Investiční zpravodaj. 1. Makroekonomické prostředí svět

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investiční zpravodaj. 1. Makroekonomické prostředí svět"

Transkript

1 1. Makroekonomické prostředí svět Ve Spojených státech ekonomika vzrostla ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 o 2,6 % (v ročním vyjádření). Trh očekával růst o 3 %, ale zveřejněné údaje ukazují, že americká ekonomika je přese všechno silná. Spotřeba a investice tak prudce stouply, o 3,8 % a 7,8 %. Zásoby se však výrazně snížily, což mělo negativní vliv na růst, ale měly by se rychle zvýšit vzhledem k vysokému objemu nových objednávek. Pro rok 2018 i nadále odhadujeme růst o 3 %. Silná domácí poptávka bude i nadále podporovaná daňovými škrty, zatímco díky oslabení dolaru budou Spojené státy těžit i z globálního oživení. Inflace by mohla dosáhnout 3 %. Naše očekávání trojího zvyšování sazeb ze strany Americké centrální banky (Fed) v průběhu tohoto roku by se proto mohlo jevit jako příliš konzervativní. Je jasné, že v eurozóně vládne začátkem roku 2018 dobrá nálada. Důvěra spotřebitelů v lednu prudce vzrostla. Na domácnosti neměla negativní vliv nejistota ohledně možných reforem v rámci eurozóny, italské volby ani vznik koalice v Německu. Ukazatel PMI v lednu rovněž vykázal silný nárůst, což naznačuje, že ekonomika se zrychluje a bylo dosaženo výrobních limitů. To s sebou nese rychlý růst zaměstnanosti, protože společnosti musí reagovat na vysokou poptávku a zvýšit investice do rozšíření svých výrobních kapacit. Inflace však zůstává mírná, jelikož růst mezd je nízký. Za několik měsíců by posilování eura navíc mělo vést ke snížení inflace. 1

2 2. Makroekonomické prostředí ČR Česká národní banka (ČNB) dle očekávání zvýšila na svém únorovém jednání základní úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu. Dvoutýdenní repo sazba se tak dostala na úroveň 0,75 %, zatímco ještě v polovině minulého roku byla na tzv. technické nule (0,05 %). Ačkoli samotné rozhodnutí ČNB o zvýšení sazeb bylo v souladu s očekáváním, mírným překvapením pro trh byla nová prognóza centrální banky týkající se dalšího vývoje sazeb. Ta totiž pro letošní rok čeká již pouze jedno zvýšení sazeb, zatímco trh předpokládal alespoň ještě další dvě zvýšení. Konzervativnější odhad růstu úrokových sazeb v prognóze ČNB byl způsoben předpokladem ČNB, že koruna bude v průběhu letošního roku dále poměrně svižně posilovat. Ekonomika tak bude ochlazována silnějším kurzem a ČNB nebude muset tolik zpřísňovat měnové podmínky zvyšováním sazeb. ČNB totiž opět začala zveřejňovat svůj modelový předpoklad vývoje kurzu koruny, který přestala publikovat zavedením kurzového závazku, a průměrný kurz v posledním čtvrtletí letošního roku čeká ve výši 24,6 Kč za euro. Předpoklad silnější koruny tak v modelovém aparátu ČNB znamená menší potřebu zvyšování základních sazeb. Vzhledem k tomu, že předpoklad ČNB se v tuto chvílí zdá poměrně optimistický a koruna může nakonec posilovat pomaleji, ekonomové ING Bank stále vidí v letošním roce prostor ještě pro dvojí zvýšení sazeb. Konkrétní načasování je však zatím nejasné a bude se odvíjet nejen od nově zveřejňovaných dat, ale i od vývoje kurzu koruny. Odhad vývoje měnového kurzu EUR/CZK dle ČNB I/16 II III IV I/17 II III IV I/18 II III IV I/19 II III 90% 70% 50% 30% interval spolehlivosti Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy kurzu EUR/CZK odrážejí predikční schopnost minulých prognóz (z období před přijetím kurzového závazku). Jsou symetrické a lineárně se rozšiřující. 2

