MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU"

Transkript

1 ZPRÁVA ZA 2. ETAPU ENVIROS, s.r.o. ÚNOR 2015 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU URČENÍ NÁSTROJŮ A KONKRÉTNÍCH ÚKOLŮ K ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE OPATŘENÍ A NAPLNĚNÍ CÍLŮ, VČETNĚ NÁVRHU JEJICH HODNOCENÍ, STANOVENÝCH V POLITICE

2 TODAY S BUSINESS TOMORROW S WORLD ZPRÁVA ZA 2. ETAPU ENVIROS, s.r.o. ÚNOR 2015 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU URČENÍ NÁSTROJŮ A KONKRÉTNÍCH ÚKOLŮ K ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE OPATŘENÍ A NAPLNĚNÍ CÍLŮ, VČETNĚ NÁVRHU JEJICH HODNOCENÍ, STANOVENÝCH V POLITICE

3 FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Klient: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 1039/32, Praha Staré Město, Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Kulhánková, ředitelka oboru ekologie Telefon: Název nabídky: Určení nástrojů a konkrétních úkolů k zajištění realizace opatření a naplnění cílů, včetně návrhu jejich hodnocení, stanovených v Politice druhotných surovin ČR (2. etapa) Referenční číslo: ECZ14147 Číslo svazku: Svazek 1 z 2 Verze: Zpráva za 2. etapu Datum: Odkaz na soubor: G:\Projects\ECZ14147_MPO_Politika_druhotnych_surovin\Zprávy Předkladatel: ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti Praha 3 IČ: , DIČ: CZ Zpracovatel(é): Ing. Pavel Růžička Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. Ing. Jiří Klicpera Ing. Zuzana Lhotáková Ing. Tereza Kodejšová Ing. Michael ten Donkelaar Ing. Jan Harnych Zodpovědná osoba: Ing. Jan Pavlík Telefon: (+420) Schválil: Ing. Jaroslav Vích, ředitel a jednatel

4 IDENTIFIKACE DODAVATELE Tabulka 1: Identifikační údaje dodavatele Název: ENVIROS, s.r.o. Právní forma organizace: Společnost s ručením omezeným Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Vích, ředitel a jednatel společnosti Adresa společnosti: Na Rovnosti 1, Praha 3 IČ: DIČ: CZ Telefon: (+420) Fax: (+420) Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú /0300 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka Počet zaměstnanců: 35 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Růžička Telefon: (+420)

5 OBSAH 1 ÚVOD POLITIKA DRUHOTNÝCH SUROVIN DRUHOTNÉ SUROVINY A OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ POJEM DRUHOTNÁ SUROVINA MANAGEMENT PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ STRATEGIE A LEGISLATIVA EU OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PŘÍSTUP VYBRANÝCH STÁTŮ EU VELKÁ BRITÁNIE STRATEGIE PROGRAMY A OPATŘENÍ NÁSTROJE INDIKÁTORY SKOTSKO STRATEGIE PROGRAMY A OPATŘENÍ NÁSTROJE INDIKÁTORY NĚMECKO STRATEGIE PROGRAMY A OPATŘENÍ NÁSTROJE INDIKÁTORY RAKOUSKO STRATEGIE PROGRAMY A OPATŘENÍ NÁSTROJE INDIKÁTORY NIZOZEMÍ... 58

6 3.5.1 STRATEGIE PROGRAMY A OPATŘENÍ NÁSTROJE INDIKÁTORY DÁNSKO STRATEGIE PROGRAMY A OPATŘENÍ NÁSTROJE INDIKÁTORY ŠVÉDSKO STRATEGIE PROGRAMY, OPATŘENÍ A NÁSTROJE FINSKO STRATEGIE PROGRAMY A OPATŘENÍ NÁSTROJE INDIKÁTORY PODPORA VYUŽÍVÁNÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN A APLIKACE PRINCIPŮ OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR ANALÝZA STÁVAJÍCÍ SITUACE STRATEGICKÝ PŘÍSTUP EKONOMICKÉ ASPEKTY A LIDSKÝ KAPITÁL ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FINANČNÍ PODPORY ÚČINNOST VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ V PODNICÍCH SWOT ANALÝZA NÁVRH PROGRAMU PODPORY ZAVÁDĚNÍ PRINCIPŮ OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VÝCHODISKA PROGRAMU STRUKTURA PROGRAMU REGULAČNÍ A ADMINISTRATIVNÍ NÁSTROJE EKONOMICKÉ NÁSTROJE INFORMAČNÍ NÁSTROJE A PODPORA TECHNICKÉ ASISTENCE DOBROVOLNÉ NÁSTROJE

