TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region"

Transkript

1 KALEIDOSCOPE 1

2 1. 2. TOP 10 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 1. Český ráj chráněná krajinná oblast Bohemian Paradise Protected Landscape Area Dobříš Židovský hřbitov Dobříš Jewish Cemetery Křivoklát hrad Křivoklát Castle 4. Kutná hora chrám sv. Barbory Kutná Hora Church of St. Barbora Lešetice u Milína Památník Vojna Lešetice u Milína Vojna Memorial 6. Nižbor zámek Nižbor Castle Příbramsko skiareál Padák Příbram Příbram Padák Příbram Ski Resort Klášter Hradiště nad Jizerou Monastery Hradiště nad Jizerou 9. Sedlčansko Slapské jezero District of Sedlčany Slapy Lake Štiřín golfové hřiště Štiřín Golf Course KALEIDOSKOP

3 editorial Čtenářům se dostává do ruky další Kaleidoskop Středočeského kraje. Chtěli bychom i jeho prostřednictvím pozvat k nám do Středočeského kraje na návštěvu hosty zblízka i zdaleka. Máme co nabídnout, je tu co obdivovat: příroda, památky, kulturní akce i dostatek možností ke sportu všeho druhu. Krásu neporušené přírody je u nás možné obdivovat především v pěti chráněných krajinných oblastech, ale také v rozlehlých Brdských lesích nebo na březích řek, ať už se budete rozhlížet z oken vlaku, ze sedla kola nebo z kanoe. Historické památky na území Středočeského kraje sahají daleko k předslovanským dějinám, jak se o tom můžou návštěvníci přesvědčit na mnoha keltských oppidech, přes středověké hradní zříceniny až po opravdové stavební klenoty našeho kraje, v jejichž čele ční turisticky nejoblíbenější královský hrad Karlštejn. Mnohá města si uchovala svůj středověký ráz a právem jsou zahrnována mezi nejcennější památky světového kulturního dědictví. Ve středních Čechách žily takové osobnosti, jakými byli například T. G. Masaryk, Karel Čapek, Antonín Dvořák, Bohumil Hrabal a mnozí další, kteří u nás mají památníky. Naši návštěvníci u nás naleznou i velké množství nejrůznějších muzeí, která mapují četné obory: paleontologii, geologii a mineralogii, máme muzeum železnice, vojenské technické muzeum, muzeum Škodovky, muzeum zlata i muzeum stříbra, skanzeny hornické i národopisné. Návštěvníci Středočeského kraje by si rozhodně neměli nechat ujít návštěvu Galerie Středočeského kraje, ve které se i v letošním roce koná několik nových zajímavých expozic. Neméně zajímavá je také naše nová Galerie a informační středisko Středočeského kraje GATE, které bude pro veřejnost poprvé otevřeno 28. března a které zájemcům nabídne kromě zahajovací výstavy ojedinělých Drtikolových aktů také multikulturní prostor v podobě galerie, informačního centra, kavárny či art shop. Milovníkům pohybu můžeme nabídnout golfová hřiště světových parametrů, lyžařská střediska, řadu přírodních koupališť, řeky pro romantické výlety lodí, síť cyklostezek nebo třeba jízdárny pro vyjížďky na koních. Ve Středočeském kraji se určitě nudit nebudete. David Rath hejtman Středočeského kraje Our readers now hold in their hands the new issue of the Caleidoscope magazine of the Central Bohemia Region, which aims to attract visitors from near and far. The Central Bohemia Region has a lot to offer: nature, monuments, cultural events and many sporting opportunities. You can admire the intact nature in our five protected landscape areas, in the vast forests of Brdy or on the river shores, whether you travel by train, bicycle or canoe. The historical monuments of the Central Bohemia Region go far back in the pre-slavic history, as the visitors may see for themselves in many Celtic oppidums, ruins of Middle Age castles and true architectural landmarks of the Region such as the Karlštejn royal castle, which is the most favourite tourist spot of all. Many towns in the area still retain the distinctive character of the Middle Ages and rightly belong to the most precious sites of the world cultural heritage. Central Bohemia was also the home of many great personalities, such as T. G. Masaryk, Karel Čapek, Antonín Dvořák, Bohumil Hrabal and many others whose legacy the Region honoured by memorials. Our guests may also visit a number of museums dedicated to various themes such as palaeontology, geology or mineralogy. We also have a railway museum, museum of military technique, Škoda museum, gold museum and silver museum, as well as mining and ethnographic open-air museums. Visitors to the Central Bohemia Region should not miss the GASK (Gallery of the Central Bohemia Region) where they may see a number of new interesting exhibitions this year. Very interesting is also our new GATE Gallery and Information Centre of the Central Bohemia Region which will be open to public for the first time on 28 March. The visitors will be welcome to the opening exhibition of exquisite Drtikol s nudes as well as the multicultural premises of the gallery, information centre, café or art shop. Sports fans will be pleased to try out our world-class golf courses, ski resorts, natural swimming pools, rivers for romantic canoe trips, cycling trails and riding schools for horse rides. In short, you can never be bored in the Central Bohemia Region. David Rath Governor of the Central Bohemia Region Kaleidoskop Středočeského kraje, 2012 Jako periodický tisk vydává Středočeský kraj ve vydavatelství Agentura Dům, s.r.o. Šéfredaktorka Mgr. Hana Langerová, překlad TAAL, s.r.o. DTP: Igor Ondřej Titulní foto: DreamsTime.com Datum vydání: Evidenční číslo: MK ČR E Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. This project is co-financed by the European Union. Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 IČO: E: KALEIDOSCOPE 3

4 obsah Cestovní navigátor Travel Navigation Repro: TOPOGRAF spol. s r. o Český ráj chráněná krajinná oblast Bohemian Paradise Protected Landscape Area 6. Nižbor zámek Nižbor Castle 2. Dobříš Židovský hřbitov Dobříš Jewish Cemetery 7. Příbramsko skiareál Padák Příbram Příbram Padák Příbram Ski Resort 3. Křivoklát hrad Křivoklát Castle 8. Klášter Hradiště nad Jizerou Monastery Hradiště nad Jizerou 4. Kutná hora chrám sv. Barbory Kutná Hora Church of St. Barbora 9. Sedlčansko Slapské jezero District of Sedlčany Slapy Lake 5. Lešetice u Milína Památník Vojna Lešetice u Milína Vojna Memorial 10. KALEIDOSKOP Štiřín golfové hřiště Štiřín Golf Course

