PROCE55 Warehouse. Přehled

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROCE55 Warehouse. Přehled"

Transkript

1 Přehled

2 Obsah Představení PROCE55 Warehouse... 3 Integrace PROCE PROCE55 Scheduling... 4 PROCE55 Maintenance... 4 PROCE55 Quality... 4 Specifické vlastnosti PROCE55 Warehouse... 5 Flexibilní struktura skladů... 5 Plná funkcionalita při zablokovaném ERP systému... 5 Off-line režim mobilního terminálu... 5 Propojení s ERP systémem a skladovými systémy... 5 Integrace se SAP... 5 Čárové kódy... 6 Tisk štítků s čárovými kódy... 6 Dodavatelský portál pro tisk čárových kódů 6 Vysledovatelnost... 6 Just-in-time a just-in-sequence... 6 Základní funkce PROCE55 Warehouse... 7 Příjem... 7 Dodací avízo... 7 Příjem s kontrolou kvality... 7 Naskladnění... 7 Rozpaletování... 7 Vychystávání... 7 Balení... 7 Doplňování zásob... 8 Vyskladnění... 8 Zásobování výroby... 8 Expedice... 8 Nakládka... 8 Řízení skladových zakázek... 8 Reporting... 9 Průběžná inventura (Cycle-count)... 9 Standardní inventura... 9 Rozšiřující funkce PROCE55 Warehouse Externí přístup Propojení s logistickými společnostmi Zajištění kvality (Quality Assurance) Cross docking Zpětná logistika Řízení úkolů Kitting Převažování a přebalování výrobků Zrání výrobků Řízení expedice dle data spotřeby Podklady pro účtování Schémy příkladu integrace PROCE55 Warehouse se SAP Integrace PROCE55 Warehouse se SAP Struktura skladů Vstup materiálu na sklad vůči objednávce (MIGO) Naskladnění s paletizací Příklady implementovaných řešení Příjem Naskladnění Evidence vratných obalů u příjmu materiálu 16 Zásobování výroby: řízení provozu Kanban zásobovacího vláčku Expedice Expedice příjem z výroby Expedice nakládka Reporting Inventura Vyhledávání materiálů v offline režimu Externí přístup: webový portál pro dodavatele Technologie PROCE Flexibilita Rychlá implementace Jednoduchá obsluha Výhodná licenční politika Katalog řešení PROCE Kontakt East-Gate Strana 2

3 Představení PROCE55 Warehouse PROCE55 Warehouse řídí pohyb a skladování materiálů v rámci jednoho anebo vícerých skladů pro jednu anebo více firem. Zpracovává související transakce jako příjem, naskladnění, vychystávání, expedici a mnohé další. Všechny procesy jsou realizovány s ohledem na aktuální informace o obsazenosti skladových pozic. Pro efektivní monitorování a řízení materiálového toku využívá PROCE55 Warehouse různé technologie včetně čteček čárových kódů anebo RFID, mobilních terminálů a bezdrátových sítí.kromě funkcionalit, které mají standardní Warehouse Management Systémy (WMS) má PROCE55 Warehouse několik důležitých funkcionalit a vlastností:» řešení ušité na míru zákazníkovi - možnost zavedení specifických funkcí pro řízení logistických procesů, které vyžaduje reálný život zákazníka, a jsou nad rámec běžných balíkových systémů;» jednoduchost použití žádné zbytečné obrazovky ani zbytečná pole minimalizace chyb, rychlé zaškolení;» rychlé odezvy pro práci v reálném čase a prostředí logistiky;» možnost fungování mobilních terminálů v prostorech připojených (on-line) a také nepřipojených (off-line) do bezdrátové sítě, automatická synchronizace v případě dostupnosti sítě;» plnohodnotné fungování skladů v případě, že ERP systém je nedostupný anebo je mimo provoz. PROCE55 Warehouse bývá obvykle použitý ve spojení s podnikovými aplikacemi (např. ERP). Cílem není nahradit jejich funkcionalitu, ale vhodně ji doplnit v souladu s reálnými potřebami.» možnost řízení procesů použitím různých zařízení (mobilní terminály, skenery čárových kódů, osobní počítače, apod.) dle reálných potřeb procesu; 2012 East-Gate Strana 3

