Pracovní studijní materiál pro kurzy vodní turistiky Jan Neuman, VŠTVS Palestra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní studijní materiál pro kurzy vodní turistiky Jan Neuman, VŠTVS Palestra"

Transkript

1 Pracovní studijní materiál pro kurzy vodní turistiky Jan Neuman, VŠTVS Palestra Úvodem k předloženému pracovnímu studijnímu materiálu Text byl sestaven za pomoci seminárních prací studentů 2.ročníku (2008) Palestry. Formulace jsou poněkud upraveny a není provedena přesná korekce z hlediska citací použitých materiálů. Materiál doplňuje prezentace na kurzu a informace instruktorů. Studentům by měl posloužit k první rychlé orientaci v problematice široké oblasti, kterou nazýváme vodní turistika či zkráceně vodáctví. Obsah 1.Stručně k historii vodní turistiky v českých zemích 2. Vodní turistika stručná charakteristika 3. Typy lodí na kterých se provádí vodní turistika i další aktivity na vodě 4. Bezpečnost při vodní turistice-vybavení a záchrana u jezů 5. Stručný program kurzu vodní turistiky (Vltava) 6. Některé hry na zlepšení stability na lodi 7. Charakter řeky řečiště, různé druhy propustí, čtení řeky 8. Stupně obtížnosti při jízdě na vodě 9. Kilometráž řek aneb vodácký průvodce

2 Stručně k historii vodní turistiky v českých zemích Nejstarší písemné zprávy o použití kajaku ve střední Evropě pochází pravděpodobně z našich zemí. Uvádí se, že v 15. století jezdil po českých řekách rytíř Zachař z Pašiněvsi byl mu udělen erb s obrazem kajakáře s pádlem (při svých cestách navštívil totiž sever Evropy, kde se setkal s původními obyvateli, kteří se na severu plavili na kajacích). K rozvoji vodní turistiky začalo docházet ve druhé polovině 19. století. Roku 1866 byl založen v Evropě první kanoistický klub. První kánoi k nám do Čech přivezli Angličané v roce 1875 a roudnický lékárník Ferdinand Zinke ji odkoupil od anglických obchodníků se závodními koňmi Stewense a Bradlyho, kteří poprvé sjeli Vltavu a Malši z Kaplice do Českých Budějovic. První kánoi české konstrukce postavil roku 1905 člen českého Yacht klubu Stutzig. Vyráběla ji známá firma Blecha a Mašek v Praze. První kanadské kánoe se u nás objevily v roce 1912 po objednávce J. Rösslerem Ořovským z Ontaria. Podle nich je od roku 1912 začal vyrábět pražský loďař Řepa. Obliba jízdy na lodích rychle stoupala, a tak již roku 1913 byl založen Český svaz kanoistů. U nás má největší zásluhy o rozvoj vodní turistiky a kanoistiky všestranný sportovec Josef Rössler Ořovský, který při ČYK (Český Yacht klub) propagoval stavbu kánoí, které byly využívány pro turistiku na našich řekách. Sám také patřil k těm, kteří jako první sjeli řeku Vltavu. Po vzniku řady kanoistických klubů došlo r k založení Svazu kanoistů království Českého, předchůdce dnešního Českého svazu kanoistů. Rozšíření vodáctví a tedy i vodní turistiky v Českých zemích významně přispěly trampské hnutí i oddíly vodních skautů. Souběžně se rozvíjelo i sportovní pojetí jízdy na lodích. Dne byla v Kodani založena zástupci Švédska, Dánska, Německa a Rakouska mezinárodní kanoistická federace International Representantschaft für Kanunsport (IRK). Náš svaz přistoupil k IRK roku 1925 jako pátý člen a je počítán mezi první pětici zakládajících zemí, téhož roku ho IRK pověřila uspořádáním velkých mezinárodních kanoistických závodů v rámci VIII. Mezinárodního olympijského kongresu v Praze.

3 V roce 1946 vznikla mezinárodní federace kanoistiky ICF, která pracuje dodnes a jejímž předsedou byl v letech československý kanoistický funkcionář JUDr. Karel Popel, do své smrti 1972 čestný předseda. V roce 1933 v Praze proběhlo I. ME v rychlostní kanoistice, které přispělo k zařazení kanoistických soutěží do programu OH roku Prvním průkopníkem českého slalomu byl brněnský rodák František Smutný, který se svými spolupracovníky uspořádal v roce 1937 první slalom na kajaku v ČSR. Pokud se vrátíme k vodní turistice je třeba poznamenat, že velký vliv na rozvoj zvláště dětské vodní turistiky mělo uzpůsobení rybářské pramice. Ta se v českých zemích začala používat po první světové válce. Turistické oddíly si ji upravily. Příď se pokryla krytem s vlnolamem a zároveň se zvýšily i boky na zádi. K ovládání pramice se nepoužívalo vesel, ale pádla. Vzniklo tak originální, v té době nejlevnější a při tom velmi pevné a bezpečné plavidlo. V moderním světě se sjíždění turisticky atraktivních úseků řek po proudu stalo oblíbenou aktivitou a rozvinulo se ve vodní turistiku, odvětvím cestovního ruchu rozvinula a v široké sportovní odvětví s mnoha disciplínami. Kanoistika je označení sportovního odvětví provozovaného i na umělých kanálech. Vodáctví je pak označení pro nesoutěživé jízdy na řekách, jehož příznivci vodáci vytvořili svérázný styl a neformální komunitu blízkou trampskému hnutí i turistice. Vodácké turistické putování dnes Každoročně mnohatisícová návštěvnost našich řek jednoznačně vypovídá o oblibě vodní turistiky, jejíž tradice sahá až do počátku dvacátého století. Je to i forma rekreace velmi atraktivní a dobře dostupná pro většinu populace. Přírodní prostředí (voda, sluneční záření, klimatické změny) má výrazný rekreační efekt. České řeky jsou určeny spíše pro rodinné a nenáročné formy rekreace.

4 Vodní turistika Vodní turistiku tvoří tři složky : 1. Vlastní pohyb na vodě technika jízdy, ovládání lodě 2. Kulturně poznávací činnost spojená s poznáním bezprostředního okolí řeky 3.Odborně technické dovednosti pro nejnutnější opravy,zajištění lodě,táboření, vaření. Vodní turistika je tradičně rozdělována na formy krátkodobé a dlouhodobé: 1. Krátkodobou formou rozumíme vodáckou akci nepřesahující rámec víkendu, resp. Dvou dnů. Obsahem bývá sjíždění takových vybraných úseků vodních toků, které mají optimální vodní stav a svou technickou náročností jsou přiměřené pro účastníky akce. Na území ČR jsou využívána období jarního tání sněhu, přívalových vod při průtržích či vysokého vodního stavu v potocích a říčkách při podzimním vypouštění rybníků. Je důležité mít připravenou náhradní variantu pro případ změny vodního stavu. Při krátkodobé formě mohou být sjety úseky s vyšším stupněm obtížnosti. Je nutné zajistit zdárný průběh akce a její bezpečnost. Na toky s vyšší obtížností je nevhodné vjíždět osamoceně. Při převrhnutí lodě nastává stav deprese a chybí loď, která by mohla poskytnout v případě potřeby pomoc. 2. Dlouhodobými formami vodní turistiky jsou vodácké akce převážně v době dovolených a prázdnin, velmi často se jedná o rodinnou dovolenou. Jsou náročnější než formy krátkodobé při plánování a přípravě i při vlastní realizaci akce. Vyspělost účastníků v kanoistice bývá menší, jedná se o rekreanty či účastníky dětských putovních táborů. Tábořiště a kempy bývají v letních měsících přeplněná, vznikají potíže v dopravě a v zásobování, někdy i při vlastní plavbě. Zajištění ubytování, dopravy, stravy apod. v době soustředěného rekreačního provozu vyžaduje dlouhodobější plánování, zahrnuje organizační zajištění tábora či dovolené a bezpodmínečně vyžaduje vhodný výběr řeky, rámcový program vybudovaný na základě zkušeností, u putovního tábora výběr účastníků (plavci) a vedoucích (odborná licence), materiální zajištění.

5 Vodní turistika zahrnuje vedle ovládání lodě a znalosti záběrů také: Táboření Při putovních akcích využíváme kempů a tábořišť v okolí řeky. Volné táboření je ve střední Evropě natolik omezeno vyhláškami, že je nepovažujeme za reálné (na rozdíl od skandinávských zemí). Při plánování akce s početnější skupinou je vhodné táboření předem objednat. Je nutné zajistit ostrahu či uložení materiálu před zcizením. Stravování: Při vodní turistice se klade hlavní důraz na snídaně a večeře. Na dobu jízdy je nutné připravit jednu nebo více menších svačin, sestávající z trvanlivých potravin. Pitný režim by měl odpovídat celodennímu fyzickému výkonu, pobytu na vzduchu a slunci. Hlavním jídlem bývá večeře buď jako součást programu uvařená vlastními prostředky nebo jako stravování v restauracích. U dětských vodáckých táborů se stravování organizuje společně, odpovídá tomu i vybavení na vaření a způsob zásobování (nutno zajistit předem). Režim plavby a vedení akce Organizace plavby vychází z všeobecných zásad pro vodácké akce. Při dětských táborech je nutné dbát na specifika a věkové zvláštnosti účastníků. Časová kalkulace proto vychází z cestovní rychlosti (spád řeky, vodní stav, rychlost proudu, překážky, počasí, směr a síla větru, velikost a vyspělost skupiny, typy lodí) tu nelze přesně určit na tekoucí vodě se může pohybovat od 4 do 12 km za hodinu. Maximální pobyt na řece i s přestávkami předpokládáme v rozmezí 8:30 17:00 hodin. Je nutné počítat s časovou rezervou (úraz, opravy, poznávací činnost apod.). Použitá literatura : Milan Bílý a kol. Kanoistika. Praha: Grada Publishing Petr Ptáček Bezpečně na tekoucí vodě. Ústí nad Labem: Alois international.

6 Typy lodí, na kterých se provádí vodní turistika i další aktivity na vodě První informace o vybraných typech lodí: Rodinná třímístná kanoe s vysokým výtlakem a velkým prostorem pro zavazadla. Kanoe je vhodná pro krátké i dlouhé výlety po našich řekách. Tradiční, dobře a snadno ovladatelný kajak. Velice oblíbený pro svou univerzálnost a rychlost. Dvoumístný kajak, stabilní a prostorný s komfortními sedačky a jednou vodotěsnou komorou v zadní části kajaku. Rodinná turistická loď s optimálními parametry, které ho řadí do nejpopulárnější kategorie turistických kajaků pro všechny. Baraka je nafukovací kanoe vhodná jak na divokou vodu, tak na turistické putování po našich řekách. Podrobnější informace

7 Kanoe Kánoe užívali původně Indiáni. Původní kánoe byly tvořeny vydlabaným kmenem stromu (monoxyl). Později bývaly stavěny i např. z březové kůry a v počátcích vodní turistiky se používaly dřevěné - s kostrou z latí a příčných ohýbaných žeber potažených dýhami a nalakovaným plátnem. V moderní době se používají kánoe ze skelného laminátu a nověji i z odolnějších materiálů - plastu. Obecně se dělí kanoe na otevřené a zavřené. Zavřené mají shora palubu s otvory pro posádku, které se uzavírají krycí zástěrou neboli šprickou - nutnou zejména na divoké vodě. Otevřené kánoe bývají vyztuženy příčnými tyčemi, případně i střední podélnou, která - je-li vně trupu, bývá nazývána kýlem, i když slouží jen k udržení přímého směru plavby - zejména u kanoí jezerních. Pokud mají kanoe podélnou výztuhu uvnitř lodě, mívají dno ploché a jsou kratší, aby byly jako lodě říční obratnější. Standardní kánoe bývají vybaveny dvěma lavičkami (sedačkami), buď připevněnými, nebo volně vyjímatelnými prkénky zavěšenými zevnitř k bokům kánoe. Obvyklým vybavením otevřených kanoí jsou vzduchové komory proti potopení umístěné v přídi a na zádi. Pokud má kanoe sedačku jen jednu a je i jinak svou konstrukcí stavěna jen pro jednu osobu, nazývá se singlkanoí, zkráceně singlem. Specialitou Severní Ameriky je singlkanoe na divokou vodu - sice otevřená, ale kromě místa pro kanoistu zcela vyplněná nafukovacími vaky. Obvyklým vybavením kánoe jsou pádla a u turistické lodi vodotěsný barel nebo vak pro přepravované věci. Praktickým doplňkem jsou šňůry na špičkách lodě a houbička pro vysušování vnitřku. Jiné dělení je na kanoe pevné a nafukovací. Pevné mají konstrukci popsanou výše, nafukovací mohou být bez odtoku horem nateklé vody, nebo s odtokem - buď rukávovitým otvorem v zádi, nebo mezerou mezi dnem a nosnými bočními válci (stejně jako u velkých nafukovacích člunů - raftů). V současné době se vyrábějí nafukovací kanoe z vysoce kvalitních pogumovaných textilií, které dovolí vnitřní tlak vzduchu tak velký, že se loď i na divoké vodě chová jako pevná - tj. bez podélných průhybů a příčného kroucení. Plavba na kánoi Dvojčlennou posádku kánoe tvoří vzadu sedící kormidelník, a vpředu sedící takzvaný háček. Ve sportovních kánoích posádka klečí. Loď pohánějí pádlováním oba, zvláště háček, zatímco především kormidelník ovládá polohou a pohybem pádla směr plavby. Kormidelník je vedoucím posádky - vztah kormidelníka a háčka je zejména ve starší kanoistické tradici významným prvkem dotvářejícím atmosféru kanoistické komunity. Má-li loď jednočlennou posádku, vykonává tato osoba činnost kormidelníka a místo háčka je neobsazené. Veze-li loď třetího člověka, takzvaného porcelána, ten se na ovládání a pohonu lodi přímo nepodílí. Loď je při plavbě poměrně labilní, takže nezkušeným plavcům se často převrátí. Takovému jevu se říká cvaknout se nebo udělat se. Zvláště náročným a zábavným prvkem bývá sjíždění propustí (šlajsen), z nichž mnohé jsou vítaným pozůstatkem voroplavby a některé jsou pro kanoistiku upraveny nově, a sjíždění peřejí neklidných a prudkých úseků řek, kde je třeba projíždět zákrutami (meandry) vodního toku a mezi kameny čnícími pod hladinou i nad ni. Méně oblíbená je jízda po téměř stojící vodě v nádržích přehrad a jezů, takové plavební podmínky vodáci nazývají olej či spíše volej.

