NEŽ NAJDOU SVŮJ NOVÝ DOMOV Velice si vážíme pomoci armády prostřednictvím VOLAREZY, říká ředitelka dětského centra P. Černovská.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEŽ NAJDOU SVŮJ NOVÝ DOMOV Velice si vážíme pomoci armády prostřednictvím VOLAREZY, říká ředitelka dětského centra P. Černovská."

Transkript

1 List Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení 2013 NEŽ NAJDOU SVŮJ NOVÝ DOMOV Velice si vážíme pomoci armády prostřednictvím VOLAREZY, říká ředitelka dětského centra P. Černovská. Armáda spolupracuje s veřejností na celé řadě projektů a aktivit také prostřednictvím VO- LAREZY. Mezi nejzáslužnější patří nepochybně projekt Velitelství sil podpory VOJÁCI DĚTEM, který před třemi léty uvedl do života generál Jaroslav Kocián. Jeho součástí je pomoc dětem z Dětského centra Milovice. Ředitelka tohoto zařízení Bc. Petra Černovská říká: Neobyčejně si vážíme pomoci armády prostřednictvím Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení. Po pět let máme možnost pobývat s dětmi z našeho domova v zařízeních VOLAREZY, kde je jim věnována veškerá péče a pozornost. Naše děti jsou postupně umísťovány do rodin buď biologických nebo náhradních. O náhradní rodinnou péči je zájem nejen u nás v České republice, ale někteří naši svěřenci odcházejí k novým rodičům například do Španělska, Itálie, Švédska, Rakouska nebo Německa. Pro samotný rozvoj osobních kompetencí dětí má neobyčejný význam, když mohou, Děti z Milovic v bazénu VZ Měřín Dnem 1. ledna 2014 dochází k převodu působnosti péče o vojenské důchodce, která dosud náležela Krajským vojenským velitelstvím, na Odbor péče o válečné veterány Ministerstva obrany. Již od 1. července u odboru vzniká nové oddělení, na kterém bude zaměstnáno šest osob. Od výše zmíněného data odbor začne postupně od jednotlivých krajských vojenských velitelství agendu péče o vojenské důchodce přebírat. Cílem tohoto opatření, které schválil ministr obrany, je poskytnout péči co největ- ZE ZASEDÁNÍ V dubnu proběhlo tradiční jarní zasedání třinácti členských zemí Styčného výboru mezinárodních vojenských sociálních organizací (CLIMS). Místem konání byl tentokrát polský Krakov. Jako obvykle se zasedání zúčastnili i zástupci Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení z České republiky. Smyslem akce je v rámci bilaterálních jednání upřesnit podmínky pro realizaci pobytů rodin vojáků a zaměstnanců rezortů ministerstev obrany v rekreačních a ubytovacích zařízeních a připravit zámysl spolupráce na další kalendářní rok. Česká republika je pro zahraniční návštěvníky atraktivní destinací, přičemž hlavními lákadly jsou především Praha a dále významné památky UNESCO, jako např. Český Krumlov, či významná lázeňská centra, jako jsou Karlovy Vary. V rámci spolupráce zemí sdružených v organizaci CLIMS (ale i mimo ni) jsou v České republice pořádány jak skupinové tak i individuální pobyty. Skupiny k nám obvykle přijíždějí ze Španělska, Portugalska a Bulharska. Kromě ubytování a stravování je pro ně připraven i program s návštěvou turisticky zajímavých míst České republiky. Individuální návštěvníci k nám přijíždějí buď v rámci programu výměnných zahraničních rekreací nebo požadují jen ubytování v některém z rekreačních či lázeňských zařízení a program v rámci pobytu si zajišťují sami. Ze strany našich klientů je také využívána možnost ubytování v některém z vojenských rekreačních zařízení v zahraničí. V tomto smyslu vede především Paříž, Azurové pobřeží ve Francii a Itálie. Je ale možno zajistit pobyt i v dalších zemích (např. v Německu, Španělsku či Portugalsku). byť na krátkou dobu, pobývat v prostředí, kde jsou v přímém kontaktu s dětmi z normálně fungujících rodin a vidí, jak žijí v souladu rodiče s dětmi, jak mezi sebou komunikují a jaké jsou jejich vzájemné vazby. VOLAREZA nám umožňuje realizovat týdenní pobyty mimo hlavní sezónu v krkonošské Vojenské zotavovně Bedřichov ve Špindlerově Mlýně a ve Vojenské zotavovně Měřín u pláže Slapské přehrady. Obě tato zařízení mají bohatá sportovní a relaxační zázemí, která jsou nám po celou dobu pobytu k dispozici. Děti se nejvíc těší do bazénu, rády vzpomínají na projížďku parníkem po Slapské přehradě, na zmrzlinové poháry ve Špindlu U Medvěda... Z každého takového pobytu jim pořizujeme vlastní fotodokumentaci, kterou dostávají na památku, když opouštějí náš domov. Aby, až dospějí, měly své fotky z dětství jako jiné děti, žijící od narození ve svých vlastních rodinách. Naši svěřenci na pobyt v zařízeních VOLAREZY rádi vzpomínají. Například na setkání s dětmi ze základní školy z Vrchlabí, kdy byl pro ně připraven zábavný doprovodný program ve spolupráci se zaměstnanci Vojenské zotavovny Bedřichov a příslušníky sil podpory. Celá akce, plná sportu a zábavy, vyvrcholila dětským karnevalem. Ředitelka milovického dětského centra oceňuje, že VOLAREZA umožňuje pobyty dětem v rozlehlých hotelových areálech s dětskými hřišti a možnostmi vycházek do blízkého okolí. Sama jsem dcerou vojáka z povolání a v dětství jsem jezdila s rodiči do rekreačních zařízení VOLAREZY. Vím tedy, že Vojenské zotavovny Bedřichov a Měřín patří k těm největším a nejmodernějším. Musím ale pochválit nejen prostředí, ale i stravu a hlavně celkovou péči zaměstnanců obou zařízení, jejich obětavost a vstřícnost, dodává Petra Černovská. Měli jsme nedávno možnost se se svěřenci v Dětském centru Milovice setkat. Už se opět do zařízení VOLAREZY moc těší. Letos se tam vystřídají i se svými tetami celkem ve čtyřech turnusech. Prý také musí odtud poslat pohlednice všem dobrovolníkům a vojákům, kteří za nimi v průběhu roku přijíždějí a věnují se jim. Foto archív DC Milovice Změna v péči o vojenské důchodce šímu počtu vojenských důchodců. Dosud určité výhody, které byly poskytovány z Fondu kulturních a sociálních potřeb, využívalo pouze deset procent oprávněných vojenských důchodců. Samozřejmě, že o chystaných změnách budou jak oprávnění vojenští důchodci, tak i rehabilitovaní vojenští důchodci včas informováni. Ing. Iveta Hlásecká Ředitelka OVV MO Praha zůstává i po červnových povodních nejnavštěvovanější destinací České republiky Smyslem členství v organizaci CLIMS je také pořádání mezinárodních dětských a mládežnických táborů. V České republice se již tradičně tento typ tábora bude konat v první polovině měsíce srpna 2013 ve Vojenské zotavovně Bedřichov středisku Malý Šišák ve Špindlerově Mlýně. Pro účastníky je připraven bohatý program včetně adrenalinových sportů. V letošním roce se oproti minulosti počet českých dětí rozšiřuje. Cílem tábora je zejména zdokonalení komunikačních schopností účastníků v mezinárodním kolektivu. Více informací naleznete na (sekce CLIMS). Ing. Jaroslav Španko Foto: archív Z OBSAHU: Bílý Kříž v Karlových Varech a jeho obyvatelé O životì a aktivitách obyvatel Domova péèe o váleèné veterány Hotel Vranov*** s novým ředitelem O svých plánech a pøedsevzetích v nové funkci hovoøí øeditel oblíbeného hotelového komplexu na bøehu Vranovské pøehrady Wellness centrum znovu otevřeno Novì zrekonstruované rozsáhlé Wellness centrum ve VZ Bedøichov ve Špindlerovì Mlýnì opìt slouží svým návštìvníkùm Aktivní dovolená v karlovarském hotelu Bellevue Bìhem pobytu jsou pro hotelové hosty pøipraveny zajímavé novinky se spoustou sportovního i spoleèenského vyžití Dětské tábory ve znamení pohody, adrenalinového sportu i poznávání V popøedí zájmu rodièù a dìtí pøíslušníkù rezortu jsou dìtské tábory, poøádané VOLAREZOU Torreblanca**** hotel Playa stále v oblibě VOLAREZA má i nadále v nabídce oblíbený a klienty vyhledávaný ètyøhvìzdièkový hotel Torrreblanca v jižním Španìlsku, nedaleko Malagy. Letní čtenářská fotosoutěž Fotíte rádi? Neváhejte své snímky zaslat do ètenáøské fotosoutìže. Vyhrát mùžete pobyt pro dvì osoby v Karlových Varech a další ceny. str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 7 str. 8 1

