ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Inženýrská geodézie II 1/5 Určení nepřístupné vzdálenosti školní rok semestr skupina zpracoval datum klasifikace 010/11 1 NG1-88 Zuzana Dočkalová, Jan Dolista 6 10 Radka Junová, Jakub Kozák

2 Určení nepřístupné vzdálenosti Zadání: Úkolem je určit prostorové vzdálenosti, vodorovné vzdálenosti a jejich směrodatné odchylky mezi body 1,, 3, 4, které jsou nedostupné a signalizované odraznou fólií Měření proveďte tak, aby prostorové délky byly určeny s mezní odchylkou δ d = 3, 6 mm Vypracování: 1 Měření Datum: Povětrnostní podmínky: jasno, mírný vítr, teplota 15 C, tlak 987,7 hpa Pomůcky: 1x totální stanice Topcon GPT-7501 (č 7W1318) (σ φ = 0, 3 mgon; σ ζ = 0, 3 mgon; σ d = mm + ppm d) x stativ 1x hranol s podložkou 1x barometr 1x teploměr Měřili: Zuzana Dočkalová, Jan Dolista, Radka Junová, Jakub Kozák Úkolem bylo zaměřit celkem čtyři body stabilizovány odraznými foliemi K jejich zaměření byla zvolena základna rovnoběžně s rovinou fasády, na které byly umístěny dva ze zaměřovaných bodů Zbylé dva body byly umístěny na lampách na opačné straně základny Délka základny byla zvolena přibližně 10 m Ze zvolené základny, resp obou jejích koncových bodů, byla zaměřena osnova vodorovných směrů, zenitových úhlů a šikmých délek ve dvou skupinách na body 1,, 3, 4, 5(počátek) a sousední stanovisko (s uzávěrem na počátek) Měření bylo provedeno ze dvou nezávislých základen (501-50, ) pro dvojí nezávislé určení délek mezi body 1,, 3, 4 Celková situace je znázorněna na náčrtu v příloze 1 Zpracování zápisníku a rozbor přesnosti po měření Zápisník byl zpracován pomocí skriptu v programu Octave, jehož zdrojový kód je přílohou V rámci zpracování byla nejprve načtena data z totální stanice (formát zápisníku *kof) Dále byl spočten průměr ze dvou poloh pro vodorovné směry, oprava zenitového úhlu o indexovou chybu a průměr z délek měřených ve dvou polohách Vodorovné směry byly dále redukovány na počátek a byla provedena kontrola uzávěru každé z osnov měřených směrů Maximální hodnota uzávěru byla 7 cc Následně byly spočteny průměry veličin ze dvou skupin Zároveň byl proveden první výpočet oprav jednotlivých směrů ve skupinách ( sk v i ), výpočet průměrů těchto oprav v rámci skupiny ( v sk ) a druhý výpočet oprav ( sk w i ): φ i = 1 φ i + φ i i = počet směrů sk = skupina sk v i = φ i sk φ i, v sk = Σsk v i, i sk w i = sk v i v sk

3 Na závěr byla spočtena výběrová směrodatná odchylka směru v jedné skupině s φ : s φ = Σww n Dosažené výběrové směrodatné odchylky byly porovnány s mezní výběrovou směrodatnou odchylkou s M : ) s M = σ φ ( 1 + n = 4, 7 cc n = počet nadbytečných měření (pro směry n =6) Stanovisko 501: i 1 φ i 1 v i 1 w i 1 w i 1 w i φ i v i w i w i w i φ i [gon] [ CC ] [ CC ] [ CC ] [gon] [ CC ] [ CC ] [ CC ] [gon] 5 0, , , , , , , , ,739 11, , , , , , , , , , , ,000 1 v i 3 Σ 1 w i 1 w i 7 v i -3 Σ w i w i 7 s φ501 = 4, 9 cc = nevyhovuje Stanovisko 50: i 1 φ i 1 v i 1 w i 1 w i 1 w i φ i v i w i w i w i φ i [gon] [ CC ] [ CC ] [ CC ] [gon] [ CC ] [ CC ] [ CC ] [gon] 5 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , v i -7 Σ 1 w i 1 w i 97 v i 7 Σ w i w i 97 s φ50 = 10, 0 cc = nevyhovuje Stanovisko 503: i 1 φ i 1 v i 1 w i 1 w i 1 w i φ i v i w i w i w i φ i [gon] [ CC ] [ CC ] [ CC ] [gon] [ CC ] [ CC ] [ CC ] [gon] 5 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , v i Σ 1 w i 1 w i 113 v i - Σ w i w i 113 s φ503 = 6, 1 cc = nevyhovuje

4 Stanovisko 504: i 1 φ i 1 v i 1 w i 1 w i 1 w i φ i v i w i w i w i φ i [gon] [ CC ] [ CC ] [ CC ] [gon] [ CC ] [ CC ] [ CC ] [gon] 5 0, , , , , , , , ,139 15, , , , , , , , , , , , v i 3 Σ 1 w i 1 w i 96 v i -3 Σ w i w i 96 s φ504 = 9, 9 cc = nevyhovuje Pro zenitové úhly byl proveden pouze první výpočet oprav a výpočet výběrové směrodatné odchylky zenitového úhlu v jedné skupině s ζ : s ζ = Σvv n Dosažené výběrové směrodatné odchylky byly porovnány s mezní výběrovou směrodatnou odchylkou s M : ) s M = σ ζ ( 1 + n = 4, 5 cc n = počet nadbytečných měření (pro zenitové úhly n =8) Stanovisko 501: i 1 ζ i 1 v i 1 v i 1 v i ζ i v i v i v i ζ i 5 101, , , , , , , , ,89 96, , , , , , , , , , , ,351 Σ 1 v i 1 v i 103 Σ v i v i 103 s ζ501 = 5, 1 cc = nevyhovuje Stanovisko 50: i 1 ζ i 1 v i 1 v i 1 v i ζ i v i v i v i ζ i 5 100, , , , , ,808 95, , , , , , , , , , , , , , ,7140 Σ 1 v i 1 v i 18 Σ v i v i 18 s ζ50 = 5, 7 cc = nevyhovuje

