Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha, IČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: SÚ07592/2008/Ho MeUSM/04735/2012 Darja Horáková DATUM: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Staré Město, odbor stavebního úřadu a územního plánu, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a na základě stanovení stavebního úřadu Ministerstvem pro místní rozvoj, odboru územně a stavebně správního ze dne pod č.j. 9760/ /585 (příslušnost jednat a rozhodovat ve věci), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha, IČ v zastoupení spol. INFRAM a.s., Peluškova 1407, Praha, IČ na základě písemné plné moci, (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Rychlostní silnice R 55 stavba 5508 Staré Město - Moravský Písek (dále jen "stavba") na pozemcích: 1) p.č. KN 6689, 6690, 6691, 6692, 6693, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6708, 6709, 6710, 6711, 6712, 6713, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718, 6719, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6727, 6728, 6729, 6730, 6731, 6732, 6733, 6734, 6735, 6803, 6849, 6850, 6851, 6852, 6853, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6859, 6860, 6861, 6862, 6863, 6864, 6865, 6866, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6873, 6874, 6877, 6878, 6879, 6880, 6881, 6882, 6885, 6886, 6887, 6888, 3582/39, 6213/237 a p.č. 6213/238 pro k.ú. Staré Město, 2) p.č. KN 422/1 PK 282, 302, 305, 306, 309, 310, 313, 314, 317, 318, 321, 322, 325, 326/1, 326/2, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342/1, 342/2, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 372/1, 372/2, 375, 376, 377, 379, 380/2, 380/4, 383, 384, 387, 399, 400, 401/1, 401/2, 402, 403/1, 403/2, 404, 405, 406, 407/1, 407/2, 408, 409, 410, 411/1, 420/2, 421/2, 421/4, 423/2, 424/1, 427/1, 428/2, 431/2, 432/2, 434/2, 435/2, 436/2, 438/2, 439/3,

2 Č.j. MeUSM/04735/2012 str /2, 442/2, 443/2, 446/3, 446/4, 449/2, 450, 451/2, 454/3, 454/4, 455/4, 514/2, 515/1, 516/2, 517/1, 518/2, 519/1, 520/2, 521/1, 522/2, 523/1, 524/2, 524/3, 525/1, 526/2, 895/1, 897, 903/1, KN 422/3, KN 422/4, KN 512/1 PK 510/2, 511, 512, KN 480/1 PK 476, 477, 478, 479/1, 479/2, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493/1, 493/2, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501/1, 501/2, 502, KN 901 PK 502, 899, 901 KN 480/3 PK 457/1, 457/2, 458, 498, 499, 500, 899, KN 903/1 PK 306, 309, 310, 313, 314, 317, 321, 322, 325, 328, 329, 903/1 KN 301/1, 898, 301/2, KN 480/4 PK 498, 499, 500, 501/1, 501/2, 899 KN 900/2 pro k.ú. Kostelany nad Moravou, 3) p.č.: KN 1269/5 PK 1350, 1355/1, 1356, KN 1355/1, 1356/1, 1361/1, KN 1674/3 PK 1650/2, 1656/2, 1657/2, 1658/1, 1658/3, 1664/2, 1665/2, 1666/2, 1666/3, 1673/1, 1674, 1681/2, KN 1674/1 PK 1543/1, 1543/2, 1548, 1551, 1556, 1559, 1564, 1567, 1572, 1575, 1582, 1585, 1592, 1595, 1600/2, 1603/1, 1606/2, 1609/1, 1612/2, 1615/1, 1618/1, 1618/2, 1621/1, 1621/2, 1624/1, 1624/2, 1627, 1630/1, 1630/2, 1633/1, 1633/2, 1635/1, 1635/2, 1640/1, 1640/2, 1640/3, 1640/4, 1642/1, 1642/2, 1642/3, 1642/4, 1648/1, 1648/2, 1649/1, 1650/1, 1650/2, 1650/3, 1650/4, 1651/1, 1651/2, 1656/1, 1656/2, 1657/1, 1657/2, 1658/1, 1658/2, 1658/3, 1659, 1664/1, 1664/2, 1665/1, 1665/2, 1666/1, 1666/2, 1666/3, 1666/4, 1666/5, 1673/1, 1673/2, 1674, 1681/1, 1681/2, 1682, 1689/1, 1690, 1697/1, 1699, 1830/2, 1831, 1832, 1833, 1835/1, 1835/2, 1836/1, 1837, 1839/1, 1840/1, 1840/2, 1843/1, 1973/2 KN 1721 PK 1619/1, 1619/2, 1620/1, 1620/2, 1625/1, 1625/2, 1626, 1631/1, 1631/2, 1632/1, 1632/2, 1637, 1638, 1639/1, 1639/2, 1644/3, 1645, 1646, 1647, 1652, 1653, 1654, 1655, 1660, 1661, 1662, 1663, 1668/1, 1668/2, 1671/1, 1671/2, 1676, 1679, 1684, 1687, 1692, 1695, 1700/2, 1700/3, 1821/2, 1822, 1823, 1824/1, 1824/2, 1825, 1826/1, 1826/2, 1827, 1828/1, 1828/2, 1829/1, 1829/2, 1966, 1967, KN 1584/3 PK 1583, KN 1269/1 1300/1, 1303/1, 1304/1, 1305/1, 1305/2, 1309/2, 1310, 1311, 1312, 1315/1, 1315/2, 1316, 1317, 1321/1, 1321/2, 1322/1, 1322/2, 1323/1, 1323/2, 1328/1, 1328/2, 1329, 1330, 1334, 1335/1, 1335/2, 1340/1, 1340/2, 1341/1, 1341/2, 1346/2, 1347/2, 1352, 1353, 1365/2, 1370/1, 1978/2 KN 1584/4 PK 1573, 1574, 1583, 1584, KN 1558/2 PK 1557, 1558, 1565, 1566, KN 1269/4 PK 1383/2, 1384, KN 1313/1, KN 1319 PK 1319, KN 1320/1, 1320/2, 1325/1, 1325/2, 1326/1,1326/2, 1331/1, 1332, 1337, 1350/1, KN 1094/2 PK 1094/2, 1095/3, 1096/2, 1098, KN 1099/1, 1102/2, KN 1103/1 PK 1103/1, KN 1104/2 PK 1103/1, 1104/2, KN 1107/3 PK 1107/2, KN 1107/2 PK 1105/1, 1107/2, KN 1105/1 PK 1104/2, 1105/1, KN 1090/1 PK 1061/4, 1061/7, 1061/8, 1064/1, 1065/2, 1066/1, 1069/1, 1070/1, 1071/1, 1071/2, 1073/1, 1073/3, 1074/1, 1075/1, 1076/2, 1078/1, 1078/3, 1079/1, 1081/1, 1082/2, 1084/2, 1085/2, 1085/4, 1086/2, 1087/1, 1088/2, 1089/1, 1092, 1094/2, 1095/1, 1096/2, 1098, 1102/2, 1103/1, 1104/2, 1105/1, 1107/2, 1980, 1982/1, 773, 774/1, 774/2, 775, 844/1, 844/2, 845, 846/1, 846/2, 847, 848/1, 848/2, 849, 850/1, 850/2, 851, 852/1, 852/2, 853, 854/1, 854/2, 855/1, 856/1, 856/2, 857/1, 858/3, 858/4, 859/1, 860/1, 860/3, 861/2, 862/1, 862/2, 862/3, 875/1, 875/2, 879/2, 882, 883/1, 883/2, 886, 887/1, 887/2, 890, 891/1, 891/2, 894, 895, 898, 899/1, 899/2, 902, 903/1, 903/2, 906/2, 907/1, 907/2, 910/2, 911, 914, 915/1, 915/2, 918, 919/1, 919/2, 922, 923, 926, 927/1, 927/2, 930, 931/1, 931/2, 934, 935/1, 935/2, 938, 939/1, 939/2, 942, 943, 946, 947, 950, 951, 954, 955, 958, 960, 961, KN 1095/1 PK 1095/1 KN 1090/11 PK 870/2, 871/1, 871/2, 874/2, 875/1, 875/2, 878/2, 879/1, 879/2, 882, 883/1, 883/2, 886, 887/1, 887/2, 906/2, 907/1 KN 903/3, 903/4, KN 906/1 PK 906/1, KN 963/3, KN 770 PK 763, 764, 765, 766/1, 766/2, 767, 768/1, 768/2, 769, 770, 771, 772/1, 772/2, 773, KN 745/1 PK 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758/1, 758/2, 759, 760, 761, 762, 917/2, 920/1, 920/4, 921/2, 924/1, 925/2, 928/1, 928/2, 929/2, 932/1, 932/2, 933/2, 936/1, 936/2, 937/2, 940/1, 940/2, 941, 944, 945, 948, 949, 952, 953, 956, 957, 959, 962,

