10. května Svátek matek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. května Svátek matek"

Transkript

1 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., květen května Svátek matek Naše milé maminky, přejeme Vám hodně Božího požehnání a pevné zdraví. Ať se Vám daří vychovávat děti k radosti své i Boží. A jestli děti už odrostly? Díky za každou modlitbu, kterou je provázíte dál to jsou pro Vaše děti skutečné poklady. Ať všechny Vaše námahy jednou královsky odmění Pán Bůh, od kterého jste dar mateřství dostaly! Duchovní slovo Přátelé, začínáme květen, měsíc, který nás zve k modlitbě: abychom po vzoru P. Marie důvěrně svěřili naše životy Nebeskému Otci a proto přijměte pozvánku k účasti na májových pobožnostech, abychom my dospělí, chránili děti před jakýmkoliv zlem a proto doprovázejme modlitbou a dobrým slovem děti, které přistoupí k 1. sv. zpovědi a přijímání, abychom den co den objevovali krásu Eucharistie a proto se zapojme do adorací Nejsvětější Svátosti, které se konají ve farnosti (včetně Adoračního dne u P. Marie v úterý 5. května) a pokusme se o naši účast na Arcidiecézním eucharistickém kongresu v Olomouci, abychom v našich domácnostech a farnosti byli svědky míru a smíření a aby všechny národy šly cestou dialogu a tolerance proto poděkujme za 70 let od ukončení 2. světové války. Zároveň pro nás vaše piaristy květen je měsícem, kdy si připomínáme naše kněžská svěcení a při této příležitosti vám děkujeme za každé dobré slovo, zapojení do života farnosti a za dar modlitby; je dobře být tady s vámi! S kněžským požehnáním a darem modlitby otcové Jacek a Lukáš. Úmysly apoštolátu modlitby na květen Abychom odmítali kulturu nezájmu, a tak dokázali mít starost o trpící bližní, zejména nemocné a chudé. 2. Za křesťany, kteří žijí v sekularizovaném kulturním prostředí, aby jim přímluva Panny Marie pomáhala hlásat Krista. 3. Za naše biskupy a kněze, aby uměli dobře rozpoznávat znamení času. Stránka 1

2 Oprava zvonů Zpráva o opravě zvonu sv. Cyril a Metoděj Oprava zvonu v kostele Panny Marie byla zahájena v úterý 14. dubna 2015 v 8 hod. ráno, kdy přijeli tři pracovníci firmy Boroko z Brodku u Přerova. Nejdříve bylo zapotřebí vyskládat z auta potřebný materiál a vynést jej na věž kostela. Hlavním úkolem prvního dne oprav bylo demontování nevhodných součástí starého pohonu zvonu, spuštění zvonu na podlahu věže a namontování zvonu zpět na železnou konstrukci s novou dubovou hlavou. Dále očistit železnou konstrukci a natřít speciálním nátěrem, aby do druhého dne zaschnula. Druhý den se dokončily technické drobnosti a provedla instalace rozvaděče a rozvodu el. energie. V odpoledních hodinách proběhlo vyzkoušení a předání zvonu. Opravený zvon se poprvé rozezněl ve čtvrtek 16. dubna 2015 před večerní mší sv. Děkujeme všem dárcům, díky nimž se tato oprava mohla uskutečnit. V současné době probíhá příprava další etapy oprav zvonů. Věříme, že se s Vaší pomocí podaří opět rozeznít naše zvony a zachovat je pro další generace. Máte-li chuť také pomoci, můžete se připojit k veřejné sbírce. Ta probíhá v našem městě do 8. června Pokladničky, kam můžete vhodit libovolnou částku na opravu zvonů, jsou umístěny na těchto místech: Farní úřad Strážnice, Cukrárna U Anděla v ulici Kostelní, Elektro Lžičař ve Veselské ulici, Papírnictví Haraštová v Masarykově ulici a v Petrově na Obecním úřadě. Pořadatelem veřejné sbírky je ŘKF Panny Marie Strážnice. Mimo veřejnou sbírku lze posílat příspěvky přímo na bankovní účet ŘKF Panny Marie Strážnice, /0800 variabilní symbol Pán Bůh zaplať! Jaromír Kyš Stránka 2

