SML BEZHRDLOVÁ LITINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SML BEZHRDLOVÁ LITINA"

Transkript

1 SML BEZHRDLOVÁ LITINA 2

2

3 OBSAH Obecné informace 02 Spojky dodací program strana strana Použití, charakteristika, plánování 4-7 Rekord drápová spojka 49 Požární bezpečnost 8-11 SVE spojka 50 Ochrana poti hluku 12 EK Düker Fix spojka 50 Hodnoty průtoků 13 Konfix Multi spojka 51 Multiquick spojka SML dodací program Redukovaná spojka 52 Spojka na potrubí z tvárné litiny 52 strana SML spojky - oblasti použití 53 SML roury a tvarovky 15 (konstrukční rozměry) 03 Montážní doporučení a předpisy SML roury 15 SML redukce 16 strana SML podpěry a podložky 16 Montážní návod pro spojky 56 SML kolena Dükorapid spojka 57 SML odskoky MLetec Rapid 57 Kombinace kolen Rapid Inox spojka 58 SML odbočky a příklady instalace CV / CE spojka 58 SML čistící kusy 28 Spojka na potrubí z tvárné litiny 58 SML koncová víka 28 Connect-F Inox spojka 59 SML sifony, příklady instalace Connect-G Inox spojka 59 a kombinace Kombi drápová spojka 60 SML roura se zední přírubou 31 CV drápová spojka 60 SML průchodka se svornou přírubou 31 Düker drápová spojka 60 SML dešťová svodová roura 32 Rekord drápová spojka 60 SML připojovací kolena pro umyvadla SVE spojka 61 Pryžová těsnění 33 Uložení v zemi 61 WC roury a příklady spojení EK Düker Fix spojka 62 Příklady napojení WC odboček Konfix Multi spojka 62 (pro modernizaci staré zástavby) Multiquick spojka 63 SML přípojné díly 38 Redukovaná spojka 64 Napojení SML rour do jiných 39 Krácení trubek 65 trubních materiálů Speciální tvarovky Upevnění 02 Spojky dodací program strana Uložení litinového potrubí v betonu 67 strana Obecná pravidla pro upevnění SML litiny Dükorapid spojka 43 MLetec Rapid spojka Aquaperfect Rapid Inox spojka 44 MLetec Rapid Inox spojka 44 strana CV spojka 45 Aquaperfect - podtlakový systém CE spojka 45 odvodnění plochých střech CE dvoupásová spojka 46 Požární spojka BSV Connect - F Inox spojka Connect-G Inox spojka Kombi drápová spojka CV drápová spojka Düker drápová spojka

4 POUŽITÍ, CHARAKTERISTIKA, PLÁNOVÁNÍ Oblasti použití Plánování a montáž Na SML litinu se vztahuje evropská norma EN 877 (ČSN EN 877). SML litinu lze použít za běžných podmínek jako beztlakovou dëšťovou a splaškovou kanalizaci budov a jako přípojné potrubí. Rozsah průměrů je od DN 40 do DN 600. Zmíněná norma určuje požadavky na materiál potrubí, jeho rozměry a tolerance, mechanické vlastnosti, složení, standardní povrchové úpravy litinových trubek, tvarovek a příslušenství. Dále určuje požadavky na funkčnost všech prvků sortimentu včetně spojek. Norma platí pro trubky, tvarovky a příslušenství, které je vyrobeno procesem odlévání bez ohledu na konkrétní výrobní proces, stejně jako na jednotlivé díly prvků SML sortimentu a odpovídající spojky. SML odvodňovací systém Düker odpovídá plně normě EN 877 a Charakteristika materiálu v mnoha ohledech rovněž přesahuje její požadavky. (Stejně tak překračuje požadavky norem DIN a ISO 6594). K výrobě SML litiny Düker je použito šedé litiny kvality GG podle normy EN 1561 typ nejméně odpovídající EN-GLJ-150 (dříve značeno jako GG15 podle DIN 1691), tj. slitiny železa s vysokým obsahem uhlíku, který se ve slitině vyskytuje ve formě lamelárního grafitu a je v kovové hmotě jemně a rovnoměrně rozptýlen. Pro litinu Düker typická krystalická struktura dává materiálu vysokou pevnost, odolnost působení povětrnostních vlivů a teplot, vynikající antikorozní vlastnosti (lepší než ocel) a velmi vysokou úroveň akustického útlumu. SML litina Düker je typická svou robustností, trvanlivostí, nehořlavostí a tichostí provozu i bez speciální zvukové izolace nebo použití protihlukové ochrany. SML litina Düker je bez výjimky povolena pro veškeré oblasti použití jako kanalizace v budovách (dešťová, splašková, speciální). Plánování a montáž SML litiny musí být provedena podle EN 12056, místně platných předpisů a pravidel a podle Montážních doporučení výrobce (část 3 a 4 tohoto katalogu). Nátěry SML litiny SML odpadní trubky jsou zevně opatřeny nátěrem červenohnědé základové barvy o síle 40 µm podle požadavků příslušné normy. Na vnitřním povrchu jsou trubky opatřeny křížem nanášeným epoxidovým nátěrem charakteristickým vysokou chemickou a mechanickou odolností. Nátěr svými vlastnostmi přesahuje požadavky na povrchovou odolnost dané normou EN 877. Nátěr mimořádně dobře chrání povrch SML litiny Düker proti veškerým vlivům splaškové vody. Povrchy potrubí odolávají splaškové vodě s obsahem značně koncentrovaných agresivních látek používaných v domácnostech. V souladu s právní úpravou o oddělené likvidaci dešťových a splaškových vod nejsou splaškové vody již tolik ředěny a vnitřní povrchy oplachovány právě dešťovou vodou. Technologie kontinuálního odstředivého lití trubek, který se používá ve slévárně Düker, zajišťuje jednolitý neporézní vnitřní povrch na který je nanášen epoxidový elastický lak o síle 120 µm. Výrobní proces tak zaručuje extrémně hladký vnitřní povrch. Nátěr dobře absorbuje rozdíly teplot na styku epoxidu s litinou. Nedochází proto k odprýskávání laku při řezání trubek Tvarovky SML tvarovky jsou opatřeny vnitřně i zevně nátěrem vysoce odolné epoxidové barvy (vrstva cca 60 µm). 4

5 POUŽITÍ, CHARAKTERISTIKA, PLÁNOVÁNÍ Použité normy SML litina Düker splňuje požadavky norem: ISO 6594 EN 877 DIN a některé další mezinárodní normy. Firma Brokomat SML, s.r.o., ( jako oblastní zástupce prodejce pro Česko a Slovensko rozšiřuje záruku na 10 let od instalace výrobku za podmínek shodných s výše uvedenými. Informační centrum IZEG / Sdružení kvality GEG Certifikáty SML litina Düker je certifikována některými národními instituty, např. Austrálie VMKT Česká republika J Dánsko VA 2.11/ Finsko YM 110/6221/2006 Německo /01/01 Maďarsko A-725/2004 Norsko 0401 a 0408 Rusko Singapore POCC DE.E01.B26433 Švédsko 0041/04 Tabulka 1-3. z RAL-GZ 698 Švýcarsko Ukrajina UA Požadavky na zkoušky vnitřních nátěrů: Spojené království 04/4189 Medium/ Koncen- PH Doba Teplota roztok trace trvání ( C) Odvolání na některé další národní certifikáty Vám testu rádi sdělíme na požádání. Kys. fosforová 25% h 40 Čísla národních schválení a certifikátů se mohou v čase měnit v souvislosti s jejich aktualizacemi. Kys. octová 10% h 25 Roztok peroxidu 10% h 25 Kys. sírová 0.1 N dní 50 SML litina Záruky Kys. mléčná 1% h 25 Firma Düker zaručuje, že trubky, tvarovky a spojky dodávané v rámci sortimentu tohoto katalogu jsou vyráběny v souladu s normami a certifikáty a osvědčení jsou v okamžiku výroby platné. V případě výrobní vady některého z prvků firma Düker zdarma nahradí poškozený prvek během 5 let od jeho instalace provedené podle platných norem a montážních doporučení výrobce. Bez speciální smlouvy není výrobce zodpovědný za další následné škody. 5 Někteří mimoevropští výrobci prvků bezhrdlé litiny poškozují reputaci vysoké kvality SML litinových odvodňovacích systémů. Vedeni snahou bránit tomuto negativnímu trendu a splnit rostoucí požadavky na bezpečnost staveb, se kterými přicházejí do styku naši partneři z řad instalatérů, obchodníků, projektantů a uživatelů, založili evropští výrobci litinových potrubí společně s dodavateli spojek organizaci IZEG ( IZEG a přidružené sdružení kvality GEG označují známkou kvality RAL ty litinové trubky a tvarovky, které vyhověly mezi jinými výrobky následujícím testům a tedy významně překračují požadavky normy EN 877: vodíku Kys. Citonová 5% dní 50 Splašková voda dní 50 podle EN 877 Hydroxis sodný 0,1 N dní 50 Slaná voda dní 50 Destilovaná voda dní 50 Slaný aerosol 1500 h 35 N normální roztok

