Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne Předkládá: Mgr. Libr Š m e j d a ředitel škly Jiří Kčandrle předseda ŠR

2 1. Základní údaje škle název škly: Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace sídl škly: 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ právní frma škly: příspěvkvá rganizace IČO: identifikátr právnické sby: zřizvatel škly: Měst Česká Lípa, IČ , kres Česká Lípa ředitel škly: Mgr. Libr Šmejda, statutární zástupce ředitele: Mgr. Šárka Bártvá Šklská rada je zřízena dle 167 zákna č. 561/2004 Sb., (šklský zákn), v platném znění. Má 6 členů. Ve šklním rce 2013/2014 pkračvala ŠR ve své činnsti a ve slžení stejném jak v rce 2012/2013 brala na vědmí infrmace ředitele škly hspdaření škly, persnální bsazení a jiné prvzní záležitsti. datum zařazení d sítě (pslední změna): kapacita škly: ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO kapacita: 1260 žáků ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO kapacita: 215 žáků ŠKOLNÍ KLUB IZO kapacita: 30 žáků 2. Organizace vzdělávání a výchvy Žáci základní škly se d 1. d 9. třídy vzdělávají pdle Šklníh vzdělávacíh prgramu pr základní vzdělávání s názvem Všichni nemhu být nejlepší, ale úspěšný může být každý. Od šklníh rku 2013/14 dšl k jeh úpravám tak, aby se všichni žáci 7. a 8. rč. dle upravenéh RVP pr ZV učili další cizí jazyk. V tmt trendu se bude pkračvat i v buducích letech, takže se žáci d 7. třídy budu učit dva cizí jazyky. V přípravném rčníku prbíhá činnst dle šklníh vzdělávacíh prgramu Jsem člvíček zvídavý i hravý. Ve šklním rce byla půvdně tevřena jedna třída přípravnéh rčníku pr děti ze znevýhdněnéh prstředí. Pr velký zájem a ptřebu byla d tevřena druhá třída. Ve šklní družině a šklním klubu pracují žáci dle šklníh vzdělávacíh prgramu Navlékání králků dvednstí a pznání. Zájmvé útvary: Aranžvání a výtvarné činnsti Keramický kružek Pracvní činnsti 2

3 Flrbal Sprtvní hry Dpravní kružek Turistický kružek Hrupka, Špuntík - žurnalistika Filmvé studi Dramatický kružek Mažretky Cuntry tance Dyslektický nácvik Lgpedická prevence Německý jazyk Anglický jazyk Zdravtní kružek Rzšíření učiva matematiky Pčítačvý kružek Dekvé hry Zábavná čeština Příprava na přijímačky z Čj 3. Rámcvý ppis persnálníh zabezpečení činnsti škly pčet (přepčtení na plně zaměstnané) Věkvá skladba < 30 let let let 51 let - důchdvý věk důchdvý věk celkem celkem 2,54 8,46 25,92 13,93 0,00 50,85 z th ženy 2,54 7,46 22,92 13,93 0,00 46,85 Odbrná způsbilst Pčet (přepčtení na plně zaměstnané) z th bez dbrné kvalifikace 50,58 5,85 3

