Cesta k samostatnosti Rozhovor s prvním absolventem Akademie Business Navigation.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesta k samostatnosti Rozhovor s prvním absolventem Akademie Business Navigation."

Transkript

1 Magazín společnosti INEKON SYSTEMS 1/2013 Akademie Business Navigation Společnost INEKON SYSTEMS vyhověla přáním mnoha svých zákazníků a vytvořila pro ně nový, ucelený vzdělávací program Akademii Business Navigation. Ta je určena všem uživatelům, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti podnikového řízení a dále je aplikovat v rámci platformy Business Navigation ve svých firmách. Akademie se skládá z jedenácti kurzů různých úrovní systematicky rozdělených do čtyř skupin podle potřeb a činností konečného uživatele. U Uživatelé A Administrace D Pracovníci vývoje M Management a controlling Cesta k samostatnosti Rozhovor s prvním absolventem Akademie Business Navigation. str. 2 Efektivní logistika Společnost ESA, s. r. o., dále zefektivňuje své procesy a manažerské rozhodování. str. 4 Svût INEKON SYSTEMS představuje své působení v segmentu potravinářství. str. 7 Účastníci Akademie se seznámí s know-how společnosti INEKON SYSTEMS získaným ze stovek zrealizovaných projektů na podporu podnikového řízení. Díky moderovaným workshopům a seminářům se budou navíc veškeré zkušenosti a poznatky přenášet napříč mezi našimi zákazníky. Jsme přesvědčeni, že tak vznikne i řada dalších zajímavých námětů, vysvětlil Jan Hušek, obchodní ředitel společnosti INEKON SYSTEMS. Ta má s lektorskou činností mnohaleté zkušenosti. Naše společnost dnes zajišťuje výuku již na čtyřech vysokých školách a pravidelně pořádáme také Trainingy, které jsou určené přímo pro vrcholové manažery. V rámci Akademie tedy můžeme nabídnout skutečně profesionální výklad našich nejlepších expertů a konzultantů, dodal Jan Hušek. Přínosy a cíle Akademie Cílem Akademie je nabídnout zákazníkům INEKON SYSTEMS především větší samostatnost, širší dovednosti a možnost přizpůsobit si informační systém svým konkrétním potřebám. Řada našich zákazníků vnímá jako další generaci manažerského nástroje, jakým byl na konci minulého století program Excel. S tímto programem však mnozí dosáhli maxima a potřebám současného podnikatelského světa již nevyhovuje. Proto se jej rozhodli nahradit sofistikovanějším manažerským informačním systémem, řekl Jan Hušek a dodal: Vzhledem k tomu, že naši zákazníci mnohdy zdaleka nevyužívají celý potenciál, rozhodli jsme se pro vytvoření Akademie, aby se skutečně seznámili se všemi možnostmi, které tento systém nabízí, a nové dovednosti si skutečně osvojili. Díky novým znalostem a vyšší samostatnosti mohou navíc zákazníci INEKON SYSTEMS dosáhnout úspory nákladů za údržbu a rozvoj systému a celkově posílit i svou konkurenceschopnost na trhu. Více na stranû 3 1

