10. května Svátek matek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. května Svátek matek"

Transkript

1 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., květen května Svátek matek Naše milé maminky, přejeme Vám hodně Božího požehnání a pevné zdraví. Ať se Vám daří vychovávat děti k radosti své i Boží. A jestli děti už odrostly? Díky za každou modlitbu, kterou je provázíte dál to jsou pro Vaše děti skutečné poklady. Ať všechny Vaše námahy jednou královsky odmění Pán Bůh, od kterého jste dar mateřství dostaly! Duchovní slovo Přátelé, začínáme květen, měsíc, který nás zve k modlitbě: abychom po vzoru P. Marie důvěrně svěřili naše životy Nebeskému Otci a proto přijměte pozvánku k účasti na májových pobožnostech, abychom my dospělí, chránili děti před jakýmkoliv zlem a proto doprovázejme modlitbou a dobrým slovem děti, které přistoupí k 1. sv. zpovědi a přijímání, abychom den co den objevovali krásu Eucharistie a proto se zapojme do adorací Nejsvětější Svátosti, které se konají ve farnosti (včetně Adoračního dne u P. Marie v úterý 5. května) a pokusme se o naši účast na Arcidiecézním eucharistickém kongresu v Olomouci, abychom v našich domácnostech a farnosti byli svědky míru a smíření a aby všechny národy šly cestou dialogu a tolerance proto poděkujme za 70 let od ukončení 2. světové války. Zároveň pro nás vaše piaristy květen je měsícem, kdy si připomínáme naše kněžská svěcení a při této příležitosti vám děkujeme za každé dobré slovo, zapojení do života farnosti a za dar modlitby; je dobře být tady s vámi! S kněžským požehnáním a darem modlitby otcové Jacek a Lukáš. Úmysly apoštolátu modlitby na květen Abychom odmítali kulturu nezájmu, a tak dokázali mít starost o trpící bližní, zejména nemocné a chudé. 2. Za křesťany, kteří žijí v sekularizovaném kulturním prostředí, aby jim přímluva Panny Marie pomáhala hlásat Krista. 3. Za naše biskupy a kněze, aby uměli dobře rozpoznávat znamení času. Stránka 1

2 Oprava zvonů Zpráva o opravě zvonu sv. Cyril a Metoděj Oprava zvonu v kostele Panny Marie byla zahájena v úterý 14. dubna 2015 v 8 hod. ráno, kdy přijeli tři pracovníci firmy Boroko z Brodku u Přerova. Nejdříve bylo zapotřebí vyskládat z auta potřebný materiál a vynést jej na věž kostela. Hlavním úkolem prvního dne oprav bylo demontování nevhodných součástí starého pohonu zvonu, spuštění zvonu na podlahu věže a namontování zvonu zpět na železnou konstrukci s novou dubovou hlavou. Dále očistit železnou konstrukci a natřít speciálním nátěrem, aby do druhého dne zaschnula. Druhý den se dokončily technické drobnosti a provedla instalace rozvaděče a rozvodu el. energie. V odpoledních hodinách proběhlo vyzkoušení a předání zvonu. Opravený zvon se poprvé rozezněl ve čtvrtek 16. dubna 2015 před večerní mší sv. Děkujeme všem dárcům, díky nimž se tato oprava mohla uskutečnit. V současné době probíhá příprava další etapy oprav zvonů. Věříme, že se s Vaší pomocí podaří opět rozeznít naše zvony a zachovat je pro další generace. Máte-li chuť také pomoci, můžete se připojit k veřejné sbírce. Ta probíhá v našem městě do 8. června Pokladničky, kam můžete vhodit libovolnou částku na opravu zvonů, jsou umístěny na těchto místech: Farní úřad Strážnice, Cukrárna U Anděla v ulici Kostelní, Elektro Lžičař ve Veselské ulici, Papírnictví Haraštová v Masarykově ulici a v Petrově na Obecním úřadě. Pořadatelem veřejné sbírky je ŘKF Panny Marie Strážnice. Mimo veřejnou sbírku lze posílat příspěvky přímo na bankovní účet ŘKF Panny Marie Strážnice, /0800 variabilní symbol Pán Bůh zaplať! Jaromír Kyš Stránka 2

