VÝROČNÍ ZPRÁVA OPIM o.s. Organizace na podporu integrace menšin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. OPIM o.s. Organizace na podporu integrace menšin"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 OPIM o.s. Organizace na podporu integrace menšin 1

2 Obsah Obsah... 2 Základní informace o organizaci... 3 Souhrn Aktivit OPIM o.s. v roce I. Školící kurzy Rozvoj školících programů k lidským právům v neformálním vzdělávání v jihočeském regionu Výchova k lidským právům a transformace konfliktu (Educating human rights through conflict transformation)... 5 II. Aktivity OPIM v zahraničí Účast na multilaterálním letním programu Nová Evropa: Tolik rozdílných kultur a přesto tolik podobností... 6 (The New Europe: so many Different Cultures, and yet so many similarities!) Účast na konferenci Interkulturní výuka a transnacionální dialog ( Intercultural Learning and Trans-national Dialogue ) Vyzvednutí ceny Evropské komise v Bruselu v kategorii Nejlepší výstup z projektu... 7 II. Další programy a výstupy Účast na Studentském fóru a veletrhu neziskových organizací Valná hromada OPIM Valná hromada OPIM... 8 Finanční zpráva... 9 Slovo závěrem

3 Základní informace o organizaci OPIM o.s. Organizace na podporu integrace menšin Tylova 160, Písek Právní forma: občanské sdružení Registrace u MV ČR: pod č.j.: /1-1/ /01-R IČO: Bankovní spojení: ČSOB Písek č. ú /0300 Dobrovolníci a členové OPIM: PhDr.Veronika Vávrová Ing. Kateřina Procházková Bc. Šárka Václavíková Jiřina Dzamková Mgr. Anna Simotová Dana Beránková Hana Fungačová Mgr. Kateřina Jeníková Externí spolupracovníci: Mgr. Martina Holcová M.A. Petra Kunčíková Jitka Valdová Xavier Baro Urbea Angelo Ferrillo Předsedkyně OPIM M.A. Jana Tikalová OPIM je nevládní a nezisková organizace působící na místní, regionální a mezinárodní úrovni, jež byla založena v roce Mezi naše hlavní cíle patří: Podpora integrace cizích kultur do společnosti Zmírňování vytvořených stereotypů a předsudků vůči jiným kulturám Odbourávání komunikačních a sociálních bariér mezi lidmi Podpora boje proti rasismu, rasové nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci Rozvíjení kulturního dědictví, interkulturního učení a vzdělávání k lidským právům Vzbuzení vzájemného respektu, tolerance a porozumění Od začátku samotné existence OPIM se do našich aktivit zapojovaly různé skupiny lidí - pracovníci neziskových organizací, pracovníci s mládeží, cizinci, uprchlíci, imigranti, studenti, lidé s postižením, učitelé, vychovatelé, projektoví či organizační manažeři. Spolupracovali jsme s lidmi, kteří věří, že mohou změnit věci, které se kolem nás dějí a nečekají, až to za ně udělá někdo jiný. Dále jsme spolupracovali s lidmi, kterým není lhostejné, co se děje v dnešním světě, a kteří mají zájem učit se od ostatních. Při realizaci projektů užíváme především metody neformálního vzdělávání a zážitkové pedagogiky. Vedeme tématické workshopy, diskuse, výtvarné dílny, hudební dílny, věnujeme se také outdoorovým aktivitám, divadlu, filmu a médiím. Ve školících seminářích k lidským právům používáme především interkulturní hry, simulační a rolové hry. 3

