10. května Svátek matek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. května Svátek matek"

Transkript

1 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., květen května Svátek matek Naše milé maminky, přejeme Vám hodně Božího požehnání a pevné zdraví. Ať se Vám daří vychovávat děti k radosti své i Boží. A jestli děti už odrostly? Díky za každou modlitbu, kterou je provázíte dál to jsou pro Vaše děti skutečné poklady. Ať všechny Vaše námahy jednou královsky odmění Pán Bůh, od kterého jste dar mateřství dostaly! Duchovní slovo Přátelé, začínáme květen, měsíc, který nás zve k modlitbě: abychom po vzoru P. Marie důvěrně svěřili naše životy Nebeskému Otci a proto přijměte pozvánku k účasti na májových pobožnostech, abychom my dospělí, chránili děti před jakýmkoliv zlem a proto doprovázejme modlitbou a dobrým slovem děti, které přistoupí k 1. sv. zpovědi a přijímání, abychom den co den objevovali krásu Eucharistie a proto se zapojme do adorací Nejsvětější Svátosti, které se konají ve farnosti (včetně Adoračního dne u P. Marie v úterý 5. května) a pokusme se o naši účast na Arcidiecézním eucharistickém kongresu v Olomouci, abychom v našich domácnostech a farnosti byli svědky míru a smíření a aby všechny národy šly cestou dialogu a tolerance proto poděkujme za 70 let od ukončení 2. světové války. Zároveň pro nás vaše piaristy květen je měsícem, kdy si připomínáme naše kněžská svěcení a při této příležitosti vám děkujeme za každé dobré slovo, zapojení do života farnosti a za dar modlitby; je dobře být tady s vámi! S kněžským požehnáním a darem modlitby otcové Jacek a Lukáš. Úmysly apoštolátu modlitby na květen Abychom odmítali kulturu nezájmu, a tak dokázali mít starost o trpící bližní, zejména nemocné a chudé. 2. Za křesťany, kteří žijí v sekularizovaném kulturním prostředí, aby jim přímluva Panny Marie pomáhala hlásat Krista. 3. Za naše biskupy a kněze, aby uměli dobře rozpoznávat znamení času. Stránka 1

2 Oprava zvonů Zpráva o opravě zvonu sv. Cyril a Metoděj Oprava zvonu v kostele Panny Marie byla zahájena v úterý 14. dubna 2015 v 8 hod. ráno, kdy přijeli tři pracovníci firmy Boroko z Brodku u Přerova. Nejdříve bylo zapotřebí vyskládat z auta potřebný materiál a vynést jej na věž kostela. Hlavním úkolem prvního dne oprav bylo demontování nevhodných součástí starého pohonu zvonu, spuštění zvonu na podlahu věže a namontování zvonu zpět na železnou konstrukci s novou dubovou hlavou. Dále očistit železnou konstrukci a natřít speciálním nátěrem, aby do druhého dne zaschnula. Druhý den se dokončily technické drobnosti a provedla instalace rozvaděče a rozvodu el. energie. V odpoledních hodinách proběhlo vyzkoušení a předání zvonu. Opravený zvon se poprvé rozezněl ve čtvrtek 16. dubna 2015 před večerní mší sv. Děkujeme všem dárcům, díky nimž se tato oprava mohla uskutečnit. V současné době probíhá příprava další etapy oprav zvonů. Věříme, že se s Vaší pomocí podaří opět rozeznít naše zvony a zachovat je pro další generace. Máte-li chuť také pomoci, můžete se připojit k veřejné sbírce. Ta probíhá v našem městě do 8. června Pokladničky, kam můžete vhodit libovolnou částku na opravu zvonů, jsou umístěny na těchto místech: Farní úřad Strážnice, Cukrárna U Anděla v ulici Kostelní, Elektro Lžičař ve Veselské ulici, Papírnictví Haraštová v Masarykově ulici a v Petrově na Obecním úřadě. Pořadatelem veřejné sbírky je ŘKF Panny Marie Strážnice. Mimo veřejnou sbírku lze posílat příspěvky přímo na bankovní účet ŘKF Panny Marie Strážnice, /0800 variabilní symbol Pán Bůh zaplať! Jaromír Kyš Stránka 2

