CEE 2020 trendy a výhledy na další dekádu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CEE 2020 trendy a výhledy na další dekádu"

Transkript

1 CEE 2020 trendy a výhledy na další dekádu Studie Praha, Prosinec

2 Obsah Strana A. Provedení studie 3 B. Deset hypotéz pro CEE do roku C. Shrnutí 40 D. Příloha Analýza jednotlivých zemí (pouze v angličtině) 43 E. Příloha Vaše kontakty v Roland Berger Roland Berger Strategy Consultants 2

3 A Provedení studie 3

4 CEE 2020 trendy a výhledy na další dekádu Úvodní poznámky > V září 2010 provedla společnost Roland Berger Strategy Consultants online výzkum mezi 320 senior manažery ve střední a východní Evropě (CEE), kdy se ptala na budoucnost tohoto regionu z manažerského pohledu > Kvalitativní část studie byla prováděna ve spolupráci s vedoucími ekonomy, analytiky a generálními řediteli. Kvantitativní část studie byla zpracována na základě veřejně dostupných údajů a analýz > Cílem studie bylo zjistit výhled vývoje CEE regionu na další dekádu > Hodnoceny byly obecné ukazatele, podnikové strategie, celkové ekonomické problémy a dopady globálních trendů ve střední a východní Evropě > Vybrané výsledky tohoto výzkumu byly porovnány s výsledky předchozí studie "CEE v roce 2016", která byla provedena v roce 2006 Zdroj: Roland Berger studie CEE

5 Účast 320 manažerů z celého regionu CEE a hloubková analýza šesti vybraných zemí střední a východní Evropy Struktura účastníků [%] ZEMĚ REGIONU CEE ZASTOUPENÁ ODVĚTVÍ Automobilový průmysl Strojírenství Doprava Veřejný sektor Bankovnictví & 2% Pharma & zdravotnictví pojišťovnictví 3% 3% Hutnictví & hornictví 4% 2% 2% 26% Chemie & ropa 5% Energetika & utility 6% Stavebnictví 9% 14% 11% Služby 13% IT/média/ telekomunikace Spotřební zboží & retail Analyzované země Zdroj: Roland Berger studie CEE

6 B Deset hypotéz pro CEE do roku

7 Quo vadis CEE? Region by se měl začít vnímat jako evropský růstový region globálního významu Deset hypotéz pro střední a východní Evropu do roku 2020 (1/2) Střední a východní Evropa již nebude řízena tak, jak ji známe dnes Evropa se bude dělit na země EU a země mimo EU, region bude mnohem více různorodý Region nebude patřit mezi globální rozvíjející se trhy, ale zůstane nejvíce růstovým evropským regionem. Růst HDP bude zhruba 2% nad úrovní zemí západní Evropy Přestože země střední a východní Evropy pokračují ve vývoji z "továren" na inovacemi řízené ekonomiky, mezera mezi západní Evropou a CEE bude přetrvávat Nedostatečné tč základní požadavky (institucionální, i infrastrukturální) zůstanou ů největší slabinou regionu CEE, zatímco zvýšení efektivity je jeho konkurenční výhodou Problematika lidského kapitálu (demografický vývoj, odliv mozků, vzdělání) bude i nadále jednou z překážek dalšího ekonomického rozvoje Zdroj: Roland Berger studie CEE

8 Quo vadis CEE? Region by se měl začít vnímat jako evropský růstový region globálního významu Deset hypotéz pro střední a východní Evropu do roku 2020 (2/2) V roce 2020 bude střední a východní Evropa pořád závislá na západní Evropě rychlý rozvoj pan-regionálního businessu v rámci CEE by však mohl zmírnit tento problém Jedinečné postavení regionu jako mostu mezi vyspělými ekonomikami západní Evropy a vyvíjejícími se trhy Ruska, Turecka a Číny je budoucím kapitálem střední a východní Evropy Vyřešení problému nedostatečných energetických a surovinových zdrojů, konsolidace veřejných financích a důsledků technického pokroku jsou hlavními úkoly další dekády Regionálními i růstovými ů odvětvími bude energetika a utility, IT a telekomunikace a farmacie a zdravotnictví nutnost přeorientovat se na odvětví budoucnosti Přesto jsou za motory růstu považována odpovídající témata z oblasti energetiky (efektivita, obnovitelné zdroje) a z oblasti IT řešení Zdroj: Roland Berger studie CEE

9 1 EVROPA V EU NEBO MIMO EU Vymezení regionu CEE v rámci Evropy se do roku 2020 podstatně změní jeden, ale velice rozmanitý region EU: Hospodářský vývoj od roku 2010 do roku 2020, HDP na obyvatele (EU-27 = 100) [%] EVROPA DNES EVROPA 2020 V EU NEBO MIMO EU EU: 27 zemí Euro: 16 zemí Integrace EU Nové členské státy EU EU: >30 zemí <50% 51-75% % % % >151% Růst eurozóny EU-15 Nové členské státy EU Zdroj: Roland Berger; Mezinárodní měnový fond (MMF) World Economic Outlook 2015; data pro rok 2020 extrapolována 9

