Košumberk zpřístupnění hradu pěší lávkou DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. Město Luže nám. Plukovníka Josefa Koukala 1, Luže

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Košumberk zpřístupnění hradu pěší lávkou DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. Město Luže nám. Plukovníka Josefa Koukala 1, Luže"

Transkript

1 STUPĚŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY STAVBA: Košumberk zpřístupnění hradu pěší lávkou INVESTOR/ZADAVATEL: GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Město Luže nám. Plukovníka Josefa Koukala 1, Luže MURUS - projekce s.r.o. MONUMENTA RENOVAMUS SCHVÁLIL, DATUM: HIP: Ing. Jan Vinař (ČKAIT ) PROJEKTANT: VYPRACOVAL: DATUM: 08/2017 MĚŘÍTKO: - Ing. Patrik Babínek Ing. Jiří Krejčí NÁZEV: TECHNICKÁ ZPRÁVA PARÉ: INDEX: D.1.1.A ČÍSLO ZAKÁZKY: REVIZE: --

2 A KONCEPT ZPŘÍSTUPNĚNÍ HRADU KOŠUMBERK PĚŠÍ LÁVKOU... 3 B KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 B.1 SO-2 PĚŠÍ LÁVKA... 3 B.1.1 Rampa pěší lávky... 3 B.1.2 Odpočinková podesta... 6 B.1.3 Uložení podesty a rampy pěší lávky na roznášecí trám... 9 B.1.4 Podepření odpočinkových podest... 9 B.1.5 Kotevní prvky dřevěných prvků do základových prahů a roznášecích trámů B.1.6 Základové prahy B.1.7 Ostatní B Průnik odpočinkové podesty se stávajícím plotem B Terénní práce B Kácení B Vstupní branky B Oprava kamenné zdi v úrovni výstupní podesty pěší lávky C BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY D OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ E PŘÍLOHY MURUS - Monumenta Renovamus

3 A Koncept zpřístupnění hradu Košumberk pěší lávkou V současné době je areál hradu přístupný pouze hradní branou ze strany budovy purkrabství. Pro klienty Hamzovy léčebny je tak přístup problémový a je nutné podniknout cestu okolo celého kopce, na němž stojí zřícenina hradu Košumberk. Projektovou dokumentací je navrženo zpřístupnění areálu hradu Košumberk pěší lávkou složenou z přímých ramp a odpočinkových podest. Trasa pěší lávky vede z areálu Hamzovy léčebny od úpatí svahu až na vrchol kopce a je vedena přes oboru lesní zvěře. Jednotlivé přímě rampy budou provedeny v podélném sklonu od 1:16 do 1:12 pro pohodlné zdolání celkového převýšení deseti metrů v navržené trase lávky. Odpočinkové mezipodestami budou provedeny vodorovné šířky 1,6 metru a délky 1,5 metru, bez podélného a příčného sklonu. B KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B.1 SO-2 Pěší lávka Nosná konstrukce pěší lávky bude provedena z dřevěných profilů navržených architektonickým řešením a ověřených statickým výpočtem. Pěší lávka je navržena jako soustava prostě uložených nosníků ramp s uložených na roznášecí podélné trámy v místě podest. Podesty budou podepřeny s ohledem na absolutní lokální výškový rozdíl podlahy podesty a průběh terénu. Podepření podest je navrženo dvojím způsobem: - kotvením podélných roznášecích trámů přímo na základové konstrukce, - sloupy a šikmými vzpěrami ukotvených přes ocelové roznášecí patky do základové konstrukce. Začátek i konec pěší lávky budou opatřeny uzamykací brankou. B.1.1 Rampa pěší lávky Rampy pěší lávky jsou navrženy průchozí šířky 1,6 metru a délky od 4,0 8,0 metru. Konstrukce rampy pěší lávky je navržena jako dvojice příhradových vazníků staticky plnících nosnou funkci rampy. Příhradový vazník je navržen s tlačenými diagonálami a ocelovými táhly mezi horním pasem a příčníkem v pozici styčníku tlačené diagonály s horního/dolního pasu. V pozici příčníku je sloupek podepřen šikmou vzpěrou zapřenou do příčníku pro zachycení vodorovných sil působících na příhradový vazník, který plní funkci zábradlí. Vnitřní plocha roviny příhradového vazníku bude v celé ploše obedněna prkny tl. 20 mm. V rovině podlahy jsou mezi příčníky vloženy vodorovné ztužující diagonály. Spoje jednotlivých dřevěných prvků jsou navrženy výhradně jako tesařské ocelovým svorníkem. Plošné prvky podlahy a bednění stran příhradových vazníků budou kotveny pomocí vrutů s TROX hlavou. Mezery mezi prkny nesmí být větší než 5 mm. Rampa pěší lávky tabulka spojů prvků Prvky Sloupek horní/dolní pas Diagonála v rovině příhradového vazníku horní/dolní pas Diagonála v rovině příhradového vazníku sloupek Spoj Pravoúhlé čepování, oboustranně odsazené Šikmé jednoduché zapuštění šikmočelné Šikmé přeplátování úplné se zapuštěním, spoj zajištěn dřevěným kolíkem Ø12 mm 3 MURUS - Monumenta Renovamus

