal. KARAT NEWS 02/2012 5

6 PŘÍPADOVÁ STUDIE Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému Akciová společnost METALIMEX a.s. patří mezi nejvýznamnější podniky svého druhu v České republice. V současné podobě působí od roku 1989, přičemž její založení se datuje až do roku 1948, kdy byla zřízena vyhláškou ministerstva obchodu. METALIMEX a.s. se zabývá mezinárodním obchodem s barevnými kovy, jejich polotovary, odpady a uhlím. V posledních třech letech dosahuje společnost METALIMEX výrazných hospodářských úspěchů, a to jak z hlediska objemu zobchodovaných surovin, tak i tržeb, zisku a dalších finančních ukazatelů. Následující případová studie popisuje, jak společnost přistoupila k výměně informačního systému, proč nakonec zvolila řešení od tuzemského výrobce a jak jí tento nový ERP systém pomáhá řídit každodenní rutinní agendu, bez níž by nemohla uskutečňovat to podstatné mezinárodní komoditní obchody. STRATEGICKÉ SUROVINY POD DROBNOHLEDEM METALIMEX a.s. je čistě obchodní společnost. Zabývá se nákupem a prodejem barevných kovů, výrobků a polotovarů z těchto komodit. Dále obchoduje s výrobky černé metalurgie v celé struktuře hutní výroby. Rovněž nakupuje a prodává železný šrot a odpad z barevných kovů. Firma také podniká v oblasti paliv, což se týká energetického a koksovatelného uhlí, koksu a antracitu. Prodává rovněž vysoce jakostní uhelný prach z produkce dceřiné společnosti Coal Mill, pro jehož výrobu zároveň zajišťuje vstupní suroviny. V neposlední řadě dodává energie přímým partnerům v rámci synergických obchodních vazeb a v menším objemu poskytuje také přepravní služby. POSTAVENÍ NA TRHU A KONKURENČNÍ VÝHODY SPOLEČNOSTI METALIMEX a.s. dosáhl v posledním fiskálním období (2010) tržeb ve výši 14 mld. Kč při počtu 70 zaměstnanců. Jeho hlavní konkurenční výhodou je dlouhodobá zkušenost s předmětem podnikání a působení na širokém segmentu trhu, v čemž se mu nemůže rovnat žádný z jeho stávajících konkurentů. Společnost má certifikovánu úroveň systému řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2008. NA CESTĚ K NOVÉMU INFORMAČNÍMU SYSTÉMU Až do roku 2003 fungoval ve společnosti jednoduchý informační systém od lokálního producenta. Po té proběhly v METALIMEX a.s. změny ve vlastnické struktuře, po nichž se firma stala stoprocentní součástí OKD, pro něž již od roku 1998 zajišťovala veškerý export černého uhlí. Následně byl METALIMEX a.s. nucen přejít na systém SAP R/3, což byla povinnost pro všechny dceřiné společnosti OKD. V roce 2006, kdy většinový podíl ve firmě odkoupil nový 6 KARAT NEWS 02/2012

7 akcionář, společnost MTX CZ, se změnily rovněž podmínky pro další rozvoj IS/ ICT. Již nebylo nutné trvat na provozu SAP R/3 a společnost mohla uvažovat o volbě jakéhokoliv jiného ERP systému. SPECIFIKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ V říjnu 2008 zorganizovali odpovědní pracovníci METALIMEX a.s. výběrové řízení, a to rovnou po dvou liniích. V té první se obrátili na několik partnerů SAP s cílem zjistit možnosti a podmínky upgradu. Druhou linii představoval výběr informačního systému od ostatních dodavatelů. Osloveno bylo celkem 20 společností. Celkem bylo vybráno sedm nabídek na nový informační systém, které splňovaly představy a požadavky společnosti. V následujícím 2. kole byla s každým z těchto sedmi uchazečů absolvována jednodenní analýza. O postupu nejúspěšnějších uchazečů do 3. kola rozhodovala pracovní skupina složená z klíčových uživatelů, která konsensuálně vybrala dva favority KARAT Software a.s. a společnost ITS a.s., která byla dodavatelem původního lokálního řešení, na něhož byli pracovníci METALIMEX a.s. zvyklí. Obě společnosti byly vyzvány k další prezentaci, během níž upřesnily dotazy a předvedly automatizaci některých dílčích procesů ve větším detailu. Společnost KARAT Software byla nakonec úspěšnější a stala se jediným vyzyvatelem pro dodavatele SAP. KARAT PROTI SAP Ve druhé linii, kde se rozhodovalo o potenciálním dodavateli upgrade SAP, byla vybrána společnost MPI Consulting. Rozhodl fakt, že v ní pracovali konzultanti, známí ze svého působení ve společnosti, která původně zajišťovala pro METALIMEX a.s. podporu SAP. Začalo porovnávání možností a dopadů upgradu SAP a nasazení nového systému KARAT, a to ze tří pohledů. První z nich byl zaměřen na kvalitativní pokrytí standardních procesů a řešení funkcionalit pro specifické procesy. Jedním z nich je tzv. vnitřní virtuální banka. Ta slouží jako nástroj pro podporu samostatného hospodaření všech úseků společnosti. Každý z nich pracuje na základě úvěru, s nímž musí efektivně nakládat a platit z něj úroky představující nákladové položky v kalkulaci. K převedení virtuální banky a navazujících procesů do informačního systému bylo třeba nastavit veškeré dílčí činnosti a pracovní postupy až do nejmenšího detailu a navrhnout příslušné zakázkové úpravy. Podobnou analýzu si vyžádaly i další specifické procesy, jako zajišťování cen komodit, měnových kurzů pro jednotlivé obchody na vstupu i výstupu apod. Varianta inovace SAP u nás měla ztíženou pozici. Se stávajícím řešením jsme totiž nebyli moc spokojeni. Přechod od relativně jednoduchého, ale přehledného ekonomického systému na SAP znamenal rozladění mnoha zaměstnanců. Práce s ním byla těžkopádná i pro pasivní uživatele, kteří pouze používají určité typy výstupních sestav pro svou práci. Pokud se mělo v SAP něco měnit, předpokládalo to časově a finančně náročné zásahy, přičemž odezvy na naše požadavky byly příliš dlouhé často s prodlevami dvou nebo tří měsíců, uvádí Michal Zeleňák, ředitel pro provoz a controlling. Po prezentacích konkurenčních ERP systémů jsme dospěli k názoru, že jsme schopni fungovat bez SAP za daleko lepších podmínek, než tomu bylo doposud. Dále jsme zohlednili fakt, že bychom mohli spolupracovat přímo s výrobcem, který zná jádro svého řešení a ví, jak do něj může zasáhnout a učinit příslušné úpravy ve prospěch uživatelů. To jsme považovali za nezanedbatelnou výhodu, dodává Michal Zeleňák. PROČ KARAT USPĚL PŘED KONKURENCÍ O volbě nabídky na pořízení a implementaci informačního systému KARAT rozhodly tři hlavní faktory. Prvním byla kvalita pokrytí a integrace procesů. Systém KARAT se projevil jako flexibilnější vůči možným změnám, operativnější při každodenním používání a uživatelsky přívětivý. Druhým faktorem byla časová náročnost implementace. Upgrade SAP by proběhl pouze na technické úrovni, tedy bez úpravy procesů. Trval by však zhruba stejnou dobu, jako zavedení zcela nového systému KARAT, což opět hovořilo ve prospěch českého uchazeče. Třetím důležitým faktorem byla výše celkových nákladů na vlastnictví. Technický upgrade SAP by proběhl za cenu srovnatelnou s pořízením licencí Pro aktivní uživatele a správce systému je významným přínosem otevřenost a flexibilita nového ERP. Vzhledem k tomu, že disponujeme poměrně silným IT oddělením, vyhovuje nám možnost upravovat si některá jeho nastavení vlastními silami. KARAT NEWS 02/2012 7

