CEE 2020 trendy a výhledy na další dekádu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CEE 2020 trendy a výhledy na další dekádu"

Transkript

1 CEE 2020 trendy a výhledy na další dekádu Studie Praha, Prosinec

2 Obsah Strana A. Provedení studie 3 B. Deset hypotéz pro CEE do roku C. Shrnutí 40 D. Příloha Analýza jednotlivých zemí (pouze v angličtině) 43 E. Příloha Vaše kontakty v Roland Berger Roland Berger Strategy Consultants 2

3 A Provedení studie 3

4 CEE 2020 trendy a výhledy na další dekádu Úvodní poznámky > V září 2010 provedla společnost Roland Berger Strategy Consultants online výzkum mezi 320 senior manažery ve střední a východní Evropě (CEE), kdy se ptala na budoucnost tohoto regionu z manažerského pohledu > Kvalitativní část studie byla prováděna ve spolupráci s vedoucími ekonomy, analytiky a generálními řediteli. Kvantitativní část studie byla zpracována na základě veřejně dostupných údajů a analýz > Cílem studie bylo zjistit výhled vývoje CEE regionu na další dekádu > Hodnoceny byly obecné ukazatele, podnikové strategie, celkové ekonomické problémy a dopady globálních trendů ve střední a východní Evropě > Vybrané výsledky tohoto výzkumu byly porovnány s výsledky předchozí studie "CEE v roce 2016", která byla provedena v roce 2006 Zdroj: Roland Berger studie CEE

5 Účast 320 manažerů z celého regionu CEE a hloubková analýza šesti vybraných zemí střední a východní Evropy Struktura účastníků [%] ZEMĚ REGIONU CEE ZASTOUPENÁ ODVĚTVÍ Automobilový průmysl Strojírenství Doprava Veřejný sektor Bankovnictví & 2% Pharma & zdravotnictví pojišťovnictví 3% 3% Hutnictví & hornictví 4% 2% 2% 26% Chemie & ropa 5% Energetika & utility 6% Stavebnictví 9% 14% 11% Služby 13% IT/média/ telekomunikace Spotřební zboží & retail Analyzované země Zdroj: Roland Berger studie CEE

6 B Deset hypotéz pro CEE do roku

7 Quo vadis CEE? Region by se měl začít vnímat jako evropský růstový region globálního významu Deset hypotéz pro střední a východní Evropu do roku 2020 (1/2) Střední a východní Evropa již nebude řízena tak, jak ji známe dnes Evropa se bude dělit na země EU a země mimo EU, region bude mnohem více různorodý Region nebude patřit mezi globální rozvíjející se trhy, ale zůstane nejvíce růstovým evropským regionem. Růst HDP bude zhruba 2% nad úrovní zemí západní Evropy Přestože země střední a východní Evropy pokračují ve vývoji z "továren" na inovacemi řízené ekonomiky, mezera mezi západní Evropou a CEE bude přetrvávat Nedostatečné tč základní požadavky (institucionální, i infrastrukturální) zůstanou ů největší slabinou regionu CEE, zatímco zvýšení efektivity je jeho konkurenční výhodou Problematika lidského kapitálu (demografický vývoj, odliv mozků, vzdělání) bude i nadále jednou z překážek dalšího ekonomického rozvoje Zdroj: Roland Berger studie CEE

8 Quo vadis CEE? Region by se měl začít vnímat jako evropský růstový region globálního významu Deset hypotéz pro střední a východní Evropu do roku 2020 (2/2) V roce 2020 bude střední a východní Evropa pořád závislá na západní Evropě rychlý rozvoj pan-regionálního businessu v rámci CEE by však mohl zmírnit tento problém Jedinečné postavení regionu jako mostu mezi vyspělými ekonomikami západní Evropy a vyvíjejícími se trhy Ruska, Turecka a Číny je budoucím kapitálem střední a východní Evropy Vyřešení problému nedostatečných energetických a surovinových zdrojů, konsolidace veřejných financích a důsledků technického pokroku jsou hlavními úkoly další dekády Regionálními i růstovými ů odvětvími bude energetika a utility, IT a telekomunikace a farmacie a zdravotnictví nutnost přeorientovat se na odvětví budoucnosti Přesto jsou za motory růstu považována odpovídající témata z oblasti energetiky (efektivita, obnovitelné zdroje) a z oblasti IT řešení Zdroj: Roland Berger studie CEE

9 1 EVROPA V EU NEBO MIMO EU Vymezení regionu CEE v rámci Evropy se do roku 2020 podstatně změní jeden, ale velice rozmanitý region EU: Hospodářský vývoj od roku 2010 do roku 2020, HDP na obyvatele (EU-27 = 100) [%] EVROPA DNES EVROPA 2020 V EU NEBO MIMO EU EU: 27 zemí Euro: 16 zemí Integrace EU Nové členské státy EU EU: >30 zemí <50% 51-75% % % % >151% Růst eurozóny EU-15 Nové členské státy EU Zdroj: Roland Berger; Mezinárodní měnový fond (MMF) World Economic Outlook 2015; data pro rok 2020 extrapolována 9

10 1 EVROPA V EU NEBO MIMO EU Různorodý hospodářský vývoj v regionu směřuje k rozdělení střední a východní Evropy na sub-regiony Výsledky studie ZEMĚ TREND K SUB-REGIONŮM KOMENTÁŘ Rakousko 79% > Střední Evropa (CE) se skládá z České republiky, Slovenska a Maďarska. ď Někdy je Ukrajina 67% zahrnováno také Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko Chorvatsko 62% > Jihovýchodní Evropa (SEE) se skládá ze Průměr CEE 60% Srbska, Bosny a Hercegoviny, Černá Hora, Makedonie, Bulharsko a Albánie. Někdy je Rumunsko 57% zahrnováno také Chorvatsko, Rumunsko a Slovinsko Česká republika 51% > CIS region zahrnuje Rusko, Ukrajinu, Polsko 42% Kazachstán, Bělorusko a další republiky bývalého Sovětského svazu > Větší země jako je Polsko nebo Rumunsko budou vystupovat samostatně Pozorujete sílící trend ve vytváření sub-regionů jako je např. CE, SEE, Pobaltí, CIS? Ano/ne Zdroj: Roland Berger studie CEE

