SML BEZHRDLOVÁ LITINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SML BEZHRDLOVÁ LITINA"

Transkript

1 SML BEZHRDLOVÁ LITINA 2

2

3 OBSAH Obecné informace 02 Spojky dodací program strana strana Použití, charakteristika, plánování 4-7 Rekord drápová spojka 49 Požární bezpečnost 8-11 SVE spojka 50 Ochrana poti hluku 12 EK Düker Fix spojka 50 Hodnoty průtoků 13 Konfix Multi spojka 51 Multiquick spojka SML dodací program Redukovaná spojka 52 Spojka na potrubí z tvárné litiny 52 strana SML spojky - oblasti použití 53 SML roury a tvarovky 15 (konstrukční rozměry) 03 Montážní doporučení a předpisy SML roury 15 SML redukce 16 strana SML podpěry a podložky 16 Montážní návod pro spojky 56 SML kolena Dükorapid spojka 57 SML odskoky MLetec Rapid 57 Kombinace kolen Rapid Inox spojka 58 SML odbočky a příklady instalace CV / CE spojka 58 SML čistící kusy 28 Spojka na potrubí z tvárné litiny 58 SML koncová víka 28 Connect-F Inox spojka 59 SML sifony, příklady instalace Connect-G Inox spojka 59 a kombinace Kombi drápová spojka 60 SML roura se zední přírubou 31 CV drápová spojka 60 SML průchodka se svornou přírubou 31 Düker drápová spojka 60 SML dešťová svodová roura 32 Rekord drápová spojka 60 SML připojovací kolena pro umyvadla SVE spojka 61 Pryžová těsnění 33 Uložení v zemi 61 WC roury a příklady spojení EK Düker Fix spojka 62 Příklady napojení WC odboček Konfix Multi spojka 62 (pro modernizaci staré zástavby) Multiquick spojka 63 SML přípojné díly 38 Redukovaná spojka 64 Napojení SML rour do jiných 39 Krácení trubek 65 trubních materiálů Speciální tvarovky Upevnění 02 Spojky dodací program strana Uložení litinového potrubí v betonu 67 strana Obecná pravidla pro upevnění SML litiny Dükorapid spojka 43 MLetec Rapid spojka Aquaperfect Rapid Inox spojka 44 MLetec Rapid Inox spojka 44 strana CV spojka 45 Aquaperfect - podtlakový systém CE spojka 45 odvodnění plochých střech CE dvoupásová spojka 46 Požární spojka BSV Connect - F Inox spojka Connect-G Inox spojka Kombi drápová spojka CV drápová spojka Düker drápová spojka

4 POUŽITÍ, CHARAKTERISTIKA, PLÁNOVÁNÍ Oblasti použití Plánování a montáž Na SML litinu se vztahuje evropská norma EN 877 (ČSN EN 877). SML litinu lze použít za běžných podmínek jako beztlakovou dëšťovou a splaškovou kanalizaci budov a jako přípojné potrubí. Rozsah průměrů je od DN 40 do DN 600. Zmíněná norma určuje požadavky na materiál potrubí, jeho rozměry a tolerance, mechanické vlastnosti, složení, standardní povrchové úpravy litinových trubek, tvarovek a příslušenství. Dále určuje požadavky na funkčnost všech prvků sortimentu včetně spojek. Norma platí pro trubky, tvarovky a příslušenství, které je vyrobeno procesem odlévání bez ohledu na konkrétní výrobní proces, stejně jako na jednotlivé díly prvků SML sortimentu a odpovídající spojky. SML odvodňovací systém Düker odpovídá plně normě EN 877 a Charakteristika materiálu v mnoha ohledech rovněž přesahuje její požadavky. (Stejně tak překračuje požadavky norem DIN a ISO 6594). K výrobě SML litiny Düker je použito šedé litiny kvality GG podle normy EN 1561 typ nejméně odpovídající EN-GLJ-150 (dříve značeno jako GG15 podle DIN 1691), tj. slitiny železa s vysokým obsahem uhlíku, který se ve slitině vyskytuje ve formě lamelárního grafitu a je v kovové hmotě jemně a rovnoměrně rozptýlen. Pro litinu Düker typická krystalická struktura dává materiálu vysokou pevnost, odolnost působení povětrnostních vlivů a teplot, vynikající antikorozní vlastnosti (lepší než ocel) a velmi vysokou úroveň akustického útlumu. SML litina Düker je typická svou robustností, trvanlivostí, nehořlavostí a tichostí provozu i bez speciální zvukové izolace nebo použití protihlukové ochrany. SML litina Düker je bez výjimky povolena pro veškeré oblasti použití jako kanalizace v budovách (dešťová, splašková, speciální). Plánování a montáž SML litiny musí být provedena podle EN 12056, místně platných předpisů a pravidel a podle Montážních doporučení výrobce (část 3 a 4 tohoto katalogu). Nátěry SML litiny SML odpadní trubky jsou zevně opatřeny nátěrem červenohnědé základové barvy o síle 40 µm podle požadavků příslušné normy. Na vnitřním povrchu jsou trubky opatřeny křížem nanášeným epoxidovým nátěrem charakteristickým vysokou chemickou a mechanickou odolností. Nátěr svými vlastnostmi přesahuje požadavky na povrchovou odolnost dané normou EN 877. Nátěr mimořádně dobře chrání povrch SML litiny Düker proti veškerým vlivům splaškové vody. Povrchy potrubí odolávají splaškové vodě s obsahem značně koncentrovaných agresivních látek používaných v domácnostech. V souladu s právní úpravou o oddělené likvidaci dešťových a splaškových vod nejsou splaškové vody již tolik ředěny a vnitřní povrchy oplachovány právě dešťovou vodou. Technologie kontinuálního odstředivého lití trubek, který se používá ve slévárně Düker, zajišťuje jednolitý neporézní vnitřní povrch na který je nanášen epoxidový elastický lak o síle 120 µm. Výrobní proces tak zaručuje extrémně hladký vnitřní povrch. Nátěr dobře absorbuje rozdíly teplot na styku epoxidu s litinou. Nedochází proto k odprýskávání laku při řezání trubek Tvarovky SML tvarovky jsou opatřeny vnitřně i zevně nátěrem vysoce odolné epoxidové barvy (vrstva cca 60 µm). 4

5 POUŽITÍ, CHARAKTERISTIKA, PLÁNOVÁNÍ Použité normy SML litina Düker splňuje požadavky norem: ISO 6594 EN 877 DIN a některé další mezinárodní normy. Firma Brokomat SML, s.r.o., (www.brokomatsml.cz) jako oblastní zástupce prodejce pro Česko a Slovensko rozšiřuje záruku na 10 let od instalace výrobku za podmínek shodných s výše uvedenými. Informační centrum IZEG / Sdružení kvality GEG Certifikáty SML litina Düker je certifikována některými národními instituty, např. Austrálie VMKT Česká republika J Dánsko VA 2.11/ Finsko YM 110/6221/2006 Německo /01/01 Maďarsko A-725/2004 Norsko 0401 a 0408 Rusko Singapore POCC DE.E01.B26433 Švédsko 0041/04 Tabulka 1-3. z RAL-GZ 698 Švýcarsko Ukrajina UA Požadavky na zkoušky vnitřních nátěrů: Spojené království 04/4189 Medium/ Koncen- PH Doba Teplota roztok trace trvání ( C) Odvolání na některé další národní certifikáty Vám testu rádi sdělíme na požádání. Kys. fosforová 25% h 40 Čísla národních schválení a certifikátů se mohou v čase měnit v souvislosti s jejich aktualizacemi. Kys. octová 10% h 25 Roztok peroxidu 10% h 25 Kys. sírová 0.1 N dní 50 SML litina Záruky Kys. mléčná 1% h 25 Firma Düker zaručuje, že trubky, tvarovky a spojky dodávané v rámci sortimentu tohoto katalogu jsou vyráběny v souladu s normami a certifikáty a osvědčení jsou v okamžiku výroby platné. V případě výrobní vady některého z prvků firma Düker zdarma nahradí poškozený prvek během 5 let od jeho instalace provedené podle platných norem a montážních doporučení výrobce. Bez speciální smlouvy není výrobce zodpovědný za další následné škody. 5 Někteří mimoevropští výrobci prvků bezhrdlé litiny poškozují reputaci vysoké kvality SML litinových odvodňovacích systémů. Vedeni snahou bránit tomuto negativnímu trendu a splnit rostoucí požadavky na bezpečnost staveb, se kterými přicházejí do styku naši partneři z řad instalatérů, obchodníků, projektantů a uživatelů, založili evropští výrobci litinových potrubí společně s dodavateli spojek organizaci IZEG (www.izeg.de). IZEG a přidružené sdružení kvality GEG označují známkou kvality RAL ty litinové trubky a tvarovky, které vyhověly mezi jinými výrobky následujícím testům a tedy významně překračují požadavky normy EN 877: vodíku Kys. Citonová 5% dní 50 Splašková voda dní 50 podle EN 877 Hydroxis sodný 0,1 N dní 50 Slaná voda dní 50 Destilovaná voda dní 50 Slaný aerosol 1500 h 35 N normální roztok

6 POUŽITÍ, CHARAKTERISTIKA, PLÁNOVÁNÍ Bezhrdlé litinové odvodňovací trubky Düker Vysoká pevnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům, vynikající odolnost teplotním změnám a korozi, významná úroveň akustického útlumu a navíc nehořlavost to jsou základní vlastnosti litiny materiálu, z něhož od roku 1913 firma Düker vyrábí potrubí. Odolnost vnitřních nátěrů trubek SML Düker při použití pro domovní odpadní vodu (střídavý průtok charakteristický pro běžné používání): EVROPSKÁ NORMA EN 877 (DIN EN 877, ČSN EN 877) Hustota: Přibližně 7,2 kg/dm3 (71,5 KN/m3) Minimální pevnost v tahu: 150 MPa pro tvarovky, 200 MPa pro trubky do 80 C do 50 C do 23 Minimální odolnost ve stlačení ph 0 mimo organických kyselin ph 1 v tahu cca 3 4 násobná oproti minimální odolnosti mimo organických kyselin ph 2 Minimální odolnost ve smyku: nevyhovuje odvápňovací prost. čistidla saponáty 1,1 1,6 násobná oproti minimální odolnosti v tahu Odolnost vůči kruhovému tlaku: DIN EN 877 desinfekce 350 Mpa (pro DN < 250), odrezovače nebo 332 Mpa (pro DN 250) kysličníky Poisonovo číslo: 0,3 voda, soli čistidla odpadů rozpouštědla ph 12 ph 13 ph 14 Koeficient roztažnosti: 0,0105 mm/mk (v rozmezí 0º - 100ºC) Koeficient tepelné vodivosti: W/mK (při 20ºC) Modul elasticity: 8 x 10 4 až 12 x 10 4 N/mm² Tepelná odolnost: Nehořlavé Chemická odolnost: vyhovuje ph 2 ph 12. podle EN 877 Firma Düker způsobila převrat na trhu ve způsobu stavebních a montážních technologií když v roce 1967 uvedla na trh poprvé odpadové trubky bez hrdel. Dnes vyráběný SML systém podle EN 877 se vyznačuje spolehlivostí a kvalitou. Jedná se o vhodné řešení pro stavby s vysokými nároky na kvalitu a komfort. Pro použití pro domovní odpad v rozmezí Přesahuje hodnoty požadované EN 877. Pro použití mimo domovní aplikace a pro agresivní odpadní vodu doporučujeme použití konzultovat s výrobcem nebo prodejcem. Pro uvedené aplikace lze použít speciální ovanou variantu potrubí MLetec. 6

