HLAVNÍ TERMINÁL MT-07.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLAVNÍ TERMINÁL MT-07.2"

Transkript

1

2 komunikační systém sestra-pacient HLAVNÍ TERMINÁL MT-07.2 nové funkce komunikace s centrálou probíhá prostřednictvím LAN s použitím nejmodernější VoIP technologie intuitivní dotykové rozhraní (10,4 LCD color touch-screen monitor) ergonomické natáčení ústředny variabilita umístění na stole nebo stěně LAN rozhraní pro připojení do systému USB port pro zálohování dat a upgrade SW zobrazení místa zaregistrovaného personálu (NURSE PRESENT) režim DEN/NOC přímá podpora ve spojování oddělení do větších celků s centrální obsluhou (až 10 oddělení, WARD COUPLING) časové filtry zobrazení volání (ZONE NURSING) rozšířený záznam historie volání (čas aktivace a vybavení volání) PHP server, on-line zobrazení aktuálního stavu centrály a možnost zobrazení a zálohování historie volání do PC 45 stůl ze DATACOM Systems, s.r.o., K ížkovského 112, , Valašské Mezi í í tel.: , fax: ,

3 úvodník Professional Computing speciál Ročník XI, č. 4/2010 IT pro zdravotnictví Vyšlo 27. září 2010 DCD Publishing Vydavatel: DCD Publishing Komprdova 20, Brno IČO: ředitelka: Kateřina Černovská Adresa redakce: Lublaňská 21, Praha 2 tel.: , fax: Redakce: PhDr. Vlaďka Bezecná, Grafika a sazba: Radek Štěpánek, Obchod a inzerce: Magdaléna Čupková, Kamila Jurošková, Karel Rumler, Petr Meitner, Produkce: Tomáš Brejša, Registrace: MK ČR E 8219 ISSN DCD Publishing, s. r. o. IT pro zdravotnictví / obsah Úvodník 1 Vážení čtenáři, vážené čtenářky, z výzkumu společnosti Motorola Enterprise Mobility vyplynulo, že více než osmdesát procent řídících pracovníků ve zdravotnictví prohlásilo, že informační technologie jsou dnes pro jejich organizace důležitější, než byly ještě před dvěma lety. Respondenti uvedli mezi hlavní výhody zejména vyšší přesnost plnění objednávek, snížení manuálních chyb a vyšší produktivitu zaměstnanců v rámci různých nemocničních prostředí. Výzkum ukázal, že klíčové aplikace, které jsou hybatelem investic ve zdravotní péči, zahrnují elektronické zdravotní záznamy, elektronickou preskripci a poskytování medikace. Přitom chyby v medikaci patří mezi nejčastější medicínské chyby a jen v USA ročně poškodí asi 1,5 milionu lidí ročně. Navíc samotné další medicínské náklady na léčení zdravotních komplikací způsobených léky, dosahují při mírném odhadu 3,5 miliardy dolarů každý rok. Další běžně uváděné výhody zahrnují zvýšení produktivity zaměstnanců, vyšší přesnost plnění norem pro kvalitní přehledy a vyšší přesnost plnění objednávek Také nelze zapomenout, že IT umožňují, aby jednotlivá zdravotnická zařízení, tedy střediska, polikliniky i velké nemocniční komplexy, byly spravovány tak, jako jakýkoliv běžný výrobní podnik na konci první dekády třetího tisíciletí. I zde tedy najdou svá uplatnění velké informační systémy (ERP), technologie pro správu a údržbu dat i třeba systémy určené pro komunikaci se zákazníkem (CRM). Protože pacient je přece klient, či se mýlím? Více se dočtete na následujících stránkách. Pěkné počtení přeji Nemocniční IS pohledem T-Systems (T-Systems) 2 Bezpečnost sítě je nezbytná (D-Link) 4 Canon přispívá k rozvoji zdravotnictví efektivní správou dokumentů (Canon) 5 Portál HR od Vema ve fakultní nemocnici Ostrava (Vema) 6 Ochrana před všemi druhy virů (Eset software) 8 Professional Computing

