Charitní listy. Cena Charity ČR. Deset let Domova sv. Jiří. Normální je pomáhat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charitní listy. Cena Charity ČR. Deset let Domova sv. Jiří. Normální je pomáhat"

Transkript

1 Normální je pomáhat Charitní listy Č Í S L O 4 / V Y D Á V Á D I E C É Z N Í C H A R I T A P L Z E Ň Vážení čtenáři Charitních listů, 20 let činnosti DCHP svádí k ohlédnutí a bilancování. Myslím, že se dobré dílo s pomocí Boží podařilo. Je to až neuvěřitelné, když vzpomenu na pionýrské začátky bratra Jiřího ve funkci ředitele. Říkal jsem si, na co se to ten chlapec dal. V hlavě měl mnoho plánů, málo peněz a holé ruce. Sociální služby byly neznámou a nepopsanou oblastí. V roce 1996 mne Jiří oslovil, zda bych nešel dělat vedoucího právě budovaného Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni. Do té doby jsem pracoval v technických oborech a myslel si, že toto nebude nic pro mne. A najednou (asi řízením Božím) jsem v Charitě byl a už jsem téměř 17 let. Takže se nebojte a přijďte, kdo cítíte potřebu sloužit druhým lidem, ať jsme stále kvalitnější prodlouženou rukou církve. A díky všem, kdo se na charitní službě podílejí. Pavel Janouškovec, ředitel Městské charity Plzeň Z O B S A H U Cena Charity ČR P avel Barták, zástupce ředitele DCHP pro sociální služby v Chebu se stal laureátem Ceny Charity ČR v roce Pavel Barták přebírá Cenu Charity D omov pro seniory sv. Jiří v plzeňské Doubravce si připomněl 10 let své existence. V září roku 2003 zde našlo svůj nový domov 70 seniorů. Z tohoto počtu jich dnes žije Laureáti letošní Ceny Charity Cena se uděluje od roku 2008 a je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a Deset let Domova sv. Jiří sedm. Je jim mezi lety. Celkem prošlo Domovem 216 klientů. Sociální a zdravotní služby se v průběhu let rozšířily a péče je zaměřena individuálně. Podle vedoucí Domova Ludmily Kučerové se osvědčuje péče zaměřená na individualitu člověka. Pečovatelé se zaměřují hlavně na životní období, které mají klienti ve vzpomínkách nejraději. Mši svatou sloužil v Domově sv. Františka biskup František Radkovský. Po ní byly předány zasloužilým pracovníkům Domova pamětní plakety a následoval kulturní program. podporovatelů Charity ČR. Jednotlivé kandidáty nominují diecézní Charity se souhlasem místního biskupa. Sociální služby v Chebu patří svojí komplexností a návazností k nejúspěšnějším projektům DCHP v rámci celé diecéze. V loňském roce byl dokončen stěžejní projekt rekonstrukce bývalé Union vily, ve které nyní charitní pracovníci provozují většinu služeb. Pavel Barták má na úspěšnosti projektu velkou zásluhu. Rozhovor čtěte na str. 6 Téma: Bezdomovectví 2 Příběh z Meclova 3 Z naší činnosti 4-5 Rozhovor s Pavlem Bartákem Seriál 20 let DCHP 6 7 Náš tip 8

