Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA"

Transkript

1 Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA 1 / 2014, ročník VI. Časopis ČELADENSKÁ FONTÁNA je vydáván pro zaměstnance, klienty a partnery Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Cílem Fontány je přinášet informace všem, kteří se chtějí dozvědět více o tom, jak zde, na úpatí Ondřejníku, pomáháme těm, kteří potřebují upevnit zdraví. Je to jednoduché: díky zdejším mimořádně příznivým klimatickým podmínkám a vysoké úrovni rehabilitační péče je BRC vyhledávaným zdravotnickým zařízením s výbornou pověstí. Za neopakovatelnou a dnes velmi vzácnou atmosférou rodinného prostředí k nám jezdí pacienti z celé republiky. Tímto zveme i Vás. Všechna vydání Čeladenské fontány najdete také na Josef Konečný z Ostravy a Lukáš Konečný z Písečné obsadili ve druhém kole soutěže pro amatérské fotografy LÁZEŇSKÁ STOPA 2013 téměř všechna medailová umístění. Shodou okolností není jen jejich příjmení, ale i skutečnost, že oba letos absolvovali léčebný pobyt v LD Golf. Snímek vlevo je nesoutěžní a starší, vybrali jsme ho z našeho archivu, kam nám Josef Konečný posílá svoje příspěvky již několik let. Spodní fotografie nám poslal do fotosoutěže Lukáš Konečný. Více na straně 10. ŘEDITEL MILAN BAJGAR: PŘESTÁLI JSME KRIZI A V ROCE 2014 BUDEME ÚSTAVEM 21. STOLETÍ Jak ředitel Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné hodnotí rok 2013 a jaké jsou naše vyhlídky do budoucna? Čtěte na následující straně. 1

2 ŘEDITEL MILAN BAJGAR: PŘESTÁLI JSME KRIZI A V ROCE 2014 BUDEME ÚSTAVEM 21. STOLETÍ Vážené spolupracovnice, vážení spolupracovníci, dovolte, abych první lednové číslo našeho firemního časopisu Fontána využil k poděkování Vám všem za dobrou práci v roce Chci Vám poděkovat za práci pro naše pacienty, kteří jsou s pobytem v našem centru v naprosté většině velmi spokojeni. Již koncem roku 2012 jsme věděli, že rok 2013 bude krajně obtížný a rozhodne o další úspěšné, nebo méně úspěšné cestě Rehabilitačního centra Čeladná. Na začátku roku 2013 jsme totiž stáli před novým začátkem. Začínali jsme, podobně jako v roce 2000 po přeměně nemocnice na rehabilitační centrum, opět skoro znovu. Došlo k úplné výměně klientů, které jsme měli léčit. Zcela se změnil systém jejich přijímání. Stáli jsme před úkolem přesvědčit lékaře i nemocné, že dokážeme jejich obtíže velmi dobře zvládnout i v nových podmínkách. Navíc jsme pro nově přijímané pacienty, často s velmi vážným postižením, neměli dostatek vhodných lůžek, neměli jsme dostatek pokojů pro obtížně hybné pacienty, neměli jsme v některých léčebných domech výtahy a možnost zajistit ubytování, léčení i stravování v jedné budově. V lednu, únoru i v březnu 2013 jsme měli nedostatek pacientů a finanční zdraví našeho centra se rychle zhoršovalo. Myslím, že je správné Vám sdělit, jak jsme si v roce 2013 vedli. V našem centru jsme do roku 2012 léčili ročně v průměru 3,6 tisíce pacientů. V roce 2013 to bylo pouze 2,5 tisíce klientů. Jak je vidět, roční pokles je asi o jednu třetinu pacientů. Zároveň se prodloužila průměrná délka pobytu v našem centru z 21 na 27 dnů. Ale jak z výše uvedených čísel určitě tušíte, finančně byl rok 2013 velmi neutěšený. Poprvé od roku 1996 skončí naše hospodaření ztrátou. Zkrátka jsme si na sebe nevydělali. A tak jsme stáli před otázkou, jak se z krize, která postihla celou oblast lázeňských léčeben i odborných léčebných ústavů, dostat. Někteří snižovali mzdy o 20%, někteří poslali zaměstnance na 2 měsíce domů s 60% mzdy, jiní zavřeli část léčebných kapacit. Měli jsme tedy na vybranou - dále snižovat náklady, snižovat počet léčených pacientů a propouštět, provozovat pouze léčebné domy, které splňují požadavek léčení, ubytování i stravování v jedné budově. Nebo se rozhodnout naopak: nesnižovat počet léčených pacientů a přizpůsobit jim vybavení léčebných domů. Jak určitě víte, rozhodli jsme se pro druhou možnost. Proběhla rozsáhlá rekonstrukce léčebného domu Kněhyně, kde zůstaly pouze obvodové a nosné zdi. Vzhledem ke stáří stavby jsme vyměnili všechny rozvody, nové jsou podlahy, dostavěli jsme výtah. Stejnou rekonstrukcí projde letos léčebný dům Dr. Maye, kde vznikne oddělení o 30 lůžkách se vším komfortem, léčbou i stravováním. Podařilo se nám získat finanční pomoc při rekonstrukci tohoto objektu ze švýcarských fondů. Stejně tak musíme opravit restauraci U Sestřiček. Možná je to příliš odvážná cesta. Ale cesta rozvoje, třeba s rizikem a s úvěrovým zatížením, nám zatím vždy přinesla úspěch. Pevně věřím, že rok 2014 bude úspěšným a přelomovým rokem. Věřím, že bude rokem, kdy budeme mít naprostou většinu lůžkových kapacit v kvalitě pro 21. století. O výborné výsledky naší léčebné péče a dobrou pověst mezi našimi pacienty strach nemám. Ta je na vysoké úrovni už mnoho let. Dovolte mi, vážené spolupracovnice a spolupracovníci, vážení přátelé, popřát Vám i Vašim rodinám v roce 2014 pevné zdraví a vůbec po všech stránkách dobrý rok. MUDr. Milan Bajgar, ředitel BRC Foto: Změna v systému přijímání nových pacientů přinesla nutnost navázat úzkou spolupráci s nemocnicemi. Na snímku vlevo ředitel Fakultní nemocnice Brno MUDr. Roman Kraus, MBA v průběhu jednání v Čeladné. Vpravo ředitel BRC MUDr. Milan Bajgar. 2

