VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, Hronov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov"

Transkript

1 Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1 Výrobní systémy Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, Hronov CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT M/01 Strojírenství Rozběhnutí výrobních modulů Průběh zakázky výrobou Výrobní a informační systém, 2. ročník Ing. Ferdinand Hamp, Ing. Pavel Votava Použitá literatura: Metodická příručka sw Helios Orange Jiří Marek: Integrovaný vývoj výrobku Josef Basl: Podnikové informační systémy Časopis Technik Datum vytvoření a odzkoušení: Anotace Využití ve výuce Cílem vyučovacího předmětu je, aby žáci pochopili spojení vědomostí ze všeobecných předmětů a odborných předmětů v konfrontaci se skutečným výrobně-ekonomickým systémem užívaný ve strojírenských podnicích. Materiál používá učitel pro větší názornost a atraktivnost výuky v předmětu Výrobní informační systémy při teoretické výuce. Vytvořeno v rámci projektu OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Stránka 1 z 1

2 VY_32_INOVACE_STR_1_01 Vytvořil: Ing. Ferdinand Hamp V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

3 Podnik v informační společnosti Globalizace a její důsledky

4 A. Podnik v informační společnosti Podnikové IS související s procesem globalizace Globalizace znamená změnu Globalizace se týká celého podniku Dvě stránky globalizace 3

5 Globalizace znamená změnu Ačkoliv samotné slovo globál je více než 400 let staré, všeobecné používání pojmů globalizace či globální se datuje až do počátku šedesátých let 20. století. Navíc po relativně dlouhou dobu nešlo o frekventovaný pojem. U nás například Akademický slovník cizích slov uvádí: globalizace směr vycházející při vyučování od celku. Globalizace je významným fenoménem současnosti, související s vývojem informačních, komunikačních a dopravních technologií. Představuje významný rys epochy, která začala být nazývána jako postindustriální nebo informační společnost. Globalizace ovlivňuje život a rozhodování jednotlivců i skupin lidí, malých firem i velkých nadnárodních společností. Globalizace se stává symbolem dnešní doby. Manažerům jsou při nejrůznějších příležitostech, jako jsou například konference, semináře a různé odborné workshopy, nabízena různá objasnění, logická zdůvodnění, rady a návody, jak vytvářet správné podnikové strategie a jak se efektivně adaptovat na nové podmínky a také změnit přístupy k rozhodování v jejich podniku. Obvykle jsou zdůrazňovány dvě klíčové oblasti, ve kterých se dnes pro podnik skrývá největší potenciál přínosů: 1. První oblast:-podněty přicházející z vnějšího prostředí podniku a představují nové možnosti informačních a komunikačních technologií(ict), při čemž klíčovou roli sehrává internet 2. Druhá oblast:-účinné pochopení a ovládnutí nových nástrojů a metod všemi pracovníky, včetně nutné změny způsobu a pravidel jejich chování s vlivem na zlepšení podnikových procesů 4

6 Globalizace se týká celého podniku Změněná paradigma ve společnosti se komplexně dotýká všech důležitých aspektů podniku a promítá se do vztahu k jeho zákazníkům, dodavatelům, partnerům, konkurenci a i vlastním zaměstnancům (viz tabulka). Co z toho plyne? 1. Klíčovým faktorem úspěchu podniku již není pouhá schopnost vyrobit, ale stále naléhavěji umění produkt prodat. 2. Vedle nezbytné kvality a nízké ceny je očekávána krátká doba dodání produktu. 3. Všichni zaměstnanci musí být zákaznicky orientováni a musí pracovat s velkou dávkou agility a kreativity. Nejde jen prodejce a obchodníky, ale například i o pracovníky call center, návrháře nových produktů, zaměstnance ve výrobě a distribuci. 4. Problematiku podniku například řeší oblast PLM v současné době nejkomplexnějším popisem správy životního cyklu výrobku v produkční sféře DŘÍVE Fungování v rámci existence lokálních a často chráněných oblastí Dlouhodobější stabilita nabídky produktů Zárukou úspěchu je tradice a značka firmy Relativní rovnováha nabídky a poptávky Nekompromisní vztah vůči konkurenci Zákazník loajálnější Zaměstnanci musí dodržovat předpisy, dbát na nízké náklady NYNÍ Fungování na globálním trhu s redukcí ochranářských opatření Velmi krátké inovační cykly Vstup nových firem a jejich rychlý úspěch, ale i případný zánik Přebytek kapacit v mnoha oborech Účelová spojování konkurenčních firem do aliancí Zákaznické požadavky se zvyšují Zaměstnanci musí být kreativní a více zákaznicky orientováni 5

7 Dvě stránky globalizace Globalizace zevnitř ven Globalizace = převážně příležitost Takřka neomezený růst Primární cíl růst příjmů Homogenizace společnosti na bázi globálně nabízených produktů Dominující lokální optimalizace z pohledu podniku či spotřebitele Globalizace z vnějšku dovnitř Globalizace = upozornění až hrozba Omezení daná planetárními zdroji a možnostmi Země Důležitost růstu nákladů spojených s údržbou a eliminaci nežádoucích vlivů nových technologií Heterogenizace (regionalizace) společnosti Úsilí o optimalizaci celku v globálním slova smyslu Globalizace nemá pouze ekonomickou podobu s novými příležitostmi a formami podnikání. Její vliv se projevuje i v dimenzích politiky, ekologie, kultury či sportu. Opomenuty nemohou zůstat ani její negativní jevy, jako je například organizovaný zločin, šíření nemocí či znečišťovaní životního prostředí. Globalizaci lze chápat dvěma základními způsoby (viz tabulka): 1. Pohled zevnitř ven dominantní pro podnikatelskou sféru a často i uživatelskou komunitu. Z této perspektivy jednotlivce či firmy přináší globalizace možnost dalšího růstu, které obvykle ilustruje řada optimistických grafů s exponenciálním vývojem sledované veličiny (rostoucí počet zákazníků, velikost prodejů, zisku apod.). 2. Pohled z vnějšku dovnitř toto hledisko se blíží vnímání naší planety kosmonautem při jeho pobytu na oběžné dráze, při kterém daleko více vynikají různá omezení, vzájemné závislosti i výsledky činnosti člověka mající globální charakter 6

8 Globalizace Globální = celkový, úhrnný, souborný Globalizace: Proces sbližování kultur a ekonomik různých národů a států celého světa. Globalizace je zejména hospodářský proces, jenž se výrazně urychlil v polovině 70. let zavedením nových informačních technologií, které usnadnily obchodování. 7

9 Globalizace Svět začal být z hlediska lidské civilizace globální (tedy globálně propojený) tehdy, když začal být silně politicky, ekonomicky a kulturně provázaný. Významnou charakteristikou globálně propojeného světa je skutečnost, že změny (události) na jednom konci světa se bezprostředně týkají změn (událostí) na druhém konci světa.

