Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA"

Transkript

1 Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA 1 / 2014, ročník VI. Časopis ČELADENSKÁ FONTÁNA je vydáván pro zaměstnance, klienty a partnery Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Cílem Fontány je přinášet informace všem, kteří se chtějí dozvědět více o tom, jak zde, na úpatí Ondřejníku, pomáháme těm, kteří potřebují upevnit zdraví. Je to jednoduché: díky zdejším mimořádně příznivým klimatickým podmínkám a vysoké úrovni rehabilitační péče je BRC vyhledávaným zdravotnickým zařízením s výbornou pověstí. Za neopakovatelnou a dnes velmi vzácnou atmosférou rodinného prostředí k nám jezdí pacienti z celé republiky. Tímto zveme i Vás. Všechna vydání Čeladenské fontány najdete také na Josef Konečný z Ostravy a Lukáš Konečný z Písečné obsadili ve druhém kole soutěže pro amatérské fotografy LÁZEŇSKÁ STOPA 2013 téměř všechna medailová umístění. Shodou okolností není jen jejich příjmení, ale i skutečnost, že oba letos absolvovali léčebný pobyt v LD Golf. Snímek vlevo je nesoutěžní a starší, vybrali jsme ho z našeho archivu, kam nám Josef Konečný posílá svoje příspěvky již několik let. Spodní fotografie nám poslal do fotosoutěže Lukáš Konečný. Více na straně 10. ŘEDITEL MILAN BAJGAR: PŘESTÁLI JSME KRIZI A V ROCE 2014 BUDEME ÚSTAVEM 21. STOLETÍ Jak ředitel Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné hodnotí rok 2013 a jaké jsou naše vyhlídky do budoucna? Čtěte na následující straně. 1

2 ŘEDITEL MILAN BAJGAR: PŘESTÁLI JSME KRIZI A V ROCE 2014 BUDEME ÚSTAVEM 21. STOLETÍ Vážené spolupracovnice, vážení spolupracovníci, dovolte, abych první lednové číslo našeho firemního časopisu Fontána využil k poděkování Vám všem za dobrou práci v roce Chci Vám poděkovat za práci pro naše pacienty, kteří jsou s pobytem v našem centru v naprosté většině velmi spokojeni. Již koncem roku 2012 jsme věděli, že rok 2013 bude krajně obtížný a rozhodne o další úspěšné, nebo méně úspěšné cestě Rehabilitačního centra Čeladná. Na začátku roku 2013 jsme totiž stáli před novým začátkem. Začínali jsme, podobně jako v roce 2000 po přeměně nemocnice na rehabilitační centrum, opět skoro znovu. Došlo k úplné výměně klientů, které jsme měli léčit. Zcela se změnil systém jejich přijímání. Stáli jsme před úkolem přesvědčit lékaře i nemocné, že dokážeme jejich obtíže velmi dobře zvládnout i v nových podmínkách. Navíc jsme pro nově přijímané pacienty, často s velmi vážným postižením, neměli dostatek vhodných lůžek, neměli jsme dostatek pokojů pro obtížně hybné pacienty, neměli jsme v některých léčebných domech výtahy a možnost zajistit ubytování, léčení i stravování v jedné budově. V lednu, únoru i v březnu 2013 jsme měli nedostatek pacientů a finanční zdraví našeho centra se rychle zhoršovalo. Myslím, že je správné Vám sdělit, jak jsme si v roce 2013 vedli. V našem centru jsme do roku 2012 léčili ročně v průměru 3,6 tisíce pacientů. V roce 2013 to bylo pouze 2,5 tisíce klientů. Jak je vidět, roční pokles je asi o jednu třetinu pacientů. Zároveň se prodloužila průměrná délka pobytu v našem centru z 21 na 27 dnů. Ale jak z výše uvedených čísel určitě tušíte, finančně byl rok 2013 velmi neutěšený. Poprvé od roku 1996 skončí naše hospodaření ztrátou. Zkrátka jsme si na sebe nevydělali. A tak jsme stáli před otázkou, jak se z krize, která postihla celou oblast lázeňských léčeben i odborných léčebných ústavů, dostat. Někteří snižovali mzdy o 20%, někteří poslali zaměstnance na 2 měsíce domů s 60% mzdy, jiní zavřeli část léčebných kapacit. Měli jsme tedy na vybranou - dále snižovat náklady, snižovat počet léčených pacientů a propouštět, provozovat pouze léčebné domy, které splňují požadavek léčení, ubytování i stravování v jedné budově. Nebo se rozhodnout naopak: nesnižovat počet léčených pacientů a přizpůsobit jim vybavení léčebných domů. Jak určitě víte, rozhodli jsme se pro druhou možnost. Proběhla rozsáhlá rekonstrukce léčebného domu Kněhyně, kde zůstaly pouze obvodové a nosné zdi. Vzhledem ke stáří stavby jsme vyměnili všechny rozvody, nové jsou podlahy, dostavěli jsme výtah. Stejnou rekonstrukcí projde letos léčebný dům Dr. Maye, kde vznikne oddělení o 30 lůžkách se vším komfortem, léčbou i stravováním. Podařilo se nám získat finanční pomoc při rekonstrukci tohoto objektu ze švýcarských fondů. Stejně tak musíme opravit restauraci U Sestřiček. Možná je to příliš odvážná cesta. Ale cesta rozvoje, třeba s rizikem a s úvěrovým zatížením, nám zatím vždy přinesla úspěch. Pevně věřím, že rok 2014 bude úspěšným a přelomovým rokem. Věřím, že bude rokem, kdy budeme mít naprostou většinu lůžkových kapacit v kvalitě pro 21. století. O výborné výsledky naší léčebné péče a dobrou pověst mezi našimi pacienty strach nemám. Ta je na vysoké úrovni už mnoho let. Dovolte mi, vážené spolupracovnice a spolupracovníci, vážení přátelé, popřát Vám i Vašim rodinám v roce 2014 pevné zdraví a vůbec po všech stránkách dobrý rok. MUDr. Milan Bajgar, ředitel BRC Foto: Změna v systému přijímání nových pacientů přinesla nutnost navázat úzkou spolupráci s nemocnicemi. Na snímku vlevo ředitel Fakultní nemocnice Brno MUDr. Roman Kraus, MBA v průběhu jednání v Čeladné. Vpravo ředitel BRC MUDr. Milan Bajgar. 2

