Posouzení flory a fauny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posouzení flory a fauny"

Transkript

1 OBYTNÝ SOUBOR LETŇANY-SEVER Posouzení flory a fauny Zpracovali: Ing. Pavel Kyzlík ekologické poradenství Ing. Jana Maxová ekologické poradenství Květen

2 Popis území Zájmová plocha se nachází v severovýchodní části Prahy v nadmořské výšce 260 m na rozvodí Vltavy (přes Rokytku) a Labe (přes Mratínský potok). Území leží v teplé klimatické oblasti. Podle fytogeografického členění se jedná o Pražskou plošinu, podokres Jenštejnská tabule. Půdní typ je černozem modální a karbonátová ze spraší. Potenciální přirozená vegetace je černýšová dubohabřina. Vzhledem k více než tisíciletému osídlení a obhospodařování člověkem jsou již všechny přírodní poměry zcela změněny. Situace je dále ovlivněna urbanizovanými a technizovanými areály (Avia Letňany), silniční a uliční dopravou, provozem frekventované železnice (trať č.070) a provozem na letišti Letňany. Plocha přibližně trojúhelníkového tvaru je na SV ohraničena bývalou železniční vlečkou, na Z hranici tvoří oplocení stávajícího areálu a zbývající strana je v podstatě otevřena do zemědělsky obhospodařované krajiny. Ve východní části se nalézá využívané kynologické cvičiště (Kynologický klub zaměstnanců Avia Praha 9), na které v severní části navazuje rozsáhlá nepřehledná zahrádkářská kolonie ZK Avia. Při JV hranici leží další menší zahrádkářská kolonie ČZS ZO Letňany. V jižní části je jakýsi remízek o velikosti asi 40 x 50 m, samovolně vzniklý a tvořený především keři, plevelnými společenstvy a z části zanášený různými odpadky. Skryt je využíván narkomany (a to i v době provádění průzkumů). Při cestě u Z hranice se nachází zeleň v šířce 4-6 m a jsou zde známky obývání bezdomovci. Větší zahrádkářská kolonie Avia Letňany v severní části zájmové plochy obsahuje asi 200 jednotlivých zahrádek. Menší kolonie ČZS ZO Letňany v jihovýchodní části má asi 50 zahrádek. Obě jsou na místě přes 40 let, jsou trvale oploceny jako celek a uvnitř jsou jednotlivé zahrádky odděleny nebo i oploceny. Na větší kolonii ve východní části navazuje udržované cvičiště pro psy (též oplocené), od něho pak na severovýchod, tj. ve směru k trati je větší neobhospodařovaná plocha pokrytá pleveli, i vysokými. V severní části kolonie je opuštěný sad ovocných dřevin. Jednotlivé stromy nejsou ošetřovány. Stáří stromů je asi 40 let a sortiment je již nevyhovující. Ve střední části při SV straně je jakýsi letitý společný kompost či plocha pro organické odpadky s plochou asi 200 m 2 a výškou až 2 m. Na ní jižně navazuje též v oplocení plocha obsazená náletovými dřevinami a keři. V menší kolonii se nalézá asi 15 vzrostlých okrasných jehličnanů. Problematika zahrádkářských osad spočívá v tom, že asi polovina zahrádek již není užívána, některé jsou opuštěny i více let. Je zde nejrůznější oplocení, cestičky, chaty a přístřešky dřevěné i zděné, sklípky, skleníky, pařníky, fóliovníky, komposty, nádržky na vodu, sudy, barely, kovové i plastové odpady. Opuštěné zahrádky jsou dnes již často v dezolátním stavu, zarostlé pleveli. Za 40 let užívání pesticidů, herbicidů, fungicidů, desikantů a dalších různých chemikálií pro hubení škůdců, průmyslových hnojiv, látek na údržbu chatek, barev, laků, ředidel, rozpouštědel, izolačních hmot apod. nepochybně zůstávají v půdě rezidua. Protože byly užívány komposty, je půdní struktura dobrá, ale přesto kontaminace zůstává. Užitkové části zahrádek jsou využívány k drobné produkci salátu, špenátu, polníčku, štěrbáku, zelí, mangoldu, květáku, brukve, kapusty, kadeřávku, brokolice, mrkve, petržele, pastiňáku, ředkvičky, ředkve, řepy, celeru, čekanky, černého kořene, cibule, česneku, póru, rajčat, okurek, cukín, papriky, tykve, hrachu, fazolí, brambor, jahod atd. a to v nejširším sortimentu odrůd. Z užitkových dřevin - keřů se zde vyskytují angešty, rybízy, maliníky, ostružiníky, kdouloně, borůvky, mišpule, réva vinná a další, též v pestrém výběru odrůd. Dále je zde pěstováno množství druhů léčivek, skalniček a druhů trav do trvalých trávníků. Z okrasných keřů a květin jsou zastoupeny muchovník, netvařec, dřišťál, sazaník, čimišník, žanovec, dřín, svída, čilimník, trojpuk, hlošina, zlatice, zimolez, magnolie (šácholan), azalka, pivoňka, 2