4 IT pro zdravotnictví Nemocniční IS pohledem T-Systems Josef Filip Globální ekonomická krize nám ukázala, že pouze společnosti, které se dokážou během krátké doby přizpůsobit novým výzvám, v dlouhodobém horizontu přežijí. Tato skutečnost se nezmění ani v době ekonomického oživení, protože stále se zkracující inovační cykly a fluktuace hospodářského cyklu vyžadují neustálou adaptaci. elektronický zdravotní záznam/arbeits Gemeintschaft Elektronische Gesundheit Akte) při vytváření elektronické zdravotní karty pacienta. Řešení je nabízeno i v cloudu Zdravotnictví nejen v České republice je výrazně atakováno vlivy ekonomické krize. Důsledky výpadku výběru zdravotního pojištění i úspor administrativy státu se projevují dopady do hospodaření zdravotnických zařízení. Tím nabývá na váze provázanost ryze odborně profesních aplikací s aplikacemi, umožňující ekonomické a manažerské hodnocení léčebného procesu a změna řízení zdravotnických zařízení z pohledu čistě medicínského na medicínsko-ekonomický. Jaká je tedy role IT ve zdravotnictví, jaká jsou očekávání poskytovatelů lékařské péče od IT, jaké jsou zkušenosti z IT projektů v zahraničí? Od IT systémů ve zdravotnictví je očekávána především podpora klinických procesů, bezpečná správa pacientských dat, řízení zdrojů a samozřejmě úzké propojení všech systémů s výkaznictvím zdravotním pojišťovnám. Hlavními výstupy z pohledu hospodaření zdravotnického zařízení jsou náklady na diagnózu a jejich variance, měření efektivity procesů. Z toho vyplývají požadavky na IT ve zdravotnictví: jedna sdílená datová základna dostupná pro všechna připojená zdravotní zařízení, využití jednotných platforem (snižují implementační a provozní náklady) a on-line data bez čekání na update ze spolupracujících systémů. Zkušenosti úspěšných zahraničních zdravotnických zařízení s IT lze shrnout poměrně jednoduše: integrované řešení, minimum rozhraní, zpřístupnění informací zdravotnickému personálu dle potřeby jeho role v léčebném procesu, informační podpora vazeb mezi nemocničními zdravotníky a okolními navázanými specialisty. Mezinárodní kompetenční centrum Společnost T-Systems má dlouhou, více než dvacetiletou, historii spolupráce se zdravotnickým sektorem. Mezinárodní kompetenční centrum pro zdravotnictví se sídlem v Rakousku podporuje lokální zastoupení T-Systems v jednotlivých zemích předáváním zkušeností v oblasti informačních a telekomunikačních služeb pro zdravotnictví od návrhu řešení a potřebné infrastruktury, přes realizační a integrační služby, řízení projektů, až po provoz a podporu informačních systémů. Právě v Rakousku se T-Systems výrazně angažuje v podpoře zdravotnictví a zdravotnických IS. Klíčovým řešením jednotného informačního systému je SAP for Healthcare (užívané je též označení SAP IS-H) oborové řešení ERP pro zdravotnická zařízení, doplněné o aplikační nadstavbu i.s.h. med. I.s.h. med nabízí řadu specializovaných modulů pro různé medicínské obory (např. chirurgie, radiologie, neonatologie ). Toto řešení je v Rakousku implementováno jak ve zdravotnických zařízeních měst (např. AKH Linz), tak v řetězcích zařízení pokrývajících celé spolkové země (např. ve Štýrsku). Zavedení jednotného informačního a komunikačního systému pro všechny štýrské zemské nemocnice sdružené ve společnosti KAGes (22 regionálních nemocnic včetně nemocnic univerzitního typu) umožnilo optimalizovat procesy v systému poskytování lékařské péče. Implementované řešení komunikuje v rámci jednotné sítě, poskytuje jednoznačnou identifikaci pacientů, možnost nahlédnutí do dokumentace pacienta ze všech sdružených nemocnic, předávání pacientů na specializovaná pracoviště, automatizované vyúčtování výkonů zdravotním pojišťovnám, controlling a obsahuje i manažerské nadstavby pro rozhodovací procesy řízení, jakož i speciální funkce jako například výzkum a výuka. Mezi zákazníky, kteří využívají řešení SAP IS-H/i.s.h. med, patří nemocniční skupiny, zřizovatelé (města, obce) i nemocnice a jednotlivá odborná oddělení nejen v Rakousku, ale i v řadě dalších zemí, jako je Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Saudská Arábie, Izrael, Chile, Mexiko, Turecko, Belgie, Filipíny, Kolumbie, Kanada. Celosvětově je užíváno více než 270 instalací na čtyřech kontinentech v sedmi jazykových mutacích. Na většině projektů se podíleli konzultanti T-Systems. Kromě poskytování a podpory provozu integrovaného nemocničního informačního systému SAP IS-H/i.s.h.med se T-Systems v Rakousku angažuje i v iniciativě ARGE ELGA (pracovní sdružení pro Kompetence T-Systems se neomezují jen na implementaci integrovaného ERP řešení a aktivity integrovaného elektronického zdravotního záznamu. T-Systems jako významný poskytovatel dynamických ICT služeb nabízí pro své zákazníky řešení SAP IS-H/i.s.h.med v konceptu SaaS (Software as a Service) technologicky postavené na bázi cloud computingu poskytování IT infrastruktury a včetně zajištění informační bezpečnosti. T-Systems nabízí svým zákazníkům řešení pomocí dynamických služeb jako odpověď na tlak po snížení nákladů na IT služby. Ty umožňují nejen snížení investiční náročnosti, ale přináší i schopnost IT infrastruktury pružně reagovat na změnu potřeb IT musí nejen umět rychle růst spolu s podnikáním, ale také se v případě potřeby i dynamicky redukovat T-Systems reaguje na problémy spočívající v demografických změnách konkrétními řešeními také v oblasti telemedicíny, která umožňují, aby pacienti mohli zůstat ve svém rodinném kruhu, zatímco jejich životní funkce jsou monitorovány ošetřujícím lékařem v režimu on-line s vazbou na klinický informační systém Všechny tyto aspekty hrály roli při rozhodnutí spolupracovat na lokalizaci SAP IS-H/i.s.h. med do našich podmínek. Počátkem září uspořádal SAP ČR první školení lokalizované verze SAP IS-H pro své partnery. Technologickým partnerem školení byla společnost T-Systems Czech Republic, která také představila lokalizovanou verzi aplikační nadstavby i.s.h. med. Josef Filip je Senior Accont Manager společnosti T-Systems Czech Republic T-Systems Czech Republic Na Pankráci 1685/17, Praha 4 Tel.: Fax: Professional Computing