10 Globalizace Základní oblasti, kterých se globalizace týká: v obchodě ve světové ekonomice v kultuře Globalizace je ale nerovnoměrný proces, v jehož důsledku dochází buď k integraci subjektů, nebo naopak ke zvýraznění odlišností subjektů a k prohloubení nestability.

11 Vlivy globalizace Dochází ke změně chování podnikatelských subjektů: Srovnání dřívějšího a současného stavu: Dříve: Fungování v rámci existence lokálních a často chráněných oblastí; Nyní: Fungování na globálním trhu s redukcí ochranářských opatření; Dříve: Dlouhodobější stabilita nabídky produktů; Nyní: Velmi krátké inovační cykly; Dříve: Zárukou úspěchu je tradice a značka firmy; Nyní: Vstup nových firem a jejich rychlý úspěch, ale i případný zánik; 10

12 Vlivy globalizace Srovnání dřívějšího a současného stavu: Dříve: Relativní rovnováha nabídky a poptávky; Nyní: Přebytek kapacit v mnoha oborech; Dříve: Nekompromisní vztah vůči konkurenci; Nyní: Účelová spojování konkurenčních firem do aliancí; Dříve: Zákazník je loajálnější; Nyní: Zákaznické požadavky se zvyšují; Dříve: Zaměstnanci pracují rutinně; Nyní: Zaměstnanci musí být kreativní a více zákaznicky orientováni; 11

13 Dvě stránky globalizace 1. Pohled zevnitř ven globalizace jako nositel možnosti dalšího růstu, dominantní pro podnikatelskou sféru a uživatelskou komunitu. 2. Pohled z vnějšku dovnitř globalizace jako příčina vzniku různých omezení a vzájemných závislostí při propojování částí světa.

14 Dvě stránky globalizace Globalizace zevnitř ven Globalizace = převážně příležitost Takřka neomezený růst Primární cíl růst příjmů Homogenizace společnosti na bázi globálně nabízených produktů Globalizace z vnějšku dovnitř Globalizace = upozornění až hrozba Omezení daná zdroji a možnostmi Země Důležitost růstu nákladů spojených s údržbou a eliminací nežádoucích vlivů nových technologií Heterogenizace (regionalizace) společnosti 13

15 Dvě stránky globalizace Globalizace zevnitř ven Dominující lokální optimalizace z pohledu podniku či spotřebitele Globalizace z vnějšku dovnitř Úsilí o optimalizaci celku v globálním slova smyslu Proces globalizace umožňuje rozvoj informačních systémů a informačních technologií. Globální informační infrastruktura - důmyslné propojení informačních, komunikačních a mediálních technologií. Informatizace - zavádění informačních technologií. 14

16 Použitá literatura Josef Basl Podnikové informační systémy LCS International, a.s příručka sw Lcs Helios Orange Časopis TECHNIK 15

17 VY_32_INOVACE_STR_1_02 VytvořilI: Ing. Ferdinand Hamp V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

18 Podnik v informační společnosti 2

19 Podnik v informační společnosti Podnik v informační společnosti Informační společnost Podnikání v informační společnosti Možnosti adaptace podniků na změny 3

20 Informační společnost Potřeba kvalifikovaných IT pracovníků Základní rysy informační společnosti Základní charakteristika informační společnosti Hlavní změny v informační společnosti 4

21 Potřeba kvalifikovaných IT pracovníků V dnešní době mnohé naše podniky trápí nedostatek kvalifikovaných pracovníků u profesí spojených s informačními technologiemi. Jsou firmy, které sami zřizují vysoké školy se zaměřením na informační systémy a programování. Toto je jedním z důvodů zavedení předmětu Výrobní a informační systémy na naší škole. Cílem je, aby se absolvent naší školy uplatnil v těchto profesích: Strojírenský technik konstruktér: Pracovní zařazení, které se v současné době prakticky absolutně opírá o využití oborových znalostí a aplikovaných informačních technologií. Jedná se o převážně o tvorbu 2D a 3D dokumentace pomocí CAD systémů. Výrazný podíl v této pozici hrají oborové znalosti a znalosti technologií CAE / FEM (Computer Aided Engineering / Finite Element Method) pro analýzu digitálních modelů. Strojírenský technik technolog: Strategická pozice v oblastech těsně svázaných s výrobou, která výrazně ovlivňuje efektivitu výroby s přímou vazbou na její produktivitu. Pro tuto profesi je rozhodující nejen znalost technické dokumentace v podobě digitálního obsahu, ale také precizní znalost jednotlivých výrobních technologií jak klasických, tak svázaných s nasazením NC (Numeric Control). V této oblasti se mohou absolventi opřít o oborové znalosti a znalosti problematiky CAM (Computer Aided Manufacturing). Strojírenský technik kontrolor jakosti a Strojírenský technik pracovník řízení jakosti: Zařazení absolventa, které klade důraz na dodržování mezinárodních norem a standardů v oblasti strategického prvku každé výroby, kterou je finální kvalita výrobku vůči jeho uživateli. Profilové zařazení je voleno s ohledem na ISO 9000 a opírá se o využití CAQ (Computer Aided Quality) a PLM (Product Lifecycle Management). Strojírenský technik dispečer a Strojírenský technik manažer provozu: Zařazení opírající se především o organizační schopnosti a flexibilitu. Schopnost sestavení výrobních plánů a řízení výrobního toku s výrazným podílem efektivizace a optimalizace okamžitých situací. 5

