HLAVNÍ TERMINÁL MT-07.2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLAVNÍ TERMINÁL MT-07.2"

Transkript

1

2 komunikační systém sestra-pacient HLAVNÍ TERMINÁL MT-07.2 nové funkce komunikace s centrálou probíhá prostřednictvím LAN s použitím nejmodernější VoIP technologie intuitivní dotykové rozhraní (10,4 LCD color touch-screen monitor) ergonomické natáčení ústředny variabilita umístění na stole nebo stěně LAN rozhraní pro připojení do systému USB port pro zálohování dat a upgrade SW zobrazení místa zaregistrovaného personálu (NURSE PRESENT) režim DEN/NOC přímá podpora ve spojování oddělení do větších celků s centrální obsluhou (až 10 oddělení, WARD COUPLING) časové filtry zobrazení volání (ZONE NURSING) rozšířený záznam historie volání (čas aktivace a vybavení volání) PHP server, on-line zobrazení aktuálního stavu centrály a možnost zobrazení a zálohování historie volání do PC 45 stůl ze DATACOM Systems, s.r.o., K ížkovského 112, , Valašské Mezi í í tel.: , fax: ,

3 úvodník Professional Computing speciál Ročník XI, č. 4/2010 IT pro zdravotnictví Vyšlo 27. září 2010 DCD Publishing Vydavatel: DCD Publishing Komprdova 20, Brno IČO: ředitelka: Kateřina Černovská Adresa redakce: Lublaňská 21, Praha 2 tel.: , fax: Redakce: PhDr. Vlaďka Bezecná, Grafika a sazba: Radek Štěpánek, Obchod a inzerce: Magdaléna Čupková, Kamila Jurošková, Karel Rumler, Petr Meitner, Produkce: Tomáš Brejša, Registrace: MK ČR E 8219 ISSN DCD Publishing, s. r. o. IT pro zdravotnictví / obsah Úvodník 1 Vážení čtenáři, vážené čtenářky, z výzkumu společnosti Motorola Enterprise Mobility vyplynulo, že více než osmdesát procent řídících pracovníků ve zdravotnictví prohlásilo, že informační technologie jsou dnes pro jejich organizace důležitější, než byly ještě před dvěma lety. Respondenti uvedli mezi hlavní výhody zejména vyšší přesnost plnění objednávek, snížení manuálních chyb a vyšší produktivitu zaměstnanců v rámci různých nemocničních prostředí. Výzkum ukázal, že klíčové aplikace, které jsou hybatelem investic ve zdravotní péči, zahrnují elektronické zdravotní záznamy, elektronickou preskripci a poskytování medikace. Přitom chyby v medikaci patří mezi nejčastější medicínské chyby a jen v USA ročně poškodí asi 1,5 milionu lidí ročně. Navíc samotné další medicínské náklady na léčení zdravotních komplikací způsobených léky, dosahují při mírném odhadu 3,5 miliardy dolarů každý rok. Další běžně uváděné výhody zahrnují zvýšení produktivity zaměstnanců, vyšší přesnost plnění norem pro kvalitní přehledy a vyšší přesnost plnění objednávek Také nelze zapomenout, že IT umožňují, aby jednotlivá zdravotnická zařízení, tedy střediska, polikliniky i velké nemocniční komplexy, byly spravovány tak, jako jakýkoliv běžný výrobní podnik na konci první dekády třetího tisíciletí. I zde tedy najdou svá uplatnění velké informační systémy (ERP), technologie pro správu a údržbu dat i třeba systémy určené pro komunikaci se zákazníkem (CRM). Protože pacient je přece klient, či se mýlím? Více se dočtete na následujících stránkách. Pěkné počtení přeji Nemocniční IS pohledem T-Systems (T-Systems) 2 Bezpečnost sítě je nezbytná (D-Link) 4 Canon přispívá k rozvoji zdravotnictví efektivní správou dokumentů (Canon) 5 Portál HR od Vema ve fakultní nemocnici Ostrava (Vema) 6 Ochrana před všemi druhy virů (Eset software) 8 Professional Computing