11 2 CEE JAKO REGION RŮSTU Z důvodu ekonomické krize ztratil region CEE svoji pozici globálního motoru růstu projevily se strukturální nedostatky Vývoj HDP [2000 = 100%] Ekonomická krize 487% BRIC 1) KOMENTÁŘ ) Celková rychlost růstu BRA, RUS, IND, CHN 2) Celková rychlost růstu BIH, BGR, HRV, CZE, EST, HUN, LVA, LTU, MKD, MNE, POL, ROU, SRB, SVK, SVN, UKR 3) Celková rychlost růstu AUT, BEL, DNK, FIN, FRA, DEU, GRC, IRL, ITA, LUX, NLD, NOR, PRT, ESP, SWE, CHE, GBR Zdroj: Roland Berger; Mezinárodní měnový fond (MMF) > V první dekádě nového století byl 378% CEE 2) CEE jedním z globálních růstových regionů > Růst byl tažen zejména přímými zahraničními investicemi ze západní Evropy, které však skryly 200% ZE 3) nevyřešené strukturální problémy > Hlavními problémy CEE jsou Slabé instituce Nedostatečná infrastruktura Nedostatečné inovace 12 > Absence přímých zahraničních investic během krize tyto problémy odhalila 11

12 2 CEE JAKO REGION RŮSTU CEE již znovu nezíská status globálního motoru růstu region zůstal v polovině cesty a musí se přeorientovat Výsledky studie REGION/ RŮST HDP , 2015 ZEMĚ OČEKÁVANÝ VÝVOJ PRŮMĚRNÁ ROČNÍ ZMĚNA [%] Čína Indie Turecko Rusko CEE Jižní Amerika Afrika & Blízký Vých. EU-15 Severní Amerika ,0 0,9 2,0 1,8 1,8 1,6 3,0 2,9 Motory růstu 97 9,7 8,4 4,5 Růstové 4,2 3,8 ekonomiky 2,6 Mírný růst Jak se bude v následujících regionech vyvíjet ekonomická situace v letech ? -5 zhoršení / 0 stejný vývoj/ +5 zlepšení 0,9 Čína Indie Turec- Rusko ko 18 1,8 CEE Severní EU-15 Amerika Zdroj: Roland Berger studie CEE 2020; Mezinárodní měnový fond (MMF) 12

13 2 CEE JAKO REGION RŮSTU Polští manažeři jsou nejvíce optimističtí ohledně vývoje jejich země chorvatští manažeři jsou naopak nejvíce skeptičtí Výsledky studie CEE ZEMĚ Polsko Česká republika Rumunsko Průměr CEE Ukrajina Rakousko Chorvatsko OČEKÁVANÝ VÝVOJ ,4 1,3 17 1,7 2,2 n.a. 2,0 22 2,2 2,0 2, Jak se bude vyvíjet ekonomická situace ve Vaší zemi v letech ? -5 zhoršení / 0 stejný vývoj/ +5 zlepšení 0,8 0,8 1,4 2,5 Optimistický Pesimistický KOMENTÁŘ > Manažeři z Polska, České republiky a Rumunska mají optimistická očekávání od nadcházející dekády > Manažeři z Ukrajiny, Rakouska a Chorvatska očekávají pouze pomalý růst > Optimistická očekávání poklesla v důsledku ekonomické krize > Zatímco polští manažeři jsou více optimističtí než před čtyřmi lety, očekávání chorvatských manažerů se změnilo z velmi optimistického na pesimistické Zdroj: Roland Berger studie CEE

14 2 CEE JAKO REGION RŮSTU Tržby budou v CEE v následující dekádě růst počet pracovních míst však bude v průměru spíše stagnovat Výsledky studie RŮST TRŽEB POČET PRACOVNÍCH MÍST Rumunsko 2,3 Ukrajina 1,3 Ukrajina 2,3 Rumunsko 1,0 Polsko 21 2,1 Polsko 06 0,6 Česká republika 1,7 Průměr CEE 0,4 Průměr CEE 1,6 Chorvatsko 0,1 Chorvatsko 1,0 Česká republika 0,0 Rakousko 0,5 Rakousko -0,5 Jakým směrem se bude vyvíjet Vaše průmyslové odvětví ve Vaší zemi co se týče -5 silný pokles/ 0 stejný vývoj/ +5 silný růst Zdroj: Roland Berger studie CEE

15 3 MEZERA BUDE PŘETRVÁVAT Zatímco země CE musí uspět v procesu transformace na vyspělé ekonomiky, SEE musí soupeřit se zeměmi BRIC Hospodářský vývoj v roce 2010 Hospodářský vývoj 1 Řízena faktory UKR Transformace HRV POLHUN RUS ROU BGR SRB Řízena efektivitou CZE SVK SVN Transformace AUT Řízena inovacemi t KOMENTÁŘ > Slovinsko a Česká republika dokončily svou transformaci na vyspělou ekonomiku > Do roku 2020 má Slovensko a Maďarsko dobrou šanci dokončit svůj transformační proces. Polsko a Chorvatsko budou pokračovat ve snaze dohonit jejich vývoj > Rusko, Rumunsko, Bulharsko a Srbsko budou na globální úrovni soupeřit s Brazílií, Čínou a Tureckem > Ukrajina by se měla etablovat jako atraktivní dílna západních firem Zdroj: Roland Berger, World Economic Forum (WEF) 15

