Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne Předkládá: Mgr. Libr Š m e j d a ředitel škly Jiří Kčandrle předseda ŠR

2 1. Základní údaje škle název škly: Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace sídl škly: 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ právní frma škly: příspěvkvá rganizace IČO: identifikátr právnické sby: zřizvatel škly: Měst Česká Lípa, IČ , kres Česká Lípa ředitel škly: Mgr. Libr Šmejda, statutární zástupce ředitele: Mgr. Šárka Bártvá Šklská rada je zřízena dle 167 zákna č. 561/2004 Sb., (šklský zákn), v platném znění. Má 6 členů. Ve šklním rce 2013/2014 pkračvala ŠR ve své činnsti a ve slžení stejném jak v rce 2012/2013 brala na vědmí infrmace ředitele škly hspdaření škly, persnální bsazení a jiné prvzní záležitsti. datum zařazení d sítě (pslední změna): kapacita škly: ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO kapacita: 1260 žáků ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO kapacita: 215 žáků ŠKOLNÍ KLUB IZO kapacita: 30 žáků 2. Organizace vzdělávání a výchvy Žáci základní škly se d 1. d 9. třídy vzdělávají pdle Šklníh vzdělávacíh prgramu pr základní vzdělávání s názvem Všichni nemhu být nejlepší, ale úspěšný může být každý. Od šklníh rku 2013/14 dšl k jeh úpravám tak, aby se všichni žáci 7. a 8. rč. dle upravenéh RVP pr ZV učili další cizí jazyk. V tmt trendu se bude pkračvat i v buducích letech, takže se žáci d 7. třídy budu učit dva cizí jazyky. V přípravném rčníku prbíhá činnst dle šklníh vzdělávacíh prgramu Jsem člvíček zvídavý i hravý. Ve šklním rce byla půvdně tevřena jedna třída přípravnéh rčníku pr děti ze znevýhdněnéh prstředí. Pr velký zájem a ptřebu byla d tevřena druhá třída. Ve šklní družině a šklním klubu pracují žáci dle šklníh vzdělávacíh prgramu Navlékání králků dvednstí a pznání. Zájmvé útvary: Aranžvání a výtvarné činnsti Keramický kružek Pracvní činnsti 2

3 Flrbal Sprtvní hry Dpravní kružek Turistický kružek Hrupka, Špuntík - žurnalistika Filmvé studi Dramatický kružek Mažretky Cuntry tance Dyslektický nácvik Lgpedická prevence Německý jazyk Anglický jazyk Zdravtní kružek Rzšíření učiva matematiky Pčítačvý kružek Dekvé hry Zábavná čeština Příprava na přijímačky z Čj 3. Rámcvý ppis persnálníh zabezpečení činnsti škly pčet (přepčtení na plně zaměstnané) Věkvá skladba < 30 let let let 51 let - důchdvý věk důchdvý věk celkem celkem 2,54 8,46 25,92 13,93 0,00 50,85 z th ženy 2,54 7,46 22,92 13,93 0,00 46,85 Odbrná způsbilst Pčet (přepčtení na plně zaměstnané) z th bez dbrné kvalifikace 50,58 5,85 3

4 Z th: pčet (přepčtení na plně zaměstnané) z th bez kvalifikace výchvný pradce 2,00 0,00 krdinátr infrmačních a kmunikačních technlgií 1,00 0,00 krdinátr šklníh vzdělávacíh prgramu 0,00 0,00 šklní metdik prevence 2,00 0,00 krdinátr envirnmentální výchvy 1,00 0,00 Pčet pracvníků Pčty pracvníků Fyzické sby Přepčtené sby Učitelé ZŠ 41 40,5 Učitelé MŠ 0 0 Vychvatelky 8 7,25 Ostatní zaměstnanci 17 16,23 Celkem 66 63,98 Během šklníh rku dšl k těmt změnám v persnálním bsazení: nastupily 1 vychvatelka a 1 vychvatelka p MD, 1 učitelka d přípravnéh rčníku, 1 asistentka d přípravnéh rčníku a 1 učitelka, dešly 1 vychvatelka, 1 učitelka z přípravnéh rčníku, 1 učitelka a 1 učitelka d starbníh důchdu. Během srpna pr šklní rk 2014/15 ještě nastupili 1 asistentka pedagga a 3 učitelé. Platvé pdmínky pracvníků Platvé pdmínky pracvníků Rk 2013 Rk 2014 Pčet pedaggických pracvníků 46,94 50,85 Pčet nepedaggických pracvníků 10,81 13,13 Průměrná výše měsíčníh platu pedaggických pracvníků Průměrná výše měsíčníh platu nepedaggických pracvníků Průměrná výše nenárkvých slžek platu pedaggických pracvníků Průměrná výše nenárkvých slžek platu nepedaggických pracvníků DVPP 2013/14 V průběhu šklníh rku jsme se snažili naplnit cíle, které jsme si stanvili v hlavních úklech, využívali jsme aktuálních nabídek a cenvé dstupnsti. Splupracvali jsme především s NIDV, CVLK, OS Splečně k bezpečí, ASUD, AJAK. Také jsme využili nabídky SPSŠ, která v rámci prjektu Vzdělávání učitelů v blasti ICT na Česklipsku nabídla všechna šklení zdarma. Priritu byla šklení pr celu sbrvnu. 4

