Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích"

Transkript

1 Česká silniční společnost pobočka při spol. Brněnské komunikace a.s. pořádá Mezinárodní seminář XV. dopravně - inženýrské dny Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích Seminář je zařazen do vzdělávacích akcí ČKAIT pro rok 2014 (ohodnocen 2 body) Mikulov 4. 5.června 2014 Seminář se koná pod záštitou : Prof.Ing. Františka Lehovce, CSc. Ing.Leoše Chasáka Ing.Jána Šedivého, CSc. předsedy České silniční společnosti generálního ředitele a.s. Brněnské komunikace predsedy Slovenskej cestnej spoločnosti

2 Přípravný výbor: Mezinárodní seminář XV. Dopravně - inženýrské dny června 2014 Ing. Roman Nekula, Brněnské komunikace a.s. - předseda Prof. Ing. Bystrík Bezák, CSc., SCS Ing. Bc. Dagmar Kočárková, PhD., ČVUT v Praze fakulta dopravní Ing. Josef Mikulík, CSc., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Brno Ing. Milan Taška, Slovenská parkovacia asociácia Ing. Milan Zelenka, Česká parkovací asociace z. s. p. o. Ing. Ladislav Pivec, TSK hl. m. Prahy Ing. Arne Žurek, CSc., Brněnské komunikace a.s. Ing. Rudolf Kubr ČSS, organizace semináře PROGRAM: Zahájení semináře Ing. Rudolf Kubr Slovo úvodem Ing. Leoš Chasák. Úvodní slovo předsedy ČSS Prof. Ing. František Lehovec, CSc. Úvodní slovo předsedy SCS Ing. Ján Šedivý, CSc. I. PLÁNOVÁNÍ, NAVRHOVÁNÍ A REALIZACE PLOCH A ZAŘÍZENÍ PRO PARKOVÁNÍ Odborný garant Ing. Bc.Dagmar Kočárková, Ph.D., ČVUT v Praze fakulta dopravní 1. Informace o nových normách na parkování a garáže Ing. Miloslav Muller, Pragoprojekt a.s. 2. Dopravně inženýrské podklady pro navrhování systému parkování ve městech Ing. Jan Martolos, Ing. Jan Šťastný, EDIP s.r.o. 3. Problematika výpočtu statické dopravy Ing. Michal Radimský, Ph.D., Ing. Martin Smělý, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ing. Jaroslav Heinrich, HBH projekt s.r.o. 4. Doprava v klidu v Praze Ing. Vladimír Kadlec, TSK hl. m. Prahy - Úsek dopravního inženýrství 5. Strategie parkování ve městě Brně Ing. Antonín Havlíček, Ing. Zdeněk Nečas, Brněnské komunikace a.s. 6. Studie organizace dopravy v centru městského obvodu Ostrava - Poruba Doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D., doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D., Ing. Jiří Tichý, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství 7. Prieskumy statickej dopravy v mestách SR Ing. Jozef Paľo, Fakulta PEDAS ŽU v Žilině 8. Parkovací systém v Bratislave z dopravného, technického a ekonomického pohľadu Jozef Drahovsky, Net2C, s.r.o. II. SPRÁVA A PROVOZ PARKOVIŠŤ A PARKOVACÍCH DOMŮ Odborný garant Ing. Roman Nekula, Brněnské komunikace a.s. 1. Moderní technologie v oblasti parkování Ing. Milan Zelenka, Designa Praha 2. Informační podpora dopravy v klidu v městě Brně Ing. Tomáš Stárek, Intens Corporations s.r.o. 3. Aplikace telematických systémů pro parkování Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., Ing. Martin Němec, Ing. Přikryl, Eltodo a.s. 4. Přidělování časových slotů pro optimalizaci obsazenosti parkovacích míst Ing. Tomáš Tvrzský, Telematix Services a.s. 5. Ekonomika provozu parkovacích systémů Ing. Petr Smékal, Vinci Praha CZ a.s. 6. Standardy vybavení parkovacích domů Ing. Milan Taška, Slovenská parkovacia asociácia 7. Montovaná nadzemní parkoviště příležitost pro zvýšení kapacity záchytných parkovišť Ing. Jiří Landa, AF-Cityplan s.r.o. 8. Praktické zkušenosti a možnosti správce městského parkovacího systému Ing. Roman Nekula, Brněnské komunikace a.s.

