NEŽ NAJDOU SVŮJ NOVÝ DOMOV Velice si vážíme pomoci armády prostřednictvím VOLAREZY, říká ředitelka dětského centra P. Černovská.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEŽ NAJDOU SVŮJ NOVÝ DOMOV Velice si vážíme pomoci armády prostřednictvím VOLAREZY, říká ředitelka dětského centra P. Černovská."

Transkript

1 List Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení 2013 NEŽ NAJDOU SVŮJ NOVÝ DOMOV Velice si vážíme pomoci armády prostřednictvím VOLAREZY, říká ředitelka dětského centra P. Černovská. Armáda spolupracuje s veřejností na celé řadě projektů a aktivit také prostřednictvím VO- LAREZY. Mezi nejzáslužnější patří nepochybně projekt Velitelství sil podpory VOJÁCI DĚTEM, který před třemi léty uvedl do života generál Jaroslav Kocián. Jeho součástí je pomoc dětem z Dětského centra Milovice. Ředitelka tohoto zařízení Bc. Petra Černovská říká: Neobyčejně si vážíme pomoci armády prostřednictvím Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení. Po pět let máme možnost pobývat s dětmi z našeho domova v zařízeních VOLAREZY, kde je jim věnována veškerá péče a pozornost. Naše děti jsou postupně umísťovány do rodin buď biologických nebo náhradních. O náhradní rodinnou péči je zájem nejen u nás v České republice, ale někteří naši svěřenci odcházejí k novým rodičům například do Španělska, Itálie, Švédska, Rakouska nebo Německa. Pro samotný rozvoj osobních kompetencí dětí má neobyčejný význam, když mohou, Děti z Milovic v bazénu VZ Měřín Dnem 1. ledna 2014 dochází k převodu působnosti péče o vojenské důchodce, která dosud náležela Krajským vojenským velitelstvím, na Odbor péče o válečné veterány Ministerstva obrany. Již od 1. července u odboru vzniká nové oddělení, na kterém bude zaměstnáno šest osob. Od výše zmíněného data odbor začne postupně od jednotlivých krajských vojenských velitelství agendu péče o vojenské důchodce přebírat. Cílem tohoto opatření, které schválil ministr obrany, je poskytnout péči co největ- ZE ZASEDÁNÍ V dubnu proběhlo tradiční jarní zasedání třinácti členských zemí Styčného výboru mezinárodních vojenských sociálních organizací (CLIMS). Místem konání byl tentokrát polský Krakov. Jako obvykle se zasedání zúčastnili i zástupci Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení z České republiky. Smyslem akce je v rámci bilaterálních jednání upřesnit podmínky pro realizaci pobytů rodin vojáků a zaměstnanců rezortů ministerstev obrany v rekreačních a ubytovacích zařízeních a připravit zámysl spolupráce na další kalendářní rok. Česká republika je pro zahraniční návštěvníky atraktivní destinací, přičemž hlavními lákadly jsou především Praha a dále významné památky UNESCO, jako např. Český Krumlov, či významná lázeňská centra, jako jsou Karlovy Vary. V rámci spolupráce zemí sdružených v organizaci CLIMS (ale i mimo ni) jsou v České republice pořádány jak skupinové tak i individuální pobyty. Skupiny k nám obvykle přijíždějí ze Španělska, Portugalska a Bulharska. Kromě ubytování a stravování je pro ně připraven i program s návštěvou turisticky zajímavých míst České republiky. Individuální návštěvníci k nám přijíždějí buď v rámci programu výměnných zahraničních rekreací nebo požadují jen ubytování v některém z rekreačních či lázeňských zařízení a program v rámci pobytu si zajišťují sami. Ze strany našich klientů je také využívána možnost ubytování v některém z vojenských rekreačních zařízení v zahraničí. V tomto smyslu vede především Paříž, Azurové pobřeží ve Francii a Itálie. Je ale možno zajistit pobyt i v dalších zemích (např. v Německu, Španělsku či Portugalsku). byť na krátkou dobu, pobývat v prostředí, kde jsou v přímém kontaktu s dětmi z normálně fungujících rodin a vidí, jak žijí v souladu rodiče s dětmi, jak mezi sebou komunikují a jaké jsou jejich vzájemné vazby. VOLAREZA nám umožňuje realizovat týdenní pobyty mimo hlavní sezónu v krkonošské Vojenské zotavovně Bedřichov ve Špindlerově Mlýně a ve Vojenské zotavovně Měřín u pláže Slapské přehrady. Obě tato zařízení mají bohatá sportovní a relaxační zázemí, která jsou nám po celou dobu pobytu k dispozici. Děti se nejvíc těší do bazénu, rády vzpomínají na projížďku parníkem po Slapské přehradě, na zmrzlinové poháry ve Špindlu U Medvěda... Z každého takového pobytu jim pořizujeme vlastní fotodokumentaci, kterou dostávají na památku, když opouštějí náš domov. Aby, až dospějí, měly své fotky z dětství jako jiné děti, žijící od narození ve svých vlastních rodinách. Naši svěřenci na pobyt v zařízeních VOLAREZY rádi vzpomínají. Například na setkání s dětmi ze základní školy z Vrchlabí, kdy byl pro ně připraven zábavný doprovodný program ve spolupráci se zaměstnanci Vojenské zotavovny Bedřichov a příslušníky sil podpory. Celá akce, plná sportu a zábavy, vyvrcholila dětským karnevalem. Ředitelka milovického dětského centra oceňuje, že VOLAREZA umožňuje pobyty dětem v rozlehlých hotelových areálech s dětskými hřišti a možnostmi vycházek do blízkého okolí. Sama jsem dcerou vojáka z povolání a v dětství jsem jezdila s rodiči do rekreačních zařízení VOLAREZY. Vím tedy, že Vojenské zotavovny Bedřichov a Měřín patří k těm největším a nejmodernějším. Musím ale pochválit nejen prostředí, ale i stravu a hlavně celkovou péči zaměstnanců obou zařízení, jejich obětavost a vstřícnost, dodává Petra Černovská. Měli jsme nedávno možnost se se svěřenci v Dětském centru Milovice setkat. Už se opět do zařízení VOLAREZY moc těší. Letos se tam vystřídají i se svými tetami celkem ve čtyřech turnusech. Prý také musí odtud poslat pohlednice všem dobrovolníkům a vojákům, kteří za nimi v průběhu roku přijíždějí a věnují se jim. Foto archív DC Milovice Změna v péči o vojenské důchodce šímu počtu vojenských důchodců. Dosud určité výhody, které byly poskytovány z Fondu kulturních a sociálních potřeb, využívalo pouze deset procent oprávněných vojenských důchodců. Samozřejmě, že o chystaných změnách budou jak oprávnění vojenští důchodci, tak i rehabilitovaní vojenští důchodci včas informováni. Ing. Iveta Hlásecká Ředitelka OVV MO Praha zůstává i po červnových povodních nejnavštěvovanější destinací České republiky Smyslem členství v organizaci CLIMS je také pořádání mezinárodních dětských a mládežnických táborů. V České republice se již tradičně tento typ tábora bude konat v první polovině měsíce srpna 2013 ve Vojenské zotavovně Bedřichov středisku Malý Šišák ve Špindlerově Mlýně. Pro účastníky je připraven bohatý program včetně adrenalinových sportů. V letošním roce se oproti minulosti počet českých dětí rozšiřuje. Cílem tábora je zejména zdokonalení komunikačních schopností účastníků v mezinárodním kolektivu. Více informací naleznete na (sekce CLIMS). Ing. Jaroslav Španko Foto: archív Z OBSAHU: Bílý Kříž v Karlových Varech a jeho obyvatelé O životì a aktivitách obyvatel Domova péèe o váleèné veterány Hotel Vranov*** s novým ředitelem O svých plánech a pøedsevzetích v nové funkci hovoøí øeditel oblíbeného hotelového komplexu na bøehu Vranovské pøehrady Wellness centrum znovu otevřeno Novì zrekonstruované rozsáhlé Wellness centrum ve VZ Bedøichov ve Špindlerovì Mlýnì opìt slouží svým návštìvníkùm Aktivní dovolená v karlovarském hotelu Bellevue Bìhem pobytu jsou pro hotelové hosty pøipraveny zajímavé novinky se spoustou sportovního i spoleèenského vyžití Dětské tábory ve znamení pohody, adrenalinového sportu i poznávání V popøedí zájmu rodièù a dìtí pøíslušníkù rezortu jsou dìtské tábory, poøádané VOLAREZOU Torreblanca**** hotel Playa stále v oblibě VOLAREZA má i nadále v nabídce oblíbený a klienty vyhledávaný ètyøhvìzdièkový hotel Torrreblanca v jižním Španìlsku, nedaleko Malagy. Letní čtenářská fotosoutěž Fotíte rádi? Neváhejte své snímky zaslat do ètenáøské fotosoutìže. Vyhrát mùžete pobyt pro dvì osoby v Karlových Varech a další ceny. str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 7 str. 8 1

