MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU"

Transkript

1 ZPRÁVA ZA 2. ETAPU ENVIROS, s.r.o. ÚNOR 2015 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU URČENÍ NÁSTROJŮ A KONKRÉTNÍCH ÚKOLŮ K ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE OPATŘENÍ A NAPLNĚNÍ CÍLŮ, VČETNĚ NÁVRHU JEJICH HODNOCENÍ, STANOVENÝCH V POLITICE

2 TODAY S BUSINESS TOMORROW S WORLD ZPRÁVA ZA 2. ETAPU ENVIROS, s.r.o. ÚNOR 2015 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU URČENÍ NÁSTROJŮ A KONKRÉTNÍCH ÚKOLŮ K ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE OPATŘENÍ A NAPLNĚNÍ CÍLŮ, VČETNĚ NÁVRHU JEJICH HODNOCENÍ, STANOVENÝCH V POLITICE

3 FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Klient: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 1039/32, Praha Staré Město, Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Kulhánková, ředitelka oboru ekologie Telefon: Název nabídky: Určení nástrojů a konkrétních úkolů k zajištění realizace opatření a naplnění cílů, včetně návrhu jejich hodnocení, stanovených v Politice druhotných surovin ČR (2. etapa) Referenční číslo: ECZ14147 Číslo svazku: Svazek 1 z 2 Verze: Zpráva za 2. etapu Datum: Odkaz na soubor: G:\Projects\ECZ14147_MPO_Politika_druhotnych_surovin\Zprávy Předkladatel: ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti Praha 3 IČ: , DIČ: CZ Zpracovatel(é): Ing. Pavel Růžička Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. Ing. Jiří Klicpera Ing. Zuzana Lhotáková Ing. Tereza Kodejšová Ing. Michael ten Donkelaar Ing. Jan Harnych Zodpovědná osoba: Ing. Jan Pavlík Telefon: (+420) Schválil: Ing. Jaroslav Vích, ředitel a jednatel

4 IDENTIFIKACE DODAVATELE Tabulka 1: Identifikační údaje dodavatele Název: ENVIROS, s.r.o. Právní forma organizace: Společnost s ručením omezeným Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Vích, ředitel a jednatel společnosti Adresa společnosti: Na Rovnosti 1, Praha 3 IČ: DIČ: CZ Telefon: (+420) Fax: (+420) Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú /0300 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka Počet zaměstnanců: 35 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Růžička Telefon: (+420)

5 OBSAH 1 ÚVOD POLITIKA DRUHOTNÝCH SUROVIN DRUHOTNÉ SUROVINY A OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ POJEM DRUHOTNÁ SUROVINA MANAGEMENT PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ STRATEGIE A LEGISLATIVA EU OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PŘÍSTUP VYBRANÝCH STÁTŮ EU VELKÁ BRITÁNIE STRATEGIE PROGRAMY A OPATŘENÍ NÁSTROJE INDIKÁTORY SKOTSKO STRATEGIE PROGRAMY A OPATŘENÍ NÁSTROJE INDIKÁTORY NĚMECKO STRATEGIE PROGRAMY A OPATŘENÍ NÁSTROJE INDIKÁTORY RAKOUSKO STRATEGIE PROGRAMY A OPATŘENÍ NÁSTROJE INDIKÁTORY NIZOZEMÍ... 58

6 3.5.1 STRATEGIE PROGRAMY A OPATŘENÍ NÁSTROJE INDIKÁTORY DÁNSKO STRATEGIE PROGRAMY A OPATŘENÍ NÁSTROJE INDIKÁTORY ŠVÉDSKO STRATEGIE PROGRAMY, OPATŘENÍ A NÁSTROJE FINSKO STRATEGIE PROGRAMY A OPATŘENÍ NÁSTROJE INDIKÁTORY PODPORA VYUŽÍVÁNÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN A APLIKACE PRINCIPŮ OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR ANALÝZA STÁVAJÍCÍ SITUACE STRATEGICKÝ PŘÍSTUP EKONOMICKÉ ASPEKTY A LIDSKÝ KAPITÁL ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FINANČNÍ PODPORY ÚČINNOST VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ V PODNICÍCH SWOT ANALÝZA NÁVRH PROGRAMU PODPORY ZAVÁDĚNÍ PRINCIPŮ OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VÝCHODISKA PROGRAMU STRUKTURA PROGRAMU REGULAČNÍ A ADMINISTRATIVNÍ NÁSTROJE EKONOMICKÉ NÁSTROJE INFORMAČNÍ NÁSTROJE A PODPORA TECHNICKÉ ASISTENCE DOBROVOLNÉ NÁSTROJE

7 5 NÁVRH INDIKÁTORŮ ZÁKLADNÍ INDIKÁTORY HLAVNÍ INDIKÁTOR OSTATNÍ ZÁKLADNÍ INDIKÁTORY DOPLŇKOVÉ INDIKÁTORY SPECIFICKÉ INDIKÁTORY POUŽITÉ ZDROJE PŘÍLOHY...137

