Dorostová unie, sdružení křesťanských dorostů o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dorostová unie, sdružení křesťanských dorostů o.s."

Transkript

1 Dorostová unie, sdružení křesťanských dorostů o.s. Výroční zpráva za rok

2 Organizační struktura SNĚM DU Všichni výchovní pracovníci starší 17-ti let NOVĚ ZVOLENÁ RADA DU Jan Homolka - předseda DU Pavel Benák - místopředseda DU Marta Bukáčková Vlastík Chráska Jakub Ptáček Dalimil Staněk Předseda DU Tajemník pro dorost CB Jan Homolka Zaregistrované skupiny k DS 3 kolektivní členové Zaregistrovaní členové k členů Na Sněmu byla zvolena nová Rada dorostové unie(rdu). Funkční období bylo schváleno na jeden rok. Ze staré RDU odešli dva dlouholetí členové a to Petr Asszonyi, který byl ale nově zvolenou RDU pověřen jako hospodář a Petr Kučera, který se více angažuje v nově jmenovaném Dorostovém odboru Církve bratrské. Oběma za jejich dlouholetou a obětavou práci děkujeme. Nově byli zvoleni členy RDU Marta Bukáčková, jako první žena v dějinách RDU a Vlastík Chráska. V roce 2014 nepřibyla žádná nová dorostová skupina. Členská základna se o něco zmenšila na 660 členů- 2

3 Seznam dorostových skupin DS č. Dorostová skupina Sídlo Stav 001 CB Trutnov Lomní 103/9 002 CB Horní Počernice Ve Žlíbku CB Brno - Královo Pole 004 ELIM Písek Písek Královopolská 810/ CB Liberec Puchmayerova 359/4 006 CB Havlíčkův Brod Strážná CB Kyjov Urbanova CB Praha - Soukenická Soukenická CB Česká Třebová Tykačova CB Český Těšín 011 CB Letovice Okružní CB Hradec Králové V Kopečku CB Ostrava - ARCHA tř. 28. října CB Frýdek Místek Stanice ml.turistů ul. Pionýrů 015 CB Pardubice Lonkova CB Havířov Fryštátská CB-Třebíč Jungmannova CB Praha - Žižkov Koněvova 24 ukončila činnost ne 3

4 Seznam dorostových skupin DS č. Dorostová skupina Sídlo 019 ESK Havířov 020 Brno MD Kounicova Kounicova Brno SD Kounicova Kounicova CB České Budějovice J. Š. Baara CB Praha Šeberov V Ladech CB Česká Skalice Tyršova CB Ústí n. Labem Zahrádky 33, Ústí n. L. 026 CB Plzeň Doudlevecká CB Horní Krupá Horní Krupá 105, Havlíčkův Brod 028 CB Benátky n.j. Dražická 387, Benátky nad Jizerou 029 CB Chýnov Turovecká 354, Chýnov 030 CB Teplice Poštovní 10/934, Teplice 031 CKS Nejdek 032 CB Praha Vinohrady Římská 43, Praha 2 Vinohrady 033 CB Náchod Purkyňova 584, Náchod 034 CB Brno Betánie Kamenná 1, Brno 035 CB Písek Tyršova 15, Písek 036 CB Hrádek Hrádek 74, Hrádek Stav ukončila činnost ukončila činnost 4

5 Seznam dorostových skupin DS č. Dorostová skupina Sídlo 037 CB Karlovy Vary Bulharská 29A, Karlovy Vary 038 CB Neratovice Na Výsluní 1305, Neratovice 039 CB Praha 13 Stodůlky Nušlova 2273/11, Praha CB Praha Černý Most Stoliňská 2502/41B, PRAHA 041 CB Kolín Královská cesta 226, Kolín Stav 042 CB Řevnice Žižkova 421 ne 043 CB Bystré Bystré CB Horní Krupá 2 Horní Krupá CB Náchod 046 CB Olomouc 047 CB Most Purkyňova 584 Mariánská 3, Jana Kříže SG Brno Lískovec ne 049 Hranice Milenov Rakovník Vysoká Opava Hradecká Velká Lhota Velká Lhota Mladá Boleslav Purkyňova Praha - Skalka Rubensova 2237, Praha Třinec Dolní Lišná 9, Třinec ne 5

