1. července 2005 Cena 6,00 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. července 2005 Cena 6,00 Kč"

Transkript

1 13/2005 Kvalita vody na koupališti Pomník Mistra Jana Husa, jedné z nejvýznamnějších postav českých dějin, kněze, kazatele a myslitele, najdeme v Sušici v parku u gymnázia. V letošním roce si připomínáme 590. výročí jeho upálení. Při této příležitosti rozhodlo Město Sušice o zrestaurování uvedeného pomníku a pro tento účel uvolnilo z rozpočtu částku 20 tisíc korun. Pod dohledem pana Pavla Mlse byly koncem května provedeny potřebné práce odborné vyčištění, oprava, vyspravení, balzamace povrchu a obnovení nápisu. Nový vzhled této památky jistě ocení i širší veřejnost. Jak uvádí Pamětní zpráva z Almanachu, vydaného Práchní k Husovým slavnostem v Sušici, v červenci 1923, tichá oslava položení základního kamene pomníku se konala 13. května Myšlenka na postavení důstojného památníku Nejvyššímu Božímu Bojovníku však vznikla mnohem dříve už před vypuknutím války, která však zničila nejednu kulturní hodnotu Znovu se nápadem na vybudování pomníku začal zabývat krajinský Celkem pochopitelně každého z nás, kdo navštěvuje veřejná koupaliště, zajímá kvalita vody v bazénech. Stejná pravidla a podmínky hygienického provozu by měli dodržovat všichni provozovatelé těchto areálů. Na to, zda vyhovuje voda v sušických bazénech hygienickým normám a jak často jsou odesílány vzorky vody z koupaliště k odborné kontrole, odpovídá Ing. Václav Toman, jednatel společnosti SuTeS, s. r. o., provozovatele koupaliště v Sušici: Finální úpravy koupaliště skončily o tři dny později než bylo avizováno, definitivně jsme koupaliště otevřeli 21. června. Všechny přísné hygienické předpisy splňujeme, pravidelné kontrolní vzorky vody zasíláme v nařízených intervalech do hygienické stanice Plzeň. Pro koupaliště je čerpána voda z řeky v současnosti je v dobré kvalitě a je stejná, jako teče z kohoutků po celé Sušici, ale bez chemického přečištění. Do vody v bazénech se přidávají pouze desinfekční přísady. as Opravený pomník spolek Prácheň, konkrétní podobu dostal návrh na výborové schůzi 14. prosince Byl ustaven Fond pro postavení Husova pomníku v Sušici, který k 30. dubnu 1923 disponoval částkou Kč. Vytvoření díla bylo zadáno akademickému sochaři Emanuelu Kodetovi a schváleno toto provedení: výše sochy 2 m 60 cm, šíře až 95 cm, hloubka v soše 95 cm za Kč. Kodet sám pak doplnil původní projekt podstavce sochy dodatečným návrhem kvádru 1 m 20 cm 20 cm výšky. Materiál: Bohánecký pískovec. Dodání potřebného podstavce výšky 2 m 10 cm, šíře od 95 cm do 1 m 20 cm ze žuly v ceně Kč pak bylo svěřeno sušickému kameníkovi Pokornému. Z fondu byly rovněž uhrazeny práce spojené s úpravou Husova náměstí tak, aby zde bylo vytvořeno důstojné prostředí k umístění slavného pomníku. Hotové dílo bylo slavnostně odhaleno 6. července 1923 dopoledne, oslavy pokračovaly až do odpoledních hodin promenádním koncertem v městských sadech a večerním koncertem v Sokolovně. as 1. července 2005 Cena 6,00 Kč Malý záchranář O tom, že život ohrožující situace může nastat kdekoliv a kdykoliv, se přesvědčujeme téměř denně. Ne všichni ale dokážeme správně zareagovat, ne všichni disponujeme potřebnými znalostmi. Jak jsou na tom děti ze základních škol, to prověřila soutěž Malý záchranář, organizovaná Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, složkami Integrovaného záchranného systému a organizacemi města Sušice ve středu 22. června. Celá akce se odehrávala v areálu sportoviště ZŠ Lerchova, nechyběli ani profesionální a dobrovolní hasiči s ukázkami moderní i historické techniky, vybavení a zařízení předvedla Policie ČR, Městská policie, horská služba, vodní záchranáři, se služebními psy přijeli do Sušice