Průvodce ERP pro efektivní řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce ERP pro efektivní řízení"

Transkript

1 Průvodce ERP pro efektivní řízení

2 Obsah 1. Shrnutí 3 2. Nejlepší společnosti se neustále snaží zvyšovat výkony 4 3. Jak ERP zvyšuje výkonnost 5 4. Výsledky 8 5. Závěr 9 2 Sage ERP X3 I Efektivní řízení

3 1. Shrnutí Snaha o neustálé zvyšování efektivity podnikání je dlouhodobým úkolem každé společnosti, která se chce dostat na vrchol. Firmy, které úspěšně zvyšují své výkony a snižují provozní náklady současně zvyšují efektivitu a ziskovost svých činností. Navíc také získávají dostatek času pro strategické plánování. Zatímco mnoho firem používá specializované aplikace nebo ruční postupy řízení společnosti, nejlepší firmy plně využívají technologii ERP. Tato bílá kniha popisuje, jak může technologie ERP zvýšit efektivitu: Standardizací a automatizací obchodních procesů - jak místně tak celosvětově Sage ERP v různých zemích, což vede k jejich zrychlení. Nabídkou plně integrovaných obchodně řídících aplikací, které sdílejí jeden soubor dat; internetovým propojením, které umožňuje spolupráci a přístup k informacím napříč všemi pracovišti, stejně tak i zákazníkům, partnerům a dodavatelům jako vzdáleným uživatelům. Prováděním flexibilního a nastavitelného zpravodajství a zlepšení informovanosti, kvality analýz a hloubky pohledu. 3 Sage ERP X3 I Efektivní řízení

4 2. Nejlepší společnosti se neustále snaží zvyšovat výkony Společnosti, které chtějí být nejlepší ve své třídě se neustále snaží hledat cesty ke zvýšení své provozní efektivity. S efektivnějším provozem přicházejí možnosti snižování provozních nákladů při současném zvyšování zisků. Jsou také schopné využívat vlastní zdroje pro snížení časové náročnosti každodenních úkolů a rutinní administrativy a zbývá jim více času a prostoru pro strategické rozhodování a plánování. to i časově. Zaměstnanci vkládají stejné informace několikrát do různých systémů nebo z více databází čerpají při tvorbě zpravodajství a analýze obchodních informací pro klíčová a strategická rozhodnutí. Pro dosažení vyšší efektivity využívají nejlepší společnosti ve své třídě softwarová řešení plánování podnikových zdrojů (ERP). Podle průzkumu Skupiny Aberdeen, 70% nejlepších společností ve své třídě zavedlo standardizované řešení ERP (1) Naproti tomu, průměrné nebo zaostávající společnosti využívají spíše samostatné aplikace pro řízení firmy, jako je účetnictví a finance, vztahy se zákazníky nebo mzdy, skladové hospodářství, výroba a distribuce a pro účely provozního a výrobního plánování používají tabulkové procesory. Používání samostatných aplikací činí takovou práci i snahu využít informace ve správné podobě a v pravý čas napříč celou organizací pro zaměstnance náročnější, a (1) ERP ve středních firmách 2009: Řešení komplikací v distribuovaném prostředí, od Cindy Jutras, Aberdeen Group, srpen Sage ERP X3 I Efektivní řízení

5 3. Jak ERP zvyšuje výkonnost Řešení ERP zvyšuje výkonnost automatizací obchodních procesů, využíváním integrovaných aplikací, které sdílejí informace okamžitě dostupné každému zaměstnanci a poskytováním obchodního zpravodajství pro analýzy a zlepšení rozhodování a plánování. Standardizace procesů zrychluje práci Standardizace procesů zrychluje práci Moduly ERP dostupné pro automatizaci procesů: Účetnictví a finance Mzdy Lidské zdroje Prodej Řízení vztahů se zákazníky Nákup Skladové hospodářství Výroba Distribuce Ruční zpracování může být otravné a zdlouhavé a zaměstnanci mohou snadno ztratit vitalitu nebo mohou dělat špatný dojem na zákazníky. To je důvod, proč podle průzkumu Skupiny Aberdeen většina nejlepších společností ve své třídě (54%) hledá řešení ERP, aby standardizovala a zrychlila obchodní procesy. (2) Řešení ERP standardizují a zrychlují procesy díky automatizaci, která zaručuje, že procesy budou provedeny efektivně a správně. Upozornění varují řídící pracovníky před neočekávanými událostmi, takže na ně mohou reagovat okamžitě. (2) ERP ve středních firmách 2009: Řešení komplikací v distribuovaném prostředí, od Cindy Jutras, Aberdeen Group, srpen Sage ERP X3 I Efektivní řízení

