Cesta k samostatnosti Rozhovor s prvním absolventem Akademie Business Navigation.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesta k samostatnosti Rozhovor s prvním absolventem Akademie Business Navigation."

Transkript

1 Magazín společnosti INEKON SYSTEMS 1/2013 Akademie Business Navigation Společnost INEKON SYSTEMS vyhověla přáním mnoha svých zákazníků a vytvořila pro ně nový, ucelený vzdělávací program Akademii Business Navigation. Ta je určena všem uživatelům, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti podnikového řízení a dále je aplikovat v rámci platformy Business Navigation ve svých firmách. Akademie se skládá z jedenácti kurzů různých úrovní systematicky rozdělených do čtyř skupin podle potřeb a činností konečného uživatele. U Uživatelé A Administrace D Pracovníci vývoje M Management a controlling Cesta k samostatnosti Rozhovor s prvním absolventem Akademie Business Navigation. str. 2 Efektivní logistika Společnost ESA, s. r. o., dále zefektivňuje své procesy a manažerské rozhodování. str. 4 Svût INEKON SYSTEMS představuje své působení v segmentu potravinářství. str. 7 Účastníci Akademie se seznámí s know-how společnosti INEKON SYSTEMS získaným ze stovek zrealizovaných projektů na podporu podnikového řízení. Díky moderovaným workshopům a seminářům se budou navíc veškeré zkušenosti a poznatky přenášet napříč mezi našimi zákazníky. Jsme přesvědčeni, že tak vznikne i řada dalších zajímavých námětů, vysvětlil Jan Hušek, obchodní ředitel společnosti INEKON SYSTEMS. Ta má s lektorskou činností mnohaleté zkušenosti. Naše společnost dnes zajišťuje výuku již na čtyřech vysokých školách a pravidelně pořádáme také Trainingy, které jsou určené přímo pro vrcholové manažery. V rámci Akademie tedy můžeme nabídnout skutečně profesionální výklad našich nejlepších expertů a konzultantů, dodal Jan Hušek. Přínosy a cíle Akademie Cílem Akademie je nabídnout zákazníkům INEKON SYSTEMS především větší samostatnost, širší dovednosti a možnost přizpůsobit si informační systém svým konkrétním potřebám. Řada našich zákazníků vnímá jako další generaci manažerského nástroje, jakým byl na konci minulého století program Excel. S tímto programem však mnozí dosáhli maxima a potřebám současného podnikatelského světa již nevyhovuje. Proto se jej rozhodli nahradit sofistikovanějším manažerským informačním systémem, řekl Jan Hušek a dodal: Vzhledem k tomu, že naši zákazníci mnohdy zdaleka nevyužívají celý potenciál, rozhodli jsme se pro vytvoření Akademie, aby se skutečně seznámili se všemi možnostmi, které tento systém nabízí, a nové dovednosti si skutečně osvojili. Díky novým znalostem a vyšší samostatnosti mohou navíc zákazníci INEKON SYSTEMS dosáhnout úspory nákladů za údržbu a rozvoj systému a celkově posílit i svou konkurenceschopnost na trhu. Více na stranû 3 1

