Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Název práce: Výroční zpráva organizace Centrum volného času Praha 9 Jméno a příjmení autora: Radka Nevosadová Rok: 2008/2009 1

2 Obsah závěrečné práce 1. Úvod 2. Výroční zpráva za rok Shrnutí a poděkování 4. Příloha č Použitá literatura 2

3 Jako téma závěrečné práce jsem si vybrala zpracování výroční zprávy Centra volného času Praha 9 na Proseku. Vypracování výroční zprávy sice zákon nevyžaduje, ale bylo reálnou potřebou naší organizace vzhledem k možnostem zažádat o dotace, obeznámení možných sponzorů o programech a zaměření sdružení a také kvůli prokázání serióznosti vůči široké veřejnosti. Snažíme se, aby nám lidé více důvěřovali a abychom byli transparentní organizací. Účelem výroční zprávy je tedy hlavně informovat. Celkový návrh schválil předseda občanského sdružení

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

5 Obsah 1. Slovo úvodem Historie Poslání a cíle Programy Aktuální oblasti činnosti Činnost v roce Jednorázové akce Pravidelná činnost Dětský klub Kroužky pro děti Vzdělávací aktivity pro studenty a dospělé Pohybové aktivity Ostatní aktivity Projekty Finanční ukazatele roku Struktura příjmů Centra Struktura nákladů Centra Orgány sdružení a kontaktní osoby Organizační struktura Poděkování Základní kontaktní údaje

6 Slovo úvodem Milí přátelé Centra volného času, zveme Vás ke společnému ročnímu ohlédnutí, tentokrát za rokem Věříme, že se Centrum volného času již přibližuje podobě funkčního komunitního centra a obyvatelé Proseka i přilehlých čtvrtí k nám cestu znají. Zájemci mají možnost se u nás vzdělávat, sportovat a potkávat se s přáteli při společných akcích. Zaměstnanci a spolupracovníci Centra volného času se snaží, aby se všem v Centru líbilo a setkávání vždy probíhala v příjemné atmosféře. Nově jsme otevřeli cvičení pro těhotné ženy, maminky se učí masírovat batolata a probíhají u nás přednášky a kurzy o znakování miminek, rozšířili jsme nabídku kroužků pro děti již od dvou let, pokračujeme s jazykovou výchovou předškoláků, školáků, studentů i dospělých klientů. Pomáháme dětem s vývojovými poruchami učení, připravujeme žáky 5. a 9. tříd na přijímací zkoušky, učíme cizince český jazyk a k tomu se rádi scházíme při pravidelných jednorázových akcích pro širokou veřejnost. Přejeme si, abychom se šťastně potkávali právě v našem Centru volného času na Proseku i v roce Radka Nevosadová 6

7 Historie 2004 Založení občanského sdružení a začátek aktivit na Praze 9. Zakladatelům chyběly na Proseku a v jeho okolí aktivity pro děti a mládež a také zařízení, které by nabízelo program pro volný čas Organizování sportovních soutěží a jiných volnočasových aktivit pro děti a mládež (Den dětí v parku Přátelství na Proseku, Prosecké bikování v zeleni u Domova mládeže a Polikliniky Prosek). Areál byl od roku 2005 v rekonstrukci Dne se konalo slavnostní otevření budovy a sportoviště v areálu Střední průmyslové školy na Proseku. Budova i hřiště byly díky Magistrátu hl. města Prahy nově zrekonstruovány a jako nájemce je začalo využívat pro potřeby občanů hlavního města naše občanské sdružení. První akcí pořádanou v nové budově byl seminář na téma: Možnosti internetové prezentace v neziskovém sektoru. Tento seminář se konal v rámci kampaně 30 dní pro neziskový sektor. Další semináře byly pro pedagogické pracovníky o šikaně a pro veřejnost za spolupráce Asociací mediátorů ČR seminář o možnostech řešení konfliktů v rodině. Od roku 2006 do roku 2008 probíhala jazyková soutěž Hezky česky, která byla určena pražským středoškolákům a kladla si za cíl zvýšit atraktivitu českého jazyk pro mládež hravou soutěžní formou. Během podzimu 2006 se rozběhl pravidelný provoz a nabídka volnočasových aktivit. Začal pracovat rodinný Klub Andersen, který nabízel dětem všech věkových kategorií možnost přijít do jeho prostor a strávit v něm volný čas v kolektivu dětí. Klub pořádal také jednorázové akce, výtvarné dílny a tématická odpoledne jako jsou Dušičky, Mikuláš, Velikonoční tvoření, Vánoční posezení, sportovní odpoledne apod V roce 2007 se konal seminář Poruchy komunikace u mladších dětí a seminář Výchova a vzdělávání dětí s autismem ve spolupráci s organizací Apla. Kromě toho také navazovaly další aktivity, doučování, výchovné poradenství, logopedie, cvičení dětí. Také se podařilo zahájit několik jazykových kurzů pro dospělé, které využívali hlavně rodiče na rodičovské dovolené, protože ke kurzu byla nabízena možnost hlídání dětí a i čas byl uzpůsoben možnostem rodičů malých dětí. Podobně byl využíván i internet v počítačové učebně. Velké oblibě se těšilo cvičení pro ženy, převážně novinka pilates. Součástí nabídky pro naše klienty vždy bylo multifunkční hřiště s běžeckým oválem, které je ve všední dny v odpoledních hodinách a o víkendu celý den volně přístupné dětem, mládeži a za poplatek dospělým. 7