3 V pátek 29. května se Strážnice podruhé stane součástí celorepublikové akce Noc kostelů. V našem městě začne tato kulturní událost v 18 hod. mší svatou v kostele Panny Marie a skončí o půlnoci modlitbou za město. Součástí programu budou komentované prohlídky, koncerty, setkání pro děti, divadelní vystoupení, výstavy, rozhovory a další zajímavé zážitky, které nabídnou možnost nezávazného setkání s křesťanstvím. Jednotlivé aktivity budou probíhat v kostelích Panny Marie, sv. Martina a v kapli sv. Rocha, v městské věži a na Zahradě u sv. Martina. Nově se otevřou pro návštěvníky i dveře kostela sv. Václava v Petrově. Každý účastník si bude moci během jediné noci projít všechna tato místa a odnést si symbolickou upomínku. Noc kostelů je určena nejširší veřejnosti a všechny nabízené programy jsou pro návštěvníky zdarma. Program jednotlivých aktivit je přiložen, dostupný bude též na plakátech a na Přípravný tým KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 17:45 Májová pobožnost 18:00 Mše svatá za doprovodu mládežnické scholy 18:45 Úvodní slovo a informace o akci 18:50 Vyhlášení výsledků soutěže - Duchovní prostor dnes a zítra 19:00 Zvonění strážnických zvonů, dokument o zvonech v kostele 19:10 Program křesťanské třídy mateřské školky 19:30 Ticho kostela promlouvá (volná nekomentovaná prohlídka kostela) 20:00 Josef Kalazanský- dětské divadelní představení 20:30 Komentovaná prohlídka kostela 21:00 Večerní hudební ochutnávka (Barbora Kašpárková - soprán, Markéta Šrůtková - soprán, Klára Varsamisová -klavír) 21:30 Ticho kostela promlouvá (volná nekomentovaná prohlídka kostela) 22:00 Varhanní koncert L. Soviče spojený s komentovanou prohlídkou varhan Stránka 3

4 22:30 Videa v rámci roku Zasvěceného života 23:00 Komentovaná prohlídka kostela 23:30 Ztišení, meditace, modlitba 23:55 Modlitba za město s požehnáním 24:00 Závěr - zavření dveří kostela Celovečerní program: 19:10-22:00 Ora et labora - pracovní dílna pro děti na oratoři kostela v 1. patře kostela 19:10-23:00 Občerstvení pro duši i tělo - v boční přízemní chodbě 19:10-23:00 Klenotnice kostela - výstava kostelního mobiliáře v přízemí 21:00-22:00 Procházka s lucerničkami kolem kostelů KOSTEL SV. MARTINA S MĚSTSKOU VĚŽÍ A FARNÍ ZAHRADOU 19:10 Ticho kostela promlouvá (volná nekomentovaná prohlídka kostela) Možnost duchovního rozhovoru a zpovědi 20:00 Komentovaná prohlídka kostela 21:00 Varhanní koncert L. Soviče spojený s komentovanou prohlídkou varhan 21:30 Misijní a poznávací cesty v Africe a Jižní Americe 22:00 Duchovní ztišení (čtení úryvků z Písma) 23:00 Závěr - zavření dveří kostela Celovečerní program: 19:10-22:00 Program pro rodiny s dětmi v Zahradě u sv. Martina 19:10-22:00 Dotkni se zvonů - prohlídka městské věže s kostelními zvony KAPLE SV. ROCHA 19:10 Volná nekomentovaná prohlídka kaple 19:30 Komentovaná prohlídka kaple 20:00 Hudební pásmo - schola Kněždub 21:00 Kostely a misie ve Středoafrické republice 21:30 Komentovaná prohlídka kaple 22:00 Ticho kaple promlouvá (volná nekomentovaná prohlídka) 22:45 Ztišení, meditace 23:00 Závěr - zavření dveří kaple Stránka 4

