Řízení telekomunikačních sítí a služeb. Zdenek Brabec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení telekomunikačních sítí a služeb. Zdenek Brabec"

Transkript

1 Řízení telekomunikačních sítí a služeb Zdenek Brabec

2 Autor: Zdenek Brabec Název díla: Řízení telekomunikačních sítí a služeb Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace předmětů a studijních materiálů pro e-learningovou výuku v prezenční a kombinované formě studia Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

3 VYSVĚTLIVKY Definice Zajímavost Poznámka Příklad Shrnutí Výhody Nevýhody

4 ANOTACE Učební modul je věnován problematice řízení telekomunikačních sítí a služeb jimi poskytovaných. Je provedeno rozdělení podpůrných systémů na systémy pro podporu kontaktu telekomunikačního provozovatele se zákazníkem a na systémy obecné podpory a jsou představeny základní typy. Jsou prezentovány principy architektury podpůrných systémů a jednak starší a jednak nové, procesně orientované, u které jsou představeny základní standardy. Na závěr je věnována pozornost vyhodnocování činnosti telekomunikačních sítí a služeb. Diskutována je problematika nastavování metrik a rovněž jsou diskutovány postupy zajišťování úrovně poskytovaných služeb a problematika zajišťování výnosů. CÍLE Řízení telekomunikačních sítí je rozsáhlá a komplexní disciplína. Cílem tohoto učebního modulu je úvodní seznámení s touto problematikou. LITERATURA [1] MISRA, K.: OSS for Telecom Network. An Introduction to Network Management. 302 s. Springer-Verlag London, UK, 2004, ISBN [2] HUNTER, Jane M., THIEBAUD, Maud E. Telecommunications Billing Systems. 447 s. McGraw-Hill, New York, NY, USA, 2003, ISBN: [3] TERPLAN, K.: OSS Essentials: Support System Solutions for Service Providers. 610 s. Wiley, Hoboken, NJ, USA, 2001, ISBN [4] GÁLA, L. POUR, J. TOMAN, P.: Podniková informatika. 484 s. Grada Publishing, Praha 2006, ISBN [5] WESSLING, H.: Aktivní vztah k zákazníkům pomocí CRM. 192 s. Grada Publishing, Praha 2003, ISBN [6] International Telecommunication Union, Telecommunication Standardization Sector of ITU, Series M: Telecommunications Management, Including TMN and Network Maintenance. Telecommunications Management Network. M.3010 Principles for a Telecommunications Management Network. [7] International Telecommunication Union, Telecommunication Standardization Sector of ITU, Series M: Telecommunications Management, Including TMN and Network Maintenance. Telecommunications Management Network. M Enhanced Telecom Operation Map (etom) Introduction. (03/2007).

5 [8] International Telecommunication Union, Telecommunication Standardization Sector of ITU, Series M: Telecommunications Management, Including TMN and Network Maintenance. Telecommunications Management Network. Recommendation M Enhanced Telecom Operation Map (etom) The business process framework, 03/2007 [9] International Telecommunication Union, Telecommunication Standardization Sector of ITU, Series M: Telecommunications Management, Including TMN and Network Maintenance. Telecommunications Management Network. Recommendation M Enhanced Telecom Operations Map (etom) Process decompositions and descriptions, 06/2008 [10] International Telecommunication Union, Telecommunication Standardization Sector of ITU, Series M: Telecommunications Management, Including TMN and Network Maintenance. Telecommunications Management Network. Recommendation M.3190 Shared Information and Data Model (SID), 07/2008. [11] TMF 053 The NGOSS Technology-Neutral Architecture NGOSS Release 3.5. TeleManagement Forum, July 2003.

6 Obsah 1 Úvod Podpůrné systémy v telekomunikacích Podpůrné systémy v telekomunikacích úvod Podpůrné systémy v telekomunikacích Front Office systémy (1/4) Podpůrné systémy v telekomunikacích Front Office systémy (2/4) Podpůrné systémy v telekomunikacích Front Office systémy (3/4) Podpůrné systémy v telekomunikacích Front Office systémy (4/4) Podpůrné systémy v telekomunikacích Back Office systémy (1/5) Podpůrné systémy v telekomunikacích Back Office systémy (2/5) Podpůrné systémy v telekomunikacích Back Office systémy (3/5) Podpůrné systémy v telekomunikacích Back Office systémy (4/5) Podpůrné systémy v telekomunikacích Back Office systémy (5/5) Architektura podpůrných systémů TMN Telecommunications Management Network (1/3) TMN Telecommunications Management Network (2/3) TMN Telecommunications Management Network (3/3) Procesně orientovaná architektura (1/6) Procesně orientovaná architektura (2/6) Procesně orientovaná architektura (3/6) Procesně orientovaná architektura (4/6) Procesně orientovaná architektura (5/6) Procesně orientovaná architektura (6/6) Vyhodnocování výsledků řízení telekomunikačních sítí Vyhodnocování výsledků řízení telekomunikačních sítí (1/6) Vyhodnocování výsledků řízení telekomunikačních sítí (2/6) Vyhodnocování výsledků řízení telekomunikačních sítí (3/6) Vyhodnocování výsledků řízení telekomunikačních sítí (4/6) Vyhodnocování výsledků řízení telekomunikačních sítí (5/6) Vyhodnocování výsledků řízení telekomunikačních sítí (6/6) Shrnutí Test... 34