4 Dolní pas příhradového vazníku příčník Podélník příčník Šikmá vzpěra sloupek Šikmá vzpěra příčník Diagonála v rovině podlahy podélník Křížení diagonál v rovině podlahy Podlahové fošny podélník Příčník roznášecí trám Kamp střední oboustranný, spoj zajištěn ocelovým táhlem Ø20 mm Kamp plný, spoj zajištěn dřevěným kolíkem Ø12 mm Šikmé jednoduché zapuštění šikmočelné, spoj zajištěn ocelovým svorníkem M12 Šikmé jednoduché zapuštění šikmočelné, spoj zajištěn ocelovým svorníkem M12 Úplné přeplátování s jednostrannou rybinou a krytím Šikmé přeplátování úplné, spoj jištěn dřevěným kolíkem Ø12 mm Konstrukční samořezný pozinkovaný vrut do podlah s TORX drážkou Rybinový kamp Rampa pěší lávky - tabulka prvků šířka [cm] výška [cm] Příhradový nosník Horní/dolní pásnice Sloupek Ztužující diagonála Příčník Podélný trám Podlaha fošny - 6 Šikmá vzpěra sloupku Vodorovné ztužení Táhlo Ø20 mm 4 MURUS - Monumenta Renovamus

5 Obrázek 1 rampa 3D pohled na konstrukci Obrázek 2 rampa půdorys Obrázek 3 rampa boční pohled 5 MURUS - Monumenta Renovamus

6 Obrázek 4 rampa příčný řez B.1.2 Odpočinková podesta Odpočinkové podesty pěší lávky jsou navrženy lichoběžníkového půdorysu délky 1,5 metru a průchozí šířky 1,6 metru bez podélného a příčného sklonu, tak aby bylo umožněno zastavení a stání vozíčkáře nebo osoby se zhoršenou pohyblivostí. Odpočinkové podesty jsou konstrukčně řešeny obdobně jako rampy pěší lávky, tj. staticky nosnou funkci plní příhradové vazníky, které jsou táhlem spojeny s příčníkem vynášejícím podlahovou konstrukci. Horní pas příhradového nosníku je spojen s příčníkem ocelovým táhlem Ø20 mm přenášející vznikající tahová napětí. Sloupky příhradového vazníku jsou zapřeny šikmou vzpěrou do příčníku pro přenášení vodorovných zatížení. Pole příhradového nosníku je zavětrováno v obou úhlopříčkách. Odpočinková podesta tabulka spojů prvků Prvky Spoj Sloupek horní/dolní pas Pravoúhlé čepování, oboustranně odsazené Diagonála v rovině příhradového vazníku horní/dolní pas Šikmé jednoduché zapuštění šikmočelné Křížení diagonál v rovině příhradového vazníku Šikmé přeplátování úplné, spoj zajištěn dřevěným kolíkem Ø12 mm Příhradový vazník příčník Kamp střední oboustranný, spoj zajištěn ocelovým táhlem Ø20 mm Podélník příčník Kamp plný, spoj zajištěn dřevěným kolíkem Ø12 mm Šikmá vzpěra sloupek Šikmé jednoduché zapuštění šikmočelné, spoj zajištěn ocelovým svorníkem M12 Šikmá vzpěra příčník Šikmé jednoduché zapuštění šikmočelné, spoj zajištěn ocelovým svorníkem M12 Diagonála v rovině podlahy podélník Úplné přeplátování s jednostrannou rybinou a krytím Křížení diagonál v rovině podlahy Šikmé přeplátování úplné, spoj jištěn dřevěným kolíkem Ø12 mm Podlahové fošny podélník Konstrukční samořezný pozinkovaný vrut do podlah s TORX drážkou Příčník roznášecí trám Rybinový kamp 6 MURUS - Monumenta Renovamus

7 Odpočinková podesta - tabulka prvků šířka [cm] výška [cm] Příhradový nosník Horní/dolní pásnice Sloupek Ztužující diagonála - svislá Příčník Podélník Podlaha fošny - 6 Šikmá vzpěra sloupku Vodorovné ztužení Roznášecí trám Táhlo Ø20 mm Svislý podpěrný sloup Ø160 mm Šikmá podpěrná vzpěra Ø160 mm 7 MURUS - Monumenta Renovamus

8 Obrázek 5 - podesta 3D pohled Obrázek 6 - podesta půdorys 8 MURUS - Monumenta Renovamus

9 Obrázek 7 - podesta příčný řez Obrázek 8 - podesta boční pohled B.1.3 Uložení podesty a rampy pěší lávky na roznášecí trám Odpočinková podesta a rampa pěší lávky budou uloženy na společný roznášecí podélný trám. Uložení bude provedeno tesařsky rybinovým kampem. B.1.4 Podepření odpočinkových podest Odpočinkové podesty jsou podepřeny základovými pasy půdorysného tvaru H. Základová konstrukce je navržena ze dvou železobetonových základových pasů 0,7x1,1x2,4 m (šxhxd) orientovaných podélnou osou kolmo na vrstevnice. Základové pasy jsou vzájemně spojeny ve středu železobetonovým táhlem 0,5x0,5 m v úrovni základové spáry. Základová spára bude ručně dokopána a převzata za účasti inženýrského geologa a zástupce investora.. První základ nástupní rampy a poslední základ výstupní podesty budou provedeny pouze 9 MURUS - Monumenta Renovamus

