V červnu loňského roku byla založena na dobu neurčitou obecně prospěšná společnost KoCeRo Komunitní centrum Romů (dále jen Kocero).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V červnu loňského roku byla založena na dobu neurčitou obecně prospěšná společnost KoCeRo Komunitní centrum Romů (dále jen Kocero)."

Transkript

1 KoCeRo - Komunitní centrum Romů o.p.s. Horní Brána 425, Český Krumlov, IČO : V červnu loňského roku byla založena na dobu neurčitou obecně prospěšná společnost KoCeRo Komunitní centrum Romů (dále jen Kocero). Zakladateli jsou : Občanské sdružení Romů Soužití Český Krumlov, IČO : , se sídlem Chvalšinská 108, Český Krumlov, Smabik, spol. s r.o., IČO : , se sídlem Kubelíkova 1548/27, Praha 3 Gasto Bohemia s.r.o.,ičo : , se sídlem Náměstí 10, Frymburk Účelem KoCeRo o.p.s. je poskytování obecně prospěšných služeb prostřednictvím širokého spektra projektů, kterými chce přispívat k sociální a kulturní spolupráci romského etnika a většinové společnosti. 1.Druh obecně prospěšných služeb : a) vzdělávací aktivity s důrazem na romské děti předškolního a školního věku b) rozvoj příležitostí pro volnočasové aktivity (hudba, tanec atd) c) informační činnost ve vztahu k romskému etniku d) provoz dokumentačního centra o romské kultuře e) provoz stálého výstavního prostoru f) zapojování členů romské komunity do veřejného života g) další související služby ve vztahu k romské komunitě 2.Doplňkové služby : a) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích aktivit včetně lektorské činnosti b) agenturní činnost v oblasti kultury a umění c) pořádání výstav, přehlídek, prodejních a obdobných akcí d) pořádání kulturních produkcí a zábav Společnost KoCeRo o.p.s. (dále jen Kocero) je registrována Krajským soudem v Českých Budějovicích, rejstřík obecně prospěšných společností, oddíl O, vložka 18. Sídlem společnosti je Český Krumlov, Horní Brána 425, psč Poslání společnosti : Hlavním posláním KoCeRo komunitního centra Romů, o.p.s. je prostřednictvím širokého spektra projektů přispívat k sociální a kulturní spolupráci romského etnika a většinové společnosti. Hlavní cíle komunitního centra Romů : Pomoc při zlepšení vztahů Romů vůči majoritní společnosti a institucím Pomoc při zlepšení komunikace Romů s okolím a získávání dovedností pro samostatné vyřizování osobních záležitostí Integrace sociálně vyloučených osob do společnosti a preventivními programy předcházet jejich dalšímu vyloučení

2 Předávání informací a dovedností prostřednictvím výchovně vzdělávacích programů a tím snižování výskytu a předcházení sociálně patologických jevů Zvýšení vzdělanosti romských dětí formou vzdělávacích a doučovacích aktivit Spolupráce s relevantními institucemi, organizacemi, úřady i jednotlivci, kteří mohou přispět ke zlepšení situace Romů a jejich integrace do společnosti Statutární orgány společnosti jsou : Správní rada KoCeRo komunitní centrum Romů, o.p.s. Předsedkyně Ilona Podruhová, Českobratrská 8O, Č.Krumlov Místopředseda Zbyněk Toman, Potoční 129, Č.Krumlov Místopředseda Milan Kotlár, Dlouhá 31, Č.Krumlov Člen Mgr. Bohumila Pelechová, Mánesova 79/12, České Budějovice Mgr. Veronika Bálková, Hůrka 27, Nová Ves Dezider Dunka ml., Nové Spolí 120,Č.Krumlov Dozorčí rada Kocero komunitní centrum Romů, o.p.s. Předseda Ing. Tomáš Jirsa, Karla Čapka 1166, Hluboká nad Vltavou Místopředseda Ladislav Kotlár, Plešivec 37O,Č.Krumlov Člen Mgr. Dalibor Carda, Plešivec 377,Č.Krumlov Sponzoři a dárci Smabik s.r.o. Praha 3 E.ON Česká republika s.r.o. České Budějovice Správa komunálního majetku Praha 3 a.s. Daemon David Kopta, počítače a hardware, Český Krumlov

