Rozhovor s Ing. Milanem Špatenkou (ČEZ, a.s.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhovor s Ing. Milanem Špatenkou (ČEZ, a.s.)"

Transkript

1 Číslo 15 jaro 2008 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, prostřednictvím dalšího čísla našeho internetového magazínu Vám přinášíme informace o aktivitách, událostech a novinkách, ve společnostech podnikatelské skupiny HRDLIČKA GROUP. V aktualitách se dozvíte o novém způsobu zpřístupnění katastrálních map přes aplikaci MAWIS, o naší účasti na veletrhu INTERGEO-EAST 2008, informujeme Vás o změně obchodního jména slovenské dceřinné společnosti a o dalších aktivitách v zahraničí. Přečíst si můžete rozhovor na téma ÚAP s Milanem Špatenkou ze společnosti ČEZ nebo článek o naší spolupráci s Skanska PD. Tentokrát s námi navštívíte maďarskou dceřinnou společnost HRDLIČKA HUNGÁRIA a v závěru se dočtete o společenských akcí, na kterých se naše společnost podílela, nebo jichž se zúčastnili naši zaměstnanci. Příjemné čtení Vám za celou podnikatelskou skupinu HRDLIČKA GROUP přeje: Barbora Hrdličková šéfredaktor OBSAH AKTUALITY MAWIS novinky Rozhovor s Ing. Milanem Špatenkou (ČEZ, a.s.) Spolupráce se společností Skanska PD Hrdlicka - Hungária představuje svou činnost Výroční firemní akce HRDLIČKA GROUP Sportovně kulturní dny REKS Mapový portál MAWIS se neustále vyvíjí a přináší další užitečné služby a funkce pro nové i stavající zákazníky. Jeho služeb využívají nejen obce a firmy v ČR, ale nyní i dalších zemích EU. Více novinek MAWIS Hrdlička Group nabízí pracovní příležitosti při své expanci v ČR i zahraničí Vedoucí oddělení marketingu GIS specialista Geodet Další volná místa a více informací Hrdlička Košice nově pod jménem HRDLIČKA SLOVAKIA Změna obchodního jména společnosti byla provedena 8. března Důvodem pro změnu jména je standardizace názvů v rámci Hrdlička Group a zaměření HRDLIČKA SLOVAKIA s.r.o. na celý slovenský trh, tedy nejen na východní Slovenko, jak mohl původní název nepřesně napovídat. Jednateli společnosti jsou Milan Jartys a Martin Hrdlička. Hrdlička Group opět na Intergeo East Společnost Hrdlička se letos opět vypravila prezentovat své technologie na mezinárodní veletrh pro jihovýchodní Evropu - Intergeo East Tentokrát se výstava konala ve dnech února v srbském Bělehradu a i přes nepokoje spojené s oddělením Kosova předčila naše očekávání. Další aktuality

