Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA"

Transkript

1 Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA 1 / 2014, ročník VI. Časopis ČELADENSKÁ FONTÁNA je vydáván pro zaměstnance, klienty a partnery Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Cílem Fontány je přinášet informace všem, kteří se chtějí dozvědět více o tom, jak zde, na úpatí Ondřejníku, pomáháme těm, kteří potřebují upevnit zdraví. Je to jednoduché: díky zdejším mimořádně příznivým klimatickým podmínkám a vysoké úrovni rehabilitační péče je BRC vyhledávaným zdravotnickým zařízením s výbornou pověstí. Za neopakovatelnou a dnes velmi vzácnou atmosférou rodinného prostředí k nám jezdí pacienti z celé republiky. Tímto zveme i Vás. Všechna vydání Čeladenské fontány najdete také na Josef Konečný z Ostravy a Lukáš Konečný z Písečné obsadili ve druhém kole soutěže pro amatérské fotografy LÁZEŇSKÁ STOPA 2013 téměř všechna medailová umístění. Shodou okolností není jen jejich příjmení, ale i skutečnost, že oba letos absolvovali léčebný pobyt v LD Golf. Snímek vlevo je nesoutěžní a starší, vybrali jsme ho z našeho archivu, kam nám Josef Konečný posílá svoje příspěvky již několik let. Spodní fotografie nám poslal do fotosoutěže Lukáš Konečný. Více na straně 10. ŘEDITEL MILAN BAJGAR: PŘESTÁLI JSME KRIZI A V ROCE 2014 BUDEME ÚSTAVEM 21. STOLETÍ Jak ředitel Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné hodnotí rok 2013 a jaké jsou naše vyhlídky do budoucna? Čtěte na následující straně. 1

2 ŘEDITEL MILAN BAJGAR: PŘESTÁLI JSME KRIZI A V ROCE 2014 BUDEME ÚSTAVEM 21. STOLETÍ Vážené spolupracovnice, vážení spolupracovníci, dovolte, abych první lednové číslo našeho firemního časopisu Fontána využil k poděkování Vám všem za dobrou práci v roce Chci Vám poděkovat za práci pro naše pacienty, kteří jsou s pobytem v našem centru v naprosté většině velmi spokojeni. Již koncem roku 2012 jsme věděli, že rok 2013 bude krajně obtížný a rozhodne o další úspěšné, nebo méně úspěšné cestě Rehabilitačního centra Čeladná. Na začátku roku 2013 jsme totiž stáli před novým začátkem. Začínali jsme, podobně jako v roce 2000 po přeměně nemocnice na rehabilitační centrum, opět skoro znovu. Došlo k úplné výměně klientů, které jsme měli léčit. Zcela se změnil systém jejich přijímání. Stáli jsme před úkolem přesvědčit lékaře i nemocné, že dokážeme jejich obtíže velmi dobře zvládnout i v nových podmínkách. Navíc jsme pro nově přijímané pacienty, často s velmi vážným postižením, neměli dostatek vhodných lůžek, neměli jsme dostatek pokojů pro obtížně hybné pacienty, neměli jsme v některých léčebných domech výtahy a možnost zajistit ubytování, léčení i stravování v jedné budově. V lednu, únoru i v březnu 2013 jsme měli nedostatek pacientů a finanční zdraví našeho centra se rychle zhoršovalo. Myslím, že je správné Vám sdělit, jak jsme si v roce 2013 vedli. V našem centru jsme do roku 2012 léčili ročně v průměru 3,6 tisíce pacientů. V roce 2013 to bylo pouze 2,5 tisíce klientů. Jak je vidět, roční pokles je asi o jednu třetinu pacientů. Zároveň se prodloužila průměrná délka pobytu v našem centru z 21 na 27 dnů. Ale jak z výše uvedených čísel určitě tušíte, finančně byl rok 2013 velmi neutěšený. Poprvé od roku 1996 skončí naše hospodaření ztrátou. Zkrátka jsme si na sebe nevydělali. A tak jsme stáli před otázkou, jak se z krize, která postihla celou oblast lázeňských léčeben i odborných léčebných ústavů, dostat. Někteří snižovali mzdy o 20%, někteří poslali zaměstnance na 2 měsíce domů s 60% mzdy, jiní zavřeli část léčebných kapacit. Měli jsme tedy na vybranou - dále snižovat náklady, snižovat počet léčených pacientů a propouštět, provozovat pouze léčebné domy, které splňují požadavek léčení, ubytování i stravování v jedné budově. Nebo se rozhodnout naopak: nesnižovat počet léčených pacientů a přizpůsobit jim vybavení léčebných domů. Jak určitě víte, rozhodli jsme se pro druhou možnost. Proběhla rozsáhlá rekonstrukce léčebného domu Kněhyně, kde zůstaly pouze obvodové a nosné zdi. Vzhledem ke stáří stavby jsme vyměnili všechny rozvody, nové jsou podlahy, dostavěli jsme výtah. Stejnou rekonstrukcí projde letos léčebný dům Dr. Maye, kde vznikne oddělení o 30 lůžkách se vším komfortem, léčbou i stravováním. Podařilo se nám získat finanční pomoc při rekonstrukci tohoto objektu ze švýcarských fondů. Stejně tak musíme opravit restauraci U Sestřiček. Možná je to příliš odvážná cesta. Ale cesta rozvoje, třeba s rizikem a s úvěrovým zatížením, nám zatím vždy přinesla úspěch. Pevně věřím, že rok 2014 bude úspěšným a přelomovým rokem. Věřím, že bude rokem, kdy budeme mít naprostou většinu lůžkových kapacit v kvalitě pro 21. století. O výborné výsledky naší léčebné péče a dobrou pověst mezi našimi pacienty strach nemám. Ta je na vysoké úrovni už mnoho let. Dovolte mi, vážené spolupracovnice a spolupracovníci, vážení přátelé, popřát Vám i Vašim rodinám v roce 2014 pevné zdraví a vůbec po všech stránkách dobrý rok. MUDr. Milan Bajgar, ředitel BRC Foto: Změna v systému přijímání nových pacientů přinesla nutnost navázat úzkou spolupráci s nemocnicemi. Na snímku vlevo ředitel Fakultní nemocnice Brno MUDr. Roman Kraus, MBA v průběhu jednání v Čeladné. Vpravo ředitel BRC MUDr. Milan Bajgar. 2

