PROCE55 Warehouse. Přehled

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROCE55 Warehouse. Přehled"

Transkript

1 Přehled

2 Obsah Představení PROCE55 Warehouse... 3 Integrace PROCE PROCE55 Scheduling... 4 PROCE55 Maintenance... 4 PROCE55 Quality... 4 Specifické vlastnosti PROCE55 Warehouse... 5 Flexibilní struktura skladů... 5 Plná funkcionalita při zablokovaném ERP systému... 5 Off-line režim mobilního terminálu... 5 Propojení s ERP systémem a skladovými systémy... 5 Integrace se SAP... 5 Čárové kódy... 6 Tisk štítků s čárovými kódy... 6 Dodavatelský portál pro tisk čárových kódů 6 Vysledovatelnost... 6 Just-in-time a just-in-sequence... 6 Základní funkce PROCE55 Warehouse... 7 Příjem... 7 Dodací avízo... 7 Příjem s kontrolou kvality... 7 Naskladnění... 7 Rozpaletování... 7 Vychystávání... 7 Balení... 7 Doplňování zásob... 8 Vyskladnění... 8 Zásobování výroby... 8 Expedice... 8 Nakládka... 8 Řízení skladových zakázek... 8 Reporting... 9 Průběžná inventura (Cycle-count)... 9 Standardní inventura... 9 Rozšiřující funkce PROCE55 Warehouse Externí přístup Propojení s logistickými společnostmi Zajištění kvality (Quality Assurance) Cross docking Zpětná logistika Řízení úkolů Kitting Převažování a přebalování výrobků Zrání výrobků Řízení expedice dle data spotřeby Podklady pro účtování Schémy příkladu integrace PROCE55 Warehouse se SAP Integrace PROCE55 Warehouse se SAP Struktura skladů Vstup materiálu na sklad vůči objednávce (MIGO) Naskladnění s paletizací Příklady implementovaných řešení Příjem Naskladnění Evidence vratných obalů u příjmu materiálu 16 Zásobování výroby: řízení provozu Kanban zásobovacího vláčku Expedice Expedice příjem z výroby Expedice nakládka Reporting Inventura Vyhledávání materiálů v offline režimu Externí přístup: webový portál pro dodavatele Technologie PROCE Flexibilita Rychlá implementace Jednoduchá obsluha Výhodná licenční politika Katalog řešení PROCE Kontakt East-Gate Strana 2

3 Představení PROCE55 Warehouse PROCE55 Warehouse řídí pohyb a skladování materiálů v rámci jednoho anebo vícerých skladů pro jednu anebo více firem. Zpracovává související transakce jako příjem, naskladnění, vychystávání, expedici a mnohé další. Všechny procesy jsou realizovány s ohledem na aktuální informace o obsazenosti skladových pozic. Pro efektivní monitorování a řízení materiálového toku využívá PROCE55 Warehouse různé technologie včetně čteček čárových kódů anebo RFID, mobilních terminálů a bezdrátových sítí.kromě funkcionalit, které mají standardní Warehouse Management Systémy (WMS) má PROCE55 Warehouse několik důležitých funkcionalit a vlastností:» řešení ušité na míru zákazníkovi - možnost zavedení specifických funkcí pro řízení logistických procesů, které vyžaduje reálný život zákazníka, a jsou nad rámec běžných balíkových systémů;» jednoduchost použití žádné zbytečné obrazovky ani zbytečná pole minimalizace chyb, rychlé zaškolení;» rychlé odezvy pro práci v reálném čase a prostředí logistiky;» možnost fungování mobilních terminálů v prostorech připojených (on-line) a také nepřipojených (off-line) do bezdrátové sítě, automatická synchronizace v případě dostupnosti sítě;» plnohodnotné fungování skladů v případě, že ERP systém je nedostupný anebo je mimo provoz. PROCE55 Warehouse bývá obvykle použitý ve spojení s podnikovými aplikacemi (např. ERP). Cílem není nahradit jejich funkcionalitu, ale vhodně ji doplnit v souladu s reálnými potřebami.» možnost řízení procesů použitím různých zařízení (mobilní terminály, skenery čárových kódů, osobní počítače, apod.) dle reálných potřeb procesu; 2012 East-Gate Strana 3

4 Integrace PROCE55 PROCE55 Scheduling PROCE55 Warehouse je integrován s plánovacím systémem, buď PROCE55 Warehouse nebo jiným. Integrace systémů umožňuje plánovat zásobování výroby ze skladu. PROCE55 Maintenance PROCE55 Warehouse může být propojený se systémem řízení údržby, PROCE55 Maintenance anebo jiným. Takové propojení umožňuje efektivní řízení skladu údržbářských materiálů a náhradních dílů. PROCE55 Quality Procesy PROCE55 Warehouse můžou být integrovány se systémem řízení kvality, buď PROCE55 Quality nebo jiným. Skladové pohyby materiálu (příjem/výdej materiálu do/ze skladu) resp. jejich umístění do příslušných skladovacích míst (např. blokovaná zásoba) můžou být automaticky řízeny prostřednictvím dat získávaných z logistických anebo výrobních procesů East-Gate Strana 4