3 3. Finanční trhy Celosvětové akcie zaznamenaly nejlepší start do začátku roku za více než 25 let (+4,6 % v dolarovém a +2,8 % v eurovém vyjádření). Pomohla tomu i předpověď Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která v roce 2018 očekává růst světového hospodářství o 3,7 %, a výrobní indexy, které ukazují, že závody pracují na plný výkon. Koncem ledna se akciové trhy propadly vlivem vybírání zisků ze strany investorů. Co se týká zisků, máme samé dobré zprávy. Minulý měsíc přesáhl počet analytiků odhadujících nárůst ziskových očekávání počet těch, kteří odhadující pokles ziskových očekávání, v takové míře, která tu ještě nebyla od doby, kdy skupina Citigroup začala před 18 lety tuto statistiku sledovat! Naproti tomu státní dluhopisy ztratily po celém světě půdu pod nohama, jelikož investoři začali předvídat zrychlení inflace. Výnos z 10letých amerických státních dluhopisů vzrostl od začátku roku o více než 0,25 % na 2,7 %. To odpovídá nárůstu o více než 0,60 % od začátku září Je třeba připomenout, že už v březnu 2017 vytlačily sliby Donalda Trumpa v oblasti daňových stimulů 10leté americké výnosy nad hranici 2,60 %, což byl tehdy nejlepší výsledek za poslední tři roky. Překročení této symbolické hranice naznačuje, že dlouhodobé úrokové sazby v USA v roce 2018 posílí. Výkonnost akciových a dluhopisových trhů (v lednu 2018) 3

4 3. Finanční trhy Vývoj akciových trhů USA, Evropy a rozvíjejících se zemí Výnos desetiletých německých státních dluhopisů (%) Měnový kurz EUR/USD 4

5 4. Alokace aktiv V současném kontextu silného hospodářského růstu a očekávání silných zisků by měly cyklické akcie v oblasti technologií, energie a materiálů v oblasti odvětví či rozvíjejících se trhů, jakož i japonské akcie na regionální úrovni a komodity i nadále předčit dluhopisy. Za předpokladu, že zisky zůstanou silné a inflace se zrychlí, se mohou cenné papíry s pevným výnosem dostat do potíží. Tato tabulka zobrazuje nadváženost (+), resp. podváženost (-) vůči benchmarku poměru jednotlivých aktiv v portfoliu fondů Aria Lion. Rozložení aktiv Hotovost Dluhopisy Akcie - + 5

