Obsah. Evropské ceny za podnikání vyhlašuje Generální ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Evropské ceny za podnikání vyhlašuje Generální ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl"

Transkript

1

2 Obsah 3 Úvod 4 Profil poroty 5 Cíle Evropských cen za podnikání 6-7 Velká cena poroty 8-9 Cena za podporu podnikání Cena za omezení byrokracie Cena za rozvoj podnikání Cena za investice do dovedností Cena za odpovědné podnikání přístupné všem Národní kontaktní osoby 20 O GŘ pro podniky a průmysl Evropské ceny za podnikání vyhlašuje Generální ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl Webová stránka: ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/smes/awards Bližší informace získáte u: European Enterprise Awards Secretariat (Sekretariát Evropských cen za podnikání) Tel.: Fax:

3 Úvod V dnešní době potřebujeme více než kdykoli dříve nová řešení, která vlévají energii do oblasti podnikání, podněcují nové začátky, zabezpečují pracovní příležitosti a vytvářejí rozvinutější podnikatelskou kulturu. 350 uchazečů z jednotlivých zemí si stanovilo ambiciózní projekty a já chci vzdát hold imaginaci a odvaze projektových vedoucích, kterou uplatnili při nalézání nových způsobů podpory podnikání. Děkuji národním kontaktním osobám, které se aktivně angažovaly ve svých zemích a uspořádaly kolo výběrového řízení, v němž byli vybráni kandidáti na vnitrostátní úrovni. Tak bylo nakonec vybráno 47 kandidátů k postupu do soutěže o evropské ceny. Pokračující úspěchy předchozích účastníků jsou nejlepším dokladem přidané hodnoty, již tato soutěž přináší. Například městská rada v Bilbau (městem zřízená společnost Lan Ekintza-Bilbao) držitelka Velké ceny poroty za rok 2007 již zdvojnásobila rozsah svého inovativního projektu regenerace města, který v centru Bilbaa nabízí k využití prostory pro podnikání. Získání ceny také podnítilo obdobné aktivity i v jiných částech samotného města, včetně předměstí, a rozproudilo spolupráci s dalšími organizacemi a baskickou regionální vládou. V letošním roce jsou Evropské ceny za podnikání součástí prvního Evropského týdne malých a středních podniků kampaně na podporu podnikání v rámci celé Evropy, sloužící zároveň k informování podnikatelů o podpoře, kterou mohou získat na evropské, vnitrostátní i místní úrovni. To vítězným projektům poskytne další platformu více než 500 akcí, během kterých bude možné v nich obsažené inovativní nápady představit ještě širšímu okruhu publika. Nápadité přístupy, prokázané vítězi Evropské ceny za podnikání za rok 2009, jsou zdrojem celého bohatství konkrétních příkladů a námětů na akce na regionální a místní úrovni, a mohou ostatním posloužit jako zdroj inspirace. Obracím se na všechny, aby co nejlépe zužitkovali dobré zkušenosti i osvědčené postupy, které ukázala tato soutěž, abychom dosáhli našeho společného cíle učinit z EU prostředí skutečně světové úrovně pro MSP. Günter Verheugen místopředseda Evropské komise pro podniky a průmysl 3

4 Porota Nominace posoudila a ceny v jednotlivých kategoriích udělila zkušená porota na vysoké úrovni, v níž jsou zástupci podnikatelského, vládního i akademického sektoru. V nezávislé porotě zasedá zástupce akademické obce a zástupce podnikového sektoru, dále podnikatel z členského státu pověřeného předsednictvím Rady Evropské unie v podzimním období roku 2008, zástupce vládního sektoru předsednické země Rady Evropské unie v jarním období letošního roku a držitel Velké ceny poroty za loňský rok. Porota má rovněž dva stálé členy, jedním je zástupce GŘ Evropské komise pro podniky a průmysl a druhým zástupce Výboru regionů. Porotci pro rok 2009 byli: Arnaldo Abruzzini Generální tajemník Eurochambres Lucio Gussetti Ředitel Generálního ředitelství konzultačních prací, Výbor regionů Anders Lundström Předseda Švédské nadace pro výzkum drobného podnikání; zakladatel projektu IPREG, Výzkumu inovativních politik na podporu hospodářského růstu Sophie de Menthon Xavier Otxandiano Předsedkyně organizace ETHIC (Entreprises de Taille Zástupce španělského podniku obecní výstavby Humaine Indépendantes et de Croissance); členka strategického výboru společnosti KPMG; rovněž význačná Velké ceny poroty za rok 2007 městské rady Lan Ekintza-Bilbao, Bilbao držitele spisovatelka a rozhlasová komentátorka. Marie Pavlú zástupkyně ředitele Centra pro regionální rozvoj (CRD) České republiky a ředitelka sítě Enterprise Europe Network v rámci CRD Maive Rute ředitelka pro podporu konkurenceschopnosti malých a středních podniků v GŘ Evropské komise pro podniky a průmysl 4