3 Č.j. MeUSM/04735/2012 str. 3 KN 744/1 PK 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2484, 638, 639, 671, 672, 681/1, 682/1, 682/2, 720, 721, 722/1, 722/2, 723/2, 725, 726, 729, 730/1, 730/2, 731/1, 731/2, 732/1, 732/2, 733/1, 733/2, 734, 735, 736, 737/1, 743/1, 744 KN 744/2 PK 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 682/1, 682/2, 683/1, 683/2, 684/1, 684/2, 685/1, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699/1, 699/2, 701/1, 701/2, 702/1, 702/2, 703, 704, 706, 707, 708/1, 708/2, 709/1, 709/2, 710/1, 710/2, 711/1, 711/2, 712/1, 712/2, 713/1, 713/2, 713/3, 713/4, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 744, KN 1269/1 PK 1324, 1328/3, KN 1313/2, 1314/1, 1314/2, 1338, 1343, 1344, 1349, 1987/4, 1987/1, 1974/1, 1969/1, 1965/2, KN 1558/1 PK 1542/1, 1542/2, 1549, 1550, 1557, KN 668/19, 3036/1, 1979/25, 1320/3, 1325/3, 1325/4, 1326/3, 1326/4, 1331/2, 1979/5, 1979/7, 1979/2, 1320/4, 1979/26, 1090/6, 1090/90, 1979/8, 1979/16, 1090/3, 668/20, 1090/30, 1090/29, 1979/17, 1090/110, 1090/111, 1090/112, 1090/113, 1090/114, 1090/115, 1090/116, 1090/117, 1090/118, 1090/119, 1090/120, 1090/121, 1090/122, 1090/2, 1090/9, 1984/8, 1090/123, 1090/21, 1979/18, 1090/18, 1979/19, 1979/20, 1979/21, 1090/124, 1090/125, 1090/126, 964/5 KN 621/14 PK 908/2, 909, 912/2, 913/1, 916/3, 916/4, 917/1, 920/2, 920/3, 921/1, 924/2, KN 745/2, 1984/10, 668/17, 745/4, 1984/11, 1984/12, 668/21, 1979/22, 1979/23, 1979/24, 1984/7, 745/19, 745/21, 1984/6, 1984/13, 1090/106, 1984/5, 1984/14, 1984/1, 1985/2 KN 1984/42, 1984/44, 1984/45, 1984/38, 1984/36, 1984/37, 1984/49, 1984/41, 1984/32, 1984/39, 1984/31, 1984/34, 1984/35, 1984/43, 1984/33, 1984/48, 1984/40, 1984/46, 1984/47, 1984/52 a p.č. 1984/50 pro k.ú. Nedakonice, 4) p.č.: KN 2421/1 PK 2421/1, 2421/10, 2421/11, 2421/12, 2421/13, 2421/15, 2421/16, 2421/17, 2421/18, 2421/19, 2421/2, 2421/20, 2421/21, 2421/22, 2421/23, 2421/24, 2421/25, 2421/26, 2421/27, 2421/28, 2421/29, 2421/3, 2421/30, 2421/31, 2421/32, 2421/33, 2421/34, 2421/35, 2421/36, 2421/37, 2421/38, 2421/39, 2421/4, 2421/40, 2421/41, 2421/42, 2421/43, 2421/44, 2421/45, 2421/46, 2421/47, 2421/48, 2421/5, 2421/6, 2421/7, 2421/8, 2421/9, 2422/1, KN 2422/80, KN 2271 PK 2251, 2257, 2275, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282/1, 2282/2, 2283, 2284/1, 2284/2, 2285, 2286, 2287, 2296, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2364, 2365, 2418/2, 2419, 5463, 5465, KN 2116/3 PK 2116/1, 2116/10, 2116/11, 2116/12, 2116/13, 2116/14, 2116/15, 2116/16, 2116/17, 2116/20, 2116/7, 2116/8, 2116/9, 2117, 5463, KN 1995/3 PK 1802/1, 1802/2, 1803, 1804, 1805/1, 1805/2, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 2117, 5460, 5461/1, KN 1995/66, 1995/23, 1995/21, KN 1995/1 PK 1802/1, 1802/2, 1817, 1818/1, 1818/2, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1953/100, 1953/101, 1953/102, 1953/103, 1953/2, 1953/3, 1960, 1961/1, 1961/2, 1962, 1968, 1969, 1970, 1986/2, 1986/3, 1987, 1996, 1997, 2011, 2012, 2027, 2028, 2041/1, 2041/2, 2041/3, 2041/4, 2055, 2085/2, 2086, 2087/1, 5459/3, KN 5463/1 PK 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 5463, KN st. 791, st. 790, 2421/14, 2420, KN 5463/4 PK 5463, KN 5463/2 PK 5463, KN 2116/4 PK 2117, KN 1800/2 PK 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, KN 1800/24 PK 1826, 1827, KN 1995/65 PK 1802/1, 1802/2, 1803, 1817, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, KN 1995/67, 1995/69, KN 1995/2 PK 1837, 1838, 1839, 1840, 2086, 2087/1, KN 2250, KN 1995/1 PK 1953/96, 1953/94, 1953/105, 1953/104, 1953/95, KN 2271 PK 2363, KN 5463/1 PK 2363, KN 5466/6, 5466/86, 5466/92, 5466/87, 5466/89, 5466/83, 5466/88, 5466/90, 5466/91 pro k.ú. Polešovice, 5) p.č.: KN 3430, 3429, 3428, 3427, 3426, 3425, 3424, 3423, 3422, 3421, 3420, 3419, 3418, 3417, 3416, 3415, 3414, 3413, 3412, 3411, 3410, 3409, 3408, 3407, 3406, 3405, 3404, 3403, 3509, 3511, 4238, 3401, 3400, 3399, 3398, 3397, 3396, 3395, 3394, 3392, 3390, 3391, 3389, 3388, 3387, 3386, 3385, 3384, 3383, 3382, 3381, 3380, 3379, 3378, 3377, 3376, 3375, 3374, 3373, 3372, 3371, 3370, 3369,

4 Č.j. MeUSM/04735/2012 str , 3367, 3366, 3365, 3364, 3363, 3362, 3361, 3360, 3359, 3358, 3357, 3356, 3355, 3354, 4236, 4231, 4234, 4232, 4235, 4237, 4233, 4230, 4241, 4244, 3353, 3352, 3351, 4245, 4284, 4285, 4286, 4287, 3349, 3347, 4247, 4248, 1770, 3461, 3463, 3460, 3462, 3465, 3464, 3456, 3455, 3454, 3453, 3452, 3449, 3448, 3445, 3444, 3443, 3442, 3441, 3402, 4187, 3468, 3343, 4506, 3458, 3459, 3457, 3451, 3450, 3447, 3446, 4116, 3510, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3393, 3560, 4735, 4243, 3561, 3562, 3563, 4291, 3350, 3348, 3344, 3345, 3346, 4246, 1741/59, 1741/61 pro k.ú Moravský Písek, Druh a účel umisťované stavby: Obsahem předložené dokumentace je výstavba rychlostní komunikace R 55, stavba 5508, v úseku Staré Město Moravský Písek. Jedná se o novostavbu silnice, která je součástí tahu rychlostní silnice R 55 Olomouc Břeclav. Trasa rychlostní komunikace 5508 vede v souběhu s železniční tratí 2401 Přerov Břeclav. Jedná se o komunikaci čtyřpruhovou, směrově rozdělenou středním dělícím pásem, odpovídající šířkovému uspořádání kategorie R 25,5/120 s šířkou zpevnění 2 x 10,75 m (šířka jízdních pruhů 3,75 m, šířka zpevněné krajnice 2,50 m). Šířka přídavných jízdních pruhů činí 3,50 m. Celková délka trasy je 8,800 km (pracovní staničení úsek 5508 ZÚ: 16,700- KÚ: 25,500 km). Celková minimální šířka trasy 5508 v koruně je navržena 26,00 metrů, parametry směrového a výškového vedení vyhovují směrodatné rychlosti 130 km/hod. Povrch vozovky cementobetonový kryt, asfaltové hutněné vrstvy. Výškové a směrové řešení stavby: Výškové a směrové napojení je řešeno na předchozí úsek rychlostní komunikace stavbu 5507 Babice Staré Město a následující úsek rychlostní komunikace stavbu 5509 Moravský Písek Bzenec s ohledem umožnění sjezdu na původní komunikace v případě etapovité výstavby celé R 55. Na začátku trasy je navrženo provizorní připojení na stávající silnici I/50 a na konci trasy je navrženo připojení na stávající silnici II/427. Směrové vedení: Trasa předmětného úseku R 55 začíná v km 16,700 (pracovního staničení), v prostoru budoucí mimoúrovňové křižovatky, která je součástí úseku 5507, navázáním na 750,0 m dlouhou přímou, na níž se nachází rozhraní se sousední stavbou 5507 Babice Staré Město, v místě budoucí MÚK Staré Město jih. Na tuto přímou navazuje pravotočivý směrový oblouk s přechodnicemi o poloměru R = m, dále trasa rychlostní silnice R 55 pokračuje přímou o délce cca 881,52 m a levotočivým směrovým obloukem s přechodnicemi o poloměru R = m. Na tento směrový oblouk navazuje 3554,67 m dlouhá přímá, která končí pravotočivým směrovým obloukem s přechodnicemi o poloměru R = m, v němž bude řešená stavba v km 25,500 (pracovního staničení) navazovat na stavbu 5509 Moravský Písek Bzenec. Výškové vedení Niveleta řešeného úseku vychází z podélného sklonu předcházející stavby 5507 a v celé trase se pohybuje v rozmezí od 0,20 % do 1,08 %. Na celém úseku jsou navrženy výškové oblouky s hodnotou poloměru dvou vrcholových oblouků R = m a m a hodnotou u čtyř údolnicových oblouků v rozmezí R= m, m, m a R= m. V uvedeném úseku je R 55 vedena střídavě na malých náspech a v zářezech. Dokumentace k připravované stavbě řeší také křížení přeložek silnic II/427, III/4272, III/4273, křížení pěti polních cest, výstavbu obslužných a provizorních komunikací, křížení Dlouhé řeky a potoků (Zlechovský, Polešovický a Kladíkovský), výstavbu mostních objektů, úpravy sjezdů, návrhy oplocení pro zamezení vniknutí zvěře na rychlostní silnici, systém elektronického mýta a SOS, přeložky inženýrských sítí, provizorní úrovňové připojení na stávající silnici I/50 (na začátku trasy) a etapové úrovňové připojení na stávající silnici II/427 (na konci trasy). V místě křížení rychlostí silnice R 55 s přeložkou silnice II/427 je navržena MÚK Nedakonice. Součástí návrhu přeložky silnice II/427 je také návrh směrového a výškového vedení silnice III/4273 a návrhu nového místa připojení na silnici II/427, situovaného na protilehlé straně připojení křižovatkové větve MÚK Nedakonice.