8 Kajak Kajak je malé obvykle pádlem poháněné plavidlo původem ze severských oblastí. Eskymáci je používali k lovu a dopravě. K pohánění kajaku se používá kajakářské pádlo - tzv. dvojpádlo. V kajaku se sedí. Uzavřený kajak se používá i k sjíždění obtížně splavných toků a v některých sportovních disciplínách. Typy kajaků Mořský kajak Mořský kajak je obvykle dlouhý přibližně 5 metrů, úzký a rychlý. Je stabilní a snadno projíždí vlnami. U uzavřených typů se používá špricka. Často umožňuje uložení zavazadel ve vodotěsných komorách. Na rozdíl od kajaků na divokou vodu se používá i verze pro 2-3 osoby. Kajaky na divokou vodu Kajaky na divokou vodu se obvykle vyrábějí z plastu, který odolává prasknutí i oděru. Jsou vždy uzavřené. Kajaky jsou kratší, od 2 do 3 metrů délky. Dno je ploché, nebo oblé. Výtlak mají 100 až 300 litrů. Vnější tvar umožňuje velmi dobrou manévrovatelnost, snadno se eskymuje. Nedosahují velkých rychlostí. Creek kajak Kajak creekovka je kajak určený pro sjíždění toků s velkým spádem, často i s vodopády. Je pevnější, má velký výtlak, oblé špičky, podélný profil ve tvaru širokého U. Důležitá je bezpečnost.

9 Rodeo kajak Rodeo kajak (freestyle kajak) je kajak určený pro ježdění na jednom místě, vlně nebo válci. Umožňuje dělat akrobatické figury, je velmi obratný Má ploché dno, je velmi krátký (i 2 metry), výtlak je soustředěn kolem límce, není pohodlný - má velmi málo místa pro nohy. Playboat kajak Playboat spojuje vlastnosti creek kajaku a rodeo kajaku. Je určen pro bezpečné sjíždění divokých řek, zachovává si hravost. Slalomový kajak Je určen pro slalom na divoké vodě. Kajaky jsou velmi ploché, obratné a rychlé.

10 Sjezdový kajak Sjezdový kajak je určen rychlý sjezd divoké vody. Kajaky jsou lehké, dlouhé, rychlé a méně obratné. Rychlostní kajak Používá se na klidné vodě nebo mírně tekoucí. Rychlostní kajak je sportovní náčiní používané v olympijském sportu nazývaném rychlostní kanoistika. Kajaky jsou jednomístné, dvojmístné a čtyřmístné. Jsou velmi vratké a je obtížné se na nich udržet, primárně jsou určeny na dosažení maximální rychlosti na klidné vodě pomocí pádla a vlastní síly. Raft Raft je ploché široké gumové nafukovací plavidlo používané především pro expediční a komerční vodáctví (resp. rafting). Obvykle je 4-6 místné. Používá se při sjíždění divokých řek, pro což je předurčeno především pro svojí stabilitu, která je dána příčným profilem lodi.

11 Tato vlastnost raftu je však často přeceňována a zejména začátečníci trpí mylnou představou, že člun je naprosto bezpečný i na divoké vodě vysoké obtížnosti. Právě zde však dochází k těžkým úrazům a utonutím - jednak pro moment překvapení při převrácení a jednak pro nastalou nepřehlednost situace, kdy se ve vodě (obvykle velmi studené) ocitne víc osob najednou. Je proto nezbytně nutné na těžší vodu vyjíždět buď se školeným průvodcem, nebo alespoň s jedním či dvěma zkušenými vodáky. Začátečníky je vždy třeba před jízdou proškolit jak v ovládání raftu, tak v chování po případném zvrhnutí. Dále pak jsou pramice, vory apod. Konstrukce lodí TVARY SOUČASNÝCH LODÍ Na každou loď je možno se dívat ze tří úhlů z profilu, zespoda a v řezu. V podélném profilu můžeme sledovat především zakřivení kýlové linie, hloubku a celkovou délku kanoe nebo kajaku. Při pohledu na dno můžeme vysledovat tvar a délku čáry ponoru, celkovou šířku a její rozložení podél trupu lodi (souměrnost). V řezu vynikne kromě šířky především tvarování dna a boků lodi. V dále uvedených zákonitostech nebudu rozlišovat mezi kajakem a kanoí, protože vliv tvarů na vlastnosti plavidla je v zásadě stejný pro obě kategorie. Je třeba ještě rozumět těmto pojmům: počáteční (primární) stabilita znamená stabilitu lodi v klidu na rovné hladině, tedy její tendenci buď setrvat v rovnovážné poloze nebo se do ní vrátit. Konečná stabilita (sekundární) je stabilita lodi nakloněné na bok. Bod zlomu je takový náklon, při němž dochází k výrazné změně stability. Směrová stabilita je tendence lodi držet při jízdě přímý směr. DÉLKA Délka lodi má největší vliv na to, kolik se do ní vejde nákladu (u kanoí přibližně platí, že střední polovina lodi poskytuje 75% jejího výtlaku, u kajaků to bývá méně). Vliv délky na jízdní vlastnosti je třeba posuzovat ve vztahu k šířce lodi. Čím delší je čára ponoru a čím užší je ponořená část, tím rychleji loď pojede a snáze bude udržovat přímý směr. Tento fakt souvisí jednak s vlnovým odporem, daným délkou lodí vytvořené vlny a frikčním odporem, daným plochou ponořené části, vlnový odpor závisí na poměru vlnové délky a délky plavidla a vlnová délka na rychlosti (zbytečně složitá teorie). Zjednodušeně se dá říci, že delší loď bude mít při stejné rychlosti menší vlnový odpor než loď krátká.

12 ŠÍŘKA Šířka se udává buď jako maximální nebo na čáře ponoru. Loď plující na klidné vodě při svém pohybu rozráží hladinu a jako klín tlačí vodu na povrchu do stran a dolů. Čím širší loď, tím větší je třeba energie na rozehnání vody a tu samozřejmě dodáváme pádlováním. Dynamické a tlakové poměry při obtékání dna lodi jsou poměrně složité. Kanoe mívají většinou souměrné trupy, některé, zvláště ty určené na rovnou vodu, bývají mírně asymetrické, většinou s mohutnější přídí. U cestovních kajaků nejsou asymetrické trupy nikterak vzácné a převládají spíše širší zádě. HLOUBKA Hloubka se u kanoí měří nejčastěji v jejich středu, kde bývají nejnižší, od horního okraje bortu (límce) k nejhlubšímu bodu dna. Někdy se měří též od nejvyššího bodu špiček na dno, tento údaj však nemůže vypovídat o tom jak hodně nebo málo je loď náchylná k nabírání vody ve vlnách. Pro tuto informaci je nejdůležitější volná výška, tj. vzdálenost od hladiny k hornímu okraji bortu. Tento údaj vypovídá též nejlépe o náchylnosti na boční vítr a zalévání ve vlnách (to však hodně souvisí i s délkou lodi dlouhá loď se zatápí při průjezdu vlnou více než stejně vysoká loď krátká boří se ). TVAROVÁNÍ DNA A BOKŮ Tvary lodi v příčném řezu mají vliv především na stabilitu, ale také na rychlost, točivost a přípustný objem nákladu. Zde jsou základní tvary řezů: oblý (kulatý) má nejmenší ponořenou plochu, ale díky největší vratkosti by se hodil snad jen pro závodní lodě plochý největší ponořená plocha, zato ale velký výtlak, počáteční stabilita a nejlepší točivost ostrý (V-řez) ponořená plocha roste rychle s tíhou nákladu, ostrý V profil má vynikající konečnou stabilitu, zato však nejhorší točivost. Tvary současných lodí jsou kompromisem uvedených základních profilů. U kanoí se nejčastěji používá mírně eliptický tvar, jako kompromis mezi plochým a kulatým dnem vhodný především pro proudící vody. Toto tvarování navíc značně zpevňuje trup a hodí se proto především pro lehké kompozitové konstrukce. Mírně zaoblené dno (mělký oblouk) má velmi dobrou počáteční a dostatečnou konečnou stabilitu, chová se dobře ve vlnách, kdy má tendenci spíše udržovat vodorovnou polohu. Oproti tomu kombinace plochého a ostrého dna (mělké V) je vynikající na klidné vody ostřeji krájí hladinu a má proto lepší směrovou stabilitu a dobře jede vpřed. Přestože počáteční stabilita je horší než u dna oblého, s větší tíhou nákladu rychle vzrůstá. Konečná stabilita je velmi dobrá, točivost malá. Tento tvar se častěji prosazuje u cestovních kajaků. U moderních kanoí se vyskytují nejen kombinace zmíněných základních tvarů, ale jejich příčné řezy se tvarově mění podél osy lodi. Tak cestovní kajak nebo kanoe na klidnou vodu budou mít příď nejspíše tvaru ostrého V, zatímco střed lodi bude spíše plochý s mírně se rozevírajícími boky. Oproti tomu kanoe konstruovaná na překonávání peřejí bude mít tupé, ploché špičky a oblý střed s boky stočenými dovnitř.tvarování špiček má souvislost s rozrážením hladiny : dlouhá a ostrá příď hladinu čistě krájí a klade tak malý odpor, zatímco tupá a široká příď hladinu více čeří a brzdí tím loď v pohybu. O zádi, za níž se voda opět spojuje, platí totéž. Posledním důležitým prvkem ovlivňujícím vlastnosti lodí jsou hrany. Máme na mysli ty partie lodi, kde přechází dno v boky. Tento přechod může být buď pozvolný, zaoblený tzv. tupý hřbet nebo může být tvořen více či méně ostrým zlomem, tzv. hrana nebo ostrý hřbet. Lodě s hranou mívají lepší počáteční stabilitu, ale malou konečnou, mají výrazný bod zlomu. Pro lodě bez hrany platí opak. PODÉLNÝ PROFIL Při pohledu z boku zjistíme, že různé lodě jsou různě prohnuté. Prohnutí kýlové linie má velký vliv na jízdní vlastnosti lodi. Loď s naprosto rovným kýlem má vynikající směrovou stabilitu, ale nerada zatáčí. Loď se silně prohnutým kýlem se při každém záběru více točí než jede kupředu. Nejvhodnějším kompromisem pro turistickou loď bude tedy kýl částečně prohnutý ve špičkách vhodná míra prohnutí závisí na tom, zda dáváte při své plavbě přednost snadné manévrovatelnosti nebo směrové stabilitě. VELIKOSTI Na mělké a klikaté české řeky je vhodnější kratší kanoe (cca 4 4,5 m). Její šíře (bývá nejčastěji kolem cm) a hloubka (do vln by i při této délce měla být alespoň 35 cm) závisí především na tom, kolik nákladu a členů