6 Nastavitelnost podporuje jedinečnost přístupu k podnikání každé společnosti Přesto, že nabízejí standardizované procesy, poskytují řešení ERP flexibilitu v podpoře jedinečnosti postupů, které firmy a jejich zaměstnanci používají. Oddělení IT mohou snadno procesy zavést a přizpůsobit je podle potřeb pracovních toků. Koneční uživatelé si mohou lehce nastavit uživatelská rozhraní, například definicí polí, přidáním tlačítek nebo odebráním polí, které nepoužívají a tím zvýšit svou osobní efektivitu. Některá řešení ERP umožňují společnostem nákup pouze těch modulů, které potřebují a později přidat moduly, jejichž potřeba vzniká společně s tím, jak firma roste. Sady pro vývoj softwaru (SDK) jsou běžně k dispozici spolu se sítěmi systémových integrací, je-li požadována zvýšená míra nastavitelnosti. V případě upgradu na vyšší verzi se veškeré úpravy automaticky přenesou do vyšší verze, čímž se ušetří čas při opětovné konfiguraci systému. Automatizované procesy zahrnují více provozoven, globální nebo rozšířené operace Mnoho společností podniká na více místech, dělí se na více divizí nebo ovládá dceřiné firmy, má kanceláře po celém světě nebo spolupracuje s širokým obchodním řetězcem, který zahrnuje zákazníky, partnery a dodavatele. Moderní řešení ERP nejenže zjednodušují procesy a zlepšují spolupráci v jedné firmě umístěné v jedné lokalitě, ale to samé dokáží i pro organizace, které mají více provozoven ve více lokalitách, ve více zemích a své aktivity provádějí prostřednictvím rozvětvené sítě obchodního řetězce. Moderní řešení ERP umožňuje společnostem upravit průběh procesů tak, aby odpovídaly jejich vlastním požadavkům pro více firem, míst nebo zemí a zároveň usnadnit sjednocení a sdílení informací potřebných pro provádění operací ve více provozovnách nebo zemích. Dostupná řešení ERP podporují více jazyků, měn, firem, provozoven a legislativ a umožňují používat odloučeným pracovištím vlastní pravidla a zároveň sdílet všechny společné procesy a informace. Použitím takového řešení ERP mohou společnosti snadno a automaticky provádět transakce napříč dvěma i více firmami, snižovat náklady, vyvarovat se chyb a zrychlit zpracování operací. Řešení ERP mohou také zpracovávat informace z dalších firem nebo zahraničních lokalit a tím umožnit řízení více společností současně a vytvářet ucelené obchodní zpravodajství z různých podnikatelských subjektů. 6 Sage ERP X3 I Efektivní řízení

