Třeboň května 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třeboň 5. - 10. května 2003"

Transkript

1 zpravodaj města Třeboně 5/ Kč z obsahu... dotace a granty na lince 156 cesta do pravěku ze společnosti - Karel Budín program ECM liturgický kalendář ptačí soutěž - 5 evropský den parků divadelní předplatné 120. výročí založení třeboňských slatinných lázní program oslav najdete v kulturní příloze TATA B O J S ATTENTION BIORYTMY TOUR 03 Třeboň května 2003 mezinárodní festival animovaných filmů Festival je organizován společností Corona a městem Třeboň ve spolupráci s rakouskými a slovenskými partnery. Smluvním partnerem je ASIFA Rakousko, zastoupená panem Thomasem Renoldnerem, který je zároveň prezidentem celosvětové organizace ASIFA INTERNATIONAL, sdružující profesionály z oblasti animovaného filmu. Záštitu festivalu poskytli: předseda vlády ČR PhDr. Vladimír Špidla, spolková ministryně zahraničí Rakouska Dr. Benita Ferrero-Waldner, ministr zahraničních věcí ČR JUDr. Cyril Svoboda, ministr kultury ČR Pavel Dostál a hejtman jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník. V současné době probíhají jednání o záštitě ministra kultury Slovenska. Čestným prezidentem festivalu je profesor Břetislav Pojar. Soutěž byla vyhlášena v následujících kategoriích: Původní autorská tvorba - krátký film do 60 minut, celovečerní film, Televizní tvorba - televizní film, televizní seriál, Tvorba na zakázku - reklama, videoklip, znělka a Studentský film. V soutěži se sešlo 392 soutěžních snímků z 38 zemí světa. Jsou zde špičkové snímky z Evropy (Velká Británie, Německo, Belgie, Estonsko, Francie...), Japonska, USA, Brazílie, Austrálie. Je zřejmé, že půjde o velice kvalitní a divácky atraktivní soutěž animované tvorby. V soutěži můžete shlédnout mimo jiné snímek SAP (česky Míza), korejské animátorky a režisérky Hyun-Joo Kim a ostravské producentky Lucie Wenigerové. Tento snímek byl nominován v kategorii nejlepší krátký animovaný film na letošní cenu Britské filmové akademie. Výběrová komise zasedala ve složení: Doc. Edgar Dutka - pedagog FAMU, Niké Papadopulosová - animátorka, ing. Petr Slavík - CORONA, s.r.o. Soutěžní snímky bude hodnotit pětičlenná mezinárodní porota, tvořená ze známých odborníků animovaného filmu. Do poroty byly osloveny následující osobnosti: Mikhail Aldashin (Rusko) - režisér, Pencho Kunchev (Bulharsko) - režisér, Stanislav Ulver (ČR) - filmový teoretik, novinář, pedagog FAMU, Katariina Lillquist (Finsko) - animátorka, režisérka, Raimund Krumme (Německo) - režisér. Hlavní program festivalu bude doplněn bohatými doprovodnými akcemi, zahrnujícími kromě seminářů a workshopů pro odborníky i výstavy, koncerty a besedy pro laickou veřejnost a také programi pro děti. Výtvarníkem a režisérem festivalové znělky, televizního spotu a plakátu je Pavel Koutský. Program festivalu a doprovodných akcí v příloze. Těšíme se na setkání. support: Roe Deer & DJ Blue sobota 24. května od 20 hodin Kongresové a kulturní centrum v Třeboni - městská hala Roháč.!!! Pozor, Pozor, Pozor!!! Hledáme modely, modelky, hostesky, dámy a pány na focení reklam, tanečníky, tanečnice, zpěváky, zpěvačky, umělce všeho druhu. Erkimo International Tel.: ,

2 Třeboňský svět 5/ z radnice Rada města byla informována o výsledku průzkumu a rozboru lokalit vhodných pro umístění podnikatelského záměru Českého nadačního fondu pro vydru na vybudování návštěvnického a vzdělávacího centra VIA NATURA. Byly učiněny kroky k tomu, aby byla nalezena vhodná lokalita v rozsahu katastrálního území Třeboně, vyhovující primárně těmto kriteriím: soulad s platným územním plánem, dobrá dopravní dostupnost, bezproblémové vlastnické vztahy, území mimo záplavy v roce 2002, vodoteč v dosahu, souhlas Správy CHKO Třeboňsko, výměra alespoň 2 ha. Pro průzkum a rozbor bylo vybráno 18 lokalit. Český nadační fond pro vydru si pro svůj záměr vybral lokalitu Třeboň - jatky. Pozemky v této lokalitě jsou v majetku Masny Studená, se kterou byla zahájena jednání o převodu nemovitosti. Rada města schválila uzavření smlouvy na provedení geologického průzkumu prostoru, kde má být vybudován atletický stadion. Předložení průzkumu vyplývá ze smlouvy o zpracování projektu na rekonstrukci stadionu. Na rekonstrukci atletického stadionu se v současné době zpracovává projektová dokumentace. Součástí rekonstrukce bude vybudování nové tribuny pro cca 500 sedících diváků, pod kterou se předpokládá sociální zázemí pro sportovce. TJ Start Třeboň požádala o státní dotaci na umělé povrchy na běžecký ovál a atletické sektory. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na velkoplošnou deratizaci města Třeboň pro roky 2003 a Deratizace se provádí v dvouetapových cyklech, na jaře a na podzim. Jarní cyklus započne v polovině dubna a měl by být ukončen do cca 3 týdnů. Deratizace se bude provádět v městských a veřejných prostorech, kde se předpokládá výskyt hlodavců. Rada města vyhlásila a následně rozhodla o nejvýhodnějších nabídkách na realizaci těchto veřejných zakázek: Oprava ulice Sokolské v Třeboni, Oprava chodníků v ulici Táboritské v Třeboni, Oprava chodníků v ulici Svobody v Třeboni, Oprava ulice Dukelské v Třeboni, Oprava ulice Jiráskovy v Třeboni. Město požádalo o získání dotace na tyto akce z Regionálního programu podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů vyhlášeného ministerstvem pro místní rozvoj. V současné době bylo započato se zpracováním projektů. Rada města souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku: Pěveckému souboru Pěslav - Ozvěna na zajištění pobytu německého pěveckého sboru v Třeboni ve dnech Přátelství sborů Pěslav - Ozvěna z Třeboně a Harmonie z Unterpörlitz trvá již 25 let. Základní umělecké škole v Třeboni na nákup cen do krajské soutěže tanečního oboru, která se konala v březnu v Třeboni a které se zúčastnilo 20 tanečních souborů z kraje. Agentuře Šumava Č. Budějovice na uspořádání I. Mezinárodního festivalu dechových hudeb Antonín Špíka, který se uskuteční v Třeboni Rada města projednala poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení. Na základě usnesení rady města č. 54/2003 bylo zveřejněno oznámení o možnosti získání finanční půjčky na regeneraci bydlení na území města Třeboň z programu FRB. V roce 2003 lze čerpat z FRB až do výše 900 tis. Kč. Na výzvu reagovalo 8 zájemců a jejich požadavky o půjčky jsou v celkové výši Kč. Vzhledem k tomu, že poptávka je nižší než nabídka, rada souhlasila s poskytnutím v maximálních výších. z jednání rady města Rada města projednala smlouvu o úhradě jízdného na lince místní přepravy předloženou dopravcem ČSAD Jindřichův Hradec a.s., na základě které uhradí Město Třeboň jízdné za cestující, kteří linku využívají. Letošní výše zálohy byla sjednána na Kč. Z loňských údajů dopravce vyplývá, že zavedením jízdného zdarma se počet přepravovaných oproti předešlému roku zdvojnásobil. Výše letošní zálohy vychází z předpokladu, že bude přepraveno asi osob. Počet cestujících eviduje elektronický strojek a průměrná cena fiktivní jízdenky činí tři koruny. Kromě Třeboně zajíždí autobus i do místních částí Břilice, Přeseka a Hlína. Cestující mohou využít 20 spojů denně. Linka místní dopravy je součástí základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje, který hradí prokazatelnou ztrátu. Rada města schválila návrh vzorové smlouvy o prodeji vyznačeného dříví na pozemcích města Třeboň. Smlouvy budou uzavírány mezi Městem Třeboň a fyzickou osobou, která o dřevo z poražených stromů projeví zájem. Rada města projednala návrh na pořízení změn územního plánu města v lokalitách Dukelské ulice a Staré a Nové Hlíny. V souvislosti s povodněmi, které zasáhly město Třeboň v srpnu 2002, je nutno aktualizovat lokalitu Dukelské ulice a dále do územního plánu města zahrnout místní části Nová a Stará Hlína, které dosud územní plán neřešil. Na pořízení změn ú- zemních plánů obcí lze obdržet dotace. Pořízení změn územně plánovací dokumentace schvaluje zastupitelstvo města. V rozpočtu města je pro změny územních plánů vyčleněna částka 400 tis. Kč, výši dotace zatím není možno odhadnout. Je předpoklad, že částka vymezená v rozpočtu bude pro změnu územního plánu dostačovat. Rada města projednala text soutěžních podmínek pro výtvarnou soutěž na ztvárnění monumentální plastiky Jakuba Krčína včetně architektonického umístění a návrh na složení soutěžní poroty pro výběr sochy Jakuba Krčína z Jelčan. Soutěž je navržena jako jednokolová a k účasti budou vyzváni prof. Jan Hendrych, Ivan Kalvoda, Čestmír Mudruňka, Jiří Středa, Josef Nálepa, Pavel Přikryl, Zdeněk Vojta. Náklady na uspořádání soutěže se předpokládají ve výši cca 700 tis. Kč. V rozpočtu města je počítáno s částkou ve výši 500 tis. Kč, pokrytí zbývající částky se předpokládá z jiných zdrojů. Ustavující schůze poroty, na které budou mimo jiné upřesněny termíny, je plánována na Rada města projednala Podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města a Podmínky pro poskytování grantů z rozpočtu města na rok V minulém období byly schvalovány příspěvky na činnost a jednotlivé akce různých zájmových a sportovních organizací, spolků apod., individuálně na základě zkušeností a dle schváleného rozpočtu. Navrhovaný nový systém by měl sjednotit čas podání žádostí a stanovit určitá pravidla pro získání prostředků z městského rozpočtu, včetně možnosti kontroly skutečného využití financí k danému účelu. Rada města schválila Podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města a Podmínky pro poskytování grantů z rozpočtu města na rok 2003, včetně příloh a uložila zpracovat návrh Podmínek pro poskytování dotací, grantů z rozpočtu města na rok 2004, ve kterém budou zapracovány závěry a připomínky hodnotitelské komise. Termín uzávěrky pro podávání přihlášek je do 16 h. Jana Vodolánová, ved. odboru kanceláře starosty Výstava obrazů ve městě mezi jezery Ve dnech se uskutečnila výstava obrazů třeboňských umělců v partnerském městě Interlaken ve Švýcarsku. Svá díla představili tito umělci: Simona Šimková, Petr Ettler a Pavel Holešínský. Výstava navazovala na prezentaci švýcarských umělců, kteří třeboňské veřejnosti představili svá díla v září r Obrazy s třeboňskými motivy se těšily velkému zájmu švýcarských návštěvníků. Této návštěvy se také zúčastnili zástupci Města Třeboně, kteří zde hovořili o otázkách další spolupráce. Švýcarské město Interlaken se nachází mezi dvěma jezery Thunersee a Brienzersee. Polohu města vystihuje název z latiny Inter lacu, což znamená mezi jezery. Zvnějšku budí Interlaken dojem jednoho města, ale jsou to vlastně tři vesnice - Interlaken, Matten a Unterseen, nad nimiž se tyčí mohutné masívy vysokých Alp. Partnerství mezi městy Třeboň a Interlaken vzniklo na základě spolupráce mezi jihočeským regionem a kantonem Bern. Roku 1994 přijeli do Třeboně zástupci švýcarského Interlakenu, aby zde podepsali partnerskou smlouvu o spolupráci. Partnerství mezi městy se realizuje každoročně formou kulturních, společenských a sportovních akcí, setkáváním zástupců obou měst, výměnou informací a zkušeností. V. Blažková STUDIO OÁZA rozšiřuje služby: IONTOVÝ LIFTING EXPRESNÍ OŠETŘENÍ PLETI TĚLOVÁ OŠETŘENÍ 11. června PERMANENTNÍ MAKE-UP TATTOO STUDIO OÁZA informace, objednávky