13 posádky budete chtít vozit. Tvar dna by měl být, díky spíše mírně peřejnatému a úzkému charakteru některých našich řek, mírně zaoblený. Do uvedené charakteristiky ne náhodou spadá většina u nás tak oblíbených Vyder, Vertexek a pod. Na řeky klidnější a na křižování mnohých přehrad, které svázaly naše řeky, by se hodily spíše kanoe delší (4,5 5 m) s méně zaobleným kýlem a dnem spíše plochým nebo mírným V. S větší délkou souvisí i větší kapacita na náklad, proto jsou takové kanoe vhodnější na delší cesty. Kanoe delší než 5 m jsou v našich podmínkách neobvyklé. Hodí se spíše do divočiny nebo tam, kde potřebujete přepravovat velké náklady na velké vzdálenosti. Vnitrozemské a mořské kajaky jsou si rozměrově velmi podobné délky se pohybují v rozmezí cca 4,2 5,2 metrů, šířky kolem cm, dvoumístné cm. Protože kajaky jsou (s výjimkou sit-on-topů) lodě zavřené, není jejich hloubka tak důležitým údajem, přesto však mořský kajak podle výšky ve špičkách většinou neomylně poznáte u mořských kajaků bývají špičky výrazně zvednuté, úzké a ostré. To napomáhá snadnému průjezdu a udržování směru ve velkých vlnách. Jak mořské tak i vnitrozemské lodě, určené na rovné vodní plochy, mají prakticky naprosto rovný kýl. Točí proto velmi neochotně a na velkém poloměru. Dno těchto lodí je ve špičkách téměř výhradně tvaru ostrého V a uprostřed ploché pro zvýšení stability. Díky rozšiřujícím se bokům mají vynikající sekundární stabilitu a nejsnáze se zatáčejí nakloněné na bok. Kajaky, určené pro putování na řekách po proudící vodě, mají kýlovou linii více zakřivenou, bývají kratší a nižší. Vzdáleně připomínají závodní sjezdové lodě nebo dávné slalomky, jsou však mnohem stabilnější. Charakteristickým znakem cestovních kajaků je prostor pro náklad. Ten bývá buď oddělený od kokpitu a má v palubě vlastní otvory pro nakládání, nebo se pro nakládání používá otvor pro jezdce. Nakládání a hlavně vykládání oddělených komor je jednodušší a bezpečnější z hlediska uchování nákladu v suchu i při nedobrovolné koupeli. VYBAVENÍ TURISTICKÝCH KANOÍ Kanoe je plavidlo krásné především svou jednoduchostí. Proto napsat obecně něco o vybavení lze jen těžko. Asi jediným společným jmenovatelem všech typů kanoí by mělo být dobré zabezpečení proti potopení. Nejjednodušší a většinou i nejlevnější jsou nafukovací vaky, které se u krytých a polokrytých kanoí pouze vsunou do špiček a nafouknou. Do lodí otevřených je většinou třeba vaky připevnit šněrováním. Další variantou mohou být pevné vzduchové komory, ty se nemusí neustále dofukovat a udržovat (pokud se neprorazí potom oprava nebývá úplně snadná), značně však zvyšují hmotnost lodi. Vliv výšky boků je zřejmý,stejně tak jasný je vliv zakrytých špiček, které část vody odrazí (zase hodně záleží na výšce a tvaru). Jsou ještě další možnosti? Jistě, jednou z nich je, sice ne často, ale přece i u nás používaný zvýšený límec na odrážení zpředu cákající vody. Bývá jednoduše oddělitelný a tak jej nemusíte vozit na jezeře a demontáží snadno zabráníte i jeho pravděpodobné destrukci při dopravě. Další možností je zakrytí otvoru kanoe plachtou (tzv. šprickou). Existuje snad tisíc způsobů jejího upevnění a nemá cenu se jimi zde zabývat. VYBAVENÍ CESTOVNÍCH KAJAKŮ Má-li kajak být skutečným dopravním prostředkem, který vás odveze za dobrodružstvím do dalekých exotických zemí, měla by tomu odpovídat hlavně jeho výbava. Expediční kajakáři jsou dobrodruzi, kteří se neustále potýkají s nástrahami počasí a nebezpečím hlubokých neznámých vod. Začněme tedy povídáním o bezpečnostním vybavení. Jde-li o kajak určený pro plavbu do nechráněných vod (tj. moře a velká jezera), měl by na palubě mít kromě chytacích ok (samozřejmých u všech lodí, vždy na obou koncích) také bortovou šňůru cca 5 6 mm silný provaz vedoucí podél okrajů paluby od jedné špičky ke druhé, a každých cca 60 cm připevněný k palubě s malou vůlí. Tato šňůra prokáže nedocenitelnou službu při nedobrovolné rozplavbě, záchraně tonoucího, při vlečení nebo třeba i při vylévání. Zabezpečení kajaku proti potopení zajistí většinou dobře utěsněné komory pro náklad, nejsou-li, je opět třeba mít nafukovací vaky nebo aspoň kombinaci nafukovacího vaku a loďáku. Dále je důležitá pohodlná sedačka se zádovou opěrkou a nastavitelné nožní opěrky. Bortové šňůry, kormidla a skegy (skeg je malá ploutvička na zádi, která funguje stejně jako kýl u plachetnic) jsou vhodné u kajaků určených spíše na nechráněné vody. SKLÁDACÍ LODĚ Skládací kajaky jsou kategorie sama pro sebe. Kromě obecných zákonů hydrodynamiky na ně neplatí snad žádná jiná pravidla zde uvedená. Skládací kajaky mají hlavně v německých zemích velmi bohatou tradici a dodnes spoustu příznivců. Byli to právě Němci na skládacích kajacích, kteří jako první začali sjíždět divoké alpské řeky. Dnes už skládací kajak na divoké vodě asi nepotkáte, ale při putování po klidných řekách je plavidlem velmi oblíbeným. Jeho největší předností je snadná přeprava. Skládací kajak je kostra ze dřeva, duralových trubek nebo plastových dílů záleží na výrobci kterou snadno a rychle složíte i rozložíte. Na složenou rámovou konstrukci

14 se navlékne nepromokavá látka, nánosovaná gumou, PVC nebo uretanem, nasadí se sedačka, připevní kormidlo a může se vyrazit. Složení a rozložení šikovnému cestovateli netrvá déle než několik desítek minut. Skládací kanoe existují také, jsou však v menšině, princip zůstává zachován. I tato plavidla musí být zajištěna proti potopení vaky. SIT-ON-TOP Plavidla, která se velmi podobají kajakům. Jezdec však nesedí uvnitř, ale, jak napovídá anglický název, na palubě. Nemá tedy nohy zaklesnuté v opěrkách na spodní straně límce, ale prostě jen sedí nahoře. Sit-on-topy se používají spíše na pobřežní rekreaci než na nějaké delší cesty. Někteří nadšenci je sice používají na expediční cesty do teplých krajin, ale v našich podmínkách nejsou pro cestování asi příliš vhodné. Jsou-li určeny i pro jízdu na obtížnější vodě, mají řešeno i uchycení kolen, aby vodák ve vlnách nepadal. Nejčastěji se používají široké popruhy a výstupky paluby pro oporu chodidel. MATERIÁLY POUŽÍVANÉ NA VÝROBU LODÍ DŘEVO Je nejstarším používaným materiálem, dnes je u kanoí spíše luxusem. Dnešní dřevěné kanoe jsou krásné a lehké. Jejich výroba, údržba a opravy jsou však velmi náročné na zručnost, pečlivost i materiál. Proto patří klasické dřevěné kanoe k nejdražším. Na výrobu kajaků se dnes již dřevo jako základní materiál nepoužívá. LAMINÁTY Laminát je u nás dosud asi nejrozšířenějším kompozitovým materiálem používaným k výrobě lodí. Kompozitové materiály vznikají prosycováním textilií organickými pryskyřicemi, nejčastěji polyesterovými nebo epoxydovými. Jako výztuže se používají nejčastěji skelné tkaniny, Kevlar zlatavé syntetické vlákno s velkou pevností, dražší než sklo a uhlík (Carbon) lehký, pevný a drahý. Navíc se pevnostní vlastnosti laminátů zlepšují různými sendvičovými materiály s pěnovou nebo voštinovou strukturou. Stěna lodi se tím výrazně zesílí a zpevní, bohužel za cenu ještě větší křehkosti a proto se do turistiky sendviče příliš neprosadily. Hlavními přednostmi skelného laminátu jsou relativně nízká hmotnost a cena při postačující pevnosti. Lze jej snadno opravit. Nevýhodou je křehkost (závisí na zpracování, celkové gramáži a skladbě výztuží viz přehled lodí) POLYETYLENY Popularita turistických kanoí z polyetylenu u nás rychle roste i přes počáteční nedůvěru i některé omyly českých výrobců. Převážná většina PE lodí je vyráběna rotační technologií, pouze Prijon používá extruzní. Obě metody mají své výhody i nevýhody. PE je velmi houževnatý a pružný materiál, proto mají PE lodě mnohem větší životnost než laminátové, ale jsou těžší a dražší. Konstrukce lodí z PE využívá k zajištění dostatečné tuhosti různé výztuže nebo speciální tvarování paluby. Ke zpevnění se používají nejčastěji hliníkové trubky nebo dřevo. Někteří výrobci nabízejí též dvouplášťové kanoe, které se již více blíží sit-on-topům a svou hmotností předčí všechny ostatní modely. Ve snaze snížit hmotnost byly vyvinuty tzv. sendvičové PE s pěnovou střední vrstvou materiálu. Hmotnostní rozdíl je však nevýrazný a i ostatní parametry jsou víceméně srovnatelné, hlavní předností pěněných PE je to, že na rozdíl od jednovrstvých plavou. Nezanedbatelným kladem PE lodí je i jejich recyklovatelnost. Materiály na bázi ABS ABS je zkratka pro látky z nichž je tato hmota složena: Acryl Butadien Styrol. Používá se buď samostatně (u nás používá materiál ABS-PC pouze jediný výrobce Železný) nebo v kombinaci s PUR a vinylem sendvičové materiály s názvy např.: Royalex, R-light apod. jsou pružné, pevné, a mají tvarovou paměť. PUR jádro je z obou stran vyztuženo ABS folií, jejíž oděruvzdornost je zvýšena vinylovou kůží. Odolnost těchto materiálů je mnohem vyšší než u laminátů a jejich hmotnost nižší než u polyetylénu, cena vysoká. HLINÍK Hliník je velmi odolný materiál, nenáročný na údržbu, vhodný pro kanoe do divočiny. Prakticky nezničitelné hliníkové lodě mají v oblibě zvláště lovci a cestovatelé v severských zemích. Díky velké hmotnosti se tyto lodě nehodí na cesty, kde hrozí dlouhé obtížné přenášení.

15 Typy pádel KANOISTICKÁ PÁDLA Pro u nás nejběžnější vodní turistiku na zvolna proudících řekách s peřejnatými úseky se nejlépe hodí pádla pro něž se vžilo označení turistická. Dnes jsou to především pádla s listy z plastu a žerdí z duralu. Jsou odolná, relativně lehká a laciná. Technologie výroby, náročná na ruční práci, během několika posledních let vytlačila pádla ze dřeva do cenově vyšší a tedy, svým způsobem luxusní kategorie. Turistická pádla jsou robustní konstrukce, jejich list bývá cm široký, souměrný obdélníkový se zaoblenými rohy, 4 5 mm silný. Poměr délky listu k jeho šířce bývá u slalomových pádel přibližně 2:1. hlavička bývá typicky tvaru T. Pro hlubší, klidné jezerní vody je vhodnější tzv. rychlostní typ. Ten má delší a užší list (poměr délka:šířka může být i 3:1) a často také hruškovitou hlavičku ( palm grip ), která je při dlouhých cestách příjemnější do ruky. KAJAKÁŘSKÁ PÁDLA Při rekreační jízdě na mírných vodách se používají klasicky tvarované symetrické listy mírně prohnuté pro zlepšení záběru. Sportovněji založení vodáci používají naopak většinou listy asymetrické, pro divokou vodu relativně široké a krátké (podobný poměr stran jako u kanoistických listů, záběrová plocha bývá však menší). Pro klidné vody se lépe hodí protáhlejší a užší listy (poměr délka/šířka bývá 3:1, u mořských pádel se může blížit až 5:1). Na divoké vodě jsou nejběžnější pádla okolo 200 cm jen výjimečně bývají kratší než 195 a delší než 205 cm. Pádla pro nafukovací, cestovní a mořské kajaky by měla být delší než 210 cm se mohou blížit až 250 cm. Délku ovlivňuje i styl pádlování agresivní jezdec s vysokou frekvencí záběrů dá přednost kratšímu, zatímco pomalejší a spíše defenzivní kajakář by měl volit pádlo o několik centimetrů delší. Více viz tabulka. Pootočení pádla - listy kajakářských pádel bývají většinou pootočeny o 45 80, podle směru pootočení rozlišujeme mezi pádlem levým a pravým (u nás a ve východní Evropě používá pravé pádlo cca 30 35% vodáků, jinde ve světě méně a na americkém kontinentě jejich prodej nedosahuje ani 10% z celkového počtu). U pravého pádla svírá pravá ruka žerď pevně, zatímco levá se při každém záběru přetáčí. Pravá ruka je tedy řídící. U levého pádla platí analogicky, že se ovládá levou rukou a pravá přetáčí. Pro rekreační kajaky a v komerčním sektoru se často používají pádla s rovnoběžnými (nepootočenými) listy. Technika pádlování s nulovým pádlem je jednodušší, hlavně pro začátečníky.

16 RYCHLÉ URČENÍ DÉLKY KAJAKÁŘSKÉHO PÁDLA Pádlo zdvihneme horizontálně těsně nad hlavu a uchopíme tak, aby paže v loktech svíraly úhel 90. Tabulka určuje vzdálenost malíkové hrany rukou od začátku (rozšíření) listů: Určení Vzdálenost listu od ruky pro freestyle pro WW a extrém pro rekreační jízdu rychlostní jízdu a moře 5 10 cm cm cm 20 cm a více Určení Kajak Kánoe rekreační jízda na klidné vodě protáhlé oválné listy šíře do 20 cm, délka pádla cca cm, úhel 0 85 tradiční pádlo s protáhlým, užším listem, délka k bradě (+/- 5 cm) sportovní jízda po vodních plochách, maratony, moře rekreační divoká voda rychlostní asymetrické listy šíře cca 15 cm, celk. délka cm (podle typu kajaku), úhel 30 60, vhodná ergo žerď slalomový typ, délky cm, úhel asymetrický nebo lichoběžníkový list, vhodná lomená žerď, cm (k nosu) turistické pádlo s běžným listem, délka do výše ramen freestyle a extrém dětské rafting krátký asymetrický list, pro FS šíře cm, EX i širší, délka do 200 cm, úhel 0 45 krátké a lehké s malými listy, délka podle typu lodi a výšky dítěte, zúžená žerď, úhel 0 45 slalomový typ, zesílená konstrukce, široký a kratší list, délka do 150 cm malé, lehké a krátké, délka podle výše sezení a vzrůstu dítěte (orientační určení délky viz výše), zúžená žerď klasický list, délka cm, pro závodní rafting prohnutý list, řídící pádlo s prodlouženým listem a zesílenou žerdí, délka cm