3 III: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA PRŮTAZÍCH KOMUNIKACÍ I. A II.TŘÍD Odborný garant Ing. Josef Mikulík, CSc., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno 1. Průtahy silnic obcemi aktuální problémy Ing. Pavel Tučka, CDV v. v. i. Brno 2. Sichere Ortsdurchfahrten praktische Beispiele aus Ostereich Dipl.-Ing. Klaus Machata, Kuratorium fur Verkehrssicherheit Wien 3. Hlavní bezpečnostní nedostatky průtahů silnic I. tříd obcemi různých velikostí (na základě zkušeností bezpečnostních inspekcí) Ing. Jiří Landa, AF-Cityplan s.r.o. 4. Provádění bezpečnostních inspekcí na silnicích nižších kategorií v rámci velkých územních celků P. Pokorný R. Striegler, CDV v. v. i. Brno 5. Není nutno čekat na nehody Ing. Jiří Ambros, CDV, Vlasta Michková, ŘSD ČR 6. Nástroje správcu cestnej infraštruktúry pre riadenie bezpečnosti Ing.Ivan Dohnal, Slovenská správa ciest Bratislava 7. Kontraproduktivní (nebezpečná)vyjádření správních orgánů k projektům na průtazích silnic I.tříd a městských komunikací Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA 8. Bezpečnosť prieťahov mesta Žilina vplyvom prevádzky diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie Dubná Skala Ing.Roman Ondrejka PhD., Štefan Machciník, Michal Dorčík, Výzkumný ústav dopravný, a.s. Žilina 9. Vliv osvětlení na bezpečnost silničního provozu Ing. Petr Míka, Ing. Roman Sedláček, Ing. Petr Pavelka, Artechnic-Schréder IV: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA SÍTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Odborný garant Prof. Ing. Bystrík Bezák, CSc., SCS 1. Manažment cestnej bezpečnosti v podmienkach SR Ing.Milan Ondrovič, PhD., Stavebná fakulta STU, Bratislava 2. Co dělají a co by mohly dělat obce pro zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích Ing. Josef Mikulík, CSc., Z. Strnadová, CDV v. v. i. Brno 3. Příklad využití bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací mimo síť TEN.T v intravilánu doc.ing.j.kocourek,ph.d., Ing.J.Šilar, ČVUT v Praze fakulta dopravní 4. Zvyšování efektivity vynakládání investic do pozemních komunikací R. Striegler, L. Vyskočilová, J. Novák, CDV v. v. i. Brno 5. Križovatky so SSZ blikavá zelená v Bratislave M. Nemček, Stavebná fakulta STU, Bratislava 6. Úsek dopravního inženýrství: Stavební úpravy pro cyklisty na světelně řízených křižovatkách v Praze, chování cyklistů a bezpečnost provozu Ing. Tomáš Havlíček, Ph.D., TSK hl.m.prahy Úsek dopravního inženýrství 7. Upokojovacie opatrenia v rezidenčných zónach a ich účinnost Ing.Dr.Milan Skýva, DIC Bratislava s.r.o. 8. Vliv dopravního značení na bezpečnost dopravy Ing. Karel Melcher

4 Z Á V A Z N Á P Ř II H L Á Š K A přiihllášky se přiijjíímajjííí do (přihlášky zasílejte na adresu: Pobočka ČSS při spol.brněnské komunikace a.s., Renneská tř.1a, Brno) Místo konání semináře: Hotel Zámeček - Mikulov Prezentace, ubytování: hotel Zámeček Název a adresa zaměstnavatele: IČO/DIČ: Tel.kontakt:. Pozor změna!!! Ubytování účastníků je zajištěno v Hotelu Zámeček v Mikulově, kde si každý účastník sám zarezervuje pokoj a uhradí ubytování samostatně na recepci hotelu. Rezervaci je nutno provést nejpozději do Telefon recepce: , , Vložné/účastník pro členy ČSS činí 3.700,-Kč pro ostatní účastníky 3.900,-Kč Počet účastníků x.. Kč Celkem Kč Stravování je zajištěno v hotelu Zámeček formou výběru ze tří menu u obědů a ze dvou u večeře v jednotné ceně oběd - 150,-Kč, večeře - 140,-Kč oběd večeře oběd ANO NE ANO NE ANO NE 2. ANO NE ANO NE ANO NE 3. ANO NE ANO NE ANO NE 4. ANO NE ANO NE ANO NE Společenský večer , 280,-Kč (vč.občerstvení a hudby) Počet menu.. x Kč Celkem Kč Počet menu.. x Kč Celkem Kč I. Valtice Chateau Valtice, degustace vín (270,-Kč) II prohlídka hist.části Mikulova s průvodcem (150,-Kč) 1. ANO NE ANO NE ANO NE 2. ANO NE ANO NE ANO NE 3. ANO NE ANO NE ANO NE 4. ANO NE ANO NE ANO NE Celkem (exkurze,spol.večer).. Kč Potvrzujeme, že jsme celkovou částku. zaslali z účtu č:. na vámi uvedený účet a to dne... razítko organizace, podpis Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s, Číslo účtu: /0800 IČO: jako variabilní symbol uvádějte IČO plátce Kontaktní osoby: Průšová Dana tel , fax: , Ing.Rudolf Kubr tel Žádáme účastníky, aby si při prezenci vyzvedávali daňové doklady!!!!