2 Prezident se rozloučil na plesu AČR Jednou z příležitostí, jak neformálně poděkovat příslušníkům armády za jejich dobře odvedenou práci, je pro nejvyšší představitele rezortu reprezentační armádní ples. Ten se tradičně koná na Pražském hradě v režii VOLAREZY. Letošní XVIII. Reprezentační ples Armády České republiky byl navíc posledním setkáním odstupujícího prezidenta V. Klause s příslušníky rezortu obrany. Ocenil jejich úsilí při plnění úkolů vojenské služby doma i v zahraničních misích a popřál jim mnoho úspěchů do další činnosti ve prospěch obranyschopnosti naší země. Foto: Marie Křížová VOLAREZA NA JEDNÁNÍ ASOCIACE VOJÁCI SPOLEČNĚ Letošní konference Asociace Vojáci společně měla na programu mimo jiné i informaci k lázeňské a rekreační péči pro vojenské důchodce v roce Zástupce obchodního úseku VOLAREZY informoval přítomné o možnostech využití služeb v dané oblasti a o přestávkách jednání odpovídal na četné dotazy představitelů organizací, sdružených v asociaci. Za tím účelem bylo v předsálí vytvořeno informační místo, kde zájemci obdrželi kromě informací i potřebné tiskoviny o jednotlivých lázeňských domech ve struktuře VLRZ. -VK- Foto: D. Zavoral Válečný veterán Josef Načeradský působil v době okupace v domácím odboji ve skupinách Rada 3 a Obrana národa, které spolupracovaly s partyzány. Gestapo však jeho činnost odhalilo a podrobilo ho krutým výslechům. Protože žádného člena odbojové skupiny neprozradil, deportovali ho fašisté do terezínské Malé pevnosti. Měl jsem označení XYZ, což znamenalo, že mne mají zlikvidovat ještě před koncem války. Chtěli mě popravit 5. května 1945 kolem 16. hodiny. Ve 14 hodin ale Němci z Terezína uprchli a mne smrt minula o dvě hodiny. Pátého května proto slavím druhé narozeniny, říká pan Načeradský, který po válce vstoupil do armády, kde působil ve funkci důstojníka protišpionážního oddělení armádního sboru v Hradci Králové. Zakrátko nato v září 1945 odešel do civilu, kde působil jako učitel matematiky, branné a tělesné výchovy až do svých 85 let. Oslavenci přišli blahopřát, kromě nejvyšších představitelů rezortu a armády, také představitelé odboru péče o válečné veterány. Během jeho dubnového pobytu ve Vojenské lázeňské léčeb- 2 Veterán Josef Načeradský oslavil 100 narozeniny Øeditel VOLAREZY V. Janoušek pøedává bìhem pøátelského setkání jubilantovi èestný poukaz k pobytu ve VLL Teplice ně v Teplicích za ním zavítal ředitel VOLAREZY Ing. Václav Janoušek s obchodním náměstkem Ing. Patrikem Letochou. J. Načeradský převzal od ředitele VOLAREZY jako dárek ke stým narozeninám poukaz na léčení pro dvě osoby do VLL Teplice, kde mu to velice svědčí. Sám říká: Jsem tady již po dvanácté a s pobytem i péčí zaměstnanců léčebny jsem velice spokojen. Tato slova lahodila i uším ředitele léčebny Ing. Z. Matyse, který se připojil ke gratulantům a oslavenci předal upomínkový dárek. A jaký recept má oslavenec na dlouhověkost? Uznávám zdravý životní styl, nekouřím, denně si dám skleničku vína a pravidelně každoročně jezdím sem, do vojenských lázní v Teplicích, dodává Josef Načeradský. Foto: Patrik Letocha Bílý Kříž v Karlových Varech a jeho obyvatelé V roce 2004 byl z karlovarského lázeňského domu Bílý Kříž zřízen Domov péče o válečné veterány (dále jen DPVV). O tom jsme naše čtenáře ostatně informovali v předešlých číslech VOLAREZA NEWS. Jaká je aktuální situace v DPVV a jaké kulturní a společenské vyžití je pro válečné veterány připravováno? Každý jednotlivý klient má i dnes svoji bytovou buňku s kuchyňkou. Sociální zařízení je vždy pro dvě buňky společné. Pro manželské páry jsou k dispozici byty s obývacím pokojem s kuchyňským koutem, ložnicí a sociálním zařízením. Pravidelné úklidové služby v ubytovacích prostorech jsou samozřejmostí. O zajištění stravy se od počátku provozu DPVV stará vyškolený personál se zajištěním individuálních stravovacích potřeb, tedy i diet. Strava se dodnes podává v příjemném prostředí prostorné jídelny. Zdravotní a sociální péči zajišťují tři zdravotnické pracovnice. V domově ordinuje jedenkrát týdně praktický lékař. Pro každodenní cvičení využívají klienti prostory v hale, kde mají míče, šlapací trenažer a rotoped. K venkovnímu posezení využívají terasu se zahradním nábytkem a slunečníky, gril a kuželky. Na terase také pěstují květiny. Obyvatelé domova využívají ve svém volném čase také klubovnu, která je vybavena videopřehrávačem a plazmovou televizí. Pravidelné promítání filmů jednou za týden se již stalo tradicí. Ani obsah zdejší knihovny nenechá bez uspokojení leckterého náročného čtenáře. Oblíbená aktivita je vaření a hlavně pečení ve společné kuchyňce, vybavené velkou měrou z darů Československé obce legionářské. Klienti si zde společně zhotovují občerstvení na svátky a na různé oslavy. Velmi oblíbené a radostně očekávané jsou návštěvy a kulturní vystoupení dětí z mateřské školy, žáků základní umělecké školy, Vojenského uměleckého souboru Ondráš z Brna nebo pěveckého sboru Chorea Nova. Obyvatele DPVV vždy potěší i hudební produkce pana Šedivého coby Karla Hašlera nebo pana Prokopa, který hraje a zpívá k tanci a poslechu. V poslední době proběhlo i několik zajímavých přednášek, například o houbách, o cestovatelské výpravě na Kilimandžáro nebo o světové hospodářské krizi. Tento pestrý výčet jen svědčí o širokém spektru zájmů klientů. Naši klienti také velmi rádi jezdí na výlety. Pravidelně v červnu bývají oficiálně pozváni Hradní stráží k návštěvě Pražského hradu. Rádi se účastní výletů do Krušných hor, které zde mají téměř na dosah. Navštívili již hory Klínovec, Měděnec, Blatenský vrch, i německý Fichtelberg. Prošli si známou a oblíbenou Ježíškovu cestu na Božím Daru. Z dalších výletů nelze nejmenovat cestu do Františkových Lázní s návštěvou Motýlího domu, shlédnutí královského města Loket, Muzeum porcelánu v zámku v Klášterci nebo muzeum v Horní Blatné. Na podzim loňského roku klienti poprvé tábořili v přírodě u Blatenského rybníka s výpravou na houby. Tato akce se překvapivě setkala s velikým nadšením všech zúčastněných. Veteráni se zapojují i do kulturního života v Karlových Varech. Jsou častými návštěvníky Galerie umění, Becherovy vily, městského muzea, či krajské knihovny. Jezdí do nedalekého Ostrova, kde je také knihovna, zámek s přenádherným parkem, klášterní areál, staré město s radnicí a hlavně s vyhlášenou cukrárnou Koruna. Obyvatelky DPVV na výstavě filmových kostýmů v Becherově vile Se členy Vojenského uměleckého souboru Ondráš z Brna Při táboření u rybníka v Horní Blatné Vánoční pečení jako forma ergoterapie Bílý Kříž se nachází v nejromantičtější části Karlových Varů a toho nelze nevyužít. K procházkám zvou lázeňské lesy a parky. Mezi nejoblíbenější trasy patří vycházka kolem Malého Versailes a na So kolský vrch a také do Dvořákových sadů či na Zámecký vrch. Mnozí obyvatelé zde našli svůj nový domov. Někteří přišli z Karlových Varů, ale jiní třeba z Prahy nebo dokonce až z Moravy. O jejich spokojeném životě zde hovoří i ten fakt, že často na vánoční svátky jsou raději zde a nechtějí do svých původních domovů. Tady je navštěvují jejich děti. Návštěvy za klienty mohou přijet kdykoliv, k dispozici je připraveno ubytování v hostinských pokojích včetně zajištění stravy. Kapacita Domova péče o válečné veterány Bílý Kříž není v současnosti zcela naplněna. Rádi zde proto přivítáme nové klienty. Vážený čtenáři, pokud jste válečným veteránem a držitelem osvědčení dle Zákona č. 170/2002 Sb. o válečných veteránech, přijměte srdečné pozvání k nezávazné návštěvě. Nabízíme Vám seznámení s naším domovem, abyste se mohl lépe rozhodnout a stát se případně jeho novým obyvatelem. Ing. Pavel Macek (ředitel DPVV, Karlovy Vary) Foto: archív DPVV

