Popisy tras na vycházky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popisy tras na vycházky"

Transkript

1 Fryšava (708 m. n. m ) Popisy tras na vycházky - obec (600 obyvatel) asi 2 km daleko od hotelu po silničce přes hráz rybníka - sklárny založeny v polovině 16. stolení, z nich pochází vítací číše Vratislava z Pernštejna, dnes uložena na hradu Buchlově, sklárna zanikla kolem roku 1750, později těžba železné rudy pro hutě v nedalekém Kadově - kostel z roku 1788 klasicistní, barokně vyzdoben uvnitř, na hřbitově památník partyzánům dle návrhu V. Makovského z roku 1946, pochován Otakar Šín, hudební skladatel a malíř V. Jícha - Fryšávka říčka, která zde pramení, vlévá se do Svratky, je v Červené knize Unesca chráněné území s původním rostlinstvem a živočišstvem (původní název Vršava a Vršávka) Tři Studně (733 m. n.m. ) - po zelené značce za hrází rybníka doleva k rybníku Sykovec (12 ha), první ze soustavy hamerských rybníků, založených kolem roku 1510 Vilémem z Permštejna, u něhož stojí penzion Sykovec, pocházející z roku 1939, v přízemí plastika Nalévání studánek od Jaroslava Svobody - vesnice Tři Studně osada, asi 80 stálých obyvatel, v létě až rekreační objekty, založena v roce 1651 jako sídliště pro dělníky z Fryšavské sklárny Rokytno (758 m.n. m.) - po silnici směrem na Nově Město na Moravě - 3 km jedna cesta - první zmíňka v roce 1348, kdy se pořizoval soupis pernštejnského panství - od roku 1500 patří k Novému Městu na Moravě - na restauraci sgrafita novoměstského rodáka Karla Němce - stará rychta z 18. stolení Studnice (784 m. n.m. ) - obec nejvýš položená na Vysočině - původní název Čtyři Studnice - horácké chalupy, bednění, podlomenice - sem umístěn děj románu Jana Kárníka Soumrak rodu Jamborova - pod Studnicemi vápenec s krasovými útvary - před I. světovou válkou se těšil - dnes nepřístupný - údolí od Studnice do N. Města Kaňásky botanicky významné údolí, rostou zde: rosnatka okrouhlolistá, vrba plazivá, ostřice, kuklík potoční, straček potoční, suchopýrek alpský, kozlík dvoudomý, vemeník zelený, bradáček vejčitý, devětsil bílý, rozrazil horský aj.

2 - od hotelu po silnici na rozcestí Medlov, doleva asi 1 km po silnici na Sněžné, odbočka doprava 1 km do Studnic Kadov ( 670 m. n. m. ) - obec při horním toku Fryšávky - po žluté značce 3,5 km jedna cesta - horácké chalupy, klasovité lomenice - vznikl při huti na železo v polovině 17. století - v 19. století jedna z nevětších železáren na Moravě zánik v 1874, železné výrobky litinové kříže jsou známé a cenné dnes - pouze zemědělství - asi 200 obyvatel - na návsi busta T. G. Masaryka od Julia Pelikána Pasecká skála (820 m. n. m. ) - modrá značka od hotelu asi 3 km daleko - dobrý výhled do okolí - tři skalní útvary: Pecen, Vyhlídka a Pernštejn - rulové skály - od zábradlí je vidět Fryšava, Kadov, Krátka, Sněžné, Buchtův kopec Samotín (720 m. n. m.) - po žluté na Kadov, z Kadova po zelené na Samotín - horská osada s roztroušenou pasekařskou zástavbou - roubené chalupy horáckého typu - vznik v roce 1717 na pasece - těžba železné rudy v 19. století Ze Samotína se můžeme vrátit několika způsoby: 1. silničkou do obce Krátká zárodek skanzenu, statek, kaplička, chalupa, založena v roce 1727 pro dělníky zaměstnané v lesích a hutích, těžba rudy 2. dále po silnici na Kadov a odtud buď po žluté k Medlovu, nebo po zelené k Pasecké skále a lesní silničkou k hotelu Medlov 3. z Krátké také můžeme dojít po silnici do Sněžného, odtud autobusem na rozcestí Medlov 4. z Dráteniček (Dráteník, Drátníkova skála) 755 m n m, skalnatý vrchol, nepravé jeskyňky, složen z migmatitů a dvojslídných ortorul,po červené do Sněžného (autobusem zpět), nebo po červené do Blatin 675 m n m, pasekářská zástavba a Vysočinská hospoda, založená začátkem 18. století, dolování železné rudy, častý námět obrazů J. Jambora, který zde měl chalupu 5. z Blatin silničkou z rozcestí Blatiny a autobusem zpět