5 contents 6 9 Kutná Hora Europa Jagellonica Kutná Hora Europa Jagellonica Hrusice Ladův kraj Hrusice Lada s Region Církevní turistika Religious Tourism Nižbor zámek a keltské oppidum Nižbor Castle and Celtic Oppidum Blaník Blaník Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka Railway Museum Lužná u Rakovníka Historie těžby zlata v Jílovém u Prahy History of Gold Mining in Jílové u Prahy Profese: jeskyňář Occupation: Speleologist Koněpruské jeskyně Koněprusy Caves Deset důvodů, proč navštívit Skryje u Berouna Ten Reasons for Visiting Skryje Kokořínsko Pokličky Kokořínsko Pokličky Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Museum of Central Bohemia in Roztoky Zámecký pán na Konopišti medvěd ušatý Lord of the Konopiště castle Asian Black Bear Polabské národopisné muzeum v Přerově n Labem Polabí Ethnographic Museum in Přerov n. Labem Sv. Jan pod Skalou Sv. Jan pod Skalou Pozvánka od starosty Poděbrad Poděbrady the Mayor s Invitation Myslivost Hunting Rybolov Fishing GATE Galerie a informační centrum Středočeského kraje GATE Gallery and Information Center of the Central Bohemia Region Kalendárium Calendarium KALEIDOSCOPE 5

6 kulturní dědictví EUROPA JAGELLONICA GASK the Gallery of the Central Bohemian Region in Kutná Hora hosts the Czech part of the international exhibition project. EUROPA JAGELLONICA Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK) pořádá českou část mezinárodního výstavního projektu. Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK) je za Českou republiku spolupořadatelem česko-německo-polského výstavního projektu Europa Jagellonica Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců ( ), uskutečněné u nás ve dnech 20. května až 30. září Europa Jagellonica představuje střední Evropu na přelomu pozdního středověku a raného novověku. Projekt má za cíl vůbec poprvé v širokých mezinárodních souvislostech prezentovat Jagellonce jako evropskou dynastii s dopady na umění a kulturu. Mimořádný výstavní počin začíná českou částí v Kutné Hoře se zastřešujícím tématem Těžba stříbra a umění kolem roku Výstava se poté z velké části přesune do dalšího místa, kterým je Varšava. Zde bude od října 2012 do ledna 2013 projekt pokračovat na dvou místech: v Královském zámku a v Národním muzeu, a to na téma Jagellonci evropští panovníci mezi Baltem, Jaderským a Černým mořem. Poslední zastávka projektu, tentokrát s podtitulem Spojení věrnosti a lásky. Sňatková politika Jagellonců s říšskými knížecími rody, bude od března do června 2013 v Postupimi. Díky podpoře Středočeského kraje se česká verze výstavy uskutečňuje v Kutné Hoře, v autentickém prostředí, kde byl v roce 1471 zvolen zemskými stavy první český král z rodu Jagellonců Vladislav II. Po Praze nejvýznamnější město Českého království se již na sklonku 13. století díky bohatým zásobám stříbra proměnilo na královskou pokladnici, z níž byly GASK, the Gallery of the Central Bohemian Region in Kutná Hora, is the Czech co-host of the joint Czech, German and Polish exhibition project Europa Jagellonica - Art and Culture in Central Europe under the Reign of the Jagiellonian Dynasty ( ), which is to take place from 20 May until 30 September Europa Jagellonica introduces the Central Europe at the turn of the late Middle Ages and the dawn of the Modern Times. The project aims to present the Jagiellonian Dynasty for the first time in a broad international context as a truly European dynasty which influenced the art and culture of the time. The ambitious exhibition project is to start with the Czech part in Kutná Hora under the theme Silver Mining and Art around the Year A substantial part of the exhibition will then move to Warsaw where it will be held from October 2012 until January 2013 at two venues in the Royal Castle and in the National Museum under the topic Jagiellonian Dynasty European Rulers between the Baltic, Adriatic and Black Seas. The last stop of the project will be Potsdam where it will be held from March until June 2013 under the title Love and Fidelity Jagiellonian Marriage Policy towards the Imperial Family. Thanks to the support of the Central Bohemian Region, the 6 KALEIDOSKOP

7 cultural heritage kromě jiného financovány i velkolepé stavební podniky Karla IV. Jagellonská éra se významně zapsala do tváře dnešní Kutné Hory, jejíž historické památky in situ se stanou integrální součástí výstavního projektu. Některé z nich budou zpřístup- Europa Jagellonica Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců ( ) získala záštitu ministrů zahraničních věcí pořadatelských zemí za Českou republiku pana Karla Schwarzenberga, za Německou spolkovou republiku pana Quido Westerwelle, za Polskou republiku byl požádán pan Rastislaw Sikorsky. Patronát nad doprovodným programem mezinárodní výstavy Europa Jagellonica převzala ministryně kultury České republiky paní Alena Hanáková, patronem české výstavní části se stal hejtman Středočeského kraje pan David Rath. Na výstavě se podílí více jak sto dvacet vypůjčitelů. Ze zahraničních je to především Madrid, Thyssen-Bornemisza Museum; Paris, Bibliothéque National de France; London, British Museum; Wien, Kunsthistorisches Museum, Österreichische Nationalbibliothek; Berlin, Staatliche Museen; Oxford, Bodleian Library; Toronto, Ontario Art Gallery; veškeré sbírkové instituce v Budapešti, v Krakově, ve Varšavě a další. Další exponáty zapůjčilo Národního muzea, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Národní památkový ústav, Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Národní archiv, Národní knihovna, Archiv a Muzeum hl. města Prahy, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou a další. Z českých zapůjčitelů je nutné vyzdvihnout vynikající spolupráci s pražským arcibiskupstvím, jmenovitě pak s kardinálem a primasem českým Dominikem Dukou, arcibiskupem olomouckým Janem Graubnerem, arciděkanem u Sv. Jakuba v Kutné Hoře Janem Uhlířem a s řadou dalších biskupství, děkanátů a farností. Europa Jagellonica Art and Culture in Central Europe under the Reign of the Jagiellonian Dynasty ( ) is under the patronage of the Ministers of Foreign Affairs of the organising countries Mr Karel Schwarzenberg on behalf of the Czech Republic, Mr Quido Westerwelle on behalf of the Federal Republic of Germany and Mr Rastislaw Sikorsky on behalf of the Republic of Poland. The programme accompanying the Europa Jagellonica international exhibition is to be carried out under the auspices of the Minister of Culture of the Czech Republic Ms Alena Hanáková. The Czech part of the exhibition is under the patronage of the Head of the Central Bohemian Region Mr David Rath. The exhibits were provided by more than one hundred and twenty persons and entities. Among the foreign institutions especially by Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid, Bibliothéque National de France in Paris, British Museum in London, Kunsthistorisches Museum and Österreichische Nationalbibliothek in Vienna, Staatliche Museen in Berlin, Bodleian Library in Oxford, Ontario Art Gallery in Toronto, all the collector institutions in Budapest, Krakow and Warsaw, and others. Further exhibits were provided by the National Museum, Museum of Decorative Arts in Prague, National Heritage Institute, National Gallery in Prague, Moravian Gallery in Brno, National Archives, National Library, Prague City Archives and Museum, Aleš South Bohemian Gallery in Hluboká nad Vltavou, and others. Our special thanks for a close cooperation in the Czech Republic go to the Prague Archdiocese, namely the cardinal and Czech primate Dominik Duka, the Olomouc archbishop Jan Graubner, the archdean Jan Uhlíř of St.James church in Kutná Hora and a number of other bishoprics, deaneries and parishes. KALEIDOSCOPE 7

