*** 2. Pobyty obsazované konkursem - konkurs vyhlašuje MŠMT, organizačně je zajišťuje Akademická informační agentura Domu zahraničních služeb MŠMT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "*** 2. Pobyty obsazované konkursem - konkurs vyhlašuje MŠMT, organizačně je zajišťuje Akademická informační agentura Domu zahraničních služeb MŠMT"

Transkript

1 JIHOČES KÁ UNIVERZITA V ČES KÝCH BUDĚJOVICÍCH ADRESÁŘ DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH KONTAKTŮ VYUŽITELNÝCH K FINANCOVÁNÍ MOBILIT A VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ

2 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, LEDEN 2002 REKTORÁT ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ BC. TOMÁŠ KLIMPERA

3 OBSAH (ABECEDNÍ POŘADÍ) 1. AAUW EDUCATIONAL FOUNDATION AIA (AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA) AIC (AKADEMICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM) AIESEC AKTION ČESKÁ REPUBLIKA RAKOUSKO ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION THE AMERICAN PHILOSOPHICAL SOCIETY LIBRARY ASAHI GLASS FOUNDATION THE ASSOCIATION OF INTERNATIONAL EDUCATION (AIEJ) BRITISH COUNCIL CANON FOUNDATION CEEPUS (CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAMME FOR UNIVERSITY STUDIES) CEMAK (CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT ACADEMY) CIVIC EDUCATION PROJECT COBASE PROGRAM COPERNIC COPERNICUS COST (THE EUROPEAN COOPERATION IN THE FIELD OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH) ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI DAAD (DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST) DANONE INSTITUT EMBC (EUROPEAN CONFERENCE FOR MOLECULAR BIOLOGY) THE EPPLEY FOUNDATION ERCIM (EUROPEAN RESEARCH CONSORTIUM FOR INFORMATICS AND MATHEMATICS) EURODESK EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE FRITZ THYSSEN STIFTUNG FULBRIGHTOVA KOMISE GOETHE INSTITUT PRAG GRANTOVÁ AGENTURA AKADEMIE VĚD ČR GRANTOVÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY THE GREEK STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (IKY) THE HARRY FRANK GUGGENHEIM FOUNDATION THE HARVARD ACADEMY FOR INTERNATIONAL AND AREA STUDIES THE HARVARD UNIVERSITY CENTER FOR ITALIAN RENAISSANCE STUDIES HAVEL FELLOWSHIP FOR CZECH STUDENTS AT UNIVER SITY OF MICHIGAN THE HAYEK FUND FOR SCHOLARS IAS-STS (INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIETY) IFUW (INTERNATIONAL FEDERATION OF UNIVERSITY WOMEN HEADQ UARTERS) THE INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES IN THE HUMANITIES INSTITUTE FOR HUMAN SCIENCES INTAS THE J. PAUL GETTY TRUST THE JAPAN FOUNDATION JEAN MONNET PROJECT THE KELLOGG INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES KONRAD ADENAUER STIFTUNG LEONARDO DA VINCI THE LEVERHULME TRUST MARIE CURIE FELLOWSHIPS MATSUMAE INTERNATIONAL FOUNDATION MELLONOVA NADACE MELLON FELLOWSHIP PROGRAM AT THE INSTITUTE FOR HUMAN SCIENCES NADACE "NADÁNÍ JOSEFA, MARIE A ZDEŇKY HLÁVKOVÝCH" NADACE ČESKÝ HUDEBNÍ FOND NADACE ČESKÝ LITERÁLNÍ FOND NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH VIZE NADACE CHARTY NADACE ROBERTA BOSCHE... 26

4 62. NADACE ROBERTA BOSCHE - TUTORSKÝ PROGRAM NADACE VÁCLAVA HAVLA A MICHALA KOVÁČE NATIONAL HUMANITIES CENTER NATO NETHER LANDS INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY IN THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES THE NEWBERRY LIBRARY NUFFIC (NETHER LANDS ORGANIZATION FOR INTERNATIONAL COOPERATION IN HIGHER EDUCATION) OECD (ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT) OPEN SOCIETY FUND PRAHA OTTO KINNE FOUNDATION PÁTÝ RÁMCOVÝ PROGRAM EU PRO VÝZKUM, TECHNOL. VÝVOJ A DEMONSTRACE, PAUL ROBITSCHEK CZECH STUDY PROGRAM PEW CHARITABLE TRUSTS THE ROCKEFELLER FOUNDATION ROTARY INTERNATIONAL RUSKIN COLLEGE, UNIVERSITY OF OXFORD SMITHSONIAN INSTITUTION SOCRATES II STIFTUNG WEIMARER KLASSIK STIPENDIA POSKYTOVANÁ FRANCOUZSKOU VLÁDOU STIPENDIUM PHILIPPE HABERT VOLKSWAGEN STIFTUNG VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA HUSA THE WARBURG INSTITUTE THE WELLCOME TRUST THE WENNER-GREN FOUNDATION WOODROW WILSON INTERNATIONAL CENTER FOR SCHOLARS THE WORLD BANK YOUTH (MLÁDEŽ)... 39

5 Název instituce: AAUW EDUCATIONAL FOUNDATION Název programu: INTERNATIONAL FELLOWSHIPS Popis programu: Vzdělávací nadace AAUW (The American Association of University Women) každoročně poskytuje stipendia pro pre-graduální i post-graduální studium žen a granty pro vědecké pracovnice s cílem zlepšit postavení žen ve společnosti. Cílová skupina: Pouze ženy, držitelky minimálně titulu BSc. American Associ ation of University Women AAUW Educational Foundation 1111 Sixteenth St. N.W. Washington, DC Tel: 800/326-AAUW Fax: 202/ TDD: 202/ Internet: Název instituce: AIA (AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA) Akademická informační agentura (AIA) je součástí Domu zahraničních služeb MŠMT. Pracuje jako informační centrum, jež shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje inform ace o možnostech vzdělávání českých občanů v zahraničí, zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů. Popis programu: vládní stipendia pro příslušný školní rok Cílová skupina: pouze občané České republiky Programy: 1. Pobyty obsazované rozpisem kvót - jednotlivá místa se nabízejí vysokým školám podle rozpisu kvót, který provádí MŠMT. Na tato místa se předkládají návrhy přímo z rektorátů VŠ na zavedených formulářích, které se posílají přímo odboru zahraničních vztahů a evropské integrace MŠMT ČR, Karmelitská 7, Praha Pobyty obsazované konkursem - konkurs vyhlašuje MŠMT, organizačně je zajišťuje Akademická informační agentura Domu zahraničních služeb MŠMT Dům zahraniční ch služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Senovážné náměstí 26 P.O. Box Praha 1 Tel.: 02/ , 303, Internet: Název instituce: AIC (AKADEMICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM) Hlavním posláním Akademického informačního centra je přispět k trvalému zapojení České republiky do mezinárodní akademické spolupráce. Centrum slouží zejména studentům, vysokoškolským absolventům, pedagogům a všem, kteří chtějí získat informace o studiu, výzkumu a stážích v zahraničí. Cizincům poskytuje také informace o studiu v České republice. Mimo to informuje veřejnost o programech jiných nadací a grantových organizací a o problematice neziskového sektoru. Akademické informační centrum (AIC) Komenského nám Brno Tel.: (05) Fax: (05) Internet: 3