3 Výsledky neobvyklého marketingového průzkumu jsou jednoznačné: PŘÍRODNÍM LÉČIVÝM ZDROJEM BRC JSOU NAŠI ZAMĚSTNANCI Andrea Adamová Dokázali byste uvést, v čem se liší lázně a odborné léčebné ústavy? Nebo je jedno jaké zařízení k rehabilitaci Vám doporučí ošetřující lékař? Odpovědím na tyto otázky se věnujeme průběžně již z logiky našeho postavení. Není ale snadné zjistit, jak rozdíly mezi lázněmi a odbornými léčebnými ústavy vnímá veřejnost. Něco napovídají výsledky čtenářské soutěže, která doprovázela seriál o BRC ve speciální příloze Senior Moravskoslezského deníku. Některé z odpovědí čtenářů nás zaujaly natolik, že jsme se rozhodli Vás s nimi blíže seznámit. Naši práci jsme podrobně a z různých úhlů pohledu představovali na stránkách přílohy Senior během čtyř měsíců v závěru roku Každý z osmi dílů seriálu o BRC doprovázela otázka k obsahu textu, jejímž správným zodpovězením se čtenáři a čtenářky zařadili do soutěže o několikadenní lázeňský pobyt u nás. Je potěšitelné, že vidina pobytu v Apartmánovém domě Lara přiměla čtenáře ke slušné účasti v soutěži - na otázky v každém díle jich průměrně odpovídalo několik desítek. Vylosované výherce již známe, jejich jména jsou uvedena v rámečku na další straně. Někteří z výherců si již pobyt vybrali vloni, ti další tak mohou učinit až do konce června Vysvětlení, v čem se liší rehabilitační pobyt v odborných léčebných ústavech (dále jen OLÚ) od léčebného pobytu v lázních, byl věnován jeden ze stěžejních článků seriálu. Uváděli jsme v něm řadu rozdílů, včetně konkrétních příkladů z našeho centra. Soutěžní otázka zněla takto: Čím se liší lázně a odborné léčebné ústavy? Uveďte nejméně dva rozdíly. Přímo z obsahu článku vyplývaly následující možnosti, které uvádíme v pořadí, jak se objevily v textu: 1) Lázně mají přírodní léčivý zdroj, OLÚ ho nemají (léčivé zdroje dovážejí). 2) OLÚ musí mít vyšší počet lékařů, sester a ošetřovatelek na určitý počet lůžek, lázně mají tato čísla nižší. 3) Léčba v OLÚ je na rozdíl od lázní intenzivnější a klade důraz na individuální potřeby pacienta. 4) Procedury v OLÚ se zaměřují individuálně a na aktivitu pacienta, v lázních převažují pasivní procedury, které nevyžadují od pacienta tolik námahy. 5) OLÚ a lázně se liší v počtu zaměstnanců a v jejich odborném složení. 6) Na jedno pacientské lůžko v OLÚ připadá průměrně jeden zaměstnanec, v lázních připadají průměrně dvě až čtyři lůžka na jednoho zaměstnance. Další podstatné rozdíly, jako například odlišné formuláře žádostí o léčbu, nebo druhy onemocnění a zdravotních potíží, které se u nás léčí, byly průběžně uváděny v každém díle seriálu. A jak tedy čtenáři odpovídali? 35 správných odpovědí (od 23 žen a 12 mužů) přišlo distribučnímu oddělení Moravskoslezského deníku em, zhruba stejný počet čtenářů odpověděl poštou. My jsme obdrželi kopie odpovědí došlých em a ty jsme poté vyhodnotili. Zajímalo nás, jaké varianty odpovědí volili čtenáři nejčastěji, protože ty si zřejmě pamatovali nejlépe, byly pro ně nejdůležitější, nebo nejsrozumitelnější. 97% čtenářů uvedlo odpověď Lázně mají přírodní léčivý zdroj, OLÚ ho nemají (léčivé zdroje dovážejí). 54% zaujala skutečnost, že Na jedno pacientské lůžko v OLÚ připadá průměrně jeden zaměstnanec, v lázních připadají průměrně dvě až čtyři lůžka na jednoho zaměstnance. 29% čtenářů uvedlo, že Léčba v OLÚ je na rozdíl od lázní intenzivnější a klade důraz na individuální potřeby pacienta. 3