8 Poslání a cíle Obecným posláním sdružení je rozvoj občanské společnosti a rozvoj místní pospolitosti. Činnost sdružení je zaměřena na vzdělávací, sportovní, kulturní a ostatní volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé z Prahy 9 a širokého okolí. Našim cílem je nabízet nejen zajímavé, ale i finančně dostupné služby tak, aby možnost aktivního trávení volného času byla otevřena všem bez rozdílu věku či schopností. Programová struktura a cílové skupiny 1. Vzdělávání *vzdělávání pro děti a mládež *vzdělávání pro matky s dětmi *vzdělávání pro dospělé a seniory 2. Volnočasové aktivity *kroužky pro děti *sport pro děti a dospělé *jednorázové programy pro komunitu 3. Služby *hlídání dětí pro rodiče s dětmi *pronájem hřiště pro všechny zájemce *pronájem místností pro všechny zájemce 8

9 Aktuální oblasti činnosti cílová skupina nabízené aktivity A. děti předškolního věku - hlídání - dopolední klub - kroužky - jednorázové akce - dětské hřiště s herními prvky B. školáci, studenti - doučování - příprava na přijímací zkoušky - jazykové kurzy - zájmové kroužky - sport - jednorázové akce C. cizinci - čeština pro cizince - sport - jednorázové akce D. ženy, matky na mateřské - vzdělávací kurzy s hlídáním (jazyky, PC, účetnictví) dovolené - psychologické poradenství (zážitkové skupiny) - informativní semináře (výživa dětí, znakování miminek) - kondiční a relaxační cvičení E. sportovci - venkovní multifunkční hřiště (fotbal, tenis, volejbal, basketbal) - běžecký ovál F. pedagogičtí pracovníci - jednorázové semináře G. důchodci - PC kurzy, cvičení pilates H. široká veřejnost - vzdělávací kurzy (jazyky, PC, účetnictví) - jednorázové akce Od roku 2008 může veřejnost zdarma využívat i dětské hřiště s herními prvky a pískovištěm pro předškolní a mladší školní děti. Tento projekt byl spolufinancován prostředky z Evropské unie Jednotného programového dokumentu pro cíl 2 Praha a státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy. 9

10 Činnost v roce 2008 Jednorázové akce v průběhu roku měsíc Akce Počet dětí počet dospělých únor Maškarní ples taneční zábava pro nejmenší, rej masek, vystoupení tanečního kroužku březen duben červen červen srpen září listopad prosinec prosinec Přijímací zkoušky nanečisto příprava na zkoušky na víceletá gymnázia z českého jazyka a matematiky a všeobecného přehledu Čarodějnice zábavné odpoledne v maskách, soutěže a hry ve venkovním areálu Sportovní den dětí soutěže na koloběžkách, kolečkových bruslích, odstrkovadlech, kolech, vystoupení školičky Pop Music, taneční skupiny Feeling a dětí z kroužku minitanečků, tombola o ceny Hurá prázdniny zábavné odpoledne pro děti všech věkových kategorií, soutěže, hry Příměstský letní tábor sportovní, sebepoznávací i strategické hry, tvoření, výlety po Praze, na ekologickou farmu, dopravní hřiště Prosecké bikování závod horských kol pro děti a školní mládež Halloween aneb dušičky trochu jinak hry ve venkovním areálu, absolvování stezky odvahy Mikulášská angličtina besídka pro rodiče a kamarády dětí z kroužku angličtiny pro nejmenší Vánoční rozjímání soutěž o nejhezčí vánoční pozdrav tvořivá dílna a vánoční setkání při tradicích pro děti a rodiče, ochutnávka vánočního cukroví, výměna receptů