5 Č.j. MeUSM/04735/2012 str. 5 Mostní objekty: Převedení rychlostní silnice přes vodní toky a polní cesty je navrženo mostními objekty (celkem devět mostních objektů, z toho šest mostních objektů je navrženo na hlavní trase rychlostní silnice R 55 a tři mostní objekty jsou navrženy na přeložkách silnice II/427, III/4272 a polní cestě (SO 142).) V řešeném úseku jsou v km 18,12 navrženy dva neveřejné sjezdy pro údržbu, které budou opatřeny závorami a budou vzájemně propojeny prostřednictvím polní cesty v km 18,27 pracovního staničení. Polní cesty: Součástí navrženého řešení stavby jsou přeložky pěti polních cest (SO 141, SO 142, SO 143, SO 144 a SO 145), které jsou řešeny v šířkovém uspořádání P4/30, P5/30 a P6/40. V rámci návrhu polní cesty ve SO 141 je také přeložka chodníku k žel. stanici Kostelany na Moravě. K ochraně přilehlé zástavby je v km 20,60 21,05 pracovního staničení navržena 4m vysoká protihluková stěna. Dešťová voda z vozovky bude odvedena monolitickými rigoly nebo štěrbinovými vpustěmi do středové kanalizace a z ní přes odlučovač ropných látek, případně přes retenční nádrže do nejbližšího recipientu. Vybavení silnice: záchytná svodidla, tlumiče nárazů, vodící směrové sloupky, dopravní značení, clona proti oslnění strojvůdce na souběžné železniční trati, zařízení pro dopravní telematiku, hlásky SOS, vegetační úpravy na silničním pozemku, oplocení proti vstupu zvěře na silnici, aj. Celá stavba obsahuje následující stavební objekty a provozní soubory: Objekty řady Objekty přípravy staveniště 011 Příprava území Objekty řady Objekty pozemních komunikací 101 Rychlostní silnice R 55 v km Provizorní napojení stavby 5508 na sil. I/50 v km 16, MÚK Nedakonice v km Přeložka silnice III/4272 v km Přeložka silnice III/4273 v km SO Přeložka silnice II/427 v km Přeložka silnice II/427 v km Úprava silnice I/50 v km Přeložka chodníku v km Sjezd na místní komunikaci v km 0.12 SO Přeložka polní cesty v km Přeložka polní cesty v km Přeložka polní cesty v km Přeložka polní cesty v km Přeložka polní cesty v km Obratiště na polní cestě v km Provizorní vozovka pro stavbu SO Provizorní vozovka pro stavbu SO Dopravní značení R Přechodná dopravní opatření během výstavby 171 Opravy povrchu komunikací 181 Účelová komunikace příjezd k RN v km Oplocení R55 v km Clona proti oslnění na R Clona proti oslnění na sil. II/427 Objekty řady Mostní objekty a zdi 201 Most na R55 přes Zlechovský potok v km Most na R55 přes polní cestu v km Most na R55 přes Dlouhou řeku a sil. III/4273 v km 20.74

6 Č.j. MeUSM/04735/2012 str Most na R55 přes sil. II/427 v km Most na R55 přes Polešovský potok v km Most na R55 přes Kladíkovský potok v km Most na silnici III/4272 přes R55 v km Most na polní cestě přes R55 v km Most na silnici II/427 přes R55 v km Objekty řady Vodohospodářské objekty 301 Dešťová kanalizace R55 km Dešťová kanalizace R55 km Dešťová kanalizace R55 km Dešťová kanalizace R55 km Dešťová kanalizace R55 km Dešťová kanalizace v km Dešťová kanalizace MÚK Nedakonice 308 Výtlačná kanalizace km Sedimentační nádrž s ORL v km Sedimentační nádrž s ORL v km Retenční nádrž s čerpací stanicí v km Sedimentační nádrž s ORL v km Sedimentační nádrž s ORL v km Retenční nádrž v km Retenční nádrž v km Čerpací stanice MÚK Nedakonice 319 Sedimentační nádrž s ORL v km Přeložka meliorací na k.ú. Staré Město 342 Přeložka meliorací na k.ú. Kostelany n. M. 343 Přeložka meliorací na k.ú. Nedakonice 344 Přeložka meliorací na k.ú. Polešovice 345 Přeložka meliorací na k.ú. Moravský Písek 346 Přeložka výtlačného potrubí závlah v km 21, Přeložka podzemního trubního rozvodu závlah v km 19,66 22, Přeložka výtlačného potrubí závlah v km Přeložka koryta Zlechovského potoka v km Úprava koryta Dlouhé řeky v km Pročištění koryta Polešovického potoka v km Úprava koryta Kladíkovského potoka v km Přelivné příkopy u R 55 v km Přelivný příkop u SO Přeložka závlahových studní v km Monitorovací systém podzemních vod Objekty řady Elektro a sdělovací objekty 401 Přeložka vedení VVN v km Přeložka vedení VVN v km Bezpečnostní závěsy na vedení VVN v km 0.73 SO Přeložka venkovního vedení VN 22 kv v km Přeložka venkovního vedení VN 22 kv v km Přeložka venkovního vedení VN 22 kv v km Přeložka venkovního vedení VN 22 kv v km Přeložka venkovního vedení VN 22 kv v km 0.58 SO Přeložka venkovního vedení VN 22 kv v km Přeložka venkovního vedení VN 22 kv v km Přeložka venkovního vedení VN 22 kv v km 0,69 SO Rekonstrukce venkovního vedení VN 22 kv v km Přeložka podzemního vedení NN - přípojka plynovodu v km Přípojka pro ČS dešťových vod v km Přeložka signalizačního kabelu NN závlah v km Přeložka kabelu NN závlah v km Přeložka ovládacího kabelu NN závlah v km Přeložka trafostanice v km 24.70

7 Č.j. MeUSM/04735/2012 str Přeložka podzemního sdělovacího vedení DOK v km a km Přeložka podzemního sdělovacího vedení v km a km 21, Přeložka podzemního sdělovacího vedení v km Systém elektronického mýta - přípojky NN v km a km Systém elektronického mýta - sběr dat 483 Systém elektronického mýta - kabelová sdělovací přípojka v km Systém SOS - napojení na IZS a JSDI 486 Systém SOS - elektrické závory na sjezdech 487 Systém SOS - přípojky NN v km a km Systém SOS - provizorní napojení telematiky a hlásek na dispečink 489 Systém SOS - vykrývací radiostanice 491 Systém SOS - kabelové vedení 492 Systém SOS - hlásky SOS 493 Systém SOS - optické kabely pro DIS, SOS a ITS 494 Systém SOS - kabelové šachty a prostupy 495 Systém SOS - trubky pro optické kabely 496 Systém SOS - meteorologická stanice 498 Systém SOS - kamerový systém 499 Systém SOS - sčítače dopravy Objekty řady Objekty trubních vedení 501 Přeložka vtl plynovodu DN 100 v km Přeložka vtl plynovodu DN 200 v km 0.83 SO Přeložka vtl plynovodu DN 200 v km Přeložka vtl plynovodu DN 200 v km 0.73 SO 124 Objekty řady 650 Objekty drážní 651 Prodloužení chráničky drážního DOK v žkm Prodloužení chráničky drážního kabelu 6 kv v žkm Prodloužení chráničky drážního DOK v žkm Prodloužení chráničky drážního sdělovacího kabelu v žkm Objekty řady Objekty pozemních staveb 701 Protihluková stěna v km Portály dopravního značení na R Portály elektronického mýta 721 Přeložka oplocení v km Přeložka křížku v km 0.10 SO 123 Objekty řady Objekty úpravy území 801 Vegetační úpravy R 55 a MÚK 802 Náhradní výsadby 811 Rekultivace stávajících komunikací 812 Rekultivace ploch dočasného záboru Vymezení území dotčeného vlivy stavby. - Vlivy stavby budou přímo dotčeny pouze pozemky určené k jejímu umístění, ostatní pozemky budou vlivy stavby dotčeny pouze nepřímo. II. Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanovují tyto podmínky: 1. Grafická příloha tohoto rozhodnutí obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 2. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou dokumentací pro územní řízení vypracovanou Ing. Otakarem Hornochem,ČKAIT (společnost HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, Brno) 3. Stavební pozemek je vymezen rozsahem trvalého záboru stavby rychlostní komunikace. 4. Budou dodrženy podmínky stanoviska č.j. 2895/660/08, 74274/ENV/08 ze dne , které vydalo Ministerstvo životního prostředí ( dále jen ministerstvo ) jako orgán ochrany zemědělského

8 Č.j. MeUSM/04735/2012 str. 8 půdního fondu ( dále jen ZPF ) příslušný podle ustanovení 17 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ). Toto 1. udělilo souhlas s trvalým odnětím 83,2809 ha půdy ze ZPF pro výstavbu rychlostní silnice R 55, stavbu 5508 Staré Město Moravský Písek s dočasným odnětím 14,3933 ha půdy ze ZPF na dobu do 6 let včetně ukončení tříleté biologické rekultivace pro zařízení staveniště, manipulační plochy, přeložky sítí, provizorní komunikace v katastrálním území Staré Město u Uherského Hradiště, Kostelany nad Moravou, Nedakonice, Polešovice, okres Uherské Hradiště a v katastrálním území Moravský Písek, okres Hodonín a 2. schválilo plán následné rekultivace dočasně odnímaných pozemků, uvedený ve dvou přílohách Rychlostní silnice R 55, stavba 5508 Staré Město Moravský Písek. Podklady k žádosti o souhlas k odnětí ze ZPF, Plán technické rekultivace a plán biologické rekultivace včetně uvedení nákladů na rekultivaci, zpracovaných projektovou kanceláří HBH projekt Brno číslo zakázky 04/08/39. Seznam parcel nebo jejich částí dotčených odnětím je spolu s výměrou uveden v příloze souhlasu (viz příloha tohoto rozhodnutí). Souhlas je vydáván podle části IV. 149 zákona č. 500/2004 správní řád; Souhlas k odnětí půdy ze ZPF se uděluje za předpokladu, že při realizaci jmenované stavby zajistí její investor nebo jeho právní nástupce splnění následujících podmínek: Na základě projektové dokumentace provede vytýčení hranic pozemků (jejich částí) dotčených trvalým a dočasným odnětím a s jejich průběhem seznámí vlastníky (uživatele) zemědělské půdy. Na celé ploše trvale odnímané půdy ze ZPF provede na vlastní náklad odděleně skrývku humusového horizontu a níže uložených zúrodnění schopných zemin na základě výsledků pedologického průzkumu. Na svůj náklad zajistí její rozvezení a rozprostření na plochy určené ministerstvem po dohodě s orgány ochrany ZPF Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Krajského úřadu Zlínského kraje. Pro vegetační úpravy stavby bude použito především podorničí o mocnosti max. 15 cm, při jeho nedostatku pak humusový horizont horší kvality. Nejpozději tři měsíce před podáním žádosti o vydání stavebního povolení předloží ministerstvu k odsouhlasení zpřesnění bilance skrývek a plán jejich odvozu a rozprostření včetně údajů o mocnosti rozprostírané vrstvy na konkrétní pozemky po dohodě s jejich vlastníky (nájemci), projednané s orgány ochrany půdy, v jejichž správním území bude skrývka využívána. Na dočasně odnímaných pozemcích (jejich částech) kromě těch na kterých budou deponie ornice a podorničí, kryje odděleně ornici a podorničí (drnovou vrstvu) o mocnosti stanovené na základě pedologického průzkumu, uloží je a bude ošetřovat tak, aby nedocházelo k jejich znehodnocování stavební činností, erozí, zaplevelováním a zcizováním. Celý objem skrytých zemin použije ke zpětné rekultivaci dočasně odnímaných ploch. Upřesněnou bilanci skrývek předloží ministerstvu alespoň tři měsíce před podáním žádosti o stavební povolení. činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením humusového a zúrodnění schopného horizontu povede protokol (pracovní deník), v němž uvede všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení využívání těchto zemin. Pokud budou výstavbou znepřístupněny zemědělské pozemky, zřídí se na ně svým nákladem vyhovující přístup. Na svůj náklad zajistí, aby v důsledku výstavby nevznikaly neobhospodařovatelné nebo nepřístupné zemědělské pozemky. Za tím účelem zajistí vyhotovení studie pozemkových úprav vyvolaných touto stavbou. Dojde-li vlivem realizace stavby k nepříznivému ovlivnění vodních poměrů na okolních zemědělských pozemcích (jejich částech), zajistí na návrh příslušné odborné organizace nápravná opatření na svůj náklad. Na svůj náklad též zajistí, aby nebyla v důsledku stavební činnosti narušena funkce melioračního systému na okolních zemědělských pozemcích. Termín zahájení prací stanoví po dohodě s vlastníky a uživateli pozemků tak, aby nedocházelo ke škodám na porostech. Na celé ploše dočasně odnímané půdy a na opuštěných úsecích stávajících komunikací zajistí na svůj náklad provedení technické a biologické rekultivace ve smyslu ustanovení 1 vyhlášky ministerstva č. 13/1994 Sb. Podle schváleného plánu rekultivace povede stavební deník o provádění rekultivace a

