Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne Předkládá: Mgr. Libr Š m e j d a ředitel škly Jiří Kčandrle předseda ŠR

2 1. Základní údaje škle název škly: Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace sídl škly: 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ právní frma škly: příspěvkvá rganizace IČO: identifikátr právnické sby: zřizvatel škly: Měst Česká Lípa, IČ , kres Česká Lípa ředitel škly: Mgr. Libr Šmejda, statutární zástupce ředitele: Mgr. Šárka Bártvá Šklská rada je zřízena dle 167 zákna č. 561/2004 Sb., (šklský zákn), v platném znění. Má 6 členů. Ve šklním rce 2013/2014 pkračvala ŠR ve své činnsti a ve slžení stejném jak v rce 2012/2013 brala na vědmí infrmace ředitele škly hspdaření škly, persnální bsazení a jiné prvzní záležitsti. datum zařazení d sítě (pslední změna): kapacita škly: ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO kapacita: 1260 žáků ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO kapacita: 215 žáků ŠKOLNÍ KLUB IZO kapacita: 30 žáků 2. Organizace vzdělávání a výchvy Žáci základní škly se d 1. d 9. třídy vzdělávají pdle Šklníh vzdělávacíh prgramu pr základní vzdělávání s názvem Všichni nemhu být nejlepší, ale úspěšný může být každý. Od šklníh rku 2013/14 dšl k jeh úpravám tak, aby se všichni žáci 7. a 8. rč. dle upravenéh RVP pr ZV učili další cizí jazyk. V tmt trendu se bude pkračvat i v buducích letech, takže se žáci d 7. třídy budu učit dva cizí jazyky. V přípravném rčníku prbíhá činnst dle šklníh vzdělávacíh prgramu Jsem člvíček zvídavý i hravý. Ve šklním rce byla půvdně tevřena jedna třída přípravnéh rčníku pr děti ze znevýhdněnéh prstředí. Pr velký zájem a ptřebu byla d tevřena druhá třída. Ve šklní družině a šklním klubu pracují žáci dle šklníh vzdělávacíh prgramu Navlékání králků dvednstí a pznání. Zájmvé útvary: Aranžvání a výtvarné činnsti Keramický kružek Pracvní činnsti 2

3 Flrbal Sprtvní hry Dpravní kružek Turistický kružek Hrupka, Špuntík - žurnalistika Filmvé studi Dramatický kružek Mažretky Cuntry tance Dyslektický nácvik Lgpedická prevence Německý jazyk Anglický jazyk Zdravtní kružek Rzšíření učiva matematiky Pčítačvý kružek Dekvé hry Zábavná čeština Příprava na přijímačky z Čj 3. Rámcvý ppis persnálníh zabezpečení činnsti škly pčet (přepčtení na plně zaměstnané) Věkvá skladba < 30 let let let 51 let - důchdvý věk důchdvý věk celkem celkem 2,54 8,46 25,92 13,93 0,00 50,85 z th ženy 2,54 7,46 22,92 13,93 0,00 46,85 Odbrná způsbilst Pčet (přepčtení na plně zaměstnané) z th bez dbrné kvalifikace 50,58 5,85 3

