Motor Obsah. 10. strana. strana UTAHOVACÍ MOMENTY Hnací jednotky 1. - Výměna rozvodového řemene 12 - Výměna čerpadla chladící kapaliny 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motor Obsah. 10. strana. strana UTAHOVACÍ MOMENTY 67. - Hnací jednotky 1. - Výměna rozvodového řemene 12 - Výměna čerpadla chladící kapaliny 16"

Transkript

1 strana Motor Obsah strana DEMONTÁŽ A MONTÁŽ - Hnací jednotky 1 - Hnacího řemene příslušenství 10 - Výměna rozvodového řemene 12 - Výměna čerpadla chladící kapaliny 16 - Demontáž a montáž hlavy válců 17 - Demontáž a montáž chladiče 23 UTAHOVACÍ MOMENTY 67 SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY 69 ROZEBÍRÁNÍ NA STOJANU - Přípravné práce 29 - Postup 29 VÁLCE A BLOK MOTORU - Válce a blok motoru 38 SOUČÁSTI KLIKOVÉ SKŘÍNĚ - Klikový hřídel 39 - Olejové čerpadlo 41 - Sestava ojnice - píst 43 - Ložiska kliky 48 - Částečné sestavení 50 HLAVA VÁLCŮ - Rozebírání a kontrola 52 - Ventily 55 - Rozvod 59 - Vačkový hřídel 61 - Utahování hlavy válců 61 - Částečné sestavení 62 ROZVOD - Nastavení rozvodu 64 NAPNUTÍ ROZVODOVÉHO ŘEMENE - Napnutí rozvodového řemene 65 NAPNUTÍ HNACÍHO ŘEMENE PŘÍSLUŠENSTVÍ - Napnutí hnacího řemene příslušenství 66

2 Bravo-Brava 1 2 Motor Demontáž-montáž 3 4 DEMONTÁŽ-MONTÁŽ HNACÍ JEDNOTKY Umístěte vozidlo na zvedák, odmontujte přední kola a potom postupujte následujícím způsobem: 1. Odpojte záporný kabel od baterie, sejměte ochranný kryt kladného vývodu a odpojte kladný kabel. Vyšroubujte matici pro upevnění baterie k jejímu lůžku a vyjměte baterii z motorového prostoru. 2. Uvolněte elektrické vodiče uvedené na obrázku z přídržných klipů a potom vyšroubujte upevňovací šroub krytu reléové skříňky. 3. Vyšroubujte matice pro upevnění reléové skříňky k lůžku baterie a potom posuňte skříňku k jedné straně. 4. Vymontujte šrouby pro upevnění lůžka baterie ke karosérii. 5. Vyšroubujte matice pro upevnění vodičů ke kladnému vývodu baterie - viz obrázek. 5 1

3 Demontáž-montáž 1 2 Bravo-Brava 3 1. Rozpojte konektor vodiče vstřikování i konektor předního svazku - viz obrázek. 2. Vyšroubujte šroub uvedený na obrázku a odpojte lanko pro blokování zpátečky od převodovky. Odpojte kostřící kabel. 3. Vyšroubujte matici (1) a pojistnou matici (2) a odpojte lanko spojky od ovládací páky. 4. Vyšroubujte matici uvedenou na obrázku a odpojte řadící tyč. 5. Odpojte hlavici lanka pro volbu převodových stupňů. Vytáhněte přídržný vidlicový klip uvedený na obrázku a posuňte sestavu k jedné straně motorového prostoru

4 Bravo-Brava 1 2 Motor Demontáž-montáž 3 1. Odpojte podtlakovou trubku od posilovače brzd. 2. Odmontujte přídržné klipy, potom odpojte hadici (2) a vypus te chladící kapalinu. Potom odpojte hadici (1). 3. Odpojte zpětnou hadici chladící kapaliny od topení - viz obrázek. 4. Odpojte hadici pro přívod chladící kapaliny k topení - viz obrázek. 5. Odpojte napájecí konektory (1) ventilátoru chlazení motoru a potom vyšroubujte šrouby pro upevnění ventilátoru k chladiči a sejměte ventilátor

5 Demontáž-montáž 1 2 Bravo-Brava 3 1. Odpojte vedení pro nasávání vzduchu - viz obrázek. 2. Odmontujte trubku uvedenou na obrázku, vyšroubujte upevňovací šrouby termostaticky řízeného sání vzduchu, odpojte podtlakovou trubku pod ním a potom vyjměte sestavu pro sání vzduchu z vozidla. 3. Pro usnadnění demontáže hnací jednotky z motorového prostoru vyšroubujte šrouby uvedené na obrázku a odmontujte držák termostaticky řízeného nasávání vzduchu. 4. Odmontujte trubici pro přívod vzduchu k tělesu škrtící klapky. 5. Od tělesa škrtící klapky odpojte výstupní a vstupní palivové trubky a podtlakovou trubku (1)

6 Bravo-Brava 1 2 Motor Demontáž-montáž 3 1. Odpojte trubku recirkulace palivových par (1). 2. Odpojte lanko akcelerátoru od tělesa škrtící klapky. 3. Odpojte konektor, uvedený na obrázku, od řídící jednotky i.e. 4. Odmontujte šroub uvedený na obrázku a sejměte kryt držáku reléové skříňky. Potom odpojte konektory od všech relé a výkonového modulu. 5. Zvedněte vozidlo a umístěte vhodnou nádobu pod převodovku. Potom odmontujte zátku (viz obrázek) a vypus te olej z převodovky

7 Demontáž-montáž 1 2 Bravo-Brava Vyšroubujte matice pro upevnění první části výfukové trubky k výfukovému potrubí. 2. Vyšroubujte šrouby pro upevnění první části výfukové trubky ke katalyzátoru, potom odpojte lambda sondy a sejměte potrubí. 3. Vyšroubujte matici pro upevnění hlavice kulového čepu tyče řízení k těhlici (strana převodovky) a potom odmontujte hlavici pomocí stahováku Odmontujte šrouby pro upevnění tlumiče k těhlici (strana převodovky). Potom natočte těhlici dopředu a uvolněte brzdové trubky z příchytek na tlumiči. 5. Dle obrázku odmontujte šrouby (1) a přídržný čep (2) a sejměte plastový ochranný kryt z podběhu pravého kola. Potom odmontujte hlavici kulového čepu tyče řízení od těhlice a šroub pro upevnění tlumiče k těhlici (strana rozvodů), a to stejným způsobem jako na straně převodovky. 5 6

8 Bravo-Brava 1 Motor Demontáž-montáž 1. Na straně převodovky odpojte poloosu od diferenciálu tím, že ji odpáčíte ve stykovém bodu. Potom posuňte poloosu tak, aby nepřekážela při další práci. 2. Na straně rozvodů odpojte poloosu tím, že ji odpáčíte ve stykovém bodu. Potom posuňte poloosu tak, aby nepřekážela při další práci. 3. Umístěte podpěrný přípravek hnací jednotky na hydraulický zvedák a pomocí přípravku a adaptéru zabezpečte hnací jednotku v bodech, uvedených v detailních obrázcích. Při upevňování adaptéru odmontujte upevňovací šroub převodovky (1). 2 Hydraulický zvedák by měl mít nosnost nejméně 1000 kg a musí být dostatečně vysoký na to, aby bylo možné vytáhnout hnací jednotku spodem. Za tímto účelem si zjistěte maximální výšku zdvihu zvedáku a jeho minimální možnou výšku. 3 7

9 Demontáž-montáž 1 2 Bravo-Brava 3 1. Odmontujte šroub pro upevnění centrální výztuhy hnací jednotky k přednímu nosníku. 2. Vyšroubujte matice pro upevnění bočních výztuh hnací jednotky ke karosérii. 3. Spus te hydraulický zvedák a spodem vymontujte hnací jednotku z vozidla. Spouštějte hydraulický zvedák postupně a kontrolujte, zda je hnací jednotka správně usazená a vyvážená na podpěrném přípravku. 4. Pomocí hydraulického zdviháku umístěte hnací jednotku na podstavec. 4 Nepohybujte hnací jednotkou v době, kdy je instalována na hydraulickém zvedáku. Po odmontování podpěrného přípravku pohybujte hnací jednotkou pomocí hydraulického zvedáku opatřeného přípravkem

