Průvodce prváka Informace pro studenty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce prváka Informace pro studenty"

Transkript

1

2

3

4

5 ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA Úvodní slovo děkana 3 Historie fakulty 4 Mapa areálu 4 Kdo je kdo vedení univerzity, fakulty a univerzitních pracovišť 5 Studium a předpisy 6 Předpisy 6 Harmonogram 7 Jaké jsou statusy předmětů? 7 Co jsou kredity? 7 Zelená knížka? Jde se na vojnu! 7 Na jaké stipendia máš nárok? 8 Poplatky za delší studium 8 Studium na ZF JU 9 ISIC studentský průkaz 9 Informační systémy 9 IS MOODLE IS/STAG Existují i další odkazy, které ti budou užitečné? 11 Jsi akční? Vyjeď s námi do zahraničí! 11 Akademická knihovna 11 Střecha nad hlavou 12 Bájný život na kolejích 13 Šifra mistra K 13 Jak to vypadá na pokoji aneb vybavení? 13

6 Nastěhování se na kolej neboli akce kulový blesk 14 Placení kolejného 15 Kodex chování 15 Chci být on-line 16 Privát 16 Menza 17 Nabití studentské karty 17 Otvírací doba pokladny 18 Copak je v menze dobrého a kolik to stojí? 18 Jak si objednám? 19 Služby poskytované v budově menzy 19 Odpočinek od studia aneb jak trávit volný čas 19 Zajdeme na jedno 19 O trochu více kultury 21 Sportem ku zdraví 22

7 ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA Milé studentky a studenti, jsem rád, že jste se při výběru studia na vysoké škole rozhodli pro Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a chtěl bych Vás na úvod této brožury přivítat. Většina z Vás vstupuje na půdu vysoké školy poprvé. Režim vysokoškolského studia se poněkud liší od středoškolského, a proto bychom Vám chtěli tento přechod usnadnit. Přečtení této příručky by Vám mělo pomoci orientovat se nejen v prostoru areálu univerzitního kampusu, ale i v systému studia. Výuku si budete zčásti organizovat sami, budete si vybírat studijní předměty, cvičení a přednášky, které chcete navštěvovat, sami si budete plánovat termíny zkoušek aj. Na vysoké škole se očekává větší míra samostatnosti a vlastního aktivního přístupu, budete se více věnovat samostudiu - k tomu je Vám k dispozici nová akademická knihovna a samozřejmostí je využívání internetu. V brožuře se dočtete, jak a kde se přihlásit, je zde nabídka ubytování, stravování a dalších aktivit, které automaticky patří k vysokoškolskému studentskému životu. Důvody Vašeho výběru naší fakulty byly asi různé láska k přírodě, zvířatům, rostlinám nebo k zemědělské technice, někteří chtějí pokračovat ve šlépějích svých rodičů, jiní navazujete na střední odbornou školu a jiní teprve chtějí proniknout do tajů zemědělské a potravinářské výroby. V každém případě přeji Vám všem, abyste zde nalezli, co očekáváte, a abyste byli ve Vašem studiu úspěšní. prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c. děkan ZF 3

8 HISTORIE FAKULTY Zemědělská fakulta JU byla založena roku 1960 jako součást Vysoké školy zemědělské v Praze. V roce 1991 stála jako jedna ze dvou zakládajících fakult u zrodu Jihočeské univerzity. Kromě tradičních zemědělských oborů je současná Zemědělská fakulta zaměřena též na aplikované přírodní vědy agroekologii, kvalitu potravinových surovin, biologii zájmových organismů a další. Od svého vzniku do současnosti vychovala Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích tisíce úspěšných odborníků pro výrobní praxi, služby, řídící sféru i výzkum. Mapa areálu 4

9 KDO JE KDO? VEDENÍ UNIVERZITY, FAKULTY A UNIVERZITNÍCH PRACOVIŠŤ Rektor rektor reprezentuje, jedná a rozhoduje ve věcech celé Jihočeské univerzity, jmenuje ho a odvolává akademický senát, funkční období je čtyřleté. Děkan děkani stojí v čele každé fakulty, rozhodují a jednají ve věcech fakulty. Jsou jmenováni a odvoláváni rektorem a voleni akademickým senátem. Proděkani proděkany jmenuje děkan dané fakulty jako své poradce pro přesně stanovené oblasti. U nás na ZF JU máme 4 proděkany: proděkana pro pedagogickou činnost, pro vědu a výzkum, pro vnější vztahy a pro rozvoj. Tajemník stará se o chod rozpočtu fakulty a vnitřní správu fakulty. Tajemníka jmenuje a odvolává děkan. Ředitel kolejí a menz (KaM) jedná a rozhoduje ve věcech týkajících se KaM. Hospodaří s prostředky k danému provozování. Ředitel školního statku (ŠZP) řídí činnost školního zemědělského podniku a hospodaří s prostředky k jeho provozování. Je jmenován rektorem. 5

10 STUDIUM A PŘEDPISY Co musíš vědět? Předpisy - Po celý průběh svého studia se budeš řídit Studijním a zkušebním řádem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Stanovuje ti přesná pravidla, která musíš dodržovat. Pokud nebudeš pravidla dodržovat, budeš posuzován podle Disciplinárního řádu pro studenty JU, kde jsou tři možnosti, co se s tebou může stát. Jedná se o napomenutí, podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení nebo vyloučení ze studia. V případě problémů spojených se studiem nalezneš pomoc u studijních referentek nebo se můžeš obrátit přímo na proděkana pro pedagogickou činnost. Rádi ti s problémem pomůžou. 6