6 Název instituce: AIESEC AIESEC je mezinárodní, nevýdělečná, studentská vzdělávací organizace působící asi v 80 zemích světa. Cílová skupina: studenti a čerství absolventi vysokých škol, kteří se zajímají o ekonomiku a řízení Programy: praxe českých studentů v zahraničí - český student se může stáže zúčastnit do jednoho roku od ukončení studia na VŠ. Konkurz se vyhlašuje každoročně na podzim. adres a pražské kancel áře: AIESEC Senovážná Praha 1 Tel.: 02/ , 02/ Fax: 02/ Internet: Kontakty na další pobočky (pobočky jsou při ekonomických fakultách v Brně, Českých Budějovicích, Karviné, Ostravě, Pardubicích, Praze a Zlíně): Název programu: AKTION ČESKÁ REPUBLIKA RAKOUSKO Popis programu: Program AKTION podporuje výměnu studentů a mladých vědeckých pracovníků formou poskytování stipendií na studijní a výzkumné pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách. Cílová skupina: studenti, doktorandi, učitelé a vědečtí pracovníci českých veřejných vysokých škol ve věku od 20 do 35 let, kteří mají české občanství. Zájemci, kteří již v Rakousku studují, nebo ti, kterým již bylo v předchozích letech toto stipendium uděleno, se o stipendium ucházet nemohou. Programy: 1. Stipendia AKTION Česká republika - Rakousko: 1.1. Dílčí studium na rakouských univerzitách - Stipendium v délce 1 až 2 semestrů. Určeno pro studenty všech oborů s výjimkou studentů uměleckých VŠ. Studenti germanistiky musí být v době podání žádosti nejméně ve II. ročníku studia, ostatní nejméně ve III. ročníku. Žádosti musí být dostatečně odborně zdůvodněny, uchazeči musí doložit kontakt s pracovištěm rakouské VŠ, kde chtějí studium uskutečnit, a musí mít dostatečné znalosti němčiny (angličtiny) Krátkodobé vědecko-výzkumné pobyty - Pobyty v délce 1-3 měsíců jsou určeny pro přípravu diplomové, doktorské či habilitační práce nebo uskutečnění konkrétního vědeckého výzkumu v rámci společných projektů s rakouskými univerzitami. Ucházet se mohou zájemci ze všech oborů s výjimkou uměleckých VŠ. Žádosti musí být dostatečně odborně zdůvodněny, uchazeči musí doložit kontakt s pracovištěm rakouské univerzity (příp. jiné vědecko-výzkumné instituce) a musí mít dobré znalosti němčiny (angličtiny). 2. Stipendia na základě kulturní dohody: 2.1. Letní kurzy němčiny - O stipendium k návštěvě kurzů v délce 3-4 týdnů se mohou ucházet VŠ studenti, kteří dosud toto stipendium neobdrželi (germanisté musí být v době žádosti minimálně ve 2. ročníku, studenti ostatních oborů minimálně ve 3.), a dále VŠ učitelé ve věku do 35 let Studijní pobyty - Pro žádosti o stipendium ke studijním pobytům v délce 3-9 měsíců v celkovém rozsahu 18 měsíců platí stejné podmínky a předkládají se stejné podklady jako pro stipendia programu AKTION. 3. Letní jazykové školy programu AKTION: Tzv. Letní kolegia jsou bilaterální 3-4 týdenní jazykové kurzy pořádané v ČR, kde se stejně početná skupina českých a rakouských studentů učí paralelně v dopoledních hodinách jazyk druhé země (vyučují čeští a rakouští lektoři) a odpoledne a o víkendech jsou pořádány přednášky, exkurze, promítání filmů, diskuse apod., a to v obou jazycích. O stipendium se mohou ucházet studenti českých VŠ ve věku let se základní až střední znalostí němčiny. 4. Stipendium určené k účasti na Letních odborných školách Toto jednostranné rakouské stipendium umožňuje účast na Letních odborných školách Summerschools, které pořádají některé rakouské univerzity. Délka trvání je 2-4 týdny; většinou probíhají v němčině, některé také v angličtině. O stipendium se mohou ucházet studenti vyšších ročníků vysokých škol a mladí vědečtí pracovníci ve věku let, kteří v době podání žádosti studují či jsou vědecky činní v České republice. Stipendium kryje ubytování, celodenní stravování, zdravotní a úrazové pojištění, příp. kapesné. 4

7 5. Stipendium Berthy von Suttner Toto jednostranné rakouské stipendium je určeno k absolvování celého postgraduálního studia v Rakousku. Poskytuje se nejdříve na dobu 9 měsíců (2 semestry), v případě úspěšného průběhu studia může být na základě žádosti až dvakrát prodlouženo (celková délka 27 měsíců). Uchazeči musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání na univerzitách mimo Rakousko, věk do 27 let (v odůvodněných případech do 29 let). Toto stipendium se neposkytuje studentům lékařských oborů. 6. Stipendium Franze Werfela Je určeno pro mladé vysokoškolské učitele němčiny a rakouské literatury. Poskytuje se na dobu 4 9 měsíců (možnost prodloužení až na 18 měsíců) v rámci kategorie pro uchazeče z celého světa. Uchazeči nesmí být v době podání první žádosti starší než 35 let, musí doložit kontakt s příslušným rakouským pracovištěm. 7. Stipendium ke studiu na vysokých školách uměleckých směrů Toto jednostranné rakouské stipendium umožňuje studium v délce 9 měsíců na rakouských vysokých školách uměleckých směrů. Jsou určena pro posluchače uměleckých vysokých škol ve věku let, kteří mají výborné studijní výsledky a vysokou uměleckou kvalifikaci. 8. Stipendium Lise Meitnerové Fondu pro podporu vědeckého výzkumu Toto jednostranné rakouské stipendium pro uchazeče z cel ého světa umožňuje uskutečnit měsíční vědecký pobyt v libovolném oboru pro vysoce kvalifikované absolventy doktorandského studia ve věku do 40 let, kteří v Rakousku neabsolvovali výzkumný pobyt delší než 6 měsíců. 9. Stipendium Nadace Dr. Heinricha Jörga Toto jednostranné rakouské stipendium pro vědce z celého světa umožňuje uskutečnit pobyty na institutech Přírodovědecké fakulty Univerzity ve Štýrském Hradci za účelem společného výzkumu. Délka stipendia není přesně stanovena, většinou se jedná o několik týdnů. Podmínkou přijetí je příslib přijetí od pracovníka výše zmíněné instituce. 10. Stipendium umožňující pobyty vysokoškolských učitelů a vědců ze zahraničí na rakouských univerzitách Rakouské univerzity mohou z vlastního rozpočtu financovat pobyty univerzitních učitelů z celého světa. Žádost musí být podána u příslušné univerzity rakouským pedagogem. 11. Joint-Study stipendia Mezi některými rakouskými a zahraničními VŠ existují Programy společného studia Joint-Study Programme, které umožňují studentům bezplatně absolvovat část studia na partnerské VŠ, přičemž toto studium jim je na mateřské VŠ započítáno jako srovnatelné s domácím studiem. Přehled univerzit, které mají uzavřené Joint-Studyprogramy s rakouskými VŠ. ( Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Univerzita v Linci ) Jednatelství AKTION: DZS MŠMT Senovážné náměstí 26, Praha 1 Pošta: PO BOX Praha 06 Tel.: Fax: Internet: Nabídka stipendií do Rakouska: Název instituce: ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION Popis programu: Nadace Alexandra S. Onassise každoročně vyhlašuje stipendijní programy pro uchazeče ze zahraniční, v rámci kterých uděluje výzkumné granty a vzdělávací stipendia, které jsou dále děleny podle cílových skupin. Cílová skupina: Členové národních akademií věd, univerzitní profesoři, vědci držitelé titulu PhD, umělci, překladatelé řecké literatury, učitelé řeckého jazyka ze zákl adních a středních škol, postgraduální studenti, doktorandé. Podporované oblasti: 1. Humanistic Sciences - Philology, Literature, Translation, Linguistics, Theology, History, Archaeology, Philosophy, Educational Studies, Psychology 2. Political Science - Sociology, Anthropology, Public Administration, International Relations, Mass Media 5

