VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014/2015"

Transkript

1 Čj: ZUS HM 139/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Foto: Milan Mainuš 1

2 Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3. 1 Informace z průběhu školního roku 4 Přijímací řízení 5 Výsledky vzdělávání žáků 6 Prevence sociálně patologických jevů 7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 10 Základní údaje o hospodaření školy 11 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů 14 Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15 Závěr 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, Ostrava, IČ: Kontakt: , Sídlo organizace: Zámecká 313, Hradec nad Moravicí, Identifkační číslo: Identifkační znak: Identifkátor zařízení: Datum zápisu do rejstříku: 1. leden 1995 Právní forma: příspěvková organizace Statutární orgán: Mgr. Marta Scholzová, ředitelka Kapacita žáků: 210 Další pracoviště: Základní škola Skřipov 45 Kontakty: telefon: 553/ Web: Foto: Milan Mainuš 3

4 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY S datem byly spuštěny nové webové stránky školy na adrese LOGO ŠKOLY K 20. výročí vzniklo, díky návrhu učitelky výtvarného oboru, nové originální logo školy, které vystihuje nejen jedinečnost školy, ale i oba vyučované obory v Základní umělecké škole Hradec nad Moravicí obor hudební a výtvarný. 2. Přehled oborů vzdělávání Základní umělecká škola v Hradci nad Moravicí poskytuje základy uměleckého vzdělání v hudebním a výtvarném oboru. Dále žákům nabízí přípravu pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, či pro studium na vysokých školách s uměleckým a pedagogickým zaměřením. Na škole se vyučuje hře na akordeon, elektronické klávesové nástroje, housle, klavír, kytaru, elektrickou kytaru, basovou kytaru a pěveckou hlasovou výchovu. V dechovém oddělení na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku a lesní roh. Ve škole funguje mnoho souborů, kapel a různých komorních formací, neboť právě tímto směrem se škola profiluje. Nejdelší historii má taneční orchestr s názvem Baard s band. Dále John s Band - soubor zaměřený na irskou a keltskou hudbu, soubor Špunt s Band, který je složen z talentovaných žáků nižších ročníků, rocková kapela, Dívčí kapela, Akordeon Band a pěvecký sbor. Ve výtvarném oboru se vyučují všechny výtvarné techniky, které stanoví učební plány a Školní vzdělávací program ZUŠ Hradec nad Moravicí. 4

5 k k Celkem počet žáků mimo SPD Celkem počet žáků v SPD 5 2 CELKEM Detailní rozbor žáků po oborech: Obor Počet žáků (k ) Přípravné studium 1. stupeň 2. stupeň SPD Celkem Hudební Výtvarný Celkem Obor Počet žáků (k ) Přípravné studium 1. stupeň 2. stupeň SPD Celkem Hudební Výtvarný Celkem Celkový počet žáků školy se bohužel snižuje díky pozvolnému přechodu na Školní vzdělávací program. Navíc školní rok 2014/2015 byl poslední, kdy bylo možné zařadit žáky studia pro dospělé pouze do předmětu Orchestrální hra. Ten vycházel ze starých učebních plánů schválených MŠMT ČR dne pod č.j /95-25 s účinností od pro hudební obor. Na ZUŠ je i nadále základní studium I. a II. stupně vyučováno podle učebních plánů schválených MŠMT ČR dne pod č.j /95-25 s účinností od v hudebním oboru. Ve výtvarném podle plánů pro VO ZUŠ schválených MŠMT ČR dne pod č.j / s platností od Od vstoupil v platnost Školní vzdělávací program ZUŠ Hradec nad Moravicí, který se vztahuje na žáky prvních, druhých a třetích ročníků I. a II. stupně základního studia a žáky přípravného studia. 5

6 Hudební nástroj Přípravném Počty žáků ve studiu Základním I. stupeň II. stupeň Počet studujících dospělých Klavír El. klávesové nástroje Akordeon Housle Kytara Zobcová flétna Flétna (kromě zobcové) Klarinet Saxofon Trubka Lesní roh Bicí nástroje Pěvecká hlasová výchova Celkem Ve školním roce 2014/2015 školu navštěvovalo 188 žáků. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2014/2015 ve škole pracovalo 10 pedagogů a 2 provozní zaměstnanci. Interní učitelé funkce úvazek obor vzdělání ředitelka 100% akordeon, soubor učitelka 100% zobcová a příčná flétna, soubory Konzervatoř, VŠ Mgr. Konzervatoř pracovní poměr učitel 100% klavír Konzervatoř PP PP PP učitel 100% dechové nástroje, taneční orchestr VŠ Bc. PP 6