11 Harmonogram -http://www.zf.jcu.cz/copy_of_studenti/informacepro-studujici Akademický rok trvá 12 měsíců a je rozdělen na dva semestry letní a zimní. V harmonogramu každého roku nalezneš, kdy máš zkouškové období, výuku a prázdniny. Jaké jsou statusy předmětů? Povinný předmět - A - tyto budeš muset absolvovat. Povinně volitelné předměty - B zde si vybereš předměty z nabídky, která ti bude nabídnuta. Musíš splnit určitý počet kreditů za dobu svého studia. Výběrové předměty - C předměty si můžeš vybrat v rámci celé JU, většina studentů volí nenásilný výběr tělocviky (pedagogická fakulta nabízí široké spektrum tělocviků, např. jóga, zumba, fotbal, ;orbal, atd.). Co jsou kredity? Zde již nebudeš hodnocen jako na střední škole. U nás na fakultě se hodnotí úspěšnost slovním hodnocením. Každý předmět má různý počet kreditů, který se odvíjí od obtížnosti předmětu. V prvním semestru musíš získat 20 kreditů do určité doby. Zelená knížka? Jde se na vojnu! Na zápisu dostaneš zelenou knížku. Jsou zde zapsány předměty, které absolvuješ, a jejich hodnocení. O index se starej, je to tvá vizitka na vysoké škole. 7

12 Na jaká stipendia máš nárok? Prospěchové stipendium dává se za vynikající studijní výsledky v uplynulém roce. Tak proč se nesnažit a nemít dobré známky, když za ně můžu dostat peníze? Ubytovací stipendium slouží jako < nanční pomoc při tvém ubytování. Podmínkou je studovat v prezenční formě studia a tvé trvalé bydliště musí být mimo okres místa studia (vyplácí se za měsíce uplynulého kalendářního čtvrtletí zpětně). Mimořádné stipendium v případech zvláštního zřetele hodných. Můžeš ho dostat za zapojení do vědocko - výzkumné a pedagogické činnosti, za vynikající výsledky celého studia. Sociální stipendium v případě tíživé sociální situace studenta, kdy se musí vykázat, že příjem v rodině zjišťovaný pro účely přiznání přídavku na dítě nepřevyšoval v rozhodném období 1,5 násobek životního minima rodiny. Poplatky za delší studium V případě, že naše škola je první, kterou studuješ, máš nárok na bakalářském studijním programu na roku studia bez poplatku. Pokud přesáhneš daný limit 4 let, platíš za každý započatý semestr určitou danou částku. Na magisterském studiu máš nárok na bezplatné studium 2 +1 rok. Zde také platí poplatek za překročení požadovaného limitu 3 let. 8

13 STUDIUM NA ZF JU ISIC studentský průkaz Na co je dobrý? Studentský průkaz ISIC slouží studentům jako registrace, umožňuje vstup do budov, platí se s ním v menze, můžeš si na něj půjčovat knížky z akademické knihovny. Kartu získáš na začátku svého studia a má roční platnost. Platba v prvním roce za zavedení studentského průkazu ISIC je 220 Kč, student dálkového studia si musí zařídit kartu Student karta JU, která stojí 80 Kč. Nejdříve je dobré si na ISIC kartu uložit peníze. Minimální vklad je 100Kč. To ti umožní dojít si na oběd do menzy nebo se občerstvit například v bufetu v akademické knihovně. ISIC kartu si můžeš dobít jak v menze, tak i v bufetu v knihovně. Pokud budeš chtít tisknout nebo kopírovat, je zde možnost si dobít kartu v akademické knihovně. Tato transakce se musí provádět zvlášť, není totiž propojená s kreditem do menzy. Studentskou kartou ISIC prokazuješ status studenta. Nos jí pořád u sebe, nabízí mnoho slev, ať půjdeš do kina, do McDonald s, KFC, na festival Okolo Třeboně nebo si nakoupit v GIGACOMPUTER. Slevy, které můžeš získat prostřednictvím karty, nalezneš na stránkách php/slevy/vyhledani-slev. Informační systémy Na celé Jihočeské univerzitě slouží pro přístup do všech informačních systémů jedny přihlašovací údaje. To znamená, že budeš mít jedno přihlašovací jméno a heslo. Uživatelské jméno (IDM účet) má tvar např.: novak00. Na adrese https:// orgstr.jcu.cz/search_form_orgstr si vyhledáš uživatelské jméno, stačí zde vyplnit políčka s PŘÍJMENÍM a RODNÝM ČÍSLEM. Heslo - první heslo je automaticky generováno a doporučujeme ho při nejbližší příležitosti změnit. Je tvořeno ze druhého písmena tvého křestního jména (bez diakritiky), ze druhého písmena tvého příjmení (také bez diakritiky) a z posledních šesti číslic tvého rodného čísla, přičemž první písmeno v heslu je velké. Heslo si můžeš v průběhu studia libovolně měnit. 9

14 IS MOODLE - Jedná se o e-learningový systém určený pro podporu výuky. Najdeš zde studijní materiály, diskuzní fóra, přednášky a úkoly. V prvním semestru bude pro tebe tento portál velmi důležitý, protože se zde odevzdávají úkoly z předmětu Matematika. IS/STAG - Tento portál si pořádně zapamatuj, slouží k přihlašování na zkoušky, k předzápisu na předměty a v posledním ročníku bakalářského studia zde budeš zveřejňovat svou bakalářskou práci. Existují i další odkazy, které ti budou užitečné? Je nutné si zde hlídat, zda ti vyučující zapsali zápočet, jinak se nebudeš moci přihlásit na zkoušku. Předzápis se provádí v přesně stanoveném čase, kdy musíš hlídat harmonogram roku. Přihlašování doporučujeme co nejdříve. Pokud se přihlásíš na IS/STAG pozdě, je možné, že dané předměty, které jsi chtěl mít zapsané, budou již obsazené. Ano, existuje jich celá řada a časem na všechny přijdeš. Napíšeme ti pár užitečných stránek. O<ciální stránka ZF JU, pro tebe bude alfou i omegou. Jsou zde aktuality, informace pro studující, informace pro zájemce o studium. Pokud nechceš nahlížet do aktualit na stránkách ZF JU, existuje i jednodušší varianta, a to přes Facebook. https://www.facebook.com/zemedelskafakultajcu?ref=hl 10

