*** 2. Pobyty obsazované konkursem - konkurs vyhlašuje MŠMT, organizačně je zajišťuje Akademická informační agentura Domu zahraničních služeb MŠMT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "*** 2. Pobyty obsazované konkursem - konkurs vyhlašuje MŠMT, organizačně je zajišťuje Akademická informační agentura Domu zahraničních služeb MŠMT"

Transkript

1 JIHOČES KÁ UNIVERZITA V ČES KÝCH BUDĚJOVICÍCH ADRESÁŘ DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH KONTAKTŮ VYUŽITELNÝCH K FINANCOVÁNÍ MOBILIT A VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ

2 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, LEDEN 2002 REKTORÁT ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ BC. TOMÁŠ KLIMPERA

3 OBSAH (ABECEDNÍ POŘADÍ) 1. AAUW EDUCATIONAL FOUNDATION AIA (AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA) AIC (AKADEMICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM) AIESEC AKTION ČESKÁ REPUBLIKA RAKOUSKO ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION THE AMERICAN PHILOSOPHICAL SOCIETY LIBRARY ASAHI GLASS FOUNDATION THE ASSOCIATION OF INTERNATIONAL EDUCATION (AIEJ) BRITISH COUNCIL CANON FOUNDATION CEEPUS (CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAMME FOR UNIVERSITY STUDIES) CEMAK (CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT ACADEMY) CIVIC EDUCATION PROJECT COBASE PROGRAM COPERNIC COPERNICUS COST (THE EUROPEAN COOPERATION IN THE FIELD OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH) ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI DAAD (DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST) DANONE INSTITUT EMBC (EUROPEAN CONFERENCE FOR MOLECULAR BIOLOGY) THE EPPLEY FOUNDATION ERCIM (EUROPEAN RESEARCH CONSORTIUM FOR INFORMATICS AND MATHEMATICS) EURODESK EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE FRITZ THYSSEN STIFTUNG FULBRIGHTOVA KOMISE GOETHE INSTITUT PRAG GRANTOVÁ AGENTURA AKADEMIE VĚD ČR GRANTOVÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY THE GREEK STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (IKY) THE HARRY FRANK GUGGENHEIM FOUNDATION THE HARVARD ACADEMY FOR INTERNATIONAL AND AREA STUDIES THE HARVARD UNIVERSITY CENTER FOR ITALIAN RENAISSANCE STUDIES HAVEL FELLOWSHIP FOR CZECH STUDENTS AT UNIVER SITY OF MICHIGAN THE HAYEK FUND FOR SCHOLARS IAS-STS (INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIETY) IFUW (INTERNATIONAL FEDERATION OF UNIVERSITY WOMEN HEADQ UARTERS) THE INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES IN THE HUMANITIES INSTITUTE FOR HUMAN SCIENCES INTAS THE J. PAUL GETTY TRUST THE JAPAN FOUNDATION JEAN MONNET PROJECT THE KELLOGG INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES KONRAD ADENAUER STIFTUNG LEONARDO DA VINCI THE LEVERHULME TRUST MARIE CURIE FELLOWSHIPS MATSUMAE INTERNATIONAL FOUNDATION MELLONOVA NADACE MELLON FELLOWSHIP PROGRAM AT THE INSTITUTE FOR HUMAN SCIENCES NADACE "NADÁNÍ JOSEFA, MARIE A ZDEŇKY HLÁVKOVÝCH" NADACE ČESKÝ HUDEBNÍ FOND NADACE ČESKÝ LITERÁLNÍ FOND NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH VIZE NADACE CHARTY NADACE ROBERTA BOSCHE... 26

4 62. NADACE ROBERTA BOSCHE - TUTORSKÝ PROGRAM NADACE VÁCLAVA HAVLA A MICHALA KOVÁČE NATIONAL HUMANITIES CENTER NATO NETHER LANDS INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY IN THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES THE NEWBERRY LIBRARY NUFFIC (NETHER LANDS ORGANIZATION FOR INTERNATIONAL COOPERATION IN HIGHER EDUCATION) OECD (ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT) OPEN SOCIETY FUND PRAHA OTTO KINNE FOUNDATION PÁTÝ RÁMCOVÝ PROGRAM EU PRO VÝZKUM, TECHNOL. VÝVOJ A DEMONSTRACE, PAUL ROBITSCHEK CZECH STUDY PROGRAM PEW CHARITABLE TRUSTS THE ROCKEFELLER FOUNDATION ROTARY INTERNATIONAL RUSKIN COLLEGE, UNIVERSITY OF OXFORD SMITHSONIAN INSTITUTION SOCRATES II STIFTUNG WEIMARER KLASSIK STIPENDIA POSKYTOVANÁ FRANCOUZSKOU VLÁDOU STIPENDIUM PHILIPPE HABERT VOLKSWAGEN STIFTUNG VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA HUSA THE WARBURG INSTITUTE THE WELLCOME TRUST THE WENNER-GREN FOUNDATION WOODROW WILSON INTERNATIONAL CENTER FOR SCHOLARS THE WORLD BANK YOUTH (MLÁDEŽ)... 39

5 Název instituce: AAUW EDUCATIONAL FOUNDATION Název programu: INTERNATIONAL FELLOWSHIPS Popis programu: Vzdělávací nadace AAUW (The American Association of University Women) každoročně poskytuje stipendia pro pre-graduální i post-graduální studium žen a granty pro vědecké pracovnice s cílem zlepšit postavení žen ve společnosti. Cílová skupina: Pouze ženy, držitelky minimálně titulu BSc. American Associ ation of University Women AAUW Educational Foundation 1111 Sixteenth St. N.W. Washington, DC Tel: 800/326-AAUW Fax: 202/ TDD: 202/ Internet: Název instituce: AIA (AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA) Akademická informační agentura (AIA) je součástí Domu zahraničních služeb MŠMT. Pracuje jako informační centrum, jež shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje inform ace o možnostech vzdělávání českých občanů v zahraničí, zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů. Popis programu: vládní stipendia pro příslušný školní rok Cílová skupina: pouze občané České republiky Programy: 1. Pobyty obsazované rozpisem kvót - jednotlivá místa se nabízejí vysokým školám podle rozpisu kvót, který provádí MŠMT. Na tato místa se předkládají návrhy přímo z rektorátů VŠ na zavedených formulářích, které se posílají přímo odboru zahraničních vztahů a evropské integrace MŠMT ČR, Karmelitská 7, Praha Pobyty obsazované konkursem - konkurs vyhlašuje MŠMT, organizačně je zajišťuje Akademická informační agentura Domu zahraničních služeb MŠMT Dům zahraniční ch služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Senovážné náměstí 26 P.O. Box Praha 1 Tel.: 02/ , 303, Internet: Název instituce: AIC (AKADEMICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM) Hlavním posláním Akademického informačního centra je přispět k trvalému zapojení České republiky do mezinárodní akademické spolupráce. Centrum slouží zejména studentům, vysokoškolským absolventům, pedagogům a všem, kteří chtějí získat informace o studiu, výzkumu a stážích v zahraničí. Cizincům poskytuje také informace o studiu v České republice. Mimo to informuje veřejnost o programech jiných nadací a grantových organizací a o problematice neziskového sektoru. Akademické informační centrum (AIC) Komenského nám Brno Tel.: (05) Fax: (05) Internet: 3