4 IT pro zdravotnictví Nemocniční IS pohledem T-Systems Josef Filip Globální ekonomická krize nám ukázala, že pouze společnosti, které se dokážou během krátké doby přizpůsobit novým výzvám, v dlouhodobém horizontu přežijí. Tato skutečnost se nezmění ani v době ekonomického oživení, protože stále se zkracující inovační cykly a fluktuace hospodářského cyklu vyžadují neustálou adaptaci. elektronický zdravotní záznam/arbeits Gemeintschaft Elektronische Gesundheit Akte) při vytváření elektronické zdravotní karty pacienta. Řešení je nabízeno i v cloudu Zdravotnictví nejen v České republice je výrazně atakováno vlivy ekonomické krize. Důsledky výpadku výběru zdravotního pojištění i úspor administrativy státu se projevují dopady do hospodaření zdravotnických zařízení. Tím nabývá na váze provázanost ryze odborně profesních aplikací s aplikacemi, umožňující ekonomické a manažerské hodnocení léčebného procesu a změna řízení zdravotnických zařízení z pohledu čistě medicínského na medicínsko-ekonomický. Jaká je tedy role IT ve zdravotnictví, jaká jsou očekávání poskytovatelů lékařské péče od IT, jaké jsou zkušenosti z IT projektů v zahraničí? Od IT systémů ve zdravotnictví je očekávána především podpora klinických procesů, bezpečná správa pacientských dat, řízení zdrojů a samozřejmě úzké propojení všech systémů s výkaznictvím zdravotním pojišťovnám. Hlavními výstupy z pohledu hospodaření zdravotnického zařízení jsou náklady na diagnózu a jejich variance, měření efektivity procesů. Z toho vyplývají požadavky na IT ve zdravotnictví: jedna sdílená datová základna dostupná pro všechna připojená zdravotní zařízení, využití jednotných platforem (snižují implementační a provozní náklady) a on-line data bez čekání na update ze spolupracujících systémů. Zkušenosti úspěšných zahraničních zdravotnických zařízení s IT lze shrnout poměrně jednoduše: integrované řešení, minimum rozhraní, zpřístupnění informací zdravotnickému personálu dle potřeby jeho role v léčebném procesu, informační podpora vazeb mezi nemocničními zdravotníky a okolními navázanými specialisty. Mezinárodní kompetenční centrum Společnost T-Systems má dlouhou, více než dvacetiletou, historii spolupráce se zdravotnickým sektorem. Mezinárodní kompetenční centrum pro zdravotnictví se sídlem v Rakousku podporuje lokální zastoupení T-Systems v jednotlivých zemích předáváním zkušeností v oblasti informačních a telekomunikačních služeb pro zdravotnictví od návrhu řešení a potřebné infrastruktury, přes realizační a integrační služby, řízení projektů, až po provoz a podporu informačních systémů. Právě v Rakousku se T-Systems výrazně angažuje v podpoře zdravotnictví a zdravotnických IS. Klíčovým řešením jednotného informačního systému je SAP for Healthcare (užívané je též označení SAP IS-H) oborové řešení ERP pro zdravotnická zařízení, doplněné o aplikační nadstavbu i.s.h. med. I.s.h. med nabízí řadu specializovaných modulů pro různé medicínské obory (např. chirurgie, radiologie, neonatologie ). Toto řešení je v Rakousku implementováno jak ve zdravotnických zařízeních měst (např. AKH Linz), tak v řetězcích zařízení pokrývajících celé spolkové země (např. ve Štýrsku). Zavedení jednotného informačního a komunikačního systému pro všechny štýrské zemské nemocnice sdružené ve společnosti KAGes (22 regionálních nemocnic včetně nemocnic univerzitního typu) umožnilo optimalizovat procesy v systému poskytování lékařské péče. Implementované řešení komunikuje v rámci jednotné sítě, poskytuje jednoznačnou identifikaci pacientů, možnost nahlédnutí do dokumentace pacienta ze všech sdružených nemocnic, předávání pacientů na specializovaná pracoviště, automatizované vyúčtování výkonů zdravotním pojišťovnám, controlling a obsahuje i manažerské nadstavby pro rozhodovací procesy řízení, jakož i speciální funkce jako například výzkum a výuka. Mezi zákazníky, kteří využívají řešení SAP IS-H/i.s.h. med, patří nemocniční skupiny, zřizovatelé (města, obce) i nemocnice a jednotlivá odborná oddělení nejen v Rakousku, ale i v řadě dalších zemí, jako je Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Saudská Arábie, Izrael, Chile, Mexiko, Turecko, Belgie, Filipíny, Kolumbie, Kanada. Celosvětově je užíváno více než 270 instalací na čtyřech kontinentech v sedmi jazykových mutacích. Na většině projektů se podíleli konzultanti T-Systems. Kromě poskytování a podpory provozu integrovaného nemocničního informačního systému SAP IS-H/i.s.h.med se T-Systems v Rakousku angažuje i v iniciativě ARGE ELGA (pracovní sdružení pro Kompetence T-Systems se neomezují jen na implementaci integrovaného ERP řešení a aktivity integrovaného elektronického zdravotního záznamu. T-Systems jako významný poskytovatel dynamických ICT služeb nabízí pro své zákazníky řešení SAP IS-H/i.s.h.med v konceptu SaaS (Software as a Service) technologicky postavené na bázi cloud computingu poskytování IT infrastruktury a včetně zajištění informační bezpečnosti. T-Systems nabízí svým zákazníkům řešení pomocí dynamických služeb jako odpověď na tlak po snížení nákladů na IT služby. Ty umožňují nejen snížení investiční náročnosti, ale přináší i schopnost IT infrastruktury pružně reagovat na změnu potřeb IT musí nejen umět rychle růst spolu s podnikáním, ale také se v případě potřeby i dynamicky redukovat T-Systems reaguje na problémy spočívající v demografických změnách konkrétními řešeními také v oblasti telemedicíny, která umožňují, aby pacienti mohli zůstat ve svém rodinném kruhu, zatímco jejich životní funkce jsou monitorovány ošetřujícím lékařem v režimu on-line s vazbou na klinický informační systém Všechny tyto aspekty hrály roli při rozhodnutí spolupracovat na lokalizaci SAP IS-H/i.s.h. med do našich podmínek. Počátkem září uspořádal SAP ČR první školení lokalizované verze SAP IS-H pro své partnery. Technologickým partnerem školení byla společnost T-Systems Czech Republic, která také představila lokalizovanou verzi aplikační nadstavby i.s.h. med. Josef Filip je Senior Accont Manager společnosti T-Systems Czech Republic T-Systems Czech Republic Na Pankráci 1685/17, Praha 4 Tel.: Fax: Professional Computing