10 Bravo-Brava POZNÁMKA: Montáž hnací jednotky provádějte v opačném sledu operací demontáže. Motor Demontáž-montáž - Připravte motorový prostor pro montáž hnací jednotky. Dbejte, abyste připojili zpět veškeré elektrické vodiče, trubky, atd., aby se zabránilo jejich případnému zachycování. - Dbejte, abyste při montáži hnací jednotky nepoškodili jednotlivé komponenty. - Při montáži hadic chladící kapaliny nastavte drážku na pryžové hadici do jedné roviny s výstupkem na příslušné pevné přírubě. Při plnění systému chlazení postupujte podle pokynů v části Demontáž-montáž chladiče. Nejprve upevněte výztuhu strany motoru: utáhněte šrouby pro její upevnění ke karosérii předepsaným momentem. Potom připevněte výztuhu strany převodovky a nakonec centrální výztuhu strany diferenciálu. Dbejte, aby byly upevňovací body hnací jednotky správně zabezpečené. Výška pedálu spojky 9

11 Výměna hnacího řemene příslušenství 1 Bravo-Brava DEMONTÁŽ-MONTÁŽ HNACÍHO ŘEMENE PŘÍSLUŠENSTVÍ Umístěte vozidlo na zvedák, odpojte záporný kabel od baterie, odmontujte pravé přední kolo a potom postupujte následujícím způsobem: 1. Odmontujte vložku podběhu pravého předního kola, abyste získali přístup k hnacímu řemenu příslušenství. 2 Zkontrolujte stav hnacího řemene příslušenství. Zejména zkontrolujte, zda není popraskaný, natržený, opotřebený na povrchu (hladký a lesklý vzhled) a zda některé jeho části nejsou suché nebo zatvrdlé, které by mohly způsobovat jeho prokluzování. Řemen vyměňte v případě, že zjistíte některou z výše uvedených závad. 2. Pohled na hnací řemen příslušenství na vozidle 1. Alternátor 2. Posilovač řízení 3. Automatický napínač řemene 4. Řemenice klikového hřídele 5. Hnací řemen příslušenství 3 Dbejte, aby řemen nepřišel do kontaktu s olejem nebo rozpouštědly, které by mohly mít nepříznivý vliv n a pružnost pryže s následkem prokluzování řemene. 3. Odmontujte vrchní kryt čerpadla posilovače řízení. 10

12 Bravo-Brava 1 Motor Výměna hnacího řemene příslušenství 1. Povolením centrální matice napínače řemenu povolte řemen, aby se uvolnilo zatížení vnitřní pružiny. 2 Montáž 2. Nasa te nový řemen na dříve uvedené řemenice a potom uvolněte automatický napínač, aby se obnovilo pnutí řemenu. Pružina automatického napínače, která má kalibrované předpětí, zajiš uje správnou napínací sílu řemene poté, kdy je otočeno klikovým hřídelem o několik otáček. 3 UPEVNĚNÍ HNACÍHO ŘEMENE PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VOZIDLE U VERZÍ S KLIMATIZACÍ 1. Alternátor 2. Posilovač řízení 3. Automatický napínač 4. Řemenice klikového hřídele 5. Vodící řemenice 6. Řemenice kompresoru klimatizace 7. Hnací řemen příslušenství 11

13 Výměna rozvodového řemene 1 2 Bravo-Brava 3 VÝMĚNA ROZVODOVÉHO ŘEMENE Před demontáží rozvodového řemene odmontujte dříve uvedený hnací řemen příslušenství. 1. Odmontujte držák trubky chladící kapaliny od vrchního krytu vačkového hřídele. 2. Odmontujte horní kryt rozvodového řemene. 3. Povolte upevňovací šrouby hnací řemenice příslušenství, potom natočte řemenici do polohy rozvodu (viz obrázek), odmontujte upevňovací prvky a sejměte řemenici. 4. Odmontujte spodní kryt rozvodového řemene. 4 12

14 Bravo-Brava 1 2 Motor Výměna rozvodového řemene 3 1. Odmontujte držák cívky společně s držákem a sejměte vačkový kryt. Nastavte válec č.1 do horní úvrati a zkontrolujte, zda: 2. Zářez na ozubeném kole klikového hřídele je v jedné rovině s referenční značkou na krytu olejového čerpadla. 3. Zářez na setrvačníku je v jedné rovině s referenční značkou 0 na převodovce. Před kontrolou setrvačníku se doporučuje vymontovat baterii, což usnadní provádění kontroly Vyšroubujte šrouby pátého víčka vačkového hřídele, povolte šrouby čtvrtého víčka a sejměte páté víčko, přičemž dbejte, abyste nezdeformovali mazací kanál hlavy válců. Potom namontujte přípravek pro nastavení rozvodu vačkového hřídele. 13

15 Výměna rozvodového řemene 1 Bravo-Brava 1. Povolte šroub automatického napínače, povolte pnutí řemene a sejměte jej. Montáž rozvodového řemene 2. Pomocí přípravku povolte upevňovací šrouby rozvodové řemenice a nasa te řemen v následujícím pořadí: - Hnací řemenice klikového hřídele (1) - Rozvodová řemenice (2) - Čerpadlo chladící kapaliny (3) - Automatický napínač (4) 2 POZNÁMKA: Při nasazování řemen nepřekrucujte, aby nedošlo k poškození struktury řemene. Nasa te řemen tak, aby šipka na řemenu byla ve směru otáčení motoru. Napínání rozvodového řemene 2. Namontujte přípravek do bodu označeného šipkou a posuňte pohyblivý indikátor (1) na napínači do polohy maximálního napnutí. Potom napínač utáhněte. Pomocí klíče zašroubujte upevňovací šroub rozvodové řemenice a utáhněte jej předepsaným momentem. 3 14

16 Bravo-Brava 1 Motor Výměna rozvodového řemene 1. Povolte upevňovací šrouby čtvrtého víčka, odmontujte upevňovací šrouby z přípravku , lehce nadzdvihněte mazací kanál a sejměte přípravek Namontujte upevňovací šrouby víčka a utáhněte je předepsaným momentem. Povolte matici napínače a potom otočte klikovým hřídelem o dvě otáčky po směru otáčení motoru. Nastavte do jedné roviny pohyblivý indikátor (1) se značkou (2) Utáhněte upevňovací matici napínače předepsaným momentem Namontujte zpět odmontované součásti. Dbejte, abyste namontovali hnací řemenici příslušenství na klikový hřídel tak, aby otvor na řemenici zapadal do kolíku (1) na čepu klikového hřídele. Znovu zkontrolujte polohu rozvodu motoru: zářez (2) na řemenici musí být v jedné rovině se zubem (3) na krytu rozvodového řemene. 15

17 Výměna čerpadla chladící kapaliny 1 Bravo-Brava VÝMĚNA ČERPADLA CHLADÍCÍ KAPALINY Před demontáží čerpadla chladící kapaliny odmontujte hnací řemen příslušenství a rozvodový řemen dle dříve uvedených pokynů. 1. Vypus te čerpadlo chladící kapaliny: povolte vyznačenou objímku a zachy te kapalinu do vhodné nádoby, aby ji bylo možné znovu použít Pomocí klíče zablokujte rozvodovou řemenici, vyšroubujte upevňovací šroub a sejměte ji Odmontujte čerpadlo chladící kapaliny z hlavy válců. 16

18 Bravo-Brava 1 Motor Demontáž-montáž hlavy válců Montáž čerpadla chladící kapaliny 1. Nasa te čerpadlo zpět do lůžka a utáhněte upevňovací šrouby předepsaným momentem. Před montáží vyměňte O-kroužky čerpadla. Namontujte odmontované součásti v opačném sledu operací demontáže. Dle dříve uvedených pokynů nastavte napínací sílu rozvodového řemene a hnacího řemene příslušenství. 2 DEMONTÁŽ-MONTÁŽ HLAVY VÁLCŮ Odpojte záporný kabel od baterie a potom postupujte následujícím způsobem. 2. Vhodně umístěte nádobu pro zachycení chladící kapaliny, odmontujte upevňovací objímku a odpojte hadici (1). Odpojte hadici (2), připojenou k termostatu Odpojte kryt sestavy pro nasávání vzduchu na tělese škrtící klapky od uvedených bodů. 17