4 Souhrn Aktivit OPIM o.s. v roce 2005 I. Školící kurzy 1. Rozvoj školících programů k lidským právům v neformálním vzdělávání v jihočeském regionu (Development of a training program in non-formal education addressing human rights issues in the Southern region of the Czech Republic) V rámci tohoto projektu došlo k realizaci školících kurzů, jejichž cílem bylo předat důležité teoretické znalosti a praktické zkušenosti v lidskoprávní tématice. Současně série těchto kurzů nabídla řadu neformálních metod, technik a postupů pro práci se skupinou. Kurzy celkově přispěly k obohacení kompetencí pro výchovu k lidským právům. Na jaře proběhly celkem čtyři školící kurzy v rozmezí 2-5 dnů pro následující cílové skupiny: Účastníky byli ti, co pracují (nebo budou pracovat) ve vzdělávacích institucích, organizacích nebo přímo se skupinou lidí v oblasti vzdělávání a výchovy. Vzdělávání k lidským právům pro pracovníky NNO, výchovné poradce a dobrovolníky Místo konání: Písek (ČR) Vzdělávání k lidským právům pro učitele Místo konání: Písek (ČR) Vzdělávání k lidským právům studentů VŠ a VOŠ Místo konání: Písek (ČR) Hlavní témata programů kurzů: o Lidská práva a jejich porušování o Diskriminace, xenofobie, rasismus o Interkulturní vzdělávání a multikulturní výchova o Konflikt a řešení problémů o Výchova k/o/skrze lidská práva o Pracovní metody a techniky pro různé skupiny Metody: V rámci kurzů bylo užito simulačních her, hraní rolí, teoretických vstupů, reflexních kruhů a kooperativního učení. Hlavním odborným zdrojem byla metodická příručka COMPASS (manuál k výchově lidských práv, publikace Rady Evropy 2002), s níž byli účastníci seznámeni. Materiály, které obdrželi absolventi školících kurzů: Certifikát o absolvování kurzu CD Rom s použitými materiály, manuál COMPASS, metodické bloky a teoretické vstupy Internetové stránky a užitečné odkazy pro orientaci v lidských právech Financování: Grant získán od Amerického velvyslanectví v Praze. 4

5 2. Výchova k lidským právům a transformace konfliktu (Educating human rights through conflict transformation) Datum konání: 21/11/05-28/11/05 (zahájení projektu 10/09/05, ukončení projektu 30/02/06) Místo konání: Třemošná u Plzně (ČR) Přípravná schůzka: Tallinn (Estonsko) Vzhledem k nedostatku finančních prostředků na přípravné schůzky (na projekty v rámci Akce 5 Programu Mládež EU se finance na přípravné schůzky neposkytují), neproběhla přípravná schůzka se všemi školiteli. Školitelé tohoto kurzu, Jana Tikalová a Xavier Baro Urbea, se v rámci soukromé cesty setkali a uskutečnili dvoudenní přípravu. Tato cesta byla plně financována z vlastních zdrojů školitelů. Zúčastněné státy (organizace): Česká republika (OPIM) Estonsko Itálie (Nero e non solo!) Německo (ROPE - Der KulturKlub amour fou e.v.) Účastníci: Pracovníci neziskového sektoru se zaměřením na lidská práva Lektoři a vzdělavatelé pracující s mladými lidmi Školitelé: Jana Tikalová a Xavier Baro Urbea (členové mezinárodních sítí školitelů - Rada Evropy, SALTO (EU) a Xavier Baro Urbea je také člen Evropského fóra mládeže Rady Evropy). Angelo Ferrillo byl účastník a školitel pro facilitaci a dynamiku mezi týmem školitelů a účastníky. Hlavní témata programu kurzu: - koncept lidských práv a výchova k lidským právům (historie a vývoj - generace lidských práv, mezinárodní instituce a instrumenty zabývající se lidskými právy, významné osobnosti a zastánci lidských práv) - témata týkající se interkulturního učení, konfliktu, násilí, diskriminace a rasismu - vzdělávací metody k prohloubení kritického myšlení, seberealizace, motivace, komunikace, týmové spolupráce, naslouchání, mediace a řešení konfliktu - Program Mládež a vzdělávací aktivity v rámci mezinárodních institucí (Rada Evropy, SALTO a ČNA Program Mládež Evropské komise) - Představení Manuálu Compass (metodická příručka k lidským právům, Rada Evropy 2002) - Financování projektů, projektový cyklus Metody: Metody neformálního vzdělávání, zážitková pedagogika, rolové hry, workshopy, konzultace. Večerní program s názvem Right`s Cafe byl připravován za pomoci dobrovolníků; každý večer byl tématicky zaměřen na lidská práva. Financování: Grant od České národní agentury Mládež (Program EU) Tento grant nezahrnuje finanční prostředky na přípravnou schůzku, která byla financována z vlastních zdrojů školitelů. 5

