Rozhovor s Ing. Milanem Špatenkou (ČEZ, a.s.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhovor s Ing. Milanem Špatenkou (ČEZ, a.s.)"

Transkript

1 Číslo 15 jaro 2008 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, prostřednictvím dalšího čísla našeho internetového magazínu Vám přinášíme informace o aktivitách, událostech a novinkách, ve společnostech podnikatelské skupiny HRDLIČKA GROUP. V aktualitách se dozvíte o novém způsobu zpřístupnění katastrálních map přes aplikaci MAWIS, o naší účasti na veletrhu INTERGEO-EAST 2008, informujeme Vás o změně obchodního jména slovenské dceřinné společnosti a o dalších aktivitách v zahraničí. Přečíst si můžete rozhovor na téma ÚAP s Milanem Špatenkou ze společnosti ČEZ nebo článek o naší spolupráci s Skanska PD. Tentokrát s námi navštívíte maďarskou dceřinnou společnost HRDLIČKA HUNGÁRIA a v závěru se dočtete o společenských akcí, na kterých se naše společnost podílela, nebo jichž se zúčastnili naši zaměstnanci. Příjemné čtení Vám za celou podnikatelskou skupinu HRDLIČKA GROUP přeje: Barbora Hrdličková šéfredaktor OBSAH AKTUALITY MAWIS novinky Rozhovor s Ing. Milanem Špatenkou (ČEZ, a.s.) Spolupráce se společností Skanska PD Hrdlicka - Hungária představuje svou činnost Výroční firemní akce HRDLIČKA GROUP Sportovně kulturní dny REKS Mapový portál MAWIS se neustále vyvíjí a přináší další užitečné služby a funkce pro nové i stavající zákazníky. Jeho služeb využívají nejen obce a firmy v ČR, ale nyní i dalších zemích EU. Více novinek MAWIS Hrdlička Group nabízí pracovní příležitosti při své expanci v ČR i zahraničí Vedoucí oddělení marketingu GIS specialista Geodet Další volná místa a více informací Hrdlička Košice nově pod jménem HRDLIČKA SLOVAKIA Změna obchodního jména společnosti byla provedena 8. března Důvodem pro změnu jména je standardizace názvů v rámci Hrdlička Group a zaměření HRDLIČKA SLOVAKIA s.r.o. na celý slovenský trh, tedy nejen na východní Slovenko, jak mohl původní název nepřesně napovídat. Jednateli společnosti jsou Milan Jartys a Martin Hrdlička. Hrdlička Group opět na Intergeo East Společnost Hrdlička se letos opět vypravila prezentovat své technologie na mezinárodní veletrh pro jihovýchodní Evropu - Intergeo East Tentokrát se výstava konala ve dnech února v srbském Bělehradu a i přes nepokoje spojené s oddělením Kosova předčila naše očekávání. Další aktuality

2 Aktuality Hrdlička Group MAWIS novinky Předání DTMM Ústí nad Labem V pondělí se konalo slavnostní předání digitální technické mapy města Ústí nad Labem, na kterém ředitel Martin Hrdlička předal do rukou primátora Ustí nad Labem Mgr. Jana Kubaty digitální technickou mapu města. Dalšími spoluinvestory byl SČVaK, SVS a SČP. On-line přístup ke katastrálním mapám Od data se podařilo zprovoznit připojení na datovou sadu katastrální mapy, adresních bodů a definičních bodů parcel pomocí WMS služby (web map service) přímo na portál ČÚZK. Data jsou v pilotním provozu k nahlédnutí v rámci služby ÚAP (Územně analytické podklady). Geodata on-line pro rumunské město Nasaud Změna na postu vedoucího geodetů v Praze Od bude nově na postu vedoucího pražského oddělení Praha geodeti pracovat Ing. Jakub Hašek. Současný vedoucí Martin Kaščák přesune svou působnost spolupráce do partnerské společnosti HRDLIČKA SLOVAKIA. Kontakt na nového vedoucího Praha geodeti: Jakub Hašek mobil: V prosinci 2007 zprovoznila naše firma ve spolupráci s rumunským partnerem službu Geodata on-line pro potřeby městského úřadu v rumunském městě Nasaud. Pomocí webové aplikace MAWIS lokalizované do rumunského prostředí, jsou pro vybrané uživatele zpřístupněny mapové podklady podle požadavků zákazníka. V současné době se jedná o topografickou mapu 1: v rastrovém formátu, ortofoto a vektorová data geodetického bodového pole. Během následujícího období se plánuje rozšíření o další vrstvy. MAWIS pomáhá řešit ÚAP Plzeňského kraje...více (www.kr-plzensky.cz) Aktivity Hrdlička Group v Bulharsku V předchozích číslech Georevue jsme Vás informovali o našich aktivitách v Bulharsku,především o zakázce Analýza současného stavu v oblasti GIS v rámci projektu Digitální dokumentace sítě pro společnost EVN Bulgaria, jejímž vypracováním byla pověřena společnost Geodata Bulgaria. Zakázka byla v prosinci 2007 úspěšně ukončena. Věříme, že Vám v příštích číslech přineseme novinky o navazujících činnostech v tomto regionu. Server MAWIS zpřístuňuje nově vodovodní a kanalizační sítě Společnost Hrdlička v rámci své služby ÚAP (zpřístupnění některých dat ÚAP pro obce) nově distribuuje přes svůj mapový portál MAWIS i data vodovodních a kanalizačních sítí (jev 68 a 70 pro VAK Beroun). Nově byly také vloženy jevy č. 97 železniční vlečky ČEPS a další datová sada plynovodů společnosti E.ON. Data jsou zpřístupněna všem úřadům územního plánování.

