Obsah. Evropské ceny za podnikání vyhlašuje Generální ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Evropské ceny za podnikání vyhlašuje Generální ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl"

Transkript

1

2 Obsah 3 Úvod 4 Profil poroty 5 Cíle Evropských cen za podnikání 6-7 Velká cena poroty 8-9 Cena za podporu podnikání Cena za omezení byrokracie Cena za rozvoj podnikání Cena za investice do dovedností Cena za odpovědné podnikání přístupné všem Národní kontaktní osoby 20 O GŘ pro podniky a průmysl Evropské ceny za podnikání vyhlašuje Generální ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl Webová stránka: ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/smes/awards Bližší informace získáte u: European Enterprise Awards Secretariat (Sekretariát Evropských cen za podnikání) Tel.: Fax:

3 Úvod V dnešní době potřebujeme více než kdykoli dříve nová řešení, která vlévají energii do oblasti podnikání, podněcují nové začátky, zabezpečují pracovní příležitosti a vytvářejí rozvinutější podnikatelskou kulturu. 350 uchazečů z jednotlivých zemí si stanovilo ambiciózní projekty a já chci vzdát hold imaginaci a odvaze projektových vedoucích, kterou uplatnili při nalézání nových způsobů podpory podnikání. Děkuji národním kontaktním osobám, které se aktivně angažovaly ve svých zemích a uspořádaly kolo výběrového řízení, v němž byli vybráni kandidáti na vnitrostátní úrovni. Tak bylo nakonec vybráno 47 kandidátů k postupu do soutěže o evropské ceny. Pokračující úspěchy předchozích účastníků jsou nejlepším dokladem přidané hodnoty, již tato soutěž přináší. Například městská rada v Bilbau (městem zřízená společnost Lan Ekintza-Bilbao) držitelka Velké ceny poroty za rok 2007 již zdvojnásobila rozsah svého inovativního projektu regenerace města, který v centru Bilbaa nabízí k využití prostory pro podnikání. Získání ceny také podnítilo obdobné aktivity i v jiných částech samotného města, včetně předměstí, a rozproudilo spolupráci s dalšími organizacemi a baskickou regionální vládou. V letošním roce jsou Evropské ceny za podnikání součástí prvního Evropského týdne malých a středních podniků kampaně na podporu podnikání v rámci celé Evropy, sloužící zároveň k informování podnikatelů o podpoře, kterou mohou získat na evropské, vnitrostátní i místní úrovni. To vítězným projektům poskytne další platformu více než 500 akcí, během kterých bude možné v nich obsažené inovativní nápady představit ještě širšímu okruhu publika. Nápadité přístupy, prokázané vítězi Evropské ceny za podnikání za rok 2009, jsou zdrojem celého bohatství konkrétních příkladů a námětů na akce na regionální a místní úrovni, a mohou ostatním posloužit jako zdroj inspirace. Obracím se na všechny, aby co nejlépe zužitkovali dobré zkušenosti i osvědčené postupy, které ukázala tato soutěž, abychom dosáhli našeho společného cíle učinit z EU prostředí skutečně světové úrovně pro MSP. Günter Verheugen místopředseda Evropské komise pro podniky a průmysl 3

4 Porota Nominace posoudila a ceny v jednotlivých kategoriích udělila zkušená porota na vysoké úrovni, v níž jsou zástupci podnikatelského, vládního i akademického sektoru. V nezávislé porotě zasedá zástupce akademické obce a zástupce podnikového sektoru, dále podnikatel z členského státu pověřeného předsednictvím Rady Evropské unie v podzimním období roku 2008, zástupce vládního sektoru předsednické země Rady Evropské unie v jarním období letošního roku a držitel Velké ceny poroty za loňský rok. Porota má rovněž dva stálé členy, jedním je zástupce GŘ Evropské komise pro podniky a průmysl a druhým zástupce Výboru regionů. Porotci pro rok 2009 byli: Arnaldo Abruzzini Generální tajemník Eurochambres Lucio Gussetti Ředitel Generálního ředitelství konzultačních prací, Výbor regionů Anders Lundström Předseda Švédské nadace pro výzkum drobného podnikání; zakladatel projektu IPREG, Výzkumu inovativních politik na podporu hospodářského růstu Sophie de Menthon Xavier Otxandiano Předsedkyně organizace ETHIC (Entreprises de Taille Zástupce španělského podniku obecní výstavby Humaine Indépendantes et de Croissance); členka strategického výboru společnosti KPMG; rovněž význačná Velké ceny poroty za rok 2007 městské rady Lan Ekintza-Bilbao, Bilbao držitele spisovatelka a rozhlasová komentátorka. Marie Pavlú zástupkyně ředitele Centra pro regionální rozvoj (CRD) České republiky a ředitelka sítě Enterprise Europe Network v rámci CRD Maive Rute ředitelka pro podporu konkurenceschopnosti malých a středních podniků v GŘ Evropské komise pro podniky a průmysl 4