2 ZAOST ENO NA OBORY Cesta k samostatnosti Společnost ESA poskytuje svým zákazníkům již 20 let především komplexní logistické služby složené ze skladování, dopravních a outsourcingových řešení, prodeje rychloobrátkového zboží a služeb balení a úpravy zboží. Právě pro rozmanitost a procesní náročnost uvedených činností se vedení společnosti rozhodlo využít manažerského a controllingového systému. Její zaměstnanci byli navíc v tomto roce jako jedni z prvních proškoleni v dalších dovednostech a možnostech systému v rámci školicího programu Akademie Business Navigation. O využívání a účasti v Akademii jsme hovořili s Jiřím Spěváčkem, specialistou controllingu společnosti ESA. 2 Jak byste popsal zapojení a využívání ve společnosti ESA? Systém slouží v současné době zejména jako zdroj informací a analýz pro řízení na úrovni top a středního managementu. Především jej využíváme pro sledování KPI a jejich vyhodnocování. Obecně nám tak pomáhá při sledování a snižování nákladů, ale například také při komunikaci se zákazníkem a prezentaci efektivity našich činností. Dalším záměrem je použít pro evidenci v personalistice. Zde plánujeme vytvořit modul, ve kterém by se soustředěné informace využívaly například pro HR statistiky a databáze, vyhodnocení produktivity práce zaměstnanců nebo jako podklad pro mzdovou účtárnu. Na Slovensku, kde s začínáme, dokončujeme nyní v systému nastavení našeho plánovacího procesu. V další fázi jej budeme využívat i pro řízení zdejších skladových činností. Jaká školení již INEKON SYSTEMS pro společnost ESA zrealizoval? Nedávno jsme uskutečnili první základní uživatelská školení pro naše slovenské kolegy, ale hlavní vlnu teprve plánujeme. Na Slovensku jsme také zrealizovali některá pokročilejší školení, abychom mohli naše kolegy zapojit přímo do průběhu implementace plánovacího procesu. V České republice pracujeme se systémem již delší dobu, a tak máme také díky dlouhodobé spolupráci s INEKONEM i mnohem širší znalosti. Školení, která zde proběhla, se tedy týkala především oblasti vývoje. O jaké další kurzy budete mít zájem? Jak jsem již řekl, plánujeme rozsáhlejší školení personálu naší pobočky na Slovensku. Bude se týkat také našich obchodních zástupců, kteří budou s pracovat, a dále kolegů, kteří systém využijí ke sledování a řízení skladových procesů. A co kurzy zaměřené přímo na management nebo controlling? V rámci vývoje systému jsme hodně pokročili, a proto si troufám říci, že pokud by některý z našich manažerů potřeboval vyvinout nějakou novou část systému, jsme schopni si již dnes pomoci sami. V oddělení controllingu ESA nyní vyvíjíme sedm nových modulů. Pět z nich zvládneme vytvořit, nastavit a spravovat vlastními silami a další dva ve spolupráci s INEKON SYSTEMS. Z toho vyplývá, že s INEKONEM chceme i nadále spolupracovat v oblasti aplikace a vývoje systému, což už ale není na úrovni školení, ale spíše vzájemné výměny informací. Naším cílem je vysoká míra samostatnosti ESA ve vývoji a užití tohoto systému. Chceme dosáhnout větší soběstačnosti a od INEKONU se naučit alespoň část z jejich know-how Další kapitolou, která nás bude zajímat, je školení pro manažery. V rámci těchto kurzů INEKON nabízí výuku komplexního využití systému k analýzám a informacím, které mohou vést k zlepšení procesů a manažerského řízení obecně. Co si od nově nabytých zkušeností a získaných dovedností slibujete? Naše očekávání samozřejmě souvisejí s využíváním. Všeobecně je naším cílem pomocí tohoto nadstavbového systému rozšířit možnosti našeho systému ERP. nám otevírá další funkcionality a nové pohledy na situaci ve společnosti. Pravidelně například sledujeme výkon, a tak můžeme v krátké době identifikovat nejslabší články a včas zachytit rodící se problémy. Prostřednictvím chceme ještě lépe řídit profitabilitu a efektivitu našich činností a tím de facto ovlivňovat celou společnost ESA. Co se týče vzdálenější budoucnosti, jsme si vědomi toho, že by nám také velmi ulehčil případný přechod na jiný ERP systém, neboť ani po takovém přechodu nezmění svoji tvář a své funkcionality. Od Akademie si slibujeme především lepší orientaci v rámci a zefektivnění práce s tímto systémem. Jde nám o maximalizaci našich dovedností tak, abychom systém dokázali plnohodnotně využívat pro všechny účely, které jsme si předsevzali. Příkladem, který jsme realizovali, mohou být naše plánovací procesy. V minulosti jsme vytvářeli plán pomocí několika nástrojů. Dnes dokážeme naplánovat pohodlně a efektivně 100 % našich aktivit v.