4 Čtvrtina čtenářů uvedla jednu ze dvou následujících možností: OLÚ a lázně se liší v počtu zaměstnanců a v jejich odborném složení; OLÚ musí mít vyšší počet lékařů, sester a ošetřovatelek na určitý počet lůžek, lázně mají tato čísla nižší. 17% vybralo možnost Procedury v OLÚ se zaměřují individuálně a na aktivitu pacienta, v lázních převažují pasivní procedury, které nevyžadují od pacienta tolik námahy. Závěr tohoto malého průzkumu je tedy vcelku jednoznačný. Potěšitelné je především zjištění, že hned za odlišností, týkající se využití přírodních léčivých zdrojů, uváděli čtenáři skutečnost, že OLÚ disponují daleko větším počtem odborného personálu a že léčba v OLÚ je intenzivnější a zaměřená individuálně. Čtyři čtenáři uvedli navíc možnost, že pacienti dostanou při odchodu domů doporučení, jak pokračovat ve cvičení. Zdaleka nejzajímavější byly odpovědi, které nekopírovaly přímo věty uvedené v článku, ale vyjadřovaly názor čtenářů formulovaný vlastními slovy. Z nich vybíráme: Čtenářka ze Slezské Ostravy: Lze říci, že na rozdíl od Lázní jsou v OLÚ přírodním léčivým zdrojem především lidé - zaměstnanci. Lékaři, sestry, ošetřovatelky, pečující mnohem intenzivněji s důrazem na individuální potřeby klientů. Čtenářka z Komorní Lhotky: Pokroky jsou trvalejší (klient má například návod na cvičení i doma). Čtenářka z Oldřišova: Na jedno pacientské lůžko připadá v BRC přibližně jeden zaměstnanec, což je pro nemocné nejlepší léčivý zdroj. Čtenář ze Slezské Ostravy: V OLÚ je kladen důraz na aktivnější přístup pacientů k léčbě. Čtenář z Ostravy-Pustkovce: V odborných léčebných ústavech (OLÚ) jsou přírodním léčivým zdrojem především lidé - zaměstnanci, kde musí být větší počet lékařů, sester a ošetřovatelek, aby mohli o pacienta pečovat mnohem intenzivněji. Většina pacientů zde pod odborným vedením zdravotního personálu absolvuje individuální fyzioterapii, někteří ještě také ergoterapii. Po pacientech se vyžaduje jejich vlastní aktivita, která sice stojí pacienty větší úsilí a námahu, ale pokroky a výsledky jsou trvalejší. Pacienti pak domů odjíždějí s doporučením, jak mají ve cvičení a v dalších postupech pokračovat doma. Čtenářka, která zároveň napsala, že...měla to štěstí a mohla se zotavovat v BRC: v OLÚ jsou pacienti lépe připraveni na další cvičení a vlastní rehabilitační aktivity doma. Čtenářka z Frýdlantu nad Ostravicí: Lázně: Léčebné doléčovací procedury spojené s odpočinkovým a společenským režimem. Odborné léčebné ústavy: Vysoce kvalitní léčebné procedury pro pacienty těžších zdravotních postižení. Ludmila Ďurická z Ostravy (Poznámka: manželé Ďuričtí absolvovali vyhraný pobyt v prosinci 2013): Odborné léčebné ústavy poskytují léčebně preventivní péči osobám s poruchami VÝHERCI LÁZEŇSKÉHO POBYTU Antonín Cekota, Krnov Dagmar Divoková, Bohumín Alexandr Ďurický, Ostrava-jih Jaroslav Kotas, Nový Jičín Josef Liška, Oldřichovice Anna Lokočová, Oldřišov Eva Pašová, Frýdek-Místek Zdeněk Starý, Bílovec zdraví, které mají vleklý průběh a potřebují zvláštní odbornou péči s výrazným rehabilitačním zaměřením, specializované zpravidla podle druhu nemocí. Jejich péče navazuje na péči nemocnic s poliklinikami. Čtenářka z Ostravy: OLÚ poskytují pacientům mnohem intenzivnější péči s důrazem na jejich individuální potřeby. Pacienti jsou aktivní při léčbě, která vyžaduje větší námahu - při fyzioterapii, ergoterapii apod. Proto u těchto pacientů jsou pokroky v léčbě viditelnější a trvalejší. A to je povzbuzení k další aktivitě. Formulaci, že naším přírodním léčivým zdrojem jsou především zaměstnanci, jsme samozřejmě v článku i v našem titulku použili v nadsázce, ale jak je vidět, čtenáři se přímo v tomto smyslu vyjadřují. A co je hlavní - z jejich odpovědí je zřejmé, že pochopili význam takového přirovnání. O dovednostech a schopnostech našich zaměstnanců se prostě ví. Foto nahoře: Další výherci, Eva a Jaroslav Pašovi z Frýdku-Místku, pojali svůj pobyt jako oslavu životního jubilea. Zastihli jsme je při odpočinku v solné jeskyni. S našimi službami byli velmi spokojeni. 4

5 V pátek 17. ledna tohoto roku praskala kavárna Lara pod náporem návštěvníků doslova ve švech. Desítky zájemců přilákala výstava fotografií Rostislava Miky s poněkud dlouhým názvem: Země dlouhého bílého oblaku s podtitulem Příroda Jižního ostrova Nového Zélandu. Páteční vernisáží stoupl počet výstav v Galerii Lara na celkových 24 - od dubna roku Historie našich výstav je velice různá. V tomto případě všechno začalo tím, že manželé Alena a Rostislav Mikovi navštívili své příbuzné v Austrálii a s nimi se vydali na Nový Zéland. Panu Mikovi (na snímku vlevo), který je vášnivým fotografem, příroda Jižního ostrova doslova učarovala. Pořídil zde neuvěřitelných sedm tisíc snímků. Jeden hezčí a zajímavější než druhý. Nu, a když se později blížily jeho narozeniny, přemýšlela jeho manželka Alena, jakou mu udělat největší radost. A šla na to opravdu od lesa. Zajistila si termín výstavy v naší galerii, posléze pomohla vybrat a technicky zpracovat několik desítek nejlepších Rostislavových fotografií. Každou z nich pak doplnila velice trefnými glosami. Výstavu, na jejíž vernisáž pozvala dobré přátele a známé, včetně kytaristy Adama Vopaska, zabalila do pěkného úvodního projevu a celou ji tak vlastně odevzdala do rukou oslavencových. Tak tohle tu ještě nebylo! Atmosféru vernisáže dotvořilo i podávané novozélandské bílé víno Two Peaks z vinařství Astrolabe, které osobně vybral a také návštěvníkům slovně představil sám autor. (Víno zajímavé chuti svědomitě a s potěšením rozlévaly naše servírky Jarmila Šmírová a Michaela Tomšíková.) Chcete-li si na chvilku odskočit na Nový Zéland, můžete tak učinit až do 19. února Poté se budou na stěnách Galerie Lara skvět obrázky další výstavy, tentokrát z domácí dílny. Jejich autorkami jsou dvě výtvarnice z Příbora, shodou okolností maminka s dcerou. Takže: na viděnou u výstavy Příroda - krajina, detail. Petr Andrle 5