5

6 IT pro zdravotnictví Bezpečnost sítě je nezbytná ALEŠ PÍCL Ve zdravotnických zařízeních jsou bezdrátové sítě preferovanou možností, jak zůstat stále ve spojení, protože poskytují snadné použití, mobilitu a flexibilitu. S využíváním bezdrátového připojení však přicházejí také nové bezpečnostní hrozby. IT manažeři a administrátoři se dnes střetávají se dvěma hlavními typy ohrožení bezdrátových sítí. První se týká nekontrolovaných bezdrátových zařízení v síti a druhý bezdrátových útočníků. O nekontrolovaných bezdrátových zařízeních, která představují vážné ohrožení celé sítě, IT manažeři obvykle nevědí. Jedním z nebezpečí mezi takovými zařízeními je pirátský přístupový bod, což je standardní Wi-Fi přístupový bod (AP), začleněný do bezdrátové sítě zvenčí bez souhlasu IT oddělení. Nekontrolovaná bezdrátová zařízení se mohou objevit také v podobě Wi-Fi telefonu, PDA nebo notebooku. Například někteří koncoví uživatelé mohou nakonfigurovat své notebooky tak, že ohrozí bezpečnost sítě, jiní uživatelé mohou vytvářet ad-hoc peer-to-peer Wi-Fi sítě, které mohou být odposlouchávány útočníkem, nebo některé počítače mohou umožňovat přemostění mezi kabelovou a bezdrátovou sítí. Na ochranu proti těmto hrozbám by měly firmy chránit své bezdrátové sítě proti takovým nekontrolovaným zařízením. Bezdrátoví útočníci Bezdrátoví útočníci se obvykle objeví téměř hned po vytvoření bezdrátové sítě. Pro IT manažery je proto důležité, aby je mohli detekovat a dokázali se proti nim bránit. Wi-Fi síť je zranitelná útoky typu denial-of-service, způsobenými bezdrátovým rušením, zahlcením provozu a zlovolnou manipulací s řízením nebo správou síťového provozu, protože neexistuje ideální způsob, jak odlišit normálního uživatele od útočníka. Některé typy Wi-Fi sítí, zejména ty, které nepoužívají žádné, nebo jen slabé WEP šifrování, jsou také zranitelné např. předstíráním totožnosti, přesměrováním spojení přes prostředníka a zjišťováním informací o sítí. Jediný způsob, je mít komplexní systém detekce a prevence průniku do bezdrátové sítě. Bezpečnostní řešení od D-Linku Systém detekce a prevence průniku pro bezdrátové sítě společnosti D-Link je integrován do její produktové řady unifikovaných přepínačů, které dokážou detekovat hrozby a útoky, klasifikovat je, oznámit administrátorovi a dokonce zmírnit jejich účinky, než způsobí narušení činnosti sítě. Řešení D-Link nabízí IT manažerům a administrátorům síť s řiditelnými AP, které po nainstalování dokážou skenovat celou bezdrátovou síť a zároveň sledovat provoz bezdrátových klientů. Unifikovaný přístupový bod D-Linku má již standardně vestavěnou funkci skenování frekvenčního pásma. Pro rozšířenou okamžitou detekci a potlačení působení pirátských AP mohou administrátoři snadno nakonfigurovat jeden z unifikovaných přístupových bodů do hlídacího režimu a ostatní do aktivního režimu. Unifikovaný přístupový bod v režimu Sentry nepřetržitě sleduje vysílací frekvence a odposlouchává signální rámce a další bezdrátový provoz. Přístupové body v aktivním režimu slouží primárně pro obsluhu uživatelského provozu, pravidelné skenují vysílací frekvence a hlásí výsledky zpět do unifikovaného přepínače. Administrátoři mohou volně nakonfigurovat unifikované AP D-Link do režimu Sentry, režimu Active nebo hybridního režimu Sentry +Active pro obě funkce. Skenování vysílacích frekvencí V režimu Sentry je primární funkcí přístupového bodu speciální skenování frekvenčního pásma. Tzn., že AP nebude vysílat informace o síti, odpovídat na dotazy ani připojovat klienty. Při výchozím nastavení režimu Sentry se skenují vysílací frekvence všech kanálů v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz, jejichž používání je v konkrétní zemi povoleno. Toto nastavení však může administrátor snadno změnit podle požadavků na práci sítě. Pak může AP v režimu Sentry skenovat kromě kanálů platných pro danou zemi, ve které AP pracuje, také všechny ostatní kanály. To zaručuje, že administrátor dokáže odhalit pirátská zařízení, která používají standardní vybavení se změněným nastavením země provozu nebo používají nelegální kanály, aby se zabránilo jejich odhalení. Ochrana před pirátskými AP a klienty Jakmile je pirátský AP nebo klient detekován a klasifikován, může administrátor spustit příslušné akce, aby ochránil síť nebo zablokoval pirátský AP nebo klienta. V závislosti na detekovaných zařízeních je možné použít několik různých přístupů. Je-li detekován pirátský AP, administrátor může aktivně zabránit klientům, aby se připojovali k tomuto AP, ještě předtím, než může být lokalizován a fyzicky vyřazen z provozu. Před aktivací této funkce administrátor nejprve zajistí, aby žádné legitimní AP nebyly klasifikovány jako pirátské. Podobně, zahájí-li bezdrátový klient nebo útočník útok, může administrátor rychle zabránit, aby se připojil na jakékoli AP, než je lokalizován. D-Link Wireless Intrusion Detection and Prevention System je bezpečné, robustní a cenově výhodné řešení, které umožňuje administrátorům efektivně detekovat a potlačovat rizika a hrozby v bezdrátové síti. Na rozdíl od podobných řešení na trhu je D-Link Wireless Intrusion Detection and Prevention System dodáván již plně integrovaný do zařízení bez navýšení ceny nebo placení licenčních poplatků. Toto řešení využívá dvojí režim unifikovaných přístupových bodů D-Link, aby nabídl organizacím výhodu použití existujícího hardwaru pro maximální využití dosavadních investic a zároveň optimalizaci zabezpečení prostřednictvím centrálního řízení, monitorování hrozeb, hlášení a správy. Pomocí unifikovaného přístupového bodu D-Link v režimu Active nyní lze zajišťovat konektivitu bezdrátového klienta a obsluhovat provoz připojených bezdrátových klientů, a pomocí unifikovaného přístupového bodu D-Link v režimu Sentry mohou administrátoři okamžitě monitorovat celou síť, aniž by se pro tento účel musela nakupovat další speciální zařízení nebo přístupové body. Tímto řešením D-Link pomáhá vyřešit dilema ohledně udržování rovnováhy mezi rozpočtem IT a bezpečností sítě. Díky komplexní funkci detekce a prevence průniku do bezdrátové sítě, vestavěné do unifikovaného přepínače D-Link, je nyní umožněna centralizovaná správa na jediné platformě pro aktivní detekování a blokování hrozeb v bezdrátové síti. Aleš Pícl je Country Sales Manager společnosti D-Link D-Link Česká republika Václavské náměstí Praha 1 Tel.: Fax: Professional Computing