2 Prezident se rozloučil na plesu AČR Jednou z příležitostí, jak neformálně poděkovat příslušníkům armády za jejich dobře odvedenou práci, je pro nejvyšší představitele rezortu reprezentační armádní ples. Ten se tradičně koná na Pražském hradě v režii VOLAREZY. Letošní XVIII. Reprezentační ples Armády České republiky byl navíc posledním setkáním odstupujícího prezidenta V. Klause s příslušníky rezortu obrany. Ocenil jejich úsilí při plnění úkolů vojenské služby doma i v zahraničních misích a popřál jim mnoho úspěchů do další činnosti ve prospěch obranyschopnosti naší země. Foto: Marie Křížová VOLAREZA NA JEDNÁNÍ ASOCIACE VOJÁCI SPOLEČNĚ Letošní konference Asociace Vojáci společně měla na programu mimo jiné i informaci k lázeňské a rekreační péči pro vojenské důchodce v roce Zástupce obchodního úseku VOLAREZY informoval přítomné o možnostech využití služeb v dané oblasti a o přestávkách jednání odpovídal na četné dotazy představitelů organizací, sdružených v asociaci. Za tím účelem bylo v předsálí vytvořeno informační místo, kde zájemci obdrželi kromě informací i potřebné tiskoviny o jednotlivých lázeňských domech ve struktuře VLRZ. -VK- Foto: D. Zavoral Válečný veterán Josef Načeradský působil v době okupace v domácím odboji ve skupinách Rada 3 a Obrana národa, které spolupracovaly s partyzány. Gestapo však jeho činnost odhalilo a podrobilo ho krutým výslechům. Protože žádného člena odbojové skupiny neprozradil, deportovali ho fašisté do terezínské Malé pevnosti. Měl jsem označení XYZ, což znamenalo, že mne mají zlikvidovat ještě před koncem války. Chtěli mě popravit 5. května 1945 kolem 16. hodiny. Ve 14 hodin ale Němci z Terezína uprchli a mne smrt minula o dvě hodiny. Pátého května proto slavím druhé narozeniny, říká pan Načeradský, který po válce vstoupil do armády, kde působil ve funkci důstojníka protišpionážního oddělení armádního sboru v Hradci Králové. Zakrátko nato v září 1945 odešel do civilu, kde působil jako učitel matematiky, branné a tělesné výchovy až do svých 85 let. Oslavenci přišli blahopřát, kromě nejvyšších představitelů rezortu a armády, také představitelé odboru péče o válečné veterány. Během jeho dubnového pobytu ve Vojenské lázeňské léčeb- 2 Veterán Josef Načeradský oslavil 100 narozeniny Øeditel VOLAREZY V. Janoušek pøedává bìhem pøátelského setkání jubilantovi èestný poukaz k pobytu ve VLL Teplice ně v Teplicích za ním zavítal ředitel VOLAREZY Ing. Václav Janoušek s obchodním náměstkem Ing. Patrikem Letochou. J. Načeradský převzal od ředitele VOLAREZY jako dárek ke stým narozeninám poukaz na léčení pro dvě osoby do VLL Teplice, kde mu to velice svědčí. Sám říká: Jsem tady již po dvanácté a s pobytem i péčí zaměstnanců léčebny jsem velice spokojen. Tato slova lahodila i uším ředitele léčebny Ing. Z. Matyse, který se připojil ke gratulantům a oslavenci předal upomínkový dárek. A jaký recept má oslavenec na dlouhověkost? Uznávám zdravý životní styl, nekouřím, denně si dám skleničku vína a pravidelně každoročně jezdím sem, do vojenských lázní v Teplicích, dodává Josef Načeradský. Foto: Patrik Letocha Bílý Kříž v Karlových Varech a jeho obyvatelé V roce 2004 byl z karlovarského lázeňského domu Bílý Kříž zřízen Domov péče o válečné veterány (dále jen DPVV). O tom jsme naše čtenáře ostatně informovali v předešlých číslech VOLAREZA NEWS. Jaká je aktuální situace v DPVV a jaké kulturní a společenské vyžití je pro válečné veterány připravováno? Každý jednotlivý klient má i dnes svoji bytovou buňku s kuchyňkou. Sociální zařízení je vždy pro dvě buňky společné. Pro manželské páry jsou k dispozici byty s obývacím pokojem s kuchyňským koutem, ložnicí a sociálním zařízením. Pravidelné úklidové služby v ubytovacích prostorech jsou samozřejmostí. O zajištění stravy se od počátku provozu DPVV stará vyškolený personál se zajištěním individuálních stravovacích potřeb, tedy i diet. Strava se dodnes podává v příjemném prostředí prostorné jídelny. Zdravotní a sociální péči zajišťují tři zdravotnické pracovnice. V domově ordinuje jedenkrát týdně praktický lékař. Pro každodenní cvičení využívají klienti prostory v hale, kde mají míče, šlapací trenažer a rotoped. K venkovnímu posezení využívají terasu se zahradním nábytkem a slunečníky, gril a kuželky. Na terase také pěstují květiny. Obyvatelé domova využívají ve svém volném čase také klubovnu, která je vybavena videopřehrávačem a plazmovou televizí. Pravidelné promítání filmů jednou za týden se již stalo tradicí. Ani obsah zdejší knihovny nenechá bez uspokojení leckterého náročného čtenáře. Oblíbená aktivita je vaření a hlavně pečení ve společné kuchyňce, vybavené velkou měrou z darů Československé obce legionářské. Klienti si zde společně zhotovují občerstvení na svátky a na různé oslavy. Velmi oblíbené a radostně očekávané jsou návštěvy a kulturní vystoupení dětí z mateřské školy, žáků základní umělecké školy, Vojenského uměleckého souboru Ondráš z Brna nebo pěveckého sboru Chorea Nova. Obyvatele DPVV vždy potěší i hudební produkce pana Šedivého coby Karla Hašlera nebo pana Prokopa, který hraje a zpívá k tanci a poslechu. V poslední době proběhlo i několik zajímavých přednášek, například o houbách, o cestovatelské výpravě na Kilimandžáro nebo o světové hospodářské krizi. Tento pestrý výčet jen svědčí o širokém spektru zájmů klientů. Naši klienti také velmi rádi jezdí na výlety. Pravidelně v červnu bývají oficiálně pozváni Hradní stráží k návštěvě Pražského hradu. Rádi se účastní výletů do Krušných hor, které zde mají téměř na dosah. Navštívili již hory Klínovec, Měděnec, Blatenský vrch, i německý Fichtelberg. Prošli si známou a oblíbenou Ježíškovu cestu na Božím Daru. Z dalších výletů nelze nejmenovat cestu do Františkových Lázní s návštěvou Motýlího domu, shlédnutí královského města Loket, Muzeum porcelánu v zámku v Klášterci nebo muzeum v Horní Blatné. Na podzim loňského roku klienti poprvé tábořili v přírodě u Blatenského rybníka s výpravou na houby. Tato akce se překvapivě setkala s velikým nadšením všech zúčastněných. Veteráni se zapojují i do kulturního života v Karlových Varech. Jsou častými návštěvníky Galerie umění, Becherovy vily, městského muzea, či krajské knihovny. Jezdí do nedalekého Ostrova, kde je také knihovna, zámek s přenádherným parkem, klášterní areál, staré město s radnicí a hlavně s vyhlášenou cukrárnou Koruna. Obyvatelky DPVV na výstavě filmových kostýmů v Becherově vile Se členy Vojenského uměleckého souboru Ondráš z Brna Při táboření u rybníka v Horní Blatné Vánoční pečení jako forma ergoterapie Bílý Kříž se nachází v nejromantičtější části Karlových Varů a toho nelze nevyužít. K procházkám zvou lázeňské lesy a parky. Mezi nejoblíbenější trasy patří vycházka kolem Malého Versailes a na So kolský vrch a také do Dvořákových sadů či na Zámecký vrch. Mnozí obyvatelé zde našli svůj nový domov. Někteří přišli z Karlových Varů, ale jiní třeba z Prahy nebo dokonce až z Moravy. O jejich spokojeném životě zde hovoří i ten fakt, že často na vánoční svátky jsou raději zde a nechtějí do svých původních domovů. Tady je navštěvují jejich děti. Návštěvy za klienty mohou přijet kdykoliv, k dispozici je připraveno ubytování v hostinských pokojích včetně zajištění stravy. Kapacita Domova péče o válečné veterány Bílý Kříž není v současnosti zcela naplněna. Rádi zde proto přivítáme nové klienty. Vážený čtenáři, pokud jste válečným veteránem a držitelem osvědčení dle Zákona č. 170/2002 Sb. o válečných veteránech, přijměte srdečné pozvání k nezávazné návštěvě. Nabízíme Vám seznámení s naším domovem, abyste se mohl lépe rozhodnout a stát se případně jeho novým obyvatelem. Ing. Pavel Macek (ředitel DPVV, Karlovy Vary) Foto: archív DPVV

