VOLNOČASOVÉ aktivity a tábory. PASPOINT nové poradenské centrum. JEDEN DEN v životě osobního asistenta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLNOČASOVÉ aktivity a tábory. PASPOINT nové poradenské centrum. JEDEN DEN v životě osobního asistenta"

Transkript

1 Občasník jihomoravské asociace pomáhající lidem s autismem / 1 14 PASPOINT nové poradenské centrum JEDEN DEN v životě osobního asistenta VOLNOČASOVÉ aktivity a tábory

2 ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, do rukou se Vám dostává úvodní číslo našeho občasníku. Základní myšlenkou, která nás vedla k vydání tohoto čísla, je touha s Vámi komunikovat. Ukázat Vám činnost naší organizace, informovat o akcích, které plánujeme, a monitorovat dění v oblasti poruch autistického spektra nejen v našem regionu. Naše organizace si klade za cíl se neustále rozvíjet a nabízet své služby co nejvíce potřebným. V letošním roce se nám podařilo několik velkých věcí. Zajistili jsme např. zaměstnání osobám s PAS, otevřeli jsme nové centrum PASPOINT, rozjeli jsme několik nových projektů, aktivit, registrovali novou službu sociální rehabilitaci a náš tým se neustále rozrůstá. Zároveň rozvíjíme stávající služby osobní asistenci, ranou péči, dobrovolnické a volnočasové aktivity. Navázali jsme také spolupráci s více zajímavými institucemi, firmami či jednotlivci. Úkolem tohoto občasníku Vás bude s těmito fakty seznamovat. Budeme velmi rádi, když budeme mít od Vás zpětnou vazbu a vydávání tohoto občasníku se stane pravidelným. Krásné a hlavně klidné vánoční svátky Vám za celý tým APLA-JM přeje Tomáš Dostál ředitel organizace Fügnerova Brno-Černá Pole Tel.:

3 OD PODZIMU RODINÁM S DĚTMI S PAS POMÁHÁ TAKÉ PASPOINT PORADENSKÉ CENTRUM PASPOINT V NERUDOVĚ ULICI V BRNĚ SE ZAMĚŘUJE NA RODINY DĚTÍ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA V OBDOBÍ STANOVENÍ DIAGNÓZY. Autor: MK Psycholog, sociální pracovník a speciální pedagog pomáhají rodinám zorientovat se v nové situaci, radí, kam se obrátit, pomáhají lépe porozumět dítěti. Rodiče v centru najdou také inspiraci, jak podpořit dítě ve vývoji a jak mu pomoci lépe chápat okolní svět. CENTRUM PASPOINT, kam si zájemci mohou také přijít zahrát kinect a kde se koná jazykový kroužek a další aktivity APLA-JM, jsme slavnostně otevřeli 27. listopadu Na dni otevřených dveří se zájemci mohli seznámit 4 5

4 s nácviky funkční komunikace a díky dobrovolníkům se mohli zapojit i do výtvarného workshopu nebo fyzikálně-chemické dílny. Desítky lidí si potom večer přišli poslechnout kapelu Autiband, kterou tvoří žáci a příznivci ZŠ Štolcova. V CENTRU PASPOINT pracuje Foto: Tomáš Dostál Psycholožka: poskytuje rodinou terapii, krizovou intervenci, organizuje rodičovské skupiny. Sociální pracovnice: radí, jak, kde a proč požádat o příspěvek na péči, kde žádat o průkaz ZTP, příspěvek na pomůcku, mobilitu atp. Sociální pracovnice také zprostředkovává kontakty na organizace, které poskytují podporu dětem s PAS, a na odborná pracoviště (speciálněpedagogické centrum, logopedii, neurologii a další). Speciální pedagog: poskytuje konzultace v přirozeném rodinném prostředí. Ve spolupráci s rodiči navrhuje vhodné výchovné a vzdělávací postupy práce s dítětem přizpůsobené jeho potřebám a možnostem. Kde nás najdete a jak se s námi spojit: Adresa: Nerudova 7, Brno Telefon: Jak se k nám dopravíte: tramvají č. 12 /hlavní zastávky Zvonařka, Hlavní nádraží, Česká/, výstup zastávka Nerudova Za výbavu nového poradenského centra děkujeme firmám Kyzlik, Estetico, Desso a Vašín. 6 7