3 V pátek 29. května se Strážnice podruhé stane součástí celorepublikové akce Noc kostelů. V našem městě začne tato kulturní událost v 18 hod. mší svatou v kostele Panny Marie a skončí o půlnoci modlitbou za město. Součástí programu budou komentované prohlídky, koncerty, setkání pro děti, divadelní vystoupení, výstavy, rozhovory a další zajímavé zážitky, které nabídnou možnost nezávazného setkání s křesťanstvím. Jednotlivé aktivity budou probíhat v kostelích Panny Marie, sv. Martina a v kapli sv. Rocha, v městské věži a na Zahradě u sv. Martina. Nově se otevřou pro návštěvníky i dveře kostela sv. Václava v Petrově. Každý účastník si bude moci během jediné noci projít všechna tato místa a odnést si symbolickou upomínku. Noc kostelů je určena nejširší veřejnosti a všechny nabízené programy jsou pro návštěvníky zdarma. Program jednotlivých aktivit je přiložen, dostupný bude též na plakátech a na Přípravný tým KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 17:45 Májová pobožnost 18:00 Mše svatá za doprovodu mládežnické scholy 18:45 Úvodní slovo a informace o akci 18:50 Vyhlášení výsledků soutěže - Duchovní prostor dnes a zítra 19:00 Zvonění strážnických zvonů, dokument o zvonech v kostele 19:10 Program křesťanské třídy mateřské školky 19:30 Ticho kostela promlouvá (volná nekomentovaná prohlídka kostela) 20:00 Josef Kalazanský- dětské divadelní představení 20:30 Komentovaná prohlídka kostela 21:00 Večerní hudební ochutnávka (Barbora Kašpárková - soprán, Markéta Šrůtková - soprán, Klára Varsamisová -klavír) 21:30 Ticho kostela promlouvá (volná nekomentovaná prohlídka kostela) 22:00 Varhanní koncert L. Soviče spojený s komentovanou prohlídkou varhan Stránka 3

4 22:30 Videa v rámci roku Zasvěceného života 23:00 Komentovaná prohlídka kostela 23:30 Ztišení, meditace, modlitba 23:55 Modlitba za město s požehnáním 24:00 Závěr - zavření dveří kostela Celovečerní program: 19:10-22:00 Ora et labora - pracovní dílna pro děti na oratoři kostela v 1. patře kostela 19:10-23:00 Občerstvení pro duši i tělo - v boční přízemní chodbě 19:10-23:00 Klenotnice kostela - výstava kostelního mobiliáře v přízemí 21:00-22:00 Procházka s lucerničkami kolem kostelů KOSTEL SV. MARTINA S MĚSTSKOU VĚŽÍ A FARNÍ ZAHRADOU 19:10 Ticho kostela promlouvá (volná nekomentovaná prohlídka kostela) Možnost duchovního rozhovoru a zpovědi 20:00 Komentovaná prohlídka kostela 21:00 Varhanní koncert L. Soviče spojený s komentovanou prohlídkou varhan 21:30 Misijní a poznávací cesty v Africe a Jižní Americe 22:00 Duchovní ztišení (čtení úryvků z Písma) 23:00 Závěr - zavření dveří kostela Celovečerní program: 19:10-22:00 Program pro rodiny s dětmi v Zahradě u sv. Martina 19:10-22:00 Dotkni se zvonů - prohlídka městské věže s kostelními zvony KAPLE SV. ROCHA 19:10 Volná nekomentovaná prohlídka kaple 19:30 Komentovaná prohlídka kaple 20:00 Hudební pásmo - schola Kněždub 21:00 Kostely a misie ve Středoafrické republice 21:30 Komentovaná prohlídka kaple 22:00 Ticho kaple promlouvá (volná nekomentovaná prohlídka) 22:45 Ztišení, meditace 23:00 Závěr - zavření dveří kaple Stránka 4

