Třeboň května 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třeboň 5. - 10. května 2003"

Transkript

1 zpravodaj města Třeboně 5/ Kč z obsahu... dotace a granty na lince 156 cesta do pravěku ze společnosti - Karel Budín program ECM liturgický kalendář ptačí soutěž - 5 evropský den parků divadelní předplatné 120. výročí založení třeboňských slatinných lázní program oslav najdete v kulturní příloze TATA B O J S ATTENTION BIORYTMY TOUR 03 Třeboň května 2003 mezinárodní festival animovaných filmů Festival je organizován společností Corona a městem Třeboň ve spolupráci s rakouskými a slovenskými partnery. Smluvním partnerem je ASIFA Rakousko, zastoupená panem Thomasem Renoldnerem, který je zároveň prezidentem celosvětové organizace ASIFA INTERNATIONAL, sdružující profesionály z oblasti animovaného filmu. Záštitu festivalu poskytli: předseda vlády ČR PhDr. Vladimír Špidla, spolková ministryně zahraničí Rakouska Dr. Benita Ferrero-Waldner, ministr zahraničních věcí ČR JUDr. Cyril Svoboda, ministr kultury ČR Pavel Dostál a hejtman jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník. V současné době probíhají jednání o záštitě ministra kultury Slovenska. Čestným prezidentem festivalu je profesor Břetislav Pojar. Soutěž byla vyhlášena v následujících kategoriích: Původní autorská tvorba - krátký film do 60 minut, celovečerní film, Televizní tvorba - televizní film, televizní seriál, Tvorba na zakázku - reklama, videoklip, znělka a Studentský film. V soutěži se sešlo 392 soutěžních snímků z 38 zemí světa. Jsou zde špičkové snímky z Evropy (Velká Británie, Německo, Belgie, Estonsko, Francie...), Japonska, USA, Brazílie, Austrálie. Je zřejmé, že půjde o velice kvalitní a divácky atraktivní soutěž animované tvorby. V soutěži můžete shlédnout mimo jiné snímek SAP (česky Míza), korejské animátorky a režisérky Hyun-Joo Kim a ostravské producentky Lucie Wenigerové. Tento snímek byl nominován v kategorii nejlepší krátký animovaný film na letošní cenu Britské filmové akademie. Výběrová komise zasedala ve složení: Doc. Edgar Dutka - pedagog FAMU, Niké Papadopulosová - animátorka, ing. Petr Slavík - CORONA, s.r.o. Soutěžní snímky bude hodnotit pětičlenná mezinárodní porota, tvořená ze známých odborníků animovaného filmu. Do poroty byly osloveny následující osobnosti: Mikhail Aldashin (Rusko) - režisér, Pencho Kunchev (Bulharsko) - režisér, Stanislav Ulver (ČR) - filmový teoretik, novinář, pedagog FAMU, Katariina Lillquist (Finsko) - animátorka, režisérka, Raimund Krumme (Německo) - režisér. Hlavní program festivalu bude doplněn bohatými doprovodnými akcemi, zahrnujícími kromě seminářů a workshopů pro odborníky i výstavy, koncerty a besedy pro laickou veřejnost a také programi pro děti. Výtvarníkem a režisérem festivalové znělky, televizního spotu a plakátu je Pavel Koutský. Program festivalu a doprovodných akcí v příloze. Těšíme se na setkání. support: Roe Deer & DJ Blue sobota 24. května od 20 hodin Kongresové a kulturní centrum v Třeboni - městská hala Roháč.!!! Pozor, Pozor, Pozor!!! Hledáme modely, modelky, hostesky, dámy a pány na focení reklam, tanečníky, tanečnice, zpěváky, zpěvačky, umělce všeho druhu. Erkimo International Tel.: ,

2 Třeboňský svět 5/ z radnice Rada města byla informována o výsledku průzkumu a rozboru lokalit vhodných pro umístění podnikatelského záměru Českého nadačního fondu pro vydru na vybudování návštěvnického a vzdělávacího centra VIA NATURA. Byly učiněny kroky k tomu, aby byla nalezena vhodná lokalita v rozsahu katastrálního území Třeboně, vyhovující primárně těmto kriteriím: soulad s platným územním plánem, dobrá dopravní dostupnost, bezproblémové vlastnické vztahy, území mimo záplavy v roce 2002, vodoteč v dosahu, souhlas Správy CHKO Třeboňsko, výměra alespoň 2 ha. Pro průzkum a rozbor bylo vybráno 18 lokalit. Český nadační fond pro vydru si pro svůj záměr vybral lokalitu Třeboň - jatky. Pozemky v této lokalitě jsou v majetku Masny Studená, se kterou byla zahájena jednání o převodu nemovitosti. Rada města schválila uzavření smlouvy na provedení geologického průzkumu prostoru, kde má být vybudován atletický stadion. Předložení průzkumu vyplývá ze smlouvy o zpracování projektu na rekonstrukci stadionu. Na rekonstrukci atletického stadionu se v současné době zpracovává projektová dokumentace. Součástí rekonstrukce bude vybudování nové tribuny pro cca 500 sedících diváků, pod kterou se předpokládá sociální zázemí pro sportovce. TJ Start Třeboň požádala o státní dotaci na umělé povrchy na běžecký ovál a atletické sektory. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na velkoplošnou deratizaci města Třeboň pro roky 2003 a Deratizace se provádí v dvouetapových cyklech, na jaře a na podzim. Jarní cyklus započne v polovině dubna a měl by být ukončen do cca 3 týdnů. Deratizace se bude provádět v městských a veřejných prostorech, kde se předpokládá výskyt hlodavců. Rada města vyhlásila a následně rozhodla o nejvýhodnějších nabídkách na realizaci těchto veřejných zakázek: Oprava ulice Sokolské v Třeboni, Oprava chodníků v ulici Táboritské v Třeboni, Oprava chodníků v ulici Svobody v Třeboni, Oprava ulice Dukelské v Třeboni, Oprava ulice Jiráskovy v Třeboni. Město požádalo o získání dotace na tyto akce z Regionálního programu podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů vyhlášeného ministerstvem pro místní rozvoj. V současné době bylo započato se zpracováním projektů. Rada města souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku: Pěveckému souboru Pěslav - Ozvěna na zajištění pobytu německého pěveckého sboru v Třeboni ve dnech Přátelství sborů Pěslav - Ozvěna z Třeboně a Harmonie z Unterpörlitz trvá již 25 let. Základní umělecké škole v Třeboni na nákup cen do krajské soutěže tanečního oboru, která se konala v březnu v Třeboni a které se zúčastnilo 20 tanečních souborů z kraje. Agentuře Šumava Č. Budějovice na uspořádání I. Mezinárodního festivalu dechových hudeb Antonín Špíka, který se uskuteční v Třeboni Rada města projednala poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení. Na základě usnesení rady města č. 54/2003 bylo zveřejněno oznámení o možnosti získání finanční půjčky na regeneraci bydlení na území města Třeboň z programu FRB. V roce 2003 lze čerpat z FRB až do výše 900 tis. Kč. Na výzvu reagovalo 8 zájemců a jejich požadavky o půjčky jsou v celkové výši Kč. Vzhledem k tomu, že poptávka je nižší než nabídka, rada souhlasila s poskytnutím v maximálních výších. z jednání rady města Rada města projednala smlouvu o úhradě jízdného na lince místní přepravy předloženou dopravcem ČSAD Jindřichův Hradec a.s., na základě které uhradí Město Třeboň jízdné za cestující, kteří linku využívají. Letošní výše zálohy byla sjednána na Kč. Z loňských údajů dopravce vyplývá, že zavedením jízdného zdarma se počet přepravovaných oproti předešlému roku zdvojnásobil. Výše letošní zálohy vychází z předpokladu, že bude přepraveno asi osob. Počet cestujících eviduje elektronický strojek a průměrná cena fiktivní jízdenky činí tři koruny. Kromě Třeboně zajíždí autobus i do místních částí Břilice, Přeseka a Hlína. Cestující mohou využít 20 spojů denně. Linka místní dopravy je součástí základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje, který hradí prokazatelnou ztrátu. Rada města schválila návrh vzorové smlouvy o prodeji vyznačeného dříví na pozemcích města Třeboň. Smlouvy budou uzavírány mezi Městem Třeboň a fyzickou osobou, která o dřevo z poražených stromů projeví zájem. Rada města projednala návrh na pořízení změn územního plánu města v lokalitách Dukelské ulice a Staré a Nové Hlíny. V souvislosti s povodněmi, které zasáhly město Třeboň v srpnu 2002, je nutno aktualizovat lokalitu Dukelské ulice a dále do územního plánu města zahrnout místní části Nová a Stará Hlína, které dosud územní plán neřešil. Na pořízení změn ú- zemních plánů obcí lze obdržet dotace. Pořízení změn územně plánovací dokumentace schvaluje zastupitelstvo města. V rozpočtu města je pro změny územních plánů vyčleněna částka 400 tis. Kč, výši dotace zatím není možno odhadnout. Je předpoklad, že částka vymezená v rozpočtu bude pro změnu územního plánu dostačovat. Rada města projednala text soutěžních podmínek pro výtvarnou soutěž na ztvárnění monumentální plastiky Jakuba Krčína včetně architektonického umístění a návrh na složení soutěžní poroty pro výběr sochy Jakuba Krčína z Jelčan. Soutěž je navržena jako jednokolová a k účasti budou vyzváni prof. Jan Hendrych, Ivan Kalvoda, Čestmír Mudruňka, Jiří Středa, Josef Nálepa, Pavel Přikryl, Zdeněk Vojta. Náklady na uspořádání soutěže se předpokládají ve výši cca 700 tis. Kč. V rozpočtu města je počítáno s částkou ve výši 500 tis. Kč, pokrytí zbývající částky se předpokládá z jiných zdrojů. Ustavující schůze poroty, na které budou mimo jiné upřesněny termíny, je plánována na Rada města projednala Podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města a Podmínky pro poskytování grantů z rozpočtu města na rok V minulém období byly schvalovány příspěvky na činnost a jednotlivé akce různých zájmových a sportovních organizací, spolků apod., individuálně na základě zkušeností a dle schváleného rozpočtu. Navrhovaný nový systém by měl sjednotit čas podání žádostí a stanovit určitá pravidla pro získání prostředků z městského rozpočtu, včetně možnosti kontroly skutečného využití financí k danému účelu. Rada města schválila Podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města a Podmínky pro poskytování grantů z rozpočtu města na rok 2003, včetně příloh a uložila zpracovat návrh Podmínek pro poskytování dotací, grantů z rozpočtu města na rok 2004, ve kterém budou zapracovány závěry a připomínky hodnotitelské komise. Termín uzávěrky pro podávání přihlášek je do 16 h. Jana Vodolánová, ved. odboru kanceláře starosty Výstava obrazů ve městě mezi jezery Ve dnech se uskutečnila výstava obrazů třeboňských umělců v partnerském městě Interlaken ve Švýcarsku. Svá díla představili tito umělci: Simona Šimková, Petr Ettler a Pavel Holešínský. Výstava navazovala na prezentaci švýcarských umělců, kteří třeboňské veřejnosti představili svá díla v září r Obrazy s třeboňskými motivy se těšily velkému zájmu švýcarských návštěvníků. Této návštěvy se také zúčastnili zástupci Města Třeboně, kteří zde hovořili o otázkách další spolupráce. Švýcarské město Interlaken se nachází mezi dvěma jezery Thunersee a Brienzersee. Polohu města vystihuje název z latiny Inter lacu, což znamená mezi jezery. Zvnějšku budí Interlaken dojem jednoho města, ale jsou to vlastně tři vesnice - Interlaken, Matten a Unterseen, nad nimiž se tyčí mohutné masívy vysokých Alp. Partnerství mezi městy Třeboň a Interlaken vzniklo na základě spolupráce mezi jihočeským regionem a kantonem Bern. Roku 1994 přijeli do Třeboně zástupci švýcarského Interlakenu, aby zde podepsali partnerskou smlouvu o spolupráci. Partnerství mezi městy se realizuje každoročně formou kulturních, společenských a sportovních akcí, setkáváním zástupců obou měst, výměnou informací a zkušeností. V. Blažková STUDIO OÁZA rozšiřuje služby: IONTOVÝ LIFTING EXPRESNÍ OŠETŘENÍ PLETI TĚLOVÁ OŠETŘENÍ 11. června PERMANENTNÍ MAKE-UP TATTOO STUDIO OÁZA informace, objednávky