5 Stanovisko 503: i 1 ζ i 1 v i 1 v i 1 v i ζ i v i v i v i ζ i 5 100, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5781 Σ 1 v i 1 v i 6 Σ v i v i 6 s ζ503 = 3, 9 cc = vyhovuje Stanovisko 504: i 1 ζ i 1 v i 1 v i 1 v i ζ i v i v i v i ζ i 5 101, , , , , , , , ,335 96, , , , , , , , , , , ,3370 Σ 1 v i 1 v i 19 Σ v i v i 19 s ζ504 = 5, 7 cc = nevyhovuje Z cvičných důvodů byla ještě spočtena výběrová směrodatná odchylka indexové chyby s ich, jejíž hodnota odpovídá výběrové směrodatné odchylce zenitového úhlu v jedné skupině Výhodou tohoto výpočtu je však větší počet nadbytečných měření Σvv s ich = n Dosažené výběrové směrodatné odchylky byly porovnány s mezní výběrovou směrodatnou odchylkou s M : ) s M = σ ich ( 1 + n = 4, cc n = počet nadbytečných měření (pro indexovou chybu n =13) Stanovisko 501: i 1 ich i 1 v i 1 v i 1 v i ich i v i v i v i ich i 5 0, , , , , , , , ,000-0, , , , , , , , , , , ,0001 Σ 1 v i 1 v i 47 Σ v i v i 47 s ich501 =, 7 cc = vyhovuje

6 Stanovisko 50: i 1 ich i 1 v i 1 v i 1 v i ich i v i v i v i ich i 5 0, , , , , ,000 0, , , , , , , , , ,0005 0,0008-0, , , ,0008 Σ 1 v i 1 v i 87 Σ v i v i 87 s ich50 = 3, 6 cc = vyhovuje Stanovisko 503: i 1 ich i 1 v i 1 v i 1 v i ich i v i v i v i ich i 5 0, , , , , ,000 0, , , , , , , , , , ,0011-0, , , ,0001 Σ 1 v i 1 v i 133 Σ v i v i 133 s ich503 = 4, 5 cc = nevyhovuje Stanovisko 504: i 1 ich i 1 v i 1 v i 1 v i ich i v i v i v i ich i 5-0, , , , , , , , ,0007-0, , , , , , , , , , , ,001 Σ 1 v i 1 v i 104 Σ v i v i 104 s ich504 = 4, 0 cc = vyhovuje Mezní hodnota odchylek byla mnohokrát překročena a lze tedy usoudit, že nebyla dosažena očekávaná přesnost měření směru a zenitového úhlu v jedné skupině udávaná výrobcem Na základě toho by měla být buď vyloučena některá z odlehlých měření anebo by ve vstupním souboru Gamy měly být navýšeny směrodatné odchylky měřeného směru a zenitového úhlu a to na hodnotu kvadratického průměru dosažených výběrových směrodatných odchylek Ani jedna z těchto možností však nebyla provedena Vyloučení odlehlých měření bylo provedeno až v rámci samotného vyrovnání Veškeré výše uvedené výpočty byly provedeny pomocí skriptu viz příloha

7 3 Samostatné vyrovnání základen Vstupní soubor pro vyrovnání v programu Gama, vytvořený skriptem pro zpracování zápisníku (příloha ), byl doupraven Uzávěr na počátek, který byl kvůli totální stanici označen jako bod 6 byl změněn na bod 5 a byly doplněny souřadnice fixního a opěrného bodu, čímž bylo dosaženo umístění sítě pomocí jednoho bodu a směrníku Jednomu stanovisku byly přiřazeny souřadnice X=5000m, Y=1000m, Z=50m a do druhého stanoviska byla vložena kladná osa X Po prvním výpočtu vyrovnání byl významně překročen poměr apriorní a aposteriorní jednotkové směrodatné odchylky (:13) Byly tedy zkontrolovány opravy a na základě toho vybrána měření podezřelá z odlehlosti Největší opravy byly přiřazeny protisměrným zenitovým úhlům na základně (cca 50 cc ) a to oběma kladné, z čehož bylo usouzeno, že se nejedná o chybu způsobenou měřením, ale o jiný druh chyby (nejspíše se jedná o chybu způsobenou špatným upnutím hranolu do trojnožky, čímž by došlo ke změně jeho výšky) Z tohoto důvodu byla obě měření vyloučena a byl proveden nový výpočet vyrovnání Při tomto výpočtu došlo k rapidnímu snížení poměru apriorní a aposteriorní jednotkové směrodatné odchylky (:6), avšak stále nebyla dosažena mezní hodnota Proto byla vybrána další podezřelá měření a těm několikanásobně (30x) zvýšena směrodatná odchylka a tedy snížena váha do vyrovnání Z principu MNČ (Σvv = min) totiž vyplývá, že čím menší má měření váhu, tím větší oprava mu může být v rámci vyrovnání přiřazena aniž by byl výpočet zkreslen Porovnáním oprav před a po snížení váhy měření lze rozpoznat, zda je měření zatíženo hrubou chybou a je tedy vhodné ho vyloučit Tímto postupem bylo vyhověno mezní hodnotě aposteriorní jednotkové směrodatné odchylky dané vztahem: ) s M = σ 0 ( 1 + n σ 0 = apriorní jednotková směrodatná odchylka n = počet nadbytečných měření Základna : Vyloučen byl zenitový úhel a vodorovný směr , zenitový úhel a zároveň byly sníženy váhy zenitovým úhlům na bod 4 z obou stanovisek Mezní hodnota aposteriorní jednotkové směrodatné odchylky s M =, 63 a hodnota dosažené aposteriorní jednotkové směrodatné odchylky s 0 =, 1 Základna : Vyloučen byl zenitový úhel a zenitový úhel Mezní hodnota aposteriorní jednotkové směrodatné odchylky s M aposteriorní jednotkové směrodatné odchylky s 0 =, 37 =, 61 a hodnota dosažené Protokoly o vyrovnání jsou přílohami 3 a 4 4 Vodorovné a prostorové délky pro každou základnu a jejich porovnání Z vyrovnaných souřadnic bodů byly spočteny vodorovné (d v ) a prostorové (d p ) délky pro každou základnu (viz příloha ): d p = d v = (X i X j ) + (Y i Y j ), (X i X j ) + (Y i Y j ) + (Z i Z j )

