SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o."

Transkript

1 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT d pdniku návrh řešení IS/ICT pstavenéh na pen surce ERP/CRM balíku COMPIERE Tým S11: Hrník Jiří Měska Matěj Mihulka Martin

2 Obsah Manažerské shrnutí... 3 Shrnutí sučasnéh stavu dle zadání...4 Přestavení ERP/CRM Cmpiere...5 Open surce a jeh výhdy...5 Obecná charakteristika Cmpiere... 6 Reference a kmpetence S Shrnutí výhd Cmpiere pr...7 Nasazení Cmpiere na prcesy zákazníka... 8 Řešení jedntlivých blastí se systémem Cmpiere... 8 Příklad reprtu...10 Příklad BPR knkrétníh prcesu...11 Kncepce řešení Metdika S11 Cmpiere Implementatin Methdlgy Architektura buducíh řešení Scénář a harmngram implementace Organizační struktura prjektu...20 Zajištění prjektu smluvami...20 Parametry SLA...20 Pžadavky na sučinnst Pužité standardy a nrmy...22 Kalkulace ceny řešení LS 2005/2006 Strana 2 (celkem 26) VŠE Praha

3 Manažerské shrnutí Ddělat, neb vypustit. Shrnuje rzsah prjektu, c se bude řešit, klik t bude stát a jaku sučinnst vyžadujeme. Jaké přínsy se čekávají. V pdstatě t nahrazuje závěr. Měl by t dpvídat cca tmu, c budeme říkat při prezentaci. LS 2005/2006 Strana 3 (celkem 26) VŠE Praha

4 Shrnutí sučasnéh stavu dle zadání Firma má tři ddělené lkality (Centrum, závd Alfa a závd Beta). V těcht lkalitách existují různé aplikace pr různé úlhy. Prblémem je (krmě drbných chyb v sučasných prgramech) především dezintegrace jedntlivých systémů. Ta se ptm prjevuje v neefektivní kmunikaci mezi závdy a centrem, nejedntnsti evidence, nemžnsti sdílet infrmace apd. Kmunikace uvnitř firmy prbíhá pmcí telefnu a u nestandardizvaná. Administrativa je zpmalvána velkým pdílem ruční práce (např. reprty) a znepřehledňvána velkým pčtem ddělených evidencí. Pužívané aplikace jsu následující: Duble účetní prgram tvřící páteř eknmickéh systému firmy. Baláš, Premiér, Prgram dcházka sftware pužívaný persnalisty (3 různé prgramy) MS Excel pmcné evidence (velké mnžství) MS Wrd textvý editr (někde i psací strj) Amipr DTP a textvý editr (speciální dkumenty) Fxpr speciální evidence (legacy?) EVI kmplexní evidence dpadů (není integrace s statními kmpnentami ruční přepisvání dat) EJSD Intrastat + cl speciální aplikace (není integrace ruční přepisvání dat) Hlavním cílem zavedení nvéh IS/ICT je sjedncení vnitrfiremní administrativy vytvřením jasných pravidel a její autmatizace pmcí infrmačních technlgií. Eliminací ruční práce při předávání infrmací (mezi aplikacemi i lidmi) bude dsažen úspry nákladů na administrativu. LS 2005/2006 Strana 4 (celkem 26) VŠE Praha

5 Přestavení ERP/CRM Cmpiere Open surce a jeh výhdy Vzhledem k tmu, že námi nabízený balík patří d kategrie tzv. pen surce sftware a naše firma se specializuje na pdpru pen surce sftware, pvažujeme za důležité nejprve uvést základní charakteristiky tht velmi perspektivníh mdelu ddávek sftware. Základní myšlenku pen surce je, že zdrjvý kód prgramu je zdarma pskytnut veřejnsti k libvlnému účelu (kmpilace, úpravy ). Kdkli, kd má ptřebné znalsti může prgram zdarma pužívat a upravvat. Prtže tt ptřebné knw-hw nemají firmy, které se přím nezabývají IT (jak jsu České slévárny s.r..), vzniká na trhu prstr pr systémvé integrátry (jak je S11). Služby těcht integrátrů jsu ptm již placené (stejně jak u ne-pen surce balíků stále je ale cena řešení levnější SW licence). Těmit službami se myslí například analýzy, BPR, zakázkvé prgramvání, šklení uživatelů, service desk apd. Asi největší výhdu pen surce sftware je t, že zákazník má přím k dispzici zdrjvý kód (dle metdiky S11 i s vývjářsku dkumentací) k veškerému ddanému SW (i k zakázkvě dprgramvaným mdulům). Tent fakt dává zákazníkvi unikátní nezávislst na systémvém integrátrvi i výrbci. Umžňuje mu ttiž kdykli přejít k jinému subjektu, případně nechat si jinde zakázkvě dprgramvat část funkcinality třeba za 10 let. Pzn. metdika S11 CIM rzděluje prjekt implementace d etap, které vždy knčí ddávku určitéh díla, včetně fakturace. P každé fázi zákazník dstává pužitelný výstup (analýzu, funkční mdul, uživatelsku příručku atd.). V krajním případě je tak mžné měnit ddavatele i v průběhu prjektu, cž umžňuje i případná smluva. Eliminván je také rizik zániku výrbce. Pkud budete ptřebvat další funkcinalitu, úpravu vyplývající ze změny legislativy atd., nemusíte čekat na nvý release d výrbce, můžete si jej nechat kdykli d khkli dprgramvat. Díky tmu, že OSS (pen surce sftware) vyvíjejí stvky nezávislých vývjářů, je vždy rganicku sučástí vývje ddržvání standardů. Tent fakt dává OSS výhdu maximální mžné tevřensti a tím integrvatelnsti a interperability. V dalším textu bychm rádi uvedli a vyvrátili některé mýty OSS, které mhu neprávem budit pchybnsti jeh využití v prfesinálních aplikacích. OSS je méně kvalitní a uživatelsky nepřívětivý jak ddavatel OSS za jeh kvalitu zákazníkům ručíme. Námi ddávaný sftware je před uvedením v naší nabídce analyzván na úrvni zdrjvéh kódu a testván z uživatelskéh hlediska. OSS je amatérsky lkalizván za kvalitu lkalizace zákazníkvi pět ručíme smluvu. Lkalizaci prvádíme ve splupráci s dbrníky na česku legislativu a pdrbujeme testvání (i v případě jazykvé lkalizace). Pr OSS není technická pdpra technicku pdpru můžete získat na našem service desku 24/7 (něklik úrvní pdpry), neb zdarma v diskusních fórech, kmunitních webech a dalších vlně dstupných zdrjích. LS 2005/2006 Strana 5 (celkem 26) VŠE Praha

