Pracovní studijní materiál pro kurzy vodní turistiky Jan Neuman, VŠTVS Palestra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní studijní materiál pro kurzy vodní turistiky Jan Neuman, VŠTVS Palestra"

Transkript

1 Pracovní studijní materiál pro kurzy vodní turistiky Jan Neuman, VŠTVS Palestra Úvodem k předloženému pracovnímu studijnímu materiálu Text byl sestaven za pomoci seminárních prací studentů 2.ročníku (2008) Palestry. Formulace jsou poněkud upraveny a není provedena přesná korekce z hlediska citací použitých materiálů. Materiál doplňuje prezentace na kurzu a informace instruktorů. Studentům by měl posloužit k první rychlé orientaci v problematice široké oblasti, kterou nazýváme vodní turistika či zkráceně vodáctví. Obsah 1.Stručně k historii vodní turistiky v českých zemích 2. Vodní turistika stručná charakteristika 3. Typy lodí na kterých se provádí vodní turistika i další aktivity na vodě 4. Bezpečnost při vodní turistice-vybavení a záchrana u jezů 5. Stručný program kurzu vodní turistiky (Vltava) 6. Některé hry na zlepšení stability na lodi 7. Charakter řeky řečiště, různé druhy propustí, čtení řeky 8. Stupně obtížnosti při jízdě na vodě 9. Kilometráž řek aneb vodácký průvodce

2 Stručně k historii vodní turistiky v českých zemích Nejstarší písemné zprávy o použití kajaku ve střední Evropě pochází pravděpodobně z našich zemí. Uvádí se, že v 15. století jezdil po českých řekách rytíř Zachař z Pašiněvsi byl mu udělen erb s obrazem kajakáře s pádlem (při svých cestách navštívil totiž sever Evropy, kde se setkal s původními obyvateli, kteří se na severu plavili na kajacích). K rozvoji vodní turistiky začalo docházet ve druhé polovině 19. století. Roku 1866 byl založen v Evropě první kanoistický klub. První kánoi k nám do Čech přivezli Angličané v roce 1875 a roudnický lékárník Ferdinand Zinke ji odkoupil od anglických obchodníků se závodními koňmi Stewense a Bradlyho, kteří poprvé sjeli Vltavu a Malši z Kaplice do Českých Budějovic. První kánoi české konstrukce postavil roku 1905 člen českého Yacht klubu Stutzig. Vyráběla ji známá firma Blecha a Mašek v Praze. První kanadské kánoe se u nás objevily v roce 1912 po objednávce J. Rösslerem Ořovským z Ontaria. Podle nich je od roku 1912 začal vyrábět pražský loďař Řepa. Obliba jízdy na lodích rychle stoupala, a tak již roku 1913 byl založen Český svaz kanoistů. U nás má největší zásluhy o rozvoj vodní turistiky a kanoistiky všestranný sportovec Josef Rössler Ořovský, který při ČYK (Český Yacht klub) propagoval stavbu kánoí, které byly využívány pro turistiku na našich řekách. Sám také patřil k těm, kteří jako první sjeli řeku Vltavu. Po vzniku řady kanoistických klubů došlo r k založení Svazu kanoistů království Českého, předchůdce dnešního Českého svazu kanoistů. Rozšíření vodáctví a tedy i vodní turistiky v Českých zemích významně přispěly trampské hnutí i oddíly vodních skautů. Souběžně se rozvíjelo i sportovní pojetí jízdy na lodích. Dne byla v Kodani založena zástupci Švédska, Dánska, Německa a Rakouska mezinárodní kanoistická federace International Representantschaft für Kanunsport (IRK). Náš svaz přistoupil k IRK roku 1925 jako pátý člen a je počítán mezi první pětici zakládajících zemí, téhož roku ho IRK pověřila uspořádáním velkých mezinárodních kanoistických závodů v rámci VIII. Mezinárodního olympijského kongresu v Praze.

3 V roce 1946 vznikla mezinárodní federace kanoistiky ICF, která pracuje dodnes a jejímž předsedou byl v letech československý kanoistický funkcionář JUDr. Karel Popel, do své smrti 1972 čestný předseda. V roce 1933 v Praze proběhlo I. ME v rychlostní kanoistice, které přispělo k zařazení kanoistických soutěží do programu OH roku Prvním průkopníkem českého slalomu byl brněnský rodák František Smutný, který se svými spolupracovníky uspořádal v roce 1937 první slalom na kajaku v ČSR. Pokud se vrátíme k vodní turistice je třeba poznamenat, že velký vliv na rozvoj zvláště dětské vodní turistiky mělo uzpůsobení rybářské pramice. Ta se v českých zemích začala používat po první světové válce. Turistické oddíly si ji upravily. Příď se pokryla krytem s vlnolamem a zároveň se zvýšily i boky na zádi. K ovládání pramice se nepoužívalo vesel, ale pádla. Vzniklo tak originální, v té době nejlevnější a při tom velmi pevné a bezpečné plavidlo. V moderním světě se sjíždění turisticky atraktivních úseků řek po proudu stalo oblíbenou aktivitou a rozvinulo se ve vodní turistiku, odvětvím cestovního ruchu rozvinula a v široké sportovní odvětví s mnoha disciplínami. Kanoistika je označení sportovního odvětví provozovaného i na umělých kanálech. Vodáctví je pak označení pro nesoutěživé jízdy na řekách, jehož příznivci vodáci vytvořili svérázný styl a neformální komunitu blízkou trampskému hnutí i turistice. Vodácké turistické putování dnes Každoročně mnohatisícová návštěvnost našich řek jednoznačně vypovídá o oblibě vodní turistiky, jejíž tradice sahá až do počátku dvacátého století. Je to i forma rekreace velmi atraktivní a dobře dostupná pro většinu populace. Přírodní prostředí (voda, sluneční záření, klimatické změny) má výrazný rekreační efekt. České řeky jsou určeny spíše pro rodinné a nenáročné formy rekreace.

4 Vodní turistika Vodní turistiku tvoří tři složky : 1. Vlastní pohyb na vodě technika jízdy, ovládání lodě 2. Kulturně poznávací činnost spojená s poznáním bezprostředního okolí řeky 3.Odborně technické dovednosti pro nejnutnější opravy,zajištění lodě,táboření, vaření. Vodní turistika je tradičně rozdělována na formy krátkodobé a dlouhodobé: 1. Krátkodobou formou rozumíme vodáckou akci nepřesahující rámec víkendu, resp. Dvou dnů. Obsahem bývá sjíždění takových vybraných úseků vodních toků, které mají optimální vodní stav a svou technickou náročností jsou přiměřené pro účastníky akce. Na území ČR jsou využívána období jarního tání sněhu, přívalových vod při průtržích či vysokého vodního stavu v potocích a říčkách při podzimním vypouštění rybníků. Je důležité mít připravenou náhradní variantu pro případ změny vodního stavu. Při krátkodobé formě mohou být sjety úseky s vyšším stupněm obtížnosti. Je nutné zajistit zdárný průběh akce a její bezpečnost. Na toky s vyšší obtížností je nevhodné vjíždět osamoceně. Při převrhnutí lodě nastává stav deprese a chybí loď, která by mohla poskytnout v případě potřeby pomoc. 2. Dlouhodobými formami vodní turistiky jsou vodácké akce převážně v době dovolených a prázdnin, velmi často se jedná o rodinnou dovolenou. Jsou náročnější než formy krátkodobé při plánování a přípravě i při vlastní realizaci akce. Vyspělost účastníků v kanoistice bývá menší, jedná se o rekreanty či účastníky dětských putovních táborů. Tábořiště a kempy bývají v letních měsících přeplněná, vznikají potíže v dopravě a v zásobování, někdy i při vlastní plavbě. Zajištění ubytování, dopravy, stravy apod. v době soustředěného rekreačního provozu vyžaduje dlouhodobější plánování, zahrnuje organizační zajištění tábora či dovolené a bezpodmínečně vyžaduje vhodný výběr řeky, rámcový program vybudovaný na základě zkušeností, u putovního tábora výběr účastníků (plavci) a vedoucích (odborná licence), materiální zajištění.

5 Vodní turistika zahrnuje vedle ovládání lodě a znalosti záběrů také: Táboření Při putovních akcích využíváme kempů a tábořišť v okolí řeky. Volné táboření je ve střední Evropě natolik omezeno vyhláškami, že je nepovažujeme za reálné (na rozdíl od skandinávských zemí). Při plánování akce s početnější skupinou je vhodné táboření předem objednat. Je nutné zajistit ostrahu či uložení materiálu před zcizením. Stravování: Při vodní turistice se klade hlavní důraz na snídaně a večeře. Na dobu jízdy je nutné připravit jednu nebo více menších svačin, sestávající z trvanlivých potravin. Pitný režim by měl odpovídat celodennímu fyzickému výkonu, pobytu na vzduchu a slunci. Hlavním jídlem bývá večeře buď jako součást programu uvařená vlastními prostředky nebo jako stravování v restauracích. U dětských vodáckých táborů se stravování organizuje společně, odpovídá tomu i vybavení na vaření a způsob zásobování (nutno zajistit předem). Režim plavby a vedení akce Organizace plavby vychází z všeobecných zásad pro vodácké akce. Při dětských táborech je nutné dbát na specifika a věkové zvláštnosti účastníků. Časová kalkulace proto vychází z cestovní rychlosti (spád řeky, vodní stav, rychlost proudu, překážky, počasí, směr a síla větru, velikost a vyspělost skupiny, typy lodí) tu nelze přesně určit na tekoucí vodě se může pohybovat od 4 do 12 km za hodinu. Maximální pobyt na řece i s přestávkami předpokládáme v rozmezí 8:30 17:00 hodin. Je nutné počítat s časovou rezervou (úraz, opravy, poznávací činnost apod.). Použitá literatura : Milan Bílý a kol. Kanoistika. Praha: Grada Publishing Petr Ptáček Bezpečně na tekoucí vodě. Ústí nad Labem: Alois international.