22 Základní rysy informační společnosti Zdrojem stále rostoucí hodnoty hrubého národního produktu se v současnosti stávají ta odvětví, která mají přímou vazbu na Informační technologie(it) nebo výsledky IT silně využívají. Rychlé nasazování nových nástrojů ICT způsobuje, že dnešní paradigma podnikání se odlišuje od toho, které bylo použitelné ještě v nedávné minulosti. Z výzkumu UNESCO v roce 2000 vyplynulo, že v roce 2007 bude 75% evropských podniků používat technologie a procesy, které v době provádění průzkumu z padesáti procent neexistovaly. Na toto měnící se prostředí musí adekvátně zareagovat jak praxe, tj. zejména podnikoví manažeři, tak i oblast vzdělávání a výzkumu. Nové technologie pronikají do praxe často rychleji, než dochází k posunu společenských paradigmat, návyků a pravidel chování lidí. Toto zpožďování a určitá setrvačnost se mohou projevit i v pohledu na hodnocení celkové vyspělosti jednotlivých států. V této souvislosti se nabízí otázka, zda například i v dnešní praxi, vzdělávání a výzkumu nadále nedochází k tomu, že jsou v podnicích, školách, eventuelně v celé společnosti, aplikovány obdobně neadekvátní a zastaralé, ale přitom společensky stále ještě akceptovatelné hodnotící pohledy a metriky rozvoje. 6

23 Základní charakteristika informační společnosti Historicky dochází k posunu od primárního využití zemědělských a následně průmyslových zdrojů, směrem k zdrojům informačním. Důsledkem současných změn je, že postupně klesá závislost rozvoje států na půdě, nerostných surovinách a průmyslovém potenciálu a roste význam znalostí a oblasti vzdělávání. V praxi to znamená, že jestliže se dříve dovážely suroviny a poté technologie, dnes se navíc importují lidé přesněji vyjádřeno jejich znalosti a schopnosti. Při pohledu do novin, knih a časopisů i při poslechu zpráv je zřejmé, že termín informační společnost je velmi frekventovaný. Otázkou je, kdy vlastně nastává pomyslný okamžik vstupu dané komunity do této vývojové etapy. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že u tohoto evolučního procesu není zcela zřetelný revoluční milník, tak charakteristický pro konce a počátky důležitých historických epoch v dějinách lidstva. Zajímavé hledisko pro zachycení atributů informační společnosti zvolila Evropská komise pro informační společnost, která na počátku roku 2000 formulovala evropské zásady informační společnosti. Za základní metriku přitom zvolila počet osobních počítačů v domácnostech, počet připojení k internetu v domácnostech a penetraci mobilních telefonů v populaci jednotlivých zemí. Dosahované hodnoty jsou zatím velmi různorodé a odrážejí v sobě nejen ekonomickou, ale i historickou, kulturní a geografickou dispozici jednotlivých zemí. 7

24 Hlavní změny v informační společnosti Informační společnost představuje bezesporu důležitou kvalitativní změnu v historii lidstva. Její technologické atributy podmiňují změny v oblasti sortimentu nabízených výrobků a služeb, v rychlosti a přizpůsobení produktů požadavkům zákazníků. Projevy změn směrem k informační společnosti lze nalézt takřka ve všech oblastech lidského života společenském, politickém, kulturním, ve vzdělání, zdravotnictví apod. Jejím sociálním důsledkem je fakt, že v současné době mezi sebou komunikují lidé a skupiny, které by se dříve nikdy nezkontaktovali a mohou tak učinit právě díky existenci a možnostem internetu. Nejvýznamnější rysy současných změn: Posun od centralizace k decentralizaci v oblasti: přístupu k informacím zpracování dat rozhodování a řízení dopravy zabezpečení energií trávení volného času Změny a posun ve struktuře zaměstnanosti: z původní dominance zemědělství a následného přesunu do sektoru průmyslu po migraci pracovních sil do oblasti služeb, které zahrnují i nové profese a využití IT Posun od technologických aspektů produkčního cyklu ke společensko-přírodním: zlepšení pracovních podmínek a ergonomie pracovišť zlepšení vztahu výrobců k životnímu prostředí formou využívaných technologií zohledňujících i fázi likvidace výrobku po ukončení doby jeho životnosti již do návrhu nových výrobků 8

25 Podnikání v informační společnosti Podnik současnosti Změny vnějšího prostředí v uplynulém desetiletí Změny prostředí se stávají nepředpovídatelnými 9

26 Podnik současnosti Současný podnik je stále součástí společenské dělby práce se vztahy na další sociálně ekonomické systémy na základě partnerské spolupráce. Konkrétně jde o vazby na dodavatele materiálových položek a služeb, poskytovatele finančního kapitálu a know-how, odběratele výrobků či služeb, vazby na společenské okolí a přírodu. Význam podniku se zvýšil o další důležité vazby na peněžní ústavy, burzy, orgány státní správy, samosprávy, kontrolní orgány, pojišťovací ústavy a veřejně právní orgány, jako zdravotní a sociální pojišťovny. Narost i význam vztahů se zahraničím. Podnik proto musí intenzivněji reagovat na změny vnějšího prostředí, a to buď reakcí, která je krátkodobá, jednorázová či přechodná. Druhou možností je dlouhodobé působení, které znamená funkční přizpůsobení, změnu struktury podniku a jeho procesů, zásah do podnikové kultury apod. Trh nákupu Společenské okolí veřejnost podnik trh odbytu Takovou změnou je právě zavádění informačních systémů do podniku Personální trh Dodavatelé kapitálu Vztah podniku k jeho okolí 10