5 Oblast zlepšení kvalifikační struktury pracvníků škly Vytvřili jsme rganizační pdmínky pr úspěšné studium pedaggických pracvníků, kteří si dplňují kvalifikaci neb se na dplnění připravují (UJEP, UK, 2) vytvřili jsme pr další dbrný rzvj pedaggických pracvníků, Oblast dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků veducích pracvníci škly (ŘŠ a ZŘŠ) abslvvali semináře, šklení: - Krizvé situace ve škle (ZŘŠ) - Zřizvatel- ředitel škly, vzájemný vztah, pstavení, pravmci (ŘŠ, ZŘŠ) - Ggle Aps I. (ZŘŠ) - Zákn PP a pracvně právní prblematika ve šklství (ŘŠ) - Právní dpvědnst PP, ŘŠ a šk. zařízení (ŘŠ) - Systémvá pdpra inkluzivníh vzdělávání (ZŘŠ) - Nvý bčanský zákník ve šklní praxi (ŘŠ) - Změny zákníku práce vyvlané nvám bčanským zákníkem ve šk. praxi (ŘŠ) - Nvý bčanský zákník ve šk. praxi (ŘŠ, ZŘŠ) - Aj pr PP (ZŘŠ) pradenští pracvníci škly (VP, MP) abslvvali semináře, šklení: - Krizvé situace ve škle (MP) - ADHD specifická vývjvá prucha (VP) - Prblémvý žák na ZŠ běžnéh typu (MP) - Třídní kmpas (MP) - Systémvá pdpra inkluzivníh vzdělávání (MP) - Ochrana člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí (MP) statní pedaggičtí pracvníci abslvvali semináře, šklení: - Další rzvj PP v práci s interaktivní tabulí (PP 1. st) - MS Wrd 2010 základní úrveň, pkrčilá úrveň (všichni, dle úrvně svých dvednstí) - MS Excel 2010, základní úrveň, pkrčilá úrveň (všichni, dle úrvně svých dvednstí) - Bezpečnst pčítače a bezpečný internet (všichni) - PwerPint 2010, základní úrveň, pkrčilá úrveň (ŘŠ, ZŘS, 2. st., dle úrvně svých dvednstí) 5

6 - Cmenia Skript (ZŘŠ, 1. st.) - Odměny a tresty ve škle (všichni) - Mderní pjetí hry na zbcvu flétnu (1) - Rzvíjení jazykvých schpnstí tréning jazykvéh uvědmvání, lgpedická prevence (1) - Matematika jinak (ZŘŠ, metda prf. Hejnéh) (3) - Seminář Aj pr PP 1. st. (3) - Využití mderních didaktických pmůcek ve výuce (1) - Vývj české státnsti (1) - Využití médií ve výuce (4) - Metdi práce veducí k matematické gramtnst (1) - Instruktr šklníh lyžvání (1) - Prblémvý žák na ZŠ běžnéh typu (2) - Výukvé prgramy čtení v 1. tř., genetická metda čtení, tvřivé psaní a přemýšlivé čtení (1) - Kurz AJ uknčené jazykvu zkušku A1(1) - Jak se ubránit napadení, prevence (ZŘŠ, 15) - Jazykvé vzdělávání pr PP (6) - Základy vládání PC, e- mail, Internet (5) - Začleňvání dětí s dlišným mateřským jazykem (1) - Práce s chybu v čj (2) - Úvd d EVVO- eklgické minimum pr PP (1) - Dšklvací kurz ZZA (2), zdravtnický kurz ZÚ (2) - Výukvé prgramy čtení v 1. tř., prvuky, HV, čtenářská gramtnst (3) - Metda dbréh staru (2) - Digitální vide (2) - Tvřivá škla matematika činnstně (ZŘŠ, 2) - Jazykvá prpedeutika (2) - Letní škla matematiky metda prf. Hejnéh (ZŘŠ, 2) - Letní škla genetická metda čtení, tvřivé psaní (1) Škla je zapjená d mezinárdníh prjektu Cmenius, ve kterém splupracují žáci i učitelé (vzájemné návštěvy a splupráce) 6