16 3 MEZERA BUDE PŘETRVÁVAT Ačkoliv CEE bude nadále dohánět západní Evropu, mezera bude přetrvávat HDP na obyvatele v paritě kupní síly (PPP) (EU-15 = 100) [%] Rakousko KOMENTÁŘ EU-15 = > V roce 2000 bylo Slovinsko (64%), Slovinsko Česká republika (55%) a 80 Česká republika Maďarsko (44%) nejvíce 70 Slovensko rozvinutými zeměmi CEE Polsko 60 Maďarsko > Dnes Slovinsko dosahuje 79% Rusko 50 Chorvatsko průměru západní Evropy, Bulharsko následované Českou republikou 40 Rumunsko Srbsko (72%) a Slovenskem (58%) 30 Ukrajina > Za deset let dosáhne Slovinsko 20 více než 80% průměru EU Česká republika (>75%) a Slovensko (>70%) ho budou následovat Zdroj: Roland Berger; Mezinárodní měnový fond (MMF) 16

17 4 MEZINÁRODNÍ KONKURENCESCHOPNOST Ve srovnání s rokem 2006 země CEE výrazně ztrácejí na své konkurenceschopnosti pouze Polsko se stále zlepšuje Mezinárodní konkurenceschopnost: Global Competitiveness Report ( ) 1) [umístění] Změna AUT SVN HUN CZE SVK BGR POL HRV ROU RUS UKR SRB AUT CZE SVN SVK AUT CZE POL SVN HUN 41 HUN 52 POL HRV RUS ROU BGR UKR SRB SVK RUS ROU BGR HRV AUT CZE POL SVN HUN SVK RUS ROU BGR HRV UKR 89 UKR -3 SRB 96 SRB ) The Global Competitiveness Report existuje v současné podobě až od roku 2004 Zdroj: Roland Berger; World Economic Forum (WEF) 17

18 4 BACK UP Efficiency drivers are the region's competitive advantage, but basic requirements will remain weak International competitiveness: Global Competitiveness Report Key for factor-driven Key for efficiency-driven Key for innovation-driven economies economies economies COUNTRY Austria Czech Rep. Poland Slovenia Hungary Slovakia Russia Romania Croatia Ukraine Serbia OVERALL RANK BASIC REQUIREMENTS EFFICIENCY ENHANCERS INNOVATION AND SOPHISTICATION Zdroj: Roland Berger; World Economic Forum (WEF) > Institutions s > Infrastructure > Macroeconomic stability > Health and primary education > Higher education and training > Goods market efficiency > Labor market efficiency > Financial market sophistication > Technological readiness > Market size > Business sophistications o > Innovation 18

19 4 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Hlavními problémy zůstává byrokracie, korupce a právní nejistota, stejně jako nedostatečná infrastruktura Výsledky studie, Global Competitiveness Report FAKTOR Geografická poloha Podobnost v kultuře se západními zeměmi Vyšší vzdělání a trénink Primární vzdělání Jazykové znalosti Zdroje pracovních sil Politická a sociální stabilita Náklady na pracovní sílu Infrastruktura Inovace, R&D Fiskální systém Právní systém Korupce Byrokracie NEVÝHODA/VÝHODA ,1-0,4-0,5 28 2,8 2,1 1,8 1,7 13 1,3 1,1 0,6 0,6 04 0,4 0,3 Ve srovnání s ostatními zeměmi, jaké jsou výhody/nevýhody Vaší země co se týče dlouhodobých investic? -5 silně znevýhodněná/ 0 srovnatelná / +5 silně zvýhodněná Zdroj: Roland Berger studie CEE 2020; World Economic Forum (WEF) -1,8 Zá ákladní požada avky ZÁKLADNÍ POŽADAVKY WEF AUT CZE HRV POL ROU UKR # (ze 139) INSTITU- CE INFRASTRU- KTURA

20 4 EFEKTIVITA Ve střednědobém horizontu budou hlavní výhodou CEE konkurenceschopnost v nákladech na pracovní sílu Jednotkové náklady práce v % v EU-15, 2009 [%] analýza Erste Group KOMENTÁŘ Slovensko Polsko Maďarsko Chorvatsko Bulharsko Česká republika Rumunsko Rakousko Slovinsko > Jednotkové náklady práce zohledňují produktivitu it ve vztahu ke mzdě > Průměr CEE v rámci EU je kolem 83% průměru EU-15 > Zejména Slovensko, Polsko a Maďarsko zůstanou atraktivními výrobními lokalitami > Země jako Rakousko a Slovinsko musejí oslovit inovacemi a sofistikovaným businessem Zdroj: Eurostat; Erste Group 20

21 4 EFEKTIVITA Zvýšení efektivity a inovace budou hlavními body programu manažerů v další dekádě Výsledky studie OBECNÁ STRATEGIE Zvýšení efektivity Inovace Zlepšení nákladové struktury Zvýšení podílu služeb Odlišení značky Vstup na nové trhy Proniknutí do nových zákaznických segmentů Konsolidace dodavatelských struktur Změny lokace RELEVANCE PRO CEE ,8 15 1,5 1,5 1,9 2,5 2,1 n.a. 2,4 2,8 25 2,5 1,4 n.a. 1,4 1,4 0,9 1, Jaké obecné strategie budou formovat Vaše odvětví ve Vaší zemi v následujících deseti letech? -5 mnohem méně/ 0 stejně/ +5 mnohem více Zdroj: Roland Berger studie CEE ,5 2,3 KOMENTÁŘ > Zvýšení efektivity je hlavní otázka k řešení ve všech dotazovaných zemích > Ve vyspělých ekonomikách (AUT, CZE, HRV) jsou však inovace považovány za důležitější než v ostatních zemích CEE > Ve srovnání s rokem 2006 se problematika nákladů stala důležitějším tématem než problematika inovací > Změny lokace nejsou na programu CEE manažerů 21