2 S T R Á N K A 2 Bezdomovectví: časovaná puma Domov sv. Františka ve Wenzigově ulici v Plzni Na konci srpna schválila vláda historicky první Koncepci prevence a řešení bezdomovectví v ČR. Ještě letos má Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR konkretizovat některá v ní obsažená opatření, která by bylo možné rychle zavést do praxe J Téma edním z problémů, se kterými se bude společnost potýkat stále častěji, je bezdomovectví. Sociologické studie i prognózy se shodují v tom, že lidí, kteří jsou ohroženi ztrátou domova a pádem na dno, bude přibývat. V současné době existuje v České republice Koncepce prevence a řešení bezdomovectví v ČR. Tento dokument schválila vláda jako historicky první materiál, který se problematikou bezdomovectví zabývá. Největší zkušenosti s bezdomovci v Plzni má Městská charita, konkrétně Domov sv. Františka ve Wenzigově ulici. Podle našich zkušeností a evidence klientů, kterou vedeme, počet bezdomovců narůstá každoročně o 10%, říká vedoucí Domova sv. Františka Džemal Gërbani. Příčiny jsou různé, ale v zásadě se dá říct, že velkou roli hraje nezaměstnanost, nízká finanční gramotnost a relativně vysoké počty dětí vyrůstajících v dětských domovech či v nefunkčních rodinách. Z hlediska státu je to nedostatečná prevence a neexistence koncepce sociálního bydlení. Podle Džemala Gërbaniho k tomu pak přistupují místní podmínky. V Plzni je to absence terénní sociální služby zaměřené na bezdomovce a příliv bezdomovců ze Slovenska, případně jiných států EU. Domov sv. Františka je bezdomovci využíván jako noclehárna nebo azylový dům s možností celodenního ubytování. Kapacita azylového domu je 16 lůžek a v současné době je dostačující. Noclehárna je samozřejmě nejvíc vytížená v zimě, dodává Džemal Gërbani. Obvyklý počet je 46 lůžek. V zimě je navyšujeme o dalších lůžek, ale při velkých mrazech máme poptávku až o 100% vyšší, než jsme schopni zajistit. Řešíme to tzv. teplou židlí. To znamená, že bezdomovci, kteří už neseženou lůžko, u nás mohou přespat zdarma takto nouzově. Dostane se tak na dalších cca 35 lidí. Pro letošní zimu počítá Domov sv. Františka s navýšením běžné kapacity o dalších 11 přistýlek. Pokud se podaří získat mimořádnou dotaci od města Plzně, bude možné hradit některým klientům i ubytování v komerční ubytovně. Odhady hovoří o tom, že pouze několika málo procentům bezdomovců se podaří navrátit do plnohodnotného života. Smyslem charitních služeb ale není jen úplné navracení do plnoh o d n o t n é h o ž i v o t a. V Domově sv. Františka, ale i v jiných zařízeních tohoto typu, jde i o částečné nebo dočasné zmírnění kritické situace bezdomovců. Proto Městská charita Plzeň již třetím rokem provozuje ve spolupráci s Poliklinikou Bory a OSS MMP ordinaci pro sociálně vyloučené. Běžnou součástí služeb je doprovod na úřady, pomoc s vyřizováním sociálních dávek, důchodů, dokladů totožnosti, dluhů, získáním zaměstnání atd. Klienti zdarma získávají i obnošené šatstvo nebo základní potraviny. Cíle a opatření v koncepci směřují do čtyř základních oblastí: přístup k bydlení, sociální služby, přístup ke zdravotní péči, informovanost, zapojení a spolupráce. Zdroj: MPSV Z dokumentu MPSV K oncepce prevence a řešení bezdomovectví v ČR zdůrazňuje, že chybí relevantní data o bezdomovectví, o možných způsobech měření jeho rozsahu, zjišťování příčin a vlivu okolností na jeho průběh. Bezdomovci ani bezdomovectví nejsou jednotně specifikováni a chápáni. Chybí ucelený informační systém o bezdomovcích, příp. osobách ohrožených ztrátou bydlení, který by na základě jednotné definice umožnil sledování (anonymizovaných) dat a umožnil vytváření efektivních politik. Na sociálním začleňování bezdomovců by se měl (podporou sociálního podnikání zaměřeného na bezdomovce nebo osoby ohrožené ztrátou bydlení, programy zaměstnávání cílové skupiny, veřejně prospěšnými činnostmi podniků) podílet také podnikatelský sektor. Co se týká prevence bezdomovectví, klade se důraz na osvětu, tj. cílené působení na širokou veřejnost, a to už od dětských let. Ke zmírnění rizika sociálního vyloučení včetně ztráty bydlení má přispět finanční gramotnost získaná na základních a středních školách. Při realizaci opatření obsažených v koncepci se předpokládají výdaje pouze v rámci schváleného střednědobého výdajového rámce státního rozpočtu a výdajových limitů jednotlivých ministerstev.