2 ZAOST ENO NA OBORY Cesta k samostatnosti Společnost ESA poskytuje svým zákazníkům již 20 let především komplexní logistické služby složené ze skladování, dopravních a outsourcingových řešení, prodeje rychloobrátkového zboží a služeb balení a úpravy zboží. Právě pro rozmanitost a procesní náročnost uvedených činností se vedení společnosti rozhodlo využít manažerského a controllingového systému. Její zaměstnanci byli navíc v tomto roce jako jedni z prvních proškoleni v dalších dovednostech a možnostech systému v rámci školicího programu Akademie Business Navigation. O využívání a účasti v Akademii jsme hovořili s Jiřím Spěváčkem, specialistou controllingu společnosti ESA. 2 Jak byste popsal zapojení a využívání ve společnosti ESA? Systém slouží v současné době zejména jako zdroj informací a analýz pro řízení na úrovni top a středního managementu. Především jej využíváme pro sledování KPI a jejich vyhodnocování. Obecně nám tak pomáhá při sledování a snižování nákladů, ale například také při komunikaci se zákazníkem a prezentaci efektivity našich činností. Dalším záměrem je použít pro evidenci v personalistice. Zde plánujeme vytvořit modul, ve kterém by se soustředěné informace využívaly například pro HR statistiky a databáze, vyhodnocení produktivity práce zaměstnanců nebo jako podklad pro mzdovou účtárnu. Na Slovensku, kde s začínáme, dokončujeme nyní v systému nastavení našeho plánovacího procesu. V další fázi jej budeme využívat i pro řízení zdejších skladových činností. Jaká školení již INEKON SYSTEMS pro společnost ESA zrealizoval? Nedávno jsme uskutečnili první základní uživatelská školení pro naše slovenské kolegy, ale hlavní vlnu teprve plánujeme. Na Slovensku jsme také zrealizovali některá pokročilejší školení, abychom mohli naše kolegy zapojit přímo do průběhu implementace plánovacího procesu. V České republice pracujeme se systémem již delší dobu, a tak máme také díky dlouhodobé spolupráci s INEKONEM i mnohem širší znalosti. Školení, která zde proběhla, se tedy týkala především oblasti vývoje. O jaké další kurzy budete mít zájem? Jak jsem již řekl, plánujeme rozsáhlejší školení personálu naší pobočky na Slovensku. Bude se týkat také našich obchodních zástupců, kteří budou s pracovat, a dále kolegů, kteří systém využijí ke sledování a řízení skladových procesů. A co kurzy zaměřené přímo na management nebo controlling? V rámci vývoje systému jsme hodně pokročili, a proto si troufám říci, že pokud by některý z našich manažerů potřeboval vyvinout nějakou novou část systému, jsme schopni si již dnes pomoci sami. V oddělení controllingu ESA nyní vyvíjíme sedm nových modulů. Pět z nich zvládneme vytvořit, nastavit a spravovat vlastními silami a další dva ve spolupráci s INEKON SYSTEMS. Z toho vyplývá, že s INEKONEM chceme i nadále spolupracovat v oblasti aplikace a vývoje systému, což už ale není na úrovni školení, ale spíše vzájemné výměny informací. Naším cílem je vysoká míra samostatnosti ESA ve vývoji a užití tohoto systému. Chceme dosáhnout větší soběstačnosti a od INEKONU se naučit alespoň část z jejich know-how Další kapitolou, která nás bude zajímat, je školení pro manažery. V rámci těchto kurzů INEKON nabízí výuku komplexního využití systému k analýzám a informacím, které mohou vést k zlepšení procesů a manažerského řízení obecně. Co si od nově nabytých zkušeností a získaných dovedností slibujete? Naše očekávání samozřejmě souvisejí s využíváním. Všeobecně je naším cílem pomocí tohoto nadstavbového systému rozšířit možnosti našeho systému ERP. nám otevírá další funkcionality a nové pohledy na situaci ve společnosti. Pravidelně například sledujeme výkon, a tak můžeme v krátké době identifikovat nejslabší články a včas zachytit rodící se problémy. Prostřednictvím chceme ještě lépe řídit profitabilitu a efektivitu našich činností a tím de facto ovlivňovat celou společnost ESA. Co se týče vzdálenější budoucnosti, jsme si vědomi toho, že by nám také velmi ulehčil případný přechod na jiný ERP systém, neboť ani po takovém přechodu nezmění svoji tvář a své funkcionality. Od Akademie si slibujeme především lepší orientaci v rámci a zefektivnění práce s tímto systémem. Jde nám o maximalizaci našich dovedností tak, abychom systém dokázali plnohodnotně využívat pro všechny účely, které jsme si předsevzali. Příkladem, který jsme realizovali, mohou být naše plánovací procesy. V minulosti jsme vytvářeli plán pomocí několika nástrojů. Dnes dokážeme naplánovat pohodlně a efektivně 100 % našich aktivit v.