8 SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK OBRÁZEK 1: PODÍL OBNOVITELNÝCH A NEOBNOVITELNÝCH SUROVIN VYUŽÍVANÝCH V EU OBRÁZEK 2: ZÁVISLOST EU NA DOVOZECH U VYBRANÝCH SUROVIN OBRÁZEK 3: HLAVNÍ PRODUCENTI KRITICKÝCH SUROVIN OBRÁZEK 4: STRUKTURA NÁKLADŮ V PODNICÍCH ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU V NĚMECKU, OBRÁZEK 5: ZAHRANIČNÍ OBCHOD EU-28 ( ) OBRÁZEK 6: VÝVOZ A DOVOZ ENERGIÍ A SUROVIN (EU-27; 1999, 2008) OBRÁZEK 7: CIRKULÁRNÍ VS. LINEÁRNÍ EKONOMIKA VE VELKÉ BRITÁNII OBRÁZEK 8: MODEL OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBRÁZEK 9: TOKY OBNOVITELNÝCH A NEOBNOVITELNÝCH MATERIÁLŮ V OBĚHOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ SYSTÉMOVÉ SCHÉMA OBRÁZEK 10: PROCENTO RECYKLACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ZEMÍCH EU OBRÁZEK 11: PRVKY POTŘEBNÉ NA VÝROBU SMARTPHONU OBRÁZEK 12: HIERARCHIE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY OBRÁZEK 13: VZTAH MEZI PRODUKTIVITOU ZDROJŮ A KONKURENCESCHOPNOSTÍ OBRÁZEK 14: STRUKTURA DAŇOVÝCH VÝNOSŮ (PRŮMĚR EU-28) OBRÁZEK 15: PODÍL ZDANĚNÍ PRÁCE NA DAŇOVÝCH VÝNOSECH V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH EU OBRÁZEK 16: PODÍL EKOLOGICKÝCH DANÍ NA DAŇOVÝCH VÝNOSECH V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH EU OBRÁZEK 17: STRUKTURA EKOLOGICKÝCH DANÍ (PRŮMĚR EU-28) OBRÁZEK 18: SCHÉMA ZÁKLADNÍHO PROGRAMU A KLUBU EKOPROFIT TABULKA 1: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE... 4 TABULKA 2 PRODUKCE DRUHOTNÝCH SUROVIN V ČR TABULKA 3: VLAJKOVÉ INICIATIVY STRATEGIE EVROPA 2020 SOUVISEJÍCÍ S PODPOROU VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ.. 17 TABULKA 4 LEGISLATIVA ŘÍDÍCÍ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VE VELKÉ BRITÁNII TABULKA 5 EKONOMICKÁ A LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ TABULKA 6 VYBRANÉ PROGRAMY FINANČNÍ PODPORY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ TABULKA 7 PODPORA VĚDY A VÝZKUMU TABULKA 8 VYBRANÉ INFORMAČNÍ NÁSTROJE A NÁSTROJE TECHNICKÉ ASISTENCE TABULKA 9 PŘÍKLADY DOBROVOLNÝCH NÁSTROJŮ TABULKA 10 POUŽÍVANÉ INDIKÁTORY PRO STAVEBNICTVÍ A BUDOVY TABULKA 11 POUŽÍVANÉ INDIKÁTORY PODLE JEDNOTLIVÝCH ASPEKTŮ TABULKA 12 PROGRAMY VLÁDNÍ FINANČNÍ PODPORY K DOSAŽENÍ CÍLŮ ZERO W ASTE SCOTLAND TABULKA 13 DOBROVOLNÉ DOHODY TABULKA 14 PŘÍKLADY VOLNĚ DOSTUPNÝCH NÁSTROJŮ, VZORŮ A APLIKACÍ TABULKA 15 INDIKÁTORY PODLE ODVĚTVÍ A TYPU ODPADU TABULKA 16 INDIKÁTORY V OBLASTI VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ V NĚMECKU TABULKA 17 INICIATIVY PRO ÚČINNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A UDRŽITELNOU VÝROBU V RAKOUSKU TABULKA 18 NÁSTROJE PRO ÚČINNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A UDRŽITELNOU VÝROBU V RAKOUSKU TABULKA 19 INDIKÁTORY PRO PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU V RAKOUSKU TABULKA 20 ZÁKLADNÍ INDIKÁTORY - DÁNSKO TABULKA 21 FINSKÁ LEGISLATIVA TÝKAJÍCÍ SE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ TABULKA 22 PŘÍKLADY BAT STUDIÍ TÝKAJÍCÍ SE DRUHOTNÝCH SUROVIN VE FINSKU... 80

9 TABULKA 23 ZÁKLADNÍ INDIKÁTORY TABULKA 24 RECYKLACE A MATERIÁLOVÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ V ČR PODLE KOMODIT TABULKA 25 POPLATKY ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKY VE VYBRANÝCH STÁTECH EU (ROK 2014) TABULKA 26 FINANČNÍ PODPORY V OBLASTI MATERIÁLŮ A DRUHOTNÝCH SUROVIN V OPERAČNÍCH PROGRAMECH TABULKA 27 SWOT ANALÝZA ZAVÁDĚNÍ PRINCIPŮ OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE TABULKA 28 NÁVRH OPATŘENÍ V OBLASTI REGULAČNÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH NÁSTROJŮ TABULKA 29 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ZE ZAHRANIČÍ REGULAČNÍ A ADMINISTRATIVNÍ NÁSTROJE TABULKA 30 NÁVRH OPATŘENÍ V OBLASTI EKONOMICKÝCH NÁSTROJŮ TABULKA 31 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ZE ZAHRANIČÍ EKONOMICKÉ NÁSTROJE TABULKA 32 NÁVRH OPATŘENÍ V OBLASTI INFORMAČNÍCH NÁSTROJŮ A PODPORY TECHNICKÉ ASISTENCE TABULKA 33 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ZE ZAHRANIČÍ INFORMAČNÍ NÁSTROJE A PODPORA TECHNICKÉ ASISTENCE TABULKA 34 NÁVRH OPATŘENÍ V OBLASTI DOBROVOLNÝCH NÁSTROJŮ TABULKA 35 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ZE ZAHRANIČÍ DOBROVOLNÉ NÁSTROJE TABULKA 36 INDIKÁTORY PLNĚNÍ CÍLŮ POLITIKY DRUHOTNÝCH SUROVIN ČR TABULKA 37 INDIKÁTORY VZTAŽENÉ K JEDNOTLIVÝM OPATŘENÍM POLITIKY DRUHOTNÝCH SUROVIN ČR TABULKA 38 INDIKÁTORY PODLE ODVĚTVÍ A ČINNOSTÍ TABULKA 39 INDIKÁTORY PODLE ASPEKTŮ PODNIKÁNÍ