7 IT pro zdravotnictví Canon přispívá k rozvoji zdravotnictví efektivní správou dokumentů Evropská unie v roce 2004 přijala akční plán ehealth a všechny členské země si jej v rámci své zdravotnické politiky zvolily jako prioritu. Práce s dokumenty ve zdravotnictví se sice zlepšuje, zale Česká republika stále patří mezi zeměmi členské sedmadvacítky spíše k slabšímu průměru. I proto Canon aktivně seznamuje specialisty s novými technologiemi a umožňuje další rozvoj zdravotnictví. Snad ve všech segmentech se nyní přijímají úsporná opatření a zdravotnictví není výjimkou. Při hledání úspor je ovšem potřeba hledat komplexní řešení. Pomoci tomu může i naplňování programu elektronického zdravotnictví ehealth, tedy využívání informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví a v péči o zdraví. V rámci ehealth dochází k elektronizaci lékařských záznamů o pacientech, takže systém obsahuje veškeré informace o dosavadní léčbě, uskutečněných vyšetřeních nebo zvolených léčebných postupech. Elektronizace dokumentů přináší řadu nezpochybnitelných výhod. Zpracování, následné vyhledávání i sdílení záznamů je snazší a efektivnější, snižuje se riziko chyby přepracovaných zaměstnanců a výsledek je přehlednější, srozumitelnější a v neposlední řadě i čitelnější. Navíc v oboru, kde rozhodují vteřiny, může i toto řešení přispět k záchraně životů. Méně administrativy Při úsporách musíme sledovat nejenom přímé náklady na tisk a zpracování dokumentů, ale také čas zaměstnanců věnovaný administrativě. Automatické systémy správy dokumentů přinášejí do zažitého systému nové možnosti a přispívají k lepším výsledkům lékařů a sestřiček, kteří se nejsou zatěžování neúměrným množstvím administrativy a mohou se věnovat odborné práci. Přitom není důvod se bát nových technologií. Důraz je totiž kladen na jednoduchost. Řešení společnosti Canon jsou přizpůsobena potřebám zaneprázdněných lékařů a zdravotníků, takže přechod na nový systém je rychlý a plynulý. Zdravotnický svět se ale pochopitelně neobejde bez tisku a tištěných dokumentů a zdravotnické organizace vedle záznamů v elektronické podobě i nadále potřebují pracovat s papírovými záznamy. Řešení Canon proto umožňuje efektivní a uživatelsky příjemné spojení papírových dokumentů s těmi elektronickými. Řešení Canonu pro oblast správy dokumentů zahrnuje řízení tisku, archivaci i převod do elektronické podoby. Samozřejmostí je centralizované kopírování a tisk na vyžádání, vázání a dokončovací služby, grafické služby, variabilní správa dat a formulářů, konverze dokumentů, správa kartotéky, automatizace složek a jejich sledování, koordinace ukládání a také centralizovaná správa pošty, plnění dokumentů, napojení na interní i externí kurýrní služby a další funkce. Vyhledávání v takovém systému je znatelně rychlejší. Důležitou součástí je i funkce zálohování a použití externích úložišť dat. Takže nehrozí, že v případě požáru nebo krádeže dojede ke zničení nebo neoprávněné manipulaci s daty. Náklady na tisk pod kontrolou Jakákoli organizace, pokud má být úspěšná, musí sledovat a mít pod kontrolou i náklady na tisk. Výdaje spojené s tiskem mohou u velkých organizací dosahovat až šest procent obratu. Sledování nákladů spojených s tiskem a efektivní rozmístění menšího počtu multifunkčních zařízení dokáže snížit náklady až o 30 procent ročně. To přináší právě požadované úspory a u velkých organizací, mezi které můžeme počítat i nemocnice s miliardovými obraty, to může znamenat úspory v řádu až desítek milionů ročně. Před implementací celého řešení je vždy nutné provést detailní analýzu a zjistit silné a slabé stránky dané organizace. Špatně vybrané řešení může naopak místo očekávaných úspor nákladů i času přinést řadu komplikací. Proto Canon nabízí službu Tiskový audit, která odhalí, jakým způsobem a co nejefektivněji vyřešit otázku tisku a správy dokumentů. Oproti podobným konkurenčním službám ale pracuje s konkrétními údaji a v ostrém provozu, takže výsledný řešení odpovídá vždy individuálním potřebám organizace. Ochrana osobních údajů Naprostá důvěra pacientů i zaměstnanců zdravotnických zařízení v bezpečnost osobních informací a zpracovávaných citlivých dat je klíčová. Canon si toho je vědom a velmi zodpovědně k této oblasti přistupuje. Přístup k informacím mají pouze oprávněné osoby, přistup k zobrazovacím a tiskovým zařízením je zabezpečen pomocí hesla či jiným způsobem (bezpečnostní karta, biometrická data). Chráněna jsou šifrováním také data a digitální informace na síti a na pevných discích tiskových zařízení. Práva pro přístup k důležitým informacím jsou jasně daná. Pokud tyto práva zaměstnanci splňují, získávají komplexní přehled informací o pacientech, a to bez ohledu na místo, kde byl pacient ošetřován. Dostupnost všech potřebných záznamů tak vede k přesnější a rychlejší diagnóze. Chráněna je také integrita informací, uživatelé se mohou spolehnout na to, že informace ze zobrazovacích a tiskových zařízení jsou správné a úplné a nebyly měněny či upraveny. Všechna bezpečnostní opatření jsou pro zdravotnická zařízení zásadní také vzhledem k nutnosti dodržovat předpisy a směrnice o ochraně dat a zpracování osobních údajů. Canon věnuje pozornost této oblasti a splňuje ty nejpřísnější nároky. Řešení společnosti Canon zahrnuje integraci vysokorychlostních dokumentových skenerů imageformula, multifunkčních zařízení imagerunner, systém při řízení tisku UniFLOW či systém pro sledování nákladů na tisk Canon Security & Cost Control Pack. Řešení společnosti Canon umožňuje zdravotnickým zařízením snadno přejít k programu ehealth a využívat výhod celého systému. Vedení zdravotnických zařízení ocení snížení nákladů a efektivnější práci zdravotnického personálu, lékařům a sestřičkám umožní zkrácení času vynaloženého na správu záznamů ošetřit více pacientů a pacienti ocení kvalitnější péči. Canon Cz Nám. Na Santince Praha 6 Tel.: Fax: Professional Computing 5