3 ZAOST ENO NA OBORY Pokračování ze strany 1 Chytré rozdělení kurzů Akademie se skládá z jedenácti kurzů rozdělených do čtyř skupin a několika úrovní podle potřeb a znalostí daného zaměstnance. Jednotlivé kurzy tak přesně cílí na konkrétního uživatele a nabídnou mu potřebné dovednosti. V první skupině kurzů si Uživatelé osvojí základní a pokročilé ovládání systému. Jsou tedy vhodné pro zaškolení nových zaměstnanců i rozvinutí a prohloubení znalostí systému u zaměstnanců stávajících. Další kurzy s názvem Administrace jsou určené pro správce systému. V rámci tří úrovní kurzů se zde mohou zaměstnanci naučit základní i pokročilou správu, ale také metodiku tvorby datového skladu I. Na širší IT dovednosti je zaměřena třetí skupina kurzů, která je určena pro Pracovníky vývoje. Ti se zde naučí vytvářet nové moduly a ve spolupráci s administrátory do nich také transformovat potřebná data. V rámci těchto kurzů budou zaměstnanci vyškoleni k tomu, aby uměli aplikace nejen sami modifikovat, ale také samostatně navrhovat nové analytické panely a ty pak přizpůsobovat potřebám managementu, řekl Jan Hušek. Poslední a nejrozsáhlejší skupina kurzů s názvem Management a controlling je zaměřena na školení vedoucích pracovníků a podnikových specialistů. Účastníci si zde budou moci například vylepšit své plánovací a řídicí procesy v rámci prodejní výkonnosti, nákladovosti a ziskovosti výkonů nebo finančního řízení, vysvětlil Jan Hušek. Školení probíhají v malých skupinách, kde na praktických příkladech účastníci společně navrhují vhodné plánovací a analytické metody. Certifikát po absolvování Zákazníci INEKON SYSTEMS si mohou ze svých zaměstnanců vytipovat vhodné kandidáty, kteří se systémem přicházejí do SVùT Potravináfiství Zkušenosti s lektorskou činností sbírá INEKON SYSTEMS nejen na pravidelných školeních -Training, ale také na každoročních Business Navigation Days, kde se setkávají top manažeři a controllingoví specialisté z mnoha významných českých i zahraničních firem. styku nebo s ním mají začít pracovat. Po absolvování příslušně zaměřeného kurzu a složení závěrečné zkoušky získávají tito zaměstnanci vlastní certifikát jako potvrzení způsobilosti pro konkrétní práci s. Ještě před samotným zahájením Akademie konzultoval INEKON SYSTEMS zaměření a obsah jednotlivých kurzů s experty některých svých zákazníků, jako jsou například DEK nebo ESA Logistika. Právě zaměstnanci těchto společností byli také první, kteří školení absolvovali a nyní si začali nejen sami rozvíjet stávající modely pro rozhodovací manažerské úlohy, ale úspěšně si již vytvářejí i své vlastní, řekl Jan Hušek a dodal: Smysl a skutečné přínosy těchto kurzů máme tedy již ověřené i v praxi a není proto divu, že zájem o účast v Akademii již projevily všechny firmy, které se o této možnosti dozvěděly. Právě to si uvědomili odborníci z INEKON SYSTEMS a upravili systém pro efektivní využití v tomto specifickém oboru. O úspěchu může rozhodnout jakákoli drobnost velikost balení, druh obalu, příchuť, značka a řada dalších parametrů. Potravinářské podniky navíc vyrábějí na sklad a jejich produkce je často ovlivňována ročním obdobím a sezónními vrcholy, které se opět různí podle daného produktu. Nezbytné vlastnosti jsou tedy flexibilita v rozhodování a dokonalá informovanost managementu. Pouze na základě kvalitních, plnohodnotných a rychle dostupných informací je totiž možné docílit efektivního manažerského řízení, plánování a operativního rozhodování. Pro potravinářský průmysl je charakteristické vysoce konkurenční prostředí. Na jedné straně stojí dodavatelé stejných či obdobných produktů, na druhé jsou připraveni odběratelé. Mezi nimi dominují obchodní řetězce s extrémním tlakem na cenu i obchodní podmínky. Kromě nich se však snaží prosadit i další segmenty jako nezávislý trh (velkoobchody a sítě maloobchodů), případně i tzv. gastro (restaurace, veřejné stravování ). Základem úspěchu v tomto bouřlivém prostředí je umění soustředit se na detail. Systém zajišťuje nejen tuto nutnou informační podporu, ale umožňuje také simulovat uvažované situace a predikovat dopady manažerských rozhodnutí. Díky tomu dojde k výraznému zdokonalení řídicích procesů a zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Kromě zmíněného sledování odchylek lze v rámci potravinářského oboru využít také při zavádění centrálního ceníku a řízení slev, řízení prodejních akcí, bonusů, nákladů a plánování či prognózování prodeje. 3