7 1 Úvod Masová modernizace telekomunikačních sítí byla zahájena počátkem devadesátých let, kdy začaly být do sítí instalovány velmi složité elektronické (telekomunikační) systémy. Jedním z dílčích problémů, který bylo nutné vyřešit, byla problematika jejich řízení a údržby. Tím začala vznikat nová kategorie systémů tzv. podpůrné systémy. Tehdejší podpůrné systémy byly vyvíjeny na míru telekomunikačních systémů a byly zaváděny postupně. Docházelo k tomu, že jednotlivé části podpůrných systémů nebyly vzájemně kompatibilní a bylo nutné provádět jejich poměrně složitou integraci. Protože podpůrné systémy umožňovaly komplexní řízení telekomunikačních sítí a významné rozšíření nabídky služeb, tak jejich význam pro činnost telekomunikačních provozovatelů vzrůstal. Okolo roku 2000 se rozhodující aktéři dohodli na nových principech standardizace podpůrných systémů. Ta vychází z procesního řízení a postupně byly vypracovány dílčí procesní standardy. To umožnilo komplexní procesní standardizaci systémů, užívaných pro řízení telekomunikačních sítí a jimi poskytovaných služeb. V tomto modulu budou studenti seznámeni s klíčovými pojmy z oblasti řízení telekomunikačních sítí.

8 2 Podpůrné systémy v telekomunikacích 2.1 Podpůrné systémy v telekomunikacích úvod Provozní aktivity telekomunikačních provozovatelů údržba sítě (odstraňování poruch), zřizování a změny služeb (zřizování a překládky a rušení telefonních stanic) i obchodní aktivity (příprava smluv, vyúčtování služeb atp.) byly ještě koncem osmdesátých let prováděny ručně a řízeny papírovou formou. Výkon těchto aktivit se začíná s rozvojem výpočetní techniky postupně automatizovat a centralizovat a vzniká řada podpůrných systémů. Tyto systémy umožňují zefektivnit správu telekomunikační sítě, správu podniku, obsluhu zákazníků. Staly se nezbytným prvkem přežití telekomunikačního provozovatele v konkurenčním prostředí. Podpůrné systémy dávají telekomunikačním provozovatelům mj. i značnou flexibilitu v možnostech nabídky služeb zákazníkům (předplacené služby, slevy, volné minuty, balíčky služeb, volání na preferovaná čísla a další služby). Podpůrné systémy se dělí následovně: Front Office 1) podpůrné systémy podporují přímý styk provozovatele se zákazníky. Patří sem CRM (Customer Relationship Management) systémy, jejichž významnou částí jsou kontaktní centra. Back Office 1) podpůrné systémy poskytují podporu Front Office systémům. Patří sem provozní podpůrné systémy, systémy pro podporu podnikání, systémy pro plánování zdrojů podniku. 1) Výraz Front Office se již delší dobu používá jako obecné označení pro organizační složky podniku, které jsou v přímém kontaktu se zákazníky. Komplementární organizační složky k Front Office jsou složky tzv. Back Office, tj. složky, které poskytují podporu složkám Front Office a nejsou v přímém kontaktu se zákazníkem. 8

9 2.2 Podpůrné systémy v telekomunikacích Front Office systémy (1/4) Customer Relationship Management (CRM) systém (1/3) Názvem Customer Relationship Management (CRM) jsou nazývány systémy a aplikace, které podniky a instituce používají pro řízení vztahů se zákazníky a to včetně získání, skladování a analýzy dat. Filozofie správného CRM systému, spočívá v přiblížení se velké společnosti s mnohatisícovou zákaznickou základnou ke způsobům fungování drobných firem, kde s každým zákazníkem je navazován individuální přístup. Takto pojatý CRM systém je založen na sběru informací ozákazníkovi a získaná data musí být přehledně utříděna a centralizována. Systémy CRM mají zpravidla tří vrstvy: 1. Operativní CRM automatizace nebo podpora zákaznických procesů, které se týkají podnikových prodejních či servisních složek jedná se o tzv. Front Office úlohy viz dále. 2. Analytické CRM analýza zákaznických dat pro široký rozsah použití viz dále. 3. Kooperativní CRM přímá komunikace se zákazníky (netýká se podnikových prodejních či servisních složek) viz dále. 9