3 S T R Á N K A 3 Příběh z Meclova Problémy paní Ivany začaly, když jí bylo osmnáct let. Tehdy jsem prodělala zápal mozkových blan a od té doby se to se mnou táhne, říká. Navíc jsme měli problémy v rodině. Dlouho jsem žila společně s tátou, který byl zdravotně postižený. Problémový vztah s partnerem ještě umocnil její špatný psychický vztah a došlo na nejhorší. Kvůli neplacení nájemného skončila na ulici, v bezdomovecké komunitě na Domažlicku. Také jí byla omezena právní způsobilost. Naštěstí se dostala do azylového domova a její život nabral pomalu správný směr. Chtěla jsem z azyláku pryč, protože mně vadili klienti, kteří tam chodili, pokračuje v líčení svého osudu. Na ulici to byli většinou opilci a feťáci a nechtěli nic měnit. Já jo. Obrátila se tedy na sociální pracovnici a našla příležitost v Centru sociální rehabilitace sv. Vavřince v západočeské obci Meclov. To poskytuje pobytovou formu sociální rehabilitace klientům s psychickým handicapem. Klienti s duševními poruchami pracují v Meclově v polytechnické a textilní dílně, kde vznikají různé dekorativní doplňky, užitkové předměty, malované vitráže, šperky apod. Cílem služby je umožnit jim žít běžným způsobem. Paní Ivana se v dílnách věnuje hlavně tkaní. Kromě toho ale ráda vaří a je jednou ze dvou klientek Centra, které se dokáží při pravidelných službách v kuchyni postarat o všech 15 klientů. Pravidelně jezdím do Domažlic za svou opatrovnicí a příští rok chceme požádat o navrácení způsobilosti, říká s nadějí v hlase. Podle vedoucí zařízení Ivany Havlíčkové to není vyloučené. Ivana je dobrý příklad toho, jak klientovi s duševním onemocněním prospěje režim pobytu a práce, který je nevylučuje z běžného způsobu života, upozorňuje. Je aktivní a určitě se psychicky zlepšuje. Důkazem příznivého vývoje je i vztah, který v Centru navázala. S partnerem žijí společně v garsoniéře v podkroví objektu. Tento příběh je součástí kampaně, která pomáhá šířit povědomí o prospěšnosti Tříkrálové sbírky. Z výtěžku Tříkrálové sbírky na Domažlicku v letošním roce bylo určeno téměř Kč na provoz Centra sociální rehabilitace.