3 Vojenská zotavovna Dyje hotel Vranov***, ležící v krásné přírodní scenérii na břehu Vranovské přehrady, je svým zázemím a poskytovanými službami jakoby předurčena nejen pro rodinnou rekreaci, ale také pro ozdravné, firemní a wellness pobyty. Před nedávnem byl jmenován na post ředitele tohoto zařízení Albert Procházka, který má bohaté zkušenosti z řízení hotelového provozu v tuzemsku i zahraničí (od roku 2008 zástupce ředitele pražského hotelu DAP***). Sám říká, že by chtěl udržet a dále rozvíjet vysoký standard služeb, který hotel nabízí, dokončit plánované rekonstrukce a více využít specifika regionu. Co se za tímto obecným konstatováním skrývá? Znojemská oblast je známa nejen zpracováním vína, ale také pěstováním sezónní zeleniny a ovoce. Navázali jsme spolupráci s dalším místním vinařstvím, které obohatí současnou nabídku o kvalitní vína s vysokým hodnocením na výstavách v ČR i zahraničí. V současné době jednáme s regionálními dodavateli zeleniny a ovoce o možnostech spo- Rozsáhlou postupnou rekonstrukcí prošly i hotelové pokoje Nový ředitel hotelu Vranov*** Albert Procházka Hotel Vranov *** s novým ředitelem Hotelový areál se nachází přímo na pláži Vranovské přehrady Klienti si oblíbili také pobyt v chatkách u hotelu lupráce a zásobování hotelu Vranov a chatové osady Bítov. Výsledkem by mělo být poskytnutí kvalitních, čerstvých a sezónních potravin v širší míře našim klientům a zároveň podpora regionálních pěstitelů, říká nový ředitel. Hotelové hosty ale bude také zajímat, jestli se budou moci těšit na nějakou programovou novinku. Řada z nich totiž tráví svoji dovolenou v hotelu Vranov*** na vranovské pláži opakovaně po několik let a na služby hotelu, jeho zázemí a pestrou nabídku výletů do okolí nedají dopustit. K tomu A. Procházka dodává: V červnu bude otevřen aquapark v nedalekých Pasohlávkách, jeden z největších a nejmodernějších v Česku, disponující mnoha vodními atrakcemi s přírodními zdroji v podobě geotermálních vod o teplotě až 46 stupňů Celsia. Tuto službu bych chtěl v případě nepříznivých klimatických podmínek nabídnout účastníkům domácích rekreací a také ji zařadit do programu preventivních rehabilitací v období dubna a října. O celé komplexní nabídce v oblasti sportovního a kulturního vyžití v hotelu i okolí pojednáváme podrobně na našich internetových stránkách. K problematice průběžné rekonstrukce bych snad jen dodal, že v letošním roce byla dokončena přestavba přízemí hotelu dětské herny, seminární místnosti a skladových prostor. V příštím roce by měla následovat rekonstrukce jídelny a přilehlých salonků. V chatové osadě Bítov byla počátkem roku ukončena oprava kanalizace a v druhé polovině roku by zde měla začít rekonstrukce elektroinstalace.. Foto: archiv VLRZ Letní prázdninovou pohodu zpříjemňuje venkovní posezení s výhledem na hladinu Vranovské přehrady Vážení čtenáři, vážení klienti, dovolte mi, abych Vás seznámil s novým produktem Volarezy, který jsme pro Vás v letošním roce připravili. Za posledních pět let doznalo tradiční české lázeňství podstatných změn a většina lázní, včetně těch, které jsou provozovány naší organizací, se začala orientovat i na poskytování lázeňských wellness pobytů v době trvání od 4 do 14 dnů. Obraz lázní již dávno není vytvářen pouze seniory, spoléhajícími na příznivé účinky přírodních léčivých zdrojů v kombinaci s indikací léčebných procedur. Mnohem četněji dnes v lázních potkáte i mladší generaci, která zde nachází vhodnou podobu relaxace a odpočinku. Jsem si vědom té skutečnosti, že v nabídce našich poukazů na domácí rekreace takovýto produkt chybí. Z tohoto důvodu i oprávněným osobám pro čerpání služby domácí rekreace velice rádi nabízíme možnost krátkodobých lázeňských wellness pobytů ve Františkových Lázních a Teplicích v Čechách v době trvání od čtyř do sedmi dnů. Aby byla nabídka i těchto pobytů ve srovnatelné cenové relaci s nabídkou produktů pro domácí rekreaci, připravili jsme speciální cenové relace, platné taktéž pouze pro oprávněné osoby k poskytnutí služby v oblasti domácí rekreace. Zvýhodněná cenová nabídka wellness pobytu v lázních bude bez omezení uplatňována i na další osoby, jež se s oprávněnou osobou pobytu zúčastní. Jednotlivé wellness programy, které nabízíme již od Kč, můžete absolvovat prozatím do konce srpna tohoto roku. O aktuální nabídce pobytů Vás budeme pravidelně informovat formou mailingových sdělení. Pobyty zpravidla zahrnují stravování formou polopenze a v ceně jsou již zahrnuty Naší novinkou jsou krátkodobé lázeňské wellness pobyty, vysvětluje náměstek P. Letocha wellness a léčebné procedury. Programy jsou nově nastaveny jak pro ženy, kterým si dovolím doporučit program Lady v Teplicích či Beauty program ve Františkových Lázních, tak pro muže, pro které se jako velice vhodný jeví program Fit & Aktive. Pobyt je možno objednat telefonicky v našich lázních s odkazem na nabídku Lázně v akci nebo přímo prostřednictvím rezervačních formulářů na webových stránkách zařízení s uplatněním kódu pro nabídku Lázně v akci. Slevový kód pro pobyty je součástí mailingových sdělení. Zakoupením tohoto lázeňského pobytu se nezbavujete další možnosti čerpání poukazu na domácí rekreaci. Ing. Patrik Letocha Náměstek obchodního úseku VLRZ ZPOPLATNĚNÍ VRÁCENÝCH POUKAZŮ NA DOMÁCÍ REKREACI Vojenská lázeňská a rekreační zařízení zavedla od letošního roku zpoplatnění vracených poukazů na domácí rekreaci. Jde o poplatek za zrušení objednaných ubytovacích a stravovacích služeb. To se týká případů, kdy jsou poukazy vráceny k redistribuci v kratší době než třicet dnů před nástupem. Naší snahou bylo nastavit sankční systém poplatků velice citlivě. S odstupem několika měsíců ho shledáváme jako účinný. Především jde o to, že byly minimalizovány počty případů, kdy byly poukazy vráceny k redistribuci na poslední chvíli. Díky tomu je nyní dostatek času na to, aby byly přiděleny jiným vážným zájemcům a tak byly plnohodnotně využity. Způsob a podmínky pro vracení zaplacených účastnických poplatků za domácí rekreace jsou uvedeny na našich webových stránkách v části Tuzemsko v sekci Pobyty pro MO. Zde naleznete i podmínky, které musí být žadatelem splněny k tomu, aby mu mohly být předem zaplaceny částky účastnických poplatků nebo jejich alikvotní část vrácena. Informace a pokyny pro účastníky domácích rekreací včetně platebních podmínek a podmínek pro vracení účastnických poplatků jsou uvedeny také na zadní straně poukazu na domácí rekreací. Novinkou platnou od letošního roku je také zjednodušení systému plateb za pobyt tzv. neoprávněných osob, za které již byl před nástupem na domácí rekreaci uhrazen účastnický poplatek, jako by šlo o osobu oprávněnou. Jedná se o případy, kdy nejsou splněny podmínky pro pobyt rodinných příslušníků podle 71 odst. 5 zákona číslo 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Tato skutečnost se zejména týká osob, které nemají shodné trvalé bydliště s držitelem poukazu (druh družka), nejsou osobami vyživovanými (vnoučata, děti po ukončení školní docházky), atd. Za tyto osoby nelze platit zvýhodněný účastnický poplatek a jejich pobyt musí být hrazen podle platného ceníku služeb. V minulosti se postupovalo tak, že byl klient nucen uhradit cenu za neoprávněnou osobu (tj. podle ceníku služeb) při nástupu na domácí rekreaci v recepci rekreačního zařízení a po ukončení pobytu mohl žádat o vrácení vzniklého přeplatku. Nově se postupuje tak, že klient uhradí přímo v recepci cenu pobytu sníženou o již zaplacenou částku účastnického poplatku na domácí rekreaci. O vrácení přeplatku tedy již následně nežádá. Vracení přeplatků za nerealizované pobyty za DR zůstává i nadále plně v kompetenci ředitelství VLRZ. Veškeré informace k dané problematice rádi sdělíme na dispečinku domácích rekreací (tel ). P. Letocha 3

