Rozhovor s Ing. Milanem Špatenkou (ČEZ, a.s.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhovor s Ing. Milanem Špatenkou (ČEZ, a.s.)"

Transkript

1 Číslo 15 jaro 2008 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, prostřednictvím dalšího čísla našeho internetového magazínu Vám přinášíme informace o aktivitách, událostech a novinkách, ve společnostech podnikatelské skupiny HRDLIČKA GROUP. V aktualitách se dozvíte o novém způsobu zpřístupnění katastrálních map přes aplikaci MAWIS, o naší účasti na veletrhu INTERGEO-EAST 2008, informujeme Vás o změně obchodního jména slovenské dceřinné společnosti a o dalších aktivitách v zahraničí. Přečíst si můžete rozhovor na téma ÚAP s Milanem Špatenkou ze společnosti ČEZ nebo článek o naší spolupráci s Skanska PD. Tentokrát s námi navštívíte maďarskou dceřinnou společnost HRDLIČKA HUNGÁRIA a v závěru se dočtete o společenských akcí, na kterých se naše společnost podílela, nebo jichž se zúčastnili naši zaměstnanci. Příjemné čtení Vám za celou podnikatelskou skupinu HRDLIČKA GROUP přeje: Barbora Hrdličková šéfredaktor OBSAH AKTUALITY MAWIS novinky Rozhovor s Ing. Milanem Špatenkou (ČEZ, a.s.) Spolupráce se společností Skanska PD Hrdlicka - Hungária představuje svou činnost Výroční firemní akce HRDLIČKA GROUP Sportovně kulturní dny REKS Mapový portál MAWIS se neustále vyvíjí a přináší další užitečné služby a funkce pro nové i stavající zákazníky. Jeho služeb využívají nejen obce a firmy v ČR, ale nyní i dalších zemích EU. Více novinek MAWIS Hrdlička Group nabízí pracovní příležitosti při své expanci v ČR i zahraničí Vedoucí oddělení marketingu GIS specialista Geodet Další volná místa a více informací Hrdlička Košice nově pod jménem HRDLIČKA SLOVAKIA Změna obchodního jména společnosti byla provedena 8. března Důvodem pro změnu jména je standardizace názvů v rámci Hrdlička Group a zaměření HRDLIČKA SLOVAKIA s.r.o. na celý slovenský trh, tedy nejen na východní Slovenko, jak mohl původní název nepřesně napovídat. Jednateli společnosti jsou Milan Jartys a Martin Hrdlička. Hrdlička Group opět na Intergeo East Společnost Hrdlička se letos opět vypravila prezentovat své technologie na mezinárodní veletrh pro jihovýchodní Evropu - Intergeo East Tentokrát se výstava konala ve dnech února v srbském Bělehradu a i přes nepokoje spojené s oddělením Kosova předčila naše očekávání. Další aktuality

2 Aktuality Hrdlička Group MAWIS novinky Předání DTMM Ústí nad Labem V pondělí se konalo slavnostní předání digitální technické mapy města Ústí nad Labem, na kterém ředitel Martin Hrdlička předal do rukou primátora Ustí nad Labem Mgr. Jana Kubaty digitální technickou mapu města. Dalšími spoluinvestory byl SČVaK, SVS a SČP. On-line přístup ke katastrálním mapám Od data se podařilo zprovoznit připojení na datovou sadu katastrální mapy, adresních bodů a definičních bodů parcel pomocí WMS služby (web map service) přímo na portál ČÚZK. Data jsou v pilotním provozu k nahlédnutí v rámci služby ÚAP (Územně analytické podklady). Geodata on-line pro rumunské město Nasaud Změna na postu vedoucího geodetů v Praze Od bude nově na postu vedoucího pražského oddělení Praha geodeti pracovat Ing. Jakub Hašek. Současný vedoucí Martin Kaščák přesune svou působnost spolupráce do partnerské společnosti HRDLIČKA SLOVAKIA. Kontakt na nového vedoucího Praha geodeti: Jakub Hašek mobil: V prosinci 2007 zprovoznila naše firma ve spolupráci s rumunským partnerem službu Geodata on-line pro potřeby městského úřadu v rumunském městě Nasaud. Pomocí webové aplikace MAWIS lokalizované do rumunského prostředí, jsou pro vybrané uživatele zpřístupněny mapové podklady podle požadavků zákazníka. V současné době se jedná o topografickou mapu 1: v rastrovém formátu, ortofoto a vektorová data geodetického bodového pole. Během následujícího období se plánuje rozšíření o další vrstvy. MAWIS pomáhá řešit ÚAP Plzeňského kraje...více (www.kr-plzensky.cz) Aktivity Hrdlička Group v Bulharsku V předchozích číslech Georevue jsme Vás informovali o našich aktivitách v Bulharsku,především o zakázce Analýza současného stavu v oblasti GIS v rámci projektu Digitální dokumentace sítě pro společnost EVN Bulgaria, jejímž vypracováním byla pověřena společnost Geodata Bulgaria. Zakázka byla v prosinci 2007 úspěšně ukončena. Věříme, že Vám v příštích číslech přineseme novinky o navazujících činnostech v tomto regionu. Server MAWIS zpřístuňuje nově vodovodní a kanalizační sítě Společnost Hrdlička v rámci své služby ÚAP (zpřístupnění některých dat ÚAP pro obce) nově distribuuje přes svůj mapový portál MAWIS i data vodovodních a kanalizačních sítí (jev 68 a 70 pro VAK Beroun). Nově byly také vloženy jevy č. 97 železniční vlečky ČEPS a další datová sada plynovodů společnosti E.ON. Data jsou zpřístupněna všem úřadům územního plánování.