11 Pravidelná činnost Nabídka pravidelných aktivit se rozšiřovala a přizpůsobovala zájmu a potřebám dětí i dospělých z našeho okolí. Základní kostra aktivit byla nastavena dle vize, že volnočasové aktivity nejsou jen kroužky pro děti a dle hesla Pro každého něco. Dětský klub Otevírací doba: hodin. Dětský klub nabízel dopolední i odpolední otevřenou hernu pro maminky s dětmi, hodinové hlídání pro děti zaneprázdněných rodičů. Klub byl otevřen i pro rodiče předškoláků a mohli využít možnosti hlídání dítěte v době, kdy např. navštěvovávali jazykový kurz. Školáci využívali klub místo družiny po příchodu ze školy pro psaní úkolů nebo hraní na počítači. Klub se stal rozcestníkem do dalších aktivit Centra, místem, kde se naši klienti dostávali nabídku a z ní si mohli vybírat. klub počet dětí - návštěv Průměrný věk dětí Dopolední otevřená roky herna Odpolední otevřená roky herna Hodinové hlídání dětí 21 3,5 roku Klub pro školáky 58 9,5 roku Kroužky pro děti kroužek počet dětí Průměrný věk dětí Angličtina pro 14 4 roky nejmenší Studio pro nejmenší 26 3 roky Cvičení hrou 12 4,5 roku Minitanečky 21 4 roky Aerobic pro děti 14 8 let Malá čarodějka 5 7 let Doučování, příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia (český jazyk, matematika a všeobecný přehled) Logopedické poradenství 9 12 let 3 8 let 11

12 Vzdělávací aktivity pro studenty a dospělé aktivity počet klientů celkem průměrný věk Individuální či skupinová výuka let jazyků angličtina, ruština, němčina, francouzština, španělština, čeština pro cizince PC kurz pro začátečníky 4 36 let PC kurzy pro seniory 8 64 let Logopedické poradenství 1 32 let Internetový klub let Pohybové aktivity aktivity průměrný počet klientů/ měsíčně bodystyling a cvičení s overbally 16 pilates 142 multifunkční hřiště otevřené pro širokou tréninky fotbalových klubů, utkání Pražského svazu malého fotbalu, tzv. Hanspaulská liga, veřejnost ve všední den hod. zdarma využívaly děti ze sídliště na míčové a o víkendech: hod. hry a tenis Ostatní aktivity aktivity Baby masáže instruktážní kurz pro maminky s dětmi od 2 měsíců Dětské oslavy narozenin Projekty Prosecké bikování - jednorázová akce, spolupráce s územním útvarem Městské policie Prahy 9, podpořeno MČ Prahy 9, dobrovolnými spolupracovníky Zpět do světa - podpořeno Ministerstvem práce a sociálních věcí odborem rodinné politiky, spolupráce s externími lektory počet klientů celkem oslav s průměrnou návštěvností 10 dětí na oslavu Cyklistický závod pro neorganizované děti a mládež ve venkovním areálu Centra volného času. Akce se soustředila na propagování cyklistiky ve městě a prohloubení vědomostí o bezpečném chování cyklistů, používání ochranných pomůcek a řádného vybavení při rekreační cyklistice. Podpora služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti - cenově zvýhodněné specifické vzdělávací kurzy (jazykové, PC a pracovní integrace) doplněné možností hlídání dětí během programu, 204 klientů, 412 kontaktů, 103 dětí 12

13 Finanční ukazatele roku 2008 Struktura příjmů Centra V roce 2008 příjmy Centra zahrnují dotace, dary a granty, příspěvky a přímé platby klientů, příjmy z reklamy a vedlejší hospodářskou činnost Centra (pronájmy prostor), jejíž výnosy jsou používány ke krytí nákladů hlavní činnosti organizace dle jejich stanov a naplňování vize. Příjmy v tisících Kč: prodej služeb hlavní činnost 745 prodej služeb vedlejší činnost 650 sponzoring 100 přijaté dary 359 přijaté dotace od kraje a obcí 437 přijaté dotace EU 533 přijaté dotace od státu 481 ostatní 5,5 CELKOVÉ PŘIJMY: 3310,5 tisíc Kč Dary od právnických a fyzických osob zahrnují peněžní i materiální dary určené na realizaci hlavní činnosti organizace dle jejích platných stanov. Všem dárcům děkujeme. 13