15 Jedná se taktéž o o<ciální webové stránky Zemědělské fakulty, zde můžeš klást i otázky, na které ti bude odpovězeno. Nejlepší pro tebe bude přidat se na FB i na skupinu Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita (https://www.facebook.com/groups/ /), tady ti poradí tví starší spolužáci nebo třeba žáci v ročníku na jiném oboru, nebo celouniverzitní FB stránky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (https://www.facebook.com/groups/ /?fref=ts). Obě tyto stránky vytvořili studenti pro sebe. Záleží na tobě, jak se do jejich konverzace přidáš. Jsi akční? Vyjeď s námi do zahraničí! Můžeš vycestovat, kamkoliv budeš chtít. Je to jen na tobě, pokud se necháš vést a pojedeš tam, kde má škola kontakty, nebo tam, kam chceš vyjet sám. Nabízíme studijní pobyty a pracovní stáže, které jsou od 3 měsíců do 12 měsíců. Přihlášky se podávají v závislosti na termínech přijímacích institucí (zpravidla na zimní semestr v dubnu/květnu a na letní semestr v listopadu/prosinci. Více informací nalezneš na obecne/zahranicni-vztahy. V případě zájmu kontaktuj Ing. Fuskovou tel.: a AKADEMICKÁ KNIHOVNA Knihovna se nachází naproti rektorátu, je to ta menší ze dvou nových budov s proskleným průčelím. V přízemí knihovny je bufet s kavárnou, zasedací místnost pro konání různých schůzí a prodejna skript. Knihovna má dvě patra. Ve druhém patře jsou studijní materiály, které budeš potřebovat pro studium na ZF. Do knihovny se dostaneš pouze přes turniket, tudíž budeš potřebovat svou studentskou kartu (ISIC). Na tomto území jsou vládkyněmi paní knihovnice. Jsou to velice milé a ochotné dámy, které rády se vším poradí. Proto se jich při jakémkoliv problému či nevědomosti neboj optat 11

16 (opravdu nekoušou). Poradí ti, jak hledat knihy, časopisy, s kopírováním či skenováním Knihovna disponuje poměrně slušným počtem odborných knih, učebnic, časopisů a skript. Najdeš zde i obhájené bakalářské, diplomové a disertační práce svých starších kolegů. Kromě časopisů odebíraných v papírové podobě disponuje knihovna i poměrně rozsáhlou databází odborných časopisů, ke kterým má zaplacený přístup on-line. Kromě toho je knihovna zásobena i denním tiskem. K dispozici jsou též kopírky a scannery pro okopírování čehokoliv z knihovního fondu. Vymožeností knihovny je knihovní systém, který umožňuje provádět prodlužování výpůjček, zadávání rezervací a další potřebné úkony, aniž by se tvé nohy musely namáhat dojít do knihovny osobně. Navíc ti umožňuje podat elektronickou žádanku o kopii nebo knihu z jiné knihovny přímo na webu. Tady je odkaz na stránky knihovny: Najdeš na něm: Přístup do databáze Odkazy na důležité elektronické databáze (pod záložkou e-zdroje) Otevírací doby knihovny a prodejny skript. Ceník všech skript dostupných v prodejně Aktuality o provozu knihovny (například změnu provozní doby o prázdninách). Pokud máš nějaké otázky či problém se službami knihovny, můžeš napsat na nebo přijít osobně. Nezapomeň, že knihovna bude tvým druhým domovem a prvotním místem, kam zamíříš pro cenné studijní materiály a kde získáš vědomosti :) STŘECHA NAD HLAVOU Možností, kam na noc složit hlavu, je několik. Nejjednodušším a také nejběžnějším způsobem je bydlení na kolejích (a tím nemyslím na železničních), dál je privát buďto u někoho v bytě či v domě anebo si s partou kamarádů od někoho pronajmete byt. Všechny varianty mají své klady a zápory, záleží jen na tobě, kterou si vybereš. 12

17 Bájný život na kolejích Ubytovací kapacitu JU tvoří čtyři vysoké budovy označené jako K1 až K4, které se nachází mezi menzou a areálem Akademie věd a Přírodovědecké fakulty v univerzitním areálu ve Čtyřech Dvorech. Kolej K5 se nachází na levém břehu Vltavy na okraji sídliště Vltava u obchodního domu Tesco a kolej K6 ve sportovním areálu JU v ulici Na Sádkách. Celková kapacita kolejí je 2300 lůžek. Ubytování studentů na jednotlivých kolejích se řídí podle celouniverzitních zásad pro ubytování. Informace najdeš na V pravém sloupci pod názvem aktuálně je odkaz žádosti o kolej. Vesměs se koleje přidělují podle vzdálenosti od bydliště a doby dojíždění, ale kritériem mohou být rovněž zdravotní důvody nebo prospěch. Pokud ti byla přidělena kolej, tak ti začíná ten legendární život na koleji gratuluji. Na jaké koleji a na jakém pokoji budeš bydlet, se dozvíš na již výše uvedeném odkazu (ostatně tam najdeš vše, včetně menzy). Bude tam vyvěšen seznam ubytovaných, ale i neubytovaných studentů, stejný seznam bude vyvěšen na vstupních dveřích každé koleje. Šifra mistra K Zjistíš, že u tvého jména je jakýsi zvláštní dodatek jako např. K2 108 co to znamená? Šifra? Jasně je to šifra, ale neboj, pomůžu ti ji dešifrovat :) Tak tedy K je označení koleje a 2 je její číslo (K1, K2, K3, K4). Trojčíslí 108 je kód pro patro a pokoj. První číslo náleží patru, v tomto případě 1. Konečné dvojčíslí znamená pokoj, v tomto případě 08. Jiný příklad K3 722 znamená kolej 3, 7. patro a pokoj č. 22. A je rozšifrováno. Jak to vypadá na pokoji aneb vybavení? Co se týče vybavenosti pokojů, je to takový standart. Odlišnosti nastávají v uspořádání pokoje. Tak tedy, na K1 až K3 jsou dvojlůžkové pokoje, 13

