Výstaviště Praha - Holešovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20. 23. 9. 2012 Výstaviště Praha - Holešovice"

Transkript

1 Výstaviště Praha - Holešovice Organizační pokyny

2 Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu akcí Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: HODINY A KLENOTY ročník mezinárodní specializované výstavy hodin, hodinek, zlatých a stříbrných šperků Typ akce: Místo konání: informační, kontraktační a prodejní výstava Výstaviště PRAHA Holešovice, Střední hala, Pravé křídlo a Foyer Průmyslového paláce Termín konání: Otevírací doba: pro návštěvníky: :00 hod. 20:00 hod :00 hod. 18:00 hod :00 hod. 18:00 hod :00 hod. 15:00 hod. pro vystavovatele: :00 hod. 21:00 hod :00 hod. 19:00 hod :00 hod. 19:00 hod :00 hod. 15:30 hod. Průvodce veletrhy: zdarma pro všechny návštěvníky vystavovatelé obdrží 1 ks Vstupné: plnocenné vstupné 100,- Kč (v ceně je zahrnuto DPH) zvýhodněné vstupné 50,- Kč (v ceně je zahrnuto DPH) odborní návštěvníci zdarma (po předložení kopie živnostenského listu nebo firemní vizitky a čestné vstupenky nebo voucheru z infocentrum / Presscentrum: Registrační centrum: Kancelář organizátora: Manažerka výstavy: Asistentka výstavy: Foyer Průmyslového paláce vlevo před vjezdovou bránou do areálu Výstaviště (pod Hotelem EXPO)!!! Pravé křídlo Průmyslového paláce Janica Ciglianová T M E Hanka Lukešová T M E

3 Stavba stánků: Ing. Viktor Zvelebil T M E Markéta Dydová T M E Produkce výstavy: Aleš Kalný T M E Vystavovatelé i realizátoři expozic jsou povinni bezpodmínečně dodržovat Provozně bezpečnostní předpisy platné v areálu Výstaviště PRAHA Holešovice! 1. REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ Po příchodu vystavovatelů či realizátorů stánků na Výstaviště je nutné se zaregistrovat v registračním centru, které se nachází v budově INCHEBA PRAHA, vlevo před vjezdovou branou na Výstaviště. Vystavovatelé a realizátoři stánků mohou po dobu registrace parkovat na parkovišti, které se nachází před budovou INCHEBY PRAHA, kde probíhá registrace (v mapce č.8). Registrace probíhá ve dnech: :00 17:00 hod :00 18:00 hod. Všichni vystavovatelé se musí zaregistrovat nejpozději do 18:00 hod. Veškeré vystavené faktury musí být uhrazeny před akcí! V případě, že budete mít v pořádku veškeré platby, při registraci obdržíte: montážní průkazy platné po dobu montáže a demontáže vystavovatelské průkazy platné po dobu výstavy v předepsaném počtu dle velikosti stánku Vystavovatelské průkazy zdarma obdržíte v počtu: do 20 m 2 5 ks do 50 m 2 8 ks do 30 m 2 6 ks nad 50 m 2 10 ks Další vystavovatelské průkazy je možné doobjednat resp. dokoupit v registračním centru v hotovosti za 150 Kč/ks + 20% DPH. objednané parkovací karty, přiobjednání na místě je možné jen v omezeném množství, karta umožňuje parkování v horní části areálu Výstaviště po celou dobu konání výstavy. Bez vystavovatelského nebo montážního průkazu nebude žádná osoba vpuštěna na výstavní plochu. 2. PLATBY FAKTUR, DODATEČNÉ OBJEDNÁVKY V případě, že jste některé faktury uhradili méně než 14 dní před začátkem montáže, prosíme, přineste s sebou kopie dokladů (výpis z účtu, nikoli příkaz k úhradě) o jejich uhrazení. Pokud realizaci Vašeho stánku zajišťujete prostřednictvím jiné firmy, je třeba, aby se i tato firma prokázala u registrace kopiemi uvedených dokladů. V případě, že platba nebyla připsána na náš účet a vystavovatel se nemůže prokázat výše uvedenými doklady, nebude mu umožněna realizace stánku.