3 Výsledky neobvyklého marketingového průzkumu jsou jednoznačné: PŘÍRODNÍM LÉČIVÝM ZDROJEM BRC JSOU NAŠI ZAMĚSTNANCI Andrea Adamová Dokázali byste uvést, v čem se liší lázně a odborné léčebné ústavy? Nebo je jedno jaké zařízení k rehabilitaci Vám doporučí ošetřující lékař? Odpovědím na tyto otázky se věnujeme průběžně již z logiky našeho postavení. Není ale snadné zjistit, jak rozdíly mezi lázněmi a odbornými léčebnými ústavy vnímá veřejnost. Něco napovídají výsledky čtenářské soutěže, která doprovázela seriál o BRC ve speciální příloze Senior Moravskoslezského deníku. Některé z odpovědí čtenářů nás zaujaly natolik, že jsme se rozhodli Vás s nimi blíže seznámit. Naši práci jsme podrobně a z různých úhlů pohledu představovali na stránkách přílohy Senior během čtyř měsíců v závěru roku Každý z osmi dílů seriálu o BRC doprovázela otázka k obsahu textu, jejímž správným zodpovězením se čtenáři a čtenářky zařadili do soutěže o několikadenní lázeňský pobyt u nás. Je potěšitelné, že vidina pobytu v Apartmánovém domě Lara přiměla čtenáře ke slušné účasti v soutěži - na otázky v každém díle jich průměrně odpovídalo několik desítek. Vylosované výherce již známe, jejich jména jsou uvedena v rámečku na další straně. Někteří z výherců si již pobyt vybrali vloni, ti další tak mohou učinit až do konce června Vysvětlení, v čem se liší rehabilitační pobyt v odborných léčebných ústavech (dále jen OLÚ) od léčebného pobytu v lázních, byl věnován jeden ze stěžejních článků seriálu. Uváděli jsme v něm řadu rozdílů, včetně konkrétních příkladů z našeho centra. Soutěžní otázka zněla takto: Čím se liší lázně a odborné léčebné ústavy? Uveďte nejméně dva rozdíly. Přímo z obsahu článku vyplývaly následující možnosti, které uvádíme v pořadí, jak se objevily v textu: 1) Lázně mají přírodní léčivý zdroj, OLÚ ho nemají (léčivé zdroje dovážejí). 2) OLÚ musí mít vyšší počet lékařů, sester a ošetřovatelek na určitý počet lůžek, lázně mají tato čísla nižší. 3) Léčba v OLÚ je na rozdíl od lázní intenzivnější a klade důraz na individuální potřeby pacienta. 4) Procedury v OLÚ se zaměřují individuálně a na aktivitu pacienta, v lázních převažují pasivní procedury, které nevyžadují od pacienta tolik námahy. 5) OLÚ a lázně se liší v počtu zaměstnanců a v jejich odborném složení. 6) Na jedno pacientské lůžko v OLÚ připadá průměrně jeden zaměstnanec, v lázních připadají průměrně dvě až čtyři lůžka na jednoho zaměstnance. Další podstatné rozdíly, jako například odlišné formuláře žádostí o léčbu, nebo druhy onemocnění a zdravotních potíží, které se u nás léčí, byly průběžně uváděny v každém díle seriálu. A jak tedy čtenáři odpovídali? 35 správných odpovědí (od 23 žen a 12 mužů) přišlo distribučnímu oddělení Moravskoslezského deníku em, zhruba stejný počet čtenářů odpověděl poštou. My jsme obdrželi kopie odpovědí došlých em a ty jsme poté vyhodnotili. Zajímalo nás, jaké varianty odpovědí volili čtenáři nejčastěji, protože ty si zřejmě pamatovali nejlépe, byly pro ně nejdůležitější, nebo nejsrozumitelnější. 97% čtenářů uvedlo odpověď Lázně mají přírodní léčivý zdroj, OLÚ ho nemají (léčivé zdroje dovážejí). 54% zaujala skutečnost, že Na jedno pacientské lůžko v OLÚ připadá průměrně jeden zaměstnanec, v lázních připadají průměrně dvě až čtyři lůžka na jednoho zaměstnance. 29% čtenářů uvedlo, že Léčba v OLÚ je na rozdíl od lázní intenzivnější a klade důraz na individuální potřeby pacienta. 3