7 5 NÁVRH INDIKÁTORŮ ZÁKLADNÍ INDIKÁTORY HLAVNÍ INDIKÁTOR OSTATNÍ ZÁKLADNÍ INDIKÁTORY DOPLŇKOVÉ INDIKÁTORY SPECIFICKÉ INDIKÁTORY POUŽITÉ ZDROJE PŘÍLOHY...137

8 SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK OBRÁZEK 1: PODÍL OBNOVITELNÝCH A NEOBNOVITELNÝCH SUROVIN VYUŽÍVANÝCH V EU OBRÁZEK 2: ZÁVISLOST EU NA DOVOZECH U VYBRANÝCH SUROVIN OBRÁZEK 3: HLAVNÍ PRODUCENTI KRITICKÝCH SUROVIN OBRÁZEK 4: STRUKTURA NÁKLADŮ V PODNICÍCH ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU V NĚMECKU, OBRÁZEK 5: ZAHRANIČNÍ OBCHOD EU-28 ( ) OBRÁZEK 6: VÝVOZ A DOVOZ ENERGIÍ A SUROVIN (EU-27; 1999, 2008) OBRÁZEK 7: CIRKULÁRNÍ VS. LINEÁRNÍ EKONOMIKA VE VELKÉ BRITÁNII OBRÁZEK 8: MODEL OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBRÁZEK 9: TOKY OBNOVITELNÝCH A NEOBNOVITELNÝCH MATERIÁLŮ V OBĚHOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ SYSTÉMOVÉ SCHÉMA OBRÁZEK 10: PROCENTO RECYKLACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ZEMÍCH EU OBRÁZEK 11: PRVKY POTŘEBNÉ NA VÝROBU SMARTPHONU OBRÁZEK 12: HIERARCHIE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY OBRÁZEK 13: VZTAH MEZI PRODUKTIVITOU ZDROJŮ A KONKURENCESCHOPNOSTÍ OBRÁZEK 14: STRUKTURA DAŇOVÝCH VÝNOSŮ (PRŮMĚR EU-28) OBRÁZEK 15: PODÍL ZDANĚNÍ PRÁCE NA DAŇOVÝCH VÝNOSECH V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH EU OBRÁZEK 16: PODÍL EKOLOGICKÝCH DANÍ NA DAŇOVÝCH VÝNOSECH V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH EU OBRÁZEK 17: STRUKTURA EKOLOGICKÝCH DANÍ (PRŮMĚR EU-28) OBRÁZEK 18: SCHÉMA ZÁKLADNÍHO PROGRAMU A KLUBU EKOPROFIT TABULKA 1: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE... 4 TABULKA 2 PRODUKCE DRUHOTNÝCH SUROVIN V ČR TABULKA 3: VLAJKOVÉ INICIATIVY STRATEGIE EVROPA 2020 SOUVISEJÍCÍ S PODPOROU VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ.. 17 TABULKA 4 LEGISLATIVA ŘÍDÍCÍ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VE VELKÉ BRITÁNII TABULKA 5 EKONOMICKÁ A LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ TABULKA 6 VYBRANÉ PROGRAMY FINANČNÍ PODPORY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ TABULKA 7 PODPORA VĚDY A VÝZKUMU TABULKA 8 VYBRANÉ INFORMAČNÍ NÁSTROJE A NÁSTROJE TECHNICKÉ ASISTENCE TABULKA 9 PŘÍKLADY DOBROVOLNÝCH NÁSTROJŮ TABULKA 10 POUŽÍVANÉ INDIKÁTORY PRO STAVEBNICTVÍ A BUDOVY TABULKA 11 POUŽÍVANÉ INDIKÁTORY PODLE JEDNOTLIVÝCH ASPEKTŮ TABULKA 12 PROGRAMY VLÁDNÍ FINANČNÍ PODPORY K DOSAŽENÍ CÍLŮ ZERO W ASTE SCOTLAND TABULKA 13 DOBROVOLNÉ DOHODY TABULKA 14 PŘÍKLADY VOLNĚ DOSTUPNÝCH NÁSTROJŮ, VZORŮ A APLIKACÍ TABULKA 15 INDIKÁTORY PODLE ODVĚTVÍ A TYPU ODPADU TABULKA 16 INDIKÁTORY V OBLASTI VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ V NĚMECKU TABULKA 17 INICIATIVY PRO ÚČINNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A UDRŽITELNOU VÝROBU V RAKOUSKU TABULKA 18 NÁSTROJE PRO ÚČINNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A UDRŽITELNOU VÝROBU V RAKOUSKU TABULKA 19 INDIKÁTORY PRO PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU V RAKOUSKU TABULKA 20 ZÁKLADNÍ INDIKÁTORY - DÁNSKO TABULKA 21 FINSKÁ LEGISLATIVA TÝKAJÍCÍ SE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ TABULKA 22 PŘÍKLADY BAT STUDIÍ TÝKAJÍCÍ SE DRUHOTNÝCH SUROVIN VE FINSKU... 80