10 1 EVROPA V EU NEBO MIMO EU Různorodý hospodářský vývoj v regionu směřuje k rozdělení střední a východní Evropy na sub-regiony Výsledky studie ZEMĚ TREND K SUB-REGIONŮM KOMENTÁŘ Rakousko 79% > Střední Evropa (CE) se skládá z České republiky, Slovenska a Maďarska. ď Někdy je Ukrajina 67% zahrnováno také Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko Chorvatsko 62% > Jihovýchodní Evropa (SEE) se skládá ze Průměr CEE 60% Srbska, Bosny a Hercegoviny, Černá Hora, Makedonie, Bulharsko a Albánie. Někdy je Rumunsko 57% zahrnováno také Chorvatsko, Rumunsko a Slovinsko Česká republika 51% > CIS region zahrnuje Rusko, Ukrajinu, Polsko 42% Kazachstán, Bělorusko a další republiky bývalého Sovětského svazu > Větší země jako je Polsko nebo Rumunsko budou vystupovat samostatně Pozorujete sílící trend ve vytváření sub-regionů jako je např. CE, SEE, Pobaltí, CIS? Ano/ne Zdroj: Roland Berger studie CEE

11 2 CEE JAKO REGION RŮSTU Z důvodu ekonomické krize ztratil region CEE svoji pozici globálního motoru růstu projevily se strukturální nedostatky Vývoj HDP [2000 = 100%] Ekonomická krize 487% BRIC 1) KOMENTÁŘ ) Celková rychlost růstu BRA, RUS, IND, CHN 2) Celková rychlost růstu BIH, BGR, HRV, CZE, EST, HUN, LVA, LTU, MKD, MNE, POL, ROU, SRB, SVK, SVN, UKR 3) Celková rychlost růstu AUT, BEL, DNK, FIN, FRA, DEU, GRC, IRL, ITA, LUX, NLD, NOR, PRT, ESP, SWE, CHE, GBR Zdroj: Roland Berger; Mezinárodní měnový fond (MMF) > V první dekádě nového století byl 378% CEE 2) CEE jedním z globálních růstových regionů > Růst byl tažen zejména přímými zahraničními investicemi ze západní Evropy, které však skryly 200% ZE 3) nevyřešené strukturální problémy > Hlavními problémy CEE jsou Slabé instituce Nedostatečná infrastruktura Nedostatečné inovace 12 > Absence přímých zahraničních investic během krize tyto problémy odhalila 11

12 2 CEE JAKO REGION RŮSTU CEE již znovu nezíská status globálního motoru růstu region zůstal v polovině cesty a musí se přeorientovat Výsledky studie REGION/ RŮST HDP , 2015 ZEMĚ OČEKÁVANÝ VÝVOJ PRŮMĚRNÁ ROČNÍ ZMĚNA [%] Čína Indie Turecko Rusko CEE Jižní Amerika Afrika & Blízký Vých. EU-15 Severní Amerika ,0 0,9 2,0 1,8 1,8 1,6 3,0 2,9 Motory růstu 97 9,7 8,4 4,5 Růstové 4,2 3,8 ekonomiky 2,6 Mírný růst Jak se bude v následujících regionech vyvíjet ekonomická situace v letech ? -5 zhoršení / 0 stejný vývoj/ +5 zlepšení 0,9 Čína Indie Turec- Rusko ko 18 1,8 CEE Severní EU-15 Amerika Zdroj: Roland Berger studie CEE 2020; Mezinárodní měnový fond (MMF) 12

13 2 CEE JAKO REGION RŮSTU Polští manažeři jsou nejvíce optimističtí ohledně vývoje jejich země chorvatští manažeři jsou naopak nejvíce skeptičtí Výsledky studie CEE ZEMĚ Polsko Česká republika Rumunsko Průměr CEE Ukrajina Rakousko Chorvatsko OČEKÁVANÝ VÝVOJ ,4 1,3 17 1,7 2,2 n.a. 2,0 22 2,2 2,0 2, Jak se bude vyvíjet ekonomická situace ve Vaší zemi v letech ? -5 zhoršení / 0 stejný vývoj/ +5 zlepšení 0,8 0,8 1,4 2,5 Optimistický Pesimistický KOMENTÁŘ > Manažeři z Polska, České republiky a Rumunska mají optimistická očekávání od nadcházející dekády > Manažeři z Ukrajiny, Rakouska a Chorvatska očekávají pouze pomalý růst > Optimistická očekávání poklesla v důsledku ekonomické krize > Zatímco polští manažeři jsou více optimističtí než před čtyřmi lety, očekávání chorvatských manažerů se změnilo z velmi optimistického na pesimistické Zdroj: Roland Berger studie CEE