8 IT pro zdravotnictví Portál HR od Vema ve Fakultní nemocnici Ostrava Věra Pazdziorová Fakultní nemocnice Ostrava je největším zdravotnickým zařízením v Moravskoslezském kraji. Ročně je na lůžkách hospitalizováno průměrně pacientů, přičemž více než polovinu tvoří pacienti se závažnou či komplikovanou diagnózou. Ambulantně je v nemocnici provedeno ročně téměř ošetření. Jako první fakultní nemocnice v ČR získala mezinárodní certifikát kvality JCI. Portálová platforma aplikací Vema umožňuje dostat se k údajům potřebným pro konkrétní osobu pomocí internetového prohlížeče. Prakticky to znamená, že každý vidí z databáze HR jen ty údaje, které potřebuje a může vidět vzhledem k roli, kterou plní a naopak nevidí ty, které nepotřebuje, nebo nemá oprávnění je vidět. Přitom není potřeba mít na daném počítači příslušné aplikace nainstalovány. Prostřednictvím Portálu HR jsou k dispozici údaje z řady aplikací Vema. Ve Fakultní nemocnici Ostrava je to z aplikací PAM, Personalistika, Vzdělávání a Systemizace. Data z těchto aplikací jsou přichystána v informačních stránkách, přehledových či analytických tabulkách, některé údaje lze přes portál i pořizovat. Uživatel jimi může procházet obdobně jako při prohlížení jakýchkoliv jiných internetových stránek. Jednotlivé údaje na stránkách jsou vesměs živé, lze se tedy kliknutím na ně dozvědět, co obsahují, jak vznikly, dostat se přes ně na další související data atd. Pro komfortní analýzy je možné většinu dat zobrazit jako graf, tisknout a exportovat. Na hlavní stránce jsou pro všechny uživatele k dispozici základní údaje o organizaci, osobní údaje uživatele, důležité aktuální zprávy a informace a příslušné formuláře v závislosti na roli uživatele. Prostřednictvím sekce Hledání lze rychle najít údaje o konkrétním zaměstnanci. Z každé stránky lze přímo vyvolat pro kontakt na administrátora. Nemocnice má nejen moderní areál a špičkovou zdravotnickou techniku, ale dlouhodobě uplatňuje moderní formy řízení lidských zdrojů. V letošním roce obhájila druhé místo v soutěži Zaměstnavatel roku Moravskoslezského kraje. Zdravotní péči zde poskytuje více než zdravotnických zaměstnanců a v tom jim pomáhá přes 500 administrativních pracovníků, techniků a dělníků. Nemocnice je příspěvkovou organizací, která je řízena ministerstvem zdravotnictví, a její zaměstnanci jsou odměňováni platem. K vedení personální a platové agendy řadu let využívá aplikace firmy Vema, a to Mzdy (PAM), Personalistika, Evidenční listy důchodového pojištění a Registr nemocenského pojištění. Vzhledem k tomu, že aplikace jsou zpracovávány ve speciální variantě pro zdravotnictví, postihuje veškerá specifika zdravotnických organizací včetně speciálních výstupů pro ÚZIS a zdravotní pojišťovny. Kromě běžné personální a platové agendy je velký důraz kladen na oblast vzdělávání, především na splnění požadované specializované způsobilosti a sledování účasti na povinných vzdělávacích akcích. K tomu využívá aplikace Vzdělávání a Systemizace. Program kvality a bezpečí z pohledu lidských zdrojů V rámci přípravy na mezinárodní akreditaci JCI musela nemocnice v oblasti lidských zdrojů (HR) splnit 17 standardů, které patří do kapitoly Kvalifikace a vzdělávání personálu. K naplnění těchto standardů byla povinna mj. zabezpečit úplnou a přesnou evidenci o dosažení odborné a specializované způsobilosti zdravotnických zaměstnanců a techniků, a oprávnění k poskytování příslušné zdravotní péče. Potřebovala zavést centrální evidenci o absolvování školení v resuscitačních technikách a dalších povinných školeních, která zpravidla mají omezenou časovou platnost, a o účasti na všech dalších vzdělávacích akcích. Rovněž vedení nemocnice muselo organizačně zajistit pravidelné hodnocení zaměstnanců s přímou návazností na stanovení nebo přehodnocení kompetencí a způsobilosti k jednotlivým úkonům. Řadu těchto činností nemocnice zajistila tak, že využila a doplnila příslušné soubory v aplikaci Personalistika. Vzdělávací akce a školení, pořádané oddělením vzdělávání a péče o zaměstnance, se již několik let evidují v aplikaci Vzdělávání. Ale jak zabezpečit, aby se do evidence dostaly i vzdělávací akce, pořádané například útvary bezpečnosti práce, hygienika, transfúzní služby a některých dalších odborných pracovišť? Jak zabezpečit, aby jednotliví vedoucí, kteří mají povinnost zajistit účast podřízených zaměstnanců, měli přehled o jejich účasti na akcích? Jako jedinou schůdnou a přitom velice efektivní možnost si vedení nemocnice vybralo využití Portálu HR. K dispozici pouze potřebné informace Implementace Portálu HR Při úvahách o implementaci portálu se ve Fakultní nemocnici Ostrava rozhodli, že portál využijí ve třech úrovních a podle toho stanovili role a jednotlivé etapy implementace: vzdělávač zaměstnanec, který zodpovídá za pořízení vzdělávací akce, etapa byla realizována před zahájením akreditace JCI; vedoucí implementace této etapy právě probíhá; zaměstnanec od ledna 2011 chce vedení portál zpřístupnit všem zaměstnancům; každý z nich se dostane k informacím, které jsou o jeho osobě evidovány v aplikacích Vema, uvidí svůj výplatní lístek, platové zařazení, bilanci odpracované doby a další; zaměstnanci, kteří nemají na svém pracovišti přístup k počítači, budou mít k dispozici informační kiosek v prostorách FN. Přehled o vzdělávání U zdravotnických zaměstnanců vyplývá povinnost celoživotního vzdělávání přímo ze zákona. Jak bylo výše uvedeno, v podmínkách nemocnic se neuskutečňují a neorganizují vzdělávací akce pouze na úsecích vzdělávání, ale zaměstnanci jsou rovněž Professional Computing

9 IT pro zdravotnictví přehled o získaném počtu kreditů v případě žádosti o prodloužení registrace u sester a podklady pro stanovení plánu osobního rozvoje. Portál nástrojem pro rozhodování Prostřednictvím dynamických dokumentů a tabulek získají vedoucí informace o podřízených pracovištích v požadované podrobnosti za jednotlivá pracoviště, podle pracovních kategorií, v podrobném členění na jednotlivé zaměstnance. Mají možnost přímo bez dotazů u personalistů zjistit výši dekretových platů, skutečně vyplacených mezd, fond pracovní doby, nepřítomnosti, zůstatky dovolené a řadu dalších informací, které mohou využívat při své řídící činnosti. Mohou přímo pořizovat některé formuláře: změnu platového zařazení, hodnocení zaměstnance a stanovení kompetencí. přímo vzděláváni specializovanými útvary, účastní se vzdělávacích akcí organizovaných jejich pracovištěm a jsou vysíláni na vzdělávací akce, např. semináře a kongresy, přímo nadřízeným vedoucím. Zaměstnavatel je povinen prokázat, že zaměstnanci absolvovali všechna povinná školení, která jsou potřebná z hlediska bezpečí pacientů a ve vztahu k prováděnému výkonu. Účast na akcích byla zpravidla zaevidována podpisem na prezenční listině, která skončila někde v šuplíku nebo ve složce, u významnějších akcí obdrželi účastníci potvrzení o účasti nebo certifikát, které se do evidence zpravidla nedostaly. Proto vedení nemocnice pro organizátory vzdělávacích akcí a schvalovatele účasti na externích vzdělávacích akcích stanovilo povinnost zapisovat tyto akce přímo do centrální databáze prostřednictvím portálu. Zadavatel vzdělávací akce, který se nazývá vzdělávač, si po přihlášení na Portál zvolí formulář Pořízení vzdělávací akce. Vyplní povinné položky datum zahájení a datum ukončení a vybere typ akce z číselníku katalog vzdělávacích akcí. Do položky gestor se uvádí jméno osoby zodpovědné za tuto vzdělávací akci (školitel, vedoucí pracoviště ), který nemusí být zaměstnancem nemocnice. Do položky věcný gestor se vyplní osobní číslo, aby bylo zřejmé, kdo údaj zapsal a kde jsou k dohledání případné doklady o uskutečnění vzdělávací akce a seznam účastníků. Ostatní položky jsou nepovinné. Následně se zadá seznam účastníků, a to buď jednoduchým způsobem zatržením účastníků pomocí aplikační funkce nebo vyplněním souboru účastníci akce, kde se mohou k jednotlivým účastníkům pořídit další doplňující položky. Výhodou tohoto zpracování je například možnost kdykoliv na kterémkoliv pracovišti ověřit, že má zaměstnanec platná všechna povinná školení, získat Jak dál? Portál HR má obrovskou výhodu v tom, že nejde o uzavřený systém. Již v současné době má vedení Fakultní nemocnice Ostrava řadu námětů a představ, jak dále rozvíjet jeho možnosti, především pro vedoucí zaměstnance. Chce rozšířit formuláře o popis pracovního místa, indikátory kvality pro lékaře a vybrané nelékařské kategorie a zpřístupnit prostřednictvím portálu některé dokumenty, jako například pracovní smlouvy včetně dohod o jejich změnách, dohody o odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování a stanovení týdenní pracovní doby, tak aby vedoucí zaměstnanci neshromažďovali kopie dokladů, které jsou v osobních spisech. Po doplnění všech údajů do Systemizace zpřístupní na portálu organizační schémata nemocnice v podrobném členění až na jednotlivá systemizovaná místa včetně charakteristik těchto pracovních míst. Ing. Věra Pazdziorová je vedoucí oddělení personalistiky a mzdové účtárny Fakultní nemocnice Ostrava Vema, a. s. Okružní 871/3a Brno Tel. (ústředna): Obchodní informace: Fax: Professional Computing