5

6 IT pro zdravotnictví Bezpečnost sítě je nezbytná ALEŠ PÍCL Ve zdravotnických zařízeních jsou bezdrátové sítě preferovanou možností, jak zůstat stále ve spojení, protože poskytují snadné použití, mobilitu a flexibilitu. S využíváním bezdrátového připojení však přicházejí také nové bezpečnostní hrozby. IT manažeři a administrátoři se dnes střetávají se dvěma hlavními typy ohrožení bezdrátových sítí. První se týká nekontrolovaných bezdrátových zařízení v síti a druhý bezdrátových útočníků. O nekontrolovaných bezdrátových zařízeních, která představují vážné ohrožení celé sítě, IT manažeři obvykle nevědí. Jedním z nebezpečí mezi takovými zařízeními je pirátský přístupový bod, což je standardní Wi-Fi přístupový bod (AP), začleněný do bezdrátové sítě zvenčí bez souhlasu IT oddělení. Nekontrolovaná bezdrátová zařízení se mohou objevit také v podobě Wi-Fi telefonu, PDA nebo notebooku. Například někteří koncoví uživatelé mohou nakonfigurovat své notebooky tak, že ohrozí bezpečnost sítě, jiní uživatelé mohou vytvářet ad-hoc peer-to-peer Wi-Fi sítě, které mohou být odposlouchávány útočníkem, nebo některé počítače mohou umožňovat přemostění mezi kabelovou a bezdrátovou sítí. Na ochranu proti těmto hrozbám by měly firmy chránit své bezdrátové sítě proti takovým nekontrolovaným zařízením. Bezdrátoví útočníci Bezdrátoví útočníci se obvykle objeví téměř hned po vytvoření bezdrátové sítě. Pro IT manažery je proto důležité, aby je mohli detekovat a dokázali se proti nim bránit. Wi-Fi síť je zranitelná útoky typu denial-of-service, způsobenými bezdrátovým rušením, zahlcením provozu a zlovolnou manipulací s řízením nebo správou síťového provozu, protože neexistuje ideální způsob, jak odlišit normálního uživatele od útočníka. Některé typy Wi-Fi sítí, zejména ty, které nepoužívají žádné, nebo jen slabé WEP šifrování, jsou také zranitelné např. předstíráním totožnosti, přesměrováním spojení přes prostředníka a zjišťováním informací o sítí. Jediný způsob, je mít komplexní systém detekce a prevence průniku do bezdrátové sítě. Bezpečnostní řešení od D-Linku Systém detekce a prevence průniku pro bezdrátové sítě společnosti D-Link je integrován do její produktové řady unifikovaných přepínačů, které dokážou detekovat hrozby a útoky, klasifikovat je, oznámit administrátorovi a dokonce zmírnit jejich účinky, než způsobí narušení činnosti sítě. Řešení D-Link nabízí IT manažerům a administrátorům síť s řiditelnými AP, které po nainstalování dokážou skenovat celou bezdrátovou síť a zároveň sledovat provoz bezdrátových klientů. Unifikovaný přístupový bod D-Linku má již standardně vestavěnou funkci skenování frekvenčního pásma. Pro rozšířenou okamžitou detekci a potlačení působení pirátských AP mohou administrátoři snadno nakonfigurovat jeden z unifikovaných přístupových bodů do hlídacího režimu a ostatní do aktivního režimu. Unifikovaný přístupový bod v režimu Sentry nepřetržitě sleduje vysílací frekvence a odposlouchává signální rámce a další bezdrátový provoz. Přístupové body v aktivním režimu slouží primárně pro obsluhu uživatelského provozu, pravidelné skenují vysílací frekvence a hlásí výsledky zpět do unifikovaného přepínače. Administrátoři mohou volně nakonfigurovat unifikované AP D-Link do režimu Sentry, režimu Active nebo hybridního režimu Sentry +Active pro obě funkce. Skenování vysílacích frekvencí V režimu Sentry je primární funkcí přístupového bodu speciální skenování frekvenčního pásma. Tzn., že AP nebude vysílat informace o síti, odpovídat na dotazy ani připojovat klienty. Při výchozím nastavení režimu Sentry se skenují vysílací frekvence všech kanálů v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz, jejichž používání je v konkrétní zemi povoleno. Toto nastavení však může administrátor snadno změnit podle požadavků na práci sítě. Pak může AP v režimu Sentry skenovat kromě kanálů platných pro danou zemi, ve které AP pracuje, také všechny ostatní kanály. To zaručuje, že administrátor dokáže odhalit pirátská zařízení, která používají standardní vybavení se změněným nastavením země provozu nebo používají nelegální kanály, aby se zabránilo jejich odhalení. Ochrana před pirátskými AP a klienty Jakmile je pirátský AP nebo klient detekován a klasifikován, může administrátor spustit příslušné akce, aby ochránil síť nebo zablokoval pirátský AP nebo klienta. V závislosti na detekovaných zařízeních je možné použít několik různých přístupů. Je-li detekován pirátský AP, administrátor může aktivně zabránit klientům, aby se připojovali k tomuto AP, ještě předtím, než může být lokalizován a fyzicky vyřazen z provozu. Před aktivací této funkce administrátor nejprve zajistí, aby žádné legitimní AP nebyly klasifikovány jako pirátské. Podobně, zahájí-li bezdrátový klient nebo útočník útok, může administrátor rychle zabránit, aby se připojil na jakékoli AP, než je lokalizován. D-Link Wireless Intrusion Detection and Prevention System je bezpečné, robustní a cenově výhodné řešení, které umožňuje administrátorům efektivně detekovat a potlačovat rizika a hrozby v bezdrátové síti. Na rozdíl od podobných řešení na trhu je D-Link Wireless Intrusion Detection and Prevention System dodáván již plně integrovaný do zařízení bez navýšení ceny nebo placení licenčních poplatků. Toto řešení využívá dvojí režim unifikovaných přístupových bodů D-Link, aby nabídl organizacím výhodu použití existujícího hardwaru pro maximální využití dosavadních investic a zároveň optimalizaci zabezpečení prostřednictvím centrálního řízení, monitorování hrozeb, hlášení a správy. Pomocí unifikovaného přístupového bodu D-Link v režimu Active nyní lze zajišťovat konektivitu bezdrátového klienta a obsluhovat provoz připojených bezdrátových klientů, a pomocí unifikovaného přístupového bodu D-Link v režimu Sentry mohou administrátoři okamžitě monitorovat celou síť, aniž by se pro tento účel musela nakupovat další speciální zařízení nebo přístupové body. Tímto řešením D-Link pomáhá vyřešit dilema ohledně udržování rovnováhy mezi rozpočtem IT a bezpečností sítě. Díky komplexní funkci detekce a prevence průniku do bezdrátové sítě, vestavěné do unifikovaného přepínače D-Link, je nyní umožněna centralizovaná správa na jediné platformě pro aktivní detekování a blokování hrozeb v bezdrátové síti. Aleš Pícl je Country Sales Manager společnosti D-Link D-Link Česká republika Václavské náměstí Praha 1 Tel.: Fax: Professional Computing