3 Jihočeská hospodářská komora Dotace a granty z rozpočtu města na rok 2003 Městská rada schválila dne 2. dubna 2003 Podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města a Podmínky pro poskytování grantů z rozpočtu města na rok 2003, s uzávěrkou termínu pro podávání přihlášek do 16 hodin dne na adresu: Město Třeboň, Masarykovo náměstí 20/I, Třeboň, poštou nebo osobně na podatelnu v budově městského úřadu Masarykovo nám. 20/I. Pozdě dodané přihlášky budou automaticky vyloučeny z hodnocení. V minulém období byly schvalovány příspěvky na činnost a jednotlivé akce různých zájmových a sportovních organizací, spolků apod. individuálně na základě zkušenosti a dle schváleného rozpočtu. Nicméně v průběhu roku přicházely další požadavky na příspěvky, které byly různě zdůvodňovány a často se hlásily další vznikající aktivity v oblasti sportu či kultury, ne vždy dostatečně čitelné z hlediska zájmů města, od různých subjektů, od právnických osob až po fyzické osoby. Navrhovaný nový systém by měl sjednotit čas podání žádostí a stanovit pravidla pro získání prostředků z městského rozpočtu, včetně možnosti kontroly skutečného využití financí k danému účelu. Na základě získaných zkušeností budou dnes daná pravidla zhodnocena a dopracována jako základ pro vytvoření pevnějších podmínek pro další roky tak, aby potřeby a požadavky byly známy již při sestavování rozpočtu na rok 2004 a další léta. Obdobně postupují krajské úřady a centrální orgány. Vyhodnocení návrhů a požadavků provede hodnotitelská (grantová) komise, jmenovaná Radou města a konečné rozhodnutí učiní Rada, případně Zastupitelstvo (dle kompetencí daných zákonem o obcích). V rámci Státního programu podpory cestovního ruchu byly vypsány dotační tituly: Pro podnikatelské subjekty (právnické a fyzické o- soby) a sdružení (sportovní a turistický svaz, klub, spolek) je určen program č. 2 - Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně-rekreační aktivity. Podpora je poskytována formou systémové investiční dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 50% celkových rozpočtových investičních nákladů v příslušném roce. Dotaci nelze použít na nákup budov, pozemků, úhradu projektové dokumentace a inženýrských činností. Pro podnikatelské subjekty (právnické a fyzické o- soby) je určen program č. 3 - Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu na území městských památkových rezervací a zón, konkrétně na Vyřizuje: Alois Vlach, tel.: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační tituly pro rok 2003 rekonstrukci a vybudování veřejných hygienických zařízení (mimo ubytovací a stravovací zařízení) sloužících účastníkům cestovního ruchu. Podpora je poskytována formou systémové investiční dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 50% celkových rozpočtových investičních nákladů v příslušném roce. Dotaci nelze použít na nákup budov, pozemků, úhradu projektové dokumentace a inženýrských činností. Žádosti lze podávat na Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor koncepce cestovního ruchu - 33, odbor realizace a rozvoje cestovního ruchu - 34, Staroměstské náměstí č. 6, Praha 1, do dne 16. května 2003 do 16 hodin. (platí i pro žádosti zasílané poštou). Podrobnosti naleznete na internetu, Studentka obchodní akademie krajskou mistryní Tak nebo podobně by mohla znít slova kamelota pobíhajícího po našem městě. Čtenář by se dozvěděl, že se jí 28. března 2003 na 43. regionální soutěži v Českých Budějovicích stala Jana Krofiková v disciplíně korektura textu. Pozorný čtenář si možná vzpomíná, že i v loňském školním roce putovala zlatá medaile za tuto disciplínu do naší školy. Poprvé v historii si ji však odvezla studentka teprve 2. ročníku. Svým vítězstvím si zajistila postup na Mistrovství republiky v grafických disciplínách, které 25. dubna 2003 pořádá NÚOV Praha ve spolupráci s Interinfo ČR a OA v Chotěboři. Titul krajské vicemistryně ve stejné disciplíně obhájila také studentka naší školy Lenka Urbánková z 2. ročníku. Ztížené podmínky měli letos soutěžící v opisu textu, neboť původně dvě kategorie - psaní na PC a psaní na elektronickém psacím stroji byly sloučeny do jedné - psaní na klávesnici. Kromě již dvou shora zmíněných studentek naši školu dále dobře reprezentovaly Lenka Kahounová, Růžena Nedvědová a Hana Slámová. Poslední disciplínou byl Wordprocessing, ve které hájil barvy školy student 4. ročníku Milan Ševčík. Celkově se do soutěže zapojilo 14 škol z celého regionu. O počítačích se říká, že jsou komunikací 3. tisíciletí. Studentské zápolení napomáhá nenásilnému zvládnutí tohoto druhu moderní komunikace a zároveň bojuje proti, v současné době tolik diskutované, fyzické izolaci člověka způsobené virtuálním světem. J. Kuchyňková oblastní kancelář Třeboň VZDĚLÁVÁNÍ PRO PODNIKATELE O EVROPSKÉ UNII Malí a střední podnikatelé (MSP) budou mít možnost seznámit se podrobně s problematikou podnikání na jednotném evropském trhu. Agentura pro rozvoj podnikání ve spolupráci s regionálními poradenskými informačními centry (RPIC) zahájí cyklus školení, jehož cílem bude poskytnout MSP všeobecné i specificky zaměřené informace týkající se podmínek podnikání po vstupu ČR do Evropské unie. Ve všech krajských městech ČR proběhnou od poloviny dubna semináře Česká firma v EU - zisk nebo ztráta? Co je potřeba vědět a na co je třeba se připravit. Jedná se o první projekt dlouhodobého programu Strategie podnikání na jednotném trhu EU přípravy našich podnikatelů na období po vstupu do EU. Odborní lektoři poskytnou podnikatelům informace o hlavních změnách v právním rámci pro podnikání, očekávaném pohybu cen, mezd a nákladů výroby, trendech vývoje jednotného evropského trhu a podpůrných programech, které mohou podnikatelé využít. Dostatečný prostor bude vyčleněn pro diskusi a dotazy samotných účastníků. Spoluorganizátorem vzdělávacího semináře v Jihočeském kraji jsou RPIC při Jihočeské hospodářské komoře a RPIC - LEGRO PLUS s.r.o. Seminář proběhne dne v Českých Budějovicích. Druhým projektem programu Strategie podnikání na jednotném trhu EU je distanční vzdělávání podnikatelů, opět zaměřené na problematiku podnikání v EU. Projekt by měl být spuštěn v polovině tohoto roku. Jeho cílem je zpřístupnit kvalitní informace co nejširšímu okruhu MSP. Součástí projektu budou i kurzy zaměřené specificky na jednotlivé profesní skupiny MSP. Třetím projektem programu jsou semináře pro posluchače z řad podnikatelů MSP, které budou zaměřeny na specifické potřeby podnikatelů MSP v České republice. Program je financován z prostředků ministerstva průmyslu a obchodu a výše kursovného pro účastníky je spíše symbolická. Podnikatel splňující kriteria pro MSP zaplatí 150 Kč za účast v prvních dvou projektech programu. Spoluorganizátorem programu jsou regionální poradenská a informační centra, působící v České republice, ve kterých Vám budou poskytnuty podrobné informace. Přímo u vás doma odborně provede MANIKÚRU & PEDIKÚRU Eva Návratová Třeboň 1011 telefo n : Taxi Milan Liška Na sadech 308 Třeboň telefon: , Jihočeská hospodářská komora, oblastní kancelář Třeboň U Světa 750, Třeboň tel.: , , fax: Ing. Hana Hlávková, JHK Třeboň

4 Třeboňský svět 5/ 2003 komentáře... Kolařská stezka nebo chodník...? Ačkoliv nejsem náplava, až loni jsem se dozvěděla, že v Třeboni jsou ještě kopečkáři a podkopečkáři. Protože můj domov je na chatě, jsem podkopečkářka. Tudíž se nyní častěji pohybuji po Dukelské pěšky i na kole. Že bych použila rádoby kolařské stezky na chodníku mě nenapadlo. Toto řešení se opravdu jaksi nepovedlo. Ale muselo se splnit slibované, leč jaksi zapomenuté. Že na téměř nejvíce frekventovaném chodníku v Třeboni - nevadí. Však oni si chvátající lidičky na i z vlaku poradí, pobíhající dětičky maminky uhlídají! Koneckonců mají svou půlku u plotu! Kočárek hbitě objede sloup a děcko pošimrá vyčnívající větev. Otázka je, když se proti vám směrem z města řítí bezohledný peloton svátečních cyklistů, jedoucích po celé šíři chodníku. Málem srazili vnučku. Značení oné cyklostezky se mi jeví jako dost pochybné. Ráda bych proto požádala o vysvětlení v tisku, tak jak jsme kdysi byli informováni, jak se máme chovat na kruhovém objezdu a při přecházení vozovky. Napište prosím, jak se mají chovat cyklisté na této stezce, pro jaký směr je určena. Dle značení je pro směr do města, ne i z města!? Za Jindřichohradeckou branou není nikde žádná značka, že by měl cyklista přejet na druhou stranu na chodník! Je tam sice namalované kolo v tom směru, ale kdo to neví a nezná Třeboň, jak se dozví, že tam je cyklostezka? Ale dle logiky by pro směr z města být snad neměla. To by se měli potkávat protijedoucí cyklisté s pobíhajícími dětmi a chodci? Ve směru od zastávky je označení až za mostem ve směru do města, kolo je namalované také ve směru do města. Za mostem směrem na Kopeček není žádné ukončení stezky, tudíž kola i pelotony pokračují po chodníku za keři okolo silnice. A zase je nezajímají děti a chodci, dokonce mi jeden vysvětlil, že to vždy byla kolařská stezka. Chodci tudíž mají místo na silnici? Nikdy jsem v žádném směru v minulosti označení cyklostezky neviděla, faktem je, že jsem do těch končin málokdy jela. Myslím, že cyklista je právoplatným účastníkem silničního provozu, tak jako auta, a tak by se také měl brát. Zvlášť peloton nemusí jezdit po chodníku. Když už bylo přednější na vychvalované Dukelské udělat parkovací plochy na úkor cyklopruhů a rozlehlé parkoviště zeje prázdnotou nebo je staveništěm, vysvětlete, prosím, ještě před nadcházející sezonou, jak se mají cyklisté na stezce chovat, zda je pro oba směry jízdy, či jen do města, jak je to s chodníkem za tratí. A přimlouvám se za zřetelné označení, případně za výměnu pruhů - širšího pro chodce, užšího pro cyklisty, popř. zákaz mnohočlenné skupiny kol, která ohrožuje chodce na chodníku. Změna chodníku na hrázi na cyklostezku a plánovaný chodník pro chodce nad rybníkem je dobrý nápad a nabízí příjemný pohled na Svět. Jen bych se chtěla přimluvit za zákaz jízdy kamionů po hrázi. Snad by pro ně nebyla velká zajížďka, kdyby z Nových Hradů jeli na silnici, která ústí od Borovan na hlavní za Vranínem. Kamiony v noci rozhodně neprojíždí Třeboní rychlostí 50 km/hod. Padevětová Marie Cyklostezka a chodník v Dukelské ulici Krátce se pokusím reagovat na některé připomínky v článku paní Padevětové. Řešení kolařské stezky není slibované, leč jaksi zapomenuté. Povedené nebo nepovedené je v mezích, které bylo možno v době projektování (s ohledem na požadavky šířkových norem a na daný prostor mezi ploty zahrad) vyjednat s dotčenými orgány - dopravní policie, referát dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad. Dvě cyklostezky pro oba směry - jedna vpravo, jedna vlevo - se do Dukelské ulice nevešly (o parkování píšu níže). Máme tedy cyklostezku jednu. Měla-li by být označena jako obousměrná, musela by mít šířku nejméně 3 metry. Protože tato šířka k dispozici není (normovanou šířku je potřeba dodržet i pro souběžný chodník), nemůže být cyklostezka obousměrná a máme tedy jednosměrnou. Jak si s tímto vynuceným stavem poradíme, je na nás, třeboňských cyklistech. Jsem přesvědčen, že mnoho jich po této cyklostezce úspěšně dojelo i z centra na Kopeček. V zemích, kde mají s řešením dopravních systémů bohaté zkušenosti, se v pohodě jezdí i po podstatně užších cyklostezkách souběžných s chodníkem, které by podle našich norem nešly vůbec zkolaudovat. Kromě zvonku a brzd je třeba být vybaven také slušností a ohleduplností. Pozitivní příklad máme i v Třeboni - v Komenského sadech nejsou značky žádné a pěší s cyklisty se bez potíží snášejí. Výměna pruhů chodníku a cyklostezky - to nejde z několika důvodů. Jednak stezka pro cyklisty má být blíž vozovce, aby se nekřížila s chodeckým pruhem na začátku a při ukončení stezky, jednak to ani není logické. Až by majitel domu či zahrady vykročil na veřejný prostor, tak by mohl být cyklistou ohrožen. Zákaz mnohočlenné skupiny kol neexistuje, tak ani v Třeboni nejde uplatnit. Výzva ke kontrole jednotlivých dopravních značek na cyklostezce je namístě. K chodníku za tratí - kdysi tam asi nějaká značka Stezka pro cyklisty (nebo pěší a cyklisty) byla - prověříme. Naděje na lepší řešení svítá v připravované rekonstrukci tohoto úseku Dukelské ulice. Podélná parkovací stání byla skutečně v zadání pro zpracování projektu z důvodu nedostatečné kapacity parkovacích míst v blízkosti historického centra v létě a potřeby umožnit parkování u lékařské ordinace - dosud se tam parkovalo na zeleni. Zmiňované rozlehlé parkoviště je z větší části na soukromém pozemku. Jan Ouška Ing. arch. MILAN ŠINDLER architektonické návrhy budov a interiérů vypracování všech stupňů projektové dokumentace vypracování rozpočtů staveb a rozpočtových rezerv Zámek 152, Třeboň tel.: , Mrtvé dřevo? Ochrana starých stromů je veřejností přijímána s porozuměním, problém ale je s ochranou již mrtvých kmenů. Zde je obvykle argumentováno nesmyslností chránit mrtvé dřevo, nebezpečím pádu atd. Na připojeném obrázku však vidíme, že i již mrtvý strom je plný života, dřevokazného hmyzu, ptačích hnízd, plodnic chorošů atd. Dutiny ve stromech, tzv. dendrothelmy, vyplněné vodou hostí zase sinice a řasy i drobný vodní hmyz a korýšky. V tropech jsou dendrothelmy líhništěm komárů přenášejících choroby jako je malárie. Ochrana mrtvých stromů je tedy důležitá nikoli již pro dotyčný druh, ale pro desítky jiných, které se v jeho postupně tlejícím těle zabydlují a nacházejí domov. Poblíž Třeboně jsou mrtvé duby na hrázích rybníků Opatovický a Rožmberk, nejstarší známá torza jsou Tři bratři poblíž rybníka Ženich, tj. na cestě Stará Hlína - Novořecký most. J. Lukavský Obrázek je převzat z práce Škorpík (1999). SUPER SPORT sportovní výživa (NUTREND, ATP, PENCO, NUTRILITE) funkční termoprádlo, ponožky (JITEX, SENSOR) fitness oblečení, plavky (KRESS, DRAPS, MIRKA) batohy, krosny, spacáky, stany (HUSKY, AB SPORT) oblečení z konopí Hempy výbava na outdoor Masarykovo náměstí, Třeboň , www. supersport.aktualne.cz 4