3 Rozhovor s Ing. Milanem Špatenkou, metodická podpora distribuce, ČEZ a.s. Dříve, než se začneme zabývat konkrétními otázkami, chtěli bychom Vás poprosit, jestli byste mohl stručně shrnout, jakou roli má v distributorských společnostech dokumentace sítě, a konkrétněji pak ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s.? Obecně lze konstatovat, že pro společnosti zabývající se distribucí (elektro, plyn, voda, ) je dokumentace sítě základním stavebním kamenem jejich informační podpory. Data z technické dokumentace sítě (technické parametry zařízení a jeho geografické umístění v terénu) vstupují téměř do všech důležitých procesů jako je např. připojování nových odběrů, výstavba a rekonstrukce sítí, provádění údržby a oprav, řízení provozu distribuční sítě, odstraňování poruch, plánování investičních prostředků atd. Podmínkou pro využívání elektronické dokumentace sítě je úplnost, správnost a aktuálnost dat. Firma Hrdlička realizovala pro společnost ČEZ a.s. již několik různých projektů, například sběr dat pro vytvoření digitální dokumentace sítě v letech Proč jste se rozhodli právě pro naši firmu? Do 2005 provádělo sběr dat několik firem v jednotlivých regionech ČEZ Distribuce, a.s. na základě výsledků výběrového řízení. Jednou z podmínek uvedeného výběrového řízení bylo najít jediného partnera za region, který bude schopen zajistit kompletní dodávku. Jedna z posledních prací pro ČEZ Distribuce realizovaných naší firmou je zprostředkování poskytování informací o poloze sítě pracovníkům obcí s rozšířenou působností (ORP) prostřednictvím internetu. Konkrétně se distribuce provádí pomocí nové služby, kterou zkráceně nazýváme ÚAP /územně analytické podklady/, využívající naší webové technologie MAWIS. Jak se Vám zatím služba ÚAP osvědčila v praxi? Legislativa definuje předávání územně analytických podkladů (ÚAP) buď pomocí CD nosičů nebo webovou službou. Vzhledem k velkému množství dat a počtu ORP, kde společnost ČEZ provozuje své sítě ( km vedení, 154 ORP) by jiný způsob komunikace než webová služba generoval poměrně vysokou administrativní zátěž na straně naší společnosti. Jediné, co nyní musíme provést, je, zaslat firmě Hrdlička aktualizaci dat jednou za čtvrtletí. Chtěl bych zdůraznit, že celý projekt implementace včetně zpracování dat trval dva měsíce. Dostali se Vám již nějaké ohlasy od pracovníků úřadů územního plánování? Zatím jsme neobdrželi žádné negativní reakce. Do dnešního dne proběhl export dat ÚAP pro téměř všech všechna ORP. V současné době vrcholí dokončování zakázky Analýza procesu poskytování vyjádření k průběhu vedení, kterou realizoval tým Ing. Martince. Na analýzu bezprostředně navazuje projekt řešení této problematiky. Můžete nám sdělit, co je cílem a co si od tohoto projektu slibujete? Cílem projektu je prověřit možnosti řešení poskytování informací o průběhu našich zařízení pomocí externí služby včetně návrhu samoobslužného systému pro žadatele o tyto informace. Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám mnoho dalších úspěchů ve Vaší práci. Ing. Kristýna Šnajdrová Praha Consulting