5 KOSTEL SV. VÁCLAVA V PETROVĚ 19:00 Duchovní začátek, úvodní slovo a informace 19:30 Kdo si hraje, nezlobí večerní hra pro děti.každý je vítán - komentovaná prohlídka kostela, video v rámci roku Zasvěceného života 20:00 Maria, ukazatel pro křesťanský život - hudební pásmo 20:30 Komentovaná prohlídka kostela 21:00 Bible promlouvá ke každému - čtení z Bible 21:30 Jak funguji varhany 21:45 Duchovní ukončení - modlitba za obec 22:00 Závěr - zavření dveří kostela Celovečerní program: :00 Dílničky výroba svíček :00 Čas v obrazech života, tóny minulosti Výstava ornátů, fotek, kronik, katechismů, biblí a obrázků dětí ze ZŠ Soutěž pro děti: DUCHOVNÍ PROSTOR DNES A ZÍTRA V rámci připravované Noci kostelů ve Strážnici vyhlašují pořadatelé výtvarnou soutěž pro mladé architekty a návrháře. Téma: Jak si představuji ideální místo pro duchovní a společenské setkávání. Věková hranice: neomezená. Technika: dle vlastního výběru. Možnost kresleného návrhu nebo modelu. Všechny práce budou vystaveny při Noci kostelů ve Strážnici. Nejlepší práce budou odměněny. Uzávěrka soutěže: Svá dílka přineste do saktistie. Prosba o buchty či jiné dobroty Prosíme ochotné kuchařky o upečení buchet nebo jiných dobrot na občerstvení, které bude v chodbě kostela. Své výrobky můžete přinést od 16 hod do kostela Panny Marie. Společenská kronika Do rodiny Božích dětí ve sv. křtu byli přijati: Richard Novák, Jakub Piškula, Sára Bučková, Matouš Petr Blata Rozloučili se s námi a předešli nás na cestě do života věčného: Karel Staněk, Marie Jamná roz. Weberová, Pavlína Macháčková roz. Salčáková, Marie Sandaná roz. Hudečková, Anežka Sasínová roz. Sochorová Stránka 5

6 Vzpomínejme Pamatujme v modlitbách na naši zemřelou sestru Anežku Sasínovou. Udělala toho pro naši farnost opravdu hodně. Nezištně a ochotně přiložila svou ruku tam, kde bylo potřeba pomoci. Ať jí Pán Bůh odmění každou její námahu! Odpočinutí věčné dej jí, Pane. Příspěvky farníků Teto Sasínová, budeš nám scházet! Je pondělí odpoledne 17 hodin. K tělocvičně Čápovky spěchají děti s rodiči. Mají své cvičení v Orle. Už se těší, jak si zaběhají, zacvičí, zahrají s kamarády. Pondělky byly také pro tetu Sasínovou, která sem chodila za dětmi. Nejdřív do spolku, tam se schází malí fotbalisté. Co jí to dalo práce přemluvit je, aby chodili do nové tělocvičny. Ještě trenéra, který tam s nimi bude běhat Tomáš Zůbek nebo Tomáš Adamec. Oni už se domluví. Kdyby měla jenom tyto starosti! Kdo z nás to dnes ví? Starosti měla, než se začala budovat Orlovna, předtím rekonstrukce spolku, potom hřiště. Kolik bylo těch, co jí pomohli? Víc těch, co zbytečně mudrovali a přidávali starosti. Ale už je to dávno. Orlovna tělocvična, kulturní místnost, sociálky, šatny a hřiště slouží nejen dětem, ale i mládeži ve sportu, folkloru a ostatním zájmům. Také starším Orlům a Orlicím. To je veliká zásluha Anežky Sasínové. Někdy se říká, že každý je nahraditelný. Je to vždycky pravda? Ale za jakou cenu? Za ty roky, co Anežka v Orle udělala, těžko se s ní může někdo rovnat. A to nepočítám její práce v ostatních křesťanských spolcích a společenstvích. Snad ten nejvyšší soudce posoudí její práce, oběti, starosti, ale také radosti z toho, co se jí podařilo udělat. On jediný je laskavý a spravedlivý. Vrátím se znovu k dětem. Před několika roky jsem psala do farního časopisu Na cestu, ať nám někdo dospělý přijde pomáhat s dětmi, kterých chodilo do Orla hodně. Za ty roky se změnilo jen to, že místo větších dětí chodí rodiče s dětmi. Nedošel nikdo, kdo by věnoval jednu hodinu v pondělí této orelské drobotině. Proto musím napsat: Teto Sasínová, budeš nám moc scházet! Majka a rodiče s dětmi v Orle. Poznáte je po ovoci Před měsícem jsme doprovodili na poslední cestě paní Anežku Sasínovou. V naší Cyrilometodějské jednotě byla od počátku aktivním členem. Byla mezi prvními, kteří se zapojili do obnovy CMJ, jež byla dlouhá léta násilně přerušená. Anežka dokázala navázat na křesťanské myšlenky tohoto spolku a vést ho křesťanským směrem i v dnešní moderní době. Obětavě a bez osobních výhod zabezpečovala praktické stránky chodu CMJ i pronájmu jejich prostor. Za všechnu práci zaslouží naše poděkování. Budeme ji mít v paměti jako ženu poctivou a obětavou, která bez velkých slov vnášela křesťanského ducha do celé činnosti CMJ i okolí. Budou-li v naší farnosti další takoví lidé, bude dobře. Ať jí Pán odplatí věčnou radostí. Cyrilometodějská jednota strážnice Stránka 6