7 IT pro zdravotnictví Canon přispívá k rozvoji zdravotnictví efektivní správou dokumentů Evropská unie v roce 2004 přijala akční plán ehealth a všechny členské země si jej v rámci své zdravotnické politiky zvolily jako prioritu. Práce s dokumenty ve zdravotnictví se sice zlepšuje, zale Česká republika stále patří mezi zeměmi členské sedmadvacítky spíše k slabšímu průměru. I proto Canon aktivně seznamuje specialisty s novými technologiemi a umožňuje další rozvoj zdravotnictví. Snad ve všech segmentech se nyní přijímají úsporná opatření a zdravotnictví není výjimkou. Při hledání úspor je ovšem potřeba hledat komplexní řešení. Pomoci tomu může i naplňování programu elektronického zdravotnictví ehealth, tedy využívání informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví a v péči o zdraví. V rámci ehealth dochází k elektronizaci lékařských záznamů o pacientech, takže systém obsahuje veškeré informace o dosavadní léčbě, uskutečněných vyšetřeních nebo zvolených léčebných postupech. Elektronizace dokumentů přináší řadu nezpochybnitelných výhod. Zpracování, následné vyhledávání i sdílení záznamů je snazší a efektivnější, snižuje se riziko chyby přepracovaných zaměstnanců a výsledek je přehlednější, srozumitelnější a v neposlední řadě i čitelnější. Navíc v oboru, kde rozhodují vteřiny, může i toto řešení přispět k záchraně životů. Méně administrativy Při úsporách musíme sledovat nejenom přímé náklady na tisk a zpracování dokumentů, ale také čas zaměstnanců věnovaný administrativě. Automatické systémy správy dokumentů přinášejí do zažitého systému nové možnosti a přispívají k lepším výsledkům lékařů a sestřiček, kteří se nejsou zatěžování neúměrným množstvím administrativy a mohou se věnovat odborné práci. Přitom není důvod se bát nových technologií. Důraz je totiž kladen na jednoduchost. Řešení společnosti Canon jsou přizpůsobena potřebám zaneprázdněných lékařů a zdravotníků, takže přechod na nový systém je rychlý a plynulý. Zdravotnický svět se ale pochopitelně neobejde bez tisku a tištěných dokumentů a zdravotnické organizace vedle záznamů v elektronické podobě i nadále potřebují pracovat s papírovými záznamy. Řešení Canon proto umožňuje efektivní a uživatelsky příjemné spojení papírových dokumentů s těmi elektronickými. Řešení Canonu pro oblast správy dokumentů zahrnuje řízení tisku, archivaci i převod do elektronické podoby. Samozřejmostí je centralizované kopírování a tisk na vyžádání, vázání a dokončovací služby, grafické služby, variabilní správa dat a formulářů, konverze dokumentů, správa kartotéky, automatizace složek a jejich sledování, koordinace ukládání a také centralizovaná správa pošty, plnění dokumentů, napojení na interní i externí kurýrní služby a další funkce. Vyhledávání v takovém systému je znatelně rychlejší. Důležitou součástí je i funkce zálohování a použití externích úložišť dat. Takže nehrozí, že v případě požáru nebo krádeže dojede ke zničení nebo neoprávněné manipulaci s daty. Náklady na tisk pod kontrolou Jakákoli organizace, pokud má být úspěšná, musí sledovat a mít pod kontrolou i náklady na tisk. Výdaje spojené s tiskem mohou u velkých organizací dosahovat až šest procent obratu. Sledování nákladů spojených s tiskem a efektivní rozmístění menšího počtu multifunkčních zařízení dokáže snížit náklady až o 30 procent ročně. To přináší právě požadované úspory a u velkých organizací, mezi které můžeme počítat i nemocnice s miliardovými obraty, to může znamenat úspory v řádu až desítek milionů ročně. Před implementací celého řešení je vždy nutné provést detailní analýzu a zjistit silné a slabé stránky dané organizace. Špatně vybrané řešení může naopak místo očekávaných úspor nákladů i času přinést řadu komplikací. Proto Canon nabízí službu Tiskový audit, která odhalí, jakým způsobem a co nejefektivněji vyřešit otázku tisku a správy dokumentů. Oproti podobným konkurenčním službám ale pracuje s konkrétními údaji a v ostrém provozu, takže výsledný řešení odpovídá vždy individuálním potřebám organizace. Ochrana osobních údajů Naprostá důvěra pacientů i zaměstnanců zdravotnických zařízení v bezpečnost osobních informací a zpracovávaných citlivých dat je klíčová. Canon si toho je vědom a velmi zodpovědně k této oblasti přistupuje. Přístup k informacím mají pouze oprávněné osoby, přistup k zobrazovacím a tiskovým zařízením je zabezpečen pomocí hesla či jiným způsobem (bezpečnostní karta, biometrická data). Chráněna jsou šifrováním také data a digitální informace na síti a na pevných discích tiskových zařízení. Práva pro přístup k důležitým informacím jsou jasně daná. Pokud tyto práva zaměstnanci splňují, získávají komplexní přehled informací o pacientech, a to bez ohledu na místo, kde byl pacient ošetřován. Dostupnost všech potřebných záznamů tak vede k přesnější a rychlejší diagnóze. Chráněna je také integrita informací, uživatelé se mohou spolehnout na to, že informace ze zobrazovacích a tiskových zařízení jsou správné a úplné a nebyly měněny či upraveny. Všechna bezpečnostní opatření jsou pro zdravotnická zařízení zásadní také vzhledem k nutnosti dodržovat předpisy a směrnice o ochraně dat a zpracování osobních údajů. Canon věnuje pozornost této oblasti a splňuje ty nejpřísnější nároky. Řešení společnosti Canon zahrnuje integraci vysokorychlostních dokumentových skenerů imageformula, multifunkčních zařízení imagerunner, systém při řízení tisku UniFLOW či systém pro sledování nákladů na tisk Canon Security & Cost Control Pack. Řešení společnosti Canon umožňuje zdravotnickým zařízením snadno přejít k programu ehealth a využívat výhod celého systému. Vedení zdravotnických zařízení ocení snížení nákladů a efektivnější práci zdravotnického personálu, lékařům a sestřičkám umožní zkrácení času vynaloženého na správu záznamů ošetřit více pacientů a pacienti ocení kvalitnější péči. Canon Cz Nám. Na Santince Praha 6 Tel.: Fax: Professional Computing 5