7 4. Údaje žácích Pčty tříd a žáků Pčet tříd Celkvý pčet žáků Pčet žáků na 1 třídu Pčet žáků na učitele 2012/ / / / / / / / stupeň ,11 24,47 16,37 18,9 2. stupeň ,6 24,88 14,47 14 Celkem ,66 24,61 15,58 16,84 Zapsaní d 1. třídy Údaje zápisu d 1. tříd Šklní rk 2012/2013 Šklní rk 2013/2014 Pčet žádstí dklad Nastupí d 1. třídy Zapsaní d 1. třídy Pčet žádstí dklad Nastupí d 1. třídy Vydaná rzhdnutí Rzhdnutí: pčet přijetí k základnímu vzdělávání 121 dkladu pvinné šklní dcházky 20 ddatečném dkladu pvinné šklní dcházky 3 pkračvání v základním vzdělávání 0 prminutí úplaty za pskytvání šklských služeb 11 snížení úplaty za pskytvání šklských služeb 0 přestupu žáka z jiné ZŠ 38 pakvání rčníku 0 přeřazení žáka d vyššíh rčníku 0 pvlení individuálníh vzdělávání 0 zrušení pvlení individuálníh vzdělávání 0 přijetí ke střednímu vzdělávání 0 celkem 193 7

8 5. Výsledky výchvy a vzdělávání pdle cílů stanvených vzdělávacími prgramy Výchvná patření 1. plletí 2. plletí pchvala třídníh učitele pchvala ředitele škly 1 3 jiná cenění 0 1 napmenutí důtka třídníh učitele důtka ředitele škly sníž. známka z chvání Prspěch 1. plletí 2. plletí prspěl s vyznamenáním prspěl neprspěl nehdncen 1 0 Průměrný pčet zameškaných hdin na žáka je 35,12 a nemluvených hdin je 0,35. Žáci přijatí ke vzdělávání na střední škly Typ škly Pčet přijatých žáků % víceleté gymnázium (žáci 5. rčníků) 2 2,5 čtyřleté gymnázium 0 0 umělecká škla 0 0 střední dbrná škla - s maturitu střední dbrné učiliště - s výučním listem

9 6. Údaje prevenci Zpráva výchvnéh pradce škly: Práce se žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami, zajištění speciální péče Na základní škle má přiznanu individuální integraci 9 žáků (autismus, dysfázie, specifická prucha učení těžká frma) - vzdělávání prbíhal na základě individuálníh plánu pd kntrlu pradenskéh pracviště - v případě autisty jsme využívali pedaggicku asistenci v rzsahu 7 vyučvacích hdin týdně (přednstně v hdinách matematiky, anglickéh a českéh jazyka) - využití asistenta střídavě ve vyučvacích hdinách u žáků s integrací Specifické pruchy učení byly diagnstikvány 52 žákům - všichni žáci s tut diagnózu měli mžnst se účastnit dyslektickéh nácviku v rzsahu 1 vyučvací hdiny týdně - pedaggvé pužívali mírnější frmy hdncení za předpkladu, že žák plnil úkly, které svjí nárčnstí dpvídaly stanvené diagnóze Jiný než český mateřský jazyk má 7 žáků (6x mnglština, 1x slvenština) - 4 žáci abslvvali individuální výuku českéh jazyka v rzsahu 1 hdina týdně - statní cizinci již vládají češtinu na pkrčilé úrvni, pedaggvé uplatňvali individuální přístup během výuky i při hdncení Pruchy chvání se vyskytují u 3 žáků - dva v péči dětskéh psychiatra - intenzivní splupráce s rdinu Scikulturní znevýhdnění je u 6 žáků - splupráce s OSPOD Odbrná speciálně pedaggická péče byla zajištěna prstřednictvím SPC Liberec a SPC Turnv. Zpráva metdika prevence: Hdncení Šklníh preventivníh prgramu V průběhu šklníh rku prbíhaly aktivity veducí k plnění šklníh preventivníh prgramu. Pkračvali jsme ve všech pzitivních aktivitách a činnstech škly realizvaných v minulých letech, které se staly běžnu sučástí živta škly a které jsu kladně vnímány ze strany učitelů, žáků, jejich rdičů i statní veřejnstí. Knkrétních témata prevence se prmítla d všech blastí vzdělávacíh prcesu: d vyučvacích předmětů ŠVP - frmu průřezvých témat, zájmvých činnstí, třídnických hdin, exkurzí, besed, interaktivních prgramů a dalších aktivit přádaných mim vyučvání. 9