3 Jihočeská hospodářská komora Dotace a granty z rozpočtu města na rok 2003 Městská rada schválila dne 2. dubna 2003 Podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města a Podmínky pro poskytování grantů z rozpočtu města na rok 2003, s uzávěrkou termínu pro podávání přihlášek do 16 hodin dne na adresu: Město Třeboň, Masarykovo náměstí 20/I, Třeboň, poštou nebo osobně na podatelnu v budově městského úřadu Masarykovo nám. 20/I. Pozdě dodané přihlášky budou automaticky vyloučeny z hodnocení. V minulém období byly schvalovány příspěvky na činnost a jednotlivé akce různých zájmových a sportovních organizací, spolků apod. individuálně na základě zkušenosti a dle schváleného rozpočtu. Nicméně v průběhu roku přicházely další požadavky na příspěvky, které byly různě zdůvodňovány a často se hlásily další vznikající aktivity v oblasti sportu či kultury, ne vždy dostatečně čitelné z hlediska zájmů města, od různých subjektů, od právnických osob až po fyzické osoby. Navrhovaný nový systém by měl sjednotit čas podání žádostí a stanovit pravidla pro získání prostředků z městského rozpočtu, včetně možnosti kontroly skutečného využití financí k danému účelu. Na základě získaných zkušeností budou dnes daná pravidla zhodnocena a dopracována jako základ pro vytvoření pevnějších podmínek pro další roky tak, aby potřeby a požadavky byly známy již při sestavování rozpočtu na rok 2004 a další léta. Obdobně postupují krajské úřady a centrální orgány. Vyhodnocení návrhů a požadavků provede hodnotitelská (grantová) komise, jmenovaná Radou města a konečné rozhodnutí učiní Rada, případně Zastupitelstvo (dle kompetencí daných zákonem o obcích). V rámci Státního programu podpory cestovního ruchu byly vypsány dotační tituly: Pro podnikatelské subjekty (právnické a fyzické o- soby) a sdružení (sportovní a turistický svaz, klub, spolek) je určen program č. 2 - Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně-rekreační aktivity. Podpora je poskytována formou systémové investiční dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 50% celkových rozpočtových investičních nákladů v příslušném roce. Dotaci nelze použít na nákup budov, pozemků, úhradu projektové dokumentace a inženýrských činností. Pro podnikatelské subjekty (právnické a fyzické o- soby) je určen program č. 3 - Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu na území městských památkových rezervací a zón, konkrétně na Vyřizuje: Alois Vlach, tel.: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační tituly pro rok 2003 rekonstrukci a vybudování veřejných hygienických zařízení (mimo ubytovací a stravovací zařízení) sloužících účastníkům cestovního ruchu. Podpora je poskytována formou systémové investiční dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 50% celkových rozpočtových investičních nákladů v příslušném roce. Dotaci nelze použít na nákup budov, pozemků, úhradu projektové dokumentace a inženýrských činností. Žádosti lze podávat na Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor koncepce cestovního ruchu - 33, odbor realizace a rozvoje cestovního ruchu - 34, Staroměstské náměstí č. 6, Praha 1, do dne 16. května 2003 do 16 hodin. (platí i pro žádosti zasílané poštou). Podrobnosti naleznete na internetu, Studentka obchodní akademie krajskou mistryní Tak nebo podobně by mohla znít slova kamelota pobíhajícího po našem městě. Čtenář by se dozvěděl, že se jí 28. března 2003 na 43. regionální soutěži v Českých Budějovicích stala Jana Krofiková v disciplíně korektura textu. Pozorný čtenář si možná vzpomíná, že i v loňském školním roce putovala zlatá medaile za tuto disciplínu do naší školy. Poprvé v historii si ji však odvezla studentka teprve 2. ročníku. Svým vítězstvím si zajistila postup na Mistrovství republiky v grafických disciplínách, které 25. dubna 2003 pořádá NÚOV Praha ve spolupráci s Interinfo ČR a OA v Chotěboři. Titul krajské vicemistryně ve stejné disciplíně obhájila také studentka naší školy Lenka Urbánková z 2. ročníku. Ztížené podmínky měli letos soutěžící v opisu textu, neboť původně dvě kategorie - psaní na PC a psaní na elektronickém psacím stroji byly sloučeny do jedné - psaní na klávesnici. Kromě již dvou shora zmíněných studentek naši školu dále dobře reprezentovaly Lenka Kahounová, Růžena Nedvědová a Hana Slámová. Poslední disciplínou byl Wordprocessing, ve které hájil barvy školy student 4. ročníku Milan Ševčík. Celkově se do soutěže zapojilo 14 škol z celého regionu. O počítačích se říká, že jsou komunikací 3. tisíciletí. Studentské zápolení napomáhá nenásilnému zvládnutí tohoto druhu moderní komunikace a zároveň bojuje proti, v současné době tolik diskutované, fyzické izolaci člověka způsobené virtuálním světem. J. Kuchyňková oblastní kancelář Třeboň VZDĚLÁVÁNÍ PRO PODNIKATELE O EVROPSKÉ UNII Malí a střední podnikatelé (MSP) budou mít možnost seznámit se podrobně s problematikou podnikání na jednotném evropském trhu. Agentura pro rozvoj podnikání ve spolupráci s regionálními poradenskými informačními centry (RPIC) zahájí cyklus školení, jehož cílem bude poskytnout MSP všeobecné i specificky zaměřené informace týkající se podmínek podnikání po vstupu ČR do Evropské unie. Ve všech krajských městech ČR proběhnou od poloviny dubna semináře Česká firma v EU - zisk nebo ztráta? Co je potřeba vědět a na co je třeba se připravit. Jedná se o první projekt dlouhodobého programu Strategie podnikání na jednotném trhu EU přípravy našich podnikatelů na období po vstupu do EU. Odborní lektoři poskytnou podnikatelům informace o hlavních změnách v právním rámci pro podnikání, očekávaném pohybu cen, mezd a nákladů výroby, trendech vývoje jednotného evropského trhu a podpůrných programech, které mohou podnikatelé využít. Dostatečný prostor bude vyčleněn pro diskusi a dotazy samotných účastníků. Spoluorganizátorem vzdělávacího semináře v Jihočeském kraji jsou RPIC při Jihočeské hospodářské komoře a RPIC - LEGRO PLUS s.r.o. Seminář proběhne dne v Českých Budějovicích. Druhým projektem programu Strategie podnikání na jednotném trhu EU je distanční vzdělávání podnikatelů, opět zaměřené na problematiku podnikání v EU. Projekt by měl být spuštěn v polovině tohoto roku. Jeho cílem je zpřístupnit kvalitní informace co nejširšímu okruhu MSP. Součástí projektu budou i kurzy zaměřené specificky na jednotlivé profesní skupiny MSP. Třetím projektem programu jsou semináře pro posluchače z řad podnikatelů MSP, které budou zaměřeny na specifické potřeby podnikatelů MSP v České republice. Program je financován z prostředků ministerstva průmyslu a obchodu a výše kursovného pro účastníky je spíše symbolická. Podnikatel splňující kriteria pro MSP zaplatí 150 Kč za účast v prvních dvou projektech programu. Spoluorganizátorem programu jsou regionální poradenská a informační centra, působící v České republice, ve kterých Vám budou poskytnuty podrobné informace. Přímo u vás doma odborně provede MANIKÚRU & PEDIKÚRU Eva Návratová Třeboň 1011 telefo n : Taxi Milan Liška Na sadech 308 Třeboň telefon: , Jihočeská hospodářská komora, oblastní kancelář Třeboň U Světa 750, Třeboň tel.: , , fax: Ing. Hana Hlávková, JHK Třeboň

4 Třeboňský svět 5/ 2003 komentáře... Kolařská stezka nebo chodník...? Ačkoliv nejsem náplava, až loni jsem se dozvěděla, že v Třeboni jsou ještě kopečkáři a podkopečkáři. Protože můj domov je na chatě, jsem podkopečkářka. Tudíž se nyní častěji pohybuji po Dukelské pěšky i na kole. Že bych použila rádoby kolařské stezky na chodníku mě nenapadlo. Toto řešení se opravdu jaksi nepovedlo. Ale muselo se splnit slibované, leč jaksi zapomenuté. Že na téměř nejvíce frekventovaném chodníku v Třeboni - nevadí. Však oni si chvátající lidičky na i z vlaku poradí, pobíhající dětičky maminky uhlídají! Koneckonců mají svou půlku u plotu! Kočárek hbitě objede sloup a děcko pošimrá vyčnívající větev. Otázka je, když se proti vám směrem z města řítí bezohledný peloton svátečních cyklistů, jedoucích po celé šíři chodníku. Málem srazili vnučku. Značení oné cyklostezky se mi jeví jako dost pochybné. Ráda bych proto požádala o vysvětlení v tisku, tak jak jsme kdysi byli informováni, jak se máme chovat na kruhovém objezdu a při přecházení vozovky. Napište prosím, jak se mají chovat cyklisté na této stezce, pro jaký směr je určena. Dle značení je pro směr do města, ne i z města!? Za Jindřichohradeckou branou není nikde žádná značka, že by měl cyklista přejet na druhou stranu na chodník! Je tam sice namalované kolo v tom směru, ale kdo to neví a nezná Třeboň, jak se dozví, že tam je cyklostezka? Ale dle logiky by pro směr z města být snad neměla. To by se měli potkávat protijedoucí cyklisté s pobíhajícími dětmi a chodci? Ve směru od zastávky je označení až za mostem ve směru do města, kolo je namalované také ve směru do města. Za mostem směrem na Kopeček není žádné ukončení stezky, tudíž kola i pelotony pokračují po chodníku za keři okolo silnice. A zase je nezajímají děti a chodci, dokonce mi jeden vysvětlil, že to vždy byla kolařská stezka. Chodci tudíž mají místo na silnici? Nikdy jsem v žádném směru v minulosti označení cyklostezky neviděla, faktem je, že jsem do těch končin málokdy jela. Myslím, že cyklista je právoplatným účastníkem silničního provozu, tak jako auta, a tak by se také měl brát. Zvlášť peloton nemusí jezdit po chodníku. Když už bylo přednější na vychvalované Dukelské udělat parkovací plochy na úkor cyklopruhů a rozlehlé parkoviště zeje prázdnotou nebo je staveništěm, vysvětlete, prosím, ještě před nadcházející sezonou, jak se mají cyklisté na stezce chovat, zda je pro oba směry jízdy, či jen do města, jak je to s chodníkem za tratí. A přimlouvám se za zřetelné označení, případně za výměnu pruhů - širšího pro chodce, užšího pro cyklisty, popř. zákaz mnohočlenné skupiny kol, která ohrožuje chodce na chodníku. Změna chodníku na hrázi na cyklostezku a plánovaný chodník pro chodce nad rybníkem je dobrý nápad a nabízí příjemný pohled na Svět. Jen bych se chtěla přimluvit za zákaz jízdy kamionů po hrázi. Snad by pro ně nebyla velká zajížďka, kdyby z Nových Hradů jeli na silnici, která ústí od Borovan na hlavní za Vranínem. Kamiony v noci rozhodně neprojíždí Třeboní rychlostí 50 km/hod. Padevětová Marie Cyklostezka a chodník v Dukelské ulici Krátce se pokusím reagovat na některé připomínky v článku paní Padevětové. Řešení kolařské stezky není slibované, leč jaksi zapomenuté. Povedené nebo nepovedené je v mezích, které bylo možno v době projektování (s ohledem na požadavky šířkových norem a na daný prostor mezi ploty zahrad) vyjednat s dotčenými orgány - dopravní policie, referát dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad. Dvě cyklostezky pro oba směry - jedna vpravo, jedna vlevo - se do Dukelské ulice nevešly (o parkování píšu níže). Máme tedy cyklostezku jednu. Měla-li by být označena jako obousměrná, musela by mít šířku nejméně 3 metry. Protože tato šířka k dispozici není (normovanou šířku je potřeba dodržet i pro souběžný chodník), nemůže být cyklostezka obousměrná a máme tedy jednosměrnou. Jak si s tímto vynuceným stavem poradíme, je na nás, třeboňských cyklistech. Jsem přesvědčen, že mnoho jich po této cyklostezce úspěšně dojelo i z centra na Kopeček. V zemích, kde mají s řešením dopravních systémů bohaté zkušenosti, se v pohodě jezdí i po podstatně užších cyklostezkách souběžných s chodníkem, které by podle našich norem nešly vůbec zkolaudovat. Kromě zvonku a brzd je třeba být vybaven také slušností a ohleduplností. Pozitivní příklad máme i v Třeboni - v Komenského sadech nejsou značky žádné a pěší s cyklisty se bez potíží snášejí. Výměna pruhů chodníku a cyklostezky - to nejde z několika důvodů. Jednak stezka pro cyklisty má být blíž vozovce, aby se nekřížila s chodeckým pruhem na začátku a při ukončení stezky, jednak to ani není logické. Až by majitel domu či zahrady vykročil na veřejný prostor, tak by mohl být cyklistou ohrožen. Zákaz mnohočlenné skupiny kol neexistuje, tak ani v Třeboni nejde uplatnit. Výzva ke kontrole jednotlivých dopravních značek na cyklostezce je namístě. K chodníku za tratí - kdysi tam asi nějaká značka Stezka pro cyklisty (nebo pěší a cyklisty) byla - prověříme. Naděje na lepší řešení svítá v připravované rekonstrukci tohoto úseku Dukelské ulice. Podélná parkovací stání byla skutečně v zadání pro zpracování projektu z důvodu nedostatečné kapacity parkovacích míst v blízkosti historického centra v létě a potřeby umožnit parkování u lékařské ordinace - dosud se tam parkovalo na zeleni. Zmiňované rozlehlé parkoviště je z větší části na soukromém pozemku. Jan Ouška Ing. arch. MILAN ŠINDLER architektonické návrhy budov a interiérů vypracování všech stupňů projektové dokumentace vypracování rozpočtů staveb a rozpočtových rezerv Zámek 152, Třeboň tel.: , Mrtvé dřevo? Ochrana starých stromů je veřejností přijímána s porozuměním, problém ale je s ochranou již mrtvých kmenů. Zde je obvykle argumentováno nesmyslností chránit mrtvé dřevo, nebezpečím pádu atd. Na připojeném obrázku však vidíme, že i již mrtvý strom je plný života, dřevokazného hmyzu, ptačích hnízd, plodnic chorošů atd. Dutiny ve stromech, tzv. dendrothelmy, vyplněné vodou hostí zase sinice a řasy i drobný vodní hmyz a korýšky. V tropech jsou dendrothelmy líhništěm komárů přenášejících choroby jako je malárie. Ochrana mrtvých stromů je tedy důležitá nikoli již pro dotyčný druh, ale pro desítky jiných, které se v jeho postupně tlejícím těle zabydlují a nacházejí domov. Poblíž Třeboně jsou mrtvé duby na hrázích rybníků Opatovický a Rožmberk, nejstarší známá torza jsou Tři bratři poblíž rybníka Ženich, tj. na cestě Stará Hlína - Novořecký most. J. Lukavský Obrázek je převzat z práce Škorpík (1999). SUPER SPORT sportovní výživa (NUTREND, ATP, PENCO, NUTRILITE) funkční termoprádlo, ponožky (JITEX, SENSOR) fitness oblečení, plavky (KRESS, DRAPS, MIRKA) batohy, krosny, spacáky, stany (HUSKY, AB SPORT) oblečení z konopí Hempy výbava na outdoor Masarykovo náměstí, Třeboň , www. supersport.aktualne.cz 4