8 IT pro zdravotnictví Portál HR od Vema ve Fakultní nemocnici Ostrava Věra Pazdziorová Fakultní nemocnice Ostrava je největším zdravotnickým zařízením v Moravskoslezském kraji. Ročně je na lůžkách hospitalizováno průměrně pacientů, přičemž více než polovinu tvoří pacienti se závažnou či komplikovanou diagnózou. Ambulantně je v nemocnici provedeno ročně téměř ošetření. Jako první fakultní nemocnice v ČR získala mezinárodní certifikát kvality JCI. Portálová platforma aplikací Vema umožňuje dostat se k údajům potřebným pro konkrétní osobu pomocí internetového prohlížeče. Prakticky to znamená, že každý vidí z databáze HR jen ty údaje, které potřebuje a může vidět vzhledem k roli, kterou plní a naopak nevidí ty, které nepotřebuje, nebo nemá oprávnění je vidět. Přitom není potřeba mít na daném počítači příslušné aplikace nainstalovány. Prostřednictvím Portálu HR jsou k dispozici údaje z řady aplikací Vema. Ve Fakultní nemocnici Ostrava je to z aplikací PAM, Personalistika, Vzdělávání a Systemizace. Data z těchto aplikací jsou přichystána v informačních stránkách, přehledových či analytických tabulkách, některé údaje lze přes portál i pořizovat. Uživatel jimi může procházet obdobně jako při prohlížení jakýchkoliv jiných internetových stránek. Jednotlivé údaje na stránkách jsou vesměs živé, lze se tedy kliknutím na ně dozvědět, co obsahují, jak vznikly, dostat se přes ně na další související data atd. Pro komfortní analýzy je možné většinu dat zobrazit jako graf, tisknout a exportovat. Na hlavní stránce jsou pro všechny uživatele k dispozici základní údaje o organizaci, osobní údaje uživatele, důležité aktuální zprávy a informace a příslušné formuláře v závislosti na roli uživatele. Prostřednictvím sekce Hledání lze rychle najít údaje o konkrétním zaměstnanci. Z každé stránky lze přímo vyvolat pro kontakt na administrátora. Nemocnice má nejen moderní areál a špičkovou zdravotnickou techniku, ale dlouhodobě uplatňuje moderní formy řízení lidských zdrojů. V letošním roce obhájila druhé místo v soutěži Zaměstnavatel roku Moravskoslezského kraje. Zdravotní péči zde poskytuje více než zdravotnických zaměstnanců a v tom jim pomáhá přes 500 administrativních pracovníků, techniků a dělníků. Nemocnice je příspěvkovou organizací, která je řízena ministerstvem zdravotnictví, a její zaměstnanci jsou odměňováni platem. K vedení personální a platové agendy řadu let využívá aplikace firmy Vema, a to Mzdy (PAM), Personalistika, Evidenční listy důchodového pojištění a Registr nemocenského pojištění. Vzhledem k tomu, že aplikace jsou zpracovávány ve speciální variantě pro zdravotnictví, postihuje veškerá specifika zdravotnických organizací včetně speciálních výstupů pro ÚZIS a zdravotní pojišťovny. Kromě běžné personální a platové agendy je velký důraz kladen na oblast vzdělávání, především na splnění požadované specializované způsobilosti a sledování účasti na povinných vzdělávacích akcích. K tomu využívá aplikace Vzdělávání a Systemizace. Program kvality a bezpečí z pohledu lidských zdrojů V rámci přípravy na mezinárodní akreditaci JCI musela nemocnice v oblasti lidských zdrojů (HR) splnit 17 standardů, které patří do kapitoly Kvalifikace a vzdělávání personálu. K naplnění těchto standardů byla povinna mj. zabezpečit úplnou a přesnou evidenci o dosažení odborné a specializované způsobilosti zdravotnických zaměstnanců a techniků, a oprávnění k poskytování příslušné zdravotní péče. Potřebovala zavést centrální evidenci o absolvování školení v resuscitačních technikách a dalších povinných školeních, která zpravidla mají omezenou časovou platnost, a o účasti na všech dalších vzdělávacích akcích. Rovněž vedení nemocnice muselo organizačně zajistit pravidelné hodnocení zaměstnanců s přímou návazností na stanovení nebo přehodnocení kompetencí a způsobilosti k jednotlivým úkonům. Řadu těchto činností nemocnice zajistila tak, že využila a doplnila příslušné soubory v aplikaci Personalistika. Vzdělávací akce a školení, pořádané oddělením vzdělávání a péče o zaměstnance, se již několik let evidují v aplikaci Vzdělávání. Ale jak zabezpečit, aby se do evidence dostaly i vzdělávací akce, pořádané například útvary bezpečnosti práce, hygienika, transfúzní služby a některých dalších odborných pracovišť? Jak zabezpečit, aby jednotliví vedoucí, kteří mají povinnost zajistit účast podřízených zaměstnanců, měli přehled o jejich účasti na akcích? Jako jedinou schůdnou a přitom velice efektivní možnost si vedení nemocnice vybralo využití Portálu HR. K dispozici pouze potřebné informace Implementace Portálu HR Při úvahách o implementaci portálu se ve Fakultní nemocnici Ostrava rozhodli, že portál využijí ve třech úrovních a podle toho stanovili role a jednotlivé etapy implementace: vzdělávač zaměstnanec, který zodpovídá za pořízení vzdělávací akce, etapa byla realizována před zahájením akreditace JCI; vedoucí implementace této etapy právě probíhá; zaměstnanec od ledna 2011 chce vedení portál zpřístupnit všem zaměstnancům; každý z nich se dostane k informacím, které jsou o jeho osobě evidovány v aplikacích Vema, uvidí svůj výplatní lístek, platové zařazení, bilanci odpracované doby a další; zaměstnanci, kteří nemají na svém pracovišti přístup k počítači, budou mít k dispozici informační kiosek v prostorách FN. Přehled o vzdělávání U zdravotnických zaměstnanců vyplývá povinnost celoživotního vzdělávání přímo ze zákona. Jak bylo výše uvedeno, v podmínkách nemocnic se neuskutečňují a neorganizují vzdělávací akce pouze na úsecích vzdělávání, ale zaměstnanci jsou rovněž Professional Computing

