Průvodce prváka Informace pro studenty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce prváka Informace pro studenty"

Transkript

1

2

3

4

5 ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA Úvodní slovo děkana 3 Historie fakulty 4 Mapa areálu 4 Kdo je kdo vedení univerzity, fakulty a univerzitních pracovišť 5 Studium a předpisy 6 Předpisy 6 Harmonogram 7 Jaké jsou statusy předmětů? 7 Co jsou kredity? 7 Zelená knížka? Jde se na vojnu! 7 Na jaké stipendia máš nárok? 8 Poplatky za delší studium 8 Studium na ZF JU 9 ISIC studentský průkaz 9 Informační systémy 9 IS MOODLE IS/STAG Existují i další odkazy, které ti budou užitečné? 11 Jsi akční? Vyjeď s námi do zahraničí! 11 Akademická knihovna 11 Střecha nad hlavou 12 Bájný život na kolejích 13 Šifra mistra K 13 Jak to vypadá na pokoji aneb vybavení? 13

6 Nastěhování se na kolej neboli akce kulový blesk 14 Placení kolejného 15 Kodex chování 15 Chci být on-line 16 Privát 16 Menza 17 Nabití studentské karty 17 Otvírací doba pokladny 18 Copak je v menze dobrého a kolik to stojí? 18 Jak si objednám? 19 Služby poskytované v budově menzy 19 Odpočinek od studia aneb jak trávit volný čas 19 Zajdeme na jedno 19 O trochu více kultury 21 Sportem ku zdraví 22

7 ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA Milé studentky a studenti, jsem rád, že jste se při výběru studia na vysoké škole rozhodli pro Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a chtěl bych Vás na úvod této brožury přivítat. Většina z Vás vstupuje na půdu vysoké školy poprvé. Režim vysokoškolského studia se poněkud liší od středoškolského, a proto bychom Vám chtěli tento přechod usnadnit. Přečtení této příručky by Vám mělo pomoci orientovat se nejen v prostoru areálu univerzitního kampusu, ale i v systému studia. Výuku si budete zčásti organizovat sami, budete si vybírat studijní předměty, cvičení a přednášky, které chcete navštěvovat, sami si budete plánovat termíny zkoušek aj. Na vysoké škole se očekává větší míra samostatnosti a vlastního aktivního přístupu, budete se více věnovat samostudiu - k tomu je Vám k dispozici nová akademická knihovna a samozřejmostí je využívání internetu. V brožuře se dočtete, jak a kde se přihlásit, je zde nabídka ubytování, stravování a dalších aktivit, které automaticky patří k vysokoškolskému studentskému životu. Důvody Vašeho výběru naší fakulty byly asi různé láska k přírodě, zvířatům, rostlinám nebo k zemědělské technice, někteří chtějí pokračovat ve šlépějích svých rodičů, jiní navazujete na střední odbornou školu a jiní teprve chtějí proniknout do tajů zemědělské a potravinářské výroby. V každém případě přeji Vám všem, abyste zde nalezli, co očekáváte, a abyste byli ve Vašem studiu úspěšní. prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c. děkan ZF 3

8 HISTORIE FAKULTY Zemědělská fakulta JU byla založena roku 1960 jako součást Vysoké školy zemědělské v Praze. V roce 1991 stála jako jedna ze dvou zakládajících fakult u zrodu Jihočeské univerzity. Kromě tradičních zemědělských oborů je současná Zemědělská fakulta zaměřena též na aplikované přírodní vědy agroekologii, kvalitu potravinových surovin, biologii zájmových organismů a další. Od svého vzniku do současnosti vychovala Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích tisíce úspěšných odborníků pro výrobní praxi, služby, řídící sféru i výzkum. Mapa areálu 4

9 KDO JE KDO? VEDENÍ UNIVERZITY, FAKULTY A UNIVERZITNÍCH PRACOVIŠŤ Rektor rektor reprezentuje, jedná a rozhoduje ve věcech celé Jihočeské univerzity, jmenuje ho a odvolává akademický senát, funkční období je čtyřleté. Děkan děkani stojí v čele každé fakulty, rozhodují a jednají ve věcech fakulty. Jsou jmenováni a odvoláváni rektorem a voleni akademickým senátem. Proděkani proděkany jmenuje děkan dané fakulty jako své poradce pro přesně stanovené oblasti. U nás na ZF JU máme 4 proděkany: proděkana pro pedagogickou činnost, pro vědu a výzkum, pro vnější vztahy a pro rozvoj. Tajemník stará se o chod rozpočtu fakulty a vnitřní správu fakulty. Tajemníka jmenuje a odvolává děkan. Ředitel kolejí a menz (KaM) jedná a rozhoduje ve věcech týkajících se KaM. Hospodaří s prostředky k danému provozování. Ředitel školního statku (ŠZP) řídí činnost školního zemědělského podniku a hospodaří s prostředky k jeho provozování. Je jmenován rektorem. 5

10 STUDIUM A PŘEDPISY Co musíš vědět? Předpisy - Po celý průběh svého studia se budeš řídit Studijním a zkušebním řádem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Stanovuje ti přesná pravidla, která musíš dodržovat. Pokud nebudeš pravidla dodržovat, budeš posuzován podle Disciplinárního řádu pro studenty JU, kde jsou tři možnosti, co se s tebou může stát. Jedná se o napomenutí, podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení nebo vyloučení ze studia. V případě problémů spojených se studiem nalezneš pomoc u studijních referentek nebo se můžeš obrátit přímo na proděkana pro pedagogickou činnost. Rádi ti s problémem pomůžou. 6