22 4 EFEKTIVITA/INOVACE Zaměření se na high tech nabízí nejlepší možnost získání vyšší efektivity v čele Maďarsko a Česká republika Podíl high-tech exportů v roce 2009 [% z celkového exportu] analýza "Erste Group" 0-5% 5-8% KOMENTÁŘ > Zaměření se na high tech 8-15% nabízí í nejlepší možnost 15-18% získání vyšší efektivity a 18-59% urychlení vývoje k inovacemi řízené ekonomice > Maďarsko a Česká republika již předstihují západoevropské konkurenty > Polsko, Rumunsko a Bulharsko jsou zatím pozadu Zdroj: Eurostat; Erste Group 22

23 4 INOVACE Strukturálním problémem zemí CEE je pokračování v zaostávání výdajů na R&D daleko za úrovní zemí západní Evropy Inovace výzkum & vývoj v roce ) [% HDP] AUT SVN CZE RUS HUN Průměr CEE HRV POL SLK BUL ROM SRB UKR n.a. n.a. 0,60 0,49 0,47 0,45 1) Nejaktuálnější dostupná data, publikována v roce 2008 Zdroj: WEF; Eurostat; Roland Berger 1,18 1,00 0,87 0,80 1,59 1,54 2,45 kromě AUT a RUS 3% cíl EU KOMENTÁŘ > Strategie Evropa 2020 doporučuje investovat t 3% HDP Evropské unie do výzkumu a vývoje (R&D) > V roce 2008 tohoto cíle dosáhlo pouze Finsko a Švédsko > Rakousko, Německo a Dánsko jsou na cestě ke splnění tohoto cíle > Pouze Slovinsko, Česká republika a Maďarsko investují do R&D více než 1% > Přestože výdaje na R&D rostou, ostatní země daleko zaostávají 23

24 5 LIDSKÝ KAPITÁL Lidský kapitál bude nadále hlavní překážkou ekonomického vývoje regionu Rostoucí a zmenšující se Evropa očekávaná změna: [%] Více než -10% -10 až -5% -5 až -2% -2 až 0% 0 až +2% +2 až +5% +5 až +10% Více než +10% KOMENTÁŘ > Limitujícími faktory je demografický vývoj, pokračující č í "odliv mozků" a průměrný ů ě systém vzdělávání > Populace bude do roku 2030 klesat ve všech zemích CEE > Ekonomický růst bude tažen zvýšením produktivity > Rakousko těží z migrace z Německa, střední Evropy a jihovýchodní Evropy > Zmenšující se populace bude fenoménem zejména ve venkovských oblastech, regionální a městská ě centra budou růst ů nebo stagnovat Zdroj: Eurostat; UN; EIU; Erste Group 24

25 5 LIDSKÝ KAPITÁL Pokles populace v CEE bude kompenzován dodatečnou produktivitou Bohatství se rozšiřuje Ekonomický růst: HDP vs. HDP na obyvatele analýza Erste Group EKONOMICKÝ RŮST DO ROKU 2020 KOMENTÁŘ -8% 0% +3% +5% +7% +9% 0% +14% > Ekonomický růst v regionu střední a východní Evropy bude tažen mimo jiné zvýšením produktivity > Výsledným efektem bude rychlejší růst HDP na obyvatele než HDP. Bohatství populace p bude růst mnohem rychleji než HDP AUT HRV CZE HUN ROU RUS SVK UKR Růst HDP do roku 2020 Růst HDP na obyvatele do roku 2020 Zdroj: EIU; Erste Group 25

26 5 LIDSKÝ KAPITÁL Pokračující odliv mozků do západní Evropy a Severní Ameriky bude i nadále limitujícím faktorem ekonomického rozvoje World Economic Forum, Brain Drain Index ZEMĚ "BRAIN DRAIN RANK" (celkem ze 139) KOMENTÁŘ Rakousko 30 > Zejména v jihovýchodní Slovinsko 48 Česká republika 61 Polsko Rusko Maďarsko Slovensko Ukrajina Chorvatsko Bulharsko 127 Srbsko 136 Evropě způsobuje odliv mozků do západní Evropy a Severní Ameriky vážný problém 79 v dalším vývoji zemí 82 > Ve střední Evropě je Rakousko hlavním cílem pan-regionální migrace v rámci střední a 115 východní Evropy Rakousko 122 je jedinou CEE zemí s rostoucí populací Zdroj: Roland Berger studie CEE 2020; World Economic Forum (WEF) 26

27 5 LIDSKÝ KAPITÁL Vzdělávání je v současné konkurenční výhodou Dobrý školský systém, ale nutné zlepšit úroveň univerzit Výsledky studie FAKTOR Geografická poloha Podobnost v kultuře se západními zeměmi Vyšší vzdělání a trénink Primární vzdělání Jazykové znalosti Zdroje pracovních sil Politická a sociální stabilita Náklady na pracovní sílu Infrastruktura Inovace, R&D Fiskální systém Právní systém Korupce Byrokracie NEVÝHODA/VÝHODA Ve srovnání s ostatními zeměmi, jaké jsou výhody/nevýhody Vaší země co se týče dlouhodobých investic? -5 silně znevýhodněná/ 0 srovnatelná / +5 silně zvýhodněná HODNOCENÍ > V žebříčku QS world university ranking 2010, země ě CEE nedosáhly žádného špičkového výsledku Pouze AUT a CZE mají své univerzity v top 300 > V nejnovějším žebříčku PISA, CZE je číslem 10, následováno Rakouskem (12), Maďarskem (15), Polskem (17) a Slovenskem (22) ostatní země CEE se hodnocení neúčastnily Zdroj: Roland Berger studie CEE 2020; PISA study 2006; QS world university ranking