5 Cíle Evropských cen za podnikání Evropské ceny za podnikání slouží k vyjádření uznání a ocenění excelentních výsledků iniciativ na podporu podnikání na regionální úrovni. Cíle soutěže jsou: vyhledávat a vyjadřovat uznání těm, kdo úspěšně prosazují podnikání a podnikatelského ducha; zviditelňovat nejlepší podnikatelské politiky a praktiky; prohlubovat povědomí o přidané hodnotě, kterou podnikatelský duch v tržní ekonomice představuje; povzbuzovat a inspirovat potenciální podnikatele. Projekty do soutěže mohou nominovat všechny členské a přidružené země Evropské unie. Účastníci jsou vybírání z obcí a měst, regionů i komunit, a dále z partnerství soukromého a veřejného sektoru uzavíraných mezi veřejnou správou a podnikateli, ze vzdělávacích programů a obchodních organizací. Kandidáti musí prokázat, že v průběhu dvouletého období předcházejícího udílení cen jejich aktivity přispěly k usnadnění podnikání a k posílení hospodářství v jejich regionu. Přihlášky se posuzují podle těchto kritérií: původnost a realizovatelnost; dopad na místní ekonomiku; zlepšení vztahů mezi místními investory; přenositelnost na jiné regiony v Evropě. Za každý stát jsou vybráni maximálně dva nominovaní kandidáti, kteří postoupí do celoevropského kola soutěže, přičemž v každé kategorii nezávislá porota na základě svého výběru uděluje jednu cenu pro vítěze a jednu pro objev roku. Tyto projekty představují ty nejlepší podnikatelské iniciativy, jež může Evropa nabídnout. EUROCHAMBRES Eurochambres, sdružení evropských obchodních a průmyslových komor, má členské organizace ve 45 zemích a tvoří síť regionálních a místních komor s více než 19 miliony členských společností. Přes 90 % těchto podniků patří mezi MSP. Členové sdružení zaměstnávají více než 120 milionů zaměstnanců. EUROCHAMBRES je jediným evropským orgánem, který slouží zájmům všech sektorů a evropským podnikům každé velikosti, a to díky multisektorovému členství ve sdružení. Je také jedinou organizací, která má díky regionální orientaci Eurochambres tak blízko k podnikatelskému sektoru. Výbor regionů EU Výbor regionů (CoR) se sídlem v Bruselu byl zřízen Maastrichtskou smlouvou v roce 1994 jako poradní orgán, který má zástupcům místních a regionálních samospráv umožnit uplatňování jejich názorů přímo v srdci Evropské unie. Evropská komise a Rada ministrů jsou povinny konzultovat s 344 členy CoR návrhy právních předpisů EU v celé řadě oblastí politiky, a to včetně oblastí zaměstnanosti, dopravy a životního prostředí. S tímto shromážděním může konzultovat rovněž Evropský parlament. EURADA Evropská asociace regionálních rozvojových agentur je nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat regionální hospodářský rozvoj prostřednictvím dialogu se službami Evropské komise, výměny zkušeností ze správné praxe mezi členy, transnacionální spolupráce mezi členy a regionálních rozvojových agentur jako koncepčního základu. EURADA sdružuje okolo 150 rozvojových agentur ze zemí Evropské unie, a kromě toho má prostřednictvím Rady pro mezinárodní hospodářský rozvoj (IEDC) a sítí pro hospodářský rozvoj silné mezinárodní vazby s Čínou, Japonskem, Austrálií a Novým Zélandem. EUROCITIES Tato síť, která byla založena v roce 1986, sdružuje místní samosprávy více než 130 velkoměst ve více než 30 evropských zemích. EUROCITIES zastupuje zájmy svých členů a věnuje se dialogu s evropskými institucemi v široké škále oblastí politik, které se týkají měst. Mezi tyto oblasti patří: ekonomický rozvoj, životní prostředí, doprava a mobilita, sociální věci, kultura, informační a znalostní společnost a služby obecného zájmu. 5

6 Velká cena poroty Zvláštní cena udělovaná nejkreativnější a nejinspirativnější podnikatelské iniciativě v Evropě Získání Velké ceny poroty za rok 2007 mělo v následujících třech až čtyřech měsících za výsledek rozsáhlé mediální pokrytí a zvýšení počtu dotazů na náš program o 30 %. Od té doby jsme již zdvojnásobili rozsah projektu, v jehož rámci je dnes do programu městské regenerace zařazeno asi 54 nemovitostí, a vedeme jednání s dalšími veřejnými organizacemi, které mají zájem s námi spolupracovat. Navíc se náš systém dočkal napodobování v dalších čtvrtích Bilbaa a naše váha vzrostla natolik, že spolupracujeme s regionální baskickou vládou. Xavier Otxandiano Veřejná společnost Lan Ekintza-Bilbao, Bilbao držitelka Velké ceny poroty za rok