7 POUŽITÍ, CHARAKTERISTIKA, PLÁNOVÁNÍ Systém kontroly kvality Düker SML kanalizační systém a ochrana životního prostředí Fima Düker byla jednou z prvních společností, které dosáhly certifikátu kvality ISO 9001 a byla dokonce oceněna Bavorskou cenou kvality v roce Tato cena podpořila výrobce v pokračování procesu, který zahájil v předcházejících desetiletích: držet kvalitu vyráběného litinového potrubí na vysoké úrovni a implementovat do výroby nové nápady, technická řešení a prvotřídní povrchovou úpravu výrobků. Šedá litina materiál, z něhož firma Düker vyrábí kanalizační potrubí je 100 % recyklovatelná. Odřezky trubek doporučujeme zařadit do recyklačního procesu. Recyklaci litiny nedoprovází vznik škodlivých odpadních látek mimo jiné proto, že použité nátěry potrubí neobsahují benzo(e)pyren ani jiné chemikálie škodící Významná úspora nákladů Srovnání nákladů na potrubí z SML litiny s alternativami z jiných materiálů musí zohledňovat nejen cenu materiálu za běžný metr. Reálné srovnání by mělo brát v potaz rovněž následující výhody SML litiny: - Jednoduchá a rychlá instalace proveditelná bez speciálních znalostí, jsou dostačující běžné instalatérské postupy. - Není potřeba žádného speciálního montážního nářadí. - Není třeba dodatečně instalovat drahé požární průchodky na potrubí. - Méně závěsných objímek vzhledem k vynikající pevnosti. - Nižší náklady na údržbu při poškození provozem nebo vandalismem. - Nižší sazby pojištění proti požáru. - Plná recyklovatelnost znamená nižší náklady na likvidaci při demolicích budov. 7

8 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Potrubí nesmí procházet skrz požární stěny nebo stropy, ledaže nelze předpokládat průchod požáru, vody a tepla mezi požárními úseky. Evropská úprava požární odolnosti Základními kritérii ohledně požární odolnosti jsou: R únosnost (schopnost přispívat ke stabilitě stavební konstrukce) E integrita (schopnost odolat vnějším vlivům) Požární odolnost značí jak dobře a jak dlouho stavební prvek odolává požáru a zamezuje jeho přenosu z jedné místnosti budovy do druhé. I izolace (schopnost udržet nízkou teplotu na straně konstrukčního prvku, která není vystavena požáru) Výrobky, které splňují tato základní kritéria po dobu 30 minut jsou klasifikovány jako REI 30. V testu požární odolnosti, který byl proveden 4. prosince 2003 ve zkušebně CSI S.p.A. Bollate v italském Miláně, dosáhlo SML potrubí izolované minerální vlnou Rockwool následujících výsledků (zkušební zpráva CSI 1094RF ze dne ): = tepelné senzory Podle postupů daných příslušnou italskou normou je klasifikována požární odolnost potrubí : č. 1: REI 63 RE 180 (tj. potrubí nepřenáší teplotu do sousední místnosti po dobu 63 minut, celkově si zachovává soudržnost a dostatečnou únosnost po dobu 180 minut) č. 2: REI 180 RE 180 č. 3: REI 180 RE 180 č. 4: REI 180 RE 180 č. 5: REI 139 RE 180 8

9 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Nad rámec hodnocení základních kritérií R, E a I je často příslušnými institucemi požadováno hodnocení parametru S kouřivost. Nehořlavost (kritérium E) Kouřivost (kritérium S) V případě použití spojek, kde je těsnící pryžová část uvnitř plně uzavřené ocelové konstrukce (například spojky typu Dükorapid) je potrubní systém SML v případě požáru těsný. Veškeré zplodiny a dým Kanalizační potrubí Düker je vyráběno z šedé litiny s obsahem lamelárního grafitu a je ověřena jeho shoda s normou EN 877. Příloha F normy EN 877 říká: Litinové výrobky jsou nehořlavé a nespalitelné podle příslušné evropské normy. Při vystavení požáru si zachovávají svou funkčnost a soudržnost po dobu několika hodin, tzn. stěny těchto výrobků jsou nepropustné pro plameny a plyny a nedoznávají prasklin, nebortí se a nejsou významným způsobem deformovány. Soudržnost prostupů přes stěny a stropy je tak zajištěna. Litinové kanalizační potrubí Düker je rovněž zařazeno do třídy A1 nehořlavé podle německé normy DIN Aby potrubí bylo možno klasifikovat jak je uvedeno výše, je třeba, aby byly splněny následující podmínky: vzniklé nárůstem teploty z vnitřních nátěrů potrubí zůstávají uvnitř potrubí a jsou odvětrány nad střechu objektu ventilačními výstupy. Pro srovnání: 10 kg polyethylenového (PE) nebo polypropylenového (PP) potrubí vyvine přibližně m3 jedovatého dýmu s obsahem oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a sazí. Z těchto 10 kg materiálu vzniká takové množství zplodin, které teoreticky dostačuje k tomu, aby dým naplnil 100 větších bytů v koncentraci, která neumožňuje jejich obyvatelům přežít.(*) (*) převzato: Bernd Prümer: Požární ochrana v domovní technice, Getner Verlag. - síla vnějších nátěrů nesmí být větší než 0,5 mm Tepelná dilatace (kritérium R) - předpokládá se použití hořlavých materiálů spojek (pryžová těsnění) v minimálním množství - potrubí musí být ukotveno pomocí kovových Koeficient roztažnosti litiny je pouze 0,0105 objímek - případná izolace musí být provedena nehořlavými materiály. mm/(m*k). V případě tepelné změny o 50 K a délce potrubí 10 m je tepelná dilatace tohoto potrubí pouze 5,25 mm. Toto prodloužení je plně kompenzováno pryží spojek běžné konstrukce. Požární zatížení Pro srovnání: 10 m polyethylenové potrubí se za stejných okolností prodlouží o 45 mm. V tomto případě se vyžaduje použít speciální kompenzátor. Pří použití SML potrubí Düker není třeba uvažovat požární zatížení tímto materiálem. To je definováno jako množství energie vydávané při hoření materiálu. Pro únikové cesty je přípustné požární zatížení 7 kwh/m, ovšem poslední německé předpisy nepovolují žádné požární zatížení únikových cest. Pro srovnání: polyethylen (PE) vydává při hoření energii 12 kwh/kg, nafta 11,7 kwh/kg 9

10 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Odolnost požárních průchodů zdmi a stropy Obecně platí, že je třeba všechny otvory sloužící k průchodu potrubí přes požární stěny a stropy zhotovovat co nejmenší a po instalaci potrubí do nich musí být otvor uzavřen nehořlavým stavebním materiálem. Ve většině případů nelze doporučit pouhé zalití otvoru cementovou maltou nebo betonem, neboť takto utěsněný otvor může být příčinou přenosu hluku nebo vibrací z potrubí do stěn nebo stropů. 1. Potrubí Düker v blízkosti jiných nehořlavých trubních materiálů. Minimální vzdálenost mezi stěnami potrubí má být rovna vnějšímu průměru širší z trubek. 2. Potrubí Düker v blízkosti hořlavých trubních materiálů s vnějším průměrem do 32 mm bez průběžné izolace mezi těmito potrubími. Minimální vzdálenost mezi stěnami potrubí má být pětkrát větší než vnější průměr potrubí z hořlavého materiálu a neměl by být menší než vnější průměr SML potrubí. Doporučujeme použít minerální vlnu hustoty 90 kg/m3 o teplotě tání nejméně 1000ºC (např. Conlit fy. Rockwool). Zásadně nelze používat jakékoliv hořlavé materiály. Vzdálenost mezi vnější stěnou trubky a hranou otvoru by měla být: strop-požární přepážka minerální vlna, bod tavení min C (např. Conlit-Rockwool) - maximálně 50 mm v případě, kdy je otvor uzavřen minerální vlnou, - maximálně 15 mm v případě, kdy je otvor uzavřen zpěňujícím materiálem V případě, že je potřeba bezprostředně nad průchodem přes strop vysadit odbočku, doporučujeme použít odbočku s prodlouženým ramenem, neboť je tak usnadněno použití izolace z minerální vlny. Bez ohledu na toto doporučení je přípustné na potrubí osadit spojku dovnitř průchodu stropem. 3. Potrubí Düker souběžně s potrubím z jiných materiálů s průběžnou izolací (nezbytná pro potrubí z hořlavých materiálů o průměru 32 mm a vyšším). Pokud je izolace rovněž z hořlavého materiálu, minimální vzdálenost mezi oběma potrubími je 160 mm, pokud je izolace nehořlavá, činí vzdálenost 50 mm. hořlavá trubka max. DE 32 mm Přenos tepla (kritérium I) Při použití SML potrubí pro průchody skrz stropy nebo stěny v místech, kde je požadována určitá požární odolnost, je potřeba uvažovat úroveň přenosu tepla přes SML potrubí. Je to důležité zejména v případě, pokud v blízkosti SML trubky procházejí stejným stropem nebo stěnou trubky z hořlavých materiálů. Německý předpis MLAR určuje pro tyto případy následující vzdálenosti, které doporučujeme respektovat při montáži SML potrubí: 10 minerální vlna, bod tavení min C (např. Conlit-Rockwool) Znamená to, že kombinované instalace SML litiny a hořlavých materiálů v oblasti průchodů požárními přepážkami nejsou doporučovány. Použití spojek Düker FIX nebo jiných spojek pro připojení plastových potrubí není v blízkosti průchodů požárními přepážkami přípustné. hořlavá trubka s průběžnou izolací