4 Z th: pčet (přepčtení na plně zaměstnané) z th bez kvalifikace výchvný pradce 2,00 0,00 krdinátr infrmačních a kmunikačních technlgií 1,00 0,00 krdinátr šklníh vzdělávacíh prgramu 0,00 0,00 šklní metdik prevence 2,00 0,00 krdinátr envirnmentální výchvy 1,00 0,00 Pčet pracvníků Pčty pracvníků Fyzické sby Přepčtené sby Učitelé ZŠ 41 40,5 Učitelé MŠ 0 0 Vychvatelky 8 7,25 Ostatní zaměstnanci 17 16,23 Celkem 66 63,98 Během šklníh rku dšl k těmt změnám v persnálním bsazení: nastupily 1 vychvatelka a 1 vychvatelka p MD, 1 učitelka d přípravnéh rčníku, 1 asistentka d přípravnéh rčníku a 1 učitelka, dešly 1 vychvatelka, 1 učitelka z přípravnéh rčníku, 1 učitelka a 1 učitelka d starbníh důchdu. Během srpna pr šklní rk 2014/15 ještě nastupili 1 asistentka pedagga a 3 učitelé. Platvé pdmínky pracvníků Platvé pdmínky pracvníků Rk 2013 Rk 2014 Pčet pedaggických pracvníků 46,94 50,85 Pčet nepedaggických pracvníků 10,81 13,13 Průměrná výše měsíčníh platu pedaggických pracvníků Průměrná výše měsíčníh platu nepedaggických pracvníků Průměrná výše nenárkvých slžek platu pedaggických pracvníků Průměrná výše nenárkvých slžek platu nepedaggických pracvníků DVPP 2013/14 V průběhu šklníh rku jsme se snažili naplnit cíle, které jsme si stanvili v hlavních úklech, využívali jsme aktuálních nabídek a cenvé dstupnsti. Splupracvali jsme především s NIDV, CVLK, OS Splečně k bezpečí, ASUD, AJAK. Také jsme využili nabídky SPSŠ, která v rámci prjektu Vzdělávání učitelů v blasti ICT na Česklipsku nabídla všechna šklení zdarma. Priritu byla šklení pr celu sbrvnu. 4

5 Oblast zlepšení kvalifikační struktury pracvníků škly Vytvřili jsme rganizační pdmínky pr úspěšné studium pedaggických pracvníků, kteří si dplňují kvalifikaci neb se na dplnění připravují (UJEP, UK, 2) vytvřili jsme pr další dbrný rzvj pedaggických pracvníků, Oblast dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků veducích pracvníci škly (ŘŠ a ZŘŠ) abslvvali semináře, šklení: - Krizvé situace ve škle (ZŘŠ) - Zřizvatel- ředitel škly, vzájemný vztah, pstavení, pravmci (ŘŠ, ZŘŠ) - Ggle Aps I. (ZŘŠ) - Zákn PP a pracvně právní prblematika ve šklství (ŘŠ) - Právní dpvědnst PP, ŘŠ a šk. zařízení (ŘŠ) - Systémvá pdpra inkluzivníh vzdělávání (ZŘŠ) - Nvý bčanský zákník ve šklní praxi (ŘŠ) - Změny zákníku práce vyvlané nvám bčanským zákníkem ve šk. praxi (ŘŠ) - Nvý bčanský zákník ve šk. praxi (ŘŠ, ZŘŠ) - Aj pr PP (ZŘŠ) pradenští pracvníci škly (VP, MP) abslvvali semináře, šklení: - Krizvé situace ve škle (MP) - ADHD specifická vývjvá prucha (VP) - Prblémvý žák na ZŠ běžnéh typu (MP) - Třídní kmpas (MP) - Systémvá pdpra inkluzivníh vzdělávání (MP) - Ochrana člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí (MP) statní pedaggičtí pracvníci abslvvali semináře, šklení: - Další rzvj PP v práci s interaktivní tabulí (PP 1. st) - MS Wrd 2010 základní úrveň, pkrčilá úrveň (všichni, dle úrvně svých dvednstí) - MS Excel 2010, základní úrveň, pkrčilá úrveň (všichni, dle úrvně svých dvednstí) - Bezpečnst pčítače a bezpečný internet (všichni) - PwerPint 2010, základní úrveň, pkrčilá úrveň (ŘŠ, ZŘS, 2. st., dle úrvně svých dvednstí) 5