14 2 CEE JAKO REGION RŮSTU Tržby budou v CEE v následující dekádě růst počet pracovních míst však bude v průměru spíše stagnovat Výsledky studie RŮST TRŽEB POČET PRACOVNÍCH MÍST Rumunsko 2,3 Ukrajina 1,3 Ukrajina 2,3 Rumunsko 1,0 Polsko 21 2,1 Polsko 06 0,6 Česká republika 1,7 Průměr CEE 0,4 Průměr CEE 1,6 Chorvatsko 0,1 Chorvatsko 1,0 Česká republika 0,0 Rakousko 0,5 Rakousko -0,5 Jakým směrem se bude vyvíjet Vaše průmyslové odvětví ve Vaší zemi co se týče -5 silný pokles/ 0 stejný vývoj/ +5 silný růst Zdroj: Roland Berger studie CEE

15 3 MEZERA BUDE PŘETRVÁVAT Zatímco země CE musí uspět v procesu transformace na vyspělé ekonomiky, SEE musí soupeřit se zeměmi BRIC Hospodářský vývoj v roce 2010 Hospodářský vývoj 1 Řízena faktory UKR Transformace HRV POLHUN RUS ROU BGR SRB Řízena efektivitou CZE SVK SVN Transformace AUT Řízena inovacemi t KOMENTÁŘ > Slovinsko a Česká republika dokončily svou transformaci na vyspělou ekonomiku > Do roku 2020 má Slovensko a Maďarsko dobrou šanci dokončit svůj transformační proces. Polsko a Chorvatsko budou pokračovat ve snaze dohonit jejich vývoj > Rusko, Rumunsko, Bulharsko a Srbsko budou na globální úrovni soupeřit s Brazílií, Čínou a Tureckem > Ukrajina by se měla etablovat jako atraktivní dílna západních firem Zdroj: Roland Berger, World Economic Forum (WEF) 15

16 3 MEZERA BUDE PŘETRVÁVAT Ačkoliv CEE bude nadále dohánět západní Evropu, mezera bude přetrvávat HDP na obyvatele v paritě kupní síly (PPP) (EU-15 = 100) [%] Rakousko KOMENTÁŘ EU-15 = > V roce 2000 bylo Slovinsko (64%), Slovinsko Česká republika (55%) a 80 Česká republika Maďarsko (44%) nejvíce 70 Slovensko rozvinutými zeměmi CEE Polsko 60 Maďarsko > Dnes Slovinsko dosahuje 79% Rusko 50 Chorvatsko průměru západní Evropy, Bulharsko následované Českou republikou 40 Rumunsko Srbsko (72%) a Slovenskem (58%) 30 Ukrajina > Za deset let dosáhne Slovinsko 20 více než 80% průměru EU Česká republika (>75%) a Slovensko (>70%) ho budou následovat Zdroj: Roland Berger; Mezinárodní měnový fond (MMF) 16

17 4 MEZINÁRODNÍ KONKURENCESCHOPNOST Ve srovnání s rokem 2006 země CEE výrazně ztrácejí na své konkurenceschopnosti pouze Polsko se stále zlepšuje Mezinárodní konkurenceschopnost: Global Competitiveness Report ( ) 1) [umístění] Změna AUT SVN HUN CZE SVK BGR POL HRV ROU RUS UKR SRB AUT CZE SVN SVK AUT CZE POL SVN HUN 41 HUN 52 POL HRV RUS ROU BGR UKR SRB SVK RUS ROU BGR HRV AUT CZE POL SVN HUN SVK RUS ROU BGR HRV UKR 89 UKR -3 SRB 96 SRB ) The Global Competitiveness Report existuje v současné podobě až od roku 2004 Zdroj: Roland Berger; World Economic Forum (WEF) 17

18 4 BACK UP Efficiency drivers are the region's competitive advantage, but basic requirements will remain weak International competitiveness: Global Competitiveness Report Key for factor-driven Key for efficiency-driven Key for innovation-driven economies economies economies COUNTRY Austria Czech Rep. Poland Slovenia Hungary Slovakia Russia Romania Croatia Ukraine Serbia OVERALL RANK BASIC REQUIREMENTS EFFICIENCY ENHANCERS INNOVATION AND SOPHISTICATION Zdroj: Roland Berger; World Economic Forum (WEF) > Institutions s > Infrastructure > Macroeconomic stability > Health and primary education > Higher education and training > Goods market efficiency > Labor market efficiency > Financial market sophistication > Technological readiness > Market size > Business sophistications o > Innovation 18

19 4 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Hlavními problémy zůstává byrokracie, korupce a právní nejistota, stejně jako nedostatečná infrastruktura Výsledky studie, Global Competitiveness Report FAKTOR Geografická poloha Podobnost v kultuře se západními zeměmi Vyšší vzdělání a trénink Primární vzdělání Jazykové znalosti Zdroje pracovních sil Politická a sociální stabilita Náklady na pracovní sílu Infrastruktura Inovace, R&D Fiskální systém Právní systém Korupce Byrokracie NEVÝHODA/VÝHODA ,1-0,4-0,5 28 2,8 2,1 1,8 1,7 13 1,3 1,1 0,6 0,6 04 0,4 0,3 Ve srovnání s ostatními zeměmi, jaké jsou výhody/nevýhody Vaší země co se týče dlouhodobých investic? -5 silně znevýhodněná/ 0 srovnatelná / +5 silně zvýhodněná Zdroj: Roland Berger studie CEE 2020; World Economic Forum (WEF) -1,8 Zá ákladní požada avky ZÁKLADNÍ POŽADAVKY WEF AUT CZE HRV POL ROU UKR # (ze 139) INSTITU- CE INFRASTRU- KTURA