5 Třeboňský dámský klub Členky Třeboňského dámského klubu byly potěšeny možností seznámit se s opravdu pěkným prostředím interiérů Lázní Aurora, včetně zásobního skleníku. Děkujeme vedení lázní a zejména vedoucímu zahradníkovi panu J. Marešovi za zasvěcený výklad k okrasné zeleni v celém vnitřním areálu lázní. H. Procházková Byly strženy poslední domky bývalého autobazaru u kruhové křižovatky a uvolněný prostor je připraven pro výstavbu nového supermarketu. ve zkratce... V galerii Pod věží byla otevřena výstava Současná česká divadelní architektura, kterou připravilo sdružení Česká inspirace ve spolupráci s IKS v Třeboni. Výstava je součástí oslav 170. výročí Divadla J. K. Tyla, o němž promluvila při vernisáži Dr. J. Psíková. O vzniku výstavy hovořil doc. Miroslav Melena, autor projektů některých z vystavených divadel (např. Divadlo Na Fidlovačce, Divadlo Archa). Atmosféru zpříjemnili svým vystoupením Třeboňští pištci. Generální oprava vodovodu a kanalizace ve Vrchlického ulici se pomalu ale jistě chýlí ke konci. Zdejší obyvatelé sice chápou toto nutné zlo, ale těší se na brzké ukončení celé náročné stavby. Do kavárny za písničkou Příjemné odpoledne strávili ti, kdo v sobotu 12. dubna navštívili kavárnu kulturního zařízení Roháč v Třeboni. Probíhala zde soutěž ve zpěvu populárních písní YAMAHA SHOW O postup do celostátního kola se utkalo 11 soutěžících. Své zástupce měla Hudební škola YAMAHA a ZŠ Sokolská. 1. místo obsadila M. Bednářová z hudební školy, dvě 2. místa obsadily J. Koubová a K. Králová ze ZŠ a na 3. místě byl Pavel Müller, žák HŠ. Všichni další soutěžící podali pěkné vyrovnané výkony a překvapili svým kultivovaným vystupováním a vtipnými odpověďmi na otázky moderátorky Ingrid Bedáňové, a především svými pěveckými kvalitami. Blahopřejeme! az 15. března se sešli tradičně ve školní jídelně (dnešním Roháči) na své výroční schůzi členové Českého zahrádkářského svazu. Za předsednickým stolem (zleva): V. Bartuška, F. Čech, Ing. L. Zahradník (zástupce ústředního vedení ČZS) a Ing. M. Kočová. Tajemná skupina Třebonských anarchistek opět udeřila. Tentokrát se hlavní obětí stal pan radní Antonín Buman, který byl vyzván ke spolupráci v oblasti pohřebnictví. Anarchistky mu nabízejí výhodnou spolupráci v dodávkách materiálu. Slavnostní recepcí byl dne 10. dubna oficiálně uveden do provozu nový hotel v Třeboni Legner hotel. Představme si tento další společenský dům v Třeboni, jenž se vyloupl do krásy generální přestavbou předchozí zchátralé stavby. Hotel má k dispozici 12 pokojů, vybavených satelitní TV, telefonem s přímou volbou a koupelnou s WC. Restaurace a kavárna s 30 místy nabízí výběr jídel z české i mezinárodní kuchyně. Podává se zde pivo Plzeň, Budvar a Regent, je tu velký výběr jihomoravských i zahraničních vín. Nabízejí se také výborné zeleninové saláty a pudinkové poháry, které chutnají zvláště dětem. Připojené foto ukazuje okamžik před vylosováním výherce pobytu na jednom z hotelů ze sítě Legner hotelů v ČR. Uprostřed provozní ředitelka hotelu Ing. Naďa Vávrová. Popřejme tomuto rodinnému typu hotelů s příjemnou atmosférou a přívětivou obsluhou stálou přízeň zákazníků. šh D.N.A. CYKLOSPORT Husova 90, Třeboň (naproti kostelu) SERVIS BROUŠENÍ BRUSLÍ Zaplněný velký sál hotelu Bohemia byl svědkem výročního bilancování Spolku přátel Třeboně, které zahájila jeho předsedkyně Dr. J. Psíková. NOVÉ MODELY KOL SERVIS Třeboňský svět 5/ 2003 ZAVOLEJTE

6 na lince V úterý 18. března přijali strážníci telefonické oznámení upozorňující na skupinu školáků, kteří po sobě v Dukelské ulici házejí kameny a přitom rozbili stěnu nové autobusové čekárny. Strážníci na místě již nikoho nezastihli, ale vzhledem k místním znalostem provedli o dva dny později šetření v jedné z místních škol a zjistili, že čekárnu rozbil 10letý chlapec z Nové Hlíny. Vzhledem k tomu, že se nejedná o první přestupek zmíněného chlapce, byly o události informovány pracovnice odboru péče o dítě a stejně tak majitel čekárny k případnému vymáhání škody. I v dalším měsíci pokračovaly hlídky strážníků v kontrolách restaurací na podávání alkoholu osobám mladším 18 let, což poznala například v úterý 18. března odpoledne servírka restaurace v centru města, která prodala pivo dvěma 17letým dívkám. Strážníci servírce přímo v restauraci udělili pokutu v maximální výši. Stejně dopadla ve středu 19. března prodavačka prodejny na Masarykově náměstí, která prodala několik piv 16letému mladíkovi z Ostravy. Ten pozval skupinu kamarádů na hráz rybníka Svět, kde společně pivo konzumovali. Tam ne ně narazili strážníci provádějící běžnou kontrolu a udělili pokutu nejen prodavačce, ale i zmíněnému mladíkovi, neboť se dopustil stejného přestupku tím, že umožnil konzumaci alkoholu osobám mladším 18 let. O hodinu později vyjížděla hlídka paradoxně do stejné prodejny, kde personál chytil při krádeži zboží 15letého mladíka z Dolního Bukovska. Strážníci mladého zloděje předvedli na oddělení k prošetření události a nakonec jeho přestupek vyřešili udělením pokuty v maximální výši. V pátek 21. března před 3. hodinou ranní zasahovala hlídka na Žižkově náměstí, kde došlo ke rvačce mezi 32letým a 23letým mužem z Třeboně. Strážníci museli použít proti staršímu z nich donucovací prostředky a ten se zklidnil až poté, co byl stržen na zem a byla mu nasazena pouta. Poté jej převezli na místní oddělení PČR, kde se v dalším šetření události ukáže míra zavinění ú- častníků rvačky. Zatoulaný pes se vymstil v pátek 21. března odpoledne 43leté majitelce z Holiček. Pes si totiž výlet vylepšil zakousnutím dvou slepic na sousedním dvorku. Strážníci psa předali majitelce a zároveň jí udělili blokovou pokutu za porušení o- becně závazné vyhlášky. V posledních dnech bylo zaznamenáno několik případů, kdy neznámý muž tmavší pleti a věku zřejmě mezi let zastaví na ulici náhodně vybrané chodce a požádá o rozměnění peněz na drobné. Při této směně peněz dojde k okradení nic netušících občanů, patrně jeho společníkem. Městská policie žádá občany, aby v případě setkání s podobným mužem byli opatrní a zároveň okamžitě zavolali na linku 156. K další rvačce opět do restaurace na Žižkově náměstí vyjela hlídka v pondělí 24. března krátce po půlnoci, kdy si své problémy začali ručně vyřizovat 37letý muž s cepem a 30letý rival z Ukrajiny. Strážníci oba násilníky od sebe odtrhli a po zjištění jejich totožností je předali kolegům z PČR s podezřením ze spáchání trestného činu. Téhož dne odpoledne strážníci zjistili na Masarykově náměstí 43letého řidiče z Trutnova, který při couvání poškodil dopravní značku. Strážníci zjistili totožnost řidiče a na místo přivolali pracovníka Technických služeb k vyčíslení škody. V pátek 11. dubna ve večerních hodinách strážníci zakročili proti 21letému muži z Lužce nad Vltavou, protože v podnapilém stavu vykonal malou potřebu na Žižkově náměstí přímo ve Svinenské bráně. Mladík odmítl věc vyřešit na místě v blokovém řízení, a proto strážníci jeho záležitost předali k dořešení příslušnému správnímu orgánu, kde mu hrozí podstatně vyšší trest. Na podomní prodejce pochybného zboží byli u- pozorněni strážníci ve čtvrtek 27. března dopoledne. Jde o jednání, při kterém dochází často ke krádežím v bytech nic netušících občanů. Strážníci prodejce z Polska zajistili v ulici Na Sadech a po udělení pokuty za porušení obecně závazné vyhlášky jim doporučili opustit město Třeboň. V pondělí 24. března přišla na služebnu oznámit místní 77letá žena z Vrchlického ulice, že ji předchozí den navštívily dvě neznámé ženy, nabízeli jí nádobí, a žádaly zálohu ve výši 500 Kč a jedna z nich začala předstírat nevolnost. Až po několika hodinách zjistila, že jí během této návštěvy ženy ukradly cca Kč, dva zlaté řetízky, tři prsteny a další věci. Vzhledem k zjevné souvislosti s předchozím případem byla poškozená převezena na místní PČR, kde strážníci předali zjištěné skutečnosti včetně totožnosti osob podezřelých ze spáchání tohoto činu. Na bezvládně ležícího mladíka v parku byla hlídka upozorněna v pátek 4. dubna v odpoledních hodinách. Strážníci na místě zjistili 21letého mladíka ze Staňkova, který po probuzení odložil své šaty a začal poskakovat po trávníku, zjevně pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Strážníci mladíka z místa události odvezli k dořešení případu a pro porušení veřejného pořádku mu na závěr udělili blokovou pokutu. V sobotu 12. dubna v noci byla hlídka přivolána do nočního klubu Na Kopečku, kde došlo ke sporu mezi hosty a personálem. Strážníci po zjištění, že příčinou sporu byla nespokojenost 41letého a 45letého hosta ze Skalice s výší účtu za poskytnuté služby, na místě dohlédli na vzájemné vysvětlení a vyrovnání a věc vyřešili domluvou. Málo uvěřitelný případ řešili strážníci v sobotu 12. dubna odpoledne. Na služebnu se dostavil 31letý muž z Rudolfova a požádal o pomoc při zajištění svého 55letého strýce, který odjel do Třeboně na výlet s 3letým synem oznamovatele a opil se. Strážníci strýce i s malým dítětem našli v restauraci na Valech, kam se ovšem dostavil již značně opilý, byl agresivní k personálu a ostatním hostům, o svěřeného a zjevně šokovaného chlapce se nestaral a naopak mu dokonce nabízel alkohol. Personál restaurace se zachoval velice zodpovědně, odmítl prodat alkoholické nápoje, dítě odvedl z dosahu strýce a přivolal otce. Strážníci po zajištění opilce i svěřeného dítěte případ předali k dořešení kolegům z PČR. (šk) Třeboňský svět 5/ Proč rybáři kácejí olše? Snad každý čas od času zavítá na příjemnou procházku ke břehům Zlaté stoky. Není to jen geniální vodní dílo Štěpánka Netolického, ale i malebná součást historie našeho města. Již téměř 500 let protéká Třeboní a své vody odvádí dále směrem k Lomnici, Záblatí a Ponědraži. Tvoří tak pomyslnou páteř celé soustavy třeboňských rybníků. Přes svůj poměrně pokročilý věk je Zlatá stoka ve slušné kondici, přestože ani ji loňský srpen neušetřil. Jako každá historická památka i Zlatá stoka vyžaduje poměrně značnou údržbu. K základním opatřením kromě pravidelného čištění patří i kácení přestárlých, poškozených, nakloněných či hnilobou narušených dřevin. Cílem zmíněných zásahů není opatřit pro rybáře dřevo na topení, ale prevence vzniku možných škod, jakými jsou poškození břehových částí, majetku třetích osob, případně i ohrožení zdraví obyvatel. Kácení stromů je vždy razantním krajinným zásahem a nelze je proto provádět nahodile, bez odborného posouzení. Rybářství Třeboň, a.s. se snaží o vyvážený a citlivý přístup především tam, kde Zlatá stoka není jen vodním dílem, ale i významným estetickým prvkem. Úzce proto spolupracuje se Správou CHKO Třeboňsko, která posuzuje oprávněnost všech zásahů a vydává povolení pro poražení byť jediného stromu. Obyvatele města proto snad v březnu překvapil pohled na poražené kmeny, které dočasně znemožňovaly pohyb po břehu Zlaté stoky. Podle vašich ohlasů si dovolím konstatovat, že většina obyvatel byla příjemně překvapena tím, že rybáři znovu po určité době zaměřili svoji pozornost přímo na Třeboň. Všem s odlišným názorem bych proto chtěl sdělit, že jsme přistoupili k poražení pouze silně narušených a současně nakloněných olší, což lze velice snadno místně prokázat. Výjimkou byla skupina jasanů a olší přímo u Ciprýnů mlýnu, kde hlavním důvodem bylo významné riziko ohrožení střechy objektu. Kromě bezprostředního odstranění bezpečnostních rizik spojených s pádem dřevin se domnívám, že březnové kácení přispělo k ozdravění břehových částí a při svých vycházkách to obyvatelé města zcela jistě ocení. Závěrem bych se chtěl omluvit všem těm, kterým naše práce dočasně narušila směr jejich plánované trasy. Za Rybářství Třeboň, a.s. Ing. Petr Sedláček