6 Název instituce: AIESEC AIESEC je mezinárodní, nevýdělečná, studentská vzdělávací organizace působící asi v 80 zemích světa. Cílová skupina: studenti a čerství absolventi vysokých škol, kteří se zajímají o ekonomiku a řízení Programy: praxe českých studentů v zahraničí - český student se může stáže zúčastnit do jednoho roku od ukončení studia na VŠ. Konkurz se vyhlašuje každoročně na podzim. adres a pražské kancel áře: AIESEC Senovážná Praha 1 Tel.: 02/ , 02/ Fax: 02/ Internet: Kontakty na další pobočky (pobočky jsou při ekonomických fakultách v Brně, Českých Budějovicích, Karviné, Ostravě, Pardubicích, Praze a Zlíně): Název programu: AKTION ČESKÁ REPUBLIKA RAKOUSKO Popis programu: Program AKTION podporuje výměnu studentů a mladých vědeckých pracovníků formou poskytování stipendií na studijní a výzkumné pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách. Cílová skupina: studenti, doktorandi, učitelé a vědečtí pracovníci českých veřejných vysokých škol ve věku od 20 do 35 let, kteří mají české občanství. Zájemci, kteří již v Rakousku studují, nebo ti, kterým již bylo v předchozích letech toto stipendium uděleno, se o stipendium ucházet nemohou. Programy: 1. Stipendia AKTION Česká republika - Rakousko: 1.1. Dílčí studium na rakouských univerzitách - Stipendium v délce 1 až 2 semestrů. Určeno pro studenty všech oborů s výjimkou studentů uměleckých VŠ. Studenti germanistiky musí být v době podání žádosti nejméně ve II. ročníku studia, ostatní nejméně ve III. ročníku. Žádosti musí být dostatečně odborně zdůvodněny, uchazeči musí doložit kontakt s pracovištěm rakouské VŠ, kde chtějí studium uskutečnit, a musí mít dostatečné znalosti němčiny (angličtiny) Krátkodobé vědecko-výzkumné pobyty - Pobyty v délce 1-3 měsíců jsou určeny pro přípravu diplomové, doktorské či habilitační práce nebo uskutečnění konkrétního vědeckého výzkumu v rámci společných projektů s rakouskými univerzitami. Ucházet se mohou zájemci ze všech oborů s výjimkou uměleckých VŠ. Žádosti musí být dostatečně odborně zdůvodněny, uchazeči musí doložit kontakt s pracovištěm rakouské univerzity (příp. jiné vědecko-výzkumné instituce) a musí mít dobré znalosti němčiny (angličtiny). 2. Stipendia na základě kulturní dohody: 2.1. Letní kurzy němčiny - O stipendium k návštěvě kurzů v délce 3-4 týdnů se mohou ucházet VŠ studenti, kteří dosud toto stipendium neobdrželi (germanisté musí být v době žádosti minimálně ve 2. ročníku, studenti ostatních oborů minimálně ve 3.), a dále VŠ učitelé ve věku do 35 let Studijní pobyty - Pro žádosti o stipendium ke studijním pobytům v délce 3-9 měsíců v celkovém rozsahu 18 měsíců platí stejné podmínky a předkládají se stejné podklady jako pro stipendia programu AKTION. 3. Letní jazykové školy programu AKTION: Tzv. Letní kolegia jsou bilaterální 3-4 týdenní jazykové kurzy pořádané v ČR, kde se stejně početná skupina českých a rakouských studentů učí paralelně v dopoledních hodinách jazyk druhé země (vyučují čeští a rakouští lektoři) a odpoledne a o víkendech jsou pořádány přednášky, exkurze, promítání filmů, diskuse apod., a to v obou jazycích. O stipendium se mohou ucházet studenti českých VŠ ve věku let se základní až střední znalostí němčiny. 4. Stipendium určené k účasti na Letních odborných školách Toto jednostranné rakouské stipendium umožňuje účast na Letních odborných školách Summerschools, které pořádají některé rakouské univerzity. Délka trvání je 2-4 týdny; většinou probíhají v němčině, některé také v angličtině. O stipendium se mohou ucházet studenti vyšších ročníků vysokých škol a mladí vědečtí pracovníci ve věku let, kteří v době podání žádosti studují či jsou vědecky činní v České republice. Stipendium kryje ubytování, celodenní stravování, zdravotní a úrazové pojištění, příp. kapesné. 4

7 5. Stipendium Berthy von Suttner Toto jednostranné rakouské stipendium je určeno k absolvování celého postgraduálního studia v Rakousku. Poskytuje se nejdříve na dobu 9 měsíců (2 semestry), v případě úspěšného průběhu studia může být na základě žádosti až dvakrát prodlouženo (celková délka 27 měsíců). Uchazeči musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání na univerzitách mimo Rakousko, věk do 27 let (v odůvodněných případech do 29 let). Toto stipendium se neposkytuje studentům lékařských oborů. 6. Stipendium Franze Werfela Je určeno pro mladé vysokoškolské učitele němčiny a rakouské literatury. Poskytuje se na dobu 4 9 měsíců (možnost prodloužení až na 18 měsíců) v rámci kategorie pro uchazeče z celého světa. Uchazeči nesmí být v době podání první žádosti starší než 35 let, musí doložit kontakt s příslušným rakouským pracovištěm. 7. Stipendium ke studiu na vysokých školách uměleckých směrů Toto jednostranné rakouské stipendium umožňuje studium v délce 9 měsíců na rakouských vysokých školách uměleckých směrů. Jsou určena pro posluchače uměleckých vysokých škol ve věku let, kteří mají výborné studijní výsledky a vysokou uměleckou kvalifikaci. 8. Stipendium Lise Meitnerové Fondu pro podporu vědeckého výzkumu Toto jednostranné rakouské stipendium pro uchazeče z cel ého světa umožňuje uskutečnit měsíční vědecký pobyt v libovolném oboru pro vysoce kvalifikované absolventy doktorandského studia ve věku do 40 let, kteří v Rakousku neabsolvovali výzkumný pobyt delší než 6 měsíců. 9. Stipendium Nadace Dr. Heinricha Jörga Toto jednostranné rakouské stipendium pro vědce z celého světa umožňuje uskutečnit pobyty na institutech Přírodovědecké fakulty Univerzity ve Štýrském Hradci za účelem společného výzkumu. Délka stipendia není přesně stanovena, většinou se jedná o několik týdnů. Podmínkou přijetí je příslib přijetí od pracovníka výše zmíněné instituce. 10. Stipendium umožňující pobyty vysokoškolských učitelů a vědců ze zahraničí na rakouských univerzitách Rakouské univerzity mohou z vlastního rozpočtu financovat pobyty univerzitních učitelů z celého světa. Žádost musí být podána u příslušné univerzity rakouským pedagogem. 11. Joint-Study stipendia Mezi některými rakouskými a zahraničními VŠ existují Programy společného studia Joint-Study Programme, které umožňují studentům bezplatně absolvovat část studia na partnerské VŠ, přičemž toto studium jim je na mateřské VŠ započítáno jako srovnatelné s domácím studiem. Přehled univerzit, které mají uzavřené Joint-Studyprogramy s rakouskými VŠ. ( Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Univerzita v Linci ) Jednatelství AKTION: DZS MŠMT Senovážné náměstí 26, Praha 1 Pošta: PO BOX Praha 06 Tel.: Fax: Internet: Nabídka stipendií do Rakouska: Název instituce: ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION Popis programu: Nadace Alexandra S. Onassise každoročně vyhlašuje stipendijní programy pro uchazeče ze zahraniční, v rámci kterých uděluje výzkumné granty a vzdělávací stipendia, které jsou dále děleny podle cílových skupin. Cílová skupina: Členové národních akademií věd, univerzitní profesoři, vědci držitelé titulu PhD, umělci, překladatelé řecké literatury, učitelé řeckého jazyka ze zákl adních a středních škol, postgraduální studenti, doktorandé. Podporované oblasti: 1. Humanistic Sciences - Philology, Literature, Translation, Linguistics, Theology, History, Archaeology, Philosophy, Educational Studies, Psychology 2. Political Science - Sociology, Anthropology, Public Administration, International Relations, Mass Media 5

