Řízení telekomunikačních sítí a služeb. Zdenek Brabec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení telekomunikačních sítí a služeb. Zdenek Brabec"

Transkript

1 Řízení telekomunikačních sítí a služeb Zdenek Brabec

2 Autor: Zdenek Brabec Název díla: Řízení telekomunikačních sítí a služeb Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace předmětů a studijních materiálů pro e-learningovou výuku v prezenční a kombinované formě studia Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

3 VYSVĚTLIVKY Definice Zajímavost Poznámka Příklad Shrnutí Výhody Nevýhody

4 ANOTACE Učební modul je věnován problematice řízení telekomunikačních sítí a služeb jimi poskytovaných. Je provedeno rozdělení podpůrných systémů na systémy pro podporu kontaktu telekomunikačního provozovatele se zákazníkem a na systémy obecné podpory a jsou představeny základní typy. Jsou prezentovány principy architektury podpůrných systémů a jednak starší a jednak nové, procesně orientované, u které jsou představeny základní standardy. Na závěr je věnována pozornost vyhodnocování činnosti telekomunikačních sítí a služeb. Diskutována je problematika nastavování metrik a rovněž jsou diskutovány postupy zajišťování úrovně poskytovaných služeb a problematika zajišťování výnosů. CÍLE Řízení telekomunikačních sítí je rozsáhlá a komplexní disciplína. Cílem tohoto učebního modulu je úvodní seznámení s touto problematikou. LITERATURA [1] MISRA, K.: OSS for Telecom Network. An Introduction to Network Management. 302 s. Springer-Verlag London, UK, 2004, ISBN [2] HUNTER, Jane M., THIEBAUD, Maud E. Telecommunications Billing Systems. 447 s. McGraw-Hill, New York, NY, USA, 2003, ISBN: [3] TERPLAN, K.: OSS Essentials: Support System Solutions for Service Providers. 610 s. Wiley, Hoboken, NJ, USA, 2001, ISBN [4] GÁLA, L. POUR, J. TOMAN, P.: Podniková informatika. 484 s. Grada Publishing, Praha 2006, ISBN [5] WESSLING, H.: Aktivní vztah k zákazníkům pomocí CRM. 192 s. Grada Publishing, Praha 2003, ISBN [6] International Telecommunication Union, Telecommunication Standardization Sector of ITU, Series M: Telecommunications Management, Including TMN and Network Maintenance. Telecommunications Management Network. M.3010 Principles for a Telecommunications Management Network. [7] International Telecommunication Union, Telecommunication Standardization Sector of ITU, Series M: Telecommunications Management, Including TMN and Network Maintenance. Telecommunications Management Network. M Enhanced Telecom Operation Map (etom) Introduction. (03/2007).

5 [8] International Telecommunication Union, Telecommunication Standardization Sector of ITU, Series M: Telecommunications Management, Including TMN and Network Maintenance. Telecommunications Management Network. Recommendation M Enhanced Telecom Operation Map (etom) The business process framework, 03/2007 [9] International Telecommunication Union, Telecommunication Standardization Sector of ITU, Series M: Telecommunications Management, Including TMN and Network Maintenance. Telecommunications Management Network. Recommendation M Enhanced Telecom Operations Map (etom) Process decompositions and descriptions, 06/2008 [10] International Telecommunication Union, Telecommunication Standardization Sector of ITU, Series M: Telecommunications Management, Including TMN and Network Maintenance. Telecommunications Management Network. Recommendation M.3190 Shared Information and Data Model (SID), 07/2008. [11] TMF 053 The NGOSS Technology-Neutral Architecture NGOSS Release 3.5. TeleManagement Forum, July 2003.

6 Obsah 1 Úvod Podpůrné systémy v telekomunikacích Podpůrné systémy v telekomunikacích úvod Podpůrné systémy v telekomunikacích Front Office systémy (1/4) Podpůrné systémy v telekomunikacích Front Office systémy (2/4) Podpůrné systémy v telekomunikacích Front Office systémy (3/4) Podpůrné systémy v telekomunikacích Front Office systémy (4/4) Podpůrné systémy v telekomunikacích Back Office systémy (1/5) Podpůrné systémy v telekomunikacích Back Office systémy (2/5) Podpůrné systémy v telekomunikacích Back Office systémy (3/5) Podpůrné systémy v telekomunikacích Back Office systémy (4/5) Podpůrné systémy v telekomunikacích Back Office systémy (5/5) Architektura podpůrných systémů TMN Telecommunications Management Network (1/3) TMN Telecommunications Management Network (2/3) TMN Telecommunications Management Network (3/3) Procesně orientovaná architektura (1/6) Procesně orientovaná architektura (2/6) Procesně orientovaná architektura (3/6) Procesně orientovaná architektura (4/6) Procesně orientovaná architektura (5/6) Procesně orientovaná architektura (6/6) Vyhodnocování výsledků řízení telekomunikačních sítí Vyhodnocování výsledků řízení telekomunikačních sítí (1/6) Vyhodnocování výsledků řízení telekomunikačních sítí (2/6) Vyhodnocování výsledků řízení telekomunikačních sítí (3/6) Vyhodnocování výsledků řízení telekomunikačních sítí (4/6) Vyhodnocování výsledků řízení telekomunikačních sítí (5/6) Vyhodnocování výsledků řízení telekomunikačních sítí (6/6) Shrnutí Test... 34