3 V pátek 29. května se Strážnice podruhé stane součástí celorepublikové akce Noc kostelů. V našem městě začne tato kulturní událost v 18 hod. mší svatou v kostele Panny Marie a skončí o půlnoci modlitbou za město. Součástí programu budou komentované prohlídky, koncerty, setkání pro děti, divadelní vystoupení, výstavy, rozhovory a další zajímavé zážitky, které nabídnou možnost nezávazného setkání s křesťanstvím. Jednotlivé aktivity budou probíhat v kostelích Panny Marie, sv. Martina a v kapli sv. Rocha, v městské věži a na Zahradě u sv. Martina. Nově se otevřou pro návštěvníky i dveře kostela sv. Václava v Petrově. Každý účastník si bude moci během jediné noci projít všechna tato místa a odnést si symbolickou upomínku. Noc kostelů je určena nejširší veřejnosti a všechny nabízené programy jsou pro návštěvníky zdarma. Program jednotlivých aktivit je přiložen, dostupný bude též na plakátech a na Přípravný tým KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 17:45 Májová pobožnost 18:00 Mše svatá za doprovodu mládežnické scholy 18:45 Úvodní slovo a informace o akci 18:50 Vyhlášení výsledků soutěže - Duchovní prostor dnes a zítra 19:00 Zvonění strážnických zvonů, dokument o zvonech v kostele 19:10 Program křesťanské třídy mateřské školky 19:30 Ticho kostela promlouvá (volná nekomentovaná prohlídka kostela) 20:00 Josef Kalazanský- dětské divadelní představení 20:30 Komentovaná prohlídka kostela 21:00 Večerní hudební ochutnávka (Barbora Kašpárková - soprán, Markéta Šrůtková - soprán, Klára Varsamisová -klavír) 21:30 Ticho kostela promlouvá (volná nekomentovaná prohlídka kostela) 22:00 Varhanní koncert L. Soviče spojený s komentovanou prohlídkou varhan Stránka 3

4 22:30 Videa v rámci roku Zasvěceného života 23:00 Komentovaná prohlídka kostela 23:30 Ztišení, meditace, modlitba 23:55 Modlitba za město s požehnáním 24:00 Závěr - zavření dveří kostela Celovečerní program: 19:10-22:00 Ora et labora - pracovní dílna pro děti na oratoři kostela v 1. patře kostela 19:10-23:00 Občerstvení pro duši i tělo - v boční přízemní chodbě 19:10-23:00 Klenotnice kostela - výstava kostelního mobiliáře v přízemí 21:00-22:00 Procházka s lucerničkami kolem kostelů KOSTEL SV. MARTINA S MĚSTSKOU VĚŽÍ A FARNÍ ZAHRADOU 19:10 Ticho kostela promlouvá (volná nekomentovaná prohlídka kostela) Možnost duchovního rozhovoru a zpovědi 20:00 Komentovaná prohlídka kostela 21:00 Varhanní koncert L. Soviče spojený s komentovanou prohlídkou varhan 21:30 Misijní a poznávací cesty v Africe a Jižní Americe 22:00 Duchovní ztišení (čtení úryvků z Písma) 23:00 Závěr - zavření dveří kostela Celovečerní program: 19:10-22:00 Program pro rodiny s dětmi v Zahradě u sv. Martina 19:10-22:00 Dotkni se zvonů - prohlídka městské věže s kostelními zvony KAPLE SV. ROCHA 19:10 Volná nekomentovaná prohlídka kaple 19:30 Komentovaná prohlídka kaple 20:00 Hudební pásmo - schola Kněždub 21:00 Kostely a misie ve Středoafrické republice 21:30 Komentovaná prohlídka kaple 22:00 Ticho kaple promlouvá (volná nekomentovaná prohlídka) 22:45 Ztišení, meditace 23:00 Závěr - zavření dveří kaple Stránka 4