3 Výsledky neobvyklého marketingového průzkumu jsou jednoznačné: PŘÍRODNÍM LÉČIVÝM ZDROJEM BRC JSOU NAŠI ZAMĚSTNANCI Andrea Adamová Dokázali byste uvést, v čem se liší lázně a odborné léčebné ústavy? Nebo je jedno jaké zařízení k rehabilitaci Vám doporučí ošetřující lékař? Odpovědím na tyto otázky se věnujeme průběžně již z logiky našeho postavení. Není ale snadné zjistit, jak rozdíly mezi lázněmi a odbornými léčebnými ústavy vnímá veřejnost. Něco napovídají výsledky čtenářské soutěže, která doprovázela seriál o BRC ve speciální příloze Senior Moravskoslezského deníku. Některé z odpovědí čtenářů nás zaujaly natolik, že jsme se rozhodli Vás s nimi blíže seznámit. Naši práci jsme podrobně a z různých úhlů pohledu představovali na stránkách přílohy Senior během čtyř měsíců v závěru roku Každý z osmi dílů seriálu o BRC doprovázela otázka k obsahu textu, jejímž správným zodpovězením se čtenáři a čtenářky zařadili do soutěže o několikadenní lázeňský pobyt u nás. Je potěšitelné, že vidina pobytu v Apartmánovém domě Lara přiměla čtenáře ke slušné účasti v soutěži - na otázky v každém díle jich průměrně odpovídalo několik desítek. Vylosované výherce již známe, jejich jména jsou uvedena v rámečku na další straně. Někteří z výherců si již pobyt vybrali vloni, ti další tak mohou učinit až do konce června Vysvětlení, v čem se liší rehabilitační pobyt v odborných léčebných ústavech (dále jen OLÚ) od léčebného pobytu v lázních, byl věnován jeden ze stěžejních článků seriálu. Uváděli jsme v něm řadu rozdílů, včetně konkrétních příkladů z našeho centra. Soutěžní otázka zněla takto: Čím se liší lázně a odborné léčebné ústavy? Uveďte nejméně dva rozdíly. Přímo z obsahu článku vyplývaly následující možnosti, které uvádíme v pořadí, jak se objevily v textu: 1) Lázně mají přírodní léčivý zdroj, OLÚ ho nemají (léčivé zdroje dovážejí). 2) OLÚ musí mít vyšší počet lékařů, sester a ošetřovatelek na určitý počet lůžek, lázně mají tato čísla nižší. 3) Léčba v OLÚ je na rozdíl od lázní intenzivnější a klade důraz na individuální potřeby pacienta. 4) Procedury v OLÚ se zaměřují individuálně a na aktivitu pacienta, v lázních převažují pasivní procedury, které nevyžadují od pacienta tolik námahy. 5) OLÚ a lázně se liší v počtu zaměstnanců a v jejich odborném složení. 6) Na jedno pacientské lůžko v OLÚ připadá průměrně jeden zaměstnanec, v lázních připadají průměrně dvě až čtyři lůžka na jednoho zaměstnance. Další podstatné rozdíly, jako například odlišné formuláře žádostí o léčbu, nebo druhy onemocnění a zdravotních potíží, které se u nás léčí, byly průběžně uváděny v každém díle seriálu. A jak tedy čtenáři odpovídali? 35 správných odpovědí (od 23 žen a 12 mužů) přišlo distribučnímu oddělení Moravskoslezského deníku em, zhruba stejný počet čtenářů odpověděl poštou. My jsme obdrželi kopie odpovědí došlých em a ty jsme poté vyhodnotili. Zajímalo nás, jaké varianty odpovědí volili čtenáři nejčastěji, protože ty si zřejmě pamatovali nejlépe, byly pro ně nejdůležitější, nebo nejsrozumitelnější. 97% čtenářů uvedlo odpověď Lázně mají přírodní léčivý zdroj, OLÚ ho nemají (léčivé zdroje dovážejí). 54% zaujala skutečnost, že Na jedno pacientské lůžko v OLÚ připadá průměrně jeden zaměstnanec, v lázních připadají průměrně dvě až čtyři lůžka na jednoho zaměstnance. 29% čtenářů uvedlo, že Léčba v OLÚ je na rozdíl od lázní intenzivnější a klade důraz na individuální potřeby pacienta. 3