7 Cesta do pravěku aneb jak jsme letos nocovali s Andersenem I letos jsme se dočkali březnového nocování s dětmi v knihovně. A jaké to bylo? Myslím, že stejně zdařilé a příjemné jako loni, a to nejen pro nás, ale i pro nocující děti. Letos nás ovšem nenavštívil žádný pohádkář či jiný vypravěč. V noci z 28. na 29. března jsme se vrátili časem až do hlubokého pravěku. A tak se po knihovně pohybovaly tlupy pravěkých lidí se svými náčelníky a ochránci ohně, lovily divoká zvířata, vyráběly sekery a vytvořily nádherné jeskynní malby, které se staly trvalou ozdobou knihovny. K pravěkým lovcům promlouval často moudrý šaman a jeho pomocníci, a tak mohli pravěcí lidé prokázat nejen svou sílu, ale i obratnost, fantazii a znalost přírody. Odměnou jim byla příjemná atmosféra a několik umně vyrobených pravěkých předmětů. Ta nejúspěšnější tlupa získala i zcela novověkou sladkou odměnu v závěru večera, o kterou se velice ochotně rozdělila i s méně úspěšnými lovci. Nakonec děti ve studovně ukolébal ke spánku starý a nám tak dobře známý příběh lovců mamutů. Pokud se chcete potěšit pohledem na jeskynní malby dětí, či shlédnout poměrně zdařilou fotodokumentaci, navštivte dětské oddělení naší knihovny. Já bych jen v závěru chtěla poděkovat svým kolegyním (Vlastě Petrové, Hance Kučerové, Svatce Koktavé, Ivě Doktorové, Janě Tisoňové) a studentkám gymnázia (Martině Říhové a Míše Davidové), které ochotně věnovaly svůj čas a energii, a nejen že napekly dobré buchty k snídani, ale ochotně se vydaly časem do pravěku s námi a proměnily se v pravěké šamany a rádce. Děti byly jako vždy báječné a doufám, že odcházely domů spokojené. Takže zase za rok. Jana Alexová ze společnosti... Autogramiáda Městská knihovna Třeboň a knihkupectví Primus vás zvou v hodin do kavárny In flagranti na besedu a autogramiádu. Besedovat budeme s Borisem Procházkou, autorem knihy Po stopách těch, kteří odešli. Touto knížkou bych nejen rád částečně splatil svůj dluh Jihočeskému kraji, ale také připomněl některé epizody ze života velikánů české kultury, kteří našli v tomto koutku země svůj domov, nebo sem jen přijížděli načerpat inspiraci, říká ke své knize autor. Beseda bude spojena s prodejem knih autora v v knihkupectví Primus, cena knihy 150 Kč. Spojení růží města vítkovská opět pospolu ozvláštnit letos Slavnosti pětilisté růže a zároveň vtáhnout tato bývalá vítkovská města do děje slavností. Zmíněným městům to také pomůže, protože návštěvníkům krumlovských slavností budou připomenuta jak v rámci průvodu a kulturních představení, tak v propagačních materiálech, vydávaných při příležitosti slavností, kde bude představena jejich historie, kultura a další turistická nabídka. Byla dohodnuta ú- čast měst v průvodu, vystoupení souborů jednotlivých měst a slavnostní ceremonie spojení růží. Prezentace jednotlivých měst kromě již zmíněných propagačních materiálů proběhne i v rámci www-stránek, katalogu slavností, na tiskové konferenci ( ) a v infobodech během slavností v historických stanech v blízkosti turnajiště. Tento projekt podpořil grantem Krajský úřad Jihočeského kraje v rámci podpory cestovního ruchu. Spojení růží budiž zdar a přijeďte se podívat Český Krumlov a Slavnosti pětilisté růže zvou nejen poddané vítkovských měst! M. Kolářová Dávná pověst vypráví o tom, jak praotec Vítek rozdělil mezi své syny nejen rozsáhlý rodový majetek na jihu Čech, ale i erby s pětilistou růží. Nejstarší Jindřich dostal zlatou růži na modrém štítě a s ní hradecké panství, druhorozený Vilém stříbrnou růži na červeném poli spolu s Landštejnem a Třeboní, třetího Smila otec obdaroval pansvím strážským a bystřickým a určil mu modrou růži na zlatém poli, čtvrtému Vokovi ponechal vlastní znak s červenou růží na stříbrném poli a odkázal mu Český Krumlov a Rožmberk a pátý, nemanželský syn Sezima se musel spokojit s černou růží a panstvím ústeckým. Tak se Vítkovci rozdělili na pány z Hradce, Landštejna, ze Stráže, z Rožmberka a ze Sezimova Ústí. I stalo se, že se posledního březnového dne tohoto roku sešli zástupci těchto měst v Českém Krumlově, aby se poradili, jak své růže opět spojit, aby jejich sláva byla větší... Řečeno jazykem zcela soudobým: Zástupce hlavních pořadatelů Slavností pětilisté růže, českokrumlovský starosta pan JUDr. František Mikeš a pan Jan Vozábal, ředitel Městského divadla v Českém Krumlově, pozvali své kolegy z Jindřichova Hradce, Třeboně, Sezimova Ústí, Rožmberka, Landštejna a Stráže nad Nežárkou, aby se s nimi domluvili, jak Pneuservis Pešíček u kruhového objezdu Montáž a revize LPG prodej PG lahve, TAXI telefon: , NONSTOP Třeboňský svět 3/

8 Třeboňský svět 5/ ze společnosti... Karel Budín sportovec tělem a duší Kdo zná pana Budína, tohoto mladého sedmdesátníka s životním nadhledem a z toho pramenícím humorem, připustí, že to byl sport, který výraznou měrou přispěl k jeho dnešní obdivuhodné fyzické i psychické kondici. A byl to právě sport, který mu pomohl překonat zdravotní potíže, které ho postihly v r Pane Budíne, Vás proslavila házená, proč jste si vybral právě ji? Provozoval jste ještě jiné sporty? Házenou jsem hrál již jako žák a dorostenec. Na zápase juniorů ČSR v Náchodě v r si mě všimli z ATK Praha (nyní Dukla Praha) a pozvali mě do armádního celku. S ním jsem získal 2x titul přeborníka ČR, v r a Po zrušení odboru házené jsem si po 3 letech mohl vybrat. Buď zůstat v armádě, přijmout některé na tehdejší dobu velmi lukrativní nabídky oddílů, které již hrály handball, anebo se vrátit do Třeboně. Zvítězila varianta třetí, vrátil jsem se domů a spolu s bývalými spoluhráči se pustil do budování nového týmu, který se zakrátko probojoval do I. ligy. Sehraná parta korunovala své úsilí v r titulem mistr ČR. V té době však česká házená ztrácela na podpoře z centra a také spor o výsledky na následujícím mistrovství republiky vyústil v podstatnou změnu: začali jsme hrát mezinárodní házenou, jak jí také říkáme handball. V r již pod mojí trenérskou taktovkou bojovala Třeboň v Náchodě o postup do naší nejvyšší soutěže - I. ligy. Rád bych při té příležitosti vzpomněl výborných hráčů, např. Honzu Koutka, bratří Průšových, Ludi Ludvíka, Kyzoura, Ážu Neužila, Karocha, Pešíčka, Vyhnála, Petra Šulce (v současné době vede družstvo mužů v I. lize) a dalších. Neuspěli jsme a čekali až do r na nejvyšší soutěž. Sen z r se proměnil ve skutečnost. Pokud jde o další sporty, neminuly ani mě nejmasovější sporty v ČR. V zimě jsem hrál hokej na rybníku Svět a když jsme v r postavili v Tyršově sportovním areálu vlastní kluziště (letos je tomu již 50 let), hrálo se tam. No a samozřejmě také fotbal. Obdivuhodný je Váš archiv, vedený po několik desítek let, z něhož čerpáte jak pro Třeboňský svět, tak pro Jindřichohradecké listy a další média. Jaká ocenění jste získal? Karel Budín narodil se v Třeboni (1933), roku 1952 absolvoval třeboňské Gymnázium. zam.: Státní lesy Třeboň, ÚDA Praha, od roku 1956 Lesostavby Třeboň jako finanční úředník, později vedoucí mzdové účtárny a zásobování. Od roku 1987 vedoucí Sportovní haly. Roku 1993 odešel do výslužby, v současné době zaměstnanec VD Služba Třeboň jako technický pracovník. Kromě jmenovaných sportů jsem byl rodiči přihlášen do oddílu skautů, a to již v r Po válce jsem v roce 1945 absolvoval již prvý skautský tábor na Meteli pod vedením Áji Šulce a Mirka Lhotského (to se ještě po lesích toulali Benderovci). V roce 1947 jsem přestoupil k vodním skautům. Oddíl vedl Jarda Vicenec a dosud pracující s dětmi v Třeboni Jarda Ciprýn. Sport, a to především házená, mi však nedala možnost věnovat se nadále této nádherné činnosti. V letech jsem ještě aktivně hrál II. ligu, trénoval mládež a družstvo mužů až do r Navíc od r jsem se stal vedoucím tréninkového střediska mládeže v Třeboni, které vychovalo řadu znamenitých hráčů, z nichž Jiří Homolka byl dlouhá léta čs. reprezentantem. Ocenění jsem získal řadu, první již roku Bylo to veřejné uznání II. stupně Za zásluhy o rozvoj českosl. tělesné výchovy, v r uznání I. stupně. Titul Vzorný trenér mi byl udělen v r a v r mi byla udělena pamětní medaile a čestný odznak při příležitosti 70 let hokeje. V r jsem se stal Zasloužilým trenérem a v r u příležitosti 50. výročí založení házené to bylo udělení pamětní medaile Za zásluhy o rozvoj házené. V r jsem byl spoluzakladatelem přátelství mezi lázeňskými městy Třeboní a Hohensachsenem, které trvá dodnes a je mezi družstvy na mezinárodní úrovni v Evropě ojedinělé. S nadsázkou lze říci, že jste se narodil v hospodě, kterou vlastnila Vaše babička. Tento podnik na předměstí je u milovníků zlatého moku stále populární a od doby Vaší babičky se zde říká Hospoda u báby. Je tomu tak, babička udržela hospodu až do r. 1964, kdy jí byla sebrána. Matka jí po úmrtí otce pomáhala. Vzpomenete si na gymnaziální léta? Jací byli na škole tělocvikáři? Již jsem nezažil velkou postavu třeboňského gymnázia prof. Pešulu, na jehož počest se hraje známý turnaj benjamínků: Pešulův memoriál. Ale velmi dobře pamatuji nadšence mládežnické házené, učitele Sýkoru a prof. Kunce. To se ještě nemusely oddíly o mládež tolik starat jako je tomu dnes. Tuto činnost dělali kantoři... Hlásil jste se ke studiu na VŠ, ale Vaše přihláška se nelíbila tehdejším mocipánům a byla zamítnuta. Ano, měl jsem zájem kantořit, studovat Tyršův ústav tělesné výchovy v Praze (dnešní Fakulta tělesné výchovy). Vzhledem k rodinnému zázemí (otec legionář bojující proti bolševikům, matka s babičkou vykořisťovatelé ) mi byla přihláška ještě u maturitní komise nedoporučena. Jak byste charakterizoval změny v Třeboni a jak jste spokojen s podporou sportu ze strany MěÚ? Změny jsou skutečně velké, město se stále mění. Vždyť není tomu tak dávno, co kolem Palackého nám. byly zemědělské usedlosti, na jejichž místě dnes stojí panelové sídliště. Usedlosti, které zůstaly po obvodu, se však také zvelebují. Jak vnějšími fasádami, tak především interiérem jsou zcela nesrovnatelné s tím, jak vypadaly dříve. Pokud jde o podporu sportu městským zastupitelstvem, je, ale chtělo by to houšť a větší kapky! Každá zájmová činnost, která mládež skutečně zaujme, ať na poli sportovním nebo kulturněvzdělávacím, by měla mít zelenou. Čím nás bude víc a budeme mít víc podpory, tím méně budeme muset vydávat peněz na všelijaké protidrogové programy, u- bude lumpáren atd. Jaké jste měl a jaké máte rodinné zázemí? Potatil se někdo z vašich dětí a věnuje se sportu? Můj otec (stejného jména) zemřel v době mobilizace již v r Matka byla nucena se starat o tři děti, mimo mě ještě o sestry Libuši (1924) a Marii (1929). S manželkou Helenou (která již nežije) mám 2 syny. Poznali jsme se na soustředění reprezentantů házené v r (hrála v Uherském Hradišti, mimo jiné s Danou Zátopkovou). Do r reprezentovala naši republiku v handballu. Karel se kvůli rodičům a prarodičům (živnostníkům) nedostal na třeboňské gymnázium. Cituji z dopisu JKNV Č. Budějovice ze dne 25. října 1971 odpověď na odvolání: přijímací komise nepřijala žáka 9. tř. Karla Budína pro vážné námitky vznesené Městským výborem KSČ v Třeboni. Přijímání ke studiu na školách nestanovuje se pořadím uchazečů podle prospěchových hledisek, ale podle třídního původu, politického profilu a postoji rodičů... Absolvoval tudíž střední školu oděvní v Prostějově a dnes vede realitní kancelář v Uherském Hradišti. Roman učí na Středním odborném učilišti zemědělském v Třeboni, hrál prvoligovou házenou, trénoval ligové dorostence. Jeho čas uplatnit se nadále jako dipl. trenér I. tř. jistě ještě přijde. Koho byste doporučil, abychom oslovili pro další rozhovory do TS z Třeboně či Třeboňska, především z řad sportovců? Určitě by si to zasloužili Vlastimil Novotný a jeho bratr Václav. Prvně jmenovaný, bývalý správce tělovýchovného střediska Doubí, vynikající házenkář, funkcionář a velký nimrod. Druhý fotbalista, funkcionář hokeje, kopané a házené poválečných let. V uplynulém měsíci jste oslavil 70. narozeniny. Ke gratulantům se přidává dodatečně i redakce TS a přeje Vám ještě mnoho let zájmu o házenou a sport v Třeboni a samozřejmě dobré zdraví. (šh) CHORVATSKO pro rodiče s dětmi ubytování ve stanech plná penze, doprava cena do 6000 Kč slevy na děti! koupání, hry, výlety Zájezd vyzkoušen, již několik let úspěšně opakován. Vy, kteří chcete jet s námi, rezervujte si prosím místa na telefonu: (odpoledne) (večer)