10 Pdařil se: pr pedaggy zajistit stálu infrmvanst, pdprvat prhlubvání vzdělávání pedaggů, pdprvat všechny mimšklní akce se třídu (výlety, kulturní akce, harmnizační prgramy, zdravné a sprtvní pbyty, pznávací zájezdy ), pr žáky realizvat preventivní strategii v jedntlivých rčnících a předmětech s využitím nvých frem a metd práce, začleňváním preventivních témat d výuky jedntlivých předmětů (průřezvá témata ŠVP, viz ŠVP), pravidelné vedení třídnických hdin (1 hd./týdně) - zaměřené na zvyšvání sciálních kmpetencí žáků, psilvání pzitivních vztahů v klektivu a psilvání důvěry k třídní učitelce/učiteli, vytváření atmsféry phdy a klidu, bez strachu a nejistty, pzitivně pdprvat tvrbu a následné ddržvání pravidel vzájemnéh sužití třídy na začátku šklníh rku byla v každé třídě vytvřena pravidla sužití třídy, jejich plnění byl vyhdncván během rku při třídnických hdinách, pdprvat mimšklní akce se třídu (výlety, návštěvy kulturní akcí, zdravné a sprtvní pbyty, ), pr žáky 1. stupně preventivní prgramy zaměřené na ústní hygienu, rzvíjení znalstí a dvednstí v blasti dpravní výchvy, zdravéh živtníh stylu, zapjit se d prjektu Staň se záchranářem, zajistit v 6. a 7. rčnících prgram Všebecná primární prevence, zaměřený na psilvání sciálních kmpetencí (ve splupráci s lektrkami OS Naše měst témata kmunikace, knflikty, vztahy ve skupině, šikana, emce, manipulace, asertivita, dmítání) realizvat pr 6. a 8. rčníky besedy dspívání (přednášky MP Educatin, s.r..), přednášky bezpečném chvání na internetu, trestní zdpvědnsti, realizvat pr 8. a 9. rčníky besedy zaměřené na prevenci užívání drg, vztazích, lásce, drgách a jiných závislstech, realizvat besedy AIDS a jiných infekčních chrbách (ve splupráci s NsP Česká Lípa), zajistit pr všechny žáky během šklníh rku celu řadu exkurzí, prjekty zaměřené na multikulturní výchvu, prevenci xenfbie, chranu člvěka za mimřádných událstí, zdravý živtní styl, dpravní výchvu, přádat mnh různých šklních sutěží výtvarné, sprtvní, vědmstní, a pdprvat častější splupráci mezi mladšími a staršími splužáky, splečné setkávání v zájmvých útvarech, a při splečných celšklních aktivitách (šklní sprtvní dny, recitační sutěže, šklní akademie, škrpál, MDD, letní tábry). 10

11 pr rdiče zajistit infrmvanst prstřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách, webvých stránkách škly a především prstřednictvím elektrnických žákvských knížek preventivní strategii škly šklním řádu kmpetenci šklníh metdika výměně infrmací a frmě splupráce přádaných aktivitách a prgramech, spravvat sekci na webu škly, ve které rdiče najdu adresář pskytvatelů služeb s hledem na prblematiku zvládání rizikvéh chvání dětí, pkračvat v knání tradičních šklních akcí - 6. splečenský večer škly, 10. turistický pchd škrpál, 26. šklní akademie, besedu Internet, děti a paragrafy, splečně, ve splupráci s pradenskými pracvníky, řešit vyskytující se prblémy, především vztahvé knflikty mezi dětmi a nebezpečí spjené s pužíváním digitálních zařízení a internetu. V průběhu rku jsme řešili něklik vztahvých knfliktů mezi žáky. Všechny byly vyřešeny ve splupráci TU, rdičů a pradenských pracvníků škly. Zaznamenali jsme nárůst prblémů spjených s pužíváním mbilních telefnů a připjení na internet, phybu žáků na sciálních sítí. Na tut situaci jsme reagvali úpravu šklníh řádu. Rdičům jsme zprstředkvali besedu na téma Internet, děti a paragrafy. Bhužel, je stále mnh rdičů, kteří se v tét blasti mál rientují a případná číhající nebezpečí velmi pdceňují. Prevence SPJ byla realizvána celu řadu aktivit, které prbíhaly v průběhu celéh šklníh rku, např.: Zájmvé útvary: viz. bd 2. Organizace vzdělávání a výchvy Besedy, interaktivní prgramy: Beseda dspívání Čas prměn Vztahy, láska, sex, drgy, AIDS AIDS a jiné infekční chrby Než užiješ alkhlu Všebecný preventivní prgram vedený lektry OS Naše měst E- bezpečí Dental alarm Seznam se bezpečně 11

12 Pes, náš přítel Být správným cyklistu Světvý den zdraví Staň se záchranářem Hasík Příběhy bezpráví Prč se (ne)bát dktra? Exkurze Praha - Tutanchamn Burza škl Návštěva Úřadu práce v České Lípě Návštěva Městskéh úřadu v České Lípě Sklárna Nvý Br, SOŠ Mladá Bleslav Ruční výrba vánčních zdb Jablnec nad Nisu Úštěk Pekelské sklepy, Čertvské muzeum Centrum textilníh tisku Česká Lípa Česklipské bark Skalice u CL bra IQ Park Liberec IQ Landia Liberec ČOV CL Praha Peníze neb živt (finanční gramtnst) Praha Průhnice, Trója Zákupy muzeum masek Praha Česká televize, Petřín Geexkurze, Česklipsk Skanzen Zubrnice Říp, Mělník Terezín ZOO Zelčín, Praha, Liberec, Děčín Dksy, Máchův kraj Azylvý dům Jnáš, Česká Lípa Crystalex Nvý Br Btanicus, Lysá nad Labem ZZS CL, HZS CL Lingua shw Praha Mladá Bleslav, Aut Škda Kzákv Celu řadu divadelních představení (Praha, Liberec, Česká Lípa, ve škle) Ostatní aktivity, např. Návštěva bazénu, bruslení Adventní trhy v ambitu Vánční nc ve škle 12

