Charitní listy. Cena Charity ČR. Deset let Domova sv. Jiří. Normální je pomáhat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charitní listy. Cena Charity ČR. Deset let Domova sv. Jiří. Normální je pomáhat"

Transkript

1 Normální je pomáhat Charitní listy Č Í S L O 4 / V Y D Á V Á D I E C É Z N Í C H A R I T A P L Z E Ň Vážení čtenáři Charitních listů, 20 let činnosti DCHP svádí k ohlédnutí a bilancování. Myslím, že se dobré dílo s pomocí Boží podařilo. Je to až neuvěřitelné, když vzpomenu na pionýrské začátky bratra Jiřího ve funkci ředitele. Říkal jsem si, na co se to ten chlapec dal. V hlavě měl mnoho plánů, málo peněz a holé ruce. Sociální služby byly neznámou a nepopsanou oblastí. V roce 1996 mne Jiří oslovil, zda bych nešel dělat vedoucího právě budovaného Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni. Do té doby jsem pracoval v technických oborech a myslel si, že toto nebude nic pro mne. A najednou (asi řízením Božím) jsem v Charitě byl a už jsem téměř 17 let. Takže se nebojte a přijďte, kdo cítíte potřebu sloužit druhým lidem, ať jsme stále kvalitnější prodlouženou rukou církve. A díky všem, kdo se na charitní službě podílejí. Pavel Janouškovec, ředitel Městské charity Plzeň Z O B S A H U Cena Charity ČR P avel Barták, zástupce ředitele DCHP pro sociální služby v Chebu se stal laureátem Ceny Charity ČR v roce Pavel Barták přebírá Cenu Charity D omov pro seniory sv. Jiří v plzeňské Doubravce si připomněl 10 let své existence. V září roku 2003 zde našlo svůj nový domov 70 seniorů. Z tohoto počtu jich dnes žije Laureáti letošní Ceny Charity Cena se uděluje od roku 2008 a je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a Deset let Domova sv. Jiří sedm. Je jim mezi lety. Celkem prošlo Domovem 216 klientů. Sociální a zdravotní služby se v průběhu let rozšířily a péče je zaměřena individuálně. Podle vedoucí Domova Ludmily Kučerové se osvědčuje péče zaměřená na individualitu člověka. Pečovatelé se zaměřují hlavně na životní období, které mají klienti ve vzpomínkách nejraději. Mši svatou sloužil v Domově sv. Františka biskup František Radkovský. Po ní byly předány zasloužilým pracovníkům Domova pamětní plakety a následoval kulturní program. podporovatelů Charity ČR. Jednotlivé kandidáty nominují diecézní Charity se souhlasem místního biskupa. Sociální služby v Chebu patří svojí komplexností a návazností k nejúspěšnějším projektům DCHP v rámci celé diecéze. V loňském roce byl dokončen stěžejní projekt rekonstrukce bývalé Union vily, ve které nyní charitní pracovníci provozují většinu služeb. Pavel Barták má na úspěšnosti projektu velkou zásluhu. Rozhovor čtěte na str. 6 Téma: Bezdomovectví 2 Příběh z Meclova 3 Z naší činnosti 4-5 Rozhovor s Pavlem Bartákem Seriál 20 let DCHP 6 7 Náš tip 8