5 KOSTEL SV. VÁCLAVA V PETROVĚ 19:00 Duchovní začátek, úvodní slovo a informace 19:30 Kdo si hraje, nezlobí večerní hra pro děti.každý je vítán - komentovaná prohlídka kostela, video v rámci roku Zasvěceného života 20:00 Maria, ukazatel pro křesťanský život - hudební pásmo 20:30 Komentovaná prohlídka kostela 21:00 Bible promlouvá ke každému - čtení z Bible 21:30 Jak funguji varhany 21:45 Duchovní ukončení - modlitba za obec 22:00 Závěr - zavření dveří kostela Celovečerní program: :00 Dílničky výroba svíček :00 Čas v obrazech života, tóny minulosti Výstava ornátů, fotek, kronik, katechismů, biblí a obrázků dětí ze ZŠ Soutěž pro děti: DUCHOVNÍ PROSTOR DNES A ZÍTRA V rámci připravované Noci kostelů ve Strážnici vyhlašují pořadatelé výtvarnou soutěž pro mladé architekty a návrháře. Téma: Jak si představuji ideální místo pro duchovní a společenské setkávání. Věková hranice: neomezená. Technika: dle vlastního výběru. Možnost kresleného návrhu nebo modelu. Všechny práce budou vystaveny při Noci kostelů ve Strážnici. Nejlepší práce budou odměněny. Uzávěrka soutěže: Svá dílka přineste do saktistie. Prosba o buchty či jiné dobroty Prosíme ochotné kuchařky o upečení buchet nebo jiných dobrot na občerstvení, které bude v chodbě kostela. Své výrobky můžete přinést od 16 hod do kostela Panny Marie. Společenská kronika Do rodiny Božích dětí ve sv. křtu byli přijati: Richard Novák, Jakub Piškula, Sára Bučková, Matouš Petr Blata Rozloučili se s námi a předešli nás na cestě do života věčného: Karel Staněk, Marie Jamná roz. Weberová, Pavlína Macháčková roz. Salčáková, Marie Sandaná roz. Hudečková, Anežka Sasínová roz. Sochorová Stránka 5

6 Vzpomínejme Pamatujme v modlitbách na naši zemřelou sestru Anežku Sasínovou. Udělala toho pro naši farnost opravdu hodně. Nezištně a ochotně přiložila svou ruku tam, kde bylo potřeba pomoci. Ať jí Pán Bůh odmění každou její námahu! Odpočinutí věčné dej jí, Pane. Příspěvky farníků Teto Sasínová, budeš nám scházet! Je pondělí odpoledne 17 hodin. K tělocvičně Čápovky spěchají děti s rodiči. Mají své cvičení v Orle. Už se těší, jak si zaběhají, zacvičí, zahrají s kamarády. Pondělky byly také pro tetu Sasínovou, která sem chodila za dětmi. Nejdřív do spolku, tam se schází malí fotbalisté. Co jí to dalo práce přemluvit je, aby chodili do nové tělocvičny. Ještě trenéra, který tam s nimi bude běhat Tomáš Zůbek nebo Tomáš Adamec. Oni už se domluví. Kdyby měla jenom tyto starosti! Kdo z nás to dnes ví? Starosti měla, než se začala budovat Orlovna, předtím rekonstrukce spolku, potom hřiště. Kolik bylo těch, co jí pomohli? Víc těch, co zbytečně mudrovali a přidávali starosti. Ale už je to dávno. Orlovna tělocvična, kulturní místnost, sociálky, šatny a hřiště slouží nejen dětem, ale i mládeži ve sportu, folkloru a ostatním zájmům. Také starším Orlům a Orlicím. To je veliká zásluha Anežky Sasínové. Někdy se říká, že každý je nahraditelný. Je to vždycky pravda? Ale za jakou cenu? Za ty roky, co Anežka v Orle udělala, těžko se s ní může někdo rovnat. A to nepočítám její práce v ostatních křesťanských spolcích a společenstvích. Snad ten nejvyšší soudce posoudí její práce, oběti, starosti, ale také radosti z toho, co se jí podařilo udělat. On jediný je laskavý a spravedlivý. Vrátím se znovu k dětem. Před několika roky jsem psala do farního časopisu Na cestu, ať nám někdo dospělý přijde pomáhat s dětmi, kterých chodilo do Orla hodně. Za ty roky se změnilo jen to, že místo větších dětí chodí rodiče s dětmi. Nedošel nikdo, kdo by věnoval jednu hodinu v pondělí této orelské drobotině. Proto musím napsat: Teto Sasínová, budeš nám moc scházet! Majka a rodiče s dětmi v Orle. Poznáte je po ovoci Před měsícem jsme doprovodili na poslední cestě paní Anežku Sasínovou. V naší Cyrilometodějské jednotě byla od počátku aktivním členem. Byla mezi prvními, kteří se zapojili do obnovy CMJ, jež byla dlouhá léta násilně přerušená. Anežka dokázala navázat na křesťanské myšlenky tohoto spolku a vést ho křesťanským směrem i v dnešní moderní době. Obětavě a bez osobních výhod zabezpečovala praktické stránky chodu CMJ i pronájmu jejich prostor. Za všechnu práci zaslouží naše poděkování. Budeme ji mít v paměti jako ženu poctivou a obětavou, která bez velkých slov vnášela křesťanského ducha do celé činnosti CMJ i okolí. Budou-li v naší farnosti další takoví lidé, bude dobře. Ať jí Pán odplatí věčnou radostí. Cyrilometodějská jednota strážnice Stránka 6