4 Z th: pčet (přepčtení na plně zaměstnané) z th bez kvalifikace výchvný pradce 2,00 0,00 krdinátr infrmačních a kmunikačních technlgií 1,00 0,00 krdinátr šklníh vzdělávacíh prgramu 0,00 0,00 šklní metdik prevence 2,00 0,00 krdinátr envirnmentální výchvy 1,00 0,00 Pčet pracvníků Pčty pracvníků Fyzické sby Přepčtené sby Učitelé ZŠ 41 40,5 Učitelé MŠ 0 0 Vychvatelky 8 7,25 Ostatní zaměstnanci 17 16,23 Celkem 66 63,98 Během šklníh rku dšl k těmt změnám v persnálním bsazení: nastupily 1 vychvatelka a 1 vychvatelka p MD, 1 učitelka d přípravnéh rčníku, 1 asistentka d přípravnéh rčníku a 1 učitelka, dešly 1 vychvatelka, 1 učitelka z přípravnéh rčníku, 1 učitelka a 1 učitelka d starbníh důchdu. Během srpna pr šklní rk 2014/15 ještě nastupili 1 asistentka pedagga a 3 učitelé. Platvé pdmínky pracvníků Platvé pdmínky pracvníků Rk 2013 Rk 2014 Pčet pedaggických pracvníků 46,94 50,85 Pčet nepedaggických pracvníků 10,81 13,13 Průměrná výše měsíčníh platu pedaggických pracvníků Průměrná výše měsíčníh platu nepedaggických pracvníků Průměrná výše nenárkvých slžek platu pedaggických pracvníků Průměrná výše nenárkvých slžek platu nepedaggických pracvníků DVPP 2013/14 V průběhu šklníh rku jsme se snažili naplnit cíle, které jsme si stanvili v hlavních úklech, využívali jsme aktuálních nabídek a cenvé dstupnsti. Splupracvali jsme především s NIDV, CVLK, OS Splečně k bezpečí, ASUD, AJAK. Také jsme využili nabídky SPSŠ, která v rámci prjektu Vzdělávání učitelů v blasti ICT na Česklipsku nabídla všechna šklení zdarma. Priritu byla šklení pr celu sbrvnu. 4

5 Oblast zlepšení kvalifikační struktury pracvníků škly Vytvřili jsme rganizační pdmínky pr úspěšné studium pedaggických pracvníků, kteří si dplňují kvalifikaci neb se na dplnění připravují (UJEP, UK, 2) vytvřili jsme pr další dbrný rzvj pedaggických pracvníků, Oblast dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků veducích pracvníci škly (ŘŠ a ZŘŠ) abslvvali semináře, šklení: - Krizvé situace ve škle (ZŘŠ) - Zřizvatel- ředitel škly, vzájemný vztah, pstavení, pravmci (ŘŠ, ZŘŠ) - Ggle Aps I. (ZŘŠ) - Zákn PP a pracvně právní prblematika ve šklství (ŘŠ) - Právní dpvědnst PP, ŘŠ a šk. zařízení (ŘŠ) - Systémvá pdpra inkluzivníh vzdělávání (ZŘŠ) - Nvý bčanský zákník ve šklní praxi (ŘŠ) - Změny zákníku práce vyvlané nvám bčanským zákníkem ve šk. praxi (ŘŠ) - Nvý bčanský zákník ve šk. praxi (ŘŠ, ZŘŠ) - Aj pr PP (ZŘŠ) pradenští pracvníci škly (VP, MP) abslvvali semináře, šklení: - Krizvé situace ve škle (MP) - ADHD specifická vývjvá prucha (VP) - Prblémvý žák na ZŠ běžnéh typu (MP) - Třídní kmpas (MP) - Systémvá pdpra inkluzivníh vzdělávání (MP) - Ochrana člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí (MP) statní pedaggičtí pracvníci abslvvali semináře, šklení: - Další rzvj PP v práci s interaktivní tabulí (PP 1. st) - MS Wrd 2010 základní úrveň, pkrčilá úrveň (všichni, dle úrvně svých dvednstí) - MS Excel 2010, základní úrveň, pkrčilá úrveň (všichni, dle úrvně svých dvednstí) - Bezpečnst pčítače a bezpečný internet (všichni) - PwerPint 2010, základní úrveň, pkrčilá úrveň (ŘŠ, ZŘS, 2. st., dle úrvně svých dvednstí) 5

