SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o."

Transkript

1 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT d pdniku návrh řešení IS/ICT pstavenéh na pen surce ERP/CRM balíku COMPIERE Tým S11: Hrník Jiří Měska Matěj Mihulka Martin

2 Obsah Manažerské shrnutí... 3 Shrnutí sučasnéh stavu dle zadání...4 Přestavení ERP/CRM Cmpiere...5 Open surce a jeh výhdy...5 Obecná charakteristika Cmpiere... 6 Reference a kmpetence S Shrnutí výhd Cmpiere pr...7 Nasazení Cmpiere na prcesy zákazníka... 8 Řešení jedntlivých blastí se systémem Cmpiere... 8 Příklad reprtu...10 Příklad BPR knkrétníh prcesu...11 Kncepce řešení Metdika S11 Cmpiere Implementatin Methdlgy Architektura buducíh řešení Scénář a harmngram implementace Organizační struktura prjektu...20 Zajištění prjektu smluvami...20 Parametry SLA...20 Pžadavky na sučinnst Pužité standardy a nrmy...22 Kalkulace ceny řešení LS 2005/2006 Strana 2 (celkem 26) VŠE Praha

3 Manažerské shrnutí Ddělat, neb vypustit. Shrnuje rzsah prjektu, c se bude řešit, klik t bude stát a jaku sučinnst vyžadujeme. Jaké přínsy se čekávají. V pdstatě t nahrazuje závěr. Měl by t dpvídat cca tmu, c budeme říkat při prezentaci. LS 2005/2006 Strana 3 (celkem 26) VŠE Praha

4 Shrnutí sučasnéh stavu dle zadání Firma má tři ddělené lkality (Centrum, závd Alfa a závd Beta). V těcht lkalitách existují různé aplikace pr různé úlhy. Prblémem je (krmě drbných chyb v sučasných prgramech) především dezintegrace jedntlivých systémů. Ta se ptm prjevuje v neefektivní kmunikaci mezi závdy a centrem, nejedntnsti evidence, nemžnsti sdílet infrmace apd. Kmunikace uvnitř firmy prbíhá pmcí telefnu a u nestandardizvaná. Administrativa je zpmalvána velkým pdílem ruční práce (např. reprty) a znepřehledňvána velkým pčtem ddělených evidencí. Pužívané aplikace jsu následující: Duble účetní prgram tvřící páteř eknmickéh systému firmy. Baláš, Premiér, Prgram dcházka sftware pužívaný persnalisty (3 různé prgramy) MS Excel pmcné evidence (velké mnžství) MS Wrd textvý editr (někde i psací strj) Amipr DTP a textvý editr (speciální dkumenty) Fxpr speciální evidence (legacy?) EVI kmplexní evidence dpadů (není integrace s statními kmpnentami ruční přepisvání dat) EJSD Intrastat + cl speciální aplikace (není integrace ruční přepisvání dat) Hlavním cílem zavedení nvéh IS/ICT je sjedncení vnitrfiremní administrativy vytvřením jasných pravidel a její autmatizace pmcí infrmačních technlgií. Eliminací ruční práce při předávání infrmací (mezi aplikacemi i lidmi) bude dsažen úspry nákladů na administrativu. LS 2005/2006 Strana 4 (celkem 26) VŠE Praha

5 Přestavení ERP/CRM Cmpiere Open surce a jeh výhdy Vzhledem k tmu, že námi nabízený balík patří d kategrie tzv. pen surce sftware a naše firma se specializuje na pdpru pen surce sftware, pvažujeme za důležité nejprve uvést základní charakteristiky tht velmi perspektivníh mdelu ddávek sftware. Základní myšlenku pen surce je, že zdrjvý kód prgramu je zdarma pskytnut veřejnsti k libvlnému účelu (kmpilace, úpravy ). Kdkli, kd má ptřebné znalsti může prgram zdarma pužívat a upravvat. Prtže tt ptřebné knw-hw nemají firmy, které se přím nezabývají IT (jak jsu České slévárny s.r..), vzniká na trhu prstr pr systémvé integrátry (jak je S11). Služby těcht integrátrů jsu ptm již placené (stejně jak u ne-pen surce balíků stále je ale cena řešení levnější SW licence). Těmit službami se myslí například analýzy, BPR, zakázkvé prgramvání, šklení uživatelů, service desk apd. Asi největší výhdu pen surce sftware je t, že zákazník má přím k dispzici zdrjvý kód (dle metdiky S11 i s vývjářsku dkumentací) k veškerému ddanému SW (i k zakázkvě dprgramvaným mdulům). Tent fakt dává zákazníkvi unikátní nezávislst na systémvém integrátrvi i výrbci. Umžňuje mu ttiž kdykli přejít k jinému subjektu, případně nechat si jinde zakázkvě dprgramvat část funkcinality třeba za 10 let. Pzn. metdika S11 CIM rzděluje prjekt implementace d etap, které vždy knčí ddávku určitéh díla, včetně fakturace. P každé fázi zákazník dstává pužitelný výstup (analýzu, funkční mdul, uživatelsku příručku atd.). V krajním případě je tak mžné měnit ddavatele i v průběhu prjektu, cž umžňuje i případná smluva. Eliminván je také rizik zániku výrbce. Pkud budete ptřebvat další funkcinalitu, úpravu vyplývající ze změny legislativy atd., nemusíte čekat na nvý release d výrbce, můžete si jej nechat kdykli d khkli dprgramvat. Díky tmu, že OSS (pen surce sftware) vyvíjejí stvky nezávislých vývjářů, je vždy rganicku sučástí vývje ddržvání standardů. Tent fakt dává OSS výhdu maximální mžné tevřensti a tím integrvatelnsti a interperability. V dalším textu bychm rádi uvedli a vyvrátili některé mýty OSS, které mhu neprávem budit pchybnsti jeh využití v prfesinálních aplikacích. OSS je méně kvalitní a uživatelsky nepřívětivý jak ddavatel OSS za jeh kvalitu zákazníkům ručíme. Námi ddávaný sftware je před uvedením v naší nabídce analyzván na úrvni zdrjvéh kódu a testván z uživatelskéh hlediska. OSS je amatérsky lkalizván za kvalitu lkalizace zákazníkvi pět ručíme smluvu. Lkalizaci prvádíme ve splupráci s dbrníky na česku legislativu a pdrbujeme testvání (i v případě jazykvé lkalizace). Pr OSS není technická pdpra technicku pdpru můžete získat na našem service desku 24/7 (něklik úrvní pdpry), neb zdarma v diskusních fórech, kmunitních webech a dalších vlně dstupných zdrjích. LS 2005/2006 Strana 5 (celkem 26) VŠE Praha