9 TABULKA 23 ZÁKLADNÍ INDIKÁTORY TABULKA 24 RECYKLACE A MATERIÁLOVÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ V ČR PODLE KOMODIT TABULKA 25 POPLATKY ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKY VE VYBRANÝCH STÁTECH EU (ROK 2014) TABULKA 26 FINANČNÍ PODPORY V OBLASTI MATERIÁLŮ A DRUHOTNÝCH SUROVIN V OPERAČNÍCH PROGRAMECH TABULKA 27 SWOT ANALÝZA ZAVÁDĚNÍ PRINCIPŮ OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE TABULKA 28 NÁVRH OPATŘENÍ V OBLASTI REGULAČNÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH NÁSTROJŮ TABULKA 29 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ZE ZAHRANIČÍ REGULAČNÍ A ADMINISTRATIVNÍ NÁSTROJE TABULKA 30 NÁVRH OPATŘENÍ V OBLASTI EKONOMICKÝCH NÁSTROJŮ TABULKA 31 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ZE ZAHRANIČÍ EKONOMICKÉ NÁSTROJE TABULKA 32 NÁVRH OPATŘENÍ V OBLASTI INFORMAČNÍCH NÁSTROJŮ A PODPORY TECHNICKÉ ASISTENCE TABULKA 33 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ZE ZAHRANIČÍ INFORMAČNÍ NÁSTROJE A PODPORA TECHNICKÉ ASISTENCE TABULKA 34 NÁVRH OPATŘENÍ V OBLASTI DOBROVOLNÝCH NÁSTROJŮ TABULKA 35 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ZE ZAHRANIČÍ DOBROVOLNÉ NÁSTROJE TABULKA 36 INDIKÁTORY PLNĚNÍ CÍLŮ POLITIKY DRUHOTNÝCH SUROVIN ČR TABULKA 37 INDIKÁTORY VZTAŽENÉ K JEDNOTLIVÝM OPATŘENÍM POLITIKY DRUHOTNÝCH SUROVIN ČR TABULKA 38 INDIKÁTORY PODLE ODVĚTVÍ A ČINNOSTÍ TABULKA 39 INDIKÁTORY PODLE ASPEKTŮ PODNIKÁNÍ

10 1 ÚVOD Cílem projektu byla identifikace nástrojů a konkrétních úkolů k zajištění realizace opatření a naplnění cílů, včetně návrhu jejich hodnocení, stanovených v Politice druhotných surovin České republiky. Přesná náplň projektu byla definována následujícími body: 1. Návrh indikátorů na hodnocení plnění stanovených opatření v rámci Politiky druhotných surovin ČR, včetně způsobu jejich stanovení, metody jejich výpočtu a hodnocení a periodicity hodnocení v členění na: 1.1. Základní; 1.2. Doplňkové; 1.3. Specifické. 2. Příklady přístupu vybraných členských států EU, které mají obdobnou strukturu hospodářství jako Česká republika, k řešení oblasti druhotných surovin, recyklace, oběhového hospodářství a předcházení vzniku odpadů, odpadového hospodářství, surovinové politiky, surovinové bezpečnosti apod., a to v minimálním rozsahu: 2.1. Podrobný popis základního přístupu k implementaci principů oběhového hospodářství, začlenění principů oběhového hospodářství, recyklace, druhotných surovin/zdrojů do legislativních nebo strategických dokumentů, v členění ve vybraných členských státech které mají obdobnou strukturu hospodářství jako Česká republika; Podrobný popis přístupů a používaných nástrojů (ekonomických, dobrovolných) k řešení problematiky vybraných komodit dle Politiky druhotných surovin ČR v členění dle vybraných členských států EU; 2.3. Identifikace a podrobný popis příkladů dobré praxe v členění podle jednotlivých členských států EU. 3. Analýza možností aplikace principů oběhového hospodářství a životního cyklu výrobků v právním a podnikatelském prostředí ČR a výběr příkladů dobré praxe identifikovaných v rámci řešení bodu 2.3 aplikovatelných v ČR. 4. Identifikace ekonomických nástrojů pro zajištění rozvoje a efektivního hospodaření v oblasti druhotných surovin a stanovení možností jejich uplatnění v rámci ČR, včetně ekonomických nástrojů zaměřených na plnění opatření Politiky druhotných surovin ČR. 5. Uvedení zdrojů dat, z nichž bylo čerpáno při zpracování zakázky. Projekt byl řešen v období (1. etapa do , 2. etapa do ). Tato zpráva podává souhrnný přehled aktivit a výstupů obou etap projektu. 1 Zadavatel požadoval zahrnutí minimálně 5 států s přednostním zaměřením na členské státy EU Německo, Rakousko, Velká Británie, a další země dle volby zpracovatele se zohledněním vysoké míry implementace principů oběhového hospodářství v těchto zemích (např. Nizozemí, severské státy). 10