9 Č.j. MeUSM/04735/2012 str. 9 protokol o jejím ukončení. Po dohodě s ministerstvem mohou být v případě potřeby upřesněny některé údaje uvedené v tomto plánu. Učiní opatření, aby během vlastní stavby i provádění následné rekultivace nedošlo ke kontaminaci půdy. Za celou plochu trvale odnímané půdy ze ZPF zaplatí odvod v souladu s ustanovením 11 odst. 1 a 10 zákona za dočasně odnímanou půdu podle ustanovení 11 odst. 1 a 11 zákona. Orientačně je odvod vyčíslen v příloze Rychlostní silnice R55 Stavba 5508 Staré Město Moravský Písek. Podklady k žádosti o souhlas k odnětí ze ZPF Seznam dotčených parcel ZPF a výpočet odvodů zpracované v červenci 2008 geodetickou kanceláří DD plus v.o.s. se sídlem v Brně. Jeho přesná výše bude stanovena na základě skutečného stavu podle přílohy k zákonu samostatným rozhodnutím příslušného orgánu ochran ZPF, vydaném ihned po nabytí právní moci rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů na základě kterých mohou být prováděny zemní práce. Po nabytí právní moci těchto rozhodnutí předloží orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Uherské Hradiště upřesněný výpočet odvodů. Odvody za trvalé odnětí budou placeny jednorázově v souladu s ustanovením 12 odst. 1 zákona, odvody za dočasné odnětí půdy budou placeny v souladu s ustanovením 12 odst. 2 zákona každoročně až do doby ukončení biologické rekultivace a protokolárního předání rekultivované půdy vlastníkům nebo nájemcům. Nebude-li celá výměra trvale odnímané půdy využita pro stavbu komunikace, zajistí, aby pozemky (jejich části), které takto nebudou využity, zůstaly součástí ZPF. Souhlas k odnětí půdy ze ZPF neřeší žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy k dotčeným pozemkům. - seznam pozemků pro vynětí ze ZPF je vzhledem k přehlednosti výrokové části rozhodnutí řešen samostatnou přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 5. Při umístění stavby a při projektové přípravě stavby budou dodrženy podmínky dotčených orgánů jejichž stanoviska jsou nedílnou součástí dokumentace pro územní řízení a tohoto rozhodnutí: Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a stavební úřad, tř.masarykova 119, Veselí nad Moravou, závazné stanovisko pod č.j. ŽPSÚ/32187/2008 ze dne : Souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významných krajinných prvků (dále VKP) je udělováno za předpokladu splnění níže uvedených podmínek: - Předběžný časový harmonogram všech prací nám bude předložen k odsouhlasení nejpozději v rámci stavebního řízení. - Všechna doporučení z procesu posouzení vlivů na životní prostředí, a to konkrétně z hlediska ochrany přírody (pro VKP, ÚSES), budou přiměřeně převzata i do projektové dokumentace pro stavební řízení. Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou ( dříve: Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a stavební úřad, tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou), stanovisko pod č.j. ŽPSÚ/26786/2008 ze dne : Požadujeme: - Z hlediska ochrany přírody a krajiny: - V dalším stupni projektové dokumentace by měly být dohledatelné plochy, včetně zákresu v situaci a také části prvků ÚSES, které budou vysazovány. - Budou-li zřizovány nebo rušeny veřejně přístupné účelové komunikace, stezky či pěšiny je třeba souhlas podle 63 z.č. 114/1992 Sb. - Ke kácení dřevin je nutné si obstarat povolení podle 8 z.č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Žádost o povolení, doložená dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., se podává na OÚ Moravský Písek. - Z hlediska vodohospodářských zájmů: - Stavební objekty SO 316, 317, 345, 348, 354, 381 a 391 jsou vodními díly (příp. změnami stávajících vodních děl a k jejich provedení bude třeba povolení zdejšího vodoprávního úřadu podle ust. 15 vodního zákona a podle příslušných ustanovení stavebního zákona. Před podáním žádosti o stavební povolení musí být pravomocně rozhodnuto u umístění nových staveb. Žádosti o stavební povolení musí obsahovat náležitosti a přílohy předepsané v platném znění vyhlášky č. 432/2001 Sb. Příslušné části projektových dokumentací týkajících se vodních děl, musí být vyhotoveny projektantem s příslušnou autorizací. U objektu 381 musí být doloženo platné povolení k nakládání s vodami (v opačném případě může být stavba povolena pouze v případě, že nejpozději současně bude povoleno související nakládání s vodami).

10 Č.j. MeUSM/04735/2012 str Ke zřízení objektu SO 206 je třeba souhlasu zdejšího vodoprávního úřadu podle ust. 17 odst. 1 písm.a) vodního zákona. Náležitosti žádosti a jejich příloh jsou stanoveny ve zmíněné vyhlášce č. 432/2001 Sb. - Z hlediska zákona o pozemních komunikacích: - Upozorňujeme na skutečnost, že veškerá nová připojení nebo úpravy stávajícího připojení nebo jeho zrušení musí být dle 10 zákona o pozemních komunikacích povoleny příslušným silničním správním úřadem dle 40 zákona o pozemních komunikacích. Toto povolení je podmíněno předchozím souhlasem vlastníka pozemní komunikace vyšší kategorie nebo třídy a příslušného orgánu Policie ČR, u dálnic a rychlostních silnic souhlasem Ministerstva vnitra. - Dále připomínáme, že Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor ŽPSÚ je speciálním stavebním úřadem pouze u dopravní části akce, které jsou nebo budou součástí silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v kat. území Moravský Písek, u kterých povede správní řízení. - Další stupeň projektové dokumentace dopravních staveb bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. - DSP bude opatřena náležitostmi dle ust. 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění 158 a 159 odst. ) stavebního zákona autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb. - Samostatnými stavebními objekty musí být dopravní část akce, která bude zahrnovat pouze součásti silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích definované v ust. 12 zákona o pozemních komunikacích, s odchylkami uvedenými v ust. 14 zákona o pozemních komunikacích. Městský úřad Uherské Hradiště, odbor ŽP, Svatováclavská 568, Uh.Hradiště, závazné stanovisko (souhlas podle 12 odst. 2 a 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne pod zn. OŽP/94438/08/117/2008/Kru: Návrh prvků ÚSES v katastru obcí Polešovice a Nedakonice bude upraven tak, aby byly dodrženy prostorové a funkční parametry ÚSES. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik, vyjádření a ze dne pod č.j. KUZL27857/2012: Je nutné respektovat opatření pro eliminaci negativních vlivů na ohrožené druhy živočichů a rostlin, která jsou uvedena v biologickém průzkumu. Opatření jsou podmínkou rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje č.j. KUZL 81232/2009 ve věci udělení výjimky z ochranných podmínek ohrožených druhů rostlin a živočichů. KÚ Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, stanovisko ze dne po č.j. JMK /2008: Předmětný záměr se nachází v ochranném pásmu vnějšího 2. stupně PHO vodního zdroje Bzenec komplex 1 (č.j. Vod /1989/ku-235). Upozorňujeme na povinnost respektování podmínek ochrany vodního zdroje. Dále upozorňujeme, že uvedený záměr se nachází v blízkosti chráněné oblasti akumulace vod (Kvartér řeky Moravy), definované v nařízení vlády č. 85/1981 Sb. Je třeba postupovat v souladu s tímto nařízením. Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, Nad štolou 3, Praha 7, stanovisko pod č.j. MV /OBP-S-2008 ze dne : V dalším stupni projektové dokumentace je třeba u příjezdu k retenční nádrži navrhované v km 22,5 vlevo (která je přístupná pouze couváním) v úseku 30 m rozšířit zpevněnou krajnici na 3,5 m. Městský úřad Uh. Hradiště, odbor dopravy, Masarykovo nám. 19, Uh.Hradiště, stanovisko ze dne pod č.j. MUUH-OD/30722/2012/16927/2012/Zap: Požadujeme, aby byly dodrženy ustanovení ČSN Projektování silnic a dálnic, ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích, ČSN Projektování mostních objektů a dalších příslušných technických předpisů. Vzhledem k tomu, že v rámci stavby dojde k umístění sítí do silničního pozemku silnic II. a III. třídy nebo k umístění staveb v ochranném pásmu těchto silnic, požadujeme respektovat podmínky rozhodnutí o povolení k umístění sítí pod č.j. MUUH-OD/27871/2012/4862/08/Zap ze dne Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření. Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Kloknerova 26, PRAHA 414, závazné stanovisko pod č.j.mv /po-2008 ze dne : V souladu s plošným pokrytím území kraje budou dodrženy dojezdové časy jednotek PO na rychlostní silnici R 55 v úseku Staré Město Moravský Písek v rámci stavby 5509, a to zbudováním příslušných nájezdů a sjezdů pro oba směry jízdy na 25,5 km silnice R 55 v místě křížení této silnice se silnicí II/427 a tak provedeno jejich propojení.

