*** 2. Pobyty obsazované konkursem - konkurs vyhlašuje MŠMT, organizačně je zajišťuje Akademická informační agentura Domu zahraničních služeb MŠMT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "*** 2. Pobyty obsazované konkursem - konkurs vyhlašuje MŠMT, organizačně je zajišťuje Akademická informační agentura Domu zahraničních služeb MŠMT"

Transkript

1 JIHOČES KÁ UNIVERZITA V ČES KÝCH BUDĚJOVICÍCH ADRESÁŘ DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH KONTAKTŮ VYUŽITELNÝCH K FINANCOVÁNÍ MOBILIT A VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ

2 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, LEDEN 2002 REKTORÁT ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ BC. TOMÁŠ KLIMPERA

3 OBSAH (ABECEDNÍ POŘADÍ) 1. AAUW EDUCATIONAL FOUNDATION AIA (AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA) AIC (AKADEMICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM) AIESEC AKTION ČESKÁ REPUBLIKA RAKOUSKO ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION THE AMERICAN PHILOSOPHICAL SOCIETY LIBRARY ASAHI GLASS FOUNDATION THE ASSOCIATION OF INTERNATIONAL EDUCATION (AIEJ) BRITISH COUNCIL CANON FOUNDATION CEEPUS (CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAMME FOR UNIVERSITY STUDIES) CEMAK (CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT ACADEMY) CIVIC EDUCATION PROJECT COBASE PROGRAM COPERNIC COPERNICUS COST (THE EUROPEAN COOPERATION IN THE FIELD OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH) ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI DAAD (DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST) DANONE INSTITUT EMBC (EUROPEAN CONFERENCE FOR MOLECULAR BIOLOGY) THE EPPLEY FOUNDATION ERCIM (EUROPEAN RESEARCH CONSORTIUM FOR INFORMATICS AND MATHEMATICS) EURODESK EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE FRITZ THYSSEN STIFTUNG FULBRIGHTOVA KOMISE GOETHE INSTITUT PRAG GRANTOVÁ AGENTURA AKADEMIE VĚD ČR GRANTOVÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY THE GREEK STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (IKY) THE HARRY FRANK GUGGENHEIM FOUNDATION THE HARVARD ACADEMY FOR INTERNATIONAL AND AREA STUDIES THE HARVARD UNIVERSITY CENTER FOR ITALIAN RENAISSANCE STUDIES HAVEL FELLOWSHIP FOR CZECH STUDENTS AT UNIVER SITY OF MICHIGAN THE HAYEK FUND FOR SCHOLARS IAS-STS (INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIETY) IFUW (INTERNATIONAL FEDERATION OF UNIVERSITY WOMEN HEADQ UARTERS) THE INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES IN THE HUMANITIES INSTITUTE FOR HUMAN SCIENCES INTAS THE J. PAUL GETTY TRUST THE JAPAN FOUNDATION JEAN MONNET PROJECT THE KELLOGG INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES KONRAD ADENAUER STIFTUNG LEONARDO DA VINCI THE LEVERHULME TRUST MARIE CURIE FELLOWSHIPS MATSUMAE INTERNATIONAL FOUNDATION MELLONOVA NADACE MELLON FELLOWSHIP PROGRAM AT THE INSTITUTE FOR HUMAN SCIENCES NADACE "NADÁNÍ JOSEFA, MARIE A ZDEŇKY HLÁVKOVÝCH" NADACE ČESKÝ HUDEBNÍ FOND NADACE ČESKÝ LITERÁLNÍ FOND NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH VIZE NADACE CHARTY NADACE ROBERTA BOSCHE... 26

4 62. NADACE ROBERTA BOSCHE - TUTORSKÝ PROGRAM NADACE VÁCLAVA HAVLA A MICHALA KOVÁČE NATIONAL HUMANITIES CENTER NATO NETHER LANDS INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY IN THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES THE NEWBERRY LIBRARY NUFFIC (NETHER LANDS ORGANIZATION FOR INTERNATIONAL COOPERATION IN HIGHER EDUCATION) OECD (ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT) OPEN SOCIETY FUND PRAHA OTTO KINNE FOUNDATION PÁTÝ RÁMCOVÝ PROGRAM EU PRO VÝZKUM, TECHNOL. VÝVOJ A DEMONSTRACE, PAUL ROBITSCHEK CZECH STUDY PROGRAM PEW CHARITABLE TRUSTS THE ROCKEFELLER FOUNDATION ROTARY INTERNATIONAL RUSKIN COLLEGE, UNIVERSITY OF OXFORD SMITHSONIAN INSTITUTION SOCRATES II STIFTUNG WEIMARER KLASSIK STIPENDIA POSKYTOVANÁ FRANCOUZSKOU VLÁDOU STIPENDIUM PHILIPPE HABERT VOLKSWAGEN STIFTUNG VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA HUSA THE WARBURG INSTITUTE THE WELLCOME TRUST THE WENNER-GREN FOUNDATION WOODROW WILSON INTERNATIONAL CENTER FOR SCHOLARS THE WORLD BANK YOUTH (MLÁDEŽ)... 39