8 a následně provedeno porovnání délky vždy z 1 a základny Rozdíly musí splňovat mezní rozdíl pro požadovanou přesnost: Δ M = u p σd 1 + σd koeficient spolehlivosti u p = σ d1, σ d = směrodatná odchylka délky vypočtené ze souřadnic z vyrovnání 1 a základny Směrodatné odchylky délek byly spočteny na základě zákona přenášení středních chyb (viz příloha ): Q d = A T Q XY (Z) A Q XY (Z) = kovarianční matice vyrovnaných souřadnic A = matice derivací funkčního vztahu pro délku podle jednotlivých neznámých A = d v1 X 1 d vi X 1 d v1 Y 1 d vi Y 1 ( ) dv1 Z 1 ( ) dvi Z 1 dv1 X d vi X d v1 Y 4 d vi Y 4 ( ) dv1 Z 4 ( ) dvi Z 4 Vodorovné délky: Základna Základna mezi body d v [m] σ dv [mm] d v [m] σ dv [mm] Δ[mm] Δ M [mm] vyhovuje 1-6,6693 0,5 6,6696 0,4 0,3 1,3 ANO ,1588 0,8 68,1598 0,8 1,0, ANO ,1311 0,7 59,1319 0,7 0,9,0 ANO -3 58,1084 0,7 58,1099 0,7 1,5 1,9 ANO -4 58,0470 0,7 58,0486 0,7 1,6,0 ANO 3-4 1,411 0,3 1,4117 0,3 0,5 0,8 ANO Prostorové délky: Základna Základna mezi body d p [m] σ dp [mm] d p [m] σ dp [mm] Δ[mm] Δ M [mm] vyhovuje 1-6,6831 0,5 6,6834 0,4 0,3 1,3 ANO ,8559 0,8 68,8567 0,8 0,9, ANO ,9318 0,7 59,936 0,7 0,8,0 ANO -3 58,7881 0,7 58,7896 0,7 1,5,0 ANO -4 58,761 0,7 58,777 0,7 1,7 1,9 ANO 3-4 1,411 0,3 1,4117 0,3 0,5 0,8 ANO 5 Společné vyrovnání Společné vyrovnání obou základen probíhalo obdobným způsobem jako vyrovnání každé zvlášť Stanovisku 501 byly přiřazeny souřadnice X=5000m, Y=1000m, Z=50m a do stanoviska 50 byla vložena kladná osa X Na stanovisku 501 byl vyloučen zenitový úhel na bod 50, 3 a 4 a vodorovný směr na bod 50 Na stanovisku 50 byl vyloučen zenitový úhel na bod 501 a 4 Na stanovisku 503 byl vyloučen zenitový úhel na bod 504 a 1 Na stanovisku 504 byl vyloučen zenitový úhel a vodorovný směr na bod 503 Mezní hodnota aposteriorní jednotkové směrodatné odchylky s M aposteriorní jednotkové směrodatné odchylky s 0 =, 19 =, 41 a hodnota dosažené Protokol o vyrovnání je přílohou 6

9 6 Vodorovné a prostorové délky a jejich přesnosti Obdobně jako u jednotlivých základen byly spočteny vodorovné a prostorové délky z vyrovnaných souřadnic bodů a jejich směrodatné odchylky na základě zákona přenášení středních chyb Vodorovné délky Prostorové délky mezi body d v [m] σ dv [mm] d p [m] σ dp [mm] 1-6,6693 0,3 6,6831 0, ,1596 0,6 68,8566 0, ,1316 0,5 59,933 0,5-3 58,1093 0,5 58,7889 0,5-4 58,0477 0,5 58,768 0, ,4116 0, 1,4116 0, σ dm = δ d u p = 1, 8mm = všechny délky vyhovují Závěr: Mezi určovanými body 1,, 3, 4 byly určeny vodorovné a prostorové délky s požadovanou přesností Měření bylo provedeno ze dvou nezávislých základen a následně společně vyrovnáno Ačkoliv při rozborech přesnosti po měření se zejména pro měřené směry nepodařilo dosáhnout očekávané přesnosti, byla tato přesnost následně dosažena při vyrovnání a to vyloučením odlehlých měření Hlavním problémem při vyrovnání byly protisměrné zenitové úhly na obou základnách, které z neznámých důvodů nevyhovovali Můžeme se pouze domnívat, že se jedná o komplikaci způsobenou rozdílnou výškou teodolitu a hranolu Po vyloučení těchto zenitových úhlů a šesti dalších měření byla požadovaná přesnost splněna a to jak při samostatném vyrovnání základen, tak při společném vyrovnání celé sítě Při porovnání délek určených dvakrát nezávisle ze dvou základen byl splněn mezní rozdíl pro dvojí určení délky Výsledné prostorové a vodorovné délky včetně směrodatných odchylek jsou uvedeny v tabulkách výše Seznam příloh: 1 náčrt situace zdrojové kódy na zpracování měření a na výpočty délek a jejich přesností 3 protokol o vyrovnání základny protokol o vyrovnání základny protokol o společném vyrovnání obou základen V Praze Zuzana Dočkalová Jan Dolista Radka Junová Jakub Kozák

