HLAVNÍ TERMINÁL MT-07.2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLAVNÍ TERMINÁL MT-07.2"

Transkript

1

2 komunikační systém sestra-pacient HLAVNÍ TERMINÁL MT-07.2 nové funkce komunikace s centrálou probíhá prostřednictvím LAN s použitím nejmodernější VoIP technologie intuitivní dotykové rozhraní (10,4 LCD color touch-screen monitor) ergonomické natáčení ústředny variabilita umístění na stole nebo stěně LAN rozhraní pro připojení do systému USB port pro zálohování dat a upgrade SW zobrazení místa zaregistrovaného personálu (NURSE PRESENT) režim DEN/NOC přímá podpora ve spojování oddělení do větších celků s centrální obsluhou (až 10 oddělení, WARD COUPLING) časové filtry zobrazení volání (ZONE NURSING) rozšířený záznam historie volání (čas aktivace a vybavení volání) PHP server, on-line zobrazení aktuálního stavu centrály a možnost zobrazení a zálohování historie volání do PC 45 stůl ze DATACOM Systems, s.r.o., K ížkovského 112, , Valašské Mezi í í tel.: , fax: ,

3 úvodník Professional Computing speciál Ročník XI, č. 4/2010 IT pro zdravotnictví Vyšlo 27. září 2010 DCD Publishing Vydavatel: DCD Publishing Komprdova 20, Brno IČO: ředitelka: Kateřina Černovská Adresa redakce: Lublaňská 21, Praha 2 tel.: , fax: Redakce: PhDr. Vlaďka Bezecná, Grafika a sazba: Radek Štěpánek, Obchod a inzerce: Magdaléna Čupková, Kamila Jurošková, Karel Rumler, Petr Meitner, Produkce: Tomáš Brejša, Registrace: MK ČR E 8219 ISSN DCD Publishing, s. r. o. IT pro zdravotnictví / obsah Úvodník 1 Vážení čtenáři, vážené čtenářky, z výzkumu společnosti Motorola Enterprise Mobility vyplynulo, že více než osmdesát procent řídících pracovníků ve zdravotnictví prohlásilo, že informační technologie jsou dnes pro jejich organizace důležitější, než byly ještě před dvěma lety. Respondenti uvedli mezi hlavní výhody zejména vyšší přesnost plnění objednávek, snížení manuálních chyb a vyšší produktivitu zaměstnanců v rámci různých nemocničních prostředí. Výzkum ukázal, že klíčové aplikace, které jsou hybatelem investic ve zdravotní péči, zahrnují elektronické zdravotní záznamy, elektronickou preskripci a poskytování medikace. Přitom chyby v medikaci patří mezi nejčastější medicínské chyby a jen v USA ročně poškodí asi 1,5 milionu lidí ročně. Navíc samotné další medicínské náklady na léčení zdravotních komplikací způsobených léky, dosahují při mírném odhadu 3,5 miliardy dolarů každý rok. Další běžně uváděné výhody zahrnují zvýšení produktivity zaměstnanců, vyšší přesnost plnění norem pro kvalitní přehledy a vyšší přesnost plnění objednávek Také nelze zapomenout, že IT umožňují, aby jednotlivá zdravotnická zařízení, tedy střediska, polikliniky i velké nemocniční komplexy, byly spravovány tak, jako jakýkoliv běžný výrobní podnik na konci první dekády třetího tisíciletí. I zde tedy najdou svá uplatnění velké informační systémy (ERP), technologie pro správu a údržbu dat i třeba systémy určené pro komunikaci se zákazníkem (CRM). Protože pacient je přece klient, či se mýlím? Více se dočtete na následujících stránkách. Pěkné počtení přeji Nemocniční IS pohledem T-Systems (T-Systems) 2 Bezpečnost sítě je nezbytná (D-Link) 4 Canon přispívá k rozvoji zdravotnictví efektivní správou dokumentů (Canon) 5 Portál HR od Vema ve fakultní nemocnici Ostrava (Vema) 6 Ochrana před všemi druhy virů (Eset software) 8 Professional Computing