5 Název instituce: AAUW EDUCATIONAL FOUNDATION Název programu: INTERNATIONAL FELLOWSHIPS Popis programu: Vzdělávací nadace AAUW (The American Association of University Women) každoročně poskytuje stipendia pro pre-graduální i post-graduální studium žen a granty pro vědecké pracovnice s cílem zlepšit postavení žen ve společnosti. Cílová skupina: Pouze ženy, držitelky minimálně titulu BSc. American Associ ation of University Women AAUW Educational Foundation 1111 Sixteenth St. N.W. Washington, DC Tel: 800/326-AAUW Fax: 202/ TDD: 202/ Internet: Název instituce: AIA (AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA) Akademická informační agentura (AIA) je součástí Domu zahraničních služeb MŠMT. Pracuje jako informační centrum, jež shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje inform ace o možnostech vzdělávání českých občanů v zahraničí, zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů. Popis programu: vládní stipendia pro příslušný školní rok Cílová skupina: pouze občané České republiky Programy: 1. Pobyty obsazované rozpisem kvót - jednotlivá místa se nabízejí vysokým školám podle rozpisu kvót, který provádí MŠMT. Na tato místa se předkládají návrhy přímo z rektorátů VŠ na zavedených formulářích, které se posílají přímo odboru zahraničních vztahů a evropské integrace MŠMT ČR, Karmelitská 7, Praha Pobyty obsazované konkursem - konkurs vyhlašuje MŠMT, organizačně je zajišťuje Akademická informační agentura Domu zahraničních služeb MŠMT Dům zahraniční ch služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Senovážné náměstí 26 P.O. Box Praha 1 Tel.: 02/ , 303, Internet: Název instituce: AIC (AKADEMICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM) Hlavním posláním Akademického informačního centra je přispět k trvalému zapojení České republiky do mezinárodní akademické spolupráce. Centrum slouží zejména studentům, vysokoškolským absolventům, pedagogům a všem, kteří chtějí získat informace o studiu, výzkumu a stážích v zahraničí. Cizincům poskytuje také informace o studiu v České republice. Mimo to informuje veřejnost o programech jiných nadací a grantových organizací a o problematice neziskového sektoru. Akademické informační centrum (AIC) Komenského nám Brno Tel.: (05) Fax: (05) Internet: 3

6 Název instituce: AIESEC AIESEC je mezinárodní, nevýdělečná, studentská vzdělávací organizace působící asi v 80 zemích světa. Cílová skupina: studenti a čerství absolventi vysokých škol, kteří se zajímají o ekonomiku a řízení Programy: praxe českých studentů v zahraničí - český student se může stáže zúčastnit do jednoho roku od ukončení studia na VŠ. Konkurz se vyhlašuje každoročně na podzim. adres a pražské kancel áře: AIESEC Senovážná Praha 1 Tel.: 02/ , 02/ Fax: 02/ Internet: Kontakty na další pobočky (pobočky jsou při ekonomických fakultách v Brně, Českých Budějovicích, Karviné, Ostravě, Pardubicích, Praze a Zlíně): Název programu: AKTION ČESKÁ REPUBLIKA RAKOUSKO Popis programu: Program AKTION podporuje výměnu studentů a mladých vědeckých pracovníků formou poskytování stipendií na studijní a výzkumné pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách. Cílová skupina: studenti, doktorandi, učitelé a vědečtí pracovníci českých veřejných vysokých škol ve věku od 20 do 35 let, kteří mají české občanství. Zájemci, kteří již v Rakousku studují, nebo ti, kterým již bylo v předchozích letech toto stipendium uděleno, se o stipendium ucházet nemohou. Programy: 1. Stipendia AKTION Česká republika - Rakousko: 1.1. Dílčí studium na rakouských univerzitách - Stipendium v délce 1 až 2 semestrů. Určeno pro studenty všech oborů s výjimkou studentů uměleckých VŠ. Studenti germanistiky musí být v době podání žádosti nejméně ve II. ročníku studia, ostatní nejméně ve III. ročníku. Žádosti musí být dostatečně odborně zdůvodněny, uchazeči musí doložit kontakt s pracovištěm rakouské VŠ, kde chtějí studium uskutečnit, a musí mít dostatečné znalosti němčiny (angličtiny) Krátkodobé vědecko-výzkumné pobyty - Pobyty v délce 1-3 měsíců jsou určeny pro přípravu diplomové, doktorské či habilitační práce nebo uskutečnění konkrétního vědeckého výzkumu v rámci společných projektů s rakouskými univerzitami. Ucházet se mohou zájemci ze všech oborů s výjimkou uměleckých VŠ. Žádosti musí být dostatečně odborně zdůvodněny, uchazeči musí doložit kontakt s pracovištěm rakouské univerzity (příp. jiné vědecko-výzkumné instituce) a musí mít dobré znalosti němčiny (angličtiny). 2. Stipendia na základě kulturní dohody: 2.1. Letní kurzy němčiny - O stipendium k návštěvě kurzů v délce 3-4 týdnů se mohou ucházet VŠ studenti, kteří dosud toto stipendium neobdrželi (germanisté musí být v době žádosti minimálně ve 2. ročníku, studenti ostatních oborů minimálně ve 3.), a dále VŠ učitelé ve věku do 35 let Studijní pobyty - Pro žádosti o stipendium ke studijním pobytům v délce 3-9 měsíců v celkovém rozsahu 18 měsíců platí stejné podmínky a předkládají se stejné podklady jako pro stipendia programu AKTION. 3. Letní jazykové školy programu AKTION: Tzv. Letní kolegia jsou bilaterální 3-4 týdenní jazykové kurzy pořádané v ČR, kde se stejně početná skupina českých a rakouských studentů učí paralelně v dopoledních hodinách jazyk druhé země (vyučují čeští a rakouští lektoři) a odpoledne a o víkendech jsou pořádány přednášky, exkurze, promítání filmů, diskuse apod., a to v obou jazycích. O stipendium se mohou ucházet studenti českých VŠ ve věku let se základní až střední znalostí němčiny. 4. Stipendium určené k účasti na Letních odborných školách Toto jednostranné rakouské stipendium umožňuje účast na Letních odborných školách Summerschools, které pořádají některé rakouské univerzity. Délka trvání je 2-4 týdny; většinou probíhají v němčině, některé také v angličtině. O stipendium se mohou ucházet studenti vyšších ročníků vysokých škol a mladí vědečtí pracovníci ve věku let, kteří v době podání žádosti studují či jsou vědecky činní v České republice. Stipendium kryje ubytování, celodenní stravování, zdravotní a úrazové pojištění, příp. kapesné. 4