4 Integrace PROCE55 PROCE55 Scheduling PROCE55 Warehouse je integrován s plánovacím systémem, buď PROCE55 Warehouse nebo jiným. Integrace systémů umožňuje plánovat zásobování výroby ze skladu. PROCE55 Maintenance PROCE55 Warehouse může být propojený se systémem řízení údržby, PROCE55 Maintenance anebo jiným. Takové propojení umožňuje efektivní řízení skladu údržbářských materiálů a náhradních dílů. PROCE55 Quality Procesy PROCE55 Warehouse můžou být integrovány se systémem řízení kvality, buď PROCE55 Quality nebo jiným. Skladové pohyby materiálu (příjem/výdej materiálu do/ze skladu) resp. jejich umístění do příslušných skladovacích míst (např. blokovaná zásoba) můžou být automaticky řízeny prostřednictvím dat získávaných z logistických anebo výrobních procesů East-Gate Strana 4

5 Specifické vlastnosti PROCE55 Warehouse Flexibilní struktura skladů PROCE55 Warehouse umožňuje definovat prakticky jakékoliv struktury skladů a úložných míst (a to i v rámci jednoho skladu). Například pro skladování materiálů atypických rozměrů, vysoké hmotnosti a pro smíšené lokace na uskladnění se specifickými požadavky. Tyto struktury je možné velmi pružně měnit. Podporuje také struktury několika skladů, ve kterých je uskladněn materiál vlastněný různými subjekty. Tyto struktury je možné flexibilně měnit, nezávisle na účetním období. Plná funkcionalita při zablokovaném ERP systému Pro případ výpadku spojení mezi systémy je řešení PROCE55 Warehouse vybaveno mechanismem cash/queue, se kterým je plně funkční v době nedostupnosti ERP systému, a to i po dobu několika dnů. Po obnovení spojení se změny dat synchronizují automaticky do ostatních aplikací. Tato funkcionalita je přínosem ve firmách, kde je ERP systém administrativně blokován například z důvodu měsíční zavírky. Logistické a výrobní procesy tak můžou s použitím PROCE55 Warehouse bez omezení fungovat. Off-line režim mobilního terminálu Skladové procesy řízené mobilním terminálem nejsou přerušeny ani v případě výpadku připojení do sítě (například z důvodu nedostatečného pokrytí v rozsáhlých skladových areálech). Pro spojení mobilních terminálu se serverem PROCE55 se využívá HTTP protokol, a proto není nutné opětovné přihlašování. Uživatel ani nepostřehne, že k výpadku spojení došlo. Mobilní terminály můžou být používány také v trvalém off-line režimu. Příklady takového použití zahrnují prostory, kde z bezpečnostních nebo jiných důvodů nemůže být zavedena bezdrátová síť (např. specifické požadavky na ochranu bunkrů; bezpečnostní aspekty v prostředí s nebezpečím výbuchu). Propojení s ERP systémem a skladovými systémy PROCE55 Warehouse se obvykle používá ve spojení s podnikovými aplikacemi typu ERP, jako i dalšími podnikovými systémy a skladovými systémy typu Kardex. Mnoho zákazníků využívá PROCE55 ve spojení se systémem SAP. Integrace se SAP PROCE55 Warehouse může být integrován se SAP v případech, kdy zákazník SAP WM naimplementované nemá anebo také v případě, že zákazník má řešení SAP IM naimplementováno. Pokud má zákazník naimplementovanou pouze WM skladovou strukturu, pak PROCE55 dokáže plně nahradit požadované chybějící funkcionality modulu WM. PROCE55 Warehouse umožňuje eliminovat omezení provázanosti struktury skladů v SAP s účetním pohledem. To znamená, že změny ve struktuře SAP skladů je potřebné realizovat spolu se změnou účetního období anebo vytvořením nové skladové struktury a přeskladněním materiálu. PROCE55 umožňuje dynamické změny struktur skladů, přičemž zachovává účetní konsistenci materiálů v SAP. Integrace se SAP využívá PROCE55 SAP Connector. Ten funguje v reálném čase. Skladové pohyby realizované prostřednictvím mobilních terminálů v PROCE55 Warehouse jsou okamžitě účtovány v SAP. Tím se eliminuje existence rozdílů mezi reálnými skladovými hodnotami, hodnotami skladových zásob vedených v SAP systému, případně hodnotami vedených v dalších systémech East-Gate Strana 5