10 1 ÚVOD Cílem projektu byla identifikace nástrojů a konkrétních úkolů k zajištění realizace opatření a naplnění cílů, včetně návrhu jejich hodnocení, stanovených v Politice druhotných surovin České republiky. Přesná náplň projektu byla definována následujícími body: 1. Návrh indikátorů na hodnocení plnění stanovených opatření v rámci Politiky druhotných surovin ČR, včetně způsobu jejich stanovení, metody jejich výpočtu a hodnocení a periodicity hodnocení v členění na: 1.1. Základní; 1.2. Doplňkové; 1.3. Specifické. 2. Příklady přístupu vybraných členských států EU, které mají obdobnou strukturu hospodářství jako Česká republika, k řešení oblasti druhotných surovin, recyklace, oběhového hospodářství a předcházení vzniku odpadů, odpadového hospodářství, surovinové politiky, surovinové bezpečnosti apod., a to v minimálním rozsahu: 2.1. Podrobný popis základního přístupu k implementaci principů oběhového hospodářství, začlenění principů oběhového hospodářství, recyklace, druhotných surovin/zdrojů do legislativních nebo strategických dokumentů, v členění ve vybraných členských státech které mají obdobnou strukturu hospodářství jako Česká republika; Podrobný popis přístupů a používaných nástrojů (ekonomických, dobrovolných) k řešení problematiky vybraných komodit dle Politiky druhotných surovin ČR v členění dle vybraných členských států EU; 2.3. Identifikace a podrobný popis příkladů dobré praxe v členění podle jednotlivých členských států EU. 3. Analýza možností aplikace principů oběhového hospodářství a životního cyklu výrobků v právním a podnikatelském prostředí ČR a výběr příkladů dobré praxe identifikovaných v rámci řešení bodu 2.3 aplikovatelných v ČR. 4. Identifikace ekonomických nástrojů pro zajištění rozvoje a efektivního hospodaření v oblasti druhotných surovin a stanovení možností jejich uplatnění v rámci ČR, včetně ekonomických nástrojů zaměřených na plnění opatření Politiky druhotných surovin ČR. 5. Uvedení zdrojů dat, z nichž bylo čerpáno při zpracování zakázky. Projekt byl řešen v období (1. etapa do , 2. etapa do ). Tato zpráva podává souhrnný přehled aktivit a výstupů obou etap projektu. 1 Zadavatel požadoval zahrnutí minimálně 5 států s přednostním zaměřením na členské státy EU Německo, Rakousko, Velká Británie, a další země dle volby zpracovatele se zohledněním vysoké míry implementace principů oběhového hospodářství v těchto zemích (např. Nizozemí, severské státy). 10

11 1.1 POLITIKA DRUHOTNÝCH SUROVIN Politika druhotných surovin ČR je prvním dokumentem České republiky, který vytváří strategický rámec pro efektivní využívání druhotných surovin. Pro její přípravu bylo vybráno 10 komodit a zdrojů druhotných surovin, jejichž výběr byl ovlivněn významností druhotné suroviny jako technologického vstupu do výroby, hmotnostní produkcí, potřebou a potenciálem využití komodity v ČR, významností exportu apod. Jedná se o následující komodity: kovy, papír, plasty, sklo, stavební a demoliční hmoty, vedlejší energetické produkty, vozidla s ukončenou životností (autovraky), odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE), použité pneumatiky a odpadní pryž, odpadní (vyřazené) baterie a akumulátory. Cíle Politiky druhotných surovin a návazného Akčního plánu musí respektovat cíle, návrhy a opatření stanovené na úrovni Evropské unie. Za účelem posílení hospodářského, sociálního a environmentálního užitku vyplývající z lepšího nakládání s komunálním odpadem navrhuje Evropská komise: Zvýšit do roku 2030 opětovné používání a recyklaci komunálního odpadu na 70 %; Zvýšit do roku 2030 míru recyklace obalového odpadu na 80 %, se střednědobými cíli 60 % do roku 2020 a 70 % do roku 2025, včetně cílů pro konkrétní materiály; Zakázat do roku 2025 skládkování recyklovatelných plastů, kovů, skla, papíru, lepenky a biologicky rozložitelného odpadu, přičemž by se členské státy měly snažit skládky do roku 2030 prakticky odstranit; Rozvíjet trhy s vysoce kvalitními sekundárními materiály, a to například prostřednictvím posuzování přidané hodnoty kritérií vymezujících, kdy odpad u určitých materiálů přestává být odpadem; Upřesnit metodu výpočtu pro recyklované materiály s cílem zajistit vysokou úroveň kvality recyklace. 11

