1. července 2005 Cena 6,00 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. července 2005 Cena 6,00 Kč"

Transkript

1 13/2005 Kvalita vody na koupališti Pomník Mistra Jana Husa, jedné z nejvýznamnějších postav českých dějin, kněze, kazatele a myslitele, najdeme v Sušici v parku u gymnázia. V letošním roce si připomínáme 590. výročí jeho upálení. Při této příležitosti rozhodlo Město Sušice o zrestaurování uvedeného pomníku a pro tento účel uvolnilo z rozpočtu částku 20 tisíc korun. Pod dohledem pana Pavla Mlse byly koncem května provedeny potřebné práce odborné vyčištění, oprava, vyspravení, balzamace povrchu a obnovení nápisu. Nový vzhled této památky jistě ocení i širší veřejnost. Jak uvádí Pamětní zpráva z Almanachu, vydaného Práchní k Husovým slavnostem v Sušici, v červenci 1923, tichá oslava položení základního kamene pomníku se konala 13. května Myšlenka na postavení důstojného památníku Nejvyššímu Božímu Bojovníku však vznikla mnohem dříve už před vypuknutím války, která však zničila nejednu kulturní hodnotu Znovu se nápadem na vybudování pomníku začal zabývat krajinský Celkem pochopitelně každého z nás, kdo navštěvuje veřejná koupaliště, zajímá kvalita vody v bazénech. Stejná pravidla a podmínky hygienického provozu by měli dodržovat všichni provozovatelé těchto areálů. Na to, zda vyhovuje voda v sušických bazénech hygienickým normám a jak často jsou odesílány vzorky vody z koupaliště k odborné kontrole, odpovídá Ing. Václav Toman, jednatel společnosti SuTeS, s. r. o., provozovatele koupaliště v Sušici: Finální úpravy koupaliště skončily o tři dny později než bylo avizováno, definitivně jsme koupaliště otevřeli 21. června. Všechny přísné hygienické předpisy splňujeme, pravidelné kontrolní vzorky vody zasíláme v nařízených intervalech do hygienické stanice Plzeň. Pro koupaliště je čerpána voda z řeky v současnosti je v dobré kvalitě a je stejná, jako teče z kohoutků po celé Sušici, ale bez chemického přečištění. Do vody v bazénech se přidávají pouze desinfekční přísady. as Opravený pomník spolek Prácheň, konkrétní podobu dostal návrh na výborové schůzi 14. prosince Byl ustaven Fond pro postavení Husova pomníku v Sušici, který k 30. dubnu 1923 disponoval částkou Kč. Vytvoření díla bylo zadáno akademickému sochaři Emanuelu Kodetovi a schváleno toto provedení: výše sochy 2 m 60 cm, šíře až 95 cm, hloubka v soše 95 cm za Kč. Kodet sám pak doplnil původní projekt podstavce sochy dodatečným návrhem kvádru 1 m 20 cm 20 cm výšky. Materiál: Bohánecký pískovec. Dodání potřebného podstavce výšky 2 m 10 cm, šíře od 95 cm do 1 m 20 cm ze žuly v ceně Kč pak bylo svěřeno sušickému kameníkovi Pokornému. Z fondu byly rovněž uhrazeny práce spojené s úpravou Husova náměstí tak, aby zde bylo vytvořeno důstojné prostředí k umístění slavného pomníku. Hotové dílo bylo slavnostně odhaleno 6. července 1923 dopoledne, oslavy pokračovaly až do odpoledních hodin promenádním koncertem v městských sadech a večerním koncertem v Sokolovně. as 1. července 2005 Cena 6,00 Kč Malý záchranář O tom, že život ohrožující situace může nastat kdekoliv a kdykoliv, se přesvědčujeme téměř denně. Ne všichni ale dokážeme správně zareagovat, ne všichni disponujeme potřebnými znalostmi. Jak jsou na tom děti ze základních škol, to prověřila soutěž Malý záchranář, organizovaná Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, složkami Integrovaného záchranného systému a organizacemi města Sušice ve středu 22. června. Celá akce se odehrávala v areálu sportoviště ZŠ Lerchova, nechyběli ani profesionální a dobrovolní hasiči s ukázkami moderní i historické techniky, vybavení a zařízení předvedla Policie ČR, Městská policie, horská služba, vodní záchranáři, se služebními psy přijeli do Sušice