Jitka Fatková: Osobnost. cestovního ruchu Ocenění je pro mne především výzvou k další práci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jitka Fatková: Osobnost. cestovního ruchu 2010. Ocenění je pro mne především výzvou k další práci"

Transkript

1 Zpravodaj Asociace hotelů a restaurací ČR l ročník 5 Osobnost cestovního ruchu 2010 Jitka Fatková: Ocenění je pro mne především výzvou k další práci Více na straně 8 9 Generální partner AHR ČR Exkluzivní partner AHR ČR AHR ČR je členem

2 1. MÍSTO ZLATÁ PIVNÍ PEČEŤ 2011 Vychutnávejte zodpovedně. Děkujeme. Pivo Staropramen 11 o a Staropramen Nealko získalo Zlatou pivní pečeť Porota složená ze sládků a pivovarských odborníků tak v anonymních degustacích svým výběrem potvrdila, že pivo Staropramen 11 o a Nealko je vyjímečně chutné pivo.

3 ÚVODNÍK RUBRIKA Obsah Úvodník...3 Ze sekretariátu Aktuality Profil Akce Trendy...10 Profesní rozvoj Z regionů...16 Stalo se...17 Legislativa Rejstřík, tiráž, ceník Vážené kolegyně, vážení kolegové, každý z nás je potenciálním důchodcem, tudíž máme jistě zájem na tom, aby byl na důchody jednou dostatek finančních prostředků. Kroky, kterými se tento problém snaží řešit současná vláda, jsou však mírně řečeno nedomyšlené a možná velmi krátkozraké. Zvýšení daní pro všechny obyvatele prostřednictvím zavedení téměř plošné základní DPH je sice z pohledu výběru daně praktickou a nejjednodušší cestou, nicméně nejsnadnější cesty nás většinou nevedou k nejlepším výsledkům. Zdražením potravin a služeb dojde zcela jednoznačně k zintenzivnění úsporného chování spotřebitelů a tím snížení spotřeby, což se opět mezi prvními dotkne cestovního ruchu, služeb restaurací i hotelů. Pro nás konkrétně toto opatření znamená, že si hoteliéři mohou škrtnout dalších 10 % ze svého zisku, pokud nebudou schopni zvýšit úměrně své ceny. Pro restaurace pak ztrátu zbytků naděje na převedení služeb restaurací do snížené sazby. Za situace, kdy většina evropských států aplikuje na ceny hotelových služeb sníženou sazbu, to znamená i další ohrožení naší konkurenceschopnosti. Přitom zvláště u restaurací je stále více těch, kteří plátci DPH vůbec nejsou, a těm, kteří jimi jsou, se jen vysmívají. Nepřipadá nám to jako spravedlivé a mnoho našich členů na tento fakt opakovaně upozorňuje. Je to jeden ze školních příkladů nerovného podnikatelského prostředí v našem oboru, a proto také v našem stanovisku, zaslaném politické reprezentaci, požadujeme, aby byla zachována současná struktura daně z přidané hodnoty, byť s nějakým navýšením, na druhé straně, aby se plátci DPH povinně staly všechny podnikající subjekty bez ohledu na výši tržeb. Zároveň jsme ve stanovisku opět zopakovali náš požadavek na zavedení snížené sazby DPH pro restaurace. Přestože jsem od přírody optimista, je mi jasné, že naše šance na vítězství v tomto boji jsou minimální. Jsem ale přesvědčen, že v požadavku na zachování snížené sazby DPH musíme pokračovat a získat pro něj co nejvíce partnerských organizací. Jsem ale zároveň přesvědčen, že naše asociace musí pokračovat ve svém boji za rovné podnikatelské prostředí, a to i za cenu, že se to ne všem podnikatelům v našem oboru bude líbit. My zastupujeme ty, kteří to s naším oborem myslí poctivě a na trhu se chovají slušně. Naše členy. Váš Václav Stárek HARMONOGRAM AKCÍ AHR ČR 2011 TERMÍN NÁZEV KRAJ 16. března Odborný gastronomický seminář Odhalte tajemství přípravy omáček Praha 23. března ROADSHOW Jihomoravský kraj 7. dubna Seminář P&L Statement Praha 13. dubna ROADSHOW Karlovarský kraj 20. dubna Seminář České pohostinství Středočeský kraj 26. dubna Seminář Flexibilní cenová politika vs. cenový dumping Praha 27. dubna Odborný gastronomický seminář Moderní česká kuchyně Praha 28. dubna Seminář Recepce Praha 4. května Seminář Základy revenue managementu Praha 10. května Seminář Housekeeping Praha 17. května Seminář Vzdělávání a rozvoj pracovníků v organizaci metody vzdělávání a rozvoje Praha 18. května Odborný gastronomický seminář Sezonní kuchyně LÉTO Praha 18. května ROADSHOW Olomoucký + Zlínský kraj 19. května Seminář Řešení nestandardních situací v hotelovém zařízení Praha 24. května Seminář Marketing www stránek ubytovacích zařízení Praha 31. května Seminář Public relations a komunikace ve službách Praha 9. června GASTRONOMICKÝ DEN AHR ČR (součást konference Hospitality & Tourism Summit 2011, ) Ostrava Více informací na Hotel a místo bude upřesněno 3

4 ZE SEKRETARIÁTU Členové Hotelstars Union jednali v Budapešti Budapešť hostila začátkem února setkání členů Hotelstars Union, jehož předsednictví se pro tento rok ujalo Švédsko. Na programu jednání byla diskuse k jednotlivým certifikačním kritériím a především otázka společného marketingu. Aktivity podporující rozlišování klasifikovaných hotelů budou směřovány hlavně na OTAs. V současné době se připravuje kontrakt specifikující ochranu poskytovaných dat a databáze se přizpůsobuje technickým požadavkům jednotlivých katalogů. Webová stránka hotelstars.eu bude rozšířena i o možnost přímé rezervace na klasifikované hotely. Členové aliance se také shodli na nutnosti postupného grafického sjednocování klasifikačních znaků v jednotlivých zemích. Více informací ke klasifikaci se dočtete na straně 7. Smlouva o partnerství mezi AHR ČR a Pivovary Staropramen Smlouva s generálním partnerem AHR ČR Pivovary Staropramen prodloužena Stanovisko AHR k otázce změny sazby DPH AHR ČR vydala své stanovisko a tiskovou zprávu k záměru vlády zavést základní sazbu DPH pro většinu zboží a služeb. Tiskovou zprávu přinášíme v tomto zpravodaji. Návrhem AHR ČR je zachování současné snížené sazby pro služby hotelů, zavedení snížené sazby pro restaurace a naopak zavedení povinné registrace k platbě DPH pro všechny podnikající subjekty bez současné hranice pro registraci. AHR ČR je přesvědčena, že pokud by DPH platili povinně všichni podnikatelé, napomohlo by to k další minimalizaci šedé ekonomiky a vytvoření spravedlivějšího podnikatelského prostředí. V těchto aktivitách bylo již jednáno Zasedání Celostátního kolegia cestovního ruchu Celostátní kolegium cestovního ruchu se sešlo na svém zasedání dne 10. února. Jednání se zúčastnili za AHR ČR Václav Stárek a Klára Zachariášová. Přítomna byla také poslankyně podvýboru pro cestovní ruch Jana Fischerová (ODS). AHR ČR předložila pro jednání kolegia a podvýbor pro cestovní ruch Quality Board a představení HSU v Evropském parlamentu Foto: Thinkstockphotos.com se Svazem obchodu a cestovního ruchu s dohodou o společném postupu, stanovisko bylo představeno poslancům PSP ČR, projednána byla předběžně vzájemná podpora s předsedkyní odborového svazu paní Gavlasovou, dále je plánována schůzka s ministrem financí a o podporu požádáme také resortního ministra Jankovského. svá stanoviska k zavedení jednotné sazby DPH a novele autorského zákona. Na jednání bylo domluveno, že tento materiál bude dále doplněn a diskutován během osobního jednání prezidenta AHR ČR s poslankyněmi Fischerovou a Horníkovou. Více uvádíme na dalších stránkách tohoto zpravodaje. V lednu 2011 byla znovu prodloužena smlouva o Generálním partnerství mezi naší asociací a společností Pivovary Staropramen a.s. Smlouva o partnerství a spolupráci je uzavřena na další tři roky. Chtěli bychom využít této příležitosti a poděkovat našemu generálnímu partnerovi nejen za podporu naší organizace a aktivit, které každoročně pořádáme pro naše členy, ale také za spolupráci v podobě výměny informací, studií a úsilí o spolupráci na zvyšování kvality našeho pohostinství a gastronomie. Této spolupráce si velice vážíme a těšíme se na další. Václav Stárek Foto: Thinkstockphotos.com Začátkem března jsme se zúčastnili jednání pracovní skupiny Quality Board. Na programu jednání bylo především přijetí stanoviska HOTREC směrem k iniciativám evropských i mezinárodních standardizačních institucí. Na základě návrhů bude zpracován dokument, jenž bude předložen valné hromadě ke schválení. Ještě týž den proběhla prezentace v Evropském parlamentu, jejímž cílem bylo informovat poslance EP a členy Evropské komise o zavádění společného systému HSU, který by mohl vyřešit bruselské požadavky na vytváření společných evropských standardů. Mezi přednášejícími byli Kent Nystrom, prezident HOT- REC, Klaus Enemoser, prezident rakouské WKO, Václav Stárek, prezident AHR ČR, Markus Luthe, CEO německé asociace IHA, Antonio Preto, vedoucí kabinetu viceprezidenta Evropské komise (EK) Tajaniho, a Carlo Fidanza, poslanec EP a zpravodaj pro otázky cestovního ruchu. Více informací přineseme v dubnovém vydání AHR Fóra. Foto: Thinkstockphotos.com 4

5 Výsledky jednání s OAZA Členové byli informováni o výsledcích jednání AHR s OAZA. Strany projednávaly otázku zpětného narovnání z let , OAZA deklarovala, že většina těchto nedoplatků je již promlčena. V případech, které nejsou dosud promlčeny, se strany pokusí vše vyřešit smírnou cestou. OAZA nechce pokračovat v soudních sporech. V otázce nedoplatků jsme se shodli, že odměny budou vycházet z rozhodnutí Ministerstva kultury, Souhrnně Podepsali jsme smlouvu s organizátory Prague Food Festivalu, který se bude konat v květnu v zahradách Pražského hradu. Tento třídenní svátek jídla využijeme spolu s agenturou CzechTourism k propagaci projektu Czech Specials, jehož prezentace se zhostí Hotel Horizont z Pece pod Sněžkou. Svůj stánek jsme měli na veletrhu cestovního ruchu Holiday World, který se konal v areálu pražského Výstaviště. které na základě výsledku správního řízení snížilo ceny od května OAZA přislíbila, že tyto snížené ceny bude aplikovat pro naše členy na celé období OAZA dále informovala, že se proti rozhodnutí Ministerstva kultury odvolala, avšak v případě, že uspěje, bude požadovat dorovnání od státu nebo ostatních kolektivních správců. Tímto jednáním bylo dosaženo V únoru proběhlo jednání s Miloslavou Fléglovou, tiskovou mluvčí ČOI, a Janem Štěpánkem, pověřeným ředitelem ČOI. Během jednání byla předběžně domluvena spolupráce mezi AHR ČR a ČOI, která bude spočívat v zajištění informací o nejčastějších zjištěních ČOI ve službách hotelnictví a gastronomie, odborné spolupráci ČOI s AHR ČR a zajištění poradenství pro členy asociace. První společnou aktivitou byl kulatý stůl s představiteli ČOI. Začátkem března jsme se spolu s našimi dodavateli účastnili VINEX & HORECA Forum Na tomto veletrhu jsme pořádali kuchařskou show s ochutnávkou pod vedením Jiřího Krále. ZE SEKRETARIÁTU několika pozitivních změn v problematice autorských odměn. Dosáhli jsme toho, že bude naplněn 101 autorského zákona a budeme mít do budoucna pouze dva partnery k uzavření smluv OSA a Intergram. Dále jsme dosáhli toho, že zpětné platby od OA- ZA za hotelové pokoje nebudou vybírány, a aplikace nižších sazeb na veřejné prostory, jejichž výši jsme kritizovali, a to i za období roku S partnery Czech Specials připravujeme plán dalšího rozvoje projektu. O jeho detailní struktuře vás budeme informovat v nadcházejícím měsíci. S agenturou CzechTourism jsme podepsali dohodu o partnerství k žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na akci Rebranding a marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu a marketingový mix na podporu domácího cestovního ruchu. Naše webové stránky rozšiřujeme o sekci My v médiích; s archivem vystoupení zástupců AHR v TV a rozhlase. Klára Zachariášová PRACUJETE V OBORU? výuka v anglickém jazyce 5