4 Čtvrtina čtenářů uvedla jednu ze dvou následujících možností: OLÚ a lázně se liší v počtu zaměstnanců a v jejich odborném složení; OLÚ musí mít vyšší počet lékařů, sester a ošetřovatelek na určitý počet lůžek, lázně mají tato čísla nižší. 17% vybralo možnost Procedury v OLÚ se zaměřují individuálně a na aktivitu pacienta, v lázních převažují pasivní procedury, které nevyžadují od pacienta tolik námahy. Závěr tohoto malého průzkumu je tedy vcelku jednoznačný. Potěšitelné je především zjištění, že hned za odlišností, týkající se využití přírodních léčivých zdrojů, uváděli čtenáři skutečnost, že OLÚ disponují daleko větším počtem odborného personálu a že léčba v OLÚ je intenzivnější a zaměřená individuálně. Čtyři čtenáři uvedli navíc možnost, že pacienti dostanou při odchodu domů doporučení, jak pokračovat ve cvičení. Zdaleka nejzajímavější byly odpovědi, které nekopírovaly přímo věty uvedené v článku, ale vyjadřovaly názor čtenářů formulovaný vlastními slovy. Z nich vybíráme: Čtenářka ze Slezské Ostravy: Lze říci, že na rozdíl od Lázní jsou v OLÚ přírodním léčivým zdrojem především lidé - zaměstnanci. Lékaři, sestry, ošetřovatelky, pečující mnohem intenzivněji s důrazem na individuální potřeby klientů. Čtenářka z Komorní Lhotky: Pokroky jsou trvalejší (klient má například návod na cvičení i doma). Čtenářka z Oldřišova: Na jedno pacientské lůžko připadá v BRC přibližně jeden zaměstnanec, což je pro nemocné nejlepší léčivý zdroj. Čtenář ze Slezské Ostravy: V OLÚ je kladen důraz na aktivnější přístup pacientů k léčbě. Čtenář z Ostravy-Pustkovce: V odborných léčebných ústavech (OLÚ) jsou přírodním léčivým zdrojem především lidé - zaměstnanci, kde musí být větší počet lékařů, sester a ošetřovatelek, aby mohli o pacienta pečovat mnohem intenzivněji. Většina pacientů zde pod odborným vedením zdravotního personálu absolvuje individuální fyzioterapii, někteří ještě také ergoterapii. Po pacientech se vyžaduje jejich vlastní aktivita, která sice stojí pacienty větší úsilí a námahu, ale pokroky a výsledky jsou trvalejší. Pacienti pak domů odjíždějí s doporučením, jak mají ve cvičení a v dalších postupech pokračovat doma. Čtenářka, která zároveň napsala, že...měla to štěstí a mohla se zotavovat v BRC: v OLÚ jsou pacienti lépe připraveni na další cvičení a vlastní rehabilitační aktivity doma. Čtenářka z Frýdlantu nad Ostravicí: Lázně: Léčebné doléčovací procedury spojené s odpočinkovým a společenským režimem. Odborné léčebné ústavy: Vysoce kvalitní léčebné procedury pro pacienty těžších zdravotních postižení. Ludmila Ďurická z Ostravy (Poznámka: manželé Ďuričtí absolvovali vyhraný pobyt v prosinci 2013): Odborné léčebné ústavy poskytují léčebně preventivní péči osobám s poruchami VÝHERCI LÁZEŇSKÉHO POBYTU Antonín Cekota, Krnov Dagmar Divoková, Bohumín Alexandr Ďurický, Ostrava-jih Jaroslav Kotas, Nový Jičín Josef Liška, Oldřichovice Anna Lokočová, Oldřišov Eva Pašová, Frýdek-Místek Zdeněk Starý, Bílovec zdraví, které mají vleklý průběh a potřebují zvláštní odbornou péči s výrazným rehabilitačním zaměřením, specializované zpravidla podle druhu nemocí. Jejich péče navazuje na péči nemocnic s poliklinikami. Čtenářka z Ostravy: OLÚ poskytují pacientům mnohem intenzivnější péči s důrazem na jejich individuální potřeby. Pacienti jsou aktivní při léčbě, která vyžaduje větší námahu - při fyzioterapii, ergoterapii apod. Proto u těchto pacientů jsou pokroky v léčbě viditelnější a trvalejší. A to je povzbuzení k další aktivitě. Formulaci, že naším přírodním léčivým zdrojem jsou především zaměstnanci, jsme samozřejmě v článku i v našem titulku použili v nadsázce, ale jak je vidět, čtenáři se přímo v tomto smyslu vyjadřují. A co je hlavní - z jejich odpovědí je zřejmé, že pochopili význam takového přirovnání. O dovednostech a schopnostech našich zaměstnanců se prostě ví. Foto nahoře: Další výherci, Eva a Jaroslav Pašovi z Frýdku-Místku, pojali svůj pobyt jako oslavu životního jubilea. Zastihli jsme je při odpočinku v solné jeskyni. S našimi službami byli velmi spokojeni. 4

5 V pátek 17. ledna tohoto roku praskala kavárna Lara pod náporem návštěvníků doslova ve švech. Desítky zájemců přilákala výstava fotografií Rostislava Miky s poněkud dlouhým názvem: Země dlouhého bílého oblaku s podtitulem Příroda Jižního ostrova Nového Zélandu. Páteční vernisáží stoupl počet výstav v Galerii Lara na celkových 24 - od dubna roku Historie našich výstav je velice různá. V tomto případě všechno začalo tím, že manželé Alena a Rostislav Mikovi navštívili své příbuzné v Austrálii a s nimi se vydali na Nový Zéland. Panu Mikovi (na snímku vlevo), který je vášnivým fotografem, příroda Jižního ostrova doslova učarovala. Pořídil zde neuvěřitelných sedm tisíc snímků. Jeden hezčí a zajímavější než druhý. Nu, a když se později blížily jeho narozeniny, přemýšlela jeho manželka Alena, jakou mu udělat největší radost. A šla na to opravdu od lesa. Zajistila si termín výstavy v naší galerii, posléze pomohla vybrat a technicky zpracovat několik desítek nejlepších Rostislavových fotografií. Každou z nich pak doplnila velice trefnými glosami. Výstavu, na jejíž vernisáž pozvala dobré přátele a známé, včetně kytaristy Adama Vopaska, zabalila do pěkného úvodního projevu a celou ji tak vlastně odevzdala do rukou oslavencových. Tak tohle tu ještě nebylo! Atmosféru vernisáže dotvořilo i podávané novozélandské bílé víno Two Peaks z vinařství Astrolabe, které osobně vybral a také návštěvníkům slovně představil sám autor. (Víno zajímavé chuti svědomitě a s potěšením rozlévaly naše servírky Jarmila Šmírová a Michaela Tomšíková.) Chcete-li si na chvilku odskočit na Nový Zéland, můžete tak učinit až do 19. února Poté se budou na stěnách Galerie Lara skvět obrázky další výstavy, tentokrát z domácí dílny. Jejich autorkami jsou dvě výtvarnice z Příbora, shodou okolností maminka s dcerou. Takže: na viděnou u výstavy Příroda - krajina, detail. Petr Andrle 5