4 Všechny objednané služby vyfakturované předem musí být uhrazeny v termínu splatnosti před začátkem montáže. Dodatečné objednávky, realizované přímo na Výstavišti, je třeba uhradit v hotovosti v pokladně registračního centra ve dnech Pokladní hodiny: :00 17:00 hod :00 18:00 hod. 3. VSTUPENKY, POZVÁNKY Vystavovatel obdrží objednaný počet pozvánek, které může v případě zájmu rozeslat svým partnerům za účelem návštěvy svého stánku. Pozvánku označenou razítkem vystavovatele si pozvaný partner doplní o kopii živnostenského listu nebo firemní vizitku a v pokladně výstavy obdrží po jejich předložení pásku odborného návštěvníka, která ho bude opravňovat k volnému vstupu na výstavu. Skutečně použité množství pozvánek nebude po skončení akce fakturováno vystavovateli, budou poskytnuty zdarma. Pozvánky neoznačené razítkem, příp. nedoplněné kopií ŽL nebo vizitkou nebude možné vyměnit za volnou vstupenku. 4. PŮJČOVÁNÍ NÁDOBÍ, KÁVOVARŮ, VARNÝCH KONVIC A VAŘIČŮ Předávání Vámi objednaného nádobí, kávovarů, varných konvic a vařičů bude probíhat od 14:00 do 16:00 hod. a od 8:00 do 10:00 hod. na INFO stánku ve Foyer Průmyslového paláce. Prosíme vystavovatele, aby veškeré drobné vybavení, odevzdali zpět na INFO stánek ve Foyer Průmyslového paláce do 16:00 hod. 5. MONTÁŽ EXPOZIC Montáž vlastních realizací stánků probíhá od úterý následovně: Úterý :00 22:00 hod. Středa :00 22:00 hod. Čtvrtek :00 12:00 hod. Stánky realizované INCHEBOU PRAHA budou k dispozici vystavovatelům k převzetí a k návozu a instalaci exponátů: Středa :00 16:00 hod. Ve výjimečných případech v případě potřeby prodloužení montáže nebo demontáže nás kontaktujte na telefonním čísle Upozornění: Realizační firmy mají přísný zákaz řezání, broušení dřevotřískových a podobných materiálů v halách bez odsávání. 6. DEMONTÁŽ EXPOZIC Neděle :00 24:00 hod. (upozorněte prosím své realizační firmy, že do 15:00 hod. nebude nikdo vpuštěn na montážní průkaz do Průmyslového paláce a demontáž bude umožněna až po uvedeném čase tj.po 15:00 hod.) Prosíme všechny vystavovatele, kteří mají expozici od společnosti INCHEBA PRAHA, aby si svoje zařízení a exponáty odvezli z expozic do 16:00, aby se mohly stánky demontovat. Ve výjimečných případech v případě potřeby prodloužení demontáže nás kontaktujte na telefonním čísle