11 Č.j. MeUSM/04735/2012 str. 11 KHS Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, stanovisko pod č.j. UH 17222/215/2008 ze dne a ze dne pod č.j. KHSZL06665/2012: - Trváme na původním vyjádření KHS ZK ze dne pod č.j. ZL-7290/216/2006-2, tj. trváme i na požadavku provést měření hluku před realizací záměru. Lokality měření budou vytipovány v další fázi projektové dokumentace. - Požadujeme předložit k posouzení projektovou dokumentaci předmětné stavby zpracovanou pro stavební povolení. - Součástí projektové dokumentace stavby pro stavební povolení musí být aktualizovaná hluková studie. - K projektové dokumentaci stavby pro stavební povolení požadujeme dále předložit návrh monitoringu hlukové zátěže z dopravy s určením referenčních měřících bodů (včetně uvedení čísel popisných vytipovaných akusticky chráněných objektů) v chráněném venkovním prostoru staveb situovaných v okolí stavby rychlostní silnice R 55 na území Zlínského kraje. Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, Olomouc, souhlas ke zřízení stavby pod č.j / DÚ/Ar ze dne : Souhlas se uděluje za těchto podmínek: - Stavba bude situována podle odsouhlasené projektové dokumentace. - Vedení musí být upraveno tak, aby bylo chráněno proti vlivům z trakčního vedení. V místě je trakční vedení soustavy 3000 V stejnosměrných. - Stavba musí být zajištěna proti nepříznivým účinkům provozu dráhy tak, aby nebylo nutné dodatečně navrhovat opatření k omezení vlivu hluku, vibrací, popř. jiných účinků provozu dráhy (bludné proudy,exhalace apod.). - Technické řešení a podmínky provádění přechodu přes dráhu musí být projednáno s vlastníkem dráhy. - Pro SO 131, SO 651, SO 652, SO 653, SO 654 je Drážní úřad příslušným stavebním úřadem. Drážní úřad není správcem žádných inženýrských sítí. MěÚ Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a stavební úřad, tř.masarykova 19, Veselí nad Moravou, závazné stanovisko (souhlas k vydání územního rozhodnutí) pod č.j. ŽPSÚ/32191/2008 ze dne : Stavbou budou dotčeny následující pozemky určené k plnění funkcí lesa a pozemky do vzdálenosti 50 m od kraje lesa: a) dotčené pozemky určené k plnění funkcí lesa: Obec: Moravský Písek; Katastrální území: Moravský Písek; pozemek p.č. 3402; Předpokládaný rozsah dotčení (ha): Trvalé odnětí : 0,1382, Dočasné odnětí: 0,0766 Obec: Moravský Písek; Katastrální území: Moravský Písek; pozemek p.č. 4187; Předpokládaný rozsah dotčení (ha): Trvalé odnětí : 0,3893, Dočasné odnětí: 0,1234; b) dotčené pozemky ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa: v k.ú. Moravský Písek: p.č až p.č p.č až p.č p.č až p.č p.č až p.č Souhlas je vázán na splnění těchto podmínek: - Za hranicí trvalého a dočasného odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa nebude umístěno zařízení staveniště ani nebude ukládán žádný stavební materiál. - Těžba vzrostlých stromů bude prováděna jen v nejnutnějším případě po dohodě s vlastníkem lesa. - Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození okolních lesních porostů - K pracím budou použity technologie minimalizující dopady na životní prostředí v lesích a budou použity jen stroje s biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami. - Při vzniku případných škod na lese budou bezprostředně činěna potřebná opatření k jejich minimalizaci. - Po ukončení stavby budou dočasně odňaté pozemky uvedeny do původního stavu (lesní pozemky budou technicky rekultivovány) a protokolárně předány majiteli lesa. - Tento souhlas neopravňuje k jakémukoli vlastnímu dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a na nich rostoucích lesních porostů. 6. Při umístění stavby a při projektové přípravě stavby budou dodrženy podmínky vyjádření správců dopravní a technické infrastruktury, samosprávných orgánů a dotčených organizací, jejichž vyjádření a souhlasy jsou obsahem a nedílnou součástí dokumentace pro územní řízení: Vodovody a kanalizace Hodonín a.s., Purkyňova 2, Hodonín, vyjádření pod značkou 2/T/08/4003 ze dne a zn. No/2011/3943 ze dne

12 Č.j. MeUSM/04735/2012 str. 12 Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště, vyjádření pod č.j. 512/5561/2008 ze dne a ze dne pod č.j. 512/2822/2012 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, vyjádření č.j /08/MBO/000 ze dne , č.j /08/MZL/VVO ze dne , 86733/08/MZL/VVO ze dne a č.j /11 ze dne Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno, vyjádření pod zn. 161/08/103 ze dne , pod zn. 770/08/101 ze dne , pod zn. 999/08/101 ze dne , pod zn. 1061/08/01 ze dne , pod zn ze dne a pod zn ze dne E.ON ČR, s.r.o., Rozvoj VVN, VN, NN Brno, Lidická 36, Brno, vyjádření pod zn. BRA /2008 ze dne E.ON Česká republika, s.r.o, Tým technické evidence a dokumentace, F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, vyjádření pod zn. J21095-Z ze dne , pod zn. J21095-Z ze dne a pod zn. J21095-Z ze dne E.ON ČR, s.r.o., Regionální správa sítě VN, NN Otrokovice, Zlínská 230, Otrokovice, vyjádření pod zn. L4613-Z ze dne a pod zn. L4613-Z ze dne E.ON ČR, s.r.o., Regionální správa sítě VVN Brno, Lidická 36, Brno, vyjádření pod značkou T6780-Z ze dne Lesy České republiky s.p., Lesní správa, Zámek 673, Strážnice , vyjádření ze dne Lesy České republiky s.p., Správa toků, detašované pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, Luhačovice, vyjádření pod č.j. 563//2008/957/93/731 ze dne a vyjádření pod č.j. 533/2008/957/93/731 ze dne Ředitelství silnic Zlínského kraje, Jarošov 514, Uherské Hradiště ze dne pod zn. ŘSZKUH 1503/ Ředitelství silnic Zlínského kraje, Jarošov 514, Uherské Hradiště, vyjádření k umístění inženýrských sítí do silničního pozemku ze dne pod zn. ŘSZKUH 03626/ Ředitelství silnic a dálnic ČR, odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, Brno, vyjádření pod zn /10330/2008 ze dne Ředitelství silnic a dálnice ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, Zlín, vyjádření ze dne pod zn. SZ/1732/08-Ř a ze dne pod zn. SZ/2278/53000/12 a ze dne pod zn. SZ/3078/12/ÚV Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, vyjádření pod zn /2008-Ho/LiOl ze dne , ze dne a vyjádření č.j /2008-Ho/LiOl ze dne Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/1a, Praha 3, vyjádření pod zn. N82349/08 ze dne , pod zn. 5780/08 ze dne a vyjádření pod zn. N107945/08 ze dne Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, odbor Odloučené pracoviště Hodonín, Štefánikova 28, Hodonín, vyjádření pod č.j. UZSVM/BHO/4773/2008- BHOM ze dne Povodí Moravy, s.p., ředitelství závodu, Dřevařská 11, Brno, vyjádření pod zn. PM057786/ /Fi ze dne SŽDC, státní organizace, Správa dopravní cesty střední Morava se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, Olomouc (dříve: SŽDC, s.o. Správa dopravní cesty Zlín, J. Jabůrkové č.p. 491, Otrokovice, vyjádření pod č.j. 18/2008 SSZT ze dne ), pod zn. 1530/08-SDC ZLN/tech ze dne a pod č.j. 6863/11-SDC ZLN/OPS ze dne SŽDC s.o. Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, Olomouc, stanovisko pod zn. SSO-U1-3394/2008/Kán ze dne , pod zn. SSO-U1-3728/2008/Pok ze dne SŽDC, s.o. Správa dopravní cesty Brno, Kounicova 26, Brno, vyjádření pod zn. 9558/08-SDC BNO-100/08 ze dne České dráhy, a.s., TELEMATIKA, a.s., Nerudova 1, Olomouc, vyjádření zn SVŘ ze dne České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, regionální správa majetku, Jeremenkova 231/9, Olomouc ze dne pod čj. RSM Ol-1066/2008-UPT Obec Kostelany nad Moravou, Kostelany nad Moravou 19, vyjádření ze dne Obec Nedakonice, Nedakonice 33, Nedakonice, souhlas se stavbou pod č.j. 456/08 ze dne

13 Č.j. MeUSM/04735/2012 str. 13 Městys Polešovice, Polešovice 242, Polešovice, vyjádření pod č.j. ÚMP 558/2008/STAR ze dne a pod č.j. 748/2008/STAR ze dne a ze dne Obec Moravský Písek, Velkomoravská 1, Moravský Písek, vyjádření ze dne Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován oprávněnou osobou a v souladu s podmínkami uvedenými v textu výroku tohoto rozhodnutí. K žádosti o stavební povolení bude doložena projektová dokumentace v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb). 8. V dalším stupni dokumentace nutno i nadále respektovat podmínky dané Stanoviskem k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí z Ke stavebnímu řízení je třeba doložit písemná závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření jednotlivých správců dopravní a technické infrastruktury. 10. Před podáním žádosti o stavební povolení budou dořešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům určeným k umístění a provedení stavby. 11. Stavba obsahuje vodní díla dle ustanovení 55 vodního zákona (objekty ( ) s výjimkou přelivných příkopů (361 a 362)). Stavební řízení na tyto objekty povedou příslušné vodoprávní úřady dle místní příslušnosti. Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP, vodoprávní úřad, je speciálním stavebním úřadem pro vodní díla - stavební objekty SO 316, 317, 345, 348, 354, 381 a Pro SO 131, SO 651, SO 652, SO 653, SO 654 je Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, Olomouc příslušným stavebním úřadem. 13. Stavba obsahuje dopravní stavby. K vydání stavebního povolení jsou kompetentní úříslušné silniční správní orgány. Upozorňujeme na skutečnost, že podle 40 odst. 3 písmene d) zákona č.13/1997 Sb., výkonává působnost silničního správního úřadu ve věcech rychlostních silnic Ministerstvo dopravy. Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP je speciálním stavebním úřadem u dopravní části akce, které jsou nebo budou součásti silnic. a. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v kat. území Moravský Písek, u kterých povede správní řízení. 14. V souladu s 93 odst. 1 stanovuje stavební úřad platnost tohoto rozhodnutí na 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha Odůvodnění: Dne podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne pod č.j. MeUSM/07894/2008 pod zn. SÚ07592/2008/Ho. Vzhledem ke skutečnosti, že stavební úřad zjistil, že probíhá řízení o předběžné otázce, přerušil stavební úřad dne pod č.j. MeUSM/07895/2008 územní řízení do doby vydání pravomocných rozhodnutí o povolení výjimek. Proti tomuto přerušení podalo sdružení Deti Země Klub za udržitelnou dopravu odvolání. Rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj ze dne pod č.j / /1558 bylo odvolání zamítnuto jako opožděné. Přerušení územního řízení o předběžné otázce nabylo právní moci zpětně (viz výrok rozhodnutí MMR ze dne ) dne Stavebník následně doložil do řízení pravomocná rozhodnutí o výjimkách, a to: - povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů; rozhodnutí bylo vydáno pod č.j /BK/2008/roz2/Ko dne Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, správa chráněně krajinné oblasti Bílé Karpaty. Toto rozhodnutí se stalo pravomocným dne , - povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů; rozhodnutí bylo vydáno