19 Demontáž-montáž hlavy válců 1 2 Bravo-Brava 3 1. Odpojte trubky paliva a systému pro recirkulaci palivových par. 2. Od výfukového potrubí odmontujte tepelný štít s trubkami pro nasávání teplého vzduchu. 3. Odpojte trubici chladící kapaliny od termostatu. 4. Odpojte lanko akcelerátoru od označeného bodu a vytáhněte jej z jeho lůžka. 5. Odpojte vyobrazené konektory

20 Bravo-Brava 1 2 Motor Demontáž-montáž hlavy válců 3 1. Odpojte konektor spínače světel zpátečky. 2. Odpojte elektrické konektory od termostatu a vyšroubujte upevňovací šrouby držáku kabeláže. 3. Odpojte kabely zapalovacích svíček a potom odsuňte držák kabeláže tak, aby nepřekážel při práci. 4. Odpojte vyobrazené konektory umístěné na kanálu vstřikovače. 5. Vymontujte kanál kabeláže a kostřící vodič motoru z jejich lůžek

21 Demontáž-montáž hlavy válců 1 2 Bravo-Brava 3 1. Odpojte trubku chladící kapaliny od tělesa škrtící klapky a podtlakovou trubku posilovače brzd. 2. Odmontujte zapalovací svíčky. 3. Odpojte olejovou trubku od posilovače řízení, aby bylo možné snadněji odstranit elektrickou kabeláž motoru z pracovní oblasti. 4. Rukou otevřte označený kanál kabeláže a posuňte kabelový svazek motoru ke straně tak, aby nepřekážel v další práci. 5. Odpojte trubici chladící kapaliny od termostatu

22 Bravo-Brava 1 2 Motor Demontáž-montáž hlavy válců 3 1. Odmontujte výfukovou trubku od uvedených upevňovacích prvků. 2. Odmontujte výfukové potrubí. Dle pokynů v předchozích částech odmontujte hnací řemen příslušenství a rozvodový řemen. Potom postupujte následujícím způsobem. 3. Vyjměte měrku motorového oleje. 4. Pomocí klíče odmontujte hlavu válců se sacím potrubím. 4 21

23 Demontáž-montáž hlavy válců 1 Bravo-Brava Montáž 1. Umístěte těsnění hlavy válců se slovem ALTO obráceným k Vám. Těsnění hlavy válců je typu ASTADUR. Tento typ těsnění je vyroben ze speciálního materiálu, v kterém při běžícím motoru probíhá proces polymerizace, který způsobuje jeho značné vytvrzování během provozu. Aby mohl proces polymerizace probíhat, je nutné dodržovat následující pokyny: - Skladujte těsnění v uzavřeném plastovém sáčku a vyjměte jej pouze krátce před montáží. 2 - Na těsnění nenanášejte olej a dbejte, aby nebylo znečištěno olejem. Dbejte, aby byly dosedací plochy hlavy válců a klikové skříně naprosto čisté. Potom namontujte hlavu válců a utáhněte upevňovací šrouby momentem 2 danm. Šrouby utahujte v pořadí dle obrázku. 2. Pomocí klíče utáhněte šrouby momentem 5 danm dle již zmíněného pořadí v obrázku Pomocí klíče s úhlovým klíčem utáhněte šrouby ještě o úhel 180, a to ve dvou samostatných krocích ( ). Namontujte zpět odmontované součásti v opačném sledu operací demontáže. Dle pokynů v předchozích částech namontujte zpět rozvodový řemen a hnací řemen příslušenství. 22

24 Bravo-Brava 1 2 Motor Demontáž-montáž chladiče 3 DEMONTÁŽ-MONTÁŽ CHLADIČE 1. Vhodně umístěte nádobu pro zachycení chladící kapaliny, odmontujte upevňovací objímku a odpojte hadici (1). Odpojte hadici (2), vedoucí k termostatu. 2. Odpojte elektrický konektor ventilátoru. 3. Vyšroubujte šrouby pro upevnění sestavy ventilátoru/chladiče k přednímu nosníku. 4. Sejměte sestavu ventilátoru/chladiče z pryžové podstavy a sestavu vyjměte. 4 23

25 Demontáž-montáž 1 Bravo-Brava Částečné rozebírání 1. Postavte sestavu chladiče/ventilátoru na stolici, odpojte tepelný konektor ventilátoru, vyšroubujte označené šrouby a sejměte ventilátor Odmontujte kryt chladiče. Montáž probíhá v opačném sledu operací demontáže. 24

26 Bravo-Brava Motor Demontáž-montáž chladiče POSTUP PŘI PLNĚNÍ CHLADIČE U VERZÍ S VYTÁPĚNÍM - Před započetím postupu plnění zajistěte, aby byly všechny komponenty systému chlazení zcela prázdné. - Otevřte tři odvzdušňovací ventil, uvedené v obrázku na následující stránce. - Pomalu dolévejte kapalinu (směs se skládá z 50% vody a 50% nemrznoucí kapaliny) až do okamžiku, kdy kapalina začne vytékat z odvzdušňovacího šroubu (A) na chladiči a potom šroub utáhněte. - Pokračujte v dolévání kapaliny až do okamžiku, kdy začne vytékat z odvzdušňovacího šroubu (B) na trubici topení a potom šroub utáhněte. - Pokračujte v dolévání kapaliny až do okamžiku, kdy začne vytékat z odvzdušňovacího šroubu (C) na výstupu sacího potrubí. Zkontrolujte, zda je hladina chladící kapaliny ve vyrovnávací nádržce vyšší, než je maximální povolená hladina. Potom utáhněte odvzdušňovací šroub (C). - Nastartujte motor a po dobu 2-3 minut udržujte maximální otáčky. - Každých 30 sekund několikrát sešlápněte pedál plynu tak, abyste postupně dosáhli 3/4 maximálních otáček motoru. Pokračujte v této činnosti až do té doby, kdy se ventilátor poprvé zapne. - Po zapnutí ventilátoru udržujte motor v maximálních otáčkách po dobu nejméně 5 minut. - Vypněte motor a zkontrolujte, zda je hladina kapaliny ve vyrovnávací nádržce mezi značkami maximální a minimální hladiny. POZNÁMKA: Pokud se během této činnosti dostane kapalina do varu, najděte vadný komponent a vyměňte jej. Potom opakujte postup plnění. 25

27 Demontáž-montáž chladiče Bravo-Brava 26

28 Bravo-Brava POSTUP PŘI PLNĚNÍ CHLADIČE U VERZÍ S KLIMATIZACÍ - Před započetím postupu plnění zajistěte, aby byly všechny komponenty systému chlazení zcela prázdné. - Otevřte odvzdušňovací ventily uvedené v obrázku na následující stránce. - Pomalu dolévejte kapalinu (směs se skládá z 50% vody a 50% nemrznoucí směsi) až do okamžiku, kdy kapalina začne vytékat z odvzdušňovacích šroubů (A) a (B) na chladiči a potom šrouby utáhněte. - Pokračujte v dolévání kapaliny až do okamžiku, kdy začne vytékat z odvzdušňovacího šroubu (C) na trubici topení a potom jej utáhněte. - Pokračujte v dolévání kapaliny až do okamžiku, kdy začne vytékat z odvzdušňovacího šroubu (D) na výstupu sacího potrubí. Potom utáhněte odvzdušňovací šroub (D). - Pokračujte v dolévání až do okamžiku, kdy hladina ve vyrovnávací nádrže dosáhne ke značce MIN. - Nastartujte motor a po dobu 2-3 minut udržujte maximální otáčky. - Každých 30 sekund několikrát sešlápněte pedál plynu tak, abyste postupně dosáhli 3/4 maximálních otáček motoru. Současně dolévejte chladící kapalinu do vyrovnávací nádržky tak, abyste nepřesáhli značku minimální hladiny. Pokračujte v této činnosti až do té doby, kdy se ventilátor poprvé zapne. - Po zapnutí ventilátoru udržujte motor v maximálních otáčkách po dobu nejméně 5 minut a potom jej vypněte. - Nechte motor vychladnout, aby teplota chladící kapaliny klesla na 25 C. Motor Demontáž-montáž chladiče - Pokud je třeba, doplňte kapalinu tak, aby její hladina byla mezi značkami maximální a minimální hladiny na vyrovnávací nádržce. POZNÁMKA: Pokud se během této činnosti dostane kapalina do varu, najděte vadný komponent a vyměňte jej. Potom opakujte postup plnění. 27