6 Upozornění Názory vyjádřené v této zprávě odrážejí osobní názory analytiků na cenné papíry a emitenty zmíněné v tomto dokumentu. Žádná část odměny analytiků nebyla nebo nebude přímo ani nepřímo spojena s uvedením konkrétních doporučení nebo názorů v této zprávě. Tato publikace byla připravena jménem společnosti ING Luxembourg SA, která má sídlo na adrese 52, route d Esch, L-2965 Luxembourg (dále uváděna jako ING ) pro její klienty a pouze pro informační účely. ING je součástí skupiny ING Group (v tomto případě ING Groep NV a její dceřiné a přidružené společnosti). Tato publikace nepředstavuje investiční poradenství nebo nabídku či výzvu k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv finančního nástroje. I když byla věnována náležitá péče tomu, aby informace uvedené v tomto dokumentu nebyly nepravdivé nebo zavádějící, ING nezaručuje, že jsou přesné nebo úplné. Informace zde obsažené se mohou měnit bez upozornění. ING, ING Groep NV, jejich dceřiné a přidružené společnosti, manažeři, zaměstnanci a k nim přidružené nebo jimi pověřené osoby mohou v rámci omezení daných zákonem vstupovat do dlouhých či krátkých pozic nebo mohou jiným způsobem mít účasti na jakýchkoliv transakcích či investicích (včetně finančních derivátů), které jsou zmíněny v této publikaci. Kromě toho mohou ING, ING Groep NV, jejich dceřiné a přidružené společnosti poskytovat bankovní a pojišťovací služby nebo služby správy aktiv pro kteroukoliv společnost uváděnou v této publikaci nebo mohou nabízet jejich produkty či služby. ING, ING Groep NV, jejich dceřiné a přidružené společnosti, ani žádní jejich manažeři nebo zaměstnanci nepřijímají odpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé ztráty, které mohou vzniknout z využití této publikace nebo jejího obsahu. V této publikaci se uplatňuje ochrana autorských práv a práv z databáze a nemůže tedy být reprodukována, distribuována nebo zveřejňována kýmkoliv pro jakýkoliv účel bez předchozího výslovného souhlasu společnosti ING. Všechna práva jsou vyhrazena. Finanční nástroje nebo jiné investice uvedené v této publikaci se mohou pojit s významnými riziky a nemusí být nutně dostupné ve všech jurisdikcích. Mohou také být nelikvidní a nemusí být vhodné pro všechny investory. Hodnota veškerých zde uvedených investic nebo výnos z nich mohou kolísat nebo být ovlivněny změnami měnových kurzů. Minulá výkonnost v žádném případě nenaznačuje nic o budoucích výsledcích. Investoři by měli svá investiční rozhodnutí provádět bez spoléhání se na tuto zprávu. Pouze investoři s dostatečnými znalostmi a zkušenostmi ve finančních záležitostech, schopní vyhodnotit přednosti a rizika, by měli zvažovat investici do některého emitenta nebo trhu, které jsou probírány v této publikaci. Žádná jiná osoba by na základě této publikace neměla činit svá rozhodnutí. ING při přípravě této publikace zejména nebrala do úvahy žádné konkrétní investiční cíle, finanční situaci nebo individuální požadavky jakékoliv osoby. Finanční nástroje a cenné papíry zmíněné v této publikaci nemusí být vhodné pro všechny investory a každý, kdo čte zde uvedené informace, by měl ještě před rozhodnutím o investování zvážit vhodnost výše uvedených investic a přitom brát do úvahy své konkrétní investiční cíle, finanční situaci a specifické požadavky. Zainteresovaní investoři by se proto měli rozhodovat úplně nezávisle a případně si vyžádat názor svého obvyklého poradce na kompatibilitu každé investice s vlastním investičním profilem nebo názor externího odborníka na vhodnost té které investice vzhledem k jejich právnímu, regulatornímu a daňovému prostředí. A to poté, co si nejprve přečtou dokumenty k emisi vztahující se k těmto finančním nástrojům nebo cenným papírům, jako je zejména prospekt, memorandum o soukromé investici nebo Důležité informace pro investory (KIID), které emitenti těchto finančních nástrojů nebo cenných papírů zveřejnili. Tyto dokumenty mohou obsahovat právní omezení v určitých jurisdikcích. Osoby, kterým se dostane do rukou jakákoliv část těchto dokumentů, se musí o těchto omezeních informovat a dodržovat je. ING, ING Groep NV, jejich dceřiné a přidružené společnosti, ani žádní jejich manažeři nebo zaměstnanci nepřijímají žádnou odpovědnost v případech, kdy jsou tato omezení přestoupena. Pokud platné právní předpisy neumožňují jinak, měli by se klienti obracet na analytiky skupiny ING ve své domácí jurisdikci nebo v místě bydliště a provádět transakce jejich prostřednictvím. ING Luxembourg SA má povolení lucemburské Komise pro dohled nad finančním trhem CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) a podléhá jejímu monitoringu. 6

Investiční zpravodaj. 1. Makroekonomické prostředí svět. 2. Makroekonomické prostředí ČR

Investiční zpravodaj. 1. Makroekonomické prostředí svět. 2. Makroekonomické prostředí ČR 1. Makroekonomické prostředí svět Perspektivy americké ekonomiky jsou stále velmi pozitivní. Index zpracovatelského průmyslu ISM v září dosáhl své nejvyšší úrovně za posledních 13 let, což je dobré znamení

Více

Eurozóna by ve čtvrtém čtvrtletí měla očekávat dobré výsledky. V listopadu opět silně vzrostl celkový index PMI

Eurozóna by ve čtvrtém čtvrtletí měla očekávat dobré výsledky. V listopadu opět silně vzrostl celkový index PMI 1. Makroekonomické prostředí svět Ekonomika Spojených států si stále vede dobře. Průmyslová výroba v říjnu vzrostla více, než se očekávalo. Míra využití výrobní kapacity také vzrostla na nejvyšší úroveň

