Cesta k samostatnosti Rozhovor s prvním absolventem Akademie Business Navigation.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesta k samostatnosti Rozhovor s prvním absolventem Akademie Business Navigation."

Transkript

1 Magazín společnosti INEKON SYSTEMS 1/2013 Akademie Business Navigation Společnost INEKON SYSTEMS vyhověla přáním mnoha svých zákazníků a vytvořila pro ně nový, ucelený vzdělávací program Akademii Business Navigation. Ta je určena všem uživatelům, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti podnikového řízení a dále je aplikovat v rámci platformy Business Navigation ve svých firmách. Akademie se skládá z jedenácti kurzů různých úrovní systematicky rozdělených do čtyř skupin podle potřeb a činností konečného uživatele. U Uživatelé A Administrace D Pracovníci vývoje M Management a controlling Cesta k samostatnosti Rozhovor s prvním absolventem Akademie Business Navigation. str. 2 Efektivní logistika Společnost ESA, s. r. o., dále zefektivňuje své procesy a manažerské rozhodování. str. 4 Svût INEKON SYSTEMS představuje své působení v segmentu potravinářství. str. 7 Účastníci Akademie se seznámí s know-how společnosti INEKON SYSTEMS získaným ze stovek zrealizovaných projektů na podporu podnikového řízení. Díky moderovaným workshopům a seminářům se budou navíc veškeré zkušenosti a poznatky přenášet napříč mezi našimi zákazníky. Jsme přesvědčeni, že tak vznikne i řada dalších zajímavých námětů, vysvětlil Jan Hušek, obchodní ředitel společnosti INEKON SYSTEMS. Ta má s lektorskou činností mnohaleté zkušenosti. Naše společnost dnes zajišťuje výuku již na čtyřech vysokých školách a pravidelně pořádáme také Trainingy, které jsou určené přímo pro vrcholové manažery. V rámci Akademie tedy můžeme nabídnout skutečně profesionální výklad našich nejlepších expertů a konzultantů, dodal Jan Hušek. Přínosy a cíle Akademie Cílem Akademie je nabídnout zákazníkům INEKON SYSTEMS především větší samostatnost, širší dovednosti a možnost přizpůsobit si informační systém svým konkrétním potřebám. Řada našich zákazníků vnímá jako další generaci manažerského nástroje, jakým byl na konci minulého století program Excel. S tímto programem však mnozí dosáhli maxima a potřebám současného podnikatelského světa již nevyhovuje. Proto se jej rozhodli nahradit sofistikovanějším manažerským informačním systémem, řekl Jan Hušek a dodal: Vzhledem k tomu, že naši zákazníci mnohdy zdaleka nevyužívají celý potenciál, rozhodli jsme se pro vytvoření Akademie, aby se skutečně seznámili se všemi možnostmi, které tento systém nabízí, a nové dovednosti si skutečně osvojili. Díky novým znalostem a vyšší samostatnosti mohou navíc zákazníci INEKON SYSTEMS dosáhnout úspory nákladů za údržbu a rozvoj systému a celkově posílit i svou konkurenceschopnost na trhu. Více na stranû 3 1