policejní psovodi z Klatov. Osm týmů ze tří sušických, kolinecké, hartmanické a kašperskohorské ZŠ, se utkalo v praktických i teoretických znalostech. Družstva, složená vždy ze dvou žáků I. a dvou žáků II. stupně ZŠ, plnila na jednotlivých stanovištích zadané úkoly jak správně zabalit evakuační zavazadlo, rozpoznat zvukové varovné signály, O opravách historické kašny na sušickém náměstí jsme již několikrát informovali. Plzeňská firma Inkasta, s. r. o., která práce prováděla, dodržela termín dokončení a samotná rekonstrukce objektu byla dnem 30. června 2005 ukončena. V uplynulém týdnu byly ještě provedeny práce na elektroinstalaci. Obnovu kanalizační a vodovodní přípojky prováděla 1. JVS, a. s., Č. Budějovice. Úprava náměstí okolo kašny je samostatná akce, jejíž příprava byla zahájena až po pravomocném povolení pokácení jedle. Původně měla úprava okolí zahrnout pouze chodníček kolem kašny, zavolat na tísňovou linku, zvládnutí první pomoci při úrazu, transport zraněného kamaráda, určit správné ochranné prostředky pro konkrétní situace aj. Na první tři příčky dosáhly v soutěži sušické školy: 1. ZŠ Komenského I, 2. ZŠ T. G. Masaryka II, 3. ZŠ T. G. Masaryka I. Mladí záchranáři si vedli někdy lépe, jindy to trochu zaskřípalo. Podle slov rozhodčí, která posuzovala znalosti první pomoci, ačkoliv soutěžní družstva prokázala vcelku dobré znalosti, měly by se školy rozhodně mnohem více věnovat tomuto tématu a prohloubit vědomosti dětí, které mnohdy neznají ani ty opravdu nejzákladnější věci. Po skončení soutěžní části dne předvedli záchranáři hasiči, rychlá lékařská pomoc, policie a letecká zdravotnická služba dokonalou souhru při zásahu u fingované dopravní nehody. Zraněné osoby z vraku ohořelého vozu vyprostili hasiči, předali je do péče lékařům, ti k vážnějšímu zranění přivolali na pomoc leteckou záchranku, zraněné převezli do nemocnice a pak už na místo nehody nastoupila policie. Nechyběly ani ukázky výcviku služebních psů, děti si mohly vyzkoušet samy hašení požáru (samozřejmě s přilbou a hasícím přístrojem) a ve velké hromadě pěny, kterou jim na závěr jako překvapení hasiči připravili, řádily jako ve sněhu. A protože bylo horko, sluníčko, přišla vhod i vodní sprcha. Neutuchající pozornosti se těšil vrtulník letecké záchranné služby, který všichni mohli prozkoumat zblízka, a tak byl v permanentním obležení malých i velkých diváků. Je zbytečné vysvětlovat význam této akce. Její užitek a přínos může kdykoliv ocenit každý z nás. Skvěle připravený a zorganizovaný den byl plný poučení i dobré pohody. red Posezení u kašny nyní je do této akce zahrnuta také odpočinková zóna okolo kašny. Bude zde vydlážděna plocha, která umožní přístup ke kašně ze všech směrů a osazeny nové lavičky. V místech, kde nyní kolmo parkují auta, bude plocha oddělena nízkou zelení. Tyto terénní práce byly na základě výběrového řízení zadány firmě BP STAVBY CZ, s. r. o., Dýšina. Vyžádají si náklady necelý milion korun, částkou 100 tis. Kč podpoří projekt dotace z Plzeňského kraje. Kompletní dokončení všech prací v odpočinkové zóně uprostřed náměstí se předpokládá do konce července letošního roku. red Přečtěte si Městská policie zpřísní postihy aktuality z radnice vymáhání pohledávek zdravotně osvětová akce mládeže zasedání rady města drogy a jejich účinky pokračování seriálu filmové hity v kině sportovní novinky CA MKS upozorňuje Objednané vstupenky na divadelní představení do Českého Krumlova si vyzvedněte v kanceláři MKS. Poslední volná místa: Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em) Pojeďte s nám o prázdninách sobota 16. července Loket a Bečov nad Teplou sobota 6. srpna 2005 Příbram Hornické muzeum a Svatá Hora Hledáte levnější dovolenou? Ptejte se na aktuální LAST MINUTE!