3 Rozhovor s Ing. Milanem Špatenkou, metodická podpora distribuce, ČEZ a.s. Dříve, než se začneme zabývat konkrétními otázkami, chtěli bychom Vás poprosit, jestli byste mohl stručně shrnout, jakou roli má v distributorských společnostech dokumentace sítě, a konkrétněji pak ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s.? Obecně lze konstatovat, že pro společnosti zabývající se distribucí (elektro, plyn, voda, ) je dokumentace sítě základním stavebním kamenem jejich informační podpory. Data z technické dokumentace sítě (technické parametry zařízení a jeho geografické umístění v terénu) vstupují téměř do všech důležitých procesů jako je např. připojování nových odběrů, výstavba a rekonstrukce sítí, provádění údržby a oprav, řízení provozu distribuční sítě, odstraňování poruch, plánování investičních prostředků atd. Podmínkou pro využívání elektronické dokumentace sítě je úplnost, správnost a aktuálnost dat. Firma Hrdlička realizovala pro společnost ČEZ a.s. již několik různých projektů, například sběr dat pro vytvoření digitální dokumentace sítě v letech Proč jste se rozhodli právě pro naši firmu? Do 2005 provádělo sběr dat několik firem v jednotlivých regionech ČEZ Distribuce, a.s. na základě výsledků výběrového řízení. Jednou z podmínek uvedeného výběrového řízení bylo najít jediného partnera za region, který bude schopen zajistit kompletní dodávku. Jedna z posledních prací pro ČEZ Distribuce realizovaných naší firmou je zprostředkování poskytování informací o poloze sítě pracovníkům obcí s rozšířenou působností (ORP) prostřednictvím internetu. Konkrétně se distribuce provádí pomocí nové služby, kterou zkráceně nazýváme ÚAP /územně analytické podklady/, využívající naší webové technologie MAWIS. Jak se Vám zatím služba ÚAP osvědčila v praxi? Legislativa definuje předávání územně analytických podkladů (ÚAP) buď pomocí CD nosičů nebo webovou službou. Vzhledem k velkému množství dat a počtu ORP, kde společnost ČEZ provozuje své sítě ( km vedení, 154 ORP) by jiný způsob komunikace než webová služba generoval poměrně vysokou administrativní zátěž na straně naší společnosti. Jediné, co nyní musíme provést, je, zaslat firmě Hrdlička aktualizaci dat jednou za čtvrtletí. Chtěl bych zdůraznit, že celý projekt implementace včetně zpracování dat trval dva měsíce. Dostali se Vám již nějaké ohlasy od pracovníků úřadů územního plánování? Zatím jsme neobdrželi žádné negativní reakce. Do dnešního dne proběhl export dat ÚAP pro téměř všech všechna ORP. V současné době vrcholí dokončování zakázky Analýza procesu poskytování vyjádření k průběhu vedení, kterou realizoval tým Ing. Martince. Na analýzu bezprostředně navazuje projekt řešení této problematiky. Můžete nám sdělit, co je cílem a co si od tohoto projektu slibujete? Cílem projektu je prověřit možnosti řešení poskytování informací o průběhu našich zařízení pomocí externí služby včetně návrhu samoobslužného systému pro žadatele o tyto informace. Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám mnoho dalších úspěchů ve Vaší práci. Ing. Kristýna Šnajdrová Praha Consulting