5 Specifické vlastnosti PROCE55 Warehouse Flexibilní struktura skladů PROCE55 Warehouse umožňuje definovat prakticky jakékoliv struktury skladů a úložných míst (a to i v rámci jednoho skladu). Například pro skladování materiálů atypických rozměrů, vysoké hmotnosti a pro smíšené lokace na uskladnění se specifickými požadavky. Tyto struktury je možné velmi pružně měnit. Podporuje také struktury několika skladů, ve kterých je uskladněn materiál vlastněný různými subjekty. Tyto struktury je možné flexibilně měnit, nezávisle na účetním období. Plná funkcionalita při zablokovaném ERP systému Pro případ výpadku spojení mezi systémy je řešení PROCE55 Warehouse vybaveno mechanismem cash/queue, se kterým je plně funkční v době nedostupnosti ERP systému, a to i po dobu několika dnů. Po obnovení spojení se změny dat synchronizují automaticky do ostatních aplikací. Tato funkcionalita je přínosem ve firmách, kde je ERP systém administrativně blokován například z důvodu měsíční zavírky. Logistické a výrobní procesy tak můžou s použitím PROCE55 Warehouse bez omezení fungovat. Off-line režim mobilního terminálu Skladové procesy řízené mobilním terminálem nejsou přerušeny ani v případě výpadku připojení do sítě (například z důvodu nedostatečného pokrytí v rozsáhlých skladových areálech). Pro spojení mobilních terminálu se serverem PROCE55 se využívá HTTP protokol, a proto není nutné opětovné přihlašování. Uživatel ani nepostřehne, že k výpadku spojení došlo. Mobilní terminály můžou být používány také v trvalém off-line režimu. Příklady takového použití zahrnují prostory, kde z bezpečnostních nebo jiných důvodů nemůže být zavedena bezdrátová síť (např. specifické požadavky na ochranu bunkrů; bezpečnostní aspekty v prostředí s nebezpečím výbuchu). Propojení s ERP systémem a skladovými systémy PROCE55 Warehouse se obvykle používá ve spojení s podnikovými aplikacemi typu ERP, jako i dalšími podnikovými systémy a skladovými systémy typu Kardex. Mnoho zákazníků využívá PROCE55 ve spojení se systémem SAP. Integrace se SAP PROCE55 Warehouse může být integrován se SAP v případech, kdy zákazník SAP WM naimplementované nemá anebo také v případě, že zákazník má řešení SAP IM naimplementováno. Pokud má zákazník naimplementovanou pouze WM skladovou strukturu, pak PROCE55 dokáže plně nahradit požadované chybějící funkcionality modulu WM. PROCE55 Warehouse umožňuje eliminovat omezení provázanosti struktury skladů v SAP s účetním pohledem. To znamená, že změny ve struktuře SAP skladů je potřebné realizovat spolu se změnou účetního období anebo vytvořením nové skladové struktury a přeskladněním materiálu. PROCE55 umožňuje dynamické změny struktur skladů, přičemž zachovává účetní konsistenci materiálů v SAP. Integrace se SAP využívá PROCE55 SAP Connector. Ten funguje v reálném čase. Skladové pohyby realizované prostřednictvím mobilních terminálů v PROCE55 Warehouse jsou okamžitě účtovány v SAP. Tím se eliminuje existence rozdílů mezi reálnými skladovými hodnotami, hodnotami skladových zásob vedených v SAP systému, případně hodnotami vedených v dalších systémech East-Gate Strana 5

6 Čárové kódy Typické použití PROCE55 Warehouse automatizuje logistické procesy na základě čárových kódů. Množství manuálně zadávaných údajů je tím minimalizováno a řešení je rozšířeno také o automatickou kontrolu skenovaných údajů. Čárové kódy je možné číst ze vzdálenosti několika metrů, PROCE55 Warehouse rozezná správný kód i z této vzdálenosti pomocí prefixů v čárových kódech. Tisk štítků s čárovými kódy PROCE55 Warehouse může tisknout štítky s čárovými kódy na běžných tiskárnách (např. laserových tiskárnách tisk jako obrázek), anebo může řídit profesionální tiskárny čárových kódů (např. tiskárny Zebra). Tisk na běžných tiskárnách nevyžaduje koupi specifických zařízení a umožňuje rozsáhlé zavedení čárových kódů při přijatelných nákladech. Dodavatelský portál pro tisk čárových kódů PROCE55 Warehouse zpřístupňuje dodavatelům web aplikaci pro generování a tisk čárových kódů. Při jejím použití má každý dodavatel k dispozici svůj přístup a vlastní sadu dodávaných materiálů. Aplikace generuje čárové kódy připravené pro tisk na běžné tiskárně. Takové označení přijímaného materiálu již u dodavatelů výrazně zrychluje a zjednodušuje příjem materiálu a zejména eliminuje chyby obsluhy. Vysledovatelnost PROCE55 Warehouse podporuje evidenci sériových čísel, šarží, doby expirace. Podporuje vysledovatelnost příslušných materiálů. Just-in-time a just-in-sequence Propojení s dodavateli přes rozhraní EDI anebo jiné umožňuje zavedení řešení PROCE55 Warehouse také v prostředí just-in-time a just-insequence. Ve vztahu k otevřené objednávce se vytváří dodací avízo s čísly manipulačních jednotek, které jsou zobrazeny na štítcích fyzicky dodávaných kontejnerů, a zároveň přijímaná dodávka (inbound delivery), vůči které se provádí příjem materiálu East-Gate Strana 6

7 Základní funkce PROCE55 Warehouse Příjem Příjem materiálu se realizuje kontrolou vůči dokladu načtenému z podnikového informačního systému (např. nákupní objednávka) anebo bez kontroly. Obsluha snímá jednotlivá balení anebo jednotlivé kusy načtením čárových kódů a ukládá materiál na paletu označenou čárovým kódem, případně doplní údaj o množství. Je možné sledování výrobních čísel, šarží a doby expirace. Pokud jsou celopaletové zásilky označené paletovou etiketou EAN128, je možné vykonat příjem celé palety naskenováním této etikety. V případě, že materiál nemá etikety použitelné pro příjemce (odlišný formát, poškození anebo bez etiket), je možné etikety vytisknout a polepit jako součást příjmu materiálu. Dodací avízo Dodavatel může přes web aplikaci anebo prostřednictvím EDI vygenerovat dodací avízo. Toto umožní přípravu na příjem příslušných materiálů, které můžou být vyvolány příslušnými údaji (např. SPZ vozidla). Příjem s kontrolou kvality Součástí příjmu materiálu může být také kontrola kvality. Pro každou kontrolovanou manipulační jednotku dokáže aplikace zobrazit kontrolované aspekty příslušného materiálu okamžitě na mobilním terminálu, v případě potřeby také obrázky v otevřeném anebo komprimovaném stavu. Na základě výsledku kontroly jsou řízené navazující materiálové pohyby (sklad, reklamace, další kontrola). Naskladnění Obsluha materiál naskladňuje do skladové pozice navrhnuté systémem dle definovaných pravidel pro příslušný materiál (např. s ohledem na obrátkovost anebo kategorii materiálu). Zároveň může být výběr pozice ponechán na rozhodnutí obsluhy. Naskladnění probíhá načtením čárového kódu položky a příslušné pozice. Rozpaletování Z původních palet (například dodavatelských) může být kdykoliv realizováno naskladnění do vícerých lokací. Vychystávání Proces vychystávání řídí přípravu potřebných položek na expedici, v daném množství dle zakázky. PROCE55 Warehouse umožňuje následující způsoby vychystávání:» Kusové vychystávání pracovníci sbírají vždy položky jen pro jednu zakázku» Zónové vychystávání pracovníci sbírají položky jen v rámci přirazené zóny skladu» Vlnové vychystávání pracovníci sbírají položky pro více zakázek souběžně» Vychystávání v automatizovaných skladech (metody sorting-systems anebo pick-to-box) položky jsou pomocí automatizační technologie dopraveny na vychystávací místo; buď jedno vychystávací místo pro celou zakázku, anebo do vícerých vychystávacích míst propojených dopravními pásy Balení V rámci vychystávání je každá zakázka anebo sub-zakázka směrována na konkrétní balící pozici. Tam je k zakázce vytisknutý balící list, volitelně může být zkontrolována úplnost dodávky. Následně je možné zakázku zabalit. Ve specifických případech může systém předepsat systém ukládání materiálu např. na paletu. Umožní také zkontrolovat skutečnou a předpokládanou váhu palety East-Gate Strana 7