9 IT pro zdravotnictví přehled o získaném počtu kreditů v případě žádosti o prodloužení registrace u sester a podklady pro stanovení plánu osobního rozvoje. Portál nástrojem pro rozhodování Prostřednictvím dynamických dokumentů a tabulek získají vedoucí informace o podřízených pracovištích v požadované podrobnosti za jednotlivá pracoviště, podle pracovních kategorií, v podrobném členění na jednotlivé zaměstnance. Mají možnost přímo bez dotazů u personalistů zjistit výši dekretových platů, skutečně vyplacených mezd, fond pracovní doby, nepřítomnosti, zůstatky dovolené a řadu dalších informací, které mohou využívat při své řídící činnosti. Mohou přímo pořizovat některé formuláře: změnu platového zařazení, hodnocení zaměstnance a stanovení kompetencí. přímo vzděláváni specializovanými útvary, účastní se vzdělávacích akcí organizovaných jejich pracovištěm a jsou vysíláni na vzdělávací akce, např. semináře a kongresy, přímo nadřízeným vedoucím. Zaměstnavatel je povinen prokázat, že zaměstnanci absolvovali všechna povinná školení, která jsou potřebná z hlediska bezpečí pacientů a ve vztahu k prováděnému výkonu. Účast na akcích byla zpravidla zaevidována podpisem na prezenční listině, která skončila někde v šuplíku nebo ve složce, u významnějších akcí obdrželi účastníci potvrzení o účasti nebo certifikát, které se do evidence zpravidla nedostaly. Proto vedení nemocnice pro organizátory vzdělávacích akcí a schvalovatele účasti na externích vzdělávacích akcích stanovilo povinnost zapisovat tyto akce přímo do centrální databáze prostřednictvím portálu. Zadavatel vzdělávací akce, který se nazývá vzdělávač, si po přihlášení na Portál zvolí formulář Pořízení vzdělávací akce. Vyplní povinné položky datum zahájení a datum ukončení a vybere typ akce z číselníku katalog vzdělávacích akcí. Do položky gestor se uvádí jméno osoby zodpovědné za tuto vzdělávací akci (školitel, vedoucí pracoviště ), který nemusí být zaměstnancem nemocnice. Do položky věcný gestor se vyplní osobní číslo, aby bylo zřejmé, kdo údaj zapsal a kde jsou k dohledání případné doklady o uskutečnění vzdělávací akce a seznam účastníků. Ostatní položky jsou nepovinné. Následně se zadá seznam účastníků, a to buď jednoduchým způsobem zatržením účastníků pomocí aplikační funkce nebo vyplněním souboru účastníci akce, kde se mohou k jednotlivým účastníkům pořídit další doplňující položky. Výhodou tohoto zpracování je například možnost kdykoliv na kterémkoliv pracovišti ověřit, že má zaměstnanec platná všechna povinná školení, získat Jak dál? Portál HR má obrovskou výhodu v tom, že nejde o uzavřený systém. Již v současné době má vedení Fakultní nemocnice Ostrava řadu námětů a představ, jak dále rozvíjet jeho možnosti, především pro vedoucí zaměstnance. Chce rozšířit formuláře o popis pracovního místa, indikátory kvality pro lékaře a vybrané nelékařské kategorie a zpřístupnit prostřednictvím portálu některé dokumenty, jako například pracovní smlouvy včetně dohod o jejich změnách, dohody o odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování a stanovení týdenní pracovní doby, tak aby vedoucí zaměstnanci neshromažďovali kopie dokladů, které jsou v osobních spisech. Po doplnění všech údajů do Systemizace zpřístupní na portálu organizační schémata nemocnice v podrobném členění až na jednotlivá systemizovaná místa včetně charakteristik těchto pracovních míst. Ing. Věra Pazdziorová je vedoucí oddělení personalistiky a mzdové účtárny Fakultní nemocnice Ostrava Vema, a. s. Okružní 871/3a Brno Tel. (ústředna): Obchodní informace: Fax: Professional Computing