6 Typy lodí, na kterých se provádí vodní turistika i další aktivity na vodě První informace o vybraných typech lodí: Rodinná třímístná kanoe s vysokým výtlakem a velkým prostorem pro zavazadla. Kanoe je vhodná pro krátké i dlouhé výlety po našich řekách. Tradiční, dobře a snadno ovladatelný kajak. Velice oblíbený pro svou univerzálnost a rychlost. Dvoumístný kajak, stabilní a prostorný s komfortními sedačky a jednou vodotěsnou komorou v zadní části kajaku. Rodinná turistická loď s optimálními parametry, které ho řadí do nejpopulárnější kategorie turistických kajaků pro všechny. Baraka je nafukovací kanoe vhodná jak na divokou vodu, tak na turistické putování po našich řekách. Podrobnější informace

7 Kanoe Kánoe užívali původně Indiáni. Původní kánoe byly tvořeny vydlabaným kmenem stromu (monoxyl). Později bývaly stavěny i např. z březové kůry a v počátcích vodní turistiky se používaly dřevěné - s kostrou z latí a příčných ohýbaných žeber potažených dýhami a nalakovaným plátnem. V moderní době se používají kánoe ze skelného laminátu a nověji i z odolnějších materiálů - plastu. Obecně se dělí kanoe na otevřené a zavřené. Zavřené mají shora palubu s otvory pro posádku, které se uzavírají krycí zástěrou neboli šprickou - nutnou zejména na divoké vodě. Otevřené kánoe bývají vyztuženy příčnými tyčemi, případně i střední podélnou, která - je-li vně trupu, bývá nazývána kýlem, i když slouží jen k udržení přímého směru plavby - zejména u kanoí jezerních. Pokud mají kanoe podélnou výztuhu uvnitř lodě, mívají dno ploché a jsou kratší, aby byly jako lodě říční obratnější. Standardní kánoe bývají vybaveny dvěma lavičkami (sedačkami), buď připevněnými, nebo volně vyjímatelnými prkénky zavěšenými zevnitř k bokům kánoe. Obvyklým vybavením otevřených kanoí jsou vzduchové komory proti potopení umístěné v přídi a na zádi. Pokud má kanoe sedačku jen jednu a je i jinak svou konstrukcí stavěna jen pro jednu osobu, nazývá se singlkanoí, zkráceně singlem. Specialitou Severní Ameriky je singlkanoe na divokou vodu - sice otevřená, ale kromě místa pro kanoistu zcela vyplněná nafukovacími vaky. Obvyklým vybavením kánoe jsou pádla a u turistické lodi vodotěsný barel nebo vak pro přepravované věci. Praktickým doplňkem jsou šňůry na špičkách lodě a houbička pro vysušování vnitřku. Jiné dělení je na kanoe pevné a nafukovací. Pevné mají konstrukci popsanou výše, nafukovací mohou být bez odtoku horem nateklé vody, nebo s odtokem - buď rukávovitým otvorem v zádi, nebo mezerou mezi dnem a nosnými bočními válci (stejně jako u velkých nafukovacích člunů - raftů). V současné době se vyrábějí nafukovací kanoe z vysoce kvalitních pogumovaných textilií, které dovolí vnitřní tlak vzduchu tak velký, že se loď i na divoké vodě chová jako pevná - tj. bez podélných průhybů a příčného kroucení. Plavba na kánoi Dvojčlennou posádku kánoe tvoří vzadu sedící kormidelník, a vpředu sedící takzvaný háček. Ve sportovních kánoích posádka klečí. Loď pohánějí pádlováním oba, zvláště háček, zatímco především kormidelník ovládá polohou a pohybem pádla směr plavby. Kormidelník je vedoucím posádky - vztah kormidelníka a háčka je zejména ve starší kanoistické tradici významným prvkem dotvářejícím atmosféru kanoistické komunity. Má-li loď jednočlennou posádku, vykonává tato osoba činnost kormidelníka a místo háčka je neobsazené. Veze-li loď třetího člověka, takzvaného porcelána, ten se na ovládání a pohonu lodi přímo nepodílí. Loď je při plavbě poměrně labilní, takže nezkušeným plavcům se často převrátí. Takovému jevu se říká cvaknout se nebo udělat se. Zvláště náročným a zábavným prvkem bývá sjíždění propustí (šlajsen), z nichž mnohé jsou vítaným pozůstatkem voroplavby a některé jsou pro kanoistiku upraveny nově, a sjíždění peřejí neklidných a prudkých úseků řek, kde je třeba projíždět zákrutami (meandry) vodního toku a mezi kameny čnícími pod hladinou i nad ni. Méně oblíbená je jízda po téměř stojící vodě v nádržích přehrad a jezů, takové plavební podmínky vodáci nazývají olej či spíše volej.

8 Kajak Kajak je malé obvykle pádlem poháněné plavidlo původem ze severských oblastí. Eskymáci je používali k lovu a dopravě. K pohánění kajaku se používá kajakářské pádlo - tzv. dvojpádlo. V kajaku se sedí. Uzavřený kajak se používá i k sjíždění obtížně splavných toků a v některých sportovních disciplínách. Typy kajaků Mořský kajak Mořský kajak je obvykle dlouhý přibližně 5 metrů, úzký a rychlý. Je stabilní a snadno projíždí vlnami. U uzavřených typů se používá špricka. Často umožňuje uložení zavazadel ve vodotěsných komorách. Na rozdíl od kajaků na divokou vodu se používá i verze pro 2-3 osoby. Kajaky na divokou vodu Kajaky na divokou vodu se obvykle vyrábějí z plastu, který odolává prasknutí i oděru. Jsou vždy uzavřené. Kajaky jsou kratší, od 2 do 3 metrů délky. Dno je ploché, nebo oblé. Výtlak mají 100 až 300 litrů. Vnější tvar umožňuje velmi dobrou manévrovatelnost, snadno se eskymuje. Nedosahují velkých rychlostí. Creek kajak Kajak creekovka je kajak určený pro sjíždění toků s velkým spádem, často i s vodopády. Je pevnější, má velký výtlak, oblé špičky, podélný profil ve tvaru širokého U. Důležitá je bezpečnost.

9 Rodeo kajak Rodeo kajak (freestyle kajak) je kajak určený pro ježdění na jednom místě, vlně nebo válci. Umožňuje dělat akrobatické figury, je velmi obratný Má ploché dno, je velmi krátký (i 2 metry), výtlak je soustředěn kolem límce, není pohodlný - má velmi málo místa pro nohy. Playboat kajak Playboat spojuje vlastnosti creek kajaku a rodeo kajaku. Je určen pro bezpečné sjíždění divokých řek, zachovává si hravost. Slalomový kajak Je určen pro slalom na divoké vodě. Kajaky jsou velmi ploché, obratné a rychlé.

10 Sjezdový kajak Sjezdový kajak je určen rychlý sjezd divoké vody. Kajaky jsou lehké, dlouhé, rychlé a méně obratné. Rychlostní kajak Používá se na klidné vodě nebo mírně tekoucí. Rychlostní kajak je sportovní náčiní používané v olympijském sportu nazývaném rychlostní kanoistika. Kajaky jsou jednomístné, dvojmístné a čtyřmístné. Jsou velmi vratké a je obtížné se na nich udržet, primárně jsou určeny na dosažení maximální rychlosti na klidné vodě pomocí pádla a vlastní síly. Raft Raft je ploché široké gumové nafukovací plavidlo používané především pro expediční a komerční vodáctví (resp. rafting). Obvykle je 4-6 místné. Používá se při sjíždění divokých řek, pro což je předurčeno především pro svojí stabilitu, která je dána příčným profilem lodi.

11 Tato vlastnost raftu je však často přeceňována a zejména začátečníci trpí mylnou představou, že člun je naprosto bezpečný i na divoké vodě vysoké obtížnosti. Právě zde však dochází k těžkým úrazům a utonutím - jednak pro moment překvapení při převrácení a jednak pro nastalou nepřehlednost situace, kdy se ve vodě (obvykle velmi studené) ocitne víc osob najednou. Je proto nezbytně nutné na těžší vodu vyjíždět buď se školeným průvodcem, nebo alespoň s jedním či dvěma zkušenými vodáky. Začátečníky je vždy třeba před jízdou proškolit jak v ovládání raftu, tak v chování po případném zvrhnutí. Dále pak jsou pramice, vory apod. Konstrukce lodí TVARY SOUČASNÝCH LODÍ Na každou loď je možno se dívat ze tří úhlů z profilu, zespoda a v řezu. V podélném profilu můžeme sledovat především zakřivení kýlové linie, hloubku a celkovou délku kanoe nebo kajaku. Při pohledu na dno můžeme vysledovat tvar a délku čáry ponoru, celkovou šířku a její rozložení podél trupu lodi (souměrnost). V řezu vynikne kromě šířky především tvarování dna a boků lodi. V dále uvedených zákonitostech nebudu rozlišovat mezi kajakem a kanoí, protože vliv tvarů na vlastnosti plavidla je v zásadě stejný pro obě kategorie. Je třeba ještě rozumět těmto pojmům: počáteční (primární) stabilita znamená stabilitu lodi v klidu na rovné hladině, tedy její tendenci buď setrvat v rovnovážné poloze nebo se do ní vrátit. Konečná stabilita (sekundární) je stabilita lodi nakloněné na bok. Bod zlomu je takový náklon, při němž dochází k výrazné změně stability. Směrová stabilita je tendence lodi držet při jízdě přímý směr. DÉLKA Délka lodi má největší vliv na to, kolik se do ní vejde nákladu (u kanoí přibližně platí, že střední polovina lodi poskytuje 75% jejího výtlaku, u kajaků to bývá méně). Vliv délky na jízdní vlastnosti je třeba posuzovat ve vztahu k šířce lodi. Čím delší je čára ponoru a čím užší je ponořená část, tím rychleji loď pojede a snáze bude udržovat přímý směr. Tento fakt souvisí jednak s vlnovým odporem, daným délkou lodí vytvořené vlny a frikčním odporem, daným plochou ponořené části, vlnový odpor závisí na poměru vlnové délky a délky plavidla a vlnová délka na rychlosti (zbytečně složitá teorie). Zjednodušeně se dá říci, že delší loď bude mít při stejné rychlosti menší vlnový odpor než loď krátká.

12 ŠÍŘKA Šířka se udává buď jako maximální nebo na čáře ponoru. Loď plující na klidné vodě při svém pohybu rozráží hladinu a jako klín tlačí vodu na povrchu do stran a dolů. Čím širší loď, tím větší je třeba energie na rozehnání vody a tu samozřejmě dodáváme pádlováním. Dynamické a tlakové poměry při obtékání dna lodi jsou poměrně složité. Kanoe mívají většinou souměrné trupy, některé, zvláště ty určené na rovnou vodu, bývají mírně asymetrické, většinou s mohutnější přídí. U cestovních kajaků nejsou asymetrické trupy nikterak vzácné a převládají spíše širší zádě. HLOUBKA Hloubka se u kanoí měří nejčastěji v jejich středu, kde bývají nejnižší, od horního okraje bortu (límce) k nejhlubšímu bodu dna. Někdy se měří též od nejvyššího bodu špiček na dno, tento údaj však nemůže vypovídat o tom jak hodně nebo málo je loď náchylná k nabírání vody ve vlnách. Pro tuto informaci je nejdůležitější volná výška, tj. vzdálenost od hladiny k hornímu okraji bortu. Tento údaj vypovídá též nejlépe o náchylnosti na boční vítr a zalévání ve vlnách (to však hodně souvisí i s délkou lodi dlouhá loď se zatápí při průjezdu vlnou více než stejně vysoká loď krátká boří se ). TVAROVÁNÍ DNA A BOKŮ Tvary lodi v příčném řezu mají vliv především na stabilitu, ale také na rychlost, točivost a přípustný objem nákladu. Zde jsou základní tvary řezů: oblý (kulatý) má nejmenší ponořenou plochu, ale díky největší vratkosti by se hodil snad jen pro závodní lodě plochý největší ponořená plocha, zato ale velký výtlak, počáteční stabilita a nejlepší točivost ostrý (V-řez) ponořená plocha roste rychle s tíhou nákladu, ostrý V profil má vynikající konečnou stabilitu, zato však nejhorší točivost. Tvary současných lodí jsou kompromisem uvedených základních profilů. U kanoí se nejčastěji používá mírně eliptický tvar, jako kompromis mezi plochým a kulatým dnem vhodný především pro proudící vody. Toto tvarování navíc značně zpevňuje trup a hodí se proto především pro lehké kompozitové konstrukce. Mírně zaoblené dno (mělký oblouk) má velmi dobrou počáteční a dostatečnou konečnou stabilitu, chová se dobře ve vlnách, kdy má tendenci spíše udržovat vodorovnou polohu. Oproti tomu kombinace plochého a ostrého dna (mělké V) je vynikající na klidné vody ostřeji krájí hladinu a má proto lepší směrovou stabilitu a dobře jede vpřed. Přestože počáteční stabilita je horší než u dna oblého, s větší tíhou nákladu rychle vzrůstá. Konečná stabilita je velmi dobrá, točivost malá. Tento tvar se častěji prosazuje u cestovních kajaků. U moderních kanoí se vyskytují nejen kombinace zmíněných základních tvarů, ale jejich příčné řezy se tvarově mění podél osy lodi. Tak cestovní kajak nebo kanoe na klidnou vodu budou mít příď nejspíše tvaru ostrého V, zatímco střed lodi bude spíše plochý s mírně se rozevírajícími boky. Oproti tomu kanoe konstruovaná na překonávání peřejí bude mít tupé, ploché špičky a oblý střed s boky stočenými dovnitř.tvarování špiček má souvislost s rozrážením hladiny : dlouhá a ostrá příď hladinu čistě krájí a klade tak malý odpor, zatímco tupá a široká příď hladinu více čeří a brzdí tím loď v pohybu. O zádi, za níž se voda opět spojuje, platí totéž. Posledním důležitým prvkem ovlivňujícím vlastnosti lodí jsou hrany. Máme na mysli ty partie lodi, kde přechází dno v boky. Tento přechod může být buď pozvolný, zaoblený tzv. tupý hřbet nebo může být tvořen více či méně ostrým zlomem, tzv. hrana nebo ostrý hřbet. Lodě s hranou mívají lepší počáteční stabilitu, ale malou konečnou, mají výrazný bod zlomu. Pro lodě bez hrany platí opak. PODÉLNÝ PROFIL Při pohledu z boku zjistíme, že různé lodě jsou různě prohnuté. Prohnutí kýlové linie má velký vliv na jízdní vlastnosti lodi. Loď s naprosto rovným kýlem má vynikající směrovou stabilitu, ale nerada zatáčí. Loď se silně prohnutým kýlem se při každém záběru více točí než jede kupředu. Nejvhodnějším kompromisem pro turistickou loď bude tedy kýl částečně prohnutý ve špičkách vhodná míra prohnutí závisí na tom, zda dáváte při své plavbě přednost snadné manévrovatelnosti nebo směrové stabilitě. VELIKOSTI Na mělké a klikaté české řeky je vhodnější kratší kanoe (cca 4 4,5 m). Její šíře (bývá nejčastěji kolem cm) a hloubka (do vln by i při této délce měla být alespoň 35 cm) závisí především na tom, kolik nákladu a členů