8 Doplňování zásob Funkce doplňování zásob řídí množství zásob na vychystávacích místech, na základě minimálních a maximálních hodnot, anebo dle plánovaných zakázek (např. výrobní, expediční zakázky). PROCE55 Warehouse zjišťuje, která místa je potřebné doplnit, přičemž zohledňuje příslušné atributy výrobků (např. sériová čísla anebo šarže výrobků). Vyskladnění Vyskladňování probíhá podobně jako naskladnění, načtením čárového kódu položky a příslušné pozice. Vyskladnění může použít standardní FIFO (first-in-first-out) anebo jiné specifické postupy například při nemožnosti použití standardního FIFO principu může být FIFO modifikované (např. kvůli uložení materiálu je tento fyzicky nepřístupný). Při vyskladňování předdefinovaným postupem může PROCE55 Warehouse najít vhodnou skladovou pozici pro daný materiál a informuje o tom skladníka. Zásobování výroby Na základě výrobních zakázek dokáže PROCE55 Warehouse automaticky připravit a uspořádat materiály pro zásobení výroby, které se vyskladňují ze skladu do zóny pro zásobování výroby (např. vytváření vozíků/vláčků, včetně podpory kanban). Při vyskladňování se s výhodou využívá možnost časového řízení transportních požadavků, kterou neumožňují standardní ERP systémy. Zejména pro plánování zásobování výroby přes víkend anebo v čase nepřítomnosti odpovědného řídícího pracovníka, anebo když není možné vystavit transportní požadavky vzhledem na to, že příjem je ještě jen očekáván v budoucnosti. PROCE55 Warehouse umožňuje vizualizovat aktuální trasu zásobovacího vozíku a vláčku a dodržování příslušného grafikonu zásobování. Expedice Funkce expedice generuje a tiskne štítky pro označení balení. Štítky obsahují předdefinované informace, jako jméno a adresa zákazníka, čárový kód, číslo zakázky, číslo dodacího listu, hmotnost a jiné. Formát štítků a uvedené informace se můžou odlišovat v závislosti od odběratelů anebo kategorie produktů. Vzhledem na možnost řízení transakcí v ERP systémy, může být podmíněn tisk souvisejících dokumentů (např. dodací listy, faktury, rodní listy, atesty). PROCE55 Warehouse podporuje optimalizaci skládání palet definovaným způsobem (například proto, aby nedocházelo k uložení méně pevných balení do dolních vrstev palety, čímž by mohlo dojít k poškození obalů nebo výrobků). Nakládka PROCE55 Warehouse může být rozšířený také na řízení procesů nakládky a ke každé zásilce můžou být přirazeny např. SPZ vozidla a jméno řidiče. Řízení skladových zakázek Řešení PROCE55 Warehouse podporuje řízení skladu s využitím principu skladových zakázek. Toto umožňuje přiřazovat činnosti k jednotlivým uživatelům a monitorovat jejich aktivity a tím i výkonnost skladových procesů. Stavy zakázek jsou nadefinovány podle požadavků zákazníka, např. nová, rozpracovaná a uzavřená. Systém umožňuje evidovat počet odpracovaných hodin a pracovní výkony. V případě chyby je možné identifikovat daného uživatele a zabezpečit, aby se podobné chyby neopakovali East-Gate Strana 8

9 Reporting Standardní součástí řešení PROCE55 je reporting. Události a jejich časové aspekty můžou být vyhodnocovány ve výrobním reportingu flexibilně konfigurovatelném dle potřeb zákazníka. PROCE55 Warehouse umožňuje vizualizaci aktuálního stavu ve výrobě pro management (např. dashboard, a to i na mobilních zařízeních) anebo zobrazení stavu na panelech přímo ve výrobě. Tyto reporty nejčastěji zobrazují aktuální využití výrobních prostředků. Průběžná inventura (Cycle-count) Průběžná inventura ověřuje souhlas položek, jejich množství a umístění mezi informačním systémem a reálným stavem. Ověřování probíhá za běžného provozu. Průběžná inventura může být dlouhodobě plánována, anebo manuálně spouštěna vedoucím pracovníkem. Pracovník s mobilním terminálem skenuje jednotlivé pozice, na nich umístěné položky a zadává množství. Rozdíly mezi evidovaným stavem a zjištěnou skutečností můžou být ihned zobrazeny na mobilním terminálu pro opětovnou kontrolu, anebo jsou sumarizovány v přehledu pro pracovníka odpovědného za inventury. Výsledkem zavedeného systému průběžné inventury je přesná skladová evidence. Standardní inventura Součástí řešení PROCE55 Warehouse je také aplikace pro vykonávání inventury. Pro vykonání inventury zablokuje odpovědný pracovník určitý úsek skladu. Následně pracovník s mobilním terminálem skenuje jednotlivé pozice, na nich umístěné položky a zadává množství. Rozdíly mezi evidovaným stavem a zjištěnou skutečností můžou být ihned zobrazeny na mobilním terminálu pro opětovnou kontrolu, anebo jsou sumarizovány v přehledu pro pracovníka odpovědného za inventury. Výsledek inventury je uveden v přehledu a po jeho vyhodnocení je možné odblokovat daný úsek pro skladové pohyby. Inventura se považuje za vykonanou, pokud proběhla na všech skladových pozicích v daném fiskálním roce, případně v jiném požadovaném časovém období. Prostřednictvím integrace s ERP systémem je PROCE55 Warehouse schopný vytvářet standardní inventurní doklady, řídit a zpracovat je (např. zadání sečtených hodnot) East-Gate Strana 9