10 IT pro zdravotnictví Ochrana před všemi druhy virů Oceňovaná technologie ThreatSense umožňuje zjistit neznámé hrozby v době, kdy produkty jiných dodavatelů nemusí nebezpečí rozeznat. ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition zároveň nijak neomezuje výkon počítače a nevyvolává téměř žádné falešné poplachy. Fakultní nemocnice Brno se řadí k největším nemocnicím v Česku. V roce 2001 zahájila jako první nemocnice u nás proces certifikace a implementace systému řízení jakosti a v únoru 2007 se stala držitelem certifikátu ISO 9001:2000. Každý rok je v nemocnici ošetřeno na jeden milion pacientů, na lůžkách je každoročně hospitalizováno více než 75 tisíc pacientů a narodí se zde skoro šest tisíc dětí. Fakultní nemocnice je tvořena třemi pracovišti Pracoviště medicíny dospělého věku, Pracoviště dětské medicíny a Pracoviště reprodukční medicíny, která se sestávají celkem z 54 klinik a oddělení. Výzva V okamžiku, kdy je nutné zajistit v rozsáhlých a logisticky vzdálených zdravotnických zařízeních efektivní spolupráci stovek lidí, jsou požadavky na spolehlivou funkci každého jednotlivého prvku samozřejmostí. Ochrana a boj s viry je v nemocnici běžnou praxí, vzhledem k jejich záludnosti je však dnes nutná nejen ochrana pacientů, ale i techniky. Zdravotnické zařízení si nemůže dovolit výpadek provozu vinou napadení svých systémů některou z počítačových hrozeb. Téměř každá koncová stanice je připojena k internetu a musí tak denně čelit téměř 200 tisícům virových infiltrací, které neustále vznikají. I proto, vzhledem k nespokojenosti s předchozím antivirovým řešením (nízká úroveň detekce, vysoká zátěž antivirového programu na pomalejších počítačích), bylo vypsáno výběrové řízení na zajištění nové, spolehlivější a efektivnější antivirové ochrany. Hlavní požadavky FN Brno Systémová nenáročnost antivirového zabezpečení, kvalitní detekce virových hrozeb, rychlost skenování, přítomnost nástroje vzdálené správy, plně automatizovaný proces antivirové kontroly a aktualizace antivirové databáze, rychlá implementace řešení respektive nových verzí. Řešení Vítězem výběrového řízení na zajištění antivirové bezpečnosti se staly produkty společnosti ESET, a od roku 2006 jsou instalovány na všech pracovištích Fakultní nemocnice Brno. Velmi důležitou roli při výběru hrálo doporučení nezávislých srovnávacích testů, ve kterých produkty ESET pravidelně získávají maximální možná hodnocení. V srpnu 2010 získal ESET za svá řešení již 63. ocenění VB100% v řadě od renomovaného magazínu Virus Bulletin. Fakultní nemocnice Brno chrání hlavně důležité koncové stanice (PC i notebooky), a to prostřednictvím produktu ESET NOD32 Antivirus Business Edition, který byl pořízen v počtu licencí. Aktuálně je v celé rozsáhlé síti zajištěna bezpečnost celkem koncových stanic, dvaceti virtuálních a padesáti fyzických serverů. IT specialisté z Fakultní nemocnice Brno zodpovědní za implementaci a administraci produktů ESET hodnotí kladně technickou podporu a jednoduchou správu, která je v logisticky složité síti důležitá. Správu všech zakoupených licencí IT specialistům ulehčuje nástroj vzdálené správy ESET Remote Administrator, který zajišťuje centralizovanou administraci, umožňuje mimo jiné vytvářet pravidla politik (Policy Rules), import/export pravidel z/do XML nebo přihlášení do konzole prostřednictvím doménového účtu. Konkurenční řešení jsme zkoušeli a používali. V současnosti jsme spokojeni se systémem ESET NOD32 Antivirus Business Edition, který považujeme za jeden z nejlepších na trhu, a proto mu důvěřujeme již několik let. Jiří Bláha z Fakultní nemocnice Brno. ESET NOD32 Antivirus Business Edition ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition je vhodný pro síťová nasazení ve firmách nebo organizacích, které mají pět a více koncových stanic. Malé firmy a živnostníci s menším počtem počítačů mohou využít běžné verze ESET NOD32 Antivirus 4. Administrátoři mohou využít nástroje vzdálené správy, díky kterému lze například stahovat aktualizace z jednoho místa. Funkce ESET SysRescue zase umožňuje vytvořit záchranné médium pro opravu napadených systémů. Podporovány jsou operační systémy Windows, Linux/BSD a Novell Netware. O společnosti Společnost ESET, která byla založena v roce 1992, je světovým výrobcem bezpečnostního softwaru pro firemní klientelu a domácnosti. Věnuje se celosvětovému boji proti vznikajícím počítačovým hrozbám. Je lídrem na trhu proaktivní detekce počítačových hrozeb. Díky technologii ThreatSense.Net sbírá ESET data od dobrovolných uživatelů z celého světa, a tak okamžitě reaguje na nové hrozby. Produkty ESET Smart Security a ESET NOD32 Antivirus patří mezi technologickou špičku, protože negenerují téměř žádné falešné poplachy. ESET NOD32 Antivirus je podle nezávislé organizace AV-Comparatives nejlepším antivirovým produktem na světovém trhu za roky 2006 a ESET sídlí v Bratislavě, pobočky má v Praze, Buenos Aires (Argentina), San Diegu (USA) a má zastoupení ve více než 180 zemích světa. V roce 2008 otevřel ESET vývojové centrum v polském Krakově. Firma patří podle žebříčku Deloitte Technology Fast 500 mezi nejrychleji rostoucí technologické společnosti v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky. Eset software Jankovcova 1037/49 (Classic 7 Business Park) Praha-Holešovice Tel.: Professional Computing

