VOLNOČASOVÉ aktivity a tábory. PASPOINT nové poradenské centrum. JEDEN DEN v životě osobního asistenta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLNOČASOVÉ aktivity a tábory. PASPOINT nové poradenské centrum. JEDEN DEN v životě osobního asistenta"

Transkript

1 Občasník jihomoravské asociace pomáhající lidem s autismem / 1 14 PASPOINT nové poradenské centrum JEDEN DEN v životě osobního asistenta VOLNOČASOVÉ aktivity a tábory

2 ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, do rukou se Vám dostává úvodní číslo našeho občasníku. Základní myšlenkou, která nás vedla k vydání tohoto čísla, je touha s Vámi komunikovat. Ukázat Vám činnost naší organizace, informovat o akcích, které plánujeme, a monitorovat dění v oblasti poruch autistického spektra nejen v našem regionu. Naše organizace si klade za cíl se neustále rozvíjet a nabízet své služby co nejvíce potřebným. V letošním roce se nám podařilo několik velkých věcí. Zajistili jsme např. zaměstnání osobám s PAS, otevřeli jsme nové centrum PASPOINT, rozjeli jsme několik nových projektů, aktivit, registrovali novou službu sociální rehabilitaci a náš tým se neustále rozrůstá. Zároveň rozvíjíme stávající služby osobní asistenci, ranou péči, dobrovolnické a volnočasové aktivity. Navázali jsme také spolupráci s více zajímavými institucemi, firmami či jednotlivci. Úkolem tohoto občasníku Vás bude s těmito fakty seznamovat. Budeme velmi rádi, když budeme mít od Vás zpětnou vazbu a vydávání tohoto občasníku se stane pravidelným. Krásné a hlavně klidné vánoční svátky Vám za celý tým APLA-JM přeje Tomáš Dostál ředitel organizace Fügnerova Brno-Černá Pole Tel.:

3 OD PODZIMU RODINÁM S DĚTMI S PAS POMÁHÁ TAKÉ PASPOINT PORADENSKÉ CENTRUM PASPOINT V NERUDOVĚ ULICI V BRNĚ SE ZAMĚŘUJE NA RODINY DĚTÍ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA V OBDOBÍ STANOVENÍ DIAGNÓZY. Autor: MK Psycholog, sociální pracovník a speciální pedagog pomáhají rodinám zorientovat se v nové situaci, radí, kam se obrátit, pomáhají lépe porozumět dítěti. Rodiče v centru najdou také inspiraci, jak podpořit dítě ve vývoji a jak mu pomoci lépe chápat okolní svět. CENTRUM PASPOINT, kam si zájemci mohou také přijít zahrát kinect a kde se koná jazykový kroužek a další aktivity APLA-JM, jsme slavnostně otevřeli 27. listopadu Na dni otevřených dveří se zájemci mohli seznámit 4 5

4 s nácviky funkční komunikace a díky dobrovolníkům se mohli zapojit i do výtvarného workshopu nebo fyzikálně-chemické dílny. Desítky lidí si potom večer přišli poslechnout kapelu Autiband, kterou tvoří žáci a příznivci ZŠ Štolcova. V CENTRU PASPOINT pracuje Foto: Tomáš Dostál Psycholožka: poskytuje rodinou terapii, krizovou intervenci, organizuje rodičovské skupiny. Sociální pracovnice: radí, jak, kde a proč požádat o příspěvek na péči, kde žádat o průkaz ZTP, příspěvek na pomůcku, mobilitu atp. Sociální pracovnice také zprostředkovává kontakty na organizace, které poskytují podporu dětem s PAS, a na odborná pracoviště (speciálněpedagogické centrum, logopedii, neurologii a další). Speciální pedagog: poskytuje konzultace v přirozeném rodinném prostředí. Ve spolupráci s rodiči navrhuje vhodné výchovné a vzdělávací postupy práce s dítětem přizpůsobené jeho potřebám a možnostem. Kde nás najdete a jak se s námi spojit: Adresa: Nerudova 7, Brno Telefon: Jak se k nám dopravíte: tramvají č. 12 /hlavní zastávky Zvonařka, Hlavní nádraží, Česká/, výstup zastávka Nerudova Za výbavu nového poradenského centra děkujeme firmám Kyzlik, Estetico, Desso a Vašín. 6 7