12 2 DRUHOTNÉ SUROVINY HOSPODÁŘSTVÍ A 2.1 POJEM DRUHOTNÁ SUROVINA OBĚHOVÉ Ačkoliv je termín druhotná surovina uváděn v řadě legislativních předpisů, byl v České republice poprvé jasněji definován až Surovinovou politikou ČR, resp. Politikou druhotných surovin. Za druhotnou surovinu je v jejím kontextu považována látka či předmět, které přestaly být odpadem nebo se odpadem nikdy nestaly (tzn. vedlejší produkty) a vstupují do dalšího procesu výroby či využití, a to za podmínek, že s látkou či předmětem se běžně obchoduje a existují její technické charakteristiky, které umožňují látku či předmět jednoznačně popsat pro potřeby obchodu či technologického procesu. Konkrétnější vymezení daných látek či předmětů nabízí Program statistických zjišťování,2 jehož součástí je Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách. Pro potřeby tohoto výkazu se druhotnou surovinou rozumí následující kategorie materiálů: 1. Vedlejší produkty (movitá věc vznikající jako nedílná součást výroby, jejímž prvotním cílem však není výroba či získání této věci); 2. Upravený odpad, který přestal být odpadem poté, co splnil podmínky a kritéria pro něj za tímto účelem stanovena (tzv. neodpad); 3. Materiály získané z výrobků podléhajících zpětnému odběru, příp. dalších výrobků využitelných pro další zpracování; 4. Nespotřebované vstupní suroviny a materiály předávané k novému využití (ať už pro využití ve vlastní výrobě, nebo jiným výrobcem či zpracovatelem). Tabulka 2 Produkce druhotných surovin v ČR Druhotné suroviny 2013 [t] 2012 [t] 2011 [t] ze železných kovů (vč. oceli) z mědi a slitin mědi (mosaz, bronz) z niklu z hliníku z olova ze zinku Celkem z toho: z drahých kovů 2 Vyhláška Českého statistického úřadu č. 306/2010 Sb. 12

13 z cínu z ostatních neželezných kovů ze skla z papíru a lepenky z plastu z pneumatik z pryže (kromě pneumatik) z textilu ze dřeva z energetických procesů z ostatních nekovových materiálů z použitých (odpadních) minerálních olejů ze stavebních hmot z křemíku Zdroj: Český statistický úřad 2.2 MANAGEMENT PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ Problematika druhotných surovin a jejich využívání souvisí v širším kontextu s otázkou managementu přírodních (surovinových) zdrojů. Jak na úrovni Evropské unie, tak na úrovni České republiky je této oblasti věnována významná pozornost, což se odráží jednak v akcentu této problematiky ve strategických, politických a legislativních dokumentech a jednak v podpoře tímto směrem zaměřených programů a iniciativ (např. Evropské inovační partnerství pro nerostné zdroje). Na přístupu k surovinovým zdrojům závisí přes 30 milionů pracovních míst v EU. Z 89 % využívá Evropská unie neobnovitelné zdroje suroviny, přičemž z velmi významné části jsou evropské průmyslové podniky závislé na dovozu těchto surovin z jiných částí světa, a to včetně tzv. kritických surovin. V případě některých surovin (prvků) je tato závislost EU stoprocentní. 13

14 Obrázek 1: Podíl obnovitelných a neobnovitelných surovin využívaných v EU Zdroj: Projekt Ex Tax (http://www.ex-tax.com), Wuppertal Institute Obrázek 2: Závislost EU na dovozech u vybraných surovin Zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí 14

15 Obrázek 3: Hlavní producenti kritických surovin Zdroj: Evropská komise Vedle aspektu snižování závislosti je velmi důležité také ekonomické hledisko. V mnohých průmyslových odvětvích totiž tvoří náklady na suroviny a materiály významnou nákladovou položku, často významnější než náklady na pracovní sílu či energie (viz následující obrázek). Obrázek 4: Struktura nákladů v podnicích zpracovatelského průmyslu v Německu3,4 Zdroj: Spolková agentura životního prostředí (UBA), Německo (na základě údajů Spolkového statistického úřadu) 3 Statistická data pro malé a střední podniky zpracovatelského průmyslu (NACE 10 33) v Německu. Také celoevropsky zaměřené studie odvětví výroby oceli a hliníku prokazují, že suroviny tvoří přibližně 30 až 40 % jejich struktury nákladů. [1] 4 15

16 Vzhledem k nedostatečné surovinové základně ČR a zároveň významnému zaměření hospodářství na průmyslovou výrobu představují druhotné suroviny důležitý zdroj surovin pro průmyslová odvětví. Díky jejich využívání dochází k šetření primárních zdrojů, snižování v průmyslových podnicích a taktéž ke snižování negativních dopadů na životní prostředí zdraví. českého všechna nákladů a lidské Podpora prevence a využívání druhotných surovin směřuje též k naplňování jednoho z cílů Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR dosažení maximální dovozní nezávislosti ČR na energetických a materiálových zdrojích při současné podpoře udržitelného materiálového hospodářství Strategie a legislativa EU Nakládání a účinnější využívání přírodních zdrojů je tématem, které je na úrovni Evropské unie stále silněji akcentováno a jsou na něm založeny základní strategické a politické priority EU. Důvodem je snaha o zvyšování efektivity evropského hospodářství (jak z pohledu makroekonomického, tak z hlediska jednotlivých podniků), snižování závislosti na dovozu surovin (často z nestabilních oblastí) a dosahování přínosů v ochraně životního prostředí. Nedávná analýza provedená Evropskou environmentální agenturou ukazuje, že Evropská unie dováží osmkrát více primárních surovin, než kolik jich vyváží. Těžba a doprava těchto surovin s sebou pak přináší nezanedbatelné environmentální i ekonomické náklady. Obrázek 5: Zahraniční obchod EU-28 ( ) Zdroj: Environmental Indicator Report 2014: Environmental Impacts of Production-consumption Systems in Europe, European Environment Agency,