17 Vybavení na vodu Plovací vesta Pomáhá při plavání jak na jezeru uprostřed vln, tak na divoké vodě, navíc chrání při nárazu na kameny, hřeje a zlepšuje podvědomě psychiku vodáka v obtížné situaci. Pro mládež a děti je povinná na jakékoliv vodě. Nezbytná je na rozlehlejší vodní plochy, kde doplavat ke břehu může trvat i hodinu a určitě pro řeky nad WW II. Budeme-li ji vozit s sebou stále, nic se nestane. Od roku 1997 podléhají vesty povinnému schvalování a měly by odpovídat evropské normě buď EN 393 nebo 395. Vesta by měla mít nosnost alespoň 4 kg pro děti a 6kg pro dospělé. Pro běžnou turistiku na řekách postačuje vesta, která dobře drží na těle, nebrání pohybu a nevysouvá se při plavání nad hlavu. Není na škodu, má-li více upínacích či seřizovacích prvků než jeden. Do kajaku je lepší vesta kratší, pro kánoe a rafty může být delší. Vhodnější jsou barvy, které jsou ve vodě lépe vidět, hlavně u dětí. Tkanina z níž je vesta ušita musí rychle schnout a nesmí v ní voda zůstávat, jinak by se z plovací vesty stala kotva. U raftingu není na škodu ani límec, který dopomáhá lidem s minimální znalostí plavání v divoké vodě k držení hlavy nad vodou. Vhodný je límec i u dětských vest. Helma Chrání hlavu vodákovu před nárazy o kameny a větve nad vodou. Pro začínajícího vodáka postačuje lehčí helma bez chrániče dolní části obličeje. Může být buď se seřiditelným vnitřkem nebo na míru. Skořepina bývá z různých forem laminátu nebo z termoplastu. Vnitřek pak raději z měkkého nenasákavého materiálu. Helma je uchycena na hlavě pomocí popruhu s přezkou pod bradou. Šňůra versus házecí pytlík Vodák potřebuje neustále něco přivazovat, k tomu používá tkaničky, provázky, prádelní druhu. Házečka by měla naproti tomu sloužit kamaráda nebo vyprošťování materiálu. Než na vlek, vzpomeňme si, že je to lano, na němž náš život. Házecí pytlík je vyroben alespoň zčásti z dně je kousek nenasákavého materiálu, aby připevňovat a navazovat a šňůry nebo lana všeho výhradně k záchraně přivážeme házečkou loď by zanedlouho mohl viset nánosované tkaniny, na plaval na hladině a 15 až 25 m plovoucího lana. V případě potřeby uchopíme vyčnívající konec lana a pytlík hodíme kamarádovi. Nejprve na něj pokřikujeme, aby zaregistroval naši snahu. Pokud se trefíme, tonoucí se chytne lana, drží jej pevně na prsou v leže na zádech a my ho táhneme ke břehu. Špricka, šprajda či krycí zástěra Slouží k zabránění vnikání vody do lodi největším otvorem v palubě. U otvorů ve dně je nutno použít jiný způsob. U otevřených lodí se používá špricka z nánosované

18 tkaniny, ve středu vyztužená, aby voda stékala a nedělala uprostřed lavór, a uchycená k límci lodě gumovým lanem nebo lankem. Vlastní komíny bývají pevně našity a je nutno při zvrhnutí z nich vypadnout. Známá legrace, kdy řekou plavou dva vodáci spojení špricdekou, ze které se nemohou vymotat, přestane být legrací, namotají-li se na překážku. U některých velkých špricek je gumový či plastový límec a na něj je uchycena klasická malá šprajda, která při opuštění lodě zůstává na těle a nebrání v pohybu. Na kajacích a singlkánoích se používá špricka menší a jednodušší z nánosovaného materiálu nebo z neoprenu. Neoprenová je dražší, náročnější na zacházení a údržbu, zato je v lodi více sucho. U samovylévacích nafukovacích lodí se špricka nepoužívá. Zabezpečení lodí proti potopení Laminát ani polyetylen neplave. Proto se z různých folií či nánosovaných materiálů vyrábí nafukovací vaky ve vhodných tvarech pro všechny lodě. Musí pasovat a být dobře upevněny, aby v případě zvrhnutí lodě nezůstaly na hladině jen vaky a loď nešla ke dnu. To platí i pro jezera, kde je hluboko a loď se na dně špatně hledá. Lodní pytel Při vícedenním putování se již vyplatí vozit s sebou lodní pytel. Velikost je daná tím, jaké zbytečnosti a potřebnosti s sebou vozíme. Loďák může mít od 5 do 100 l, větší loďáky jsou vybaveny popruhy na přenášení od nádraží nebo přes jez. Pytle jsou svařeny z nepromokavých a u větších pak i z oděruvzdorných materiálů. Tvary lodních vaků či vodotěsných tašek jsou různé a můžeme je použít nejen na vodu, ale ty menší i třeba na spacák. Dále se používají vodotěsné konve a soudky. Jejich nevýhodou je, že se pletou ve sklepě, nejsou-li v nich zrovna naloženy švestky. Jsou vodáci, kteří bagáž do lodi jen tak nahází. Je lépe vše přivázat, v případě zvrhnutí pak lovíme jen jednu věc. CO S SEBOU? Na delších cestách s sebou vodák musí vozit poměrně mnoho věcí. Prostor v lodi je omezený, a tak než odpovíme na otázku Co s sebou?, zamyslíme se krátce, jak náklad v lodi uložit. Měl by být vždy umístěn tak, aby se nezměnily jízdní vlastnosti lodě, tj. nejtěžší věci k těžišti a podle váhových rozdílů posádky u deblkánoe. U kajaku platí podobné pravidlo. Lodní pytel vhodného tvaru většinou ukládáme do zadního prostoru. Nejtěžší vybavení opět nejblíže k těžišti. Na často používané věci, jako peníze, pláštěnka a podobně je vhodné mít při ruce ještě jeden menší loďák, který je u kajaku vpředu a u kánoe u rukou zadáka. Samozřejmě opět přivázán. Úplně zvlášť, a také při ruce, by měla být lékárna. Správné naložení expediční lodi je umění. Náš obrázek napoví více. VNITROZEMSKÁ VODA Nafukovací vaky proti potopení Mohou být z PVC nebo PUR folie, jsou levnější, jejich životnost je nižší a jsou náchylnější k propíchnutí. V zimě tvrdnou a mohou se při manipulaci poškodit. Stále více se používají vaky z nánosované textilie s různými výsuvnými či šroubovacími ventily. Jsou sice dražší, ale jejich odolnost je výrazně vyšší. Navíc se dají opatřit očky pro přivázání do lodi. To je v podstatě nutnost u otevřených kánoí pro divokou vodu, kde se jiné než textilní vaky používají výjimečně.

19 Házecí pytlík pro všechny akce. Široké užití pro záchranu a vyprošťování. Délky od 10 do 25 m plovacího lana, u otevřených kánoí lze délku upravit až na 35 m, aby při převržení lodi šlo doplavat s druhým koncem lana až na břeh. Házečku lze mít ve vestě, uvnitř na spodní straně paluby lodi nebo na opasku django systému. Vhodné je občas kontrolovat lano i obal a udržovat je v pořádku. Nůž divoká voda, rafting. Je třeba vždy, pracuje-li se s lany. Průvodce raftového člunu a vodáci sjíždějící extrémní toky by jím měli být vybaveni vždy. Jsou případy, kdy je nutno lano uříznout velmi rychle. Vhodný je zavírací speciál nebo raftový nůž. Píšťalka pro všechny akce. Snadná signalizace v místech, kde se nelze jinak domluvit. Picí vaky, lahve všechny druhy akcí. Zvláště v místech, kde je problém s pitnou vodou. Na expedici, kdy celý den jedeme v lodi a nemáme možnost si sundat špricku a napít se z lahve, není od věci vak umístěný např. v zadní kapse plovací vesty, ze kterého se napijeme pohodlně jen skousnutím ventilu. Nedodržováním pitného režimu oslabuje tělo fyzicky i psychicky.

20 Nouzový balíček pro všechny typy akcí. V podstatě je to stará známá kápézetka. Měl by v ní být nožík, zapalovač, baterka, na expedici případně mapka, kompas, háčky na ryby, igelitová folie a vše co dopomůže k přežití. Opravovací soupravy pro všechny druhy akcí. Podle toho jaké máme vybavení, potřebujeme opravárenský materiál na loď, vestu, pádlo, oblečení. V expedičních podmínkách je to nezbytností. Kousek sklotextilu a pryskyřice, tavné lepidlo, PE tyčinka, lepidlo na neopren, spousta lepící pásky, PVC, nit, jehla a další. Baterka pro všechny akce. Nejlépe vodotěsná, barevná pro signalizaci, malá a lehká. Lékárnička pro všechny typy jízdy po vodě. K minimálnímu vybavení patří záchranná alu folie proti podchlazení, obvazové balíčky, trojcípý šátek, mulový obvaz, škrtidlo, elastický obvaz, lepicí obvaz a leukoplast, náplasti a desinfekce, případně základní antipyretikum a antibiotikum na rány. Dodává se i ve vodotěsném balení, doporučujeme občas vyvětrat a sledovat expirační dobu. Na další vybavení pro první pomoc přijdete jistě sami nebo si necháte poradit v lékárnách a určíte co je třeba. Ochrana proti chladu pro všechny druhy akcí, je-li chladno. Neopren, suchý oblek, suchá bunda, včetně spodního termoprádla, chňapky na pádlo, rukavice, neoprenová čepička, ponožky, boty, nátepníky a další. Karabiny pro všechny druhy plavby. Zavírací karabina bez pojistky praktická, relativně levná a lze ji otevřít i zmrzlými prsty. Použijeme ji k upoutání, k instalaci kladkostroje, upevnění házečky za strom, loďáku do lodi a podobně. Druhým typem je karabina na pádlo, která se liší širokým otvíráním. Karabiny s pojistkou se na vodě nepoužívají, ale jedna na náročné expedici není na škodu. Pásková (lanová) smyčka repšňůra divoká voda. Nechá se s ní bleskově připevnit lano na strom, skálu nebo připevnit kladkostroj pro vytahování jezdce či lodě. Jako náhradu lze použít i hopšňůru. Rolny a kladky pro divokou vodu a expedice. Pro sestrojení kladkostroje jsou lepší než karabina díky menšímu tření. Dejte pozor, aby byly otevírací z jedné strany, aby bylo možno použít k sestrojení kladkostroje házečky, která nemá volné konce lana. Hopšňůra Cowstail pro divokou vodu. Popruh uchycený na zadním oku plovací vesty a vpředu zavěšený karabinou na poutku. Užívá se jen na vestách s integrovanými popruhy. V nepoužívaném stavu visí šňůra na těle tak, aby nevadila při pádlování a nemohla se chytit za větev či skálu. Je vždy při ruce i když měníte lodě, rozšiřuje možnosti záchrany (též při pomoci z válce ze břehu) a lze ji užít i pro samozáchranu či jako repšňůru. Ale pozor, hrudní popruh musí být vybaven bezpečnostní přezkou! Použití je nutné trénovat! Zásadně se nepoužívá pro vlečení čehokoli na vodě. Záchranný systém na lodi pro divokou vodu. Lano délky 1 2 m s karabinou pro záchranu plavce nebo materiálu, pevně uchycené na lodi. Musí jít rychle uvolnit v případě nebezpečí i pokud je v tahu. Používání tohoto systému je nutno často trénovat, aby záchrana byla bezpečná. Signalizační potřeby moře, vodní plochy i divoká voda. Na moři, ztratím-li se musím o sobě dát vědět. Nutnost přerušení plavby v soutěsce a přivolání pomoci, to vše jsou problémy,

21 kdy je třeba vyslat signál a situaci řešit. Lze užít vysílačky, zbraně a pyrotechnické pomůcky. Z optických prostředků jsou vhodné signální rakety nebo stroboskopy. Jejich význam je následující: červená nouze, SOS; zelená odvolání poplachu; bílá Tady jsem. Dále lze signalizovat ohněm, kouřem, zrcátkem, píšťalkou, trubkou do mlhy atp. Náhradní pádlo pro všechny druhy akcí. Lépe skládací, alespoň jedno od každého typu ve skupině jako minimum. Při vícedenních akcích raději více. Hák na pádlo pro divokou vodu ale i jinde. Pomůže k dosažení jinak nedosažitelného, prodlužuje pádlo a lze jím vyprostit vzpříčenou loď, zachytit jezdce pod vodou atp. Nainstaluje se na list pádla (K1) utažením šroubu a je přes očko jištěn karabinou s lanem. Použití pro vyproštění člověka jen v nejvyšší nouzi, neboť může dojít ke zranění. MOŘE A VELKÉ VODNÍ PLOCHY Pumpa pro vypumpovávání vody z lodi i divoká voda. Ešusem nebo houbou lze dobře vybrat vodu na klidné hladině. Při vyplavání např. na moři a následném nastoupení bez možnosti vylití na břehu je velmi vhodné použití pumpy. Nejjednodušší řešení je ruční nebo nožní pumpa. Použít ji lze i při nandané špricdece. Plovák na pádlo. Měl by být uložen v lodi u ruky. V případě potřeby jej navléknete na list pádla a nafouknete ústy nebo plynovou patronou. Pomůže při eskymování, pádlo plave a pomáhá při plavání. Odtahovací lano. Nemůže-li zraněný nebo vyčerpaný jezdec sám dosáhnout břehu, je třeba přivázat na jeho příď lano a odtáhnout. Používá se tenké plovoucí lano min. délky m na bezpečnostním opasku. V nouzi postačuje házečka. Na vlečné lodi musí být lano uchyceno tak, aby jej bylo možno rychle uvolnit v případě nebezpečí ve vlnách atp. Vlečná kotva. Při přestávce na moři ve vlnách je prima pomocí. Je to něco jako deštník s dírou ve vrchlíku. Chrání před odnesením vlnami a větrem (nikoliv proudem). Lano je dlouhé asi 10 m, kotva je lehká, odolná k slané vodě a vybavená plovákem (nafukovacím vakem). Palubní nebo obvodové lano mořské kajaky a rafty. Je vedeno po obvodu lodi kolem dokola. Lze jej použít pro jednotlivé záchranné techniky na vodní ploše, pro zavěšení mnoha věcí, plovoucí vodák se jej může držet a lépe se orientovat. Lze jej využít k držení lodě i v místech s obtížným vystupováním a nastupováním. Ve slané vodě lano dosti trpí, je třeba jej občas vyměnit. Šňůra na pádlo. Aby se pádlo neztratilo a při zvrhnutí neuplavalo, je vybaveno na žerdi kouskem tenké šňůry přivázané k lodi. Využije se i při čtení z mapy, záchranné akci a podobně, vždy když jsou potřeba obě ruce volné. Reflexní popruhy a samolepky. Zlepšují viditelnost ve tmě, užívají se na lodi, na pádle a na oblečení. Zvláště vhodné na vodách s čilým provozem. Radiostanice na moře a expedice. Menší zařízení u kterých není třeba licence o výkonu cca do 500 mw s dosahem od 500 do 5000 m. V úzkých soutěskách je jeho užití problematické, ale doporučuje se pro plavbu na velkých jezerech a na moři. Výkonnější vysílačky jsou čistě expediční záležitostí. Zdroje: internetové odkazy: (6/2008) (6/2008) (6/2008) přednášky: Vodácký kurz 2008