18 kde každý pokoj je vybaven 2 postelemi, velkou skříní, umyvadlem, malou ledničkou, policemi a jedním dlouhým společným stolem. Místa tam není zrovna moc, ale pro studentský život to stačí. Co se týče sociálního zázemí, je společné a na chodbě. Sprchy jsou dámské a pánské, ale to se moc nedodržuje, prostě kde je zrovna volno :), WC je samozřejmě oddělené, přičemž pánové jsou u druhých (pánských) sprch (průchod mezi chodbami) a dámy se nacházejí na konci chodby, naproti kuchyňce. Ono se tu a tam stane, že se obě pohlaví střetnou na jednom místě. Kuchyňka sousedí s balkónem a je vybavena plynovým sporákem s troubou. Kuchyňka slouží jako takové společenské centrum, dalo by se to nazvat srdcem patra. Brzy přijdeš na to proč :). K4 je uspořádána jinak. Každá ubytovací jednotka obsahuje dva dvojlůžkové pokoje, které jsou spojeny v tzv. buňku. Společná je chodbička vybavená skříněmi, ledničkou a také malou koupelnou se sprchou a WC. Více to připomíná takový menší společný byt. Na chodbě (na patře) je kuchyňka vybavená elektrickým sporákem s troubou. K celkovému vybavení kolejí se řadí i společenská místnost s televizí a někdy i s klavírem, neboli televizárna, možnost kam zaparkovat kolo vyřeší kolárna, na každém patře je pračka a sušárna, na K3 je posilovna (nově by měla být i na K2), na K4 je stolní tenis (ale nutno mít vlastní pálky a míček) a na K1 se nachází hospoda, malá a útulná. Nastěhování se na kolej neboli akce kulový blesk Nastěhování musíš zvládnout během prvních dnů semestru (od 28. září do 2. října), pak tvé místo propadá dalším zájemcům. Již v této době je zároveň rozhodnuto, kde a s kým budeš bydlet. Pokud ale chceš bydlet s kamarádem nebo kamarádkou (možno i holka s klukem), tak nevěš hlavu a zajdi co nejdříve (ideální je hned při zápisu) za vedoucím koleje. Vedoucí koleje: 14

19 Při tvém prvním vstupu na kolej se musíš nahlásit na vrátnici u paní kolejné, ta ti poví, kde bydlíš (pokud to již nemáš domluvené), předá ti klíč od pokoje a vystaví ti kolejenku. Při zřízení kolejenky je nutná fotogra<e. Kolejenka je takový průkaz, který tě opravňuje ke vstupu na kolej v kteroukoliv denní i noční dobu. Je lepší jí mít u sebe, alespoň ze začátku, než se vryješ do paměti kolejných. Je totiž dost možné, že po tobě budou chtít kolejenku, aby se přesvědčily, že opravdu bydlíš na koleji a nejsi veřejný nepřítel. Při nástupu ti také budou zapůjčeny záclony, povlečení (které si můžeš nechávat v průběhu roku pravidelně vyměnit za čisté) a deka, vše ovšem musíš vrátit při vyklizení pokoje na konci roku. Přibližně od 24:00 do 5.00 jsou přístupové dveře uzamčené a na kolej se dostaneš za použití karty (ISIC) a pokud ji nemáš, budeš muset zazvonit. Ale je v tom malý fígl, fungují totiž jen karty ubytovaných na dané koleji. Po zazvonění na zvonek ti kolejná otevře, občas ale chodí na obchůzku, takže to může chvíli trvat. Co se týče návštěv, je jejich přístup na kolej omezený časovým rozpětím 5:00 24:00. Samozřejmě, že můžou u tebe na pokoji přespat, ale musí si nocleh zaplatit. Placení kolejného Placení kolejného se provádí inkasem, ve výjimečných případech lze po domluvě s vedoucí koleje platit hotově na vrátnici. Kolejné musí být zaplacené za daný měsíc při platbě inkasem do dvacátého a v hotovosti do patnáctého, jinak budeš platit pokutu za prodlení, což činí 25,- Kč za každých započatých 5 dní. Cena kolejného za měsíc je 1860,- Kč (K1 - K3) nebo 2170,- Kč (K4) plus poplatky za elektrické spotřebiče (cca Kč/ měsíc), případně za internet (250,- Kč/měsíc včetně poplatku za počítač, 200,- Kč za počítač bez připojení k internetu). Zrada ovšem tkví v tom, že pokud nebudeš na pokoji bydlet celý měsíc (přestěhuješ se, odcházíš z koleje), budeš muset platit denní sazbu, která je však poměrně vysoká (85,- Kč namísto 60,- Kč za den) a jakmile překročíš 15 dnů bydlení, platíš celou měsíční sazbu. Kodex chování Kromě řádného a včasného placení kolejného by bylo vhodné dodržovat ještě další ustanovení kolejního řádu. Najdeš ho na opět na cz. pod sekcí koleje. Ten však asi nikdy nikdo nečetl, takže se ani vlastně moc neví, co je tam napsáno. Hlavní je ale dodržování nočního klidu po 22. hodině. Obecně se ale na koleji toleruje tak do půlnoci (podle kolejné) 15