7 učitel 100% kytara, soubory učitelka 0,78% sólový zpěv, pěvecký sbor, keyboard Konzervatoř, VŠ Mgr. Konzervatoř PP PP učitelka 0,60% housle, kytara VŠ MgA. PP učitelka 0,57% výtvarný obor VŠ MgA PP učitel 0,43% trubka, lesní roh, hudební nauky Konzervatoř PP učitelka 0,43% akordeon, hudební nauky Student PP Provozní zaměstnanci hospodářka 0,75 % SEŠ PP uklízečka 0,45% VL OON Charakteristika pedagogického sboru Škola disponuje velmi dobrým, stabilním a poměrně mladým pedagogickým sborem. Většina učitelů jsou zkušení pedagogové, někteří s praxí v profesionálních souborech a orchestrech. Všichni pedagogičtí zaměstnanci jsou kvalifikovaní odborníci, kteří se i přes své nesporné znalosti, snaží neustále zdokonalovat, učit se novým věcem a dovednostem. Tyto pak využívají při výuce, s cílem provádět svou práci co nejefektivněji a to tak, aby následně byli schopni vychovat a vzdělávat naše nové, talentované, potencionální umělce, případně alespoň vytvořit pevné pouto a lásku nejen k nástroji sobě zvolenému, ale i k hudbě jako takové. Naše ZUŠ se snaží prostřednictvím svých zaměstnanců vytvářet a realizovat optimální a často také velmi osobitý režim výuky, vycházející z různých potřeb našich žáků, kterým přizpůsobujeme časový harmonogram s ohledem na jejich místo bydliště, rodinné poměry aj Informace z průběhu školního roku PODZIMNÍ ÚSPĚCHY HUDEBNÍHO A VÝTVARNÉH OBORU 21. října 2014 se v ZUŠ V. Vančury v Háji ve Slezsku uskutečnila soutěžní přehlídka Múzy Ilji Hurníka. Dvě žákyně akordeonového oddělení a jeden klavírista získali 1. místa ZLATÉ 7

8 MÚZY. Taktéž úspěšní byli i žáci a žákyně výtvarného oboru celkem pět výtvarníků obdrželo nejvyšší ocenění ZLATÉ MÚZY 1. místa. Dalšího mimořádného úspěchu dosáhli žáci výtvarného oboru ZUŠ v XI. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže s názvem Vianočná pohl adnica. Soutěže se účastnilo 311 škol ze Slovenska, České republiky, Polska, Maďarska, Bulharska, Ukrajiny a Chorvatska. Naše ZUŠ jako jediná z celé České republiky získala v kategorii základních uměleckých škol 1. CENU za KOLEKCI. Tento informativní text byl také použit v místním tisku (pro Hradecký zpravodaj). NATÁČENÍ UPOMÍNKOVÉHO CD Během listopadu a prosince 2014 nahrála ZUŠ Hradec nad Moravicí své první CD, na kterém naleznete průřez všech větších hudebních těles, které na škole působí (John s band, Akordeon band, Špunt s band, Pěvecký sbor, taneční orchestr Baard s band, Dívčí kapela a Rocková kapela). Toto CD bylo slavnostně pokřtěno v rámci dubnového Koncertu populárních melodií a vzniklo k 20. výročí školy. První a poslední strana bookletu upomínkového CD k 20. výročí školy. 8

9 HLAVNÍ PROGRAM FESTIVALU K 20. VÝROČÍ ŠKOLY Koncert Hraje celá rodina Národní dům, 17 hod. (zahájení celého festivalu společně s žáky a rodiči školy při společném rodinném muzicírování) Hvězdy padají domů Velká dvorana zámku, 17 hod. (koncert bývalých žáků ZUŠ) Jarní koncert - Velká dvorana zámku, 17 hod. (zahrají vám ti nejmenší muzikanti ZUŠ) Koncert populárních melodií - Velká dvorana zámku, 17 hod. ( divoká jízda všech hudebních formací prezentujících ZUŠ) Slavnostní koncert učitelů a výtvarná výstava učitelů přilehlých ZUŠ celého Opavska, Městská Galerie Hradec nad Moravicí, 17 hod Příběhy hudebních úspěchů - Velká dvorana zámku, 17 hod. (představí se nejlepší žáci ZUŠ ocenění v soutěžích ZUŠ) ZUŠkaření na zahradě zahrada u ZUŠ, 14 hod. (zakončení festivalu s žáky, rodiči a příznivci ZUŠ) Tento informativní text byl také použit v místním tisku (pro Hradecký zpravodaj). Veškeré pozvánky pro všechny koncerty a akce festivalu k 20. výročí školy rovněž připravila učitelka výtvarného oboru. 9

10 PF NAŠÍ ŠKOLY PF 2015, ostatně jako každý rok, zpracovala učitelka výtvarného oboru společně se svými žáky. Společně s upomínkovým CD hudebního oboru vznikly současně ve výtvarném oboru dva typy nástěnných kalendářů pro rok 2015 s hudební a výtvarnou tématikou. JARNÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU Pro školní rok 2014/2015 MŠMT vyhlásilo soutěže ZUŠ pro sólový zpěv a pro dechové nástroje. V okresní pěvecké soutěži, která se uskutečnila 3. února 2015 v sále ZUŠ V. Kálika v Opavě, uspěli i naši žáci. Dva zpěváci získali 1. místo s postupem do krajského kola a třetí žákyně se umístila na 2. místě. V prvním březnovém týdnu se konala okresní kola soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje. Jeden saxofonista si vyhrál 1. místo s postupem do krajského kola, totéž umístění 1. místo s postupem do krajského kola získala i žákyně hrající na zobcovou flétnu a další žákyně získala ve hře na klarinet 2. místo. Šest žáků hrajících na příčnou flétnu dosáhlo mimořádného úspěchu, neboť si všichni z okresního kola přivezli 1. místa. Z toho 4 žáci získali 1. místa i s postupem do krajského kola a následující dva žáci se taktéž umístili na 1. místě. Tento informativní text byl také použit v místním tisku (pro Hradecký zpravodaj). 10