3 Vojenská zotavovna Dyje hotel Vranov***, ležící v krásné přírodní scenérii na břehu Vranovské přehrady, je svým zázemím a poskytovanými službami jakoby předurčena nejen pro rodinnou rekreaci, ale také pro ozdravné, firemní a wellness pobyty. Před nedávnem byl jmenován na post ředitele tohoto zařízení Albert Procházka, který má bohaté zkušenosti z řízení hotelového provozu v tuzemsku i zahraničí (od roku 2008 zástupce ředitele pražského hotelu DAP***). Sám říká, že by chtěl udržet a dále rozvíjet vysoký standard služeb, který hotel nabízí, dokončit plánované rekonstrukce a více využít specifika regionu. Co se za tímto obecným konstatováním skrývá? Znojemská oblast je známa nejen zpracováním vína, ale také pěstováním sezónní zeleniny a ovoce. Navázali jsme spolupráci s dalším místním vinařstvím, které obohatí současnou nabídku o kvalitní vína s vysokým hodnocením na výstavách v ČR i zahraničí. V současné době jednáme s regionálními dodavateli zeleniny a ovoce o možnostech spo- Rozsáhlou postupnou rekonstrukcí prošly i hotelové pokoje Nový ředitel hotelu Vranov*** Albert Procházka Hotel Vranov *** s novým ředitelem Hotelový areál se nachází přímo na pláži Vranovské přehrady Klienti si oblíbili také pobyt v chatkách u hotelu lupráce a zásobování hotelu Vranov a chatové osady Bítov. Výsledkem by mělo být poskytnutí kvalitních, čerstvých a sezónních potravin v širší míře našim klientům a zároveň podpora regionálních pěstitelů, říká nový ředitel. Hotelové hosty ale bude také zajímat, jestli se budou moci těšit na nějakou programovou novinku. Řada z nich totiž tráví svoji dovolenou v hotelu Vranov*** na vranovské pláži opakovaně po několik let a na služby hotelu, jeho zázemí a pestrou nabídku výletů do okolí nedají dopustit. K tomu A. Procházka dodává: V červnu bude otevřen aquapark v nedalekých Pasohlávkách, jeden z největších a nejmodernějších v Česku, disponující mnoha vodními atrakcemi s přírodními zdroji v podobě geotermálních vod o teplotě až 46 stupňů Celsia. Tuto službu bych chtěl v případě nepříznivých klimatických podmínek nabídnout účastníkům domácích rekreací a také ji zařadit do programu preventivních rehabilitací v období dubna a října. O celé komplexní nabídce v oblasti sportovního a kulturního vyžití v hotelu i okolí pojednáváme podrobně na našich internetových stránkách. K problematice průběžné rekonstrukce bych snad jen dodal, že v letošním roce byla dokončena přestavba přízemí hotelu dětské herny, seminární místnosti a skladových prostor. V příštím roce by měla následovat rekonstrukce jídelny a přilehlých salonků. V chatové osadě Bítov byla počátkem roku ukončena oprava kanalizace a v druhé polovině roku by zde měla začít rekonstrukce elektroinstalace.. Foto: archiv VLRZ Letní prázdninovou pohodu zpříjemňuje venkovní posezení s výhledem na hladinu Vranovské přehrady Vážení čtenáři, vážení klienti, dovolte mi, abych Vás seznámil s novým produktem Volarezy, který jsme pro Vás v letošním roce připravili. Za posledních pět let doznalo tradiční české lázeňství podstatných změn a většina lázní, včetně těch, které jsou provozovány naší organizací, se začala orientovat i na poskytování lázeňských wellness pobytů v době trvání od 4 do 14 dnů. Obraz lázní již dávno není vytvářen pouze seniory, spoléhajícími na příznivé účinky přírodních léčivých zdrojů v kombinaci s indikací léčebných procedur. Mnohem četněji dnes v lázních potkáte i mladší generaci, která zde nachází vhodnou podobu relaxace a odpočinku. Jsem si vědom té skutečnosti, že v nabídce našich poukazů na domácí rekreace takovýto produkt chybí. Z tohoto důvodu i oprávněným osobám pro čerpání služby domácí rekreace velice rádi nabízíme možnost krátkodobých lázeňských wellness pobytů ve Františkových Lázních a Teplicích v Čechách v době trvání od čtyř do sedmi dnů. Aby byla nabídka i těchto pobytů ve srovnatelné cenové relaci s nabídkou produktů pro domácí rekreaci, připravili jsme speciální cenové relace, platné taktéž pouze pro oprávněné osoby k poskytnutí služby v oblasti domácí rekreace. Zvýhodněná cenová nabídka wellness pobytu v lázních bude bez omezení uplatňována i na další osoby, jež se s oprávněnou osobou pobytu zúčastní. Jednotlivé wellness programy, které nabízíme již od Kč, můžete absolvovat prozatím do konce srpna tohoto roku. O aktuální nabídce pobytů Vás budeme pravidelně informovat formou mailingových sdělení. Pobyty zpravidla zahrnují stravování formou polopenze a v ceně jsou již zahrnuty Naší novinkou jsou krátkodobé lázeňské wellness pobyty, vysvětluje náměstek P. Letocha wellness a léčebné procedury. Programy jsou nově nastaveny jak pro ženy, kterým si dovolím doporučit program Lady v Teplicích či Beauty program ve Františkových Lázních, tak pro muže, pro které se jako velice vhodný jeví program Fit & Aktive. Pobyt je možno objednat telefonicky v našich lázních s odkazem na nabídku Lázně v akci nebo přímo prostřednictvím rezervačních formulářů na webových stránkách zařízení s uplatněním kódu pro nabídku Lázně v akci. Slevový kód pro pobyty je součástí mailingových sdělení. Zakoupením tohoto lázeňského pobytu se nezbavujete další možnosti čerpání poukazu na domácí rekreaci. Ing. Patrik Letocha Náměstek obchodního úseku VLRZ ZPOPLATNĚNÍ VRÁCENÝCH POUKAZŮ NA DOMÁCÍ REKREACI Vojenská lázeňská a rekreační zařízení zavedla od letošního roku zpoplatnění vracených poukazů na domácí rekreaci. Jde o poplatek za zrušení objednaných ubytovacích a stravovacích služeb. To se týká případů, kdy jsou poukazy vráceny k redistribuci v kratší době než třicet dnů před nástupem. Naší snahou bylo nastavit sankční systém poplatků velice citlivě. S odstupem několika měsíců ho shledáváme jako účinný. Především jde o to, že byly minimalizovány počty případů, kdy byly poukazy vráceny k redistribuci na poslední chvíli. Díky tomu je nyní dostatek času na to, aby byly přiděleny jiným vážným zájemcům a tak byly plnohodnotně využity. Způsob a podmínky pro vracení zaplacených účastnických poplatků za domácí rekreace jsou uvedeny na našich webových stránkách v části Tuzemsko v sekci Pobyty pro MO. Zde naleznete i podmínky, které musí být žadatelem splněny k tomu, aby mu mohly být předem zaplaceny částky účastnických poplatků nebo jejich alikvotní část vrácena. Informace a pokyny pro účastníky domácích rekreací včetně platebních podmínek a podmínek pro vracení účastnických poplatků jsou uvedeny také na zadní straně poukazu na domácí rekreací. Novinkou platnou od letošního roku je také zjednodušení systému plateb za pobyt tzv. neoprávněných osob, za které již byl před nástupem na domácí rekreaci uhrazen účastnický poplatek, jako by šlo o osobu oprávněnou. Jedná se o případy, kdy nejsou splněny podmínky pro pobyt rodinných příslušníků podle 71 odst. 5 zákona číslo 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Tato skutečnost se zejména týká osob, které nemají shodné trvalé bydliště s držitelem poukazu (druh družka), nejsou osobami vyživovanými (vnoučata, děti po ukončení školní docházky), atd. Za tyto osoby nelze platit zvýhodněný účastnický poplatek a jejich pobyt musí být hrazen podle platného ceníku služeb. V minulosti se postupovalo tak, že byl klient nucen uhradit cenu za neoprávněnou osobu (tj. podle ceníku služeb) při nástupu na domácí rekreaci v recepci rekreačního zařízení a po ukončení pobytu mohl žádat o vrácení vzniklého přeplatku. Nově se postupuje tak, že klient uhradí přímo v recepci cenu pobytu sníženou o již zaplacenou částku účastnického poplatku na domácí rekreaci. O vrácení přeplatku tedy již následně nežádá. Vracení přeplatků za nerealizované pobyty za DR zůstává i nadále plně v kompetenci ředitelství VLRZ. Veškeré informace k dané problematice rádi sdělíme na dispečinku domácích rekreací (tel ). P. Letocha 3

4 WELLNESS CENTRUM ZNOVU OTEVŘENO Po téměř rok trvající rekonstrukci bylo koncem loňského listopadu opětovně otevřeno pro příslušníky resortu obrany rozsáhlé Wellness centrum, které je součástí Vojenské zotavovny Bedřichov ve Špindlerově Mlýně. Mezi první návštěvníky, jež měli možnost nových služeb využít, patřili účastníci preventivních rehabilitací, v té době ubytovaní ve Vojenské zotavovně Bedřichov a středisku Malý Šišák. Samotná rekonstrukce, která se dotkla technického zázemí bazénu, šaten pro návštěvníky a v poslední řadě i změna dispozičního řešení saun a maséren, přinesla nové Wellness centrum, jehož zvýšená kapacita umožní poskytování služeb nejen ubytovaným hostům, ale i veřejnosti ve Špindlerově Mlýně. Prioritní využití tohoto centra je však zaměřeno na organizaci ozdravných programů pro účastníky preventivních rehabilitací, kterých se ve střediscích Bedřichov a Malý Šišák ročně vystřídá více jak tři tisíce. Vodní ráj s pětadvacetimetrovým bazénem Nová wellness zóna s řadou relaxačních služeb Stylový wellness bar Výrazné slevy pro příslušníky rezortu Celkový pohled do Vodního ráje Nově se nejen pro ně, ale i pro účastníky domácích rekreací, otevřel komplex wellness služeb, nabízející využití Vodního ráje, Wellness zóny, relaxačních a sportovních služeb. Ty jsou nově obsluhovány z centrální recepce, umístěné v objektu, což v konečném důsledku přináší i nižší náklady na provoz. Pro příslušníky resortu obrany jsou v rámci služebních pobytů nebo rekreací připraveny zvýhodněné cenové relace jak pro samotný vstup do Vodního ráje tak i do Wellness zóny. Ceny jsou obecně o 60 procent nižší než je tomu u běžného vstupného. Novinkou pro návštěvníky je propojení Wellness zóny s celým Vodním rájem, což umožňuje souběžné využití parní i parní solné sauny, whirlpoolů a kruhového Kneippova chodníku. V této zóně jsou vybudována i zařízení pro ochlazení organizmu a jeho relaxaci v podobě odpočinkové zóny. Vodní ráj z pohledu dřívějšího uživatele nedoznal výrazných změn. Dominuje mu pětadvacetimetrový bazén, do něhož vyúsťuje čtyřiašedesát metrů dlouhý tobogán. Z dalších vodních atrakcí návštěvníky komplexu nepochybně zaujme umělý protiproud, divoká řeka, chrliče vody nebo třeba dětmi oblíbený vodní hřib. Účastníci preventivních rehabilitací mohou v programech počítat s vyčleněním Vodního ráje a Wellness zóny od pondělí do pátku po dobu tří hodin denně, v sobotu a neděli dvou hodin. I v rámci volnočasových aktivit VOLAREZA umožní rehabilitantům bezplatný, individuální vstup od pondělí až do neděle v době do 17 hodin. Obdobné podmínky platí i pro příslušníky preventivních rehabilitací ve středisku Malý Šišák a to včetně zajištění bezplatné dopravy 2 x týdně do špindlerovského Wellness centra. Samostatnou pozornost si zaslouží i nově pojatá relaxační část. Nově vybudované interiéry maséren vytvářejí příjemné prostředí, ve kterém je pro návštěvníky připravena rozšířená nabídka masérských služeb v nichž jsou zcela nově zastoupeny beauty programy a wellness rituály. V jejich skladbě má premiéru jedna z horkých novinek wellness a to Vichy sprcha s ideálním systémem pro remineralizační ošetření celého těla a současnou terapeutickou vodní masáž. Ostatní wellness rituály v sobě zahrnují nejen wellness kosmetické prvky s použitím přírodních výtažků ze zeleného čaje, brusinek či hroznového vína, ale taktéž relaxační zklidňující fázi v příjemném prostředí. V rámci těchto rituálů si lze dopřát slastný odpočinek v bahenním zábalu z Mrtvého moře nebo celotělovou Stylově řešený wellness bar Atrakce ve Vodním ráji Hitem nové lázeňské sezóny se stává unikátní francouzský přístroj STARVAC, pracující na principu, jež vytváří na povrchu kůže podtlak. Kůže s tukovými buňkami, uloženými pod pokožkou je nasáta mezi dva volně pohyblivé válečky, uzavřené v sacím prostoru masážní hlavy. Patentovaným roler pohybem sací hlava roluje pokožku a masáží se aktivují lymfatické cesty, díky čemuž dochází k rozbourávání tukových buněk a prokrvená pokožka zlepšuje krevní oběh. Zrychlením metabolismu vlivem silného prokrvení se zpevňuje ochablé podkožní vazivo. Lymfatickým řečištěm jsou odváděny tukové buňky, toxické látky a zplodiny vzniklé látkovou výměnou. Aplikace trvající minut je bezbolestivá. Je současně prevencí vzniku vrásek a celulitidy, ovlivňuje pozitivně i tonus kůže. Klient tak využívá současně léčebné i estetické účinky přístroje, při kterých si může zvolit libovolný z pětadvaceti léčebných programů. Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný exemplář ve Františkových Lázních, Lázeňský dům Kijev nabízí služby přístroje STARVAC všem lázeňským hostům, tedy i těm, kteří jsou ubytováni v jiných lázeňských domech. -redmasku s peelingy. V této části Wellness centra je umístěno i intimní prostředí finské sauny s relaxačním prostorem a ochlazovacím bazénkem. Pohodovou atmosféru navodí a ke zpříjemnění pobytu přispěje wellness bar s nabídkou lehkého občerstvení a nápojů, který je otevřen po celou provozní dobu centra. Parní solná sauna Prostory pro Beauty program Nově byl vytvořen informační servis, běžně dostupný na internetových stránkách VZ Bedřichova v sekci wellness či přímo na adrese Centrum je otevřeno denně do hodin. -red- Foto: Martin Král NAŠÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY Do nové sezóny vstupuje Vojenská lázeňská léčebna lázeňský dům Kijev ve Františkových Lázních, řadou novinek. Svým klientům nabízí relaxaci v novém wellness, rozšiřujícím lázeňské pobyty o další možnosti efektivní relaxace. Zejména ženy ve věku od pětatřiceti let jistě ocení nový lázeňský beauty program, kterým lze vhodně doplňovat lázeňský pobyt s možností využití i dalších služeb, jež nabízí například solná jeskyně nebo sauna. Přitom lze zvolit čtyřdenní nebo sedmidenní pobyt. 4 STARVAC