6 POUŽITÍ, CHARAKTERISTIKA, PLÁNOVÁNÍ Bezhrdlé litinové odvodňovací trubky Düker Vysoká pevnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům, vynikající odolnost teplotním změnám a korozi, významná úroveň akustického útlumu a navíc nehořlavost to jsou základní vlastnosti litiny materiálu, z něhož od roku 1913 firma Düker vyrábí potrubí. Odolnost vnitřních nátěrů trubek SML Düker při použití pro domovní odpadní vodu (střídavý průtok charakteristický pro běžné používání): EVROPSKÁ NORMA EN 877 (DIN EN 877, ČSN EN 877) Hustota: Přibližně 7,2 kg/dm3 (71,5 KN/m3) Minimální pevnost v tahu: 150 MPa pro tvarovky, 200 MPa pro trubky do 80 C do 50 C do 23 Minimální odolnost ve stlačení ph 0 mimo organických kyselin ph 1 v tahu cca 3 4 násobná oproti minimální odolnosti mimo organických kyselin ph 2 Minimální odolnost ve smyku: nevyhovuje odvápňovací prost. čistidla saponáty 1,1 1,6 násobná oproti minimální odolnosti v tahu Odolnost vůči kruhovému tlaku: DIN EN 877 desinfekce 350 Mpa (pro DN < 250), odrezovače nebo 332 Mpa (pro DN 250) kysličníky Poisonovo číslo: 0,3 voda, soli čistidla odpadů rozpouštědla ph 12 ph 13 ph 14 Koeficient roztažnosti: 0,0105 mm/mk (v rozmezí 0º - 100ºC) Koeficient tepelné vodivosti: W/mK (při 20ºC) Modul elasticity: 8 x 10 4 až 12 x 10 4 N/mm² Tepelná odolnost: Nehořlavé Chemická odolnost: vyhovuje ph 2 ph 12. podle EN 877 Firma Düker způsobila převrat na trhu ve způsobu stavebních a montážních technologií když v roce 1967 uvedla na trh poprvé odpadové trubky bez hrdel. Dnes vyráběný SML systém podle EN 877 se vyznačuje spolehlivostí a kvalitou. Jedná se o vhodné řešení pro stavby s vysokými nároky na kvalitu a komfort. Pro použití pro domovní odpad v rozmezí Přesahuje hodnoty požadované EN 877. Pro použití mimo domovní aplikace a pro agresivní odpadní vodu doporučujeme použití konzultovat s výrobcem nebo prodejcem. Pro uvedené aplikace lze použít speciální ovanou variantu potrubí MLetec. 6

7 POUŽITÍ, CHARAKTERISTIKA, PLÁNOVÁNÍ Systém kontroly kvality Düker SML kanalizační systém a ochrana životního prostředí Fima Düker byla jednou z prvních společností, které dosáhly certifikátu kvality ISO 9001 a byla dokonce oceněna Bavorskou cenou kvality v roce Tato cena podpořila výrobce v pokračování procesu, který zahájil v předcházejících desetiletích: držet kvalitu vyráběného litinového potrubí na vysoké úrovni a implementovat do výroby nové nápady, technická řešení a prvotřídní povrchovou úpravu výrobků. Šedá litina materiál, z něhož firma Düker vyrábí kanalizační potrubí je 100 % recyklovatelná. Odřezky trubek doporučujeme zařadit do recyklačního procesu. Recyklaci litiny nedoprovází vznik škodlivých odpadních látek mimo jiné proto, že použité nátěry potrubí neobsahují benzo(e)pyren ani jiné chemikálie škodící Významná úspora nákladů Srovnání nákladů na potrubí z SML litiny s alternativami z jiných materiálů musí zohledňovat nejen cenu materiálu za běžný metr. Reálné srovnání by mělo brát v potaz rovněž následující výhody SML litiny: - Jednoduchá a rychlá instalace proveditelná bez speciálních znalostí, jsou dostačující běžné instalatérské postupy. - Není potřeba žádného speciálního montážního nářadí. - Není třeba dodatečně instalovat drahé požární průchodky na potrubí. - Méně závěsných objímek vzhledem k vynikající pevnosti. - Nižší náklady na údržbu při poškození provozem nebo vandalismem. - Nižší sazby pojištění proti požáru. - Plná recyklovatelnost znamená nižší náklady na likvidaci při demolicích budov. 7

8 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Potrubí nesmí procházet skrz požární stěny nebo stropy, ledaže nelze předpokládat průchod požáru, vody a tepla mezi požárními úseky. Evropská úprava požární odolnosti Základními kritérii ohledně požární odolnosti jsou: R únosnost (schopnost přispívat ke stabilitě stavební konstrukce) E integrita (schopnost odolat vnějším vlivům) Požární odolnost značí jak dobře a jak dlouho stavební prvek odolává požáru a zamezuje jeho přenosu z jedné místnosti budovy do druhé. I izolace (schopnost udržet nízkou teplotu na straně konstrukčního prvku, která není vystavena požáru) Výrobky, které splňují tato základní kritéria po dobu 30 minut jsou klasifikovány jako REI 30. V testu požární odolnosti, který byl proveden 4. prosince 2003 ve zkušebně CSI S.p.A. Bollate v italském Miláně, dosáhlo SML potrubí izolované minerální vlnou Rockwool následujících výsledků (zkušební zpráva CSI 1094RF ze dne ): = tepelné senzory Podle postupů daných příslušnou italskou normou je klasifikována požární odolnost potrubí : č. 1: REI 63 RE 180 (tj. potrubí nepřenáší teplotu do sousední místnosti po dobu 63 minut, celkově si zachovává soudržnost a dostatečnou únosnost po dobu 180 minut) č. 2: REI 180 RE 180 č. 3: REI 180 RE 180 č. 4: REI 180 RE 180 č. 5: REI 139 RE 180 8

9 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Nad rámec hodnocení základních kritérií R, E a I je často příslušnými institucemi požadováno hodnocení parametru S kouřivost. Nehořlavost (kritérium E) Kouřivost (kritérium S) V případě použití spojek, kde je těsnící pryžová část uvnitř plně uzavřené ocelové konstrukce (například spojky typu Dükorapid) je potrubní systém SML v případě požáru těsný. Veškeré zplodiny a dým Kanalizační potrubí Düker je vyráběno z šedé litiny s obsahem lamelárního grafitu a je ověřena jeho shoda s normou EN 877. Příloha F normy EN 877 říká: Litinové výrobky jsou nehořlavé a nespalitelné podle příslušné evropské normy. Při vystavení požáru si zachovávají svou funkčnost a soudržnost po dobu několika hodin, tzn. stěny těchto výrobků jsou nepropustné pro plameny a plyny a nedoznávají prasklin, nebortí se a nejsou významným způsobem deformovány. Soudržnost prostupů přes stěny a stropy je tak zajištěna. Litinové kanalizační potrubí Düker je rovněž zařazeno do třídy A1 nehořlavé podle německé normy DIN Aby potrubí bylo možno klasifikovat jak je uvedeno výše, je třeba, aby byly splněny následující podmínky: vzniklé nárůstem teploty z vnitřních nátěrů potrubí zůstávají uvnitř potrubí a jsou odvětrány nad střechu objektu ventilačními výstupy. Pro srovnání: 10 kg polyethylenového (PE) nebo polypropylenového (PP) potrubí vyvine přibližně m3 jedovatého dýmu s obsahem oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a sazí. Z těchto 10 kg materiálu vzniká takové množství zplodin, které teoreticky dostačuje k tomu, aby dým naplnil 100 větších bytů v koncentraci, která neumožňuje jejich obyvatelům přežít.(*) (*) převzato: Bernd Prümer: Požární ochrana v domovní technice, Getner Verlag. - síla vnějších nátěrů nesmí být větší než 0,5 mm Tepelná dilatace (kritérium R) - předpokládá se použití hořlavých materiálů spojek (pryžová těsnění) v minimálním množství - potrubí musí být ukotveno pomocí kovových Koeficient roztažnosti litiny je pouze 0,0105 objímek - případná izolace musí být provedena nehořlavými materiály. mm/(m*k). V případě tepelné změny o 50 K a délce potrubí 10 m je tepelná dilatace tohoto potrubí pouze 5,25 mm. Toto prodloužení je plně kompenzováno pryží spojek běžné konstrukce. Požární zatížení Pro srovnání: 10 m polyethylenové potrubí se za stejných okolností prodlouží o 45 mm. V tomto případě se vyžaduje použít speciální kompenzátor. Pří použití SML potrubí Düker není třeba uvažovat požární zatížení tímto materiálem. To je definováno jako množství energie vydávané při hoření materiálu. Pro únikové cesty je přípustné požární zatížení 7 kwh/m, ovšem poslední německé předpisy nepovolují žádné požární zatížení únikových cest. Pro srovnání: polyethylen (PE) vydává při hoření energii 12 kwh/kg, nafta 11,7 kwh/kg 9