8 3. Law 4. Economics 5. Architecture 6. Arts - Visual Arts, Music, Dance, Theatre, Photography, Film Studies Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation 7 Eschinou Str. GR Athens Greece Tel.: (+301) Fax: (+301) Internet: Název instituce: ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION Název programu: HUMBOLDT RESEARCH FELLOWSHIP Cílová skupina: držitelé titulu PhD, věkový limit 40 let. Popis programu: 6-12 ti měsíční stipendia k realizaci výzkumných projektů dle svého vlastního výběru v Německu. Alexander von Humboldt Foundation Jean-Paul-St. 12 D Bonn Germany Tel.: (+49) Fax: (+49) Internet: Název instituce: THE AMERICAN PHILOSOPHICAL SOCIETY LIBRARY Název programu: Library Resident Research Fellowships Popis programu: Granty jsou určeny vědcům a vysokoškolským učitelům s titulem PhD, kterým umožní krátkodobý výzkumný pobyt (1-3 měsíce) v knihovnách American Philosophical Society. Library Resident Research Fellowships American Philosophical Society Library 105 South Fifth St. Philadelphia, PA U.S.A. Tel.: (215) Internet: Název instituce: ASAHI GLASS FOUNDATION Popis programu: Finanční podpora výzkumu v oblastech přírodní vědy, výzkum hmot a materiálů, informatika, životní prostředí a energie. Stále větší důraz je kladen i na podporu věd humanitárních a sociálních (výzkum životního prostředí, organizace a lidské chování). Podporované aktivity: - výzkumné projekty prováděné univerzitami a výzkumnými ústavy - mezinárodní konference a sympozia - semináře prezentující výsledky výzkumu The Asahi Glass Foundation 2nd Floor, Science Plaza 5-3, Yonbancho Chiyoda-ku, Tokyo

9 Japan Tel.: Fax: Internet: Název instituce: THE ASSOCIATION OF INTERNATIONAL EDUCATION (AIEJ) - JAPAN Název programu: JAPANESE GOVERNMENT (MONBUSHO) SCHOLARSHIP S Popis programu: Stipendia pro zahraniční studenty, studující v Japonsku. Programy: 1. Research student - 2-letý pobyt na japonské univerzitě, kterému předchází 6-ti měsíční jazykový kurs japonštiny - Věková hranice: 35 let - Určeno pro již promované studenty nebo ty, kteří v blízké době promovat budou. Podporované obory: a) Humanities and Social Sciences: Literature, History, Aesthetics, Law, Politics, Economics, Commerce, Pedagogy, Psychology, Sociology, Music, Fine Arts, etc. b) Natural Sciences: Pure Science, Engineering, Agriculture, Fisheries, Pharmacology, Medicine, Dentistry, Home Science 2. Teacher training student - 1,5-letý pobyt na japonské univerzitě, kterému předchází 6-ti měsíční jazykový kurs japonštiny - Věková hranice: 35 let - Určeno pro absolventy pedagogických fakult, kteří mají minimálně 5-ti letou pedagogickou praxi nebo pro pedagogy působících na pedagogických fakultách. 3. Undergraduate student - 5-letý pobyt na japonské univerzitě, kterému předchází 1-roční jazykový kurs japonštiny. - pro studenty ve věku let - Úspěšní absolventi středních škol, kteří splňují požadavky na přijetí na VŠ v domovské zemi. Podporované obory: a) Social Science and Humanities: Law, Politics, Economics, Business Administration, Education, Sociology, Literature, History, Japanese Language and Others. b) Natural Sciences : b1) Science(M athematics, Physics, Chemistry), Electric & Electronic Studies(Electronics, Electrical Eng., Information Eng.), Mechanical Studies (Mechanical Eng., Naval Architecture, Agricultural Eng.), Civil Eng., and Architecture (Civil Eng., Architecture, Environmental Eng.), Chemical Studies(Applied Chemistry, Chemical Eng., Industrial chemistry, Textile Eng.), Other fields (Metallurgical Eng., Mining Eng., Mercantile Marine, Biotechnology) b2) Agricultural studies (Agriculture, Agricultural Chemistry, Animal Science, Veterinary Medicine, Forestry, Food Science, Fisheries) Hygienic Studies (Pharmacy, Hygienics, Nursing), Science (Biology) b3) Medicine, Dentistry 4. College of technology student - 4-letý pobyt na japonské univerzitě, kterému předchází 1-roční jazykový kurs japonštiny. - pro studenty ve věku let - Úspěšní absolventi středních škol, kteří splňují požadavky na přijetí na VŠ v domovské zemi. Podporované obory: Mechanical Eng., Electrical Eng., Electronics, Electronic Control Eng., Information Eng., Industrial Chemistry, Civil Eng., Architecture, Material Engineering, Chemical Engineering. Mercantile Marine 5. Special training college student - 3-letý pobyt na japonské univerzitě, kterému předchází 1-roční jazykový kurs japonštiny. - pro studenty ve věku let - Úspěšní absolventi středních škol, kteří splňují požadavky na přijetí na VŠ v domovské zemi. Podporované obory: Civil Eng., Architecture, Electrical Eng., Electronics, Telecommunication, Nutrition, Infant Education, Secretarial studies, Tourism, Hotel Management, Fashion, Design, Photography, Others 6. Japanese studies student - 1-roční pobyt na japonské univerzitě. - pro studenty ve věku let - Určeno pro studenty pre-graduálního studia Podporované obory: Japanese Language, Li fe and cultures of Japan 7