7 Neděle mého stáří Chtěla bych se přidat ke svědectví starších a nemocných farníků o tom, jak zůstávají ve spojení s Pánem Ježíšem i v době, kdy nemohou kvůli svým problémů přijít na mši sv. Ráda bych se rozdělila o to, jak prožívám neděli svého stáří, kdy jsem zůstala sama a zdravotní stav se zhoršoval. Po častých hospitalizacích jsem nebyla schopna účastnit se bohoslužeb v kostele a setkávat se s P. Ježíšem, jak jsem byla zvyklá. V prvé řadě jsem pokládala za nutné, abych měla možnost sledovat přenosy bohoslužeb na našich křesťanských médiích. Přenosy mší svatých brněnského radia Proglas jsem už dříve sledovala, ale navíc jsem si úpravou své televize zajistila i příjem ostravské TV Noe. Tím jsem získala možnost každý den se účastnit slavení Eucharistie a také toho plně využívám. Kdy a jak se věnuji slavení mše svaté? Proglas: neděle, úterý, čtvrtek TV NOE: neděle, pondělí středa, pátek V neděli a sváteční dny prožívám mši sv. dvakrát: v 9 hodin na rádiu Proglas a po 10. hodině opět na Tv Noe. Protože žiji sama, prožívám neděli jako den Páně skutečně v klidu a pohodě s myšlenkami na Boží přítomnost. Před 9. hodinou jsem již připravena u radia Proglas (i s Kancionálem na sledování písní) a čekám na přenos bohoslužby. Tato mše svatá je pro mne takovou duchovní přípravou na blížící se setkání s Pánem Ježíšem. Po ukončení mše asi v 10 hodin opět pokračuji po krátké přestávce u Tv Noe. V tuto dobu již obyčejně přichází akolyta a po malé duchovní přípravě přijímám v oltářní svátosti Syna živého Boha P. Ježíše. Akolyta odchází a já mám možnost důvěrně a upřímně prožívat vzácné chvíle se svým Pánem Stvořitelem a Vykupitelem. O co mám Pána Ježíše prosit, za co děkovat? Je toho tolik, že je to až neuvěřitelné za všechny radosti a milosti, které nám dává: za každý prožitý den, za vše, co potřebujeme ke svému životu, za klid, mír a spokojenost nejen v rodinách, ale i mezi národy, za svobodu a možnosti vyznávat otevřeně svoji víru a náboženství, za zvládání těžkých životních problémů, alespoň za takové zdraví duše i těla, že jsem schopna se o sebe postarat, za to že jsi, a v neposlední řadě za trpělivost, sílu a Boží pomoc v poslední hodině své životní pouti. A právě ve svatém přijímání se nám Pán Ježíš dává a pomáhá zvládat všechny těžkosti stáří. Již ráno při procitnutí si uvědomuji, že budu prožívat tento den jako velký svátek s hlubokým duchovním zážitkem. Ale i s určitými obavami, zda jsem této milosti tak vzácné návštěvy hodna. Važte si velmi toho, můžete-li prožívat mši svatou v našem kostele. Je to velký dar, využívejte toho vždy, pokud máte možnosti a děkujte za to. Mše svatá končí na TV Noe po 11. hodině (z Vatikánu později) a protože si vařím sama, připravím si oběd částečně dříve a pak dokončím. Závěrem bych chtěla poděkovat všem akolytům, kteří nám nemocným přinášejí pravidelně Pána Ježíše v Nejsvětější svátosti. Vždyť jsou to převážně zaměstnaní otcové a mohli by nedělní dopoledne trávit se svými rodinami. A zatím svůj volný čas věnují nám starým nemocným. Všem upřímné Pán Bůh zaplať! farnice Stránka 7