7 The Scarborough Renaissance Partnership Scarborough Renaissance Partnership, North Yorkshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Ocenění: Velká cena poroty Renesance pobřežní oblasti prostřednictvím kreativních a kulturních podnikatelských aktivit Partnerství Scarborough Renaissance Partnership, založené v roce 2002, přetvořilo silou novátorské renesance přímořské město Scarborough v severovýchodní Anglii změnilo sezónní ekonomiku poznamenanou zimní mírou nezaměstnanosti o 50 % vyšší oproti letní na ekonomiku celoroční s pouze desetiprocentním rozdílem v míře letní a zimní zaměstnanosti. Zhruba 100 nových pracovních míst bylo vytvořeno během posledních dvou let prostřednictvím veřejných investic, což napomohlo vytvoření dalších 100 pracovních míst v soukromém sektoru. A toto nové podnikavostí naplněné klima vytváří předpoklady k dosažení dalšího velkého nárůstu zaměstnanosti v příštích pěti letech. Projekt získal britskou podnikatelskou cenu Enterprising Britain za rok 2008, a to díky zdárné přeměně ekonomické úspěšnosti města, které se tak stalo synonymem podnikatelského ducha. Tento úspěch se zakládá na aktivním zapojení místní komunity do rozhodovacího procesu a na rozvoji tvůrčího a kulturního sektoru ve městě. Výstavba kreativního pracovního prostoru Woodend Creative Workspace, moderního centra pro tvůrčí a kulturní obory, a podnikatelského parku na 40 hektarech pozemku, který nabízí m 2 nových ploch pro podnikání a obchod a prostor pro pracovních míst, umožňuje uskutečňovat ve městě nový obchodní a podnikatelský rozvoj. Bližší informace John Burroughs Project Officer, Scarborough Renaissance Partnership Town Hall, St Nicholas Street, Scarborough, North Yorkshire YO11 2HG, United Kingdom 7

8 Cena za podporu podnikání Oceňuje aktivity a iniciativy na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni, které podporují podnikatelské myšlení a podnikatelskou kulturu, jež podněcuje tvořivost, inovace a přijímání rizik. Objev roku Již dnes spolupracujeme s podnikateli zítřka, Agence de Stimulation Economique, Liège, Belgie Agentura Agence de Stimulation Economique (ASE) byla založena za účelem prohlubování povědomí o podnikání mezi mladými lidmi ve Valonsku. Prodejci podnikatelského ducha, kteří pracují pro agenturu, se skládají z dočasně převedených učitelů, kteří navštěvují střední školy a instituce vyššího vzdělávání v tomto regionu jako vyslanci podnikání. Na základě těchto návštěv pak školy navazují vztah s ASE, což jim pomáhá pomocí četných nástrojů prosazovat v procesu vzdělávání podnikatelské postoje. Za dva roky existence projektu zařadila podnikatelství do svých osnov již polovina navštívených škol. Do konce roku 2009 bude navázán vztah s týmem ASE ze strany všech 650 valonských institucí středního a vyššího vzdělávání. Na podporu projektu byla na začátku školního roku 2008/09 uspořádána široká informační kampaň pod názvem tous des as ( každý je eso ), a to za pomoci plakátů ve sborovnách, letáků, školicích materiálů, příloh do odborných periodik a rozhlasové inzerce. Bližší informace Vincent Bovy Director, ASE Rue du Vertbois, 13B B-4000 Liege, Belgium 8

9 Ocenění: Cena za podporu podnikání Instituto IDEAS Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Valencia, Španělsko Podpora inovativních záměrů prostřednictvím spolupráce Instituto IDEAS, jakožto první španělský program univerzitní podpory podnikání, pomáhá vytvářet ve Valencii nové podnikatelské příležitosti a společnosti založené na inovativních technologiích. Zaměřuje se na pomoc mladým podnikatelům při odstartování jejich vlastních podnikatelských projektů. Ke svému cíli směřuje prostřednictvím vytváření sítí mezi zainteresovanými stranami valencijského Inovačního systému; spolupráce s centry a institucemi při podpoře podnikatelského ducha; prosazování a rozvoje nových výzkumných a vzdělávacích projektů, které souvisí s podnikatelstvím a obchodními startupy; v rámci univerzitní obce vytvářením myšlenkové orientace na zakládání podniků. Bližší informace José Millet Roig Director, Instituto IDEAS Edificio 8H Camino de Vera s/n E Valencia, Spain Projekt již zaznamenal významný ekonomický dopad a poskytuje rovněž školení a podporu v oblasti e-komerce prostřednictvím inovativního virtuálního nákupního centra Parque Innova. Od roku 1992 pomohl Instituto IDEAS vytvořit 400 nových inovativních společností a umožnil vytvoření pracovních míst v kraji Valencie. 9