8 a implementací nového systému KARAT. Do celkových nákladů na vlastnictví se promítla i cena servisního poplatku, která byla u SAP nepoměrně vyšší a dále také hodinová sazba konzultanta, s níž bylo nutné do budoucna počítat, neboť uživatelé relativně často požadují nejrůznější druhy úprav. Po zhodnocení nákladů obou variant řešení v období pěti let došli odpovědní pracovníci METALIMEX a.s. k závěru, že přechod na nový informační systém KARAT přinese ve srovnání s upgradem a následným provozem SAP značnou finanční úsporu. KARAT Software nabídl naší společnosti také kvalitní konzultační tým, o jehož kompetentnosti jsme se přesvědčili při prezentacích. K požadavkům a problémům uživatelů přistupovali jeho členové ochotně a vždy dokázali navrhnout adekvátní řešení. Po zhodnocení všech uvedených faktů dospěla pracovní skupina pověřená výběrovým řízením k závěru, že navrhne představenstvu společnosti uzavřít smluvní vztah s KARAT Software a pořídit ERP systém právě od tohoto tuzemského dodavatele, uzavírá hodnocení výběrového řízení Michal Zeleňák. CÍLE A PRŮBĚH IMPLEMENTAČNÍHO PROJEKTU V dubnu 2009 schválilo představenstvo společnosti návrh pracovní skupiny s cílem spuštění ostrého provozu nového systému k Implementační projekt byl zahájen podpisem smluv a analýzou, které věnovali pracovníci obou společností čtyři měsíce. Po odsouhlasení cílového konceptu řešení proběhla 1. etapa vlastní implementace s tím, že od 1. ledna bylo možné předat k užívání ekonomickou a účetní agendu. Až do června 2010 pak byla realizována 2. etapa projektu, během níž se zaváděly další potřebné funkčnosti a kontroloval chod všech klíčových procesů za asistence konzultantů dodavatelské firmy tak, aby byl systém co nejlépe odladěn pro bezchybný provoz. Uživatelé byli zvyklí na velkou svázanost a silně limitované možnosti práce z doby, kdy měli k dispozici SAP. Informační systém KARAT je však daleko více otevřený a bylo nutné do něj doplnit některá potřebná omezení a výstražná hlášení tak, aby lidé nečinili při pořizování dat zbytečné chyby, komentuje jeden z hlavních požadavků na zakázkové úpravy Michal Zeleňák a dodává: Tuto relativní nevýhodu KARAT dokázal vyvážit svou flexibilitou. Všechny úpravy bylo možné provést ve velmi krátkém čase. Systém byl nakonec po realizaci obou etap úspěšně předán do ostrého provozu, a to pro celkem 30 současně pracujících uživatelů. Je vybudován na dvouvrstvé architektuře klient/ server a využívá technologii tlustého klienta. ZKUŠENOSTI A POZNATKY Za zcela zásadní pro úspěšný průběh implementačního projektu považuji schopnost uřídit jednotlivé členy týmu na obou stranách. K tomu je nezbytné udržovat pozitivní atmosféru a zvládat krizové situace, kterých se vždy během tak náročné práce vyskytne několik. Těžko by šlo obě tyto podmínky splnit bez profesionálního vedení na straně dodavatele. V tomto ohledu jsme měli štěstí, neboť KARAT Software pro nás zajistil velmi kvalitní a zkušené pracovníky. Když jsme nebyli s jedním z nich spokojeni, dokázal ho ve velmi krátké době nahradit, přeorganizovat celý tým a dotáhnout implementaci úspěšně do konce, shrnuje své zkušenosti Michal Zeleňák. Důležité je rovněž vyhradit si dostatek času na úvodní analytické práce, během nichž je potřeba dopracovat se k návrhu cílového konceptu. K tomu je ovšem nezbytné, aby si obě strany navzájem porozuměly. To se týká odborné terminologie, požadavků a možností jejich řešení tak, aby se kvůli neshodám nemusely některé kroky vícekrát opakovat, doplňuje Michal Zeleňák. CELKOVÉ PŘÍNOSY ŘEŠENÍ Informační systém KARAT pomohl společnosti METALIMEX a.s. zajistit základní potřeby v oblasti automatizovaného zpracování dat. Těmi jsou sjednocení a centralizace datové základny, integrace a pokrytí klíčových procesů požadovanými funkcemi systému a dosažení jednotné verze pravdy na všech jeho výstupech. V těchto požadavcích se mu podařilo zcela nahradit původní řešení SAP, a to za podstatně výhodnějších finančních podmínek. Bylo totiž dosaženo roční úspory celkových nákladů na vlastnictví ve výši 40 % oproti výchozímu stavu. KARAT nezůstal pozadu ani v pokrytí specifických procesů. Pro ty sice bylo nutné uskutečnit celou řadu zakázkových úprav, ale vzhledem k jejich unikátnosti by se tomuto řešení nevyhnul dodavatel žádného konkurenčního systému. Pro aktivní uživatele a správce systému je významným přínosem otevřenost a flexibilita nového ERP. Vzhledem k tomu, že disponujeme poměrně silným IT oddělením, vyhovuje nám možnost upravovat si některá jeho nastavení vlastními silami. Jde například o filtry, uživatelské nabídky nebo drobné automatizované funkce na jedno tlačítko. Pasivní uživatelé systému, mezi něž se rovněž řadím, pak oceňují velmi jednoduché a přehledné pořizování výstupních sestav. V tomto je nový systém skutečně efektivním pracovním nástrojem, uzavírá své hodnocení Michal Zeleňák. 8 KARAT NEWS 02/2012

9 Naši zákazníci patří mezi fi nalisty soutěže FIRMA ROKU 2012 aneb Největší podnikatelská klání v ČR Soutěž Cena Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2012 patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi. V hodnocení dosahuje maximální objektivity a vytváří zcela ojedinělé vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých krajích i za celou Českou republiku. Více informací na Finalisté soutěže Vodafone Firma roku 2012 Jansen Display s. r. o. CIDEM Hranice, a.s. přední dodavatel POS systémů producent stavebních materiálů a poskytovatel služeb v oblasti dopravy Z STUDIO, spol. s.r.o. Pacovské strojírny, a.s. zajišťování velkoobjemového i málonákladového tisku výrobce produktů z nerezových materiálů, ocele a mědi VSP DATA a.s. ČSAD Frýdek-Místek a.s. komplexní servis v oblastech ICT největší dopravní společnost na Severní Moravě Připojte se k řadě našich úspěšných zákazníků i vy! KARAT NEWS 02/2012 9