2 S T R Á N K A 2 Bezdomovectví: časovaná puma Domov sv. Františka ve Wenzigově ulici v Plzni Na konci srpna schválila vláda historicky první Koncepci prevence a řešení bezdomovectví v ČR. Ještě letos má Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR konkretizovat některá v ní obsažená opatření, která by bylo možné rychle zavést do praxe J Téma edním z problémů, se kterými se bude společnost potýkat stále častěji, je bezdomovectví. Sociologické studie i prognózy se shodují v tom, že lidí, kteří jsou ohroženi ztrátou domova a pádem na dno, bude přibývat. V současné době existuje v České republice Koncepce prevence a řešení bezdomovectví v ČR. Tento dokument schválila vláda jako historicky první materiál, který se problematikou bezdomovectví zabývá. Největší zkušenosti s bezdomovci v Plzni má Městská charita, konkrétně Domov sv. Františka ve Wenzigově ulici. Podle našich zkušeností a evidence klientů, kterou vedeme, počet bezdomovců narůstá každoročně o 10%, říká vedoucí Domova sv. Františka Džemal Gërbani. Příčiny jsou různé, ale v zásadě se dá říct, že velkou roli hraje nezaměstnanost, nízká finanční gramotnost a relativně vysoké počty dětí vyrůstajících v dětských domovech či v nefunkčních rodinách. Z hlediska státu je to nedostatečná prevence a neexistence koncepce sociálního bydlení. Podle Džemala Gërbaniho k tomu pak přistupují místní podmínky. V Plzni je to absence terénní sociální služby zaměřené na bezdomovce a příliv bezdomovců ze Slovenska, případně jiných států EU. Domov sv. Františka je bezdomovci využíván jako noclehárna nebo azylový dům s možností celodenního ubytování. Kapacita azylového domu je 16 lůžek a v současné době je dostačující. Noclehárna je samozřejmě nejvíc vytížená v zimě, dodává Džemal Gërbani. Obvyklý počet je 46 lůžek. V zimě je navyšujeme o dalších lůžek, ale při velkých mrazech máme poptávku až o 100% vyšší, než jsme schopni zajistit. Řešíme to tzv. teplou židlí. To znamená, že bezdomovci, kteří už neseženou lůžko, u nás mohou přespat zdarma takto nouzově. Dostane se tak na dalších cca 35 lidí. Pro letošní zimu počítá Domov sv. Františka s navýšením běžné kapacity o dalších 11 přistýlek. Pokud se podaří získat mimořádnou dotaci od města Plzně, bude možné hradit některým klientům i ubytování v komerční ubytovně. Odhady hovoří o tom, že pouze několika málo procentům bezdomovců se podaří navrátit do plnohodnotného života. Smyslem charitních služeb ale není jen úplné navracení do plnoh o d n o t n é h o ž i v o t a. V Domově sv. Františka, ale i v jiných zařízeních tohoto typu, jde i o částečné nebo dočasné zmírnění kritické situace bezdomovců. Proto Městská charita Plzeň již třetím rokem provozuje ve spolupráci s Poliklinikou Bory a OSS MMP ordinaci pro sociálně vyloučené. Běžnou součástí služeb je doprovod na úřady, pomoc s vyřizováním sociálních dávek, důchodů, dokladů totožnosti, dluhů, získáním zaměstnání atd. Klienti zdarma získávají i obnošené šatstvo nebo základní potraviny. Cíle a opatření v koncepci směřují do čtyř základních oblastí: přístup k bydlení, sociální služby, přístup ke zdravotní péči, informovanost, zapojení a spolupráce. Zdroj: MPSV Z dokumentu MPSV K oncepce prevence a řešení bezdomovectví v ČR zdůrazňuje, že