10 2.3 Podpůrné systémy v telekomunikacích Front Office systémy (2/4) Customer Relationship Management (CRM) systém (2/3) Operativní CRM Do operativní části CRM řadíme všechny softwarové aplikace, které řeší operativní záležitosti a kontakty se zákazníkem. Tyto aplikace se označují tzv. front-office (aplikace využívané při přímé interakci se zákazníkem). Celá oblast operativního CRM se člení na následující aplikace: Aplikace podporující práci obchodníka (Sales Force Automation zkratka SFA) nástroje pro řízení kontaktů, podpora obchodní činnosti (př.: řízení obchodních případů, předpovědi obratu. Automatizaci marketingu (Enterprise Marketing Automation zkratka EMA) vytváření marketingového plánu, kampaní, sledování konkurence, významných obchodních případů atd. Aplikace zákaznických služeb a podpory (Customer Service and Support zkratka CSS) nástroje pro specifikaci požadavků na servis, objednávky přes web, apod. 10

11 2.4 Podpůrné systémy v telekomunikacích Front Office systémy (3/4) Customer Relationship Management (CRM) systém (3/3) Analytické CRM Analytické CRM zajišťuje provádění analýz zákaznických dat pro řadu účelů mimo jiné i pro: koncipování a provádění cílených marketingových kampaní, tak aby bylo dosahováno co nejvyšší efektivnosti; koncipování a provádění specifických zákaznických kampaní, včetně získání nových zákazníků; analýzu zákaznického prostředí s cílem napomoci při rozhodování o produktu (nastavení ceny, zahájení vývoje nového produktu). Kooperativní CRM Zajišťuje komunikaci se zákazníky, ale i mezi firemní komunikaci, například poskytování služeb a servisu od externích společností (kontaktní centra, web, ). Kontaktní centra pracují v přímé vazbě k centrální zákaznické databázi. V ní se uchovávají a pravidelně aktualizují informace o kontaktu se zákazníky (vyřizování stížností, informace o předání druhu nabídky, odeslání marketingových materiálů, informace o podpisu kontraktu). Kontaktní centra tedy obstarávají funkce, jako jsou: o podpora komunikace se zákazníkem založená na integraci telefonů a informačního systému; o automatické interaktivní hlasové odpovědi; o zpracovávání elektronické pošty; o hlasová komunikace přes web; o vedení marketingových kampaní. Problematice kontaktních center je věnován samostatný modul viz následující část. 11

12 2.5 Podpůrné systémy v telekomunikacích Front Office systémy (4/4) Kontaktní centra (1/1) Základem pro současná kontaktní centra se stala tzv. telefonická centra služeb, která začala vznikat v 70. letech minulého století. Telefonické centrum služeb (velmi často se používá anglické označení Call Centre nebo Call Center) je centralizované pracoviště, které je určeno pro zpracovávání masivní telefonní komunikace. Telefonické centrum služeb je v pasivním styku zpravidla provozováno k poskytování produktové podpory. Pomocí telefonického centra služeb je v aktivním styku vykonáván telemarketing, nebo jsou vymáhány pohledávky. Rozšířením telefonického centra služeb o hromadné zpracovávání dopisů, faxů a ů vytváří kontaktní centrum. Kontaktní centrum komunikuje se zákazníky i dalšími kanály, jakými jsou SMS či dotazy z webu. Kontaktní centrum služeb může být provozováno buď nezávisle, nebo propojeno s dalšími centry, velmi často je propojeno s podnikovými informačními sítěmi. Lze však také vytvořit tzv. virtuální kontaktní centrum služeb, kdy operátoři jsou sdruženi do skupin z několika geograficky nezávislých lokalit. Virtuální kontaktní centra mohou být i tvořena pracovníky, pracujícími z domácností. V tomto případě představuje určitý problém systém dohledu. Počítače operátorů jsou prostřednictvím technologie CTI (Computer Telephony Integration) svázány s pobočkovou ústřednou. Další neméně důležitou technologií pro komunikaci se zákazníkem, je bezobslužný systém IVR (Interactive Voice Response). Systém IVR umožňuje směrování toku příchozích hovorů prostřednictvím tónové volby a také umožňuje nahrávání hovorů pro sdělení mimo pracovní dobu operátorů. Příchozí hovory jsou na operátory přepojovány pomocí technologie ACD (Automatic Call Distribution). Ta zajišťuje přepojování na jednotlivé operátory podle zadaných kritérií, jako například: podle doby, která uplynula od ukončení posledního hovoru; podle znalostí operátorů, to se realizuje rozčleněním do skupin, přičemž každá skupina se specializuje na jednotlivé projekty; při menším počtu operátorů je využíván hierarchický systém; tzn. poté co jsou všichni operátoři obsazeni je hovor směrován o úroveň výš na tzv. supervizora. 12