2 Aktuality Hrdlička Group MAWIS novinky Předání DTMM Ústí nad Labem V pondělí se konalo slavnostní předání digitální technické mapy města Ústí nad Labem, na kterém ředitel Martin Hrdlička předal do rukou primátora Ustí nad Labem Mgr. Jana Kubaty digitální technickou mapu města. Dalšími spoluinvestory byl SČVaK, SVS a SČP. On-line přístup ke katastrálním mapám Od data se podařilo zprovoznit připojení na datovou sadu katastrální mapy, adresních bodů a definičních bodů parcel pomocí WMS služby (web map service) přímo na portál ČÚZK. Data jsou v pilotním provozu k nahlédnutí v rámci služby ÚAP (Územně analytické podklady). Geodata on-line pro rumunské město Nasaud Změna na postu vedoucího geodetů v Praze Od bude nově na postu vedoucího pražského oddělení Praha geodeti pracovat Ing. Jakub Hašek. Současný vedoucí Martin Kaščák přesune svou působnost spolupráce do partnerské společnosti HRDLIČKA SLOVAKIA. Kontakt na nového vedoucího Praha geodeti: Jakub Hašek mobil: V prosinci 2007 zprovoznila naše firma ve spolupráci s rumunským partnerem službu Geodata on-line pro potřeby městského úřadu v rumunském městě Nasaud. Pomocí webové aplikace MAWIS lokalizované do rumunského prostředí, jsou pro vybrané uživatele zpřístupněny mapové podklady podle požadavků zákazníka. V současné době se jedná o topografickou mapu 1: v rastrovém formátu, ortofoto a vektorová data geodetického bodového pole. Během následujícího období se plánuje rozšíření o další vrstvy. MAWIS pomáhá řešit ÚAP Plzeňského kraje...více (www.kr-plzensky.cz) Aktivity Hrdlička Group v Bulharsku V předchozích číslech Georevue jsme Vás informovali o našich aktivitách v Bulharsku,především o zakázce Analýza současného stavu v oblasti GIS v rámci projektu Digitální dokumentace sítě pro společnost EVN Bulgaria, jejímž vypracováním byla pověřena společnost Geodata Bulgaria. Zakázka byla v prosinci 2007 úspěšně ukončena. Věříme, že Vám v příštích číslech přineseme novinky o navazujících činnostech v tomto regionu. Server MAWIS zpřístuňuje nově vodovodní a kanalizační sítě Společnost Hrdlička v rámci své služby ÚAP (zpřístupnění některých dat ÚAP pro obce) nově distribuuje přes svůj mapový portál MAWIS i data vodovodních a kanalizačních sítí (jev 68 a 70 pro VAK Beroun). Nově byly také vloženy jevy č. 97 železniční vlečky ČEPS a další datová sada plynovodů společnosti E.ON. Data jsou zpřístupněna všem úřadům územního plánování.

3 Rozhovor s Ing. Milanem Špatenkou, metodická podpora distribuce, ČEZ a.s. Dříve, než se začneme zabývat konkrétními otázkami, chtěli bychom Vás poprosit, jestli byste mohl stručně shrnout, jakou roli má v distributorských společnostech dokumentace sítě, a konkrétněji pak ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s.? Obecně lze konstatovat, že pro společnosti zabývající se distribucí (elektro, plyn, voda, ) je dokumentace sítě základním stavebním kamenem jejich informační podpory. Data z technické dokumentace sítě (technické parametry zařízení a jeho geografické umístění v terénu) vstupují téměř do všech důležitých procesů jako je např. připojování nových odběrů, výstavba a rekonstrukce sítí, provádění údržby a oprav, řízení provozu distribuční sítě, odstraňování poruch, plánování investičních prostředků atd. Podmínkou pro využívání elektronické dokumentace sítě je úplnost, správnost a aktuálnost dat. Firma Hrdlička realizovala pro společnost ČEZ a.s. již několik různých projektů, například sběr dat pro vytvoření digitální dokumentace sítě v letech Proč jste se rozhodli právě pro naši firmu? Do 2005 provádělo sběr dat několik firem v jednotlivých regionech ČEZ Distribuce, a.s. na základě výsledků výběrového řízení. Jednou z podmínek uvedeného výběrového řízení bylo najít jediného partnera za region, který bude schopen zajistit kompletní dodávku. Jedna z posledních prací pro ČEZ Distribuce realizovaných naší firmou je zprostředkování poskytování informací o poloze sítě pracovníkům obcí s rozšířenou působností (ORP) prostřednictvím internetu. Konkrétně se distribuce provádí pomocí nové služby, kterou zkráceně nazýváme ÚAP /územně analytické podklady/, využívající naší webové technologie MAWIS. Jak se Vám zatím služba ÚAP osvědčila v praxi? Legislativa definuje předávání územně analytických podkladů (ÚAP) buď pomocí CD nosičů nebo webovou službou. Vzhledem k velkému množství dat a počtu ORP, kde společnost ČEZ provozuje své sítě ( km vedení, 154 ORP) by jiný způsob komunikace než webová služba generoval poměrně vysokou administrativní zátěž na straně naší společnosti. Jediné, co nyní musíme provést, je, zaslat firmě Hrdlička aktualizaci dat jednou za čtvrtletí. Chtěl bych zdůraznit, že celý projekt implementace včetně zpracování dat trval dva měsíce. Dostali se Vám již nějaké ohlasy od pracovníků úřadů územního plánování? Zatím jsme neobdrželi žádné negativní reakce. Do dnešního dne proběhl export dat ÚAP pro téměř všech všechna ORP. V současné době vrcholí dokončování zakázky Analýza procesu poskytování vyjádření k průběhu vedení, kterou realizoval tým Ing. Martince. Na analýzu bezprostředně navazuje projekt řešení této problematiky. Můžete nám sdělit, co je cílem a co si od tohoto projektu slibujete? Cílem projektu je prověřit možnosti řešení poskytování informací o průběhu našich zařízení pomocí externí služby včetně návrhu samoobslužného systému pro žadatele o tyto informace. Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám mnoho dalších úspěchů ve Vaší práci. Ing. Kristýna Šnajdrová Praha Consulting