11 Harmonogram -http://www.zf.jcu.cz/copy_of_studenti/informacepro-studujici Akademický rok trvá 12 měsíců a je rozdělen na dva semestry letní a zimní. V harmonogramu každého roku nalezneš, kdy máš zkouškové období, výuku a prázdniny. Jaké jsou statusy předmětů? Povinný předmět - A - tyto budeš muset absolvovat. Povinně volitelné předměty - B zde si vybereš předměty z nabídky, která ti bude nabídnuta. Musíš splnit určitý počet kreditů za dobu svého studia. Výběrové předměty - C předměty si můžeš vybrat v rámci celé JU, většina studentů volí nenásilný výběr tělocviky (pedagogická fakulta nabízí široké spektrum tělocviků, např. jóga, zumba, fotbal, ;orbal, atd.). Co jsou kredity? Zde již nebudeš hodnocen jako na střední škole. U nás na fakultě se hodnotí úspěšnost slovním hodnocením. Každý předmět má různý počet kreditů, který se odvíjí od obtížnosti předmětu. V prvním semestru musíš získat 20 kreditů do určité doby. Zelená knížka? Jde se na vojnu! Na zápisu dostaneš zelenou knížku. Jsou zde zapsány předměty, které absolvuješ, a jejich hodnocení. O index se starej, je to tvá vizitka na vysoké škole. 7

12 Na jaká stipendia máš nárok? Prospěchové stipendium dává se za vynikající studijní výsledky v uplynulém roce. Tak proč se nesnažit a nemít dobré známky, když za ně můžu dostat peníze? Ubytovací stipendium slouží jako < nanční pomoc při tvém ubytování. Podmínkou je studovat v prezenční formě studia a tvé trvalé bydliště musí být mimo okres místa studia (vyplácí se za měsíce uplynulého kalendářního čtvrtletí zpětně). Mimořádné stipendium v případech zvláštního zřetele hodných. Můžeš ho dostat za zapojení do vědocko - výzkumné a pedagogické činnosti, za vynikající výsledky celého studia. Sociální stipendium v případě tíživé sociální situace studenta, kdy se musí vykázat, že příjem v rodině zjišťovaný pro účely přiznání přídavku na dítě nepřevyšoval v rozhodném období 1,5 násobek životního minima rodiny. Poplatky za delší studium V případě, že naše škola je první, kterou studuješ, máš nárok na bakalářském studijním programu na roku studia bez poplatku. Pokud přesáhneš daný limit 4 let, platíš za každý započatý semestr určitou danou částku. Na magisterském studiu máš nárok na bezplatné studium 2 +1 rok. Zde také platí poplatek za překročení požadovaného limitu 3 let. 8

13 STUDIUM NA ZF JU ISIC studentský průkaz Na co je dobrý? Studentský průkaz ISIC slouží studentům jako registrace, umožňuje vstup do budov, platí se s ním v menze, můžeš si na něj půjčovat knížky z akademické knihovny. Kartu získáš na začátku svého studia a má roční platnost. Platba v prvním roce za zavedení studentského průkazu ISIC je 220 Kč, student dálkového studia si musí zařídit kartu Student karta JU, která stojí 80 Kč. Nejdříve je dobré si na ISIC kartu uložit peníze. Minimální vklad je 100Kč. To ti umožní dojít si na oběd do menzy nebo se občerstvit například v bufetu v akademické knihovně. ISIC kartu si můžeš dobít jak v menze, tak i v bufetu v knihovně. Pokud budeš chtít tisknout nebo kopírovat, je zde možnost si dobít kartu v akademické knihovně. Tato transakce se musí provádět zvlášť, není totiž propojená s kreditem do menzy. Studentskou kartou ISIC prokazuješ status studenta. Nos jí pořád u sebe, nabízí mnoho slev, ať půjdeš do kina, do McDonald s, KFC, na festival Okolo Třeboně nebo si nakoupit v GIGACOMPUTER. Slevy, které můžeš získat prostřednictvím karty, nalezneš na stránkách php/slevy/vyhledani-slev. Informační systémy Na celé Jihočeské univerzitě slouží pro přístup do všech informačních systémů jedny přihlašovací údaje. To znamená, že budeš mít jedno přihlašovací jméno a heslo. Uživatelské jméno (IDM účet) má tvar např.: novak00. Na adrese https:// orgstr.jcu.cz/search_form_orgstr si vyhledáš uživatelské jméno, stačí zde vyplnit políčka s PŘÍJMENÍM a RODNÝM ČÍSLEM. Heslo - první heslo je automaticky generováno a doporučujeme ho při nejbližší příležitosti změnit. Je tvořeno ze druhého písmena tvého křestního jména (bez diakritiky), ze druhého písmena tvého příjmení (také bez diakritiky) a z posledních šesti číslic tvého rodného čísla, přičemž první písmeno v heslu je velké. Heslo si můžeš v průběhu studia libovolně měnit. 9

14 IS MOODLE - Jedná se o e-learningový systém určený pro podporu výuky. Najdeš zde studijní materiály, diskuzní fóra, přednášky a úkoly. V prvním semestru bude pro tebe tento portál velmi důležitý, protože se zde odevzdávají úkoly z předmětu Matematika. IS/STAG - Tento portál si pořádně zapamatuj, slouží k přihlašování na zkoušky, k předzápisu na předměty a v posledním ročníku bakalářského studia zde budeš zveřejňovat svou bakalářskou práci. Existují i další odkazy, které ti budou užitečné? Je nutné si zde hlídat, zda ti vyučující zapsali zápočet, jinak se nebudeš moci přihlásit na zkoušku. Předzápis se provádí v přesně stanoveném čase, kdy musíš hlídat harmonogram roku. Přihlašování doporučujeme co nejdříve. Pokud se přihlásíš na IS/STAG pozdě, je možné, že dané předměty, které jsi chtěl mít zapsané, budou již obsazené. Ano, existuje jich celá řada a časem na všechny přijdeš. Napíšeme ti pár užitečných stránek. O<ciální stránka ZF JU, pro tebe bude alfou i omegou. Jsou zde aktuality, informace pro studující, informace pro zájemce o studium. Pokud nechceš nahlížet do aktualit na stránkách ZF JU, existuje i jednodušší varianta, a to přes Facebook. https://www.facebook.com/zemedelskafakultajcu?ref=hl 10