6 Čárové kódy Typické použití PROCE55 Warehouse automatizuje logistické procesy na základě čárových kódů. Množství manuálně zadávaných údajů je tím minimalizováno a řešení je rozšířeno také o automatickou kontrolu skenovaných údajů. Čárové kódy je možné číst ze vzdálenosti několika metrů, PROCE55 Warehouse rozezná správný kód i z této vzdálenosti pomocí prefixů v čárových kódech. Tisk štítků s čárovými kódy PROCE55 Warehouse může tisknout štítky s čárovými kódy na běžných tiskárnách (např. laserových tiskárnách tisk jako obrázek), anebo může řídit profesionální tiskárny čárových kódů (např. tiskárny Zebra). Tisk na běžných tiskárnách nevyžaduje koupi specifických zařízení a umožňuje rozsáhlé zavedení čárových kódů při přijatelných nákladech. Dodavatelský portál pro tisk čárových kódů PROCE55 Warehouse zpřístupňuje dodavatelům web aplikaci pro generování a tisk čárových kódů. Při jejím použití má každý dodavatel k dispozici svůj přístup a vlastní sadu dodávaných materiálů. Aplikace generuje čárové kódy připravené pro tisk na běžné tiskárně. Takové označení přijímaného materiálu již u dodavatelů výrazně zrychluje a zjednodušuje příjem materiálu a zejména eliminuje chyby obsluhy. Vysledovatelnost PROCE55 Warehouse podporuje evidenci sériových čísel, šarží, doby expirace. Podporuje vysledovatelnost příslušných materiálů. Just-in-time a just-in-sequence Propojení s dodavateli přes rozhraní EDI anebo jiné umožňuje zavedení řešení PROCE55 Warehouse také v prostředí just-in-time a just-insequence. Ve vztahu k otevřené objednávce se vytváří dodací avízo s čísly manipulačních jednotek, které jsou zobrazeny na štítcích fyzicky dodávaných kontejnerů, a zároveň přijímaná dodávka (inbound delivery), vůči které se provádí příjem materiálu East-Gate Strana 6