4 Spolupráce se společností Skanska PD Společnost Hrdlička spol. s r.o. již od roku 2003 spolupracuje s divizí společnosti Skanska, a.s., Project Developement a nadále ve spolupráci úspěšně pokračuje. V jarním čísle našeho zpravodajského magazínu Vám přinášíme krátký report o naší několikaleté spolupráci. Společnosti Skanska poskytujeme několik druhů služeb od základních klasických geodetických úloh, které zahrnují vytyčení dosavadních i nových hranic, vyhotovení geometrických plánů na oddělení pozemku, vyznačení budovy, věcná břemena, zaměřování bodových polí metodou GPS atd. až po poradenství a školení. Z nedávno dokončených nebo rozpracovaných projektů jmenujme na příklad bytové domy na Uhříněvsi (Romance II), bytové domy v Hájích (Milíčov), vytyčení ve Kbelích a na Bavorské ve Stodůlkách nebo oddělení pozemku a vyznačení bytových domů na Chodově. Poradenství poskytujeme společnosti v oblasti katastru nemovitostí. Konzultujeme témata, která si zvolí přímo zaměstnanci společnosti Skanska, např. v poslední době jsme poskytli konzultace na téma podzemních budov a netypických budov s přesahem. Školení, jako například to, které proběhlo před nedávnem při vzniku nové katastrální vyhlášky, se pořádají, když dojde ke změnám nebo vzniku nových témat. Na školeních zaměstnance společnosti Skanska upozorňujeme na úpravy a novinky podstatné pro jejich práci. Ke standardní spolupráci s firmou Skanska patří i odsouhlasení věcné správnosti vyhotovených geometrických plánů pracovníkem Skansky před naším podáním na katastrální úřad. To zamezuje vzniku možných problémů, kdy se po potvrzení takového geometrického plánu katastrálním úřadem mohou zjistit rozdíly mezi představou pracovníka Skansky se skutečností zobrazenou v geometrickém plánu. Ve spolupráci s katastrálními úřady se snažíme o co nejrychlejší potvrzování geometrických plánů, které potom v co nejkratší době předáváme objednateli. Doufáme, že další spolupráce bude probíhat ve stejně dobrém, nebo je-li to možné, ještě v lepším duchu než doposud. Ing. Erika Šanderová Vedoucí oddělení Praha - katastr

5 Hrdlička Group v Maďarsku Jsem rád, že mám možnost Vás v krátkosti seznámit s firmou HRDLICKA HUNGÁRIA Kft., která letos bude fungovat již dva roky. Hrdlicka Hungária, jak už z jejího názvu vyplývá, je společnost skupiny HRDLIČKA GROUP, zaměřující se na maďarský trh. Základní koncept působení HRDLICKA HUNGÁRIA Kft. spočívá ve využití zkušeností z velkých zakázek pro správce inženýrských sítí, které realizovaly jiné firmy v podnikatelské skupině HRDLIČKA Group a dále ve využití progresivní technologie MAWIS pro nabízení obdobných služeb MAWIS rovněž i na maďarském trhu. Předchozí rok byl pro společnost Hrdlička Hungária Kft. rokem, kdy zahájila realizaci konkrétních zakázek v Maďarsku. Na základě předchozích jednání se správci energetických sítí se společnost účastnila výběrových řízení na sběry dat dokumentace sítě. Výsledky byly úspěšné i neúspěšné. Nicméně práce konkrétní zakázky byly zahájeny a v loňském roce některé z nich i dokončeny a další pokračují i do roku Našimi koncovými zákazníky jsou společnosti E.ON a Démász. Jsme přesvědčeni, že naše firma může s podporou celé skupiny Hrdlička Group nabídnout maďarským zákazníkům kvalitní služby. V současné době probíhá v Maďarsku proces tzv. "legalizace". Jedná se o zpětné zdokumentování inženýrských sítí, které byly vystavěny v dřívějších obdobích a současně o zpětné zdokumentování věcných břemen souvisejících s těmito sítěmi. Z pohledu okolních zemí se jedná o poměrně progresivní krok, který by měl vést k tomu, že v dokumentaci sítí včetně vyjasnění majetkových vztahů bude konečně pořádek. Tento zákonný akt vede distribuční společnosti i k investicím do vlastní dokumentace sítě, která na "legalizaci" navazuje. Jsme rádi, že můžeme být u toho a našim zákazníkům zkušenosti z jiných zemí nabídnout. Další oblastí našeho působení je poskytování služeb našeho mapového serveru MAWIS v Maďarsku. V současné době pracujeme na hledání vhodného partnera pro spolupráci. Věříme, že naší činnost budeme ze sídelního města Györu rozvíjet pro zákazníky v celém Maďarsku. Kontakt: Hrdlicka Hungária Kft. Puskás Tivadar u GYŐR Maďarsko tel.: fax: gsm: www: Ing. Slavomír Zubriczky Výkonný ředitel Hrdlicka - Hungária