8 kulturní dědictví Czech part of the exhibition is to be hosted in Kutná Hora, the very place where the estates elected Vladislas II the first Czech king of the Jagiellonian Dynasty in At the end of the 13th century, Kutná Hora became the most important town of the Czech Kingdom after Prague and, due to large supplies of silver, the source of the treasury out of which Charles IV. financed, among other things, his monumental construction projects. The Jagiellonian era had a profound influence on Kutná Hora as we know it today and its historical monuments in situ will become an integral part of the exhibition project. Some of them will be open to the public for the first time in history, such as the extraordinary matronea in the miners St. Barbara s Cathedral by the royal architect Benedikt Ried. něné vůbec poprvé, jako třeba architektonicky mimořádné empory hornického chrámu sv. Barbory od královského stavitele Benedikta Rieda. Výstava představí na 200 mimořádných středověkých uměleckých děl od mnoha zapůjčitelů nejen z českých a evropských institucí, ale i ze zámoří a ze soukromých sbírek. Návštěvníci budou mít možnost shlédnout deskové obrazy, grafiky a kresby od Albrechta Dürera, Lucase Cranacha The exhibition will present about 200 unique Middle-Age works of art provided not only by Czech and European institutions but also by overseas organisations and by private collectors. The visitors will be able to admire the panel paintings, graphic works and drawings by Albrecht Dürer, Lucas Cranach the Elder, the Master of the Litoměřice altar and other artists of the Middle Ages. The exhibition will also present the richly illuminated manuscripts by the 8 KALEIDOSKOP

9 cultural heritage Text: Mgr. A. Koráb; foto: archiv Galerie Středočeského kraje Otevírací doba výstavy Europa Jagellonica v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK): Návštěvníci si budou moci koupit vstupenky na výstavu i v předprodeji, a to i v nově otevřeném Informačním centru Středočeského kraje v Husově ulici v Praze 1. Zde bude otevřena ochutnávka v podobě komorní expozice, uvádějící téma hlavní výstavy v Kutné Hoře. Také tu bude možnost zakoupení společné vstupenky nejen na výstavu samotnou, ale do dalších dvanácti objektů v Kutné Hoře. Výstava Europa Jagellonica bude otevřena denně od 20. května do 30. září 2012 od 10:00 do 18:00 hodin. V případě zvýšeného zájmu návštěvníků bude otevírací doba výstavy prodloužena do 20:00 hodin. st., Mistra Litoměřického oltáře a dalších středověkých umělců. Dále na výstavě budou vystaveny bohatě iluminované rukopisy krakovského dvorního malíře Stanislava Somostrezelnika, pražských iluminátorů Valentina, Matouše a dalších, vzácné listiny královských a městských kanceláří. Sochy a reliéfy ze dřeva a kamene z dílny Veita Stosse, Mistra Pavla z Levoče, Petera Vischera ml. Šperky a luxusní předměty dokreslí život šlechty a umění tehdejších řemeslníků. Autoři výstavy tímto výstavním projektem svým způsobem navazují na úspěšnou výstavu Karel IV. císař z Boží milosti, kterou zhlédlo v letech 2005/06 v Metropolitním muzeu v New Yorku a na Pražském hradě na návštěvníků. Krakow court painter Stanislaw Somostrezelnik and the Prague illuminators Valentin, Matouš and others, as well as rare documents from royal and municipal offices, and stone and wooden sculptures and reliefs by Veit Stoss, Master Paul of Levoča and Peter Vischer the Younger. The life of the aristocracy and the art of the craftsmen of that time will be documented by the collection of jewellery and luxury items. With the Europa Jagellonica exhibition project, the authors follow up the success of the exhibition Charles IV. Emperor by the Grace of God, seen by 250,000 visitors in the Metropolitan Museum in New York and in the Prague Castle in 2005 and Opening times of the Europa Jagellonica Exhibition in GASK the Gallery of the Central Bohemian Region in Kutná Hora: The visitors will be able to purchase the tickets in the advance booking offices and in the newly opened Information Centre of the Central Bohemian Region in Husova street in Prague 1 which will host a small exhibition introducing the main exhibition in Kutná Hora. Visitors will also have the opportunity to purchase a joint ticket to the Europa Jagellonica Exhibition and another twelve sights in Kutná Hora. The Europa Jagellonica Exhibition will be open daily between 10am and 6pm from 20 May until 30 September In case of a great number of visitors, the opening times will be further extended until 8pm. Info: KALEIDOSCOPE 9

10 kulturní dědictví Hrusice centrum mikroregionu Ladův kraj HRUSICE Centre of the Microregion of Josef Lada Uprostřed malebné středočeské krajiny se v kopcovitém terénu rozkládá obec, kterou znají malí i velcí: Hrusice. Amidst the picturesque hilly landscape of Central Bohemia, there is a town well known to children and adults alike: Hrusice. 10 KALEIDOSKOP