2 ZAOST ENO NA OBORY Cesta k samostatnosti Společnost ESA poskytuje svým zákazníkům již 20 let především komplexní logistické služby složené ze skladování, dopravních a outsourcingových řešení, prodeje rychloobrátkového zboží a služeb balení a úpravy zboží. Právě pro rozmanitost a procesní náročnost uvedených činností se vedení společnosti rozhodlo využít manažerského a controllingového systému. Její zaměstnanci byli navíc v tomto roce jako jedni z prvních proškoleni v dalších dovednostech a možnostech systému v rámci školicího programu Akademie Business Navigation. O využívání a účasti v Akademii jsme hovořili s Jiřím Spěváčkem, specialistou controllingu společnosti ESA. 2 Jak byste popsal zapojení a využívání ve společnosti ESA? Systém slouží v současné době zejména jako zdroj informací a analýz pro řízení na úrovni top a středního managementu. Především jej využíváme pro sledování KPI a jejich vyhodnocování. Obecně nám tak pomáhá při sledování a snižování nákladů, ale například také při komunikaci se zákazníkem a prezentaci efektivity našich činností. Dalším záměrem je použít pro evidenci v personalistice. Zde plánujeme vytvořit modul, ve kterém by se soustředěné informace využívaly například pro HR statistiky a databáze, vyhodnocení produktivity práce zaměstnanců nebo jako podklad pro mzdovou účtárnu. Na Slovensku, kde s začínáme, dokončujeme nyní v systému nastavení našeho plánovacího procesu. V další fázi jej budeme využívat i pro řízení zdejších skladových činností. Jaká školení již INEKON SYSTEMS pro společnost ESA zrealizoval? Nedávno jsme uskutečnili první základní uživatelská školení pro naše slovenské kolegy, ale hlavní vlnu teprve plánujeme. Na Slovensku jsme také zrealizovali některá pokročilejší školení, abychom mohli naše kolegy zapojit přímo do průběhu implementace plánovacího procesu. V České republice pracujeme se systémem již delší dobu, a tak máme také díky dlouhodobé spolupráci s INEKONEM i mnohem širší znalosti. Školení, která zde proběhla, se tedy týkala především oblasti vývoje. O jaké další kurzy budete mít zájem? Jak jsem již řekl, plánujeme rozsáhlejší školení personálu naší pobočky na Slovensku. Bude se týkat také našich obchodních zástupců, kteří budou s pracovat, a dále kolegů, kteří systém využijí ke sledování a řízení skladových procesů. A co kurzy zaměřené přímo na management nebo controlling? V rámci vývoje systému jsme hodně pokročili, a proto si troufám říci, že pokud by některý z našich manažerů potřeboval vyvinout nějakou novou část systému, jsme schopni si již dnes pomoci sami. V oddělení controllingu ESA nyní vyvíjíme sedm nových modulů. Pět z nich zvládneme vytvořit, nastavit a spravovat vlastními silami a další dva ve spolupráci s INEKON SYSTEMS. Z toho vyplývá, že s INEKONEM chceme i nadále spolupracovat v oblasti aplikace a vývoje systému, což už ale není na úrovni školení, ale spíše vzájemné výměny informací. Naším cílem je vysoká míra samostatnosti ESA ve vývoji a užití tohoto systému. Chceme dosáhnout větší soběstačnosti a od INEKONU se naučit alespoň část z jejich know-how Další kapitolou, která nás bude zajímat, je školení pro manažery. V rámci těchto kurzů INEKON nabízí výuku komplexního využití systému k analýzám a informacím, které mohou vést k zlepšení procesů a manažerského řízení obecně. Co si od nově nabytých zkušeností a získaných dovedností slibujete? Naše očekávání samozřejmě souvisejí s využíváním. Všeobecně je naším cílem pomocí tohoto nadstavbového systému rozšířit možnosti našeho systému ERP. nám otevírá další funkcionality a nové pohledy na situaci ve společnosti. Pravidelně například sledujeme výkon, a tak můžeme v krátké době identifikovat nejslabší články a včas zachytit rodící se problémy. Prostřednictvím chceme ještě lépe řídit profitabilitu a efektivitu našich činností a tím de facto ovlivňovat celou společnost ESA. Co se týče vzdálenější budoucnosti, jsme si vědomi toho, že by nám také velmi ulehčil případný přechod na jiný ERP systém, neboť ani po takovém přechodu nezmění svoji tvář a své funkcionality. Od Akademie si slibujeme především lepší orientaci v rámci a zefektivnění práce s tímto systémem. Jde nám o maximalizaci našich dovedností tak, abychom systém dokázali plnohodnotně využívat pro všechny účely, které jsme si předsevzali. Příkladem, který jsme realizovali, mohou být naše plánovací procesy. V minulosti jsme vytvářeli plán pomocí několika nástrojů. Dnes dokážeme naplánovat pohodlně a efektivně 100 % našich aktivit v.