6 - Cmenia Skript (ZŘŠ, 1. st.) - Odměny a tresty ve škle (všichni) - Mderní pjetí hry na zbcvu flétnu (1) - Rzvíjení jazykvých schpnstí tréning jazykvéh uvědmvání, lgpedická prevence (1) - Matematika jinak (ZŘŠ, metda prf. Hejnéh) (3) - Seminář Aj pr PP 1. st. (3) - Využití mderních didaktických pmůcek ve výuce (1) - Vývj české státnsti (1) - Využití médií ve výuce (4) - Metdi práce veducí k matematické gramtnst (1) - Instruktr šklníh lyžvání (1) - Prblémvý žák na ZŠ běžnéh typu (2) - Výukvé prgramy čtení v 1. tř., genetická metda čtení, tvřivé psaní a přemýšlivé čtení (1) - Kurz AJ uknčené jazykvu zkušku A1(1) - Jak se ubránit napadení, prevence (ZŘŠ, 15) - Jazykvé vzdělávání pr PP (6) - Základy vládání PC, e- mail, Internet (5) - Začleňvání dětí s dlišným mateřským jazykem (1) - Práce s chybu v čj (2) - Úvd d EVVO- eklgické minimum pr PP (1) - Dšklvací kurz ZZA (2), zdravtnický kurz ZÚ (2) - Výukvé prgramy čtení v 1. tř., prvuky, HV, čtenářská gramtnst (3) - Metda dbréh staru (2) - Digitální vide (2) - Tvřivá škla matematika činnstně (ZŘŠ, 2) - Jazykvá prpedeutika (2) - Letní škla matematiky metda prf. Hejnéh (ZŘŠ, 2) - Letní škla genetická metda čtení, tvřivé psaní (1) Škla je zapjená d mezinárdníh prjektu Cmenius, ve kterém splupracují žáci i učitelé (vzájemné návštěvy a splupráce) 6

7 4. Údaje žácích Pčty tříd a žáků Pčet tříd Celkvý pčet žáků Pčet žáků na 1 třídu Pčet žáků na učitele 2012/ / / / / / / / stupeň ,11 24,47 16,37 18,9 2. stupeň ,6 24,88 14,47 14 Celkem ,66 24,61 15,58 16,84 Zapsaní d 1. třídy Údaje zápisu d 1. tříd Šklní rk 2012/2013 Šklní rk 2013/2014 Pčet žádstí dklad Nastupí d 1. třídy Zapsaní d 1. třídy Pčet žádstí dklad Nastupí d 1. třídy Vydaná rzhdnutí Rzhdnutí: pčet přijetí k základnímu vzdělávání 121 dkladu pvinné šklní dcházky 20 ddatečném dkladu pvinné šklní dcházky 3 pkračvání v základním vzdělávání 0 prminutí úplaty za pskytvání šklských služeb 11 snížení úplaty za pskytvání šklských služeb 0 přestupu žáka z jiné ZŠ 38 pakvání rčníku 0 přeřazení žáka d vyššíh rčníku 0 pvlení individuálníh vzdělávání 0 zrušení pvlení individuálníh vzdělávání 0 přijetí ke střednímu vzdělávání 0 celkem 193 7

8 5. Výsledky výchvy a vzdělávání pdle cílů stanvených vzdělávacími prgramy Výchvná patření 1. plletí 2. plletí pchvala třídníh učitele pchvala ředitele škly 1 3 jiná cenění 0 1 napmenutí důtka třídníh učitele důtka ředitele škly sníž. známka z chvání Prspěch 1. plletí 2. plletí prspěl s vyznamenáním prspěl neprspěl nehdncen 1 0 Průměrný pčet zameškaných hdin na žáka je 35,12 a nemluvených hdin je 0,35. Žáci přijatí ke vzdělávání na střední škly Typ škly Pčet přijatých žáků % víceleté gymnázium (žáci 5. rčníků) 2 2,5 čtyřleté gymnázium 0 0 umělecká škla 0 0 střední dbrná škla - s maturitu střední dbrné učiliště - s výučním listem