17 Obrázek 6: Vývoz a dovoz energií a surovin (EU-27; 1999, 2008) Zdroj: Eurostat Comtex statictics Stěžejním strategickým materiálem, na kterém staví evropská hospodářská politika, je strategie Evropa Ta stanovuje vizi evropského sociálně tržního hospodářství pro 21. století a mimo jiné zdůrazňuje nutnost vybudování hospodářství méně náročného na zdroje. Na strategii Evropa 2020 navazuje sedm tzv. vlajkových iniciativ, z nichž pro podporu využívání zdrojů (včetně druhotných surovin) jsou klíčové Evropa méně náročná na zdroje, Inovační unie, Průmyslová politika pro éru globalizace. Tabulka 3: Vlajkové iniciativy strategie Evropa 2020 související s podporou využívání zdrojů Vlajková iniciativa Využívání zdrojů Evropa méně náročná na zdroje Vlajková iniciativa Evropa méně náročná na zdroje je podrobně rozpracována v Plánu pro Evropu účinněji využívající zdroje. Ten zdůrazňuje nutnost dosažení růstu založeného na účinném využívání zdrojů a vymezuje přeměnu evropského hospodářství v hospodářství udržitelné do roku

18 Ekonomický růst má vycházet z využívání menšího objemu zdrojů, produkce a spotřeby zboží, vytváření podnikatelských příležitostí i nových pracovních míst v oborech recyklace, lepšího designu výrobků a nahrazování materiálů. Nejnověji je oblast účinnějšího využívání zdrojů zpracována ve sdělení Evropské komise Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu. Inovační unie V rámci vlajkové iniciativy Inovační unie byl vydán Akční plán pro eko-inovace, jehož cílem je podpora rozvoje a uplatňování inovací, které vedou ke snižování tlaků na životní prostředí, včetně zodpovědného využívání přírodních zdrojů. Akční plán též zdůrazňuje potřebu lépe aplikovat výsledky výzkumu a vývoje v praxi. V polovině února 2013 bylo založeno Evropské inovační partnerství pro nerostné suroviny, a to za účelem snížení závislosti EU na surovinových zdrojích a jejich dovozu, postupné náhrady vzácných (tzv. kritických) surovin dostupnějšími alternativami a podpory inovativních postupů při průzkumu, dobývání, využívání a recyklaci nerostných surovin. Cíli do roku 2020 jsou realizace 10 významných inovačních projektů a náhrada alespoň 3 kritických surovin. Průmyslová politika pro éru globalizace Vlajková iniciativa Průmyslová politika pro éru globalizace byla rozpracována do strategického dokumentu Integrovaná průmyslová politika pro éru globalizace: Konkurenceschopnost a udržitelnost ve středu zájmu Zdůrazňuje nutnost realizace takové průmyslové politiky, která posílí konkurenceschopnost evropské ekonomiky, povede k vytváření nových pracovních míst a zároveň umožní přechod na nízkouhlíkové hospodářství účinně využívající zdroje. V roce 2009 vydala Evropská komise také balíček k Udržitelné spotřebě a výrobě a udržitelné průmyslové politice (SCP-SIP), na jehož základě byly v následujících letech přijaty navazující dokumenty v oblastech: Lepší výrobky a chytřejší výroba; Štíhlejší výroba; Globální trh s udržitelnými výrobky. Balíček zahrnuje opatření v oblasti technologií (např. systém ověřování environmentálních technologií v rámci ETAP), systémů řízení podniků (EMAS) a výrobků (ekodesign, ekoznačení, energetické štítkování, zelené veřejné zakázky). 18

19 2.3 OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Nejnovějším přístupem Evropské unie k účinnějšímu využívání zdrojů je přechod k tzv. oběhovému hospodářství (v orig.: circular economy), zakotvený ve sdělení Evropské komise Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu.5 Základním principem oběhového hospodářství je, že se přidaná hodnota produktů uchovává v ekonomickém systému co možná nejdéle a zároveň se snižuje objem odpadu. Jakmile produkt v oběhovém hospodářství dosáhne konce své životnosti, ponechá se v systému jako zdroj, aby mohl být opakovaně využit ve výrobě a vytvářet tím další hodnotu. Spotřebitelům tím dává možnost využívat výrobky (resp. jejich funkce) delší dobu, na straně podnikatelské sféry zase poskytuje nové ekonomické příležitosti v oblastech znovuvyužívání výrobků, jejich údržby a oprav, recyklace či poskytování servisních a dalších služeb (namísto pouhého prodeje výrobků). Současná ekonomika je však z velké většiny stále založena na tradičním lineárním principu, jak ukazuje například následující graf mapující situaci ve Velké Británii: Obrázek 7: Cirkulární vs. lineární ekonomika ve Velké Británii Zdroj: Resource Efficiency webinar special on decoupling: Final report, European Environment Agency, COM(2014) 398 final ze dne

20 Přechod k oběhovému hospodářství vyžaduje změny v hodnotových řetězcích, od návrhu výrobku po vytvoření nových obchodních a marketingových modelů, od nových způsobů zpracování odpadu na zdroje po nové způsoby spotřebitelského chování. Vytvoření funkčního oběhového hospodářství znamená naprostou systémovou změnu a rozvoj inovací, a to jak technologického tak (především) sociálního charakteru. Zároveň je však třeba zdůraznit, že i v případě vysoce oběhové ekonomiky bude vždy třeba jistého množství primárních zdrojů a vždy bude nutné odstraňovat určitý zbytkový odpad. Obrázek 8: Model oběhového hospodářství Zdroj: Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu 20