Více

Indikátor ekonomického zdraví ve výrobním sektoru silná dynamika ve Spojených státech

Indikátor ekonomického zdraví ve výrobním sektoru silná dynamika ve Spojených státech 1. Makroekonomické prostředí Svět Ve Spojených státech index PMI (indikátor ekonomického zdraví pro výrobní sektor) silně rostl z květnové hodnoty 54,9 na 57,8 v měsíci červnu. Tento nárůst lze přičíst

Více

Jádrová inflace ve Spojených státech amerických

Jádrová inflace ve Spojených státech amerických 1. Makroekonomické prostředí Svět Americká centrální banka (Fed) oznámila nepřekvapující zvýšení referenční sazby o 0,25 %. Míra nezaměstnanosti se od začátku roku snižuje (ze 4,8 % v lednu na 4,3 % v

Více

Vývoj inflace v Německu a v eurozóně

Vývoj inflace v Německu a v eurozóně 1. Makroekonomické prostředí Svět Poté, co byl nový americký prezident uveden do úřadu, zůstává orientace hospodářských ukazatelů stále velmi pozitivní, jak o tom svědčí jednotlivé ukazatele ekonomické

Více

Investiční zpravodaj. 1. Makroekonomické prostředí svět

Investiční zpravodaj. 1. Makroekonomické prostředí svět 1. Makroekonomické prostředí svět Ve Spojených státech zvyšují poslední data o maloobchodním prodeji obavy o růst HDP ve třetím čtvrtletí. V srpnu totiž maloobchodní prodej poklesl o 0,2 % za měsíc. Kromě

Více

Hospodářská aktivita v eurozóně zřetelně posiluje

Hospodářská aktivita v eurozóně zřetelně posiluje 1. Makroekonomické prostředí Svět Začíná jaro a je to patrné i v ekonomice, prohlásila Christine Lagarde, generální ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF), během zahájení výroční schůze MMF v dubnu

Více

Zlepšení evropské ekonomiky (a indikátor jejího růstu)

Zlepšení evropské ekonomiky (a indikátor jejího růstu) 1. Makroekonomické prostředí Svět Na základě nedávného projevu předsedkyně rady guvernérů centrální banky USA Janet Yellen je pravděpodobné, že se na rozdíl od původních očekávání zvýší úrokové sazby.

Více

Investiční zpravodaj. 1. Makroekonomické prostředí Svět. Index očekávání spotřebitelů

Investiční zpravodaj. 1. Makroekonomické prostředí Svět. Index očekávání spotřebitelů 1. Makroekonomické prostředí Svět Centrální banka Spojených států (Fed) zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25 %. Jedná se teprve o druhé zvýšení sazeb za posledních 10 let. Centrální banka se rovněž nechala

Více

Navzdory všem očekáváním a průzkumům

Navzdory všem očekáváním a průzkumům 1. Makroekonomické prostředí Navzdory všem očekáváním a průzkumům byl Donald Trump zvolen prezidentem Spojených států. Stejně tak se většina mylně shodovala na negativním vývoji finančních trhů v případě

Více

KB POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND

KB POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND KB POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND Fond v kontextu nepříznivého dění na dluhopisových trzích poklesl Zápornou výkonnost zaznamenaly všechny nejkonzervativnější fondy v odvětví Na výkonnosti se negativně odrazil

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

SETKÁNÍ S EXPERTY RAIFFEISENBANK. 1. srpna 2017

SETKÁNÍ S EXPERTY RAIFFEISENBANK. 1. srpna 2017 SETKÁNÍ S EXPERTY RAIFFEISENBANK 1. srpna 2017 2 Makroekonomický výhled Monika Junicke, Senior analytik Raiffeisenbank 01-13 07-13 01-14 07-14 01-15 07-15 01-16 07-16 01-17 1Q-14 2Q-14 3Q-14 4Q-14 1Q-15