4 IT pro zdravotnictví Nemocniční IS pohledem T-Systems Josef Filip Globální ekonomická krize nám ukázala, že pouze společnosti, které se dokážou během krátké doby přizpůsobit novým výzvám, v dlouhodobém horizontu přežijí. Tato skutečnost se nezmění ani v době ekonomického oživení, protože stále se zkracující inovační cykly a fluktuace hospodářského cyklu vyžadují neustálou adaptaci. elektronický zdravotní záznam/arbeits Gemeintschaft Elektronische Gesundheit Akte) při vytváření elektronické zdravotní karty pacienta. Řešení je nabízeno i v cloudu Zdravotnictví nejen v České republice je výrazně atakováno vlivy ekonomické krize. Důsledky výpadku výběru zdravotního pojištění i úspor administrativy státu se projevují dopady do hospodaření zdravotnických zařízení. Tím nabývá na váze provázanost ryze odborně profesních aplikací s aplikacemi, umožňující ekonomické a manažerské hodnocení léčebného procesu a změna řízení zdravotnických zařízení z pohledu čistě medicínského na medicínsko-ekonomický. Jaká je tedy role IT ve zdravotnictví, jaká jsou očekávání poskytovatelů lékařské péče od IT, jaké jsou zkušenosti z IT projektů v zahraničí? Od IT systémů ve zdravotnictví je očekávána především podpora klinických procesů, bezpečná správa pacientských dat, řízení zdrojů a samozřejmě úzké propojení všech systémů s výkaznictvím zdravotním pojišťovnám. Hlavními výstupy z pohledu hospodaření zdravotnického zařízení jsou náklady na diagnózu a jejich variance, měření efektivity procesů. Z toho vyplývají požadavky na IT ve zdravotnictví: jedna sdílená datová základna dostupná pro všechna připojená zdravotní zařízení, využití jednotných platforem (snižují implementační a provozní náklady) a on-line data bez čekání na update ze spolupracujících systémů. Zkušenosti úspěšných zahraničních zdravotnických zařízení s IT lze shrnout poměrně jednoduše: integrované řešení, minimum rozhraní, zpřístupnění informací zdravotnickému personálu dle potřeby jeho role v léčebném procesu, informační podpora vazeb mezi nemocničními zdravotníky a okolními navázanými specialisty. Mezinárodní kompetenční centrum Společnost T-Systems má dlouhou, více než dvacetiletou, historii spolupráce se zdravotnickým sektorem. Mezinárodní kompetenční centrum pro zdravotnictví se sídlem v Rakousku podporuje lokální zastoupení T-Systems v jednotlivých zemích předáváním zkušeností v oblasti informačních a telekomunikačních služeb pro zdravotnictví od návrhu řešení a potřebné infrastruktury, přes realizační a integrační služby, řízení projektů, až po provoz a podporu informačních systémů. Právě v Rakousku se T-Systems výrazně angažuje v podpoře zdravotnictví a zdravotnických IS. Klíčovým řešením jednotného informačního systému je SAP for Healthcare (užívané je též označení SAP IS-H) oborové řešení ERP pro zdravotnická zařízení, doplněné o aplikační nadstavbu i.s.h. med. I.s.h. med nabízí řadu specializovaných modulů pro různé medicínské obory (např. chirurgie, radiologie, neonatologie ). Toto řešení je v Rakousku implementováno jak ve zdravotnických zařízeních měst (např. AKH Linz), tak v řetězcích zařízení pokrývajících celé spolkové země (např. ve Štýrsku). Zavedení jednotného informačního a komunikačního systému pro všechny štýrské zemské nemocnice sdružené ve společnosti KAGes (22 regionálních nemocnic včetně nemocnic univerzitního typu) umožnilo optimalizovat procesy v systému poskytování lékařské péče. Implementované řešení komunikuje v rámci jednotné sítě, poskytuje jednoznačnou identifikaci pacientů, možnost nahlédnutí do dokumentace pacienta ze všech sdružených nemocnic, předávání pacientů na specializovaná pracoviště, automatizované vyúčtování výkonů zdravotním pojišťovnám, controlling a obsahuje i manažerské nadstavby pro rozhodovací procesy řízení, jakož i speciální funkce jako například výzkum a výuka. Mezi zákazníky, kteří využívají řešení SAP IS-H/i.s.h. med, patří nemocniční skupiny, zřizovatelé (města, obce) i nemocnice a jednotlivá odborná oddělení nejen v Rakousku, ale i v řadě dalších zemí, jako je Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Saudská Arábie, Izrael, Chile, Mexiko, Turecko, Belgie, Filipíny, Kolumbie, Kanada. Celosvětově je užíváno více než 270 instalací na čtyřech kontinentech v sedmi jazykových mutacích. Na většině projektů se podíleli konzultanti T-Systems. Kromě poskytování a podpory provozu integrovaného nemocničního informačního systému SAP IS-H/i.s.h.med se T-Systems v Rakousku angažuje i v iniciativě ARGE ELGA (pracovní sdružení pro Kompetence T-Systems se neomezují jen na implementaci integrovaného ERP řešení a aktivity integrovaného elektronického zdravotního záznamu. T-Systems jako významný poskytovatel dynamických ICT služeb nabízí pro své zákazníky řešení SAP IS-H/i.s.h.med v konceptu SaaS (Software as a Service) technologicky postavené na bázi cloud computingu poskytování IT infrastruktury a včetně zajištění informační bezpečnosti. T-Systems nabízí svým zákazníkům řešení pomocí dynamických služeb jako odpověď na tlak po snížení nákladů na IT služby. Ty umožňují nejen snížení investiční náročnosti, ale přináší i schopnost IT infrastruktury pružně reagovat na změnu potřeb IT musí nejen umět rychle růst spolu s podnikáním, ale také se v případě potřeby i dynamicky redukovat T-Systems reaguje na problémy spočívající v demografických změnách konkrétními řešeními také v oblasti telemedicíny, která umožňují, aby pacienti mohli zůstat ve svém rodinném kruhu, zatímco jejich životní funkce jsou monitorovány ošetřujícím lékařem v režimu on-line s vazbou na klinický informační systém Všechny tyto aspekty hrály roli při rozhodnutí spolupracovat na lokalizaci SAP IS-H/i.s.h. med do našich podmínek. Počátkem září uspořádal SAP ČR první školení lokalizované verze SAP IS-H pro své partnery. Technologickým partnerem školení byla společnost T-Systems Czech Republic, která také představila lokalizovanou verzi aplikační nadstavby i.s.h. med. Josef Filip je Senior Accont Manager společnosti T-Systems Czech Republic T-Systems Czech Republic Na Pankráci 1685/17, Praha 4 Tel.: Fax: Professional Computing

