Definice V oblasti psychosociální zároveň nebezpečím i příležitostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Definice V oblasti psychosociální zároveň nebezpečím i příležitostí"

Transkript

1 Krizová intervence

2 Obsah Definice Kdy se s ní setkáme S čím je u klienta třeba počítat KI ve 4 krocích Aktivní naslouchání Agrese Krizová intervence u pacientů se somatickým onemocněním Debriefing

3 Definice Krizi můžeme chápat jako situaci, která je subjektivně prožívaná jako ohrožující, která v sobě nese z tohoto důvodu punc naléhavosti a která je zpravidla spojená se silnými emocemi a neobvyklým (extrémním) chováním. Většinou jde o situaci krátkodobou, může se však protrahovat nebo opakovat, nedojde-li k vyřešení okolností, které ji vyvolávají.

4 Definice V oblasti psychosociální je krize definována jako důsledek střetu s překážkou, kterou nejsme schopni vlastními silami, vlastními vyrovnávacími strategiemi, eventuálně za pomoci nám blízkých lidí, zvládnout v přijatelném čase a navyklým způsobem (Vymětal, 1995 ). Krize vede obvykle ke změně regulačního vzorce, ke změně regulativních způsobů našeho chování (ať v pozitivním nebo v negativním smyslu). Nese možnost zásadní změny. Z toho vyplývá, že je zároveň nebezpečím i příležitostí

5 Příklady S jakými situacemi se při práci můžete nejsnáze setkat? Krize vyvolaná bolestí, nevolností či samotným zraněním Neradostná diagnóza, zhoršení zdravotního stavu (toho s kým mluvíte nebo jeho blízkého) Nečekaná konfrontace s onemocněním Obtíže adaptovat se na pobyt v nemocnici Tragické události v rodině pacienta Sebevražedné myšlenky Příbuzný pacienta najde na pokoji jen ustlanou postel Pocit pacienta či jeho blízkého, že s pacientem nebylo ve vašem zařízení nakládáno správně (diagnóza, intervence, )

6 S čím je třeba počítat: Změněné vnímání klient vnímá některé věci zkresleně, jiné zastřeně (je možné, že některé věci si nebude pamatovat) Může reagovat z našeho pohledu nepřiměřeně (agresivně, hystericky, teatrálně, příliš tiše, příliš nezaujatě, ) Může mít různé fyzické projevy

7 Základy krizové intervence Rizika naléhavost situace může svádět ke: spěchu nepozornosti, netrpělivosti nevyžádaným radám zneschopňování klienta utěšování planým slibům Základní zásady Není třeba vyřešit situaci (klient ví, že nejste banka ani právník ) Je třeba oslovit naději a najít možná přání (proč mi to povídá?) Zaměřit se na možné zdroje a na zvládání Nerozebírat problém Nehledat viníky Pozor na past třetí osoby

8 První krok: Vytvoření bezpečného prostoru (pro sebe i pro klienta) Vhodná místnost (ticho, soukromí, pohodlí, podpůrné prostředky - deka, papírové kapesníčky, tekutiny, technika, papíry ) Dohoda s kolegy ohledně aranžmá Zajištění podpory zvenčí sestra či kolega, který může být v průběhu požádán o telefonát na ZS, policii se případně stará o další příchozí je k dispozici v případě hrozícího napadení Krizový plán Příprava sebe sama Ujasnění si co se ode mě očekává, co je mým úkolem, co nabízím a co už ne! Ujistit se mám vše, co potřebuji (pro sebe)? Usebrat se několikrát vydechnout, rituály, přeladění apod.

9 Druhý krok: Připojení se verbální, neverbální, empatie slyšet se a dávat najevo, že slyším snažit se rozumět a ověřovat si, zda opravdu rozumím aktivní naslouchání viz dále Smysl připojení se vzbudit v klientovi důvěru přesvědčit jej, že jsme na jeho straně, že mu rozumíme. přesvědčit jej, že jeho problém bereme vážně I kdyby klient hovořil o tom, že je pronásledován zlými zelenými mužíky, musí od nás slyšet pochopení k tomu, jak to musí být strašné.