10 ROZHOVOR S Ing. Bc. Magdaléna Lukášová konzultantka ekonomiky, poskytování technické podpory KARAT Assistance 32 let 7 let zaměstnaná u KARAT Software 3 němečtí vlčáci Kleopatra, Caesar a Falco 1 křeček Kryštof KDY A ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ JSTE ZAČALA PRACOVAT VE SPOLEČNOSTI KARAT SOFTWARE? V KARATu jsem začala pracovat po dokončení vysoké školy. Pocházím z Valašska a v důsledku tehdejšího vztahu jsem začala hledat práci v Olomouckém kraji. PRÁCE NA HOTLINE, KDY ZÁKAZNÍKOVI ODPOVÍDÁTE NA JEHO ČASTO SPLETITÉ DOTAZY, VYŽADUJE 100% SOUSTŘEDĚNÍ. JAK SI JE UDRŽUJETE? Pro začátek je důležité přijít do práce s dobrou náladou. Pravidelně ladím formu v průběhu jízdy do práce, kdy si pustím nahlas hudbu a u toho si pozpěvuji. Kolegové mi říkají, že mě ještě nevidí v dohledu, ale už ví, že přijíždím. JAKÉ VLASTNOSTI NEBO DOVEDNOSTI JSOU PODLE VÁS PRO ČLOVĚKA NA VAŠÍ POZICI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ? Z vlastností je to umění naslouchat, trpělivost, empatie a schopnost komunikovat srozumitelně. Ze znalostí nestačí pouze systém jako takový, ale je potřeba mít i znalosti z praxe, legislativy apod. Řídím se také pravidlem ze střední školy není potřeba znát všechno, ale vědět, kde to najít (proto mám velké šanony plné papírů, které s novou legislativou neustále narůstají). VOLAJÍ VÁM ČASTĚJI MUŽI, NEBO ŽENY? EXISTUJE NĚJAKÝ ROZDÍL V JEJICH DOTAZECH? Obecně na hotlinku volají jak muži, tak i ženy ve stejném poměru. Nicméně v mém případě, kdy řeším ekonomiku, mzdy či majetek, komunikuji více se ženami. Rozdíl v dotazech je ten, že muži pokládají rychlé a jednoznačné dotazy. Některé ženy dotazy více opisují, než dojdeme k problému a následnému řešení. S JAKÝMI KLIENTY JEDNÁTE NEJRADĚJI A PROČ? Jelikož pracuji na pozici konzultanta, tak mám možnost komunikovat s klienty nejen telefonicky (hotlinka), ale v rámci projektů a prezentací také osobně. V průběhu implementace dostávám často příležitost k individuálnímu seznámení s novými zákazníky. Pokud potom někdo z nich volá, získává rozhovor osobnější charakter, na obou stranách je tón hlasu veselejší, příjemnější a dotazy či problémy se tak lépe řeší. Nastávají i situace, kdy si mě zákazník vyžádá na osobní konzultaci na základě zkušeností z hotlinky, a to vždy potěší. V rámci své pracovní náplně jezdím i na prezentace, kde mohu poznávat nové potenciální zákazníky. Již v těchto jednáních si s klienty vybudujete určité vztahy. Zastáváme názor, že IS si jsou často podobné, ale vztah se zákazníkem závisí na konkrétních lidech a jejich vztazích. Jelikož mě práce baví, tak jsem si vzala ve firmě na starost také testování personalistiky a mezd, což mě opravdu hodně baví. Nacházím se totiž přímo u zdroje informací, což mi pomáhá při komunikaci se zákazníky, kdy mohu např. mzdové účetní informovat o změnách a nových nastaveních již v rámci hovoru souvisejícího se mzdami, a předejít tak potenciálním problémům při jejich práci do budoucna. S JAKÝMI DOTAZY SE NA VÁS KLIENTI OBRACEJÍ NEJČASTĚJI? OBJEVIL SE NĚJAKÝ DOTAZ, KTERÝ JSTE SKUTEČNĚ NEČEKALA? Dotazy, které se opakují, se většinou týkají nové legislativy a jejími dopady do 10 KARAT NEWS 02/2012

11 KARATu. Na začátku nového roku řešíme závěrky předchozího roku, generování počátečních stavů. Dále pak běžné konzultace ke mzdám, DPH apod. Objevují se i dotazy, které nečekám, na něž neznám odpověď. To ale řešíme tak, že v rámci týmové spolupráce dáme hlavy dohromady a co nejdříve poskytneme zákazníkovi plnohodnotnou odpověď. JAKÉ INFORMACE A PODKLADY BY SI MĚLI ZÁKAZNÍCI VOLAJÍCÍ NA LINKU KARAT ASSISTANCE PŘIPRAVIT, ABYSTE JIM MOHLA V JEJICH POŽADAVCÍCH CO NEJRYCHLEJI VYHOVĚT? Primárně doporučuji si nastudovat dokumentaci, případně legislativu, vyzkoušet si požadavek vyřešit v KARATu samostatně, a pokud se i přesto nedaří, pak zavolat k nám. Nepřipravenost zákazníků obvykle vede k delšímu časovému horizontu řešení případu. JAK TRÁVÍTE SVŮJ VOLNÝ ČAS? S volným časem zápasím denně, trávím totiž hodně času v práci. Pokud mám volný víkend, pak jezdím domů na Valašsko za mámou a neteří Andělkou. Samozřejmě se snažím pravidelně jezdit i za svým partnerem. Ten přes víkendy pracuje - a právě to je pak můj čas na koníčky a odpočinek. Někdy také partnerovi vypomáhám v práci na hotelu. Pokud zůstávám na domku, doháním domácí a venkovní práce. Takže se občas ptám, co to je ten volný čas, o kterém všichni mluví? Říkám si, že čas na své koníčky budu mít na mateřské. Kolegové, kteří již děti mají, se při takovém vyřknutí tiše pousmějí a odpoví: Ano, Magdi. Neberte mi iluze, prosím Ale abych nevypadala jako workoholik, tak se přiznám, že mám za sebou dovolenou. Na poslední chvíli mi vyšel let do Alžíru. Za týden pobytu jsem neměla samozřejmě šanci poznat tamější běžný život. To, co jsem si odvezla, je úžasný klid, klid kolem sebe, klid v hlavě. Tam je čas přemýšlet o prioritách v životě. Lidé tam uznávají rodinu, rodinné hodnoty, rodinné vztahy. Hlídali nás, aby se nám něco nestalo. Jako hotové princezny na hrášku. :-) Přijali mě do rodiny cizího člověka natolik, že jsem měla pocit, že jsem tam již dlouho. Nebylo podstatné, jestli mluvíte anglicky, francouzsky, arabsky, či jako malá dvouletá Takwa, která se teprve učí mluvit - vždycky jsme si rozuměli. Na konci dovolené jsem tak měla nové přátelé, čistou mysl, paměť plnou zážitků, motivaci do života... a příští rok se na mě, Alžíre, těš opět. MÁM POSLEDNÍ MYŠLENKU, SE KTEROU SE CHCI S VÁMI VŠEMI PODĚLIT Často se v životě za něčím honíme, snažíme se být nejlepšími a neuznávanějšími, ale zapomínáme na to, co máme před očima - báječnou rodinu či přátele. A často na to všechno přijdeme, až když někoho z nich ztratíme. Proto žijte tak, abyste byli sami na sebe pyšní, užívali si chvil se svými blízkými, vnímali svět kolem sebe pozitivně a byli v životě spokojení. Krásný den všem! Oblíbená hudba: Škwor, pravá valašská cimbálovka Oblíbené přísloví: Úsměv potěší, a přitom nic nestojí Oblíbené kratochvíle: Ranní hrnek kávy na sluníčku Oblíbený nápoj: Rybízový džus a jako správná Karaťačka trošku alkoholu - fernet citrus s tonikem :-) Oblíbené noviny: Už jsem je sice dlouho nečetla, ale jsou to Hospodářské noviny Oblíbená kniha: Květ pouště, Svítání na poušti Oblíbená rozhlasová stanice: Impuls Vysněná destinace pro dovolenou: Není důležitá destinace, ale s kým tam jste Z čeho máte radost: Z každého úsměvu mé roční neteře po ránu, když je ještě rozcuchaná Kým nebo čím byste chtěl být v příštím životě: Neměnila bych, každá zkušenost vás posílí. V pozitivním i negativním směru! Co vás trápí: Nedostatek času Co se vám vybaví, když zazvoní telefon: Někdo po nás touží? :-) KARAT NEWS 02/