5

6 IT pro zdravotnictví Bezpečnost sítě je nezbytná ALEŠ PÍCL Ve zdravotnických zařízeních jsou bezdrátové sítě preferovanou možností, jak zůstat stále ve spojení, protože poskytují snadné použití, mobilitu a flexibilitu. S využíváním bezdrátového připojení však přicházejí také nové bezpečnostní hrozby. IT manažeři a administrátoři se dnes střetávají se dvěma hlavními typy ohrožení bezdrátových sítí. První se týká nekontrolovaných bezdrátových zařízení v síti a druhý bezdrátových útočníků. O nekontrolovaných bezdrátových zařízeních, která představují vážné ohrožení celé sítě, IT manažeři obvykle nevědí. Jedním z nebezpečí mezi takovými zařízeními je pirátský přístupový bod, což je standardní Wi-Fi přístupový bod (AP), začleněný do bezdrátové sítě zvenčí bez souhlasu IT oddělení. Nekontrolovaná bezdrátová zařízení se mohou objevit také v podobě Wi-Fi telefonu, PDA nebo notebooku. Například někteří koncoví uživatelé mohou nakonfigurovat své notebooky tak, že ohrozí bezpečnost sítě, jiní uživatelé mohou vytvářet ad-hoc peer-to-peer Wi-Fi sítě, které mohou být odposlouchávány útočníkem, nebo některé počítače mohou umožňovat přemostění mezi kabelovou a bezdrátovou sítí. Na ochranu proti těmto hrozbám by měly firmy chránit své bezdrátové sítě proti takovým nekontrolovaným zařízením. Bezdrátoví útočníci Bezdrátoví útočníci se obvykle objeví téměř hned po vytvoření bezdrátové sítě. Pro IT manažery je proto důležité, aby je mohli detekovat a dokázali se proti nim bránit. Wi-Fi síť je zranitelná útoky typu denial-of-service, způsobenými bezdrátovým rušením, zahlcením provozu a zlovolnou manipulací s řízením nebo správou síťového provozu, protože neexistuje ideální způsob, jak odlišit normálního uživatele od útočníka. Některé typy Wi-Fi sítí, zejména ty, které nepoužívají žádné, nebo jen slabé WEP šifrování, jsou také zranitelné např. předstíráním totožnosti, přesměrováním spojení přes prostředníka a zjišťováním informací o sítí. Jediný způsob, je mít komplexní systém detekce a prevence průniku do bezdrátové sítě. Bezpečnostní řešení od D-Linku Systém detekce a prevence průniku pro bezdrátové sítě společnosti D-Link je integrován do její produktové řady unifikovaných přepínačů, které dokážou detekovat hrozby a útoky, klasifikovat je, oznámit administrátorovi a dokonce zmírnit jejich účinky, než způsobí narušení činnosti sítě. Řešení D-Link nabízí IT manažerům a administrátorům síť s řiditelnými AP, které po nainstalování dokážou skenovat celou bezdrátovou síť a zároveň sledovat provoz bezdrátových klientů. Unifikovaný přístupový bod D-Linku má již standardně vestavěnou funkci skenování frekvenčního pásma. Pro rozšířenou okamžitou detekci a potlačení působení pirátských AP mohou administrátoři snadno nakonfigurovat jeden z unifikovaných přístupových bodů do hlídacího režimu a ostatní do aktivního režimu. Unifikovaný přístupový bod v režimu Sentry nepřetržitě sleduje vysílací frekvence a odposlouchává signální rámce a další bezdrátový provoz. Přístupové body v aktivním režimu slouží primárně pro obsluhu uživatelského provozu, pravidelné skenují vysílací frekvence a hlásí výsledky zpět do unifikovaného přepínače. Administrátoři mohou volně nakonfigurovat unifikované AP D-Link do režimu Sentry, režimu Active nebo hybridního režimu Sentry +Active pro obě funkce. Skenování vysílacích frekvencí V režimu Sentry je primární funkcí přístupového bodu speciální skenování frekvenčního pásma. Tzn., že AP nebude vysílat informace o síti, odpovídat na dotazy ani připojovat klienty. Při výchozím nastavení režimu Sentry se skenují vysílací frekvence všech kanálů v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz, jejichž používání je v konkrétní zemi povoleno. Toto nastavení však může administrátor snadno změnit podle požadavků na práci sítě. Pak může AP v režimu Sentry skenovat kromě kanálů platných pro danou zemi, ve které AP pracuje, také všechny ostatní kanály. To zaručuje, že administrátor dokáže odhalit pirátská zařízení, která používají standardní vybavení se změněným nastavením země provozu nebo používají nelegální kanály, aby se zabránilo jejich odhalení. Ochrana před pirátskými AP a klienty Jakmile je pirátský AP nebo klient detekován a klasifikován, může administrátor spustit příslušné akce, aby ochránil síť nebo zablokoval pirátský AP nebo klienta. V závislosti na detekovaných zařízeních je možné použít několik různých přístupů. Je-li detekován pirátský AP, administrátor může aktivně zabránit klientům, aby se připojovali k tomuto AP, ještě předtím, než může být lokalizován a fyzicky vyřazen z provozu. Před aktivací této funkce administrátor nejprve zajistí, aby žádné legitimní AP nebyly klasifikovány jako pirátské. Podobně, zahájí-li bezdrátový klient nebo útočník útok, může administrátor rychle zabránit, aby se připojil na jakékoli AP, než je lokalizován. D-Link Wireless Intrusion Detection and Prevention System je bezpečné, robustní a cenově výhodné řešení, které umožňuje administrátorům efektivně detekovat a potlačovat rizika a hrozby v bezdrátové síti. Na rozdíl od podobných řešení na trhu je D-Link Wireless Intrusion Detection and Prevention System dodáván již plně integrovaný do zařízení bez navýšení ceny nebo placení licenčních poplatků. Toto řešení využívá dvojí režim unifikovaných přístupových bodů D-Link, aby nabídl organizacím výhodu použití existujícího hardwaru pro maximální využití dosavadních investic a zároveň optimalizaci zabezpečení prostřednictvím centrálního řízení, monitorování hrozeb, hlášení a správy. Pomocí unifikovaného přístupového bodu D-Link v režimu Active nyní lze zajišťovat konektivitu bezdrátového klienta a obsluhovat provoz připojených bezdrátových klientů, a pomocí unifikovaného přístupového bodu D-Link v režimu Sentry mohou administrátoři okamžitě monitorovat celou síť, aniž by se pro tento účel musela nakupovat další speciální zařízení nebo přístupové body. Tímto řešením D-Link pomáhá vyřešit dilema ohledně udržování rovnováhy mezi rozpočtem IT a bezpečností sítě. Díky komplexní funkci detekce a prevence průniku do bezdrátové sítě, vestavěné do unifikovaného přepínače D-Link, je nyní umožněna centralizovaná správa na jediné platformě pro aktivní detekování a blokování hrozeb v bezdrátové síti. Aleš Pícl je Country Sales Manager společnosti D-Link D-Link Česká republika Václavské náměstí Praha 1 Tel.: Fax: Professional Computing