3 pustoryl, mochna, křídlatec, janovec, tavolník, pámelník, šeřík, kalina, břečťan, mahonie, škumpa, zimostráz, skalník, cesmína, leknín, růže, tulipán, modřenec, narcis, podběl a řada dalších s tím, že sortiment není ustálený a každoročně se mění. Předmětem a zájmem orgánu ochrany přírody pravděpodobně nebude měnící se druhová skladba flory a následně i fauny (např. navázaní škůdci) jednotlivých zahrádek. Protože je předpoklad určité vyšší potravní i hnízdní nabídky avifauny v těchto zahrádkářských koloniích, měly by jejich likvidace probíhat pouze v době vegetačního a hnízdního klidu, tedy od podzimu do předjaří. Odstranění staveb a zařízení s tříděním vzniklých odpadů bude velmi náročné a pracné. Flora zájmového území navrhované výstavby Území ve tvaru trojúhelníka je tvořeno z větší části obhospodařovanou ornou půdou, v době průzkumu zoranou. Vzhledem k tomu, že se jedná o zemědělskou půdu, nelze společenstva mimo okraje považovat za stabilní a trvalá, protože pravidelnou orbou, kultivací, hnojením a chemizací dochází k jejich narušení či likvidaci. Část dokladovaných druhů bylin tedy patří mezi jednoleté plevele. Víceleté a vytrvalé druhy bylin a dřevin se nacházejí pouze v okrajových lemech, ve dvou zahrádkářských koloniích, podél betonového plotu s areálem Avia a v obdélníkovém remízku. Na tyto lokality byl průzkum zaměřen. Konkrétní výsledky terénního šetření lze shrnout následovně: 1)Lem západní u panelového plotu Avia Byliny: bodlák obecný (Carduus acanthoides), bojínek luční (Phleum pratense), bolševník bršť (Heracleum sphondylium), heřmánek pravý (Matricaria chamomilla), heřmánkovec přímořský (Matricaria maritima), hluchavka bílá (Lamium album), hluchavka nachová (Lamium purpureum), hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule), hvězdník roční (Stenactis annua), jílek vytrvalý (Lolium perenne), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel větší (Plantago major), kerblík lesní (Anthriscus silvestris), knotovka bílá (Melandrium album), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kuklík městský (Geum urbanum), lebeda lesklá (Atriplex sagittata), lipnice roční (Poa annua), lipnice luční (Poa pratensis), locika kompasová (Lactuca serriola), měrnice černá (Ballota nigra), mléč zelinný (Sonchus oleraceus), ostružiník ježiník (Rubus caesius), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), pcháč obecný (Cirsium vulgare), pcháč oset (Cirsium arvense), pýr plazivý (Agropyron repens), rmen rolní (Anthemis arvensis), řebříček obecný (Achillea millefolium), silenka nadmutá (Silene inflata), smetanka lékařská (Taraxacum officinale), srha říznačka (Dactylis glomerata), starček obecný (Senecio vulgaris), svízel povázka (Galium mollugo), svízel přítula (Galium aparine), štětka lesní (Dipsacus silvester), třtina křovištní (Calamagrostis epigeios), vratič obecný (Tanacetum vulgare), zlatobýl obrovský (Solidago gigantea). Dřeviny: bez černý (Sambucus nigra), bříza bělokorá (Betula pendula), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), hrušeň obecná (Pyrus communis), hrušeň polnička (Pyrus pyraster), ořešák královský (Juglans regia), pámelník bílý (Symphoricarpos albus), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), růže šípková (Rosa canina), slivoň sp. (Prunus sp.), svída krvavá (Cornus sanguinea), topol bílý (Populus alba), mohutný topol černý (Populus nigra) trojkmenný u panelového plotu, topol osika (Populus tremula), třešeň ptačí (Cerasus avium), vrba bílá (Salix alba), vrba jíva (Salix caprea). 3

4 2)Velká zahrádkářská kolonie Avia Byliny: bedrník obecný (Pimpinella saxifraga), bér zelený (Setaria viridis), bodlák obecný (Carduus acanthoides), bojínek luční (Phleum pratense), bolševník bršť (Heracleum sphondylium), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), divizna malokvětá (Verbascum thapsus), divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum), heřmánek pravý (Matricaria chamomilla), heřmánkovec přímořský (Matricaria maritima), hluchavka bílá (Lamium album), hluchavka nachová (Lamium purpureum), jahodník obecný (Fragaria vesca), jetel luční (Trifolium pratense), jetel plazivý (Trifolium repens), jetel pochybný (Trifolium dubium), jílek vytrvalý (Lolium perenne), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel větší (Plantago major), kakost luční (Geranium pratense), kakost smrdutý (Geranium robertianum), kerblík lesní (Anthriscus silvestris), knotovka bílá (Melandrium album), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kostival lékařský (Symphytum officinale), křen selský (Arboracia rusticana), kuklík městský (Geum urbanum), laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), lebeda hrálovitá (Atriplex latifolia), lebeda lesklá (Atriplex sagittata), lebeda rozkladitá (Atriplex patula), lipnice roční (Poa annua), lipnice luční (Poa pratensis), locika kompasová (Lactuca serriola), mléč zelinný (Sonchus oleraceus), mochna pětilístek (Potentilla reptans), mrkev obecná (Daucus carota), ostružiník ježiník (Rubus caesius), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), pampeliška podzimní (Leontodon autumnalis), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), pcháč obecný (Cirsium vulgare), pcháč oset (Cirsium arvense), pomněnka rolní (Myosotis arvensis), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), ptačinec žabinec (Stellaria media), pýr plazivý (Agropyron repens), rdesno ptačí (Polygonum aviculare), rmen rolní (Anthemis arvensis), řebříček obecný (Achillea millefolium), sedmikráska chudobka (Bellis perennis), smetanka lékařská (Taraxacum officinale), srha říznačka (Dactylis glomerata), starček obecný (Senecio vulgaris), svízel povázka (Galium mollugo), svízel přítula (Galium aparine), svlačec rolní (Convolvulus arvensis), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), šťovík kyselý (Rumex acetosa), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolium), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), vikev plotní (Vicia sepium), vikev tenkolistá (Vicia tenuifolia), violka rolní (Viola arvensis), zemědým lékařský (Fumaria officinalis), zlatobýl obrovský (Solidago gigantea), zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides). Dřeviny: bez černý (Sambucus nigra), borovice lesní (Pinus silvestris), borovice kleč (Pinus mugo), bříza bělokorá (Betula pendula), douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), hlošina úzkolistá (Eleagnus angustifolia), hrušeň obecná (Pyrus communis), hrušeň polnička (Pyrus pyraster), jabloň domácí (Malus domestica), jabloň lesní (Malus silvestris), javor jasanolistý (Acer negundo), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), líska obecná (Corylus avellana), ořešák královský (Juglans regia), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), smrk ztepilý (Picea abies), svída krvavá (Cornus sanguinea), šeřík obecný (Syringa vulgaris), švestka domácí (Prunus domestica), topol bílý (Populus alba) s obvodem 150 cm, topol černý (Populus nigra), topol osika (Populus tremula), třešeň ptačí (Cerasus avium), vrba bílá (Salix alba), vrba jíva (Salix caprea). Seznam rostlinných druhů nelze v obou zahrádkářských koloniích považovat za úplný, neboť kromě běžných rostlin se zde vyskytuje navíc celá řada zahradnických kultivarů, různých odrůd a pestrý sortiment druhů, které zahrádkáři pěstují na svých pozemích. Některé z těchto druhů jsou víceleté či trvalé (např. ovocné stromy), větší část je však jednoletá a je každoročně vysévána a vysazována (např. zelenina). Vzhledem k předpokladu absence 4