4 Spolupráce se společností Skanska PD Společnost Hrdlička spol. s r.o. již od roku 2003 spolupracuje s divizí společnosti Skanska, a.s., Project Developement a nadále ve spolupráci úspěšně pokračuje. V jarním čísle našeho zpravodajského magazínu Vám přinášíme krátký report o naší několikaleté spolupráci. Společnosti Skanska poskytujeme několik druhů služeb od základních klasických geodetických úloh, které zahrnují vytyčení dosavadních i nových hranic, vyhotovení geometrických plánů na oddělení pozemku, vyznačení budovy, věcná břemena, zaměřování bodových polí metodou GPS atd. až po poradenství a školení. Z nedávno dokončených nebo rozpracovaných projektů jmenujme na příklad bytové domy na Uhříněvsi (Romance II), bytové domy v Hájích (Milíčov), vytyčení ve Kbelích a na Bavorské ve Stodůlkách nebo oddělení pozemku a vyznačení bytových domů na Chodově. Poradenství poskytujeme společnosti v oblasti katastru nemovitostí. Konzultujeme témata, která si zvolí přímo zaměstnanci společnosti Skanska, např. v poslední době jsme poskytli konzultace na téma podzemních budov a netypických budov s přesahem. Školení, jako například to, které proběhlo před nedávnem při vzniku nové katastrální vyhlášky, se pořádají, když dojde ke změnám nebo vzniku nových témat. Na školeních zaměstnance společnosti Skanska upozorňujeme na úpravy a novinky podstatné pro jejich práci. Ke standardní spolupráci s firmou Skanska patří i odsouhlasení věcné správnosti vyhotovených geometrických plánů pracovníkem Skansky před naším podáním na katastrální úřad. To zamezuje vzniku možných problémů, kdy se po potvrzení takového geometrického plánu katastrálním úřadem mohou zjistit rozdíly mezi představou pracovníka Skansky se skutečností zobrazenou v geometrickém plánu. Ve spolupráci s katastrálními úřady se snažíme o co nejrychlejší potvrzování geometrických plánů, které potom v co nejkratší době předáváme objednateli. Doufáme, že další spolupráce bude probíhat ve stejně dobrém, nebo je-li to možné, ještě v lepším duchu než doposud. Ing. Erika Šanderová Vedoucí oddělení Praha - katastr

5 Hrdlička Group v Maďarsku Jsem rád, že mám možnost Vás v krátkosti seznámit s firmou HRDLICKA HUNGÁRIA Kft., která letos bude fungovat již dva roky. Hrdlicka Hungária, jak už z jejího názvu vyplývá, je společnost skupiny HRDLIČKA GROUP, zaměřující se na maďarský trh. Základní koncept působení HRDLICKA HUNGÁRIA Kft. spočívá ve využití zkušeností z velkých zakázek pro správce inženýrských sítí, které realizovaly jiné firmy v podnikatelské skupině HRDLIČKA Group a dále ve využití progresivní technologie MAWIS pro nabízení obdobných služeb MAWIS rovněž i na maďarském trhu. Předchozí rok byl pro společnost Hrdlička Hungária Kft. rokem, kdy zahájila realizaci konkrétních zakázek v Maďarsku. Na základě předchozích jednání se správci energetických sítí se společnost účastnila výběrových řízení na sběry dat dokumentace sítě. Výsledky byly úspěšné i neúspěšné. Nicméně práce konkrétní zakázky byly zahájeny a v loňském roce některé z nich i dokončeny a další pokračují i do roku Našimi koncovými zákazníky jsou společnosti E.ON a Démász. Jsme přesvědčeni, že naše firma může s podporou celé skupiny Hrdlička Group nabídnout maďarským zákazníkům kvalitní služby. V současné době probíhá v Maďarsku proces tzv. "legalizace". Jedná se o zpětné zdokumentování inženýrských sítí, které byly vystavěny v dřívějších obdobích a současně o zpětné zdokumentování věcných břemen souvisejících s těmito sítěmi. Z pohledu okolních zemí se jedná o poměrně progresivní krok, který by měl vést k tomu, že v dokumentaci sítí včetně vyjasnění majetkových vztahů bude konečně pořádek. Tento zákonný akt vede distribuční společnosti i k investicím do vlastní dokumentace sítě, která na "legalizaci" navazuje. Jsme rádi, že můžeme být u toho a našim zákazníkům zkušenosti z jiných zemí nabídnout. Další oblastí našeho působení je poskytování služeb našeho mapového serveru MAWIS v Maďarsku. V současné době pracujeme na hledání vhodného partnera pro spolupráci. Věříme, že naší činnost budeme ze sídelního města Györu rozvíjet pro zákazníky v celém Maďarsku. Kontakt: Hrdlicka Hungária Kft. Puskás Tivadar u GYŐR Maďarsko tel.: fax: gsm: www: Ing. Slavomír Zubriczky Výkonný ředitel Hrdlicka - Hungária