4 WELLNESS CENTRUM ZNOVU OTEVŘENO Po téměř rok trvající rekonstrukci bylo koncem loňského listopadu opětovně otevřeno pro příslušníky resortu obrany rozsáhlé Wellness centrum, které je součástí Vojenské zotavovny Bedřichov ve Špindlerově Mlýně. Mezi první návštěvníky, jež měli možnost nových služeb využít, patřili účastníci preventivních rehabilitací, v té době ubytovaní ve Vojenské zotavovně Bedřichov a středisku Malý Šišák. Samotná rekonstrukce, která se dotkla technického zázemí bazénu, šaten pro návštěvníky a v poslední řadě i změna dispozičního řešení saun a maséren, přinesla nové Wellness centrum, jehož zvýšená kapacita umožní poskytování služeb nejen ubytovaným hostům, ale i veřejnosti ve Špindlerově Mlýně. Prioritní využití tohoto centra je však zaměřeno na organizaci ozdravných programů pro účastníky preventivních rehabilitací, kterých se ve střediscích Bedřichov a Malý Šišák ročně vystřídá více jak tři tisíce. Vodní ráj s pětadvacetimetrovým bazénem Nová wellness zóna s řadou relaxačních služeb Stylový wellness bar Výrazné slevy pro příslušníky rezortu Celkový pohled do Vodního ráje Nově se nejen pro ně, ale i pro účastníky domácích rekreací, otevřel komplex wellness služeb, nabízející využití Vodního ráje, Wellness zóny, relaxačních a sportovních služeb. Ty jsou nově obsluhovány z centrální recepce, umístěné v objektu, což v konečném důsledku přináší i nižší náklady na provoz. Pro příslušníky resortu obrany jsou v rámci služebních pobytů nebo rekreací připraveny zvýhodněné cenové relace jak pro samotný vstup do Vodního ráje tak i do Wellness zóny. Ceny jsou obecně o 60 procent nižší než je tomu u běžného vstupného. Novinkou pro návštěvníky je propojení Wellness zóny s celým Vodním rájem, což umožňuje souběžné využití parní i parní solné sauny, whirlpoolů a kruhového Kneippova chodníku. V této zóně jsou vybudována i zařízení pro ochlazení organizmu a jeho relaxaci v podobě odpočinkové zóny. Vodní ráj z pohledu dřívějšího uživatele nedoznal výrazných změn. Dominuje mu pětadvacetimetrový bazén, do něhož vyúsťuje čtyřiašedesát metrů dlouhý tobogán. Z dalších vodních atrakcí návštěvníky komplexu nepochybně zaujme umělý protiproud, divoká řeka, chrliče vody nebo třeba dětmi oblíbený vodní hřib. Účastníci preventivních rehabilitací mohou v programech počítat s vyčleněním Vodního ráje a Wellness zóny od pondělí do pátku po dobu tří hodin denně, v sobotu a neděli dvou hodin. I v rámci volnočasových aktivit VOLAREZA umožní rehabilitantům bezplatný, individuální vstup od pondělí až do neděle v době do 17 hodin. Obdobné podmínky platí i pro příslušníky preventivních rehabilitací ve středisku Malý Šišák a to včetně zajištění bezplatné dopravy 2 x týdně do špindlerovského Wellness centra. Samostatnou pozornost si zaslouží i nově pojatá relaxační část. Nově vybudované interiéry maséren vytvářejí příjemné prostředí, ve kterém je pro návštěvníky připravena rozšířená nabídka masérských služeb v nichž jsou zcela nově zastoupeny beauty programy a wellness rituály. V jejich skladbě má premiéru jedna z horkých novinek wellness a to Vichy sprcha s ideálním systémem pro remineralizační ošetření celého těla a současnou terapeutickou vodní masáž. Ostatní wellness rituály v sobě zahrnují nejen wellness kosmetické prvky s použitím přírodních výtažků ze zeleného čaje, brusinek či hroznového vína, ale taktéž relaxační zklidňující fázi v příjemném prostředí. V rámci těchto rituálů si lze dopřát slastný odpočinek v bahenním zábalu z Mrtvého moře nebo celotělovou Stylově řešený wellness bar Atrakce ve Vodním ráji Hitem nové lázeňské sezóny se stává unikátní francouzský přístroj STARVAC, pracující na principu, jež vytváří na povrchu kůže podtlak. Kůže s tukovými buňkami, uloženými pod pokožkou je nasáta mezi dva volně pohyblivé válečky, uzavřené v sacím prostoru masážní hlavy. Patentovaným roler pohybem sací hlava roluje pokožku a masáží se aktivují lymfatické cesty, díky čemuž dochází k rozbourávání tukových buněk a prokrvená pokožka zlepšuje krevní oběh. Zrychlením metabolismu vlivem silného prokrvení se zpevňuje ochablé podkožní vazivo. Lymfatickým řečištěm jsou odváděny tukové buňky, toxické látky a zplodiny vzniklé látkovou výměnou. Aplikace trvající minut je bezbolestivá. Je současně prevencí vzniku vrásek a celulitidy, ovlivňuje pozitivně i tonus kůže. Klient tak využívá současně léčebné i estetické účinky přístroje, při kterých si může zvolit libovolný z pětadvaceti léčebných programů. Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný exemplář ve Františkových Lázních, Lázeňský dům Kijev nabízí služby přístroje STARVAC všem lázeňským hostům, tedy i těm, kteří jsou ubytováni v jiných lázeňských domech. -redmasku s peelingy. V této části Wellness centra je umístěno i intimní prostředí finské sauny s relaxačním prostorem a ochlazovacím bazénkem. Pohodovou atmosféru navodí a ke zpříjemnění pobytu přispěje wellness bar s nabídkou lehkého občerstvení a nápojů, který je otevřen po celou provozní dobu centra. Parní solná sauna Prostory pro Beauty program Nově byl vytvořen informační servis, běžně dostupný na internetových stránkách VZ Bedřichova v sekci wellness či přímo na adrese Centrum je otevřeno denně do hodin. -red- Foto: Martin Král NAŠÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY Do nové sezóny vstupuje Vojenská lázeňská léčebna lázeňský dům Kijev ve Františkových Lázních, řadou novinek. Svým klientům nabízí relaxaci v novém wellness, rozšiřujícím lázeňské pobyty o další možnosti efektivní relaxace. Zejména ženy ve věku od pětatřiceti let jistě ocení nový lázeňský beauty program, kterým lze vhodně doplňovat lázeňský pobyt s možností využití i dalších služeb, jež nabízí například solná jeskyně nebo sauna. Přitom lze zvolit čtyřdenní nebo sedmidenní pobyt. 4 STARVAC