11 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 4. Pouze v případech, kdy je SML potrubí izolováno rovněž proti přenosu tepla, je možno odhlédnout od respektování výše uvedených minimálních vzdáleností při instalaci. V Německu byly zkušebně ověřena některá řešení (pouze při použití spojek s uzavřenou konstrukcí Dükorapid / Rapid): 5. Firma Düker nabízí nové systémové řešení s rychlou montáží: Požární spojku BSV 90 (viz str. 46). Tato spojka bude v budoucnu rovněž zkoušena podle EN (požární test pro krátký kus otevřené trubky, tedy modelový případ, ke kterému v praxi nedochází). Uvnitř požární spojky BSV je SML trubka přerušena v krátkém úseku plastovou vložkou, kolem které je několik vrstev zpěňujícího materiálu. Tato hmota při zvýšení teploty výrazně zvětšuje svůj objem. V případě požáru dojde k zahřátí SML trubky, přeneseným teplem se roztaví plastová vložka, zpěňující materiál nabude na objemu a zcela uzavře průřez potrubím. SML potrubí je tak přerušeno tepelně izolační hmotou, čímž se zamezí dalšímu významnému přenosu tepla po kovovém potrubí a zároveň je zabráněno vzniku komínového efektu v potrubí. požární strop, beton o síle min. 15 cm zvuková izolace BSV 90 osazená horními 40 mm (pásek pěnivého materiálu) do konstrukce stropu 11

12 OCHRANA PROTI HLUKU Litinový potrubní systém SML poskytuje významnou úroveň akustického útlumu hluku jím protékající odpadní vody uvnitř budov, a to vzhledem k vysoké měrné hmotnosti materiálu stěn potrubí a ke konstrukci využívající spojek. Platí proto zásada, že dodatečná protihluková izolace potrubí není vyžadována. (ČSN EN 877, příloha F). Akustický útlum je mimo jiné způsoben zvláštní strukturou materiálu šedé litiny s lamelárním uhlíkem: Zvukové vlny jsou grafitovými lamelami při průchodu stěnou potrubí lámány a ztrácejí svou energii v hmotě materiálu. Zkoušky a certifikáty Certifikát č. P-BA 443/1995 Frauenhoferova Institutu potvrzuje, že SML potrubí Düker dosahuje úrovně hluku 24,9 db(a) naměřené v místnosti umístěné diagonálně za potrubím, tzn. měřeno za instalační stěnou ze zdiva o měrné hmotnosti 220 kg/m² při průtoku 4,0 l/s. Průběh a výsledky zkoušky Frauenhoferova Institutu Aby bylo zamezeno přenosu hluku do pevných stavebních konstrukcí, je nutno zamezit styku potrubí se zdivem: - trubní systém se nemá dotýkat stěn nebo stropů v žádném bodě. Průchody mají být vyloženy nehořlavou minerální vlnou - pro ukotvení doporučujeme použít objímky s pryžovou vložkou, objímky je vhodné používat odpovídající DE potrubí s větší vůlí rozsahu (nepoužívat menší příliš utažené objímky) - v prostorách s extrémními nároky na akustický komfort je možno zvážit použití speciálních zvuk tlumících objímek - podpěry svodů (pevné body) na svislých svodech je lépe instalovat nepříliš daleko od sebe, aby pryžové podložky nebyly nadměrně namáhány svislým zatížením Pokud má být minimalizován hluk protékající vody, měla by být trasa jejího průtoku potrubím idealizována: - při přechodu ze svislých svodů vyšších než 10 m do ležatého potrubí doporučujeme používat dvojitá kolena s uklidňovacím úsekem - při napojení stoupaček do ležatého potrubí používat kombinaci odboček 45º a kolene 45º - při napojení ležatého připojovacího potrubí do stoupaček používat odboček 90º. Na konkrétní hodnotu úrovně hluku má vliv nejen správná instalace potrubí, ale rovněž množství protékající vody a měrná hmotnost materiálu stropů a stěn. 12 V nedávné srovnávací zkoušce potrubí provedené v Nizozemsku dosáhlo SML potrubí Düker lepších výsledků než ostatní testované trubní materiály, a to i lepší než renomované značky zvukově izolačního potrubí z plastu. Splnění požadavků normy úrovně hluku v obytných místnostech, tj. 30 db(a), je lehce dosažitelná při instalaci SML litiny v souladu s montážními doporučeními. Pro dosažení nižší úrovně hluku, požadované v některých případech (podle předpisů 27 nebo 24 db(a), musí být prověřena celá stavební konstrukce. V každém případě představuje SML litina v současnosti nejvhodnější řešení vyhovujícího zvukově izolačního potrubí.

13 HODNOTY PRŮTOKŮ Úroveň naplnění 50% (h/d = 0,5) SML DN 70 di = 71 DN 80 di = 75 DN 100 di = 103 DN 125 di = 127 DN 150 di = 152 DN 200 di = 200 DN 250 di = 263 DN 300 di = 314 J Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v cm/m l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s 0,5 0,8 0,4 0,9 0,4 2,1 0,5 3,7 0,6 6,0 0,7 12,5 0,8 25,8 1,0 41,3 1,1 0,6 0,9 0,4 1,0 0,4 0,6 0,6 4,1 0,6 6,6 0,7 13,7 0,9 28,3 1,0 45,3 1,2 0,7 0,9 0,5 1,1 0,5 2,5 0,6 4,4 0,7 7,1 0,8 14,8 0,9 30,6 1,1 48,9 1,3 0,8 1,0 0,5 1,1 0,5 2,7 0,6 4,7 0,7 7,6 0,8 15,8 1,0 32,7 1,2 52,3 1,4 0,9 1,1 0,5 1,2 0,6 2,9 0,7 5,0 0,8 8,1 0,9 16,8 1,1 34,7 1,3 55,5 1,4 1,0 1,1 0,6 1,3 0,6 3,0 0,7 5,3 0,8 8,5 0,9 17,7 1,1 36,6 1,3 58,5 1,5 1,1 1,2 0,6 1,4 0,6 3,2 0,8 5,5 0,9 8,9 1,0 18,6 1,2 38,4 1,4 61,4 1,6 1,2 1,2 0,6 1,4 0,6 3,3 0,8 5,8 0,9 9,4 1,0 19,4 1,2 40,1 1,5 54,2 1,7 1,3 1,3 0,6 1,5 0,7 3,4 0,8 6,0 1,0 9,7 1,1 20,2 1,3 41,8 1,5 55,8 1,7 1,4 1,3 0,7 1,5 0,7 3,6 0,9 6,3 1,0 10,1 1,1 21,0 1,3 43,4 1,6 69,3 1,8 1,5 1,4 0,7 1,6 0,7 3,7 0,9 6,5 1,0 10,5 1,2 21,7 1,4 44,9 1,7 71,8 1,9 1,6 1,4 0,7 1,6 0,7 3,8 0,9 6,7 1,1 10,8 1,2 22,4 1,4 46,4 1,7 74,1 1,9 1,7 1,5 0,7 1,7 0,8 3,9 0,9 6,9 1,1 11,1 1,2 23,1 1,5 47,8 1,8 76,4 2,0 1,8 1,5 0,8 1,7 0,8 4,1 1,0 7,1 1,1 11,5 1,3 23,8 1,5 49,2 1,8 78,7 2,0 1,9 1,5 0,8 1,8 0,8 4,2 1,0 7,3 1,2 11,8 1,3 24,5 1,6 50,6 1,9 80,8 2,1 2,0 1,6 0,8 1,8 0,8 4,3 1,0 7,5 1,2 12,1 1,3 25,1 1,6 51,9 1,9 82,9 2,1 2,5 1,8 0,9 2,0 0,9 4,8 1,2 8,4 1,3 13,5 1,5 28,1 1,8 58,0 2,1 92,8 2,4 3,0 1,9 1,0 2,2 1,0 5,3 1,3 9,2 1,5 14,8 1,6 30,8 2,0 63,6 2,3 101,7 2,6 Úroveň naplnění 70% (h/d = 0,7) SML DN 70 di = 71 DN 80 di = 75 DN 100 di = 103 DN 125 di = 127 DN 150 di = 152 DN 200 di = 200 DN 250 di = 263 DN 300 di = 314 J Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v cm/m l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s 0,5 1,3 0,4 1,5 0,5 3,6 0,6 6,2 0,7 10,1 0,7 20,8 0,9 43,1 1,1 68,9 1,2 0,6 1,4 0,5 1,7 0,5 3,9 0,6 6,8 0,7 11,0 0,8 22,9 1,0 47,2 1,2 75,5 1,3 0,7 1,6 0,5 1,8 0,5 4,2 0,7 7,4 0,8 11,9 0,9 24,7 1,1 51,1 1,3 81,6 1,4 0,8 1,7 0,6 1,9 0,6 4,5 0,7 7,9 0,8 12,7 0,9 26,4 1,1 54,6 1,3 87,3 1,5 0,9 1,8 0,6 2,1 0,6 4,8 0,8 8,4 0,9 13,5 1,0 28,1 1,2 58,0 1,4 92,6 1,6 1,0 1,9 0,6 2,2 0,7 5,1 0,8 8,8 0,9 14,3 1,1 29,6 1,3 61,1 1,5 97,6 1,7 1,1 2,0 0,7 2,3 0,7 5,3 0,9 9,3 1,0 15,0 1,1 31,0 1,3 64,1 1,6 102,4 1,8 1,2 2,0 0,7 2,4 0,7 5,5 0,9 9,7 1,0 15,6 1,2 32,4 1,4 67,0 1,6 107,0 1,8 1,3 2,1 0,7 2,5 0,7 5,8 0,9 10,1 1,1 16,3 1,2 33,8 1,4 69,7 1,7 111,4 1,9 1,4 2,2 0,7 2,6 0,8 6,0 1,0 10,5 1,1 16,9 1,2 35,0 1,5 72,4 1,8 115,6 2,0 1,5 2,3 0,8 2,7 0,8 6,2 1,0 10,9 1,1 17,5 1,3 36,3 1,5 74,9 1,8 119,7 2,1 1,6 2,4 0,8 2,7 0,8 6,4 1,0 11,2 1,2 18,1 1,3 37,5 1,6 77,4 1,9 123,7 2,1 1,7 2,4 0,8 2,8 0,9 6,6 1,1 11,6 1,2 18,6 1,4 38,6 1,6 79,8 2,0 127,5 2,2 1,8 2,5 0,8 2,9 0,9 6,8 1,1 11,9 1,3 19,2 1,4 39,8 1,7 82,1 2,0 131,2 2,3 1,9 2,6 0,9 3,0 0,9 7,0 1,1 12,2 1,3 19,7 1,5 40,9 1,7 84,4 2,1 134,8 2,3 2,0 2,7 0,9 3,1 0,9 7,2 1,2 12,5 1,3 20,2 1,5 41,9 1,8 86,6 2,1 138,3 2,4 2,5 3,0 1,0 3,4 1,0 8,0 1,3 14,0 1,5 22,6 1,7 46,9 2,0 96,9 2,4 154,7 2,7 3,0 3,3 1,1 3,8 1,1 8,8 1,4 15,4 1,6 24,8 1,8 51,4 2,2 106,1 2,6 169,6 2,9 Úroveň naplnění 100% (h/d = 1,0) SML DN 70 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 di = 71 di = 75 di = 103 di = 127 di = 152 di = 200 di = 263 di = 314 J Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v cm/m l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s 0,5 1,6 0,4 1,8 0,4 4,2 0,5 7,4 0,6 12,0 0,7 24,9 0,8 51,6 1,0 82,6 1,1 0,6 1,7 0,4 2,0 0,4 4,7 0,6 8,2 0,6 13,2 0,7 27,4 0,9 56,6 1,0 90,5 1,2 0,7 1,9 0,5 2,1 0,5 5,0 0,6 8,8 0,7 14,2 0,8 29,6 0,9 51,2 1,1 97,8 1,3 0,8 2,0 0,5 2,3 0,5 5,4 0,6 9,4 0,7 15,2 0,8 31,6 1,0 65,4 1,2 104,6 1,4 0,9 2,1 0,5 2,4 0,6 5,7 0,7 10,0 0,8 16,2 0,9 33,6 1,1 69,4 1,3 111,0 1,4 1,0 2,2 0,6 2,6 0,6 6,0 0,7 10,6 0,8 17,1 0,9 35,4 1,1 73,2 1,3 117,1 1,5 1,1 2,3 0,6 2,7 0,6 6,3 0,8 11,1 0,9 17,9 1,0 37,1 1,2 76,8 1,4 122,8 1,6 1,2 2,4 0,6 2,8 0,6 6,6 0,8 11,6 0,9 18,7 1,0 38,8 1,2 80,3 1,5 128,3 1,7 1,3 2,5 0,6 2,9 0,7 6,9 0,8 12,1 1,0 19,5 1,1 40,4 1,3 83,6 1,5 133,6 1,7 1,4 2,6 0,7 3,1 0,7 7,2 0,9 12,5 1,0 20,2 1,1 41,9 1,3 86,7 1,6 138,7 1,8 1,5 2,7 0,7 3,2 0,7 7,4 0,9 13,0 1,0 20,9 1,2 43,4 1,4 89,8 1,7 143,6 1,9 1,6 2,8 0,7 3,3 0,7 7,7 0,9 13,4 1,1 21,6 1,2 44,9 1,4 92,8 1,7 148,3 1,9 1,7 2,9 0,7 3,4 0,8 7,9 0,9 13,8 1,1 22,3 1,2 46,3 1,5 95,6 1,8 152,9 2,0 1,8 3,0 0,8 3,5 0,8 8,1 1,0 14,2 1,1 22,9 1,3 47,6 1,5 98,4 1,8 157,3 2,0 1,9 3,1 0,8 3,6 0,8 8,3 1,0 14,6 1,2 23,6 1,3 48,9 1,6 101,1 1,9 161,7 2,1 2,0 3,2 0,8 3,7 0,8 8,6 1,0 15,0 1,2 24,2 1,3 50,2 1,6 103,8 1,9 165,9 2,1 2,5 3,5 0,9 4,1 0,9 9,6 1,2 16,8 1,3 27,1 1,5 56,2 1,8 116,1 2,1 185,6 2,4 3,0 3,9 1,0 4,5 1,0 10,5 1,3 18,4 1,5 29,7 1,6 61,6 2,0 127,2 2,3 203,3 2,6 13