6 II. Aktivity OPIM v zahraničí 1. Účast na multilaterálním letním programu Nová Evropa: Tolik rozdílných kultur a přesto tolik podobností (The New Europe: so many Different Cultures, and yet so many similarities!) Hlavní organizátor akce: Neformální skupina studentů z různých mládežnických organizací Řecka (E.B.B.) Datum konání: 1/7/2005 9/7/2005 Místo konání: Ostrov Samos, Řecko Zúčastněné státy: Estonsko, Litva, ČR, Řecko Účastníci: Mladí lidé ve věku let a vedoucí skupin. Hlavní cíle projektu: Evropská unie Podpora kulturní různorodosti členských států EU prostřednictvím dialogu a společných aktivit participujících mladých lidí pocházejících z odlišného geografického, kulturního, etnického a náboženského prostředí Poznávání různých tradic a zvyků zúčastněných států Vytvoření nových kontaktů a přátelství s lidmi Úloha zástupců OPIM na projektu: Prezentace České republiky Prezentace organizace OPIM a její činnosti Účast na workshopech a příspěvek k jednotlivým částem programu Financování: Řecká Národní agentura (Program Mládež EU) a 30% jízdného si účastníci projektu hradili z vlastních nákladů 2. Účast na konferenci Interkulturní výuka a transnacionální dialog ( Intercultural Learning and Trans-national Dialogue ) Datum konání: 14/11 16/11/2005 Místo konání: Berlín Hlavní organizátor akce: Centre Français de Berlin pod záštitou Rady Evropy a UNESCO Berlin Účastníci konference: Zástupci partnerských měst, tzv. twin cities: Berlín, Brusel, Budapešť, Istanbul, Londýn, Madrid, Moskva, Paříž, Praha a Varšava. Zástupci české delegace (organizace): Jana Tikalová (OPIM o.s.) Lucie Leinweberová (Magistrát hl. města Prahy) Jana Rudleová (MŠMT Odbor mládež) Jolana Dočkalová (ČNA Mládež) Jiřina Dzamková (OPIM o.s.) Obsah: Konference byla zahajující akcí dlouhodobého projektu Intercultural learning and transnational dialogue. Zúčastnilo se jí přes 60 zástupců státní správy a pracovníků neziskového 6

7 sektoru. Cílem konference bylo navázat kontakty mezi těmito subjekty a vytvořit platformu k prohloubení spolupráce na národní a mezinárodní úrovni. Účastníci byli seznámeni s oficiálními materiály a publikacemi, které se týkají oblasti lidských práv a vzdělávání, např. COMAPSS (Rada Evropy, 2002) a Revidovaná evropská charta účasti mládeže na místním a regionálním dění ( Revised European Charter on the participation of young people in local and regional life ) (květen 2003). Hlavní program konference: Seznámení se s problematikou daných měst v oblasti lidských práv, antisemitismu, xenofobie a intolerance Výměna zkušeností a hledání společných nápadů na vyřešení dané problematiky Participace mládeže a navázání spolupráce mezi jednotlivými městy Úloha zástupců OPIM na konferenci: Prezentace situace lidských práv v ČR a průřez jednotlivých oblastí vztahující se k tématu konference Prezentace práce státní a nestátní sféry a jejich projektů v dané problematice Financování: Německé federální ministerstvo rodiny, seniorů, žen a mládeže, Berlín (Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth of the Federal Republic of Germany, Berlin) Oddělení německého senátu pro Vzdělání, mládež a sport, Berlín (Senate Administration for Education, Youth and Sports, Berlin) 3. Vyzvednutí ceny Evropské komise v Bruselu v kategorii Nejlepší výstup z projektu Datum konání: 5/12/2005 Místo konání: Brusel Hlavní organizátor akce: Evropská komise Soutěžní projekt OPIM Kultura dědictví život ( Culture Heritage Life, mezinárodní výměnný projekt zaměřený na historii, migraci kultur, kulturní dědictví, životní styl a dnešní život Romů, Španělů, Irů, Maďarů a Čechů byl realizován v létě 2004 za podpory ČNA Mládež, Program EU). Ze 150 projektů uskutečněných v roce 2004 jich bylo nominováno 25. OPIM slavnostně převzal cenu dne 5/12/2005 v Bruselu. 7