4 Spolupráce se společností Skanska PD Společnost Hrdlička spol. s r.o. již od roku 2003 spolupracuje s divizí společnosti Skanska, a.s., Project Developement a nadále ve spolupráci úspěšně pokračuje. V jarním čísle našeho zpravodajského magazínu Vám přinášíme krátký report o naší několikaleté spolupráci. Společnosti Skanska poskytujeme několik druhů služeb od základních klasických geodetických úloh, které zahrnují vytyčení dosavadních i nových hranic, vyhotovení geometrických plánů na oddělení pozemku, vyznačení budovy, věcná břemena, zaměřování bodových polí metodou GPS atd. až po poradenství a školení. Z nedávno dokončených nebo rozpracovaných projektů jmenujme na příklad bytové domy na Uhříněvsi (Romance II), bytové domy v Hájích (Milíčov), vytyčení ve Kbelích a na Bavorské ve Stodůlkách nebo oddělení pozemku a vyznačení bytových domů na Chodově. Poradenství poskytujeme společnosti v oblasti katastru nemovitostí. Konzultujeme témata, která si zvolí přímo zaměstnanci společnosti Skanska, např. v poslední době jsme poskytli konzultace na téma podzemních budov a netypických budov s přesahem. Školení, jako například to, které proběhlo před nedávnem při vzniku nové katastrální vyhlášky, se pořádají, když dojde ke změnám nebo vzniku nových témat. Na školeních zaměstnance společnosti Skanska upozorňujeme na úpravy a novinky podstatné pro jejich práci. Ke standardní spolupráci s firmou Skanska patří i odsouhlasení věcné správnosti vyhotovených geometrických plánů pracovníkem Skansky před naším podáním na katastrální úřad. To zamezuje vzniku možných problémů, kdy se po potvrzení takového geometrického plánu katastrálním úřadem mohou zjistit rozdíly mezi představou pracovníka Skansky se skutečností zobrazenou v geometrickém plánu. Ve spolupráci s katastrálními úřady se snažíme o co nejrychlejší potvrzování geometrických plánů, které potom v co nejkratší době předáváme objednateli. Doufáme, že další spolupráce bude probíhat ve stejně dobrém, nebo je-li to možné, ještě v lepším duchu než doposud. Ing. Erika Šanderová Vedoucí oddělení Praha - katastr