14 Struktura nákladů Centra Náklady v tisících Kč: materiál 78 energie 144 opravy, údržba 16 cestovné 2 reprezentační náklady 2,5 nájem, provozní služby 844 administrativní, právní a účetní služby 149 spoje 32 propagace 33 mzdy 1538 ostatní 12 CELKOVÉ NÁKLADY: 2850,5 tis. Kč Hospodářský výsledek 460 tis. Kč Správní rada na svém zasedání dne rozhodla, že hospodářský výsledek bude použit na krytí nákladů roku 2009, kde se vzhledem k situaci ve světové a národní ekonomice a absenci výzev evropských projektů dá očekávat snížení příjmů organizace z grantů a dotací. 14

15 Orgány sdružení a kontaktní osoby Sdružení má následující ve smyslu stanov následující orgány: a) Valná hromada, b) Rada, c) Předseda, zároveň statutární zástupce Kontakty: Předseda, statutární zástupce: Jméno: Luděk Jirman Kontaktní adresa: Lovosická 610/21, Praha 9 Telefon: Rada občanského sdružení: Vladimír Urban, Zdeňka Škodová, Ida Janoušková Ředitelka: Jméno: Mgr. Radka Nevosadová Telefon: Dále se věnuje: koordinátorka jazykových aktivit, seminářů a kurzů, logopedická asistentka a speciální pedagožka Informace, registrace, administrativa: Jméno: Simona Junková Telefon: Pedagogická pracovnice: Jméno: Bc. Kristýna Veinlichová Telefon: Dále se věnuje: pedagogická pracovnice, zajišťuje propagaci, plánuje a organizuje sportovní aktivity a jednorázové akce Externí lektoři a spolupracovníci: Centrum volného času spolupracuje s 42 lektory z řad vysokoškolských studentů a pedagogických pracovníků. 15

16 Organizační struktura Platná od předseda o.s. statutární zástupce statutární zástupce externí ekonom administrátor statutární zástupce ředitelka propagace, web. doop hlavní recepční koordinátor jednorázových akcí a hlídání dětí Lektoři na dopp recepční brigádník, doop Dobrovolníci a spolupracovníci na dopp recepční brigádník, doop údržbář, doop uklizečka, doop 16

17 Poděkování Na tomto místě nám dovolte srdečně poděkovat všem organizacím, společnostem či osobám, které nám pomáhaly a dále pomáhají, ať už je jejich podpora hmotná, finanční, lidská či emoční. Velice si také vážíme podpory státních úředníků, kteří věří v potřebnost naší práce a vyjadřují ji. Mnohokrát děkujeme dobrovolným spolupracovníkům, pomáhali nám připravovat a realizovat naše programy bez nároku na finanční odměnu a přispívali k realizaci našeho poslání a cílů. Děkujeme za pomoc a těšíme se na další spolupráci! Partnery Centra volného času v roce 2008 byli: Pražská energetika, a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Magistrát hlavního města Prahy Dům knihy Kanzelsberger Obchodní dům Ikea Naši dobrovolníci a pomáhající přátelé Dárci vybavení budovy a areálu a jiní dárci drobných finančních obnosů Radnice Prahy 9 Měsíčník Devítka Radní pro oblast volnočasových aktivit a sportu pan Bc. Adam Vážanský 17

18 Základní kontaktní údaje Název organizace: Organizační forma: Občanské sdružení, registrováno Ministerstvem vnitra ČR pod čj. VS/1-1/44323/00-R IČ: DIČ: CZ Sídlo: Lovosická 610/21, Praha 9 Telefon: , Web: Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, Číslo účtu: /0100 Spojení: Z metra Střížkov či Letňany - pěšky nebo autobusem 151, 186 do zastávky Českolipská 18

19 Název: Výroční zpráva za rok 2008 Vydalo: Příprava a realizace: Radka Nevosadová, Iva Barešová Uzávěrka: Náklad: 50 ks 19