15 Jedná se taktéž o o<ciální webové stránky Zemědělské fakulty, zde můžeš klást i otázky, na které ti bude odpovězeno. Nejlepší pro tebe bude přidat se na FB i na skupinu Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita (https://www.facebook.com/groups/ /), tady ti poradí tví starší spolužáci nebo třeba žáci v ročníku na jiném oboru, nebo celouniverzitní FB stránky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (https://www.facebook.com/groups/ /?fref=ts). Obě tyto stránky vytvořili studenti pro sebe. Záleží na tobě, jak se do jejich konverzace přidáš. Jsi akční? Vyjeď s námi do zahraničí! Můžeš vycestovat, kamkoliv budeš chtít. Je to jen na tobě, pokud se necháš vést a pojedeš tam, kde má škola kontakty, nebo tam, kam chceš vyjet sám. Nabízíme studijní pobyty a pracovní stáže, které jsou od 3 měsíců do 12 měsíců. Přihlášky se podávají v závislosti na termínech přijímacích institucí (zpravidla na zimní semestr v dubnu/květnu a na letní semestr v listopadu/prosinci. Více informací nalezneš na obecne/zahranicni-vztahy. V případě zájmu kontaktuj Ing. Fuskovou tel.: a AKADEMICKÁ KNIHOVNA Knihovna se nachází naproti rektorátu, je to ta menší ze dvou nových budov s proskleným průčelím. V přízemí knihovny je bufet s kavárnou, zasedací místnost pro konání různých schůzí a prodejna skript. Knihovna má dvě patra. Ve druhém patře jsou studijní materiály, které budeš potřebovat pro studium na ZF. Do knihovny se dostaneš pouze přes turniket, tudíž budeš potřebovat svou studentskou kartu (ISIC). Na tomto území jsou vládkyněmi paní knihovnice. Jsou to velice milé a ochotné dámy, které rády se vším poradí. Proto se jich při jakémkoliv problému či nevědomosti neboj optat 11

16 (opravdu nekoušou). Poradí ti, jak hledat knihy, časopisy, s kopírováním či skenováním Knihovna disponuje poměrně slušným počtem odborných knih, učebnic, časopisů a skript. Najdeš zde i obhájené bakalářské, diplomové a disertační práce svých starších kolegů. Kromě časopisů odebíraných v papírové podobě disponuje knihovna i poměrně rozsáhlou databází odborných časopisů, ke kterým má zaplacený přístup on-line. Kromě toho je knihovna zásobena i denním tiskem. K dispozici jsou též kopírky a scannery pro okopírování čehokoliv z knihovního fondu. Vymožeností knihovny je knihovní systém, který umožňuje provádět prodlužování výpůjček, zadávání rezervací a další potřebné úkony, aniž by se tvé nohy musely namáhat dojít do knihovny osobně. Navíc ti umožňuje podat elektronickou žádanku o kopii nebo knihu z jiné knihovny přímo na webu. Tady je odkaz na stránky knihovny: Najdeš na něm: Přístup do databáze Odkazy na důležité elektronické databáze (pod záložkou e-zdroje) Otevírací doby knihovny a prodejny skript. Ceník všech skript dostupných v prodejně Aktuality o provozu knihovny (například změnu provozní doby o prázdninách). Pokud máš nějaké otázky či problém se službami knihovny, můžeš napsat na nebo přijít osobně. Nezapomeň, že knihovna bude tvým druhým domovem a prvotním místem, kam zamíříš pro cenné studijní materiály a kde získáš vědomosti :) STŘECHA NAD HLAVOU Možností, kam na noc složit hlavu, je několik. Nejjednodušším a také nejběžnějším způsobem je bydlení na kolejích (a tím nemyslím na železničních), dál je privát buďto u někoho v bytě či v domě anebo si s partou kamarádů od někoho pronajmete byt. Všechny varianty mají své klady a zápory, záleží jen na tobě, kterou si vybereš. 12

17 Bájný život na kolejích Ubytovací kapacitu JU tvoří čtyři vysoké budovy označené jako K1 až K4, které se nachází mezi menzou a areálem Akademie věd a Přírodovědecké fakulty v univerzitním areálu ve Čtyřech Dvorech. Kolej K5 se nachází na levém břehu Vltavy na okraji sídliště Vltava u obchodního domu Tesco a kolej K6 ve sportovním areálu JU v ulici Na Sádkách. Celková kapacita kolejí je 2300 lůžek. Ubytování studentů na jednotlivých kolejích se řídí podle celouniverzitních zásad pro ubytování. Informace najdeš na V pravém sloupci pod názvem aktuálně je odkaz žádosti o kolej. Vesměs se koleje přidělují podle vzdálenosti od bydliště a doby dojíždění, ale kritériem mohou být rovněž zdravotní důvody nebo prospěch. Pokud ti byla přidělena kolej, tak ti začíná ten legendární život na koleji gratuluji. Na jaké koleji a na jakém pokoji budeš bydlet, se dozvíš na již výše uvedeném odkazu (ostatně tam najdeš vše, včetně menzy). Bude tam vyvěšen seznam ubytovaných, ale i neubytovaných studentů, stejný seznam bude vyvěšen na vstupních dveřích každé koleje. Šifra mistra K Zjistíš, že u tvého jména je jakýsi zvláštní dodatek jako např. K2 108 co to znamená? Šifra? Jasně je to šifra, ale neboj, pomůžu ti ji dešifrovat :) Tak tedy K je označení koleje a 2 je její číslo (K1, K2, K3, K4). Trojčíslí 108 je kód pro patro a pokoj. První číslo náleží patru, v tomto případě 1. Konečné dvojčíslí znamená pokoj, v tomto případě 08. Jiný příklad K3 722 znamená kolej 3, 7. patro a pokoj č. 22. A je rozšifrováno. Jak to vypadá na pokoji aneb vybavení? Co se týče vybavenosti pokojů, je to takový standart. Odlišnosti nastávají v uspořádání pokoje. Tak tedy, na K1 až K3 jsou dvojlůžkové pokoje, 13