13 Zpívání u vánčníh strmu Besedy v pbčkách městské knihvny Čtení pd lampu ve šklní knihvně Turnaje ve vybíjené, flrbalu Maspust Víkendvé akce turistickéh kružku Prgramy starších dětí pr nižší rčníky (Mikulášská nadílka, sprtvní i zábavné sutěže) Třídní výlety, harmnizační prgramy tříd, škly v přírdě 7. Aktivity a prezentace škly na veřejnsti Výsledky sutěží a přehlídek Žáci se celý rk účastnili těcht sutěží a dsáhli v nich určitých úspěchů: Předmětvé lympiády z Čj, M, Ch, D, Př, Ek, Aj, Nj, Z ve všech se naši žáci účastnili kresních kl, v českém jazyce dknce z 1. místa jeden žák pstupil d kla krajskéh Matematický klkan kategrie Cvrček, Klkánek, Benjamín, Kadet na šklní úrvni Pythagriáda účast v kresním kle Recitační sutěž z smi účastníků v kresním kle se dvě prbjvaly d kla krajskéh Rétrická sutěž Mladý Démsthenes v reginálním kle naše mladší žákyně bsadila 1. míst a starší žákyně 2. míst Znalsti z blasti finanční gramtnsti žáci 9. rčníku vytvřili nejlepší firemní lg a celkvě se umístili na 2. místě v krese Atletická liga škl jak každý rk nejúspěšnější ze všech zúčastněných základních škl Orin Flrbal Cup mladší žáci pstupili až d krajskéh kla Mc Dnald s Cup malá kpaná žáci 4. a 5. tříd pstupili d krajskéh kla Phár rzhlasu mladší žáci získali 3. míst v kresním kle Přesplní běh v krajském kle získali jedntlivci z 2. stupně 1. a 6. míst Vybíjená žáků 1. stupně děvčata z 5. třídy pstupila d krajskéh kla Sutěže flétnvéh subru (Pištec, Česklipská píšťalka) Celšklní prjekty Během rku jsme se také snažili uskutečňvat celšklní prjekty, které pdprvaly splupráci žáků napříč třídami a rčníky, pdprvaly skupinvu práci a psilvaly kmunikační dvednsti. Sledvali jsme cíl spjit bsah učení se živtem. Některé akce pdprvaly i splupráci s rdiči a statními přáteli škly. Evrpský den jazyků 13

14 Vítání rčních bdbí Den Země Den zvířat Den lesů Dny tevřených dveří Špičákvské sprtvní dny E- Twinning Charitativní sbírky (Psí vánce, Adpce na dálku, Adpce pandy červené, Tříkrálvá sbírka, Kytičkvý den) Mje těl, můj hrad 72 hdin Ruku na t! Světvý den první pmci Pznávací zájezd d Drážďan Příběhy bezpráví Dplňkvá činnst Viz přílha Výrční zpráva hspdaření za rk Vlastní prezentace škly, akademie Škla se prezentuje na svých webvých stránkách Zveřejňuje zde základní dkumenty škle i aktuální textvé a brazvé infrmace dění ve škle, např. rzvrhy tříd, přehled suplvání pdle dnů, přehledy vyučujících, zprávy z aktivit jedntlivých tříd, účastí v sutěžích apd. Zárveň stránky umžňují kmunikaci mezi rdiči a učiteli prstřednictvím elektrnické žákvské knížky. Dále žáci pd vedením vyučujících českéh jazyka a výtvarné výchvy vydávají šklní časpis Hrupka, který vychází jak dvuměsíčník. Již pdruhé získal cenění v sutěži Šklní časpis rku: 2. míst v krajském kle, cenění za grafiku titulky a pstup d republikvéh finále. Velká pzrnst je věnvána také prezentaci škly v celstátním, místním a reginálním tisku, za šklní rk byl škle publikván celkem 33 článků. Ty jsu sučasně zveřejňvány na šklní webvé stránce. Každrčně přádaná akademie je dalším způsbem prezentace škly. Dvacet šest rčníků dkazuje sílu tét tradice. V kulturním dmě Crystal se dpledne pr splužáky a večer pr širku veřejnst, zejména tedy pr rdiče, prardiče a další příznivce škly předvedu dětští účinkující pd vedením svých učitelů a vychvatelů s tancem, hru na hudební nástrje, recitací, cizjazyčnými vystupeními. Zařazen je i cenění nejúspěšnější žáků či šklních týmů. Mezi další aktivity škly, které jsu přádány pr širku veřejnst je Pasvání deváťáků. Tedy splečenský večer, na kterém se při příležitsti lučení se s žáky devátých tříd scházejí jejich rdiče a prardiče, učitelé, vychvatelé a další. Také již desetkrát přádaný škrpál jak turistický pchd pr veřejnst je určitě prezentací škly, jejích zaměstnanců a žáků. 14