2 strana 2 Sbohem petrovické škole Kaleidoskop Žáci a učitelé petrovické školy ve školním roce 2004/2005 Jako tomu je každý rok, tak i letos se přiblížila doba, kdy se na čas vyprázdní školní lavice. Většinou to bývá na dva měsíce, ale u nás, v Základní a Mateřské škole Petrovice u Sušice, je to navždy. Ve čtvrtek 30. června se naposledy rozloučíme s naší milovanou školou, s našimi učiteli, Medicína přes hranice Prvňáčci nanečisto Je konec školního roku starého a školy už se připravují na nový. Organizují setkání pro předškoláky a také pro jejich rodiče. Dvacet tři budoucích žáčků usedlo do lavic v úterý 14. června v ZŠ v Komenského ulici, aby si prožili svou první vyučovací hodinu v novém kolektivu a s novou paní učitelkou. Za doprovodu varhan si zazpívali, vyprávěli si o sobě, na řadu přišla i pohádka a malování. panem ředitelem a se všemi spolužáky. Všichni se rozletíme do všech stran, začneme leštit lavice někde jinde. Asi už nikdy nevytvoříme tak skvělý kolektiv, jaký jsme měli doposud. Dalo by se říci, že jsme byli jedna velká rodina, která při sobě držela v dobrém i zlém. Ale Ve dnech od pondělí 4. července do středy 13. července, 2005 se v Sušici a jejím okolí uskuteční zdravotně osvětová akce mládeže zastřešená občanským sdružením Život a zdraví. To působí v České republice od roku Zaměřuje se na zlepšení zdravotního stavu obyvatel České republiky, která je proslulá vysokou měrou civilizačních nemocí. Představuje lidem ozdravný program Newstart, který se úspěšně používá ve více nežli 100 zemích světa. Ten se zaměřuje na osm důležitých zdravotních principů, které mají prokazatelný vliv na naše zdraví. Studenti gymnázií a sociálně orientovaných škol a adepti na dobrovolnickou práci v sociální a zdravotní oblasti budou navštěvovat domácnosti, měřit tlak a tuk, hovořit s lidmi o jejich zdraví a nabízet materiály pro každou věkovou hranici od věku dětí mateřských škol až do věku důchodového. Tyto akce převzaté ze zahraničí mají u nás již dobrou tradici a osvědčily se Atmosféra byla bezprostřední, děti rády předváděly, co umí. Ve vedlejší třídě na malých židličkách zatím rodiče při povídání Mgr. Brandové přemýšleli o tom, jaké to bude, až škola vstoupí do života rodiny. Kdo chtěl, mohl si odnést i nějakou radu, jak to vše ideálně zvládnout. Teoreticky jsme připraveni, snad se nám podaří vše úspěšně zvládnout i prakticky. MP vše musí jednou skončit (i když se domnívám, že je to v tomto případě velká škoda), proto říkáme SBOHEM. Měli jsme tuto školu velmi rádi, jsme vděčni všem, kteří nám pomáhali, a nikdy nezapomeneme. Žáci Základní a Mateřské školy Petrovice u Sušice. Sušická delegace při návštěvě nemocnice v Oberviechtachu. Je třeba neustále sbírat nové zkušenosti a poznatky. To vědí samozřejmě také v sušické nemocnici, proto využívají také možností sbírání zkušeností ze zahraničí. Koncem loňského roku dostala Nemocnice Sušice, o. p. s., pozvání na přátelskou návštěvu do nemocnice v Oberviechtachu. Jednalo se o prohlídku nemocnice podobného typu, se zaměřením převážně na rehabilitační oddělení, provoz i léčebné metody. Tímto setkáním byla navázána vzájemná spolupráce mezi oběma zařízeními. Letos v květnu, při příležitosti oslav Den Sušice přijali pozvání do Sušice zástupci z nemocnice v Oberviechtachu. Při společném setkání představitelů z obou zdravotnických zařízení a starostky města byla domluvena další návštěva v Německu. Ta se uskutečnila hned koncem května, kdy město Oberviechtach pořádá oslavy na počest dr. Eisnbartha (lékař, který se ve středověku velmi proslavil svými léčebnými metodami) a jichž se sušická delegace zúčastnila. Obě strany upevňují své partnerství jak na poli pracovním, tak i společenském. red Mládež aktivní pro lepší zdraví a život bez drog v mnoha městech republiky. Nejenom, že pomáhají lidem a motivují je zamyslet se nad svým životním stylem, ale zároveň jsou součástí výchovy a vzdělání těch mladých lidí, kteří se v budoucnu podobnému typu práce chtějí věnovat. Věříme, že až se tito mladí lidé u vašich dveří objeví, budete jim věnovat chvilku svého času. Povzbudíte nejenom je, ale určitě pomůžete i sami sobě. KAREL SAMEK, místopředseda o. s. Život a zdraví Využijí peníze pro děti Postihy budou přísnější Čestný pamětní odznak udělen V letošním roce si připomínáme 60. výročí ukončení druhé světové války. Nejstrašnější vá- Partnerské město Sušice, švýcarský Uetendorf, věnovalo dvěma sušickým firmám Řezbářství Karel Tittl a Koramex, a. s. finanční dar ve výši eur. Řezbářství pana Tittla využilo peníze k dofinancování závěrečných úprav na sušických jesličkách, firma