13 2.6 Podpůrné systémy v telekomunikacích Back Office systémy (1/5) Provozní podpůrné (OSS) systémy (1/2) Provozní podpůrné systémy, běžně označované zkratkou OSS (Operations / Operational Support System) je soubor provozních částí nebo počítačových systémů používaných telekomunikačními provozovateli pro zajištění provozu telekomunikačních sítí. Před rokem 1970 většina aktivit, kterou dnes vykonávají OSS systémy, byla vykonávána pomocí pracných manuálních administrativních procesů. Stalo se zřejmým, že tyto administrativní aktivity mohou vykonávat počítače. V sedmdesátých letech byla za tímto účelem vytvořena řada počítačových systémů či programových aplikací. Pro zajímavost v rámci těchto aktivit byl vyvinut operační systém UNIX či programovací jazyk C (Bellovy Laboratoře). Mnohé OSS systémy nebyly původně mezi sebou propojeny a propojení často vyžadovalo ruční zásah. To však bylo neúčinné a v následujících letech bylo úsilí zaměřeno na vytváření automatizovaných rozhraní mezi OSS aplikacemi na tzv. OSS integraci. Velké úsilí bylo vynaloženo na definování architektury OSS. Čtyřmi klíčovými prvky OSS jsou: procesy sekvence událostí; data informace o které se jedná; aplikace komponenty, které implementují procesy pro řízení dat; technologie jak implementovat aplikace. 13

14 2.7 Podpůrné systémy v telekomunikacích Back Office systémy (2/5) Provozní podpůrné (OSS) systémy 2/2) Typická využití systémů OSS telekomunikačními provozovateli: Provoz a údržba telekomunikačních sítí jedná se o fundamentální úlohy, které umožňují poskytování telekomunikačních služeb zákazníkům. Mezi základní provozní úlohy patří: správa zákazníků tj. zřizování / rušení služeb, sběr účtovacích dat, řízení a konfigurování sítě a jejího provozu a signalizace. Základem údržby je monitoring základních výkonových parametrů sítě, dále pak identifikace a lokalizace chyb a poruch. Nezřídka jsou na tyto systémy navázány dispečerské systémy pro správu pracovníků údržby. Moduly vykonávající provoz a údržbu telekomunikačních sítí jsou jádrem (a nejnákladnější částí) OSS systémů. Řízení provozu vedle základních úloh spočívajících v řízení prvků sítě (ústředny, přenosová zařízení) vykonává OSS funkce detailního statistického vyhodnocování provozu sítě za účelem. Měření bývá prováděno z úrovně OMC (Operation and Maintenance Center), řízení sítě pak z vyšší úrovně, z NOC (Network Operations Center). Řízení přenosových sítí zavedení technologie SDH (Synchronous Digital Hierarchy) vytvořilo telekomunikačním provozovatelům možnost pružně a efektivně konfigurovat svoji přenosovou síť. Podpůrné činnosti jako komplexní asistence při začleňování nových zařízení do sítě, realizace úloh souvisejících s bezpečností sítě, podpora při plánování sítě a řada dalších. Během devadesátých let byla architektura OSS specifikována ITU (International Telecommunication Union) a jejím TMN (Telecommunications Management Network) modelem. Byl vytvořen čtyřvrstvý model TMN. Řízení sítě bylo později definováno standardizační organizací ISO (International Standardization Organization) s využitím modelu FCAPS (Fault Configuration Acounting Performance Security) viz kapitola TMN Telecommunications Management Network. Okolo roku 2000 se prosazuje nový, procesně orientovaný, model OSS. Tento nový model OSS je označován NGOSS (New Generation Operations / Operational Support System). Vznik tohoto modelu je iniciován organizací TM Forum. Viz kapitola Procesně orientovaná architektura. 14

15 2.8 Podpůrné systémy v telekomunikacích Back Office systémy (3/5) Systémy pro podporu podnikání BSS systémy (1/2) Systémy pro podporu podnikání anglicky BSS (Business Support Systems) systémy jsou doplňkovými systémy k provozním podpůrným (OSS) systémům. Typické aktivity vykonávané BSS systémy jsou: Účtování za služby je vykonáváno účtovacími systémy anglicky Billing Systems. Účtovací systémy zpracovávají záznamy o hovorech a dle sjednaných cenových plánů zajišťují fakturaci. Problematika je rozebrána v samostatném bloku viz dále. Správa produktů podpora vývoje produktů, prodej a správa produktů, ošetřování vazeb mezi produkty, vytváření balíčků služeb, správa cen a slev. Správa zákazníků jedná se především o konsolidaci veškerých dostupných informací o jednotlivých zákaznících. Tyto informace pak využívají CRM systémy. Správa objednávek jedná se o zajištění a sledování realizace objednávky. Základním krokem je dekompozice objednávky na dílčí úkony např. zřízení ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) je dekomponováno na objednávku zřízení pevné linky, na zaslání zařízení a na realizaci zapojení u zákazníka. Nedílnou součástí je pak sledování stavu realizace, slaďování dílčích činností, ošetřování výpadků. 15