8 Kytička padlým vojákům. Je to už velice dávno, kdy stařenka vzala plachetku a děvčátko za ruku a šla na trávu. Na poli v brázdě rozprostřela travnici, posadila mne na deku a dala se do práce. Stařenka přinášela hromádky trávy na travnici. Až bylo trávy dost zavázala ji, sklonila se k ní, dala nůši na záda a mně do ruky dala několik lístků jitrocele a heřmánek. "To jsou bylinky, ty nes a opatruj." Dáme je doma sušit." Já jsem na mezi utrhla kopretiny, kohoutky a chrpy. Cestou domů jsme přišly k pomníku padlých vojáků z naší vesnice. U studánky jsme nabraly vodu do malé modré konvičky, u pomníku vyčistily sklenici a kytičku jsem dala padlým vojákům.je tam v mramoru napsaný i můj strýček, maminčin bratr. Stařenka se zatím pomodlila Otče náš... a šly jsme k domovu. Teď se už na trávu nechodí. Už sama vodím vnučky za ruku na procházku a když přijdeme domů, přinášíme kytičku polního kvítí. Dáme je do vázičky k fotce stařenky, mojí maminky. Ježková A. Informace Májové pobožnosti (případné změny v nedělních ohláškách) Rodina, která se modlí, trvá. Strážnice: Petrov: Bl. Matka Tereza neděle po hrubé mši sv.; sobota 10min. před večerní mší sv., v týdnu po večerní mši sv. neděle 14 hod.; v týdnu po večerní mši sv. Prázdninový rozpis bohoslužeb bude platit od pondělí , ale už dnes jej zveřejňujeme z důvodu přijímání úmyslů na dobu prázdnin: neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota Strážnice P. Marie Strážnice 7.30* 18.30** sv.martin Petrov Radějov * na pátek nebudeme brát úmysly mše bude rezervovaná jako zádušní. ** nedělní mše sv. Příprava před 1. sv. přijímáním ve Strážnici: Nácvik: (pondělí), (pondělí) a (pátek) vždy v 17 hod., v kostele P. Marie. Oslavy 1. sv. přijímání ve Strážnici: 1. sv. zpověď v sobotu od 9 hod.; 1. sv. přijímání v neděli : 10 hod. sraz před farou, hod. mše sv. Stránka 8

9 Knihovna křesťanské literatury, Spolkový dům Masarykova 370 Vám nabízí na měsíc květen: Májové úvahy Václav Renč / / Májové úvahy patří k posledním textům Václava Renče. Jsou to vlastně homilie uvádějící do Boží přítomnosti. Vnímáme v nich láskyplnou atmosféru májové pobožnosti. Autorovi jde o skutečný prožitek radostného úžasu a radostné vděčnosti, o uvedení do pravé radosti lásky. Rút, Támar, Bat-šeba a Rachab Francine Riversová Čtyři romány o ženách z rodokmenu Ježíše Krista. Byly to ženy z Blízkého východu, které žily ve starověku a přesto lze jejich příběhy aplikovat na naše životy a problémy, jimž čelíme v dnešní době. Těšíme se na vaši návštěvu. Provozní doba: pondělí a středa 9,30-11,00 úterý 16,00-17,00 Úklid kostela Panny Marie čtvrtek 7.5. skup. 2 Blatová A. pátek skup. č. 3 Haraštová M. pátek skup. č. 4 Svobodová M. pátek skup. č. 5 Stehlíková J. Úklid je v pátek po večerní mši. kostel sv. Martina sobota 9.5. skup. č. 10 Marie Rybecká sobota skup. č. 11 B. Martinková sobota skup. č. 12 B. Kučerová sobota skup. č. 13 P. Houšťová Úklid je v 8 hod. Kvůli odemknutí kostela zvoňte na faře. Letní tábory pro děti Tábor pro děti 6 11 let: Ledové království Kdy: Kde: Beskydy Cena: Kč 1300,-- Tábor pro děti let: Robin Hood Kdy: Kde: chata v Beskydech (Vidče) Cena: Kč 700,-- Oba tábory pořádá Rodinné centrum Strážnice o.s., přihlášky u Štěpánky Bučkové, mob Letní farní tábor v Polsku u Baltu Kdy: Cena: cca Kč 4000,--: zahrnuje cestovné, pojištění, ubytování, jídlo, vstupné do muzeí, plavba lodí Cesta vlakem bez přesedání Hodonín Gdynia Informace u O. Jacka: tel , Stránka 9