6 - Cmenia Skript (ZŘŠ, 1. st.) - Odměny a tresty ve škle (všichni) - Mderní pjetí hry na zbcvu flétnu (1) - Rzvíjení jazykvých schpnstí tréning jazykvéh uvědmvání, lgpedická prevence (1) - Matematika jinak (ZŘŠ, metda prf. Hejnéh) (3) - Seminář Aj pr PP 1. st. (3) - Využití mderních didaktických pmůcek ve výuce (1) - Vývj české státnsti (1) - Využití médií ve výuce (4) - Metdi práce veducí k matematické gramtnst (1) - Instruktr šklníh lyžvání (1) - Prblémvý žák na ZŠ běžnéh typu (2) - Výukvé prgramy čtení v 1. tř., genetická metda čtení, tvřivé psaní a přemýšlivé čtení (1) - Kurz AJ uknčené jazykvu zkušku A1(1) - Jak se ubránit napadení, prevence (ZŘŠ, 15) - Jazykvé vzdělávání pr PP (6) - Základy vládání PC, e- mail, Internet (5) - Začleňvání dětí s dlišným mateřským jazykem (1) - Práce s chybu v čj (2) - Úvd d EVVO- eklgické minimum pr PP (1) - Dšklvací kurz ZZA (2), zdravtnický kurz ZÚ (2) - Výukvé prgramy čtení v 1. tř., prvuky, HV, čtenářská gramtnst (3) - Metda dbréh staru (2) - Digitální vide (2) - Tvřivá škla matematika činnstně (ZŘŠ, 2) - Jazykvá prpedeutika (2) - Letní škla matematiky metda prf. Hejnéh (ZŘŠ, 2) - Letní škla genetická metda čtení, tvřivé psaní (1) Škla je zapjená d mezinárdníh prjektu Cmenius, ve kterém splupracují žáci i učitelé (vzájemné návštěvy a splupráce) 6

7 4. Údaje žácích Pčty tříd a žáků Pčet tříd Celkvý pčet žáků Pčet žáků na 1 třídu Pčet žáků na učitele 2012/ / / / / / / / stupeň ,11 24,47 16,37 18,9 2. stupeň ,6 24,88 14,47 14 Celkem ,66 24,61 15,58 16,84 Zapsaní d 1. třídy Údaje zápisu d 1. tříd Šklní rk 2012/2013 Šklní rk 2013/2014 Pčet žádstí dklad Nastupí d 1. třídy Zapsaní d 1. třídy Pčet žádstí dklad Nastupí d 1. třídy Vydaná rzhdnutí Rzhdnutí: pčet přijetí k základnímu vzdělávání 121 dkladu pvinné šklní dcházky 20 ddatečném dkladu pvinné šklní dcházky 3 pkračvání v základním vzdělávání 0 prminutí úplaty za pskytvání šklských služeb 11 snížení úplaty za pskytvání šklských služeb 0 přestupu žáka z jiné ZŠ 38 pakvání rčníku 0 přeřazení žáka d vyššíh rčníku 0 pvlení individuálníh vzdělávání 0 zrušení pvlení individuálníh vzdělávání 0 přijetí ke střednímu vzdělávání 0 celkem 193 7

8 5. Výsledky výchvy a vzdělávání pdle cílů stanvených vzdělávacími prgramy Výchvná patření 1. plletí 2. plletí pchvala třídníh učitele pchvala ředitele škly 1 3 jiná cenění 0 1 napmenutí důtka třídníh učitele důtka ředitele škly sníž. známka z chvání Prspěch 1. plletí 2. plletí prspěl s vyznamenáním prspěl neprspěl nehdncen 1 0 Průměrný pčet zameškaných hdin na žáka je 35,12 a nemluvených hdin je 0,35. Žáci přijatí ke vzdělávání na střední škly Typ škly Pčet přijatých žáků % víceleté gymnázium (žáci 5. rčníků) 2 2,5 čtyřleté gymnázium 0 0 umělecká škla 0 0 střední dbrná škla - s maturitu střední dbrné učiliště - s výučním listem