18 kde každý pokoj je vybaven 2 postelemi, velkou skříní, umyvadlem, malou ledničkou, policemi a jedním dlouhým společným stolem. Místa tam není zrovna moc, ale pro studentský život to stačí. Co se týče sociálního zázemí, je společné a na chodbě. Sprchy jsou dámské a pánské, ale to se moc nedodržuje, prostě kde je zrovna volno :), WC je samozřejmě oddělené, přičemž pánové jsou u druhých (pánských) sprch (průchod mezi chodbami) a dámy se nacházejí na konci chodby, naproti kuchyňce. Ono se tu a tam stane, že se obě pohlaví střetnou na jednom místě. Kuchyňka sousedí s balkónem a je vybavena plynovým sporákem s troubou. Kuchyňka slouží jako takové společenské centrum, dalo by se to nazvat srdcem patra. Brzy přijdeš na to proč :). K4 je uspořádána jinak. Každá ubytovací jednotka obsahuje dva dvojlůžkové pokoje, které jsou spojeny v tzv. buňku. Společná je chodbička vybavená skříněmi, ledničkou a také malou koupelnou se sprchou a WC. Více to připomíná takový menší společný byt. Na chodbě (na patře) je kuchyňka vybavená elektrickým sporákem s troubou. K celkovému vybavení kolejí se řadí i společenská místnost s televizí a někdy i s klavírem, neboli televizárna, možnost kam zaparkovat kolo vyřeší kolárna, na každém patře je pračka a sušárna, na K3 je posilovna (nově by měla být i na K2), na K4 je stolní tenis (ale nutno mít vlastní pálky a míček) a na K1 se nachází hospoda, malá a útulná. Nastěhování se na kolej neboli akce kulový blesk Nastěhování musíš zvládnout během prvních dnů semestru (od 28. září do 2. října), pak tvé místo propadá dalším zájemcům. Již v této době je zároveň rozhodnuto, kde a s kým budeš bydlet. Pokud ale chceš bydlet s kamarádem nebo kamarádkou (možno i holka s klukem), tak nevěš hlavu a zajdi co nejdříve (ideální je hned při zápisu) za vedoucím koleje. Vedoucí koleje: 14

19 Při tvém prvním vstupu na kolej se musíš nahlásit na vrátnici u paní kolejné, ta ti poví, kde bydlíš (pokud to již nemáš domluvené), předá ti klíč od pokoje a vystaví ti kolejenku. Při zřízení kolejenky je nutná fotogra<e. Kolejenka je takový průkaz, který tě opravňuje ke vstupu na kolej v kteroukoliv denní i noční dobu. Je lepší jí mít u sebe, alespoň ze začátku, než se vryješ do paměti kolejných. Je totiž dost možné, že po tobě budou chtít kolejenku, aby se přesvědčily, že opravdu bydlíš na koleji a nejsi veřejný nepřítel. Při nástupu ti také budou zapůjčeny záclony, povlečení (které si můžeš nechávat v průběhu roku pravidelně vyměnit za čisté) a deka, vše ovšem musíš vrátit při vyklizení pokoje na konci roku. Přibližně od 24:00 do 5.00 jsou přístupové dveře uzamčené a na kolej se dostaneš za použití karty (ISIC) a pokud ji nemáš, budeš muset zazvonit. Ale je v tom malý fígl, fungují totiž jen karty ubytovaných na dané koleji. Po zazvonění na zvonek ti kolejná otevře, občas ale chodí na obchůzku, takže to může chvíli trvat. Co se týče návštěv, je jejich přístup na kolej omezený časovým rozpětím 5:00 24:00. Samozřejmě, že můžou u tebe na pokoji přespat, ale musí si nocleh zaplatit. Placení kolejného Placení kolejného se provádí inkasem, ve výjimečných případech lze po domluvě s vedoucí koleje platit hotově na vrátnici. Kolejné musí být zaplacené za daný měsíc při platbě inkasem do dvacátého a v hotovosti do patnáctého, jinak budeš platit pokutu za prodlení, což činí 25,- Kč za každých započatých 5 dní. Cena kolejného za měsíc je 1860,- Kč (K1 - K3) nebo 2170,- Kč (K4) plus poplatky za elektrické spotřebiče (cca Kč/ měsíc), případně za internet (250,- Kč/měsíc včetně poplatku za počítač, 200,- Kč za počítač bez připojení k internetu). Zrada ovšem tkví v tom, že pokud nebudeš na pokoji bydlet celý měsíc (přestěhuješ se, odcházíš z koleje), budeš muset platit denní sazbu, která je však poměrně vysoká (85,- Kč namísto 60,- Kč za den) a jakmile překročíš 15 dnů bydlení, platíš celou měsíční sazbu. Kodex chování Kromě řádného a včasného placení kolejného by bylo vhodné dodržovat ještě další ustanovení kolejního řádu. Najdeš ho na opět na cz. pod sekcí koleje. Ten však asi nikdy nikdo nečetl, takže se ani vlastně moc neví, co je tam napsáno. Hlavní je ale dodržování nočního klidu po 22. hodině. Obecně se ale na koleji toleruje tak do půlnoci (podle kolejné) 15