15 8. Zapjení d prjektů Zapjení d rzvjvých a mezinárdních prjektů Ve šklním rce 2013/2014 byla škla zapjena d prgramu OP LLZ v rámci prjektu Vraťme se na trh práce a buďme nezávislí, kdy byl vytvřen pracvní míst asistenta pedagga. Od září 2013 d srpna 2015 je škla zapjena d mezinárdníh prjektu Partnerství škl Cmenius s názvem Friendly garbage, na který získala prstředky d DZS NAEP. Pdrbnsti financích jsu v přilžené tabulce. Předlžené a šklu realizvané prjekty financvané z cizích zdrjů Škla také získala prstředky d Nadace pr záchranu Jizerských hr na prjekt Šklní lesní učebna. Od Libereckéh kraje byly získány prstředky na prjekt Vlnčasvé aktivity prti kriminalitě mládeže. Pdrbnsti financích jsu v přilžené tabulce. Prjekty Název prjektu Dtační titul Příjemce / partner Získané prstředky Vraťme se na trh práce a buďme nazávislí OP LZZ příjemce ,- Kč Friendly garbage DZS NAEP příjemce 16000,- / ,- Kč Šklní lesní učebna Nadace pr záchranu a bnvu Jizerských hr příjemce 12500,- Kč Vlnčasvé aktivity prti Liberecký kraj kriminalitě mládeže příjemce 19000,- Kč 9. Údaje zapjení škly d dalšíh vzdělávání v rámci celživtníh učení V bdbí škla realizvala prjekt OP VK CEŽIV. Ve šklním rce 2013/2014 prběhl druhý rk pvinné udržitelnsti, připravený mdul abslvval 8 žen dpručených Úřadem práce v České Lípě. 10. Hlavní úkly, splupráce s partnery Realizace hlavních úklů stanvených šklu pr šklní rk Hlavní úkly pr šklní rk 2013/2014 byly strukturvány d devíti částí: vzdělávací činnst, výchvná činnst, persnální činnst, materiálně technické vybavení, kntrlní a infrmační činnst, hdncení žáků a pracvníků škly, sutěže, 15

16 lympiády, reprezentace škly a prezentace škly na veřejnsti, splupráce s rdiči a splupráce se Šklsku radu. Všechny úkly byly zcela či zčásti splněny. Trvale slabým místem při plnění stanvených úklů je nízká mtivace některých žáků k plnění šklních pvinnstí, prblematická splupráce s některými rdiči, becně nedstatečná mtivace pr plnění pvinnstí. V blasti persnální dšl k mírnému zlepšení kvalifikvansti, někteří klegvé však zatím pdmínky dané záknem dsud nesplňují. V blasti materiálně technické dšl k velkému zlepšení, byl dknčen prjekt reknstrukce a zateplení pláště škly, byly praveny schdy v areálu škly. Další učebny byly dvybaveny pčítači a prjekční techniku, všechny učebny v rčníku a dbrné učebny na 2. stupni škly jsu standardně vybaveny PC a prjekcí. Na 1. stupni je v každém rčníku jedna učebna s interaktivní tabulí a jedna s prjekcí. Kntrlní činnst vedení škly prbíhala dle připravenéh plánu, včetně hspitační činnsti. Hdncení žáků byl v suladu s právními předpisy a Šklním řádem, cž byl knstatván i při inspekční činnsti ČŠI. V tmt šklním rce se začala pužívat pr všechny žáky škly elektrnická žákvská knížka. Hdncení pracvníků škly vyplývá z kntrlní činnsti vedení, pr finanční hdncení vyl pstupván dle stanvených kritérií pr výplatu mimřádných dměn. Splupráce se šklsku radu, rdiči, dbrnými rganizacemi, jinými šklami Šklská rada je zřízena dle 167 zákna č. 561/2004 Sb., šklský zákn, v platném znění, pracuje v šestičlenném pčtu, členy jsu Mgr. Šárka Bártvá, Mgr. Iva Bržvá, Jiří Kčandrle, Hana Ludvíkvá, Jiřina Mimrvá a Jarslav Šlta, předsedu je Jiří Kčandrle. ŠR prjednala a schválila Výrční zprávu škly za rk 2012/ 2013 a Výrční zprávu hspdaření za rk 2013; ve šklním rce se sešla k jednání celkem třikrát. Ředitel se účastnil jednání rady, pskytval jí ptřebné infrmace a pdklady. Sdružení rdičů a přátel dětí a škly při ZŠ Špičák I, registrvané na MV ČR pd č. reg.: VSC/1 9295/91-R ze dne , IČO: Občanské sdružení půsbí při škle na bázi dbrvlnéh sdružení, které se šklu těsně splupracuje a prstřednictvím svéh rzpčtu přispívá na činnst škly, zejména na zájmvé a vlnčasvé aktivity žáků škly. Předsedu je pan Jarslav Šlta. V září 2013 se knala pravidelná plenární schůze, která schválila rzpčet na šklní rk 2013/2014. Výbr se sešel čtyřikrát za šklní rk. 11. Další záměry škly, zhdncení, závěr Předpkládaný vývj (dpady demgrafickéh vývje) Demgrafická situace přirzené spádvé blasti škly sídliště Špičák je stabilizvaná, s tendencí trvale mírnéh růstu natality, prt v nejbližším časvém hrizntu bude pčet žáků škly stupat jak na 1. stupni, tak na 2. stupni kly. Zvyšující se pčet žáků umžní lepší využívání prstr škly pr budvání dbrných učeben i různrdé zájmvé a vlnčasvé aktivity p vyučvání. Umžní také stabilizaci pedaggickéh sbru s trendem zvyšvání jeh kvalifikvansti i z hlediska 16