4 S T R Á N K A 4 Z činnosti našich služeb a charit P oradna pro cizince a uprchlíky koordinuje i v letošním roce potravinovou pomoc v Plzeňském kraji. V období duben - srpen 2013 obdrželo krátkodobou potravinovou pomoc 27 příjemců, dlouhodobou pomoc 30 příjemců, celkem tedy 57 osob. Jednalo se především o matky s dětmi, seniory, nezaměstnané a invalidní důchodce. Důvody, které vedly k hmotné nouzi příjemců pomoci, byly zejména narůstající dluhy, náhlá ztráta zaměstnání a chybějící finanční rezerva, nepříznivý zdravotní stav, ztráta jednoho živitele rodiny (důvodem bylo úmrtí partnera, partner ve vězení nebo partner dlouhodobě pobývající v psychiatrické léčebně), stěhování, krádež v rodině. Vynaložené finanční prostředky na potravinovou pomoc Domažlice Kč, Klatovy Kč, Rokycany Kč, Přeštice + Tachov, Kč, Horažďovice Kč, Sušice Kč. Celkem tedy byla poskytnuta potravinová pomoc ve výši Kč. Průměrná částka vydaná na jednorázovou pomoc byla 1002 Kč., na dlouhodobou pomoc byla 1409 Kč. K Příjemci dlouhodobé pomoci měli dluhy nejčastěji v řádech desetitisíců až statisíců. Nejčastějšími věřiteli byly společnosti Provident, Home Credit, Profi Credit, Cofidis, Koblížek veselá půjčka a banky. Dále se jednalo o dluhy na energiích, nájemném (rovněž v obecních a městských bytech), dluhy za telefon, povinné ručení, zdravotní pojištění a svoz odpadu. S ociálně terapeutické dílny při Oblastní charitě Karlovy Vary představily veřejnosti nový program: ADOP- CE NAŠICH ZVÍŘÁTEK. Projekt je zaměřen na rodiče a prarodiče, kteří nemohou z nejrůznějších důvodů pořídit svým dětem či vnoučatům domácí mazlíčky, ale současně chtějí vést děti ke vztahu k přírodě a pravidelným povinnostem. OCH Karlovy Vary nabízí zájemcům adopci akvarijních ryb, terarijních živočichů, ptáků, zakrslých králíků, a morčat domácích. Cena adoptivního rodičovství je spíše symbolická a pohybuje se od 30,- Kč do 190,- Kč měsíčně, podle chovaného druhu zvířat. Adoptivní chovatelé dostávají jako poděkování dárkový certifikát, vstup zdarma do chovatelského zázemí a mohou spolurozhodovat o způsobu chovu zvířat a využívat další výhody, které adopce přináší. Smyslem sociálně terapeutických dílen práce je zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které kvůli svému postižení nemohou dlouhodobě najít pracovní uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce. Díky případné adopci budou moci tito lidé i nadále pečovat o celou řadu domácích či exotických zvířat v pracovním programu Chovatelství. V chovatelském programu OCH Karlovy Vary nescházejí exotičtí ptáci lienti sociálně terapeutických dílen v Domažlicích absolvovali letní pracovní soustředění na faře v Klenčí. Je známo, že se lidé nejlépe poznají v náročných situacích a z toho vycházel i celý program soustředění. V Klenčí se objevily pohádkové bytosti, které se dostaly do nesnází a pokud by se nenašel nikdo, kdo by jim pomohl, zmizely by i příslušné pohádky. Proto se účastníci změnili v Pohádkovou policii - pánové v hejkaly a dámy ve víly. Pohádkové bytosti si ovšem mnohdy nevěděly rady ani s tím, jak o pomoc požádat a snažily se zastrašovat nebo dokonce vydírat. Lesní víla Lesana si ne- dokázala sama opravit chaloupku a najít kamarády, a tak unesla kuchaře a jednu vílu z Pohádkové policie, vzápětí tábor napadl Pařezák, který bral dříví na táborák. Druhý den faru přepadli loupežníci, prý jim účastníci ukradli poklad. Když se vše vysvětlilo a klienti po- mohli pohádkovým bytostem najít cestu zpátky do svých pohádek, měl následovat klidný vý- let na Baldov. Tam k všeobecnému překvapení seděl hladový Otesánek, který vydal zajaté ka- Pařezák marády a služební dodávku pod podmínkou, že se dost nakrmí. Nasytil ho plný hrnec bram- borového guláše připravený na ohni, a vše opět dobře skončilo. Další den si liška spletla jednoho účastníka s Budulínkem a zase bylo o práci postaráno. Poklidné koupání překazil vodník, který plul na leknínu po klenečském koupališti. Když mu všichni pomohli posbírat vyplavené rybky a vysvobodit zajaté dušičky, na oplátku slíbil, že už nikoho v lidském světě neutopí. Večer přišla na návštěvu bludička a po světýlkách zavedla ke účastníky ke zraněnému vlkovi, pro kterého si druhý den přišla Karkulka. Další pohádka tak byla zachráněna. Po celou dobu soustředění všichni účastníci sbírali policejní frčky a získávali postupně vyšší hodnosti. Jistě zaslouženě všichni získali osvědčení a Vodník hodnost generála Pohádkové policie. Společné plnění náročných úkolů přispělo k vzájemnému poznání i Účastníci s vílou Lesanou mimo dílnu a přispělo ke zlepšení vzájemných vztahů.