7 Integrace aplikací zlepšuje přehled Když organizace používají samostatné aplikace, jsou uživatelé často nuceni vkládat stejné údaje do více systémů nebo zadávat data opětovně a pracovat s několika různými systémy zároveň. Například když obchodní zástupce získá zakázku, zaměstnanci v jiných odděleních musí objednávku zadat do systému prodeje, do další databáze objednávek, do programu pro skladové hospodářství a do účetnictví. Řídící pracovníci jsou nuceni čerpat informace z různých systémů a zadávat je do tabulkových procesorů z důvodu analýz a přijímání rozhodnutí. Průvodce ERP pro efektivní řízení Řešení ERP ukládá data ze všech modulů do jednoho úložiště. Informace jsou zadávány jednou a okamžitě zpřístupněny pro všechny části firmy, které je potřebují. Tento způsob předchází vícenásobnému vkládání dat, zvyšuje jejich přesnost a pomáhá zaměstnancům v rychlejším plnění požadavků zákazníků. Systém například automaticky změní na základě objednávky od zákazníka stavy skladových zásob, zadá výrobu a zavede objednávku do účetnictví, zatímco zaměstnanci mohou jen sledovat její stav nebo skladové zásoby aniž by museli složitě shromažďovat informace z několika oddělení. Ve chvíli, kdy jsou informace zadané, a to i z více míst nebo v důsledku provedení několika různých operací (v různých jazycích nebo měnách), systém zpracuje data, takže informace mohou být použity okamžitě a přímo. Systémy ERP mohou také pracovat s elektronickými dokumenty, jako jsou objednávky prodeje a faktury přijaté i vydané, účty za práci, nákup, přímé mzdové náklady a elektronické formuláře. Uživatelé elektronickým zpracováním dokumentů ušetří čas a peníze a vyhnou se i leckdy složitému hledání papírových dokladů. Elektronické skladování dokumentů rovněž snižuje riziko ztráty nebo poškození důležitých tištěných zápisů, včetně denních výkazů, seznamů, periodických zpráv a všech standardních hlášení. Politika bezpečnosti dat založená na bázi pozic zaměstnanců povoluje každému přístup pouze k těm informacím, které potřebuje ke své práci. Kontrola postupů umožňuje organizaci snadno dohledat jakékoliv změny v systému tak, aby bylo zaručeno, že veškeré změny budou provádět výhradně osoby tím pověřené. 7 Sage ERP X3 I Efektivní řízení

8 Zpravodajství a analýzy zlepšují přehled Řídící pracovníci neradi požadují podklady pro analýzy z několika různých zdrojů, které musí složitě importovat do tabulkového procesoru. Řešení ERP již uživatelům umožňuje analyzovat data uložená na jednom místě a v jednom formátu pomocí zpravodajských nástrojů nebo běžných dotazů. Na rozdíl od starších systémů ERP, které poskytovaly pevné zpravodajství v intervalech díky dávkovým procesům, moderní řešení ERP poskytují pružná zpravodajství, která zpracovávají data v reálném čase, čímž zvyšují míru přesnosti a efektivitu rozhodovacích procesů. Uživatelská rozhraní podporují přetahování funkčních tlačítek v zájmu maximální personalizace zpravodajství, takže každý zaměstnanec může pracovat efektivněji a může si ukládat zprávy pro vlastní další použití nebo je sdílet s jinými uživateli. Uživatelé mohou klást otázky typu co kdyby. V tomto případě poskytne systém uživatelům okamžitý přístup k informacím a zajistí uživateli lepší přehled a tím i vyšší pracovní výkon. Obchodní zpravodajství a analytická řešení nabízejí brány nebo grafická rozhraní k zobrazení klíčových ekonomických ukazatelů (KPI), které pomohou rychle a snadno odhalit neobvyklé události vyžadující pozornost. Uvolnění kapacit umožňuje řídícím pracovníkům rychlejší pohled na detaily transakcí a určení trendů a příčin neobvyklých událostí, a tím aktivnější přístup při přijímání rozhodnutí. Flexibilní technologie zvyšuje efektivitu IT Dnešní systémy ERP přinášejí IT firmám flexibilitu potřebnou pro upravení prostředí podle požadavků uživatelů. Řešení ERP, která jsou provozována na bázi standardní architektury, mohou podporovat více databází, operačních systémů a hardwarových platforem. Taková architektura umožňuje IT firmám zrychlit, zefektivnit a zlevnit zavedení systému ERP do stávajícího prostředí nebo jej modifikovat bez zásadních změn a úprav, což vede k vyšší efektivitě IT. Řešení, která podporují standardní nástroje IT pro řešení problémů, optimalizaci, zálohování a obnovu dat umožňují administrátorům IT použít jejich oblíbené a známé nástroje při zabezpečení systému a optimalizaci jeho provozu. Řešení ERP založená na moderní webové architektuře a službách a podporující bezdrátová a mobilní připojení dávají organizaci možnosti budoucího růstu efektivity rozšířením jejich vnitřního systému o vzdálené/mobilní uživatele, partnery a dodavatele. Uživatel se jednoduše přihlásí do systému pomocí inteligentní samoobslužné aplikace. 8 Sage ERP X3 I Efektivní řízení