3 Hřeben Devět skal 836 m.n.m. - autobusem směr Svratka do stanice Blatiny - 1 km do Blatin pěšky, po červené na Dráteničky 1 km - dále Malínská skála 813 m n m, zalesněná, migmatity, dvoujslídné orturul - křovina, Lisovská skála 802 m n m - ortorula, balvanité sutě na svazích 6 km - dále na Devět skal 2 km 836 m n m, nejvyšší vrch Žďárských vrchů, složení stejné, rozhled Svratka, Karlštejn, Kameničky, Studánka 600 m po žluté - zpět po žluté na Fryšavu a Medlov - Dráteničky - Skalní útvar Jedná se o výrazný sklaní útvar na okrajovém hřbetu Devítiskalské vrchoviny, který se nachází severozápadně od obce Blatiny. Vznikl mrazovým zvětráváním zdejších rul ve starších čtvrtohorách. Dosahuje celkové délky 200 m a podél puklin je rozčleněn do několika vrcholů, z nichž nejvyšší Sokol dosahuje výšky až 35 m. Je krásně vidět i na leteckém snímku při jeho maximálním zvětšení. Celý útvar je dnes pod názvem Drátenická skála vyhlášen za přírodní památku. Kolem skal prochází červeně značená cesta vedoucí ze Sněžného na nejvyšší vrchol Žďárských vrchů - Devět skal. Skály jsou využívány jako cvičný horolezecký terén. Devět skal pro automobilisty - autem přes Kadov po silnici na Herálec - asi 6 km za Kadovem vpravo silnička se zákazem vjezdu - zde možno parkovat - po žluté značce 2 km na Devět skal Devět skal pešky - od hotelu po žluté přes Fryšavu 7,5 km jedna cesta Fryšavský kopec - ze Třech Studní po modré na Brožovu skalku a Hudeckou skalku - až na rozcestí turistických tras na Fryšavském kopci - zpět několika způsoby:

4 1. po zelené značce z Fryšavského Kopce na Fryšavu 3,5 km odtud po žluté na Medlov 2 km 2. po zelené ke Stříbrné Studánce (pramen řeky Svratky), vrchol Žákovy hory 810 m n m, druhý nejvyšší vrch Žďárských vrchů, pralesní rezervace vyhlášená již v roce 1933, 15 ha jedlobučin a bukových javořin, smrk, javor klen, javor mléč - partyzánská činnosti, naučná stezka, milíř - v roce 1970 zde vyhlášena CHKO Žďárské vrchy, vrchol bez rozhledu - bifurkační území Svratka Sázava zpět na rozcestí na Fryšavském kopci 3 km, dále po zelené na Fryšavu 3,5 km, po žluté na Medlov 2 km 3. z Žákovy hory na Devět skal 3,5 km, zpět po žluté na Fryšavu a Medlov 7,5 km Turistický rozcestník nedaleko vrcholu Fryšavského kopce. Nedaleko je památník partyzánské brigády M. J. Husa místní značení. Prochází tudy modrá tur. značka cesta part. brigády M. J. H. a zelená tur. značka. Po modré se dostanete např. k prameni Svratky, Sražené vodě, a k panákovi, na naučnou stezku kolem Tisůvky a Žákovy hory. Po zelené na Žákovu horu a Do Fryšavy. Zelená značka bývá na tur. mapách zakreslena nepřesně. 800 m.n.m. Z Medlova do Svratky - autobusem z rozcestí Medlov - 2 km Svratky 632 m n m, obyvatel, bohatá malířská a kulturní tradice, pamětní desky malířů Bubeníčkových, v bývalém Šillerově hostinci se scházeli kromě Bubeníčků též Jambor a Cina Jelínek, rázovité stavby, horácké chalupy, hotel Mánes, golfové hřiště, samorosty Antonína Chocholáče, který vystavoval na Expu v Bruselu - kostel sv. Jana Křtitele, hodnotný gotický, přip. roku rychlobruslařská dráha z roku m - Svratka založena 1350, městem od roku výroba hrnců Svraťáků - kamnářství, klempířství - v 19. století výroba rašplí - ze Svratky po červené na zámeček Karlštejn rokokový lovecký zámeček z roku , roku 1784 zde zřízen šichtovní úřad, provoz železářských hutí na Rychmburském panství, do roku 2007 rekreační zařízení OP Prostějov, leží v ose evropského rozvodí - 3 km od Svratky, po modré z Karlštejna na Zkamenělý zámek skalní útvary se zbytky valů bývalé slovanské hradiště 2 km, Velké Milovské perničky - skalní útvary s vyhloubenými mísami neznámého původu 2km, Čtyři Palice jedny z nejmohutnějších skalních útvarů Žďárských vrchů, 1,5 km, odtud po zelené na Milovy 3 km

5 Milovy (595 m. n. m. ) - horácké chalupy, vznik roku 1348, v 16. stolení zánik, na jejím místě založeny v 1. polovině 18. století osada nová - v létech zde huť na železo, hamr, drátovna, těžba rudy - od roku 1835 do roku 1886 na české straně sklárny glazurované, rubínové sklo, vývoz do mnoha zemí - rybník, 10 ha, založeno hotel Devět skal, sousoší od Olbrama Zoubka - zpět autobusem na rozcestí Medlov 2 km pěšky do hotelu - nebo pokračujeme na Medlov po zelené od Milov na Dráteničky, přes Samotín do Kadova, po žluté přes Kadůvek a Podmedlovský mlýn na Medlov Ski hotel - od hotelu po zelené k Novoměstskému koupališti 6 km - lesní cestou ke Ski hotelu postaveném 1970, centrum lyžování, běžecké trasy, lyžařské závody, sportovní areál - zpět po modré přes les Ochoza na Vlachovice 754 m n m - ves s roubenými staveními s žudry 3 km po silnici směr Tři studně 1 km, dále po zelené k Medlovu 2 km Ski hotel částečně autobusem - od rozcestí Medlov 2 km autobusem do Marešovic 658 m n m, osada s Maršovskou rychtou renesanční z roku 1550, upravena barokně a v 19. století empírově, zde prožili dětství Bratři Křičkové, babičce z rychty věnován Bábinčin maršovský valčík - z Maršovic po modré půlené kolem koupaliště na Ski hotel 2 km

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná Čestín K. Hora 49 48'26.75"N; 15 6'12.32"E Obec prvně zmíněna r. 1291. V letech 1575 1582 přebudována pův. tvrz na renes. zámek, část zbořena v 19. stol., zachována dvě patrová křídla se zazděnými arkádami,

Více

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích.