14 01 SORTIMENT SML 14

15 SORTIMENT SML 01 Roura Spojka Tvarovka Konstrukční rozměry: Průměr trubky Síla stěny Délka zasunutí (oblast těsnění) Hmotnost trubky Plocha SML- Roury a tvarovky (EN 877 a DIN ) jmenovitý vnitřní síla stěny délka zasunutí hmotnost trubky plocha průměr průměr vnější průměr trubek a tvarovek (oblast těsnění) prázdné ca. m² d DN i DE tolerance e tol. t ca.kg/m ,0-0,5 30 3,1 0, ,5-0,5 30 4,3 0,18 70* /-1 3,5-0,5 35 5,9 0,25 80¹ ) ,5-0,5 35 6,3 0, ,5-0,5 40 8,4 0, ,0-0, ,8 0, /-2 4,0-0, ,1 0, ,0-1, ,1 0, ,5/-2,5 5,5-1, ,3 0, ,0-1, ,2 1,02 400** / -3 6,3-1, ,0 1,35 500** 600** * výběhový typ, ** na objednávku Všechny rozměry v mm ¹ ) Jmenovitý průměr DN 80 s minimálním vnitřním průměrem 75 mm odpovídá DN 80 podle normy EN a DN 75 podle normy EN 877 Roury SML- Roury DIN DN 40 x3000 L = 3000 mm DN kg kat. č , , * 18, , , , , , , , ** 187, ** 600** * výběhový typ, ** na objednávku POZNÁMKA: proměnné hodnoty v popisu prvků jsou uvedeny kurzívou. (např. SML - Roury DIN DN 40 x3000) 15

16 01 SORTIMENT SML Redukce (R) Podpěra svodové roury (FS) SML-redukce DIN x 40 R DN 50x40 70x50* 80x50 100x50 100x70* 100x80 125x50 125x70* 125x80 125x x50 150x70* 150x80 150x x x x x x x x x x x300** A , ,5 38,5 28, , , , , ,5 L kg 0,5 0,5 0,7 0,9 0,9 1,1 1,4 1,5 1,7 1,5 2,0 2,0 2,3 2,2 2,2 4,1 4,1 4,3 6,8 7,0 10,7 11,4 12,4 15,0 kat. č * výběhový typ ** na objednávku SML- podpěra svodu DIN FS DN D X L kg kat. č. bez pod. bez podpěry s podpěrou podložka podložka podložka , * , , , , , , , , Podložka podpěry DN D2 D1 A B C * kg kat. č , * 81, , , , , , , , , , , , Podložka s gumovou vložkou , pro podpěru svodové roury (FS) * výběhový typ 16

17 SORTIMENT SML 01 Koleno 88 SML- koleno DIN DN X kg kat. č , , * 90 1, , , , , , , , Koleno 68 DN X kg kat. č , * 75 1, , , , , , Koleno 45 DN X kg kat. č , , * 60 0, , , , , , , , ** , Koleno 30 DN X kg kat. č , * 50 0, , , , , , , , Koleno 15 DN X kg kat. č , * 45 0, , , , , ,

18 01 SORTIMENT SML Koleno 88 s 250 mm SML- koleno DIN LB ramenem (LB) DN X1 X2 K** kg kat. č. 70* , , , Koleno 45 s 250 mm SML- koleno DIN LB ramenem (LB) DN X1 X2 K** kg kat. č. 70* , , , Dvojité koleno 88 SML- koleno DIN DB 2x44 (DB) DN X1 X2 K** kg kat. č , * , , , , , * výběhový typ, ** oblast možného řezání Norma DIN 1986 určuje, že přechody svodových trubek do ležatého potrubí musejí být provedeny pouze kombinací dvou za sebou zapojených kolen. Samostatné koleno může mít úhel nejvýše 45. Normálně je proto třeba použít dvě kolena 45 za sebou. V případě použití dvojitého kolene není nutno použít spojku a montáž se tak zjednodušuje. V tomto případě je zároveň možno uprostřed dvojitého kolene upevnit objímku. Dvojité koleno je rovněž možno použít pro přechod ze svislé do ležaté části potrubí a naopak. 18

19 SORTIMENT SML 01 Koleno 88 (BB) s 250 mm SML- koleno DIN BB pro přechod ze svodu DN X1 X2 X3 kg kat. č. do ležatého potrubí 70* , , , , DIN 1986 určuje, že pro svislé svody probíhající přes 4-8 podlaží nebo o délce od 10 do 22 m musejí být použita zvláštní opatření. Přechod ze svodu do ležatého potrubí musí být řešen s uklidňovacím úsekem mezi dvěma oblouky. 250 mm Koleno 135 pro odvětrání SML- koleno DIN (bypass) DN X K** L kg kat. č , (ukázka instalace dole na str. 22) Odskok (SP) SML-S- koleno DIN SP 65 mm DN X L kg kat. č , Odskok (SP) SML-S- koleno DIN SP 130 mm DN X L kg kat. č , * výběhový typ, ** oblast možného řezání 19

20 01 SORTIMENT SML Odskok (SP) SML- koleno DIN SP 200 mm DN X L kg kat. č , * výběhový typ Odskok ze dvou Tvarovka / koleno kombinace kolen 15 DN X A L DN X A Odskok ze dvou kolen L DN X A Odskok ze dvou kolen L

21 SORTIMENT SML 01 Odskok ze dvou Kombinace kolen kolen 45 s 250 mm DN A max. A min. L max. L min. K** ramenem ** oblast možného řezání Kolena s 250 mm ramenem mohou být krácena v oblasti K. To umožňuje optimální nastavení os obou potrubí. Protože jsou použita kolena s úhlem 45, je třeba při krácení počítat s koeficientem 1:1,5, tj. při zmenšení vzdálenosti ve směru A a L o 1 cm je třeba krátit rameno kolene o 1,5 cm. Níže uvedená přepočítací tabulka již zohledňuje sílu těsnící části spojky 5 mm. Vzhledem k jednoduchosti přepočtu neuvádíme nákresy dalších kombinací tvarovek. Přechod ze dvou DN A max. A min. L max. L min. K** kolen 45 s 250 mm ramenem **oblast možného řezání Možnosti krácení umožňují zde představenou kombinaci dvou kolen s prodlouženým ramenem 250 mm použít jako univerzální a přesné napojení do již ukotveného potrubí. Je zde uvedena jedna ze 4 možných kombinací. Tyto kombinace jsou rovněž hydraulicky příznivé pro průtok a instalačně snadné na všech možných změnách směrů potrubí: svislé - ležaté, ležaté - svislé, ležaté - ležaté. Celková stavební délka může být zmenšována na přívodní i výstupní části. Příklad kombinace Kombinace SML kolen a odboček ( koleno s 250 mm ramenem) odbočka 45 - koleno 45 odbočka koleno A A B B L K** max. min. max. min. DN DN koleno 45 70x x x x odbočka x x x x ** oblast možného řezání V této kombinaci je při krácení rovněž nutno počítat s redukčním koeficientem 1 : 1,5. Při zmenšení vzdálenosti A a B (obou zároveň) je třeba zkrátit rameno kolene o 1,5 cm. 21

22 01 SORTIMENT SML odbočka koleno A A B B L K** max. min. max. min. DN DN 70x x odbočka x x x koleno x x x ** oblast možného řezání Příklad kombinace odbočka koleno A A B L K** odbočka 88 - koleno max. min. DN DN odbočka 88 koleno 88 70x x x x x x x x ** oblast možného řezání V tomto případě se pochopitelně při krácení ramene mění vzdálenost A ve stejném poměru. Změna spádu ležaté části, která při krácení teoreticky vznikne na vzdálenosti B není v praxi významná. Kombinace SML odboček 45 a SML kolen 135 pro odvzdušnění DN max. min. 100x x x x Norma DIN 1986 vyžaduje zvláštní opatření v potrubí odpadní vody probíhajícím přes více než 4 podlaží, kde může na změnách směrů vznikat přetlak nebo podtlak. V takových případech je nutno použít odvzdušnění pomocí kolene (bypassu)