5 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A LETNÍ TÁBORY NAUČIT SE NOVÉ DOVEDNOSTI, ROZVÍJET SVÉ SCHOPNOSTI A POSTUPNĚ SE UČIT SAMOSTAT- NOSTI MOHOU DĚTI A MLADÍ LIDÉ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA, KTERÝM NABÍZÍME VOLNOČASOVÝ PROGRAM. Autor: MK Zájemci si mohou vybírat ze sportovního, dopravního, keramického a jazykového kroužku. Jednou za měsíc vyrážíme také na sobotní výlet a doufáme, že brzy naši nabídku rozšíříme i o hudební kroužek. Volnočasové aktivity vede vždy jeden vedoucí, kterému asistuje několik dobrovolníků. Zájemci se mohou přihlašovat na u Členové APLA platí za čtvrt roku 300Kč, nečlenové o stovku více. 8 9

6 Sportovní kroužky Kotouly vpřed i vzad, trefování se míčky do koše, skákání v pytli nebo přes švihadlo, prolézání kruhem nebo překonávání opičích drah takové i mnohé jiné úkoly čekají na členy sportovních kroužků, kteří se každý týden vždy v pondělí, ve středu a ve čtvrtek scházejí v tělocvičně ZŠ Štolcova v Brně. Foto: MK Čtvrteční sportovní aktivity vede Míša Zlotá, studentka psychologie, která se s problematikou poruch autistického spektra blíže seznámila, když se připravovala na přijímací zkoušky na vysokou školu. Na začátku studia se jí do ruky dostala brožura s odkazem na APLA-JM a zapojila se do její činnosti jako dobrovolnice. Později převzala vedení sportovního kroužku, kterému se nyní věnuje třetím rokem. Jak vypadá program kroužku? Každý program musíme dobře naplánovat. Děti musejí vědět, co je čeká. Na tabuli proto nalepím kartičky, které znají ze školy. Tyto obrázky znázorňují všechny body programu od rozcvičky přes překážkovou dráhu po nejrůznější hry podobné těm, které se hrají ve školce. Děti by nemělo nic překvapit, v průběhu programu si na tabuli kontrolují harmonogram. Když se někdy něco nestihne a je třeba to odlepit, některé děti to špatně nesou. Která aktivita děti nejvíce baví? Nejvíce je většinou baví, když hrajeme například peška nebo když házíme na koš, tam vidí svoje úspěchy a mají z toho radost. Hodně se také smějí, když si házíme balónem nebo kopeme, na to jsou hodně šikovní. Chystáme se také na florbal, snažím se tak jejich dovednosti rozvíjet trošku víc, nezůstávat jen u obyčejného pinkání. Co při vedení kroužku baví nejvíc tebe? Příjemně se odreaguju. Mám radost, když vidím, jak se děti učí novému. Například loni k nám chodil kluk, který ještě neuměl s kartičkami, neuměl ani moc cviků, ale postupně jsme viděli velké pokroky. Naučil se s námi válet sudy nebo přeskakovat lavičku. Takové věci mě motivují s nimi pracovat a sdílet s nimi radost z úspěchů. Každé z dětí je jiné a já se musím snažit najít cestu ke každému zvlášť. Když přijde nějaký neúspěch, je pro mě výzva přicházet problémům na kloub. Dopravní kroužek Před pěti lety se nabídka volnočasových aktivit rozšířila o dopravní kroužek, který vede dlouholetý člen APLA-JM Zdeněk Farkas. První rok si s dětmi povídal o dopravě, společně si SNAŽÍME SE S DĚTMI PRACOVAT INTENZIVNĚJI NEŽ VE ŠKOLE, PROTOŽE TAM MUSEJÍ BÝT VÍCE SAMOSTATNÍ. Snažíme se s dětmi pracovat intenzivněji než ve škole, protože tam musejí být více samostatní. Musíme dbát také na to, aby v zápalu hry nedošlo k nějakému úrazu, aby si vzájemně neublížily. Foto: Zdeňek Farkas 10 11