11 cultural heritage Hrusická historie Hrusice proslavil zdejší rodák Josef Lada, ale obec se pyšní i několika starobylými kulturními památkami a řadou památkově hodnotných objektů. Nejcennější budovou v Hrusicích je kostel sv. Václava, vystavěný v první polovině třináctého století s dodnes patrnými románskými prvky například s portálem na severní straně. Kromě historické hodnoty tkví jeho půvab i v unikátním červeném zbarvení díky pískovci z okolí nedalekého Kostelce nad Černými lesy. Jako národní kulturní památka je chráněn nejen samotný kostel, ale celý areál včetně kostelní zdi s branou. Kostel svatého Václava, stojící na nejvyšším bodě obce, je dominantou okolí i ústředním motivem mnoha Ladových obrázků. Další hrusické místo, dobře známé čtenářům všeho věku, je Sejkova hospoda (vystavěná v letech ). I ona je zařazena na seznam hodnotných objektů, ale na rozdíl od rodného Ladova domu dodnes stojí a nabízí zlatý mok všem žíznivým, dnes stejně jako před lety. Mezi dvěma světovými válkami se do Hrusic jezdívalo do zdejšího exkluzivního hotelu Valencia. Ten vznikl přestavbou zdejšího mlýna a jeho podnikavý majitel dokázal do The History of Hrusice The village of Hrusice is mostly renowned for its famous native Josef Lada but it also has several ancient culture monuments and a number of valuable buildings. The most valuable building in Hrusice is the St. Wenceslas church built in the first half of the thirteenth century with still perceptible Romanesque style features for example the northern portal. Apart from having historical value, the church is also attractive for its unique red colour thanks to the sandstone from the vicinity of the nearby Kostelec nad Černými lesy. The church and all the adjacent premises including the church wall and gate are designated as a national cultural monument. St. Wenceslas church is situated at the highest point of the village and dominates the neighbourhood as well as many of Lada s pictures. Another place in Hrusice which is well known to readers of all ages is Sejk s pub (built between 1884 and 1885), which is also on the list of valuable buildings. Unlike Lada s natal home, it is still standing and serving the golden potion to all thirsty travellers, just as it always did. Between the two world wars, many guests came to Hrusice in order to visit the elegant hotel Valencia. The hotel was rebuilt from a local mill and its enterprising owner managed to attract rich and famous clients, such as the comic actor Vlasta Burian. The hotel offered luxurious interior for the time, excellent cuisine, tennis courts, horse course, mock bullfights on Sundays KALEIDOSCOPE 11

12 kulturní dědictví Hrusic lákat bohatou a známou klientelu, mezi jinými například komika Vlastu Buriana. Hotel mohl nabídnout na svou dobu luxusní prostředí, vynikající kuchyň, tenisové kurty, jezdeckou koňskou dráhu, nedělní symbolické býčí zápasy a samozřejmě krásnou přírodu i s několika romantickými hradními zříceninami v okolí; a to vše v nevelké vzdálenosti od Prahy. I když se zdá, že centrem dění bývalo některé z hrusických pohostinských zařízení, není tomu tak. Rozvětvený Ladův rod a umělecké sklony nepředstavoval na počátku 20. století jen Josef Lada nebo později jeho dcera Alena, ale i další příbuzní. Malířův synovec Antonín Jedlička ( ) vyráběl po několik desetiletí modely hrusických interiérů i exteriérů, mj. i dům svého strýce, celou hrusickou náves nebo dnes už zaniklé budovy, což má z dnešního pohledu i hodnotu dokumentární. Stálá výstava těchto modelů je umístěna na místním obecním úřadě. Josef Lada, , český malíř, ilustrátor a spisovatel. Je autorem několika pohádek, které sám ilustroval, např. série O kocourovi Mikešovi, O chytré kmotře lišce, Bubáci a hastrmani, Kalamajka, cyklus Veselý přírodopis (Ptáci, Savci, Brouci a hmyz a Vodní živočišstvo) nebo Moje abeceda, předchůdkyně barevných slabikářů. Typické venkovské obrázky a obrazy měly často předobraz v rodných Hrusicích: Mikulášská nadílka, U ohníčku, Zabíjačka, Tancovačka nebo Rvačka v hospodě. Jako ilustrátor především spolupracoval s Josefem Haškem, jen pro Švejka nakreslil více než 1300 kreseb. Působil jako autor výprav, scén a jevištních kostýmů v Národním divadle, a stejnou profesí se podílel i na úspěšném českém filmu Hrátky s čertem z roku Alena Ladová, , česká malířka, ilustrátorka a autorka vzpomínkové knihy Můj táta Josef Lad. Hrusice, rodiště Josefa Lady Hrusice však především opatrují a v nejlepším slova smyslu propagují dílo svého nejznámějšího rodáka Josefa Lady, syna zdejšího ševce. Málo se ví, že umělec byl ve své pozdější profesi handicapován kvůli vážnému úrazu z dětství, kdy si otcovým šídlem poranil oko. Přesto vystudoval Uměleckoprůmyand of course beautiful nature with several romantic castle ruins nearby; all this at an easy distance from Prague. It may now seem that the social life in Hrusice was centred around the public houses, but it wasn t the case. At the beginning of the 20th century, the large Lada family and its artistic tendencies were not represented only by Josef Lada or later his daughter Alena but by other family members as well. A nephew of the famous painter, Antonín Jedlička ( ) spent several decades making models of Hrusice houses, both interiors and exteriors, among others also his uncle s house, the complete village square, or houses that are no longer standing, which have also documentary value today. A permanent exhibition of his models is displayed in the premises of the local municipal authority. Hrusice, the native village of Josef Lada Most of all, Hrusice aim to preserve and popularise (in the best sense of the word) the work of its most famous native, Josef Lada, the son of the local shoemaker. It is not common knowledge that the artist was handicapped in his profession by a serious injury from his childhood when he hurt his eye by his father s awl. Despite this, he studied applied arts in Prague and gradually became famous as a painter, graphic designer, illustrator, stenographer and writer an artist loved by children throughout the world for his tomcat Mikeš and by the adults for his charming village scenes and unmistakeable figure of the good soldier Švejk. Lada always returned to his native Hrusice. After some time, when he got married, he had a small villa built here. However, the construction took several years due to the war. In Sejk s pub you may find a great curiosity so great that you can fit 50 beers in it: it is a jug Josef Lada had made for his masons so that they would not waste time by going to Sejk s all the time. Although Lada smartly sorted out the catering, the house was not finished until after Unfortunately, several months before the end of the war, the family was struck by the tragic death of one of their daughters, Eva. Neither daughter Alena, also an academic painter, is alive today and the family tradition is continued by the painter s grandson Josef Lada. At the site of the natal home, there is a commemorative plaque to the artist. In the little park there is his bronze bust by the 12 KALEIDOSKOP

