Zavedení ERP a souvisejících agend

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zavedení ERP a souvisejících agend"

Transkript

1 ELMO Schoř, s.r.o. Web: ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 IČ: sídlo společnosti: Máchova 3, Lovosice Tel.: GSM: velkoobchod elektro: Terezínská 1111, Lovosice Tel.: GSM: Zavedení ERP a souvisejících agend Fáze projektu: Zadávací dokumentace

2 PROHLÁŠENÍ Předkládaný materiál je výhradním vlastnictvím společnosti ELMO Schoř, s. r.o.. Musí se s ním nakládat ve smyslu ustanovení autorského práva. Bez souhlasu autorů nesmí být komerčně využit adresátem ani třetími osobami. V rámci dokumentu jsou použita označení a jména, která jsou chráněna ochrannými známkami a registrovanými obchodními značkami. Tato jména a označení jsou použita při plném respektování všech práv jejich příslušných vlastníků. OBSAH 1. ÚVOD INFORMACE O ZADAVATELI OBCHODNÍ JMÉNO, SÍDLO, IČ/DIČ STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE, POZICE VE SPOLEČNOSTI JMÉNO A PŘÍJMENÍ KONTAKTNÍ OSOBY STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ZADAVATELE Hlavní předmět podnikání POPIS PROJEKTU A POŽADAVKY ZADAVATELE POPIS PROJEKTU STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ LAN + Internet Servery Stanice SW POŽADAVKY ZADAVATELE INFORMACE K NABÍDCE MÍSTO PLNĚNÍ TERMÍNY PLNĚNÍ TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady STRUKTURA A FORMA NABÍDKY Obsah nabídky ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK PLATEBNÍ PODMÍNKY KRITÉRIA HODNOCENÍ... 9 SEZNAM PŘÍLOH P1 Doplňující informace - funkce a požadavky 2/9

3 1. ÚVOD Obsah tohoto dokumentu je nedílnou součástí zadávací dokumentace projektu Zavedení ERP a souvisejících agend. Tento dokument obsahuje podrobné funkční, technické, organizační a další požadavky společnosti. Požadavky popsané v dokumentu budou zároveň podkladem pro implementaci zvoleného software. Není podmínkou implementovat informační systém přesně podle popsaných principů, pokud dodavatel systému doporučí vhodnou alternativu, využívající předností jeho systému. 2. INFORMACE O ZADAVATELI 2.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ Obchodní firma: Sídlo: ELMO Schoř, s.r.o. Identifikační číslo: DIČ: Právní forma: Základní kapitál: Obchodní rejstřík: Lovosice, Máchova 680, PSČ , okres Litoměřice CZ Společnost s ručením omezeným ,- Kč Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka Statutárního zástupce, pozice ve společnosti Statutární orgán: Jednatel, ředitel: Prokura: Ing. Ondřej Schoř Jitka Schořová 2.3 Jméno a příjmení kontaktní osoby Kontaktní osoba ve věcech smluvních a ekonomických: Ing. Ondřej Schoř Tel. : Kontaktní osoba ve věcech technických: Jitka Schořová Tel. : /9