6 Obecná charakteristika Cmpiere P stručném úvdu d prblematiky OSS bychm nyní rádi stručně představili ERP/CRM balík Cmpiere. Cmpiere [kmpjere z italštiny splnit ] je americký balík ERP/CRM 1, který je jak OSS dstupný zdarma. Jedná se jeden z nejrzšířenějších a nejprpracvanějších OSS ERP systémů, cž dkládá i 1 milin dwnladů zdrjvéh kódu. Zralst tht systému umžňuje jeh bezprblémvé nasazení v pdnicích, a t bez zvýšených rizik a s velmi příznivými TCO (Ttal Cst f Ownership). Cmpiere je zalžen na technlgiích Java, cž umžňuje jeh platfrmní nezávislst (běží všude, kde lze nainstalvat JVM a JBss (pen surce) server). Je mžné h prvzvat v hetergenních prstředích na Vaší stávající infrastruktuře. Řešení je plně databázvě nezávislé. Lze prvzvat např. s databázemi Firebird (zdarma), neb Oracle (pr velmi rzsáhlá řešení) a s dalšími. Krmě ERP a CRM dispnuje další funkcinalitu PRM (prdej přes partnery), SCM (řízení ddavatelů), OLAP (BI manažerské analýzy), HRMS (persnalistika), E-cmmerce (B2B i B2C webvé sambsluhy), pdpra řízení prjektů a wrkflw. Veškerá funkcinalita je v prgramu rganizvána prcesně a integrvána. Systém navíc bsahuje vlastní vývjvý framewrk, který usnadní rzšiřvání funkcinality. Můžete tedy na jedné straně získat světvé prcesní knw-hw, ale na druhé straně nepřijdete knkurenční výhdu vyplývající z unikátnsti Vašich prcesů. K aplikaci lze přistupvat pmcí tenkéh klienta (Java), neb webvéh rzhraní (prhlížeč) přes internet. Tt řešení umžňuje prvz aplikace a databáze centralizvaně (umístění v datacentru) a přístup uživatelů přes internet z jakéhkli místa na světě. Tímt dpadne zákazníkvi starst správu serveru a aplikace a zvýší se mbilita například bchdníků i dalších zaměstnanců. Vyžadvána je dbrá dstupnst přístupvých linek (d internetu) na straně zákazníka t však již dnes není větší prblém. Výhdu je ptm n-line prvz a práce puze s jedněmi aktuálními daty. Reference a kmpetence S11 S11 je firma, která se věnuje pdpře a ppularizaci pen surce sftware v českém bchdním prstředí. Mim jiné se zabýváme lkalizací nejlepších světvých pen surce řešení, které ptm implementujeme u našich zákazníků. K těmt řešením pskytujeme všechny běžné služby jak je analýza, BPR (business prcess reengineering), zakázkvé prgramvání, šklení uživatelů, pdpra v rutinním prvzu a rzvj systému. Mezi našimi zaměstnanci jsu zkušení prject manažeři, analytici, knzultanti a vývjáři s praxí z předních českých i světvých IT firem. Máme vyvinutu vlastní metdiku IT prjektů, která je zalžena na maximální škálvatelnsti našich kapacit a na myšlence, že zákazník má platit jen za t, c chce a ptřebuje a ne za balíčky služeb. Zdůrazňujeme 1 ERP = Enterprise Resurce Planning - eknmický systém CRM = Custmer relatinship management - infrmační pdpra řízení vztahů se zákazníky LS 2005/2006 Strana 6 (celkem 26) VŠE Praha