chybí relevantní data o bezdomovectví, o možných způsobech měření jeho rozsahu, zjišťování příčin a vlivu okolností na jeho průběh. Bezdomovci ani bezdomovectví nejsou jednotně specifikováni a chápáni. Chybí ucelený informační systém o bezdomovcích, příp. osobách ohrožených ztrátou bydlení, který by na základě jednotné definice umožnil sledování (anonymizovaných) dat a umožnil vytváření efektivních politik. Na sociálním začleňování bezdomovců by se měl (podporou sociálního podnikání zaměřeného na bezdomovce nebo osoby ohrožené ztrátou bydlení, programy zaměstnávání cílové skupiny, veřejně prospěšnými činnostmi podniků) podílet také podnikatelský sektor. Co se týká prevence bezdomovectví, klade se důraz na osvětu, tj. cílené působení na širokou veřejnost, a to už od dětských let. Ke zmírnění rizika sociálního vyloučení včetně ztráty bydlení má přispět finanční gramotnost získaná na základních a středních školách. Při realizaci opatření obsažených v koncepci se předpokládají výdaje pouze v rámci schváleného střednědobého výdajového rámce státního rozpočtu a výdajových limitů jednotlivých ministerstev.

3 S T R Á N K A 3 Příběh z Meclova Problémy paní Ivany začaly, když jí bylo osmnáct let. Tehdy jsem prodělala zápal mozkových blan a od té doby se to se mnou táhne, říká. Navíc jsme měli problémy v rodině. Dlouho jsem žila společně s tátou, který byl zdravotně postižený. Problémový vztah s partnerem ještě umocnil její špatný psychický vztah a došlo na nejhorší. Kvůli neplacení nájemného skončila na ulici, v bezdomovecké komunitě na Domažlicku. Také jí byla omezena právní způsobilost. Naštěstí se dostala do azylového domova a její život nabral pomalu správný směr. Chtěla jsem z azyláku pryč, protože mně vadili klienti, kteří tam chodili, pokračuje v líčení svého osudu. Na ulici to byli většinou opilci a feťáci a nechtěli nic měnit. Já jo. Obrátila se tedy na sociální pracovnici a našla příležitost v Centru sociální rehabilitace sv. Vavřince v západočeské obci Meclov. To poskytuje pobytovou formu sociální rehabilitace klientům s psychickým handicapem. Klienti s duševními poruchami pracují v Meclově v polytechnické a textilní dílně, kde vznikají různé dekorativní doplňky, užitkové předměty, malované vitráže, šperky apod. Cílem služby je umožnit jim žít běžným způsobem. Paní Ivana se v dílnách věnuje hlavně tkaní. Kromě toho ale ráda vaří a je jednou ze dvou klientek Centra, které se dokáží při pravidelných službách v kuchyni postarat o všech 15 klientů. Pravidelně jezdím do Domažlic za svou opatrovnicí a příští rok chceme požádat o navrácení způsobilosti, říká s nadějí v hlase. Podle vedoucí zařízení Ivany Havlíčkové to není vyloučené. Ivana je dobrý příklad toho, jak klientovi s duševním onemocněním prospěje režim pobytu a práce, který je nevylučuje z běžného způsobu života, upozorňuje. Je aktivní a určitě se psychicky zlepšuje. Důkazem příznivého vývoje je i vztah, který v Centru navázala. S partnerem žijí společně v garsoniéře v podkroví objektu. Tento příběh je součástí kampaně, která pomáhá šířit povědomí o prospěšnosti Tříkrálové sbírky. Z výtěžku Tříkrálové sbírky na Domažlicku v letošním roce bylo určeno téměř Kč na provoz Centra sociální rehabilitace.