5 chráněných druhů rostlin na zahrádkáři pravidelně obdělávaných záhonech byl biologický průzkum zaměřen spíše mimo ně. 3)Malá zahrádkářská kolonie ČZS ZO Letňany Byliny: bér zelený (Setaria viridis), bojínek luční (Phleum pratense), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), heřmánek pravý (Matricaria chamomilla), heřmánkovec přímořský (Matricaria maritima), hluchavka bílá (Lamium album), hvězdník roční (Stenactis annua), jetel plazivý (Trifolium repens), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel větší (Plantago major), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), křen selský (Arboracia rusticana), kuklík městský (Geum urbanum), laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), lebeda lesklá (Atriplex sagittata), lipnice roční (Poa annua), lipnice luční (Poa pratensis), locika kompasová (Lactuca serriola), mléč zelinný (Sonchus oleraceus), mochna pětilístek (Potentilla reptans), ostružiník maliník (Rubus idaeus), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), pcháč obecný (Cirsium vulgare), pcháč oset (Cirsium arvense), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), ptačinec žabinec (Stellaria media), pýr plazivý (Agropyron repens), rdesno ptačí (Polygonum aviculare), rmen rolní (Anthemis arvensis), řebříček obecný (Achillea millefolium), smetanka lékařská (Taraxacum officinale), srha říznačka (Dactylis glomerata), starček obecný (Senecio vulgaris), svízel přítula (Galium aparine), svízel syřišťový (Galium verum), violka rolní (Viola arvensis). Dřeviny: bez černý (Sambucus nigra), borovice černá (Pinus nigra), hrušeň obecná (Pyrus communis), jabloň domácí (Malus domestica), jabloň lesní (Malus silvestris), jalovec (Juniperus) zahradnické kultivary, javor dlanitolistý (Acer palmatum), modřín opadavý (Larix decidua), ořešák královský (Juglans regia), růže šípková (Rosa canina), slivoň sp. (Prunus sp.), smrk pichlavý stříbrný (Picea pungens), smrk ztepilý (Picea abies), svída krvavá (Cornus sanguinea), švestka domácí (Prunus domestica), zerav (Thuja) zahradnické kultivary, zlatice (Forsythia intermedia). Vzrostlých dřevin jako modřín, smrky, borovice černá, jalovec a thuje je zde celkem 15 ks. 4)Remízek obdélníkový Byliny: bodlák obecný (Carduus acanthoides), bojínek luční (Phleum pratense), heřmánkovec přímořský (Matricaria maritima), hluchavka bílá (Lamium album), hvězdník roční (Stenactis annua), jestřábník lesní (Hieracium silvaticum), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel větší (Plantago major), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kuklík městský (Geum urbanum), lebeda lesklá (Atriplex sagittata), lipnice roční (Poa annua), lipnice luční (Poa pratensis), mléč zelinný (Sonchus oleraceus), mrkev obecná (Daucus carota), ostružiník ježiník (Rubus caesius), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), pampeliška podzimní (Leontodon autumnalis), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), pcháč obecný (Cirsium vulgare), pcháč oset (Cirsium arvense), plamének plotní (Clematis vitalba), pýr plazivý (Agropyron repens), rmen rolní (Anthemis arvensis), řebříček obecný (Achillea millefolium), smetanka lékařská (Taraxacum officinale), srha říznačka (Dactylis glomerata), svízel přítula (Galium aparine), štětka lesní (Dipsacus silvester). Dřeviny: bez černý (Sambucus nigra), bříza bělokorá (Betula pendula), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), javor babyka (Acer campestre), javor mléč (Acer platanoides), růže šípková (Rosa canina), slivoň sp. (Prunus sp.), svída krvavá (Cornus sanguinea), topol černý (Populus nigra), topol osika (Populus tremula), třešeň ptačí (Cerasus avium). 5