3 ZAOST ENO NA OBORY Pokračování ze strany 1 Chytré rozdělení kurzů Akademie se skládá z jedenácti kurzů rozdělených do čtyř skupin a několika úrovní podle potřeb a znalostí daného zaměstnance. Jednotlivé kurzy tak přesně cílí na konkrétního uživatele a nabídnou mu potřebné dovednosti. V první skupině kurzů si Uživatelé osvojí základní a pokročilé ovládání systému. Jsou tedy vhodné pro zaškolení nových zaměstnanců i rozvinutí a prohloubení znalostí systému u zaměstnanců stávajících. Další kurzy s názvem Administrace jsou určené pro správce systému. V rámci tří úrovní kurzů se zde mohou zaměstnanci naučit základní i pokročilou správu, ale také metodiku tvorby datového skladu I. Na širší IT dovednosti je zaměřena třetí skupina kurzů, která je určena pro Pracovníky vývoje. Ti se zde naučí vytvářet nové moduly a ve spolupráci s administrátory do nich také transformovat potřebná data. V rámci těchto kurzů budou zaměstnanci vyškoleni k tomu, aby uměli aplikace nejen sami modifikovat, ale také samostatně navrhovat nové analytické panely a ty pak přizpůsobovat potřebám managementu, řekl Jan Hušek. Poslední a nejrozsáhlejší skupina kurzů s názvem Management a controlling je zaměřena na školení vedoucích pracovníků a podnikových specialistů. Účastníci si zde budou moci například vylepšit své plánovací a řídicí procesy v rámci prodejní výkonnosti, nákladovosti a ziskovosti výkonů nebo finančního řízení, vysvětlil Jan Hušek. Školení probíhají v malých skupinách, kde na praktických příkladech účastníci společně navrhují vhodné plánovací a analytické metody. Certifikát po absolvování Zákazníci INEKON SYSTEMS si mohou ze svých zaměstnanců vytipovat vhodné kandidáty, kteří se systémem přicházejí do SVùT Potravináfiství Zkušenosti s lektorskou činností sbírá INEKON SYSTEMS nejen na pravidelných školeních -Training, ale také na každoročních Business Navigation Days, kde se setkávají top manažeři a controllingoví specialisté z mnoha významných českých i zahraničních firem. styku nebo s ním mají začít pracovat. Po absolvování příslušně zaměřeného kurzu a složení závěrečné zkoušky získávají tito zaměstnanci vlastní certifikát jako potvrzení způsobilosti pro konkrétní práci s. Ještě před samotným zahájením Akademie konzultoval INEKON SYSTEMS zaměření a obsah jednotlivých kurzů s experty některých svých zákazníků, jako jsou například DEK nebo ESA Logistika. Právě zaměstnanci těchto společností byli také první, kteří školení absolvovali a nyní si začali nejen sami rozvíjet stávající modely pro rozhodovací manažerské úlohy, ale úspěšně si již vytvářejí i své vlastní, řekl Jan Hušek a dodal: Smysl a skutečné přínosy těchto kurzů máme tedy již ověřené i v praxi a není proto divu, že zájem o účast v Akademii již projevily všechny firmy, které se o této možnosti dozvěděly. Právě to si uvědomili odborníci z INEKON SYSTEMS a upravili systém pro efektivní využití v tomto specifickém oboru. O úspěchu může rozhodnout jakákoli drobnost velikost balení, druh obalu, příchuť, značka a řada dalších parametrů. Potravinářské podniky navíc vyrábějí na sklad a jejich produkce je často ovlivňována ročním obdobím a sezónními vrcholy, které se opět různí podle daného produktu. Nezbytné vlastnosti jsou tedy flexibilita v rozhodování a dokonalá informovanost managementu. Pouze na základě kvalitních, plnohodnotných a rychle dostupných informací je totiž možné docílit efektivního manažerského řízení, plánování a operativního rozhodování. Pro potravinářský průmysl je charakteristické vysoce konkurenční prostředí. Na jedné straně stojí dodavatelé stejných či obdobných produktů, na druhé jsou připraveni odběratelé. Mezi nimi dominují obchodní řetězce s extrémním tlakem na cenu i obchodní podmínky. Kromě nich se však snaží prosadit i další segmenty jako nezávislý trh (velkoobchody a sítě maloobchodů), případně i tzv. gastro (restaurace, veřejné stravování ). Základem úspěchu v tomto bouřlivém prostředí je umění soustředit se na detail. Systém zajišťuje nejen tuto nutnou informační podporu, ale umožňuje také simulovat uvažované situace a predikovat dopady manažerských rozhodnutí. Díky tomu dojde k výraznému zdokonalení řídicích procesů a zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Kromě zmíněného sledování odchylek lze v rámci potravinářského oboru využít také při zavádění centrálního ceníku a řízení slev, řízení prodejních akcí, bonusů, nákladů a plánování či prognózování prodeje. 3

