Průvodce prváka Informace pro studenty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce prváka Informace pro studenty"

Transkript

1

2

3

4

5 ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA Úvodní slovo děkana 3 Historie fakulty 4 Mapa areálu 4 Kdo je kdo vedení univerzity, fakulty a univerzitních pracovišť 5 Studium a předpisy 6 Předpisy 6 Harmonogram 7 Jaké jsou statusy předmětů? 7 Co jsou kredity? 7 Zelená knížka? Jde se na vojnu! 7 Na jaké stipendia máš nárok? 8 Poplatky za delší studium 8 Studium na ZF JU 9 ISIC studentský průkaz 9 Informační systémy 9 IS MOODLE IS/STAG Existují i další odkazy, které ti budou užitečné? 11 Jsi akční? Vyjeď s námi do zahraničí! 11 Akademická knihovna 11 Střecha nad hlavou 12 Bájný život na kolejích 13 Šifra mistra K 13 Jak to vypadá na pokoji aneb vybavení? 13

6 Nastěhování se na kolej neboli akce kulový blesk 14 Placení kolejného 15 Kodex chování 15 Chci být on-line 16 Privát 16 Menza 17 Nabití studentské karty 17 Otvírací doba pokladny 18 Copak je v menze dobrého a kolik to stojí? 18 Jak si objednám? 19 Služby poskytované v budově menzy 19 Odpočinek od studia aneb jak trávit volný čas 19 Zajdeme na jedno 19 O trochu více kultury 21 Sportem ku zdraví 22

7 ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA Milé studentky a studenti, jsem rád, že jste se při výběru studia na vysoké škole rozhodli pro Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a chtěl bych Vás na úvod této brožury přivítat. Většina z Vás vstupuje na půdu vysoké školy poprvé. Režim vysokoškolského studia se poněkud liší od středoškolského, a proto bychom Vám chtěli tento přechod usnadnit. Přečtení této příručky by Vám mělo pomoci orientovat se nejen v prostoru areálu univerzitního kampusu, ale i v systému studia. Výuku si budete zčásti organizovat sami, budete si vybírat studijní předměty, cvičení a přednášky, které chcete navštěvovat, sami si budete plánovat termíny zkoušek aj. Na vysoké škole se očekává větší míra samostatnosti a vlastního aktivního přístupu, budete se více věnovat samostudiu - k tomu je Vám k dispozici nová akademická knihovna a samozřejmostí je využívání internetu. V brožuře se dočtete, jak a kde se přihlásit, je zde nabídka ubytování, stravování a dalších aktivit, které automaticky patří k vysokoškolskému studentskému životu. Důvody Vašeho výběru naší fakulty byly asi různé láska k přírodě, zvířatům, rostlinám nebo k zemědělské technice, někteří chtějí pokračovat ve šlépějích svých rodičů, jiní navazujete na střední odbornou školu a jiní teprve chtějí proniknout do tajů zemědělské a potravinářské výroby. V každém případě přeji Vám všem, abyste zde nalezli, co očekáváte, a abyste byli ve Vašem studiu úspěšní. prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c. děkan ZF 3

8 HISTORIE FAKULTY Zemědělská fakulta JU byla založena roku 1960 jako součást Vysoké školy zemědělské v Praze. V roce 1991 stála jako jedna ze dvou zakládajících fakult u zrodu Jihočeské univerzity. Kromě tradičních zemědělských oborů je současná Zemědělská fakulta zaměřena též na aplikované přírodní vědy agroekologii, kvalitu potravinových surovin, biologii zájmových organismů a další. Od svého vzniku do současnosti vychovala Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích tisíce úspěšných odborníků pro výrobní praxi, služby, řídící sféru i výzkum. Mapa areálu 4

9 KDO JE KDO? VEDENÍ UNIVERZITY, FAKULTY A UNIVERZITNÍCH PRACOVIŠŤ Rektor rektor reprezentuje, jedná a rozhoduje ve věcech celé Jihočeské univerzity, jmenuje ho a odvolává akademický senát, funkční období je čtyřleté. Děkan děkani stojí v čele každé fakulty, rozhodují a jednají ve věcech fakulty. Jsou jmenováni a odvoláváni rektorem a voleni akademickým senátem. Proděkani proděkany jmenuje děkan dané fakulty jako své poradce pro přesně stanovené oblasti. U nás na ZF JU máme 4 proděkany: proděkana pro pedagogickou činnost, pro vědu a výzkum, pro vnější vztahy a pro rozvoj. Tajemník stará se o chod rozpočtu fakulty a vnitřní správu fakulty. Tajemníka jmenuje a odvolává děkan. Ředitel kolejí a menz (KaM) jedná a rozhoduje ve věcech týkajících se KaM. Hospodaří s prostředky k danému provozování. Ředitel školního statku (ŠZP) řídí činnost školního zemědělského podniku a hospodaří s prostředky k jeho provozování. Je jmenován rektorem. 5

10 STUDIUM A PŘEDPISY Co musíš vědět? Předpisy - Po celý průběh svého studia se budeš řídit Studijním a zkušebním řádem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Stanovuje ti přesná pravidla, která musíš dodržovat. Pokud nebudeš pravidla dodržovat, budeš posuzován podle Disciplinárního řádu pro studenty JU, kde jsou tři možnosti, co se s tebou může stát. Jedná se o napomenutí, podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení nebo vyloučení ze studia. V případě problémů spojených se studiem nalezneš pomoc u studijních referentek nebo se můžeš obrátit přímo na proděkana pro pedagogickou činnost. Rádi ti s problémem pomůžou. 6