20 4 EFEKTIVITA Ve střednědobém horizontu budou hlavní výhodou CEE konkurenceschopnost v nákladech na pracovní sílu Jednotkové náklady práce v % v EU-15, 2009 [%] analýza Erste Group KOMENTÁŘ Slovensko Polsko Maďarsko Chorvatsko Bulharsko Česká republika Rumunsko Rakousko Slovinsko > Jednotkové náklady práce zohledňují produktivitu it ve vztahu ke mzdě > Průměr CEE v rámci EU je kolem 83% průměru EU-15 > Zejména Slovensko, Polsko a Maďarsko zůstanou atraktivními výrobními lokalitami > Země jako Rakousko a Slovinsko musejí oslovit inovacemi a sofistikovaným businessem Zdroj: Eurostat; Erste Group 20

21 4 EFEKTIVITA Zvýšení efektivity a inovace budou hlavními body programu manažerů v další dekádě Výsledky studie OBECNÁ STRATEGIE Zvýšení efektivity Inovace Zlepšení nákladové struktury Zvýšení podílu služeb Odlišení značky Vstup na nové trhy Proniknutí do nových zákaznických segmentů Konsolidace dodavatelských struktur Změny lokace RELEVANCE PRO CEE ,8 15 1,5 1,5 1,9 2,5 2,1 n.a. 2,4 2,8 25 2,5 1,4 n.a. 1,4 1,4 0,9 1, Jaké obecné strategie budou formovat Vaše odvětví ve Vaší zemi v následujících deseti letech? -5 mnohem méně/ 0 stejně/ +5 mnohem více Zdroj: Roland Berger studie CEE ,5 2,3 KOMENTÁŘ > Zvýšení efektivity je hlavní otázka k řešení ve všech dotazovaných zemích > Ve vyspělých ekonomikách (AUT, CZE, HRV) jsou však inovace považovány za důležitější než v ostatních zemích CEE > Ve srovnání s rokem 2006 se problematika nákladů stala důležitějším tématem než problematika inovací > Změny lokace nejsou na programu CEE manažerů 21

22 4 EFEKTIVITA/INOVACE Zaměření se na high tech nabízí nejlepší možnost získání vyšší efektivity v čele Maďarsko a Česká republika Podíl high-tech exportů v roce 2009 [% z celkového exportu] analýza "Erste Group" 0-5% 5-8% KOMENTÁŘ > Zaměření se na high tech 8-15% nabízí í nejlepší možnost 15-18% získání vyšší efektivity a 18-59% urychlení vývoje k inovacemi řízené ekonomice > Maďarsko a Česká republika již předstihují západoevropské konkurenty > Polsko, Rumunsko a Bulharsko jsou zatím pozadu Zdroj: Eurostat; Erste Group 22

23 4 INOVACE Strukturálním problémem zemí CEE je pokračování v zaostávání výdajů na R&D daleko za úrovní zemí západní Evropy Inovace výzkum & vývoj v roce ) [% HDP] AUT SVN CZE RUS HUN Průměr CEE HRV POL SLK BUL ROM SRB UKR n.a. n.a. 0,60 0,49 0,47 0,45 1) Nejaktuálnější dostupná data, publikována v roce 2008 Zdroj: WEF; Eurostat; Roland Berger 1,18 1,00 0,87 0,80 1,59 1,54 2,45 kromě AUT a RUS 3% cíl EU KOMENTÁŘ > Strategie Evropa 2020 doporučuje investovat t 3% HDP Evropské unie do výzkumu a vývoje (R&D) > V roce 2008 tohoto cíle dosáhlo pouze Finsko a Švédsko > Rakousko, Německo a Dánsko jsou na cestě ke splnění tohoto cíle > Pouze Slovinsko, Česká republika a Maďarsko investují do R&D více než 1% > Přestože výdaje na R&D rostou, ostatní země daleko zaostávají 23

24 5 LIDSKÝ KAPITÁL Lidský kapitál bude nadále hlavní překážkou ekonomického vývoje regionu Rostoucí a zmenšující se Evropa očekávaná změna: [%] Více než -10% -10 až -5% -5 až -2% -2 až 0% 0 až +2% +2 až +5% +5 až +10% Více než +10% KOMENTÁŘ > Limitujícími faktory je demografický vývoj, pokračující č í "odliv mozků" a průměrný ů ě systém vzdělávání > Populace bude do roku 2030 klesat ve všech zemích CEE > Ekonomický růst bude tažen zvýšením produktivity > Rakousko těží z migrace z Německa, střední Evropy a jihovýchodní Evropy > Zmenšující se populace bude fenoménem zejména ve venkovských oblastech, regionální a městská ě centra budou růst ů nebo stagnovat Zdroj: Eurostat; UN; EIU; Erste Group 24