7 1 Úvod Masová modernizace telekomunikačních sítí byla zahájena počátkem devadesátých let, kdy začaly být do sítí instalovány velmi složité elektronické (telekomunikační) systémy. Jedním z dílčích problémů, který bylo nutné vyřešit, byla problematika jejich řízení a údržby. Tím začala vznikat nová kategorie systémů tzv. podpůrné systémy. Tehdejší podpůrné systémy byly vyvíjeny na míru telekomunikačních systémů a byly zaváděny postupně. Docházelo k tomu, že jednotlivé části podpůrných systémů nebyly vzájemně kompatibilní a bylo nutné provádět jejich poměrně složitou integraci. Protože podpůrné systémy umožňovaly komplexní řízení telekomunikačních sítí a významné rozšíření nabídky služeb, tak jejich význam pro činnost telekomunikačních provozovatelů vzrůstal. Okolo roku 2000 se rozhodující aktéři dohodli na nových principech standardizace podpůrných systémů. Ta vychází z procesního řízení a postupně byly vypracovány dílčí procesní standardy. To umožnilo komplexní procesní standardizaci systémů, užívaných pro řízení telekomunikačních sítí a jimi poskytovaných služeb. V tomto modulu budou studenti seznámeni s klíčovými pojmy z oblasti řízení telekomunikačních sítí.

8 2 Podpůrné systémy v telekomunikacích 2.1 Podpůrné systémy v telekomunikacích úvod Provozní aktivity telekomunikačních provozovatelů údržba sítě (odstraňování poruch), zřizování a změny služeb (zřizování a překládky a rušení telefonních stanic) i obchodní aktivity (příprava smluv, vyúčtování služeb atp.) byly ještě koncem osmdesátých let prováděny ručně a řízeny papírovou formou. Výkon těchto aktivit se začíná s rozvojem výpočetní techniky postupně automatizovat a centralizovat a vzniká řada podpůrných systémů. Tyto systémy umožňují zefektivnit správu telekomunikační sítě, správu podniku, obsluhu zákazníků. Staly se nezbytným prvkem přežití telekomunikačního provozovatele v konkurenčním prostředí. Podpůrné systémy dávají telekomunikačním provozovatelům mj. i značnou flexibilitu v možnostech nabídky služeb zákazníkům (předplacené služby, slevy, volné minuty, balíčky služeb, volání na preferovaná čísla a další služby). Podpůrné systémy se dělí následovně: Front Office 1) podpůrné systémy podporují přímý styk provozovatele se zákazníky. Patří sem CRM (Customer Relationship Management) systémy, jejichž významnou částí jsou kontaktní centra. Back Office 1) podpůrné systémy poskytují podporu Front Office systémům. Patří sem provozní podpůrné systémy, systémy pro podporu podnikání, systémy pro plánování zdrojů podniku. 1) Výraz Front Office se již delší dobu používá jako obecné označení pro organizační složky podniku, které jsou v přímém kontaktu se zákazníky. Komplementární organizační složky k Front Office jsou složky tzv. Back Office, tj. složky, které poskytují podporu složkám Front Office a nejsou v přímém kontaktu se zákazníkem. 8

9 2.2 Podpůrné systémy v telekomunikacích Front Office systémy (1/4) Customer Relationship Management (CRM) systém (1/3) Názvem Customer Relationship Management (CRM) jsou nazývány systémy a aplikace, které podniky a instituce používají pro řízení vztahů se zákazníky a to včetně získání, skladování a analýzy dat. Filozofie správného CRM systému, spočívá v přiblížení se velké společnosti s mnohatisícovou zákaznickou základnou ke způsobům fungování drobných firem, kde s každým zákazníkem je navazován individuální přístup. Takto pojatý CRM systém je založen na sběru informací ozákazníkovi a získaná data musí být přehledně utříděna a centralizována. Systémy CRM mají zpravidla tří vrstvy: 1. Operativní CRM automatizace nebo podpora zákaznických procesů, které se týkají podnikových prodejních či servisních složek jedná se o tzv. Front Office úlohy viz dále. 2. Analytické CRM analýza zákaznických dat pro široký rozsah použití viz dále. 3. Kooperativní CRM přímá komunikace se zákazníky (netýká se podnikových prodejních či servisních složek) viz dále. 9