6 Výroční firemní akce HRDLIČKA GROUP Jako již každý rok se i začátkem roku 2008 konalo setkání zaměstnanců celé podnikatelské skupiny. V berounském hotelu Grand se v pátek 25. ledna sjeli zaměstnanci všech pracovišť společnosti Hrdlička spol. s r.o. i dceřiných společností. V sále hotelu od rána probíhaly prezentace vedoucích pracovníků firmy týkající se současného fungování společnosti, hodnocení úspěchů a rezerv v minulém roce a plánů a cílů do budoucna. Zaměstnanci byli seznámeni se stavem systému jakosti a environmentu a absolvovali školení řidičů a bezpečnosti práce. Během prezentací byla také obchodním náměstkem Jaromírem Proškem oceněna pracoviště za vyvíjení samostatné obchodní činnosti výrobních pracovišť. Nejlépe se na získávání vlastních zakázek podílelo pracoviště Česká Lípa s vedoucím Romanem Málkem, velmi těsně za nimi se umístilo pracoviště Beroun v čele s Vladimírem Kabátem. Jako třetí bylo oceněno pracoviště Příbram s vedoucím Ivo Martinkovičem. Další ocenění byla udělena ředitelem společnosti Martinem Hrdličkou během jeho prezentace. Zaměstnanci získali poděkování ve třech kategoriích zasloužilý pracovník, řešitelský tým a výborný vedoucí pracovník. Jako zasloužilý pracovník byl za 15 let spolupráce s firmou Hrdlička oceněn Jaromír Prošek. Řešitelským týmům bylo poděkováno Vítězslavu Širůčkovi za realizaci stavby firemní budovy v Praze Stodůlkách, týmu geodetů Jiřího Bžocha, týmu Jiřího Habrovce, Lenky Brechtové a Ivany Hotárkové za řízení zákazky pro ČEZ v roce Dále byla oceněna digitalizační skupina Jindřicha Skály a řešitelský tým technologie MAWIS Petr Štourač, Martin Polanský a Jan Martinec. Jako výborní vedoucí pracovníci byli oceněni Ivo Martinkovič, vedoucí pracoviště Příbram, za řízení a dokončení zakázky pro Armádu ČR, a Roman Málek, vedoucí pracoviště Česká Lípa, především za realizaci největší DTMM v roce 2007 a to města Ústí nad Labem. Po odpoledním bloku prezentací a školení byla přichystána večeře v hotelových saloncích a dále už probíhala volná zábava v hlavním sále a na baru, kterou provázela oblíbená rakovnická kapela Brass Band. Večerní program byl zakončen diskotékou, na které nejvytrvalejší kolegové vydali své poslední síly. Těšíme se na příští rok, že se sejdeme ještě v hojnějším počtu. Barbora Hrdičková Marketing Assistant