10 Rozšiřující funkce PROCE55 Warehouse Externí přístup PROCE55 Warehouse umožňuje oprávněným subjektům externí přístup do systému, prostřednictvím bezpečného web rozhraní anebo propojením externích systémů. Tato funkce je obvykle využívána v případě, že sklady využívá více subjektů. Propojení s logistickými společnostmi PROCE55 Warehouse je možné jednoduše integrovat se systémy logistických společností. To umožňuje přijímat avíza o přijímaných zásilkách a objednávat přepravní služby pro dopravu expedovaného materiálu. Zajištění kvality (Quality Assurance) Skladovaný materiál anebo výrobky můžou být odlišných kvalitativních parametrů. V závislosti od parametrů můžou existovat odlišnosti v rychlosti expedice. Funkce pro zajištění kvality odpovídá za evidenci a řízení takových odlišností a zpřístupňuje informace o odlišné kvalitě anebo expedičních podmínkách pracovníkům. Výrobky můžou být uskladněny také před procesem testování, možnost expedice neotestovaných výrobků je ale zablokována. Cross docking PROCE55 Warehouse je vhodný také pro sklady fungující na principu cross-docking. Například prostřednictvím rozhraní EDI přijímá řešení informace o plánovaných dodávkách. Přijímané materiály a výrobky jsou rychle a bez naskladnění přesměrovány přímo na místa pro expedici. Zpětná logistika PROCE55 Warehouse podporuje zpětný tok materiálů v případě reklamací, včetně evidence sériových čísel, šarží, doby expirace a vysledovatelnosti. Řízení úkolů Za účelem zvýšení produktivity pracovníků je možné zavést systém řízení úkolů. Po vykonání jednoho úkolu navrhuje systém pracovníkům další úkoly, dle přednastavených priorit. Takto může jinak nevytíženým pracovníkům přiřazovat úkoly, které je možné vykonat na jejich trase pohybu. Například, pracovník může při pohybu skladem zároveň přemístit prázdné palety na požadovaná místa. Pro zavedení takového systému je nutné přesně určit propojení úkolů a nadefinovat pracovní oblasti. Výsledkem je lepší vytížení všech pracovníků. Kitting Funkce kitting umožňuje vykonávat v rámci skladu kompletizaci komponentů do celků/kitů (sestava položek a komponentů v různém množství), které mají být vychystány jako jeden celek. Systém umožňuje monitorovat kity v celém procesu a průchodu skladem, podrobně definovat parametry kitu, rozšířit povinné a nepovinné položky kitu a specifikovat jejich pořadí. V rámci kittingu je možné sestavovat také tzv. dynamické kity, které mají při stejném označení odlišný obsah. Převažování a přebalování výrobků V rámci specifických požadavků (např. v masoprůmyslu) je možné v PROCE55 Warehouse zabezpečit přebalování a převažování zboží. Je možné realizovat přímé napojení na vážící a balící systémy. Tato funkcionalita je obvykle využívaná při dodávkách výrobků v různých druzích balení pro stejného anebo různých odběratelů (např. maloobchodní řetězec). Tato specifická funkcionalita zohledňuje také změny parametrů (např. úbytek hmotnosti) v čase East-Gate Strana 10

11 Zrání výrobků V rámci specifických požadavků na skladování je možné prostřednictvím PROCE55 Warehouse zřídit definované uskladnění a pohyb v různých prostředích anebo řídit dobu zrání a blokovat pohyby položek v určitém časovém období. Takové požadavky můžou zahrnovat výrobu plastových komponentů v automobilovém průmyslu, jako i postupy v potravinářském průmyslu (např. masoprůmysl a různá prostředí skladování - udírny, sušárny, chladírny). Za takovým účelem může být PROCE55 Warehouse integrovaný s výrobní linkou a automaticky odebírat potřebné informace o výrobních krocích. Řízení expedice dle data spotřeby Prostřednictvím PROCE55 Warehouse je možné vyskladňovat výrobky dle specifických požadavků odběratelů (např. v oblasti potravinářství různí odběratelé akceptují odlišnou dobu spotřeby). Podklady pro účtování PROCE55 Warehouse sbírá a sumarizuje podklady pro zaúčtování a fakturaci. Tuto funkci využívají zejména 3PL (Third Party Logistics) operátoři, kteří pronajímají sklady. Na základě předdefinovaných pravidel eviduje a sumarizuje jednotlivé výkony a cenu za uskutečněné skladové služby. Systém nabízí několik možností pro zúčtování (např. na palety, na kusy, dle hmotnosti nebo jednotlivých dokladů) East-Gate Strana 11

12 Schémy příkladu integrace PROCE55 Warehouse se SAP Integrace PROCE55 Warehouse se SAP Struktura skladů 2012 East-Gate Strana 12

13 Vstup materiálu na sklad vůči objednávce (MIGO) Vykonání procesu v PROCE55 Warehouse na mobilním terminálu: Kontrola synchronizace se SAP: 2012 East-Gate Strana 13

14 Naskladnění s paletizací Fyzické naskladnění ze zóny příjmu do skladu v PROCE55 Warehouse na mobilním terminálu: Kontrola synchronizace se SAP: 2012 East-Gate Strana 14

15 Potvrzení skladového příkazu v PROCE55 Warehouse na mobilním terminálu: Kontrola synchronizace se SAP: 2012 East-Gate Strana 15

16 Příklady implementovaných řešení Zde uvádíme příklady obrazovek realizovaných řešení. Obrazovky (human-machine-interface) jsou plně konfigurovatelné a optimalizované pro použití v konkrétním projektu. Příjem Naskladnění Evidence vratných obalů u příjmu materiálu 2012 East-Gate Strana 16