9 6. Údaje prevenci Zpráva výchvnéh pradce škly: Práce se žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami, zajištění speciální péče Na základní škle má přiznanu individuální integraci 9 žáků (autismus, dysfázie, specifická prucha učení těžká frma) - vzdělávání prbíhal na základě individuálníh plánu pd kntrlu pradenskéh pracviště - v případě autisty jsme využívali pedaggicku asistenci v rzsahu 7 vyučvacích hdin týdně (přednstně v hdinách matematiky, anglickéh a českéh jazyka) - využití asistenta střídavě ve vyučvacích hdinách u žáků s integrací Specifické pruchy učení byly diagnstikvány 52 žákům - všichni žáci s tut diagnózu měli mžnst se účastnit dyslektickéh nácviku v rzsahu 1 vyučvací hdiny týdně - pedaggvé pužívali mírnější frmy hdncení za předpkladu, že žák plnil úkly, které svjí nárčnstí dpvídaly stanvené diagnóze Jiný než český mateřský jazyk má 7 žáků (6x mnglština, 1x slvenština) - 4 žáci abslvvali individuální výuku českéh jazyka v rzsahu 1 hdina týdně - statní cizinci již vládají češtinu na pkrčilé úrvni, pedaggvé uplatňvali individuální přístup během výuky i při hdncení Pruchy chvání se vyskytují u 3 žáků - dva v péči dětskéh psychiatra - intenzivní splupráce s rdinu Scikulturní znevýhdnění je u 6 žáků - splupráce s OSPOD Odbrná speciálně pedaggická péče byla zajištěna prstřednictvím SPC Liberec a SPC Turnv. Zpráva metdika prevence: Hdncení Šklníh preventivníh prgramu V průběhu šklníh rku prbíhaly aktivity veducí k plnění šklníh preventivníh prgramu. Pkračvali jsme ve všech pzitivních aktivitách a činnstech škly realizvaných v minulých letech, které se staly běžnu sučástí živta škly a které jsu kladně vnímány ze strany učitelů, žáků, jejich rdičů i statní veřejnstí. Knkrétních témata prevence se prmítla d všech blastí vzdělávacíh prcesu: d vyučvacích předmětů ŠVP - frmu průřezvých témat, zájmvých činnstí, třídnických hdin, exkurzí, besed, interaktivních prgramů a dalších aktivit přádaných mim vyučvání. 9

10 Pdařil se: pr pedaggy zajistit stálu infrmvanst, pdprvat prhlubvání vzdělávání pedaggů, pdprvat všechny mimšklní akce se třídu (výlety, kulturní akce, harmnizační prgramy, zdravné a sprtvní pbyty, pznávací zájezdy ), pr žáky realizvat preventivní strategii v jedntlivých rčnících a předmětech s využitím nvých frem a metd práce, začleňváním preventivních témat d výuky jedntlivých předmětů (průřezvá témata ŠVP, viz ŠVP), pravidelné vedení třídnických hdin (1 hd./týdně) - zaměřené na zvyšvání sciálních kmpetencí žáků, psilvání pzitivních vztahů v klektivu a psilvání důvěry k třídní učitelce/učiteli, vytváření atmsféry phdy a klidu, bez strachu a nejistty, pzitivně pdprvat tvrbu a následné ddržvání pravidel vzájemnéh sužití třídy na začátku šklníh rku byla v každé třídě vytvřena pravidla sužití třídy, jejich plnění byl vyhdncván během rku při třídnických hdinách, pdprvat mimšklní akce se třídu (výlety, návštěvy kulturní akcí, zdravné a sprtvní pbyty, ), pr žáky 1. stupně preventivní prgramy zaměřené na ústní hygienu, rzvíjení znalstí a dvednstí v blasti dpravní výchvy, zdravéh živtníh stylu, zapjit se d prjektu Staň se záchranářem, zajistit v 6. a 7. rčnících prgram Všebecná primární prevence, zaměřený na psilvání sciálních kmpetencí (ve splupráci s lektrkami OS Naše měst témata kmunikace, knflikty, vztahy ve skupině, šikana, emce, manipulace, asertivita, dmítání) realizvat pr 6. a 8. rčníky besedy dspívání (přednášky MP Educatin, s.r..), přednášky bezpečném chvání na internetu, trestní zdpvědnsti, realizvat pr 8. a 9. rčníky besedy zaměřené na prevenci užívání drg, vztazích, lásce, drgách a jiných závislstech, realizvat besedy AIDS a jiných infekčních chrbách (ve splupráci s NsP Česká Lípa), zajistit pr všechny žáky během šklníh rku celu řadu exkurzí, prjekty zaměřené na multikulturní výchvu, prevenci xenfbie, chranu člvěka za mimřádných událstí, zdravý živtní styl, dpravní výchvu, přádat mnh různých šklních sutěží výtvarné, sprtvní, vědmstní, a pdprvat častější splupráci mezi mladšími a staršími splužáky, splečné setkávání v zájmvých útvarech, a při splečných celšklních aktivitách (šklní sprtvní dny, recitační sutěže, šklní akademie, škrpál, MDD, letní tábry). 10