11 1.1 POLITIKA DRUHOTNÝCH SUROVIN Politika druhotných surovin ČR je prvním dokumentem České republiky, který vytváří strategický rámec pro efektivní využívání druhotných surovin. Pro její přípravu bylo vybráno 10 komodit a zdrojů druhotných surovin, jejichž výběr byl ovlivněn významností druhotné suroviny jako technologického vstupu do výroby, hmotnostní produkcí, potřebou a potenciálem využití komodity v ČR, významností exportu apod. Jedná se o následující komodity: kovy, papír, plasty, sklo, stavební a demoliční hmoty, vedlejší energetické produkty, vozidla s ukončenou životností (autovraky), odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE), použité pneumatiky a odpadní pryž, odpadní (vyřazené) baterie a akumulátory. Cíle Politiky druhotných surovin a návazného Akčního plánu musí respektovat cíle, návrhy a opatření stanovené na úrovni Evropské unie. Za účelem posílení hospodářského, sociálního a environmentálního užitku vyplývající z lepšího nakládání s komunálním odpadem navrhuje Evropská komise: Zvýšit do roku 2030 opětovné používání a recyklaci komunálního odpadu na 70 %; Zvýšit do roku 2030 míru recyklace obalového odpadu na 80 %, se střednědobými cíli 60 % do roku 2020 a 70 % do roku 2025, včetně cílů pro konkrétní materiály; Zakázat do roku 2025 skládkování recyklovatelných plastů, kovů, skla, papíru, lepenky a biologicky rozložitelného odpadu, přičemž by se členské státy měly snažit skládky do roku 2030 prakticky odstranit; Rozvíjet trhy s vysoce kvalitními sekundárními materiály, a to například prostřednictvím posuzování přidané hodnoty kritérií vymezujících, kdy odpad u určitých materiálů přestává být odpadem; Upřesnit metodu výpočtu pro recyklované materiály s cílem zajistit vysokou úroveň kvality recyklace. 11

12 2 DRUHOTNÉ SUROVINY HOSPODÁŘSTVÍ A 2.1 POJEM DRUHOTNÁ SUROVINA OBĚHOVÉ Ačkoliv je termín druhotná surovina uváděn v řadě legislativních předpisů, byl v České republice poprvé jasněji definován až Surovinovou politikou ČR, resp. Politikou druhotných surovin. Za druhotnou surovinu je v jejím kontextu považována látka či předmět, které přestaly být odpadem nebo se odpadem nikdy nestaly (tzn. vedlejší produkty) a vstupují do dalšího procesu výroby či využití, a to za podmínek, že s látkou či předmětem se běžně obchoduje a existují její technické charakteristiky, které umožňují látku či předmět jednoznačně popsat pro potřeby obchodu či technologického procesu. Konkrétnější vymezení daných látek či předmětů nabízí Program statistických zjišťování,2 jehož součástí je Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách. Pro potřeby tohoto výkazu se druhotnou surovinou rozumí následující kategorie materiálů: 1. Vedlejší produkty (movitá věc vznikající jako nedílná součást výroby, jejímž prvotním cílem však není výroba či získání této věci); 2. Upravený odpad, který přestal být odpadem poté, co splnil podmínky a kritéria pro něj za tímto účelem stanovena (tzv. neodpad); 3. Materiály získané z výrobků podléhajících zpětnému odběru, příp. dalších výrobků využitelných pro další zpracování; 4. Nespotřebované vstupní suroviny a materiály předávané k novému využití (ať už pro využití ve vlastní výrobě, nebo jiným výrobcem či zpracovatelem). Tabulka 2 Produkce druhotných surovin v ČR Druhotné suroviny 2013 [t] 2012 [t] 2011 [t] ze železných kovů (vč. oceli) z mědi a slitin mědi (mosaz, bronz) z niklu z hliníku z olova ze zinku Celkem z toho: z drahých kovů 2 Vyhláška Českého statistického úřadu č. 306/2010 Sb. 12

13 z cínu z ostatních neželezných kovů ze skla z papíru a lepenky z plastu z pneumatik z pryže (kromě pneumatik) z textilu ze dřeva z energetických procesů z ostatních nekovových materiálů z použitých (odpadních) minerálních olejů ze stavebních hmot z křemíku Zdroj: Český statistický úřad 2.2 MANAGEMENT PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ Problematika druhotných surovin a jejich využívání souvisí v širším kontextu s otázkou managementu přírodních (surovinových) zdrojů. Jak na úrovni Evropské unie, tak na úrovni České republiky je této oblasti věnována významná pozornost, což se odráží jednak v akcentu této problematiky ve strategických, politických a legislativních dokumentech a jednak v podpoře tímto směrem zaměřených programů a iniciativ (např. Evropské inovační partnerství pro nerostné zdroje). Na přístupu k surovinovým zdrojům závisí přes 30 milionů pracovních míst v EU. Z 89 % využívá Evropská unie neobnovitelné zdroje suroviny, přičemž z velmi významné části jsou evropské průmyslové podniky závislé na dovozu těchto surovin z jiných částí světa, a to včetně tzv. kritických surovin. V případě některých surovin (prvků) je tato závislost EU stoprocentní. 13