9 Sběr známek pro Afriku pokračuje I v měsíci květnu můžete přispět svými známkami do jakékoli sběrné krabice v Třeboni. Sběrná místa nadále jsou: Městská knihovna, pošta, IKS, Husova kaple, chrám P.M. Královny a Sv. Jiljí, I. a II. ZŠ a gymnázium. Vhazujte, prosím, vystřižené známky všech hodnot a druhů, současné i staré. Zachovalé a hezky ofrankované známky jsou hodnotnější celé, nevystříhané. Sbíráme též telefonní karty. Vaše vystřižené známky pomohou lidem v Africe a jiných chudých státech světa. Akce končí 31. května 2003, ale pro velký zájem Třeboňáků plánujeme některá sběrná místa prodloužit. Veškeré informace na tel. čísle nebo na Za třeboňský skautský oddíl Wanydlaci Václav Ettler - Wašek Návštěva z Interlakenu Ve dnech dubna měla obec Evangelické církve metodistické v Třeboni čest hostit skupinu mladých lidí v čele s farářem B. Krebsem partnerského města Interlakenu ve Švýcarsku. Evangelická církev metodistická má v tomto městě pěkný a živý sbor, provozuje levnou ubytovnu a pro náročnější přepychový hotel Artos. Po tři večery jsme slyšeli zajímavé věci, které nás v mnohém inspirovaly, písně, jež nás spojují ve víře a svědectví, že Pán Ježíš Kristus je ve své milosti stejný, jak u nich, tak zde. Co mě osobně zaujalo? Třeba to, že se Švýcaři moc nehrnou do EU a mají pro to své vážné důvody. Nebo to, jak je připravena jejich domobrana pro náhlou katastrofu či vojenský konflikt. Většina domů si udržuje v perfektním stavu domácí bunkr, kryt, který zajišťuje základní bezpečnost v době ohrožení. Veřejné instituce (školy, církve, ale i obchody) musí mít takové kryty ze zákona. Tak mě napadá (a to nechci malovat čerty na zeď), jak bychom dopadli při nějakém útoku či jiné pohromě na naše krásné město. Osobně nevím o žádném krytu, ani jaký je stav plynových masek (a jsou-li vůbec pro všechny?), když se podívám na náš sklep, je to poslední místo, kam bych se svou rodinou běžel... Uvítal bych, třeba i přes TS, větší informovanost v této oblasti, zvláště dnes, kdy nevíme co bude zítra. Nakonec bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na programu pro tuto skupinu z Interlakenu: ředitelství gymnázia i základní škole Na Sadech, kde v rámci hodin NJ připravili prostor pro seznámení i výměnu zkušeností přítomných studentů. Díky patří též milé paní učitelce M. Heinrichové, která zajistila mnoho úkolů, panu faráři Svidenskému a všem, kteří se postarali o stravu a program vzácné návštěvě. Vám, kteří byste rádi navštívili město mezi dvěma jezery a nemáte mnoho peněz, mohu zprostředkovat levnější pobyt. Richard Novák, farář ECM Sběr šatstva Každé úterý od 16 do hodin (květen - září) v Riegrově ulici vedle restaurace Country bar, proti Rychlé záchranné službě. Můžete přinést oblečení - pouze v krabicích či pytlích, nábytek po předchozí domluvě, funkční elektrospotřebiče - pračky, chladničky apod. Kontakt: Farní charita Třeboň, Římsko-katolická farnost Třeboň Liturgický kalendář Evangelická církev metodistická v Třeboni HUSOVA KAPLE - Seifertova 449 neděle od 9 hodin Nikdo není spravedlivý, není ani jeden... Kázání br. Nováka, vysluhování večeře Páně Videoklub od 14 hodin Velké otázky života, Jaká je pravda o Bohu? Co bude po smrti? Jaká je pravá církev? úterý od 18 hodin Biblická hodina, kazatel Církve bratrské neděle od 9 hodin Nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha. Bohoslužba s kázáním pastora Apoštolské církve P. Škopka úterý od 18 hodin O Bibli - Vznik, dobové pozadí, exegeze Biblická hodina (ECM) neděle od 9 hodin Blaze tomu, jemuž Pán nepočítá hřích. Poselství br. Svidenského úterý od 18 hodin Biblická hodina kazatel Církve bratrské neděle od 9 hodin V domě mého Otce je mnoho příbytků. Bohoslužba (farář Novák) úterý od 18 hodin Alláh. Bůh nebo démon? Biblická hodina (ECM) Všechny citáty jsou z Bible. Děkujeme, že chodíte na shromáždění včas! sobota 3. května od hodin Poutní mše svatá (Branná - kaple) sobota 3. května od 15 hodin Mše svatá (Domanín - kaple) čtvrtek 8. května Svátek Panny Marie sobota 17. května od 15 hodin Mše svatá (kostel sv. Alžběty) čtvrtek 29. května Slavnost Nanebevstoupení Páně sobota 31. května Svátek Navštívení Panny Marie Pomoc drogově závislým a obětem sekt. Svatby, křty, pohřby Farní úřad telefon: , května Exercicie, P. Hýža sobota 10. května od hodin Poutní mše svatá (Břilice - kaple) pátek 16. května Svátek sv. Jana Nepomuckého pravidelná setkání pondělí od středa od čtvrtek od pátek od zpívání dětí - nově pokřtění - katechumeni - katecheze snoubenců - setkání mládeže V nedávné době zemřeli dva kněží, kteří v šedesátých až osmdesátých letech minulého století spravovali farnost v Třeboni: zemřel p. Oldřich Votava (do své smrti působil v Libíně) a dosloužil své poslední farnosti v Lomnici nad Lužnicí p. Josef Urban. Vzpomeňme na ně... Jan Ouška Bohoslužby v děkanském kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí všední dny od hodin sobota od 7.30 hodin neděle od 8.45 a v hodin 9Třeboňský svět 5/ 2003

10 před 10 lety Nový Motorest pana M. Sokolíka zahájil provoz. Za 8 (osm!) měsíců vyrostla na zelené louce tato stylová a solidní stavba. Obsluha je vzorná, ceny slušné, přízemí bezbariérové. Co si Třeboň může přát více. Od poloviny března probíhají v Třeboni v souvislosti s budováním nové kanalizace rozsáhlé terénní práce. Z důvodů nutnosti urychlení stavby (na Masarykově nám.) byl základní archeologický výzkum omezen pouze na dobu jediného dne. Především díky podpoře výzkumu ze strany vedení gymnázia v Třeboni v čele s Dr. Psíkem bylo možné celou akci realizovat ve stanoveném čase, za účasti čtyř studentek gymnázia a zaměstnanců muzea z J. Hradce. Mgr. Vladislav Burian (kráceno) vybral -šhlistárna... Spolek přátel Třeboně v roce 2002 Ve druhém roce existence Spolek přátel Třeboně pokračoval ve své dobře se rozbíhající činnosti. Ke 400. výročí třeboňského archivu přednesla v květnu 2002 přednášku o jeho historii Mgr. Zdeňka Kociánová. Pro velkou odezvu byla tato přednáška zopakována ještě na podzim. V červnu připravil třeboňský spolek již druhý výlet do okolí Třeboně. Tentokrát byly tématem Šustovy dvory. Výletníci na kolech (asi 30 lidí) se vypravili po Světské hrázi ke Schwarzenberské hrobce, dále kolem bývalého statku Vrchy do Domanína a odtud přes Spolí do Třeboně. Odměnou výletníkům bylo pěkné počasí a zastávka v restauraci na Dvorcích. Průvodní slovo a itinerář připravil RNDr. Štěpán Husák s pomocí Ing. Huleho, Mgr. Kalného a Mgr. Kociánové. Pan Fanta dodal staré pohledy. V září 2002 připravil spolek velmi úspěšnou výstavu starých pohledů a fotografií Třeboně ze sbírek soukromých sběratelů Jana Přibila, Jana Fanty, Josefa Mikeše, Prodej Doubí pokračuje V minulém čísle TS (4/03) jsem informoval členy TJ Jiskra Třeboň o plánech a záměrech Výkonného výboru TJ Jiskra Třeboň o prodeji vlastnického podílu v rekreačním středisku Doubí u Třeboně. Vývoj událostí mne opět donutil napsat a seznámit členy TJ Jiskra Třeboň s dalším postupem VV TJ, který na pravidelné schůzi VV TJ rozhodl o svolání valné hromady TJ složené pouze ze zástupců oddílů. Ve skutečnosti to znamená opět pouze VV TJ. Takto se valná hromada TJ sešla a bodem jednání bylo pouze projednání souhlasu podílového vlastnictví v Doubí a pověření podpisového práva o uzavření smlouvy o prodeji. Hlasováním 15 pro prodej a 1 proti prodeji bylo o o- sudu Doubí rozhodnuto s tím, že smlouvu podepíší v pátek pánové Václav Vochoska a František Elexhauser. Výše ceny, na jakou bude smlouva podepsána, se neprojednávala a cena odhadu, který je však neplatný z , je stále cca 20 milionů Kč. Do tohoto odhadu není zahrnuta částka investovaná na rekonstrukci Doubí z vlastních prostředků a získaného grantu. Tato částka je cca 5 milionů Kč. Pouhým přepočtem podílového vlastnictví s navýšením a zhodnocením Doubí by se podle odhadu mělo jednat o částku 10 milionů Kč připadající na TJ. Ta je pak rozdělena na 8340 tisíc Kč a 1600 tisíc Kč, které chce Česká asociace sportu pro všechny Praha poskytnout TJ Jiskře Třeboň na zmírnění následků loňských povodní. Bude-li a nebo je takto smlouva podepsaná, můžeme říci už jen: vlk se nažral a koza zůstala celá. Svolání valné hromady TJ a rozhodnutí pouze zástupců odporuje zákonu o sdružování i stanovám TJ. Karel Šulc Prodej nebo podivné šachy Reagovat na tento článek od p. Šulce z minulého čísla TS je zbytečné. Považuji ale za nutné čtenářům sdělit, že p. Šulc byl z výkonného výboru TJ Jiskra vyloučen podle stanov TJ. Pan Šulc neplnil úkoly VV TJ, záměrně lže a sprostě napadá členy VV TJ. Pan Šulc neváhal i fyzicky a velmi zákeřně napadnout předchozího předsedu TJ. S důvody pro jeho vyloučení souhlasil celý VV TJ Jiskra. Oddíl házené se způsobem vyloučení nesouhlasí a navrhuje jeho vyloučení valnou hromadou TJ. Stejné stanovisko podpořily pouze dva hlasy ze sedmnáctičlenného VV TJ Jiskra. Řada sportovců i občanů svůj postoj k této osobě zřetelně zaujala v komunálních volbách, když se pokoušel kandidovat v čele jednoho seskupení. předseda VV TJ Jiskra Václav Vochoska pana Ciprýna, Kosa a Ing. Cuřína. V galerii na zámku bylo vystaveno cca 1000 pohledů Třeboně, rozdělených do několika tématických okruhů. Návštěvnost byla velmi vysoká. Za tři týdny navštívilo výstavu včetně školní mládeže asi 2000 lidí jak místních, tak ze vzdálenějších míst. Spolek má již dost velkou členskou základnu, ale je nutné připomenout, že většinu práce odvedou členové výboru. Ti také přenášejí další podněty do městské rady. Jsou to aktivity spojené s plánem realizace sochy Krčína v Třeboni, či obnovení starého mostu před Novohradskou bránou, zřízení muzea v Krčínově domě aj. Pan Fanta vede evidenci darů pro budoucí muzeum. Prozatím je stále uchovává u sebe, protože spolek ve spolupráci s městským úřadem hledá vhodné prostory, zatím bezúspěšně. Provoz spolku je finančně zabezpečován sponzorskými dary. Městský úřad poukázal na činnost spolku v tomto roce Kč a Sparkasse 5000 Kč. Rovněž pronájem prostorů jak pro výstavní činnost, tak shromažďovací je poskytována všemi zdarma. Je to Státní zámek Třeboň, Hotel Zlatá Hvězda, Hotel Bílý koníček, Hotel Bohemia a také Městský úřad. Další provoz spolku byl zajištěn z členských příspěvků. Jiřina Psíková Psalo se... v Třeboňském kulturní zpravodaji před 20 lety Třeboňské loutkové divadlo provedlo pro odbor školství ONV v Jindřichově Hradci ukázkové představení hry Z. Endrise: Krčín a třicet hastrmanů, které bylo přijato s velkým zájmem. Při té příležitosti byla předána čestná uznání odboru školství ONV vedoucímu souboru F. Kubalovi a loutkovému souboru. Léčebna 9. květen, která vstupuje letos do 100. výročí svého trvání, je od své rekonstrukce v letech moderním objektem o 130 lůžkách. V r. 1976, od odstěhování ředitelství lázní do nového areálu sanatoria Aurora, k nim přibylo dalších deset lůžek. Název 9. květen nese léčebna od r MUDr. A. Pudilová (kráceno) Na počest 150. výročí třeboňského divadla J. K. Tyla, které se shoduje s Rokem českého divadla, jehož vyvrcholením bude znovuotevření historické budovy Národního divadla ve 100. výročí jeho trvání, byla uspořádána v sále Besedy výstava dokumentů o historii divadelního života v našem městě, sahající až do 16. stol. hd. Zaznamenali jsme již zprávu o náhlém úmrtí vdovy po akad. malíři F. Líbalovi, Libuše Líbalové v posledních dnech února. L. Líbalová obohatila po smrti svého manžela odkaz našemu městu o dalších 38 obrazů, které by se měly stát součástí stálé výstavní síně v Třeboni. Nezbývá, než si přát, aby otevření této síně se stalo brzy skutečností. JP. (kráceno) Nová internetová adresa Třeboňský svět 5/ Spolek přátel Třeboně pořádá přednášku Archeologické výzkumy v Třeboni a okolí v letech přednáší Mgr. Vladislav Burian, archeolog Jindřichohradeckého muzea Kinosál Světozor Třeboň, 15. května 2003 od 18 hodin STAVEBNĚ - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby n a b í z í v y p r a c o v á n í k o m p l e t n í p r o j e k t o v é d o k u m e n t a c e kancelář: Novohradská Třeboň ING. JOSEF KREGL tel , kl. 42 mobil: V důsledku stále většího objemu příchozích zpráv, příspěvků a připomínek po internetu jsme zřídili novou ovou schránku. vaše redakce