4 S T R Á N K A 4 Z činnosti našich služeb a charit P oradna pro cizince a uprchlíky koordinuje i v letošním roce potravinovou pomoc v Plzeňském kraji. V období duben - srpen 2013 obdrželo krátkodobou potravinovou pomoc 27 příjemců, dlouhodobou pomoc 30 příjemců, celkem tedy 57 osob. Jednalo se především o matky s dětmi, seniory, nezaměstnané a invalidní důchodce. Důvody, které vedly k hmotné nouzi příjemců pomoci, byly zejména narůstající dluhy, náhlá ztráta zaměstnání a chybějící finanční rezerva, nepříznivý zdravotní stav, ztráta jednoho živitele rodiny (důvodem bylo úmrtí partnera, partner ve vězení nebo partner dlouhodobě pobývající v psychiatrické léčebně), stěhování, krádež v rodině. Vynaložené finanční prostředky na potravinovou pomoc Domažlice Kč, Klatovy Kč, Rokycany Kč, Přeštice + Tachov, Kč, Horažďovice Kč, Sušice Kč. Celkem tedy byla poskytnuta potravinová pomoc ve výši Kč. Průměrná částka vydaná na jednorázovou pomoc byla 1002 Kč., na dlouhodobou pomoc byla 1409 Kč. K Příjemci dlouhodobé pomoci měli dluhy nejčastěji v řádech desetitisíců až statisíců. Nejčastějšími věřiteli byly společnosti Provident, Home Credit, Profi Credit, Cofidis, Koblížek veselá půjčka a banky. Dále se jednalo o dluhy na energiích, nájemném (rovněž v obecních a městských bytech), dluhy za telefon, povinné ručení, zdravotní pojištění a svoz odpadu. S ociálně terapeutické dílny při Oblastní charitě Karlovy Vary představily veřejnosti nový program: ADOP- CE NAŠICH ZVÍŘÁTEK. Projekt je zaměřen na rodiče a prarodiče, kteří nemohou z nejrůznějších důvodů pořídit svým dětem či vnoučatům domácí mazlíčky, ale současně chtějí vést děti ke vztahu k přírodě a pravidelným povinnostem. OCH Karlovy Vary nabízí zájemcům adopci akvarijních ryb, terarijních živočichů, ptáků, zakrslých králíků, a morčat domácích. Cena adoptivního rodičovství je spíše symbolická a pohybuje se od 30,- Kč do 190,- Kč měsíčně, podle chovaného druhu zvířat. Adoptivní chovatelé dostávají jako poděkování dárkový certifikát, vstup zdarma do chovatelského zázemí a mohou spolurozhodovat o způsobu chovu zvířat a využívat další výhody, které adopce přináší. Smyslem sociálně terapeutických dílen práce je zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které kvůli svému postižení nemohou dlouhodobě najít pracovní uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce. Díky případné adopci budou moci tito lidé i nadále pečovat o celou řadu domácích či exotických zvířat v pracovním programu Chovatelství. V chovatelském programu OCH Karlovy Vary nescházejí exotičtí ptáci lienti sociálně terapeutických dílen v Domažlicích absolvovali letní pracovní soustředění na faře v Klenčí. Je známo, že se lidé nejlépe poznají v náročných situacích a z toho vycházel i celý program soustředění. V Klenčí se objevily pohádkové bytosti, které se dostaly do nesnází a pokud by se nenašel nikdo, kdo by jim pomohl, zmizely by i příslušné pohádky. Proto se účastníci změnili v Pohádkovou policii - pánové v hejkaly a dámy ve víly. Pohádkové bytosti si ovšem mnohdy nevěděly rady ani s tím, jak o pomoc požádat a snažily se zastrašovat nebo dokonce vydírat. Lesní víla Lesana si ne- dokázala sama opravit chaloupku a najít kamarády, a tak unesla kuchaře a jednu vílu z Pohádkové policie, vzápětí tábor napadl Pařezák, který bral dříví na táborák. Druhý den faru přepadli loupežníci, prý jim účastníci ukradli poklad. Když se vše vysvětlilo a klienti po- mohli pohádkovým bytostem najít cestu zpátky do svých pohádek, měl následovat klidný vý- let na Baldov. Tam k všeobecnému překvapení seděl hladový Otesánek, který vydal zajaté ka- Pařezák marády a služební dodávku pod podmínkou, že se dost nakrmí. Nasytil ho plný hrnec bram- borového guláše připravený na ohni, a vše opět dobře skončilo. Další den si liška spletla jednoho účastníka s Budulínkem a zase bylo o práci postaráno. Poklidné koupání překazil vodník, který plul na leknínu po klenečském koupališti. Když mu všichni pomohli posbírat vyplavené rybky a vysvobodit zajaté dušičky, na oplátku slíbil, že už nikoho v lidském světě neutopí. Večer přišla na návštěvu bludička a po světýlkách zavedla ke účastníky ke zraněnému vlkovi, pro kterého si druhý den přišla Karkulka. Další pohádka tak byla zachráněna. Po celou dobu soustředění všichni účastníci sbírali policejní frčky a získávali postupně vyšší hodnosti. Jistě zaslouženě všichni získali osvědčení a Vodník hodnost generála Pohádkové policie. Společné plnění náročných úkolů přispělo k vzájemnému poznání i Účastníci s vílou Lesanou mimo dílnu a přispělo ke zlepšení vzájemných vztahů.