5 Poloha hotelu HOTEL ZÁMEČEK MIKULOV K Vápence Mikulov Tel.: Fax: , Zájem o výstavní plochy v prostorách hotelu Zámeček Výstavní plocha Panel v předsálí Stůl v předsálí Krytá plocha Nekrytá plocha Vystavovaný předmět (projekty, fotografie, modely, technologické komponenty, strojní vybavení) Poplatek za výstavní plochu činí 6.000,- Kč po celou dobu semináře a zahrnuje vložné pro 1 pracovníka firmy na seminář, při zájmu o větší výstavní plochu (umístění stroje) je částka stanovena dohodou. Kontaktní osoby: Průšová Dana tel ,

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

Pitná voda z údolních nádrží

Pitná voda z údolních nádrží W&ET Team, České Budějovice ČSAVE - Československá asociace vodárenských expertů Envi-Pur, s.r.o., Tábor Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. SVS a.s., Severočeská vodárenská společnost a.s.,teplice PVK,

Více

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013 1. informace a pozvánka k aktivní účasti Česká a Slovenská společnost pro fotoniku ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická Československá sekce IEEE Agentura Action M Vás zvou na konferenci a výstavu OPTICKÉ

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

10. ČERVNA 2008 PRAHA, HOTEL ARTEMIS

10. ČERVNA 2008 PRAHA, HOTEL ARTEMIS 10. ČERVNA 2008 PRAHA, HOTEL ARTEMIS III. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vážený pane ministře, Vaše excelence, vážené senátorky, vážení poslanci, vážené starostky a starostové,

Více

PROGRAM KONFERENCE 13. LISTOPADU 2013 OBECNÉ OTÁZKY ANALYTIKY ODPADŮ. Hodnocení analytických výsledků Kutná Hora 10.25-10.

PROGRAM KONFERENCE 13. LISTOPADU 2013 OBECNÉ OTÁZKY ANALYTIKY ODPADŮ. Hodnocení analytických výsledků Kutná Hora 10.25-10. 2. cirkulář Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na třetí ročník konference ANALYTIKA ODPADŮ. Věříme, že konference bude úspěšná stejně jako předchozí ročníky a že se nám společně

Více

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.cz Sponzorováno ITA-AITES MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE POZVÁNKA Česká tunelářská asociace ITA-AITES vás srdečně

Více

ODBORNÁ KONFERENCE A VÝSTAVA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH, INFORMATICE A PODNIKÁNÍ PODNIKOVÁ INFRASTRUKTURA A BEZPEČNOST KOMUNIKAČNÍ ŘEŠENÍ

ODBORNÁ KONFERENCE A VÝSTAVA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH, INFORMATICE A PODNIKÁNÍ PODNIKOVÁ INFRASTRUKTURA A BEZPEČNOST KOMUNIKAČNÍ ŘEŠENÍ 7. ROČNÍK PROGRAM KONFERENCE ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA TELEINFORMATIKA E IK A 2006 ODBORNÁ KONFERENCE A VÝSTAVA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH, INFORMATICE A PODNIKÁNÍ STRATEGIE, PRÁVO A REGULACE PODNIKOVÁ INFRASTRUKTURA

Více

technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, tel.: 281 017 445

technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, tel.: 281 017 445 ÚVOD Letošní ročník odborné konference Regenerace bytového fondu navazuje na předešlé 4 ročníky konferencí Regenerace panelové výstavby, kterým Centrum stavebního inženýrství a.s. zajišťovalo odbornou

Více

11. BIENÁLNÍ konference a výstava. 16. 18. září 2015 poděbrady

11. BIENÁLNÍ konference a výstava. 16. 18. září 2015 poděbrady 11. BIENÁLNÍ konference a výstava VODA 2015 16. 18. září 2015 poděbrady Pořadatel konference Asociace pro vodu ČR (CzWA), člen IWA a EWA, partner DWA (www.czwa.cz) Organizační výbor Ing. Vladimír Langer,