5 Cíle Evropských cen za podnikání Evropské ceny za podnikání slouží k vyjádření uznání a ocenění excelentních výsledků iniciativ na podporu podnikání na regionální úrovni. Cíle soutěže jsou: vyhledávat a vyjadřovat uznání těm, kdo úspěšně prosazují podnikání a podnikatelského ducha; zviditelňovat nejlepší podnikatelské politiky a praktiky; prohlubovat povědomí o přidané hodnotě, kterou podnikatelský duch v tržní ekonomice představuje; povzbuzovat a inspirovat potenciální podnikatele. Projekty do soutěže mohou nominovat všechny členské a přidružené země Evropské unie. Účastníci jsou vybírání z obcí a měst, regionů i komunit, a dále z partnerství soukromého a veřejného sektoru uzavíraných mezi veřejnou správou a podnikateli, ze vzdělávacích programů a obchodních organizací. Kandidáti musí prokázat, že v průběhu dvouletého období předcházejícího udílení cen jejich aktivity přispěly k usnadnění podnikání a k posílení hospodářství v jejich regionu. Přihlášky se posuzují podle těchto kritérií: původnost a realizovatelnost; dopad na místní ekonomiku; zlepšení vztahů mezi místními investory; přenositelnost na jiné regiony v Evropě. Za každý stát jsou vybráni maximálně dva nominovaní kandidáti, kteří postoupí do celoevropského kola soutěže, přičemž v každé kategorii nezávislá porota na základě svého výběru uděluje jednu cenu pro vítěze a jednu pro objev roku. Tyto projekty představují ty nejlepší podnikatelské iniciativy, jež může Evropa nabídnout. EUROCHAMBRES Eurochambres, sdružení evropských obchodních a průmyslových komor, má členské organizace ve 45 zemích a tvoří síť regionálních a místních komor s více než 19 miliony členských společností. Přes 90 % těchto podniků patří mezi MSP. Členové sdružení zaměstnávají více než 120 milionů zaměstnanců. EUROCHAMBRES je jediným evropským orgánem, který slouží zájmům všech sektorů a evropským podnikům každé velikosti, a to díky multisektorovému členství ve sdružení. Je také jedinou organizací, která má díky regionální orientaci Eurochambres tak blízko k podnikatelskému sektoru. Výbor regionů EU Výbor regionů (CoR) se sídlem v Bruselu byl zřízen Maastrichtskou smlouvou v roce 1994 jako poradní orgán, který má zástupcům místních a regionálních samospráv umožnit uplatňování jejich názorů přímo v srdci Evropské unie. Evropská komise a Rada ministrů jsou povinny konzultovat s 344 členy CoR návrhy právních předpisů EU v celé řadě oblastí politiky, a to včetně oblastí zaměstnanosti, dopravy a životního prostředí. S tímto shromážděním může konzultovat rovněž Evropský parlament. EURADA Evropská asociace regionálních rozvojových agentur je nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat regionální hospodářský rozvoj prostřednictvím dialogu se službami Evropské komise, výměny zkušeností ze správné praxe mezi členy, transnacionální spolupráce mezi členy a regionálních rozvojových agentur jako koncepčního základu. EURADA sdružuje okolo 150 rozvojových agentur ze zemí Evropské unie, a kromě toho má prostřednictvím Rady pro mezinárodní hospodářský rozvoj (IEDC) a sítí pro hospodářský rozvoj silné mezinárodní vazby s Čínou, Japonskem, Austrálií a Novým Zélandem. EUROCITIES Tato síť, která byla založena v roce 1986, sdružuje místní samosprávy více než 130 velkoměst ve více než 30 evropských zemích. EUROCITIES zastupuje zájmy svých členů a věnuje se dialogu s evropskými institucemi v široké škále oblastí politik, které se týkají měst. Mezi tyto oblasti patří: ekonomický rozvoj, životní prostředí, doprava a mobilita, sociální věci, kultura, informační a znalostní společnost a služby obecného zájmu. 5