7 maximální kvalitu námi ddaných služeb, díky metdice rychlé implementace systémů, můžeme ptm věnvat větší pdíl času důkladnému testvání a dlaďvání uživatelských pžadavků. Cílem je aby námi ddaný sftware práci lidem ulehčil a ne aby byl překážku efektivní práce. S našimi službami pdpry v rutinním prvzu dstanete s pen surce aplikací kmfrt velkých kmerčních balíků. Na závěr uvádíme reference sftware Cmpiere ve světě a v ČR: Gdyear Germany (distributr pneumatik) Le Plmb Français (výrbce uzávěrů) Audaxis (mezinárdní distribuce -Belgie) ActFact (Hlandský direct marketing) CmDivisin (knižní vydavatel -Německ) Firma Walter - distributr zbraní Madalbal ERP/CRM Cmpiere řešení v distribuční splečnsti Shrnutí výhd Cmpiere pr Stručně řečen výhdy systému Cmpiere nad knkurenčními balíky jsu následující: Nižší cena díky úspře za SW licence a využití stávající infrastruktury. Nezávislst na výrbci a ddavateli. Plná integrace funkcinality a tevřenst (imprty, exprty dat, n-line prpjení). Převzetí světvých best practice. Splupráce s partnery, zákazníky i ddavateli přes webvu sambsluhu. Flexibilita a nastavitelnst, mžnst dprgramvat ckliv, kýmkliv. Nízké nárky na interní IT persnál díky utsurcingu prvzu aplikace (mžn implementvat také jak in-huse včetně šklení administrátrů, neb jak ASP s měsíčním paušálním pplatkem). LS 2005/2006 Strana 7 (celkem 26) VŠE Praha

8 Nasazení Cmpiere na prcesy zákazníka Řešení jedntlivých blastí se systémem Cmpiere Segment/ Oddělení/Mdul Účetnictví Očekávání d nvéh IS Řízení výrby Řešení Cmpiere Bezchybné fungvání v nline (nční dávky) =denně platné údaje v závdě i pražské centrále umžní akční kmunikaci s partnery, v rámci zavedení bude uplatněn přísné střediskvé dělení nákladů, dhad splečných nákladů atd. Režie dle dsavadníh trendu Pdpra účetnictví dle platné české legislativy v rámci lkalizace (garantván). On-line zpracvání, mžnst ad-hc i předem definvaných reprtů. Sklady Vedeny n-line ve všech ptřebných veličinách, umžňující sledvat např. realizvané prdejní ceny d pzice, přes dběratele p celé středisk neb náklady buducí výrby = vstupy pr kalkulace Reálný stav skladvých zásb v průměrných cenách On-line zpracvání v reálném čase, reprty a exprty dat v mnha frmátech dle přání. Mžnst napjení třetíh sftware přím na databázi. Odbyt Pptávky Jedntná evidence bch.dd. umžní ad hc přehled stavu plnění zakázky, bjemech dvedené výrby i nasmluvanéh plnění k následné výrbě, skluzech, a t vše p zákaznících, pzicích, střediscích Nadstandardní mdul na zakázku Reálný stav přijatých bjednávek = plán výrby Pdpra bchdu je sučástí funkcinality CRM. Libvlné reprty. Mžnst dprgramvání dle analýzy prcesů a BPR, neb mžnst napjení již existujícíh SW. Předpkládáme využití standardní funkcinality CRM s úpravami dle specifických ptřeb. Nákup Systém bjednávek právněných (veducích středisek), schvalvacíh prcesu bez fyzickéh bíhání sb právněných, přehledu stavu zásb, nasmluvaných ddávek = tj. průměrných nákladech buducíh bdbí, jedntný přehled a kntrla výběrvých řízeních, vývji cen atd. Reklamace Nadstandardní mdul sdílená evidence prpjitelná s evidencí dbrpisů a párvání s vráceným zbžím = kntrla vyřízení reklamace a vrácení materiálu Reálný stav skladvých zásb + bjednané vstupy = v průměrných cenách Odhad dle trendu Wrkflw engine je rganicku sučástí systému a všechny administrativní prcesy jsu řízeny jak wrkflw. Mžnst definvání prcesů pmcí vizuálníh nástrje. Standardně sučástí CRM funkcinality s mžnstí custmizace dle analýzy prcesů a BPR LS 2005/2006 Strana 8 (celkem 26) VŠE Praha