5 KOSTEL SV. VÁCLAVA V PETROVĚ 19:00 Duchovní začátek, úvodní slovo a informace 19:30 Kdo si hraje, nezlobí večerní hra pro děti.každý je vítán - komentovaná prohlídka kostela, video v rámci roku Zasvěceného života 20:00 Maria, ukazatel pro křesťanský život - hudební pásmo 20:30 Komentovaná prohlídka kostela 21:00 Bible promlouvá ke každému - čtení z Bible 21:30 Jak funguji varhany 21:45 Duchovní ukončení - modlitba za obec 22:00 Závěr - zavření dveří kostela Celovečerní program: :00 Dílničky výroba svíček :00 Čas v obrazech života, tóny minulosti Výstava ornátů, fotek, kronik, katechismů, biblí a obrázků dětí ze ZŠ Soutěž pro děti: DUCHOVNÍ PROSTOR DNES A ZÍTRA V rámci připravované Noci kostelů ve Strážnici vyhlašují pořadatelé výtvarnou soutěž pro mladé architekty a návrháře. Téma: Jak si představuji ideální místo pro duchovní a společenské setkávání. Věková hranice: neomezená. Technika: dle vlastního výběru. Možnost kresleného návrhu nebo modelu. Všechny práce budou vystaveny při Noci kostelů ve Strážnici. Nejlepší práce budou odměněny. Uzávěrka soutěže: Svá dílka přineste do saktistie. Prosba o buchty či jiné dobroty Prosíme ochotné kuchařky o upečení buchet nebo jiných dobrot na občerstvení, které bude v chodbě kostela. Své výrobky můžete přinést od 16 hod do kostela Panny Marie. Společenská kronika Do rodiny Božích dětí ve sv. křtu byli přijati: Richard Novák, Jakub Piškula, Sára Bučková, Matouš Petr Blata Rozloučili se s námi a předešli nás na cestě do života věčného: Karel Staněk, Marie Jamná roz. Weberová, Pavlína Macháčková roz. Salčáková, Marie Sandaná roz. Hudečková, Anežka Sasínová roz. Sochorová Stránka 5

6 Vzpomínejme Pamatujme v modlitbách na naši zemřelou sestru Anežku Sasínovou. Udělala toho pro naši farnost opravdu hodně. Nezištně a ochotně přiložila svou ruku tam, kde bylo potřeba pomoci. Ať jí Pán Bůh odmění každou její námahu! Odpočinutí věčné dej jí, Pane. Příspěvky farníků Teto Sasínová, budeš nám scházet! Je pondělí odpoledne 17 hodin. K tělocvičně Čápovky spěchají děti s rodiči. Mají své cvičení v Orle. Už se těší, jak si zaběhají, zacvičí, zahrají s kamarády. Pondělky byly také pro tetu Sasínovou, která sem chodila za dětmi. Nejdřív do spolku, tam se schází malí fotbalisté. Co jí to dalo práce přemluvit je, aby chodili do nové tělocvičny. Ještě trenéra, který tam s nimi bude běhat Tomáš Zůbek nebo Tomáš Adamec. Oni už se domluví. Kdyby měla jenom tyto starosti! Kdo z nás to dnes ví? Starosti měla, než se začala budovat Orlovna, předtím rekonstrukce spolku, potom hřiště. Kolik bylo těch, co jí pomohli? Víc těch, co zbytečně mudrovali a přidávali starosti. Ale už je to dávno. Orlovna tělocvična, kulturní místnost, sociálky, šatny a hřiště slouží nejen dětem, ale i mládeži ve sportu, folkloru a ostatním zájmům. Také starším Orlům a Orlicím. To je veliká zásluha Anežky Sasínové. Někdy se říká, že každý je nahraditelný. Je to vždycky pravda? Ale za jakou cenu? Za ty roky, co Anežka v Orle udělala, těžko se s ní může někdo rovnat. A to nepočítám její práce v ostatních křesťanských spolcích a společenstvích. Snad ten nejvyšší soudce posoudí její práce, oběti, starosti, ale také radosti z toho, co se jí podařilo udělat. On jediný je laskavý a spravedlivý. Vrátím se znovu k dětem. Před několika roky jsem psala do farního časopisu Na cestu, ať nám někdo dospělý přijde pomáhat s dětmi, kterých chodilo do Orla hodně. Za ty roky se změnilo jen to, že místo větších dětí chodí rodiče s dětmi. Nedošel nikdo, kdo by věnoval jednu hodinu v pondělí této orelské drobotině. Proto musím napsat: Teto Sasínová, budeš nám moc scházet! Majka a rodiče s dětmi v Orle. Poznáte je po ovoci Před měsícem jsme doprovodili na poslední cestě paní Anežku Sasínovou. V naší Cyrilometodějské jednotě byla od počátku aktivním členem. Byla mezi prvními, kteří se zapojili do obnovy CMJ, jež byla dlouhá léta násilně přerušená. Anežka dokázala navázat na křesťanské myšlenky tohoto spolku a vést ho křesťanským směrem i v dnešní moderní době. Obětavě a bez osobních výhod zabezpečovala praktické stránky chodu CMJ i pronájmu jejich prostor. Za všechnu práci zaslouží naše poděkování. Budeme ji mít v paměti jako ženu poctivou a obětavou, která bez velkých slov vnášela křesťanského ducha do celé činnosti CMJ i okolí. Budou-li v naší farnosti další takoví lidé, bude dobře. Ať jí Pán odplatí věčnou radostí. Cyrilometodějská jednota strážnice Stránka 6