7 Neděle mého stáří Chtěla bych se přidat ke svědectví starších a nemocných farníků o tom, jak zůstávají ve spojení s Pánem Ježíšem i v době, kdy nemohou kvůli svým problémů přijít na mši sv. Ráda bych se rozdělila o to, jak prožívám neděli svého stáří, kdy jsem zůstala sama a zdravotní stav se zhoršoval. Po častých hospitalizacích jsem nebyla schopna účastnit se bohoslužeb v kostele a setkávat se s P. Ježíšem, jak jsem byla zvyklá. V prvé řadě jsem pokládala za nutné, abych měla možnost sledovat přenosy bohoslužeb na našich křesťanských médiích. Přenosy mší svatých brněnského radia Proglas jsem už dříve sledovala, ale navíc jsem si úpravou své televize zajistila i příjem ostravské TV Noe. Tím jsem získala možnost každý den se účastnit slavení Eucharistie a také toho plně využívám. Kdy a jak se věnuji slavení mše svaté? Proglas: neděle, úterý, čtvrtek TV NOE: neděle, pondělí středa, pátek V neděli a sváteční dny prožívám mši sv. dvakrát: v 9 hodin na rádiu Proglas a po 10. hodině opět na Tv Noe. Protože žiji sama, prožívám neděli jako den Páně skutečně v klidu a pohodě s myšlenkami na Boží přítomnost. Před 9. hodinou jsem již připravena u radia Proglas (i s Kancionálem na sledování písní) a čekám na přenos bohoslužby. Tato mše svatá je pro mne takovou duchovní přípravou na blížící se setkání s Pánem Ježíšem. Po ukončení mše asi v 10 hodin opět pokračuji po krátké přestávce u Tv Noe. V tuto dobu již obyčejně přichází akolyta a po malé duchovní přípravě přijímám v oltářní svátosti Syna živého Boha P. Ježíše. Akolyta odchází a já mám možnost důvěrně a upřímně prožívat vzácné chvíle se svým Pánem Stvořitelem a Vykupitelem. O co mám Pána Ježíše prosit, za co děkovat? Je toho tolik, že je to až neuvěřitelné za všechny radosti a milosti, které nám dává: za každý prožitý den, za vše, co potřebujeme ke svému životu, za klid, mír a spokojenost nejen v rodinách, ale i mezi národy, za svobodu a možnosti vyznávat otevřeně svoji víru a náboženství, za zvládání těžkých životních problémů, alespoň za takové zdraví duše i těla, že jsem schopna se o sebe postarat, za to že jsi, a v neposlední řadě za trpělivost, sílu a Boží pomoc v poslední hodině své životní pouti. A právě ve svatém přijímání se nám Pán Ježíš dává a pomáhá zvládat všechny těžkosti stáří. Již ráno při procitnutí si uvědomuji, že budu prožívat tento den jako velký svátek s hlubokým duchovním zážitkem. Ale i s určitými obavami, zda jsem této milosti tak vzácné návštěvy hodna. Važte si velmi toho, můžete-li prožívat mši svatou v našem kostele. Je to velký dar, využívejte toho vždy, pokud máte možnosti a děkujte za to. Mše svatá končí na TV Noe po 11. hodině (z Vatikánu později) a protože si vařím sama, připravím si oběd částečně dříve a pak dokončím. Závěrem bych chtěla poděkovat všem akolytům, kteří nám nemocným přinášejí pravidelně Pána Ježíše v Nejsvětější svátosti. Vždyť jsou to převážně zaměstnaní otcové a mohli by nedělní dopoledne trávit se svými rodinami. A zatím svůj volný čas věnují nám starým nemocným. Všem upřímné Pán Bůh zaplať! farnice Stránka 7