21 Obrázek 9: Toky obnovitelných a neobnovitelných materiálů v oběhovém hospodářství systémové schéma Zdroj: Ellen MacArthur Foundation Sdělení Evropské komise Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu identifikuje aspekty, které při přechodu k oběhovému hospodářství hrají důležitou roli: design a inovace, investice, činnost podniků a spotřebitelů, politika a legislativa v oblasti odpadů. Design a inovace Oběhové hospodářství nenechává řešení otázky, co s odpadem, výhradně na konec životnosti výrobku, ale minimalizuje vznik odpadu již ve fázi samotného navrhování výrobků a služeb (či celých výrobních procesů) a obvykle zapojuje inovativní postupy v celém hodnotovém řetězci. Koncept ekodesignu již pronikl i do legislativy, a to v oblasti výrobků spotřebovávajících nebo ovlivňujících spotřebu energie. S rostoucím důrazem na účinnější využívání neenergetických zdrojů lze předpokládat, že při nejbližší revizi předmětné směrnice může být uvažováno o rozšíření záběru ekodesignu i o tuto oblast tj. stanovení požadavků na design výrobků vzhledem ke spotřebě surovin. 21

22 Investice Řešením respektujícím zavádění oběhového hospodářství by měly být poskytovány patřičné finanční stimuly. Mezi ně lze zařadit: přímé financování prostřednictvím dotačních mechanismů (např. Horizon 2020, v ČR: OPPIK), rozvoj projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), uplatňování relevantních kritérií v rámci zelených veřejných zakázek (GPP). Za významné ekonomické stimuly lze považovat také odstraňování tzv. škodlivých dotací (tj. dotací, jež mají za důsledek poškozování životního prostředí) a přesun daňové zátěže ze zdanění práce na platby daní za znečišťování životního prostředí a spotřebu zdrojů (ekologická daňová reforma). Činnost podniků a spotřebitelů Klíčovými aktéry při přechodu na oběhové hospodářství jsou podniky a spotřebitelé, důležitou roli však hrají též ostatní subjekty v rámci hodnotového řetězce (výrobci, investoři, distributoři, atd.) a vzájemná komunikace. Spotřebitelé by měli být lépe informováni o environmentálních (či sociálních) vlastnostech různých výrobků, aby mohli činit informovaná rozhodnutí. Pro podnikovou sféru je zase nutné zajistit, aby byla na pracovním trhu k dispozici nezbytná znalostní a dovednostní základna. V budoucnu též vzroste význam spotřebitelských modelů založených na půjčování, výměně, směně či pronájmu produktů tzv. sdílená ekonomika (v orig.: sharing economy nebo collaborative economy). Tento trend již dobře funguje např. u sídelní / půjčování automobilů či pracovního nářadí nebo produkci a distribuci potravin. Politika a legislativa v oblasti odpadů V 7. akčním programu pro životní prostředí si Evropská unie si stanovila politický závazek omezit vznik odpadu, recyklovat odpad a vytvořit tak z něho významný, spolehlivý zdroj surovin v Unii, získávat energii zpět pouze z nerecyklovatelných materiálů a zcela odstranit skládkování. Mezi základní přístupy, pomocí kterých by mělo být daných cílů dosaženo, patří uplatňování konceptu rozšířené odpovědnosti výrobce a daně ze skládkování (s postupným zákazem skládkování vybraných druhů odpadu). V současné době se v EU vytváří v průměru přibližně pět tun odpadu na osobu ročně, přičemž účinně recyklována je o něco více než třetina odpadu. Zároveň mezi jednotlivými členskými státy existují výrazné rozdíly. Například šest členských zemí již účinně odstranilo skládkování komunálního odpadu, když se jim podařilo skládkování snížit za posledních 20 let z 90 % na méně než 5 % a v některých regionech dosáhnout 85% míry recyklace; zatímco v jiných zemích se na skládky ukládá stále více než 90 % odpadu a recykluje se méně než 5 % odpadu. 22

23 Obrázek 10: Procento recyklace komunálního odpadu v zemích EU Zdroj: Signály EEA 2014: Kvalita života a životní prostředí Podpora účinně využívaných zdrojů a oběhového hospodářství v Evropě, Evropská agentura pro životní prostředí, 2014 Přeměna odpadu ve zdroj představuje jednu z možností, jak uzavřít cyklus v rámci systémů oběhového hospodářství. Podnikatelská sféra však potřebuje jasné politické signály a cíle, aby mohla z dlouhodobého hlediska předvídat změny a realizovat potřebné investice s vysokou mírou pravděpodobnosti, že se jí vložené prostředky vrátí. 23

24 Kolik prvků obsahuje smartphone? Význam efektivního nakládání s odpady lze velmi dobře demonstrovat na příkladu elektroodpadu. Ten obsahuje řadu hodnotných materiálů včetně mnoha výše zmíněných kritických suroviny (např. na výrobu smartphonu je potřeba využít 46 různých chemických prvků viz Obrázek 11). V současnosti jsou i při rozsáhlé recyklaci některé z těchto surovin ztráceny, přičemž se ukazuje, že v budoucnosti bude ekonomicky výnosné třídit a znovu používat i malé množství elektroodpadu. Obrázek 11: Prvky potřebné na výrobu smartphonu Zdroj: Projekt Ex Tax (http://www.ex-tax.com) Součástí balíku opatření k podpoře oběhového hospodářství, který Evropská komise přijala v červenci 2014, byly předpisy týkající se odpadů, obalů, skládkování, autovraků, baterií a elektronických zařízení. Nově instalovaná Evropská komise však na počátku roku 2015 tyto předpisy stáhla z vyjednávání s cílem předložit v průběhu roku ambicióznější plán na podporu oběhového hospodářství. Nizozemská vláda zároveň oznámila, že problematika oběhového hospodářství se stane jedním ze základních témat nizozemského předsednictví v Radě EU v 1. pololetí roku