6 V kavárně Lara s Ladislavem Frejem Když jsme se s hercem Ladislavem Frejem sešli v pátek desátého ledna tohoto roku opět v kavárně Lara apartmánového domu Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné, zdálo se mi, že se naše poslední setkání na tomto místě odehrálo někdy před pár týdny. Ladislav Frej mě opravil. Bylo to loni v květnu. Čas neuvěřitelně letí. Tehdy v květnu 2013 jsme si vyprávěli o Leoši Janáčkovi i o jiných lidech a zajímavostech, které k tomuto krásném koutu Beskyd patří. Ladislav Frej se také vyznal z toho, proč právě sem rád jezdí a jezdíval. A když jsem posléze v sobotu odpoledne upravoval text tohoto našeho krátkého rozhovoru, nemohl jsem k tomu mít lepší kulisu. Na Vltavě dávali reprízu Dostojevského Bratrů Karamazových z roku V jedné z hlavních rolí s Ladislavem Frejem. Ona kulisa byla opravdu případná, neboť tentokrát se náš rozhovor stočil na herecké umění, jehož je Ladislav Frej nesporně osobitým představitelem. Konec konců týž den k večeru nás jako herec navštívil podruhé. Rolí inspektora Barnaby v našem oblíbeném anglickém televizním seriálu Vraždy v Midsomeru. Takže dělat nějaký výčet by bylo asi zbytečné. Od roku 1963, kdy Ladislav Frej poprvé ochutnal chuť divadla, o rok později chuť filmu a pak i kouzlo televizních seriálů, je stále mezi námi. Není tedy divu, že jsem se pana Freje zvědavě zeptal na to, zda a jak herec vnímá společenský dopad role. Kdy si ho uvědomí. Zda již při natáčení, nebo až když výsledek vidí a zná i ohlasy? Společenský dopad role zde existuje vždy, nezávisle na našem chtění, říká Ladislav Frej a uvádí řadu příkladů nejen svých. Některou inscenaci, zejména televizní, Vám lidé připomenou i po pětadvaceti letech. Horší je, když si Vás lidé spletou s jiným hercem. Tak vznikají různé komické situace. Ale to je daň, kterou platíte za množství rolí. Někteří herci se nedívají na inscenace či filmy v nichž hrají. Často ze zásady. Jak jste na tom Vy? Vím, že někteří herci tvrdí, že se zásadně na sebe v záznamu nedívají. Myslím, že to není pravda. Všichni jsme zvědaví a díváme se. Kdo se, tak říkajíc, nejvíce podepsal na Vašem profesním životě? To vím naprosto jednoznačně. Měl jsem to štěstí, že velká část seriálu Nemocnice na kraji města byla nejprve natočena s obsazením, v němž hrál roli primáře Sovy, mého televizního otce, pan Karel Höger. Herec, posvěcený snad přímo pánembohem, bohužel svou poslední roli nedohrál. Nikdy nezapomenu tehdejšímu řediteli Národního divadla Přemyslu Kočímu, že se na jeho konci rozhodně podepsal. Tohoto jednoho z našich nejlepších herců označoval za špatného herce a stále mu něco vytýkal. Mimo jiné také proto, že se Karel Höger plnou vahou své autority zastal kolegyně Vlasty Fabiánové, kterou Kočí z Národního divadla v podstatě vyhodil. Jednoznačně tím uspíšil jeho odchod z tohoto světa. Karel Höger dal z divadla výpověď a dva dny na to zemřel. Já jsem se učil z každého našeho setkání, z každého natáčení a nikdy na to nezapomenu. Byla to pro mě obrovská škola a je škoda, že se musel seriál přetáčet. Když hraji v Králově řeči, nebo v jiných těžkých rolích, často mi přijde na mysl, jestlipak se pan Höger alespoň trochu spokojeně z divadelního nebe dívá. Vaše divadelní a rozhlasové role v posledních letech jsou nesporně jedinečné. Nezatoužil jste vstoupit někdy na divadelní prkna také jako autor? 6