10 Cena za omezení byrokracie Vyjadřuje uznání za opatření přijatá na všech úrovních ke zjednodušení legislativy a administrativních postupů pro podniky, zejména MSP. Objev roku Omezení zatěžování respondentů statistickým vykazováním, Litevský statistický úřad, Vilnius, Litva Ke snížení zátěže statistickým vykazováním zřídil Litevský statistický úřad stálou mezirezortní komisi, která monitoruje a vyhodnocuje pokrok dosažený v této oblasti. Během posledních pěti let se tak pro podniky výrazně zkrátila spotřeba času a frekvence podávání statistických hlášení, přičemž počet hlášení se snížil ze 171 v r na 125 v r Statistické formuláře jsou kromě toho nyní před jejich zavedením testovány. V roce 2008 založená organizace spustila na svých webových stránkách sekci, jejímž prostřednictvím vyhlásila politiku omezování zátěže, a začala zveřejňovat informace o realizaci opatření ke snížení zátěže. V provozu je specializovaná webová stránka e-formos.stat.gov.lt. Registrovaným respondentům nabízí možnost vyhledávat elektronické formuláře, kalendária pro jejich předkládání a informace o přenosu údajů. Bližší informace Daliutė Kavaliauskienė Manager of Sample Methods Subdivision Department of Statistics to the Government of the Republic of Lithuania Gedimino pr. 29, LT Vilnius, Lithuania 10

11 Vítěz ceny za omezení byrokracie Miskolc Holding Zrt., Miskolc, Maďarsko Ocenění: Cena za omezení byrokracie Eliminace byrokracie v zájmech efektivity Společnost Holding Zrt byla založena v roce 2006 jako jednodušší, centralizovaný podnik pro správu nemovitostí a služeb místní samosprávy na severovýchodě Maďarska ve městě Miskolc třetím největším městě v zemi. Oblasti, jimiž se společnost zabývá, sahají od provozování služeb spojených s vytápěním, kanalizací a vodovodem, přes odpadové hospodářství až po veřejnou dopravu a parkování. Cílem je působit jako skutečná organizace služeb, zabezpečovat každodenní potřeby a řešit každodenní problémy, a zároveň provádět administrativu související s prací i službami pro celou skupinu společností způsobem průhlednějším pro místní obyvatele. Bližší informace Mrs. Judit Juhász-Nagy, Senior Associate, Miskolc Holding Zrt. Hunyadi u. 5., H-3530 Miskolc, Hungary Výsledkem bylo odstranění předchozích, často byrokratických, systémů a dosažení vyšší nákladové úspornosti úspory nákladů v provozované činnosti. Pomocí je při tom centralizace služeb klientům, kdy problematiku týkající se poloviny členských organizací lze řešit na jednom místě, tedy soustředěným způsobem. 11

12 Cena za rozvoj podnikání Vyjadřuje uznání za inovační politiky, které prosazují podnikání a jsou přitažlivé pro investice, zejména ve znevýhodněných oblastech Od doby, kdy jsme v roce 2007 získali cenu EEA, zvýšila se naše viditelnost v tisku a dalších médiích, vzrostla naše kredibilita při prezentování našeho projektu a získali jsme také lepší image a vyšší míru uznání u jiných organizací. Kromě toho se na nás obrátilo Ministerstvo Porýní s žádostí, abychom svůj projekt z oblasti Trieru rozšířili na celý region Porýní. 1,2,3, Go, Business Initiative a.s.b.l. Držitelka Ceny za podporu podnikání 2007 Společná cena pro objev roku Program domácí podpory pro podnikatele (PAED), Ministerstvo průmyslu, obchodu a cestovního ruchu regionální vlády Aragonie, Zaragoza, Španělsko Soho Solo, Obchodní a průmyslová komora v Gers, Gers, Francie Organizace PAED byla zřízena k vytváření podnikatelské sítě v zemědělských oblastech. Poskytuje podnikatelům přístup k individuálnímu odbornému poradenství přímo v jejich městě nebo místě bydliště prostřednictvím sítě zástupců rozmístěných po regionu. Bylo vytvořeno asi společností, které zaměstnávají lidí, přičemž brzy vznikne dalších 253 společností a 858 pracovních míst. Bližší informace: Javier Navarro Espada Director-General for Industry and SME Policy Paseo María Agustín nº 36 Edificio Pignatelli E Zaragoza, Spain Obchodní a průmyslová komora v Gers koordinuje organizaci Soho Solo, která nabízí podpůrné služby, jako je pomoc při zavádění projektů a při vyhledávání zdrojů financování, podporu a poradenství při rozvoji a prosazování činností, a dále pomoc při vyhledávání míst pro výkon činnosti samostatných podnikatelů, teleworkerů, zaměstnanců pracujících z domova označovaných jako Soho (zkratka vytvořená z anglického Small Office Home Office ) a lidí ve svobodném povolání označovaných jako Solo, kteří se chtějí usadit a pracovat v departementu Gers. Bližší informace: Franck Cazalas Head of Soho Solo Project, Gers Chamber of Commerce and Industry Place Jean David - BP 181 F Auch Cedex, France 12