10 2.3 Podpůrné systémy v telekomunikacích Front Office systémy (2/4) Customer Relationship Management (CRM) systém (2/3) Operativní CRM Do operativní části CRM řadíme všechny softwarové aplikace, které řeší operativní záležitosti a kontakty se zákazníkem. Tyto aplikace se označují tzv. front-office (aplikace využívané při přímé interakci se zákazníkem). Celá oblast operativního CRM se člení na následující aplikace: Aplikace podporující práci obchodníka (Sales Force Automation zkratka SFA) nástroje pro řízení kontaktů, podpora obchodní činnosti (př.: řízení obchodních případů, předpovědi obratu. Automatizaci marketingu (Enterprise Marketing Automation zkratka EMA) vytváření marketingového plánu, kampaní, sledování konkurence, významných obchodních případů atd. Aplikace zákaznických služeb a podpory (Customer Service and Support zkratka CSS) nástroje pro specifikaci požadavků na servis, objednávky přes web, apod. 10

11 2.4 Podpůrné systémy v telekomunikacích Front Office systémy (3/4) Customer Relationship Management (CRM) systém (3/3) Analytické CRM Analytické CRM zajišťuje provádění analýz zákaznických dat pro řadu účelů mimo jiné i pro: koncipování a provádění cílených marketingových kampaní, tak aby bylo dosahováno co nejvyšší efektivnosti; koncipování a provádění specifických zákaznických kampaní, včetně získání nových zákazníků; analýzu zákaznického prostředí s cílem napomoci při rozhodování o produktu (nastavení ceny, zahájení vývoje nového produktu). Kooperativní CRM Zajišťuje komunikaci se zákazníky, ale i mezi firemní komunikaci, například poskytování služeb a servisu od externích společností (kontaktní centra, web, ). Kontaktní centra pracují v přímé vazbě k centrální zákaznické databázi. V ní se uchovávají a pravidelně aktualizují informace o kontaktu se zákazníky (vyřizování stížností, informace o předání druhu nabídky, odeslání marketingových materiálů, informace o podpisu kontraktu). Kontaktní centra tedy obstarávají funkce, jako jsou: o podpora komunikace se zákazníkem založená na integraci telefonů a informačního systému; o automatické interaktivní hlasové odpovědi; o zpracovávání elektronické pošty; o hlasová komunikace přes web; o vedení marketingových kampaní. Problematice kontaktních center je věnován samostatný modul viz následující část. 11

12 2.5 Podpůrné systémy v telekomunikacích Front Office systémy (4/4) Kontaktní centra (1/1) Základem pro současná kontaktní centra se stala tzv. telefonická centra služeb, která začala vznikat v 70. letech minulého století. Telefonické centrum služeb (velmi často se používá anglické označení Call Centre nebo Call Center) je centralizované pracoviště, které je určeno pro zpracovávání masivní telefonní komunikace. Telefonické centrum služeb je v pasivním styku zpravidla provozováno k poskytování produktové podpory. Pomocí telefonického centra služeb je v aktivním styku vykonáván telemarketing, nebo jsou vymáhány pohledávky. Rozšířením telefonického centra služeb o hromadné zpracovávání dopisů, faxů a ů vytváří kontaktní centrum. Kontaktní centrum komunikuje se zákazníky i dalšími kanály, jakými jsou SMS či dotazy z webu. Kontaktní centrum služeb může být provozováno buď nezávisle, nebo propojeno s dalšími centry, velmi často je propojeno s podnikovými informačními sítěmi. Lze však také vytvořit tzv. virtuální kontaktní centrum služeb, kdy operátoři jsou sdruženi do skupin z několika geograficky nezávislých lokalit. Virtuální kontaktní centra mohou být i tvořena pracovníky, pracujícími z domácností. V tomto případě představuje určitý problém systém dohledu. Počítače operátorů jsou prostřednictvím technologie CTI (Computer Telephony Integration) svázány s pobočkovou ústřednou. Další neméně důležitou technologií pro komunikaci se zákazníkem, je bezobslužný systém IVR (Interactive Voice Response). Systém IVR umožňuje směrování toku příchozích hovorů prostřednictvím tónové volby a také umožňuje nahrávání hovorů pro sdělení mimo pracovní dobu operátorů. Příchozí hovory jsou na operátory přepojovány pomocí technologie ACD (Automatic Call Distribution). Ta zajišťuje přepojování na jednotlivé operátory podle zadaných kritérií, jako například: podle doby, která uplynula od ukončení posledního hovoru; podle znalostí operátorů, to se realizuje rozčleněním do skupin, přičemž každá skupina se specializuje na jednotlivé projekty; při menším počtu operátorů je využíván hierarchický systém; tzn. poté co jsou všichni operátoři obsazeni je hovor směrován o úroveň výš na tzv. supervizora. 12