3 Spolupracující organizace Jihočeský krajský úřad České Budějovice Městský úřad Český Krumlov ICOS Český Krumlov o.s. Romea Praha o.s. Základní a speciální škola Český Krumlov Střední zdravotnická škola obor sociální péče se zaměřením na etnické menšiny Český Krumlov Policie ČR Firma Dunka Český Krumlov Dobrovolníci z řad romských aktivistů Prostory centra Kocero má k dispozici prostory v budově bývalé autoškoly na Horní Bráně. Byly dokončeny tři hlavní místnosti centra, kde se nám drobnou stavební úpravou podařilo rozdělit prostor a tím získat větší zázemí pro návštěvníky centra.je zde kancelář, dále herna pro děti, kde probíhají volnočasové aktivity dětí a mládeže a učebna, kde jsou umístěny veřejně přístupné počítače pro klienty, dokumentační středisko a zázemí pro poradenskou činnost. Poslední místnost, která se dokončuje, je zkušebna pro hudební a pěvecké soubory. Ve všech zrekonstruovaných prostorách je vybíleno, položeny nové podlahové krytiny, byla provedena revize el. proudu a instalováno nové osvětlení. Všechny prostory jsou vybavené novým, účelným nábytkem a dalším nezbytným zařízením pro vlastní činnost. Navázaná spolupráce Od počátku působnosti KoCeRo se nám podařilo navázat mnoho cenných kontaktů s různými organizacemi, se kterými do budoucna chceme spolupracovat, zapojovat je do našich programů nebo využívat nabídky jejich činností. Jedná se především o ICOS centrum ochrany lidských práv, kde jsme byli přizváni a zapojili se do komunitního plánování města pro etnické menšiny Města Český Krumlov. Navázali jsme také spolupráci s pražským obč.sdružením Romea, která nám poskytuje informace o romském etniku a o romských akcích v České republice. Také jsme o.s. Romea byli pozváni na setkání pražských neziskových organizací zabývající se romskou problematikou, kde jsme navázali další kontakty a získali cenné informace. Chystáme v rámci multikulturní výchovy společný program v oblasti vzdělávací a informační aktivity vedoucí k integraci žáků základních škol. Spolupráci jsme dále navázali se SZŠ se sociálním zaměřením na etnické menšiny z Českého Krumlova. Studenti se aktivně podílejí na společných akcích a projektech. V budoucnu chceme úzce spolupracovat s dalšími českokrumlovskými neziskovými organizacemi zaměřenými na programy pro děti a mládež, jako je např. Spirála nebo CPDM, kde jsme již o budoucím partnerství jednali. Dobré kontakty a spolupráci jsme se též navázali s pracovníky MěÚ Č.Krumlov a Krajského úřadu Č.Budějovice, základními školami, pracovníky Policie ČR, kteří se zabývají romskou problematikou a základními školami ve městě atd. Činnost v roce 2007 Přesto, že naše komunitní centrum do září 2007 nemělo plně vybavené stálé zázemí, podařilo se nám uspořádat nebo se zapojit do zajímavých akcí a projektů. V lednu jsme podpořili dětský karneval a romský ples ve Větřní. Další akce, do které jsme se zapojili, byla oslava Mezinárodního dne Romů, která se uskutečnila dne od 14 hod. v prostorách autoparku v areálu bývalé autoškoly. Kocero poskytlo finanční příspěvek na občerstvení a zapojili jsme se s romskými aktivisty do příprav