29 Demontáž-montáž chladiče Bravo-Brava 28

30 Rozebírání na stojanu PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Před umístěním motoru do otočného stojanu, po jeho demontáži z vozidla, odmontujte následující: - startér - centrální silentblok motoru - silentblok na straně převodovky - převodovku s diferenciálem - těleso škrtící klapky a trubku sání POSTUP Specifikace pro kontrolu a měření jsou uvedeny v příručkách modelů, které používají tento typ motoru Nainstalujte držáky , pomocí zvedáku motor zvedněte a umístěte jej do stojanu. 3. Motor upevněte ke stojanu pomocí šroubů a matic, které máte v dílně. 4. Vypus te motorový olej do příslušné nádoby. 29

31 Rozebírání na stojanu 1. Rozpojte konektory snímače teploty chladící kapaliny, snímače teploty vzduchu a konektor napájení zapalovacích svíček. 2. Od alternátoru odpojte kabel D+. 3. Rozpojte konektory označené na obrázku, vyšroubujte a odpojte ukostření motoru, uvolněte pojistné výstupky a otevřete skříňku, vyšroubujte šrouby označené šipkami a sejměte kabelové svazky spolu s příchytkami. 4. Odpojte koncovky od zapalovacích svíček. 30

32 Rozebírání na stojanu 1. Odmontujte zapalovací cívku, uvolněte kabeláž z příchytek, celek sejměte z motoru. 2. Odmontujte držák kabelů zapalovací cívky. 3. Rozpojte mechanismus ovládání škrtící klapky, vyšroubujte označené šrouby a sejměte těleso škrtící klapky. 4. Odmontujte označenou příchytku, odpojte trubku, vyšroubujte šrouby, kterými je upevněno sací potrubí k hlavě válce a sací potrubí sejměte. 5. Odmontujte čidlo klepání (1), spínač tlaku oleje (2) a snímač otáček (3). 31

33 Rozebírání na stojanu 1. Povolte šrouby alternátoru, uvolněte napínací šroub hnacího řemene a uvolněný řemen sejměte. 2. Vyšroubujte napínací šroub řemene, vyšroubujte povolené šrouby a alternátor sejměte. 3. Odmontujte výfukové potrubí. 4. Odmontujte měrku oleje. 5. Vyšroubujte šrouby a odpojte trubku chladící kapaliny od termostatu. 32

34 Rozebírání na stojanu 1. Odmontujte termostat chlazení. 2. Z hlavy válců odmontujte snímač teploty chladící kapaliny. 3. Pomocí klíče odmontujte silentblok motoru na straně rozvodu. 4. Vyšroubujte označené šrouby a sejměte sestavu spojky. 5. Dle obrázku sejměte distanční podložku. 33

35 Rozebírání na stojanu 1. Nainstalujte aretační přípravek , který zabrání otáčení setrvačníku. 2. Vyšroubujte upevňovací šrouby a z klikového hřídele sejměte řemenici pohonu příslušenství. 3. S použitím redukce povolte levý závit šroubu rozvodové řemenice na klikovém hřídeli. 4. Vyšroubujte šrouby, kterými je setrvačník upevněn ke klikovému hřídeli, odstraňte aretační přípravek a sejměte setrvačník. 34

36 Rozebírání na stojanu 1. Odmontujte horní a dolní plastový kryt rozvodu. 2. Pomocí přípravku zaaretujte rozvodovou řemenici na vačkovém hřídeli a řemenici povolte. 3. Vyšroubujte matici napínače; tím se uvolní rozvodový řemen, který následně sejměte. 4. Odmontujte víko ventilů. 5. Sejměte řemenici vačkového hřídele. 35

37 Rozebírání na stojanu 1. Odmontujte plastový obvodový kryt rozvodu. 2. S použitím klíče odmontujte a sejměte hlavu válců. 3. Odmontujte držák alternátoru. 4. Z bloku motoru odmontujte olejovou vanu. 5. Odmontujte zadní kryt klikového hřídele. 36

38 Rozebírání na stojanu 1. S pomocí přípravku odmontujte olejový filtr. 2. Odmontujte sací koš olejové vany. 3. Vyšroubujte již povolený šroub a sejměte rozvodovou řemenici z klikového hřídele. 4. Odmontujte olejové čerpadlo. 5. Nainstalujte přípravek , který umožní manuální otáčení klikovým hřídelem. 37

39 Válce a blok motoru 1. Vyšroubujte šrouby oka ojnice (1), vyjměte sestavy pístů - ojnic (2), odstraňte přípravek pro manuální otáčení klikovým hřídelem. Potom vyšroubujte šrouby hlavních ložisek klikového hřídele, sejměte víčka hlavních ložisek (3) a vyjměte klikový hřídel (4). VÁLCE A BLOK MOTORU 2. Změřte maximální ovalitu, kuželovitost a opotřebení vývrtu válců. Vývrty jsou odstupňovány po 0,01 mm. Přípustné tolerance pro výbrus válců jsou: kuželovitost: 0,005 (rozdíl mezi měřením v bodě 1 a 3); ovalita: 0,05 (rozdíl mezi měřením v bodě A a B). Pokud se bude provádět výbrus, musí se provést na všech válcích, a to na stejný průměr. 38

40 Součásti klikové skříně 1. V případě potřeby z bloku motoru odstraňte záslepky. Před montáží na záslepky naneste těsnící hmotu LOCTITE Pomocí přesného příměrného pravítka a lístkové měrky zkontrolujte rovinnost dosedací plochy pro hlavu válců. KLIKOVÝ HŘÍDEL 3. Vyšroubujte šrouby a sejměte ozubené kolo generátoru impulsů snímače otáček a horní úvrati. 4. Stlačeným vzduchem vyčistěte olejové kanály klikového hřídele. 5. Změřte čepy hlavních ložisek a ložisek klik. 39

41 Součásti klikové skříně 1. Prove te zkoušku statického vyvážení klikového hřídele na dvou rovnoběžných lištách. 2. Zkontrolujte hlavní ložiska, přičemž si uvědomte, že pánve ložisek se nesmí opravovat. Pokud pánve ložisek jeví známky zadírání nebo jsou poškrábané, vyměňte je. Při montáži udržujte maximální čistotu. 3. Pomocí indikátorové pásky (Plastigage) budete měřit vůli čepu hlavního ložiska. Čepy kontrolujte po jednom, přičemž nepohybujte klikovým hřídelem. 4. Nainstalujte víčka hlavních ložisek a utáhněte je předepsaným momentem. 40

42 Součásti klikové skříně 1. Odmontujte víčka hlavních ložisek a změřte vůli čepů. Pokud naměřená vůle přesahuje toleranci, vyměňte pánve ložiska za pánve příslušné kategorie a průměru. 2. Na prostřední ložisko klikového hřídele nainstalujte podložky pro přenos axiální síly a šrouby víček hlavních ložisek utáhněte předepsaným momentem. 3. Pomocí číselníkového úchylkoměru změřte axiální vůli klikového hřídele. OLEJOVÉ ČERPADLO 4. Olejové čerpadlo upněte do svěráku. Z čerpadla odstraňte těsnění. 41

43 Součásti klikové skříně 1. Vyšroubujte označené šrouby a sejměte kryt čerpadla. 2. Odstraňte těsnící kroužek. 3. Odmontujte přepouštěcí ventil. 4. Olejové čerpadlo vyčistěte a prove te kontrolu radiální vůle mezi skříní čerpadla a hnaným ozubeným kolem. 5. Zkontrolujte axiální vůli mezi dosedací plochou skříně čerpadla a čelní plochou ozubeného kola. 42

44 Funkce přepouštěcího ventilu Motor Součásti klikové skříně A. Proudění při zavřeném přepouštěcím ventilu B. Proudění při otevřeném přepouštěcím ventilu SESTAVA OJNICE - PÍST 1. Pomocí přípravku sejměte pístní kroužky. POZNÁMKA Třetí (stírací) kroužek musí být sejmut manuálně. Pomocí škrabky odstraňte z pístu karbonové usazeniny. 2. Vyjměte pojistné kroužky pístního čepu. 3. Pomocí vyrážeče vyražte pístní čep. 43

45 Součásti klikové skříně PÍSTY 1. Změřte průměry pístu. POZNÁMKA Šipky ukazují na místa, odkud je možno odebrat materiál v případě potřeby odlehčení pístu. 2. Zkontrolujte, zda je hmotnost pístu v toleranci. 3. Zkontrolujte vůli mezi vývrtem válce a pístem. PÍSTNÍ ČEPY 4. Změřte vnější průměr pístního čepu. POZNÁMKA Pístní čep musí jít do pístu jednoduše zatlačit, a přitom nesmí z pístu vyklouznout. 44