Více

Webinář. Prosinec Patrik Hudec, Fund Portfolio Management. Generali Investments CEE Webinář

Webinář. Prosinec Patrik Hudec, Fund Portfolio Management. Generali Investments CEE Webinář Webinář Prosinec 2018 Patrik Hudec, Fund Portfolio Management Generali Investments CEE Webinář Obsah 2 SEKCE I Nejdůležitější události uplynulých týdnů Přehled vývoje hlavních ekonomik a politik centrálních

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Zimní prognóza na období : postupné zdolávání překážek

Zimní prognóza na období : postupné zdolávání překážek EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Brusel 22. února 2013 Zimní prognóza na období 2012 2014: postupné zdolávání překážek Zatímco podmínky na finančním trhu v EU se od loňského léta výrazně zlepšily, hospodářská

Více

IKS Investiční manažer

IKS Investiční manažer 20. září 2017 Věříme akciovým a smíšeným fondům, u krátkodobých investic sázíme na strategie s absolutním výnosem, které by měly generovat kladný výnos bez ohledu na tržní podmínky Makroekonomické prostředí

Více

Finanční trhy, ekonomiky

Finanční trhy, ekonomiky Finanční trhy, ekonomiky Martin Pecka, (Portfolio Manager) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. březen 2017 2 Obsah Nejdůležitější události uplynulého měsíce Přehled hlavních ekonomik

Více

Okna centrální banky dokořán

Okna centrální banky dokořán Měnová politika a ekonomický výhled Okna centrální banky dokořán Tomáš Holub člen bankovní rady Ekonomické fórum Komerční banky Praha, 6. prosince 2018 Dvacet let cílování inflace v ČR a transparence měnové

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Finanční trhy, ekonomiky

Finanční trhy, ekonomiky Finanční trhy, ekonomiky Martin Pecka (Portfolio Manager) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. květen 2017 2 Obsah Nejdůležitější události uplynulého měsíce Přehled hlavních ekonomik Měnová

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

Česká ekonomika v evropském kontextu: Konečně v klidnějších vodách?

Česká ekonomika v evropském kontextu: Konečně v klidnějších vodách? Česká ekonomika v evropském kontextu: Konečně v klidnějších vodách? Pavel Sobíšek 3. října 2017 Agenda V jaké fázi se nachází globální a evropská ekonomika? Vydrží současný růst cen komodit? jaké faktory

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

Jarní prognóza pro období : na cestě k pozvolnému oživení

Jarní prognóza pro období : na cestě k pozvolnému oživení EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Jarní prognóza pro období 2012 2013: na cestě k pozvolnému oživení Brusel 11. května 2012 Po poklesu produkce koncem roku 2011 se odhaduje, že hospodářství EU je v současné

Více

Měnová politika v roce 2018

Měnová politika v roce 2018 Měnová politika v roce 18 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB 7.. 18, Praha Obsah Česká ekonomika v roce 18 optikou ČNB Co lze čekat od měnové politiky Česká ekonomika robustně roste Růst HDP a jeho struktura

Více

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%).

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%). Investiční oddělení Květen 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Makroekonomická data zveřejněná minulý měsíc potvrdila silný, neinflační růst české ekonomiky. Spotřebitelské

Více

Finanční trhy, ekonomiky. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. srpen 2017

Finanční trhy, ekonomiky. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. srpen 2017 Finanční trhy, ekonomiky Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. srpen 2017 2 Krátce v kostce Ekonomika USA pokračuje oživení, ale bez pozitivních překvapení dopady hurikánové sezóny Výhled

Více

Důvodová zpráva. Správu aktiv města Jablonce nad Nisou vykonává na základě uzavřené smlouvy společnost J&T Banka, a.s.