23 SORTIMENT SML 01 Odbočka 45 SML-odbočka DIN x50-45 DN X1 X2 X3 L kg kat. č. 40x , x , x50 50 (45) 135 (115) 135 (115) 185 (160) 1,4 (1,2) x50* (130) 150 (130) 190 (170) 1, x , x70* (145) 160 (145) 215 (200) 2,3 (2,1) x , x50 35 (30) 165 (150) 165 (150) 200 (180) 2,5 (2,3) x70* 50 (45) 185 (170) 185 (170) 235 (215) 3,3 (3,0) Zavedení evropské normy EN 100x , si vyžádalo rovněž změnu 100x (190) 205 (190) 275 (260) 4,2 (3,8) rozměrů podle původní normy 125x (170) 185 (170) 205 (190) 3,4 (3,2) DIN Původní míry 125x70* (185) 200 (185) 240 (225) 4,3 (4,0) normy DIN jsou uvedeny v 125x , závorkách. 125x (210) 220 (210) 280 (270) 5,2 (5,0) x (75) 240 (230) 240 (230) 320 (305) 6,4 (6,1) x70* (205) 215 (205) 245 (235) 5,6 (5,3) x , x (225) 240 (225) 295(280) 6,8 (6,5) x (245) 255 (245) 325 (315) 8,0 (7,7) x , x70* (235) 240 (235) 255 (250) 8,1 (8,0) x , Přestože jsou tvarovky 200x (260) 265 (260) 305 (300) 10,0 (9,8) vyráběny podle aktuálně 200x , platných norem, je možné, že 200x , x , některé prvky mohou pocházet 250x (305) 310 (305) 325 (320) 15, ze starších skladových zásob. 250x (330) 335 (330) 370 (365) 17, x , Doporučujeme před montáží 250x (380) 385 (380) 475 (470) 25,1 (24,8) ověřit příslušné rozměry. 250x , x , x , x , x , x , x , x300** , * výběhový typ **na objednávku 23

24 01 SORTIMENT SML Odbočka 70 SML-odbočka DIN x50-70 DN X1 X2 X3 L kg kat. č. 50x , x50* , x70* , x , x70* , x , x , x70* , x , x , x , x , x , x100* , x , * výběhový typ Dvojitá odbočka 70 SML-dvojitá odbočka DIN x100x D DN X1 X2 X3 L kg kat. č. 100x100x , x100x , Poznámka: Norma DIN 1986 požaduje napojení horizontálního potrubí do DN 70 do svislého svodu prostřednictvím odboček 88 kvůli zamezení vzniku podtlaku v přípojném potrubí. SML odbočky 88 rovněž umožňují napojení potrubí DN 100 a vyššího do svodu. Toto řešení spoří místo a je zárukou zamezení vzniku hydraulického uzávěru. Odbočky 70 proto nadále nejsou požadovány a nejsou ani popsány v nejnovější verzi normy DIN Omezený soritment odboček 70 je však nadále dostupný na objednávku. 24

25 SORTIMENT SML 01 Odbočka 88 SML-odbočka DIN x50-88 vtokový úhel 45 DN X1 X2 X3 L kg kat. č. 50x , x50* , x , x70* , x , x , x70* , x , x , x , x70* , x , x , x , x , x , x , x , * výběhový typ Dvojitá odbočka 88 SML-dvojitá odbočka DIN x D vtokový úhel 45 DN1 DN2 DN3 X1 X2 X3 X4 X5 L kg kat. č. 100 x 50 x (94) 100(94) (76) 80(76) 180(170) 2, x 70 x 70* 100 x 80 x x 100 x x 100 x 70* 150 x 100 x , , (115) 120(115) 120(115) 110(105) 110(105) 230(220) 3, , , * výběhový typ Rohová odbočka 88 (EA) SML-rohová odbočka DIN x70-88 EA vtokový úhel 45 DN1 DN2 X1 X2 X3 L kg kat. č. rohový úhel x , x 70* , x , x x x x (115) 220 3, , , , * výběhový typ 25

26 01 SORTIMENT SML Odbočka 88 (AL) SML-odbočka DIN x AL s prodlouženým ramenem DN X1 X2 X3 L K** kg vtokový úhel x ,6 kat. č ** oblast možného řezání zvláště vhodná pro průchody stropy Rohová odbočka 88 (EAL) SML-rohová odbočka DIN x100x ALE s prodlouženým ramenem DN X1 X2 X3 L K** kg kat. č. vtokový úhel 45, 100x100x , rohový úhel 90 ** oblast možného řezání zvláště vhodná pro průchody stropy Paralelní odbočka (P) SML-paralelní odbočka DIN x70 P DN X1 X2 X3 X4 L K** kg kat. č. 100x70* , * výběhový typ ** oblast možného řezání 26

27 SORTIMENT SML 01 Příklady instalace SML paralelní odbočky dlažba podlaha izolační fólie připojení WC připojení dřezu připojení WC tepelná izolace podl. vpusť DN 70 hrubá podlaha 110 připojení vany 110 připojení pro sanitární objekty Kombinovaná odbočka (K) SML-kombinovaná odbočka DIN x100x80-90 K vtokový úhel 45 DN X1 X2 X3 X4 kg kat. č. 100x100x70* , x100x , x100x , * výběhový typ Kombinovaná odbočka má tvar usnadňující průtok odpadní vody v napojení přívodů do svislých svodů. Její konstrukce významně šetří místo a umožňuje použití v instalačních šachtách a v omezených prostorách za pohledovým zdivem nebo v bytových jádrech. Univerzální konstrukce umožnuje její "oboustranné" použití při otočení o 180 podél vodorovné osy. Umožňuje rovněž napojení WC a např. vany v jedné úrovni. Příklady instalace SML kombinované odbočky dřez dřez WC WC úroveň čisté podlahy vana 27

28 01 SORTIMENT SML Čistící kus pro svislé potrubí SML-čistící roura DIN RRrd s kruhovým otvorem (RRrd) DN A B D L kg kat. č , * , , , * výběhový typ včetně pryžového EPDM těsnění oválného průřezu (podle DIN 4060). Čistící kus pro horizontální SML-čistící roura DIN RRrk a svislé potrubí s hranatým DN A B C D E L kg kat. č. otvorem (RRrk) (320) 7, (355) 10, , , (380) 570(540) 36, (430) 640(610) 51, DN DN 200 s EPDM těsněním oválného průřezu, DN 250 a DN 300 s 6 těsnícími šrouby a plochým EPDM těsněním. Koncové víko (ED) SML-koncové víko DIN ED DN L kg kat. č , * 35 0, , , , , , , , * výběhový typ další průměry na objednávku Koncové víko se šroubovací SML-koncové víko příchytkou DN kg kat. č , , , , gumové těsnění z EPDM 100 0, , , ,

29 SORTIMENT SML 01 Sifon (G) SML-sifon DIN G DN L H X1 X2 X3 X4 W kg kat. č , * , , , , , , * výběhový typ čistící otvor u DN 50 - DN 150 vespod, u DN 200 nahoře. Přívod do SML sifonu DN 50 - DN 200 může být napojen buď vodorovně nebo svisle. Výtokové potrubí je možno pomocí kolene směrovat rovněž různými směry. Nepožívaný vtokový otvor musí být uzavřen zároveň dodávanou těsnící zátkou s těsněním Press-sealing. Příklady instalace vodorovný vtok svislý vtok DN 200 verze Zápachová uzávěrka SML-sifon DIN RGV pro dešťové svody (RGV) DN a b I 2 I 3 I 1 kg kat. č. 70* , , , , , * výběhový typ Těsnící hloubka 100 mm. Vertikální provedení sifonu s horním a dolním čistícím otvorem pro instalaci na dešťové svody. Použití tohoto sifonu je nezbytné, pokud je potrubí z odvodněné plochy (např. balkón, dvůr) svedeno do smíšené kanalizace se splaškovou vodou. Osazení sifonu musí být provedeno v nezámrzných prostorách nebo musí být izolován a vyhříván. 29

30 01 SORTIMENT SML Zápachová uzávěrka jako SML tvarovky a kombinace tvarovek kombinace kolen a DN A B H L tvarovek s minimální 70* těsnící hloubkou 100 mm Příklad 1: DN 70 do 150 s 4 koleny 88 Příklad 2: DN 200 do 300 DN A B H L P 1 odbočka 45, 3 kolena koncové víko, 2 odřezky trubek

31 SORTIMENT SML 01 SML-roura se zední přírubou Roura se zední přírubou DN L kg kat. č. pro použití jako vodotěsný 100* průchod betonovou stěnou * výběhový typ Průchodka se svornou přírubou DN A D1 D2 kg kg kat. č. (DIN 18195) - těsnění proti bez s bez s netlakové vodě protipříruby protipřírubou protipříruby protipřírubou 100* ,0 11, * výběhový typ - vnější stěny, - základové desky, - vodotěsné stavby, 4 bezpečnostní šrouby M 12x45 - ploché střechy s obrácenou 4 šestiboké matice M 12 konstrukcí apod. SML průchodky se svornou přírubou jsou Spojovací fólie Průchodka se svornou přírubou může být použita pro průchody SML potrubí zdmi, kde je vyžadována těsnost vůči růniku vody nebo plynů, např.: vedeny jako výběhový prvek, neboť SML potrubí není určeno pro instalace v zemi (EN 877). Pro tyto účely je vhodné použít varianty TML nebo ML etec. Příklad instalace ukazuje průchod stěnou s použitím spojky SVE na vnější straně zdi. Pohyby zeminy mohou tedy být snadno absorbovány bez negativního vlivu na vnitřní povrch SML potrubí. Spojovací fólie 500x500 mm z EPDM. 1.5 mm tenká pro nalepení nebo navaření na střešní izolační fólii. DN kat. č. 70* * výběhový typ 31