11 z CHKO Třeboňsko Ptačí soutěž 5. Milí soutěžící, jaro je v plném proudu. Ptáci stavějí hnízda, snášejí vajíčka a vysedávají mláďata. A o tomhle rozmnožovacím hemžení bude květnová soutěž. MLADŠÍ: 1) skořápka ptačího vajíčka a) je naprosto neprodyšná b) jsou v ní drobné vzduchové kanálky, aby mohl zárodek dýchat c) nemá s dýcháním nic společného 2) samičky většiny druhů kachen jsou nenápadně zbarveny, aby a) se tak kačerům více líbily b) je ornitologové od sebe těžko poznávali c) byly lépe maskovány při sezení na hnízdě 3) největší vejce z našich ptáků má a) orel mořský b) čáp bílý c) labuť velká 4) výhradně do cizích hnízd klade svá vejce a) pěvuška modrá b) kukačka obecná c) červenka obecná 5) mláďata vrabců domácích se líhnou a) slepá a holá b) vidoucí a slyšící c) slepá a zcela opeřená STARŠÍ: 1) kuřátka koroptve polní po vylíhnutí a) ihned létají b) jsou slepá a holá c) zakrátko opustí hnízdo a následují matku 2) říká se, že straky, které vybírají mláďata a vajíčka ostatním ptákům, škodí a) je to pravda b) straky mláďata a vajíčka nikdy nevybírají c) říkat o nějakém zvířeti, že škodí, nebo je užitečné je nesmysl vymyšlený lidmi 3) některé jedovaté látky (např. DDT) mohou způsobit, že a) skořápka snesených vajec je tak tenká, že pták vejce rozsedne b) ptáci zezelenají c) samci se přemění v samice 4) poštolkám se vylíhne a) tím více mláďat, čím více je potravy b) tím méně mláďat, čím více je potravy c) množství potravy nemá na počet mláďat žádný vliv 5) na obrázku je hnízdo a) lelka lesního b) kachny divoké c) kulíka říčního Rosnatka anglická, rosnatka prostřední (Drosera anglica, Drosera intermedia) Na několika stanovištích poměrně hojné rosnatky okrouhlolisté na Třeboňsku se můžeme setkat ještě se dvěma kriticky ohroženými druhy rosnatek: rosnatkou anglickou a r. prostřední. Oba druhy se dnes vyskytují na Třeboňsku už jen velmi vzácně a zpravidla v chráněných územích, přestože jejich výskyt před 50 a více lety byl zde - jako i v případě mnoha jiných rašeliništních druhů - mnohem hojnější. Rosnatka anglická se na Třeboňsku vyskytuje ve velmi malých populacích už zřejmě jen na posledních 2 stanovištích (PR Hovízna a V rájích), a je tak na tomto území nejvzácnějším druhem rosnatky. V ČR se vyskytuje ve větších populacích jen v horských rašeliništích v pohraničních Rosnatka anglická, Ruda u Horusického rybníka horách (např. Krkonoše, Šumava, Slavkovský les). Tento druh na rozdíl od rosnatky okrouhlolisté nesnáší hustý porost živého rašeliníku a dává přednost vláknité hnědé rašelinné půdě bez porostu vyšších rostlin. Na společných stanovištích r. anglické a r. okrouhlolisté můžeme velmi vzácně spatřit i neplodného křížence, r. obvejčitou (D. obovata), která má hruškovitý tvar listů. Rosnatka prostřední se v ČR přirozeně vyskytuje prakticky už jen na Třeboňsku. Zde má posledních 5 lokalit, z nichž jen NPR Vizír a Záblatský rybník jsou ještě poměrně bohaté. Vyskytuje se na rašeliništích na měkké vláknité rašelině bez porostu rašeliníku a vyšších rostlin v malých sníženinách, v nichž se často po dešti udržuje mělká voda. Právě kolísání hladiny je důležitým ekologickým faktorem na stanovištích, který druhu pomáhá udržovat nezarostlý povrch rašeliny a účinně odstraňuje konkurenci ostatních rašeliništních bylin (např. bezkolence modrého). Druh může dobře přežívat několikatýdenní zaplavení, poměrně hojně kvete a vytváří semena a též rychle roste. Při vyšší hladině vody dospělé rostliny sice po určité době uhynou, ale na stanovišti je přítomna bohatá semenná banka, z níž po opadu hladiny rychle vyroste nová generace kvetoucích rostlin. Rostliny jsou menší než r. anglická. Pokud náhodou tyto druhy rosnatek uvidíme v přírodě, uvědomme si, že se jedná o poslední zbytky kdysi podstatně hojnější rašeliništní vegetace a že sběr každé rostliny přibližuje jejich populace úplnému vyhubení. Lubomír Adamec, Botanický ústav AV ČR, foto: J. Lukavský Ty vochranáři se zbláznili! V dubnovém čísle TS se v rubrice ve zkratce objevila zpráva o vysazování bezzubých zmijí. Většina z vás jistě pochopila, že jde o apríl. Při té příležitosti bych vás rád ubezpečil, že pracovníci Správy CHKO Třeboňsko nikdy nevysazovali žádné zmije. To, že zmijí v poslední době na některých místech mírně přibylo, je zřejmě způsobeno celkovým zlepšením kvality životního prostředí v posledních deseti letech. Fáma o vysazování zmijí se na Třeboňsku objevila před několika lety a i když jsme se ji opakovaně pokusili vyvrátit, je zřejmě nesmrtelná Takže žádné zmije. Ani zubaté, ani bezzubé, ani písečné, které mimochodem žijí pouze v severoafrických pouštích. Správa CHKO taktéž nevlastní vrtulník, ze kterého údajně zmije vysazuje... S přáním krásných (a nejedovatých) zážitků v jarní přírodě Vašek Bartuška Na obrázku zmije bezzubá (Vipera colozubus, Lukavsky 2003) Správa Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a Společnost Rožmberk, o.p.s. si vás dovolují pozvat na akce pořádané k Evropskému dni parků. Evropský den parků Pojeďte s námi na Červené blato V sobotu se na Vás těšíme při exkurzi po naučné stezce v NPR Červené blato u Šalmanovic. Sraz zájemců je v 10 hodin na parkovišti v Jiříkově Údolí. Stezka v délce asi 4,5 km nás povede nejhezčími místy rašeliniště, provázet nás bude vedle průvodce i omamná vůně právě kvetoucích rojovníků. Dozvíte se zajímavosti o historii osady Jiříkovo Údolí, o zaniklé sklárně na hyalitové sklo, o vzniku, vývoji a významu rašeliniště. Pozvánka na řemeslný víkend Ve dnech se v Kojákovicích uskuteční řemeslný víkend, který bude volným pokračováním řemeslných víkendů v roce K vidění zde budou různé kovářské techniky a další drobná řemesla. Pro děti připravujeme hry, které hráli jejich pra pra rodiče v dětském věku. V místním muzeu a informačním centru bude mimo stálou expozici rovněž připravena výstavka k historii těžby železné rudy v blízkém okolí a k nahlédnutí bude i vznikající výstava nazvaná Řemesla našich předků. Přijďte se pobavit, vyzkoušet si různé aktivity a pomoci nám se vzpomínáním, vybudováním výstavy o řemeslech nebo se sestavením pravidel pro již zapomenuté dětské hry. Hlavní aktivity plánujeme na sobotu od cca 10 do pozdních nočních hodin. Jana Jandová a Olga Černá Třeboňský svět 5/

12 ze sportu... šachy simultánky naslepo Ve čtvrtek 10. dubna 2003 jsme měli na Domově mládeže zemědělského učiliště možnost už podruhé změřit své síly v simultánní šachové hře s mistrem Mezinárodní šachové federace panem Štěpánem Papáčkem. V půl páté odpoledne bylo připraveno pět šachovnic, papírů a tužek pro zápis hry. Pan Papáček nejprve vysvětlil způsob zápisu tahů tzv. algebraickou notaci a hra mohla začít. Šachovnice byly očíslované od jedné do pěti. Mistr, hrající za bílé, jak bývá v simultánních hrách zvykem, zahájil hru na první šachovnici. Následovaly tahy na dalších šachovnicích. Jakmile přišla řada opět na prvního hráče, sdělil svůj tah mistrovi a ten hned odpověděl. To se opakovalo postupně na všech šachovnicích. Po celou dobu hry seděl pan Papáček otočen k protihráčům zády a hrál podle paměti. Tomuto stylu hry se říká simultánka naslepo a má dát méně zkušeným hráčům výhodu. Této výhody využili společnou prací jen Pavel Nováček a Karel Novotný. Mistr opomenul jeden tah, tím přišel o královnu a hru vzdal. Na přání protihráčů však hru dohrál a dal černému mat, stejně jako v ostatních případech. Hra s mistrem FIDE byla nejen zajímavým zpestřením života na Domově mládeže, ale i velkou zkušeností a pro mnohé možná i motivací a lákadlem do tajů hry s magickým názvem šachy. Josef Haláček Zápis partie ze 3. šachovnice: 1.c2-c4 e7-e5, 2.Jb1-c3 c7-c5, 3.Jg1-f3 Jb8-a6, 4.Jf3xe5 f6, 5.Je5-f3 Jg8-h6, 6.d2-d4 c5xd4, 7.Jf3xd4 Ja6-b4, 8.Sc1xh6 g7xh6, 9.a2-a3 Jb4-a6, 10.e2-e4 d7-d5, 11.Dd1-h5+ Ke8-d7, d5xe4, 13.Dh5-f7+ Dd8-e7, 14.Jd4-b5+ Kd7-c6, 15.Df7-d5+ Kc6-b6, 16.Jc3-a4+ Kb6-a5, 17.Jb5-d6+ Ka5xa4, 18.Dd5- b5 mat. Oznamujeme, že všichni šachisté z Třeboně i okolí, mladí i staří, si mohou každé úterý od 16 hod. a v pátek od 17 hodin přijít zahrát s šachisty třeboňského šachového oddílu, do klubu důchodců naproti městské knihovně. Tam by také mohli kontaktovat někoho (silných hráčů je v Třeboni více), kdo by si chtěl zahrát simultánku ve vaší škole či podniku. Vojtěch Cepák a Štěpán Papáček stolní tenis 2002 Družstvo mužů A, které hrálo krajský přebor, skončilo na 6. místě (12 účastníků), a tak jako v minulé sezoně hrálo svá domácí utkání ve Štěpánovicích, protože naše herna rozměrově neodpovídá této soutěži. Pod vedením Ing. Z. Wernera hráli hráči Lhotský, Bartl ml., Lang, Petr a Maxa. J. Matuška sehrál pouze 7 utkání, protože končil VŠ v Praze. Družstvo mužů B pod vedením Ing. M. Schamse hrálo v sestavě Ruso, Zavadil, Bartl st. a J. Novák. Ze 12 účastníků skončilo v krajské soutěži na 3. místě, což je oproti minulému roku zlepšení o 2 místa. Stejnou skupinu krajské soutěže hraje i družstvo mužů C. Toto družstvo pod vedením V. Langa mělo k dispozici hráče Maxu, Petra, Průchu a Brezovského. Po podzimní části bylo v sestupovém pásmu (jen 2 vítězství), po příchodu O. Jareše dne z Rakouska získalo na jaře 7 výher a tím se dostalo na 9. místo v tabulce, což stačilo na záchranu. Na 100% byl O. Jareš úspěšný tím, že neprohrál na jaře žádný zápas. Muži D hrající OP I. třídy hráli pod vedením Ing. K. Matějky v sestavě J. Novák, Hadrava, Dr. Vlček a Schams ml. V tabulce skončili na 4. místě z 10 družstev. Okresní přebor II. třídy hrají muži E, kteří i když nemají velké ambice v této soutěži (7. místo z 10), hrají spíše ze zájmu o tento sport. Hráči si cestovní výdaje hradí sami, ale oddíl jim na druhou stranu platí hernu, míčky, zápisy atd. Rovněž tito hráči jsou zvýhodněni tím, že neplatí plnou registrační taxu a oddílové příspěvky, ale jen 30% toho, co platí ostatní závodní hráči. Vedoucím je Ivan Vondrka a má hráče Jenise, Havla, Kajana, Vondráčka. Družstvo žáků (vedoucí M. Maxa) hrálo na BTM v kraji většinou v sestavě: Pecka, Maxa, Bargr, Holič, Kajan a Petr Olejníček, který se stal přeborníkem v ml. žácích. Dne 12. dubna se uskutečnil ve Sportovní hale v Třeboni memoriál Miroslava Malého ve stolním tenise, hraný na 6 stolech. Turnaj sám pořádal Miroslav Petr, vnuk M. Malého, který ve své době patřil k stolně-tenisové špičce v Jihočeském kraji. Sponzory turnaje byli: Alex-Sport, Paní B. Malá, Malýho cukrárna Ing. J. Panský, Vinotéka M. Petr, Z. Zegermacher, Rybářství Třeboň a Auto Ing. K. Matějka. Na vítěze čekala mikrovlnná trouba a i na další hráče hodnotné ceny. O hladký průběh turnaje se staral rozhodčí s licencí B pan Ing. M. Veber z Lišova, kterému pomáhal pan J. Bartl st. Celkem startovalo 25 hráčů. Výsledky jednotlivci: 1. O. Jareš (Třeboň, vrátil se z Rakouska, kde hrál zemskou ligu), 2. Z. Werner (Třeboň), Houška a Matějka (oba Pedagog) čtyřhra: 1. Matějka Sypal (Pedagog), 2. Pražák Hanek (Veselí n.l.), Petr Kožera (Třeboň- Lásenice), Karoch st. Krzywda (Bechyně-Veselí) útěcha: 1. Schams, 2. Maxa (oba Třeboň) (J.B.) Třeboňský svět 5/ 2003 Evropské házenkářské špičce vládla Třeboň Již posedmé se Jiskra Třeboň zúčastnila největšího evropského házenkářského turnaje Prague Cup 2003, 12. ročníku, s rekordní účastí 410 družstev z 22 zemí Evropy a Afriky. Největší želízko v ohni byl náš starší dorost. Tahle parta má již jedno prvenství a jedno druhé místo na tomto evropském klání. První dva dny chyběl brankař Petržala a trenér, kteří si plnili svoje reprezentační povinnosti. V bráně však dobře chytal Jareš a doplňoval ho Martin Bruckler. Družstvo vedla p. Jasanská a p. Mlsnová. V této sestavě jsme si vybojovali postup ze skupiny. Porazili jsme domácí Duklu Praha 17:9, Sezimovo Ústí 16:7 a pak nás čekali jen zahraniční soupeři. Francouzský klub Aubagne Sport jsme porazili 14:9, slovenský Pezinok 21:10, již v plné sestavě a s trenérem Petržalou jsme porazili dánský Ribe H. Club 16:10, v osmifinále nás nezastavil ani švédský Ystads IF HF - 13:12. Začalo přituhovat a čtvrtfinále jsme museli vybojovat proti jugoslávskému HC Mladosť Zemun a přibyl další skalp po stavu 17:14. V pondělí ráno nám postupový pavouk v semifinále přisoudil dalšího dánského velikána FIF Copenhagen - odešel s porážkou 15:9. Určitě vrcholem bylo finálové utkání hrané v hale Sparta před diváky, kde proti nám nastoupil německý HC Erlangen. Finále na vysoké úrovni jsme za ohromné podpory snad celé haly zvládli na jedničku a zvítězili jsme po výborném výkonu 14:13. Odvezli jsme si pohár nejcennější, který jsme přebrali z rukou prezidenta IHF pana Olsona. Na úspěchu se podílela celá parta, která v posledních letech nasbírala mnoho skvělých výsledků. Dalším ohromným oceněním bylo vyhlášení Tomáše Petržaly jako nejlepšího brankaře turnaje, bez ohledu na kategorie do All stars teamu turnaje Prague Cup Kromě něj se na úspěchu podíleli kapitán M. Volf, M. Mlsna, D. Čapek, V. Mareš, M. Mošovský, M. Filípek, J. Vitha, Zd. Kubík, P. Čapek, M. Rachač, M. Měchura, J. Vrchota, J. Jareš, M. Bruckler, M. Pražák a J. Lang. Všichni hráči se zapsali do střelecké listiny turnaje. Poděkování patři i našemu fanklubu. Naši mladší žáci nepostoupili překvapivě ze skupiny, která nebyla jednoduchá, a tak citelně chyběl i střelec Baerling. Porazili Prostějov 12:5, další soupeře již nepřekonali. Prohráli s Povážskou Bystricou 16:9, s Berlínem 20:13, švédským IK Savehofem 16:15, s Holešovem 7:5 a Duklou Praha 14:10. Starší žáci též neopustili překvapivě svou skupinu po nepovedeném utkání rozhodčích s Polankou. Porazili Aubagne Sport (Fra) 19:14, P. Bystricu 15:14, Dubravu Zagreb (Cro) 16:9 a podlehli IF HF Ystatd (Swe) 11:10 a Ostravské Polance 13:12. kp TRUHLÁŘSTVÍ BICENC ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU A STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ KUCHYNĚ, LOŽNICE, DĚTSKÉ POKOJE, DŘEVĚNÉ SCHODY JINÉ ATYPICKÉ VYBAVENÍ INTERIÉRŮ UKÁZKY VE VITRÍNĚ GE CAPITAL BANK NAPROTI STÁNKU PNS KONTAKT: S Á D R O K A R T O N O V É P O D H L E D Y, P Ů D N Í V E S T A V B Y A K O N S T R U K C E, M O N T Á Ž D V E Ř Í S A P E L I - P R Ü M JIŘÍ TICHÝ tel.: ,