11 Harmonogram -http://www.zf.jcu.cz/copy_of_studenti/informacepro-studujici Akademický rok trvá 12 měsíců a je rozdělen na dva semestry letní a zimní. V harmonogramu každého roku nalezneš, kdy máš zkouškové období, výuku a prázdniny. Jaké jsou statusy předmětů? Povinný předmět - A - tyto budeš muset absolvovat. Povinně volitelné předměty - B zde si vybereš předměty z nabídky, která ti bude nabídnuta. Musíš splnit určitý počet kreditů za dobu svého studia. Výběrové předměty - C předměty si můžeš vybrat v rámci celé JU, většina studentů volí nenásilný výběr tělocviky (pedagogická fakulta nabízí široké spektrum tělocviků, např. jóga, zumba, fotbal, ;orbal, atd.). Co jsou kredity? Zde již nebudeš hodnocen jako na střední škole. U nás na fakultě se hodnotí úspěšnost slovním hodnocením. Každý předmět má různý počet kreditů, který se odvíjí od obtížnosti předmětu. V prvním semestru musíš získat 20 kreditů do určité doby. Zelená knížka? Jde se na vojnu! Na zápisu dostaneš zelenou knížku. Jsou zde zapsány předměty, které absolvuješ, a jejich hodnocení. O index se starej, je to tvá vizitka na vysoké škole. 7

12 Na jaká stipendia máš nárok? Prospěchové stipendium dává se za vynikající studijní výsledky v uplynulém roce. Tak proč se nesnažit a nemít dobré známky, když za ně můžu dostat peníze? Ubytovací stipendium slouží jako < nanční pomoc při tvém ubytování. Podmínkou je studovat v prezenční formě studia a tvé trvalé bydliště musí být mimo okres místa studia (vyplácí se za měsíce uplynulého kalendářního čtvrtletí zpětně). Mimořádné stipendium v případech zvláštního zřetele hodných. Můžeš ho dostat za zapojení do vědocko - výzkumné a pedagogické činnosti, za vynikající výsledky celého studia. Sociální stipendium v případě tíživé sociální situace studenta, kdy se musí vykázat, že příjem v rodině zjišťovaný pro účely přiznání přídavku na dítě nepřevyšoval v rozhodném období 1,5 násobek životního minima rodiny. Poplatky za delší studium V případě, že naše škola je první, kterou studuješ, máš nárok na bakalářském studijním programu na roku studia bez poplatku. Pokud přesáhneš daný limit 4 let, platíš za každý započatý semestr určitou danou částku. Na magisterském studiu máš nárok na bezplatné studium 2 +1 rok. Zde také platí poplatek za překročení požadovaného limitu 3 let. 8

13 STUDIUM NA ZF JU ISIC studentský průkaz Na co je dobrý? Studentský průkaz ISIC slouží studentům jako registrace, umožňuje vstup do budov, platí se s ním v menze, můžeš si na něj půjčovat knížky z akademické knihovny. Kartu získáš na začátku svého studia a má roční platnost. Platba v prvním roce za zavedení studentského průkazu ISIC je 220 Kč, student dálkového studia si musí zařídit kartu Student karta JU, která stojí 80 Kč. Nejdříve je dobré si na ISIC kartu uložit peníze. Minimální vklad je 100Kč. To ti umožní dojít si na oběd do menzy nebo se občerstvit například v bufetu v akademické knihovně. ISIC kartu si můžeš dobít jak v menze, tak i v bufetu v knihovně. Pokud budeš chtít tisknout nebo kopírovat, je zde možnost si dobít kartu v akademické knihovně. Tato transakce se musí provádět zvlášť, není totiž propojená s kreditem do menzy. Studentskou kartou ISIC prokazuješ status studenta. Nos jí pořád u sebe, nabízí mnoho slev, ať půjdeš do kina, do McDonald s, KFC, na festival Okolo Třeboně nebo si nakoupit v GIGACOMPUTER. Slevy, které můžeš získat prostřednictvím karty, nalezneš na stránkách php/slevy/vyhledani-slev. Informační systémy Na celé Jihočeské univerzitě slouží pro přístup do všech informačních systémů jedny přihlašovací údaje. To znamená, že budeš mít jedno přihlašovací jméno a heslo. Uživatelské jméno (IDM účet) má tvar např.: novak00. Na adrese https:// orgstr.jcu.cz/search_form_orgstr si vyhledáš uživatelské jméno, stačí zde vyplnit políčka s PŘÍJMENÍM a RODNÝM ČÍSLEM. Heslo - první heslo je automaticky generováno a doporučujeme ho při nejbližší příležitosti změnit. Je tvořeno ze druhého písmena tvého křestního jména (bez diakritiky), ze druhého písmena tvého příjmení (také bez diakritiky) a z posledních šesti číslic tvého rodného čísla, přičemž první písmeno v heslu je velké. Heslo si můžeš v průběhu studia libovolně měnit. 9

14 IS MOODLE - Jedná se o e-learningový systém určený pro podporu výuky. Najdeš zde studijní materiály, diskuzní fóra, přednášky a úkoly. V prvním semestru bude pro tebe tento portál velmi důležitý, protože se zde odevzdávají úkoly z předmětu Matematika. IS/STAG - Tento portál si pořádně zapamatuj, slouží k přihlašování na zkoušky, k předzápisu na předměty a v posledním ročníku bakalářského studia zde budeš zveřejňovat svou bakalářskou práci. Existují i další odkazy, které ti budou užitečné? Je nutné si zde hlídat, zda ti vyučující zapsali zápočet, jinak se nebudeš moci přihlásit na zkoušku. Předzápis se provádí v přesně stanoveném čase, kdy musíš hlídat harmonogram roku. Přihlašování doporučujeme co nejdříve. Pokud se přihlásíš na IS/STAG pozdě, je možné, že dané předměty, které jsi chtěl mít zapsané, budou již obsazené. Ano, existuje jich celá řada a časem na všechny přijdeš. Napíšeme ti pár užitečných stránek. O<ciální stránka ZF JU, pro tebe bude alfou i omegou. Jsou zde aktuality, informace pro studující, informace pro zájemce o studium. Pokud nechceš nahlížet do aktualit na stránkách ZF JU, existuje i jednodušší varianta, a to přes Facebook. https://www.facebook.com/zemedelskafakultajcu?ref=hl 10