4 programu pro děti. Dospělí Romové z Č.Krumlova a Větřní navštívili galavečer romského mezinárodního hudebního festivalu Khamoro Praha 2007.Tento neobvyklý hudební zážitek podpořil hejtman Jč KÚ, neboť nám poskytl část finančních prostředků na dopravu jsme ve spolupráci s Policií ČR připravili program a pohoštění pro děti ku příležitosti MDD. Oslava se vydařila, děti obdivovaly výcvik služebních psů a putovaly pohádkovou stezkou jsme ve spolupráci s ICOS Č.Krumlov připravili pro dospělé Romy besedu s právníky, která se týkala diskriminace a lidských práv.v letních měsících červenci a srpnu komunitní centrum připravilo pro děti v rámci projektu Prázdninový klub romských dětí podpořený z grantu OSVZ Jihočeského kraje výlety do okolí navštívili jsme např. Dívčí Kámen, Křížovou Horu, Zlatou Korunu a planetárium v Č.Budějovicích. Ve spolupráci s městskými organizacemi jsme zabezpečili program např. v Městské knihovně nebo v Městském psím útulku. Na ukončení prázdnin se uskutečnil zájezd pro děti do ZOO Praha, který se setkal s velkým ohlasem. V prosinci 2007 nechyběla mikulášská nadílka a vánoční besídka. Téměř ze všech proběhlých akcí byla uveřejněna tisková zpráva v Denících Bohemia a v deníku Dnes. Komunitní práce V měsíci září 2007 jsme splnili další etapu našeho plánu tj. zprovoznění prostor Komunitního centra Romů v Českém Krumlově. Rozběhl se zde úspěšně projekt Odpolední klub romských dětí. Každý všední den od 14 do 17 hodin zde probíhá příprava na vyučování, kde si děti mohou napsat domácí úkoly a studentky SZŠ se jim věnují i v doplnění dalších školních znalostí formou doučování. V herně je každé odpoledne pro děti připraven zájmový program, který svým zaměřením zdokonaluje jejich vědomosti, rozvíjí jejich motorické dovednosti a je vždy zaměřen k určitému tématu. Klub dětí navštěvuje v průměru denně dětí ve věku 5 15 let. Mezi jejich nejoblíbenější činnosti patří výtvarné práce, rukodělná činnost a zpívání. Dospělé romské populaci nabízíme poradenské a informační služby. Jsme nápomocni klientům při řešení běžných právních úkonů poradenskou činností a nabízíme jim též pomoc při jednání s úřady, školami a dalšími institucemi. Tyto uvedené aktivity začínají Romové využívat. Zúčastňujeme se též ve školách projednávání školních přestupků romských žáků, řešili jsme problém špatné docházky a prospěchu, vyjednával se přestup do speciální ZŠ Kaplická apod. Dospělí Romové využívají naši poradenskou činnost při vyplňování úředních listin, konzultujeme s nimi vhodnost půjček, pomáháme jim při jednání na sociálním nebo bytovém odboru města. Postupně si získáváme jejich důvěru a počet klientů, kteří využívají naší nabídky služeb se neustále zvyšuje. Nabídka poskytovaných služeb Zařízení pro děti a mládež - odpolední klub romských dětí Školní příprava na vyučování, možnost napsání domácích úkolů Doučování Poradenství v přípravě na budoucí povolání a příprava na zkoušky na SŠ Volnočasové aktivity denní programy se zaměřením na vzdělávací, poznávací a rozvojové aktivity Zázemí pro rozvoj tanečních, pěveckých a hudebních aktivit Poradenská a informační činnost Zprostředkování kontaktů s institucemi, úřady a školskými zařízeními při řešení osobních problémů v oblasti sociální a občansko právní. Nabídka osobního doprovodu při návštěvách a jednáních na úřadech a ve školách Terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách návštěvy v rodinách a nabídka pomoci při řešení nepříznivých situací