6 Obecná charakteristika Cmpiere P stručném úvdu d prblematiky OSS bychm nyní rádi stručně představili ERP/CRM balík Cmpiere. Cmpiere [kmpjere z italštiny splnit ] je americký balík ERP/CRM 1, který je jak OSS dstupný zdarma. Jedná se jeden z nejrzšířenějších a nejprpracvanějších OSS ERP systémů, cž dkládá i 1 milin dwnladů zdrjvéh kódu. Zralst tht systému umžňuje jeh bezprblémvé nasazení v pdnicích, a t bez zvýšených rizik a s velmi příznivými TCO (Ttal Cst f Ownership). Cmpiere je zalžen na technlgiích Java, cž umžňuje jeh platfrmní nezávislst (běží všude, kde lze nainstalvat JVM a JBss (pen surce) server). Je mžné h prvzvat v hetergenních prstředích na Vaší stávající infrastruktuře. Řešení je plně databázvě nezávislé. Lze prvzvat např. s databázemi Firebird (zdarma), neb Oracle (pr velmi rzsáhlá řešení) a s dalšími. Krmě ERP a CRM dispnuje další funkcinalitu PRM (prdej přes partnery), SCM (řízení ddavatelů), OLAP (BI manažerské analýzy), HRMS (persnalistika), E-cmmerce (B2B i B2C webvé sambsluhy), pdpra řízení prjektů a wrkflw. Veškerá funkcinalita je v prgramu rganizvána prcesně a integrvána. Systém navíc bsahuje vlastní vývjvý framewrk, který usnadní rzšiřvání funkcinality. Můžete tedy na jedné straně získat světvé prcesní knw-hw, ale na druhé straně nepřijdete knkurenční výhdu vyplývající z unikátnsti Vašich prcesů. K aplikaci lze přistupvat pmcí tenkéh klienta (Java), neb webvéh rzhraní (prhlížeč) přes internet. Tt řešení umžňuje prvz aplikace a databáze centralizvaně (umístění v datacentru) a přístup uživatelů přes internet z jakéhkli místa na světě. Tímt dpadne zákazníkvi starst správu serveru a aplikace a zvýší se mbilita například bchdníků i dalších zaměstnanců. Vyžadvána je dbrá dstupnst přístupvých linek (d internetu) na straně zákazníka t však již dnes není větší prblém. Výhdu je ptm n-line prvz a práce puze s jedněmi aktuálními daty. Reference a kmpetence S11 S11 je firma, která se věnuje pdpře a ppularizaci pen surce sftware v českém bchdním prstředí. Mim jiné se zabýváme lkalizací nejlepších světvých pen surce řešení, které ptm implementujeme u našich zákazníků. K těmt řešením pskytujeme všechny běžné služby jak je analýza, BPR (business prcess reengineering), zakázkvé prgramvání, šklení uživatelů, pdpra v rutinním prvzu a rzvj systému. Mezi našimi zaměstnanci jsu zkušení prject manažeři, analytici, knzultanti a vývjáři s praxí z předních českých i světvých IT firem. Máme vyvinutu vlastní metdiku IT prjektů, která je zalžena na maximální škálvatelnsti našich kapacit a na myšlence, že zákazník má platit jen za t, c chce a ptřebuje a ne za balíčky služeb. Zdůrazňujeme 1 ERP = Enterprise Resurce Planning - eknmický systém CRM = Custmer relatinship management - infrmační pdpra řízení vztahů se zákazníky LS 2005/2006 Strana 6 (celkem 26) VŠE Praha