10 IT pro zdravotnictví Ochrana před všemi druhy virů Oceňovaná technologie ThreatSense umožňuje zjistit neznámé hrozby v době, kdy produkty jiných dodavatelů nemusí nebezpečí rozeznat. ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition zároveň nijak neomezuje výkon počítače a nevyvolává téměř žádné falešné poplachy. Fakultní nemocnice Brno se řadí k největším nemocnicím v Česku. V roce 2001 zahájila jako první nemocnice u nás proces certifikace a implementace systému řízení jakosti a v únoru 2007 se stala držitelem certifikátu ISO 9001:2000. Každý rok je v nemocnici ošetřeno na jeden milion pacientů, na lůžkách je každoročně hospitalizováno více než 75 tisíc pacientů a narodí se zde skoro šest tisíc dětí. Fakultní nemocnice je tvořena třemi pracovišti Pracoviště medicíny dospělého věku, Pracoviště dětské medicíny a Pracoviště reprodukční medicíny, která se sestávají celkem z 54 klinik a oddělení. Výzva V okamžiku, kdy je nutné zajistit v rozsáhlých a logisticky vzdálených zdravotnických zařízeních efektivní spolupráci stovek lidí, jsou požadavky na spolehlivou funkci každého jednotlivého prvku samozřejmostí. Ochrana a boj s viry je v nemocnici běžnou praxí, vzhledem k jejich záludnosti je však dnes nutná nejen ochrana pacientů, ale i techniky. Zdravotnické zařízení si nemůže dovolit výpadek provozu vinou napadení svých systémů některou z počítačových hrozeb. Téměř každá koncová stanice je připojena k internetu a musí tak denně čelit téměř 200 tisícům virových infiltrací, které neustále vznikají. I proto, vzhledem k nespokojenosti s předchozím antivirovým řešením (nízká úroveň detekce, vysoká zátěž antivirového programu na pomalejších počítačích), bylo vypsáno výběrové řízení na zajištění nové, spolehlivější a efektivnější antivirové ochrany. Hlavní požadavky FN Brno Systémová nenáročnost antivirového zabezpečení, kvalitní detekce virových hrozeb, rychlost skenování, přítomnost nástroje vzdálené správy, plně automatizovaný proces antivirové kontroly a aktualizace antivirové databáze, rychlá implementace řešení respektive nových verzí. Řešení Vítězem výběrového řízení na zajištění antivirové bezpečnosti se staly produkty společnosti ESET, a od roku 2006 jsou instalovány na všech pracovištích Fakultní nemocnice Brno. Velmi důležitou roli při výběru hrálo doporučení nezávislých srovnávacích testů, ve kterých produkty ESET pravidelně získávají maximální možná hodnocení. V srpnu 2010 získal ESET za svá řešení již 63. ocenění VB100% v řadě od renomovaného magazínu Virus Bulletin. Fakultní nemocnice Brno chrání hlavně důležité koncové stanice (PC i notebooky), a to prostřednictvím produktu ESET NOD32 Antivirus Business Edition, který byl pořízen v počtu licencí. Aktuálně je v celé rozsáhlé síti zajištěna bezpečnost celkem koncových stanic, dvaceti virtuálních a padesáti fyzických serverů. IT specialisté z Fakultní nemocnice Brno zodpovědní za implementaci a administraci produktů ESET hodnotí kladně technickou podporu a jednoduchou správu, která je v logisticky složité síti důležitá. Správu všech zakoupených licencí IT specialistům ulehčuje nástroj vzdálené správy ESET Remote Administrator, který zajišťuje centralizovanou administraci, umožňuje mimo jiné vytvářet pravidla politik (Policy Rules), import/export pravidel z/do XML nebo přihlášení do konzole prostřednictvím doménového účtu. Konkurenční řešení jsme zkoušeli a používali. V současnosti jsme spokojeni se systémem ESET NOD32 Antivirus Business Edition, který považujeme za jeden z nejlepších na trhu, a proto mu důvěřujeme již několik let. Jiří Bláha z Fakultní nemocnice Brno. ESET NOD32 Antivirus Business Edition ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition je vhodný pro síťová nasazení ve firmách nebo organizacích, které mají pět a více koncových stanic. Malé firmy a živnostníci s menším počtem počítačů mohou využít běžné verze ESET NOD32 Antivirus 4. Administrátoři mohou využít nástroje vzdálené správy, díky kterému lze například stahovat aktualizace z jednoho místa. Funkce ESET SysRescue zase umožňuje vytvořit záchranné médium pro opravu napadených systémů. Podporovány jsou operační systémy Windows, Linux/BSD a Novell Netware. O společnosti Společnost ESET, která byla založena v roce 1992, je světovým výrobcem bezpečnostního softwaru pro firemní klientelu a domácnosti. Věnuje se celosvětovému boji proti vznikajícím počítačovým hrozbám. Je lídrem na trhu proaktivní detekce počítačových hrozeb. Díky technologii ThreatSense.Net sbírá ESET data od dobrovolných uživatelů z celého světa, a tak okamžitě reaguje na nové hrozby. Produkty ESET Smart Security a ESET NOD32 Antivirus patří mezi technologickou špičku, protože negenerují téměř žádné falešné poplachy. ESET NOD32 Antivirus je podle nezávislé organizace AV-Comparatives nejlepším antivirovým produktem na světovém trhu za roky 2006 a ESET sídlí v Bratislavě, pobočky má v Praze, Buenos Aires (Argentina), San Diegu (USA) a má zastoupení ve více než 180 zemích světa. V roce 2008 otevřel ESET vývojové centrum v polském Krakově. Firma patří podle žebříčku Deloitte Technology Fast 500 mezi nejrychleji rostoucí technologické společnosti v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky. Eset software Jankovcova 1037/49 (Classic 7 Business Park) Praha-Holešovice Tel.: Professional Computing