8 Kytička padlým vojákům. Je to už velice dávno, kdy stařenka vzala plachetku a děvčátko za ruku a šla na trávu. Na poli v brázdě rozprostřela travnici, posadila mne na deku a dala se do práce. Stařenka přinášela hromádky trávy na travnici. Až bylo trávy dost zavázala ji, sklonila se k ní, dala nůši na záda a mně do ruky dala několik lístků jitrocele a heřmánek. "To jsou bylinky, ty nes a opatruj." Dáme je doma sušit." Já jsem na mezi utrhla kopretiny, kohoutky a chrpy. Cestou domů jsme přišly k pomníku padlých vojáků z naší vesnice. U studánky jsme nabraly vodu do malé modré konvičky, u pomníku vyčistily sklenici a kytičku jsem dala padlým vojákům.je tam v mramoru napsaný i můj strýček, maminčin bratr. Stařenka se zatím pomodlila Otče náš... a šly jsme k domovu. Teď se už na trávu nechodí. Už sama vodím vnučky za ruku na procházku a když přijdeme domů, přinášíme kytičku polního kvítí. Dáme je do vázičky k fotce stařenky, mojí maminky. Ježková A. Informace Májové pobožnosti (případné změny v nedělních ohláškách) Rodina, která se modlí, trvá. Strážnice: Petrov: Bl. Matka Tereza neděle po hrubé mši sv.; sobota 10min. před večerní mší sv., v týdnu po večerní mši sv. neděle 14 hod.; v týdnu po večerní mši sv. Prázdninový rozpis bohoslužeb bude platit od pondělí , ale už dnes jej zveřejňujeme z důvodu přijímání úmyslů na dobu prázdnin: neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota Strážnice P. Marie Strážnice 7.30* 18.30** sv.martin Petrov Radějov * na pátek nebudeme brát úmysly mše bude rezervovaná jako zádušní. ** nedělní mše sv. Příprava před 1. sv. přijímáním ve Strážnici: Nácvik: (pondělí), (pondělí) a (pátek) vždy v 17 hod., v kostele P. Marie. Oslavy 1. sv. přijímání ve Strážnici: 1. sv. zpověď v sobotu od 9 hod.; 1. sv. přijímání v neděli : 10 hod. sraz před farou, hod. mše sv. Stránka 8

9 Knihovna křesťanské literatury, Spolkový dům Masarykova 370 Vám nabízí na měsíc květen: Májové úvahy Václav Renč / / Májové úvahy patří k posledním textům Václava Renče. Jsou to vlastně homilie uvádějící do Boží přítomnosti. Vnímáme v nich láskyplnou atmosféru májové pobožnosti. Autorovi jde o skutečný prožitek radostného úžasu a radostné vděčnosti, o uvedení do pravé radosti lásky. Rút, Támar, Bat-šeba a Rachab Francine Riversová Čtyři romány o ženách z rodokmenu Ježíše Krista. Byly to ženy z Blízkého východu, které žily ve starověku a přesto lze jejich příběhy aplikovat na naše životy a problémy, jimž čelíme v dnešní době. Těšíme se na vaši návštěvu. Provozní doba: pondělí a středa 9,30-11,00 úterý 16,00-17,00 Úklid kostela Panny Marie čtvrtek 7.5. skup. 2 Blatová A. pátek skup. č. 3 Haraštová M. pátek skup. č. 4 Svobodová M. pátek skup. č. 5 Stehlíková J. Úklid je v pátek po večerní mši. kostel sv. Martina sobota 9.5. skup. č. 10 Marie Rybecká sobota skup. č. 11 B. Martinková sobota skup. č. 12 B. Kučerová sobota skup. č. 13 P. Houšťová Úklid je v 8 hod. Kvůli odemknutí kostela zvoňte na faře. Letní tábory pro děti Tábor pro děti 6 11 let: Ledové království Kdy: Kde: Beskydy Cena: Kč 1300,-- Tábor pro děti let: Robin Hood Kdy: Kde: chata v Beskydech (Vidče) Cena: Kč 700,-- Oba tábory pořádá Rodinné centrum Strážnice o.s., přihlášky u Štěpánky Bučkové, mob Letní farní tábor v Polsku u Baltu Kdy: Cena: cca Kč 4000,--: zahrnuje cestovné, pojištění, ubytování, jídlo, vstupné do muzeí, plavba lodí Cesta vlakem bez přesedání Hodonín Gdynia Informace u O. Jacka: tel , Stránka 9