7 Sportovně kulturní dny REKS III. Ročník Na základě pozvání firmy REKS, se účastnila úzká skupinka sportovních pilířů z naší firmy (J. Prošek, M. Rathouzský, I. Martinkovič, L. Brechtová a P. Nepimachová) sportovně kulturního víkendu ( února) v Plzni na Slovanech. Sportovně kulturní víkend začal nejdříve kulturní částí, plesem volejbalistů, kde se sešlo téměř celé osazenstvo sobotního sportovního klání. Nebyli jsme na tuto událost vůbec připraveni (tím mám na mysli usilovnou tréninkovou přípravu), ale pořadatelé přimhouřili oči. Seznámili jsme se alespoň se soupeři a odhalili jejich slabiny. Cílem REKSu bylo zřejmě znemožnit soupeřům nástup na sobotní sportovní klání, všichni ale zdatně odolávali. Po bohatém kulturním vyžití na plese se zábava přesunula do místní diskotéky. Když už se zdáli být soupeři zdárně unaveni následoval zlatý hřeb večera - okružní procházka Plzní s cílem internát SŠ Elektro, kde jsme byli na víkend ubytování. Vedla nás sekretářka ředitele jedné z divizí REKSu, takže účel byl jasný dorazit soupeře. Vzali jsme to z té pozitivnější stránky a alespoň jsme poznali zajímavé stavby Plzně. Naše firma nenechala ale nic náhodě a v sobotu nastoupili na hřiště v hale SŠ Elektro čerství hráči ze zálohy z Prahy a Příbrami. Soutěžilo se ve volejbale a následně i ve fotbale. Na fotbalový turnaj byli posíleni zástupci naší firmy hráči z ČEPSu Praha a REKSu. Každopádně s každým novým zápasem jsme se zlepšovali a nakonec jsme skončili na krásném pátém místě. Obdarováni jsme byli televizí Orava a zářivě modrým telefonem Ericsson. Sportovní klání se protáhlo až do sobotních večerních hodin. Nicméně podpora pitného a občerstvovacího režimu byla 100% zajištěna, takže nikomu nic nechybělo. Naše poděkování patří skvělé organizaci firmy REKS. Snad Vám to v květnu budeme moci oplatit se vším všudy. Ing. Lenka Brechtová Pracoviště Brno - geodeti GEOREVUE (C) 2007 All rights reserved [šéfredaktor: Barbora Hrdličková ] Hrdlička spol. s r.o., Za Lužinami 1084/33, Praha 5 design by HRDLICKA

Externí mapová služba (EMS)

Externí mapová služba (EMS) Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, prostřednictvím našeho letního vydání internetového magazínu GEOREVUE bychom Vás znovu rádi informovali o aktivitách, novinkách a plánech, které se

Více

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu INTERGEO EAST 2007

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu INTERGEO EAST 2007 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, opět za Vámi přicházíme s dalším vydáním našeho internetového magazínu. V tomto jarním čísle se můžete dozvědět o naší účasti na veletrhu INTERGEO-EAST

Více

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Součást projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů pro projekt Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje (září 2013) Krajský

Více

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Geoinformace ve veřejné správě 2013 Praha 27. 28. 5. 2013 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Projekt - Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu GEOS 2006

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu GEOS 2006 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, po dlouhé a mrazivé zimě konečně přišlo jaro a my za Vámi přicházíme s dalším vydáním našeho internetového magazínu. Tentokrát se v jarním čísle můžete

Více

http://gis.plzen-city.cz

http://gis.plzen-city.cz MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Mapový portál města Plzně Předdefinované mapy (nejen) pro veřejnost http://gis.plzen-city.cz Stanislav Štangl Správa GIS, stangl@sitmp.cz SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Digitální mapa v projektech veřejné správy Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Projekty veřejné správy ARCDATA PRAHA malý tým služeb Partneři DIGIS Georeal T-MAPY VARS KRI 2009 2 Výdejní modul dat ÚAP KÚKK

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služeb Zkušenosti s nově zavedenými službami Provozní statistiky Připravované novinky Stránka 2 On-line Geoportál

Více

Vytvoření zpracovatelského pracoviště v prostředí ESRI

Vytvoření zpracovatelského pracoviště v prostředí ESRI Číslo 14 zima 2007 Vánoční a novoroční přání ředitele společnosti Vážení zákazníci, milí přátelé, blíží se konec roku a s ním i bilancování, co se nám v předchozím období podařilo či nepodařilo. Přichází

Více

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Část 4, Díl 2, Kapitola 1, str. 1 4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pro poskytování výpisů, opisů, kopií a informací z katastru nemovitostí platí tyto

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí

Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz Spuštěna v roce 2004 Volně přístupná, bez registrace Umožňuje bezúplatné