7 Tak to bych si netroufl. Měl jsem to štěstí, že jsem poznal za svůj herecký život mnohá díla geniálních autorů. Již z úcty k nim jsem na psaní divadelních her nikdy nepomyslel. Pochopitelně, že herecké povolání v člověku vzbuzuje nejrůznější citové vjemy, euforické stavy a podobně. Jsou chvíle, v nichž se mě zmocní myšlenka, abych své pocity nějak vyjádřil. Třeba fejetonem či delším esejistickým přemítáním o životě. Ale zatím mám hodně práce s krásnými rolemi. Přejeme Vám ještě další a další herecké příležitosti. A kdybyste náhodou chtěl sepsat nějaké přemítání o životě, zkuste tam nějak zakomponovat tento krásný kout Beskyd. Samozřejmě. Bez toho by to ani nešlo, protože si stále uvědomuji, že tudy chodil i můj milovaný Leoš Janáček. Vnímám ho pochopitelně v Brně, ale zrovna tak zde, v tomto krásném údolí. Za rozhovor poděkoval: Petr Andrle Foto z Přímo z Čeladné odjížděl Ladislav Frej do Brna, kde na scéně Mahenova divadla ztvárňuje ve hře Davida Seidlera Králova řeč roli logopeda Lionela Loguea. Hra měla premiéru loni v březnu a pro velký divácký úspěch jsou do programu divadla zařazovány další reprízy. LADISLAV FREJ NA NAŠEM KANÁLE YOUTUBE Víte, že máme video z předchozí návštěvy Ladislava Freje v Čeladné na našem oficiálním kanále YouTube? Jde o první díl cyklu s názvem Důvěrné hovory, v němž budeme v průběhu času oslovovat další zajímavé osobnosti z řad našich klientů a hostů. Na naší adrese je již také druhý díl, natočený s profesorem Rajko Dolečkem, samozřejmě o zdravé výživě a stravování. Naši webovou stránku na YouTube uvádí část fotokoláže (foto nahoře), která představuje práci našich zaměstnanců. Na stejnou adresu také vkládáme různá videa, která průběžně připravujeme pro naši vnitřní televizi Ondřejka. Ondřejku si již celkem pravidelně zvykli sledovat klienti ubytovaní v hlavním areálu. Dalším způsobem, jak se dovídat, co je v našem rehabilitačním centru nového, je přihlásit svoji ovou adresu k odběru novinek. Tuto možnost využilo již téměř 200 našich klientů a také někteří zaměstnanci. Zaregistrovat se může každý - stačí zaslat kontaktní na adresu do předmětu napsat REGISTRACE a zařadíme Vaši adresu do databáze. Co budete dostávat? Několikrát za měsíc odkazy na všechna nová videa, převážně zaměřená na naši práci, či na zajímavosti z našeho okolí. Dále Čeladenskou fontánu v elektronické verzi, nabídky nových pobytů, aktualizované ceníky, upozornění na slevové akce a na nové procedury, nebo pozvánky na akce, které BRC zajišťuje nebo spoluorganizuje. (aa) MŮŽETE MÍT VŠECHNY INFORMACE Z PRVNÍ RUKY A VĚDĚT,, CO SE KDE ŠUSTNE! 7

8 ZPRÁVA O TOM, JAK JSME V PÁTEK 20. PROSINCE 2013 PŘIVÍTALI NA SVĚT KNIHU CESTAMI LESNÍMI OD LYSÉ AŽ PO RADHOŠŤ Mnohé vypoví přiložené fotografie, které jsou dílem Petra Kasala z Berouna, Zdeňka Šrubaře z Kunčic pod Ondřejníkem a Stanislavy Slovákové z Příbora (ta mimo jiné také nadělila účastníkům úžasně chutné zákusky od své babičky). Milou součástí večera byla také hudební improvizace studenta Jana Javorka z Raškovic. Kniha byla pokřtěna pramínky vod z Lysé, Ostravice (zpod Smrku), Cyrilky, Čeladnice, Radhoště a vodou z Ferdinandova pramene (z lázeňského parku Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné). Účastníků bylo mnoho, pomalu se do sálu restaurace U Sestřiček na Lázeňském náměstí nevešli. Křest provedli ti, kdož se na vydání knihy podíleli a zároveň přinesli vodu z uvedených míst: Jaroslav Chalupa z Meteorologické stanice na Lysé hoře, Pavla Zemaníková z Ostravice, Libor Konvičný z Podolánek, Petr Henek ze Pstruží, Milan Bajgar z rehabilitačního centra a František Gajdušek z Radhoště. Přišli také mnozí další, kdož se na vydání a zpracování knihy podíleli. Jim je především třeba poděkovat. Občerstvení, které bylo dárkem ke křtu knihy od vedení BRC, bylo svědomitě připraveno personálem restaurace a skutečně spokojeni byli všichni. Bylo to velice milé setkání. První knihy byly prodány již na poslední vlastivědné přednášce roku 2013 a od té doby je o ně značný zájem; k dnešnímu dni se prodala slušná část nákladu a další objednávky přicházejí. Samozřejmě, že se hovořilo o tom, zda by náš region unesl ještě jednu podobnou knihu, která by se ze stejných hledisek mohla věnovat více Zadním horám. Snesl, jistě by byl o ni zájem a možná, že díky této první knize by bylo snazší sehnat dopředu nějakou podporu. Budeme o tom uvažovat. Děkujeme touto cestou také všem našim členům a příznivcům za nezištnou pomoc. Andrea Adamová, členka výboru Okrašlovacího spolku Rozhledna 8