7 Neděle mého stáří Chtěla bych se přidat ke svědectví starších a nemocných farníků o tom, jak zůstávají ve spojení s Pánem Ježíšem i v době, kdy nemohou kvůli svým problémů přijít na mši sv. Ráda bych se rozdělila o to, jak prožívám neděli svého stáří, kdy jsem zůstala sama a zdravotní stav se zhoršoval. Po častých hospitalizacích jsem nebyla schopna účastnit se bohoslužeb v kostele a setkávat se s P. Ježíšem, jak jsem byla zvyklá. V prvé řadě jsem pokládala za nutné, abych měla možnost sledovat přenosy bohoslužeb na našich křesťanských médiích. Přenosy mší svatých brněnského radia Proglas jsem už dříve sledovala, ale navíc jsem si úpravou své televize zajistila i příjem ostravské TV Noe. Tím jsem získala možnost každý den se účastnit slavení Eucharistie a také toho plně využívám. Kdy a jak se věnuji slavení mše svaté? Proglas: neděle, úterý, čtvrtek TV NOE: neděle, pondělí středa, pátek V neděli a sváteční dny prožívám mši sv. dvakrát: v 9 hodin na rádiu Proglas a po 10. hodině opět na Tv Noe. Protože žiji sama, prožívám neděli jako den Páně skutečně v klidu a pohodě s myšlenkami na Boží přítomnost. Před 9. hodinou jsem již připravena u radia Proglas (i s Kancionálem na sledování písní) a čekám na přenos bohoslužby. Tato mše svatá je pro mne takovou duchovní přípravou na blížící se setkání s Pánem Ježíšem. Po ukončení mše asi v 10 hodin opět pokračuji po krátké přestávce u Tv Noe. V tuto dobu již obyčejně přichází akolyta a po malé duchovní přípravě přijímám v oltářní svátosti Syna živého Boha P. Ježíše. Akolyta odchází a já mám možnost důvěrně a upřímně prožívat vzácné chvíle se svým Pánem Stvořitelem a Vykupitelem. O co mám Pána Ježíše prosit, za co děkovat? Je toho tolik, že je to až neuvěřitelné za všechny radosti a milosti, které nám dává: za každý prožitý den, za vše, co potřebujeme ke svému životu, za klid, mír a spokojenost nejen v rodinách, ale i mezi národy, za svobodu a možnosti vyznávat otevřeně svoji víru a náboženství, za zvládání těžkých životních problémů, alespoň za takové zdraví duše i těla, že jsem schopna se o sebe postarat, za to že jsi, a v neposlední řadě za trpělivost, sílu a Boží pomoc v poslední hodině své životní pouti. A právě ve svatém přijímání se nám Pán Ježíš dává a pomáhá zvládat všechny těžkosti stáří. Již ráno při procitnutí si uvědomuji, že budu prožívat tento den jako velký svátek s hlubokým duchovním zážitkem. Ale i s určitými obavami, zda jsem této milosti tak vzácné návštěvy hodna. Važte si velmi toho, můžete-li prožívat mši svatou v našem kostele. Je to velký dar, využívejte toho vždy, pokud máte možnosti a děkujte za to. Mše svatá končí na TV Noe po 11. hodině (z Vatikánu později) a protože si vařím sama, připravím si oběd částečně dříve a pak dokončím. Závěrem bych chtěla poděkovat všem akolytům, kteří nám nemocným přinášejí pravidelně Pána Ježíše v Nejsvětější svátosti. Vždyť jsou to převážně zaměstnaní otcové a mohli by nedělní dopoledne trávit se svými rodinami. A zatím svůj volný čas věnují nám starým nemocným. Všem upřímné Pán Bůh zaplať! farnice Stránka 7