4 ZAOST ENO NA OBORY Efektivní logistika Nové dovednosti vedou k zefektivnûní sluïeb Logistická společnost se zastoupením ve čtyřech státech střední Evropy a s více než tisíci zaměstnanci. Člen japonské skupiny Hitachi, která zajišťuje dopravní a logistické služby pro své zákazníky po celém světě. To je ESA logistika, která na českém trhu působí již více než dvacet let. Od roku 2008 se pak řadí k zákazníkům INEKON SYSTEMS a uživatelům systému pro podporu podnikového řízení Business Navigation System (). Nyní se navíc, jako jedna z prvních společností, zapojila do školícího programu Akademie Business Navigation, díky kterému dosáhla větší samostatnosti v rámci využívání systému. 4 ESA logistika, s 2,7 mld. obratu, patří mezi významné poskytovatele logistického servisu. Jejím hlavním produktem je Green 3PL s dopravou a spedicí, balením a úpravou zboží, outsourcing, celní deklarace a provozování distribučních systémů suchého a chlazeného zboží. Podpora řízení společnosti stála před zavedením z velké části na excelových přehledech, do kterých pracovníci controllingového a IT oddělení sestavovali pravidelné reporty pro účely managementu. Tento způsob byl časově náročný a přinášel pouze omezené informace. Vedení firmy chyběla možnost interaktivně a přehledně analyzovat aktuální data, porovnávat je s plánem i loňskou skutečností a hledat příčiny vzniklých odchylek. Po zavedení Business Navigation System je management schopen řídit společnost efektivněji. Manažeři mohou predikovat dopady svých rozhodnutí, předvídat reálný hospodářský výsledek a pracovat s pravidelnou zákaznickou výsledovkou. K výraznému zefektivnění došlo v případě generování uživatelských reportů, které je nyní snadné a rychlé a jejichž podobu a zaměření si mohou přizpůsobit přesně podle svých představ. S nabídkou kurzů Akademie Business Navigation společnosti INEKON SYSTEMS se pro ESA logistika otevřela možnost prohloubení dovedností v rámci. Vybraní zaměstnanci, kteří prošli kurzy, získali kompetence v oblasti správy a vývoje systému a společnost tím dosáhla větší flexibility a soběstačnosti v užívání manažerského informačního systému. INEKON tak nyní slouží pouze jako konzultant a pomáhá již jen ve složitých případech nastavení systému. umožňuje optimální sledování nákladů, což je v praxi využito i pro systémovou volbu mezi vlastní dopravou a spedicí.