12 TIPY A TRIKY aneb Práce v informačním systému KARAT Rizikové fi rmy V IS KARAT lze vytvářet a udržovat evidenci firem a osob, s nimiž může být další spolupráce a obchodování riskantní. Pro jednoduchou a rychlou práci s takovými firmami byl vytvořen seznam rizikových firem, který je provázaný dále do systému a dokáže na rizikové firmy aktivně upozorňovat. Prostřednictvím agenta dochází k opakovanému automatickému načtení nových rizikových firem a zaslání informativního u odpovědným osobám. Při načtení mohou být automaticky nastaveny parametry prodeje (blokace prodeje, povolený kredit). Pasivní prověřování je možnost prověřit si obchodního partnera přímým dotazem na odpovídající internetovou stránku a zobrazit výsledek. Evidenci je možné udržovat ručně, nebo automaticky prostřednictvím napojení na veřejně přístupné nebo komerčně dodávané seznamy rizikových a problémových firem. V současné době je k dispozici napojení na Insolvenční rejstřík, ověřování DIČ prostřednictvím portálu Evropské unie a propojení na databázi CreditCheck. Systém je otevřený pro dopracování dalších napojení i na firemní úrovni s tím, že synchronizace údajů může probíhat automaticky pomocí nástrojů IS KARAT. Seznam rizikových firem je provázaný na číselník firem v modulu CRM a na číselník partnerů v modulu Organizace. Pokud uživatel zadává firmu nebo partnera, který figuruje v seznamu rizikových firem, je o této skutečnosti informován. Stejně tak dostane informaci o skutečnosti, že do seznamu rizikových firem byla doplněna firma, která je obsažena v číselníku partnerů. V obou případech lze nastavit automatickou blokaci prodeje. V systému jsou k dispozici nástroje pro aktivní a pasivní prověřování firem. Aktivním prověřováním je myšleno plnění seznamu rizikových firem prostřednictvím KARAT agentů (např. pro Insolvenční rejstřík a systém Creditcheck). K tomuto účelu jsou k dispozici např. tato WWW prověření: Evropa.cz - zobrazí odpovídající záznam z databáze Evropské komise pro ověření platnosti DIČ v daném státě Evropské unie (systém VIES). Justice.cz - zobrazí odpovídající záznam z databáze Obchodního rejstříku ministerstva spravedlnosti České republiky. Ares (wwwinfo.mfcr.cz) - zobrazí odpovídající záznam z databáze Ares (administrativní registr ekonomických subjektů) Ministerstva financí České republiky. ISIR (isir.justice.cz) - zobrazí odpovídající záznam z databáze insolvenčního rejstříku České republiky. CreditCheck.cz - zobrazí odpovídající záznam z databáze Creditcheck v úrovni free. CreditCheck.cz (placený) - zobrazí odpovídající záznam z databáze Creditcheck v úrovni full (placené přístupy). Maximální přínos řešení lze zaznamenat v případě nastavení aktivního prověřování, tedy prověřování firem v pravidelných intervalech pomocí KARAT Agenta. S automatickou aktualizací má uživatel rychlý přehled o tom, zda se některý z jeho obchodních partnerů nedostal do potenciálních problémů. Na základě těchto informací pak může dle své strategie na tuto situaci adekvátně reagovat. 12 KARAT NEWS 02/2012

13 SMS komunikace Řešení pro odesílání a přijímání SMS zpráv v informačním systému KARAT. Věděli jste, že SMS kampaň dosahuje 3x více odezvy než tradiční propagační metody jako je direct mail nebo telemarketing? A že 94 % SMS textů je okamžitě přečteno a 23 % přeposláno přátelům? Zdroj: Marketingová komunikace: nové trendy 3.0, Petr Frey Řešení SMS komunikace IS KARAT vytváří univerzální rozhraní pro SMS komunikaci z libovolného modulu IS KARAT. Je tedy určeno především pro tvorbu standardních či firemních řešení rozesílání nebo přijímání SMS zpráv. Vlastní řešení tvoří dvě základní části. MODUL SMS PRO APLIKACI IS KARAT Vytváří uživatelsky definovatelné rozhraní pro zápis i čtení SMS zpráv z libovolného modulu IS KARAT. Mezi jeho další funkce patří správa telefonního seznamu a definice skupin adresátů, ruční a opakované zpracování přijatých i odeslaných SMS zpráv, dohled nad přijatými a odeslanými SMS zprávami ze všech modulů IS KARAT a další. MODUL SMS PRO APLIKACI KARAT AGENT Realizuje vlastní SMS komunikaci, tj. v pravidelných intervalech čte z rozhraní pro odeslané SMS a doposud neodeslané SMS zprávy odesílá. Obdobně SMS zprávy, které modul přijal, zapisuje do rozhraní pro přijaté SMS. V současné době jsou podporovány čtyři komunikační kanály pro odesílání a příjem SMS zpráv, a to Webové služby Direct SMS, Předplacená sms.sluzba.cz, Vlastní GSM modul a Hostovaný GSM modul. Řešení umožňuje definovat několik typů akcí. Toto provádí proškolený správce, který zároveň nastaví i povolená čísla nebo jejich skupiny, kterým bude umožněno se systémem komunikovat. Zasláním SMS pro získání odpovědi s požadovanou informací je možno získat údaje např. o výši salda, aktuálním stavu objednávky, zaplacení faktury či ověření existence vybraného IČ v CRM. Zasláním SMS pro spuštění předem definované akce v systému lze např. spustit hromadné zaúčtování dokladů, schválit objednávku, zablokovat či odblokovat objednávku dodavateli atd. Zaslání automatické SMS lze nastavit, aby při uskutečnění předem nadefinované činnosti přišla automatická upozorňující zpráva. Tuto funkci lze využít např. při potvrzení objednávky. KARAT NEWS 02/

14 STANISLAV BERNARD Spolumajitel a spoluzakladatel Rodinného pivovaru BERNARD je asi vůbec nejznámější osobností českého pivovarnictví. Jeho obličej ostatně najdete i na etiketách nealkoholického piva Bernard s čistou hlavou. Není to ale kvůli jeho ješitnosti. Ostatně ani s nápadem pojmenovat pivovar po něm nepřišel on. My jsme se ho zeptali na to, jaká byla jeho cesta k podnikání, čím si na ní prošel i jak lehký nebo těžký pro něj byl vstup zahraničního investora. 14 KARAT NEWS 02/2012