13 posádky budete chtít vozit. Tvar dna by měl být, díky spíše mírně peřejnatému a úzkému charakteru některých našich řek, mírně zaoblený. Do uvedené charakteristiky ne náhodou spadá většina u nás tak oblíbených Vyder, Vertexek a pod. Na řeky klidnější a na křižování mnohých přehrad, které svázaly naše řeky, by se hodily spíše kanoe delší (4,5 5 m) s méně zaobleným kýlem a dnem spíše plochým nebo mírným V. S větší délkou souvisí i větší kapacita na náklad, proto jsou takové kanoe vhodnější na delší cesty. Kanoe delší než 5 m jsou v našich podmínkách neobvyklé. Hodí se spíše do divočiny nebo tam, kde potřebujete přepravovat velké náklady na velké vzdálenosti. Vnitrozemské a mořské kajaky jsou si rozměrově velmi podobné délky se pohybují v rozmezí cca 4,2 5,2 metrů, šířky kolem cm, dvoumístné cm. Protože kajaky jsou (s výjimkou sit-on-topů) lodě zavřené, není jejich hloubka tak důležitým údajem, přesto však mořský kajak podle výšky ve špičkách většinou neomylně poznáte u mořských kajaků bývají špičky výrazně zvednuté, úzké a ostré. To napomáhá snadnému průjezdu a udržování směru ve velkých vlnách. Jak mořské tak i vnitrozemské lodě, určené na rovné vodní plochy, mají prakticky naprosto rovný kýl. Točí proto velmi neochotně a na velkém poloměru. Dno těchto lodí je ve špičkách téměř výhradně tvaru ostrého V a uprostřed ploché pro zvýšení stability. Díky rozšiřujícím se bokům mají vynikající sekundární stabilitu a nejsnáze se zatáčejí nakloněné na bok. Kajaky, určené pro putování na řekách po proudící vodě, mají kýlovou linii více zakřivenou, bývají kratší a nižší. Vzdáleně připomínají závodní sjezdové lodě nebo dávné slalomky, jsou však mnohem stabilnější. Charakteristickým znakem cestovních kajaků je prostor pro náklad. Ten bývá buď oddělený od kokpitu a má v palubě vlastní otvory pro nakládání, nebo se pro nakládání používá otvor pro jezdce. Nakládání a hlavně vykládání oddělených komor je jednodušší a bezpečnější z hlediska uchování nákladu v suchu i při nedobrovolné koupeli. VYBAVENÍ TURISTICKÝCH KANOÍ Kanoe je plavidlo krásné především svou jednoduchostí. Proto napsat obecně něco o vybavení lze jen těžko. Asi jediným společným jmenovatelem všech typů kanoí by mělo být dobré zabezpečení proti potopení. Nejjednodušší a většinou i nejlevnější jsou nafukovací vaky, které se u krytých a polokrytých kanoí pouze vsunou do špiček a nafouknou. Do lodí otevřených je většinou třeba vaky připevnit šněrováním. Další variantou mohou být pevné vzduchové komory, ty se nemusí neustále dofukovat a udržovat (pokud se neprorazí potom oprava nebývá úplně snadná), značně však zvyšují hmotnost lodi. Vliv výšky boků je zřejmý,stejně tak jasný je vliv zakrytých špiček, které část vody odrazí (zase hodně záleží na výšce a tvaru). Jsou ještě další možnosti? Jistě, jednou z nich je, sice ne často, ale přece i u nás používaný zvýšený límec na odrážení zpředu cákající vody. Bývá jednoduše oddělitelný a tak jej nemusíte vozit na jezeře a demontáží snadno zabráníte i jeho pravděpodobné destrukci při dopravě. Další možností je zakrytí otvoru kanoe plachtou (tzv. šprickou). Existuje snad tisíc způsobů jejího upevnění a nemá cenu se jimi zde zabývat. VYBAVENÍ CESTOVNÍCH KAJAKŮ Má-li kajak být skutečným dopravním prostředkem, který vás odveze za dobrodružstvím do dalekých exotických zemí, měla by tomu odpovídat hlavně jeho výbava. Expediční kajakáři jsou dobrodruzi, kteří se neustále potýkají s nástrahami počasí a nebezpečím hlubokých neznámých vod. Začněme tedy povídáním o bezpečnostním vybavení. Jde-li o kajak určený pro plavbu do nechráněných vod (tj. moře a velká jezera), měl by na palubě mít kromě chytacích ok (samozřejmých u všech lodí, vždy na obou koncích) také bortovou šňůru cca 5 6 mm silný provaz vedoucí podél okrajů paluby od jedné špičky ke druhé, a každých cca 60 cm připevněný k palubě s malou vůlí. Tato šňůra prokáže nedocenitelnou službu při nedobrovolné rozplavbě, záchraně tonoucího, při vlečení nebo třeba i při vylévání. Zabezpečení kajaku proti potopení zajistí většinou dobře utěsněné komory pro náklad, nejsou-li, je opět třeba mít nafukovací vaky nebo aspoň kombinaci nafukovacího vaku a loďáku. Dále je důležitá pohodlná sedačka se zádovou opěrkou a nastavitelné nožní opěrky. Bortové šňůry, kormidla a skegy (skeg je malá ploutvička na zádi, která funguje stejně jako kýl u plachetnic) jsou vhodné u kajaků určených spíše na nechráněné vody. SKLÁDACÍ LODĚ Skládací kajaky jsou kategorie sama pro sebe. Kromě obecných zákonů hydrodynamiky na ně neplatí snad žádná jiná pravidla zde uvedená. Skládací kajaky mají hlavně v německých zemích velmi bohatou tradici a dodnes spoustu příznivců. Byli to právě Němci na skládacích kajacích, kteří jako první začali sjíždět divoké alpské řeky. Dnes už skládací kajak na divoké vodě asi nepotkáte, ale při putování po klidných řekách je plavidlem velmi oblíbeným. Jeho největší předností je snadná přeprava. Skládací kajak je kostra ze dřeva, duralových trubek nebo plastových dílů záleží na výrobci kterou snadno a rychle složíte i rozložíte. Na složenou rámovou konstrukci

14 se navlékne nepromokavá látka, nánosovaná gumou, PVC nebo uretanem, nasadí se sedačka, připevní kormidlo a může se vyrazit. Složení a rozložení šikovnému cestovateli netrvá déle než několik desítek minut. Skládací kanoe existují také, jsou však v menšině, princip zůstává zachován. I tato plavidla musí být zajištěna proti potopení vaky. SIT-ON-TOP Plavidla, která se velmi podobají kajakům. Jezdec však nesedí uvnitř, ale, jak napovídá anglický název, na palubě. Nemá tedy nohy zaklesnuté v opěrkách na spodní straně límce, ale prostě jen sedí nahoře. Sit-on-topy se používají spíše na pobřežní rekreaci než na nějaké delší cesty. Někteří nadšenci je sice používají na expediční cesty do teplých krajin, ale v našich podmínkách nejsou pro cestování asi příliš vhodné. Jsou-li určeny i pro jízdu na obtížnější vodě, mají řešeno i uchycení kolen, aby vodák ve vlnách nepadal. Nejčastěji se používají široké popruhy a výstupky paluby pro oporu chodidel. MATERIÁLY POUŽÍVANÉ NA VÝROBU LODÍ DŘEVO Je nejstarším používaným materiálem, dnes je u kanoí spíše luxusem. Dnešní dřevěné kanoe jsou krásné a lehké. Jejich výroba, údržba a opravy jsou však velmi náročné na zručnost, pečlivost i materiál. Proto patří klasické dřevěné kanoe k nejdražším. Na výrobu kajaků se dnes již dřevo jako základní materiál nepoužívá. LAMINÁTY Laminát je u nás dosud asi nejrozšířenějším kompozitovým materiálem používaným k výrobě lodí. Kompozitové materiály vznikají prosycováním textilií organickými pryskyřicemi, nejčastěji polyesterovými nebo epoxydovými. Jako výztuže se používají nejčastěji skelné tkaniny, Kevlar zlatavé syntetické vlákno s velkou pevností, dražší než sklo a uhlík (Carbon) lehký, pevný a drahý. Navíc se pevnostní vlastnosti laminátů zlepšují různými sendvičovými materiály s pěnovou nebo voštinovou strukturou. Stěna lodi se tím výrazně zesílí a zpevní, bohužel za cenu ještě větší křehkosti a proto se do turistiky sendviče příliš neprosadily. Hlavními přednostmi skelného laminátu jsou relativně nízká hmotnost a cena při postačující pevnosti. Lze jej snadno opravit. Nevýhodou je křehkost (závisí na zpracování, celkové gramáži a skladbě výztuží viz přehled lodí) POLYETYLENY Popularita turistických kanoí z polyetylenu u nás rychle roste i přes počáteční nedůvěru i některé omyly českých výrobců. Převážná většina PE lodí je vyráběna rotační technologií, pouze Prijon používá extruzní. Obě metody mají své výhody i nevýhody. PE je velmi houževnatý a pružný materiál, proto mají PE lodě mnohem větší životnost než laminátové, ale jsou těžší a dražší. Konstrukce lodí z PE využívá k zajištění dostatečné tuhosti různé výztuže nebo speciální tvarování paluby. Ke zpevnění se používají nejčastěji hliníkové trubky nebo dřevo. Někteří výrobci nabízejí též dvouplášťové kanoe, které se již více blíží sit-on-topům a svou hmotností předčí všechny ostatní modely. Ve snaze snížit hmotnost byly vyvinuty tzv. sendvičové PE s pěnovou střední vrstvou materiálu. Hmotnostní rozdíl je však nevýrazný a i ostatní parametry jsou víceméně srovnatelné, hlavní předností pěněných PE je to, že na rozdíl od jednovrstvých plavou. Nezanedbatelným kladem PE lodí je i jejich recyklovatelnost. Materiály na bázi ABS ABS je zkratka pro látky z nichž je tato hmota složena: Acryl Butadien Styrol. Používá se buď samostatně (u nás používá materiál ABS-PC pouze jediný výrobce Železný) nebo v kombinaci s PUR a vinylem sendvičové materiály s názvy např.: Royalex, R-light apod. jsou pružné, pevné, a mají tvarovou paměť. PUR jádro je z obou stran vyztuženo ABS folií, jejíž oděruvzdornost je zvýšena vinylovou kůží. Odolnost těchto materiálů je mnohem vyšší než u laminátů a jejich hmotnost nižší než u polyetylénu, cena vysoká. HLINÍK Hliník je velmi odolný materiál, nenáročný na údržbu, vhodný pro kanoe do divočiny. Prakticky nezničitelné hliníkové lodě mají v oblibě zvláště lovci a cestovatelé v severských zemích. Díky velké hmotnosti se tyto lodě nehodí na cesty, kde hrozí dlouhé obtížné přenášení.