7 IT pro zdravotnictví Canon přispívá k rozvoji zdravotnictví efektivní správou dokumentů Evropská unie v roce 2004 přijala akční plán ehealth a všechny členské země si jej v rámci své zdravotnické politiky zvolily jako prioritu. Práce s dokumenty ve zdravotnictví se sice zlepšuje, zale Česká republika stále patří mezi zeměmi členské sedmadvacítky spíše k slabšímu průměru. I proto Canon aktivně seznamuje specialisty s novými technologiemi a umožňuje další rozvoj zdravotnictví. Snad ve všech segmentech se nyní přijímají úsporná opatření a zdravotnictví není výjimkou. Při hledání úspor je ovšem potřeba hledat komplexní řešení. Pomoci tomu může i naplňování programu elektronického zdravotnictví ehealth, tedy využívání informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví a v péči o zdraví. V rámci ehealth dochází k elektronizaci lékařských záznamů o pacientech, takže systém obsahuje veškeré informace o dosavadní léčbě, uskutečněných vyšetřeních nebo zvolených léčebných postupech. Elektronizace dokumentů přináší řadu nezpochybnitelných výhod. Zpracování, následné vyhledávání i sdílení záznamů je snazší a efektivnější, snižuje se riziko chyby přepracovaných zaměstnanců a výsledek je přehlednější, srozumitelnější a v neposlední řadě i čitelnější. Navíc v oboru, kde rozhodují vteřiny, může i toto řešení přispět k záchraně životů. Méně administrativy Při úsporách musíme sledovat nejenom přímé náklady na tisk a zpracování dokumentů, ale také čas zaměstnanců věnovaný administrativě. Automatické systémy správy dokumentů přinášejí do zažitého systému nové možnosti a přispívají k lepším výsledkům lékařů a sestřiček, kteří se nejsou zatěžování neúměrným množstvím administrativy a mohou se věnovat odborné práci. Přitom není důvod se bát nových technologií. Důraz je totiž kladen na jednoduchost. Řešení společnosti Canon jsou přizpůsobena potřebám zaneprázdněných lékařů a zdravotníků, takže přechod na nový systém je rychlý a plynulý. Zdravotnický svět se ale pochopitelně neobejde bez tisku a tištěných dokumentů a zdravotnické organizace vedle záznamů v elektronické podobě i nadále potřebují pracovat s papírovými záznamy. Řešení Canon proto umožňuje efektivní a uživatelsky příjemné spojení papírových dokumentů s těmi elektronickými. Řešení Canonu pro oblast správy dokumentů zahrnuje řízení tisku, archivaci i převod do elektronické podoby. Samozřejmostí je centralizované kopírování a tisk na vyžádání, vázání a dokončovací služby, grafické služby, variabilní správa dat a formulářů, konverze dokumentů, správa kartotéky, automatizace složek a jejich sledování, koordinace ukládání a také centralizovaná správa pošty, plnění dokumentů, napojení na interní i externí kurýrní služby a další funkce. Vyhledávání v takovém systému je znatelně rychlejší. Důležitou součástí je i funkce zálohování a použití externích úložišť dat. Takže nehrozí, že v případě požáru nebo krádeže dojede ke zničení nebo neoprávněné manipulaci s daty. Náklady na tisk pod kontrolou Jakákoli organizace, pokud má být úspěšná, musí sledovat a mít pod kontrolou i náklady na tisk. Výdaje spojené s tiskem mohou u velkých organizací dosahovat až šest procent obratu. Sledování nákladů spojených s tiskem a efektivní rozmístění menšího počtu multifunkčních zařízení dokáže snížit náklady až o 30 procent ročně. To přináší právě požadované úspory a u velkých organizací, mezi které můžeme počítat i nemocnice s miliardovými obraty, to může znamenat úspory v řádu až desítek milionů ročně. Před implementací celého řešení je vždy nutné provést detailní analýzu a zjistit silné a slabé stránky dané organizace. Špatně vybrané řešení může naopak místo očekávaných úspor nákladů i času přinést řadu komplikací. Proto Canon nabízí službu Tiskový audit, která odhalí, jakým způsobem a co nejefektivněji vyřešit otázku tisku a správy dokumentů. Oproti podobným konkurenčním službám ale pracuje s konkrétními údaji a v ostrém provozu, takže výsledný řešení odpovídá vždy individuálním potřebám organizace. Ochrana osobních údajů Naprostá důvěra pacientů i zaměstnanců zdravotnických zařízení v bezpečnost osobních informací a zpracovávaných citlivých dat je klíčová. Canon si toho je vědom a velmi zodpovědně k této oblasti přistupuje. Přístup k informacím mají pouze oprávněné osoby, přistup k zobrazovacím a tiskovým zařízením je zabezpečen pomocí hesla či jiným způsobem (bezpečnostní karta, biometrická data). Chráněna jsou šifrováním také data a digitální informace na síti a na pevných discích tiskových zařízení. Práva pro přístup k důležitým informacím jsou jasně daná. Pokud tyto práva zaměstnanci splňují, získávají komplexní přehled informací o pacientech, a to bez ohledu na místo, kde byl pacient ošetřován. Dostupnost všech potřebných záznamů tak vede k přesnější a rychlejší diagnóze. Chráněna je také integrita informací, uživatelé se mohou spolehnout na to, že informace ze zobrazovacích a tiskových zařízení jsou správné a úplné a nebyly měněny či upraveny. Všechna bezpečnostní opatření jsou pro zdravotnická zařízení zásadní také vzhledem k nutnosti dodržovat předpisy a směrnice o ochraně dat a zpracování osobních údajů. Canon věnuje pozornost této oblasti a splňuje ty nejpřísnější nároky. Řešení společnosti Canon zahrnuje integraci vysokorychlostních dokumentových skenerů imageformula, multifunkčních zařízení imagerunner, systém při řízení tisku UniFLOW či systém pro sledování nákladů na tisk Canon Security & Cost Control Pack. Řešení společnosti Canon umožňuje zdravotnickým zařízením snadno přejít k programu ehealth a využívat výhod celého systému. Vedení zdravotnických zařízení ocení snížení nákladů a efektivnější práci zdravotnického personálu, lékařům a sestřičkám umožní zkrácení času vynaloženého na správu záznamů ošetřit více pacientů a pacienti ocení kvalitnější péči. Canon Cz Nám. Na Santince Praha 6 Tel.: Fax: Professional Computing 5