6 Výroční firemní akce HRDLIČKA GROUP Jako již každý rok se i začátkem roku 2008 konalo setkání zaměstnanců celé podnikatelské skupiny. V berounském hotelu Grand se v pátek 25. ledna sjeli zaměstnanci všech pracovišť společnosti Hrdlička spol. s r.o. i dceřiných společností. V sále hotelu od rána probíhaly prezentace vedoucích pracovníků firmy týkající se současného fungování společnosti, hodnocení úspěchů a rezerv v minulém roce a plánů a cílů do budoucna. Zaměstnanci byli seznámeni se stavem systému jakosti a environmentu a absolvovali školení řidičů a bezpečnosti práce. Během prezentací byla také obchodním náměstkem Jaromírem Proškem oceněna pracoviště za vyvíjení samostatné obchodní činnosti výrobních pracovišť. Nejlépe se na získávání vlastních zakázek podílelo pracoviště Česká Lípa s vedoucím Romanem Málkem, velmi těsně za nimi se umístilo pracoviště Beroun v čele s Vladimírem Kabátem. Jako třetí bylo oceněno pracoviště Příbram s vedoucím Ivo Martinkovičem. Další ocenění byla udělena ředitelem společnosti Martinem Hrdličkou během jeho prezentace. Zaměstnanci získali poděkování ve třech kategoriích zasloužilý pracovník, řešitelský tým a výborný vedoucí pracovník. Jako zasloužilý pracovník byl za 15 let spolupráce s firmou Hrdlička oceněn Jaromír Prošek. Řešitelským týmům bylo poděkováno Vítězslavu Širůčkovi za realizaci stavby firemní budovy v Praze Stodůlkách, týmu geodetů Jiřího Bžocha, týmu Jiřího Habrovce, Lenky Brechtové a Ivany Hotárkové za řízení zákazky pro ČEZ v roce Dále byla oceněna digitalizační skupina Jindřicha Skály a řešitelský tým technologie MAWIS Petr Štourač, Martin Polanský a Jan Martinec. Jako výborní vedoucí pracovníci byli oceněni Ivo Martinkovič, vedoucí pracoviště Příbram, za řízení a dokončení zakázky pro Armádu ČR, a Roman Málek, vedoucí pracoviště Česká Lípa, především za realizaci největší DTMM v roce 2007 a to města Ústí nad Labem. Po odpoledním bloku prezentací a školení byla přichystána večeře v hotelových saloncích a dále už probíhala volná zábava v hlavním sále a na baru, kterou provázela oblíbená rakovnická kapela Brass Band. Večerní program byl zakončen diskotékou, na které nejvytrvalejší kolegové vydali své poslední síly. Těšíme se na příští rok, že se sejdeme ještě v hojnějším počtu. Barbora Hrdičková Marketing Assistant

7 Sportovně kulturní dny REKS III. Ročník Na základě pozvání firmy REKS, se účastnila úzká skupinka sportovních pilířů z naší firmy (J. Prošek, M. Rathouzský, I. Martinkovič, L. Brechtová a P. Nepimachová) sportovně kulturního víkendu ( února) v Plzni na Slovanech. Sportovně kulturní víkend začal nejdříve kulturní částí, plesem volejbalistů, kde se sešlo téměř celé osazenstvo sobotního sportovního klání. Nebyli jsme na tuto událost vůbec připraveni (tím mám na mysli usilovnou tréninkovou přípravu), ale pořadatelé přimhouřili oči. Seznámili jsme se alespoň se soupeři a odhalili jejich slabiny. Cílem REKSu bylo zřejmě znemožnit soupeřům nástup na sobotní sportovní klání, všichni ale zdatně odolávali. Po bohatém kulturním vyžití na plese se zábava přesunula do místní diskotéky. Když už se zdáli být soupeři zdárně unaveni následoval zlatý hřeb večera - okružní procházka Plzní s cílem internát SŠ Elektro, kde jsme byli na víkend ubytování. Vedla nás sekretářka ředitele jedné z divizí REKSu, takže účel byl jasný dorazit soupeře. Vzali jsme to z té pozitivnější stránky a alespoň jsme poznali zajímavé stavby Plzně. Naše firma nenechala ale nic náhodě a v sobotu nastoupili na hřiště v hale SŠ Elektro čerství hráči ze zálohy z Prahy a Příbrami. Soutěžilo se ve volejbale a následně i ve fotbale. Na fotbalový turnaj byli posíleni zástupci naší firmy hráči z ČEPSu Praha a REKSu. Každopádně s každým novým zápasem jsme se zlepšovali a nakonec jsme skončili na krásném pátém místě. Obdarováni jsme byli televizí Orava a zářivě modrým telefonem Ericsson. Sportovní klání se protáhlo až do sobotních večerních hodin. Nicméně podpora pitného a občerstvovacího režimu byla 100% zajištěna, takže nikomu nic nechybělo. Naše poděkování patří skvělé organizaci firmy REKS. Snad Vám to v květnu budeme moci oplatit se vším všudy. Ing. Lenka Brechtová Pracoviště Brno - geodeti GEOREVUE (C) 2007 All rights reserved [šéfredaktor: Barbora Hrdličková ] Hrdlička spol. s r.o., Za Lužinami 1084/33, Praha 5 design by HRDLICKA