20 a také podle stupně hluku a nepořádku. Je ovšem logické, že vše má své hranice. Jak se říká: všeho s mírou (často i bez Míry). Ono totiž, až si ráno dojdeš na toaletu a zjistíš, že je absolutně nepoužitelná nebo si budeš chtít udělat snídani v kuchyňce, která bude vypadat jak po výbuchu atomovky a nebo jestli se vůbec dokážeš vyspat, protože celou noc značné bujaré hlasy křičí něco jako pivóóóó, pochopíš jak moc je rozdílná teorie od praxe :). Ale jinak je život na koleji fajn, poznáš spoustu nových tváří a těch zážitků, které jsou často opravdu k nezaplacení :). Co se týče zvířecích mazlíčků, je jejich chov na koleji zakázán, to ale platí v případě psů, koček, hospodářských zvířat nebo extrémně jedovatých živočichů. Myslím, že ani takový několikametrový hroznýš nebo krajta taky asi nebude to pravé ořechové, ale výjimky se najdou. Morčata, králíčci, myši, potkani, rybičky, ještěrky, strašilky a spousta dalších je povolena. Pozor jen na to, aby o tvém miláčkovi věděl i tvůj spolubydlící, může mít třeba alergii nebo fóbii. Chci být on-line Připojení k internetu a na kolejní síť je třeba domluvit se správcem kolejní sítě té které koleje. Informace (např. kde najdete správce) ti však podají i na vrátnici. Podrobně je vše popsáno na htm Privát V okolí školy, ale i po celém městě se nachází spousta privátů, které nabízejí studentům ubytování. V průměru nebývá privát o moc dražší než koleje, ale standard každého bytu je jiný. Běžná měsíční taxa za byt 3+1 na sídlišti v okolí fakulty se pohybuje tak nějak mezi 9 000,- Kč až ,- Kč (včetně energií), takže když vás bude na bytě 6, zaplatíš za bydlení 1500, ,- Kč měsíčně. Obyčejně to bývá o něco více, ale dají se sehnat i levnější pronájmy. Při výběru bydlení by se měla kromě ceny zohlednit také vzdálenost od univerzity. Každodenní doprava na fakultu z větší vzdálenosti může být občas problém, zejména v noci. Při shánění ubytování najdeš na fakultních nástěnkách hromadu nabídek, ale ne všechny jsou vždy aktuální. Jeden ze způsobů, kde bydlení hledat je zakoupení místních inzertních novin. Ať už využíváš jakoukoliv formu bydlení, nemělo by se zapomenout sepsat ubytovací smlouvu. Bez ní by se totiž mohlo stát, že by byl tvůj domov na ulici i s tvými věcmi, což by bylo krajně nemilé. Taková smlouva musí obsahovat údaje identi<- 16

21 kující smluvní strany (jméno, rodné číslo, trvalé bydliště), předmět smlouvy (v tomto případě pronájem bytu, pokoje, apod., musí to být uvedeno zcela konkrétně a s adresou), dobu platnosti smlouvy a potom podmínky, zejména výše nájemného a zda toto zahrnuje poplatky za energie a vodu či nikoliv, způsob a časové rozložení plateb, za jakých podmínek je možná změna výše nájemného, speci<kace částí bytu, které jsou ti k dispozici (sklep apod.), je-li byt zařízený, či nikoliv, kdo hradí náklady na opravy zařízení bytu. Velmi důležitá je taktéž výpovědní lhůta (rozumná je tak 2-3 měsíční), eventuálně další podmínky. Na závěr hlavně nezapomeň připojit datum, místo a podpisy obou smluvních stran. Pamatuj si, že smlouvu musíš vyhotovit ve dvou originálech jeden ti zůstane a druhý připadá tvému ubytovateli. De<nitivní verzi smlouvy podepsanou oběma stranami je každopádně třeba mít v ruce předtím, než se nastěhuješ. V opačném případě lze počítat se značně omezenou vyjednávací pozicí vůči svému pronajímateli, protože on moc dobře ví, že raději skousneš nějaké drobné ústupky, než aby sis hledal volné místo pod mostem. Menza Kde se dobře vaří, tam se dobře daří, to se dá bezpochyby o menze říci. Menza JU je nízká jednopatrová budova naproti koleji K1. Vaří se v pracovních dnech a podávají se zde snídaně, obědy, minutky, pizza a večeře. Navíc, v době oběda, si můžeš dát i něco z doplňků jako jsou polévky, bagety, saláty a moučníky. Nabití studentské karty K tomu, abys mohl plně užívat služeb menzy, potřebuješ mít vložené peníze na svůj ISIC. Toho dosáhneš tím, že v úředních hodinách přijdeš k pokladně menzy (nalevo hned za vchodem), kde ti na základě předložení tvé karty bude zřízen účet. Minimální vklad peněz na kartu (na účet) je 100,- Kč. Od této chvíle si můžeš objednat nebo koupit cokoliv, co ti 17

22 padne v menze do oka. Vlastně nejen v menze, s takto nabitou kartou se dá platit i bufetu v přízemí knihovny, což je dost velká výhoda. Při nabití či dobití dostaneš doklad o vložení peněz na kartu, na kterém bude i tvé přihlašovací jméno a heslo k účtu na internetu. Doklad dostaneš vždy při vložení peněz, ale jméno a heslo jen při prvním vložení, proto je vhodné ten první doklad nevyhazovat. Nemusíš mít ale strach, při jeho ztrátě ti samozřejmě dají nový. Otvírací doba pokladny Po 11 14:00 Út 11 14:00 St 11 12:45 Čt 11 14:00 Pá 11 12:30 Copak je v menze dobrého a kolik to stojí? Nabídka jídel je poměrně pestrá a co se týče ceny, je nutno podotknout, že u všech jídel (nevztahuje se na doplňkový sortiment) se rozlišuje cena dotovaná a nedotovaná. Pokud zrovna nejsi extrémně velký nenasyta, tak se s nedotovanou cenou nesetkáš. Každý student má totiž nárok denně na dvojnásobek, rozuměno na 2 kusy od všeho (snídaně, oběd, večeře, minutka, bagety) za dotovanou cenu. Výdej jídla: Snídaně 6:30 8:00 Obědy 11:00 14:30 Večeře 17:30 19:00 Minutky 11:00 13:30 Specialita 11:00 13:00 18