4 ZAOST ENO NA OBORY Efektivní logistika Nové dovednosti vedou k zefektivnûní sluïeb Logistická společnost se zastoupením ve čtyřech státech střední Evropy a s více než tisíci zaměstnanci. Člen japonské skupiny Hitachi, která zajišťuje dopravní a logistické služby pro své zákazníky po celém světě. To je ESA logistika, která na českém trhu působí již více než dvacet let. Od roku 2008 se pak řadí k zákazníkům INEKON SYSTEMS a uživatelům systému pro podporu podnikového řízení Business Navigation System (). Nyní se navíc, jako jedna z prvních společností, zapojila do školícího programu Akademie Business Navigation, díky kterému dosáhla větší samostatnosti v rámci využívání systému. 4 ESA logistika, s 2,7 mld. obratu, patří mezi významné poskytovatele logistického servisu. Jejím hlavním produktem je Green 3PL s dopravou a spedicí, balením a úpravou zboží, outsourcing, celní deklarace a provozování distribučních systémů suchého a chlazeného zboží. Podpora řízení společnosti stála před zavedením z velké části na excelových přehledech, do kterých pracovníci controllingového a IT oddělení sestavovali pravidelné reporty pro účely managementu. Tento způsob byl časově náročný a přinášel pouze omezené informace. Vedení firmy chyběla možnost interaktivně a přehledně analyzovat aktuální data, porovnávat je s plánem i loňskou skutečností a hledat příčiny vzniklých odchylek. Po zavedení Business Navigation System je management schopen řídit společnost efektivněji. Manažeři mohou predikovat dopady svých rozhodnutí, předvídat reálný hospodářský výsledek a pracovat s pravidelnou zákaznickou výsledovkou. K výraznému zefektivnění došlo v případě generování uživatelských reportů, které je nyní snadné a rychlé a jejichž podobu a zaměření si mohou přizpůsobit přesně podle svých představ. S nabídkou kurzů Akademie Business Navigation společnosti INEKON SYSTEMS se pro ESA logistika otevřela možnost prohloubení dovedností v rámci. Vybraní zaměstnanci, kteří prošli kurzy, získali kompetence v oblasti správy a vývoje systému a společnost tím dosáhla větší flexibility a soběstačnosti v užívání manažerského informačního systému. INEKON tak nyní slouží pouze jako konzultant a pomáhá již jen ve složitých případech nastavení systému. umožňuje optimální sledování nákladů, což je v praxi využito i pro systémovou volbu mezi vlastní dopravou a spedicí.

5 ZAOST ENO NA OBORY V SLEDKY možnost simulace a modelování procesů řízení a výsledků hospodaření Tfii otázky pro včasná identifikace příčin odchylek skutečnosti od plánu a zpětná nápravná opatření samostatnost při rozšiřování systému do dalších poboček zavedení pravidel konsolidace dat Romana Pekrta, CEO ESA, s. r. o. V čem vidíte hlavní přínos systému pro ESA logistika? Jde o robusní, spolehlivé řešení postavené na platformě Microsoftu, které umožňuje multiuživatelský přístup. Primárně nám slouží jako variabilní nástroj pro plánování, reporting a analýzy. Jak konkrétně využíváte pro řízení společnosti? využíváme pro plánování provozních ukazatelů a jejich vlivu do hospodářského výsledku, tržeb a fixních i variabilních nákladů. Plán následně porovnáváme se skutečností a vyhodnocujeme odchylky a jejich příčiny. nám umožňuje simulace a efektivní forecast. Od letošního roku bude tento systém využíván jako klíčový nástroj pro provozní controlling, pro všechny společnosti a pobočky skupiny. Jak byste zhodnotil spolupráci s INEKON SYSTEMS, jeho postup během implementace systému a školení v rámci Akademie Business Navigation? Prozákaznický přístup pana Huška a IN- EKONU oceňuji. Jsou kompetentní a profesionální, nejen v oblasti technologií, což je pro IT společnosti povinnost, ale i v procesu implementace a servisu. Pro mne je zásadní, že drží slovo. Roman Pekrt CEO ESA, s. r. o. Díky jsme zvýšili úroveň plánovacího procesu, sjednotili KPI s provozní výkonností dopravy, spedice i skladů napříč skupinou (ČR, SR, PL, Hu), takže provádíme benchmark nejen ekonomických, ale i provozních ukazatelů. Zvyšovat, prostřednictvím Akademie, nezávislost uživatelů na INEKONU, považuji za chytrou strategii pro budování dlouhodobých klientských vztahů. 5