7 Základní funkce PROCE55 Warehouse Příjem Příjem materiálu se realizuje kontrolou vůči dokladu načtenému z podnikového informačního systému (např. nákupní objednávka) anebo bez kontroly. Obsluha snímá jednotlivá balení anebo jednotlivé kusy načtením čárových kódů a ukládá materiál na paletu označenou čárovým kódem, případně doplní údaj o množství. Je možné sledování výrobních čísel, šarží a doby expirace. Pokud jsou celopaletové zásilky označené paletovou etiketou EAN128, je možné vykonat příjem celé palety naskenováním této etikety. V případě, že materiál nemá etikety použitelné pro příjemce (odlišný formát, poškození anebo bez etiket), je možné etikety vytisknout a polepit jako součást příjmu materiálu. Dodací avízo Dodavatel může přes web aplikaci anebo prostřednictvím EDI vygenerovat dodací avízo. Toto umožní přípravu na příjem příslušných materiálů, které můžou být vyvolány příslušnými údaji (např. SPZ vozidla). Příjem s kontrolou kvality Součástí příjmu materiálu může být také kontrola kvality. Pro každou kontrolovanou manipulační jednotku dokáže aplikace zobrazit kontrolované aspekty příslušného materiálu okamžitě na mobilním terminálu, v případě potřeby také obrázky v otevřeném anebo komprimovaném stavu. Na základě výsledku kontroly jsou řízené navazující materiálové pohyby (sklad, reklamace, další kontrola). Naskladnění Obsluha materiál naskladňuje do skladové pozice navrhnuté systémem dle definovaných pravidel pro příslušný materiál (např. s ohledem na obrátkovost anebo kategorii materiálu). Zároveň může být výběr pozice ponechán na rozhodnutí obsluhy. Naskladnění probíhá načtením čárového kódu položky a příslušné pozice. Rozpaletování Z původních palet (například dodavatelských) může být kdykoliv realizováno naskladnění do vícerých lokací. Vychystávání Proces vychystávání řídí přípravu potřebných položek na expedici, v daném množství dle zakázky. PROCE55 Warehouse umožňuje následující způsoby vychystávání:» Kusové vychystávání pracovníci sbírají vždy položky jen pro jednu zakázku» Zónové vychystávání pracovníci sbírají položky jen v rámci přirazené zóny skladu» Vlnové vychystávání pracovníci sbírají položky pro více zakázek souběžně» Vychystávání v automatizovaných skladech (metody sorting-systems anebo pick-to-box) položky jsou pomocí automatizační technologie dopraveny na vychystávací místo; buď jedno vychystávací místo pro celou zakázku, anebo do vícerých vychystávacích míst propojených dopravními pásy Balení V rámci vychystávání je každá zakázka anebo sub-zakázka směrována na konkrétní balící pozici. Tam je k zakázce vytisknutý balící list, volitelně může být zkontrolována úplnost dodávky. Následně je možné zakázku zabalit. Ve specifických případech může systém předepsat systém ukládání materiálu např. na paletu. Umožní také zkontrolovat skutečnou a předpokládanou váhu palety East-Gate Strana 7

8 Doplňování zásob Funkce doplňování zásob řídí množství zásob na vychystávacích místech, na základě minimálních a maximálních hodnot, anebo dle plánovaných zakázek (např. výrobní, expediční zakázky). PROCE55 Warehouse zjišťuje, která místa je potřebné doplnit, přičemž zohledňuje příslušné atributy výrobků (např. sériová čísla anebo šarže výrobků). Vyskladnění Vyskladňování probíhá podobně jako naskladnění, načtením čárového kódu položky a příslušné pozice. Vyskladnění může použít standardní FIFO (first-in-first-out) anebo jiné specifické postupy například při nemožnosti použití standardního FIFO principu může být FIFO modifikované (např. kvůli uložení materiálu je tento fyzicky nepřístupný). Při vyskladňování předdefinovaným postupem může PROCE55 Warehouse najít vhodnou skladovou pozici pro daný materiál a informuje o tom skladníka. Zásobování výroby Na základě výrobních zakázek dokáže PROCE55 Warehouse automaticky připravit a uspořádat materiály pro zásobení výroby, které se vyskladňují ze skladu do zóny pro zásobování výroby (např. vytváření vozíků/vláčků, včetně podpory kanban). Při vyskladňování se s výhodou využívá možnost časového řízení transportních požadavků, kterou neumožňují standardní ERP systémy. Zejména pro plánování zásobování výroby přes víkend anebo v čase nepřítomnosti odpovědného řídícího pracovníka, anebo když není možné vystavit transportní požadavky vzhledem na to, že příjem je ještě jen očekáván v budoucnosti. PROCE55 Warehouse umožňuje vizualizovat aktuální trasu zásobovacího vozíku a vláčku a dodržování příslušného grafikonu zásobování. Expedice Funkce expedice generuje a tiskne štítky pro označení balení. Štítky obsahují předdefinované informace, jako jméno a adresa zákazníka, čárový kód, číslo zakázky, číslo dodacího listu, hmotnost a jiné. Formát štítků a uvedené informace se můžou odlišovat v závislosti od odběratelů anebo kategorie produktů. Vzhledem na možnost řízení transakcí v ERP systémy, může být podmíněn tisk souvisejících dokumentů (např. dodací listy, faktury, rodní listy, atesty). PROCE55 Warehouse podporuje optimalizaci skládání palet definovaným způsobem (například proto, aby nedocházelo k uložení méně pevných balení do dolních vrstev palety, čímž by mohlo dojít k poškození obalů nebo výrobků). Nakládka PROCE55 Warehouse může být rozšířený také na řízení procesů nakládky a ke každé zásilce můžou být přirazeny např. SPZ vozidla a jméno řidiče. Řízení skladových zakázek Řešení PROCE55 Warehouse podporuje řízení skladu s využitím principu skladových zakázek. Toto umožňuje přiřazovat činnosti k jednotlivým uživatelům a monitorovat jejich aktivity a tím i výkonnost skladových procesů. Stavy zakázek jsou nadefinovány podle požadavků zákazníka, např. nová, rozpracovaná a uzavřená. Systém umožňuje evidovat počet odpracovaných hodin a pracovní výkony. V případě chyby je možné identifikovat daného uživatele a zabezpečit, aby se podobné chyby neopakovali East-Gate Strana 8