5 S T R Á N K A 5 O blastní charita Klatovy provozuje v současné době dvě nízkoprahová zařízení pro děti a mládež: Klub Chapadlo a Klub Budík. Klub Chapadlo v letošním roce oslavil malé jubileum - v provozu je již 5 let. Klub Budík byl otevřen v květnu 2011 a rozšířil tak nabídku služeb OCHK na zbývající část týdne, kdy Klub Chapadlo služby neposkytuje. Uživatelé mají tímto možnost využívat služby každý pracovní den mimo víkendu. Pobytové akce mimo zařízení probíhají v době školních Při pobytové akci děti pomáhaly se sušením trávy prázdnin případně o víkendech. V letošních letních prázdninách proběhla pobytová akce Luční dvůr Příchovice u Přeštic. Ubytování v nově rekonstruovaných prostorách bylo umožněno zdarma. Děti dostaly příležitost podílet se na některých činnostech spojených s provozem farmy. Například hrabání a sušení sena, úklid u koní a opravě jízdních kol. V noci se děti zúčastnily noční hry. Druhý den byl připraven pěší celodenní výlet do zámecké zahrady v Lužanech, kde děti vyslechly zajímavý výklad o historii Hlávkovy nadace, zámku a zahrad. Odpoledne vycházka do podhradí obce Roupov a návštěva koupaliště. Třetí den připravila organizace Člověk v tísni preventivní program s názvem Hra na život. Děti měli možnost vyzkoušet si různé životní situace - rekvalifikační kurzy, hledání zaměstnání aj. Oblastní charita Klatovy plánuje tuto úspěšnou akci příští rok zopakovat. Součástí vystoupení jsou i tradiční tance Z Výzva A M ěstská charita Plzeň pokračuje v rekonstrukci objektu na adrese Sladk o v s k é h o 16, Plzeň. 80% stavebních prací je v projektu C h r á n ě n é bydlení, který je finančně podpořen z ESF, Sladkovského 16 úspěšně dokončeno. Jsou udělány vnitřní omítky, podlahy, vyměněna okna a dveře, vybudován výtah, přestavěny půdní prostory a položena nová střecha. Zbývá udělat sanační práce sklepních prostor, zateplení budovy a fasáda, stropy a vnitřní nátěry. Sta- Příprava interiérů vební práce budou ukončeny k dopce na dálku letos slaví 10 let své činnosti. V listopadu připravila dvě akce, na které zve především adoptivní rodiče dětí v Jižní Americe a zájemce o tento humanitární a vzdělávací projekt. 5. listopadu proběhne oslava Sv. Martina z Porres, patrona rozvojových projektů a Adopce na dálku v Jižní Americe. V kostele Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí v Plzni se uskuteční od 16 hod setkání s adoptivními rodiči. V 18 hod následuje Mše svatá a po ní pohoštění. 21. listopadu to bude mimořádný koncert pěveckého sboru z Bolívie Ansamble Moxos. Koncert je určen pro veřejnost a začíná v 18 hod v katedrále Sv. Bartoloměje v Plzni. Ansamble Moxos projel se svým fascinujícím vystoupením 16 zemí Evropy a Latinské Ameriky. Seznamuje posluchače s hudbou misijního baroka, kterou zanechali v Bolívii jezuité. Současně ji ale kombinují s tradičními etnickými tanci. aměstnanci Střediska sociální rehabilitace v Plzni prosí spoluobčany o spolupráci na kvalitním fungování humanitárního skladu. V současné době zaznamenáváme silný nedostatek spacáků, přikrývek a polštářů, které jsou v nadcházející zimě potřebné. Momentálně jsou prioritou při pomoci sociálně slabším spoluobčanům. Proto prosíme o možné darování těchto lůžkovin a zároveň i dětských postýlek, kterých je dlouhodobý nedostatek. Naše pracoviště nadále přijímá jako dary oblečení pro děti i dospělé, obuv, ručníky, osušky. Dále také nábytek i elektrospotřebiče, knihy a nádobí. Srdečně zveme širokou veřejnost do našeho šatníku a skladu nábytku, kde je možné si za minimální manipulační poplatek pořídit cokoliv do domácnosti, případně i šatstvo pro dospělé i děti. Momentálně v našem skladu probíhá reorganizace, v jejímž rámci jíž vzniklo oddělení knih, kde je možnost výběru z široké škály literatury. Provozní doba humanitárního skladu pro veřejnost: pondělí, středa: 9:00 12:00 a 13:00 14:30 úterý, čtvrtek: 9:00 12:00 a 13:00 17:00 pátek: 9:00 12:00 Soubor Ansamble Moxos představí duchovní písně