7 prohlíželi fotografie a zjišťovali nové informace o dopravních prostředcích z České republiky i ze světa. Na přání členů kroužku se potom začali vydávat i do terénu. Jak vypadá program kroužku? Po domluvě s rodiči si dáme sraz na předem určeném místě, odkud vyrážíme tramvají, trolejbusem, autobusem nebo vlakem na naše cílové místo. Po cestě klukům povídám zajímavosti o trati, například jak dlouho funguje, které dopravní prostředky po ní jezdily, jestli se trať v minulosti měnila, které linky po ní jezdily a podobně. Když přijedeme na konečnou, podíváme se, co je tam zajímavého, aby kluci věděli, že to není jen nějaká tramvajová nebo trolejbusová smyčka. Bývá tam například muzeum nebo zajímavý přírodní útvar nebo něco jiného. KDYŽ PŘIJEDEME NA KONEČNOU, PODÍVÁME SE, CO JE TAM ZAJÍ- MAVÉHO, ABY KLUCI VĚDĚLI, ŽE TO NENÍ JEN NĚJAKÁ TRAMVAJOVÁ NEBO TROLEJBUSOVÁ SMYČKA. Všechno moje povídání o trati pak účastníci kroužku dostanou v tištěné podobě společně s ilustračními fotografiemi. Kluci si to potom zakládají do složek a zpětně si informace procházejí. Nyní už jsou všechny tyto materiály i s fotodokumentací dostupné na CD. Co kluky nejvíce baví? Sami si říkají, kam chtějí jet, kde ještě nebyli. Já to potom logisticky zajistím. Vymyslím dopravní prostředek, naplánuju cestu tam i zpět, a to nejlépe způsobem, abychom vystřídali co nejvíce dopravních prostředků. Bývají to místa, kam by se obyčejně sami nedostali. Co nejvíce baví vás? Já mám radost z toho, že to kluky baví. Rád také dávám dohromady materiály i celý kroužek organizuju. Já sám se o dopravu zajímám od svých studentských let, takže pro mě je to zábava. Je to určitým způsobem i moje splátka APLA. Jsem jejím členem skoro od jejího začátku a hojně využíváme jejích služeb. Vnímám to tak, že tímto způsobem můžu APLA vrátit to, co jsme od ní dostali. Keramický kroužek Keramická hlína je materiál, který dětem a mladým lidem umožňuje detailně zpracovat své nápady. Tvorba z keramické hlíny rozvíjí jemnou motoriku, představivost a pocit uspokojení TVORBA Z KERAMICKÉ HLÍNY ROZVÍJÍ JEMNOU MOTORIKU, PŘEDSTAVIVOST A POCIT USPOKOJENÍ Z DOBŘE ODVEDENÉ PRÁCE. z dobře odvedené práce. Hotové výrobky si členové kroužku mohou odnést s sebou domů, často se svými výtvory také soutěží. Úspěch děti z keramického kroužku APLA-JM zaznamenali například v soutěži Brněnský hrnek