9 Segment/ Očekávání d nvéh IS Řízení výrby Řešení Cmpiere Oddělení/Mdul Zmetkvitst Nadstandardní mdul sdílená evidence prpjitelná s evidencí umžňující histricky sledvat trendy Odhad dle trendu Dprgramvání na základě analýzy pžadavků uživatelů. Objem výrby Mzdy Autmaticky vyplývá z vkládání přijatých bjednávek a dvdů htvé výrby na sklad, vše p střediscích, dběratelích i pzicích Autmatické prpjení údajů dcházce a dměnách vkládaných na střediscích, dat persnálníh, pužití zvlených parametrů (např. dsažení limitu prduktivity) k výpčtu dměn, průměrných mezd atd. Persnalistika - dtt - Majetek Autmatická evidence nákladů na pravy a výpčet dpisů Manažerské Veškeré vznikají autmaticky přehledy dle zvlenéh přednastavení Plán výrby = reálný stav přijatých bjednávek Průměrné mzdy * plánem definvaný pčet hdin Pdpra plánvání výrby je standardní sučástí ERP funkcinality. Údaje vkládány ručně veducími (příp. imprt z MS Excel), neb mžnst napjení na elektrnický dcházkvý systém (píchačky) není sučástí ddávky dpručen. Mžnst napjení kdykli v buducnu. HR funkcinalita je plánvána d knce rku, mžn dprgramvat individuálně. standardně an + mžnst ad-hc reprtů + BI třetích stran. Další Rekapitulace dběratele (pr jednání s db.) histrie měsíčních dběrů v kg,ks,kč v členění dle typu prdukce, dle pzic dle jedntlivých výrbků inf mnžství ddaných kusů, zmetkvitsti, reklamacích, cenách a jejich změn,.. Výstupy značených mdulů pužité v jedntném systému kalkulací s přijatelnu dchylku dhadnu buducí zisk/ztrátu = pdklad pr rzhdvání, bchdní jednání i mtivaci Mžnst sestavení reprtu pdle kteréhkli atributu, kterékli entity. Zalžen na datvém slvníku (data dictinary). Knkrétně v seznamu zákazníků klikneme na jmén zákazníka a můžeme zvlit kritérium, které chceme sledvat např. suma tržeb d-d. Můžeme také zahrnut všechny zákazníky atd. Lgika sestavvání reprtů je pdbná práci s MS Access. Definice reprtů lze ukládat. Obecné výhdy / nevýhdy Jedntná data nenesu chybvst přepisem, sdílí je veškeří právnění uživatelé ve stejné pdbě, šetří se pracvní dba využitelná pr zdknalení technlgie výrby neb hledání a realizvání eknmických výhd, umžňuje ve strukturvané pdbě a de fact n-line využívat reálné či čekávané hdnty k jednání či rzhdvání Výše uvedené samzřejmě nad rámec ptimalizace vytížení výrbních kapacit, vytížení směn pracvníky, relevantníh sledvání prav strjů a jejich vytížení Tabulka 1 - Řešení prblémvých blastí systémem Cmpiere An. LS 2005/2006 Strana 9 (celkem 26) VŠE Praha

10 Výše uvedená tabulka bsahuje dpvědi na čekávání d zavedení nvéh ERP systému, která frmulval vedení Českých sléváren s.r.. v pptávkvém dkumentu (zadání CASE). V zadání byl taktéž pžadván příklad sestavy. Ten je uveden v následující pdkapitle. Příklad reprtu Standardní sestavy lze genervat z každé brazvky stiskem tlačítka. Na brázku je příklad reprtu aktivních bjednávek. Sestavu můžeme dále custmizvat, neb vybírat z přednastavených pmcí rzvíracích (drill-dwn) menu. Je mžn definvat libvlný dtaz nad celu databází (pdbně jak v MS Access). Zde jsu zhledněna uživatelská práva - každý manažer má přístup k určité mnžině datvých bjektů. Šablna, d které se budu sestavy genervat, bude při implementaci upravena prfesinálním grafikem dle pžadavků zákazníka. Obrázek 1 - Snímek brazvky se sestavu LS 2005/2006 Strana 10 (celkem 26) VŠE Praha

11 Příklad BPR knkrétníh prcesu Ddělá Matěj - Plně v jeh kmpetenci. LS 2005/2006 Strana 11 (celkem 26) VŠE Praha

12 Kncepce řešení Metdika S11 Cmpiere Implementatin Methdlgy Pr řízení prjektu pužíváme v případě ERP systému Cmpiere metdiku (Cmpiere Implementatin Methdlgy) /http://www.cmpiere.rg/supprt/implement/methdlgy.html/, navrženu výrbcem systému firmu CmPiere, Inc. Metdiku jsme bhatili garance a prcesy řízení kvality, které služí k eliminaci případných rizik rzsáhléh prjektu. Základním cílem metdiky je rychle umžnit testvání systému reálnými uživateli. Knkrétně se jedná přístup pdbný prttypingu, kdy v prvním kle relativně rychle implementujeme prdukční verzi systému, která má služit pr testvání uživateli. Vzhledem ke zkušensti, že žádná analýza nemůže zachytit všechny nuance prvzu nvéh systému, pčítáme s dalšími (až n) kly úprav. Nasazení tedy prběhne iterativně s tím, že v každé další iteraci se budu realizvat menší a menší úpravy. Pr nasazení v Českých slévárnách s.r.. pčítáme se základní velku implementací a dvěma kly následných úprav. Velmi důležitými aspekty tedy jsu: Šklení uživatelů - prbíhá před uživatelským testváním. Pr úspru nákladů dpručujeme v tmt prjektu pršklit tzv. klíčvé uživatele frmu něklikadenníh wrkshpu. Klíčví uživatelé ptm pršklí statní své klegy. Testvání Interní - Testy prvádí tým ddavatele za účelem eliminace chyb a zajištění suladu s buducím stavem definvaným v analýze. Zákaznické - Testy prvádí pracvníci zákazníka, který simuluje průběh prcesů, tak jak mají prbíhat v praxi s cílem genervat návrhy na zlepšení funkcinality a ergnmie systému (úpravy vládacích prvků brazvek, návrhy sestav, apd.) Zátěžvé (simulvané) - schpnst prdukčníh systému ddržet parametry kvality. Zátěž je simulvána speciálním sftwarem s cílem dhalit a eliminvat slabá místa v systému. Zátěžvé (uživatelské) - všichni uživatelé budu pracvat se systémem tak, aby se dhalila případná úzká místa, která se neprjeví při simulvaných testech. Finální uživatelský test - jedná se prvz ve stavu, kdy je schválena a implementvána finální pdba aplikace. Systém se před nasazením pužívá duplicitně vedle staréh systému a jedná se tak generální zkušku. V bdbí tht testu je třeba pčítat se zvýšenými nárky na pracvníky, kteří budu najednu pracvat starým i nvým způsbem. V tét fázi budu již dstraňvány puze případné kritické chyby (jejich výskyt se nepředpkládá). Případné pžadavky na úpravu vlastnstí systému budu řešeny pdle rzsahu v rámci běžné údržby či nvéh rzvjvéh prjektu. LS 2005/2006 Strana 12 (celkem 26) VŠE Praha