13 Vítěz Vědecký park Gothia Ocenění: Cena za rozvoj podnikání Sektor podnikání a rozvoje komunity, obecní orgány města Skövde, Švédsko Vědecký park poskytuje úrodnou půdu pro růst inovativních podniků Motorem rozvoje Vědeckého parku Gothia (GSP) je Sektor podnikání a rozvoje komunity obce Skövde (NSE). Park je významným prvkem diverzifikace v regionu, který je silně závislý pouze na dvou velkých strojírenských závodech automobilového průmyslu. Cílem je přilákat společnosti, které rozvíjejí služby a produkty informačních technologií (IT), a vytvářet pracovní příležitosti pro absolventy univerzity ve Skövde. Na podporu rozvoje podnikatelské činnosti v regionu zavedl projekt tři aktivity: 1. inkubátor, který nově založeným podnikům zajišťuje možnost, aby se co nejrychleji etablovaly na trhu; 2. technologický park, který nabízí kreativní prostředí v blízkosti výzkumných pracovníků, studentů a dalších podniků, čímž vytváří ideální prostředí pro rozvoj podniků; 3. platformu pro spolupráci, která slouží jako místo pro setkávání výzkumných pracovníků, společností a obce, a poskytuje podporu při vyvíjeni nových projektů. Bližší informace: Kristina Eklöf Enterprise and Community Building Manager Municipality of Skövde SE Skövde, Sweden Toto inovativní prostředí přináší významné úspěchy zejména v oblasti počítačových her již bylo vydáno pět her. V současnosti je do něj začleněno 50 podniků a 300 zaměstnanců. 13

14 Cena za investice do dovedností Vyjadřuje uznání za iniciativy vedoucí ke zlepšení dovedností v oblasti podnikání, odborné přípravy a řízení Objev roku Unternehmergymnasium Bayern (Podnikatelské gymnázium Bavorsko, UG Bavaria), Pfarrkirchen, Německo UG Bavaria je gymnázium, které se specializuje na podnikatelské vzdělávání a pomáhá studentům od 10. a vyšších ročníků vybudovat si nezávislý zdroj obživy, a to spolu s dovednostmi v oblasti managementu, přičemž zároveň dosáhnou vzdělání odpovídajícího stupni této školy. Studenti těží z výhod práce v pracovních seminářích vedených zkušenými podnikateli, a dále spolupráce se sítí 80 společností a vzdělávacích institucí. Kromě toho získávají studenti vlastní praktické zkušenosti s projekty, jako například při zajišťování potravin na školní oběd. Získání ceny za rok 2007 bylo velkým uznáním kvality naší práce a naší vize, že podnikatelství je tvořeno kombinací behaviorálních dovedností. Děti tyto dovednosti mají dětech jsou tyto dovednosti přítomny a lze je již od útlého věku stimulovat. To je předpokladem úspěšnosti při vzdělávání lidí v podnikatelství. Ocenění rovněž zvýšilo naši viditelnost v médiích a otevřelo mezinárodní kontakty. I nadále ovšem hledáme partnery pro zavádění programu Cap Ten i v jiných zemích. ICHEC-PME, Belgie Držitel Ceny za investice do lidí za rok 2007 Bližší informace: Joachim Barth OStR/Ute Heim StRin z.a UG Bavaria Arnstorferstr. 9 D Pfarrkirchen, Germany Čestné uznání Obec Bieliny Our Power Spot, Bieliny, Polsko Tento projekt využívá kulturního a folklórního dědictví polských Svatokřížských hor k vytváření jedinečných turistických zážitků. Prostřednictvím her v přírodě prožívají turisté příběhy založené na místních pověstech. Tento podnik představuje nový zdroj příjmu pro obec, a jeho výsledkem byl také návrat ke kořenům krajového kulturního dědictví. 14 Bližší informace: Dariusz Dąbek Head of Department of Development of Human Resources and Tourism Communal Office of Bieliny ul. Partyzantów 17 PL Bieliny, Poland