8 IT pro zdravotnictví Portál HR od Vema ve Fakultní nemocnici Ostrava Věra Pazdziorová Fakultní nemocnice Ostrava je největším zdravotnickým zařízením v Moravskoslezském kraji. Ročně je na lůžkách hospitalizováno průměrně pacientů, přičemž více než polovinu tvoří pacienti se závažnou či komplikovanou diagnózou. Ambulantně je v nemocnici provedeno ročně téměř ošetření. Jako první fakultní nemocnice v ČR získala mezinárodní certifikát kvality JCI. Portálová platforma aplikací Vema umožňuje dostat se k údajům potřebným pro konkrétní osobu pomocí internetového prohlížeče. Prakticky to znamená, že každý vidí z databáze HR jen ty údaje, které potřebuje a může vidět vzhledem k roli, kterou plní a naopak nevidí ty, které nepotřebuje, nebo nemá oprávnění je vidět. Přitom není potřeba mít na daném počítači příslušné aplikace nainstalovány. Prostřednictvím Portálu HR jsou k dispozici údaje z řady aplikací Vema. Ve Fakultní nemocnici Ostrava je to z aplikací PAM, Personalistika, Vzdělávání a Systemizace. Data z těchto aplikací jsou přichystána v informačních stránkách, přehledových či analytických tabulkách, některé údaje lze přes portál i pořizovat. Uživatel jimi může procházet obdobně jako při prohlížení jakýchkoliv jiných internetových stránek. Jednotlivé údaje na stránkách jsou vesměs živé, lze se tedy kliknutím na ně dozvědět, co obsahují, jak vznikly, dostat se přes ně na další související data atd. Pro komfortní analýzy je možné většinu dat zobrazit jako graf, tisknout a exportovat. Na hlavní stránce jsou pro všechny uživatele k dispozici základní údaje o organizaci, osobní údaje uživatele, důležité aktuální zprávy a informace a příslušné formuláře v závislosti na roli uživatele. Prostřednictvím sekce Hledání lze rychle najít údaje o konkrétním zaměstnanci. Z každé stránky lze přímo vyvolat pro kontakt na administrátora. Nemocnice má nejen moderní areál a špičkovou zdravotnickou techniku, ale dlouhodobě uplatňuje moderní formy řízení lidských zdrojů. V letošním roce obhájila druhé místo v soutěži Zaměstnavatel roku Moravskoslezského kraje. Zdravotní péči zde poskytuje více než zdravotnických zaměstnanců a v tom jim pomáhá přes 500 administrativních pracovníků, techniků a dělníků. Nemocnice je příspěvkovou organizací, která je řízena ministerstvem zdravotnictví, a její zaměstnanci jsou odměňováni platem. K vedení personální a platové agendy řadu let využívá aplikace firmy Vema, a to Mzdy (PAM), Personalistika, Evidenční listy důchodového pojištění a Registr nemocenského pojištění. Vzhledem k tomu, že aplikace jsou zpracovávány ve speciální variantě pro zdravotnictví, postihuje veškerá specifika zdravotnických organizací včetně speciálních výstupů pro ÚZIS a zdravotní pojišťovny. Kromě běžné personální a platové agendy je velký důraz kladen na oblast vzdělávání, především na splnění požadované specializované způsobilosti a sledování účasti na povinných vzdělávacích akcích. K tomu využívá aplikace Vzdělávání a Systemizace. Program kvality a bezpečí z pohledu lidských zdrojů V rámci přípravy na mezinárodní akreditaci JCI musela nemocnice v oblasti lidských zdrojů (HR) splnit 17 standardů, které patří do kapitoly Kvalifikace a vzdělávání personálu. K naplnění těchto standardů byla povinna mj. zabezpečit úplnou a přesnou evidenci o dosažení odborné a specializované způsobilosti zdravotnických zaměstnanců a techniků, a oprávnění k poskytování příslušné zdravotní péče. Potřebovala zavést centrální evidenci o absolvování školení v resuscitačních technikách a dalších povinných školeních, která zpravidla mají omezenou časovou platnost, a o účasti na všech dalších vzdělávacích akcích. Rovněž vedení nemocnice muselo organizačně zajistit pravidelné hodnocení zaměstnanců s přímou návazností na stanovení nebo přehodnocení kompetencí a způsobilosti k jednotlivým úkonům. Řadu těchto činností nemocnice zajistila tak, že využila a doplnila příslušné soubory v aplikaci Personalistika. Vzdělávací akce a školení, pořádané oddělením vzdělávání a péče o zaměstnance, se již několik let evidují v aplikaci Vzdělávání. Ale jak zabezpečit, aby se do evidence dostaly i vzdělávací akce, pořádané například útvary bezpečnosti práce, hygienika, transfúzní služby a některých dalších odborných pracovišť? Jak zabezpečit, aby jednotliví vedoucí, kteří mají povinnost zajistit účast podřízených zaměstnanců, měli přehled o jejich účasti na akcích? Jako jedinou schůdnou a přitom velice efektivní možnost si vedení nemocnice vybralo využití Portálu HR. K dispozici pouze potřebné informace Implementace Portálu HR Při úvahách o implementaci portálu se ve Fakultní nemocnici Ostrava rozhodli, že portál využijí ve třech úrovních a podle toho stanovili role a jednotlivé etapy implementace: vzdělávač zaměstnanec, který zodpovídá za pořízení vzdělávací akce, etapa byla realizována před zahájením akreditace JCI; vedoucí implementace této etapy právě probíhá; zaměstnanec od ledna 2011 chce vedení portál zpřístupnit všem zaměstnancům; každý z nich se dostane k informacím, které jsou o jeho osobě evidovány v aplikacích Vema, uvidí svůj výplatní lístek, platové zařazení, bilanci odpracované doby a další; zaměstnanci, kteří nemají na svém pracovišti přístup k počítači, budou mít k dispozici informační kiosek v prostorách FN. Přehled o vzdělávání U zdravotnických zaměstnanců vyplývá povinnost celoživotního vzdělávání přímo ze zákona. Jak bylo výše uvedeno, v podmínkách nemocnic se neuskutečňují a neorganizují vzdělávací akce pouze na úsecích vzdělávání, ale zaměstnanci jsou rovněž Professional Computing

9 IT pro zdravotnictví přehled o získaném počtu kreditů v případě žádosti o prodloužení registrace u sester a podklady pro stanovení plánu osobního rozvoje. Portál nástrojem pro rozhodování Prostřednictvím dynamických dokumentů a tabulek získají vedoucí informace o podřízených pracovištích v požadované podrobnosti za jednotlivá pracoviště, podle pracovních kategorií, v podrobném členění na jednotlivé zaměstnance. Mají možnost přímo bez dotazů u personalistů zjistit výši dekretových platů, skutečně vyplacených mezd, fond pracovní doby, nepřítomnosti, zůstatky dovolené a řadu dalších informací, které mohou využívat při své řídící činnosti. Mohou přímo pořizovat některé formuláře: změnu platového zařazení, hodnocení zaměstnance a stanovení kompetencí. přímo vzděláváni specializovanými útvary, účastní se vzdělávacích akcí organizovaných jejich pracovištěm a jsou vysíláni na vzdělávací akce, např. semináře a kongresy, přímo nadřízeným vedoucím. Zaměstnavatel je povinen prokázat, že zaměstnanci absolvovali všechna povinná školení, která jsou potřebná z hlediska bezpečí pacientů a ve vztahu k prováděnému výkonu. Účast na akcích byla zpravidla zaevidována podpisem na prezenční listině, která skončila někde v šuplíku nebo ve složce, u významnějších akcí obdrželi účastníci potvrzení o účasti nebo certifikát, které se do evidence zpravidla nedostaly. Proto vedení nemocnice pro organizátory vzdělávacích akcí a schvalovatele účasti na externích vzdělávacích akcích stanovilo povinnost zapisovat tyto akce přímo do centrální databáze prostřednictvím portálu. Zadavatel vzdělávací akce, který se nazývá vzdělávač, si po přihlášení na Portál zvolí formulář Pořízení vzdělávací akce. Vyplní povinné položky datum zahájení a datum ukončení a vybere typ akce z číselníku katalog vzdělávacích akcí. Do položky gestor se uvádí jméno osoby zodpovědné za tuto vzdělávací akci (školitel, vedoucí pracoviště ), který nemusí být zaměstnancem nemocnice. Do položky věcný gestor se vyplní osobní číslo, aby bylo zřejmé, kdo údaj zapsal a kde jsou k dohledání případné doklady o uskutečnění vzdělávací akce a seznam účastníků. Ostatní položky jsou nepovinné. Následně se zadá seznam účastníků, a to buď jednoduchým způsobem zatržením účastníků pomocí aplikační funkce nebo vyplněním souboru účastníci akce, kde se mohou k jednotlivým účastníkům pořídit další doplňující položky. Výhodou tohoto zpracování je například možnost kdykoliv na kterémkoliv pracovišti ověřit, že má zaměstnanec platná všechna povinná školení, získat Jak dál? Portál HR má obrovskou výhodu v tom, že nejde o uzavřený systém. Již v současné době má vedení Fakultní nemocnice Ostrava řadu námětů a představ, jak dále rozvíjet jeho možnosti, především pro vedoucí zaměstnance. Chce rozšířit formuláře o popis pracovního místa, indikátory kvality pro lékaře a vybrané nelékařské kategorie a zpřístupnit prostřednictvím portálu některé dokumenty, jako například pracovní smlouvy včetně dohod o jejich změnách, dohody o odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování a stanovení týdenní pracovní doby, tak aby vedoucí zaměstnanci neshromažďovali kopie dokladů, které jsou v osobních spisech. Po doplnění všech údajů do Systemizace zpřístupní na portálu organizační schémata nemocnice v podrobném členění až na jednotlivá systemizovaná místa včetně charakteristik těchto pracovních míst. Ing. Věra Pazdziorová je vedoucí oddělení personalistiky a mzdové účtárny Fakultní nemocnice Ostrava Vema, a. s. Okružní 871/3a Brno Tel. (ústředna): Obchodní informace: Fax: Professional Computing