20 a také podle stupně hluku a nepořádku. Je ovšem logické, že vše má své hranice. Jak se říká: všeho s mírou (často i bez Míry). Ono totiž, až si ráno dojdeš na toaletu a zjistíš, že je absolutně nepoužitelná nebo si budeš chtít udělat snídani v kuchyňce, která bude vypadat jak po výbuchu atomovky a nebo jestli se vůbec dokážeš vyspat, protože celou noc značné bujaré hlasy křičí něco jako pivóóóó, pochopíš jak moc je rozdílná teorie od praxe :). Ale jinak je život na koleji fajn, poznáš spoustu nových tváří a těch zážitků, které jsou často opravdu k nezaplacení :). Co se týče zvířecích mazlíčků, je jejich chov na koleji zakázán, to ale platí v případě psů, koček, hospodářských zvířat nebo extrémně jedovatých živočichů. Myslím, že ani takový několikametrový hroznýš nebo krajta taky asi nebude to pravé ořechové, ale výjimky se najdou. Morčata, králíčci, myši, potkani, rybičky, ještěrky, strašilky a spousta dalších je povolena. Pozor jen na to, aby o tvém miláčkovi věděl i tvůj spolubydlící, může mít třeba alergii nebo fóbii. Chci být on-line Připojení k internetu a na kolejní síť je třeba domluvit se správcem kolejní sítě té které koleje. Informace (např. kde najdete správce) ti však podají i na vrátnici. Podrobně je vše popsáno na htm Privát V okolí školy, ale i po celém městě se nachází spousta privátů, které nabízejí studentům ubytování. V průměru nebývá privát o moc dražší než koleje, ale standard každého bytu je jiný. Běžná měsíční taxa za byt 3+1 na sídlišti v okolí fakulty se pohybuje tak nějak mezi 9 000,- Kč až ,- Kč (včetně energií), takže když vás bude na bytě 6, zaplatíš za bydlení 1500, ,- Kč měsíčně. Obyčejně to bývá o něco více, ale dají se sehnat i levnější pronájmy. Při výběru bydlení by se měla kromě ceny zohlednit také vzdálenost od univerzity. Každodenní doprava na fakultu z větší vzdálenosti může být občas problém, zejména v noci. Při shánění ubytování najdeš na fakultních nástěnkách hromadu nabídek, ale ne všechny jsou vždy aktuální. Jeden ze způsobů, kde bydlení hledat je zakoupení místních inzertních novin. Ať už využíváš jakoukoliv formu bydlení, nemělo by se zapomenout sepsat ubytovací smlouvu. Bez ní by se totiž mohlo stát, že by byl tvůj domov na ulici i s tvými věcmi, což by bylo krajně nemilé. Taková smlouva musí obsahovat údaje identi<- 16

21 kující smluvní strany (jméno, rodné číslo, trvalé bydliště), předmět smlouvy (v tomto případě pronájem bytu, pokoje, apod., musí to být uvedeno zcela konkrétně a s adresou), dobu platnosti smlouvy a potom podmínky, zejména výše nájemného a zda toto zahrnuje poplatky za energie a vodu či nikoliv, způsob a časové rozložení plateb, za jakých podmínek je možná změna výše nájemného, speci<kace částí bytu, které jsou ti k dispozici (sklep apod.), je-li byt zařízený, či nikoliv, kdo hradí náklady na opravy zařízení bytu. Velmi důležitá je taktéž výpovědní lhůta (rozumná je tak 2-3 měsíční), eventuálně další podmínky. Na závěr hlavně nezapomeň připojit datum, místo a podpisy obou smluvních stran. Pamatuj si, že smlouvu musíš vyhotovit ve dvou originálech jeden ti zůstane a druhý připadá tvému ubytovateli. De<nitivní verzi smlouvy podepsanou oběma stranami je každopádně třeba mít v ruce předtím, než se nastěhuješ. V opačném případě lze počítat se značně omezenou vyjednávací pozicí vůči svému pronajímateli, protože on moc dobře ví, že raději skousneš nějaké drobné ústupky, než aby sis hledal volné místo pod mostem. Menza Kde se dobře vaří, tam se dobře daří, to se dá bezpochyby o menze říci. Menza JU je nízká jednopatrová budova naproti koleji K1. Vaří se v pracovních dnech a podávají se zde snídaně, obědy, minutky, pizza a večeře. Navíc, v době oběda, si můžeš dát i něco z doplňků jako jsou polévky, bagety, saláty a moučníky. Nabití studentské karty K tomu, abys mohl plně užívat služeb menzy, potřebuješ mít vložené peníze na svůj ISIC. Toho dosáhneš tím, že v úředních hodinách přijdeš k pokladně menzy (nalevo hned za vchodem), kde ti na základě předložení tvé karty bude zřízen účet. Minimální vklad peněz na kartu (na účet) je 100,- Kč. Od této chvíle si můžeš objednat nebo koupit cokoliv, co ti 17

22 padne v menze do oka. Vlastně nejen v menze, s takto nabitou kartou se dá platit i bufetu v přízemí knihovny, což je dost velká výhoda. Při nabití či dobití dostaneš doklad o vložení peněz na kartu, na kterém bude i tvé přihlašovací jméno a heslo k účtu na internetu. Doklad dostaneš vždy při vložení peněz, ale jméno a heslo jen při prvním vložení, proto je vhodné ten první doklad nevyhazovat. Nemusíš mít ale strach, při jeho ztrátě ti samozřejmě dají nový. Otvírací doba pokladny Po 11 14:00 Út 11 14:00 St 11 12:45 Čt 11 14:00 Pá 11 12:30 Copak je v menze dobrého a kolik to stojí? Nabídka jídel je poměrně pestrá a co se týče ceny, je nutno podotknout, že u všech jídel (nevztahuje se na doplňkový sortiment) se rozlišuje cena dotovaná a nedotovaná. Pokud zrovna nejsi extrémně velký nenasyta, tak se s nedotovanou cenou nesetkáš. Každý student má totiž nárok denně na dvojnásobek, rozuměno na 2 kusy od všeho (snídaně, oběd, večeře, minutka, bagety) za dotovanou cenu. Výdej jídla: Snídaně 6:30 8:00 Obědy 11:00 14:30 Večeře 17:30 19:00 Minutky 11:00 13:30 Specialita 11:00 13:00 18