32 01 SORTIMENT SML Dešťové svodové roury SML-dešťová svodová roura bez hrdla Typ DN DE L kg kat. č bez čistícího otvoru , s čistícím otvorem , Určeno pro napojení okapových svodů z oceli, měďi, plastu apod. o průměru mm. Trubky jsou uvnitř natřeny okrovým epoxydovým lakem, zevně červenohnědou antikorozní barvou. Čistící otvor: objímka z chromované oceli Upevnění: standardní objímky Upozornění: Doporučujeme po montáži svodové roury natřít. Vhodné barvy jsou alkydové nebo akrylové laky s protikorozními přísadami. Docílí se tak sladění barvy trubky s klempířskými prvky a zvýší protikorozní ochrana. Dešťové svodové roury SML-dešťová svodová roura s hrdlem Typ DN DE DI* L B A P** kg kat. č. hladká , antik , * vnější průměr přípojné trubky. Určeno pro napojení okapových svodů z oceli, mědi, plastu apod. ** Délka zasunutí. Pro snazší zasunutí okapových svodů doporučujeme seříznout konec trubky v úhlu. Fosfátový vnitřní nátěr, zevně ošetřeno lakem na bázi plastu v šedém odstínu (RAL 7032). Hrdlo s násuvným těsněním EPDM. Uchycení pomocí integrovaného háku na hrdle a smyčkové objímky (tato není předmětem dodávky). Minimální vzdálenost od stěny je 20 mm. Větší vzdálenost je možno případně nastavit klínkem. Upozornění: Doporučujeme po montáži svodové roury natřít. Vhodné barvy jsou alkydové nebo akrylové laky s protikorozními přísadami. Docílí se tak sladění barvy trubky s klempířskými prvky a zvýší protikorozní ochrana. Přípojné koleno 90 SML-přípojné koleno DIN x40-90-OL pro dřezy a pisoáry (OL) DN K1* K2* kg kat. č x 40 dlouhé , x 50 dlouhé , x 60 dlouhé , ** oblast možného řezání Přípojné koleno 90 SML-přípojné koleno DIN x40-90-OW pro umyvadla, dřezy DN kg kat. č. a bidety (OW) x 50 krátké 0,

33 SORTIMENT SML 01 Přípojná odbočka 90 (OH) SML-přípojná odbočka DIN x50x50-90-OH DN K1* K2* kg kat. č x 50 x , ** oblast možného řezání Pryžová těsnění pro SML koleno D2 D označení** kat. č DN (přípojná roura) 50x /30 tenké x50/40x50 50x50/40x50 50x /30 silné / / x / x / ** Poznámka: Pryžová násuvná těsnění pro kolena 40x50, 50x50 a 50x60 jsou označena vyraženým rozměrem. Ostatní možnosti připojení sanitárních předmětů do SML SML tvarovky druh spojení přípojná roura (vnější rozměr) SML kolena 88, DN 50 pryžové těsnění 40/30 (široké) mm SML odbočky 88 pryžové těsnění 40/ mm s napojením do DN 50 spojka EK-Düker-Fix DN mm SML kolena 88, DN 70 SML kolena 88, DN 70 s dl.ramenem spojka EK-Düker-Fix DN mm SML odbočky 88 s napojením do DN 70 SML kolena 88, DN 80 spojka EK-Düker-Fix DN mm/ mm SML odbočky 88 s napojením do DN 70 WC roura DN 100 Napojení WC DN 100 se zvláštním hrdlem a pryžovým těsněním (podle DIN 4060) D = 111,5 mm, M = 40 mm SML-WC roura DIN dlouhá připojení na plast. DN rouru DN L K* kg kat. č. 100 dlouhá , ** oblast možného řezání 33

SML. Ceník. Bezhrdlové odpadové roury a tvarovky z šedé litiny. Platný pro rok 2014. Uvedené ceny jsou v Kč za kus bez DPH

SML. Ceník. Bezhrdlové odpadové roury a tvarovky z šedé litiny. Platný pro rok 2014. Uvedené ceny jsou v Kč za kus bez DPH SML Bezhrdlové odpadové roury a tvarovky z šedé litiny Ceník Platný pro rok 2014 Uvedené ceny jsou v Kč za kus bez DPH BROKOMAT SML, s.r.o. Pražská 16 102 21 Praha 10 Telefon +420-603 418 499 +420-777

Více

MLK-protec. Ceník. Bezhrdlové odpadové roury a tvarovky z šedé litiny. pro tukovou kanalizaci. Platný pro rok 2015

MLK-protec. Ceník. Bezhrdlové odpadové roury a tvarovky z šedé litiny. pro tukovou kanalizaci. Platný pro rok 2015 MLK-protec Bezhrdlové odpadové roury a tvarovky z šedé litiny pro tukovou kanalizaci Ceník Platný pro rok 2015 Uvedené ceny jsou v Kč za kus bez DPH 1 BROKOMAT SML, s.r.o. Pražská 16 102 21 Praha 10 Telefon

Více

tato trubka vám zajistí klidný spánek www.rehau.cz

tato trubka vám zajistí klidný spánek www.rehau.cz tato trubka vám zajistí klidný spánek raupiano PLUS - PRÉMIOVÁ PROTIHLUKOVÁ OCHRANA PRO VÁŠ DOMOV www.rehau.cz výrobek: RAUPIANO PLUS Prémiová protihluková ochrana pro velké objekty RAUPIANO PLUS je systém

Více

REHAU AWADUKT PVC SN12 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 AWADUKT PVC SN12

REHAU AWADUKT PVC SN12 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 AWADUKT PVC SN12 REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 MODERNÍ SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ je moderní systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení z osvědčeného materiálu

Více

CERTIFICATION HELP DESK

CERTIFICATION HELP DESK CERTIFICATION HELP DESK Jednotná společná charakteristika výrobků podle DIN EN 1856-1:2003 v rámci CE značení Vícevrsté kouřovody s nerezovou komínovou vložkou a minerálním komínovým tělesem Systém eka

Více

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností SWISS Made 1 Úvod 2 3 Hrdlové produkty Tlakové potrubí s hrdlem Hrdlové tvarovky Hrdlové spoje Příslušenství pro spoje Přírubové produkty Tlakové potrubí s

Více

point S ain CEdr TE TECEdrainpoint S Seznam sortimentu 2015

point S ain CEdr TE TECEdrainpoint S Seznam sortimentu 2015 Seznam sortimentu 2015 STAVEBNICOVÝ SYSTÉM VARIABILNÍ A PŘESTO JEDNODUCHÝ Ucelený sortiment a volnost při kombinaci všech těl podlahových vpustí, nástavců a ostatního příslušenství umožňuje vytvoření individuálního

Více

AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ

AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ VLASTNOSTI VÝROBKŮ A VÝHODY je moderní systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení z osvědčeného materiálu PVC-U. Trubka je homogenní a plnostěnná podle

Více

E BIS Pevné body a kluzná uložení

E BIS Pevné body a kluzná uložení E BIS Pevné body a kluzná uložení BIS Pevné body BISOFIX CF Objímky pro pevný bod chlazení 2 BIS db-fix 40 Zvukově izolovaný pevný bod 3 BIS db-fix 80 Kompletní pevný bod 4 BIS db-fix 200 Kompletní pevný

Více

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Kanalizační systémy KATALOG VÝROBKŮ Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace www.wavin.cz SiTech+ Katalog výrobků 1 Obsah Výhody systému 3 Charakteristika a vlastnosti systému 4 Technické údaje

Více

» úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku

» úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku BARBORA HYBLEROVÁ » úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku a tím snížení škod na minimální míru»

Více

Popis systému... 4. Montážní prvky pro závěsné WC... 11. Montážní prvky pro pisoáry... 15. Montážní prvky pro bidety... 17

Popis systému... 4. Montážní prvky pro závěsné WC... 11. Montážní prvky pro pisoáry... 15. Montážní prvky pro bidety... 17 Obsah Popis systému................................................................. 4 Montážní prvky pro závěsné WC.................................................. 11 Montážní prvky pro pisoáry......................................................

Více

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK ÚVOD Větrací potrubí s pravoúhlým průřezem k použití pro mechanické odsávání kouřových spalin, obecně nazýváno jako potrubí pro odvod tepla a kouře. Klasifikace E600120(ho) 1500

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

Předstěnová/splachovací technika T6 Příslušenství pro odvodnění

Předstěnová/splachovací technika T6 Příslušenství pro odvodnění Ceník 2012 - SK Předstěnová/splachovací technika Příslušenství pro odvodnění Speciální příslušenství pro odvodnění v předstěnové konstrukci pro rozšíření nebo zjednodušení aplikací jako např. řadová montáž

Více

ISOPAM Systémy z tvárné litiny pro vodovody a kanalizace s tepelnou izolací

ISOPAM Systémy z tvárné litiny pro vodovody a kanalizace s tepelnou izolací ISOPAM Systémy z tvárné litiny pro vodovody a kanalizace s tepelnou izolací D N 10 0 6 0 0 m m Systémy pro vodovody a kanalizace Veškeré technické údaje, vyobrazení, hmotnosti a rozměry jsou nezávazné.

Více

REHAU AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWADUKT PVC SN8

Více

Plynové filtry DN15 DN150 WWW.GAS-AS.CZ

Plynové filtry DN15 DN150 WWW.GAS-AS.CZ FG Plynové filtry DN15 DN150 WWW.GAS-AS.CZ FG Filtry pro plynná média Obsah Popis... 2 Parametry... 2 Princip filtrace a aplikace... 3 Příslušenství a doplňky... 4 Technické parametry... 4 Průtokový diagram

Více

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia odolné spoje proti prorůstání kořenů dlouhá životnost odolné vysokému dopravnímu zatížení ucelený program tvarovek vhodné pro gravitační

Více

[ Vzduch ] Systém Logafix. [ Voda ] [ Země ] [ Buderus ] Montážní předpis. Vydání 2007 Platí od 1. 6. 2007. Teplo je náš živel

[ Vzduch ] Systém Logafix. [ Voda ] [ Země ] [ Buderus ] Montážní předpis. Vydání 2007 Platí od 1. 6. 2007. Teplo je náš živel [ Vzduch ] [ Voda ] Systém Logafix [ Země ] [ Buderus ] Montážní předpis Vydání 2007 Platí od 1. 6. 2007 Teplo je náš živel Vlastnosti systému Logafix Moderní systém pro instalace tlakových rozvodů pitné

Více

Provádění komínů a kouřovodů

Provádění komínů a kouřovodů Provádění komínů a kouřovodů Úvod - názvosloví Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy Komín s přirozeným tahem komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky

Více

MEC 25 85 - MEC 35 85 C

MEC 25 85 - MEC 35 85 C www.accorroni-cz.cz Již 20 let se generátory řady MEC řadí svým výkonem a spolehlivostí mezi nejlepší vytápěcí zařízení ve své kategorii v Česku a na Slovensku. Technické parametry vysoce přesahují kritéria

Více

KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu

KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu Kanálová šachta je vyrobena z polypropylenu v následujících ech: 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, 550 x 550 mm. Je přizpůsobena

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing. Jan Šritr 1 ing. Jan Šritr 2 1 Potrubí

Více

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?