13 cultural heritage Text: Agentura Dům, s.r.o.; foto: MgA. J. Hladký slovou školu v Praze a postupně se proslavil jako malíř, grafik, ilustrátor, jevištní výtvarník a spisovatel; umělec, kterého milují děti po celém světě pro jeho kocoura Mikeše a dospělí jak pro kouzelné vesnické scenérie, tak pro nezaměnitelnou figurku dobrého vojáka Švejka. Do rodných Hrusic se Lada stále vracel a po čase si tu nechal už jako ženatý vystavět vilku. Stavba se kvůli válce protáhla na několik let. V Sejkově hostinci opatrují z té doby velkou vzácnost tak velkou, že se do ní vejde 50 piv: je to džbán, který si nechal Josef Lada vyrobit pro zedníky, aby neplýtvali časem při častém docházení k Sejkům. I přes vyřešené zásobování ale mohl být dům dokončen až po roce Bohužel, osud rodiny poznamenala tragédie, když jedna z dvou dcer, Eva, tragicky zahynula několik měsíců před koncem války. Dnes již nežije ani dcera Alena, rovněž akademická malířka, takže nositelem rodinných tradic se stal malířův vnuk Josef Lada. Na místě rodného domu je dnes umístěna umělcova pamětní deska, v hrusickém parčíku bronzová busta malíře od sochaře Zdeňka Šejnosty, a vilka, kterou v padesátých letech věnovala Alena Ladová státu, funguje po mnoha peripetiích jako Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny. Do Hrusic se dnes jezdí na jednodenní výlety jak do Památníku, tak například k památnému stromu lípě malolisté, staré více než 500 let, na prohlídku budovy bývalé školy nebo staveb lidové architektury. V okolí si lze pronajmout chalupy nebo chaty na delší pobyty. Vede tudy cyklistický okruh nebo pohádková soutěžní trasa Cesta kocoura Mikeše. Třicet kilometrů za Prahou a jako kdybyste se ocitli o sto let zpátky, uprostřed pohlednice ze štětce Mistra Josefa Lady. Josef Lada, , a Czech painter, illustrator, writer and author of several fairytales which he also illustrated, e.g. the series O kocourovi Mikešovi (Tomcat Mikeš), O chytré kmotře lišce (Clever vixen), Bubáci a hastrmani (Bogeymen and water sprites), Kalamajka, the series Veselý přírodopis: Ptáci, Savci, Brouci a hmyz a Vodní živočišstvo (Natural history made fun: Birds, Mammals, Bugs and Insects and Water animals) or Moje abeceda (My Alphabet), the predecessor of colour primers. His typical country pictures and paintings often depicted images from his native village of Hrusice: Mikulášská nadílka (Presents from St Nicholas), U ohníčku (At the fire), Zabíjačka (Pig feast), Tancovačka (Dance) or Rvačka v hospodě (Fight in a pub). As an illustrator, he mostly cooperated with Josef Hašek. For Švejk alone, he made more than 1300 pictures. He worked as a scenographer and authored costumes for the National Theatre or for the shooting of the successful Czech film Hrátky s čertem (Playing Games with the Devil) directed in Alena Ladová, , a Czech painter, illustrator and author of the book of memoirs Můj táta Josef Lada (My Father Josef Lada). sculptor Zdeněk Šejnosta. And after many difficulties, the villa, donated to the state by Alena Ladová in the fifties, has become a Monument to Josef Lada and his daughter Alena. Today, visitors come to Hrusice for one day trips to see the Monument, the memorable tree a small-leaved lime (Tilia cordata) which is more than 500 years old, the tour of the former school or the rustic architecture. The neighbourhood offers rental cottages for longer stays, cycling routes or the fairytale competition trail named Tomcat Mikeš s Trail. Only thirty kilometres from Prague and you can travel a hundred years back in time and find yourself in the centre of a postcard painted by Master Josef Lada. Info: KALEIDOSCOPE 13

14 kulturní dědictví Církevní turistika...nejen pro věřící V poslední době se často mluví o novém trendu v turistice: o turistice církevní nebo chcete-li náboženské. Religious Tourism...not just for believers You might have heard recently about a new tourist trend: church or religious tourism. Nové trendy, ale s historickými kořeny Církevní turistika byla jedním z nejstarších důvodů k cestování a značně ovlivnila duchovní, politický i kulturní vývoj Evropy. Po létech stagnace se začíná opět vzmáhat, a to na celosvětové úrovni. Do francouzských Lurd, portugalské Fátimy nebo do španělského Santiaga de Compostela míří pravidelně celé davy poutníků (zůstaneme-li jen v Evropě), kteří jsou motivováni zejména touhou po uzdravení. Mnozí z nich absolvují pouť nejen po svých, ale část cesty i letecky přes oceán. Dnešní církevní turistika je chápána mnohem šířeji. Za sakrálními památkami a na jejich půdě konanými bohoslužbami putují jak věřící, tak ostatní turisté, kteří obdivují mj. i architekturu staveb, vnitřní bohatou uměleckou výzdobu i doprovodné akce, které jsou na podobných místech konány k různým příležitostem. Světové i domácí cestovní kanceláře pořádají tématické výpravy za konkrétními uměleckými slohy, za významnými osobnostmi nebo po stopách zásadních duchovních událostí. Přínos církevní turistiky Lidé, kteří se takových cest zúčastňují, se kromě vlastního duševního obohacení stávají tolerantnějšími vůči náboženským, kulturním i společenským rozdílům. New, but with historical roots Church tourism was one of the oldest reasons for travelling and had a significant impact on the spiritual, political and cultural development in Europe. After years of stagnation, it has been flourishing again, worldwide. French Lourdes, Portuguese Fátima or Spanish Santiago de Compostela regularly welcome masses of pilgrims (speaking about Europe) motivated in particular by the healing powers of these places. Many of them travel not only by planes over the oceans, but also on foot. Contemporary church tourism is understood in a much broader context. Both believers and non-believers peregrinate to sacral places and attend religious services organized on various occasions. They admire architectural monuments with the rich artistic decoration of their interiors and participate in the accompanying events held at these places. Worldwide and national travelling agencies organize thematic tours over specific artistic styles, famous persons or traces of significant spiritual events. Assets of the religious tourism The people who participate in these trips achieve spiritual enrichment. At the same time, they become more tolerant towards religious, cultural and social differences. Religious tourism is also important from the economic point of view as practicing believers are motivated by their faith re- 14 KALEIDOSKOP

