SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR CSR - Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011. CSR - Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací"

Transkript

1 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011 CSR - Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací

2

3 OBSAH Úvodní slovo 2 Struktura orgánů Městské části Praha 3 3 Z historie Prahy Ekonomika (EM) Management a organizační zastoupení CSR (EM1) Ekonomická výkonnost (EM2) Přímé ekonomické vlivy na komunitu (EM3) Nepřímé ekonomické vlivy na komunitu (EM4) Environment (životní prostředí) (EG) Personální zajištění ochrany životního prostředí, dobrovolné nástroje (EG1) Shoda s legislativou (EG2) Environmentání dopady dopady spotřeb energie, zdrojů, látek (EG3) Environmentální dopady výroby a služeb (EG4) Environmentální dopady výstupů (EG5) Sociální odpovědnost (SO) Lidská práva (SO1) Komunita, korupce, veřejná politika, konkurenční chování, shoda s legislativou (SO2) Zaměstnání a přiměřená práce (SO3) Ochrana občanů (SO4) 97 MČ PRAHA 3 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR

4 ÚVODNÍ SLOVO Úřad městské části Praha 3 se již dlouho snaží zaváděním moderních forem práce a komunikace s veřejností stále zlepšovat servis jak občanům, tak volené politické reprezentaci Prahy 3 a s tím samozřejmě také svou image. Nároky na fungování úřadu však neustále stoupají a aby úřad byl schopen poskytovat co nejlepší servis a obstál v porovnání s jinými úřady v hlavním městě Praze, je velmi nutná zpětná vazba a sebereflexe. Proto se vedení městské části rozhodlo v loňském roce, vedle postupné modernizace prostředí radnice, přistoupit také k důkladnému hodnocení své činnosti, a to prostřednictvím modelu CAF Common Assessment Framework. Chceme držet krok s moderními trendy a v některých oblastech jsme i průkopníky v rámci našeho hlavního města. Mám na mysli zejména poslední velký projekt, jehož zavádění do praxe a pilotní ověřování se na našem úřadu v současnosti chýlí ke konci. Tím projektem je informační systém PROXIO. Jedná se o integrovaný, modulárně vystavěný informační systém, jehož zavedením dosáhneme racionalizace řídících procesů v činnostech úřadu a tím dalšího zkvalitnění služeb veřejnosti. Modernizace a sebezlepšování je náročným a nikdy nekončícím procesem. Proto současné vedení radnice rozhodlo zaměnit model CAF za náročnější model Společenská odpovědnost organizací. Jsme si vědomi toho, že tento model je bližší podnikům a korporacím. Úřad je však také podnikem, který sice nevytváří zisk, avšak poskytuje službu veřejnosti a má tedy své klienty zákazníky. Nejen vnější občany, ale také vnitřní zaměstnance a komunální politiky. A také musí efektivně fungovat dovnitř úřadu samotného, ale také navenek. Mgr. Jiří Matušek zástupce starosty 2 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011 MČ PRAHA 3

5 STRUKTURA ORGÁNŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 zastupitelstvo městské části rada městské části STAROSTKA zastupování a prezentace Městské části Praha 3 ve vztahu k veřejnosti koordinace činností směřujících k naplnění programových cílů Rady městské části koordinace činností zástupců strarosty krizové řízení a bezpečnostní problematika kontrolní oblast oblast turistického ruchu zahraniční vztahy tajemník plní funkci statutárního orgánu podle zvláštních právních předpisů uzavírá, mění a rozvazuje pracovně právní poměry zaměstnanců řídí a kontroluje činnost zaměstnanců vydává vnitřní předpisy potřebné k zajištění činnosti ůřadu a jeho zaměstnanců formou nařízení tajemníka Odbory přenesená působnost Odbor matriční Odbor občansko správní Odbor dopravy Odbor životního prostředí Odbor živnostenský Odbor výstavby Odbory samostatná působnost Odbor kancelář tajemníka úřadu Odbor kancelář úřadu Odbor technické zprávy majetku a investic Odbor bytů a nebytových prostor Odbor školství Odbor sociálních věcí Odbor informatiky Odbor kultury Odbor kontroly a interního auditu Odbor ekonomický Odbor majetku Odbor hospodářské zprávy Odbor územního rozvoje Zástupce starosty finance (včetně pohledávek) investice majetek Zástupce starosty územní rozvoj regenerace panelových domů bydlení, byty a nebytové prostory doprava privatizace domů družstvům a bytů v regenerovaných domech systémově nové projekty a privatizace Zástupce starosty sociální záležitosti a zdravotnictví kultura a ochrana památek národní menšiny, spolková činnost a neziskové organizace veřejné vztahy, Radniční noviny a informatika Zástupce starosty školství a volný čas dětí a mládeže sportovní činnost řešení drogové problematiky řešení státních podniků v likvidaci MČ PRAHA 3 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR

6 4 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011 MČ PRAHA 3

7 Z HISTORIE PRAHY 3 Historie Prahy 3 je relativně mladá, datuje se teprve od roku 1960, dějiny území, na kterém se rozkládá, jsou ovšem mnohem bohatší. Pomiňme v této chvíli dávný pravěk a vydejme se rovnou do středověku. Nepříliš utěšené končiny za pražskými hradbami získaly novou tvář po rozhodnutí císaře Karla IV. z 16. února 1358 o osázení strání v okruhu tří mil okolo Prahy vinicemi. Toto jistě moudré rozhodnutí Otce vlasti bylo podpořeno četnými privilegiemi, zejména osvobozením od různých daní a zavedením zvláštního práva hor viničných, nad kterým dozíral místní perkmistr. Po staletí se tu pak činili vinaři ke spokojenosti vlastní i obecné, neboť dobré víno nikoho nezarmoutilo. Nechráněné vinice však často trpěly válečnými událostmi, jež zemi postihovaly víc než bylo zdrávo, a tak už koncem 17. století se ocitly ve špatném stavu. Není divu, že majitelé pozemky raději přeměňovali ve výnosnější pole a zahrady. Někdejší sláva vinic pak definitivně pohasla, když císař Josef II. zrušil perkmistrovský úřad. Zdálo se dokonce, že dosud jednotné Viničné hory budou rozděleny mezi okolní obce. K tomu však nakonec nedošlo a 13. června 1849 byly usedlosti za Slepou, Žitnou, Koňskou, Horskou a Poříčskou bránou administrativně spojeny do samostatné obce jménem Vinohrady, od roku 1867 nazývané polepšeným jménem Královské Vinohrady. V roce 1875 však Zemský výbor rozdělil proti vůli obyvatel Královské Vinohrady na dva díly. Z prvého se konstituoval Žižkov, druhý si ponechal název původní. Nová obec, vzniklá z I. dílu Královských Vinohrad, se vlastně měla jmenovat podle rakouského korunního prince a následníka trůnu Rudolfov, to se však zdejším obyvatelům nezamlouvalo. A protože staré prohnilé Rakousko nebylo zřejmě tak absolutistické a zkostnatělé, jak se dodnes učíme ve škole, mínění obyvatelstva akceptovalo, přestože k českému válečníkovi Janu Žižkovi určitě mnoho sympatií nepociťovalo. Název Žižkov byl pak úředně potvrzen o dva roky později, 7. srpna Všechny vzpomínané události se odehrávaly na v podstatě řídce osídleném území s nepatrnou, vesměs venkovskou zástavbou. K bouřlivému rozvoji Žižkova dochází až koncem 70. let 19. stol. v důsledku zbourání pražských hradeb. Teprve tehdy, po roce 1874, se mohla dosud krunýřem sevřená Praha rozmáchnout a pozemky na jejím okraji začaly získávat na ceně. Otcové žižkovští toho dokázali jaksepatří využít. 22. března 1876 byl prvním starostou Žižkova zvolen stavitel Karel Hartig a nemalou měrou přispěl k budování obce. Jako přesvědčený národovec se zasloužil nejen o hmotný rozmach Žižkova, ale také o pojmenování domů, ulic a veřejných prostranství jmény slavných Čechů s důrazem na husitskou tradici. Během nesmírně krátké doby se Žižkov rozrostl na jedno z největších měst v Čechách. S takřka 20 tisíci obyvateli v 350 domech jej kromě Prahy předstihoval jen dosud samostatný Smíchov, Plzeň, Liberec a České Budějovice. To byl pádný argument pro snahu o povýšení na město, ke kterému došlo 15. května Tak je totiž datováno privilegium císaře Františka Josefa I., kterým povyšuje Naši věrnou osadu Žižkov v Našem království Českém na město. Samostatnosti se však Žižkov nakonec těšil jen poměrně krátkou dobu pouhých 41 let. V roce 1922 byl podle zákona č. 114/1920 Sb. připojen ku Praze a spolu s Hrdlořezy a Malešicemi se stal Prahou XI. To už byla Praha hlavním městem nového státu - Československa a být jeho součástí přinášelo nesporné výhody. Po novém dělení města v roce 1949 se Žižkov změnil v Prahu 11. V roce 1960 došlo v souvislosti se změnou názvu státu na Československou socialistickou republiku a s obohacením státního znaku o rudou hvězdu a husitskou pavézu také k novému, velmi necitlivému rozdělení Prahy na 10 obvodů. Tehdy také vznikla z někdejšího Žižkova a přilehlé části Královských Vinohrad Praha 3. V éře socialismu bývala Praha 3 stejně omšelou a bezbarvou čtvrtí jako většina pražských obvodů. Dá se dokonce říci, že ji už velmi hlasitě zvonila hrana. Koncem 70. let minulého století bylo totiž rozhodnuto o demolici podstatné části starého Žižkova. Byly demolovány celé ulice a do tradiční zástavby pronikaly cizorodé bloky panelových domů. Toto vandalství nakonec zarazila až změna poměrů po roce Během několika let Praha 3 jako by rozkvetla. Spolu se svobodou se do ulic vrátilo soukromé podnikání a s ním barevnost a rozmanitost. Praha 3 a zejména Žižkov se stala Mekkou umělců, kolorit čtvrti se spoustou rázovitých hospůdek nahrazoval někdejší romantiku Malé Strany, postižené turistikou a rozpínavostí poslanců. Praha 3 se stala rázem dobrou adresou a zůstává jí dodnes. MČ PRAHA 3 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR

8 1 EKONOMIKA 6 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011 MČ PRAHA 3