6 Velká cena poroty Zvláštní cena udělovaná nejkreativnější a nejinspirativnější podnikatelské iniciativě v Evropě Získání Velké ceny poroty za rok 2007 mělo v následujících třech až čtyřech měsících za výsledek rozsáhlé mediální pokrytí a zvýšení počtu dotazů na náš program o 30 %. Od té doby jsme již zdvojnásobili rozsah projektu, v jehož rámci je dnes do programu městské regenerace zařazeno asi 54 nemovitostí, a vedeme jednání s dalšími veřejnými organizacemi, které mají zájem s námi spolupracovat. Navíc se náš systém dočkal napodobování v dalších čtvrtích Bilbaa a naše váha vzrostla natolik, že spolupracujeme s regionální baskickou vládou. Xavier Otxandiano Veřejná společnost Lan Ekintza-Bilbao, Bilbao držitelka Velké ceny poroty za rok

7 The Scarborough Renaissance Partnership Scarborough Renaissance Partnership, North Yorkshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Ocenění: Velká cena poroty Renesance pobřežní oblasti prostřednictvím kreativních a kulturních podnikatelských aktivit Partnerství Scarborough Renaissance Partnership, založené v roce 2002, přetvořilo silou novátorské renesance přímořské město Scarborough v severovýchodní Anglii změnilo sezónní ekonomiku poznamenanou zimní mírou nezaměstnanosti o 50 % vyšší oproti letní na ekonomiku celoroční s pouze desetiprocentním rozdílem v míře letní a zimní zaměstnanosti. Zhruba 100 nových pracovních míst bylo vytvořeno během posledních dvou let prostřednictvím veřejných investic, což napomohlo vytvoření dalších 100 pracovních míst v soukromém sektoru. A toto nové podnikavostí naplněné klima vytváří předpoklady k dosažení dalšího velkého nárůstu zaměstnanosti v příštích pěti letech. Projekt získal britskou podnikatelskou cenu Enterprising Britain za rok 2008, a to díky zdárné přeměně ekonomické úspěšnosti města, které se tak stalo synonymem podnikatelského ducha. Tento úspěch se zakládá na aktivním zapojení místní komunity do rozhodovacího procesu a na rozvoji tvůrčího a kulturního sektoru ve městě. Výstavba kreativního pracovního prostoru Woodend Creative Workspace, moderního centra pro tvůrčí a kulturní obory, a podnikatelského parku na 40 hektarech pozemku, který nabízí m 2 nových ploch pro podnikání a obchod a prostor pro pracovních míst, umožňuje uskutečňovat ve městě nový obchodní a podnikatelský rozvoj. Bližší informace John Burroughs Project Officer, Scarborough Renaissance Partnership Town Hall, St Nicholas Street, Scarborough, North Yorkshire YO11 2HG, United Kingdom 7

8 Cena za podporu podnikání Oceňuje aktivity a iniciativy na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni, které podporují podnikatelské myšlení a podnikatelskou kulturu, jež podněcuje tvořivost, inovace a přijímání rizik. Objev roku Již dnes spolupracujeme s podnikateli zítřka, Agence de Stimulation Economique, Liège, Belgie Agentura Agence de Stimulation Economique (ASE) byla založena za účelem prohlubování povědomí o podnikání mezi mladými lidmi ve Valonsku. Prodejci podnikatelského ducha, kteří pracují pro agenturu, se skládají z dočasně převedených učitelů, kteří navštěvují střední školy a instituce vyššího vzdělávání v tomto regionu jako vyslanci podnikání. Na základě těchto návštěv pak školy navazují vztah s ASE, což jim pomáhá pomocí četných nástrojů prosazovat v procesu vzdělávání podnikatelské postoje. Za dva roky existence projektu zařadila podnikatelství do svých osnov již polovina navštívených škol. Do konce roku 2009 bude navázán vztah s týmem ASE ze strany všech 650 valonských institucí středního a vyššího vzdělávání. Na podporu projektu byla na začátku školního roku 2008/09 uspořádána široká informační kampaň pod názvem tous des as ( každý je eso ), a to za pomoci plakátů ve sborovnách, letáků, školicích materiálů, příloh do odborných periodik a rozhlasové inzerce. Bližší informace Vincent Bovy Director, ASE Rue du Vertbois, 13B B-4000 Liege, Belgium 8