7 maximální kvalitu námi ddaných služeb, díky metdice rychlé implementace systémů, můžeme ptm věnvat větší pdíl času důkladnému testvání a dlaďvání uživatelských pžadavků. Cílem je aby námi ddaný sftware práci lidem ulehčil a ne aby byl překážku efektivní práce. S našimi službami pdpry v rutinním prvzu dstanete s pen surce aplikací kmfrt velkých kmerčních balíků. Na závěr uvádíme reference sftware Cmpiere ve světě a v ČR: Gdyear Germany (distributr pneumatik) Le Plmb Français (výrbce uzávěrů) Audaxis (mezinárdní distribuce -Belgie) ActFact (Hlandský direct marketing) CmDivisin (knižní vydavatel -Německ) Firma Walter - distributr zbraní Madalbal ERP/CRM Cmpiere řešení v distribuční splečnsti Shrnutí výhd Cmpiere pr Stručně řečen výhdy systému Cmpiere nad knkurenčními balíky jsu následující: Nižší cena díky úspře za SW licence a využití stávající infrastruktury. Nezávislst na výrbci a ddavateli. Plná integrace funkcinality a tevřenst (imprty, exprty dat, n-line prpjení). Převzetí světvých best practice. Splupráce s partnery, zákazníky i ddavateli přes webvu sambsluhu. Flexibilita a nastavitelnst, mžnst dprgramvat ckliv, kýmkliv. Nízké nárky na interní IT persnál díky utsurcingu prvzu aplikace (mžn implementvat také jak in-huse včetně šklení administrátrů, neb jak ASP s měsíčním paušálním pplatkem). LS 2005/2006 Strana 7 (celkem 26) VŠE Praha

8 Nasazení Cmpiere na prcesy zákazníka Řešení jedntlivých blastí se systémem Cmpiere Segment/ Oddělení/Mdul Účetnictví Očekávání d nvéh IS Řízení výrby Řešení Cmpiere Bezchybné fungvání v nline (nční dávky) =denně platné údaje v závdě i pražské centrále umžní akční kmunikaci s partnery, v rámci zavedení bude uplatněn přísné střediskvé dělení nákladů, dhad splečných nákladů atd. Režie dle dsavadníh trendu Pdpra účetnictví dle platné české legislativy v rámci lkalizace (garantván). On-line zpracvání, mžnst ad-hc i předem definvaných reprtů. Sklady Vedeny n-line ve všech ptřebných veličinách, umžňující sledvat např. realizvané prdejní ceny d pzice, přes dběratele p celé středisk neb náklady buducí výrby = vstupy pr kalkulace Reálný stav skladvých zásb v průměrných cenách On-line zpracvání v reálném čase, reprty a exprty dat v mnha frmátech dle přání. Mžnst napjení třetíh sftware přím na databázi. Odbyt Pptávky Jedntná evidence bch.dd. umžní ad hc přehled stavu plnění zakázky, bjemech dvedené výrby i nasmluvanéh plnění k následné výrbě, skluzech, a t vše p zákaznících, pzicích, střediscích Nadstandardní mdul na zakázku Reálný stav přijatých bjednávek = plán výrby Pdpra bchdu je sučástí funkcinality CRM. Libvlné reprty. Mžnst dprgramvání dle analýzy prcesů a BPR, neb mžnst napjení již existujícíh SW. Předpkládáme využití standardní funkcinality CRM s úpravami dle specifických ptřeb. Nákup Systém bjednávek právněných (veducích středisek), schvalvacíh prcesu bez fyzickéh bíhání sb právněných, přehledu stavu zásb, nasmluvaných ddávek = tj. průměrných nákladech buducíh bdbí, jedntný přehled a kntrla výběrvých řízeních, vývji cen atd. Reklamace Nadstandardní mdul sdílená evidence prpjitelná s evidencí dbrpisů a párvání s vráceným zbžím = kntrla vyřízení reklamace a vrácení materiálu Reálný stav skladvých zásb + bjednané vstupy = v průměrných cenách Odhad dle trendu Wrkflw engine je rganicku sučástí systému a všechny administrativní prcesy jsu řízeny jak wrkflw. Mžnst definvání prcesů pmcí vizuálníh nástrje. Standardně sučástí CRM funkcinality s mžnstí custmizace dle analýzy prcesů a BPR LS 2005/2006 Strana 8 (celkem 26) VŠE Praha

9 Segment/ Očekávání d nvéh IS Řízení výrby Řešení Cmpiere Oddělení/Mdul Zmetkvitst Nadstandardní mdul sdílená evidence prpjitelná s evidencí umžňující histricky sledvat trendy Odhad dle trendu Dprgramvání na základě analýzy pžadavků uživatelů. Objem výrby Mzdy Autmaticky vyplývá z vkládání přijatých bjednávek a dvdů htvé výrby na sklad, vše p střediscích, dběratelích i pzicích Autmatické prpjení údajů dcházce a dměnách vkládaných na střediscích, dat persnálníh, pužití zvlených parametrů (např. dsažení limitu prduktivity) k výpčtu dměn, průměrných mezd atd. Persnalistika - dtt - Majetek Autmatická evidence nákladů na pravy a výpčet dpisů Manažerské Veškeré vznikají autmaticky přehledy dle zvlenéh přednastavení Plán výrby = reálný stav přijatých bjednávek Průměrné mzdy * plánem definvaný pčet hdin Pdpra plánvání výrby je standardní sučástí ERP funkcinality. Údaje vkládány ručně veducími (příp. imprt z MS Excel), neb mžnst napjení na elektrnický dcházkvý systém (píchačky) není sučástí ddávky dpručen. Mžnst napjení kdykli v buducnu. HR funkcinalita je plánvána d knce rku, mžn dprgramvat individuálně. standardně an + mžnst ad-hc reprtů + BI třetích stran. Další Rekapitulace dběratele (pr jednání s db.) histrie měsíčních dběrů v kg,ks,kč v členění dle typu prdukce, dle pzic dle jedntlivých výrbků inf mnžství ddaných kusů, zmetkvitsti, reklamacích, cenách a jejich změn,.. Výstupy značených mdulů pužité v jedntném systému kalkulací s přijatelnu dchylku dhadnu buducí zisk/ztrátu = pdklad pr rzhdvání, bchdní jednání i mtivaci Mžnst sestavení reprtu pdle kteréhkli atributu, kterékli entity. Zalžen na datvém slvníku (data dictinary). Knkrétně v seznamu zákazníků klikneme na jmén zákazníka a můžeme zvlit kritérium, které chceme sledvat např. suma tržeb d-d. Můžeme také zahrnut všechny zákazníky atd. Lgika sestavvání reprtů je pdbná práci s MS Access. Definice reprtů lze ukládat. Obecné výhdy / nevýhdy Jedntná data nenesu chybvst přepisem, sdílí je veškeří právnění uživatelé ve stejné pdbě, šetří se pracvní dba využitelná pr zdknalení technlgie výrby neb hledání a realizvání eknmických výhd, umžňuje ve strukturvané pdbě a de fact n-line využívat reálné či čekávané hdnty k jednání či rzhdvání Výše uvedené samzřejmě nad rámec ptimalizace vytížení výrbních kapacit, vytížení směn pracvníky, relevantníh sledvání prav strjů a jejich vytížení Tabulka 1 - Řešení prblémvých blastí systémem Cmpiere An. LS 2005/2006 Strana 9 (celkem 26) VŠE Praha