9 Reporting Standardní součástí řešení PROCE55 je reporting. Události a jejich časové aspekty můžou být vyhodnocovány ve výrobním reportingu flexibilně konfigurovatelném dle potřeb zákazníka. PROCE55 Warehouse umožňuje vizualizaci aktuálního stavu ve výrobě pro management (např. dashboard, a to i na mobilních zařízeních) anebo zobrazení stavu na panelech přímo ve výrobě. Tyto reporty nejčastěji zobrazují aktuální využití výrobních prostředků. Průběžná inventura (Cycle-count) Průběžná inventura ověřuje souhlas položek, jejich množství a umístění mezi informačním systémem a reálným stavem. Ověřování probíhá za běžného provozu. Průběžná inventura může být dlouhodobě plánována, anebo manuálně spouštěna vedoucím pracovníkem. Pracovník s mobilním terminálem skenuje jednotlivé pozice, na nich umístěné položky a zadává množství. Rozdíly mezi evidovaným stavem a zjištěnou skutečností můžou být ihned zobrazeny na mobilním terminálu pro opětovnou kontrolu, anebo jsou sumarizovány v přehledu pro pracovníka odpovědného za inventury. Výsledkem zavedeného systému průběžné inventury je přesná skladová evidence. Standardní inventura Součástí řešení PROCE55 Warehouse je také aplikace pro vykonávání inventury. Pro vykonání inventury zablokuje odpovědný pracovník určitý úsek skladu. Následně pracovník s mobilním terminálem skenuje jednotlivé pozice, na nich umístěné položky a zadává množství. Rozdíly mezi evidovaným stavem a zjištěnou skutečností můžou být ihned zobrazeny na mobilním terminálu pro opětovnou kontrolu, anebo jsou sumarizovány v přehledu pro pracovníka odpovědného za inventury. Výsledek inventury je uveden v přehledu a po jeho vyhodnocení je možné odblokovat daný úsek pro skladové pohyby. Inventura se považuje za vykonanou, pokud proběhla na všech skladových pozicích v daném fiskálním roce, případně v jiném požadovaném časovém období. Prostřednictvím integrace s ERP systémem je PROCE55 Warehouse schopný vytvářet standardní inventurní doklady, řídit a zpracovat je (např. zadání sečtených hodnot) East-Gate Strana 9