6 AKTUALITY Pozor důležitá informace pro členy AHR ČR Sčítání lidu 2011 ( března 2011) Účast obyvatel na sčítání lidu, domů a bytů 2011 vychází ze zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, a týká se všech osob, které se v rozhodný okamžik nacházejí na území České republiky nebo mají na území České republiky trvalý nebo povolený přechodný pobyt. Sčítání provádí Český statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká pošta, s. p. Pokud se týká ubytovacích zařízení v celé zemi, jsou rozdělena do dvou kategorií ta, která mají do 200 lůžek, a ta, která mají nad 200 lůžek. Ubytovací zařízení s kapacitou do 200 lůžek V období před rozhodným okamžikem, kterým je půlnoc z 25. na 26. března, se na recepci či za správcem dostaví sčítací komisař, domluví se v penzionu na předpokládaném počtu ubytovaných v noci z 25. na 26. března a předá na místě formuláře pro hosty. Ubytovací zařízení s kapacitou nad 200 lůžek Všechny hotely v celé zemi, které mají kapacitu větší než 200 lůžek, již byly kontaktovány Českým statistickým úřadem. V praxi to funguje tak, že v daném zařízení byl najat někdo z personálu jako sčítací komisař. (Během přibližně příštího týdne proběhne pro zástupce těchto hotelů školení, kde jim budou předány formuláře i průkazy sčítacího komisaře.) Formuláře pro cizince jsou stejné jako formuláře pro česky hovořící návštěvníky, ale jsou připraveny vysvětlivky a návody, jak formuláře vyplnit, v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština, romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština). Cizinci s krátkodobým pobytem, kteří jsou u nás třeba jenom na víkend a pak zase odjedou, budou mít možnost vyplnit formuláře ve všech hotelích, penzionech a ubytovnách v celé zemi. Pokud se budou účastnit sčítání, budou vyplňovat na zeleném sčítacím listu osoby pouze jméno, datum narození, pohlaví, státní občanství a u otázek 5 a 6 (bydliště a bydliště rok před sčítáním) pouze stát. Cizinci s dlouhodobým pobytem (nad 90 dní) pak vyplňují celý dotazník, stejně jako Češi. Pokud jde o tuzemské hosty, ti si mohou vybrat, jestli se budou chtít sečíst v rozhodný okamžik v hotelu, kde bydlí, nebo zda vyplní formuláře doma, kam jim je přinese sčítací komisař. ČSÚ jim zajistí možnost sečtení i v hotelích, ale rozhodnutí je pak už na daném hostovi. Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu sčítání lidu, domů a bytů 2011 Tel.: , mob.: Stanovisko AHR ČR k zavedení plošné sazby DPH Níže uvádíme tiskovou zprávu k záměru vlády převést většinu zboží a služeb do základní sazby DPH. V této záležitosti jsme předložili materiály do Celostátního kolegia cestovního ruchu, podvýboru pro cestovní ruch v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Naše stanovisko převzal také SOCR ČR a dohodli jsme se na společném postupu, protože toto opatření se dotýká nejen cestovního ruchu, ale také maloobchodu. Připravujeme jednání s ministrem financí a ministrem pro místní rozvoj. Ve spolupráci s Institutem ekonomických studií při Univerzitě Karlově připravujeme makroekonomickou studii, která by měla potvrdit náš názor, že lze najít i jiná řešení v podobě navýšení daně a zavedení povinné registrace plátce DPH pro všechny podnikající subjekty bez ohledu na výši roční tržby. Změna DPH další krok k likvidaci cestovního ruchu v České republice (tisková zpráva z 21. února 2011) Foto: CzechTourism Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) nesouhlasí se záměrem vlády na zrušení snížené sazby DPH pro většinu služeb a komodit. K podobným krokům by nemuselo dojít, pokud by se zrušil minimální limit pro povinnou registraci plátců DPH a plátcem DPH by se staly povinně všechny podnikatelské subjekty. Ohlášený záměr vlády bude znamenat další prohloubení krize v cestovním ruchu a povede k prudkému snížení pracovních míst v cestovním ruchu. Prezident AHR ČR Václav Stárek na toto téma konstatoval: Záměr vlády na získání finančních prostředků pro důchodovou reformu cestou zavedení základní sazby DPH pro všechny oblasti služeb a většinu komodit povede k dalšímu prohloubení krize v cestovním ruchu. Tato změna se mimo jiné bude týkat také ubytovacích služeb, čímž dojde k dalšímu snížení konkurenceschopnosti ubytovacích zařízení v porovnání s ostatními zeměmi EU. Přitom 24 z 27 států EU aplikuje pro služby ubytování sníženou sazbu DPH. Mezi posledními státy, které tuto změnu zavedly, je například sousední Německo. Ještě více alarmující je skutečnost, že celkový nárůst nákladů domácností a firem povede k dalšímu šetření spotřebitelů a snížení jejich zájmu o zbytné statky, mezi nimi také služby hotelů a restaurací. Tento fakt v konečném důsledku povede k dalšímu snižování počtu pracovních příležitostí v cestovním ruchu, tedy ke zvyšování nezaměstnanosti. Jen v pohostinství přitom přišlo o práci v minulém roce lidí. AHR ČR je přesvědčena, že by k podobným opatřením nemuselo dojít, pokud by se plátcem DPH staly povinně všechny podnikající subjekty. Následně by mohla být zachována současná struktura služeb zařazených do snížené sazby a do snížené sazby by měly být přeřazeny také pokrmy v restauracích včetně nealkoholických nápojů, konstatoval dále Václav Stárek. Toto rozhodnutí bude mít fatální dopad do naší ekonomiky, pro cestovní ruch a sektor hotelnictví, který se již nyní zmítá v krizi, bude mít likvidační charakter. AHR ČR bude i nadále jednat nejen s představiteli vlády, ale i zákonodárci o výše uvedeném návrhu, ke kterému předloží také makroekonomickou studii s porovnáním dopadů současného návrhu vlády s návrhy AHR ČR. Václav Stárek, prezident AHR ČR 6

7 AKTUALITY Hotelstars Union co je nového? Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky vstoupila úspěšně do druhého roku certifikačního období, kdy je zaveden jednotný systém v rámci aliance Hotelstars Union pro již více než třetinu evropských zemí. Co se za rok činnosti podařilo a co se nedaří? Systém získal pozornost nejen dalších států EU, Evropského parlamentu a Evropské komise, ale například v Rakousku je již certifikováno podle nového systému více než tři tisíce ubytovacích zařízení, což je zhruba třetina celkové kapacity. Systém klasifikace Hotelstars Union (HSU) se za dobu své existence může pochlubit mnoha úspěchy, které jsou významné nejen pro obor a zlepšení kvality a transparentnosti služeb pro zákazníka, ale mají velký význam i pro klasifikovaná ubytovací zařízení. Navázána spolupráce s portály Venere, Expedia, Hotels a TripAdvisor! Rádi bychom vás nyní ve zkratce seznámili s některými z hlavních změn, které by mohly být pro vás zajímavé. Společný marketing a podpora klasifikovaných hotelů jako garanta kvality a rozsahu služeb jsou pravděpodobně z pohledu našich členů provozovatelů hotelů a penzionů nejdůležitější. Vzkaz, který se snažíme spolu se značkou logem HSU komunikovat směrem k zákazníkům, je jednoznačný. U klasifikovaných zařízení ve všech zúčastněných zemích garantuje tato značka transparentní informaci o vybavenosti ubytovacího zařízení, odpovídající dané kategorii a třídě. Jinými slovy: pokud navštíví zákazník klasifikovaný hotel v Rakousku nebo v Česku, pokoje budou mít stejnou vybavenost a může očekávat stejný rozsah služeb. A to je významný vzkaz. Díky iniciativě naší asociace v řídicím výboru HSU byl připraven plán pro další společnou podporu na mezinárodní úrovni. V první řadě jsme dokončili společnou databázi klasifikovaných ubytovacích zařízení, kterou můžeme sdílet nejen na společném webu, ale také s klíčovými distribučními portály. Nadále budeme vyjednávat o označení klasifikovaných ubytovacích zařízení s online agenturami a portály, jako je cz a dalšími. Naše vyjednávací pozice je teď mnohem lepší, protože jednáme za všechny členské státy. Výsledek na sebe nedal dlouho čekat, když Klára Zachariášová jako generální sekretářka AHR ČR a členka řídicího výboru HSU kontaktovala Scotta Darlageho ze společnosti Expedia, který je ředitelem pro oblast ratingu hotelů. Dosáhla poměrně rychle dohody o spolupráci, kdy bude Hotelstars Union sdílet a pravidelně aktualizovat databázi klasifikovaných ubytovacích zařízení a ta budou označena jako oficiálně klasifikovaná na portálech a www. tripadvisor.com. To je jistě významný krok k podpoře těch ubytovacích zařízení, která se dobrovolně přihlásí ke klasifikaci. Dohoda OA Z A a AHR ČR Že trpělivost přináší (občas) růže, je důkazem vleklých jednání s kolektivními správci. V tomto nekonečném příběhu můžeme sdělit, že jednání v závěru druhé dekády ledna 2011 mezi Ochrannou asociací zvukařů autorů a AHR ČR (se zastoupením spolupracující Advokátní kanceláře Rödl & Partner) bylo úspěšné. Ve stručném výčtu bylo dosaženo naplnění 101, odst. 11 autorského zákona a asociace OAZA bude od zastupována Intergramem. (Namísto s pěti budou moci naši členové uzavírat smlouvy o užívání předmětu ochrany autorského práva jen se dvěma kolektivními správci, tzn. s OSA a Intergramem). Ze strany OAZA bylo slíbeno, že vůči členům AHR ČR, kteří nepřistoupili na požadavek zpětného vyrovnání za hotelové pokoje z let zhruba , nebude dále požadavek vznášet. Podle informace OAZA snížené ceny za veřejné prostory bude uplatňovat již pro roky u členů AHR ČR. Zvláštní dohoda, o níž dosud jednáme, se bude týkat dořešení výše sazeb o narovnání z let za užívání rozhlasových či TV přijímačů ve veřejných prostorách. Autorské odměny za rok 2010 bude nutné uhradit všem kolektivním správcům, zde nás čekají ještě další jednání. Pro rok 2011 počítáme s uzavřením hromadné licenční smlouvy, která nám dá výhodnější pozici při vyjednávání. Doporučujeme proto členům naší asociace zatím na rok 2011 neuzavírat smlouvu se žádným kolektivním správcem. Milan Rambousek Změna platnosti certifikátů v České republice Na základě dobrých zkušeností z Německa rozhodla naše klasifikační komise o změně systému přidělování certifikace. Jedná se o to, že certifikace nebude udělována na fixní období, tedy v současnosti , ale na tři roky od data certifikace. Tříletá lhůta klasifikace zůstane samozřejmě zachována stejně jako pravidlo, že každé klasifikované ubytovací zařízení bude před vydáním tříletého certifikátu zkontrolováno. Co si slibujeme od této změny: Neztratíme jednorázově všechna certifikovaná zařízení koncem příštího roku. Nebude fixní konec klasifikačního období, čímž zaručíme kontinuitu systému a zvýšíme zájem o certifikaci (zařízení odmítají vstupovat v polovině či ke konci období). Na znacích budeme komunikovat období, pro které je znak přidělen, takže pro spotřebitele je to systém naprosto přehledný. S blížícím se koncem platnosti dané certifikace hotely/penziony aktivně oslovíme a vyzveme k recertifikaci s tím, že by oznámily pouze změny oproti minulé žádosti. Výše uvedeným dojde ke zjednodušení opakované certifikace, tedy pouze k aktualizaci změn a následné kontrole. Domníváme se, že výše uvedené změny by mohly být další motivací pro ty hotely, které se dosud nepřihlásily k tomuto systému, aby využily příležitost k dalšímu zviditelnění a společné propagaci. Postup je jednoduchý a vše lze vyřídit online na Neváhejte! Klára Zachariášová, Václav Stárek Rodina Hotelstars Union se rozrostla na 10 evropských států K původním sedmi zemím, které stály u zrodu myšlenky společné klasifikace, nyní přibyly tři další pobaltské země. Aliance Hotelstars Union má tedy nyní deset členských států, které se hlásí k tomuto systému. Jsou jimi Česká republika, Rakousko, Německo, Maďarsko, Švýcarsko, Dánsko, Švédsko a nově také Litva, Lotyšsko a Estonsko. Jednáme dále se Španělskem a Francií o možnostech zavedení jednotného systému také v těchto zemích. Zájem projevily i země mimo evropský kontinent, jako například Izrael, ale výbor rozhodl, že je důležité nejprve zavést efektivně fungující systém v rámci zemí EU a následně se věnovat možnostem poskytnutí licencí mimo Evropu. Značka HSU by měla být i do budoucna zachována jako reprezentant evropské sjednocené klasifikace. 7