10 z jednoho samostatného základového pasu totožných rozměrů. a) V zářezu terénu a rozdílu úrovně podlahy podesty a terénu menší než 1 metr: Při výškovém rozdílu průběhu stávajícího terénu a úrovně podlahy podesty menším než jeden (1) metr bude konstrukce podesty podepřena dle výkresů projektové dokumentace. b) Výškový rozdíl podlahy úrovně podesty a terénu větší než 1 metr: Při výškovém rozdílu průběhu stávajícího terénu a úrovně podlahy podesty větším než jeden (1) metr bude konstrukce podesty podepřena sloupy a šikmými vzpěrami kotvenými přes ocelové patní styčníky do vzájemně propojených základových pasů. B.1.5 Kotevní prvky dřevěných prvků do základových prahů a roznášecích trámů Kotvení bude provedeno pomocí zámečnicky zpracovaných ocelových styčníků s ochranou vrstvou žárovým zinkováním. Ocelové styčníky budou provedeny dle rozkreslených detailů výkresové dokumentace. Spoje dřevěných prvků s ocelovými budou provedeny pomocí svorníků M12. Dřevěné sloupy a vzpěry budou k ocelovým styčníkům vložených do podélného řezu středem prvku uchyceny pomocí svorníků M12 do předvrtaných otvorů. Kotvení patních desek k základovým prahům bude provedeno pomocí šroubů M12 vlepených na chemickou kotvu do předvrtaného otvoru v základovém prahu. Lepení chemickou kotvou musí být provedeno dle technologických předpisů výrobce chemické kotvy. B.1.6 Základové prahy Základové konstrukce budou provedeny jako základové prahy, vzájemně propojené trámem 500x500 se spodním hranou v úrovni základové spáry. Základové prahy budou založeny základovou sparou v nezámrzné hloubce od nejnižší úrovně stávajícího terénu konkrétního základového prahu. Základový práh bude proveden do výkopu rostlého terénu bez použití bednění, štěrkového polštáře a jiných separačních vrstev tak, aby při betonáži došlo 10 MURUS - Monumenta Renovamus

11 k provázání monolitického betonu s různorodou strukturou okolního rostlého terénu ve výkopu. B.1.7 Ostatní B Průnik odpočinkové podesty se stávajícím plotem V místě průniku trasy pěší lávky se stávajícím oplocením obory bude provedeno rozebrání části zmíněného plotu a po realizaci pěší lávky bude oplocení obnoveno pod úrovní pěší lávky. B Terénní práce V místě nástupního ramene pěší lávky bude stávající terén svahován tak aby pozvolna navazoval od stávající plošiny k hraně nástupního ramene pěší lávky. B Kácení Ve výkrese P.01 jsou vyznačeny stromy určené ke kácení, které leží přímo v trase nebo její těsné blízkosti. Kácení stromů bude provedeno odborně vyškoleným personálem za dodržení platných předpisů BOZP. B Vstupní branky Pěší lávka bude na obou koncích opatřena vstupní svlakovou dřevěnou brankou. Branka bude vybavena zadlabáváním zámkem se závorou. Typ uzamykací vložky (cylindrická apod.) bude zvolen investorem. Referenční fotografie svlakové branky B Oprava kamenné zdi v úrovni výstupní podesty pěší lávky Stávající stavebně technický stav kamenné zídky pod výstupní podestou pěší lávky je havarijní a před provedením základového prahu nad vrcholem zdiva je nutné kamennou zídku opravit. Před započetím prací je nutné odklidit kužel vyvalené zeminy za přítomnosti archeologického dohledu. Po odklizení vyvalené zeminy bude dozděn chybějící kout kamenného zdiva, přezděny uvolněné kameny ve stávající koruně zdiva a následně bude kamenné zdivo dozděno na úroveň dle projektové dokumentace. Přezdívání zdiva smí být provedeno pouze na vápennou maltu nastavenou hydraulickou 11 MURUS - Monumenta Renovamus

12 složkou. Vhodný postup a materiály budou doporučeny památkovým dozorem. C BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY Při provádění, provozu, revizích, opravách a údržby objektu budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy. Projektant upozorňuje na dodržování především těchto předpisů: zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb. (upravují se další podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky D OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou. Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, např. vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce nebo zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před započetím prací musí být všichni pracovníci seznámeni se všemi souvisejícími bezpečnostními předpisy a nařízeními. Pracovníci musí být vybaveni všemi potřebnými ochrannými pomůckami a prostředky. Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných ČSN a předpisů BOZP. Jedná se např. o tyto předpisy: zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony 12 MURUS - Monumenta Renovamus