9 9

10 Vyhlášení vítězů fotosoutěže LÁZEŇSKÁ STOPA 2013 Ve středu 29. ledna 2014 rozhodla pětičlenná komise o výhercích 2. kola III. ročníku soutěže pro fotografické amatéry Lázeňská stopa Z 50 zaslaných snímků od 7 fotografů, jejichž jména uvádíme v rámečku níže, komise vyhodnotila nejhezčí a nejzajímavěji záběry okolní přírody. Členkami hodnotící komise byly jako každoročně kolegyně z řad zdravotníků, technických pracovníků i administrativy (Andrea Adamová, Anna Hirmanová, Marta Maďárová, Pavla Minaříková, Marcela Rygolová). Téma tohoto pololetí bylo volné, a tak se většina účastníků soutěže soustředila na okolní přírodu, kterou snad nemůže nikdo z pacientů a návštěvníků BRC nevidět. Ale jde právě o to umění nejen být ve správné chvíli na správném místě, ale vidět, co jiní nevidí, a k tomu ještě rychle zmáčknout spoušť fotoaparátu a zaznamenat pro nás všechny krásný neopakovatelný zážitek. S trochou smutku zjišťujeme, že od vyhlášení prvního ročníku se počet fotografů snižuje, ale zároveň nás taky hodně těší, že se někteří z nich účastní soutěže opakovaně. Je také zajímavé, že zaslání soutěžních ÚČASTNÍCI 2. kola SOUTĚŽE: Ing. Marie Hartmannová, Praha Libor Javůrek, Vysoké Mýto Josef Konečný, Ostrava - Hošťálkovice Lukáš Konečný, Písečná Miroslava Senftová, Ondřejov Stanislava Slováková, Příbor Karel Videcký, Veřovice fotek mnozí nechávají hodně na poslední chvíli a je již pravidlem, že nám každoročně přijde nějaký soubor fotek schovaný mezi PFkami dokonce i na Silvestra. Děkujeme tedy všem, kteří nám průběžně i last minute zaslali své soutěžní záběry a vřelé díky i těm, kteří se rozhodli nám poslat i mimosoutěžní fotky, pořízené při jejich léčebném pobytu. Tyto mají pro nás taky velkou cenu, neboť zaznamenávají okem pacienta nejen zdejší léčbu, ale mnohé vypovídají i o společenském životě, kterého se personál většinou neúčastní a je tak trochu v pozadí za všudypřítomnou bujnou přírodou, která se snad nikdy neomrzí, a proto z ní opakovaně čerpáme soutěžní témata. I na letošní rok 2014 jsme sáhli po tomto vděčném tématu a přírodu jsme neopomněli. Jen bude tentokrát vyhlášena fotosoutěž na celý rok a tématy budou 4 podkategorie přírody: jaro, léto, podzim a zima. Přesnější podmínky letošní soutěže budou zveřejněny v nejbližších dnech na našich webových stránkách. Takže buďte s námi, foťte, posílejte... Pro celou komisi bylo letos velmi překvapivé, když po anonymním hlasování vyšlo najevo, že téměř všechny vyhodnocené snímky patří jednomu autorovi. Jen velmi mírného naředění jmen výherců bylo nakonec dosaženo tím, že dvě fotky dosáhly stejného počtu hlasů, a tak byla vyhlášena dvě třetí místa. 1. místo Lukáš Konečný: Skalka - startovací louka paraglidistů (na titulní straně vpravo dole) 2. místo Lukáš Konečný: Na Smrku (na této straně nahoře) 3. místo Lukáš Konečný: Na Radhošti (na titulní straně vlevo dole) 3. místo Karel Videcký: Podzimní posezení (na této straně (uprostřed) Zvláštní cena poroty: Josef Konečný za soubor fotografií (vlevo dole jedna za všechny) čeladenských potoků, stříbrných vodopádků, podzimních tůní a zákoutí Čeladenská voda. Všem vítězům gratulujeme. A. Jančurová 10

11 HLEDÁ SE OTEC TROJČAT V úžlabině, svažující se od Apartmánového domu Lara směrem ke státní silnici, najdeme malou zoologickou zahrádku. Od roku 1997 zde žijí kamerunské kozy. Zpočátku jim dělaly společnost také ovce stejného druhu. Jde o nejmenší plemeno kozy domácí, které je původem z Kamerunu, avšak zakrslé formy těchto milých zvířátek najdeme téměř na celém africkém kontinentu. V Evropě žijí výhradně v zoologických zahradách, nebo v menších podobných zařízeních. Je zajímavé, že rohy mají kozy i kozlíci. V naší malé zoo přišla na svět loni před vánočními svátky tři kůzlátka. Jsou pochopitelně hezká, jako všechna děťátka. Jejich maminka je krásně černá, všechny ostatní tety ve stádečku jsou také černé. Tatínek kozlík je také černý a nikdy jiná mláďátka než černá nezplodil. Až na ta poslední. Jedno je černé, pravda. Druhé je černé s krásným stříbrným nádechem. A to třetí je černé pouze napůl. Z té druhé poloviny je bílé. Příroda je zvyklá na občasné barevné přeměny. U slepic je má většinou na svědomí páv. Avšak kdo u koziček kamerunských, to je ve hvězdách. A tak vyhlašujeme pátrání po otci trojčat. (PA) POZVÁNKA NA VÝSTAVU grafika - pastely Kristýna VEČEŘOVÁ - Libuše VOLNÁ Galerie LARA 20. února až 3. dubna 2014 ČTVRTEČNÍ VLASTIVĚDNÉ PŘEDNÁŠKY v v konferenčním salonku AD Lara v Čeladné JAKÉ TO BYLO V DOBÁCH KOLEM PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY 12+1 přednášek v roce IV. ročník pro klienty Beskydského rehabilitačního centra, pro členy Okrašlovacího spolku Rozhledna a pro občany obcí z okolí * 30/1 Jak se v Evropě vůbec neschylovalo k válce * 27/2 Jak a co se dělo u nás doma počátkem XX. století * 27/3 Jak vlastně vypukla ta nešťastná válka * 24/4 Jak jsme s legiemi mohli zastavit bolševiky * 29/5 Jak vlastně dopadla ta nešťastná válka * 26/6 Jak jsme tvrdili, že jsme miláčky Dohody * 24/7 Jak jsme převezli Slováky * 28/8 Jak jsme se rozešli s Poláky * 25/9 Jak jsme se nepřátelili s Maďary * 30/10 Jak jsme se rozcházeli s Vídní i s Vatikánem * 27/11 Jak se chovali naši Němci a my * 18/12 Jak jsme nenaslouchali Palackému ani Pekařovi * 31/12 v 10 hod. Tradiční silvestrovská přednáška 11