11 ZUŠ SLAVILA SVÉ NAROZENINY HUDBOU SPOLEČNĚ S UČITELI CELÉHO OPAVSKÉHO REGINU Ve čtvrtek 7. května 2015 se konal v prostorách Městské galerie a ZUŠ Hradec nad Moravicí Slavnostní koncert učitelů ZUŠ spojený s výstavou obrazů. Tato akce byla již jako pátá v pořadí v rámci festivalu koncertů konaných k letošnímu dvacátému výročí Základní umělecké školy v Hradci nad Moravicí. Zaměření jednotlivých koncertů bylo strukturováno do celé škály zajímavých vystoupení, od společného muzicírování žáků školy s jejích rodiči, přes sólová vystoupení současných i bývalých žáků školy, až po vystoupení kapel a souborů, nebo právě proběhlého koncertu učitelů ZUŠ opavského regionu. Během zmíněného koncertu vystoupil s přáním k 20. narozeninám nejen starosta Města Hradec, ale i vyslanec všech ředitelů Základních uměleckých škol v opavském regionu ředitel ZUŠ Kravaře, který mimo jiné popřál škole vychovat nástupce takových hudebních velikánů, jako byli v Hradci nad Moravicí působící Beethoven a Liszt. V hudebním programu díky učitelům domácí zušky zazněly i netradiční nástroje jako je tuba, bajan či elektrické housle, které hudební program nevšedně zpestřily. Na závěr nechyběl ani narozeninový dort s dvaceti svíčkami, který za zpěvu známé melodie Živijó všech přítomných sfoukla nynější ředitelka školy společně s bývalým ředitelem a zakladatelem školy. Po skončení koncertu si mohli návštěvníci projít prostory ZUŠ a navštívit výstavu obrazů. Tento informativní text byl také použit v místním tisku (pro Hradecký zpravodaj). ZUŠKAŘENÍ NA ZAHRADĚ - ZAKONČENÍ FESTIVALU K 20. VÝROČÍ ŠKOLY Celý festival k 20. výročí hradecké ZUŠky zakončila v pátek 19. června velkolepá akce s názvem ZUŠkaření na zahradě, která proběhla na čtyřech scénách (evokující festivalové stage) - Městská galerie, koncertní sál školy, výtvarná učebna a venkovní areál školy. Takové rozvržení na několik scén je typické pro dnešní oblíbené letní festivaly. V programu mohli přátelé hradecké ZUŠky shlédnout vernisáž prací žáků výtvarného oboru ZUŠ po celé budově školy, muzikál Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť prezentovaný žáky ZUŠ, či hudební pásmo pěveckého sboru s rodiči žáků, kde se sálem školy nesly tóny Airu J. S. Bacha, či známého Hallellujah Leonarda Cohena, kterou proslavil animovaný film Shrek. Sólově zazářil i táta zpěvačky Kateřiny Lebedové s arií Leporella z opery Don Giovanni W. A. Mozarta. 11

12 Pro děti byly připraveny hudební hry a pro všechny tvořivé příznivce školy výtvarné dílny. Závěr ZUŠkaření patřil přehlídce kapel, souborů a orchestrů ZUŠ tedy Špunt s bandu, John s bandu, Akordeon bandu, Dívčí kapele, Rockové kapele a Baard s bandu. Akce se uskutečnila i díky finanční podpoře z grantového programu města a díky Spolku rodičů a přátel školy. Poděkování za skvělou týmovou spolupráci si zaslouží především všichni zaměstnanci ZUŠ! Muzikálové představení Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť. Foto: Milan Mainuš V neposlední řadě děkujeme všem partnerů festivalu: Městu Hradec nad Moravicí, SRP při ZUŠ, Národnímu památkovému ústavu, správě státního zámku Hradec nad Moravicí, OPTYSu Opava, Davidu Hutníkovi - davidhutnik.cz, Cukrárně Kamahaj, Cafe U Pekaře, Lékárně Hradec, Zahradnictví Poledne, Květince u Veverky, fotografu Milanu Mainušovi, Elektru Špacír, firmě Kofola a.s. a dalším Tento informativní text byl také použit v místním tisku (pro Hradecký zpravodaj). 12

13 LETNÍ MIMOŘÁDNÉ ÚSPĚCHY VÝTVARNÉHO A HUDEBNÍHO OBORU 8 žáků naší školy získalo ocenění ve 43. MDVV Lidice 2015 za své výtvarné práce. Soutěžilo se v malbě, kde dva žáci získali čestné uznání, dále v grafice, kterou byli rovněž oceněni čestným uznáním čtyři žáci a také ve fotografii, kde zaujala jedna žákyně, která také dosáhla na čestné uznání. Nejvyšší ocenění medaili získala v malbě a kresbě jedna žákyně, která byla oficiálně pozvána na vernisáž výstavy do Lidic, kde si osobně převzala své ocenění. V ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje, které se konalo ve dnech května 2015 v Liberci si žáci pod vedením p. uč. Magdalény Hrudové obdrželi pro hradeckou ZUŠ krásná ocenění: V 1. kategorii si vybojovali jedna žákyně - 1. místo a jeden žák - 2. místo. Ve 3. kategorii jedna žákyně obdržela 1. místo a dále Cenu poroty za interpretaci skladby I. Clarke - Hypnosis. Učitelka hry na příčnou flétnu, která žáky připravila, získala Cenu poroty za pedagogické vedení. Tento informativní text byl také použit v místním tisku (pro Hradecký zpravodaj). OHLÉDNUTÍ ZA 20. VÝROČÍM ŠKOLY Od ledna do června 2015 probíhal k 20. narozeninám Základní umělecké školy v Hradci festival plný koncertů a doprovodných akcí. Půlroční festival odstartoval lednový koncert žáků se svými rodinnými příslušníky při společném muzicírování - Hraje celá rodina, který se hned setkal s velkým úspěchem u 13