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Inženýrská geodézie II /5 Analýza deformací školní rok

Více

ZAMĚŘENÍ PŘETVOŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ

ZAMĚŘENÍ PŘETVOŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ Komora geodetů a kartografů ZAMĚŘENÍ PŘETVOŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ Ing. Jaroslav Braun 1 Ing. Martin Lidmila, Ph.D. 2 doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. 1 1 Katedra speciální geodézie,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu Geodézie v podzemních prostorách 10 úloha/zadání U1-U2/190-4 název úlohy Připojovací

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. 1 Komplexní úloha FAKULTA STAVEBNÍ - OBOR STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. 1 Komplexní úloha FAKULTA STAVEBNÍ - OBOR STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - OBOR STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu STAVEBNÍ GEODÉZIE číslo úlohy název úlohy 1 Komplexní úloha školní rok den výuky

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Vyšší geodézie 1 1/3 GPS - zpracování kódových měření školní

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA GEODÉZIE A POZEMKOVÝCH ÚPRAV název předmětu

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA GEODÉZIE A POZEMKOVÝCH ÚPRAV název předmětu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA GEODÉZIE A POZEMKOVÝCH ÚPRAV název předmětu VÝUKA V TERÉNU Z GEODÉZIE 1, 2 - VY1 kód úlohy název úlohy K PŘÍMÉ

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Kosmická geodézie 4/003 Průběh geoidu z altimetrických měření

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Vyšší geodézie 1 3/3 GPS - výpočet polohy stanice pomocí

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Kosmická geodézie 1/99 Výpočet zeměpisné šířky z měřených

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Kosmická geodézie 5/ Určování astronomických zeměpisných

Více

Úloha č. 1 : TROJÚHELNÍK. Určení prostorových posunů stavebního objektu

Úloha č. 1 : TROJÚHELNÍK. Určení prostorových posunů stavebního objektu Václav Čech, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 008 Úloha č. 1 : TROJÚHELNÍK Určení prostorových posunů stavebního objektu Zadání : Zjistěte posun bodu P do P, umístěného na horní terase Stavební fakulty.

Více

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Úvod Při přesných inženýrsko geodetických

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Vyšší geodézie 1 2/3 GPS - Výpočet drah družic školní rok

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Kosmická geodézie 2/99 Tektonika zemských desek školní rok

Více

ÚHLŮ METODY MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ CHYBY PŘI MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ

ÚHLŮ METODY MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ CHYBY PŘI MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ 5. PŘEDNÁŠKA LETNÍ 00 ING. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. MĚŘENÍ ÚHLŮ METODY MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ CHYBY PŘI MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ GEODÉZIE 5. PŘEDNÁŠKA LETNÍ 00 METODY MĚŘENÍ ÚHLŮ. měření úhlů v jedné poloze dalekohledu.

Více

Popis teodolitu Podmínky správnosti teodolitu Metody měření úhlů

Popis teodolitu Podmínky správnosti teodolitu Metody měření úhlů 5. PŘEDNÁŠKA LETNÍ 00 Ing. Hana Staňková, Ph.D. Měření úhlů Popis teodolitu Podmínky správnosti teodolitu Metody měření úhlů GEODÉZIE 5. PŘEDNÁŠKA LETNÍ 00 POPIS TEODOLITU THEO 00 THEO 00 kolimátor dalekohled

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Základy fyzikální geodézie 3/19 Legendreovy přidružené funkce

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Geodetická astronomie 3/6 Aplikace keplerovského pohybu

Více

T a c h y m e t r i e

T a c h y m e t r i e T a c h y m e t r i e (Podrobné měření výškopisu, okolí NTK) Poslední úprava: 2.10.2018 9:59 Úkolem je vyhotovit digitální model terénu pomocí programového systému Atlas DMT (úloha U_7, vztažné měřítko

Více

Vytyčení polohy bodu polární metodou

Vytyčení polohy bodu polární metodou Obsah Vytyčení polohy bodu polární metodou... 2 1 Vliv měření na přesnost souřadnic... 3 2 Vliv měření na polohovou a souřadnicovou směrodatnou odchylku... 4 3 Vliv podkladu na přesnost souřadnic... 5

Více

K přesnosti volného stanoviska

K přesnosti volného stanoviska K přesnosti volného stanoviska MDT Doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D., ČVUT Fakulta stavební, Praha Abstrakt Článek se zabývá rozborem přesnosti a vyvozením obecnějších závěrů pro přesnost určení souřadnic

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Fyzikální geodézie 3/7 Výpočet lokálního geoidu pro body

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 10 Z GEODÉZIE 1

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 10 Z GEODÉZIE 1 SYLABUS PŘEDNÁŠKY 10 Z GEODÉZIE 1 (Souřadnicové výpočty 4, Orientace osnovy vodorovných směrů) 1. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. prosinec

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu Geodézie v podzemních prostorách 10 úloha/zadání H/190-4 název úlohy Hloubkové

Více

Tachymetrie (Podrobné měření výškopisu)

Tachymetrie (Podrobné měření výškopisu) Tachymetrie (Podrobné měření výškopisu) Úkolem je vyhotovit digitální model terénu pomocí programového systému Atlas DMT (úloha U_8). Pro jeho vytvoření je potřeba znát polohu a výšku vhodně zvolených