13 vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 363/2005 Sb., který se mění vyhláška ČÚBZ a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb. (upravují se další podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů nařízení vlády č. 68/2010 Sb., který se mění nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů norma ČSN Lešení (práce ve výškách) norma ČSN Ochranné a záchytné konstrukce norma ČSN Ochranná zábradlí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky Dodavatel je povinen při výstavbě dodržovat: - vybavení pracovníků ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícím prováděným pracím - bezpečnost v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedena na základě dohody se správci sítí - při pracích v blízkosti zařízení pod napětím musí zajistit bezpečnostní opatření proti dotyku či přiblížení - staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu veřejnosti, označeno - všechny otvory a jámy, kde hrozí nebezpečí pádu, musí ohradit nebo zajistit - před započetím zemních prací musí být vyznačena podzemní vedení a jiné překážky vč. ochranných pásem - výkopy musí být zajištěny, ohrazeny a zřízeny přechody se zábradlím (u kanalizace), do výkopu budou zřízeny bezpečné sestupy, stěny výkopů budou zabezpečeny proti sesutí - pro ruční přepravu zajistí bezpečné komunikace - při práci ve výškách zajisti bezpečnost pracovníků ČSN Lešení, ČSN Ochranné a záchytné konstrukce, ČSN Ochranná zábradlí Ochranné a záchytné konstrukce, ochranná zábradlí 13 MURUS - Monumenta Renovamus

14 - prostory, nad kterými se pracuje, musí být zajištěny - při pracích na střeše musí být pracovníci chráněni proti pádu a propadnutí - při pracích se stroji a strojními zařízeními musí dodržovat jednotlivé provozní předpisy Pozn.: Projektová dokumentace je navržena dle dostupných informací. Vzhledem k charakteru stavby mohou být při archeologickém průzkumu zjištěny skutečnosti, které mohou ovlivnit charakter a rozsah stavebních prací. Pokud tato skutečnost nastane, bude projektant bez odkladu upozorněn. V Praze: 08/2017 Ing. Jiří Krejčí 14 MURUS - Monumenta Renovamus

15 E Přílohy Obrazová příloha navržených tesařských spojů: Obrázek 9 Kolmé čepování 15 MURUS - Monumenta Renovamus

16 Obrázek 10 - Šikmé čepování 16 MURUS - Monumenta Renovamus

17 Obrázek 11 - Kampování 17 MURUS - Monumenta Renovamus

18 Obrázek 12 - Přeplátování 18 MURUS - Monumenta Renovamus

Košumberk - zpřístupnění hradu pěší lávkou DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. Město Luže nám. Plukovníka Josefa Koukala 1, Luže

Košumberk - zpřístupnění hradu pěší lávkou DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. Město Luže nám. Plukovníka Josefa Koukala 1, Luže STUPĚŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY STAVBA: Košumberk - zpřístupnění hradu pěší lávkou INVESTOR/ZADAVATEL: SCHVÁLIL, DATUM: Město Luže nám. Plukovníka Josefa Koukala 1, 538 54 Luže GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Více

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

KROVOVÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ II. Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Fakulta architektury ČVUT

KROVOVÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ II. Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Fakulta architektury ČVUT STAVITELSTVÍ II. Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Fakulta architektury ČVUT využití podkroví krovové konstrukce (nedílná součást nosných konstrukcí objektu) tvarosloví šikmých střech TVAROSLOVÍ STŘECH pultové,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D a. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Město Bílovec. Modernizace a přístavba domova pro seniory Bílovec

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D a. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Město Bílovec. Modernizace a přístavba domova pro seniory Bílovec TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Město Bílovec Ing. Jana JAHODOVÁ Ing. Klára MOTYČKOVÁ Ing. Martin ULIČNÝ Město Bílovec Slezské

Více

Zastřešení staveb - krovy

Zastřešení staveb - krovy ČVUT v Praze Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 2 - K Zastřešení staveb - krovy Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 LS 2011/12 Základní rozdělení krovových soustav

Více

Zastřešení staveb - krovy

Zastřešení staveb - krovy ČVUT v Praze Fakulta stavební PS01 - POZEMNÍ STAVBY 1 Zastřešení staveb - krovy doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb Zpracováno v návaznosti na původní přednášky KP20 prof.

Více

D1_1_2_01_Technická zpráva 1

D1_1_2_01_Technická zpráva 1 D1_1_2_01_Technická zpráva 1 D1_1_2_01_Technická zpráva 2 1.Stručný popis konstrukčního systému Objekt výrobní haly je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený, halový objekt s pultovou střechou a s vestavbou

Více

OBSAH. 8 Návrh a posouzení detailů a styků ovlivňující bezpečnost konstrukce 9 Postup výstavby

OBSAH. 8 Návrh a posouzení detailů a styků ovlivňující bezpečnost konstrukce 9 Postup výstavby OBSAH 1 Koncepční řešení nosné konstrukce 2 Použité podklady 3 Statický model konstrukce 4 Materiály a technologie 5 Jakost navržených materiálů 6 Rekapitulace zatížení 7 Návrh a posouzení nosných prvků

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.2.01.Technická

Více

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ODSTRANĚNÍ STAVBY NA P.Č. 73/24 KOBYLNICE BOURACÍ PRÁCE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Technická zpráva k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu 1. Všeobecné údaje