10 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Odolnost požárních průchodů zdmi a stropy Obecně platí, že je třeba všechny otvory sloužící k průchodu potrubí přes požární stěny a stropy zhotovovat co nejmenší a po instalaci potrubí do nich musí být otvor uzavřen nehořlavým stavebním materiálem. Ve většině případů nelze doporučit pouhé zalití otvoru cementovou maltou nebo betonem, neboť takto utěsněný otvor může být příčinou přenosu hluku nebo vibrací z potrubí do stěn nebo stropů. 1. Potrubí Düker v blízkosti jiných nehořlavých trubních materiálů. Minimální vzdálenost mezi stěnami potrubí má být rovna vnějšímu průměru širší z trubek. 2. Potrubí Düker v blízkosti hořlavých trubních materiálů s vnějším průměrem do 32 mm bez průběžné izolace mezi těmito potrubími. Minimální vzdálenost mezi stěnami potrubí má být pětkrát větší než vnější průměr potrubí z hořlavého materiálu a neměl by být menší než vnější průměr SML potrubí. Doporučujeme použít minerální vlnu hustoty 90 kg/m3 o teplotě tání nejméně 1000ºC (např. Conlit fy. Rockwool). Zásadně nelze používat jakékoliv hořlavé materiály. Vzdálenost mezi vnější stěnou trubky a hranou otvoru by měla být: strop-požární přepážka minerální vlna, bod tavení min C (např. Conlit-Rockwool) - maximálně 50 mm v případě, kdy je otvor uzavřen minerální vlnou, - maximálně 15 mm v případě, kdy je otvor uzavřen zpěňujícím materiálem V případě, že je potřeba bezprostředně nad průchodem přes strop vysadit odbočku, doporučujeme použít odbočku s prodlouženým ramenem, neboť je tak usnadněno použití izolace z minerální vlny. Bez ohledu na toto doporučení je přípustné na potrubí osadit spojku dovnitř průchodu stropem. 3. Potrubí Düker souběžně s potrubím z jiných materiálů s průběžnou izolací (nezbytná pro potrubí z hořlavých materiálů o průměru 32 mm a vyšším). Pokud je izolace rovněž z hořlavého materiálu, minimální vzdálenost mezi oběma potrubími je 160 mm, pokud je izolace nehořlavá, činí vzdálenost 50 mm. hořlavá trubka max. DE 32 mm Přenos tepla (kritérium I) Při použití SML potrubí pro průchody skrz stropy nebo stěny v místech, kde je požadována určitá požární odolnost, je potřeba uvažovat úroveň přenosu tepla přes SML potrubí. Je to důležité zejména v případě, pokud v blízkosti SML trubky procházejí stejným stropem nebo stěnou trubky z hořlavých materiálů. Německý předpis MLAR určuje pro tyto případy následující vzdálenosti, které doporučujeme respektovat při montáži SML potrubí: 10 minerální vlna, bod tavení min C (např. Conlit-Rockwool) Znamená to, že kombinované instalace SML litiny a hořlavých materiálů v oblasti průchodů požárními přepážkami nejsou doporučovány. Použití spojek Düker FIX nebo jiných spojek pro připojení plastových potrubí není v blízkosti průchodů požárními přepážkami přípustné. hořlavá trubka s průběžnou izolací

11 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 4. Pouze v případech, kdy je SML potrubí izolováno rovněž proti přenosu tepla, je možno odhlédnout od respektování výše uvedených minimálních vzdáleností při instalaci. V Německu byly zkušebně ověřena některá řešení (pouze při použití spojek s uzavřenou konstrukcí Dükorapid / Rapid): 5. Firma Düker nabízí nové systémové řešení s rychlou montáží: Požární spojku BSV 90 (viz str. 46). Tato spojka bude v budoucnu rovněž zkoušena podle EN (požární test pro krátký kus otevřené trubky, tedy modelový případ, ke kterému v praxi nedochází). Uvnitř požární spojky BSV je SML trubka přerušena v krátkém úseku plastovou vložkou, kolem které je několik vrstev zpěňujícího materiálu. Tato hmota při zvýšení teploty výrazně zvětšuje svůj objem. V případě požáru dojde k zahřátí SML trubky, přeneseným teplem se roztaví plastová vložka, zpěňující materiál nabude na objemu a zcela uzavře průřez potrubím. SML potrubí je tak přerušeno tepelně izolační hmotou, čímž se zamezí dalšímu významnému přenosu tepla po kovovém potrubí a zároveň je zabráněno vzniku komínového efektu v potrubí. požární strop, beton o síle min. 15 cm zvuková izolace BSV 90 osazená horními 40 mm (pásek pěnivého materiálu) do konstrukce stropu 11

12 OCHRANA PROTI HLUKU Litinový potrubní systém SML poskytuje významnou úroveň akustického útlumu hluku jím protékající odpadní vody uvnitř budov, a to vzhledem k vysoké měrné hmotnosti materiálu stěn potrubí a ke konstrukci využívající spojek. Platí proto zásada, že dodatečná protihluková izolace potrubí není vyžadována. (ČSN EN 877, příloha F). Akustický útlum je mimo jiné způsoben zvláštní strukturou materiálu šedé litiny s lamelárním uhlíkem: Zvukové vlny jsou grafitovými lamelami při průchodu stěnou potrubí lámány a ztrácejí svou energii v hmotě materiálu. Zkoušky a certifikáty Certifikát č. P-BA 443/1995 Frauenhoferova Institutu potvrzuje, že SML potrubí Düker dosahuje úrovně hluku 24,9 db(a) naměřené v místnosti umístěné diagonálně za potrubím, tzn. měřeno za instalační stěnou ze zdiva o měrné hmotnosti 220 kg/m² při průtoku 4,0 l/s. Průběh a výsledky zkoušky Frauenhoferova Institutu Aby bylo zamezeno přenosu hluku do pevných stavebních konstrukcí, je nutno zamezit styku potrubí se zdivem: - trubní systém se nemá dotýkat stěn nebo stropů v žádném bodě. Průchody mají být vyloženy nehořlavou minerální vlnou - pro ukotvení doporučujeme použít objímky s pryžovou vložkou, objímky je vhodné používat odpovídající DE potrubí s větší vůlí rozsahu (nepoužívat menší příliš utažené objímky) - v prostorách s extrémními nároky na akustický komfort je možno zvážit použití speciálních zvuk tlumících objímek - podpěry svodů (pevné body) na svislých svodech je lépe instalovat nepříliš daleko od sebe, aby pryžové podložky nebyly nadměrně namáhány svislým zatížením Pokud má být minimalizován hluk protékající vody, měla by být trasa jejího průtoku potrubím idealizována: - při přechodu ze svislých svodů vyšších než 10 m do ležatého potrubí doporučujeme používat dvojitá kolena s uklidňovacím úsekem - při napojení stoupaček do ležatého potrubí používat kombinaci odboček 45º a kolene 45º - při napojení ležatého připojovacího potrubí do stoupaček používat odboček 90º. Na konkrétní hodnotu úrovně hluku má vliv nejen správná instalace potrubí, ale rovněž množství protékající vody a měrná hmotnost materiálu stropů a stěn. 12 V nedávné srovnávací zkoušce potrubí provedené v Nizozemsku dosáhlo SML potrubí Düker lepších výsledků než ostatní testované trubní materiály, a to i lepší než renomované značky zvukově izolačního potrubí z plastu. Splnění požadavků normy úrovně hluku v obytných místnostech, tj. 30 db(a), je lehce dosažitelná při instalaci SML litiny v souladu s montážními doporučeními. Pro dosažení nižší úrovně hluku, požadované v některých případech (podle předpisů 27 nebo 24 db(a), musí být prověřena celá stavební konstrukce. V každém případě představuje SML litina v současnosti nejvhodnější řešení vyhovujícího zvukově izolačního potrubí.