23 Jak si objednám? Pokud nechceš stát nekonečnou frontu (obzvlášť na začátku semestru a od 11 hodin) u bezobjednávkových jídel, můžeš si jídlo objednat přes objednávkový systém na webu. Kde si můžeš objednat něco k snědku, najdeš na (zde najdeš vše, co se týká menzy). Lze si i objednat rovnou v menze u dotykové bedny, která je vpravo naproti schodům do jídelny nebo to jde také na objednávacím panelu (vpravo u vchodu do menzy, vedle nástěnky na zdi). Snídaně a večeře se musí vždy objednávat, a to u snídaně den předem do 14:00, večeře si je možné objednat ještě týž den do 9:00. Obědy jsou objednávkové i bez objednávkové a je vždy na výběr z osmi hlavních jídel a jedné polévky, dvou minutek a nově z několika druhů pizzy. Služby poskytované v budově menzy Prodejna knih, skript a novin, drogerie, kopírovací služby a bufet Mgr. Miroslava Šte;ová a Stanislav Šte; (7:00 až 14:30 hod.) Dámské a pánské kadeřnictví Hana Lišková (10:00 až 18:00 hod.) ODPOČINEK OD STUDIA ANEB JAK TRÁVIT VOLNÝ ČAS Rady na to, jak využít volného času jistě nepotřebuješ, ale trocha motivace neuškodí. V Českých Budějovicích je nepřeberné množství různých možností, jak trávit chvíle volna, od různých klubů a hospod přes kino nebo divadlo až po sport. Zajdeme na jedno Hospod, barů a klubů je zde jako máku. Nejblíže kolejím a univerzitnímu komplexu je bezpochyby malá hospůdka K1 (přezdívaná Kolejní nebo Káčko), která je přímo v přízemí koleje K1, otevřeno je PO - ČT + NE Kousek za kolejemi se naproti budově Zemědělské fakulty (pavilon B, velká bílá krychle) nachází hospoda Na Louce. Otevřeno mají PO - PÁ v době a v neděli O kousek dál, pokud půjdeš 19

24 od parkoviště u menzy směrem k Husovce, najdeš hospůdku U Nezmara. Poznáš ho podle výrazného nápisu na stěně a vývěsce Samson. Otevřeno je v týdnu od do Zavíračka se občas bohužel dodržuje. Dál je blízko také Pivobar (o<ciálně Pivnice Domino). Nachází se hned kousek od křižovatky Branišovské a Opletalovy. Odsud tě vyhodí nejdéle ve dvě. Ale nezoufej, stačí zajít za roh a může se vesele pokračovat dál v nonstop herně Domino (zvané též jako Áčko nebo Alex). Kousek od Alexe (pořád rovně po hlavní) je komplex Šumava, najdeš tady jak Billu, tak i drogerii, kadeřnictví, lékárnu a poštu. Vedle stejnojmenné zastávky trolejbusu se nachází Jiskra. Otevíračka je od do 23.00, takže si sem můžeš zajít např. na oběd. Až tě někdo pošle k (U) Šípku, tak to není myšleno nějak ve zlém, ba právě naopak. V ulici Šípkové, hned vedle ze zadní strany školního statku totiž stojí tato krásná hospůdka. Je o něco dražší, ale vaří tam opravdu dobře. Trochu (ale opravdu jen trochu) vzdálenější je hospoda U Kapličky. Narazíš na ni, když půjdeš po Husovce anebo kratší způsob je, že projdeš okolo menzy směrem na studijní, akorát půjdeš pořád rovně, až na konci uličky (okolo plechového plotu a polorozpadlého baráku) zahneš doprava. U Kapličky mají otevřeno každý den do 23.00, krom neděle. Další podniky nacházející se poblíž jsou třeba U Toncarů, DT Rock bar, Zahrádka a mnoho a mnoho dalších. Ve víru velkoměsta stojí za zmínku Singer, který se skrývá kousek od náměstí v České ulici. Otevřeno je o<ciálně do jedné, ale často to bývá déle. Tady pozor kouří se venku. Z dalších studenty vyhlášených podniků jsou to Modrý dveře (jazz & blues restaurant, Biskupská ulice kousek od náměstí), K2 Vrtule (klasická diskotéka, Sokolská ulice, před krytým bazénem), Železná panna a Staré časy (za plavečákem přes most a doprava, na nábřeží Malše), U Černého Koníčka (při cestě trolejbusem na nádraží kousek za předposlední zastávkou před nádražím), Žlutá ponorka (ulice Chelčického, nalevo od Lannovky, kousek od Mercury. Vyhlášena je svými koktejly a happy hours od do 20.00, kdy je 1+1 koktejl zdarma), Masné krámy (vyhlášená restaurace v Českých Budějovicích, kousek od náměstí), Dobrá čajovna (u Černé věže u náměstí) a U tří lvů (čajovna, Hradební ulice). Spousty dalších a dalších na tebe čekají při objevování města. Myslím si ovšem, že tato činnost bude ta první a jistě nejzábavnější ze všech činností vůbec :). 20