11 pr rdiče zajistit infrmvanst prstřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách, webvých stránkách škly a především prstřednictvím elektrnických žákvských knížek preventivní strategii škly šklním řádu kmpetenci šklníh metdika výměně infrmací a frmě splupráce přádaných aktivitách a prgramech, spravvat sekci na webu škly, ve které rdiče najdu adresář pskytvatelů služeb s hledem na prblematiku zvládání rizikvéh chvání dětí, pkračvat v knání tradičních šklních akcí - 6. splečenský večer škly, 10. turistický pchd škrpál, 26. šklní akademie, besedu Internet, děti a paragrafy, splečně, ve splupráci s pradenskými pracvníky, řešit vyskytující se prblémy, především vztahvé knflikty mezi dětmi a nebezpečí spjené s pužíváním digitálních zařízení a internetu. V průběhu rku jsme řešili něklik vztahvých knfliktů mezi žáky. Všechny byly vyřešeny ve splupráci TU, rdičů a pradenských pracvníků škly. Zaznamenali jsme nárůst prblémů spjených s pužíváním mbilních telefnů a připjení na internet, phybu žáků na sciálních sítí. Na tut situaci jsme reagvali úpravu šklníh řádu. Rdičům jsme zprstředkvali besedu na téma Internet, děti a paragrafy. Bhužel, je stále mnh rdičů, kteří se v tét blasti mál rientují a případná číhající nebezpečí velmi pdceňují. Prevence SPJ byla realizvána celu řadu aktivit, které prbíhaly v průběhu celéh šklníh rku, např.: Zájmvé útvary: viz. bd 2. Organizace vzdělávání a výchvy Besedy, interaktivní prgramy: Beseda dspívání Čas prměn Vztahy, láska, sex, drgy, AIDS AIDS a jiné infekční chrby Než užiješ alkhlu Všebecný preventivní prgram vedený lektry OS Naše měst E- bezpečí Dental alarm Seznam se bezpečně 11

12 Pes, náš přítel Být správným cyklistu Světvý den zdraví Staň se záchranářem Hasík Příběhy bezpráví Prč se (ne)bát dktra? Exkurze Praha - Tutanchamn Burza škl Návštěva Úřadu práce v České Lípě Návštěva Městskéh úřadu v České Lípě Sklárna Nvý Br, SOŠ Mladá Bleslav Ruční výrba vánčních zdb Jablnec nad Nisu Úštěk Pekelské sklepy, Čertvské muzeum Centrum textilníh tisku Česká Lípa Česklipské bark Skalice u CL bra IQ Park Liberec IQ Landia Liberec ČOV CL Praha Peníze neb živt (finanční gramtnst) Praha Průhnice, Trója Zákupy muzeum masek Praha Česká televize, Petřín Geexkurze, Česklipsk Skanzen Zubrnice Říp, Mělník Terezín ZOO Zelčín, Praha, Liberec, Děčín Dksy, Máchův kraj Azylvý dům Jnáš, Česká Lípa Crystalex Nvý Br Btanicus, Lysá nad Labem ZZS CL, HZS CL Lingua shw Praha Mladá Bleslav, Aut Škda Kzákv Celu řadu divadelních představení (Praha, Liberec, Česká Lípa, ve škle) Ostatní aktivity, např. Návštěva bazénu, bruslení Adventní trhy v ambitu Vánční nc ve škle 12