17 předmětvé aprbvansti. Dluhdbým cílem je dplnění prtflia kvalifikvansti pedaggickéh sbru učitele fyziky, tělesné výchvy a anglickéh jazyka. Vzdělávací, výchvné, investiční záměry Pdrbně jsu ppsány v Kncepci rzvje škly na léta a Rzpčtvém výhledu na léta Údaje výsledcích kntrl V průběhu šklníh rku 2013/2014 prběhl na škle pět kntrl, prtkly, inspekční zprávy a zápisy jsu v přílhách výrční zprávy. Česká šklní inspekce Liberecký inspektrát inspekční zpráva ČŠIL-793/13-L Česká šklní inspekce Liberecký inspektrát prtkl kntrle ČŠIL-794/13-L Měst Česká Lípa úsek interníh auditra prtkl kntrle MUCL/131090/2014 Měst Česká Lípa OŠaCR zápis MUCL/141937/2014 Krajský úřad Libereckéh kraje OŠMTS prtkl OŠMTS/37/ Základní údaje hspdaření škly Viz přílha Výrční zpráva hspdaření za rk

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471 Základní škla, Benátky nad Jizeru, Husv náměstí 55, kres Mladá Bleslav, 29471 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za šklní rk 2006/2007 www.1-zsbenatky.cz tel: 326 316 319 4.6.2012 zsbenatky@vlny.cz Zřizvatel: Měst

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2016/2017 Prjednala a schválila Šklská rada dne 24. 10. 2017 Předkládá:

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany Dbrý den, vážení rdiče! Předkládáme vyhdncení Dtazníku spkjensti. Máme z výsledku dbrý pcit. Odpvědi, které nesplňvaly naše představy, jsme splečně knzultvali na lednvém setkání rdičů. A když byla vyská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANYR MLÁDEŽNÍKŮ 1115, OKYCANY 337 01 ROKYCANYR telefn, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gass-r.cz d_rancva@gass-r.cz Výrční zpráva za šklní rk 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709,

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709, Minimální preventivní prgram sciálně patlgických jevů Šklní rk 2018 2019 SŠ Trhvé Sviny, Šklní 709, 374 19 1. Práce pedaggickéh sbru a vedení škly Sučasné slžení pedaggickéh klektivu funguje bez větších

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014 Základní škla Tlučná, kres Plzeň sever, Šklní 838, Tlučná 330 26 Minimální preventivní prgram základní škly šklní rk 2013/2014 Tlučná 10. 9. 2013 Úvdní charakteristika Základní škla v Tlučné je menší venkvská

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na prblematiku PAS a syndrm ADHD Akreditace MŠMT -č. j. 31094/2016-1- 921 I/2.3 Vzdělávání pedaggických pracvníků MŠ (v rámci OP VVV) Kurz je zaměřen na prhlubení kmpetencí

Více

Koncepce rozvoje školy v letech

Koncepce rozvoje školy v letech Kncepce rzvje škly v letech 2017-2019 Základní škla Václava Havla, příspěvkvá rganizace, Revluční 682, Kralupy nad Vltavu Škle chci dát především nvý impuls, více nás infrmvat veřejnst a zapjit rdiče d

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium Kritéria přijímacíh řízení pr šklní rk 2017/2018 čtyřleté studium - br 79-41-K/41 Gymnázium 1) Vyhlášení prvníh kla přijímacíh řízení d prvníh rčníku vzdělávání ve střední škle d bru vzdělání 79 41 K/41

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019 Střední průmyslvá škla, Obchdní akademie a Jazykvá škla s právem státní jazykvé zkušky Frýdek- Místek, příspěvkvá rganizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211 skla@spsafm.cz

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem Krajský úřad Ústeckéh kraje Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým krajem Pdmínky sutěže Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2014/2015 ZŠ Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace 24. 8. 2015 1.1. Základní daje škle Název škly Základní škla Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

1 Úvod Plán realizace Dlouhodobého záměru UHK pro rok

1 Úvod Plán realizace Dlouhodobého záměru UHK pro rok 1 Úvd... 4 2 Plán realizace Dluhdbéh záměru UHK pr rk 2018... 6 2.1.1 Invace studijních prgramů (P1/DC1) pdle pžadavků praxe, pr zvýšení kvality, splupráce s dběratelsku sféru, prstupnsti prgramů atd....