5 ZAOST ENO NA OBORY V SLEDKY možnost simulace a modelování procesů řízení a výsledků hospodaření Tfii otázky pro včasná identifikace příčin odchylek skutečnosti od plánu a zpětná nápravná opatření samostatnost při rozšiřování systému do dalších poboček zavedení pravidel konsolidace dat Romana Pekrta, CEO ESA, s. r. o. V čem vidíte hlavní přínos systému pro ESA logistika? Jde o robusní, spolehlivé řešení postavené na platformě Microsoftu, které umožňuje multiuživatelský přístup. Primárně nám slouží jako variabilní nástroj pro plánování, reporting a analýzy. Jak konkrétně využíváte pro řízení společnosti? využíváme pro plánování provozních ukazatelů a jejich vlivu do hospodářského výsledku, tržeb a fixních i variabilních nákladů. Plán následně porovnáváme se skutečností a vyhodnocujeme odchylky a jejich příčiny. nám umožňuje simulace a efektivní forecast. Od letošního roku bude tento systém využíván jako klíčový nástroj pro provozní controlling, pro všechny společnosti a pobočky skupiny. Jak byste zhodnotil spolupráci s INEKON SYSTEMS, jeho postup během implementace systému a školení v rámci Akademie Business Navigation? Prozákaznický přístup pana Huška a IN- EKONU oceňuji. Jsou kompetentní a profesionální, nejen v oblasti technologií, což je pro IT společnosti povinnost, ale i v procesu implementace a servisu. Pro mne je zásadní, že drží slovo. Roman Pekrt CEO ESA, s. r. o. Díky jsme zvýšili úroveň plánovacího procesu, sjednotili KPI s provozní výkonností dopravy, spedice i skladů napříč skupinou (ČR, SR, PL, Hu), takže provádíme benchmark nejen ekonomických, ale i provozních ukazatelů. Zvyšovat, prostřednictvím Akademie, nezávislost uživatelů na INEKONU, považuji za chytrou strategii pro budování dlouhodobých klientských vztahů. 5