13 2.6 Podpůrné systémy v telekomunikacích Back Office systémy (1/5) Provozní podpůrné (OSS) systémy (1/2) Provozní podpůrné systémy, běžně označované zkratkou OSS (Operations / Operational Support System) je soubor provozních částí nebo počítačových systémů používaných telekomunikačními provozovateli pro zajištění provozu telekomunikačních sítí. Před rokem 1970 většina aktivit, kterou dnes vykonávají OSS systémy, byla vykonávána pomocí pracných manuálních administrativních procesů. Stalo se zřejmým, že tyto administrativní aktivity mohou vykonávat počítače. V sedmdesátých letech byla za tímto účelem vytvořena řada počítačových systémů či programových aplikací. Pro zajímavost v rámci těchto aktivit byl vyvinut operační systém UNIX či programovací jazyk C (Bellovy Laboratoře). Mnohé OSS systémy nebyly původně mezi sebou propojeny a propojení často vyžadovalo ruční zásah. To však bylo neúčinné a v následujících letech bylo úsilí zaměřeno na vytváření automatizovaných rozhraní mezi OSS aplikacemi na tzv. OSS integraci. Velké úsilí bylo vynaloženo na definování architektury OSS. Čtyřmi klíčovými prvky OSS jsou: procesy sekvence událostí; data informace o které se jedná; aplikace komponenty, které implementují procesy pro řízení dat; technologie jak implementovat aplikace. 13

14 2.7 Podpůrné systémy v telekomunikacích Back Office systémy (2/5) Provozní podpůrné (OSS) systémy 2/2) Typická využití systémů OSS telekomunikačními provozovateli: Provoz a údržba telekomunikačních sítí jedná se o fundamentální úlohy, které umožňují poskytování telekomunikačních služeb zákazníkům. Mezi základní provozní úlohy patří: správa zákazníků tj. zřizování / rušení služeb, sběr účtovacích dat, řízení a konfigurování sítě a jejího provozu a signalizace. Základem údržby je monitoring základních výkonových parametrů sítě, dále pak identifikace a lokalizace chyb a poruch. Nezřídka jsou na tyto systémy navázány dispečerské systémy pro správu pracovníků údržby. Moduly vykonávající provoz a údržbu telekomunikačních sítí jsou jádrem (a nejnákladnější částí) OSS systémů. Řízení provozu vedle základních úloh spočívajících v řízení prvků sítě (ústředny, přenosová zařízení) vykonává OSS funkce detailního statistického vyhodnocování provozu sítě za účelem. Měření bývá prováděno z úrovně OMC (Operation and Maintenance Center), řízení sítě pak z vyšší úrovně, z NOC (Network Operations Center). Řízení přenosových sítí zavedení technologie SDH (Synchronous Digital Hierarchy) vytvořilo telekomunikačním provozovatelům možnost pružně a efektivně konfigurovat svoji přenosovou síť. Podpůrné činnosti jako komplexní asistence při začleňování nových zařízení do sítě, realizace úloh souvisejících s bezpečností sítě, podpora při plánování sítě a řada dalších. Během devadesátých let byla architektura OSS specifikována ITU (International Telecommunication Union) a jejím TMN (Telecommunications Management Network) modelem. Byl vytvořen čtyřvrstvý model TMN. Řízení sítě bylo později definováno standardizační organizací ISO (International Standardization Organization) s využitím modelu FCAPS (Fault Configuration Acounting Performance Security) viz kapitola TMN Telecommunications Management Network. Okolo roku 2000 se prosazuje nový, procesně orientovaný, model OSS. Tento nový model OSS je označován NGOSS (New Generation Operations / Operational Support System). Vznik tohoto modelu je iniciován organizací TM Forum. Viz kapitola Procesně orientovaná architektura. 14

15 2.8 Podpůrné systémy v telekomunikacích Back Office systémy (3/5) Systémy pro podporu podnikání BSS systémy (1/2) Systémy pro podporu podnikání anglicky BSS (Business Support Systems) systémy jsou doplňkovými systémy k provozním podpůrným (OSS) systémům. Typické aktivity vykonávané BSS systémy jsou: Účtování za služby je vykonáváno účtovacími systémy anglicky Billing Systems. Účtovací systémy zpracovávají záznamy o hovorech a dle sjednaných cenových plánů zajišťují fakturaci. Problematika je rozebrána v samostatném bloku viz dále. Správa produktů podpora vývoje produktů, prodej a správa produktů, ošetřování vazeb mezi produkty, vytváření balíčků služeb, správa cen a slev. Správa zákazníků jedná se především o konsolidaci veškerých dostupných informací o jednotlivých zákaznících. Tyto informace pak využívají CRM systémy. Správa objednávek jedná se o zajištění a sledování realizace objednávky. Základním krokem je dekompozice objednávky na dílčí úkony např. zřízení ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) je dekomponováno na objednávku zřízení pevné linky, na zaslání zařízení a na realizaci zapojení u zákazníka. Nedílnou součástí je pak sledování stavu realizace, slaďování dílčích činností, ošetřování výpadků. 15