46 Součásti klikové skříně STIRACI KROUžKY 1. Změřte tlouš ku stíracích kroužků. 2. Pomocí lístkové měrky zkontrolujte vůli pístních kroužků v drážkách. 3. Zkontrolujte mezeru v zámku kroužku. 4. V případě potřeby obruste konce kroužku, přičemž si uvědomte, že jako náhradní díly se dodávají pístní kroužky většího než jmenovitého rozměru. POZNÁMKA Tyto operace se provádějí také na třetím (stíracím) kroužku jako celku (nikoliv na jeho jednotlivých součástech). 45

47 Součásti klikové skříně OJNICE 1. Zkontrolujte, zda jsou ojnice stejně těžké. POZNÁMKA Při výměně ojnice musí být číslo válce, ke kterému ojnice přísluší, vyraženo na opačné straně než prohlubně ložiska. 2. Šipky ukazují na místa, odkud je možno odebrat materiál v případě potřeby odlehčení ojnice. 3. Pomocí čepu zkontrolujte rovnoběžnost os otvorů ojnice. 4. V případě potřeby ojnici narovnejte. 46

48 Součásti klikové skříně 1. Pomocí přípravku a lisu vyjměte pouzdro ojničního ložiska. 2. Tento přípravek se používá k demontáži a montáži pouzder ojničních ložisek. Při demontáži se přípravek používá jako normální trn; pouzdro se vytlačí silou lisu prostřednictvím přípravku. Při montáži pouzdra vyšroubujte šroub (1), rozeberte přípravek, vytáhněte díl (2), na dřík (4) přípravku nasa te nové pouzdro ojničního ložiska (3) a přípravek sestavte. 3. Pomocí lisu a výše uvedeného přípravku nalisujte pouzdro ojničního ložiska, přičemž dbejte, aby se mazací otvor v pouzdru kryl s otvorem v ojnici (1). Po skončení činnosti vyšroubujte šroub (1) a vytáhněte díl (2) z předešlého obrázku. 4. Nalisované pouzdro ojničního ložiska vystružte. 47

49 Součásti klikové skříně 1. Ojnici nasa te do pístu dle obrázku. 2. Zasuňte pístní čep a zajistěte jej pojistnými kroužky. 3. Pístní kroužky se musí nasazovat pomocí přípravku ; druhý kroužek musí být orientován nápisem TOP směrem nahoru. Třetí (stírací) kroužek se musí nasazovat manuálně, aniž by přitom byly vnější kroužky deformovány. Po nasazení pootočte pístní kroužky tak, aby jejich zámky neležely v ose pístního čepu a byly vzájemně pootočeny o 120 stupňů. LOŽISKA KLIKY 4. Ložiska kliky jsou dodávána jako náhradní díly s průměrem o 0,254 a 0,508 mm menším než je jmenovitý rozměr. Pánve ložisek neopravujte; pokud jeví známky zadírání nebo jsou poškrábané, musí se vyměnit. 48

50 Součásti klikové skříně 1. Obrázek ukazuje správnou orientaci sestavy pístu - ojnice ve válci: a. Šipka na odlitku pístu ukazuje směr otáčení motoru. b. Oblast, kde je vyraženo číslo válce, ke kterému ojnice patří. c. Strana sání d. Strana výfuku 2. Nainstalujte přípravek pro manuální otáčení klikovým hřídelem. 3. S pomocí stahovacího přípravku , který drží pístní kroužky, zasuňte píst s ojnicí do válce. MĚŘENÍ VŮLE ČEPU LOŽISKA KLIKY 4. Pomocí indikátorové pásky (Plastigage) budete měřit vůli čepu ložiska kliky. POZNAMKA Čepy kontrolujte po jednom, přičemž nepohybujte klikovým hřídelem. 49

51 Součásti klikové skříně 1. Šrouby víčka ložiska kliky utáhněte předepsaným momentem. 2. Změřte vůli mezi čepem ložiska kliky a ojnicí. Šrouby víček ložisek ojnice utáhněte předepsaným momentem. Příslušné díly mažte. ČÁSTEČNÉ SESTAVENÍ 3. Na blok motoru nainstalujte přední kryt s vestavěným olejovým čerpadlem a šrouby utáhněte předepsaným momentem. 4. Pomocí přípravku nainstalujte těsnící kroužek. 50

52 Součásti klikové skříně 1. Nainstalujte kompletní zadní kryt klikového hřídele, přičemž jej vystře te přípravkem Šrouby utáhněte předepsaným momentem. 2. Na skříň čerpadla upevněte sací koš. 3. Na stykovou plochu olejové vany naneste příslušnou silikonovou těsnící hmotu - viz obrázek. 4. Nainstalujte olejovou vanu a šrouby utáhněte předepsaným momentem. 51

53 Hlava válců ROZEBÍRÁNÍ A KONTROLA 1. Hlava válců je umístěna ve stojanu. Vyšroubujte zapalovací svíčky. 2. Nainstalujte přípravek , který umožňuje upnutí hlavy válců do svěráku. 3. Odmontujte držák zapalovacích cívek a čerpadlo chladící kapaliny. 4. Odmontujte víčka ložisek vačkového hřídele, mazací trubičky a zdvihátka ventilů. Před sejmutím si označte polohu jednotlivých víček ložisek, nebo víčka nejsou vzájemně záměnná. 5. Vyjměte vačkový hřídel. 52

54 Hlava válců 1. Rukou sejměte vahadla a hydraulická zdvihátka ventilů. 2. Na dolní plochu hlavy válců nainstalujte desku k zachycení ventilů Desku přizpůsobte vyvrtáním čtyř upevňovacích otvorů dle obrázku. 3. Nainstalujte přípravky a , kterými stlačte pružinu ventilu, vyjměte pojistné segmenty dříku ventilu, dosedací kroužek pružiny a pružinu. Odmontujte přípravek a ventily zespodu vytáhněte. 4. Pomocí přípravku stáhněte z vodítek ventilů stírací kroužky. 53

55 Hlava válců 1. Odstraňte usazeniny a očistěte sedla ventilů a kanály. 2. Před obráběním hlavy válců vynulujte měřící přístroj na referenční rovinu a změřte výšku hlavy válců. 3. Dolní plochu hlavy válců obrábějte až do okamžiku dosažení rovinnosti. 4. Po obrobení dolní plochy hlavy válců změřte objem spalovacího prostoru následujícím způsobem: - Nainstalujte ventily a zapalovací svíčky. - Odměrný válec naplňte olejem a nechte jej v klidu stát 10 minut. - Poznamenejte si množství oleje, který se nachází v odměrném válci. - Na plochu hlavy válců položte skleněnou desku s otvory pro nalévání oleje - viz obrázek. - Spalovací prostor zcela naplňte olejem, přičemž dbejte, abyste olej nevylili mimo spalovací prostor. - Odměrný válec nechte stát v klidu 10 minut, aby olej stačil stéci ze stěn. - Zjistěte množství oleje, který zbývá v odměrném válci. Spočítejte rozdíl mezi objemem oleje v odměrném válci před naplněním spalovacího prostoru a po jeho naplnění. Tento objem je roven objemu spalovacího prostoru. 54

56 Hlava válců 1. Pokud je objem spalovacího prostoru menší než předepsaný (viz část 00 servisního manuálu Technické údaje ), je zapotřebí zevnitř spalovacího prostoru, v místech označených šipkami, odebrat tolik materiálu, aby bylo dosaženo správného objemu spalovacího prostoru. VENTILY 2. Z ventilů odstraňte usazeniny, zkontrolujte, zda nejsou dříky poškrábané, a zda je průměr dříku v předepsané toleranci. 3. V případě potřeby přebruste ventily (45 o 30'). Při broušení odeberte co možno nejméně materiálu. Pokud je horní konec dříku ventilu vydrolený, přebruste jej, přičemž odeberte co možno nejméně materiálu. 4. Po broušení zkontrolujte, zda je rozměr (X) ventilu větší než 1 mm. Pokud je menší, ventil vyměňte. 55