3 ZAOST ENO NA OBORY Pokračování ze strany 1 Chytré rozdělení kurzů Akademie se skládá z jedenácti kurzů rozdělených do čtyř skupin a několika úrovní podle potřeb a znalostí daného zaměstnance. Jednotlivé kurzy tak přesně cílí na konkrétního uživatele a nabídnou mu potřebné dovednosti. V první skupině kurzů si Uživatelé osvojí základní a pokročilé ovládání systému. Jsou tedy vhodné pro zaškolení nových zaměstnanců i rozvinutí a prohloubení znalostí systému u zaměstnanců stávajících. Další kurzy s názvem Administrace jsou určené pro správce systému. V rámci tří úrovní kurzů se zde mohou zaměstnanci naučit základní i pokročilou správu, ale také metodiku tvorby datového skladu I. Na širší IT dovednosti je zaměřena třetí skupina kurzů, která je určena pro Pracovníky vývoje. Ti se zde naučí vytvářet nové moduly a ve spolupráci s administrátory do nich také transformovat potřebná data. V rámci těchto kurzů budou zaměstnanci vyškoleni k tomu, aby uměli aplikace nejen sami modifikovat, ale také samostatně navrhovat nové analytické panely a ty pak přizpůsobovat potřebám managementu, řekl Jan Hušek. Poslední a nejrozsáhlejší skupina kurzů s názvem Management a controlling je zaměřena na školení vedoucích pracovníků a podnikových specialistů. Účastníci si zde budou moci například vylepšit své plánovací a řídicí procesy v rámci prodejní výkonnosti, nákladovosti a ziskovosti výkonů nebo finančního řízení, vysvětlil Jan Hušek. Školení probíhají v malých skupinách, kde na praktických příkladech účastníci společně navrhují vhodné plánovací a analytické metody. Certifikát po absolvování Zákazníci INEKON SYSTEMS si mohou ze svých zaměstnanců vytipovat vhodné kandidáty, kteří se systémem přicházejí do SVùT Potravináfiství Zkušenosti s lektorskou činností sbírá INEKON SYSTEMS nejen na pravidelných školeních -Training, ale také na každoročních Business Navigation Days, kde se setkávají top manažeři a controllingoví specialisté z mnoha významných českých i zahraničních firem. styku nebo s ním mají začít pracovat. Po absolvování příslušně zaměřeného kurzu a složení závěrečné zkoušky získávají tito zaměstnanci vlastní certifikát jako potvrzení způsobilosti pro konkrétní práci s. Ještě před samotným zahájením Akademie konzultoval INEKON SYSTEMS zaměření a obsah jednotlivých kurzů s experty některých svých zákazníků, jako jsou například DEK nebo ESA Logistika. Právě zaměstnanci těchto společností byli také první, kteří školení absolvovali a nyní si začali nejen sami rozvíjet stávající modely pro rozhodovací manažerské úlohy, ale úspěšně si již vytvářejí i své vlastní, řekl Jan Hušek a dodal: Smysl a skutečné přínosy těchto kurzů máme tedy již ověřené i v praxi a není proto divu, že zájem o účast v Akademii již projevily všechny firmy, které se o této možnosti dozvěděly. Právě to si uvědomili odborníci z INEKON SYSTEMS a upravili systém pro efektivní využití v tomto specifickém oboru. O úspěchu může rozhodnout jakákoli drobnost velikost balení, druh obalu, příchuť, značka a řada dalších parametrů. Potravinářské podniky navíc vyrábějí na sklad a jejich produkce je často ovlivňována ročním obdobím a sezónními vrcholy, které se opět různí podle daného produktu. Nezbytné vlastnosti jsou tedy flexibilita v rozhodování a dokonalá informovanost managementu. Pouze na základě kvalitních, plnohodnotných a rychle dostupných informací je totiž možné docílit efektivního manažerského řízení, plánování a operativního rozhodování. Pro potravinářský průmysl je charakteristické vysoce konkurenční prostředí. Na jedné straně stojí dodavatelé stejných či obdobných produktů, na druhé jsou připraveni odběratelé. Mezi nimi dominují obchodní řetězce s extrémním tlakem na cenu i obchodní podmínky. Kromě nich se však snaží prosadit i další segmenty jako nezávislý trh (velkoobchody a sítě maloobchodů), případně i tzv. gastro (restaurace, veřejné stravování ). Základem úspěchu v tomto bouřlivém prostředí je umění soustředit se na detail. Systém zajišťuje nejen tuto nutnou informační podporu, ale umožňuje také simulovat uvažované situace a predikovat dopady manažerských rozhodnutí. Díky tomu dojde k výraznému zdokonalení řídicích procesů a zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Kromě zmíněného sledování odchylek lze v rámci potravinářského oboru využít také při zavádění centrálního ceníku a řízení slev, řízení prodejních akcí, bonusů, nákladů a plánování či prognózování prodeje. 3