Více

D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o. V Zátiší

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

Košumberk - zpřístupnění hradu pěší lávkou DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. Město Luže nám. Plukovníka Josefa Koukala 1, Luže

Košumberk - zpřístupnění hradu pěší lávkou DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. Město Luže nám. Plukovníka Josefa Koukala 1, Luže STUPĚŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY STAVBA: Košumberk - zpřístupnění hradu pěší lávkou INVESTOR/ZADAVATEL: SCHVÁLIL, DATUM: Město Luže nám. Plukovníka Josefa Koukala 1, 538 54 Luže GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Aplikace NV a prováděcích vyhlášek v BOZP ve stavebnictví. Ing. Jan Adámek

Aplikace NV a prováděcích vyhlášek v BOZP ve stavebnictví. Ing. Jan Adámek Aplikace NV a prováděcích vyhlášek v BOZP ve stavebnictví Ing. Jan Adámek Obsah NV 362/2005 sb. NV 591/2006 sb. NV 499/2006 sb. ČSN Práce ve výškách a nad volnou hloubkou NV 362/2005 sb. o bližších požadavcích

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.5.01.Technická

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET Investor : Cemex Cement, k.s. Tovární 296 538 04 Prachovice Místo stavby : k.ú. Prachovice Stavba : : Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního

Více

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012 ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 2 Podklady: 2 POPIS OBJEKTU všeobecně: 2 STATICKÝ VÝPOČET: 3 Krov: 3 Zatížení krovu: 3 Svislé konstrukce : 6 Překlady : 7 Základy : 7 ZÁVĚR: 7 1 Obsahem tohoto dokumentu je návrh a posouzení

Více

Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016

Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016 Rámové konstrukce Obsah princip působení a vlastnosti rámové konstrukce statická a tvarová řešení optimalizace tvaru rámu zachycení vodorovných sil stabilita rámu prostorová tuhost Uspořádání a prvky rámové

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

Konstrukce šikmých střech II

Konstrukce šikmých střech II Konstrukce šikmých střech II Tradiční a novodobé materiály a spoje krovových konstrukcí Materiálové varianty dřevo (zdravé, suché, odkorněné, impregnované, chráněné proti vlhkosti) lepené dřevo (dražší

Více

Stanice metra Střížkov Architektonické řešení

Stanice metra Střížkov Architektonické řešení Architektonické řešení : - architektonický návrh Patrik Kotas - generální projektant Metroprojekt - statické řešení ocelové konstrukce Jaroslav Vácha 1 Architektonické řešení Unikátní řešení spojení stanice

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.4.01.Technická

Více

Conclusions from Rehabilitation of Existing Timber Roof Structures 1

Conclusions from Rehabilitation of Existing Timber Roof Structures 1 Stavby pro plnění funkcí lesa Odborný seminář Brno, 14. října j a 2010 0 doc.ing. Bohumil STRAKA, CSc. Charakteristický příčný řez lávky: 1-podlaha, 2-trámové hlavní nosníky, 3-zábradlí Konstrukční skladba

Více

Konstrukce spojující různé úrovně

Konstrukce spojující různé úrovně Pozemní stavitelství Konstrukce spojující různé úrovně Schodiště Rampy Výtahy Žebříky Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

ODEHNAL Petr projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL Petr projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL Petr projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, 678 01 Blansko ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA VODOVODU A KANALIZACE v ul. Masarykova (úsek Bartošova Těchovská) BLANSKO

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: RADEK KLAPUCH Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: RADEK KLAPUCH Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: RADEK KLAPUCH Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_TRUBKOVÉ LEŠENÍ_Z2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Paroubkovská kaplička v Sadské DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ. Město Sadská Palackého nám Sadská

Paroubkovská kaplička v Sadské DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ. Město Sadská Palackého nám Sadská STUPĚŇ: DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ STAVBA: Paroubkovská kaplička v Sadské INVESTOR/ZADAVATEL: SCHVÁLIL, DATUM: Město Sadská Palackého nám. 1 289 12 Sadská GENERÁLNÍ PROJEKTANT: HIP: Ing. Jan Vinař

Více

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT Pavel Čížek, Zora Čížková, Martin Vašina 1 Úvod Dostavba areálu firmy KIEKERT CS s.r.o. v Přelouči nebyla jednoduchá. Halové objekty skladu a expedice s přímou návazností

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Ustanovní Řešení, Opatření Poznámka

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Ustanovní Řešení, Opatření Poznámka Příprava staveniště 1 Venkovní vedení 3 Podzemní sítě (proud, voda, kanalizace, plyn, 10 Doprava v okolí staveniště 12 Hlukové emise 13 Imise hluku Zařízení staveniště - obecně 1 Zajištění staveniště ČSN

Více

AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 577/2, Praha 8. TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET

AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 577/2, Praha 8. TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 77/, Praha 8 TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET Místo stavby : Kostřinská 77/, Praha 8 Objednatel : PlanPoint, s.r.o. Bubenská 8/7, 70 00 Praha 7 Investor : SVJ Kostřinská

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Číslo projektu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Oslzlý František VY_32_Inovace_14_OV-Z_BOZP_Práce