Koramex, a. s., se rozhodla věnovat částku dále, rovným dílem pro TJ Sušice a Sdružení Petrklíč. Tělovýchovná jednota využije prostředků k financování dopravy mládeže na fotbalové zápasy, Petrklíč použije peníze k dovybavení své klubovny, kterou zřídil v areálu nemocnice. Ředitel Koramexu Ing. Petr Makrlík předal finanční dary zástupcům obou organizací za přítomnosti sušické starostky v pátek 17. června na sušické radnici. red Opilý řidič neušel pozornosti Městské policie v Sušici, když usedl z volant osobního vozu Š 120 (na foto). Ve spolupráci s hlídkou P ČR se jej podařilo zadržet v noci ze čtvrtka na pátek 17. června na křižovatce u Koměrční banky. Zadržený řidič byl převezen na zjištění množství alkoholu v krvi a policisté vůz zajistili po dobu, než mohl být z komunikace odstraněn. Několik případů veřejného pohoršování řešila městská policie v uplynulém týdnu. V ulici Nádražní byl nalezen v půl deváté večer osmapadesátiletý muž, který močil na obvodové zdivo domu. Muž, který byl pod vlivem alkoholu, se několikrát, při snaze hlídky provést kontrolu totožnosti, skácel k zemi. Následně byl předveden k zjištění totožnosti na OO PČR v Sušici. Při uzamykání dětského hřiště byl hlídkou u jedné z laviček nalezen podnapilý pětapadesátiletý muž, jehož alkohol zmohl tak, že nebyl schopen ani vstát. Vzhledem k tomu že jeho zdravotní stav podle hlídky policistů vyžadoval lékařský zákrok, byl sanitou převezen do nemocnice na vyšetření. Oba tyto přestupky budou dále řešeny. Na základě upozornění občanů byl zadržen muž (59), který se v Scheinostově ulici vymočil do pískoviště. Případ bude postoupen přestupkové komisi. Kamery opět pomohly: v ulici Klostermannova byl v časných ranních hodinách zpozorován muž, který vyšel z diskotéky Baron a svým jednáním obtěžoval kolemjdoucí. Rušil noční klid svým hlasitým projevem a vyhazoval drobné věci z kapes. Hlídkou byl zadržen, předveden k prokázání totožnosti a za přestupek mu byla udělena bloková pokuta Kč. Ve spolupráci s Policií ČR, která zastavila vozidlo s podezřelou posádkou, se podařilo zajistit dvě podezřelé osoby z Klatovska (18 a 20), které ve vozidle měly kanystry s hadicemi, pákové kleště aj. a bylo tedy pravděpodobné, že s těmito nástroji páchali trestnou činnost. Při večerní kontrole ulice Hrádecká spatřila hlídka u provozovny La Bonita dva muže (64 a 24) jak se perou. Hlídka okamžitě rvačku ukončila a aktéry uklidnila. Věc bude nadále řešena. Už několikrát za sebou upozornila Městská policie, že zpřísní dohled nad volně pobíhajícími psy. Majitelé pejsků jsou ale nepoučitelní za dvacet dní udělili strážníci 30 stokorunových pokut, jejichž výše se do budoucna znásobí (to se týká rovněž znečišťování veřejného prostranství psy). Neukáznění cyklisté jsou dalším problémem na komunikacích ve městě zkracují si cestu jak je jim libo a ve většině případů nedodržují směr průjezdu jednosměrnou ulicí. V uplynulém týdnu bylo uděleno 15 blokových pokut. V jednom případě cyklistka jedoucí v protisměru odmítla prokázat svou totožnost a snažila se hlídce ujet. Záležitost bude řešit odbor dopravy MÚ Sušice. Prchající cyklistce tak za přestupek hrozí zaplacení mnohonásobně vyšší částky: náklady řízení ve výši Kč a pokuta až Kč. Znovu naléhavě žádáme občany, aby zjištěné protiprávní jednání nebo podezřelé chování osob oznámili ihned, nejlépe telefonicky přímo na služebnu městské policie ( , , 158), aby bylo možné ze strany policie včas reagovat, např. vysláním hlídek MP, P ČR, užitím kamerového systému. as, lp lečný konflikt v dějinách civilizace si vyžádal kromě nesmírných materiálních a kulturních škod i 55 milionů zmařených lidských životů. Nikdy by neměla být zapomenuta památka těch, kteří za naši svobodu padli a samozřejmě i úcta k těm, kteří statečně bojovali a dodnes žijí. Těmito slovy zahájila starostka Sušice JUDr. Jiřina Rippelová slavnost předání Čestných pamětních odznaků k ukončení 2. světové války, jimiž jsou na návrh ministra obrany ČR vyznamenáni váleční veteráni a členové Svazu bojovníků za svobodu. Celkem bylo na návrh Ministerstva obrany vyrobeno a rozděleno dvanáct tisíc kusů odznaků, v Sušici je z rukou starostky 16. června obdrželi tito vyznamenaní: Marie Hejlíková, Marie Puchingerová, Irena Šebestová, Vlasta Gvozdková,, Ondřej Laurinc, Jan Šimurda, Miroslav Kotál, Miroslav Balej, Antonín Mora. Slavnostního předání odznaků se nemohly zúčastnit Hedvika Trenková a Sylva Klásková, proto jim byly pamětní odznaky zaslány. Slovy díků za statečnost, odvahu a práci všem oceněným, spolu s přáním pevného zdraví do dalších let, pak starostka slavnostní setkání zakončila. red