10 The Association of International Education (AIEJ) - Information Center Komaba, Meguro-ku JP-Tokyo 153, Japan Tel: Fax: Internet: Název instituce: BRITISH COUNCIL Popis programu: Projekty dlouhodobé spolupráce českých a britských vědeckých a vysokoškolských pracovišť. British Council Národní Praha Tel.: +420 (0) Fax: +420 (0) Internet: Název instituce: CANON FOUNDATION Název programu: RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM Popis programu: Program podpoří roční výzkum v jakékoli oblasti. O grant se mohou ucházet nejen postgraduální studenti a vysokoškolští učitelé, ale také odborníci z praxe s odpovídajícím vzděláním. V rámci výzkumu by se měl uskutečnit také vědecký pobyt v Japonsku. The Canon Foundation Rijnsburgerweg BA Leiden The Netherlands Tel. +31 (71) Fax +31 (71) Internet: Název programu: CEEPUS (CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAMME FOR UNIVERSITY STUDIES) Popis programu: CEEPUS je akademický výměnný program, zaměřený na multilaterální regionální spolupráci. Cílová skupina: CEEPUS je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol. Formy spolupráce univerzit v rámci sítě CEEPUS: 1. Stipendijní pobyty pro studenty a učitele - Pro vznik nároku na stipendium činí minimální délka pobytu v zahraničí pro studenty 21 dní, pro pedagogy 10 dní. Maximální délka pobytu v zahraničí pro obě kategorie činí 12 měsíců. Přitom se jednotlivé granty udělené uchazeči během několika akademických roků sčítají. 2. Letní školy - trvají alespoň 2 týdny 3. Intensivní kurzy 4. Jazykové kurzy 5. Exkurze Hana Matunová Dům zahraniční ch služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Senovážné nám. 26 P.O. BOX Praha 1 Tel.: 02/ Fax: 02/ Internet: 8

11 Název instituce: CEMAK (CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT ACADEMY) Název programu: SMKT-STUDIUM Popis programu: týdenní studijní pobyt v zemi dle aktuální nabídky - Kombinace studia s praxí v 4-5 místních firmách - Předpokládá se finanční účast ze strany studenta Kancelář Praha Kontaktní osoba: Laura Kaslová Haštalská 6/ Praha 1 Tel.: 02/ , 02/ Fax: 02/ Internet: Název instituce: CIVIC EDUCATION PROJECT Název programu: VISITING FACULTY FELLOWSHIP PROGRAM Popis programu: Program je zaměřen na výuku sociálních věd v CEP zemích (země střední a jihovýchodní Evropy a Eurasie). Požadavkem je ukončené VŠ vzdělání v jednom z níže jmenovaných oborů. Předchozí zkušenosti s učením jsou vítány, ale nejsou podmínkou. Výukovým jazykem je angličtina. Podpora je poskytována v oblastech: - Area/Regional Studies - Economic, Environmental Studies - European Studies - Gender Studies - History - Law - Media Studies/Journalism - Political Science/IR - Public Administration/Public Policy - Sociology. Civic Education Project Nador u. 9 Budapest 1051, Hungary Tel.: (36-1) Fax: (36-1) Internet: Název programu: COBASE PROGRAM Popis programu: Podporuje rozvoj nové spolupráce ve výzkumu mezi americkými specialisty a jejich kolegy z východní a střední Evropy. Žádost o grant musí podat americký vědec, který dosáhl nebo brzy dosáhne titulu Ph.D. s odpovídajícími odbornými zkušenostmi. Zahraniční specialista musí být ze střední nebo východní Evropy nebo z bývalého Ruska a také mít titul Ph.D. Výzkum je podporován v těchto oborech: archeologie a antropologie, astronomie, biochemie, biofyzika a genetika, biologie, chemie, informatika, geologie, ekonomie, strojírenství, životní prostředí, geografi e, historie a filozofie vědy, matematika, fyzika, psychologie, vědecká technologie a sociální vědy. Cílová skupina: Vědci ze střední a východní Evropy a států bývalého Ruska Office for Central Europe and Eurasia National Research Council 2101 Constitution Avenue NW Washington, DC U.S.A. Tel.: +1 (202)

12 Fax: +1 (202) Internet: Název program: COPERNIC Cílová skupina: absolventi právnických a ekonomických fakult VŠ. Popis programu: - 7 měsíců studia managementu a řízení - 5 měsíců odborné stáže ve francouzské firmě - Partneři programu: Danone, Vivendi, Lafarge, Schneider Electric, EDF International, Renault, Saint Gobain, Bouygues Bâtim Mathieu LE TRAON Oddělení pro kulturu, vědu a spolupráci Francouzské velvyslanectví Štěpánská 35, Box č PRAHA 1 Tel. : 02 / nebo 02 / Fax : 02 / Internet : Název instituce: COPERNICUS Název programu: COPERNICUS FELLOWSHIP PROGRAMME Popis programu: - Čtyřměsíční studium na univerzitě (Berlín, Hamburk, Mnichov) - Dvouměsíční praktikum v německé firmě nebo v úřadě - Zajištěné bytování v hostitelské rodině, - Plně hrazené náklady na cestu tam a zpět, vízum, jízdenku MHD, pojištění - Měsíční kapesné 350,- DM. Cílová skupina: Studenti, kteří studují právo, ekonomii, politiku nebo technický obor a zároveň splňují následující podmínky: - studovali ve svém domovském státě (ČR) již 4 semestry, - mají dobré až velmi dobré studijní výsledky, - mohou prokázat dobré až velmi dobré znalosti němčiny. COPERNICUS e. V. Schlüterstrasse Hamburg Tel.: ++49/40/ Fax: ++49/40/ Internet: Název programu: COS T (THE EUROPEAN COOPERATION IN THE FIELD OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH) Popis programu: COST je program mnohostranné evropské spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. Jedná se zejména projekty zaměřené na badatelský a částečně aplikovaný výzkum, trvající obvykle 5 let. Možnosti vstupu do COST: 1. Existuje námět pro mezinárodní projekt a vědecký nebo výzkumný pracovník hledá jeho uplatnění na mezinárodním fóru COST je jedna z možností. Pak je nutné vyhledat vhodnou akci COST (nejlépe v databázi COST) a podle textu Přílohy k tzv. Memorandu of Underst anding (v databázi COST nebo sekretariátu COST v ČR) zjistit, zda akce COST pokrývá námět předpokládaného projektu. V případě, že ano vypracovat projekt podle dále uvedených instrukcí a podstoupit procedur přijetí projektu do COST na národní i mezinárodní úrovni. 10