15 Jedná se taktéž o o<ciální webové stránky Zemědělské fakulty, zde můžeš klást i otázky, na které ti bude odpovězeno. Nejlepší pro tebe bude přidat se na FB i na skupinu Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita (https://www.facebook.com/groups/ /), tady ti poradí tví starší spolužáci nebo třeba žáci v ročníku na jiném oboru, nebo celouniverzitní FB stránky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (https://www.facebook.com/groups/ /?fref=ts). Obě tyto stránky vytvořili studenti pro sebe. Záleží na tobě, jak se do jejich konverzace přidáš. Jsi akční? Vyjeď s námi do zahraničí! Můžeš vycestovat, kamkoliv budeš chtít. Je to jen na tobě, pokud se necháš vést a pojedeš tam, kde má škola kontakty, nebo tam, kam chceš vyjet sám. Nabízíme studijní pobyty a pracovní stáže, které jsou od 3 měsíců do 12 měsíců. Přihlášky se podávají v závislosti na termínech přijímacích institucí (zpravidla na zimní semestr v dubnu/květnu a na letní semestr v listopadu/prosinci. Více informací nalezneš na obecne/zahranicni-vztahy. V případě zájmu kontaktuj Ing. Fuskovou tel.: a AKADEMICKÁ KNIHOVNA Knihovna se nachází naproti rektorátu, je to ta menší ze dvou nových budov s proskleným průčelím. V přízemí knihovny je bufet s kavárnou, zasedací místnost pro konání různých schůzí a prodejna skript. Knihovna má dvě patra. Ve druhém patře jsou studijní materiály, které budeš potřebovat pro studium na ZF. Do knihovny se dostaneš pouze přes turniket, tudíž budeš potřebovat svou studentskou kartu (ISIC). Na tomto území jsou vládkyněmi paní knihovnice. Jsou to velice milé a ochotné dámy, které rády se vším poradí. Proto se jich při jakémkoliv problému či nevědomosti neboj optat 11

16 (opravdu nekoušou). Poradí ti, jak hledat knihy, časopisy, s kopírováním či skenováním Knihovna disponuje poměrně slušným počtem odborných knih, učebnic, časopisů a skript. Najdeš zde i obhájené bakalářské, diplomové a disertační práce svých starších kolegů. Kromě časopisů odebíraných v papírové podobě disponuje knihovna i poměrně rozsáhlou databází odborných časopisů, ke kterým má zaplacený přístup on-line. Kromě toho je knihovna zásobena i denním tiskem. K dispozici jsou též kopírky a scannery pro okopírování čehokoliv z knihovního fondu. Vymožeností knihovny je knihovní systém, který umožňuje provádět prodlužování výpůjček, zadávání rezervací a další potřebné úkony, aniž by se tvé nohy musely namáhat dojít do knihovny osobně. Navíc ti umožňuje podat elektronickou žádanku o kopii nebo knihu z jiné knihovny přímo na webu. Tady je odkaz na stránky knihovny: Najdeš na něm: Přístup do databáze Odkazy na důležité elektronické databáze (pod záložkou e-zdroje) Otevírací doby knihovny a prodejny skript. Ceník všech skript dostupných v prodejně Aktuality o provozu knihovny (například změnu provozní doby o prázdninách). Pokud máš nějaké otázky či problém se službami knihovny, můžeš napsat na nebo přijít osobně. Nezapomeň, že knihovna bude tvým druhým domovem a prvotním místem, kam zamíříš pro cenné studijní materiály a kde získáš vědomosti :) STŘECHA NAD HLAVOU Možností, kam na noc složit hlavu, je několik. Nejjednodušším a také nejběžnějším způsobem je bydlení na kolejích (a tím nemyslím na železničních), dál je privát buďto u někoho v bytě či v domě anebo si s partou kamarádů od někoho pronajmete byt. Všechny varianty mají své klady a zápory, záleží jen na tobě, kterou si vybereš. 12

17 Bájný život na kolejích Ubytovací kapacitu JU tvoří čtyři vysoké budovy označené jako K1 až K4, které se nachází mezi menzou a areálem Akademie věd a Přírodovědecké fakulty v univerzitním areálu ve Čtyřech Dvorech. Kolej K5 se nachází na levém břehu Vltavy na okraji sídliště Vltava u obchodního domu Tesco a kolej K6 ve sportovním areálu JU v ulici Na Sádkách. Celková kapacita kolejí je 2300 lůžek. Ubytování studentů na jednotlivých kolejích se řídí podle celouniverzitních zásad pro ubytování. Informace najdeš na V pravém sloupci pod názvem aktuálně je odkaz žádosti o kolej. Vesměs se koleje přidělují podle vzdálenosti od bydliště a doby dojíždění, ale kritériem mohou být rovněž zdravotní důvody nebo prospěch. Pokud ti byla přidělena kolej, tak ti začíná ten legendární život na koleji gratuluji. Na jaké koleji a na jakém pokoji budeš bydlet, se dozvíš na již výše uvedeném odkazu (ostatně tam najdeš vše, včetně menzy). Bude tam vyvěšen seznam ubytovaných, ale i neubytovaných studentů, stejný seznam bude vyvěšen na vstupních dveřích každé koleje. Šifra mistra K Zjistíš, že u tvého jména je jakýsi zvláštní dodatek jako např. K2 108 co to znamená? Šifra? Jasně je to šifra, ale neboj, pomůžu ti ji dešifrovat :) Tak tedy K je označení koleje a 2 je její číslo (K1, K2, K3, K4). Trojčíslí 108 je kód pro patro a pokoj. První číslo náleží patru, v tomto případě 1. Konečné dvojčíslí znamená pokoj, v tomto případě 08. Jiný příklad K3 722 znamená kolej 3, 7. patro a pokoj č. 22. A je rozšifrováno. Jak to vypadá na pokoji aneb vybavení? Co se týče vybavenosti pokojů, je to takový standart. Odlišnosti nastávají v uspořádání pokoje. Tak tedy, na K1 až K3 jsou dvojlůžkové pokoje, 13