6 Biologickým průzkumem nebyly zaznamenány žádné zvláště chráněné druhy rostlin. Dle názoru zpracovatele dokumentace proto nebude nutno přijímat specifická opatření k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich výskyty. Průzkumy byly uskutečněny ve dvou osobách ve dnech 24., 25., 27. a 29.října 2010, teplota 10 C, polojasno, jarní průzkum ve vegetačním období proběhl ve dvou osobách 22. a 25.dubna 2011, polojasno až slunečno, 24 C, resp. 20 C. Fauna zájmového území Průzkum fauny dokládá ochuzené stanoviště. Orientačním kvalitativním průzkumem byly zjištěny jen běžné druhy, vázané na otevřenou krajinu, agrocenózy, případně na blízkost sídel. Vzhledem k době zoologického průzkumu bylo šetření prováděno zaznamenáváním živých i mrtvých jedinců a zejména jejich pobytových stop. Sledování živých jedinců probíhalo vizuálně i akusticky. Pokud byly zaznamenány zvláště chráněné druhy, jsou v textu zvýrazněny podtržením a ( - kriticky ohrožený druh, - silně ohrožený druh, - ohrožený druh ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.) S ohledem na dobu orientačního biologického průzkumu byly dokladovány zejména následující druhy: savci hraboš polní (Microtus arvalis), krtek obecný (Talpa europea), kuna skalní (Martes foina), lasice hranostaj (Mustela erminea), liška obecná (Vulpes vulpes), srnec obecný (Capreolus capreolus), zajíc polní (Lepus europaeus). Ve velké zahrádkářské kolonii se trvale vyskytují toulavé kočky v počtu asi 7 ks. ptáci - červenka obecná (Erithacus rubecula), bažant obecný (Phasianus colchicus), budníček menší (Phylloscopus collybita), drozd zpěvný (Turdus philomelos), havran polní (Corvus frugilegus), holub domácí městský (Columba livia domestica), holub hřivnáč (Columba palumbus), káně lesní (Buteo buteo), koroptev polní (Perdix perdix) -, kos černý (Turdus merula), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), poštolka obecná (Falco tinnunculus), skřivan polní (Alauda arvensis), sojka obecná (Garrulus glandarius), straka obecná (Pica pica), sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), vrabec domácí (Passer domesticus), žluna zelená. plazi výskyt plazů neprokázán, není předpokládán. hmyz - s ohledem na dobu provádění průzkumů byly zjištěny některé charakteristické, avšak běžné druhy vybraných skupin, např. brouci kovařík černý (Athous niger), kovařík narudlý (Athous haemorrhoidalis), kozlíček topolový (Saperda carcharias), páteříček sněhový (Cantharis fusca), páteříček žlutý (Rhagonycha fulva), slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata), střevlíček obecný (Pterostichus mellanarius), střevlíček hnědý (Calathus fuscipes). motýli babočka admirál (Vanessa atalanta), babočka paví oko (Nymphalis io), bělásek zelný (Pieris brassicae), okáč strdivkový (Coenonympha arcania), okáč zední (Lasiommata megera), perleťovec menší (Issoria lathonia). dvoukřídlí bzučivka obecná (Calliphora vicina), bzučivka zlatá (Lucillia caesar), masařka obecná (Sarcophaga carnaria), moucha (Pyrelia vivida), muchnice březnová (Bibio marci), tiplice zelná (Tipula oleracea). blanokřídlí - čmelák zemní (Bombus terrestris) -, mravenec sp. (Lasius sp.), včela medonosná (Apis mellifera), vosa obecná (Paravespula vulgaris). mnohonožky svinule šestipásá (Glomeris hexasticha). ploštice ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus), vroubenka červená (Corizus hyoscyami), vroubenka smrdutá (Coreus marginatus)a jiné skupiny. 6

7 další bezobratlí Z pavouků slíďák tlustonohý (Alopecosa cuneata) a skákavka pruhovaná (Salticus scenicus). Z máloštětinatců žížala obecná (Lumbricus terrestris). Z plžů ulity i jedinci hlemýždě zahradního (Helix pomatia), páskovky keřové (Cepaea hortensis), ulity vlahovky narudlé (Monachoides incarnata). Do jednoho honu zcelená zemědělská půda byla po desítky let intenzivně obhospodařovaná. Přemíra průmyslových hnojiv a balastní látky a rezidua i zemědělská chemizace (pesticidy, herbicidy, fungicidy, desikanty aj.) způsobily značně snížený počet edafonu, např. žížal. Žížala obecná (Lubricus terrestris) z kmenu kroužkovců podtřídy Oligochaeta má zcela zásadní význam pro udržování půdní úrodnosti, tvorbu humusu a provětrávání půdy chodbičkami. V sondách na hloubku rýče byl zaznamenán výskyt žížal nízký. Přispělo k tomu též zhutnění podorničních vrstev mnohočetnými pojezdy těžké zemědělské techniky a dopravních prostředků. Obdobně podle malého výskytu dešťovek v chemicky zdrogované půdě lze usoudit i o omezené druhové početnosti a celkového výskytu ostatních živých půdních elementů. Omezený výskyt dešťovek zde snižuje i potravní nabídku zpěvným ptákům, zvláště kosům a drozdům, ale i ptákům kurovitým. V zahradních koloniích je situace lepší. Zjištěná koroptev polní je ohrožený druh podle Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Koroptve se však vyskytují na širším území než je zájmová plocha a při zahájení stavebních prací se přesunou do okolí, kde je dostatek dalších možností úkrytu, potravy či hnízdění. Zahájení stavební činnosti lze doporučit mimo hnízdní období. Koroptev a hnízdění: první snůška bývá koncem dubna, snůška vrcholí v polovině května. Doba sezení je 21 dní. Je-li první násada zničena, snáší obyčejně znovu koncem června nebo až července. Klid na hnízdišti by měl být duben srpen. Zahájení stavební činnosti na ploše pravidelného pobytu a hnízdění by mělo být situováno do měsíců září březen. Je předpoklad výskytu chráněných čmeláků na zájmové ploše, stejně jako v okolní krajině mimo zájmové území. Hnízda čmeláků při terénním průzkumu nebyla nalezena. Podle názoru zpracovatele dokumentace nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev. Průzkumy byly uskutečněny ve dvou osobách ve dnech 24., 25., 27. a 29.října 2010, teplota 10 C, polojasno, a jarní průzkum ve vegetačním období proběhl ve dvou osobách 22. a 25.dubna 2011, polojasno až slunečno, 24 C, resp. 20 C. Pohledový horizont Pohledové horizonty na SV, S, SZ, Z, JZ až J jsou uzavírány stavbami bytových domů, průmyslovými a skladovacími stavbami. Do zemědělské krajiny je pohled na JV, ale i ten je narušený. Rekreační potenciál Nejbližší okolí není turisticky využíváno, nejbližší žlutá značená turistická trasa vede ze Ctěnic přes Vinořský park do Satalic. Též nejbližší cyklotrasy vychází ze Ctěnic či prochází Vinoří. Myslivost Většina plochy (asi 2/3) tvoří obhospodařovaná zemědělská orná půda, která je též součástí myslivecké honitby. Podle sdělení myslivců se nepravidelně na této ploše někdy loví zajíci a občas se zde podle druhu kultury vyskytují i koroptve. 7