6 NA VLASTNÍ OâI INEKON SYSTEMS na âvut Společnost INEKON SYSTEMS se dnes aktivně podílí na výuce manažerských předmětů již na čtyřech vysokých školách. Nejdéle tato spolupráce trvá v rámci magisterského oboru Řízení a ekonomika podniku na Fakultě strojní pražského ČVUT, kde působí již deset let. O této spolupráci a přínosu pro zdejší studenty jsme hovořili s doc. Ing. Martinem Zralým, CSc., garantem předmětu Řízení podniku v praxi. Mohl byste blíže popsat předmět, na jehož výuce se INEKON SYSTEMS podílí? Řízení podniku v praxi je povinný kurz prvního ročníku magisterského studia, během kterého se studenti setkávají s úspěšnými manažery nejen ze společnosti INEKON SYSTEMS, ale také například ze ŠKODA AUTO či SPGroup. Tito externí přednášející je seznamují s využitím současných manažerských řídicích metod v praxi a s jejich specifiky v rámci různých oborů podnikání. Získané vědomosti naši studenti na závěr uplatní v rámci semestrální práce s názvem Projekt 1. Jak konkrétně se INEKON SYSTEMS do výuky zapojuje? Pro tento předmět zajišťuje dva semináře v rozsahu čtyř výukových hodin, které mají podobu přednášky a následné seminární diskuse. Mimo to vede pan Dr. Hušek ještě jeden seminář o využití manažerských controllingových nástrojů v rámci kurzu Controllingové řízení podniku na Fakultě strojní a také na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. Obsah výkladu je zaměřen především na důležité vazby strategických a business plánů a využití k jejich sestavování. Pro důležité pochopení klíčových souvislostí (učíme studenty především myslet!) dokáže Dr. Hušek prezentovat zásadní informace studentům velmi účinně. Vaši studenti se tedy v rámci těchto přednášek seznámí i se systémem? Ano. Systém je využíván pro názorné ukázky situací a ilustraci přednášených zkušeností a závěrů. Studenti tak mohou přímo vidět funkci a roli softwarové podpory v rámci manažerského rozhodování a získají také povědomí o tom, co by od manažerského systému mohli a měli očekávat v praxi. Podílí se INEKON SYSTEMS také na závěrečném hodnocení studentů? Samozřejmě. Studenti mohou požádat každého z externích přednášejících o spolupráci při vypracování semestrální práce Projekt 1, která kurz završuje. Na tu navazují ještě další dva projektově zamě- řené kurzy, označované jako Projekt 2 a 3. Náročnost závěrečných prací se samozřejmě stupňuje a v případě Projektu 3 jde již o kompletní návrh řízení podniku, který si studenti sami nadefinují, počínaje návrhem konkurenční výhody, včetně návrhu jeho celkové strategie, business plánů, nákladových propočtů, rozvojových projektů atd. Přednášející jsou pak v pozici externích vedoucích a na konci semestru jsou tedy i součástí hodnotící komise. V neposlední řadě jsou manažeři přednášejících firem často požádáni i o vedení diplomových prací a v těchto případech jsou pak součástí komisí i u státních závěrečných zkoušek. Máte i nějakou zpětnou vazbu, která by hodnotila spokojenost s takto nastavenou spoluprací? Myslím, že pro INEKON SYSTEMS je největším přínosem možnost vést a sledovat studenty při vypracovávání závěrečných prací a také je vidět při prezentaci a obhajobě. Pan Dr. Hušek si tak může osobně ověřit jejich dovednosti a těm nejschopnějším následně nabídnout i zaměstnání. Právě to je pro nás onou pozitivní zpětnou vazbou. Spokojenost ze strany studentů pak dokazují jednak pravidelné žádosti o spolupráci na zmíněných projektech, ale především i veliký zájem o nabízené zaměstnání. Mimo to provádíme mezi studenty i vlastní hodnocení jak celého kurzu, tak i jednotlivých přednášejících. A i zde je výsledkem vysoká spokojenost. Silnou pozitivní zpětnou vazbu máme také z aktivní účasti našich externích partnerů na konferenci, kterou náš Ústav pořádá pravidelně při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. V roce 2012 se uskutečnila již 13. konference v rámci cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Ta cílí nejen na studenty, ale především na naše partnery a podnikatelskou sféru. Je veletrhem výměny zkušeností z různých oblastí řízení. Také zde patří INEKON SYSTEMS mezi naše stále hosty a Jan Hušek tu pravidelně prezentuje své zkušenosti a novinky z oblasti manažerského řízení a Business Intelligence. 6 -Training -Pre ERP Training (-PET) je dvoudenní workshop vedený specialisty INEKON SYSTEMS, který je zaměřen na odstranění rizik spojených se zavedením či inovacemi systémů ERP. Ty běžně nabízejí pouze data provozního charakteru, tvorba statistických zpráv v nich bývá časově náročná a mnohdy neumožňují průřezové ani křížové zobrazení. Sestavovat a modelovat celofiremní plány pak v ERP obvykle nelze vůbec a informační schopnost nutná ke kvalitnímu manažerskému rozhodování je tedy velice nízká. Cílem -PET je pomoci manažerům při nastavování nového systému po stránce procesních modelů a číselníků, tak aby následné přizpůsobování výstupů pro vrcholové vedení mělo co nejvyšší přidanou hodnotu a nevyžadovalo další přeinstalaci systému. To vede k efektivnějším možnostem v rámci podnikového plánování a funkčním analýzám. Na závěr workshopu je tak sestaven dokument Manažerské požadavky na provozní datové zdroje, který se stává přímým a závazným zadáním pro nastavení nového ERP. Výsledkem je pak fungující integrita mezi provozním a manažerským informačním systémem a flexibilní datové prostředí, které umožňuje plánování a analytickou podporu manažerského řízení. Máte-li o vzdělávací program -PET zájem, můžete kontaktovat obchodního ředitele Ing. Jana Huška, tel. číslo: ,