5 Aktivní dovolená v karlovarském hotelu Bellevue Již od dob dávno minulých byly Karlovy Vary místem jako stvořeným k relaxaci a odpočinku. Jejich čarovná lázeňská moc i nadále láká každoročně velký počet návštěvníků z celého světa i tuzemska, a nejinak je tomu i letos. Volareza v Karlových Varech připravila celkem 9 turnusů domácích rekreací ve středisku Bellevue, kde na Vás čeká mnoho zajímavých novinek a překvapení. Samotný hotel rozšířil své Wellness centrum o parní saunu s příjemnou esencí, a také o lymfatické masáže. Letošní novinkou v Karlových Varech je určitě interaktivní expozice muzea Jana Bechera s možností návštěvy nově ote- vřené restaurace přímo v prostorách Becherplatzu, kde se opět po 16 letech točí pivo zakladatele Karlových Varů, Karla IV. Dalším lákadlem jsou proslulé lázeňské vycházky kolem největší koncentrace léčivých pramenů na světě, skrytých pod pěti kolonádami. Projít můžete během svého pobytu 26 parků, 55 altánů, přejít 43 mostů přes 3 řeky a navštívit 9 kostelů různého náboženství. Využít můžete také dvě funkční lanovky na vyhlídku Diana a k hotelu Imperiál. Abyste vše stihli, můžete si zapůjčit kolo a vydat se na zajímavé cyklostezky v okolí Karlovarska. Velkým hitem letošní cyklosezóny se stala nově vybudovaná cyklostezka č. 6, která vede krásnou přírodní scenérií podél řeky Ohře z Františkových Lázní až do Karlových Varů. Jako doplňkové aktivity v rámci Vaší domácí rekreace je možné využít výuku základů golfu či vyhlídkovou plavbu na raftech po Karlových Varech. S nabídkou zmíněných aktivit se setkáte v připravovaných animačních programech. Neváhejte a přijeďte relaxovat do nejznámějších lázní České republiky. Mgr. Roman Špaèek (Programový pracovník hotelu Bellevue) Léčebné pobyty dětí v Jeseníku aneb Na prázdniny za zdravím Vojenská lázeňská léčebna Jeseník pořádá již několik let pro děti ve věku od 6 do 12 let pojištěnce VoZP ČR, prázdninové léčebné pobyty. Jsou zaměřeny na léčbu a prevenci dechových a kožních onemocnění. Lázeňské léčby se mohou zúčastnit děti vojáků z povolání i děti nevojáků. Jedinou podmínkou je, že děti musí být pojištěnci VoZP ČR, která pobyt hradí. Letos se uskuteční v termínu od 1. do 22. července. Bližší podrobnosti o zajímavém a pro děti přitažlivém prázdninovém pobytu i o indikacích, jež jsou předepsány, rádi zodpoví přímo pracovníci léčebny na tel.: nebo na Foto: archív VLL Jeseník Stále oblíbenějším fenoménem se v létě stává jízda na kolech. Hoteloví animátoři by o tom mohli dlouze vyprávět. Klienti ve vojenských zotavovnách Vranovské přehrady se zastávkou u hradu Cornštejn. Každé z rekreačních zařízení je umístěno v turisticky vyhledávané lokalitě České republiky dávají často přednost vypůjčenému kolu, než aby se spoustou přírodních pozoruhodností a historických zajímavostí si na dovolenou vozili kola z domova. Vede v blízkém i vzdálenějším okolí. Z Měřína FENOMÉN KOLO je k tomu řada praktických důvodů. Navíc se cyklisté nejčastěji mnozí jezdí do rekreačních vydávají na Slapskou zařízení VOLAREvydávají ZY opakovaně a vědí, vyhlídku nebo na dvacet kilometrů že jsou jim tam k dispozici vzdálené Konopiště. velmi kvalitní V Karlových Varech kola, splňující i poměrně náročná kriteria pro jízdu horským terénem nebo po silnici. Jejich se zase nejčastěji jezdí po cyklostezkách kolem Ohře. Návštěvníci Ovčárny, vzhledem určení je opravdu široké k charakteru a může je využívat doslova celá rodina. Dokonce na některých kolech jsou napevno zabudované sedačky pro malé děti. Ve Vojenské zotavovně Měřín si zájemci mohou zapůjčit i kola s podpůrným elektrickým pohonem. Jsou zatím jen čtyři, ale fyzicky méně zdatní cyklisté se na nich mohou zapojit i do jízdy se zdatnějšími rodinnými příslušníky a v hornatějším terénu využívat výhod elektrického pohonu. V zařízeních Volarezy je vždycky kam jezdit a tak, jakmile nastanou příjemné letní dny, potkáte v okolí zotavoven spoustu cyklistů. Někteří si jezdí jen tak pro zdraví, jiní se vydávají v doprovodu animátora nebo tělovýchovného instruktora za konkrétním cykloturistickým cílem, kterým může být třeba v oblasti Vranova jízda na Hardegskou vyhlídku nebo projížďka kolem okolní krajiny, často míří na Praděd, odkud je krásný výhled do kraje. Z Vojenské lázeňské léčebny Jeseník se zase klienti na kolech nejčastěji vydávají k jeskyním Na pomezí nebo k jezírku na Revíz, kde využívají k občerstvení místní vyhledávanou restauraci. Jízda po vrstevnici tu nevyžaduje žádnou extra fyzičku. Je tedy jen na samotných klientech cyklistech, jak náročnou projížďku si zvolí. Už teď je ale jasné, že i ta nejkratší blahodárně působí na celý organismus a že při pravidelnějších projížďkách utužuje fyzickou kondici. Je samozřejmostí, že s ohledem na bezpečnost jízdy na zařízeních půjčují pro dospělé a děti i ochranné přilby. Foto: autor Pětadvacetimetrový bazén byl dětem plně k dispozici Dětské tábory ve znamení pohody, adrenalinového sportu i poznávání V popředí zájmu řady příslušníků rezortu rodičů dětí ve věku devět až šestnáct let, jsou tradičně dětské tábory, pořádané Volarezou. Přestože letošní bohatá sněhová nadílka dávno zmizela i z hor, mají děti, které se letošního zimního dětského tábora ve Špindlerově Mlýně zúčastnily, na co vzpomínat. Komu ze školáků se hned tak poštěstí využívat služeb tříhvězdičkového hotelu s dovětkem Superior a všech možných zimních radovánek v jednom z nejznámějších českých středisek zimních sportů? Hotel Bedřichov disponuje od loňského listopadu nově zrestaurovaným, rozsáhlým Wellness centrem. Jeho součástí je Vodní ráj, ve kterém si děti mohly připadat skutečně jak v ráji. Své síly si poměřily v pětadvacetimetrovém bazénu, vyřádily se ve vodní tříšti různých atrakcí, relaxovaly ve vířivce Nejčastěji se ale objevovaly na sjezdovce. Ostatně, tábor byl zaměřen na zdokonalování dětí ve sjezdovém lyžování. V každém turnusu se dětem věnoval i lyžařský instruktor na snowboarding. Pokroky byly vidět na první pohled už po pár dnech a malí snowborďáci váleli na sjezdovce jako ostřílení sjezdaři. Domů se vraceli plní dojmů. Dcera pana Vlastimila Cholevy z Lužné dokonce inspirovala svého otce k napsání děkovného dopisu na Volarezu. Mimo jiné se v něm píše: Dle slov dcery Lenky se jim instruktor věnoval a základy jízdy jim vysvětlil velmi dobře. Celkově měli lyžování a snowboard velmi dobře Tak tady to nemá chybu, pochvalovali si kluci zorganizované Dodejme jen, že letošní zimní dětský tábor absolvovalo sto devadesát dětí ve věku devíti až šestnácti let. Některé děti vojáků z povolání a občanských zaměstnanců se již mohou těšit na letní dětský tábor, který se tradičně koná také ve Špindlerově Mlýně. Uskuteční se ve dvou čtrnáctidenních turnusech, zaměřených zejména na horskou turistiku. Děti ale přitahují i adrenalinové sporty. Na sjezdovce děti trávily spoustu času Čeká na ně bobová dráha, přemostění, obří houpačka, bungeetrampolína i slaňování. Na programu je také návštěva ZOO Liberec nebo Bozkovských dolomitových jeskyní. Ani v létě nebudou děti ochuzeny o radovánky ve Vodním ráji hotelu Bedřichov. Pro velký zájem o tento letní dětský tábor bude jeho kapacita (oproti původním počtům) navýšena. Veškeré případné dotazy Vám rádi zodpovíme na dispečinku dětských táborů, tel.: (973) , fax: (973) nebo vlrz.cz. Bližší informace o letních dětských táborech naleznete rovněž na v sekci Dětské tábory. M. Havelková 5