13 Divadlo J. K. Tyla v Třeboni Divadelní předplatné II. pololetí 2003 kategorie předplatného: I řada přední místa v lóžích Kč 5 představení á 210 Kč II. III. Taneční hodiny pro starší a pokročilé řada přední řada balkón, 2. řada lóží Kč 5 představení á 180 Kč druhá řada balkón zadní místa v lóžích, přístavky Kč 5 představení á 150 Kč přihlášky: Informační a kulturní středisko Masarykovo náměstí 103, Třeboň tel.: , termín přihlášek: 10. června 2003 Malý Říjen Do 25. května 2003 rezervujeme místa stávajícím předplatitelům, po tomto termínu budou nabídnuta dalším zájemcům. Změna programu a termínů vyhrazena. Přesné termíny budou oznámeny prostřednictvím měsíčníku Třeboňský svět a na výlepových plochách. Vstupenky zakoupené v předplatném nelze vracet zpět! Divadelní společnost HÁTA Praha LÁSKA, SEX A ŽÁRLIVOST francouzská komedie Marca Camolettiho Jeden z nejúspěšnějších francouzských autorů současnosti, Marc Camoletti je společností Háta uváděn již potřetí. Nezapře italský temperament země svého původu a stejně tak proslulý francouzský šarm a rafinovanost. Opět se setkáváme se zápletkami, každému asi důvěrně známými z vlastního manželství. Navíc budeme překvapeni, jak mistrovsky se budou rozvíjet. Uvidíme, co má udělat manžel, když zjistí, že ho jeho nevěrná manželka podvádí. Může svého soka zabít, jako v romantických dobách? Může ho nechat zabít, jak to dělá v dnešní akční době... Ne naopak, chce mu to oplatit stejnou mincí - totiž na oplátku svede jeho věrnou ženu. Komedie plná veliké legrace a různých nedorozumění. Hrají: Mahulena Bočanová / Adéla Gondíková, Vladislav Beneš / Martin Zounar, Ludmila Molínová / Marcela Nohýnková, Ivan Jiřík / Zdeněk Mahdal / Zbyšek Pantůček, Lucie Benešová / Lucie Zedníčková, Ivana Andrlová / Olga Želenská. Termín: Divadlo Na zábradlí Praha MALÝ ŘÍJEN Ladislav Smoljak Ředitelka Divadla Na zábradlí Doubravka Svobodová získala ke spolupráci jednoho z protagonistů Divadla Járy Cimrmana Ladislava Smoljaka. Hru Malý Říjen která měla světovou premiéru 15. dubna 1999, napsal přímo pro divadlo Na zábradlí a pracuje v ní s historickými fakty, autentickými výroky a proslovy, které umně mísí s fikcí. Tato nová interpretace je zdrojem humoru, mnohdy mrazivého, a podněcuje k přemýšlení o praktikách totalitního systému i o křehkých hodnotách demokracie, protože - řečeno slovy hry - Rašín vždycky říkal, že v Rusku je možné všechno. A autor k tomu dnes dodává, že v sovětském Rusku je možné i to, co nebylo možné v Rusku, kde bylo možné všechno. Výchozím bodem textu se stalo věznění českých politiků Karla Kramáře a Aloise Rašína v rakousko-uherském žaláři v době první světové války, jejich odsouzení k smrti a zázračné zachránění. Autor soustředil do vězeňské cely vedle Aloise Rašína a Karla Kramáře další historické postavy: špiónku a světoběžnici Mata Hari, velekněze revolučního komunismu Vladimíra Iljiče Lenina a jeho manželku Naděždu Konstantinovnu Krupskou nucenou užívat mužského převleku. Pestrou společnost doplňují Václav Babinský (syn) jako mytický vězeň žalářních kobek a zcela smyšlený Slovák Juraj Slovák, který je autorovou zlomyslnou poznámkou k jednomu aspektu slovenského politického myšlení. Ladislav Smoljak si hru Na zábradlí i sám zrežíroval a do jednotlivých rolí si vybral typově přesné představitele. Hrají: Jiří Zahajský, Jiří Ornest, Tomáš Palatý, Josef Hrubý, Kristina Maděričová, Eva Holubová, Petr Čtvrtníček, Karel Dobrý. Termín: Malé divadlo České Budějovice TANEČNÍ HODINY PRO STARŠÍ A POKROČILÉ Bohumil Hrabal...žádný člověk se nemůže ubránit tahu směrem k hodnotám, když jej vezme osud pořádně do pařátů. A tak skoro na každém občanovi můžeme dokázat lidskou tonáž v tom momentě, kdy začíná být vykolejen, začíná ztroskotávat, jistoty jeho počnou být rozviklány a on, ač nechtěl, je často proti své vůli poctěn, aby se morální situací protikladů polidštil, bez vlivu nebo s vlivem facky. A se sestupem počínajícího hrdiny je posouváno i prostředí i jazyk ke své podstatě a on má možnost, zachce-li se mu, nahmatat svoje dno, na své kůži pocítit ten hmatový prožitek svého, tedy lidského pádu a zoufání. Je potom někde místo, kdesi na smetišti epochy, kde si člověk uvědomí, že na počátku jeho vstupu do světa jevů byla jistá kolíbka a před ním je pohyblivá rakev, do které jistě jednou spadne, a že mezi těmito dvěma nádobami je napnuta struna, na kterou každý si musí zahrát tu svoji romanci... Z autorova doslovu k Tanečním hodinám pro starší a pokročilé. Hrají: Petr Drholec, Ctirad Götz (divadlo Na Fidlovačce Praha), Vendula Tampiérová Termín: listopad 2003 AP- PROSPER Praha A DO PYŽAM! Marc Camoletti Marc Camoletti se narodil roku 1923 v Ženevě. V šedesátých letech patřil mezi nejúspěšnější francouzské komediální autory a svou tvorbou zdařile navázal na francouzskou bulvární frašku, především na svého vynikajícího učitele Georgese Feydeaua. Marc Camoletti píše brilantní komedie, které si nekladou jiný cíl, než pobavit diváka. Kultivovaně oživuje neselhávající principy francouzské bulvární frašky. Má mimořádný cit pro vtip, situační a slovní komiku. Umí vytvořit zajímavou zápletku a najít vtipné rozuzlení, neobává se ani jiného druhu pikantérie. O tom, že umí rozvibrovat bránice diváků, svědčí tituly, které byly u nás již dříve s velkým úspěchem uváděny: Anna poklad rodiny, Na správné adrese atd. Hra A do pyžam! byla inscenována poprvé 7. prosince 1985 v divadle Michel v Paříži. Režíroval ji sám autor a inscenace dosáhla 900 repríz. Záznam inscenace vysílala francouzská televize. Hra byla mnohokrát přeložena. V Londýně se hrála s velikým úspěchem více než 400x. Hrají: Jiří Langmajer, David Suchařípa, Martina Válková / Kateřina Brožová, Kateřina Hrachovcová / Nela Boudová, Gabriela Filippi / Eva Čížková, Martin Hruška / Jaromír Janeček Termín: listopad 2003