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Přadvé čísl: 21 1. Název vzdělávacíh prgramu: Jak se měří svět na ZŠ 2. Obsah - pdrbný

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten Akční plán Jedntlivé pririty a patření akčníh plánu vycházejí z ptřeb zjištěných v řešeném území na základě prvedených analýz (dtazníkvé šetření MŠMT, rzhvry na šklách), strategických a kncepčních dkumentů

Více

VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace Ruská 355/7, Mariánské Lázně

VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace Ruská 355/7, Mariánské Lázně VÍTEJTE!!! Gymnázium a bchdní akademie Mariánské Lázně, příspěvkvá rganizace Ruská 355/7, 353 01 Mariánské Lázně Vedení škly Ředitel škly Mgr. Milslav Pelc ZŘ Mgr. Klára Tesařvá - rzvrh (suplvání) - dálkvý

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne Aktualizace dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé, umělecké a další tvůrčí činnsti Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackéh v Olmuci na bdbí 2012 Prjednán VR FTK UP Olmuc dne 12. 12.

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Didaktický test. Didaktický test

Didaktický test. Didaktický test Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2013/14 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

ve školním roce 2017/18

ve školním roce 2017/18 Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2017/18 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pr reginální rzvj České republiky Setkání zpracvatelů MAP Olmuckéh kraje 28. 11. 2016 Ing. Dana Hutervá Rle Centra v IROP Centrum je státní příspěvkvá rganizace zřízená Záknem č. 248/2000

Více

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006 Centrum vzdělansti Libereckéh kraje, Liberec, Masarykva 18, příspěvkvá rganizace 460 01 Liberec, Masarykva 18 tel.: 485101872, e-mail: sekretariat@cvlk.rg, www.cvlk.rg Zpráva vzdělávací činnsti Centra

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Přadvé čísl: 23/11 Zastupitelstv města Přerva Přerv 17.4.2014 Předlha pr 23. jednání Zastupitelstva města Přerva, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracvatel: Mgr. DUŠAN HLUZÍN, náměstek

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr rzvj sciálních a bčanských kmpetencí

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Editorial. Mgr. Klára Machová ředitelka školy

Editorial. Mgr. Klára Machová ředitelka školy Editrial Vážení čtenáři, tevíráte výrční zprávu naší základní škly za uplynulý šklní rk 2014/2015. Krmě základních infrmací škle Vás seznámíme s pestru paletu našich aktivit zahrnující výsledky vzdělávání

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 Občanské sdružení Míst jednání Waldrfské sdružení Ostrava (WSO) ZŠ Waldrfská Ostrava (ZŠWO) Datum jednání 20.10. 2011, 16.00 18:00 Předmět jednání Valná hrmada 1. AGENDA VALNÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2009/2010 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO - 467 479 66 TEL. : +420 485 106 143 IZO - 000 082 252 TEL./FAX : +420 485 105 120

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p MATEŘSÉ CENTRUM RÁOSNÍČE,.s. r r p t s í M u n i d PŘEDSTAVENÍ Jsem neziskvá rganizace bčanské sdružení Držitelé cenění Splečnst přátelská rdině Prvz mateřskéh centra jsme zahájili 2.1.2008 Výknný tým

Více

Seminář k přípravě projektů OP VK

Seminář k přípravě projektů OP VK Seminář k přípravě prjektů OP VK VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Strukturální fndy EU (ESF) prstředky EU v gesci nárdních rgánů MŠMT (individuální prjekty) resp. Kraje (glbální granty), 2007-2013 Rzvj

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Zprávu předkládá: Semily 30. 10. 2012 Mgr. Věra Prvazníkvá ředitelka PPP Semily Stránka 1 z 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

Krajský úřad Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovarského kraje Krajský úřad Karlvarskéh kraje PRAKTICKÝ POSTUP ZAVEDENÍ GDPR ve šklách a šklských zařízení Jaký přístup zvlil Karlvarský kraj Jaká je pdpra zřizvatele šklám Jak prbíhá vstupní analýza? NAVRHOVANÝ POSTUP

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Jistebník 315, 742 82 Jistebník Směrnice pskytvání pradenských služeb ve škle Č. j.

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více