5 Aktivní dovolená v karlovarském hotelu Bellevue Již od dob dávno minulých byly Karlovy Vary místem jako stvořeným k relaxaci a odpočinku. Jejich čarovná lázeňská moc i nadále láká každoročně velký počet návštěvníků z celého světa i tuzemska, a nejinak je tomu i letos. Volareza v Karlových Varech připravila celkem 9 turnusů domácích rekreací ve středisku Bellevue, kde na Vás čeká mnoho zajímavých novinek a překvapení. Samotný hotel rozšířil své Wellness centrum o parní saunu s příjemnou esencí, a také o lymfatické masáže. Letošní novinkou v Karlových Varech je určitě interaktivní expozice muzea Jana Bechera s možností návštěvy nově ote- vřené restaurace přímo v prostorách Becherplatzu, kde se opět po 16 letech točí pivo zakladatele Karlových Varů, Karla IV. Dalším lákadlem jsou proslulé lázeňské vycházky kolem největší koncentrace léčivých pramenů na světě, skrytých pod pěti kolonádami. Projít můžete během svého pobytu 26 parků, 55 altánů, přejít 43 mostů přes 3 řeky a navštívit 9 kostelů různého náboženství. Využít můžete také dvě funkční lanovky na vyhlídku Diana a k hotelu Imperiál. Abyste vše stihli, můžete si zapůjčit kolo a vydat se na zajímavé cyklostezky v okolí Karlovarska. Velkým hitem letošní cyklosezóny se stala nově vybudovaná cyklostezka č. 6, která vede krásnou přírodní scenérií podél řeky Ohře z Františkových Lázní až do Karlových Varů. Jako doplňkové aktivity v rámci Vaší domácí rekreace je možné využít výuku základů golfu či vyhlídkovou plavbu na raftech po Karlových Varech. S nabídkou zmíněných aktivit se setkáte v připravovaných animačních programech. Neváhejte a přijeďte relaxovat do nejznámějších lázní České republiky. Mgr. Roman Špaèek (Programový pracovník hotelu Bellevue) Léčebné pobyty dětí v Jeseníku aneb Na prázdniny za zdravím Vojenská lázeňská léčebna Jeseník pořádá již několik let pro děti ve věku od 6 do 12 let pojištěnce VoZP ČR, prázdninové léčebné pobyty. Jsou zaměřeny na léčbu a prevenci dechových a kožních onemocnění. Lázeňské léčby se mohou zúčastnit děti vojáků z povolání i děti nevojáků. Jedinou podmínkou je, že děti musí být pojištěnci VoZP ČR, která pobyt hradí. Letos se uskuteční v termínu od 1. do 22. července. Bližší podrobnosti o zajímavém a pro děti přitažlivém prázdninovém pobytu i o indikacích, jež jsou předepsány, rádi zodpoví přímo pracovníci léčebny na tel.: nebo na Foto: archív VLL Jeseník Stále oblíbenějším fenoménem se v létě stává jízda na kolech. Hoteloví animátoři by o tom mohli dlouze vyprávět. Klienti ve vojenských zotavovnách Vranovské přehrady se zastávkou u hradu Cornštejn. Každé z rekreačních zařízení je umístěno v turisticky vyhledávané lokalitě České republiky dávají často přednost vypůjčenému kolu, než aby se spoustou přírodních pozoruhodností a historických zajímavostí si na dovolenou vozili kola z domova. Vede v blízkém i vzdálenějším okolí. Z Měřína FENOMÉN KOLO je k tomu řada praktických důvodů. Navíc se cyklisté nejčastěji mnozí jezdí do rekreačních vydávají na Slapskou zařízení VOLAREvydávají ZY opakovaně a vědí, vyhlídku nebo na dvacet kilometrů že jsou jim tam k dispozici vzdálené Konopiště. velmi kvalitní V Karlových Varech kola, splňující i poměrně náročná kriteria pro jízdu horským terénem nebo po silnici. Jejich se zase nejčastěji jezdí po cyklostezkách kolem Ohře. Návštěvníci Ovčárny, vzhledem určení je opravdu široké k charakteru a může je využívat doslova celá rodina. Dokonce na některých kolech jsou napevno zabudované sedačky pro malé děti. Ve Vojenské zotavovně Měřín si zájemci mohou zapůjčit i kola s podpůrným elektrickým pohonem. Jsou zatím jen čtyři, ale fyzicky méně zdatní cyklisté se na nich mohou zapojit i do jízdy se zdatnějšími rodinnými příslušníky a v hornatějším terénu využívat výhod elektrického pohonu. V zařízeních Volarezy je vždycky kam jezdit a tak, jakmile nastanou příjemné letní dny, potkáte v okolí zotavoven spoustu cyklistů. Někteří si jezdí jen tak pro zdraví, jiní se vydávají v doprovodu animátora nebo tělovýchovného instruktora za konkrétním cykloturistickým cílem, kterým může být třeba v oblasti Vranova jízda na Hardegskou vyhlídku nebo projížďka kolem okolní krajiny, často míří na Praděd, odkud je krásný výhled do kraje. Z Vojenské lázeňské léčebny Jeseník se zase klienti na kolech nejčastěji vydávají k jeskyním Na pomezí nebo k jezírku na Revíz, kde využívají k občerstvení místní vyhledávanou restauraci. Jízda po vrstevnici tu nevyžaduje žádnou extra fyzičku. Je tedy jen na samotných klientech cyklistech, jak náročnou projížďku si zvolí. Už teď je ale jasné, že i ta nejkratší blahodárně působí na celý organismus a že při pravidelnějších projížďkách utužuje fyzickou kondici. Je samozřejmostí, že s ohledem na bezpečnost jízdy na zařízeních půjčují pro dospělé a děti i ochranné přilby. Foto: autor Pětadvacetimetrový bazén byl dětem plně k dispozici Dětské tábory ve znamení pohody, adrenalinového sportu i poznávání V popředí zájmu řady příslušníků rezortu rodičů dětí ve věku devět až šestnáct let, jsou tradičně dětské tábory, pořádané Volarezou. Přestože letošní bohatá sněhová nadílka dávno zmizela i z hor, mají děti, které se letošního zimního dětského tábora ve Špindlerově Mlýně zúčastnily, na co vzpomínat. Komu ze školáků se hned tak poštěstí využívat služeb tříhvězdičkového hotelu s dovětkem Superior a všech možných zimních radovánek v jednom z nejznámějších českých středisek zimních sportů? Hotel Bedřichov disponuje od loňského listopadu nově zrestaurovaným, rozsáhlým Wellness centrem. Jeho součástí je Vodní ráj, ve kterém si děti mohly připadat skutečně jak v ráji. Své síly si poměřily v pětadvacetimetrovém bazénu, vyřádily se ve vodní tříšti různých atrakcí, relaxovaly ve vířivce Nejčastěji se ale objevovaly na sjezdovce. Ostatně, tábor byl zaměřen na zdokonalování dětí ve sjezdovém lyžování. V každém turnusu se dětem věnoval i lyžařský instruktor na snowboarding. Pokroky byly vidět na první pohled už po pár dnech a malí snowborďáci váleli na sjezdovce jako ostřílení sjezdaři. Domů se vraceli plní dojmů. Dcera pana Vlastimila Cholevy z Lužné dokonce inspirovala svého otce k napsání děkovného dopisu na Volarezu. Mimo jiné se v něm píše: Dle slov dcery Lenky se jim instruktor věnoval a základy jízdy jim vysvětlil velmi dobře. Celkově měli lyžování a snowboard velmi dobře Tak tady to nemá chybu, pochvalovali si kluci zorganizované Dodejme jen, že letošní zimní dětský tábor absolvovalo sto devadesát dětí ve věku devíti až šestnácti let. Některé děti vojáků z povolání a občanských zaměstnanců se již mohou těšit na letní dětský tábor, který se tradičně koná také ve Špindlerově Mlýně. Uskuteční se ve dvou čtrnáctidenních turnusech, zaměřených zejména na horskou turistiku. Děti ale přitahují i adrenalinové sporty. Na sjezdovce děti trávily spoustu času Čeká na ně bobová dráha, přemostění, obří houpačka, bungeetrampolína i slaňování. Na programu je také návštěva ZOO Liberec nebo Bozkovských dolomitových jeskyní. Ani v létě nebudou děti ochuzeny o radovánky ve Vodním ráji hotelu Bedřichov. Pro velký zájem o tento letní dětský tábor bude jeho kapacita (oproti původním počtům) navýšena. Veškeré případné dotazy Vám rádi zodpovíme na dispečinku dětských táborů, tel.: (973) , fax: (973) nebo vlrz.cz. Bližší informace o letních dětských táborech naleznete rovněž na v sekci Dětské tábory. M. Havelková 5