6 Hlavní poslání DU DU pracuje na celostátní úrovni, pořádá kurzy pro vedoucí a celostátní akce pro dorostence na místní úrovni působí dorostové skupiny, pracující při jednotlivých sborech. Celostátní činnost v roce 2014 V roce 2014 pořádala DU tyto kurzy pro vedoucí: Školení hlavních vedoucích táborů Rádcovskou školu I a II DU pořádala v roce 2014 tyto celostátní akce pro dorostence: Biblickou stezku - regionální kolo Biblickou stezku - finále závodu tříčlenných hlídek Setkání dorostů na Siónu Dorostová unie se snaží v první řadě pomáhat vedoucím dorostů v jejich odpovědné práci, k čemuž slouží právě kurzy a vzdělávací akce. Při akcích pro dorostence se je snažíme motivovat k většímu studiu Bible (Biblickou stezkou) a k uvědomění si sounáležitosti s ostatními dorosty. V roce 2014 ale nastala velká změna, protože odpovědnost za práci s dorostenci a vedoucími přebral Dorostový odbor a DU mu tuto odpovědnost předala. Proto bylo méně jak kurzů, tak celostátních akcí. Regionální úroveň - jednotlivé DS: Pracují celoročně na jednotlivých místech u příslušného sboru, který je také podporuje Skupiny pořádají dle svých možností také výlety a víkendové akce Pořádají tábory Spolupořádají regionální závod tříčlenných hlídek Biblickou stezku Některé skupiny pořádají společné akce pro dva a více dorostů Tyto akce jsou otevřeny všem dětem, tedy i nečlenům DS. 6

7 Cílové skupiny Cílové skupiny v práci DU jsou dvě. První skupina jsou dorostenci. Hlavním cílem práce DU je přímá práce s dorostenci, tj. mladými lidmi ve věku cca let. K nim nakonec směřuje veškeré snažení a úsilí. Je snaha vychovat z nich všestranné lidi, pomoci jim vytvořit si základ pro život a pokud mají zájem doprovázet je na cestě víry. Druhou skupinou jsou vedoucí, kteří přímo pracují s dorostenci. Ti jsou přímo odpovědni za práci s dorostenci v jednotlivých dorostech. Proto se jim snaží DU pomáhat jek pořádáním vzdělávacích kurzů, tak možností setkávání a výměny zkušeností a také osobními návštěvami. 7

8 Prezentace DU Web. V roce 2014 částečně ochabl zájem o web DU. Je to dáno částečně tím, že Dorostový odbor spustil své stránky a také odklonem uživatelů k jinému druhu komunikace. Alespoň v základech se ale snažíme udržet naše stránky naživu. Facebook. V roce 2014 se podařilo udržet zájem o tuto část prezentace. Hlavně po akcích se počet příspěvků a návštěv zvyšuje. Děkuji Petře Vlachové, která se pokud to jde stará o obsah a živost jednotlivých skupin. Časopis. V roce 2014 vyšla dvě čísla, která opět sloužila k přípravě dorostenců na Biblickou sterku. Vyšly jak materiály k první Mojžíšové tak době Teman. Novinkou byly materiály k přírodě, kde bylo téma voda. Prezentace skupin. Skupiny i nadále využívají jak webové stránky, tak Facebook. Na těchto médiích je možno najít kromě zpráv z činnosti také nabídky míst, na táborech a dalších akcích. Všem kteří se o tuto oblast starají patří dík. 8

9 Kurzy pro dorostové vedoucí V roce 2014 se uskutečnilo pouze Školení hlavních vedoucích táborů a Rádcovská škola Školení hlavních vedoucích táborů Další akreditované školení bylo v České Třebové. Celkem se ho zúčastnilo 20 lidí a všichni nakonec úspěšně zvládli závěrečný test a tím mohli dostat příslušná osvědčení, která jsou evidována na MŠMT. Ostatní klasické kurzy už přecházejí pod Dorostový odbor. 9