5 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A LETNÍ TÁBORY NAUČIT SE NOVÉ DOVEDNOSTI, ROZVÍJET SVÉ SCHOPNOSTI A POSTUPNĚ SE UČIT SAMOSTAT- NOSTI MOHOU DĚTI A MLADÍ LIDÉ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA, KTERÝM NABÍZÍME VOLNOČASOVÝ PROGRAM. Autor: MK Zájemci si mohou vybírat ze sportovního, dopravního, keramického a jazykového kroužku. Jednou za měsíc vyrážíme také na sobotní výlet a doufáme, že brzy naši nabídku rozšíříme i o hudební kroužek. Volnočasové aktivity vede vždy jeden vedoucí, kterému asistuje několik dobrovolníků. Zájemci se mohou přihlašovat na u Členové APLA platí za čtvrt roku 300Kč, nečlenové o stovku více. 8 9

6 Sportovní kroužky Kotouly vpřed i vzad, trefování se míčky do koše, skákání v pytli nebo přes švihadlo, prolézání kruhem nebo překonávání opičích drah takové i mnohé jiné úkoly čekají na členy sportovních kroužků, kteří se každý týden vždy v pondělí, ve středu a ve čtvrtek scházejí v tělocvičně ZŠ Štolcova v Brně. Foto: MK Čtvrteční sportovní aktivity vede Míša Zlotá, studentka psychologie, která se s problematikou poruch autistického spektra blíže seznámila, když se připravovala na přijímací zkoušky na vysokou školu. Na začátku studia se jí do ruky dostala brožura s odkazem na APLA-JM a zapojila se do její činnosti jako dobrovolnice. Později převzala vedení sportovního kroužku, kterému se nyní věnuje třetím rokem. Jak vypadá program kroužku? Každý program musíme dobře naplánovat. Děti musejí vědět, co je čeká. Na tabuli proto nalepím kartičky, které znají ze školy. Tyto obrázky znázorňují všechny body programu od rozcvičky přes překážkovou dráhu po nejrůznější hry podobné těm, které se hrají ve školce. Děti by nemělo nic překvapit, v průběhu programu si na tabuli kontrolují harmonogram. Když se někdy něco nestihne a je třeba to odlepit, některé děti to špatně nesou. Která aktivita děti nejvíce baví? Nejvíce je většinou baví, když hrajeme například peška nebo když házíme na koš, tam vidí svoje úspěchy a mají z toho radost. Hodně se také smějí, když si házíme balónem nebo kopeme, na to jsou hodně šikovní. Chystáme se také na florbal, snažím se tak jejich dovednosti rozvíjet trošku víc, nezůstávat jen u obyčejného pinkání. Co při vedení kroužku baví nejvíc tebe? Příjemně se odreaguju. Mám radost, když vidím, jak se děti učí novému. Například loni k nám chodil kluk, který ještě neuměl s kartičkami, neuměl ani moc cviků, ale postupně jsme viděli velké pokroky. Naučil se s námi válet sudy nebo přeskakovat lavičku. Takové věci mě motivují s nimi pracovat a sdílet s nimi radost z úspěchů. Každé z dětí je jiné a já se musím snažit najít cestu ke každému zvlášť. Když přijde nějaký neúspěch, je pro mě výzva přicházet problémům na kloub. Dopravní kroužek Před pěti lety se nabídka volnočasových aktivit rozšířila o dopravní kroužek, který vede dlouholetý člen APLA-JM Zdeněk Farkas. První rok si s dětmi povídal o dopravě, společně si SNAŽÍME SE S DĚTMI PRACOVAT INTENZIVNĚJI NEŽ VE ŠKOLE, PROTOŽE TAM MUSEJÍ BÝT VÍCE SAMOSTATNÍ. Snažíme se s dětmi pracovat intenzivněji než ve škole, protože tam musejí být více samostatní. Musíme dbát také na to, aby v zápalu hry nedošlo k nějakému úrazu, aby si vzájemně neublížily. Foto: Zdeňek Farkas 10 11