5 7. POVOLENÍ K VJEZDU VOZIDEL DO AREÁLU UPOZORŇUJEME VÁS NA NOVÝ SYSTÉM VJEZDŮ DO AREÁLU VÝSTAVIŠTĚ, VĚNUJTE POZORNOST NÍŽE UVEDENÝM INFORMACÍM!!! MONTÁŽ Po čas montáže může vystavovatel nebo jím pověřená osoba svůj materiál přivážet a odvážet na/z Výstaviště osobním nebo nákladním autem následovně: parkovací karta (platná od ) umožňuje celodenní stání v areálu Výstaviště pro jedno osobní nebo nákladní auto. vjezd pro montážní firmy a vystavovatele zdarma bude umožněn na základě montážní parkovací karty, kterou obdržíte při registraci. Parkovací karta je platná po celou dobu montáže, umožňuje v průběhu montáže opakovaný vjezd / výjezd z areálu Výstaviště. Uschovejte si montážní parkovací kartu po celou dobu montáže. PRŮBĚH VÝSTAVY Držitelé parkovacích karet mají neomezený vjezd a stání v areálu Výstaviště u Průmyslového paláce. Další možnosti parkování v areálu Výstaviště ve spodní části parkovné 35 Kč / hod. DEMONTÁŽ Po dobu demontáže bude umožněn vjezd do areálu Výstaviště na demontážní parkovací kartu, kterou obdržíte při registraci zdarma bez omezení. Volný vjezd dolní vjezdovou branou; výjezd možný i horní vjezdovou branou (viz mapka) Upozornění: informujte své montážní firmy o těchto pravidlech!!!!!!!!!! 8. PARKOVÁNÍ VOZIDEL Parkování osobních automobilů je v průběhu výstavy umožněno uvnitř areálu u Průmyslového paláce. Cena parkovací karty je 1 500,- Kč / osobní automobil (bez DPH). Objednané parkovací karty obdrží vystavovatel u registrace, kde bude možnost si další parkovací karty dokoupit. Povolení k parkování platí od do V případě Vašeho zájmu o parkovací karty nás kontaktujte, a to nejpozději do Platba bude zahrnuta do fakturace za služby. V případě pozdního objednání bude platba nutná na místě v hotovosti. 9. ODVOZ ODPADU V souvislosti s montáží a demontáží upozorňujeme vystavovatele, kterým stánky nestaví INCHEBA PRAHA, na nutnost odvozu stavebního odpadu a objemných obalových materiálů realizačními firmami. Nadále není bohužel možné tolerovat situaci, kdy realizační firmy plní kontejnery určené pro běžný odpad velkoobjemovým stavebním odpadem a obalovým materiálem. V případě Vašeho zájmu o přistavení kontejneru nás prosím kontaktujte na telefonním čísle SPEDICE A MANIPULAČNÍ SLUŽBY Spedičními a manipulačními službami pro vystavovatele je pověřena společnost, která se nachází v areálu Výstaviště. V případě, že chcete využít výše jmenovaných služeb, doporučujeme kontaktovat firmu BECK SPEDITION předem. BECK SPEDITION Chrastavská 113/4, Praha 9 - Střížkov Ing. Pavel Beck T M F , E