57 Hlava válců 1. Zkontrolujte vůli mezi dříkem ventilu a vodítkem. VODÍTKA VENTILŮ 2. Vyjměte vodítka ventilů pomocí vyrážeče Vodítka ventilů nainstalujte pomocí trnu POZNÁMKA Před instalací vodítek ventilů zahřejte hlavu válců na teplotu stupňů Celsia. 4. Vnitřní plochu vodítka ventilu vystružte pomocí výstružníku Vystružování provádějte pouze v případě mírné deformace vodítka ventilu, vzniklé během instalace. 56

58 Hlava válců 1. Pokud jsou ventily broušeny nebo vyměňovány, vyměňována nebo vystružována vodítka ventilů, přebruste sedla ventilů v hlavě válců. 2. Sedlo ventilu přebruste brusným kotoučem 44 o 30'. Horní část přebruste brusným kotoučem 20 o, dolní část brusným kotoučem 75 o. 3. Změřte stykovou plochu ventilu a sedla. V případě, že styková plochy není soustředná, výše uvedeným způsobem sedlo přebruste. 4. Změřte sílu pružiny a zkontrolujte, zda je vyšší než minimální přípustná síla. L = Sedlo ventilu je přebroušeno na 45 o a je upravena jeho šířka na předepsaný rozměr. Broušení sedla ventilu brusným kotoučem 44 o 30' Broušení horní části kotoučem 20 o Broušení dolní části kotoučem 75 o 57

59 Hlava válců 1. Na vodítka ventilů nasa te stírací kroužky; montážní přípravek nasa te na dřík ventilu a umístěte stírací kroužek; sejměte montážní přípravek a stírací kroužek usa te narážecím přípravkem na správné místo. Příslušné díly mažte. 2. Pomocí přípravků, používaných při demontáži, namontujte ventily, ventilové pružiny, opěrné kroužky pružin a pojistné segmenty dříků ventilů. 3. Provizorně nainstalujte zapalovací svíčku a prove te tlakovou zkoušku těsnosti ventilu. 58

60 ROZVOD Motor Hlava válců Motor má rozvod se třemi ventily na válec (dva sací a jeden výfukový). Vačkový hřídel je poháněn ozubeným řemenem. Ventily jsou ovládány vahadly s hydraulickými zdvihátky. 1. Vačkový hřídel 2. Vahadlo 3. Hydraulické zdvihátko 4. Ventil Vahadla - Zkontrolujte, zda vahadla v místě styku s vačkou nevykazují nadměrné opotřebení, známky zadírání nebo poškrábání. Pokud se vyskytnou poškození tohoto charakteru, je zapotřebí vyměnit vahadla a vačkový hřídel. Hydraulická zdvihátka Hydraulická zdvihátka během chodu motoru automaticky vymezují vůli ventilů. Princip činnosti je takový, že reakční páka vahadla je zdvihátkem tlačena nahoru a kluzná plocha vahadla je udržována v kontaktu s vačkou. Důsledkem stálého kontaktu je tišší chod (což je obzvláště důležité u motorů s více ventily). Navíc má tento typ rozvodu velmi zjednodušenou údržbu. Vymezení vůle zajiš uje přesné otvírání ventilu tak, jak je stanoveno pracovním cyklem. 59

61 Hlava válců Hydraulické zdvihátko ventilu se skládá z následujících součástí: 1. Válec 2. Píst 3. Komora 4. Kulička 5. Pružina pístu 6. Pružina ventilu 7. Horní píst 8. Otvor pro přívod oleje Olej ze soustavy mazání motoru vstupuje otvorem (8) do komory uvnitř pístů (2) a (7); pružina (5) tlačí písty (2) a (7) nahoru a vahadlo se v kontaktu s povrchem vačky. Podtlak, vytvářený v komoře (3), nasává dovnitř přes kuličkový ventil (4) určité množství oleje. Pokud je ventil otevřený, musí se hydraulické zdvihátko chovat jako nepohyblivá součást a vytvářet otočný bod vahadla. Za těchto podmínek se tlak v komoře (3) zvyšuje a způsobí únik mezi pístem (2) a válcem (1). Při následném zavření ventilu je únik kompenzován kuličkovým ventilem (4) tak, jak již bylo popsáno na začátku. Pokud nebudou zdvihátka vyměňována a budou znovu použita, po montáži hlavy válců musí být vačka nastavena tak, aby tlačila na vahadlo (a tedy i na zdvihátko) po dobu přibližně 15 minut. Za 15 minut ze zdvihátka unikne vzduch, který do něj vnikl během doby opravy hlavy válců, případně unikne zbytek oleje. Tuto proceduru musíte provést u všech zdvihátek. 60

62 Hlava válců VAČKOVÝ HŘÍDEL 1. Změřte průměr čepů ložisek vačkového hřídele a výšku vačky. POZNÁMKA Plochy vaček a čepů ložisek nesmí být opotřebené nebo poškrábané a nesmí vykazovat stopy zadírání. Pokud najdete závady tohoto charakteru, vačkový hřídel je zapotřebí vyměnit. 2. Změřte délku víčka ložiska, které zároveň přenáší i axiální síly od vačkového hřídele. UTAHOVÁNÍ HLAVY VÁLCŮ 3. Umístěte nové těsnění na blok motoru tak, aby nápis TOP směřoval nahoru, přičemž dbejte, aby na dosedacích plochách bloku motoru a hlavy válců nebyla nečistota nebo mastnota. Hlavu válců uvolněte ze svěráku, odmontujte z ní přípravek , hlavu válce umístěte na blok motoru a šrouby utáhněte v pořadí dle obrázku momentem 2daNm. 4. Pomocí momentového klíče a klíče utáhněte šrouby v pořadí dle obrázku předepsaným momentem. 61

63 Hlava válců 1. V pořadí dle již zmíněného obrázku utáhněte šrouby ještě o předepsaný úhel, a to ve dvou samostatných krocích. ČÁSTEČNÉ SESTAVENÍ 2. Nainstalujte přípravek pro manuální otáčení klikovým hřídelem a klikový hřídel pootočte o 1/4 otáčky ve směru otáčení motoru tak, aby nebyl žádný z pístů v horní úvrati, čímž zabráníte vzájemné kolizi ventilů a pístů při montáži vačkového hřídele. 3. Nainstalujte hydraulická zdvihátka ventilů, vahadla a vačkový hřídel, přičemž na místo víčka ložiska čepu č. 5 vačkového hřídele nainstalujte přípravek pro nastavení úhlu vačkového hřídele. Po montáži trubky mazání zajistěte šrouby víček ložisek vačkového hřídele. 4. Pomocí přípravku nainstalujte na vačkový hřídel těsnící kroužek. 62

64 Hlava válců 1. Nainstalujte čerpadlo chladící kapaliny a jeho upevňovací šrouby utáhněte předepsaným momentem. 2. Nainstalujte držák alternátoru spolu s napínačem rozvodového řemene a šrouby (označené šipkami) utáhněte předepsaným momentem. 3. Nainstalujte kryt rozvodu. 4. Nasa te rozvodovou řemenici vačkového hřídele a lehce utáhněte její šroub. 5. Nasa te setrvačník a lehce utáhněte jeho šrouby. Nainstalujte aretační přípravek setrvačníku , šrouby setrvačníku utáhněte předepsaným momentem. Nasa te rozvodovou řemenici klikového hřídele a její šroub utáhněte předepsaným momentem. 63

65 Rozvod SEŘÍZENÍ ROZVODU Po instalaci přípravku zkontrolujte, zda je značka na řemenici proti pevnému břitu na krytu rozvodu. Po odstranění aretačního přípravku setrvačníku pootočte pomocí přípravku klikový hřídel tak, aby se značka na rozvodové řemenici klikového hřídele nacházela proti značce na krytu olejového čerpadla. V této poloze klikového hřídele je válec č. 1 v horní úvrati. 64