10 Rodinné centrum o.s. Strážnice Vás zve Mateřský klub SEDMIHLÁSEK - středa,pátek 9,00-12,00 h Cvičení s batolaty - pátek 8,30h -9,30h Cvičení pro těhotné s relaxací,příprava k porodu-středa 18,00-19,00h/ Nutno se přihlásit!/ Modlitby otců pondělí 20,00h Modlitby mamek poslední středa v měsíci/29.5/ v 20,00h POZVÁNKY:,,ABY NOŽKY DOBŘE BĚHALY - beseda o,,tejpování MUDr.JUGASE o nové léčebné metodě -tentokrát pro malé děti v 10,00h na ZAHRADĚ U SV.MARTINA/v případě nepřízně počasí v klubovně RC/ MÁJOVÁ NEALKODISKOTÉKA /pro mladší mládež od11let/ Čtvrtek 7.5 v 18h /DJ z AG KROMĚŘÍŽ/ pátek22.5. v 19,00h DJ DUŠAN/velká klubovna Rodinného centra/ JARO NEBO ZIMA,V RODINĚ JE PRIMA-OSLAVA SVÁTKU MATEK A DNE PRO RODINU na Zahradě u sv.martina neděle v 15h /Hudební a taneční vystoupení,tvořivé dílny,atrakce,občerstvení.ve spolupráci s Orelskou jednotou./ NABÍZÍME: KURZY MANŽELSKÝCH VEČERŮ PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ NA MANŽELSTVÍ PŘÍPRAVA K PORODU BESEDY A PORADENSTVÍ KONTAKTY A AKTUÁLNÍ INFORMACE : www,straznice.dcpr.cz, mob Stránka 10

11 OKÉNKO DO FARNÍ CHARITY Poděkování za peněžní dary v rámci letošní Postní almužny Na Květnou neděli dne 29. března byla ukončena v pořadí již sedmá Postní almužna. Velká část našich farníků se opět ztotožnila s myšlenkou a posláním Postní almužny a v postní době odkládala do přinesených schránek peníze, které svým půstem ušetřila. Postní almužnu jsme organizovali ve Strážnici a ve čtyřech spádových obcích. Částka, která byla tímto způsobem vysbírána, ve Strážnici činila celkem Kč, Postní almužna Petrově činila Kč, v Radějově Kč, v Sudoměřicích Kč a v Rohatci Kč. Celkem tak činil výnos letošní Postní almužny Kč. Dárci Postní almužny měli opět možnost formou ankety navrhnout použití výtěžku na jednotlivé účely. Z celkem 179 odevzdaných schránek byla anketa vyplněna u 125 schránek. Z takto odevzdaných hlasů bylo nejvíce 51 hlasů pro využití dle rozhodnutí Charity, 27 hlasů pro lidi těžce nemocné a postižené, 20 hlasů pro matky s dětmi v tísni, 8 hlasů pro činnost farností pro lidi v nouzi, 4 hlasy pro lidi bez domova, 4 hlasy pro pomoc rodinám, 3 hlasy pro humanitární pomoc a po jednom hlasu bylo pro pomoc seniorům a pro pomoc cizincům a úprchlíkům. Celkem 6 dárců vyplnilo kategorii jiného využití 5 hlasů bylo pro příspěvek na opravu zvonů a jeden na ochranu přírody. Loňský výtěžek Postní almužny ve výši Kč byl použit na nákup kompenzačních pomůcek pro seniory a zdravotně postižené osoby, kdy byly zakoupeny 3 ks WC židlí, 3 mechanické vozíky a 2 ks elektrických polohovacích postelí. Využití letošního výtěžku bude provedeno s přihlédnutím k uvedeným výsledkům této ankety a po schválení Radou charity a otce děkana. Děkujeme tímto všem, kteří do Postní almužny přispěli a rovněž těm, kteří ji organizačně zajistili. Stránka 11