6 INZERCE Zdravotnická zařízení VLRZ prošla novou certifikací S nabytím účinnosti zákona č.372/2011 o zdravotních službách vyvstala také pro VLRZ povinnost nově získat oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Mezi posuzované podmínky pro vydání zmíněného oprávnění patřilo i naplnění požadavků na personální, technické a věcné vybavení léčeben. Všechny vojenské lázeňské léčebny a taktéž Vojenský rehabilitační ústav bezezbytku naplnily literu zákona a dne 22. března 2013 jim bylo správním orgánem uděleno Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Následně byly jednotlivé lázeňské léčebny a rehabilitační ústav zaneseny i do Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb. P. Letocha VLL Karlovy Vary VLL Teplice VLL Františkovy Lázně VRÚ Slapy VLL Jeseník INZERCE CONSTANTLY INNOVATING 9 19 POLICE lead free bullet IR-DIM TRACER SNIPER LINE ammunition

7 VOLAREZA má i nadále v nabídce oblíbený čtyřhvězdičkový hotel Torrreblanca, který se nachází v jižním Španělsku v oblasti Costa del Sol, nedaleko Malagy. Vyhledáván je především těmi klienty Volarezy, kteří ho navštívili již v minulosti, například v rámci programu výběrových zahraničních rekreací a rádi se sem vrací. milý a přátelský personál. Hotel má výbornou polohu v letovisku Fuengirola, v okolí je množství restaurací, barů a obchodů. Letovisko samo se vyznačuje stabilním slunečným počasím, čistým mořem, plážemi a nejdelší evropskou promenádou lákající k večerním procházkám. Čistota moře a pláží byla také oceněna modrou vlajkou EU. VOJENSKÁ POUŤ V LURDECH Jedním z největších poutních míst Evropy jsou francouzské Lurdy, kterými každý rok projde několik milionů poutníků a turistů. K tomuto velikému počtu návštěvníků se již po pětapadesáté připojili svou poutí i vojáci. Tradici mezinárodních vojenských poutí do Lurd založili příslušníci francouzské a německé armády, kteří tím projevili po II. světové válce vůli usmířit válkou znesvářené národy. V současnosti do Lurd přijíždí prosit za mír, za své národy, rodiny a kolegy více než patnáct tisíc vojáků z třiceti zemí nejen Evropy, ale i dalších kontinentů. Malebné město na úpatí Pyrenejí se zaplní pestrou mozaikou vojenských uniforem, mezi kterými jsou i uniformy českých vojáků. Duchovní služba AČR si váží spolupráce s Vojenskými lázeňskými a rekreačními zařízeními i podpory Ministerstvem obrany, díky kterým je již od konce 90. let možná i účast našich vojáků, občanských zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Letošní pouť se uskutečnila v termínu května a vojenští kaplani při ní doprovázeli na sto účastníků z Armády České republiky. Program mezinárodní pouti nabízel i letos prostor pro společná setkání. Každý si ale mohl najít i čas sám pro sebe. Pouť začala v pátek mezinárodním zahajovacím ceremoniálem v bazilice Pia X. V sobotu pokračovala zapálením svíce za příslušníky naší armády, českou mší v kapli Neposkvrněného Početí, křížovou cestou a vyvrcholila večerním průvodem se svícemi. Celá víkendová slavnost skončila společnou nedělní Co hotel nabízí? Především jsou to kvalitní služby jak ubytovací, tak i stravovací (polopenze ve formě bohatého bufetu). Celkové dojmy z pobytu dotváří TORREBLANCA **** HOTEL PLAYA STÁLE V OBLIBĚ SLOVENSKO blízké našemu srdci Slovenský folklor ve všech jeho podobách vyhledávají turisté během fakultativních výletů a návštěv tradičních národopisných oblastí Písečná pláž, vzdálená asi 250 metrů od hotelu, se vyznačuje pozvolným vstupem do moře. Díky tomu je pobyt v hotelu vhodný i pro rodiny s malými dětmi. Samozřejmostí jsou sprchy se sladkou vodou a za úhradu možnost zapůjčení lehátek a slunečníků. V klimatizovaných hotelových pokojích mohou být umístěny až dvě přistýlky. Tato skutečnost činí rovněž hotel atraktivním pro čtyřčlenné rodiny. Pokoje mají samozřejmě vlastní příslušenství a jsou vybaveny ledničkou, TV a trezorem. Letovisko Fuengirola je díky své poloze ideálním výchozím místem pro individuální výlety. Tato skutečnost je ještě umocněna blízkostí železniční zastávky od hotelu. Cesta do Malagy je tak mimořádně snadná a dokonce i rychlejší než autem. K oblíbeným a vyhledávaným atrakcím patří vodní parky, které se ve Španělsku zpravidla nacházejí nedaleko velkých letovisek a jsou vhodným doplňkem aktivního způsobu prožití dovolené. Nejinak je tomu i ve Fuengirole. Do vodních parků v Mijas nebo v Torremolinos se lze snadno dopravit vlakem. Navštívit lze samozřejmě i další zajímavá místa, jako jsou například místní zoologická zahrada nebo bílé vesnice v Mijas. Pokud budete mít o dovolenou v hotelu Torrreblanca v jižním Španělsku zájem, rádi Vám poskytneme veškeré informace na dispečinku zahraničních rekreací (tel ). J. Španko Foto: archív VLRZ ře VOLAREZY. Ve Starém Smokovci je to Hotel a klimatické lázně Tatranské Zruby***, v národním parku Velká Fatra Horský hotel Granit** Smrekovica a na východním Slovensku je to Vojenská zotavovna a hotel Zemplínská Šírava**. Tento přehled ještě doplňujeme o Lázeňský ústav F. E. Scherera v Piešťanech a o civilní Kongres a Aqua Relax hotel*** Sorea Titris v Tatranské Lomnici. Ten kromě standardních pobytů nabízí také velmi zajímavé balíčky služeb. Většina hotelů má pro ubytované hosty připravenou širokou nabídku fakultativních výletů. Pobyt je tak možné zpestřit poznáváním zajímavých míst daného regionu. Ubytování je vždy v pokojích s vlastním příslušenstvím. Stravování se poskytuje minimálně v rozsahu polopenze. Výjimkou jsou apartmány a bungalovy na Zemplínské Šíravě, kde se pobyt standardně prodává bez stravování, ale to je možné si dokoupit již při zajišťování dovolené v rozsahu až do plné penze. Samozřejmostí je naše nabídka komplexního cestovního pojištění včetně pojištění léčebných výloh v zahraničí, které zajišťujeme u pojišťovny Generali. -Špa- Foto: archív Slovensko není třeba rozsáhle představovat. Vždy patřilo a stále patří k oblíbeným cílům českých turistů. Vysoko se tyčící štíty velehor, naše moře na východě země v podobě Zemplínské Šíravy či proslulá lázeňská centra stále přitahující naši pozornost. Geografická blízkost, příbuznost jazyka a příznivé ceny ještě pro nás přitažlivost Slovenska umocňují. Také proto má VOLAREZA dovolené na Slovensku stále v nabídce ať už se jedná o klasické či komplexní lázeňské pobyty, nebo jde o výměnné zahraniční rekreace, jejichž pořádání je výsledkem naší spolupráce se slovenskou armádou. Vždy se jedná o dovolené s vlastní dopravou lišící se rozsahem zajištěných služeb. Co konkrétně VOLAREZA nabízí? Milovníkům turistiky jistě bude vyhovovat dovolená v samém srdci Tater, a to ve Starém Smokovci či v Tatranské Lomnici. Kdo má rád panenskou horskou přírodu s možností turistiky po hřebenech národního parku nezasaženého negativními vlivy civilizace, pak je pro něj ideální Velká Fatra. Tomu, kdo dává přednost relaxaci, doporučujeme známou letní rekreační oblast Zemplínská Šírava nebo světoznámé lázeňské centrum Piešťany. Většina ubytovacích objektů v těchto atraktivních místech jsou bývalé vojenské zotavovny, působící do rozdělení Československa ve struktumezinárodní mší v bazilice Pia X. Při procházkách městem se účastníci akce mohli zaposlouchat do skladeb v podání vojenských hudeb jednotlivých armád, navštívit středověký hrad, tyčící se nad městem nebo využít některý z mnoha kostelů k tichému zamyšlení. Jednotlivé země zastupovaly významné osobnosti vojenského, církevního i politického života. Přítomna byla i monacká princezna Karolína. Naši delegaci letos vedli přidělenec obrany ve Francii Společný koncert dechových hudeb před generálmajor Josef Bečvář, velitel pozemních sil brigádní generál Ladislav Jung a hlavní kap- centrální Růžencovou bazilikou lan plukovník Jan Kozler. Pouti se i přes nepříznivé počasí zúčastnilo více než vojáků ze čtyřiceti zemí světa. Zdeněk Peterka (Duchovní služba AČR) FRANCIE pro milovníky nezávislé formy dovolené VOLAREZA může svým klientům nabídnout díky spolupráci zemí sdružených v CLIMS (Styčný výbor mezinárodních vojenských sociálních organizací), prožití dovolené také v tak atraktivním prostředí, jakým je Francouzská riviéra. Tato možnost je určena především milovníkům nezávislé, individuální formy dovolené. Proč nenavštívit tak známá místa na proslulém Côte d Azur, jakými jsou například St. Tropez, Cannes nebo Monte Carlo, když se v těchto místech nacházejí rekreační zařízení francouzské vojenské sociální organizace IGESA? Navíc, pokud neradi trávíte dlouhé cesty v autě, oceníte přímé a relativně levné letecké spojení z Prahy do Nice s českými aeroliniemi. Zpáteční letenka se dá v létě pořídit za přibližně pět tisíc korun. Možností, jak prožít dovolenou v tomto mimořádně atraktivním prostředí, je více. Mezi našimi klienty jsou mimořádně oblíbená zejména dvě konkrétní vojenská rekreační zařízení. Jsou jimi jednak apartmány Agay Petit Paradis a dále je to hotel Agay Roches Rouges. Obě zařízení tvoří jeden komplex. Nacházejí se ve vzdálenosti přibližně 60 km od letiště v Nice. Odtud je na místo dovolené možná doprava vlakem (zastávka se nachází přibližně 10 minut od zařízení) nebo zkušenějším cestovatelům můžeme doporučit pronájem vozu, čímž je jejich nezávislost a individualita ještě umocněna. Ceny ubytování jsou příznivé a činí v létě přibližně 370 eur za apartmán pro čtyři osoby na týden. V apartmánech se ubytování standardně zajišťuje bez stravování, ale to je možné objednat v rozsahu plné penze v hotelu Agay Roches Rouges. Pokud byste upřednostňovali spíše toto hotelové ubytování, pak činí cena přibližně 370 eur za dospělou osobu a týdenní pobyt ve dvoulůžkovém pokoji se stravováním v rozsahu plné penze. Máte-li rádi Francii, ale přitom zde nechcete trávit delší dovolenou, doporučujeme Vám prodloužený víkend v Paříži. Vojenská sociální organizace IGESA zde nabízí ubytování ve dvou tříhvězdičkových hotelech Voltaire a Descartes, nacházejících se sice mimo historické centrum, ale díky jejich dostupnosti městskou hromadnou dopravou snadno navštívíte všechna turisticky atraktivní místa ve městě. Ceny ubytování (bez stravy) se pohybují mezi 60 až 75 eury za dvoulůžkový pokoj a noc. K cestě do Paříže doporučujeme využít leteckou dopravu, protože přímé letecké spoje jsou mimořádně četné a s nízkonákladovými leteckými společnostmi si zpáteční letenku pořídíte i za cenu do 4000 korun. Všem zájemcům veškeré informace rádi podáme a s přípravou cesty pomůžeme na našem dispečinku zahraničních rekreací. -JŠ- Mezinárodní dětské tábory pořádané VOLAREZOU v hledáčku zájmu rodičů i dětí Mezinárodní dětské tábory se řadí mezi nejoblíbenější produkty VOLAREZY. Jejich historie se začala psát v roce 2004, kdy byl tábor organizován v dependanci Vojenské zotavovny Bedřichov pouze pro účastníky z Maďarska a Polska v celkovém počtu 45 osob. V následujícím roce se tábora zúčastnili první zájemci z České republiky a Německa. Popularita mezinárodních dětských táborů neustále rostla a zájemců přibylo na téměř 100 osob, a proto bylo konání tábora v roce 2008 z kapacitních důvodů přesunuto do střediska Malý Šišák, kde se pořádá do současnosti (s výjimkou v roce 2011, kdy byl VOLAREZOU organizován Mezinárodní tábor CLIMS v hlavní budově VZ Bedřichov v celkovém počtu 227 osob). Letošního ročníku mezinárodního dětského tábora se zúčastní skupiny účastníků ve věku 13 až 16 let z Bulharska, Francie, Polska a ČR. Ubytování je zajištěno ve dvou až čtyřlůžkových pokojích, stravování se poskytuje v rozsahu plné penze. Program tábora zahrnuje hry v přírodě, sportovní hry jako je bowling či lukostřelba, adrenalinové sporty (bobová dráha, lezecká stěna, přemostění přehrady, obří houpačka), pěší i autobusové výlety (např. do Špindlerova Mlýna, zoologické zahrady ve Dvoře Králové, Prahy, na Sněžku, atd.). Součástí programu je také využití sportovní haly a Vodního ráje Vojenské zotavovny Bedřichov. V letošním roce byla maximálně uspokojena i poptávka ze strany českých dětí, kdy byla umožněna účast všem třiceti zájemcům. Dětem se věnuje tým zkušených a velmi dobře jazykově vybavených vedoucích z České republiky a z každé účastnické země. J. Vašíček 7