6 Odvoz a uskladnění prázdných obalů je možné objednat rovněž u výše uvedené spediční firmy. Skladování prázdných obalů a instalačního materiálů v prostoru za expozicemi je zakázáno! 11. OCHRANA MAJETKU Počínaje dnem zahájení montáže až po ukončení demontáže je v maximálním možném rozsahu zabezpečena ochrana majetku proti jeho zcizení prostřednictvím pořadatelské služby a bezpečnostní služby. V průběhu výstavy bude prováděna kontrola formou obchůzky, po uzavření prostor - první den výstavy po 21:00 hod. a pak denně po 19:00 hod., resp. po 22:00 hod. (v době montáže a demontáže), pak budou veškeré vstupní prostory do výstavních hal zapečetěny; v halách je samozřejmě nainstalován i kamerový systém. Přesto však jako organizátor nemůžeme převzít odpovědnost - neručíme za škody zaviněné třetí osobou v době konání výstavy, její montáže a demontáže. Dovolujeme si vystavovatele upozornit na čl. XII. a čl. XIII Všeobecných podmínek účasti a doporučujeme respektovat povinnost uzavřít ke zvýšení bezpečnosti (k tomu účelu) vlastní pojištění (viz bod 13), příp. požadovat samostatnou ostrahu svého stánku na denní nebo noční směně, příp. osobu směnách. V případě zájmu o individuální ostrahu nás prosím kontaktujte. Zároveň doporučujeme vystavovatelům opouštět své stánky až před ukončením otevírací doby pro vystavovatele (nikoliv ihned po skončení otevírací doby pro návštěvníky). Vystavovatelé budou mít možnost zdarma si uložit cenné exponáty do nočního trezoru ve Střední hale Průmyslového paláce. Ostraha je zajištěna na 24 hod. Uložení/vyzvednutí v době: :00-22:00 hod :00-12:00 hod. 20:00-21:00 hod :00-10:00 hod. 18:00-19:00 hod :00-10:00 hod. 18:00-19:00 hod :00-10:00 hod. 12. POJIŠTĚNÍ 1. Účast na výstavě je na vlastní riziko vystavovatele. Vystavovatel nebude činit organizátora zodpovědným za jakékoliv požadavky třetích stran na náhradu škod vzniklých jako důsledek účasti vystavovatele na výstavě. 2. Organizátor nezodpovídá vystavovateli, spoluvystavovateli ani realizátorům za ztrátu, zničení nebo jakékoliv poškození exponátů, vybavení a zařízení stánku, obalů a balicího materiálu bez ohledu na to, ať ke zničení nebo jinému poškození došlo před začátkem, během nebo po skončení výstavy. 3. Organizátor požaduje od vystavovatelů a realizátorů, aby na vlastní náklady uzavřeli pojištění zodpovědnosti za škody způsobené vlastní činností v rozsahu podle následující tabulky: vystavovatelé realizující expozici vlastními silami 500 tis. Kč; realizační firmy, které realizují expozice do 30 m2 1 mil. Kč; realizační firmy, které realizují expozice do 50 m2 2 mil. Kč; realizační firmy, které realizují expozice do 100 m2 3 mil. Kč; realizační firmy, které realizují expozice do 200 m2 4 mil. Kč; realizační firmy, které realizují expozice do 300 m2 5 mil. Kč; realizační firmy, které realizují expozice do 400 m2 6 mil. Kč; realizační firmy, které realizují expozice do 500 m2 7 mil. Kč; realizační firmy, které realizují expozice do 600 m2 8 mil. Kč; realizační firmy, které realizují expozice do 700 m2 9 mil. Kč; realizační firmy, které realizují expozice nad 700 m2 10 mil. Kč. V případě, že vystavovatel nebo realizační firma tuto podmínku nesplní a pojištění nebude mít uzavřené nebo nebude schopen tuto okolnost prokázat, je organizátor oprávněn zabránit jeho vstupu do výstavních prostor až do sjednání nápravy.

7 4. V případě, že vystavovatel nebo realizační firma má sjednanou odpovídající pojistnou smlouvu, prosíme vyplnit údaje o pojistné smlouvě na formuláři umístěném zde: V případě, že vystavovatel nebo realizační firma nemá sjednanou odpovídající pojistnou smlouvu, doporučujeme sjednat pojistnou smlouvu u České pojišťovny a.s., jejíž pracovnice bude od 10:00 do 18:00 hod. přítomna v registračním centru nebo dle Vašich požadavků i na výstavní ploše. Pokud máte o pojištění zájem, kontaktujte prosím níže uvedené zástupce České pojišťovny ihned, popř. uveďte tento zájem při registraci. Bližší informace naleznete na v sekci pro vystavovatele. Kontaktní osoba u České pojišťovny a.s.: Sylvie Kolářová T F E 13. UPOZORNĚNÍ PUNCOVNÍHO ÚŘADU Při posledním ročníku výstavy HODINY A KLENOTY bylo v některých případech zjištěno, že v rámci výstavy byl prováděn maloobchodní prodej šperků, který nebyl zcela v souladu s ustanoveními puncovního zákona. Puncovní úřad upozorňuje všechny vystavovatele, kteří hodlají na výstavě maloobchodně prodávat zboží z drahých kovů (šperky) zákazníkům - koncovým spotřebitelům (upozornění se tedy netýká na výstavě uzavíraných kontraktů), aby přísně dbali na dodržení podmínek stanovených pro tuto činnost puncovním zákonem (zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů ve znění pozdějších předpisů). Jedná se zejména o tyto povinnosti: prodávat zboží pouze řádně opuncované a pouze zákonných ryzostí, zajistit vybavení prodejního místa (váhy, vyobrazení puncovních značek atd.) a zajistit vydávání dokladů (paragonů). Puncovní úřad, který se rovněž výstavy HODINY A KLENOTY 2012 aktivně zúčastňuje, bude na dodržování těchto podmínek dohlížet a je oprávněn za zjištěná porušení puncovního zákona ukládat i peněžité sankce. 14. GASTRONOMICKÉ SLUŽBY Na balkóně Střední haly Průmyslového paláce je v provozu samoobslužná Veletržní restaurace (150 míst) s širokým sortimentem hotových jídel. Kromě tohoto zařízení budou ve Foyer Průmyslového paláce (PP) k dispozici kavárna (www.caffe08.cz), stánky s rychlým občerstvením (www.ekro-gastro.cz) a automaty (www.dallmayr.cz). Přímo v areálu jsou v provozu restaurace: RESTAURACE PRAŽAN před Levým křídlem PP v první mapce č.23 pondělí - pátek v čase 11:00-15:30 polední menu od 80 Kč (hlavní chod a polévka) RESTAURACE NA STŘÍDAČCE Mimo areál v těsné blízkosti: HOTEL EXPO PARK HOTEL Incheba Arena vedle Pravého křídla PP v první mapce č. 25 pondělí - neděle v čase 11:00-15:00 polední menu za 85 Kč (hlavní chod a polévka nebo předkrm) u vjezdové brány pondělí - neděle v čase 12:00-14:00 menu do 150 Kč (hlavní chod a polévka) ulice Dukelských hrdinů cca 200 m od hlavního vchodu