5 Hrdlička Group v Maďarsku Jsem rád, že mám možnost Vás v krátkosti seznámit s firmou HRDLICKA HUNGÁRIA Kft., která letos bude fungovat již dva roky. Hrdlicka Hungária, jak už z jejího názvu vyplývá, je společnost skupiny HRDLIČKA GROUP, zaměřující se na maďarský trh. Základní koncept působení HRDLICKA HUNGÁRIA Kft. spočívá ve využití zkušeností z velkých zakázek pro správce inženýrských sítí, které realizovaly jiné firmy v podnikatelské skupině HRDLIČKA Group a dále ve využití progresivní technologie MAWIS pro nabízení obdobných služeb MAWIS rovněž i na maďarském trhu. Předchozí rok byl pro společnost Hrdlička Hungária Kft. rokem, kdy zahájila realizaci konkrétních zakázek v Maďarsku. Na základě předchozích jednání se správci energetických sítí se společnost účastnila výběrových řízení na sběry dat dokumentace sítě. Výsledky byly úspěšné i neúspěšné. Nicméně práce konkrétní zakázky byly zahájeny a v loňském roce některé z nich i dokončeny a další pokračují i do roku Našimi koncovými zákazníky jsou společnosti E.ON a Démász. Jsme přesvědčeni, že naše firma může s podporou celé skupiny Hrdlička Group nabídnout maďarským zákazníkům kvalitní služby. V současné době probíhá v Maďarsku proces tzv. "legalizace". Jedná se o zpětné zdokumentování inženýrských sítí, které byly vystavěny v dřívějších obdobích a současně o zpětné zdokumentování věcných břemen souvisejících s těmito sítěmi. Z pohledu okolních zemí se jedná o poměrně progresivní krok, který by měl vést k tomu, že v dokumentaci sítí včetně vyjasnění majetkových vztahů bude konečně pořádek. Tento zákonný akt vede distribuční společnosti i k investicím do vlastní dokumentace sítě, která na "legalizaci" navazuje. Jsme rádi, že můžeme být u toho a našim zákazníkům zkušenosti z jiných zemí nabídnout. Další oblastí našeho působení je poskytování služeb našeho mapového serveru MAWIS v Maďarsku. V současné době pracujeme na hledání vhodného partnera pro spolupráci. Věříme, že naší činnost budeme ze sídelního města Györu rozvíjet pro zákazníky v celém Maďarsku. Kontakt: Hrdlicka Hungária Kft. Puskás Tivadar u GYŐR Maďarsko tel.: fax: gsm: www: Ing. Slavomír Zubriczky Výkonný ředitel Hrdlicka - Hungária

6 Výroční firemní akce HRDLIČKA GROUP Jako již každý rok se i začátkem roku 2008 konalo setkání zaměstnanců celé podnikatelské skupiny. V berounském hotelu Grand se v pátek 25. ledna sjeli zaměstnanci všech pracovišť společnosti Hrdlička spol. s r.o. i dceřiných společností. V sále hotelu od rána probíhaly prezentace vedoucích pracovníků firmy týkající se současného fungování společnosti, hodnocení úspěchů a rezerv v minulém roce a plánů a cílů do budoucna. Zaměstnanci byli seznámeni se stavem systému jakosti a environmentu a absolvovali školení řidičů a bezpečnosti práce. Během prezentací byla také obchodním náměstkem Jaromírem Proškem oceněna pracoviště za vyvíjení samostatné obchodní činnosti výrobních pracovišť. Nejlépe se na získávání vlastních zakázek podílelo pracoviště Česká Lípa s vedoucím Romanem Málkem, velmi těsně za nimi se umístilo pracoviště Beroun v čele s Vladimírem Kabátem. Jako třetí bylo oceněno pracoviště Příbram s vedoucím Ivo Martinkovičem. Další ocenění byla udělena ředitelem společnosti Martinem Hrdličkou během jeho prezentace. Zaměstnanci získali poděkování ve třech kategoriích zasloužilý pracovník, řešitelský tým a výborný vedoucí pracovník. Jako zasloužilý pracovník byl za 15 let spolupráce s firmou Hrdlička oceněn Jaromír Prošek. Řešitelským týmům bylo poděkováno Vítězslavu Širůčkovi za realizaci stavby firemní budovy v Praze Stodůlkách, týmu geodetů Jiřího Bžocha, týmu Jiřího Habrovce, Lenky Brechtové a Ivany Hotárkové za řízení zákazky pro ČEZ v roce Dále byla oceněna digitalizační skupina Jindřicha Skály a řešitelský tým technologie MAWIS Petr Štourač, Martin Polanský a Jan Martinec. Jako výborní vedoucí pracovníci byli oceněni Ivo Martinkovič, vedoucí pracoviště Příbram, za řízení a dokončení zakázky pro Armádu ČR, a Roman Málek, vedoucí pracoviště Česká Lípa, především za realizaci největší DTMM v roce 2007 a to města Ústí nad Labem. Po odpoledním bloku prezentací a školení byla přichystána večeře v hotelových saloncích a dále už probíhala volná zábava v hlavním sále a na baru, kterou provázela oblíbená rakovnická kapela Brass Band. Večerní program byl zakončen diskotékou, na které nejvytrvalejší kolegové vydali své poslední síly. Těšíme se na příští rok, že se sejdeme ještě v hojnějším počtu. Barbora Hrdičková Marketing Assistant