27 DODAVATELÉ Současný stav ve výrobních podnicích SCM ZÁKAZNÍCI SRM ERP CRM??? SUROVINY Výrobní procesy HOTOVÉ VÝROBKY Podniky implementovaly informační finanční systémy ERP, SCM, CRM a prostředky pro elektronické obchodování (e-business). Ve výrobním procesu je provedena ve větší či menší míře automatizace jednotlivých strojů nebo linek. Požadavky na výrobu z plánovacích a administrativních systémů a informace z výroby zpět do administrativy jsou ale přenášeny na papíře. Tím je spousta dat nenávratně ztracena nebo se pracuje přesně s nepřesnými a často zpožděnými údaji. Podle posledního průzkumu si ale moderní manažeři uvědomují potřeby výroby a už více rozumějí tomu, co (ne)mohou čekat od svých administrativních informačních systémů kategorie ERP, SCM, CRM, tzn. V jaké míře (ne)mohou tyto systémy provádět řízení a optimalizaci vlastních výrobních procesů. Ukazuje se, že je potřeba změnit dosavadní finanční řízení výroby pouze z pohledu ekonomických hledisek na řízení s pohotovým využíváním disponibilních výrobních kapacit podle skutečných požadavků zákazníků. Ke splnění těchto cílů je potřeba použít informační systémy zaměřené na výrobu a práci s výrobními a procesními daty. Pro tyto systémy se často používá označení MES (Manufacturing Execution Systém). 11

28 Změny vnějšího prostředí v uplynulém desetiletí Vlivy okolí působící na fungování podniků se v uplynulém desetiletí výrazně změnily nejen kvantitativně, ale i kvalitativně. K nejvýraznějším z nich patří: 1. technologie a výzkum rozvoj informačních a komunikačních technologií, nabídka nových materiálů a nových výrobních technologií, které se promítají do širokého výběru nových druhů a typů výrobků a služeb 2. ekologické faktory zahrnují oblast problémů spojených s vlivy podniků a jejich výrobků na životní prostředí, jehož zatížení neobvykle narostlo právě ve druhé polovině 20. století. Tím se zvýšil tlak na chování výrobců, distributorů i spotřebitelů, případně likvidátorů odpadů. Předpokládaná recyklace či likvidace výrobků se stala nedílnou součástí jeho návrhu a činnosti výrobce. 3. sociálně psychologické faktory představují klíčový potenciál a současně možnost pro rozšíření určitých limitů růstu, když již nestačí technické prostředky. Pomáhají v hledání nových forem organizace práce, motivace lidí a vtažení pracovníků do procesu trvalých podnikových přeměn. Rostoucí význam je přitom spatřován zejména v průběžném vzdělávání a učení se. 12

29 Změny prostředí se stávají nepředpovídatelnými Snad ještě nikdy se svět neměnil před očima jedné generace takovým tempem a stylem, jako tomu začalo být v závěru 20. století. Změny postihly snad všechny oblasti lidské činnosti i přírodního prostředí. Změny se samozřejmě nevyhýbají ani podnikům. Tlak zákazníků se zvyšuje a to se projevuje na životním cyklu výrobků, který se již přestává měřit na roky, ale na měsíce. To mnohdy znamená, že další produkty musí být naplánované již v době uvedení novinek na trh. Současné změny podmiňují i vlastnosti a možnosti nových materiálů a technologií, které umožňují podnikům vyrábět rychleji a větší množství variant daného produktu. K tomu navíc přispívají možnosti informačních a komunikačních technologií doplňující produkty o další přidanou hodnotou či službu. Díky televizi, telefonu, faxu, mailu a internetu se zákazníkům dostává přístup k rozsáhlé nabídce výrobků a služeb, ze kterých mohou vybírat. Rychle a pružně se měnící chování zákazníků způsobuje, že se stává takřka nemožné předvídat další vývoj na trhu. Nelze již proto používat mnohé dříve osvědčené způsoby rozhodování a postupně přestává fungovat tradiční pojetí řady podnikových pojmů, jako: tradiční strategie protože firmy pro sebe hledají nové místo na trhu s dříve neočekávanými aktivitami tradiční hranice mezi oblastmi podnikání protože banky nabízejí pojištění, pojišťovny se zabývají řízením nemocnic, prodejci IS operují s leasingem tradiční zákaznická loajalita protože roste potřeba uspokojování stále pestřejších a individualizovanějších požadavků zákazníků tradiční tempo změn protože počet nových výrobků a doba pro jejich uvedení na trh se stále zkracuje 13

30 Možnosti adaptace podniků na změny Způsoby, jakými se podniky snaží reagovat na nové podmínky, mají různá označení a jsou při nich aplikovány rozličné metody a prostředky. Souhrnně lze tyto přístupy rozdělit do dvou základních skupin, v nichž: Buď dominují organizační změny spojené se sociálně psychologickými aspekty, Nebo je kladen větší důraz na dominantní roli technologií, zejména ICT V prvním případě jde o změny v podniku směrem dovnitř, při kterých klíčovou roli sehrává člověk. Změny se týkají podnikové kultury a tudíž každého pracovníka firmy(od člena vedení až po zaměstnance). IT jsou v tomto přístupu chápány jako podstatná a nutná podmínka, i když jejich úloha není tolik zdůrazňována. Ve druhém případě jde o přístupy orientující se spíše na integraci směrem vně podniku s tendencí jeho propojení s jinými podnikatelskými subjekty na trhu a se zákazníky. Moderní IS/IT zaujímají dominantní pozici. I zde je nutné provázání na změnu procesů, firemních pravidel a chování pracovníků v podniku 14

31 Použitá literatura Josef Basl Podnikové informační systémy LCS International, a.s příručka sw Lcs Helios Orange Časopis TECHNIK 15

32 VY_32_INOVACE_STR_1_03 Vytvořil: Ing. Ferdinand Hamp V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

33 Klíčová role informace v podniku Informace v dnešním podniku Zdroje informací pro podnikové rozhodování Další důležité rysy informačních systémů 2