10 Rádcovská škola I a II Asi nejdůležitějším kurzem je Rádcovská škola, která je o prázdninách. Jedná se o týdenní kurz na konci prázdnin, pro začínající vedoucí a pro odrostlé dorostence, kteří hledají své zapojení v celosborové práci. Jedná se vlastně o dva paralelní kurzy, které se navzájem prolínají. Letos se obou kurzů na Křižánkách zúčastnilo 16 lidí. Zvláštností letošního kurzu byla účast starších začínajících vedoucích, kteří většinou pocházejí z mimocírkevního prostředí. Tak jako v minulých letech ale byla převaha účastníků v motivačním kurzu (kteří hledají motivaci do práce). Normální by ale bylo aby více lidí bylo na základním kurzu, tj. kurzu, který doporučujeme opakovat a který slouží jako základ pro vedoucí. Znamená to, že není velká ochota pracovat na sobě soustavně a do větší hloubky. Je to trend poslední doby a to je podle mne špatný signál. Vypadá to, jakoby části vedoucích stačilo pouhé povědomí o problematice a práci a ne hlubší znalosti a studie. Možná je to otázka času, ale je to také otázka motivace a vedení jak za strany kazatelů, staršovstev, ale i zkušenějších vedoucích. Po letošní Rádcovské škole se Petr Kučera, který dlouhá léta vedl programovou stránku kurzu, rozhodl ukončit toto své vedení. Velice mu děkujeme za odvedenou práci. Současně se musel vytvořit obměněný kolektiv vedoucích. Programového vedoucího se ujal Dalimil Staněk, za což mu děkujeme. 10

11 Celostátní dorostenecké akce Dorostová unie z pověření dorostového odboru pořádal také akci, která je určena přímo pro dorostence. Tato akce slouží jednak k motivaci pro studium Bible, rozšiřování jejich vědomostí, ale také k tomu, aby dorosty vyšly ze svého uzavřeného prostředí a scházely se s ostatními. Navazují se zde nové kontakty a přátelství a mizí izolovanost jednotlivých kolektivů. Biblická stezka Letošní téma byla kniha Genesis a doba Temna. Jako i v minulých letech jsme zvolili tento model, kdy je dané jedno biblické téma (kniha) proto, aby se dorostenci mohli zodpovědně připravit, vedlo je to k četbě a studiu alespoň celých knih Bible a eliminovaly se případné rozdílné představy toho kdo vypracovává otázky, co by dorostenci mohli a měli vědět. Tím že jsou k danému tématu vypracovány materiály a dorostenci vědí přesně co se mají učit, jsou případné nespravedlnosti odstraněny. V roce 2014 jsme vyzkoušeli další změnu v přípravě a to jednotného tématu z přírody. Letos byla zvolena základní podmínka našeho života a to je voda. Byly k tomu vypracovány materiály aby se mohli dorostenci dobře připravit. Nejprve jsou regionální kola a z nich postupují nejlepší do finále. Letošní už 17. ročník se běhalo v pěti regionech. Zde se závodí ve dvou kategoriích a to Stezka (starší) a Pěšinka (mladší do 12 let). Celkem se regionálních kol zúčastnilo 70 hlídek a 356 lidí. Z nich se nakonec finále zúčastnilo 20 hlídek a celkem 107 lidí. Protože se tento model osvědčil, budeme se ho snažit zachovat i do budoucna. Děkujeme všem kteří se podílejí na pořádání této akce. 11