6 NA VLASTNÍ OâI INEKON SYSTEMS na âvut Společnost INEKON SYSTEMS se dnes aktivně podílí na výuce manažerských předmětů již na čtyřech vysokých školách. Nejdéle tato spolupráce trvá v rámci magisterského oboru Řízení a ekonomika podniku na Fakultě strojní pražského ČVUT, kde působí již deset let. O této spolupráci a přínosu pro zdejší studenty jsme hovořili s doc. Ing. Martinem Zralým, CSc., garantem předmětu Řízení podniku v praxi. Mohl byste blíže popsat předmět, na jehož výuce se INEKON SYSTEMS podílí? Řízení podniku v praxi je povinný kurz prvního ročníku magisterského studia, během kterého se studenti setkávají s úspěšnými manažery nejen ze společnosti INEKON SYSTEMS, ale také například ze ŠKODA AUTO či SPGroup. Tito externí přednášející je seznamují s využitím současných manažerských řídicích metod v praxi a s jejich specifiky v rámci různých oborů podnikání. Získané vědomosti naši studenti na závěr uplatní v rámci semestrální práce s názvem Projekt 1. Jak konkrétně se INEKON SYSTEMS do výuky zapojuje? Pro tento předmět zajišťuje dva semináře v rozsahu čtyř výukových hodin, které mají podobu přednášky a následné seminární diskuse. Mimo to vede pan Dr. Hušek ještě jeden seminář o využití manažerských controllingových nástrojů v rámci kurzu Controllingové řízení podniku na Fakultě strojní a také na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. Obsah výkladu je zaměřen především na důležité vazby strategických a business plánů a využití k jejich sestavování. Pro důležité pochopení klíčových souvislostí (učíme studenty především myslet!) dokáže Dr. Hušek prezentovat zásadní informace studentům velmi účinně. Vaši studenti se tedy v rámci těchto přednášek seznámí i se systémem? Ano. Systém je využíván pro názorné ukázky situací a ilustraci přednášených zkušeností a závěrů. Studenti tak mohou přímo vidět funkci a roli softwarové podpory v rámci manažerského rozhodování a získají také povědomí o tom, co by od manažerského systému mohli a měli očekávat v praxi. Podílí se INEKON SYSTEMS také na závěrečném hodnocení studentů? Samozřejmě. Studenti mohou požádat každého z externích přednášejících o spolupráci při vypracování semestrální práce Projekt 1, která kurz završuje. Na tu navazují ještě další dva projektově zamě- řené kurzy, označované jako Projekt 2 a 3. Náročnost závěrečných prací se samozřejmě stupňuje a v případě Projektu 3 jde již o kompletní návrh řízení podniku, který si studenti sami nadefinují, počínaje návrhem konkurenční výhody, včetně návrhu jeho celkové strategie, business plánů, nákladových propočtů, rozvojových projektů atd. Přednášející jsou pak v pozici externích vedoucích a na konci semestru jsou tedy i součástí hodnotící komise. V neposlední řadě jsou manažeři přednášejících firem často požádáni i o vedení diplomových prací a v těchto případech jsou pak součástí komisí i u státních závěrečných zkoušek. Máte i nějakou zpětnou vazbu, která by hodnotila spokojenost s takto nastavenou spoluprací? Myslím, že pro INEKON SYSTEMS je největším přínosem možnost vést a sledovat studenty při vypracovávání závěrečných prací a také je vidět při prezentaci a obhajobě. Pan Dr. Hušek si tak může osobně ověřit jejich dovednosti a těm nejschopnějším následně nabídnout i zaměstnání. Právě to je pro nás onou pozitivní zpětnou vazbou. Spokojenost ze strany studentů pak dokazují jednak pravidelné žádosti o spolupráci na zmíněných projektech, ale především i veliký zájem o nabízené zaměstnání. Mimo to provádíme mezi studenty i vlastní hodnocení jak celého kurzu, tak i jednotlivých přednášejících. A i zde je výsledkem vysoká spokojenost. Silnou pozitivní zpětnou vazbu máme také z aktivní účasti našich externích partnerů na konferenci, kterou náš Ústav pořádá pravidelně při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. V roce 2012 se uskutečnila již 13. konference v rámci cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Ta cílí nejen na studenty, ale především na naše partnery a podnikatelskou sféru. Je veletrhem výměny zkušeností z různých oblastí řízení. Také zde patří INEKON SYSTEMS mezi naše stále hosty a Jan Hušek tu pravidelně prezentuje své zkušenosti a novinky z oblasti manažerského řízení a Business Intelligence. 6 -Training -Pre ERP Training (-PET) je dvoudenní workshop vedený specialisty INEKON SYSTEMS, který je zaměřen na odstranění rizik spojených se zavedením či inovacemi systémů ERP. Ty běžně nabízejí pouze data provozního charakteru, tvorba statistických zpráv v nich bývá časově náročná a mnohdy neumožňují průřezové ani křížové zobrazení. Sestavovat a modelovat celofiremní plány pak v ERP obvykle nelze vůbec a informační schopnost nutná ke kvalitnímu manažerskému rozhodování je tedy velice nízká. Cílem -PET je pomoci manažerům při nastavování nového systému po stránce procesních modelů a číselníků, tak aby následné přizpůsobování výstupů pro vrcholové vedení mělo co nejvyšší přidanou hodnotu a nevyžadovalo další přeinstalaci systému. To vede k efektivnějším možnostem v rámci podnikového plánování a funkčním analýzám. Na závěr workshopu je tak sestaven dokument Manažerské požadavky na provozní datové zdroje, který se stává přímým a závazným zadáním pro nastavení nového ERP. Výsledkem je pak fungující integrita mezi provozním a manažerským informačním systémem a flexibilní datové prostředí, které umožňuje plánování a analytickou podporu manažerského řízení. Máte-li o vzdělávací program -PET zájem, můžete kontaktovat obchodního ředitele Ing. Jana Huška, tel. číslo: ,