7 Sportovně kulturní dny REKS III. Ročník Na základě pozvání firmy REKS, se účastnila úzká skupinka sportovních pilířů z naší firmy (J. Prošek, M. Rathouzský, I. Martinkovič, L. Brechtová a P. Nepimachová) sportovně kulturního víkendu ( února) v Plzni na Slovanech. Sportovně kulturní víkend začal nejdříve kulturní částí, plesem volejbalistů, kde se sešlo téměř celé osazenstvo sobotního sportovního klání. Nebyli jsme na tuto událost vůbec připraveni (tím mám na mysli usilovnou tréninkovou přípravu), ale pořadatelé přimhouřili oči. Seznámili jsme se alespoň se soupeři a odhalili jejich slabiny. Cílem REKSu bylo zřejmě znemožnit soupeřům nástup na sobotní sportovní klání, všichni ale zdatně odolávali. Po bohatém kulturním vyžití na plese se zábava přesunula do místní diskotéky. Když už se zdáli být soupeři zdárně unaveni následoval zlatý hřeb večera - okružní procházka Plzní s cílem internát SŠ Elektro, kde jsme byli na víkend ubytování. Vedla nás sekretářka ředitele jedné z divizí REKSu, takže účel byl jasný dorazit soupeře. Vzali jsme to z té pozitivnější stránky a alespoň jsme poznali zajímavé stavby Plzně. Naše firma nenechala ale nic náhodě a v sobotu nastoupili na hřiště v hale SŠ Elektro čerství hráči ze zálohy z Prahy a Příbrami. Soutěžilo se ve volejbale a následně i ve fotbale. Na fotbalový turnaj byli posíleni zástupci naší firmy hráči z ČEPSu Praha a REKSu. Každopádně s každým novým zápasem jsme se zlepšovali a nakonec jsme skončili na krásném pátém místě. Obdarováni jsme byli televizí Orava a zářivě modrým telefonem Ericsson. Sportovní klání se protáhlo až do sobotních večerních hodin. Nicméně podpora pitného a občerstvovacího režimu byla 100% zajištěna, takže nikomu nic nechybělo. Naše poděkování patří skvělé organizaci firmy REKS. Snad Vám to v květnu budeme moci oplatit se vším všudy. Ing. Lenka Brechtová Pracoviště Brno - geodeti GEOREVUE (C) 2007 All rights reserved [šéfredaktor: Barbora Hrdličková ] Hrdlička spol. s r.o., Za Lužinami 1084/33, Praha 5 design by HRDLICKA

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu INTERGEO EAST 2007

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu INTERGEO EAST 2007 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, opět za Vámi přicházíme s dalším vydáním našeho internetového magazínu. V tomto jarním čísle se můžete dozvědět o naší účasti na veletrhu INTERGEO-EAST

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

02/2008. Zvláštní téma:

02/2008. Zvláštní téma: 02/2008 Zvláštní téma: www.energieag.cz www.energieag.sk www.energieag.hu www.wdl.at www.energieag-wasser.at www.vakjc.cz www.vakberoun.cz www.vodoskolin.cz www.vschrudim.cz www.mth-kolin.cz www.avecz.cz