25 3 PŘÍSTUP VYBRANÝCH STÁTŮ EU Jak bylo uvedeno v předcházející kapitole, mezi členskými státy EU existují značné rozdíly, pokud jde o účinnost systému odpadového hospodářství a využívání zdrojů. Na základě srovnání jednotlivých států poskytla Evropská komise doporučení členským státům s nejslabšími výsledky, přičemž jako nejúčinnější identifikovala následující hospodářská opatření: daň ze skládkování a spalování; režim plateb podle množství odpadu; rozšířená odpovědnost výrobce; pobídky pro místní orgány (aby podporovaly prevenci vzniku odpadu, jeho opětovné využití a recyklaci); zákaz skládkování. V rámci této studie analyzovali řešitelé přístupy k problematice odpadového hospodářství, druhotných surovin a účinnějšího využívání zdrojů v těch členských státech Evropské unie, které mohou sloužit jako vhodné příklady aplikace prevenční strategie a zavádění principů oběhového hospodářství. Konkrétně byly do analýzy zahrnuty následující státy: 3.1 Velká Británie, Skotsko, Německo, Rakousko, Nizozemí; Dánsko; Švédsko; Finsko. VELKÁ BRITÁNIE6 Celkový současný postoj Velké Británie k problematice odpadového hospodářství je založen na myšlence Prevence je lepší než léčba. Pro nejbližší období ( ) je tématem odpadového hospodářství ve Velké Británii řízení zdrojů a odpadů vedoucí k trvale udržitelné ekonomice a snížení negativních vlivů na lidské zdraví a životní prostředí. Cílem politiky je nejen celkově nižší množství odpadů, ale zejména navýšení příležitostí pro oblast sběru odpadu, jeho recyklaci, přepracování a opětné využití. Rolí státu je zde podpora udržitelného nakládání s odpady a tím i snížení nákladů v podnikatelské sféře i v domácnostech. Celkové směřování politiky v oblasti odpadového hospodářství je shrnuto v dokumentu Waste Management Plan for England. 6 Vzhledem k decentralizaci státní správy ve Velké Británii jsou strategie, programy a opatření, jež jsou uváděny v této kapitole, platné především pro oblast Anglie. Z tohoto důvodu jsou také do samostatné kapitoly (kap. 3.2) vyčleněny informace o Skotsku, které uplatňuje program Zero Waste Scotland v rámci působnosti své správy. 25

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Prioritní strategie EU pro nakládání s odpady Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář Ekomonitor Praha, 9. 11. 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU pro odpadové

Více

Oběhové hospodářství: nejnovější strategie EU v oblasti managementu přírodních zdrojů

Oběhové hospodářství: nejnovější strategie EU v oblasti managementu přírodních zdrojů Oběhové hospodářství: nejnovější strategie EU v oblasti managementu přírodních zdrojů Podkladový dokument ke kulatému stolu Národního konventu o EU k tématu oběhového hospodářství Autoři: Pavel Růžička

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

Nový balíček EK pro oběhové hospodářství

Nový balíček EK pro oběhové hospodářství Nový balíček EK pro oběhové hospodářství Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Odpady dnes a zítra, Jindřichův Hradec, 4. 2. 2016 OBSAH PREZENTACE Balíček k oběhovému hospodářství

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 Zpracoval(a): Zpracoval: Mgr. Daniel Havlík Datum: 19. 4. 2016 Základní informace souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

Program na podporu eko-inovací v ČR

Program na podporu eko-inovací v ČR Program na podporu eko-inovací v ČR Michal Musil FOCUSED ON INNOVATION Praha 3.7.2008 Sdružení na podporu ekoinovací v ČR Integra Consulting Services s.r.o. Technologické Centrum Akademie věd České ekologické

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH OBSAH PREZENTACE Oběhové hospodářství a cíle Výsledky odpadového hospodářství v ČR Produkce odpadů a nakládání s nimi Srovnání

Více

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Oběhové hospodářství * Evropská komise vydala nový

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s.

odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s. odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s. SUEZ ready for the resource revolution zastoupení v 70 zemích 81 000 zaměstnanců obrat 15,1

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Česká asociace odpadového hospodářství. Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů

Česká asociace odpadového hospodářství. Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Česká asociace odpadového hospodářství Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Oběhové hospodářství * Evropská komise vydala nový

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 Tomáš Kovařík Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Biomasa & Energetika, 24. listopadu

Více

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development Ekodesignový projekt Centrum inovací a rozvoje (CIR) Ekodesign Centrum inovací a rozvoje (CIR) Vlastnosti a užitná hodnota každého je definována již v prvních fázích jejich vzniku. Při návrhu je nutné

Více

POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030

POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030 POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030 Jan Harnych 320a činnosti podporující vzájemná jednání sociálních partnerů na celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů zaměstnavatelů

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji O čem se bavíme? o tzv. komunálních odpadech, tedy o odpadech, které

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Environmentální management a

Environmentální management a Environmentální management a certifikace EMAS Mgr. Miroslav Krčma Místní í Agenda 21 v obcích, 2. listopadu 2011 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 22. dubna 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

NOVÁ LEGISLATIVA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A POSÍLENÍ PREVENCE VZNIKU ODPADŮ

NOVÁ LEGISLATIVA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A POSÍLENÍ PREVENCE VZNIKU ODPADŮ NOVÁ LEGISLATIVA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A POSÍLENÍ PREVENCE VZNIKU ODPADŮ Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Předcházení vzniku odpadů 2016, Praha, 24. 25. 10. 2016 Nová