13 HODNOTY PRŮTOKŮ Úroveň naplnění 50% (h/d = 0,5) SML DN 70 di = 71 DN 80 di = 75 DN 100 di = 103 DN 125 di = 127 DN 150 di = 152 DN 200 di = 200 DN 250 di = 263 DN 300 di = 314 J Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v cm/m l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s 0,5 0,8 0,4 0,9 0,4 2,1 0,5 3,7 0,6 6,0 0,7 12,5 0,8 25,8 1,0 41,3 1,1 0,6 0,9 0,4 1,0 0,4 0,6 0,6 4,1 0,6 6,6 0,7 13,7 0,9 28,3 1,0 45,3 1,2 0,7 0,9 0,5 1,1 0,5 2,5 0,6 4,4 0,7 7,1 0,8 14,8 0,9 30,6 1,1 48,9 1,3 0,8 1,0 0,5 1,1 0,5 2,7 0,6 4,7 0,7 7,6 0,8 15,8 1,0 32,7 1,2 52,3 1,4 0,9 1,1 0,5 1,2 0,6 2,9 0,7 5,0 0,8 8,1 0,9 16,8 1,1 34,7 1,3 55,5 1,4 1,0 1,1 0,6 1,3 0,6 3,0 0,7 5,3 0,8 8,5 0,9 17,7 1,1 36,6 1,3 58,5 1,5 1,1 1,2 0,6 1,4 0,6 3,2 0,8 5,5 0,9 8,9 1,0 18,6 1,2 38,4 1,4 61,4 1,6 1,2 1,2 0,6 1,4 0,6 3,3 0,8 5,8 0,9 9,4 1,0 19,4 1,2 40,1 1,5 54,2 1,7 1,3 1,3 0,6 1,5 0,7 3,4 0,8 6,0 1,0 9,7 1,1 20,2 1,3 41,8 1,5 55,8 1,7 1,4 1,3 0,7 1,5 0,7 3,6 0,9 6,3 1,0 10,1 1,1 21,0 1,3 43,4 1,6 69,3 1,8 1,5 1,4 0,7 1,6 0,7 3,7 0,9 6,5 1,0 10,5 1,2 21,7 1,4 44,9 1,7 71,8 1,9 1,6 1,4 0,7 1,6 0,7 3,8 0,9 6,7 1,1 10,8 1,2 22,4 1,4 46,4 1,7 74,1 1,9 1,7 1,5 0,7 1,7 0,8 3,9 0,9 6,9 1,1 11,1 1,2 23,1 1,5 47,8 1,8 76,4 2,0 1,8 1,5 0,8 1,7 0,8 4,1 1,0 7,1 1,1 11,5 1,3 23,8 1,5 49,2 1,8 78,7 2,0 1,9 1,5 0,8 1,8 0,8 4,2 1,0 7,3 1,2 11,8 1,3 24,5 1,6 50,6 1,9 80,8 2,1 2,0 1,6 0,8 1,8 0,8 4,3 1,0 7,5 1,2 12,1 1,3 25,1 1,6 51,9 1,9 82,9 2,1 2,5 1,8 0,9 2,0 0,9 4,8 1,2 8,4 1,3 13,5 1,5 28,1 1,8 58,0 2,1 92,8 2,4 3,0 1,9 1,0 2,2 1,0 5,3 1,3 9,2 1,5 14,8 1,6 30,8 2,0 63,6 2,3 101,7 2,6 Úroveň naplnění 70% (h/d = 0,7) SML DN 70 di = 71 DN 80 di = 75 DN 100 di = 103 DN 125 di = 127 DN 150 di = 152 DN 200 di = 200 DN 250 di = 263 DN 300 di = 314 J Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v cm/m l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s 0,5 1,3 0,4 1,5 0,5 3,6 0,6 6,2 0,7 10,1 0,7 20,8 0,9 43,1 1,1 68,9 1,2 0,6 1,4 0,5 1,7 0,5 3,9 0,6 6,8 0,7 11,0 0,8 22,9 1,0 47,2 1,2 75,5 1,3 0,7 1,6 0,5 1,8 0,5 4,2 0,7 7,4 0,8 11,9 0,9 24,7 1,1 51,1 1,3 81,6 1,4 0,8 1,7 0,6 1,9 0,6 4,5 0,7 7,9 0,8 12,7 0,9 26,4 1,1 54,6 1,3 87,3 1,5 0,9 1,8 0,6 2,1 0,6 4,8 0,8 8,4 0,9 13,5 1,0 28,1 1,2 58,0 1,4 92,6 1,6 1,0 1,9 0,6 2,2 0,7 5,1 0,8 8,8 0,9 14,3 1,1 29,6 1,3 61,1 1,5 97,6 1,7 1,1 2,0 0,7 2,3 0,7 5,3 0,9 9,3 1,0 15,0 1,1 31,0 1,3 64,1 1,6 102,4 1,8 1,2 2,0 0,7 2,4 0,7 5,5 0,9 9,7 1,0 15,6 1,2 32,4 1,4 67,0 1,6 107,0 1,8 1,3 2,1 0,7 2,5 0,7 5,8 0,9 10,1 1,1 16,3 1,2 33,8 1,4 69,7 1,7 111,4 1,9 1,4 2,2 0,7 2,6 0,8 6,0 1,0 10,5 1,1 16,9 1,2 35,0 1,5 72,4 1,8 115,6 2,0 1,5 2,3 0,8 2,7 0,8 6,2 1,0 10,9 1,1 17,5 1,3 36,3 1,5 74,9 1,8 119,7 2,1 1,6 2,4 0,8 2,7 0,8 6,4 1,0 11,2 1,2 18,1 1,3 37,5 1,6 77,4 1,9 123,7 2,1 1,7 2,4 0,8 2,8 0,9 6,6 1,1 11,6 1,2 18,6 1,4 38,6 1,6 79,8 2,0 127,5 2,2 1,8 2,5 0,8 2,9 0,9 6,8 1,1 11,9 1,3 19,2 1,4 39,8 1,7 82,1 2,0 131,2 2,3 1,9 2,6 0,9 3,0 0,9 7,0 1,1 12,2 1,3 19,7 1,5 40,9 1,7 84,4 2,1 134,8 2,3 2,0 2,7 0,9 3,1 0,9 7,2 1,2 12,5 1,3 20,2 1,5 41,9 1,8 86,6 2,1 138,3 2,4 2,5 3,0 1,0 3,4 1,0 8,0 1,3 14,0 1,5 22,6 1,7 46,9 2,0 96,9 2,4 154,7 2,7 3,0 3,3 1,1 3,8 1,1 8,8 1,4 15,4 1,6 24,8 1,8 51,4 2,2 106,1 2,6 169,6 2,9 Úroveň naplnění 100% (h/d = 1,0) SML DN 70 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 di = 71 di = 75 di = 103 di = 127 di = 152 di = 200 di = 263 di = 314 J Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v cm/m l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s 0,5 1,6 0,4 1,8 0,4 4,2 0,5 7,4 0,6 12,0 0,7 24,9 0,8 51,6 1,0 82,6 1,1 0,6 1,7 0,4 2,0 0,4 4,7 0,6 8,2 0,6 13,2 0,7 27,4 0,9 56,6 1,0 90,5 1,2 0,7 1,9 0,5 2,1 0,5 5,0 0,6 8,8 0,7 14,2 0,8 29,6 0,9 51,2 1,1 97,8 1,3 0,8 2,0 0,5 2,3 0,5 5,4 0,6 9,4 0,7 15,2 0,8 31,6 1,0 65,4 1,2 104,6 1,4 0,9 2,1 0,5 2,4 0,6 5,7 0,7 10,0 0,8 16,2 0,9 33,6 1,1 69,4 1,3 111,0 1,4 1,0 2,2 0,6 2,6 0,6 6,0 0,7 10,6 0,8 17,1 0,9 35,4 1,1 73,2 1,3 117,1 1,5 1,1 2,3 0,6 2,7 0,6 6,3 0,8 11,1 0,9 17,9 1,0 37,1 1,2 76,8 1,4 122,8 1,6 1,2 2,4 0,6 2,8 0,6 6,6 0,8 11,6 0,9 18,7 1,0 38,8 1,2 80,3 1,5 128,3 1,7 1,3 2,5 0,6 2,9 0,7 6,9 0,8 12,1 1,0 19,5 1,1 40,4 1,3 83,6 1,5 133,6 1,7 1,4 2,6 0,7 3,1 0,7 7,2 0,9 12,5 1,0 20,2 1,1 41,9 1,3 86,7 1,6 138,7 1,8 1,5 2,7 0,7 3,2 0,7 7,4 0,9 13,0 1,0 20,9 1,2 43,4 1,4 89,8 1,7 143,6 1,9 1,6 2,8 0,7 3,3 0,7 7,7 0,9 13,4 1,1 21,6 1,2 44,9 1,4 92,8 1,7 148,3 1,9 1,7 2,9 0,7 3,4 0,8 7,9 0,9 13,8 1,1 22,3 1,2 46,3 1,5 95,6 1,8 152,9 2,0 1,8 3,0 0,8 3,5 0,8 8,1 1,0 14,2 1,1 22,9 1,3 47,6 1,5 98,4 1,8 157,3 2,0 1,9 3,1 0,8 3,6 0,8 8,3 1,0 14,6 1,2 23,6 1,3 48,9 1,6 101,1 1,9 161,7 2,1 2,0 3,2 0,8 3,7 0,8 8,6 1,0 15,0 1,2 24,2 1,3 50,2 1,6 103,8 1,9 165,9 2,1 2,5 3,5 0,9 4,1 0,9 9,6 1,2 16,8 1,3 27,1 1,5 56,2 1,8 116,1 2,1 185,6 2,4 3,0 3,9 1,0 4,5 1,0 10,5 1,3 18,4 1,5 29,7 1,6 61,6 2,0 127,2 2,3 203,3 2,6 13