4 2.4 Stručná charakteristika zadavatele Společnost ELMO Schoř, s. r.o. je soukromý podnik podnikající primárně v oboru projektování a výstavby sítí pro elektřinu (silnoproud) a sekundárně telekomunikace (slaboproud). Společnost je 100% vlastněná jedním společníkem, Ing. Ondřejem Schořem, základní kapitál je zcela splacen. Společnost k podnikání využívá dva areály: Máchova 680 ve vlastnictví společnosti, sloužící k zabezpečení majoritních činností společnosti (centrála), dále pronajaté prostory v budově Terezínská 1111, kde je sklad materiálu a prodejna elektromateriálu. Společnost se od svého vzniku, resp. od začátku působení předchozí fyzické osoby, ze které se transformovala, orientuje na komplexní dodávky v oblasti elektromontážních prací projekci, montáže, opravy a údržbu elektrických zařízení do i nad 1000V, včetně dodávek materiálu a příslušných revizí. Společnost je v současné době jedním z největších dodavatelů komplexních služeb elektro v Ústeckém kraji Hlavní předmět podnikání Hlavní činností společnosti je Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace (CZ-NACE 42220) a to včetně zajištění veškerých souvisejících činností a agend od vypracování projektů, přes dodávky materiálu a realizaci až po kolaudaci a případné zpracování smluv a věcných břemen. Za doplňkovou činnost lze označit malo a velkoobchod elektroinstalačním materiálem, v celkovém chodu společnost však hraje nemalou roli zejména s ohledem na finanční udržitelnost zásob a zaměstnanců skladu pro podporu primární činnosti. V oblasti elektromontážních prací se společnost ELMO Schoř, s. r.o. zabývá zejména těmito oblastmi: kabelové vedení nn 1 a vn 2 (vrchní i podzemní) vrchní vedení nn a vn kabelové přípojky nn (včetně pilíře a skříní) trafostanice včetně distribučních veřejné osvětlení kabelové rozvody elektro osvětlení interiérů a exteriérů elektrovytápění hromosvody rozvody slaboproudých systémů výroba atypických rozvaděčů včetně testů Projekční oddělení společnosti zpracovává kompletní technické dokumentace, položkové rozpočty, finanční plány, navrhuje způsob a rámcové termíny realizace (konečné termíny jsou stanoveny po schválení odběratelem a v návaznosti na platnou legislativu). Všechny rozvaděče vyráběné společností jsou schváleny Elektrotechnickým zkušebním ústavem v Praze a taktéž jsou vyhotovena prohlášení o shodě. Rozvaděče elektroměrové: RE XXO, RE XXS - rozvaděče určené k měření spotřeby elektrické energie Rozvaděče staveništní: RS1, RS2, RSE1, RSE2, RSE3 - rozvaděče určené pro napájení stavebních strojů a zařízení 1 Nízké napětí 2 Vysoké napětí 4/9

5 Rozvaděče bytové: RB1 až RB15 - rozvaděče určené pro napájení a jištění elektrických spotřebičů v instalacích nn Malo a velkoobchod nabízí výrobky tuzemských i zahraničních firem v příjemném prostředí moderní prodejny s odbornou obsluhou. Firmám a živnostníkům je elektroinstalační materiál dodáván s možností výrazných slev. V prodejně též probíhá pultový prodej pro maloodběratele. Společnost také nabízí možnost dodávky zboží na předem určené místo. Sortiment prodeje koresponduje s primární činností společnosti: Přístroje: jedná se zejména o jističe, stykače, proudové chrániče, svodiče přepětí, relé aj. Osvětlení: široký sortiment osvětlovací techniky od průmyslových prostor, interiérů, veřejného osvětlení až po luxusní osvětlovací prvky, např. Beghelli, Vyrtych, Helio, Inge, Modus, Trevos, Liht, Massive atd.) Ostatní materiál: kabely, vodiče, vypínače, zásuvky 220V, zásuvky a vidlice do 500V, izolační a spojovací materiál, ventilátory, podlahové vytápění, plastové rozvaděče, atd.(berker, ABB, Walther Werke, GPH, Weidmüller, OBO Bettermann, Helios, Elektrodesign, Dospel, Kopos Kolín, Termokabel, Wterm. Stožáry a komponenty veřejného osvětlení: stožáry a komponenty výrobců Zado Energetic, Kooperativa Uhlířské Janovice, Vysto atd. 3. POPIS PROJEKTU A POŽADAVKY ZADAVATELE 3.1 Popis projektu Projekt si klade za cíl zvýšení konkurenceschopnosti společnosti díky kvalitní podpoře výrobních činností ze strany ICT. Základním cílem je implementace komerčního ERP zaštiťujícího všechny potřebné procesy, včetně statistických a manažerských výstupů a nástrojů pro podporu rozhodování: účetní a daňové agendy interface s některými stávajícími systémy (mzdy externí dodavatel, rozpočty) finanční řízení projektové řízení a kontrolní mechanismy řízení cash-flow firmy a jednotlivých zakázek (projektů) systematizace procesů a WF ve firmě 3.2 Stávající technické řešení Dodávky a provoz hardware, počítačových sítí a základního software v současné době zajišťujeme vlastními silami LAN + Internet V obou areálech je vybudována lokální síť LAN 10/100Mbit/s, jedná se o 2 samostatné segmenty. V horizontu ½ roku bude probíhat rekonstrukce rozvodů a osazení novými aktivními prvky. Mezi areály bude vybudována VPN síť (net2net). Každý areál má své 5GHz wifi připojení k internetu, v současné době 2 Mb/s linkou. Záložní připojení není realizováno. Mezi areály není přímá viditelnost. 5/9