9 Ocenění: Cena za podporu podnikání Instituto IDEAS Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Valencia, Španělsko Podpora inovativních záměrů prostřednictvím spolupráce Instituto IDEAS, jakožto první španělský program univerzitní podpory podnikání, pomáhá vytvářet ve Valencii nové podnikatelské příležitosti a společnosti založené na inovativních technologiích. Zaměřuje se na pomoc mladým podnikatelům při odstartování jejich vlastních podnikatelských projektů. Ke svému cíli směřuje prostřednictvím vytváření sítí mezi zainteresovanými stranami valencijského Inovačního systému; spolupráce s centry a institucemi při podpoře podnikatelského ducha; prosazování a rozvoje nových výzkumných a vzdělávacích projektů, které souvisí s podnikatelstvím a obchodními startupy; v rámci univerzitní obce vytvářením myšlenkové orientace na zakládání podniků. Bližší informace José Millet Roig Director, Instituto IDEAS Edificio 8H Camino de Vera s/n E Valencia, Spain Projekt již zaznamenal významný ekonomický dopad a poskytuje rovněž školení a podporu v oblasti e-komerce prostřednictvím inovativního virtuálního nákupního centra Parque Innova. Od roku 1992 pomohl Instituto IDEAS vytvořit 400 nových inovativních společností a umožnil vytvoření pracovních míst v kraji Valencie. 9

10 Cena za omezení byrokracie Vyjadřuje uznání za opatření přijatá na všech úrovních ke zjednodušení legislativy a administrativních postupů pro podniky, zejména MSP. Objev roku Omezení zatěžování respondentů statistickým vykazováním, Litevský statistický úřad, Vilnius, Litva Ke snížení zátěže statistickým vykazováním zřídil Litevský statistický úřad stálou mezirezortní komisi, která monitoruje a vyhodnocuje pokrok dosažený v této oblasti. Během posledních pěti let se tak pro podniky výrazně zkrátila spotřeba času a frekvence podávání statistických hlášení, přičemž počet hlášení se snížil ze 171 v r na 125 v r Statistické formuláře jsou kromě toho nyní před jejich zavedením testovány. V roce 2008 založená organizace spustila na svých webových stránkách sekci, jejímž prostřednictvím vyhlásila politiku omezování zátěže, a začala zveřejňovat informace o realizaci opatření ke snížení zátěže. V provozu je specializovaná webová stránka e-formos.stat.gov.lt. Registrovaným respondentům nabízí možnost vyhledávat elektronické formuláře, kalendária pro jejich předkládání a informace o přenosu údajů. Bližší informace Daliutė Kavaliauskienė Manager of Sample Methods Subdivision Department of Statistics to the Government of the Republic of Lithuania Gedimino pr. 29, LT Vilnius, Lithuania 10

11 Vítěz ceny za omezení byrokracie Miskolc Holding Zrt., Miskolc, Maďarsko Ocenění: Cena za omezení byrokracie Eliminace byrokracie v zájmech efektivity Společnost Holding Zrt byla založena v roce 2006 jako jednodušší, centralizovaný podnik pro správu nemovitostí a služeb místní samosprávy na severovýchodě Maďarska ve městě Miskolc třetím největším městě v zemi. Oblasti, jimiž se společnost zabývá, sahají od provozování služeb spojených s vytápěním, kanalizací a vodovodem, přes odpadové hospodářství až po veřejnou dopravu a parkování. Cílem je působit jako skutečná organizace služeb, zabezpečovat každodenní potřeby a řešit každodenní problémy, a zároveň provádět administrativu související s prací i službami pro celou skupinu společností způsobem průhlednějším pro místní obyvatele. Bližší informace Mrs. Judit Juhász-Nagy, Senior Associate, Miskolc Holding Zrt. Hunyadi u. 5., H-3530 Miskolc, Hungary Výsledkem bylo odstranění předchozích, často byrokratických, systémů a dosažení vyšší nákladové úspornosti úspory nákladů v provozované činnosti. Pomocí je při tom centralizace služeb klientům, kdy problematiku týkající se poloviny členských organizací lze řešit na jednom místě, tedy soustředěným způsobem. 11