14 Obrázek 1: Podíl obnovitelných a neobnovitelných surovin využívaných v EU Zdroj: Projekt Ex Tax (http://www.ex-tax.com), Wuppertal Institute Obrázek 2: Závislost EU na dovozech u vybraných surovin Zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí 14

15 Obrázek 3: Hlavní producenti kritických surovin Zdroj: Evropská komise Vedle aspektu snižování závislosti je velmi důležité také ekonomické hledisko. V mnohých průmyslových odvětvích totiž tvoří náklady na suroviny a materiály významnou nákladovou položku, často významnější než náklady na pracovní sílu či energie (viz následující obrázek). Obrázek 4: Struktura nákladů v podnicích zpracovatelského průmyslu v Německu3,4 Zdroj: Spolková agentura životního prostředí (UBA), Německo (na základě údajů Spolkového statistického úřadu) 3 Statistická data pro malé a střední podniky zpracovatelského průmyslu (NACE 10 33) v Německu. Také celoevropsky zaměřené studie odvětví výroby oceli a hliníku prokazují, že suroviny tvoří přibližně 30 až 40 % jejich struktury nákladů. [1] 4 15

16 Vzhledem k nedostatečné surovinové základně ČR a zároveň významnému zaměření hospodářství na průmyslovou výrobu představují druhotné suroviny důležitý zdroj surovin pro průmyslová odvětví. Díky jejich využívání dochází k šetření primárních zdrojů, snižování v průmyslových podnicích a taktéž ke snižování negativních dopadů na životní prostředí zdraví. českého všechna nákladů a lidské Podpora prevence a využívání druhotných surovin směřuje též k naplňování jednoho z cílů Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR dosažení maximální dovozní nezávislosti ČR na energetických a materiálových zdrojích při současné podpoře udržitelného materiálového hospodářství Strategie a legislativa EU Nakládání a účinnější využívání přírodních zdrojů je tématem, které je na úrovni Evropské unie stále silněji akcentováno a jsou na něm založeny základní strategické a politické priority EU. Důvodem je snaha o zvyšování efektivity evropského hospodářství (jak z pohledu makroekonomického, tak z hlediska jednotlivých podniků), snižování závislosti na dovozu surovin (často z nestabilních oblastí) a dosahování přínosů v ochraně životního prostředí. Nedávná analýza provedená Evropskou environmentální agenturou ukazuje, že Evropská unie dováží osmkrát více primárních surovin, než kolik jich vyváží. Těžba a doprava těchto surovin s sebou pak přináší nezanedbatelné environmentální i ekonomické náklady. Obrázek 5: Zahraniční obchod EU-28 ( ) Zdroj: Environmental Indicator Report 2014: Environmental Impacts of Production-consumption Systems in Europe, European Environment Agency,

17 Obrázek 6: Vývoz a dovoz energií a surovin (EU-27; 1999, 2008) Zdroj: Eurostat Comtex statictics Stěžejním strategickým materiálem, na kterém staví evropská hospodářská politika, je strategie Evropa Ta stanovuje vizi evropského sociálně tržního hospodářství pro 21. století a mimo jiné zdůrazňuje nutnost vybudování hospodářství méně náročného na zdroje. Na strategii Evropa 2020 navazuje sedm tzv. vlajkových iniciativ, z nichž pro podporu využívání zdrojů (včetně druhotných surovin) jsou klíčové Evropa méně náročná na zdroje, Inovační unie, Průmyslová politika pro éru globalizace. Tabulka 3: Vlajkové iniciativy strategie Evropa 2020 související s podporou využívání zdrojů Vlajková iniciativa Využívání zdrojů Evropa méně náročná na zdroje Vlajková iniciativa Evropa méně náročná na zdroje je podrobně rozpracována v Plánu pro Evropu účinněji využívající zdroje. Ten zdůrazňuje nutnost dosažení růstu založeného na účinném využívání zdrojů a vymezuje přeměnu evropského hospodářství v hospodářství udržitelné do roku