25 O trochu více kultury Pokud máš chuť zajít do kina či divadla nebo na výstavu či do galerie, určitě se podívej na Je to velmi podrobný seznam kulturních akcí konajících se v Budějovicích. Multikino Cinestar (www.cinestar.cz) najdeš v ulici Milady Horákové v nákupním centru Čtyři Dvory. Multikino Cinestar disponuje 8 promítacími sály. Cena lístků je variabilní, od 129,- Kč (platný studentský průkaz) do 199,- Kč (plná cena za 3D <lmy). Jihočeské divadlo (www.jihoceskedivadlo.cz). Umělecký soubor Jihočeského divadla působí hned na čtyřech scénách a to v historické budově Jihočeského divadla na nábřeží Malše (Dr. Stejskala 19), v divadelním sále DK Metropol (www.metropol-cb.cz, Senovážné náměstí), kousek od Černé věže v prostorách Malého divadla (www.maledivadlo.cz/aktualne, Hradební ulice 18), a v letním období také před proslulým otáčivým hledištěm v zámeckém parku v Českém Krumlově. SUD studentské univerzitní divadlo (www.divadlo-sud.cz). Divadlo vzniklo teprve v roce 2002 a většinu jeho tvůrčího týmu tvoří studenti teologické a pedagogické fakulty. Program je dosti pestrý, od literárních večerů s předčítáním básní, až po přednášky a diskuze s osobnostmi české kulturní scény a samozřejmě divadelních představení, která hrají sice neprofesionální, ale přesto vynikající herci z řad studentů. Jihočeská komorní + lharmonie (www.music-cb.cz). Pořádá každoročně jarní a podzimní orchestrální cyklus klasické i současné hudby v koncertní síni O. Jeremiáše. Budějovická konzervatoř (www.konzervatorcb.cz). Koncerty pořádané konzervatoří přímo v sále konzervatoře, v koncertní síni O. Jeremiáše či v Alšově jihočeské galerii (www.ajg.cz), jsou velice kvalitní a často také zdarma. Festivaly se pořádají na půdě Jihočeské univerzity každoročně a jmenovitě jsou jimi Majáles (www.budejovickymajales.cz), Open Air festival PřF, Votvírák a Odpadfest (www.odpadfest.cz). Podrobný přehled dalších festivalů v celé republice nalezneš na adrese Jihočeské muzeum (www.muzeumcb.cz). Muzeum se nachází na Senovážném náměstí. Ve stálé expozici, která je až do roku 2020 se skýtají infor- 21

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro kombinované studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. http://prijimacky.czu.cz noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky a

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Vyber si kolej v Olomouci

Vyber si kolej v Olomouci Koleje a menzy Vyber si kolej v Olomouci Jak si rezervovat místo na kolejích v Olomouci Nejdříve musíš být přijat ke studiu na UP. Potom si podáš žádost přes systém ISKAM, www.iskam.upol.cz. Studenti nastupujících

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijního oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012

PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012 Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Č.j.: OU-6555/90-2012 V Ostravě dne 30.4. 2012 PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012 k bezhotovostnímu platebnímu styku mezi studenty, účastníky CŽV a OU

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

http://sit.pedf.cuni.cz

http://sit.pedf.cuni.cz Středisko informačních technologií (SIT) http://sit.pedf.cuni.cz Tato prezentace ke stažení E-mail: helpdesk@pedf.cuni.cz Kancelář: 018 Tel.: 221 900 209 Co se dozvím na této prezentaci 1. Informace o

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. července 2013

Více

JAKÉ JSOU DÁVKY HMOTNÉ NOUZE???

JAKÉ JSOU DÁVKY HMOTNÉ NOUZE??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAKÉ JSOU DÁVKY HMOTNÉ NOUZE??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme!

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! PROGRAM LLP/ERASMUS Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! Bc. Jana Mlynáriková koordinátor programu LLP/Erasmus pro studentské

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Manuál pro studenty při podávání žádostí

Manuál pro studenty při podávání žádostí Správa účelových zařízení VŠE v Praze Manuál pro studenty při podávání žádostí Obsah Podávání žádostí... 2 1. Přihlášení studentů VŠE... 2 2. Přihlášení studentů jiných škol (Registrace)... 2 3. Po přihlášení

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Pokud byste měli jakékoliv otázky na naši organizaci nebo si nejste jistí, jestli se týkají jen Buddy Programu, potom piš na info@buddysystem.

Pokud byste měli jakékoliv otázky na naši organizaci nebo si nejste jistí, jestli se týkají jen Buddy Programu, potom piš na info@buddysystem. BUDDY PROGRAM JAK BÝT SPRÁVNÝM BUDDIEKEM Ještě jednou Ti jménem naší organizace organizace ESN VŠE Praha Buddy System o. s. gratulujeme k získání Buddyho. Pevně věříme, že si spolu budete rozumět a semestr

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut POKYN ŘEDITELE č. 19-003-002/14 ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut Tímto pokynem se nově stanoví

Více

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 V Y H L Á Š K A Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 Studenti kombinované formy studia bakalářského studijního programu EEKR-BK i navazujícího magisterského studijního programu EEKR-ML1 (EEKR-ML)

Více

Informační systém Masarykovy univerzity IS MU

Informační systém Masarykovy univerzity IS MU IS MU Jan Hlava 27. 8. 2014 http://is.muni.cz/ K čemu slouží IS? K zajištění veškerých úkonů spojených se studiem student studijní oddělení student vyučující student student Jak se do ISu přihlásím?

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 26. dubna 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA 420 DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA STAG je informační systém pro vedení studijní agendy UP. Obsahuje kompletní evidenci studentů, sylaby předmětů, rozvrhy, termíny zkoušek atd. INFORMACE PRO STUDENTY

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA Studentští poradci MASARYKOVA UNIVERZITA Bezpečně studiem Vlasta a Vašek Obsah o Neznalost neomlouvá o Jak projít o Co když se nedaří o Jak je to s přerušením či studiem v zahraničí o Peníze od školy o

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Provozní řád školní jídelny Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou 1. Provoz školní jídelny: Pracovní doba zaměstnanců: 6.00 14.30 hodin Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: Výdejní doba pro cizí

Více

ÚVOD DO STUDIA NA VŠTE

ÚVOD DO STUDIA NA VŠTE ÚVOD DO STUDIA NA VŠTE Informace pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami Kanál na YOUTUBE: www.youtube.com/ipcvstecb Stránka na FACEBOOKU: www.facebook.com/ipcvstecb E-mail IPC: ipc.vstecb@gmail.com

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 6/2014 kterou se určují podmínky pro přiznání a stanovení výše stipendií studentů Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko:

Více

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument.