7 5. Stipendium Berthy von Suttner Toto jednostranné rakouské stipendium je určeno k absolvování celého postgraduálního studia v Rakousku. Poskytuje se nejdříve na dobu 9 měsíců (2 semestry), v případě úspěšného průběhu studia může být na základě žádosti až dvakrát prodlouženo (celková délka 27 měsíců). Uchazeči musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání na univerzitách mimo Rakousko, věk do 27 let (v odůvodněných případech do 29 let). Toto stipendium se neposkytuje studentům lékařských oborů. 6. Stipendium Franze Werfela Je určeno pro mladé vysokoškolské učitele němčiny a rakouské literatury. Poskytuje se na dobu 4 9 měsíců (možnost prodloužení až na 18 měsíců) v rámci kategorie pro uchazeče z celého světa. Uchazeči nesmí být v době podání první žádosti starší než 35 let, musí doložit kontakt s příslušným rakouským pracovištěm. 7. Stipendium ke studiu na vysokých školách uměleckých směrů Toto jednostranné rakouské stipendium umožňuje studium v délce 9 měsíců na rakouských vysokých školách uměleckých směrů. Jsou určena pro posluchače uměleckých vysokých škol ve věku let, kteří mají výborné studijní výsledky a vysokou uměleckou kvalifikaci. 8. Stipendium Lise Meitnerové Fondu pro podporu vědeckého výzkumu Toto jednostranné rakouské stipendium pro uchazeče z cel ého světa umožňuje uskutečnit měsíční vědecký pobyt v libovolném oboru pro vysoce kvalifikované absolventy doktorandského studia ve věku do 40 let, kteří v Rakousku neabsolvovali výzkumný pobyt delší než 6 měsíců. 9. Stipendium Nadace Dr. Heinricha Jörga Toto jednostranné rakouské stipendium pro vědce z celého světa umožňuje uskutečnit pobyty na institutech Přírodovědecké fakulty Univerzity ve Štýrském Hradci za účelem společného výzkumu. Délka stipendia není přesně stanovena, většinou se jedná o několik týdnů. Podmínkou přijetí je příslib přijetí od pracovníka výše zmíněné instituce. 10. Stipendium umožňující pobyty vysokoškolských učitelů a vědců ze zahraničí na rakouských univerzitách Rakouské univerzity mohou z vlastního rozpočtu financovat pobyty univerzitních učitelů z celého světa. Žádost musí být podána u příslušné univerzity rakouským pedagogem. 11. Joint-Study stipendia Mezi některými rakouskými a zahraničními VŠ existují Programy společného studia Joint-Study Programme, které umožňují studentům bezplatně absolvovat část studia na partnerské VŠ, přičemž toto studium jim je na mateřské VŠ započítáno jako srovnatelné s domácím studiem. Přehled univerzit, které mají uzavřené Joint-Studyprogramy s rakouskými VŠ. ( Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Univerzita v Linci ) Jednatelství AKTION: DZS MŠMT Senovážné náměstí 26, Praha 1 Pošta: PO BOX Praha 06 Tel.: Fax: Internet: Nabídka stipendií do Rakouska: Název instituce: ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION Popis programu: Nadace Alexandra S. Onassise každoročně vyhlašuje stipendijní programy pro uchazeče ze zahraniční, v rámci kterých uděluje výzkumné granty a vzdělávací stipendia, které jsou dále děleny podle cílových skupin. Cílová skupina: Členové národních akademií věd, univerzitní profesoři, vědci držitelé titulu PhD, umělci, překladatelé řecké literatury, učitelé řeckého jazyka ze zákl adních a středních škol, postgraduální studenti, doktorandé. Podporované oblasti: 1. Humanistic Sciences - Philology, Literature, Translation, Linguistics, Theology, History, Archaeology, Philosophy, Educational Studies, Psychology 2. Political Science - Sociology, Anthropology, Public Administration, International Relations, Mass Media 5

8 3. Law 4. Economics 5. Architecture 6. Arts - Visual Arts, Music, Dance, Theatre, Photography, Film Studies Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation 7 Eschinou Str. GR Athens Greece Tel.: (+301) Fax: (+301) Internet: Název instituce: ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION Název programu: HUMBOLDT RESEARCH FELLOWSHIP Cílová skupina: držitelé titulu PhD, věkový limit 40 let. Popis programu: 6-12 ti měsíční stipendia k realizaci výzkumných projektů dle svého vlastního výběru v Německu. Alexander von Humboldt Foundation Jean-Paul-St. 12 D Bonn Germany Tel.: (+49) Fax: (+49) Internet: Název instituce: THE AMERICAN PHILOSOPHICAL SOCIETY LIBRARY Název programu: Library Resident Research Fellowships Popis programu: Granty jsou určeny vědcům a vysokoškolským učitelům s titulem PhD, kterým umožní krátkodobý výzkumný pobyt (1-3 měsíce) v knihovnách American Philosophical Society. Library Resident Research Fellowships American Philosophical Society Library 105 South Fifth St. Philadelphia, PA U.S.A. Tel.: (215) Internet: Název instituce: ASAHI GLASS FOUNDATION Popis programu: Finanční podpora výzkumu v oblastech přírodní vědy, výzkum hmot a materiálů, informatika, životní prostředí a energie. Stále větší důraz je kladen i na podporu věd humanitárních a sociálních (výzkum životního prostředí, organizace a lidské chování). Podporované aktivity: - výzkumné projekty prováděné univerzitami a výzkumnými ústavy - mezinárodní konference a sympozia - semináře prezentující výsledky výzkumu The Asahi Glass Foundation 2nd Floor, Science Plaza 5-3, Yonbancho Chiyoda-ku, Tokyo