8 Kytička padlým vojákům. Je to už velice dávno, kdy stařenka vzala plachetku a děvčátko za ruku a šla na trávu. Na poli v brázdě rozprostřela travnici, posadila mne na deku a dala se do práce. Stařenka přinášela hromádky trávy na travnici. Až bylo trávy dost zavázala ji, sklonila se k ní, dala nůši na záda a mně do ruky dala několik lístků jitrocele a heřmánek. "To jsou bylinky, ty nes a opatruj." Dáme je doma sušit." Já jsem na mezi utrhla kopretiny, kohoutky a chrpy. Cestou domů jsme přišly k pomníku padlých vojáků z naší vesnice. U studánky jsme nabraly vodu do malé modré konvičky, u pomníku vyčistily sklenici a kytičku jsem dala padlým vojákům.je tam v mramoru napsaný i můj strýček, maminčin bratr. Stařenka se zatím pomodlila Otče náš... a šly jsme k domovu. Teď se už na trávu nechodí. Už sama vodím vnučky za ruku na procházku a když přijdeme domů, přinášíme kytičku polního kvítí. Dáme je do vázičky k fotce stařenky, mojí maminky. Ježková A. Informace Májové pobožnosti (případné změny v nedělních ohláškách) Rodina, která se modlí, trvá. Strážnice: Petrov: Bl. Matka Tereza neděle po hrubé mši sv.; sobota 10min. před večerní mší sv., v týdnu po večerní mši sv. neděle 14 hod.; v týdnu po večerní mši sv. Prázdninový rozpis bohoslužeb bude platit od pondělí , ale už dnes jej zveřejňujeme z důvodu přijímání úmyslů na dobu prázdnin: neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota Strážnice P. Marie Strážnice 7.30* 18.30** sv.martin Petrov Radějov * na pátek nebudeme brát úmysly mše bude rezervovaná jako zádušní. ** nedělní mše sv. Příprava před 1. sv. přijímáním ve Strážnici: Nácvik: (pondělí), (pondělí) a (pátek) vždy v 17 hod., v kostele P. Marie. Oslavy 1. sv. přijímání ve Strážnici: 1. sv. zpověď v sobotu od 9 hod.; 1. sv. přijímání v neděli : 10 hod. sraz před farou, hod. mše sv. Stránka 8