15 Stanislav Bernard CHCI, ABY Z BERNARDA BYLA KULTOVNÍ ZNAČKA, PORSCHE MEZI PIVY Stanislav Bernard se narodil v roce 1955 v Opavě, po vystudování gymnázia se dal na elektrotechniku a v roce 1980 absolvoval Vysokou školu dopravy a spojů Žilina (dnes Fakulta Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov na Žilinské univerzitě v Žilině), obor elektrická trakce a energetika v dopravě. V práci začínal jako konstruktér v Sigmě Dolní Benešov a od roku 1985 pokračoval jako vedoucí oddělení zlepšovacích návrhů a vedoucí odboru technického provozu v ostravském obchodním domě PRIOR. Revoluční léta strávil v Textilu Ostrava jako vedoucí oddělení technického provozu. Pak se dal v roce 1990 na krátkou dráhu úředníka v tehdejším Okresním Národním výboru Opava a začal také podnikat. Při svých podnikatelských začátcích v mediální sféře se náhodou v ostravském pivovaru potkal také s Josefem Vávrou. V roce 1991 spolu s ním a Rudolfem Šmejkalem koupil na bankovní úvěr v dražbě za neuvěřitelných 45 milionů Kčs (vyvolávací cena byla 9,5 milionu Kčs) pivovar v Humpolci a zahájil svou kariéru v pivovarnictví. S úvěrem v celkové výši 52 milionů Kčs (v dnešních penězích by se jednalo cca o půl miliardy korun) na sebe, coby fyzickou osobu občana, začal v 36 letech s dvěma dětmi, kterým bylo tehdy 13 a 15 let, a dvěma společníky podnikat. JAK VÁS NAPADLO ZAČÍT PODNIKAT ZROVNA V PIVOVARNICTVÍ? S tím nápadem vlastně přišel Pepa (Josef Vávra - poznámka redakce). Dělal tou dobou podsládka v Ostravaru a měl chuť začít dělat pivo po svém. Zkoušet něco nového. Pepa měl vystudované pivovarnictví na VŠCHT, takže pivu dobře rozuměl. Já jsem měl zase velkou chuť začít podnikat. Po Revoluci jsem cítil tu svobodu i ty nové možnosti, chtěl jsem zkusit být svým šéfem, dělat věci po svém, něco vytvořit. Když pak přišel Pepa s tím, že by chtěl vařit pivo, tak jsme to dali dohromady. PROČ ALE ZROVNA JOSEF VÁVRA? BYLI JSTE DOBŘÍ PŘÁTELÉ, KDYŽ JSTE SPOLU ZAČALI? Vlastně ne. Byli jsme spíš známí. Potkali jsme se vlastně náhodou v začátcích mého podnikání a padli jsme si do noty. S Pepou jsem měl vnitřní pocit, že to může klapat. Cítil jsem, že je spolehlivý, proto jsem do toho šel. Byla to taková intuice, nebylo to žádné racionální rozhodnutí. Ale vyšlo to a nakonec nám to vydrželo až dodnes. Tehdy se k nám navíc kromě Pepy přidal i jeho švagr Rudolf Šmejkal původně vyučený malíř pokojů, který byl ale neuvěřitelně šikovný v podstatě na všechny technické práce. V začátcích našeho pivovaru tak dohlížel vlastně na tuto oblast, opravy, výstavbu, dělal i bezpečáka, atd. Byli jsme vlastně v ideální sestavě každý dělal to, co uměl nejlíp Pepa vařil pivo, což je v pivovaru asi to nejdůležitější, jeho švagr měl na starosti zajištění provozu a všech prací okolo a na mně zůstal odbyt tedy v dnešní terminologii obchod, marketing a strategie, finance. A JAKÁ VLASTNĚ BYLA TA VAŠE STRATEGIE? MĚLI JSTE NĚJAKÝ PODROBNÝ PLÁN, DO ČEHO KDY A KOLIK INVESTOVAT A ČEHO KDY DOSÁHNOUT? Ne. Měli jsme ale společný sen vařit to nejlepší a nejznámější pivo v Česku, respektive tehdy ještě Československu. A každý den jsme se snažili udělat na cestě k naplnění tohoto snu aspoň jeden malý krůček. Každá věc, která se nám podařila něco opravit, pořídit, změnit to všechno pro nás bylo dalším impulsem k tomu, abychom se tomu věnovali naplno. Každý, byť malý úspěch, nás potěšil. Bylo to něco jiného, nového, KARAT NEWS 02/

16 byl v tom určitě i obrovský pocit svobody, které se nám až do Revoluce zoufale nedostávalo. Navíc mě neuvěřitelně bavily takové ty synergie, kdy tu sedíte v pěti lidech, o něčem přemýšlíte, a najednou někdo řekne: Co kdybychom udělali tohle! A někdo jiný na to zase: To je blbost a mohli bychom to udělat tak a tak. atd. Synergie je takový zálesk, kdy jedna a jedna nejsou dvě ale třeba deset milionů. Navíc, někdy se také říká, že i samotná cesta je cíl a my jsme se už od začátku vydali vlastní cestou. (ostatně slogan Vlastní cestou se objevuje i v reklamách pivovaru, na propagačních předmětech a jmenuje se tak přímo i firemní magazín poznámka redakce). LITOVAL JSTE NĚKDY TOHO, ŽE JSTE MĚL SPOLEČNÍKA A ŽE JSTE DO TOHO NEŠEL SÁM? Nelitoval. Navíc pivovar byl Pepův nápad. Já jen chtěl podnikat. Ten směr udal on, bez něj by žádný pivovar BERNARD nebyl. Vlastně nebýt Pepy, tak mě by podnikat zrovna v pivovarnictví asi ani nenapadlo. Samozřejmě jsme měli spolu spory, občas jsme se i pohádali, někdy to nebylo jednoduché, ale nakonec jsme se vždy dokázali domluvit. A PROČ JSTE SI VYBRALI PRO PRIVATIZACI ZROVNA PIVOVAR V HUMPOLCI, KDYŽ VY JSTE TOU DOBOU BYDLEL V OPAVĚ A ON V OSTRAVĚ? V humpoleckém pivovaru totiž pracovali Pepovi bratři, takže jsme měli představu o tom, jak na tom pivovar je, jak to v něm vypadá, co je tam dobře nebo špatně i jací tam pracují zaměstnanci. A popravdě humpoleckému pivovaru se vůbec nedařilo. Kvalita piva šla v posledních letech před privatizací dolů takovým způsobem, že přišel téměř o všechny své odběratele a výstav se snížil jen na hl ročně, dnes je to zhruba 8 krát více. Firma de facto zkrachovala a v době privatizace už všichni zaměstnanci pivovaru byli ve výpovědi. JAK JSTE CELOU PRIVATIZACI FINANCOVALI? Vlastně úplně nejdřív jsem si na ten prvotní rozjezd půjčil do kamaráda sedmdesát tisíc. S tím jsme šli také na tu dražbu humpoleckého pivovaru, na kterou jsem si pak v bance vzal klasický úvěr, na sebe, protože už jsem tenkrát měl z předchozího podnikání i vyřízený živnostenský list. Tenkrát to tak bylo výhodnější. Banka mi po téměř měsíčním složitém jednání půjčila, ale ručil jsem jí úplně vším. S Pepou a Rudou jsme byli ale dohodnutí, že jakmile to bude možné, tak vytvoříme standardní obchodní společnost, ve které si rozdělíme podíly. I když tak de jure pivovar byl můj, tak od začátku jsme vše řešili tak, jako kdybychom měli klasickou firmu, kde jsme měli všichni tři stejný podíl. Postupem času jsme si pak museli vzít i další úvěry na rekonstrukce i na běžný provoz. Všichni jsme tak byli nakonec zadlužení takovým způsobem, že když by to náhodou nedopadlo, tak bychom přišli o všechno a ještě bychom byli nadosmrti zadlužení. Takovou variantu si ale nikdo z nás nepřipouštěl. Už ani nevím, kdy jsme ten první úvěr splatili. Byly to pro nás tak astronomické částky, že nás ani nijak nestresovalo, že jsme byli tak mnoho zadlužení. Většinou jsme ale všechno zaplatili včas, nebo jsme s bankou ihned jednali. Na všechno jsme si dokázali vydělat provozem pivovaru. A JAK NA TO REAGOVALA VAŠE MANŽELKA? NEMĚLA Z TAK VELKÉHO DLUHU OBAVY? Byla úžasná, podpořila mě. Ona věděla, že je to můj sen a že udělám všechno pro to, abych si za ním šel. To, že to nemusí vyjít, jsme si vůbec nepřipouštěli. Navíc už od počátku se nám dařilo natolik, že nikdy nemusela nastat ta situace, že by rodinu ve skutečnosti musela živit moje manželka. Po prvním roce se pak manželka i se synem přestěhovala do Humpolce. PIVOVAR JSTE VYDRAŽIL ZA TEHDY NAPROSTO EXTRÉMNÍ ČÁSTKU A ZA VÍCE NEŽ PĚTINÁSOBEK VYVOLÁVACÍ CENY. CO NA NĚM BYLO TAK CENNÉHO, ŽE O NĚJ BYL TAKOVÝ ZÁJEM? Vlastně asi nic. Já se tam navíc šel podívat, až když jsem ho vydražil. Když jsem to ale poprvé viděl, tak jsem se popravdě zděsil. Byla to ruina, kde spousta věcí byla v havarijním stavu. Dokonce i zásoby. Většinu piva jsme museli vylít do kanálu. Naštěstí nám zůstal aspoň slad a další suroviny, které se daly použít. O tom, jak v roce 1991 pivovar vypadal, si je možné udělat představu i na našem webu KDYŽ JSTE POPRVÉ UVIDĚL TEN HAVARIJNÍ STAV HUMPOLECKÉHO PIVOVARU? NELITOVAL JSTE SVÉHO ROZHODNUTÍ? NEBÁL JSTE SE, ŽE TOHLE MOŽNÁ NEVYJDE? Ne. Nikdy jsem nelitoval toho, že jsem do toho šel ani toho, s kým jsem do toho šel. A dokonce ani po tomhle šoku jsem neměl strach, že to nevyjde. K podnikání zkrátka potřebujete nadšení, potřebujete mít jasný sen, a když ho máte, tak víte, že to vyjde. V tomhle si musíte věřit. Navíc pro mě osobně byl takovým znamením, že to všechno dobře dopadne, i úplně první den. S Pepou jsme jeli nad ránem do pivovaru 16 KARAT NEWS 02/2012