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Součást projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů pro projekt Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje (září 2013) Krajský

Více

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Geoinformace ve veřejné správě 2013 Praha 27. 28. 5. 2013 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Projekt - Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Více

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Seminář Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje a Odbor informatiky Program 2 Zahájení Úvodní slovo Ing. arch. Miloslav Michalec vedoucí

Více

Externí mapová služba (EMS)

Externí mapová služba (EMS) Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, prostřednictvím našeho letního vydání internetového magazínu GEOREVUE bychom Vás znovu rádi informovali o aktivitách, novinkách a plánech, které se

Více

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Digitální mapa v projektech veřejné správy Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Projekty veřejné správy ARCDATA PRAHA malý tým služeb Partneři DIGIS Georeal T-MAPY VARS KRI 2009 2 Výdejní modul dat ÚAP KÚKK

Více

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu INTERGEO EAST 2007

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu INTERGEO EAST 2007 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, opět za Vámi přicházíme s dalším vydáním našeho internetového magazínu. V tomto jarním čísle se můžete dozvědět o naší účasti na veletrhu INTERGEO-EAST

Více

METODIKA ME 51/01 DOKUMENTACE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

METODIKA ME 51/01 DOKUMENTACE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ parafa správce dokumentace nebo pověřeného zaměstnance pořadové číslo kopie DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 51/01 NÁZEV DOKUMENTACE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

ISSS 2006. Přínosy GIS. GEPRO pro veřejnou správu v ČR. Vojtěch Zvěřina

ISSS 2006. Přínosy GIS. GEPRO pro veřejnou správu v ČR. Vojtěch Zvěřina ISSS 2006 Přínosy GIS řešení firmy GEPRO pro veřejnou správu v ČR Vojtěch Zvěřina GIS nástroj laika i specialisty Geografický informační systém je nástrojem, který je schopen poskytnout správné informace

Více

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS Digitální plán města Ing. Miloš Lulay správce GIS Statutární město Pardubice rozloha v km 2 82,5 počet katastrálních území 20 počet městských obvodů 8 počet parcel 56 500 počet částí obce 27 počet volebních

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje (DTM MSK)

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje (DTM MSK) Digitální technická mapa Moravskoslezského (DTM MSK) Zkušenosti z přípravy projektu Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica, Ing. Ivan Ivanov Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 1 Datum: 17. 9. 2008 Cíle projektu Hlavní

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Vytyčování staveb a hranic pozemků

Vytyčování staveb a hranic pozemků Vytyčování staveb a hranic pozemků Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

ÚKM, její vedení viskn, poskytování údajů ÚKM

ÚKM, její vedení viskn, poskytování údajů ÚKM ÚKM, její vedení viskn, poskytování údajů ÚKM Jan Kmínek Český úřad zeměměřický a katastrální ČAGI Nový katastrální zákon Novotného lávka, 21.2.2014 Role ÚKM v projektu DMVS RÚIAN: 36 ZZR Územní prvky

Více

Vytyčování staveb a hranic pozemků (1)

Vytyčování staveb a hranic pozemků (1) Vytyčování staveb a hranic pozemků (1) Vytyčování staveb a hranic pozemků Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček Služby katastru nemovitostí JiříPoláček Obsah prezentace 1. Současné formy poskytování údajů KN 2. RÚIAN a jeho datové zdroje 3. Další kroky při implementaci směrnice INSPIRE 4. Novela vyhlášky 162/2001

Více

METODIKA ME 51/02 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

METODIKA ME 51/02 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ parafa správce dokumentace nebo pověřeného zaměstnance pořadové číslo kopie DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 51/0 NÁZEV DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY HLAVNÍ

Více

Nové služby nad údaji KN. JiříPoláček

Nové služby nad údaji KN. JiříPoláček Nové služby nad údaji KN JiříPoláček Obsah prezentace 1. Současné a nové formy poskytování údajů KN 2. RÚIAN a jeho datové zdroje 3. Další kroky při implementaci směrnice INSPIRE 4. Novela vyhlášky 162/2001