9 6. Údaje prevenci Zpráva výchvnéh pradce škly: Práce se žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami, zajištění speciální péče Na základní škle má přiznanu individuální integraci 9 žáků (autismus, dysfázie, specifická prucha učení těžká frma) - vzdělávání prbíhal na základě individuálníh plánu pd kntrlu pradenskéh pracviště - v případě autisty jsme využívali pedaggicku asistenci v rzsahu 7 vyučvacích hdin týdně (přednstně v hdinách matematiky, anglickéh a českéh jazyka) - využití asistenta střídavě ve vyučvacích hdinách u žáků s integrací Specifické pruchy učení byly diagnstikvány 52 žákům - všichni žáci s tut diagnózu měli mžnst se účastnit dyslektickéh nácviku v rzsahu 1 vyučvací hdiny týdně - pedaggvé pužívali mírnější frmy hdncení za předpkladu, že žák plnil úkly, které svjí nárčnstí dpvídaly stanvené diagnóze Jiný než český mateřský jazyk má 7 žáků (6x mnglština, 1x slvenština) - 4 žáci abslvvali individuální výuku českéh jazyka v rzsahu 1 hdina týdně - statní cizinci již vládají češtinu na pkrčilé úrvni, pedaggvé uplatňvali individuální přístup během výuky i při hdncení Pruchy chvání se vyskytují u 3 žáků - dva v péči dětskéh psychiatra - intenzivní splupráce s rdinu Scikulturní znevýhdnění je u 6 žáků - splupráce s OSPOD Odbrná speciálně pedaggická péče byla zajištěna prstřednictvím SPC Liberec a SPC Turnv. Zpráva metdika prevence: Hdncení Šklníh preventivníh prgramu V průběhu šklníh rku prbíhaly aktivity veducí k plnění šklníh preventivníh prgramu. Pkračvali jsme ve všech pzitivních aktivitách a činnstech škly realizvaných v minulých letech, které se staly běžnu sučástí živta škly a které jsu kladně vnímány ze strany učitelů, žáků, jejich rdičů i statní veřejnstí. Knkrétních témata prevence se prmítla d všech blastí vzdělávacíh prcesu: d vyučvacích předmětů ŠVP - frmu průřezvých témat, zájmvých činnstí, třídnických hdin, exkurzí, besed, interaktivních prgramů a dalších aktivit přádaných mim vyučvání. 9

10 Pdařil se: pr pedaggy zajistit stálu infrmvanst, pdprvat prhlubvání vzdělávání pedaggů, pdprvat všechny mimšklní akce se třídu (výlety, kulturní akce, harmnizační prgramy, zdravné a sprtvní pbyty, pznávací zájezdy ), pr žáky realizvat preventivní strategii v jedntlivých rčnících a předmětech s využitím nvých frem a metd práce, začleňváním preventivních témat d výuky jedntlivých předmětů (průřezvá témata ŠVP, viz ŠVP), pravidelné vedení třídnických hdin (1 hd./týdně) - zaměřené na zvyšvání sciálních kmpetencí žáků, psilvání pzitivních vztahů v klektivu a psilvání důvěry k třídní učitelce/učiteli, vytváření atmsféry phdy a klidu, bez strachu a nejistty, pzitivně pdprvat tvrbu a následné ddržvání pravidel vzájemnéh sužití třídy na začátku šklníh rku byla v každé třídě vytvřena pravidla sužití třídy, jejich plnění byl vyhdncván během rku při třídnických hdinách, pdprvat mimšklní akce se třídu (výlety, návštěvy kulturní akcí, zdravné a sprtvní pbyty, ), pr žáky 1. stupně preventivní prgramy zaměřené na ústní hygienu, rzvíjení znalstí a dvednstí v blasti dpravní výchvy, zdravéh živtníh stylu, zapjit se d prjektu Staň se záchranářem, zajistit v 6. a 7. rčnících prgram Všebecná primární prevence, zaměřený na psilvání sciálních kmpetencí (ve splupráci s lektrkami OS Naše měst témata kmunikace, knflikty, vztahy ve skupině, šikana, emce, manipulace, asertivita, dmítání) realizvat pr 6. a 8. rčníky besedy dspívání (přednášky MP Educatin, s.r..), přednášky bezpečném chvání na internetu, trestní zdpvědnsti, realizvat pr 8. a 9. rčníky besedy zaměřené na prevenci užívání drg, vztazích, lásce, drgách a jiných závislstech, realizvat besedy AIDS a jiných infekčních chrbách (ve splupráci s NsP Česká Lípa), zajistit pr všechny žáky během šklníh rku celu řadu exkurzí, prjekty zaměřené na multikulturní výchvu, prevenci xenfbie, chranu člvěka za mimřádných událstí, zdravý živtní styl, dpravní výchvu, přádat mnh různých šklních sutěží výtvarné, sprtvní, vědmstní, a pdprvat častější splupráci mezi mladšími a staršími splužáky, splečné setkávání v zájmvých útvarech, a při splečných celšklních aktivitách (šklní sprtvní dny, recitační sutěže, šklní akademie, škrpál, MDD, letní tábry). 10