5 Informace o možnostech vzdělání, pomoc při hledání zaměstnání a zvýšení předpokladů pro jeho získání Pomoc při řešení rasové diskriminace a informace o možnostech obrany Podpora pro zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech Další nabídka KoCeRo komunitního centra Romů, o.p.s. určená nejen pro Romy : Možnost využití PC k osobní činnosti Volně přístupný internet Nabídka využití knihovny s literaturou a knižními tituly s romskou tématikou nebo romských autorů Financování činnosti v roce 2007 V roce 2006 naše společnost KoCeRo získala doporučení grantového návrhu a byly nám přiděleny finanční prostředky ze SROP v rámci realizace grantového schématu na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji v rámci opatření 3.2 podpora sociální integrace v regionech, priority 3. Společného regionálního operačního programu jihočeského Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Na vypracovaný projekt s názvem Komunitní centrum Romů v celkovém uznatelném objemu nákladů ve výši tis. Kč byla uzavřena smlouva o financování z prostředků SROP. Tato smlouva byla podepsána Též byla podepsána Smlouva o poskytnutí předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje, kde nám Krajský úřad přiznal částku 500 tis. Kč. Bohužel se nám nepodařilo uzavření úvěrové smlouvy s Komerční bankou, abychom prokázali předfinancování celého projektu. Tím se celá realizace projektu značně pozdržela. Projekt je tedy financován firmou Smabik s.r.o.praha formou půjček, které budou splaceny po ukončení a vyúčtování projektu tj. během roku Hospodaření 2007 Finančním příjmem do společnosti byla částka 500 tis. Kč od Jihočeského kraje krajského úřadu v Českých Budějovicích v rámci předfinancování SROP a částka 35 tis.kč z grantu JčKÚ OSVZ na letní činnost pro romské děti. Firma Smabik s.r.o. Praha na předfinancování grantového rozpočtu zapůjčila KoCeRo v roce 2007 v pěti splátkách částku tis. Kč.Tato částka je ošetřena uzavřenými smlouvami o půjčkách. Z daňové výsledovky k vyplývá, že celkové náklady společnosti činily v období od do částku tis. Kč a roční úhrn čistého obratu činil 535 tis.kč. Závěr Myslíme si, že dosavadní činností a publicitou se nám podařilo zviditelnit Komunitní centrum Romů nejen mezi romskými spoluobčany, ale vzali jej na vědomí i instituce a také občané města Český Krumlov. Věříme, že se Komunitní centrum Romů stane nedílnou součástí dění Města Český Krumlov a svou činností chceme jít příkladem soužití majoritní většiny obyvatelstva s romskou populací. Obsah této výroční zprávy byl schválen správní radou KoCeRo komunitní centrum Romů, o.p.s. na řádném zasedání dne , Český Krumlov Ilona Podruhová předsedkyně správní rady Olga Bártová ředitelka

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

Výroční. organizace. Ředitel Milan Kováč

Výroční. organizace. Ředitel Milan Kováč Výroční zpráva 2014 organizace Ředitel Milan Kováč ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 2 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI... 3 2. HISTORIE A SOUČASNOST ORGANIZACE... 4 Historie... 4 Současnost... 4 3. POSLÁNÍ A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s Obsah Poděkování...2 1. Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s.,...3 2. Základní údaje o organizaci...4 3. Orgány společnosti a organizační struktura...5 4. Vznik Domu národnostních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů:

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů: Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetencí občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Jak cíle naplňujeme? Provozujeme Občanskou

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Výroční zpráva Inclusio o.p.s. 2013

Výroční zpráva Inclusio o.p.s. 2013 Výroční zpráva Inclusio o.p.s. 2013 O nás: Inclusio o.p.s. Vize Chceme, aby naše nezisková společnost byla společností i donory vnímána jako solidní, spolehlivý partner s transparentním hospodařením, dodržující

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2008 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI V prosinci loňského roku zahájilo oficiálně svou činnost českokrumlovské Dobrovolnické centrum. Dosud se podařilo navázat úzkou spolupráci s osmi organizacemi,

Více