5 S T R Á N K A 5 O blastní charita Klatovy provozuje v současné době dvě nízkoprahová zařízení pro děti a mládež: Klub Chapadlo a Klub Budík. Klub Chapadlo v letošním roce oslavil malé jubileum - v provozu je již 5 let. Klub Budík byl otevřen v květnu 2011 a rozšířil tak nabídku služeb OCHK na zbývající část týdne, kdy Klub Chapadlo služby neposkytuje. Uživatelé mají tímto možnost využívat služby každý pracovní den mimo víkendu. Pobytové akce mimo zařízení probíhají v době školních Při pobytové akci děti pomáhaly se sušením trávy prázdnin případně o víkendech. V letošních letních prázdninách proběhla pobytová akce Luční dvůr Příchovice u Přeštic. Ubytování v nově rekonstruovaných prostorách bylo umožněno zdarma. Děti dostaly příležitost podílet se na některých činnostech spojených s provozem farmy. Například hrabání a sušení sena, úklid u koní a opravě jízdních kol. V noci se děti zúčastnily noční hry. Druhý den byl připraven pěší celodenní výlet do zámecké zahrady v Lužanech, kde děti vyslechly zajímavý výklad o historii Hlávkovy nadace, zámku a zahrad. Odpoledne vycházka do podhradí obce Roupov a návštěva koupaliště. Třetí den připravila organizace Člověk v tísni preventivní program s názvem Hra na život. Děti měli možnost vyzkoušet si různé životní situace - rekvalifikační kurzy, hledání zaměstnání aj. Oblastní charita Klatovy plánuje tuto úspěšnou akci příští rok zopakovat. Součástí vystoupení jsou i tradiční tance Z Výzva A M ěstská charita Plzeň pokračuje v rekonstrukci objektu na adrese Sladk o v s k é h o 16, Plzeň. 80% stavebních prací je v projektu C h r á n ě n é bydlení, který je finančně podpořen z ESF, Sladkovského 16 úspěšně dokončeno. Jsou udělány vnitřní omítky, podlahy, vyměněna okna a dveře, vybudován výtah, přestavěny půdní prostory a položena nová střecha. Zbývá udělat sanační práce sklepních prostor, zateplení budovy a fasáda, stropy a vnitřní nátěry. Sta- Příprava interiérů vební práce budou ukončeny k dopce na dálku letos slaví 10 let své činnosti. V listopadu připravila dvě akce, na které zve především adoptivní rodiče dětí v Jižní Americe a zájemce o tento humanitární a vzdělávací projekt. 5. listopadu proběhne oslava Sv. Martina z Porres, patrona rozvojových projektů a Adopce na dálku v Jižní Americe. V kostele Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí v Plzni se uskuteční od 16 hod setkání s adoptivními rodiči. V 18 hod následuje Mše svatá a po ní pohoštění. 21. listopadu to bude mimořádný koncert pěveckého sboru z Bolívie Ansamble Moxos. Koncert je určen pro veřejnost a začíná v 18 hod v katedrále Sv. Bartoloměje v Plzni. Ansamble Moxos projel se svým fascinujícím vystoupením 16 zemí Evropy a Latinské Ameriky. Seznamuje posluchače s hudbou misijního baroka, kterou zanechali v Bolívii jezuité. Současně ji ale kombinují s tradičními etnickými tanci. aměstnanci Střediska sociální rehabilitace v Plzni prosí spoluobčany o spolupráci na kvalitním fungování humanitárního skladu. V současné době zaznamenáváme silný nedostatek spacáků, přikrývek a polštářů, které jsou v nadcházející zimě potřebné. Momentálně jsou prioritou při pomoci sociálně slabším spoluobčanům. Proto prosíme o možné darování těchto lůžkovin a zároveň i dětských postýlek, kterých je dlouhodobý nedostatek. Naše pracoviště nadále přijímá jako dary oblečení pro děti i dospělé, obuv, ručníky, osušky. Dále také nábytek i elektrospotřebiče, knihy a nádobí. Srdečně zveme širokou veřejnost do našeho šatníku a skladu nábytku, kde je možné si za minimální manipulační poplatek pořídit cokoliv do domácnosti, případně i šatstvo pro dospělé i děti. Momentálně v našem skladu probíhá reorganizace, v jejímž rámci jíž vzniklo oddělení knih, kde je možnost výběru z široké škály literatury. Provozní doba humanitárního skladu pro veřejnost: pondělí, středa: 9:00 12:00 a 13:00 14:30 úterý, čtvrtek: 9:00 12:00 a 13:00 17:00 pátek: 9:00 12:00 Soubor Ansamble Moxos představí duchovní písně