18 kde každý pokoj je vybaven 2 postelemi, velkou skříní, umyvadlem, malou ledničkou, policemi a jedním dlouhým společným stolem. Místa tam není zrovna moc, ale pro studentský život to stačí. Co se týče sociálního zázemí, je společné a na chodbě. Sprchy jsou dámské a pánské, ale to se moc nedodržuje, prostě kde je zrovna volno :), WC je samozřejmě oddělené, přičemž pánové jsou u druhých (pánských) sprch (průchod mezi chodbami) a dámy se nacházejí na konci chodby, naproti kuchyňce. Ono se tu a tam stane, že se obě pohlaví střetnou na jednom místě. Kuchyňka sousedí s balkónem a je vybavena plynovým sporákem s troubou. Kuchyňka slouží jako takové společenské centrum, dalo by se to nazvat srdcem patra. Brzy přijdeš na to proč :). K4 je uspořádána jinak. Každá ubytovací jednotka obsahuje dva dvojlůžkové pokoje, které jsou spojeny v tzv. buňku. Společná je chodbička vybavená skříněmi, ledničkou a také malou koupelnou se sprchou a WC. Více to připomíná takový menší společný byt. Na chodbě (na patře) je kuchyňka vybavená elektrickým sporákem s troubou. K celkovému vybavení kolejí se řadí i společenská místnost s televizí a někdy i s klavírem, neboli televizárna, možnost kam zaparkovat kolo vyřeší kolárna, na každém patře je pračka a sušárna, na K3 je posilovna (nově by měla být i na K2), na K4 je stolní tenis (ale nutno mít vlastní pálky a míček) a na K1 se nachází hospoda, malá a útulná. Nastěhování se na kolej neboli akce kulový blesk Nastěhování musíš zvládnout během prvních dnů semestru (od 28. září do 2. října), pak tvé místo propadá dalším zájemcům. Již v této době je zároveň rozhodnuto, kde a s kým budeš bydlet. Pokud ale chceš bydlet s kamarádem nebo kamarádkou (možno i holka s klukem), tak nevěš hlavu a zajdi co nejdříve (ideální je hned při zápisu) za vedoucím koleje. Vedoucí koleje: 14

19 Při tvém prvním vstupu na kolej se musíš nahlásit na vrátnici u paní kolejné, ta ti poví, kde bydlíš (pokud to již nemáš domluvené), předá ti klíč od pokoje a vystaví ti kolejenku. Při zřízení kolejenky je nutná fotogra<e. Kolejenka je takový průkaz, který tě opravňuje ke vstupu na kolej v kteroukoliv denní i noční dobu. Je lepší jí mít u sebe, alespoň ze začátku, než se vryješ do paměti kolejných. Je totiž dost možné, že po tobě budou chtít kolejenku, aby se přesvědčily, že opravdu bydlíš na koleji a nejsi veřejný nepřítel. Při nástupu ti také budou zapůjčeny záclony, povlečení (které si můžeš nechávat v průběhu roku pravidelně vyměnit za čisté) a deka, vše ovšem musíš vrátit při vyklizení pokoje na konci roku. Přibližně od 24:00 do 5.00 jsou přístupové dveře uzamčené a na kolej se dostaneš za použití karty (ISIC) a pokud ji nemáš, budeš muset zazvonit. Ale je v tom malý fígl, fungují totiž jen karty ubytovaných na dané koleji. Po zazvonění na zvonek ti kolejná otevře, občas ale chodí na obchůzku, takže to může chvíli trvat. Co se týče návštěv, je jejich přístup na kolej omezený časovým rozpětím 5:00 24:00. Samozřejmě, že můžou u tebe na pokoji přespat, ale musí si nocleh zaplatit. Placení kolejného Placení kolejného se provádí inkasem, ve výjimečných případech lze po domluvě s vedoucí koleje platit hotově na vrátnici. Kolejné musí být zaplacené za daný měsíc při platbě inkasem do dvacátého a v hotovosti do patnáctého, jinak budeš platit pokutu za prodlení, což činí 25,- Kč za každých započatých 5 dní. Cena kolejného za měsíc je 1860,- Kč (K1 - K3) nebo 2170,- Kč (K4) plus poplatky za elektrické spotřebiče (cca Kč/ měsíc), případně za internet (250,- Kč/měsíc včetně poplatku za počítač, 200,- Kč za počítač bez připojení k internetu). Zrada ovšem tkví v tom, že pokud nebudeš na pokoji bydlet celý měsíc (přestěhuješ se, odcházíš z koleje), budeš muset platit denní sazbu, která je však poměrně vysoká (85,- Kč namísto 60,- Kč za den) a jakmile překročíš 15 dnů bydlení, platíš celou měsíční sazbu. Kodex chování Kromě řádného a včasného placení kolejného by bylo vhodné dodržovat ještě další ustanovení kolejního řádu. Najdeš ho na opět na cz. pod sekcí koleje. Ten však asi nikdy nikdo nečetl, takže se ani vlastně moc neví, co je tam napsáno. Hlavní je ale dodržování nočního klidu po 22. hodině. Obecně se ale na koleji toleruje tak do půlnoci (podle kolejné) 15

20 a také podle stupně hluku a nepořádku. Je ovšem logické, že vše má své hranice. Jak se říká: všeho s mírou (často i bez Míry). Ono totiž, až si ráno dojdeš na toaletu a zjistíš, že je absolutně nepoužitelná nebo si budeš chtít udělat snídani v kuchyňce, která bude vypadat jak po výbuchu atomovky a nebo jestli se vůbec dokážeš vyspat, protože celou noc značné bujaré hlasy křičí něco jako pivóóóó, pochopíš jak moc je rozdílná teorie od praxe :). Ale jinak je život na koleji fajn, poznáš spoustu nových tváří a těch zážitků, které jsou často opravdu k nezaplacení :). Co se týče zvířecích mazlíčků, je jejich chov na koleji zakázán, to ale platí v případě psů, koček, hospodářských zvířat nebo extrémně jedovatých živočichů. Myslím, že ani takový několikametrový hroznýš nebo krajta taky asi nebude to pravé ořechové, ale výjimky se najdou. Morčata, králíčci, myši, potkani, rybičky, ještěrky, strašilky a spousta dalších je povolena. Pozor jen na to, aby o tvém miláčkovi věděl i tvůj spolubydlící, může mít třeba alergii nebo fóbii. Chci být on-line Připojení k internetu a na kolejní síť je třeba domluvit se správcem kolejní sítě té které koleje. Informace (např. kde najdete správce) ti však podají i na vrátnici. Podrobně je vše popsáno na htm Privát V okolí školy, ale i po celém městě se nachází spousta privátů, které nabízejí studentům ubytování. V průměru nebývá privát o moc dražší než koleje, ale standard každého bytu je jiný. Běžná měsíční taxa za byt 3+1 na sídlišti v okolí fakulty se pohybuje tak nějak mezi 9 000,- Kč až ,- Kč (včetně energií), takže když vás bude na bytě 6, zaplatíš za bydlení 1500, ,- Kč měsíčně. Obyčejně to bývá o něco více, ale dají se sehnat i levnější pronájmy. Při výběru bydlení by se měla kromě ceny zohlednit také vzdálenost od univerzity. Každodenní doprava na fakultu z větší vzdálenosti může být občas problém, zejména v noci. Při shánění ubytování najdeš na fakultních nástěnkách hromadu nabídek, ale ne všechny jsou vždy aktuální. Jeden ze způsobů, kde bydlení hledat je zakoupení místních inzertních novin. Ať už využíváš jakoukoliv formu bydlení, nemělo by se zapomenout sepsat ubytovací smlouvu. Bez ní by se totiž mohlo stát, že by byl tvůj domov na ulici i s tvými věcmi, což by bylo krajně nemilé. Taková smlouva musí obsahovat údaje identi<- 16