11 pr rdiče zajistit infrmvanst prstřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách, webvých stránkách škly a především prstřednictvím elektrnických žákvských knížek preventivní strategii škly šklním řádu kmpetenci šklníh metdika výměně infrmací a frmě splupráce přádaných aktivitách a prgramech, spravvat sekci na webu škly, ve které rdiče najdu adresář pskytvatelů služeb s hledem na prblematiku zvládání rizikvéh chvání dětí, pkračvat v knání tradičních šklních akcí - 6. splečenský večer škly, 10. turistický pchd škrpál, 26. šklní akademie, besedu Internet, děti a paragrafy, splečně, ve splupráci s pradenskými pracvníky, řešit vyskytující se prblémy, především vztahvé knflikty mezi dětmi a nebezpečí spjené s pužíváním digitálních zařízení a internetu. V průběhu rku jsme řešili něklik vztahvých knfliktů mezi žáky. Všechny byly vyřešeny ve splupráci TU, rdičů a pradenských pracvníků škly. Zaznamenali jsme nárůst prblémů spjených s pužíváním mbilních telefnů a připjení na internet, phybu žáků na sciálních sítí. Na tut situaci jsme reagvali úpravu šklníh řádu. Rdičům jsme zprstředkvali besedu na téma Internet, děti a paragrafy. Bhužel, je stále mnh rdičů, kteří se v tét blasti mál rientují a případná číhající nebezpečí velmi pdceňují. Prevence SPJ byla realizvána celu řadu aktivit, které prbíhaly v průběhu celéh šklníh rku, např.: Zájmvé útvary: viz. bd 2. Organizace vzdělávání a výchvy Besedy, interaktivní prgramy: Beseda dspívání Čas prměn Vztahy, láska, sex, drgy, AIDS AIDS a jiné infekční chrby Než užiješ alkhlu Všebecný preventivní prgram vedený lektry OS Naše měst E- bezpečí Dental alarm Seznam se bezpečně 11

12 Pes, náš přítel Být správným cyklistu Světvý den zdraví Staň se záchranářem Hasík Příběhy bezpráví Prč se (ne)bát dktra? Exkurze Praha - Tutanchamn Burza škl Návštěva Úřadu práce v České Lípě Návštěva Městskéh úřadu v České Lípě Sklárna Nvý Br, SOŠ Mladá Bleslav Ruční výrba vánčních zdb Jablnec nad Nisu Úštěk Pekelské sklepy, Čertvské muzeum Centrum textilníh tisku Česká Lípa Česklipské bark Skalice u CL bra IQ Park Liberec IQ Landia Liberec ČOV CL Praha Peníze neb živt (finanční gramtnst) Praha Průhnice, Trója Zákupy muzeum masek Praha Česká televize, Petřín Geexkurze, Česklipsk Skanzen Zubrnice Říp, Mělník Terezín ZOO Zelčín, Praha, Liberec, Děčín Dksy, Máchův kraj Azylvý dům Jnáš, Česká Lípa Crystalex Nvý Br Btanicus, Lysá nad Labem ZZS CL, HZS CL Lingua shw Praha Mladá Bleslav, Aut Škda Kzákv Celu řadu divadelních představení (Praha, Liberec, Česká Lípa, ve škle) Ostatní aktivity, např. Návštěva bazénu, bruslení Adventní trhy v ambitu Vánční nc ve škle 12