10 Výše uvedená tabulka bsahuje dpvědi na čekávání d zavedení nvéh ERP systému, která frmulval vedení Českých sléváren s.r.. v pptávkvém dkumentu (zadání CASE). V zadání byl taktéž pžadván příklad sestavy. Ten je uveden v následující pdkapitle. Příklad reprtu Standardní sestavy lze genervat z každé brazvky stiskem tlačítka. Na brázku je příklad reprtu aktivních bjednávek. Sestavu můžeme dále custmizvat, neb vybírat z přednastavených pmcí rzvíracích (drill-dwn) menu. Je mžn definvat libvlný dtaz nad celu databází (pdbně jak v MS Access). Zde jsu zhledněna uživatelská práva - každý manažer má přístup k určité mnžině datvých bjektů. Šablna, d které se budu sestavy genervat, bude při implementaci upravena prfesinálním grafikem dle pžadavků zákazníka. Obrázek 1 - Snímek brazvky se sestavu LS 2005/2006 Strana 10 (celkem 26) VŠE Praha

11 Příklad BPR knkrétníh prcesu Ddělá Matěj - Plně v jeh kmpetenci. LS 2005/2006 Strana 11 (celkem 26) VŠE Praha

12 Kncepce řešení Metdika S11 Cmpiere Implementatin Methdlgy Pr řízení prjektu pužíváme v případě ERP systému Cmpiere metdiku (Cmpiere Implementatin Methdlgy) /http://www.cmpiere.rg/supprt/implement/methdlgy.html/, navrženu výrbcem systému firmu CmPiere, Inc. Metdiku jsme bhatili garance a prcesy řízení kvality, které služí k eliminaci případných rizik rzsáhléh prjektu. Základním cílem metdiky je rychle umžnit testvání systému reálnými uživateli. Knkrétně se jedná přístup pdbný prttypingu, kdy v prvním kle relativně rychle implementujeme prdukční verzi systému, která má služit pr testvání uživateli. Vzhledem ke zkušensti, že žádná analýza nemůže zachytit všechny nuance prvzu nvéh systému, pčítáme s dalšími (až n) kly úprav. Nasazení tedy prběhne iterativně s tím, že v každé další iteraci se budu realizvat menší a menší úpravy. Pr nasazení v Českých slévárnách s.r.. pčítáme se základní velku implementací a dvěma kly následných úprav. Velmi důležitými aspekty tedy jsu: Šklení uživatelů - prbíhá před uživatelským testváním. Pr úspru nákladů dpručujeme v tmt prjektu pršklit tzv. klíčvé uživatele frmu něklikadenníh wrkshpu. Klíčví uživatelé ptm pršklí statní své klegy. Testvání Interní - Testy prvádí tým ddavatele za účelem eliminace chyb a zajištění suladu s buducím stavem definvaným v analýze. Zákaznické - Testy prvádí pracvníci zákazníka, který simuluje průběh prcesů, tak jak mají prbíhat v praxi s cílem genervat návrhy na zlepšení funkcinality a ergnmie systému (úpravy vládacích prvků brazvek, návrhy sestav, apd.) Zátěžvé (simulvané) - schpnst prdukčníh systému ddržet parametry kvality. Zátěž je simulvána speciálním sftwarem s cílem dhalit a eliminvat slabá místa v systému. Zátěžvé (uživatelské) - všichni uživatelé budu pracvat se systémem tak, aby se dhalila případná úzká místa, která se neprjeví při simulvaných testech. Finální uživatelský test - jedná se prvz ve stavu, kdy je schválena a implementvána finální pdba aplikace. Systém se před nasazením pužívá duplicitně vedle staréh systému a jedná se tak generální zkušku. V bdbí tht testu je třeba pčítat se zvýšenými nárky na pracvníky, kteří budu najednu pracvat starým i nvým způsbem. V tét fázi budu již dstraňvány puze případné kritické chyby (jejich výskyt se nepředpkládá). Případné pžadavky na úpravu vlastnstí systému budu řešeny pdle rzsahu v rámci běžné údržby či nvéh rzvjvéh prjektu. LS 2005/2006 Strana 12 (celkem 26) VŠE Praha