8 3. Law 4. Economics 5. Architecture 6. Arts - Visual Arts, Music, Dance, Theatre, Photography, Film Studies Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation 7 Eschinou Str. GR Athens Greece Tel.: (+301) Fax: (+301) Internet: Název instituce: ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION Název programu: HUMBOLDT RESEARCH FELLOWSHIP Cílová skupina: držitelé titulu PhD, věkový limit 40 let. Popis programu: 6-12 ti měsíční stipendia k realizaci výzkumných projektů dle svého vlastního výběru v Německu. Alexander von Humboldt Foundation Jean-Paul-St. 12 D Bonn Germany Tel.: (+49) Fax: (+49) Internet: Název instituce: THE AMERICAN PHILOSOPHICAL SOCIETY LIBRARY Název programu: Library Resident Research Fellowships Popis programu: Granty jsou určeny vědcům a vysokoškolským učitelům s titulem PhD, kterým umožní krátkodobý výzkumný pobyt (1-3 měsíce) v knihovnách American Philosophical Society. Library Resident Research Fellowships American Philosophical Society Library 105 South Fifth St. Philadelphia, PA U.S.A. Tel.: (215) Internet: Název instituce: ASAHI GLASS FOUNDATION Popis programu: Finanční podpora výzkumu v oblastech přírodní vědy, výzkum hmot a materiálů, informatika, životní prostředí a energie. Stále větší důraz je kladen i na podporu věd humanitárních a sociálních (výzkum životního prostředí, organizace a lidské chování). Podporované aktivity: - výzkumné projekty prováděné univerzitami a výzkumnými ústavy - mezinárodní konference a sympozia - semináře prezentující výsledky výzkumu The Asahi Glass Foundation 2nd Floor, Science Plaza 5-3, Yonbancho Chiyoda-ku, Tokyo

9 Japan Tel.: Fax: Internet: Název instituce: THE ASSOCIATION OF INTERNATIONAL EDUCATION (AIEJ) - JAPAN Název programu: JAPANESE GOVERNMENT (MONBUSHO) SCHOLARSHIP S Popis programu: Stipendia pro zahraniční studenty, studující v Japonsku. Programy: 1. Research student - 2-letý pobyt na japonské univerzitě, kterému předchází 6-ti měsíční jazykový kurs japonštiny - Věková hranice: 35 let - Určeno pro již promované studenty nebo ty, kteří v blízké době promovat budou. Podporované obory: a) Humanities and Social Sciences: Literature, History, Aesthetics, Law, Politics, Economics, Commerce, Pedagogy, Psychology, Sociology, Music, Fine Arts, etc. b) Natural Sciences: Pure Science, Engineering, Agriculture, Fisheries, Pharmacology, Medicine, Dentistry, Home Science 2. Teacher training student - 1,5-letý pobyt na japonské univerzitě, kterému předchází 6-ti měsíční jazykový kurs japonštiny - Věková hranice: 35 let - Určeno pro absolventy pedagogických fakult, kteří mají minimálně 5-ti letou pedagogickou praxi nebo pro pedagogy působících na pedagogických fakultách. 3. Undergraduate student - 5-letý pobyt na japonské univerzitě, kterému předchází 1-roční jazykový kurs japonštiny. - pro studenty ve věku let - Úspěšní absolventi středních škol, kteří splňují požadavky na přijetí na VŠ v domovské zemi. Podporované obory: a) Social Science and Humanities: Law, Politics, Economics, Business Administration, Education, Sociology, Literature, History, Japanese Language and Others. b) Natural Sciences : b1) Science(M athematics, Physics, Chemistry), Electric & Electronic Studies(Electronics, Electrical Eng., Information Eng.), Mechanical Studies (Mechanical Eng., Naval Architecture, Agricultural Eng.), Civil Eng., and Architecture (Civil Eng., Architecture, Environmental Eng.), Chemical Studies(Applied Chemistry, Chemical Eng., Industrial chemistry, Textile Eng.), Other fields (Metallurgical Eng., Mining Eng., Mercantile Marine, Biotechnology) b2) Agricultural studies (Agriculture, Agricultural Chemistry, Animal Science, Veterinary Medicine, Forestry, Food Science, Fisheries) Hygienic Studies (Pharmacy, Hygienics, Nursing), Science (Biology) b3) Medicine, Dentistry 4. College of technology student - 4-letý pobyt na japonské univerzitě, kterému předchází 1-roční jazykový kurs japonštiny. - pro studenty ve věku let - Úspěšní absolventi středních škol, kteří splňují požadavky na přijetí na VŠ v domovské zemi. Podporované obory: Mechanical Eng., Electrical Eng., Electronics, Electronic Control Eng., Information Eng., Industrial Chemistry, Civil Eng., Architecture, Material Engineering, Chemical Engineering. Mercantile Marine 5. Special training college student - 3-letý pobyt na japonské univerzitě, kterému předchází 1-roční jazykový kurs japonštiny. - pro studenty ve věku let - Úspěšní absolventi středních škol, kteří splňují požadavky na přijetí na VŠ v domovské zemi. Podporované obory: Civil Eng., Architecture, Electrical Eng., Electronics, Telecommunication, Nutrition, Infant Education, Secretarial studies, Tourism, Hotel Management, Fashion, Design, Photography, Others 6. Japanese studies student - 1-roční pobyt na japonské univerzitě. - pro studenty ve věku let - Určeno pro studenty pre-graduálního studia Podporované obory: Japanese Language, Li fe and cultures of Japan 7

10 The Association of International Education (AIEJ) - Information Center Komaba, Meguro-ku JP-Tokyo 153, Japan Tel: Fax: Internet: Název instituce: BRITISH COUNCIL Popis programu: Projekty dlouhodobé spolupráce českých a britských vědeckých a vysokoškolských pracovišť. British Council Národní Praha Tel.: +420 (0) Fax: +420 (0) Internet: Název instituce: CANON FOUNDATION Název programu: RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM Popis programu: Program podpoří roční výzkum v jakékoli oblasti. O grant se mohou ucházet nejen postgraduální studenti a vysokoškolští učitelé, ale také odborníci z praxe s odpovídajícím vzděláním. V rámci výzkumu by se měl uskutečnit také vědecký pobyt v Japonsku. The Canon Foundation Rijnsburgerweg BA Leiden The Netherlands Tel. +31 (71) Fax +31 (71) Internet: Název programu: CEEPUS (CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAMME FOR UNIVERSITY STUDIES) Popis programu: CEEPUS je akademický výměnný program, zaměřený na multilaterální regionální spolupráci. Cílová skupina: CEEPUS je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol. Formy spolupráce univerzit v rámci sítě CEEPUS: 1. Stipendijní pobyty pro studenty a učitele - Pro vznik nároku na stipendium činí minimální délka pobytu v zahraničí pro studenty 21 dní, pro pedagogy 10 dní. Maximální délka pobytu v zahraničí pro obě kategorie činí 12 měsíců. Přitom se jednotlivé granty udělené uchazeči během několika akademických roků sčítají. 2. Letní školy - trvají alespoň 2 týdny 3. Intensivní kurzy 4. Jazykové kurzy 5. Exkurze Hana Matunová Dům zahraniční ch služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Senovážné nám. 26 P.O. BOX Praha 1 Tel.: 02/ Fax: 02/ Internet: 8