22 Bezpečnost při vodní turistice - stručně hlavní obecné zásady, povinné vybavení na kurz vodní turistiky, záchranu u jezů Bezpečnost na tekoucí vodě a zásady, kterých bychom se měli držet Objektivní příčiny nebezpečí - mít dostatek informací o terénu (vodním i okolním) v němž chceme výpravu podniknout - znát všechny překážky plynulé plavby (přírodní i umělé) a jsme připraveni na jejich nenadálý výskyt - dostatečná vybavenost na nastávající podmínky Subjektivní příčiny nebezpečí - Technická zdatnost všech členů výpravy má odpovídat obtížnosti sjížděného úseku - Schopnost být připraven zvládnout případnou nehodu (použít správně záchranné prostředky, použít prvky sebezáchrany, plavat správně v tekoucí vodě,...) - Naše fyzická výkonnost má být v takovém MOMENTÁLNÍM stavu, abychom zvládli nejen splutí daného úseku, ale i řešení případné nehody v jeho závěru - Naše výstroj a výzbroj zabezpečuje přiměřenou míru bezpečí a ochrany (vhodné plavidlo, dostatečně tepelně izolující oblek - neopren, věci na převlečení, helma, vhodná obuv) - Výprava má mít dostatek prostředků pro prevenci a řešení nenadálých situací a nehod (zkušenosti, vědomost, záchranný materiál, dovednosti, lékárnu, informace)

23 Vodácké desatero - Nejezdi na řece sám. Řeka tvé prosby o pomoc nevyslyší. - Nepřeceňuj své schopnosti a možnosti. Hřbitovy jsou plné hrdinů. - Nepodceňuj chladnou vodu, počasí ani vodní stav. - Plovací vesta pomáhá plavat, chrání i hřeje. - Nejezdi bez helmy. Kameny i větve jsou většinou tvrdší než tvoje hlava. - Na nohy jsou dobré kecky. V řece je spousta skla a mezi kameny se dobře lámou kotníky. - Každý jez si nejdříve prohlédni. Není ostuda jej přenést. - Záchranné lano, karabina a další vybavení pro záchranu nejsou přepych. - Zavazadla v lodi si dobře přivaž. - Alkohol nepatří ani za kormidlo. - Řeka není popelnice. - Chovej se slušně a měj ohled na ostatní. Preventivní a záchranné pomůcky Základní pomůckou je plovací vesta. Můžeme je rozdělit na jednoduché "turistické" a propracované vesty na divokou vodu. Turistická vesta je jednoduchá, často se pouze zapíná na dvě spony vpředu. Vesta na divokou vodu je vybavena sportovnějším střihem pro snadnější pohyb, má větší množství různých kapes, má robustní zapínání a odstřelovací záchranný popruh. Vesta nás ochrání nejenom před potopením, ale odtlumí i nárazy do překážek v toku. Dalším důležitým a neocenitelným záchranným prostředkem je házecí pytlík - házečka. Jedná se o pytlík výrazné barvy, který je naplněn plovoucím lanem o určité délce a malým plovákem, aby se prázdný pytlík nepotopil. Při hodu házečkou držíme v ruce konec lana s okem a házíme pytlíkem, ze kterého se odmotává lano. Na házečce by neměla chybět

24 karabina, kterou však před samotným hodem musíme sundat (abychom plovoucího karabinou netrefili do hlavy). Karabinu využijeme pro zajištění lana na břehu (např. kolem stromu) a také na upevnění házečky v lodi. Helma je samozřejmostí na toky od obtížnosti WW1. Používá se vodácká helma, která nesákne vodu, neplave, je lehká a dobře drží na hlavě Oblečení je také velice důležitou součástí bezpečnostního vybavení vodáka. Neopren, suchá bunda, suché kalhoty apod. zaručí vodákův tepelný komfort nejen v lodi, ale může zachránit život při případném plavání ve studené vodě. Jako doplněk můžeme ještě vzít: Píšťalku, nůž, karabiny, smyčku, lano. Jak organizovat záchranu u jezů Jezy a vodní válce Jezy jsou umělou překážkou v toku řeky, kterou postavil člověk. Některé jsou bezpečné, jiné nebezpečné. Nebezpečí můžeme hledat při nízkých stavech řeky v pevných částech stavby. Z betonu může koukat kus larsenu, nebo ocelového drátu.. Je problém, že pod vodu nevidíme, takže musíme dobře "číst". Při vysokých vodních stavech nás většinou nezajímá samotné těleso jezu, ale voda. Pod jezy se může často tvořit nebezpečný vodní válec. Jezy jsou dokonce často konstruované tak, aby se pod nimi vodní válec tvořil. Voda, která dopadá "natvrdo" dopadající plochu neustále omílá. Při normálním, nebo nízké stavu vody je vývařiště mělké a nemá sílu. Nejrychleji reagují na nižší zvednutí hladiny tzv. tiché válce. Nezkušený vodák často nepozná nebezpečí a do jezu se vydá. Jaké je pak jeho překvapení, když se mu příď plavidla propadne do provzdušněné vody a on je najednou obětí tichého válce. Klasický válec, který najdeme pod většinou jezů, poznáme i po sluchu. Je vidět, jak se voda vrací a s sebou si nese velké množství předmětů. Pokud si nejsme jisti, zda se opravdu jedná o válec zabiják, můžeme zkusit vhodit větší klacek do proudu a počkat si, zda ho vývařiště pustí. Záchrana z válce

25 Nejdříve je tedy třeba se pokusit zorientovat. Pokud jsme překážku s válcem viděli předem, pamatujeme si břehy a případnou odtokovou linii, ke které se můžeme pokusit dostat a z válce odplavat. Pokud je samozáchrana podobného typu nemožná, přistupují kamarádi na břehu. HÁZECÍ PYTLÍK Když jsou pro záchranu házečkou vhodné podmínky, je třeba jednat rychle a naprosto přesně. Další možností je záchrana pomocí PLAVIDLA. V kratším válci můžeme nasunout plavidlo zespod do vývařiště, což nemusí být vzhledem k síle proudu jednoduché. Tonoucí se ho může zachytit. Další možností je spustit plavidlo přes korunu jezu. Musíme loď lanem (např. koníčkovací šňůrou) řídit tak, aby nespadla do válce bokem a nezalila se. Pak loď i s tonoucím vytáhneme přes vývarovou linii. Improvizací je hodně, pokud jsme v hojném počtu a máme dostatečné vybavení, můžeme přes řeku natáhnout lano, po kterém vypustíme plavidlo. Jako poslední možnost je vstoupení do válce samotným zachráncem, který je jištěn ze břehu lanem další osobou. Tato možnost se využije pouze v případě, že selhaly ostatní techniky

26 záchrany, tonoucí nekomunikuje, je v bezvědomí apod. Je potřeba si dobře rozmyslet, zda máme opravdu kvalitní vybavení, kterému se nebojíme svěřit zachráncův život. Pokud již vstupujeme do válce, je třeba zajistit několik zásadních bodů. Ve vývařišti by neměly být žádné plovoucí těžké předměty (kláda), lano by se o ně mohlo zachytit. Musí být dobrý přístup ze břehu. Potřebujeme házečku, vestu se záchraným hrudním popruhem a karabinu.

27 Stručný program kurzu vodní turistiky ( výcvik na vodě - Vltava). 1. den - příjezd, seminář na suchu - tvorba posádek, držení pádla, nasedání do lodě, základy pádlování, ovládání lodě, hry na stabilitu, první pokusy na jezu Teoretické úvody po večerech v průběhu dalších dnů - historie - typy lodí - materiály - rozdělení lodí - pádla - vesty přilby - oblečení - záchranný materiál - poučení o bezpečnosti, pravidlech vodáka - promítnutí instruktážních videí - vysvětlení termínů z vodáctví V každé etapě poznávání okolí řeky : Čertovy proudy, klášter Vyšší Brod, Rožmberk, Český Krumlov, Zlatá Koruna 2. den výcvik - nastupování a vystupování z lodě - přenášení lodě - základní záběr háčka a zadáka - zatáčení, kormidlování zadáka - zatáčení, záběry háčka - výjezd na řeku a přistávání u kraje řeky

28 - hry na stabilitu, přemisťování se v lodi a mezi dalšími loděmi - jízda proti proudu - vylévání vody z převrhnuté lodi - uložení lodi po příjezdu do kempu 3. den výcvik - záběry od lodi a pod loď - otáčení lodi, záběry,,kontra - přejezd peřejí, prahů - přenášení, koníčkování, přetahování a shazování jezu - přejezd jezu a propustí středem - přistávání za překážkou(v tišině) - výjezd z tišiny do protiproudu 4. den výcvik - hry na stabilitu, rozhoupání lodi - přistávání a výjezd na řeku v peřejích - otáčení lodi v peřejích - jízda traversem v peřejích - přejezd jezu propustí středem a po rozhraní - přejezd jezu propustí vjezdem do protiproudu s přiměřeným náklonem lodi 5. den výcvik - přejezd jezu po spádové desce v místě lomení hráze, kde se většinou tvoří odtokový jazyk - záchrana vodáka z válce pod jezem zkoušky - zkoušky ovládání lodi v peřejích, posádka se vystřídá na postu háčka i zadáka

29 Některé hry na zlepšení stability na lodi (zkušenosti z kurzu na Vltavě) Posádka se skládá ze dvou členů. Háček a kormidelník. Háček udává směr a upozorňuje na překážky na vodní ploše. 1.cvičení: První cvičení, které je zaměřeno hlavně na seznámení s lodí je otáčení se v protiproudu. V první části manévru zabírá hlavně kormidelník a háček vyrovnává loď, aby byla přídí proti toku řeky. Když kormidelník dotočí loď téměř do roviny, začíná naplno zabírat i háček.

30 2.cvičení: Druhé cvičení spočívá v tom, že háček se za zpomalené jízdy postaví. Po chvilce plavby s postaveným háčkem si stoupne u kormidelník. Nastává jízda ve stoje. 3.cvičení: Háček si sedne na úplné čelo lodě. A jediný, kdo řídí loď je kormidelník, který je navíc v nevýhodě, protože musí sledovat i cestu před sebou. Největší problém je při tomto cvičení nasedání na špičku lodě 4.cvičení:

31 Oba dva, jak háček, tak kormidelník si sednou na vyhrazený prostor v lodi. Háček na příď lodě, kormidelník na záď lodě. Nastává jízda, kdy ani jeden ze členů posádky není v zcela optimální poloze pro řízení lodě. 5.cvičení: Po pár dnech a cvičeních se uznalo, že průprava ze začátku kurzu se musí zopakovat. 6.cvičení: Cvičení obzvlášť zaměřené na stabilitu na lodi. Oba dva členové posádky (kormidelník, háček) se během plynulé jízdy prohodí. tj. vymění si pozice. Háček za kormidelníka, kormidelník za háčka. Jakou zvolí taktiku, je pouze jen a jen na nich. 7.cvičení: Je hodně podobné cvičení šestému. Pouze se vymění posádka mezi více loděmi. Nejlépe se stabilita procvičí, když se hry účastní co nejvíc lodí. Lze to provést i mezi dvěma posádkami. Lodě se seřadí vedle sebe, jeden člen posádky vždy přidržuje rukou druhou loď. Nejdříve se domluví taktika a pak? Pak může začít zábava! 8.cvičení: Opět je lepší, když se cvičení účastní více lodí. Přendávání a uvazování sudů do jiné lodě.

32 Jeden z posádky, většinou háček vstane a za jízdy odváže sud, který by měl být součástí každé výpravy a společně se sudem si přeleze na jinou loď, kde nejprve počká, až háček odváže jejich sud a pak začne od přivazovat svůj sud. Nastane tak výměna posádek. Nejlepší je, když mezi dvěma vyměňujícími se posádkami je co nejvíce lodí, přes které se musí dostat. 9.cvičení: Sjíždění splavu.. Pořádně se připravit, vyrovnat loď do úplné roviny a muže se vyrazit tak, tohle nás čeká!!! První odvážlivci pak už se do toho chtělo všem. 10.cvičení: Nácvik nasedání do lodi z vody.