Více

Kontrola svislosti montované budovy

Kontrola svislosti montované budovy 1. Zadání Kontrola svislosti montované budovy Určete skutečné odchylky svislosti panelů na budově ČVUT. Objednatel požaduje kontrolu svislosti štítové stěny objektu. Při konstrukční výšce jednoho podlaží

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Praha 2015 Anna Mihalovičová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Fyzikální geodézie 2/7 Gravitační potenciál a jeho derivace

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PRAHA 2010 Tomáš HLAVÁČEK ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TESTOVÁNÍ

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PRAHA 2014 Darja GÁBOROVÁ 1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE

Více

3. Souřadnicové výpočty

3. Souřadnicové výpočty 3. Souřadnicové výpočty 3.1 Délka. 3.2 Směrník. 3.3 Polární metoda. 3.4 Protínání vpřed z úhlů. 3.5 Protínání vpřed z délek. 3.6 Polygonové pořady. 3.7 Protínání zpět. 3.8 Transformace souřadnic. 3.9 Volné

Více

INGE Návod na cvičení. Realizováno za podpory grantu RPMT 2014

INGE Návod na cvičení. Realizováno za podpory grantu RPMT 2014 INGE Návod na cvičení Realizováno za podpory grantu RPMT 2014 Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra speciální geodézie 2014 1 Obsah 1 LITERATURA, ZÁSADY PŘESNÉHO MĚŘENÍ... 3 2 ZÁKLADY ROZBORŮ PŘESNOSTI...

Více

Výuka v terénu I. Obory: Inženýrská geodézie a Důlní měřictví. Skupiny: GB1IGE01, GB1IGE02, GB1DME

Výuka v terénu I. Obory: Inženýrská geodézie a Důlní měřictví. Skupiny: GB1IGE01, GB1IGE02, GB1DME Výuka v terénu I Obory: Inženýrská geodézie a Důlní měřictví Skupiny: GB1IGE01, GB1IGE02, GB1DME01 27. 4-30. 4. 2015 1. Trojúhelníkový řetězec Zásady pro zpracování úlohy: Zaměřte ve skupinách úhly potřebné

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Obor: Geodézie a kartografie Studijní program: Geodézie a kartografie Geodetické metody pro určení souřadnic nepřístupných bodů na ocelové konstrukci

Více

Trigonometrické určení výšek nepřístupných bodů na stavebním objektu

Trigonometrické určení výšek nepřístupných bodů na stavebním objektu Trigonometrické určení výšek nepřístupných bodů na stavebním objektu Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc., 2010 V urbanismu a pozemním stavitelství lze trigonometrického určování výšek užít při zjišťování relativních

Více

Určení svislosti. Ing. Zuzana Matochová

Určení svislosti. Ing. Zuzana Matochová Určení svislosti Ing. Zuzana Matochová Svislost stěn Jedná se o jeden z geometrických parametrů, který udává orientaci části konstrukce vzhledem ke stanovenému směru. Geometrické parametry jsou kontrolovány

Více

Zaměření vybraných typů nerovností vozovek metodou laserového skenování

Zaměření vybraných typů nerovností vozovek metodou laserového skenování Zaměření vybraných typů nerovností vozovek metodou laserového skenování 1. Účel experimentů V normě ČSN 73 6175 (736175) Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek je uvedena řada metod k určování podélných

Více

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Seminář z geoinformatiky Měření vodorovných úhlů Seminář z geo oinform matiky Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Základním

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 8 Z GEODÉZIE 1

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 8 Z GEODÉZIE 1 SYLABUS PŘEDNÁŠKY 8 Z GEODÉZIE 1 Souřadnicové výpočty 2 1 ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc Ing Jaromír Procházka CSc listopad 2015 1 Geodézie 1 přednáška č8 VÝPOČET SOUŘADNIC

Více

EasyNET verze 3.4.2. Komplexní softwarové zpracování měření inženýrské geodézie. Softwarová dokumentace

EasyNET verze 3.4.2. Komplexní softwarové zpracování měření inženýrské geodézie. Softwarová dokumentace EasyNET verze 3.4.2 Komplexní softwarové zpracování měření inženýrské geodézie Softwarová dokumentace V Praze dne 20. 6. 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní vlastnosti programu... 6 2.1 Detekce měřických

Více

SYLABUS 2. a 3. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE

SYLABUS 2. a 3. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE SYLABUS 2. a 3. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE Plánování přesnosti měření v IG) 3. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. říjen 2018 1 3. PLÁNOVÁNÍ

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 4 Bc. Martin NEŠPOR ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE DIPLOMOVÁ PRÁCE NÁKLON

Více

PrecisPlanner 3D v2.2

PrecisPlanner 3D v2.2 PrecisPlanner 3D v2.2 Martin Štroner, Doc. Ing., Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel.: +420-2435-4781, e-mail: martin.stroner@fsv.cvut.cz 28.10.2011 Obsah 1 Úvod... 2

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 016 Jaroslav PYŠEK ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

Více

TECHNICKÁ NIVELACE (U_6) (určování výšek bodů technickou nivelací)

TECHNICKÁ NIVELACE (U_6) (určování výšek bodů technickou nivelací) Pracovní pomůcka TECHNICKÁ NIVELACE (U_6) (určování výšek bodů technickou nivelací) Pořadem technické nivelace (TN) vloženého mezi dva dané nivelační body (PNS-Praha, ČSNS), které se považují za ověřené,

Více

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE Teodolit a měření úhlů ještě doplnění k výškovému systému jadranský systém udává pro stejný bod hodnotu výšky o cca 0,40 m větší než systém Bpv Potřebujeme vědět