12 Cena za rozvoj podnikání Vyjadřuje uznání za inovační politiky, které prosazují podnikání a jsou přitažlivé pro investice, zejména ve znevýhodněných oblastech Od doby, kdy jsme v roce 2007 získali cenu EEA, zvýšila se naše viditelnost v tisku a dalších médiích, vzrostla naše kredibilita při prezentování našeho projektu a získali jsme také lepší image a vyšší míru uznání u jiných organizací. Kromě toho se na nás obrátilo Ministerstvo Porýní s žádostí, abychom svůj projekt z oblasti Trieru rozšířili na celý region Porýní. 1,2,3, Go, Business Initiative a.s.b.l. Držitelka Ceny za podporu podnikání 2007 Společná cena pro objev roku Program domácí podpory pro podnikatele (PAED), Ministerstvo průmyslu, obchodu a cestovního ruchu regionální vlády Aragonie, Zaragoza, Španělsko Soho Solo, Obchodní a průmyslová komora v Gers, Gers, Francie Organizace PAED byla zřízena k vytváření podnikatelské sítě v zemědělských oblastech. Poskytuje podnikatelům přístup k individuálnímu odbornému poradenství přímo v jejich městě nebo místě bydliště prostřednictvím sítě zástupců rozmístěných po regionu. Bylo vytvořeno asi společností, které zaměstnávají lidí, přičemž brzy vznikne dalších 253 společností a 858 pracovních míst. Bližší informace: Javier Navarro Espada Director-General for Industry and SME Policy Paseo María Agustín nº 36 Edificio Pignatelli E Zaragoza, Spain Obchodní a průmyslová komora v Gers koordinuje organizaci Soho Solo, která nabízí podpůrné služby, jako je pomoc při zavádění projektů a při vyhledávání zdrojů financování, podporu a poradenství při rozvoji a prosazování činností, a dále pomoc při vyhledávání míst pro výkon činnosti samostatných podnikatelů, teleworkerů, zaměstnanců pracujících z domova označovaných jako Soho (zkratka vytvořená z anglického Small Office Home Office ) a lidí ve svobodném povolání označovaných jako Solo, kteří se chtějí usadit a pracovat v departementu Gers. Bližší informace: Franck Cazalas Head of Soho Solo Project, Gers Chamber of Commerce and Industry Place Jean David - BP 181 F Auch Cedex, France 12

13 Vítěz Vědecký park Gothia Ocenění: Cena za rozvoj podnikání Sektor podnikání a rozvoje komunity, obecní orgány města Skövde, Švédsko Vědecký park poskytuje úrodnou půdu pro růst inovativních podniků Motorem rozvoje Vědeckého parku Gothia (GSP) je Sektor podnikání a rozvoje komunity obce Skövde (NSE). Park je významným prvkem diverzifikace v regionu, který je silně závislý pouze na dvou velkých strojírenských závodech automobilového průmyslu. Cílem je přilákat společnosti, které rozvíjejí služby a produkty informačních technologií (IT), a vytvářet pracovní příležitosti pro absolventy univerzity ve Skövde. Na podporu rozvoje podnikatelské činnosti v regionu zavedl projekt tři aktivity: 1. inkubátor, který nově založeným podnikům zajišťuje možnost, aby se co nejrychleji etablovaly na trhu; 2. technologický park, který nabízí kreativní prostředí v blízkosti výzkumných pracovníků, studentů a dalších podniků, čímž vytváří ideální prostředí pro rozvoj podniků; 3. platformu pro spolupráci, která slouží jako místo pro setkávání výzkumných pracovníků, společností a obce, a poskytuje podporu při vyvíjeni nových projektů. Bližší informace: Kristina Eklöf Enterprise and Community Building Manager Municipality of Skövde SE Skövde, Sweden Toto inovativní prostředí přináší významné úspěchy zejména v oblasti počítačových her již bylo vydáno pět her. V současnosti je do něj začleněno 50 podniků a 300 zaměstnanců. 13