9 4. Výsledky Nahrazením ručního zpracování a samostatných systémů jedním, uceleným řešením ERP, které pracuje ve více funkčních oblastech, místech, zemích nebo napříč širokým dodavatelsko - odběratelským řetězcem může společnost získat tyto výhody: Snížení nákladů zjednodušením operací Z obchodního hlediska umožňuje integrované řešení ERP společnosti snížit náklady automatizací pracovních toků na samostatně probíhající procesy a odstraněním těžko průchodných míst v informačních tocích, takže zaměstnanci mohou pracovat rychleji. Skupina Aberdeen zjistila, že použitím výhod ERP při automatizaci a zjednodušení procesů dosahují nejlepší společnosti ve třídě ročního snížení provozních nákladů průměrně o 26%. Z hlediska IT snižuje flexibilní a nastavitelné řešení ERP celkové náklady na provoz všech zúčastněných firem díky možnosti změn bez nutnosti modifikace stávajících systémů. Moderní architektura umožňuje snadnou výměnu databází, hardwaru nebo operačního systému bez nutnosti přepracovávat ERP. Systémy tvořené moduly, které jsou přímo integrované, snižují časovou a finanční zátěž případných změn oproti hotovým systémům. Navíc, při použití jednoho integrovaného systému není potřeba spolupracovat s více poskytovateli nebo prodejci softwaru. Zaměřením na strategii k výsledkům Použitím řešení ERP mohou zaměstnanci vykonávat své úkoly efektivněji. Skupina Aberdeen zjistila, že 95% nejlepších společností je díky svému systému ERP schopno provádět kompletní a včasné plnění objednávek a dosahuje 95% přesnosti v oblasti skladového hospodářství. (3) ERP usnadňuje administrativní práce a procesy, takže lidé vědí jak průběžně postupovat v práci. Mají-li zaměstnanci snadný přístup ke zpracovávaným dokumentům, snižuje se množství chyb a zvyšuje se množství vykonané práce. Integrovaný plánovací proces založený na spolupráci umožňuje přesnější plánování a zkrácení potřebné doby. S lepším pohledem na výrobní procesy může management rychleji odhalit problémy a přijmout nápravná opatření. S přesnějšími informacemi a lepšími rozhodovacími nástroji mohou společnosti zvýšit kvalitu rozhodování i provozní výsledky. A konečně snížením ruční administrativní zátěže automatizací procesů a jejich zrychlením, zjednodušením přístupu k personalizovaným informacím mohou společnosti získat více času a prostoru pro důležitější úkoly. (3) ERP ve středních firmách 2009: Řešení komplikací v distribuovaném prostředí, od Cindy Jutras, Aberdeen Group, srpen Sage ERP X3 I Efektivní řízení

10 5. Závěr Nejlepší firmy ve své třídě hledají využití řešení ERP pro zvýšení jejich provozní efektivity, snížení nákladů, zvýšení ziskovosti a rozšíření zdrojů informací pro strategické plánování. Aby dosáhli výše uvedených cílů zavádějí tyto organizace systémy ERP,. Optimalizací použití řešení ERP získávají firmy prostor pro automatizaci klíčových obchodních procesů, pro zjednodušení a usnadnění každodenních úkolů. Mohou snadno sdílet data napříč odděleními, místy a dokonce zeměmi, vyloučit duplikaci zadávání dat a zvýšit jejich dostupnost. Dále získávají pružné nástroje analýzy provozních údajů a mohou aktivně řešit neobvyklé situace a vylepšit strategické plánování. 10 Sage ERP X3 I Efektivní řízení