8 Jazykové kroužky V tomto školním roce jsme poprvé otevřeli kroužky s výukou jazyků. Zájemci se mohou v malých skupinách učit anglicky nebo rusky. Výuka se koná jednou týdně v CENTRU PASPOINT v Nerudově ulici v Brně. příměstský. Budeme rádi, pokud nám váš předběžný zájem o tuto nabídku dáte vědět na Příměstský tábor Příměstský tábor pořádáme na ZŠ Štolcova v Brně. S dětmi jsou na táboře osobní asistenti, kteří pracují celý týden s jedním dítětem. Pro účastníky je na táboře zajištěný pitný režim a obědy, dále potom hračky, výtvarné a psací potřeby. Když je pěkné počasí, vyrážíme do bazénu nebo na návštěvu nějakého zajímavého místa. Na příměstském táboře je zajištěný program od pondělí do pátku vždy od rána do odpoledne, zúčastnit se ho může 8 dětí. Pobytový tábor Pobytové tábory se uskuteční v některém z hotelů nedaleko Brna. Vybrané místo bude blízko lesa i aquaparku. Na tábor se s dětmi vydají také asistenti APLA-JM, bez kterých by se podobná akce nemohla uskutečnit. Asistenti se budou věnovat dětem a mladým lidem jednotlivě. Program budou vymýšlet a připravovat dobrovolníci ve spolupráci s vedoucím. Foto: archiv APLA-JM Sobotní výlety Turistiku s návštěvou muzeí, hradů nebo jiných zajímavostí v blízkém okolí Brna kombinují sobotní výlety, na které vyrážíme jednou za měsíc. Každý klient je na výletě doprovázen dobrovolníkem APLA-JM, aby se zaručilo dostatečné bezpečí. V tomto školním roce jsme zavítali například do Babího lomu nebo do Lamacentra. Tábory Nabídku volnočasových aktivit APLA-JM doplňují letní akce. V roce 2015 se chystáme uspořádat dva pobytové tábory a jeden 14 15

9 JEDEN DEN V ŽIVOTĚ OSOBNÍHO ASISTENTA Autor a foto: Lenka Libánková Blížíme se ke mně domů. Po příchodu ke mně si odložíme všechny věci, aby nám nezavazely, a uděláme si pohodlí. Nejdřív si připravíme čaj, aby nám ke svačině vychladnul. Než vyrazím na asistenci, tak si musím nachystat pár věci, které si beru s sebou klíče, kapesníky a menší svačinu. Když klientku vyzvednu při příjezdu ze školy, pozdravíme se a řeknu jí, co budeme dnes dělat. Během cesty se opravdu nenudíme :) Hrajeme spolu i na buben a vážně nás to baví :) Hrajeme spolu na harmoniku a občas si toho i zazpíváme. Snažím se, abychom zkoušely měnit rytmus a abychom hrály i jiné melodie. Po pořádné práci si dáme zaslouženou odměnu Než odejdeme, všechno si svačinu a čaj. nachystáme, abychom nic 16 nezapomněly. Odcházíme na zastávku a klientku doprovázím domů. 17

10 REFERENCE Z podzimního burzování VYTVÁŘENÍ SOCIÁLNÍCH PŘÍBĚHŮ Děkujeme za hezké chvilky s příjemnými lidmi. Děkuji za milé přijetí, pohoštění a přeji brzké nalezení nového a trvanlivého cyklu pro aktivity, moc nám POMÁHAJÍ Velmi sa nám páčilo. Osobní asistence Osobní asistent je kamarád, se kterým se syn "vyřádí". Syn se na něj velice těší a čas, který tráví spolu si užívá. Zaměstnavatelé Zaměstnávání mi přineslo novou zkušenost s prací s člověkem s PAS. Obdivuji jeho obrovský přehled. Byl jsem příjemně překvapen spoluprací s ním. TI Z NÁS, KTEŘÍ MAJÍ DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI, VĚDÍ O SOCIÁLNÍCH PŘÍBĚZÍCH VŠE. Autor: Dani Gillman Vykládáme a píšeme je, abychom naše děti uklidnili před změnou, nebo před něčím, co by jim mohlo přivodit úzkost. Pomáhá to nastavit nějaká realistická očekávání a zmírnit obavy z nich. Je to zároveň ten druh věcí, co mohou dělat i lidé s běžnými dětmi. Pořád potkávám lidi, kteří se ptají, jak připravit své děti na návštěvu u zubaře, na prázdniny nebo na příchod do nové školy. Sociální příběhy jsou skvělou cestou, jak připravit dítě na to, co přijde. Vytvořit osobní příběh přímo pro vaše dítě vám může pomoci internetový portál sandbox-learning.com, který nabízí nápady, jak si vytvořit svůj vlastní příběh pomocí papíru a pastelek. Co mi zaměstnávání přineslo? Zkušenost, že autisti nejsou žádní exoti. Jaká byla realita při zaměstnávání? Úplně v pohodě. Rodiče účastníků projektu Integrace osob s PAS na pracovní trh O tom, co přijde, je velmi důležité také mluvit: Nejdříve se chystáme, potom půjdeme Koupila jsem malou mazací tabuli, takže na ni můžu začít vytvářet vizuální plány a sociální příběhy. Pomáhá to lépe se držet se harmonogramu a vyhýbat se všemu, co může rozptylovat. Jedna má známá ergoterapeutka takto kreslí obrázky a čísluje je. Například namaluje obrázek modré houpačky, potom trampolínu, knihy, stůl a potom maminku. Vytváření plánu je skvělé pro většinu mladších dětí, ať už mají speciální potřeby, nebo ne. Děti (a také dospělí, když na to přijde) se cítí uvolněně a klidně, když vědí, co je čeká. Děkuji lektorce za její přístup k mému synovi. Zjistili jsme, že syn je schopen být v pohodě s pro něj do té doby neznámými lidmi. Nějakým způsobem se zapojil Originální text od Dani Gillman (www.friendshipcircle.org) přeložila Adéla Kafková DOBROVOLNĚ což je výkon! ze studentského spolku Mise naděje