8 II. Další programy a výstupy 1. Účast na Studentském fóru a veletrhu neziskových organizací Datum konání: 21/4/2005 Místo konání: Muzeum hlavního města Prahy Hlavní organizátor akce: Forum 2000 Cíl: Prezentace a zviditelnění OPIM a jeho činností 2. Valná hromada OPIM Datum konání: 3/4/2005 Místo konání: Písek Havní body programu: Zhodnocení činnosti OPIM za rok 2004 Plánované projekty na rok 2005 v ČR Plánované projekty na rok 2005 v zahraničí Stanovy OPIM a členství Finance 3. Valná hromada OPIM Datum konání: 19/11/2005 Místo konání: Praha Hlavní body programu: Zhodnocení činnosti za rok 2005 Členství v OPIM a školení pracovníků Globální grant NROS Strategické plánování na rok 2006 a 2007 Propagační materiály a brožury OPIM 4. Účast na studijním semináři HREYN Mládežnická síť lidskoprávního vzdělávání (HREYN Human rights education Youth Network) Datum konání: 3.-9./10/2005 Místo konání: Evropské centrum mládeže Rady Evropy v Budapešti Cílem semináře bylo vytvoření sítě evropských neziskových organizací pracujících v oblasti výchovy k lidským právům. 5. Prezentační shot OPIM V rámci projektu Výchova k lidským právům a transformace konfliktu byl zhotoven 1 min. a 20 sek dlouhý materiál zachycující metody práce, cílové skupiny a celkově činnost organizace. Vyrobeno: Firma MB Film (Vídeň) 8

9 Finanční zpráva Název projektu náklady na dopravu účastníků (70% skutečných nákladů) náklady účastníků (Paušální částka) úvodní plánovací návštěvá (skutečné náklady + paušální částka příprava činností a účastníků (paušální částka) náklady na činnost (fixní částka) mimořádné výdaje (skutečné náklady) pokud vznikly celková výše grantu požadovanéh o od programu + sponzor (DRUH PROGRAMU) Výchova k lidským právům a transformace konfliktu Rozvoj školících programů k lidským právům v neformálním vzdělávání v jihočeském regio nu Účast na multilaterálním letním programu Nová Evropa: Tolik rozdílných kultur a přesto tolik podobností CELKOVÁ ČÁSTKA SCHVÁLENÁ V ŽÁDOSTI KONEČNÝ POŽADOVA NÝ GRANT Program Mládež (Akce 5) Program Mládež (Akce 5) Americká ambasáda v Praze ,42 CZK Řecká Národní agentura (člen Evropského programu Mládež) Řecká Národní agentura 70% jízdného 30% jízdného sami účastníci Účast na konferenci Intercultural Learning and Trans-national Dialogue Veškeré náklady Centre Français de Berlin Vyzvednutí ceny v kategorii Nejlepší výstup z projektu, soutěž organizovaná Evropskou komisí. Veškeré náklady Evropská komise v Bruselu Účast na studentském fóru a veletrhu neziskových organizací Nulové náklady Valná hromada OPIM (duben 2005 a listopad 2005) Nulové náklady (náklady na dopravu si hradili účastníci z vlastních zdrojů) Účast na studijním semináři Náklady na účast hrazeny z vlastních zdrojů účastníka 9