15 cultural heritage Text: Agentura Dům, s.r.o.; foto: DreamsTime.com a MgA. J. Hladký Náboženský turismus je ovšem významný i z hlediska ekonomického, protože praktikující věřící jsou k cestování motivováni svou vírou bez ohledu na burzovní zprávy. Světové církevní památky navštěvuje každoročně více než 300 milionů návštěvníků, kteří při tom utrácejí v přepočtu až dvacet miliard dolarů. Zastoupeni jsou všemi věkovými kategoriemi, zejména ekonomicky aktivní skupinou 40 až 60 let. Na rozvoji náboženské turistiky tak mají zájem všichni: turisté na straně jedné a na druhé straně majitelé církevních objektů, cestovních kanceláří, obchodů v okolí, provozovatelé autodopravy, hotelů i penziónů, místní řemeslníci, restauratéři, umělci a mnozí další. Pro většinu turistů je návštěva kostela jen jedna část jejich cesty a další aktivity se můžou odvíjet podle konkrétní nabídky dalších historických, přírodních nebo kulturních zajímavostí. Co nabízí Středočeský kraj Nejen Itálie nebo Paříž bývá zajímavá pro zahraniční turisty, kteří chtějí poznat církevní památky. Těm, kteří přijíždějí do České republiky, začínají nabízet jednotlivé kraje i diecéze také něco víc než všeobecně známé destinace v Praze. Málokterý region se může pochlubit tolika významnými religiózními stavbami, navíc právě v kombinaci s nádherným okolím. gardless of the economic news. World religious monuments are visited by more than 300 million tourists every year who spend up to twenty billion dollars. They are people of all ages, the most economically active being from 40 to 60 years old. Everybody is interested in the development of religious tourism: tourists on one side, owners of religious monuments on the other side, travelling agencies, shop owners, transport companies, hotels and boarding houses, local craftsmen, restaurant owners, artists and many others. The church often forms just one part of the trip. The other activities will depend on the specific historical, natural or cultural sights and events. What can be found in the Central Bohemia Region Foreign tourists interested in religious monuments do not think only about Italy or France. The individual regions and dioceses have extended their offer to those who visit the Czech Republic beyond the well-known destinations in Prague. Not many a region can boast so many important religious buildings, in addition to beautiful surroundings. The most important religious monuments include the following: Kutná Hora, historical town reserve, with the monumental KALEIDOSCOPE 15

16 kulturní dědictví Za všechny církevní památky jmenujme alespoň některé: Kutnou Horu, městskou památkovou rezervaci, s monumentálním gotickým chrámem svaté Barbory, s katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře-Sedlci někdejší součástí cisterciáckého kláštera, nebo s mohutnou Jezuitskou kolejí, kde dnes sídlí Středočeská galerie. Starou Boleslav, spojovanou s kultem patrona české země sv. Václava, jedno z významných duchovních center u nás. Na místě kostelíka sv. Kosmy a Damiána, kde byl kníže Václav v r. 35 zavražděn, stojí od 11. století trojlodní románský kostel, a nedaleko rovněž románský kostel sv. Klimenta. Každoroční národní svatováclavská pouť má dlouhou tradici. Klášter Sázava, založený v roce 1032 knížetem Oldřichem, patřící původně slovanským, později benediktinským mnichům. Je to čtvrtý nejstarší klášter u nás. V klášterní zahradě jsou odkryté základy kostela sv. Kříže z 11. století a v kapitulní síni se dochovaly unikátní nástěnné malby ze 14. století. Svatou Horu Příbram, významné evropské mariánské poutní místo, architektonicky nedostižnou památku raného baroka v Čechách. Od 17. století se tu konají poutní procesí k sošce Panny Marie Svatohorské. V roce 1905 dostala Svatá Hora od papeže Pia X. titul basilica minor, propůjčovaný jen nejvýznamnějším světovým křesťanským svatyním. Turisté zblízka i zdaleka Italové přijíždějí do Česka na prohlídku kostelů, na kterých se podíleli významní italští architekti, kdežto Chilané, Mexičané a Brazilci sice míří hlavně za Pražským jezulátkem, ale účastní se tu i dalších akcí; například poutí při příležitosti blahořečení Jana Pavla II. v květnu r. 2011). Loňská návštěva Svatého otce ve Staré Boleslavi u nás přilákala poutníků ze zahraničí. K oslavám výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje, které připadne na rok příští, Benedikt XVI. rovněž přijal pozvání, což přiláká nejen na Moravu další náboženské turisty. Středočeský kraj ukrývá jedinečný sakrální potenciál, díky kterému se může stát významnou evropskou destinací církevní turistiky a přílákat každoročně desítky tisíc poutníků. 16 KALEIDOSKOP

17 cultural heritage gothic Church of St. Barbara, Cathedral of Assumption of Virgin Mary in Sedlec the former part of the Cistercian monastery or the impressive Jesuit College, now the seat of the Central Bohemian Gallery. Stará Boleslav, related to the cult of St. Wenceslas, patron saint of the Czech country, one of the most important religious centres in our country. At the place of the original St. Cosma and Damian Church in which the Czech Knight Wenceslas was allegedly murdered in 935, stands a three-nave Romanesque church of the 11th century, with the Romanesque St. Clement Church not far away. The annual National Pilgrimage to Saint Wenceslas has a long tradition. Sázava Monastery established in 1032 by the Knight Oldřich belonged originally to the Slavic, later on to Benedictine monks. It is the fourth oldest monastery in the country. The cloistral garden hides the foundations of the St. Cross Church of the 11th century and the capitular hall preserves unique mural paintings of the 14th century. Svatá Hora Příbram, an important European Marian place of pilgrimage, is an unrivalled piece of an early Baroque architecture in Bohemia. Processions to the sculpture of Virgin Mary of Svatá Hora have been held from the 17th century. In 1905, Svatá Hora was awarded the title basilica minor by the Pope Pius X. that is awarded to the most important religious shrines all over the world. Info: Local and foreign tourists Italians come to Bohemia to see the churches built by famous Italian architects. Chileans, Mexicans and Brazilians want to see the Infant Jesus of Prague but participate in other events as well: in May 2011, they attended the pilgrimage on the occasion of beatification of John Paul II.). Last year s visit of the Holly Father to Stará Boleslav attracted more than pilgrims from abroad. Benedict XVI. was also invited to the celebration of the 1150th anniversary of the arrival of the Saints Cyril and Methodius, Apostles to the Slavs, to be held next year that will attract religious tourists not only to Moravia. Central Bohemia has a unique sacral potential that could help the region to become an important European religious tourism destination and attract tens of thousands of pilgrims every year. KALEIDOSCOPE 17