6 S T R Á N K A 6 P Rozhovor avel Barták vstoupil do Diecézní charity Plzeň na podzim roku V té době začala Charita ve spolup r á c i s městem Cheb prov o z o v a t v bývalých kasárnách noclehárnu pro b e z d o - movce. Po úspěšném výběrovém řízení se stal Pavel Barták vedoucím této služby. Jeho zkušenosti se sociální službou byly ale minimální. Já jsem do té doby pracoval v Spolu se mnou nastoupili další dva lidé, kteří toho o charitě také moc nevěděli, dodává. Oba byli bývalí vojáci, takže se možná takhle vrátili na místo činu, dodává s úsměvem. Jaké jste měl zkušenosti s prací v sociálních službách? Minimální. Lépe řečeno žádné. Do té doby jsem pracoval jako reprezentant rakouské medicinské firmy, která se specializovala na dýchací techniku. Takže to byl tehdy přestup do úplně jiného prostředí. Jaké byly začátky noclehárny? To nebylo vůbec jednoduché. Budova byla sice zrekonstruovaná, ale nezařízená, takže jsme sháněli nábytek, lina na podlahy a další základní zařízení. Hodně nám tenkrát pomohla Brigita Loosová z Farní charity Cheb. Ale hlavní bylo získat na začátku nějaké zkušenosti s prací s bezdomovci. Rozjeli jsme se do Plzně do Domova sv. Františka, kde jsme strávili asi tři dny, vyzkoušeli jsme si služby a já jsem se seznamoval s agendou. Tady zase pro změnu hodně pomohl Džemal Gërbani. No, ale to pravé jsem si stejně odžil až ve chvíli, kdy přišli první nocležníci. Jak tomu mám rozumět? My jsme rozjeli zkušební provoz v prosinci. Tenkrát byla docela tuhá zima, takže hned první den přišli tři chebští bezdomovečtí nestoři. A ti nás dost vyškolili. To promile alkoholu v krvi bych snad ani nechtěl měřit. Tak jsme se je snažili trochu srovnat, ale moc to nepomáhalo. Po Chebu se rozkřiklo, že dáváme nocleh bezdomovcům, přišli další, pochopitelně v podobném stavu. A začaly konflikty, protože oni se s sebou přinášeli problémy z ulice. Pochopili jsme brzy, že musíme nastolit nějaký řád a pravidla. Koupili jsme tester a od té doby, kdo měl víc než promile alkoholu v krvi, neměl nárok. Kupodivu to zafungovalo. Služby DCHP v Chebu jste poměrně brzo rozšířili. Ano. Někdy na jaře roku 2004 jsme noclehárnu rozšířili na denní centrum. Klienti tam mohli trávit dopo- ledne, ale podmínkou bylo, aby část sociální dávky dali stranou a my jsme jim zajistili pravidelnou stravu. Přidali jsme k tomu i televizi a vybavení kulturní místnosti, takže kdo chtěl, mohl trávit čas smysluplněji. Ale i to nám přišlo málo a tak jsme se rozhodli pro projekt Zpět do práce. Tenhle projekt Diecézní charitu Plzeň hodně zviditelnil, že? Určitě. Město nám zadalo práci na veřejných prostranstvích, Úřad práce přispěl financemi. Právě tenkrát jsem si uvědomil, že má smysl v Charitě dělat, protože jsme viditelně dokázali některým lidem pomoci. Těm, kteří o to stáli a do krize se dostali kvůli dluhům nebo ztrátě rodiny a zaměstnání. Nemluvím o těch, kteří mají bezdomovectví jako styl života. Projekt Zpět do práce se pak povedlo úspěšně zopakovat z programu ROPu. No, a dneska máme v Chebu 8 projektů, sídlíme v krásné zrekonstruované budově a myslím, že soudná veřejnost se na nás nedívá skrz prsty. Výstava k 20. výročí DCHP 20 let DCHP Výstava se konala na plzeňské radnici V mázhausu plzeňské radnice proběhla koncem září výstava, která dokumentuje činnost Diecézní charity Plzeň. Třicet velkoplošných panelů zachytilo ve zkratce služby DCHP a současně přiblížilo i nedocenitelnou činnost dobrovolných charit, které působí v Plzeňské diecézi. Část výstavy byla představena veřejnosti už při květnových oslavách Plzeňské diecéze a bude součástí programu v Kulturním dome Peklo v Plzni 1. listopadu. Součástí vernisáže bylo vystoupení Alžběty Kohoutové