14 01 SORTIMENT SML 14

15 SORTIMENT SML 01 Roura Spojka Tvarovka Konstrukční rozměry: Průměr trubky Síla stěny Délka zasunutí (oblast těsnění) Hmotnost trubky Plocha SML- Roury a tvarovky (EN 877 a DIN ) jmenovitý vnitřní síla stěny délka zasunutí hmotnost trubky plocha průměr průměr vnější průměr trubek a tvarovek (oblast těsnění) prázdné ca. m² d DN i DE tolerance e tol. t ca.kg/m ,0-0,5 30 3,1 0, ,5-0,5 30 4,3 0,18 70* /-1 3,5-0,5 35 5,9 0,25 80¹ ) ,5-0,5 35 6,3 0, ,5-0,5 40 8,4 0, ,0-0, ,8 0, /-2 4,0-0, ,1 0, ,0-1, ,1 0, ,5/-2,5 5,5-1, ,3 0, ,0-1, ,2 1,02 400** / -3 6,3-1, ,0 1,35 500** 600** * výběhový typ, ** na objednávku Všechny rozměry v mm ¹ ) Jmenovitý průměr DN 80 s minimálním vnitřním průměrem 75 mm odpovídá DN 80 podle normy EN a DN 75 podle normy EN 877 Roury SML- Roury DIN DN 40 x3000 L = 3000 mm DN kg kat. č , , * 18, , , , , , , , ** 187, ** 600** * výběhový typ, ** na objednávku POZNÁMKA: proměnné hodnoty v popisu prvků jsou uvedeny kurzívou. (např. SML - Roury DIN DN 40 x3000) 15

16 01 SORTIMENT SML Redukce (R) Podpěra svodové roury (FS) SML-redukce DIN x 40 R DN 50x40 70x50* 80x50 100x50 100x70* 100x80 125x50 125x70* 125x80 125x x50 150x70* 150x80 150x x x x x x x x x x x300** A , ,5 38,5 28, , , , , ,5 L kg 0,5 0,5 0,7 0,9 0,9 1,1 1,4 1,5 1,7 1,5 2,0 2,0 2,3 2,2 2,2 4,1 4,1 4,3 6,8 7,0 10,7 11,4 12,4 15,0 kat. č * výběhový typ ** na objednávku SML- podpěra svodu DIN FS DN D X L kg kat. č. bez pod. bez podpěry s podpěrou podložka podložka podložka , * , , , , , , , , Podložka podpěry DN D2 D1 A B C * kg kat. č , * 81, , , , , , , , , , , , Podložka s gumovou vložkou , pro podpěru svodové roury (FS) * výběhový typ 16

17 SORTIMENT SML 01 Koleno 88 SML- koleno DIN DN X kg kat. č , , * 90 1, , , , , , , , Koleno 68 DN X kg kat. č , * 75 1, , , , , , Koleno 45 DN X kg kat. č , , * 60 0, , , , , , , , ** , Koleno 30 DN X kg kat. č , * 50 0, , , , , , , , Koleno 15 DN X kg kat. č , * 45 0, , , , , ,

18 01 SORTIMENT SML Koleno 88 s 250 mm SML- koleno DIN LB ramenem (LB) DN X1 X2 K** kg kat. č. 70* , , , Koleno 45 s 250 mm SML- koleno DIN LB ramenem (LB) DN X1 X2 K** kg kat. č. 70* , , , Dvojité koleno 88 SML- koleno DIN DB 2x44 (DB) DN X1 X2 K** kg kat. č , * , , , , , * výběhový typ, ** oblast možného řezání Norma DIN 1986 určuje, že přechody svodových trubek do ležatého potrubí musejí být provedeny pouze kombinací dvou za sebou zapojených kolen. Samostatné koleno může mít úhel nejvýše 45. Normálně je proto třeba použít dvě kolena 45 za sebou. V případě použití dvojitého kolene není nutno použít spojku a montáž se tak zjednodušuje. V tomto případě je zároveň možno uprostřed dvojitého kolene upevnit objímku. Dvojité koleno je rovněž možno použít pro přechod ze svislé do ležaté části potrubí a naopak. 18

19 SORTIMENT SML 01 Koleno 88 (BB) s 250 mm SML- koleno DIN BB pro přechod ze svodu DN X1 X2 X3 kg kat. č. do ležatého potrubí 70* , , , , DIN 1986 určuje, že pro svislé svody probíhající přes 4-8 podlaží nebo o délce od 10 do 22 m musejí být použita zvláštní opatření. Přechod ze svodu do ležatého potrubí musí být řešen s uklidňovacím úsekem mezi dvěma oblouky. 250 mm Koleno 135 pro odvětrání SML- koleno DIN (bypass) DN X K** L kg kat. č , (ukázka instalace dole na str. 22) Odskok (SP) SML-S- koleno DIN SP 65 mm DN X L kg kat. č , Odskok (SP) SML-S- koleno DIN SP 130 mm DN X L kg kat. č , * výběhový typ, ** oblast možného řezání 19

20 01 SORTIMENT SML Odskok (SP) SML- koleno DIN SP 200 mm DN X L kg kat. č , * výběhový typ Odskok ze dvou Tvarovka / koleno kombinace kolen 15 DN X A L DN X A Odskok ze dvou kolen L DN X A Odskok ze dvou kolen L

21 SORTIMENT SML 01 Odskok ze dvou Kombinace kolen kolen 45 s 250 mm DN A max. A min. L max. L min. K** ramenem ** oblast možného řezání Kolena s 250 mm ramenem mohou být krácena v oblasti K. To umožňuje optimální nastavení os obou potrubí. Protože jsou použita kolena s úhlem 45, je třeba při krácení počítat s koeficientem 1:1,5, tj. při zmenšení vzdálenosti ve směru A a L o 1 cm je třeba krátit rameno kolene o 1,5 cm. Níže uvedená přepočítací tabulka již zohledňuje sílu těsnící části spojky 5 mm. Vzhledem k jednoduchosti přepočtu neuvádíme nákresy dalších kombinací tvarovek. Přechod ze dvou DN A max. A min. L max. L min. K** kolen 45 s 250 mm ramenem **oblast možného řezání Možnosti krácení umožňují zde představenou kombinaci dvou kolen s prodlouženým ramenem 250 mm použít jako univerzální a přesné napojení do již ukotveného potrubí. Je zde uvedena jedna ze 4 možných kombinací. Tyto kombinace jsou rovněž hydraulicky příznivé pro průtok a instalačně snadné na všech možných změnách směrů potrubí: svislé - ležaté, ležaté - svislé, ležaté - ležaté. Celková stavební délka může být zmenšována na přívodní i výstupní části. Příklad kombinace Kombinace SML kolen a odboček ( koleno s 250 mm ramenem) odbočka 45 - koleno 45 odbočka koleno A A B B L K** max. min. max. min. DN DN koleno 45 70x x x x odbočka x x x x ** oblast možného řezání V této kombinaci je při krácení rovněž nutno počítat s redukčním koeficientem 1 : 1,5. Při zmenšení vzdálenosti A a B (obou zároveň) je třeba zkrátit rameno kolene o 1,5 cm. 21