14 Cena za investice do dovedností Vyjadřuje uznání za iniciativy vedoucí ke zlepšení dovedností v oblasti podnikání, odborné přípravy a řízení Objev roku Unternehmergymnasium Bayern (Podnikatelské gymnázium Bavorsko, UG Bavaria), Pfarrkirchen, Německo UG Bavaria je gymnázium, které se specializuje na podnikatelské vzdělávání a pomáhá studentům od 10. a vyšších ročníků vybudovat si nezávislý zdroj obživy, a to spolu s dovednostmi v oblasti managementu, přičemž zároveň dosáhnou vzdělání odpovídajícího stupni této školy. Studenti těží z výhod práce v pracovních seminářích vedených zkušenými podnikateli, a dále spolupráce se sítí 80 společností a vzdělávacích institucí. Kromě toho získávají studenti vlastní praktické zkušenosti s projekty, jako například při zajišťování potravin na školní oběd. Získání ceny za rok 2007 bylo velkým uznáním kvality naší práce a naší vize, že podnikatelství je tvořeno kombinací behaviorálních dovedností. Děti tyto dovednosti mají dětech jsou tyto dovednosti přítomny a lze je již od útlého věku stimulovat. To je předpokladem úspěšnosti při vzdělávání lidí v podnikatelství. Ocenění rovněž zvýšilo naši viditelnost v médiích a otevřelo mezinárodní kontakty. I nadále ovšem hledáme partnery pro zavádění programu Cap Ten i v jiných zemích. ICHEC-PME, Belgie Držitel Ceny za investice do lidí za rok 2007 Bližší informace: Joachim Barth OStR/Ute Heim StRin z.a UG Bavaria Arnstorferstr. 9 D Pfarrkirchen, Germany Čestné uznání Obec Bieliny Our Power Spot, Bieliny, Polsko Tento projekt využívá kulturního a folklórního dědictví polských Svatokřížských hor k vytváření jedinečných turistických zážitků. Prostřednictvím her v přírodě prožívají turisté příběhy založené na místních pověstech. Tento podnik představuje nový zdroj příjmu pro obec, a jeho výsledkem byl také návrat ke kořenům krajového kulturního dědictví. 14 Bližší informace: Dariusz Dąbek Head of Department of Development of Human Resources and Tourism Communal Office of Bieliny ul. Partyzantów 17 PL Bieliny, Poland

15 Znalosti, dovednosti, podpora podnikatelé podnikatelům Agentura pro podnikání žen, Helsinki, Finsko Ocenění: Cena za investice do dovedností Podpora podnikatelů podnikatelům pomáhá nastavit rovnocenné podmínky Agentura pro podnikání žen (Women s Enterprise Agency) v Helsinkách od r povzbuzuje a podporuje ženy, aby se stávaly podnikatelkami. Agentura vychází ze zjištění, že práh, který musí ženy překonat, mají-li se stát podnikatelkami, je pro ně nastaven výše než pro muže. Projekt si osvojil model jeden podnikatel podporuje druhého a na tomto základě poskytuje odborný mentoring novým a začínajícím malým a středním podnikům (MSP). Projekt již poskytl bezplatné poradenství více než 400 ženám. Asi 250 žen hodlajících založit obchodní společnost se účastnilo 16 informačních akcí úvodu do podnikání, bezmála 200 žen se účastnilo 15 praktických informačních setkání; a 60 žen se účastnilo čtyř tříměsíčních kurzů podnikatelství. Projekt měl také úspěch v oblasti mentorování skupin, zejména mezi ženami ze skupiny migrantů, a dále ženami, které se chystají ke složení zkoušky v oboru navazujícího vzdělávání pro podnikatele. Kromě toho agentura spolupracuje se skupinami v dalších zemích, jako je Litva, Lotyšsko nebo Mozambik. Bližší informace: Ms. Taru Hautala, Managing Director, The Women s Enterprise Agency Kaisaniemenkatu 2b, FIN Helsinki, Finland 15

16 Cena za odpovědné podnikání přístupné všem Vyjadřuje uznání za odpovědné podnikatelské iniciativy, které prosazují společenskou odpovědnost podniků a dlouhodobě udržitelné obchodní praktiky v oblasti sociální a oblasti životního prostředí, a také prosazují podnikatelství pro znevýhodněné skupiny Objev roku Hrnčířská vesnice, nadace Nidzica Development Foundation (NIDA), Nidzica, Polsko Nidzická nadace pro rozvoj (NIDA) založila hrnčířskou vesnici v r jako součást programu EU EQUAL Na cestě k polskému modelu sociální ekonomiky budujeme nový Lisków. Jde o inovativní sociálně orientovaný podnik, který prosazuje a rozvíjí podnikatelství mezi nezaměstnanými občany ze zemědělských oblastí. Projekt nabízí náměty pro doplňkové ekonomické činnosti, které jsou založeny na tradičních řemeslech a zvycích. Výsledkem je rozvoj produktů a služeb pod společnou obchodní známkou výrobky hrnčířské, krejčovské, z ručního papíru, dále agroturistika a ekoturistika, až po rekonstrukce historických domů. Ze 108 nezaměstnaných lidí, kteří se do projektu zapojili, jich našlo práci 45. Projekt je aplikován i v jiných regionech. Bližší informace: Krzysztof Margol The Nidzica Development Foundation ul. Rzemieślnicza 3 PL Nidzica, Poland 16