16 2.9 Podpůrné systémy v telekomunikacích Back Office systémy (4/5) Systémy pro podporu podnikání BSS systémy (2/2) Účtovací systémy (1/1) Účtování poplatků za telekomunikační služby zajišťují účtovací systémy také nazývané billingové systémy. Účtovací systémy uchovávají velké množství informací o zákazníkovi, o produktech a o službách, které si zákazník u provozovatele objednal. Postup účtování za telekomunikační služby v účtovacích systémech je následující: Sběr dat o telekomunikačních službách síťové prvky, neboli NE (Network Elements), jsou zdrojem záznamů dat o telekomunikačních službách, dále použitých pro účtování. Pod pojmem síťový prvek si můžeme představit jakýkoli typ telefonní ústředny, přepínače (switche), směrovače (routery), SMS (Short Message Service) centra, MMS (Multimedia Messaging Service) centra a jiné. Záznamy dat o telekomunikačních službách jsou obecně nazývány CDR (Call Detailed Record) detailní záznam o hovoru. CDR mají formu binární zprávy a její struktura je předepsána. Informace, které CDR pro telefonní hovory obsahuje, jsou: o Povinné údaje: číslo volaného; číslo volajícího; tarifní zóna; čas začátku spojení; čas konce spojení. o Nepovinné údaje: identifikátor ústředny; okruh, kterým hovor vstoupil do ústředny; okruh, kterým hovor vystoupil z ústředny. Mediace prvotní zpracovávání jednotlivých CDR ze sítě. To zahrnuje sběr, filtrování, kontrolu správnosti, odhalování případných duplicit dat, konverzi do formátu vyžadovaného dalšími systémy. Mediační systémy generují alarmy při nestandardních stavech (ztráta komunikace se síťovými prvky apod.). Rating oceňování CDR je vykonáváno speciálním modulem billingového systému. Jeho úkolem je ocenit každé CDR konkrétního zákazníka dle jeho cenového programu a dle parametrů hovoru (délka hovoru, denní doba apod.). Billing oceněná CDR se uchovávají v databázi, kde se periodicky (obvykle jednou za měsíc) sčítají. Provozovatel zákazníkovi však nevyúčtovává jen jednotlivé hovory, ale obvykle i paušální či jednorázové platby. Tyto platby se přičtou k CDR a součet je pak společně předán dalšímu modulu, který zajišťuje vyúčtování. Konečná faktura pro zákazníka je pak vytvořena s poskytnutím slev, závislých na mnoha dalších faktorech, týkajících se vztahů zákazníka a provozovatele. Fakturace údaje vytvořené v předchozím kroku jsou převáděny do formy prezentované zákazníkovi tj. buď jsou vytištěny, vloženy do obálek a rozeslány nebo jsou distribuovány ve formě pdf. 16

17 2.10 Podpůrné systémy v telekomunikacích Back Office systémy (5/5) Systémy pro plánování zdrojů podniku Enterprise Ressource Planning ERP systémy (1/1) ERP (Enterprise Resource Planning) systémy jsou informační systémy, které integrují a automatizují velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi (v podstatě jakéhokoliv typu) organizace. Typicky se jedná o produkci, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, a účetnictví. Činnost ERP systémů se opírá integrovaný hardwarový a softwarový systém, který využívá integrovanou databázi. Hlavní přínosy ERP systémů: jejich zavedením si organizace vyčistí svá data; organizace si nastaví a zprůhlední procesy, jasně definuje zodpovědnosti a efektivní toky schvalovacích procesů; procesy jsou automatizované, což znamená menší časovou náročnost a větší efektivitu práce s daty; organizace získá koherentní data bez duplicit; data z ERP systémů mohou sdílet všichni zaměstnanci organizace; ERP systémy je možno propojit na systémové úrovni s dodavateli i odběrateli Na ERP systémy bývají navázány systémy pro správu specifických oblastí (skladové hospodářství, evidence nemovitosti a obsazenosti budov, systémy pro řízení pohybu pracovníků, evidence vozového park a pohybu vozidel apod. V konečném důsledku ERP systémy automatizují chod celého podniku a zajišťují (téměř) okamžité a přesné informace. ERP systémy díky navázání na jiné systémy (zejména CRM) zlepšují komunikaci se zákazníky a obchodními partnery. 17

18 3 Architektura podpůrných systémů 3.1 TMN Telecommunications Management Network (1/3) Úvod (1/1) Úsilí vynakládané na definování architektury podpůrných systémů vyústilo počátkem devadesátých let v definování konceptu TMN (Telecommunications Management Network). TMN je protokolový model definovaný Mezinárodní telekomunikační unií ITU (International Telecommunication Union) pro řízení otevřených systémů v komunikačních sítích. TMN poskytuje rámec pro zajištění propojení nestejnorodých provozních systémů a telekomunikačních sítí. Za tímto účelem je v ní definována řada bodů rozhraní pro síťové prvky (NE Network Elements), které zpracovávají přenášené zprávy, tak aby byly dostupné dalšími síťovými prvky. TMN je z funkčního hlediska tvořen funkčními bloky, které obsahují řídící funkce TMN, které se dále rozkládají na složky řídících funkcí. Standardizovaná rozhraní umožňují začleňování síťových prvků od různých výrobců pod jednotný systém řízení. Standardizace pokrývá pouze ty oblasti, ve kterých se mohou stýkat a spolupracovat zařízení od různých výrobců 18