9 Japan Tel.: Fax: Internet: Název instituce: THE ASSOCIATION OF INTERNATIONAL EDUCATION (AIEJ) - JAPAN Název programu: JAPANESE GOVERNMENT (MONBUSHO) SCHOLARSHIP S Popis programu: Stipendia pro zahraniční studenty, studující v Japonsku. Programy: 1. Research student - 2-letý pobyt na japonské univerzitě, kterému předchází 6-ti měsíční jazykový kurs japonštiny - Věková hranice: 35 let - Určeno pro již promované studenty nebo ty, kteří v blízké době promovat budou. Podporované obory: a) Humanities and Social Sciences: Literature, History, Aesthetics, Law, Politics, Economics, Commerce, Pedagogy, Psychology, Sociology, Music, Fine Arts, etc. b) Natural Sciences: Pure Science, Engineering, Agriculture, Fisheries, Pharmacology, Medicine, Dentistry, Home Science 2. Teacher training student - 1,5-letý pobyt na japonské univerzitě, kterému předchází 6-ti měsíční jazykový kurs japonštiny - Věková hranice: 35 let - Určeno pro absolventy pedagogických fakult, kteří mají minimálně 5-ti letou pedagogickou praxi nebo pro pedagogy působících na pedagogických fakultách. 3. Undergraduate student - 5-letý pobyt na japonské univerzitě, kterému předchází 1-roční jazykový kurs japonštiny. - pro studenty ve věku let - Úspěšní absolventi středních škol, kteří splňují požadavky na přijetí na VŠ v domovské zemi. Podporované obory: a) Social Science and Humanities: Law, Politics, Economics, Business Administration, Education, Sociology, Literature, History, Japanese Language and Others. b) Natural Sciences : b1) Science(M athematics, Physics, Chemistry), Electric & Electronic Studies(Electronics, Electrical Eng., Information Eng.), Mechanical Studies (Mechanical Eng., Naval Architecture, Agricultural Eng.), Civil Eng., and Architecture (Civil Eng., Architecture, Environmental Eng.), Chemical Studies(Applied Chemistry, Chemical Eng., Industrial chemistry, Textile Eng.), Other fields (Metallurgical Eng., Mining Eng., Mercantile Marine, Biotechnology) b2) Agricultural studies (Agriculture, Agricultural Chemistry, Animal Science, Veterinary Medicine, Forestry, Food Science, Fisheries) Hygienic Studies (Pharmacy, Hygienics, Nursing), Science (Biology) b3) Medicine, Dentistry 4. College of technology student - 4-letý pobyt na japonské univerzitě, kterému předchází 1-roční jazykový kurs japonštiny. - pro studenty ve věku let - Úspěšní absolventi středních škol, kteří splňují požadavky na přijetí na VŠ v domovské zemi. Podporované obory: Mechanical Eng., Electrical Eng., Electronics, Electronic Control Eng., Information Eng., Industrial Chemistry, Civil Eng., Architecture, Material Engineering, Chemical Engineering. Mercantile Marine 5. Special training college student - 3-letý pobyt na japonské univerzitě, kterému předchází 1-roční jazykový kurs japonštiny. - pro studenty ve věku let - Úspěšní absolventi středních škol, kteří splňují požadavky na přijetí na VŠ v domovské zemi. Podporované obory: Civil Eng., Architecture, Electrical Eng., Electronics, Telecommunication, Nutrition, Infant Education, Secretarial studies, Tourism, Hotel Management, Fashion, Design, Photography, Others 6. Japanese studies student - 1-roční pobyt na japonské univerzitě. - pro studenty ve věku let - Určeno pro studenty pre-graduálního studia Podporované obory: Japanese Language, Li fe and cultures of Japan 7

10 The Association of International Education (AIEJ) - Information Center Komaba, Meguro-ku JP-Tokyo 153, Japan Tel: Fax: Internet: Název instituce: BRITISH COUNCIL Popis programu: Projekty dlouhodobé spolupráce českých a britských vědeckých a vysokoškolských pracovišť. British Council Národní Praha Tel.: +420 (0) Fax: +420 (0) Internet: Název instituce: CANON FOUNDATION Název programu: RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM Popis programu: Program podpoří roční výzkum v jakékoli oblasti. O grant se mohou ucházet nejen postgraduální studenti a vysokoškolští učitelé, ale také odborníci z praxe s odpovídajícím vzděláním. V rámci výzkumu by se měl uskutečnit také vědecký pobyt v Japonsku. The Canon Foundation Rijnsburgerweg BA Leiden The Netherlands Tel. +31 (71) Fax +31 (71) Internet: Název programu: CEEPUS (CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAMME FOR UNIVERSITY STUDIES) Popis programu: CEEPUS je akademický výměnný program, zaměřený na multilaterální regionální spolupráci. Cílová skupina: CEEPUS je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol. Formy spolupráce univerzit v rámci sítě CEEPUS: 1. Stipendijní pobyty pro studenty a učitele - Pro vznik nároku na stipendium činí minimální délka pobytu v zahraničí pro studenty 21 dní, pro pedagogy 10 dní. Maximální délka pobytu v zahraničí pro obě kategorie činí 12 měsíců. Přitom se jednotlivé granty udělené uchazeči během několika akademických roků sčítají. 2. Letní školy - trvají alespoň 2 týdny 3. Intensivní kurzy 4. Jazykové kurzy 5. Exkurze Hana Matunová Dům zahraniční ch služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Senovážné nám. 26 P.O. BOX Praha 1 Tel.: 02/ Fax: 02/ Internet: 8

11 Název instituce: CEMAK (CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT ACADEMY) Název programu: SMKT-STUDIUM Popis programu: týdenní studijní pobyt v zemi dle aktuální nabídky - Kombinace studia s praxí v 4-5 místních firmách - Předpokládá se finanční účast ze strany studenta Kancelář Praha Kontaktní osoba: Laura Kaslová Haštalská 6/ Praha 1 Tel.: 02/ , 02/ Fax: 02/ Internet: Název instituce: CIVIC EDUCATION PROJECT Název programu: VISITING FACULTY FELLOWSHIP PROGRAM Popis programu: Program je zaměřen na výuku sociálních věd v CEP zemích (země střední a jihovýchodní Evropy a Eurasie). Požadavkem je ukončené VŠ vzdělání v jednom z níže jmenovaných oborů. Předchozí zkušenosti s učením jsou vítány, ale nejsou podmínkou. Výukovým jazykem je angličtina. Podpora je poskytována v oblastech: - Area/Regional Studies - Economic, Environmental Studies - European Studies - Gender Studies - History - Law - Media Studies/Journalism - Political Science/IR - Public Administration/Public Policy - Sociology. Civic Education Project Nador u. 9 Budapest 1051, Hungary Tel.: (36-1) Fax: (36-1) Internet: Název programu: COBASE PROGRAM Popis programu: Podporuje rozvoj nové spolupráce ve výzkumu mezi americkými specialisty a jejich kolegy z východní a střední Evropy. Žádost o grant musí podat americký vědec, který dosáhl nebo brzy dosáhne titulu Ph.D. s odpovídajícími odbornými zkušenostmi. Zahraniční specialista musí být ze střední nebo východní Evropy nebo z bývalého Ruska a také mít titul Ph.D. Výzkum je podporován v těchto oborech: archeologie a antropologie, astronomie, biochemie, biofyzika a genetika, biologie, chemie, informatika, geologie, ekonomie, strojírenství, životní prostředí, geografi e, historie a filozofie vědy, matematika, fyzika, psychologie, vědecká technologie a sociální vědy. Cílová skupina: Vědci ze střední a východní Evropy a států bývalého Ruska Office for Central Europe and Eurasia National Research Council 2101 Constitution Avenue NW Washington, DC U.S.A. Tel.: +1 (202)