8 Co nabízí hotel DAP *** Širokou možnost využití poskytuje kongresový sál Hotel DAP*** se nachází na Vítězném náměstí, přímo u stanice metra Dejvická Hotel DAP ***, Praha 6 - Dejvice, Vítězné nám. 4, Recepce: (možnost objednání ubytování) Tel.: , Fax: Obchodní úsek: (poskytování informací a možnost objednání souboru různých služeb) Tel.: Fax: Provozní úsek: (možnosti objednání gastronomických služeb) Tel.: , Fax: Hotel DAP***, který provozuje Vojenský klub Praha již pátým rokem, zaznamenává meziročně stále větší zájem jak o ubytovací, tak i o gastronomické služby. Kromě své významné polohy v městské části Prahy 6 Dejvicích, přímo na Vítězném náměstí (metro Dejvická), je hotel přitažlivý nejen díky své nabídce ubytování v komfortních hotelových pokojích za optimálně příznivé ceny, ale i rozsahem, pestrostí a kvalitou poskytovaných stravovacích služeb. Svými službami hotel DAP*** pokrývá potřeby jak resortu Ministerstva obrany ČR, tak i široké tuzemské i zahraniční veřejnosti. Volná kapacita, neodebraná rezortem obrany, je úspěšně využívána také zahraničními vojáky, kteří do Prahy přijíždějí na poznávací pobyty. To snižuje celkové náklady na provoz tohoto zařízení. Restaurace Evropa v přízemí hotelu se vyznačuje pestrou denní nabídkou teplých i studených pokrmů a nápojů. Kromě toho jsou zde pořádány tématické gastronomické týdny zaměřené na zahraniční národní kuchyně, na národní pokrmy z české a moravské kuchyně u příležitosti různých tradičních svátků a obyčejů (např.: Velikonoce, Vánoce, masopust) nebo na pokrmy ze sezónních produktů v období jejich vrcholící sklizně např.: v Týdnech chřestu, jahod, borůvek apod. O těchto kulinářských dnech a denní nabídce se může host seznámit cestou zasílání newsletteru po registraci na webových stránkách. Nejen v restauraci Evropa, ale i v dalších hostinských provozech hotelu v prvním a druhém poschodí, tj. v restauraci Klub a v ostatních pěti saloncích, jsou poskytovány gastronomické služby u příležitosti pořádání pracovních nebo soukromých setkání, různých oslav apod. Kuchyně hotelu citlivě přihlíží k potřebám a požadavkům svých hostů. Jsou zohledňovány národní a krajové zvyklosti nejen klientů z evropského kontinentu, ale i z ostatních částí světa (např. z Blízkého a Dálného východu). Jsou tak respektovány i jejich požadavky na výběr surovin, složení, způsob úpravy a servírování stravy. Jsme schopni zabezpečit služby, které hotel DAP*** poskytuje všem svým klientům i s ohledem na jejich specifické požadavky. Ing. Milan Flegl (zástupce ředitele hotelu DAP***) Foto: archív DAP K dispozici jsou i salonky, ve kterých se poskytují gastronomické služby u příležitosti pořádání pracovních nebo soukromých setkání, společenských událostí i různých oslav Hotelovým hostům jsou k dispozici komfortní pokoje Restaurace Evropa s pestrou nabídkou jídel a nápojů je zpřístupněna široké veřejnosti Letní čtenářská fotosoutěž Volareza vyhlašuje pro své klienty letní fotosoutěž. Zúčastnit se jí může každý účastník domácí rekreace nebo zahraničního zájezdu. Soutěž je tematicky zaměřena na zachycení pohodové atmosféry místa vaší dovolené. Každý soutěžící nám může zaslat maximálně pět snímků buď v elektronické podobě nebo fotografie formátu 13x18, popřípadě 18x24 centimetrů. Na zadní stranu snímků (při zaslání em v příloze) napište název snímků, místo, kde byly pořízeny a adresu autora. Snímky zašlete na adresu VLRZ, Magnitogorská 12, Praha 10 a na obálku připište FOTOSOUTĚŽ! Fotografie v elektronické podobě zašlete na: Uzávěrka fotosoutěže je Na vítěze soutěže čeká výhra v podobě víkendového pobytu pro 2 osoby v hotelu Bellevue v Karlových Varech.Výherci na dalších čtyřech místech obdrží hodnotné propagační předměty Volarezy. Nejlepší snímky budou zveřejněny na Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo případného bezplatného využití snímků v propagačních tiskovinách Volarezy. VYHODNOCENÍ FOTOSOUTĚŽE 2012 Vítězem čtenářské fotosoutěže pro rok 2012 se stala Jana FEKETOVÁ z Klatov, která za zajímavě pojatý černobílý snímek vranovského zámku vyhrála víkendový pobyt pro 2 osoby v zařízení Volarezy hotelu Bellevue v Karlových Varech. Na dalších čtyřech místech se umístili a hodnotné propagační předměty vyhráli: 2. Jana HORKELOVÁ, Moravská Třebová 3. Josef KNAP, Smiřice 4. Radovan BOČEV, Tábor 5. Tomáš JABŮREK, Zlín Není bez zajímavosti, že všechny letošní snímky, umístěné na prvních třech místech, byly pořízeny v tuzemsku na Moravě. Porota oceňuje úsilí soutěžících zachytit pohodovou atmosféru během dovolené, spokojené děti, přírodní scenerii, romantiku dálek i žáru tropické noci na mořské pláži, stejně jako třeba významné architektonické monumenty. Výhercům blahopřejeme a všem dalším soutěžícím děkujeme za účast a těšíme opět se na jejich fotografické úlovky v příštím roce VOLAREZA NEWS, vydává VLRZ, Magnitogorská 12/1494, Praha 10, tel.: , Výtisk je neprodejný. Pro vnitřní potřebu rezortu Ministerstva obrany ČR. Redakčně připravil Dr. Václav Kupilík. Dáno do výroby Reg. MK ČR E

Odborová organizace nabízí svým členům rehabilitační pobyty i v roce 2010

Odborová organizace nabízí svým členům rehabilitační pobyty i v roce 2010 Odborová organizace nabízí svým členům rehabilitační pobyty i v roce 2010 Vzhledem ke kladným ohlasům členů ČMOSA na rehabilitační pobyty v letošním roce jsou zabezpečeny tyto pobyty i na rok 2010. Týdenní

Více

Rehabilitační pobyty v r. 2012

Rehabilitační pobyty v r. 2012 Všem základním organizacím ČMOSA Vážení přátelé, Rehabilitační pobyty v r. 2012 253001/13 Zabilanská/222713722 8.11.2011 vzhledem k velmi kladným ohlasům na rehabilitační pobyty našich členů v letošním

Více

ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ

ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ Žádáme Vás o hromadné zaplacení všech přidělených poukazů buď převodním příkazem nebo složenkou na účet u České spořitelny a.s. Praha 3, č.ú. 2000260389/0800, konst.symbol