18 Ekonomický růst má vycházet z využívání menšího objemu zdrojů, produkce a spotřeby zboží, vytváření podnikatelských příležitostí i nových pracovních míst v oborech recyklace, lepšího designu výrobků a nahrazování materiálů. Nejnověji je oblast účinnějšího využívání zdrojů zpracována ve sdělení Evropské komise Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu. Inovační unie V rámci vlajkové iniciativy Inovační unie byl vydán Akční plán pro eko-inovace, jehož cílem je podpora rozvoje a uplatňování inovací, které vedou ke snižování tlaků na životní prostředí, včetně zodpovědného využívání přírodních zdrojů. Akční plán též zdůrazňuje potřebu lépe aplikovat výsledky výzkumu a vývoje v praxi. V polovině února 2013 bylo založeno Evropské inovační partnerství pro nerostné suroviny, a to za účelem snížení závislosti EU na surovinových zdrojích a jejich dovozu, postupné náhrady vzácných (tzv. kritických) surovin dostupnějšími alternativami a podpory inovativních postupů při průzkumu, dobývání, využívání a recyklaci nerostných surovin. Cíli do roku 2020 jsou realizace 10 významných inovačních projektů a náhrada alespoň 3 kritických surovin. Průmyslová politika pro éru globalizace Vlajková iniciativa Průmyslová politika pro éru globalizace byla rozpracována do strategického dokumentu Integrovaná průmyslová politika pro éru globalizace: Konkurenceschopnost a udržitelnost ve středu zájmu Zdůrazňuje nutnost realizace takové průmyslové politiky, která posílí konkurenceschopnost evropské ekonomiky, povede k vytváření nových pracovních míst a zároveň umožní přechod na nízkouhlíkové hospodářství účinně využívající zdroje. V roce 2009 vydala Evropská komise také balíček k Udržitelné spotřebě a výrobě a udržitelné průmyslové politice (SCP-SIP), na jehož základě byly v následujících letech přijaty navazující dokumenty v oblastech: Lepší výrobky a chytřejší výroba; Štíhlejší výroba; Globální trh s udržitelnými výrobky. Balíček zahrnuje opatření v oblasti technologií (např. systém ověřování environmentálních technologií v rámci ETAP), systémů řízení podniků (EMAS) a výrobků (ekodesign, ekoznačení, energetické štítkování, zelené veřejné zakázky). 18

19 2.3 OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Nejnovějším přístupem Evropské unie k účinnějšímu využívání zdrojů je přechod k tzv. oběhovému hospodářství (v orig.: circular economy), zakotvený ve sdělení Evropské komise Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu.5 Základním principem oběhového hospodářství je, že se přidaná hodnota produktů uchovává v ekonomickém systému co možná nejdéle a zároveň se snižuje objem odpadu. Jakmile produkt v oběhovém hospodářství dosáhne konce své životnosti, ponechá se v systému jako zdroj, aby mohl být opakovaně využit ve výrobě a vytvářet tím další hodnotu. Spotřebitelům tím dává možnost využívat výrobky (resp. jejich funkce) delší dobu, na straně podnikatelské sféry zase poskytuje nové ekonomické příležitosti v oblastech znovuvyužívání výrobků, jejich údržby a oprav, recyklace či poskytování servisních a dalších služeb (namísto pouhého prodeje výrobků). Současná ekonomika je však z velké většiny stále založena na tradičním lineárním principu, jak ukazuje například následující graf mapující situaci ve Velké Británii: Obrázek 7: Cirkulární vs. lineární ekonomika ve Velké Británii Zdroj: Resource Efficiency webinar special on decoupling: Final report, European Environment Agency, COM(2014) 398 final ze dne

20 Přechod k oběhovému hospodářství vyžaduje změny v hodnotových řetězcích, od návrhu výrobku po vytvoření nových obchodních a marketingových modelů, od nových způsobů zpracování odpadu na zdroje po nové způsoby spotřebitelského chování. Vytvoření funkčního oběhového hospodářství znamená naprostou systémovou změnu a rozvoj inovací, a to jak technologického tak (především) sociálního charakteru. Zároveň je však třeba zdůraznit, že i v případě vysoce oběhové ekonomiky bude vždy třeba jistého množství primárních zdrojů a vždy bude nutné odstraňovat určitý zbytkový odpad. Obrázek 8: Model oběhového hospodářství Zdroj: Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu 20

21 Obrázek 9: Toky obnovitelných a neobnovitelných materiálů v oběhovém hospodářství systémové schéma Zdroj: Ellen MacArthur Foundation Sdělení Evropské komise Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu identifikuje aspekty, které při přechodu k oběhovému hospodářství hrají důležitou roli: design a inovace, investice, činnost podniků a spotřebitelů, politika a legislativa v oblasti odpadů. Design a inovace Oběhové hospodářství nenechává řešení otázky, co s odpadem, výhradně na konec životnosti výrobku, ale minimalizuje vznik odpadu již ve fázi samotného navrhování výrobků a služeb (či celých výrobních procesů) a obvykle zapojuje inovativní postupy v celém hodnotovém řetězci. Koncept ekodesignu již pronikl i do legislativy, a to v oblasti výrobků spotřebovávajících nebo ovlivňujících spotřebu energie. S rostoucím důrazem na účinnější využívání neenergetických zdrojů lze předpokládat, že při nejbližší revizi předmětné směrnice může být uvažováno o rozšíření záběru ekodesignu i o tuto oblast tj. stanovení požadavků na design výrobků vzhledem ke spotřebě surovin. 21