13 Zpívání u vánčníh strmu Besedy v pbčkách městské knihvny Čtení pd lampu ve šklní knihvně Turnaje ve vybíjené, flrbalu Maspust Víkendvé akce turistickéh kružku Prgramy starších dětí pr nižší rčníky (Mikulášská nadílka, sprtvní i zábavné sutěže) Třídní výlety, harmnizační prgramy tříd, škly v přírdě 7. Aktivity a prezentace škly na veřejnsti Výsledky sutěží a přehlídek Žáci se celý rk účastnili těcht sutěží a dsáhli v nich určitých úspěchů: Předmětvé lympiády z Čj, M, Ch, D, Př, Ek, Aj, Nj, Z ve všech se naši žáci účastnili kresních kl, v českém jazyce dknce z 1. místa jeden žák pstupil d kla krajskéh Matematický klkan kategrie Cvrček, Klkánek, Benjamín, Kadet na šklní úrvni Pythagriáda účast v kresním kle Recitační sutěž z smi účastníků v kresním kle se dvě prbjvaly d kla krajskéh Rétrická sutěž Mladý Démsthenes v reginálním kle naše mladší žákyně bsadila 1. míst a starší žákyně 2. míst Znalsti z blasti finanční gramtnsti žáci 9. rčníku vytvřili nejlepší firemní lg a celkvě se umístili na 2. místě v krese Atletická liga škl jak každý rk nejúspěšnější ze všech zúčastněných základních škl Orin Flrbal Cup mladší žáci pstupili až d krajskéh kla Mc Dnald s Cup malá kpaná žáci 4. a 5. tříd pstupili d krajskéh kla Phár rzhlasu mladší žáci získali 3. míst v kresním kle Přesplní běh v krajském kle získali jedntlivci z 2. stupně 1. a 6. míst Vybíjená žáků 1. stupně děvčata z 5. třídy pstupila d krajskéh kla Sutěže flétnvéh subru (Pištec, Česklipská píšťalka) Celšklní prjekty Během rku jsme se také snažili uskutečňvat celšklní prjekty, které pdprvaly splupráci žáků napříč třídami a rčníky, pdprvaly skupinvu práci a psilvaly kmunikační dvednsti. Sledvali jsme cíl spjit bsah učení se živtem. Některé akce pdprvaly i splupráci s rdiči a statními přáteli škly. Evrpský den jazyků 13

14 Vítání rčních bdbí Den Země Den zvířat Den lesů Dny tevřených dveří Špičákvské sprtvní dny E- Twinning Charitativní sbírky (Psí vánce, Adpce na dálku, Adpce pandy červené, Tříkrálvá sbírka, Kytičkvý den) Mje těl, můj hrad 72 hdin Ruku na t! Světvý den první pmci Pznávací zájezd d Drážďan Příběhy bezpráví Dplňkvá činnst Viz přílha Výrční zpráva hspdaření za rk Vlastní prezentace škly, akademie Škla se prezentuje na svých webvých stránkách Zveřejňuje zde základní dkumenty škle i aktuální textvé a brazvé infrmace dění ve škle, např. rzvrhy tříd, přehled suplvání pdle dnů, přehledy vyučujících, zprávy z aktivit jedntlivých tříd, účastí v sutěžích apd. Zárveň stránky umžňují kmunikaci mezi rdiči a učiteli prstřednictvím elektrnické žákvské knížky. Dále žáci pd vedením vyučujících českéh jazyka a výtvarné výchvy vydávají šklní časpis Hrupka, který vychází jak dvuměsíčník. Již pdruhé získal cenění v sutěži Šklní časpis rku: 2. míst v krajském kle, cenění za grafiku titulky a pstup d republikvéh finále. Velká pzrnst je věnvána také prezentaci škly v celstátním, místním a reginálním tisku, za šklní rk byl škle publikván celkem 33 článků. Ty jsu sučasně zveřejňvány na šklní webvé stránce. Každrčně přádaná akademie je dalším způsbem prezentace škly. Dvacet šest rčníků dkazuje sílu tét tradice. V kulturním dmě Crystal se dpledne pr splužáky a večer pr širku veřejnst, zejména tedy pr rdiče, prardiče a další příznivce škly předvedu dětští účinkující pd vedením svých učitelů a vychvatelů s tancem, hru na hudební nástrje, recitací, cizjazyčnými vystupeními. Zařazen je i cenění nejúspěšnější žáků či šklních týmů. Mezi další aktivity škly, které jsu přádány pr širku veřejnst je Pasvání deváťáků. Tedy splečenský večer, na kterém se při příležitsti lučení se s žáky devátých tříd scházejí jejich rdiče a prardiče, učitelé, vychvatelé a další. Také již desetkrát přádaný škrpál jak turistický pchd pr veřejnst je určitě prezentací škly, jejích zaměstnanců a žáků. 14