Více

Izolované komínové systémy BokraIZOL

Izolované komínové systémy BokraIZOL Izolované komínové systémy BokraIZOL katalog výrobků 2012 Izolovaný komínový systém BokraIZOL www.bokra.cz Stříška Strana 7 Horní kónické vyústění IZOL Strana 4 Ukončení izolace Krycí deska (střešní přechod)

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

13/7.3 VNITŘNÍ ROZVODY VODY

13/7.3 VNITŘNÍ ROZVODY VODY STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ DETAILY V OBRAZE Část 13, Díl 7, Kapitola 3, str. 1 13/7.3 VNITŘNÍ ROZVODY VODY Zajišťuje dopravu vody od hlavního uzávěru vnitřního vodovodu ke všem výtokům a zařízením. Při návrhu

Více

Únor 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál

Únor 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál Únor 2014 Technický manuál Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Obsah Obsah Obecná charakteristika systému........ 4 Technické parametry................ 5 Montážní předpis................... 6....................

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: provedení plynovodů

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: provedení plynovodů Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: provedení plynovodů Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1247_provedení_plynovodů_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

NOVINKA! TECEdrainpoint S podlahové vpusti. Kompaktní, osobitý a všestranný stavebnicový systém

NOVINKA! TECEdrainpoint S podlahové vpusti. Kompaktní, osobitý a všestranný stavebnicový systém NOVINKA! TECEdrainpoint S podlahové vpusti Kompaktní, osobitý a všestranný stavebnicový systém 2 TECEdrainpoint S TECEdrainpoint S princip na bázi stavebnice. Kompaktní, osobitý, všestranný TECEdrainpoint

Více

Podlahové odtoky Advantix systémová míra 145. Odvodňovací technika. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny.

Podlahové odtoky Advantix systémová míra 145. Odvodňovací technika. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Podlahové odtoky Advantix systémová míra 4 Odvodňovací technika CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Podlahové odtoky A dvantix se systémovou mírou 4 Podlahové odtoky Advantix jsou určeny pro průtok velkých

Více

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami L13-L15 Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami 1 Jednoduchá montáž příček Lafarge Gips s kovovou spodní konstrukcí.

Více

HL Zápachové uzávěrky. Pračky a myčky

HL Zápachové uzávěrky. Pračky a myčky 4 160 2 235 54 193 86 214 HL Zápachové uzávěrky Pračky a myčky EAN www.hutterer-lechner.com 9003076 + HL Vodní zápachové uzávěrky pro pračky a myčky přehled výrobků Zápachové uzávěrky Výrobek Označení

Více

KABELOVÉ ŽLABY NEREZ

KABELOVÉ ŽLABY NEREZ KELOVÉ ŽLY NEREZ 2 KELOVÉ ŽLY - NEREZ PŘELED PRVKŮ SYSTÉMU NIXRD NIXKR NIXMP NIXPR NIXVKR NIXVO 90 NIXO 90 NIXV NIXT NIXK NIXKZ NIXPZ NIXR NIXVO 45 NIXO 45 NIXS NIXVKO NIXVSO NIXKO NIXSO NIXPD NIXSU NIXPS

Více

Spojky, fitinky a příruby Specifikace materiálu

Spojky, fitinky a příruby Specifikace materiálu Spojky, fitinky a příruby Specifikace materiálu Metalurgické specifikace: Drážkované výrobky Grinnell se vyrábějí v moderních, v současné době nejlepších slévárnách tvárné litiny. Pro tvárnou litinu, galvanizaci

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

TECEdrainline Seznam sortimentu. TECE odvodňovací technika Odd 2

TECEdrainline Seznam sortimentu. TECE odvodňovací technika Odd 2 TECEdrainline Seznam sortimentu TECEdrainline popis výrobku TECEdrainline Pod tímto sprchovým žlábkem je systém. Sprchový žlábek TECEdrainline vám umožňuje naplno využít výhody bezbariérového sprchového

Více

UF 600. Vzduchová clona pro velké průmyslové dveře s výtlakem z podlahy. 1 Bez ohřevu. Max. rozměry dveří (V x Š): 6 x 12 m

UF 600. Vzduchová clona pro velké průmyslové dveře s výtlakem z podlahy. 1 Bez ohřevu. Max. rozměry dveří (V x Š): 6 x 12 m Vzduchová clona pro velké průmyslové dveře s výtlakem z podlahy Max. rozměry dveří (V x Š): x m Vertikální montáž 1 Bez ohřevu Použití Speciální vzduchové clony UF jsou určeny pro průmyslové objekty s

Více

Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou

Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou Návod k instalaci AZ 186 7 719 001 067 (barva kovu) AZ 210 7 719 001 217 (barva červené střešní krytiny) Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou obr.1 Legenda k obr

Více

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F 31 61 Akustický WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Protipožární stěnový WP-F VIDITELNÉ UPEVNĚNÍ dobré IZOLAČNÍ PROTIHLUKOVÉ VLASTNOSTI bohatá rozmanitost profilů hospodárnější

Více

Instalační sítě slouží k dopravě energie nebo odvádění odpadních látek.

Instalační sítě slouží k dopravě energie nebo odvádění odpadních látek. Potrubní rozvody Instalační sítě a rozvody v budovách Instalační sítě slouží k dopravě energie nebo odvádění odpadních látek. 1) Instalační sítě přivádějící energie elektřina, teplo, plyn 2) Instalační

Více

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení dilatačních spár BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z výroby BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z montáže 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár

Více

Izolované komínové systémy BokraSLIM

Izolované komínové systémy BokraSLIM Izolované komínové systémy BokraSLIM katalog výrobků 2012 Izolovaný komínový systém BokraSLIM www.bokra.cz Izolovaný komínový systém BokraSLIM Horní kónické vyústění SLIM Krycí deska (střešní přechod)

Více

A Úvod A.1 Výchozí podklady pro zpracování projektu A.2 Seznam hlavních použitých norem B Technické řešení vodovod B.1 Přípojky areálového vodovodu

A Úvod A.1 Výchozí podklady pro zpracování projektu A.2 Seznam hlavních použitých norem B Technické řešení vodovod B.1 Přípojky areálového vodovodu A Úvod Projektová dokumentace část D.1.4.1 Zdravotně technické instalace je vypracována pro akci Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s šikmou střechou.

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Části vnitřní kanalizace, příprava projektu, postup při zakreslování instalací

Části vnitřní kanalizace, příprava projektu, postup při zakreslování instalací Autor Anotace Části vnitřní kanalizace, příprava projektu, postup při zakreslování instalací Očekávaný přínos Tematická oblast Téma Předmět Ročník Obor vzdělávání Stupeň a typ vzdělávání Název DUM Ing.

Více

Odvodňovací technika X1 Advantix odvodnění podlahy

Odvodňovací technika X1 Advantix odvodnění podlahy _CZ_0127.fm Seite 1 Montag, 16. Februar 2009 4:03 16 Odvodňovací technika Advantix odvodnění podlahy _CZ_0127.fm Seite 2 Montag, 16. Februar 2009 4:03 16 2 _CZ_0127.fm Seite 3 Montag, 16. Februar 2009

Více

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2015 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2015 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 8503 CZ www.rehau.cz Platnost od 04. 2015 Technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl 6 PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ 6.1 OBSAH 6.1.... Potrubí pro rozvody

Více

BRUCHAPaneel. Protipožární střešní DP-F

BRUCHAPaneel. Protipožární střešní DP-F 333 BRUCHAPaneel Protipožární střešní DP-F protipožární střešní DP-F sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám vysoká nosnost nehořlavé použitelný od 3 (5,2 %) sklonu střechy

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2015 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2015 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ www.rehau.cz Platnost od 04. 2015 Technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl 10 RAUPIANO LIGHT RAUPIANO LIGHT ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ

Více

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl 9 RAUPIANO LIGHT ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C PODNIKOVÁ NORMA VĚTRACÍ JEDNOTKY PC 12 7336 1. POPIS VĚTRACÍ JEDNOTKY A NÁZVOSLOVÍ Základní částí větrací jednotky N-RVJ- C je radiální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je

Více

UNIFITT SYSTÉM PŘIPOJENÍ RADIÁTORŮ

UNIFITT SYSTÉM PŘIPOJENÍ RADIÁTORŮ OBSAH 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 3. 4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 5. 5.1 5.2 VŠEOBECNÝ POPIS SYSTÉMU

Více

RAUPIANO PLUS UNIVERZÁLNÍ GÉNIUS NEJVYŠŠÍ PROTIHLUKOVÁ OCHRANA KOMPLETNĚ V JEDNOM SYSTÉMU. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

RAUPIANO PLUS UNIVERZÁLNÍ GÉNIUS NEJVYŠŠÍ PROTIHLUKOVÁ OCHRANA KOMPLETNĚ V JEDNOM SYSTÉMU. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl UNIVERZÁLNÍ GÉNIUS NEJVYŠŠÍ PROTIHLUKOVÁ OCHRANA KOMPLETNĚ V JEDNOM SYSTÉMU www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl NORMY A MEZNÍ HODNOTY VÝZVY PRO SOUČASNOU INSTALAČNÍ TECHNIKU Při stavbě nebo koupi

Více

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle Přehled systémů odkouření Náčrt situace pro GB152T/ GB162-15 až 45/ GB172/GB112 pro GB162-45 GB112-60 pro GB162-65 až 100 DO Střešní instalace C 33x Šikmá střecha Koncentrický odvod spalin/sání spalovacího

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA Úvod Identifikační údaje stavby: název stavby: účel stavby: Stavební úpravy BD byty č.2, 3 2.np a byt č. 8-5.np stavební úpravy a udržovací práce místo stavby: obec: Praha

Více

Nezávazný doporučený Prodejní ceník v Kč bez DPH. Platný od 1.4. 2015. HL Česká republika Technická kancelář. HL- stará se o dobrý odtok

Nezávazný doporučený Prodejní ceník v Kč bez DPH. Platný od 1.4. 2015. HL Česká republika Technická kancelář. HL- stará se o dobrý odtok HL- stará se o dobrý odtok Nezávazný doporučený Prodejní ceník v Kč bez DPH CZ HL Česká republika Technická kancelář Dipl. Ing. J. Maňas Zámečnické nám. 54/6 CZ-66451 Šlapanice, T/F: +420 54 522 34 20

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

SPECIFIKACE MATERÁLU 11111-ZTI-11 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA ULICI ŠPÁLOVA 9 OSTRAVA-PŘÍVOZ ZDRAVOTECHNIKA

SPECIFIKACE MATERÁLU 11111-ZTI-11 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA ULICI ŠPÁLOVA 9 OSTRAVA-PŘÍVOZ ZDRAVOTECHNIKA INVESTOR: Ing. Marek Kania Lípová 900/52 Ludgeřovice 747 14 Ing. Vladislav Varmuža U Kasperčoka 649/31 Havířov, Bludovice 736 01 VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT ING. DAVID KANIA ING. DAVID KANIA ARCHITEKTONICKÉ