4 Čtvrtina čtenářů uvedla jednu ze dvou následujících možností: OLÚ a lázně se liší v počtu zaměstnanců a v jejich odborném složení; OLÚ musí mít vyšší počet lékařů, sester a ošetřovatelek na určitý počet lůžek, lázně mají tato čísla nižší. 17% vybralo možnost Procedury v OLÚ se zaměřují individuálně a na aktivitu pacienta, v lázních převažují pasivní procedury, které nevyžadují od pacienta tolik námahy. Závěr tohoto malého průzkumu je tedy vcelku jednoznačný. Potěšitelné je především zjištění, že hned za odlišností, týkající se využití přírodních léčivých zdrojů, uváděli čtenáři skutečnost, že OLÚ disponují daleko větším počtem odborného personálu a že léčba v OLÚ je intenzivnější a zaměřená individuálně. Čtyři čtenáři uvedli navíc možnost, že pacienti dostanou při odchodu domů doporučení, jak pokračovat ve cvičení. Zdaleka nejzajímavější byly odpovědi, které nekopírovaly přímo věty uvedené v článku, ale vyjadřovaly názor čtenářů formulovaný vlastními slovy. Z nich vybíráme: Čtenářka ze Slezské Ostravy: Lze říci, že na rozdíl od Lázní jsou v OLÚ přírodním léčivým zdrojem především lidé - zaměstnanci. Lékaři, sestry, ošetřovatelky, pečující mnohem intenzivněji s důrazem na individuální potřeby klientů. Čtenářka z Komorní Lhotky: Pokroky jsou trvalejší (klient má například návod na cvičení i doma). Čtenářka z Oldřišova: Na jedno pacientské lůžko připadá v BRC přibližně jeden zaměstnanec, což je pro nemocné nejlepší léčivý zdroj. Čtenář ze Slezské Ostravy: V OLÚ je kladen důraz na aktivnější přístup pacientů k léčbě. Čtenář z Ostravy-Pustkovce: V odborných léčebných ústavech (OLÚ) jsou přírodním léčivým zdrojem především lidé - zaměstnanci, kde musí být větší počet lékařů, sester a ošetřovatelek, aby mohli o pacienta pečovat mnohem intenzivněji. Většina pacientů zde pod odborným vedením zdravotního personálu absolvuje individuální fyzioterapii, někteří ještě také ergoterapii. Po pacientech se vyžaduje jejich vlastní aktivita, která sice stojí pacienty větší úsilí a námahu, ale pokroky a výsledky jsou trvalejší. Pacienti pak domů odjíždějí s doporučením, jak mají ve cvičení a v dalších postupech pokračovat doma. Čtenářka, která zároveň napsala, že...měla to štěstí a mohla se zotavovat v BRC: v OLÚ jsou pacienti lépe připraveni na další cvičení a vlastní rehabilitační aktivity doma. Čtenářka z Frýdlantu nad Ostravicí: Lázně: Léčebné doléčovací procedury spojené s odpočinkovým a společenským režimem. Odborné léčebné ústavy: Vysoce kvalitní léčebné procedury pro pacienty těžších zdravotních postižení. Ludmila Ďurická z Ostravy (Poznámka: manželé Ďuričtí absolvovali vyhraný pobyt v prosinci 2013): Odborné léčebné ústavy poskytují léčebně preventivní péči osobám s poruchami VÝHERCI LÁZEŇSKÉHO POBYTU Antonín Cekota, Krnov Dagmar Divoková, Bohumín Alexandr Ďurický, Ostrava-jih Jaroslav Kotas, Nový Jičín Josef Liška, Oldřichovice Anna Lokočová, Oldřišov Eva Pašová, Frýdek-Místek Zdeněk Starý, Bílovec zdraví, které mají vleklý průběh a potřebují zvláštní odbornou péči s výrazným rehabilitačním zaměřením, specializované zpravidla podle druhu nemocí. Jejich péče navazuje na péči nemocnic s poliklinikami. Čtenářka z Ostravy: OLÚ poskytují pacientům mnohem intenzivnější péči s důrazem na jejich individuální potřeby. Pacienti jsou aktivní při léčbě, která vyžaduje větší námahu - při fyzioterapii, ergoterapii apod. Proto u těchto pacientů jsou pokroky v léčbě viditelnější a trvalejší. A to je povzbuzení k další aktivitě. Formulaci, že naším přírodním léčivým zdrojem jsou především zaměstnanci, jsme samozřejmě v článku i v našem titulku použili v nadsázce, ale jak je vidět, čtenáři se přímo v tomto smyslu vyjadřují. A co je hlavní - z jejich odpovědí je zřejmé, že pochopili význam takového přirovnání. O dovednostech a schopnostech našich zaměstnanců se prostě ví. Foto nahoře: Další výherci, Eva a Jaroslav Pašovi z Frýdku-Místku, pojali svůj pobyt jako oslavu životního jubilea. Zastihli jsme je při odpočinku v solné jeskyni. S našimi službami byli velmi spokojeni. 4

5 V pátek 17. ledna tohoto roku praskala kavárna Lara pod náporem návštěvníků doslova ve švech. Desítky zájemců přilákala výstava fotografií Rostislava Miky s poněkud dlouhým názvem: Země dlouhého bílého oblaku s podtitulem Příroda Jižního ostrova Nového Zélandu. Páteční vernisáží stoupl počet výstav v Galerii Lara na celkových 24 - od dubna roku Historie našich výstav je velice různá. V tomto případě všechno začalo tím, že manželé Alena a Rostislav Mikovi navštívili své příbuzné v Austrálii a s nimi se vydali na Nový Zéland. Panu Mikovi (na snímku vlevo), který je vášnivým fotografem, příroda Jižního ostrova doslova učarovala. Pořídil zde neuvěřitelných sedm tisíc snímků. Jeden hezčí a zajímavější než druhý. Nu, a když se později blížily jeho narozeniny, přemýšlela jeho manželka Alena, jakou mu udělat největší radost. A šla na to opravdu od lesa. Zajistila si termín výstavy v naší galerii, posléze pomohla vybrat a technicky zpracovat několik desítek nejlepších Rostislavových fotografií. Každou z nich pak doplnila velice trefnými glosami. Výstavu, na jejíž vernisáž pozvala dobré přátele a známé, včetně kytaristy Adama Vopaska, zabalila do pěkného úvodního projevu a celou ji tak vlastně odevzdala do rukou oslavencových. Tak tohle tu ještě nebylo! Atmosféru vernisáže dotvořilo i podávané novozélandské bílé víno Two Peaks z vinařství Astrolabe, které osobně vybral a také návštěvníkům slovně představil sám autor. (Víno zajímavé chuti svědomitě a s potěšením rozlévaly naše servírky Jarmila Šmírová a Michaela Tomšíková.) Chcete-li si na chvilku odskočit na Nový Zéland, můžete tak učinit až do 19. února Poté se budou na stěnách Galerie Lara skvět obrázky další výstavy, tentokrát z domácí dílny. Jejich autorkami jsou dvě výtvarnice z Příbora, shodou okolností maminka s dcerou. Takže: na viděnou u výstavy Příroda - krajina, detail. Petr Andrle 5