11 T-Systems Czech Republic Na Pankráci 1685/17, Praha 4 Tel.: Fax: Vema Okružní 871/3a Brno Tel. (ústředna): , Obchodní informace: Fax: Canon CZ Nám. Na Santince Praha 6 Tel.: Fax: D-Link Česká republika Václavské náměstí Praha 1 Tel.: Fax: Eset software Jankovcova 1037/49 (Classic 7 Business Park) Praha-Holešovice Tel.:

12 ICT & Security 2010 * změna termínu vyhrazena

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 HCC-07.2

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 HCC-07.2 KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 sestra-pacient KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 sestra-pacient Nabízí vysoce komfortní a přehledně uspořádané grafické uživatelské prostředí, spojené s jednoduchou obsluhou a ovládáním

Více

Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med. Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010

Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med. Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010 Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010 České zdravotnictví mezinárodní srovnání v rámci OECD +37% akutních lůžek vůči průměru OECD Využití

Více

Rozvoj ehealth a Telefónica O2

Rozvoj ehealth a Telefónica O2 Rozvoj ehealth a Telefónica O2 INSPO Praha, 13.března 2010 Filip Linhart ehealth Project Manager Telefónica O2, Czech Republic Představení skupiny Telefónica založena v roce 1924 v současné době má zhruba

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman

Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman O společnosti ESET ESET vyvinul jeden z prvních antivirových produktů na světě Lídr v oblasti proaktivní detekce hrozeb 1987

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Pohledem managementu firmy. www.eset.cz

Pohledem managementu firmy. www.eset.cz www.eset.cz Ochrana koncových zařízení FUNKCE Vlastnost popis Antivirus / Antispyware Kontrola výměnných médií HIPS (Host based Intrusion Prevention System) Antispam Odstraňuje všechny typy hrozeb, včetně

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Projekt podnikové mobility

Projekt podnikové mobility Projekt podnikové mobility Cortado Corporate Server Jedno řešení pro firemní mobilitu IGNUM Telekomunikace s.r.o. Cortado Corporate Server Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu

Více

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot...

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... V současné době si většina z nás již nedovede představit svět bez Internetu. Nejen v práci, ale i na cestách, dovolené, v lázních

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví David Doležal Jan Chroust Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access je nabídnout lékařům nejmodernější informační technologie, které zefektivní

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

Správa stanic a uživatelského desktopu

Správa stanic a uživatelského desktopu Správa stanic a uživatelského desktopu Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 2014 1 Správa stanic v rámci DVZ Slouží pro Zajištění opakovatelné výsledné konfigurace nových a reinstalovaných stanic Převod uživatelských

Více

O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci.

O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci. O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci. Opravdu je možné, aby byla ochrana podniku takto snadná? Taková dnes jednoduše je. Zapotřebí jsou jen věci: Jedna webová platforma, prostřednictvím

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové ICT plán školy Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové Ulice: Komenského 234, PSČ, Místo: 50003 Hradec Králové Tel: 495 075 111 Fax: 495 513 485 Web::

Více

SODATSW Case Study 2009 Nasazení řešení Datový trezor ve společnosti CETELEM, a.s.

SODATSW Case Study 2009 Nasazení řešení Datový trezor ve společnosti CETELEM, a.s. SODATSW Case Study 2009 Nasazení řešení Datový trezor ve společnosti CETELEM, a.s. Klient Organizace : CETELEM ČR, a.s. Odpovědná osoba : Filip Janeček Pozice : Správce IT Dne : 20. března 2009 Vypracoval

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

AMBULANTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM V ORDINACI 21. STOLETÍ Daniel Petričko, Eva Husáková

AMBULANTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM V ORDINACI 21. STOLETÍ Daniel Petričko, Eva Husáková AMBULANTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM V ORDINACI 21. STOLETÍ AMBULANTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM V ORDINACI 21. STOLETÍ Daniel Petričko, Eva Husáková Anotace: Stále častěji se setkáváme s pojmem ehealth, neboli elektronické

Více

Výzva č. 19 IOP Služby TCK. Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj

Výzva č. 19 IOP Služby TCK. Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj Výzva č. 19 IOP Služby TCK Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj Na počátku byl seznam Detailní popis tématu Zadal kraj DO konce roku 2014 musí všechny zdrav. zařízení a lékárny být schopny pracovat s el. recepty.

Více

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth IS VZP ČR jako základ podpory ehealth Ing. Vladan Novotný Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR IS VZP ČR Informační systém VZP ČR podporuje činnosti, ke kterým byla VZP ČR zřízena Výběr pojistného od plátců

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

Místo plastu lidská dlaň

Místo plastu lidská dlaň PalmSecure Bezkontaktní biometrická identifikace osob pomocí obrazu krevního řečiště y Místo plastu lidská dlaň FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS s.r.o. V Parku 22 148 00 Praha 4 End User Services Ing. Martin

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011

E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011 E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011 TOMÁŠ BONHARD, ONDREJ TROJÁK Škoda Auto AGENDA Výchozí fakta Cíle projektu Základní principy procesu Kontextové schéma Docházkové terminály Schvalovací

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU a MARKETINGU Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz IČO: 652

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access a obchodního partnera vasepcambulance.czje nabídnout lékařům nejmodernější informační technologieaodbornoupomoc,

Více

Filip Navrátil PCS spol. s r.o. Divize DataGuard stánek 45 přízemí

Filip Navrátil PCS spol. s r.o. Divize DataGuard stánek 45 přízemí Řešení pro vaše e technologie, technologie pro vaše řešení Filip Navrátil PCS spol. s r.o. Divize DataGuard stánek 45 přízemí Skupina PCS Společnosti sjednocené pod názvem PCS se zabývají širokým spektrem