14 široké veřejnosti. Další koncert v měsíci únoru patřil těm neúspěšnějším absolventům, kteří reprezentují školu, jako studenti konzervatoří, koncert měl příhodný název Hvězdy se vrací domů. Řada přišla i na ty nejmenší žáčky v rámci Jarního koncertu, který byl svěžím a milým zpestřením festivalu. Divácky velmi atraktivní byl Populární koncert s přehlídkou kapel a souborů, či Slavnostní koncert spojený s výtvarnou výstavou učitelů ZUŠ opavského regionu, kde nechyběl ani velký narozeninový dort. V dalším květnovém koncertu jsme posluchačům představili současné úspěšné žáky školy při koncertě s názvem Příběhy hudebních úspěchů, kde se představili vítězové celostátních kol soutěží pořádaných MŠMT a účastníci mezinárodních soutěží, jak hudebních, tak i výtvarných. Celý festival uzavírala nejpovedenější akce s názvem ZUŠkaření na zahradě, kde v půldenním klání všech žáků a učitelů na několika pódiích plynulo pásmo krásné muziky, či muzikálové představení, hudební hry i nové výtvarné techniky, ze kterých si návštěvníci odnášeli i milé dárky na památku. Akce svým charakterem koncertů na několika místech podtrhla půlroční záměr celého učitelského kolektivu školy představit veřejnosti moderně zaměřený směr studia v několika žánrech. Tento informativní text byl také použit v místním tisku (pro Hradecký zpravodaj). 4. Přijímací řízení Příjímací talentové zkoušky v ZUŠ Hradec nad Moravicí proběhly dne pro výtvarný obor a pro obor hudební. Výkony uchazečů hodnotila tříčlenná komise složená z pedagogů ZUŠ. Na dalším pracovišti ve Skřipově se tyto zkoušky konaly Výsledky byly zaznamenány do protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách. Přihlásilo se celkem 67 zájemců o studium, z toho 42 v hudebním oboru a 25 ve výtvarném oboru. Hudební obor Výtvarný obor Celkem ZUŠ Přihlášení přijatí nepřijatí přihlášení přijatí nepřijatí přihlášení přijatí nepřijatí podíl přijatých žáků ,9% ,4% ,2% ,3% 14

15 V tabulce je zřejmé, že v letech došlo ke značnému poklesu nově přijatých žáků. V roce 2015 již dochází k nárůstu nově přijatých žáků. Stále ovšem platí, že celkový počet normativních žáků je pevně stanoven zřizovatelem školy a od roku 2009 tento počet nelze překročit. 15

16 5. Výsledky vzdělávání žáků V tabulce jsou vyčísleny počty žáků s prospěchem: prospěl s vyznamenáním, prospěl, neprospěl a žáci, kteří nebyli klasifikování z důvodu docházky do přípravného studia. Tito žáci přebírají na konci školního roku pouze potvrzení o absolvování tohoto studia. Klasifikace za 1. pololetí Obor vyznamenání prospěl neprospěl neklasifikovaní Celkem Hudební Výtvarný Celkem Klasifikace za 2. pololetí Obor vyznamenání prospěl neprospěl neklasifikovaní Celkem Hudební Výtvarný Celkem Postupové zkoušky se konaly v týdnu od do u tří komisí. Výsledky byly zaznamenány do protokolů o komisionálních zkouškách v systému IZUŠ. Celková úroveň těchto zkoušek byla velmi dobrá. Výsledky postupových zkoušek v hudebním oboru Výborný 105 Chvalitebný 14 Uspokojivý 1 Neuspokojivý 0 Nevykonali 30 Celkem

17 30 žáků nemělo povinnou postupovou zkoušku dle učebních osnov či Školního vzdělávacího programu ZUŠ Hradec nad Moravicí (např. z důvodu veřejného Absolventského koncertu apod.) Počty absolventů Obor 1. stupeň 2. stupeň SPD Celkem Hudební Výtvarný Kolektivní Celkem žákyně výtvarného oboru byla přijata na střední školu s uměleckým zaměřením. 6. Prevence sociálně patologických jevů V oblasti prevence sociálních a patologických jevů se především jedná o zapojení žáků do činností, které vyplňují jejich volný čas. Možnost realizovat se v uměleckých oborech jim základní umělecká škola poskytuje v plné míře a současně jím poskytuje možnost hudebního a výtvarného vzdělání spojeného s mravní a estetickou výchovou. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) je zajišťováno podle plánu DVPP, který každoročně škola vydává v souladu s platnou legislativou. DVPP je tedy zabezpečováno účastí na metodických schůzkách okresních nástrojových sekcí a akcích, které tyto sekce pořádají. okresní sekce klavír jeden učitel okresní sekce smyčce jedna učitelka okresní umělecká rada ZUŠ ředitelka okresní sekce dechová dva učitelé okresní sekce - akordeon, keyboard jedna učitelka okresní sekce zpěv jedna učitelka okresní sekce kytara jeden učitel 17