Důvodová zpráva. Správu aktiv města Jablonce nad Nisou vykonává na základě uzavřené smlouvy společnost J&T Banka, a.s. Důvodová zpráva Správu aktiv města Jablonce nad Nisou vykonává na základě uzavřené smlouvy společnost J&T Banka, a.s. Město do správy aktiv vložilo následující finanční prostředky: v lednu 20 000 000,-

Více

Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější

Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější 5. září 2016 Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější Situace na finančních trzích zůstala během léta překvapivě velmi klidná. Počáteční šok vyvolaný

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Důvodová zpráva. V průběhu roku 2016 správce uskutečnil následující transakce:

Důvodová zpráva. V průběhu roku 2016 správce uskutečnil následující transakce: Důvodová zpráva Správu aktiv města Jablonce nad Nisou vykonávala na základě uzavřené smlouvy společnost J&T Investiční společnost, a.s. Dne 29.4.2016 došlo k prodeji části závodu zabývající se poskytováním

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Do červnového šetření IOFT zaslalo své predikce osm domácích a dva zahraniční analytici. Prognóza inflace v ročním horizontu

Více

Finanční trhy, ekonomiky

Finanční trhy, ekonomiky Finanční trhy, ekonomiky Fund Portfolio Management Martin Pecka, Portfolio Manager Generali Investments CEE Webinář, prosinec 2017 Obsah 2 SEKCE I Nejdůležitější události uplynulého období Přehled vývoje

Více

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed)

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed) Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU0119366440 (kat. A, non distributed) Základní údaje Obhospodařovatel fondu Pioneer Asset Management, S.A. Místo obchodní registrace

Více

Daniel Kukačka, Portfolio Manager. Generali Investments CEE Webinář, říjen 2017

Daniel Kukačka, Portfolio Manager. Generali Investments CEE Webinář, říjen 2017 č Daniel Kukačka, Portfolio Manager Generali Investments CEE Webinář, říjen 2017 Obsah 2 SEKCE I Nejdůležitější události uplynulého měsíce Přehled vývoje hlavních ekonomik SEKCE II Kapitálové trhy Výhled

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme.

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Investiční oddělení Duben 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Průmyslová

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Investiční příležitost vidíme u aktiv ve střední a východní Evropě, proto jejich váhu navyšujeme ve všech portfoliích Investičního manažera

Investiční příležitost vidíme u aktiv ve střední a východní Evropě, proto jejich váhu navyšujeme ve všech portfoliích Investičního manažera 5. prosince 2016 Investiční příležitost vidíme u aktiv ve střední a východní Evropě, proto jejich váhu navyšujeme ve všech portfoliích Investičního manažera Dění na finančních trzích bylo v posledních

Více

Martin Pecka, Portfolio Manager. Generali Investments CEE Webinář, září 2017

Martin Pecka, Portfolio Manager. Generali Investments CEE Webinář, září 2017 Martin Pecka, Portfolio Manager Generali Investments CEE Webinář, září 2017 Obsah 2 SEKCE I Nejdůležitější události uplynulého měsíce Přehled vývoje hlavních ekonomik Měnová politika centrálních bank SEKCE

Více

Ekonomický bulletin 6/2017

Ekonomický bulletin 6/2017 Ekonomický bulletin 6/2017 Hospodářský a měnový vývoj 1 Shrnutí Rada guvernérů na svém měnověpolitickém zasedání 7. září 2017 vyhodnotila, že i když probíhající hospodářská expanze dává důvěru, že inflace

Více

Konzervativní strategie změny ve složení portfolia

Konzervativní strategie změny ve složení portfolia 14. března 2018 Růst úrokových sazeb bude pozitivní pro fondy peněžního trhu a fondy s absolutním výnosem, jejich váha v konzervativní a balancované strategii proto roste Obchodování na finančních trzích

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Příprava na ukončení kurzového závazku ČNB a vyšší podíl hodnotových akcií hlavní témata posledních změn v portfoliích Investičního manažera

Příprava na ukončení kurzového závazku ČNB a vyšší podíl hodnotových akcií hlavní témata posledních změn v portfoliích Investičního manažera 22. února 2017 Příprava na ukončení kurzového závazku ČNB a vyšší podíl hodnotových akcií hlavní témata posledních změn v portfoliích Investičního manažera Na finančních trzích převažuje od amerických

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomická data z února a začátku března se nadále nesou v pozitivním duchu. Bilance zahraničního obchodu potvrzuje přebytky