33 Charakter řeky řečiště, různé typy propustí, čtení vody... Základní principy a terminologie Působením gravitace proudí voda v korytě, které má určitý spád. Rychlost proudu není v různých místech průtokového profilu stejná. V důsledku vnitřního tření a brzdného tření molekul o pevný podklad (dno a stěny koryta) se zpomaluje proudění vody od středu průtočného profilu směrem k hladině, stěnám a dnu koryta. PROUDNICE: Charakter proudění lze znázornit pomocí spojnic bodů stejných rychlostí proudění vody, tzv. izotach. Izotacha nejrychlejšího proudu při hladině se nazývá proudnice. Proudnice se nachází v rovném úseku toku nad nejhlubším místem koryta, většinou v jeho ose. V zákrutech se posunuje blíže k vnějšímu oblouku, kde někdy prochází až pod vymletými převisy břehů nebo pod větvemi keřů a stromů (obr. 3). U vnitřního břehu bývá proud nejpomalejší nebo se zde dokonce vrací podél břehu proti původnímu proudu. Změny rychlosti proudění způsobuje řada dalších fyzikálních faktorů, ale hlavně překážky v korytě řeky, geologické podloží a Schodovitě vymleté skalnaté dno (tvořící tzv. prahy) bývá poseto balvany různých velikostí a tvarů. Jejich vlivem se mění proudění vody. Dosud při menších rychlostech vody v proudu její vrstvy po sobě klouzaly (laminární proudění), nyní zvyšováním rychlosti proudu se voda intenzivně mísí a její částice se už nepohybují jen ve směru proudu, ale mohou se pohybovat všemi směry (turbulentní proudění). Soustava izotach se rozpadá, přerušuje se původní průběh proudnice a vznikají víry, válce, vývary, vratiproudy a pulsace proudu. Využití proudnice:

34 Proudnici je možné využívat při nízkém a středním stavu vody, protože je to většinou nejhlubší trasa a také nejrychlejší. Síla proudu vám velmi výrazně pomáhá unášet loď, zatímco za velké vody je jízda v ní velmi náročná. Jsou tam největší vlny a válce, které zalévají vaši loď, ale vy pro klidnější jízdu můžete zvolit jízdu mimo ni. Je také důležité mít na paměti, že kde je nejsilnější proud, je také i větší možnost naplavených stromů, podemletých břehů a náhodných překážek. Na to je potřeba pamatovat hlavně v úzkých místech koryt. KÁMEN Pokud je na dně překážka (kámen) voda jí obtéká a to se projevuje na hladině nad ní. Přímo nad překážkou je vidět hladkou vlnu a za ní se voda čeří. (viz. obr. dole) Tuto skutečnost háček hlásí zadákovi a oba se snaží překážce ze všech sil vyhnout. Schéma proudění kolem překážky:

Specifikace předmětu plnění část 2 Vybavení pro záchranné práce ve výškách a na vodě

Specifikace předmětu plnění část 2 Vybavení pro záchranné práce ve výškách a na vodě Příloha č. 1 výzvy Specifikace předmětu plnění část 2 Vybavení pro záchranné práce ve výškách a na vodě 1. Slaňovací brzda typ I 2 ks Slaňovací zařízení jiného typu než u položek č. 2, 3, 4, 5 a 6, pro

Více

obr. 1 Vznik skočných vrstev v teplém období

obr. 1 Vznik skočných vrstev v teplém období Stojatá voda rybníky jezera lomy umělá jezera slepá ramena řek štěrkoviště, pískovny Stručný výtah HYDROLOGIE PRO ZACHRÁNCE Charakteristika stojaté vody Je podstatně bezpečnější než vody proudící, přesto

Více

Příloha č. 4 Obsah kapitánské zkoušky

Příloha č. 4 Obsah kapitánské zkoušky Směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací: Příloha č. 4 Obsah kapitánské zkoušky Kompetenční profil absolventa KZ Pro udělení KZ je nutné, aby komise ověřila všechny níže uvedené kompetence.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1003/IZS-2007 Praha 27. března 2007 Počet listů: 4 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. generální ředitel

Více

Netradiční vodní sporty v letních kurzech na VŠ

Netradiční vodní sporty v letních kurzech na VŠ Netradiční vodní sporty v letních kurzech na VŠ Moderní vodácké aktivity na řekách, jezerech i mořích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. R.

Více

Projekt: Cizí jazyky v kinantropologii, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0199

Projekt: Cizí jazyky v kinantropologii, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0199 Kanoistika a vodní turistika Kanoistika a vodní turistika Kanoistika a vodní turistika doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. Plavba na řekách má v některých našich městech opravdu dlouhou tradici. Původní obyvatelé

Více

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Jištění další osoby Metodický list číslo 5 VÝŠ Vydáno

Více

Lezecký materiál pro HZS Jčk České Budějovice

Lezecký materiál pro HZS Jčk České Budějovice Lezecký materiál pro HZS Jčk České Budějovice Dodávka musí být realizována jako celek. Doprava na KŘ Č. Budějovice bude zahrnuta v ceně zakázky. Dodavatel zajistí bezplatné proškolení min. 2 osob, do 30

Více

Podzimní nabídka vodáckého vybavení

Podzimní nabídka vodáckého vybavení Water Element, s.r.o. web: www.vodacke-centrum.cz email: info@vodacke-centrum.cz tel. +420 737332592 Podzimní nabídka vodáckého vybavení Lodě (nabídka platí do vyprodání zásob nebo do konce roku 2010)

Více

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu...

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu... Využití záchranného pásu při osobním zásahu jako součást výuky v kvalifikačních kurzech Vodní záchranné služby Českého červeného kříže. Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze 22. září

Více

Vltava - 6 denní ze Soumarského mostu

Vltava - 6 denní ze Soumarského mostu Vltava - 6 denní ze Soumarského mostu 6 - denní zájezd 6denní plavba po Vltavě ze Soumarského mostu do Boršova v sobě spojuje plavbu v klasickém úseku pod Lipnem z Vyššího Brodu s jednodenní plavbou v

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

Běžkařské boty Salomon

Běžkařské boty Salomon Běžkařské boty Salomon S-LAB MANŽETA & 3D ENERGYZER 3D Energyzer zajišťuje lepší relaxaci svalů a rychlejší návrat lyže. Díky progresivní postranní podpoře poskytuje i dobrou kontrolu hran a volný pohyb

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový

TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový Příloha č. k zadávací dokumentaci čj.: MV-570-/PO-PSM-0 Počet listů:3 TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový. Tyto technické podmínky vymezují požadavky na pořízení čtyř kontejnerů protipovodňových,

Více

Seminář VHT. Vyprošťování v horském terénu po pádu do trhliny nebo skalní průrvy

Seminář VHT. Vyprošťování v horském terénu po pádu do trhliny nebo skalní průrvy Sekce vysokohorské turistiky KČT Metodická informace č. 1/2016 Seminář VHT ( 27. 29. 5. 2016 ve Strašicích a okolních skalních terénech) Vyprošťování v horském terénu po pádu do trhliny nebo skalní průrvy

Více

Rakousko 2015-srpen. Enns Salza

Rakousko 2015-srpen. Enns Salza Rakousko 2015-srpen Plánované řeky: Bude záležet na stavu vody. Budeme operativně vybírat z oblastí: 1. oblast Salza + Enns Enns I. etapa (Reitdorf - Schladming, 25km, II-III) Salza I. etapa (Wildpalen

Více

- přilba, - oděv - rukavice, - obuv, - opasek. - sekyra, - svítilna, - tísňová píšťalka, (osobní bezpečnostní zařízení).

- přilba, - oděv - rukavice, - obuv, - opasek. - sekyra, - svítilna, - tísňová píšťalka, (osobní bezpečnostní zařízení). Osobní výstroj a výzbroj: je souhrn předmětů, soubor potřeb, případně oblečení k určité činnosti k vykonávání nějakého úkonu. Výstroj hasiče: Výzbroj hasiče: - přilba, - oděv - rukavice, - obuv, - opasek.

Více

Dárky Fiskars nejen pro vaši zahradu

Dárky Fiskars nejen pro vaši zahradu NŮŽKY PÁKOVÉ vyrobeny z kvalitní švédské nerezavějící oceli ergonomicky tvarovaná držadla vyrobena z extra pevného polyamidu s pákovým převodem násobícím střižnou sílu čepele vhodné na stříhání čerstvého

Více

Rizika při sjíždění řek aneb nebezpečí číhá na jezech

Rizika při sjíždění řek aneb nebezpečí číhá na jezech Rizika při sjíždění řek aneb nebezpečí číhá na jezech Vodní turistika fenomén ČR vodní turistika a vodáctví patří mezi nejrozšířenější sportovní aktivity příznivě působí na regeneraci člověka, pohybové

Více

techniky lovu a vybavení Lov z ukotvené lodě

techniky lovu a vybavení Lov z ukotvené lodě Lov z ukotvené lodě Pro rybaření na vodní hladině je v podstatě zapotřebí pouze dvou věcí, a to lodě a nějakého pohonu (motor, vesla). Říkám však raději v podstatě, protože nic z toho vám není platné,

Více

3. Lanové techniky ve vodní záchraně. 3.1. Sebezajištění a jištění zřízení stanoviště - 25 -

3. Lanové techniky ve vodní záchraně. 3.1. Sebezajištění a jištění zřízení stanoviště - 25 - 3. Lanové techniky ve vodní záchraně 3.1. Sebezajištění a jištění zřízení stanoviště Při práci, kdy hrozí pád do hloubky nebo by mohl být záchranář stažen působením sil do vodního toku je zapotřebí se

Více

Vše pro myslivost a náročnou turistiku

Vše pro myslivost a náročnou turistiku Vše pro myslivost a náročnou turistiku Provedení výrobků A vepřová kůže, hnědá B kombinace textilu a kůže, B/1, B/2 lovecká plachtovina, B/3 lovecké plátno, B/4 kortexin C hovězí kůže D, lovecká zeleň

Více

PODROBNÉ INFORMACE O VYLEPŠENÝCH ZAHRADNÍCH TRAMPOLÍNÁCH

PODROBNÉ INFORMACE O VYLEPŠENÝCH ZAHRADNÍCH TRAMPOLÍNÁCH PODROBNÉ INFORMACE O VYLEPŠENÝCH ZAHRADNÍCH TRAMPOLÍNÁCH TRAMPOLÍNA 305 CM/366 CM S OCHRANNOU SÍTÍ, ŽEBŘÍK, KRYCÍ PLACHTA, TRAMPOLÍNA JE V ZELENÉ BARVĚ A S NOSNOSTÍ 180 KG V případě dotazů nás neváhejte

Více

VODA TEORIE A PRAXE. ZÁKLADNÍ ZÁBĚR Na povel PŘIPRAVIT se předkloníme, natočíme se vnějším ramenem vpřed k vodě. Díváme se před sebe na vodu.

VODA TEORIE A PRAXE. ZÁKLADNÍ ZÁBĚR Na povel PŘIPRAVIT se předkloníme, natočíme se vnějším ramenem vpřed k vodě. Díváme se před sebe na vodu. VODA ZÁKLADNÍ ZÁBĚR Na povel PŘIPRAVIT se předkloníme, natočíme se vnějším ramenem vpřed k vodě. Díváme se před sebe na vodu. Na povel VPŘED zasuneme pádlo celým listem kolmo do vody u boku lodi. Hlavu

Více

YKLISTICKÉ OSIČE. www.sportarsenal.cz

YKLISTICKÉ OSIČE. www.sportarsenal.cz YKLISTICKÉ OSIČE www.sportarsenal.cz 2 SEZONA 2015 3 Rozdělení brašen a nosičů...4 Diagram doporučených kombinací...5 Lehká rekreační cykloturistika brašny...6 Speciální a náročná cykloturistika brašny...18

Více

Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky

Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 25.10.2012 Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky Jsou nedílnou součástí automobilu pro jeho pohyb, přenos sil a momentů. Účel kola

Více

18/ Křeslo trojnohé Křeslo s unikátním systémem polohování sedáku i opěradla. Sedačka se otáčí kolem své osy. Vhodné do lodě i svažitého terénu.

18/ Křeslo trojnohé Křeslo s unikátním systémem polohování sedáku i opěradla. Sedačka se otáčí kolem své osy. Vhodné do lodě i svažitého terénu. Používáme kvalitní ocelové trubky o průměru 15x1,2,18x1,2, 20x1,2 a na lehátka 20x1,5 mm, které jsou povrchově upraveny kvalitní vypalovací barvou. Silná polyesterová látka s vodě odolnou úpravou, doplněná

Více

Příručka uživatele 2. Príručka používateľa 6. User s manual 10. Benutzerhandbuch 14. Manuel d utilisation 18. Manual del usuario 22

Příručka uživatele 2. Príručka používateľa 6. User s manual 10. Benutzerhandbuch 14. Manuel d utilisation 18. Manual del usuario 22 Sunny Příručka uživatele 2 Príručka používateľa 6 User s manual 10 Benutzerhandbuch 14 Manuel d utilisation 18 Manual del usuario 22 Manuale d utente 26 Gebruiksaanwijzing 30 Instrukcja użytkownika 34

Více

Řezání lanem. Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48

Řezání lanem. Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48 Řezání lanem Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48 Řezání diamantovým lanem je nejjednodušší a nejúčinnější způsob práce s velkými betonovými konstrukcemi, například

Více

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti lesních ploch je téměř vyrovnaný podíl jízdních a přibližovacích cest. Zřízení a celoroční údržba lesních cest sjížděných nákladními vozidly jsou nákladné. Současně představují

Více

Uživatelská příručka. Speedkid1 (Model TJ-24A) Tato uživatelská příručka byla zpracována pro www.mrakyhracek.cz. Uživatelskou příručku uschovejte!

Uživatelská příručka. Speedkid1 (Model TJ-24A) Tato uživatelská příručka byla zpracována pro www.mrakyhracek.cz. Uživatelskou příručku uschovejte! Uživatelská příručka Uživatelská příručka Speedkid1 (Model TJ-24A) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

2. Stavba lodního trupu a příslušenství

2. Stavba lodního trupu a příslušenství 2. KAPITOLA 2. Stavba lodního trupu a příslušenství Lodní trup tvořily silné dřevěné nosníkové vazníky uložené v podélném a příčném směru k ose lodi. K podélným vazníkům patří kýl, kýlové vaznice, klounovec,

Více

Upozornìní! Maximální stanovené zatížení: (viz - nosnost) Hmotnost plnì naloženého plavidla: 494 kg (1089 lbs) Hlavní plachta +kosatka

Upozornìní! Maximální stanovené zatížení: (viz - nosnost) Hmotnost plnì naloženého plavidla: 494 kg (1089 lbs) Hlavní plachta +kosatka Úvod Tato pøíruèka vám má pomoci snadno a bezpeènì ovládat vaše plavidlo. Obsahuje podrobný popis plavidla a informace o jeho montáži, užívání a údržbì. Pøeètìte si ji prosím peèlivì a seznamte se s plavidlem

Více

příslušenst ví navijáků

příslušenst ví navijáků WARN taška s doplňky Být dobře připraven neznamená jen mít správný naviják a odpovídající upevnění, ale také správné a dostatečné příslušenství. Ať již kladku pro šikmý tah nebo popruh k upevnění na strom.