28 5 LIDSKÝ KAPITÁL Poptávka po soft skills se bude zvyšovat Jazykové znalosti jsou hlavním bodem programu Výsledky studie POŽADAVKY JAZYKOVÉ ZNALOSTI KOMENTÁŘ Jazykové znalosti Osobní vývoj Zvládání komplexních úkolů Projektový management Kreativita Obchodní a marketingové znalosti Prodejní schopnosti Technické schopnosti Manažerské schopnosti Interkulturní schopnosti -5 silně klesající/0 stejná úroveň /+5 silně rostoucí Zdroj: Roland Berger studie CEE Angličtina 3.1 > Dobré jazykové znalosti 2.6 Ruština 1.7 zejména němčiny ě a ruštiny 2.6 Němčina 1.5 jsou výhodou v zemích CEE Čínština 1.2 > Angličtina se stává z cizího Španělština 0.3 jazyka důležitým pracovním 2.4 nástrojem Francouzština 0.2 > Téměř ve všech zemích s 2.3 výjimkou Rakouska se 2.2 opomíjejí interkulturní 2.1 schopnosti

29 6 PAN-CEE BUSINESS CEE bude v následující dekádě dále závislá zejména na západní Evropě Čína se může stát "slepým místem" Výsledky studie KOMENTÁŘ Rusko 2,85 4,01 3,29 CEE 2) > Manažeři vnímají země EU- Severní Amerika EU-15 1) 15 jako hlavní obchodní 1, Čína 2,17 partnery a investory Turecko Indie > Pan-regionální business 142 1,42 v rámci CEE v další dekádě získá na významu Jižní Amerika > Rusko a Čína budou hrát 0,62 významnou roli > Turecko není vnímáno jako příliš důležité Jak silný bude vliv následujících regionů na ekonomickém rozvoji regionu CEE? 0 žádný vliv/5 silný vliv 1) EU-15: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie 2) Mimo Rusko Zdroj: Roland Berger studie CEE

30 6 PAN-CEE BUSINESS Rostoucí pan-cee business však bude snižovat závislost na západní Evropě Rostoucí podíl dovozů Import ze zemí CEE v roce 2009 [%] KOMENTÁŘ Průměr 2005 Průměr [%] +26% -4% +2% > Od roku 2005 se ve většině zemí CEE zvýšil podíl importů z ostatních nových členů EU o 26% > Podíl importů z EU-15 se snížil o 4%, ale stále zůstal na vysoké úrovni > V šesti zemích se podíly importů z ostatních zemí CEE stále pohybovaly pod 20%, což poskytuje značný potenciál do budoucnosti Import z nové EU-12 ("CEE") Import ze staré EU-15 Import z ostatních zemí Zdroj: Eurostat; Roland Berger 30

31 6 PAN-CEE BUSINESS Podíl vývozu do ostatních nových zemí EU je stále pod úrovní 20%, což představuje značný potenciál do budoucna Export do zemí CEE v roce 2009 [%] KOMENTÁŘ Průměr Průměr [%] +16% -7% +6% > Ve většině CEE zemí se podíl exportů do ostatních t zemí EU-12 zvýšil > V POL, CZE a SVK se struktura exportu příliš nezměnila > Podíl vývozu do ostatních CEE zemí je stále poměrně nízký a poskytuje tak potenciál pro intenzivnější obchodní vztahy se sousedními zeměmi v rámci regionu CEE Export do nové EU-12 ("CEE") Export do staré EU-15 Export do ostatních zemí Zdroj: Eurostat; Roland Berger 31

32 7 CEE JAKO PŘEDMOSTÍ Geografická poloha mezi západní Evropou a Ruskem a podobnost se západními zeměmi jsou považovány za hlavní výhody Výsledky studie FAKTOR NEVÝHODA/VÝHODA Geografická poloha Podobnost v kultuře se západními zeměmi Kvalitní vzdělání a trénink Primární vzdělání Jazykové znalosti Zdroje pracovních sil Politická a sociální stabilita Náklady na pracovní sílu Infrastruktura Inovace, výzkum a vývoj Fiskální systém Právní systém Korupce Byrokracie -1,8-2,1-0,4-0,5 2,8 2,1 1,8 1,7 1,3 1,1 0,6 0,6 04 0,4 0,3 Ve srovnání s ostatními zeměmi, jaké jsou výhody/nevýhody Vaší země co se týče dlouhodobých investic? -5 silně znevýhodněná/ 0 srovnatelná / +5 silně zvýhodněná Zdroj: Roland Berger studie CEE

33 7 CEE JAKO PŘEDMOSTÍ Rusko má velký ekonomický vliv na země CEE a také bude dále hrát významnou roli jako investor Výsledky studie VLIV RUSKA NA ZEMĚ Ukrajina Chorvatsko Rumunsko Průměr CEE Rakousko Česká rep. Polsko 0,5 1,4 13 1,3 1,3 1,3 2,0 2,2 2,4 21 2,1 2,1 2,1 1,1 2,1 1,3 Politický Ekonomický VLIV RUSKA JAKO INVESTORA Chorvatsko Ukrajina Česká rep. Průměr CEE Rakousko Rumunsko Polsko ,4 2,2 21 2,1 2,0 1,9 1,8 0,8 KOMENTÁŘ > Zejména chorvatští a ukrajinští manažeři očekávají sílící vliv Ruska > Polští manažeři jsou ke vznikající síle Ruska skeptičtí > S výjimkou Ukrajiny očekávají ostatní manažeři v CEE jen nepatrné zvýšení politického vlivu Ruska Jak se podle Vašeho názoru bude v následující dekádě vyvíjet vliv Ruska na země CEE? Role Ruska jako významného investora v CEE bude v roce méně relevantní/0 stejná/+5 více relevantní; možnost více odpovědí Zdroj: Roland Berger studie CEE

34 7 CEE JAKO PŘEDMOSTÍ Ruské investice v Evropě se budou soustředit do CEE Zaměření na odvětví náročná na suroviny Výsledky studie CÍLOVÉ ZEMĚ CÍLOVÁ ODVĚTVÍ KOMENTÁŘ Ukrajina "Nové" země EU Bělorusko Srbsko EU-15 Ostatní SEE země Turecko 65% 61% 46% 45% 34% 30% 21% Energetika & utility Chemie & ropa Hutnictví & hornictví Reality Bank. & pojišťovnictví Turismus IT/média/telekom. Strojírenství t í Automobilový pr. Spotř. zboží & retail Pharma 87% 79% 56% 46% 31% 26% 15% 14% 11% 8% 6% > Ukrajina a členské země EU v regionu CEE jsou v čele žebříčku > Bělorusko a Srbsko, tradiční cílové země, ě jsou vnímány jako nepříliš důležité > Ruské investice se zaměřují zejména na zdroje a energeticky náročné odvětví Nutnost diversifikace Jaké země/odvětví budou hlavními cíly ruských investic? -5 méně relevantní/0 stejné/+5 více relevantní; možnost více odpovědí Zdroj: Roland Berger studie CEE