23 Jak si objednám? Pokud nechceš stát nekonečnou frontu (obzvlášť na začátku semestru a od 11 hodin) u bezobjednávkových jídel, můžeš si jídlo objednat přes objednávkový systém na webu. Kde si můžeš objednat něco k snědku, najdeš na (zde najdeš vše, co se týká menzy). Lze si i objednat rovnou v menze u dotykové bedny, která je vpravo naproti schodům do jídelny nebo to jde také na objednávacím panelu (vpravo u vchodu do menzy, vedle nástěnky na zdi). Snídaně a večeře se musí vždy objednávat, a to u snídaně den předem do 14:00, večeře si je možné objednat ještě týž den do 9:00. Obědy jsou objednávkové i bez objednávkové a je vždy na výběr z osmi hlavních jídel a jedné polévky, dvou minutek a nově z několika druhů pizzy. Služby poskytované v budově menzy Prodejna knih, skript a novin, drogerie, kopírovací služby a bufet Mgr. Miroslava Šte;ová a Stanislav Šte; (7:00 až 14:30 hod.) Dámské a pánské kadeřnictví Hana Lišková (10:00 až 18:00 hod.) ODPOČINEK OD STUDIA ANEB JAK TRÁVIT VOLNÝ ČAS Rady na to, jak využít volného času jistě nepotřebuješ, ale trocha motivace neuškodí. V Českých Budějovicích je nepřeberné množství různých možností, jak trávit chvíle volna, od různých klubů a hospod přes kino nebo divadlo až po sport. Zajdeme na jedno Hospod, barů a klubů je zde jako máku. Nejblíže kolejím a univerzitnímu komplexu je bezpochyby malá hospůdka K1 (přezdívaná Kolejní nebo Káčko), která je přímo v přízemí koleje K1, otevřeno je PO - ČT + NE Kousek za kolejemi se naproti budově Zemědělské fakulty (pavilon B, velká bílá krychle) nachází hospoda Na Louce. Otevřeno mají PO - PÁ v době a v neděli O kousek dál, pokud půjdeš 19

24 od parkoviště u menzy směrem k Husovce, najdeš hospůdku U Nezmara. Poznáš ho podle výrazného nápisu na stěně a vývěsce Samson. Otevřeno je v týdnu od do Zavíračka se občas bohužel dodržuje. Dál je blízko také Pivobar (o<ciálně Pivnice Domino). Nachází se hned kousek od křižovatky Branišovské a Opletalovy. Odsud tě vyhodí nejdéle ve dvě. Ale nezoufej, stačí zajít za roh a může se vesele pokračovat dál v nonstop herně Domino (zvané též jako Áčko nebo Alex). Kousek od Alexe (pořád rovně po hlavní) je komplex Šumava, najdeš tady jak Billu, tak i drogerii, kadeřnictví, lékárnu a poštu. Vedle stejnojmenné zastávky trolejbusu se nachází Jiskra. Otevíračka je od do 23.00, takže si sem můžeš zajít např. na oběd. Až tě někdo pošle k (U) Šípku, tak to není myšleno nějak ve zlém, ba právě naopak. V ulici Šípkové, hned vedle ze zadní strany školního statku totiž stojí tato krásná hospůdka. Je o něco dražší, ale vaří tam opravdu dobře. Trochu (ale opravdu jen trochu) vzdálenější je hospoda U Kapličky. Narazíš na ni, když půjdeš po Husovce anebo kratší způsob je, že projdeš okolo menzy směrem na studijní, akorát půjdeš pořád rovně, až na konci uličky (okolo plechového plotu a polorozpadlého baráku) zahneš doprava. U Kapličky mají otevřeno každý den do 23.00, krom neděle. Další podniky nacházející se poblíž jsou třeba U Toncarů, DT Rock bar, Zahrádka a mnoho a mnoho dalších. Ve víru velkoměsta stojí za zmínku Singer, který se skrývá kousek od náměstí v České ulici. Otevřeno je o<ciálně do jedné, ale často to bývá déle. Tady pozor kouří se venku. Z dalších studenty vyhlášených podniků jsou to Modrý dveře (jazz & blues restaurant, Biskupská ulice kousek od náměstí), K2 Vrtule (klasická diskotéka, Sokolská ulice, před krytým bazénem), Železná panna a Staré časy (za plavečákem přes most a doprava, na nábřeží Malše), U Černého Koníčka (při cestě trolejbusem na nádraží kousek za předposlední zastávkou před nádražím), Žlutá ponorka (ulice Chelčického, nalevo od Lannovky, kousek od Mercury. Vyhlášena je svými koktejly a happy hours od do 20.00, kdy je 1+1 koktejl zdarma), Masné krámy (vyhlášená restaurace v Českých Budějovicích, kousek od náměstí), Dobrá čajovna (u Černé věže u náměstí) a U tří lvů (čajovna, Hradební ulice). Spousty dalších a dalších na tebe čekají při objevování města. Myslím si ovšem, že tato činnost bude ta první a jistě nejzábavnější ze všech činností vůbec :). 20