7 prohlíželi fotografie a zjišťovali nové informace o dopravních prostředcích z České republiky i ze světa. Na přání členů kroužku se potom začali vydávat i do terénu. Jak vypadá program kroužku? Po domluvě s rodiči si dáme sraz na předem určeném místě, odkud vyrážíme tramvají, trolejbusem, autobusem nebo vlakem na naše cílové místo. Po cestě klukům povídám zajímavosti o trati, například jak dlouho funguje, které dopravní prostředky po ní jezdily, jestli se trať v minulosti měnila, které linky po ní jezdily a podobně. Když přijedeme na konečnou, podíváme se, co je tam zajímavého, aby kluci věděli, že to není jen nějaká tramvajová nebo trolejbusová smyčka. Bývá tam například muzeum nebo zajímavý přírodní útvar nebo něco jiného. KDYŽ PŘIJEDEME NA KONEČNOU, PODÍVÁME SE, CO JE TAM ZAJÍ- MAVÉHO, ABY KLUCI VĚDĚLI, ŽE TO NENÍ JEN NĚJAKÁ TRAMVAJOVÁ NEBO TROLEJBUSOVÁ SMYČKA. Všechno moje povídání o trati pak účastníci kroužku dostanou v tištěné podobě společně s ilustračními fotografiemi. Kluci si to potom zakládají do složek a zpětně si informace procházejí. Nyní už jsou všechny tyto materiály i s fotodokumentací dostupné na CD. Co kluky nejvíce baví? Sami si říkají, kam chtějí jet, kde ještě nebyli. Já to potom logisticky zajistím. Vymyslím dopravní prostředek, naplánuju cestu tam i zpět, a to nejlépe způsobem, abychom vystřídali co nejvíce dopravních prostředků. Bývají to místa, kam by se obyčejně sami nedostali. Co nejvíce baví vás? Já mám radost z toho, že to kluky baví. Rád také dávám dohromady materiály i celý kroužek organizuju. Já sám se o dopravu zajímám od svých studentských let, takže pro mě je to zábava. Je to určitým způsobem i moje splátka APLA. Jsem jejím členem skoro od jejího začátku a hojně využíváme jejích služeb. Vnímám to tak, že tímto způsobem můžu APLA vrátit to, co jsme od ní dostali. Keramický kroužek Keramická hlína je materiál, který dětem a mladým lidem umožňuje detailně zpracovat své nápady. Tvorba z keramické hlíny rozvíjí jemnou motoriku, představivost a pocit uspokojení TVORBA Z KERAMICKÉ HLÍNY ROZVÍJÍ JEMNOU MOTORIKU, PŘEDSTAVIVOST A POCIT USPOKOJENÍ Z DOBŘE ODVEDENÉ PRÁCE. z dobře odvedené práce. Hotové výrobky si členové kroužku mohou odnést s sebou domů, často se svými výtvory také soutěží. Úspěch děti z keramického kroužku APLA-JM zaznamenali například v soutěži Brněnský hrnek