15 Znalosti, dovednosti, podpora podnikatelé podnikatelům Agentura pro podnikání žen, Helsinki, Finsko Ocenění: Cena za investice do dovedností Podpora podnikatelů podnikatelům pomáhá nastavit rovnocenné podmínky Agentura pro podnikání žen (Women s Enterprise Agency) v Helsinkách od r povzbuzuje a podporuje ženy, aby se stávaly podnikatelkami. Agentura vychází ze zjištění, že práh, který musí ženy překonat, mají-li se stát podnikatelkami, je pro ně nastaven výše než pro muže. Projekt si osvojil model jeden podnikatel podporuje druhého a na tomto základě poskytuje odborný mentoring novým a začínajícím malým a středním podnikům (MSP). Projekt již poskytl bezplatné poradenství více než 400 ženám. Asi 250 žen hodlajících založit obchodní společnost se účastnilo 16 informačních akcí úvodu do podnikání, bezmála 200 žen se účastnilo 15 praktických informačních setkání; a 60 žen se účastnilo čtyř tříměsíčních kurzů podnikatelství. Projekt měl také úspěch v oblasti mentorování skupin, zejména mezi ženami ze skupiny migrantů, a dále ženami, které se chystají ke složení zkoušky v oboru navazujícího vzdělávání pro podnikatele. Kromě toho agentura spolupracuje se skupinami v dalších zemích, jako je Litva, Lotyšsko nebo Mozambik. Bližší informace: Ms. Taru Hautala, Managing Director, The Women s Enterprise Agency Kaisaniemenkatu 2b, FIN Helsinki, Finland 15

16 Cena za odpovědné podnikání přístupné všem Vyjadřuje uznání za odpovědné podnikatelské iniciativy, které prosazují společenskou odpovědnost podniků a dlouhodobě udržitelné obchodní praktiky v oblasti sociální a oblasti životního prostředí, a také prosazují podnikatelství pro znevýhodněné skupiny Objev roku Hrnčířská vesnice, nadace Nidzica Development Foundation (NIDA), Nidzica, Polsko Nidzická nadace pro rozvoj (NIDA) založila hrnčířskou vesnici v r jako součást programu EU EQUAL Na cestě k polskému modelu sociální ekonomiky budujeme nový Lisków. Jde o inovativní sociálně orientovaný podnik, který prosazuje a rozvíjí podnikatelství mezi nezaměstnanými občany ze zemědělských oblastí. Projekt nabízí náměty pro doplňkové ekonomické činnosti, které jsou založeny na tradičních řemeslech a zvycích. Výsledkem je rozvoj produktů a služeb pod společnou obchodní známkou výrobky hrnčířské, krejčovské, z ručního papíru, dále agroturistika a ekoturistika, až po rekonstrukce historických domů. Ze 108 nezaměstnaných lidí, kteří se do projektu zapojili, jich našlo práci 45. Projekt je aplikován i v jiných regionech. Bližší informace: Krzysztof Margol The Nidzica Development Foundation ul. Rzemieślnicza 3 PL Nidzica, Poland 16

17 Jak získat práci pro lidi Ocenění: Cena za odpovědné podnikání přístupné všem Vzdělávací a kvalifikační společnost ve Waldkirchu (WABE), Waldkirch, Německo WABE dosáhla v boji s nezaměstnaností skutečného úspěchu WABE je neziskové partnerství veřejného a soukromého sektoru založené v r pro boj s nezaměstnaností v oblasti Waldkirchu ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Zaměstnává 50 lidí, z nichž 40 bylo dříve nezaměstnaných, avšak s úspěchem zúročili školicí programy organizace. WABE se opírá o místní síť obyvatel, soukromých podniků a státních orgánů, která pomáhá integrovat nezaměstnané občany se zvláštními problémy při pracovním zařazení. Celostní přístup kombinující praktickou přípravu, sociálněpedagogický coaching a krátkodobá umístění měl za výsledek umístění 300 nezaměstnaných v rámci místních obchodních společností. Průběžně je do vzdělávání zapojeno vždy zhruba 165 nezaměstnaných osob. Bližší informace: Frank Dehring Director Financial and Social Matters The Waldkirch Employment and Qualification Company Mauermattenstr. 8 D Waldkirch, Germany Participující společnosti mají dobré zkušenosti s dobře nastaveným a individuálně přizpůsobeným umisťováním motivovaných a kvalifikovaných zaměstnanců ze strany WABE. Při náboru zaměstnanců prostřednictvím této organizace dosahují společnosti snížených transakčních nákladů na výběr pracovníků. 17