10 Třetí krok: dávat jasně najevo, co mohu nabídnout a za jakých podmínek

11 Čtvrtý krok: domluvit se s klientem na společné práci a udělat ji

12 Aktivní naslouchání Aktivní naslouchání je systém jednoduchých reakcí, které pomáhají druhému se rozhovořit, navázat vztah, podpořit důvěru Důležité je nejen slyšet, ale skutečně věnovat pozornost tomu, co druhý říká a dávat najevo svůj zájem. Nemusíte nutně souhlasit, důležité je však respektovat názory, pohledy a pocity druhých lidí. (více v prezentaci o rozhovoru)

13 Zvládání krizových situací spojených s agresí Kdy může člověk jednat agresivně? když je frustrovaný když má strach když se cítí v úzkých když se cítí ohrožen když nerozumí když se cítí ponížený když ho něco bolí když je psychicky nemocný (trpí např. paranoidními bludy) když je pro něj agrese obvyklým naučeným způsobem zvládání když je pod vlivem alkoholu nebo drog (pervitin aktivizuje a dodává odvahu, naopak heroin tlumí, THC působí vyloženě mírumilovně )

14 Projevy emočního neklidu nervozita, rozrušení, nápadná gestikulace napětí ve tváři, nervózní pomrkávání, semknuté rty nebo úšklebky podupávání a kopání do předmětů v okolí prudké klepání, bouchání dveřmi, házení věcmi nepravidelný hlasitý dech sevřené pěsti, gesta připomínající bití, strkání zvýšené pocení, rudnutí v obličeji, upřený až provokující pohled do očí agrese v řeči, spojená s vulgarizmy, urážkami, vyhrůžkami narušování osobní zóny pracovníka

15 Krizová intervence u pacientů se somatickým onemocněním Specifika: ztráta velké části kompetencí a svobody rozhodování (ti ostatní vždy lépe ví, co je pro něho dobré a co musí dělat Problém často nemá pacient, ale někdo jiný (příbuzní, personál, ) Možné požadavky na intervenci: akutní šok (zranění, nehoda, zranění dítěte, ) adaptace na dlouhodobou hospitalizaci zvládnutí reakce na sdělení závažné diagnózy pacientovi nebo členům jeho rodiny vyrovnání se s vážným onemocněním, přinášejícím často zásadní změny pacientova života. vyrovnání se s nutností ústavní péče

16 Specifika KI u dětí: Děti jsou schopny unést informace o svém stavu a rozhodovat o sobě! Pozor na velmi rozšířený předpoklad, že dítě lze oklamat a udržet v blahé nevědomosti (jejich nemoc, úmrtí člena rodiny při autohavárii, ) Děti, které nedostávají informace si tvoří své předpoklady a fantazie na základě reakcí a náhodně zaslechnutých vět od personálu či rodiny.

17 A co pak se sebou? V takovýchto situacích je nutné myslet na psychohygienu. Jsme lidé, nikoli stroje a nevydržíme vše. Snaha přecházet nepříjemnosti a potlačování emocí vede k brzkému vyhoření. Debriefing Povídání s odborníkem (SPV) Sdílení s kolegou

Simulační výuka komunikačních dovedností

Simulační výuka komunikačních dovedností Simulační výuka komunikačních dovedností Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1 1. Úvod Obor simulační medicína představuje důležitou součást moderního vzdělávání a tréninku zdravotnických profesionálů

Více

Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry. Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu

Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry. Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu 1 Tento produkt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Skripta

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Lenka Víšková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Lenka Víšková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Lenka Víšková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Lenka Víšková Studijní obor: Všeobecná

Více

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s.

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Mgr. Helena Vlčková a kol. OBSAH 1. Úvod 2. Psychologická východiska 3. Legislativní rámec práva a povinnosti zúčastněných

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Marie Lukasová, Adéla Hradilová a kol. Společně k dobré správě Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Autoři: Marie

Více

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Život se schizofrenií Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Obsah 1. Úvod do schizofrenie.......................................................... 3 Co je

Více

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů Monika Štecová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce se zabývá etikou ošetřovatelské péče se zaměřením na tzv. obtížné klienty. Teoretická část práce se soustředí

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

Psychologie a péče o seniora

Psychologie a péče o seniora Učební text pro Dívčí katolické střední školy Psychologie a péče o seniora Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Příručka pro pedagogické pracovníky a poradce obsahující základní doporučení ohledně přístupu ke znevýhodněným studentům Určeno

Více

Studuješ?...a není to úplně jednoduché?