15 8. Zapjení d prjektů Zapjení d rzvjvých a mezinárdních prjektů Ve šklním rce 2013/2014 byla škla zapjena d prgramu OP LLZ v rámci prjektu Vraťme se na trh práce a buďme nezávislí, kdy byl vytvřen pracvní míst asistenta pedagga. Od září 2013 d srpna 2015 je škla zapjena d mezinárdníh prjektu Partnerství škl Cmenius s názvem Friendly garbage, na který získala prstředky d DZS NAEP. Pdrbnsti financích jsu v přilžené tabulce. Předlžené a šklu realizvané prjekty financvané z cizích zdrjů Škla také získala prstředky d Nadace pr záchranu Jizerských hr na prjekt Šklní lesní učebna. Od Libereckéh kraje byly získány prstředky na prjekt Vlnčasvé aktivity prti kriminalitě mládeže. Pdrbnsti financích jsu v přilžené tabulce. Prjekty Název prjektu Dtační titul Příjemce / partner Získané prstředky Vraťme se na trh práce a buďme nazávislí OP LZZ příjemce ,- Kč Friendly garbage DZS NAEP příjemce 16000,- / ,- Kč Šklní lesní učebna Nadace pr záchranu a bnvu Jizerských hr příjemce 12500,- Kč Vlnčasvé aktivity prti Liberecký kraj kriminalitě mládeže příjemce 19000,- Kč 9. Údaje zapjení škly d dalšíh vzdělávání v rámci celživtníh učení V bdbí škla realizvala prjekt OP VK CEŽIV. Ve šklním rce 2013/2014 prběhl druhý rk pvinné udržitelnsti, připravený mdul abslvval 8 žen dpručených Úřadem práce v České Lípě. 10. Hlavní úkly, splupráce s partnery Realizace hlavních úklů stanvených šklu pr šklní rk Hlavní úkly pr šklní rk 2013/2014 byly strukturvány d devíti částí: vzdělávací činnst, výchvná činnst, persnální činnst, materiálně technické vybavení, kntrlní a infrmační činnst, hdncení žáků a pracvníků škly, sutěže, 15

16 lympiády, reprezentace škly a prezentace škly na veřejnsti, splupráce s rdiči a splupráce se Šklsku radu. Všechny úkly byly zcela či zčásti splněny. Trvale slabým místem při plnění stanvených úklů je nízká mtivace některých žáků k plnění šklních pvinnstí, prblematická splupráce s některými rdiči, becně nedstatečná mtivace pr plnění pvinnstí. V blasti persnální dšl k mírnému zlepšení kvalifikvansti, někteří klegvé však zatím pdmínky dané záknem dsud nesplňují. V blasti materiálně technické dšl k velkému zlepšení, byl dknčen prjekt reknstrukce a zateplení pláště škly, byly praveny schdy v areálu škly. Další učebny byly dvybaveny pčítači a prjekční techniku, všechny učebny v rčníku a dbrné učebny na 2. stupni škly jsu standardně vybaveny PC a prjekcí. Na 1. stupni je v každém rčníku jedna učebna s interaktivní tabulí a jedna s prjekcí. Kntrlní činnst vedení škly prbíhala dle připravenéh plánu, včetně hspitační činnsti. Hdncení žáků byl v suladu s právními předpisy a Šklním řádem, cž byl knstatván i při inspekční činnsti ČŠI. V tmt šklním rce se začala pužívat pr všechny žáky škly elektrnická žákvská knížka. Hdncení pracvníků škly vyplývá z kntrlní činnsti vedení, pr finanční hdncení vyl pstupván dle stanvených kritérií pr výplatu mimřádných dměn. Splupráce se šklsku radu, rdiči, dbrnými rganizacemi, jinými šklami Šklská rada je zřízena dle 167 zákna č. 561/2004 Sb., šklský zákn, v platném znění, pracuje v šestičlenném pčtu, členy jsu Mgr. Šárka Bártvá, Mgr. Iva Bržvá, Jiří Kčandrle, Hana Ludvíkvá, Jiřina Mimrvá a Jarslav Šlta, předsedu je Jiří Kčandrle. ŠR prjednala a schválila Výrční zprávu škly za rk 2012/ 2013 a Výrční zprávu hspdaření za rk 2013; ve šklním rce se sešla k jednání celkem třikrát. Ředitel se účastnil jednání rady, pskytval jí ptřebné infrmace a pdklady. Sdružení rdičů a přátel dětí a škly při ZŠ Špičák I, registrvané na MV ČR pd č. reg.: VSC/1 9295/91-R ze dne , IČO: Občanské sdružení půsbí při škle na bázi dbrvlnéh sdružení, které se šklu těsně splupracuje a prstřednictvím svéh rzpčtu přispívá na činnst škly, zejména na zájmvé a vlnčasvé aktivity žáků škly. Předsedu je pan Jarslav Šlta. V září 2013 se knala pravidelná plenární schůze, která schválila rzpčet na šklní rk 2013/2014. Výbr se sešel čtyřikrát za šklní rk. 11. Další záměry škly, zhdncení, závěr Předpkládaný vývj (dpady demgrafickéh vývje) Demgrafická situace přirzené spádvé blasti škly sídliště Špičák je stabilizvaná, s tendencí trvale mírnéh růstu natality, prt v nejbližším časvém hrizntu bude pčet žáků škly stupat jak na 1. stupni, tak na 2. stupni kly. Zvyšující se pčet žáků umžní lepší využívání prstr škly pr budvání dbrných učeben i různrdé zájmvé a vlnčasvé aktivity p vyučvání. Umžní také stabilizaci pedaggickéh sbru s trendem zvyšvání jeh kvalifikvansti i z hlediska 16