8 Jazykové kroužky V tomto školním roce jsme poprvé otevřeli kroužky s výukou jazyků. Zájemci se mohou v malých skupinách učit anglicky nebo rusky. Výuka se koná jednou týdně v CENTRU PASPOINT v Nerudově ulici v Brně. příměstský. Budeme rádi, pokud nám váš předběžný zájem o tuto nabídku dáte vědět na Příměstský tábor Příměstský tábor pořádáme na ZŠ Štolcova v Brně. S dětmi jsou na táboře osobní asistenti, kteří pracují celý týden s jedním dítětem. Pro účastníky je na táboře zajištěný pitný režim a obědy, dále potom hračky, výtvarné a psací potřeby. Když je pěkné počasí, vyrážíme do bazénu nebo na návštěvu nějakého zajímavého místa. Na příměstském táboře je zajištěný program od pondělí do pátku vždy od rána do odpoledne, zúčastnit se ho může 8 dětí. Pobytový tábor Pobytové tábory se uskuteční v některém z hotelů nedaleko Brna. Vybrané místo bude blízko lesa i aquaparku. Na tábor se s dětmi vydají také asistenti APLA-JM, bez kterých by se podobná akce nemohla uskutečnit. Asistenti se budou věnovat dětem a mladým lidem jednotlivě. Program budou vymýšlet a připravovat dobrovolníci ve spolupráci s vedoucím. Foto: archiv APLA-JM Sobotní výlety Turistiku s návštěvou muzeí, hradů nebo jiných zajímavostí v blízkém okolí Brna kombinují sobotní výlety, na které vyrážíme jednou za měsíc. Každý klient je na výletě doprovázen dobrovolníkem APLA-JM, aby se zaručilo dostatečné bezpečí. V tomto školním roce jsme zavítali například do Babího lomu nebo do Lamacentra. Tábory Nabídku volnočasových aktivit APLA-JM doplňují letní akce. V roce 2015 se chystáme uspořádat dva pobytové tábory a jeden 14 15

9 JEDEN DEN V ŽIVOTĚ OSOBNÍHO ASISTENTA Autor a foto: Lenka Libánková Blížíme se ke mně domů. Po příchodu ke mně si odložíme všechny věci, aby nám nezavazely, a uděláme si pohodlí. Nejdřív si připravíme čaj, aby nám ke svačině vychladnul. Než vyrazím na asistenci, tak si musím nachystat pár věci, které si beru s sebou klíče, kapesníky a menší svačinu. Když klientku vyzvednu při příjezdu ze školy, pozdravíme se a řeknu jí, co budeme dnes dělat. Během cesty se opravdu nenudíme :) Hrajeme spolu i na buben a vážně nás to baví :) Hrajeme spolu na harmoniku a občas si toho i zazpíváme. Snažím se, abychom zkoušely měnit rytmus a abychom hrály i jiné melodie. Po pořádné práci si dáme zaslouženou odměnu Než odejdeme, všechno si svačinu a čaj. nachystáme, abychom nic 16 nezapomněly. Odcházíme na zastávku a klientku doprovázím domů. 17