6 V kavárně Lara s Ladislavem Frejem Když jsme se s hercem Ladislavem Frejem sešli v pátek desátého ledna tohoto roku opět v kavárně Lara apartmánového domu Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné, zdálo se mi, že se naše poslední setkání na tomto místě odehrálo někdy před pár týdny. Ladislav Frej mě opravil. Bylo to loni v květnu. Čas neuvěřitelně letí. Tehdy v květnu 2013 jsme si vyprávěli o Leoši Janáčkovi i o jiných lidech a zajímavostech, které k tomuto krásném koutu Beskyd patří. Ladislav Frej se také vyznal z toho, proč právě sem rád jezdí a jezdíval. A když jsem posléze v sobotu odpoledne upravoval text tohoto našeho krátkého rozhovoru, nemohl jsem k tomu mít lepší kulisu. Na Vltavě dávali reprízu Dostojevského Bratrů Karamazových z roku V jedné z hlavních rolí s Ladislavem Frejem. Ona kulisa byla opravdu případná, neboť tentokrát se náš rozhovor stočil na herecké umění, jehož je Ladislav Frej nesporně osobitým představitelem. Konec konců týž den k večeru nás jako herec navštívil podruhé. Rolí inspektora Barnaby v našem oblíbeném anglickém televizním seriálu Vraždy v Midsomeru. Takže dělat nějaký výčet by bylo asi zbytečné. Od roku 1963, kdy Ladislav Frej poprvé ochutnal chuť divadla, o rok později chuť filmu a pak i kouzlo televizních seriálů, je stále mezi námi. Není tedy divu, že jsem se pana Freje zvědavě zeptal na to, zda a jak herec vnímá společenský dopad role. Kdy si ho uvědomí. Zda již při natáčení, nebo až když výsledek vidí a zná i ohlasy? Společenský dopad role zde existuje vždy, nezávisle na našem chtění, říká Ladislav Frej a uvádí řadu příkladů nejen svých. Některou inscenaci, zejména televizní, Vám lidé připomenou i po pětadvaceti letech. Horší je, když si Vás lidé spletou s jiným hercem. Tak vznikají různé komické situace. Ale to je daň, kterou platíte za množství rolí. Někteří herci se nedívají na inscenace či filmy v nichž hrají. Často ze zásady. Jak jste na tom Vy? Vím, že někteří herci tvrdí, že se zásadně na sebe v záznamu nedívají. Myslím, že to není pravda. Všichni jsme zvědaví a díváme se. Kdo se, tak říkajíc, nejvíce podepsal na Vašem profesním životě? To vím naprosto jednoznačně. Měl jsem to štěstí, že velká část seriálu Nemocnice na kraji města byla nejprve natočena s obsazením, v němž hrál roli primáře Sovy, mého televizního otce, pan Karel Höger. Herec, posvěcený snad přímo pánembohem, bohužel svou poslední roli nedohrál. Nikdy nezapomenu tehdejšímu řediteli Národního divadla Přemyslu Kočímu, že se na jeho konci rozhodně podepsal. Tohoto jednoho z našich nejlepších herců označoval za špatného herce a stále mu něco vytýkal. Mimo jiné také proto, že se Karel Höger plnou vahou své autority zastal kolegyně Vlasty Fabiánové, kterou Kočí z Národního divadla v podstatě vyhodil. Jednoznačně tím uspíšil jeho odchod z tohoto světa. Karel Höger dal z divadla výpověď a dva dny na to zemřel. Já jsem se učil z každého našeho setkání, z každého natáčení a nikdy na to nezapomenu. Byla to pro mě obrovská škola a je škoda, že se musel seriál přetáčet. Když hraji v Králově řeči, nebo v jiných těžkých rolích, často mi přijde na mysl, jestlipak se pan Höger alespoň trochu spokojeně z divadelního nebe dívá. Vaše divadelní a rozhlasové role v posledních letech jsou nesporně jedinečné. Nezatoužil jste vstoupit někdy na divadelní prkna také jako autor? 6

7 Tak to bych si netroufl. Měl jsem to štěstí, že jsem poznal za svůj herecký život mnohá díla geniálních autorů. Již z úcty k nim jsem na psaní divadelních her nikdy nepomyslel. Pochopitelně, že herecké povolání v člověku vzbuzuje nejrůznější citové vjemy, euforické stavy a podobně. Jsou chvíle, v nichž se mě zmocní myšlenka, abych své pocity nějak vyjádřil. Třeba fejetonem či delším esejistickým přemítáním o životě. Ale zatím mám hodně práce s krásnými rolemi. Přejeme Vám ještě další a další herecké příležitosti. A kdybyste náhodou chtěl sepsat nějaké přemítání o životě, zkuste tam nějak zakomponovat tento krásný kout Beskyd. Samozřejmě. Bez toho by to ani nešlo, protože si stále uvědomuji, že tudy chodil i můj milovaný Leoš Janáček. Vnímám ho pochopitelně v Brně, ale zrovna tak zde, v tomto krásném údolí. Za rozhovor poděkoval: Petr Andrle Foto z Přímo z Čeladné odjížděl Ladislav Frej do Brna, kde na scéně Mahenova divadla ztvárňuje ve hře Davida Seidlera Králova řeč roli logopeda Lionela Loguea. Hra měla premiéru loni v březnu a pro velký divácký úspěch jsou do programu divadla zařazovány další reprízy. LADISLAV FREJ NA NAŠEM KANÁLE YOUTUBE Víte, že máme video z předchozí návštěvy Ladislava Freje v Čeladné na našem oficiálním kanále YouTube? Jde o první díl cyklu s názvem Důvěrné hovory, v němž budeme v průběhu času oslovovat další zajímavé osobnosti z řad našich klientů a hostů. Na naší adrese je již také druhý díl, natočený s profesorem Rajko Dolečkem, samozřejmě o zdravé výživě a stravování. Naši webovou stránku na YouTube uvádí část fotokoláže (foto nahoře), která představuje práci našich zaměstnanců. Na stejnou adresu také vkládáme různá videa, která průběžně připravujeme pro naši vnitřní televizi Ondřejka. Ondřejku si již celkem pravidelně zvykli sledovat klienti ubytovaní v hlavním areálu. Dalším způsobem, jak se dovídat, co je v našem rehabilitačním centru nového, je přihlásit svoji ovou adresu k odběru novinek. Tuto možnost využilo již téměř 200 našich klientů a také někteří zaměstnanci. Zaregistrovat se může každý - stačí zaslat kontaktní na adresu do předmětu napsat REGISTRACE a zařadíme Vaši adresu do databáze. Co budete dostávat? Několikrát za měsíc odkazy na všechna nová videa, převážně zaměřená na naši práci, či na zajímavosti z našeho okolí. Dále Čeladenskou fontánu v elektronické verzi, nabídky nových pobytů, aktualizované ceníky, upozornění na slevové akce a na nové procedury, nebo pozvánky na akce, které BRC zajišťuje nebo spoluorganizuje. (aa) MŮŽETE MÍT VŠECHNY INFORMACE Z PRVNÍ RUKY A VĚDĚT,, CO SE KDE ŠUSTNE! 7

