Veřejné informace o službě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejné informace o službě"

Transkript

1 Směrnice č. 19 Veřejné informace o službě I. Základní informace právní forma: Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje zřizovatel: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí Hradec Králové název organizace: Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice sídlo organizace: Chotělice Smidary IČ: bankovní spojení: Komerční banka Nový Bydžov č.ú /0100 druh poskytované sociální služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením identifikátor: ( 48 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách) kapacita zařízení: 78 míst

2 kontakty: tel.: fax: ředitel organizace : Bc. Jánský Milan mobil: ekonom organizace: Slavíková Jaroslava účetní (zástupce ředitele): Musilová Hana sociální pracovnice: Bc. Hepová Alena, Dis. mzdová účetní: Literová Monika vedoucí zdrav. - ošetřovatelského úseku: Málková Martina mobil: vedoucí soc.- výchovného úseku: Jelínková Oldřiška mobil: komunitní plánování sociálních služeb: zapojení v komunitním plánování Města Nový Bydžov a okolí

3 II. Poslání Naším posláním je poskytovat prostřednictvím pobytové sociální služby vchotělicích podporu a péči klientům s mentálním či kombinovaným postižením, především z Královéhradeckého kraje, kterým nelze zajistit potřebnou péči v domácím prostředí. Zejména je chceme podporovat v tom, aby zde mohli vést a rozvíjet běžný způsob života a podporovat jejich úsilí k dosažení vlastní samostatnosti. III. Cílová skupina Služba je určena mužům od 19 let věku, zejména se středním až těžkým mentálním či kombinovaným postižením. IV. Principy poskytované služby 1. dodržování práv a povinností - pracovnici organizace respektují volbu klientů a jejich základní lidská práva - pracovníci podporují klienty ve vědomí odpovědnosti sama za sebe a povinnosti, které vyplývají ze soužití v ÚSP Chotělice - pracovnicí organizace respektují důstojnost, soukromí a intimitu klientů 2. individuální přístup - ke každému klientovi pracovníci přistupují individuálně dle jeho potřeb a požadavků 3. integrace klientů - pracovníci se snaží o co největší zapojení klientů do běžné společností - pracovníci se snaží poskytovat klientům podporu při využívání běžných institucí a zapojení do smysluplné práce 4. princip partnerství - s klienty pracovníci jednají na základě partnerství a spolupráce - při poskytování pobytové služby využíváme spolupráci s rodinnými příslušníky, místní komunitou a dalšími návaznými službami

4 V. Cíle organizace STRATEGICKÉ CÍLE ORGANIZACE 1. nadále zlepšovat způsob bydlení a poskytované služby klientům 2. poskytovat kvalitní sociální službu odborně vzdělaným personálem 3. zapojovat klienty do chodu organizace 4. zvyšovat dostupnost a kvalitu informací o službě vzhledem k veřejnosti KRÁTKODOBÉ CÍLE na r ad 1. vybudování kuchyňky (malé kavárničky) pro využití klientů, např. při vaření kávy Termín: Odpovědnost za splnění: ředitel organizace ad 2. alespoň pro 2 pracovníky v přímé péči zajistit seminář o bazální stimulaci Termín: Odpovědnost za splnění: vedoucí zdravotního úseku + sociální pracovnice ad 3. alespoň pro 1 klienta zajistit možnost pracovního uplatnění na trhu práce Termín: Odpovědnost za splnění: vedoucí výchovného úseku + sociální pracovnice ad 4. zajistit změnu názvu organizace a tvorba nových webových stránek Termín: Odpovědnost za splnění: ředitel + sociální pracovnice DLOUHODOBÉ CÍLE na r ad 1. snížit kapacitu zařízení na 72 lůžek ad 2. proškolit všechny pracovníky přímé péče v koncepci bazální stimulace ad 3. vytvořit domovní radu klientů ad 4. zajistit pravidelně 2 x ročně uskutečnění prezentační akce pro veřejnost (den otevřených dveří, prodejní výstavu atd.)