5 Třeboňský dámský klub Členky Třeboňského dámského klubu byly potěšeny možností seznámit se s opravdu pěkným prostředím interiérů Lázní Aurora, včetně zásobního skleníku. Děkujeme vedení lázní a zejména vedoucímu zahradníkovi panu J. Marešovi za zasvěcený výklad k okrasné zeleni v celém vnitřním areálu lázní. H. Procházková Byly strženy poslední domky bývalého autobazaru u kruhové křižovatky a uvolněný prostor je připraven pro výstavbu nového supermarketu. ve zkratce... V galerii Pod věží byla otevřena výstava Současná česká divadelní architektura, kterou připravilo sdružení Česká inspirace ve spolupráci s IKS v Třeboni. Výstava je součástí oslav 170. výročí Divadla J. K. Tyla, o němž promluvila při vernisáži Dr. J. Psíková. O vzniku výstavy hovořil doc. Miroslav Melena, autor projektů některých z vystavených divadel (např. Divadlo Na Fidlovačce, Divadlo Archa). Atmosféru zpříjemnili svým vystoupením Třeboňští pištci. Generální oprava vodovodu a kanalizace ve Vrchlického ulici se pomalu ale jistě chýlí ke konci. Zdejší obyvatelé sice chápou toto nutné zlo, ale těší se na brzké ukončení celé náročné stavby. Do kavárny za písničkou Příjemné odpoledne strávili ti, kdo v sobotu 12. dubna navštívili kavárnu kulturního zařízení Roháč v Třeboni. Probíhala zde soutěž ve zpěvu populárních písní YAMAHA SHOW O postup do celostátního kola se utkalo 11 soutěžících. Své zástupce měla Hudební škola YAMAHA a ZŠ Sokolská. 1. místo obsadila M. Bednářová z hudební školy, dvě 2. místa obsadily J. Koubová a K. Králová ze ZŠ a na 3. místě byl Pavel Müller, žák HŠ. Všichni další soutěžící podali pěkné vyrovnané výkony a překvapili svým kultivovaným vystupováním a vtipnými odpověďmi na otázky moderátorky Ingrid Bedáňové, a především svými pěveckými kvalitami. Blahopřejeme! az 15. března se sešli tradičně ve školní jídelně (dnešním Roháči) na své výroční schůzi členové Českého zahrádkářského svazu. Za předsednickým stolem (zleva): V. Bartuška, F. Čech, Ing. L. Zahradník (zástupce ústředního vedení ČZS) a Ing. M. Kočová. Tajemná skupina Třebonských anarchistek opět udeřila. Tentokrát se hlavní obětí stal pan radní Antonín Buman, který byl vyzván ke spolupráci v oblasti pohřebnictví. Anarchistky mu nabízejí výhodnou spolupráci v dodávkách materiálu. Slavnostní recepcí byl dne 10. dubna oficiálně uveden do provozu nový hotel v Třeboni Legner hotel. Představme si tento další společenský dům v Třeboni, jenž se vyloupl do krásy generální přestavbou předchozí zchátralé stavby. Hotel má k dispozici 12 pokojů, vybavených satelitní TV, telefonem s přímou volbou a koupelnou s WC. Restaurace a kavárna s 30 místy nabízí výběr jídel z české i mezinárodní kuchyně. Podává se zde pivo Plzeň, Budvar a Regent, je tu velký výběr jihomoravských i zahraničních vín. Nabízejí se také výborné zeleninové saláty a pudinkové poháry, které chutnají zvláště dětem. Připojené foto ukazuje okamžik před vylosováním výherce pobytu na jednom z hotelů ze sítě Legner hotelů v ČR. Uprostřed provozní ředitelka hotelu Ing. Naďa Vávrová. Popřejme tomuto rodinnému typu hotelů s příjemnou atmosférou a přívětivou obsluhou stálou přízeň zákazníků. šh D.N.A. CYKLOSPORT Husova 90, Třeboň (naproti kostelu) SERVIS BROUŠENÍ BRUSLÍ Zaplněný velký sál hotelu Bohemia byl svědkem výročního bilancování Spolku přátel Třeboně, které zahájila jeho předsedkyně Dr. J. Psíková. NOVÉ MODELY KOL SERVIS Třeboňský svět 5/ 2003 ZAVOLEJTE

6 na lince V úterý 18. března přijali strážníci telefonické oznámení upozorňující na skupinu školáků, kteří po sobě v Dukelské ulici házejí kameny a přitom rozbili stěnu nové autobusové čekárny. Strážníci na místě již nikoho nezastihli, ale vzhledem k místním znalostem provedli o dva dny později šetření v jedné z místních škol a zjistili, že čekárnu rozbil 10letý chlapec z Nové Hlíny. Vzhledem k tomu, že se nejedná o první přestupek zmíněného chlapce, byly o události informovány pracovnice odboru péče o dítě a stejně tak majitel čekárny k případnému vymáhání škody. I v dalším měsíci pokračovaly hlídky strážníků v kontrolách restaurací na podávání alkoholu osobám mladším 18 let, což poznala například v úterý 18. března odpoledne servírka restaurace v centru města, která prodala pivo dvěma 17letým dívkám. Strážníci servírce přímo v restauraci udělili pokutu v maximální výši. Stejně dopadla ve středu 19. března prodavačka prodejny na Masarykově náměstí, která prodala několik piv 16letému mladíkovi z Ostravy. Ten pozval skupinu kamarádů na hráz rybníka Svět, kde společně pivo konzumovali. Tam ne ně narazili strážníci provádějící běžnou kontrolu a udělili pokutu nejen prodavačce, ale i zmíněnému mladíkovi, neboť se dopustil stejného přestupku tím, že umožnil konzumaci alkoholu osobám mladším 18 let. O hodinu později vyjížděla hlídka paradoxně do stejné prodejny, kde personál chytil při krádeži zboží 15letého mladíka z Dolního Bukovska. Strážníci mladého zloděje předvedli na oddělení k prošetření události a nakonec jeho přestupek vyřešili udělením pokuty v maximální výši. V pátek 21. března před 3. hodinou ranní zasahovala hlídka na Žižkově náměstí, kde došlo ke rvačce mezi 32letým a 23letým mužem z Třeboně. Strážníci museli použít proti staršímu z nich donucovací prostředky a ten se zklidnil až poté, co byl stržen na zem a byla mu nasazena pouta. Poté jej převezli na místní oddělení PČR, kde se v dalším šetření události ukáže míra zavinění ú- častníků rvačky. Zatoulaný pes se vymstil v pátek 21. března odpoledne 43leté majitelce z Holiček. Pes si totiž výlet vylepšil zakousnutím dvou slepic na sousedním dvorku. Strážníci psa předali majitelce a zároveň jí udělili blokovou pokutu za porušení o- becně závazné vyhlášky. V posledních dnech bylo zaznamenáno několik případů, kdy neznámý muž tmavší pleti a věku zřejmě mezi let zastaví na ulici náhodně vybrané chodce a požádá o rozměnění peněz na drobné. Při této směně peněz dojde k okradení nic netušících občanů, patrně jeho společníkem. Městská policie žádá občany, aby v případě setkání s podobným mužem byli opatrní a zároveň okamžitě zavolali na linku 156. K další rvačce opět do restaurace na Žižkově náměstí vyjela hlídka v pondělí 24. března krátce po půlnoci, kdy si své problémy začali ručně vyřizovat 37letý muž s cepem a 30letý rival z Ukrajiny. Strážníci oba násilníky od sebe odtrhli a po zjištění jejich totožností je předali kolegům z PČR s podezřením ze spáchání trestného činu. Téhož dne odpoledne strážníci zjistili na Masarykově náměstí 43letého řidiče z Trutnova, který při couvání poškodil dopravní značku. Strážníci zjistili totožnost řidiče a na místo přivolali pracovníka Technických služeb k vyčíslení škody. V pátek 11. dubna ve večerních hodinách strážníci zakročili proti 21letému muži z Lužce nad Vltavou, protože v podnapilém stavu vykonal malou potřebu na Žižkově náměstí přímo ve Svinenské bráně. Mladík odmítl věc vyřešit na místě v blokovém řízení, a proto strážníci jeho záležitost předali k dořešení příslušnému správnímu orgánu, kde mu hrozí podstatně vyšší trest. Na podomní prodejce pochybného zboží byli u- pozorněni strážníci ve čtvrtek 27. března dopoledne. Jde o jednání, při kterém dochází často ke krádežím v bytech nic netušících občanů. Strážníci prodejce z Polska zajistili v ulici Na Sadech a po udělení pokuty za porušení obecně závazné vyhlášky jim doporučili opustit město Třeboň. V pondělí 24. března přišla na služebnu oznámit místní 77letá žena z Vrchlického ulice, že ji předchozí den navštívily dvě neznámé ženy, nabízeli jí nádobí, a žádaly zálohu ve výši 500 Kč a jedna z nich začala předstírat nevolnost. Až po několika hodinách zjistila, že jí během této návštěvy ženy ukradly cca Kč, dva zlaté řetízky, tři prsteny a další věci. Vzhledem k zjevné souvislosti s předchozím případem byla poškozená převezena na místní PČR, kde strážníci předali zjištěné skutečnosti včetně totožnosti osob podezřelých ze spáchání tohoto činu. Na bezvládně ležícího mladíka v parku byla hlídka upozorněna v pátek 4. dubna v odpoledních hodinách. Strážníci na místě zjistili 21letého mladíka ze Staňkova, který po probuzení odložil své šaty a začal poskakovat po trávníku, zjevně pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Strážníci mladíka z místa události odvezli k dořešení případu a pro porušení veřejného pořádku mu na závěr udělili blokovou pokutu. V sobotu 12. dubna v noci byla hlídka přivolána do nočního klubu Na Kopečku, kde došlo ke sporu mezi hosty a personálem. Strážníci po zjištění, že příčinou sporu byla nespokojenost 41letého a 45letého hosta ze Skalice s výší účtu za poskytnuté služby, na místě dohlédli na vzájemné vysvětlení a vyrovnání a věc vyřešili domluvou. Málo uvěřitelný případ řešili strážníci v sobotu 12. dubna odpoledne. Na služebnu se dostavil 31letý muž z Rudolfova a požádal o pomoc při zajištění svého 55letého strýce, který odjel do Třeboně na výlet s 3letým synem oznamovatele a opil se. Strážníci strýce i s malým dítětem našli v restauraci na Valech, kam se ovšem dostavil již značně opilý, byl agresivní k personálu a ostatním hostům, o svěřeného a zjevně šokovaného chlapce se nestaral a naopak mu dokonce nabízel alkohol. Personál restaurace se zachoval velice zodpovědně, odmítl prodat alkoholické nápoje, dítě odvedl z dosahu strýce a přivolal otce. Strážníci po zajištění opilce i svěřeného dítěte případ předali k dořešení kolegům z PČR. (šk) Třeboňský svět 5/ Proč rybáři kácejí olše? Snad každý čas od času zavítá na příjemnou procházku ke břehům Zlaté stoky. Není to jen geniální vodní dílo Štěpánka Netolického, ale i malebná součást historie našeho města. Již téměř 500 let protéká Třeboní a své vody odvádí dále směrem k Lomnici, Záblatí a Ponědraži. Tvoří tak pomyslnou páteř celé soustavy třeboňských rybníků. Přes svůj poměrně pokročilý věk je Zlatá stoka ve slušné kondici, přestože ani ji loňský srpen neušetřil. Jako každá historická památka i Zlatá stoka vyžaduje poměrně značnou údržbu. K základním opatřením kromě pravidelného čištění patří i kácení přestárlých, poškozených, nakloněných či hnilobou narušených dřevin. Cílem zmíněných zásahů není opatřit pro rybáře dřevo na topení, ale prevence vzniku možných škod, jakými jsou poškození břehových částí, majetku třetích osob, případně i ohrožení zdraví obyvatel. Kácení stromů je vždy razantním krajinným zásahem a nelze je proto provádět nahodile, bez odborného posouzení. Rybářství Třeboň, a.s. se snaží o vyvážený a citlivý přístup především tam, kde Zlatá stoka není jen vodním dílem, ale i významným estetickým prvkem. Úzce proto spolupracuje se Správou CHKO Třeboňsko, která posuzuje oprávněnost všech zásahů a vydává povolení pro poražení byť jediného stromu. Obyvatele města proto snad v březnu překvapil pohled na poražené kmeny, které dočasně znemožňovaly pohyb po břehu Zlaté stoky. Podle vašich ohlasů si dovolím konstatovat, že většina obyvatel byla příjemně překvapena tím, že rybáři znovu po určité době zaměřili svoji pozornost přímo na Třeboň. Všem s odlišným názorem bych proto chtěl sdělit, že jsme přistoupili k poražení pouze silně narušených a současně nakloněných olší, což lze velice snadno místně prokázat. Výjimkou byla skupina jasanů a olší přímo u Ciprýnů mlýnu, kde hlavním důvodem bylo významné riziko ohrožení střechy objektu. Kromě bezprostředního odstranění bezpečnostních rizik spojených s pádem dřevin se domnívám, že březnové kácení přispělo k ozdravění břehových částí a při svých vycházkách to obyvatelé města zcela jistě ocení. Závěrem bych se chtěl omluvit všem těm, kterým naše práce dočasně narušila směr jejich plánované trasy. Za Rybářství Třeboň, a.s. Ing. Petr Sedláček