11 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ODBORNOU VEŘEJNOST APLA-JM JE AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PRACOVIŠTĚ MŠMT, NABÍZÍ TAKÉ AKREDITOVANÉ KURZY MPSV,ČESKOU LÉKAŘSKOU KOMOROU,ASOCIACÍ KLINICKÝCH LOGOPEDŮ, ČESKOU STOMATOLO- GICKOU KOMOROU, ASOCIACÍ KLINICKÝCH PSYCHOLOGŮ NEBO NAPŘ. ČESKOU ASOCIACÍ SESTER. Autor: Tomáš Dostál (foto ilustrační) Zároveň jsme spustili zkušební provoz nového vzdělávacího portálu na kterém realizujeme první zkušení elearningový kurz. Mimo to klientům nabízíme nácviky sociálních dovedností či nácviky funkční komunikace. Pořádáme také setkání pro rodiče. V současné době v této oblasti realizujeme čtyři velké projekty: A: Školení zdravotnického personálu v oblasti práce s pacienty s autismem Hlavním cílem projektu je začít pracovat systematicky na informovanosti zdravotnického personálu v oblasti práce s pacienty s autismem a tím zkvalitnit služby poskytované těmto osobám a jejich rodinám

12 B: Vzdělávání psychologů pracujících ve zdravotnictví v oblasti práce s osobami s autismem Hlavním cílem projektu je ve vzdělávání psychologů začít systematicky pracovat na rozvoji kompetencí pro práci s klienty s autismem, a tím přispět ke zkvalitnění služeb poskytovaných těmto osobám. C: Příprava lektorů DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků) v oblasti práce s dětmi a žáky s autismem Hlavním cílem projektu je zaškolit budoucí lektory dalšího vzdělávání v ČR mimo Prahu a vytvořit síť proškolených lektorů přímo v jednotlivých krajích. Budoucí lektoři budou komplexně prakticky i metodicky proškoleni pro práci s dětmi s PAS tak, aby byli schopni dále ve svém kraji předávat své zkušenosti další účastníkům DVPP. D: Komplexní podpora rodin dětí s poruchami autistického spektra v době stanovení diagnózy Projekt je zacílen na podporu rodin, které byly v určitém okamžiku konfrontovány se skutečností, že jejich dítě trpí některou z diagnóz poruch autistického spektra (PAS) nebo existuje na tuto poruchu podezření. Projekt se realizuje v poradenském CENTRU PASPOINT v Nerudově ulici. Projekty vznikly díky podpoře MŠMT, MPSV a Nadaci Sirius. Předpokládaný harmonogram některých kurzů pro jarní semestr 2015: Vzdělávání dětí s autismem I Vzdělávání dětí s autismem II Zvládání náročného chování u dětí, žáků s poruchou autistického spektra (PAS) Integrace a podpora dětí a žáků s PAS , Specifika vzdělávání dětí a žáků s Aspergerovým syndromem , Základy komunikace s vizuální podporou u dětí a žáků s PAS Tvorba pomůcek Volnočas Nácvik sebeobsluhy Nácviky sociálních dovedností AS Foto: archiv APLA-JM 22 23