18 kulturní dědictví Nižbor Vydejte se s námi po naučné stezce kouzelnou krajinou ke keltskému oppidu a na zámek Nižbor. Trocha historie Středočeský Nižbor, dříve také Nová Huť podle železné hutě založené v 16. století. Ta tu fungovala do roku 1872, než ji spláchla rozvodněná Berounka. Naposledy poničily povodně Nižbor v roce Je několik důvodů, proč Nižbor a zdejší zámek navštívit. Jedním důvodem je sama stavba. O zdejším barokním zámku jsou první zmínky jako o hradu Miesenburg, založeném Přemyslem Otakarem II. v r Husity byl dobyt v roce 1425, v 16. stol. přestavěn na renesanční a v 18. na barokní zámek, sídlo královského purkrabího. Po letech chátrání prošel zámek na počátku nového tisíciletí rozsáhlou rekonstrukcí, financovanou Středočeským krajem. Druhým důvodem je neopakovatelný pohled, který se vám odtud naskytne po okolní nádherné krajině, vymodelované Berounkou a jejími přítoky. Pod vámi se klikatí řeka, v dálce možná projede historická parní lokomotiva, která tímto směrem vozí turisty na jednokolejce Beroun Rakovník, a jak na dlani máte nejen Nižbor, ale další dvě vesnice, které k němu správně náležejí: Žloukovice, existující nejméně od 14. století a dnes známé především jako rekreační oblast pro Pražáky a Plzeňany, a Stradonice, které proslavilo keltské oppidum i drobnější archeologické nálezy. S těmi souvisí i další argu- Nižbor Join us on an educational trail through beautiful nature to a Celtic oppidum and Nižbor castle. A bit of history The Central Bohemian town of Nižbor was formerly called Nová Huť after the ironworks founded in the 16th century which were in operation until 1872 when they were flushed away by flooded Berounka. The last flood struck Nižbor in You may want to visit Nižbor and the local castle for several reasons. One is the building itself. The baroque castle was first mentioned as Miesenburg castle founded by Přemysl Otakar II. in In 1425, it was seized by the Hussites. In the 16th century, it was rebuilt in the renaissance style and in the 18th century, it was rebuilt in the baroque style to become the residence of the royal burgrave. After years of decay, the castle went through a major reconstruction financed by the Central Bohemian Region at the beginning of the new millennium. The other reason is the unique view of the beautiful landscape shaped by Berounka and its branches. You will see the meanders of the river and in the distance you may spot the historic steam locomotive with tourists on the single-line track between Beroun and Rakovník. Nižbor will lie open before you, as well as two other villages which are administratively connected to it: Žloukovice, which exists at least since the 14th century and is mostly known today as a recreational area for visitors from Prague and Pilsen, and Stradonice, which is famous for its Celt- 18 KALEIDOSKOP

19 cultural heritage ment, proč se do nižborského zámku vydat: je tu stálá expozice ze života Keltů. Keltové Keltská doba je nedílnou součástí naší historie, a na území Středočeského kraje se dochovaly pozůstatky hned několika keltských hradišť kmene Bójů, od nichž pochází dnešní označení naší země Bohemia. Kromě stradonického oppida je ve Středních Čechách několik dalších: Závist u Zbraslavi, Hrazany nad Slapskou přehradou, Velký Blaník, Plešivec u brdských Jinců, Kolo u Týnce n. L. nebo třeba Oškobrh na Poděbradsku. Proč se Keltové usídlili i ve Stradonicích? Nejspíš proto, že rozsáhlé návrší Hradiště své obyvatele dobře chránilo a navíc umožňovalo mít pod kontrolou obchodní stezku vedoucí podél Berounky. Z řeky rýžovali zlato a z nedaleké Krušné hory dobývali železnou rudu. Tu tavili v šachtových pecích a ze železa vyráběli ve velkém zbraně, zámky a klíče, spony k opaskům nebo třeba jezdecké ostruhy, což bylo žádané zboží, se kterým mohli čile obchodovat. K tomu tedy razili i zlaté mince, tzv. duhovky, které vlastně způsobily, že po téměř dvou tisících letech bylo zdejší hradiště objeveno. Stalo se to v roce 1877, když syn místního hrobníka vykopal hrnec se dvěma sty duhovek. Bohužel nález pokladu odstartoval zlatokopeckou horečku, kvůli které řada předmětů nenávratně zmizela a spousta cenných míst byla zničena. Jen ic oppidum and other less significant archaeological findings. The permanent exhibition devoted to the life of the ancient Celts situated at the Nižbor castle is another reason for a visit. The Celts The time of the Celts forms an inseparable part of our history. Within the territory of the Central Bohemia Region, there are the remains of several fortified settlements built by the Celtic tribe of Boii from which our country derives its name Bohemia. Besides the oppidum in Stradonice, there are several others in the Central Bohemia: Závist near Zbraslav, Hrazany above the Slapy dam, Velký Blaník, Plešivec near Jince in Brdy, Kolo near Týnec nad Labem or Oškobrh in the Poděbrady region. Why did the Celts settle in Stradonice? Probably because the great rise of the fortified settlement provided good protection for its inhabitants and allowed them to control the business path along Berounka. They cradled gold from the river and dug for ironstone in the mountains of Krušné hory nearby. They smelted the ironstone in shaft ovens and used the iron for making large amounts of weapons, locks and keys, belt buckles or riders spurs, which goods were greatly in demand and became the subject of a lively trade. In addition to this, they also struck gold coins called duhovky in Czech (rainbow coins), thanks to which the settlement was finally discovered after almost two thousand years. It happened in 1877 when the son of the local gravedigger dug out a pot with two hundred rainbow coins. Unfortunately, KALEIDOSCOPE 19