6 S T R Á N K A 6 P Rozhovor avel Barták vstoupil do Diecézní charity Plzeň na podzim roku V té době začala Charita ve spolup r á c i s městem Cheb prov o z o v a t v bývalých kasárnách noclehárnu pro b e z d o - movce. Po úspěšném výběrovém řízení se stal Pavel Barták vedoucím této služby. Jeho zkušenosti se sociální službou byly ale minimální. Já jsem do té doby pracoval v Spolu se mnou nastoupili další dva lidé, kteří toho o charitě také moc nevěděli, dodává. Oba byli bývalí vojáci, takže se možná takhle vrátili na místo činu, dodává s úsměvem. Jaké jste měl zkušenosti s prací v sociálních službách? Minimální. Lépe řečeno žádné. Do té doby jsem pracoval jako reprezentant rakouské medicinské firmy, která se specializovala na dýchací techniku. Takže to byl tehdy přestup do úplně jiného prostředí. Jaké byly začátky noclehárny? To nebylo vůbec jednoduché. Budova byla sice zrekonstruovaná, ale nezařízená, takže jsme sháněli nábytek, lina na podlahy a další základní zařízení. Hodně nám tenkrát pomohla Brigita Loosová z Farní charity Cheb. Ale hlavní bylo získat na začátku nějaké zkušenosti s prací s bezdomovci. Rozjeli jsme se do Plzně do Domova sv. Františka, kde jsme strávili asi tři dny, vyzkoušeli jsme si služby a já jsem se seznamoval s agendou. Tady zase pro změnu hodně pomohl Džemal Gërbani. No, ale to pravé jsem si stejně odžil až ve chvíli, kdy přišli první nocležníci. Jak tomu mám rozumět? My jsme rozjeli zkušební provoz v prosinci. Tenkrát byla docela tuhá zima, takže hned první den přišli tři chebští bezdomovečtí nestoři. A ti nás dost vyškolili. To promile alkoholu v krvi bych snad ani nechtěl měřit. Tak jsme se je snažili trochu srovnat, ale moc to nepomáhalo. Po Chebu se rozkřiklo, že dáváme nocleh bezdomovcům, přišli další, pochopitelně v podobném stavu. A začaly konflikty, protože oni se s sebou přinášeli problémy z ulice. Pochopili jsme brzy, že musíme nastolit nějaký řád a pravidla. Koupili jsme tester a od té doby, kdo měl víc než promile alkoholu v krvi, neměl nárok. Kupodivu to zafungovalo. Služby DCHP v Chebu jste poměrně brzo rozšířili. Ano. Někdy na jaře roku 2004 jsme noclehárnu rozšířili na denní centrum. Klienti tam mohli trávit dopo- ledne, ale podmínkou bylo, aby část sociální dávky dali stranou a my jsme jim zajistili pravidelnou stravu. Přidali jsme k tomu i televizi a vybavení kulturní místnosti, takže kdo chtěl, mohl trávit čas smysluplněji. Ale i to nám přišlo málo a tak jsme se rozhodli pro projekt Zpět do práce. Tenhle projekt Diecézní charitu Plzeň hodně zviditelnil, že? Určitě. Město nám zadalo práci na veřejných prostranstvích, Úřad práce přispěl financemi. Právě tenkrát jsem si uvědomil, že má smysl v Charitě dělat, protože jsme viditelně dokázali některým lidem pomoci. Těm, kteří o to stáli a do krize se dostali kvůli dluhům nebo ztrátě rodiny a zaměstnání. Nemluvím o těch, kteří mají bezdomovectví jako styl života. Projekt Zpět do práce se pak povedlo úspěšně zopakovat z programu ROPu. No, a dneska máme v Chebu 8 projektů, sídlíme v krásné zrekonstruované budově a myslím, že soudná veřejnost se na nás nedívá skrz prsty. Výstava k 20. výročí DCHP 20 let DCHP Výstava se konala na plzeňské radnici V mázhausu plzeňské radnice proběhla koncem září výstava, která dokumentuje činnost Diecézní charity Plzeň. Třicet velkoplošných panelů zachytilo ve zkratce služby DCHP a současně přiblížilo i nedocenitelnou činnost dobrovolných charit, které působí v Plzeňské diecézi. Část výstavy byla představena veřejnosti už při květnových oslavách Plzeňské diecéze a bude součástí programu v Kulturním dome Peklo v Plzni 1. listopadu. Součástí vernisáže bylo vystoupení Alžběty Kohoutové