6 V kavárně Lara s Ladislavem Frejem Když jsme se s hercem Ladislavem Frejem sešli v pátek desátého ledna tohoto roku opět v kavárně Lara apartmánového domu Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné, zdálo se mi, že se naše poslední setkání na tomto místě odehrálo někdy před pár týdny. Ladislav Frej mě opravil. Bylo to loni v květnu. Čas neuvěřitelně letí. Tehdy v květnu 2013 jsme si vyprávěli o Leoši Janáčkovi i o jiných lidech a zajímavostech, které k tomuto krásném koutu Beskyd patří. Ladislav Frej se také vyznal z toho, proč právě sem rád jezdí a jezdíval. A když jsem posléze v sobotu odpoledne upravoval text tohoto našeho krátkého rozhovoru, nemohl jsem k tomu mít lepší kulisu. Na Vltavě dávali reprízu Dostojevského Bratrů Karamazových z roku V jedné z hlavních rolí s Ladislavem Frejem. Ona kulisa byla opravdu případná, neboť tentokrát se náš rozhovor stočil na herecké umění, jehož je Ladislav Frej nesporně osobitým představitelem. Konec konců týž den k večeru nás jako herec navštívil podruhé. Rolí inspektora Barnaby v našem oblíbeném anglickém televizním seriálu Vraždy v Midsomeru. Takže dělat nějaký výčet by bylo asi zbytečné. Od roku 1963, kdy Ladislav Frej poprvé ochutnal chuť divadla, o rok později chuť filmu a pak i kouzlo televizních seriálů, je stále mezi námi. Není tedy divu, že jsem se pana Freje zvědavě zeptal na to, zda a jak herec vnímá společenský dopad role. Kdy si ho uvědomí. Zda již při natáčení, nebo až když výsledek vidí a zná i ohlasy? Společenský dopad role zde existuje vždy, nezávisle na našem chtění, říká Ladislav Frej a uvádí řadu příkladů nejen svých. Některou inscenaci, zejména televizní, Vám lidé připomenou i po pětadvaceti letech. Horší je, když si Vás lidé spletou s jiným hercem. Tak vznikají různé komické situace. Ale to je daň, kterou platíte za množství rolí. Někteří herci se nedívají na inscenace či filmy v nichž hrají. Často ze zásady. Jak jste na tom Vy? Vím, že někteří herci tvrdí, že se zásadně na sebe v záznamu nedívají. Myslím, že to není pravda. Všichni jsme zvědaví a díváme se. Kdo se, tak říkajíc, nejvíce podepsal na Vašem profesním životě? To vím naprosto jednoznačně. Měl jsem to štěstí, že velká část seriálu Nemocnice na kraji města byla nejprve natočena s obsazením, v němž hrál roli primáře Sovy, mého televizního otce, pan Karel Höger. Herec, posvěcený snad přímo pánembohem, bohužel svou poslední roli nedohrál. Nikdy nezapomenu tehdejšímu řediteli Národního divadla Přemyslu Kočímu, že se na jeho konci rozhodně podepsal. Tohoto jednoho z našich nejlepších herců označoval za špatného herce a stále mu něco vytýkal. Mimo jiné také proto, že se Karel Höger plnou vahou své autority zastal kolegyně Vlasty Fabiánové, kterou Kočí z Národního divadla v podstatě vyhodil. Jednoznačně tím uspíšil jeho odchod z tohoto světa. Karel Höger dal z divadla výpověď a dva dny na to zemřel. Já jsem se učil z každého našeho setkání, z každého natáčení a nikdy na to nezapomenu. Byla to pro mě obrovská škola a je škoda, že se musel seriál přetáčet. Když hraji v Králově řeči, nebo v jiných těžkých rolích, často mi přijde na mysl, jestlipak se pan Höger alespoň trochu spokojeně z divadelního nebe dívá. Vaše divadelní a rozhlasové role v posledních letech jsou nesporně jedinečné. Nezatoužil jste vstoupit někdy na divadelní prkna také jako autor? 6

7 Tak to bych si netroufl. Měl jsem to štěstí, že jsem poznal za svůj herecký život mnohá díla geniálních autorů. Již z úcty k nim jsem na psaní divadelních her nikdy nepomyslel. Pochopitelně, že herecké povolání v člověku vzbuzuje nejrůznější citové vjemy, euforické stavy a podobně. Jsou chvíle, v nichž se mě zmocní myšlenka, abych své pocity nějak vyjádřil. Třeba fejetonem či delším esejistickým přemítáním o životě. Ale zatím mám hodně práce s krásnými rolemi. Přejeme Vám ještě další a další herecké příležitosti. A kdybyste náhodou chtěl sepsat nějaké přemítání o životě, zkuste tam nějak zakomponovat tento krásný kout Beskyd. Samozřejmě. Bez toho by to ani nešlo, protože si stále uvědomuji, že tudy chodil i můj milovaný Leoš Janáček. Vnímám ho pochopitelně v Brně, ale zrovna tak zde, v tomto krásném údolí. Za rozhovor poděkoval: Petr Andrle Foto z Přímo z Čeladné odjížděl Ladislav Frej do Brna, kde na scéně Mahenova divadla ztvárňuje ve hře Davida Seidlera Králova řeč roli logopeda Lionela Loguea. Hra měla premiéru loni v březnu a pro velký divácký úspěch jsou do programu divadla zařazovány další reprízy. LADISLAV FREJ NA NAŠEM KANÁLE YOUTUBE Víte, že máme video z předchozí návštěvy Ladislava Freje v Čeladné na našem oficiálním kanále YouTube? Jde o první díl cyklu s názvem Důvěrné hovory, v němž budeme v průběhu času oslovovat další zajímavé osobnosti z řad našich klientů a hostů. Na naší adrese je již také druhý díl, natočený s profesorem Rajko Dolečkem, samozřejmě o zdravé výživě a stravování. Naši webovou stránku na YouTube uvádí část fotokoláže (foto nahoře), která představuje práci našich zaměstnanců. Na stejnou adresu také vkládáme různá videa, která průběžně připravujeme pro naši vnitřní televizi Ondřejka. Ondřejku si již celkem pravidelně zvykli sledovat klienti ubytovaní v hlavním areálu. Dalším způsobem, jak se dovídat, co je v našem rehabilitačním centru nového, je přihlásit svoji ovou adresu k odběru novinek. Tuto možnost využilo již téměř 200 našich klientů a také někteří zaměstnanci. Zaregistrovat se může každý - stačí zaslat kontaktní na adresu do předmětu napsat REGISTRACE a zařadíme Vaši adresu do databáze. Co budete dostávat? Několikrát za měsíc odkazy na všechna nová videa, převážně zaměřená na naši práci, či na zajímavosti z našeho okolí. Dále Čeladenskou fontánu v elektronické verzi, nabídky nových pobytů, aktualizované ceníky, upozornění na slevové akce a na nové procedury, nebo pozvánky na akce, které BRC zajišťuje nebo spoluorganizuje. (aa) MŮŽETE MÍT VŠECHNY INFORMACE Z PRVNÍ RUKY A VĚDĚT,, CO SE KDE ŠUSTNE! 7