Více

6.1 Základní pojmy - zákonné měřící jednotky

6.1 Základní pojmy - zákonné měřící jednotky 6. Měření úhlů 6.1 Základní pojmy 6.2 Teodolity 6.3 Totální stanice 6.4 Osové podmínky, konstrukční chyby a chyby při měření 6.5 Měření úhlů 6.6 Postup při měření vodorovného úhlu 6.7 Postup při měření

Více

Cvičení software Groma základní seznámení

Cvičení software Groma základní seznámení Cvičení software Groma základní seznámení 4 2 3 1 Obr. 1: Hlavní okno programu Groma v.11. Hlavní okno 1. Ikony základních geodetických úloh, lze je vyvolat i z menu Výpočty. 2. Ikona základního nastavení

Více

Vytyčovací sítě. Výhody: Přizpůsobení terénu

Vytyčovací sítě. Výhody: Přizpůsobení terénu Typ liniové sítě záleží na požadavcích na přesnost. Mezi tyto sítě patří: polygonové sítě -> polygonový pořad vedený souběžně s liniovou stavbou troj a čtyřúhelníkové řetězce -> zdvojený polygonový pořad

Více

Podrobné polohové bodové pole (1)

Podrobné polohové bodové pole (1) Podrobné polohové bodové pole (1) BUDOVÁNÍ NEBO REVIZE A DOPLNĚNÍ PODROBNÉHO POLOHOVÉHO BODOVÉHO POLE Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti Prohloubení nabídky zeměměřictví dalšího vzdělávání

Více

PODROBNÉ MĚŘENÍ POLOHOPISNÉ

PODROBNÉ MĚŘENÍ POLOHOPISNÉ Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství MAPOVÉ PODKLADY Ing. Bc. Pavel Voříšek (úředně oprávněný zeměměřický inženýr). Vysoké Mýto 7. 4. 2017 PODROBNÉ MĚŘENÍ POLOHOPISNÉ

Více

VÝUKA V TERÉNU GD 1,2

VÝUKA V TERÉNU GD 1,2 VÝUKA V TERÉNU GD 1,2 2015 OBECNÉ POKYNY MĚŘENÍ V TERÉNU Každý je povinen být v okamžiku zahájení úlohy seznámen s jejím obsahem a musí mu být zřejmé měřické postupy. Především jaké veličiny se budou měřit,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Vyšší geodézie 2 2/6 Transformace souřadnic z ETRF2000 do

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 PETRA VLACHOVÁ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 PETRA VLACHOVÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 PETRA VLACHOVÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE BAKALÁŘSKÁ

Více

Zaměření a vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu (tachymetrie)

Zaměření a vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu (tachymetrie) Zaměření a vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu (tachymetrie) Braun J., Třasák P. - 2012 1. Převzetí podkladů pro tvorbu plánu od investora Informace o zaměřovaném území (vymezení lokality) Účel

Více

T E O R I E C H Y B A V Y R O V N Á V A C Í P O

T E O R I E C H Y B A V Y R O V N Á V A C Í P O ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu T E O R I E C H Y B A V Y R O V N Á V A C Í P O Č E T 2 č. úlohy 6 název úlohy T

Více

Studenti pracují s totální stanicí (s optickým nebo laserovým centrovačem, nejlépe Topcon GPT-2006 popř. Trimble M3) ve dvojicích až trojicích.

Studenti pracují s totální stanicí (s optickým nebo laserovým centrovačem, nejlépe Topcon GPT-2006 popř. Trimble M3) ve dvojicích až trojicích. Podrobná osnova SGEA Cvičení č. 1: Technická nivelace 1. Stanovení pravidel pro docházku na cvičení, nahrazování cvičení, udělení zápočtu, pomůcky potřebné na cvičení, odevzdávání domácích úkolů, přípravu

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 11 Z GEODÉZIE 1 (Hodnocení přesnosti měření a vytyčování) 1. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 11 Z GEODÉZIE 1 (Hodnocení přesnosti měření a vytyčování) 1. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G SYLABUS PŘEDNÁŠKY 11 Z GEODÉZIE 1 (Hodnocení přesnosti měření a vytyčování) 1 ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc Ing Jaromír Procházka CSc s využitím přednášky doc Ing Martina

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE DIPLOMOVÁ PRÁCE URČOVÁNÍ PROSTOROVÝCH VZTAHŮ JEŘÁBOVÝCH DRAH 2012/2013 Romana ČERNÁ Prohlášení: Čestně prohlašuji, že

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Vyšší geodézie 1 4/3 GPS - oskulační elementy dráhy družice

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PRAHA 2012 Martin NEŠPOR ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZHODNOCENÍ

Více

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Seminář z geoinformatiky Metody měření výškopisu, Tachymetrie Seminář z geo oinform matiky Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

Více

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA NIVELACE VÝŠKOVÉ MĚŘENÍ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE JS

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA NIVELACE VÝŠKOVÉ MĚŘENÍ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE JS SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA NIVELACE VÝŠKOVÉ MĚŘENÍ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE JS NIVELACE - úvod NIVELACE je měření výškového rozdílu od realizované (vytyčené) vodorovné roviny Provádí se pomocí

Více

OBECNÉ METODY VYROVNÁNÍ

OBECNÉ METODY VYROVNÁNÍ OBECNÉ METODY VYROVNÁNÍ HYNČICOVÁ TEREZA, H2IGE1 2014 ÚVOD Z DŮVODU VYLOUČENÍ HRUBÝCH CHYB A ZVÝŠENÍ PŘESNOSTI NIKDY NEMĚŘÍME DANOU VELIČINU POUZE JEDNOU VÝSLEDKEM OPAKOVANÉHO MĚŘENÍ NĚKTERÉ VELIČINY JE