18 Dále na pravidelných školících seminářích a kurzech akreditovaných MŠMT. Tyto aktivity pedagogických pracovníků vedou ke zkvalitňování výuky, jsou hrazeny z rozpočtu školy a vedením školy jsou plně podporovány. Účast na seminářích: Seminář: Právní vědomí ve školském prostředí ředitelka Téma: Kvalifikace učitelů a změny zákona o pedagog. pracovnících Seminář: Ostravská setkání s příčnou flétnou jedna učitelka Téma: Metodika výuky ve hře na příčnou flétnu Seminář: První pomoc zaměstnanců Téma: První pomoc šance pro život 2 Seminář: Ostravská setkání s kytarou jeden učitel Téma: Vyučování hry na kytaru na ZUŠ Seminář: Publlic relations ředitelka Téma: Moderní škola potřebuje moderní public relations II. díl Seminář: IZUŠ ředitelka Téma: Řízení školy pomocí informačního systému IZUŠ Seminář: Keramika jedna učitelka Téma: Kurz keramiky Seminář: NIDV ředitelka Téma: Stížnosti a jejich řešení Seminář: Ostravská setkání s akordeonem dvě učitelky Téma: Uplatnění akordeonu v současnosti Seminář: NIDV ředitelka Téma: Jaký bude kariérní systém učitelů? Seminář: Ostravská setkání s kytarou jeden učitel Téma: Vyučování hry na kytaru na ZUŠ Seminář: MÚZA dvě učitelky Téma: akordeonové pódium Klimkovice Seminář: Ostravská setkání s příčnou flétnou jedna učitelka 18

19 Téma: Metodika výuky hry na příčnou flétnu Workshop ředitelka Téma: Optimalizace řídících a kontrolních systémů v oblasti výkonu zřizovatelských funkcí 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti NÁRODNÍ SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ MŠMT: Soutěž ZUŠ ve hře na dechové nástroje Krajské kolo , ZUŠ J. R. Míši, Orlová Hra na příčnou flétnu: 0. kategorie jedna žákyně 1. místo 1.b) kategorie jedna žákyně 1. místo s postupem do celostátního kola jeden žák 1. místo s postupem do celostátního kola 3. kategorie jedna žákyně 1. místo s postupem do celostátního kola a diplom Absolutní vítězce ve hře na příčnou flétnu. Zvláštní ocenění poroty za příkladnou pedagogickou činnost získala učitelka hry na příčnou flétnu. Hra na saxofon: 1.b) kategorie jeden žák 3. místo Hra na zobcovou flétnu: 2. kategorie jedna žákyně 3. místo Ústřední kolo , ZUŠ Liberec Hra na příčnou flétnu: 1. kategorie - jedna žákyně 1. místo - jeden žák 2. místo 3. kategorie jedna žákyně 1. místo a Cenu poroty za interpretaci skladby I. Clarke: Hypnosis. Zvláštní ocenění získala rovněž učitelka hry na příčnou flétnu - Cenu poroty za pedagogické vedení. 19

20 Soutěž ZUŠ v sólovém zpěvu Foto: Milan Mainuš Krajské kolo , ZUŠ Frýdek Místek I. kategorie Jonáš Slovák 2. místo V. kategorie Gabriela Chovancová 2. místo OSTATNÍ SOUTĚŽE A SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY: Soutěžní přehlídka Múzy Ilji Hurníka , ZUŠ Háj ve Slezsku jeden žák klavírního oddělení zlatá múza dvě žákyně akordeonového oddělení 2 x zlaté múzy pět žáků výtvarného oboru 5 x zlaté múzy Soutěžní přehlídka O cenu Leoše Janáčka , Lidová konzervatoř Ostrava jedna žákyně pěveckého oddělení bronzové pásmo MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE: Mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia , Janáčkova konzervatoř Ostrava 20

21 I. kategorie obor zpěv jeden žák 2. místo II. kategorie obor zpěv - jedna žákyně - čestné uznání 11. ročník Mezinárodní výtvarné soutěže Vianočná pohl adnica Kategorie základních uměleckých škol - 1. cena za KOLEKCI 43. ročník Mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice , Lidice Malba, kresba jedna žákyně - medaile Lidická růže Malba dva žáci - čestné uznání Grafika čtyři žáci čestné uznání Fotografie jedna žákyně čestné uznání Při ochraně osobních údajů žáků školy i pedagogů je postupováno v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pro zveřejňování aktivit a výsledků činnosti školy na nástěnkách, www stránkách atd., máme písemný souhlas zákonných zástupců žáků a pedagogů. Kalendář vybraných akcí Září Vystoupení žáků na vernisáži, Hotel Belária, Hradec nad Moravicí Exkurze žáků VO po opavských výstavách v rámci Bezručovy Opavy Říjen Vystoupení na Zahrádkářské výstavě v KD Jakubčovice Vystoupení na vernisáži v Městské galerii v Hradci nad Moravicí Soutěžní přehlídka Múzy I. Hurníka ZUŠ Háj ve Slezsku Listopad Voltiž: show na koních, hudební doprovod taneční orchestr, Albertovec Vystoupení na vernisáži Skupiny X, Hotel Belária, Hradec nad Moravicí Vystoupení na vernisáži výstavy adventních prací v KD Jakubčovice Přehlídka Magický klavír v proměnách času, KPB Opava 21