22 01 SORTIMENT SML odbočka koleno A A B B L K** max. min. max. min. DN DN 70x x odbočka x x x koleno x x x ** oblast možného řezání Příklad kombinace odbočka koleno A A B L K** odbočka 88 - koleno max. min. DN DN odbočka 88 koleno 88 70x x x x x x x x ** oblast možného řezání V tomto případě se pochopitelně při krácení ramene mění vzdálenost A ve stejném poměru. Změna spádu ležaté části, která při krácení teoreticky vznikne na vzdálenosti B není v praxi významná. Kombinace SML odboček 45 a SML kolen 135 pro odvzdušnění DN max. min. 100x x x x Norma DIN 1986 vyžaduje zvláštní opatření v potrubí odpadní vody probíhajícím přes více než 4 podlaží, kde může na změnách směrů vznikat přetlak nebo podtlak. V takových případech je nutno použít odvzdušnění pomocí kolene (bypassu)

23 SORTIMENT SML 01 Odbočka 45 SML-odbočka DIN x50-45 DN X1 X2 X3 L kg kat. č. 40x , x , x50 50 (45) 135 (115) 135 (115) 185 (160) 1,4 (1,2) x50* (130) 150 (130) 190 (170) 1, x , x70* (145) 160 (145) 215 (200) 2,3 (2,1) x , x50 35 (30) 165 (150) 165 (150) 200 (180) 2,5 (2,3) x70* 50 (45) 185 (170) 185 (170) 235 (215) 3,3 (3,0) Zavedení evropské normy EN 100x , si vyžádalo rovněž změnu 100x (190) 205 (190) 275 (260) 4,2 (3,8) rozměrů podle původní normy 125x (170) 185 (170) 205 (190) 3,4 (3,2) DIN Původní míry 125x70* (185) 200 (185) 240 (225) 4,3 (4,0) normy DIN jsou uvedeny v 125x , závorkách. 125x (210) 220 (210) 280 (270) 5,2 (5,0) x (75) 240 (230) 240 (230) 320 (305) 6,4 (6,1) x70* (205) 215 (205) 245 (235) 5,6 (5,3) x , x (225) 240 (225) 295(280) 6,8 (6,5) x (245) 255 (245) 325 (315) 8,0 (7,7) x , x70* (235) 240 (235) 255 (250) 8,1 (8,0) x , Přestože jsou tvarovky 200x (260) 265 (260) 305 (300) 10,0 (9,8) vyráběny podle aktuálně 200x , platných norem, je možné, že 200x , x , některé prvky mohou pocházet 250x (305) 310 (305) 325 (320) 15, ze starších skladových zásob. 250x (330) 335 (330) 370 (365) 17, x , Doporučujeme před montáží 250x (380) 385 (380) 475 (470) 25,1 (24,8) ověřit příslušné rozměry. 250x , x , x , x , x , x , x , x300** , * výběhový typ **na objednávku 23

24 01 SORTIMENT SML Odbočka 70 SML-odbočka DIN x50-70 DN X1 X2 X3 L kg kat. č. 50x , x50* , x70* , x , x70* , x , x , x70* , x , x , x , x , x , x100* , x , * výběhový typ Dvojitá odbočka 70 SML-dvojitá odbočka DIN x100x D DN X1 X2 X3 L kg kat. č. 100x100x , x100x , Poznámka: Norma DIN 1986 požaduje napojení horizontálního potrubí do DN 70 do svislého svodu prostřednictvím odboček 88 kvůli zamezení vzniku podtlaku v přípojném potrubí. SML odbočky 88 rovněž umožňují napojení potrubí DN 100 a vyššího do svodu. Toto řešení spoří místo a je zárukou zamezení vzniku hydraulického uzávěru. Odbočky 70 proto nadále nejsou požadovány a nejsou ani popsány v nejnovější verzi normy DIN Omezený soritment odboček 70 je však nadále dostupný na objednávku. 24

25 SORTIMENT SML 01 Odbočka 88 SML-odbočka DIN x50-88 vtokový úhel 45 DN X1 X2 X3 L kg kat. č. 50x , x50* , x , x70* , x , x , x70* , x , x , x , x70* , x , x , x , x , x , x , x , * výběhový typ Dvojitá odbočka 88 SML-dvojitá odbočka DIN x D vtokový úhel 45 DN1 DN2 DN3 X1 X2 X3 X4 X5 L kg kat. č. 100 x 50 x (94) 100(94) (76) 80(76) 180(170) 2, x 70 x 70* 100 x 80 x x 100 x x 100 x 70* 150 x 100 x , , (115) 120(115) 120(115) 110(105) 110(105) 230(220) 3, , , * výběhový typ Rohová odbočka 88 (EA) SML-rohová odbočka DIN x70-88 EA vtokový úhel 45 DN1 DN2 X1 X2 X3 L kg kat. č. rohový úhel x , x 70* , x , x x x x (115) 220 3, , , , * výběhový typ 25

26 01 SORTIMENT SML Odbočka 88 (AL) SML-odbočka DIN x AL s prodlouženým ramenem DN X1 X2 X3 L K** kg vtokový úhel x ,6 kat. č ** oblast možného řezání zvláště vhodná pro průchody stropy Rohová odbočka 88 (EAL) SML-rohová odbočka DIN x100x ALE s prodlouženým ramenem DN X1 X2 X3 L K** kg kat. č. vtokový úhel 45, 100x100x , rohový úhel 90 ** oblast možného řezání zvláště vhodná pro průchody stropy Paralelní odbočka (P) SML-paralelní odbočka DIN x70 P DN X1 X2 X3 X4 L K** kg kat. č. 100x70* , * výběhový typ ** oblast možného řezání 26

27 SORTIMENT SML 01 Příklady instalace SML paralelní odbočky dlažba podlaha izolační fólie připojení WC připojení dřezu připojení WC tepelná izolace podl. vpusť DN 70 hrubá podlaha 110 připojení vany 110 připojení pro sanitární objekty Kombinovaná odbočka (K) SML-kombinovaná odbočka DIN x100x80-90 K vtokový úhel 45 DN X1 X2 X3 X4 kg kat. č. 100x100x70* , x100x , x100x , * výběhový typ Kombinovaná odbočka má tvar usnadňující průtok odpadní vody v napojení přívodů do svislých svodů. Její konstrukce významně šetří místo a umožňuje použití v instalačních šachtách a v omezených prostorách za pohledovým zdivem nebo v bytových jádrech. Univerzální konstrukce umožnuje její "oboustranné" použití při otočení o 180 podél vodorovné osy. Umožňuje rovněž napojení WC a např. vany v jedné úrovni. Příklady instalace SML kombinované odbočky dřez dřez WC WC úroveň čisté podlahy vana 27

28 01 SORTIMENT SML Čistící kus pro svislé potrubí SML-čistící roura DIN RRrd s kruhovým otvorem (RRrd) DN A B D L kg kat. č , * , , , * výběhový typ včetně pryžového EPDM těsnění oválného průřezu (podle DIN 4060). Čistící kus pro horizontální SML-čistící roura DIN RRrk a svislé potrubí s hranatým DN A B C D E L kg kat. č. otvorem (RRrk) (320) 7, (355) 10, , , (380) 570(540) 36, (430) 640(610) 51, DN DN 200 s EPDM těsněním oválného průřezu, DN 250 a DN 300 s 6 těsnícími šrouby a plochým EPDM těsněním. Koncové víko (ED) SML-koncové víko DIN ED DN L kg kat. č , * 35 0, , , , , , , , * výběhový typ další průměry na objednávku Koncové víko se šroubovací SML-koncové víko příchytkou DN kg kat. č , , , , gumové těsnění z EPDM 100 0, , , ,