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služeb Zkušenosti s nově zavedenými službami Provozní statistiky Připravované novinky Stránka 2 On-line Geoportál

Více

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje Datum: - 1 - Digitální technická mapa je mapové dílo velkého měřítka, které se skládá z mapy povrchové situace a z průběhů sítí technické infrastruktury

Více

Cenové mapy prodejních cen a jejich využití v praxi

Cenové mapy prodejních cen a jejich využití v praxi Cenové mapy prodejních cen a jejich využití v praxi Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Středa 16. září 2015 PARKHOTEL Praha Kvalita a spolehlivost dat rezidenčního trhu Současná situace Data shromažďovaná

Více

Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí

Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz Spuštěna v roce 2004 Volně přístupná, bez registrace Umožňuje bezúplatné

Více

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů".

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů. Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů". KVALITA, PŘESNOST A ROZSAH DAT STÁTNÍCH MAPOVÝCH DĚL VE VZTAHU K POTŘEBÁM INFORMAČNÍCH

Více

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci.

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Případová studie Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Se společností Millennium jsme poprvé vyzkoušeli

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Projekty hl. m. Prahy v oblasti dat technické infrastruktury. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Projekty hl. m. Prahy v oblasti dat technické infrastruktury. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Projekty hl. m. Prahy v oblasti dat technické infrastruktury Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Datové zdroje technické infrastruktury URM eviduje cca 60 vlastníků i správců TI 1. Vodohospodářská

Více

Obecné poznatky z digitalizace katastrálních map a výhled do budoucnosti. NEMOFORUM Seminář k digitalizaci katastrálních map

Obecné poznatky z digitalizace katastrálních map a výhled do budoucnosti. NEMOFORUM Seminář k digitalizaci katastrálních map Obecné poznatky z digitalizace katastrálních map a výhled do budoucnosti Na úvod Počátky - KM digitalizovány pro města a obce - v okamžiku svého vzniku již byly archiválií - aktualizace se prováděla nepravidelně

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Obsah prezentace Přehled právních předpisů pro poskytování údajů Přehled služeb Milníky implementace Infrastruktura

Více

Využití programu MISYS pro správu nemovitého majetku Českých drah

Využití programu MISYS pro správu nemovitého majetku Českých drah Jaroslav Kotolan 1 Využití programu MISYS pro správu nemovitého majetku Českých drah Klíčová slova: GIS, MISYS, ISNM, katastr nemovitostí, správa nemovitostí, ÚAP Úvod Základní úloha Českých drah, a.s.

Více

Sr. consultant Intergraph ČR

Sr. consultant Intergraph ČR Mapové služby v praxi samosprávy Vladimír Špaček, Sr. consultant Intergraph ČR Obsah Svět mapových služeb v pojetí Intergraph Geoportál ZÚ Význam, využití, přínosy Tenký klient LČR Integrace dat, editace

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM Příloha č. 1 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 6 OBSAH 1 VÝDEJ DAT... 2 1.1 Žádost o poskytnutí dat... 2 1.2 Vydaná data ÚMPS... 3 2 PŘÍJEM

Více

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. SPU 016519/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Obsah kurzu Informace o základních registrech, registr RÚIAN Přehled metodiky Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI Seznámení s aplikací ISÚI Modelové příklady

Více

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu GEOS 2006

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu GEOS 2006 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, po dlouhé a mrazivé zimě konečně přišlo jaro a my za Vámi přicházíme s dalším vydáním našeho internetového magazínu. Tentokrát se v jarním čísle můžete

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Projekt DMVS zastřešuje projekty Výzvy č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj

Více

Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální

Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální 2 Nahlížení do KN (novinky) Veřejný dálkový přístup (RÚIAN) Poskytování dat dle INSPIRE Téma CP (parcely) Témata AD (adresy), AU (správní jednotky) Závěr

Více

Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí

Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně

Více

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s.

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. za školní rok 2012/2013 Plzeňská první fiktivní banka, a. s. Plzeň, Klatovská 200 G OBSAH 1 Charakteristika Plzeňské první fiktivní banky,

Více

9. - 10. 12. 2013 Clarion Congress Hotel Prague

9. - 10. 12. 2013 Clarion Congress Hotel Prague 8. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PLÁNOVANÉ A REALIZOVANÉ PROJEKTY V JADERNÉ A KLASICKÉ ENERGETICE NA ÚZEMÍ ČR, SR SMĚRNICE EU A DOPAD NA INOVACE TECHNOLOGIÍ V TEPLÁRENSTVÍ ZAHRANIČNÍ BLOK - KAZACHSTÁN*

Více

Celoměstská geografická data a mapové služby

Celoměstská geografická data a mapové služby Celoměstská geografická data a mapové služby * Ing. Nora Lebrová INF MHMP 1 Celoměstská geografická data a mapové služby zajišťuje a koordinuje pro hl.m. Prahu Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy.