12 Fax: +1 (202) Internet: Název program: COPERNIC Cílová skupina: absolventi právnických a ekonomických fakult VŠ. Popis programu: - 7 měsíců studia managementu a řízení - 5 měsíců odborné stáže ve francouzské firmě - Partneři programu: Danone, Vivendi, Lafarge, Schneider Electric, EDF International, Renault, Saint Gobain, Bouygues Bâtim Mathieu LE TRAON Oddělení pro kulturu, vědu a spolupráci Francouzské velvyslanectví Štěpánská 35, Box č PRAHA 1 Tel. : 02 / nebo 02 / Fax : 02 / Internet : Název instituce: COPERNICUS Název programu: COPERNICUS FELLOWSHIP PROGRAMME Popis programu: - Čtyřměsíční studium na univerzitě (Berlín, Hamburk, Mnichov) - Dvouměsíční praktikum v německé firmě nebo v úřadě - Zajištěné bytování v hostitelské rodině, - Plně hrazené náklady na cestu tam a zpět, vízum, jízdenku MHD, pojištění - Měsíční kapesné 350,- DM. Cílová skupina: Studenti, kteří studují právo, ekonomii, politiku nebo technický obor a zároveň splňují následující podmínky: - studovali ve svém domovském státě (ČR) již 4 semestry, - mají dobré až velmi dobré studijní výsledky, - mohou prokázat dobré až velmi dobré znalosti němčiny. COPERNICUS e. V. Schlüterstrasse Hamburg Tel.: ++49/40/ Fax: ++49/40/ Internet: Název programu: COS T (THE EUROPEAN COOPERATION IN THE FIELD OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH) Popis programu: COST je program mnohostranné evropské spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. Jedná se zejména projekty zaměřené na badatelský a částečně aplikovaný výzkum, trvající obvykle 5 let. Možnosti vstupu do COST: 1. Existuje námět pro mezinárodní projekt a vědecký nebo výzkumný pracovník hledá jeho uplatnění na mezinárodním fóru COST je jedna z možností. Pak je nutné vyhledat vhodnou akci COST (nejlépe v databázi COST) a podle textu Přílohy k tzv. Memorandu of Underst anding (v databázi COST nebo sekretariátu COST v ČR) zjistit, zda akce COST pokrývá námět předpokládaného projektu. V případě, že ano vypracovat projekt podle dále uvedených instrukcí a podstoupit procedur přijetí projektu do COST na národní i mezinárodní úrovni. 10

13 2. Existuje námět pro mezinárodní projekt a neexistuje vhodná akce COST: buď podstoupit proceduru vypracování návrhu nové akce COST podle zvláštních instrukcí individuálně po poradě se sekretariátem COST v ČR nebo hledat jiný mezinárodní program nebo síť pro uplatnění projektu. 3. Vědecký nebo výzkumný pracovník je přímo vyzván zahraničními kolegy k účasti v konkrétní akci COST Ing. Bedřich Pekárek MŠMT Karmelitská Praha 1 Tel.: Fax: Internet: odkaz Mezinárodním spolupráce ve výzkumu a vývoji Domovské stránky programu: a Název instituce: ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI Cíle programů: Vytvoření co možná nejrozmanitějších forem česko-německé spolupráce s cílem sblížení obou národů. Od žadatelů se očekávají nejen kreativní schopnosti při uskutečňování projektů, ale také co možná nejužší zapojení české i německé veřejnosti. Projekty: Projekty, které fond podporuje jsou rozděleny do tématických oblastí: 1. Mládež 2. Školy a vzdělávání 3. Sociální oblast 4. Stavební projekty a obnova památek 5. Menšiny 6. Konference, semináře, diskusní fóra a jiná setkávání 7. Ekologie 8. Kultura 9. Věda 10. Publikace Česko-německý fond budoucnosti Na Kazance 634/ Praha 7 Troja Tel.: 02/ Internet: Název instituce: DAAD (DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIEN ST) Popis programu: Stipendia pro studium na německých univerzitách. Cílová skupina: studenti a vědci, některá stipendia určena pouze pro germanisty. Programy: 1. Roční stipendia pro prohlubující studium ( Vertiefungsstudium ) - 10 měsíců. Realizace konkrétního individuálního výzkumného záměru (např. v rámci doktorského studia) nebo prohlubujícího studia pro absolventy VŠ všech oborů do věku 32 let. 2. Roční stipendia pro účast na nástavbovém studiu ( Aufbaustudiengang ) - 10 měsíců. Účast na nástavbových kurzech, které jsou organizovány a nabízeny na německých univerzitách pro absolventy VŠ do věku 32 let. 3. Roční stipendium pro doktorát ( Promotion ) - 10 měsíců. Toto stipendium může být použito k zahájení doktorského studia v Německu a později lze žádat o jeho prodloužení. Pro absolventy VŠ do věku 32 let. 4. Krátká badatelská stipendia ( Forschungskurzstipendien ) měsíců. Realizace časově omezeného výzkumného záměru na německé univerzitě, zejména v souvislosti s doktorskou prací. Pro absolventy VŠ a doktorandy všech oborů do věku 32 let, kteří působí na VŠ. 11