8 15. KVĚTINY Květinovou výzdobu si můžete objednat přímo u společnosti KVĚTINOVÝ KLUB, která disponuje širokou nabídkou živých i umělých květin. V případě zájmu o objednání květinové výzdoby předem, kontaktujte KVĚTINOVÝ KLUB co nejdříve. KVĚTINOVÝ KLUB Komunardů 47B, Praha 7 T , E 16. REKLAMNÍ PŘÍLEŽITOSTI Po dobu výstavy HODINY A KLENOTY je možné využít k podpoře Vaší účasti a propagaci firmy, expozice nebo novinek řadu reklamních příležitostí v areálu Výstaviště Praha - Holešovice: umístění transparentu na hlavní bráně Výstaviště, pronájem billboardových ploch, spoty v areálovém rozhlase, dále nabízíme umístění plošných poutačů, bannerů, infostojek a nafukovacích reklamních předmětů, reklamu na balustrádě Průmyslového paláce, distribuci firemních materiálů našimi nebo vlastními hosteskami - promotéry...atd. Pozor pouze pro jednoho vystavovatele nabízíme např. možnost přiložení reklamního letáku ke každé vstupence za 1 Kč/ks nebo umístění mega poutače na průčelí Průmyslového paláce! Bližší informace k jednotlivým marketingovým aktivitám Vám sdělí p. Tomáš Růžička (T , F , M , E který Vám rovněž rád pomůže zvolit vhodnou reklamní příležitost s ohledem na cílovou skupinu a Vaše požadavky. Marketingová příručka je Vám rovněž k dispozici na v sekci areál Výstaviště/ Reklamní příležitosti. Veškerá reklama a propagace v areálu Výstaviště podléhá schválení a zpoplatnění ze strany pronajímatele! 17. TLUMOČNICE Po dobu výstavy HODINY A KLENOTY doporučujeme zahraničním vystavovatelům využít ke komunikaci s návštěvníky výstavy tlumočnici. V případě Vašeho zájmu o tlumočnici nás kontaktujte, a to nejpozději do UBYTOVÁNÍ Pro ubytování doporučujeme využít služeb hotelu Expo, který nabízí cenově výhodné ubytování nedaleko historického centra Prahy, snoubí se v něm moderní design interiérů, čtyřhvězdičková kvalita a mezinárodní kuchyně. Pro vystavovatele 21. mezinárodní specializované výstavy hodin, hodinek, zlatých a stříbrných šperků HODINY A KLENOTY 2012 jsou připraveny individuální podmínky. Hotel Expo Výstaviště Za Elektrárnou Praha 7 Česká republika T F skype expoprag E GPS navigace: 50 6'27.16"N,14 26'3.01"E JFK BOHEMIA TRAVEL