8 ZPRÁVA O TOM, JAK JSME V PÁTEK 20. PROSINCE 2013 PŘIVÍTALI NA SVĚT KNIHU CESTAMI LESNÍMI OD LYSÉ AŽ PO RADHOŠŤ Mnohé vypoví přiložené fotografie, které jsou dílem Petra Kasala z Berouna, Zdeňka Šrubaře z Kunčic pod Ondřejníkem a Stanislavy Slovákové z Příbora (ta mimo jiné také nadělila účastníkům úžasně chutné zákusky od své babičky). Milou součástí večera byla také hudební improvizace studenta Jana Javorka z Raškovic. Kniha byla pokřtěna pramínky vod z Lysé, Ostravice (zpod Smrku), Cyrilky, Čeladnice, Radhoště a vodou z Ferdinandova pramene (z lázeňského parku Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné). Účastníků bylo mnoho, pomalu se do sálu restaurace U Sestřiček na Lázeňském náměstí nevešli. Křest provedli ti, kdož se na vydání knihy podíleli a zároveň přinesli vodu z uvedených míst: Jaroslav Chalupa z Meteorologické stanice na Lysé hoře, Pavla Zemaníková z Ostravice, Libor Konvičný z Podolánek, Petr Henek ze Pstruží, Milan Bajgar z rehabilitačního centra a František Gajdušek z Radhoště. Přišli také mnozí další, kdož se na vydání a zpracování knihy podíleli. Jim je především třeba poděkovat. Občerstvení, které bylo dárkem ke křtu knihy od vedení BRC, bylo svědomitě připraveno personálem restaurace a skutečně spokojeni byli všichni. Bylo to velice milé setkání. První knihy byly prodány již na poslední vlastivědné přednášce roku 2013 a od té doby je o ně značný zájem; k dnešnímu dni se prodala slušná část nákladu a další objednávky přicházejí. Samozřejmě, že se hovořilo o tom, zda by náš region unesl ještě jednu podobnou knihu, která by se ze stejných hledisek mohla věnovat více Zadním horám. Snesl, jistě by byl o ni zájem a možná, že díky této první knize by bylo snazší sehnat dopředu nějakou podporu. Budeme o tom uvažovat. Děkujeme touto cestou také všem našim členům a příznivcům za nezištnou pomoc. Andrea Adamová, členka výboru Okrašlovacího spolku Rozhledna 8

9 9

10 Vyhlášení vítězů fotosoutěže LÁZEŇSKÁ STOPA 2013 Ve středu 29. ledna 2014 rozhodla pětičlenná komise o výhercích 2. kola III. ročníku soutěže pro fotografické amatéry Lázeňská stopa Z 50 zaslaných snímků od 7 fotografů, jejichž jména uvádíme v rámečku níže, komise vyhodnotila nejhezčí a nejzajímavěji záběry okolní přírody. Členkami hodnotící komise byly jako každoročně kolegyně z řad zdravotníků, technických pracovníků i administrativy (Andrea Adamová, Anna Hirmanová, Marta Maďárová, Pavla Minaříková, Marcela Rygolová). Téma tohoto pololetí bylo volné, a tak se většina účastníků soutěže soustředila na okolní přírodu, kterou snad nemůže nikdo z pacientů a návštěvníků BRC nevidět. Ale jde právě o to umění nejen být ve správné chvíli na správném místě, ale vidět, co jiní nevidí, a k tomu ještě rychle zmáčknout spoušť fotoaparátu a zaznamenat pro nás všechny krásný neopakovatelný zážitek. S trochou smutku zjišťujeme, že od vyhlášení prvního ročníku se počet fotografů snižuje, ale zároveň nás taky hodně těší, že se někteří z nich účastní soutěže opakovaně. Je také zajímavé, že zaslání soutěžních ÚČASTNÍCI 2. kola SOUTĚŽE: Ing. Marie Hartmannová, Praha Libor Javůrek, Vysoké Mýto Josef Konečný, Ostrava - Hošťálkovice Lukáš Konečný, Písečná Miroslava Senftová, Ondřejov Stanislava Slováková, Příbor Karel Videcký, Veřovice fotek mnozí nechávají hodně na poslední chvíli a je již pravidlem, že nám každoročně přijde nějaký soubor fotek schovaný mezi PFkami dokonce i na Silvestra. Děkujeme tedy všem, kteří nám průběžně i last minute zaslali své soutěžní záběry a vřelé díky i těm, kteří se rozhodli nám poslat i mimosoutěžní fotky, pořízené při jejich léčebném pobytu. Tyto mají pro nás taky velkou cenu, neboť zaznamenávají okem pacienta nejen zdejší léčbu, ale mnohé vypovídají i o společenském životě, kterého se personál většinou neúčastní a je tak trochu v pozadí za všudypřítomnou bujnou přírodou, která se snad nikdy neomrzí, a proto z ní opakovaně čerpáme soutěžní témata. I na letošní rok 2014 jsme sáhli po tomto vděčném tématu a přírodu jsme neopomněli. Jen bude tentokrát vyhlášena fotosoutěž na celý rok a tématy budou 4 podkategorie přírody: jaro, léto, podzim a zima. Přesnější podmínky letošní soutěže budou zveřejněny v nejbližších dnech na našich webových stránkách. Takže buďte s námi, foťte, posílejte... Pro celou komisi bylo letos velmi překvapivé, když po anonymním hlasování vyšlo najevo, že téměř všechny vyhodnocené snímky patří jednomu autorovi. Jen velmi mírného naředění jmen výherců bylo nakonec dosaženo tím, že dvě fotky dosáhly stejného počtu hlasů, a tak byla vyhlášena dvě třetí místa. 1. místo Lukáš Konečný: Skalka - startovací louka paraglidistů (na titulní straně vpravo dole) 2. místo Lukáš Konečný: Na Smrku (na této straně nahoře) 3. místo Lukáš Konečný: Na Radhošti (na titulní straně vlevo dole) 3. místo Karel Videcký: Podzimní posezení (na této straně (uprostřed) Zvláštní cena poroty: Josef Konečný za soubor fotografií (vlevo dole jedna za všechny) čeladenských potoků, stříbrných vodopádků, podzimních tůní a zákoutí Čeladenská voda. Všem vítězům gratulujeme. A. Jančurová 10