21 kující smluvní strany (jméno, rodné číslo, trvalé bydliště), předmět smlouvy (v tomto případě pronájem bytu, pokoje, apod., musí to být uvedeno zcela konkrétně a s adresou), dobu platnosti smlouvy a potom podmínky, zejména výše nájemného a zda toto zahrnuje poplatky za energie a vodu či nikoliv, způsob a časové rozložení plateb, za jakých podmínek je možná změna výše nájemného, speci<kace částí bytu, které jsou ti k dispozici (sklep apod.), je-li byt zařízený, či nikoliv, kdo hradí náklady na opravy zařízení bytu. Velmi důležitá je taktéž výpovědní lhůta (rozumná je tak 2-3 měsíční), eventuálně další podmínky. Na závěr hlavně nezapomeň připojit datum, místo a podpisy obou smluvních stran. Pamatuj si, že smlouvu musíš vyhotovit ve dvou originálech jeden ti zůstane a druhý připadá tvému ubytovateli. De<nitivní verzi smlouvy podepsanou oběma stranami je každopádně třeba mít v ruce předtím, než se nastěhuješ. V opačném případě lze počítat se značně omezenou vyjednávací pozicí vůči svému pronajímateli, protože on moc dobře ví, že raději skousneš nějaké drobné ústupky, než aby sis hledal volné místo pod mostem. Menza Kde se dobře vaří, tam se dobře daří, to se dá bezpochyby o menze říci. Menza JU je nízká jednopatrová budova naproti koleji K1. Vaří se v pracovních dnech a podávají se zde snídaně, obědy, minutky, pizza a večeře. Navíc, v době oběda, si můžeš dát i něco z doplňků jako jsou polévky, bagety, saláty a moučníky. Nabití studentské karty K tomu, abys mohl plně užívat služeb menzy, potřebuješ mít vložené peníze na svůj ISIC. Toho dosáhneš tím, že v úředních hodinách přijdeš k pokladně menzy (nalevo hned za vchodem), kde ti na základě předložení tvé karty bude zřízen účet. Minimální vklad peněz na kartu (na účet) je 100,- Kč. Od této chvíle si můžeš objednat nebo koupit cokoliv, co ti 17

22 padne v menze do oka. Vlastně nejen v menze, s takto nabitou kartou se dá platit i bufetu v přízemí knihovny, což je dost velká výhoda. Při nabití či dobití dostaneš doklad o vložení peněz na kartu, na kterém bude i tvé přihlašovací jméno a heslo k účtu na internetu. Doklad dostaneš vždy při vložení peněz, ale jméno a heslo jen při prvním vložení, proto je vhodné ten první doklad nevyhazovat. Nemusíš mít ale strach, při jeho ztrátě ti samozřejmě dají nový. Otvírací doba pokladny Po 11 14:00 Út 11 14:00 St 11 12:45 Čt 11 14:00 Pá 11 12:30 Copak je v menze dobrého a kolik to stojí? Nabídka jídel je poměrně pestrá a co se týče ceny, je nutno podotknout, že u všech jídel (nevztahuje se na doplňkový sortiment) se rozlišuje cena dotovaná a nedotovaná. Pokud zrovna nejsi extrémně velký nenasyta, tak se s nedotovanou cenou nesetkáš. Každý student má totiž nárok denně na dvojnásobek, rozuměno na 2 kusy od všeho (snídaně, oběd, večeře, minutka, bagety) za dotovanou cenu. Výdej jídla: Snídaně 6:30 8:00 Obědy 11:00 14:30 Večeře 17:30 19:00 Minutky 11:00 13:30 Specialita 11:00 13:00 18

23 Jak si objednám? Pokud nechceš stát nekonečnou frontu (obzvlášť na začátku semestru a od 11 hodin) u bezobjednávkových jídel, můžeš si jídlo objednat přes objednávkový systém na webu. Kde si můžeš objednat něco k snědku, najdeš na (zde najdeš vše, co se týká menzy). Lze si i objednat rovnou v menze u dotykové bedny, která je vpravo naproti schodům do jídelny nebo to jde také na objednávacím panelu (vpravo u vchodu do menzy, vedle nástěnky na zdi). Snídaně a večeře se musí vždy objednávat, a to u snídaně den předem do 14:00, večeře si je možné objednat ještě týž den do 9:00. Obědy jsou objednávkové i bez objednávkové a je vždy na výběr z osmi hlavních jídel a jedné polévky, dvou minutek a nově z několika druhů pizzy. Služby poskytované v budově menzy Prodejna knih, skript a novin, drogerie, kopírovací služby a bufet Mgr. Miroslava Šte;ová a Stanislav Šte; (7:00 až 14:30 hod.) Dámské a pánské kadeřnictví Hana Lišková (10:00 až 18:00 hod.) ODPOČINEK OD STUDIA ANEB JAK TRÁVIT VOLNÝ ČAS Rady na to, jak využít volného času jistě nepotřebuješ, ale trocha motivace neuškodí. V Českých Budějovicích je nepřeberné množství různých možností, jak trávit chvíle volna, od různých klubů a hospod přes kino nebo divadlo až po sport. Zajdeme na jedno Hospod, barů a klubů je zde jako máku. Nejblíže kolejím a univerzitnímu komplexu je bezpochyby malá hospůdka K1 (přezdívaná Kolejní nebo Káčko), která je přímo v přízemí koleje K1, otevřeno je PO - ČT + NE Kousek za kolejemi se naproti budově Zemědělské fakulty (pavilon B, velká bílá krychle) nachází hospoda Na Louce. Otevřeno mají PO - PÁ v době a v neděli O kousek dál, pokud půjdeš 19