10 IT pro zdravotnictví Ochrana před všemi druhy virů Oceňovaná technologie ThreatSense umožňuje zjistit neznámé hrozby v době, kdy produkty jiných dodavatelů nemusí nebezpečí rozeznat. ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition zároveň nijak neomezuje výkon počítače a nevyvolává téměř žádné falešné poplachy. Fakultní nemocnice Brno se řadí k největším nemocnicím v Česku. V roce 2001 zahájila jako první nemocnice u nás proces certifikace a implementace systému řízení jakosti a v únoru 2007 se stala držitelem certifikátu ISO 9001:2000. Každý rok je v nemocnici ošetřeno na jeden milion pacientů, na lůžkách je každoročně hospitalizováno více než 75 tisíc pacientů a narodí se zde skoro šest tisíc dětí. Fakultní nemocnice je tvořena třemi pracovišti Pracoviště medicíny dospělého věku, Pracoviště dětské medicíny a Pracoviště reprodukční medicíny, která se sestávají celkem z 54 klinik a oddělení. Výzva V okamžiku, kdy je nutné zajistit v rozsáhlých a logisticky vzdálených zdravotnických zařízeních efektivní spolupráci stovek lidí, jsou požadavky na spolehlivou funkci každého jednotlivého prvku samozřejmostí. Ochrana a boj s viry je v nemocnici běžnou praxí, vzhledem k jejich záludnosti je však dnes nutná nejen ochrana pacientů, ale i techniky. Zdravotnické zařízení si nemůže dovolit výpadek provozu vinou napadení svých systémů některou z počítačových hrozeb. Téměř každá koncová stanice je připojena k internetu a musí tak denně čelit téměř 200 tisícům virových infiltrací, které neustále vznikají. I proto, vzhledem k nespokojenosti s předchozím antivirovým řešením (nízká úroveň detekce, vysoká zátěž antivirového programu na pomalejších počítačích), bylo vypsáno výběrové řízení na zajištění nové, spolehlivější a efektivnější antivirové ochrany. Hlavní požadavky FN Brno Systémová nenáročnost antivirového zabezpečení, kvalitní detekce virových hrozeb, rychlost skenování, přítomnost nástroje vzdálené správy, plně automatizovaný proces antivirové kontroly a aktualizace antivirové databáze, rychlá implementace řešení respektive nových verzí. Řešení Vítězem výběrového řízení na zajištění antivirové bezpečnosti se staly produkty společnosti ESET, a od roku 2006 jsou instalovány na všech pracovištích Fakultní nemocnice Brno. Velmi důležitou roli při výběru hrálo doporučení nezávislých srovnávacích testů, ve kterých produkty ESET pravidelně získávají maximální možná hodnocení. V srpnu 2010 získal ESET za svá řešení již 63. ocenění VB100% v řadě od renomovaného magazínu Virus Bulletin. Fakultní nemocnice Brno chrání hlavně důležité koncové stanice (PC i notebooky), a to prostřednictvím produktu ESET NOD32 Antivirus Business Edition, který byl pořízen v počtu licencí. Aktuálně je v celé rozsáhlé síti zajištěna bezpečnost celkem koncových stanic, dvaceti virtuálních a padesáti fyzických serverů. IT specialisté z Fakultní nemocnice Brno zodpovědní za implementaci a administraci produktů ESET hodnotí kladně technickou podporu a jednoduchou správu, která je v logisticky složité síti důležitá. Správu všech zakoupených licencí IT specialistům ulehčuje nástroj vzdálené správy ESET Remote Administrator, který zajišťuje centralizovanou administraci, umožňuje mimo jiné vytvářet pravidla politik (Policy Rules), import/export pravidel z/do XML nebo přihlášení do konzole prostřednictvím doménového účtu. Konkurenční řešení jsme zkoušeli a používali. V současnosti jsme spokojeni se systémem ESET NOD32 Antivirus Business Edition, který považujeme za jeden z nejlepších na trhu, a proto mu důvěřujeme již několik let. Jiří Bláha z Fakultní nemocnice Brno. ESET NOD32 Antivirus Business Edition ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition je vhodný pro síťová nasazení ve firmách nebo organizacích, které mají pět a více koncových stanic. Malé firmy a živnostníci s menším počtem počítačů mohou využít běžné verze ESET NOD32 Antivirus 4. Administrátoři mohou využít nástroje vzdálené správy, díky kterému lze například stahovat aktualizace z jednoho místa. Funkce ESET SysRescue zase umožňuje vytvořit záchranné médium pro opravu napadených systémů. Podporovány jsou operační systémy Windows, Linux/BSD a Novell Netware. O společnosti Společnost ESET, která byla založena v roce 1992, je světovým výrobcem bezpečnostního softwaru pro firemní klientelu a domácnosti. Věnuje se celosvětovému boji proti vznikajícím počítačovým hrozbám. Je lídrem na trhu proaktivní detekce počítačových hrozeb. Díky technologii ThreatSense.Net sbírá ESET data od dobrovolných uživatelů z celého světa, a tak okamžitě reaguje na nové hrozby. Produkty ESET Smart Security a ESET NOD32 Antivirus patří mezi technologickou špičku, protože negenerují téměř žádné falešné poplachy. ESET NOD32 Antivirus je podle nezávislé organizace AV-Comparatives nejlepším antivirovým produktem na světovém trhu za roky 2006 a ESET sídlí v Bratislavě, pobočky má v Praze, Buenos Aires (Argentina), San Diegu (USA) a má zastoupení ve více než 180 zemích světa. V roce 2008 otevřel ESET vývojové centrum v polském Krakově. Firma patří podle žebříčku Deloitte Technology Fast 500 mezi nejrychleji rostoucí technologické společnosti v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky. Eset software Jankovcova 1037/49 (Classic 7 Business Park) Praha-Holešovice Tel.: Professional Computing