25 5 LIDSKÝ KAPITÁL Pokles populace v CEE bude kompenzován dodatečnou produktivitou Bohatství se rozšiřuje Ekonomický růst: HDP vs. HDP na obyvatele analýza Erste Group EKONOMICKÝ RŮST DO ROKU 2020 KOMENTÁŘ -8% 0% +3% +5% +7% +9% 0% +14% > Ekonomický růst v regionu střední a východní Evropy bude tažen mimo jiné zvýšením produktivity > Výsledným efektem bude rychlejší růst HDP na obyvatele než HDP. Bohatství populace p bude růst mnohem rychleji než HDP AUT HRV CZE HUN ROU RUS SVK UKR Růst HDP do roku 2020 Růst HDP na obyvatele do roku 2020 Zdroj: EIU; Erste Group 25

26 5 LIDSKÝ KAPITÁL Pokračující odliv mozků do západní Evropy a Severní Ameriky bude i nadále limitujícím faktorem ekonomického rozvoje World Economic Forum, Brain Drain Index ZEMĚ "BRAIN DRAIN RANK" (celkem ze 139) KOMENTÁŘ Rakousko 30 > Zejména v jihovýchodní Slovinsko 48 Česká republika 61 Polsko Rusko Maďarsko Slovensko Ukrajina Chorvatsko Bulharsko 127 Srbsko 136 Evropě způsobuje odliv mozků do západní Evropy a Severní Ameriky vážný problém 79 v dalším vývoji zemí 82 > Ve střední Evropě je Rakousko hlavním cílem pan-regionální migrace v rámci střední a 115 východní Evropy Rakousko 122 je jedinou CEE zemí s rostoucí populací Zdroj: Roland Berger studie CEE 2020; World Economic Forum (WEF) 26

27 5 LIDSKÝ KAPITÁL Vzdělávání je v současné konkurenční výhodou Dobrý školský systém, ale nutné zlepšit úroveň univerzit Výsledky studie FAKTOR Geografická poloha Podobnost v kultuře se západními zeměmi Vyšší vzdělání a trénink Primární vzdělání Jazykové znalosti Zdroje pracovních sil Politická a sociální stabilita Náklady na pracovní sílu Infrastruktura Inovace, R&D Fiskální systém Právní systém Korupce Byrokracie NEVÝHODA/VÝHODA Ve srovnání s ostatními zeměmi, jaké jsou výhody/nevýhody Vaší země co se týče dlouhodobých investic? -5 silně znevýhodněná/ 0 srovnatelná / +5 silně zvýhodněná HODNOCENÍ > V žebříčku QS world university ranking 2010, země ě CEE nedosáhly žádného špičkového výsledku Pouze AUT a CZE mají své univerzity v top 300 > V nejnovějším žebříčku PISA, CZE je číslem 10, následováno Rakouskem (12), Maďarskem (15), Polskem (17) a Slovenskem (22) ostatní země CEE se hodnocení neúčastnily Zdroj: Roland Berger studie CEE 2020; PISA study 2006; QS world university ranking

28 5 LIDSKÝ KAPITÁL Poptávka po soft skills se bude zvyšovat Jazykové znalosti jsou hlavním bodem programu Výsledky studie POŽADAVKY JAZYKOVÉ ZNALOSTI KOMENTÁŘ Jazykové znalosti Osobní vývoj Zvládání komplexních úkolů Projektový management Kreativita Obchodní a marketingové znalosti Prodejní schopnosti Technické schopnosti Manažerské schopnosti Interkulturní schopnosti -5 silně klesající/0 stejná úroveň /+5 silně rostoucí Zdroj: Roland Berger studie CEE Angličtina 3.1 > Dobré jazykové znalosti 2.6 Ruština 1.7 zejména němčiny ě a ruštiny 2.6 Němčina 1.5 jsou výhodou v zemích CEE Čínština 1.2 > Angličtina se stává z cizího Španělština 0.3 jazyka důležitým pracovním 2.4 nástrojem Francouzština 0.2 > Téměř ve všech zemích s 2.3 výjimkou Rakouska se 2.2 opomíjejí interkulturní 2.1 schopnosti

29 6 PAN-CEE BUSINESS CEE bude v následující dekádě dále závislá zejména na západní Evropě Čína se může stát "slepým místem" Výsledky studie KOMENTÁŘ Rusko 2,85 4,01 3,29 CEE 2) > Manažeři vnímají země EU- Severní Amerika EU-15 1) 15 jako hlavní obchodní 1, Čína 2,17 partnery a investory Turecko Indie > Pan-regionální business 142 1,42 v rámci CEE v další dekádě získá na významu Jižní Amerika > Rusko a Čína budou hrát 0,62 významnou roli > Turecko není vnímáno jako příliš důležité Jak silný bude vliv následujících regionů na ekonomickém rozvoji regionu CEE? 0 žádný vliv/5 silný vliv 1) EU-15: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie 2) Mimo Rusko Zdroj: Roland Berger studie CEE