15 Typy pádel KANOISTICKÁ PÁDLA Pro u nás nejběžnější vodní turistiku na zvolna proudících řekách s peřejnatými úseky se nejlépe hodí pádla pro něž se vžilo označení turistická. Dnes jsou to především pádla s listy z plastu a žerdí z duralu. Jsou odolná, relativně lehká a laciná. Technologie výroby, náročná na ruční práci, během několika posledních let vytlačila pádla ze dřeva do cenově vyšší a tedy, svým způsobem luxusní kategorie. Turistická pádla jsou robustní konstrukce, jejich list bývá cm široký, souměrný obdélníkový se zaoblenými rohy, 4 5 mm silný. Poměr délky listu k jeho šířce bývá u slalomových pádel přibližně 2:1. hlavička bývá typicky tvaru T. Pro hlubší, klidné jezerní vody je vhodnější tzv. rychlostní typ. Ten má delší a užší list (poměr délka:šířka může být i 3:1) a často také hruškovitou hlavičku ( palm grip ), která je při dlouhých cestách příjemnější do ruky. KAJAKÁŘSKÁ PÁDLA Při rekreační jízdě na mírných vodách se používají klasicky tvarované symetrické listy mírně prohnuté pro zlepšení záběru. Sportovněji založení vodáci používají naopak většinou listy asymetrické, pro divokou vodu relativně široké a krátké (podobný poměr stran jako u kanoistických listů, záběrová plocha bývá však menší). Pro klidné vody se lépe hodí protáhlejší a užší listy (poměr délka/šířka bývá 3:1, u mořských pádel se může blížit až 5:1). Na divoké vodě jsou nejběžnější pádla okolo 200 cm jen výjimečně bývají kratší než 195 a delší než 205 cm. Pádla pro nafukovací, cestovní a mořské kajaky by měla být delší než 210 cm se mohou blížit až 250 cm. Délku ovlivňuje i styl pádlování agresivní jezdec s vysokou frekvencí záběrů dá přednost kratšímu, zatímco pomalejší a spíše defenzivní kajakář by měl volit pádlo o několik centimetrů delší. Více viz tabulka. Pootočení pádla - listy kajakářských pádel bývají většinou pootočeny o 45 80, podle směru pootočení rozlišujeme mezi pádlem levým a pravým (u nás a ve východní Evropě používá pravé pádlo cca 30 35% vodáků, jinde ve světě méně a na americkém kontinentě jejich prodej nedosahuje ani 10% z celkového počtu). U pravého pádla svírá pravá ruka žerď pevně, zatímco levá se při každém záběru přetáčí. Pravá ruka je tedy řídící. U levého pádla platí analogicky, že se ovládá levou rukou a pravá přetáčí. Pro rekreační kajaky a v komerčním sektoru se často používají pádla s rovnoběžnými (nepootočenými) listy. Technika pádlování s nulovým pádlem je jednodušší, hlavně pro začátečníky.

16 RYCHLÉ URČENÍ DÉLKY KAJAKÁŘSKÉHO PÁDLA Pádlo zdvihneme horizontálně těsně nad hlavu a uchopíme tak, aby paže v loktech svíraly úhel 90. Tabulka určuje vzdálenost malíkové hrany rukou od začátku (rozšíření) listů: Určení Vzdálenost listu od ruky pro freestyle pro WW a extrém pro rekreační jízdu rychlostní jízdu a moře 5 10 cm cm cm 20 cm a více Určení Kajak Kánoe rekreační jízda na klidné vodě protáhlé oválné listy šíře do 20 cm, délka pádla cca cm, úhel 0 85 tradiční pádlo s protáhlým, užším listem, délka k bradě (+/- 5 cm) sportovní jízda po vodních plochách, maratony, moře rekreační divoká voda rychlostní asymetrické listy šíře cca 15 cm, celk. délka cm (podle typu kajaku), úhel 30 60, vhodná ergo žerď slalomový typ, délky cm, úhel asymetrický nebo lichoběžníkový list, vhodná lomená žerď, cm (k nosu) turistické pádlo s běžným listem, délka do výše ramen freestyle a extrém dětské rafting krátký asymetrický list, pro FS šíře cm, EX i širší, délka do 200 cm, úhel 0 45 krátké a lehké s malými listy, délka podle typu lodi a výšky dítěte, zúžená žerď, úhel 0 45 slalomový typ, zesílená konstrukce, široký a kratší list, délka do 150 cm malé, lehké a krátké, délka podle výše sezení a vzrůstu dítěte (orientační určení délky viz výše), zúžená žerď klasický list, délka cm, pro závodní rafting prohnutý list, řídící pádlo s prodlouženým listem a zesílenou žerdí, délka cm

17 Vybavení na vodu Plovací vesta Pomáhá při plavání jak na jezeru uprostřed vln, tak na divoké vodě, navíc chrání při nárazu na kameny, hřeje a zlepšuje podvědomě psychiku vodáka v obtížné situaci. Pro mládež a děti je povinná na jakékoliv vodě. Nezbytná je na rozlehlejší vodní plochy, kde doplavat ke břehu může trvat i hodinu a určitě pro řeky nad WW II. Budeme-li ji vozit s sebou stále, nic se nestane. Od roku 1997 podléhají vesty povinnému schvalování a měly by odpovídat evropské normě buď EN 393 nebo 395. Vesta by měla mít nosnost alespoň 4 kg pro děti a 6kg pro dospělé. Pro běžnou turistiku na řekách postačuje vesta, která dobře drží na těle, nebrání pohybu a nevysouvá se při plavání nad hlavu. Není na škodu, má-li více upínacích či seřizovacích prvků než jeden. Do kajaku je lepší vesta kratší, pro kánoe a rafty může být delší. Vhodnější jsou barvy, které jsou ve vodě lépe vidět, hlavně u dětí. Tkanina z níž je vesta ušita musí rychle schnout a nesmí v ní voda zůstávat, jinak by se z plovací vesty stala kotva. U raftingu není na škodu ani límec, který dopomáhá lidem s minimální znalostí plavání v divoké vodě k držení hlavy nad vodou. Vhodný je límec i u dětských vest. Helma Chrání hlavu vodákovu před nárazy o kameny a větve nad vodou. Pro začínajícího vodáka postačuje lehčí helma bez chrániče dolní části obličeje. Může být buď se seřiditelným vnitřkem nebo na míru. Skořepina bývá z různých forem laminátu nebo z termoplastu. Vnitřek pak raději z měkkého nenasákavého materiálu. Helma je uchycena na hlavě pomocí popruhu s přezkou pod bradou. Šňůra versus házecí pytlík Vodák potřebuje neustále něco přivazovat, k tomu používá tkaničky, provázky, prádelní druhu. Házečka by měla naproti tomu sloužit kamaráda nebo vyprošťování materiálu. Než na vlek, vzpomeňme si, že je to lano, na němž náš život. Házecí pytlík je vyroben alespoň zčásti z dně je kousek nenasákavého materiálu, aby připevňovat a navazovat a šňůry nebo lana všeho výhradně k záchraně přivážeme házečkou loď by zanedlouho mohl viset nánosované tkaniny, na plaval na hladině a 15 až 25 m plovoucího lana. V případě potřeby uchopíme vyčnívající konec lana a pytlík hodíme kamarádovi. Nejprve na něj pokřikujeme, aby zaregistroval naši snahu. Pokud se trefíme, tonoucí se chytne lana, drží jej pevně na prsou v leže na zádech a my ho táhneme ke břehu. Špricka, šprajda či krycí zástěra Slouží k zabránění vnikání vody do lodi největším otvorem v palubě. U otvorů ve dně je nutno použít jiný způsob. U otevřených lodí se používá špricka z nánosované

18 tkaniny, ve středu vyztužená, aby voda stékala a nedělala uprostřed lavór, a uchycená k límci lodě gumovým lanem nebo lankem. Vlastní komíny bývají pevně našity a je nutno při zvrhnutí z nich vypadnout. Známá legrace, kdy řekou plavou dva vodáci spojení špricdekou, ze které se nemohou vymotat, přestane být legrací, namotají-li se na překážku. U některých velkých špricek je gumový či plastový límec a na něj je uchycena klasická malá šprajda, která při opuštění lodě zůstává na těle a nebrání v pohybu. Na kajacích a singlkánoích se používá špricka menší a jednodušší z nánosovaného materiálu nebo z neoprenu. Neoprenová je dražší, náročnější na zacházení a údržbu, zato je v lodi více sucho. U samovylévacích nafukovacích lodí se špricka nepoužívá. Zabezpečení lodí proti potopení Laminát ani polyetylen neplave. Proto se z různých folií či nánosovaných materiálů vyrábí nafukovací vaky ve vhodných tvarech pro všechny lodě. Musí pasovat a být dobře upevněny, aby v případě zvrhnutí lodě nezůstaly na hladině jen vaky a loď nešla ke dnu. To platí i pro jezera, kde je hluboko a loď se na dně špatně hledá. Lodní pytel Při vícedenním putování se již vyplatí vozit s sebou lodní pytel. Velikost je daná tím, jaké zbytečnosti a potřebnosti s sebou vozíme. Loďák může mít od 5 do 100 l, větší loďáky jsou vybaveny popruhy na přenášení od nádraží nebo přes jez. Pytle jsou svařeny z nepromokavých a u větších pak i z oděruvzdorných materiálů. Tvary lodních vaků či vodotěsných tašek jsou různé a můžeme je použít nejen na vodu, ale ty menší i třeba na spacák. Dále se používají vodotěsné konve a soudky. Jejich nevýhodou je, že se pletou ve sklepě, nejsou-li v nich zrovna naloženy švestky. Jsou vodáci, kteří bagáž do lodi jen tak nahází. Je lépe vše přivázat, v případě zvrhnutí pak lovíme jen jednu věc. CO S SEBOU? Na delších cestách s sebou vodák musí vozit poměrně mnoho věcí. Prostor v lodi je omezený, a tak než odpovíme na otázku Co s sebou?, zamyslíme se krátce, jak náklad v lodi uložit. Měl by být vždy umístěn tak, aby se nezměnily jízdní vlastnosti lodě, tj. nejtěžší věci k těžišti a podle váhových rozdílů posádky u deblkánoe. U kajaku platí podobné pravidlo. Lodní pytel vhodného tvaru většinou ukládáme do zadního prostoru. Nejtěžší vybavení opět nejblíže k těžišti. Na často používané věci, jako peníze, pláštěnka a podobně je vhodné mít při ruce ještě jeden menší loďák, který je u kajaku vpředu a u kánoe u rukou zadáka. Samozřejmě opět přivázán. Úplně zvlášť, a také při ruce, by měla být lékárna. Správné naložení expediční lodi je umění. Náš obrázek napoví více. VNITROZEMSKÁ VODA Nafukovací vaky proti potopení Mohou být z PVC nebo PUR folie, jsou levnější, jejich životnost je nižší a jsou náchylnější k propíchnutí. V zimě tvrdnou a mohou se při manipulaci poškodit. Stále více se používají vaky z nánosované textilie s různými výsuvnými či šroubovacími ventily. Jsou sice dražší, ale jejich odolnost je výrazně vyšší. Navíc se dají opatřit očky pro přivázání do lodi. To je v podstatě nutnost u otevřených kánoí pro divokou vodu, kde se jiné než textilní vaky používají výjimečně.