17 Jak získat práci pro lidi Ocenění: Cena za odpovědné podnikání přístupné všem Vzdělávací a kvalifikační společnost ve Waldkirchu (WABE), Waldkirch, Německo WABE dosáhla v boji s nezaměstnaností skutečného úspěchu WABE je neziskové partnerství veřejného a soukromého sektoru založené v r pro boj s nezaměstnaností v oblasti Waldkirchu ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Zaměstnává 50 lidí, z nichž 40 bylo dříve nezaměstnaných, avšak s úspěchem zúročili školicí programy organizace. WABE se opírá o místní síť obyvatel, soukromých podniků a státních orgánů, která pomáhá integrovat nezaměstnané občany se zvláštními problémy při pracovním zařazení. Celostní přístup kombinující praktickou přípravu, sociálněpedagogický coaching a krátkodobá umístění měl za výsledek umístění 300 nezaměstnaných v rámci místních obchodních společností. Průběžně je do vzdělávání zapojeno vždy zhruba 165 nezaměstnaných osob. Bližší informace: Frank Dehring Director Financial and Social Matters The Waldkirch Employment and Qualification Company Mauermattenstr. 8 D Waldkirch, Germany Participující společnosti mají dobré zkušenosti s dobře nastaveným a individuálně přizpůsobeným umisťováním motivovaných a kvalifikovaných zaměstnanců ze strany WABE. Při náboru zaměstnanců prostřednictvím této organizace dosahují společnosti snížených transakčních nákladů na výběr pracovníků. 17

18 NÁRODNÍ KONTAKTNÍ OSOBY Rakousko Hans Janik Federal Ministry of Economy, Family and Youth Stubenring Wien Tel: /5929 Fax: /93/5929 Dánsko Ib Kjøller Erhvervs- og Byggestyrelsen (The National Agency for Enterprise and Construction) Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé København Ø Tel: Řecko Ioannis Patiris Ministry of Development, Directorate for SMEs Mesogion Athens Tel: Fax: Belgie Christian Nossent Politique des PME - Service des Etudes WTC III - 14ème étage, Boulevard S. Bolivar, Bruxelles Tel: Fax: Estonsko Epp Remmelg Ministry of Economic Affairs and Communications, Economic Development Department Harju Tallinn Tel: Fax: Maďarsko Márta Molnár Szabó Ministry for National Development and Economy Department for the Development of Business Environment Hold utca Budapest Tel: Fax: Bulharsko Nikolay Todorov Bulgarian SME Promotion Agency 1, Sveta Nedelia Sq Sofia Tel: Fax: Kypr Andreas Nicolaou Ministry of Commerce, Industry and Tourism 1421 Nicosia Tel: Fax: Finsko Pertti Linkola Ministry of Employment and the Economy P.O. Box GOVERNMENT Francie Virginie Dantard L Agence pour la Création d Enterprise (A.P.C.E.) 14 rue Delambre Paris CEDEX 14 Tel: Irsko Sweden Gillian Slattery Mr Per Johansson Enterprise Ireland NUTEK, Swedish 4500 Agency Atlantic for Avenue Economic and Regional Growth Westpark Box 3034 Shannon Östersund Co Clare SE Tel: Tel: Fax: Fax: Itálie Isabella Giacosa Ministero delle Attività Produttive; Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività (D.G.S.P.C.) Uff. E4 via Molise Roma Tel: Fax: Česká republika Martina Funková Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor rámcových vztahů EU, Malé a střední podnikání a podnikatelské prostředí Na Františku Praha 1 Tel: Fax: Německo Michael Holz Institut für Mittelstandsforschung Bonn Maximilianstraße Bonn Tel: Fax: Lotyšsko Ilze Lore Ministry of Economics, Entrepreneurship & Industry Department Unit of Development of Commercial Activities Brivibas str Riga Tel: Fax:

19 Bližší informace o Evropských cenách za podnikání Vám na vyžádání sdělí Váš národní koordinátor. Litva Ina Medvedeva Ministry of Economy, Small and Medium Business Department Gedimino Ave. 38/ Vilnius Tel: Fax: Polsko Ewa Swedrowska Ministry of Economic Affairs and Labour pl. Trzech Krzyży 3/ Warszawa Tel: Fax: Španělsko Fátima Mínguez Llorente Ministry of Industry, Tourism and Trade Paseo de la Castellana th floor Madrid Tel: Fax: Lucembursko Laurent Solazzi Ministère de l Economie et du Commerce extérieur Comité National pour la Promotion de l Esprit d Entreprise (CNPEE) 6, Boulevard Royal 2914 Luxembourg Tel.: Fax: Malta Is-Sur Saviour A. Farrugia D.P.A. Divizjoni tal-kummerc Ministry for Competitiveness and Communications Lascaris Wharf CMR 02 Valletta Tel: Fax: Portugalsko Helena Moura IAPMEI Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento Rua Rodrigo da Fonseca Lisboa Tel: Rumunsko Ileana Modreanu Ministerul pentru IMM, Comert, Turism si Profesii Liberale Str. Poteraşi, No.11, Sector Bucureşti Tel: Fax: Švédsko Sigbritt Larsson NUTEK, Swedish Agency for Economic and Regional Growth P.O. Box Stockholm Tel: Fax: Velká Británie Tracy Hudson Enterprise Directorate Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 1 Victoria Street SW1H 0ET London Tel: Fax: Nizozemsko Aukje W. Visser Ministry of Economic Affairs, Enterprise Department, Directorate-General for Enterprise and Innovation Postbus EC Den Haag Tel.: Slovensko Marcela Skubalova National Agency for Development of Small and Medium-sized Enterprises Miletičova Bratislava Tel: Fax: Norsko Marthe Haugland Innovation Norway, European Department Akersgata Oslo Tel: Fax: Slovinsko Valentina Lozar JAPTI - Public agency for entrepreneurship and foreign investments of Slovenia Dunajska Ljubljana Tel:

20 O GŘ pro podniky a průmysl Práce Generálního ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl spočívá v zajišťování příznivějšího prostředí pro evropskou podnikatelskou sféru. Prostřednictvím podpory podnikatelství a inovací dbá o to, aby politiky Evropské unie přispívaly ke konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů EU. V centru těchto politik jsou malé a střední podniky, které zásadně přisívají k tvorbě pracovních příležitostí a zajišťování ekonomického růstu v Evropě. GŘ pro podniky a průmysl spolupracuje s podnikovou komunitou, aby tak napomáhalo inovativnímu, konkurenčnímu a odpovědnému podnikání a dále členským státům EU v realizaci Lisabonské strategie prostřednictvím Partnerství pro růst a pracovní místa. Bližší informace naleznete na: Bližší informace o programech EU, politikách a financování MSP naleznete na: Tato publikace je financována z Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP), jehož cílem je posilovat konkurenceschopnost evropských podniků. European Commission DG for Enterprise and Industry 20

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD 2007 Materiály OECD jsou rovněž k dispozici na následující webové stránce: www.oecd.org Informace pro sdělovací prostředky Služba OECD pro vztahy

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Fact Sheet PŘÍSTUP LEADER. Základní příručka. Evropská komise

Fact Sheet PŘÍSTUP LEADER. Základní příručka. Evropská komise Fact Sheet Evropská komise PŘÍSTUP LEADER Základní příručka PŘÍSTUP LEADER Základní příručka Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

EHSV: most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností

EHSV: most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností EHSV: most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností Na evropské úrovni je EHSV institucionálním prostorem pro konzultace s organizovanou občanskou společností, pro její zastupování, informování

Více

WEED. Ţeny, podnikání a zaměstnání v místním rozvoji

WEED. Ţeny, podnikání a zaměstnání v místním rozvoji WEED Ţeny, podnikání a zaměstnání v místním rozvoji Obsah 2 03 Úvod 06 Celje 09 Místní akční plán: Rozvoj role ţen v místních sluţbách pro podporu rodiny 11 Alzira 14 Místní akční plán: Ţeny v podnikání

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 2006.

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

Politiky celoživotního poradenství: postupující práce

Politiky celoživotního poradenství: postupující práce Politiky celoživotního poradenství: postupující práce Zpráva o práci Evropské sítě politik celoživotního poradenství v letech 2009 2010 STRUČNÁ ZPRÁVA Jde o zkrácenou verzi zprávy, kterou připravila Evropská

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Porovnání podnikatelského prostředí v České republice a Velké Británii Comparison of the business environment in the Czech Republic and

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2010) 2 OBSAH ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 4 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2012 Česká republika ISBN 978-80-87335-42-0 Program Leonardo da Vinci PROGRAM LEONARDO DA VINCI Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro evropské

Více

PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ EKONOMIKY. Sborník z mezinárodní konference Podnikatelské líhně

PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ EKONOMIKY. Sborník z mezinárodní konference Podnikatelské líhně PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ EKONOMIKY Sborník z mezinárodní konference Podnikatelské líhně PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ EKONOMIKY Sborník z mezinárodní

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více