6 INZERCE Zdravotnická zařízení VLRZ prošla novou certifikací S nabytím účinnosti zákona č.372/2011 o zdravotních službách vyvstala také pro VLRZ povinnost nově získat oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Mezi posuzované podmínky pro vydání zmíněného oprávnění patřilo i naplnění požadavků na personální, technické a věcné vybavení léčeben. Všechny vojenské lázeňské léčebny a taktéž Vojenský rehabilitační ústav bezezbytku naplnily literu zákona a dne 22. března 2013 jim bylo správním orgánem uděleno Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Následně byly jednotlivé lázeňské léčebny a rehabilitační ústav zaneseny i do Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb. P. Letocha VLL Karlovy Vary VLL Teplice VLL Františkovy Lázně VRÚ Slapy VLL Jeseník INZERCE CONSTANTLY INNOVATING 9 19 POLICE lead free bullet IR-DIM TRACER SNIPER LINE ammunition

7 VOLAREZA má i nadále v nabídce oblíbený čtyřhvězdičkový hotel Torrreblanca, který se nachází v jižním Španělsku v oblasti Costa del Sol, nedaleko Malagy. Vyhledáván je především těmi klienty Volarezy, kteří ho navštívili již v minulosti, například v rámci programu výběrových zahraničních rekreací a rádi se sem vrací. milý a přátelský personál. Hotel má výbornou polohu v letovisku Fuengirola, v okolí je množství restaurací, barů a obchodů. Letovisko samo se vyznačuje stabilním slunečným počasím, čistým mořem, plážemi a nejdelší evropskou promenádou lákající k večerním procházkám. Čistota moře a pláží byla také oceněna modrou vlajkou EU. VOJENSKÁ POUŤ V LURDECH Jedním z největších poutních míst Evropy jsou francouzské Lurdy, kterými každý rok projde několik milionů poutníků a turistů. K tomuto velikému počtu návštěvníků se již po pětapadesáté připojili svou poutí i vojáci. Tradici mezinárodních vojenských poutí do Lurd založili příslušníci francouzské a německé armády, kteří tím projevili po II. světové válce vůli usmířit válkou znesvářené národy. V současnosti do Lurd přijíždí prosit za mír, za své národy, rodiny a kolegy více než patnáct tisíc vojáků z třiceti zemí nejen Evropy, ale i dalších kontinentů. Malebné město na úpatí Pyrenejí se zaplní pestrou mozaikou vojenských uniforem, mezi kterými jsou i uniformy českých vojáků. Duchovní služba AČR si váží spolupráce s Vojenskými lázeňskými a rekreačními zařízeními i podpory Ministerstvem obrany, díky kterým je již od konce 90. let možná i účast našich vojáků, občanských zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Letošní pouť se uskutečnila v termínu května a vojenští kaplani při ní doprovázeli na sto účastníků z Armády České republiky. Program mezinárodní pouti nabízel i letos prostor pro společná setkání. Každý si ale mohl najít i čas sám pro sebe. Pouť začala v pátek mezinárodním zahajovacím ceremoniálem v bazilice Pia X. V sobotu pokračovala zapálením svíce za příslušníky naší armády, českou mší v kapli Neposkvrněného Početí, křížovou cestou a vyvrcholila večerním průvodem se svícemi. Celá víkendová slavnost skončila společnou nedělní Co hotel nabízí? Především jsou to kvalitní služby jak ubytovací, tak i stravovací (polopenze ve formě bohatého bufetu). Celkové dojmy z pobytu dotváří TORREBLANCA **** HOTEL PLAYA STÁLE V OBLIBĚ SLOVENSKO blízké našemu srdci Slovenský folklor ve všech jeho podobách vyhledávají turisté během fakultativních výletů a návštěv tradičních národopisných oblastí Písečná pláž, vzdálená asi 250 metrů od hotelu, se vyznačuje pozvolným vstupem do moře. Díky tomu je pobyt v hotelu vhodný i pro rodiny s malými dětmi. Samozřejmostí jsou sprchy se sladkou vodou a za úhradu možnost zapůjčení lehátek a slunečníků. V klimatizovaných hotelových pokojích mohou být umístěny až dvě přistýlky. Tato skutečnost činí rovněž hotel atraktivním pro čtyřčlenné rodiny. Pokoje mají samozřejmě vlastní příslušenství a jsou vybaveny ledničkou, TV a trezorem. Letovisko Fuengirola je díky své poloze ideálním výchozím místem pro individuální výlety. Tato skutečnost je ještě umocněna blízkostí železniční zastávky od hotelu. Cesta do Malagy je tak mimořádně snadná a dokonce i rychlejší než autem. K oblíbeným a vyhledávaným atrakcím patří vodní parky, které se ve Španělsku zpravidla nacházejí nedaleko velkých letovisek a jsou vhodným doplňkem aktivního způsobu prožití dovolené. Nejinak je tomu i ve Fuengirole. Do vodních parků v Mijas nebo v Torremolinos se lze snadno dopravit vlakem. Navštívit lze samozřejmě i další zajímavá místa, jako jsou například místní zoologická zahrada nebo bílé vesnice v Mijas. Pokud budete mít o dovolenou v hotelu Torrreblanca v jižním Španělsku zájem, rádi Vám poskytneme veškeré informace na dispečinku zahraničních rekreací (tel ). J. Španko Foto: archív VLRZ ře VOLAREZY. Ve Starém Smokovci je to Hotel a klimatické lázně Tatranské Zruby***, v národním parku Velká Fatra Horský hotel Granit** Smrekovica a na východním Slovensku je to Vojenská zotavovna a hotel Zemplínská Šírava**. Tento přehled ještě doplňujeme o Lázeňský ústav F. E. Scherera v Piešťanech a o civilní Kongres a Aqua Relax hotel*** Sorea Titris v Tatranské Lomnici. Ten kromě standardních pobytů nabízí také velmi zajímavé balíčky služeb. Většina hotelů má pro ubytované hosty připravenou širokou nabídku fakultativních výletů. Pobyt je tak možné zpestřit poznáváním zajímavých míst daného regionu. Ubytování je vždy v pokojích s vlastním příslušenstvím. Stravování se poskytuje minimálně v rozsahu polopenze. Výjimkou jsou apartmány a bungalovy na Zemplínské Šíravě, kde se pobyt standardně prodává bez stravování, ale to je možné si dokoupit již při zajišťování dovolené v rozsahu až do plné penze. Samozřejmostí je naše nabídka komplexního cestovního pojištění včetně pojištění léčebných výloh v zahraničí, které zajišťujeme u pojišťovny Generali. -Špa- Foto: archív Slovensko není třeba rozsáhle představovat. Vždy patřilo a stále patří k oblíbeným cílům českých turistů. Vysoko se tyčící štíty velehor, naše moře na východě země v podobě Zemplínské Šíravy či proslulá lázeňská centra stále přitahující naši pozornost. Geografická blízkost, příbuznost jazyka a příznivé ceny ještě pro nás přitažlivost Slovenska umocňují. Také proto má VOLAREZA dovolené na Slovensku stále v nabídce ať už se jedná o klasické či komplexní lázeňské pobyty, nebo jde o výměnné zahraniční rekreace, jejichž pořádání je výsledkem naší spolupráce se slovenskou armádou. Vždy se jedná o dovolené s vlastní dopravou lišící se rozsahem zajištěných služeb. Co konkrétně VOLAREZA nabízí? Milovníkům turistiky jistě bude vyhovovat dovolená v samém srdci Tater, a to ve Starém Smokovci či v Tatranské Lomnici. Kdo má rád panenskou horskou přírodu s možností turistiky po hřebenech národního parku nezasaženého negativními vlivy civilizace, pak je pro něj ideální Velká Fatra. Tomu, kdo dává přednost relaxaci, doporučujeme známou letní rekreační oblast Zemplínská Šírava nebo světoznámé lázeňské centrum Piešťany. Většina ubytovacích objektů v těchto atraktivních místech jsou bývalé vojenské zotavovny, působící do rozdělení Československa ve struktumezinárodní mší v bazilice Pia X. Při procházkách městem se účastníci akce mohli zaposlouchat do skladeb v podání vojenských hudeb jednotlivých armád, navštívit středověký hrad, tyčící se nad městem nebo využít některý z mnoha kostelů k tichému zamyšlení. Jednotlivé země zastupovaly významné osobnosti vojenského, církevního i politického života. Přítomna byla i monacká princezna Karolína. Naši delegaci letos vedli přidělenec obrany ve Francii Společný koncert dechových hudeb před generálmajor Josef Bečvář, velitel pozemních sil brigádní generál Ladislav Jung a hlavní kap- centrální Růžencovou bazilikou lan plukovník Jan Kozler. Pouti se i přes nepříznivé počasí zúčastnilo více než vojáků ze čtyřiceti zemí světa. Zdeněk Peterka (Duchovní služba AČR) FRANCIE pro milovníky nezávislé formy dovolené VOLAREZA může svým klientům nabídnout díky spolupráci zemí sdružených v CLIMS (Styčný výbor mezinárodních vojenských sociálních organizací), prožití dovolené také v tak atraktivním prostředí, jakým je Francouzská riviéra. Tato možnost je určena především milovníkům nezávislé, individuální formy dovolené. Proč nenavštívit tak známá místa na proslulém Côte d Azur, jakými jsou například St. Tropez, Cannes nebo Monte Carlo, když se v těchto místech nacházejí rekreační zařízení francouzské vojenské sociální organizace IGESA? Navíc, pokud neradi trávíte dlouhé cesty v autě, oceníte přímé a relativně levné letecké spojení z Prahy do Nice s českými aeroliniemi. Zpáteční letenka se dá v létě pořídit za přibližně pět tisíc korun. Možností, jak prožít dovolenou v tomto mimořádně atraktivním prostředí, je více. Mezi našimi klienty jsou mimořádně oblíbená zejména dvě konkrétní vojenská rekreační zařízení. Jsou jimi jednak apartmány Agay Petit Paradis a dále je to hotel Agay Roches Rouges. Obě zařízení tvoří jeden komplex. Nacházejí se ve vzdálenosti přibližně 60 km od letiště v Nice. Odtud je na místo dovolené možná doprava vlakem (zastávka se nachází přibližně 10 minut od zařízení) nebo zkušenějším cestovatelům můžeme doporučit pronájem vozu, čímž je jejich nezávislost a individualita ještě umocněna. Ceny ubytování jsou příznivé a činí v létě přibližně 370 eur za apartmán pro čtyři osoby na týden. V apartmánech se ubytování standardně zajišťuje bez stravování, ale to je možné objednat v rozsahu plné penze v hotelu Agay Roches Rouges. Pokud byste upřednostňovali spíše toto hotelové ubytování, pak činí cena přibližně 370 eur za dospělou osobu a týdenní pobyt ve dvoulůžkovém pokoji se stravováním v rozsahu plné penze. Máte-li rádi Francii, ale přitom zde nechcete trávit delší dovolenou, doporučujeme Vám prodloužený víkend v Paříži. Vojenská sociální organizace IGESA zde nabízí ubytování ve dvou tříhvězdičkových hotelech Voltaire a Descartes, nacházejících se sice mimo historické centrum, ale díky jejich dostupnosti městskou hromadnou dopravou snadno navštívíte všechna turisticky atraktivní místa ve městě. Ceny ubytování (bez stravy) se pohybují mezi 60 až 75 eury za dvoulůžkový pokoj a noc. K cestě do Paříže doporučujeme využít leteckou dopravu, protože přímé letecké spoje jsou mimořádně četné a s nízkonákladovými leteckými společnostmi si zpáteční letenku pořídíte i za cenu do 4000 korun. Všem zájemcům veškeré informace rádi podáme a s přípravou cesty pomůžeme na našem dispečinku zahraničních rekreací. -JŠ- Mezinárodní dětské tábory pořádané VOLAREZOU v hledáčku zájmu rodičů i dětí Mezinárodní dětské tábory se řadí mezi nejoblíbenější produkty VOLAREZY. Jejich historie se začala psát v roce 2004, kdy byl tábor organizován v dependanci Vojenské zotavovny Bedřichov pouze pro účastníky z Maďarska a Polska v celkovém počtu 45 osob. V následujícím roce se tábora zúčastnili první zájemci z České republiky a Německa. Popularita mezinárodních dětských táborů neustále rostla a zájemců přibylo na téměř 100 osob, a proto bylo konání tábora v roce 2008 z kapacitních důvodů přesunuto do střediska Malý Šišák, kde se pořádá do současnosti (s výjimkou v roce 2011, kdy byl VOLAREZOU organizován Mezinárodní tábor CLIMS v hlavní budově VZ Bedřichov v celkovém počtu 227 osob). Letošního ročníku mezinárodního dětského tábora se zúčastní skupiny účastníků ve věku 13 až 16 let z Bulharska, Francie, Polska a ČR. Ubytování je zajištěno ve dvou až čtyřlůžkových pokojích, stravování se poskytuje v rozsahu plné penze. Program tábora zahrnuje hry v přírodě, sportovní hry jako je bowling či lukostřelba, adrenalinové sporty (bobová dráha, lezecká stěna, přemostění přehrady, obří houpačka), pěší i autobusové výlety (např. do Špindlerova Mlýna, zoologické zahrady ve Dvoře Králové, Prahy, na Sněžku, atd.). Součástí programu je také využití sportovní haly a Vodního ráje Vojenské zotavovny Bedřichov. V letošním roce byla maximálně uspokojena i poptávka ze strany českých dětí, kdy byla umožněna účast všem třiceti zájemcům. Dětem se věnuje tým zkušených a velmi dobře jazykově vybavených vedoucích z České republiky a z každé účastnické země. J. Vašíček 7