30 6 PAN-CEE BUSINESS Rostoucí pan-cee business však bude snižovat závislost na západní Evropě Rostoucí podíl dovozů Import ze zemí CEE v roce 2009 [%] KOMENTÁŘ Průměr 2005 Průměr [%] +26% -4% +2% > Od roku 2005 se ve většině zemí CEE zvýšil podíl importů z ostatních nových členů EU o 26% > Podíl importů z EU-15 se snížil o 4%, ale stále zůstal na vysoké úrovni > V šesti zemích se podíly importů z ostatních zemí CEE stále pohybovaly pod 20%, což poskytuje značný potenciál do budoucnosti Import z nové EU-12 ("CEE") Import ze staré EU-15 Import z ostatních zemí Zdroj: Eurostat; Roland Berger 30

31 6 PAN-CEE BUSINESS Podíl vývozu do ostatních nových zemí EU je stále pod úrovní 20%, což představuje značný potenciál do budoucna Export do zemí CEE v roce 2009 [%] KOMENTÁŘ Průměr Průměr [%] +16% -7% +6% > Ve většině CEE zemí se podíl exportů do ostatních t zemí EU-12 zvýšil > V POL, CZE a SVK se struktura exportu příliš nezměnila > Podíl vývozu do ostatních CEE zemí je stále poměrně nízký a poskytuje tak potenciál pro intenzivnější obchodní vztahy se sousedními zeměmi v rámci regionu CEE Export do nové EU-12 ("CEE") Export do staré EU-15 Export do ostatních zemí Zdroj: Eurostat; Roland Berger 31

32 7 CEE JAKO PŘEDMOSTÍ Geografická poloha mezi západní Evropou a Ruskem a podobnost se západními zeměmi jsou považovány za hlavní výhody Výsledky studie FAKTOR NEVÝHODA/VÝHODA Geografická poloha Podobnost v kultuře se západními zeměmi Kvalitní vzdělání a trénink Primární vzdělání Jazykové znalosti Zdroje pracovních sil Politická a sociální stabilita Náklady na pracovní sílu Infrastruktura Inovace, výzkum a vývoj Fiskální systém Právní systém Korupce Byrokracie -1,8-2,1-0,4-0,5 2,8 2,1 1,8 1,7 1,3 1,1 0,6 0,6 04 0,4 0,3 Ve srovnání s ostatními zeměmi, jaké jsou výhody/nevýhody Vaší země co se týče dlouhodobých investic? -5 silně znevýhodněná/ 0 srovnatelná / +5 silně zvýhodněná Zdroj: Roland Berger studie CEE

33 7 CEE JAKO PŘEDMOSTÍ Rusko má velký ekonomický vliv na země CEE a také bude dále hrát významnou roli jako investor Výsledky studie VLIV RUSKA NA ZEMĚ Ukrajina Chorvatsko Rumunsko Průměr CEE Rakousko Česká rep. Polsko 0,5 1,4 13 1,3 1,3 1,3 2,0 2,2 2,4 21 2,1 2,1 2,1 1,1 2,1 1,3 Politický Ekonomický VLIV RUSKA JAKO INVESTORA Chorvatsko Ukrajina Česká rep. Průměr CEE Rakousko Rumunsko Polsko ,4 2,2 21 2,1 2,0 1,9 1,8 0,8 KOMENTÁŘ > Zejména chorvatští a ukrajinští manažeři očekávají sílící vliv Ruska > Polští manažeři jsou ke vznikající síle Ruska skeptičtí > S výjimkou Ukrajiny očekávají ostatní manažeři v CEE jen nepatrné zvýšení politického vlivu Ruska Jak se podle Vašeho názoru bude v následující dekádě vyvíjet vliv Ruska na země CEE? Role Ruska jako významného investora v CEE bude v roce méně relevantní/0 stejná/+5 více relevantní; možnost více odpovědí Zdroj: Roland Berger studie CEE

34 7 CEE JAKO PŘEDMOSTÍ Ruské investice v Evropě se budou soustředit do CEE Zaměření na odvětví náročná na suroviny Výsledky studie CÍLOVÉ ZEMĚ CÍLOVÁ ODVĚTVÍ KOMENTÁŘ Ukrajina "Nové" země EU Bělorusko Srbsko EU-15 Ostatní SEE země Turecko 65% 61% 46% 45% 34% 30% 21% Energetika & utility Chemie & ropa Hutnictví & hornictví Reality Bank. & pojišťovnictví Turismus IT/média/telekom. Strojírenství t í Automobilový pr. Spotř. zboží & retail Pharma 87% 79% 56% 46% 31% 26% 15% 14% 11% 8% 6% > Ukrajina a členské země EU v regionu CEE jsou v čele žebříčku > Bělorusko a Srbsko, tradiční cílové země, ě jsou vnímány jako nepříliš důležité > Ruské investice se zaměřují zejména na zdroje a energeticky náročné odvětví Nutnost diversifikace Jaké země/odvětví budou hlavními cíly ruských investic? -5 méně relevantní/0 stejné/+5 více relevantní; možnost více odpovědí Zdroj: Roland Berger studie CEE