11 HLEDÁ SE OTEC TROJČAT V úžlabině, svažující se od Apartmánového domu Lara směrem ke státní silnici, najdeme malou zoologickou zahrádku. Od roku 1997 zde žijí kamerunské kozy. Zpočátku jim dělaly společnost také ovce stejného druhu. Jde o nejmenší plemeno kozy domácí, které je původem z Kamerunu, avšak zakrslé formy těchto milých zvířátek najdeme téměř na celém africkém kontinentu. V Evropě žijí výhradně v zoologických zahradách, nebo v menších podobných zařízeních. Je zajímavé, že rohy mají kozy i kozlíci. V naší malé zoo přišla na svět loni před vánočními svátky tři kůzlátka. Jsou pochopitelně hezká, jako všechna děťátka. Jejich maminka je krásně černá, všechny ostatní tety ve stádečku jsou také černé. Tatínek kozlík je také černý a nikdy jiná mláďátka než černá nezplodil. Až na ta poslední. Jedno je černé, pravda. Druhé je černé s krásným stříbrným nádechem. A to třetí je černé pouze napůl. Z té druhé poloviny je bílé. Příroda je zvyklá na občasné barevné přeměny. U slepic je má většinou na svědomí páv. Avšak kdo u koziček kamerunských, to je ve hvězdách. A tak vyhlašujeme pátrání po otci trojčat. (PA) POZVÁNKA NA VÝSTAVU grafika - pastely Kristýna VEČEŘOVÁ - Libuše VOLNÁ Galerie LARA 20. února až 3. dubna 2014 ČTVRTEČNÍ VLASTIVĚDNÉ PŘEDNÁŠKY v v konferenčním salonku AD Lara v Čeladné JAKÉ TO BYLO V DOBÁCH KOLEM PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY 12+1 přednášek v roce IV. ročník pro klienty Beskydského rehabilitačního centra, pro členy Okrašlovacího spolku Rozhledna a pro občany obcí z okolí * 30/1 Jak se v Evropě vůbec neschylovalo k válce * 27/2 Jak a co se dělo u nás doma počátkem XX. století * 27/3 Jak vlastně vypukla ta nešťastná válka * 24/4 Jak jsme s legiemi mohli zastavit bolševiky * 29/5 Jak vlastně dopadla ta nešťastná válka * 26/6 Jak jsme tvrdili, že jsme miláčky Dohody * 24/7 Jak jsme převezli Slováky * 28/8 Jak jsme se rozešli s Poláky * 25/9 Jak jsme se nepřátelili s Maďary * 30/10 Jak jsme se rozcházeli s Vídní i s Vatikánem * 27/11 Jak se chovali naši Němci a my * 18/12 Jak jsme nenaslouchali Palackému ani Pekařovi * 31/12 v 10 hod. Tradiční silvestrovská přednáška 11