12 Vrátili jste mi naději, že jednou bude tento svět opět lepší Motto: Všechno, co potřebuješ k životu, je láska. TERAPEUTICKÁ Léčíte nemoci, hledáte řešení, Jste lidé jako my, Kdopak vám pomůže, skládáte mozaiku z lidského trápení. máte své starosti, kdopak vás zahřeje Se srdcem na dlani spěcháte pomoci, váš život není vždy kdo v srdci vyhaslém utěšit beznaděj, vyléčit z nemoci. naplněn radostí. nanovo rozfouká plamínek naděje? Děkuji Vám všem, odcházím, ale nikdy nezapomenu na to, že dobří lidé ještě žijí. Je to až neuvěřitelné, že jsem se pod jednou střechou setkala s tak úžasnými lidmi, kteří bez rozdílů na pracovní zařazení vydávali úsměv a pochopení každý den. Vrátili jste mi naději, že jednou bude tento svět opět lepší. S úctou Hana Kolesová, Ostrava LETOŠNÍ ZIMA NEBYLA A NENÍ ZCELA NEOBVYKLÁ 17. června 1899 uvedl Ostravský deník tuto zprávu: Tito zaměstnanci a kolegové slaví svá životní výročí v únoru: Kamila Astrová - R8 Jiří Dembovský - R7 Adéla Halagačková - R1 Prim. MUDr. Kateřina Jurová Petra Liďáková, DiS. - R4 Jana Pešáková - R1 Svatava Syptáková - lázně Barbora Ševčíková - restaurace Jaroslava Špačková - kuchyně Lucie Uhlářová - R2 v březnu: Mgr. Andrea Adamová - správa Zdeňka Felzmannová - R3 Anita Fojtíková, DiS. - lázně Václav Heczko - restaurace Bc. Ondřej Chlubna - lázně 12 Pavlína Chýlková - kuchyně Petra Kaňková - R4 Zdenka Kišová - R7 Veronika Komínková, DiS. - R4 Jana Křepinská - lázně Marta Maďarová - obchod Věra Machálková - správa Alena Matúšová - kuchyně Šárka Neuwirthová, DiS. - lázně Yvona Pavlů - lázně Zdeňka Šnajdrová - R3 Kateřina Šnytová - lázně Jana Tomášová, DiS. - R8 Alžběta Veličková Marková - správa Bc. Kristýna Vojvodíková - lázně MUDr. Miroslav Zajonc Poznámka: mandalu s názvem Zimní slunovrat nám poslala jako novoroční přání naše pacientka paní Marta Havranová. Snad udělá radost - místo obvyklé kytičky - našim kolegyním a kolegům, kteří se narodili ve dnech, kdy světla přibývá. Na další krásné mandaly se již teď můžete těšit - Marta Havranová je bude vystavovat v naší Galerii Lara už podruhé, a to letos o Vánocích. Čeladenská FONTÁNA. Nepravidelný zpravodaj Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Redakce: Mgr. Andrea Adamová. Redakční rada: Dobroslava Havránková, Alena Jančurová, Věra Machálková. Adresa redakce: Beskydské rehabilitační centrum, s.r.o., Čeladná 42. Grafická úprava: A. Adamová. Tisk ME a René Daubner - APRO Bruntál. Distribuce dle rozdělovníku, v PDF ke stažení na adrese Zájemcům zašleme každé vydání na . Toto číslo vyšlo v lednu 2014 v nákladu 700 výtisků.

AŢ NA VRCHOL LYSÉ HORY

AŢ NA VRCHOL LYSÉ HORY Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA ROZŠÍŘENÉ PRÁZDNINOVÉ VYDÁNÍ Časopis ČELADENSKÁ FONTÁNA je vydáván pro zaměstnance, klienty a partnery Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Cílem Fontány

Více

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity Vybíráme z obsahu TICHÉ VZDĚLÁVÁNÍ seznamuje neslyšící osoby s počítači a jejich využitím... str. 2 Užitečný a také poutavý časopis (nejen) pro lidi se selháním ledvin... str. 3 Vlaštovky přinášejí změnu

Více

Jak to bude se slevami? Doba seniorů vyzývá ke spolupráci v dobré věci

Jak to bude se slevami? Doba seniorů vyzývá ke spolupráci v dobré věci 01.qxd 29.3.2006 12:19 StrÆnka 1 DOBA seniorů Z herce Vlacha je teď povaleč! Ale jen v novém televizním seriálu. Jak trávívolný čas ve skutečnosti, to se dočtete na str. 16 č. 4 / ročník II. 7 Kč Jak to

Více

( Obsah/Úvodník/Tiráž

( Obsah/Úvodník/Tiráž Obsah/Úvodník/Tiráž Úvodník Při naší práci přímo v domácnostech klientských rodin se velmi často setkáváme s maminkami. Tatínci na konzultacích bývají přítomni také, někdy přímo, ale většinou tak, že se

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult Estéčko zpravodaj společnosti ST Consult 1/2014 ÚVODNÍK Vážené kolegyně a kolegové, vážení obchodní partneři, dovolte, abych vám na úvod poděkoval za výbornou spolupráci v roce 2013 a do nového roku vám