10 REFERENCE Z podzimního burzování VYTVÁŘENÍ SOCIÁLNÍCH PŘÍBĚHŮ Děkujeme za hezké chvilky s příjemnými lidmi. Děkuji za milé přijetí, pohoštění a přeji brzké nalezení nového a trvanlivého cyklu pro aktivity, moc nám POMÁHAJÍ Velmi sa nám páčilo. Osobní asistence Osobní asistent je kamarád, se kterým se syn "vyřádí". Syn se na něj velice těší a čas, který tráví spolu si užívá. Zaměstnavatelé Zaměstnávání mi přineslo novou zkušenost s prací s člověkem s PAS. Obdivuji jeho obrovský přehled. Byl jsem příjemně překvapen spoluprací s ním. TI Z NÁS, KTEŘÍ MAJÍ DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI, VĚDÍ O SOCIÁLNÍCH PŘÍBĚZÍCH VŠE. Autor: Dani Gillman Vykládáme a píšeme je, abychom naše děti uklidnili před změnou, nebo před něčím, co by jim mohlo přivodit úzkost. Pomáhá to nastavit nějaká realistická očekávání a zmírnit obavy z nich. Je to zároveň ten druh věcí, co mohou dělat i lidé s běžnými dětmi. Pořád potkávám lidi, kteří se ptají, jak připravit své děti na návštěvu u zubaře, na prázdniny nebo na příchod do nové školy. Sociální příběhy jsou skvělou cestou, jak připravit dítě na to, co přijde. Vytvořit osobní příběh přímo pro vaše dítě vám může pomoci internetový portál sandbox-learning.com, který nabízí nápady, jak si vytvořit svůj vlastní příběh pomocí papíru a pastelek. Co mi zaměstnávání přineslo? Zkušenost, že autisti nejsou žádní exoti. Jaká byla realita při zaměstnávání? Úplně v pohodě. Rodiče účastníků projektu Integrace osob s PAS na pracovní trh O tom, co přijde, je velmi důležité také mluvit: Nejdříve se chystáme, potom půjdeme Koupila jsem malou mazací tabuli, takže na ni můžu začít vytvářet vizuální plány a sociální příběhy. Pomáhá to lépe se držet se harmonogramu a vyhýbat se všemu, co může rozptylovat. Jedna má známá ergoterapeutka takto kreslí obrázky a čísluje je. Například namaluje obrázek modré houpačky, potom trampolínu, knihy, stůl a potom maminku. Vytváření plánu je skvělé pro většinu mladších dětí, ať už mají speciální potřeby, nebo ne. Děti (a také dospělí, když na to přijde) se cítí uvolněně a klidně, když vědí, co je čeká. Děkuji lektorce za její přístup k mému synovi. Zjistili jsme, že syn je schopen být v pohodě s pro něj do té doby neznámými lidmi. Nějakým způsobem se zapojil Originální text od Dani Gillman (www.friendshipcircle.org) přeložila Adéla Kafková DOBROVOLNĚ což je výkon! ze studentského spolku Mise naděje

11 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ODBORNOU VEŘEJNOST APLA-JM JE AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PRACOVIŠTĚ MŠMT, NABÍZÍ TAKÉ AKREDITOVANÉ KURZY MPSV,ČESKOU LÉKAŘSKOU KOMOROU,ASOCIACÍ KLINICKÝCH LOGOPEDŮ, ČESKOU STOMATOLO- GICKOU KOMOROU, ASOCIACÍ KLINICKÝCH PSYCHOLOGŮ NEBO NAPŘ. ČESKOU ASOCIACÍ SESTER. Autor: Tomáš Dostál (foto ilustrační) Zároveň jsme spustili zkušební provoz nového vzdělávacího portálu na kterém realizujeme první zkušení elearningový kurz. Mimo to klientům nabízíme nácviky sociálních dovedností či nácviky funkční komunikace. Pořádáme také setkání pro rodiče. V současné době v této oblasti realizujeme čtyři velké projekty: A: Školení zdravotnického personálu v oblasti práce s pacienty s autismem Hlavním cílem projektu je začít pracovat systematicky na informovanosti zdravotnického personálu v oblasti práce s pacienty s autismem a tím zkvalitnit služby poskytované těmto osobám a jejich rodinám