Více

Dvojnásob chytrý! WARN PowerPlant: naviják a kompresor v jednom

Dvojnásob chytrý! WARN PowerPlant: naviják a kompresor v jednom P ř í slu š enstv í naviják ů Dvojnásob chytrý! WARN PowerPlant: naviják a kompresor v jednom Modely PowerPlant spojují dva přístroje v jednom obalu: každý PowerPlant je zároveň silný naviják a výkonný

Více

Zkvalitnění výuky modulu Arboristický blokna VOŠ zahradnické CZ.1.07/2.1.00/ LANA VE STROMOLEZENÍ

Zkvalitnění výuky modulu Arboristický blokna VOŠ zahradnické CZ.1.07/2.1.00/ LANA VE STROMOLEZENÍ Zkvalitnění výuky modulu Arboristický blokna VOŠ zahradnické CZ.1.07/2.1.00/13.0031 LANA VE STROMOLEZENÍ LANA VE STROMOLEZENÍ Lano je základní nástroj používaný ve stromolezení. Stromolezecké lano neslouží

Více

Odkaz na loga: Manuál JVS JMK http://www.kr-jihomoravsky.cz/default.aspx?id=2650&typeid=2

Odkaz na loga: Manuál JVS JMK http://www.kr-jihomoravsky.cz/default.aspx?id=2650&typeid=2 Příloha smlouvy 1.2. Kupující: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Odbor vnějších vztahů KrÚ JMK Odpovědná osoba kupujícího ve věcech technických: Bc. Alena Andělová, DiS. tel.: + 420 541

Více

Společnost LENZA nabízí nábytkovou řadu

Společnost LENZA nabízí nábytkovou řadu Technický popis Společnost LENZA nabízí nábytkovou řadu určenou pro vybavování předsíní. Elegantní a moderní nábytek do předsíně je ergonomický a současně velmi funkční. Velký výběr rozměrů jednotlivých

Více

Soubory otázek pro způsobilost 'S80'

Soubory otázek pro způsobilost 'S80' Soubory otázek pro způsobilost 'S80' č. 492 Zkratka souboru otázek: P1 Plují-li plavidla takovými směry, že se jejich dráhy kříží a mohlo by vzniknout. nebezpečí srážky, musí malá plavidla různých druhů

Více

VYBRANÉ PRODUKTY JARO 2011

VYBRANÉ PRODUKTY JARO 2011 VYBRANÉ PRODUKTY JARO 2011 KOMPLETNÍ KATALOG KE STAŽENÍ: http://www.hillmanusa.com/download.html 6010188 Lesní zeleň 6010388 Kamufláž FullFree pohybový systém systém volných ramen ERGOCUT ergonomický systém

Více

Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II

Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II Vltavská kaskáda Vltavská kaskáda je soustava vodních děl osazených velkými vodními elektrárnami na toku Vltavy. Všechny elektrárny jsou majetkem firmy ČEZ. Jejich provoz je automatický a jsou řízeny prostřednictvím

Více

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení

Více

Takto zafixovaný pacient může být vyšetřen RTG, ECT či MRP, neboť systém RedVac je plně kompatibilní s těmito přístroji.

Takto zafixovaný pacient může být vyšetřen RTG, ECT či MRP, neboť systém RedVac je plně kompatibilní s těmito přístroji. RedVac POMÁHÁ ZACHRÁNIT ŽIVOT Systém vakuových fixačních prostředků RedVac využívá unikátní technologie 56 komor naplněných sypkým materiálem o přesně určeném tvaru, rozměru a hmotnosti. Materiál dokonale

Více

ADRENALINOVÝ RAFTING NA ISELU a NOCE

ADRENALINOVÝ RAFTING NA ISELU a NOCE ADRENALINOVÝ RAFTING NA ISELU a NOCE Kam jedeme? Pod zasněžené štíty Alp a Dolomit. Trvalý dostatek sněhu zajistí krásné vodácké zážitky na těchto ledovcových řek. Připravili jsme velice atraktivní zájezd

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18 Je bezpodmínečně nutné brát do úvahy zásady a dodržovat příslušné normové předpisy a pravidla. POZOR! Důležitá je i kooperace prací topenářské, betonářské firmy a firmy pokládající krytinu. Plovoucí podlaha

Více

PŘEDSTAVUJEME dodávku záchranných a pracovních člunů, výrobu a montáž speciálního vybavení pro tyto čluny

PŘEDSTAVUJEME dodávku záchranných a pracovních člunů, výrobu a montáž speciálního vybavení pro tyto čluny ZÁCHRANNÉ A HASIČSKÉ SYSTÉMY PŘEDSTAVUJEME dodávku záchranných a pracovních člunů, výrobu a montáž speciálního vybavení pro tyto čluny Jako jedni z dlouhodobých prodejců pracovních a záchranných člunů

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Podzimní nabídka vodáckého vybavení

Podzimní nabídka vodáckého vybavení Water Element, s.r.o. web: www.vodacke-centrum.cz email: info@vodacke-centrum.cz tel. +420 737332592 Podzimní nabídka vodáckého vybavení Lodě (nabídka platí do vyprodání zásob nebo do konce roku 2010)

Více

NOUZOVÉ ZPŮSOBY SLANĚNÍ

NOUZOVÉ ZPŮSOBY SLANĚNÍ IMZ I - Základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou pro JSDHO NOUZOVÉ ZPŮSOBY SLANĚNÍ Ústřední hasičská škola Jánské Koupele NOUZOVÉ ZPŮSOBY SLANĚNÍ V operačním řízení každý hasič může řešit situaci,

Více

Vše pro myslivost a náročnou turistiku

Vše pro myslivost a náročnou turistiku Vše pro myslivost a náročnou turistiku Provedení výrobků A vepřová kůže, hnědá B kombinace textilu a kůže, B/1, B/2 lovecká plachtovina, B/3, B/4 kortexin C hovězí kůže D, lovecká zeleň E jiné provedení

Více

Vodou proti vodě. Unikátní systém protipovodňových zábran Tiger Dam TM nyní pomáhá i v ČR. www.vodouprotivode.cz

Vodou proti vodě. Unikátní systém protipovodňových zábran Tiger Dam TM nyní pomáhá i v ČR. www.vodouprotivode.cz Vodou proti vodě Unikátní systém protipovodňových zábran Tiger Dam TM nyní pomáhá i v ČR výhradní distributor pro střední Evropu Tygří přehrady v České republice 2 Tiger DamTM Společnost Johnny servis

Více

KARTOGRAFIE. 6. Polohopisný a výškopisný obsah map

KARTOGRAFIE. 6. Polohopisný a výškopisný obsah map KARTOGRAFIE 6. Polohopisný a výškopisný obsah map Vodstvo Základní orientační prvek na mapách. Zahrnuje veškerou stojatou a tekoucí vodu na zemském povrchu i pod povrchem. Na topografických mapách lze

Více

VÍKEND DIVOKÉ VODY ZÁCHRANA NA DIVOKÉ VODĚ

VÍKEND DIVOKÉ VODY ZÁCHRANA NA DIVOKÉ VODĚ VÍKEND DIVOKÉ VODY ZÁCHRANA NA DIVOKÉ VODĚ Tomáš Fiala Fialík PVS Třebíč 2013 1 ZÁCHRANA NA DIVOKÉ VODĚ Osnova: ochranné a záchranné pomůcky sebezáchrana záchrana osob a materiálu 2 1. OCHRANNÉ A ZÁCHRANNÉ

Více

S e m i n á r n í p r á c e : U r a m p a + V r a m p a

S e m i n á r n í p r á c e : U r a m p a + V r a m p a S e m i n á r n í p r á c e : U r a m p a + V r a m p a Popis úlohy Tato úloha se má zabývat vzájemnými přeměnami potenciální a kinetické mechanické energie na dvou dráhách: U rampě a V rampě. U rampa

Více

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda OHÝBÁNÍ VY_32_INOVACE_OVS_3_17 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět Tematický

Více

Vodohospodářské stavby BS001 Jezy a odběrné objekty. CZ.1.07/2.2.00/ Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství

Vodohospodářské stavby BS001 Jezy a odběrné objekty. CZ.1.07/2.2.00/ Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství Vodohospodářské stavby BS001 Jezy a odběrné objekty CZ.1.07/2.2.00/15.0426 Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství Harmonogram přednášek 1. Úvod a základní informace o předmětu,

Více

OSNOVA VÝCVIKU NA CMAS P** 1. / 1 C M A S. dle Training Programm CMAS a Výcvikových směrnic SPČR. Schváleno výcvikovou komisí SPČR dne 4. 2.

OSNOVA VÝCVIKU NA CMAS P** 1. / 1 C M A S. dle Training Programm CMAS a Výcvikových směrnic SPČR. Schváleno výcvikovou komisí SPČR dne 4. 2. OSNOVA VÝCVIKU NA CMAS P** 1. / 1 Svaz potápěčů České republiky OSNOVA VÝCVIKU n a k v a l i f i k ační stupeň C M A S P dle Training Programm CMAS a Výcvikových směrnic SPČR Schváleno výcvikovou komisí

Více

Terénní užitkové vozidlo

Terénní užitkové vozidlo Terénní užitkové vozidlo Společník pro práci a volný čas Mechron Je jedno, zda chcete pracovat na farmě nebo v lese, Kioti Mechron 4 4 se hodí pro všechny práce. Se čtyřmi nezávisle zavěšenými koly zadní

Více

Nová řada seker Fiskars. Neobyčejná trvanlivost, nový design, nové vlastnoti. Prestižní cena reddot - The best of the best za design.

Nová řada seker Fiskars. Neobyčejná trvanlivost, nový design, nové vlastnoti. Prestižní cena reddot - The best of the best za design. Nová řada seker Fiskars Neobyčejná trvanlivost, nový design, nové vlastnoti. Prestižní cena reddot - The best of the best za design. Historie seker Fiskars Na konci třicetileté války si firma Billnäs Ruukki,

Více

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí.

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí. SCREENOVÉ rolety chrání vaše soukromí. SCREENOVÉ ROLETY chrání vaše soukromí. Pořiďte si vysoce účinnou, estetickou a moderní stínicí techniku screenové rolety ISOTRA. Zajistíte si příjemnou teplotu v

Více

Matrx zádové opěrky. Invacare ZÁRUKA POHODLÍ. Invacare Matrx zádové opěrky: nikdy to nemohlo být snazší...

Matrx zádové opěrky. Invacare ZÁRUKA POHODLÍ. Invacare Matrx zádové opěrky: nikdy to nemohlo být snazší... Invacare Matrx zádové opěrky ZÁRUKA POHODLÍ Jana Masaryka 1713 500 12 Hradec Králové Tel.: 495 220 684 Fax: 495 221 327 E-mail: sivak@sivak.cz Invacare Matrx zádové opěrky: nikdy to nemohlo být snazší...

Více

Překvapte zimu dříve, než ona překvapí Vás.

Překvapte zimu dříve, než ona překvapí Vás. Překvapte zimu dříve, než ona překvapí Vás. Přezujte na zimní pneumatiky Continental včas. Nabídka zimních pneumatik pro osobní, dodávkové a 4 4 automobily Zima 2012/13 Zimní pneumatiky jsou součástí povinné

Více

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Vlivy na padnutí oděvu ze strany nositele: konstrukce kostry držení těla tvar a proměnlivost postavy Faktory jejichž příčinou existuje spousta variací postav: zaměstnání,

Více

Úložné systémy na nářadí

Úložné systémy na nářadí Brašny na nářadí 179 Opasky a pouzdra na nářadí 183 Mobilní bedny na nářadí 187 Mobilní pracoviště 190 Boxy na nářadí 192 Organizery 197 Podstavce na řezání (kozy) 200 Dílenský nábytek 201 Úložné systémy

Více

Rámcový program letního výcvikového kurzu Kurz pohybových aktivit v přírodě letní, KZV/KAL, KPAL Suchdol nad Lužnicí 2014

Rámcový program letního výcvikového kurzu Kurz pohybových aktivit v přírodě letní, KZV/KAL, KPAL Suchdol nad Lužnicí 2014 Rámcový program letního výcvikového kurzu Kurz pohybových aktivit v přírodě letní, KZV/KAL, KPAL Suchdol nad Lužnicí 2014 TÉMATICKÝ BLOK A Jak jsem se stala vodačkou, Jak jsem se stal vodákem pondělí 12,00

Více

Cisterny. Obecné informace o cisternách. Cisterny se používají k přepravě kapalin, například nafty, tekutých chemikálií a mléka.

Cisterny. Obecné informace o cisternách. Cisterny se používají k přepravě kapalin, například nafty, tekutých chemikálií a mléka. Obecné informace o cisternách Cisterny se používají k přepravě kapalin, například nafty, tekutých chemikálií a mléka. Obecné informace o cisternách Cisternové nástavby jsou považovány za extra torzně tuhé

Více

PLACHETNICE PŘEDSTAVUJEME DO PRŮZRAČNÝCH VOD

PLACHETNICE PŘEDSTAVUJEME DO PRŮZRAČNÝCH VOD PLACHETNICE PŘEDSTAVUJEME DO PRŮZRAČNÝCH VOD 28 YACHT 4/2014 Lagoon.indd 28 2/24/14 4:02 PM PŘEDSTAVUJEME PLACHETNICE Lagoon 52 Na první pohled je zřejmé, že stěžeň byl posunut dozadu. Loděnice Lagoon

Více

Ceník výrobků. Název Specifikace Cena (bez 19% DPH) 4 m 19 200,00 Kč. 6 m 32 500,00 Kč. 4 m 24 900,00 Kč. 6 m 52 700,00 Kč.