8 PROFIL Osobností cestovního ruchu 2010 se poprvé stala žena Osobností cestovního ruchu za rok 2010 byla vyhlášena Jitka Fatková, ředitelka odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Zvolila ji porota složená z 24 předních odborníků v cestovním ruchu, především zástupců oborových profesních sdružení průřezově celým odvětvím cestovního ruchu. Jitka Fatková ředitelka odboru cestovního Ministerstva pro místní rozvoj Vzdělání Jitka Fatková (34) vystudovala Jihočeskou univerzitu, Zemědělskou fakultu, katedru ekonomiky a techniky cestovního ruchu, kde získala titul Bc. V současné době studuje na Vysoké škole finanční a správní, Fakultě sociálních studií, katedře veřejné správy. V roce 2010 získala certifikát Market Research Academy. Hovoří anglicky, německy a francouzsky. Pracovní zkušenosti Na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, kam Jitka Fatková přišla na konci roku 2009, si s sebou přinesla bohaté zkušenosti z práce v regionu, které získala jako vedoucí oddělení cestovního ruchu na Městském úřadě v Písku a následně více než šest let na pozici ředitelky Jihočeské centrály cestovního ruchu. Ta byla v té době vzorem ostatním vznikajícím organizacím destinačního managementu v České republice. Na MMR Jitka Fatková odpovídá za přípravu legislativy související s cestovním ruchem, koordinuje přípravu a realizaci koncepce státní politiky cestovního ruchu, realizaci projektů v rámci vybraných programů EU, mezinárodní spolupráci a jednání s tuzemskými i zahraničními partnery včetně profesních sdružení. Co pro vás znamená ocenění Osobnost cestovního ruchu 2010? Ocenění je pro mne především výzvou k další práci, neboť jsem ještě zdaleka nedosáhla všech cílů, které jsem si před nástupem na MMR stanovila. To, že jsem ocenění získala, považuji za projev důvěry, kterou mi porotci projevili, a já je rozhodně nechci zklamat. Hlavními garanty a vyhlašovateli soutěže jsou odborné vydavatelství C.O.T. media, s. r. o., a společnost Incheba Praha, pořadatel veletrhu Holiday World. V sedmileté historii této soutěže bylo do finálových skupin nominováno již několik žen, ale nejvyšší ocenění Osobnost cestovního ruchu si jako první odnáší Jitka Fatková. Zárukou odbornosti a prestiže ocenění je skutečnost, že volba probíhá na základě nominací hlavních představitelů oborových sdružení a dalších profesionálů ze všech oblastí cestovního ruchu. Pozvání do poroty letos přijalo 24 významných odborníků cestovního ruchu. Mnozí z nich neprezentovali jen svůj osobní názor, ale mínění celého profesního sdružení či instituce, které zastupují. Nominováno bylo celkem 41 odborníků působících v cestovním ruchu. Mezi nominovanými se objevili jak podnikatelé z oblasti hotelnictví i cestovních kanceláří, tak zástupci státní samosprávy, představitelé odborného školství či reprezentanti profesních svazů. Ve druhém kole porota vybírala z finálové pětice. Z vaší dílny vychází Konsolidovaný plán podpory cestovního ruchu pro rok 2010/2011. Můžete říci, co přesně je jeho obsahem a v jakých oblastech se dotkne podnikatelů? Konsolidovaný plán schválený vládou 20. října 2010 byl sestaven na základě vývoje odvětví cestovního ruchu v době hospodářské krize a výsledků jednání MMR se zástupci profesní a odborné veřejnosti. Plán sestává ze sedmi problematických oblastí bránících optimálnímu využití potenciálu rozvoje cestovního ruchu. Mezi prioritní témata, která konsolidovaný plán definuje, patří: legislativa v oblasti cestovního ruchu, kvalita služeb v cestovním ruchu, podpora příjezdového cestovního ruchu, strategické plánování atd. Plné znění konsolidovaného plánu je k dispozici na stránkách ministerstva pro místní rozvoj. Důvodem jejích četných nominací a následného vítězství ve finále byly tyto argumenty porotců: za neutuchající entuziasmus při prosazování zájmů cestovního ruchu, zejména pak za osobní angažovanost při přípravě budoucího zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu v ČR, za snahu vytvořit jej v konsenzu všech zájmových skupin a za pozitivní přístup při této práci, za úsilí věnované práci Celostátního kolegia cestovního ruchu a za spolupráci s podvýborem pro cestovní ruch PSP ČR, za konstruktivní a věcný přístup k řešení problematiky cestovního ruchu a práci bez zbytečné byrokracie, za aktivní prosazování kvality do oblasti cestovního ruchu a podporu sociálního cestovního ruchu, který umožňuje účast na cestovním ruchu i jinak znevýhodněným segmentům poptávky. Jak MMR pomáhá podnikatelům překlenout zlé roky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR přichází se záchranným plánem, který by měl podnikatelům v oboru pomoci překlenout těžké časy ekonomické recese. Jakými kroky chce ministerstvo docílit optimálního vývoje, prozrazuje Jitka Fatková v následujícím rozhovoru. Cestovní ruch byl výrazně postižen vlivem ekonomické recese. Jaké kroky podniklo vaše ministerstvo, aby jeho negativní dopady minimalizovalo? MMR v roce 2010 vyhlásilo Národní program podpory cestovního ruchu podprogram Cestovní ruch pro všechny, zaměřený na podporu podnikatelů v cestovním ruchu. Cílem podprogramu byla podpora projektů orientovaných na vytvoření nabídky pro nové cílové skupiny a rozšíření sezonnosti. Dalším opatřením, tentokrát dlouhodobého charakteru, je využití fondů EU na realizaci projektů zaměřených na vytvoření Národního systému kvality služeb (zkvalitnění služeb a zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelů) a zkvalitnění systému statistických dat (zefektivnění podpory a řízení cestovního ruchu). 8

9 PROFIL Ocenění převzala Jitka Fatková z rukou ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského, jednatelky společnosti C.O.T. media Evy Frindtové a generálního ředitele společnosti Incheba Alexandra Rozina. Vaším záměrem je zavedení značky kvality v cestovním ruchu. Nakolik tento krok dokáže ovlivnit reálné příjmy podnikatelů v cestovním ruchu? Odbor cestovního ruchu na MMR zahájil v loňském roce několik projektů financovaných z Integrovaného operačního programu tvorbou Národního systému kvality služeb cestovního ruchu, jehož cílem je zvýšení kvality služeb ve službách souvisejících s cestovním ruchem. Inspirací pro jeho realizaci se staly obdobné systémy známé např. ze Švýcarska nebo Německa. Systém je určen především pro malé a střední podniky působící v cestovním ruchu. Takto nastavený systém by měl být schopen systematicky pomáhat při zvyšování kvality poskytovaných služeb a získávání odborných znalostí. Pro národní systém kvality, resp. certifikaci služeb, bude vytvořena tzv. značka kvality, která bude variací na symbol Q. Tato značka, kterou ponese udělený certifikát, by měla být oceněním práce jednotlivých podnikatelských subjektů. Vůči zákazníkům pak bude Q jistým příslibem ověřené kvality poskytovaných služeb. Získání certifikátu bude možné od roku 2012 a bude pro podnikatelské subjekty v první fázi zcela bezplatné. Certifikace bude probíhat dobrovolně. Jakým způsobem chcete nastavit kritéria pro kvalitu poskytovaných služeb? Nemůže to být tak trochu chůze po tenkém ledě? Certifikace bude opravdu dobrovolná. Rok 2011 chceme věnovat tvorbě kriterií a požadavků na splnění kvality poskytovaných služeb. Prozatím je počítáno se všemi důležitými sektory cestovního ruchu, přičemž tím stěžejním je sektor hotelnictví. Tam počítáme s tím, že oficiální jednotná klasifikace bude jedním z technických předpokladů pro získání certifikátu. Odbor cestovního ruchu při MMR zaštiťuje vznik odborných pracovních skupin, ve kterých budou na tvorbě kritérií spolupracovat přímo zástupci příslušných profesních sdružení. Z dosavadní komunikace víme, že sdružení mají zájem se na tvorbě kritérií podílet. Uvědomujeme si, že v některých sektorech cestovního ruchu nebude jejich vytvoření snadnou záležitostí. Jsem však přesvědčena, že se nám to společnými silami nakonec podaří. Eva Frindtová, Vlasta Holéciová Foto: MMR, Petr Matička AKCE 1. Roadshow AHR ČR v roce 2011 ANGELO HOTEL Plzeň, u Prazdroje března 2011 (POZOR změna data konání!!!) Konference STOP & STAY března 2011, Gotický hrad Litoměřice (první akce v rekonstruovaných prostorách) Již 3. ročník konference o regionálním cestovním ruchu pod mottem NEVYMÝŠLEJ VYMYŠLENÉ, pořádá město Litoměřice spolu s Ústeckým krajem, Vysokou školou hotelovou v Praze, Asociací hotelů a restaurací ČR a Asociací turistických informačních center ČR. Bližší informace na 5. Den českého pohostinství Marketing aneb Umění se prodat 20. dubna 2011, Zámecká restaurace Vlašim Umíme dobře nabídnout a prodat své služby? Co je to marketing? Jaké formy marketingu lze využívat? Co vše lze za marketing považovat? Jaké jsou nejúčinnější formy marketingu a jaké jsou jeho trendy? Přijďte rozšířit své poznatky o zkušenosti odborníků a kolegů z praxe. Více na: Zhasněte světla, rozsviťte hvězdy! V sobotu 26. března 2011 přesně ve se mnoho světových metropolí, měst, vesnic, firem, ale i domácností ponoří minimálně na jednu hodinu do tmy, aby tím podpořily globálního projekt Hodina Země Česká republika samozřejmě není výjimkou! Ekologická sekce AHR ČR vysvětluje: Hodina Země je iniciativa pod záštitou WWF (World Wildlife Fund), jehož hlavním poselstvím je upozornit na negativní působení člověka na životní prostředí. Jde o symbolické hodinové vypnutí veřejného osvětlení, zhasnutí dominant a budov či zhasnutí v domácnostech. Oproti minulému roku Hodina Země 2011 přináší mnohem větší výzvu: Hodinou to pouze začíná! A co takové zapojení do Hodiny Země vlastně obnáší? Karel Doubek, ředitel Hotelu Adria, který tento globální projekt podporuje již od samého počátku a který se každým rokem snaží na tuto iniciativu upozornit více a více lidí a firem, popisuje své zkušenosti: Hotelová světla máme pravidelně zcela vypnutá a ostatní spotřebiče ztlumené. V provozu zůstávají opravdu jen ta nejnutnější elektrická zařízení potřebná pro bezpečný chod hotelu. V hotelovém Triton Restaurantu se večeří pouze při romantickém osvětlení akvária, recepce a další prostory hotelu máme ponořeny do přítmí prosvíceného světlem svíček. A jaká je reakce hostů? Hosté hotelu jsou o této iniciativě vždy předem informováni a velice ochotně se zapojují. Vlastně k tomu přistupují jako k příjemnému obohacení svého pobytu. Karel Doubek na závěr dodává: Vypnutím světel umožníte svým hostům vidět hvězdy, a když bude zataženo, budete pro ně hvězdy vy. Zapojte se tedy s námi. Tento jednoduchý, přitom viditelný čin zhasnutí světla je důkazem, že všichni můžeme přispět. Chcete-li se o projektu Hodina Země dozvědět více, další podpůrné a rozšiřující materiály naleznete na webových stránkách A aby se o vaší aktivitě dozvěděl celý svět, můžete se zde zároveň zapsat do seznamu podporovatelů projektu. V případě zájmu o další informace kontaktujte Jitku Rimell na nebo 9