13 Zpívání u vánčníh strmu Besedy v pbčkách městské knihvny Čtení pd lampu ve šklní knihvně Turnaje ve vybíjené, flrbalu Maspust Víkendvé akce turistickéh kružku Prgramy starších dětí pr nižší rčníky (Mikulášská nadílka, sprtvní i zábavné sutěže) Třídní výlety, harmnizační prgramy tříd, škly v přírdě 7. Aktivity a prezentace škly na veřejnsti Výsledky sutěží a přehlídek Žáci se celý rk účastnili těcht sutěží a dsáhli v nich určitých úspěchů: Předmětvé lympiády z Čj, M, Ch, D, Př, Ek, Aj, Nj, Z ve všech se naši žáci účastnili kresních kl, v českém jazyce dknce z 1. místa jeden žák pstupil d kla krajskéh Matematický klkan kategrie Cvrček, Klkánek, Benjamín, Kadet na šklní úrvni Pythagriáda účast v kresním kle Recitační sutěž z smi účastníků v kresním kle se dvě prbjvaly d kla krajskéh Rétrická sutěž Mladý Démsthenes v reginálním kle naše mladší žákyně bsadila 1. míst a starší žákyně 2. míst Znalsti z blasti finanční gramtnsti žáci 9. rčníku vytvřili nejlepší firemní lg a celkvě se umístili na 2. místě v krese Atletická liga škl jak každý rk nejúspěšnější ze všech zúčastněných základních škl Orin Flrbal Cup mladší žáci pstupili až d krajskéh kla Mc Dnald s Cup malá kpaná žáci 4. a 5. tříd pstupili d krajskéh kla Phár rzhlasu mladší žáci získali 3. míst v kresním kle Přesplní běh v krajském kle získali jedntlivci z 2. stupně 1. a 6. míst Vybíjená žáků 1. stupně děvčata z 5. třídy pstupila d krajskéh kla Sutěže flétnvéh subru (Pištec, Česklipská píšťalka) Celšklní prjekty Během rku jsme se také snažili uskutečňvat celšklní prjekty, které pdprvaly splupráci žáků napříč třídami a rčníky, pdprvaly skupinvu práci a psilvaly kmunikační dvednsti. Sledvali jsme cíl spjit bsah učení se živtem. Některé akce pdprvaly i splupráci s rdiči a statními přáteli škly. Evrpský den jazyků 13

14 Vítání rčních bdbí Den Země Den zvířat Den lesů Dny tevřených dveří Špičákvské sprtvní dny E- Twinning Charitativní sbírky (Psí vánce, Adpce na dálku, Adpce pandy červené, Tříkrálvá sbírka, Kytičkvý den) Mje těl, můj hrad 72 hdin Ruku na t! Světvý den první pmci Pznávací zájezd d Drážďan Příběhy bezpráví Dplňkvá činnst Viz přílha Výrční zpráva hspdaření za rk Vlastní prezentace škly, akademie Škla se prezentuje na svých webvých stránkách Zveřejňuje zde základní dkumenty škle i aktuální textvé a brazvé infrmace dění ve škle, např. rzvrhy tříd, přehled suplvání pdle dnů, přehledy vyučujících, zprávy z aktivit jedntlivých tříd, účastí v sutěžích apd. Zárveň stránky umžňují kmunikaci mezi rdiči a učiteli prstřednictvím elektrnické žákvské knížky. Dále žáci pd vedením vyučujících českéh jazyka a výtvarné výchvy vydávají šklní časpis Hrupka, který vychází jak dvuměsíčník. Již pdruhé získal cenění v sutěži Šklní časpis rku: 2. míst v krajském kle, cenění za grafiku titulky a pstup d republikvéh finále. Velká pzrnst je věnvána také prezentaci škly v celstátním, místním a reginálním tisku, za šklní rk byl škle publikván celkem 33 článků. Ty jsu sučasně zveřejňvány na šklní webvé stránce. Každrčně přádaná akademie je dalším způsbem prezentace škly. Dvacet šest rčníků dkazuje sílu tét tradice. V kulturním dmě Crystal se dpledne pr splužáky a večer pr širku veřejnst, zejména tedy pr rdiče, prardiče a další příznivce škly předvedu dětští účinkující pd vedením svých učitelů a vychvatelů s tancem, hru na hudební nástrje, recitací, cizjazyčnými vystupeními. Zařazen je i cenění nejúspěšnější žáků či šklních týmů. Mezi další aktivity škly, které jsu přádány pr širku veřejnst je Pasvání deváťáků. Tedy splečenský večer, na kterém se při příležitsti lučení se s žáky devátých tříd scházejí jejich rdiče a prardiče, učitelé, vychvatelé a další. Také již desetkrát přádaný škrpál jak turistický pchd pr veřejnst je určitě prezentací škly, jejích zaměstnanců a žáků. 14