14 Č.j. MeUSM/04735/2012 str. 14 pod č.j. JMK 17715/2011 dne Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí. Toto rozhodnutí se stalo pravomocným dne , - povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných rostlin a živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb,. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů; rozhodnutí bylo vydáno pod č.j. KUZL 81232/2009 dne Krajským úřadem Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny. Toto rozhodnutí se stalo pravomocným dne , čímž odpadla překážka vyřešení předběžné otázky. Dále byla obnovena stanoviska dotčených orgánů a vyjádření správců inženýrských sítí a stavebník požádal o pokračování v řízení. Dne stavební úřad oznámil pod č.j. MeUSM/03883/2012 a sp. zn. SÚ07592/2008/Ho všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům pokračování řízení a současně je vyzval k seznámení s nově doloženými podklady do řízení. Účastníkům řízení podle 85 odst. 2 stavebního zákona a veřejnosti bylo doručováno v řízení veřejnou vyhláškou, vyvěšením na úředních deskách obcí: Městského úřadu Staré Město, vyvěšena dne , sejmuta dne ; Úřadu městyse Polešovice vyvěšena dne: , sejmuta dne: ; Obecního úřadu Kostelany nad Moravou vyvěšena dne: , sejmuta dne: ; Obecního úřadu Nedakonice vyvěšena dne: , sejmuta dne: ; Obecního úřadu Moravský Písek: vyvěšena dne: , sejmuta dne: ; Současně byly písemnosti (veřejné vyhlášky) v souladu se zák. č. 500/2004 Sb. vyvěšeny na internetových stránkách jednotlivých, výše citovaných, obcí. K projednání žádosti stavební úřad současně nařídil veřejné ústní jednání na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol (od místního šetření bylo ve smyslu 87 odst. 1 stavebního zákona upuštěno). Do podkladů řízení bylo doloženo stanovení příslušnosti stavebního úřadu Ministerstvem pro místní rozvoj, odboru územně a stavebně správního ze dne pod č.j. 9760/ /585, a to k vedení územního řízení a k vydání územního rozhodnutí na výše citovanou stavbu (příslušnost jednat a rozhodovat ve věci). Dále byla do podkladů řízení doložena plná moc společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne pro spol. INFRAM a.s. ve věci zmocnění k činnostem spojeným se zajištěním pravomocného územního rozhodnutí na stavbu a dále plná moc k zastupování společnosti INFRAM a.s. pro pracovníka Bc. Michala Kršku, nar , Petra Jilemnického 368/14, Adamov, ze dne Současně byla doložena zřizovací listina společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne a výpis z obchodního rejstříku společnosti INFRAM a.s. Součástí předložené dokumentace a žádosti byly také mj. následující podklady: Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí ze dne pod č.j /ENV/06; seznam pozemků určených k umístění stavby; seznam oprávněných z věcných práv, břemen a zástavních práv a seznam vlastníků sousedních pozemků a staveb; průzkum stávajících migračních tras živočichů s návrhem opatření; studie vlivu zimní údržby R55 na recipienty; biologický průzkum; návrh ochrany a managementu dotčené rozptýlené zeleně; posouzení a návrh opatření k ochraně dotčených prvků ÚSES; dopravně inženýrské podklady; monitoring stávajících objektů; návrh monitoringu studní; základní korozní průzkum; dendrologický průzkum; pedologický průzkum; projekt odpadového hospodářství; bilance zemin a ornice; Rozptylová studie z července 2008 vypracovaná společností ENVIROAD s.r.o.; hluková studie z července 2008 vypracovaná společností ENVIROAD s.r.o., záborový elaborát. Dále bylo doloženo prohlášení projektanta, že pozemky pro vynětí zůstávají nezměněny (od zahájení řízení) a tím je stanovisko (vynětí) platné a odpovídá záboru dle PD (Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany horninového a půdního prostředí, Vršovická 65, Praha 10, souhlas k odnětí půdy ze ZPF pod Č.j. 2895/660/08, 74274/ENV/08 ze dne ) a sdělení projektanta, jakým způsobem se vypořádal s podmínkami Stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí z

15 Č.j. MeUSM/04735/2012 str. 15 Dále byla doložena následující rozhodnutí: ROZHODNUTÍ udělení souhlasu vodoprávního úřadu ke stavbě mostu přes koryto vodního toku Kladíkovský potok pod č.j. ŽPSÚ/32320/2008 ze dne ROZHODNUTÍ udělení souhlasu MěÚ Uherské Hradiště, odboru životního prostřední, vodoprávního úřadu 17 odst. a) a e) dle zák. č. 254/2001 Sb. ze dne pod č.j. ŽP 95023/2008/Č ROZHODNUTÍ o povolení zvláštního užívání silnice pro umístění sítí pod č.j.od/82621/08/19641/08/zap ze dne (Městský úřad Uh. Hradiště, odbor dopravy, Masarykovo nám. 19, Uh.Hradiště) ROZHODNUTÍ o povolení zvláštního užívání silnice pro umístění inženýrských sítí pod č.j.muuh-od/27871/2012/486208/zap ze dne (Městský úřad Uh. Hradiště, odbor dopravy, Masarykovo nám. 19, Uh.Hradiště) V průběhu řízení došlo k rozdělení některých pozemků pro stavbu. Z tohoto důvodu byly tyto nově vzniklé zahrnuty do výrokové části rozhodnutí. Původní (před rozdělením) se již ve výrokové části rozhodnutí nevyskytují. Platnost rozhodnutí byla stanovena v bodě 14. výrokové části rozhodnutí, v souladu s 93 odst. 1 stavebního zákona, na 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Prodloužení platnosti bylo zdůvodněno stavebníkem následovně: Důvodem pro prodloužení platnosti územního rozhodnutí ke stavbě: R55, stavba 5508 Staré Město Moravský Písek je náročná jak projektová příprava pro stupeň stavebního povolení, tak především majetkoprávní vypořádání (výkupy pozemků, zřizování práva odpovídajícího věcnému břemeni, nájmy a další) s vlastníky stavbou dotčených pozemků. V důsledku trasování tohoto úseku rychlostní komunikace R55 mimo stávající komunikace I., II. a III. tříd nezastavěnou oblastí přes značné množství pozemků bude vypořádání časově náročné a komplikované. Stavební úřad posoudil důvody pro prodloužení platnosti povolení jako oprávněné a rozhodl způsobem ve výroku uvedeným. Umístění stavby na území Zlínského kraje je v souladu se schválenými Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, které vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje formou opatření obecné povahy usnesením č. 0761/Z23/08 dne s nabytím účinnosti , které byly aktualizovány usnesením zastupitelstva Zlínského kraje č. 0749/Z21/12 dne , s nabytím účinnosti dne Pro rychlostní komunikaci R55 je vymezen koridor a stavba je stanovena jako veřejně prospěšná. Umístění stavby je dále v souladu s na ně navazujícími schválenými územními plány dotčených obcí, a to: územním plánem města Staré Město schváleným zastupitelstvem města dne (nabytí účinnosti ), územním plánem obce Kostelany nad Moravou vydaným zastupitelstvem obce dne (nabytí účinnosti dne ), územním plánem obce Nedakonice vydaným zastupitelstvem obce dne (nabytí účinnosti ), územním plánem obce Polešovice schváleným dne , a dále v souladu s územním plánem obce Moravský Písek schváleným zastupitelstvem obce dne (nabytí účinnosti dne ); Zásady územního rozvoje jsou v souladu s ustanovením 36 odst. 5 stavebního zákona závazným podkladem pro rozhodování v území a stavební úřad podle 90 stavebního zákona posuzuje soulad záměru žadatele o vydání územního rozhodnutí z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací. Veškeré související stavební objekty nutné k zajištění funkce silnice R 55 jsou nedílnou součástí této stavby, která je územně plánovací dokumentací označena za veřejně prospěšnou. Její veřejná prospěšnost je dána výše citovanými zásadami územního rozvoje a Politikou územního rozvoje ČR 2008 schválenou vládou ČR usnesením č. 929 ze dne Úsek 5508 je součástí veřejně prospěšné stavby R55. Všechny vyvolané věci týkající se R55 jsou tudíž v souladu s územně plánovací dokumentací a jsou považovány za veřejně prospěšné stavby.