25 O trochu více kultury Pokud máš chuť zajít do kina či divadla nebo na výstavu či do galerie, určitě se podívej na Je to velmi podrobný seznam kulturních akcí konajících se v Budějovicích. Multikino Cinestar (www.cinestar.cz) najdeš v ulici Milady Horákové v nákupním centru Čtyři Dvory. Multikino Cinestar disponuje 8 promítacími sály. Cena lístků je variabilní, od 129,- Kč (platný studentský průkaz) do 199,- Kč (plná cena za 3D <lmy). Jihočeské divadlo (www.jihoceskedivadlo.cz). Umělecký soubor Jihočeského divadla působí hned na čtyřech scénách a to v historické budově Jihočeského divadla na nábřeží Malše (Dr. Stejskala 19), v divadelním sále DK Metropol (www.metropol-cb.cz, Senovážné náměstí), kousek od Černé věže v prostorách Malého divadla (www.maledivadlo.cz/aktualne, Hradební ulice 18), a v letním období také před proslulým otáčivým hledištěm v zámeckém parku v Českém Krumlově. SUD studentské univerzitní divadlo (www.divadlo-sud.cz). Divadlo vzniklo teprve v roce 2002 a většinu jeho tvůrčího týmu tvoří studenti teologické a pedagogické fakulty. Program je dosti pestrý, od literárních večerů s předčítáním básní, až po přednášky a diskuze s osobnostmi české kulturní scény a samozřejmě divadelních představení, která hrají sice neprofesionální, ale přesto vynikající herci z řad studentů. Jihočeská komorní + lharmonie (www.music-cb.cz). Pořádá každoročně jarní a podzimní orchestrální cyklus klasické i současné hudby v koncertní síni O. Jeremiáše. Budějovická konzervatoř (www.konzervatorcb.cz). Koncerty pořádané konzervatoří přímo v sále konzervatoře, v koncertní síni O. Jeremiáše či v Alšově jihočeské galerii (www.ajg.cz), jsou velice kvalitní a často také zdarma. Festivaly se pořádají na půdě Jihočeské univerzity každoročně a jmenovitě jsou jimi Majáles (www.budejovickymajales.cz), Open Air festival PřF, Votvírák a Odpadfest (www.odpadfest.cz). Podrobný přehled dalších festivalů v celé republice nalezneš na adrese Jihočeské muzeum (www.muzeumcb.cz). Muzeum se nachází na Senovážném náměstí. Ve stálé expozici, která je až do roku 2020 se skýtají infor- 21

Průvodce prváka. připravilo IAESTE

Průvodce prváka. připravilo IAESTE Průvodce prváka připravilo IAESTE VŠCHT Praha 2011/2012 CHEMIE JE COOL! Úvodní slovo pana rektora Podmínky soutěže nepatrně měníme a rozdělujeme ji na dvě kategorie: 1. Od 15 do 18 let 2. Od 18 do 22 let

Více

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti,

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti, Slovo rektora Vážené studentky, vážení studenti, rád bych Vás při příležitosti zahájení Vašeho studia na ČVUT uvítal mezi námi, pedagogy a staršími studenty, kteří budeme v období příštích několika let

Více

KudyKam. Bedekr prvních kroků na Univerzitě Palackého

KudyKam. Bedekr prvních kroků na Univerzitě Palackého KudyKam Bedekr prvních kroků na Univerzitě Palackého Olomouc 2006 Tudy Gratuluji, právě jsi dost možná učinil/a jeden z nejdůležitějších kroků ve svém životě zapsal/a ses do prvního ročníku některého

Více

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7.

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7. OBSAH Seznam se Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7 Služby studentům Koleje a menza Počítačové učebny a internet...26 Email...26 Centrum informačních

Více

Jazyková škola. Jipka dále nabízí: jazykové kurzy 53 jazyků studium v zahraničí překlady tlumočení. Pomaturitní studium

Jazyková škola. Jipka dále nabízí: jazykové kurzy 53 jazyků studium v zahraničí překlady tlumočení. Pomaturitní studium Jazyková škola Pomaturitní studium Nevadí! Přijď do Jipky a studuj angličtinu. Zůstaneš studentem a získáš mezinárodní certifikát. Vyzkoušej nový život plný jazykové intenzivní péče a následně se dostaň

Více

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA P O Č E S K É Z E M Ě D Ě L S K É U N I V E R Z I T Ě V P R A Z E Jsme živá univerzita Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí

Více

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3 Úvodní slovo 3 Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí z vás, kteří otvíráte tuto brožuru, jste začali poprvé ve svém životě plně pronikat do všech oblastí

Více

Nezávislý měsíčník studentů Vysoké školy ekonomické v Praze

Nezávislý měsíčník studentů Vysoké školy ekonomické v Praze Studentský list Září 2012 Nezávislý měsíčník studentů Vysoké školy ekonomické v Praze Mimořádné vydání RADY STUDENTŮ STUDENTŮM Rozvrh, kartička ISIC, knihovna, menza,... Zdá se vám, že tolik informací

Více

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka První kroky na fakultě aneb průvodce prváka AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné OBSAH ORGANIZACE UNIVERZITY 4 univerzita Matematický ústav

Více

BINOLUPA 2014 OBSAH BINOLUPY. Veselé čtení a mnoho úspěchů vám přejí autoři tohoto vydání.