8 Zvláště chráněná území (ZCHÚ) Ve vlastním zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území přírody ve smyslu 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Z maloplošných zvláště chráněných území jsou od zájmového území nejblíže: Národní přírodní památka (NPP) Letiště Letňany, vzdálená od zájmové plochy asi 1 km jižním směrem, Přírodní památka (PP) Bažantnice v Satalicích 4 km JVV, PP Vinořský park 4 km V, PP Cihelna v Bažantnici 3,5 km J směrem. Žádný z uvedených předmětů ochrany přírody nebude stavbou na hodnocené lokalitě dotčen. Z velkoplošných zvláště chráněných území je nejblíže CHKO Kokořínsko, jehož hranice je ale od zájmového území velmi vzdálena. Významné krajinné prvky (VKP) Významný krajinný prvek je v zákoně ČNR č. 114/1992 Sb. definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, který utváří její typický vzhled nebo přispívá k držení její stability. Významnými krajinnými prvky ze zákona ( 3 písm. b/ zákona č. 114/1992 Sb.) jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jimi mohou být jiné části krajiny, které zaregistruje podle 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů útvarů včetně historických zahrad a parků. VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům do VKP je třeba závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany VKP stanoví MŽP obecně závazným právním předpisem. V zájmovém území výstavby se žádný registrovaný VKP nenachází. Lesní porosty Do vlastního zájmového území posuzovaného záměru lesní porosty nezasahují. Lesy se v okolí 20 km 2 nenacházejí. Prvky dřevin rostoucí mimo les Tyto prvky jsou součástí dendrologického průzkumu. Vodní plochy, mokřady, vodní toky Na zájmové ploše se nenacházejí. Nejbližším vodním tokem je Červenomlýnský potok severně od Čakovic. Památné stromy Na zájmové ploše ani v nejbližším okolí nerostou žádné vyhlášené památné stromy. Územní systém ekologické stability (ÚSES) Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií tj. podle rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994). 8

9 Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných přírodě blízkých ekosystémů, které udržují v území přírodní rovnováhu. ÚSES je navrhován tak, aby se vytvořila síť biocenter a biokoridorů, které je vzájemně propojují a interakčních prvků. ÚSES má zabezpečit uchování, případně rozhojnění genofondu rostlin a živočichů přírodních společenstev a umožnit jim migraci v daném území. Biocentrum je částí krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje existenci druhů nebo společenstev rostlin a živočichů. Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi biocentry. Vznik plně funkčního systému ekologické stability je zpravidla dlouhodobý proces. Úkolem územního plánování je zachovat ekologicky cenné plochy, nezablokovat výstavbou jejich propojení a zajistit tak následně dosažení plné funkčnosti systému. Kostrou ÚSES jsou ekologicky stabilnější krajinné segmenty, působící jako biocentra nebo jako biokoridory, případně jako interakční prvky. Na zájmové ploše se žádné prvky ÚSES nenacházejí. Nejbližšími prvky jsou interakční prvek č. 405, vzdálený asi 100 m od okraje zájmové plochy východním směrem, a regionální biocentrum č.11, asi 150 m od okraje zájmové plochy východně. Nejbližší regionální ÚSES sleduje tok Červenomlýnského potoka severně od Čakovic. Natura 2000 Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena vymezenými ptačími oblastmi a vyhlášenými evropsky významnými lokalitami. Ptačí oblasti: V zájmovém území ani v blízkém okolí se taková oblast nenachází. Evropsky významné lokality: V zájmovém území se nenalézá žádná navržená evropsky významná lokalita. Nejbližší lokalita je CZ Praha-Letňany asi 1 km jižním směrem. Součástí realizace zamýšlené výstavby je i ozelenění areálu a tím dojde k podstatnému zlepšení situace, doplnění o keře a vysokou zeleň a zlepšení potravních nabídek pro živočichy, i hnízdních podmínek pro avifaunu. Vliv na floru Realizací posuzovaného záměru dojde ke změně prostředí tím, že současná společenstva budou nahrazena trvalou zástavbou na zpevněných plochách a dojde k trvalému odstranění vegetačního pokryvu na části zájmového území výstavby. Na části plochy, kde nebude odstraněn vegetační kryt, dojde k jeho zkulturnění a následně bude pravidelně udržován a ošetřován. Místní vliv na fytocenózu je možno po ozelenění a sadových úpravách pokládat za přijatelný. Vliv na faunu Na základě biologického průzkumu lze konstatovat, že místa výskytu reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných druhů se na zájmovém území nevyskytují, tudíž nebudou dotčena a nepředpokládá se ohrožení populací těchto živočichů. Místní vliv na faunu (zejména avifaunu) je možno po ozelenění a sadových úpravách pokládat za přijatelný. 9

10 Zpracovatel dokumentace nepředpokládá v rámci zájmového území výstavby podmínky pro rozvoj populací některého z uvedených zvláště chráněných druhů podle Přílohy III vyhl. č. 395/1992 Sb. ve vztahu k charakteristickému výskytu a reprodukci. Podle názoru zpracovatele dokumentace nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení stavebních prací mimo vegetační a hnízdní období, nejlépe od podzimu do předjaří. Vliv na krajinný ráz Z hlediska ovlivnění krajinného rázu dojde k rozšíření zón s velkoplošnou zástavbou v návaznosti na stávající zástavbu, jde tedy rozšíření urbanizace krajiny způsobem, který je v nejbližším území již zastoupen a neznamená realizaci výškově dominantních objektů nebo areálů. Dojde i k logickému uzavření lokality dle ÚPD. Při vhodném a kvalitně provedeném ozelenění areálu je stavba pro krajinu přijatelná a povede k významnému zlepšení zájmové plochy chudé na vysokou zeleň. Vliv na pohledový horizont Omezený rozhled ze zájmové plochy zůstává. Pokud výškově bude projektovaná zástavba navazovat na sousedící areál a bude alespoň částečně kryta sadovými úpravami vysokou zelení, nebude pohledový dopad výrazný. Vliv na zvláště chráněná území (ZCHÚ) S ohledem na územní polohu zvláště chráněných území přírody tato interakce nenastane, protože areál stavby je dostatečně vzdálen od chráněných území. Vliv na významné krajinné prvky (VKP) Žádný zvláště registrovaný VKP dle ust. 6 zákona č. 114/1992 Sb. nebude výstavbou přímo dotčen. Při vhodných sadových úpravách dojde k doplnění a posílení funkce zeleně v krajině, což je možno hodnotit jako vliv trvalý a přijatelný. Vliv na lesní porosty Lesní porosty v okolí zájmového území jsou dostatečně vzdáleny od místa výstavby a nebudou nijak dotčeny. Vliv na dřeviny rostoucí mimo les V rámci realizace posuzovaného záměru dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Po dokončení kvalitních sadových úprav dojde k úpravě podílu zeleně a jejího zkulturnění, vliv bude příznivý, trvalý a patrný. Vliv na vodní plochy, mokřady, vodní toky Tyto prvky v okolí zájmového území jsou dostatečně vzdáleny od místa výstavby a nebudou nijak dotčeny. Odvod či akumulace vod z přívalových dešťů ze zpevněných ploch a střech bude v projektu řešena samostatně. Vliv na památné stromy Památné stromy v okolí zájmového území jsou dostatečně vzdáleny od místa výstavby a nebudou nijak dotčeny včetně jejich ochranných pásem. Vliv na prvky ÚSES Žádný z prvků ÚSES v okolí nebude posuzovanou stavbou nijak narušen ani nebude poškozena jeho struktura nebo funkce. Kvalitně provedenými sadovými úpravami v areálu a 10