14 5. Stipendia pro letní jazykový kurz němčiny ( Hochschulsommerkursstipendien ) - 1 měsíc v průběhu léta. Účast na jazykovém kurzu němčiny, zejména pro studenty i doktorandy společenskovědních oborů. 6. Studijní pobyt pro vědce ( Studienaufenthalte ) měsíce. Realizace studijního nebo výzkumného pobytu pro vědecké pracovníky všech oborů. Nutný je zvací dopis od příslušného německého partnera. 7. Studijní cesty - cca 2 týdny. Zprostředkování odborných kontaktů a znalostí o Německu, prohloubení vztahů k německým univerzitám, setkání s německými studenty, seznámení s hospodářským, politickým a kulturním životem v Německu. Pro studentské skupiny (10-20 osob) pod vedením jednoho pedagoga. 8. studijní praxe týdny. Realizace studijních praxí na německé VŠ, v podniku, odborném kurzu, na seminářích a vědeckých exkurzích. Pro skupiny 5-20 osob pod vedením jednoho pedagoga. Akademická informační agentura (AIA) Dum zahraničních služeb MSMT Dr. Miloš Kopal Senovážné náměstí 26 P.O.Box Praha Tel.: 02/ Fax: 02/ Internet: Bližší informace o stipendiích a programech DAAD je možné obdržet také na adrese: paní Dominique Fliegler, M.A. Pedagogická fakulta JU Katedra germanistiky Dukelská České Budějovice Tel.: místnost Název instituce: DANONE INSTITUT Název programu: Granty pro vědce a studenty Programy: 1. Výzkumné granty pro vědce Podpora odborníků z různých oborů v nutričním výzkumu a aktivit směřujících ke zprostředkování lepší informovanosti české veřejnosti o problematice výživy a zdraví a ke zlepšení výživy obyvatelstva. Popis programu: Podporovány jsou nejen specifické programy zam ěřené na určitý problém nebo rizikovou populaci (školní stravování, obezita, poruchy příjmu potravy, kojenecká výživa apod.), ale i aktivity širokého rozsahu působnosti (výukové a osvětové programy, programy primární prevence nevhodných jídelních návyků a postojů, základní výzkum v oblasti výživy apod.) 2. Zahraniční stipendia pro studenty VŠ a mladé absolventy - Min. 1 měsíční stáže týkající se problematiky výživy a potravinářství, výživových stavů, epidemiologie výživy. - Studující nebo absolvent VŠ v době podání žádosti nesmí dosahovat věku 31 let - Výše stipendia: Kč Danone Institut Konopišťská Benešov u Prahy Tel.: 02/ Fax: 02/ Internet: 12

15 Název programu: EMBC (EUROPEAN CONFERENCE FOR MOLECULAR BIOLOGY) Popis programu: EMBC je mezivládní organizace zajišťující kooperaci evropských států v základním výzkumu v molekulární biologii a příbuzných vědách. Formy podpory: Stipendia pro výzkum: 1. Dlouhodobá stipendia se udělují na dobu 4-24 měsíců a jsou určena pro pokročilé studium formou výzkumu. Stipendium pokrývá náklady na cestovné, finanční podporu pro stipendistu a jeho rodinu. Zájemce musí byt mladší 35 let. Podmínkou je vědecká hodnost ekvivalentní titulu PhD. 2. Krátkodobá stipendia na dobu 1 týdne až 3 měsíců umožňují návštěvy laboratoře za účelem použití technik nedostupných v laboratoři stipendisty. Stipendium pokrývá náklady na cestovné a finanční podporu stipendisty, není podmíněno hodností PhD. ani věkem. Studijní pobyty Dlouhodobé, jedno - až dvouleté, nebo krátkodobé jsou nejdůležitější formou spolupráce pro českou vědeckou komunitu. Každý uchazeč o některou z forem studijního pobytu předloží vlastní projekt, který je odborně posouzen a přijetí nebo odmítnutí uchazeče se řídí výhradně závažností a originalitou projektu. Program mladých vědců (EMBO Young Investigator Programme) V roce 2000 otevřela Evropská konference pro molekulární biologii (EMBC) spolu s Evropskou organizací pro molekulární biologii (EMBO) nový vysoce prestižní program pro mladé vědce (do 40 let věku). Vybraní vědci se budou za podpory EMBO každoročně scházet na své konferenci a budou zváni na akce EMBO. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR udělí takto vybraným českým vědcům tříletý grant ve výši Euro ročně. Kromě toho mohou žádat EMBO o tzv. topping money na konkrétní přístroj či akci. EMBO YIP Gerlind Wallon, YIP Meyerhofstr Heidelberg Germany Internet: Kontaktní adresa pro EMBC: Jana Bystřická MŠMT ČR Karmelitská Praha 1 Tel.:02/ Fax: 02/ Internet: odkaz Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Název instituce: THE EPPLEY FOUNDATION Popis programu: The Eppley Foundation podporuje výzkumné projekty v oblasti fyzikálních a biologických věd. Poskytované granty mají sloužit zejména k zahájení výzkumného projektu, který pak bude možné financovat z jiných zdrojů. Zahraniční vědci se o poskytnutí grantu mohou ucházet pouze tehdy, jestliže jsou ve spojení s některou americkou institucí, která pro ně bude poskytnutý grant spravovat. Uchazeči musí mít titul PhD nebo doktora lékařství. Přednost mají žadatelé s delší praxí. The Eppley Foundation for Research, Inc. Support for Advanced Scientifi c Research 260 Madison Avenue New York, NY U.S.A. The Eppley Foundation nemá žádnou ovou ani internetovou adresu. Nadace si rovněž nepřeje zasílání faxů nebo telefonování. Veškerá komunikace je tedy možná výhradně písemně. Internetové adresy, kde jsou uvedeny bližší informace o The Eppley Foundation: nebo fundings/ fundings/epply.htm 13