policejní psovodi z Klatov. Osm týmů ze tří sušických, kolinecké, hartmanické a kašperskohorské ZŠ, se utkalo v praktických i teoretických znalostech. Družstva, složená vždy ze dvou žáků I. a dvou žáků II. stupně ZŠ, plnila na jednotlivých stanovištích zadané úkoly jak správně zabalit evakuační zavazadlo, rozpoznat zvukové varovné signály, O opravách historické kašny na sušickém náměstí jsme již několikrát informovali. Plzeňská firma Inkasta, s. r. o., která práce prováděla, dodržela termín dokončení a samotná rekonstrukce objektu byla dnem 30. června 2005 ukončena. V uplynulém týdnu byly ještě provedeny práce na elektroinstalaci. Obnovu kanalizační a vodovodní přípojky prováděla 1. JVS, a. s., Č. Budějovice. Úprava náměstí okolo kašny je samostatná akce, jejíž příprava byla zahájena až po pravomocném povolení pokácení jedle. Původně měla úprava okolí zahrnout pouze chodníček kolem kašny, zavolat na tísňovou linku, zvládnutí první pomoci při úrazu, transport zraněného kamaráda, určit správné ochranné prostředky pro konkrétní situace aj. Na první tři příčky dosáhly v soutěži sušické školy: 1. ZŠ Komenského I, 2. ZŠ T. G. Masaryka II, 3. ZŠ T. G. Masaryka I. Mladí záchranáři si vedli někdy lépe, jindy to trochu zaskřípalo. Podle slov rozhodčí, která posuzovala znalosti první pomoci, ačkoliv soutěžní družstva prokázala vcelku dobré znalosti, měly by se školy rozhodně mnohem více věnovat tomuto tématu a prohloubit vědomosti dětí, které mnohdy neznají ani ty opravdu nejzákladnější věci. Po skončení soutěžní části dne předvedli záchranáři hasiči, rychlá lékařská pomoc, policie a letecká zdravotnická služba dokonalou souhru při zásahu u fingované dopravní nehody. Zraněné osoby z vraku ohořelého vozu vyprostili hasiči, předali je do péče lékařům, ti k vážnějšímu zranění přivolali na pomoc leteckou záchranku, zraněné převezli do nemocnice a pak už na místo nehody nastoupila policie. Nechyběly ani ukázky výcviku služebních psů, děti si mohly vyzkoušet samy hašení požáru (samozřejmě s přilbou a hasícím přístrojem) a ve velké hromadě pěny, kterou jim na závěr jako překvapení hasiči připravili, řádily jako ve sněhu. A protože bylo horko, sluníčko, přišla vhod i vodní sprcha. Neutuchající pozornosti se těšil vrtulník letecké záchranné služby, který všichni mohli prozkoumat zblízka, a tak byl v permanentním obležení malých i velkých diváků. Je zbytečné vysvětlovat význam této akce. Její užitek a přínos může kdykoliv ocenit každý z nás. Skvěle připravený a zorganizovaný den byl plný poučení i dobré pohody. red Posezení u kašny nyní je do této akce zahrnuta také odpočinková zóna okolo kašny. Bude zde vydlážděna plocha, která umožní přístup ke kašně ze všech směrů a osazeny nové lavičky. V místech, kde nyní kolmo parkují auta, bude plocha oddělena nízkou zelení. Tyto terénní práce byly na základě výběrového řízení zadány firmě BP STAVBY CZ, s. r. o., Dýšina. Vyžádají si náklady necelý milion korun, částkou 100 tis. Kč podpoří projekt dotace z Plzeňského kraje. Kompletní dokončení všech prací v odpočinkové zóně uprostřed náměstí se předpokládá do konce července letošního roku. red Přečtěte si Městská policie zpřísní postihy aktuality z radnice vymáhání pohledávek zdravotně osvětová akce mládeže zasedání rady města drogy a jejich účinky pokračování seriálu filmové hity v kině sportovní novinky CA MKS upozorňuje Objednané vstupenky na divadelní představení do Českého Krumlova si vyzvedněte v kanceláři MKS. Poslední volná místa: Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em) Pojeďte s nám o prázdninách sobota 16. července Loket a Bečov nad Teplou sobota 6. srpna 2005 Příbram Hornické muzeum a Svatá Hora Hledáte levnější dovolenou? Ptejte se na aktuální LAST MINUTE!