35 8 ÚKOLY PRO ROK 2020 Nedostatek surovin bude mít významný dopad na region a vyvolá inovace v odvětví energetiky Výsledky studie TREND VÝZNAM Suroviny/energie 3,12 3, Konsolidace veřejných financí 2,78 2, Technický pokrok 2,91 3, Vliv kapitálových trhů 2,62 2, Demografický vývoj 2,34 3, Rostoucí sociální nerovnosti 2,18 2, Migrace & mobilita pracovní síly 2,17 2, Rostoucí vliv státu 214 2, , Změna hodnot 2,07 2, Změna klimatu 1,76 2, Politické konflikty/terorismus 1,43 2, Lokální Globální Který z níže uvedených hlavních trendů ovlivní globální a lokální ekonomiku v následujících deseti letech? 0 žádný význam/ 5 velký význam KOMENTÁŘ > Nedostatek surovin a závislost na fosilních palivech jsou hlavními náměty k řešení do budoucna > Konsolidace veřejných financí má pouze regionální význam > Demografický vývoj a změna klimatu jsou důležitými tématy jen na globální úrovni CEE manažeři podceňují jejich význam pro CEE Zdroj: Roland Berger studie CEE

36 8 ÚKOLY PRO ROK 2020 Obnovitelné zdroje jsou vnímána jako hlavní téma další dekády Podpora investic je nutná k dosažení cílů EU Cíle strategie Evropa 2020 Podíl RES 1) na dodávkách energie [%] 34,0 23,3 25,0 16, Cíle ) RES = Obnovitelné zdroje energie Zdroj: Roland Berger; Eurostat 13,0 6,1 14,0 6,8 KOMENTÁŘ 7,2 15,0 > Mělo by být dosaženo klimatických/ energetických cílů "20/20/20" včetně zvýšení na 30% v případě snižování emisí, pokud jsou všechny předpoklady správné 13,0 24,0 4,3 17,8 > Cílem EU je dosáhnout "Evropy efektivní na zdroje" za účelem oddělení ekonomického růstu od 16,0 9,4 využívání í zdrojů, podporovat posun směrem k nízkouhlíkové ekonomice, zvýšit podíl využívání obnovitelných zdrojů, modernizovat odvětví dopravy a podporovat energetickou efektivitu 36

37 9 RŮSTOVÁ ODVĚTVÍ Regionálními růstovými odvětvími jsou energetika & utility, IT & telekomunikace a farmacie & zdravotnictví implementace? Výsledky studie ODVĚTVÍ VÝVOJ KOMENTÁŘ Energetika & utility 22 2,2 > V současné době je ve středu zájmu automobilový průmysl, ů IT & telekomunikace 2,0 hutnictví a hornictví Farmacie & zdravotnictví 1,9 a chemický průmysl Spotřební zboží & retail 1,8 Strojírenství 1,5 > Region CEE je také úspěšný Bankovnictví & pojišťovnictví 1,4 ve strojírenství a Stavebnictví 1,1 potravinářském průmyslu Veřejný sektor 0,6 > Odvětví budoucnosti mají Automobilový průmysl 0,6 pouze minoritní význam Ropa & plyn 0,6 Chemický průmysl 0,4 > Nutnost posunu směrem Hutnictví & hornictví k odvětvím budoucnosti Jak významná budou následující odvětví pro Vaši zemi? 5 ztrácejí na významu / 0 zůstanou na stejné úrovni / +5 získají na významu -0,3! Zdroj: Roland Berger studie CEE

38 9 RŮSTOVÁ ODVĚTVÍ Sektor služeb bude v příští dekádě zažívat boom Výsledky studie ZEMĚ Polsko Česká republika Rakousko CEE průměr Chorvatsko Ukrajina Rumunsko OČEKÁVANÝ VÝVOJ Posun směrem Posun směrem k průmyslu -1 4ke službám 2,1 1,9 1,8 1,6 15 1,5 1,3 1,3 KOMENTÁŘ > V příštích deseti letech není v regionu CEE očekávána č á "reindustrializace" > V Polsku, České republice a Rakousku se v příští dekádě očekává výrazný posun směrem k sektoru služeb > Chorvatsko, Ukrajina a Rumunsko očekávají pouze umírněný posun V příští dekádě očekáváte se Vaší zemi posun směrem k sektoru služeb nebo průmyslu? -5 silný posun směrem k průmyslu / 0 zůstane na stejné úrovni / +5 silný posun směrem ke službám Zdroj: Roland Berger studie CEE

39 10 ODVĚTVÍ BUDOUCNOSTI Hlavním motorem růstu budou odpovídající témata z oblasti energetiky (efektivita, obnovitelné zdroje) a z oblasti IT Výsledky studie CEE VÝZNAM KOMENTÁŘ Energeticky efektivní stavebnictví Obnovitelné zdroje IT řešeníš í Udržitelný turismus Sekundární zdravotní péče Biotechnologie Bio produkty a etické produkty E-mobilita Jak významná budou následující odvětví pro Vaši zemi? 0 není významné/5 extrémně významné Není Extrémně 0významné významné5 1,9 2,2 2,2 2,5 28 2,8 2,7 3,0 3,0 > Odvětví spojená s energetikou budou hlavními odvětvími dět budoucnosti energeticky efektivní stavebnictví a obnovitelné zdroje jsou top 3 témata ve všech zemích > IT řešení vedou žebříček v Polsku, Ukrajině a jsou také číslem 2 v České republice > E-mobilita a bio produkty nejsou vnímány jako důležitá témata t pro budoucnost Zdroj: Roland Berger studie CEE