9 Knihovna křesťanské literatury, Spolkový dům Masarykova 370 Vám nabízí na měsíc květen: Májové úvahy Václav Renč / / Májové úvahy patří k posledním textům Václava Renče. Jsou to vlastně homilie uvádějící do Boží přítomnosti. Vnímáme v nich láskyplnou atmosféru májové pobožnosti. Autorovi jde o skutečný prožitek radostného úžasu a radostné vděčnosti, o uvedení do pravé radosti lásky. Rút, Támar, Bat-šeba a Rachab Francine Riversová Čtyři romány o ženách z rodokmenu Ježíše Krista. Byly to ženy z Blízkého východu, které žily ve starověku a přesto lze jejich příběhy aplikovat na naše životy a problémy, jimž čelíme v dnešní době. Těšíme se na vaši návštěvu. Provozní doba: pondělí a středa 9,30-11,00 úterý 16,00-17,00 Úklid kostela Panny Marie čtvrtek 7.5. skup. 2 Blatová A. pátek skup. č. 3 Haraštová M. pátek skup. č. 4 Svobodová M. pátek skup. č. 5 Stehlíková J. Úklid je v pátek po večerní mši. kostel sv. Martina sobota 9.5. skup. č. 10 Marie Rybecká sobota skup. č. 11 B. Martinková sobota skup. č. 12 B. Kučerová sobota skup. č. 13 P. Houšťová Úklid je v 8 hod. Kvůli odemknutí kostela zvoňte na faře. Letní tábory pro děti Tábor pro děti 6 11 let: Ledové království Kdy: Kde: Beskydy Cena: Kč 1300,-- Tábor pro děti let: Robin Hood Kdy: Kde: chata v Beskydech (Vidče) Cena: Kč 700,-- Oba tábory pořádá Rodinné centrum Strážnice o.s., přihlášky u Štěpánky Bučkové, mob Letní farní tábor v Polsku u Baltu Kdy: Cena: cca Kč 4000,--: zahrnuje cestovné, pojištění, ubytování, jídlo, vstupné do muzeí, plavba lodí Cesta vlakem bez přesedání Hodonín Gdynia Informace u O. Jacka: tel , Stránka 9

10 Rodinné centrum o.s. Strážnice Vás zve Mateřský klub SEDMIHLÁSEK - středa,pátek 9,00-12,00 h Cvičení s batolaty - pátek 8,30h -9,30h Cvičení pro těhotné s relaxací,příprava k porodu-středa 18,00-19,00h/ Nutno se přihlásit!/ Modlitby otců pondělí 20,00h Modlitby mamek poslední středa v měsíci/29.5/ v 20,00h POZVÁNKY:,,ABY NOŽKY DOBŘE BĚHALY - beseda o,,tejpování MUDr.JUGASE o nové léčebné metodě -tentokrát pro malé děti v 10,00h na ZAHRADĚ U SV.MARTINA/v případě nepřízně počasí v klubovně RC/ MÁJOVÁ NEALKODISKOTÉKA /pro mladší mládež od11let/ Čtvrtek 7.5 v 18h /DJ z AG KROMĚŘÍŽ/ pátek22.5. v 19,00h DJ DUŠAN/velká klubovna Rodinného centra/ JARO NEBO ZIMA,V RODINĚ JE PRIMA-OSLAVA SVÁTKU MATEK A DNE PRO RODINU na Zahradě u sv.martina neděle v 15h /Hudební a taneční vystoupení,tvořivé dílny,atrakce,občerstvení.ve spolupráci s Orelskou jednotou./ NABÍZÍME: KURZY MANŽELSKÝCH VEČERŮ PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ NA MANŽELSTVÍ PŘÍPRAVA K PORODU BESEDY A PORADENSTVÍ KONTAKTY A AKTUÁLNÍ INFORMACE : www,straznice.dcpr.cz, mob Stránka 10

11 OKÉNKO DO FARNÍ CHARITY Poděkování za peněžní dary v rámci letošní Postní almužny Na Květnou neděli dne 29. března byla ukončena v pořadí již sedmá Postní almužna. Velká část našich farníků se opět ztotožnila s myšlenkou a posláním Postní almužny a v postní době odkládala do přinesených schránek peníze, které svým půstem ušetřila. Postní almužnu jsme organizovali ve Strážnici a ve čtyřech spádových obcích. Částka, která byla tímto způsobem vysbírána, ve Strážnici činila celkem Kč, Postní almužna Petrově činila Kč, v Radějově Kč, v Sudoměřicích Kč a v Rohatci Kč. Celkem tak činil výnos letošní Postní almužny Kč. Dárci Postní almužny měli opět možnost formou ankety navrhnout použití výtěžku na jednotlivé účely. Z celkem 179 odevzdaných schránek byla anketa vyplněna u 125 schránek. Z takto odevzdaných hlasů bylo nejvíce 51 hlasů pro využití dle rozhodnutí Charity, 27 hlasů pro lidi těžce nemocné a postižené, 20 hlasů pro matky s dětmi v tísni, 8 hlasů pro činnost farností pro lidi v nouzi, 4 hlasy pro lidi bez domova, 4 hlasy pro pomoc rodinám, 3 hlasy pro humanitární pomoc a po jednom hlasu bylo pro pomoc seniorům a pro pomoc cizincům a úprchlíkům. Celkem 6 dárců vyplnilo kategorii jiného využití 5 hlasů bylo pro příspěvek na opravu zvonů a jeden na ochranu přírody. Loňský výtěžek Postní almužny ve výši Kč byl použit na nákup kompenzačních pomůcek pro seniory a zdravotně postižené osoby, kdy byly zakoupeny 3 ks WC židlí, 3 mechanické vozíky a 2 ks elektrických polohovacích postelí. Využití letošního výtěžku bude provedeno s přihlédnutím k uvedeným výsledkům této ankety a po schválení Radou charity a otce děkana. Děkujeme tímto všem, kteří do Postní almužny přispěli a rovněž těm, kteří ji organizačně zajistili. Stránka 11