9 19. REGISTRACE ODBORNÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ Všichni odborní návštěvníci výstavy budou viditelně označeni speciálními páskami. Speciální pásku získají odborní návštěvníci, kteří se zaregistrují před výstavou na webových stránkách výstavy (registrace bude umožněna jen při zadání IČO) a dále odborní návštěvníci, kteří obdrží pozvánku od vystavovatele nebo organizátora výstavy a společně s kopií živnostenského listu, event. vizitky ji předloží na pokladně výstavy. 20. KULTURNÍ DÁREK PRO VYSTAVOVATELE A ODBORNÉ NÁVŠTĚVNÍKY Všichni vystavovatelé a odborní návštěvníci výstavy se mohou těšit na úžasný dárek! V první den výstavy, tj. ve čtvrtek mohou navštívit Křižíkovu fontánu - evropský unikát, kde jsou provozovaná vodní a jevištní představení, s hudbou klasických i moderních skladatelů. Vybírat si lze ze tří představení: 20:00 Michael Jackson Romantika Výběr těch nejromantičtějších skladeb kontroverzního krále populární hudby. Michael Jackson pocházel z devíti sourozenců a svou hudební kariéru zahájil již jako chlapec. Prvním jeho hitem byla balada Got to Be There (1972). První autorskou desku s názvem Off the Wall vydal v roce Od té doby jeho kariéra strmě stoupala až do začátku nového tisíciletí, kdy byl už znám spíše svými skandály. Když však 25. června 2009 v Los Angeles umírá, celý svět zachvátí smutek. Odešel král popu. A tak v tomto představení Křižíkovy fontány můžeme zavzpomínat na jeho životní dílo, třeba ve skladbách Heal the World, Earth Song a mnohých dalších. Představení je umocněno filmovou projekcí do vodní stěny fontány. 21:00 Tristan a Isolda balet - muzikál Mnozí věří, že ten příběh se opravdu stal. Romantický příběh vypráví o Tristanovi a Isoldě, jejichž láska přežila v legendách celé věky. Podle prastaré keltské pověsti mladý válečník Tristan je Markovi, svému strýci, nesmírně oddán. Získá pro něj krásnou Isoldu, ale sám kvůli ní ztratí srdce. Zrada Melota, nejlepšího přítele Tristana, jejich lásku odhalí Bolestný epos o nesmrtelné lásce, zradě, nenávisti, bolesti a smrti zpracoval na téma středověké starobretoňské básně a hudbu napsal i natočil Miloslav Janíček, texty písní a dialogy napsal Ivan Hladík. Na originální hudební nahrávku tančí Pražský divadelní balet. Představení je umocněno filmovou projekcí do vodní stěny fontány. 22:00 Čajkovskij Labutí Jezero - balet Zlý čaroděj Rudovous zaklel krásnou Odettu v labuť a jen věrná láska může zlomit její zakletí. Naděje přichází s princem Siegfriedem, který přísahá, že ji nikdy nezradí - nazítří si ale za nevěstu zvolí ohnivou Odilii. Na konci je ale zlý čaroděj přeci jen poražen: to když Siegfried pro svou Odettu obětuje život, aby alespoň ve smrti byli věčně spolu a zachránili ostatní dívky zakleté v labutě. Příběh o mocné síle lásky rozezpíval P. I. Čajkovskij v romantických melodiích: za měsíční noci tančí okouzlený princ s krásnou Odettou, na plese zní španělský tanec, tarantela, čardáš, mazurka. Velkolepé scény střídají něžné tance lásky a bolesti. Asi nejromantičtější Čajkovského dílo, které je stále vyhledáváno nejen návštěvníky Křižíkovy fontány, do jejího unikátního prostředí přivedl choreograf a dramaturg Miloslav Janíček, tančí Pražský divadelní balet v režii Jiřího Pokorného. Představení je umocněno filmovou projekcí do vodní stěny fontány. Každý, kdo se prokáže platným vystavovatelským průkazem nebo náramkem odborného návštěvníka získá automaticky tento bonus jako poděkování od organizátora výstavy - společnosti INCHEBA Praha spol. s r. o. Doufáme, že se představení na Křižíkově fontáně pro Vás stane hlubokým zážitkem stejně jak pro návštěvníky z mnoha zemí z celého světa. Program Křižíkovy fontány na měsíc září viz 21. DOPRAVA NA VÝSTAVIŠTĚ metrem na stanici Nádraží Holešovice (trasa C červená) a dále jednu stanici tramvajemi č. 5, 12, 14 nebo 17 (výstupní stanice Výstaviště ); z centra Prahy tramvajemi č. 5, 12, 14 nebo 17 (výstupní stanice Výstaviště );