8 ZPRÁVA O TOM, JAK JSME V PÁTEK 20. PROSINCE 2013 PŘIVÍTALI NA SVĚT KNIHU CESTAMI LESNÍMI OD LYSÉ AŽ PO RADHOŠŤ Mnohé vypoví přiložené fotografie, které jsou dílem Petra Kasala z Berouna, Zdeňka Šrubaře z Kunčic pod Ondřejníkem a Stanislavy Slovákové z Příbora (ta mimo jiné také nadělila účastníkům úžasně chutné zákusky od své babičky). Milou součástí večera byla také hudební improvizace studenta Jana Javorka z Raškovic. Kniha byla pokřtěna pramínky vod z Lysé, Ostravice (zpod Smrku), Cyrilky, Čeladnice, Radhoště a vodou z Ferdinandova pramene (z lázeňského parku Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné). Účastníků bylo mnoho, pomalu se do sálu restaurace U Sestřiček na Lázeňském náměstí nevešli. Křest provedli ti, kdož se na vydání knihy podíleli a zároveň přinesli vodu z uvedených míst: Jaroslav Chalupa z Meteorologické stanice na Lysé hoře, Pavla Zemaníková z Ostravice, Libor Konvičný z Podolánek, Petr Henek ze Pstruží, Milan Bajgar z rehabilitačního centra a František Gajdušek z Radhoště. Přišli také mnozí další, kdož se na vydání a zpracování knihy podíleli. Jim je především třeba poděkovat. Občerstvení, které bylo dárkem ke křtu knihy od vedení BRC, bylo svědomitě připraveno personálem restaurace a skutečně spokojeni byli všichni. Bylo to velice milé setkání. První knihy byly prodány již na poslední vlastivědné přednášce roku 2013 a od té doby je o ně značný zájem; k dnešnímu dni se prodala slušná část nákladu a další objednávky přicházejí. Samozřejmě, že se hovořilo o tom, zda by náš region unesl ještě jednu podobnou knihu, která by se ze stejných hledisek mohla věnovat více Zadním horám. Snesl, jistě by byl o ni zájem a možná, že díky této první knize by bylo snazší sehnat dopředu nějakou podporu. Budeme o tom uvažovat. Děkujeme touto cestou také všem našim členům a příznivcům za nezištnou pomoc. Andrea Adamová, členka výboru Okrašlovacího spolku Rozhledna 8

9 9

10 Vyhlášení vítězů fotosoutěže LÁZEŇSKÁ STOPA 2013 Ve středu 29. ledna 2014 rozhodla pětičlenná komise o výhercích 2. kola III. ročníku soutěže pro fotografické amatéry Lázeňská stopa Z 50 zaslaných snímků od 7 fotografů, jejichž jména uvádíme v rámečku níže, komise vyhodnotila nejhezčí a nejzajímavěji záběry okolní přírody. Členkami hodnotící komise byly jako každoročně kolegyně z řad zdravotníků, technických pracovníků i administrativy (Andrea Adamová, Anna Hirmanová, Marta Maďárová, Pavla Minaříková, Marcela Rygolová). Téma tohoto pololetí bylo volné, a tak se většina účastníků soutěže soustředila na okolní přírodu, kterou snad nemůže nikdo z pacientů a návštěvníků BRC nevidět. Ale jde právě o to umění nejen být ve správné chvíli na správném místě, ale vidět, co jiní nevidí, a k tomu ještě rychle zmáčknout spoušť fotoaparátu a zaznamenat pro nás všechny krásný neopakovatelný zážitek. S trochou smutku zjišťujeme, že od vyhlášení prvního ročníku se počet fotografů snižuje, ale zároveň nás taky hodně těší, že se někteří z nich účastní soutěže opakovaně. Je také zajímavé, že zaslání soutěžních ÚČASTNÍCI 2. kola SOUTĚŽE: Ing. Marie Hartmannová, Praha Libor Javůrek, Vysoké Mýto Josef Konečný, Ostrava - Hošťálkovice Lukáš Konečný, Písečná Miroslava Senftová, Ondřejov Stanislava Slováková, Příbor Karel Videcký, Veřovice fotek mnozí nechávají hodně na poslední chvíli a je již pravidlem, že nám každoročně přijde nějaký soubor fotek schovaný mezi PFkami dokonce i na Silvestra. Děkujeme tedy všem, kteří nám průběžně i last minute zaslali své soutěžní záběry a vřelé díky i těm, kteří se rozhodli nám poslat i mimosoutěžní fotky, pořízené při jejich léčebném pobytu. Tyto mají pro nás taky velkou cenu, neboť zaznamenávají okem pacienta nejen zdejší léčbu, ale mnohé vypovídají i o společenském životě, kterého se personál většinou neúčastní a je tak trochu v pozadí za všudypřítomnou bujnou přírodou, která se snad nikdy neomrzí, a proto z ní opakovaně čerpáme soutěžní témata. I na letošní rok 2014 jsme sáhli po tomto vděčném tématu a přírodu jsme neopomněli. Jen bude tentokrát vyhlášena fotosoutěž na celý rok a tématy budou 4 podkategorie přírody: jaro, léto, podzim a zima. Přesnější podmínky letošní soutěže budou zveřejněny v nejbližších dnech na našich webových stránkách. Takže buďte s námi, foťte, posílejte... Pro celou komisi bylo letos velmi překvapivé, když po anonymním hlasování vyšlo najevo, že téměř všechny vyhodnocené snímky patří jednomu autorovi. Jen velmi mírného naředění jmen výherců bylo nakonec dosaženo tím, že dvě fotky dosáhly stejného počtu hlasů, a tak byla vyhlášena dvě třetí místa. 1. místo Lukáš Konečný: Skalka - startovací louka paraglidistů (na titulní straně vpravo dole) 2. místo Lukáš Konečný: Na Smrku (na této straně nahoře) 3. místo Lukáš Konečný: Na Radhošti (na titulní straně vlevo dole) 3. místo Karel Videcký: Podzimní posezení (na této straně (uprostřed) Zvláštní cena poroty: Josef Konečný za soubor fotografií (vlevo dole jedna za všechny) čeladenských potoků, stříbrných vodopádků, podzimních tůní a zákoutí Čeladenská voda. Všem vítězům gratulujeme. A. Jančurová 10