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Ing. Svatopluk Beneš SMS spol. s r.o. NIS Vysoké Tatry 2007 Trendy: Integrace zdravotní péče Současné nemocniční systémy již nejsou dostačujícím řešením ve velkých

Více

www.eset.cz ESET Anti-Theft: Ochrana pro váš notebook

www.eset.cz ESET Anti-Theft: Ochrana pro váš notebook www.eset.cz ESET Anti-Theft: Ochrana pro váš notebook Co je Anti-Theft? Anti-Theft pomáhá uživatelům ztracený notebook nalézt a získat zpět. Co s ESET Anti-Theft dostanete? Lokalizace Sledování ztraceného

Více

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Zabezpečení videodat přes síť IP Spojení všech součástí Systém Bosch Video Management System (VMS) slouží ke správě IP a digitálních

Více

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Petr Kolda Petr.kolda@simac.cz 1 Program 9.00 Představení společnosti Simac TECHINIK ČR a.s. 9.15 Unified Fabric konsolidace sítí v datových

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Toshiba EasyGuard v akci:

Toshiba EasyGuard v akci: Toshiba EasyGuard v akci Toshiba EasyGuard v akci: Satellite Pro U200 Plně přizpůsobitelná profesionální platforma nabízí prvotřídní spolehlivost a zabezpečení. Technologie Toshiba EasyGuard zahrnuje sadu

Více

Možnosti zabezpečení mobilní komunikace. Jan Křečan Manažer prodeje mobilních firemních řešení

Možnosti zabezpečení mobilní komunikace. Jan Křečan Manažer prodeje mobilních firemních řešení Možnosti zabezpečení mobilní komunikace Jan Křečan Manažer prodeje mobilních firemních řešení Agenda Mobilní firemní komunikace Nasazení mobilní firemní komunikace ve firmě Zabezpečení mobilní firemní

Více

Kamerový systém Security Center OMNICAST

Kamerový systém Security Center OMNICAST Kamerový systém Security Center OMNICAST Security Center Omnicast je dlouhodobou investicí do bezpečnosti vaší firmy. Díky maximální flexibilitě, otevřené architektuře a pravidelně uváděným aktualizacím

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Regionální klinický informační systém IKIS

Regionální klinický informační systém IKIS Regionální klinický informační systém IKIS Ing. Eva Chmelová a kol. 15.5.2013 Obsah Kdo jsme? Jaké jsou informační potřeby řetězce ZZ Stav nabídky zdravotnické informatiky Cesta k rozhodnutí o vlastním

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení Kaspersky ONE univerzální zabezpečení Ochrana různých zařízení Ochrana notebooku Rizikem pro notebooky jsou nezabezpečená připojení Wi-Fi. Komplexní ochranné technologie neustále monitorují veškerý příchozí

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Symantec Mobile Security

Symantec Mobile Security Pokročilá ochrana mobilních zařízení před bezpečnostními riziky Katalogový list: Správa koncových zařízení a mobilita Přehled Nabídka aplikací neautorizovanými prodejci spolu se značnou otevřeností platformy

Více

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice Novinky v telekomunikacích Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice O Vodafone Vodafone Group ve světě Skupina má významnou působnost v Evropě, Africe, Austrálii

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Společnost Vitana a.s. je moderní potravinářskou firmou, která je součástí norského nadnárodního koncernu Rieber & Son. Od

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Obchodní faktory a jejich dopad na IT AKCESCHOPNOST Jednejte rychle, pohotově a flexibilně 66 % vlastníků firem považuje akceschopnost za svou prioritu

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Petr Krůček, ICZ a. s. 12. 4. 2010, Hradec Králové 1 Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Bezpečná platforma budoucnosti Komplexní řešení zabezpečené výpočetní infrastruktury

Více

ehealth Days 2012 Možnosti budování ehealth Brno, 16.-17.10.2012

ehealth Days 2012 Možnosti budování ehealth Brno, 16.-17.10.2012 ehealth Days 2012 Možnosti budování ehealth Brno, 16.-17.10.2012 Heterogenní prostředí Nemocnice a spec. ústavy fakultní, krajské, městské, soukromé lázně, rehabilitační ústavy, LDN Mimonemocniční lékaři

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2 Pavel Smolík Top Account Manager 2 Obsah prezentace Obsah Úvod. Architektura ISDS. Poskytované služby. Způsoby přístupu k ISDS. Bezpečnost. Doplňkové

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace Jiří Potůček 1,2,3, Radek Fiala 1,3, Pavel Smrčka 1,2,3, Karel Hána 1,2,3, Jan Mužík 1,2,3, Jan Kašpar 1,2,3 1 CleverTech s.r.o. U Hřiště 149 Světice,

Více

Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod INMED 19.11.2014 Základní údaje o PNHB státní příspěvková organizace zřizovatelem je ministerstvo

Více

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Wonderware, Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Moderní průmyslová aplikační infrastruktura ArchestrA pro efektivní řešení v průmyslové

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

Zálohování a obnova dat

Zálohování a obnova dat Zálohování a obnova dat Rychlá záloha a obnovení dat StorageCraft nabízí sadu nástrojů a služeb, které pomáhají obnovit data, kdykoli, kdekoli a za jakékoliv situace. Skvěle doplňuje antivirovou ochranu

Více

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha Elektronické zdravotnictví Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví Účel: Vytvoření

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY TV Filmy Internet Hudba Rádio Telefonní komunikace Pokojová služba Digitální informační systém ŘEŠENÍ IP KOMUNIKACE PŘIZPŮSOBENÉ VAŠIM POTŘEBÁM NEMOCNICE HOTELY ADMINISTRATIVNÍ

Více

Data zdravotnictví pro zdravotnictví?

Data zdravotnictví pro zdravotnictví? Data zdravotnictví pro zdravotnictví? E LINKX a.s. Novoveská 1262/95 709 00 Ostrava - Mariánské Hory Informace: +420 597 444 777 Zákaznická podpora: +420 597 444 999 Web: www.elinkx.cz Informace: info@elinkx.cz

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Mgr. Miroslav Nagy, Ph.D. Centrum Biomedicínské Informatiky Oddělení Medicínské Informatiky, UI AV ČR v.v.i. Seminář:

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU

ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU PACS = BEZFILMOVÝ PROVOZ PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATING SYSTEM SYSTÉM PRO ARCHIVACI A DISTRIBUCI OBRAZOVÝCH DAT DICOM (Digital

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více