2 strana 2 Sbohem petrovické škole Kaleidoskop Žáci a učitelé petrovické školy ve školním roce 2004/2005 Jako tomu je každý rok, tak i letos se přiblížila doba, kdy se na čas vyprázdní školní lavice. Většinou to bývá na dva měsíce, ale u nás, v Základní a Mateřské škole Petrovice u Sušice, je to navždy. Ve čtvrtek 30. června se naposledy rozloučíme s naší milovanou školou, s našimi učiteli, Medicína přes hranice Prvňáčci nanečisto Je konec školního roku starého a školy už se připravují na nový. Organizují setkání pro předškoláky a také pro jejich rodiče. Dvacet tři budoucích žáčků usedlo do lavic v úterý 14. června v ZŠ v Komenského ulici, aby si prožili svou první vyučovací hodinu v novém kolektivu a s novou paní učitelkou. Za doprovodu varhan si zazpívali, vyprávěli si o sobě, na řadu přišla i pohádka a malování. panem ředitelem a se všemi spolužáky. Všichni se rozletíme do všech stran, začneme leštit lavice někde jinde. Asi už nikdy nevytvoříme tak skvělý kolektiv, jaký jsme měli doposud. Dalo by se říci, že jsme byli jedna velká rodina, která při sobě držela v dobrém i zlém. Ale Ve dnech od pondělí 4. července do středy 13. července, 2005 se v Sušici a jejím okolí uskuteční zdravotně osvětová akce mládeže zastřešená občanským sdružením Život a zdraví. To působí v České republice od roku Zaměřuje se na zlepšení zdravotního stavu obyvatel České republiky, která je proslulá vysokou měrou civilizačních nemocí. Představuje lidem ozdravný program Newstart, který se úspěšně používá ve více nežli 100 zemích světa. Ten se zaměřuje na osm důležitých zdravotních principů, které mají prokazatelný vliv na naše zdraví. Studenti gymnázií a sociálně orientovaných škol a adepti na dobrovolnickou práci v sociální a zdravotní oblasti budou navštěvovat domácnosti, měřit tlak a tuk, hovořit s lidmi o jejich zdraví a nabízet materiály pro každou věkovou hranici od věku dětí mateřských škol až do věku důchodového. Tyto akce převzaté ze zahraničí mají u nás již dobrou tradici a osvědčily se Atmosféra byla bezprostřední, děti rády předváděly, co umí. Ve vedlejší třídě na malých židličkách zatím rodiče při povídání Mgr. Brandové přemýšleli o tom, jaké to bude, až škola vstoupí do života rodiny. Kdo chtěl, mohl si odnést i nějakou radu, jak to vše ideálně zvládnout. Teoreticky jsme připraveni, snad se nám podaří vše úspěšně zvládnout i prakticky. MP vše musí jednou skončit (i když se domnívám, že je to v tomto případě velká škoda), proto říkáme SBOHEM. Měli jsme tuto školu velmi rádi, jsme vděčni všem, kteří nám pomáhali, a nikdy nezapomeneme. Žáci Základní a Mateřské školy Petrovice u Sušice. Sušická delegace při návštěvě nemocnice v Oberviechtachu. Je třeba neustále sbírat nové zkušenosti a poznatky. To vědí samozřejmě také v sušické nemocnici, proto využívají také možností sbírání zkušeností ze zahraničí. Koncem loňského roku dostala Nemocnice Sušice, o. p. s., pozvání na přátelskou návštěvu do nemocnice v Oberviechtachu. Jednalo se o prohlídku nemocnice podobného typu, se zaměřením převážně na rehabilitační oddělení, provoz i léčebné metody. Tímto setkáním byla navázána vzájemná spolupráce mezi oběma zařízeními. Letos v květnu, při příležitosti oslav Den Sušice přijali pozvání do Sušice zástupci z nemocnice v Oberviechtachu. Při společném setkání představitelů z obou zdravotnických zařízení a starostky města byla domluvena další návštěva v Německu. Ta se uskutečnila hned koncem května, kdy město Oberviechtach pořádá oslavy na počest dr. Eisnbartha (lékař, který se ve středověku velmi proslavil svými léčebnými metodami) a jichž se sušická delegace zúčastnila. Obě strany upevňují své partnerství jak na poli pracovním, tak i společenském. red Mládež aktivní pro lepší zdraví a život bez drog v mnoha městech republiky. Nejenom, že pomáhají lidem a motivují je zamyslet se nad svým životním stylem, ale zároveň jsou součástí výchovy a vzdělání těch mladých lidí, kteří se v budoucnu podobnému typu práce chtějí věnovat. Věříme, že až se tito mladí lidé u vašich dveří objeví, budete jim věnovat chvilku svého času. Povzbudíte nejenom je, ale určitě pomůžete i sami sobě. KAREL SAMEK, místopředseda o. s. Život a zdraví Využijí peníze pro děti Postihy budou přísnější Čestný pamětní odznak udělen V letošním roce si připomínáme 60. výročí ukončení druhé světové války. Nejstrašnější vá- Partnerské město Sušice, švýcarský Uetendorf, věnovalo dvěma sušickým firmám Řezbářství Karel Tittl a Koramex, a. s. finanční dar ve výši eur. Řezbářství pana Tittla využilo peníze k dofinancování závěrečných úprav na sušických jesličkách, firma