34 Správné informace snižují náklady Správné informace zvyšují příjmy Hlavní způsoby využití informací v podniku 3

35 Informace sehrávaly důležitou roli v podniku bezesporu již dříve, ale v současnosti mohou vhodné informace v kombinaci se zlepšenými podnikovými procesy a vhodnou podnikovou kulturou, ve které se odráží zejména týmovost a proaktivnost pracovníků, významně šetří čas a peníze: Správná a včasná informace může snížit či případně zcela odstranit skladové zásoby. Přesná znalost skutečného termínu konkrétní dodávky, eventuálně informace o aktuálním stavu zpracování požadavku na dodání zboží umožňuje redukovat bezpečnostní stav zásob. Správná a včasná informace může nalézt časové rezervy. Včasné informace, například formou varování o opoždění předcházející činnosti, umožňují lépe reagovat a nevytvářet tak nadbytečné rezervy takřka u všech činností pro ošetření možných následků takové situace (prodlužování zakázek, překročení plánovaných dob ukončení, ). Využití elektronických transakcí. - zrychlí a zlevní komunikaci mezi podnikem a okolím posílání nabídek, objednávek,.. - zpracovávat a rozesílat aktuální nabídky výrobků a služeb, internetový obchod Elektronická burza. Zjišťování zájmu o různou komoditu, stanovení optimální ceny (spokojenost nabízejícího a zákazníka) Informovanost v oblasti spolupráce v dodavatelském řetězci. s dodavateli lze sdílet: - informace o předpokládaných odběrech - informace o aktuálním stavu vlastních zásob poskytnuté dodavateli (optimální forma zásobování) 4

36 Informace mohou pomoci zvyšovat tok peněz, které přichází za realizované výkony od zákazníků do podniku: Vhodné informace umístěné na webových stránkách, které mohou upoutat pozornost potenciálního zákazníka nové zakázky klient by se nikdy s produkty podniku třeba nesetkal. Zákazník si může zboží uvedené v katalogu přímo prostřednictví webových stránek objednat, a to bez časového omezení. Napomáhají při individualizaci zákaznických potřeb. zákazník může sám konfigurovat výsledné atributy výrobku, zjišťovat výslednou cenu, sledovat realizaci zakázky apod. Informace jsou základem pro vytváření výrobků zcela nových a původních. 5

37 Důležité informace v současné době již nejsou zaměřeny pouze směrem dovnitř podniku, ale stále více směrem k trhu. Slouží k přiblížení se k zákazníkovi, zvýšení transparentnosti vůči dodavatelům, partnerům a v neposlední řadě i majitelům podniku. Hlavní změny užití informací v podniku DŘÍVE Sledování informací zejména z vlastního podniku Informace spíše evidenčního charakteru zachycující výsledky fungování podniku Informace podporující snižování nákladů Důraz kladen na integraci dat a technických prostředků NYNÍ Vyšší důležitost informací z okolí a pro okolí podniku Informace důležitou podporou pro rozhodování o rozvoji podniku ve vztahu k jeho okolí a pro uspokojování požadavků zákazníků Informace podporující zvyšování prodejnosti produktů a služeb Důraz kladen na komunikaci a spolupráci obchodních partnerů na bázi informačních systémů IS/IT 6

38 Je k dispozici dostatek informací? Specialisté mohou významně pomoci 7

39 Předcházející popis vychází z předpokladu, že vedle vnitropodnikových dat, je klíčovým médiem dalšího rozvoje internet. Obě prostředí, jak vnitropodnikové databáze tak internet, jsou dnes naplněna značným množstvím dat. Dnes existují nebývalé možnosti k získání nejrůznějších informací a otázkou je jejich disponibilita a obtížnost vyhledávání. Současná společnost je často charakterizována explozí informací a technických prostředků pro jejich šíření. Přebytek informací bývá dokonce pokládán za součást celosvětové ekologické krize. Výsledkem je, že jsme se jako jednotlivci i jako podniky ocitli ve velmi významné informační transformaci. Tato změna je natolik podstatná a obecná, že se promítá i do způsobu práce s informacemi. Pozornost se proto stále více zaměřuje na schopnost vyhledání optimálních informačních zdrojů s jejich následným kreativním a účelným využitím při řešení konkrétních situací. Otázkou je, zda to stále lze řešit bez specialisty, respektive zda již nastala doba pro hlubší dělbu spolupráce. 8

40 Pomocí IT mohou mít pracovníci v podniku dnes k dispozici všechny potřebné informace získatelné z podnikových databází i mimopodnikových zdrojů. Potenciál volně přístupných a bezplatných zdrojů představují především informace uložené a dostupné v prostředí internetu. Svým charakterem jsou však tyto informace spíše zaměřeny na podporu marketingu, obchodu a prodeje výrobků a služeb toho podniku či organizace, která informace poskytuje. Pro rozhodování jsou neméně důležité takové informace, ze kterých je patrné: Jak je vlastní podnik trhem hodnocen, jaká je konkurence podniku, kam směřuje a čím se zabývají konkurenční podniky, apod. Hledání odpovědí na tyto otázky na internetu by pravděpodobně dostatečně uspokojivý výsledek nepřineslo, ale pomoci mohou další informační zdroje. Ty jsou sice placené a je vhodné v nich proto hledat s podporou specialisty, ale na druhé straně nabízejí vysoce zajímavé informace. Existuje celá řada specializovaných databází. Pro ilustraci uveďme například: F&S Index, která zahrnuje firemní obchodní a průmyslové informace v celosvětovém záběru PROMT obsahuje firemní informace, informace o trzích, výrobcích a technologiích Newswirw ASAP je plnotextová databáze zaměřená na finance, firmy, průmysl, výrobky a ekonomiku. Apod. zdrojů-databází je daleko více Bohužel dosud o těchto informačních službách existuje u nás malé povědomí. Odborníci v podnicích o existenci výše uvedených databází zatím příliš neví. 9