13 2. Existuje námět pro mezinárodní projekt a neexistuje vhodná akce COST: buď podstoupit proceduru vypracování návrhu nové akce COST podle zvláštních instrukcí individuálně po poradě se sekretariátem COST v ČR nebo hledat jiný mezinárodní program nebo síť pro uplatnění projektu. 3. Vědecký nebo výzkumný pracovník je přímo vyzván zahraničními kolegy k účasti v konkrétní akci COST Ing. Bedřich Pekárek MŠMT Karmelitská Praha 1 Tel.: Fax: Internet: odkaz Mezinárodním spolupráce ve výzkumu a vývoji Domovské stránky programu: a Název instituce: ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI Cíle programů: Vytvoření co možná nejrozmanitějších forem česko-německé spolupráce s cílem sblížení obou národů. Od žadatelů se očekávají nejen kreativní schopnosti při uskutečňování projektů, ale také co možná nejužší zapojení české i německé veřejnosti. Projekty: Projekty, které fond podporuje jsou rozděleny do tématických oblastí: 1. Mládež 2. Školy a vzdělávání 3. Sociální oblast 4. Stavební projekty a obnova památek 5. Menšiny 6. Konference, semináře, diskusní fóra a jiná setkávání 7. Ekologie 8. Kultura 9. Věda 10. Publikace Česko-německý fond budoucnosti Na Kazance 634/ Praha 7 Troja Tel.: 02/ Internet: Název instituce: DAAD (DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIEN ST) Popis programu: Stipendia pro studium na německých univerzitách. Cílová skupina: studenti a vědci, některá stipendia určena pouze pro germanisty. Programy: 1. Roční stipendia pro prohlubující studium ( Vertiefungsstudium ) - 10 měsíců. Realizace konkrétního individuálního výzkumného záměru (např. v rámci doktorského studia) nebo prohlubujícího studia pro absolventy VŠ všech oborů do věku 32 let. 2. Roční stipendia pro účast na nástavbovém studiu ( Aufbaustudiengang ) - 10 měsíců. Účast na nástavbových kurzech, které jsou organizovány a nabízeny na německých univerzitách pro absolventy VŠ do věku 32 let. 3. Roční stipendium pro doktorát ( Promotion ) - 10 měsíců. Toto stipendium může být použito k zahájení doktorského studia v Německu a později lze žádat o jeho prodloužení. Pro absolventy VŠ do věku 32 let. 4. Krátká badatelská stipendia ( Forschungskurzstipendien ) měsíců. Realizace časově omezeného výzkumného záměru na německé univerzitě, zejména v souvislosti s doktorskou prací. Pro absolventy VŠ a doktorandy všech oborů do věku 32 let, kteří působí na VŠ. 11

14 5. Stipendia pro letní jazykový kurz němčiny ( Hochschulsommerkursstipendien ) - 1 měsíc v průběhu léta. Účast na jazykovém kurzu němčiny, zejména pro studenty i doktorandy společenskovědních oborů. 6. Studijní pobyt pro vědce ( Studienaufenthalte ) měsíce. Realizace studijního nebo výzkumného pobytu pro vědecké pracovníky všech oborů. Nutný je zvací dopis od příslušného německého partnera. 7. Studijní cesty - cca 2 týdny. Zprostředkování odborných kontaktů a znalostí o Německu, prohloubení vztahů k německým univerzitám, setkání s německými studenty, seznámení s hospodářským, politickým a kulturním životem v Německu. Pro studentské skupiny (10-20 osob) pod vedením jednoho pedagoga. 8. studijní praxe týdny. Realizace studijních praxí na německé VŠ, v podniku, odborném kurzu, na seminářích a vědeckých exkurzích. Pro skupiny 5-20 osob pod vedením jednoho pedagoga. Akademická informační agentura (AIA) Dum zahraničních služeb MSMT Dr. Miloš Kopal Senovážné náměstí 26 P.O.Box Praha Tel.: 02/ Fax: 02/ Internet: Bližší informace o stipendiích a programech DAAD je možné obdržet také na adrese: paní Dominique Fliegler, M.A. Pedagogická fakulta JU Katedra germanistiky Dukelská České Budějovice Tel.: místnost Název instituce: DANONE INSTITUT Název programu: Granty pro vědce a studenty Programy: 1. Výzkumné granty pro vědce Podpora odborníků z různých oborů v nutričním výzkumu a aktivit směřujících ke zprostředkování lepší informovanosti české veřejnosti o problematice výživy a zdraví a ke zlepšení výživy obyvatelstva. Popis programu: Podporovány jsou nejen specifické programy zam ěřené na určitý problém nebo rizikovou populaci (školní stravování, obezita, poruchy příjmu potravy, kojenecká výživa apod.), ale i aktivity širokého rozsahu působnosti (výukové a osvětové programy, programy primární prevence nevhodných jídelních návyků a postojů, základní výzkum v oblasti výživy apod.) 2. Zahraniční stipendia pro studenty VŠ a mladé absolventy - Min. 1 měsíční stáže týkající se problematiky výživy a potravinářství, výživových stavů, epidemiologie výživy. - Studující nebo absolvent VŠ v době podání žádosti nesmí dosahovat věku 31 let - Výše stipendia: Kč Danone Institut Konopišťská Benešov u Prahy Tel.: 02/ Fax: 02/ Internet: 12