3 13. jednání rady města se konalo 13. června Rada schválila tato usnesení: RM souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Sušice a Grafickým studiem Žabka na vydání propagačního materiálu Sušice a okolí. RM souhlasila s použitím znaku Města Sušice v propagačním materiálu vydávaném grafickým studiem Žabka. RM souhlasila s podáním žádosti na projekt Den Sušice 2006 do Dispozičního fondu IN- TERREG IIIA region Šumava. RM doporučila zastupitelstvu města vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. RM schválila rozpočtové opatření: navýšení org. vodní hospodářství, opravy a udržování o Kč a snížení org. rezerva havárie o stejnou částku. RM schválila rozp. opatření: navýšení org. pohřební služba, pol. opravy a udržování o Kč a snížení org. rezerva havárie o stejnou částku. RM schválila záměr pronájmu částí pozemkových parcel č a 1026/3 v k. ú. Sušice a zveřejnění pronájmu na úřední desce. RM neschválila záměr prodeje pozemkové parcely č. 53/10 v k. ú. Albrechtice u Sušice o výměře 528 m 2. RM neschválila záměr prodeje pozemkové parcely č. 52/8 v k. ú. Albrechtice u Sušice o výměře m 2. Drogy a jejich účinky Nejčastěji užívanými drogami u nás jsou marihuana, pervitin a heroin, dále se rozmohlo užívání extaze a těkavých látek. Ostatní uváděné drogy představují spíše látky, se kterými jedinci experimentují nebo je kombinují nebo užívají pro speciální účely. Začneme tzv. aktivními drogami, to znamená, že na jedince působí spíše povzbudivě, tak stupňují např. výkonnost a sebevědomí, těmi jsou: Marihuana a hašiš Jinak se jí také říká bahno, anča, gandža, bang, haš, kif, kostička, marjánka, mejdlíčko, roští, skunk, šit, tráva, zelí, zelenina, zelíčko, plastik, hulení, mařka. Jedná se o přírodní látky pocházející z indického konopí. Marihuana je rostlina, které se daří prakticky všude. Marihuanou se míní obvykle usušená květenství rostlin. Hašiš je usušená pryskyřice této rostliny. Marihuana se dopravuje obvykle jako vajíčko s překvapením nebo v obalech od kinofilmů. Marihuana vypadá Zasedání rady města RM neschválila záměr pronájmu části nebytových prostor v objektu č. p. 138/I na stavební parcele č. 104 v k. ú. Sušice pro umístění reklamní plochy. RM schválila záměr pronájmu pozemkových parcel č. 572/2 a 572/5 v k. ú. Albrechtice u Sušice a zveřejnění pronájmu na úřední desce. RM schválila provedení prací ke zjištění skutečného stavu kanalizace v lokalitě Táborská, Trocnovská a Dlouhoveská ulice. RM doporučila zastupitelstvu města schválit návrh na rozpočtové opatření v tomto rozsahu: z organizace rezervy na investice a provoz převést prostředky ve výši Kč do položky kanalizace, do nové org. kanalizace Táborská. RM revokovala své usnesení číslo 564 ze dne 1. listopadu RM neschválila uzavření dohody o užívání 2 kusů svítidel veř. osvětlení s majitelem svítidel Solo Sirkárna, a. s. RM schválila smlouvu o výpůjčce mechanického Sušického betlému mezi Městem Sušice a Muzeem Sušice. RM vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise. RM souhlasila s přidělením bytu 3+1/I. kat., ul. Kaštanová 1160, Sušice, manželům Mihalčíkovým, na dobu určitou jednoho roku, s podmínkou vrácení stávajícího bytu 1+1/II. kat. RM revokovala své usnesení č. 285 ze dne 16. května 2005 ve věci přidělení bytu č. 3,1+1/ Vymáhání pohledávek Městský úřad Sušice, odbor správní, upozorňuje občany, vůči kterým má úřad jakékoliv pohledávky, že v rámci vymáhání těchto pohledávek jsou podklady pro jejich vymáhání průběžně předávány soudním exekutorům. Podle Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, činí odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky nejméně Kč. Tato odměna je účtována společně s pohledávkou na vrub dlužníka. Doporučujeme proto všem dlužníkům města, aby své dluhy uhradili dobrovolně a to co v nejkratším termínu. Tímto způsobem se budou vymáhat pohledávky: pokuty a náklady řízení uložené správním orgánem dle příslušných zákonů neuhrazené poplatky dle zákona o místních poplatcích (svoz komunálního odpadu, poplatek ze psa, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity ) dlužné výživné mg Drogy problém současnosti jako rozemleté části rostlin a kořenně voní. Skládá se většinou ze sušených částí rostliny, stonků, listů, květů a vypadá jako seno nebo čaj. Hašiš vypadá jako hnědé placičky nebo hrudky zabalené do plastikové folie nebo staniolu. V hašiši je koncentrace účinné látky THC asi pětkrát vyšší než u marihuany, v hašišovém oleji asi dvojnásobná. Marihuana se nejčastěji kouří v ubalené cigaretě samotná