66 Napnutí rozvodového řemene NAPNUTÍ ROZVODOVÉHO ŘEMENE 1. Na klikový hřídel nainstalujte přípravek pro manuální otáčení. Rozvodový řemen nasazujte v následujícím pořadí: - rozvodová řemenice klikového hřídele - rozvodová řemenice vačkového hřídele - čerpadlo chladící kapaliny - automatický napínač Na rozvodovém řemenu je šipka, označující směr chodu a dvě značky, které by měly po nasazení souhlasit se značkami na rozvodových řemenicích klikového a vačkového hřídele. 2. Pomocí šroubováku se opřete o plošku automatického napínače, aby se pohyblivý ukazatel (1) dostal do polohy maximální napínací síly; potom automatický napínač zajistěte. Šroub rozvodové řemenice vačkového hřídele utáhněte předepsaným momentem a zajistěte přípravkem Povolte šrouby víčka ložiska č. 4 vačkového hřídele, zvedněte mazací trubku hlavy válců, odstraňte přípravek , nainstalujte šrouby víčka ložiska a utáhněte je předepsaným momentem. Klikový hřídel otočte ve směru chodu o dvě otáčky, povolte šrouby napínače rozvodového řemene a pohyblivý ukazatel (1) nastavte na pevnou značku (2); potom utáhněte šroub automatického napínače předepsaným momentem. 65

67 Napnutí hnacího řemene příslušenství 1. Nainstalujte součásti motoru (na obrázku není uvedeno), aby bylo možno správně napnout hnací řemen příslušenství. Na klikový hřídel nainstalujte hnací řemenici příslušenství; otvor řemenice nastavte na výčnělek na rozvodové řemenici na klikovém hřídeli. Pokud je správně nasazen rozvodový řemen, značka na řemenici pohonu příslušenství se nachází proti pevné značce na krytu rozvodu. Pokud se značky nenacházejí proti sobě, zopakujte postup seřizování rozvodu. NAPNUTÍ HNACÍHO ŘEMENE PŘÍSLUŠENSTVÍ 2. Nasa te nový řemen s podélnými žebry (Poly-V) na řemenici klikového hřídele a alternátoru. 3. Pomocí manuálního napínače, který se nachází za alternátorem, napněte řemen. 4. Po napnutí zkontrolujte, zda se drážka (1), umístěná na pohyblivé části napínače, kryje s drážkou (2), umístěnou na pevné části (4) napínače. Pokud se použije původní (již používaný) řemen, napněte jej tak, aby se drážka (1) kryla s drážkou (3). 66

68 Utahovací momenty 10A. DÍL Závit Utahovací moment danm TE přírubový šroub pro upevnění víček hlavních ložisek klikového hřídele E přírubová matice pro upevnění olejové vany na straně setrvačníku a rozvodu M12 x 1,25 11,3 M6 0,55 T.C.E.I. šroub pro upevnění olejové vany M6 0,78 TC šroub s vnitřním šestihranem pro upevnění olejové vany k bloku motoru TC přírubový šroub s vnitřním šestihranem pro upevnění silentbloku motoru k bloku motoru TC šroub s vnitřním šestihranem pro upevnění hlavy válců k bloku motoru TE přírubový šroub pro upevnění víček ložisek vačkového hřídele M8 1,5 M10 x 1,25 4,9 M10 x 1,25 5,0+90 o +90 o M7 x 1 1,5 E matice pro upevnění sacího potrubí k hlavě válců M8 2,5 Samojistící E přírubová matice pro upevnění výfukového potrubí k hlavě válců M8 2,5 T.C.E.I. šroub pro upevnění víka ventilů M5 0,78 TE přírubový šroub pro ojnici (pouze XO/288-E3) M9 x 1 5,1 TE přírubový šroub pro ojnici (pouze XO/287-E3) M8 x 1 4,1 Samojistící TE šroub pro upevnění setrvačníku ke klikovému hřídeli TE přírubový šroub pro upevnění rozvodové řemenice ke klikovému hřídeli TC šroub s vnitřním šestihranem pro upevnění hnací řemenice příslušenství TE šroub pro upevnění rozvodové řemenice k vačkovému hřídeli TE šroub s jistící podložkou pro upevnění olejového čerpadla k bloku motoru TE šroub s kuželovou jistící podložkou pro upevnění tělesa škrtící klapky k sacímu potrubí Samojistící E matice pro upevnění čerpadla chladící kapaliny k hlavě válců M12 x 1,25 14,2 M16 x 1,5 levý závit 36,0 M8 2,8 M12 x 1,25 11,8 M6 0,74 M8 2,5 M8 2,0 TE šroub pro upevnění krytu na straně setrvačníku M6 0,74 E matice pro upevnění výfukového potrubí k hlavě válců M8 2,5 67

69 Utahovací momenty 10A. DÍL Závit Utahovací moment danm Zapalovací svíčky TE šroub pro upevnění termostatu k hlavě válců Přírubový šroub s vnitřním šestihranem pro upevnění klimatizace k bloku motoru Přírubový šroub s vnitřním šestihranem pro upevnění klimatizace k silentbloku TE šroub pro připojení trubky (přívod k čerpadlu chladící kapaliny) k hlavě válců Přírubový šroub s vnitřním šestihranem pro upevnění reakčního držáku k bloku motoru a kompresoru TE šroub pro připevnění držáku alternátoru k bloku motoru M14 x 1,25 M8 M10 x 1,25 M10 x 1,25 M8 M8 x 1,25 M10 x 1,25 2,5 2,0 5,0 5,0 2,0 2,5 5,0 E matice pro připevnění alternátoru k dolnímu držáku Samojistící E matice s polyamidovým kroužkem pro připevnění alternátoru k hornímu držáku TC přírubový šroub s vnitřním šestihranem pro připevnění držáku alternátoru a posilovače řízení k bloku motoru E matice pro připevnění dolní části alternátoru k držáku M12 x 1,25 M10 x 1,25 M10 x 1,25 M12 x 1,25 7,0 5,0 5,0 7,0 E matice pro připevnění horní části alternátoru k držáku TC přírubový šroub s vnitřním šestihranem pro připevnění tělesa napínače řemene TC šroub pro připevnění pevné části napínače řemene M12 x 1,25 M8 x 1,25 M10 7,0 2,5 5,0 TE šroub pro připevnění čerpadla posilovače řízení k držáku M8 2,5 TE šroub pro připevnění řemenice čerpadla posilovače řízení TE šroub pro připevnění trubky recirkulace výfukových plynů k výfukové trubce Snímač tlaku oleje M8 M8 M14 x 1,5 2,5 3,0 3,0 Snímač tlaku vody M12 x 1,25 3,0 Spínač tlaku oleje Snímač teploty chladící kapaliny pro elektrickou část systému vstřikování M14 x 1,5 M12 x 1,5 3,2 2,5 68

70 Speciální přípravky 10A klíč pro demontáž zapalovacích svíček speciální nástrčný klíč pro vnitřní šestihran pro demontáž a montáž hlavy válců přípravek pro demontáž a montáž pístních kroužků přípravek pro montáž těsnění na vodítka ventilů přípravek pro demontáž vodítek ventilů přípravek pro upnutí hlavy válců přípravek pro demontáž a montáž pojistných segmentů, opěrných podložek, ventilových pružin a ventilů (používá se společně s a ) přípravek pro stahování pístních kroužků při zasouvání pístů do válců přípravek pro demontáž olejového filtru přípravek pro montáž vodítek ventilů přípravek pro montáž těsnění na vodítka ventilů kotouč pro otáčení klikovým hřídelem přípravek pro montáž těsnícího kroužku olejového čerpadla přípravek pro vystředění zadního těsnícího kroužku klikového hřídele přípravek pro demontáž pouzdra ložiska ojnice přípravek pro montáž těsnícího kroužku vačkového hřídele klíč pro rozvodovou řemenici přípravek pro demontáž těsnění z vodítek ventilů přípravek pro aretaci setrvačníku přípravek pro seřizování polohy vačkového hřídele přípravek pro umístění motoru do stojanu výstružník pro vodítka ventilů lístková měrka přípravek pro měření napínací síly hnacího řemene příslušenství přípravek pro tlakovou zkoušku těsnosti ventilů (používá se společně s ) úhloměr pro utahování šroubových spojů 69

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6 Zavěšení kol a kola Obsah strana ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL - Schéma zavěšení předních kol 1 - Prvky zavěšení předních kol dodávané jako náhradní díly 2 ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL - Schéma zavěšení zadních kol 4

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru AUA AUB BBY BBZ Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5306.00.15 5 Servis Toto

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Opel Service Od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin: www.cargarantie.com 105807.2 06/2012 TAKTO OMEZÍTE NÁKLADY NA OPRAVY V případě záruční opravy hradí CarGarantie plné

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,6/75 kw Kód motoru BGU Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

Převodová ústrojí SPOJKA MECHANICKÁ PŘEVODOVKA AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA HNACÍ HŘÍDELE BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04

Převodová ústrojí SPOJKA MECHANICKÁ PŘEVODOVKA AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA HNACÍ HŘÍDELE BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 Převodová ústrojí SPOJKA MECHANICKÁ PŘEVODOVKA AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA HNACÍ HŘÍDELE BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 77 11 297 369 LISTOPAD 2000 Edition Tchãque "Postupy oprav předepsané

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění.