11 vhodně vybranými domácími dřevinnými druhy odpovídajícími stanovišti dojde k posílení ekologické funkce zeleně a podpoře prvků systémů ekologické stability. Vlivy na oblasti Natura 2000 Vliv nově budované stavby na lokality soustavy NATURA 2000 bude prakticky nulový, neboť tyto jsou dostatečně vzdáleny od zájmové plochy. Vlivy na další ekosystémy Záměr se přímo nedotýká žádných biologicky cenných ploch. Dojde však ke změně prostředí tím, že se mírně zvýší podíl zastavěné a zpevněné plochy. Je nezbytné zachovat potřebnou územní rezervu v zájmovém území v nezpevněném stavu pro sadové úpravy areálu. Vlivy na jiné ekosystémy je možno hodnotit jako velmi nízké či nulové. Při projektu organizace výstavby, zejména při stanovování dopravních tras a skladovacích ploch musí být ponechána nedotčená část plochy tak, aby na ní mohla být utvářena květnatá louka, která by později nabídla vhodné hnízdní a potravní možnosti např. pro chráněné čmeláky. Zpracovali: Ing. Pavel Kyzlík ekologické poradenství Ing. Jana Maxová ekologické poradenství Květen

12 Fotografická příloha: Přirozeně vzniklý zelený lem podél cesty při západní straně zájmové plochy. Ve velké zahrádkářské kolonii je již řada zahrádek opuštěných. 12

13 Uvnitř malé zahrádkářské kolonie roste několik vzrostlých okrasných jehličnanů, které je možno využít do základu budoucích sadových úprav. Cvičiště pro psy je udržované a v provozu. 13

14 Přirozeně vzniklý obdélníkový remízek obsahuje stromy, keře i byliny (a také je trvalým sídlem narkomanů). Největší podíl zájmové plochy tvoří orná půda. 14

15 Velká zahrádkářská kolonie Avia Letňany je stále z části užívaná. Jarní pohled do malé zahrádkářské kolonie ČZS ZO Letňany. 15

16 Husté porosty štětky lesní v obdélníkovém remízku. Ojedinělé myslivecké zařízení malý zásyp v obdélníkovém remízku. 16

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.19 Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - člověk nahradil lesní společenstva loukami a pastvinami /hnojí, kosí, hospodářská zvířata ji spásají - rozmanitý ekosystém /liší se obsahem

Více

1. ZAHRADY A PARKY. Živočichové a rostliny, které nás upoutají kolem školy

1. ZAHRADY A PARKY. Živočichové a rostliny, které nás upoutají kolem školy 1. ZAHRADY A PARKY Často se u škol vysazuje park, ve kterém rostou vedle domácích dřevin i dřeviny cizokrajné. Stejně tak je to i v případě Základní školy v Mladecku. Vpravo od hlavní brány rostou borovice

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit INVETARIZACE DŘEVIN vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. 1 Juniperus communis Jalovec obecný, sloupovitý 1694/32 J 6 2 Buxus

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Ing. Jana Kašparová, Ing. ohumír agaš, Sc., Ing. Radek Macháč OSEV PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří Důlní těžba v Ostravsko-Karvinském

Více

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě.

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. I. stupeň BOTANIK Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. smrk obecný jedle bělokorá modřín opadavý borovice lesní lípa srdčitá bříza bělokorá olše lepkavá buk lesní dub letní

Více

Znalecký posudek. č. 1/2012 z odvětví zahradnictví. Výtisk č. 1. Stránka 1 z 14

Znalecký posudek. č. 1/2012 z odvětví zahradnictví. Výtisk č. 1. Stránka 1 z 14 Znalecký posudek č. 1/2012 z odvětví zahradnictví Výtisk č. 1 Stránka 1 z 14 A. Úvodní údaje Předmět znaleckého posudku: Posouzení stromů a další zeleně na valu pro komunikaci Malkovského, Praha 18, Letňany.

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

První pomoc a bezpečnostní opatření na ochranu člověka a zvířat: Postupujte podle návodu k použití.

První pomoc a bezpečnostní opatření na ochranu člověka a zvířat: Postupujte podle návodu k použití. L121014 CZEC/12I Selektivní postřikový herbicid ve formě kapalného koncentrátu pro ředění vodou určený k postemergentnímu ničení dvouděložných plevelů v obilninách, kukuřici a v trávnících. Rizika fytotoxicity:

Více

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů Severočes. Přír., Litoměřice, 39: 7-15, 2008 Srovnání flóry agrárních valů a jejich ů Comparsion of flora of hedgerows and its edges Iva M a c h o v á 1, Stanislava U h r o v á 2 a Václav S y n e k 1 1

Více

Lolium perenne. Lolium perenne. Phleum pratense. Vilém Pavlů

Lolium perenne. Lolium perenne. Phleum pratense. Vilém Pavlů BĚŽNÉ DRUHY TRAVNÍCH POROSTŮ Lolium perenne Vilém Pavlů Jílek vytrvalý je volně trsnatá vytrvalá tráva, která snáší sešlapávání zvířaty a dobře obrůstá po spasení. Řadí se mezi druhy náročnější na živiny

Více

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j.