18 NÁRODNÍ KONTAKTNÍ OSOBY Rakousko Hans Janik Federal Ministry of Economy, Family and Youth Stubenring Wien Tel: /5929 Fax: /93/5929 Dánsko Ib Kjøller Erhvervs- og Byggestyrelsen (The National Agency for Enterprise and Construction) Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé København Ø Tel: Řecko Ioannis Patiris Ministry of Development, Directorate for SMEs Mesogion Athens Tel: Fax: Belgie Christian Nossent Politique des PME - Service des Etudes WTC III - 14ème étage, Boulevard S. Bolivar, Bruxelles Tel: Fax: Estonsko Epp Remmelg Ministry of Economic Affairs and Communications, Economic Development Department Harju Tallinn Tel: Fax: Maďarsko Márta Molnár Szabó Ministry for National Development and Economy Department for the Development of Business Environment Hold utca Budapest Tel: Fax: Bulharsko Nikolay Todorov Bulgarian SME Promotion Agency 1, Sveta Nedelia Sq Sofia Tel: Fax: Kypr Andreas Nicolaou Ministry of Commerce, Industry and Tourism 1421 Nicosia Tel: Fax: Finsko Pertti Linkola Ministry of Employment and the Economy P.O. Box GOVERNMENT Francie Virginie Dantard L Agence pour la Création d Enterprise (A.P.C.E.) 14 rue Delambre Paris CEDEX 14 Tel: Irsko Sweden Gillian Slattery Mr Per Johansson Enterprise Ireland NUTEK, Swedish 4500 Agency Atlantic for Avenue Economic and Regional Growth Westpark Box 3034 Shannon Östersund Co Clare SE Tel: Tel: Fax: Fax: Itálie Isabella Giacosa Ministero delle Attività Produttive; Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività (D.G.S.P.C.) Uff. E4 via Molise Roma Tel: Fax: Česká republika Martina Funková Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor rámcových vztahů EU, Malé a střední podnikání a podnikatelské prostředí Na Františku Praha 1 Tel: Fax: Německo Michael Holz Institut für Mittelstandsforschung Bonn Maximilianstraße Bonn Tel: Fax: Lotyšsko Ilze Lore Ministry of Economics, Entrepreneurship & Industry Department Unit of Development of Commercial Activities Brivibas str Riga Tel: Fax:

19 Bližší informace o Evropských cenách za podnikání Vám na vyžádání sdělí Váš národní koordinátor. Litva Ina Medvedeva Ministry of Economy, Small and Medium Business Department Gedimino Ave. 38/ Vilnius Tel: Fax: Polsko Ewa Swedrowska Ministry of Economic Affairs and Labour pl. Trzech Krzyży 3/ Warszawa Tel: Fax: Španělsko Fátima Mínguez Llorente Ministry of Industry, Tourism and Trade Paseo de la Castellana th floor Madrid Tel: Fax: Lucembursko Laurent Solazzi Ministère de l Economie et du Commerce extérieur Comité National pour la Promotion de l Esprit d Entreprise (CNPEE) 6, Boulevard Royal 2914 Luxembourg Tel.: Fax: Malta Is-Sur Saviour A. Farrugia D.P.A. Divizjoni tal-kummerc Ministry for Competitiveness and Communications Lascaris Wharf CMR 02 Valletta Tel: Fax: Portugalsko Helena Moura IAPMEI Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento Rua Rodrigo da Fonseca Lisboa Tel: Rumunsko Ileana Modreanu Ministerul pentru IMM, Comert, Turism si Profesii Liberale Str. Poteraşi, No.11, Sector Bucureşti Tel: Fax: Švédsko Sigbritt Larsson NUTEK, Swedish Agency for Economic and Regional Growth P.O. Box Stockholm Tel: Fax: Velká Británie Tracy Hudson Enterprise Directorate Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 1 Victoria Street SW1H 0ET London Tel: Fax: Nizozemsko Aukje W. Visser Ministry of Economic Affairs, Enterprise Department, Directorate-General for Enterprise and Innovation Postbus EC Den Haag Tel.: Slovensko Marcela Skubalova National Agency for Development of Small and Medium-sized Enterprises Miletičova Bratislava Tel: Fax: Norsko Marthe Haugland Innovation Norway, European Department Akersgata Oslo Tel: Fax: Slovinsko Valentina Lozar JAPTI - Public agency for entrepreneurship and foreign investments of Slovenia Dunajska Ljubljana Tel:

20 O GŘ pro podniky a průmysl Práce Generálního ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl spočívá v zajišťování příznivějšího prostředí pro evropskou podnikatelskou sféru. Prostřednictvím podpory podnikatelství a inovací dbá o to, aby politiky Evropské unie přispívaly ke konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů EU. V centru těchto politik jsou malé a střední podniky, které zásadně přisívají k tvorbě pracovních příležitostí a zajišťování ekonomického růstu v Evropě. GŘ pro podniky a průmysl spolupracuje s podnikovou komunitou, aby tak napomáhalo inovativnímu, konkurenčnímu a odpovědnému podnikání a dále členským státům EU v realizaci Lisabonské strategie prostřednictvím Partnerství pro růst a pracovní místa. Bližší informace naleznete na: Bližší informace o programech EU, politikách a financování MSP naleznete na: Tato publikace je financována z Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP), jehož cílem je posilovat konkurenceschopnost evropských podniků. European Commission DG for Enterprise and Industry 20

Obsah. Evropské ceny za podnikání pořádá Generální ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl Internetová stránka:

Obsah. Evropské ceny za podnikání pořádá Generální ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl Internetová stránka: 2007 Obsah 3 Úvod 4 Porota 5 Cíle Evropských cen za podnikání 6 7 Cena za průkopnictví v podnikání 8 9 Cena za podporu podnikání 10 11 Cena za investice do lidských zdrojů 12 13 Cena za odpovědné podnikání

Více

Stručný obsah. Klíčem k ekonomické budoucnosti Evropy je dosažení vyšší úrovně růstu a tvorba většího počtu lepších pracovních příležitostí.