7 STALO SE INEKON SYSTEMS v obrazech aneb Produkty a sluïby, kter m pomáhá na svût Nejdelší společnou cestu s námi zatím urazila například spoléhat se na pevnost lepidel Herkules, mléka od Madety. Více než pět let můžeme za přispění také slavit Velikonoce s barvami OVO, užívat si osvěžující chuť Budějovického Budvaru... obdivovat jantarovou barvu Fernetu společnosti STOCK, a s dalekohledy od Meopty ostřit na ještě lepší budoucnost. zefektivnilo služby České pošty V poslední době pak ještě více posílilo traktory značky Zetor, a ve Státní tiskárně cenin dohlíží na nejžádanější produkty v zemi. v rámci prestiïní retailové sítû WOOD & PAPER, a.s., Systém přispěje k zefektivnění manažerského rozhodování, snížení provozních nákladů a růstu zisku společnosti HDS Retail Czech Republic. Ta v České republice provozuje například řetězce kaváren COSTA COFFEE, pekařství PAUL nebo síť obchodů s tiskovinami Relay a Inmedio. Právě různorodost obchodních konceptů klade vysoké nároky na management společnosti, který se ale nyní může spolehnout na systém jako na nástroj efektivního manažerského řízení. podepsala smlouvu na dodání systému. Jedna z nejvýznamnějších firem z oblasti obchodu se dřevem na českém trhu tak získá nástroj pro komplexní podporu manažerského rozhodování a nové možnosti v rámci datového skladu, transformaci dat, sestavování detailních analýz nebo celopodnikového reportingu. Společnost, která v loňském roce dokázala zobchodovat více než 3 miliony m3 dřeva může nyní využít také pokročilá řešení v rámci controllingu, plánování a modelování či vytváření manažerských dashboardů. INEKON SYSTEMS již dokončil analýzu pro nasazení v oblasti financí, na kterou se implementace systému zaměří v první fázi. Pod pokliãkou 7