35 8 ÚKOLY PRO ROK 2020 Nedostatek surovin bude mít významný dopad na region a vyvolá inovace v odvětví energetiky Výsledky studie TREND VÝZNAM Suroviny/energie 3,12 3, Konsolidace veřejných financí 2,78 2, Technický pokrok 2,91 3, Vliv kapitálových trhů 2,62 2, Demografický vývoj 2,34 3, Rostoucí sociální nerovnosti 2,18 2, Migrace & mobilita pracovní síly 2,17 2, Rostoucí vliv státu 214 2, , Změna hodnot 2,07 2, Změna klimatu 1,76 2, Politické konflikty/terorismus 1,43 2, Lokální Globální Který z níže uvedených hlavních trendů ovlivní globální a lokální ekonomiku v následujících deseti letech? 0 žádný význam/ 5 velký význam KOMENTÁŘ > Nedostatek surovin a závislost na fosilních palivech jsou hlavními náměty k řešení do budoucna > Konsolidace veřejných financí má pouze regionální význam > Demografický vývoj a změna klimatu jsou důležitými tématy jen na globální úrovni CEE manažeři podceňují jejich význam pro CEE Zdroj: Roland Berger studie CEE

36 8 ÚKOLY PRO ROK 2020 Obnovitelné zdroje jsou vnímána jako hlavní téma další dekády Podpora investic je nutná k dosažení cílů EU Cíle strategie Evropa 2020 Podíl RES 1) na dodávkách energie [%] 34,0 23,3 25,0 16, Cíle ) RES = Obnovitelné zdroje energie Zdroj: Roland Berger; Eurostat 13,0 6,1 14,0 6,8 KOMENTÁŘ 7,2 15,0 > Mělo by být dosaženo klimatických/ energetických cílů "20/20/20" včetně zvýšení na 30% v případě snižování emisí, pokud jsou všechny předpoklady správné 13,0 24,0 4,3 17,8 > Cílem EU je dosáhnout "Evropy efektivní na zdroje" za účelem oddělení ekonomického růstu od 16,0 9,4 využívání í zdrojů, podporovat posun směrem k nízkouhlíkové ekonomice, zvýšit podíl využívání obnovitelných zdrojů, modernizovat odvětví dopravy a podporovat energetickou efektivitu 36

37 9 RŮSTOVÁ ODVĚTVÍ Regionálními růstovými odvětvími jsou energetika & utility, IT & telekomunikace a farmacie & zdravotnictví implementace? Výsledky studie ODVĚTVÍ VÝVOJ KOMENTÁŘ Energetika & utility 22 2,2 > V současné době je ve středu zájmu automobilový průmysl, ů IT & telekomunikace 2,0 hutnictví a hornictví Farmacie & zdravotnictví 1,9 a chemický průmysl Spotřební zboží & retail 1,8 Strojírenství 1,5 > Region CEE je také úspěšný Bankovnictví & pojišťovnictví 1,4 ve strojírenství a Stavebnictví 1,1 potravinářském průmyslu Veřejný sektor 0,6 > Odvětví budoucnosti mají Automobilový průmysl 0,6 pouze minoritní význam Ropa & plyn 0,6 Chemický průmysl 0,4 > Nutnost posunu směrem Hutnictví & hornictví k odvětvím budoucnosti Jak významná budou následující odvětví pro Vaši zemi? 5 ztrácejí na významu / 0 zůstanou na stejné úrovni / +5 získají na významu -0,3! Zdroj: Roland Berger studie CEE

38 9 RŮSTOVÁ ODVĚTVÍ Sektor služeb bude v příští dekádě zažívat boom Výsledky studie ZEMĚ Polsko Česká republika Rakousko CEE průměr Chorvatsko Ukrajina Rumunsko OČEKÁVANÝ VÝVOJ Posun směrem Posun směrem k průmyslu -1 4ke službám 2,1 1,9 1,8 1,6 15 1,5 1,3 1,3 KOMENTÁŘ > V příštích deseti letech není v regionu CEE očekávána č á "reindustrializace" > V Polsku, České republice a Rakousku se v příští dekádě očekává výrazný posun směrem k sektoru služeb > Chorvatsko, Ukrajina a Rumunsko očekávají pouze umírněný posun V příští dekádě očekáváte se Vaší zemi posun směrem k sektoru služeb nebo průmyslu? -5 silný posun směrem k průmyslu / 0 zůstane na stejné úrovni / +5 silný posun směrem ke službám Zdroj: Roland Berger studie CEE