9 1 EKONOMIKA (EM) 1.1 MANAGEMENT A ORGANIZAČNÍ ZASTOUPENÍ CSR (EM1) ČÁST PŘEDPOKLADY - TÉMATA Jmenování představitele CSR EM1P1 Představitel vedení pro CSR by měl být jmenován způsobem, který je prokazatelný a v organizaci obvyklý. Měl by to být někdo z vrcholných představitelů organizace, protože rozhoduje o dobrovolných aktivitách organizace. Ve zprávě CSR uvést odkaz, funkce a jméno. Představitelem vedení pro CSR byl pověřením Rady městské části jmenován Mgr. Jiří Matušek, zástupce starosty městské části Praha 3. Usnesení Rady městské části č. 304 ze dne Jmenování týmu/týmů CSR EM1P2 V menších organizacích bude tým průřezový a bude jeden. Ve velkých organizacích mohou být týmy členěny regionálně jako průřezové. Ve velkých organizacích mohou být jmenovány ještě odborné dílčí týmy. Standardní je písemná forma. Ve zprávě CSR uvést seznam členů týmu, jejich funkce. Tajemník úřadu městské části Praha 3 pověřil tým CSR ve složení: Stálí členové: Bc. Alexander Bellu, odborný asistent tajemníka Úřadu městské části Praha 3, Mgr. Sněžana Pellarová, vedoucí Odboru kontroly a interního auditu, Eva Cihelková, vedoucí Odboru občansko správního, Bc. Simona Poláková, vedoucí oddělení personální práce a mezd, Ing. Lenka Sajfrtová, vedoucí Odboru ekonomického, Ing. Otokar Karásek, vedoucí Odboru životního prostředí, Jana Stehlíková, referent Odboru technické správy majetku a investic, Další členové: PhDr. Jana Hromádková, vedoucí Odboru sociálních věcí, Mgr. Ludmila Knížková, referent Odboru školství. Pověřovací dekrety Určení relevantních zainteresovaných stran EM1P3 Určení relevantních zainteresovaných stran je jedním z klíčových úkolů, bez nichž nelze vytvořit dobrou zprávu CSR. Seznam by měl být součástí zprávy. Vzhledem k charakteru městské části Praha 3, jako součásti územního samosprávného celku hlavního města Prahy s pověřením vykonávat přenesenou působnost ve výkonu státní správy, jsou zainteresovanými stranami především: Zvolení představitelé městské části Praha 3, tajemník Úřadu městské části a zaměstnanci městské části Praha 3, zařazení do Úřadu městské části Praha 3. MČ PRAHA 3 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR

10 1 EKONOMIKA V oblasti samostatné působnosti Zastupitelstvo a Rada městské části Praha 3, popřípadě Zastupitelstvo a Rada hlavního města Prahy, Parlament ČR. V oblasti přenesené působnosti Úřad městské části Praha 3, Magistrát hlavního města Prahy a příslušná rezortní ministerstva ČR. Dalšími zainteresovanými stranami jsou akciové společnosti s jediným akcionářem, a to Městskou částí Praha 3, zastupovanou Radou městské části Praha 3, dále jsou to příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 3. Nejdůležitější zainteresovanou stranou jsou občané městské části Praha 3, vůči kterým má městská část Praha 3 společenskou odpovědnost. Zákon o hl. městě Praze č. 131/2000 Sb., Statut hl. města Prahy a lege specialis, zřizovací listiny příspěvkových organizací usnesení Zastupitelstva městské části, zakládací listiny a stanovy akciových společností usnesení Zastupitelstva městské části Praha 3. Určení oblasti působnosti, strategie a cílů CSR v organizaci EM1P4 Podobně jako v dalších systémech managementu. Nutno uvést přímo ve zprávě, třeba ve zkrácené formě. V předchozím volebním období bylo vydáno usnesení Rady městské části Praha 3 č. 72 ze , kde rada schválila programové cíle městské části Praha 3 v období Tyto cíle reflektovaly Prahu 3 jako dobré místo pro život. Koncepčně byly programové cíle rozděleny do jednotlivých oblastí: bezpečnost, bydlení, doprava, životní prostředí, kultura, školství a volný čas dětí a mládeže, sport, sociální věci a zdravotnictví, podpora podnikání, územní rozvoj, Úřad městské části Praha 3 a finance. V každé z této oblastí jsou definovány priority, které mají za cíl zkvalitnit život na městské části Praha 3. Strategie a cíle CSR v organizaci jsou dány programovými cíli Rady městské části Praha 3 na rok 2010 až 2014, a to v samostatné působnosti a dále Strategickým plánem rozvoje městské části Praha 3. Odpovědnost městské části Praha 3 a cíle kterými by se chtěla dále ubírat, se promítají v Programový cílech Rady, což je jeden z nejvýznamnějších dokumentů určující směr vývoje. Je členěn dle jednotlivých oblastí, a to: 1. Bezpečnost 2. Finance, majetek, investice 3. Bytová politika a prodej vybraného majetku oprávněným nájemcům 4. Územní rozvoj 5. Doprava a parkování 6. Životní prostředí 7. Školství 8. Sport a volný čas 9. Péče o lidi v tísni a nemocné 10. Podpora mladých rodin 11. Kultura 12. Informatika a veřejné vztahy 13. Úřad městské části Praha 3 1. Bezpečnost Bezpečnější městská část Praha 3 je naší prioritou, o kterou budeme usilovat v úzké spolupráci s bezpečnostními složkami i neziskovými organizacemi. 2. Finance, majetek, investice Zodpovědným hospodařením nezadlužíme budoucí generace, ale naopak vytvoříme rezervy pro rozvoj městské části Praha 3 v následujících letech. 3. Bytová politika a prodej vybraného majetku oprávněným nájemcům Pravidla privatizace obecních bytů zvýhodní občany, jež chtějí žít a bydlet dlouhodobě v městské části Praha 3. Možnost privatizovat chceme postupně nabídnout všem oprávněným nájemcům. 4. Územní rozvoj Územní rozvoj bude prosazován v souladu s potřebami občanů městské části Praha 3 při zachování jejího svérázného architektonického charakteru a dopravní dostupnosti. 5. Doprava a parkování Budeme prosazovat optimální dopravní řešení na celém území městské části Praha Životní prostředí Městská část má jedny z nejrozsáhlejších zelených ploch v rámci centra české metropole. Trvalou údržbou a obnovou těchto ploch zajistíme rozvoj oddechových zón s kvalitním sportovním, kulturním a dalším volnočasovým zázemím. 7. Školství Vzdělávání naší nejmladší generace bude i nadále jednou z našich 8 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011 MČ PRAHA 3