8 OTÁZKY, NA KTERÉ ZNÁME ODPOVùDI Zefektivnûte své manaïerské rozhodování a pfiihlaste se do Akademie Business Navigation Potřebujete zaškolit nové zaměstnance nebo prohloubit znalosti systému u těch současných? V kurzech Uživatelé se mohou seznámit se základním i pokročilým ovládáním. Chcete si pohotově a samostatně přizpůsobovat systém aktuálním potřebám firmy? Po absolvování kurzů Pracovníci vývoje si již budete moci vytvářet vlastní datové modely a analytické panely podle Vaší potřeby. Rádi byste získali větší soběstačnost v rámci administrace systému? Využijte kurzy Administrace a proškolte své zaměstnance v základní správě systému a tvorbě datových skladů. Rádi byste zlepšili své plánovací a řídicí procesy a zkvalitnili manažerské rozhodování? Kurzy Management a controlling Vám pomohou zdokonalit se například v oblastech prodejní výkonnosti, nákladovosti a ziskovosti výkonů nebo finančním řízení. Struktura kurzû U Uživatelé U01 Uživatelské základy U02 Pokročilé techniky práce s A Administrace A01 Základní správa A02 Tvorba datového skladu I D Pracovníci vývoje D01 Úvod do tvorby datového modelu D02 Úvod do tvorby analytických panelů 8 M Management a controlling M01 Koncepce řízení výkonnosti a controllingu podpořená prostředky BI M02 Trénink -T v kostce M03 Řízení prodejní výkonnosti s využitím systému M04 Řízení nákladovosti a ziskovosti s využitím systému Více informací o kurzech Akademie Business Navigation a přihlašovací formulář najdete na internetových stránkách společnosti INEKON SYSTEMS. M05 Řízení finanční výkonnosti s využitím systému

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Komplexní modulový seminář integrální logistiky

Komplexní modulový seminář integrální logistiky Komplexní modulový seminář integrální logistiky SEZNAM MODULŮ TERMÍNY 1) ÚVOD DO LOGISTIKY 13. - 14. 10. 2005 2) LOGISTIKA NÁKUPU A ŘÍZENÍ ZÁSOB 20. - 21. 10. 2005 3) LOGISTIKA VÝROBY 3. - 4. 11. 2005

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Seznam zamítnutých vzdělávacích aktivit za roky 2012-2014. Topičský kurz 1 500,00 Efektivní jízda vozidla - tahač VOLVO 25 000,00

Seznam zamítnutých vzdělávacích aktivit za roky 2012-2014. Topičský kurz 1 500,00 Efektivní jízda vozidla - tahač VOLVO 25 000,00 Název vzdělávací aktivity Seznam zamítnutých vzdělávacích aktivit za roky 2012-2014 Finanční prostředky Topičský kurz 1 500,00 Koncepce, funkce a nástroje controllingu 11 000,00 Závádění controllingu v

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

SEMAG spol. s r.o. Havířov

SEMAG spol. s r.o. Havířov SEMAG spol. s r.o. Havířov Počet zaměstnanců: 370 Kontaktní osoba: Ing. Libor Ondráček Tržby: 260 000 000,- Kč Funkce: generální ředitel Web: www.semag.cz Telefon: 597 575 810 Obchodní společnost SEMAG

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb.

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Business Intelligence 2015 Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Leden 2015 Téma č. 1: Cloudové služby budou využívat lokální data V roce 2015 se zvýší

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Podnikové informacní systémy investice a efekty

Podnikové informacní systémy investice a efekty Podnikové informacní systémy investice a efekty Odhad nasycenosti trhu vybranými aplikacemi z pohledu dodavatelu v CR na pocátku roku 2006 15 10 Pocet kladných odpovedí 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy Martin Závodný Agenda Význam CPM/BI Aplikace CPM/BI Projekty CPM/BI Kritické body CPM/BI projektů Trendy v oblasti CPM/BI Diskuse Manažerské rozhodování

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

VITKOVICE MACHNIERY GROUP

VITKOVICE MACHNIERY GROUP VÝZNAM KVALITY RLZ V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ SKUPINY VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Personální ředitel VITKOVICE a.s.. Olomouc 12.9. 2012 Jsme nejvýznamnější středoevropskou strojírenskou skupinou

Více

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at RISK je náš byznys 1 Bezpečnost je základní potřebou Bezpečnost nemůže být jakkoli považována za izolovaný požadavek. Pochopení potenciálních rizik je základem pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Nová dimenze rozhodovacího procesu

Nová dimenze rozhodovacího procesu Nová dimenze rozhodovacího procesu Marek Matoušek Pavel Mašek Data, nebo INFORMACE Využití dostupných firemních dat Několik systémů, mnoho různých dat Různé divize, různé potřeby Potřeba integrace dat

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku Katalog školení QAD Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, Tábor začátek 9:00 hod do cca 16 hod Minerva ČR, AT Tower Pražákova 69, Brno začátek 9:00 hod do cca 16 hod cena 4000Kč/osoba,

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Novinky roku 2015 Webové rozhraní i nové aplikace BNS