7 Cesta do pravěku aneb jak jsme letos nocovali s Andersenem I letos jsme se dočkali březnového nocování s dětmi v knihovně. A jaké to bylo? Myslím, že stejně zdařilé a příjemné jako loni, a to nejen pro nás, ale i pro nocující děti. Letos nás ovšem nenavštívil žádný pohádkář či jiný vypravěč. V noci z 28. na 29. března jsme se vrátili časem až do hlubokého pravěku. A tak se po knihovně pohybovaly tlupy pravěkých lidí se svými náčelníky a ochránci ohně, lovily divoká zvířata, vyráběly sekery a vytvořily nádherné jeskynní malby, které se staly trvalou ozdobou knihovny. K pravěkým lovcům promlouval často moudrý šaman a jeho pomocníci, a tak mohli pravěcí lidé prokázat nejen svou sílu, ale i obratnost, fantazii a znalost přírody. Odměnou jim byla příjemná atmosféra a několik umně vyrobených pravěkých předmětů. Ta nejúspěšnější tlupa získala i zcela novověkou sladkou odměnu v závěru večera, o kterou se velice ochotně rozdělila i s méně úspěšnými lovci. Nakonec děti ve studovně ukolébal ke spánku starý a nám tak dobře známý příběh lovců mamutů. Pokud se chcete potěšit pohledem na jeskynní malby dětí, či shlédnout poměrně zdařilou fotodokumentaci, navštivte dětské oddělení naší knihovny. Já bych jen v závěru chtěla poděkovat svým kolegyním (Vlastě Petrové, Hance Kučerové, Svatce Koktavé, Ivě Doktorové, Janě Tisoňové) a studentkám gymnázia (Martině Říhové a Míše Davidové), které ochotně věnovaly svůj čas a energii, a nejen že napekly dobré buchty k snídani, ale ochotně se vydaly časem do pravěku s námi a proměnily se v pravěké šamany a rádce. Děti byly jako vždy báječné a doufám, že odcházely domů spokojené. Takže zase za rok. Jana Alexová ze společnosti... Autogramiáda Městská knihovna Třeboň a knihkupectví Primus vás zvou v hodin do kavárny In flagranti na besedu a autogramiádu. Besedovat budeme s Borisem Procházkou, autorem knihy Po stopách těch, kteří odešli. Touto knížkou bych nejen rád částečně splatil svůj dluh Jihočeskému kraji, ale také připomněl některé epizody ze života velikánů české kultury, kteří našli v tomto koutku země svůj domov, nebo sem jen přijížděli načerpat inspiraci, říká ke své knize autor. Beseda bude spojena s prodejem knih autora v v knihkupectví Primus, cena knihy 150 Kč. Spojení růží města vítkovská opět pospolu ozvláštnit letos Slavnosti pětilisté růže a zároveň vtáhnout tato bývalá vítkovská města do děje slavností. Zmíněným městům to také pomůže, protože návštěvníkům krumlovských slavností budou připomenuta jak v rámci průvodu a kulturních představení, tak v propagačních materiálech, vydávaných při příležitosti slavností, kde bude představena jejich historie, kultura a další turistická nabídka. Byla dohodnuta ú- čast měst v průvodu, vystoupení souborů jednotlivých měst a slavnostní ceremonie spojení růží. Prezentace jednotlivých měst kromě již zmíněných propagačních materiálů proběhne i v rámci www-stránek, katalogu slavností, na tiskové konferenci ( ) a v infobodech během slavností v historických stanech v blízkosti turnajiště. Tento projekt podpořil grantem Krajský úřad Jihočeského kraje v rámci podpory cestovního ruchu. Spojení růží budiž zdar a přijeďte se podívat Český Krumlov a Slavnosti pětilisté růže zvou nejen poddané vítkovských měst! M. Kolářová Dávná pověst vypráví o tom, jak praotec Vítek rozdělil mezi své syny nejen rozsáhlý rodový majetek na jihu Čech, ale i erby s pětilistou růží. Nejstarší Jindřich dostal zlatou růži na modrém štítě a s ní hradecké panství, druhorozený Vilém stříbrnou růži na červeném poli spolu s Landštejnem a Třeboní, třetího Smila otec obdaroval pansvím strážským a bystřickým a určil mu modrou růži na zlatém poli, čtvrtému Vokovi ponechal vlastní znak s červenou růží na stříbrném poli a odkázal mu Český Krumlov a Rožmberk a pátý, nemanželský syn Sezima se musel spokojit s černou růží a panstvím ústeckým. Tak se Vítkovci rozdělili na pány z Hradce, Landštejna, ze Stráže, z Rožmberka a ze Sezimova Ústí. I stalo se, že se posledního březnového dne tohoto roku sešli zástupci těchto měst v Českém Krumlově, aby se poradili, jak své růže opět spojit, aby jejich sláva byla větší... Řečeno jazykem zcela soudobým: Zástupce hlavních pořadatelů Slavností pětilisté růže, českokrumlovský starosta pan JUDr. František Mikeš a pan Jan Vozábal, ředitel Městského divadla v Českém Krumlově, pozvali své kolegy z Jindřichova Hradce, Třeboně, Sezimova Ústí, Rožmberka, Landštejna a Stráže nad Nežárkou, aby se s nimi domluvili, jak Pneuservis Pešíček u kruhového objezdu Montáž a revize LPG prodej PG lahve, TAXI telefon: , NONSTOP Třeboňský svět 3/

8 Třeboňský svět 5/ ze společnosti... Karel Budín sportovec tělem a duší Kdo zná pana Budína, tohoto mladého sedmdesátníka s životním nadhledem a z toho pramenícím humorem, připustí, že to byl sport, který výraznou měrou přispěl k jeho dnešní obdivuhodné fyzické i psychické kondici. A byl to právě sport, který mu pomohl překonat zdravotní potíže, které ho postihly v r Pane Budíne, Vás proslavila házená, proč jste si vybral právě ji? Provozoval jste ještě jiné sporty? Házenou jsem hrál již jako žák a dorostenec. Na zápase juniorů ČSR v Náchodě v r si mě všimli z ATK Praha (nyní Dukla Praha) a pozvali mě do armádního celku. S ním jsem získal 2x titul přeborníka ČR, v r a Po zrušení odboru házené jsem si po 3 letech mohl vybrat. Buď zůstat v armádě, přijmout některé na tehdejší dobu velmi lukrativní nabídky oddílů, které již hrály handball, anebo se vrátit do Třeboně. Zvítězila varianta třetí, vrátil jsem se domů a spolu s bývalými spoluhráči se pustil do budování nového týmu, který se zakrátko probojoval do I. ligy. Sehraná parta korunovala své úsilí v r titulem mistr ČR. V té době však česká házená ztrácela na podpoře z centra a také spor o výsledky na následujícím mistrovství republiky vyústil v podstatnou změnu: začali jsme hrát mezinárodní házenou, jak jí také říkáme handball. V r již pod mojí trenérskou taktovkou bojovala Třeboň v Náchodě o postup do naší nejvyšší soutěže - I. ligy. Rád bych při té příležitosti vzpomněl výborných hráčů, např. Honzu Koutka, bratří Průšových, Ludi Ludvíka, Kyzoura, Ážu Neužila, Karocha, Pešíčka, Vyhnála, Petra Šulce (v současné době vede družstvo mužů v I. lize) a dalších. Neuspěli jsme a čekali až do r na nejvyšší soutěž. Sen z r se proměnil ve skutečnost. Pokud jde o další sporty, neminuly ani mě nejmasovější sporty v ČR. V zimě jsem hrál hokej na rybníku Svět a když jsme v r postavili v Tyršově sportovním areálu vlastní kluziště (letos je tomu již 50 let), hrálo se tam. No a samozřejmě také fotbal. Obdivuhodný je Váš archiv, vedený po několik desítek let, z něhož čerpáte jak pro Třeboňský svět, tak pro Jindřichohradecké listy a další média. Jaká ocenění jste získal? Karel Budín narodil se v Třeboni (1933), roku 1952 absolvoval třeboňské Gymnázium. zam.: Státní lesy Třeboň, ÚDA Praha, od roku 1956 Lesostavby Třeboň jako finanční úředník, později vedoucí mzdové účtárny a zásobování. Od roku 1987 vedoucí Sportovní haly. Roku 1993 odešel do výslužby, v současné době zaměstnanec VD Služba Třeboň jako technický pracovník. Kromě jmenovaných sportů jsem byl rodiči přihlášen do oddílu skautů, a to již v r Po válce jsem v roce 1945 absolvoval již prvý skautský tábor na Meteli pod vedením Áji Šulce a Mirka Lhotského (to se ještě po lesích toulali Benderovci). V roce 1947 jsem přestoupil k vodním skautům. Oddíl vedl Jarda Vicenec a dosud pracující s dětmi v Třeboni Jarda Ciprýn. Sport, a to především házená, mi však nedala možnost věnovat se nadále této nádherné činnosti. V letech jsem ještě aktivně hrál II. ligu, trénoval mládež a družstvo mužů až do r Navíc od r jsem se stal vedoucím tréninkového střediska mládeže v Třeboni, které vychovalo řadu znamenitých hráčů, z nichž Jiří Homolka byl dlouhá léta čs. reprezentantem. Ocenění jsem získal řadu, první již roku Bylo to veřejné uznání II. stupně Za zásluhy o rozvoj českosl. tělesné výchovy, v r uznání I. stupně. Titul Vzorný trenér mi byl udělen v r a v r mi byla udělena pamětní medaile a čestný odznak při příležitosti 70 let hokeje. V r jsem se stal Zasloužilým trenérem a v r u příležitosti 50. výročí založení házené to bylo udělení pamětní medaile Za zásluhy o rozvoj házené. V r jsem byl spoluzakladatelem přátelství mezi lázeňskými městy Třeboní a Hohensachsenem, které trvá dodnes a je mezi družstvy na mezinárodní úrovni v Evropě ojedinělé. S nadsázkou lze říci, že jste se narodil v hospodě, kterou vlastnila Vaše babička. Tento podnik na předměstí je u milovníků zlatého moku stále populární a od doby Vaší babičky se zde říká Hospoda u báby. Je tomu tak, babička udržela hospodu až do r. 1964, kdy jí byla sebrána. Matka jí po úmrtí otce pomáhala. Vzpomenete si na gymnaziální léta? Jací byli na škole tělocvikáři? Již jsem nezažil velkou postavu třeboňského gymnázia prof. Pešulu, na jehož počest se hraje známý turnaj benjamínků: Pešulův memoriál. Ale velmi dobře pamatuji nadšence mládežnické házené, učitele Sýkoru a prof. Kunce. To se ještě nemusely oddíly o mládež tolik starat jako je tomu dnes. Tuto činnost dělali kantoři... Hlásil jste se ke studiu na VŠ, ale Vaše přihláška se nelíbila tehdejším mocipánům a byla zamítnuta. Ano, měl jsem zájem kantořit, studovat Tyršův ústav tělesné výchovy v Praze (dnešní Fakulta tělesné výchovy). Vzhledem k rodinnému zázemí (otec legionář bojující proti bolševikům, matka s babičkou vykořisťovatelé ) mi byla přihláška ještě u maturitní komise nedoporučena. Jak byste charakterizoval změny v Třeboni a jak jste spokojen s podporou sportu ze strany MěÚ? Změny jsou skutečně velké, město se stále mění. Vždyť není tomu tak dávno, co kolem Palackého nám. byly zemědělské usedlosti, na jejichž místě dnes stojí panelové sídliště. Usedlosti, které zůstaly po obvodu, se však také zvelebují. Jak vnějšími fasádami, tak především interiérem jsou zcela nesrovnatelné s tím, jak vypadaly dříve. Pokud jde o podporu sportu městským zastupitelstvem, je, ale chtělo by to houšť a větší kapky! Každá zájmová činnost, která mládež skutečně zaujme, ať na poli sportovním nebo kulturněvzdělávacím, by měla mít zelenou. Čím nás bude víc a budeme mít víc podpory, tím méně budeme muset vydávat peněz na všelijaké protidrogové programy, u- bude lumpáren atd. Jaké jste měl a jaké máte rodinné zázemí? Potatil se někdo z vašich dětí a věnuje se sportu? Můj otec (stejného jména) zemřel v době mobilizace již v r Matka byla nucena se starat o tři děti, mimo mě ještě o sestry Libuši (1924) a Marii (1929). S manželkou Helenou (která již nežije) mám 2 syny. Poznali jsme se na soustředění reprezentantů házené v r (hrála v Uherském Hradišti, mimo jiné s Danou Zátopkovou). Do r reprezentovala naši republiku v handballu. Karel se kvůli rodičům a prarodičům (živnostníkům) nedostal na třeboňské gymnázium. Cituji z dopisu JKNV Č. Budějovice ze dne 25. října 1971 odpověď na odvolání: přijímací komise nepřijala žáka 9. tř. Karla Budína pro vážné námitky vznesené Městským výborem KSČ v Třeboni. Přijímání ke studiu na školách nestanovuje se pořadím uchazečů podle prospěchových hledisek, ale podle třídního původu, politického profilu a postoji rodičů... Absolvoval tudíž střední školu oděvní v Prostějově a dnes vede realitní kancelář v Uherském Hradišti. Roman učí na Středním odborném učilišti zemědělském v Třeboni, hrál prvoligovou házenou, trénoval ligové dorostence. Jeho čas uplatnit se nadále jako dipl. trenér I. tř. jistě ještě přijde. Koho byste doporučil, abychom oslovili pro další rozhovory do TS z Třeboně či Třeboňska, především z řad sportovců? Určitě by si to zasloužili Vlastimil Novotný a jeho bratr Václav. Prvně jmenovaný, bývalý správce tělovýchovného střediska Doubí, vynikající házenkář, funkcionář a velký nimrod. Druhý fotbalista, funkcionář hokeje, kopané a házené poválečných let. V uplynulém měsíci jste oslavil 70. narozeniny. Ke gratulantům se přidává dodatečně i redakce TS a přeje Vám ještě mnoho let zájmu o házenou a sport v Třeboni a samozřejmě dobré zdraví. (šh) CHORVATSKO pro rodiče s dětmi ubytování ve stanech plná penze, doprava cena do 6000 Kč slevy na děti! koupání, hry, výlety Zájezd vyzkoušen, již několik let úspěšně opakován. Vy, kteří chcete jet s námi, rezervujte si prosím místa na telefonu: (odpoledne) (večer)