22 Prosinec Vánoční výtvarné dílny, ZUŠ Hradec nad Moravicí Vánoční koncert žáků ZUŠ spojený s výstavou žáků VO ve Velké dvoraně zámku v Hradci nad Moravicí Vánoční výtvarné dílny, ZŠ Skřipov Představení muzikálu Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť na Vánočním jarmarku v Hradci nad Moravicí Vystoupení žáků na Vánočním jarmarku v ZŠ Skřipov Leden Zahajovací koncert festivalu k 20. výročí ZUŠ Hraje celá rodina, Národní dům Hradec nad Moravicí Školní kolo soutěže v sólovém zpěvu - ZUŠ Hradec n Mor Únor Okresní kolo soutěže v sólovém zpěvu ZUŠ V. Kálika Opava kolo pěvecké soutěže Česko zpívá, Olomouc Školní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje - ZUŠ Hradec nad Moravicí kolo pěvecké soutěže Little Star, Litoměřice Muzikál Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť, ZUŠ Hradec nad Moravicí Muzikál Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť, ZUŠ Hradec nad Moravicí Koncert bývalých absolventů Hvězdy padají domů Velká dvorana Březen Okresní kole ve hře na dechové nástroje ZUŠ Háj ve Slezsku Výtvarná výstava v Městské knihovně Hradec nad Moravicí Krajské kolo soutěže v sólovém zpěvu ZUŠ Frýdek Místek Jarní koncert žáků ZUŠ Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí Okresní kytarová přehlídka, ZUŠ Opava Klimkovické akordeonové pódium, ZUŠ Klimkovice Vystoupení žáků na Jarní vernisáži KD Jakubčovice 22

23 Okresní klavírní přehlídka, ZUŠ V. Kálika Opava Krajské kolo ve hře na dechové nástroje, ZUŠ Orlová - Poruba Velikonoční dílny výtvarného oboru, ZUŠ Hradec nad Moravicí Velikonoční dílny výtvarného oboru, ZŠ Skřipov Národní přehlídka Máme rádi baroko - Církevní konzervatoř v Opavě Duben Akordeonový koncert, ZUŠ Hradec nad Moravicí Vystoupení žáků na vernisáži, Městská Galerie Hradec nad Moravicí Koncert populárních melodií, Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí Mezinárodní soutěž Pro Bohemia, JKGO Ostrava Mezinárodní kytarová soutěž, ZUŠ Frýdek Místek Krajská akordeonová přehlídka, JKGO Ostrava Krajská klavírní přehlídka, JKGO Ostrava Muzikálové představení Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť, ZUŠ Hradec Muzikálové představení Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť, ZUŠ Hradec Květen Slavnostní učitelská koncert s výtvarnou výstavou, Městská Galerie Hradec Slavnostní koncert žáků ZUŠ Příběhy hudebních úspěchů, Velká dvorana zámku Hradec n Mor Kytarová smršť, Bezručova knihovna Opava Krajská přehlídka Talenty regionu, JKGO Ostrava Vystoupení žáků ZUŠ na akci Noc kostelů kaple Bohučovice Výchovné koncerty pro ZŠ a CZŠ Hradec, ZŠ Branka, ZŠ Žimrovice a MŠ Hradec, Branka, Kajlovec a Žimrovice - ZUŠ Hradec nad Moravicí Vystoupení žáků ZUŠ na akci Noc kostelů kaple Bohučovice Vernisáž Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2015 Červen I. Absolventský koncert, ZUŠ Hradec nad Moravicí 23

24 Výchovný koncert pro ZŠ a MŠ ve Skřipově Vystoupení dívčí kapely na motosrazu, Chlebičov Den dětí s Múzou, krajská přehlídka souborů a orchestrů MS kraje, Ostrava Vystoupení a výstava žáků ZUŠ na přehlídce Múziáda Vivat Bach - Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí Přehlídka vítězů krajských kol MŠMT soutěží, Velká dvorana, Hradec II. Absolventský koncert, Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí Zuškaření na zahradě, ZUŠ Hradec n Mor Festival v sólovém zpěvu O cenu L. Janáčka, LKO Ostrava Celostátní kolo ve hře na dechové nástroje, ZUŠ Liberec III. Absolventský koncert, ZUŠ Hradec nad Moravicí 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2014/2015 proběhla v Základní umělecké škole Hradec nad Moravicí kontrola Českou školní inspekcí se závěrem: Vzdělávací nabídka ZUŠ v době inspekce odpovídala zápisu oborů vzdělávání do rejstříku škol a školských zařízení. Kvalifikovaný pedagogický sbor, potřebné materiální zázemí a výše finančních prostředků jsou velmi dobrými předpoklady pro vzdělávací činnost školy. Koncepční řízení školy a funkční organizační struktura vytvářejí velmi příznivé podmínky pro činnost ZUŠ. Závěry inspekční činnosti vycházejí z Inspekční zprávy Čj. ČŠIT-260/15-T. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní uměleckou školou podle ustanovení 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Inspekční činnost v základní umělecké škole proběhla ve dnech Od poslední inspekce (září 2011) se změnilo vedení školy, došlo k dalšímu zkvalitnění materiálních i prostorových podmínek vzdělávání, nově byla zrekonstruovaná zahrada školy. ZUŠ přešla na elektronické zpracovávání třídní dokumentace a v souvislosti se zavedením ŠVP se rozšířila nabídka vzdělávání v hudebním oboru o výuku hry na tubu a vznikla nová Dívčí kapela. Závěry inspekční činnosti vycházejí rovněž z Inspekční zprávy Čj. ČŠIT-260/15-T. 24