11 T-Systems Czech Republic Na Pankráci 1685/17, Praha 4 Tel.: Fax: Vema Okružní 871/3a Brno Tel. (ústředna): , Obchodní informace: Fax: Canon CZ Nám. Na Santince Praha 6 Tel.: Fax: D-Link Česká republika Václavské náměstí Praha 1 Tel.: Fax: Eset software Jankovcova 1037/49 (Classic 7 Business Park) Praha-Holešovice Tel.:

12 ICT & Security 2010 * změna termínu vyhrazena

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 samostatně neprodejné Speciál konferenčních projektů IDG Czech a. s. ročník I, číslo 2, září 2010 KONFERENCE ICT VE ZDRAVOTNICTVÍ 2010 Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 Co nám

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE 2011 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE POZNEJTE, JAK MĚSTA MODERNIZUJÍ ÚŘADY A ZKVALITŇUJÍ SLUŽBY ZA POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Tento informační dokument připravil

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch Profil společnosti Vema, a. s. Společnost Vema je pro své zákazníky dodavatelem ucelených řešení v oblasti informačních systémů pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více

KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD IT SECURITY. nebuďte na Bezpečnost sami

KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD IT SECURITY. nebuďte na Bezpečnost sami KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD Čtěte také online na www.itzabezpeceni.cz www.managementrizika.cz březen 2014 IT SECURITY & RISK MANAGEMENT Uvnitř 100% Bezpečná síť Dříve mýtus

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 54 6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Představení společnosti a stručná fakta Jsme dynamická telekomunikační společnost, zaměřená na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím nejmodernějších

Více

Elektronické zdravotnictví zkvalitní lékařskou péči

Elektronické zdravotnictví zkvalitní lékařskou péči Nepromarněme šanci! Povídá se, že když se katolická církev smířila se skutečností, že Země obíhá kolem Slunce, vyběhl jeden z kněžích na veřejnost se slovy Povolili nám to. Jsme ve stejné situaci. Politici

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

Barevné laserové tiskárny rychlejší a úspornější

Barevné laserové tiskárny rychlejší a úspornější Seriál: Bezpečně s datovými schránkami STRANA 40 V desátém díle seriálu se zaměřujeme na archivaci elektronických dokumentů CRM systémy pro malé firmy STRANA 36 Řešení realizovaná v cloudu mohou poskytnout

Více

Bezpečnost cloud computingu

Bezpečnost cloud computingu Bezpečnost cloud computingu Jak bezpečně využívat výhody cloud computingu 1 Obsah 4 6 7 9 10 10 11 12 12 13 13 14 16 18 19 20 21 22 1. Úvod 2. Požadavky na bezpečnost cloud computingu oproti klasickým

Více

Úspěšné projekty. Successful projects

Úspěšné projekty. Successful projects Úspěšné projekty Successful projects Projekty realizované v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v gesci Ministerstva vnitra České republiky Vážené

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více