9 Sběr známek pro Afriku pokračuje I v měsíci květnu můžete přispět svými známkami do jakékoli sběrné krabice v Třeboni. Sběrná místa nadále jsou: Městská knihovna, pošta, IKS, Husova kaple, chrám P.M. Královny a Sv. Jiljí, I. a II. ZŠ a gymnázium. Vhazujte, prosím, vystřižené známky všech hodnot a druhů, současné i staré. Zachovalé a hezky ofrankované známky jsou hodnotnější celé, nevystříhané. Sbíráme též telefonní karty. Vaše vystřižené známky pomohou lidem v Africe a jiných chudých státech světa. Akce končí 31. května 2003, ale pro velký zájem Třeboňáků plánujeme některá sběrná místa prodloužit. Veškeré informace na tel. čísle nebo na Za třeboňský skautský oddíl Wanydlaci Václav Ettler - Wašek Návštěva z Interlakenu Ve dnech dubna měla obec Evangelické církve metodistické v Třeboni čest hostit skupinu mladých lidí v čele s farářem B. Krebsem partnerského města Interlakenu ve Švýcarsku. Evangelická církev metodistická má v tomto městě pěkný a živý sbor, provozuje levnou ubytovnu a pro náročnější přepychový hotel Artos. Po tři večery jsme slyšeli zajímavé věci, které nás v mnohém inspirovaly, písně, jež nás spojují ve víře a svědectví, že Pán Ježíš Kristus je ve své milosti stejný, jak u nich, tak zde. Co mě osobně zaujalo? Třeba to, že se Švýcaři moc nehrnou do EU a mají pro to své vážné důvody. Nebo to, jak je připravena jejich domobrana pro náhlou katastrofu či vojenský konflikt. Většina domů si udržuje v perfektním stavu domácí bunkr, kryt, který zajišťuje základní bezpečnost v době ohrožení. Veřejné instituce (školy, církve, ale i obchody) musí mít takové kryty ze zákona. Tak mě napadá (a to nechci malovat čerty na zeď), jak bychom dopadli při nějakém útoku či jiné pohromě na naše krásné město. Osobně nevím o žádném krytu, ani jaký je stav plynových masek (a jsou-li vůbec pro všechny?), když se podívám na náš sklep, je to poslední místo, kam bych se svou rodinou běžel... Uvítal bych, třeba i přes TS, větší informovanost v této oblasti, zvláště dnes, kdy nevíme co bude zítra. Nakonec bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na programu pro tuto skupinu z Interlakenu: ředitelství gymnázia i základní škole Na Sadech, kde v rámci hodin NJ připravili prostor pro seznámení i výměnu zkušeností přítomných studentů. Díky patří též milé paní učitelce M. Heinrichové, která zajistila mnoho úkolů, panu faráři Svidenskému a všem, kteří se postarali o stravu a program vzácné návštěvě. Vám, kteří byste rádi navštívili město mezi dvěma jezery a nemáte mnoho peněz, mohu zprostředkovat levnější pobyt. Richard Novák, farář ECM Sběr šatstva Každé úterý od 16 do hodin (květen - září) v Riegrově ulici vedle restaurace Country bar, proti Rychlé záchranné službě. Můžete přinést oblečení - pouze v krabicích či pytlích, nábytek po předchozí domluvě, funkční elektrospotřebiče - pračky, chladničky apod. Kontakt: Farní charita Třeboň, Římsko-katolická farnost Třeboň Liturgický kalendář Evangelická církev metodistická v Třeboni HUSOVA KAPLE - Seifertova 449 neděle od 9 hodin Nikdo není spravedlivý, není ani jeden... Kázání br. Nováka, vysluhování večeře Páně Videoklub od 14 hodin Velké otázky života, Jaká je pravda o Bohu? Co bude po smrti? Jaká je pravá církev? úterý od 18 hodin Biblická hodina, kazatel Církve bratrské neděle od 9 hodin Nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha. Bohoslužba s kázáním pastora Apoštolské církve P. Škopka úterý od 18 hodin O Bibli - Vznik, dobové pozadí, exegeze Biblická hodina (ECM) neděle od 9 hodin Blaze tomu, jemuž Pán nepočítá hřích. Poselství br. Svidenského úterý od 18 hodin Biblická hodina kazatel Církve bratrské neděle od 9 hodin V domě mého Otce je mnoho příbytků. Bohoslužba (farář Novák) úterý od 18 hodin Alláh. Bůh nebo démon? Biblická hodina (ECM) Všechny citáty jsou z Bible. Děkujeme, že chodíte na shromáždění včas! sobota 3. května od hodin Poutní mše svatá (Branná - kaple) sobota 3. května od 15 hodin Mše svatá (Domanín - kaple) čtvrtek 8. května Svátek Panny Marie sobota 17. května od 15 hodin Mše svatá (kostel sv. Alžběty) čtvrtek 29. května Slavnost Nanebevstoupení Páně sobota 31. května Svátek Navštívení Panny Marie Pomoc drogově závislým a obětem sekt. Svatby, křty, pohřby Farní úřad telefon: , května Exercicie, P. Hýža sobota 10. května od hodin Poutní mše svatá (Břilice - kaple) pátek 16. května Svátek sv. Jana Nepomuckého pravidelná setkání pondělí od středa od čtvrtek od pátek od zpívání dětí - nově pokřtění - katechumeni - katecheze snoubenců - setkání mládeže V nedávné době zemřeli dva kněží, kteří v šedesátých až osmdesátých letech minulého století spravovali farnost v Třeboni: zemřel p. Oldřich Votava (do své smrti působil v Libíně) a dosloužil své poslední farnosti v Lomnici nad Lužnicí p. Josef Urban. Vzpomeňme na ně... Jan Ouška Bohoslužby v děkanském kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí všední dny od hodin sobota od 7.30 hodin neděle od 8.45 a v hodin 9Třeboňský svět 5/ 2003

10 před 10 lety Nový Motorest pana M. Sokolíka zahájil provoz. Za 8 (osm!) měsíců vyrostla na zelené louce tato stylová a solidní stavba. Obsluha je vzorná, ceny slušné, přízemí bezbariérové. Co si Třeboň může přát více. Od poloviny března probíhají v Třeboni v souvislosti s budováním nové kanalizace rozsáhlé terénní práce. Z důvodů nutnosti urychlení stavby (na Masarykově nám.) byl základní archeologický výzkum omezen pouze na dobu jediného dne. Především díky podpoře výzkumu ze strany vedení gymnázia v Třeboni v čele s Dr. Psíkem bylo možné celou akci realizovat ve stanoveném čase, za účasti čtyř studentek gymnázia a zaměstnanců muzea z J. Hradce. Mgr. Vladislav Burian (kráceno) vybral -šhlistárna... Spolek přátel Třeboně v roce 2002 Ve druhém roce existence Spolek přátel Třeboně pokračoval ve své dobře se rozbíhající činnosti. Ke 400. výročí třeboňského archivu přednesla v květnu 2002 přednášku o jeho historii Mgr. Zdeňka Kociánová. Pro velkou odezvu byla tato přednáška zopakována ještě na podzim. V červnu připravil třeboňský spolek již druhý výlet do okolí Třeboně. Tentokrát byly tématem Šustovy dvory. Výletníci na kolech (asi 30 lidí) se vypravili po Světské hrázi ke Schwarzenberské hrobce, dále kolem bývalého statku Vrchy do Domanína a odtud přes Spolí do Třeboně. Odměnou výletníkům bylo pěkné počasí a zastávka v restauraci na Dvorcích. Průvodní slovo a itinerář připravil RNDr. Štěpán Husák s pomocí Ing. Huleho, Mgr. Kalného a Mgr. Kociánové. Pan Fanta dodal staré pohledy. V září 2002 připravil spolek velmi úspěšnou výstavu starých pohledů a fotografií Třeboně ze sbírek soukromých sběratelů Jana Přibila, Jana Fanty, Josefa Mikeše, Prodej Doubí pokračuje V minulém čísle TS (4/03) jsem informoval členy TJ Jiskra Třeboň o plánech a záměrech Výkonného výboru TJ Jiskra Třeboň o prodeji vlastnického podílu v rekreačním středisku Doubí u Třeboně. Vývoj událostí mne opět donutil napsat a seznámit členy TJ Jiskra Třeboň s dalším postupem VV TJ, který na pravidelné schůzi VV TJ rozhodl o svolání valné hromady TJ složené pouze ze zástupců oddílů. Ve skutečnosti to znamená opět pouze VV TJ. Takto se valná hromada TJ sešla a bodem jednání bylo pouze projednání souhlasu podílového vlastnictví v Doubí a pověření podpisového práva o uzavření smlouvy o prodeji. Hlasováním 15 pro prodej a 1 proti prodeji bylo o o- sudu Doubí rozhodnuto s tím, že smlouvu podepíší v pátek pánové Václav Vochoska a František Elexhauser. Výše ceny, na jakou bude smlouva podepsána, se neprojednávala a cena odhadu, který je však neplatný z , je stále cca 20 milionů Kč. Do tohoto odhadu není zahrnuta částka investovaná na rekonstrukci Doubí z vlastních prostředků a získaného grantu. Tato částka je cca 5 milionů Kč. Pouhým přepočtem podílového vlastnictví s navýšením a zhodnocením Doubí by se podle odhadu mělo jednat o částku 10 milionů Kč připadající na TJ. Ta je pak rozdělena na 8340 tisíc Kč a 1600 tisíc Kč, které chce Česká asociace sportu pro všechny Praha poskytnout TJ Jiskře Třeboň na zmírnění následků loňských povodní. Bude-li a nebo je takto smlouva podepsaná, můžeme říci už jen: vlk se nažral a koza zůstala celá. Svolání valné hromady TJ a rozhodnutí pouze zástupců odporuje zákonu o sdružování i stanovám TJ. Karel Šulc Prodej nebo podivné šachy Reagovat na tento článek od p. Šulce z minulého čísla TS je zbytečné. Považuji ale za nutné čtenářům sdělit, že p. Šulc byl z výkonného výboru TJ Jiskra vyloučen podle stanov TJ. Pan Šulc neplnil úkoly VV TJ, záměrně lže a sprostě napadá členy VV TJ. Pan Šulc neváhal i fyzicky a velmi zákeřně napadnout předchozího předsedu TJ. S důvody pro jeho vyloučení souhlasil celý VV TJ Jiskra. Oddíl házené se způsobem vyloučení nesouhlasí a navrhuje jeho vyloučení valnou hromadou TJ. Stejné stanovisko podpořily pouze dva hlasy ze sedmnáctičlenného VV TJ Jiskra. Řada sportovců i občanů svůj postoj k této osobě zřetelně zaujala v komunálních volbách, když se pokoušel kandidovat v čele jednoho seskupení. předseda VV TJ Jiskra Václav Vochoska pana Ciprýna, Kosa a Ing. Cuřína. V galerii na zámku bylo vystaveno cca 1000 pohledů Třeboně, rozdělených do několika tématických okruhů. Návštěvnost byla velmi vysoká. Za tři týdny navštívilo výstavu včetně školní mládeže asi 2000 lidí jak místních, tak ze vzdálenějších míst. Spolek má již dost velkou členskou základnu, ale je nutné připomenout, že většinu práce odvedou členové výboru. Ti také přenášejí další podněty do městské rady. Jsou to aktivity spojené s plánem realizace sochy Krčína v Třeboni, či obnovení starého mostu před Novohradskou bránou, zřízení muzea v Krčínově domě aj. Pan Fanta vede evidenci darů pro budoucí muzeum. Prozatím je stále uchovává u sebe, protože spolek ve spolupráci s městským úřadem hledá vhodné prostory, zatím bezúspěšně. Provoz spolku je finančně zabezpečován sponzorskými dary. Městský úřad poukázal na činnost spolku v tomto roce Kč a Sparkasse 5000 Kč. Rovněž pronájem prostorů jak pro výstavní činnost, tak shromažďovací je poskytována všemi zdarma. Je to Státní zámek Třeboň, Hotel Zlatá Hvězda, Hotel Bílý koníček, Hotel Bohemia a také Městský úřad. Další provoz spolku byl zajištěn z členských příspěvků. Jiřina Psíková Psalo se... v Třeboňském kulturní zpravodaji před 20 lety Třeboňské loutkové divadlo provedlo pro odbor školství ONV v Jindřichově Hradci ukázkové představení hry Z. Endrise: Krčín a třicet hastrmanů, které bylo přijato s velkým zájmem. Při té příležitosti byla předána čestná uznání odboru školství ONV vedoucímu souboru F. Kubalovi a loutkovému souboru. Léčebna 9. květen, která vstupuje letos do 100. výročí svého trvání, je od své rekonstrukce v letech moderním objektem o 130 lůžkách. V r. 1976, od odstěhování ředitelství lázní do nového areálu sanatoria Aurora, k nim přibylo dalších deset lůžek. Název 9. květen nese léčebna od r MUDr. A. Pudilová (kráceno) Na počest 150. výročí třeboňského divadla J. K. Tyla, které se shoduje s Rokem českého divadla, jehož vyvrcholením bude znovuotevření historické budovy Národního divadla ve 100. výročí jeho trvání, byla uspořádána v sále Besedy výstava dokumentů o historii divadelního života v našem městě, sahající až do 16. stol. hd. Zaznamenali jsme již zprávu o náhlém úmrtí vdovy po akad. malíři F. Líbalovi, Libuše Líbalové v posledních dnech února. L. Líbalová obohatila po smrti svého manžela odkaz našemu městu o dalších 38 obrazů, které by se měly stát součástí stálé výstavní síně v Třeboni. Nezbývá, než si přát, aby otevření této síně se stalo brzy skutečností. JP. (kráceno) Nová internetová adresa Třeboňský svět 5/ Spolek přátel Třeboně pořádá přednášku Archeologické výzkumy v Třeboni a okolí v letech přednáší Mgr. Vladislav Burian, archeolog Jindřichohradeckého muzea Kinosál Světozor Třeboň, 15. května 2003 od 18 hodin STAVEBNĚ - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby n a b í z í v y p r a c o v á n í k o m p l e t n í p r o j e k t o v é d o k u m e n t a c e kancelář: Novohradská Třeboň ING. JOSEF KREGL tel , kl. 42 mobil: V důsledku stále většího objemu příchozích zpráv, příspěvků a připomínek po internetu jsme zřídili novou ovou schránku. vaše redakce