13 Řízení změn - incidenty jsu přijímány a evidvány v helpdesku ddavatele. T je systém, který služí jak rzhraní mezi ddavatelem a uživateli/testery (v prvzu a testvání). Incidenty se dále třídí na Chyby Kritické Závažné S nízku priritu Pžadavky na změnu funkcinality - se prjednávají na různých úrvních rganizační struktury prjektu, dle závažnsti a nutnsti rzhdnut, jaké úpravy budu v ceně a jaké případně nad rámec ceny prjektu. Dkumentace se dělí na něklik dalších typů, které jsu sučástí řešení v každé etapě. Vývjvá - analýzy a návrhy řešení. Uživatelská - uživatelské manuály, šklící materiály. Testvací - testvací scénáře, výsledky testů. Prjektvá - smluvy, zápisy z jednání, příkazy, pžadavky z helpdesku. Živtní cyklus prjektu je rzdělen na základní etapy. Každá etapa je uknčena akceptačním řízení, p která spčívá v předání výsledků etapy a fakturaci za dané díl. Etapa tedy vždy musí mít knkrétní výsledek, který je pužitelný jak vstup navazující etapy. V jedntlivých etapách prbíhají paralelně neb sérivě činnsti, které jsu knkrétní náplní etapy. Více živtním cyklu bude zřejmé z harmngramu prjektu. Prjektvý tým bude mít k dispzici elektrnické úlžiště dkumentů, které je standardně pužíván ddavatelem. Zákazník bude mít přístup k finálním verzím dkumentů na extranetu v elektrnické verzi. Pdklady pr akceptaci a další dkumenty, které jsu sučástí výstupu každé etapy, budu předány v listinné pdbě v předem dhdnutém pčtu kpií (např. uživatelské příručky, šklící materiály apd.). Zákazník má práv nechat na své náklady kvalitu všech předávaných výstupů věřit nezávislu třetí stranu (auditrem). Pžadavky na sučinnst vyplývají z jedntlivých etap rientačníh harmngramu prjektu. Architektura buducíh řešení Vzhledem k dnešní cenvé dstupnsti kmunikačních linek a ptřebě pdniku mít všechna data (např. ve frmě manažerských reprtů) k dispzici v reálném čase, dpručujeme zalžit systém na centralizvané databázi. Již dnes systém řízení částečně dpvídá centralizvanému mdelu (bchd a finance v centru, výrba ve střediscích.). Předpkládáme, že nadcházející BPR tyt tendence jen psílí. Centralizvanému zpracvání dat také dpvídá architektura samtnéh systému Cmpiere, který je řešen jak třívrstvý client-server mdel. Pr maximalizaci pdílu efektu na nákladech (TCO) dpručujeme utsurcvat prvz a údržbu servervé části (databáze a aplikační lgika). Servery budu umístěny v prfesinálním datacentru. Výhdu je, že budu LS 2005/2006 Strana 13 (celkem 26) VŠE Praha

14 napjeny přím na páteřní síti internetu a bude značně snížen rizik (prfesinální zálhvání, disaster recvery, dstupnst apd. budu garantvány v SLA). V kmpetenci interníh IT bude puze starst kncvé stanice a internetvé připjení, jak tmu byl dpsud. Tím se značně sníží ptřeba zašklvat IT persnál.. Buducí architektura bude nejlépe vidět na následujícím zjedndušeném schématu. Schéma bsahuje něklik úrvní detailu. Uprstřed nalezneme prpjení na úrvni lkalit páteřními linkami internetu (různé technlgie, na které nemáme vliv). Další úrvní je úrveň lkalit patřících zainteresvaným na IS (budvy). Na tét úrvní vlíme přístupvé linky pslední míle (zůstává v kmpetenci zákazníka - ddavatel puze uvede minimální parametry ptřebné k zajištění kvality služby). Nejdetailnější úrveň má naznačit jedntlivé LAN v knkrétních budvách (závdech) a kncvé stanice. Na kncvých stanicích může běžet JAVA klientská aplikace, neb může být klientem webvý prhlížeč. Zeleně pdbarveny jsu segmenty, které zůstávají v kmpetenci interníh IT ddělení (ale prvz je mžn utsurcvat v rámci zvláštníh prjektu). Červeně pdbarvená plcha vyznačuje segment, jehž prvz dpručujeme utsurcvat (prvz za paušální pplatek). Bíle pdbarvená plcha vyznačuje segmenty, které nemá přím pd kntrlu ani zákazník, ani ddavatel. Jejich parametry jsu nasmluvány v SLA. Minimální pžadavky budu upřesněny dále. Obrázek 2 - Architektura řešení ERP Jiný phled na architekturu řešení nabízí následující schéma. LS 2005/2006 Strana 14 (celkem 26) VŠE Praha