16 Č.j. MeUSM/04735/2012 str. 16 V souladu s ustanovením 170 stavebního zákona se tedy jedná o veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury pro jejíž uskutečnění lze práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit. Právo k pozemku lze odejmout nebo omezit též k vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Součástí podkladů řízení byla následující stanoviska, vyjádření, souhlasy a další opatření: MěÚ Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a stavební úřad, tř.masarykova 19, Veselí nad Moravou, závazné stanovisko (Souhlas k vydání územního rozhodnutí) pod č.j. ŽPSÚ/32191/2008 ze dne Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a stavební úřad, tř.masarykova 119, Veselí nad Moravou, závazné stanovisko pod č.j. ŽPSÚ/32187/2008 ze dne Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou (dříve: Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a stavební úřad, tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou), stanovisko pod č.j. ŽPSÚ/26786/2008 ze dne a ze dne pod zn. MK/2012-Vyj Městský úřad Uherské Hradiště, odbor ŽP, Svatováclavská 568, Uh.Hradiště, závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne pod zn. OŽP/94438/08/117/2008/Kru a ze dne Městský úřad Uherské Hradiště, odbor ŽP, Svatováclavská 568, Uh.Hradiště, souhrnné vyjádření pod zn. OŽP/67945/08 ze dne a č.j. MUUH-OŽP/89608/2011/33/2011/Be-ZS ze dne a ze dne pod zn. MUUH-OŽP/33000/2012/Č a ze dne pod č.j. MUUH-OŽP/33000/2012/Č Městský úřad Uherské Hradiště, odbor architektury, plánování a rozvoje, Svatováclavská 568, Uh.Hradiště, vyjádření pod č.j. APR/67944/08/7029/2008/MiV ze dne , vyjádření ze dne pod zn. MUUH-APR/19269/2012/Skl Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik, vyjádření ze dne pod č.j. KUZL64834/2008 a ze dne pod č.j. KUZL27857/2012 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení technické ochrany prostředí a energetiky, vyjádření ze dne pod č.j. KUSP 29711/2012 ŽPZE-PJ KÚ Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, stanovisko ze dne ze dne po č.j. JMK /2008, ze dne pod č.j. JMK 52427/2012 a ze dne pod č.j. JMK 55233/2012/OŽP Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionální rozvoje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, vyjádření pod č.j. JMK /2008 ze dne a ze dne pod č.j. JMK52501/2012 KÚ Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, sdělení pod č.j. JMK /2008 ze dne a ze dne pod zn. MKú2012-Vyj_17 KÚ Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, třída Tomáše Bati 21, Zlín, vyjádření pod č.j. KUZL 63518/2008 ze dne a ze dne pod č.j. KUZL17487/2012 Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, stanovisko pod č.j. 570/2345/08-My,Šs ze dne a ze dne pod č.j /ENV/12,926/570/12 Ministerstvo životního prostředí, OVSS VII, Vršovická 65, Praha, pracoviště: Brno, Mezírka 1, Brno, vyjádření pod zn. 560/2367/08-Sa ze dne a ze dne pod č.j. 889/560/12 Ministerstvo zemědělství, OSS, hospodářských úprav a ochrany lesů, Těšnov 17, Praha 1, vyjádření pod č.j A/ ze dne Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, P.O.BOX 9, Praha, závazné stanovisko pod zn. 872/ IPK/8 ze dne a ze dne pod zn. 872/ IPK/9 Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, Nad štolou 3, Praha 7, stanovisko pod č.j. MV /OBP-S-2008 ze dne a ze dne pod č.j. MV /OBP-2012 a ze dne pod č.j. MV /OBP-2012 Městský úřad Uh. Hradiště, odbor dopravy, Masarykovo nám. 19, Uh.Hradiště, stanovisko pod zn. OD/38358/08/16927/08/Zap ze dne a ze dne pod č.j. MUUH-OD/30722/2012/16927/2012/Zap KÚ Zlínského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství, třída Tomáše Bati 21, Zlín, vyjádření č.j. KUZL54965/2008 ze dne , pod č.j.kuzl67929/2008 ze dne , ze dne pod č.j. KUZL25415/2012 KÚ Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, vyjádření pod č.j. JMK /2008 ze dne a ze dne Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Kloknerova 26, PRAHA 414, závazné stanovisko pod č.j.mv /po-2008 ze dne a ze dne pod č.j. MV /PO-PRE-2012 HZS Zlínského kraje, úz. odbor Uh. Hradiště, Boženy Němcové 834, Uherské Hradiště, stanovisko zn. HSZL-596/3-SPD-SP-2008 ze dne HZS Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství, Zubatého 1, Brno, odbor prevence Štefánkova 103/32, Brno, souhlasné stanovisko ev.č. HSBM /1-OPST-2008 ze dne Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj, Lazy V 654, Zlín, závazné stanovisko pod č.j. KVSZ-3021/08 ze dne a ze dne pod č.j. SVS/1354/2012-KVSZ Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj, Palackého třída 174, Brno, závazné stanovisko pod č.j. 1528/1/2008/HO ze dne a ze dne pod č.j. SVS/2182/2012-KVSB KHS Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, stanovisko pod č.j. UH 17222/215/2008 ze dne a ze dne pod č.j. KHSZL06665/2012 KHS Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, Brno, závazné stanovisko pod č.j. 7600/2008/HO/HOK ze dne a ze dne pod č.j. KHSJM20240/2012/HO/HOK Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, Olomouc, souhlas ke zřízení stavby pod č.j / DÚ/Ar ze dne a sdělení pod č.j. DÚ/S-7469/08-DÚ/Ds ze dne ČR Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, Brno, stanovisko pod č.j. 1402/ /ÚP ze dne a pod č.j. 230/ ÚP-Br ze dne Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, Brno (Obvodní báňský úřad v Brně, Cejl 13, Brno, stanovisko pod zn /2008/01/001 ze dne a pod zn.06605/2008/01/001 ze dne ; Obvodní báňský úřad v Ostravě, Veleslavínova 18, PO BOX 103, Ostrava, sdělení pod zn. 6563/ /Ing.Kr/Mc ze dne a ze dne pod zn / /Ing.Le/Me) a ze dne pod zn. SBS/34856/2012 Úřad pro civilní letectví, odbor řízení letového provozu a letišť, oddělení letišť, letiště Ruzyně Praha 6, stanovisko pod č.j.10270/ ze dne a č.j. MK/2011-Vyj-16 ze dne Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany horninového a půdního prostředí, Vršovická 65, Praha 10, souhlas k odnětí půdy ze ZPF pod Č.j. 2895/660/08, 74274/ENV/08 ze dne

17 Č.j. MeUSM/04735/2012 str. 17 Vodovody a kanalizace Hodonín a.s., Purkyňova 2, Hodonín, vyjádření pod značkou 2/T/08/4003 ze dne a zn. No/2011/3943 ze dne Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště, vyjádření pod č.j. 512/5561/2008 ze dne a ze dne pod č.j. 512/2822/2012 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, vyjádření č.j /08/MBO/000 ze dne , č.j /08/MZL/VVO ze dne , 86733/08/MZL/VVO ze dne a č.j /11 ze dne Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno, vyjádření pod zn. 161/08/103 ze dne , pod zn. 770/08/101 ze dne , pod zn. 999/08/101 ze dne , pod zn. 1061/08/01 ze dne , pod zn ze dne a pod zn ze dne E.ON ČR, s.r.o., Rozvoj VVN, VN, NN Brno, Lidická 36, Brno, vyjádření pod zn. BRA /2008 ze dne E.ON Česká republika, s.r.o, Tým technické evidence a dokumentace, F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, vyjádření pod zn. J21095-Z ze dne , pod zn. J21095-Z ze dne a pod zn. J21095-Z ze dne E.ON ČR, s.r.o., Regionální správa sítě VN, NN Otrokovice, Zlínská 230, Otrokovice, vyjádření pod zn. L4613-Z ze dne a pod zn. L4613-Z ze dne E.ON ČR, s.r.o., Regionální správa sítě VVN Brno, Lidická 36, Brno, vyjádření pod značkou T6780-Z ze dne Lesy České republiky s.p., Lesní správa, Zámek 673, Strážnice , vyjádření ze dne Lesy České republiky s.p., Správa toků, detašované pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, Luhačovice, vyjádření pod č.j. 563//2008/957/93/731 ze dne a vyjádření pod č.j. 533/2008/957/93/731 ze dne Ředitelství silnic Zlínského kraje, Jarošov 514, Uherské Hradiště ze dne pod zn. ŘSZKUH 1503/ Ředitelství silnic Zlínského kraje, Jarošov 514, Uherské Hradiště, vyjádření k umístění inženýrských sítí do silničního pozemku ze dne pod zn. ŘSZKUH 03626/ Ředitelství silnic a dálnic ČR, odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, Brno, vyjádření pod zn /10330/2008 ze dne Ředitelství silnic a dálnice ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, Zlín, vyjádření ze dne pod zn. SZ/1732/08-Ř a ze dne pod zn. SZ/2278/53000/12 a ze dne pod zn. SZ/3078/12/ÚV Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, vyjádření pod zn /2008-Ho/LiOl ze dne , ze dne a vyjádření č.j /2008-Ho/LiOl ze dne Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/1a, Praha 3, vyjádření pod zn. N82349/08 ze dne , pod zn. 5780/08 ze dne a vyjádření pod zn. N107945/08 ze dne Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, odbor Odloučené pracoviště Hodonín, Štefánikova 28, Hodonín, vyjádření pod č.j. UZSVM/BHO/4773/2008-BHOM ze dne Povodí Moravy, s.p., ředitelství závodu, Dřevařská 11, Brno, vyjádření pod zn. PM057786/ /Fi ze dne SŽDC, státní organizace, Správa dopravní cesty střední Morava se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, Olomouc (SŽDC, s.o. Správa dopravní cesty Zlín, J. Jabůrkové č.p. 491, Otrokovice), vyjádření pod č.j. 18/2008 SSZT ze dne , pod zn. 1530/08-SDC ZLN/tech ze dne a pod č.j. 6863/11-SDC ZLN/OPS ze dne SŽDC s.o. Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, Olomouc, stanovisko pod zn. SSO-U1-3394/2008/Kán ze dne , pod zn. SSO-U1-3728/2008/Pok ze dne SŽDC, s.o. Správa dopravní cesty Brno, Kounicova 26, Brno, vyjádření pod zn. 9558/08-SDC BNO-100/08 ze dne České dráhy, a.s., TELEMATIKA, a.s., Nerudova 1, Olomouc, vyjádření zn SVŘ ze dne České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, regionální správa majetku, Jeremenkova 231/9, Olomouc ze dne pod čj. RSM Ol-1066/2008-UPT Obec Kostelany nad Moravou, Kostelany nad Moravou 19, vyjádření ze dne Obec Nedakonice, Nedakonice 33, Nedakonice, souhlas se stavbou pod č.j. 456/08 ze dne Městys Polešovice, Polešovice 242, Polešovice, vyjádření pod č.j. ÚMP 558/2008/STAR ze dne a pod č.j. 748/2008/STAR ze dne a ze dne Obec Moravský Písek, Velkomoravská 1, Moravský Písek, vyjádření ze dne Česká geologická služba, Klárov 131/3, 118/ 21 Praha 1, vyjádření ze dne pod zn. CGS 630/12/04706-V-563 Český telekomunikační úřad, Šumavská 33, Brno-Město, Brno 2, vyjádření ze dne Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, Praha 10, vyjádření ze dne UPC ČR, a.s., Závišova 5, Praha 4, vyjádření zn. Jur 627 ze dne a zn. 11/23/2011 ze dne TISCALI Telekomunikace ČR s.r.o., Dělnická 213/12, Praha 7, vyjádření ze dne T-mobile CR a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, pobočka Cejl 20, Brno vyjádření ze dne a ze dne SITEL, spol. s.r.o., Nad elektrárnou 411, Praha 10, vyjádření pod č.j. 4316/08 ze dne pod zn ze dne SELF servis, spol. s r. o., Pálavské nám. 11, BRNO, vyjádření pod značkou 0/08/ 409 ze dne a ze dne GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, Praha 3, vyjádření ze dne a pod zn ze dne RWE Transgas Net, s.r.o., V Olšinách 75/2300, Praha 10, vyjádření pod č.j. 4210/08 ze dne NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 Nusle (IČ ) pod zn. 6373/11/OVP/N ze dne NOEL s.r.o., Na Pískách 3, Hodonín, vyjádření zn. 018/M-Pí ze dne a ze dne pod zn. 018a/M/PÍ MAXPROGRES, s.r.o., Traťová 1, Brno, vyjádření zn. 299/150708/Čr ze dne a zn. CR ze dne VEGACOM a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4, vyjádření z hlediska zájmů Českých radiokomunikací, a.s., pod zn. VGC/P40194/08/JK ze dne a pod zn. ÚPTS/OS/74085/2011 ze dne ČEPRO a.s., Dělnická 12, Praha 7, vyjádření pod č.j. 215/S1-3/08 ze dne TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., K červenému dvoru 25a, Praha 3, vyjádření pod č.j. 2486/08 ze dne a ze dne Zemědělská vodohospodářská správa, Nádražní 27, Sady, Uherské Hradiště, vyjádření pod zn. UH/84/08/G ze dne , pod zn. UH/91/08/V ze dne , pod zn. UH/92/V/2008 ze dne a vyjádření pod zn. UH/153/08/V ze dne KÚ Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče, třída Tomáše Bati 21, Zlín, vyjádření pod č.j. KUZL 55525/2007 ze dne a ze dne pod č.j. KUZL/2012 KÚ Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, vyjádření pod č.j. JmK107294/2008 ze dne a ze dne Česká inspekce životního prostředí, Lieberzeitova 14, Brno, sdělení pod zn. ČIŽP/47/IPP/ /08/BLV ze dne a ze dne pod zn. ČIŽP/47/IPP/ /12/BLV ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Zlínská kraj, areál Svit, budova č. 12, Zlín, vyjádření pod zn. 715/08/ /Kn ze dne a ze dne pod zn. 257/2012/ /Kn Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně, Milady Horákové 3, Brno ze dne pod zn. 5336/08/9.32/15.7 Městský úřad Staré Město, odbor investic, vyjádření ze dne