Koramex, a. s., se rozhodla věnovat částku dále, rovným dílem pro TJ Sušice a Sdružení Petrklíč. Tělovýchovná jednota využije prostředků k financování dopravy mládeže na fotbalové zápasy, Petrklíč použije peníze k dovybavení své klubovny, kterou zřídil v areálu nemocnice. Ředitel Koramexu Ing. Petr Makrlík předal finanční dary zástupcům obou organizací za přítomnosti sušické starostky v pátek 17. června na sušické radnici. red Opilý řidič neušel pozornosti Městské policie v Sušici, když usedl z volant osobního vozu Š 120 (na foto). Ve spolupráci s hlídkou P ČR se jej podařilo zadržet v noci ze čtvrtka na pátek 17. června na křižovatce u Koměrční banky. Zadržený řidič byl převezen na zjištění množství alkoholu v krvi a policisté vůz zajistili po dobu, než mohl být z komunikace odstraněn. Několik případů veřejného pohoršování řešila městská policie v uplynulém týdnu. V ulici Nádražní byl nalezen v půl deváté večer osmapadesátiletý muž, který močil na obvodové zdivo domu. Muž, který byl pod vlivem alkoholu, se několikrát, při snaze hlídky provést kontrolu totožnosti, skácel k zemi. Následně byl předveden k zjištění totožnosti na OO PČR v Sušici. Při uzamykání dětského hřiště byl hlídkou u jedné z laviček nalezen podnapilý pětapadesátiletý muž, jehož alkohol zmohl tak, že nebyl schopen ani vstát. Vzhledem k tomu že jeho zdravotní stav podle hlídky policistů vyžadoval lékařský zákrok, byl sanitou převezen do nemocnice na vyšetření. Oba tyto přestupky budou dále řešeny. Na základě upozornění občanů byl zadržen muž (59), který se v Scheinostově ulici vymočil do pískoviště. Případ bude postoupen přestupkové komisi. Kamery opět pomohly: v ulici Klostermannova byl v časných ranních hodinách zpozorován muž, který vyšel z diskotéky Baron a svým jednáním obtěžoval kolemjdoucí. Rušil noční klid svým hlasitým projevem a vyhazoval drobné věci z kapes. Hlídkou byl zadržen, předveden k prokázání totožnosti a za přestupek mu byla udělena bloková pokuta Kč. Ve spolupráci s Policií ČR, která zastavila vozidlo s podezřelou posádkou, se podařilo zajistit dvě podezřelé osoby z Klatovska (18 a 20), které ve vozidle měly kanystry s hadicemi, pákové kleště aj. a bylo tedy pravděpodobné, že s těmito nástroji páchali trestnou činnost. Při večerní kontrole ulice Hrádecká spatřila hlídka u provozovny La Bonita dva muže (64 a 24) jak se perou. Hlídka okamžitě rvačku ukončila a aktéry uklidnila. Věc bude nadále řešena. Už několikrát za sebou upozornila Městská policie, že zpřísní dohled nad volně pobíhajícími psy. Majitelé pejsků jsou ale nepoučitelní za dvacet dní udělili strážníci 30 stokorunových pokut, jejichž výše se do budoucna znásobí (to se týká rovněž znečišťování veřejného prostranství psy). Neukáznění cyklisté jsou dalším problémem na komunikacích ve městě zkracují si cestu jak je jim libo a ve většině případů nedodržují směr průjezdu jednosměrnou ulicí. V uplynulém týdnu bylo uděleno 15 blokových pokut. V jednom případě cyklistka jedoucí v protisměru odmítla prokázat svou totožnost a snažila se hlídce ujet. Záležitost bude řešit odbor dopravy MÚ Sušice. Prchající cyklistce tak za přestupek hrozí zaplacení mnohonásobně vyšší částky: náklady řízení ve výši Kč a pokuta až Kč. Znovu naléhavě žádáme občany, aby zjištěné protiprávní jednání nebo podezřelé chování osob oznámili ihned, nejlépe telefonicky přímo na služebnu městské policie ( , , 158), aby bylo možné ze strany policie včas reagovat, např. vysláním hlídek MP, P ČR, užitím kamerového systému. as, lp lečný konflikt v dějinách civilizace si vyžádal kromě nesmírných materiálních a kulturních škod i 55 milionů zmařených lidských životů. Nikdy by neměla být zapomenuta památka těch, kteří za naši svobodu padli a samozřejmě i úcta k těm, kteří statečně bojovali a dodnes žijí. Těmito slovy zahájila starostka Sušice JUDr. Jiřina Rippelová slavnost předání Čestných pamětních odznaků k ukončení 2. světové války, jimiž jsou na návrh ministra obrany ČR vyznamenáni váleční veteráni a členové Svazu bojovníků za svobodu. Celkem bylo na návrh Ministerstva obrany vyrobeno a rozděleno dvanáct tisíc kusů odznaků, v Sušici je z rukou starostky 16. června obdrželi tito vyznamenaní: Marie Hejlíková, Marie Puchingerová, Irena Šebestová, Vlasta Gvozdková,, Ondřej Laurinc, Jan Šimurda, Miroslav Kotál, Miroslav Balej, Antonín Mora. Slavnostního předání odznaků se nemohly zúčastnit Hedvika Trenková a Sylva Klásková, proto jim byly pamětní odznaky zaslány. Slovy díků za statečnost, odvahu a práci všem oceněným, spolu s přáním pevného zdraví do dalších let, pak starostka slavnostní setkání zakončila. red