15 Obrázek 3 - Technlgie v Cmpiere ERP V následující tabulce uvádíme minimální pžadavky na technlgicku infrastrukturu. Za těcht pdmínek je mžn garantvat plnu pužitelnst aplikace. Systémvé pžadavky pr servervu část Operační systém Jakýkli s pdpru prstředí JAVA a databáze Firebird SQL (Windws 2003 server) Prcesr dpručen Intel P4 3GHz a vyšší Diskvý prstr 5GB (včetně databáze) dpručen RAID 10 pr DB server Operační paměť 1 GB Síť TCP/IP spjení ke klientům Systémvé pžadavky pr klientsku část Operační systém Jakýkli s pdpru JAVA Prcesr Dpručen Intel Celern 1GHz a vyšší Diskvý prstr 3MB (bez JRE) Operační paměť Minimálně 128MB dpručen 256MB Zbrazení 1024 x 768 hi-clr Síť TCP/IP Systémvé pžadavky na kmunikační linky Přensvá kapacita 512 kbps + 32kbps na uživatele dwnstream a 32kbps na uživatele upstream Odezvy ping k serveru <100ms Tabulka 2 - Pžadavky na infrastrukturu LS 2005/2006 Strana 15 (celkem 26) VŠE Praha

16 Scénář a harmngram implementace Vzhledem k centralizaci aplikace je nejlgičtější implementvat systém metdu velkéh třesku (big bang). Navrhvaný pstup je také pdstatněný vzhledem k relativně malému pčtu uživatelů (33). Prakticky t znamená instalvat aplikaci, dladit ji, testvat, zašklit uživatele, namigrvat data, prvést testvací prvz s reálnými daty a k (big bang) přestat využívat staré aplikace. Zvláště v psledních etapách je třeba pčítat s větší zátěží uživatelů, kteří budu duplicitně pracvat ve starém i nvém systému. Tt řešení je všem nezbytné z hlediska řízení rizik. Orientační harmngram prjektu je uveden v následující tabulce. Detailní plán prjektu je zpracván v aplikaci MS Prject. Tabulka ppisuje jedntlivé etapy, jejich náplň (činnsti), výstupy, které jsu předávány jak pdklad pr akceptaci, rle ddavatele a zákazníka s pčtem člvěkhdin uvedeným v závrce. Pzn. D ceny prjektu nejsu zapčítány náklady na zdrje zákazníka. Tyt hdnty je nutné brát jak pžadavek ddavatele na sučinnst. Celý prjekt startuje rámcvu smluvu, na kteru navazují další tři (resp. čtyři smluvy): Smluva na BPR Smluva na řešení Smluva na implementaci Smluva na prvz (ta startuje nvý prjekt prvzu IS/ICT). V ceně tht prjektu je dle zadání kalkulvána cena 1 rku prvzu. Prjekt je nabízen jak celek. Nicméně v případě zájmu zákazníka je mžn realizvat jen část prjektu. Z harmngramu je vidět velký důraz na testvání a šklení uživatelů, čímž významně eliminujeme rizika prjektu. Při práci taktéž aplikujeme pravidla řízení kvality, která zaručují minimální chybvst jak v samtném systému, tak v ddané dkumentaci. LS 2005/2006 Strana 16 (celkem 26) VŠE Praha

17 Milník 3.6. Etapa Činnsti v rámci etapy Předané výstupy Rle ddavatele Rle zákazníka Uzavření rámcvé Rámcvá smluva Prject manažer (16) Prject manažer (16) smluvy Uzavření rámcvé smluvy Milník Analýza prcesů a BPR Akceptace výsledků analýzy Uzavření smluvy na Smluva na BPR Prject manažer (16) Prject manažer (16) BPR Analýza prcesů Analýza rganizace Analýza dat Business analyst (96) Management (16); Klíčvý uživatelé (40) BPR Návrh rganizace Návrh datvých bjektů Business analyst (96); ERP Management (56) Tvrba studie nvéh systému Studie nvéh systému Cnsultatnt (48) Business analyst (56); ERP Cnsultatnt (48) Akceptační prtkl Prject manažer (16) Prject manažer (16) Milník Analýza a návrh systému Akceptace návrhu Uzavření smluvy na řešení Detailní návrh buducí architektury IS Návrh parametrizace Cmpiere Tvrba testvacích scénářů Návrh dprgramvávaných sučástí Tvrba vývjvé dkumentace Analýza sučasnéh stavu IT infrastruktury Návrh změn IT infrastruktury Tvrba uživatelské dkumentace a šklících materiálů Vývjvá dkumentace; Uživatelská dkumentace; Testvací scénáře Prject manažer (16) Prject manažer (16) Slutin architect (96); Technik (40) Slutin architect (96); Technik (40) Slutin architect (96); ERP Cnsultatnt (96) IT manažer (20); Správce IT (20) IT manažer (10); Správce IT (10) Akceptační prtkl Prject manažer (16) Prject manažer (16) LS 2005/2006 Strana 17 (celkem 26) VŠE Praha