11 T-Systems Czech Republic Na Pankráci 1685/17, Praha 4 Tel.: Fax: Vema Okružní 871/3a Brno Tel. (ústředna): , Obchodní informace: Fax: Canon CZ Nám. Na Santince Praha 6 Tel.: Fax: D-Link Česká republika Václavské náměstí Praha 1 Tel.: Fax: Eset software Jankovcova 1037/49 (Classic 7 Business Park) Praha-Holešovice Tel.:

12 ICT & Security 2010 * změna termínu vyhrazena

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 HCC-07.2

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 HCC-07.2 KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 sestra-pacient KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 sestra-pacient Nabízí vysoce komfortní a přehledně uspořádané grafické uživatelské prostředí, spojené s jednoduchou obsluhou a ovládáním

Více

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví Jan Dienstbier, Radek Fiala Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Agenda 1. Úvod 2. Co nabízíme 3. Představení vybraných aplikací 4. Přínosy

Více

Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med. Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010

Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med. Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010 Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010 České zdravotnictví mezinárodní srovnání v rámci OECD +37% akutních lůžek vůči průměru OECD Využití

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Ing. Eva Chmelová Agenda Představení skupiny nemocnic Projekt vývoje

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví David Doležal Jan Chroust Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access je nabídnout lékařům nejmodernější informační technologie, které zefektivní

Více

Informace. v ceně života

Informace. v ceně života Informace STAPRO s.r.o. Pernštýnské nám. 51 530 02 Pardubice v ceně života www.stapro.cz STAPRO s. r. o. Významný dodavatel a poskytovatel: - informačních systémů - zdravotnické techniky - služeb v oblasti

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě

Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě # DIGITAL TELECOMMUNICATIONS Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě www.dto.cz Kontakt: Tomáš Vrba obchodní manažer +420 603 485 960 tomas.vrba@dto.cz V případě zájmu o vypracování

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s.

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Cloud Computing pro státní správu v praxi Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Portál SecuStamp.com Proč vznikl portál SecuStamp.com Na trhu chybělo» Jednoduché

Více

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth IS VZP ČR jako základ podpory ehealth Ing. Vladan Novotný Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR IS VZP ČR Informační systém VZP ČR podporuje činnosti, ke kterým byla VZP ČR zřízena Výběr pojistného od plátců

Více

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení

Více

TOP 10 produktů a služeb

TOP 10 produktů a služeb TOP 10 produktů a služeb pro bezpečné a efektivní IT OMEGA24 s.r.o. www.omega24.cz Kontakt: Klára Sedláková obchodní manažer +420 601 367 374 info@omega24.cz Radek Štefan jednatel +420 602 778 395 stefan@omega24.cz

Více

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů StaproFONS Petr Siblík Objednávání pacientů Agenda 1) Vysvětlení vlastností a principů 2) Spektrum uživatelů 3) Možnosti objednávání NIS versus MySOLP 4) Přínosy pro ZZ a uživatele 5) Technické požadavky

Více

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 ISMS Případová studie Síťová bezpečnost V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 Zadání - infrastruktura Modelová firma je výrobní firma, která síťové zabezpečení doposud nijak zásadně neřešila, a do jisté míry

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access a obchodního partnera vasepcambulance.czje nabídnout lékařům nejmodernější informační technologieaodbornoupomoc,

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

Enterprise Mobility Management

Enterprise Mobility Management Enterprise Mobility Management Množství různých typů a celkové počty mobilních zařízení, pomocí kterých jsou dostupná firemní data, se neustále zvyšují. To na jedné straně zvyšuje efektivitu práce zaměstnanců,

Více

Data Protection Delivery Center, s. r. o. IDENTITY MANAGEMENT, SPRÁVA OPRÁVNĚNÍ. a SINGLE SIGN-ON. DPDC Identity. pro Vaši bezpečnost

Data Protection Delivery Center, s. r. o. IDENTITY MANAGEMENT, SPRÁVA OPRÁVNĚNÍ. a SINGLE SIGN-ON. DPDC Identity. pro Vaši bezpečnost Data Protection Delivery Center, s. r. o. IDENTITY MANAGEMENT, SPRÁVA OPRÁVNĚNÍ a SINGLE SIGN-ON pro Vaši bezpečnost DPDC Identity DPDC Identity DPDC Identity je komplexním řešením pro automatizovanou

Více

Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman

Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman O společnosti ESET ESET vyvinul jeden z prvních antivirových produktů na světě Lídr v oblasti proaktivní detekce hrozeb 1987

Více

Výzva č. 19 IOP Služby TCK. Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj

Výzva č. 19 IOP Služby TCK. Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj Výzva č. 19 IOP Služby TCK Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj Na počátku byl seznam Detailní popis tématu Zadal kraj DO konce roku 2014 musí všechny zdrav. zařízení a lékárny být schopny pracovat s el. recepty.