24 od parkoviště u menzy směrem k Husovce, najdeš hospůdku U Nezmara. Poznáš ho podle výrazného nápisu na stěně a vývěsce Samson. Otevřeno je v týdnu od do Zavíračka se občas bohužel dodržuje. Dál je blízko také Pivobar (o<ciálně Pivnice Domino). Nachází se hned kousek od křižovatky Branišovské a Opletalovy. Odsud tě vyhodí nejdéle ve dvě. Ale nezoufej, stačí zajít za roh a může se vesele pokračovat dál v nonstop herně Domino (zvané též jako Áčko nebo Alex). Kousek od Alexe (pořád rovně po hlavní) je komplex Šumava, najdeš tady jak Billu, tak i drogerii, kadeřnictví, lékárnu a poštu. Vedle stejnojmenné zastávky trolejbusu se nachází Jiskra. Otevíračka je od do 23.00, takže si sem můžeš zajít např. na oběd. Až tě někdo pošle k (U) Šípku, tak to není myšleno nějak ve zlém, ba právě naopak. V ulici Šípkové, hned vedle ze zadní strany školního statku totiž stojí tato krásná hospůdka. Je o něco dražší, ale vaří tam opravdu dobře. Trochu (ale opravdu jen trochu) vzdálenější je hospoda U Kapličky. Narazíš na ni, když půjdeš po Husovce anebo kratší způsob je, že projdeš okolo menzy směrem na studijní, akorát půjdeš pořád rovně, až na konci uličky (okolo plechového plotu a polorozpadlého baráku) zahneš doprava. U Kapličky mají otevřeno každý den do 23.00, krom neděle. Další podniky nacházející se poblíž jsou třeba U Toncarů, DT Rock bar, Zahrádka a mnoho a mnoho dalších. Ve víru velkoměsta stojí za zmínku Singer, který se skrývá kousek od náměstí v České ulici. Otevřeno je o<ciálně do jedné, ale často to bývá déle. Tady pozor kouří se venku. Z dalších studenty vyhlášených podniků jsou to Modrý dveře (jazz & blues restaurant, Biskupská ulice kousek od náměstí), K2 Vrtule (klasická diskotéka, Sokolská ulice, před krytým bazénem), Železná panna a Staré časy (za plavečákem přes most a doprava, na nábřeží Malše), U Černého Koníčka (při cestě trolejbusem na nádraží kousek za předposlední zastávkou před nádražím), Žlutá ponorka (ulice Chelčického, nalevo od Lannovky, kousek od Mercury. Vyhlášena je svými koktejly a happy hours od do 20.00, kdy je 1+1 koktejl zdarma), Masné krámy (vyhlášená restaurace v Českých Budějovicích, kousek od náměstí), Dobrá čajovna (u Černé věže u náměstí) a U tří lvů (čajovna, Hradební ulice). Spousty dalších a dalších na tebe čekají při objevování města. Myslím si ovšem, že tato činnost bude ta první a jistě nejzábavnější ze všech činností vůbec :). 20

25 O trochu více kultury Pokud máš chuť zajít do kina či divadla nebo na výstavu či do galerie, určitě se podívej na Je to velmi podrobný seznam kulturních akcí konajících se v Budějovicích. Multikino Cinestar (www.cinestar.cz) najdeš v ulici Milady Horákové v nákupním centru Čtyři Dvory. Multikino Cinestar disponuje 8 promítacími sály. Cena lístků je variabilní, od 129,- Kč (platný studentský průkaz) do 199,- Kč (plná cena za 3D <lmy). Jihočeské divadlo (www.jihoceskedivadlo.cz). Umělecký soubor Jihočeského divadla působí hned na čtyřech scénách a to v historické budově Jihočeského divadla na nábřeží Malše (Dr. Stejskala 19), v divadelním sále DK Metropol (www.metropol-cb.cz, Senovážné náměstí), kousek od Černé věže v prostorách Malého divadla (www.maledivadlo.cz/aktualne, Hradební ulice 18), a v letním období také před proslulým otáčivým hledištěm v zámeckém parku v Českém Krumlově. SUD studentské univerzitní divadlo (www.divadlo-sud.cz). Divadlo vzniklo teprve v roce 2002 a většinu jeho tvůrčího týmu tvoří studenti teologické a pedagogické fakulty. Program je dosti pestrý, od literárních večerů s předčítáním básní, až po přednášky a diskuze s osobnostmi české kulturní scény a samozřejmě divadelních představení, která hrají sice neprofesionální, ale přesto vynikající herci z řad studentů. Jihočeská komorní + lharmonie (www.music-cb.cz). Pořádá každoročně jarní a podzimní orchestrální cyklus klasické i současné hudby v koncertní síni O. Jeremiáše. Budějovická konzervatoř (www.konzervatorcb.cz). Koncerty pořádané konzervatoří přímo v sále konzervatoře, v koncertní síni O. Jeremiáše či v Alšově jihočeské galerii (www.ajg.cz), jsou velice kvalitní a často také zdarma. Festivaly se pořádají na půdě Jihočeské univerzity každoročně a jmenovitě jsou jimi Majáles (www.budejovickymajales.cz), Open Air festival PřF, Votvírák a Odpadfest (www.odpadfest.cz). Podrobný přehled dalších festivalů v celé republice nalezneš na adrese Jihočeské muzeum (www.muzeumcb.cz). Muzeum se nachází na Senovážném náměstí. Ve stálé expozici, která je až do roku 2020 se skýtají infor- 21