11 Název instituce: CEMAK (CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT ACADEMY) Název programu: SMKT-STUDIUM Popis programu: týdenní studijní pobyt v zemi dle aktuální nabídky - Kombinace studia s praxí v 4-5 místních firmách - Předpokládá se finanční účast ze strany studenta Kancelář Praha Kontaktní osoba: Laura Kaslová Haštalská 6/ Praha 1 Tel.: 02/ , 02/ Fax: 02/ Internet: Název instituce: CIVIC EDUCATION PROJECT Název programu: VISITING FACULTY FELLOWSHIP PROGRAM Popis programu: Program je zaměřen na výuku sociálních věd v CEP zemích (země střední a jihovýchodní Evropy a Eurasie). Požadavkem je ukončené VŠ vzdělání v jednom z níže jmenovaných oborů. Předchozí zkušenosti s učením jsou vítány, ale nejsou podmínkou. Výukovým jazykem je angličtina. Podpora je poskytována v oblastech: - Area/Regional Studies - Economic, Environmental Studies - European Studies - Gender Studies - History - Law - Media Studies/Journalism - Political Science/IR - Public Administration/Public Policy - Sociology. Civic Education Project Nador u. 9 Budapest 1051, Hungary Tel.: (36-1) Fax: (36-1) Internet: Název programu: COBASE PROGRAM Popis programu: Podporuje rozvoj nové spolupráce ve výzkumu mezi americkými specialisty a jejich kolegy z východní a střední Evropy. Žádost o grant musí podat americký vědec, který dosáhl nebo brzy dosáhne titulu Ph.D. s odpovídajícími odbornými zkušenostmi. Zahraniční specialista musí být ze střední nebo východní Evropy nebo z bývalého Ruska a také mít titul Ph.D. Výzkum je podporován v těchto oborech: archeologie a antropologie, astronomie, biochemie, biofyzika a genetika, biologie, chemie, informatika, geologie, ekonomie, strojírenství, životní prostředí, geografi e, historie a filozofie vědy, matematika, fyzika, psychologie, vědecká technologie a sociální vědy. Cílová skupina: Vědci ze střední a východní Evropy a států bývalého Ruska Office for Central Europe and Eurasia National Research Council 2101 Constitution Avenue NW Washington, DC U.S.A. Tel.: +1 (202)

12 Fax: +1 (202) Internet: Název program: COPERNIC Cílová skupina: absolventi právnických a ekonomických fakult VŠ. Popis programu: - 7 měsíců studia managementu a řízení - 5 měsíců odborné stáže ve francouzské firmě - Partneři programu: Danone, Vivendi, Lafarge, Schneider Electric, EDF International, Renault, Saint Gobain, Bouygues Bâtim Mathieu LE TRAON Oddělení pro kulturu, vědu a spolupráci Francouzské velvyslanectví Štěpánská 35, Box č PRAHA 1 Tel. : 02 / nebo 02 / Fax : 02 / Internet : Název instituce: COPERNICUS Název programu: COPERNICUS FELLOWSHIP PROGRAMME Popis programu: - Čtyřměsíční studium na univerzitě (Berlín, Hamburk, Mnichov) - Dvouměsíční praktikum v německé firmě nebo v úřadě - Zajištěné bytování v hostitelské rodině, - Plně hrazené náklady na cestu tam a zpět, vízum, jízdenku MHD, pojištění - Měsíční kapesné 350,- DM. Cílová skupina: Studenti, kteří studují právo, ekonomii, politiku nebo technický obor a zároveň splňují následující podmínky: - studovali ve svém domovském státě (ČR) již 4 semestry, - mají dobré až velmi dobré studijní výsledky, - mohou prokázat dobré až velmi dobré znalosti němčiny. COPERNICUS e. V. Schlüterstrasse Hamburg Tel.: ++49/40/ Fax: ++49/40/ Internet: Název programu: COS T (THE EUROPEAN COOPERATION IN THE FIELD OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH) Popis programu: COST je program mnohostranné evropské spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. Jedná se zejména projekty zaměřené na badatelský a částečně aplikovaný výzkum, trvající obvykle 5 let. Možnosti vstupu do COST: 1. Existuje námět pro mezinárodní projekt a vědecký nebo výzkumný pracovník hledá jeho uplatnění na mezinárodním fóru COST je jedna z možností. Pak je nutné vyhledat vhodnou akci COST (nejlépe v databázi COST) a podle textu Přílohy k tzv. Memorandu of Underst anding (v databázi COST nebo sekretariátu COST v ČR) zjistit, zda akce COST pokrývá námět předpokládaného projektu. V případě, že ano vypracovat projekt podle dále uvedených instrukcí a podstoupit procedur přijetí projektu do COST na národní i mezinárodní úrovni. 10

13 2. Existuje námět pro mezinárodní projekt a neexistuje vhodná akce COST: buď podstoupit proceduru vypracování návrhu nové akce COST podle zvláštních instrukcí individuálně po poradě se sekretariátem COST v ČR nebo hledat jiný mezinárodní program nebo síť pro uplatnění projektu. 3. Vědecký nebo výzkumný pracovník je přímo vyzván zahraničními kolegy k účasti v konkrétní akci COST Ing. Bedřich Pekárek MŠMT Karmelitská Praha 1 Tel.: Fax: Internet: odkaz Mezinárodním spolupráce ve výzkumu a vývoji Domovské stránky programu: a Název instituce: ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI Cíle programů: Vytvoření co možná nejrozmanitějších forem česko-německé spolupráce s cílem sblížení obou národů. Od žadatelů se očekávají nejen kreativní schopnosti při uskutečňování projektů, ale také co možná nejužší zapojení české i německé veřejnosti. Projekty: Projekty, které fond podporuje jsou rozděleny do tématických oblastí: 1. Mládež 2. Školy a vzdělávání 3. Sociální oblast 4. Stavební projekty a obnova památek 5. Menšiny 6. Konference, semináře, diskusní fóra a jiná setkávání 7. Ekologie 8. Kultura 9. Věda 10. Publikace Česko-německý fond budoucnosti Na Kazance 634/ Praha 7 Troja Tel.: 02/ Internet: Název instituce: DAAD (DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIEN ST) Popis programu: Stipendia pro studium na německých univerzitách. Cílová skupina: studenti a vědci, některá stipendia určena pouze pro germanisty. Programy: 1. Roční stipendia pro prohlubující studium ( Vertiefungsstudium ) - 10 měsíců. Realizace konkrétního individuálního výzkumného záměru (např. v rámci doktorského studia) nebo prohlubujícího studia pro absolventy VŠ všech oborů do věku 32 let. 2. Roční stipendia pro účast na nástavbovém studiu ( Aufbaustudiengang ) - 10 měsíců. Účast na nástavbových kurzech, které jsou organizovány a nabízeny na německých univerzitách pro absolventy VŠ do věku 32 let. 3. Roční stipendium pro doktorát ( Promotion ) - 10 měsíců. Toto stipendium může být použito k zahájení doktorského studia v Německu a později lze žádat o jeho prodloužení. Pro absolventy VŠ do věku 32 let. 4. Krátká badatelská stipendia ( Forschungskurzstipendien ) měsíců. Realizace časově omezeného výzkumného záměru na německé univerzitě, zejména v souvislosti s doktorskou prací. Pro absolventy VŠ a doktorandy všech oborů do věku 32 let, kteří působí na VŠ. 11