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

Finanční trhy, ekonomiky

Finanční trhy, ekonomiky Finanční trhy, ekonomiky Fund Portfolio Management Patrik Hudec, Fund Portfolio Management Generali Investments CEE Webinář, duben 2018 Obsah 2 SEKCE I Přehled vývoje hlavních ekonomik Nejdůležitější události

Více

Finanční trhy, ekonomiky

Finanční trhy, ekonomiky Finanční trhy, ekonomiky Fund Portfolio Management Daniel Kukačka, Portfolio Manager Generali Investments CEE Webinář, leden 2018 Obsah 2 SEKCE I Přehled vývoje hlavních ekonomik Měnová politika centrálních

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 1. situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 7.února 2008 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a poměr r hlasování Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní

Více

Kapitálové trhy a fondy Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég

Kapitálové trhy a fondy Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég 1 22.10.- 4.11.2012 9.10.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég 2 Vývoj fondů ČP Invest a Generali PPF 1. ČP Invest CZK 3 Vývoj fondů ČP Invest a Generali PPF 2. Generali PPF CZK 3. Generali

Více

Finanční trhy, ekonomiky

Finanční trhy, ekonomiky Finanční trhy, ekonomiky (Fund Portfolio Management & Research) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. leden 2017 2 2016: Dobrý rok pro ropu, akcie i další aktiva. Rok 2016: růst globální

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Investiční výhled. Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS

Investiční výhled. Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS Investiční výhled Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS Praha, květen 2011 Dluhopisy Ekonomika USA Ekonomická data

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Očekávaný vývoj světové ekonomiky

Očekávaný vývoj světové ekonomiky Očekávaný vývoj světové ekonomiky Jan Frait člen bankovní rady ČNB Brno, Holiday Inn, 4. října 2006 Očekávaný vývoj a příležitosti rozvoje cestovního ruchu" Centráln lní banka a cestovní ruch? Co má společného

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Jaké finanční prostředí je před námi?

Jaké finanční prostředí je před námi? Jaké finanční prostředí je před námi? Michal Brožka, chief investment analyst, Raiffeisenbank a.s. michal.brozka@rb.cz Kam nás vede makro prostředí? Politika na prvním místě HDP Financování: úrokové sazby,

Více

Finanční trhy, ekonomiky

Finanční trhy, ekonomiky Finanční trhy, ekonomiky Fund Portfolio Management Patrik Hudec, Fund Portfolio Management Generali Investments CEE Webinář, listopad 2017 Obsah 2 SEKCE I Přehled vývoje hlavních ekonomik Nejdůležitější

Více

Finanční trhy, ekonomiky

Finanční trhy, ekonomiky Finanční trhy, ekonomiky Martin Pecka, (Portfolio Manager) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. listopad 2016 2 Obsah Důležité události uplynulého měsíce Přehled hlavních ekonomik Akce

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB KONEC ZLATÝCH ČASŮ ČESKÉHO EXPORTU? Ekonomická situace a výhled optikou ČNB Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB XIX. Exportní fórum, 9.-1.11.17 Mladé Buky In strategy it is important to see distant things

Více

Zpráva o inflaci IV/2018

Zpráva o inflaci IV/2018 Ekonomika a měnová politika na prahu r. 2019 Zpráva o inflaci IV/2018 Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář FRSA Advisory s.r.o. na půdě ČBA, Praha 9. listopadu 2018 Obsah prezentace Ohlédnutí za

Více

Webinář. Fund Portfolio Management. Patrik Hudec, Fund Portfolio Management. Generali Investments CEE Webinář

Webinář. Fund Portfolio Management. Patrik Hudec, Fund Portfolio Management. Generali Investments CEE Webinář Webinář Fund Portfolio Management Patrik Hudec, Fund Portfolio Management Generali Investments CEE Webinář Obsah 2 SEKCE I Nejdůležitější události uplynulého období Přehled vývoje hlavních ekonomik a politik

Více

Investiční horizont je minimálně 3 roky.