4 ZAOST ENO NA OBORY Efektivní logistika Nové dovednosti vedou k zefektivnûní sluïeb Logistická společnost se zastoupením ve čtyřech státech střední Evropy a s více než tisíci zaměstnanci. Člen japonské skupiny Hitachi, která zajišťuje dopravní a logistické služby pro své zákazníky po celém světě. To je ESA logistika, která na českém trhu působí již více než dvacet let. Od roku 2008 se pak řadí k zákazníkům INEKON SYSTEMS a uživatelům systému pro podporu podnikového řízení Business Navigation System (). Nyní se navíc, jako jedna z prvních společností, zapojila do školícího programu Akademie Business Navigation, díky kterému dosáhla větší samostatnosti v rámci využívání systému. 4 ESA logistika, s 2,7 mld. obratu, patří mezi významné poskytovatele logistického servisu. Jejím hlavním produktem je Green 3PL s dopravou a spedicí, balením a úpravou zboží, outsourcing, celní deklarace a provozování distribučních systémů suchého a chlazeného zboží. Podpora řízení společnosti stála před zavedením z velké části na excelových přehledech, do kterých pracovníci controllingového a IT oddělení sestavovali pravidelné reporty pro účely managementu. Tento způsob byl časově náročný a přinášel pouze omezené informace. Vedení firmy chyběla možnost interaktivně a přehledně analyzovat aktuální data, porovnávat je s plánem i loňskou skutečností a hledat příčiny vzniklých odchylek. Po zavedení Business Navigation System je management schopen řídit společnost efektivněji. Manažeři mohou predikovat dopady svých rozhodnutí, předvídat reálný hospodářský výsledek a pracovat s pravidelnou zákaznickou výsledovkou. K výraznému zefektivnění došlo v případě generování uživatelských reportů, které je nyní snadné a rychlé a jejichž podobu a zaměření si mohou přizpůsobit přesně podle svých představ. S nabídkou kurzů Akademie Business Navigation společnosti INEKON SYSTEMS se pro ESA logistika otevřela možnost prohloubení dovedností v rámci. Vybraní zaměstnanci, kteří prošli kurzy, získali kompetence v oblasti správy a vývoje systému a společnost tím dosáhla větší flexibility a soběstačnosti v užívání manažerského informačního systému. INEKON tak nyní slouží pouze jako konzultant a pomáhá již jen ve složitých případech nastavení systému. umožňuje optimální sledování nákladů, což je v praxi využito i pro systémovou volbu mezi vlastní dopravou a spedicí.

5 ZAOST ENO NA OBORY V SLEDKY možnost simulace a modelování procesů řízení a výsledků hospodaření Tfii otázky pro včasná identifikace příčin odchylek skutečnosti od plánu a zpětná nápravná opatření samostatnost při rozšiřování systému do dalších poboček zavedení pravidel konsolidace dat Romana Pekrta, CEO ESA, s. r. o. V čem vidíte hlavní přínos systému pro ESA logistika? Jde o robusní, spolehlivé řešení postavené na platformě Microsoftu, které umožňuje multiuživatelský přístup. Primárně nám slouží jako variabilní nástroj pro plánování, reporting a analýzy. Jak konkrétně využíváte pro řízení společnosti? využíváme pro plánování provozních ukazatelů a jejich vlivu do hospodářského výsledku, tržeb a fixních i variabilních nákladů. Plán následně porovnáváme se skutečností a vyhodnocujeme odchylky a jejich příčiny. nám umožňuje simulace a efektivní forecast. Od letošního roku bude tento systém využíván jako klíčový nástroj pro provozní controlling, pro všechny společnosti a pobočky skupiny. Jak byste zhodnotil spolupráci s INEKON SYSTEMS, jeho postup během implementace systému a školení v rámci Akademie Business Navigation? Prozákaznický přístup pana Huška a IN- EKONU oceňuji. Jsou kompetentní a profesionální, nejen v oblasti technologií, což je pro IT společnosti povinnost, ale i v procesu implementace a servisu. Pro mne je zásadní, že drží slovo. Roman Pekrt CEO ESA, s. r. o. Díky jsme zvýšili úroveň plánovacího procesu, sjednotili KPI s provozní výkonností dopravy, spedice i skladů napříč skupinou (ČR, SR, PL, Hu), takže provádíme benchmark nejen ekonomických, ale i provozních ukazatelů. Zvyšovat, prostřednictvím Akademie, nezávislost uživatelů na INEKONU, považuji za chytrou strategii pro budování dlouhodobých klientských vztahů. 5