14 5. Stipendia pro letní jazykový kurz němčiny ( Hochschulsommerkursstipendien ) - 1 měsíc v průběhu léta. Účast na jazykovém kurzu němčiny, zejména pro studenty i doktorandy společenskovědních oborů. 6. Studijní pobyt pro vědce ( Studienaufenthalte ) měsíce. Realizace studijního nebo výzkumného pobytu pro vědecké pracovníky všech oborů. Nutný je zvací dopis od příslušného německého partnera. 7. Studijní cesty - cca 2 týdny. Zprostředkování odborných kontaktů a znalostí o Německu, prohloubení vztahů k německým univerzitám, setkání s německými studenty, seznámení s hospodářským, politickým a kulturním životem v Německu. Pro studentské skupiny (10-20 osob) pod vedením jednoho pedagoga. 8. studijní praxe týdny. Realizace studijních praxí na německé VŠ, v podniku, odborném kurzu, na seminářích a vědeckých exkurzích. Pro skupiny 5-20 osob pod vedením jednoho pedagoga. Akademická informační agentura (AIA) Dum zahraničních služeb MSMT Dr. Miloš Kopal Senovážné náměstí 26 P.O.Box Praha Tel.: 02/ Fax: 02/ Internet: Bližší informace o stipendiích a programech DAAD je možné obdržet také na adrese: paní Dominique Fliegler, M.A. Pedagogická fakulta JU Katedra germanistiky Dukelská České Budějovice Tel.: místnost Název instituce: DANONE INSTITUT Název programu: Granty pro vědce a studenty Programy: 1. Výzkumné granty pro vědce Podpora odborníků z různých oborů v nutričním výzkumu a aktivit směřujících ke zprostředkování lepší informovanosti české veřejnosti o problematice výživy a zdraví a ke zlepšení výživy obyvatelstva. Popis programu: Podporovány jsou nejen specifické programy zam ěřené na určitý problém nebo rizikovou populaci (školní stravování, obezita, poruchy příjmu potravy, kojenecká výživa apod.), ale i aktivity širokého rozsahu působnosti (výukové a osvětové programy, programy primární prevence nevhodných jídelních návyků a postojů, základní výzkum v oblasti výživy apod.) 2. Zahraniční stipendia pro studenty VŠ a mladé absolventy - Min. 1 měsíční stáže týkající se problematiky výživy a potravinářství, výživových stavů, epidemiologie výživy. - Studující nebo absolvent VŠ v době podání žádosti nesmí dosahovat věku 31 let - Výše stipendia: Kč Danone Institut Konopišťská Benešov u Prahy Tel.: 02/ Fax: 02/ Internet: 12

15 Název programu: EMBC (EUROPEAN CONFERENCE FOR MOLECULAR BIOLOGY) Popis programu: EMBC je mezivládní organizace zajišťující kooperaci evropských států v základním výzkumu v molekulární biologii a příbuzných vědách. Formy podpory: Stipendia pro výzkum: 1. Dlouhodobá stipendia se udělují na dobu 4-24 měsíců a jsou určena pro pokročilé studium formou výzkumu. Stipendium pokrývá náklady na cestovné, finanční podporu pro stipendistu a jeho rodinu. Zájemce musí byt mladší 35 let. Podmínkou je vědecká hodnost ekvivalentní titulu PhD. 2. Krátkodobá stipendia na dobu 1 týdne až 3 měsíců umožňují návštěvy laboratoře za účelem použití technik nedostupných v laboratoři stipendisty. Stipendium pokrývá náklady na cestovné a finanční podporu stipendisty, není podmíněno hodností PhD. ani věkem. Studijní pobyty Dlouhodobé, jedno - až dvouleté, nebo krátkodobé jsou nejdůležitější formou spolupráce pro českou vědeckou komunitu. Každý uchazeč o některou z forem studijního pobytu předloží vlastní projekt, který je odborně posouzen a přijetí nebo odmítnutí uchazeče se řídí výhradně závažností a originalitou projektu. Program mladých vědců (EMBO Young Investigator Programme) V roce 2000 otevřela Evropská konference pro molekulární biologii (EMBC) spolu s Evropskou organizací pro molekulární biologii (EMBO) nový vysoce prestižní program pro mladé vědce (do 40 let věku). Vybraní vědci se budou za podpory EMBO každoročně scházet na své konferenci a budou zváni na akce EMBO. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR udělí takto vybraným českým vědcům tříletý grant ve výši Euro ročně. Kromě toho mohou žádat EMBO o tzv. topping money na konkrétní přístroj či akci. EMBO YIP Gerlind Wallon, YIP Meyerhofstr Heidelberg Germany Internet: Kontaktní adresa pro EMBC: Jana Bystřická MŠMT ČR Karmelitská Praha 1 Tel.:02/ Fax: 02/ Internet: odkaz Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Název instituce: THE EPPLEY FOUNDATION Popis programu: The Eppley Foundation podporuje výzkumné projekty v oblasti fyzikálních a biologických věd. Poskytované granty mají sloužit zejména k zahájení výzkumného projektu, který pak bude možné financovat z jiných zdrojů. Zahraniční vědci se o poskytnutí grantu mohou ucházet pouze tehdy, jestliže jsou ve spojení s některou americkou institucí, která pro ně bude poskytnutý grant spravovat. Uchazeči musí mít titul PhD nebo doktora lékařství. Přednost mají žadatelé s delší praxí. The Eppley Foundation for Research, Inc. Support for Advanced Scientifi c Research 260 Madison Avenue New York, NY U.S.A. The Eppley Foundation nemá žádnou ovou ani internetovou adresu. Nadace si rovněž nepřeje zasílání faxů nebo telefonování. Veškerá komunikace je tedy možná výhradně písemně. Internetové adresy, kde jsou uvedeny bližší informace o The Eppley Foundation: nebo fundings/ fundings/epply.htm 13