15 8. Zapjení d prjektů Zapjení d rzvjvých a mezinárdních prjektů Ve šklním rce 2013/2014 byla škla zapjena d prgramu OP LLZ v rámci prjektu Vraťme se na trh práce a buďme nezávislí, kdy byl vytvřen pracvní míst asistenta pedagga. Od září 2013 d srpna 2015 je škla zapjena d mezinárdníh prjektu Partnerství škl Cmenius s názvem Friendly garbage, na který získala prstředky d DZS NAEP. Pdrbnsti financích jsu v přilžené tabulce. Předlžené a šklu realizvané prjekty financvané z cizích zdrjů Škla také získala prstředky d Nadace pr záchranu Jizerských hr na prjekt Šklní lesní učebna. Od Libereckéh kraje byly získány prstředky na prjekt Vlnčasvé aktivity prti kriminalitě mládeže. Pdrbnsti financích jsu v přilžené tabulce. Prjekty Název prjektu Dtační titul Příjemce / partner Získané prstředky Vraťme se na trh práce a buďme nazávislí OP LZZ příjemce ,- Kč Friendly garbage DZS NAEP příjemce 16000,- / ,- Kč Šklní lesní učebna Nadace pr záchranu a bnvu Jizerských hr příjemce 12500,- Kč Vlnčasvé aktivity prti Liberecký kraj kriminalitě mládeže příjemce 19000,- Kč 9. Údaje zapjení škly d dalšíh vzdělávání v rámci celživtníh učení V bdbí škla realizvala prjekt OP VK CEŽIV. Ve šklním rce 2013/2014 prběhl druhý rk pvinné udržitelnsti, připravený mdul abslvval 8 žen dpručených Úřadem práce v České Lípě. 10. Hlavní úkly, splupráce s partnery Realizace hlavních úklů stanvených šklu pr šklní rk Hlavní úkly pr šklní rk 2013/2014 byly strukturvány d devíti částí: vzdělávací činnst, výchvná činnst, persnální činnst, materiálně technické vybavení, kntrlní a infrmační činnst, hdncení žáků a pracvníků škly, sutěže, 15