20 kulturní dědictví s velkým úsilím archeologů se podařilo oppidum částečně zrekonstruovat. Keltové přišli na naše území ze západní Evropy. Kromě toho, že dovedli získávat a zpracovávat zmíněné kovy, stavěli svatyně i dřevěné obytné domy s kamennými podezdívkami, seskupovali je do velkých celků a ty chránili mohutnými hradbami. Uměli vyrábět keramiku na hrnčířském kruhu, znali sklo a , vynalezli jednoduchý žací stroj a rotační mlýn. Udržovali obchodní styky nejen se se svou galskou pravlastí, ale podle některých nálezů i se severní Afrikou a samozřejmě s Římskou říší. Druidští kněží znali písmo a na poměrně dobré úrovni se zabývali astronomií a lékařstvím. Krom toho všeho byli Keltové samozřejmě udatnými válečníky, jak se o tom zmiňoval Julius Caesar ve svých zápiscích O válce galské. V té souvislosti musíme připomenout keltský zvyk uřezávat poraženým nepřátelům hlavy. Civilizované Kelty vytlačili na přelomu letopočtu početní převahou Germáni, kteří ovšem v té době stáli na mnohem nižší vývojové úrovni. Současnost Právě pozůstatky keltské kultury v okolí inspirovaly Středočeský kraj ke zřízení velkorysého projektu, který dostal důstojný prostor na zdejším zámku. Jde o Informační centrum keltské kultury, kde můžete spatřit od jarního do podzimního slunovratu trojdílnou multimediální expozici o životě Keltů. K vidění je tu i kopie plastiky keltské hlavy, jejíž originál byl náhodou objeven v roce 1943 ve Mšeckých Žehrovicích a který dnes this discovery started a gold rush due to which a number of objects vanished for good and many valuable places were destroyed. Only after a great effort, the archaeologists were able to reconstruct the oppidum at least partially. The Celts came to our lands from the west of Europe. They knew how to win and process metals as described above, built shrines and wooden houses with stone foundations which they arranged into large groups and protected by massive walls. They knew how to make ceramics on potter s wheel, knew glass and enamel, and invented a simple reaper and rotation mill. According to some findings, they traded not only with their Gaelic homeland but also with northern Africa and naturally with the Roman Empire. Their druid priests were familiar with the writing system and were quite good in astronomy and medicine. Besides all this, of course, the Celts were fearless warriors as Julius Caesar mentioned in his Gallic Wars. We must mention here that the Celts had the habit of cutting off the heads of their defeated enemies. At the turn of the era, the civilised but outnumbered Celts were forced out by the Germanic tribes who, however, were at a much lower evolutionary stage at that time. The present The evidence of the Celtic culture in the area inspired the Central Bohemia Region to launch a major project at the local castle the Information Centre of Celtic Culture where you may visit a multimedia exposition devoted to the life of the ancient Celts, divided into three parts, from the spring until the winter solstice. Among other exhibits, there is a replica of the Celtic head. The 20 KALEIDOSKOP

editorial KALEIDOSCOPE 3

editorial KALEIDOSCOPE 3 KALEIDOSCOPE 1 content 3 Editorial Editorial 4 Cestovní navigátor Navigator 5 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 7 Křivoklát

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc. 13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.cz 1 OBSAH Úvod 1 Centrální mapa 2 Seznam institucí 4 Centrální přestup

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012

Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012 Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012 Úvodem Introduction V horkém létě se jen těžko uvažuje nad barevným a chladným podzimem, dokonce bych snad ani neřekl, že se na něj těšíme. Nicméně čas k němu

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Tourism in the Czech Republic in 2006/First Half of 2007 Česká republika Czech Republic Česká republika je ideálním místem pro aktivní turistiku a

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

Published by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic in cooperation with the Hop Growers Union of the Czech Republic

Published by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic in cooperation with the Hop Growers Union of the Czech Republic czech hops český chmel 2012 Published by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic in cooperation with the Hop Growers Union of the Czech Republic Vedoucí autorského kolektivu / Editor-in-Chief:

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS 2014 Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http://www.eagri.cz, e-mail: info@mze.cz ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele České republiky Mostecká

Více

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 Číslo 44 / Issue 44 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12012 Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 01/2012 HMMC

Více

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08 2/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Eva Jiřičná Interview / Rozhovor Rugby scores / Ragby boduje Design lovers / Milovníci designu Talent

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

S P E C I A L E D I T I O N

S P E C I A L E D I T I O N SPECIAL EDITION DEAR GUESTS AND PATRONS, The team at the InterContinental Prague are proud to celebrate 40 years of being a leading international hotel in this vibrant and intriguing city. Ever since the

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

IWRF EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN WHEELCHAIR RUGBY. 11 19 April 2015 Prague, Czech Republic Division B

IWRF EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN WHEELCHAIR RUGBY. 11 19 April 2015 Prague, Czech Republic Division B IWRF EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN WHEELCHAIR RUGBY 11 19 April 2015 Prague, Czech Republic Division B 2015 IWRF European Championship in Wheelchair Rugby 03 Obsah Úvodní slova David Lukeš hlavní organizátor

Více

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury Ateliér Johna O Reillyho a Zdeňky Němcové Zedníčkové Technical University of Liberec, Faculty of Art and Architecture Studio John O Reilly/Zdeňka

Více

Město Moravský Krumlov Vás vítá Obsah Contents Guide to Moravský Krumlov Inhalt Willkommen in der Stadt Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov Vás vítá Obsah Contents Guide to Moravský Krumlov Inhalt Willkommen in der Stadt Moravský Krumlov Město Moravský Krumlov Vás vítá Na následujících stranách se Vám pokusíme ukázat město tak, jak jej mnozí neznáte. Krumlov není pouze městem se Slovanskou epopejí A. Muchy, ale i městem mnoha dalších zajímavostí.

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R 2 Úvodník Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám představila další vydání studentského časopisu PrímaLEX a přivítala Vás v novém akademickém roce. V současném čísle se ohlédneme za letními dobrodružstvími

Více