40 C Shrnutí 40

41 Shrneme-li všechny uvedené poznatky, region CEE si musí vybrat svou cestu a zároveň také výrazně zvýšit rychlost Shrnutí (1/2) 1. CEE se musí přeorientovat role Rakouska a Ruska jako vstupních zemí se postupně mění. Pan-regionální obchodní toky v rámci CEE stejně jako obchod s jihovýchodní Asií budou opět poskytovat příležitosti k růstu pro celý region Z tohoto důvodu je nutné více zdůraznit důležitost globálních trhů a růstových odvětví Společnosti musí vnímat EU jako jednotný domácí trh s 500 miliony obyvateli. Kromě toho by se také měli zaměřit na pan-cee business založený na soběstačných obchodních modelech Konkurence v CEE bude, se zpomalením míry růstu na přibližně 2% nad průměrem západní Evropy, spočívat zejména v boji o tržní podíl Společnosti musí zvýšit efektivitu a inovační úsilí ke zúžení mezery vůči západní Evropě Zdroj: Roland Berger studie CEE

42 Shrneme-li všechny uvedené poznatky, region CEE si musí vybrat svou cestu a zároveň také výrazně zvýšit rychlost Shrnutí (2/2) Regionalizace podnikových strategií bude vyžadovat, aby společnosti přetvořili své obchodní modely a své aktivity v globalizovaném světě Společnosti také musí agresivněji pronikat na východ s cílem využít příchozí i odchozí investiční příležitosti s CIS a jihovýchodní Asií 8. Vlády budou muset (konečně) dokončit svůj domácí úkol: posílit instituce (méně byrokracie, korupce), rozvíjet veřejné služby (zdravotní systém, systém vzdělávání, sociální a důchodový systém) a zlepšit infrastrukturu 9. CEE by nemělo kopírovat špatnou rozpočtovou morálku západní Evropy 10. Efektivita, udržitelný růst, inovace a investice do lidských zdrojů budou i nadále klíčovými tématy růstu nejen pro další dekádu Zdroj: Roland Berger studie CEE

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka).

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka). Průzkum MMF REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ TÉMATA Země nově vznikajících trhů v Evropě očekávají silnější růst, ale čelí novým rizikům IMF Survey 13. listopad 2015 Dělníci na ropném vrtu v Rusku: Zatímco většina

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

CEE 2016 Vize top manažerů

CEE 2016 Vize top manažerů 2006 2016 CEE 2016 Vize top manažerů Výsledky studie Roland Berger Strategy Consultants Praha 5. března 2007 PRG-9800-97000-I159-02_C 1 Cílem studie je identifikovat strategické výzvy pro země střední

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Efektivita vládních výdajů na IT v zemích V4. Jan Petrůj IDC Insights, Central and Eastern Europe

Efektivita vládních výdajů na IT v zemích V4. Jan Petrůj IDC Insights, Central and Eastern Europe Efektivita vládních výdajů na IT v zemích V4 Jan Petrůj IDC Insights, Central and Eastern Europe IDC: Získáváme data k odhalování IT trendů Střední a východní Evropa Albánie Moldavsko Ázerbájdžán Polsko

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Česko = otevřená, exportní ekonomika

Česko = otevřená, exportní ekonomika Česko = otevřená, exportní ekonomika David Navrátil Hlavní ekonom České spořitelny 28. června 2011 Daří se zemím s nízkým zadlužením Průměrný reálný růst HDP před a po krizi: skupiny zemí podle jejich

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé 1. Odkud pochází Vaši zahraniční generální ředitelé/regionální ředitelé? 42% zahraničních regionálních ředitelů pochází ze západní

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Vstupní prezentace pro sekci D Petr Matějů MŠMT a ISEA

Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Vstupní prezentace pro sekci D Petr Matějů MŠMT a ISEA Lidské zdroje pro výzkum a inovace Vstupní prezentace pro sekci D Petr Matějů MŠMT a ISEA Základní rámec: vývojové fáze ekonomických systémů Michael Porter: The Competitive Advantage of Nations (1990,

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Restrukturalizace z mezinárodního pohledu v roce 2013 Konkurenceschopnost Evropy

Restrukturalizace z mezinárodního pohledu v roce 2013 Konkurenceschopnost Evropy Restrukturalizace z mezinárodního pohledu v roce 2013 Konkurenceschopnost Evropy Dnešním setkáním Vás provedou 2 Roland Zsilinszky Rupert Petry Principál Česká republika Managing partner pro region střední

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

Zaměstnanost v EU a nezaměstnanost mladých

Zaměstnanost v EU a nezaměstnanost mladých Technická Univerzita Liberec 24. březen 2015 Zaměstnanost v EU a nezaměstnanost mladých Ales Chmelar Úřad vlády ČR chmelar.ales@vlada.cz 18/3/2015 Obsah 1. Budoucnost trhů práce v EU 2. Nezaměstnanost

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

KONKURENCESCHOPNOST LIDSKÉ ZDROJE VZDĚLÁNÍ Česká republika v mezinárodním srovnání. Petr Matějů

KONKURENCESCHOPNOST LIDSKÉ ZDROJE VZDĚLÁNÍ Česká republika v mezinárodním srovnání. Petr Matějů KONKURENCESCHOPNOST LIDSKÉ ZDROJE VZDĚLÁNÍ Česká republika v mezinárodním srovnání Petr Matějů 1 Otázky Co to je konkurenceschopnost? Konkurenceschopnost České republiky v mezinárodním srovnání Potenciál

Více

Digitální Česko? Jak moc digitální? Ladislav Chrudina

Digitální Česko? Jak moc digitální? Ladislav Chrudina Digitální Česko? Jak moc digitální? Evropou obchází strašidlo, strašidlo digitálního rozdělení. Digital divide rozdělení obyvatelstva (společnosti), lze definovat ve třech vrstvách : podle přístupu k digitálním