13 Řízení změn - incidenty jsu přijímány a evidvány v helpdesku ddavatele. T je systém, který služí jak rzhraní mezi ddavatelem a uživateli/testery (v prvzu a testvání). Incidenty se dále třídí na Chyby Kritické Závažné S nízku priritu Pžadavky na změnu funkcinality - se prjednávají na různých úrvních rganizační struktury prjektu, dle závažnsti a nutnsti rzhdnut, jaké úpravy budu v ceně a jaké případně nad rámec ceny prjektu. Dkumentace se dělí na něklik dalších typů, které jsu sučástí řešení v každé etapě. Vývjvá - analýzy a návrhy řešení. Uživatelská - uživatelské manuály, šklící materiály. Testvací - testvací scénáře, výsledky testů. Prjektvá - smluvy, zápisy z jednání, příkazy, pžadavky z helpdesku. Živtní cyklus prjektu je rzdělen na základní etapy. Každá etapa je uknčena akceptačním řízení, p která spčívá v předání výsledků etapy a fakturaci za dané díl. Etapa tedy vždy musí mít knkrétní výsledek, který je pužitelný jak vstup navazující etapy. V jedntlivých etapách prbíhají paralelně neb sérivě činnsti, které jsu knkrétní náplní etapy. Více živtním cyklu bude zřejmé z harmngramu prjektu. Prjektvý tým bude mít k dispzici elektrnické úlžiště dkumentů, které je standardně pužíván ddavatelem. Zákazník bude mít přístup k finálním verzím dkumentů na extranetu v elektrnické verzi. Pdklady pr akceptaci a další dkumenty, které jsu sučástí výstupu každé etapy, budu předány v listinné pdbě v předem dhdnutém pčtu kpií (např. uživatelské příručky, šklící materiály apd.). Zákazník má práv nechat na své náklady kvalitu všech předávaných výstupů věřit nezávislu třetí stranu (auditrem). Pžadavky na sučinnst vyplývají z jedntlivých etap rientačníh harmngramu prjektu. Architektura buducíh řešení Vzhledem k dnešní cenvé dstupnsti kmunikačních linek a ptřebě pdniku mít všechna data (např. ve frmě manažerských reprtů) k dispzici v reálném čase, dpručujeme zalžit systém na centralizvané databázi. Již dnes systém řízení částečně dpvídá centralizvanému mdelu (bchd a finance v centru, výrba ve střediscích.). Předpkládáme, že nadcházející BPR tyt tendence jen psílí. Centralizvanému zpracvání dat také dpvídá architektura samtnéh systému Cmpiere, který je řešen jak třívrstvý client-server mdel. Pr maximalizaci pdílu efektu na nákladech (TCO) dpručujeme utsurcvat prvz a údržbu servervé části (databáze a aplikační lgika). Servery budu umístěny v prfesinálním datacentru. Výhdu je, že budu LS 2005/2006 Strana 13 (celkem 26) VŠE Praha

14 napjeny přím na páteřní síti internetu a bude značně snížen rizik (prfesinální zálhvání, disaster recvery, dstupnst apd. budu garantvány v SLA). V kmpetenci interníh IT bude puze starst kncvé stanice a internetvé připjení, jak tmu byl dpsud. Tím se značně sníží ptřeba zašklvat IT persnál.. Buducí architektura bude nejlépe vidět na následujícím zjedndušeném schématu. Schéma bsahuje něklik úrvní detailu. Uprstřed nalezneme prpjení na úrvni lkalit páteřními linkami internetu (různé technlgie, na které nemáme vliv). Další úrvní je úrveň lkalit patřících zainteresvaným na IS (budvy). Na tét úrvní vlíme přístupvé linky pslední míle (zůstává v kmpetenci zákazníka - ddavatel puze uvede minimální parametry ptřebné k zajištění kvality služby). Nejdetailnější úrveň má naznačit jedntlivé LAN v knkrétních budvách (závdech) a kncvé stanice. Na kncvých stanicích může běžet JAVA klientská aplikace, neb může být klientem webvý prhlížeč. Zeleně pdbarveny jsu segmenty, které zůstávají v kmpetenci interníh IT ddělení (ale prvz je mžn utsurcvat v rámci zvláštníh prjektu). Červeně pdbarvená plcha vyznačuje segment, jehž prvz dpručujeme utsurcvat (prvz za paušální pplatek). Bíle pdbarvená plcha vyznačuje segmenty, které nemá přím pd kntrlu ani zákazník, ani ddavatel. Jejich parametry jsu nasmluvány v SLA. Minimální pžadavky budu upřesněny dále. Obrázek 2 - Architektura řešení ERP Jiný phled na architekturu řešení nabízí následující schéma. LS 2005/2006 Strana 14 (celkem 26) VŠE Praha