Více

pro převody nemovitostí (1)

pro převody nemovitostí (1) pro převody nemovitostí (1) Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

PROJEKT DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY - ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 24.7.2014

PROJEKT DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY - ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 24.7.2014 PROJEKT DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY - ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 24.7.2014 OBSAH PROJEKT DMVS, PRŮBĚH ZPRACOVÁNÍ, OBSAH SOUČASNÝ STAV PŘEDSTAVENÍ FUNKCIONALIT DMG 4.2 PROJEKT DMVS, PRŮBĚH ZPRACOVÁNÍ,

Více

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů GIS MISYS Využití systému MISYS v ČR Ing. Marek Knězů ISSS H. Králové, 13. dubna 2010 Společnost GEPRO Firma GEPRO spol. s r.o. se zabývá vývojem programového vybavení, dodávkami dat a komplexními službami

Více

Komplexní pozemková úprava (KPÚ) Kámen u Pacova

Komplexní pozemková úprava (KPÚ) Kámen u Pacova POZEMKOVÝ ÚŘAD PELHŘIMOV U STÍNADEL 1317 393 01 PELHŘIMOV Č. ÚTVARU: 130717 ČJ.: 190/2003 Spis.zn.: Kámen VYŘIZUJE: ING. HADRAVOVÁ LINKA: 565 303 522 TELEFAX: 565 332 527 E-mail:Hana.Hadravova@mze.cz -

Více

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill.

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill. Ročenka Travel & Event Manager s HANDBOOK je určena všem manažerům, kteří mají na starosti marketing, získávání nových zákazníků a s tím spojené organizování firemních akcí a večírků, konferencí a kongresů.

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Část 4, Díl 2, Kapitola 1, str. 1 4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pro poskytování výpisů, opisů, kopií a informací z katastru nemovitostí platí tyto

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY

ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Poslání ÚRM zpracování a údržba územního plánu příprava a aktualizace strategického plánu a programových dokumentů EU zpracování koncepčních materiálů územního rozvoje zpracování územních prověřovacích

Více

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ Ing. Danuše Svobodová, Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Geportál ČÚZK stručný přehled možností, jež

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

PROJEKT REVITALIZACE BÝVALÝCH KASÁREN VE STŘÍBŘE ZPRÁVA O ČINNOSTI 2009-2013

PROJEKT REVITALIZACE BÝVALÝCH KASÁREN VE STŘÍBŘE ZPRÁVA O ČINNOSTI 2009-2013 PROJEKT REVITALIZACE BÝVALÝCH KASÁREN VE STŘÍBŘE ZPRÁVA O ČINNOSTI 2009-2013 2007: KASÁRNA PATŘÍ MĚSTU Město převzalo areál bývalých kasáren darem od Armády ČR Celková výměra převzatého území činí ca 45

Více

Geometrický plán (1) Zeměměřické činnosti pro KN. Geometrický plán

Geometrický plán (1) Zeměměřické činnosti pro KN. Geometrický plán Geometrický plán (1) GEOMETRICKÝ PLÁN Zákon o katastru nemovitostí č. 256/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) č. 357/2013 Sb. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti

Více

Podnikatelská zóna Šternberk

Podnikatelská zóna Šternberk Podnikatelská zóna Šternberk PŘÍKLAD ÚSPĚŠNÉ REGENERACE BROWNFIELDU Ing. Pavel Stonawský, 2. místostarosta V Brně, 23. 4. 2014 MĚSTO ŠTERNBERK - OLOMOUCKÝ KRAJ Město Šternberk Obec s rozšířenou působností

Více

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové Příloha č. 1 smlouvy o dílo Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové územní studie bude podkladem pro aktualizaci

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

ICT - požehnání nebo prokletí

ICT - požehnání nebo prokletí CACIO fórum 2012 - Využití geodat napříč celou organizací ICT - požehnání nebo prokletí František Fiala ČEZ, a. s. DISTRIBUČNÍ AKTIVA VLASTNĚNÁ SKČ Typ zařízení Jednotky Počet Rozvinutá délka vedení celkem

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Legislativa Přehled služeb Datové toky Digitalizace katastrálních map 9.6.2015 seminář na krajském úřadě v Hradci Králové