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Severní valašsko 9. 16. srpna 2014 Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Adresa pobytu: Hotel Rusava, 768 41 Rusava 334. Tel. 573 392 076; e-mail recepce@hotelrusava.cz

Více

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava únor 2012 Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz tel. 380 120 263, 380 120

Více

Výletní trasy Výletní trasy Liberec Vimperk Jablonec nad Nisou Strakonice Semily Vimperk Česká Lípa Prachatice Strakonice Český Krumlov Děčín

Výletní trasy Výletní trasy Liberec Vimperk Jablonec nad Nisou Strakonice Semily Vimperk Česká Lípa Prachatice Strakonice Český Krumlov Děčín Výletní trasy Liberec 1 Do romantického frýdlantského výběžku... 10 2 Za kouzlem Lužických hor... 12 3 Malebným Podještědím... 14 Jablonec nad Nisou 4 Rozhledny Jizerských hor... 16 Semily 5 Krajem zapadlých

Více

www.krkonose.eu KRKONOŠE

www.krkonose.eu KRKONOŠE www.krkonose.eu KRKONOŠE KRKONOŠE Rozloha: cca 717 km 2 Nejvyšší bod: Nejnižší bod: 1 602 m n.m. Sněžka 268,5 m n.m. Obří důl Počet obcí: 34 Největší obec (město): Trutnov Středisko zimních sportů 1 605

Více

Buď pozdraven poutníku, který s dobrým úmyslem přicházíš

Buď pozdraven poutníku, který s dobrým úmyslem přicházíš Buď pozdraven poutníku, který s dobrým úmyslem přicházíš vítáme Tě v kraji zádumčivých lesů, bublajících potoků, říček a řek, v kraji básníků a malířů, v ráji houbařů a rybářů. Jsem sice drsný a mnohdy

Více

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 infoglobe Informační cestovatelský portál Infoglobe vám opět přináší zajímavý katalog, tentokrát zaměřený na Turistické cíle České a Slovenské republiky

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Výstup II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko 1. Situační analýza 2. Definování strategické vize rozvoje destinace

Více

4 Broumov byl pro mě velkoměsto říká Uršula Kluková, 16 strana která v rozhovoru vzpomíná na léta strávená v Broumově. strana

4 Broumov byl pro mě velkoměsto říká Uršula Kluková, 16 strana která v rozhovoru vzpomíná na léta strávená v Broumově. strana Cyklovýlety Středně obtížný okruh, značený pásovou červenou cykloznačkou, začíná a končí v Polici nad Metují. Rozhovor 4 Broumov byl pro mě velkoměsto říká Uršula Kluková, 16 strana která v rozhovoru vzpomíná

Více

3. vydání. travel manual. Moravskoslezský kraj pro všechny

3. vydání. travel manual. Moravskoslezský kraj pro všechny 3. vydání travel manual Moravskoslezský kraj pro všechny obsah 3. 5. 7. 43. 57. 59. 61. 65. 67. 69. Úvodní slovo Piktogramy a vysvětlivky I. Ubytovací a restaurační zařízení Popis objektů Souhrnný přehled

Více

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 OBSAH I. ÚVOD II. III. IV. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Historie města 2. Poloha města 3. Podpora udržitelného rozvoje města a) Projekt Zdravé město b) Ocenění

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 MAS Lužnice, z.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 Pracovní verze, neprošlo jazykovou korekturou Obsah Obsah... 2 1 Základní informace o MAS... 8 Identifikace právnické

Více

BĚLÁ POD BEZDĚZEM WEISERWASSER ZÁKLADNÍ INFORMACE. Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně

BĚLÁ POD BEZDĚZEM WEISERWASSER ZÁKLADNÍ INFORMACE. Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně 15 km od Mladé Boleslavi směrem na Doksy a Českou Lípu. Rozprostírá se mezi lesy v nadmořské výšce 300 m. Ve svém názvu má město horu

Více

str. 3 18 str. 20 28 str. 31 43 str. 45 61

str. 3 18 str. 20 28 str. 31 43 str. 45 61 str. 3 18 str. 20 28 str. 31 43 str. 45 61 Tomík tomíkovi 2013 Ubytovací možnosti oddílů Asociace TOM ČR (a také Ligy lesní moudrosti) V nákladu 800 výtisků vydala na jaře roku 2013 Asociace TOM ČR jako

Více

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené?