19 3.2 TMN Telecommunications Management Network (2/3) Řídící oblasti TMN (1/1) Řízení je u TMN jsou rozděleno na pět oblastí souhrnně nazývaných FCAPS (Fault Configuration Accounting Performance Security Management): Správa poruch (Fault) je funkce, která umožňuje odhalení, izolaci a opravu abnormální činnosti sítě. Hlavními činností je ovládání poplachů, zaznamenávání všech poruchových událostí, preventivní diagnostika a údržba. Správa konfigurace (Configuration) zajišťuje funkce vykonávající instalaci a řízení síťového prvku. Tyto funkce nastavují, ruší a plánují všechna spojení, zabezpečují ochranu cest, zajišťují vytvoření sekcí a cest. Řízení účtování (Accounting) obsluhuje funkce pro sbírání dat o prostředcích, jež se zúčastňují děje při poskytování telekomunikační služby a následnému generování účtů. Příklady: tarifování, uplatňování slev, osazbování podle různých kritérií (délka spojení, počet přenesených paketů apod.). Řízení výkonnosti (Performance) je tvořeno funkcemi, které monitorují síťové objekty. Tato data se zaznamenávají a archivují. Řízení zabezpečení (Security Management) je tvořeno funkcemi z funkcí, které zabezpečují povolení přístupu řízených objektů, konfiguračních a dohledových funkcí řídicího systému (práva jednotlivých uživatelů, či uživatelských skupin, přístupová hesla do řídicího systému, kontrola uživatelských příkazů, apod.). 19

20 3.3 TMN Telecommunications Management Network (3/3) Řídící vrstvy (1/1) Architektura TMN je rozdělena podle klesající míry abstrakce na několik řídících vrstev. Jsou definovány čtyři logické úrovně řízení sítí: Podnikatelské řízení (Business Management Level BML) funkce se vztahem k podnikatelským aspektům provozu (např. informace pro účtování či informace pro finanční reporty). Řízení služeb (Service Management Level SML) funkce pro zabezpečení výkonu síťových služeb (jejich definování, správa a sazbování). Řízení sítí (Network Management Level NML) konfigurace, řízení a dohled nad sítí (všechny síťové prvky a příslušné spoje jako celek). Řízení síťových prvků (Element Management Level EML) řízení jednotlivých síťových prvků (správa alarmů, správa informací, zálohování atd.). Okolo roku 2000 se prosazuje zcela nový model OSS, nazývaný NGOSS. Model vychází z procesně orientované architektury a je založen na následujících principech: oddělení podnikových procesů od implementace komponent; volně vázané distribuované systémy (Loosely Coupled Systems); sdílený informační model (Shared Information Model); společná komunikační infrastruktura; smluvně definovaná rozhraní viz dále. 20

21 3.4 Procesně orientovaná architektura (1/6) Úvod Pojmy (podnikový) proces, procesní řízení (1/1) Pojem proces Proces lze definovat jako: organizovanou skupinu vzájemně souvisejících činností, které společně vytvářejí hodnotu pro zákazníka; sérii logicky souvisejících činností nebo úkolů, jejichž prostřednictvím jsouli postupně vykonávány má být vytvořen předem definovaný soubor výsledků; úplně a dynamicky koordinovaný soubor spolupracujících a transakčních činností, které poskytují zákazníkům hodnotu; jednoduše strukturovaný, měřitelný soubor činností navržený za účelem vytvoření specifikovaného produktu pro konkrétního zákazníka nebo trh. Pojem procesní řízení Procesní řízení lze charakterizovat následovně: je samo o sobě procesem, který zajišťuje neustálé zlepšování výkonnosti organizace; je metoda, systém a standard, který umocňuje realizaci jakékoli existující teorie managementu a který podporuje pohotovější vytváření a osvojení nových teorií do podnikové reality; představuje systémy, postupy, metody a nástroje trvalého zajištění maximální výkonnosti a neustálého zlepšování podnikových i mezipodnikových procesů, které vycházejí z jasně definované strategie organizace a jejímž cílem je naplnit stanovené strategické cíle. 21