16 2.9 Podpůrné systémy v telekomunikacích Back Office systémy (4/5) Systémy pro podporu podnikání BSS systémy (2/2) Účtovací systémy (1/1) Účtování poplatků za telekomunikační služby zajišťují účtovací systémy také nazývané billingové systémy. Účtovací systémy uchovávají velké množství informací o zákazníkovi, o produktech a o službách, které si zákazník u provozovatele objednal. Postup účtování za telekomunikační služby v účtovacích systémech je následující: Sběr dat o telekomunikačních službách síťové prvky, neboli NE (Network Elements), jsou zdrojem záznamů dat o telekomunikačních službách, dále použitých pro účtování. Pod pojmem síťový prvek si můžeme představit jakýkoli typ telefonní ústředny, přepínače (switche), směrovače (routery), SMS (Short Message Service) centra, MMS (Multimedia Messaging Service) centra a jiné. Záznamy dat o telekomunikačních službách jsou obecně nazývány CDR (Call Detailed Record) detailní záznam o hovoru. CDR mají formu binární zprávy a její struktura je předepsána. Informace, které CDR pro telefonní hovory obsahuje, jsou: o Povinné údaje: číslo volaného; číslo volajícího; tarifní zóna; čas začátku spojení; čas konce spojení. o Nepovinné údaje: identifikátor ústředny; okruh, kterým hovor vstoupil do ústředny; okruh, kterým hovor vystoupil z ústředny. Mediace prvotní zpracovávání jednotlivých CDR ze sítě. To zahrnuje sběr, filtrování, kontrolu správnosti, odhalování případných duplicit dat, konverzi do formátu vyžadovaného dalšími systémy. Mediační systémy generují alarmy při nestandardních stavech (ztráta komunikace se síťovými prvky apod.). Rating oceňování CDR je vykonáváno speciálním modulem billingového systému. Jeho úkolem je ocenit každé CDR konkrétního zákazníka dle jeho cenového programu a dle parametrů hovoru (délka hovoru, denní doba apod.). Billing oceněná CDR se uchovávají v databázi, kde se periodicky (obvykle jednou za měsíc) sčítají. Provozovatel zákazníkovi však nevyúčtovává jen jednotlivé hovory, ale obvykle i paušální či jednorázové platby. Tyto platby se přičtou k CDR a součet je pak společně předán dalšímu modulu, který zajišťuje vyúčtování. Konečná faktura pro zákazníka je pak vytvořena s poskytnutím slev, závislých na mnoha dalších faktorech, týkajících se vztahů zákazníka a provozovatele. Fakturace údaje vytvořené v předchozím kroku jsou převáděny do formy prezentované zákazníkovi tj. buď jsou vytištěny, vloženy do obálek a rozeslány nebo jsou distribuovány ve formě pdf. 16

17 2.10 Podpůrné systémy v telekomunikacích Back Office systémy (5/5) Systémy pro plánování zdrojů podniku Enterprise Ressource Planning ERP systémy (1/1) ERP (Enterprise Resource Planning) systémy jsou informační systémy, které integrují a automatizují velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi (v podstatě jakéhokoliv typu) organizace. Typicky se jedná o produkci, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, a účetnictví. Činnost ERP systémů se opírá integrovaný hardwarový a softwarový systém, který využívá integrovanou databázi. Hlavní přínosy ERP systémů: jejich zavedením si organizace vyčistí svá data; organizace si nastaví a zprůhlední procesy, jasně definuje zodpovědnosti a efektivní toky schvalovacích procesů; procesy jsou automatizované, což znamená menší časovou náročnost a větší efektivitu práce s daty; organizace získá koherentní data bez duplicit; data z ERP systémů mohou sdílet všichni zaměstnanci organizace; ERP systémy je možno propojit na systémové úrovni s dodavateli i odběrateli Na ERP systémy bývají navázány systémy pro správu specifických oblastí (skladové hospodářství, evidence nemovitosti a obsazenosti budov, systémy pro řízení pohybu pracovníků, evidence vozového park a pohybu vozidel apod. V konečném důsledku ERP systémy automatizují chod celého podniku a zajišťují (téměř) okamžité a přesné informace. ERP systémy díky navázání na jiné systémy (zejména CRM) zlepšují komunikaci se zákazníky a obchodními partnery. 17

18 3 Architektura podpůrných systémů 3.1 TMN Telecommunications Management Network (1/3) Úvod (1/1) Úsilí vynakládané na definování architektury podpůrných systémů vyústilo počátkem devadesátých let v definování konceptu TMN (Telecommunications Management Network). TMN je protokolový model definovaný Mezinárodní telekomunikační unií ITU (International Telecommunication Union) pro řízení otevřených systémů v komunikačních sítích. TMN poskytuje rámec pro zajištění propojení nestejnorodých provozních systémů a telekomunikačních sítí. Za tímto účelem je v ní definována řada bodů rozhraní pro síťové prvky (NE Network Elements), které zpracovávají přenášené zprávy, tak aby byly dostupné dalšími síťovými prvky. TMN je z funkčního hlediska tvořen funkčními bloky, které obsahují řídící funkce TMN, které se dále rozkládají na složky řídících funkcí. Standardizovaná rozhraní umožňují začleňování síťových prvků od různých výrobců pod jednotný systém řízení. Standardizace pokrývá pouze ty oblasti, ve kterých se mohou stýkat a spolupracovat zařízení od různých výrobců 18