19 Házecí pytlík pro všechny akce. Široké užití pro záchranu a vyprošťování. Délky od 10 do 25 m plovacího lana, u otevřených kánoí lze délku upravit až na 35 m, aby při převržení lodi šlo doplavat s druhým koncem lana až na břeh. Házečku lze mít ve vestě, uvnitř na spodní straně paluby lodi nebo na opasku django systému. Vhodné je občas kontrolovat lano i obal a udržovat je v pořádku. Nůž divoká voda, rafting. Je třeba vždy, pracuje-li se s lany. Průvodce raftového člunu a vodáci sjíždějící extrémní toky by jím měli být vybaveni vždy. Jsou případy, kdy je nutno lano uříznout velmi rychle. Vhodný je zavírací speciál nebo raftový nůž. Píšťalka pro všechny akce. Snadná signalizace v místech, kde se nelze jinak domluvit. Picí vaky, lahve všechny druhy akcí. Zvláště v místech, kde je problém s pitnou vodou. Na expedici, kdy celý den jedeme v lodi a nemáme možnost si sundat špricku a napít se z lahve, není od věci vak umístěný např. v zadní kapse plovací vesty, ze kterého se napijeme pohodlně jen skousnutím ventilu. Nedodržováním pitného režimu oslabuje tělo fyzicky i psychicky.

20 Nouzový balíček pro všechny typy akcí. V podstatě je to stará známá kápézetka. Měl by v ní být nožík, zapalovač, baterka, na expedici případně mapka, kompas, háčky na ryby, igelitová folie a vše co dopomůže k přežití. Opravovací soupravy pro všechny druhy akcí. Podle toho jaké máme vybavení, potřebujeme opravárenský materiál na loď, vestu, pádlo, oblečení. V expedičních podmínkách je to nezbytností. Kousek sklotextilu a pryskyřice, tavné lepidlo, PE tyčinka, lepidlo na neopren, spousta lepící pásky, PVC, nit, jehla a další. Baterka pro všechny akce. Nejlépe vodotěsná, barevná pro signalizaci, malá a lehká. Lékárnička pro všechny typy jízdy po vodě. K minimálnímu vybavení patří záchranná alu folie proti podchlazení, obvazové balíčky, trojcípý šátek, mulový obvaz, škrtidlo, elastický obvaz, lepicí obvaz a leukoplast, náplasti a desinfekce, případně základní antipyretikum a antibiotikum na rány. Dodává se i ve vodotěsném balení, doporučujeme občas vyvětrat a sledovat expirační dobu. Na další vybavení pro první pomoc přijdete jistě sami nebo si necháte poradit v lékárnách a určíte co je třeba. Ochrana proti chladu pro všechny druhy akcí, je-li chladno. Neopren, suchý oblek, suchá bunda, včetně spodního termoprádla, chňapky na pádlo, rukavice, neoprenová čepička, ponožky, boty, nátepníky a další. Karabiny pro všechny druhy plavby. Zavírací karabina bez pojistky praktická, relativně levná a lze ji otevřít i zmrzlými prsty. Použijeme ji k upoutání, k instalaci kladkostroje, upevnění házečky za strom, loďáku do lodi a podobně. Druhým typem je karabina na pádlo, která se liší širokým otvíráním. Karabiny s pojistkou se na vodě nepoužívají, ale jedna na náročné expedici není na škodu. Pásková (lanová) smyčka repšňůra divoká voda. Nechá se s ní bleskově připevnit lano na strom, skálu nebo připevnit kladkostroj pro vytahování jezdce či lodě. Jako náhradu lze použít i hopšňůru. Rolny a kladky pro divokou vodu a expedice. Pro sestrojení kladkostroje jsou lepší než karabina díky menšímu tření. Dejte pozor, aby byly otevírací z jedné strany, aby bylo možno použít k sestrojení kladkostroje házečky, která nemá volné konce lana. Hopšňůra Cowstail pro divokou vodu. Popruh uchycený na zadním oku plovací vesty a vpředu zavěšený karabinou na poutku. Užívá se jen na vestách s integrovanými popruhy. V nepoužívaném stavu visí šňůra na těle tak, aby nevadila při pádlování a nemohla se chytit za větev či skálu. Je vždy při ruce i když měníte lodě, rozšiřuje možnosti záchrany (též při pomoci z válce ze břehu) a lze ji užít i pro samozáchranu či jako repšňůru. Ale pozor, hrudní popruh musí být vybaven bezpečnostní přezkou! Použití je nutné trénovat! Zásadně se nepoužívá pro vlečení čehokoli na vodě. Záchranný systém na lodi pro divokou vodu. Lano délky 1 2 m s karabinou pro záchranu plavce nebo materiálu, pevně uchycené na lodi. Musí jít rychle uvolnit v případě nebezpečí i pokud je v tahu. Používání tohoto systému je nutno často trénovat, aby záchrana byla bezpečná. Signalizační potřeby moře, vodní plochy i divoká voda. Na moři, ztratím-li se musím o sobě dát vědět. Nutnost přerušení plavby v soutěsce a přivolání pomoci, to vše jsou problémy,

21 kdy je třeba vyslat signál a situaci řešit. Lze užít vysílačky, zbraně a pyrotechnické pomůcky. Z optických prostředků jsou vhodné signální rakety nebo stroboskopy. Jejich význam je následující: červená nouze, SOS; zelená odvolání poplachu; bílá Tady jsem. Dále lze signalizovat ohněm, kouřem, zrcátkem, píšťalkou, trubkou do mlhy atp. Náhradní pádlo pro všechny druhy akcí. Lépe skládací, alespoň jedno od každého typu ve skupině jako minimum. Při vícedenních akcích raději více. Hák na pádlo pro divokou vodu ale i jinde. Pomůže k dosažení jinak nedosažitelného, prodlužuje pádlo a lze jím vyprostit vzpříčenou loď, zachytit jezdce pod vodou atp. Nainstaluje se na list pádla (K1) utažením šroubu a je přes očko jištěn karabinou s lanem. Použití pro vyproštění člověka jen v nejvyšší nouzi, neboť může dojít ke zranění. MOŘE A VELKÉ VODNÍ PLOCHY Pumpa pro vypumpovávání vody z lodi i divoká voda. Ešusem nebo houbou lze dobře vybrat vodu na klidné hladině. Při vyplavání např. na moři a následném nastoupení bez možnosti vylití na břehu je velmi vhodné použití pumpy. Nejjednodušší řešení je ruční nebo nožní pumpa. Použít ji lze i při nandané špricdece. Plovák na pádlo. Měl by být uložen v lodi u ruky. V případě potřeby jej navléknete na list pádla a nafouknete ústy nebo plynovou patronou. Pomůže při eskymování, pádlo plave a pomáhá při plavání. Odtahovací lano. Nemůže-li zraněný nebo vyčerpaný jezdec sám dosáhnout břehu, je třeba přivázat na jeho příď lano a odtáhnout. Používá se tenké plovoucí lano min. délky m na bezpečnostním opasku. V nouzi postačuje házečka. Na vlečné lodi musí být lano uchyceno tak, aby jej bylo možno rychle uvolnit v případě nebezpečí ve vlnách atp. Vlečná kotva. Při přestávce na moři ve vlnách je prima pomocí. Je to něco jako deštník s dírou ve vrchlíku. Chrání před odnesením vlnami a větrem (nikoliv proudem). Lano je dlouhé asi 10 m, kotva je lehká, odolná k slané vodě a vybavená plovákem (nafukovacím vakem). Palubní nebo obvodové lano mořské kajaky a rafty. Je vedeno po obvodu lodi kolem dokola. Lze jej použít pro jednotlivé záchranné techniky na vodní ploše, pro zavěšení mnoha věcí, plovoucí vodák se jej může držet a lépe se orientovat. Lze jej využít k držení lodě i v místech s obtížným vystupováním a nastupováním. Ve slané vodě lano dosti trpí, je třeba jej občas vyměnit. Šňůra na pádlo. Aby se pádlo neztratilo a při zvrhnutí neuplavalo, je vybaveno na žerdi kouskem tenké šňůry přivázané k lodi. Využije se i při čtení z mapy, záchranné akci a podobně, vždy když jsou potřeba obě ruce volné. Reflexní popruhy a samolepky. Zlepšují viditelnost ve tmě, užívají se na lodi, na pádle a na oblečení. Zvláště vhodné na vodách s čilým provozem. Radiostanice na moře a expedice. Menší zařízení u kterých není třeba licence o výkonu cca do 500 mw s dosahem od 500 do 5000 m. V úzkých soutěskách je jeho užití problematické, ale doporučuje se pro plavbu na velkých jezerech a na moři. Výkonnější vysílačky jsou čistě expediční záležitostí. Zdroje: internetové odkazy: (6/2008) (6/2008) (6/2008) přednášky: Vodácký kurz 2008

22 Bezpečnost při vodní turistice - stručně hlavní obecné zásady, povinné vybavení na kurz vodní turistiky, záchranu u jezů Bezpečnost na tekoucí vodě a zásady, kterých bychom se měli držet Objektivní příčiny nebezpečí - mít dostatek informací o terénu (vodním i okolním) v němž chceme výpravu podniknout - znát všechny překážky plynulé plavby (přírodní i umělé) a jsme připraveni na jejich nenadálý výskyt - dostatečná vybavenost na nastávající podmínky Subjektivní příčiny nebezpečí - Technická zdatnost všech členů výpravy má odpovídat obtížnosti sjížděného úseku - Schopnost být připraven zvládnout případnou nehodu (použít správně záchranné prostředky, použít prvky sebezáchrany, plavat správně v tekoucí vodě,...) - Naše fyzická výkonnost má být v takovém MOMENTÁLNÍM stavu, abychom zvládli nejen splutí daného úseku, ale i řešení případné nehody v jeho závěru - Naše výstroj a výzbroj zabezpečuje přiměřenou míru bezpečí a ochrany (vhodné plavidlo, dostatečně tepelně izolující oblek - neopren, věci na převlečení, helma, vhodná obuv) - Výprava má mít dostatek prostředků pro prevenci a řešení nenadálých situací a nehod (zkušenosti, vědomost, záchranný materiál, dovednosti, lékárnu, informace)