nebo s tabákem (jointech) nebo ve speciální malé dýmce nebo vodních dýmkách. Je možné je užít i do jídla nebo nápojů. Je oblíbené pečení koláčků, placiček, sušenek. Účinky: Při kouření se účinek dostaví během několika minut a přetrvává obvykle dvě až tři hodiny. Hlavní účinnou látkou je THC, prakticky se nerozpouští ve vodě, ale dobře v oleji. Ukládá se proto v tukových tkáních, při denním užívání je substance prokazatelná v moči ještě po měsíci. Při užití v jídle je nástup pomalejší, ale účinky trvají mnohem déle. Konopí povzbuzuje chuť k jídlu a zesiluje převažující stav pocitů. Pro počátek kouření II. kat., ul. Volšovská 28, Sušice, p. Čížkové. RM nesouhlasila, aby žádost o přidělení bytu p. Čížkové byla ponechána v seznamu žadatelů, formou výjimky ze Zásad nájmu bytů v domech v majetku města Sušice. RM souhlasila s přidělením bytu 1+1/II. kat., ul. Volšovská 28, Sušice, manželům Kokiovým, na dobu určitou jednoho roku. RM souhlasila s přidělením bytu 1+1/II. kat., ul. Poštovní 10, Sušice, Michalu Chlaňovi, na dobu určitou jednoho roku. RM souhlasila s výměnou bytu mezi manželi Križkovými, bytem Kaštanová 1161, Sušice, a manželi Fořtovými, bytem Stupkova 852, Sušice. RM nesouhlasila s výměnou bytu mezi p. Čadkovou, bytem Kaštanová 1161, p. Dáňou, bytem Kaštanová 1161, Sušice. RM nesouhlasila s výměnou bytu mezi manželi Tješovými, bytem Pravdova 1065, Sušice, a manželi Fránovými, bytem Kaštanová 1168, Sušice. RM souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 10, ul. Kaštanová 1257, Sušice, mezi p. Polachem a p. Lintnerovou od do RM souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 3, ul. Sirkařská 973, Sušice, mezi p. Hrůzovou a p. Vrbovou od do RM souhlasila s povolením rekonstrukce bytového jádra v bytě č. 8, ul. Pravdova 1065, Sušice, na náklady nájemce bytu. Žadatel si musí zajistit patřičné stavební povolení na odboru výstavby a územního plánování městského úřadu v Sušici. RM souhlasila s proplacením zůstatkové hodnoty Kč manželům Peroutovým za stavební úpravy, které provedli v městském bytě v Dlouhoveské ul. čp. 241, Sušice s tím, že tato částka bude uhrazena Městem z rozpočtu Bytservisu. RM schválila výběr oslovených firem na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení na akce Sušice podchycení volné kanalizační výusti v Drahe- je typická veselá nálada se záchvaty smíchu, jedinec se může hodiny smát a smát. Konopí působí uvolněnost a intenzivně prožívanou náladu. Myšlení může být zrychlené, ale i zpomalené. Místo pocitů euforie se mohou dostavit pocity úzkosti, zmatku a deprese. Nejdůležitějším znakem požití drogy jsou zarudlé oči tzv. králičí oči. Rizika užívání: rozšíření zornic, třes rukou, nevolnost až zvracení, bolesti hlavy, zvýšení krevního tlaku, zvýšená srdeční frekvence, téměř všichni kuřáci trpí chronickou bronchitidou. Dalším rizikem je rozvinutí vážné psychické poruchy schizofrenie. Dále nejhorším účinkem je trvalé oslabení imunitního systému a pomalý rozklad velkého mozku. To má za následek, že uživatel konopí se po čase může stát dementním. Mladiství uživatelé jsou většinou nápadní tím, že se ráno nemohou dostat z postele a jsou zcela bez motivace, ubývá kritičnosti a je nápadná změna osobnosti. Příště: další aktivní droga Matemfetamin Pervitin. IVANA GEIGEROVÁ Aktuality linkách a Sušice odkanalizování pravého břehu Otavy v lokalitě Pod Stráží : HYDROPRO- JEKT CZ, a. s., České Budějovice, EKOEKO, s. r. o., České Budějovice, Videall Projekt, Jiří Sváček, Český Krumlov, KV engineering, s. r. o., Karlovy Vary Stará Role. RM dále schválila členy pracovní skupiny pro výběr zhotovitele: Ing. Petr Kocman, Ing. Vladimír Marek, Ing. Věra Marešová, Jaroslava Koutná, Jan Květoň. RM schválila výběr zhotovitele na akci Obnova hřbitovní zdi směrem z ulice Příkopy firmu Karel Mikeš Ing., stavební práce, Římov, s nabídkovou cenou Kč bez DPH, tj Kč včetně 19% DPH a doporučila ZM převést Kč z org. rezerva investice podmíněné dotací Židovský hřbitov a Kč z rezervy na investice a provoz. Zároveň RM revokovala usnesení z jednání RM dne 16. května RM doporučila ZM schválit rozp. opatření. Na akci Úprava okolí kašny na Nám. Svobody bude převedena částka Kč z org. rezerva investice a provoz a částka Kč z org. parkové úpravy. Částka Kč bude použita z dotace Plzeňského kraje. RM schválila zhotovitele I. etapy akce Obnova dětského hřiště na Fufernách, Sušice firmu PRO- LEMAX, s. r. o., Plzeň. RM doporučila zastupitelstvu k odsouhlasení rozp. opatření, které by navýšilo org. dětská hřiště o Kč z org.rezerva