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 22. října 2014

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Kienbaum International Praha, 05. října 2011. Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou

Kienbaum International Praha, 05. října 2011. Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou Kienbaum International Praha, 05. října 2011 Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou Agenda 1. O nás» Představení společnosti Kienbaum 2. Odměňování v České

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Konkurenční potenciál Evropské unie: silné a slabé stránky

Konkurenční potenciál Evropské unie: silné a slabé stránky Konkurenční potenciál Evropské unie: silné a slabé stránky Ing. Karel Mráček, CSc. člen předsednictva Asociace výzkumných organizací; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Vladimír r Tomší šík člen bankovní rady ČNB SeminářČeské společnosti ekonomické a ŠkodyAuto Vysoké školy Pozice nových zemí EU v rámci evropské integrace 12.

Více

DOPORUČENÍ KIT-VŠE A NERV K ŘÍZENÍ IT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOPORUČENÍ KIT-VŠE A NERV K ŘÍZENÍ IT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ DOPORUČENÍ KIT-VŠE A NERV K ŘÍZENÍ IT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. doc. Ing. Ota Novotný, PhD. Konference ČSSI, ICT UNIE a RVKIS 9.2.2012 Podíl ICT na inovacích v jednotlivých sektorech

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Jan Frait člen bankovní rady ČNB Perspektivy automobilového průmyslu Autosalon Brno, 3.6.2005 Centrální banka a automobilový průmysl? ČNB je institucí, jež

Více

Krize eura? Euro je silnější než při startu eurozóny ECB dodržuje cíl cenové stability. Euro/dollar exchange rate

Krize eura? Euro je silnější než při startu eurozóny ECB dodržuje cíl cenové stability. Euro/dollar exchange rate Bankovníunie: odpověďna ekonomickou a finanční krizi? Liberec 23. duben 2013 Zdeněk Čech Ekonomický poradce Zastoupení Evropské komise v České republice Krize eura? Euro je silnější než při startu eurozóny

Více

Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou

Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou Česká republika se letos v žebříčku globální konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra umístila na 31. místě ze 140 ekonomik

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. ledna 2007 Hospodářský ský výbor

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend. Produktová prezentace Říjen 2012

ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend. Produktová prezentace Říjen 2012 ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend Produktová prezentace Říjen 2012 Proč Rozvíjející se trhy + strategie dividend 2 Rozvíjející se trhy 3 Které

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

Příklad akciové investice pro odvážnější investory

Příklad akciové investice pro odvážnější investory Příklad akciové investice pro odvážnější investory 7. 11. 2014 Jaroslav Krabec, Ph.D., CFA WOOD & Company investiční společnost, a.s. Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika www.woodis.cz

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015 Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup Olomouc 30. 4. 2015 Nehodovost cyklistů v České republice 81 % usmrcených cyklistů nemělo na hlavě přilbu Téměř třetina zaviněných nehod pod vlivem

Více

Manpower Index trhu práce Česká republika

Manpower Index trhu práce Česká republika Manpower Index trhu práce Česká republika 1 215 Česká republika Index trhu práce V rámci průzkumu Indexu trhu práce pro první čtvrtletí 215 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 75 českých

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Kde je česká ekonomika? Jaké jsou příčiny pomalého růstu? Luděk Niedermayer Duben 2013

Kde je česká ekonomika? Jaké jsou příčiny pomalého růstu? Luděk Niedermayer Duben 2013 Kde je česká ekonomika? Jaké jsou příčiny pomalého růstu? Luděk Niedermayer Duben 2013 ČR dnes Výhled na rok 2013 a 2014 (Duben 2013, ČBA) 2012 2013 2014 GDP growth -1,3-0,2 1,8 Unemployment 8,6 7,6 7,5

Více

Větrná energetika v číslech

Větrná energetika v číslech Větrná energetika v číslech Stav v ČR i ve světě v roce 2009 Mgr. Jiří Přikryl Větrná energetika v ČR v roce 2009 V ČR pro tento rok lze předpokládat ř výrobu na úrovni 300 GWh, loni 245 GWh Na konci roku

Více

PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL

PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL v Evropě v roce 2007 Podíl městského obyvatelstva (%) méně než 55,0 55,0-70,0 70,1-80,0 více než 80,0 město s více než 1 mil. obyvatel Zdroj: United

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Jsou malé a střední podniky na cestě z krize?

Jsou malé a střední podniky na cestě z krize? Citibank Europe plc, organizační složka Jsou malé a střední podniky na cestě z krize? Praha, 3. prosince 2009 Prezentující Marek Potoma ředitel komerčního bankovnictví Hana Stuchlíková ředitelka marketingu

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Je český realitní trh zralý na demolici?

Je český realitní trh zralý na demolici? Je český realitní trh zralý na demolici? Martin Lobotka Ekonomické strategické analýzy +421 224 995 192 mlobotka@csas.cz, 14.10.2009 Co určuje vývoj nemovitostního trhu? 1. Faktory dlouhodobého růstu 32%

Více

Zlepšení na obzoru? Co čeká českou ekonomiku po ztracené půl dekádě? Luděk Niedermayer, Deloitte, Říjen 2013

Zlepšení na obzoru? Co čeká českou ekonomiku po ztracené půl dekádě? Luděk Niedermayer, Deloitte, Říjen 2013 Zlepšení na obzoru? Co čeká českou ekonomiku po ztracené půl dekádě? Luděk Niedermayer, Deloitte, Říjen 2013 Ztracené roky? Neradostná data Počátkem milenia započalo růstové období pro českou ekonomiku

Více

Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000-2002)

Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000-2002) Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000) (Výtah z textu) Ekonomická situace je nejlepší za posledních deset let a to jak z pohledu domácích indikátorů, tak z pohledu pozitivního vlivu

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více