16 lympiády, reprezentace škly a prezentace škly na veřejnsti, splupráce s rdiči a splupráce se Šklsku radu. Všechny úkly byly zcela či zčásti splněny. Trvale slabým místem při plnění stanvených úklů je nízká mtivace některých žáků k plnění šklních pvinnstí, prblematická splupráce s některými rdiči, becně nedstatečná mtivace pr plnění pvinnstí. V blasti persnální dšl k mírnému zlepšení kvalifikvansti, někteří klegvé však zatím pdmínky dané záknem dsud nesplňují. V blasti materiálně technické dšl k velkému zlepšení, byl dknčen prjekt reknstrukce a zateplení pláště škly, byly praveny schdy v areálu škly. Další učebny byly dvybaveny pčítači a prjekční techniku, všechny učebny v rčníku a dbrné učebny na 2. stupni škly jsu standardně vybaveny PC a prjekcí. Na 1. stupni je v každém rčníku jedna učebna s interaktivní tabulí a jedna s prjekcí. Kntrlní činnst vedení škly prbíhala dle připravenéh plánu, včetně hspitační činnsti. Hdncení žáků byl v suladu s právními předpisy a Šklním řádem, cž byl knstatván i při inspekční činnsti ČŠI. V tmt šklním rce se začala pužívat pr všechny žáky škly elektrnická žákvská knížka. Hdncení pracvníků škly vyplývá z kntrlní činnsti vedení, pr finanční hdncení vyl pstupván dle stanvených kritérií pr výplatu mimřádných dměn. Splupráce se šklsku radu, rdiči, dbrnými rganizacemi, jinými šklami Šklská rada je zřízena dle 167 zákna č. 561/2004 Sb., šklský zákn, v platném znění, pracuje v šestičlenném pčtu, členy jsu Mgr. Šárka Bártvá, Mgr. Iva Bržvá, Jiří Kčandrle, Hana Ludvíkvá, Jiřina Mimrvá a Jarslav Šlta, předsedu je Jiří Kčandrle. ŠR prjednala a schválila Výrční zprávu škly za rk 2012/ 2013 a Výrční zprávu hspdaření za rk 2013; ve šklním rce se sešla k jednání celkem třikrát. Ředitel se účastnil jednání rady, pskytval jí ptřebné infrmace a pdklady. Sdružení rdičů a přátel dětí a škly při ZŠ Špičák I, registrvané na MV ČR pd č. reg.: VSC/1 9295/91-R ze dne , IČO: Občanské sdružení půsbí při škle na bázi dbrvlnéh sdružení, které se šklu těsně splupracuje a prstřednictvím svéh rzpčtu přispívá na činnst škly, zejména na zájmvé a vlnčasvé aktivity žáků škly. Předsedu je pan Jarslav Šlta. V září 2013 se knala pravidelná plenární schůze, která schválila rzpčet na šklní rk 2013/2014. Výbr se sešel čtyřikrát za šklní rk. 11. Další záměry škly, zhdncení, závěr Předpkládaný vývj (dpady demgrafickéh vývje) Demgrafická situace přirzené spádvé blasti škly sídliště Špičák je stabilizvaná, s tendencí trvale mírnéh růstu natality, prt v nejbližším časvém hrizntu bude pčet žáků škly stupat jak na 1. stupni, tak na 2. stupni kly. Zvyšující se pčet žáků umžní lepší využívání prstr škly pr budvání dbrných učeben i různrdé zájmvé a vlnčasvé aktivity p vyučvání. Umžní také stabilizaci pedaggickéh sbru s trendem zvyšvání jeh kvalifikvansti i z hlediska 16

17 předmětvé aprbvansti. Dluhdbým cílem je dplnění prtflia kvalifikvansti pedaggickéh sbru učitele fyziky, tělesné výchvy a anglickéh jazyka. Vzdělávací, výchvné, investiční záměry Pdrbně jsu ppsány v Kncepci rzvje škly na léta a Rzpčtvém výhledu na léta Údaje výsledcích kntrl V průběhu šklníh rku 2013/2014 prběhl na škle pět kntrl, prtkly, inspekční zprávy a zápisy jsu v přílhách výrční zprávy. Česká šklní inspekce Liberecký inspektrát inspekční zpráva ČŠIL-793/13-L Česká šklní inspekce Liberecký inspektrát prtkl kntrle ČŠIL-794/13-L Měst Česká Lípa úsek interníh auditra prtkl kntrle MUCL/131090/2014 Měst Česká Lípa OŠaCR zápis MUCL/141937/2014 Krajský úřad Libereckéh kraje OŠMTS prtkl OŠMTS/37/ Základní údaje hspdaření škly Viz přílha Výrční zpráva hspdaření za rk

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006 Centrum vzdělansti Libereckéh kraje, Liberec, Masarykva 18, příspěvkvá rganizace 460 01 Liberec, Masarykva 18 tel.: 485101872, e-mail: sekretariat@cvlk.rg, www.cvlk.rg Zpráva vzdělávací činnsti Centra

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací sustava v ČR Sučasná rganizace šklství vznikla průběhem histrie. První základy se vyvíjely v plvině 19. Stletí. Výchvné a vzdělávací instituce vznikly v různých dbách, v různých sciálních pdmínkách.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více