10 TRENDY V hlavní roli hygienik Na to, k jakým hygienickým chybám dochází nejčastěji v gastronomických a hotelových provozech, jsme se zeptali MUDr. Michaela Víta, náměstka ministra zdravotnictví a hlavního hygienika ČR. Vezmeme-li jako příklad rok 2009, provedly krajské hygienické stanice v provozovnách veřejného stravování v rámci výkonu státního zdravotního dozoru více než kontrol. Nedostatky byly zjištěny u více než z provedených kontrol. Nejvíce nedostatků bylo zjišťováno v souvislosti s postupy založenými na zásadách HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), a to především v dokumentaci a záznamech. Počet závad zjištěných u postupů HACCP ve srovnání s předchozím rokem 2008 vzrostl. To lze přičíst jednak nárůstu počtu nově registrovaných zařízení veřejného stravování a jednak také poměrně časté fluktuaci pracovníků v provozovnách veřejného stravování a jejich nedostatečnému proškolení. Na druhé straně ale postupně klesá počet závad zjišťovaných při skladování potravin a dochází také ke zlepšením v provozní a osobní hygieně. Většina ze zjištěných nedostatků zpravidla nepředstavovala bezprostřední ohrožení bezpečnosti potravin a bylo možné je odstranit na místě. V případě nutnosti odstranění závad stavebně-technického charakteru se další postupy liší podle zhodnocení rizika. Riziko je určeno velikostí a typem provozovny veřejného stravování, druhem připravovaných pokrmů a cílové skupiny spotřebitelů, které jsou tyto pokrmy určeny. V praxi pak může být provozovateli stanoven termín odstranění této závady a následně provedena kontrola plnění nebo může být provozovateli nařízeno přerušení činnosti do doby odstranění závad. V případech, kdy ale existuje podezření na ohrožení zdraví konečného spotřebitele, přikračují orgány ochrany veřejného zdraví k razantním opatřením. Pro bližší představu: v roce 2009 bylo například vydáno 151 rozhodnutí o pozastavení činnosti nebo nařízení k uzavření provozovny. V 83 případech bylo nařízeno okamžité provedení sanitace provozovny a ve 441 případech nařídili pracovníci krajských hygienických stanic likvidaci pokrmů. Výsledky za rok 2010 se v současné době zpracovávají a k dispozici budou ke konci února S jakými prohřešky se hygienici nejvíce setkávají při svých kontrolách? Sankce jsou především ukládány v souvislosti s nedostatky v zavedení a dodržování postupů založených na zásadách HACCP, v souvislosti se stavebně-technickým stavem provozovny, s křížením činností, s nedodržováním skladovacích podmínek potravin či nedodržením doby spotřeby a teplot při uchovávání a uvádění pokrmů do oběhu, dále také s nedostatky v označování (údaje uvedené na obalech potravin a výrobků, na vnějších obalech a v dokumentech), nedostatečným doložením původu potravin či s nedodržováním provozní hygieny a osobní hygieny personálu. Lze říci, že zjišťované závady obvykle souvisí s nízkou úrovní znalostí a proškolenosti personálu. Tato situace se týká zejména menších provozoven, které na rozdíl od velkých provozoven mívají větší problémy s orientací v příslušných právních předpisech. Co byste doporučil hoteliérům, aby se vyhnuli potížím s hygienickou kontrolou? Z úředního hlediska je odpověď velmi jednoduchá: dodržovat všechny požadavky stanovené odpovídajícími právními předpisy. Současné potravinové právo však není preskriptivního charakteru, ale stanovuje cíle, kterých má být dosaženo. Zvolení způsobů a prostředků, jakými bude těchto stanovených cílů dosaženo, je však na provozovatelích. Jak již bylo řečeno, je zde značná míra flexibility umožňující volbu takových přístupů, které nejlépe vyhovují jak charakteru dané provozovny, tak i její ekonomické situaci. Text: Michaela Šulcová Celý článek naleznete v Gastro & Hotel profi revue leden únor. Strastiplná cesta ekoznaček Uplynulo téměř pět let od chvíle, kdy byl v České republice certifikován první ekologický hotel. V následujících letech jej několik dalších hotelů následovalo, ale také opouštělo. Ekologický boom se totiž v Česku, jak se zdá, konat nebude. Zatouží-li český hotel s ekologickým provozem po certifikátu zaručujícím pomocí kritérií určitou úroveň šetrného přístupu k přírodě, má v podstatě pouze dvě možnosti, které se však postupem času sjednotily v možnost jednu. Na úrovni ekoznačky (environmentálního značení typu I podle normy ČSN ISO 14024) se jedná o českou značku Ekologicky šetrná služba a evropskou Ekoznačku EU, známou také jako Ecolabel. Po zpřísnění sady kritérií ze strany Evropské unie v lednu 2009 se v podstatě kritéria obou značek slila v jednu sadu. Splní-li tedy dnes hotel požadavky Evropské unie, plní také národní kritéria a má možnost zažádat o obě značky. Obě jsou mu však v případě následného porušení pravidel odebrány. Kolik stojí certifikace Registrační poplatek za používání značky Ekologicky šetrná služba (mluvíme-li o provozech, tj. poskytovatelích služeb) je pro poskytovatele služeb 10 tisíc Kč s možností slevy 50 % pro mikropodniky, malé a střední podniky, stávající držitele ekoznačky a držitele certifikací EMAS, ISO Roční poplatek za používání je pak 5000 Kč (se stejnou 50 % slevou). U Ekoznačky EU je registrační poplatek 9000 Kč, výše ročního poplatku se pak vypočítává jako 0,15 % ročního obratu (minimálně 15 tisíc korun, maximálně 750 tisíc korun) opět s možností slev. To je ovšem částka skutečně minimální ve srovnání s finančními investicemi, které je nutné v hotelu vynaložit při plnění jednotlivých kritérií. To byl jeden z nejčastěji uváděných důvodů vedení hotelů, které po zpřísnění kritérií od certifikace ustoupily. Z celkového počtu až 12 ekologicky certifikovaných ubytovacích zařízení v České republice ve vrcholné éře roku 2008 a 2009 po této úpravě zůstaly pouhé čtyři. Pražské hotely Adalbert, Adria, Plaza Alta a Chateau Mcely. Házení klacků pod nohy Na začátku loňského roku vstoupila v platnost aktualizovaná kritéria pro udělení Ekoznačky EU a souběžně i Ekologicky šetrné služby a stávající držitelé byli povinni doložit odpovědnému orgánu pro udělení obou těchto značek, české informační agentuře životního prostředí Cenia, že tento nový standard plní. To však učinila pouze část z nich, zbývajícím proto byla licence pro používání ekoznačky odebrána, popisuje Pavel Hrubý ze společnosti Cenia. Neznáme příčiny u všech případů, protože někteří držitelé prostě přestali komunikovat. U některých byla podle všeho rozhodujícím faktorem jejich ekonomická situace. U některých pak samozřejmě hrálo roli zpřísnění některých kritérií, dodává Pavel Hrubý. Ze všech kritérií bylo podle něj zřejmě nejzásadnější zvýšení minimálního požadovaného podílu spotřebované elektrické energie z obnovitelných zdrojů z 22 % na 50 %. Další zpřísnění se týkalo maximálního limitu pro obsah síry v uhlí a těžkých olejích k vytápění, přísnější jsou požadavky na účinnost kotlů a klimatizačních jednotek, zvýšen byl minimální podíl světelných zdrojů energetické třídy A, zpřísnění se týkalo také maximálního průtoku vody z kohoutků a sprch z 12 l/min. na 9 l/min. Text: Klára Chromá Vybrali jsme z Hotel & Spa Management 10