16 Název instituce: ERCIM (EUROPEAN RESEARCH CONSORTIUM FOR INFORMATICS AND MATHEMATICS) Název programu: THE ERCIM FELLOWSHIP PROGRAMME Popis programu: Grant umožňuje mladým vědcům kolektivně pracovat na špičkových problémech v předních evropských výzkumných centrech a prohlubovat si vědomosti o evropských výzkumných strukturách a sítích. Grant se poskytuje na tyto oblasti výzkumu: multimediální systémy, databáze výzkumu, paralelní postupy, programovací jazykové technologie, limitující technologie a aplikace, kontrolní systémové teorie, tvůrčí metody, elektronický obchod, uživatel, environmentální modelování, informační technologie. Pobyt může být maximálně 18 měsíců dlouhý. Přihlášky se podávají přes Internet. Cílová skupina: Vědci s titulem PhD nebo jeho ekvivalentem, resp. studenti v posledním roce přípravy disertační práce. ERCIM Emma Lière 2004 route des Lucioles BP 93 F Sophia-Antipolis Cedex France Tel: Telefax: Internet: fellowship.html Název instituce: EURODESK Popis instituce: EURODESK je součástí evropské sítě, která poskytuje informace o programech EU, ale i o programech národních a regionálních zejména v oblastech vzdělávání, školení a aktivit mládeže a informuje o možnostech využití jejich grantové podpory. EURODESK poskytuje informační a poradenskou službu, která je určena především mladým lidem z celé Evropy, ale i těm, kteří s nimi pracují tj. pedagogům a jiným profesionálním i dobrovolným pracovníkům s mládeží. EURODESK CZ Na Poříčí Praha 1 Tel.: 02/ Fax: 02/ Internet: Název instituce: EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION Popis programu: Podpora evropské vědecké spolupráce jsou udělována stipendia na výzkumné pobyty a cestovní granty. Podporované oblasti: 1. Physical and Engineering Sciences - Chemistry, Mathematics, Informatics and the computer sciences, Physics, Fundamental engineering sciences, Materials sciences, Technologies research. 2. Medical Sciences - Diagnostic and therapeutic medicine, Neurology, Immunology, Psychology, Clinical studies, Toxicology, Human genetics, Medicinal biotechnology. 3. Life, Environmental and Earth Sciences - Biology, Agriculture, Earth sciences, Climatology, Oceanography, etc. 4. Humanities - Archaeology, History, Ethnology and folklore, Literature and arts, Linguistics, Philosophy, Theology. 5. Social Sciences - Economics, Political science, Sociology, Psychology, Geography, Management and Business studies, Social anthropology, Education and Socio-legal studies. 14

17 European Science Foundation 1, quai Lezay Marnésia F Strasbourg Cedex France Tel.: +33 (0) Fax: +33 (0) Internet: Název instituce: EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE Název programu: JEAN MONNET FELLOWSHIPS Popis programu: Granty jsou určeny vědcům a vysokoškolským učitelům (min. Ph.D.) na výzkum v European University Institute. Výzkum by se měl týkat problematiky Evropské unie nebo nějakým způsobem přispívat k dalšímu rozvoji Evropského kulturního dědictví. Doba trvání: max. 1 akademický rok. European University Institutel Academic Service Via dei Roccettini, 9 I San Domenico Italy Tel.: +39 (55) Fax: +39 (55) Internet: Název instituce: FRITZ THYSSEN STIFTUNG Popis programu: Granty jsou určeny mladým akademikům a vědcům, kteří jsou čerstvými držiteli titulu PhD. Jsou určeny na krátkodobé výzkumné pobyty v německých institucích. Fritz Thyssen Stiftung Am Römerturm Köln Germany Tel.: +49 (221) Fax: +49 (221) Internet: ftung.de/ Název instituce: FULBRIGHTOVA KOMISE Nezisková organizace, vznikla v roce 1991 na základě česko-americké mezivládní dohody. Programy: všechny programy jsou individuální, přihlášky do výběrového řízení podávají jednotlivci 1. Postgraduální studium Stipendium je určeno českým studentům, kteří již dokončili vysokou školu a získali minimálně bakalářský titul. Uděluje se na jeden školní rok. 2. Pro vědce a přednášející Stipendium je určeno pro akademiky s dosaženým titulem Ph.D. a úspěšnou vědeckou či pedagogickou praxí a pokrývá tří- až desetiměsíční pobyt. 3. Program výměny středoškolských profesorů V rámci tohoto programu si středoškolští profesoři na jeden školní rok přímo vymění školy, úvazky, popř. i byty se svými americkými kolegy. 4. Fulbright-Masarykovo stipendium Stipendium je určeno vědeckým pracovníkům všech oborů, kteří jsou vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti a současně jejich zaměření není jen výhradně odborné. Příští stipendisté by měli být také aktivními účastníky akademického života svých institucí, aktivními občany ve svých komunitách. 15

18 5. Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře Program umožňuje lékařům a badatelům v oblasti medicíny účastnit se po dobu tří až deseti měsíců výuky, výzkumu a konzultací na Lékařské fakultě Minnesotské university. 6. Fulbright American Studies Institutes Program nabízí vysokoškolským pracovníkům možnost zúčastnit se na některém ze šestitýdenních letních institutů amerických studií na několika amerických univerzitách. 7. Stipendijní program Huberta Humphreyho Zajišťuje stipendia pro perspektivní pracovníky, kteří jsou uprostřed své profesní dráhy, k tomu, aby si dále rozšířili svou odbornost. Program umožňuje jednoroční studium na americké univerzitě. Nekončí získáním titulu. 8. Cestovní granty Granty jsou určeny českým občanům, kteří chtějí studovat, provádět výzkum apod. v USA po dobu delší než tři měsíce a jejichž pobyt je hrazen z jiného finančního zdroje, o jehož získání se rozhoduje na základě kvalit uchazeče. Fulbrightova komise v České republice Táboritská Praha 3 Tel.: , Fax: Internet: Název instituce: GOETHE INSTITUT PRAG Popis programu: - Organizace seminářů, přednášek a pracovních setkání pro učitele němčiny - Organizace přednášek, seminářů a výstav s cílem přiblížit německý jazyk a kulturu širším vrstvám obyvatelstva. - Nabídka jazykových kurzů a jazykových zkoušek, nezbytných pro studium v Německu. Goethe Institut Prag Masarykovo nábřeží Praha 1 Tel.: 02/ Fax: 02/ Internet: Název instituce: GRANTOVÁ AGENTURA AKADEMIE VĚD ČR Popis programu: Vypisuje veřejnou soutěž o udělení grantů na vědecké projekty. Cílová skupina: Jednotlivci i s týmem spolupracovníků Uzávěrka: každého roku Sekretari át Grantové agentury Akademie věd ČR Národní tř Praha 1 Tel.: +420 (2) Fax: +420 (2) Internet: Název instituce: GRANTOVÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY Popis programu: Podpora projektů výzkumu a vývoje v technických, přírodních, lékařských, společenských a zemědělských vědách. Cílová skupina: Fyzické i právnické osoby 16

19 Kancelář Grantové agentury ČR Národní Praha 1 Tel.: +420 (2) Fax: +420 (2) , Internet: Název instituce: THE GREEK STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (IKY) Název programu: SCHOLARSHIPS FOR THE MOD ERN GREEK LANGUAGE AND CULTURE Popis programu: - 8 měsíční studium moderní řecké literatury a kultury v Řecku - Ukončené VŠ vzdělání na univerzitě humanitního zaměření - Věková hranice: 50 let The Greek State Scholarships Foundation (IKY) Lyssicratous 14 GR Athens Tel: Fax: Internet: Název instituce: THE HARRY FRANK GUGGENHEIM FOUNDATION Název programu: 1. Research grants - Podpora je poskytována projektům z humanitních, sociálních i přírodních věd. Projekty by měly být zaměřeny na příčiny, projevy a kontrolu násilí, agresivity a dominance. Nadace má zvláštní zájem na těchto tématech: násilí a agresivita ve vztahu k sociálním změnám, socializace dětí, meziskupinové konflikty, užívaní drog, vztahy v rodinách. 2. Dissertation Fellowships - Podpora je určena na disertační práci ve výše uvedených oblastech. The Harry Frank Guggenheim Foundation 527 Madison Avenue New York, N.Y U.S.A. Tel.: +1 (212) Fax: +1 (212) Internet: Název instituce: THE HARVARD ACADEMY FOR INTERNATIONAL AND AREA STUDIES Název programu: THE HARVARD ACADEMY SCHOLARS PROGRAM Popis programu: V rámci programu mohou vybraní pokročilí postgraduální studenti společenských věd nebo čerství držitelé titulu Ph.D. strávit dva roky na Harvard Academy buď přípravou disertační práce, případně postdoktorálním výzkumem. The Academy Scholars Program Harvard Academy for International and Area Studies 1737 Cambridge Street Cambridge, MA U.S.A. Tel.: (617) Fax: (617) (Beth Baiter, Program Coordinator) nebo (Jam es Clem, Executive Officer) Internet: a.harvard.edu/academy/ 17