25 10. Základní údaje o hospodaření školy PŘÍJMY CELKEM z toho: 1. Dotace transfér Město Hradec ZUŠkaření Město Hradec volnočasové aktivity Školné Výpůjčné hudebních nástrojů Ostatní příjmy NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM z toho: 1) Spotřeba materiálu ) Opravy a udržování učeben a hudeb. Nástrojů ) Cestovné ) Služby ) Mzdové náklady ) Zákonné sociální pojištění ) Zákonné pojištění zaměstnanců ) Zákonné sociální náklady ) Osobní ochranné pomůcky ) Použití volnočasové aktivity ) Náklady drobného dlouhodobého majetku ) Daň z úroků

26 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK rok Hospodaření školy v roce 2014 skončilo nulovým hospodářským výsledkem. Doplňkovou činnost organizace v roce 2014 nevyvíjela. Rozpis a vyhodnocení závazného ukazatele finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu v roce 2014, limit počtu zaměstnanců 8,65. DRUH DOTACE Poskytnuto Čerpání 2014 vratka dotace ÚZ Přímé náklady na vzdělávání z toho: - platy ped. a neped. zam OON ped. a neped. zam zákonné odvody FKSP ONIV ÚZ Zvýšení platů pedagog. prac z toho: - prostředky na platy zákonné odvody FKSP ÚZ Zvýšení platů prac. školství z toho - prostředky na platy zákonné odvody FKSP Dotace celkem

27 V uplynulém roce 2014 byly škole poskytnuty prostředky na přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) bez členění na pedagogické a nepedagogické zaměstnance. Ušetřené prostředky z pojistného ÚZ byly použity v souladu s pokyny KÚ Ostrava k dofinancování ONIV (zákonné pojištění Kooperativa, lékařské prohlídky a učební pomůcky). Dále byly škole poskytnuty prostředky na Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 (ÚZ 33051) a prostředky na Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (ÚZ 33052). Všechny tyto poskytnuté prostředky byly vyčerpány. ÚČELOVÉ DOTACE a GRAT Poskytnuto Čerpání 2014 vratka příspěvku 1. Město Hradec účelový příspěvek Město Hradec volnočasové aktivity Město Hradec GRANT Zuškaření Účelové dotace z rozpočtu Města Hradec nad Moravicí byly čerpány v souladu se stanovenými podmínkami zakotvenými v jednotlivých smlouvách. Vyúčtování bylo Městu předáno k Nevyčerpány byly příspěvky na volnočasové aktivity dětí školné žáků. K bylo vráceno Kč 8,5 tis. Kč neuplatněné příspěvky. Jednalo se zejména o nové žáky, kteří z kapacitních důvodů nemohli být ve školním roce 2014/2015 přijati. 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V tomto školním roce 2014/2015 nebyla škola zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Základní umělecká škola Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace, Zámecká 313 se ve školním roce 2014/2015 zapojovala do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání pouze formou vysílání zaměstnanců na akce realizované jinými organizacemi. 27

28 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů Škola zpracovala grantový projekt s názvem Zuškaření na zahradě, které se konalo 19. června Akce zakončila půlroční festival k 20. výročí Základní umělecké školy v Hradci nad Moravicí, kde v půldenním klání všech žáků a učitelů na několika pódiích plynulo pásmo krásné muziky, či muzikálové představení, hudební hry i nové výtvarné techniky, ze kterých si návštěvníci odnášeli i milé dárky na památku. Akce svým charakterem koncertů na několika místech podtrhla půlroční záměr celého učitelského kolektivu školy představit veřejnosti moderně zaměřený směr studia v několika žánrech. Byla určena široké veřejnosti, rodičům, žákům školy a dalším přátelům školy. Její realizace byla možná díky grantového systému Města Hradec nad Moravicí, kdy škola získala z rozpočtu města finanční dotaci v částce 10 tis. Kč, která byla použita zejména na nákup materiálu. V rámci účelové dotace jsme na základě předložených požadavků získali finanční příspěvek z rozpočtu Města Hradec nad Moravicí v částce 20 tis. Kč. Tato částka byla účelově využita na výrobu CD k 20. výročí ZUŠ Hradec nad Moravicí. 28