41 Management znalostí Další důležité aspekty informačních systémů 10

42 Organizační znalost podniku je informace, která byla validována pravidly a testy v té které organizaci v procesu získávání a zpracování informací. Kvalita těchto znalostí je závislá na kvalitě procesu validace, která zlepšuje celkovou výkonnost podniku. V souvislosti se znalostmi podniku jsou uváděny tři důležité oblasti užití, a to: business operation, související s operačním využitím znalostí, například při zpracování zakázek business inteligence, zahrnující například práce s datovými sklady na úrovni managementu podniku business managementu, završující oblastí řízení podniku jako celku Cílem znalostního managementu je vytvoření učícího se systému, který je integrován do informačního a logistického systému podniku, monitorujícího toky dat a informací a následně zlepšujícího rozhodování a řízení v podniku. Nástroje znalostního management pracují obecně jak nad strukturovanými, tak nestrukturovanými informacemi. Tímto způsobem lze zabezpečit, aby veškeré důležité informace byly volně přístupné. Na druhé straně je při budování znalostních databází často cílem, že uživatel nedostává všechny informace. Není to z důvodu, že by přístup k nim byl omezován, ale jedná se spíše o to, jak zefektivnit práci při nadměrném množství informací. Základem znalostního managementu jsou nadefinované procesy, jejichž popis slouží velmi dynamicky ke všem změnám a rovněž k zachycení všech souvisejících dokumentů včetně potřebných datových a informačních zdrojů. V současnosti je velká pozornost věnována integraci a automatickému získávání dat pro management z podnikového informačního systému a dále s rozšířením na celý dodavatelský řetězec. 11

43 Informační systémy na bázi současných ICT s sebou do podniků nepřinášejí pouze pozitivní rysy. Proto je nutné se zmínit o nejdůležitějších vedlejších efektech. Jedná se zejména o otázky ochrany dat a informačního odpadu Potřeba ochrany informací Rostoucí potřeba podniku spolupracovat s dalšími partnery v rámci dodavatelských řetězců nutí podniky poskytovat řadu důležitých informací. Ochrana informací se stává pro podnik strategickou záležitostí. Informace přitom směřují jak do podniku, tak i z podniku ven, a měly by mít žádoucí efekt, tj. přispět například k získání zakázek nebo zlepšení vztahu k zákazníků, Zavedením počítačově podporovaných IS v podniku dochází na jedné straně k pozitivní a žádoucí integraci vytvářením jednotné datové základny, ve které jsou soustředěny dříve rozptýlené informace. Výhodou je například i to, že při odchodu konkrétního pracovníka s ním neodejde potřebné know-how, které při práci v podniku získal. Na druhé straně se ale informace stávají dostupnější pro pracovníky z jiných útvarů a zároveň podnik musí svá data chránit před vniknutím nežádoucího uživatele vně podniku. Zneužití informací může přivodit nepříjemné ztráty a zvláštní pozornost patří informacím finanční povahy, výsledným ekonomickým přehledům a dále údajům z výzkumu, strategickým záměrům a dlouhodobým cílům podniku Informační odpad Již bylo uvedeno, že informace se v posledních letech staly, vedle klasických zdrojů potřeby lidí, materiálu, strojů, zařízení a energií, důležitým výrobním faktorem. Je proto vhodné s nimi zacházet stejně efektivním způsobem. A přesto, že jsou informace nemateriálové povahy, vyvstává i zde otázka, co s informačním odpadem. Jedná se o především efektivní způsob ukládání a třídění dat a souborů začínající prakticky u každého pracovníka na jeho osobním počítači. Stále rostoucí kapacity paměti totiž uživatele nenutí soubory včas likvidovat a situace se zde stává pomalu nepřehlednou. Druhou důležitou oblastí je efektivní způsob komunikace. Existence společných adresářů umožňuje pomocí mailu distribuovat zprávu značnému množství příjemců, kterým nemusí přinášet požadovanou hodnotu, ale na níž se s největší pravděpodobností bude příjemce snažit minimálně odpovědět. 12

44 Josef Basl Podnikové informační systémy LCS International, a.s příručka sw Lcs Helios Orange Časopis TECHNIK 13

45 VY_32_INOVACE_STR_1_04 Vytvořil: Ing. Ferdinand Hamp V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

46 2

47 Hlavní změny v informačním systému podniku 3

48 Hlavní změny v informačním systému podniku Změny v používání počítačů: 1. Počítače se přemístily z klimatizačních počítačových sálů na stoly uživatelů, ke strojům na dílně 2. Přestaly sloužit dominantně k výpočtům a stále častěji se stávají mobilním zařízením používanými k pořizování a poskytování dat a informací 3. Osobní počítače byly základnou pro vytvoření client strany komunikace se serverem, který obsahoval vlastní aplikaci využívanou pro podnikový informační systém 4. Osobní počítače začaly sloužit k podpoře vzdělání a k využití volného času díky různým multimediálním aplikacím Hlavní změny ve využití IS/IT 50. léta 60 až 70. léta 80 léta 90. léta Hlavní technické prostředky IT Sálové počítače Mainframy Osobní počítače Počítačové sítě Přenositelná k internetu Připojitelná zařízení Hlavní oblasti využití prostředků IS Vědecko-technické výpočty Hromadné zpracování dat Kancelářský SW Podpora inženýrských prací Komunikační nástroj Podpora rozhodování 4

49 Změny v chápání hlavních úkolů IT v podnicích: Atributy Počátek 90. let Závěr 90.let Primární oblast optimalizace v podnicích Výroba Zákazník a plnění jeho potřeb Nejvýznamnější kritéria prosazení na trhu Vysoká kvalita Nízké náklady Vysoká přidaná hodnota pro zákazníka, pružná a rychlá doba plnění požadavků zákazníka Základní principy uspořádání struktury podniku Funkční uspořádání Procesní uspořádání Posun v chápání informatiky v podnicích Atribut Počátek 90. let Závěr 90. let Základní terminologie Výpočetní technika a počítače Informační systémy a technologie(i komunikace) Využívané technické prostředky Sálové počítače a terminály, osobní počítače Client/server aplikace, sítě internet a intranet Dominující způsob projektů IS Vlastní vývoj a tvorba programových řešení Nákup a implementace standardního parametrizovaného sw řešení Řešitelé projektů IS Pracovníci vlastního podnikového výp.střed. Vlastní zaměstnanci + konzultanti dodavatelské IT firmy Organizační zajištění informatiky v podniku Vlastní výpočetní střediska podniku Malé vlastní IT útvary kombinované s IS/IT služeb Základní integrační úsilí v podnicích Přínos informatiky orientován na Integrace vnitropodnikových dat do společné databáze Úspora práce koncových uživatelů a střed. managementů, vyšší produktivitu Integrace dodavatelů a zákazníků do podnikových IS Optimalizace podpory rozhodování pro management a vlastníků, zlepšení prodeje 5