22 3.5 Procesně orientovaná architektura (2/6) NGOSS New Generation OSS Úvod Okolo roku 2000 byla definována nová architektura OSS, tzv. New Generation OSS zkratka NGOSS. NGOSS je založena na následujících obecných principech: Organizace v řídicích procesech funkční architektura informačního systému byla v roce 1997 přijata ve formě mapy řídicích procesů nazývanou TOM (Telecommunications Operations Map). Následně byla předefinována a v roce 2002 zavedena nová mapa řídicích procesů nazývaná etom (enhanced Telecommunications Operations Map). S její pomocí je možno modelovat procesy společnosti poskytující komunikační služby. Architektura orientovaná na prvky strukturování programového vybavení na stavební prvky se stalo východiskem dalších prací ve vytváření procesních modelů. Jsou definovány tři hlavní rodiny prvků: "prezentace" (tj. rozhraní člověk stroj); "řídicí funkce" a složka prvků "podnikové informace", která je sdílena s ostatními systémy podniku. Oddělení procesů a prvků oddělení procesů a prvků pro konkrétní proces spočívá v oddělení funkcí navázaných na rozdílných úrovních (zařízení, síť, služba, zákazník). Koherence systémů a nezávislost na technologiích telekomunikační informační systémy používají různé nejrůznější hardwarové a softwarové vybavení. NGOSS systémy jsou definovány tak, aby byla zajištěna maximální kompatibilita systémů. Aby bylo možno plně využívat standardizované přístupy NGOSS byla vytvořena sada modelů. Jedná se o následující modely: procesní model etom (enhanced Telecommunications Operational Map) viz dále; informační model SID (Shared Information/Data model) viz dále; aplikační model TAM (Telecom Application Map) viz dále; princip technologicky neutrální architektury TNA (Technology Neutral Architecture) viz dále. 22

23 3.6 Procesně orientovaná architektura (3/6) Procesní model etom (enhanced Telecom Operation Map) (1/1) etom (enhanced Telecom Operation Map) je procesně orientovaný referenční rámec definovaný pro telekomunikační odvětví. Popisuje celou oblast podnikových procesů používaných telekomunikačními provozovateli, definuje klíčové prvky a jejich spolupráci. Procesy popisuje a analyzuje je v rozdílných úrovních podle významu a priority. Má za úkol zajistit soulad mezi podnikovými procesy a ostatními doporučeními, které se týkají řízení telekomunikací. Model etom byl vytvořen organizací TM Forum a následně byl kodifikován doporučením Mezinárodní telekomunikační unie doporučeními ITU T řady M Dnes je všeobecně přijímaným standardem pro modelování podnikových procesů. Procesní model etom tvoří následující procesy 0. úrovně: Strategie, infrastruktura a produkt jedná se o procesy, kterými jsou rozvíjeny podnikové strategie a jejich dosahování. Provoz provozní procesy jsou tradičním jádrem podniku poskytujícího služby. Řízení podniku procesy řízení podniku obsahují základní podnikové procesy, které jsou požadovány pro zajištění chodu a řízení jakékoliv (širší) podnikatelské činnost. Tyto základní tři procesy 0. úrovně se rozpadají na desítky procesů 1. úrovně a ty pak dále na stovky procesů 3. úrovně. 23

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 12. Virtuální sítě (VLAN) Studijní cíl Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 1 hodina VLAN Virtuální síť bývá definována jako logický segment LAN, který spojuje koncové uzly, které

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tento popis služby elektronických komunikací (dále jen Popis služby ) definuje podmínky přístupu k tísňovým telefonním číslům,

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Představení výsledků projektu Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Procesy Městského úřadu Prostějov Identifikováno 923 procesů Setříděno do 173 procesů Jeden proces

Více

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446 SYSTÉMY PRO CALL CENTRA IP SERVER pro Sipcon VoIP SERVER pro call centra komplexní řešení VoIP telefonní ústředny a statistických, dohledových a operátorských aplikací pro call centra podpora mnoha typů

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

DOPLŇKOVÉ FUNKCE OSS PŘÍLOHA 1.5

DOPLŇKOVÉ FUNKCE OSS PŘÍLOHA 1.5 DOPLŇKOVÉ FUNKCE OSS PŘÍLOHA 1.5 Obsah 1 Principy poskytnutí služby... 3 2 Popis dostupných funkcí... 3 3 Technické parametry funkcí... 6 2 / 6 1 Principy poskytnutí služby 1.1. Služba Doplňkové funkce

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

SLUŽBY SLA. Služby SLA

SLUŽBY SLA. Služby SLA Služby SLA 1. Požadavky SLA Požadavky SLA specifikují kvalitu poskytovaných Služeb definovaných v Čl. I. odst. 1.2, 1.3 a 1.4 Smlouvy a vypořádání požadavků Koordinátora rezortu nebo Správců EKLIS ve SNP

Více

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Kvalita SW produktů Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Klasický pohled na kvalitu SW Každý program dělá něco správně; nemusí však dělat to, co chceme, aby dělal. Kvalita: Dodržení explicitně stanovených funkčních

Více

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet 2 QoE*- Kvalita uživatelské zkušenosti Definice a obsah I. Interakce s IS Monitorování Business transakcí QoE Reportování&

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

Perspektivy SMART technologií a jejich uplatnění v blízké budoucnosti. Michal Teršl, T-Systems Czech Republic a.s.

Perspektivy SMART technologií a jejich uplatnění v blízké budoucnosti. Michal Teršl, T-Systems Czech Republic a.s. Perspektivy SMART technologií a jejich uplatnění v blízké budoucnosti Michal Teršl, T-Systems Czech Republic a.s. Smart Metering Požadavky nejsou zcela nové - novým impulsem je větší efektivita Pozor!