3 13. jednání rady města se konalo 13. června Rada schválila tato usnesení: RM souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Sušice a Grafickým studiem Žabka na vydání propagačního materiálu Sušice a okolí. RM souhlasila s použitím znaku Města Sušice v propagačním materiálu vydávaném grafickým studiem Žabka. RM souhlasila s podáním žádosti na projekt Den Sušice 2006 do Dispozičního fondu IN- TERREG IIIA region Šumava. RM doporučila zastupitelstvu města vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. RM schválila rozpočtové opatření: navýšení org. vodní hospodářství, opravy a udržování o Kč a snížení org. rezerva havárie o stejnou částku. RM schválila rozp. opatření: navýšení org. pohřební služba, pol. opravy a udržování o Kč a snížení org. rezerva havárie o stejnou částku. RM schválila záměr pronájmu částí pozemkových parcel č a 1026/3 v k. ú. Sušice a zveřejnění pronájmu na úřední desce. RM neschválila záměr prodeje pozemkové parcely č. 53/10 v k. ú. Albrechtice u Sušice o výměře 528 m 2. RM neschválila záměr prodeje pozemkové parcely č. 52/8 v k. ú. Albrechtice u Sušice o výměře m 2. Drogy a jejich účinky Nejčastěji užívanými drogami u nás jsou marihuana, pervitin a heroin, dále se rozmohlo užívání extaze a těkavých látek. Ostatní uváděné drogy představují spíše látky, se kterými jedinci experimentují nebo je kombinují nebo užívají pro speciální účely. Začneme tzv. aktivními drogami, to znamená, že na jedince působí spíše povzbudivě, tak stupňují např. výkonnost a sebevědomí, těmi jsou: Marihuana a hašiš Jinak se jí také říká bahno, anča, gandža, bang, haš, kif, kostička, marjánka, mejdlíčko, roští, skunk, šit, tráva, zelí, zelenina, zelíčko, plastik, hulení, mařka. Jedná se o přírodní látky pocházející z indického konopí. Marihuana je rostlina, které se daří prakticky všude. Marihuanou se míní obvykle usušená květenství rostlin. Hašiš je usušená pryskyřice této rostliny. Marihuana se dopravuje obvykle jako vajíčko s překvapením nebo v obalech od kinofilmů. Marihuana vypadá Zasedání rady města RM neschválila záměr pronájmu části nebytových prostor v objektu č. p. 138/I na stavební parcele č. 104 v k. ú. Sušice pro umístění reklamní plochy. RM schválila záměr pronájmu pozemkových parcel č. 572/2 a 572/5 v k. ú. Albrechtice u Sušice a zveřejnění pronájmu na úřední desce. RM schválila provedení prací ke zjištění skutečného stavu kanalizace v lokalitě Táborská, Trocnovská a Dlouhoveská ulice. RM doporučila zastupitelstvu města schválit návrh na rozpočtové opatření v tomto rozsahu: z organizace rezervy na investice a provoz převést prostředky ve výši Kč do položky kanalizace, do nové org. kanalizace Táborská. RM revokovala své usnesení číslo 564 ze dne 1. listopadu RM neschválila uzavření dohody o užívání 2 kusů svítidel veř. osvětlení s majitelem svítidel Solo Sirkárna, a. s. RM schválila smlouvu o výpůjčce mechanického Sušického betlému mezi Městem Sušice a Muzeem Sušice. RM vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise. RM souhlasila s přidělením bytu 3+1/I. kat., ul. Kaštanová 1160, Sušice, manželům Mihalčíkovým, na dobu určitou jednoho roku, s podmínkou vrácení stávajícího bytu 1+1/II. kat. RM revokovala své usnesení č. 285 ze dne 16. května 2005 ve věci přidělení bytu č. 3,1+1/ Vymáhání pohledávek Městský úřad Sušice, odbor správní, upozorňuje občany, vůči kterým má úřad jakékoliv pohledávky, že v rámci vymáhání těchto pohledávek jsou podklady pro jejich vymáhání průběžně předávány soudním exekutorům. Podle Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, činí odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky nejméně Kč. Tato odměna je účtována společně s pohledávkou na vrub dlužníka. Doporučujeme proto všem dlužníkům města, aby své dluhy uhradili dobrovolně a to co v nejkratším termínu. Tímto způsobem se budou vymáhat pohledávky: pokuty a náklady řízení uložené správním orgánem dle příslušných zákonů neuhrazené poplatky dle zákona o místních poplatcích (svoz komunálního odpadu, poplatek ze psa, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity ) dlužné výživné mg Drogy problém současnosti jako rozemleté části rostlin a kořenně voní. Skládá se většinou ze sušených částí rostliny, stonků, listů, květů a vypadá jako seno nebo čaj. Hašiš vypadá jako hnědé placičky nebo hrudky zabalené do plastikové folie nebo staniolu. V hašiši je koncentrace účinné látky THC asi pětkrát vyšší než u marihuany, v hašišovém oleji asi dvojnásobná. Marihuana se nejčastěji kouří v ubalené cigaretě samotná