23 Vodácké desatero - Nejezdi na řece sám. Řeka tvé prosby o pomoc nevyslyší. - Nepřeceňuj své schopnosti a možnosti. Hřbitovy jsou plné hrdinů. - Nepodceňuj chladnou vodu, počasí ani vodní stav. - Plovací vesta pomáhá plavat, chrání i hřeje. - Nejezdi bez helmy. Kameny i větve jsou většinou tvrdší než tvoje hlava. - Na nohy jsou dobré kecky. V řece je spousta skla a mezi kameny se dobře lámou kotníky. - Každý jez si nejdříve prohlédni. Není ostuda jej přenést. - Záchranné lano, karabina a další vybavení pro záchranu nejsou přepych. - Zavazadla v lodi si dobře přivaž. - Alkohol nepatří ani za kormidlo. - Řeka není popelnice. - Chovej se slušně a měj ohled na ostatní. Preventivní a záchranné pomůcky Základní pomůckou je plovací vesta. Můžeme je rozdělit na jednoduché "turistické" a propracované vesty na divokou vodu. Turistická vesta je jednoduchá, často se pouze zapíná na dvě spony vpředu. Vesta na divokou vodu je vybavena sportovnějším střihem pro snadnější pohyb, má větší množství různých kapes, má robustní zapínání a odstřelovací záchranný popruh. Vesta nás ochrání nejenom před potopením, ale odtlumí i nárazy do překážek v toku. Dalším důležitým a neocenitelným záchranným prostředkem je házecí pytlík - házečka. Jedná se o pytlík výrazné barvy, který je naplněn plovoucím lanem o určité délce a malým plovákem, aby se prázdný pytlík nepotopil. Při hodu házečkou držíme v ruce konec lana s okem a házíme pytlíkem, ze kterého se odmotává lano. Na házečce by neměla chybět

24 karabina, kterou však před samotným hodem musíme sundat (abychom plovoucího karabinou netrefili do hlavy). Karabinu využijeme pro zajištění lana na břehu (např. kolem stromu) a také na upevnění házečky v lodi. Helma je samozřejmostí na toky od obtížnosti WW1. Používá se vodácká helma, která nesákne vodu, neplave, je lehká a dobře drží na hlavě Oblečení je také velice důležitou součástí bezpečnostního vybavení vodáka. Neopren, suchá bunda, suché kalhoty apod. zaručí vodákův tepelný komfort nejen v lodi, ale může zachránit život při případném plavání ve studené vodě. Jako doplněk můžeme ještě vzít: Píšťalku, nůž, karabiny, smyčku, lano. Jak organizovat záchranu u jezů Jezy a vodní válce Jezy jsou umělou překážkou v toku řeky, kterou postavil člověk. Některé jsou bezpečné, jiné nebezpečné. Nebezpečí můžeme hledat při nízkých stavech řeky v pevných částech stavby. Z betonu může koukat kus larsenu, nebo ocelového drátu.. Je problém, že pod vodu nevidíme, takže musíme dobře "číst". Při vysokých vodních stavech nás většinou nezajímá samotné těleso jezu, ale voda. Pod jezy se může často tvořit nebezpečný vodní válec. Jezy jsou dokonce často konstruované tak, aby se pod nimi vodní válec tvořil. Voda, která dopadá "natvrdo" dopadající plochu neustále omílá. Při normálním, nebo nízké stavu vody je vývařiště mělké a nemá sílu. Nejrychleji reagují na nižší zvednutí hladiny tzv. tiché válce. Nezkušený vodák často nepozná nebezpečí a do jezu se vydá. Jaké je pak jeho překvapení, když se mu příď plavidla propadne do provzdušněné vody a on je najednou obětí tichého válce. Klasický válec, který najdeme pod většinou jezů, poznáme i po sluchu. Je vidět, jak se voda vrací a s sebou si nese velké množství předmětů. Pokud si nejsme jisti, zda se opravdu jedná o válec zabiják, můžeme zkusit vhodit větší klacek do proudu a počkat si, zda ho vývařiště pustí. Záchrana z válce

25 Nejdříve je tedy třeba se pokusit zorientovat. Pokud jsme překážku s válcem viděli předem, pamatujeme si břehy a případnou odtokovou linii, ke které se můžeme pokusit dostat a z válce odplavat. Pokud je samozáchrana podobného typu nemožná, přistupují kamarádi na břehu. HÁZECÍ PYTLÍK Když jsou pro záchranu házečkou vhodné podmínky, je třeba jednat rychle a naprosto přesně. Další možností je záchrana pomocí PLAVIDLA. V kratším válci můžeme nasunout plavidlo zespod do vývařiště, což nemusí být vzhledem k síle proudu jednoduché. Tonoucí se ho může zachytit. Další možností je spustit plavidlo přes korunu jezu. Musíme loď lanem (např. koníčkovací šňůrou) řídit tak, aby nespadla do válce bokem a nezalila se. Pak loď i s tonoucím vytáhneme přes vývarovou linii. Improvizací je hodně, pokud jsme v hojném počtu a máme dostatečné vybavení, můžeme přes řeku natáhnout lano, po kterém vypustíme plavidlo. Jako poslední možnost je vstoupení do válce samotným zachráncem, který je jištěn ze břehu lanem další osobou. Tato možnost se využije pouze v případě, že selhaly ostatní techniky

26 záchrany, tonoucí nekomunikuje, je v bezvědomí apod. Je potřeba si dobře rozmyslet, zda máme opravdu kvalitní vybavení, kterému se nebojíme svěřit zachráncův život. Pokud již vstupujeme do válce, je třeba zajistit několik zásadních bodů. Ve vývařišti by neměly být žádné plovoucí těžké předměty (kláda), lano by se o ně mohlo zachytit. Musí být dobrý přístup ze břehu. Potřebujeme házečku, vestu se záchraným hrudním popruhem a karabinu.

27 Stručný program kurzu vodní turistiky ( výcvik na vodě - Vltava). 1. den - příjezd, seminář na suchu - tvorba posádek, držení pádla, nasedání do lodě, základy pádlování, ovládání lodě, hry na stabilitu, první pokusy na jezu Teoretické úvody po večerech v průběhu dalších dnů - historie - typy lodí - materiály - rozdělení lodí - pádla - vesty přilby - oblečení - záchranný materiál - poučení o bezpečnosti, pravidlech vodáka - promítnutí instruktážních videí - vysvětlení termínů z vodáctví V každé etapě poznávání okolí řeky : Čertovy proudy, klášter Vyšší Brod, Rožmberk, Český Krumlov, Zlatá Koruna 2. den výcvik - nastupování a vystupování z lodě - přenášení lodě - základní záběr háčka a zadáka - zatáčení, kormidlování zadáka - zatáčení, záběry háčka - výjezd na řeku a přistávání u kraje řeky

28 - hry na stabilitu, přemisťování se v lodi a mezi dalšími loděmi - jízda proti proudu - vylévání vody z převrhnuté lodi - uložení lodi po příjezdu do kempu 3. den výcvik - záběry od lodi a pod loď - otáčení lodi, záběry,,kontra - přejezd peřejí, prahů - přenášení, koníčkování, přetahování a shazování jezu - přejezd jezu a propustí středem - přistávání za překážkou(v tišině) - výjezd z tišiny do protiproudu 4. den výcvik - hry na stabilitu, rozhoupání lodi - přistávání a výjezd na řeku v peřejích - otáčení lodi v peřejích - jízda traversem v peřejích - přejezd jezu propustí středem a po rozhraní - přejezd jezu propustí vjezdem do protiproudu s přiměřeným náklonem lodi 5. den výcvik - přejezd jezu po spádové desce v místě lomení hráze, kde se většinou tvoří odtokový jazyk - záchrana vodáka z válce pod jezem zkoušky - zkoušky ovládání lodi v peřejích, posádka se vystřídá na postu háčka i zadáka

29 Některé hry na zlepšení stability na lodi (zkušenosti z kurzu na Vltavě) Posádka se skládá ze dvou členů. Háček a kormidelník. Háček udává směr a upozorňuje na překážky na vodní ploše. 1.cvičení: První cvičení, které je zaměřeno hlavně na seznámení s lodí je otáčení se v protiproudu. V první části manévru zabírá hlavně kormidelník a háček vyrovnává loď, aby byla přídí proti toku řeky. Když kormidelník dotočí loď téměř do roviny, začíná naplno zabírat i háček.

30 2.cvičení: Druhé cvičení spočívá v tom, že háček se za zpomalené jízdy postaví. Po chvilce plavby s postaveným háčkem si stoupne u kormidelník. Nastává jízda ve stoje. 3.cvičení: Háček si sedne na úplné čelo lodě. A jediný, kdo řídí loď je kormidelník, který je navíc v nevýhodě, protože musí sledovat i cestu před sebou. Největší problém je při tomto cvičení nasedání na špičku lodě 4.cvičení:

31 Oba dva, jak háček, tak kormidelník si sednou na vyhrazený prostor v lodi. Háček na příď lodě, kormidelník na záď lodě. Nastává jízda, kdy ani jeden ze členů posádky není v zcela optimální poloze pro řízení lodě. 5.cvičení: Po pár dnech a cvičeních se uznalo, že průprava ze začátku kurzu se musí zopakovat. 6.cvičení: Cvičení obzvlášť zaměřené na stabilitu na lodi. Oba dva členové posádky (kormidelník, háček) se během plynulé jízdy prohodí. tj. vymění si pozice. Háček za kormidelníka, kormidelník za háčka. Jakou zvolí taktiku, je pouze jen a jen na nich. 7.cvičení: Je hodně podobné cvičení šestému. Pouze se vymění posádka mezi více loděmi. Nejlépe se stabilita procvičí, když se hry účastní co nejvíc lodí. Lze to provést i mezi dvěma posádkami. Lodě se seřadí vedle sebe, jeden člen posádky vždy přidržuje rukou druhou loď. Nejdříve se domluví taktika a pak? Pak může začít zábava! 8.cvičení: Opět je lepší, když se cvičení účastní více lodí. Přendávání a uvazování sudů do jiné lodě.

32 Jeden z posádky, většinou háček vstane a za jízdy odváže sud, který by měl být součástí každé výpravy a společně se sudem si přeleze na jinou loď, kde nejprve počká, až háček odváže jejich sud a pak začne od přivazovat svůj sud. Nastane tak výměna posádek. Nejlepší je, když mezi dvěma vyměňujícími se posádkami je co nejvíce lodí, přes které se musí dostat. 9.cvičení: Sjíždění splavu.. Pořádně se připravit, vyrovnat loď do úplné roviny a muže se vyrazit tak, tohle nás čeká!!! První odvážlivci pak už se do toho chtělo všem. 10.cvičení: Nácvik nasedání do lodi z vody.