17 z Opavy každý svým autem a on díky mikrospánku měl na dálnici nehodu, byl potlučený, ale naštěstí se mu nic vážného nestalo a my jsme tak mohli začít žít náš sen. JAK TEDY VYPADALA PRVNÍ LÉTA V PIVOVARU? Začalo to tím, že jsme vzali zpět zhruba polovinu zaměstnanců, kteří byli ve výpovědi. Od Pepových bratrů už jsme věděli, které zaměstnance pivovar ke své existenci nutně potřebuje, takže hned od začátku jsme měli určitou kontinuitu. Měli jsme lidi, kteří ten pivovar dobře znali. Navíc ti lidé od začátku věděli, jak moc jsme se pro pivovar zadlužili a že ručíme vším, takže je v našem vlastním zájmu, aby vše dobře dopadlo. Viděli, že nejsme podvodníci, co přišli jen na pár týdnů, aby pak na pivovaru nějakým způsobem rychle vydělali. To nám také trochu pomohlo v začátcích, kdy se samozřejmě objevily problémy s tím, že jsme byli cizáci odkudsi z Opavy, kteří si koupili v Humpolci pivovar v malé privatizaci a chtěli jej změnit. A KDE VŮBEC PIVOVAR PŘIŠEL KE SVÉMU JMÉNU BERNARD? BYL TO VÁŠ NÁPAD? Seděli jsme večer po práci u Rudy, kde jsme tehdy s Pepou přespávali a přemýšleli jsme, jak se naše pivo bude jmenovat. Původní značka humpoleckého pivovaru totiž měla nulovou nebo spíš zápornou hodnotu. Postupně jsme přemýšleli i o nějakých jménech, která by šla dobře použít jak u nás, tak v zahraničí a nakonec Rudu napadlo BERNARD. A když mi Pepa slíbil, že bude opravdu vařit výborné pivo, souhlasil jsem. Aspoň si nyní ze sebe můžu dělat na etiketách našeho piva legraci. A KDY VÁM PIVOVAR POPRVÉ ZAČAL OPRAVDU VYDĚLÁVAT? Já vlastně ani nevím. Peníze pro mě nejsou až tak důležité. Mít hodně peněz vám stejně nepřinese štěstí. Důležitější je dělat to, co vás baví, a jít za svým snem. Poprvé, kdy už jsem ale začínal cítit, že je mnoho věcí v pořádku a že pivovaru se opravdu daří, bylo možná trochu překvapivě až teprve poměrně nedávno, řekl bych roku 2008 nebo Nejlépe o tom asi vypovídá, že zatímco český trh s pivem za poslední čtyři roky klesl o 20 %, tak BERNARD roste. Proti roku 2006 vzrostl náš výstav piva o 47 %. A ŘÍKAL JSTE SI NĚKDY, ŽE TEĎ UŽ JE TO ŠPATNÉ, TEĎ ASI ZKRACHUJEME? Ne. Nikdy nám nebylo tak špatně, že bychom uvažovali třeba o tom, že to ukončíme. Ani v začátcích, kdy jsme tu museli doslova hasit jeden požár za druhým, ne. Vlastně prvních 10 let našeho pivovaru bych asi nejlépe definoval slovy permanentní krize. Jenže nás to děsně bavilo. Problémů bylo hodně, ale když jste každý z nich vyřešil, tak jste věděl, že jste zase o krok blíže svému snu. Kolem roku 2000 ale dolehla na malé pivovary krize a řada z nich začala krachovat. My jsme tu krizi malých pivovarů začali pozorovat už někdy v roce Současně jsme viděli, že kdybychom měli víc peněz, tak bychom tu cestu k našemu snu dokázali opravdu hodně urychlit. A tak jsme začali hledat strategického zahraničního partnera. Nakonec mi jeden můj kamarád doporučil belgický pivovar Duvel Moortgat. Také to není velký pivovar, i když je větší než ten náš. Nevaří však ležák, nýbrž belgický Ale, který se připravuje odlišně a má i mnohem vyšší obsah alkoholu. JAK JEDNÁNÍ S BELGIČANY PROBÍHALA? Jednání nakonec trvala víc než rok a půl. Bylo to tedy docela dlouho, což ovšem bylo způsobeno i tím, že bylo nutné provést několik auditů, převést naše účetnictví do belgických účetních standardů, atd. Nakonec se nám podařilo vyjednat férové podmínky pro obě strany. Z pivovaru jsme udělali akciovou společnost, kde Duvel Moortgat získal 50 % akcií a já s Pepou jsme si nechali po 25 %. Za 50 % jsme přitom získali 110 milionů korun, které jsme během tří let investovali do rozvoje našeho pivovaru. To nám především pomohlo akcelerovat rozvoj. A PŘINESL DUVEL MOORTGAT DO PIVOVARU I NĚCO VÍC, NEŽ JEN PENÍZE? Pro ně to vlastně byla skutečně jen finanční investice. To, že jsou taky pivovarem, zas až takovou roli nehrálo. Neposlali nám sem žádné manažery, ani nám nic nenařizovali. Samozřejmě, zavedly se pravidelné reporty, a jednou za 4 měsíce se schází představenstvo, kde si vzájemně sdělujeme důležité novinky a probíráme důležitá rozhodnutí. Zároveň nám ale zůstala velká volnost v rozhodování. O investici v hodnotě do 10 milionů si rozhodujeme sami a za tuto částku se dá do pivovaru pořídit poměrně hodně. Řekl bych, že mezi sebou máme korektní vztahy a vzájemně se inspirujeme. To znamená, že občas si vezmou i oni nějakou dobrou myšlenku od nás. LITOVAL JSTE NĚKDY, ŽE JSTE PRODALI POLOVINU PIVOVARU? TEĎ, KDYŽ SE MU TAK DAŘÍ, BYSTE PŘECI JEN MĚL Z FIRMY DVAKRÁT TOLIK. Ne, nelitoval. Bez těch peněz v roce 2001 by to bylo zkrátka složitější. KARAT NEWS 02/