7 S T R Á N K A 7 Spojeni s Charitou B Seriál / Jiří Lodr yl říjen 1993 a na návštěvu přišel Mons. Josef Žák. Již více než rok jsem hledal cestu jak se vrátit do plné zdravotní síly po velmi komplikovaném problému s výhřezem plotýnek a nakonec následné operaci páteře. Byl jsem krátce ženatý, měli jsme dvě děti a já nesmírně toužil vrátit se zpět ke svoji práci zootechnika a místopředsedy zemědělského družstva. Na práci v zemědělství jsem se odborně připravoval 9 let a svoji práci jsem miloval. Pracoval jsem v tvůrčím prostoru a nedovedl jsem si představit, že bych někdy dělal něco jiného než obor, který jsem si vysnil a přes překážky režimu jsem ho nakonec dosáhl. Dovolím si malou odbočku. Při návštěvě P. Josefa se mi znovu promítlo předcházející období. Naše cesty do Prahy za Františkem kardinálem Tomáškem, kdy jsme klečeli na dlažbě před rezidencí, provolávali slávu Bohu, dodávali jsme sílu svému arcipastýři a volali společně pozdravujte sv. Otce. Ještě častěji jsme volali, ať přijede sv. Otec. Pak listopad Následně duben 1990 a sv. Otec JAN PAVEL II. mezi námi. Nikdy nepřestanu být vděčný, že se to stalo a že se náš František kardinál Tomášek dočkal této chvíle v našem středu a mohl uvítat hlavu katolické církve u nás. Duben 1990 byl ještě dalším darem podivuhodný , v okamžiku, kdy přijel sv. Otec do Prahy, jsem vezl domů z porodnice svoji ženu a naše první dítě Lenku. To nejsou náhody, ale dary. Pak květen Spolu s rodinou jsme uvítali vznik Plzeňské diecéze a uvedení nového otce Františka na biskupský stolec. Při inauguraci otce biskupa jsem se nedostal do katedrály. Jako rekonvalescent po operaci páteře jsem stál opřený o vrata biskupství a vše sledoval na monitoru venku. Ale zpět k návštěvě Mons. Žáka. P. Josef má velké charisma, spolupracuje a účinně naslouchá Duchu svatému. Mohu dosvědčit, že mnohokrát řekl: bylo by dobré, nebo udělejte toto, a nakonec z toho bylo mnoho požehnaných darů pro dobro církve i nás osobně. Na jeho návštěvu jsem se nachystal, jelikož bylo avizováno, že mi přichází nabídnout službu v církvi. Jak řečeno, toužil jsem zůstat u svého povolání a nechtěl jsem si připustit, že by to mělo skončit. Sepsal jsem si na papírek více než 10 bodů, proč nemohu opustit svoje povolání. Kromě toho jsem se v té době po rekonvalescenci vrátil do práce a viděl jsem, kolik věcí během skoro roku moji nepřítomnosti v práci potřebuje dodělat a napravit. Najednou tu byl zásadní nový podnět. Otec biskup František a já bychom byli moc rádi, kdybys přijal službu ředitele Diecézní charity Plzeň, řekl p. Josef. O Charitě jsem nevěděl vůbec nic, vždyť tolik let ji nikdo nepotřeboval. Najednou jsem slyšel svoje jméno a bránil jsem se do té doby, dokud otec Josef neřekl: A co vděčnost? Teprve nyní mi to docvaklo. Jsem novomanžel skvělé ženy, otec dvou dětí, prožil jsem neuvěřitelnou bolest fyzickou a mnohé strádání nemohoucnosti, prázdnoty. Dokonce i chvilku bez naděje při prognóze, že nebudu chodit, že se nebudu moci starat o děti a ženu. Najednou jsem pochopil. Dodnes mi při této vzpomínce běhá mráz po zádech. Aniž bych se tenkrát poradil s manželkou, vyhrklo z mého nitra ANO. Jako souhlas Bohu. Jen jsem při setkání s otcem biskupem za dva dny pocítil prázdné ruce, pro nové poslání a bolest, že jsem opustil, co jsem měl moc rád a že nevím kam vlastně a jak mám jít dál. Pocítil jsem pocit prázdné nádoby a silné volání vnitřního hlasu, že právě to je nutné. Vydat se do nejistoty, jelikož Bůh sám ví, co dělá a jistě i proč. Za tento prožitek nesmírně děkuji a nikdy jsem ho nelitoval, při tolika věcech, které byly nové, při tom všem co se bylo nutné učit, při tom všem co nás za oněch 20 let života v diecézi posadilo do místa bolesti a nejistoty. Vždy v těchto chvílích jsem jasně ucítil onen počátek, kdy jsem poznal, že na mne to nezáleží, že to právě Bůh tvoří svoji službu a povolává lidi dobré vůle ke službě. Mým úkolem a úkolem mých blízkých je poslušnost a dělat dobře to, co se od nás požaduje. Dělat to ochotně a s láskou a odevzdaností, že člověk udělal, co bylo možné. Je na Bohu, aby dal souhlas, že je to snažení podle Jeho vůle a dotvořil práci mnohých pro dobro mnohých. Bůh mne hned zčerstva vyzkoušel. Nastoupil jsem na Svátek všech svatých do služby. Tímto dnem byla založena Diecézní charita Plzeň. Biskupství bylo do konce roku pod vedením ekonomiky Pražské arcidiecéze a já jsem byl ustanoven jako pastorační asistent s daným platem. Jaké bylo překvapení, když si mě zavolal v polovině prosince otec biskup a řekl, že se nevejdu to tabulkových čísel pro zaměstnance biskupství a že pro mne vlastně nemá plat. Byl jsem jediným zaměstnancem DCHP a byl jsem nesmírně vděčný za dobrovolnou spolupráci Františky Schmidové jako sekretářky. A tak jsme se stali perspektivně dobrovolníky oba. Jenže já jsem měl ženu na mateřské dovolené a dvě malé děti. Právě v tu chvíli jsem si ověřil platnost nedávné zkušenosti při povolání do služby. Pomoc přátel z partnerské Řezenské charity, sbírka v diecézi a nenadálá pomoc přátel a lidí dobré vůle podepřela novou službu diecézní charity. A tak je to podnes. Nemáme mnoho, ale dost na to, abychom se mohli rozdělit s těmi, kdo pomoc potřebují. Takové heslo jsme prožili a s vděčností hledíme do minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Bůh je Láska a svoje dílo ochrání, jen buďme Jeho. Děkuji za život i za vše čím žila DCHP posledních 20 let a přeji diecézi i charitě v diecézi hojnost příležitosti žít s Bohem. Děkuji za veškerou důvěru a pomoc všech spolupracovníků a moji celé rodiny. Nic není náhoda.