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 4 - denní zájezd Oblíbený wellness hotel. Bazén v budově + whirpool + sauna + fitness = zdarma. Poznejte sílu losinské termální vody. Široká nabídka

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112

Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112 CK TURISTA Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112 3,4,5,6,7 - denní zájezd Lyžování ve slovinských Alpách je znamenité. V Julských Alpách sice nejsou gigantická

Více

Wellness hotel Hluboký dvůr*** Resort Hrubá Voda

Wellness hotel Hluboký dvůr*** Resort Hrubá Voda Wellness hotel Hluboký dvůr*** Resort Hrubá Voda Kvalitní spánek, vysoká lůžková kapacita Pevná lůžka Počet pokojů Kapacita Jednolůžkové pokoje 6x 6 osob Dvolůžkové pokoje standard či superior 22x 44 osob

Více

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 7 - denní zájezd Bungalovy v areálu Energy I. Jen pár kroků od krytého termálního bazénu a venkovního bazénu Energy I. - volný vstup

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 CK TURISTA Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 4,5,7 - denní zájezd Akce: jedno dítě do 7 let ZDARMA Úžasné lyžování v Tatrách, nejbližších velehorách (především z

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

KONFERENČNÍ PROSTORY TVORŠOVICE

KONFERENČNÍ PROSTORY TVORŠOVICE KONFERENČNÍ PROSTORY TVORŠOVICE Areál Spa & Wellness Konopiště je ideálním místem pro konání firemních a společenských akcí. Disponuje potřebnými prostory a vybavením pro pořádání školení, meetingů, konferencí,

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Dopřejte Vaší lásce luxus!

Dopřejte Vaší lásce luxus! Dopřejte Vaší lásce luxus! Budete ubytováni v jedné z nejúžasnějších historických budov jižní Moravy. Dům Pánů z Vizovic je zařazen mezi kulturní památky a představuje tak ideální místo pro Váš romantický

Více

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Hotel SwissHouse Apartments & Spa Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika Tel +420 354 602 200 GSM +420 777 602 213 www.swisshouse.cz

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Titris s wellness a aqaparkem / č.2913

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Titris s wellness a aqaparkem / č.2913 CK TURISTA Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Titris s wellness a aqaparkem / č.2913 4,5,7 - denní zájezd Akce: jedno dítě do 7 let ZDARMA Úžasné lyžování v Tatrách, nejbližších velehorách (především

Více

Glykorissa Beach*** Novinka! ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel ,

Glykorissa Beach*** Novinka!  ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel , Glykorissa Beach*** ŘECKO Samos / Pythagorion Poloha: oblíbený hotel v klidném prostředí je zasazen do svahu nad mořem asi 2 km od městečka Pythagorionu, ve kterém je krásný přístav, spousta nákupních

Více

BAR - HOTEL PRINCESS ****

BAR - HOTEL PRINCESS **** BAR - HOTEL PRINCESS ****, - denní zájezd severozápa část barského pobřeží je co do příroch krás srovnatelná s pobřežím v okolí Budvy. Krásné, rozlehlé pláže, výborné podnebí, příro a kulturní zajímavosti,

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Studánka 2016. POBYTOVÉ - Balíčky WELLNESS - RELAX PRO ŽENY WELLNESS - RELAX PRO MUŽE WELLNESS - VÍKEND PRO DVA ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA

Studánka 2016. POBYTOVÉ - Balíčky WELLNESS - RELAX PRO ŽENY WELLNESS - RELAX PRO MUŽE WELLNESS - VÍKEND PRO DVA ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA POBYTOVÉ - Balíčky Studánka 2016 WELLNESS - RELAX PRO ŽENY WELLNESS - RELAX PRO MUŽE WELLNESS - VÍKEND PRO DVA ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA POBYT PRO SENIORY 55 + POHÁDKOVÁ DOVOLENÁ Hotel STUDÁNKA **** Letovisko

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015 NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015 POZNÁMKA: Pro uplatnění příslušné slevy předloží zaměstnanec DPP služební průkaz a Průkaz člena dané odborové organizace

Více

nabídku zahraniční dovolené na rok 2017

nabídku zahraniční dovolené na rok 2017 Výbor ZO OS KOVO připravil opět pro své členy nabídku zahraniční dovolené na rok 2017 V CK Diamant Club s.r.o. lze sjednat individuální rekreaci ušitou na míru každému z Vás zájemců. Dotace na tuto rekreaci

Více

BÁJEČNÝ - WELLNESS - RELAX PRO ŽENY BÁJEČNÝ - WELLNESS - RELAX PRO MUŽE BÁJEČNÝ - WELLNESS - VÍKEND PRO DVA BÁJEČNÝ - ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA

BÁJEČNÝ - WELLNESS - RELAX PRO ŽENY BÁJEČNÝ - WELLNESS - RELAX PRO MUŽE BÁJEČNÝ - WELLNESS - VÍKEND PRO DVA BÁJEČNÝ - ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA POBYTOVÉ - Balíčky Studánka 2017 BÁJEČNÝ - WELLNESS - RELAX PRO ŽENY BÁJEČNÝ - WELLNESS - RELAX PRO MUŽE BÁJEČNÝ - WELLNESS - VÍKEND PRO DVA BÁJEČNÝ - ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA BÁJEČNÝ - POBYT PRO SENIORY

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Zakynthos / Alykes www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos / / / Poloha: jednoduchý rodinný hotel se

Více

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 CK TURISTA Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 4,5,6,7 - denní zájezd Slovinské termální lázně Moravské Toplice se již staly mezi golfisty pojmem. Skvělé

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

Hotel U Tří volů. Nabídka pro firmy. Ubytování, stravování, školení

Hotel U Tří volů. Nabídka pro firmy. Ubytování, stravování, školení Hotel U Tří volů Nabídka pro firmy Ubytování, stravování, školení www.utrivolu.cz Platné pro rok 2014 Úvod Pension U Tří volů se nachází cca 28km severně od Brna. Nabízíme vhodné prostory pro školení,

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Tešíme se na Vás. Tešíme se na Vás

Tešíme se na Vás. Tešíme se na Vás O nás Nesuchyně je vesnička ležící mezi královskými městy Rakovník a Slaný a je v polovině cesty mezi Prahou a lázeňským městem Karlovy Vary. Nachází se ve velmi pohostinné a klidné krajině s velkými možnostmi

Více

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky.

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky. Olimp*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz BULHARSKO / Pomorie www.cdtravel.cz Bulharsko Poloha: nový pětipatrový hotel se nachází ve staré

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka!  ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! ŘECKO Zakynthos / Alykes / / / 2 Poloha: jednoduchý rodinný hotel se nachází v blízkosti klidného letoviska Alykes přímo u pláže, v okolí hotelu je dostatek ochodů a taveren,

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA Malý penzion rodinného typu, skládající se z několika budov. Leží v malém centru Succhivo na jihu ostrova, které je oblíbené díky umístění

Více

ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ

ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ Žádáme Vás o hromadné zaplacení všech přidělených poukazů buď převodním příkazem nebo složenkou na účet u České spořitelny a.s. Praha 3, č.ú. 2000260389/0800, konst.symbol

Více

BULHARSKO po slevě 7%

BULHARSKO po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 9.6. 17.6.2015 V ceně : 8. 361,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Doprava kombinovaná

Více

Lázeňská péče s dialýzou

Lázeňská péče s dialýzou Lázeňská péče s dialýzou Přijeďte si odpočinout do překrásného prostředí Termálních lázní Velké Losiny a Dialýza Šumperk se postará o odborné zajištění Vaší dialyzační léčby. TErmálNí lázně Velké losiny

Více

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ 8,11,12,15 - denní zájezd Poloha: Hotel se nachází v severní části letoviska a je vzdálen 100 m od centra, cca 300 m od jižní a cca 150 m od severní pláže.

Více

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. www.cdtravel.cz Řecko Lefkada Achilleas studia *** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Lefkada / Nidri Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ

DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ 5,6,8 - denní zájezd Dovolená v Alpách 2015 Zell am See Kaprun hotel 4* SLEVOVÁ karta Zell am See Kaprun

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Slovenská republika. Slovenská republika. Obsah. Z naší nabídky

Slovenská republika. Slovenská republika. Obsah. Z naší nabídky BRATISLAVA Žilina 066 063 067 064 Banská Bystrica Vážení přátelé, milí klienti, pro rok 2010 jsme pro vás připravili řadu zajímavých ubytovacích kapacit i ve Slovenské republice. Slovenskou republiku,

Více

Golf v Alpách - Fee zdarma - panoramahotel*** superior ALLGAUER/ č.8052

Golf v Alpách - Fee zdarma - panoramahotel*** superior ALLGAUER/ č.8052 CK TURISTA Golf v Alpách - Fee zdarma - panoramahotel*** superior ALLGAUER/ č.8052 4 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky uvádíme, že golf již zdaleka nemusí být drahým sportem (i když tomu

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 ČTYŘDENNÍ REHABILITAČNÍ POBYT

Více

Wellness & Congress WELLNESS HOTEL FRYMBURK

Wellness & Congress WELLNESS HOTEL FRYMBURK Wellness & Congress WELLNESS HOTEL FRYMBURK W ellness Hotel Frymburk se nachází v jedinečné oblasti Lipenského jezera, na jehož břehu leží. Hotel je výjimečný především variabilitou nabídky svých služeb.

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. Lefteris studia Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Santorini / Kamari www.cdtravel.cz Řecko Santorini / / / / / Popis ostrova: Santorini je ostrov určený spíše

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

ZELL AM SEE/KAPRUN - HOTEL TAUERN SPA KAPRUN, NOVINKA

ZELL AM SEE/KAPRUN - HOTEL TAUERN SPA KAPRUN, NOVINKA ZELL AM SEE/KAPRUN - HOTEL TAUERN SPA KAPRUN, NOVINKA 3 - denní zájezd Luxusní 4* lázeňský komplex. Fascinující Vodní a Saunový svět pro relaxaci návštěvníků všech věkových kategorií - v županu přímo k

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyžití. Zážitkové aktivity jsou soustředěny

Více

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel. Hotel Vivas*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz ALBÁNIE / Durres (Drač) www.cdtravel.cz Albánie / / / Poloha: hotel se nachází přímo na pláži a zároveň

Více

Pobyty na 3 nebo 7 nocí v období

Pobyty na 3 nebo 7 nocí v období JIZERSKÉ HORY Desná Apartmány KAČENKA 4-lůžkový apartmán: vstupní předsíňka, obývací místnost s TV-SAT a s vybavenou kuchyňskou linkou. Schodiště do podkroví, kde jsou dvě oddělené 2-lůžkové ložnice a

Více

Řecko Korfu. www.cdtravel.cz Řecko Korfu

Řecko Korfu. www.cdtravel.cz Řecko Korfu Tel.: 972 243 066 Řecký ostrov Korfu (Corfu) je jeden z nejkrásnějších ostrovů Řecka a ve středomoří vůbec. Leží na severu naproti Albánské pevnině. Díky rozmanité floře je nazývaný věčně zeleným ostrovem.