Více

Návod na import měřených dat ("zápisníku") GROMA

Návod na import měřených dat (zápisníku) GROMA Návod na import měřených dat ("zápisníku") GROMA Před výpočtem je nutné založit soubor se seznamem souřadnic. Postup výpočtu a import měřených dat se musí zapisovat do souboru (protokol o výpočtech). Před

Více

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Výšky relativní a absolutní

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Výšky relativní a absolutní Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství MĚŘENÍ VÝŠEK Ing. Bc. Pavel Voříšek (úředně oprávněný zeměměřický inženýr). Vysoké Mýto leden 2017 Výšky relativní a absolutní

Více

GEODETICKÝ MONITORING PŘIROZENÝCH PODZEMNÍCH PROSTOR

GEODETICKÝ MONITORING PŘIROZENÝCH PODZEMNÍCH PROSTOR XV. konference SDMG Kutná Hora 2008 GEODETICKÝ MONITORING PŘIROZENÝCH PODZEMNÍCH PROSTOR Pavel Hánek Ilona Janžurová Alena Roušarová (SMALL spol. s r. o.) Podzemní dutiny - Umělé (historické, současné),

Více

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ. VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ. VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008 Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství Ing. Pavel Voříšek MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008 METODY MĚŘENÍ DÉLEK PŘÍMÉ (měřidlo klademe přímo do měřené

Více

Laserové skenování ve speciálních průmyslových aplikacích. 1. Plošné monitorování dynamických deformací vrat plavební komory

Laserové skenování ve speciálních průmyslových aplikacích. 1. Plošné monitorování dynamických deformací vrat plavební komory Laserové skenování ve speciálních průmyslových aplikacích Ing. Bronislav Koska, Ing. Tomáš Křemen, prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc., Ing. Martin Štroner, Ph.D.. Katedra speciální geodézie Fakulta stavební

Více

Vyhodnocení etapových měření posunů mostu ve Štěchovicích za rok 2008 Diplomová práce

Vyhodnocení etapových měření posunů mostu ve Štěchovicích za rok 2008 Diplomová práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební, Katedra speciální geodézie Studijní program: magisterský Studijní obor: Geodézie a kartografie Vyhodnocení etapových měření posunů mostu ve Štěchovicích

Více

ING3 Návod na cvičení. Realizováno za podpory grantu RPMT 2014

ING3 Návod na cvičení. Realizováno za podpory grantu RPMT 2014 ING3 Návod na cvičení Realizováno za podpory grantu RPMT 2014 Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra speciální geodézie 2014 1 Obsah 1 LITERATURA... 4 2 PRAVIDLA CVIČENÍ... 4 2.1 PODMÍNKY UDĚLENÍ ZÁPOČTU...

Více

Sada 2 Geodezie II. 09. Polní a kancelářské práce

Sada 2 Geodezie II. 09. Polní a kancelářské práce S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Geodezie II 09. Polní a kancelářské práce Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

2. Bodové pole a souřadnicové výpočty

2. Bodové pole a souřadnicové výpočty 2. Bodové pole a souřadnicové výpočty 2.1 Body 2.2 Bodová pole 2.3 Polohové bodové pole. 2.3.1 Rozdělení polohového bodového pole. 2.3.2 Dokumentace geodetického bodu. 2.3.3 Stabilizace a signalizace bodů.

Více

4.1 Základní pojmy Zákonné měřicí jednotky.

4.1 Základní pojmy Zákonné měřicí jednotky. 4. Měření úhlů. 4.1 Základní pojmy 4.1.1 Zákonné měřicí jednotky. 4.1.2 Vodorovný úhel, směr. 4.1.3 Svislý úhel, zenitový úhel. 4.2 Teodolity 4.2.1 Součásti. 4.2.2 Čtecí pomůcky optickomechanických teodolitů.

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

CZ.1.07/2.2.00/28.0021) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2014 Cvičen ení č.. 2 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

Terestrické 3D skenování

Terestrické 3D skenování Jan Říha, SPŠ zeměměřická www.leica-geosystems.us Laserové skenování Technologie, která zprostředkovává nové možnosti v pořizování geodetických dat a výrazně rozšiřuje jejich využitelnost. Metoda bezkontaktního

Více

Program Denoiser v1.4 (10.11.2012)

Program Denoiser v1.4 (10.11.2012) Program Denoiser v1.4 (10.11.2012) doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D., ČVUT Fakulta stavební, Praha Anotace Program pro potlačení šumu v datech 3D skenování na základě využití okolních dat prokládáním bivariantními

Více

Předloha č. 2 podrobné měření

Předloha č. 2 podrobné měření Předloha č. 2 podrobné měření 1. Zadání 2. Zápisník 3. Stručný návod Groma 4. Protokol Groma 5. Stručný návod Geus 6. Protokol Geus 7. Stručný návod Kokeš 8. Protokol Kokeš 1 Zadání 1) Vložte dané body

Více

Polohové zaměření a připojení základního bodového pole štoly Josef

Polohové zaměření a připojení základního bodového pole štoly Josef ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra speciální geodézie Polohové zaměření a připojení základního bodového pole štoly Josef Positional measurement and connection of the basic mining

Více

Metrologické zhodnocení přístrojů FOIF OTS 812-R500

Metrologické zhodnocení přístrojů FOIF OTS 812-R500 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra geomatiky Metrologické zhodnocení přístrojů FOIF OTS 812-R500 Metrological examination of the intruments FOIF OTS 812-R500 DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Převzato z Help Kokeše. Vyrovnání sítě

Převzato z Help Kokeše. Vyrovnání sítě Převzato z Help Kokeše Vyrovnání sítě Funkce slouží k vyrovnání lokálních geodetických sítí (rovinných i výškových). Pro svoji práci využívá veřejné knihovny geodetických tříd a funkcí GaMaLib, která je