11 PROFESNÍ ROZVOJ Zeptali jsme se lektorky Podnikatelské akademie Simony Černé Novinky Podnikatelské akademie AHR ČR V rámci seminářů Podnikatelské akademie přednášíte semináře P &L Statement a seminář Budgeting. Jaký je váš názor na momentální situaci v oblasti hotelnictví? Současné výsledky indikují mírné oživení trhu ve srovnání s rokem 2009 a první polovinou roku Od zhruba září 2010 se minimálně v rámci Prahy obsazenost vrátila na úroveň let 2006 a 2007, nicméně budu jedna z mnoha, kteří toto zmiňují propad průměrné ceny a s ním Její kariéra zahrnuje téměř 14 let praxe zejména v oblasti účetnictví a financí mezinárodních společností, z toho se jedenáctým rokem specializuje na oblast hotelnictví. Sedm let působila ve společnosti IHG (Hotel InterContinental Praha), z toho se kromě hotelových financí také v letech 2006 až 2007 věnovala revenue managementu na pozici revenue managera. V profesní kariéře se také podílela na otevření dvou pražských hotelů Clarion Congress Hotel Prague (3/2008) a následně hotelu Kempinski Hybernská Prague (10/2008), kde v současné době zastává pozici head of administration. V rámci působení ve společnosti Kempinski rozšířila své zkušenosti o oblast personálního managementu (od roku 2009) a celkový provoz hotelu (zástupce generálního ředitele). Od roku 2005 je associate member (cert.) Britské asociace hotelových účetních (BAHA), v roce 2006 získala Certificate in Financial and Operational Synergies na Cornell University School of Hotel administration. přímo související propad na úrovni HV s růstem obsazenosti nekoresponduje. Bezesporu největší současnou hrozbou pro oblast cestovního ruchu je návrh na sjednocení sazeb DPH, jehož vliv rozhodně přebije mírné pokrizové vzrůstové tendence trhu. V posledních letech jste působila v řadě významných hotelů. Kdy jste se však vy sama rozhodla pro profesní dráhu v tomto oboru? Do roku 2000 jsem působila jako senior accountant v Radio Free Europe / Radio Liberty. Byla to určitě zajímavá práce, zejména co se týká velmi versatilního prostředí nadnárodní firmy, nicméně se jednalo o organizaci neziskovou. V rámci profesního rozvoje jsem přijala nabídku hotelu InterContinental, který v té době vypsal výběrové řízení na pozici zástupce hlavní účetní. A stalo se to, co se stalo hotelnictví mne celkově zaujalo a v oboru zůstávám i nadále Řekněte pět slov, která vás napadnou, když uslyšíte slovo budget. Trend, odchylka, kurz eura, vývoj HDP A křišťálová koule. Co je podle vás základem úspěšné finanční politiky hotelu? Vyvážená cenová politika, průběžná aktualizace cen na základě momentální situace (yielding nikoliv dumping!) s využitím nástrojů umožňujících sledovat chování konkurence, detailní přehled o nákladové struktuře hotelu a její flexibilitě a v neposlední řadě konstantní úroveň poskytovaných služeb. Co mohou účastníci očekávat od seminářů, které vedete v rámci Podnikatelské akademie AHR ČR? Z vlastní zkušenosti vím, že náplň práce se na mnoha hotelových pozicích v posledním desetiletí výrazně změnila. Šéfkuchař již zdaleka není odpovědný pouze za kvalitní přípravu a prezentaci jídla, chief engineer za bezproblémový provoz technického vybavení hotelu ode všech se očekává přehled o struktuře nákladů (ev. výnosů) oddělení a jejich optimalizace stejně jako schopnost odhadnout vývoj v daném úseku pro další léta tedy být spolutvůrcem rozpočtu. Oba semináře by měly účastníkům napomoci se v této oblasti co nejlépe zorientovat a získané znalosti uplatnit v praxi. Připravila: Alžběta Cedidlová Pro letošní rok se v nabídce Podnikatelské akademie objevilo, jak je již dobrým zvykem, několik nových seminářů, které respektují momentální situaci v oboru i nové trendy. S novými semináři se objevili také noví lektoři, kteří v rámci seminářů předávají své cenné zkušenosti z praxe. Na jaře 2011 se můžete v rámci tohoto vzdělávacího programu rozhodovat mezi následujícími kategoriemi seminářů: Rooms division, Finance, Sales and Marketing, Gastronomie, HR + Training. Semináře byly rozděleny do těchto kategorií tak, aby byla celková nabídka seminářů co nejpřehlednější a aby vám co možná nejvíce usnadnily výběr semináře vhodného právě pro vás. Novinkou v nabídce je seminář P & L Statement (Profit & Loss Statement), který se zabývá problematikou správné interpretace účetních výkazů. Seminář je zaměřen na obeznámení s obvyklými ukazateli a jejich prezentací v hotelnictví a je určen pracovníkům středního a vyššího managementu. Další z novinek jsou již v minulém čísle avizované semináře věnující se obchodním strategiím a cenové politice (Flexibilní cenová politika vs. cenový dumping, Kreativní obchodní strategie a taktiky aneb Využití sociálních médií v praxi a Základy revenue managementu). Zařazeny jsou i odborné gastronomické semináře s Jiřím Králem, které jsou plánovány vždy ve středu 1x měsíčně a které se věnují moderní a sofistikované přípravě pokrmů v restauracích. Na těchto seminářích se můžete naučit, jak např. správně připravovat omáčky, jak využívat sezonní suroviny v kuchyni či jak ve své restauraci zavést moderní českou kuchyni. V rámci těchto seminářů nepřehlédněte výrazné slevy pro pravidelné účastníky. Letošní nabídka seminářů obsahuje také téma věnující se oblasti personalistiky. Seminář Vzdělávání a rozvoj pracovníků v organizaci metody vzdělávání a rozvoje se věnuje představení nejrůznějších vzdělávacích metod a nabízí pohled na současné trendy v této oblasti z pohledu jejich praktického využití. Dalším z nově připravených seminářů je seminář Public relations a komunikace ve službách, který se věnuje dané problematice v oblasti pohostinství a služeb. Seminář vás přiměje zamyslet se nad tím, jak je vaše zařízení komunikováno směrem k veřejnosti, jak je veřejností vnímáno, kdo je za komunikaci u vás zodpovědný. Účastníci semináře se naučí efektivnímu využívání PR v rámci svého provozu. Věřím, že vás rozšířená nabídka seminářů zaujme a že to bude opět nabídka Podnikatelské akademie Asociace hotelů a restaurací ČR, která bude stát při vašem profesním rozvoji v roce Kompletní nabídku seminářů včetně přihlášky naleznete na. Alžběta Cedidlová 11

12 Seminá e Podnikatelská akademie AHR R JARO 2011 ROOMS DIVISION RECEPCE Seminá je zam en na všechny innosti probíhající na recepci a obecn související s recepcí. Krom b žných rutinních procedur seminá rozebírá i problematiku pobídkového prodeje, kreditní politiky hotelu, d ležitosti informa ních tok a spolupráce recepce s ostatními odd leními hotelu, komunikace s hostem a celkové pé e o hosta, etikety jednání a rovn ž obsahuje návod na ešení nestandardních situací, které mohou na recepci nastat, samoz ejm v etn konkrétních názorných p íklad ze života. Seminá je ur en pro pracovníky recepcí, vedoucí recepcí, vedoucí ubytova- Termín konání: Lektor: Jaroslav Vaculka cích úsek, p íp. i pracovníky rezerva ních odd lení, obchodních odd lení aj. Cena/os ne len: Cena/os len: K K HOUSEKEEPING V rámci bloku o housekeepingu se dozvíte, krom jiného, co všechno v sob dnešní housekeeping zahrnuje, n co málo z jeho historie, sou asnosti i z budoucích vizí vývoje. Dotkneme se i nutné zm ny obsahu i náhledu na tuto problematiku v pr b hu asu. Co je dnes považováno za samoz ejmost, co za standard, co za luxus a do jaké míry to odpovídá realit?! Seznámíte se s moderními trendy zahrnujícími problematiku outsourcingu, motivace zam stnanc, trénink, kvality a kontroly, plánování a celkové ízení Back of House. Toto vše pohledem z praxe a na bázi vzájemné diskuze. Lektor: Jaroslava Vysko ilová Seminá je ur en pro manažery Termín konání: ubytovacích za ízení a pracovníky Cena/os len: K housekeepingu. Cena/os ne len: K EŠENÍ NESTANDARDNÍCH SITUACÍ V HOTELOVÉM ZA ÍZENÍ Seminá vychází ze skute ných situací a praktických poznatk. Tvo í jej soubor n kolika desítek nestandardních situací, které se v hotelu více i mén asto opakují i které mohou v každém hotelu nastat. Jednotlivé situace jsou na základ praktických zkušeností detailn rozebrány. Jedná se o jakýsi návod, jak nestandardní situace ešit, a to v etn vysv tlení univerzálního modelu. Seminá je ur en pracovník m hotel, kte í p icházejí do styku s klienty, obzvlášt pak pracovník m, kte í Lektor: Jaroslav Vaculka nesou odpov dnost za provoz a eší Termín konání: nestandardní situace, jako nap. Cena/os len: K služby MOD, recep ní, vedoucí úsek, Cena/os ne len: K editelé, asistenti atd. FINANCE P & L STATEMENT Nau te se správné interpretaci ú etních výkaz a zefektivn te svou práci! Seminá je zam en na základní obeznámení se strukturou hotelových výsledovek dle Uniform Systems of Accounts (USOF), v etn klí ových ukazatel asto používaných v hotelnictví a jejich interpretaci pro využití v praxi. Seminá je ur en pro pracovníky st edního a vyššího managementu. Lektor: Simona erná Termín konání: Cena/os len: K Cena/os ne len: K ZÁKLADY REVENUE MANAGEMENTU Zvažujete uplat ování zásad Revenue managementu a nevíte, kde za ít? Seznamte se s tím, co m žete ud lat, abyste každý pokoj prodali ve správný as, tomu správnému zákazníkovi za správnou cenu. Seminá je ur en pro editele nezávislých hotel, kte í áste n suplují funkci obchodních manažer, dále pro rezerva ní manažery, kte í mají zájem o profesní r st nebo pro obchodní editele, kte í hledají zp sob, jak zvýšit tržby svého hotelu. Lektor: Radka Tely ková Termín konání: Cena/os len: K Cena/os ne len: K BUDGETING & FORECASTING P esnost budoucích výsledk v m si ním, ro ním, p ípadn i vícero ním horizontu je v dnešní dob jedním z nejsledovan jších ukazatel. Seminá bude zam en na metody vytvá ení krátkodobých i dlouhodobých výhled ekonomických výsledk hotelu, které jsou nutné k optimalizaci provozu. Návšt va seminá e Základy Revenue Managementu a jejich uplatn ní v praxi je pro zájemce o tento seminá výhodou. Seminá je vhodný pro st ední a vyšší management. Lektor: Simona erná Termín konání: Cena/os len: K Cena/os ne len: K