12 Vrátili jste mi naději, že jednou bude tento svět opět lepší Motto: Všechno, co potřebuješ k životu, je láska. TERAPEUTICKÁ Léčíte nemoci, hledáte řešení, Jste lidé jako my, Kdopak vám pomůže, skládáte mozaiku z lidského trápení. máte své starosti, kdopak vás zahřeje Se srdcem na dlani spěcháte pomoci, váš život není vždy kdo v srdci vyhaslém utěšit beznaděj, vyléčit z nemoci. naplněn radostí. nanovo rozfouká plamínek naděje? Děkuji Vám všem, odcházím, ale nikdy nezapomenu na to, že dobří lidé ještě žijí. Je to až neuvěřitelné, že jsem se pod jednou střechou setkala s tak úžasnými lidmi, kteří bez rozdílů na pracovní zařazení vydávali úsměv a pochopení každý den. Vrátili jste mi naději, že jednou bude tento svět opět lepší. S úctou Hana Kolesová, Ostrava LETOŠNÍ ZIMA NEBYLA A NENÍ ZCELA NEOBVYKLÁ 17. června 1899 uvedl Ostravský deník tuto zprávu: Tito zaměstnanci a kolegové slaví svá životní výročí v únoru: Kamila Astrová - R8 Jiří Dembovský - R7 Adéla Halagačková - R1 Prim. MUDr. Kateřina Jurová Petra Liďáková, DiS. - R4 Jana Pešáková - R1 Svatava Syptáková - lázně Barbora Ševčíková - restaurace Jaroslava Špačková - kuchyně Lucie Uhlářová - R2 v březnu: Mgr. Andrea Adamová - správa Zdeňka Felzmannová - R3 Anita Fojtíková, DiS. - lázně Václav Heczko - restaurace Bc. Ondřej Chlubna - lázně 12 Pavlína Chýlková - kuchyně Petra Kaňková - R4 Zdenka Kišová - R7 Veronika Komínková, DiS. - R4 Jana Křepinská - lázně Marta Maďarová - obchod Věra Machálková - správa Alena Matúšová - kuchyně Šárka Neuwirthová, DiS. - lázně Yvona Pavlů - lázně Zdeňka Šnajdrová - R3 Kateřina Šnytová - lázně Jana Tomášová, DiS. - R8 Alžběta Veličková Marková - správa Bc. Kristýna Vojvodíková - lázně MUDr. Miroslav Zajonc Poznámka: mandalu s názvem Zimní slunovrat nám poslala jako novoroční přání naše pacientka paní Marta Havranová. Snad udělá radost - místo obvyklé kytičky - našim kolegyním a kolegům, kteří se narodili ve dnech, kdy světla přibývá. Na další krásné mandaly se již teď můžete těšit - Marta Havranová je bude vystavovat v naší Galerii Lara už podruhé, a to letos o Vánocích. Čeladenská FONTÁNA. Nepravidelný zpravodaj Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Redakce: Mgr. Andrea Adamová. Redakční rada: Dobroslava Havránková, Alena Jančurová, Věra Machálková. Adresa redakce: Beskydské rehabilitační centrum, s.r.o., Čeladná 42. Grafická úprava: A. Adamová. Tisk ME a René Daubner - APRO Bruntál. Distribuce dle rozdělovníku, v PDF ke stažení na adrese Zájemcům zašleme každé vydání na . Toto číslo vyšlo v lednu 2014 v nákladu 700 výtisků.

PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ

PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ (Skutečnost a vizualizace) Na počátku úplně všechno byla snaha konat dobro. Lidumilství, chcete li. Nu a tak vznikl projekt o vysazení STROMU LIDUMIL. Každý veřejně známý strom

Více

Vážení, vím, že jste si vědomi významu vaší práce pro pacienty a pro společnost. Přesto vám musím opravdově poděkovat...

Vážení, vím, že jste si vědomi významu vaší práce pro pacienty a pro společnost. Přesto vám musím opravdově poděkovat... Pavel Dubina Vážení, vím, že jste si vědomi významu vaší práce pro pacienty a pro společnost. Přesto vám musím opravdově poděkovat... Jitka Říhová Vážený pane řediteli, byla jsem hospitalizována na oddělení

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost Multimediální průvodce světem medicíny pro lékaře, nelékařský zdravotnický personál, studenty, pacienty a jejich blízké a pro každého, kdo se zajímá o zdraví a medicínu Spuštěno v létě 2010 Obsah Co to

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ ZA ROK 2011 Obsah strana 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení... 3 2. Kdo jsme 2. 1. Prezentace sdružení... 4 2. 2. Profily členek Výkonné rady... 5 3. Činnost

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Dlouhý Milan Dragoun Milan

Dlouhý Milan Dragoun Milan Dlouhý Milan Na letošní výstavu jsem připravil ukázkové tisky z nástěnného kalendáře Tajemné Petrovicko 2015. Tento kalendář byl vydán ve spolupráci s obcí Petrovice. Celý kalendář byl koncipován tak,

Více

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM ROŽNOV p. Radhoštěm 12. - 13. dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

VÝSLEDKY FOTOSOUTĚŽE. Text: VLAĎKA HRADSKÁ FOTOSOUTĚŽ. Chaos na silnici do Vimperka 2. místo

VÝSLEDKY FOTOSOUTĚŽE. Text: VLAĎKA HRADSKÁ FOTOSOUTĚŽ. Chaos na silnici do Vimperka 2. místo VÝSLEDKY FOTOSOUTĚŽE Text: VLAĎKA HRADSKÁ Chaos na silnici do Vimperka 2. místo v I. kategorii. Foto: Jiří Ševčík Voňavý les u Stožce 3. místo v I. kategorii. Foto: Aleš Ondráček Zima 2002 vítězný snímek

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II Domov seniorů Budíškovice 378 91 Budíškovice 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE V únoru

Více

Nabídka dárcům projektu

Nabídka dárcům projektu Popis projektu Nabídka dárcům projektu Kulturní projekt e-moc-e je neziskovým občanským sdružením, jehož cílem je propagace nekomerčního umění v České republice a podpora umělců samotných. Na internetové

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 ČTYŘDENNÍ REHABILITAČNÍ POBYT

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2012 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace:23. 5. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Strana 1 / 1 Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Dva roky a osm měsíců starý samec Dred dorazil včera do Zoo Brno z polské Lodže. Nahradí tak šestnáctiletého samce Rómea, který byl v Brně v deponaci

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži

5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži 5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži V pátek dne 23. ledna 2015 proběhl v budově Historického ústavu Slezské univerzity v Opavě již IX. ročník krajské historické soutěže určené

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Dotazník pro rodinné příslušníky Domova důchodců Horní Planá (dále jen Domov) Dotazník pro rodinné příslušníky

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

STATISTIKA PORODNICE 2012

STATISTIKA PORODNICE 2012 STATISTIKA PORODNICE 2012 Nemocnice Český Krumlov a.s. MUDr. Hana Bartoňová PORODNICE V ČESKÉM KRUMLOVĚ Byla založena v roce 1953 Dlouhodobě se profiluje jako malá porodnice s cca 600 700 porody za rok

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management Dokumentace bakalářského absolventského

Více

XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 5. 7. října 2016 Prezident kongresu Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Vědecký

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2010 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Aktivity Klubu pacientů MM v roce Lázně Bělohrad září 2016

Aktivity Klubu pacientů MM v roce Lázně Bělohrad září 2016 Aktivity Klubu pacientů MM v roce 2016 Lázně Bělohrad 9. 10. září 2016 Klub pacientů MM Proč Klub pacientů MM? Nabízíme informace z různých oblastí Organizujeme setkání s odborníky z různých oborů Hledáme

Více

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní.