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Stipendijní řád Verze: 2 Platnost: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. Markéta Šimáková Schválil:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická. v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Jitka Strejčková

Vysoká škola technická a ekonomická. v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Jitka Strejčková Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Jitka Strejčková 2012 Obsah 1 Předregistrace předmětů... 4 2 Volitelné předměty... 4 3 Kreditová poukázka... 4 4 Kredity na

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Zápisy studentů NMS 3. července 2015

Zápisy studentů NMS 3. července 2015 Zápisy studentů NMS 3. července 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka FPH Ing. Pavel Mikan SIF FPH Budovy VŠE VŠE vyučuje v následujících hlavních areálech: Žižkov Stará budova Nová budova Rajská

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 9. 4. 2008 Čj.: 031/90110/2008 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro studijní záležitosti Za oblast účetnictví odpovídá: Ekonomický odbor rektorátu Za oblast

Více

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015 B3-14/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-14/1-PR Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Témata a často kladené dotazy při studiu bakalářských programů Fakulty Životního prostředí Jana Evangelisty Purkyně

Témata a často kladené dotazy při studiu bakalářských programů Fakulty Životního prostředí Jana Evangelisty Purkyně Témata a často kladené dotazy při studiu bakalářských programů Fakulty Životního prostředí Jana Evangelisty Purkyně 2011 Vypracovala Barbora Handrychová za pomoci Dany Anýžové, vedoucí studijního oddělení

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

Rozhodnutí děkana č. 19/2015 Propagace a webové stránky FROV JU

Rozhodnutí děkana č. 19/2015 Propagace a webové stránky FROV JU č.j.09/0150/15 Vodňany, 29. 4. 2015 Rozhodnutí děkana č. 19/2015 Propagace a webové stránky FROV JU Propagaci (např. propagační materiály, inzerci, účast na výstavách, veletrzích, propagaci studia a služeb

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách

Více

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP Olomouci dne: 12. 5. 2015 Č.j.: 64 / 2015 METODICKÝ POKYN KVESTORA UP K VÝBĚRU POPLATKŮ ZA UBYTOVÁNÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2015/2016 Část I. Základní pokyny k provádění výběru poplatků za ubytování v akademickém

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád zjednodušená verze Název: Platnost od: 1. 9. 2014

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Příručka pro uživatele. Studenti

Příručka pro uživatele. Studenti Příručka pro uživatele Studenti Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi profesory, zaměstnanci

Více

Nápověda Portálu Ostravské univerzity

Nápověda Portálu Ostravské univerzity Nápověda Portálu Ostravské univerzity PORTÁL OSTRAVSKÉ UNIVERZITY CO PORTÁL OBSAHUJE? Úvod Moje stránka Provoz a služby Informační systémy Dokumenty Fakulty a ústavy Součásti OU Činnosti OU Fórum ODKAZY

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy ekonomické v Praze Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze podle 17 odst. l), písm. g) v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

První den má každá společnice nájem zdarma a další tři dny je pro Vás připraven zvýhodněný nájem.

První den má každá společnice nájem zdarma a další tři dny je pro Vás připraven zvýhodněný nájem. VYDĚLEJTE SI Show Park má otevřeno každý den 12:00 06:00. Práce v erotice Vám umožní vysoký výdělek. První den má každá společnice nájem zdarma a další tři dny je pro Vás připraven zvýhodněný nájem. Místnosti

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory ( číslo Smlouvy...) Níže uvedeno dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní), nar, rodné číslo.., bydliště Domov pro seniory Koryčany, Kyjovská

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě 1 INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě Strana 1 (celkem 8) http://www.pohadkovaskola.cz Pohádková škola je další pomůcka, která ti může pomoci s přípravou do školy. Obsahuje

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Agronomická fakulta MENDELU

Agronomická fakulta MENDELU MENDEL-INFO 2013 26. února 2013, Křtiny doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Agronomická fakulta MENDELU www.af.mendelu.cz 1. ročník Mendel-Info 2012 (9. března Žabčice) 2. ročník Mendel-Info 2013 (26. února Křtiny)

Více

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva Inclusion Europe Evropskáasociacelidísmentálním postiženímajejichrodinnýchpříslušníků InclusionEuropezastupujeosoby smentálnímpostiženímajejichrodiny. ČlenskýmiorganizacemiInclusionEurope jsouorganizacesebeobhájcůarodičovské

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost.

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. 6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. Mistrovské kurzy začínají 12.7.2015. Festival se koná od 16. července do 25. července 2015 ve městě Mariánské

Více

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Rejstřík o.p.s.: zapsána Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 440 Se sídlem: Praha

Více

Část první Pravidla pro přiznávání stipendií Článek 1 Pravidla pro přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky

Část první Pravidla pro přiznávání stipendií Článek 1 Pravidla pro přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 8/2012 Věc Pravidla a postupy pro přiznávání a výplatu stipendií na Univerzitě Pardubice Působnost pro Studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice Účinnost 17. září 2012

Více

1. Vymezení činnosti. Název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255

1. Vymezení činnosti. Název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 Název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 Adresa: Loučanská 1112/3, 153 00 Praha - Radotín Telefon: 257 911 682 Mobil: 607 235 840 Statutární zástupce: Zuzana

Více