6 3.2.2 Servery Areál Máchova disponuje novým serverem Fujitsu PY RX200 S6, Intel Xeon E5620 4C/8T 2.40 GHz 12 MB, 24GB 3x8 DDR MHz, 3x HD SAS 6G 300GB 10K HOT PL 2.5" EP v RAID 5, OS Win SBS Server je možné upgradovat, ale počítáme s jeho využitím Stanice Veškeré uživatelské stanice jsou vybaveny MS Win XP SP 3 a výše, upgrade bude proveden s ohledem na požadavky dodavatele. Počet aktivních stanic: 8 PC v areálu Máchova - centrála 4 PC v areálu Terezínská - sklad SW Stávající ekonomický systém účetnictví, daňové agendy a skladová evidence - je provozováno v centrále na 2 stanicích se sdílenými daty, v areálu Terezínská skladová evidence na 3 stanicích se sdílenými daty. Mezi areály jsou data přenášena pomocí exportu/importu (offline). Jedná se o SW Shuster. SW je pravidelně aktualizován. Projekční činnost je podporována SW CAD Light a Bentley PowerMAP se specifickými nadstavbami. Výroba a kontrola rozvaděčů není podporována žádným SW. Velko a maloobchodní (areál Terezínská) prodej využívá SW Shuster. V provozu jsou 2 pokladny (PC), hlavní pokladna je vybavená tiskárnou účtenek připojenou přes sériový port. Rozpočtování elektromontážních prací je prováděno v SW Rozpro, eventuelně OCEP. Tyto programy se mohou měnit v závislosti na požadavcích odběratelů. Řízení prací není přímo podporováno žádným SW, v SW Shuster jsou hlídány ekonomické ukazatele zakázek. Většina stanic používá MS Office nebo OpenOffice. 3.3 Požadavky zadavatele Projekt zahrnuje: dodávku software implementaci software (včetně migrace dat) realizaci propojení na mzdovou evidenci dodavatele zajištění provozu a údržbu dodaného software Součástí pořízení a implementace informačního systému NENÍ dodávka hardwarového vybavení. Modul pro mzdovou evidenci je nutné nacenit jako samostatnou položku (pokud to umožňuje licenční politika dodavatele), pravděpodobně nebude v první fázi pořizován. ERP musí v oblasti skladového hospodářství a prodeje podporovat bezdrátové čtečky čárových kódů, jejichž využití je požadováno. Specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze této zadávací dokumentace. Nevylučujeme, že v návaznosti na dotazy a specifikace dodavatelů budou jednotlivé požadavky upřesněny a/nebo doplněny. 6/9

7 4. INFORMACE K NABÍDCE 4.1 Místo plnění Místem plnění zakázky jsou oba areály zadavatele: Centrála: Sklad: Máchova 680, Lovosice Terezínská 1111, Lovosice 4.2 Termíny plnění Zahájení Ukončení předání Detailní harmonogram dle návrhu zhotovitele. 4.3 Termín podání nabídky Nabídky je nutné podat nejpozději do Kvalifikační předpoklady do 7 dnů od podpisu smlouvy Základní kvalifikační předpoklady Dodavatel doloží splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu 53 zákona 137/2006 odst. (1) písm. a) až l). Pro splnění základních kvalifikačních předpokladů dostačuje předložení čestného prohlášení, které bude podepsané statutárním zástupcem dodavatele Profesní kvalifikační předpoklady Dodavatel doloží splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu 54 zákona 137/2006 písm. a) až d). Doklady prokazující profesní kvalifikační předpoklady nemusí být úředně ověřené Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: Doklad prokazující celkový obrat za poslední tři uzavřená účetní období. Dodavatel splní tento požadavek předložením rozvahy a výkazu zisku a ztrát, případně výroční zprávami. Doklad o pojištění odpovědnosti za způsobené škody min. 5 mil. Kč. Uvedené doklady budou předloženy ve fotokopiích listin, které nemusí být úředně ověřeny Technické kvalifikační předpoklady Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: 7/9