Stručný obsah. Klíčem k ekonomické budoucnosti Evropy je dosažení vyšší úrovně růstu a tvorba většího počtu lepších pracovních příležitostí. Stručný obsah Úvod Klíčem k ekonomické budoucnosti Evropy je dosažení vyšší úrovně růstu a tvorba většího počtu lepších pracovních příležitostí. 3 Úvod 4 Profil poroty 5 Cíle EEA 6-7 Cena za průkopnictví

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov).

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). Souhrn přihlášky Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). EVROPSKÉ CENY ZA PODPORU PODNIKÁNÍ 2015 Shrnutí přihlášky Seznam

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

ROP jako slepá vývojová větev nebo příliš transparentní model rozdělování dotací?

ROP jako slepá vývojová větev nebo příliš transparentní model rozdělování dotací? Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti ROP jako slepá vývojová větev nebo příliš transparentní model rozdělování dotací? Mgr. Richard Hubl VALTICE 2012, XV. MEZINÁRODNÍ

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Podnikavost a její podpora ve vzdělávání

Podnikavost a její podpora ve vzdělávání Podnikavost a její podpora ve vzdělávání Podkladový dokument pro kulatý stůl Národního konventu o EU Autoři: RNDr. Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské komory ČR doc. Ing. Daniel Münich, PhD., výzkumný

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Světové a Evropské statistiky agenturního zaměstnávání (zdroj: Mezinárodní konfederace agentur práce Ciett) Jak si stojí Česká republika vkontextu zemí EU

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD)

Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) LEADER approach today and after 2013 new challenges Petri Rinne ELARD Ing. Radim Srsen, Ph.D. Zástupce NS MAS ČR v ELARD http://www.elard.eu

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

České předsednictví 2014 2015 v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD)

České předsednictví 2014 2015 v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) České předsednictví 2014 2015 v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) LEADER approach today and after 2013 new challenges Petri Rinne ELARD Viimsi Spa, Estonia 15th September, 2011 Ing. Radim

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS Dietetika: profese ke zdraví Dietetická profese má oficiální definici, která byla přijata Mezinárodní konfederací

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

EET a související snížení sazeb DPH

EET a související snížení sazeb DPH EET a související snížení sazeb DPH 2. února 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 Vývoj snížené sazby DPH v ČR Za vlád TOP 09 a ODS vzrostla

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 3270. zasedání Rady. Hospodářské a finanční věci. Rozpočet. Brusel 11. listopadu 2013. Algimantas RIMKŪAS Náměstek ministra financí

TISKOVÁ ZPRÁVA. 3270. zasedání Rady. Hospodářské a finanční věci. Rozpočet. Brusel 11. listopadu 2013. Algimantas RIMKŪAS Náměstek ministra financí RADA EVROPSKÉ UIE 15906/13 (OR. en) TISKOVÁ ZPRÁVA 3270. zasedání Rady PRESSE 465 PR CO 55 Hospodářské a finanční věci Rozpočet Brusel 11. listopadu 2013 Předseda Algimantas RIMKŪAS Náměstek ministra financí

Více

07-08/2010 - ČERVENEC-SRPEN VÍTEJTE Obsah Úvodník Novinky z Webdispečinku 3 Cestovní příkazy a diety Vzhled knihy jízd Tankovací karty-formát DKV Prázdninová minisoutěž 6 Seriál: Cestujeme po Evropě (poslední

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC Social Innovation & Enterprise Cluster co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Sociální podnikání je činnost firem a komerčních společností, které vedle tvorby zisku usilují

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti. Počítačová gramotnost, ČSKI a ECDL. www.ecdl.

Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti. Počítačová gramotnost, ČSKI a ECDL. www.ecdl. Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti Počítačová gramotnost, www.ecdl.cz Vliv informačních technologií (IT) na společnost Výroba: zvýšení produktivity práce,

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

INSTITUCE A ORGÁNY EU

INSTITUCE A ORGÁNY EU Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 INSTITUCE A ORGÁNY EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Instituce a orgány

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009 E U R E S EURopean Employment Services 19.2.2009 Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov EURES Evropské služby zaměstnanosti Systém propojující veřejné služby zaměstnanostičlenských států

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry Spolutvorba NENÍ: Spolutvorba? projekt, který představuje pouze finanční pomoc nebo

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více