11 HLEDÁ SE OTEC TROJČAT V úžlabině, svažující se od Apartmánového domu Lara směrem ke státní silnici, najdeme malou zoologickou zahrádku. Od roku 1997 zde žijí kamerunské kozy. Zpočátku jim dělaly společnost také ovce stejného druhu. Jde o nejmenší plemeno kozy domácí, které je původem z Kamerunu, avšak zakrslé formy těchto milých zvířátek najdeme téměř na celém africkém kontinentu. V Evropě žijí výhradně v zoologických zahradách, nebo v menších podobných zařízeních. Je zajímavé, že rohy mají kozy i kozlíci. V naší malé zoo přišla na svět loni před vánočními svátky tři kůzlátka. Jsou pochopitelně hezká, jako všechna děťátka. Jejich maminka je krásně černá, všechny ostatní tety ve stádečku jsou také černé. Tatínek kozlík je také černý a nikdy jiná mláďátka než černá nezplodil. Až na ta poslední. Jedno je černé, pravda. Druhé je černé s krásným stříbrným nádechem. A to třetí je černé pouze napůl. Z té druhé poloviny je bílé. Příroda je zvyklá na občasné barevné přeměny. U slepic je má většinou na svědomí páv. Avšak kdo u koziček kamerunských, to je ve hvězdách. A tak vyhlašujeme pátrání po otci trojčat. (PA) POZVÁNKA NA VÝSTAVU grafika - pastely Kristýna VEČEŘOVÁ - Libuše VOLNÁ Galerie LARA 20. února až 3. dubna 2014 ČTVRTEČNÍ VLASTIVĚDNÉ PŘEDNÁŠKY v v konferenčním salonku AD Lara v Čeladné JAKÉ TO BYLO V DOBÁCH KOLEM PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY 12+1 přednášek v roce IV. ročník pro klienty Beskydského rehabilitačního centra, pro členy Okrašlovacího spolku Rozhledna a pro občany obcí z okolí * 30/1 Jak se v Evropě vůbec neschylovalo k válce * 27/2 Jak a co se dělo u nás doma počátkem XX. století * 27/3 Jak vlastně vypukla ta nešťastná válka * 24/4 Jak jsme s legiemi mohli zastavit bolševiky * 29/5 Jak vlastně dopadla ta nešťastná válka * 26/6 Jak jsme tvrdili, že jsme miláčky Dohody * 24/7 Jak jsme převezli Slováky * 28/8 Jak jsme se rozešli s Poláky * 25/9 Jak jsme se nepřátelili s Maďary * 30/10 Jak jsme se rozcházeli s Vídní i s Vatikánem * 27/11 Jak se chovali naši Němci a my * 18/12 Jak jsme nenaslouchali Palackému ani Pekařovi * 31/12 v 10 hod. Tradiční silvestrovská přednáška 11