10 Rodinné centrum o.s. Strážnice Vás zve Mateřský klub SEDMIHLÁSEK - středa,pátek 9,00-12,00 h Cvičení s batolaty - pátek 8,30h -9,30h Cvičení pro těhotné s relaxací,příprava k porodu-středa 18,00-19,00h/ Nutno se přihlásit!/ Modlitby otců pondělí 20,00h Modlitby mamek poslední středa v měsíci/29.5/ v 20,00h POZVÁNKY:,,ABY NOŽKY DOBŘE BĚHALY - beseda o,,tejpování MUDr.JUGASE o nové léčebné metodě -tentokrát pro malé děti v 10,00h na ZAHRADĚ U SV.MARTINA/v případě nepřízně počasí v klubovně RC/ MÁJOVÁ NEALKODISKOTÉKA /pro mladší mládež od11let/ Čtvrtek 7.5 v 18h /DJ z AG KROMĚŘÍŽ/ pátek22.5. v 19,00h DJ DUŠAN/velká klubovna Rodinného centra/ JARO NEBO ZIMA,V RODINĚ JE PRIMA-OSLAVA SVÁTKU MATEK A DNE PRO RODINU na Zahradě u sv.martina neděle v 15h /Hudební a taneční vystoupení,tvořivé dílny,atrakce,občerstvení.ve spolupráci s Orelskou jednotou./ NABÍZÍME: KURZY MANŽELSKÝCH VEČERŮ PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ NA MANŽELSTVÍ PŘÍPRAVA K PORODU BESEDY A PORADENSTVÍ KONTAKTY A AKTUÁLNÍ INFORMACE : www,straznice.dcpr.cz, mob Stránka 10

11 OKÉNKO DO FARNÍ CHARITY Poděkování za peněžní dary v rámci letošní Postní almužny Na Květnou neděli dne 29. března byla ukončena v pořadí již sedmá Postní almužna. Velká část našich farníků se opět ztotožnila s myšlenkou a posláním Postní almužny a v postní době odkládala do přinesených schránek peníze, které svým půstem ušetřila. Postní almužnu jsme organizovali ve Strážnici a ve čtyřech spádových obcích. Částka, která byla tímto způsobem vysbírána, ve Strážnici činila celkem Kč, Postní almužna Petrově činila Kč, v Radějově Kč, v Sudoměřicích Kč a v Rohatci Kč. Celkem tak činil výnos letošní Postní almužny Kč. Dárci Postní almužny měli opět možnost formou ankety navrhnout použití výtěžku na jednotlivé účely. Z celkem 179 odevzdaných schránek byla anketa vyplněna u 125 schránek. Z takto odevzdaných hlasů bylo nejvíce 51 hlasů pro využití dle rozhodnutí Charity, 27 hlasů pro lidi těžce nemocné a postižené, 20 hlasů pro matky s dětmi v tísni, 8 hlasů pro činnost farností pro lidi v nouzi, 4 hlasy pro lidi bez domova, 4 hlasy pro pomoc rodinám, 3 hlasy pro humanitární pomoc a po jednom hlasu bylo pro pomoc seniorům a pro pomoc cizincům a úprchlíkům. Celkem 6 dárců vyplnilo kategorii jiného využití 5 hlasů bylo pro příspěvek na opravu zvonů a jeden na ochranu přírody. Loňský výtěžek Postní almužny ve výši Kč byl použit na nákup kompenzačních pomůcek pro seniory a zdravotně postižené osoby, kdy byly zakoupeny 3 ks WC židlí, 3 mechanické vozíky a 2 ks elektrických polohovacích postelí. Využití letošního výtěžku bude provedeno s přihlédnutím k uvedeným výsledkům této ankety a po schválení Radou charity a otce děkana. Děkujeme tímto všem, kteří do Postní almužny přispěli a rovněž těm, kteří ji organizačně zajistili. Stránka 11