Investiční horizont je minimálně 3 roky. Amundi investiční manažer Nechte starosti o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT AMUNDi investiční MANAŽER Amundi investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Komentář k vývoji na globálních akciových trzích

Komentář k vývoji na globálních akciových trzích Komentář k vývoji na globálních akciových trzích Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 16. května 2016 Agenda dnešního online semináře Vývoj na globálních akciových trzích: 1. Aktuální

Více

Měnová politika ČNB v roce 2017

Měnová politika ČNB v roce 2017 Snídaně s Treasury Erste Corporate Banking Měnová politika ČNB v roce 2017 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Praha, 10.1.2017 Klíčové otázky pro měnovou politiku i podnikatele Kdy se česká inflace udržitelně

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Probíhá obrat úrokového cyklu?

Probíhá obrat úrokového cyklu? Probíhá obrat úrokového cyklu? Investičné raňajky se Slovenskou sporiteľňou 27. června 2013 Tento propagační dokument vytvořil odbor oddělení Obchody Treasury České spořitelny, a.s. Není produktem nezávislého

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

Kapitálové trhy a fondy Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég

Kapitálové trhy a fondy Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég 1 16.1-.29.1.2012 30.1.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég 2 Vývoj fondů ČP Invest a Generali PPF 1. ČP Invest CZK 3 Vývoj fondů ČP Invest a Generali PPF 2. Generali PPF CZK 3. Generali

Více

Kapitálové trhy a fondy Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég

Kapitálové trhy a fondy Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég 1 5.11.- 18.11.2012 20.11.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég 2 Vývoj fondů ČP Invest a Generali PPF 1. ČP Invest CZK 3 Vývoj fondů ČP Invest a Generali PPF 2. Generali PPF CZK 3. Generali

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Analýza vývoje ekonomik a finančních trhů

Analýza vývoje ekonomik a finančních trhů Ú N O R 201 2 Analýza vývoje ekonomik a finančních trhů AUTOŘI GENERALI PPF ASSET MANAGEMENT A.S. 1/8 IV.03 IX.03 II.04 VII.04 XII.04 V.05 X.05 III.06 VIII.06 I.07 VI.07 XI.07 IV.08 IX.08 II.09 VII.09

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 109. měření (květen 2008)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 109. měření (květen 2008) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 109. měření (květen 2008) Do květnového průzkumu IOFT zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších ukazatelů devět domácích a dva zahraniční

Více

Ekonomický bulletin 6/2016 3,5E 7,5E

Ekonomický bulletin 6/2016 3,5E 7,5E konomický bulletin 30 6/2016 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 Hospodářský a měnový vývoj 1 Shrnutí Rada guvernérů na svém měnovém zasedání 8. září 2016 vyhodnotila hospodářské a měnové údaje, které byly zveřejněny

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 106. měření (únor 2008)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 106. měření (únor 2008) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 106. měření (únor 2008) Do únorového průzkumu IOFT zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších ukazatelů devět domácích a dva zahraniční

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Kapitálové trhy a fondy Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég

Kapitálové trhy a fondy Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég 1 12.3-.25.3.2012 27.3.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég 2 Vývoj fondů ČP Invest a Generali PPF 1. ČP Invest CZK 3 Vývoj fondů ČP Invest a Generali PPF 2. Generali PPF CZK 3. Generali

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2005 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2005 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2005 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Rozhodujícím makroekonomickým údajem, na který finanční trh upírá svoji pozornost, se v posledním období stal vývoj spotřebitelských

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 5. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 4. srpna 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Komerční banka. Akumulovat Sázka na dividendu a oživení

Komerční banka. Akumulovat Sázka na dividendu a oživení Günter Hohberger (Analytik) +43 (0)50100-17354 Shrnutí a překlad anglického originálu Martin Krajhanzl (Analytik), mkrajhanzl@csas.cz 19.9.2013 Komerční banka Akumulovat Sázka na dividendu a oživení Vyšší

Více

Komentáře k trhům regionu CEE Za prosinec 2017

Komentáře k trhům regionu CEE Za prosinec 2017 Komentáře k trhům regionu CEE Za prosinec 2017 REGION CEE Akcie Prosinec byl v roce 2017 druhým nejlepším měsícem pro trhy rozvíjející se Evropy (+ 4,1%) a výrazně pomohl ke zlepšení celoroční výkonnosti

Více