10 Rozšiřující funkce PROCE55 Warehouse Externí přístup PROCE55 Warehouse umožňuje oprávněným subjektům externí přístup do systému, prostřednictvím bezpečného web rozhraní anebo propojením externích systémů. Tato funkce je obvykle využívána v případě, že sklady využívá více subjektů. Propojení s logistickými společnostmi PROCE55 Warehouse je možné jednoduše integrovat se systémy logistických společností. To umožňuje přijímat avíza o přijímaných zásilkách a objednávat přepravní služby pro dopravu expedovaného materiálu. Zajištění kvality (Quality Assurance) Skladovaný materiál anebo výrobky můžou být odlišných kvalitativních parametrů. V závislosti od parametrů můžou existovat odlišnosti v rychlosti expedice. Funkce pro zajištění kvality odpovídá za evidenci a řízení takových odlišností a zpřístupňuje informace o odlišné kvalitě anebo expedičních podmínkách pracovníkům. Výrobky můžou být uskladněny také před procesem testování, možnost expedice neotestovaných výrobků je ale zablokována. Cross docking PROCE55 Warehouse je vhodný také pro sklady fungující na principu cross-docking. Například prostřednictvím rozhraní EDI přijímá řešení informace o plánovaných dodávkách. Přijímané materiály a výrobky jsou rychle a bez naskladnění přesměrovány přímo na místa pro expedici. Zpětná logistika PROCE55 Warehouse podporuje zpětný tok materiálů v případě reklamací, včetně evidence sériových čísel, šarží, doby expirace a vysledovatelnosti. Řízení úkolů Za účelem zvýšení produktivity pracovníků je možné zavést systém řízení úkolů. Po vykonání jednoho úkolu navrhuje systém pracovníkům další úkoly, dle přednastavených priorit. Takto může jinak nevytíženým pracovníkům přiřazovat úkoly, které je možné vykonat na jejich trase pohybu. Například, pracovník může při pohybu skladem zároveň přemístit prázdné palety na požadovaná místa. Pro zavedení takového systému je nutné přesně určit propojení úkolů a nadefinovat pracovní oblasti. Výsledkem je lepší vytížení všech pracovníků. Kitting Funkce kitting umožňuje vykonávat v rámci skladu kompletizaci komponentů do celků/kitů (sestava položek a komponentů v různém množství), které mají být vychystány jako jeden celek. Systém umožňuje monitorovat kity v celém procesu a průchodu skladem, podrobně definovat parametry kitu, rozšířit povinné a nepovinné položky kitu a specifikovat jejich pořadí. V rámci kittingu je možné sestavovat také tzv. dynamické kity, které mají při stejném označení odlišný obsah. Převažování a přebalování výrobků V rámci specifických požadavků (např. v masoprůmyslu) je možné v PROCE55 Warehouse zabezpečit přebalování a převažování zboží. Je možné realizovat přímé napojení na vážící a balící systémy. Tato funkcionalita je obvykle využívaná při dodávkách výrobků v různých druzích balení pro stejného anebo různých odběratelů (např. maloobchodní řetězec). Tato specifická funkcionalita zohledňuje také změny parametrů (např. úbytek hmotnosti) v čase East-Gate Strana 10

11 Zrání výrobků V rámci specifických požadavků na skladování je možné prostřednictvím PROCE55 Warehouse zřídit definované uskladnění a pohyb v různých prostředích anebo řídit dobu zrání a blokovat pohyby položek v určitém časovém období. Takové požadavky můžou zahrnovat výrobu plastových komponentů v automobilovém průmyslu, jako i postupy v potravinářském průmyslu (např. masoprůmysl a různá prostředí skladování - udírny, sušárny, chladírny). Za takovým účelem může být PROCE55 Warehouse integrovaný s výrobní linkou a automaticky odebírat potřebné informace o výrobních krocích. Řízení expedice dle data spotřeby Prostřednictvím PROCE55 Warehouse je možné vyskladňovat výrobky dle specifických požadavků odběratelů (např. v oblasti potravinářství různí odběratelé akceptují odlišnou dobu spotřeby). Podklady pro účtování PROCE55 Warehouse sbírá a sumarizuje podklady pro zaúčtování a fakturaci. Tuto funkci využívají zejména 3PL (Third Party Logistics) operátoři, kteří pronajímají sklady. Na základě předdefinovaných pravidel eviduje a sumarizuje jednotlivé výkony a cenu za uskutečněné skladové služby. Systém nabízí několik možností pro zúčtování (např. na palety, na kusy, dle hmotnosti nebo jednotlivých dokladů) East-Gate Strana 11