10 osobním automobilem po magistrále ve směru od Brna, stále rovně (směr Holešovice) přijedete přímo k pražskému Výstavišti, parkování je možné přímo v areálu Výstaviště vjezd do areálu je vyznačen v mapce č. 6 Důležité upozornění v příjezdu na Výstaviště a výjezdu z Výstaviště: Při příjezdu ulicí U výstaviště upozorňujeme na dopravní značení na křižovatce u Tesla arény (HC Sparta) - zákaz odbočení vlevo. K příjezdu využijte Bubenskou ulici! Rovněž při výjezdu z areálu je na křižovatce u Tesla arény (HC Sparta) zákaz odbočení vlevo do ulice Partyzánská. Vážení vystavovatelé, věříme, že Vám tyto informace pomohou k lepší orientaci v námi poskytovaných službách a přejeme Vám příjemný pobyt v Praze a mnoho obchodních úspěchů. Těšíme se na Vaši účast tým výstavy HODINY A KLENOTY 2012

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů 2a Objednávka přednáškových

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR INDUSTRY FOR WASTE & CLEANING FOR SURFACE ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE 1. MÍSTO KONÁNÍ: Pražský veletržní areál Letňany, ul. Beranových 667, Praha Letňany (plánek výstaviště

Více

Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays

Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays 1. Místo a doba konání veletrhu Veletrh se koná v areálu nákladového nádraží železniční

Více

Příloha nájemní smlouvy. Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Příloha nájemní smlouvy. Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha nájemní smlouvy Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. SMLUVNÍ STRANY Tyto platební, kontraktační a technické podmínky jsou nedílnou součástí Nájemní smlouvy (dále také Smlouva ), sjednané

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 2, Vinohrady, Kunětická 2534/2,

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Smluvní podmínky Tyto Smluvní podmínky (dále jen SP ) pořadatele (dále také CK ) spolu s Důležitými informacemi o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb uvedených v aktuálním katalogu

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Vyřizuje: Mgr. Hana Šollová Tel.: 241 046 908, 776 343 056 e-mail: sollova.hana@kjj.cz Praha dne: 31. 5. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění

Více

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb,

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb, o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb, které jsou součástí Smlouvy o zájezdu a Smluvních podmínek Letecká doprava Lety nabízené pořadatelem (dále také jen CK) jsou provozovány renomovanými

Více

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb DŮLEŽITÉ INFORMACE 2015 CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb Ve vlastním zájmu Vás prosíme o důkladné prostudování níže uvedených informací,

Více

TURECKO. KATALOGOVÝ CENÍK verze S 1.1.1. Bodrum ŠŤAVNATÉ LÉTO 2015. CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ! 226 036 036 www.blue-style.cz

TURECKO. KATALOGOVÝ CENÍK verze S 1.1.1. Bodrum ŠŤAVNATÉ LÉTO 2015. CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ! 226 036 036 www.blue-style.cz Tento CENÍK VERZE S 1.1.1 nahrazuje ceníkové tabulky pouze k destinaci Turecko Bodrum. KATALOGOVÝ CENÍK ŠŤAVNATÉ LÉTO 2015 CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ! 226 036 036 www.blue-style.cz TURECKO Bodrum Katalogový

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o. (dále jen,, všeobecné smluvní podmínky nebo VSP ) 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012 Podmínky pro cestující Cestovní Ceník kanceláře DestinaceFISCHER Exotika 2011/2012 str. 1 Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012 1. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře

Více

Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011.

Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011. Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011. 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TopFly s.r.o., se sídlem Vodičkova 791/41, Praha 1, 110 00 (dále jen TopFly

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Letní dovolená u moře 2014 1. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., (dále jen Podmínky pro cestující a CKF ) tvoří nedílnou součást

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. 1. Přeprava: Autobusy, auty různého typu, letecky, vlaky, loděmi (včetně člunů), na slonech, velbloudech, pštrosech, koních a jiných zvířatech používaných

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

CHORVATSKO MAKARSKÁ RIVIÉRA AKTIVNĚ ZDRAVĚ ZÁBAVNĚ CHATY 3XL, MOBILNÍ DOMY, APARTMÁNY SLEVY AŽ 20%

CHORVATSKO MAKARSKÁ RIVIÉRA AKTIVNĚ ZDRAVĚ ZÁBAVNĚ CHATY 3XL, MOBILNÍ DOMY, APARTMÁNY SLEVY AŽ 20% CHORVATSKO MAKARSKÁ RIVIÉRA LÉTO 2014 AKTIVNĚ ZDRAVĚ ZÁBAVNĚ CHATY 3XL, MOBILNÍ DOMY, APARTMÁNY SLEVY AŽ 20% DALMATINEK s.r.o., cestovní kancelář ÚVOD Milí zákazníci, Nabídkou v katalogu LÉTO 2014 zahajujeme

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

lázně termály wellness 2013 Maďarsko, Polsko, Slovinsko Česko, Slovensko

lázně termály wellness 2013 Maďarsko, Polsko, Slovinsko Česko, Slovensko lázně termály wellness 2013 Maďarsko, Polsko, Slovinsko Česko, Slovensko Přírodní doplňky stravy z Finclubu Společnost FINCLUB již 20 let nabízí široký sortiment přírodních doplňků stravy, které jsou původem

Více

Příručka držitele platební karty. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Příručka držitele platební karty. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 2 Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Obsah 1. TYP VAŠÍ KARTY 3 2. PRAKTICKÉ

Více

Reklamační řád. Reklamační řád str. 24. Článek 8. Článek 1. Článek 5. Článek 2. Článek 9. Článek 4. Článek 6. Článek 3. Článek 7

Reklamační řád. Reklamační řád str. 24. Článek 8. Článek 1. Článek 5. Článek 2. Článek 9. Článek 4. Článek 6. Článek 3. Článek 7 Reklamační řád str. 24 Reklamační řád K zajišťování správného postupu při uplatňování a vyřizování práv občanů nebo právnických osob (dále jen zákazník ) z odpovědnosti za vady služeb poskytnutých nebo

Více

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců.

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců. Všeobecné smluvní podmínky CK Best Reisen CZ, s. r. o. na rok 2015 ve smyslu zákona č.: 89/2012/1999 Sb., občanský zákoník a o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování a rozsahu služeb.

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování a rozsahu služeb. Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování a rozsahu služeb. Vážení klienti, předem nám dovolte, abychom Vám poděkovali, že jste si vybrali zájezd z naší nabídky. Pevně věříme, že si užijete svou

Více

DOMOVNÍ ŘÁD KANCELÁŘE A PARKOVIŠTĚ

DOMOVNÍ ŘÁD KANCELÁŘE A PARKOVIŠTĚ MYSLBEK NA PŘÍKOPĚ 19/21 OVOCNÝ TRH 8 PRAHA 1 DOMOVNÍ ŘÁD KANCELÁŘE A PARKOVIŠTĚ ČERVEN 2005 1 OBSAH: STRANA: ČÁST A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 Článek 1 Definice...3 Článek 2 Účel domovního řádu...3 Článek

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc

Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc ČSAD Praha holding a.s. Pod Výtopnou 13/10, 186 00 Praha 8 Karlín Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc PREAMBULE ČSAD Praha holding a.s. (dále jen Společnost ) jako provozovatel autobusového

Více