8 S T R Á N K A 8 Náš tip Děkujeme všem podporovatelům a příznivcům charitních služeb

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s.

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. 1 Elim Vsetín, o. s. Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá potřebným, organizuje zájmovou a sportovní činnost dětí, mládeže

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete Kde nás najdete Budova noclehárny se nachází ve stejné budově jako denní centrum na ulici Zámecká v těsné blízkosti Mlékáren. Poblíž je Kaufland a vlakové nádraží. Vchází se k nám zelenou branou z vlnitého

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský kraj" Poskytovatel

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že:

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: 98 % žen bez domova touží po stabilní dlouhodobé práci

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

QUIP KONFERENCE PRO ZMĚNU 2015. 30.9.2015, Praha

QUIP KONFERENCE PRO ZMĚNU 2015. 30.9.2015, Praha QUIP KONFERENCE PRO ZMĚNU 2015 JÁ především člověk, Váš doprovod životem,...ukazatel správného směru,..veřejný opatrovník, a také úředník Proč mě naplňuje být veřejným opatrovníkem Motto Možná nemůžeme

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Farní charita Beroun Azylové domy

Farní charita Beroun Azylové domy Popis realizace poskytované sociální služby (plán rozvoje služby) V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších přepisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Tréninkové bydlení v Armádě spásy Antonín Plachý a spolupracovníci 14.5.2014

Tréninkové bydlení v Armádě spásy Antonín Plachý a spolupracovníci 14.5.2014 Tréninkové bydlení v Armádě spásy Antonín Plachý a spolupracovníci 14.5.2014 Motto: Naučit se samostatně bydlet není jen placení nájemného a nákladů na bydlení, ale jsou to také náležitosti, které s tímto

Více

16:00 17:00 Dobrovolnická kalkulačka Prezentace projektu DCHB: videa, rozhovory, fotografie

16:00 17:00 Dobrovolnická kalkulačka Prezentace projektu DCHB: videa, rozhovory, fotografie Brno 13:00 20:30 16:00 19:00 od 19:00 Blansko 16.9.2011 od 20:00 13:00 16:00 Dobrovolně s námi Prezentace neziskových organizací pracujících s dobrovolníky: Diecézní charita Brno (DCHB), Bezmezí o.s.,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři:

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři: Soutěž: Navrhni projekt Chráněné bydlení Konvalinka Autoři: Julie Artemová, Lucie Marečková Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov OBSAH 1. Popis výchozího stavu. 3 2. Cíle

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2013... 5 Výsledovka za rok 2013... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní.

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Jaroslav Matějka se narodil v roce 1940 v Litomyšli. Od roku 1960 žije ve

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 2012 1 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÝ NA SOUKRTOMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V II. POLOLETÍ ROKU 2015

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÝ NA SOUKRTOMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V II. POLOLETÍ ROKU 2015 PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÝ NA SOUKRTOMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V II. POLOLETÍ ROKU 2015 Kontrolovaný subjekt Odbor KÚPK Předmět kontroly Termín Diecézní charita Plzeň Sociálně

Více

Helpion, o.p.s. Javornická 927 Rychnov nad Kněžnou. www.helpion.cz

Helpion, o.p.s. Javornická 927 Rychnov nad Kněžnou. www.helpion.cz Helpion, o.p.s. Javornická 927 Rychnov nad Kněžnou www.helpion.cz KDO JSME? Obecně prospěšná společnost Helpion, o. p. s. byla založena 27. 8. 2009 a snaží se pomáhat lidem, kteří jsou v nouzi z různých

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením charita název cílová skupina obsah částka Podpora osob se zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením 180 000 Kč Charita sv. Alexandra vybavenost chráněných dílen Charita Bohumín Charita Český

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření Vážení obyvatelé Domova, protože se už výrazně ochladilo, určitě nadešel čas, abychom rozšířily nabídku činností. Plánujeme, že začneme vyrábět ozdoby na Vánoce a další velice zajímavé věci sledujte nástěnky.

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

ZMAPOVÁNÍ PROCESU TRANSFORMACE ZAŘÍZENÍ FORMOU FOTODOKUMENTACE

ZMAPOVÁNÍ PROCESU TRANSFORMACE ZAŘÍZENÍ FORMOU FOTODOKUMENTACE Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení Krajánek, Krnovská 185/1, 793 95 Město Albrechtice ZMAPOVÁNÍ PROCESU TRANSFORMACE ZAŘÍZENÍ

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Školní rok: 2016/2017 Obor: Sociální činnost 75-41-M/01 denní forma studia MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011 1 2011 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL

OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL III. setkání, středa 13. dubna 2016, Libuš a Písnice, zasedací místnost, Libušská č. p. 1 Na dnešním setkání si Vás dovolí

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2014... 5 Výsledovka za rok 2014... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV SVATÉ

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Poděkování Nadační fond Algo patří k malým nadačním fondům disponujícím omezenými finančními prostředky. O to více se snaží o maximální využití těchto prostředků za účelem zcela

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2017 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DOMU SAMARITÁN

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DOMU SAMARITÁN 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DOMU SAMARITÁN Oblastní charita Ústí nad Labem Štefánikova 246/1 400 01 Ústí nad Labem Tel: 475 601 805 E-mail: charita@charitausti.cz IČO: 44 22 55 12 DŮM SAMARITÁN Člověk nám není

Více

Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu

Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu Od roku 2006 provádí ochránce systematických návštěv zařízení, kde se nacházejí osoby omezené na osobní svobodě, a posiluje jejich ochranu před

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a matky s dětmi z Českého Těšína a celé České republiky, které se ocitly v tíživé životní

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Analýza poskytování sociální služby Terénní programy SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky TP Ostrava 2015

Analýza poskytování sociální služby Terénní programy SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky TP Ostrava 2015 Analýza poskytování sociální služby Terénní programy SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: U Tiskárny 55/3, Ostrava-Přívoz,

Více