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU 81 2014 časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů Místo mého srdce příběh PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE HLUCHOSLEPé OSOBNOSTI ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

PARKINSON. 15 číslo. časopis Společnosti Parkinson. květen 2004. Vladimir Kokolia: Keř

PARKINSON. 15 číslo. časopis Společnosti Parkinson. květen 2004. Vladimir Kokolia: Keř PARKINSON 15 číslo květen 2004 časopis Společnosti Parkinson Vladimir Kokolia: Keř Klub Parkinson Litomyšl: Vánoční besídka s pohoštěním a vlastní výrobou květináčků, zpíváme koledy s p. Kučerou a také

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK 4/2010 NESEM VÁM Y... NOVIN CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK úvodník VÁNOČNÍ PÍSEŇ Jaroslav Seifert Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si:

Více

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady 3/2012 Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady Příroda a krajina očima třebíčských fotografů (str. 12) Foto: Pavel Vosátka

Více

7.října2010 číslo7 ročníkxiv Cena10Kč

7.října2010 číslo7 ročníkxiv Cena10Kč 7.října2010 číslo7 ročníkxiv Cena10Kč JitkaSmutná: Nejsemúplněpokorná herečka str. 3 Luhačovice neoceněnou krásou? str. 7 Milí čtenáři, v mírně podzimním ladění Vám zasíláme rozšířené vydání Lázeňských

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják 1. listopadu 2012 Ročník 21 Číslo 22 Cena 9 Kč Konference nejen o zdraví Základní škola T. G. Masaryka uspořádala nejen pro kantory pestrý den s přívlastkem zdravá škola. 2 Nové kolostavy Ve městě byla

Více

únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ

únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6 BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6 časopis městského zastupitelstva listopad prosinec 2009 ročník 33 Zajímavé domy buštěhradské - Králíčovna ZŠ a MŠ i ZUŠ budou slavit! Junák Buštěhrad a DPS v roce 2009 Přednášky

Více

Mariánských Hor a Hulvák

Mariánských Hor a Hulvák ZPRAVODAJ Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti Únor 2012 Číslo 206 Citát: Když jdou lidé do práce, neměli by své srdce nechávat doma. Betty Bender Rozhovor s tajemnicí úřadu Pavlou Uhrovou

Více

Ať žije naše zlatá Bára!

Ať žije naše zlatá Bára! Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 5 31. srpna 2012 www.tydeniky.cz Obrovskou radost všem svým příznivcům, blízkým, ale i občanům České republiky udělala ve čtvrtek 9. srpna

Více

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky 10/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Volby do zastupitelstev obcí 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky inzerce inzerce_178x131_zari_v4.indd 1 12.9.2014

Více

Zvoní hrana poděbradským živnostníkům?

Zvoní hrana poděbradským živnostníkům? Farmářské trhy se vrátily O poezii s Michalem Pavlatou Plavec Havránek chce do reprezentace Ročník 20 číslo 5 5. května 2011 www.podebradskenoviny.cz cena 7 Kč Malí živnostníci v Poděbradech nemají na

Více

leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem

leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

55plus. Život se musí prožívat naplno. Jan Přeučil:: svět. Operace šedého zákalu mikrořezem. Proč je nutné provést důchodovou reformu?

55plus. Život se musí prožívat naplno. Jan Přeučil:: svět. Operace šedého zákalu mikrořezem. Proč je nutné provést důchodovou reformu? svět VÝHOD SPOLEČENSKÝ PRŮVODCE AKTIVNÍCH SENIORŮ k v ě t e n 2012 27 Kč Operace šedého zákalu mikrořezem Proč je nutné provést důchodovou reformu? www.s v e t -v y h o d.cz Jan Přeučil:: Život se musí

Více

Starosta Sedlčan Jiří Burian legislativní - DÁRKOVÉ cestu VSTUPENKY

Starosta Sedlčan Jiří Burian legislativní - DÁRKOVÉ cestu VSTUPENKY Číslo 48/Ročník 23 12/12/2012 Sedlčany Cena 13 Kč Nádražní 903 Starosta Sedlčan Jiří Burian legislativní - DÁRKOVÉ cestu VSTUPENKY Sedlčany - relaxační pobyty k přivaděči Nádražní vody 903 ze Želivky nazval

Více

TÉMA: Umění umírat je stejné jako umění žít. SINGLTREK. ROZTANČENÝ PÍSEK Jak to bylo v Písku v květnu 1945. v Píseckých horách?

TÉMA: Umění umírat je stejné jako umění žít. SINGLTREK. ROZTANČENÝ PÍSEK Jak to bylo v Písku v květnu 1945. v Píseckých horách? KVĚTEN 2015 MILAN PRINC: Psychiatričtí pacienti jsou často oběťmi systému SINGLTREK v Píseckých horách? TÉMA: Umění umírat je stejné jako umění žít. RICHARD PRAUS: ROZTANČENÝ PÍSEK Jak to bylo v Písku

Více

Plesová sezona vrcholí

Plesová sezona vrcholí Grantový systém 2003 Uveřejňujeme Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova p. R. pro rok 2003. STRANA 3 30 let CHKO Beskydy Před třiceti lety byla založena CHKO Beskydy, přinášíme rozhovor

Více

číslo 7-8 červenec/srpen 2012 ročník X www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

číslo 7-8 červenec/srpen 2012 ročník X www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 7-8 červenec/srpen 2012 ročník X www.dobrany.cz zdarma do všech domácností SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU CETRUM ŠLOVICE UVNITŘ LISTU ZAUJALO VÁS NA FACEBOOKU» PŮJČKY OBČANŮM Z

Více