12 Vrátili jste mi naději, že jednou bude tento svět opět lepší Motto: Všechno, co potřebuješ k životu, je láska. TERAPEUTICKÁ Léčíte nemoci, hledáte řešení, Jste lidé jako my, Kdopak vám pomůže, skládáte mozaiku z lidského trápení. máte své starosti, kdopak vás zahřeje Se srdcem na dlani spěcháte pomoci, váš život není vždy kdo v srdci vyhaslém utěšit beznaděj, vyléčit z nemoci. naplněn radostí. nanovo rozfouká plamínek naděje? Děkuji Vám všem, odcházím, ale nikdy nezapomenu na to, že dobří lidé ještě žijí. Je to až neuvěřitelné, že jsem se pod jednou střechou setkala s tak úžasnými lidmi, kteří bez rozdílů na pracovní zařazení vydávali úsměv a pochopení každý den. Vrátili jste mi naději, že jednou bude tento svět opět lepší. S úctou Hana Kolesová, Ostrava LETOŠNÍ ZIMA NEBYLA A NENÍ ZCELA NEOBVYKLÁ 17. června 1899 uvedl Ostravský deník tuto zprávu: Tito zaměstnanci a kolegové slaví svá životní výročí v únoru: Kamila Astrová - R8 Jiří Dembovský - R7 Adéla Halagačková - R1 Prim. MUDr. Kateřina Jurová Petra Liďáková, DiS. - R4 Jana Pešáková - R1 Svatava Syptáková - lázně Barbora Ševčíková - restaurace Jaroslava Špačková - kuchyně Lucie Uhlářová - R2 v březnu: Mgr. Andrea Adamová - správa Zdeňka Felzmannová - R3 Anita Fojtíková, DiS. - lázně Václav Heczko - restaurace Bc. Ondřej Chlubna - lázně 12 Pavlína Chýlková - kuchyně Petra Kaňková - R4 Zdenka Kišová - R7 Veronika Komínková, DiS. - R4 Jana Křepinská - lázně Marta Maďarová - obchod Věra Machálková - správa Alena Matúšová - kuchyně Šárka Neuwirthová, DiS. - lázně Yvona Pavlů - lázně Zdeňka Šnajdrová - R3 Kateřina Šnytová - lázně Jana Tomášová, DiS. - R8 Alžběta Veličková Marková - správa Bc. Kristýna Vojvodíková - lázně MUDr. Miroslav Zajonc Poznámka: mandalu s názvem Zimní slunovrat nám poslala jako novoroční přání naše pacientka paní Marta Havranová. Snad udělá radost - místo obvyklé kytičky - našim kolegyním a kolegům, kteří se narodili ve dnech, kdy světla přibývá. Na další krásné mandaly se již teď můžete těšit - Marta Havranová je bude vystavovat v naší Galerii Lara už podruhé, a to letos o Vánocích. Čeladenská FONTÁNA. Nepravidelný zpravodaj Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Redakce: Mgr. Andrea Adamová. Redakční rada: Dobroslava Havránková, Alena Jančurová, Věra Machálková. Adresa redakce: Beskydské rehabilitační centrum, s.r.o., Čeladná 42. Grafická úprava: A. Adamová. Tisk ME a René Daubner - APRO Bruntál. Distribuce dle rozdělovníku, v PDF ke stažení na adrese Zájemcům zašleme každé vydání na . Toto číslo vyšlo v lednu 2014 v nákladu 700 výtisků.

PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ

PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ (Skutečnost a vizualizace) Na počátku úplně všechno byla snaha konat dobro. Lidumilství, chcete li. Nu a tak vznikl projekt o vysazení STROMU LIDUMIL. Každý veřejně známý strom

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Nabídka dárcům projektu

Nabídka dárcům projektu Popis projektu Nabídka dárcům projektu Kulturní projekt e-moc-e je neziskovým občanským sdružením, jehož cílem je propagace nekomerčního umění v České republice a podpora umělců samotných. Na internetové

Více

Konference k projektu / Konferencja k projekcie. Ing. Luboš Malík / Mgr. Justyna Samiecová 15. 2. 2014 v České Těšíně. Page 1

Konference k projektu / Konferencja k projekcie. Ing. Luboš Malík / Mgr. Justyna Samiecová 15. 2. 2014 v České Těšíně. Page 1 Konference k projektu / Konferencja k projekcie Ing. Luboš Malík / Mgr. Justyna Samiecová 15. 2. 2014 v České Těšíně Page 1 Program konference I 8.00 9.00 Registrace 9.00 10.30 Prezentace projektu v českém

Více

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Program pro maminky a tatínky ČSOB Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Co ČSOB motivuje k realizaci Programu pro rodiče? Podle statistik OECD patří ČR mezi země s nejnižší

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

ZASÍLÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH NABÍDEK ZÁJEZDŮ

ZASÍLÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH NABÍDEK ZÁJEZDŮ ZASÍLÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH NABÍDEK ZÁJEZDŮ DLE PŘEDEM NASTAVENÝCH PODMÍNEK KLIENTA. Na základě zpětné vazby od některých odběratelů Newsletteru CA ZaHumna, zavádíme od 1.12.2013 novou službu: ZASÍLÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ Ahoj tanečníci, vedoucí klubů a choreografové... Už za chvíli se uvidíme v Bohumíně na MČR ART. Po úspěšné ligové soutěži v lednu je tady soutěž v královských

Více

Úvodní slovo zřizovatele. 1. Příběh manželů Marie a Antonína Lojkáskových

Úvodní slovo zřizovatele. 1. Příběh manželů Marie a Antonína Lojkáskových Výroční zpráva 2007 Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí, Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí tel: 558 441 611, fax: 558 441 625 e-mail: domov@domovfrydlantno.cz, web: www.domovfrydlantno.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2012 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ pro pěstounské rodiny pro rok 2015 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vzdělávací středisko Programu pro pěstounské rodiny Kateřina Bělavová tel. 733 142 438 email:

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** +

Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** + Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** + Nabízíme celkem 16 komfortně vybavených apartmánů ve 4 kategoriích. V designu interiéru hotelu upřednostňujeme čisté linie, u vybavení apartmánů kombinujeme moderní

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

DVĚ LEDNOVÉ OTÁZKY. Beskydské rehabilitační centrum navazuje na tradici lázní Skalka

DVĚ LEDNOVÉ OTÁZKY. Beskydské rehabilitační centrum navazuje na tradici lázní Skalka Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA 1 / 2011, ročník III. Časopis ČELADENSKÁ FONTÁNA je vydáván pro zaměstnance, klienty a partnery Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Cílem Fontány

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

CMG. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele. Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2.

CMG. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele. Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2. září 2006 Organizační tým Mgr. Libuše Kalvodová MUDr. Evžen Gregora

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více

Doc. ak. mal. Vladimír Drápal, Červený kůň, 40 x 31 cm, malba na skle, 2003 Cena: 4000

Doc. ak. mal. Vladimír Drápal, Červený kůň, 40 x 31 cm, malba na skle, 2003 Cena: 4000 AUKCE OBRAZŮ Vážení přátelé, nadační fond České myelomové skupiny podporuje boj odborníků i společnosti proti mnohočetnému myelomu, druhému nejčastějšímu krevnímu nádoru. Jedním z jeho klíčových poslání

Více

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost Multimediální průvodce světem medicíny pro lékaře, nelékařský zdravotnický personál, studenty, pacienty a jejich blízké a pro každého, kdo se zajímá o zdraví a medicínu Spuštěno v létě 2010 Obsah Co to