15 Název programu: EMBC (EUROPEAN CONFERENCE FOR MOLECULAR BIOLOGY) Popis programu: EMBC je mezivládní organizace zajišťující kooperaci evropských států v základním výzkumu v molekulární biologii a příbuzných vědách. Formy podpory: Stipendia pro výzkum: 1. Dlouhodobá stipendia se udělují na dobu 4-24 měsíců a jsou určena pro pokročilé studium formou výzkumu. Stipendium pokrývá náklady na cestovné, finanční podporu pro stipendistu a jeho rodinu. Zájemce musí byt mladší 35 let. Podmínkou je vědecká hodnost ekvivalentní titulu PhD. 2. Krátkodobá stipendia na dobu 1 týdne až 3 měsíců umožňují návštěvy laboratoře za účelem použití technik nedostupných v laboratoři stipendisty. Stipendium pokrývá náklady na cestovné a finanční podporu stipendisty, není podmíněno hodností PhD. ani věkem. Studijní pobyty Dlouhodobé, jedno - až dvouleté, nebo krátkodobé jsou nejdůležitější formou spolupráce pro českou vědeckou komunitu. Každý uchazeč o některou z forem studijního pobytu předloží vlastní projekt, který je odborně posouzen a přijetí nebo odmítnutí uchazeče se řídí výhradně závažností a originalitou projektu. Program mladých vědců (EMBO Young Investigator Programme) V roce 2000 otevřela Evropská konference pro molekulární biologii (EMBC) spolu s Evropskou organizací pro molekulární biologii (EMBO) nový vysoce prestižní program pro mladé vědce (do 40 let věku). Vybraní vědci se budou za podpory EMBO každoročně scházet na své konferenci a budou zváni na akce EMBO. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR udělí takto vybraným českým vědcům tříletý grant ve výši Euro ročně. Kromě toho mohou žádat EMBO o tzv. topping money na konkrétní přístroj či akci. EMBO YIP Gerlind Wallon, YIP Meyerhofstr Heidelberg Germany Internet: Kontaktní adresa pro EMBC: Jana Bystřická MŠMT ČR Karmelitská Praha 1 Tel.:02/ Fax: 02/ Internet: odkaz Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Název instituce: THE EPPLEY FOUNDATION Popis programu: The Eppley Foundation podporuje výzkumné projekty v oblasti fyzikálních a biologických věd. Poskytované granty mají sloužit zejména k zahájení výzkumného projektu, který pak bude možné financovat z jiných zdrojů. Zahraniční vědci se o poskytnutí grantu mohou ucházet pouze tehdy, jestliže jsou ve spojení s některou americkou institucí, která pro ně bude poskytnutý grant spravovat. Uchazeči musí mít titul PhD nebo doktora lékařství. Přednost mají žadatelé s delší praxí. The Eppley Foundation for Research, Inc. Support for Advanced Scientifi c Research 260 Madison Avenue New York, NY U.S.A. The Eppley Foundation nemá žádnou ovou ani internetovou adresu. Nadace si rovněž nepřeje zasílání faxů nebo telefonování. Veškerá komunikace je tedy možná výhradně písemně. Internetové adresy, kde jsou uvedeny bližší informace o The Eppley Foundation: nebo fundings/ fundings/epply.htm 13

16 Název instituce: ERCIM (EUROPEAN RESEARCH CONSORTIUM FOR INFORMATICS AND MATHEMATICS) Název programu: THE ERCIM FELLOWSHIP PROGRAMME Popis programu: Grant umožňuje mladým vědcům kolektivně pracovat na špičkových problémech v předních evropských výzkumných centrech a prohlubovat si vědomosti o evropských výzkumných strukturách a sítích. Grant se poskytuje na tyto oblasti výzkumu: multimediální systémy, databáze výzkumu, paralelní postupy, programovací jazykové technologie, limitující technologie a aplikace, kontrolní systémové teorie, tvůrčí metody, elektronický obchod, uživatel, environmentální modelování, informační technologie. Pobyt může být maximálně 18 měsíců dlouhý. Přihlášky se podávají přes Internet. Cílová skupina: Vědci s titulem PhD nebo jeho ekvivalentem, resp. studenti v posledním roce přípravy disertační práce. ERCIM Emma Lière 2004 route des Lucioles BP 93 F Sophia-Antipolis Cedex France Tel: Telefax: Internet: fellowship.html Název instituce: EURODESK Popis instituce: EURODESK je součástí evropské sítě, která poskytuje informace o programech EU, ale i o programech národních a regionálních zejména v oblastech vzdělávání, školení a aktivit mládeže a informuje o možnostech využití jejich grantové podpory. EURODESK poskytuje informační a poradenskou službu, která je určena především mladým lidem z celé Evropy, ale i těm, kteří s nimi pracují tj. pedagogům a jiným profesionálním i dobrovolným pracovníkům s mládeží. EURODESK CZ Na Poříčí Praha 1 Tel.: 02/ Fax: 02/ Internet: Název instituce: EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION Popis programu: Podpora evropské vědecké spolupráce jsou udělována stipendia na výzkumné pobyty a cestovní granty. Podporované oblasti: 1. Physical and Engineering Sciences - Chemistry, Mathematics, Informatics and the computer sciences, Physics, Fundamental engineering sciences, Materials sciences, Technologies research. 2. Medical Sciences - Diagnostic and therapeutic medicine, Neurology, Immunology, Psychology, Clinical studies, Toxicology, Human genetics, Medicinal biotechnology. 3. Life, Environmental and Earth Sciences - Biology, Agriculture, Earth sciences, Climatology, Oceanography, etc. 4. Humanities - Archaeology, History, Ethnology and folklore, Literature and arts, Linguistics, Philosophy, Theology. 5. Social Sciences - Economics, Political science, Sociology, Psychology, Geography, Management and Business studies, Social anthropology, Education and Socio-legal studies. 14

17 European Science Foundation 1, quai Lezay Marnésia F Strasbourg Cedex France Tel.: +33 (0) Fax: +33 (0) Internet: Název instituce: EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE Název programu: JEAN MONNET FELLOWSHIPS Popis programu: Granty jsou určeny vědcům a vysokoškolským učitelům (min. Ph.D.) na výzkum v European University Institute. Výzkum by se měl týkat problematiky Evropské unie nebo nějakým způsobem přispívat k dalšímu rozvoji Evropského kulturního dědictví. Doba trvání: max. 1 akademický rok. European University Institutel Academic Service Via dei Roccettini, 9 I San Domenico Italy Tel.: +39 (55) Fax: +39 (55) Internet: Název instituce: FRITZ THYSSEN STIFTUNG Popis programu: Granty jsou určeny mladým akademikům a vědcům, kteří jsou čerstvými držiteli titulu PhD. Jsou určeny na krátkodobé výzkumné pobyty v německých institucích. Fritz Thyssen Stiftung Am Römerturm Köln Germany Tel.: +49 (221) Fax: +49 (221) Internet: ftung.de/ Název instituce: FULBRIGHTOVA KOMISE Nezisková organizace, vznikla v roce 1991 na základě česko-americké mezivládní dohody. Programy: všechny programy jsou individuální, přihlášky do výběrového řízení podávají jednotlivci 1. Postgraduální studium Stipendium je určeno českým studentům, kteří již dokončili vysokou školu a získali minimálně bakalářský titul. Uděluje se na jeden školní rok. 2. Pro vědce a přednášející Stipendium je určeno pro akademiky s dosaženým titulem Ph.D. a úspěšnou vědeckou či pedagogickou praxí a pokrývá tří- až desetiměsíční pobyt. 3. Program výměny středoškolských profesorů V rámci tohoto programu si středoškolští profesoři na jeden školní rok přímo vymění školy, úvazky, popř. i byty se svými americkými kolegy. 4. Fulbright-Masarykovo stipendium Stipendium je určeno vědeckým pracovníkům všech oborů, kteří jsou vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti a současně jejich zaměření není jen výhradně odborné. Příští stipendisté by měli být také aktivními účastníky akademického života svých institucí, aktivními občany ve svých komunitách. 15