nebo s tabákem (jointech) nebo ve speciální malé dýmce nebo vodních dýmkách. Je možné je užít i do jídla nebo nápojů. Je oblíbené pečení koláčků, placiček, sušenek. Účinky: Při kouření se účinek dostaví během několika minut a přetrvává obvykle dvě až tři hodiny. Hlavní účinnou látkou je THC, prakticky se nerozpouští ve vodě, ale dobře v oleji. Ukládá se proto v tukových tkáních, při denním užívání je substance prokazatelná v moči ještě po měsíci. Při užití v jídle je nástup pomalejší, ale účinky trvají mnohem déle. Konopí povzbuzuje chuť k jídlu a zesiluje převažující stav pocitů. Pro počátek kouření II. kat., ul. Volšovská 28, Sušice, p. Čížkové. RM nesouhlasila, aby žádost o přidělení bytu p. Čížkové byla ponechána v seznamu žadatelů, formou výjimky ze Zásad nájmu bytů v domech v majetku města Sušice. RM souhlasila s přidělením bytu 1+1/II. kat., ul. Volšovská 28, Sušice, manželům Kokiovým, na dobu určitou jednoho roku. RM souhlasila s přidělením bytu 1+1/II. kat., ul. Poštovní 10, Sušice, Michalu Chlaňovi, na dobu určitou jednoho roku. RM souhlasila s výměnou bytu mezi manželi Križkovými, bytem Kaštanová 1161, Sušice, a manželi Fořtovými, bytem Stupkova 852, Sušice. RM nesouhlasila s výměnou bytu mezi p. Čadkovou, bytem Kaštanová 1161, p. Dáňou, bytem Kaštanová 1161, Sušice. RM nesouhlasila s výměnou bytu mezi manželi Tješovými, bytem Pravdova 1065, Sušice, a manželi Fránovými, bytem Kaštanová 1168, Sušice. RM souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 10, ul. Kaštanová 1257, Sušice, mezi p. Polachem a p. Lintnerovou od do RM souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 3, ul. Sirkařská 973, Sušice, mezi p. Hrůzovou a p. Vrbovou od do RM souhlasila s povolením rekonstrukce bytového jádra v bytě č. 8, ul. Pravdova 1065, Sušice, na náklady nájemce bytu. Žadatel si musí zajistit patřičné stavební povolení na odboru výstavby a územního plánování městského úřadu v Sušici. RM souhlasila s proplacením zůstatkové hodnoty Kč manželům Peroutovým za stavební úpravy, které provedli v městském bytě v Dlouhoveské ul. čp. 241, Sušice s tím, že tato částka bude uhrazena Městem z rozpočtu Bytservisu. RM schválila výběr oslovených firem na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení na akce Sušice podchycení volné kanalizační výusti v Drahe- je typická veselá nálada se záchvaty smíchu, jedinec se může hodiny smát a smát. Konopí působí uvolněnost a intenzivně prožívanou náladu. Myšlení může být zrychlené, ale i zpomalené. Místo pocitů euforie se mohou dostavit pocity úzkosti, zmatku a deprese. Nejdůležitějším znakem požití drogy jsou zarudlé oči tzv. králičí oči. Rizika užívání: rozšíření zornic, třes rukou, nevolnost až zvracení, bolesti hlavy, zvýšení krevního tlaku, zvýšená srdeční frekvence, téměř všichni kuřáci trpí chronickou bronchitidou. Dalším rizikem je rozvinutí vážné psychické poruchy schizofrenie. Dále nejhorším účinkem je trvalé oslabení imunitního systému a pomalý rozklad velkého mozku. To má za následek, že uživatel konopí se po čase může stát dementním. Mladiství uživatelé jsou většinou nápadní tím, že se ráno nemohou dostat z postele a jsou zcela bez motivace, ubývá kritičnosti a je nápadná změna osobnosti. Příště: další aktivní droga Matemfetamin Pervitin. IVANA GEIGEROVÁ Aktuality linkách a Sušice odkanalizování pravého břehu Otavy v lokalitě Pod Stráží : HYDROPRO- JEKT CZ, a. s., České Budějovice, EKOEKO, s. r. o., České Budějovice, Videall Projekt, Jiří Sváček, Český Krumlov, KV engineering, s. r. o., Karlovy Vary Stará Role. RM dále schválila členy pracovní skupiny pro výběr zhotovitele: Ing. Petr Kocman, Ing. Vladimír Marek, Ing. Věra Marešová, Jaroslava Koutná, Jan Květoň. RM schválila výběr zhotovitele na akci Obnova hřbitovní zdi směrem z ulice Příkopy firmu Karel Mikeš Ing., stavební práce, Římov, s nabídkovou cenou Kč bez DPH, tj Kč včetně 19% DPH a doporučila ZM převést Kč z org. rezerva investice podmíněné dotací Židovský hřbitov a Kč z rezervy na investice a provoz. Zároveň RM revokovala usnesení z jednání RM dne 16. května RM doporučila ZM schválit rozp. opatření. Na akci Úprava okolí kašny na Nám. Svobody bude převedena částka Kč z org. rezerva investice a provoz a částka Kč z org. parkové úpravy. Částka Kč bude použita z dotace Plzeňského kraje. RM schválila zhotovitele I. etapy akce Obnova dětského hřiště na Fufernách, Sušice firmu PRO- LEMAX, s. r. o., Plzeň. RM doporučila zastupitelstvu k odsouhlasení rozp. opatření, které by navýšilo org. dětská hřiště o Kč z org.rezerva