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Studovny Sklady Jak na.. Praní Výměnu povlečení Úklid pokoje Poštu

Studovny Sklady Jak na.. Praní Výměnu povlečení Úklid pokoje Poštu Studovny Na koleji je studovena, kde můžeš v klidu trávit svůj volný čas s učebnicemi, skripty a domácimy úkoly. Neboj, zas tak strašné to nebude ) V studovně je k dispozici rýsovací prkno a prosvět lovací

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017 INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017 PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro kombinované studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. http://prijimacky.czu.cz noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky a

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro kombinované studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. http://is.czu.cz/prihlaska noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijního oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINOVANÁ FORMA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINOVANÁ FORMA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINOVANÁ FORMA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijního oddělení

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro prezenční studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. Problémy řeší HELPDESK Oddělení Helpdesk Přízemí budovy rektorátu, kancelář

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. dubna 2006

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Vypracoval a předkládá RNDr. Pavel Ďurovec, ředitel Správy kolejí a menzy Ing. Milan Bukač, kvestor. Článek 1 Předmět úpravy a základní pojmy

Vypracoval a předkládá RNDr. Pavel Ďurovec, ředitel Správy kolejí a menzy Ing. Milan Bukač, kvestor. Článek 1 Předmět úpravy a základní pojmy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č.2/2010 Věc Ceny ubytování v zařízeních Správy kolejí a menzy Univerzity Pardubice Působnost pro studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice a pro krátkodobé ubytování Účinnost

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 21. 9. 2015 do 19. 12. 2015, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 20. 12. 2015 do 3. 1. 2016 a zkouškové

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

Manuál pro studenty při podávání žádostí

Manuál pro studenty při podávání žádostí Správa účelových zařízení VŠE v Praze Manuál pro studenty při podávání žádostí Obsah Podávání žádostí... 2 1. Přihlášení studentů VŠE... 2 2. Přihlášení studentů jiných škol (Registrace)... 2 3. Po přihlášení

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 13. dubna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VUT Záhlaví Schválení AS: 4. dubna 2017 Platnost: 12. dubna 2017 Účinnost: 12. dubna 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Počet stran:

Více

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ Výpis z předpisů Připravila Studentská komora AS FEKT 2 Student má právo např. výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli používat

Více

http://sit.pedf.cuni.cz

http://sit.pedf.cuni.cz Středisko informačních technologií (SIT) http://sit.pedf.cuni.cz Tato prezentace ke stažení E-mail: helpdesk@pedf.cuni.cz Kancelář: 018 Tel.: 221 900 209 Co se dozvím na této prezentaci 1. Informace o

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) registrovalo dne 10. dubna 2006 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012

PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012 Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Č.j.: OU-6555/90-2012 V Ostravě dne 30.4. 2012 PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012 k bezhotovostnímu platebnímu styku mezi studenty, účastníky CŽV a OU

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 15/2015. Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 15/2015. Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 15/2015 Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016 Čl. 1 Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

PRŮVODCE PRVÁKA. Autorský kolektiv studentů Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

PRŮVODCE PRVÁKA. Autorský kolektiv studentů Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity PRŮVODCE PRVÁKA Autorský kolektiv studentů Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Jan Kolář Lucie Schmiedová Eva Šarešová Iveta Vidová pod supervizí doc. RNDr. Heleny Binterové, Ph.D., proděkanky pro

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2017/2018

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2017/2018 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2017/2018 září 2017 4. 9. opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin 4. 9. zápis do 1. ročníku na ak. rok 2017/2018: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba,

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2010/11 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Školní rok 2010/11 začíná 1.9.2010 a končí

Více

Vyber si kolej v Olomouci

Vyber si kolej v Olomouci Koleje a menzy Vyber si kolej v Olomouci Jak si rezervovat místo na kolejích v Olomouci Nejdříve musíš být přijat ke studiu na UP. Potom si podáš žádost přes systém ISKAM, www.iskam.upol.cz. Studenti nastupujících

Více

I. ÚPLNÉ ZNENÍ STIPENDIJNÍHO RÁDU CESKÉHO VYSOKÉHO UCENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 26. CERVENCE 2004

I. ÚPLNÉ ZNENÍ STIPENDIJNÍHO RÁDU CESKÉHO VYSOKÉHO UCENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 26. CERVENCE 2004 Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona c. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmene a doplnení dalších zákonu (zákon o vysokých školách), dne 23. dubna 1999

Více

Den otevřených dveří 2015

Den otevřených dveří 2015 Den otevřených dveří 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. proděkan pro spolupráci s praxí a PR Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová

Více

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x )

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x ) Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x... 2016) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF ze dne 21. listopadu 2014x...2016 Toto aktuální znění Pravidel

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Vybrané atributy studijního pobytu v zahraničí

Vybrané atributy studijního pobytu v zahraničí Vybrané atributy studijního pobytu v zahraničí Hochschule der Medien, Stuttgart, Německo ZS 2011/12 Vladimír Kebza Obsah Motivace pro studium v zahraničí Organizační záležitosti před výjezdem Praktické

Více

Přijímací řízení na FST 2009

Přijímací řízení na FST 2009 Přijímací řízení na FST 2009 Plzeň, 2008 1 STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ STROJNÍ Bakalářský program (Bc.) Standardní doba studia: 3 roky, tj. 6 semestrů Navazující magisterský (Ing.) program Standardní

Více

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 6/2015 KE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2016/2017

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2016/2017 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2016/2017 září 2016 1. 9. opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin 1. 9. zápis do 1. ročníku na ak. rok 2016/2017: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

Zkrácený přehled úvodu do studia. pro bakalářské a magisterské obory

Zkrácený přehled úvodu do studia. pro bakalářské a magisterské obory Zkrácený přehled úvodu do studia pro bakalářské a magisterské obory Univerzitní informační systém (UIS) Univerzitní informační systém (UIS) http://is.czu.cz Získání přístupových údajů Přihlašovací údaje

Více

1. Účastníci smlouvy 2. Předmět smlouvy

1. Účastníci smlouvy 2. Předmět smlouvy Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Manuál pro studenty při podávání žádostí