18 Milník Milník Etapa Činnsti v rámci etapy Předané výstupy Rle ddavatele Rle zákazníka Uzavření smluvy na Prject manažer (16) Prject manažer (16) implementaci Instalace jádra na Prgramvání Tvrba Technik (40); testvací i prdukční administrátrské Prgramátr (80); prstředí dkumentace ERP Cnsultant (40) Parametrizace Klíčvý uživatel (80) Implementace Akceptace I. kl úprav Akceptace Interní testvání Opravy chyb z interníh testvání Interní testvání Sběr a správa pžadavků Nasazení dprgramvaných mdulů Řešení interface na další prgramy Zákaznické testvání Šklení klíčvých uživatelů Šklení všech uživatelů Závěry interníh testvání, Prtkly šklení uživatelů, Detailní administrátrská dkumentace ERP Cnsultatnt (40); Prgramátr (80); Šklitel (40) Tester (40); ERP Cnsultatnt (24); Šklitel (40) Tester (40); Slutin architect (20), Prgramátr (20); Šklitel (40) Klíčvý uživatel (80) Klíčvý uživatel (80) Akceptační prtkl Prject manažer (16) Prject manažer (16) Závěry interníh testvání; Prtkly šklení; Seznam změn k zapracvání Prgramátr (20);;Šklitel (40) Tester (40);;Šklitel (40) Prject manažer (40); Šklitel (40) Klíčvý uživatel (40); Uživatel (40) Klíčvý uživatel (40); Uživatel (40) Klíčvý uživatel (40); Uživatel (40) Akceptační prtkl Prject manažer (16) Prject manažer (16) LS 2005/2006 Strana 18 (celkem 26) VŠE Praha

19 Milník Milník Etapa Činnsti v rámci etapy Předané výstupy Rle ddavatele Rle zákazníka Zapracvání Úprava dkumentace Prgramátr pžadavků (20);ERP Cnsultant (60) II. kl úprav Akceptace Generální zkuška Akceptac e Rutinní prvz Interní testvání Zátěžvé testvání Zátěžvé simulvané testy Optimalizace Tester (40); Prgramátr (10); ERP knzultant (10) Závěry testů, Upravená dkumentace Tester (20); Technik (20); Prject manager (10) Uživatel (60), Správce IT (10) Akceptační prtkl Prject manažer (16) Prject manažer (16) Migrace dat ERP Cnsultant (80); Prject manažer (40); Prgramátr (20) Duplicitní prvz Pdpra Optimalizace Zpráva z generální zkušky Knec prjektu - navazuje prjekt prvzu a pskytvání pdpry (viz cenvá kalkulace prvzu). ERP Cnsultant (80); Technik (20); Prgramátr (20); Správce IT (10); Klíčvý uživatel (80) Uživatelé (300) Akceptační prtkl Prject manažer (16) Prject manažer (16) Pznámky V závrce za názvem rle je uveden pčet člvěkhdin. Jednu rli může zastávat více lidí, neb může mít asistenta Prject manažer je řízením prjektu a vedením prjektvé dkumentace, kmunikací a krdinací vytížen 20 hdin týdně. V bdbí akceptací navíc dalších 16 hdin. Smluvy pdepisuje statutární rgán, prject manažeři se účastní přípravy smluvy. Tabulka 3 - Orientační harmngram řešení LS 2005/2006 Strana 19 (celkem 26) VŠE Praha

20 Organizační struktura prjektu Ddělá Martin, tak aby t byl kmpatibilní s tabulku (Tabulka 3). Případně může v tabulce měnit člvěkhdiny a rle jak chce. Etapy mhu být v MS prjektu rzebrány detailněji. Zajištění prjektu smluvami Ddání prjektu je zajištěn něklika druhy smluv. Základní smluvu je smluva rámcvá, která stanvuje becné pdmínky splupráce a definuje pdby následujících smluv. Ddavatel se v ní zavazuje uzavřít smluvy na všechny následující etapy (pdmínku je splacení faktury za předcházející etapu). Zákazník má napak práv, kterukli následnu smluvu neuzavřít a vyřešit danu etapu jiným subjektem. Pkud by ddavatel měl pužít výstupy třetí strany, může uzavření smluvy na následující etapu dmítnut, dkud nebudu dané materiály dpvídat jeh pžadavkům. Z hlediska právníh tat smluva vychází z 50a a 50b ObčZ, které upravují smluvu smluvě buducí. Sučástí tét smluvy jsu již i parametry SLA ddanéh infrmačníh systému, které všem platí za pdmínky, že implementace bude dhdnuta s S11. Obecné platební pdmínky jsu již také definvány v rámcvé smluvě. Na rámcvu smluvu navazují tři smluvy typu smluva díl pdle 536 a násl. ObchZ. Jedná se : Smluvu na BPR - jejímž předmětem je studie bsahující analýzu stávajících prcesů a jejich reengeneering. Výsledkem je tedy návrh nvé bchdní lgiky s tím, že je předem zhledněn využití EPR Cmpiere. Smluva na řešení - jejímž předmětem je detailní technická specifikace řešení na základě Cmpiere ERP, včetně vývjvé, uživatelské, administrátrské, šklící a testvací dkumentace. Smluva na implementaci - zahrnuje netypicky 4 etapy prjektu (dpručujeme prvést jak jeden celek). Tyt etapy zahrnují implementaci, testvání na různé úrvni a úpravy dle uživatelských pžadavků. Výstupem těcht etap je kmpletní ERP systém testvaný a dladěný dle ptřeb firmy. P ddání systému a přechdu d rutinníh prvzu je mžn uzavřít smluvu na prvz ERP systému, která je zalžena na příkazní smluvě dle 724 a následujících ObčZ. V ní je, krmě ceny za prvz, znvu definvána dhda úrvni služby (SLA), tentkráte nejen na infrmační systém, ale také na služby jak service desk a další. Parametry SLA Něklikrát v tmt textu byly zmíněny parametry kvality služby SLA. Vzhledem k tmu, že jsu dhdnuty v různých smluvách, pvažujeme za vhdné shrnut je na jednm místě. Parametry jsu rzděleny na nrmální, při kterých je ddavateli placen servisní pplatek (v prvzu) v plné výši. Sankční, při kterých je ddavatel sankcinván 50% servisníh pplatku a kritické, při kterých není účtván žádný servisní pplatek. Při neddržení kritických parametrů je účtvána ddavateli smluvní pkuta (bvykle ve výši servisníh pplatku). LS 2005/2006 Strana 20 (celkem 26) VŠE Praha