17 Zásobování výroby: řízení provozu Kanban zásobovacího vláčku 2012 East-Gate Strana 17

18 2012 East-Gate Strana 18

19 Expedice Expedice příjem z výroby East-Gate Strana 19

20 Expedice nakládka East-Gate Strana 20

21 Reporting Grafické výstupy ušité na míru potřebám firmy Inventura 2012 East-Gate Strana 21

22 Vyhledávání materiálů v offline režimu 2012 East-Gate Strana 22

23 Externí přístup: webový portál pro dodavatele Sledování hladiny zásob v skladě u odběratele 2012 East-Gate Strana 23

24 Technologie PROCE55 PROCE55 Warehouse je skupina předkonfigurovaných komponentů vyvinutých v East-Gate na BPM platformě PROCE55. Komponenty jsou zákazníkovi ušité na míru. Uživatele neobtěžuje funkcionalita, kterou nepotřebuje. Rozšiřování funkcionality a procesů je jednoduše možné přidáním příslušných komponentů. Flexibilita Řešení PROCE55 přináší aplikaci s funkcemi ušitými na míru dané firmě. Vývoj aplikací na bázi PROCE55, jako i jejich změny jsou extrémně rychlé. Flexibilita řešení je řádově vyšší než u balíkových aplikací, poskytuje plnohodnotnou podporu pro rychlé a náhlé změny procesů. Pokud firma částečně upravuje své procesy každý měsíc, řešení PROCE55 je připravené na tyto změny reagovat. Jednoduchá obsluha Uživatelské rozhraní je ušité na míru procesům a obsluze, zjednodušuje práci s aplikacemi a řízení procesů. Zaškolení uživatelů je rychlé, protože ovládání je přehledné a intuitivní. Výsledkem je minimální chybovost pracovníků a jejich vyšší jistota při používaní aplikace. Optimalizované rozhraní (human-machine interface) je významným přínosem ve srovnání s běžnými ERP systémy, kterých komplikované a nepřehledné uživatelské rozhraní vyžaduje často kvalifikovanou a zaškolenou obsluhu. Výhodná licenční politika Licenční a cenová politika East-Gate je výhodná ve srovnání s jinými řešeními. Řešení je poskytováno pod serverovou licencí. Počet uživatelů tím není nijak omezen. Rychlá implementace Pružnost řešení se odráží také na procesu implementace. Tu můžeme začít již na základě obecného zadání, není nutná detailní specifikace. Následně postupnými kroky nacházíme optimální řešení společně se zákazníkem. Implementace PROCE55 je méně o připravování zdlouhavých dokumentů se specifikacemi a více o neustálém dialogu se zákazníkem v průběhu samotné implementace East-Gate Strana 24

25 Katalog řešení PROCE55 Katalog řešení je souborem konfigurovatelných řešení, která slouží pro rychlý vývoj specifického řešení pro zákazníka. Katalog řešení v současnosti obsahuje:» PROCE55 Manufacturing Řízení výroby» PROCE55 Scheduling Operativní plánování výroby» PROCE55 Quality Řízení kvality» PROCE55 Labs Řízení laboratoří» PROCE55 Warehouse Řízení skladů a logistiky» PROCE55 Maintenance Řízení údržby» PROCE55 Mobile Řízení prací v terénu» DigiSWord Digitalizace dokumentů» PROCE55 AIM Řízení majetku a inventur 2012 East-Gate Strana 25

26 Kontakt Kontaktujte nás pro další informace o řešeních PROCE55:» » 2012 East Gate, a.s. Všechny práva vyhrazené. East-Gate, PROCE55 a ostatní produkty a služby East-Gate uvedené v tomto dokumentu, jako i jejich loga a ochranné známky jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti East Gate, a.s. na Slovensku a v jiných zemích. Všechny ostatní uvedené produkty a služby jsou ochrannými známkami těchto společností. Poslední úprava dokumentu: East-Gate Strana 26

PROCE55 Maintenance. Přehled

PROCE55 Maintenance. Přehled Přehled Obsah Představení PROCE55 Maintenance... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace PROCE55... 4 PROCE55 Scheduling... 4 PROCE55 Warehouse... 4 Klíčové vlastnosti PROCE55 Maintenance... 5 Karty strojů a zařízení...

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

PROCE55 Manufacturing. Přehled

PROCE55 Manufacturing. Přehled Přehled Obsah Představení PROCE55 Manufacturing... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace PROCE55... 4 PROCE55 Scheduling... 4 PROCE55 Quality... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Manufacturing... 5 Správa zakázek...

Více

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Jak efektivněji řídit skladové procesy Jak efektivněji řídit skladové procesy Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady a možnosti jejich snižování Evidovaný sklad Řízený sklad WMS OSIRIS Příklad z praxe www.i.cz

Více

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů LOGI Informační systém pro správu logistických skladů Instalační balíček 2 CID International, a.s. SKLADOVÁ KARTA Modul Skladová karta slouží k popisu a evidenci skladovaného zboží. Je možno je pořizovat

Více

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Jiří Melzer, MIBCON, a.s. Klíčová témata Plánování sortimentu strategické plánování nové sezóny plánování a tvorba kolekce finanční plánování prodejních

Více

PEF MZLU v Brně. 10 Seznam příloh

PEF MZLU v Brně. 10 Seznam příloh 10 Seznam příloh Příloha č. 1 Požadavky firmy Lear Corporation Czech Republic s. r. o. na technologii čárových kódů Příloha č. 2 Současná hodnota cash flow Příloha č. 3 Schéma navrhovaného systému evidence

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Vlastní skladování Skladové operace O. Kánský

Vlastní skladování Skladové operace O. Kánský Vlastní skladování Skladové operace 2016 O. Kánský Skladové operace příjem do skladu převzetí zásob zaskladnění skladování vychystávání kompletace expedice Příjem převzetí od dopravce, vykládka dodávky

Více

DCI. MyAutomotive. Systém pro dodavatele automobilového průmyslu

DCI. MyAutomotive. Systém pro dodavatele automobilového průmyslu DCI MyAutomotive Systém pro dodavatele automobilového průmyslu Moderní výroba automobilů je postavena na těsné spolupráci finálních výrobců vozů s dodavateli komponent a poskytovateli logistických služeb.

Více

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s.

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s. Vítězné řešení soutěže IT PROJEKT ROKU 2006 Případová studie Distribuční sklad Tibor Szekeres 14.3.2013 Kongres Samoška, Košice U&SLUNO a.s., SADOVÁ 28, 702 00 OSTRAVA, ČESKÁ REPUBLIKA TEL.: +420 596 101

Více

LOGI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů

LOGI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů LOGI Informační systém pro správu logistických skladů Instalační balíček 1 CID International, a.s. MAPA SKLADU Modul Mapa skladu slouží k popisu, definici a evidenci skladovacích prostor a prvků ve skladě.

Více

Zajišťujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. S našimi zákazníky spolupracujeme na

Zajišťujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. S našimi zákazníky spolupracujeme na S K L A D O V A C Í A L O G I S T I C K É S L U Ž B Y Zajišťujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. S našimi zákazníky spolupracujeme na

Více

Správné řízení zásob jako nástroj zisku a prosperity! Hlasem řízený sklad

Správné řízení zásob jako nástroj zisku a prosperity! Hlasem řízený sklad Váš spolehlivý IT partner pro retail, logistiku a distribuci Správné řízení zásob jako nástroj zisku a prosperity! Tibor Szekeres 17.5.2012 U&SLUNO a.s. l SADOVÁ 28 l 702 00 OSTRAVA l ČESKÁ REPUBLIKA l

Více

SKLAD KTERÝ ZAČAL MYSLET LUDĚK LHOTKA

SKLAD KTERÝ ZAČAL MYSLET LUDĚK LHOTKA SKLAD KTERÝ ZAČAL MYSLET LUDĚK LHOTKA OBSAH 1. EFAFLEX a nejrychlejší vrata světa 2. EFAFLEX CZ hlavní výrobní závod a expediční centrum 3. Expediční centrum (případová studie) Balení a skladování finálních

Více

Hamé s.r.o. logistika v praxi. Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ

Hamé s.r.o. logistika v praxi. Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ Hamé s.r.o. logistika v praxi Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ Centrální distribuční sklad Hamé a.s. Centrální distribuční sklad Staré Město u Uherského Hradiště

Více

SmartStock.WMS Warehouse Management System

SmartStock.WMS Warehouse Management System SmartStock.WMS Warehouse Management System On-line řízení skladů mobilními terminály Spolehlivé, robustní a výkonné bezpapírové řešení pro on-line řízení skladů založené na mobilních terminálech, čárových

Více

Zefektivnění provozu pomocí vertikálních skladovacích systémů.