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

Projekty hl. m. Prahy v oblasti dat technické infrastruktury. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Projekty hl. m. Prahy v oblasti dat technické infrastruktury. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Projekty hl. m. Prahy v oblasti dat technické infrastruktury Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Datové zdroje technické infrastruktury URM eviduje cca 60 vlastníků i správců TI 1. Vodohospodářská

Více

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Obsah prezentace Přehled právních předpisů pro poskytování údajů Přehled služeb Milníky implementace Infrastruktura

Více

Celoměstská geografická data a mapové služby

Celoměstská geografická data a mapové služby Celoměstská geografická data a mapové služby * Ing. Nora Lebrová INF MHMP 1 Celoměstská geografická data a mapové služby zajišťuje a koordinuje pro hl.m. Prahu Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy.

Více

Sr. consultant Intergraph ČR

Sr. consultant Intergraph ČR Mapové služby v praxi samosprávy Vladimír Špaček, Sr. consultant Intergraph ČR Obsah Svět mapových služeb v pojetí Intergraph Geoportál ZÚ Význam, využití, přínosy Tenký klient LČR Integrace dat, editace

Více

Georevue. Internetový zpravodaj Číslo 18 jaro 2009. www.hrdlicka.cz. Editorial. Aktuality 2. Kompletní zpracování dat pro územně analytické

Georevue. Internetový zpravodaj Číslo 18 jaro 2009. www.hrdlicka.cz. Editorial. Aktuality 2. Kompletní zpracování dat pro územně analytické Georevue Internetový zpravodaj Číslo 18 jaro 2009 Aktuality 2 Kompletní zpracování dat pro územně analytické podklady (ÚAP) 3 Rozhovor s Miroslavem Hrdličkou 5 Spolupráce s firmou Secar Bohemia 6 Oddělení

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Komplexní pozemková úprava (KPÚ) Kámen u Pacova

Komplexní pozemková úprava (KPÚ) Kámen u Pacova POZEMKOVÝ ÚŘAD PELHŘIMOV U STÍNADEL 1317 393 01 PELHŘIMOV Č. ÚTVARU: 130717 ČJ.: 190/2003 Spis.zn.: Kámen VYŘIZUJE: ING. HADRAVOVÁ LINKA: 565 303 522 TELEFAX: 565 332 527 E-mail:Hana.Hadravova@mze.cz -

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

Portál veřejné správy ČR - CENIA

Portál veřejné správy ČR - CENIA Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

Stávající a připravované služby ČÚZK veřejnosti. Jiří Poláček Jiří Formánek

Stávající a připravované služby ČÚZK veřejnosti. Jiří Poláček Jiří Formánek Stávající a připravované služby ČÚZK Jiří Poláček Jiří Formánek Úvod Obsah prezentace Milníky při poskytování služeb Toky dat v informačních systémech ČÚZK Přehled a ukázky služeb, jejich využití Změny

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Legislativa Přehled služeb Datové toky Digitalizace katastrálních map 9.6.2015 seminář na krajském úřadě v Hradci Králové

Více

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL Ing. Milan Talich, Ph.D. Milan.Talich@vugtk.cz. Ing. Filip Antoš Filip.Antos@vugtk.cz INFORUM 2011, 24. 26. května 2011,

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální

Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální 2 Nahlížení do KN (novinky) Veřejný dálkový přístup (RÚIAN) Poskytování dat dle INSPIRE Téma CP (parcely) Témata AD (adresy), AU (správní jednotky) Závěr

Více

Nové služby nad údaji KN. JiříPoláček

Nové služby nad údaji KN. JiříPoláček Nové služby nad údaji KN JiříPoláček Obsah prezentace 1. Současné a nové formy poskytování údajů KN 2. RÚIAN a jeho datové zdroje 3. Další kroky při implementaci směrnice INSPIRE 4. Novela vyhlášky 162/2001

Více

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů GIS MISYS Využití systému MISYS v ČR Ing. Marek Knězů ISSS H. Králové, 13. dubna 2010 Společnost GEPRO Firma GEPRO spol. s r.o. se zabývá vývojem programového vybavení, dodávkami dat a komplexními službami

Více

TECHNICKÁ MAPA.CZ. Zakázkový systém. Nový zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Nová koncepce. Registrace