16 Název instituce: ERCIM (EUROPEAN RESEARCH CONSORTIUM FOR INFORMATICS AND MATHEMATICS) Název programu: THE ERCIM FELLOWSHIP PROGRAMME Popis programu: Grant umožňuje mladým vědcům kolektivně pracovat na špičkových problémech v předních evropských výzkumných centrech a prohlubovat si vědomosti o evropských výzkumných strukturách a sítích. Grant se poskytuje na tyto oblasti výzkumu: multimediální systémy, databáze výzkumu, paralelní postupy, programovací jazykové technologie, limitující technologie a aplikace, kontrolní systémové teorie, tvůrčí metody, elektronický obchod, uživatel, environmentální modelování, informační technologie. Pobyt může být maximálně 18 měsíců dlouhý. Přihlášky se podávají přes Internet. Cílová skupina: Vědci s titulem PhD nebo jeho ekvivalentem, resp. studenti v posledním roce přípravy disertační práce. ERCIM Emma Lière 2004 route des Lucioles BP 93 F Sophia-Antipolis Cedex France Tel: Telefax: Internet: fellowship.html Název instituce: EURODESK Popis instituce: EURODESK je součástí evropské sítě, která poskytuje informace o programech EU, ale i o programech národních a regionálních zejména v oblastech vzdělávání, školení a aktivit mládeže a informuje o možnostech využití jejich grantové podpory. EURODESK poskytuje informační a poradenskou službu, která je určena především mladým lidem z celé Evropy, ale i těm, kteří s nimi pracují tj. pedagogům a jiným profesionálním i dobrovolným pracovníkům s mládeží. EURODESK CZ Na Poříčí Praha 1 Tel.: 02/ Fax: 02/ Internet: Název instituce: EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION Popis programu: Podpora evropské vědecké spolupráce jsou udělována stipendia na výzkumné pobyty a cestovní granty. Podporované oblasti: 1. Physical and Engineering Sciences - Chemistry, Mathematics, Informatics and the computer sciences, Physics, Fundamental engineering sciences, Materials sciences, Technologies research. 2. Medical Sciences - Diagnostic and therapeutic medicine, Neurology, Immunology, Psychology, Clinical studies, Toxicology, Human genetics, Medicinal biotechnology. 3. Life, Environmental and Earth Sciences - Biology, Agriculture, Earth sciences, Climatology, Oceanography, etc. 4. Humanities - Archaeology, History, Ethnology and folklore, Literature and arts, Linguistics, Philosophy, Theology. 5. Social Sciences - Economics, Political science, Sociology, Psychology, Geography, Management and Business studies, Social anthropology, Education and Socio-legal studies. 14

17 European Science Foundation 1, quai Lezay Marnésia F Strasbourg Cedex France Tel.: +33 (0) Fax: +33 (0) Internet: Název instituce: EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE Název programu: JEAN MONNET FELLOWSHIPS Popis programu: Granty jsou určeny vědcům a vysokoškolským učitelům (min. Ph.D.) na výzkum v European University Institute. Výzkum by se měl týkat problematiky Evropské unie nebo nějakým způsobem přispívat k dalšímu rozvoji Evropského kulturního dědictví. Doba trvání: max. 1 akademický rok. European University Institutel Academic Service Via dei Roccettini, 9 I San Domenico Italy Tel.: +39 (55) Fax: +39 (55) Internet: Název instituce: FRITZ THYSSEN STIFTUNG Popis programu: Granty jsou určeny mladým akademikům a vědcům, kteří jsou čerstvými držiteli titulu PhD. Jsou určeny na krátkodobé výzkumné pobyty v německých institucích. Fritz Thyssen Stiftung Am Römerturm Köln Germany Tel.: +49 (221) Fax: +49 (221) Internet: ftung.de/ Název instituce: FULBRIGHTOVA KOMISE Nezisková organizace, vznikla v roce 1991 na základě česko-americké mezivládní dohody. Programy: všechny programy jsou individuální, přihlášky do výběrového řízení podávají jednotlivci 1. Postgraduální studium Stipendium je určeno českým studentům, kteří již dokončili vysokou školu a získali minimálně bakalářský titul. Uděluje se na jeden školní rok. 2. Pro vědce a přednášející Stipendium je určeno pro akademiky s dosaženým titulem Ph.D. a úspěšnou vědeckou či pedagogickou praxí a pokrývá tří- až desetiměsíční pobyt. 3. Program výměny středoškolských profesorů V rámci tohoto programu si středoškolští profesoři na jeden školní rok přímo vymění školy, úvazky, popř. i byty se svými americkými kolegy. 4. Fulbright-Masarykovo stipendium Stipendium je určeno vědeckým pracovníkům všech oborů, kteří jsou vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti a současně jejich zaměření není jen výhradně odborné. Příští stipendisté by měli být také aktivními účastníky akademického života svých institucí, aktivními občany ve svých komunitách. 15

18 5. Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře Program umožňuje lékařům a badatelům v oblasti medicíny účastnit se po dobu tří až deseti měsíců výuky, výzkumu a konzultací na Lékařské fakultě Minnesotské university. 6. Fulbright American Studies Institutes Program nabízí vysokoškolským pracovníkům možnost zúčastnit se na některém ze šestitýdenních letních institutů amerických studií na několika amerických univerzitách. 7. Stipendijní program Huberta Humphreyho Zajišťuje stipendia pro perspektivní pracovníky, kteří jsou uprostřed své profesní dráhy, k tomu, aby si dále rozšířili svou odbornost. Program umožňuje jednoroční studium na americké univerzitě. Nekončí získáním titulu. 8. Cestovní granty Granty jsou určeny českým občanům, kteří chtějí studovat, provádět výzkum apod. v USA po dobu delší než tři měsíce a jejichž pobyt je hrazen z jiného finančního zdroje, o jehož získání se rozhoduje na základě kvalit uchazeče. Fulbrightova komise v České republice Táboritská Praha 3 Tel.: , Fax: Internet: Název instituce: GOETHE INSTITUT PRAG Popis programu: - Organizace seminářů, přednášek a pracovních setkání pro učitele němčiny - Organizace přednášek, seminářů a výstav s cílem přiblížit německý jazyk a kulturu širším vrstvám obyvatelstva. - Nabídka jazykových kurzů a jazykových zkoušek, nezbytných pro studium v Německu. Goethe Institut Prag Masarykovo nábřeží Praha 1 Tel.: 02/ Fax: 02/ Internet: Název instituce: GRANTOVÁ AGENTURA AKADEMIE VĚD ČR Popis programu: Vypisuje veřejnou soutěž o udělení grantů na vědecké projekty. Cílová skupina: Jednotlivci i s týmem spolupracovníků Uzávěrka: každého roku Sekretari át Grantové agentury Akademie věd ČR Národní tř Praha 1 Tel.: +420 (2) Fax: +420 (2) Internet: Název instituce: GRANTOVÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY Popis programu: Podpora projektů výzkumu a vývoje v technických, přírodních, lékařských, společenských a zemědělských vědách. Cílová skupina: Fyzické i právnické osoby 16