20 Název instituce: THE HARVARD UNIVERSITY CENTER FOR ITALIAN RENAISSANCE STUDIES Název programu: MELLON RESEARCH FELLOWSHIPS AT VILLA I TATTI Popis programu: Stipendia jsou určena vysokoškolským učitelům a vědcům (Ph.D.) na výzkum spjatý s italskou renesancí (literatura, historie, umění, hudba, filozofie, atd.). 3-měsíční výzkumný pobyt by měl probíhat ve Florencii. Professor Walter Kaiser, Director Villa I Tatti The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies Via di Vincigliata Florence, Italy Tel.: Fax: Cambridge Office 124 Mount Auburn Street Cambridge, MA 02138, USA Tel.: Fax: Internet: Název instituce: HAVEL FELLOWSHIP FOR CZECH STUDENTS AT UNIVERSITY OF MICHIGAN Popis programu: 5-ti leté doktoranské studium na University of Michigan. O grant nelze žádat přímo, student musí být nejprve přijat na University of Michigen a fakulta, na které bude studovat pak může zažádat o grant. Pouze jeden grant ročně. Kirsten Willis International Institute University of Michigan, 1080 South University, Room 2632 Ann Arbor Michigan , U.S.A. Tel.: Fax: Internet: Název programu: THE HAYEK FUND FOR S CHOLARS Popis programu: Grant je určen pro účast a prezentaci studentů na odborných konferencích, seminářích a pracovních setkáních, na distribuci svých prací kolegům z oboru, na výzkumy v knihovnách a archivech. Institute for Humane Studies at George Mason University 3301 N. Fairfax Dr., Ste 440 Arlington, VA U.S.A. Tel.: , Fax: Internet: 18

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Stipendia DAAD 2016/17

Stipendia DAAD 2016/17 Stipendia DAAD 2016/17 Přednášející: Christof Heinz, Informační centrum DAAD v Praze 18.10.2016, Centrum jazykového vzdělávání Univerzita Palackého v Olomouci www.daad.cz www.facebook.com/daadceskarepublika

Více

Fulbrightova stipendia. Karlova Univerzita v Praze březen 2017

Fulbrightova stipendia. Karlova Univerzita v Praze březen 2017 Fulbrightova stipendia Karlova Univerzita v Praze březen 2017 Fulbrightův program Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký senátor J.

Více

AKTION Česká republika Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání. Martina Hamplová Brno, 02. 10. 2014

AKTION Česká republika Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání. Martina Hamplová Brno, 02. 10. 2014 AKTION Česká republika Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání Martina Hamplová Brno, 02. 10. 2014 AKTION ČR Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání společný program ministerstev školství obou zemí (MŠMT,

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Fulbrightova stipendia VŠCHT 24. června 2017

Fulbrightova stipendia VŠCHT 24. června 2017 Fulbrightova stipendia VŠCHT 24. června 2017 Fulbrightův program Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký senátor J. William Fulbright

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 5 Stipendia... 7 Letní

Více

7. RP EU. Národní kontakt : Ing. Emil Kraemer, PhD Technologické centrum AV ČR Tel.:

7. RP EU. Národní kontakt : Ing. Emil Kraemer, PhD Technologické centrum AV ČR Tel.: Národní kontakt : Ing. Emil Kraemer, PhD Technologické centrum AV ČR Tel.: 234 006 112 kraemer@tc.cas.cz 1 Celkový rozpočet (2007-2013) = 4,7 miliardy (ve srovnání s 6. RP EU jsou roční rozpočty přibližně

Více

SCIEX. Barbora Veselá. Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy www.naep.cz

SCIEX. Barbora Veselá. Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy www.naep.cz SCIEX Barbora Veselá Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy www.naep.cz PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU SCIEX NMS CH Scientific Exchange Programme between the New Member States

Více

FULBRIGHTŮV PROGRAM A ČESKÉ UNIVERZITY

FULBRIGHTŮV PROGRAM A ČESKÉ UNIVERZITY FULBRIGHTŮV PROGRAM A ČESKÉ UNIVERZITY Fulbrightův program Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký senátor J. William Fulbright 155

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Stipendium MŠMT v rámci mezivládního výměnného programu

Stipendium MŠMT v rámci mezivládního výměnného programu Stipendium MŠMT v rámci mezivládního výměnného programu 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Smluvní

Více

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Dům zahraničních služeb příspěvková organizace MŠMT, která zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Za studiem do Německa Stipendia DAAD

Za studiem do Německa Stipendia DAAD Za studiem do Německa Stipendia DAAD 14.11.2017, IPSC UK Praha IC DAAD Praha Přednášející: Lenka Drugová www.daad.cz www.facebook.com/daadceskarepublika Co je DAAD? samosprávná organizace německých vysokých

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

PROGRAM MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ PARTNERSKÉ ŠKOLY POČET STUDENTŮ VYSLANÝCH NA STUDIUM V ZAHRANIČÍ. Ing. Dana Brázdová Ing.

PROGRAM MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ PARTNERSKÉ ŠKOLY POČET STUDENTŮ VYSLANÝCH NA STUDIUM V ZAHRANIČÍ. Ing. Dana Brázdová Ing. MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ Ing. Dana Brázdová Ing. Kateřina Půbalová Internacionalizace na VŠE Podpora studia v zahraničí na VŠE AIA Aktion DAAD PROGRAM CEEPUS Visegradský fond Fulbright Norské fondy

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

7. RP EU. Specifický program (Akce Marie Curie)

7. RP EU. Specifický program (Akce Marie Curie) 7. RP EU Specifický program LIDÉ (Akce Marie Curie) 1 Specifický program LIDÉ (Akce Marie Curie) Výzkumní pracovníci : Začínající (Early Stage Researchers) méně než 4 roky praxe ve výzkumu a nemají PhD

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT International Scientific and Technical Cooperation of the Czech Republic within the KONTAKT Programme Na základě mezinárodních

Více

Konference ekonomických radů

Konference ekonomických radů Konference ekonomických radů Spolupráce vládních resortů při podpoře vnějších vztahů 20. června 2016 Ing. Robert Plaga, Ph.D. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 5, 118 12 Praha

Více

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce příspěvková organizace MŠMT zaměřená na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti školství a vzdělávání DZS administruje:

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

Praxe a stáže pro studenty MRS. Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu (Thomas Fuller)

Praxe a stáže pro studenty MRS. Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu (Thomas Fuller) Praxe a stáže pro studenty MRS 2012 Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu (Thomas Fuller) Předmět Praxe v instituci základní informace Délka trvání: bakalářské studium: 4 týdny (= 120 hodin) magisterské