13 HR + TRAINING VZD LÁVÁNÍ A ROZVOJ PRACOVNÍK V ORGANIZACI METODY VZD LÁVÁNÍ A ROZVOJE V rámci tohoto seminá e bude ú astník m p edložena provázanost vzd lávání a rozvoje pracovník s dalšími personálními innostmi. Úst edním tématem však bude p edstavení vzd lávacích metod. Seminá poskytne pohled na sou asné trendy v této oblasti. P edevším p jde o jejich praktické využití. Seminá je ur en pro všechny vedoucí pracovníky, nebo poskytne každému z nich p íležitost k tomu, aby na svoji práci Lektor: Karolína Horová a práci své organizace pohlédl z nových Termín konání: perspektiv, a to osoby odpovídající za Cena/os len: K úrove a kvalitu služeb, z perspektivy Cena/os ne len: K hosta i interního zákazníka. GASTRONOMIE PROFESIONÁLNÍ OBSLUHA HOST Kurz je vždy p ipravován na míru dle požadavk objednavatele. Lektor: Lukáš Limprecht Termín konání: dle dohody Nabízíme proškolení personálu Celková cena/seminá / len: v oblastech, jako jsou nap. komunikace s hostem, kvalita obsluhy, nezávisle na po tu zam stnanc K (jednorázová platba jednotlivé typy obsluhy a další. Pro na seminá i) sestavení nabídky p ímo pro Vaše Celková cena/seminá /ne len: K za ízení nás neváhejte kontaktovat. ÍZENÍ F & B ÚSEKU Stravovací úsek v celé ší i od samostatných gastronomických za ízení p es malé hotelové provozy a penziony až k velkému hotelu. Stanovení efektivního výrobního programu. Kontrolní a analytické postupy. Marketingové aktivity pro zvýšení prodeje. Problematika jídelních lístk, chování obsluhy, systém nákupu, skladování, výdej a plánovaná spot eba surovin. Znáte kolegy z oboru, kte í by se s Vámi rádi zú astnili tohoto seminá e? Participujte spolu na nancování tohoto t ídenního seminá e! ím více osob se seminá e zú astní, tím nižší cena/osoba. Maximální po et osob je 15. Lekto i: Radomír Smr ka, Zden k Hlinský, Martin ížek Termín konání: dle dohody Celková cena/seminá : K GASTRONOMICKÉ SEMINÁ E S JI ÍM KRÁLEM Navštivte naše odborné gastronomické seminá e a poznejte nové možnosti a trendy gastronomie. Seminá e se v nují so stikovaným zp sob m p ípravy jídel v etn jejich moderní prezentace. Na seminá ích jsou pravideln zmi ovány také další d ležité aspekty moderní restaurace, jako jsou nap. logistika, food cost atd. Lektor: Ji í Král Termíny konání: Odhalte tajemství p ípravy omá ek! Moderní eská kuchyn záruka úsp chu restaurace! Zvyšte popularitu své restaurace zavedením sezónní kuchyn na jídelní lístek! moderní použití a úprava typicky LETNÍCH surovin Minutková kuchyn v moderním sv t gastronomie Cena/os len: K Cena/os ne len: K (p i objednávce všech 4 seminá 20 % sleva) SALES & MARKETING FLEXIBILNÍ CENOVÁ POLITIKA VS. CENOVÝ DUMPING Flexibilita nesmí znamenat cenový dumping. Nau me se správn pracovat s cenovou politikou. Praktický workshop se zam ením na strategie a taktiky p i tvorb jednotlivých cen a cenových plán. Seminá je p ldenní. Seminá je ur en pro editele nezávislých hotel, kte í áste n suplují funkci obchodních manažer, dále Lektor: Radka Tely ková pro rezerva ní manažery, kte í mají Termín konání: zájem o profesní r st nebo obchodní Cena/os len: K editele, kte í hledají zp sob, jak Cena/os ne len: K zvýšit tržby svého hotelu. KREATIVNÍ OBCHODNÍ STRATEGIE A TAKTIKY ANEB VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ V PRAXI Sociální média úto í. Kde za ít a jak se s nimi poprat? Využijte sílu sociálních médii p i prodeji svého hotelu. Základní strategie a taktiky Vám otev ou novou cestu. Získejte praktické tipy a zaúto te také! Seminá je p ldenní. Seminá je ur en pro editele nezávislých hotel, kte í áste n suplují funkci obchodních manažer, dále Lektor: Radka Tely ková pro rezerva ní manažery, kte í mají Termín konání: zájem o profesní r st nebo obchodní Cena/os len: K editele, kte í hledají zp sob, jak Cena/os ne len: K zvýšit tržby svého hotelu. PUBLIC RELATIONS A KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH Co je to Public Relations (PR) a co to znamená v oblasti pohostinství a služeb? Kdo je p edstavitel PR ve Vaší provozovn? Jaké jsou vaše cílové skupiny z hlediska PR? Agentura vs. domácí zam stnanec. Kdo to jsou média/noviná i a jak s nimi pracovat? Krizová komunikace a jak s ní zacházet. Síla sociálních médií máte se bát? Jak lze m it PR a je v bec m itelné? Monitoring médií. 15 % teorie vs. 85 % praxe! PR a komunikace není jen o teorii, i když se jí ídí, ale d ležitá je praxe a know-how. Seminá je ur en pro provozovatele restaurací, nezávislých hotel, malých a st edních ubytovacích Lektor: Petra Kazdová za ízení, kte í hledají zp sob, jak Termín konání: zvýšit pov domí o své provozovn Cena/os len: K a upevnit své postavení na trhu. Cena/os ne len: K MARKETINGOVÝ POTENCIÁL WWW STRÁNEK UBYTOVACÍCH ZA ÍZENÍ Náplní seminá e jsou aktivity spojené s tvorbou a využitím www stránek ubytovacích za ízení. Získáte návod, jak posoudit sou asný obsah Vašeho webu, dozvíte se, jak postupovat p i p íprav a vyhodnocování práce webdesignové rmy a zjistíte výši odbornosti Vašeho sou asného webmastera. Lektor Vás srozumiteln seznámí s aktuálními možnostmi internetové reklamy a vysv tlí d ležité pojmy i-reklamy (SEO, PPC reklama, m ení návšt vnosti www stránek, Lektor: Jan epelka webdesign atd.). Seminá je p ldenní. Termín konání: Seminá je ur en pro provozovatele Cena/os len: K malých a st edních ubytovacích za ízení. Cena/os ne len: K Více informací o všech seminá ích v etn p ihlášek naleznete na. Místo konání seminá : Revolu ní 13, Praha 1 Kontakt:

14 NEDOSÁHLI JSTE NA ÚVĚR V BANCE? SRAZILI JSME ÚROKY NA 7,95 % A ČAS K VYŘÍZENÍ ÚVĚRU NA MINIMUM! Využijte WPB Podnikatelské úvěry na: koupi, výstavbu nebo dostavbu hotelů modernizaci a rekonstrukci hotelů provozní potřeby restrukturalizaci závazků Parametry financování: výše úvěru od 3 do 100 miliónů Kč zajištění nemovitostí úroková sazba od 7,95 % p.a. Bezplatná linka RYCHLOST FLEXIBILITA DOSTUPNOST 14

15 ZAZVO TE SI NA SLEVU 30 % pro leny AHR VERZE let KVALITA & TRADICE Bez názvu :18 15

16 Z REGIONŮ Ukaž, co dovedeš Ústecká sekce AHR ČR uskutečnila v Hotelové škole v Teplicích v Čechách jednu z dalších svých akcí. Pod názvem Ukaž, co dovedeš šlo o otevřenou soutěž teplických kuchařů, uspořádanou spolu s prezentací společnosti BOHEMIA SEKT. Přihlásilo se do ní pět kuchařů a je prima, že ne všichni byli z restaurací, které jsou členem AHR ČR. Bohužel třetí moc si vyžádala svoji daň, a tak se nakonec soutěže účastnili pouze tři kuchaři. Elán a nasazení soutěžících prodchly atmosféru večera. Hosté se vůbec nenudili a nakonec mohli ochutnat a ohodnotit výkony soutěžících. Ani soutěžící nepřišli zkrátka, obdrželi věcné ceny od partnerů akce, zejména společností MAKRO, STAROPRAMEN a Hotelová škola Teplice v Čechách. Tepličtí soutěžící byli: David Rein z Restaurace BEETHOVEN společnosti Lázně Teplice, Ladislav Pert z Jídelny U Kantora a Tomáš Nepožítek z Hotelu PA- YER, jehož výkon byl vyhodnocen jako nejlepší. Milan Nemrava A co kolegové v Karlovarské sekci? Karlovarská krajská sekce AHR ČR soustředí nyní svou pracovní aktivitu zejména na oblast dění v Karlových Varech. V současné době se jedná zejména o problémy týkající se oblastí práce infocentra města, řešení dopravního systému ve městě a spuštěni nové letecké linky na trase Karlovy Vary-Vídeň, která je zajímavá pro rozvoj celého regionu. Krajské sekci se podařilo prosadit své zástupce do nových orgánů a komisí, jako např. komise lázeňství a cestovního ruchu při Magistrátu města Karlovy Vary, Infocentrum města Karlova Vary a Karlovarského Městského divadla. Důležitým krokem v další činnosti sekce bude nyní přesvědčit členskou základnu o nutnosti podílet se na pracovních aktivitách krajské sekce. Andrea Pfeffer Ferklová Středočeská sekce AHR ČR zasedala na zámku Krajská sekce AHR ČR Středočeského kraje se sešla 7. února 2011 v Konferenčním centru Akademie věd ČR na zámku Liblice. V úvodu zasedání Klaudie Soukupová, předsedkyně krajské sekce, přivítala Václava Stárka, prezidenta asociace, a přítomné a seznámila je s jeho programem. Jak již bývá zvykem, informovala přítomné o zasedání Rady AHR ČR a jejího prezidia. Informace se týkaly zvažované daňové reformy a stanoviska k ní, vývoje jednání s kolektivními správci a dalších kroků asociace, připomínek k připravované novele autorského zákona, výsledků jednání uskutečněných s představiteli veřejné správy, stanoviska asociace k rovným podmínkám v podnikání, společného nákupu energií z nabídky E-Centre a aktivit Nadace AHR ČR. Mezi informacemi, ke kterým přispěl i Václav Stárek, nechyběly ani ty o činnosti sektorové tady pro Národní soustavu kvalifikací, úspěšném průběhu prezentace Czech Specials na Veletrhu GO + RegionTour a plánovaných aktivitách projektu, stavu projektu hotelových recenzních stránek a řada dalších. Zvláštní pozornost byla věnována hledání cest k aktivizaci členů asociace ve Středočeském kraji a oživení činnosti krajské sekce. Stranou pozornosti by neměl zůstat ani potenciál spočívající mezi dosud neorganizovanými kolegy v ubytovacích a restauračních službách. Dosud volený čas pro setkání krajské sekce se jeví jako optimální. Větší pozornost bude věnována zvýšení atraktivnosti programu jejích zasedání. Klaudie Soukupová 16