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter Company Vydání 4, říjen 2012 Úvod Vážení zákazníci, je nám potěšením s Vámi sdílet další vydání aktualit z naší společnosti. Období od září je převážně ve znamení veletrhů, kterých se účastníme nejen s

Více

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Eva Kubátová 15. listopadu 2010, Praha, Novotného lávka 5 Obsah prezentace - Úvod - Úloha MV v oblasti ICT - Úloha MV v oblasti prostorových dat

Více

http://gis.plzen-city.cz

http://gis.plzen-city.cz MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Mapový portál města Plzně Předdefinované mapy (nejen) pro veřejnost http://gis.plzen-city.cz Stanislav Štangl Správa GIS, stangl@sitmp.cz SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Více

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Úvodní informace k nehodovosti LK ročně registruje přes 9 000 nehod Úlohy kraje - monitorovat

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Schůze vlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice

Schůze vlastníků pozemků v lokalitě Na kříži v k.ú. Rozdrojovice Schůze vlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice 1 Michal DROZD, David HALÁMEK, David RELICH Ve spolupráci s Liborem ELEFANTEM a Vlastimilem SMEJKALEM Brno, 23.06.2014 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ

Více

Veřejný dálkový přístup (VDP) k datům základního registru RÚIAN/ISÚI

Veřejný dálkový přístup (VDP) k datům základního registru RÚIAN/ISÚI Veřejný dálkový přístup (VDP) k Jiří Formánek Hana Gubániová Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) www.ruian.cz Veřejný dálkový přístup (VDP) Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky PŘÍPRAVA STAVEB PŘENOSOVÉ A DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY A VĚCNÁ BŘEMENA V ENERGETICE Ing. Ivan Cimbolinec Úvodem k problematice

Více

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Ing. Bohuslav Štencl. oceňování nemovitého majetku. č. 5013 23/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. Ing. Bohuslav Štencl. oceňování nemovitého majetku. č. 5013 23/2010 Ing. Bohuslav Štencl oceňování nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 5013 23/2010 zjištění tržní ceny nemovitosti - pozemku p.č. 926 zahrady, LV č. 4260, v obci Klobouky u Brna, k.ú. Klobouky u Brna,

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Výdej produktů SITMP se řídí Pravidly pro poskytování výstupů z datových souborů GIS města Plzně, schválených usnesením

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE ZAMĚŘENÍ VELETRHU dvoudenní vzájemný dialog účastníků stavebního a realitního trhu ve formě akce Business-to-business (B2B) spolu s představiteli veřejné správy obcí, kraje

Více

Digitální mapa veřejné správy Karlovarského kraje

Digitální mapa veřejné správy Karlovarského kraje Digitální mapa veřejné správy Karlovarského kraje Ing. Tomáš Nováček Ing. Jiří Heliks Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor projektového řízení a informatiky KK Digitální mapa veřejné správy Karlovarského

Více

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Zeměměřický úřad ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 9. dubna 2013, Hradec Králové http://geoportal.cuzk.cz ČÚZK - jaké geografické informace poskytuje Informace z katastru

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Úvod do Geografických Informačních Systémů 3.seminární práce Představení organizace Jana Bittnerová Plzeň, 2004 Osnova: 1. vznik asociace 2. organizační

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Plzeňský kraj převzal v rámci realizace projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje první část hotového díla Účelovou katastrální mapu.

Plzeňský kraj převzal v rámci realizace projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje první část hotového díla Účelovou katastrální mapu. Plzeňský kraj převzal v rámci realizace projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje první část hotového díla Účelovou katastrální mapu. Jedná se o digitalizovanou katastrální mapu v místech,

Více

Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK

Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK pro oceňování zeměměřických výkonů, platný od 1.1. 1996 a aktualizovaný dne 1.1. 25 Ceník byl sestaven za použití

Více

GEPRO odemyká dveře vašemu potenciálu

GEPRO odemyká dveře vašemu potenciálu GEPRO odemyká dveře vašemu potenciálu Marek Knězů GIVS 2014 Praha, 15. - 16. 5. 2014 Představení společnosti GEPRO plně česká firma, na trhu od roku 1991 hlavní oblasti činnosti : systém pro geodety (KOKEŠ),

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4051/208/722. O ceně pozemků pare. č. 1752/41, vše v katastrálním území Hloubětín, obec Praha.

ZNALECKY POSUDEK. č. 4051/208/722. O ceně pozemků pare. č. 1752/41, vše v katastrálním území Hloubětín, obec Praha. ZNALECKY POSUDEK č. 4051/208/722 O ceně pozemků pare. č. 1752/41, vše v katastrálním území Hloubětín, obec Praha. Objednatel posudku: Účel posudku: CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s. Na Strži

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více