investice a provoz. RM doporučila zastupitelstvu města v letošním roce nerealizovat plánovanou akci rekonstrukce objektu Klostermannova ul. č. p. 298, evidovanou pod názvem Vzdělávací a poradenské centrum. RM doporučila zastupitelstvu města využít uvolněných finančních prostředků z této akce následujícím způsobem: a) rozpočtová změna: přesun fin. částky ve výši 800 tis. Kč do nové org. pod názvem Oprava MK kasárna v Nádražní ulici na opravu příjezdové komunikace k novým bytovým jednotkám b) rozpočtová změna: přesun fin. částky ve výši 500 tis. Kč do org. pod názvem Smuteční síň, na úpravu vstupu do smuteční síně, venkovní žaluzie a klimatizaci místnosti smuteční síně c) rozp. změna: přesun fin. částky ve výši 400 tis. Kč do nové org. pod názvem Oprava místní komunikace ul. Pod Nemocnicí, na opravu části ulice Pod Nemocnicí od vjezdu do areálu nemocnice. RM vzala na vědomí informaci zástupců TJ Sušice o finanční situaci a uložila starostce připravit návrh řešení ve vztahu k celé TJ stanovením podmínek pro poskytování příspěvku. RM doporučila zastupitelstvu města souhlasit s obnovením kontokorentního úvěru ve výši 2 mil. Kč pro Nemocnici Sušice, o. p. s. as Město Sušice nabízí k pronajmutí volná garážová stání v Kaštanové ulici čp. 1257, 1258, 1259 (96 b. j.). Měsíční nájemné za garážové stání je 650 Kč. Písemné žádosti jsou přijímány na adrese MÚ Sušice, OMRM, Nám. Svobody 138, Sušice. Bližší informace na OMRM na tel strana 3 Vážení čtenáři, přílohou dnešních Sušických novin je dotazník, který mapuje spokojenost obyvatel se životem v Sušici. Na tomto projektu se podílí Město Sušice společně se Západočeskou univerzitou v Plzni, ekonomickou fakultou střediskem pro výzkum regionálního rozvoje. Prosíme vás o zodpovědné vyplnění dotazníku a jeho odevzdání do Informačního střediska (budova radnice přízemí, provozní doba pondělí až pátek 9 12 a hodin, sobota a neděle 9 14 hodin), do konce července Závěry z vyhodnocení informací budou využity při dalším plánování rozvoje města. red Pravidelná zasedání zastupitelstva města Sušice v roce 2005 se uskuteční: 14. září, 30. listopadu. Pravidelná zasedání rady města v roce 2005: 11. a 25. července, 8. a 22. srpna, 5. a 19. září, 3., 17. a 31. října, 14. a 28. listopadu, 12. prosince. Sušické děti malovaly pro Sherborne i Meerssen V anglickém městě Sherborne (jedno z partnerských měst společenství DOUZELAGE) proběhl v červnu v rámci oslav založení opatství Mezinárodní víkend Douzelage. Jednou z mnoha akcí tohoto víkendu byla výstava výtvarných prací dětí a mládeže, jejímž tématem jsou svátky a oslavy (např. Vánoce, Velikonoce, popřípadě další, které jsou typické pro danou zemi). Celkem bylo ze Sušice odesláno 43 obrázků. V soutěži porota ocenila tyto práce: kategorie 5 11 let Hostková Simona, 10 let, ZŠ Lerchova ul. Sušice, Vítání jara Křížová Nela, 7 let, ZUŠ Sušice, Vánoce Stýblová Hana, 9 let, ZUŠ Sušice, Velikonoce Švelchová Aneta, 8 let, ZUŠ Sušice, Masopust Šindelář Dominik, 7 let, ZUŠ Sušice, Mikuláš kategorie let Bouzek Filip, 12 let, ZŠ Lerchova ul. Sušice, Velikonoce Kučerová Klára, 13 let, Gymnázium Sušice, Vánoce Provazníková Magdalena, 12 let, Gymnázium Sušice, Vánoce Potůčková Lucie, 14 let, Gymnázium Sušice, ohňostroj Skrbek Jakub, 13 let, Gymnázium Sušice, Vánoce Dalším zahraničním projektem, do něhož se zapojily také děti ze Sušice, je podzimní sympozium společenství evropských měst DO- UZELAGE, jehož je Sušice od loňského roku právoplatným členem. Sympozum se uskuteční ve dnech září v nizozemském městě Meerssen. Hlavní téma tohoto zasedání bude věnováno rostoucímu významu evropského občanství a sjednocováni Evropy. Při této příležitosti chce výbor Douzelage v Meerssenu vydat výtvarnou a literární publikaci sestavenou z prací dětí ve věku let, a proto vyhlásil soutěž, v níž mají autoři formou literárních a výtvarných prací vyjádřit svou lásku k prostředí, kde žijí a také naděje a očekávání spojené se sjednocováním Evropy. Do výtvarné části této soutěže pro publikování v knize společně s pracemi dětí z členských měst Douzelage byly zaslány práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Sušice Petry Kindelmannové (9 let) a Jana Jílka (14 let, žák 8. A ZŠ Lerchova ul.). V literární části vybrala porota báseň o Evropě Petra Demetera (14 let, žák 8. A ZŠ Lerchova ul.) a báseň o Sušici od Ladislavy Kurincové (15 let, žákyně 9. A ZŠ Lerchova Sušice). Celkem bylo do soutěže odesláno 11 prací. Děkujeme všem zúčastněným za jejich krásné práce a za úspěšnou reprezentaci našeho města. an