19 3.2 TMN Telecommunications Management Network (2/3) Řídící oblasti TMN (1/1) Řízení je u TMN jsou rozděleno na pět oblastí souhrnně nazývaných FCAPS (Fault Configuration Accounting Performance Security Management): Správa poruch (Fault) je funkce, která umožňuje odhalení, izolaci a opravu abnormální činnosti sítě. Hlavními činností je ovládání poplachů, zaznamenávání všech poruchových událostí, preventivní diagnostika a údržba. Správa konfigurace (Configuration) zajišťuje funkce vykonávající instalaci a řízení síťového prvku. Tyto funkce nastavují, ruší a plánují všechna spojení, zabezpečují ochranu cest, zajišťují vytvoření sekcí a cest. Řízení účtování (Accounting) obsluhuje funkce pro sbírání dat o prostředcích, jež se zúčastňují děje při poskytování telekomunikační služby a následnému generování účtů. Příklady: tarifování, uplatňování slev, osazbování podle různých kritérií (délka spojení, počet přenesených paketů apod.). Řízení výkonnosti (Performance) je tvořeno funkcemi, které monitorují síťové objekty. Tato data se zaznamenávají a archivují. Řízení zabezpečení (Security Management) je tvořeno funkcemi z funkcí, které zabezpečují povolení přístupu řízených objektů, konfiguračních a dohledových funkcí řídicího systému (práva jednotlivých uživatelů, či uživatelských skupin, přístupová hesla do řídicího systému, kontrola uživatelských příkazů, apod.). 19

20 3.3 TMN Telecommunications Management Network (3/3) Řídící vrstvy (1/1) Architektura TMN je rozdělena podle klesající míry abstrakce na několik řídících vrstev. Jsou definovány čtyři logické úrovně řízení sítí: Podnikatelské řízení (Business Management Level BML) funkce se vztahem k podnikatelským aspektům provozu (např. informace pro účtování či informace pro finanční reporty). Řízení služeb (Service Management Level SML) funkce pro zabezpečení výkonu síťových služeb (jejich definování, správa a sazbování). Řízení sítí (Network Management Level NML) konfigurace, řízení a dohled nad sítí (všechny síťové prvky a příslušné spoje jako celek). Řízení síťových prvků (Element Management Level EML) řízení jednotlivých síťových prvků (správa alarmů, správa informací, zálohování atd.). Okolo roku 2000 se prosazuje zcela nový model OSS, nazývaný NGOSS. Model vychází z procesně orientované architektury a je založen na následujících principech: oddělení podnikových procesů od implementace komponent; volně vázané distribuované systémy (Loosely Coupled Systems); sdílený informační model (Shared Information Model); společná komunikační infrastruktura; smluvně definovaná rozhraní viz dále. 20

21 3.4 Procesně orientovaná architektura (1/6) Úvod Pojmy (podnikový) proces, procesní řízení (1/1) Pojem proces Proces lze definovat jako: organizovanou skupinu vzájemně souvisejících činností, které společně vytvářejí hodnotu pro zákazníka; sérii logicky souvisejících činností nebo úkolů, jejichž prostřednictvím jsouli postupně vykonávány má být vytvořen předem definovaný soubor výsledků; úplně a dynamicky koordinovaný soubor spolupracujících a transakčních činností, které poskytují zákazníkům hodnotu; jednoduše strukturovaný, měřitelný soubor činností navržený za účelem vytvoření specifikovaného produktu pro konkrétního zákazníka nebo trh. Pojem procesní řízení Procesní řízení lze charakterizovat následovně: je samo o sobě procesem, který zajišťuje neustálé zlepšování výkonnosti organizace; je metoda, systém a standard, který umocňuje realizaci jakékoli existující teorie managementu a který podporuje pohotovější vytváření a osvojení nových teorií do podnikové reality; představuje systémy, postupy, metody a nástroje trvalého zajištění maximální výkonnosti a neustálého zlepšování podnikových i mezipodnikových procesů, které vycházejí z jasně definované strategie organizace a jejímž cílem je naplnit stanovené strategické cíle. 21