50 Modely podnikového informačního systému PIS Technologický model PIS Model PIS z hlediska úrovně řízení podniku Aplikační software Databázový systém Operační systém (OS) Hardware (HW) Tento model lze znázornit formou na sebe postupně navazujících vrstev, ve kterém by jádro tvořil hardware a další vrstvy by směřovaly směrem k aplikačnímu software a ke koncovému uživateli. S nástupem standardních parametrizovatelných aplikací typu ERP se poněkud snižuje význam tohoto uspořádání (modelu). Vrcholové řízení Střední úroveň řízení Práce s daty A tvorby know-how Výrobní a obslužné činnosti --vrcholový management nejvyšší úroveň řízení, stanovuje strategii podniku včetně strategie informační, využívá IS k podpoře svých rozhodnutí -- střední management pracovníci, kteří řídí zabezpečení včasné, efektivní a kvalitní realizace objednávek výrobků a služeb pro zákazníky -- pracovníci zpracovávající znalosti a data pracovníci vytvářející nabídky a zakázky, připravující nové výrobky a služby pro potřeby obchodníků a podnikového marketingu -- pracovníci pořizující data a realizující výkonné činnosti pro zajištění zakázek tito pracovníci v provozu realizují zakázky pomocí výrobní, manipulační, dopravní, diagnostické a jiné techniky, dále provádějí příjem a výdej materiálu ze skladu, příjem a výdej faktur, apod.; 6

51 Hlavní úkoly Potřeba informací Nástroje IS Vrcholový management -Základní vize a strategie podniku -Informační strategie podniku -Informování vlastníků - Přehledné a agregované informace o stavu a trendech v podniku - Informace o okolí podniku (konkurence, partneři, banky, apod.) -Manažerský informační systém -Business inteligence řešení Pracovníci středního managementů - Zajištění a kompletní realizace zakázek -Plánování a řízení zakázek -Přehledné a aktuální informace o stavu a průběhu zakázek - Integrovaný informační systém typu ERP, PLM Pracovníci zpracovávající znalosti a data -Návrh výrobku -Návrh způsobu výroby -Zajištění výrobních zdrojů -Finanční analýza -Informace o použitelných materiálech a technologiích -Informace o aktuálním stavu zásob a disponibilních kapacit -Sledování nákladů výroby a spotřeby výrobních zdrojů - Integrovaný informační systém typu ERP, PLM - Aplikace typu CAD, CAP, CAQ, PLM, apod. Výrobní a obslužní pracovníci -Realizace výrobku a služeb -Zajištění sběru dat z výroby, skladů, faktur apod. -Informace pro vlastní technologický proces -Informace pro logický proces -NC stroje -Čtečky čárových kódů, provozní terminály -Zpracování faktur 7

52 TOK INFORMACÍ A MATERIÁLU VE VÝROBNÍM PODNIKU dodavatelé Vrcholové řízení STRATEGIE Střední úroveň řízení TAKTIKA zákazníci Vrcholový management: STRATEGIE podílí se zejména na hlavním cíli podniku: Dosažení zisku, zvýšení rentability a likvidity, Úkolem je vytvářet koncepce podnikání a další strategie rozvoje podniku. Nejnižší úroveň řízení OPERATIVA Výrobní proces (určit s dlouhodobým předstihem jaké typy výrobků bude podnik vyrábět se znalostí trhu a potřeb zákazníků. S tím souvisí strategie v oblasti finančního managementu, majetku firmy, struktury pracovních sil a celkové organizaci firmy Tok materiálu Stroje, lidé, materiály Nejnižší úroveň výroby: Střední úroveň řízení: TAKTIKA Úkolem je prosazení strategie do praxe s důrazem na konstrukční výhodu a snížení výrobních nákladů v komplexním pojetí celé výroby. Jeho úkolem je rozhodnout co, kdy a jak bude provedeno (nasazení nové techniky, velikost podniku, zavedení nové výroby apod.). Výsledkem taktického řízení je základní určení programu výroby OPERATIVA úkolem je co nejoptimálnější nasazení existujícího výrobního systému tak, aby byl zajištěn hospodárný výkon. Zodpovídá za snížení mzdových a materiálových nákladů, plynulý bezporuchový chod strojů, plynulý a efektivní tok materiálu výrobou. Tvoří jádro vazby na dodavatele a odběratele a v tomto smyslu tvoří nejdůležitější článek v každodenním životě podniku. Výše uvedené požadavky řeší uspořádáním a organizaci výrobního procesu. S výrobou úzce souvisí i údržba výrobního zařízení (stroje, linky, dopravní prostředky apod.), která zajišťuje plynulost a spolehlivost jejich chodu a s tím související kvalitu a efektivitu výrobu. K tomu, aby tyto cíle mohly být dosaženy, musí všichni manažeři na všech úrovních mít čas dostatek potřebných a přesných informací pro správné rozhodování a reagování na vzniklou situaci. 8

