Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, Neratovice, tel.: , IČO: , IZO: Ředitelství školy: Spojovací 632, Neratovice tel.: , fax , sou.cz, souneratovice.cz Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: V/2 Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné Vzdělávací oblast: odborné vzdělávání Vzdělávací obor: veřejnosprávní činnost Vyučovací předmět: veřejná správa Tematický okruh: typologie sociálních služeb Sada: 4 Číslo DUM: 23 Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: Ročník: VS4 Ověřující učitel: PhDr. D. Dajčová

2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, Neratovice, tel.: , IČO: , IZO: Ředitelství školy: Spojovací 632, Neratovice tel.: , fax , sou.cz, souneratovice.cz Název listu: Jméno autora: Anotace: Typologie sociálních služeb PhDr. Drahoslava Dajčová Výukový materiál pro předmět veřejná správa a pro přípravu maturitních okruhů Klíčová slova: Klíčové kompetence: Sociální poradenství, sociální péče, sociální prevence, sociální služby, pobytové služby, ambulantní služby, terénní služby, stacionář Má základní představu o sociálních službách na území obce Objasní podmínky pro přijetí do zařízení sociální péče Přesahy a vazby: VYT, PRA, HCS, CSR Organizace (čas, velikost skupiny, prostorová organizace): Cílová skupina: 1 vyučovací hodina, třída, učebna vybavená projekční technikou 2., 3. a 4. ročník Použitá literatura, zdroje: z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Velikost: 698kB

3 Typologie sociálních sluţeb Sociální poradenství Sluţby sociální péče Sluţby sociální prevence Formy sociálních sluţeb Pobytové sluţby Ambulantní sluţby Terénní sluţby v zařízeních sociálních sluţeb sociální sluţby, za kterými osoba dochází sluţby poskytované v přirozeném prostředí odlehčovací služby základní poradenství pečovatelská služba týdenní stacionář odborné poradenství tísňová péče domovy pro osoby se zdravotním postižením pečovatelská služba průvodcovská a předčitatelská služba domovy pro seniory průvodcovská a předčitatelská služba podpora samostatného bydlení domovy se zvláštním režimem odlehčovací služby odlehčovací služby sociální služby poskytované ve centra denních služeb osobní asistence zdravotnických zařízeních ústavní péče denní stacionář raná péče chráněné bydlení raná péče telefonická krizová pomoc azylové domy tlumočnické služby tlumočnické služby domy na půl cesty kontaktní centra kontaktní centra krizová pomoc krizová pomoc krizová pomoc terapeutické komunity nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež sociální rehabilitace nízkoprahová zařízení pro děti a mládež služby následné péče sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi noclehárny terénní programy sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením sociální rehabilitace sociální rehabilitace sociálně terapeutické dílny nízkoprahová denní centra

4 SPRÁVA SOCIÁLNÍ PÉČE TYPOLOGIE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB DLE ZÁKONA 108/2006 SB. 1) OSOBNÍ ASISTENCE Je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby Služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob, kde uživatel žije, pracuje, vzdělává se apod. Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence je 85 Kč za hodinu, pokud poskytování služby netrvá celou hodinu, výše se poměrně krátí. 2) PEČOVATELSKÁ SLUŢBA Terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb. 3) DENNÍ STACIONÁŘE Ambulantní služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 4) TÝDENNÍ STACIONÁŘE Poskytují se zde pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 5) DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM (DŘÍVE ÚSP) V těchto domech se vykonává ústavní výchova pro osoby se zdravotním postižením podle zvláštních právních předpisů. 6) DOMOVY PRO SENIORY (DŘÍVE DDÚ) Poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. 7) DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŢIMEM Poskytují se zde pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění a nebo závislosti na návykových látkách a osobám se stařeckou, alzheimerovou a ostatními typy demencí. 8) CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ (SKUPINOVÉ, INDIVIDUÁLNÍ) Je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, a kteří chtějí žít samostatně v běžném prostředí, byt je součástí běžné zástavby.

5 9)PODPOROVANÉ BYDLENÍ Terénní služba poskytovaná osobám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob (vlastní byt). Podstatou služby je pomoc s vedením domácnosti a s péčí o byt. 10)DOMY NA PŮL CESTY Pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. služba je založená na poskytování ubytování a sociálního tréninku. 11)TÍSŇOVÁ PÉČE Terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému a vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života. 12)PRŮVODCOVSKÉ, PŘEDČITATELSKÉ A TLUMOČNICKÉ SLUŢBY Terénní služba poskytovaná osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodů věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace. 13)RANÁ PÉČE Terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba se poskytuje především v přirozeném sociálním prostředí osob. 14) ODLEHČOVACÍ SLUŢBY RESPIRAČNÍ PÉČE Pomoc rodinám, které celoročně pečují o dítě s postižením. Služby jsou poskytovány zejména formou doprovodu dítěte do školy, péčí v domácím prostředí a také formou krátkodobých pobytů. Cílem je umožnit rodičům chodit do zaměstnání a odpočinout si. 15) CENTRA DENNÍCH SLUŢEB Určeno lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy (oblast osobní péče) Například: sociálně terapeutické činnosti 16) SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Základní sociální poradenství Poskytuje se osobám v nepříznivé sociální situaci, potřebné informace přispívají k řešení jejich situace. Odborné sociální poradenství Poskytování se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských, manželských, rodinných poradnách, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí, zahrnuje též sociální práci s osobami se specifickými potřebami. Součástí jsou půjčovny kompenzačních pomůcek.

6 17) SOCIÁLNÍ REHABILITACE Soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob. Cílem je umožnit osobám se zdravotním postižením pracovní rehabilitaci, rekvalifikaci a nalezení vhodného pracovního uplatnění. 18) CHRÁNĚNÉ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodů zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístěné na otevřeném ani chráněném trhu práce. 19) DALŠÍ TYPY SOC. SLUŢEB azylové domy (např. azyl pro matky s dětmi), služby následné péče, sociálně aktivizační služby (pro rodiny, seniory, ZP), noclehárny (bezdomovci), terénní programy (problémové skupiny), nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (kluby), kontaktní centra (drogově závislí), terapeutické komunity, krizová pomoc (krizová centra, telefonická krizová intervence), intervenční centra (domácí násilí). Svépomocné aktivity (poradenství, skupinová setkání, vlastní činnosti). Dobrovolnictví

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2009 Úvodní slovo Sociální služby nejsou o průměrech, sociální

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní Plánování Sociálních Služeb Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Domov seniorů v Příboře - podrobnosti na str. 13 Domy

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK

METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK (49 OBCÍ) Základem tvorby doporučení pro komunitní plánování na území ORP Písek

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a navazujících služeb města Cheb 2014-2017 OBSAH: Obsah:...1 Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Název organizace: Diecézní charita Plzeň...3 Poskytovaná služba:

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň 2011 2014

Komunitní plán sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň 2011 2014 Komunitní plán sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň 2011 2014 Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více