Manuál pro studenty při podávání žádostí Správa účelových zařízení VŠE v Praze Manuál pro studenty při podávání žádostí Obsah Podávání žádostí... 2 1. Přihlášení studentů VŠE... 2 2. Přihlášení studentů jiných škol (Registrace)... 2 3. Po přihlášení

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Průvodce prváka na FEI

Průvodce prváka na FEI Průvodce prváka na FEI Motto: Když nevíš, zeptej se Vážení mladí přátelé, ve vašem životě dochází k významné změně začínáte studovat na vysoké škole. Jsme rádi, že jste zvolili naši Fakultu elektrotechniky

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM. I. Prospěchové stipendium

STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM. I. Prospěchové stipendium STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM Článek 1 - Rozsah platnosti (1) Stipendijní řád Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (FLD) je

Více

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA Studentští poradci MASARYKOVA UNIVERZITA Bezpečně studiem Vlasta a Vašek Obsah o Neznalost neomlouvá o Jak projít o Co když se nedaří o Jak je to s přerušením či studiem v zahraničí o Peníze od školy o

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 10. 1. 2015 založena roku 1348 jako fakulta svobodných umění děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D. téměř 700 pedagogů a 7.000 studentů

Více

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. dubna 2014 pod

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/07/15 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2015/2016 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2015/2016 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

1.1. Jméno, příjmení, titul:.. rodné číslo:.. datum narození:.. bydliště: tel. kontakt:.. dále jen účastník

1.1. Jméno, příjmení, titul:.. rodné číslo:.. datum narození:.. bydliště: tel. kontakt:.. dále jen účastník Smlouva o studiu v programech celoživotního vzdělávání akreditovaných studijních programů Stavební inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie a kartografie a Civil

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007 Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Uznávání předmětů z ERASMU či jiného pobytu v zahraničí... 2 Uznávání předmětů z ČR a volitelné předměty... 2 Elektronické vypisování témat bc.

Více

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 7. 4. 2015 I. V souladu s harmonogramem akademického roku 2015/16 na ZČU upřesňuji organizaci základních studijních

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

INFORMACE PRO STUDENTY PRVNÍCH ROČNÍKŮ

INFORMACE PRO STUDENTY PRVNÍCH ROČNÍKŮ INFORMACE PRO STUDENTY PRVNÍCH ROČNÍKŮ Září 2014 Obsah CIV ZČU JIS Orion HelpDesk Civenka e-mail eduroam Portál ZČU IS/STAG Pravidla Dotazy Užitečné weby ZČU Celkem cca 15000 studentů a 2305 zaměstnanců

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

1. ČÁST PRŮVODCE STUDIEM PRO PRVÁKA

1. ČÁST PRŮVODCE STUDIEM PRO PRVÁKA Úvodní slovo Milé studentky, milí studenti, nejprve nám dovolte, abychom vám pogratulovali k přijetí na naši Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a k tomu, že jste se stali

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice. Zimní studijní období

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice. Zimní studijní období Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2011/12 začíná 1.9.2011 a končí

Více

Informační systém Masarykovy univerzity IS MU

Informační systém Masarykovy univerzity IS MU IS MU Jan Hlava 27. 8. 2014 http://is.muni.cz/ K čemu slouží IS? K zajištění veškerých úkonů spojených se studiem student studijní oddělení student vyučující student student Jak se do ISu přihlásím?

Více

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz PENZION AEBI Adresa:

Více

Stipendia a poplatky. Mgr. Pavel Buriánek Kateřina Hovorková. Univerzita Karlova v Praze ORIENTAČNÍ TÝDEN PRO STUDENT Y PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Stipendia a poplatky. Mgr. Pavel Buriánek Kateřina Hovorková. Univerzita Karlova v Praze ORIENTAČNÍ TÝDEN PRO STUDENT Y PRVNÍCH ROČNÍKŮ Stipendia a poplatky Mgr. Pavel Buriánek Kateřina Hovorková ORIENTAČNÍ TÝDEN PRO STUDENT Y PRVNÍCH ROČNÍKŮ Univerzita Karlova v Praze STUDIUM NA UK zdarma? Studium v českém jazyce je BEZPLATNÉ. www.cuni.cz

Více

Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018. navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia

Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018. navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018 navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia Předzápis se provádí v několika krocích, které lze shrnout do následujícího

Více

Pondělník 15. Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden.

Pondělník 15. Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden. Pondělník 15 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut POKYN ŘEDITELE č. 19-003-002/14 ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut Tímto pokynem se nově stanoví

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech pro akademický rok 2017/2018 1. Na základě 48 až

Více

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU PŘIHLÁŠKA KE STUDIU UCHAZEČ O STUDIUM Jsem uchazeč ze Slovenska. Při vyplňování elektronické přihlášky mám problém s vyplněním údajů o střední škole (KKOV, IZO) a bez vyplněného údaje nemohu přihlášku

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2013/14: 2. 9. 2013-29. 8.

Více

Příručka uživatele systému ISKAM přes WEB

Příručka uživatele systému ISKAM přes WEB Příručka uživatele systému ISKAM přes WEB 1. Rezervace ubytování studentů vyšších ročníků 1.1. Přihlášení do systému Přihlášení se provádí přes Web SKM adresa http://skm.zcu.cz výběrem volby můj účet v

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné

Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné Zážitek na celý rok Dobrý den, z pozice provozního manažera Relax centra Kolštejn v Branné si Vás dovoluji oslovit se zajímavou nabídkou spolupráce mezi Vaší školou a našim

Více

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ČINNOSTI A SITUACE BĚHEM

Více

Informace pro studenty 1. ročníku

Informace pro studenty 1. ročníku Informace pro studenty 1. ročníku Výuka 1. ročníku bakalářského studia (podle vzorového plánu) bude v akademickém roce 2007/2008 probíhat v areálu VŠE na pražském Jižním Městě (dále AJM), proto jsou zde

Více

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu Zemědělské inženýrství, studijního oboru Agrobyznys na Mendelově univerzitě v Brně v akademickém roce 2014/2015 Studijní program

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více