17 předmětvé aprbvansti. Dluhdbým cílem je dplnění prtflia kvalifikvansti pedaggickéh sbru učitele fyziky, tělesné výchvy a anglickéh jazyka. Vzdělávací, výchvné, investiční záměry Pdrbně jsu ppsány v Kncepci rzvje škly na léta a Rzpčtvém výhledu na léta Údaje výsledcích kntrl V průběhu šklníh rku 2013/2014 prběhl na škle pět kntrl, prtkly, inspekční zprávy a zápisy jsu v přílhách výrční zprávy. Česká šklní inspekce Liberecký inspektrát inspekční zpráva ČŠIL-793/13-L Česká šklní inspekce Liberecký inspektrát prtkl kntrle ČŠIL-794/13-L Měst Česká Lípa úsek interníh auditra prtkl kntrle MUCL/131090/2014 Měst Česká Lípa OŠaCR zápis MUCL/141937/2014 Krajský úřad Libereckéh kraje OŠMTS prtkl OŠMTS/37/ Základní údaje hspdaření škly Viz přílha Výrční zpráva hspdaření za rk

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006 Centrum vzdělansti Libereckéh kraje, Liberec, Masarykva 18, příspěvkvá rganizace 460 01 Liberec, Masarykva 18 tel.: 485101872, e-mail: sekretariat@cvlk.rg, www.cvlk.rg Zpráva vzdělávací činnsti Centra

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zřizvatel: Vedení škly: ředitel: zástupkyně: hspdářka: Měst Benátky nad Jizeru Mgr. Radek Dstál Mgr. Alena

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá.

s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá. Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Zpráva byla prjednána ve Šklské radě dne 9. října 2008 s tímt závěrem: Šklská rada s u h l a s í s předlženu zprávu a Výrční zprávu činnsti přijímá. V Lipníku

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Šklní rk 2014/2015 Obsah: Úvd (cíle prgramu, cílvé skupina, zaměření a becné zásady MPP) Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 / 2007 Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2006 / 2007 1. základní škla Příbram, Balbínva 328 261 01 Příbram II d 31.8.2007 Základní škla pd Svatu Hru, Příbram d 1.9.2007 zpracval : Mgr. Petr Rčňák, ředitel

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2013/2014 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj 1 Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Výrční zpráva činnsti škly ve šklním rce 2006/2007 Základní škla Jindřichův Hradec I, Štítnéh 121 tel.: 384361282 e-mail: inf@1zs.jhnet.cz Prjednán na pedaggické radě škly 18. 9. 2007 Výchvně vzdělávací

Více

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 Závěrečná zpráva PES - důchdvá refrma Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 1 Lcal knwledge. Glbal pwer. 1. PES: úkl a principy práce 2. Analýza dnešníh stavu 3. Vybrané suvislsti důchdvé

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: 793 83 Jindřichv tel: 554

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škla EDUCHEM, a. s. 435 13 Mezibří, Okružní 128 (zřizvatel: PhDr. Vlastimil Dležal, Jedličkva 1166, 436 01 Litvínv) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název bru: Zaměření: Stupeň

Více