6 NA VLASTNÍ OâI INEKON SYSTEMS na âvut Společnost INEKON SYSTEMS se dnes aktivně podílí na výuce manažerských předmětů již na čtyřech vysokých školách. Nejdéle tato spolupráce trvá v rámci magisterského oboru Řízení a ekonomika podniku na Fakultě strojní pražského ČVUT, kde působí již deset let. O této spolupráci a přínosu pro zdejší studenty jsme hovořili s doc. Ing. Martinem Zralým, CSc., garantem předmětu Řízení podniku v praxi. Mohl byste blíže popsat předmět, na jehož výuce se INEKON SYSTEMS podílí? Řízení podniku v praxi je povinný kurz prvního ročníku magisterského studia, během kterého se studenti setkávají s úspěšnými manažery nejen ze společnosti INEKON SYSTEMS, ale také například ze ŠKODA AUTO či SPGroup. Tito externí přednášející je seznamují s využitím současných manažerských řídicích metod v praxi a s jejich specifiky v rámci různých oborů podnikání. Získané vědomosti naši studenti na závěr uplatní v rámci semestrální práce s názvem Projekt 1. Jak konkrétně se INEKON SYSTEMS do výuky zapojuje? Pro tento předmět zajišťuje dva semináře v rozsahu čtyř výukových hodin, které mají podobu přednášky a následné seminární diskuse. Mimo to vede pan Dr. Hušek ještě jeden seminář o využití manažerských controllingových nástrojů v rámci kurzu Controllingové řízení podniku na Fakultě strojní a také na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. Obsah výkladu je zaměřen především na důležité vazby strategických a business plánů a využití k jejich sestavování. Pro důležité pochopení klíčových souvislostí (učíme studenty především myslet!) dokáže Dr. Hušek prezentovat zásadní informace studentům velmi účinně. Vaši studenti se tedy v rámci těchto přednášek seznámí i se systémem? Ano. Systém je využíván pro názorné ukázky situací a ilustraci přednášených zkušeností a závěrů. Studenti tak mohou přímo vidět funkci a roli softwarové podpory v rámci manažerského rozhodování a získají také povědomí o tom, co by od manažerského systému mohli a měli očekávat v praxi. Podílí se INEKON SYSTEMS také na závěrečném hodnocení studentů? Samozřejmě. Studenti mohou požádat každého z externích přednášejících o spolupráci při vypracování semestrální práce Projekt 1, která kurz završuje. Na tu navazují ještě další dva projektově zamě- řené kurzy, označované jako Projekt 2 a 3. Náročnost závěrečných prací se samozřejmě stupňuje a v případě Projektu 3 jde již o kompletní návrh řízení podniku, který si studenti sami nadefinují, počínaje návrhem konkurenční výhody, včetně návrhu jeho celkové strategie, business plánů, nákladových propočtů, rozvojových projektů atd. Přednášející jsou pak v pozici externích vedoucích a na konci semestru jsou tedy i součástí hodnotící komise. V neposlední řadě jsou manažeři přednášejících firem často požádáni i o vedení diplomových prací a v těchto případech jsou pak součástí komisí i u státních závěrečných zkoušek. Máte i nějakou zpětnou vazbu, která by hodnotila spokojenost s takto nastavenou spoluprací? Myslím, že pro INEKON SYSTEMS je největším přínosem možnost vést a sledovat studenty při vypracovávání závěrečných prací a také je vidět při prezentaci a obhajobě. Pan Dr. Hušek si tak může osobně ověřit jejich dovednosti a těm nejschopnějším následně nabídnout i zaměstnání. Právě to je pro nás onou pozitivní zpětnou vazbou. Spokojenost ze strany studentů pak dokazují jednak pravidelné žádosti o spolupráci na zmíněných projektech, ale především i veliký zájem o nabízené zaměstnání. Mimo to provádíme mezi studenty i vlastní hodnocení jak celého kurzu, tak i jednotlivých přednášejících. A i zde je výsledkem vysoká spokojenost. Silnou pozitivní zpětnou vazbu máme také z aktivní účasti našich externích partnerů na konferenci, kterou náš Ústav pořádá pravidelně při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. V roce 2012 se uskutečnila již 13. konference v rámci cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Ta cílí nejen na studenty, ale především na naše partnery a podnikatelskou sféru. Je veletrhem výměny zkušeností z různých oblastí řízení. Také zde patří INEKON SYSTEMS mezi naše stále hosty a Jan Hušek tu pravidelně prezentuje své zkušenosti a novinky z oblasti manažerského řízení a Business Intelligence. 6 -Training -Pre ERP Training (-PET) je dvoudenní workshop vedený specialisty INEKON SYSTEMS, který je zaměřen na odstranění rizik spojených se zavedením či inovacemi systémů ERP. Ty běžně nabízejí pouze data provozního charakteru, tvorba statistických zpráv v nich bývá časově náročná a mnohdy neumožňují průřezové ani křížové zobrazení. Sestavovat a modelovat celofiremní plány pak v ERP obvykle nelze vůbec a informační schopnost nutná ke kvalitnímu manažerskému rozhodování je tedy velice nízká. Cílem -PET je pomoci manažerům při nastavování nového systému po stránce procesních modelů a číselníků, tak aby následné přizpůsobování výstupů pro vrcholové vedení mělo co nejvyšší přidanou hodnotu a nevyžadovalo další přeinstalaci systému. To vede k efektivnějším možnostem v rámci podnikového plánování a funkčním analýzám. Na závěr workshopu je tak sestaven dokument Manažerské požadavky na provozní datové zdroje, který se stává přímým a závazným zadáním pro nastavení nového ERP. Výsledkem je pak fungující integrita mezi provozním a manažerským informačním systémem a flexibilní datové prostředí, které umožňuje plánování a analytickou podporu manažerského řízení. Máte-li o vzdělávací program -PET zájem, můžete kontaktovat obchodního ředitele Ing. Jana Huška, tel. číslo: ,