12 B: Vzdělávání psychologů pracujících ve zdravotnictví v oblasti práce s osobami s autismem Hlavním cílem projektu je ve vzdělávání psychologů začít systematicky pracovat na rozvoji kompetencí pro práci s klienty s autismem, a tím přispět ke zkvalitnění služeb poskytovaných těmto osobám. C: Příprava lektorů DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků) v oblasti práce s dětmi a žáky s autismem Hlavním cílem projektu je zaškolit budoucí lektory dalšího vzdělávání v ČR mimo Prahu a vytvořit síť proškolených lektorů přímo v jednotlivých krajích. Budoucí lektoři budou komplexně prakticky i metodicky proškoleni pro práci s dětmi s PAS tak, aby byli schopni dále ve svém kraji předávat své zkušenosti další účastníkům DVPP. D: Komplexní podpora rodin dětí s poruchami autistického spektra v době stanovení diagnózy Projekt je zacílen na podporu rodin, které byly v určitém okamžiku konfrontovány se skutečností, že jejich dítě trpí některou z diagnóz poruch autistického spektra (PAS) nebo existuje na tuto poruchu podezření. Projekt se realizuje v poradenském CENTRU PASPOINT v Nerudově ulici. Projekty vznikly díky podpoře MŠMT, MPSV a Nadaci Sirius. Předpokládaný harmonogram některých kurzů pro jarní semestr 2015: Vzdělávání dětí s autismem I Vzdělávání dětí s autismem II Zvládání náročného chování u dětí, žáků s poruchou autistického spektra (PAS) Integrace a podpora dětí a žáků s PAS , Specifika vzdělávání dětí a žáků s Aspergerovým syndromem , Základy komunikace s vizuální podporou u dětí a žáků s PAS Tvorba pomůcek Volnočas Nácvik sebeobsluhy Nácviky sociálních dovedností AS Foto: archiv APLA-JM 22 23

13 V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2015 CHYSTÁME NAPŘÍKLAD TYTO AKCE ZA PODPORU NAŠÍ ČINNOSTI DĚKUJEME leden promítání fi lmu únor začátek rodičovských skupin v CENTRU PASPOINT, Nerudova 9/7 začátek dubna modrý průvod ke Světovému dni autismu 11. dubna dětské odpoledne na ZŠ Štolcova 12. dubna představení České nebe v podání ochotnického divadla ze Židenic předběžné termíny sobotních výletů: , 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., , Podporují nás: Dana Vlachová, Jiří Kadla, MUDr. Věra Ondrušová, Mary Kay, Magdalena Krygielová, Václav Mílek, Ing. Michal Gabriel, MBA Činnost APLA-JM můžete finančně podpořit prostřednictvím bankovního účtu /

14 KOMPAS občasník jihomoravské asociace pomáhající lidem s autismem Fügnerova Brno-Černá Pole Tel.: Občasník sestavila Mariana Ambrožová v prosinci Složení redakce: Adéla Miklová, Pavla Kadlová, Lenka Libánková, Tomáš Dostál, Mariana Ambrožová Grafi cká úprava a sazba: Juraj Zeman, design.georgius.cz

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY Výroční zpráva 2009 PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední Čechy, o.s. nejkomplexnější nabídka služeb pro lidi s PAS a jejich rodiny v České republice. Výroční

Více

( Obsah/Úvodník/Tiráž

( Obsah/Úvodník/Tiráž Obsah/Úvodník/Tiráž Úvodník Při naší práci přímo v domácnostech klientských rodin se velmi často setkáváme s maminkami. Tatínci na konzultacích bývají přítomni také, někdy přímo, ale většinou tak, že se

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Brno nám. 28. října 22, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY OSMEC Obsah Obsah Osmec - škola, která je tu pro Vás Slovo ředitelky školy Osmec tenkrát a dnes Zajímavá

Více

e-makovice 6/2010 listopad 2010

e-makovice 6/2010 listopad 2010 listopad 2010 ÚVODNÍK DOPIS Můj dospělý bratr, otec tří malých dětí, je téměř dva roky po vážném úrazu mozku. Kvůli snad všem myslitelným komplikacím během akutní péče je nyní trvale uvázán na lůžko. Pokroky

Více

Na odklady má vliv hodnocení z MŠ a měsíc narození dítěte

Na odklady má vliv hodnocení z MŠ a měsíc narození dítěte číslo 5 Adaptační programy vás zbaví strachu z neznámého Na odklady má vliv hodnocení z MŠ a měsíc narození dítěte S Aspergerem v české škole. První, co se řeší, jsou peníze Reportáž ze Sokolova, kde pomáhají