22 Investice Řešením respektujícím zavádění oběhového hospodářství by měly být poskytovány patřičné finanční stimuly. Mezi ně lze zařadit: přímé financování prostřednictvím dotačních mechanismů (např. Horizon 2020, v ČR: OPPIK), rozvoj projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), uplatňování relevantních kritérií v rámci zelených veřejných zakázek (GPP). Za významné ekonomické stimuly lze považovat také odstraňování tzv. škodlivých dotací (tj. dotací, jež mají za důsledek poškozování životního prostředí) a přesun daňové zátěže ze zdanění práce na platby daní za znečišťování životního prostředí a spotřebu zdrojů (ekologická daňová reforma). Činnost podniků a spotřebitelů Klíčovými aktéry při přechodu na oběhové hospodářství jsou podniky a spotřebitelé, důležitou roli však hrají též ostatní subjekty v rámci hodnotového řetězce (výrobci, investoři, distributoři, atd.) a vzájemná komunikace. Spotřebitelé by měli být lépe informováni o environmentálních (či sociálních) vlastnostech různých výrobků, aby mohli činit informovaná rozhodnutí. Pro podnikovou sféru je zase nutné zajistit, aby byla na pracovním trhu k dispozici nezbytná znalostní a dovednostní základna. V budoucnu též vzroste význam spotřebitelských modelů založených na půjčování, výměně, směně či pronájmu produktů tzv. sdílená ekonomika (v orig.: sharing economy nebo collaborative economy). Tento trend již dobře funguje např. u sídelní / půjčování automobilů či pracovního nářadí nebo produkci a distribuci potravin. Politika a legislativa v oblasti odpadů V 7. akčním programu pro životní prostředí si Evropská unie si stanovila politický závazek omezit vznik odpadu, recyklovat odpad a vytvořit tak z něho významný, spolehlivý zdroj surovin v Unii, získávat energii zpět pouze z nerecyklovatelných materiálů a zcela odstranit skládkování. Mezi základní přístupy, pomocí kterých by mělo být daných cílů dosaženo, patří uplatňování konceptu rozšířené odpovědnosti výrobce a daně ze skládkování (s postupným zákazem skládkování vybraných druhů odpadu). V současné době se v EU vytváří v průměru přibližně pět tun odpadu na osobu ročně, přičemž účinně recyklována je o něco více než třetina odpadu. Zároveň mezi jednotlivými členskými státy existují výrazné rozdíly. Například šest členských zemí již účinně odstranilo skládkování komunálního odpadu, když se jim podařilo skládkování snížit za posledních 20 let z 90 % na méně než 5 % a v některých regionech dosáhnout 85% míry recyklace; zatímco v jiných zemích se na skládky ukládá stále více než 90 % odpadu a recykluje se méně než 5 % odpadu. 22

23 Obrázek 10: Procento recyklace komunálního odpadu v zemích EU Zdroj: Signály EEA 2014: Kvalita života a životní prostředí Podpora účinně využívaných zdrojů a oběhového hospodářství v Evropě, Evropská agentura pro životní prostředí, 2014 Přeměna odpadu ve zdroj představuje jednu z možností, jak uzavřít cyklus v rámci systémů oběhového hospodářství. Podnikatelská sféra však potřebuje jasné politické signály a cíle, aby mohla z dlouhodobého hlediska předvídat změny a realizovat potřebné investice s vysokou mírou pravděpodobnosti, že se jí vložené prostředky vrátí. 23

24 Kolik prvků obsahuje smartphone? Význam efektivního nakládání s odpady lze velmi dobře demonstrovat na příkladu elektroodpadu. Ten obsahuje řadu hodnotných materiálů včetně mnoha výše zmíněných kritických suroviny (např. na výrobu smartphonu je potřeba využít 46 různých chemických prvků viz Obrázek 11). V současnosti jsou i při rozsáhlé recyklaci některé z těchto surovin ztráceny, přičemž se ukazuje, že v budoucnosti bude ekonomicky výnosné třídit a znovu používat i malé množství elektroodpadu. Obrázek 11: Prvky potřebné na výrobu smartphonu Zdroj: Projekt Ex Tax (http://www.ex-tax.com) Součástí balíku opatření k podpoře oběhového hospodářství, který Evropská komise přijala v červenci 2014, byly předpisy týkající se odpadů, obalů, skládkování, autovraků, baterií a elektronických zařízení. Nově instalovaná Evropská komise však na počátku roku 2015 tyto předpisy stáhla z vyjednávání s cílem předložit v průběhu roku ambicióznější plán na podporu oběhového hospodářství. Nizozemská vláda zároveň oznámila, že problematika oběhového hospodářství se stane jedním ze základních témat nizozemského předsednictví v Radě EU v 1. pololetí roku