8 Co nabízí hotel DAP *** Širokou možnost využití poskytuje kongresový sál Hotel DAP*** se nachází na Vítězném náměstí, přímo u stanice metra Dejvická Hotel DAP ***, Praha 6 - Dejvice, Vítězné nám. 4, Recepce: (možnost objednání ubytování) Tel.: , Fax: Obchodní úsek: (poskytování informací a možnost objednání souboru různých služeb) Tel.: Fax: Provozní úsek: (možnosti objednání gastronomických služeb) Tel.: , Fax: Hotel DAP***, který provozuje Vojenský klub Praha již pátým rokem, zaznamenává meziročně stále větší zájem jak o ubytovací, tak i o gastronomické služby. Kromě své významné polohy v městské části Prahy 6 Dejvicích, přímo na Vítězném náměstí (metro Dejvická), je hotel přitažlivý nejen díky své nabídce ubytování v komfortních hotelových pokojích za optimálně příznivé ceny, ale i rozsahem, pestrostí a kvalitou poskytovaných stravovacích služeb. Svými službami hotel DAP*** pokrývá potřeby jak resortu Ministerstva obrany ČR, tak i široké tuzemské i zahraniční veřejnosti. Volná kapacita, neodebraná rezortem obrany, je úspěšně využívána také zahraničními vojáky, kteří do Prahy přijíždějí na poznávací pobyty. To snižuje celkové náklady na provoz tohoto zařízení. Restaurace Evropa v přízemí hotelu se vyznačuje pestrou denní nabídkou teplých i studených pokrmů a nápojů. Kromě toho jsou zde pořádány tématické gastronomické týdny zaměřené na zahraniční národní kuchyně, na národní pokrmy z české a moravské kuchyně u příležitosti různých tradičních svátků a obyčejů (např.: Velikonoce, Vánoce, masopust) nebo na pokrmy ze sezónních produktů v období jejich vrcholící sklizně např.: v Týdnech chřestu, jahod, borůvek apod. O těchto kulinářských dnech a denní nabídce se může host seznámit cestou zasílání newsletteru po registraci na webových stránkách. Nejen v restauraci Evropa, ale i v dalších hostinských provozech hotelu v prvním a druhém poschodí, tj. v restauraci Klub a v ostatních pěti saloncích, jsou poskytovány gastronomické služby u příležitosti pořádání pracovních nebo soukromých setkání, různých oslav apod. Kuchyně hotelu citlivě přihlíží k potřebám a požadavkům svých hostů. Jsou zohledňovány národní a krajové zvyklosti nejen klientů z evropského kontinentu, ale i z ostatních částí světa (např. z Blízkého a Dálného východu). Jsou tak respektovány i jejich požadavky na výběr surovin, složení, způsob úpravy a servírování stravy. Jsme schopni zabezpečit služby, které hotel DAP*** poskytuje všem svým klientům i s ohledem na jejich specifické požadavky. Ing. Milan Flegl (zástupce ředitele hotelu DAP***) Foto: archív DAP K dispozici jsou i salonky, ve kterých se poskytují gastronomické služby u příležitosti pořádání pracovních nebo soukromých setkání, společenských událostí i různých oslav Hotelovým hostům jsou k dispozici komfortní pokoje Restaurace Evropa s pestrou nabídkou jídel a nápojů je zpřístupněna široké veřejnosti Letní čtenářská fotosoutěž Volareza vyhlašuje pro své klienty letní fotosoutěž. Zúčastnit se jí může každý účastník domácí rekreace nebo zahraničního zájezdu. Soutěž je tematicky zaměřena na zachycení pohodové atmosféry místa vaší dovolené. Každý soutěžící nám může zaslat maximálně pět snímků buď v elektronické podobě nebo fotografie formátu 13x18, popřípadě 18x24 centimetrů. Na zadní stranu snímků (při zaslání em v příloze) napište název snímků, místo, kde byly pořízeny a adresu autora. Snímky zašlete na adresu VLRZ, Magnitogorská 12, Praha 10 a na obálku připište FOTOSOUTĚŽ! Fotografie v elektronické podobě zašlete na: Uzávěrka fotosoutěže je Na vítěze soutěže čeká výhra v podobě víkendového pobytu pro 2 osoby v hotelu Bellevue v Karlových Varech.Výherci na dalších čtyřech místech obdrží hodnotné propagační předměty Volarezy. Nejlepší snímky budou zveřejněny na Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo případného bezplatného využití snímků v propagačních tiskovinách Volarezy. VYHODNOCENÍ FOTOSOUTĚŽE 2012 Vítězem čtenářské fotosoutěže pro rok 2012 se stala Jana FEKETOVÁ z Klatov, která za zajímavě pojatý černobílý snímek vranovského zámku vyhrála víkendový pobyt pro 2 osoby v zařízení Volarezy hotelu Bellevue v Karlových Varech. Na dalších čtyřech místech se umístili a hodnotné propagační předměty vyhráli: 2. Jana HORKELOVÁ, Moravská Třebová 3. Josef KNAP, Smiřice 4. Radovan BOČEV, Tábor 5. Tomáš JABŮREK, Zlín Není bez zajímavosti, že všechny letošní snímky, umístěné na prvních třech místech, byly pořízeny v tuzemsku na Moravě. Porota oceňuje úsilí soutěžících zachytit pohodovou atmosféru během dovolené, spokojené děti, přírodní scenerii, romantiku dálek i žáru tropické noci na mořské pláži, stejně jako třeba významné architektonické monumenty. Výhercům blahopřejeme a všem dalším soutěžícím děkujeme za účast a těšíme opět se na jejich fotografické úlovky v příštím roce VOLAREZA NEWS, vydává VLRZ, Magnitogorská 12/1494, Praha 10, tel.: , Výtisk je neprodejný. Pro vnitřní potřebu rezortu Ministerstva obrany ČR. Redakčně připravil Dr. Václav Kupilík. Dáno do výroby Reg. MK ČR E

Odborová organizace nabízí svým členům rehabilitační pobyty i v roce 2010

Odborová organizace nabízí svým členům rehabilitační pobyty i v roce 2010 Odborová organizace nabízí svým členům rehabilitační pobyty i v roce 2010 Vzhledem ke kladným ohlasům členů ČMOSA na rehabilitační pobyty v letošním roce jsou zabezpečeny tyto pobyty i na rok 2010. Týdenní

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 CK TURISTA Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 4,5,7 - denní zájezd Akce: jedno dítě do 7 let ZDARMA Úžasné lyžování v Tatrách, nejbližších velehorách (především z

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák*** Železná Ruda - Špičák Lokalita OREA Wellness Hotel Horizont *** a OREA Hotel Špičák *** se nacházejí na jižním svahu

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

www.pecr.cz Pec pod Sněžkou

www.pecr.cz Pec pod Sněžkou www.pecr.cz Pec pod Sněžkou DOVOLENÁ V LÉTĚ I V ZIMĚ SPOLEČENSKÁ I FIREMNÍ SETKÁNÍ AKTIVNÍ ODPOČINEK PANORAMA WELLNESS V NEJVYŠŠÍM PATŘE OBJEKTU V SAMÉM SRDCI KRKONOŠ... PECR Apartments Hotel - ".. to

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

První radonové lázně světa

První radonové lázně světa První radonové lázně světa BRÁNA DO KRUŠNÝCH HOR Lázeňské město Jáchymov leží v západní části České republiky na úpatí Krušných hor v malebném údolí panenské přírody, která příznivě působí na vaše zdraví

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Hotel SwissHouse Apartments & Spa Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika Tel +420 354 602 200 GSM +420 777 602 213 www.swisshouse.cz

Více

ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ

ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ Žádáme Vás o hromadné zaplacení všech přidělených poukazů buď převodním příkazem nebo složenkou na účet u České spořitelny a.s. Praha 3, č.ú. 2000260389/0800, konst.symbol

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Hotel Gastronomie Kongres & Events Wellnes & Spa Kontakty Orea Spa Hotel Monty **** Mariánské Lázně Lokalita Orea Spa Hotel Monty - jedinečný historický hotel s unikátním

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák*** Železná Ruda - Špičák Lokalita OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák *** se nacházejí na jižním svahu

Více

Hotel Rosa Nautica 3*

Hotel Rosa Nautica 3* Hotel Rosa Nautica 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Datum 10.08.13-17.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 7 800 Kč Ceník Dvoulůžkový

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

HOTEL. Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře - Kouty 747 21

HOTEL. Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře - Kouty 747 21 HOTEL Hotelový a sportovní komplex Buly Aréna je unikátním zařízením svého druhu v České republice. Sdružuje hotel, restauraci, konferenční sály, sportoviště i relaxační zónu na jednom prostoru v malebném

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

CHORVATSKO země krásných pláží a dobré gastronomie

CHORVATSKO země krásných pláží a dobré gastronomie CHORVATSKO země krásných pláží a dobré gastronomie Nejširší nabídka ubytování v Chorvatsku V katalogu AUTEM EVROPOU 2014 str. 228 286 V katalogu Prázdninové domy a Kempy 2014 str. 20-23 111 pečlivě vybraných

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Nabídka na léto. Léto, prázdniny, dovolená, zážitky,. poznejte náš region a užijte si hotel Sladovna nebo Pivovarský penzion.

Nabídka na léto. Léto, prázdniny, dovolená, zážitky,. poznejte náš region a užijte si hotel Sladovna nebo Pivovarský penzion. Nabídka na léto Léto, prázdniny, dovolená, zážitky,. poznejte náš region a užijte si hotel Sladovna nebo Pivovarský penzion Pobytové balíčky Letní hýčkání - zaměřeno na páry Sport a relax - skupinová i

Více

Tipatour - doprodej volných míst. Česká republika

Tipatour - doprodej volných míst. Česká republika Tipatour - doprodej volných míst Česká republika Západní Čechy Mariánské Lázně Hotel KRAKONOŠ***+, polopenze, vstup do krytého bazénu ZDARMA. Balneoprovoz, solná jeskyně. Veškeré procedury probíhají na

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+ ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari Oblíbené letovisko Marmari, vybudované v 80. letech 20. století, leží na severozápadním pobřeží ostrova cca 15 km od hlavního města Kos. Na rozdíl od toho Marmari poskytuje

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

100% garance sněhu. Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel. Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Vánoce děti ZDARMA. ubytování od 600 Kč/os.

100% garance sněhu. Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel. Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Vánoce děti ZDARMA. ubytování od 600 Kč/os. Vánoce děti ZDARMA 100% garance sněhu Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel ubytování od 600 Kč/os./noc 3x ubytování s polopenzí 2 690 Kč Kaprun Kaprun pod dominantním

Více

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností:

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: Tenis program 2008 Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: TENIS CUP 1 : tenisový turnaj v kategoriích dvouhra muži, dvouhra ženy,

Více

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE Zámecký hotel Ctěnice Zámek Ctěnice 190 17 Praha 9

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 1. 4. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 2. 1. - 31. 3. 1. 11. - 28. 12. PODĚBRADY Platnost ceníku od 2. 1. 2015 LÁZEŇSKÉ

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** +

Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** + Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** + Nabízíme celkem 16 komfortně vybavených apartmánů ve 4 kategoriích. V designu interiéru hotelu upřednostňujeme čisté linie, u vybavení apartmánů kombinujeme moderní

Více

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie Central Plaza*** BULHARSKO / Pomorie 2 / / / / Poloha: nový, moderní hotel dostavěný v roce 2012 se nachází na okraji staré části lázeňského městečka Pomorie. Do centra města, kde naleznete malé obchůdky,

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 UBYTOVÁNÍ Ubytování je zajištěno ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Cena obsahuje snídaní a veškeré poplatky a je stejná pro oba hotely. Oba hotely jsou luxusní a blízko turistický

Více

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Stříbrný rybník Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Na pomezí Přírodního parku řeky Orlice a Novohradeckých lesů U největšího z rybníků v okolí Hradce Králové Adrenalin park Vodní centrum Celoroční

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE STANDARD Vybavení pokoje: Pokoj s 1 manželskou postelí nebo 2 oddělenými postelemi, individuálně nastavitelná klimatizace, koupelna se sprchovým koutem,

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI*****

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** EGYPT HURGHADA : Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** Poloha: Luxusní hotel se nachází v oblasti Makadi Bay v části patřící národnímu parku, přímo u široké písečné pláže s korálovým podložím v zálivu Sharm

Více

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora.