Více

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky Pedagogické střípky Sborník inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží vypracovaných a obhájených účastníky I. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost 2013 Výroční zpráva ÚVODNÍ SLOVO Je pro nás velkou ctí, že můžeme touto cestou představit činnost občanského sdružení Otevřená budoucnost, které se přidalo do velké rodiny pomáhajících organizací teprve

Více

PROJEKT PRÁCE A DĚTI POD JEDNOU STŘECHOU

PROJEKT PRÁCE A DĚTI POD JEDNOU STŘECHOU Červenec 2015 / číslo 1 PROJEKT PRÁCE A DĚTI POD JEDNOU STŘECHOU STRUČNĚ O PROJEKTU Představujeme Vám projekt Práce a děti pod jednou střechou, který RC Sluníčko realizuje od 1.9.2014 do 30.11.2015. Projekt

Více

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK NA JDE TO 1 Jak na to a Jde to. Brožura příkladů dobré praxe. Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim?

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Vážené čtenářky, vážení čtenáři, skoro každý z nás se v životě dostane do situace, kdy hledá práci. Pokud jste mladí, vzdělaní, s praxí a bez závazků, nemusí

Více

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta.

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Výroční zpráva 2014 Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Akce v parku Žižkova. Několik slov o uplynulém roce Hledejte především jeho království a spravedlnost

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

KUKÁTKO. 2/2013 vydáno: 19. 2. 2013. vydává: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. nábř. Závodu míru 1961 530 02 Pardubice

KUKÁTKO. 2/2013 vydáno: 19. 2. 2013. vydává: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. nábř. Závodu míru 1961 530 02 Pardubice KUKÁTKO 2/2013 vydáno: 19. 2. 2013 vydává: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. nábř. Závodu míru 1961 530 02 Pardubice 2 OBSAH: Obsah... 2 Adresář... 3 Co je u nás nového... 4 Připravované aktivity TC Pardubice

Více

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji OP RLZ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza. Psí domov SÍRIUS PROSINEC 2014

TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza. Psí domov SÍRIUS PROSINEC 2014 PROSINEC 2014 TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza Psí domov SÍRIUS Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz www.piseckysvet.cz

Více

Vítejte v (Libereckém) kraji dobré firemní kultury. Liberec

Vítejte v (Libereckém) kraji dobré firemní kultury. Liberec Vítejte v (Libereckém) kraji dobré firemní kultury Liberec Vítejte v (Libereckém) kraji dobré firemní kultury Děkujeme všem citovaným, kteří se s námi podělili o své zkušenosti. Obsah Úvod 5 I v malých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku.

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. Matka Tereza OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko

Více

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz KVĚTEN 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Jazykové pobyty v ČR i v zahraničí Dětské jazykové tábory VŠ A VOŠ Vyšší odborné školy nabízejí druhou šanci KURZY Tipy na léto pro děti i dospělé Počítačové kurzy

Více

ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VE STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU 19 NÁVŠTĚVNÍ DNY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 AUTISTÉ JIHU, SPOLEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 AUTISTÉ JIHU, SPOLEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 AUTISTÉ JIHU, SPOLEK Auticentrum ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 Slovo úvodem Naše organizace vznikla v roce 2010 z iniciativy rodičů dětí s různými

Více

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno obsah 2 4 5 10 11-13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno téma závažná nemoc v rodině žijeme a jsme spolu šance pro postižené a jejich rodiny neklidné stránky

Více

Za kolektiv Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Mgr. Michal Urban

Za kolektiv Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Mgr. Michal Urban Dobrovolnictví Publikace, kterou právě držíte v rukou, je již třetí v řadě informačních brožur, které jsme pro vás připravili. Měla by vám pomoci orientovat se v oblasti dobrovolnictví. Přijměte text jako

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Úvod 1. Podporované zaměstnávání 2. Odborný tým 3. Aspergerův syndrom a poruchy autistického spektra 4. Obtíže lidí

Více