5 VI. Služba Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice při poskytování sociální služby (pro chlapce a muže) dodržuje všechny zákonné normy ve vztahu k předmětu jeho činnosti (zákony vztahující se k soc. službám, hygienické normy, předpisy bezpečnosti práce, předpisy požární ochrany atd.). Jedná se o službu pobytovou (zajištěno ubytování a stravování) s kapacitou 78 míst. Služba je poskytována nepřetržitě 24 hod. denně. ÚSP nabízí svým klientům v maximální možné míře vzhledem k prostorám budovy co největší soukromí (zřizování pokojů a bytů s co nejmenším počtem lůžek, větší počet sociálních zařízení, prostory pro zájmové aktivity arteterapie, počítače, tělocvična, dílny, muzikoterapie, vaření, drátkování atd.). Klienti ústavu mají možnost se dle svých schopností podílet na vytváření prostředí, ve kterém žijí (výzdoba svých pokojů, společných prostor atd.). Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy - zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím g) sociálně terapeutické činnosti - socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

6 VII. Ceníky Ubytování ceny dle pokojů Platnost úhrad je od Úhrada za poskytované služby v hlavní budově zámku typ pokoje 1 lůžkový pokoj bez příslušenství 2 lůžkový pokoj bez příslušenství 3 lůžkový pokoj bez příslušenství částka za ubytování/den částka za stravování/den částka celkem za 1 den úhrada celkem za každý měsíc 145,- 150,- 295, ,- 135,- 150,- 285, ,- 130,- 150,- 280, ,- Úhrada za poskytované služby v bytovce typ pokoje 2 lůžkový pokoj v 1 bytě částka za ubytování /den částka za stravování/den částka celkem za 1 den úhrada celkem za každý měsíc 160,- 150,- 310, ,- Ubytování v bytovce: V jednom bytě jsou vždy dva 2 lůžkové pokoje, které mají společné WC, koupelnu, kuchyňku, jídelnu a balkon. Pozn.: Denní částka úhrady je v našem zařízení násobena 30 dny, bez ohledu na to, zda měsíc má 28, 29, 30 či 31 dnů. Strava normální Stravování ceny jednotlivých jídel platnost od Jídlo / náklady Potraviny Režijní náklady Cena snídaně 19,- 17,- 36,- oběd 30,- 27,- 57,- svačina 10,- 9,- 19,- večeře 20,- 18,- 38,- Celkem 79,- 71,- 150,-

7 VIII. Službu nelze poskytnout v těchto případech V našem zařízení využívají služby klienti (muži) s mentálním a kombinovaným postižením. Do zařízení nejsou přijímáni klienti, kteří nepatří do stanovené cílové skupiny našeho zařízení. Dále poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu se žadatelem o poskytování sociálních služeb pouze ze zákonných důvodů, a to pokud a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis ( 36 vyhlášky č.505/2006 Sb.), nebo d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. Jednání se zájemcem o službu, který je odmítnut z důvodu nedostatečné kapacity a nesplnění kritérii cílové skupiny, přechází v poskytování základní poradenské podpory. Za odmítnutí považujeme především nesplnění kritérií pro cílovou skupinu. V případě nedostatečné kapacity není zájemce sice přijat, ale je mu nabídnuto zapsání do evidence žadatelů. Záleží na zájemci, zda možnosti vyčkat využije nebo bude hledat službu u jiného poskytovatele. Zájemci, který v našem zařízení žádá o službu a kapacita v našem zařízení je zaplněna nebo jehož potřeby a osobní cíle organizace nedokáže účinně podpořit doporučíme: - projednání doby, do kdy je zájemce ochoten čekat, než se v našem zařízení uvolní místo - nabídneme možnost umístění v jiném zařízení, které splňují cílovou skupinu žadatele (nabídneme adresy a kontakty na jiná zařízení z adresáře zařízení sociální péče vydaný MPSV) - vzhledem k potřebám žadatele chráněné bydlení, denní či týdenní stacionáře - vzhledem k potřebám žadatele možnost osobního asistenta Z každého jednání, kdy je zájemce o naše služby z výše uvedených důvodů (nedostatečná kapacita, nesplnění kritérií pro naši cílovou skupinu) odmítnut, je proveden zápis s konkrétním odůvodněním odmítnutí.