15 Obrázek 3 - Technlgie v Cmpiere ERP V následující tabulce uvádíme minimální pžadavky na technlgicku infrastrukturu. Za těcht pdmínek je mžn garantvat plnu pužitelnst aplikace. Systémvé pžadavky pr servervu část Operační systém Jakýkli s pdpru prstředí JAVA a databáze Firebird SQL (Windws 2003 server) Prcesr dpručen Intel P4 3GHz a vyšší Diskvý prstr 5GB (včetně databáze) dpručen RAID 10 pr DB server Operační paměť 1 GB Síť TCP/IP spjení ke klientům Systémvé pžadavky pr klientsku část Operační systém Jakýkli s pdpru JAVA Prcesr Dpručen Intel Celern 1GHz a vyšší Diskvý prstr 3MB (bez JRE) Operační paměť Minimálně 128MB dpručen 256MB Zbrazení 1024 x 768 hi-clr Síť TCP/IP Systémvé pžadavky na kmunikační linky Přensvá kapacita 512 kbps + 32kbps na uživatele dwnstream a 32kbps na uživatele upstream Odezvy ping k serveru <100ms Tabulka 2 - Pžadavky na infrastrukturu LS 2005/2006 Strana 15 (celkem 26) VŠE Praha

16 Scénář a harmngram implementace Vzhledem k centralizaci aplikace je nejlgičtější implementvat systém metdu velkéh třesku (big bang). Navrhvaný pstup je také pdstatněný vzhledem k relativně malému pčtu uživatelů (33). Prakticky t znamená instalvat aplikaci, dladit ji, testvat, zašklit uživatele, namigrvat data, prvést testvací prvz s reálnými daty a k (big bang) přestat využívat staré aplikace. Zvláště v psledních etapách je třeba pčítat s větší zátěží uživatelů, kteří budu duplicitně pracvat ve starém i nvém systému. Tt řešení je všem nezbytné z hlediska řízení rizik. Orientační harmngram prjektu je uveden v následující tabulce. Detailní plán prjektu je zpracván v aplikaci MS Prject. Tabulka ppisuje jedntlivé etapy, jejich náplň (činnsti), výstupy, které jsu předávány jak pdklad pr akceptaci, rle ddavatele a zákazníka s pčtem člvěkhdin uvedeným v závrce. Pzn. D ceny prjektu nejsu zapčítány náklady na zdrje zákazníka. Tyt hdnty je nutné brát jak pžadavek ddavatele na sučinnst. Celý prjekt startuje rámcvu smluvu, na kteru navazují další tři (resp. čtyři smluvy): Smluva na BPR Smluva na řešení Smluva na implementaci Smluva na prvz (ta startuje nvý prjekt prvzu IS/ICT). V ceně tht prjektu je dle zadání kalkulvána cena 1 rku prvzu. Prjekt je nabízen jak celek. Nicméně v případě zájmu zákazníka je mžn realizvat jen část prjektu. Z harmngramu je vidět velký důraz na testvání a šklení uživatelů, čímž významně eliminujeme rizika prjektu. Při práci taktéž aplikujeme pravidla řízení kvality, která zaručují minimální chybvst jak v samtném systému, tak v ddané dkumentaci. LS 2005/2006 Strana 16 (celkem 26) VŠE Praha

17 Milník 3.6. Etapa Činnsti v rámci etapy Předané výstupy Rle ddavatele Rle zákazníka Uzavření rámcvé Rámcvá smluva Prject manažer (16) Prject manažer (16) smluvy Uzavření rámcvé smluvy Milník Analýza prcesů a BPR Akceptace výsledků analýzy Uzavření smluvy na Smluva na BPR Prject manažer (16) Prject manažer (16) BPR Analýza prcesů Analýza rganizace Analýza dat Business analyst (96) Management (16); Klíčvý uživatelé (40) BPR Návrh rganizace Návrh datvých bjektů Business analyst (96); ERP Management (56) Tvrba studie nvéh systému Studie nvéh systému Cnsultatnt (48) Business analyst (56); ERP Cnsultatnt (48) Akceptační prtkl Prject manažer (16) Prject manažer (16) Milník Analýza a návrh systému Akceptace návrhu Uzavření smluvy na řešení Detailní návrh buducí architektury IS Návrh parametrizace Cmpiere Tvrba testvacích scénářů Návrh dprgramvávaných sučástí Tvrba vývjvé dkumentace Analýza sučasnéh stavu IT infrastruktury Návrh změn IT infrastruktury Tvrba uživatelské dkumentace a šklících materiálů Vývjvá dkumentace; Uživatelská dkumentace; Testvací scénáře Prject manažer (16) Prject manažer (16) Slutin architect (96); Technik (40) Slutin architect (96); Technik (40) Slutin architect (96); ERP Cnsultatnt (96) IT manažer (20); Správce IT (20) IT manažer (10); Správce IT (10) Akceptační prtkl Prject manažer (16) Prject manažer (16) LS 2005/2006 Strana 17 (celkem 26) VŠE Praha