investice a provoz. RM doporučila zastupitelstvu města v letošním roce nerealizovat plánovanou akci rekonstrukce objektu Klostermannova ul. č. p. 298, evidovanou pod názvem Vzdělávací a poradenské centrum. RM doporučila zastupitelstvu města využít uvolněných finančních prostředků z této akce následujícím způsobem: a) rozpočtová změna: přesun fin. částky ve výši 800 tis. Kč do nové org. pod názvem Oprava MK kasárna v Nádražní ulici na opravu příjezdové komunikace k novým bytovým jednotkám b) rozpočtová změna: přesun fin. částky ve výši 500 tis. Kč do org. pod názvem Smuteční síň, na úpravu vstupu do smuteční síně, venkovní žaluzie a klimatizaci místnosti smuteční síně c) rozp. změna: přesun fin. částky ve výši 400 tis. Kč do nové org. pod názvem Oprava místní komunikace ul. Pod Nemocnicí, na opravu části ulice Pod Nemocnicí od vjezdu do areálu nemocnice. RM vzala na vědomí informaci zástupců TJ Sušice o finanční situaci a uložila starostce připravit návrh řešení ve vztahu k celé TJ stanovením podmínek pro poskytování příspěvku. RM doporučila zastupitelstvu města souhlasit s obnovením kontokorentního úvěru ve výši 2 mil. Kč pro Nemocnici Sušice, o. p. s. as Město Sušice nabízí k pronajmutí volná garážová stání v Kaštanové ulici čp. 1257, 1258, 1259 (96 b. j.). Měsíční nájemné za garážové stání je 650 Kč. Písemné žádosti jsou přijímány na adrese MÚ Sušice, OMRM, Nám. Svobody 138, Sušice. Bližší informace na OMRM na tel strana 3 Vážení čtenáři, přílohou dnešních Sušických novin je dotazník, který mapuje spokojenost obyvatel se životem v Sušici. Na tomto projektu se podílí Město Sušice společně se Západočeskou univerzitou v Plzni, ekonomickou fakultou střediskem pro výzkum regionálního rozvoje. Prosíme vás o zodpovědné vyplnění dotazníku a jeho odevzdání do Informačního střediska (budova radnice přízemí, provozní doba pondělí až pátek 9 12 a hodin, sobota a neděle 9 14 hodin), do konce července Závěry z vyhodnocení informací budou využity při dalším plánování rozvoje města. red Pravidelná zasedání zastupitelstva města Sušice v roce 2005 se uskuteční: 14. září, 30. listopadu. Pravidelná zasedání rady města v roce 2005: 11. a 25. července, 8. a 22. srpna, 5. a 19. září, 3., 17. a 31. října, 14. a 28. listopadu, 12. prosince. Sušické děti malovaly pro Sherborne i Meerssen V anglickém městě Sherborne (jedno z partnerských měst společenství DOUZELAGE) proběhl v červnu v rámci oslav založení opatství Mezinárodní víkend Douzelage. Jednou z mnoha akcí tohoto víkendu byla výstava výtvarných prací dětí a mládeže, jejímž tématem jsou svátky a oslavy (např. Vánoce, Velikonoce, popřípadě další, které jsou typické pro danou zemi). Celkem bylo ze Sušice odesláno 43 obrázků. V soutěži porota ocenila tyto práce: kategorie 5 11 let Hostková Simona, 10 let, ZŠ Lerchova ul. Sušice, Vítání jara Křížová Nela, 7 let, ZUŠ Sušice, Vánoce Stýblová Hana, 9 let, ZUŠ Sušice, Velikonoce Švelchová Aneta, 8 let, ZUŠ Sušice, Masopust Šindelář Dominik, 7 let, ZUŠ Sušice, Mikuláš kategorie let Bouzek Filip, 12 let, ZŠ Lerchova ul. Sušice, Velikonoce Kučerová Klára, 13 let, Gymnázium Sušice, Vánoce Provazníková Magdalena, 12 let, Gymnázium Sušice, Vánoce Potůčková Lucie, 14 let, Gymnázium Sušice, ohňostroj Skrbek Jakub, 13 let, Gymnázium Sušice, Vánoce Dalším zahraničním projektem, do něhož se zapojily také děti ze Sušice, je podzimní sympozium společenství evropských měst DO- UZELAGE, jehož je Sušice od loňského roku právoplatným členem. Sympozum se uskuteční ve dnech září v nizozemském městě Meerssen. Hlavní téma tohoto zasedání bude věnováno rostoucímu významu evropského občanství a sjednocováni Evropy. Při této příležitosti chce výbor Douzelage v Meerssenu vydat výtvarnou a literární publikaci sestavenou z prací dětí ve věku let, a proto vyhlásil soutěž, v níž mají autoři formou literárních a výtvarných prací vyjádřit svou lásku k prostředí, kde žijí a také naděje a očekávání spojené se sjednocováním Evropy. Do výtvarné části této soutěže pro publikování v knize společně s pracemi dětí z členských měst Douzelage byly zaslány práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Sušice Petry Kindelmannové (9 let) a Jana Jílka (14 let, žák 8. A ZŠ Lerchova ul.). V literární části vybrala porota báseň o Evropě Petra Demetera (14 let, žák 8. A ZŠ Lerchova ul.) a báseň o Sušici od Ladislavy Kurincové (15 let, žákyně 9. A ZŠ Lerchova Sušice). Celkem bylo do soutěže odesláno 11 prací. Děkujeme všem zúčastněným za jejich krásné práce a za úspěšnou reprezentaci našeho města. an