33 Charakter řeky řečiště, různé typy propustí, čtení vody... Základní principy a terminologie Působením gravitace proudí voda v korytě, které má určitý spád. Rychlost proudu není v různých místech průtokového profilu stejná. V důsledku vnitřního tření a brzdného tření molekul o pevný podklad (dno a stěny koryta) se zpomaluje proudění vody od středu průtočného profilu směrem k hladině, stěnám a dnu koryta. PROUDNICE: Charakter proudění lze znázornit pomocí spojnic bodů stejných rychlostí proudění vody, tzv. izotach. Izotacha nejrychlejšího proudu při hladině se nazývá proudnice. Proudnice se nachází v rovném úseku toku nad nejhlubším místem koryta, většinou v jeho ose. V zákrutech se posunuje blíže k vnějšímu oblouku, kde někdy prochází až pod vymletými převisy břehů nebo pod větvemi keřů a stromů (obr. 3). U vnitřního břehu bývá proud nejpomalejší nebo se zde dokonce vrací podél břehu proti původnímu proudu. Změny rychlosti proudění způsobuje řada dalších fyzikálních faktorů, ale hlavně překážky v korytě řeky, geologické podloží a Schodovitě vymleté skalnaté dno (tvořící tzv. prahy) bývá poseto balvany různých velikostí a tvarů. Jejich vlivem se mění proudění vody. Dosud při menších rychlostech vody v proudu její vrstvy po sobě klouzaly (laminární proudění), nyní zvyšováním rychlosti proudu se voda intenzivně mísí a její částice se už nepohybují jen ve směru proudu, ale mohou se pohybovat všemi směry (turbulentní proudění). Soustava izotach se rozpadá, přerušuje se původní průběh proudnice a vznikají víry, válce, vývary, vratiproudy a pulsace proudu. Využití proudnice:

34 Proudnici je možné využívat při nízkém a středním stavu vody, protože je to většinou nejhlubší trasa a také nejrychlejší. Síla proudu vám velmi výrazně pomáhá unášet loď, zatímco za velké vody je jízda v ní velmi náročná. Jsou tam největší vlny a válce, které zalévají vaši loď, ale vy pro klidnější jízdu můžete zvolit jízdu mimo ni. Je také důležité mít na paměti, že kde je nejsilnější proud, je také i větší možnost naplavených stromů, podemletých břehů a náhodných překážek. Na to je potřeba pamatovat hlavně v úzkých místech koryt. KÁMEN Pokud je na dně překážka (kámen) voda jí obtéká a to se projevuje na hladině nad ní. Přímo nad překážkou je vidět hladkou vlnu a za ní se voda čeří. (viz. obr. dole) Tuto skutečnost háček hlásí zadákovi a oba se snaží překážce ze všech sil vyhnout. Schéma proudění kolem překážky:

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Jištění další osoby Metodický list číslo 5 VÝŠ Vydáno

Více

ADRENALINOVÝ RAFTING NA ISELU a NOCE

ADRENALINOVÝ RAFTING NA ISELU a NOCE ADRENALINOVÝ RAFTING NA ISELU a NOCE Kam jedeme? Pod zasněžené štíty Alp a Dolomit. Trvalý dostatek sněhu zajistí krásné vodácké zážitky na těchto ledovcových řek. Připravili jsme velice atraktivní zájezd

Více

STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně

STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně Výrobní program naší firmy, která na českém trhu působí již od roku 1994, je zaměřen na výrobu nábytku, stavební truhlářství a komplexní

Více

Nabídka aktivit Vodáckého oddílu Neptun v Centru Vodárna pro všechny školní věkové kategorie

Nabídka aktivit Vodáckého oddílu Neptun v Centru Vodárna pro všechny školní věkové kategorie Nabídka aktivit Vodáckého oddílu Neptun v Centru Vodárna pro všechny školní věkové kategorie Vodácký oddíl Neptun Znojmo a Centrum volnočasových aktivit Stará Vodárna si Vám dovoluje nabídnout vodácké

Více

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu...

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu... Využití záchranného pásu při osobním zásahu jako součást výuky v kvalifikačních kurzech Vodní záchranné služby Českého červeného kříže. Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze 22. září

Více

Originální AEGIS ledvinka II. generace

Originální AEGIS ledvinka II. generace Originální AEGIS ledvinka II. generace Návod k použití a popis funkce: Dobrý den, dostáváte do rukou výrobek, který je určen pro profesionální skryté/utajené nošení zbraně. Dnešní podoba této ledvinky

Více

Společnost LENZA nabízí nábytkovou řadu

Společnost LENZA nabízí nábytkovou řadu Technický popis Společnost LENZA nabízí nábytkovou řadu určenou pro vybavování předsíní. Elegantní a moderní nábytek do předsíně je ergonomický a současně velmi funkční. Velký výběr rozměrů jednotlivých

Více

- LÉKAŘSKÁ KOMISE DOPORUČENÍ Č. 2

- LÉKAŘSKÁ KOMISE DOPORUČENÍ Č. 2 - LÉKAŘSKÁ KOMISE DOPORUČENÍ Č. 2 LÉKÁRNIČKA PRO HOROLEZCE - zdravotnický materiál - základní modul - 11/2004 Martin Honzík, DiS., Pavel Neumann, DiS., MUDr. David Tuček 1 LÉKAŘSKÁ KOMISE ČHS DOPORUČENÍ

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Desatero pro plavbu na Vltavě v Praze

Desatero pro plavbu na Vltavě v Praze Desatero pro plavbu na Vltavě v Praze 1) Plujeme vždy ohleduplně, tak abychom neomezovali ostatní plavidla, zejména míjející plavidla či trénující skupiny a abychom neohrozili zdraví lidí nebo majetek

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek krycí tlakové poloprodyšné odsávající znehybňující podle materiálu dělíme obvazy na: šátkové, obinadlové prakové, náplasťové z elastických hmot

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

SMĚRNICE PRO POTÁPĚNÍ DĚTÍ SPČR platné od 1.1. 2003 1. ÚVOD.

SMĚRNICE PRO POTÁPĚNÍ DĚTÍ SPČR platné od 1.1. 2003 1. ÚVOD. SMĚRNICE PRO POTÁPĚNÍ DĚTÍ SPČR platné od 1.1. 2003 1.1. Všeobecná ustanovení. 1. ÚVOD. 1.1.1 Směrnice pro potápění dětí platí pro potápěčský výcvik dětí od 8 do 14 let prováděný ve Svazu potápěčů České

Více

Pokyny pro účastníka kurzu Cvičitel (průvodce) vodní turistiky a raftingu bez omezení

Pokyny pro účastníka kurzu Cvičitel (průvodce) vodní turistiky a raftingu bez omezení Pokyny pro účastníka kurzu Cvičitel (průvodce) vodní turistiky a raftingu bez omezení Rekvalifikační kurz zaměřený na průvodcovskou činnost v rámci vodní turistiky a raftingu, kde výstupem je akreditované

Více

Dráty a lana. Přehled výrobků

Dráty a lana. Přehled výrobků Přehled výrobků 29 Pár slov k lana ocelová a jejich složení Jeden pramen lana se skládá z jedné nebo více vrstev lanových drátů, šroubovitě vinutých kolem jádra. Pramencové lano je tvořeno jednou nebo

Více

Jak vybrat chrániče ramen pro americký fotbal

Jak vybrat chrániče ramen pro americký fotbal Jak vybrat chrániče ramen pro americký fotbal Chrániče ramen Naše nárameníky jsou vyrobeny tak, aby vám pomohly dosáhnout cíle ve hře a to podle vašeho postavení na hřišti. Chrániče ramen Barnett existují

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image Postranní ochranné potahy pro ALFA ROMEO obj. č. D-AR 95 Postranní ochranné potahy chrání přední

Více

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18 ŠITÉ KRYCÍ KRUHOVÉ MÌCHY Šité krycí kruhové měchy Konstrukční řešení kruhových šitých měchů je velice variabilní. Vnitřní i vnější průměry lze nadefi novat přesně podle potřeb aplikace. Libovolně je možné

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Tonutí. http://vzs.navratil.cz/ 16.02.2011. 1 Výklad. 2 Postup 1. 2.3 Technická pomoc tonoucímu... 2

Tonutí. http://vzs.navratil.cz/ 16.02.2011. 1 Výklad. 2 Postup 1. 2.3 Technická pomoc tonoucímu... 2 Tonutí Jiří Navrátil http://vzs.navratil.cz/ 16.02.2011 Obsah 1 Výklad 1 2 Postup 1 2.1 Příčiny tonutí............................. 1 2.2 Příklady nebezpečných situací.................... 2 2.3 Technická

Více

Informace o 1. sportovně turistickém kurzu DS. Termín - pátek 15. - středa 20. května 2015.

Informace o 1. sportovně turistickém kurzu DS. Termín - pátek 15. - středa 20. května 2015. Informace o 1. sportovně turistickém kurzu DS. Termín - pátek 15. - středa 20. května 2015. Místo konání: Berounka + Višňová u Křivoklátu. Účastníci: Studentky DS oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní

Více

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: 3E Praha Engineering a.s. U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 www.3epraha.cz tel: +420

Více

Přepravníky lodí. 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky

Přepravníky lodí. 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky Přepravníky lodí 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky 14-20 stop... Přepravníky lodí značky Thule zajišťují maxim Voděodolná ložiska za používání přívěs Podpory bez brzd

Více

Zvedací příslušenství

Zvedací příslušenství Zvedací příslušenství Pacientské závěsy pro dospělé Začalo to jedním závěsným vakem vyrobeným výhradně z textilu, v tom čase revoluční řešení. Dnes má Liko největší výběr závěsných vaků a ostatního příslušenství

Více

FRISTADS DOPLŇKY. Nové! DOPLŇKY. Opasek 6331. Opasek 6412. Opasek 6463, 6473. Opasek 6483

FRISTADS DOPLŇKY. Nové! DOPLŇKY. Opasek 6331. Opasek 6412. Opasek 6463, 6473. Opasek 6483 136 16 137 FRISTADS Pro produktivní práci v každém prostředí a počasí potřebuje člověk nejen optimální oblečení, ale také ideální doplňky, aby bylo oblečení perfektně doplněno. Na následujících stránkách

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

Fyzikální procházka Prahou V

Fyzikální procházka Prahou V Fyzikální procházka Prahou V Tato procházka vznikla v rámci diplomové práce Fyzikální exkurze a procházky městem [1]. Tuto i další procházky budete moct najít na webových stránkách FyzWebu [2]. V průběhu

Více

Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Vnitrozemská vodní doprava Výhody : Nejméně energeticky náročná. Velké ložné plochy, velká nosnost. Malý poměr hmotnosti lodi k hmotnosti nákladu. Malý

Více

zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb.:

zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb.: 27 Výnos Federálního ministerstva dopravy ze dne 30. září 1976, kterým se vydává Řád pro cejchování lodí vnitrozemské plavby Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Reflexní předměty. Těšíme se na spolupráci. Arei

Reflexní předměty. Těšíme se na spolupráci. Arei Reflexní předměty Vážení obchodní přátelé, pro nadcházející léto vám posíláme výběr reflexních a ochranných výrobků pro vaší bezpečnost i vašich blízkých Těšíme se na spolupráci Arei 11 MONSTER PŘÍVĚŠKY

Více

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE CZ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE 1 OBSAH MAX 25 3 IKD 5 SUPER 6 MONO SC 7 INT 35/50 9 KONTAKT 10 2 MAX 25 Žaluzie MAX 25 Vnitřní žaluzie MAX 25 představuje z pohledu designu a funkčnosti špičku v nabídce žaluzií

Více

1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, str. 98 1275 Bunda Soft Shell malířská, str. 98 3275 Kalhoty malířské s HP, str. 96

1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, str. 98 1275 Bunda Soft Shell malířská, str. 98 3275 Kalhoty malířské s HP, str. 96 94 1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, str. 98 1275 Bunda Soft Shell malířská, str. 98 3275 Kalhoty malířské s HP, str. 96 SVOBODA PŘI PRÁCI. KOLEKCE PRO MALÍŘE ÚŽASNÝ KOMFORT, KTERÝ PERFEKTNĚ PADNE

Více

polyuretanové výrobky Polyuretanové desky Speciální profily Zábrany proti najetí Polyuretanové ochrany na vidle

polyuretanové výrobky Polyuretanové desky Speciální profily Zábrany proti najetí Polyuretanové ochrany na vidle (PU) je všestranně použitelný materiál Má výborné vlastnosti v oblasti mechanické odolnosti a pružnosti obře se opracovává Odolává oděru Má výborné adhezní vlastnosti a dlouhou životnost Je možné ho použít

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Část systému PLASTIplot je vyrobena v ČR, doplněna pletivem z EU