7 STALO SE INEKON SYSTEMS v obrazech aneb Produkty a sluïby, kter m pomáhá na svût Nejdelší společnou cestu s námi zatím urazila například spoléhat se na pevnost lepidel Herkules, mléka od Madety. Více než pět let můžeme za přispění také slavit Velikonoce s barvami OVO, užívat si osvěžující chuť Budějovického Budvaru... obdivovat jantarovou barvu Fernetu společnosti STOCK, a s dalekohledy od Meopty ostřit na ještě lepší budoucnost. zefektivnilo služby České pošty V poslední době pak ještě více posílilo traktory značky Zetor, a ve Státní tiskárně cenin dohlíží na nejžádanější produkty v zemi. v rámci prestiïní retailové sítû WOOD & PAPER, a.s., Systém přispěje k zefektivnění manažerského rozhodování, snížení provozních nákladů a růstu zisku společnosti HDS Retail Czech Republic. Ta v České republice provozuje například řetězce kaváren COSTA COFFEE, pekařství PAUL nebo síť obchodů s tiskovinami Relay a Inmedio. Právě různorodost obchodních konceptů klade vysoké nároky na management společnosti, který se ale nyní může spolehnout na systém jako na nástroj efektivního manažerského řízení. podepsala smlouvu na dodání systému. Jedna z nejvýznamnějších firem z oblasti obchodu se dřevem na českém trhu tak získá nástroj pro komplexní podporu manažerského rozhodování a nové možnosti v rámci datového skladu, transformaci dat, sestavování detailních analýz nebo celopodnikového reportingu. Společnost, která v loňském roce dokázala zobchodovat více než 3 miliony m3 dřeva může nyní využít také pokročilá řešení v rámci controllingu, plánování a modelování či vytváření manažerských dashboardů. INEKON SYSTEMS již dokončil analýzu pro nasazení v oblasti financí, na kterou se implementace systému zaměří v první fázi. Pod pokliãkou 7

8 OTÁZKY, NA KTERÉ ZNÁME ODPOVùDI Zefektivnûte své manaïerské rozhodování a pfiihlaste se do Akademie Business Navigation Potřebujete zaškolit nové zaměstnance nebo prohloubit znalosti systému u těch současných? V kurzech Uživatelé se mohou seznámit se základním i pokročilým ovládáním. Chcete si pohotově a samostatně přizpůsobovat systém aktuálním potřebám firmy? Po absolvování kurzů Pracovníci vývoje si již budete moci vytvářet vlastní datové modely a analytické panely podle Vaší potřeby. Rádi byste získali větší soběstačnost v rámci administrace systému? Využijte kurzy Administrace a proškolte své zaměstnance v základní správě systému a tvorbě datových skladů. Rádi byste zlepšili své plánovací a řídicí procesy a zkvalitnili manažerské rozhodování? Kurzy Management a controlling Vám pomohou zdokonalit se například v oblastech prodejní výkonnosti, nákladovosti a ziskovosti výkonů nebo finančním řízení. Struktura kurzû U Uživatelé U01 Uživatelské základy U02 Pokročilé techniky práce s A Administrace A01 Základní správa A02 Tvorba datového skladu I D Pracovníci vývoje D01 Úvod do tvorby datového modelu D02 Úvod do tvorby analytických panelů 8 M Management a controlling M01 Koncepce řízení výkonnosti a controllingu podpořená prostředky BI M02 Trénink -T v kostce M03 Řízení prodejní výkonnosti s využitím systému M04 Řízení nákladovosti a ziskovosti s využitím systému Více informací o kurzech Akademie Business Navigation a přihlašovací formulář najdete na internetových stránkách společnosti INEKON SYSTEMS. M05 Řízení finanční výkonnosti s využitím systému

Nabízíme řešení. v oblastech: integrací zdrojů dat:

Nabízíme řešení. v oblastech: integrací zdrojů dat: v oblastech: Nabízíme řešení integrací zdrojů dat: finanční reporting, plánování, forecasting rekonciliace, finanční konsolidace prezentace formou Balanced scorecard segmentace zákazníků podpora projektových

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok 2013 Popis účetní jednotky Název společnosti: Corpus Solutions Sídlo:, Praha 4, 140 00 Právní forma: a.s. IČO: 25764616 Rozhodující předmět činnosti:

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Popis vzdělávacích kurzů Realizace odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. Veřejná zakázka společností SUPER PET a.s. Dotovaný zadavatel Název: SUPER

Více

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Výsledky rychlého průzkumu Praha, 10. 6. 2014 V rámci krátkého dotazníkového šetření jsme oslovili členy CFO Clubu Struktura

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ EKONOMIKA V KOSTCE Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at RISK je náš byznys 1 Bezpečnost je základní potřebou Bezpečnost nemůže být jakkoli považována za izolovaný požadavek. Pochopení potenciálních rizik je základem pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1

MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 Andrea Kolková Ostrava 2011 Název: Oborová specializace 1 Autoři: Andrea Kolková Vydání: první, 20111 Počet stran:

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Klíčová aktivita: Štíhlá administrativa Štíhlá administrativa a Kurz naplánovaný

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM

ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Případová studie ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Jak jsme společnosti ČSOB zefektivnili práci s firemními klienty ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Celý projekt začal v srpnu, přičemž

Více

Příspěvek. Postupy plánování nákladů a vyhodnocení odchylek od plánu. Aleš Maršík

Příspěvek. Postupy plánování nákladů a vyhodnocení odchylek od plánu. Aleš Maršík Příspěvek Postupy plánování nákladů a vyhodnocení odchylek od plánu Aleš Maršík Program Analýza postupů plánování nákladů Metodika pro plánování nákladů Controlling poučme se z odchylek Doporučení pro

Více

Systém ekonomických a projektových informací v egovernmentu - SEPIe. Ing. Marcelína Horáková Ministerstvo vnitra ČR 27.

Systém ekonomických a projektových informací v egovernmentu - SEPIe. Ing. Marcelína Horáková Ministerstvo vnitra ČR 27. Systém ekonomických a projektových informací v egovernmentu - SEPIe Ing. Marcelína Horáková Ministerstvo vnitra ČR 27. listopadu 2013 Systém ekonomických a projektových informací v egovernmentu - SEPIe

Více

Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti

Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti Dean Brabec, Petra Řeřichová Cíle prezentace Specifikovat rozdíly mezi klasickým přístupem controllingu a sledováním

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Infor Performance management. Jakub Urbášek

Infor Performance management. Jakub Urbášek Infor Performance management Jakub Urbášek Agenda prezentace Stručně o produktu Infor PM 10 Komponenty Infor PM - PM OLAP a PM Office Plus Reporting Analýza Plánování / operativní plánování Infor Performance

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

Risk management a Interní audit

Risk management a Interní audit Risk management a Interní audit Zkušenosti z implementace systému řízení rizik v ČD a ve Skupině ČD projekt Corporate Governance (panelová diskuse) Požadavky na řízení rizik - Corporate Governance 9. Společnosti

Více

Školou k jednoduchosti

Školou k jednoduchosti Školení Lenze Školou k jednoduchosti Je to tak jednoduché. 1 Rozvíjet nápady Chcete postavit nejlepší stroj a máte již první nápady? Potom je s námi zachyťte na papír: od malých inovačních kroků až ke

Více

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu Oracle Sales Cloud moderní řízení obchodu Úvod Oracle Sales Cloud je nástroj moderního obchodování, který lze snadno nasadit a rychle užívat. Je to zcela mobilní řešení s analytickou výbavou, stavěné pro

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

Komplexní modulový seminář integrální logistiky

Komplexní modulový seminář integrální logistiky Komplexní modulový seminář integrální logistiky SEZNAM MODULŮ TERMÍNY 1) ÚVOD DO LOGISTIKY 13. - 14. 10. 2005 2) LOGISTIKA NÁKUPU A ŘÍZENÍ ZÁSOB 20. - 21. 10. 2005 3) LOGISTIKA VÝROBY 3. - 4. 11. 2005

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

Nabídka služeb pro. firemní zákazníky. Programy osobnostního rozvoje Jazykové kurzy Překladatelské a tlumočnické služby

Nabídka služeb pro. firemní zákazníky. Programy osobnostního rozvoje Jazykové kurzy Překladatelské a tlumočnické služby Nabídka služeb pro firemní zákazníky Programy osobnostního rozvoje Jazykové kurzy Překladatelské a tlumočnické služby Obsah Programy osobnostního rozvoje NOVĚ OBCHODNÍKEM SUVERÉNNÍ OBCHODNÍK NOVĚ MANAŽEREM

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Regionální zastoupení Náš závazek ve 30 zemích Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek po celém světě. Toto vyjádření je podpořeno - ve více než 50 pobočkách

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 PŘEDSTAVENÍ: Ze zkušeností řady podniků je zřejmé, že cesta směrem k optimalizaci a řízení procesů má významný podíl na růstu výkonnosti firem. Cílem však nesmí

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více