Více

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Nosná konstrukce jízdárny Technická zpráva Brno 2012 Obsah 1. Zadání... 3 2. Dispozice... 4 2.1. Půdorys jízdárny... 4 2.2. Uspořádání ochozu... 4 3. Varianty řešení... 5

Více

D1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Márnice na parc. č. st. 3963 List č.: 1 D1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Márnice na parc. č. st. 3963 v k. ú. Vlčice u Javorníka Část: D1.2 Stavebně konstrukční řešení Datum: 06/2016 Stupeň PD: Dokumentace pro stavební

Více

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ Ing.Vladimír Divácký, 696 04 Svatobořice Mistřín, Na Zelničkách 1254 tel.: 776 599 195, e-mail: vladimirdivacky@centrum.cz Akce: DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH

Více

362/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 17. srpna 2005

362/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 17. srpna 2005 362/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. srpna 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky Vláda nařizuje podle 134a odst.

Více

Pozemní stavitelství II. ení budov 1. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. ení budov 1. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Zastřešen ení budov 1 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Základnífunkce a požadavky Střecha je konstrukce nad posledním podlažím stavebního objektu. Základní funkci je ochrana proti

Více

P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E

P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E A T E L I E R P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E T E C H N I C K Á Z P R Á V A ke konstrukční části projektu Stavební úpravy a přístavba zemědělské budovy+přístavba přístřešku Buzice SO 01- Stáj s porodnou,

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

Vertikální komunikace (3)

Vertikální komunikace (3) ČVUT v Praze Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 2 - K Vertikální komunikace (3) Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 Zpracováno v návaznosti na přednášky Prof. Ing.

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ B. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE

Více

Obsah: 1. Technická zpráva. 2. Přílohy: 3. Výkaz výměr. V Liberci, duben 2011 Vypracovali: Ing. Jiří Kafka Ing. Milan Zrník

Obsah: 1. Technická zpráva. 2. Přílohy: 3. Výkaz výměr. V Liberci, duben 2011 Vypracovali: Ing. Jiří Kafka Ing. Milan Zrník Název akce: Návrh opravy vstupního schodiště Místo: Objekt krematoria, Liberec 1, U krematoria 460 Investor: Statutární město Liberec, 460 59 Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše 1 Projektant: AGORA - stavební

Více

POSOUZENÍ PORUCH NA PŘÍSTAVKU

POSOUZENÍ PORUCH NA PŘÍSTAVKU POSOUZENÍ PORUCH NA PŘÍSTAVKU SCHODIŠŤOVÉHO TRAKTU NÁDVOŘÍ ZÁMKU V BRANDÝSE NAD LABEM MÍSTNÍ PROHLÍDKA A STATICKÉ POSOUZENÍ Výtisk č. 1 2 3 4 V Praze 20.10. 2014 Vypracoval: Ing. Tomáš Novotný OBSAH 1.

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Objednatel Stupeň PD: Projektant: Zřízení autobusové zastávky Chrastava - Termální lázně Město Chrastava Ing. Michael Canov, starosta Náměstí

Více

Střešní bezpečnostní systémy

Střešní bezpečnostní systémy Izolační střešní a stěnové panely Česká republika 03/2019 Střešní bezpečnostní systémy Bezpečí na prvním místě Střešní bezpečnostní systémy Střešní bezpečnostní systémy Kingspan plně vyhovují normě ČSN

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Pozemní stavitelství a technologie provádění I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Pozemní stavitelství a technologie provádění I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Pozemní stavitelství a technologie provádění I 1. Rozdělení konstrukcí pozemních staveb Konstrukční systémy

Více

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 2. Konstrukční systém stavby... 3 2.1. Gabionová část... 3 2.2. Část z bednících dílců... 3 3. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky... 4 4. Hodnoty zatížení

Více

SCHODIŠTĚ. - stupnicová kce - kce spojující jednotlivá podlaží tak, aby umožňovala pohodlný a bezpečný sestup s ohledem na druh provozu

SCHODIŠTĚ. - stupnicová kce - kce spojující jednotlivá podlaží tak, aby umožňovala pohodlný a bezpečný sestup s ohledem na druh provozu SCHODIŠTĚ - stupnicová kce - kce spojující jednotlivá podlaží tak, aby umožňovala pohodlný a bezpečný sestup s ohledem na druh provozu 1 podesta 2 mezipodesta (odpočívadlo) spojuje jednotlivé schodišťové

Více

www.palis.eu www.palis.cz Dopadová plocha

www.palis.eu www.palis.cz Dopadová plocha www.palis.eu www.palis.cz Dopadová plocha NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 5 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALIS GYM MODEL 5 obsahuje tyto komponenty: A- 8 ks sloupek 70 x

Více

Vestavba výtahu do stávající konstrukce zámku. Výtah bude v rozsahu 1.NP (přízemí) a 2.NP. Předmětem řešení je: Založit výtah s dojezdovým prostorem.