Více

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Marcel Jánský Manažer útvaru produktů a podpory prodeje 26. 2. 2013 České Radiokomunikace Vysílací služby Profesionální telekomunikační operátor Poskytovatel

Více

Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha

Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha Ing. Zbyněk Chotěborský Ekonomický náměstek Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Základní údaje

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

SEMINÁŘ. Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví. 11. prosince 2012 Praha

SEMINÁŘ. Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví. 11. prosince 2012 Praha SEMINÁŘ Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 11. prosince 2012 Praha Elektronické zdravotnictví Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Regionální klinický informační systém IKIS

Regionální klinický informační systém IKIS Regionální klinický informační systém IKIS Ing. Eva Chmelová a kol. 15.5.2013 Obsah Kdo jsme? Jaké jsou informační potřeby řetězce ZZ Stav nabídky zdravotnické informatiky Cesta k rozhodnutí o vlastním

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Rozvoj ehealth a Telefónica O2

Rozvoj ehealth a Telefónica O2 Rozvoj ehealth a Telefónica O2 INSPO Praha, 13.března 2010 Filip Linhart ehealth Project Manager Telefónica O2, Czech Republic Představení skupiny Telefónica založena v roce 1924 v současné době má zhruba

Více

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Elektronické služby VZP ČR Ing. Radek Papp vedoucí projektu Klienti VZP ČR v číslech Obsluha velkého množství klientů vyžaduje moderní a kvalitní nástroje Počet obyvatel ČR (březen 2007) 10 306 700 Počet

Více

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat í mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat Ing. Petr Slaba, Telefónica O2 Business Solutions Ing. Radek Fiala, CleverTech 2 Jak O2 chápe fenomén ehealth Hlavní oblasti ehealth

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.1 Úplné elektronické podání Ministerstvo vnitra Správa základních registrů, OSS,

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Ing. Svatopluk Beneš SMS spol. s r.o. NIS Vysoké Tatry 2007 Trendy: Integrace zdravotní péče Současné nemocniční systémy již nejsou dostačujícím řešením ve velkých

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s.

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. C SYSTEM CZ Společnost C SYSTEM CZ se zabývá komplexním řešením potřeb zákazníků v oblasti informačních

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Správa stanic a uživatelského desktopu

Správa stanic a uživatelského desktopu Správa stanic a uživatelského desktopu Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 2014 1 Správa stanic v rámci DVZ Slouží pro Zajištění opakovatelné výsledné konfigurace nových a reinstalovaných stanic Převod uživatelských

Více

Filip Navrátil PCS spol. s r.o. Divize DataGuard stánek 45 přízemí

Filip Navrátil PCS spol. s r.o. Divize DataGuard stánek 45 přízemí Řešení pro vaše e technologie, technologie pro vaše řešení Filip Navrátil PCS spol. s r.o. Divize DataGuard stánek 45 přízemí Skupina PCS Společnosti sjednocené pod názvem PCS se zabývají širokým spektrem

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o.

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o. Projekt IT podpora řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje Prezentují Ing. Pavel Kowalski Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu, vedoucí personálního oddělení Moravskoslezský

Více

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR CGM s téměř 385.000 zákazníky ve 34 zemích světa Klíčové ukazatele 2011 Zákazníci cca 385,000 Obrat 397 M EBITDA 73 M Zaměstnanci ca. 3,500 Cíle Nejlepší

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové ICT plán školy Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové Ulice: Komenského 234, PSČ, Místo: 50003 Hradec Králové Tel: 495 075 111 Fax: 495 513 485 Web::

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Konsolidace PACS a e-health v souladu s legislativou ve FNB

Konsolidace PACS a e-health v souladu s legislativou ve FNB Konsolidace PACS a e-health v souladu s legislativou ve FNB Ing. Miroslav Stejskal ICT ve zdravotnictví 21.9.2016, Praha Schéma PACS FNB v roce 2014 Stávající stav Důvody konsolidace PACS ve FN Brno nákladnost

Více

Místo plastu lidská dlaň

Místo plastu lidská dlaň PalmSecure Bezkontaktní biometrická identifikace osob pomocí obrazu krevního řečiště y Místo plastu lidská dlaň FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS s.r.o. V Parku 22 148 00 Praha 4 End User Services Ing. Martin

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci.

O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci. O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci. Opravdu je možné, aby byla ochrana podniku takto snadná? Taková dnes jednoduše je. Zapotřebí jsou jen věci: Jedna webová platforma, prostřednictvím

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace a zvyšování efektivity Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace Mobilita zaměstnanců dnes představuje významný faktor zvašování efektivity. Mobilita vyžaduje přístup k informačním

Více

ICT plán školy 2017/2018

ICT plán školy 2017/2018 Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace 1.Základní údaje o škole ICT plán školy 2017/2018 Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace Adresa školy:

Více

SDÍLENÍ - VÝMĚNA -ARCHIVACE. Petr Siblík

SDÍLENÍ - VÝMĚNA -ARCHIVACE. Petr Siblík SDÍLENÍ - VÝMĚNA -ARCHIVACE Petr Siblík RZIS HISTORIE 2001 První představení vize RZIS na konferenci INMED 2001 2010 Komerční a nekomerční systémy výměny dat 2010 První regionální projekt z iniciativy

Více

Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod INMED 19.11.2014 Základní údaje o PNHB státní příspěvková organizace zřizovatelem je ministerstvo

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha Elektronické zdravotnictví Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví Účel: Vytvoření

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot...

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... V současné době si většina z nás již nedovede představit svět bez Internetu. Nejen v práci, ale i na cestách, dovolené, v lázních

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Archivace Elektronických Dokumentů

Archivace Elektronických Dokumentů Archivace Elektronických Dokumentů Václav Provazník Technology Solutions Manager Oracle Consulting Agenda Výchozí stav Výzvy, Požadavky, Možnosti Řešení Oracle Zkušenosti z praxe

Více

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Petr Kolda Petr.kolda@simac.cz 1 Program 9.00 Představení společnosti Simac TECHINIK ČR a.s. 9.15 Unified Fabric konsolidace sítí v datových

Více

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací P Ř Í P A D O V Á S T U D I E Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací MÚZO Praha s. r. o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 www.muzo.cz obchod@muzo.cz

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2 DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2 Pavel Smolík Senior Project Manager Benešov 5.5. 2009 2 Obsah prezentace Obsah Úvod Veřejná správa Architektura ISDS Parametry řešení Bezpečnost Doplňkové

Více

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Obsah 02 Úvod 04 Multi-vendor 06 Znalostní báze 08 Servisní portál 10 Globální servisní centra

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Projektový záměr. Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu. Integrovaný operační program

Projektový záměr. Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu. Integrovaný operační program Projektový záměr Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu Integrovaný operační program Prioritní osa/oblast intervence 1.1 Název projektu Uplatnění principu Smart Administration v

Více

Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy

Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy HIP video interkomy a IP paging systémy společnosti 2N umožní zvýšit

Více

Interaktivní Úřední deska (IUD) popis systému

Interaktivní Úřední deska (IUD) popis systému Interaktivní Úřední deska (IUD) popis systému Výhody systému - Bezstarostné automatické zobrazovaní dokumentů v požadovaných vývěsných termínech platnosti. - 100% dostupnost všech aktuálních dokumentů

Více