Zefektivnění provozu pomocí vertikálních skladovacích systémů. Zefektivnění provozu pomocí vertikálních skladovacích systémů. Miroslav Opát SKLADOVÁNÍ CELNÍ SLUŽBY PŘEPRAVA O NÁS PST CLC (ČLEN MITSUI-SOKO GROUP) JE SPOLEHLIVÝ DODAVATEL SKLADOVACÍCH, CELNÍCH A PŘEPRAVNÍCH

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

QAD a integrace výrobních technologií Libor Jinda konzultant

QAD a integrace výrobních technologií Libor Jinda konzultant QAD a integrace výrobních technologií Libor Jinda konzultant 13.6.2012 Záměr Proč integrace výrobních technologií do QAD? Současné trendy Zobrazení plánu a aktuálního stavu na displejích výrobních linek

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

Mobilní skladová evidence v QI

Mobilní skladová evidence v QI Mobilní skladová evidence v QI Vzhledem k potřebám některých zákazníků pracovat se zbožím označeným čárovými kódy v rozlehlých prostorách skladů nebo na cestách, byla firmou Dingo, spol. s r.o. vytvořena

Více

JIS dodávky. Logistický koncept

JIS dodávky. Logistický koncept JIS dodávky Logistický koncept Česká Lípa, 27.4.2012 Logistický koncept- schéma Závod Z Česká Lípa Expedice Montáž vozů München Leipzig JIS 5000 Sestavy hlavových opěr Wackersdorf Varianty: 6 typů x materiálové

Více

www.ansystems.cz SW pokladna s intuitivním ovládáním, jednoduchým nastavením a rychlým zaškolením obsluhy

www.ansystems.cz SW pokladna s intuitivním ovládáním, jednoduchým nastavením a rychlým zaškolením obsluhy Celkem před slevou Přehled prodeje za doklad Editační pole pro práci zadávání informací o prodeji Numerická klávesnice libovolné informace na skladové kartě - Artikl, EAN, MATCH, Cena, Název, Značka SW

Více

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy Mobilní terminály slouží pro sběr dat v terénu a následnou automatickou tvorbu dokladů typu zakázka, vydaná objednávka nebo skladový doklad v systému WAK INTRA. Komunikace mezi přenosnými terminály a systémem

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

mystock Řízení logistiky a skladových procesů WAREHOUSE MANAGEMENT HLAVNÍ PŘÍNOSY REFERENCE NAŠE ŘEŠENÍ, VENTUS Integrace skladových technologií

mystock Řízení logistiky a skladových procesů WAREHOUSE MANAGEMENT HLAVNÍ PŘÍNOSY REFERENCE NAŠE ŘEŠENÍ, VENTUS Integrace skladových technologií NAŠE ŘEŠENÍ, HLAVNÍ PŘÍNOSY KTERÁ VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT Komplexní pokrytí logistických zdrojů, procesů a technologií VENTUS Integrace skladových technologií ERP SOFTWARE Podnikový systém projektovaný na

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

SLEDOVÁNÍ VÝROBY PLÁNOVÁNÍ MATERIÁLU DETAILNÍ VYHODNOCOVÁNÍ ZAKÁZEK SLEDOVÁNÍ PRODUKTIVITY A EFEKTIVITY KAPACITNÍ PLÁNOVÁNÍ EVIDENCE SKLADŮ

SLEDOVÁNÍ VÝROBY PLÁNOVÁNÍ MATERIÁLU DETAILNÍ VYHODNOCOVÁNÍ ZAKÁZEK SLEDOVÁNÍ PRODUKTIVITY A EFEKTIVITY KAPACITNÍ PLÁNOVÁNÍ EVIDENCE SKLADŮ před zavedením Pracanta po zavedení Pracanta SLEDOVÁNÍ VÝROBY SLEDOVÁNÍ PRODUKTIVITY A EFEKTIVITY KAPACITNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁNOVÁNÍ MATERIÁLU DETAILNÍ VYHODNOCOVÁNÍ ZAKÁZEK EVIDENCE SKLADŮ PRACANT JE SYSTÉM

Více

Hodnoticí standard. Expedient velkoobchodu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Expedient velkoobchodu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Expedient velkoobchodu (kód: 66-010-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Expedient Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Vysoká škola technická a ekonomická Ústav technicko technologický. Racionalizace logistických procesů ve vybraném podniku

Vysoká škola technická a ekonomická Ústav technicko technologický. Racionalizace logistických procesů ve vybraném podniku Vysoká škola technická a ekonomická Ústav technicko technologický Racionalizace logistických procesů ve vybraném podniku Autor diplomové práce: Vedoucí diplomové práce: Bc. Barbara Škarvadová Ing. Ondrej

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0 Sklady 2006 Zadávací dokumentace Verze 1.0 ApS Brno s.r.o., 2006 Kapitola 1. Obsah KAPITOLA 1. OBSAH... 2 KAPITOLA 2. ÚVOD... 3 KAPITOLA 3. TERMINÁLY... 4 A. PODPOROVANÁ PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ... 4 KAPITOLA

Více

MAXI nebo MINI? Plně modifikovatelné Neomezený počet zásuvek. Modulární ukládací boxy Click In... Click Out

MAXI nebo MINI? Plně modifikovatelné Neomezený počet zásuvek. Modulární ukládací boxy Click In... Click Out MAXI nebo MINI? MAXI - vysoký s velkou kapacitou, překvapivě malé rozměry, ergonomický design. MINI - lze umístit kdekoliv, mimořádně kompaktní; můžete ho umístit na stůl nebo na speciální vozík. Oba modely

Více

Vše na jednom místě a pod dokonalou kontrolou

Vše na jednom místě a pod dokonalou kontrolou Řešení MATRIX TM je optimální kombinací: variabilního výdejního automatu nástrojů výkonného řídícího a analytického software Skříň DLS Skříň Mini Skříň Maxi Vše na jednom místě a pod dokonalou kontrolou

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Průmyslový terminál PT-17

Průmyslový terminál PT-17 Terminál na bázi PC Dotyková obrazovka 17 Připojení několika vah a tiskáren Snímání EAN kódu scannerem Síťová komunikace LAN Programy pro expedice a výrobny Tisk etiket, faktur a dodacích listů Receptury