12 Schémy příkladu integrace PROCE55 Warehouse se SAP Integrace PROCE55 Warehouse se SAP Struktura skladů 2012 East-Gate Strana 12

13 Vstup materiálu na sklad vůči objednávce (MIGO) Vykonání procesu v PROCE55 Warehouse na mobilním terminálu: Kontrola synchronizace se SAP: 2012 East-Gate Strana 13

14 Naskladnění s paletizací Fyzické naskladnění ze zóny příjmu do skladu v PROCE55 Warehouse na mobilním terminálu: Kontrola synchronizace se SAP: 2012 East-Gate Strana 14

15 Potvrzení skladového příkazu v PROCE55 Warehouse na mobilním terminálu: Kontrola synchronizace se SAP: 2012 East-Gate Strana 15

16 Příklady implementovaných řešení Zde uvádíme příklady obrazovek realizovaných řešení. Obrazovky (human-machine-interface) jsou plně konfigurovatelné a optimalizované pro použití v konkrétním projektu. Příjem Naskladnění Evidence vratných obalů u příjmu materiálu 2012 East-Gate Strana 16

17 Zásobování výroby: řízení provozu Kanban zásobovacího vláčku 2012 East-Gate Strana 17

18 2012 East-Gate Strana 18

19 Expedice Expedice příjem z výroby East-Gate Strana 19

20 Expedice nakládka East-Gate Strana 20

21 Reporting Grafické výstupy ušité na míru potřebám firmy Inventura 2012 East-Gate Strana 21

22 Vyhledávání materiálů v offline režimu 2012 East-Gate Strana 22

23 Externí přístup: webový portál pro dodavatele Sledování hladiny zásob v skladě u odběratele 2012 East-Gate Strana 23

24 Technologie PROCE55 PROCE55 Warehouse je skupina předkonfigurovaných komponentů vyvinutých v East-Gate na BPM platformě PROCE55. Komponenty jsou zákazníkovi ušité na míru. Uživatele neobtěžuje funkcionalita, kterou nepotřebuje. Rozšiřování funkcionality a procesů je jednoduše možné přidáním příslušných komponentů. Flexibilita Řešení PROCE55 přináší aplikaci s funkcemi ušitými na míru dané firmě. Vývoj aplikací na bázi PROCE55, jako i jejich změny jsou extrémně rychlé. Flexibilita řešení je řádově vyšší než u balíkových aplikací, poskytuje plnohodnotnou podporu pro rychlé a náhlé změny procesů. Pokud firma částečně upravuje své procesy každý měsíc, řešení PROCE55 je připravené na tyto změny reagovat. Jednoduchá obsluha Uživatelské rozhraní je ušité na míru procesům a obsluze, zjednodušuje práci s aplikacemi a řízení procesů. Zaškolení uživatelů je rychlé, protože ovládání je přehledné a intuitivní. Výsledkem je minimální chybovost pracovníků a jejich vyšší jistota při používaní aplikace. Optimalizované rozhraní (human-machine interface) je významným přínosem ve srovnání s běžnými ERP systémy, kterých komplikované a nepřehledné uživatelské rozhraní vyžaduje často kvalifikovanou a zaškolenou obsluhu. Výhodná licenční politika Licenční a cenová politika East-Gate je výhodná ve srovnání s jinými řešeními. Řešení je poskytováno pod serverovou licencí. Počet uživatelů tím není nijak omezen. Rychlá implementace Pružnost řešení se odráží také na procesu implementace. Tu můžeme začít již na základě obecného zadání, není nutná detailní specifikace. Následně postupnými kroky nacházíme optimální řešení společně se zákazníkem. Implementace PROCE55 je méně o připravování zdlouhavých dokumentů se specifikacemi a více o neustálém dialogu se zákazníkem v průběhu samotné implementace East-Gate Strana 24