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD LIC Domovní průchodka suchá montáž Typ EK 459 pro vedení médií Ø 7 mm až 14 mm volitelně pro dvě mediální vedení Ø 7 mm POSTUP MONTÁŽE

MONTÁŽNÍ NÁVOD LIC Domovní průchodka suchá montáž Typ EK 459 pro vedení médií Ø 7 mm až 14 mm volitelně pro dvě mediální vedení Ø 7 mm POSTUP MONTÁŽE LIC Langmatz MONTÁŽNÍ NÁVOD LIC Domovní průchodka suchá montáž Typ EK 459 pro vedení médií Ø 7 mm až 14 mm volitelně pro dvě mediální vedení Ø 7 mm POSTUP MONTÁŽE Vnitřní strana (sklep) Otvor Ø 24-25 mm

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA RECYFIX STANDARD. Ekologické, jednoduché a spolehlivé odvodnění Pro odvodnění pěších zón, domu a zahrady

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA RECYFIX STANDARD. Ekologické, jednoduché a spolehlivé odvodnění Pro odvodnění pěších zón, domu a zahrady INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT Ekologické, jednoduché a spolehlivé odvodnění Pro odvodnění pěších zón, domu a zahrady Ve zkratce Jednoduchá a rychlá montáž Pro aplikaci do třídy zatížení

Více

kohout filtr šroubení vodoměru zpětná klapka držák vodoměru

kohout filtr šroubení vodoměru zpětná klapka držák vodoměru VODOMĚRNÉ SOUPRAVY VODOMĚRNÉ SOUPRAVY Vodoměr je přesné měřící zařízení, které vyžaduje pro svoji spolehlivou funkci řádnou instalaci. Za tímto účelem společnost AWE ARMATURY spol. s r.o. již před více

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

Prohlášení o shodě a informace o výrobku

Prohlášení o shodě a informace o výrobku Prohlášení o shodě a informace o výrobku ČSN EN 14471 Systémové komíny s plastovými vložkami Požadavky a zkušební metody Výrobce Brilon CZ a. s. Bretaňská 118 250 75 Nový Vestec IČ: 27938531 Popis produktu

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

CENÍK PLATNOST OD: 1. 5. 2014 AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ VERZE: 6/2014. www.kanalizacezplastu.cz

CENÍK PLATNOST OD: 1. 5. 2014 AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ VERZE: 6/2014. www.kanalizacezplastu.cz CENÍK PLATNOST OD: 1. 5. 2014 AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ VERZE: 6/2014 www.kanalizacezplastu.cz PRVKY VNITŘNÍ PLASTOVÉ KANALIZACE: HT-Systém PLUS Odpadní trubky a tvarovky z polypropylenu, navrhované podle speciálních

Více

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou

Více

Popis systému... 22. Montážní prvky pro závěsné WC... 31. Montážní prvky pro umyvadla... 41. Montážní prvek Duofix pro výlevku...

Popis systému... 22. Montážní prvky pro závěsné WC... 31. Montážní prvky pro umyvadla... 41. Montážní prvek Duofix pro výlevku... Obsah Popis systému................................................................ 22 Montážní prvky pro závěsné WC.................................................. 31 Montážní prvky pro výtokové armatury.............................................

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

OKAPOVÝ SYSTÉM BRAMAC

OKAPOVÝ SYSTÉM BRAMAC OKAPOVÝ SYSTÉM BRAMAC StabiCor - M (pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou) StabiCor - P (plně probarvené tvrzené PVC) Člen MONIER GROUP Okapový systém Bramac StabiCor - M Pozinkovaný plech s ochrannou

Více

OKAPOVÝ SYSTÉM BRAMAC StabiCor - M (pozinkovaný plech

OKAPOVÝ SYSTÉM BRAMAC StabiCor - M (pozinkovaný plech OKAPOVÝ SYSTÉM BRAMAC StabiCor - M (pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou) StabiCor - P (plně probarvené tvrzené PVC) Platí od 1. ledna 2015 Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP Okapový systém Bramac

Více

E-03 A. CHARAKTERISTIKA VÝROBA FABRIKOVANÝCH SYSTÉMŮ KATALOGOVÝ LIST

E-03 A. CHARAKTERISTIKA VÝROBA FABRIKOVANÝCH SYSTÉMŮ KATALOGOVÝ LIST A. CHARAKTERISTIKA Fabrikovanými systémy výroby se rozumí: Otěruvzdorná potrubí s přírubami nebo bez nich. Otěruvzdorná vyložení pro různé technologie. Katalogový list je platný pro výrobu, přejímku, expedici

Více

Předizolované potrubí

Předizolované potrubí Předizolované potrubí S PUR IZOLACÍ Široký výběr materiálů předizolovaného potrubí Předizolované potrubí od DN 20 do DN 1200 Vysoká tepelná odolnost izolační PUR pěny Nízké tepelné ztráty Uponor Infra

Více

VZDUCHOVODY MALÝCH PRŮŘEZŮ PRO BYTOVÉ VĚTRÁNÍ

VZDUCHOVODY MALÝCH PRŮŘEZŮ PRO BYTOVÉ VĚTRÁNÍ Rozměry a tolerance, spojení Rovné potrubí Maximální délka 2 000 mm Rozměry a spojování DN Trouby Tvarovky Plocha vnější rozměr vnitřní rozměr a/b a1 tol. b1 tol. a tol. b tol. cm 2 50/150 49,2-0,5 149,2-0,5

Více

Propojovací kanály do rozvaděčů

Propojovací kanály do rozvaděčů Propojovací kanály do rozvaděčů VK Propojovací kanály do rozvaděčů VK Plastové propojovací kanály jsou určeny především pro racionální ukládání vodičů v rozvaděčích. Základem celého systému je kanál s

Více

Plastové a Nerezové sanitární vpusti

Plastové a Nerezové sanitární vpusti collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat Plastové a Nerezové sanitární vpusti 4 Bodové odvodnění Úvod Základní informace 6 Plastové podlahové vpusti Kompletní vpusti DN 50 a DN 70/DN 00 Kompletní vpusti

Více

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných

Více

Větrací systémy s rekuperací tepla

Větrací systémy s rekuperací tepla Větrací systémy s rekuperací tepla Vitovent 300 5825 965-3 CZ 09/2010 5825 965 CZ Systém větrání s rekuperací tepla a dálkovým ovládáním 5825 837-4 CZ 09/2010 Vitovent 300 H systém větrání bytů s rekuperací

Více

Příruby a spojky Přírubový přechod UNIDAP DN 40-300

Příruby a spojky Přírubový přechod UNIDAP DN 40-300 Přírubový přechod UNIDAP 40-300 Přírubový přechod UNIDAP: univerzální přírubová spojka 40 300 PN 10, PN 16 přímá nebo redukovaná vhodné pro materiál potrubí: ocel, šedá litina, tvárná litina, PE, PVC,

Více

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Platný od..9 Obsah: Odkouření pro kondenzační kotle do 6, a kw ( /, 6/)... str. -7 Odkouření pro kondenzační kotle s výkonem kw ( /)... str. -9 Odkouření pro kondenzační

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ODBORNÍCI DÁVAJÍ PŘEDNOST OSVĚDČENÝM VÝROBKŮM

ODBORNÍCI DÁVAJÍ PŘEDNOST OSVĚDČENÝM VÝROBKŮM POLO-KAL DOMOVNÍ TECHNIKA ODBORNÍCI DÁVAJÍ PŘEDNOST OSVĚDČENÝM VÝROBKŮM 20 POLO-KAL není jen odpadová trubka, ale celý trubní systém s bezpočtem vzájemně přesně sladěných a tisíckrát osvědčených komponent.

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

VIESMANN VITOSOL 100-F. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOSOL 100-F. Plochý kolektor k využívání sluneční energie. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOSOL 100-F. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOSOL 100-F. Plochý kolektor k využívání sluneční energie. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOSOL 100-F Plochý kolektor k využívání sluneční energie List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 13 VITOSOL 100-F TypSV1aSH1 Plochý kolektor

Více

VZDUCHOVODY MULTI-PLAST

VZDUCHOVODY MULTI-PLAST MULTI-PLAST MULTI-PLAST VZDUCHOVODY POPIS Systém MULTI-PLAST je plastový stavebnicový systém navržený pro větrání menších prostor v rámci bytové výstavby jako např. kuchyní, koupelen, WC a podobně. Systém

Více

Technická zpráva zdravotní technika

Technická zpráva zdravotní technika F 1.4.1 zdravotní technika 1. Identifikace stavby, stavebník, projektant Název stavby: Místo stavby: ZŠ Batří Venclíků 1140, Praha 9 Černý Most I. Kraj: Praha Stavebník: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků

Více

Nezávazný doporučený Prodejní ceník v Kč bez DPH. Platný od 1.4. 2014. HL Česká republika Technická kancelář. HL- stará se o dobrý odtok

Nezávazný doporučený Prodejní ceník v Kč bez DPH. Platný od 1.4. 2014. HL Česká republika Technická kancelář. HL- stará se o dobrý odtok HL- stará se o dobrý odtok Nezávazný doporučený Prodejní ceník v Kč bez DPH HL Česká republika Technická kancelář Dipl. Ing. J. Maňas Zámečnické nám. 54/6 CZ-66451 Šlapanice, T/F: +420 54 522 34 20 M:

Více

Sloupek Bekafix. Obr. 1

Sloupek Bekafix. Obr. 1 1 Popis je vyroben z oceli Sendzimir (1) metodou profilového válcování. Sloupek je následně potažen vrstvou polyesteru. Sloupky Bekafix lze použít v kombinaci s panely Nylofor 3D, Nylofor 3-M, Nylofor

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

Trubní tvarovky Dvoupřírubový kus - FF

Trubní tvarovky Dvoupřírubový kus - FF Trubní tvarovky Dvoupřírubový kus FF Dvoupřírubový kus FF: 50 400 (jiná na dotaz) 80 dostupné se 4děrovou přírubou obj. č.: 15020 PN materiál určeno pro: pitnou vodu, neagresivní odpadní vodu, materiál:

Více

Max Exterior balkonové podlahové desky

Max Exterior balkonové podlahové desky BALKONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA Max balkonové podlahové desky Obr. 1 POVRCH HEXA Obr. 2 AKRYL-POLYURETAN (ochrana proti povětrnostním vlivům) S POVRCHEM HEXA UNI-DEKOR POPIS MATERIÁLU Max balkonové podlahové

Více

Předstěnová/splachovací technika T2 Steptec

Předstěnová/splachovací technika T2 Steptec _CZ_090114.fm Seite 1 Montag, 16. Februar 2009 3:53 15 Předstěnová/splachovací technika Steptec _CZ_090114.fm Seite 2 Montag, 16. Februar 2009 3:53 15 Flexibilní ztvárnění koupelen pomocí předstěnového

Více