14 v novém... Divadlo Metro Praha CARMEN Prosper Merimée - Gustav Skála Příběh o lásce, svobodě a smrti Francouzský prozaik 19. století Prosper Merimée je u nás znám především jako autor úspěšné aktovky Kočár nejsvětější svátosti. Už méně se ví, že je rovněž autorem realisticko romantické novely Carmen, kterou zhudebnil ve své nesmrtelné opeře Georges Bizet. Jeho Carmen je tak slavná a počet divadelních inscenací i filmů tak velký, že její melodie se staly obecně známými a znárodněly snad po celém světě. Vypadá to, jako by příběh o svůdné cikánce a zamilovaném strážmistrovi byl stvořen až spolu s ní. A na literárního otce této nesmrtelné hrdinky se zapomíná. A přitom, při veškeré vynalézavosti Bizetových libretistů, může nabídnout dnešní dramatizace původní novely něco navíc. Především je to silný příběh o prudce vzplanuté vášni, sevřený do 24 hodin. Atmosféra horké noci, kde všechny city a vášně se rodí i umírají rychleji než jinde a kde cesta k dramatickému střetu nikdy není dlouhá. Příběh je napsán tak, že se divák okamžitě ztotožní s hrdiny, srovnává své životní zážitky s jejich a je tak vtažen do děje sice nenápadně, ale o to účinněji. Inscenace Gustava Skály vychází důsledně z ducha novely Prospera Meriméea a využívá přitom některých organizačních prvků operního libreta. Je to kupř. postava kapitána Zunigy (Ivan Vyskočil), s nímž přichází až opera. Nevytváří se ale uměle španělský kolorit, který pak působí na českém jevišti nechtěně komicky, ani se nepoužívá Bizetova hudba. Vše je soustředěno na velký romantický příběh a dramatické situace plné zvratů. Činoherní verze, kterou divadlo Metro uvádí jako první v Česku, poskytuje v neposlední řadě několik o- pravdu krásných rolí, a proto nabídku na účast v inscenaci přijala řada vynikajících a renomovaných herců. Hrají: Petra Jungmanová (nositelka ceny THÁLIE 98), Radek Zima, Linda Stránská (sólistka Hudebního divadla Karlín), Hana Ševčíková, Vilém Udatný, Michal Slaný (členové Národního divadla Praha), Ivan Vyskočil, Marko Igonda (člen Slovenského národního divadla), Zdena Herfortová (nositelka ceny THÁLIE 95). Termín: Carmen A do pyžam! Internetové stránky spravované Informačním a kulturním střediskem procházejí rozsáhlou rekonstrukcí. Tato nová verze bude od 5. května 2003 přístupná prozatím na adrese a přibližně po měsíci přesunuta na stávající adresu. V první řadě vás jistě zaujme elegantní grafika - autorem je pan Pavel Janda, který má společně s kolektivem firmy SkyNet, a.s. na tvorbě stránek lví podíl. Stránky jsou nadále v české, anglické a německé verzi, avšak již není nutné (jako u původní verze) vždy vstupovat na první stránku, abyste si mohli skočit do jiné jazykové mutace - ty jsou nyní již libovolně proklikávatelné. Novinkou je zpracování aktualit, které je založeno na systému Information exchange System pana Jiřího Jelínka a lišta, kterou najdete v horní části stránky, což je v podstatě Sdružený informační systém Jihočeského kraje, obsahující odkazy na další města kraje. Velký dík patří panu Miroslavu Krobovi, autorovi obsáhlé publikace o Třeboni, za poskytnutí ústředních fotografií, a samozřejmě všem, kteří se podíleli na původní verzi O proti původní verzi je stránka obohacena o interaktivní mapu města. Co však, dle našeho názoru, bude pro uživatele stránek nejzajímavější, je možnost zadání vlastních údajů pro provozovatele služeb, firmy, spolky atd. přes přístupové heslo. Budeme velice rádi, když nové stránky shlédnete, využijete, popř. sdělíte připomínky. Můžete nás kontaktovat v Inf. a kulturním středisku, Masarykovo nám. 103, Třeboň, tel.: , mail: Květa Švédová Třeboňský svět 5/ 2003 Malý Říjen Láska, sex a žárlivost 15

15 ze sportu... házená I. liga muži Třeboň - Rožnov 30:16 (17:9) V úvodním utkání ve skupině o 9. až 12. místo se domácí poněkud déle rozehrávali. Od 20. minuty však existoval na třeboňské palubovce pouze jeden tým. Z domácího celku se vedlo tradičně v bráně Kohoutovi, střelecky vynikl Juřena a Jan Bicek. Branky: Juřena, J. Bicek po 6, Kleidienst, V. Bicek po 4, Šerý 3, Šimánek, Šulc po 2, Záruba, Kotlaba, Kohout. Rozhodčí: Zych, Dobiáš, 300 diváků. Třeboň - Zlín 32:28 (13:14) Domácí v prvém dějství hráli velmi špatně především v obraně a dovolili Moravanům, aby se dostali do vedení. Obrat nastal ve druhé půli duelu. Třeboňští zpřesnili střelbu a v obranné fázi toho hostům již mnoho nedovolili. Branky: Kotlaba 6, Soucha, Juřena, Šimánek po 5, Bicek 3, Pevný, Záruba 2, Kleidienst, V. Bicek, Šulc, Mošovský po 1. Rozhodčí: Mošna, Štrébl, 300 diváků. Vítkovice - Třeboň 24:25 (15:14) Hosté přehráli soupeře, který bojuje o záchranu v soutěži. Především po technické stránce byla Třeboň lepším celkem a přivezla důležité body pro u- místění v boji o 9. místo v tabulce naší nejvyšší soutěže 1. ligy. Branky: Juřena 9, Šulc 5, Kleidienst 4, Pevný, Mošovský 2, Nehoda, V. Bicek, Záruba. Rozhodčí: Martiník, Zdražil, 150 diváků. Zlín - Třeboň 36:28 (18:16) Na palubovce ve Zlíně se hrála velmi otevřená házená, která se líbila divákům především v počtu nastřílených branek. Třeboňští v obraně hráli nesoustředěně, v bráně chyběl Kohout Rozhodčí: Novotný, Horáček, 300 diváků. Rožnov - Třeboň 24:23 (11:10) Nešťastná prohra o jednu branku je pro hosty velmi mrzutá. Během prvého poločasu vedli již o 4 branky, ale náskok neudrželi především neproměněním několika vyložených příležitostí. Domácí se tak dostali do tempa a získali zaslouženě oba body. Rozhodčí: Směja, Nesvatba, 250 diváků. 1. liga mladší dorost Plzeň - Třeboň 30:26 (15:14) Třeboňští měli velkou marodku a zápas se jim nevyvedl především špatně hrající obranou celého kolektivu. Nejlepším hráčem hostí byl střelecky disponovaný Rachač. Branky: Rachač 12, Kubík 4, Ouška 3, Grulich, Farka po 4, Petržala, Pražák, Nohava. Třeboň - Rokycany 28:18 (15:7) Domácí v tomto zápase potvrdili roli favorita a od začátku zápasu nedali hostům žádnou šanci. Branky: Kubík 8, Rachač, Pražák, Grulich 5, Farka 4, Ouška. Písek - Třeboň 20:24 (10:16) Hosté měli raketový nástup (v 10. minutě zápasu vedli již 7:1), ale utkání dokončili v poklidné hře. Trenér Petržala dal v zápase příležitost celé střídačce. Branky: Rachač 7, Kubík 6, Pražák 5, Potměšil, Farka 2, Dvořák, Ouška. Třeboň - Vršovice 28:22 (15:5) Pražský celek nebyl pro domácí velkou překážkou. Třeboňští v omlazeném složení předvedli pohlednou moderní házenou s řadou vtipných akcí. Branky: Rachač 9, Kubík 7, Pražák 5, Potměšil 4, Ouška 2, Grulich. I. liga starší dorost Plzeň - Třeboň 24:20 (10:10) Prvý poločas byla hra tradičních soupeřů zcela vyrovnaná. Po poločase domácí však ovládli pole a rozhodli hned v úvodu celé utkání ve svůj prospěch. Hostům citelně chyběl v obranné fázi hry nemocný Mareš. Branky: Mošovský, D. Čapek 6, Volf 4, Mlsna, Filípek, Rachač, Kubík. Třeboň - Hranice 30:22 (12:9) Velmi dobrý celek Moravanů držel krok s domácím celkem až do 20. minuty. Pak přišla ke slovu velká zbraň domácích, a to je rychlý protiútok. Získali potřebný náskok, který dokázali udržet do konce velmi pohledného zápasu. Branky: Mošovský 9, Mlsna, Volf, Čapek 4, Filípek, Měchura 3, Mareš 2, Petržala. Kopřivnice - Třeboň 25:37 (10:14) Domácí bojují o záchranu, a tak hru neustále kouskovali a přerušovali. S tím se hosté vyrovnali až ve druhém poločase, a tak přivezli zaslouženě předpokládané body. Branky: Rachač 8, Volf 7, Čapek 5, Filípek 4, Mlsna 3, Měchura, Vrchota 2, Lang, Kubík. Třeboň - Zlín 28:22 (15:11) Domácí nedali soupeři žádnou šanci a Moravanům oplatili porážku z podzimu. Nejlepším hráčem na hřišti byl střelecky disponovaný domácí Mošovský, v bráně byl neprůstřelný juniorský reprezentant domácího celku Petržala. Branky: Mošovský 10, Mlsna, Volf, Mareš, Měchura 3, Filípek 2, Čapek, Vitha, Kubík, Rachač. kopaná Třeboň - Klatovy 4:2 (2:0) divize Domácí měli impozantní nástup a již v 57. vteřině se ujali vedení. Po pouhých sedmi minutách ukazatel skore skočil na 2:0. Třeboňští předváděli velmi líbivou hru a soupeře prakticky k ničemu nepustili. To jim vyneslo další dvě branky. Až za stavu 4:0 rozhodčí velmi přísně nařízenými penaltami proti domácím kosmeticky upravil utkání na přijatelný výsledek pro hostující družstvo. Branky: Dibďák, R. Novotný, P. Novotný, Kupec. Rozhodčí Hrubeš, 300 diváků. Třeboň - Sezimovo Ústí 1:0 (0:0) Dohrávka z podzimní části přinesla zajímavou kopanou. Hosté měli do 25. minuty mírnou převahu. Poté domácí převzali otěže do svých kopaček a zaslouženě v derby zvítězili. Branku docílil po kopu z rohu výborný třeboňský hlavičkář Staněk. Rozhodčí Benák, 350 diváků. Vejprnice - Třeboň 0:0 Duel dvou sousedů v tabulce přinesl velice zajímavý fotbal a nakonec spravedlivou dělbu bodů. Lepší vstup do zápasu měli domácí. Hosté však brzy srovnali hru a jen nepřesnou střelbou se připravili nejméně o zisk jednoho bodu. Rozhodčí Vojík, 250 diváků. Třeboň - Milevsko 2:1 (2:1) Domácí se ujali vedení již ve 2. minutě. Hosty však rychlý gól nesrazil do kolen, odpověděli bojovností a byli domácímu celku zcela rovnocenným partnerem. Je však nutno poznamenat, že domácí zahazovali jednu vyloženou šanci za druhou. V duelu se vyznamenali oba brankáři - třeboňský Wolner a hostující Šácha, kteří měli lví podíl na tom, že se po změně stran na brankovém stavu nic nezměnilo. Branky: R. Novotný, Kupec. Rozhodčí Reisner, 250 diváků. šachy Strakonice - Třeboň 5:3 -divize Domácí utrpěli další nepříjemnou porážku a jsou na předposledním místě. Zvítězil Glaser, remizovali Pultr, Fiktusová, Hůda. Mikrochem Třeboň - Sn J. Hradec 5:3 - divize Zápas vyhráli se štěstím domácí. Vyhráli Glaser, Majer, Trčka, B. Hitzger, remizovali Hůda a Loskot. volejbal Třeboň - PS ČB A 3:1 (-20, 13, 10, 21) - KP I. Třeboňské ženy jsou v tabulce KP I. na pěkném pátém místě z deseti družstev. Třeboň - Slavia ZF 3:2 - KP I. ženy (-18, -21, 24, 24, 11) Slavia PF ČB - Třeboň 3:2 (18, -18, -25, -23, 11) V Zimní lize skupiny C skončili třeboňští muži na 2. místě. kuželky Bystřice B - Třeboň 8:2 - okresní přebor Suchý 387, Těttek 429, Roubíková 357, Roubík 415. V nejlepší šestce 16. kola figurují 2 hráči Třeboně - Těttek a Roubík. Třeboň je na druhém místě v tabulce okresního přeboru. box Velký úspěch zaznamenal boxerský klub SK Boxing Č. Budějovice/Třeboň na víkendovém tuzemském šampionátu juniorů, který se konal začátkem dubna v Kongresovém a kulturním centru Roháč v Třeboni. Zlatou medaili vybojoval v kategorii do 69 kg Flachs a v těžké váze zvítězil Stanislav Kvěch. stolní tenis Třeboň - ČZ Strakonice 3:9 - krajský přebor (Werner, Bártl ml, Matuška) Karel Budín atletika Atletickou sezónu zahájili třeboňští závodníci v Dačicích při krajském přeboru v krosu. A hned v úvodu sezóny se jim dařilo. Hana Janátová získala titul krajské přebornice, když s přehledem zvítězila v kategorii mladších žákyň. Ve stejné kategorii doběhla Kateřina Košinová na čtvrtém místě. František Košina si vedl také výborně, obsadil 4. místo v kategorii mladších žáků. Lukáš Rokos doběhl mezi dorostenci na 7. místě. Ivan Rokos startoval v nemistrovském závodě mužů a doběhl čtvrtý, v pořadí veteránů obsadil 1. místo. Ivan Rokos zpravodaj města Třeboně 5/ Kč Zpravodaj Města Třeboně. Vychází 1x měsíčně. Vydává Informační a kulturní středisko v Třeboni. Redakce: Masarykovo náměstí 103, Třeboň, Květa Švédová, tel.: , fax.: , Elektronická podoba novin - Redakční rada: Štěpán Husák, Marcela Kolářová, Eva Potužáková, Jaromír Lukavský, Jan Ouška. Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být totožné s názory redakce. Předem nevyžádané materiály nevracíme. Anonymy nebudou otištěny. Příjem příspěvků: , disketa 3,5, CD a výtisk. Za všechny příspěvky děkujeme. Redakce nezodpovídá za kvalitu inzerovaných výrobků a služeb. Povoleno Českou poštou v Č. Budějovicích j. zn.: P- 2507/95 ze dne Tisk: Tiskárna PROTISK České Budějovice. Grafická úprava: Daniel Tupý. Uzávěrka příštího čísla: 15. května 2003, do Náklad: ks. Cena: 8 Kč.

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.

Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny. Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Značka Číslo jednací Trhové Sviny ODSH/09/155/Č-II/154 28812/09 dne:15.10.2009

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 5820/13-SEB-1165/12-326.1-44 Vyřizuje:

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Účastník řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Rozhodnutí Inženýrské stavby Brno, spol. s

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 24459 /12-SEB-4583/12-326.1-31 Vyřizuje:

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ Ahoj tanečníci, vedoucí klubů a choreografové... Už za chvíli se uvidíme v Bohumíně na MČR ART. Po úspěšné ligové soutěži v lednu je tady soutěž v královských

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ III/2014 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Objekty v minulosti převážně zestátněné a zdevastované, po restitucích bez zázemí (zdroje financí) rozebrané a ponechané náhodě

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006 Nový televizní seriál Osobní finance Komise pro cenné papíry ve spolupráci s Českou národní bankou a dalšími partnery připravila pro vysílání v České televizi pokračování

Více