TECHNICKÁ MAPA.CZ. Zakázkový systém. Nový zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Nová koncepce. Registrace Nový zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ Nová koncepce Registrace Nový zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ výrazně změní dosavadní postupy žádostí o vydání dat z datového

Více

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 19. letní geografická škola 25.8.2011, Brno, Obsah prezentace Rezort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

ORIENTAČNÍ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ

ORIENTAČNÍ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ ORIENTAČNÍ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ Strana 1 z 6 Základní údaje: Jsme geodetická kancelář působící od roku 2003 nejprve jako fyzická osoba Pavel Zdražil, od roku 2006 jako GEO75 s.r.o. Vlastníkem a jednatelem

Více

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Výdej produktů SITMP se řídí Pravidly pro poskytování výstupů z datových souborů GIS města Plzně, schválených usnesením

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geoinformace ve veřejné správě 27. 28. 5. 2013, Praha http://geoportal.cuzk.cz Přehled prezentace

Více

Provozní řád DTM DMVS Karlovarského kraje

Provozní řád DTM DMVS Karlovarského kraje Příloha č. 1 Směrnice DTM DMVS Karlovarského kraje Provozní řád DTM DMVS Karlovarského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Karlovarského kraje Zpracoval Datum 28. 3. 2014 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno

Více

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Úvodní informace k nehodovosti LK ročně registruje přes 9 000 nehod Úlohy kraje - monitorovat

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

Informační systém katastru nemovitostí - nové funkce a služby - ISSS 2007 Hradec Králové, 2. a 3. dubna 2007

Informační systém katastru nemovitostí - nové funkce a služby - ISSS 2007 Hradec Králové, 2. a 3. dubna 2007 Informační systém katastru nemovitostí - nové funkce a služby - ISSS 2007 Hradec Králové, 2. a 3. dubna 2007 ČÚZK Ing. Milan Vaněček, Ing. Jitka Rubešová, Ing. Ivana Valdová Obsah Rozší šíření spolupráce

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM Příloha č. 1 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 6 OBSAH 1 VÝDEJ DAT... 2 1.1 Žádost o poskytnutí dat... 2 1.2 Vydaná data ÚMPS... 3 2 PŘÍJEM

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

V rámci tohoto projektu BiogasIN jsou následující akce pořádána Českou bioplynovou asociací v České Republice:

V rámci tohoto projektu BiogasIN jsou následující akce pořádána Českou bioplynovou asociací v České Republice: IEE Project BiogasIN Zpráva ze seminářů pro investory o problematice povolovacích procesů bioplynových projektů v České Republice D.4.5.3 Dr. Jan Štambaský 23. 10. 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. První kolo školení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 Úvod Základní odvětví železniční infrastruktury Odvětví

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost Vážená paní, vážený pane, děkujeme, že jste oslovili naší společnost při výběru správce Vaší nemovitosti. V následujícím textu si dovolujeme shrnout důležitá fakta, kterých si na naší společnosti vážíme

Více

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Základní registry soutěže o návrh Praha 15.12.2008 Úvod Všechny relevantní informace

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

Změny území obce. září 2013 strana 1/8

Změny území obce. září 2013 strana 1/8 Změny území obce září 2013 strana 1/8 Obsah 1. Úvod... 3 2. Formy změn území obce... 3 3. Technické dopracování změn území obcí v ISKN a ISÚI... 5 3.1. Sloučení obcí... 5 3.2. Připojení obce... 5 3.3.

Více

Technologické centrum a komunikační infrastruktura stav a rozvoj

Technologické centrum a komunikační infrastruktura stav a rozvoj Technologické centrum a komunikační infrastruktura stav a rozvoj Petr Kulda Karlovarský kraj Administrativní Členění Kraje Karlovarský kraj leží v severní části Západočeského kraje, na nejzazším západě

Více

GIS v montérkách. Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone. Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal 21/11/2013

GIS v montérkách. Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone. Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal 21/11/2013 GIS v montérkách Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone 21/11/2013 ) Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal Dalkia kdo jsme Dalkia ve světě : 8,9 miliard obrat za rok 2012 Působnost ve 35 zemích

Více

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR WAK System spol. s r.o. AZIN CZ s.r.o. Telematix Services, a.s. 18.března 2010 Aktivity projektu

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill.

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill. Ročenka Travel & Event Manager s HANDBOOK je určena všem manažerům, kteří mají na starosti marketing, získávání nových zákazníků a s tím spojené organizování firemních akcí a večírků, konferencí a kongresů.