22 3.5 Procesně orientovaná architektura (2/6) NGOSS New Generation OSS Úvod Okolo roku 2000 byla definována nová architektura OSS, tzv. New Generation OSS zkratka NGOSS. NGOSS je založena na následujících obecných principech: Organizace v řídicích procesech funkční architektura informačního systému byla v roce 1997 přijata ve formě mapy řídicích procesů nazývanou TOM (Telecommunications Operations Map). Následně byla předefinována a v roce 2002 zavedena nová mapa řídicích procesů nazývaná etom (enhanced Telecommunications Operations Map). S její pomocí je možno modelovat procesy společnosti poskytující komunikační služby. Architektura orientovaná na prvky strukturování programového vybavení na stavební prvky se stalo východiskem dalších prací ve vytváření procesních modelů. Jsou definovány tři hlavní rodiny prvků: "prezentace" (tj. rozhraní člověk stroj); "řídicí funkce" a složka prvků "podnikové informace", která je sdílena s ostatními systémy podniku. Oddělení procesů a prvků oddělení procesů a prvků pro konkrétní proces spočívá v oddělení funkcí navázaných na rozdílných úrovních (zařízení, síť, služba, zákazník). Koherence systémů a nezávislost na technologiích telekomunikační informační systémy používají různé nejrůznější hardwarové a softwarové vybavení. NGOSS systémy jsou definovány tak, aby byla zajištěna maximální kompatibilita systémů. Aby bylo možno plně využívat standardizované přístupy NGOSS byla vytvořena sada modelů. Jedná se o následující modely: procesní model etom (enhanced Telecommunications Operational Map) viz dále; informační model SID (Shared Information/Data model) viz dále; aplikační model TAM (Telecom Application Map) viz dále; princip technologicky neutrální architektury TNA (Technology Neutral Architecture) viz dále. 22

23 3.6 Procesně orientovaná architektura (3/6) Procesní model etom (enhanced Telecom Operation Map) (1/1) etom (enhanced Telecom Operation Map) je procesně orientovaný referenční rámec definovaný pro telekomunikační odvětví. Popisuje celou oblast podnikových procesů používaných telekomunikačními provozovateli, definuje klíčové prvky a jejich spolupráci. Procesy popisuje a analyzuje je v rozdílných úrovních podle významu a priority. Má za úkol zajistit soulad mezi podnikovými procesy a ostatními doporučeními, které se týkají řízení telekomunikací. Model etom byl vytvořen organizací TM Forum a následně byl kodifikován doporučením Mezinárodní telekomunikační unie doporučeními ITU T řady M Dnes je všeobecně přijímaným standardem pro modelování podnikových procesů. Procesní model etom tvoří následující procesy 0. úrovně: Strategie, infrastruktura a produkt jedná se o procesy, kterými jsou rozvíjeny podnikové strategie a jejich dosahování. Provoz provozní procesy jsou tradičním jádrem podniku poskytujícího služby. Řízení podniku procesy řízení podniku obsahují základní podnikové procesy, které jsou požadovány pro zajištění chodu a řízení jakékoliv (širší) podnikatelské činnost. Tyto základní tři procesy 0. úrovně se rozpadají na desítky procesů 1. úrovně a ty pak dále na stovky procesů 3. úrovně. 23

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet 2 QoE*- Kvalita uživatelské zkušenosti Definice a obsah I. Interakce s IS Monitorování Business transakcí QoE Reportování&

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tento popis služby elektronických komunikací (dále jen Popis služby ) definuje podmínky přístupu k tísňovým telefonním číslům,

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446 SYSTÉMY PRO CALL CENTRA IP SERVER pro Sipcon VoIP SERVER pro call centra komplexní řešení VoIP telefonní ústředny a statistických, dohledových a operátorských aplikací pro call centra podpora mnoha typů

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS Milan Mišovič, Jana Andrýsková Anotace: Poradenská služba je zákaznicky orientovaný proces, pro který je na bázi současných webových

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Workflow, definice, charakteristika, trendy

Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow management je efektivní správa toku informací a řízení v podnikových procesech. Workflow automatizuje procesy. Workflow podporuje tok dokumentů, informací

Více

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek E-COMMERCE Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování Petr Suchánek Recenzenti: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos The Workforce Management System Workforce management systém AristoTelos AristoTelos je softwarové řešení pro optimalizaci a řízení

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 OBSAH POSLÁNÍ ČSSZ... 3 VIZE ČSSZ... 3 STRATEGICKÉ CÍLE PRO OBDOBÍ 2014 2020... 4 1. Klientský přístup a posílení významného postavení ČSSZ mezi orgány veřejné

Více

DAMAS POWER. Flexibilní řešení pro řízení výroby elektřiny a tepla

DAMAS POWER. Flexibilní řešení pro řízení výroby elektřiny a tepla DAMAS POWER Flexibilní řešení pro řízení výroby elektřiny a tepla > > Komplexní podpora obchodních a technických procesů provozovatelů tepláren a elektráren > > Plánování v různých časových řezech > >

Více

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jiří Sedláček AIT s.r.o, Sinkulova 83, 140 00 Praha 4 tel. 261 225 072 www.ait.cz AIT, 2004 1 Program Současné postavení IT v podniku

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Ř Í Z E N Í F I R E M N Í C H P R O C E S Ů/ BPM