29 SORTIMENT SML 01 Sifon (G) SML-sifon DIN G DN L H X1 X2 X3 X4 W kg kat. č , * , , , , , , * výběhový typ čistící otvor u DN 50 - DN 150 vespod, u DN 200 nahoře. Přívod do SML sifonu DN 50 - DN 200 může být napojen buď vodorovně nebo svisle. Výtokové potrubí je možno pomocí kolene směrovat rovněž různými směry. Nepožívaný vtokový otvor musí být uzavřen zároveň dodávanou těsnící zátkou s těsněním Press-sealing. Příklady instalace vodorovný vtok svislý vtok DN 200 verze Zápachová uzávěrka SML-sifon DIN RGV pro dešťové svody (RGV) DN a b I 2 I 3 I 1 kg kat. č. 70* , , , , , * výběhový typ Těsnící hloubka 100 mm. Vertikální provedení sifonu s horním a dolním čistícím otvorem pro instalaci na dešťové svody. Použití tohoto sifonu je nezbytné, pokud je potrubí z odvodněné plochy (např. balkón, dvůr) svedeno do smíšené kanalizace se splaškovou vodou. Osazení sifonu musí být provedeno v nezámrzných prostorách nebo musí být izolován a vyhříván. 29

30 01 SORTIMENT SML Zápachová uzávěrka jako SML tvarovky a kombinace tvarovek kombinace kolen a DN A B H L tvarovek s minimální 70* těsnící hloubkou 100 mm Příklad 1: DN 70 do 150 s 4 koleny 88 Příklad 2: DN 200 do 300 DN A B H L P 1 odbočka 45, 3 kolena koncové víko, 2 odřezky trubek

31 SORTIMENT SML 01 SML-roura se zední přírubou Roura se zední přírubou DN L kg kat. č. pro použití jako vodotěsný 100* průchod betonovou stěnou * výběhový typ Průchodka se svornou přírubou DN A D1 D2 kg kg kat. č. (DIN 18195) - těsnění proti bez s bez s netlakové vodě protipříruby protipřírubou protipříruby protipřírubou 100* ,0 11, * výběhový typ - vnější stěny, - základové desky, - vodotěsné stavby, 4 bezpečnostní šrouby M 12x45 - ploché střechy s obrácenou 4 šestiboké matice M 12 konstrukcí apod. SML průchodky se svornou přírubou jsou Spojovací fólie Průchodka se svornou přírubou může být použita pro průchody SML potrubí zdmi, kde je vyžadována těsnost vůči růniku vody nebo plynů, např.: vedeny jako výběhový prvek, neboť SML potrubí není určeno pro instalace v zemi (EN 877). Pro tyto účely je vhodné použít varianty TML nebo ML etec. Příklad instalace ukazuje průchod stěnou s použitím spojky SVE na vnější straně zdi. Pohyby zeminy mohou tedy být snadno absorbovány bez negativního vlivu na vnitřní povrch SML potrubí. Spojovací fólie 500x500 mm z EPDM. 1.5 mm tenká pro nalepení nebo navaření na střešní izolační fólii. DN kat. č. 70* * výběhový typ 31

32 01 SORTIMENT SML Dešťové svodové roury SML-dešťová svodová roura bez hrdla Typ DN DE L kg kat. č bez čistícího otvoru , s čistícím otvorem , Určeno pro napojení okapových svodů z oceli, měďi, plastu apod. o průměru mm. Trubky jsou uvnitř natřeny okrovým epoxydovým lakem, zevně červenohnědou antikorozní barvou. Čistící otvor: objímka z chromované oceli Upevnění: standardní objímky Upozornění: Doporučujeme po montáži svodové roury natřít. Vhodné barvy jsou alkydové nebo akrylové laky s protikorozními přísadami. Docílí se tak sladění barvy trubky s klempířskými prvky a zvýší protikorozní ochrana. Dešťové svodové roury SML-dešťová svodová roura s hrdlem Typ DN DE DI* L B A P** kg kat. č. hladká , antik , * vnější průměr přípojné trubky. Určeno pro napojení okapových svodů z oceli, mědi, plastu apod. ** Délka zasunutí. Pro snazší zasunutí okapových svodů doporučujeme seříznout konec trubky v úhlu. Fosfátový vnitřní nátěr, zevně ošetřeno lakem na bázi plastu v šedém odstínu (RAL 7032). Hrdlo s násuvným těsněním EPDM. Uchycení pomocí integrovaného háku na hrdle a smyčkové objímky (tato není předmětem dodávky). Minimální vzdálenost od stěny je 20 mm. Větší vzdálenost je možno případně nastavit klínkem. Upozornění: Doporučujeme po montáži svodové roury natřít. Vhodné barvy jsou alkydové nebo akrylové laky s protikorozními přísadami. Docílí se tak sladění barvy trubky s klempířskými prvky a zvýší protikorozní ochrana. Přípojné koleno 90 SML-přípojné koleno DIN x40-90-OL pro dřezy a pisoáry (OL) DN K1* K2* kg kat. č x 40 dlouhé , x 50 dlouhé , x 60 dlouhé , ** oblast možného řezání Přípojné koleno 90 SML-přípojné koleno DIN x40-90-OW pro umyvadla, dřezy DN kg kat. č. a bidety (OW) x 50 krátké 0,

33 SORTIMENT SML 01 Přípojná odbočka 90 (OH) SML-přípojná odbočka DIN x50x50-90-OH DN K1* K2* kg kat. č x 50 x , ** oblast možného řezání Pryžová těsnění pro SML koleno D2 D označení** kat. č DN (přípojná roura) 50x /30 tenké x50/40x50 50x50/40x50 50x /30 silné / / x / x / ** Poznámka: Pryžová násuvná těsnění pro kolena 40x50, 50x50 a 50x60 jsou označena vyraženým rozměrem. Ostatní možnosti připojení sanitárních předmětů do SML SML tvarovky druh spojení přípojná roura (vnější rozměr) SML kolena 88, DN 50 pryžové těsnění 40/30 (široké) mm SML odbočky 88 pryžové těsnění 40/ mm s napojením do DN 50 spojka EK-Düker-Fix DN mm SML kolena 88, DN 70 SML kolena 88, DN 70 s dl.ramenem spojka EK-Düker-Fix DN mm SML odbočky 88 s napojením do DN 70 SML kolena 88, DN 80 spojka EK-Düker-Fix DN mm/ mm SML odbočky 88 s napojením do DN 70 WC roura DN 100 Napojení WC DN 100 se zvláštním hrdlem a pryžovým těsněním (podle DIN 4060) D = 111,5 mm, M = 40 mm SML-WC roura DIN dlouhá připojení na plast. DN rouru DN L K* kg kat. č. 100 dlouhá , ** oblast možného řezání 33

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia odolné spoje proti prorůstání kořenů dlouhá životnost odolné vysokému dopravnímu zatížení ucelený program tvarovek vhodné pro gravitační

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl 9 RAUPIANO LIGHT ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Prostupové tvarovky pro hladké potrubí (např. KG/HT systém)

Prostupové tvarovky pro hladké potrubí (např. KG/HT systém) Prostupové tvarovky pro hladké potrubí (např. KG/HT systém) Tvarovka Typ B Tvarovka pro bílou vanu - vodonepropustný beton, svislé konstrukce, KG/HT systém. Tvarovka Typ B s tlakovou odolností proti vodě

Více

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info Úsměv v dešti Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK www.galeco.info Okapový systém Galeco STAL Stavíte-li dům, nemyslíte jen na děti, ale také na vnuky. Právě proto jsme vyvinuli odolná a spolehlivá

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Foto poskytla firma Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Hlavní přínosy desek PROMASIL -950 KS S touto izolační deskou můžete vytvořit zcela nové zdokonalené konstrukce, materiál umožňuje

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

HL Vtoky. Balkony a terasy

HL Vtoky. Balkony a terasy HL Vtoky Balkony a terasy www.hutterer-lechner.com HL Balkonové a terasové vtoky Základní k projektování a montáži Jedním ze základních způsobů odvádění dešťových vod z teras a balkonů je použití vtoků.