7 S T R Á N K A 7 Spojeni s Charitou B Seriál / Jiří Lodr yl říjen 1993 a na návštěvu přišel Mons. Josef Žák. Již více než rok jsem hledal cestu jak se vrátit do plné zdravotní síly po velmi komplikovaném problému s výhřezem plotýnek a nakonec následné operaci páteře. Byl jsem krátce ženatý, měli jsme dvě děti a já nesmírně toužil vrátit se zpět ke svoji práci zootechnika a místopředsedy zemědělského družstva. Na práci v zemědělství jsem se odborně připravoval 9 let a svoji práci jsem miloval. Pracoval jsem v tvůrčím prostoru a nedovedl jsem si představit, že bych někdy dělal něco jiného než obor, který jsem si vysnil a přes překážky režimu jsem ho nakonec dosáhl. Dovolím si malou odbočku. Při návštěvě P. Josefa se mi znovu promítlo předcházející období. Naše cesty do Prahy za Františkem kardinálem Tomáškem, kdy jsme klečeli na dlažbě před rezidencí, provolávali slávu Bohu, dodávali jsme sílu svému arcipastýři a volali společně pozdravujte sv. Otce. Ještě častěji jsme volali, ať přijede sv. Otec. Pak listopad Následně duben 1990 a sv. Otec JAN PAVEL II. mezi námi. Nikdy nepřestanu být vděčný, že se to stalo a že se náš František kardinál Tomášek dočkal této chvíle v našem středu a mohl uvítat hlavu katolické církve u nás. Duben 1990 byl ještě dalším darem podivuhodný , v okamžiku, kdy přijel sv. Otec do Prahy, jsem vezl domů z porodnice svoji ženu a naše první dítě Lenku. To nejsou náhody, ale dary. Pak květen Spolu s rodinou jsme uvítali vznik Plzeňské diecéze a uvedení nového otce Františka na biskupský stolec. Při inauguraci otce biskupa jsem se nedostal do katedrály. Jako rekonvalescent po operaci páteře jsem stál opřený o vrata biskupství a vše sledoval na monitoru venku. Ale zpět k návštěvě Mons. Žáka. P. Josef má velké charisma, spolupracuje a účinně naslouchá Duchu svatému. Mohu dosvědčit, že mnohokrát řekl: bylo by dobré, nebo udělejte toto, a nakonec z toho bylo mnoho požehnaných darů pro dobro církve i nás osobně. Na jeho návštěvu jsem se nachystal, jelikož bylo avizováno, že mi přichází nabídnout službu v církvi. Jak řečeno, toužil jsem zůstat u svého povolání a nechtěl jsem si připustit, že by to mělo skončit. Sepsal jsem si na papírek více než 10 bodů, proč nemohu opustit svoje povolání. Kromě toho jsem se v té době po rekonvalescenci vrátil do práce a viděl jsem, kolik věcí během skoro roku moji nepřítomnosti v práci potřebuje dodělat a napravit. Najednou tu byl zásadní nový podnět. Otec biskup František a já bychom byli moc rádi, kdybys přijal službu ředitele Diecézní charity Plzeň, řekl p. Josef. O Charitě jsem nevěděl vůbec nic, vždyť tolik let ji nikdo nepotřeboval. Najednou jsem slyšel svoje jméno a bránil jsem se do té doby, dokud otec Josef neřekl: A co vděčnost? Teprve nyní mi to docvaklo. Jsem novomanžel skvělé ženy, otec dvou dětí, prožil jsem neuvěřitelnou bolest fyzickou a mnohé strádání nemohoucnosti, prázdnoty. Dokonce i chvilku bez naděje při prognóze, že nebudu chodit, že se nebudu moci starat o děti a ženu. Najednou jsem pochopil. Dodnes mi při této vzpomínce běhá mráz po zádech. Aniž bych se tenkrát poradil s manželkou, vyhrklo z mého nitra ANO. Jako souhlas Bohu. Jen jsem při setkání s otcem biskupem za dva dny pocítil prázdné ruce, pro nové poslání a bolest, že jsem opustil, co jsem měl moc rád a že nevím kam vlastně a jak mám jít dál. Pocítil jsem pocit prázdné nádoby a silné volání vnitřního hlasu, že právě to je nutné. Vydat se do nejistoty, jelikož Bůh sám ví, co dělá a jistě i proč. Za tento prožitek nesmírně děkuji a nikdy jsem ho nelitoval, při tolika věcech, které byly nové, při tom všem co se bylo nutné učit, při tom všem co nás za oněch 20 let života v diecézi posadilo do místa bolesti a nejistoty. Vždy v těchto chvílích jsem jasně ucítil onen počátek, kdy jsem poznal, že na mne to nezáleží, že to právě Bůh tvoří svoji službu a povolává lidi dobré vůle ke službě. Mým úkolem a úkolem mých blízkých je poslušnost a dělat dobře to, co se od nás požaduje. Dělat to ochotně a s láskou a odevzdaností, že člověk udělal, co bylo možné. Je na Bohu, aby dal souhlas, že je to snažení podle Jeho vůle a dotvořil práci mnohých pro dobro mnohých. Bůh mne hned zčerstva vyzkoušel. Nastoupil jsem na Svátek všech svatých do služby. Tímto dnem byla založena Diecézní charita Plzeň. Biskupství bylo do konce roku pod vedením ekonomiky Pražské arcidiecéze a já jsem byl ustanoven jako pastorační asistent s daným platem. Jaké bylo překvapení, když si mě zavolal v polovině prosince otec biskup a řekl, že se nevejdu to tabulkových čísel pro zaměstnance biskupství a že pro mne vlastně nemá plat. Byl jsem jediným zaměstnancem DCHP a byl jsem nesmírně vděčný za dobrovolnou spolupráci Františky Schmidové jako sekretářky. A tak jsme se stali perspektivně dobrovolníky oba. Jenže já jsem měl ženu na mateřské dovolené a dvě malé děti. Právě v tu chvíli jsem si ověřil platnost nedávné zkušenosti při povolání do služby. Pomoc přátel z partnerské Řezenské charity, sbírka v diecézi a nenadálá pomoc přátel a lidí dobré vůle podepřela novou službu diecézní charity. A tak je to podnes. Nemáme mnoho, ale dost na to, abychom se mohli rozdělit s těmi, kdo pomoc potřebují. Takové heslo jsme prožili a s vděčností hledíme do minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Bůh je Láska a svoje dílo ochrání, jen buďme Jeho. Děkuji za život i za vše čím žila DCHP posledních 20 let a přeji diecézi i charitě v diecézi hojnost příležitosti žít s Bohem. Děkuji za veškerou důvěru a pomoc všech spolupracovníků a moji celé rodiny. Nic není náhoda.