Více

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Praha Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vážení zástupci městských částí Právě otevíráte šanon, který Vám ulehčí práci při plánování rozvoje Vaší městské části ve spolupráci s Institutem

Více

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ROČNÍK I I ČÍSLO 2 I ČERVEN 2008 I ZDARMA I WWW.OPZP.CZ Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí Odstraňování starých ekologických zátěží Za starou ekologickou zátěž považujeme takové

Více

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jsem velmi potěšen, že se opět můžeme setkat na stránkách Návštěvníka Vysoké školy technické a ekonomické v

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

Petr Vácha. metodiky účetnictví

Petr Vácha. metodiky účetnictví AUDITOR 5/2013 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Evidenční záznamy o účasti na KPV v roce 2012...3 Nabídka vzdělávacích akcí na druhé pololetí 2013...3 Konference a oslavy 20. výročí

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem Partnerem čísla je společnostpolečnost ROČNÍK XII číslo 1/2008 ZDARMA Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd str. 4 5 Setkání studentů s rektorem str. 6 Ivo Lukačevič: Seznam.cz jsem založil

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

firemní časopis září 2012 / číslo 60

firemní časopis září 2012 / číslo 60 firemní časopis září 2012 / číslo 60 Městské slavnosti v Polné 770 let Slavnosti proběhly ve třech dnech měsíce srpna. Několikaměsíční náročná a důkladná příprava této akce se opravdu vyplatila. Měli jsme

Více

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ Reportér ČTVRTLETNÍK SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA ZDARMA 4 2006 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 8 Úspěšné zavádění systémů managementu ZAMĚŘUJEME

Více

12 Slovácko patřilo vínu a památkám

12 Slovácko patřilo vínu a památkám Magazín Zlínského kraje listopad 2014 ročník X 12 Slovácko patřilo vínu a památkám 7 Nejlepší jsou Kateřinice Pokud chcete vidět, jak to vypadá v nejlepší obci v zemi, nemusíte jezdit daleko. Vesnicí roku

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. OBSAH Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ za rok 2007...2 Zpráva o činnosti AFIZ...4 Zpráva o činnosti Etického výboru

Více

OBSAH CONTENTS ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE MAGAZINE OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY ÚVOD / LEADING ARTICLE

OBSAH CONTENTS ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE MAGAZINE OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY ÚVOD / LEADING ARTICLE Úvodník - Ing. Ivan Demjan, Talpa-RPF... 2 Konference NO DIG v Madridu / - Ing. Stanislav Lovecký, předseda CzSTT...2 Tři příspěvky k 20. výročí CzSTT / - Ing. Vladimír Král, Ing. Karel Franczyk, PhD.,

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími Škodovák číslo 63 Informační časopis skupiny ŠKODA 1/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími MOVO investuje, získalo nové špičkové zázemí Firmy volily nejlepší zaměstnance

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

progenio Konec problémů s ucpaným potrubím progenio 1/10 Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování

progenio Konec problémů s ucpaným potrubím progenio 1/10 Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování progenio 1/10 progenio časopis pro zákazníky a přátele AVE CZ Konec problémů s ucpaným potrubím Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování AKCE Uklízeli

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více

ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka

ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 vyšlo 24. 6. 2015 www.tisnov.cz Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka Foto: Michal Beneš HAPPENING ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL BYL SOUČÁSTÍ

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

1993 2013 20 let. Propelety s.r.o. další pilíř AXIOM TECH. Informační zpravodaj AXIOM TECH

1993 2013 20 let. Propelety s.r.o. další pilíř AXIOM TECH. Informační zpravodaj AXIOM TECH Informační zpravodaj AXIOM TECH 1993 2013 20 let AXIOM TECH s.r.o. dodavatel komplexního CAx/PLM řešení a služeb 20 LET AXIOM TECH Společnost AXIOM TECH zahájila svoji činnost v roce 1993 distribucí a

Více