20 Závěrem bych shrnula práci na výroční zprávě. Během února 2009 byl zpracován koncept, v březnu se zhotovila podstatná část výroční zprávy a doplňovala se konečná verze, 31. května bude zpráva odevzdána jako součást závěrečné práce. Aby nedocházelo k neslučitelnosti v textech, byla výroční zpráva zpracována dvěma lidmi. Finanční část zprávy připravila externí ekonomka organizace, kapitolu pojmenovala Finanční ukazatele roku Věcnou část i s úvodním slovem sepsala ředitelka organizace. Výroční zpráva se skládá z obálky a vnitřní části. Obálku tvoří čtyři stránky, jedna titulní, dvě vnitřní a jedna zadní. Na první titulní straně je logo občanského sdružení a název, jedná se o aktuální výroční zprávu za rok Dále obsahuje fotografii vstupu do budovy v Lovosické ulici, pro oživení jsme užili vícebarevný tisk. Na zadní straně je umístěna tiráž, která obsahuje název tiskoviny, kdo vydal, připravil a realizoval, kdy byla uzávěrka a uvádí náklad, který je 50 kusů. Fotografie je pouze na titulní straně, ilustrace zpráva neobsahuje, grafická úprava nebyla zvolena a vytištěna bude zpráva svépomocí. Vnitřní část obsahuje závazné kapitoly: poslání, orgány sdružení, činnost v příslušném roce, kontaktní údaje a poděkování. Zastavím se u jednotlivých kapitol. Idea, poslání, důvod existence, cíle organizace. V této pasáži jsem uvedla obecné poslání, protože naše Centrum je zaměřeno převážně na aktivizaci komunitu a záběr jeho činností je široký. Heslem Centra je Pro každého něco! Centrum se totiž opravdu snaží nabídnout aktivity pro většinovou část populace, pro děti i dospělé, seniory či občany v produktivním věku, zdravé nebo nemocné. Orgány sdružení jsou podle stanov: valná hromada, rada sdružení a předseda sdružení. Tato část je zpracována v přehledném diagramu. Centrum má 3 stálé zaměstnance. Externí spolupracovníci a lektoři jsou většinou VŠ studenti nebo matky na mateřské dovolené spolupracující na základě dohody o provedení práce. Činnost v příslušném roce. Nejdříve jsem obecně uvedla programovou strukturu a cílové skupiny. V kapitole o aktuálních oblastech činnosti jsem ke každé cílové skupině připojila dané aktivity. Činnost v příslušném roce je rozdělena na jednorázové akce a pravidelné aktivity. Opakující se činnost je strukturovaná dále do logických celků a pro přehlednost je vše zpracováno v podobě tabulky. Pokud to bylo možné, uváděla jsem statistická data: počet klientů, průměrný věk. U projektů je popsána stručně daná činnost. Kontaktní a identifikační data jsou uvedena na poslední straně, kde je připojena i barevná mapka, v které části Prahy 9 se Centrum nachází. Poděkování je věnováno finančním dárcům i dobrovolníkům. Ostatní kapitoly jsou nepovinné. Výroční zprávu doplňuje úvodní slovo, které je na polovinu strany A4.Grafika naší zprávy bude vzhledem k velikosti organizace skromnější. Pro přehlednost a snadnou čitelnost obsahuje výroční zpráva obsah, protože její rozsah je 18 stran. Strany jsou očíslované. Kurzívou bylo sepsáno úvodní slovo, ostatní text byl sepsán písmem Times New Roman, velikost 12, nadpisy velikostí 16. Distribuce. Výroční zpráva by se měla povinně zasílat všem členům statutárních, kontrolních, odborných a dalších orgánů, všem zaměstnancům, spolupracovníkům a dobrovolníkům, všem dárcům, sponzorům a poskytovatelům finančních prostředků, všem spolupracujícím organizacím, informačním střediskům, příslušným orgánům státní správy a samosprávy. K evidenci distribuce bude sloužit jednoduchá tabulka, příloha č. 1. Distribuce je naplánována na červen Zpracování výroční zprávy není pro organizaci obtížným úkolem, vychází se z výroční zprávy za rok minulý. Pokud se během roku eviduje činnost organizace a pokud existuje sepsaná historie organizace, měla by se výroční zpráva sepsat do dubna následujícího roku. Komplikace se vyskytnou, pokud potřebné údaje chybí a pamětníci již v organizaci nepracují. Zpětně jsem hledala potřebné informace, počty účastníků jednotlivých akcí a aktivit. Teď již víme, že je důležité během roku tyto údaje pečlivě evidovat a shromažďovat a vypracovat statistiky. Velmi podstatné je také vedení účetnictví v souladu s činností organizace. 20