Vestavba výtahu do stávající konstrukce zámku. Výtah bude v rozsahu 1.NP (přízemí) a 2.NP. Předmětem řešení je: Založit výtah s dojezdovým prostorem. FILIP KOUDELKA 2.S Vestavba výtahu do stávající konstrukce zámku. Výtah bude v rozsahu 1.NP (přízemí) a 2.NP. Předmětem řešení je: Založit výtah s dojezdovým prostorem. Prostup výtahu zděnou klenbou do

Více

1.SVISLÝ ŘEZ Zobrazení konstrukcí ve svislém řezu Zásady zobrazování konstrukcí ve svislém řezu jsou uvedeny v podkladech cvičení č.

1.SVISLÝ ŘEZ Zobrazení konstrukcí ve svislém řezu Zásady zobrazování konstrukcí ve svislém řezu jsou uvedeny v podkladech cvičení č. 1.SVISLÝ ŘEZ 1.1.Poloha svislé řezové roviny Řezovou rovinu vedeme v příčném či podélném směru, tak aby procházela okenními a dveřními otvory. Její polohu lze v případě potřeby zalomit. Polohu řezové roviny

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce Druh zkoušky: profilová - povinná 1. Dimenzování dřevěných trámů na ohyb 2. Dimenzování dřevěných sloupů 3. Dimenzování ocelových sloupů 4.

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

DSP, ulice Potoční, Drásov OBSAH

DSP, ulice Potoční, Drásov OBSAH OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 2 2 PRŮBĚH VÝSTAVBY 2 3 ZDROJE ENERGIÍ, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 2 4 VYZNAČENÍ UZAVÍRKY 2 5 PLOCHY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 2 6 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 3 7 REALIZACE

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Název oboru: Kód oboru: Druh zkoušky: Forma zkoušky: Školní rok: Číslo tématu Téma

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Název oboru: Kód oboru: Druh zkoušky: Forma zkoušky: Školní rok: Číslo tématu Téma ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Deskriptivní geometrie Druh zkoušky: profilová nepovinná 1. Základní geometrické útvary 2. Principy a druhy promítání 3. Pravoúhlé promítání na jednu průmětnu

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.2.1 Technická zpráva 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

Technická zpráva SO-02 Fitness

Technická zpráva SO-02 Fitness Technická zpráva SO-02 Fitness Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy uvedené v dokumentaci

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Pozemní stavitelství

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Pozemní stavitelství ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Pozemní stavitelství Druh zkoušky: profilová - povinná 1. Zaměřování terénu a tvorba vrstevnicového plánu 2. Svislé nosné konstrukce 3. Otvory ve zdech 4. Komíny

Více

Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Zastřešen ení budov 2 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Zásady návrhu krovu -pozednice Pozednice musí ležet po celédélce na zdivu. Na styku se zdivem musí být impregnována. Pozednice

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

Statické posouzení Sanace opěrné stěny v ulici Babická na p. č. 3699, katastrální území Šternberk

Statické posouzení Sanace opěrné stěny v ulici Babická na p. č. 3699, katastrální území Šternberk Statické posouzení Sanace opěrné stěny v ulici Babická na p. č. 3699, katastrální území Šternberk Datum: 30. 3. 2015 Vypracoval: Ing. František Balcárek, Zamykalova 2, Olomouc Objednatel: Město Šternberk,

Více

0. TECHNICKÁ ZPRÁVA --------------------------------------------------------

0. TECHNICKÁ ZPRÁVA -------------------------------------------------------- ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ KAPLE PANNY MARIE POMOCNÉ ZAJIŠTĚNÍ KORUNY ZDI A NOVÉ ZASTŘEŠENÍ 0. TECHNICKÁ ZPRÁVA -------------------------------------------------------- Číslo zakázky: 1215 Stupeň dokumentace:

Více

Ochrana proti pádu při práci ve výšce

Ochrana proti pádu při práci ve výšce Ochrana proti pádu při práci ve výšce Přednáší: Ing. Mojmír Klas, CSc. Znalec v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví. Člen znaleckého kolegia Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. Znalecká

Více

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž G. POROTHERM STROP 1. Skladování a doprava Při manipulaci a skladování je třeba zavěšovat, resp. podkládat stropní nosníky ve vzdálenosti max. 500 mm od konců nosníků dřevěnými proklady o rozměru nejméně

Více

BUDOVA OSEVY, ČESKÝ TĚŠÍN

BUDOVA OSEVY, ČESKÝ TĚŠÍN BUDOVA OSEVY, ČESKÝ TĚŠÍN TECHNICKÁ ZPRÁVA Část F DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY Objednatel: Se sídlem: Zhotovitel: Místo podnikání: Místo stavby: Město Český Těšín Náměstí ČSA 1/1, 737 01

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce 1. Dimenzování dřevěných trámů na ohyb 2. Dimenzování dřevěných sloupů 3. Dimenzování ocelových sloupů 4. Dimenzování ocelových válcovaných

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET Jednostupňový projekt AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č. p. 303 Ul. 17. LISTOPADU, PARDUBICE (parc. č. st. 795, k. ú. PARDUBICE) SO02 Úpravy místností ve 2. NP Místo stavby:

Více

LARITMA/ZUŠ - AŠ - terasa PRŮVODNÍ ZPRÁVA. AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, , AŠ