18 Milník Milník Etapa Činnsti v rámci etapy Předané výstupy Rle ddavatele Rle zákazníka Uzavření smluvy na Prject manažer (16) Prject manažer (16) implementaci Instalace jádra na Prgramvání Tvrba Technik (40); testvací i prdukční administrátrské Prgramátr (80); prstředí dkumentace ERP Cnsultant (40) Parametrizace Klíčvý uživatel (80) Implementace Akceptace I. kl úprav Akceptace Interní testvání Opravy chyb z interníh testvání Interní testvání Sběr a správa pžadavků Nasazení dprgramvaných mdulů Řešení interface na další prgramy Zákaznické testvání Šklení klíčvých uživatelů Šklení všech uživatelů Závěry interníh testvání, Prtkly šklení uživatelů, Detailní administrátrská dkumentace ERP Cnsultatnt (40); Prgramátr (80); Šklitel (40) Tester (40); ERP Cnsultatnt (24); Šklitel (40) Tester (40); Slutin architect (20), Prgramátr (20); Šklitel (40) Klíčvý uživatel (80) Klíčvý uživatel (80) Akceptační prtkl Prject manažer (16) Prject manažer (16) Závěry interníh testvání; Prtkly šklení; Seznam změn k zapracvání Prgramátr (20);;Šklitel (40) Tester (40);;Šklitel (40) Prject manažer (40); Šklitel (40) Klíčvý uživatel (40); Uživatel (40) Klíčvý uživatel (40); Uživatel (40) Klíčvý uživatel (40); Uživatel (40) Akceptační prtkl Prject manažer (16) Prject manažer (16) LS 2005/2006 Strana 18 (celkem 26) VŠE Praha

19 Milník Milník Etapa Činnsti v rámci etapy Předané výstupy Rle ddavatele Rle zákazníka Zapracvání Úprava dkumentace Prgramátr pžadavků (20);ERP Cnsultant (60) II. kl úprav Akceptace Generální zkuška Akceptac e Rutinní prvz Interní testvání Zátěžvé testvání Zátěžvé simulvané testy Optimalizace Tester (40); Prgramátr (10); ERP knzultant (10) Závěry testů, Upravená dkumentace Tester (20); Technik (20); Prject manager (10) Uživatel (60), Správce IT (10) Akceptační prtkl Prject manažer (16) Prject manažer (16) Migrace dat ERP Cnsultant (80); Prject manažer (40); Prgramátr (20) Duplicitní prvz Pdpra Optimalizace Zpráva z generální zkušky Knec prjektu - navazuje prjekt prvzu a pskytvání pdpry (viz cenvá kalkulace prvzu). ERP Cnsultant (80); Technik (20); Prgramátr (20); Správce IT (10); Klíčvý uživatel (80) Uživatelé (300) Akceptační prtkl Prject manažer (16) Prject manažer (16) Pznámky V závrce za názvem rle je uveden pčet člvěkhdin. Jednu rli může zastávat více lidí, neb může mít asistenta Prject manažer je řízením prjektu a vedením prjektvé dkumentace, kmunikací a krdinací vytížen 20 hdin týdně. V bdbí akceptací navíc dalších 16 hdin. Smluvy pdepisuje statutární rgán, prject manažeři se účastní přípravy smluvy. Tabulka 3 - Orientační harmngram řešení LS 2005/2006 Strana 19 (celkem 26) VŠE Praha

20 Organizační struktura prjektu Ddělá Martin, tak aby t byl kmpatibilní s tabulku (Tabulka 3). Případně může v tabulce měnit člvěkhdiny a rle jak chce. Etapy mhu být v MS prjektu rzebrány detailněji. Zajištění prjektu smluvami Ddání prjektu je zajištěn něklika druhy smluv. Základní smluvu je smluva rámcvá, která stanvuje becné pdmínky splupráce a definuje pdby následujících smluv. Ddavatel se v ní zavazuje uzavřít smluvy na všechny následující etapy (pdmínku je splacení faktury za předcházející etapu). Zákazník má napak práv, kterukli následnu smluvu neuzavřít a vyřešit danu etapu jiným subjektem. Pkud by ddavatel měl pužít výstupy třetí strany, může uzavření smluvy na následující etapu dmítnut, dkud nebudu dané materiály dpvídat jeh pžadavkům. Z hlediska právníh tat smluva vychází z 50a a 50b ObčZ, které upravují smluvu smluvě buducí. Sučástí tét smluvy jsu již i parametry SLA ddanéh infrmačníh systému, které všem platí za pdmínky, že implementace bude dhdnuta s S11. Obecné platební pdmínky jsu již také definvány v rámcvé smluvě. Na rámcvu smluvu navazují tři smluvy typu smluva díl pdle 536 a násl. ObchZ. Jedná se : Smluvu na BPR - jejímž předmětem je studie bsahující analýzu stávajících prcesů a jejich reengeneering. Výsledkem je tedy návrh nvé bchdní lgiky s tím, že je předem zhledněn využití EPR Cmpiere. Smluva na řešení - jejímž předmětem je detailní technická specifikace řešení na základě Cmpiere ERP, včetně vývjvé, uživatelské, administrátrské, šklící a testvací dkumentace. Smluva na implementaci - zahrnuje netypicky 4 etapy prjektu (dpručujeme prvést jak jeden celek). Tyt etapy zahrnují implementaci, testvání na různé úrvni a úpravy dle uživatelských pžadavků. Výstupem těcht etap je kmpletní ERP systém testvaný a dladěný dle ptřeb firmy. P ddání systému a přechdu d rutinníh prvzu je mžn uzavřít smluvu na prvz ERP systému, která je zalžena na příkazní smluvě dle 724 a následujících ObčZ. V ní je, krmě ceny za prvz, znvu definvána dhda úrvni služby (SLA), tentkráte nejen na infrmační systém, ale také na služby jak service desk a další. Parametry SLA Něklikrát v tmt textu byly zmíněny parametry kvality služby SLA. Vzhledem k tmu, že jsu dhdnuty v různých smluvách, pvažujeme za vhdné shrnut je na jednm místě. Parametry jsu rzděleny na nrmální, při kterých je ddavateli placen servisní pplatek (v prvzu) v plné výši. Sankční, při kterých je ddavatel sankcinván 50% servisníh pplatku a kritické, při kterých není účtván žádný servisní pplatek. Při neddržení kritických parametrů je účtvána ddavateli smluvní pkuta (bvykle ve výši servisníh pplatku). LS 2005/2006 Strana 20 (celkem 26) VŠE Praha