12 Výsledky biblické stezky - finále 2014 CB Vsetín - Maják Markéta Hurtová Ruben Macík Štěpán Husa CB Chýnov Šimon Svoboda Ruth Svobodová Eliška Čmelíková CB Náchod Tomáš Verner David Vintera Maxim Vanžura CB České Budějovice David Slunečko Tadeáš Vávra Jan Hejlek CB Česká Skalice Michael Šrámek Pavel Ott Ema Prudilová CB České Budějovice Matěj Hulička Alžběta Hejlková Kristýna Špírková ČCE Braník Michaela Mazná Kristýna Plháková Hana Bedrníková CB Písek Elim Ondřej Váňa Matěj Bajer Jan Hanus CB Ostrava Sylva Štiglerová Dominika Bechná Ondřej Bechný CB Praha 13 - Stodůlky Natanael Jokl Johanka Čiháková Jan Sklenka CB Praha 13 - Stodůlky Ondřej Malý Šimon Eger Dalibor Adámek CB Česká Skalice Marek Bischof Jakub Asszonyi Jan Šrámek CB Kyjov Simona Wernerová Jonáš Kolečkář Miriam Kolečkářová CB Praha 13 - Stodůlky David Čihák Tereza Čiháková Eliška Poborská CB Vsetín Jasenka Ester Cvejnová Ondřej Hurta Jan Hurta CB Pardubice Kristýna Čermáková Matěj Macháček Sára Chlupová ČCE Braník Daniel Friedrich Anna Procházková Mikuláš Fantys CB Trutnov Marie Pospíšilová Tomáš Krátký Daniel Krátký CB Pardubice Adéla Macháčková Silva Mechová Nela Habětínková Všem účastníkům nrjrn finále gratulujeme, že prokázali znalosti a určitě se dozvěděli při přípravě plno zajímavých věcí. Účastníkům finále a předně vítězům patří velké uznání a obdiv. Gratulujeme! 12

13 Činnost dorostových skupin Dorostové skupiny i v roce 2014 vyvíjeli činnost tak jako v minulých letech. Trocha statistiky. Na pravidelných schůzek se setkává v průměru asi 450 dorostenců. O ně se stará cca 180 vedoucích. V roce 2014 skupiny uspořádali 220 výletů a víkendových akcí. Na nich bylo 2800 dorostenců. O ně se staralo celkem 850 vedoucích. Skupiny uspořádali celkem 42 táborů v celkové délce 385 dní. Účastnilo se jich celkem 886 dorostenců a 320 vedoucích a personálu. Z tohoto jednoduchého výčtu je patrný velký rozsah práce. Za ni patří všem vedoucím velké poděkování. 13

14 Pár fotek na závěr 14

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Českobr atrsk á církev evangelick á VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 Českobratrská církev evangelická 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 3 Českobratrská církev evangelická 4 obsah Úvodní slovo ČCE a její ústředí

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, sestry a bratři, dostáváte do rukou výroční zprávu Diakonie Církve bratrské za rok 2001. Touto zprávou Vám chceme přiblížit to, co se nám podařilo v minulém roce uskutečnit.

Více

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014 Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz 3 / SBOR KS PRAHA KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE Výroční zpráva Annual Report 2006 Úvodem o roce 2006 v ČRDM Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Své poslání naplňuje

Více

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 -

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 - ROČENKA Sokolské župy Jihočeské 2013-1 - Obsah Úvod... 3 Historie Sokola... 4 Historie Sokolské župy Jihočeské... 5 Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské... 6 Členská základna Sokolské župy Jihočeské...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 ČÁST I. Motto: Jsme škola, která ti dá křídla pro život Motto vyjadřuje dynamicky se rozvíjející moderní výuku, která připravuje žáky pro 21. století

Více

ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2013

ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2013 0 ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2013 1 OBSAH 1. Úvodní slovo předsedy 2 2. Základní údaje..... 4 3. Profil.... 5 4. Sekretariát 6 5. Organizační struktura... 7 6. Schéma řízení... 8

Více

Výroèní zpráva Royal Rangers v ÈR

Výroèní zpráva Royal Rangers v ÈR Výroèní zpráva Royal Rangers v ÈR 2001 Royal Rangers v CR je mezinárodní organizací pro děti a mládež školního věku, pracující s mládeží na základě křesťanských principů. Nabízíme rodičům, školám a co

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze.