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci.

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Případová studie Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Se společností Millennium jsme poprvé vyzkoušeli

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Příloha podmínek výběrového řízení č. 4 TECHNICKÝ PROSPEKT NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Vlastnictví Předmět prodeje specifikovaný níže je ve

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s.

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. za školní rok 2012/2013 Plzeňská první fiktivní banka, a. s. Plzeň, Klatovská 200 G OBSAH 1 Charakteristika Plzeňské první fiktivní banky,

Více

Naše vize. Naše poslání

Naše vize. Naše poslání Na základě žádosti o finanční podporu z OP LZZ získalo město Třebíč dotaci na projekt s názvem Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Svoji činnost zahájilo Koordinační centrum 1. srpna

Více

Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu

Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu RNDr. Eva Kubátová, MV, odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Ing. Petr Dvořáček, ZÚ, vedoucí odboru správy a užití geoinformací Porada MV

Více

STAV PŘIPOJOVÁNÍ OVM K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM

STAV PŘIPOJOVÁNÍ OVM K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM STAV PŘIPOJOVÁNÍ OVM K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM KONFERENCE K E-TRŽIŠTÍM A E-AUKCÍM 25. DUBNA 2013 RNDr. Renata Novotná, SZR Základní registry klíčový projekt egovernmentu Co jsou základní registry Cíle základních

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Zdroje mapových podkladů

Zdroje mapových podkladů 1 Zdroje mapových podkladů Jan Langr Teoretická průprava Zdroje podkladových dat Získání mapových podkladů Ceny podkladových dat Georeference OCD souboru a podkladů Podpora WMS v OCAD 11 Professional a

Více

Přehled mapových podkladů dostupných online

Přehled mapových podkladů dostupných online Krajinářský workshop Lednice na Moravě 23.4. 11.5. 2012 Přehled mapových podkladů dostupných online Ing. Jozef Sedláček, Ústav plánování krajiny, ZF, lednice Tento workshop je pořádán v rámci projektu

Více

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu.

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 6.1 Mapa, plán. 6.2 Rozdělení map. 6.3 Metody kartografického vyjadřování na mapách. 6.3.1 Polohopis. 6.3.2 Výškopis. 6.3.3 Popis.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 26.1.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace - domovní přípojky 2. (2) Hospodaření 1.-12.2010

Více

Informační systém krizového řízení hl. m. Prahy ISKŘ HMP

Informační systém krizového řízení hl. m. Prahy ISKŘ HMP Informační systém krizového řízení hl. m. Prahy CÍLE PROJEKTU Připravenost k řízení řešení událostí (krizových situací, mimořádných událostí a událostí narušujících životní standard občanů) na území HMP

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

ICT - požehnání nebo prokletí

ICT - požehnání nebo prokletí CACIO fórum 2012 - Využití geodat napříč celou organizací ICT - požehnání nebo prokletí František Fiala ČEZ, a. s. DISTRIBUČNÍ AKTIVA VLASTNĚNÁ SKČ Typ zařízení Jednotky Počet Rozvinutá délka vedení celkem

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využívání solární energie pro technologické procesy v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 3.11.2010, Krajský

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví.

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Ing. Filip Antoš, Ing. Milan Talich, Ph.D., Ing. Ondřej Böhm, Ing. Jan Havrlant, Ph.D.,

Více

Ing. Jan Papež fa Koordinace

Ing. Jan Papež fa Koordinace Zkušenosti, které pomáhají Firma Koordinace pomáhá svým klientům v boji proti povodním již od roku 1997. Za tuto dobu se stala předním dodavatelem povodňových plánů v České republice. Majitel firmy Ing.

Více

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!!

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!! QantoCup 2015 O víkendu 27.6.-28.6.2015 se uskuteční již sedmnácté pokračování QantoCupu. Na hlavním Svitavském stadionu se o tomto víkendu potká 85 týmů v turnaji mužů a 16 týmů v turnaji veteránů. První

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

NABÍDKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

NABÍDKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odhad nemovitostí JUDr. Jaroslav Kubát - reality - soudní znalec - odhadce cen nemovitosti - odhady ceník - posudky - smlouvy - právník - zajištění prodeje nemovitostí - kupní smlouvy - poradenství, konzultace

Více