18 5. Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře Program umožňuje lékařům a badatelům v oblasti medicíny účastnit se po dobu tří až deseti měsíců výuky, výzkumu a konzultací na Lékařské fakultě Minnesotské university. 6. Fulbright American Studies Institutes Program nabízí vysokoškolským pracovníkům možnost zúčastnit se na některém ze šestitýdenních letních institutů amerických studií na několika amerických univerzitách. 7. Stipendijní program Huberta Humphreyho Zajišťuje stipendia pro perspektivní pracovníky, kteří jsou uprostřed své profesní dráhy, k tomu, aby si dále rozšířili svou odbornost. Program umožňuje jednoroční studium na americké univerzitě. Nekončí získáním titulu. 8. Cestovní granty Granty jsou určeny českým občanům, kteří chtějí studovat, provádět výzkum apod. v USA po dobu delší než tři měsíce a jejichž pobyt je hrazen z jiného finančního zdroje, o jehož získání se rozhoduje na základě kvalit uchazeče. Fulbrightova komise v České republice Táboritská Praha 3 Tel.: , Fax: Internet: Název instituce: GOETHE INSTITUT PRAG Popis programu: - Organizace seminářů, přednášek a pracovních setkání pro učitele němčiny - Organizace přednášek, seminářů a výstav s cílem přiblížit německý jazyk a kulturu širším vrstvám obyvatelstva. - Nabídka jazykových kurzů a jazykových zkoušek, nezbytných pro studium v Německu. Goethe Institut Prag Masarykovo nábřeží Praha 1 Tel.: 02/ Fax: 02/ Internet: Název instituce: GRANTOVÁ AGENTURA AKADEMIE VĚD ČR Popis programu: Vypisuje veřejnou soutěž o udělení grantů na vědecké projekty. Cílová skupina: Jednotlivci i s týmem spolupracovníků Uzávěrka: každého roku Sekretari át Grantové agentury Akademie věd ČR Národní tř Praha 1 Tel.: +420 (2) Fax: +420 (2) Internet: Název instituce: GRANTOVÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY Popis programu: Podpora projektů výzkumu a vývoje v technických, přírodních, lékařských, společenských a zemědělských vědách. Cílová skupina: Fyzické i právnické osoby 16

19 Kancelář Grantové agentury ČR Národní Praha 1 Tel.: +420 (2) Fax: +420 (2) , Internet: Název instituce: THE GREEK STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (IKY) Název programu: SCHOLARSHIPS FOR THE MOD ERN GREEK LANGUAGE AND CULTURE Popis programu: - 8 měsíční studium moderní řecké literatury a kultury v Řecku - Ukončené VŠ vzdělání na univerzitě humanitního zaměření - Věková hranice: 50 let The Greek State Scholarships Foundation (IKY) Lyssicratous 14 GR Athens Tel: Fax: Internet: Název instituce: THE HARRY FRANK GUGGENHEIM FOUNDATION Název programu: 1. Research grants - Podpora je poskytována projektům z humanitních, sociálních i přírodních věd. Projekty by měly být zaměřeny na příčiny, projevy a kontrolu násilí, agresivity a dominance. Nadace má zvláštní zájem na těchto tématech: násilí a agresivita ve vztahu k sociálním změnám, socializace dětí, meziskupinové konflikty, užívaní drog, vztahy v rodinách. 2. Dissertation Fellowships - Podpora je určena na disertační práci ve výše uvedených oblastech. The Harry Frank Guggenheim Foundation 527 Madison Avenue New York, N.Y U.S.A. Tel.: +1 (212) Fax: +1 (212) Internet: Název instituce: THE HARVARD ACADEMY FOR INTERNATIONAL AND AREA STUDIES Název programu: THE HARVARD ACADEMY SCHOLARS PROGRAM Popis programu: V rámci programu mohou vybraní pokročilí postgraduální studenti společenských věd nebo čerství držitelé titulu Ph.D. strávit dva roky na Harvard Academy buď přípravou disertační práce, případně postdoktorálním výzkumem. The Academy Scholars Program Harvard Academy for International and Area Studies 1737 Cambridge Street Cambridge, MA U.S.A. Tel.: (617) Fax: (617) (Beth Baiter, Program Coordinator) nebo (Jam es Clem, Executive Officer) Internet: a.harvard.edu/academy/ 17

20 Název instituce: THE HARVARD UNIVERSITY CENTER FOR ITALIAN RENAISSANCE STUDIES Název programu: MELLON RESEARCH FELLOWSHIPS AT VILLA I TATTI Popis programu: Stipendia jsou určena vysokoškolským učitelům a vědcům (Ph.D.) na výzkum spjatý s italskou renesancí (literatura, historie, umění, hudba, filozofie, atd.). 3-měsíční výzkumný pobyt by měl probíhat ve Florencii. Professor Walter Kaiser, Director Villa I Tatti The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies Via di Vincigliata Florence, Italy Tel.: Fax: Cambridge Office 124 Mount Auburn Street Cambridge, MA 02138, USA Tel.: Fax: Internet: Název instituce: HAVEL FELLOWSHIP FOR CZECH STUDENTS AT UNIVERSITY OF MICHIGAN Popis programu: 5-ti leté doktoranské studium na University of Michigan. O grant nelze žádat přímo, student musí být nejprve přijat na University of Michigen a fakulta, na které bude studovat pak může zažádat o grant. Pouze jeden grant ročně. Kirsten Willis International Institute University of Michigan, 1080 South University, Room 2632 Ann Arbor Michigan , U.S.A. Tel.: Fax: Internet: Název programu: THE HAYEK FUND FOR S CHOLARS Popis programu: Grant je určen pro účast a prezentaci studentů na odborných konferencích, seminářích a pracovních setkáních, na distribuci svých prací kolegům z oboru, na výzkumy v knihovnách a archivech. Institute for Humane Studies at George Mason University 3301 N. Fairfax Dr., Ste 440 Arlington, VA U.S.A. Tel.: , Fax: Internet: 18

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

SCIEX. Barbora Veselá. Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy www.naep.cz

SCIEX. Barbora Veselá. Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy www.naep.cz SCIEX Barbora Veselá Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy www.naep.cz PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU SCIEX NMS CH Scientific Exchange Programme between the New Member States

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 5 Stipendia... 7 Letní

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012)

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Nejnovější nabídky od AIA i programu Erasmus LLP naleznete na: www.mechatronika.cz Akademická informační agentura (AIA)

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? (tj. na období od 1.9.2014 do 31.8.2015) Nejnovější nabídky programů Erasmus+ a AIA naleznete na serveru: www.mechatronika.cz Společné magisterské studijní

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Dům zahraničních služeb příspěvková organizace MŠMT, která zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Nejnovější nabídky od aia AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA i programu Erasmus LLP (Lifelong Learning Programme) naleznete na www.mechatronika.cz Standardní nabídky