Více

Přehledový manuál aplikace GABVAR (verze )

Přehledový manuál aplikace GABVAR (verze ) Základní informace: Vývojová skupina Gabvar byla založena v roce 2007. Náplní skupiny je vývoj aplikací pro podporu procesů v oblasti managmentu, údržby a logistiky. Jsme skupinou pracovníků s praxí na

Více

Skladování a 5S simulační hra

Skladování a 5S simulační hra ento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Skladování a 5S simulační hra echnická univerzita v Liberci INVESICE DO ROZVOJE

Více

Microsoft.NET. Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu

Microsoft.NET. Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu Microsoft.NET Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu Přehled Země: Česká republika Odvětví: Obchod Profil zákazníka ELIT CZ, s.r.o. je největším

Více

On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA

On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA Josef Černý, ICZ a. s. 7.6.2012 www.i.cz 1 Agenda Informační podpora podnikových procesů Výrobní informační systémy MES HYDRA Základní charakteristika Ukázka

Více

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Klasické plánovací metody a jejich omezení MRP, MRPII, CRP Rychlost Delší plánovací cyklus Omezená reakce na změny Omezené možnosti simulace Funkčnost Nedokonalé zohlednění

Více

Použi& mobilních zařízení a čárových kódů ve firmě DEL a.s.

Použi& mobilních zařízení a čárových kódů ve firmě DEL a.s. Použi& mobilních zařízení a čárových kódů ve firmě DEL a.s. DEL a.s. Strojírenská 2270/38 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika tel.: +420 566 657 111 fax: +420 566 621 657 e- mail: del@del.cz www.del.cz

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

NEWSLETTER systému PRACANT

NEWSLETTER systému PRACANT NEWSLETTER systému PRACANT Nová verze systému PRACANT obsahuje změny jak v oblasti HW tak i programové změny. Jsme pevně přesvědčeni, že tato verze bude pro Vás přínosem ve vzájemné dlouhodobé spolupráci.

Více

ECR proces. ECR odstartování ECR detailizování Zpracování nabídky Start změny. externí. Jednotlivá oddělení shromáždí. kompletní a schválené ECR

ECR proces. ECR odstartování ECR detailizování Zpracování nabídky Start změny. externí. Jednotlivá oddělení shromáždí. kompletní a schválené ECR inciace interního / externího ECR odmítnutí exter. požadavku schválen iniciátor dokončí formulář ECR, vyžádání ECR čísla z odbytu odeslání ECR vedoucímu vývoje Jednotlivá oddělení shromáždí požadované

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

SmartView. Jednoduchý nástroj na mobilní monitorování a řízení čisticích procesů k dosažení vyšší výkonnosti. SmartView Vám umožňuje:

SmartView. Jednoduchý nástroj na mobilní monitorování a řízení čisticích procesů k dosažení vyšší výkonnosti. SmartView Vám umožňuje: SmartView Jednoduchý nástroj na mobilní monitorování a řízení čisticích procesů k dosažení vyšší výkonnosti. SmartView Vám umožňuje: Monitorovat pracovní čas a docházku Kontrolovat dokončení konkrétních

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Elektronická komunikace s dodavateli

Elektronická komunikace s dodavateli Elektronická komunikace s dodavateli Jaroslav Šebesta, con4pas Komunikace s dodavateli Potřeba komunikace s dodavateli Předání objednávky Potvrzení objednávky Dodací list Příjem faktury Reklamace / dobropis

Více

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std.

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Systém WinShop Std. využívá k zápisům jednotlivých realizovaných pohybů (příjem zboží, dodací listy, výdejky, převodky, prodej zboží na pokladně..)

Více

Představení Lorenc Logistic

Představení Lorenc Logistic Představení Lorenc Logistic Kdo jsme Jsme středně velká společnost s více, než 25 lety zkušeností na dopravním trhu. dodavatel logistických řešení a flexibilní obchodní partner společnost se zaměstnanci

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

MOBILNÍ SKLADNÍK. Příručka k základnímu ovládání. Beta verze popisu produktu Aktualizace dokumentu: z 10

MOBILNÍ SKLADNÍK. Příručka k základnímu ovládání. Beta verze popisu produktu Aktualizace dokumentu: z 10 MOBILNÍ SKLADNÍK Příručka k základnímu ovládání Beta verze popisu produktu Aktualizace dokumentu: 30.01.2017 1 z 10 1 POPIS Mobilní skladník je software od společnosti ABRA Software s.r.o., který je určen

Více

Systémový vozík v řízeném skladu

Systémový vozík v řízeném skladu Josef Černý ICZ a.s. josef.cerny@i.cz Agenda Systémový vozík Skladová navigace Využití v řízeném skladu Příklady Diskuse VNA forklift, zakladač Univerzální pracant Výkonný specialista NE ANO Specifický

Více

KOMPLETNÍ OUTSOURCING LOGISTICKÝCH SLUŽEB

KOMPLETNÍ OUTSOURCING LOGISTICKÝCH SLUŽEB Ing. Jan Polter, MBA Obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic a.s. Lenka Táborská, MBA Group Supply Chain Manager GCE, s.r.o. OSNOVA 1.Představení GCE 2.Představení DACHSER 3.Základní logistická

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Systém integrovaných logistických transakcí

Systém integrovaných logistických transakcí Systém integrovaných logistických transakcí Informace o systému Obsah Filozofie systému... 2 Základní přínos při využívání systému TRIS... 2 Prostředí pro systém TRIS... 2 Moduly systému... 3 Skladování...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. 5899/2015-ÚVN V Praze dne: 4.9.2015 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Nové metody plánování a řízení zakázky v praxi - Infor LN. Pavel Dezort

Nové metody plánování a řízení zakázky v praxi - Infor LN. Pavel Dezort Nové metody plánování a řízení zakázky v praxi - Infor LN Pavel Dezort Agenda Úvod Hlavní plán a jeho využitelnost pro zakázkovou výrobu Koncept STO Standard To Order Metody plánování dodávek (Push x Pull)

Více

Logistický podnik Kánský

Logistický podnik Kánský Logistický podnik 2016 0. Kánský Jednoduchý tok zboží doprava surovin a materiálu k výrobci uskladnění před zpracováním zpracování (obrábění, montáž, ) balení skladování výrobků přeprava k prodejci skladování

Více

GS1 System. Systém GS1 v logistice

GS1 System. Systém GS1 v logistice Systém GS1 v logistice GS1 System Logistika je jednou z typických oblastí uplatnění standardů Systému GS1, které slouží k automatické identifikaci zboží a elektronické výměně dat mezi obchodními partnery.