LARITMA/ZUŠ - AŠ - terasa PRŮVODNÍ ZPRÁVA. AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, , AŠ Zodpovědný projektant Ing. arch. Václav Zůna Místo stavby Investor Projektant Petr Hradil p.p.č. 123,. k.ú Aš AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, 352 01, AŠ e-mail: vazu@post.cz

Více

Podklady pro cvičení. Úloha 7 Návrh konstrukce zastřešení - krov

Podklady pro cvičení. Úloha 7 Návrh konstrukce zastřešení - krov Pozemní stavby A2 Cíl úlohy Podklady pro cvičení Úloha 7 Návrh konstrukce zastřešení - krov Na základě koncepčního návrhu tvaru zastřešení (šikmá střecha) pro vybranou konstrukční variantu budovy z úlohy

Více

Oprava části stávajícího oplocení areálu ZŠ Elišky Krásnohorské

Oprava části stávajícího oplocení areálu ZŠ Elišky Krásnohorské Obsah dokumentace: 01. Technická zpráva 02. Situace na podkladě katastrální mapy 1:500 03. Výkres plotu (typické pole) 1:25 04. Výkaz výměr - - - Oprava části stávajícího oplocení areálu ZŠ Elišky Krásnohorské

Více

ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva

ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva IRD - DIVIŠ Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva IRD DIVIŠ 2.1 - Technická zpráva OBSAH: 1. Konstrukční řešení 2. Technologický postup provádění spár prefabrikované stropní konstrukce z dílců

Více

Prostorové konstrukce - rošty

Prostorové konstrukce - rošty Prostorové konstrukce - rošty a) princip působení roštu, b) uspořádání nosníků v pravoúhlé c) kosoúhlé, d) šestiúhelníkové, e) trojúhelníkové osnově, f) příhradový rošt 14.4.2010 Nosné konstrukce III 1

Více

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem F 1/5 Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace PD a vždy je třeba posoudit jak textovou, tak také výkresovou a rozpočtovou

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Schodiště,, rampy, výtahy 2

Schodiště,, rampy, výtahy 2 Pozemní stavitelství II. Schodiště,, rampy, výtahy 2 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Schodiště v montovaných skeletech a) základnískladebné varianty nosné kce schodiště Schodiště Funkce a požadavky 2 Schodiště

Více

Veronika Kvíčalová. Nerudova 282 / 42, Nový Jičín, CZ

Veronika Kvíčalová. Nerudova 282 / 42, Nový Jičín, CZ ZÁKRES DO FOTOGRAFIE SVINEC KŘÍŽ - ZÁKRES DO FOTOGRAFIE SVINEC ROZCESTÍ PŮDORYS BOČNÍ POHLED řezivo 300x150 mm dřevina dub/akát/buk 700 688 3000 1600 700 30 řezivo 300x300 mm dřevina dub/akát/buk ČELNÍ

Více

01-01. Technická zpráva

01-01. Technická zpráva 01-01. Technická zpráva 1. Účel objektu Lávka v zahradě Kinských doplňuje systém parkových cest pro pěší provoz, použití dopravními prostředky je vyloučené, vyjma jízdních kol. 2. Architektonické, funkční

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB Z OCELI

ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB Z OCELI ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB Z OCELI ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB Z OCELI KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH STAVEB Halové stavby Konstrukční

Více

Atletická hala Vítkovice

Atletická hala Vítkovice Atletická hala Vítkovice Dokumentace pro realizaci stavby D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 04 - Atletická hala Stavebně konstrukční řešení - dřevěné konstrukce STATIKA

Více

SEZNAM PŘÍLOH. 1 Technická zpráva 2 Situace 3 Řezy kabelovou trasou 4 Základ stožáru

SEZNAM PŘÍLOH. 1 Technická zpráva 2 Situace 3 Řezy kabelovou trasou 4 Základ stožáru BENEŠOV, DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ MENDELOVA - DUKELSKÁ SO 434 Úprava veřejného osvětlení SEZNAM PŘÍLOH 1 Technická zpráva 2 Situace 3 Řezy kabelovou trasou 4 Základ stožáru BENEŠOV, DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ MENDELOVA -

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY VRBENSKÉHO LÁZNÍ

STATICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY VRBENSKÉHO LÁZNÍ Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem, Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem STATICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY VRBENSKÉHO LÁZNÍ V Ústí nad Labem, květen 2017 Vypracoval:

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Konstrukce krovů II Návrh nosné konstrukce šikmého zastřešení 1 Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2013

Konstrukce krovů II Návrh nosné konstrukce šikmého zastřešení 1 Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2013 Konstrukce krovů II Prostorová tuhost a stabilita o prostorová tuhost konstrukce o prostorová stabilita konstrukce Zatížení konstrukce o X - příčná zatížení, tuhost, ztužení o Y - příčná zatížení, tuhost,

Více

OPRAVA OBJEKTŮ V PLOUŽNICI JIŽNÍ MOST

OPRAVA OBJEKTŮ V PLOUŽNICI JIŽNÍ MOST C.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA OBJEKTŮ V PLOUŽNICI JIŽNÍ MOST PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Investor: Město Ralsko Kuřívody 701 471 24 Ralsko Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří Cobl Zodpovědný

Více