25 3 PŘÍSTUP VYBRANÝCH STÁTŮ EU Jak bylo uvedeno v předcházející kapitole, mezi členskými státy EU existují značné rozdíly, pokud jde o účinnost systému odpadového hospodářství a využívání zdrojů. Na základě srovnání jednotlivých států poskytla Evropská komise doporučení členským státům s nejslabšími výsledky, přičemž jako nejúčinnější identifikovala následující hospodářská opatření: daň ze skládkování a spalování; režim plateb podle množství odpadu; rozšířená odpovědnost výrobce; pobídky pro místní orgány (aby podporovaly prevenci vzniku odpadu, jeho opětovné využití a recyklaci); zákaz skládkování. V rámci této studie analyzovali řešitelé přístupy k problematice odpadového hospodářství, druhotných surovin a účinnějšího využívání zdrojů v těch členských státech Evropské unie, které mohou sloužit jako vhodné příklady aplikace prevenční strategie a zavádění principů oběhového hospodářství. Konkrétně byly do analýzy zahrnuty následující státy: 3.1 Velká Británie, Skotsko, Německo, Rakousko, Nizozemí; Dánsko; Švédsko; Finsko. VELKÁ BRITÁNIE6 Celkový současný postoj Velké Británie k problematice odpadového hospodářství je založen na myšlence Prevence je lepší než léčba. Pro nejbližší období ( ) je tématem odpadového hospodářství ve Velké Británii řízení zdrojů a odpadů vedoucí k trvale udržitelné ekonomice a snížení negativních vlivů na lidské zdraví a životní prostředí. Cílem politiky je nejen celkově nižší množství odpadů, ale zejména navýšení příležitostí pro oblast sběru odpadu, jeho recyklaci, přepracování a opětné využití. Rolí státu je zde podpora udržitelného nakládání s odpady a tím i snížení nákladů v podnikatelské sféře i v domácnostech. Celkové směřování politiky v oblasti odpadového hospodářství je shrnuto v dokumentu Waste Management Plan for England. 6 Vzhledem k decentralizaci státní správy ve Velké Británii jsou strategie, programy a opatření, jež jsou uváděny v této kapitole, platné především pro oblast Anglie. Z tohoto důvodu jsou také do samostatné kapitoly (kap. 3.2) vyčleněny informace o Skotsku, které uplatňuje program Zero Waste Scotland v rámci působnosti své správy. 25

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Implementace Politiky druhotných surovin ČR Mgr. Miloslava Tomiková, Odbor ekologie

Implementace Politiky druhotných surovin ČR Mgr. Miloslava Tomiková, Odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Mgr. Miloslava Tomiková, Odbor ekologie Úvod k dokumentu Politika druhotných surovin ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ( MPO ) zpracováním aktualizace Surovinové

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji O čem se bavíme? o tzv. komunálních odpadech, tedy o odpadech, které

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Obsah Zelené nakupování - úvod Náklady životního cyklu Projekt Buy Smart+ Zelené nakupování Zelené nakupování Zelené nakupování " je takový způsob nakupování,

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek

Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek Veřejné zakázky v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek Daniel Hájek Odbor nástrojů politiky ŽP Ministerstvo životního

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu projekt vyhlášený pro ochranu životního prostředí a ekologie Ústeckého kraje se zaměřením na výuku budoucí generace pro využití surovin a ochranu

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Návrh na posílení podpory dobrovolných nástrojů v České republice Zkrácená verze závěrečné zprávy projektu

Návrh na posílení podpory dobrovolných nástrojů v České republice Zkrácená verze závěrečné zprávy projektu Návrh na posílení podpory dobrovolných nástrojů v České republice Zkrácená verze závěrečné zprávy projektu Výstup projektu Efektivní uplatňování dobrovolných nástrojů politiky životního prostředí realizovaném

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích

Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích Ing. Jan Pavlík České centrum pro energetickéřízení EMPRESS office@empress.cz Vznik metodiky vstupního hodnocení inovací udržitelné

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely

Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely Datum poslední aktualizace: 15. 3. 2013 OBSAH 1. Obecné... 1 2. Výrobce a jeho

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s.

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Všechno pod kontrolou

Všechno pod kontrolou Všechno pod kontrolou Sociální odpovědnost Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní

Více

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Výsledky sledování indikátoru: Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: Mikroregion Drahanská vrchovina Zpracovala: Mgr. František Vlk 2015 Za obsah tohoto

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více