Ceník výrobků. Název Specifikace Cena (bez 19% DPH) 4 m 19 200,00 Kč. 6 m 32 500,00 Kč. 4 m 24 900,00 Kč. 6 m 52 700,00 Kč. Rybářství Hluboká a.s. smluvní dodavatel Pražského hradu člen Skupiny Rybářství Třeboň Tyršova 681, 373 41 Hluboká nad Vltavou Tel.: +420 387 789 411 Fax: +420 387 965 335 Registrováno u KS Č. Budějovice

Více

Vodohospodářské stavby BS001. Jezy a odběrné objekty na tocích Vodní cesty a plavba

Vodohospodářské stavby BS001. Jezy a odběrné objekty na tocích Vodní cesty a plavba Vodohospodářské stavby BS001 Jezy a odběrné objekty na tocích Vodní cesty a plavba Harmonogram přednášek 1. Úvod a základní informace o předmětu, úvod do vodního hospodářství ČR 2. Vodní nádrže, přehrady

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

02 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ TKANÉ (PLOCHÉ)

02 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ TKANÉ (PLOCHÉ) 02 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ TKANÉ (PLOCHÉ) Textilní vázací prostředky díky svým vysokým užitným vlastnostem nacházejí nejširší použití ve všech oblastech průmyslu při zvedání, spouštění a zavěšování břemen.

Více

Podrobná specifikace předmětu koupě veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem:

Podrobná specifikace předmětu koupě veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem: Příloha č. 7 - Specifikace předmětu koupě Podrobná specifikace předmětu koupě veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem: Pracovní oblečení a ochranné pomůcky na rok 2017 Požadavky zadavatele na pracovní

Více

Manuál pro postroj k padákovým kluzákům

Manuál pro postroj k padákovým kluzákům Manuál pro postroj k padákovým kluzákům Výrobce: Sky Paragliders a.s. Okružní 39 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Česká republika www.sky-cz.com Obsah: 1. Koncepce a bezpečnost 2. Montáž záložního padáku

Více

STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně

STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně Výrobní program naší firmy, která na českém trhu působí již od roku 1994, je zaměřen na výrobu nábytku, stavební truhlářství a komplexní

Více

Informace o 1. sportovně turistickém kurzu DS. 15. - 20. května 2015

Informace o 1. sportovně turistickém kurzu DS. 15. - 20. května 2015 Informace o 1. sportovně turistickém kurzu DS. 15. - 20. května 2015 Místo konání: Berounka + Višňová u Křivoklátu. Účastníci: Studentky DS oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika Zahájení kurzu

Více

- LÉKAŘSKÁ KOMISE DOPORUČENÍ Č. 2

- LÉKAŘSKÁ KOMISE DOPORUČENÍ Č. 2 - LÉKAŘSKÁ KOMISE DOPORUČENÍ Č. 2 LÉKÁRNIČKA PRO HOROLEZCE - zdravotnický materiál - základní modul - 11/2004 Martin Honzík, DiS., Pavel Neumann, DiS., MUDr. David Tuček 1 LÉKAŘSKÁ KOMISE ČHS DOPORUČENÍ

Více

Varianta II. 1. 8. 2008 Most 9:05 vlak Plzeň 11:54 12:03 vlak České Budějovice 13:56 14:09 BUS Rybník 14:52 15:12 vlak Vyšší Brod 15:34

Varianta II. 1. 8. 2008 Most 9:05 vlak Plzeň 11:54 12:03 vlak České Budějovice 13:56 14:09 BUS Rybník 14:52 15:12 vlak Vyšší Brod 15:34 Vltava 2008 Termín: pátek 1. 8. 2008 čtvrtek 7. 8. / pátek 8. 8. 2008 Plán etap: Kilometráž Kemp Délka etapy Den 318,9 km Vyšší Brod Pod Hrází 11,9 km Sobota 307,0 km Kemp U Nojdy 12,5 km Neděle 294,5

Více

K O V Y B s. r. o. Autobusové a vlakové zastávky, kuřácké přístřešky TECHNIK

K O V Y B s. r. o. Autobusové a vlakové zastávky, kuřácké přístřešky TECHNIK TECHNIK-O-2-02-00 TECHNIK-O-2-20-00 TECHNIK-O-2-02-11 TECHNIK-O-2-20-11 Autobusové a vlakové zastávky, kuřácké přístřešky Orientace v označení přístřešku: TECHNIK-P/O-X-YZ-TU P/O - Plochý / Oblý tvar střechy

Více

Typy digitálních fotoaparátů

Typy digitálních fotoaparátů Typy digitálních fotoaparátů Kompaktní digitální fotoaparáty (falešné) digitální zrcadlovky (EVF, ultrazoomy) Pravé zrcadlovky (DSLR) Tzv. digitální stěny ???????????????????????????? Vidíme očima čipu

Více

POMŮCKY PRO VOZÍČKÁŘE

POMŮCKY PRO VOZÍČKÁŘE dma_katalog_2012_dma_katalog_2012 4.5.12 17:36 Stránka 52 POMŮCKY PRO VOZÍČKÁŘE přesun do auta použití Prkno přesouvací ADL 23 zahnuté protiskluzová úprava spodní strany rozměr: 77 22,5 cm výška: 1 cm

Více

Dárek je radost. Dárky Fiskars nejen pro vaši zahradu

Dárek je radost. Dárky Fiskars nejen pro vaši zahradu Dárek je radost. NŮŽKY PÁKOVÉ vyrobeny z kvalitní švédské nerezavějící oceli ergonomicky tvarovaná držadla vyrobena z extra pevného polyamidu s pákovým převodem násobícím střižnou sílu čepele vhodné na

Více

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10 Pfiíruãka uïivatele Colorado VERZE 01/10/04 CZ Konstrukãní kategorie D chránûné vody dle nafiízení vlády âeské republiky ã. 270/2003 Sb. a následn ch novel a v souladu se zákonem âeské republiky ã. 22/1997

Více

MOŽNÉ VYBAVIT SUCHÝM ZIPEM PRO DODATEČNOU MONTÁŽ MATERIÁLY ODOLNÉ AŽ DO 750 C

MOŽNÉ VYBAVIT SUCHÝM ZIPEM PRO DODATEČNOU MONTÁŽ MATERIÁLY ODOLNÉ AŽ DO 750 C HENNLICH KRYTOVÁNÍ KRYCÍ MĚCHY KRUHOVÉ MOŽNÉ VYBAVIT SUCHÝM ZIPEM PRO DODATEČNOU MONTÁŽ MATERIÁLY ODOLNÉ AŽ DO 750 C SPECIÁLNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST MĚCHU 2.1 HENNLICH s.r.o. tel.: 416

Více

Nabídka aktivit Vodáckého oddílu Neptun v Centru Vodárna pro všechny školní věkové kategorie

Nabídka aktivit Vodáckého oddílu Neptun v Centru Vodárna pro všechny školní věkové kategorie Nabídka aktivit Vodáckého oddílu Neptun v Centru Vodárna pro všechny školní věkové kategorie Vodácký oddíl Neptun Znojmo a Centrum volnočasových aktivit Stará Vodárna si Vám dovoluje nabídnout vodácké

Více

SMĚRNICE PRO POTÁPĚNÍ DĚTÍ SPČR platné od 1.1. 2003 1. ÚVOD.

SMĚRNICE PRO POTÁPĚNÍ DĚTÍ SPČR platné od 1.1. 2003 1. ÚVOD. SMĚRNICE PRO POTÁPĚNÍ DĚTÍ SPČR platné od 1.1. 2003 1.1. Všeobecná ustanovení. 1. ÚVOD. 1.1.1 Směrnice pro potápění dětí platí pro potápěčský výcvik dětí od 8 do 14 let prováděný ve Svazu potápěčů České

Více

polyuretanové výrobky Polyuretanové desky Speciální profily Zábrany proti najetí Polyuretanové ochrany na vidle

polyuretanové výrobky Polyuretanové desky Speciální profily Zábrany proti najetí Polyuretanové ochrany na vidle (PU) je všestranně použitelný materiál Má výborné vlastnosti v oblasti mechanické odolnosti a pružnosti obře se opracovává Odolává oděru Má výborné adhezní vlastnosti a dlouhou životnost Je možné ho použít

Více

Název vzdělávacího programu: Vzdělávání vedoucích dětí a mládeže se zaměřením na vodácké aktivity do 18 let

Název vzdělávacího programu: Vzdělávání vedoucích dětí a mládeže se zaměřením na vodácké aktivity do 18 let Název vzdělávacího programu: Vzdělávání vedoucích dětí a mládeže se zaměřením na vodácké aktivity do 18 let Minimální kompetenční profil: Vedoucí dětí a mládeže se zaměřením na vodácké (příp. horolezecké

Více

69/2014 Sb. VYHLÁŠKA

69/2014 Sb. VYHLÁŠKA 69/2014 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. dubna 2014 o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany Ministerstvo vnitra stanoví podle 101 písm. a) k provedení 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

LA H 002 Fialové květované holinky

LA H 002 Fialové květované holinky LA H 001 Červené květované holinky Holinky s nastavitelnou přezkou pro větší pohodlí a jednoduchost použití. Voděodolné. Odolná gumová podrážka s podpatkem. LA H 002 Fialové květované holinky Holinky s

Více

Desatero pro plavbu na Vltavě v Praze

Desatero pro plavbu na Vltavě v Praze Desatero pro plavbu na Vltavě v Praze 1) Plujeme vždy ohleduplně, tak abychom neomezovali ostatní plavidla, zejména míjející plavidla či trénující skupiny a abychom neohrozili zdraví lidí nebo majetek

Více

Neobyčejná trvanlivost

Neobyčejná trvanlivost N á ř d k Fi k Nová řada seker Fiskars Neobyčejná trvanlivost Historie seker Fiskars Na konci třicetileté války si firma Billnäs Ruukki, založená v roce 1641 (koupená pak společností Fiskars v roce 1927)

Více

Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar

Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar Manipulace, montáž a údržba desek Polydar Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar Během přepravy a skladování dbejte zvýšené opatrnosti, aby jste zabránili poškrábání desek nebo poškození hran.

Více

SKYTECH. 20.5.2009 Pásové obloukové světlíky. Technologický list obloukových světlíků

SKYTECH. 20.5.2009 Pásové obloukové světlíky. Technologický list obloukových světlíků SKYTECH 20.5.2009 Pásové obloukové světlíky Technologický list obloukových světlíků Obsah ÚVOD... 2 TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 1. KONSTUKCE... 3 1.1. Výhody systémové konstrukce světlíků SKYTECH:... 3 1.2. Popis

Více

LOUTKOVÁ DIVADLA. Loutkové divadlo pro 20 cm loutky Loutkové divadlo univerzál 3 v Věšák na loutky bez nití. 50 Věšák na loutky

LOUTKOVÁ DIVADLA. Loutkové divadlo pro 20 cm loutky Loutkové divadlo univerzál 3 v Věšák na loutky bez nití. 50 Věšák na loutky LOUTKOVÁ DIVADLA Loutkové divadlo pro 20 cm loutky - 62 Velikost: Šířka 59 cm, výška 35 cm, hloubka 29 cm, výška otvoru na předním portálu 30 cm Materiál: Dřevo, textil (opona) Určení: Loutky dřevěné 20

Více

PLAVIDLO. 3. Na písečném dně drží nejlépe kotva: a) Danforthova b) pluhová c) typu drak d) Bruceho

PLAVIDLO. 3. Na písečném dně drží nejlépe kotva: a) Danforthova b) pluhová c) typu drak d) Bruceho PLAVIDLO 1. Zrcadlem nafukovacího člunu se nazývá: a) dno s hladkými podlážkami b) pevná záďová část sloužící k uchycení závěsného motoru c) zpětné zrcátko na přídi člunu d) přední stříška člunu 2. Řetěz

Více

katalog PRoDUktU 2014.1

katalog PRoDUktU 2014.1 katalog PRoDUktU 2014.1 UNPOTEC RUNPOTEC StaNDaRD RUNPOTEC RUNPOTEC kvality RUNPotEC RUNPOTEC RUNPOTEC RUNPO- UNPOTEC RUNPOTEC Kontrola RUNPOTEC RUNPOTEC kvality RUNPOTEC RUNPOTEC RUNPO- EC RUNPOTEC Produkty

Více

KATALOG PRO PROFESIONÁLY KATALOG PRO PROFESIONÁLY

KATALOG PRO PROFESIONÁLY KATALOG PRO PROFESIONÁLY KATALOG PRO PROFESIONÁLY www.marine.cz PRACOVNÍ ČLUNY MARINE Hliníkové pracovní čluny MARINE jsou velmi lehké, robustní, rychlé, bezpečné, prostorné, účelně a prakticky vybavené. Díky své nízké hmotnosti

Více

Plochá střešní taška NIBRA F 7

Plochá střešní taška NIBRA F 7 Plochá střešní taška NIBRA F 7 Technická data Plochá střešní taška NIBRA F7 Výrobce Nelskamp (D) Celková délka ~ 57, cm Celková šířka ~ 5,7 cm Střed. krycí délka Střed. krycí šířka ~ 0, cm Spotřeba na

Více

Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Vnitrozemská vodní doprava Výhody : Nejméně energeticky náročná. Velké ložné plochy, velká nosnost. Malý poměr hmotnosti lodi k hmotnosti nákladu. Malý

Více