Více

Zhodnocení svislosti hrany výškové budovy

Zhodnocení svislosti hrany výškové budovy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra speciální geodézie Zhodnocení svislosti hrany výškové budovy Evaluation of verticality of edge of high-rise building bakalářská práce Studijní

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Geodetické práce při úpravě cyklostezky (Tuchoměřice a Přední Kopanina)

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Geodetické práce při úpravě cyklostezky (Tuchoměřice a Přední Kopanina) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra speciální geodézie Geodetické práce při úpravě cyklostezky (Tuchoměřice a Přední Kopanina) Geodetic surveying on the modification of the cycleway

Více

Úvod do inženýrské geodézie

Úvod do inženýrské geodézie Úvod do inženýrské geodézie Úvod do inženýrské geodézie Rozbory přesnosti Vytyčování Čerpáno ze Sylabů přednášek z inženýrské geodézie doc. ing. Jaromíra Procházky, CSc. Úvod do inženýrské geodézie Pod

Více

1 Základní informace o programu

1 Základní informace o programu 1 Základní informace o programu GeusNET 3.0 je nadstavba programu GEUS, umožňující automatický výpočet souřadnic a výšek stanovisek z naměřených dat s využitím vyrovnání metodou nejmenších čtverců. V podstatě

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ Katedra speciální geodézie DIPLOMOVÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ Katedra speciální geodézie DIPLOMOVÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ Katedra speciální geodézie DIPLOMOVÁ PRÁCE Vybudování, zaměření a výpočet bodového pole v důlním díle Josef podle vyhlášky Českého báňského úřadu 2009 Daniel

Více

Nastavení TS Leica TS06 pro měření úhlů a délek

Nastavení TS Leica TS06 pro měření úhlů a délek Nastavení TS Leica TS06 pro měření úhlů a délek a) Tlačítka s fixní funkcí b) Navigační tlačítka c) ENTER d) ESC e) Funkční klávesy F1 až F4 f) Alfanumerická klávesnice Libelu a olovnici lze spustit tlačítky

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra speciální geodézie Testování přesnosti automatického cílení totálních stanic Trimble S6 a S8 Testing of Trimble S6 and S8 total stations automatic

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu EKONOMIKA V ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU číslo úlohy 2. název úlohy NEMOVITOSTÍ Tvorba

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Tereza Čechová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAZE Fakulta Stavební Katedra Speciální geodézie Zaměření vytyčovací sítě pro mostní

Více

Nastavení TS Leica TC403 pro měření situace registrace měřených dat

Nastavení TS Leica TC403 pro měření situace registrace měřených dat Nastavení TS Leica TC403 pro měření situace registrace měřených dat F4 OK (šipkami vlevo/vpravo možno zakázkami listovat). Při podrobném měření je vhodné měřit ve zvoleném souřadnicovém systému ve Správci

Více

ING2 Návod na cvičení. Realizováno za podpory grantu RPMT 2014

ING2 Návod na cvičení. Realizováno za podpory grantu RPMT 2014 ING2 Návod na cvičení Realizováno za podpory grantu RPMT 2014 Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra speciální geodézie 2014 1 Obsah 1 LITERATURA... 4 2 PRAVIDLA CVIČENÍ... 4 2.1 PODMÍNKY UDĚLENÍ ZÁPOČTU...

Více

EasyNET Analyser verze 1.1.2

EasyNET Analyser verze 1.1.2 EasyNET Analyser verze 1.1.2 Komplexní softwarová analýza etapových měření Softwarová dokumentace V Praze dne 20. 06. 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní vlastnosti programu... 4 2.1 Detekce pozorovaných

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ Název akce : Stanovení záplavového území řeky Kamenice Lokalita : Srbská Kamenice - Dolní Falknov Investor : Povodí Ohře s.p. Zadavatel : Hydrosoft Veleslavín s.r.o.,

Více

Měřická dokumentace používané metody

Měřická dokumentace používané metody Měřická dokumentace používané metody Pod měřickou dokumentaci zahrnuji takové metody a postupy kde výstup vzniká na podkladě přesných měření. Přesněji řečeno měření prováděných metodami geodetickými nebo

Více

Test k přijímacím zkouškám do Navazujícího magisterského studia oboru Geodézie a kartografie x C)

Test k přijímacím zkouškám do Navazujícího magisterského studia oboru Geodézie a kartografie x C) Test k přijímacím zkouškám do Navazujícího magisterského studia oboru Geodézie a kartografie - 2015 1. sin 540º = A) B) 1 C) 1 D) 0 2. První derivace funkce tg x je rovna: A) cotg x B) sin cos 2 2 x x

Více

GEODÉZIE II. metody Trigonometrická metoda Hydrostatická nivelace Barometrická nivelace GNSS metoda. Trigonometricky určen. ení. Princip určen.

GEODÉZIE II. metody Trigonometrická metoda Hydrostatická nivelace Barometrická nivelace GNSS metoda. Trigonometricky určen. ení. Princip určen. Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II Ing. Hana Staňková, Ph.D. 3. URČOV OVÁNÍ VÝŠEK metody Trigonometrická metoda

Více

posouzení rozdílu mezi daným a měřeným nivelačním převýšením připojovacích bodů s mezní odchylkou

posouzení rozdílu mezi daným a měřeným nivelačním převýšením připojovacích bodů s mezní odchylkou Pracovní pomůcka T E C H N I C K Á N I V E L A C E ( U _ 5 ) (určování výšek bodů technickou nivelací digitální nivelace) Poslední úprava: 12.10.2018 10:15 Pořadem technické nivelace (TN) vloženého mezi

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 2 Tvorba tematických

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PRAHA 2010 Ondřej KOČÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE POSOUZENÍ

Více