11 1 EKONOMIKA hlavních priorit, neboť je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím nejen budoucí rozvoj a prosperitu společnosti, ale také konkurenceschopnost jednotlivce na trhu práce. 8. Sport a volný čas Sport, pohyb a aktivní trávení volného času neodmyslitelně patří ke zdravému životnímu stylu. Dobré možnosti pro trávení volného času jsou tedy jedním z nároků obyvatel na kvalitní život v moderním městském prostoru. Proto budeme vytvářet podmínky k aktivnímu trávení volného času a širokému spektru sportovních aktivit. Do jejich tvorby prostřednictvím komunitního plánování zapojíme i širokou veřejnost. 9. Péče o lidi v tísni a nemocné Osobám sociálně potřebným, které se nikoli vlastní vinou dostávají do obtížných životních situací, nabídneme účinnou pomoc, stejně jako seniorům a sociálně a zdravotně handicapovaným. 10. Podpora mladých rodin Ve spolupráci s neziskovým sektorem nabídneme mladým rodinám programy zaměřené na rozvoj jejich dětí od nejútlejšího věku, stejně jako programy pro vzdělávání rodičů a trávení volného času rodin s malými dětmi. 11. Kultura Podpoříme tradiční akce, kulturní instituce i nové kvalitní projekty. Grantový systém bude nadále garantem, že kultura zůstane vlajkovou lodí naší městské části Praha Informatika a veřejné vztahy Moderní servis s využitím informačních technologií usnadní občanům vyřízení jejich záležitostí. 13. Úřad městské části Praha 3 Pro výkon veřejné správy s transparentním rozhodováním zajistíme občanům odpovídající klientský servis v příjemném a vlídném prostředí. Strategické cíle v přenesené působnosti jsou dány lege specialis a jejich novelami. Výcvik pracovníků v CSR a týmové práci EM1P5 Uvést ve zprávě, jaké předpoklady pro výcvik všech skupin zaměstnanců byly vytvořeny a realizovány (formy, metody a rozsah výcviku, jaké skupiny zaměstnanců byly/budou školeny). Doložit. Informativní školení týmu zaměstnanců pověřených tajemníkem proběhlo v rozsahu 2 hodin. Školení zabezpečil po obsahové stránce pan Ing. Ondřej Hykš a dále se uskutečnily individuální konzultace s cílem blíže specifikovat a na konkrétních příkladech objasnit obsah kritérií a subkriterií. Další schůzka z byla již koncipována v souladu s konkrétními požadavky na vysvětlení popsané problematiky. Zápis z a Dokumenty o CSR EM1P6 Uvést seznam dokumentů (např. strategie a cíle, postupy pro realizaci CSR aktivit) nebo odkaz na něj dle rozsahu. Oblast CSR není v podmínkách městské části Praha 3 dokumentována, zdokumentován je pouze CAF. Strategické dokumenty: usnesení zastupitelstva a rady. Sebehodnotící zpráva CAF. Usnesení rady městské části č. 72 ze Usnesení rady městské části č. 189/2011. V červnu 2011 bude projednán Strategický plán pro rok Lege specialis a zvláštní část Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 3. Záznamy o CSR (dokumentovat všechny relevantní činnosti a výsledky přiměřeným způsobem) Seznam typů záznamů nebo odkaz na něj dle rozsahu. EM1P7 MČ PRAHA 3 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR

12 1 EKONOMIKA Modelu CSR se městská část Praha 3 dosud nezúčastnila. Zápisy z konzultací k CSR. E spis, spisový a skartační řád vydaný Nařízením tajemníka č. 2/2010. Zápisy. Management (řízení) dokumentů a záznamů EM1P8 Uvést, jak je organizačně zabezpečeno řízení dokumentů a záznamů. Je-li sdruženo s jinými systémy managementu, popsat. Strategické dokumenty: usnesení zastupitelstva a rady. Procesní dokumenty: směrnice rady, nařízení tajemníka, zápisy z porady starosty, zápisy z porad vedoucích odborů. Pracovní dokumenty: zápisy z komisí rady a zápisy z výborů zastupitelstva, veškerá podání a podněty občanů (stížnosti a petice), dále úřední záznamy k zahájení správních řízení, žádosti občanů k zahájení správních řízení. Pracovní výstupy: odpovědi občanům, správní rozhodnutí a usnesení. Pracovní dokumenty a pracovní výstupy jsou evidovány a dále zpracovávány dle spisového a skartačního řádu Úřadu městské části Praha 3. Každý dokument je řádně zaevidován, dostává jedinečné jednací číslo a je s ním nakládáno dle skartačního řádu. Spisový a skartační řád je koncipován zcela v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů, dále vyhláškou číslo 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, dále vyhláškou č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, dále vyhláškou č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, dále vyhláškou č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek. Dokumenty podléhající režimu zákona 500/2004 Sb., Správní řád jsou upraveny nařízením tajemníka Úřadu městské části Praha 3 č. 9/2005 ke stanovení vedení správních spisů. Veškeré dokumenty jsou přijímány centrální podatelnou, zaevidovány prostřednictvím E-spisu, opatřeny jedinečnou identifikací (číslo jednací) a předávány jednotlivým pracovištím. Provázání činností spojených s CSR s běžnými pracovními činnostmi (viz. vazba na procesní model a jiné modely používané v organizaci; například v souběhu se systémy managementu Q, E, bezpečnost informací, BOZP) EM1P9 Zmínka ve zprávě. Při hodnocení třetí stranou prokázat při návštěvě na místě. Provázání činností spojených s CSR bude realizováno v dalším období s tím, že v rámci modelu CAF a v souvislosti s tím přijatého plánu sebezlepšení byly plněny dané úkoly. Z plánu byly realizovány takové úkoly jako modernizace webových stránek, přijetí etického kodexu zaměstnanců, zřízení schránky na připomínky a náměty veřejnosti i zaměstnanců. Je zde snaha o neustálé vylepšování pracovního prostředí zaměstnanců i prostor pro veřejnost, zaměstnanci mají možnost se vzdělávat prostřednictvím e-learningu, dále je zaveden formalizovaný adaptační proces pro nové zaměstnance, aby pochopili plně význam jednotlivých pracovišť a lépe přistupovali ke službě veřejnosti. Pro snazší orientaci veřejnosti v budovách Úřadu městské části Praha 3 byl zaveden jednoznačný orientační systém. Úřad se snaží při výkonu svých činností vystupovat jako dobrý hospodář, v souvislosti s tímto příkladně je vyhodnocována spotřeba jednotlivých médií. Za zmínku též stojí ta skutečnost, že například oblast bezpečnost a ochrana zdraví při práci je nedílnou součástí podmínek výkonu práce a je zde prováděno pravidelné proškolení vedoucích zaměstnanců (po 3 letech a ostatní po 2 letech) a následně zaměstnanců. Jsou v této oblasti, tak jak ukládá zákoník práce, vyhledávána a odstraňována rizika. Plán sebezlepšení CAF 10 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011 MČ PRAHA 3

13 1 EKONOMIKA Organizační zabezpečení tvorby Zprávy CSR EM1P10 Zmínka ve Zprávě o CSR. Při hodnocení třetí stranou prokázat při návštěvě na místě. Monitorování a měření EM1P12 Předpokládané uvedení plánu měření ke stanoveným cílům a ukazatelům (v písemné nebo elektronické formě), včetně schopnosti předložit záznamy při hodnocení třetí stranou na místě. Garantem tvorby zprávy o CSR se stala Rada městské části Praha 3, která pověřila sběrem podkladů a informací tajemníka Úřadu městské části Praha 3 a ten pověřil tým zaměstnanců. Konečný obsah zprávy byl konzultován s odborným poradcem Ing. Ondřejem Hykšem a na základě jeho připomínek a doporučení byl obsah korigován. Zápis z porady týmu CSR. Plán investic ve vztahu k technickému stavu budov v majetku městské části je stanoven do roku V rámci tohoto jsou analyzovány vlivy a potřeby z této oblasti a v podstatě rozpočet městské části na každé jednotlivé období je schvalován Zastupitelstvem městské části Praha 3 a v oblasti investic obsahuje konkrétní sumu určenou do této oblasti. Vyhodnocení vynakládání finančních prostředků je součástí závěrečného účtu za dané období a toto je opět schvalováno Zastupitelstvem městské části Praha 3. Systém zlepšování identifikace silných stránek, příležitostí ke zlepšení, projekty EM1P11 Ekonomicko informační systém GINIS. Jednotlivé kapitoly rozpočtu městské části Praha 3. Doporučuje se řešit formou malých projektů a uložených úkolů. Zlepšování lze integrovat se zlepšováním dalších systémů managementu. Audity a systém hodnocení, shody s legislativou, předpisy a přijatými závazky EM1P13 Silné stránky: důsledné dodržování zákonných norem, plnění usnesení rady a zastupitelstva, grantová podpora projektů realizovaná z veřejnoprávních prostředků. V souvislosti s funkcí interního auditu je sestaven roční plán činnosti interního auditu a ten na základě svých provedených kontrol vydává zprávy, které jsou předány jsou předány tajemníkovi úřadu. Tím je zajištěna vazba na vedení. Je nutné konstatovat, že projekt CAF zcela jistě inspiroval Městskou část Praha 3 k dalším pozitivním krokům ať již ve směru k veřejnosti tak k zaměstnancům, příkladem jsou již výše zmiňované plněné úkoly z plánu sebezlepšení. Pololetní zpracování přehledu plnění usnesení rady a zastupitelstva, plán sebezlepšení projektu CAF. Očekává se odkaz na postup stanovený pro provádění auditů, schopnost předložit výsledky auditů a přezkoumání shody při hodnocení třetí stranou na místě. Uvést výsledky. Městská část Praha 3 má zaveden plán veřejnosprávních kontrol, který vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, taktéž má zaveden plán činnosti interního auditu, opět dle zmíněného zákona. Mimo to je kontrolováno ze zákona hospodaření městské části Praha 3 auditorskou firmou a mimo to je prováděn přezkum činností v přenesené působnosti Magistrátu hlavního města Prahy formou kontrol. V roce 2010 bylo provedeno 9 veřejnosprávních kontrol, z nichž byla uložena 3 nápravná opatření. V roce 2011 (01-05) byly provedeny 4 veřejnosprávní kontroly, bez uložení nápravných opatření. V roce 2010 bylo interním auditorem provedeno 5 plánova- MČ PRAHA 3 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR

14 1 EKONOMIKA ných auditů a z toho u 2 auditů byla přijata nápravná opatření. V roce 2011 (01-05) byly interním auditorem provedeny 4 plánované audity bez uložení nápravných opatření. Protokoly z veřejnosprávních kontrol za období 2010 a 2011 a zprávy interního auditora za období 2010 a Plány činností interního auditu a plán kontrol na rok 2010 a 2011 schvalovaný Radou městské části Praha 3, a zpráva externího auditora. ČÁST PŘEDPOKLADY - oblasti PRO TOTO SUBKRITÉRIUM NEPOUŽITO 1.2 EKONOMICKÁ VÝKONNOST (EM2) (Malé a střední organizace posuzují pouze relevantní témata a oblasti) ČÁST PŘEDPOKLADY - TÉMATA Systematické plánování výkonnosti a její struktura EM2P1 Plánování dobročinnosti a veřejně prospěšných aktivit EM2P2 Komentáře a odkazy na metodiky a dokumentaci ekonomického úseku. Příslušné plány, případně odkazy na zápisy z porad vrcholového vedení. Systematické plánování je zajištěno každoročním schvalováním rozpočtových výhledů zpravidla na období 4 let a schvalováním rozpočtu na příslušný kalendářní rok. Finanční řízení se prolíná celým rozpočtovým procesem, od prvního sestavování návrhů rozpočtu, čtvrtletního vykazování výsledků hospodaření až po vyhodnocení celoročního hospodaření v rámci tzv. závěrečného účtu. Všechny tyto materiály se zpracovávají jak za městskou část, tak za jí zřízené příspěvkové organizace a založené právnické osoby. Každoročně se rovněž zpracovává zásobník velkých investičních akcí s výhledem na 10 let. Usnesení zastupitelstva k rozpočtu na příslušný rok. S k rozpočtovému výhledu. Usnesení rady k rozborům hospodaření. Dobročinnost a veřejně prospěšné aktivity jsou plánovány prostřednictvím komunitního plánování sociálních služeb a dále v rámci schváleného rozpočtu na příslušný kalendářní rok, kde je každoročně schvalován objem finančních prostředků určených na poskytování darů a grantů na sociální, zdravotní a jiné projekty. Schválení konkrétních darů je v kompetenci Rady, resp. Zastupitelstva městské části Praha 3 (dle výše do 50 tis. Kč Rada městské části Praha 3, nad 50 tis. Kč Zastupitelstvo městské části Praha 3). Komunitní plán Usnesení zastupitelstva Usnesení rady k poskytnutí darů Ekonomicko-informační systém GINIS 12 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011 MČ PRAHA 3

15 1 EKONOMIKA PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DARŮ Z ÚČELOVÝCH FONDŮ MČ PRAHA Plánování příjmů za výkony a produkty (výrobky, služby) EM2P Komentáře a odkazy na metodiky a dokumentaci příslušného úseku Plánování příjmů je součástí schvalovaných rozpočtů a rozpočtových výhledů rok 2008 rok 2009 rok 2010 Usnesení zastupitelstva k rozpočtu a rozpočtovému výhledu. 0 Plánování příjmů a výdajů souvisejících s hmotným majetkem EM2P5 Komentáře a odkazy na metodiky a dokumentaci ekonomického úseku. Fond (v Kč) Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Fond grantový a podpůrný Fond sociální a zdravotní Fond starosty Fond obnovy a rozvoje Celkem Plánování příjmů je součástí schvalovaných rozpočtů a rozpočtových výhledů a dále pravidly pro privatizaci bytového a nebytového fondu. K evidenci hmotného majetku slouží komplexní informační software PROXIO, který je navázán na ekonomicko-informační systém GINIS. Usnesení zastupitelstva k rozpočtu a rozpočtovému výhledu. Management ekonomických rizik - analýza a řízení EM2P3 Komentáře a odkazy na metodiky a dokumentaci příslušných úseků. Plánování příjmů a výdajů souvisejících s kapitálem a s nehmotným majetkem EM2P6 Management ekonomických rizik je zajišťován pouze prostřednictvím Strategického plánu a dále rozpočtovými výhledy. Komentáře a odkazy na metodiky a dokumentaci ekonomického úseku. Například software, licence, patenty a jiné duševní vlastnictví, informační systémy, atd. (Malé organizace-nemusí být relevantní.) Strategický plán. Usnesení zastupitelstva k rozpočtovému výhledu. Plánování příjmů je součástí schvalovaných rozpočtů a rozpočtových výhledů. MČ PRAHA 3 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR

16 1 EKONOMIKA Usnesení zastupitelstva k rozpočtu a rozpočtovému výhledu. Management projektů EM2P7 Komentáře a odkazy na všeobecné metodiky a dokumentaci projektového řízení. (Malé firmy - nemusí být relevantní.) Městská část Praha 3 nefunguje na principu projektových organizací. Při realizaci projektů podporovaných z různých operačních programů Evropské unie se vždy řídíme příslušnými projektovými příručkami. Pro potřeby průběžné analýzy a evidence možných dotačních titulů byla schválena tzv. databanka projektových záměrů. Dále máme k dispozici software Dotace a fondy, který usnadňuje přípravu projektů a žádostí o finanční pomoc z národních a unijních programů podpory. Usnesení rady č. 266 ze dne ČÁST VÝSLEDKY oblasti Přímé ekonomické výsledky EM2V1 Výnosy hopodářské činnosti mč praha 3 ( v tis. kč ) Komentáře a odkazy na metodiky a dokumentaci ekonomického úseku Výnosy A Čistý prodej plus výnosy z finančních investic a prodeje aktiv Ekonomicko-informační systém GINIS příjmy mč praha 3 (v tis. Kč) , , , Náklady rok 2008 rok 2009 rok 2010 Provozní náklady - platby dodavatelům, nestrategické investice, licenční poplatky, platby za zprostředkování. B B rok 2008 rok 2009 rok 2010 Rok Neinvestiční výdaje celkem (v tis. kč) , , ,90 14 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011 MČ PRAHA 3