Výroční zpráva za rok 2013. Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze. Výroční zpráva za rok 2013 Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze. Profesor Jan Sokol, Ph.D., CSc. přednášel na Soustředění lektorů 2013. V listopadu 2013 udeřil na Filipíny nejsilnější změřený tajfun

Více

Výroční zpráva 2012. 2500321766/2010, FIO Banka. Tel.: 234 621 471 www.duha.cz. s 1 z 22

Výroční zpráva 2012. 2500321766/2010, FIO Banka. Tel.: 234 621 471 www.duha.cz. s 1 z 22 Výroční zpráva 2012 Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi IČ: 00409901 Registrace MV ČR č. j. VSP/1-3086/90-R ze dne 7. 11. 1990 Sídlo: Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 Bankovní

Více

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY!

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! OBSAH Úvodní slovo 3 Veřejný závazek Laxus o. s. a Semiramis o. s. 4 Základní informace o Laxus o. s. a Semiramis o. s. 5 Centrum primární prevence 6-9 Projekt Vzdělávání

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy: Církevní gymnázium sv. Voršily Sídlo: Jiřího z Poděbrad 288, 284 01 Kutná Hora tel./fax +420 327 512 361 e-mail: skola@cgym-kh.cz www.cgym-kh.cz Právní forma: školská

Více

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 BŘEZEN 2010 1 Úvodem o roce 2009 v ČRDM Milí čtenáři výroční zprávy, Česká rada dětí a mládeže tu byla s Vámi i v roce 2009. Opět jsme se snažili, aby dobrovolnická

Více

Jednota českých matematiků a fyziků. Sjezdový sborník. Ústí nad Labem

Jednota českých matematiků a fyziků. Sjezdový sborník. Ústí nad Labem Jednota českých matematiků a fyziků Sjezdový sborník Ústí nad Labem 2006 ISBN 80 7015 061 0 Předmluva Předkládaný sjezdový sborník shrnuje výsledky činnosti JČMF v období od sjezduvr.2002vopavědosjezduvr.2006vústínadlabem.obsahujeinformace

Více

Výroèní zpráva Royal Rangers v ÈR rok

Výroèní zpráva Royal Rangers v ÈR rok Výroèní zpráva Royal Rangers v ÈR rok 2002 Royal Rangers v ČR je mezinárodní organizace pro děti a mládež školního věku, která pracuje s mládeží na základě křesťanských principů. Nabízíme rodičům, školám

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Tisk č. 1 SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Českých bratří 181, 549 31 Hronov tel.: 737 180 687 kralovehradecky-seniorat@evangnet.cz, http://kralovehradecky-seniorat.evangnet.cz

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

Mensa České republiky. Výroční zpráva

Mensa České republiky. Výroční zpráva Mensa České republiky Výroční zpráva 2012 Úvod Vážení členové a příznivci Mensy, v roce 2012 zaznamenala Mensa ČR růst členské základny, ale také počtu dobrovolníků a aktivit. Proběhla dvě celostátní setkání,

Více

Výroèní zpráva. Royal Rangers v ÈR

Výroèní zpráva. Royal Rangers v ÈR Výroèní zpráva Royal Rangers v ÈR Royal Rangers v ČR je mezinárodní organizace pro děti a mládež školního věku, která pracuje s mládeží na základě křesťanských principů morálky a etiky. Nabízíme rodičům,

Více

3. Partnerské neziskové organizace... 14. 5. Přehled o poskytnutých příspěvcích... 20. 6. Účetní závěrka výsledky... 21

3. Partnerské neziskové organizace... 14. 5. Přehled o poskytnutých příspěvcích... 20. 6. Účetní závěrka výsledky... 21 výroční zpráva 2003 1. Účel fondu... 3 2. Přehled činností... 4 3. Partnerské neziskové organizace... 14 4. Přehled o nadačních darech... 18 5. Přehled o poskytnutých příspěvcích... 20 6. Účetní závěrka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 Obsah: I. Úvodní slovo ředitele II. Poslání a cíle organizace III. Činnost organizace 1. Projekty a jejich realizace 2. Pro koho a s kým pracujeme 3. Co děláme

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol

Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol www.mcdonaldscup.cz 2 Řekli o McDonald s Cupu JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. náměstek ministra pro podporu sportu a mládeže Vážení sportovní

Více