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Jaroslav Matějka se narodil v roce 1940 v Litomyšli. Od roku 1960 žije ve

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla:

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla: !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Je zde další číslo našeho oblíbeného časopisu GA-MA-JA a s ní další pořádná porce článků, které pro vás vytvořil tým mladých Ga-ma-jáků. Jak možná víte, nedávno

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ První charta práv nemocných byla vyhlášena v USA (1972), kde byly vždy vysoce ceněny lidská práva a občanské svobody David Anderson (farmakolog z Virginie )- formuloval první

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni Patronus 15/05 Školní hřiště od Veni Rozhovor s profesorem Severusem Snapem (Ředitel klubového Zmijozelu) 1) Jak moc jste si podobní s knižním Snapeem? Jaký na něj vůbec máte svůj názor? S knižním Severusem

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

INFOKONTEJNER. čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS

INFOKONTEJNER. čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS PS INFORMUJÍ 2, 5 PS SPOLEČENSKY 3 INFOKONTEJNER čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 PS ZAMĚSTNANCŮM 7 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS INFOKONTEJNER 01 2014 ČTVRTLETNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA

BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA 1 / 2013, ročník V. Časopis ČELADENSKÁ FONTÁNA je vydáván pro zaměstnance, klienty a partnery Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Cílem Fontány je

Více

SALON METROPOLIS listopad 2010

SALON METROPOLIS listopad 2010 SALON METROPOLIS listopad 2010 Nabídka účasti v měsíčníku vydavatelství Metropolis live gourmet sport / wellness styl Měsíčník SALON Metropolis je novým, unikátním projektem vydavatelství Metropolislive,

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústí nad Labem 28.2.2015 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

ČERNOBÍLÉ IDOLY I JINÍ 2 PRVNÍ DÁMY

ČERNOBÍLÉ IDOLY I JINÍ 2 PRVNÍ DÁMY SUZANNE MARWILLE 11. 7. 1895 Praha 14. 1. 1962 Praha Suzanne Marwille, L. H. Struna; PÁTER VOJTĚCH (1928) První opravdovou hvězdou českého filmu byla svůdná a tajemná Suzanne Marwille. Mohla za to poděkovat

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE. stories. prosinec. stories. architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

KRÁSNÉ VÁNOCE. stories. prosinec. stories. architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects KRÁSNÉ VÁNOCE 16 prosinec 2015 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 4 EDITORIAL: KRÁSNÉ VÁNOCE 2015. ODPOJTE SE 5 TÉMA: ROK 2015 V NAŠEM ATELIÉRU 15 BYDLENÍ PODLE AKA 21

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS.

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Domácí hospicová péče o roku 2008 Kombinace zdravotně sociálních služeb v domácnosti klienta Půjčovna kompenzačních

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci dubnu roku 2014 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy. probíhá pod záštitou

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy. probíhá pod záštitou Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Milé kolegyně, milí kolegové,

Milé kolegyně, milí kolegové, Zpravodaj 1/2015 Milé kolegyně, milí kolegové, rád bych Vám představil Zpravodaj portálu esbírky. Ten budou v online podobě dostávat všichni partneři a přátelé této online aplikace. Každého čtvrt roku

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

KLOKÁNEK. INFORMAČNÍ LISTY MŠ L. PODÉŠTĚ 1873 OSTRAVA PORUBA Školní rok 2013/2014

KLOKÁNEK. INFORMAČNÍ LISTY MŠ L. PODÉŠTĚ 1873 OSTRAVA PORUBA Školní rok 2013/2014 KLOKÁNEK INFORMAČNÍ LISTY MŠ L. PODÉŠTĚ 1873 OSTRAVA PORUBA Školní rok 2013/2014 Hádanka Skáče líp než malá blecha. Polapit se těžko nechá. Přeskočí i starou kašnu. Na bříšku má tajnou brašnu. (Klokan)

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Každý z nás se musí mnohokrát vydat ve svém životě na úřad za úředníky např. vyřídit si cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, stavební povolení,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA HLÁŠENÍ PROBÍHÁ VŽDY NA KONCI MĚSÍCE PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO TELEVIZNÍHO KANÁLU Č. 29, PŘESNÝ TERMÍN JE VYHLAŠOVÁN ROZHLASEM Zhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání VÁNOCE 2017 VÁNOCE 2017 VÁNOCE Nabídka novoročních přání 2016 a kalendářů Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do ruky nabídka novoročenek pro rok 2017. Tyto novoročenky byly navrhnuty a vyrobeny v

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Zuzana Hauerlandová. Druhy vět podle postoje mluvčího

Zuzana Hauerlandová. Druhy vět podle postoje mluvčího Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Zuzana Hauerlandová Syntax Druhy vět podle postoje mluvčího Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož se žáci seznámí s druhy vět

Více

Každé úterý a čtvrtek ve 20:00

Každé úterý a čtvrtek ve 20:00 Nejsledovanější seriál současnosti! Každé úterý a čtvrtek ve 20:00 Každé úterý a čtvrtek ve 20:00 Co nás čeká? Den co den balancují na hranici možného. Nikdy nevzdávají boj o pacienta i své vlastní štěstí.

Více