19 Kancelář Grantové agentury ČR Národní Praha 1 Tel.: +420 (2) Fax: +420 (2) , Internet: Název instituce: THE GREEK STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (IKY) Název programu: SCHOLARSHIPS FOR THE MOD ERN GREEK LANGUAGE AND CULTURE Popis programu: - 8 měsíční studium moderní řecké literatury a kultury v Řecku - Ukončené VŠ vzdělání na univerzitě humanitního zaměření - Věková hranice: 50 let The Greek State Scholarships Foundation (IKY) Lyssicratous 14 GR Athens Tel: Fax: Internet: Název instituce: THE HARRY FRANK GUGGENHEIM FOUNDATION Název programu: 1. Research grants - Podpora je poskytována projektům z humanitních, sociálních i přírodních věd. Projekty by měly být zaměřeny na příčiny, projevy a kontrolu násilí, agresivity a dominance. Nadace má zvláštní zájem na těchto tématech: násilí a agresivita ve vztahu k sociálním změnám, socializace dětí, meziskupinové konflikty, užívaní drog, vztahy v rodinách. 2. Dissertation Fellowships - Podpora je určena na disertační práci ve výše uvedených oblastech. The Harry Frank Guggenheim Foundation 527 Madison Avenue New York, N.Y U.S.A. Tel.: +1 (212) Fax: +1 (212) Internet: Název instituce: THE HARVARD ACADEMY FOR INTERNATIONAL AND AREA STUDIES Název programu: THE HARVARD ACADEMY SCHOLARS PROGRAM Popis programu: V rámci programu mohou vybraní pokročilí postgraduální studenti společenských věd nebo čerství držitelé titulu Ph.D. strávit dva roky na Harvard Academy buď přípravou disertační práce, případně postdoktorálním výzkumem. The Academy Scholars Program Harvard Academy for International and Area Studies 1737 Cambridge Street Cambridge, MA U.S.A. Tel.: (617) Fax: (617) (Beth Baiter, Program Coordinator) nebo (Jam es Clem, Executive Officer) Internet: a.harvard.edu/academy/ 17

20 Název instituce: THE HARVARD UNIVERSITY CENTER FOR ITALIAN RENAISSANCE STUDIES Název programu: MELLON RESEARCH FELLOWSHIPS AT VILLA I TATTI Popis programu: Stipendia jsou určena vysokoškolským učitelům a vědcům (Ph.D.) na výzkum spjatý s italskou renesancí (literatura, historie, umění, hudba, filozofie, atd.). 3-měsíční výzkumný pobyt by měl probíhat ve Florencii. Professor Walter Kaiser, Director Villa I Tatti The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies Via di Vincigliata Florence, Italy Tel.: Fax: Cambridge Office 124 Mount Auburn Street Cambridge, MA 02138, USA Tel.: Fax: Internet: Název instituce: HAVEL FELLOWSHIP FOR CZECH STUDENTS AT UNIVERSITY OF MICHIGAN Popis programu: 5-ti leté doktoranské studium na University of Michigan. O grant nelze žádat přímo, student musí být nejprve přijat na University of Michigen a fakulta, na které bude studovat pak může zažádat o grant. Pouze jeden grant ročně. Kirsten Willis International Institute University of Michigan, 1080 South University, Room 2632 Ann Arbor Michigan , U.S.A. Tel.: Fax: Internet: Název programu: THE HAYEK FUND FOR S CHOLARS Popis programu: Grant je určen pro účast a prezentaci studentů na odborných konferencích, seminářích a pracovních setkáních, na distribuci svých prací kolegům z oboru, na výzkumy v knihovnách a archivech. Institute for Humane Studies at George Mason University 3301 N. Fairfax Dr., Ste 440 Arlington, VA U.S.A. Tel.: , Fax: Internet: 18

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Studium v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Vážené studentky, Vážení studenti právě otevíráte katalog Stáže.cz ekonomie, který Vám přináší nabídky zajímavých praxí, zaměstnání a řadu cenných rad. Možná si říkáte, proč se při škole zajímat

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility Program Leonardo da Vinci Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility generace 2001 Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní agentura programu Leonardo da Vinci Národní vzdělávací

Více

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU Jako občané Evropské unie máme právo žít, pracovat a studovat v jiné zemi EU. S tím souvisejí i základní práva, která jako občané

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009 Praha, květen 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2010 ISBN 978-80-245-1659-2 Předmluva Výroční zpráva

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika Program Leonardo da Vinci Vážené čtenářky, vážení čtenáři, PROGRAM LEONARDO DA VINCI Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb, spravuje a koordinuje

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Soustava počátečního (školního) vzdělávání v ČR... 3 2. Možnosti školního vzdělávání po absolvování SŠ... 5 3. Národní soustava kvalifikací... 7 4. Možnosti dalšího profesního vzdělávání (vzdělávání

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Výroční zpráva

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi 1 ročník 5 únor 2006 6 Zkoušky z angličtiny IELTS versus TOEFL 10 Anglicky už od školky Výuka cizích jazyků u dětí 13 Půl roku

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 Brožuru vydává Technologické centrum AV ČR. Vznikla s podporou projektů Národní informační centrum pro evropský výzkum III

Více