29 Foto: Milan Mainuš Vedení školy vypracovalo i projekt Dotačního programu MŠMT ČR Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení s názvem Podpora zabezpečení ochrany žáků Základní umělecké školy v Hradci nad Moravicí. 14. Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ZUŠ Hradec nad Moravicí je členem občanského sdružení MÚZA, které zajišťuje péči o rozvoj a kvalitu uměleckého školství, prosazování a ochranu zájmů v Moravskoslezském kraji. Nově je škola také členem asociace AZUŠ, která je dobrovolným zájmovým sdružením základních uměleckých škol s cílem pečovat o rozvoj a kvalitu uměleckého školství v České republice. Z hlediska spolupráce s různými subjekty bych vyzvedla spolupráci se Spolkem rodičů a přátel při ZUŠ v Hradci nad Moravicí, který nám přispívá na koncertní činnost, účast žáků v soutěžích, na absolventské koncerty atd. Velmi významná byla i spolupráce se Správou zámku v Hradci nad Moravicí, neboť převaha našich koncertů se konala právě těchto v zámeckých prostorách. S Městským úřadem spolupracujeme v rámci vystupování našich žáků na akcích organizovaných městem. Dále spolupracujeme se všemi ZŠ a MŠ v Hradci a okolí, pro které pořádáme výchovné koncerty. V hudebním i ve výtvarném oboru pokračuje výuka na dalším pracovišti v ZŠ Skřipov. Naši žáci tam také vystupují při výtvarných výstavách a akcích pořádaných ZŠ a Obecním úřadem Skřipov. Spolupráce se ZŠ Skřipov je na velmi dobré úrovni. Odborová organizace na škole nepůsobí. 15. Závěr Celý školní rok 2014/2015 se nesl ve znamení oslav 20. výročí ZUŠ Hradec nad Moravicí. Tomuto výročí se věnovalo maximální úsilí, nejen při přípravě propagačních materiálů (nástěnné kalendáře hudebního a výtvarného oboru, plakáty, pozvánky, buletin ), ale i při mimořádném přípravném úsilí směřující k natočení pamětního CD, na kterém jsou 29

30 zdokumentovány všechny větší formace (kapely, pěvecký sbor, taneční orchestr a další soubory), které ve škole působí. Důležitou novinkou tohoto roku byl také přechod z papírové pedagogické dokumentace na elektronickou verzi tj. zřízení Informačního systému pro základní umělecké školy IZUŠ, která vstoupila v platnost 1. září Rovněž, jako v letech minulých se škola zapojila do mnoha národních i mezinárodních soutěží a přehlídek, kde získala řadu významných ocenění jak v hudebním, tak i ve výtvarném oboru. Díky obětavé práci všech zaměstnanců školy projevující se, ať již při přípravě oslav 20. výročí, či při přípravě žáků reprezentujících Základní uměleckou školu Hradec nad Moravicí na poli národních i mezinárodních soutěží a přehlídek, vnímám školní rok 2014/2015 jako mimořádně úspěšný. O dění ve škole pravidelně informuje vedení ZUŠ veřejnost, a to prostřednictvím webových stránek školy místního tisku (odkud pochází i informace zpracované ředitelkou v kapitole Informace o průběhu školního roku ), úřední desky města a na nástěnkách v budově ZUŠ Hradec nad Moravicí. Výroční zprávu o činnosti Základní umělecké školy Hradec nad Moravicí za školní rok 2014/2015 vypracovala Mgr. Marta Scholzová ředitelka školy a byla projednána na pedagogické radě dne V Hradci nad Moravicí

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb. zpracoval Petr Bouček,

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014

Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014 Obsah a. Základní údaje o organizaci...3 b. Vyhodnocení

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-975/10-M Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory IČO:

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Předkládá Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy I. ZÁKLADNÍ

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace - 1 - I. Závazná část zprávy o škole 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Základní umělecká škola Votice

Základní umělecká škola Votice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 PROGRAM pololetní hodnocení a klasifikace - výstupy ŠVP a třídní kniha - klasifikační řád v návaznosti na vysvědčení - klasifikační řád a komisionální zkoušky školní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 502/09-07. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 502/09-07. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 502/09-07 Název školy: Základní umělecká škola, Blatná, J. P. Koubka 4 Adresa: J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná Identifikátor: 600 002

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-983/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-983/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-983/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN 1 Základní údaje o škole Škola: Základní umělecká škola Moravský Beroun, příspěvková organizace Dvořákova 349, 793 05 Moravský Beroun IČO:

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice. Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.cz www.zusholice.cz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Zpracoval:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Škola Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2 2. Vzdělávací programy školy str. 3-4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5-10 4. Údaje o zařazování ţáků str. 11-13 5. Výsledky vzdělávání ţáků str. 14-16 6. Údaje

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-99/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-99/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-99/10-T Základní umělecká škola, Jablunkov, Mariánské náměstí 1, příspěvková organizace Adresa:

Více

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace 1 I. Závazná část zprávy o škole 1. Název

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Biskupská 2, 0 00 Praha, tel., fax: 22239507, e-mail: info@zus-biskupska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 200 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PRAHA, BISKUPSKÁ 2, IČO: 6046004 IZO:

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 146 256/98-00096 Signatura: an6ls201 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Státní jazyková škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Kdož uměním a učením pohrdá, jest podoben k tomu, kterýž by chtěl sukně, kabáty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Uherský Ostroh Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh Identifikátor: 600 003 680 Termín konání inspekce: 24. 25. září 2007

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a B u š t ě h r a d V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Školní rok 2012-2013 Vyhotovil: Bohumír Bednář - ředitel školy 1 O b s a h: A - Charakteristika školy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-1814/10-T Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace Adresa:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-599/07-R 14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-599/07-R 14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-599/07-R 14 Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava Polanka n/o, 1. května 330, příspěvková organizace

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více