7 STALO SE INEKON SYSTEMS v obrazech aneb Produkty a sluïby, kter m pomáhá na svût Nejdelší společnou cestu s námi zatím urazila například spoléhat se na pevnost lepidel Herkules, mléka od Madety. Více než pět let můžeme za přispění také slavit Velikonoce s barvami OVO, užívat si osvěžující chuť Budějovického Budvaru... obdivovat jantarovou barvu Fernetu společnosti STOCK, a s dalekohledy od Meopty ostřit na ještě lepší budoucnost. zefektivnilo služby České pošty V poslední době pak ještě více posílilo traktory značky Zetor, a ve Státní tiskárně cenin dohlíží na nejžádanější produkty v zemi. v rámci prestiïní retailové sítû WOOD & PAPER, a.s., Systém přispěje k zefektivnění manažerského rozhodování, snížení provozních nákladů a růstu zisku společnosti HDS Retail Czech Republic. Ta v České republice provozuje například řetězce kaváren COSTA COFFEE, pekařství PAUL nebo síť obchodů s tiskovinami Relay a Inmedio. Právě různorodost obchodních konceptů klade vysoké nároky na management společnosti, který se ale nyní může spolehnout na systém jako na nástroj efektivního manažerského řízení. podepsala smlouvu na dodání systému. Jedna z nejvýznamnějších firem z oblasti obchodu se dřevem na českém trhu tak získá nástroj pro komplexní podporu manažerského rozhodování a nové možnosti v rámci datového skladu, transformaci dat, sestavování detailních analýz nebo celopodnikového reportingu. Společnost, která v loňském roce dokázala zobchodovat více než 3 miliony m3 dřeva může nyní využít také pokročilá řešení v rámci controllingu, plánování a modelování či vytváření manažerských dashboardů. INEKON SYSTEMS již dokončil analýzu pro nasazení v oblasti financí, na kterou se implementace systému zaměří v první fázi. Pod pokliãkou 7