Část systému PLASTIplot je vyrobena v ČR, doplněna pletivem z EU Účinné a přitom levné řešení od předního republikového producenta při ochraně komunikací, cest, chodníků, železničních tratí, nádvoří před tvorbou závějí, které vznikají v zimě i při mírném větru. Dlouholetá

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

vyzkoušejte užijte si vodu

vyzkoušejte užijte si vodu katalog 2012 Jsme rádi, že vedle tradičního sortimentu společnosti Campingaz vám můžeme nabídnout rovněž lodě Sevylor. Věříme, že nafukovací čluny a kajaky Sevylor budou bezvadně sloužit vodákům, rybářům

Více

PR54 FIREMNÍ IMAGE. Laclové kalhoty PR54-22 A

PR54 FIREMNÍ IMAGE. Laclové kalhoty PR54-22 A 64 6 FIREMNÍ IMGE SLMI SLMI 65 PR54 MÁTE MOŽNOST VOLY PR54 je řada oblečení, která Vám umožní vybrat si nejlépe se hodící k Vám, resp. k Vašemu podnikání. Vyberte si mezi 4 základními barvami, 12 dekoračními

Více

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Karosérie automobilů Karosérie je ta část automobilu, ve které jsou přepravovány

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

Více informací: www.kinplast.cz www.zahradni-akce.cz. http://youtu.be/8g416fyjvkg

Více informací: www.kinplast.cz www.zahradni-akce.cz. http://youtu.be/8g416fyjvkg Vítáme Vás ve světě špičkových produktů společnosti KIN holding. Společnost KIN je největším výrobcem polykarbonátu v Rusku vyráběného z nejlepších komponentů jedničky na světovém trhu petrochemie společnost

Více

SPORTOVNÍ BAZÉNY JEJICH KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

SPORTOVNÍ BAZÉNY JEJICH KONSTRUKCE A VYBAVENÍ SPORTOVNÍ BAZÉNY JEJICH KONSTRUKCE A VYBAVENÍ Ing. Tomáš Appl, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér Každý druh vodního sportu vyžaduje pro své regulérní provozování bazén konstruovaný podle zásad

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaký čistič se spalovacím motorem Pro uživatele, kteří ocení při práci nezávislost na el. síti. Tato třída proto představuje opravdové všeuměly

Více

CESTOVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 107

CESTOVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 107 CESTOVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 1 3500 Šňůrka na krk - lanyard s kovovou karabinkou polyester 48 2 cm potisk: TR3 20 1,8 cm 6,30 3506 Šňůrka na krk - laynard s kovovou karabinkou a poutkem na mobilní telefon, polyester

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl Unlimited Polymer Solutions vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dlouhodobě v nejlepší formě Vchodové dveře REHAU Brillant-Design

Více

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM S 9000 zdvižně posuvné dveře + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii S 9000 INOVACE SE SYSTÉMEM Všestranně použitelné Moderní vzhled bez omezení Posuvné elementy jsou

Více

Záchranné a hasičské systémy

Záchranné a hasičské systémy Záchranné a hasičské systémy Vše pro úspěšný zásah pod jednou střechou! katalog výstroje, výzbroje a zařízení nejen pro hasiče 07 Práce ve výškách a hloubkách 3 07 00 000 Protipádové bezpeč. postroje odpovídají

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image NOVINKA Postranní ochranné potahy pro ŠKODA Referenční číslo Volkswagen: VAS 871005 * (ASE 87100500000)

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Uložení a upevnění nákladu Uložení a upevnění nákladu Jednou z problematických oblastí, kterou musí řidiči nákladní silniční, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravy řešit, je

Více

Kanoistika. Universita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu. Anotace:

Kanoistika. Universita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu. Anotace: Universita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu Kanoistika Anotace: Příručka pro začínající i pokročilé vodáky čtivou a každému přístupnou formou krok za krokem vysvětluje základy techniky

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel. 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel. 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel. 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz AUTOKLUB ČR TESTOVAL ZIMNÍ PNEUMATIKY RŮZNÝCH ROZMĚRŮ 15, 16, 17 VĚTŠÍ NEBO MENŠÍ KOLA?

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 142 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory, pollery TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 539/2013-120-STSP/1 ze

Více

1.4.8 PŘÍSTAVY A VODNÍ DOPRAVA

1.4.8 PŘÍSTAVY A VODNÍ DOPRAVA 1.4.8 PŘÍSTAVY A VODNÍ DOPRAVA 1.4.8.1. DEFINICE, HISTORIE, TYPOLOGIE DEFINICE Vodní dopravou rozumíme dopravou, realizovanou na vodě. Vodní doprava nehraje v systému MHD a příměstské dopravy v České a

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

Objednávejte prostřednictvím Autocora Online, Autocora E-shop, Autocora App, u vašeho obchodního zástupce nebo na pobočkách Autocora.

Objednávejte prostřednictvím Autocora Online, Autocora E-shop, Autocora App, u vašeho obchodního zástupce nebo na pobočkách Autocora. Nabídka nosičů jízdních kol značek: Objednávejte prostřednictvím Autocora Online, Autocora E-shop, Autocora App, u vašeho obchodního zástupce nebo na pobočkách Autocora. 10287119 THULE EuroClassic G6 LED

Více

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě Liniové odvodňovací systémy drain RONN NEREZ Nerezový odvodňovací program 3 7 Podlahové vpustě 8 15 Nerezový odvodňovací program Odvodnění firmy

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

umíme zaujmout.. KATALOG PREZENTAČNÍCH STOJANŮ A PRODUCTION s. r. o. Vitošská 3413 143 00 Praha 4 - Modřany

umíme zaujmout.. KATALOG PREZENTAČNÍCH STOJANŮ A PRODUCTION s. r. o. Vitošská 3413 143 00 Praha 4 - Modřany KATALOG PREZENTAČNÍCH STOJANŮ umíme zaujmout.. 4 Brochure Expolinc 4 Brochure je elegantní stojánek na letáky se čtyřmi nebo osmi kapsami formátu A4 z jemné síťoviny. Stabilní a zároveň lehký, funguje

Více

Taška přes rameno s polem pro potisk 170x60x190 mm. 150- Kč

Taška přes rameno s polem pro potisk 170x60x190 mm. 150- Kč NOVINKY! Taška přes rameno Taška přes rameno s polem pro potisk 170x60x190 mm 240,- Kč Podsedák Podsedák bílý rozměr 35 x 35 cm 150- Kč Ponožky Bílé sublimační ponožky. Velikost 35/38, 39/42, 43/46. Složení:

Více

Metodický list číslo 3 VÝŠ Vydáno dne: 21. 12. 2004 Stran: 8. slaněním,

Metodický list číslo 3 VÝŠ Vydáno dne: 21. 12. 2004 Stran: 8. slaněním, Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Sebezáchrana slaněním nouzové způsoby slanění Metodický

Více

Úvod. Jachtařský deník pro mládež

Úvod. Jachtařský deník pro mládež Úvod RYA Jachtařský program pro mládež nabízí výuku jachtingu progresivní a zároveň zábavnou formou. Za každý absolvovaný kurz budete odměněni certifikátem a dobrým pocitem z dosažených výsledků. Získání

Více

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit)

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) AIP velkoplošný tisk reklama aiptisk.cz finecolors.cz AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) 606 797 055 aip@aip.zlin.cz Kapa deska - výstavnictví - obrazy, včetně rámování

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Plánování a organizace vodáckých výletů

Plánování a organizace vodáckých výletů Metodická práce Plánování a organizace vodáckých výletů Před vyplutím Vratislava Áťa Darebná T. K. Průzkumník Kolín 2013 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Dlouhodobé plánování... 4 Plán akce... 5 Volba řeky...

Více

Mechanické vozíky KURY pro český trh

Mechanické vozíky KURY pro český trh MECHANICKÉ VOZÍKY Společnost KURY s r.o. působí v České republice jako dlouholetý původní výrobce mechanických vozíků pro tělesně postižené. Naše produkce je založena na dlouholeté tradici vlastního vývoje

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

Doporučené balení zásilek

Doporučené balení zásilek Doporučené balení zásilek Hlavní zásady balení zásilek Maximální rozměry Vyplnění volného prostoru Povolené parametry zásilky Max. hmotnost tuzemské zásilky a zásilky na Slovensko: 50 kg Max. hmotnost

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

CowSignals a návrh stáje pro dojnice

CowSignals a návrh stáje pro dojnice CowSignals a návrh stáje pro dojnice 6 svobod pro lehací box: Přemýšlejte jako kdyby to byla vaše vlastní postel Čistá, suchá, měkká s dostatečným prostorem k tomu, abyste si snadno lehli i vstali. Krávy

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl krásný výhled posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design Vysokojakostní zpracování

Více

ACHENBACH-CZ s. r. o.

ACHENBACH-CZ s. r. o. 1 ACHENBACH-CZ s. r. o. Výhradní dodavatel výrobků ACHENBACH GmbH kryty dopravníků, - vlnité plechy - přístřešky s oboukovou samonosnou střechou Výhradní dodavatel elektrobubnů VAN DER GRAAF BV Výhradní

Více

Funct c i t on o al F orm - nové n é áč á in č í

Funct c i t on o al F orm - nové n é áč á in č í Functional Form - nové náčiní Design: Jakob Heiberg Functional Form - nové náčiní 16 nových členů řady elegantního kuchyňského náčiní Doplňuje stávající sortiment: Functional Form - nové náčiní 858100

Více

hliníkový PaNEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ

hliníkový PaNEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ hliníkový PaNEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ Díky profesionálnímu a elegantnímu řešení hliníkového panelového systému můžete využít prostor ve Vašem vozidle a vybavit se příslušenstvím. Perforované plechy nabízí široké

Více

Alfa Brera a Alfa Spider

Alfa Brera a Alfa Spider Alfa Brera a Alfa Spider Řešení na míru PŘEDNÍ SPOILER ** č. 50903198 ZADNÍ SPOILER ** Pouze Brera. č. 50903199 2 Řešení na míru ZADNÍ SPOILER ** Pouze Spider. č. 50903200 SADA PRAHOVÝCH NÁSTAVCŮ ** č.

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Velkoobjemové boxy 186

Velkoobjemové boxy 186 Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Velkoobjemové boxy 186 GLT Velko- -objemové boxy 187 Varianty KOLOX KOLOX systém skládání Po otevření mechanismu zámků... KOLOX skládací velkoobjemový box KOLOX-GLT

Více

stavební výtahy a vrátky

stavební výtahy a vrátky stavební výtahy a vrátky o výrobci stavebních výtahů Firma Böcker Maschinenwerke GmbH sídlící ve městě Werne, které se nachází v blízkosti Dortmundu, se specializuje na výrobu šikmých stavebních výtahů,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 20. září 2013 Částka: 43 O B S A H: Část I. Část II. 43. Pokyn generálního ředitele

Více

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG)

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) Nové horizontálně posuvné dělící stěny díky technologii Clamp & Glue používají lepené bezpečnostní sklo pro bezpečnost a snadnější

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

ROSTOUCÍ PSACÍ STOLY YOUNG COLLEGE ROSTOUCÍ ŽIDLE ROCKING

ROSTOUCÍ PSACÍ STOLY YOUNG COLLEGE ROSTOUCÍ ŽIDLE ROCKING ROSTOUCÍ PSACÍ STOLY YOUNG COLLEGE ROSTOUCÍ ŽIDLE ROCKING CHCETE-LI MÍT CHYTRÉ DÍTĚ, KUPTE MU HOUPACÍ ŽIDLI! Chcete-li mít chytré a šikovné dítě, kupte mu houpací židli! Pohyb a neklidné aktivní dynamické

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._56 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více