18 Nepodařilo by se nám se dostat tak rychle tam, kde jsme dnes. Kdybych měl teď možnost se vrátit zpět v čase, tak bych ten krok stejně udělal znovu. Peníze nám hodně pomohly a zároveň jsme narazili na skvělého investora, se kterým dobře vycházíme, a který nám neříká, co kdy a jak máme dělat, a nijak nás neomezuje v našem rozvoji ani směru, kterým jsme se vydali. OSOBNĚ SI MYSLÍM, ŽE PIVO BERNARD UŽ JE MOŽNÁ, ASPOŇ TEDY V ČESKÉ REPUBLICE, TOU NEJZNÁMĚJŠÍ ZNAČKOU PIVA, A TO, JESTLI JE NEJLEPŠÍ, LZE HODNOTIT PODLE VÝSLEDKŮ V NEJRŮZNĚJŠÍCH SOUTĚŽÍCH, KDE VAŠE PIVO TAKÉ ČASTO BODUJE. JAKÝ JE TEDY VÁŠ NOVÝ CÍL NEBO SEN? Přál bych si, aby se z našeho piva stala kultovní značka, aby byl BERNARD Porsche mezi pivy. A aby tu značka BERNARD zůstala navěky, i dlouho potom, co tu už já třeba ani nebudu. ZNAMENÁ TO, ŽE TEĎ AŽ DO KONCE VAŠEHO PŮSOBENÍ V PIVOVARU BUDETE KAŽDÝ DEN DĚLAT NĚJAKÝ TEN MALÝ KRŮČEK K TOMU, ABY SE KULTOVNÍ ZNAČKOU STALA? Ano, asi ano. Je to pro mě zkrátka takový ten pomyslný kopec, ke kterému teď směřuju. Nejhorší stav v životě je totiž ten, kdy žádný ten kopec nemáte. My jsme to vlastně zažili někdy po roce 2002, když už se v pivovaru nic nehroutilo, nic nehořelo a začínalo postupně fungovat tak, jak jsme si to představovali. A proto jsme si vytvořili kopec nový. Když ho ale před sebou nemáte, nikdy nedosáhnete nějakých nadprůměrných výsledků a začne to jít i s vámi postupně z kopce. A to je pak opravdu zlé. A NEPOMÝŠLÍTE TŘEBA NA TO, ŽE BYSTE ZKUSIL ŠTĚSTÍ I JINDE NEŽ V PIVOVARNICTVÍ? OSTATNĚ NEDÁVNO JSTE KANDIDOVAL I DO SENÁTU. Založili jsme Národní protikorupční fond, jehož cílem je finančně odměňovat lidi, kteří pomohli odhalit závažné korupční případy, podporovat investigativní činnost, vyvíjet tlak na politiky pro dosažení nutných legislativních změn, snažit se o dotahování zveřejněných případů do konce a v neposlední řadě vyvolat diskuzi o národních hodnotách mezi všemi lidmi v republice. Když vidím, že je někde něco špatně, tak se chci nějakým způsobem pokusit to změnit. A těch věcí, co jsou tady špatně, je bohužel hodně. Kdybych měl opravdu hodně peněz, tak bych chtěl třeba zřídit elitní školu. Osobně si totiž myslím, že v Česku nám chybí elity i výchova elit. Chybí nám vzory! Nebo bych chtěl začít řešit problematiku umírajících lidí. Staří nemohoucí lidé často dožívají v katastrofálních podmínkách. Oni už nežijí, oni už opravdu dožívají a čekají na smrt. To bych si přál změnit, třeba s pomocí hospiců. Martin Zikmund POZNÁMKA AUTORA NA ZÁVĚR Za svůj život už jsem pár rozhovorů přeci jen dělal a pár relativně bohatých a vlivných lidí jsem potkal. Spousta manažerů i majitelů má někdy potřebu si na něco hrát. Dozvíte se od nich, co nového na golfu v Turecku, jak jim jezdí jejich Bentley anebo jak je úžasné to či ono, pokud to má tedy na sobě aspoň sedmimístnou cenovku, a čirou náhodou se také dozvíte, že na sobě mají oblek od Bosse (tedy z bývalého OP Prostějov) nebo Armaniho. Někteří jsou ale upřímní a otevření. V našem rozhovoru jsem Stanislavu Bernardovi položil i otázku, jestli si myslí, že ho peníze změnily. Namísto odpovědi se mě zeptal: A co myslíte Vy? A já musím říct, že si myslím, že ne. Dost totiž poznáte už ze stisku ruky a ten jeho toho prozradil opravdu hodně. A i když bylo třeba znát, že na některé otázky třeba nechtěl úplně odpovědět, tak neměl potřebu se z nich vykrucovat nebo zabíhat do obvyklých manažerských klišé, které jste schopni zpaměti přeříkat hned, jak uslyšíte první dvě slova rozsáhlého naučeného souvětí o fokusu a tahu na branku. Stanislav Bernard ale takový není. Zaměstnanci mu většinou říkají Stando a chodí s nimi běžně na oběd do sousedního hotelu na náměstí, kde cenovka u jídel málokdy dosáhne trojmístné cifry (a mimochodem tam nevaří vůbec špatně). V té samé restauraci navíc snadno, s další skupinkou zaměstnanců pivovaru, potkáte v době oběda i druhého spoluzakladatele a spolumajitele Rodinného pivovaru Bernard Josefa Vávru. 18 KARAT NEWS 02/2012

19 Sharepoint KARAT Solutions Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s Hlavní činností společnosti je výroba a dodávky pitné vody v okrese Kroměříž. Také se zabývá odváděním a čištěním odpadní vody. Obě zmíněné služby jsou náročné nejen technologicky, ale také musí probíhat nepřetržitě. PŘÍNOS ŘEŠENÍ Portál je určen primárně pro vytvoření jednotné integrační platformy, která spojuje podporu procesů a komunikačních kanálů v rámci organizace. Také spojuje ostatní technologické nástroje, na kterých jsou Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. přímo závislé: geografický informační systém infrastruktury vodovodního a odpadního potrubí, archiv všech dokumentů organizace převedených do elektronické podoby. TO NEJLEPŠÍ Z ŘEŠENÍ Managerské dashboardy, reporty on-line propojené s IS KARAT dávají v každém okamžiku přehled nad hlavním byznysem společnosti. Odpovědné osoby pracují s graficky upravenými daty napříč celým informačním systémem v prostředí prohlížeče. Požadované reporty v podobě grafů, tabulek i KPI ukazatelů, jsou tak k dispozici i v průběhu účetního období a interakce managementu na změny v ekonomice organizace je okamžitá. Propojení s IS KARAT snad ani není nutné zmiňovat. VakPortal je cílen na jednoduché, ale přitom efektivní řízení ekonomického a výrobně technického úseku. Vodovody a kanalizace Kroměříž Zaměření zpracování pitné a odpadní vody Město Kroměříž Roční obrat nad mil. Kč Počet uživatelů Řešení Sharepoint intranet Ostrý provoz od Web KARAT NEWS 02/

20 Zasportujte si s námi v roce 2013! 1 Pražský MARATON květen 2013 / Praha / běh / obtížnost ***** ZDARMA DRES PRO VÁS 2 Kopřivnický DRTIČ červen 2013 / Kopřivnice / cyklo / obtížnost ***** 3 MORAVIAMAN červen 2013 / Otrokovice / dlouhý triatlon / obtížnost ***** 4 FREE BOBR BIKE srpen 2013 / Litovel / trekmaraton / obtížnost ***** 5 Po stopách CHAMELEONA září 2013 / Jeseníky / jednodenní túra / obtížnost ***** 6 20 KARAT NEWS 02/2012 BOBR CUP říjen 2013 / Litovel / extrémní závod štafet / obtížnost ***** Pokud máte zájem zúčastnit se některé z plánovaných sportovních akcí společně s námi, napište na

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Stanislav Bernard: Chci, aby z Bernarda byla kultovní značka, Porsche mezi pivy - BusinessVize.cz

Stanislav Bernard: Chci, aby z Bernarda byla kultovní značka, Porsche mezi pivy - BusinessVize.cz {jathumbnail off} Spolumajitel a spoluzakladatel Rodinného pivovaru BERNARD je asi vůbec nejznámější osobností českého pivovarnictví. Jeho obličej ostatně najdete i na etiketách nealkoholického piva Bernard

Více

Případová studie. Partners Financial Services a.s.