12 Nejen pro děti Milé děti, víte, co to znamená, když se řekne: schová nás pod svůj plášť? To označuje, že nás ochrání před vším zlým. Takovou ochranu nám dává Panna Maria. Proto se modlíme: pod ochranu tvou se utíkáme... ÚKOL: vybarvi plášť Panny Marie, její laskavé srdce a růženec. Nic víc :-) Splněný úkol odevzdej v sakristii před první květnovou mší svatou. P.S: Panna Maria mocně chrání toho, kdo se modlí růženec. Popros někoho staršího, ať se s tebou pomodlí třeba jeden desátek budete z toho mít dobro oba dva :-) Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Vychází , náklad 650 kusů Tisk: Tiskárna Sukupovi Své náměty a připomínky můžete odevzdat v sakristii či zaslat na webové stránky farnosti: Děkujeme všem přispěvatelům. Stránka 12

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., listopad 2015

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., listopad 2015 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., listopad 2015 Duchovní slovo Dušičky Navštěvujeme hřbitovy, obětujeme naši modlitbu a vzpomínáme naše zemřelé... ano, vzpomínáme. Většinou s vděčností, s úsměvem si připomínáme

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1-

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1- Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV Mílí přátelé, vstupujeme do měsíce, který je zasvěcený modlitbě růžence. Snažme se vzít do ruky růženec a společně s Pannou Marií

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014 2014 Duchovní slovo Dne 25. března 2014 jsme oslavovali výročí farnosti Panny Marie. Při této příležitosti pronesl generální představený piaristů Otec Pedro

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015 Duchovní slovo Letošní rok prožíváme jako přípravu na Národní eucharistický kongres, který bude mít tři úrovně: 15. a 16. května se bude v Olomouci konat arcidiecézní

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ročník 3 číslo 6 říjen. listopad 2010 SETKÁNÍ TŘÍKRÁLOVÝCH KOLEDNÍKŮ V KROMĚŘÍŽI

ročník 3 číslo 6 říjen. listopad 2010 SETKÁNÍ TŘÍKRÁLOVÝCH KOLEDNÍKŮ V KROMĚŘÍŽI CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 3 číslo 6 říjen. listopad 2010 SETKÁNÍ TŘÍKRÁLOVÝCH KOLEDNÍKŮ V KROMĚŘÍŽI Na sobotu 18. září 2010 bylo v Kroměříži uspořádáno Arcidiecézní charitou Olomouc

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

F IN ORMACE A R N Í. 21. 10. 2007 Ročník IX. číslo 42 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

F IN ORMACE A R N Í. 21. 10. 2007 Ročník IX. číslo 42 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ F IN ORMACE A R N Í 21. 10. 2007 Ročník IX. číslo 42 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn,

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce Markéta 2/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

aktualizace k CELKOVÝ PŘEHLED

aktualizace k CELKOVÝ PŘEHLED JEDINEČNÁ ARCHEOLOGICKÁ PAMÁTKA VELKOMORAVSKÉ DOBY Významný turistický cíl jižní Moravy. V 8. 10. st. hrad s rozsáhlým až 50 ha podhradím. Archeologickými výzkumy doloženo 12 kostelů, knížecí palác, mohutné

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více