11 Sage France O Sage Severní Amerika Sage Severní Amerika je součástí The Sage Group plc, největšího světového dodavatele podnikových řídících programů a služeb. V Sage žijeme a dýcháme byznysem. Naším úkolem je pomáhat našim zákazníkům dosáhnout svých cílů. Řada podnikových řídících programů a služeb se průběžně rozvíjí s tím, jak provádíme inovace na základě potřeb našich zákazníků. Naše řešení jsou určena pro účetnictví, provoz, řízení vztahů se zákazníky, lidské zdroje, sledování času, obchodní služby, specializované potřeby stavebnictví, distribuce, zdravotní péče, výroby, neziskového sektoru a realitního trhu. Sage Severní Amerika zaměstnává lidí a obsluhuje 3,1 milionu malých a středních zákazníků. The Sage Group plc, založená v roce 1981, byla uvedena na burzu v Londýně v roce 1989 a v současnosti zaměstnává lidí a obsluhuje 6,2 milionu zákazníků na celém světě. Pro více informací navštivte naše webové stránky na adrese nebo volejte Informace uvedené v tomto dokumentu představují názory firmy Sage na tuto problematiku v době vydání materiálu. Z důvodu možných změn na trhu, nejsou výše uvedené informace pro firmu Sage závazné. Tento dokument je určen pouze pro informativní účely a firma Sage za něj nenese žádné záruky vyjádřené ani předpokládané - CA-inspire_33_MME_07-14

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Dostupnost business intelligence pro všechny

Dostupnost business intelligence pro všechny Dostupnost business intelligence pro všechny Obsah 1. Úvod... 3 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence... 4 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi...4 3. Poskytnutí obchodního

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN 2011 15. VYDÁNÍ STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ V TOMTO ČÍSLE ONE NEBOJTE SE ZMĚN Získejte konkurenční výhodu VŠE POD KONTROLOU Reagujte na rostoucí potřeby podniku PŘIPRAVTE SE Změn se nemusíte bát BUĎTE MISTREM

Více

T E C H N O L O G I E V H L E D Á Č K U

T E C H N O L O G I E V H L E D Á Č K U T E C H N O L O G I E V H L E D Á Č K U I D C F l e x i b i l n í kapacita: š k álo va t e l n á p l a t f o r m a d a t o vé h o c e n t r a s ve ř e j n ý m c l o u d e m přímo v o b j e k t u Březen

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness dat?edi? Jak na elektronickou výměnu, září 2009 David Reichel ředitel divize ebusiness Libušina třída 23 623 00 Brno, Česká republika Tel. +420 541 212 199 Fax +420 541 217 969 Email: info@ccv.cz Obsah

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

1. Co nového přináší cloud. 2. Mýty a pravdy o cloudu. 4. Po dálnici za businessem. 5. Informace data znalosti. 7. Je snadné přejít a začít

1. Co nového přináší cloud. 2. Mýty a pravdy o cloudu. 4. Po dálnici za businessem. 5. Informace data znalosti. 7. Je snadné přejít a začít ...aneb jednoduché BEZPLATNÉ ON-LINE ŠKOLENÍ pro podnikatele, který chce snižovat náklady a zvyšovat kvalitu i spolehlivost. Na přelomu listopadu a prosince 2011 pořádala Asociace malých a středních podniků

Více

BUĎTE PÁNEM OBSAHU! V TOMTO ČÍSLE ONE STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ OBSAH POD KONTROLOU OKAMŽITÝ PŘÍSTUP K DATŮM SNÍŽENÍ NÁKLADŮ 2012 17.

BUĎTE PÁNEM OBSAHU! V TOMTO ČÍSLE ONE STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ OBSAH POD KONTROLOU OKAMŽITÝ PŘÍSTUP K DATŮM SNÍŽENÍ NÁKLADŮ 2012 17. 2012 17. VYDÁNÍ STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ V TOMTO ČÍSLE ONE OBSAH POD KONTROLOU Reagujte na potřeby svého podniku OKAMŽITÝ PŘÍSTUP K DATŮM Získejte konkurenční výhodu SNÍŽENÍ NÁKLADŮ A optimalizujte své

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu. Cesta k softwarově definovanému podniku

Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu. Cesta k softwarově definovanému podniku Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu Cesta k softwarově definovanému podniku Neztraťte vítr z plachet Poskytujte nové produkty a služby rychleji. Přibližte se zákazníkům. Zajistěte

Více

Business Intelligence

Business Intelligence ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA LISTOPAD 2013 Business Intelligence a datová analytika In-memory značně urychlí analytické procesy Vizualizace zpřístupňuje důležité informace pro každého Prediktivní analytika

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

HORIZONTY. Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování

HORIZONTY. Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování září 2010 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY Poradenské služby zaměřené na výkonnost a technologii Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování Informační

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více