Více

Implementace Politiky druhotných surovin ČR Mgr. Miloslava Tomiková, Odbor ekologie

Implementace Politiky druhotných surovin ČR Mgr. Miloslava Tomiková, Odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Mgr. Miloslava Tomiková, Odbor ekologie Úvod k dokumentu Politika druhotných surovin ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ( MPO ) zpracováním aktualizace Surovinové

Více

kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje

kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Udržitelnost a environmentální aspekty kohezní politiky s ohledem na Operační program Podnikání a inovace Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Operační program Podnikání a inovace

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY

IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY SPDS a CE 50 let úsilí o zrovnoprávnění primárních a sekundárních surovin započtení environmentálních externalit (produkce CO2, spotřeba energií, vody) daňové

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH:

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2016 Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Lány a městem Chotěboř extranet.kr-vysocina.cz/vestnik/2016/001.pdf 2. Veřejnoprávní

Více

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ČR A NOVÉ SMĚRNICE EU V ODPADECH

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ČR A NOVÉ SMĚRNICE EU V ODPADECH OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ČR A NOVÉ SMĚRNICE EU V ODPADECH Jan Maršák odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Dny teplárenství a energetiky 26. dubna 2017, Hradec Králové OBSAH PREZENTACE ü BALÍČEK

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH V ČESKÉ REPUBLICE

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH V ČESKÉ REPUBLICE NOVÝ ZÁKON O ODPADECH V ČESKÉ REPUBLICE Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ENVIRO 2016, Ostravice, 22. 23. 9. 2016 OBSAH PREZENTACE Nová legislativa odpadového hospodářství Data o

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR index (2=1) Stav životního prostředí v ČR Energetická náročnost hospodářství Energetická náročnost HDP v ČR [%], 23 211 Energetická náročnost hospodářství

Více

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Mgr. Pavel Drahovzal předseda Komise životního prostředí Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky Ing. Bc. Barbora Fűrstová Oddělení legislativně-právní

Více

Plán odpadového hospodářství města Dubňany Směrná část

Plán odpadového hospodářství města Dubňany Směrná část Plán odpadového hospodářství města Dubňany 2017-2026 Směrná část Objednatel Zhotovitel Město Dubňany ECO Management, s.r.o. Náměstí 15. dubna 1149 K Západi 2033/54 696 03 Dubňany 621 00 Brno IČ 00284882

Více

STRATEGIE, PLÁNY, STAV OH, NOVÉ ZÁKONY O ODPADECH

STRATEGIE, PLÁNY, STAV OH, NOVÉ ZÁKONY O ODPADECH STRATEGIE, PLÁNY, STAV OH, NOVÉ ZÁKONY O ODPADECH Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Luhačovice, XXVI. seminář energetiků 21. 1. 2016 Hlavní legislativní změny v roce 2015 I.

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012 Úspory energie v budovách Brno AMPER březen 2012 Osnova: 1. Energie pro budoucnost, ELA a FCC Public, AMPER Brno 2012 úspory v průmyslu 2. Legislativa Evropské unie 3. Legislativa v České republice, národní

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004 Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Závěrečná zpráva Územní energetická

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

kam směřuje zelený závazek EU?

kam směřuje zelený závazek EU? Energetická účinnost: Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor debata v Evropském domě 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU

Více

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Mgr. Pavel Drahovzal starosta obce Velký Osek Výkonný ředitel Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky Legisla(va odpadového hospodářství - východiskem

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Nakládání s elektroodpady WEEE OEEZ

Nakládání s elektroodpady WEEE OEEZ Nakládání s elektroodpady WEEE OEEZ Waste Electrical and Electronic Equipment - odpadní elektrická a elektronická za řízení Radovan Kukla, 6/2006, 3/2007 WEEE Forum je skupina zástupc ů reprezentujících

Více

Možnosti snižování energetické náročnosti

Možnosti snižování energetické náročnosti Možnosti snižování energetické náročnosti Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor konference Průmysl 4.0 snižuje energetickou náročnost ČR 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické

Více

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Vojtěch Pilnáček Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Regionální setkání starostů Regionservis Dětenice, 14. května 2015 Odpady v ČR probuzeny

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Martin Harák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Ostrava, 17. září 2015 Zákon o odpadech Poslední novelizace zákon č. 223/2015 Sb. Zákon

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Koncept Smart Cities v prostředí České republiky

Koncept Smart Cities v prostředí České republiky Koncept Smart Cities v prostředí České republiky Martin Maštálka Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd Městské plánování Smart City Inteligentní vs. chytré

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Konference Odpady 2011 Plzeň, 15. 11. 2011 Pohled měst a obcí na udržitelné odpadové hospodářství:

Více

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje Tábor,

Více

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka ECO DESIGN EKOdesign - koncept usilující o minimalizaci dopadů na životní prostředí - uplatňuje se v celém životním cyklu výrobku - přináší EKOlogické i EKOnomické efekty Enviromentální profil výrobku

Více

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí, 2. 11. 2014 Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... - 4 - B. Zhodnocení stávající

Více

Nízkouhlíkové technologie 2015

Nízkouhlíkové technologie 2015 Nízkouhlíkové technologie 2015 Příjem žádostí je červen - září 2015. Podporované aktivity: Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel), pilotní

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Obsah Zelené nakupování - úvod Náklady životního cyklu Projekt Buy Smart+ Zelené nakupování Zelené nakupování Zelené nakupování " je takový způsob nakupování,

Více

Ondřej Pašek. Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací

Ondřej Pašek. Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací Ondřej Pašek Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací Principy pro příští období 1. Prevence místo hašení problémů: levnější a účinnější Úspory energie a čisté ovzduší Využití materiálů místo spaloven

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více