53 PLYNULÝ VERTIKÁLNÍ TOK INFORMACÍ DODAVATELÉ Obchodní systém ZÁKAZNÍCI SUROVINY Výrobní systém HOTOVÉ VÝROBKY Tok a typy informací v jednotlivých vrstvách řízení výroby Množství a typ informací vztažených k výrobnímu procesu se mění. Agregace dat relevantních pro rozhodování se zvyšuje od operativního managementu ke strategickému řízení. Strategický management pohlíží například na spotřebu materiálu jako na komplexní veličinu, vyjádřenou v peněžních jednotkách. Oproti tomu pro operativní management jsou plnohodnotná pouze ta data, která stanoví přesně definovanou položku materiálu, včetně její normy spotřeby materiálu, včetně její normy spotřeby materiálu, místa spotřeby, skladu, dodavatele atd. Aktualizace dat a periodicita v rozhodování se zvyšuje směrem k operativnímu managementu a samotnému výrobnímu procesu, kde aktualizace dat probíhá zcela kontinuálně a rozhodování je třeba řešit v rámci krátkých časových intervalů i několikrát za směnu. Vyšší stupeň řízení posuzuje problém jakoby z ptačí perspektivy, vidí celý podnik nebo úsek, kde dílčí části nejsou detailně zřetelné a potřebuje k dispozici vybrané a zhuštěné informace o celém podniku. Kdežto úkoly nejnižší hladiny řízení (operativní) bezprostředně zaměřené na řízení fyzického procesu výroby vyžadují aktuální a podrobné informace o provozu, aby mohly reagovat na nestandardní stavy, sledovat plnění plánu výroby a dodržení kvality výroby v reálném čase a mít k dispozici relevantní údaje pro analýzu průběhu výroby z hlediska zvýšení efektivity a kvality výrobního procesu. V jednotlivých vrstvách řízení výroby dochází ke sdílení dat v horizontální rovině v rámci stejného oddělení i mezi různými oddělení. Při horizontálním toku dat jsou přenášeny informace podobného charakteru (např. množství materiálu) a nebývá problém s jejich přenosem a sdílením. V rámci operativního managementu horizontální tok informací umožňuje plynulý tok materiálu celou výrobou (příjem materiálu, příprava výroby, výroba, vstupní kontrola, expedice) Vertikální tok zajišťuje předávání dat mezi jednotlivými vrstvami. Při tomto přenosu se typ a tvar často mění. Směrem do výroby se obecný plán výroby konkretizuje pro jednotlivé stroje, linky a z výroby je získáváno množstevní vyjádření rozpracované výroby, které ve vyšších vrstvách nabývají finanční podoby, apod. 9

54 Josef Basl Podnikové informační systémy LCS International, a.s příručka sw Lcs Helios Orange Časopis TECHNIK 10

55 VY_32_INOVACE_STR_1_05 VytvořilI: Ing. Ferdinand Hamp V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

56 2

57 Modely podnikového informačního systému 3

58 PROCESNÍ POHLED NA PODNIKOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (PIS) Zákazník přání dodávka přání dodávka Klasické uspořádání podniku -komplikované zpracování obchodní zakázky je dáno průchodem jednotlivými specializovanými útvary a odděleními Procesně orientované uspořádání podniku -zpracování obchodní zakázky je jednodušší, efektivnější, rychlejší s menšími náklady. Proces představuje souhrn činností, které směřují k realizaci určitého výstupu užitečného pro zákazníka. 4

59 PROCESNÍ ZPRACOVÁNÍ OBCHODNÍ ZAKÁZKY V RÁMCI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Hlavní podnikové procesy: --Zpracování návrhu výrobků -- zpracování nabídky -- zajištění realizace zakázky Nabídka zákazníkovi odbyt Zakázku je možné procházet po jednotlivých činnostech: -Zadání obchodní zakázky -Rozplánování obchodní zakázky a zajištění jejího pokrytí potřebnými zdroji -Objednávka na nákup zboží -Příjem zboží do podniku -Výrobní zakázka na zhotovované výrobky -Dodávka kooperací -Zaslání faktury -Příjem plateb -Zpracování kontrolingu -Příjem faktury od dodavatele -Realizace platby dispozice Evidence položka Termínování zakázka Výrobní zakázka převzetí nákup Přiřazení Příprava práce Objednací návrh 5

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ Podmínky úspěšného absolvování CAD získání zápočtu: odevzdání SP č.1 zkouška: písemná + ústní (SP č.2) Přednášky PIS jako podpora plánování a řízení podnikových procesů

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Informace a znalosti v organizaci

Informace a znalosti v organizaci Informace a znalosti v organizaci Vladimíra Zádová Postavení informací a znalostí z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Modul VÝROBA Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Základní kritéria pro nasazení modulu VÝROBA Společnost, která dodává produkty na základně objednávek

Více

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty 5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty Zvýšení efektivity výroby díky datům a informacím v souvislosti s: organizačními změnami motivací výrobního týmu (operátorů, mistrů, ) Snížení objemu

Více

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení Úvod do informačních a řídicích systémů Základní pojmy a rozdělen lení Informace Pojem vysoce abstraktní Skutečné informace musí být pravdivé, včasné, jednoznačné a relevantní (atributy informace) Základní

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

Podnikové informacní systémy investice a efekty

Podnikové informacní systémy investice a efekty Podnikové informacní systémy investice a efekty Odhad nasycenosti trhu vybranými aplikacemi z pohledu dodavatelu v CR na pocátku roku 2006 15 10 Pocet kladných odpovedí 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Více

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ Květen 2014, Martina Brotánková 1 ÚVOD Původně samostatné pivovary Odlišné přístupy vlastníků s různými hospodářskými výsledky Různý stupeň technologického vybavení Jiné

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Informace. v ceně života

Informace. v ceně života Informace STAPRO s.r.o. Pernštýnské nám. 51 530 02 Pardubice v ceně života www.stapro.cz STAPRO s. r. o. Významný dodavatel a poskytovatel: - informačních systémů - zdravotnické techniky - služeb v oblasti

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Jak získat do firmy kvalitní lidi Ing. Olga Girstlová, Ph.D. PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka a jeho potřeby na daném trhu Využívá k naplnění svého

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI Xenie Lukoszová a kolektiv Recenzenti: Prof. Dr hab. Inż. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc., Vysoká škola

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Jak efektivněji řídit skladové procesy Jak efektivněji řídit skladové procesy Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady a možnosti jejich snižování Evidovaný sklad Řízený sklad WMS OSIRIS Příklad z praxe www.i.cz

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více