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009 Business Intelligence - principy, efekty, předpklady OKsystem, 26/11/2009 Jan Pur katedra IT, VŠE / ITG, s.r.. (pur@vse.cz, pur@itg.cz ) Snímek 1 Agenda 1. Prč Business Intelligence? 2. Základní principy

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné pžadavky Ddavatel dkumentaci zpracuje a bude dkumentaci v celém rzsahu průběžně aktualizvat při každé změně verze

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Splečnst WEBCOM a. s. Vám nabízí kmpletní pkrytí Vašich pžadavků na zajištění služeb technické pdpry Micrsft Dynamics přesně pdle Vašich ptřeb a v pžadvaném časvém hrizntu

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Odhady, nabídky, měření a historie

Odhady, nabídky, měření a historie Odhady, nabídky, měření a histrie Tmáš Krátký, Michal Petřík, Bhumír Zubek tmas.kratky@prfinit.eu, michal.petrik@prfinit.eu, bhumir.zubek@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/pr-univerzity/univerzitnivyuka/a4m33sep.html

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tmáš Kabrhel 1 T že dkáže ptimalizvat a ušetřit firemní klientele náklady na servis a pravy vzidel jen dkladuje neustále se rzšiřující se pčet vzidel ve správě včetně rzšiřující

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Maintenance Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka C je údržba? Stav systému Systém je

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem Tiskvá zpráva Praha, duben 2008 Vyrben pr váš televizr BRAVIA : nvé flexibilní DVD rekrdéry s pevným diskem Mžnst připjení HDD videkamery pr přímé digitální kpírvání* Funkce X-Pict Stry pr vytváření pkrčilých

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Information and Data Management. 2014 Profinit. All rights reserved.

Information and Data Management. 2014 Profinit. All rights reserved. Infrmatin and Data Management RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Infrmační a datvý management Disciplína zaměřená na správu infrmací (z mnha zdrjů) a spřístupnění

Více

Bakalářská práce. Redesign procesu testů a test management. Redesign of Test and Test Management Processes. Kateřina Urbanová

Bakalářská práce. Redesign procesu testů a test management. Redesign of Test and Test Management Processes. Kateřina Urbanová Bakalářská práce Redesign prcesu testů a test management Redesign f Test and Test Management Prcesses Kateřina Urbanvá Unicrn Cllege 2010 Unicrn Cllege, V Kapslvně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Configuration Management

Configuration Management Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Cnfiguratin Management Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Sftwarvý prces??? Sftwarvý

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 Přílha č.6 Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 1 z

Více

NABÍDKA KURSŮ a WORKSHOPŮ V OBLASTI TESTOVÁNÍ

NABÍDKA KURSŮ a WORKSHOPŮ V OBLASTI TESTOVÁNÍ NABÍDKA KURSŮ a WORKSHOPŮ V OBLASTI TESTOVÁNÍ K O M I X s. r.., H l u b v a 1, 1 5 0 0 0 P r a h a 5, t e l.: +4 2 0 257 288 211, f a x: +4 2 0 257 288 221, s a l e s @ k m i x. c z, w w w. k m i x. c

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Case study Nové Internetové bankovnictví. František Řezáč

Case study Nové Internetové bankovnictví. František Řezáč Case study Nvé Internetvé bankvnictví František Řezáč Přednášející - František Řezáč Prmce na FAV 2008 Velké prjekty Oblíbené Mbilní pdpra pzemníh dbavení pr Letiště Václava Havla Technický a funkční redesign

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury Manuál Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury S s = 62 370 mm 2 210 mm A4 Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8 Outsurcing tiskvých řešení pr městsku část Praha 14 Přílha č. 1 - Technické pžadavky Technické pžadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tiskvá zařízení Pžadvané technické parametry jsu ppsány

Více

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool Pdmínky - TaskPl Verze 2012.2 Obchdní a prvzní pdmínky pr systém TaskPl I. Terminlgie Objednatel uživatel systému TaskPl Pskytvatel subjekt pskytující Objednateli služby suvisející s prvzem, údržbu, správu

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičskéh záchrannéh sbru České republiky Klknerva 26, pšt. přihr.69, 148 01 Praha 414 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky M V-73255-2/IO

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014 A3RIP Řízení prjektů 13. seminář 8. 10. 12. 2014 Obsah 1. uknčení prjektu 1a. cíle při uknčení prjektu 1b. pakvaně pužitelné výsledky 1c. archivace dkumentů 2. hdncení prjektu 3. úspěch prjektu 4. time

Více