39 10 ODVĚTVÍ BUDOUCNOSTI Hlavním motorem růstu budou odpovídající témata z oblasti energetiky (efektivita, obnovitelné zdroje) a z oblasti IT Výsledky studie CEE VÝZNAM KOMENTÁŘ Energeticky efektivní stavebnictví Obnovitelné zdroje IT řešeníš í Udržitelný turismus Sekundární zdravotní péče Biotechnologie Bio produkty a etické produkty E-mobilita Jak významná budou následující odvětví pro Vaši zemi? 0 není významné/5 extrémně významné Není Extrémně 0významné významné5 1,9 2,2 2,2 2,5 28 2,8 2,7 3,0 3,0 > Odvětví spojená s energetikou budou hlavními odvětvími dět budoucnosti energeticky efektivní stavebnictví a obnovitelné zdroje jsou top 3 témata ve všech zemích > IT řešení vedou žebříček v Polsku, Ukrajině a jsou také číslem 2 v České republice > E-mobilita a bio produkty nejsou vnímány jako důležitá témata t pro budoucnost Zdroj: Roland Berger studie CEE

40 C Shrnutí 40

41 Shrneme-li všechny uvedené poznatky, region CEE si musí vybrat svou cestu a zároveň také výrazně zvýšit rychlost Shrnutí (1/2) 1. CEE se musí přeorientovat role Rakouska a Ruska jako vstupních zemí se postupně mění. Pan-regionální obchodní toky v rámci CEE stejně jako obchod s jihovýchodní Asií budou opět poskytovat příležitosti k růstu pro celý region Z tohoto důvodu je nutné více zdůraznit důležitost globálních trhů a růstových odvětví Společnosti musí vnímat EU jako jednotný domácí trh s 500 miliony obyvateli. Kromě toho by se také měli zaměřit na pan-cee business založený na soběstačných obchodních modelech Konkurence v CEE bude, se zpomalením míry růstu na přibližně 2% nad průměrem západní Evropy, spočívat zejména v boji o tržní podíl Společnosti musí zvýšit efektivitu a inovační úsilí ke zúžení mezery vůči západní Evropě Zdroj: Roland Berger studie CEE

42 Shrneme-li všechny uvedené poznatky, region CEE si musí vybrat svou cestu a zároveň také výrazně zvýšit rychlost Shrnutí (2/2) Regionalizace podnikových strategií bude vyžadovat, aby společnosti přetvořili své obchodní modely a své aktivity v globalizovaném světě Společnosti také musí agresivněji pronikat na východ s cílem využít příchozí i odchozí investiční příležitosti s CIS a jihovýchodní Asií 8. Vlády budou muset (konečně) dokončit svůj domácí úkol: posílit instituce (méně byrokracie, korupce), rozvíjet veřejné služby (zdravotní systém, systém vzdělávání, sociální a důchodový systém) a zlepšit infrastrukturu 9. CEE by nemělo kopírovat špatnou rozpočtovou morálku západní Evropy 10. Efektivita, udržitelný růst, inovace a investice do lidských zdrojů budou i nadále klíčovými tématy růstu nejen pro další dekádu Zdroj: Roland Berger studie CEE

RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI

RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY Michal Mejstřík (editor) a kolektiv NERV Rámec Strategie konkurenceschopnosti a výchozí náměty NERVu (Závěrečná zpráva podskupin Národní

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 2 2012 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi 20 Změny mezinárodní ekonomické pozice ČR v období

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

Banking Executive Survey 2014

Banking Executive Survey 2014 Banking Executive Survey 2014 Albánie, Bělorusko, Česká republika, Estonsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko kpmg.com/cee KPMG ve střední a

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem 4. října 2013 Podklady pro tuto

Více

Souhrnná teritoriální informace Švédsko

Souhrnná teritoriální informace Švédsko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Stockholmu () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice Udržitelné stavební investice v České republice Studie, listopad 2012 Udržitelné stavební investice v České republice 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Cíle a východiska Studie 4 3 Současná situace ve stavebnictví 5

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C)

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) Zpracovatelský průmysl I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu Zpracovatelský průmysl (ZP) je v České republice jedním z hlavních zdrojů tvorby hrubého domácího

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012.

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020 www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry of Regional

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s.

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s. EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA Vzdělání a trh práce Respekt institut, o.p.s. 1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Evropská regionální fóra, který realizuje Respekt institut, o.p.s., za finančního přispění

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace Karel Skokan a kol. REGIONÁLNÍ DISPARITY V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2007 Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových

Více

VELKÁ DEBATA O MULTIPLIKÁTORU: Možnosti pro fiskální stimul v České republice

VELKÁ DEBATA O MULTIPLIKÁTORU: Možnosti pro fiskální stimul v České republice VELKÁ DEBATA O MULTIPLIKÁTORU: Možnosti pro fiskální stimul v České republice Pražský institut pro globální politiku Glopolis Prosinec 2012 OBSAH SHRNUTÍ...4 ÚVOD...5 ÚSPORY, EXPANZE A VELKÁ DISKUSE O

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 12 vydání 12 / ročník 2006 / 15. 6. 2006

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více