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/29/2016 Schválení programu 29. schůze Rady města

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Setkání mladých ve Strašíně

Setkání mladých ve Strašíně Setkání mladých ve Strašíně Klasická setkání leopardů, jejich majitelů a chovatelů, které pořádáme od r. 2004, se konala ve Strašíně již několikrát. Lesní hotel v Laznech je příhodné místo, i když poslední

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Muž z Jihlavska chtěl vykrást trafiku. Zadrželi ho strážníci

Muž z Jihlavska chtěl vykrást trafiku. Zadrželi ho strážníci Muž z Jihlavska chtěl vykrást trafiku. Zadrželi ho strážníci Pozorný svědek zabránil vykradení trafiky v Pekárenské ulici. Zároveň pomohl strážníkům dopadnout pachatele. Tím je muž (46) z Jihlavska. Mluvčí

Více

Výstup na Sněžku Stánek zdraví na Resselově náměstí Otvírání studánky na lesní stezce Na Podhůře

Výstup na Sněžku Stánek zdraví na Resselově náměstí Otvírání studánky na lesní stezce Na Podhůře Světový den bez tabáku aneb cesta za čistým vzduchem 2007 CHRUDIM Mezinárodní kampaň Světový den bez tabáku patří mezi největší akce zaměřené na problematiku kouření a jeho prevenci. Užívání tabáku každým

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Obec Slatina nad Úpou

Obec Slatina nad Úpou Obec Slatina nad Úpou Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO) 3. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 22. 3. 2016 v 18:00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu Přítomni: Marie Pokorná, Monika

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 1.6.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne , od 17:00 hodin v budově obecního úřadu Přívětice čp. 76

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne , od 17:00 hodin v budově obecního úřadu Přívětice čp. 76 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne 2. 5. 2016, od 17:00 hodin v budově obecního úřadu Přívětice čp. 76 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Přívětice

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE BEZPLATNÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE (BDK) Bezplatné dárcovství krve patří již tradičně k hlavním programovým činnostem Českého červeného

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 15.9.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Jaroslav Starý

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 25. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 14.11.2016 618/25/RM/2016 Ukončení nájemní smlouvy č. 1/2013/RÚ o ukončení nájemní smlouvy

Více

Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016

Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016 Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016 4.02 Rozpočtové provizorium na rok 2017 Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová vedoucí ekonomického odboru Odůvodnění:

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 38 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 38 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 38 konané dne 23. 4. 2012 Usnesení č. 130/12 RM Zastupitelstvu města Brtnice schválit směnu části pozemku v k.ú. Střížov p.č. 595/14 zahrada, o výměře 43 m 2,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, \I, POZARNlRAD

v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, \I, POZARNlRAD v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA v MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, v \I, POZARNlRAD Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 27.2.2012 usnesením č.120 /2012 usneslo vydat na základě ustanovení

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany Město Rokycany Nařízení č. 5/2011 o organizaci parkování na území města Rokycany Rada města Rokycany se usnesla dne 15. listopadu 2011 vydat podle 11, odst 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic

Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic I. Město Domažlice dle 36a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecné zřízení) může ocenit významné životní události svých občanů.

Více

Rada města Chropyně. program zasedání Rady města Chropyně č. 53. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0 Schváleno v předloženém znění

Rada města Chropyně. program zasedání Rady města Chropyně č. 53. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0 Schváleno v předloženém znění čj. zápisu MCH 3864/2012 spisová značka 3862/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 53. zasedání dne 16. srpna 2012 R M 1 / 5 3 / 1 2 program zasedání Rady města Chropyně č. 53. R

Více

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky?

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky? Děvčata k přípravě na soutěž a účasti v ní přistupovala zodpovědně. Slovo šéfredaktora: Je měsíc únor a my vás opět vítáme u dalšího dílu školního časopisu Smajlík. Uplynulo pololetí a žáci dostávali vysvědčení,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s.

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Čl. 1 Charakter sdružení (1) Česká společnost fyziků v medicíně, z.s. (dále jen ČSFM) je založena podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 24. 11. 2008 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 11 členů zastupitelstva. Omluveni: Mgr.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 4 konané dne 6. března 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 4 konané dne 6. března 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 4 konané dne 6. března 2013 Přítomni: Mgr. Morava, Ing. Dominik, Ing. Kroužecký, Mgr. Mrzílková, Ing. T. Hrodek, Ing. Kocourek Omluven: p. I. Šenkýř, Pozdní příchod:

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Tragický osud dvou kamarádek

Tragický osud dvou kamarádek Tragický osud dvou kamarádek Když jsme počátkem května připravovali články o blovických obětech 2. světové války, popisovali jsme osudy mnoha lidí. Vůbec jsme tenkrát netušili, že dvě zemřelé dívky se

Více