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. SVATEBNÍ NABÍDKA Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. Hotel GOLD****, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+

Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+ CK TURISTA Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+ 12 - denní zájezd Poloha: Pěkný dvoupatrový hotel, který se nachází ve středisku Rachoni, přímo u písčité pláže vedle hotelu Rachoni Beach ve vzdálenosti

Více

Itálie - Palmová riviéra

Itálie - Palmová riviéra Itálie - Palmová riviéra Léto 2015 Itálie San Benedetto del Tronto Východní pobřeží střední Itálie má příznivé klimatické podmínky, které umožňují příjemné prožití dovolené od května do konce září. Palmovou

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

VÍTEJTE VE SPA HOTELU ZÁMEK LUŽEC****.royal experience

VÍTEJTE VE SPA HOTELU ZÁMEK LUŽEC****.royal experience VÍTEJTE VE SPA HOTELU ZÁMEK LUŽEC**** HISTORIE ZÁMEK 1919 Paul Albrecht Weinkauff postavil nový lovecký zámek 1939 1944 Herman Goering udělal sanatorium pro Luftwaffe 1948 1956 letní rezidence československého

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

Zell am See / Kaprun - zimní sezóna

Zell am See / Kaprun - zimní sezóna Investice v Alpách Nový 4* rezidenční projekt ve vyhlášeném alpském středisku Zell am See v Rakousku. Luxusní apartmány v pěší vzdálenosti od lanovky City X-press a jezera Zeller See přímo v centru Zell

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011 MěDK Elektra, příspěvková organizace Městské a turistické informační centrum Luhainfo Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Tel.: 577 133 980 www.luhacovice.cz E-mail: luhainfo2@mdkelektra.cz NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Více

Katalog dárků. Wellness Infinit Praha www.infinit.cz

Katalog dárků. Wellness Infinit Praha www.infinit.cz Katalog dárků Wellness Infinit Praha www.infinit.cz Vyberte si wellness pobočku pro dárkový poukaz: Vodní a saunový svět Vysočany Privátní wellness Vysočany Wellness na zámku Krč Infinit SPA Holešovice

Více

Nidri - Hotel Gregory s ***

Nidri - Hotel Gregory s *** CK TURISTA Nidri - Hotel Gregory s *** 11 - denní zájezd Poloha: Menší rodinný hotel sestávající ze dvou dvoupatrových budov má ideální polohu přímo u pláže. Centrální ulice, tvořící jedno z center střediska,

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Studijní pobyty v ČR

Studijní pobyty v ČR Studijní pobyty v ČR Studijní pobyty v Koutech nad Desnou Prodloužené víkendy, týdenní kurzy s angličtinou Au pair pobyty v Evropě a USA Pracovní pobyty v Anglii a Irsku Studium jazyků a odborných kurzů

Více

VSTUPENKU ZDARMA AQUA CZECH 2012/2013 JIHOČESKÝ KRAJ. Ke každé zakoupené vstupence od nás dostanete druhou

VSTUPENKU ZDARMA AQUA CZECH 2012/2013 JIHOČESKÝ KRAJ. Ke každé zakoupené vstupence od nás dostanete druhou AQUA CZECH 2012/2013 JIHOČESKÝ KRAJ Ke každé zakoupené vstupence od nás dostanete druhou VSTUPENKU ZDARMA ve stejné, nebo nižší ceně na vstup do areálu hotelového aquaparku. NABÍZÍME NÁVŠTĚVNÍKŮM CELOROČNÍ

Více

STAR LINE Rekreační střediska SVOR a HRACHOV

STAR LINE Rekreační střediska SVOR a HRACHOV STAR LINE Rekreační střediska SVOR a HRACHOV Firma Star Line dětské rekreace, s.r.o. nabízí ubytovací a stravovací služby pro Vaše soustředění, tábor či oslavu. Této činnosti se věnujeme 15 let. K dispozici

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá!

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Fortuna West 3 *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám

Více

LABARTT HOSPITALITY S.R.O.

LABARTT HOSPITALITY S.R.O. Prodej Hotelu TATRAN ***+, Veľká Lomnica, Slovensko Popis lokality Veľká Lomnica Obec Veľká Lomnica leží na úpatí nejvyššího pohoří Slovenska v rekreační oblasti Vysokých Tater, na hlavním silničním tahu

Více

INFORMACE O PRODUKTU DOTOVANÉ ZÁJEZDY DO ŠPANĚLSKA PODZIM 2012 ANDALUSIE Destinace : Španělsko Andalusie - Costa del Sol Konání zájezdů: 20.09.- 8.11.2012 Pravidelné týdenní turnusy: čtvrtek čtvrtek CENA

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE v Mariánských Lázních CENÍK 2015 v Kč PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE 2015 PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE Cena v Kč za osobu / noc zahrnuje ubytování a plnou

Více

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ Hledáte-li ty pravé prostory pro sportovní soustředění svého týmu, zvolte hotel VEGA! Svou polohou a šíří služeb je ideálním místem pro pořádání tohoto typu akcí.. Hotel Vega disponuje

Více

Panství Bechyně s.r.o.

Panství Bechyně s.r.o. Panství Bechyně Panství Bechyně s.r.o. Firma Panství Bechyně Vám nabízí k pronájmu reprezentativní prostory zámku Bechyně, elegantní prostředí Černického zámečku nebo sportovní a rodinné prostředí Penzionu

Více

KUBA Varadero. Zpravodaj 5/2009. Tryp Peninsula Varadero, all inclusive. hotel. Vážení členové Alexandria bonus klubu,

KUBA Varadero. Zpravodaj 5/2009. Tryp Peninsula Varadero, all inclusive. hotel. Vážení členové Alexandria bonus klubu, Vážení členové Alexandria bonus klubu, čas běží a další rok je pomalu za námi. Rádi bychom Vám proto poděkovali za důvěru, kterou jste nám v letošním roce věnovali. Díky Vám můžeme být s letošním rokem

Více

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 CK TURISTA Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 4,5,7 - denní zájezd Děti skipas zdarma Rodinné lyžování v Alpách se službami all inclusive (bez alkoholických

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

2015 ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

2015 ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO apartmány 700-900 m od železniční zastávky San Benedetto del Tronto se nachází ve střední části Jaderského moře na poloviční vzdálenosti mezi městy ANCONA

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Benecko / Krkonoše Hotel Star*** Hotel leží v srdci Krkonoš, přímo ve středu lyžařského a turistického střediska Benecko, na jižně orientované straně vrchu Žalý (1036 m.n.m.) v těsné blízkosti lyžařských

Více

MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY VÁNOCE / SILVESTR 2009 / 2010 HUNGARY

MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY VÁNOCE / SILVESTR 2009 / 2010 HUNGARY MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY / 2009 / 2010 HUNGARY Sárvár hotel Park Inn**** RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY 14.11. 17.11. (3 noci) TRASA A, C 4 990,- 27.11. 29.11. (2 noci) TRASA B 3 790,- 26.12. 28.12.

Více

NABÍDKA ZÁJEZDU. PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU Termín 6.11. - 15.11.2015. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz

NABÍDKA ZÁJEZDU. PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU Termín 6.11. - 15.11.2015. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz Miami Mexiko Kajmanské ostrovy Jamajka Bahamy Miami PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU Termín 6.11. - 15.11.2015 Miami Mexiko Kajmanské ostrovy Jamajka Bahamy Miami Loď Celebrity Reflection Plná penze

Více

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU TERMÍN 26.2. - 6.3.2016. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU TERMÍN 26.2. - 6.3.2016. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU TERMÍN 26.2. - 6.3.2016 Loď Celebrity Reflection Plná penze Termín: 26. 2. - 6. 3. 2016 Loď Celebrity Reflection, člen lodní společnosti Celebrity Cruises, je v provozu

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny prodej zájezdů přes internet XML EXPORT ZÁJEZDŮ popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny Formát XML exportu Zajezdy Základní root element, který tvoří kolekce elementů Zajezd a obsahuje popisy

Více

Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351

Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351 CK TURISTA Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351 4,6,8 - denní zájezd Lyžování v jižních Alpách. Nejjižnější lyžování v Rakousku nabízí Korutanské Alpy, které hraničí

Více

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství komplexní LÁZEŇSkÁ LÉČBA PŘÍSPĚVkOVÁ LÁZEŇSkÁ LÉČBA ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves

Více

***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice***

***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice*** ***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice*** Specializujeme se na investice do apartmánů v dobrých lokalitách na španělském pobřeží, v blízké vzdálenosti od pláže

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum

Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum Svatby weddings Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum Vážění přátelé, je mi ctí, že Vás mohu oslovit s nabídkou pořádání svateb

Více

www.orea.cz MICE NABÍDKA podzim 2015 (1. září 31. prosince 2015)

www.orea.cz MICE NABÍDKA podzim 2015 (1. září 31. prosince 2015) www.orea.cz MICE NABÍDKA podzim 2015 (1. září 31. prosince 2015) Orea Hotel Pyramida****, Praha Ubytování Superior pokoj od 1400,- Kč* Standardně vybavená kategorie pokojů o ploše 25m 2 nacházející se

Více