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění. VZTAHUJE SE NA MODELY: SKUPINA - PODSKUPINA: 00 000 VĚC: POPIS: SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SLÍZECÍ MLÁTIČKY 2010-013 Květen Strana 1/10 CX8030 CX8040 CX8050 CX8060 CX8070 CX8080 CX8090CR9080

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00 Záznamy vozidla Str. 1 26.6.2013 22:21:54 Záznamy vozidla SPZ: 2B6 8788 Jméno: Sobek, Martin Značka, typ: Volkswagen Passat Variant B5 3BGAVBXOS...Adresa: Na lánech 22 Motor: AVB 1,9 TDI PD 74/4000 BOLATICE

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

Motor automobilu Škoda Octavia

Motor automobilu Škoda Octavia Motor automobilu Škoda Octavia Motor automobilu Škoda Octavia Motor 1,6 AKL/AEH Základní údaje pro kontrolu a údržbu motoru Pořadí zapalování válců motoru 1-3-4-2 Minimální velikost tlaku ve válcích, MPa

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR Národní předpis (2008) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy

Více

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d!

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! ... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! Pro změny točivého momentu a otáček montuje ŠKODA do vozů OCTAVIA moderní plně synchronizované převodovky. SP18-37 2 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35 Použití Kombinovaná souprava stahováku SKF TMMK 10 35 je určena k rychlé, přesné a bezpečné montáži ložiska s dírou o průměru od 10 do 35 mm. Souprava je vhodná rovněž k montáži pouzder, těsnění, řemenic

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

Katalog náhradních dílů na paletové vozíky různých světových značek:

Katalog náhradních dílů na paletové vozíky různých světových značek: Katalog náhradních dílů na paletové vozíky různých světových značek: OBSAH BOLZONI 5 BOLZONI TSM EASYLIFT - HYDRAULICKÁ JEDNOTKA 5 BOLZONI TSM EASYLIFT - HLAVNÍ RÁM 8 BOLZONI TSM QUICKLIFT - HYDRAULICKÁ

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Katalog výroby od 1.9.2014

Katalog výroby od 1.9.2014 Katalog výroby od 1.9.2014 Výroba: vyroba@tkmoto.cz Telefon výroba: 733 689 983 Popis výrobku Obrázek Skl. číslo Jawa pérák Krytka zadního kola, surová 0001 Krytka zadního kola, chrom 0002 Krytka předního

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Smirková Bruska

NÁVOD K OBSLUZE. Smirková Bruska NÁVOD K OBSLUZE SB Smirková Bruska INDEX 1. Použití 2. Technické údaje 3. Bezpečnostní zásady při používání brusky na podlahu 4. Ovládání stroje 5. Výměna nástrojů 6. Popis stroje, soupis náhradních dílů

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU:

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU: 1. Překontrolujte rozměry rolety a lišt a vyznačte otvory pro uchycení lišt a otvor pro šňůrové ovládání. Pro šrouby které drží lišty předvrtejte otvory. 2. Otvor pro šňůrové ovládání vyvrtejte přes křídlo

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Kvalifikace OE dodavatele

Kvalifikace OE dodavatele Dílenské tipy Kvalifikace OE dodavatele Společnost GKN Driveline je přední světový dodavatel komponentů a systémů hnacích souprav pro automobilový průmysl. Naše vedoucí postavení na celosvětovém trhu je

Více

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla Mercedes-Benz Sprinter, Viano, Vito a Volkswagen Crafter přední náprava Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka Service 52 ŠkodaFabia Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska Dílenská učební pomůcka SP52_02 Po úspěšném zavedení 4válcového motoru 1,9 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska pro

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI VZTAHUJE SE NA MODELY : FP270, FP280, FP290 SKUPINA / PODSKUPINA: 00 000 SKLÍZECÍ ŘEZAČKY 2010-005 VĚC: KAMPAŇ H32 (2010) TOP UPGRADE - ÚPRAVA SBĚRAČE FP200

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Šroubováky a bity Momentové klíče NÁŘADÍ PRO AUTOSERVISY Kleště Úderné nářadí Stříhání značení Svítidla, instalatérské nářadí pro elektrikáře a elektroniku

Více

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

KEYSTONE. Uzavírací klapky ParaSeal Návod k údržbě a montáži. www.pentair.com/valves. Pozorně si pročtěte tyto pokyny

KEYSTONE. Uzavírací klapky ParaSeal Návod k údržbě a montáži. www.pentair.com/valves. Pozorně si pročtěte tyto pokyny KEYSTONE Pozorně si pročtěte tyto pokyny Tento symbol označuje důležitá upozornění a bezpečnostní pokyny. Potenciální rizika: nedbání pokynů nesprávné použití produktu nedostatečně kvalifikovaný personál

Více

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60.

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60. Popis funkce Laddomat 21 má za úkol......zajistit, aby po zátopu kotel rychle dosáhl vysoké provozní teploty....během nabíjení zahřívat studenou vodu ze zásobníku až ke dnu kotle, aby kotel nezkorodoval

Více

Demontáž a montáž hlavy motoru. Škoda Octavia 1,8l/110 kw.

Demontáž a montáž hlavy motoru. Škoda Octavia 1,8l/110 kw. Demontáž a montáž hlavy motoru Škoda Octavia 1,8l/110 kw. Pozn. Postup je vypracován pro model motoru uložený na stojanu, takže odpadají mnohé přípravné práce Demontáž: 1. Demontujeme rozvodový řemen viz

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

Servisní smlouvy MAN.

Servisní smlouvy MAN. Servisní smlouvy MAN. Již žádné proměnlivé náklady. MAN kann. JIŽ ŽÁDNÉ PROMĚNLIVÉ NÁKLADY. Vyzbrojte se proti riziku neočekávaně vzniklých nákladů na opravy a ulevte svému administrativnímu týmu tím,

Více

Nové internetové stránky online. Platí do 31. 01. 2013 KN12-CZ

Nové internetové stránky online. Platí do 31. 01. 2013 KN12-CZ KATALOG Novinky.2012 KN12-CZ Nové internetové stránky online. www.vigor-equipment.com Platí do 31. 01. 2013 Sada nástrčných hlavic TORX V2687, EAN 4047728026871 28 6 7 8 e VIGOR No. i Obsah SW mm EAN 4047728+

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Tento návod je rozdělen do následujících kapitol: I. Všeobecné informace II. Možnosti použití III. Obsah balení a seznam dílů IV. Nářadí V. Návod k

Více

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA. 650 cm 3 typ 836

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA. 650 cm 3 typ 836 DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA 650 cm 3 typ 836 DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA 650 cm 3 typ 836 8360005 DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA JAWA 650 cm 3 typ 836 JAWA Moto spol. s r. o., Brodce 35, 2004 257 4 Týnec nad Sázavou 2 DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA

Více

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

3.2 Dávkovače CENTROMATIC III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se

Více

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné. SP19-1 ŠKODA nabízí na přání další dva výkonné benzinové motory nové generace. V této učební pomůcce se seznámíte s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

5 Mechanismy a příslušenství

5 Mechanismy a příslušenství 5 Mechanismy a příslušenství 51A MECHANISMY BOČNÍCH OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ 52A MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH 54A SKLA 55A VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY 56A VNĚJŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 57A VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA Technické, montážní a seřizovací pokyny pro EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování http://trabant.jinak.cz EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování (Elektronische Batterie

Více

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ Autovraky představují ekologicky i energeticky velmi šetrný zdroj získávání velké řady využitelného materiálu pro druhotnou výrobu

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

GSC TM 10. návod k obsluze

GSC TM 10. návod k obsluze GSC TM 10 návod k obsluze Instalace čidla GSC 10 VAROVÁNÍ Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v příručce Důležité bezpečnostní a produktové informace, která je dodávána

Více

Automatická převodovka. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1

Automatická převodovka. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Automatická převodovka Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Automatická převodovka H-STEP 1 Rejstřík Obsluha řadicí páky 3 Modelové řady a označení 5 Údržba 7 Nároky na kapalinu ATF 9 Kontrola

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více