12 Nejen pro děti Milé děti, víte, co to znamená, když se řekne: schová nás pod svůj plášť? To označuje, že nás ochrání před vším zlým. Takovou ochranu nám dává Panna Maria. Proto se modlíme: pod ochranu tvou se utíkáme... ÚKOL: vybarvi plášť Panny Marie, její laskavé srdce a růženec. Nic víc :-) Splněný úkol odevzdej v sakristii před první květnovou mší svatou. P.S: Panna Maria mocně chrání toho, kdo se modlí růženec. Popros někoho staršího, ať se s tebou pomodlí třeba jeden desátek budete z toho mít dobro oba dva :-) Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Vychází , náklad 650 kusů Tisk: Tiskárna Sukupovi Své náměty a připomínky můžete odevzdat v sakristii či zaslat na webové stránky farnosti: Děkujeme všem přispěvatelům. Stránka 12

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE V PROSTĚJOVĚ 1/2013 -VELIKONOČNÍ ČÍSLO ÚVODNÍK... 2 PROFIL PAPEŽE FRANTIŠKA... 3 GUY GILBERT... 4 KLUB SHM... 5 CMG A MSKA... 7 KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ

Více

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou 122 18. 2. 213 Milí přátelé, salesiánky spolupracovnice a salesiáni spolupracovníci. Rád bych Vás srdečně pozdravil v prvních měsících nového roku 213 z východní části naší provincie, z Ostravy. Každý

Více

Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic. Číslo 8, ročník 21 www.farnostzidenice.cz Vánoce 2014

Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic. Číslo 8, ročník 21 www.farnostzidenice.cz Vánoce 2014 Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARDkostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 8, ročník 21 www.farnostzidenice.cz Vánoce 2014 Milí přátelé, možná už v této chvíli přemýšlíme, co budeme dělat

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 22 březen 2014 JAK SE HOSPODAŘÍ V RUDNÉ VYDÁVÁNÍ MAJETKU MILAN MOCHÁN O LES SE MUSÍME STARAT SPOLEČNĚ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Číslo 7/2015 12. dubna

Číslo 7/2015 12. dubna Číslo 7/2015 12. dubna P říchod teplého jara určitě u všech vzbuzuje pozitivní náladu a vyvolává radost v srdci. Velikonoční svátky, kterými jsme prošli, jsou pro mnohé bodem zlomu mezi studeným obdobím

Více

Víme, kde vlastně byla Golgota?

Víme, kde vlastně byla Golgota? M Ě S Í Č N Í K F R Y Š T Á C K É F A R N O S T I 9. R O Č N Í K - D U B E N 2011 - Č Í S L O 93 Víme, kde vlastně byla Golgota? Z OBSAHU ANKETA CO SE MI LÍBÍ KDE BYLA GOLGOTA? PASTÝŘSKÝ LIST PO STOPÁCH

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

VĚSTNÍK LÉTO SENIOR ČÍSLO 7 ZÁŘÍ 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK LÉTO SENIOR ČÍSLO 7 ZÁŘÍ 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 7 ZÁŘÍ 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE LÉTO SENIOR Na internetu najdeme všechno. Tedy přesněji téměř všechno. Například definici babího léta: Co to je, a že se liší od léta indiánského;

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj 12 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz prosinec ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz V á ž e n í spoluobčané, milí přátelé dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Vánoce 2014 a Nový rok 2015

Vánoce 2014 a Nový rok 2015 Vánoce 2014 a Nový rok 2015 v kostele sv. Tomáše v Brně 4 Příleˇzitost ke svátosti smíření bude v našem kostele: 17. 12. 19. 12. (od středy do pátku) vˇzdy od 15.30 do 18 hodin a 22. 12. 23. 12. (v pondělí

Více

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města V TOMTO VYDÁNÍ: Říjen 2010/08 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Sezimovo Ústí Změny v systému nakládání s komunálním odpadem Vyhodnocení soutěže škol Provozní doba sběrných dvorů Kulturně historická

Více

Chlapů bylo dost. Máj už stojí

Chlapů bylo dost. Máj už stojí Úterý / 7. května 2013 / Cena 15 Kč / Předplatné 14 Kč / Ročník III. / číslo 19 Chlapů bylo dost. Máj už stojí KYJOV Více než hodinu trvalo přibližně šedesátce mužů než postavili více než třicetimetrovou

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli Číslo 11 Ročník XI Zdarma 12. června 2009 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 11/ 14 (198) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vesnice roku 2014 Kateřinice. Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše! zvolal

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč LISTOPAD - PROSINEC 2009 UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC VESELÍ NAD MORAVOU VELKÁ NAD

Více