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Bakalářská práce. Redesign procesu testů a test management. Redesign of Test and Test Management Processes. Kateřina Urbanová

Bakalářská práce. Redesign procesu testů a test management. Redesign of Test and Test Management Processes. Kateřina Urbanová Bakalářská práce Redesign prcesu testů a test management Redesign f Test and Test Management Prcesses Kateřina Urbanvá Unicrn Cllege 2010 Unicrn Cllege, V Kapslvně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU Prdej části pdniku splečnsti EXCON Steel a.s. ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU stav k 6.2.2015 Dkument služí puze pr získání základníh přehledu prdávaném pdniku a nenahrazuje DueDilligence ani jiný

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích Pdpra plánvání a řízení prjektů v CASE nástrjích seminární práce z předmětu IT572 Prstředky CASE a jejich využití při tvrbě IS Vítězslav Jánský Petr Kříž Jan Šebelík prsinec 2005-1 - Obsah Úvd...3 Cíl

Více

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o.

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o. SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz SODATSW Case Study 2009 Řešení chrany dat ve splečnsti TART, s.r.. Klient Organizace : TART s.r..

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Použití CASE pro řízení projektů IS/ICT 4IT450

Použití CASE pro řízení projektů IS/ICT 4IT450 Pužití CASE pr řízení prjektů IS/ICT 4IT450 2009 Jakub Hlba, Radek Kllárvits, Barbra Peškvá, Mirek Řezníček, Tmáš Sukup, Jan Šafránek, Petr Šklník 1 Antace Tat práce vznikla v rámci předmětu 4IT450 CASE

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Software project management

Software project management Sftware prject management Bhumír Zubek, Vladimír Rytíř bhumir.zubek@prfinit.eu, vladimir.rytir@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka.html Kde se s prjektvým řízením ptkáme?

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Business intelligence řešení v modelu MBI

Business intelligence řešení v modelu MBI Business intelligence řešení v mdelu MBI Jan Pur Katedra infrmačních technlgií VŠE v Praze, nám. W.Churchilla 4, 130 67 Praha 3 email: pur@vse.cz Abstrakt: Na katedře IT VŠE v Praze se v rámci jednh z

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů Tiskvá zpráva Praha, 9. ledna 2009 Pr ty, kd t s hudbu myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcvým OLED displejem nabízí zábavu bez kmprmisů Unikátní WALKMAN řady W ve stylu sluchátek přináší svbzující

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online Přílha č. 1 VOP pr pskytvání služeb systémvé správy a uživatelské pdpry: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online 1 Služby pskytvané v rámci paušálu za každý uživatelský účet... 2 1.1 Aktivní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Životopis Jakub Dušek

Životopis Jakub Dušek Živtpis Jakub Dušek Pslední aktualizace: 19.2.2015 Základní údaje Jmén Jakub Dušek Datum narzení 27.6.1980 Bydliště Dsažené vzdělání Jazyky Praha středšklské s maturitu čeština (rdný jazyk), angličtina

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY Datvá úlžiště a zálhvání Tematické blasti pr wrkshpy Ministerstv brany České republiky, Tychnva 1, 160 01 Praha 6 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom BULLETIN 10/2011 Pr zákazníky a partnery splečnsti MICOS spl. s r.., divize Telcm Vážení bchdní partneři, ve splupráci se splečnstí PROFiber jsme pr Vás připravili šklení na téma: OPTICKÉ ROZVADĚČE MONTÁŽ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Chronologick é pořadí z důvodu návaznosti znalostí 1) Zaměřené na Filenet. Předpokládaný rozsah - dny (8hod/den)

Chronologick é pořadí z důvodu návaznosti znalostí 1) Zaměřené na Filenet. Předpokládaný rozsah - dny (8hod/den) Vymezení předmětu zakázky Kurzy musí být prakticky zaměřeny - např. zpracvání případvé studie pmcí knkrétníh využití v praxi, pskytnutí praktickéh příkladu, na kterém se budu prbírat funkcinality a pdbně.

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry.

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry. Sftwarvý prces Sftwarvý prces definice suvisejících pjmů Sftware - Prgramvé vybavení pčítače. Sftware je tvřen suhrnem pčítačvých prgramů, pravidel, úvdní dkumentace a dat, která náleží prvzu pčítačvéh

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

1 Krycí list nabídky

1 Krycí list nabídky Základní údaje: 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Systém měření efektivity prcesů Zadavatel: Česká republika, Státní ústav pr kntrlu léčiv rganizační slžka státu IČ: 00023817 Sídl: Šrbárva 48,

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Přílha č. 1 zadávací dkumentace veřejné zakázky Dluhdbé ukládání digitálních dkumentů Technická dkumentace Veškeré pžadavky a ustanvení uvedené v tét přílze jsu pvinné, musí být bsaženy v nabídce a musí

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená Název: STUDIE PROVEDITELNOSTI II - pravená Část I. Výzvy - Elektrnická spisvá služba Část III. Výzvy - Digitalizace a ukládání dat Část IV. Výzvy - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Část V. Výzvy

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více