Případová studie. Partners Financial Services a.s. Případová studie Partners Financial Services a.s. Obsah spolupráce... situace... Začátek 3 cíle... Výchozí 4 řešení... Obchodní 5 očekávání... Realizované 6 Naplnění cílů & 7 2 www.infomatic.cz Začátek

Více

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok 2013 Popis účetní jednotky Název společnosti: Corpus Solutions Sídlo:, Praha 4, 140 00 Právní forma: a.s. IČO: 25764616 Rozhodující předmět činnosti:

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Naše potřeby v podnikání sdílet informace v rámci pracovních týmů evidence požadavků a úkolů přehlednost

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha listopad 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Projekt IS Statutárního města Ostrava. Kladno 10. června 2011

Projekt IS Statutárního města Ostrava. Kladno 10. června 2011 Projekt IS Statutárního města Ostrava Kladno 10. června 2011 Ing. Libor Daněk Obchodní ředitel VERA Agenda Úvodní informace Východiska Cíle projektu Realizace Přínosy Projekt IS Statutárního města Ostrava

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM

ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Případová studie ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Jak jsme společnosti ČSOB zefektivnili práci s firemními klienty ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Celý projekt začal v srpnu, přičemž

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 1 Mladá generace míří za jistotou, podnikání netáhne 1. Nemám peníze do začátku

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Nadpis presentace. Řízení IT v malých. útvarech aneb Light verze IT governance

Nadpis presentace. Řízení IT v malých. útvarech aneb Light verze IT governance Řízení IT v malých Nadpis presentace útvarech aneb Light verze IT governance Iva Steinerová Mobil: +420 605 225 016 iva.steinerova@perpartes.cz www.perpartes.cz Název a datum presentace (Zobrazit Předloha

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

Je právní systém opravdu pro právníky? Jan Kracík

Je právní systém opravdu pro právníky? Jan Kracík Je právní systém opravdu pro právníky? Jan Kracík 1 AGENDA Kdo jsme Historie projektu Jak jsme nepoužili Ensemble Jak jsme použili Caché a ZEN Jak jsme řešení nabídli jako službu Jak jsme nebyli nadšeni

Více

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci.

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Případová studie Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Se společností Millennium jsme poprvé vyzkoušeli

Více

Řešte důležitější věci..

Řešte důležitější věci.. Řešte důležitější věci.. Rozvoj firmy, získávání nových zákazníků, golf.. O účetnictví a daňové otázky, včetně kompletní agendy mzdové účtárny se profesionálně postaráme za Vás. Společnost Account CB s.r.o.

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty

ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty Případová studie ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty Jak jsme společnosti ČMSS dodali moderní řešení pro řízení vztahů s klienty ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty Kvalitní poskytování

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 Vážení členové Rady České televize, vedení České televize, které bylo jmenováno po mém zvolení do funkce

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

Informační systém města Plzně IS moderně řízeného úřadu. Ing. Josef Míka Vedoucí úseku rozvoje

Informační systém města Plzně IS moderně řízeného úřadu. Ing. Josef Míka Vedoucí úseku rozvoje Informační systém města Plzně IS moderně řízeného úřadu Ing. Josef Míka Vedoucí úseku rozvoje 1 Správa informačních technologií města Plzně SITMP příspěvková organizace města Plzně zřízena 1998 poskytuje

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Logika formulářů úlohy

Logika formulářů úlohy Logika formulářů úlohy Uživatelský/administrační manuál CleverApp s.r.o. 2007/11/03 verze 1.0 CleverApp s.r.o. 2007 1/1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Důležité faktory úspěchu řešení ze strany uživatelů... 3 3 Nářadí

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Essox: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM

Essox: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Případová studie Essox: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Jak jsme společnosti Essox pomohli zefektivnit práci s klienty Essox: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM t 1. Essox získal modernější

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR 51 TIPŮ Jarek Mikeš Mikeš, Jaroslav Publikováno 1.5.2013, první vydání ISBN: 978-80-260-4302-7 Česká republika, Brno Twitter: @koolazz_cz jarekmikes@gmail.com www.jarek-mikes.cz

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Naše vize: Před deseti lety neměla většina lidí mobil či osobní počítač. Stejně se svět změní v následujících deseti letech Steve Ballmer,

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

TOP 10 produktů a služeb

TOP 10 produktů a služeb TOP 10 produktů a služeb pro bezpečné a efektivní IT OMEGA24 s.r.o. www.omega24.cz Kontakt: Klára Sedláková obchodní manažer +420 601 367 374 info@omega24.cz Radek Štefan jednatel +420 602 778 395 stefan@omega24.cz

Více

Financování začínajících podnikatelů

Financování začínajících podnikatelů Financování začínajících podnikatelů Cesty k úspěchu - video VIDEO P.2 Dosavadní financování začínajících podnikatelů v Komerční bance Startovací limity povolený debet nebo kreditní karta do výše 30 tis.

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě

Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě # DIGITAL TELECOMMUNICATIONS Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě www.dto.cz Kontakt: Tomáš Vrba obchodní manažer +420 603 485 960 tomas.vrba@dto.cz V případě zájmu o vypracování

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Cloud projekt v praxi Zkušenosti a rizika s nasazením řešení v Cloudu

Cloud projekt v praxi Zkušenosti a rizika s nasazením řešení v Cloudu smooth business flow Cloud projekt v praxi Zkušenosti a rizika s nasazením řešení v Cloudu con4pas, a.s. Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

Případová studie. Octigon: Aplikace na evidenci výkazů. Jak jsme společnosti Octigon pomohli zefektivnit práci s výkazy.

Případová studie. Octigon: Aplikace na evidenci výkazů. Jak jsme společnosti Octigon pomohli zefektivnit práci s výkazy. Případová studie Octigon: Aplikace na evidenci výkazů Jak jsme společnosti Octigon pomohli zefektivnit práci s výkazy. Octigon: Aplikace na evidenci výkazů t Manuální práce s výkazy nás obírala o čas,

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému

Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému Hana Klčová Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) Ústav informatiky Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4,

Více

KERNUN CLEAR WEB. Má smysl český webový filtr? Radek Nebeský, TNS / Kernun Security Notes / Praha 11. října 2012. www.kernun.cz

KERNUN CLEAR WEB. Má smysl český webový filtr? Radek Nebeský, TNS / Kernun Security Notes / Praha 11. října 2012. www.kernun.cz KERNUN CLEAR WEB Má smysl český webový filtr? Radek Nebeský, TNS / Kernun Security Notes / Praha 11. října 2012 Trusted Network Solutions, a.s. Producent Kernun Společnost TNS patří mezi přední české IT

Více

Vyúčtování elektrické energie

Vyúčtování elektrické energie Ekonomické informační systémy bez hranic Autor & distributor systému Obchodní a servisní partner 3 1 2 6 4 Foto: ŠJů & Jagro. Vyúčtování elektrické energie V rámci informačního systému SQL Ekonom nabízíme

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Zavádění projektového řízení ve společnosti

Zavádění projektového řízení ve společnosti Zavádění projektového řízení ve společnosti Monika Pidrmanová 26.10.2011 ZÁKLADNÍ POJMY Projekt = Jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný

Více

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o.

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Produkty SSB2000 Moduly programu SSB2000 Samostatné aplikace Technická podpora Vzdělávání Produkty IT služby Vývoj zakázkového software Právní služby Účetní a daňové

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

NOVINKY, NÁSTROJE A INFORMAČNÍ ZDROJE V APLIKACI CRIBIS

NOVINKY, NÁSTROJE A INFORMAČNÍ ZDROJE V APLIKACI CRIBIS NOVINKY, NÁSTROJE A INFORMAČNÍ ZDROJE V APLIKACI CRIBIS Agenda Přehled nástrojů poskytovaných v aplikaci Cribis Short report Flexi report Diagram vazeb Konečný vlastník a ekonomicky spjatá skupina Report

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

Lekce 1: Co je to tým?

Lekce 1: Co je to tým? Lekce 1: Co je to tým? Teoretický úvod: Ať už chceme nebo ne, často se stáváme členem týmu. Schopnost týmové spolupráce je žádanou dovedností, kterou vyhledávají personalisté a na níž stojí úspěch a konkurenceschopnost

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI

Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI Každá doba sebou přináší příležitosti a hrozby, ti úspěšní se s nimi dokážou vyrovnat. Nástroje pro Competitive Intelligence (CI) pomáhají identifikovat

Více

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP Legislativní

Více