Více

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory Příloha č. 2 ke smlouvě Rozsah a podmínky provozní podpory Předmět smlouvy v části Provozní podpora zahrnuje zejména: A) Technickou, uživatelskou a administrativní správu a provozní podporu APV IS ROS

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

Normy ISO/IEC NISS. V Brně dne 7. listopadu 2013

Normy ISO/IEC NISS. V Brně dne 7. listopadu 2013 Normy ISO/IEC 27033 Bezpečnost síťové infrastruktury NISS V Brně dne 7. listopadu 2013 Soubor norem řady ISO/IEC 27033 ISO/IEC 27033 - Informační technologie Bezpečnostní techniky Síťová bezpečnost Jde

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

PŘÍLOHA 2 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Definice a seznam zkratkových slov

PŘÍLOHA 2 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Definice a seznam zkratkových slov PŘÍLOHA 2 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Definice a seznam zkratkových slov 1 OBSAH 1. Definice... 3 2 1. DEFINICE Následující tabulka obsahuje seznam termínů a zkratek, objevujících

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok ISO 9000, 20000, 27000 Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. jan.matula@fpf.slu.cz III. blok ITSM & Security management standard ISO 9000-1 ISO 9000:2015 Quality management systems Fundamentals

Více

Komunikační řešení Avaya IP Office

Komunikační řešení Avaya IP Office Komunikační řešení Avaya IP Office Algotech tým 4. 3. 2014 Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: FUTURAMA Business Park Sokolovská

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě

Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě # DIGITAL TELECOMMUNICATIONS Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě www.dto.cz Kontakt: Tomáš Vrba obchodní manažer +420 603 485 960 tomas.vrba@dto.cz V případě zájmu o vypracování

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009 PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost?

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? 2008 aplis.cz, a.s. All rights reserved. 6.11.2007 Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? Ing. Jiří Bříza, CSc. 9.4.2008 str. 2 Informace pro úřad Informace a jejich zhmotnění

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI TÉMA Č. 4 ISO NORMY RODINY 27K pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky E-mail.: petr.hruza@unob.cz

Více

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Vyhrazené spojení krátkého rozsahu (DSRC) Datová

Více

Design systému. Komponentová versus procesní architektura

Design systému. Komponentová versus procesní architektura Design systému Komponentová versus procesní architektura Architektura : třídy statické aspekty propojení logický pohled struktura popisu systému Architektura procesů: objekty dynamické aspekty koordinace

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

1 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) základnovou stanicí základnová stanice veřejné komunikační sítě,

1 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) základnovou stanicí základnová stanice veřejné komunikační sítě, Částka 133 Sbírka zákonů č. 357 / 2012 Strana 4733 357 VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2012 o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 24. Otázka : Implementační fáze. Postupy při specifikaci organizace softwarových komponent pomocí UML. Mapování modelů na struktury programovacího

Více

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele : HD-002 OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ Název služby Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele VYMEZENÍ SLUŽBY Prostředí Cílová skupina Zkrácený popis služby PRODUKČNÍ Pracovníci

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Typická doba zřízení služeb je popsána v následující tabulce: Doba

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy

Více

Zkouška ITIL Foundation

Zkouška ITIL Foundation Zkouška ITIL Foundation Sample Paper A, version 5.1 Výběr z více možností Pokyny 1. Měli byste se pokusit odpovědět na všech 40 otázek. 2. Všechny svoje odpovědi vyznačte na samostatný formulář, který

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

IČ (je-li přiděleno):

IČ (je-li přiděleno): Příloha ke Smlouvě č.: Datum převzetí: druh TSS 1) : nová Služba: číslo přílohy: změna Služby: celkový počet listů této přílohy: zrušení Služby: Evidenční označení přípojky Uživatelem 2 ) : Identifikátor

Více

Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu

Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu Ing. Jan Vurm Siemens, s.r.o. Inteligence procesní infrastruktury 20.9.2012 Siemens 2012 IC MOL základ pro individuální dopravu šetrnou k životnímu prostředí

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

Příloha č. 1 Technické podmínky

Příloha č. 1 Technické podmínky Příloha č. 1 Technické podmínky Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování mobilních hlasových a datových služeb mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou 48 měsíců s možností

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Definice pojmů a přehled rozsahu služby

Definice pojmů a přehled rozsahu služby PŘÍLOHA 1 Definice pojmů a přehled rozsahu služby SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti využívající technologie Carrier IP Stream mezi společnostmi a Poskytovatelem 1. Definice základních

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Rezortní registry (ereg) a Jednotná technologická platforma rezortu zdravotnictví

Rezortní registry (ereg) a Jednotná technologická platforma rezortu zdravotnictví Projekt ereg Rezortní registry (ereg) a Jednotná technologická platforma rezortu zdravotnictví technologická a organizační pravidla provozu a rozvoje aplikací elektronického zdravotnictví Ing. Fares Shima

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Implementace prostředí MoNet a AddNet Jindřich Šavel 31/5/2013 NOVICOM s.r.o. 2012 2013 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz,

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více