Více

stáž > Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na stáž] rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci

stáž > Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na stáž] rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzské velvyslanectví v České republice Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci > Studovat ve Francii [stipendium na stáž] Podmínky žádosti rok 2012 stáž Prezentace Francouzské velvyslanectví

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012)

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Nejnovější nabídky od AIA i programu Erasmus LLP naleznete na: www.mechatronika.cz Akademická informační agentura (AIA)

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Nejnovější nabídky od aia AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA i programu Erasmus LLP (Lifelong Learning Programme) naleznete na www.mechatronika.cz Standardní nabídky

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? (tj. na období od 1.9.2014 do 31.8.2015) Nejnovější nabídky programů Erasmus+ a AIA naleznete na serveru: www.mechatronika.cz Společné magisterské studijní

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato prezentace je spolufinancována

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

Grantové možnosti a příležitosti 2015

Grantové možnosti a příležitosti 2015 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Institut interdisciplinárního výzkumu Grantové možnosti a příležitosti 2015 Informační workshop IIV 26.6.2015 COST a COST CZ COST (European Cooperation in Science

Více

Nabídka stáží ve školicích institucích a individuální stáže IEF, IOF, IIF (Akce Marie Curie)

Nabídka stáží ve školicích institucích a individuální stáže IEF, IOF, IIF (Akce Marie Curie) Nabídka stáží ve školicích institucích a individuální stáže IEF, IOF, IIF (Akce Marie Curie) Ing. Emil Kraemer, PhD. Tel.: 234 006 112 E-mail: kraemer@tc.cz 1 1. Školení začínajících výzkumných pracovníků

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

AV ČR Akademie věd České republiky. DAAD Německá akademická výměnná služba. MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

AV ČR Akademie věd České republiky. DAAD Německá akademická výměnná služba. MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky AV ČR Akademie věd České republiky MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky DAAD Německá akademická výměnná služba V Y H L Á Š E N Í PPP Programu SRN/ČR na roky 2014-2015 Právní

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Life Long Learning programme LLP 2007-2013

Life Long Learning programme LLP 2007-2013 Life Long Learning programme LLP 2007-2013 2013 Program celoživotního učení LLP od roku 2007 do roku 2013, založen na současných programech Socrates, Leonardo da Vinci a e-learning vstoupil v platnost

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ!

MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ! MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ! Dne 9.12.2014 od 13h v posluchárně děkanátu AF MENDELU, pavilonu M, místnost M2.12. Přednášející: Bc. Alena Hooperová Akce je realizována v rámci klíčové aktivity 05

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) VŠMVVP (název) VŠMVVP - celkem Akreditované studijní programy (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných

Více

7. RP EU. Národní kontakt : Ing. Emil Kraemer, PhD Technologické centrum AV ČR Tel.: 234 006 112 kraemer@tc.cas.cz

7. RP EU. Národní kontakt : Ing. Emil Kraemer, PhD Technologické centrum AV ČR Tel.: 234 006 112 kraemer@tc.cas.cz IDEAS = Národní kontakt : Ing. Emil Kraemer, PhD Technologické centrum AV ČR Tel.: 234 006 112 kraemer@tc.cas.cz 1 Charakteristika : Celkový rozpočet (2007 2013) = 7,4 miliardy Financování projektů základního

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Německo možnosti výzkumu

Německo možnosti výzkumu Německo možnosti výzkumu Seminář: Možnosti zahraničních stáží pro doktorandy IPSC Univerzita Karlova, 14.3.2017 Lenka Drugová, Informační centrum DAAD v Praze Fakta a čísla 2014 téměř 1,000 výzkumných

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2006-2008 Vláda České republiky a vláda Egyptské arabské republiky (dále jen smluvní

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Další dotační možnosti pro podporu vzdělávání

Další dotační možnosti pro podporu vzdělávání Další dotační možnosti pro podporu vzdělávání Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor investic a evropských programů Ing. Pavel Poles 7. 12. 2011 Obsah 1. Rozdělení dotačních možností 2. Neinvestiční dotace

Více

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

VET Vocational Education and Training

VET Vocational Education and Training Seznamte se, Erasmus+ Odborné vzdělávání a příprava VET Vocational Education and Training Struktura programu Erasmus+ Členění podle sektorů: Podle klíčových akcí: školní vzdělávání odborné vzdělávání a

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost

prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 DFJP 224 242 273 232 269 240 269 303 365 FES 245 119 275 226 318 283 209 246 264 FF 43 32 71

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Studenti k 31. 12. Students 31 December 2012. muži Men. muži Men

Studenti k 31. 12. Students 31 December 2012. muži Men. muži Men 3-12. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce /2013 Number of students of universities by faculty in academic year /2013 31 December in Vysoké školy celkem 214 384 166 888 41 014 31 540

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

Navazování spolupráce s vysokou školou v USA. Jakub Tesař Studijní poradce

Navazování spolupráce s vysokou školou v USA. Jakub Tesař Studijní poradce Navazování spolupráce s vysokou školou v USA Jakub Tesař Studijní poradce Rozhodující faktory Vzájemně odpovídající profily škol (fit) Osobní kontakty Dohoda o spolupráci Převoditelnost kreditů Propagace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD Příloha č. 1 ke Statutu ČVUT FD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD Organizační řád je vnitřním předpisem Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní (dále jen ČVUT FD ), který upravuje vnitřní organizaci

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Analýza nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na českém trhu práce

Analýza nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na českém trhu práce Analýza nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na českém trhu práce Klára Kalíšková CERGE-EI a VŠE Seminář Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti ČR Poslanecká sněmovna

Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně Datum vydání: 5. 1. 2015 Č. j.: 002/17900/2015/Sd Za věcnou stránku odpovídá: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Účinnost: Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí

Více

Jak vyjet na studijní kurz do zahraničí. Martin Dlask Kateřina Fricková Kateřina Medková Zuzana Krčmáriková

Jak vyjet na studijní kurz do zahraničí. Martin Dlask Kateřina Fricková Kateřina Medková Zuzana Krčmáriková Jak vyjet na studijní kurz do zahraničí Martin Dlask Kateřina Fricková Kateřina Medková Zuzana Krčmáriková 2 Představení Martin Dlask KSI FJFI, Matematické inženýrství facebook.com/martindlask people.fjfi.cvut.cz/dlaskma1/

Více

Geisteswissenschaften Kurs Universität Deadline Datum Sprache Gebühr Link

Geisteswissenschaften Kurs Universität Deadline Datum Sprache Gebühr Link Geisteswissenschaften Letní škola lingvistiky 20. 26. 8. Englisch 0* http://www.lingvistika.cz/ssol/ East and Central European Studies Summer Program 15. 4. 21. 6. 22. 7. Englisch 1933 Euro http://eces.ff.cuni.cz/program/?type=

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 8. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden.

Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 8. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden. Pondělník 8 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 8. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Principy hodnocení AV ČR pracovní skupiny Vědecké a Akademické rady Akademie věd ČR pro přípravu hodnocení

Principy hodnocení AV ČR pracovní skupiny Vědecké a Akademické rady Akademie věd ČR pro přípravu hodnocení Principy hodnocení AV ČR 2010 2014 pracovní skupiny Vědecké a Akademické rady Akademie věd ČR pro přípravu hodnocení Osnova pět principů hodnocení kvalitativní profil týmů a pracovišť I. fáze hodnocení

Více