Studuješ?...a není to úplně jednoduché? ...občas si myslíš, že to nemá smysl...vstávání...a před Tebou celý den = depka...úkoly a povinnosti se hromadí neskutečnou rychlostí a Ty nevíš, co s tím...nesoustředíš se...ve třídě se necítíš zrovna

Více

Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová

Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předložená bakalářská práce obsahuje tématiku psychosociální pomoci pozůstalým. Zaměřuji se v ní na oblast

Více

MANUÁL pro pracovníky v sociálních službách pracující s osobami závislými na návykových látkách a s návykovým jednáním

MANUÁL pro pracovníky v sociálních službách pracující s osobami závislými na návykových látkách a s návykovým jednáním MANUÁL pro pracovníky v sociálních službách pracující s osobami závislými na návykových látkách a s návykovým jednáním 2013 Obsah: 1. Úvod 4 2. Základní pojmy 4 3. Formy poskytování sociálních služeb 5

Více

Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení

Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení Motto: Poradím ti, jak poradit sám sobě Hlavní zásada psychologického poradenství zní: Nikdy neradit! Dostali jste se do osobních problémů, které narušují vaše

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

9. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 2/3

9. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 2/3 Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 9. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 2/3 Rozvoj expresivních a komunikačních schopností Fáze efektivní komunikace Komunikační proces Efektivně komunikovat

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Obsah. I. část teoretická

Obsah. I. část teoretická Obsah I. část teoretická 1. Lidské chování 1. 1. sociální vývoj člověka (dítěte) 1. 2. sociální prostředí a sociální styk vzhledem k dítěti předškolního věku 2. Citový vývoj člověka (dítěte) 2. 1. citový

Více

Nemusíte na to být sami

Nemusíte na to být sami Nemusíte na to být sami příručka pro osoby pečující o osobu blízkou Obsah Principy sdílené péče, síť sociálních služeb a možnosti využití dalších běžných služeb, úloha poskytovatelů sociálních služeb 1

Více

Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání

Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání Vypracoval: Mgr. Jiří Šupa, Ph.D. Mgr. Edita Kremláčková Úvod Tato metodika popisuje východiska pro vytvoření podpůrné sítě a spolupráci

Více

Sociální problémy klientů hospice

Sociální problémy klientů hospice Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Sociální problémy klientů hospice Sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala: Jaroslava Hánová

Více

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura:

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura: SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura: Řezáč Jaroslav Sociální psychologie, Brno 1998 Hartl, Hartlová Psychologický slovník, Portál 2000 Nakonečný Milan Encyklopedie obecné psychologie Čížková J. Přehled sociální

Více

Příklady vyhodnocování kazuistiky

Příklady vyhodnocování kazuistiky Příklady vyhodnocování kazuistiky Příloha č. 4 Pomocné nástroje k vyhodnocování Příloha č. 4/1: Příklad úvodního vyhodnocení Jitka Příloha č. 4/2: Příklad podrobného vyhodnocení Ladislav Příloha č. 4/3:

Více

3. Konkrétní aktivity na eliminaci sociálně-patologických jevů

3. Konkrétní aktivity na eliminaci sociálně-patologických jevů Dům dětí a mládeže Letovice Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1. Hlavní cíl: Základní strategií prevence v našem DDM je vedení účastníků činnosti (zejména dětí a mládeže) ke zdravému aktivnímu

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

Řešení krizových situací spojených s internetovou patologií ve školách

Řešení krizových situací spojených s internetovou patologií ve školách Řešení krizových situací spojených s internetovou patologií ve školách Metodický materiál pro pedagogické pracovníky Mgr. Jana Brandejsová Mgr. et Mgr. Kateřina Lukášová (právní souvislosti) Národní centrum

Více