8 IX. Spolupráce s ostatními veřejnými službami Praktický lékař - MUDr. Homola, Ph.D. U Střediska 100, Smidary , tel.: , Zubní lékař - MUDr. Létal Jos. Jungmanna 1575, Nový Bydžov , tel.: , Psychiatrická ambulance MUDr. Zahradníčková Jeronýmova 750/1, Hradec Králové , tel.: Oblastní nemocnice - Nový Bydžov J.Maláta 493, Nový Bydžov , tel.: Oblastní nemocnice - Jičín Bolzanova 512, Jičín , tel.: Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581, Hradec Králové , tel.: Kožní lékař - MUDr. Koucká J. E. Purkyně 1598, Nový Bydžov , tel.: Ortoped - MUDr. Chaloupka Jos. Jungmanna 1575, Nový Bydžov , tel.: Oční ordinace - Nový Bydžov Nový Bydžov, tel: Alergologická ordinace - MUDr. Horký Karla IV. 220, Nový Bydžov, tel: Bazén Všestary Všestary 57, , tel.: Jiráskovo divadlo, Nový Bydžov Domov sociálních služeb Skřivany Al. Jiráska 562, Nový Bydžov, , tel.: (pokladna) Dr. Vojtěcha 93, Skřivany, , tel.: Hotel Tatra Třída ČSA, Nový Bydžov , tel.: Základní škola praktická F.Palackého 1240, Nový Bydžov , tel.: Měst. úřad NB - odbor soc. věcí a zdravotnictví Masarykovo nám., Nový Bydžov , tel.: Hrádek u Nechanic Nechanice , tel.: , Základní škola, Smidary J.A. Komenského 326, Smidary , tel.: Zahradní centrum, Skochovice Skochovice 32, , tel.: Hruška s.r.o. - nákup. středisko Smidary Smidary, tel.: Elektrovasury - Kladruby, pension Kolesa Kladruby nad Labem, , tel.: , ZŠ speciální Jaroměř Palackého 142, Jaroměř , tel.: , Kadeřnictví - Kateřina Čtvrtečková Nová 61, Skřivany , tel.: Kadeřnictví - Lenka Syřišťová Klicperova 710, Nový Bydžov , tel.: Kadeřnictví - Naďa Jiřičková - Zolmanová Na Vinici 295, Vysoké Veselí , tel.: Dále to jsou např.: a) obchodní sítě - Smidary, Skřivany, Nový Bydžov, Hradec Králové b) kulturní památky a zařízení - hrady, zámky, skanzeny, kino, divadlo c) další veřejná místa - restaurace, cukrárny, bowling, výstavy, lázně, rekreační zařízení

9 X. Prezentace organizace a veřejného závazku 1) Webové stránky organizace - 2) Vnitřní předpisy 3) Webové stránky Královéhradeckého kraje 4) Informační leták organizace 5) Prezentační DVD 6) Fotoalbum pro zájemce o službu 7) Výroční zpráva organizace 8) Regionální tisk Novobydžovský zpravodaj, Smidarské ozvěny Tento dokument nabývá účinnosti dnem a zároveň se tímto ruší dokument platný od Zpracoval a schválil: Bc. Jánský Milan, ředitel organizace Odpovědný pracovník za aktualizaci: Bc. Jánský Milan Aktualizace dokumentu: dle potřeby, minim. 1x za rok V Chotělicích dne: Rozdělovník: všem zaměstnancům ÚSP

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č /ze dne. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým ředitelem

Více

Portfolio organizace. Základní kontaktní informace. Základní popis zařízení

Portfolio organizace. Základní kontaktní informace. Základní popis zařízení Portfolio organizace Základní kontaktní informace Název organizace: Bellevue, poskytovatel sociálních služeb Název sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Podpora samostatného

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace:

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015 Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach - příspěvková organizace Sídlo: č.p. 1, Žampach, 564 01 Žamberk

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH - ÚVODNÍ SLOVO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE - KAPACITA

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013 2016 únor 2013 Název: Sídlo: IČ: 71197699 Právní forma: Zřizovatel: Datum vzniku: 1. 1. 2004 Zápis v OR: Domov důchodců Prostějov Nerudova 1666/70, 796

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme začali v sociální oblasti realizovat další projekt, který se zaměřuje na podporu služeb v sociální oblasti, ale také na podporu organizací, které nabízejí volnočasové

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou

příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou OBSAH: 1 INFORMACE O ZAŘÍZENÍ PLATNÉ K 31. 12. 2014... 2 1. 1 Od zahájení provozu po současnost... 3 1. 2 Přehled dosavadních ředitelů - ředitelek...

Více