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok MAĎARSKO 2013 BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok Zamárdi HOTEL WELLAMARIN**** Nově postavený hotel se nachází přímo na jižním břehu jezera Balaton v malebném prostředí, s krásným výhledem na severní břeh

Více

NABÍDKA POBYTŮ 2015. Hotely kategorie *** Sezonu a cenu určuje datum nástupu na pobyt.

NABÍDKA POBYTŮ 2015. Hotely kategorie *** Sezonu a cenu určuje datum nástupu na pobyt. NABÍDKA POBYTŮ 2015 Hotely kategorie *** 02. 01. 31. 03. 2015 01. 11. - 19. 12. 2015 01. 04. 31. 10. 2015 Sezonu a cenu určuje datum nástupu na pobyt. Víkend pro ženu a muže (Pá - Ne) Stravování : plná

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

JÓGA A WELLNESS VÍKEND PRO ŽENY V RESORTU SV. KATEŘINA srpen s Pavlou Rožumberskou (ČR06)

JÓGA A WELLNESS VÍKEND PRO ŽENY V RESORTU SV. KATEŘINA srpen s Pavlou Rožumberskou (ČR06) JÓGA A WELLNESS VÍKEND PRO ŽENY V RESORTU SV. KATEŘINA srpen s Pavlou Rožumberskou (ČR06) cena 4.690 Kč / osoba Cena zahrnuje: 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji snídaně formou bufetu volný vstup do wellness

Více

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří několik budov v uzavřené lokalitě bývalého poplužního dvora,

Více

Ve spolupráci s Milenou Berkmanovou pořádá

Ve spolupráci s Milenou Berkmanovou pořádá Costa bary, restauracemi, obchůdky a diskotékami, cca 5 min. od vlakové zastávky velmi dobré spojení do 100-100 s trezory, ' " stolní! dle - &$" # $ %nutno z Prahy do Gerony,! () $*+!, ' včetně pod, pevnou

Více

Hotel Rosa Nautica 3*

Hotel Rosa Nautica 3* Hotel Rosa Nautica 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Datum 10.08.13-17.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 7 800 Kč Ceník Dvoulůžkový

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

Korutanské Alpy - hotel**** Trattnig - TOP skipas a wellness v ceně /č.2245

Korutanské Alpy - hotel**** Trattnig - TOP skipas a wellness v ceně /č.2245 CK TURISTA Korutanské Alpy - hotel**** Trattnig - TOP skipas a wellness v ceně /č.2245 5,6,7,8 - denní zájezd Lyžování v Alpách (navíc také předvánoční lyžování a vánoční lyžování) ve skvělých lyžařských

Více

Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131

Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131 CK TURISTA Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131 4,5,6,8 - denní zájezd Lyžování ve Slovinsku, v nádherných Julských Alpách. Ubytování v luxusním hotelu****

Více

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB ****

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** 8,,, - denní zájezd Poloha: Nachází se v severní části Primorska, v bezprostře blízkosti severní pláže (cca 80 m). Je vzdálen cca 200 m od centra letoviska.

Více

INFORMACE K LETNÍ ZDRAVÉ DOVOLENÉ ČERVEN 2017 VILA DOLORES PAZIN ISTRIE CHORVATSKO

INFORMACE K LETNÍ ZDRAVÉ DOVOLENÉ ČERVEN 2017 VILA DOLORES PAZIN ISTRIE CHORVATSKO INFORMACE K LETNÍ ZDRAVÉ DOVOLENÉ ČERVEN 2017 VILA DOLORES PAZIN ISTRIE CHORVATSKO Vila Dolores Krásná vila obklopena přírodou se nachází na okraji města Pazin, ležícím v samém srdci poloostrova Istrie.

Více

Anatoli studia. Novinka! ŘECKO Kréta / Stalida. Kontakt: Jana Handrejchová, tel ,

Anatoli studia. Novinka!  ŘECKO Kréta / Stalida. Kontakt: Jana Handrejchová, tel , Anatoli studia ŘECKO Kréta / Stalida / / Poloha: dvoupatrová studia leží v boční uličce rušnějšího střediska Stalida, 30 m od pláže. V centru Stalidy je množství obchodů, restaurací a taveren. Do měst

Více

Hřejivé tóny klidu. Bylinné wellness poklady. Cena od 3 290,- Kč/osoba/2 noci. Cena od 3 790,- Kč/osoba/2 noci. Balíček zahrnuje:

Hřejivé tóny klidu. Bylinné wellness poklady. Cena od 3 290,- Kč/osoba/2 noci. Cena od 3 790,- Kč/osoba/2 noci. Balíček zahrnuje: Hřejivé tóny klidu Kolštejn*** Superior - 2x polopenze (tříchodová večeře v hotelové restauraci a bohatá bufetová snídaně v hotelové snídárně) - 25 minutový parafinový zábal - 25 minutová klasická masáž

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

Pro Váš klid a bezpečí disponuje uzavřený areál Hotelu LIONS vnitřním parkovištěm s více než 150 parkovacími místy.

Pro Váš klid a bezpečí disponuje uzavřený areál Hotelu LIONS vnitřním parkovištěm s více než 150 parkovacími místy. Vítáme Vás v Hotelu Lions Nesuchyne Nesuchyně je vesnička ležící mezi královskými městy Rakovník a Slaný a je v polovině cesty mezi Prahou a lázeňským městem Karlovy Vary. Nachází se ve velmi pohostinné

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák*** Železná Ruda - Špičák Lokalita OREA Wellness Hotel Horizont *** a OREA Hotel Špičák *** se nacházejí na jižním svahu

Více

Anatoli studia. Novinka! ŘECKO Kréta / Stalida

Anatoli studia. Novinka!  ŘECKO Kréta / Stalida Anatoli studia ŘECKO Kréta / Stalida / / Poloha: dvoupatrová studia leží v boční uličce rušnějšího střediska Stalida, 30 m od pláže. V centru Stalidy je množství obchodů, restaurací a taveren. Do měst

Více

Baia Azzurra *** Novinka! Itálie Sicílie. ITÁLIE Sicílie / Taormina

Baia Azzurra *** Novinka!  Itálie Sicílie. ITÁLIE Sicílie / Taormina Baia Azzurra *** Novinka! Kontakt: Jan Zamykal, tel. 97 22 43 054, mob: 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz ITÁLIE Sicílie / Taormina www.cdtravel.cz Itálie Sicílie / / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný

Více

Bali hotel*** www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena

Bali hotel*** www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena Bali hotel*** Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný hotel s příjemnou

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis Kontakt: Gojná Tereza, tel 737 275 077, email: Tereza.Gojna@osz.org ŘECKO / Leptokarie www.cdtravel.cz Řecko Leptokarie / / Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahradním krbem,

Více

STRAVOVÁNÍ Snídaně je podávaná formou bufetu, večeře je servírovaná (předkrm, hlavní chod a dezert).

STRAVOVÁNÍ Snídaně je podávaná formou bufetu, večeře je servírovaná (předkrm, hlavní chod a dezert). PELOPONÉS TOLO Golden Beach Hotel Polopenze Pro rodiny s dětmi Přímo u pláže Velmi oblíbené místo Zrenovovaný hotel s příjemnou rodinnou atmosférou se nachází v klidnější části letoviska u silnice vedoucí

Více

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností:

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: Tenis program 2008 Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: TENIS CUP 1 : tenisový turnaj v kategoriích dvouhra muži, dvouhra ženy,

Více

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel. Sweet Park*** TURECKO / Side 120 / / / / / Nově postavený hotel Sweet Park se nachází 2 km od historického městečka Side a 300 m od krásné pláže. Jedná se dva komplexy, jeden nově postavený a druhý rekonstruovaný

Více

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, Brno, IČO Tel , tel/fax:

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, Brno, IČO Tel , tel/fax: Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno, IČO 47903678 Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201 Řecko Nei Pori studia Rosa letecky z Brna Poloha: nachází se cca 250 m od pláže, kousek

Více

UBYTOVACÍ OBJEKT TWINHOUSE Pruggern 52, oblast Schladming - Dachstein, Rakousko

UBYTOVACÍ OBJEKT TWINHOUSE Pruggern 52, oblast Schladming - Dachstein, Rakousko UBYTOVACÍ OBJEKT TWINOUSE Pruggern 52, oblast Schladming - Dachstein, Rakousko JEKA CS, K Lomu 889, 252 29 Dobřichovice info@jekacs.cz www.jekacs.cz SKYPE: jekacs ( +420 257 712 049 ( +420 602 215 376

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel , mob ,

Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel , mob , Hotel Vivas*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 97 22 43 053, mob. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz ALBÁNIE / Durres (Drač) www.cdtravel.cz Albánie / / / Poloha: hotel se nachází přímo

Více

První radonové lázně světa

První radonové lázně světa První radonové lázně světa BRÁNA DO KRUŠNÝCH HOR Lázeňské město Jáchymov leží v západní části České republiky na úpatí Krušných hor v malebném údolí panenské přírody, která příznivě působí na vaše zdraví

Více

ZELL AM ZEE - GRAND HOTEL ****

ZELL AM ZEE - GRAND HOTEL **** ZELL AM ZEE - GRAND HOTEL **** 3,4,5,6,7,8,11 - denní zájezd Komfortní hotel s vyhlášenou kuchyní a fantastickou polohou. Poloha: hotel leží na poloostrově přímo u jezera. V blízkosti pěší zóny. Vybavení:

Více

ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY

ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY 3 - denní zájezd Wellness hotel se nachází na jižním svahu vrchu Pancíř, v nadmořské výšce 1100m v chráněné krajinné oblasti Šumava. Je umístěn uprostřed lesů

Více