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons LFC Group, s.r.o. Martin Šveda ředitel společnosti Společnost LFC Group, s.r.o. Agenda Představení společnosti LFC Group, s.r.o. Otázky / kvíz Implementace a konzultační

Více

Plutino Přehledná správa a sledování zakázek

Plutino Přehledná správa a sledování zakázek Plutino Přehledná správa a sledování zakázek Plutino : Přehledná správa a sledování zakázek Aplikace Plutino je určena malým a středním firmám, které chtějí spolehlivě, ale přitom jednoduše sledovat své

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

Allegro release ( do )

Allegro release ( do ) Allegro release 2.08 2.09 (25.1.2017 do 17.2.2016) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví EET Allegro nově podporuje zasílání příjmů do registru EET. Kompletní popis implementace a obsluhy je popsán

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Popis programu TRIFID

Popis programu TRIFID Popis programu TRIFID Program je určen především pro maloobchodní prodejny, restaurace, bistra a podobné typy provozoven, kde je potřeba jednoduché a rychlé vystavování dokladů, použití čárového kódu a

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Ideas that move the world... Automatizované skladové systémy Úspora prostoru, času a nákladů Automatizované skladové

Více

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot:

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: PPL a DHL Rozšíření číselníků způsobů dopravy Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: NULL=není 1=Kurýr 2=Zahraničí 3=PPL Express+ 4=B2C 5=Volné 6=PPL 9=DHL

Více

CO JE VODAFONE EPOKLADNA?

CO JE VODAFONE EPOKLADNA? CO JE VODAFONE EPOKLADNA? Elektronický prodejní systém využívající různé platební metody. Řešení pro živnostníky, drobné obchodníky a prodejny. Vodafone epokladna : Hlavní strana VÝHODY V KOSTCE: Elektronicky

Více

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech ZVYŠTE SVOJI PRODUKTIVITU PPS One SOFTWARE PRO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY SPOJENÍ PPS One SE SAP BUSINESS ONE Prodej Nákup Logistika Správa kontaktů Analýza příležitostí Personalistika Finanční účetnictví

Více

Kanbanové metody řízení dodávek v Infor ERP LN. Pavel Dezort

Kanbanové metody řízení dodávek v Infor ERP LN. Pavel Dezort Kanbanové metody řízení dodávek v Infor ERP LN Pavel Dezort Agenda Úvod a všeobecný přehled Metody řízení dodávek Dodací systém KANBAN Dodací systém Řízeno objednávkou / Jednotlivě Dodací systém TPOP (Časově

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Webové služby DPD. Verze 2015-05-05

Webové služby DPD. Verze 2015-05-05 Obsah 1 Úvod... 3 2 Moje DPD / IT4EM... 4 2.1 ShipmentService... 4 2.2 ManifestService... 4 2.3 PickupOrderService... 4 3 DeliCom / DPD... 5 3.1 LoginService... 5 3.2 ParcelShopFinderService... 6 3.3 DepotDataService...

Více

Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata

Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata 1. Úvod Řídit bez informací nelze. To ví všichni. Přesto v praxi tuto samozřejmost často buď zcela ignorujeme nebo silně podceňujeme. Přitom na dosah ruky

Více

Thermo Scientific TCAutomation Řešení laboratorní automatizace. Adaptabilní automatizace. ke zrychlení laboratorních procesů

Thermo Scientific TCAutomation Řešení laboratorní automatizace. Adaptabilní automatizace. ke zrychlení laboratorních procesů Thermo Scientific TCAutomation Řešení laboratorní automatizace Adaptabilní automatizace ke zrychlení laboratorních procesů Efektivita a konzistence při manipulaci se vzorky Zvýšení efektivity a bezpečnosti

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Hodnoticí standard. Skladník velkoobchodu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Skladník velkoobchodu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Skladník velkoobchodu (kód: 66-019-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník velkoobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná

Více

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur!

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Obsah ÚVOD: CO: PROČ: JAK: Elektronická fakturace a spolupráce mezi ČS a Skupinou ČEZ Popis služby Přínosy elektronické fakturace

Více

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI Xenie Lukoszová a kolektiv Recenzenti: Prof. Dr hab. Inż. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc., Vysoká škola

Více

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK Autopal s.r.o., závod HLUK techniky, forem a nástrojů pro automobilový průmysl. S téměř 4000 zaměstnanci provozuje Hanon Systems Autopal specializovaná vývojová centra zaměřena na klimatizaci. Mezi významné

Více

Flexibilní software pro skladovací věže LogiMat

Flexibilní software pro skladovací věže LogiMat Flexibilní software pro skladovací věže LogiMat Úvod Od základní aplikace až po komplexní skladový management: Vše vám obstaráme! Vychystávání zboží s maximální efektivitou LogiSoft BASIC Die einfache

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

Expediční systém Trilex

Expediční systém Trilex Expediční systém Trilex pracuje efektivně S informačním systémem ERP Trilex máte jistotu dlouhodobého a bezproblémového chodu vaší firmy. 1 2 1 OBSAH 1. Obsah.. 3 2. Trilex Expediční systém.. 4 2.1. Obecné

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Daniel Lopour Kdo jsme? Czech Republic Plně integrovaná globální organizace GS1 vznikla na počátku roku 2005 spojením EAN International a Uniform Code Council

Více

VoltTerra základní informace

VoltTerra základní informace VoltTerra základní informace VoltTerra je operační systém pro elektromobilitu - Nabízí veškeré softwarové end-to-end funkcionality pro e- mobilitu - Realizuje v jednotlivých dobíjecích bodech různé obchodní

Více

Bolesti a přínosy. Ing. J. Skorkovský, CSc. pro ESF MU

Bolesti a přínosy. Ing. J. Skorkovský, CSc. pro ESF MU Bolesti a přínosy Ing. J. Skorkovský, CSc. pro ESF MU Bolesti ve zpracování informací Téměř všechno, co vidíme v podniku konkurenta, je dnes možné zreprodukovat kdekoliv na světě (poznámka k Číně) Nelze

Více

Uživatelský manuál PuSCH App. android

Uživatelský manuál PuSCH App. android Uživatelský manuál PuSCH App android Obsah S PuSCH App v mobilním telefonu se objednávání výrazně zjednoduší a zrychlí! P u S C H A p p j e m o b i l n í d o p l n ě k k P a r t n e r p o r t a l u n a

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 V Přerově, 2.2.2009 Účetnictví Při vypnutém automatickém účtování dokladů (Nastavení základní konfigurace Účetnictví záložka Účetní období a

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více