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info Úsměv v dešti Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK www.galeco.info Okapový systém Galeco STAL Stavíte-li dům, nemyslíte jen na děti, ale také na vnuky. Právě proto jsme vyvinuli odolná a spolehlivá

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta

BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta Flexibilní Efektivní Schválená walraven.com BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta Řešení problémů pro více situací! BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta má flexibilní

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

Systémy požární ochrany Hilti. www.hilti.com

Systémy požární ochrany Hilti. www.hilti.com Systémy požární ochrany Hilti 1 Hilti celosvětová působnost Jedna z vůdčích společností poskytující produkty, systémová řešení a služby stavebním profesionálům Založena 1941 v Schaanu, Lichtenštějnském

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/07 Poř. číslo v sadě 19 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 V Praze dne 31. března 214 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka a montáž laboratorního nábytku a vybavení k akci Rekonstrukce laboratoře pro organickou

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě Liniové odvodňovací systémy drain RONN NEREZ Nerezový odvodňovací program 3 7 Podlahové vpustě 8 15 Nerezový odvodňovací program Odvodnění firmy

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Měděné trubky a tvarovky v systémech zásobování plynem

Měděné trubky a tvarovky v systémech zásobování plynem Měděné trubky a tvarovky v systémech zásobování plynem 2 OBSAH Úvod...4 Odolnost proti požáru a proti vysokým teplotám...5 Přídavná bezpečnostní zařízení...6 Porovnání tlakových ztrát...7 Normalizované

Více

PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM WÜRTH FP

PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM WÜRTH FP PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM WÜRTH FP PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM WÜRTH FP Složení měkké ucpávky EI60- jedna deska (min.vata) TL60/120-140kg/m3 Oboustranný nátěr Würth FP- F+ Würth FP- K- 1mm, přesah na instalace 150mm,

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_12 Název materiálu: Příslušenství a potrubí vnitřní kanalizace Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje příslušenství

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

Spalinové systémy SERIO

Spalinové systémy SERIO spalinové systémy Spalinové systémy SERIO Katalog výrobků www.serio.cz příklady řešení spalinových cest komínové sady kusový sortiment ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA www.serio.cz

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 27.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 27.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_14 Název materiálu: Materiály pro obor instalatér, rozdělení materiálů Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Výpočty a tabulky pro návrh kanalizačního potrubí

Výpočty a tabulky pro návrh kanalizačního potrubí Výpočty a tabulky pro návrh kanalizačního potrubí Nejmenší jmenovité světlosti (DN) připojovacích potrubí Připojovací potrubí Nejmenší jmenovitá světlost DN Od více než jednoho zařizovacího předmětu 50

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

vnitřní a venkovní kanalizace Jmenovitý průměr v mm Popis výrobku Mj Účto sk. Cena bez DPH

vnitřní a venkovní kanalizace Jmenovitý průměr v mm Popis výrobku Mj Účto sk. Cena bez DPH Zpětné klapky a základní tělesa Dvojitá zpětná klapka s jištěním Staufix z plastu Dvě klapky, které se samočinně uzavírají, jedna slouží i jako ručně uzavíratelný nouzový uzávěr. Není vhodná pro odpadní

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku IZOLTECH s.r.o. ceník izolací K-FLEX Izolační materiály ze syntetického kaučuku Platnost od 1. 1. 2014 Ceník K-FLEX EC hadice 2m Použití: pro izolování rozvodů chladící vody v systémech chlazení pro izolování

Více

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky pro, výlevky a přístroje CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro, výlevky a přístroje, podle DIN EN 274. Vysoce kvalitní technické vybavení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

Ecophon Focus Fixiform E

Ecophon Focus Fixiform E Ecophon Focus Fixiform E Systém Ecophon Focus Fixiform E se použáví k vytvoření zřetelného přechodu mezi různými úrovněmi stropu. Je instalován buď z důvodů inženýrských sítí a jiných provozních instalací

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení BUCHBEREGER & PaM s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení 1. Uvedení do problematiky 2. Kritéria pro výběr dilatačního profilu 2.1. Šířka spáry Dilatační

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Informace o výrobku č. 4 / 2013. Instalace

Informace o výrobku č. 4 / 2013. Instalace Informace o výrobku č. 4 / 2013 HLnovinka HL905 / HL905.0 Podomítkový přivzdušňovací ventil HL905 HL905.0 Instalace Seite 1 von 6 Evropská norma ČSN EN 12380 uvádí požadavky na kanalizační přivzdušňovací

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.anhyment.cz Anhyment Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním

Více

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE FRIATEC

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE FRIATEC PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE FRIATEC 1 Předstěnové instalace FRIATEC Druhá technologie je založena na zabudování prvků do lehkých stavebních konstrukcí bez mokrého procesu (sádrokartonové konstrukce). Předstěnové

Více

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 1 systémová rodina se rozšiřuje systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. Posuvně-zdvihací systém

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH SP-5 AMBIENTE SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Montáž v úrovni podlahy. Méně je někdy

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Infra systém - Tlakové systémy VODOVODNÍ SYSTÉM PVC...................................... strana 3 TRUBKY PRO VRTANÉ STUDNY... strana 3 VODOVODNÍ SYSTÉM PE.......................................

Více

Standardní průtržné membrány STD

Standardní průtržné membrány STD Představení membrán STD Průtržné membrány STD, od společnosti CDC, jsou jednoduchá a spolehlivá pojišťovací zařízení z jednoho kusu kovu, a slouží především k zabezpečení tlakových nádob, potrubí a jiných

Více

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C.

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C. tlaky tlakové údaje Použitelné provozní tlaky (PN) jsou uvedeny na každé straně katalogu v tabulce. Tlaky se uvádějí v barech a jsou vztaženy na medium: voda - statický tlak. Za normálních provozních podmínek

Více

Renovace rozvodů plynu v panelových domech

Renovace rozvodů plynu v panelových domech Renovace rozvodů plynu v panelových domech Renovace rozvodů plynu v panelových domech se v současné době provádí v naprosté většině měděným potrubím. Je tomu tak zejména proto, že měděné potrubí je velmi

Více

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika , Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce páteřních

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti.

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti. CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00 E-mail: axelag@seznam.cz Url: www.corti.cz Tel.1: +420 / 775 703 727 O KONTEJNEROVÝCH DOMECH Corti kontejnerový dům je druh stavebních

Více

Stěnové odvodnění Scada

Stěnové odvodnění Scada Stěnové odvodnění Scada Nové trendy pro sofistikované systémy koupelnového odvodnění Leader v odvodnění 2 Leader v odvodnění Stěnové odvodnění Scada Kvalita, bezpečnost a design Kreativní sprchové odvodnění

Více

Technická zpráva. AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace

Technická zpráva. AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace Technická zpráva AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace 1/ Úvodem- současný stav, návrh řešení: Investor plánuje ve stávajícím objektu revitalizaci Akademického

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

h a n d b o o k A L F A 3 0 0

h a n d b o o k A L F A 3 0 0 handbook A LFA 300 úvod je stabilní a flexibilní, jehož základním konstrukčním prvkem je most. Vhodný je pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školících místností apod. Stoly

Více

kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy

kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy 5 2010 FRABOPRESS C-STEEL tvarovky z uhlíkové oceli FRABOPRESS C-STEEL je systém složený z trubek a lisovacích tvarovek z uhlíkové oceli,

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II 11032014 Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II Krbová vložka: PINUS AL Prüfgutachten Nr. RRF 40 14 3539 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Im Lipperfeld 34b. 406 47 Oberhausen Použité

Více

HAGODECK COMPOSITE Pokrokový šachtový poklop

HAGODECK COMPOSITE Pokrokový šachtový poklop Stav 03/2014 Interceramica, spol. s r.o. Přemyslova 969 CZ 337 01 Rokycany Tel. 371724652 Fax 371723005 E-mail: interceramica@interceramica.cz www.interceramica.cz www.poklopy.cz www.hago.at Šachtové poklopy

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

Průtokoměry SITRANS F

Průtokoměry SITRANS F Přehled Konstrukce Souprava SONOKIT obsahuje všechny nezbytné součásti pro vytvoření ultrazvukového průtokoměru na existující potrubí v závislosti na výběru při objednání: Papíry k obalení potrubí pro

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY

INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY A TVAROVKY Z TVÁRNÉ LITINY Ing. Miroslav Pfleger, Lukáš Koula SAINT GOBAIN trubní systémy, s.r.o. Ještě nedávno k trubkám a tvarovkám z tvárné litiny respektive

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více