Více

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti II. INFORMACE Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno z pověření České neurochirurgické společnosti ČLS JEP pod záštitou Bc. Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brna, MUDr. Romana Krause,

Více

9. BIENÁLNÍ konference a výstava. 19. 21. ŘÍJNA 2011 poděbrady

9. BIENÁLNÍ konference a výstava. 19. 21. ŘÍJNA 2011 poděbrady 9. BIENÁLNÍ konference a výstava VODA 2011 19. 21. ŘÍJNA 2011 poděbrady Pořadatel konference Asociace pro vodu ČR (CzWA), člen IWA a EWA, partner DWA (www.czwa.cz) Organizační výbor Ing. Vladimír Langer

Více

Nové nástroje územního plánování

Nové nástroje územního plánování Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Nové nástroje územního plánování Seminář, pořádaný Asociací, se koná 29. a 30. března 2007 v Českých Budějovicích, v kulturním epicentru Bazilika (areál obchodně-společenského

Více

it governance Inovace podnik ání

it governance Inovace podnik ání V I. r o č n í k o d b o r n é k o n f e r e n c e it governance Inovace podnik ání 14. a 15. října 2009 Hotel Svatá Kateřina Resort ****, Počátky u Pelhřimova generální partner: pod záštitou: partneři

Více

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 120 00 Praha 2, Slezská 32, tel: 267 311 280, fax: 271 732 669 E-mail: vyziva.spv@volny.cz, webové stránky: www.spolvyziva.cz

Více

Obsah. Na konferenci ISSS 2007 budou opět vyhlášeny nejlepší weby českých knihoven... 29 Ing. Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna

Obsah. Na konferenci ISSS 2007 budou opět vyhlášeny nejlepší weby českých knihoven... 29 Ing. Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna Obsah Úvodní slovo... 5 Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR Úvodní slovo... 6 MUDr. Mgr. Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky ČR Úvodní slovo... 7 Ing. Evžen Tošenovský, předseda Asociace

Více

ZPRÁVY. informace. 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù

ZPRÁVY. informace. 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù ZPRÁVY informace 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù 2 20 08 Kočičí oči lávka pro pěší přes dálnici D 8 obdržela cenu ČKAIT 2007 a cenu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Obsah. Některé priority TOP 09 pro informační a komunikační technologie... 64 Jaroslav Poláček, Předseda expertní skupiny pro ICT a média, TOP 09

Obsah. Některé priority TOP 09 pro informační a komunikační technologie... 64 Jaroslav Poláček, Předseda expertní skupiny pro ICT a média, TOP 09 Obsah Úvodní slovo... 5 MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu PČR Úvodní slovo... 6 Ing. Jan Fischer, CSc., předseda vlády České republiky Úvodní slovo... 7 Ing. Martin Pecina, MBA, ministr vnitra Úvodní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ 46. CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ Písek, 13. - 15. května BIOLAB 2012 pod záštitou starosty města Písek JUDr. Ondřeje Veselého a ředitele Nemocnice Písek, a. s. MUDr. Jiřího Holana, MBA odborný

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

SANAČNÍ TECHNOLOGIE IX pořádanou pod záštitou Ing. Viléma Žáka náměstka hejtmana Středočeského kraje

SANAČNÍ TECHNOLOGIE IX pořádanou pod záštitou Ing. Viléma Žáka náměstka hejtmana Středočeského kraje Vás zvou na konferenci SANAČNÍ TECHNOLOGIE IX pořádanou pod záštitou Ing. Viléma Žáka náměstka hejtmana Středočeského kraje odborní garanti doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc. Ing. Jaroslav Zima doc. Dr. Ing.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ SVOČ 2014 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST FAKULTNÍ SOUTĚŽ 2014 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ SVOČ 2014 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST FAKULTNÍ SOUTĚŽ 2014 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ SVOČ 2014 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST FAKULTNÍ SOUTĚŽ 2014 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ BRNO, 24. DUBEN 2014 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební

Více

Vážení přátelé a kolegové,

Vážení přátelé a kolegové, POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ ODBORNOU KONFERENCI ÚDRŽBA 2013 23. 24. 10. 2013 Konferenční centrum AV ČR zámek Liblice PARTNEŘI: 2 MEDIÁLNÍ PARTNER: 3 Vážení přátelé a kolegové, jménem přípravného výboru konference

Více

Výroční zpráva VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ČR, O. P. S.

Výroční zpráva VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ČR, O. P. S. O B E C NĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST Výroční zpráva 2 0 0 1 VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ČR, O. P. S. Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 180 00 Praha 8, U Meteoru 6 zapsána Městským

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více