11 z CHKO Třeboňsko Ptačí soutěž 5. Milí soutěžící, jaro je v plném proudu. Ptáci stavějí hnízda, snášejí vajíčka a vysedávají mláďata. A o tomhle rozmnožovacím hemžení bude květnová soutěž. MLADŠÍ: 1) skořápka ptačího vajíčka a) je naprosto neprodyšná b) jsou v ní drobné vzduchové kanálky, aby mohl zárodek dýchat c) nemá s dýcháním nic společného 2) samičky většiny druhů kachen jsou nenápadně zbarveny, aby a) se tak kačerům více líbily b) je ornitologové od sebe těžko poznávali c) byly lépe maskovány při sezení na hnízdě 3) největší vejce z našich ptáků má a) orel mořský b) čáp bílý c) labuť velká 4) výhradně do cizích hnízd klade svá vejce a) pěvuška modrá b) kukačka obecná c) červenka obecná 5) mláďata vrabců domácích se líhnou a) slepá a holá b) vidoucí a slyšící c) slepá a zcela opeřená STARŠÍ: 1) kuřátka koroptve polní po vylíhnutí a) ihned létají b) jsou slepá a holá c) zakrátko opustí hnízdo a následují matku 2) říká se, že straky, které vybírají mláďata a vajíčka ostatním ptákům, škodí a) je to pravda b) straky mláďata a vajíčka nikdy nevybírají c) říkat o nějakém zvířeti, že škodí, nebo je užitečné je nesmysl vymyšlený lidmi 3) některé jedovaté látky (např. DDT) mohou způsobit, že a) skořápka snesených vajec je tak tenká, že pták vejce rozsedne b) ptáci zezelenají c) samci se přemění v samice 4) poštolkám se vylíhne a) tím více mláďat, čím více je potravy b) tím méně mláďat, čím více je potravy c) množství potravy nemá na počet mláďat žádný vliv 5) na obrázku je hnízdo a) lelka lesního b) kachny divoké c) kulíka říčního Rosnatka anglická, rosnatka prostřední (Drosera anglica, Drosera intermedia) Na několika stanovištích poměrně hojné rosnatky okrouhlolisté na Třeboňsku se můžeme setkat ještě se dvěma kriticky ohroženými druhy rosnatek: rosnatkou anglickou a r. prostřední. Oba druhy se dnes vyskytují na Třeboňsku už jen velmi vzácně a zpravidla v chráněných územích, přestože jejich výskyt před 50 a více lety byl zde - jako i v případě mnoha jiných rašeliništních druhů - mnohem hojnější. Rosnatka anglická se na Třeboňsku vyskytuje ve velmi malých populacích už zřejmě jen na posledních 2 stanovištích (PR Hovízna a V rájích), a je tak na tomto území nejvzácnějším druhem rosnatky. V ČR se vyskytuje ve větších populacích jen v horských rašeliništích v pohraničních Rosnatka anglická, Ruda u Horusického rybníka horách (např. Krkonoše, Šumava, Slavkovský les). Tento druh na rozdíl od rosnatky okrouhlolisté nesnáší hustý porost živého rašeliníku a dává přednost vláknité hnědé rašelinné půdě bez porostu vyšších rostlin. Na společných stanovištích r. anglické a r. okrouhlolisté můžeme velmi vzácně spatřit i neplodného křížence, r. obvejčitou (D. obovata), která má hruškovitý tvar listů. Rosnatka prostřední se v ČR přirozeně vyskytuje prakticky už jen na Třeboňsku. Zde má posledních 5 lokalit, z nichž jen NPR Vizír a Záblatský rybník jsou ještě poměrně bohaté. Vyskytuje se na rašeliništích na měkké vláknité rašelině bez porostu rašeliníku a vyšších rostlin v malých sníženinách, v nichž se často po dešti udržuje mělká voda. Právě kolísání hladiny je důležitým ekologickým faktorem na stanovištích, který druhu pomáhá udržovat nezarostlý povrch rašeliny a účinně odstraňuje konkurenci ostatních rašeliništních bylin (např. bezkolence modrého). Druh může dobře přežívat několikatýdenní zaplavení, poměrně hojně kvete a vytváří semena a též rychle roste. Při vyšší hladině vody dospělé rostliny sice po určité době uhynou, ale na stanovišti je přítomna bohatá semenná banka, z níž po opadu hladiny rychle vyroste nová generace kvetoucích rostlin. Rostliny jsou menší než r. anglická. Pokud náhodou tyto druhy rosnatek uvidíme v přírodě, uvědomme si, že se jedná o poslední zbytky kdysi podstatně hojnější rašeliništní vegetace a že sběr každé rostliny přibližuje jejich populace úplnému vyhubení. Lubomír Adamec, Botanický ústav AV ČR, foto: J. Lukavský Ty vochranáři se zbláznili! V dubnovém čísle TS se v rubrice ve zkratce objevila zpráva o vysazování bezzubých zmijí. Většina z vás jistě pochopila, že jde o apríl. Při té příležitosti bych vás rád ubezpečil, že pracovníci Správy CHKO Třeboňsko nikdy nevysazovali žádné zmije. To, že zmijí v poslední době na některých místech mírně přibylo, je zřejmě způsobeno celkovým zlepšením kvality životního prostředí v posledních deseti letech. Fáma o vysazování zmijí se na Třeboňsku objevila před několika lety a i když jsme se ji opakovaně pokusili vyvrátit, je zřejmě nesmrtelná Takže žádné zmije. Ani zubaté, ani bezzubé, ani písečné, které mimochodem žijí pouze v severoafrických pouštích. Správa CHKO taktéž nevlastní vrtulník, ze kterého údajně zmije vysazuje... S přáním krásných (a nejedovatých) zážitků v jarní přírodě Vašek Bartuška Na obrázku zmije bezzubá (Vipera colozubus, Lukavsky 2003) Správa Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a Společnost Rožmberk, o.p.s. si vás dovolují pozvat na akce pořádané k Evropskému dni parků. Evropský den parků Pojeďte s námi na Červené blato V sobotu se na Vás těšíme při exkurzi po naučné stezce v NPR Červené blato u Šalmanovic. Sraz zájemců je v 10 hodin na parkovišti v Jiříkově Údolí. Stezka v délce asi 4,5 km nás povede nejhezčími místy rašeliniště, provázet nás bude vedle průvodce i omamná vůně právě kvetoucích rojovníků. Dozvíte se zajímavosti o historii osady Jiříkovo Údolí, o zaniklé sklárně na hyalitové sklo, o vzniku, vývoji a významu rašeliniště. Pozvánka na řemeslný víkend Ve dnech se v Kojákovicích uskuteční řemeslný víkend, který bude volným pokračováním řemeslných víkendů v roce K vidění zde budou různé kovářské techniky a další drobná řemesla. Pro děti připravujeme hry, které hráli jejich pra pra rodiče v dětském věku. V místním muzeu a informačním centru bude mimo stálou expozici rovněž připravena výstavka k historii těžby železné rudy v blízkém okolí a k nahlédnutí bude i vznikající výstava nazvaná Řemesla našich předků. Přijďte se pobavit, vyzkoušet si různé aktivity a pomoci nám se vzpomínáním, vybudováním výstavy o řemeslech nebo se sestavením pravidel pro již zapomenuté dětské hry. Hlavní aktivity plánujeme na sobotu od cca 10 do pozdních nočních hodin. Jana Jandová a Olga Černá Třeboňský svět 5/

12 ze sportu... šachy simultánky naslepo Ve čtvrtek 10. dubna 2003 jsme měli na Domově mládeže zemědělského učiliště možnost už podruhé změřit své síly v simultánní šachové hře s mistrem Mezinárodní šachové federace panem Štěpánem Papáčkem. V půl páté odpoledne bylo připraveno pět šachovnic, papírů a tužek pro zápis hry. Pan Papáček nejprve vysvětlil způsob zápisu tahů tzv. algebraickou notaci a hra mohla začít. Šachovnice byly očíslované od jedné do pěti. Mistr, hrající za bílé, jak bývá v simultánních hrách zvykem, zahájil hru na první šachovnici. Následovaly tahy na dalších šachovnicích. Jakmile přišla řada opět na prvního hráče, sdělil svůj tah mistrovi a ten hned odpověděl. To se opakovalo postupně na všech šachovnicích. Po celou dobu hry seděl pan Papáček otočen k protihráčům zády a hrál podle paměti. Tomuto stylu hry se říká simultánka naslepo a má dát méně zkušeným hráčům výhodu. Této výhody využili společnou prací jen Pavel Nováček a Karel Novotný. Mistr opomenul jeden tah, tím přišel o královnu a hru vzdal. Na přání protihráčů však hru dohrál a dal černému mat, stejně jako v ostatních případech. Hra s mistrem FIDE byla nejen zajímavým zpestřením života na Domově mládeže, ale i velkou zkušeností a pro mnohé možná i motivací a lákadlem do tajů hry s magickým názvem šachy. Josef Haláček Zápis partie ze 3. šachovnice: 1.c2-c4 e7-e5, 2.Jb1-c3 c7-c5, 3.Jg1-f3 Jb8-a6, 4.Jf3xe5 f6, 5.Je5-f3 Jg8-h6, 6.d2-d4 c5xd4, 7.Jf3xd4 Ja6-b4, 8.Sc1xh6 g7xh6, 9.a2-a3 Jb4-a6, 10.e2-e4 d7-d5, 11.Dd1-h5+ Ke8-d7, d5xe4, 13.Dh5-f7+ Dd8-e7, 14.Jd4-b5+ Kd7-c6, 15.Df7-d5+ Kc6-b6, 16.Jc3-a4+ Kb6-a5, 17.Jb5-d6+ Ka5xa4, 18.Dd5- b5 mat. Oznamujeme, že všichni šachisté z Třeboně i okolí, mladí i staří, si mohou každé úterý od 16 hod. a v pátek od 17 hodin přijít zahrát s šachisty třeboňského šachového oddílu, do klubu důchodců naproti městské knihovně. Tam by také mohli kontaktovat někoho (silných hráčů je v Třeboni více), kdo by si chtěl zahrát simultánku ve vaší škole či podniku. Vojtěch Cepák a Štěpán Papáček stolní tenis 2002 Družstvo mužů A, které hrálo krajský přebor, skončilo na 6. místě (12 účastníků), a tak jako v minulé sezoně hrálo svá domácí utkání ve Štěpánovicích, protože naše herna rozměrově neodpovídá této soutěži. Pod vedením Ing. Z. Wernera hráli hráči Lhotský, Bartl ml., Lang, Petr a Maxa. J. Matuška sehrál pouze 7 utkání, protože končil VŠ v Praze. Družstvo mužů B pod vedením Ing. M. Schamse hrálo v sestavě Ruso, Zavadil, Bartl st. a J. Novák. Ze 12 účastníků skončilo v krajské soutěži na 3. místě, což je oproti minulému roku zlepšení o 2 místa. Stejnou skupinu krajské soutěže hraje i družstvo mužů C. Toto družstvo pod vedením V. Langa mělo k dispozici hráče Maxu, Petra, Průchu a Brezovského. Po podzimní části bylo v sestupovém pásmu (jen 2 vítězství), po příchodu O. Jareše dne z Rakouska získalo na jaře 7 výher a tím se dostalo na 9. místo v tabulce, což stačilo na záchranu. Na 100% byl O. Jareš úspěšný tím, že neprohrál na jaře žádný zápas. Muži D hrající OP I. třídy hráli pod vedením Ing. K. Matějky v sestavě J. Novák, Hadrava, Dr. Vlček a Schams ml. V tabulce skončili na 4. místě z 10 družstev. Okresní přebor II. třídy hrají muži E, kteří i když nemají velké ambice v této soutěži (7. místo z 10), hrají spíše ze zájmu o tento sport. Hráči si cestovní výdaje hradí sami, ale oddíl jim na druhou stranu platí hernu, míčky, zápisy atd. Rovněž tito hráči jsou zvýhodněni tím, že neplatí plnou registrační taxu a oddílové příspěvky, ale jen 30% toho, co platí ostatní závodní hráči. Vedoucím je Ivan Vondrka a má hráče Jenise, Havla, Kajana, Vondráčka. Družstvo žáků (vedoucí M. Maxa) hrálo na BTM v kraji většinou v sestavě: Pecka, Maxa, Bargr, Holič, Kajan a Petr Olejníček, který se stal přeborníkem v ml. žácích. Dne 12. dubna se uskutečnil ve Sportovní hale v Třeboni memoriál Miroslava Malého ve stolním tenise, hraný na 6 stolech. Turnaj sám pořádal Miroslav Petr, vnuk M. Malého, který ve své době patřil k stolně-tenisové špičce v Jihočeském kraji. Sponzory turnaje byli: Alex-Sport, Paní B. Malá, Malýho cukrárna Ing. J. Panský, Vinotéka M. Petr, Z. Zegermacher, Rybářství Třeboň a Auto Ing. K. Matějka. Na vítěze čekala mikrovlnná trouba a i na další hráče hodnotné ceny. O hladký průběh turnaje se staral rozhodčí s licencí B pan Ing. M. Veber z Lišova, kterému pomáhal pan J. Bartl st. Celkem startovalo 25 hráčů. Výsledky jednotlivci: 1. O. Jareš (Třeboň, vrátil se z Rakouska, kde hrál zemskou ligu), 2. Z. Werner (Třeboň), Houška a Matějka (oba Pedagog) čtyřhra: 1. Matějka Sypal (Pedagog), 2. Pražák Hanek (Veselí n.l.), Petr Kožera (Třeboň- Lásenice), Karoch st. Krzywda (Bechyně-Veselí) útěcha: 1. Schams, 2. Maxa (oba Třeboň) (J.B.) Třeboňský svět 5/ 2003 Evropské házenkářské špičce vládla Třeboň Již posedmé se Jiskra Třeboň zúčastnila největšího evropského házenkářského turnaje Prague Cup 2003, 12. ročníku, s rekordní účastí 410 družstev z 22 zemí Evropy a Afriky. Největší želízko v ohni byl náš starší dorost. Tahle parta má již jedno prvenství a jedno druhé místo na tomto evropském klání. První dva dny chyběl brankař Petržala a trenér, kteří si plnili svoje reprezentační povinnosti. V bráně však dobře chytal Jareš a doplňoval ho Martin Bruckler. Družstvo vedla p. Jasanská a p. Mlsnová. V této sestavě jsme si vybojovali postup ze skupiny. Porazili jsme domácí Duklu Praha 17:9, Sezimovo Ústí 16:7 a pak nás čekali jen zahraniční soupeři. Francouzský klub Aubagne Sport jsme porazili 14:9, slovenský Pezinok 21:10, již v plné sestavě a s trenérem Petržalou jsme porazili dánský Ribe H. Club 16:10, v osmifinále nás nezastavil ani švédský Ystads IF HF - 13:12. Začalo přituhovat a čtvrtfinále jsme museli vybojovat proti jugoslávskému HC Mladosť Zemun a přibyl další skalp po stavu 17:14. V pondělí ráno nám postupový pavouk v semifinále přisoudil dalšího dánského velikána FIF Copenhagen - odešel s porážkou 15:9. Určitě vrcholem bylo finálové utkání hrané v hale Sparta před diváky, kde proti nám nastoupil německý HC Erlangen. Finále na vysoké úrovni jsme za ohromné podpory snad celé haly zvládli na jedničku a zvítězili jsme po výborném výkonu 14:13. Odvezli jsme si pohár nejcennější, který jsme přebrali z rukou prezidenta IHF pana Olsona. Na úspěchu se podílela celá parta, která v posledních letech nasbírala mnoho skvělých výsledků. Dalším ohromným oceněním bylo vyhlášení Tomáše Petržaly jako nejlepšího brankaře turnaje, bez ohledu na kategorie do All stars teamu turnaje Prague Cup Kromě něj se na úspěchu podíleli kapitán M. Volf, M. Mlsna, D. Čapek, V. Mareš, M. Mošovský, M. Filípek, J. Vitha, Zd. Kubík, P. Čapek, M. Rachač, M. Měchura, J. Vrchota, J. Jareš, M. Bruckler, M. Pražák a J. Lang. Všichni hráči se zapsali do střelecké listiny turnaje. Poděkování patři i našemu fanklubu. Naši mladší žáci nepostoupili překvapivě ze skupiny, která nebyla jednoduchá, a tak citelně chyběl i střelec Baerling. Porazili Prostějov 12:5, další soupeře již nepřekonali. Prohráli s Povážskou Bystricou 16:9, s Berlínem 20:13, švédským IK Savehofem 16:15, s Holešovem 7:5 a Duklou Praha 14:10. Starší žáci též neopustili překvapivě svou skupinu po nepovedeném utkání rozhodčích s Polankou. Porazili Aubagne Sport (Fra) 19:14, P. Bystricu 15:14, Dubravu Zagreb (Cro) 16:9 a podlehli IF HF Ystatd (Swe) 11:10 a Ostravské Polance 13:12. kp TRUHLÁŘSTVÍ BICENC ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU A STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ KUCHYNĚ, LOŽNICE, DĚTSKÉ POKOJE, DŘEVĚNÉ SCHODY JINÉ ATYPICKÉ VYBAVENÍ INTERIÉRŮ UKÁZKY VE VITRÍNĚ GE CAPITAL BANK NAPROTI STÁNKU PNS KONTAKT: S Á D R O K A R T O N O V É P O D H L E D Y, P Ů D N Í V E S T A V B Y A K O N S T R U K C E, M O N T Á Ž D V E Ř Í S A P E L I - P R Ü M JIŘÍ TICHÝ tel.: ,