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

Podpis: 21 22 23 24 25 26 27 28 m OBSAH. 14 x A4 11/2013 10621030 I.3. A9.1 DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50

Podpis: 21 22 23 24 25 26 27 28 m OBSAH. 14 x A4 11/2013 10621030 I.3. A9.1 DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50 1:0 1:0 2 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Sprvní orgn, který RP vydal: Datum nabytí účinnosti RP: Jméno a příjmení, funkce oprvněné úřední osoby pořizovatele: Podpis: Otisk úředního razítka: POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD

Více

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1.

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1. Ceník podzim 2012 Listnaté stromy vzrostlé Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (+420 606 68 98 98) Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks. Dřevina obvod

Více

Pastevní biotopy pro rizikové koně.

Pastevní biotopy pro rizikové koně. Pastevní biotopy pro rizikové koně. Většina z nás, kteří vlastní koule na krátkých nožkách s výrazným sklonem k obezitě při pouhém pohledu na zelenou pastvinu a tím pádem i větší náchylností ke schvácení

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice www.arnikaskolky.cz arnika.poslusny@ volny.cz tel. 606 68 98 98 Velkoobchodní ceník - jaro 2013 Ceny jsou uvedeny v korunách jako velkoobchodní, k cenám účtujeme

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

Studijní materiál pro přípravu na přijímací zkoušky ROSTLINY II.

Studijní materiál pro přípravu na přijímací zkoušky ROSTLINY II. Studijní materiál pro přípravu na přijímací zkoušky ROSTLINY II. Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris) Brukvovité (Brassicaceae) drobné bílé květy v bezlistenných hroznech šešulky trojúhelníkovité,

Více

Plevele a ekologické zemědělství

Plevele a ekologické zemědělství Plevele a ekologické zemědělství Druhová diverzita plevelů Vyšší druhová diverzita plevelů v EZ Zamezuje dominanci nebezpečný druh Rozšíření méně škodlivých druhů plevelů Umožňuje lepší regulaci plevelů

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA

8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA 8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA Lužní lesy na Opavsku v minulosti zasahovaly mnohokrát větší území, než v současné době. I v případě lužního lesa kolem potoka Deštná se jedná jen o malý zbytek. Lužní les má

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

Krytosemenné rostliny

Krytosemenné rostliny Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.12.Bi.Krytosemenne_ rostliny_ dvoudelozne_ II. Autor: ing. Tkáč Ladislav

Více

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY Zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. jsou v daném měřítku zpracování zastoupeny ve formě: maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných

Více

Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě

Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě skupiny: dvouděložné a jednoděložné rostliny - tyto skupiny

Více

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika pozemku Projekt Revitalizaci sídelní zeleně v obci Lhotka bude probíhat v intravilánu obce, na katastrálním

Více

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Území se nachází v nejvýchodnějším místě okresu Třebíč, cca 500

Více

Stomp 400 SC. pendimethalin 400 g/l. Přípravek na ochranu rostlin. Účinná látka: tj. 2,6-dinitro-N-(3-pentyl)-3,4-xylidin

Stomp 400 SC. pendimethalin 400 g/l. Přípravek na ochranu rostlin. Účinná látka: tj. 2,6-dinitro-N-(3-pentyl)-3,4-xylidin Přípravek na ochranu rostlin Stomp 400 SC Postřikový selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu k hubení jednoletých dvouděložných plevelů, prosovitých trav a chundelky metlice v kukuřici, ozimých

Více

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Jehličnaté dřeviny kód dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7610 Borovice - roubovaná h29 Pinus mugo Gnom vk 60, 15-30 530

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ Ing. Alexandra Masopustová 1 1 ÚVOD A CÍL Na základě objednávky EC Meluzína RCAB byl proveden botanický průzkum na lokalitě Boč. Do současné doby byl v zájmovém území proveden

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 7.5.2012 Třída: 1. Datum:16.4. 2012 1 Pole, les, louka, u rybníku

Více

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Základy arboristiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Zákon č. 114/1992 Sb. ve znění předpisů následujících Vyhláška MŽP 395/1992

Více

ARNIKA, Program Ochrana přírody. Labské příběhy. I. Etapa: Podzimní řeka (září - říjen 2010)

ARNIKA, Program Ochrana přírody. Labské příběhy. I. Etapa: Podzimní řeka (září - říjen 2010) ARNIKA, Program Ochrana přírody Labské příběhy I. Etapa: Podzimní řeka (září - říjen 200) Gymnázium Dvůr Králové nad Labem Náměstí Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem 544 0 Vedoucí práce: Mgr. Lucie Pírková

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY Zpracovatel: Ing. Aleandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Aleandra Masopustová 1

Více

Obytný soubor Májovková

Obytný soubor Májovková Biologický průzkum Obytný soubor Májovková Jan Losík červenec 2010 1 Název akce: Obytný soubor Májovková Charakter akce: Novostavba Zadavatel: EMPLA AG, spol. s r. o. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec Králové

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Třešeň ptačí - PRUNUS AVIUM PLENA - výška 8-12m, zaoblená koruna široká 4-6m, kvete v dubnu plným bílým květem, okrasný druh netvoří plody. Třešně

Více

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh)

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) na období 2012 2021 Jiří Schneider a kol. 2011 Ing. Jiří Schneider, Ph.D., Újezd u Tišnova 7, 594 55, p. Dolní Loučky Organizační poradenství

Více

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional

Více

Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ Ing. Simona ZEZULOVÁ Odbor péče o krajinu, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 100 00 Simona.Zezulova@mzp.cz

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Botanický průzkum stanovišť podél cest

Botanický průzkum stanovišť podél cest Botanický průzkum stanovišť podél cest Přírodní škola, Praha 2001 Úvod: Cesty jsou uţ po staletí fenoménem naší krajiny. Vytváří souvislé pásy v zásadě stejných ekologických podmínek a není proto nikterak

Více

ZMĚNY DRUHOVÉHO SLOŽENÍ PLEVELOVÉ VEGETACE V OZIMÉ PŠENICI VYVOLANÉ SUCHÝM A TEPLÝM JAREM ROKU 2000

ZMĚNY DRUHOVÉHO SLOŽENÍ PLEVELOVÉ VEGETACE V OZIMÉ PŠENICI VYVOLANÉ SUCHÝM A TEPLÝM JAREM ROKU 2000 ZMĚNY DRUHOVÉHO SLOŽENÍ PLEVELOVÉ VEGETACE V OZIMÉ PŠENICI VYVOLANÉ SUCHÝM A TEPLÝM JAREM ROKU 2000 Jan Winkler Věra Zelená Hana Šuláková Abstrakt Velmi teplé a suché jaro roku 2000 velmi negativně ovlivnilo

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (č.j.

Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (č.j. Aktualizované posouzení vlivu koncepce Územní plán Horní Branná na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění Zpracoval: RNDr.

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Co jsou to plevele? Rostliny rostoucí v kulturním porostu proti vůli pěstitele. stejná rostlina může být žádoucí

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) V rámci Jednotné žádosti pro rok 2015 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která podporují citlivé sektory v České

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Datum 24.2.2012 Brno Autor školícího materiálu: Ing. Josef Palas PP8: Mendelova univerzita v Brně OSNOVA PŘEDNÁŠKY

Více

Učební plán nového předmětu EVVO (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA)

Učební plán nového předmětu EVVO (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA) Učební plán nového předmětu EVVO (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA) 1. Charakteristika vyučovacího předmětu (obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího tématu): Environmentální výchova,

Více

Geologické podmínky Hydrologické podmínky: dní podmínky: Klimatické podmínky Biologická charakteristika

Geologické podmínky Hydrologické podmínky: dní podmínky: Klimatické podmínky Biologická charakteristika 1. Charakteristika mého území...3 2. Prezentace mého území...8 3. Pomoc mému území...9 4. Úvaha - ideální území...10 5. Přílohy...11 6. Literatura... 12-2 - Své území jsem si vybrala proto, že se nachází

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 666 19 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ ČÁST

Více

Ing. Kateřina Nehybová, DiS.

Ing. Kateřina Nehybová, DiS. OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 66619 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU ČÁST

Více

Lesy v Ceské Republice

Lesy v Ceské Republice Les kolem nás Lesy v Ceské Republice -Největší zastoupení mezi stromy na počet jedinců mají jehličnaté stromy, v přirozeném přírůstku mají větší zastoupení listnaté stromy. Druhové sloţení lesů v ČR: 1)Smrk

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

ORIENTAČNÍ BIOLOGICKÝ PRŮZKUM V RÁMCI ZÁMĚRU SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL ČESKÁ LÍPA, ŽIZNÍKOV

ORIENTAČNÍ BIOLOGICKÝ PRŮZKUM V RÁMCI ZÁMĚRU SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL ČESKÁ LÍPA, ŽIZNÍKOV ORIENTAČNÍ BIOLOGICKÝ PRŮZKUM V RÁMCI ZÁMĚRU SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL ČESKÁ LÍPA, ŽIZNÍKOV V Lipně, dne 24. listopadu 2014 Petr Janda 2 Název: Orientační / zjednodušený biologický průzkum v rámci záměru

Více

Výsadba městské zeleně a její úskalí

Výsadba městské zeleně a její úskalí Výsadba městské zeleně a její úskalí JAKÁ JE ÚLOHA MĚSTSKÉ ZELENĚ V KONCEPCI TRALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SÍDEL? 1. odpověď: UTVÁŘENÍ KRAJINNÉHO OBRAZU SÍDLA Proměny městské struktury a proces suburbanizace

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV

ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Úvod Koncepce územních systémů ekologické stability

Více

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení Park Evropy Biologicko dendrologické posouzení 2014 1 Zpracoval: Karel Kerouš, IČ 75915154, tel.: 604 118 616 Termín provedení terénních prací: 1. 6. 5. 2014 Termín zpracování dat: 7. 9. 5. 2014 Metodika

Více

Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012

Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012 Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012 Obchodní podmínky Velkoobchodní ceník je určen kolegům školkařům, realizátorům, zahradníkům, zahradním architektům a obchodníkům. Ceny : jsou v ceníku uvedeny

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Případová

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU REKULTIVOVANÝCH PLOCH A PLOCH POKUSNĚ PONECHANÝCH PŘIROZENÉ SUKCESI V OBLASTI SEVEROČESKÉ PÁNVE DOSAŽENÉ V ROCE 2010

VÝSLEDKY VÝZKUMU REKULTIVOVANÝCH PLOCH A PLOCH POKUSNĚ PONECHANÝCH PŘIROZENÉ SUKCESI V OBLASTI SEVEROČESKÉ PÁNVE DOSAŽENÉ V ROCE 2010 RNDr. M. Řehoř, Ph.D. 1), Ing. M. Hendrychová, Ph,D. 1), Z 4 Doc. Dr. M. Šálek 2), V. Ondráček 3) 1) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Most,2) - Fakulta životního prostředí, ČZU Praha 3) Severočeské doly

Více

Tabulky prvků územního systému ekologické stability. zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003

Tabulky prvků územního systému ekologické stability. zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003 Tabulky prvků územního systému ekologické stability zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003 Pořadové číslo: LC 1, Hříškov Název: Remízek u vodojemu V koutě Mapový list: 1:10000 12-12-14 1: 5000 Louny 1-7 Katastrální

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová / 5860 05. 12.2012

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová / 5860 05. 12.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Bok Miroslav Ing. arch. Kamýcká 941 165 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing.

Více

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN ARNIKA Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN Ing. Zdeněk Poslušný, Zakládání a údržba zeleně Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64, tel.fax 257 960 260 E-mail : arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami.

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. V maloparcelkových polních pokusech na stanovištích v Holovousích a Zubří je sledován vliv vybraných druhů trav, bylin a leguminóz

Více

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09 C.1 Technická zpráva a) účel stavby Cílem (účelem) projektu je vybudování části společných zařízení v KPÚ Lučice na Moravě, tj. uskutečnění optimální organizace půdního fondu na pozemcích vyčleněných komplexní

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více