13 V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2015 CHYSTÁME NAPŘÍKLAD TYTO AKCE ZA PODPORU NAŠÍ ČINNOSTI DĚKUJEME leden promítání fi lmu únor začátek rodičovských skupin v CENTRU PASPOINT, Nerudova 9/7 začátek dubna modrý průvod ke Světovému dni autismu 11. dubna dětské odpoledne na ZŠ Štolcova 12. dubna představení České nebe v podání ochotnického divadla ze Židenic předběžné termíny sobotních výletů: , 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., , Podporují nás: Dana Vlachová, Jiří Kadla, MUDr. Věra Ondrušová, Mary Kay, Magdalena Krygielová, Václav Mílek, Ing. Michal Gabriel, MBA Činnost APLA-JM můžete finančně podpořit prostřednictvím bankovního účtu /

14 KOMPAS občasník jihomoravské asociace pomáhající lidem s autismem Fügnerova Brno-Černá Pole Tel.: Občasník sestavila Mariana Ambrožová v prosinci Složení redakce: Adéla Miklová, Pavla Kadlová, Lenka Libánková, Tomáš Dostál, Mariana Ambrožová Grafi cká úprava a sazba: Juraj Zeman, design.georgius.cz

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ Vybrané aktivity s rodinami s dětmi s PAS v Centru pro autismus z PASti HANA JANIKOVÁ

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Náš projekt Centrum integrované podpory

Náš projekt Centrum integrované podpory Kliknutím lze upravit styl. Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Úloha SPC pro PAS Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Historie SPC Roku 2001 MŠMT ČR v rámci Projektu AUTISMUS vybralo ze 14 krajů ČR 14 krajských koordinátorů na problematiku dg.pas V každém

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Vzdělávání žáků s PAS na běžných základních a středních školách

Vzdělávání žáků s PAS na běžných základních a středních školách Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského Základní škola J. Gutha-Jarkovského Centrum pro podporu integrace dětí s PAS Truhlářská 22, Praha 1 Vzdělávání žáků s PAS na běžných základních a středních školách Miroslav

Více

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 TLOSKOV KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek. Prostory jsou bezbariérové. K dispozici

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu Zpráva k MZU za období 1. 5. 2013 30. 4. 2014 Dětský domov v Žatci navázal na aktivity realizované v rámci projektu Nový začátek. Pedagogičtí pracovníci se s dětmi pravidelně scházeli jednou měsíčně, vždy

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Speciální vzdělávání dětí mateřských škol

Speciální vzdělávání dětí mateřských škol Vzdělávací pobyt pro děti s rodiči Speciální vzdělávání dětí mateřských škol s cílem prohloubit a rozšířit integraci mezi dětmi a rodiči a vybavit rodiče potřebnými kompetencemi. Identifikovat a reagovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 1 Slovo úvodem Vážení přátelé, uživatelé služeb a příznivci osob s autismem.

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

Efektivita vzdělávání lektorů v soukromých jazykových školách

Efektivita vzdělávání lektorů v soukromých jazykových školách Efektivita vzdělávání lektorů v soukromých jazykových školách Co se osvědčuje a co ne Margareta Zábranská, Glossa škola jazyků ACERT konference, 31. 3. 2012 Glossa škola jazyků Velká škola Mezi Top Ten

Více

Aliance RODIČE ZA INKLUZI

Aliance RODIČE ZA INKLUZI Aliance RODIČE ZA INKLUZI BRNO, 14.10.2015 RODIČE ZA INKLUZI Jsme rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří věří ve smysluplnost, užitečnost a reálnost společného vzdělávání všech dětí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Problémové situace ve školství

Problémové situace ve školství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Problémové situace ve školství Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Řízení lidských zdrojů ve školství Ve škole můžeme

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav

Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav 2004 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Amen. Vážení rodiče, vážení spolupracovníci, vážení přátelé, dovolte

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Představení Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Základní údaje Právní forma školy: příspěvková organizace samostatný právní subjekt Zřizovatel:

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Cena: 3.000,- Kč/dítě cena zahrnuje 6-ti denní pobyt včetně všech poplatků, plnou penzi + klukům koupíme

Cena: 3.000,- Kč/dítě cena zahrnuje 6-ti denní pobyt včetně všech poplatků, plnou penzi + klukům koupíme Místo: Letní koupaliště Litoměřice / Kalich Aréna Litoměřice Termín: 16. 21. 8. 2015 (neděle - pátek, tedy 5 nocí) Ubytování: ubytováni budeme v prostorách městského koupaliště, budeme to tak mít blíže

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

Vzduchoplavec Kráčmera

Vzduchoplavec Kráčmera Vzduchoplavec Kráčmera Základní informace o projektu Nositel: Antikomplex o.s. Partneři: Česká televize, JOB o.s. Celková délka: 12/2009 10/2012 Délka projektu pro školu: 1 školní rok Počet škol: 32 Počet

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 1. Provoz školní družiny (dále jen ŠD): - pondělí až pátek 6.00-7.45 hod. - pondělí 11.40-17.00 hod. - úterý až pátek 11.40-16.00 hod. ŠD není v provozu

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

ELEKTRONICKÝ OBČASNÍK Číslo:01/2011 25.února 2011

ELEKTRONICKÝ OBČASNÍK Číslo:01/2011 25.února 2011 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o.s. ELEKTRONICKÝ OBČASNÍK Číslo:01/2011 25.února 2011 OBSAH: Pozvánka na benefiční koncert (str. 1) Informační kampaň k WAAD 2011 (str. 1) Letní tábory APLA-JM

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 214/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 3. Účinnost od: 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska English Camp Místo: Základní škola Osová Bítýška www.multikultikreaktiv.com ENGLISH CAMP Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska je koncipována hravou

Více

VESELÝ SENIOR, nadační fond

VESELÝ SENIOR, nadační fond VESELÝ SENIOR, nadační fond Pilotní projekt fondu Burza vzájemné pomoci zahájil činnost 15. 4. 2010 na Praze 2, v Trojické ulici č.1 za přítomnosti známých osobností i zástupců MČP2 BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Vzdělávací pobyt pro děti s rodiči ( přednostně pro děti z terapeutických klubů)

Vzdělávací pobyt pro děti s rodiči ( přednostně pro děti z terapeutických klubů) Vzdělávací pobyt pro děti s rodiči ( přednostně pro děti z terapeutických klubů) s cílem prohloubit a rozšířit integraci mezi dětmi a rodiči a vybavit rodiče potřebnými kompetencemi. Identifikovat a reagovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 Obsah Obsah.1 Poděkování...2 Kontakty. 3 Mateřské centrum - cíle a poslání.....4

Více

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013 Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP Pardubice 2. prosince 2013 Jak vyhodnocování potřeb a situace dítěte může ovlivňit pozitivní změny v jeho životě Vazba Rodina Zdraví Identita Vyhodnocování situace

Více

Formulář: VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLKY

Formulář: VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLKY Formulář: VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLKY Tímto prohlašuji, že mé dítě mohou vyzvedávat osoby níže uvedené 1 OSOBA OP: Popis osoby: Příjmení: Adresa: 2 OSOBA OP: Popis osoby: Příjmení: Adresa: 3 OSOBA OP:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ tel./fax 323 665483-5 e-mail: uciliste@oukunice.cz OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Vážení žáci,

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-558/15-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49 753 533 Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

INKLUZIVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA NA CESTĚ K INKLUZI V MATEŘSKÉ ŠKOLE DUHA

INKLUZIVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA NA CESTĚ K INKLUZI V MATEŘSKÉ ŠKOLE DUHA INKLUZIVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA NA CESTĚ K INKLUZI V MATEŘSKÉ ŠKOLE DUHA 14.10.2015 OBSAH PREZENTACE: 1 Jak jsme začínali.. 2 Naše MŠ, co se osvědčilo 3 Zainteresovaní partneři 4 Terapie, rehabilitace a nadstandardní

Více