25 Katalog řešení PROCE55 Katalog řešení je souborem konfigurovatelných řešení, která slouží pro rychlý vývoj specifického řešení pro zákazníka. Katalog řešení v současnosti obsahuje:» PROCE55 Manufacturing Řízení výroby» PROCE55 Scheduling Operativní plánování výroby» PROCE55 Quality Řízení kvality» PROCE55 Labs Řízení laboratoří» PROCE55 Warehouse Řízení skladů a logistiky» PROCE55 Maintenance Řízení údržby» PROCE55 Mobile Řízení prací v terénu» DigiSWord Digitalizace dokumentů» PROCE55 AIM Řízení majetku a inventur 2012 East-Gate Strana 25

26 Kontakt Kontaktujte nás pro další informace o řešeních PROCE55:» » 2012 East Gate, a.s. Všechny práva vyhrazené. East-Gate, PROCE55 a ostatní produkty a služby East-Gate uvedené v tomto dokumentu, jako i jejich loga a ochranné známky jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti East Gate, a.s. na Slovensku a v jiných zemích. Všechny ostatní uvedené produkty a služby jsou ochrannými známkami těchto společností. Poslední úprava dokumentu: East-Gate Strana 26

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness dat?edi? Jak na elektronickou výměnu, září 2009 David Reichel ředitel divize ebusiness Libušina třída 23 623 00 Brno, Česká republika Tel. +420 541 212 199 Fax +420 541 217 969 Email: info@ccv.cz Obsah

Více

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické specifikace nebo designu bez předchozího upozornění. Kopírování

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA www.abra.eu Vážení uživatelé informačních systémů ABRA Právě jste otevřeli katalog vzdělávání, které pro vás ve školicím středisku ABRA Akademie

Více

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz JOURNAL 20 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014 ODVOZENÁ VARIANTA LOGOTYPU (BAREVNOSTI) PRO MULTIMÉDIA Úvod...................................................... 3 Novinky v X5.1..............................................

Více

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA 1 PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU/SKOLENI CO NAJDETE V KATALOGU? JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT? VÁŽENÍ UŽIVATELÉ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ABRA,

Více

Informační systémy Helios Katalog řešení. www.assecosolutions.eu

Informační systémy Helios Katalog řešení. www.assecosolutions.eu Informační systémy Helios Katalog řešení www.assecosolutions.eu Obsah Specializovaná řešení pro Váš obor podnikání Automobilový průmysl Zemědělství Strojírenství Stavebnictví Potravinářství Elektronika,

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ CCV ŘÍZENÝ SKLAD PRO

PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ CCV ŘÍZENÝ SKLAD PRO PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ CCV ŘÍZENÝ SKLAD PRO SPOLEČNOST ACCOM HOLDING Integrace skladových a obchodních procesů do jednotného prostředí komplexního ERP systému Microsoft Dynamics NAV s třešinkou na dortu

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

www.unis.cz VÝROBNÍ SYSTÉM PRO LISOVNY PLASTŮ PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY OBLASTI VYUŽITÍ MES PHARIS :

www.unis.cz VÝROBNÍ SYSTÉM PRO LISOVNY PLASTŮ PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY OBLASTI VYUŽITÍ MES PHARIS : VÝROBNÍ SYSTÉM PRO LISOVNY PLASTŮ PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY www.unis.cz OBLASTI VYUŽITÍ MES PHARIS : SBĚR TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ A NAHRÁVÁNÍ ŘÍDICÍCH PROGRAMŮ ODVODY PRÁCE U VSTŘIKOLISŮ, VYUŽITÍ

Více

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o. Představení Skladové hospodářství v systému Soft-4-Sale pro Windows má všechny důležité funkce běžného skladového hospodářství a bylo vytvořeno tak, aby komunikovalo s podvojným účetnictvím. Navíc je v

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF STUDIE LOGISTICKÝCH SLUŽEB PRO KONKURENČNÍ VÝHODU THE STUDY OF LOGISTIC

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Zavedení ERP a souvisejících agend

Zavedení ERP a souvisejících agend ELMO Schoř, s.r.o. Web: www.elmoschor.cz E-mail: info@elmoschor.cz ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 IČ: 25445421 sídlo společnosti: Máchova 3, 410 02

Více