8 OTÁZKY, NA KTERÉ ZNÁME ODPOVùDI Zefektivnûte své manaïerské rozhodování a pfiihlaste se do Akademie Business Navigation Potřebujete zaškolit nové zaměstnance nebo prohloubit znalosti systému u těch současných? V kurzech Uživatelé se mohou seznámit se základním i pokročilým ovládáním. Chcete si pohotově a samostatně přizpůsobovat systém aktuálním potřebám firmy? Po absolvování kurzů Pracovníci vývoje si již budete moci vytvářet vlastní datové modely a analytické panely podle Vaší potřeby. Rádi byste získali větší soběstačnost v rámci administrace systému? Využijte kurzy Administrace a proškolte své zaměstnance v základní správě systému a tvorbě datových skladů. Rádi byste zlepšili své plánovací a řídicí procesy a zkvalitnili manažerské rozhodování? Kurzy Management a controlling Vám pomohou zdokonalit se například v oblastech prodejní výkonnosti, nákladovosti a ziskovosti výkonů nebo finančním řízení. Struktura kurzû U Uživatelé U01 Uživatelské základy U02 Pokročilé techniky práce s A Administrace A01 Základní správa A02 Tvorba datového skladu I D Pracovníci vývoje D01 Úvod do tvorby datového modelu D02 Úvod do tvorby analytických panelů 8 M Management a controlling M01 Koncepce řízení výkonnosti a controllingu podpořená prostředky BI M02 Trénink -T v kostce M03 Řízení prodejní výkonnosti s využitím systému M04 Řízení nákladovosti a ziskovosti s využitím systému Více informací o kurzech Akademie Business Navigation a přihlašovací formulář najdete na internetových stránkách společnosti INEKON SYSTEMS. M05 Řízení finanční výkonnosti s využitím systému

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ 3 2010 INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ SW PODPORA INTERNÍHO AUDITU ROZHOVOR SE STAROSTOU KUTNÉ HORY, IVO ŠALÁTKEM POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití

Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Obsah Úvod... 1 Sjednocení a změna... 2 Společnost Microsoft a sjednocená komunikace...

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

ohlédnutí za speciál Softwarová řešení pro finanční oddělení itprofinance.cz

ohlédnutí za speciál Softwarová řešení pro finanční oddělení itprofinance.cz ohlédnutí za itprofinance.cz speciál Softwarová řešení pro finanční oddělení IT pro FINANCE: Softwarová řešení pro finanční oddělení Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) zorganizovala 14. 10. 2014

Více

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2011 POMÁHÁME PŘETVÁŘET DATA V INFORMACE Rozhovor s generálním ředitelem IBM Vladkem Šlezingrem DOBRÁ ZNALOST NÁKLADŮ ZVYŠUJE ZISK Alokace nákladů na bázi

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Business Intelligence

Business Intelligence ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA LISTOPAD 2013 Business Intelligence a datová analytika In-memory značně urychlí analytické procesy Vizualizace zpřístupňuje důležité informace pro každého Prediktivní analytika

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

Úspěšné projekty. Successful projects

Úspěšné projekty. Successful projects Úspěšné projekty Successful projects Projekty realizované v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v gesci Ministerstva vnitra České republiky Vážené

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Předkládaná publikace je výstupem projektu "Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí

Více

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních. O projektu a jeho výsledcích

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních. O projektu a jeho výsledcích Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních O projektu a jeho výsledcích 1 O projektu Úroveň služeb poskytovaných v oboru účetnictví je v současné době v České republice velmi různorodá.

Více