8 Kopii certifikátu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO řady 9001 zavedený a používaný pro dodávky vztahující se k poskytování SW, vývoj, implementace prodej a servis informačních systémů. Doklad prokazující dokončení alespoň tří obdobných zakázek realizovaných dodavatelem za posledních 48 měsíců s uvedením jejich rozsahu a doby realizace. Doklad musí obsahovat kontaktní osobu odběratele vč. telefonického spojení, u které bude možné informace ověřit. Preferujeme výběr zakázek ze stejného či obdobného oboru jako je podnikání společnosti. Čestné prohlášení, ve kterém uvede seznam konzultantů, kteří se budou podílet na realizaci projektu. Musí se jednat o zaměstnance dodavatele. Dodavatel doloží profesní CV. 4.5 Struktura a forma nabídky Pro snazší posouzení a hodnocení nabídek zadavatel požaduje, aby byla nabídka vypracována v následující struktuře. Informace o dodavateli Vlastní obsah nabídky Dokladová část Návrh smlouvy, ideálně včetně návrhu servisní smlouvy (hotline, aktualizace) Eventuelní přílohy Nabídka musí být podána v 1 originále písemně, v českém jazyce. Nabídka bude dále předložena i elektronicky ve formátu PDF či obdobném a návrh smlouvy bude přiložen i ve formátu DOC či obdobném Obsah nabídky Nabídka musí obsahovat následující informace 1. Cena realizace projektu (členění v závislosti na licenčních podmínkách dodavatele, uveďte cenu bez DPH i včetně DPH). Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná. 2. Návrh etapizace a harmonogram implementace tak, aby mohl být dodržen výše zmíněný termín pro uvedení základních účetních modulů a skladového hospodářství do ostrého provozu 3. Návrh platebního kalendáře (ve vazbě na harmonogram projektu) 4. Stručný popis navrhovaného řešení po SW i HW stránce 5. Stručný popis návrhu řešení problematiky užívání informačního systému v areálu Terezínská (lze i variantně v tom případě uveďte cenu realizace pro každou z uvedených variant) 6. Stručný popis servisu hotline, aktualizace, manipulace s licencemi, jednotkové ceny odborných prací atd. 4.6 Způsob podání nabídek Nabídky je možno podávat osobně nebo doporučenou poštou na adresu sídla zadavatele. 4.7 Platební podmínky Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Zadavatel bude proplácet provedené dodávky po splnění, předání a převzetí jednotlivých etap předmětu plnění, a to na základě faktur daňových dokladů. 8/9

9 Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od doručení do sídla zadavatele. Datum zdanitelného plnění je den předání a převzetí jednotlivých etap. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostní platbou z účtu zadavatele na účet dodavatele uvedený ve smlouvě. 4.8 Kritéria hodnocení ERP systém bude vybírán na základě míry splnění požadavků, dalším kritériem bude technická specifikace (databázový stroj, komunikační rozhraní, otevřenost dalším systémů, návaznost na CRM a podporu prodeje atd.), reference, více implementačních partnerů jednoho výrobce a v neposlední řadě nutnost úpravy stávajících dat a jejich vzájemná kompatibilita (povinná pole v daném ERP nemusí být nyní sledována a tudíž nemusí být k dispozici, může tak dojít ke zkreslení výstupů). Současně bude brán ohled na prognózu dalšího růstu a tudíž eventuelní možnosti rozšíření systému jak po funkční, tak po finanční stránce. Dalším kritériem bude poskytovaný servis a udržovací poplatky (aktualizace, hotline). Jedním z klíčových kritérií je samozřejmě cena v členění celková cena implementace a cena udržovací. S dodavateli, jejichž řešení budou odpovídat věcným a časovým potřebám zadavatele v kontextu nabídkové ceny, budou zahájena jednání. Součástí jednání bude prezentace dodávaného systému, ideálně ukázka v ostrém provozu. 9/9

Zavedení ERP a souvisejících agend

Zavedení ERP a souvisejících agend ELMO Schoř, s.r.o. Web: www.elmoschor.cz E-mail: info@elmoschor.cz ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 IČ: 25445421 sídlo společnosti: Máchova 3, 410 02

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výzva k podání nabídek Název zakázky: Dodávka hardware, software, servisních služeb a příslušenství Název programu: ICT v podnicích - Výzva III Registrační číslo projektu:

Více

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně (dále veřejná zakázka ) Tato veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků EU Operační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP 742/2013 VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903 FAX: 596541795 E-MAIL: polkova@petrvald-mesto.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VYTVOŘENÍ PORTÁLU SA A ZAJIŠTĚNÍ JEHO HOSTINGU NA SERVERU Zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3.

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060523_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více