10 Slovo závěrem Dovolte mi poděkovat Vám všem, kteří podporujete snahy naší organizace budovat úspěšnou multikulturní společnost, podporovat integraci kultur do majoritní společnosti, zmírňovat vytvořené stereotypy a předsudky vůči různým skupinám a budit vzájemný respekt, toleranci a porozumění. Současně bych ráda poděkovala našim dobrovolníkům a externím spolupracovníkům, a ocenila spolupráci a podporu od o.s. AGNES, organizace Liga lidských práv, ČNA Mládež (Program EU), Rady Evropy a Amerického velvyslanectví v Praze. Za celý tým OPIM o.s. M.A. Jana Tikalová, Předsedkyně sdružení Výroční zprávu pro rok 2005 vypracovala Mgr.Šárka Václavíková 10

MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA. Výroční zpráva 2008

MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA. Výroční zpráva 2008 MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA Výroční zpráva 2008 MOTTO 20. století znamenalo narušení multikulturního dědictví českých zemí. S integrací České republiky do Evropské unie a dalších globálních politických

Více

Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži

Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži [výroční zpráva] 2013 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. NAŠE ORGANIZACE... 4 3. PŘEHLED ČINNOSTI PROJEKTY... 5 MDG 15 ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ VE ŠKOLÁCH...

Více

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů.

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů. Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Berkat Pontes Mosty Berkatu www.berkat.cz, Rakovice sociální podnikání v Afghánistánu a

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2003

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2003 Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2003 Motto Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu. Nadace Open

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004 Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Obsah 1 Vize NROS 2 Slovo předsedy správní rady 3 Programy Evropské unie v NROS Programy vyhlášené

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR Špičák 114, CZ 381 01 Český Krumlov http://www.icmcr.cz info@icmcr.cz Projektová příloha k žádosti o grantovou finanční podporu MŠMT ČR

Více

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví LOGOMANUÁL Výroční zpráva 2011 OBSAH Představení organizace 2 Národní dobrovolnické centrum (NDC) 2 Aktivity NDC 2-3 Dětské mentoringové programy 3-5 Mezinárodní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům

Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům OMP A S Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům OMPAS Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům Patricia Brander Rui Gomes Ellie Keen Marie-Laure Lemineur Bárbara Oliveira Jana Ondráčková AlessioSurian

Více

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Obsah 1. Program

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE Výroční zpráva Annual Report 2006 Úvodem o roce 2006 v ČRDM Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Své poslání naplňuje

Více

Následující data pocházejí z výzkumů:

Následující data pocházejí z výzkumů: 5 Předmluva Nejnovější výsledky výzkumu ukazují, že program Mládež v akci přispívá do značné míry k rozvoji kompetencí, které jsou nezbytné pro aktivní občanství a pro účast na veřejném a politickém životě.

Více

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA OBSAH A ÚVOD 5 George Soros zakladatel Nadace OSF Praha 7 Úvodní slovo ředitelky Nadace OSF Praha 9 Správní rada a pracovníci nadace 11 B BUDOVÁNÍ PRÁVNÍHO STÁTU 13 Opatření

Více

Představení FoRS a jeho členů

Představení FoRS a jeho členů Představení FoRS a jeho členů FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Platforma nevládních neziskových organizací v rozvojové spolupráci Členské organizace FoRS ADRA, o. s. 5 Agentura rozvojové a humanitární

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III.

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Obsah Str. 1. Úvod... 4 2. Mezinárodní závazky... 5 2.1. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků... 5 2.2. Rámcová úmluva

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

LOS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

LOS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 LOS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 LOS 2013 www.losonline.eu SLOVO PŘEDSEDY Vážení příznivci, přátelé, partneři a sponzoři, je to už 10 let, co se snažíme dělat naši práci. Už 10 let Vás vysíláme na výměny mládeže,

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

I. ÚVODNÍ SLOVO. Mgr. Dagmar Doubravová, předsedkyně Sdružení - 1 -

I. ÚVODNÍ SLOVO. Mgr. Dagmar Doubravová, předsedkyně Sdružení - 1 - I. ÚVODNÍ SLOVO Pokud byl rok 2000 pro Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici (dále SPJ nebo Sdružení) rokem přelomovým, tak rok 2001 by se dal nazvat rokem hledání, rokem transformačním

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více