Ř Í Z E N Í F I R E M N Í C H P R O C E S Ů/ BPM Ř Í Z E N Í F I R E M N Í C H P R O C E S Ů/ BPM efektivní řízení procesů ve Vaší firmě Lead it Robustní nástroj firemního managementu Zvyšuje výkonnost a šetří náklady Komplexní řešení Vašich firemních

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory

Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory také jen Podmínky technické podpory, platné od 21.10.2011 Preambule Níže uvedené Specifické obchodní podmínky poskytování

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU

ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU OD CHVÍLE, CO MÁM DETAILNÍ PŘEHLED O SVÉM TISKOVÉM SYSTÉMU, MÁM ČISTOU HLAVU jako součást efektivního tiskového systému Konica Minolta Konica Minolta je inovativní

Více

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Mgr. Daniela Kozáková Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Největší

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Pro účely vymezení předmětu veřejné zakázky a stanovení zadávacích podmínek touto zadávací dokumentací zadavatel vymezil následující pojmy takto: GSM (Global System for Mobile

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Infrastruktura jako služba

Infrastruktura jako služba Infrastruktura jako služba Pavel Řezníček #19198 Jiří Šolc ICZ a. s. 20.9.2011 1 Agenda Outsourcing infrastruktury IaaS projekty Společná diskuze 2 Pavel Řezníček OUTSOURCING INFRASTRUKTURY 3 ICZ Plný

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB _ KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti inet4 s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 TELEVIZE inet4.tv STR. 3 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 4 CENÍK & OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ STR. 5 AKCE / KONTAKT

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY TV Filmy Internet Hudba Rádio Telefonní komunikace Pokojová služba Digitální informační systém ŘEŠENÍ IP KOMUNIKACE PŘIZPŮSOBENÉ VAŠIM POTŘEBÁM NEMOCNICE HOTELY ADMINISTRATIVNÍ

Více

Přenosové služby Frame Relay Služba ATM Služby Direct, Dir-is nebo Dial-in Služby IP VPN a integrované služby Služba IP Connect Služba Voice VPN

Přenosové služby Frame Relay Služba ATM Služby Direct, Dir-is nebo Dial-in Služby IP VPN a integrované služby Služba IP Connect Služba Voice VPN 52. Telefonní služby po pevné síti. Telefonní služby v mobilních sítích. Řízení telekomunikačních produktů. Služby přenosu dat. Trh telekomunikačních zařízení. Typická struktura telekomunikačního provozovatele.

Více

Procesní řízení IT. Ing. Hana Neničková, MBA

Procesní řízení IT. Ing. Hana Neničková, MBA Procesní řízení IT Ing. Hana Neničková, MBA Hewlett-Packard 11.místo v žebříčku časopisu Fortune Za fiskální rok 2007 jsme dosáhli organického růstu ve výší 7 miliard dolarů CEO HP je Mark Hurd, sídlo

Více

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Společnost Vitana a.s. je moderní potravinářskou firmou, která je součástí norského nadnárodního koncernu Rieber & Son. Od

Více

Komunikační řešení Avaya IP Office

Komunikační řešení Avaya IP Office Komunikační řešení Avaya IP Office Algotech tým 4. 3. 2014 Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: FUTURAMA Business Park Sokolovská

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Efektivita (nejen) veřejné správy

Efektivita (nejen) veřejné správy Efektivita (nejen) veřejné správy 09/04/2014 Jan Růžička Managed services Výchozí stav Neefektivní využívání pracovní doby Důvody: Nejednotnost příchozích kanálů pro práci (email, interní systémy, mobil,

Více

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby.

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MES MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. MES poskytují informace umožňující optimalizovat výrobní

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

ARBES LEASING. www.arbes.com

ARBES LEASING. www.arbes.com ARBES LEASING Moderní modulární systém pro leasingové a úvěrové společnosti s vysokou mírou automatizace rutinních činností a maximální uživatelskou přívětivostí. www.arbes.com ARBES LEASING SOFTWAROVÉ

Více

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století?

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Delivering Public Service for the Future Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Obsah Úvodem Jaká má občan 21. století očekávání? Vnímání služeb českým občanem Nejlepší praxe ze zahraničí

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu

Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu Ing. Jan Vurm Siemens, s.r.o. Inteligence procesní infrastruktury 20.9.2012 Siemens 2012 IC MOL základ pro individuální dopravu šetrnou k životnímu prostředí

Více

Koncept. Centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept. Centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept Centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept Centrálního monitoringu a IP správy sítě Společnost Novicom, společně se svým partnerem, společností INVEA-TECH, nabízí unikátní koncept Centralizovaného

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Je Smart Grid bezpečný?

Je Smart Grid bezpečný? Je Smart Grid bezpečný? Petr Paukner petr.paukner@anect.com - člen představenstva Jen pro vnitřní potřebu ANECT a.s. Kontext Moderní Smart Grids potřebují zajistit: Aktivní participaci producentů i konzumentů

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více