13 Divadlo J. K. Tyla v Třeboni Divadelní předplatné II. pololetí 2003 kategorie předplatného: I řada přední místa v lóžích Kč 5 představení á 210 Kč II. III. Taneční hodiny pro starší a pokročilé řada přední řada balkón, 2. řada lóží Kč 5 představení á 180 Kč druhá řada balkón zadní místa v lóžích, přístavky Kč 5 představení á 150 Kč přihlášky: Informační a kulturní středisko Masarykovo náměstí 103, Třeboň tel.: , termín přihlášek: 10. června 2003 Malý Říjen Do 25. května 2003 rezervujeme místa stávajícím předplatitelům, po tomto termínu budou nabídnuta dalším zájemcům. Změna programu a termínů vyhrazena. Přesné termíny budou oznámeny prostřednictvím měsíčníku Třeboňský svět a na výlepových plochách. Vstupenky zakoupené v předplatném nelze vracet zpět! Divadelní společnost HÁTA Praha LÁSKA, SEX A ŽÁRLIVOST francouzská komedie Marca Camolettiho Jeden z nejúspěšnějších francouzských autorů současnosti, Marc Camoletti je společností Háta uváděn již potřetí. Nezapře italský temperament země svého původu a stejně tak proslulý francouzský šarm a rafinovanost. Opět se setkáváme se zápletkami, každému asi důvěrně známými z vlastního manželství. Navíc budeme překvapeni, jak mistrovsky se budou rozvíjet. Uvidíme, co má udělat manžel, když zjistí, že ho jeho nevěrná manželka podvádí. Může svého soka zabít, jako v romantických dobách? Může ho nechat zabít, jak to dělá v dnešní akční době... Ne naopak, chce mu to oplatit stejnou mincí - totiž na oplátku svede jeho věrnou ženu. Komedie plná veliké legrace a různých nedorozumění. Hrají: Mahulena Bočanová / Adéla Gondíková, Vladislav Beneš / Martin Zounar, Ludmila Molínová / Marcela Nohýnková, Ivan Jiřík / Zdeněk Mahdal / Zbyšek Pantůček, Lucie Benešová / Lucie Zedníčková, Ivana Andrlová / Olga Želenská. Termín: Divadlo Na zábradlí Praha MALÝ ŘÍJEN Ladislav Smoljak Ředitelka Divadla Na zábradlí Doubravka Svobodová získala ke spolupráci jednoho z protagonistů Divadla Járy Cimrmana Ladislava Smoljaka. Hru Malý Říjen která měla světovou premiéru 15. dubna 1999, napsal přímo pro divadlo Na zábradlí a pracuje v ní s historickými fakty, autentickými výroky a proslovy, které umně mísí s fikcí. Tato nová interpretace je zdrojem humoru, mnohdy mrazivého, a podněcuje k přemýšlení o praktikách totalitního systému i o křehkých hodnotách demokracie, protože - řečeno slovy hry - Rašín vždycky říkal, že v Rusku je možné všechno. A autor k tomu dnes dodává, že v sovětském Rusku je možné i to, co nebylo možné v Rusku, kde bylo možné všechno. Výchozím bodem textu se stalo věznění českých politiků Karla Kramáře a Aloise Rašína v rakousko-uherském žaláři v době první světové války, jejich odsouzení k smrti a zázračné zachránění. Autor soustředil do vězeňské cely vedle Aloise Rašína a Karla Kramáře další historické postavy: špiónku a světoběžnici Mata Hari, velekněze revolučního komunismu Vladimíra Iljiče Lenina a jeho manželku Naděždu Konstantinovnu Krupskou nucenou užívat mužského převleku. Pestrou společnost doplňují Václav Babinský (syn) jako mytický vězeň žalářních kobek a zcela smyšlený Slovák Juraj Slovák, který je autorovou zlomyslnou poznámkou k jednomu aspektu slovenského politického myšlení. Ladislav Smoljak si hru Na zábradlí i sám zrežíroval a do jednotlivých rolí si vybral typově přesné představitele. Hrají: Jiří Zahajský, Jiří Ornest, Tomáš Palatý, Josef Hrubý, Kristina Maděričová, Eva Holubová, Petr Čtvrtníček, Karel Dobrý. Termín: Malé divadlo České Budějovice TANEČNÍ HODINY PRO STARŠÍ A POKROČILÉ Bohumil Hrabal...žádný člověk se nemůže ubránit tahu směrem k hodnotám, když jej vezme osud pořádně do pařátů. A tak skoro na každém občanovi můžeme dokázat lidskou tonáž v tom momentě, kdy začíná být vykolejen, začíná ztroskotávat, jistoty jeho počnou být rozviklány a on, ač nechtěl, je často proti své vůli poctěn, aby se morální situací protikladů polidštil, bez vlivu nebo s vlivem facky. A se sestupem počínajícího hrdiny je posouváno i prostředí i jazyk ke své podstatě a on má možnost, zachce-li se mu, nahmatat svoje dno, na své kůži pocítit ten hmatový prožitek svého, tedy lidského pádu a zoufání. Je potom někde místo, kdesi na smetišti epochy, kde si člověk uvědomí, že na počátku jeho vstupu do světa jevů byla jistá kolíbka a před ním je pohyblivá rakev, do které jistě jednou spadne, a že mezi těmito dvěma nádobami je napnuta struna, na kterou každý si musí zahrát tu svoji romanci... Z autorova doslovu k Tanečním hodinám pro starší a pokročilé. Hrají: Petr Drholec, Ctirad Götz (divadlo Na Fidlovačce Praha), Vendula Tampiérová Termín: listopad 2003 AP- PROSPER Praha A DO PYŽAM! Marc Camoletti Marc Camoletti se narodil roku 1923 v Ženevě. V šedesátých letech patřil mezi nejúspěšnější francouzské komediální autory a svou tvorbou zdařile navázal na francouzskou bulvární frašku, především na svého vynikajícího učitele Georgese Feydeaua. Marc Camoletti píše brilantní komedie, které si nekladou jiný cíl, než pobavit diváka. Kultivovaně oživuje neselhávající principy francouzské bulvární frašky. Má mimořádný cit pro vtip, situační a slovní komiku. Umí vytvořit zajímavou zápletku a najít vtipné rozuzlení, neobává se ani jiného druhu pikantérie. O tom, že umí rozvibrovat bránice diváků, svědčí tituly, které byly u nás již dříve s velkým úspěchem uváděny: Anna poklad rodiny, Na správné adrese atd. Hra A do pyžam! byla inscenována poprvé 7. prosince 1985 v divadle Michel v Paříži. Režíroval ji sám autor a inscenace dosáhla 900 repríz. Záznam inscenace vysílala francouzská televize. Hra byla mnohokrát přeložena. V Londýně se hrála s velikým úspěchem více než 400x. Hrají: Jiří Langmajer, David Suchařípa, Martina Válková / Kateřina Brožová, Kateřina Hrachovcová / Nela Boudová, Gabriela Filippi / Eva Čížková, Martin Hruška / Jaromír Janeček Termín: listopad 2003

14 v novém... Divadlo Metro Praha CARMEN Prosper Merimée - Gustav Skála Příběh o lásce, svobodě a smrti Francouzský prozaik 19. století Prosper Merimée je u nás znám především jako autor úspěšné aktovky Kočár nejsvětější svátosti. Už méně se ví, že je rovněž autorem realisticko romantické novely Carmen, kterou zhudebnil ve své nesmrtelné opeře Georges Bizet. Jeho Carmen je tak slavná a počet divadelních inscenací i filmů tak velký, že její melodie se staly obecně známými a znárodněly snad po celém světě. Vypadá to, jako by příběh o svůdné cikánce a zamilovaném strážmistrovi byl stvořen až spolu s ní. A na literárního otce této nesmrtelné hrdinky se zapomíná. A přitom, při veškeré vynalézavosti Bizetových libretistů, může nabídnout dnešní dramatizace původní novely něco navíc. Především je to silný příběh o prudce vzplanuté vášni, sevřený do 24 hodin. Atmosféra horké noci, kde všechny city a vášně se rodí i umírají rychleji než jinde a kde cesta k dramatickému střetu nikdy není dlouhá. Příběh je napsán tak, že se divák okamžitě ztotožní s hrdiny, srovnává své životní zážitky s jejich a je tak vtažen do děje sice nenápadně, ale o to účinněji. Inscenace Gustava Skály vychází důsledně z ducha novely Prospera Meriméea a využívá přitom některých organizačních prvků operního libreta. Je to kupř. postava kapitána Zunigy (Ivan Vyskočil), s nímž přichází až opera. Nevytváří se ale uměle španělský kolorit, který pak působí na českém jevišti nechtěně komicky, ani se nepoužívá Bizetova hudba. Vše je soustředěno na velký romantický příběh a dramatické situace plné zvratů. Činoherní verze, kterou divadlo Metro uvádí jako první v Česku, poskytuje v neposlední řadě několik o- pravdu krásných rolí, a proto nabídku na účast v inscenaci přijala řada vynikajících a renomovaných herců. Hrají: Petra Jungmanová (nositelka ceny THÁLIE 98), Radek Zima, Linda Stránská (sólistka Hudebního divadla Karlín), Hana Ševčíková, Vilém Udatný, Michal Slaný (členové Národního divadla Praha), Ivan Vyskočil, Marko Igonda (člen Slovenského národního divadla), Zdena Herfortová (nositelka ceny THÁLIE 95). Termín: Carmen A do pyžam! Internetové stránky spravované Informačním a kulturním střediskem procházejí rozsáhlou rekonstrukcí. Tato nová verze bude od 5. května 2003 přístupná prozatím na adrese a přibližně po měsíci přesunuta na stávající adresu. V první řadě vás jistě zaujme elegantní grafika - autorem je pan Pavel Janda, který má společně s kolektivem firmy SkyNet, a.s. na tvorbě stránek lví podíl. Stránky jsou nadále v české, anglické a německé verzi, avšak již není nutné (jako u původní verze) vždy vstupovat na první stránku, abyste si mohli skočit do jiné jazykové mutace - ty jsou nyní již libovolně proklikávatelné. Novinkou je zpracování aktualit, které je založeno na systému Information exchange System pana Jiřího Jelínka a lišta, kterou najdete v horní části stránky, což je v podstatě Sdružený informační systém Jihočeského kraje, obsahující odkazy na další města kraje. Velký dík patří panu Miroslavu Krobovi, autorovi obsáhlé publikace o Třeboni, za poskytnutí ústředních fotografií, a samozřejmě všem, kteří se podíleli na původní verzi O proti původní verzi je stránka obohacena o interaktivní mapu města. Co však, dle našeho názoru, bude pro uživatele stránek nejzajímavější, je možnost zadání vlastních údajů pro provozovatele služeb, firmy, spolky atd. přes přístupové heslo. Budeme velice rádi, když nové stránky shlédnete, využijete, popř. sdělíte připomínky. Můžete nás kontaktovat v Inf. a kulturním středisku, Masarykovo nám. 103, Třeboň, tel.: , mail: Květa Švédová Třeboňský svět 5/ 2003 Malý Říjen Láska, sex a žárlivost 15