Více

Nabídka stáží ve školicích institucích a individuální stáže IEF, IOF, IIF (Akce Marie Curie)

Nabídka stáží ve školicích institucích a individuální stáže IEF, IOF, IIF (Akce Marie Curie) Nabídka stáží ve školicích institucích a individuální stáže IEF, IOF, IIF (Akce Marie Curie) Ing. Emil Kraemer, PhD. Tel.: 234 006 112 E-mail: kraemer@tc.cz 1 1. Školení začínajících výzkumných pracovníků

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT International Scientific and Technical Cooperation of the Czech Republic within the KONTAKT Programme Na základě mezinárodních

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Michal Pacvoň, NCP pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy NCP pro program Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Podepsáním

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato prezentace je spolufinancována

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU VELKÁ BRITÁNIE - Twin Group Společnost Twin Group byla založen v roce 1993, od té doby působí na trhu jako poskytovatel vzdělání a stáží. Za dobu svého fungování získala ve svém oboru řadu ocenění. Díky

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Navazování spolupráce s vysokou školou v USA. Jakub Tesař Studijní poradce

Navazování spolupráce s vysokou školou v USA. Jakub Tesař Studijní poradce Navazování spolupráce s vysokou školou v USA Jakub Tesař Studijní poradce Rozhodující faktory Vzájemně odpovídající profily škol (fit) Osobní kontakty Dohoda o spolupráci Převoditelnost kreditů Propagace

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ!

MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ! MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ! Dne 9.12.2014 od 13h v posluchárně děkanátu AF MENDELU, pavilonu M, místnost M2.12. Přednášející: Bc. Alena Hooperová Akce je realizována v rámci klíčové aktivity 05

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzské velvyslanectví v České republice Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Studovat ve Francii [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Podmínky žádosti Rok 2012 oktorát Prezentace Francouzské

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Studium na vysoké škole v Holandsku

Studium na vysoké škole v Holandsku Studium na vysoké škole v Holandsku www.czech-us.cz www.studujvholandsku.cz czechusagency 1 Pro koho je program vhodný? Program je určený všem zájemcům o kvalitní vysokoškolské vzdělání v anglickém jazyce,

Více

Mezinárodní spolupráce ve VaV. Možnosti a příležitosti

Mezinárodní spolupráce ve VaV. Možnosti a příležitosti Mezinárodní spolupráce ve VaV Možnosti a příležitosti Obsah prezentace Výdaje na mezinárodní spolupráci ve VaV Programy a aktivity Mezinárodní dohody Výdaje Programy a aktivity COST CZ EUPRO II EUROSTARS

Více

Úvodní seminář kurzu TTM-J

Úvodní seminář kurzu TTM-J Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech aplikace evropského vzdělávacího modelu Technology Transfer Manager Úvodní seminář kurzu TTM-J České Budějovice 7. října 2011 Kateřina Čihařová, ILA,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Možnosti studia v zahraničí (2013)

Možnosti studia v zahraničí (2013) Možnosti studia v zahraničí (2013) Oddělení mezinárodních vztahů UP http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/usekyprorektoru/oddeleni-mezinarodnichvztahu/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/ poskytuje informace

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv Zpracovala: Eva Jermanová MEZINÁRODNÍ (BILATERÁLNÍ) SMLOUVY Nabídky stipendijních pobytů podle dvoustranných

Více

Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou. (P-PooL LF MU Brno)

Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou. (P-PooL LF MU Brno) Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou Pregraduální Program pro motivované studenty Lékařství s rozšířenou vědeckou přípravou (P-PooL LF MU Brno) Cíle programu P- PooL připravit

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie. Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie. Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR Specifický program Lidé 7. RP Učenec v laboratoři není jen odborník, je to dítě, které

Více

Mezinárodní visegrádský fond: Nástroj regionální politiky Visegrádské skupiny

Mezinárodní visegrádský fond: Nástroj regionální politiky Visegrádské skupiny Mezinárodní visegrádský fond: Nástroj regionální politiky Visegrádské skupiny Plzeň, 27. ledna 2014 Mezinárodní visegrádský fond základní údaje vznik fondu předchází vznik Visegrádské skupiny (CS+HU+PL

Více

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Dvoustranné mezinárodní smlouvy Kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Možnosti studia v zahraničí 2014/5

Možnosti studia v zahraničí 2014/5 Možnosti studia v zahraničí 2014/5 Studijní pobyty v zahraničí administrované UP Mimo jiné: Mezinárodní výměnné programy (např. Erasmus+, CEEPUS) Pobyty sponzorované jednotlivci nebo institucemi (Merrillův

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Podpora Rockefellerovy nadace pro sociální vědy v Československu 1924-1948. Marek Skovajsa Fakulta humanitních studií UK

Podpora Rockefellerovy nadace pro sociální vědy v Československu 1924-1948. Marek Skovajsa Fakulta humanitních studií UK Podpora Rockefellerovy nadace pro sociální vědy v Československu 1924-1948 Marek Skovajsa Fakulta humanitních studií UK Vývoj rockefellerovské filantropie 1903 General Education Board (do 1960) 1913 založena

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Stáže v evropských institucích v Bruselu

Stáže v evropských institucích v Bruselu Stáže v evropských institucích v Bruselu OBSAH 1. Úvod..3 2. Stáže v Evropském parlamentu (EP) 3 2.1 Stáže s obecným zaměřením a se zaměřením na žurnalistiku 3 2.2 Neplacené stáže...4 2.3 Placené stáže

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM)

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) JCMM Náš cíl 1) Rozvíjet talentované studenty v Jihomoravském kraji. 2) Podporovat příliv nadaných studentů a vědců do regionu. JCMM Základní údaje

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Mobilita studentů Petra Němečková, Národní agentura Socrates 11.5.2006 Podprogram ERASMUS součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 11. 2013 Předkládá: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c. děkan PEF ČZU v Praze

Více

Akce Marie Curie - IEF, IOF, IIF Výzva, návody pro žadatele a hodnocení projektů

Akce Marie Curie - IEF, IOF, IIF Výzva, návody pro žadatele a hodnocení projektů Akce Marie Curie - IEF, IOF, IIF Výzva, návody pro žadatele a hodnocení projektů Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV ČR Specifický program LIDÉ - Akce Marie Curie

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Minitab vznik a historie

Minitab vznik a historie Minitab vznik a historie 1972: MINITAB vzniká na Pennsylvania State University Cíl: (Dr. Thomas A. Ryan, Jr., Dr. Barbara F. Ryan, Dr. Brian L. Joiner) Zahrnout do výuky statistiky použití počítačů. rychlost

Více

Nadace The Kellner Family Foundation

Nadace The Kellner Family Foundation Nadace The Kellner Family Foundation Obsah 6 Představení nadace 8 Projekty Nadace The Kellner Family Foundation 12 Praktické tipy pro žadatele o sociální stipendium na gymnáziu Open Gate 14 Praktické

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více