12 Nejen pro děti Milé děti, víte, co to znamená, když se řekne: schová nás pod svůj plášť? To označuje, že nás ochrání před vším zlým. Takovou ochranu nám dává Panna Maria. Proto se modlíme: pod ochranu tvou se utíkáme... ÚKOL: vybarvi plášť Panny Marie, její laskavé srdce a růženec. Nic víc :-) Splněný úkol odevzdej v sakristii před první květnovou mší svatou. P.S: Panna Maria mocně chrání toho, kdo se modlí růženec. Popros někoho staršího, ať se s tebou pomodlí třeba jeden desátek budete z toho mít dobro oba dva :-) Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Vychází , náklad 650 kusů Tisk: Tiskárna Sukupovi Své náměty a připomínky můžete odevzdat v sakristii či zaslat na webové stránky farnosti: Děkujeme všem přispěvatelům. Stránka 12

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015 Duchovní slovo Letošní rok prožíváme jako přípravu na Národní eucharistický kongres, který bude mít tři úrovně: 15. a 16. května se bude v Olomouci konat arcidiecézní

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014 2014 Duchovní slovo Dne 25. března 2014 jsme oslavovali výročí farnosti Panny Marie. Při této příležitosti pronesl generální představený piaristů Otec Pedro

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., duben 2015

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., duben 2015 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., duben 2015 Velikonoční obřady ve Strážnici Zelený čtvrtek (2. dubna): 18.30 mše sv. na památku Poslední večeře Tichá adorace v Getsemanské zahradě do 21.00 Velký pátek

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH, FARNÍ LISTY květen 2014 MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ PŘÍMLUVA TVÁ NÁS OCHRÁNÍ. LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, TVÁ KYNE RUKA POMOCNÁ. NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Domácí řád stručně 1. Aktualizace

Domácí řád stručně 1. Aktualizace Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře příspěvková organizace Alejní 375/22, 747 21 Kravaře Domácí řád stručně 1. Aktualizace 1. Naše poslání: - Chceme, abyste u nás mohli prožít klidné a důstojné stáří.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2014 Pobožnost křížové cesty při letošní duchovní obnově farnosti na Svatém Hostýně Úvodní slovo Je to již řada týdnů, kdy

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., březen 2015

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., březen 2015 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., březen 2015 Duchovní slovo Pán nám opět po roce dopřál milost postní doby. Jak plánuji prožít tento čas? Využívám příležitosti k prohloubení duchovního života, jaké mi

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., 7 a 8/2014

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., 7 a 8/2014 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., 7 a 8/2014 Duchovní slovo Každý z nás nějak plánuje (nebo už má naplánované) prázdninové měsíce. Dovolená, rodinný výlet, tábor pro děti apod. Každý z nás má právo na

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.6. 13. NEDĚLE (kázání o významu oltáře P. Marián Petr Masařík, O Carm.) Pobožnost k srdci Ježíšovu 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Moutnice

Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Moutnice Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Moutnice Přehled roku spásy MMXIIv moutnické farnosti, 31.12. 2013 I: Astronomicky a meteorologicky

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

FARNÍ LIST. září 2005 ročník 1 číslo 1. Slovo kněze. Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje

FARNÍ LIST. září 2005 ročník 1 číslo 1. Slovo kněze. Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje FARNÍ LIST září 2005 ročník 1 číslo 1 Slovo kněze Vážení farníci, poprvé v historii kolodějské církevní obce vychází tento farní list,

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r.xiv., červen 2014

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r.xiv., červen 2014 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r.xiv., červen 2014 Poprvé Pána Ježíše ve Svátosti Oltářní přijali v Petrově: Štěpán Hudeček, Kateřina Klásková, Karolína Konečná, Hana Marečková, Matúš Martinek, Lenka Tomšejová

Více