BINOLUPA 2014 OBSAH BINOLUPY. Veselé čtení a mnoho úspěchů vám přejí autoři tohoto vydání. BINOLUPA 2014 OBSAH BINOLUPY 2014 Něco málo oficiálna o fakultě 2 o Historie PřF v bodech 2 o Vedení 2 o Letem světem o naší alma mater 4 o Co všechno najdete na facebooku 5 o PřF katedry a ústavy 6 o

Více

Co je ESN Liberec Jak získat Erasmáka Před příjezdem Příjezd Welcome Days a důležité kroky během prvních dní Aktivity během semestru Krizové situace

Co je ESN Liberec Jak získat Erasmáka Před příjezdem Příjezd Welcome Days a důležité kroky během prvních dní Aktivity během semestru Krizové situace Ahoj, buddy! Velice nás těší, že ses přidal do našeho klubu a chceš se stát jeho součástí. Tahle příručka je určena přímo tobě a najdeš v ní vše, co každý buddík potřebuje vědět. Je rozdělena do následujících

Více

Studijní informační systém

Studijní informační systém Informace pro prváky Všeobecné lékařství 2010/2011 Vážení přátelé, vítáme vás na 1. lékařské fakultě! Příchod na vysokou školu je velkým krokem v životě a je spojen s velkými změnami. Studium zde probíhá

Více

začínajícího fakultanta

začínajícího fakultanta začínajícího fakultanta 08 FAKULTA Pár slov z historie Přírodovědecké fakulty _1 Historie PřF v bodech _1 Důležití činovníci a orgány fakulty _1 Katedry _2 Pár poznámek k tomu, co vás čeká během studia

Více

Příručka prváka na kolejích VŠE

Příručka prváka na kolejích VŠE CENTRÁLNÍ KOLEJNÍ RADA Příručka prváka na kolejích VŠE Hana Lovecká Eliška Šemnická Michal Bobek Praha 2009 Obsah Slovo předsedkyně CKR...2 Historie kolejí...3 Koleje VŠE... 4 Jednotlivé bloky kolejí...

Více

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Autorka: Anežka Novotná Autoři článků: Jan Janda, Tomáš

Více

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz KVĚTEN 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Jazykové pobyty v ČR i v zahraničí Dětské jazykové tábory VŠ A VOŠ Vyšší odborné školy nabízejí druhou šanci KURZY Tipy na léto pro děti i dospělé Počítačové kurzy

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

PF 1998 přeje redakce RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 1 LEDEN 1998 ZDARMA. Rok 1998 očima rektora VŠB-TUO str. 2

PF 1998 přeje redakce RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 1 LEDEN 1998 ZDARMA. Rok 1998 očima rektora VŠB-TUO str. 2 RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 1 LEDEN 1998 ZDARMA Rok 1998 očima rektora VŠB-TUO str. 2 Rozhovor s ředitelem KaM str. 10 Rádio KOLEJ se rozjíždí str. 4 SUS hodnotí rok 1997 str. 5 PF 1998 přeje

Více

Neználek na koleji. Průvodce kolejí Jarov I.

Neználek na koleji. Průvodce kolejí Jarov I. Neználek na koleji Průvodce kolejí Jarov I. OBSAH Úvod... 1 Přehled kolejí... 2 Kolejní rada... 7 Centrální kolejní rada... 9 Kolejní řád... 10 Ubytování... 13 Služby na koleji... 16 Odpad... 18 Volný

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Soustava počátečního (školního) vzdělávání v ČR... 3 2. Možnosti školního vzdělávání po absolvování SŠ... 5 3. Národní soustava kvalifikací... 7 4. Možnosti dalšího profesního vzdělávání (vzdělávání

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

Důležité kontakty. Buddy Programme Coordinators: Jana Jelínková vicepresident@ic-cuni.cz, buddy@ic-cuni.cz 605 513 992

Důležité kontakty. Buddy Programme Coordinators: Jana Jelínková vicepresident@ic-cuni.cz, buddy@ic-cuni.cz 605 513 992 Důležité kontakty Buddy Programme Coordinators: Jana Jelínková vicepresident@ic-cuni.cz, buddy@ic-cuni.cz 605 513 992 Alternativní kontaktní osoba v IC CUNI: Michaela Banýrová secretary@ic-cuni.cz 604

Více

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31 Obsah ÚVOD 4 Kapitola I. PROČ STUDOVAT 5 Kapitola II. JAKOU VYSOKOU ŠKOLU JE SPRÁVNÉ SI ZVOLIT? 9 Kapitola III. UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 16 Kapitola IV. ČLENĚNÍ STUDIA 19 Kapitola V. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Více

MALÝ PRŮVODCE PO ČESKÝCH SEKCÍCH VE FRANCII

MALÝ PRŮVODCE PO ČESKÝCH SEKCÍCH VE FRANCII MALÝ PRŮVODCE PO ČESKÝCH SEKCÍCH VE FRANCII 1 ČESKÉ SEKCE VE FRANCII podrobné informace pro zájemce o studium, jejich rodiče a učitele 2 Tato příručka je určena především zájemcům o tříleté studium na

Více

Študák 1-10 2007. Udělejte první krok už teď! Přihlaste se ve STUDENT AGENCY do programu WORK and TRAVEL v USA a prožijte nejlepší léto vašeho života!

Študák 1-10 2007. Udělejte první krok už teď! Přihlaste se ve STUDENT AGENCY do programu WORK and TRAVEL v USA a prožijte nejlepší léto vašeho života! Lifestylový měsíčník pro vysokoškoláky 1-10 2007 Študák Rozhovor s Milanem Caisem z Tata Bojs! Co přinesly letní festivaly Hra Assassin: jak se vraždí na českých fakultách Umíte anglicky? Dokažte to! inzerce

Více

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku České vysoké školy pro zahraniční studenty Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku Vydání, aktualizované k 1. září 2004. Vydalo: České informační středisko pro integraci cizinců REK, s.r.o. 1.0.

Více

Jeden rok v nové zemi

Jeden rok v nové zemi Jeden rok v nové zemi Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: +420 222 211 799 www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Jeden rok v nové zemi Vydala: Evropská kontaktní

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství Marketing activities of a selected company in hospitality industry Nikola Votánková

Více