15. července 2005 Cena 6,00 Kč. které vykazují nezaměstnanost

15. července 2005 Cena 6,00 Kč. které vykazují nezaměstnanost 14/2005 15. července 2005 Cena 6,00 Kč Slovo starostky Vážení spoluobčané, rok 2005 se přehoupl do své druhé poloviny a právě prožíváme jednu z jeho nejhezčích částí, čas prázdnin a dovolených. V uplynulých

Více

Reforma ve školství výukové plány se připravují

Reforma ve školství výukové plány se připravují 9/2006 Reforma ve školství výukové plány se připravují Od příštího školního roku musí mít všechny základní školy v republice vlastní vzdělávací plán, podle nějž se pak budou řídit. Učitelé ZŠ v Komenského

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

S čím hospodaří město v letošním roce?

S čím hospodaří město v letošním roce? 6/2006 S čím hospodaří město v letošním roce? Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 22. 2. 2006 rozpočet pro rok 2006. Celkový rozpočet města se skládá ze tří základních částí: příjmy ve

Více

Revitalizace sídlišť začíná

Revitalizace sídlišť začíná 11/2010 4. června 2010 Cena 7,00 Kč Brána Šumavy zahájila letní sezónu Rušný květen, který v Sušici hostil mj. mezinárodní konferenci, domácí i zahraniční kapely při hudebních pořadech i účastníky přeshraničních

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Se starostou na aktuální témata

Se starostou na aktuální témata 6/2008 21. března 2008 Cena 6,00 Kč Po roce znovu sčítáme škody Festival Je kraj, kde voní tráva 2008 Ještě nejsou odstraněny všechny následky loňského řádění orkánu Kyrill a republika znovu sčítá škody

Více

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici 1/2001 12. ledna 2001 Cena 5,80 Kč Sestěhování do monobloku V rámci dostavby nemocnice byla dokončena její první etapa, která si vyžádala téměř 70 mil. korun. V průběhu ledna budou realizovány změny týkající

Více

Otazníky kolem nemocnice

Otazníky kolem nemocnice 7/2015 Aktuálně z radnice V sušické sokolovně proběhlo 31. března pracovní setkání členů Rady Plzeňského kraje se starosty obcí klatovského okresu. V úvodu promluvil hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs

Více

konkurz, který byl přijat, bylo také

konkurz, který byl přijat, bylo také 3/99 12. února 1999 Cena 4,80 Kč Začátkem roku stoupla nezaměstnanost Ke zvýšení procenta nezaměstnanosti přispěla koncem minulého roku nejen likvidace Sololitu, a. s., ale hlavně, tak jako každoročně,

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIV ŘÍJEN 2014 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj V ŽELEZNÉ RUDĚ ZAČALO FUNGOVAT NOVÉ VÝJEZDOVÉ STANOVIŠTĚ ZÁCHRANKY

MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIV ŘÍJEN 2014 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj V ŽELEZNÉ RUDĚ ZAČALO FUNGOVAT NOVÉ VÝJEZDOVÉ STANOVIŠTĚ ZÁCHRANKY Uvnitř si přečtete: V Železné Rudě začalo fungovat nové výjezdové stanoviště záchranky Zasedání zastupitelstva Začátek školního roku Vzpomínka na A. Juránka Provoz horských chat MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIV

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015 ODOLEN zpravodaj města Odolena Voda 5 2015 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Fota: Zdeněk Kocur O Vodolskou kapku, Odolena Voda, 25. 4. 2015. Více fotografií na: www.odolka2015.estranky.cz

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 8 2/2011 Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Zástupci šumavských bavorských a hornorakouských spolků požadují zelenou a otevřenou Šumavu Společné

Více

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Červenec 2004 Číslo 7 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, měsíc červen byl v našem městě přebohatý

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Č n o l S A A U n u í éš (n ot v b e i ), t y ro r o r odt n m s va l st l t z t. K n n e iš k ž e n ro r v j l n n

Více

Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste

Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste 2/99 29. ledna 1999 Cena 4,80 Kč Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste se našim čtenářům stručně představit? Je mi 40 let, jsem vdaná, mám dva syny jeden

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 72. schůze se konala 5. září V Přelouči a místních částech zajiš- >uje správu, údržbu a obnovu systému veřejného osvětlení příspěvková

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce Druhou lednovou sobotu

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

měsíčník městského úřadu prosinec 2005 cena 10,- Kč

měsíčník městského úřadu prosinec 2005 cena 10,- Kč měsíčník městského úřadu prosinec 2005 cena 10,- Kč Z obsahu Schůze rady.................... 2-3 Zasedání zastupitelstva..................... 3 Kdysi a dnes..................... 8 Školství.....................

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních 3/2015 Aktuálně z radnice Starosta Sušice Bc. Petr Mottl se 4. února sešel v Kolinci s tamním starostou Mgr. Pavlem Princem, aby projednal společný postup v několika oblastech. Šlo zejména o plánované

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více