21 Jsem si vědoma širokého záběru poslání organizace. Po dobu mého působení v organizaci došlo k posunu programových aktivit a většímu zaměření na děti předškolního věku a maminky s dětmi. Během prázdninového provozu se rozhodne o dalším směřování Centra volného času, plánujeme zavedení provozu dopoledního hlídání dětí s edukativním programem a rozšíření nabídky kroužků pro nejmenší. Potřeby dětí školního věku pokrývá zcela Dům dětí a mládeže na Proseku, který sídlí v sousedství a nabízí velké množství aktivit pro školáky. Rádi bychom dále pokračovaly ve vzdělávání matek na mateřské dovolené, ve cvičení pro ženy a v kurzech pro seniory. Věřím, že Centrum volného času bude místem, kde se budou lidé z Proseka a blízkého okolí nadále rádi setkávat a podaří se nám budovat důvěru. Zpráva byla doplněna a schválena předsedou občanského sdružení a odevzdána. Děkuji vedoucímu práce Ing. Ivo Kačabovi za konzultace a věcné připomínky. 21

22 Příloha č. 1 Evidence distribuce komu kdy kolik výtisků poznámky statutární orgán členové správní rady 3 + v elektronické podobě předseda správní rady 1 + v elektronické podobě zaměstnanci Simona Junková 1 Kristýna Veinlichová 1 lektoři 9 spolupracovníci PPI Praha 1 Ama Praha 1 Elio Praha 1 dárci 1 Pražská energetika, a.s. 1 Pražské vodovody a 1 kanalizace, a.s. Dům knihy Kanzelsberger 1 Obchodní dům Ikea, paní 1 Kučerová poliklinika Prosek 1 Radnice MČ Praha 9 1 orgány státní správy 1 MHMP 1 MČ Praha 9- komunitní 1 plánování, radní pro oblast volnočasových aktivit a sportu pan Bc. Adam Vážanský 1 ostatní MPSV - Odbor rodinné 1 politiky www stránky organizace x vloženo recepce organizace 10 ks pro zájemce k nahlédnutí archiv organizace 10 ks uloženo 22

23 Použitá literatura a prameny: Jandáková P.: Jak napsat a sestavit výroční zprávu, Praha 1997 Plamínek J., Svatoš V., Hladíková J., Babouček P., Jandáková P., Zetěk J.: Řízení neziskových organizací, Nadace Lotos, Praha 1996 Kačaba I., materiál k přednášce Transparentnost organizace z , Praha 2008 Výroční zpráva občanského sdružení Semiramis 2006 Stanovy Centra volného času Praha 9, MV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO občanské sdružení PŘEDSTAVENÍ RODINNÉHO CENTRA PEXESO V roce 2009 loď jménem Pexeso plula neznámými a rozbouřenými vodami rekonstrukce a stěhování do nových prostor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 333333333333 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 PRAHA - ZBRASLAV WWW.PEXESO.ORG OBSAH KDO JSME... 3 NAŠE CÍLE... 3 HISTORIE... 4 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012... 5 VÝHLED DO ROKU 2013... 6 PRAVIDELNÝ

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007 MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2007 1 Úvod Od založení našeho centra, kdy v improvizovaných podmínkách mohli návštěvníci pobýt dopoledne dva dny v týdnu, aby si s dětmi pohrály, zacvičily

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. Úvodní slovo Na konci města stál. Začátkem ledna přišla k Radka. Zaklepala a zeptala se:,, kdo v tobě přebývá? A z se ozvalo: Já Věrka Škudlilka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2 SLOVO ÚVODEM Rodinné centrum Pexeso je komunitní prostor se sociálním programem. Je to prostor, v němž se lze potkat, seznámit, získat informace, zabavit se, realizovat své nápady, učit se novým věcem,

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o.s. MC PETRKLÍČ za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o.s. MC PETRKLÍČ za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o.s. MC PETRKLÍČ za rok 2010 Mateřské centrum Petrklíč, občanské sdružení, člen Sítě Mateřských center Adresa: Sokolovská 580, 264 01 Sedlčany, Web: http://petrklic.wordpress.com e-mail:

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 724 050 492 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz www.jablicko.estranky.cz

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2006 Úvod Na začátku našeho působení jsme se často setkávaly s otázkou, co je mateřské centrum, proč by mělo být i v našem městě. V současné době už jistě

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 21 KVĚTEN 29.5.2013 Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Něco začíná a něco zase končí, jako každý školní rok Za zpracovatele 28. 9.2012 Ředitelka školy Bc. Věra Pospíšilová Za Radu školy: Vlastimil Jurášek

Více