17 STALO SE Hotel Hilton Prague získává od Travel Trade Gazette Awards 2011 ocenění Nejlepší hotel v České republice Hilton Prague získal ocenění Nejlepší hotel v České republice, které uděluje Travel Trade Gazette v rámci každoročních TTG Travel Trade Awards. Letos je to pro Hilton Prague již čtvrtým rokem v řadě. Toto ocenění upevňuje velké odhodlání a snahu hotelu poskytovat svým hostům služby na nejvyšší úrovni. Michael Specking, generální ředitel pražských hotelů Hilton, říká: Toto ocenění je fantastickým uznáním dlouhodobé špičkové kvality služeb, které Hilton Prague poskytuje. Jsem opravdu pyšný na celý tým hotelu Hilton Prague za trvalou snahu a úsilí. Velmi si Michael Specking, generální ředitel hotelů Hilton Prague & Hilton Prague Old Town; Václav Stárek, prezident AHR ČR tohoto ocenění vážím, jelikož je projevem uznání spokojených klientů a obchodních partnerů, kteří pro nás hlasují. Ceny TTG jsou udělovány na základě hlasování odborníků v cestovním ruchu, slavnostní udílení se konalo 12. února Hilton Prague byl v září 2010 zvolen čtenáři prestižního časopisu Business Traveller Magazine jako Nejlepší business hotel ve východní Evropě. Hilton Prague AHOL CUP OSTRAVA podpořil projekt Start do života V rámci Nadace AHR ČR a jejího projektu Start do života bylo uspořádáno setkání s dětmi z dětských domovů. Akce proběhla při příležitosti soutěže AHOL CUP za velké podpory hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava. Ve středu 2. února se uskutečnil 13. ročník celorepublikové gastronomické soutěže s mezinárodní porotou a účastí AHOL CUP 2011, při kterém bylo uspořádáno setkání s dětmi z dětských domovů za účelem vysvětlení celého projektu Start do života a možností jeho využití. V rámci setkání za velmi příjemné a přátelské atmosféry měly děti příležitost poslechnout si vyprávění o podstatě oborů cestovního ruchu a o možnostech, které pracovní pozice v hotelnictví či gastronomii přináší. Jedním z cílů bylo přesvědčit děti, které si teprve vybírají své budoucí povolání, že cestovní ruch může být velice zajímavým místem pro jejich profesní uplatnění. V rámci setkání navštívily děti také soutěž AHOL CUP s průvodcem. Nakonec si děti mohly prohlédnout hotel Clarion Congress Hotel Ostrava. Na základě tohoto setkání začaly uvažovat tři děti o studiu oboru gastronomie a cestovního ruchu a rovněž o zapojení se do projektu. Kulatý stůl byl nakonec čtyřúhelník Velmi ráda bych touto cestou poděkovala jak dětským domovům za zájem, tak všem participujícím. Speciální dík patři hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava, který nám poskytl své prostory a připravil pro děti na své náklady občerstvení. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat společnosti AHOL, která s námi na projektu rovněž spolupracovala. Osobně si myslím, že setkání bylo pro všechny zúčastněné velkým přínosem, a pevně věřím, že studium našich oborů bude zábavou nejen pro děti zapojující se do projektu Start do života. Alžběta Cedidlová Pražský Clarion Congress hotel byl 23. února 2011 hostitelem hned dvou akcí pořádaných AHR ČR. Úderem desáté hodiny prezident AHR ČR Václav Stárek zahájil v pořadí druhý kulatý stůl a přivítal přítomné a hosty. Předal pak slovo Aleši Dočkalovi z pražského Pivovarského klubu, který je zároveň otcem kulatých stolů AHR ČR. Ten přiblížil přítomným jejich poslání. Mělo by jít o neformální setkání majitelů a provozovatelů restaurací z řad členů AHR ČR (i nečlenů), vždy na nějaké nosné téma. To budou vždy uvádět odborníci na danou problémovou oblast. Účastníci kulatých stolů tak mají příležitost nejen vyslechnout důležité informace související s vybraným tématem, ale i odpovědi na konkrétní dotazy vlastní nebo přítomných kolegů. Téma 2. kulatého stolu, ČOI v našich restauracích, se setkalo s nebývalým zájmem. Jestliže u prvního kulatého stolu bylo přítomno asi 13 účastníků, tohoto druhého se zúčastnilo celkem 74 restauratérů (z toho 64 členů AHR ČR a 10 nečlenů). A tak opravdu namísto kulatého stolu musel být z kapacitních důvodů vytvořen velký čtyřúhelník. V úvodu tohoto setkání přiblížily zásady práce České obchodní inspekce Miloslava Fléglová, tisková mluvčí, a Mgr. Šárka Balková, zástupkyně ředitele Inspektorátu Středočeského kraje a hl. města Prahy. Účastníci se mj. seznámili s tím, na základě čeho jsou inspekce prováděny. Celou řadu cenných informací většina účastníků slyšela poprvé. Týkaly se například postavení ČOI mezi ostatními dozorovými orgány, které za co odpovídají, jaká může být výše udílených sankcí, zda je možné proti nim podat odpor a kdo o tom rozhodne, povinnosti inspektora při kontrole. Inspektor například nemůže udělit pokutu zaměstnanci či brigádníkovi odpovědnost zůstává na majiteli, resp. provozovateli restaurace. Největším nešvarem v současných restauracích je diskriminace cizinců (zejména v místech s vyšší frekvencí pohybu cizinců), podměrečné míry nápojů a stále nedostatečný respekt ke spotřebiteli (žádné nebo neodpovídající informace v jídelních či nápojových lístcích, neodpovídající gramáž podávaných jídel atp.). Stranou pozornosti nebyly ani problémy s povinností uvádět gramáže v jídelních lístcích a v syrovém stavu či po tepelné úpravě, jak je to s cenami dětských porcí, povinností podávat účtenky nebo ne, jak je to s povinností cejchovaných měřidel atd. A nejdůležitější vzkaz od (ne)kulatého stolu pro všechny: DEKLAROVANÁ INFORMA- CE JE ZÁVAZNÁ! Poděkování patří Aleši Dočkalovi, Miloslavě Fléglové a Šárce Balkové z ČOI a v neposlední řadě i organizátorům ze sekretariátu AHR ČR, zejména Martině Vondrové. Milan Rambousek 17

18 LEGISLATIVA Novela autorského zákona z pohledu sektoru hotelnictví a gastronomie Jak jsme již opakovaně informovali, připravuje ministerstvo kultury novelu autorského zákona. Není nutné připomínat, že tento zákon opět ovlivní naše budoucí šance na spravedlivé a rovnocenné vztahy s kolektivními správci. Z těchto důvodů jsme definovali některé obecně problematické okruhy úpravy autorského zákona, které by měly být podle našeho názoru zmíněny v jednání o novele se snahou o jejich prosazení v budoucí úpravě autorského zákona. Zároveň jsme se zapojili do expertního týmu, který na ministerstvu kultury vznikl k přípravě autorského zákona, a naše stanovisko budeme komunikovat také s poslanci. Základním principem novely autorského zákona by měla být větší transparentnost a jasně definované podmínky užití autorských děl jak pro kolektivní správce a samotné autory, tak pro uživatele. AHR ČR usiluje o čtyři hlavní atributy, které by měla novela autorského zákona splňovat: Jasně stanovit počet kolektivních správců a zajistit, aby byl určen pouze jeden, který bude vyjednávat s konečným uživatelem. V oblasti ubytovacích zařízení zohlednit obsazenost autorské odměny by měly být placeny za užití díla, což u neobsazeného pokoje není možné. Stanovit další postup v případě, že jedna ze smluvních stran nebude s navrhovanou smlouvou souhlasit. Jasně definovat, kolik autorů kolektivní správci zastupují a jak budou finanční prostředky rozděleny a využity, stejně jako způsob jejich výpočtu. Níže shrnujeme zásadní připravované změny autorského zákona z pohledu sektoru hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu: 1) úprava navrhovaného ustanovení 23 tzv. zastropování výše autorských poplatků za jeden přístroj technicky způsobilý k příjmu vysílání ve stávajícím znění: Za zpřístupňování díla pomocí přístrojů technicky způsobilých k příjmu rozhlasového a televizního vysílání ubytovaným v rámci poskytování služeb spojených s ubytováním, jsou-li tyto přístroje umístěny v prostorách určených k soukromému užívání ubytovanými osobami, přísluší autorům odměna, která v úhrnu za všechny kolektivní správce nesmí přesáhnout 50 % výše poplatku za jeden přístroj stanovenou zvláštním zákonem. Za provozování rozhlasového a televizního vysílání se podle 18 odst. 3 nepovažuje zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních. má být z tohoto ustanovení vypuštěno. AHR ČR z pracovního návrhu MK neseznala, na základě jakých právních předpisů a argumentů má dojít k příslušné změně, a má za to, že by odůvodnění mělo obsahovat rovněž odkaz na využité zdroje. AHR ČR vítá stávající znění 23, protože jasně definuje maximální výši odměny za hotelový pokoj. 2) úprava navrhovaného ustanovení 101 má dojít ke změně textu tohoto ustanovení, konkrétně v odst. 11. Účelem změny má být vyjasnění postavení uživatelů předmětů ochrany ve vztahu ke kolektivním správcům a počtu, v nichž vystupují vůči těmto uživatelům. AHR ČR má za to, že nové znění předmětného ustanovení může přinést další problémy, zejména pak při vynutitelnosti práv uživatelů předmětů ochrany ve vztahu k povinnosti vystupování kolektivních správců v maximálním počtu dvou. AHR ČR z důvodu požadavku na transparentnost, přehlednost a hospodárnost výběru poplatků navrhuje, aby text obsahoval jasný mechanismus, prostřednictvím kterého se může uživatel předmětů ochrany domáhat určení jednoho, max. dvou kolektivních správců, kteří vůči němu budou vystupovat s nároky na úhradu autorských poplatků. V souvislosti s právy předmětů uživatelů ochrany a odpovídajícími povinnostmi kolektivních správců by mělo dojít k vyjasnění postupu dozorového orgánu, tj. Ministerstva kultury ČR v případě, že kolektivní správci nebudou postupovat včasně a řádně ve věci vzájemného pověření k vybírání autorských poplatků. 3) úprava navrhovaného ustanovení 105a, 105b má dojít k definici nového přestupku spočívajícího v tom, že uživatel nebo osoba povinná k platbě neumožní kolektivnímu správci řádný výkon kolektivní správy, neposkytne kolektivnímu správci informace, nepřihlásí se k evidenci do seznamu povinných osob. V tomto případě dochází k rozšíření sankční odpovědnosti uživatelů předmětů ochrany oproti stávajícímu stavu. AHR ČR má za to, že rozšiřování povinností a sankcí pro uživatele předmětů ochrany oproti stávajícímu stavu je nepřijatelné, neboť k tomu není žádný důvod. Pokud předkladatel návrhu má důvod, proč zvyšovat pokutu, měl by tento důvod být řádně a dostatečně podložen. AHR ČR postrádá u odůvodnění nové textace příslušného ustanovení údaje o tom, že uživatelé předmětů ochrany neplní své povinnosti dobrovolně, resp. za stávající úrovně zákonných sankcí a v jakém rozsahu, zdali dochází k negativnímu vývoji v rozsahu a počtu subjektů, kteří postupují contra legem, jaký je trend v ukládání sankcí, jak probíhá správní řízení a v čem spatřuje jeho slabiny apod. Pouhý odkaz na vyšší míru odstrašení je pak z této perspektivy nedostatečný. Rovněž pak AHR ČR poukazuje na to, že se zvyšuje sankční odpovědnost pouze ve vztahu k jedné ze stran licenční smlouvy týkající se kolektivně spravovaných práv, a vnímá chybějící reciprocitu a vyváženost. Ta by měla být zohledněna stanovením sankcí pro ostatní subjekty a jasným mechanismem, jak je ukládat. V případě absence takové úpravy pak není žádný důvod, resp. žádný důvod nevyplývá z odůvodnění obsaženého v pracovním návrhu MK, pro jednostranné zpřísnění autorského zákona. 4) AHR ČR dlouhodobě usiluje o naplnění pojmů obsažených v ust. 100 odst. 6 autorského zákona, kde jsou nastíněny parametry, které mají být brány v potaz při uzavírání licenční smlouvy a stanovení výše autorských poplatků. Ačkoli v minulosti kolektivní správci brali v potaz obsazenost hotelových pokojů při stanovení výše autorských poplatků vybíraných z přístrojů na nich umístěných, a to jako jeden z aspektů naplňujících pojem přímý či nepřímý hospodářský nebo obchodní prospěch, který uživatel získá z užití či v souvislosti s užitím předmětu ochrany (písm. b) předmětného ustanovení) a účelu, způsobu, rozsahu a okolnostem užití předmětu ochrany (písm. d) předmětného ustanovení), nyní tak nečiní. AHR ČR se domnívá, že stávající postup kolektivních správců nezohledňuje rozdíl mezi přímým a nepřímým hospodářským nebo obchodním prospěchem a ani rozsah užití předmětu ochrany, neboť nezohledňuje obsazenost hotelových pokojů jednotlivých provozovatelů. Mgr. Ing. Marek Švehlík, advokát Mgr. Vojtěch Hrdlička, advokátní koncipient Předkládá: Asociace hotelů a restaurací České republiky Revoluční Praha 1 Tel.: Zpracoval: Rödl & Partner, v. o. s. Platnéřská Praha 1 Tel.: Fax: Kontakt pro další informace: Mgr. Ing. Marek Švehlík tel.:

19 Nejdůležitější změny v daňové legislativě pro rok 2011 (2. část dokončení) V ustanovení 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů byla stanovena podmínka pro daňový odpis pohledávky s tím, že se musí jednat o pohledávku, ke které lze tvořit opravné položky podle zákona o rezervách. U pohledávek nad Kč přitom zákon o rezervách stanovuje pro tvorbu opravných položek podmínku soudního vymáhání pohledávky. Novela nahrazuje pro účely daňově uznatelného odpisu pohledávky podmínku uplatňování opravných položek vymezením titulů pohledávek, ke kterým nelze vytvářet daňově uznatelné opravné položky pohledávky nabyté bezúplatně, resp. mezi spojenými osobami. Od tak bude možné daňově odepsat pohledávku s rozvahovou hodnotou v okamžiku vzniku vyšší než Kč, která není řešena soudně, ale zároveň splňuje všechny ostatní podmínky pro tvorbu daňových opravných položek, a současně daňově odepsat pohledávku s rozvahovou hodnotou v okamžiku vzniku nižší než Kč, od jejíž splatnosti uplynulo méně než šest měsíců, ale zároveň splňuje všechny ostatní podmínky tvorby daňových opravných položek. Novinkou je zaokrouhlování srážkové daně, která se doposud zaokrouhlovala na celé koruny dolů. Nově se i na srážkovou daň uplatní obecné pravidlo zaokrouhlování na celé koruny nahoru. Některými změnami v legislativě zákona o DPH jsem se již zabýval v prosincovém čísle měsíčníku AHR Fórum. Všechny připravované změny komentované v článku byly schváleny v legislativním procesu, pouze účinnost zákona byla posunuta na V zákoně o dani z přidané hodnoty je tak významnou změnou ručení odběratele za odvod DPH. Významnou změnou je úprava nároku na odpočet daně na vstupu. U přijatých tuzemských zdanitelných plnění bude plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně až v okamžiku, kdy bude mít k dispozici daňový doklad ( 73 odst. 1 novelizovaného zákona). Do 31. března 2011 postačuje plátci pro uplatnění nároku na odpočet daně, když mu daňový doklad dorazí do 25. dne následujícího měsíc po uskutečnění zdanitelného plnění. Od bude muset daňový doklad pro nárok na odpočet daně dorazit ve stejný měsíc, kdy nastalo zdanitelné plnění. Rovněž možnost prokázání nároku LEGISLATIVA na odpočet daně jiným způsobem v případě, kdy přijatý daňový doklad neobsahuje všechny náležitosti podle zákona, bude omezena. Pokud bude chybějící náležitostí DIČ poskytovatele nebo příjemce plnění, nebo neúplnost údajů rozhodných pro výpočet daně (například základ daně, sazba daně nebo daň), nelze prokázání náhradním způsobem použít, tj. nárok bude možné uplatnit až v okamžiku, kdy budou tyto formální nedostatky odstraněny. Novela dále stanoví, že v případě snížení základu daně má pláce daně povinnost provést opravu základu daně a výše daně a vystavit opravný daňový doklad (pojmy daňový dobropis a vrubopis novela ruší). Mgr. Ing. Miloslav Hnátek, daňový poradce Mgr. Ing. Miloslav Hnátek, daňový poradce hotelový a restaurační software Mefisto GRAND Software pro řízení větších hotelů a hotelových řetězců. Mefisto RELAX Nový produkt pro sportovní, relaxační a wellness centra. Mefisto HOTEL Software vhodný pro menší a střední hotely a penziony. Mefisto SPA Software určený pro ubytovací zařízení s lázeňským provozem. Mefisto GOURMET Software pro restaurace a provozy rychlého občerstvení. Mefisto CAMPUS Software pro správu velkých ubytovacích kapacit. produkty ověřené provozem MEFISTO SOFTWARE, a.s., U Továren 770/1b, Praha 10 tel.: , fax:

20 HoReCa Select Black Label Původní receptura, pravost a kvalita Excelentní chuť těchto uzených masných výrobků je výsledkem vysokého umění našich nejlepších řezníků (dodavatelů), se kterými jsme společně připravili speciální řadu HoReCa Select Black Label. Trvalé hodnoty původních receptur a kvalita surovin jsou pro nás na prvním místě. Výrobky, které pod touto značkou uvádíme, budou vždy zárukou maximální kvality a neopakovatelné chuti. Jsme přesvědčeni, že žádná jiná Vysočina, Poličan, Lovecký salám a další výrobky z této řady, vám nebudou chutnat jako ty naše. Originál může být jen jeden... Kvalitu kontroluje a garantuje

FÓRUM. Ohlasy na vzdělávací kurzy. Jak nakoupit víno a sestavit vinný sklep? Kandidáti na Výroční cenu AHR ČR 2O13

FÓRUM. Ohlasy na vzdělávací kurzy. Jak nakoupit víno a sestavit vinný sklep? Kandidáti na Výroční cenu AHR ČR 2O13 FÓRUM ZÁŘÍ 2013 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Ohlasy na vzdělávací kurzy Jak nakoupit víno a sestavit vinný sklep? Kandidáti na Výroční cenu AHR ČR 2O13 Vážené

Více

FÓRUM. Causa autorský zákon pokračuje. Penzion roku 2014. Přilákejme hosty na vůni grilu

FÓRUM. Causa autorský zákon pokračuje. Penzion roku 2014. Přilákejme hosty na vůni grilu FÓRUM ČERVEN 2014 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Causa autorský zákon pokračuje Penzion roku 2014 Přilákejme hosty na vůni grilu Pivovary Staropramen přinášejí

Více

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ ROČNÍK 2 ČERVEN 2008 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Perfektní pokrm... s jistotou a bezpečně! Kauza autorské odměny (str. 6) Wellness nejen módní trend (str. 19) Liblice se otevírají světu

Více

porcelánu dodavatel Váš nový ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Hrozba listerie není hysterie... (str. 6) ...kouření v restauracích (str. 9)

porcelánu dodavatel Váš nový ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Hrozba listerie není hysterie... (str. 6) ...kouření v restauracích (str. 9) ROČNÍK 1 ÚNOR 2007 ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ M O D E R N Í P O R C E L Á N S N Á P A D E M Váš nový dodavatel porcelánu V ě z e ň s k á 3, 1 1 0 0 0 P r a h a 1, w w w. d u d s o n. c z Hrozba listerie není

Více

FÓRUM. Airbnb na českém trhu. Ohlédnutí za 9. Výroční konferencí AHR ČR. Vánoční rozhovor s PaedDr. Václavem Šmídem

FÓRUM. Airbnb na českém trhu. Ohlédnutí za 9. Výroční konferencí AHR ČR. Vánoční rozhovor s PaedDr. Václavem Šmídem FÓRUM PROSINEC 2014 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Airbnb na českém trhu Ohlédnutí za 9. Výroční konferencí AHR ČR Vánoční rozhovor s PaedDr. Václavem Šmídem Pivovary

Více

âeského POHOSTINSTVÍ 250 legislativních opatfiení EU pro sektor HORECA (s. 8) KampaÀ AHR âr za sníïení sazby DPH... (s. 18)

âeského POHOSTINSTVÍ 250 legislativních opatfiení EU pro sektor HORECA (s. 8) KampaÀ AHR âr za sníïení sazby DPH... (s. 18) ROâNÍK 1 LEDEN 2007 âeského POHOSTINSTVÍ Asociace hotelů a restaurací České republiky, o.s. Revoluční 13 110 00 Praha 1 www. ahrcr.cz Placení autorsk ch odmûn v roce 2007 (s. 8) 250 legislativních opatfiení

Více

FÓRUM. Valentýnské inspirace. Podnikejme odpovědně

FÓRUM. Valentýnské inspirace. Podnikejme odpovědně FÓRUM ÚNOR 2015 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Valentýnské inspirace Podnikejme odpovědně Ceny hotelových pokojů v roce 2014 PRinASI slunce do vaseho Zivota WWW.STAROPRAMEN.CZ

Více

Obsah. www.unihostostrava.cz

Obsah. www.unihostostrava.cz Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-4 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 4. Gastro festival Ostrava 2012 7-8 5. Národní soustava kvalifikací 8-9 6. Klasifikace hotelů

Více

Obsah: www.unihostostrava.cz

Obsah: www.unihostostrava.cz Obsah: 1. Úvodní slovo 3 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-9 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 9 4. Gastrofestival Ostrava 11 5. Klasifikace hotelů 13 6. HRAT a dotační možnosti 15 7. Cestovní

Více

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ ROČNÍK 2 BŘEZEN 2008 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Česká technická norma (str. 10) Alles für den Gast (str. 10) Den otevřených dveří (str. 16) ZNAČKOVÉ RESTAURACE POTREFENÁ HUSA RESTAURACE.

Více

Pro české firmy se otevírá cesta

Pro české firmy se otevírá cesta Ročník 16 (3/2014) www.iprosperita.cz Až 4,1 % ročně AKCENTA zvýšila úrokové sazby AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, oznámila zvýšení úrokových sazeb u svých spořicích produktů v eurech. Zvýšení se

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 03/2014 ROČNÍK 4 TÉMA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 17 PROGRAMÁTOŘI MAJÍ NEJVYŠŠÍ MZDY 23 20 LET ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ OFICIÁLNÍ STATISTIKY V OSN 4 ČESKÉ MATKY

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem.

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Zprůhlednit segment malých a středních firem chce Hospodářská komora hlavního města Prahy bezpečným nástrojem Rating MSP Až 11 % českých firem není

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Kvalita výrobku nekončí www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je S kreditní kartou AURA další výhody Společnost Cetelem

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Duben přinesl nového premiéra

Duben přinesl nového premiéra Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 04 / duben 2009 ročník 8 cena 15 Kč Pohádkové zážitky na hradech a zámcích Značka Česká republika nyní zažívá bezprecedentní publicitu,

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

Středem zájmu je člověk,

Středem zájmu je člověk, NOVÁ ŠŤAVNAÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 () www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Středem

Více

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Bavme se o kvalitě potravin, ne o cenách Rozhovor s prezidentem Potravinářské komory ČR Ing. Miroslavem Tomanem, CSc. Čeští potravináři jsou ve dvojím

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Vladimír Dlouhý, prezident HK R. Evropa dá 120 miliard na rozvoj eských podnik. Chci získat nejen v tší, ale i mladší lenskou základnu

Vladimír Dlouhý, prezident HK R. Evropa dá 120 miliard na rozvoj eských podnik. Chci získat nejen v tší, ale i mladší lenskou základnu VE A www.komora.cz M sí ník Hospodá ské komory eské republiky erven 2015 ro ník 16 Evropa dá 120 miliard na rozvoj eských podnik Vladimír Dlouhý, prezident HK R Chci získat nejen v tší, ale i mladší lenskou

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

Časopis, který sluší i vašemu domovu

Časopis, který sluší i vašemu domovu Jak se podniká a žije v Nizozemsku Senátní volby 2008 4/2008 Časopis, který sluší i vašemu domovu Radní hl. m. Prahy MARTIN LANGMAJER Masarykovo nádraží a změny OO POZOR NA ZMĚNY V OBCHODNÍCH LISTINÁCH!

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

Kvalita investice do podnikání

Kvalita investice do podnikání Ročník 16 (11/2014) www.iprosperita.cz Promýšlíte nové webové stránky? Chcete originální novoročenku? Potřebujete pomoci s firemní grafikou? Rádi byste vylepšili logo? Hledáte pomoc? Volejte profesionály:

Více

Business očekává od nové vlády

Business očekává od nové vlády Ročník 16 (4/2014) www.iprosperita.cz Zajistíme na klíč i na míru vaše firemní nebo soukromé cesty do zahraničí. Nejvýhodnější letenky do celého světa. Víza. Pojištění. Ubytování. Levné parkování u letiště.

Více