Novinky roku 2015 Webové rozhraní i nové aplikace BNS Magazín společnosti INEKON SYSTEMS 1/2015 Novinky roku 2015 Webové rozhraní i nové aplikace BNS Společnost Inekon Systems neustává v inovacích a technologickém vývoji svého primárního produktu, nástroje

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Inovace nezabrzdíme. Průběžná zpráva plnění (č. 2 ) k 29. červnu 2011 Připravil : realizační tým

Inovace nezabrzdíme. Průběžná zpráva plnění (č. 2 ) k 29. červnu 2011 Připravil : realizační tým Projekt Školení je Šance Inovace nezabrzdíme Průběžná zpráva plnění (č. 2 ) k 29. červnu 2011 Připravil : realizační tým 1 Řízení projektu Realizační tým se sešel v období březen červen 2011 celkem na

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Dáváme technologiím smysl

Dáváme technologiím smysl Dáváme technologiím smysl Vidíme nové možnosti Svět kolem nás se mění stále rychleji. Vděčíme za to velkou měrou bouřlivému rozvoji ICT technologií a možnostem, jež lidem dávají. Naším posláním je tyto

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. Váš partner pro vzdělávání ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996 DOBRÁ ZNAČKA LÍDR GOODWILL PROFESIONALITA respekt důvěra partnerství

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Case Study. google apps jako cesta k finančnímu ozdravení společnosti hlds

Case Study. google apps jako cesta k finančnímu ozdravení společnosti hlds Case Study google apps jako cesta k finančnímu ozdravení společnosti hlds KDO JE HLDS Hradecká lesní a dřevařská společnost se od roku 1994 zabývá velkoobchodem se dřevem. Hledá, nakupuje a následně prodává

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita Transparentní náklady Optimalizované procesy Vyšší efektivita Iden fikovat skryté náklady a uvědomit si potenciál pro op malizaci Počty fyzických dokumentů, čas na zpracování a náklady na tisk jsou obvykle

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

Optimalizace správy firemních agend ve strojírenském podniku

Optimalizace správy firemních agend ve strojírenském podniku [Případová studie nasazení Fusio] Optimalizace správy firemních agend ve strojírenském podniku Představení společnosti Siempelkamp Siempelkamp GmbH je německá holdingová společnost s výrobní tradicí přes

Více

Smart packaging. Perfect solutions.

Smart packaging. Perfect solutions. Smart packaging. Perfect solutions. THIMM THE HIGHPACK GROUP Mezinárodně působící skupina THIMM je Vaším inovačním a systémovým partnerem pro všechny procesy obalového managementu. Pod zastřešující značkou

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

HR reporting aneb kouzla s daty. 24.3.2015 Jan Pavelka

HR reporting aneb kouzla s daty. 24.3.2015 Jan Pavelka HR reporting aneb kouzla s daty 24.3.2015 Jan Pavelka HR snídaně vážně i s humorem 2 Agenda 1. Historie 2. Metody 3. Projekt 4. Nástroje 3 Hodnota pro business Analýza HR dat 4. Prediktivní analýza 2.

Více

Czech Republic. Datová synchronizace se blíží! Vytěžte z ní maximum. www.gs1cz.org

Czech Republic. Datová synchronizace se blíží! Vytěžte z ní maximum. www.gs1cz.org Datová synchronizace se blíží! Vytěžte z ní maximum www.gs1cz.org Klíčové důvody úspěchu dynastie Qin 1. Zavedli jednotný psaný jazyk (Mandarin) 2. Zavedli společnou měnu 3. Zavedli jednotný rozchod nápravy

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5.

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5. M.C.TRITON, spol. s r.o. PROCESNÍ ŘÍZENÍ Slaný 23.5. 24.5. Chápeme všichni stejně procesy a jejich zlepšování Umíme používat DMAIC metodiku pro zlepšování procesů Známe řadu metod pro zlepšování a víme

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Management štíhlého podniku a služeb

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Management štíhlého podniku a služeb VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA Management štíhlého podniku a služeb Obsah Štíhlá firma... 2 Management štíhlého podniku a služeb... 3 OBSAH modulu IV.:... 3 1 Štíhlá firma Hlavním cílem vzdělávacího programu

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop ŠTÍHLE VIDĚT, MYSLET Workshop se zabývá způsoby, jak motivovat zaměstnance k vyhledávání zlepšení, jak

Více