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

E-zpravodaj. Městská knihovna Česká Lípa. Říjen 2013. 1. číslo / ročník I. nám.t.g.masaryka 170 470 01 Česká Lípa Tel. 487883444 Fax 487522975

E-zpravodaj. Městská knihovna Česká Lípa. Říjen 2013. 1. číslo / ročník I. nám.t.g.masaryka 170 470 01 Česká Lípa Tel. 487883444 Fax 487522975 Městská knihovna Česká Lípa Říjen 2013 1. číslo / ročník I. nám.t.g.masaryka 170 470 01 Česká Lípa Tel. 487883444 Fax 487522975 www.knihovna-cl.cz info@knihovna-cl.cz Na úvod... V prvním říjnovém týdnu

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA STŘEDOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ. telefon. Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8

SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA STŘEDOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ. telefon. Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8 SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA MUDr Hollý Martin IČ 00064220 Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8 centrála:28416111 STŘEDOČESKÝ KRAJ Ing.Kolářová Dana ka IČ 068691 Ing.Hendrych Josef IČ 00068705 MUDr.Kubíček

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014 Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014 V pátek 24. 1. se na naší škole konalo školní kolo konverzační soutěže v angličtině. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích: IIB (1.-2. ročník) a IIIA (3.-5.

Více

Rešerše Informační oddělení Regionální knihovna Karviná STĚHOVÁNÍ, REKONSTRUKCE A OTEVŘENÍ REGIONÁLNÍ KNIHOVNY KARVINÁ

Rešerše Informační oddělení Regionální knihovna Karviná STĚHOVÁNÍ, REKONSTRUKCE A OTEVŘENÍ REGIONÁLNÍ KNIHOVNY KARVINÁ STĚHOVÁNÍ, REKONSTRUKCE A OTEVŘENÍ REGIONÁLNÍ KNIHOVNY KARVINÁ 1 OBSAH Téma: Stěhování, rekonstrukce Regionální knihovny Karviná Období: 2009 2011 Jazykové vymezení: cze Geografické vymezení: Moravskoslezský

Více

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků.

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků. Veronika Marešová: Okénko a čeština v Londýně V první části svého vstupu bych ráda představila Okénko- neziskovou organizaci, jejímž cílem je podporovat českou i slovenskou komunitu ve Velké Británii a

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA

Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA 2 / 2012, ročník IV. Časopis ČELADENSKÁ FONTÁNA je vydáván pro zaměstnance, klienty a partnery Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Cílem Fontány je

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s.

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. PROČ VEDENÍ ROZHOVORU? Pracujete s lidmi Lidé jsou všelijací Úspěch naší práce záleží do značné míry

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství komplexní LÁZEŇSkÁ LÉČBA PŘÍSPĚVkOVÁ LÁZEŇSkÁ LÉČBA ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves

Více

Redakce titulu. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

Redakce titulu. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace Redakce titulu Autor: Mgr. MgA.

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ za podpory Moravskoslezského kraje DÁDA PATRASOVÁ HOST VELETRHU 2012 Hlavní partneři veletrhu 2012: Partneři veletrhu 2012: AUTOCENTRÁLA PF Mediální partneři

Více

System.sportovniservis.cz - Uživatelská příručka - Verze 0.1

System.sportovniservis.cz - Uživatelská příručka - Verze 0.1 System.sportovniservis.cz - Uživatelská příručka - Verze 0.1 APACHI připravili na základě více než 7 let zkušeností s registrací závodníků nový systém pro registrace závodníků na sportovní akce. Zde jsou

Více

BESKYDSKÁ SEDMIČKA. Salomon-Run extrémní přechod Javorník-Javorový 2010

BESKYDSKÁ SEDMIČKA. Salomon-Run extrémní přechod Javorník-Javorový 2010 CO JE TO BESKYDSKÁ SEDMIČKA? 87 km dlouhý extrémní přechod Beskyd - Závod pro sportovce, nadšence a širokou veřejnost aneb,,vylez si svoji Ká-dvojku v Beskydech Součet nadmořských výšek všech 7 hlavních

Více

Slavkov u Brna. Domov s úsměvem. Centrum celostní péče nejen o dialyzované. Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov

Slavkov u Brna. Domov s úsměvem. Centrum celostní péče nejen o dialyzované. Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov Slavkov u Brna Domov s úsměvem Centrum celostní péče nejen o dialyzované Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov DŮSTOJNÉ STÁŘÍ znamená víc než jen zdravotní péči Poskytujeme komplexní

Více

Soutěž Jsem Blíž přírodě! zná své vítěze

Soutěž Jsem Blíž přírodě! zná své vítěze Soutěž Jsem Blíž přírodě! zná své vítěze V polovině května jsme uzavřeli výtvarnou soutěž pro mateřské a základní školy a můžeme ocenit výherce. Z celkového počtu 286 doručených obrázků porota vybrala

Více

ERGOTERAPIE 2008. Termín konání: 24.- 25. 10. 2008 Místo konání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, M.D. Rettigové 4, Praha 1

ERGOTERAPIE 2008. Termín konání: 24.- 25. 10. 2008 Místo konání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, M.D. Rettigové 4, Praha 1 Dovolujeme si Vás srdečněpozvat na 20. celostátní odbornou ergoterapeutickou konferenci s mezinárodní účastí, kterou pořádá Česká asociace ergoterapeutů ERGOTERAPIE 2008 Termín konání: 24.- 25. 10. 2008

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

NÁVRH NA LÁZEÒSKOU PÉÈI - díl 6 pouèení pacienta JAK S VZP ČR DO LÁZNÍ 1. Lázeňskou péči jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučuje pojištěnci ošetřující lékař přímo na návrhu v části lékařská

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní Organizační pokyny pro účastníky konference Aktuální otázky vězeňství Ubytování: V případě zájmu je možné pro Vás zajistit ubytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 2012 ÚVODEM 3 2012 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo registrováno v červenci roku 2006 Sídlo a adresa: Bwindi Orphans. o.s. Hlinky 116 603 00 Brno ORGANIZAČNÍ

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 10 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více