18 Č.j. MeUSM/04735/2012 str. 18 Archeologický ústav AV ČR, Královopolská 147, Brno, vyjádření pod zn.2877/08 ze dne a pod zn. č. 4495/08-D ze dne a ze dne pod zn. 1573/12 NIPI ČR o.p.s., Havlíčkova 4481/44, Jihlava (dříve: NIPI ČR o.s., Sv.Čecha 516, Zlín Podhoří) vyjádření pod zn. OK-Šůst/ ze dne a ze dne pod zn NIPI ČR o.s., Malinovského nám. 3, Brno Policie ČR, správa Jihomoravského kraje, Kounicova 24, Brno, stanovisko pod č.j. PJM-17897/ČJ-2008-DP-SED ze dne a stanovisko pod č.j. PJM /ČJ-2008-DP-SED ze dne Policie ČR OŘ DI, Velehradská třída 1217, Uherské Hradiště, vyjádření pod č.j. ORUH /ČJ ze dne a pod č.j. ORUH /ČJ ze dne Policie ČR OŘ Hodonín DI, Svatopluka Čecha 7, Hodonín, vyjádření pod č.j. ORHO /ČJ ze dne Městský úřad Staré Město, odbor správy majetku a ŽP, vyjádření pod č.j. MeUSM/06185/2008/03/SM/Ob ze dne , pod č.j. MeUSM/06185/2008/SM/Ob ze dne a ze dne Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, která byla doložena do podkladů řízení a která byla uplatněna ve stanovené lhůtě v průběhu řízení a podmínky, týkající se umístění stavby, zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. Okruh účastníků řízení byl vymezen s ohledem na ustanovení na 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona, tj. žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a s ohledem na ustanovení na 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, tj. vlastník pozemku nebo stavby, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu, dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Po posouzení výše uvedeného, vzhledem k umístění stavby, jejímu účelu a dopadům jejího užívání na okolní pozemky a stavby byl vymezen následující okruh účastníků řízení: Účastníci řízení - další dotčené osoby: viz rozdělovník tohoto rozhodnutí (obdrží) seznam osob v částech nazvaných obec a účastníci územního řízení Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - Veřejnost neuplatnila žádné připomínky Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Na veřejném ústním jednání dne byly do protokolu uplatněny následující připomínky: - KHS Jihomoravského kraje (pí Jaroslava Švarcová): KHS JMK upozorňuje na upozornění ze stanoviska (sdělení) ze dne (č.j. KHS JMK 20240/2012/HO/HOK) a (č.j. 7600/2008/HO/HOK). - Obsahem závazného stanoviska ze dne je následující upozornění: KHS Jmk upozorňuje na podmínku stanovenou v souhlasném stanovisku k záměru Rychlostní silnice R55, stavba 5508 Staré Město Moravský Písek vydaném MŽP dne , č.j /ENV/06, a to: - z hlediska minimalizace negativních vlivů záměru na obyvatelstvo, zejména obce Moravský Písek, plánovanou rychlostní silnicí R 55 v úseku Staré Město Rohatec v délce 27 km, je nutné zajistit společnou projektovou přípravu a výstavbu úseku této silnice minimálně u staveb 5508 a 5509, optimálně i u staveb 5510 a 5511, včetně společného uvedení do provozu. Stanovisko ze dne neobsahuje žádné námitky, připomínky podmínky či jiná upozornění (pouze souhlas). - Stavební úřad k výše citované připomínce sděluje následující: Jak vyplývá ze samotného upozornění uvedeného ve stanovisku ze dne , je tato podmínka stanovena v souhlasném stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaném MŽP dne (podmínka č.1 pro fázi přípravy), přičemž posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí je podkladem doloženým do územního řízení a splnění podmínek z tohoto stanoviska je zahrnuto do výroku tohoto územního rozhodnutí.

19 Č.j. MeUSM/04735/2012 str Obec Moravský Písek (Ing. Miroslav Dula starosta obce): Žádáme o dodržení podmínky zajištění společné projektové přípravy a výstavby úseků staveb R 5508 a R 5509 včetně společného uvedení do provozu. - Stavební úřad k výše citované připomínce sděluje následující: Jedná se o podmínku, která je již ve stejném rozsahu stanovena v souhlasném stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaném MŽP dne (podmínka č.1 pro fázi přípravy). Splnění podmínek z tohoto stanoviska, týkajících se následného stavebního řízení, je zahrnuto do podmínek výroku územního rozhodnutí. - Ostatní účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Do podkladů řízení byly doloženy následující smluvní vztahy a souhlasy: - Smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi stavebníkem a Povodím Moravy, s.p. ze dne vč. dodatku č.1 ke smlouvě ze dne Smlouva o souhlasu s umístěním stavby na pozemcích uzavřená mezi stavebníkem a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne a smlouva o souhlasu s umístěním stavby na pozemcích uzavřená mezi stavebníkem a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne a 2008 a smlouva o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemku ze dne Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu uzavřená mezi stavebníkem a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace ze dne a ze dne pod č. 44/22/12 - Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví města Uherské Hradiště uzavřená mezi stavebníkem a městem Uherské Hradiště ze dne Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení uzavřená mezi stavebníkem a JMP Net, s.r.o. ze dne Souhlas Jihomoravského kraje ze dne pod č.j. JMK /2008 s umístěním stavby. - Souhlas spol. ZEAS Polešovice, a.s. ze dne s umístěním stavby. - Souhlas spol. ZEAS Nedakonice, a.s., ze dne a ze dne se stavbou - Souhlas spol. Dolina Staré Město, a.s., Velehradská 1698, Staré Město se stavbou ze dne Souhlas spol. LET Aircraft Industrie, a.s., Na Záhonech 1177, Kunovice s umístěním stavby ze dne Souhlas spol. Lesy České republiky s.p., Lesní správa, Zámek 673, Strážnice , se stavbou ze dne , a Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu v souladu s územně plánovací dokumentací, stavební úřad došel k závěru, že bez souhlasu vlastníka pozemku a subjektů oprávněných k těmto pozemkům je možné vydat rozhodnutí o umístění stavby, jelikož lze pro dané účely ve veřejném zájmu vlastnické právo k těmto pozemkům odejmout nebo omezit v souladu s ustanovením 170 stavebního zákona. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

20 Č.j. MeUSM/04735/2012 str. 20 Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Toto rozhodnutí má platnost 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (viz výroková část rozhodnutí). Podle 93 odst. 4 stavebního zákona územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Podle 93 odst. 5 stavebního zákona územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Podle 93 odst. 2 stavebního zákona podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Ing. Helena Štolhoferová vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánu otisk úředního razítka Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu min. 15 dnů. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. Seznam příloh: 1. seznam pozemků určených k trvalému či dočasnému vynětí ze ZPF (příloha č. 1) 2. situace stavby (příloha č.2) Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

P O S U D E K. "Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická"

P O S U D E K. Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí P O S U D E K k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru "Společenské a obchodní centrum

Více

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 676 02 Moravské Budějovice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: V Moravských Budějovicích..2013

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š V E L K Á B Í T E Š N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š zpracovaný v souladu s 47 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem...

Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem... Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem... 3 2. Údaje o splnění zadání... 4 3. Komplexní zdůvodnění

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 72615/ENV /12 Vyřizuje: Ing. Muzikářll. 2802 PRAHA: 30.8.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Horní Řepčice 0068071/13/ROZ/DVa Datum nabytí

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638)

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby a územního rozvoje Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne

Více

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY MĚSTO LOUNY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY Září 2010 1 Zastupitelstvo města Loun, jako orgán obce příslušný podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování

Více