8 S T R Á N K A 8 Náš tip Děkujeme všem podporovatelům a příznivcům charitních služeb

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. O PROJEKTU...

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku.

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. Matka Tereza OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Obsah a základní údaje

Obsah a základní údaje Obsah a základní údaje Diakonie Evangelické církve metodistické...................................................... 1 Křovinovo nám. 11/16, 193 00 Praha 9 Horní Počernice tel.: +420-2-81866940, fax:

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

ADVAITA, o. s. výroční zpráva

ADVAITA, o. s. výroční zpráva 2014 ADVAITA, o. s. výroční zpráva ADVAITA, o. s. Základní údaje o spolku ADVAITA, o. s.................................................................................... 2 Úvodní slovo předsedy................................................................................................

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim?

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Vážené čtenářky, vážení čtenáři, skoro každý z nás se v životě dostane do situace, kdy hledá práci. Pokud jste mladí, vzdělaní, s praxí a bez závazků, nemusí

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji a Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

7 zaměstnaných. příklady dobré praxe z projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů

7 zaměstnaných. příklady dobré praxe z projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů 7 zaměstnaných příklady dobré praxe z projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů Obsah Úvodní slovo 54 Kontext 6 57 O projektu Aktivizace Tréninkové zaměstnávání Podporované

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Poprvé v dějinách lidstva se nemůžeme zachránit jedni bez druhých. Není možné nechat ničit ty nejslabší je třeba nalézt místo pro každého, místo,

Více

MODELKY NA VOZÍKU Kultura, společenské akce RADY, INSPIRACE A MOTIVACE PRO ŽIVOT NA VOZÍČKU

MODELKY NA VOZÍKU Kultura, společenské akce RADY, INSPIRACE A MOTIVACE PRO ŽIVOT NA VOZÍČKU Feničané v Brně RUČNÍ OVLÁDÁNÍ Kompenzační pomůcky MODELKY NA VOZÍKU Kultura, společenské akce RADY, INSPIRACE A MOTIVACE PRO ŽIVOT NA VOZÍČKU VOZKA VOLFOVA TOUHA A VŮLE Sport, cestování 3/2011 Ročník

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více