17 1 EKONOMIKA neinvestiční výdaje mč praha , ,90 Platby poskytovatelům kapitálu - všechny finanční platby poskytnuté poskytovatelům za kapitál organizace. Městská část Praha 3 funguje na základě vlastního kapitálu. Od roku 2007 je plně samofinancovatelná (vlastní rozpočet, rozpočet hlavního města Prahy + státní rozpočet). B Provozní výdaje meziročně proporcionálně rostou. Na růstu se odráží různé faktory, jako jsou např. zákonem stanovené výdaje v souvislosti s výplatou dávek sociální péče, které mají rostoucí trend, dále zde hrají roli rostoucí výdaje do údržby zeleně, do školství, a další výdaje ve prospěch veřejnosti. Nelze tedy z rostoucího vývoje neinvestičních výdajů vyvodit, že rostou náklady na provoz úřadu jako takového. Ekonomicko-informační systém GINIS. rok 2008 Mzdy a benefity zaměstnancům - celková peněžní hodnota plateb zaměstnancům (nynější platby, ne budoucí závazky). rok 2009 rok 2010 Rok Mzdy , , ,70 Benefity 3 818, , ,20 Celkem , , ,90 B2 Usnesení zastupitelstva k rozpočtu na příslušný rok. Platby státu. Platby státu Dálniční známky 6 810, , ,00 Daň z nemovitosti (rekreační zařízení Křesánov) 3 738, , ,00 Celkem platby státu , , ,00 Finanční vypořádání se státním rozpočtem Odvod do státního rozpočtu Dokrytí finančních prostředků ze státního rozpočtu Celkem odvedeno (+), přijato (-) , , ,00 0, , , , , ,47 B4 Ekonomicko-informační systém GINIS. Ekonomicko-informační systém GINIS. MČ PRAHA 3 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR

18 1 EKONOMIKA Investice do komunity dobrovolné příspěvky a investice do fondů širší komunity včetně darů. B5 Finanční dopady a další rizika a příležitosti pro aktivity organizace, které vyplývají ze změn klimatu EM2V2 (Malé a střední organizace posuzují pouze relevantní témata a oblasti) Popis výdajů rok 2008 rok 2009 rok 2010 Bytové hospodářství (regenerace panelových domů, nástavby, aj.) Ochrana životního prostředí (údržba zeleně, dětských hřišť aj.) Dary, granty (účelové fondy) Úklid chodníků, dopravní řešení Sběr a svoz komunálních odpadů (výstavba podzemních kontejnerů) , , , , , ,50 450,00 400, , , , ,00 450, , ,30 Celkem , , ,80 Uveďte, zda vrcholový management organizace bere v úvahu klimatické změny příležitosti a rizika, které to přináší pro organizaci. Vzhledem k tomu, že městská část Praha 3 je orgánem veřejné správy, nejsou klimatické změny a rizika s tím související relevantní pro chod organizace. Uveďte, zda vrcholový management organizace bere v úvahu klimatické změny, příležitosti a rizika, které to přináší pro organizaci. A B Ekonomicko-informační systém GINIS. Hospodářský výsledek. Hospodářský výsledek (v Kč) rok 2008 rok 2009 Účetní Rozpočtový , , , , , ,37 C Rizika způsobená fyzickými vlivy souvisejícími s klimatickými změnami - vlivy změněného počasí (např. přívalové deště, lokální záplavy, sucha, nárazové větry ). Vzhledem k tomu, že městská část Praha 3 je orgánem veřejné správy, nejsou klimatické změny a rizika s tím související relevantní pro chod organizace. Regulativní rizika (např. náklady na činnosti a systémy, aby bylo možno vyhovět předpisům). B1 B2 Ekonomicko-informační systém GINIS. Nejsou žádné. 16 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011 MČ PRAHA 3

19 1 EKONOMIKA Příležitosti k využití nových technologií, produktů nebo služeb týkajících se změn spojených se změnami klimatu. Nejsou žádné. Potenciální konkurenční výhody vytvořené předpisy nebo jinými technologickými změnami ve vazbě na změny klimatu. Nejsou žádné. Uveďte, zda management kvalitativně vyhodnotil potenciální finanční dopady (např. cenu pojištění nebo uhlíkové kredity - povolenky) klimatických změn na organizaci. Uveďte finanční dopady a použité nástroje. Zatím se nevyhodnocuje. Ostatní finanční dopady B3 B3 C EM2V3 Finanční dopady neplnění požadavků legislativy (pokuty, penále, odškodné, náklady na stažení výrobku z trhu...). Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městské části Praha 3 pokutu ve výši ,- Kč za nedodržení postupu stanoveného zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 3 o neplatnosti rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele byla vyplacena náhrada mzdy ve výši 7 569,- Kč. Usnesení Rady městské části Praha 3 č.45 ze dne Přijatá finanční pomoc EM2V4 Uveďte, pokud získala vaše organizace příspěvek (například od státu, z evropských a jiných fondů). Finanční hodnota s časovým rozlišením pro následující: a) daňové úlevy a kredity, b) dotace, c) investiční granty, vývojové a výzkumné granty a další typy grantů, d) ocenění, e) licenční prázdniny, f) finanční podpory od exportních agentur, g) finanční pobídky, f) další finanční benefity. Rok Dotace ze státního rozpočtu , , ,80 Dotace hlavního města Prahy , , ,50 Dotace z Evropské unie 1 119, , ,50 Dotace celkem , , ,80 DOTACE V R DOTACE V R DOTACE V R ,90 rok rok 2010 Uvede se, zda je stát přítomen v akcionářské struktuře , rok 2010 rok ,90 rok A B rok 2010 MČ PRAHA 3 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR

20 1 EKONOMIKA 1.3 PŘÍMÉ EKONOMICKÉ VLIVY NA KOMUNITU (EM3) Komunita - společenská entita, v jejímž rámci je uvažován vliv organizace na společenské dění. Např. pro malou organizaci, čtvrť, pro unikátní vysokou školu národní měřítko, pro pedagogickou fakultu region a podobně. ČÁST PŘEDPOKLADY - TÉMATA Určení komunity Vysvětlení pojmu komunita - jak je chápána v organizaci. EM3P1 Komunitou je v podmínkách a charakteru městské části chápáno různě velké společenství, které mezi sebou komunikuje ve vzájemné vazbě. Příkladem mohou být vazby: Úřad občan Úřad podnikatel Úřad odborná veřejnost Úřad společenské organizace Úřad příspěvkové organizace Úřad akciové společnosti Akciové společnosti občan (nájemníci, společenství vlastníků, bytová družstva) Nábor zaměstnanců městské části Praha 3 probíhá v režimu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a postupy jsou pro potřeby úřadu specifikovány nařízením tajemníka č. 1/2003 k postupu při realizaci výběrových řízení, které jsou podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka. Kromě zveřejnění, předepsaného právními předpisy, jsou volná pracovní místa inzerována na stránkách městské části a pracovních portálech. Při výběru nových zaměstnanců nejsou využívány služby personálních agentur. Výběrová komise, jmenovaná podle zákona o úřednících, zabezpečuje kromě obligatorní funkce podle zákona také pohovory s uchazeči a doporučuje adepty k přijetí. Úřad městské části striktně dodržuje zásadu rovného přístupu k uchazečům. K pohovorům jsou zváni vždy všichni uchazeči, kteří splňují podmínky obsažené ve výběrovém řízení. Výběrová řízení probíhají systémem strukturovaných personálních pohovorů, zaměstnanci personálního útvaru jsou ve vedení takových pohovorů proškoleni. Webové stránky městské části Praha 3, komunikace odborných útvarů Úřadu městské části Praha 3. Nařízení tajemníka č. 1/2003 k postupu při realizaci výběrových řízení. Webové stránky Zápisy z výběrových řízení. Definované přístupy k náboru pracovníků EM3P3 Definované přístupy k nakupování EM3P3 Očekává se relevantní systém definování požadavků na pracovní místo, náborové metody a řízený způsob výběru na základě hodnocení a uplatňovaná mzdová politika. Očekává se relevantní systém hodnocení a výběru dodavatelů, včetně kritérií pro vyřazení a opětovné zařazení na seznam schválených. 18 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011 MČ PRAHA 3

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánů veřejné správy za rok 2013

Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánů veřejné správy za rok 2013 OBEC MACKOVICE Mackovice 49, 671 78 Jiřice u Miroslavi IČO: 00 636 851... orgán veřejné správy Příloha č.1b k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1. do 31.12.2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004 Liberecký kraj jako orgán veřejné správy předkládá v souladu s ustanovením 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotusice za rok 2015 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek I. Rozsah působnosti 1. Pravidla upravují stanovení závazných ukazatelů, jejich plnění a vyhodnocení v rámci rozborů hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od )

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od ) Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/5984/2015/194505/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 1/2015 Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od 26. 1. 2015) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne 16.01.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.02.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2011 Rada města projednala zprávu o vyhodnocení

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV Obsah: Zpráva auditora Přehled právních předpisů Stanovisko

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit I. Úvodní ustanovení Rada obce Vendryně vydává tato pravidla pro poskytování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00, Praha 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZSEB/152/2016/STR Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti

Více

Referenční model a jeho využití v praxi MěÚ Benešov

Referenční model a jeho využití v praxi MěÚ Benešov MěÚ Benešov Referenční model a jeho využití v praxi MěÚ Benešov Mgr. Bc. Miluše Stibůrková tajemnice MěÚ Benešov E-mail: stiburkova@benesov-city.cz Telefon: 317 754 144, 317 754 145 Městský úřad Benešov

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD č.j. 1/2012 Spisový / skartační znak 1 /2012 A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Litoměřice, 16. března 2016 www.zdravamesta.cz/js2016 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) červenec 2014 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí Evropských

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015 č.j.: 151/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 127 ze dne 02.03.2015 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 2020 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1.

Více

TOP AUDIT BOHEMIA a.s Vřesovická 429/5, Praha 5 Osvědčení KAČR č. 396

TOP AUDIT BOHEMIA a.s Vřesovická 429/5, Praha 5 Osvědčení KAČR č. 396 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Jan Nozar Na Výhledech 315, 334 52 Merklín Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Myslív za rok 2012 1 I. Všeobecné informace Název účetní

Více

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Příloha k ROZ 7-2015, č.j. 2747/CEN/15 Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Obsah: srpen 2015 Úvod... 1 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 Účetní jednotka (ÚZC) : Město Benátky nad Jizerou 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ 00237442 Účetní období : rok 2011 Termín

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne č.j.: 781/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 713 ze dne 13.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více