15 ze sportu... házená I. liga muži Třeboň - Rožnov 30:16 (17:9) V úvodním utkání ve skupině o 9. až 12. místo se domácí poněkud déle rozehrávali. Od 20. minuty však existoval na třeboňské palubovce pouze jeden tým. Z domácího celku se vedlo tradičně v bráně Kohoutovi, střelecky vynikl Juřena a Jan Bicek. Branky: Juřena, J. Bicek po 6, Kleidienst, V. Bicek po 4, Šerý 3, Šimánek, Šulc po 2, Záruba, Kotlaba, Kohout. Rozhodčí: Zych, Dobiáš, 300 diváků. Třeboň - Zlín 32:28 (13:14) Domácí v prvém dějství hráli velmi špatně především v obraně a dovolili Moravanům, aby se dostali do vedení. Obrat nastal ve druhé půli duelu. Třeboňští zpřesnili střelbu a v obranné fázi toho hostům již mnoho nedovolili. Branky: Kotlaba 6, Soucha, Juřena, Šimánek po 5, Bicek 3, Pevný, Záruba 2, Kleidienst, V. Bicek, Šulc, Mošovský po 1. Rozhodčí: Mošna, Štrébl, 300 diváků. Vítkovice - Třeboň 24:25 (15:14) Hosté přehráli soupeře, který bojuje o záchranu v soutěži. Především po technické stránce byla Třeboň lepším celkem a přivezla důležité body pro u- místění v boji o 9. místo v tabulce naší nejvyšší soutěže 1. ligy. Branky: Juřena 9, Šulc 5, Kleidienst 4, Pevný, Mošovský 2, Nehoda, V. Bicek, Záruba. Rozhodčí: Martiník, Zdražil, 150 diváků. Zlín - Třeboň 36:28 (18:16) Na palubovce ve Zlíně se hrála velmi otevřená házená, která se líbila divákům především v počtu nastřílených branek. Třeboňští v obraně hráli nesoustředěně, v bráně chyběl Kohout Rozhodčí: Novotný, Horáček, 300 diváků. Rožnov - Třeboň 24:23 (11:10) Nešťastná prohra o jednu branku je pro hosty velmi mrzutá. Během prvého poločasu vedli již o 4 branky, ale náskok neudrželi především neproměněním několika vyložených příležitostí. Domácí se tak dostali do tempa a získali zaslouženě oba body. Rozhodčí: Směja, Nesvatba, 250 diváků. 1. liga mladší dorost Plzeň - Třeboň 30:26 (15:14) Třeboňští měli velkou marodku a zápas se jim nevyvedl především špatně hrající obranou celého kolektivu. Nejlepším hráčem hostí byl střelecky disponovaný Rachač. Branky: Rachač 12, Kubík 4, Ouška 3, Grulich, Farka po 4, Petržala, Pražák, Nohava. Třeboň - Rokycany 28:18 (15:7) Domácí v tomto zápase potvrdili roli favorita a od začátku zápasu nedali hostům žádnou šanci. Branky: Kubík 8, Rachač, Pražák, Grulich 5, Farka 4, Ouška. Písek - Třeboň 20:24 (10:16) Hosté měli raketový nástup (v 10. minutě zápasu vedli již 7:1), ale utkání dokončili v poklidné hře. Trenér Petržala dal v zápase příležitost celé střídačce. Branky: Rachač 7, Kubík 6, Pražák 5, Potměšil, Farka 2, Dvořák, Ouška. Třeboň - Vršovice 28:22 (15:5) Pražský celek nebyl pro domácí velkou překážkou. Třeboňští v omlazeném složení předvedli pohlednou moderní házenou s řadou vtipných akcí. Branky: Rachač 9, Kubík 7, Pražák 5, Potměšil 4, Ouška 2, Grulich. I. liga starší dorost Plzeň - Třeboň 24:20 (10:10) Prvý poločas byla hra tradičních soupeřů zcela vyrovnaná. Po poločase domácí však ovládli pole a rozhodli hned v úvodu celé utkání ve svůj prospěch. Hostům citelně chyběl v obranné fázi hry nemocný Mareš. Branky: Mošovský, D. Čapek 6, Volf 4, Mlsna, Filípek, Rachač, Kubík. Třeboň - Hranice 30:22 (12:9) Velmi dobrý celek Moravanů držel krok s domácím celkem až do 20. minuty. Pak přišla ke slovu velká zbraň domácích, a to je rychlý protiútok. Získali potřebný náskok, který dokázali udržet do konce velmi pohledného zápasu. Branky: Mošovský 9, Mlsna, Volf, Čapek 4, Filípek, Měchura 3, Mareš 2, Petržala. Kopřivnice - Třeboň 25:37 (10:14) Domácí bojují o záchranu, a tak hru neustále kouskovali a přerušovali. S tím se hosté vyrovnali až ve druhém poločase, a tak přivezli zaslouženě předpokládané body. Branky: Rachač 8, Volf 7, Čapek 5, Filípek 4, Mlsna 3, Měchura, Vrchota 2, Lang, Kubík. Třeboň - Zlín 28:22 (15:11) Domácí nedali soupeři žádnou šanci a Moravanům oplatili porážku z podzimu. Nejlepším hráčem na hřišti byl střelecky disponovaný domácí Mošovský, v bráně byl neprůstřelný juniorský reprezentant domácího celku Petržala. Branky: Mošovský 10, Mlsna, Volf, Mareš, Měchura 3, Filípek 2, Čapek, Vitha, Kubík, Rachač. kopaná Třeboň - Klatovy 4:2 (2:0) divize Domácí měli impozantní nástup a již v 57. vteřině se ujali vedení. Po pouhých sedmi minutách ukazatel skore skočil na 2:0. Třeboňští předváděli velmi líbivou hru a soupeře prakticky k ničemu nepustili. To jim vyneslo další dvě branky. Až za stavu 4:0 rozhodčí velmi přísně nařízenými penaltami proti domácím kosmeticky upravil utkání na přijatelný výsledek pro hostující družstvo. Branky: Dibďák, R. Novotný, P. Novotný, Kupec. Rozhodčí Hrubeš, 300 diváků. Třeboň - Sezimovo Ústí 1:0 (0:0) Dohrávka z podzimní části přinesla zajímavou kopanou. Hosté měli do 25. minuty mírnou převahu. Poté domácí převzali otěže do svých kopaček a zaslouženě v derby zvítězili. Branku docílil po kopu z rohu výborný třeboňský hlavičkář Staněk. Rozhodčí Benák, 350 diváků. Vejprnice - Třeboň 0:0 Duel dvou sousedů v tabulce přinesl velice zajímavý fotbal a nakonec spravedlivou dělbu bodů. Lepší vstup do zápasu měli domácí. Hosté však brzy srovnali hru a jen nepřesnou střelbou se připravili nejméně o zisk jednoho bodu. Rozhodčí Vojík, 250 diváků. Třeboň - Milevsko 2:1 (2:1) Domácí se ujali vedení již ve 2. minutě. Hosty však rychlý gól nesrazil do kolen, odpověděli bojovností a byli domácímu celku zcela rovnocenným partnerem. Je však nutno poznamenat, že domácí zahazovali jednu vyloženou šanci za druhou. V duelu se vyznamenali oba brankáři - třeboňský Wolner a hostující Šácha, kteří měli lví podíl na tom, že se po změně stran na brankovém stavu nic nezměnilo. Branky: R. Novotný, Kupec. Rozhodčí Reisner, 250 diváků. šachy Strakonice - Třeboň 5:3 -divize Domácí utrpěli další nepříjemnou porážku a jsou na předposledním místě. Zvítězil Glaser, remizovali Pultr, Fiktusová, Hůda. Mikrochem Třeboň - Sn J. Hradec 5:3 - divize Zápas vyhráli se štěstím domácí. Vyhráli Glaser, Majer, Trčka, B. Hitzger, remizovali Hůda a Loskot. volejbal Třeboň - PS ČB A 3:1 (-20, 13, 10, 21) - KP I. Třeboňské ženy jsou v tabulce KP I. na pěkném pátém místě z deseti družstev. Třeboň - Slavia ZF 3:2 - KP I. ženy (-18, -21, 24, 24, 11) Slavia PF ČB - Třeboň 3:2 (18, -18, -25, -23, 11) V Zimní lize skupiny C skončili třeboňští muži na 2. místě. kuželky Bystřice B - Třeboň 8:2 - okresní přebor Suchý 387, Těttek 429, Roubíková 357, Roubík 415. V nejlepší šestce 16. kola figurují 2 hráči Třeboně - Těttek a Roubík. Třeboň je na druhém místě v tabulce okresního přeboru. box Velký úspěch zaznamenal boxerský klub SK Boxing Č. Budějovice/Třeboň na víkendovém tuzemském šampionátu juniorů, který se konal začátkem dubna v Kongresovém a kulturním centru Roháč v Třeboni. Zlatou medaili vybojoval v kategorii do 69 kg Flachs a v těžké váze zvítězil Stanislav Kvěch. stolní tenis Třeboň - ČZ Strakonice 3:9 - krajský přebor (Werner, Bártl ml, Matuška) Karel Budín atletika Atletickou sezónu zahájili třeboňští závodníci v Dačicích při krajském přeboru v krosu. A hned v úvodu sezóny se jim dařilo. Hana Janátová získala titul krajské přebornice, když s přehledem zvítězila v kategorii mladších žákyň. Ve stejné kategorii doběhla Kateřina Košinová na čtvrtém místě. František Košina si vedl také výborně, obsadil 4. místo v kategorii mladších žáků. Lukáš Rokos doběhl mezi dorostenci na 7. místě. Ivan Rokos startoval v nemistrovském závodě mužů a doběhl čtvrtý, v pořadí veteránů obsadil 1. místo. Ivan Rokos zpravodaj města Třeboně 5/ Kč Zpravodaj Města Třeboně. Vychází 1x měsíčně. Vydává Informační a kulturní středisko v Třeboni. Redakce: Masarykovo náměstí 103, Třeboň, Květa Švédová, tel.: , fax.: , Elektronická podoba novin - Redakční rada: Štěpán Husák, Marcela Kolářová, Eva Potužáková, Jaromír Lukavský, Jan Ouška. Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být totožné s názory redakce. Předem nevyžádané materiály nevracíme. Anonymy nebudou otištěny. Příjem příspěvků: , disketa 3,5, CD a výtisk. Za všechny příspěvky děkujeme. Redakce nezodpovídá za kvalitu inzerovaných výrobků a služeb. Povoleno Českou poštou v Č. Budějovicích j. zn.: P- 2507/95 ze dne Tisk: Tiskárna PROTISK České Budějovice. Grafická úprava: Daniel Tupý. Uzávěrka příštího čísla: 15. května 2003, do Náklad: ks. Cena: 8 Kč.

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 47/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 7. 2004 Usnesení číslo : 296/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. st.

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ XI/2014 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.12.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1477/85/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne 7. 1. 2003 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 1/2003/RK 2. Návrh na zřízení komise Usnesení č. 2/2003/RK

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE 12.2.2016 Zápis a usnesení z 13. schůze Výboru zahraničních vztahů, meziobecní spolupráce, cestovního ruchu a PR města Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení schůze:

Více

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína Setkání s občany Třeboně 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZUR) 1/ ZUR = územně plánovací dokumentace kraje 2/ Územní plánování řeší m.j.

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze

Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze ASK Slavia Praha pořádá z pověření Českého atletického svazu, s podporou Hlavního města Prahy a pod záštitou Městské části Praha 10 Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze Praha, atletický stadion

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání Krumlovský hastrman Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání o putovní pohár starosty města Č. Krumlov 5. dubna 2008, 11.00-16.00 hod Český Krumlov start a cíl v prostoru Městských sadů

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

PROJEDNÁVÁNÍ. návrhu zadání Změny č. 4 územního plánu Třeboň.

PROJEDNÁVÁNÍ. návrhu zadání Změny č. 4 územního plánu Třeboň. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel.: +420 384 342 156, fax.: +420 384 723 505 e-mail: jiri.zahradnik@mesto-trebon.cz doručí se dle rozdělovníku Spis. zn.: METR_S 4144/2016 OÚPaSŘ Naše č.j.:

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

MÍSTNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne: ...

MÍSTNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne: ... MÍSTNÍ UJEDNÁNÍ ze dne: domácí fotbalový klub.... hostující fotbalový klub S ohledem na dohodu uzavřenou mezi Fotbalovou asociací České republiky (dále jen FAČR ), Ligovou fotbalovou asociací (dále jen

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Rekonstrukce silnic II. a III. třídy Nové Město nad Metují ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Rekonstrukce silnic II. a III. třídy Nové Město nad Metují ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 5070/ZP/2008-Čr 30.04.2008 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životní

Více

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 22 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 29. 3. 2005 Starosta zahájil zasedání v 19.00 hod. a přivítal přítomné. Přítomno dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Zapisovatel: pí

Více

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PRAV I D ELNÉ AKCE 1. Setkání v klubovně Pravidelně každou třetí středu v měsíci od 14.00-17.00 hod. BUDOVA Diecézní rady CČSH v Brně, Česká 31, (vedle

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

Město Kralupy nad Vltavou. Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou. č. 2/2012

Město Kralupy nad Vltavou. Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou. č. 2/2012 Město Kralupy nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 2/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou

Více

Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.

Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny. Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Značka Číslo jednací Trhové Sviny ODSH/09/155/Č-II/154 28812/09 dne:15.10.2009

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Místo jednání : MěÚ Lanškroun Datum jednání : 17.7.2014 Přítomni: Stanislava Švarcová Lenka

Více

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek, DiS., Ing. Jan Zedník,

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Krajská výtvarná soutěž ŠPERK 2016! ŠPERK JAKO INTERIÉROVÝ PRVEK

Krajská výtvarná soutěž ŠPERK 2016! ŠPERK JAKO INTERIÉROVÝ PRVEK Krajská výtvarná soutěž ŠPERK 2016! ŠPERK JAKO INTERIÉROVÝ PRVEK PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL v Moravskoslezském kraji ZUŠ Bohumín, Žižkova 620 1 AUTORSKÝ ŠPERK NEJEN OZDOBA?! Anotace: Šperk je

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 05.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4032/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 531/2005 Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v právu uložení a vedení telekomunikační sítě na pozemcích p.č. 1774/6

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ I/2016 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: OKENSKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2 0 1 1 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 16.listopadu 2011. Zastupitelstvo bylo mimo jiné také informováno o možnosti odkoupení

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

"LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS"

LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS Lesy České republiky s. p., Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem, ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou, Stezka korunami stromů Lipno a A.W.Faber-Castell

Více

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 3272/2016 USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 12.09.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 64/2016-15 2. Revitalizace

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor správních činností a živnostenského úřadu oddělení dopravně správních agend Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: SC/55720-17/ 15454-2017/PIL

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 22/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 10. 2004 1. Zastupitelstvo města schválilo: - program jednání podle návrhu doplněného o body 5b) a 9b). - návrhovou komisi

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

ZÁPIS Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 2779/2016 ZÁPIS Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.07.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2016 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 15. října a neděle 16. října 2016 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Č.j.: OSČ/SH MI17515/2014-6 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová e-mail: sochorova@muiv.cz dne 9.10.

Č.j.: OSČ/SH MI17515/2014-6 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová e-mail: sochorova@muiv.cz dne 9.10. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI17515/2014-6 tel/fax:

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

R O Z H O D N U T Í STAVEBNÍ POVOLENÍ

R O Z H O D N U T Í STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 166 fax. 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz www.mesto-trebon.cz Č.j. METR

Více

ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 30.03.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing.

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 8. března 2016, Společenský dům, Prostějov. ICT UNIE z.s. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 8. března 2016, Společenský dům, Prostějov. ICT UNIE z.s. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partneři: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 45.

Více