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? 2.4 Otázky a odpovědi 1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva

Více

Památky. na území MAS Šluknovsko. Hrad Tolštejn

Památky. na území MAS Šluknovsko. Hrad Tolštejn Projekt spolupráce je zaměřen na rozvoj venkovského cestovního ruchu, vzájemnou Památky na území Zámek Šluknov Hrad Tolštejn Křížové cesty Poprvé se zmínka o zámku ve Šluknově objevuje roku 1573. Zámek

Více

Moravskoslezský kraj. pro rodiny s dětmi

Moravskoslezský kraj. pro rodiny s dětmi Moravskoslezský kraj pro rodiny s dětmi Troub UNI LIT Těše Neza Šp 9 Moravskoslezský kraj pro rodiny s dětmi Držíte v rukou malého průvodce Moravskoslezským krajem, který poslouží nejen vám dospělým pro

Více

Bezbariérový průvodce Královéhradeckým krajem

Bezbariérový průvodce Královéhradeckým krajem Bezbariérový průvodce Královéhradeckým krajem www.kralovehradeckyregion.cz Deset rad vozíčkářům před cestou 1. Při plánování cesty si prostudujte mapu a ověřte aktuální stav ů a tras na uvedených informačních

Více

24. sezóna. 1.vydání. Odjezdy vlaků a autobusů u vycházek, prosíme zkontrolujte dle aktuálních jízdních řádů.

24. sezóna. 1.vydání. Odjezdy vlaků a autobusů u vycházek, prosíme zkontrolujte dle aktuálních jízdních řádů. Objednávat, platit, dotazovat se na všech uvedených adresách, CA UNISMA - Marie Abrahámová 728 151 965, unisma@volny.cz Jiřina Urbanová 603 469 515, mail jizera.urbanová@seznam.cz Ilona Jouzová 777 227

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ,

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Bohdalov Kostel sv. Vavřince v Bohdalově 14.09.2008 14.00-17.00 Brtnice Zřícenina hradu Rokštejn 21.09.2008 10.00-15.00 Kostel v Bohdalově byl založen

Více

Slovensko. Proč navštívit Slovensko?

Slovensko. Proč navštívit Slovensko? Slovensko Slovensko leží ve střední Evropě. Samostatným státem je od roku 1993. Sousedí s Českou republikou, Rakouskem, Polskem, Maďarskem a Ukrajinou. Turisticky nejzajímavější jsou Tatry Vysoké a Nízké.

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

Počet obyvatel: 515 411 (k 1. 1. 2009) Hustota osídlení: 75 obyvatel na km 2, třetí nejnižší v porovnání s ostatními kraji. Jihlava.

Počet obyvatel: 515 411 (k 1. 1. 2009) Hustota osídlení: 75 obyvatel na km 2, třetí nejnižší v porovnání s ostatními kraji. Jihlava. Vysočina Vysočina V je pátý největší kraj v České republice. Díky zeměpisné poloze na rozhraní dvou historických zemí se na Vysočině potkává úrodná Morava s romantikou českých kopců. Tmavá pole Podyjí

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Geografie v praxi ČR (exkurze) Brno, 2011 1 Obsah A KOMENTOVANÍ ZASTÁVEK PO TRASE... 3 1 BECHYNĚ GEOGRAFIE VYBRANÉ OBCE... 3 2 JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JAKO REGIONÁLNÍ ZAMĚSTNAVATEL

Více

sezona ZDARMA Postavy Pohádkových Krkonoš a Podkrkonoší se představují Krakonošovy Krkonoše a Podkrkonoší

sezona ZDARMA Postavy Pohádkových Krkonoš a Podkrkonoší se představují Krakonošovy Krkonoše a Podkrkonoší Krkonoše - svazek měst a obcí JARO, LÉTO, PODZIM ZDARMA Krkonošská sezona Zajímavosti a užitečné rady pro návštěvníky Krkonoš Přijďte pobejt! Podnikněte výlety pěšky, na kole, s cyklobusem, i přes polské

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více